~ouadns pqnarras pxpm5l m m ~ ~r q u~ rm d p anod

. y m p d !ail ~ ap dm" J V Pa q T N ~ ~ " I O S ayiuaur a a o d ( s ~ u j - u m q ) p s n m q pup ad 'Sun1 ~ u r

aP ~ 4 - 3

d q un p!sxu (!npd?s!u

P I

*

'apada und?lp ap K l U I ! S O J 3 . m p l c l s aFJrclEJlS as dtsp ap a p p u w 3 .arqq dw - a m @ @ gewru '~o!radns al!q!zp m n s !!do12 a p n l a 1 a d . a u r p q p u r 0s ~ ap ~ d e o ~ o% 10s ap u o n d ap m e u r m n s dedec .srmur-uma ~ I % X Tpup I $aund m i o q un -nq:mpp pdp ~ o S A nnVJ

ww
I F 'S S

~~ W!B=m?P= E l g u - & UUd
SP 9 ~ -

' m p p s e p~@cre ap arerede ap
.lSOCl U OJ

rmw afpw ~eur 4
UI

n> lnlos !ie~o!lawvw e w eald axsa aJeo!la$u! Jol!JnieJlseaxex!l!qe -awlad 'alnu!w 01 ap leruaxu!

'w3 09 'U!W ap eawpugpe el lnlos !ieu?$eze> s a x ul .pedwo> apa lnlos p euweasu?'pro o pdnp

-oqel ap gz!leue o el Inuog -uefa ! r a $ ! u ! ~gs j !i!~op a~e3 w a w a a p a !nlnuo!zuefa e gpaJo:, eaJenalaJd =!az!leue InaqnzaJ eiuanyu! aaeod 'JeA asasnj Jo!Jaaue a m u~ g~ealg6 0 '~oaglagug !jaaeod (n$eynzaJ !Ja$u!wqe 'aIeJn3 a ! j gs eaealg6 !g e~n6u!l e , : !nlnuopuega earenalard q

-JIDPU~ l ! ~ a l t ? a -

-zap ?s a q d q n t n p ay=) P d
~ l w b z p q

'a!ugq ad ea~eolen !iexou !J lade Inlan!u e!u!l n3 !ie~nsgyy .gde n , : 0-!bldun !8 gdeo~6 ul aJ!do~p ap !nunun$ !ja~npoqul

'lu3 09 ap n~&aue!p un n3 'aw!>ugpe w3 OE ap ydeo~fi o !!~axueld jn3ol ad dew

!5 yde n) xemxes azsa I n l o .

*.-

.

!1!qelsaI e nnuad iojsoj !S laze n3 plos ~ i q i a y. m ~ o d ul a ~ d o q !ny -rips a mo!lawe ap apaleu! nes nu!ur&iPu~ !iez!pn nu !ue !ail ap d u r ! ~

<IOS u!p

.~n!~uosap !fa iep an!l!lmu aimsqns a ~ p m aqnosqe p ! e m u nu naleoap ' ( 9 ~ 1 s )

C

irafnl E~ veld n J J u q . . n3 1 i ~ J E O J E R ~ m
n n n

rdegeti

I

o structuri de sustinere corespunzitoare
I

Uncle plante &@a'toare au nevoie de ajutor ca sa' se poata' extinde pe un suport sau
pe un zid.

iCCESORII

A planta cSJiritoare C11 structura de suqinere
Q lopati I ciocan

Suportul trebuie plasar inainte de siidirea plantei. Suporturile de sprijin sunt cele rnai adec. . vate pentru urcarea plantelor pe zid. Astfel se poate asigura o circulatie adecvatii de aer intre ~i perete. Pe suprafara zidului nu trebuie s2 riirnlinii urrne de vopsea sau de rnizerie. PIanteIe diifiir2toare se pot extinde oriunde. Cregterea lor poate fi dirijatii prin tiiieri.

1

I

Wisteria q t e ?n mod s4pupe un mport solid

CUM SE

CAW PLANTELE?

UNDE SE P L A N T E ~ ?
Plantele d F 2 t o a r e pot fi urcate practic pe orice suport. Plantele cu ventuze, cum ar fi vira sabatid, sau cele cu rpdgcini aeriene, cum ar fi iedera, se pot d@ra rapid chiar pe un zid neted. Ele se preteazi foarte bine la fnfrurnusefarea zidurilor de beton. Supomrile cele rnai adecvate pentm plantde cu Iujeri sauvrejuri d$i&toare sunt sistemele de s+ere sau pergolde. Dirnensiunile gi rezistenp acestora trebuie alese in fun+ de planta d F t o a r e . Plantele d w t o a r e care form& un trunchi lemnos - spre exemplu guarana - cresc cel rnai bine pe suporturi f n form2 de cruce formate din bare sub~iri. Plantele cu rrunchi gros, cum ar fi Witerii, sunt rnult mai g d e , deci necesid un suport mai sdld, care 1p d suqine

~ u ~ o r t u r idin l e lemn, de exemplu pergolele pi sistemele de sustinere sunt permanent expuse intemperiilor. Vopsirea pi curatarea lor sunt complicate, dac5 au fost deja impletite de plante. i n consecinfa, se recomanda utilizarea drept suport numai a lemnului special rezistent la intemperii.

Batefi T n p5mlnt la 15 cm de zid sttilpii de sprijin ai structurii de susJinere. Fixati bine cu sdrma stuctura de sustinere de ,stdlpi.

3

Legati lastarii plantei T n fa de opt de structura de sustinere, astfel incdt intersectarea optului si3 fie lntre spalier $i lastar.

4

Plantele ale &or liane se termin5 hventuq se pot &@a gi singwe, chias pe un zid gol.

Si plantele cu dkhi aeriene se pot d@ra la mare indrirne f % i nici un ajutor.

I PN

G R IJ IRE -; -mL
. _ . L . -

8

- 7

_ A

7

1

C%xmI se aga@ de suporr ca nigte degete. Se recomandg ca
&rnele sistemului de susGnere s2 nu fie prea w e .

Vrejuri eptoare: unele
plante dfiir2toare fmpletesc pur gi simplu suportul cu Iiktarii lor.

,

i

-

i

lantele catiratoare necesita ngrijire sistematica. Fertilizafi-le solul numai i n erioada de crestere. recvenp si doza fertilizarii epinde de soiul plantei. In radina folosifi pe cdt posibil ertilizare organica (compost ermentat).

cresterea, sau daca doriti sa 'restrdnge~i plantele crescand vertiginos. Cele cu trunchi lemnos, cum ar f i salcimul chinezesc, trebuie tunse toamna sau primavara devreme. Plantele cu trunchi subtire, de pilda iedera, pot f i tunse oric8nd. Udali-le cu regularitate ri din belpug. , , - -

Tundeli plantele aqatatoare, ' daci doriti.si le stim;la~i.
$:,7'.$lm

1

ap ony !amqp% *!mup o !p!d!da ~ a~alkm

axv3 a d Y nvs y103vad a d :

I

aw!iae !TEPEI

I
apow ~qps-papa1 n n n

n

~uip~'ra ui JJEOJ E J E ~ E J J~U E [ ~ I
. n

V

. pita te sau pu trede.CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 4 Tiierifefa trandafiri Operatie meticuloasa' / N u curnpiqi niciodati plan te cu h n z e pafide.

z . la inceputul lunii aprilie. poqiunea de ramud se va usca.I >ups indepirtarea ramurilor nedorite. rupte ~i bolpartea Gnatoasi (lemn alb s a verde deschis). Unghid corect: TZetura trebuie practicarP la 0.-c-'.5 crn deasupra I&tarului sau a rnugurelui. Decopertafi coletul ~i rupefl sau retezafi lastarii salbatici. 4 : . In afar2 de aceasta. acesta nu va mai creste. Mugurekadecvat: Ramura trebuie tHiad deasupra unui rnugure orientat spre exterior.A .%. scurtali ramurile principale. . lual Icrc uc y ~ a u l l ~ a C! minu$ de griidinfi 2 foarfece pentru crengi TPiari rarnurile bolnave sau imbitrhnite. . astfel planta va face rnai multe flori. . vor cre~te ramuri sub@. D a d su~rafita de &ere prezind denivehi. in aceasta se vor c u i b ~pariziG i diungtori. - ACCESORll m . Da& se taie deasupra unui mw . fn unghi de 450. printr-o sin@ mipare: Foarfecele de @din5 trebuie d fie bine ascu$te. TAIERIOPORTUNE TZerile se fac primgvara. prevenind astfel apari~ia bolilor micotice. Acest mod de taiere se aplica la: soiuri de hibrizi thea soiuri Floribunda maces soiuri Grandiflora . P n rnijlocul umbrit al tufei. - . Ramurile uscate. D a d dierea se lice prea aproape de IHsrar. D a d tserea se face prea departe de listar. atunci &d uandafirii pornesc in vegetagie. ca trandafirul sP-8i pzstreze forma aspectuoasii p i amplii. TPierea wrecti asigud s h i tatea trandafirului. arrnrr vur cre~rr rmuanr~ ru u rvrma wrruca I .r e care aratH spre interior. Fadnd posibil accesul unei cantit+ suficiente de aer in interiorul tufei. CUM SE FAC TAIERILE? ! Prin (pentru crengile rnai groase de 1. Toarnna. D a d ramura a t e groas5. pana chiar deasupra primului mugure sinltos orienTnllfimea dorita. nou mai jos. z u G. r slibirea plantei.Tiierile corecte reprezinti prim ul pas spre succes A A A A RIJRE - TSerde la trandafiri nu sunt o vra'iitorie. folosi~i foarfece speciale pentru ramuri groase. TGa9 drept. triia~i nurnai florile vegtejite gi pedunculii. ascfel i n d t trandafirul s H creasd d t rnai stufos. tiierile corecte stimuleaki d a voltarea noilor IPstari gi a mugurilor.s cm) Ustarii dlbatici trebuie indepartafi. dar nici nu trebuie exagerate.

adicii elirninati listarii silbatici sau prea lungi. I PRIMWA~ Rarire RirEti. bolnavi sau cu crestere neregulati. incep s i se vestejeasci. florile trandafirilor se nbolnivesc. chiar s i putrezeasci. '1 n IMP ABIlMP SRL . t i i a f i bine tufa. i n cazul trandafirrlor pentru straturi. Astfel se regenereazi si le putefi conferi din nou o forrni aritoasi. Tiiafi ridgcinile pang la 20-25 crn. legafi-le cu bandaj special sau ungefi-le cu ceari pentru rinile pornilor. pentru a stirnula cresterea celor noi. d u p i ploi Pndelunate. indepartafi rarnurile rupte de vint. Taiafi neaparat florile imbibate cu api. Astfel putefi preveni aparifia ciupercilor sau a altor rnicroorganisrn~ daunatoare. Daci trandafirii mai Mtriini fac flori putine ~i si-au pierdut forrna echilibrati.desea. trebuie tiiafi xurt. PRIM~ARA TlMPURlU Scurtarea ramurilor Tiiafi trandafirii cind pornesc i n vegetafie. chiar daca unele soiuri au nevoie de tirnp pentru regenerare. .d TEA m TZerile la trandafiri 2 GRUPA5 3 : qgrijire tot an ul D a d trandafirul este ataca de ciuperd. Daca i n tirnpul tiierilor. iar i n cazul tufelor la 30 crn. - 1 dit . la trandafiri c i q r i t o r i la 70 crn. . pe rarnuri apar rsni rnari. VARA Fertilizare cu substanfe nutritive $ fngrijire Taiafi florile vegtejite. TOAMNA TlMPURlU Taieri indepartafi toti lastarii silbatici. vestejiti. tiiafi l i s tarii p i n 3 la 10-15 crn. Trandafirii nou cumplrafi se vor fasona 'inainte de plantare.

relief& fimuse). .. totodata' asigura' securita te ji pro tecjie. obiectelor 9i plan telor.L CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 ~ u m i nin i time I * La'mpile de gridin.

totodatii ilumindp i terasele 9i locurile fixate in sol. I d a corpurile ~ de iluminat i n1 4 din care lumina lor se valorifid cel mai bine fn rimp ce I h p i l e &din discrete. Folosirea d t i a corpuriior de iluminat S i a reflectoarelor m-te securimtea intrhilor. placuts precum facliile. loc care poate fi schimbat ulterior dupZ plac Transformatorul reduce la tensiune joasa. Un efect interesant se poate ob~ine amphs2nd rekctoare ce l u m i n d de jos hsus. Cumpirati setul ales. respectiv de locul a m p M i acestora. . $i lampii poate fi instalat ~i la umbra..--. Instalarea sistemelor de iluminat de micii tensiune este o s a r d qoarii. dar $ toate piesele ~i subansamblurile neesue. Accesorii de o tent8 speciala sunt cele cu lumina vie. Avantajul sistemelor cu 3 dorite.trebuii numai h Alegeti tipul de lampa corespunzator ti instalaji-l astfel ca sa aiba o expunere cat mai mare la soare. Doua reflectoare instalate in locuri diferite produc o viziune in relief obiectelor iluminate. lnstalati reflectoarele rn mod similar. - . balcoanelor gi sdirilor. aleilor.pe arbori sau &diri. ( CORPURI DE ILUMINAT . felinarele ~i lampile cu gaz. Selecfionati lampile ~i reflectoarele astfel ca puterea lor totala si4 nu o depl~easca pe aceea a transformatorului. lnstalati lampile in locurile Direcfionati inspre sud bateria solari. Duliile se pot monm cu cabluri libere. stramrile de flori dwin vizibiie ~ialeile se pot marca prin giruri de l h p i . Limpile funqiodnd cu b d sdan. nefiind necesare lu&i de cablare. de la cabluri la transformatoare.llmqiunideinstaarefi montare. evidenfiind forma frunzelor ~ia arborilor 8i cr&d diierite umbre. Insulele iluminate iovduie fntr-o luminai d i m intreaga gridioci Efiectul iluminikii difed h h 4 e de Mu1 carpului de iluminat (refleaor sau lam# lu&md unihrm fn mate direcgiie). cu lumin3i difirzg WSL:lz ilu- rninarea aleilor. Derulati cablurile 2 doui subansambluri este ca corpul conectati-le la lampi. Transformatoarele cu celule fotoelectriceconecteazi. Instalagiie se v h d Imojite de i. In rnagawnele de bricolaj $ @din&it se pot achizijlo&nu numai &rpurile de iluminat. respectiv deconecteaza sunele luminoase h funcfie de conditiile de luminozitate. Un alt avantaj al ilunhikii este d & q e p d u l de securitate al locului. Variantele cu conectare in se pot regla potrivit ~~ care avefi nevoie. h p i l e se pot wnecm la cablul principal al refelei electrice la locul dorit. scule speciale. nepericuloasa tensiunea replei de 220 volti.etect puteg bucura de b a s e p i l e p"&nii pi noaptea. ternlor. d o r de acees. P r q a i f i o s h i p despre Conectaji transformatorul Is lnstalati lampile in locurile nstrucfiunilorde instalare.CCESORII: O set de lampi de gradin5 U hartie $i creion O $urubelniti L! plantator pentru saparea locului duliilor r luminior pmmenada de d eate mai plhnii. e s t o m p d contururile fiurmlor gi arborilor. Reflectoarele amplasate la hnfime. 1numarul ~i tipul lampilor de 2 reteaua electric&Cablul dintre transformator $i corpurile luminoase si4 fie cit mai scurt posibil. din tnmeric se p r o f l d fmmos ramurile arborilor. DE JOASA TENSIUNE -. Corpurile luminoase instalate la nivelul solului.*---.

Mectmele cu senzori sunt utik mai ales b~cazd inr&ilor ~i tenselor. - . In serile de iarnrl pot avea un 10-P-02-10-021 I 0 IMP ABilMP SRL . h zorm d i m fmprejurul casi sunr suficiente zi b p i k de securitate. cauza poate fi l i p de contact sau becurile defecte. I PRIM AVARA Examinarea fntreguluj 1 . Optim pentru iluminarea ferigilor. lminm pWBC&ammimu wmank Ilumind htregul arbore. ISE 86092 . contactul electric este neintrerupt 81 corpurile de ilurninat fumioneaza (dreapta). asigurafi-vii c2 bran~amentele retelei sunt intacte.tm I Conectafi intregul sistern. fixafi-le mai bine. - Reflctcureleamplasate la Inid@ sunt adffvare penuu ihinarea unor suprafge rmri. . Dad nu lumineaza. TOAMMA Muterea 1dmpiEor Merit3 mutati corpurile de iluminat p arbori $itufe dupi ce frunzele lor s-au xuturat. Data wte necesar. Se pate monta pe &dire I sau arboritdar $ pe g a d sau zid d d I ilumina~rr de fecuritate (sthgaj I IARNA Contfol Controlafi duliile lgrnpilor SZI nu se fi slabit. ArohMdub.Voduri de iluminat TIPUL 7EFECTllL weptamplasateped$ -te%l~1~d'&unde AMPLASAREA.& nuh mi&rrne a prufj ah &ii. Sunt d d de utii varhnrde cu senzori de migcare. fn tre~inere tot an ul VARA Schjmb de Besuri Daca unele corpuri de ilurninat nu funqioneaa. Controlafi fntregul sistern cu ajutorul unui k c funQional. efect interesant arborii cu rarnificafii aspectuoase sau cu o xoargi caracteristic%. primavara.

.

~ o ! ~ a v a qns lapse 'pep y~nSu!s o lenue !JnWeJ !JUn eldns 3SJJOl4U? gseouual gu!dltlx n3 -eap '3!ua!6! eaJa!gz !tenpa43 Jolazueld eazeg~oleyy 'uoapqu~ y e o w ~ [ n3 n '!lm2s !mq ad as-npqqomp a p o p s u p n2 !i!dn!=> -a.nes ala3ajnoj n3 apoB ! i e ! ~ ~ I - JJ~S JtelUJ!JO . ! O U pop P l O A -zap n u q d e d 3 a ~ ap 'adn~a~lut as psa3o~d p e a -~olalu!uras eam!Jnleur nnuad e!S~aua EJIU~~UO:.aiu!was azaurloj alS![a~!~d o pajo aueour al!Jold es 'ede !4 aA!lplnu aimsqns ap . a p A ! ] -xidsa~ cpouuralnes F S E O ~ p(!~ aluapunqe pupoput aps ala~ueld u!~daseoln3e13ads -a~anrazal azaz!l!qour !S-es elmld pn[e eseolaas auraJA ad yen^ lajlpap !!u!perS e nlquresue ap eau!%ew! p u p p ~ <elueurpdap s -2aja ea~!iyn3. e A !$ nueld ow al!~opp e a -lopop p ~ o ~ n [ e n3 alupas VeawJoj alalueld .JO$~UJ~ '!JPLu !elU YSU? '!JOl$ au!md !eW au!iqo !tan ' p q o q en!&> ~ J ! J O ~ J lnue ze6oq !eu !nln$zulu& e !S ! ~ n 6 n u Joynw l e u eaJeqon -ul ap azu!eul !teugdapu?p e a 'tqnsapap -zap ezea~nu!ps ameoap 'yI!Jn ap n!zetabn ala~n6nu u l !le!gz a!ieJad0 o azsa !4nl0l . ui sap ~ u 'asnd r -s!pa~dluns !JOB n3 alalueld -old 1!i~~n2 pop ap InlarlS TmOumrj ~ I ~ V A ! J ~ -amoqTsaueld .wop qns ap ~oqoq !nlnrupd ardnseap urlnd n3 a ~ e r p a!nqan e a p d P!J! xi ajmsqns pquguor.aur!iadsold ap a!sa~dur! o amp eiua~m ap zer.!lo14 !ou nu !nlnuoJpuapopoJ e aql!jo gzeauuo&as nu !y!tp~n3 Inpap !!~ol4 ea~euedapu? e l .

mn ~ ~ nv .9 ' k i 'nrkpe a p ! ~ Ilev em---. pun .3 1sa3au r.10lj p '9 . 3. I 1 9~ u m s u 0 l 3 v q -a+JJdowp -mm m n i w IS ysvoa -1111 y ~ ~ s mn r~ .d o w p .

.

W @ Y J ~ ? .Inla. os a!nqaJl Fqels a a m r p ap p l o s ..!nlnlor e al!ie~eunqw? -!un . n$ m !nlr n --eae~ awe ap u 3113WV .!Joleunep S ! ~ p a pqp ~ <d!s!u) d apnleu !!JaJew ap I n T s ~nu!iuo3 !S !lo9 el a~!1da3a~ u!~ap !3p apau!ur aiue~sqns !S (1soduro3) n3 ~3eduro3 InIos !S eJ ' ( 1 1 0 ~ ale~!11n3a l a ~ u e ~ d ec !a~eds~ mpjos e a*yFunquq ap .lu~ured ~y ad !uaureo ] p a p a~eo~!nia!~ alp" !cur ~unS!ur p n p ~ % ap soqup 10s ap uusnd un-iaul LNyMyJ. u!p 7nloi !S uar~ni~u ae ~ ' !d n p ~ u e q da@a p '3ny P J ~ ~ fos o # Ja 3 n ~ m -au!ur u ~ almuauoduro3 u!p qlosqa oJJE~ ad '. I$JeA y e ) !nl ap al!!Jalew lugwed ui au!q p u g 3 a i w e g-pq -nIm e uea!laurr ap al!!Jam . n 3 .. P I I W >ad .Jolaluel -o!laure ap ala$ueasqnsw ~ o 4 l n ~ nul [ w> S'L-s ap au!>ugpe -!un pow u ! eugw n> !ie!fipduq o el pupdgs lnlos g!!16 n3 !$eu$v Z I 1 !* ~ ~ ap ap!PuI W 9 elUeJF4S .!nInlos e alel!p!A ap !nl aleod as 15 ~ e l n u e ~ yuanap B -npe~% epmop alsa 101 eiuaza~d e ' i e x n e-s a3 ednp Jeop w e q d uj aurp luns p e p aza~3nla~ as dF ~ n ~ u p w e d ! i m t ~ ! ~!Sa ~ edes n3 po enalp ap !iea .----l--t mmap e~-~..~A!I!JI~U aiuelsqns ap alaiuepqns 'la) el ' n a ~ 6 uj 3elgs !loasap 'pyx 6sop!30w n> FzeaJml as parun lnlos ~n~uyue !S durn>a~d 'ealel -!p!urn ~u!iuaur $-es I!qede>u! &a>!ue%o !S aA!lplnu aiue~sqns ut 3e~es '.~?sodm~ .!!u!pp% !nInIos =ma3 l aaundur! as p ~ ~nurpd l ul.ea~!p~s a&>u~ aleod as !upugdf$s p o p asad 'gundap as es ~n$ugwpd m nquad '6dlaq u!p I-!$epn '!n]nua~a% '@exins e1qa~6 ru !$equm#un 5.!n~njosealel!l!~~aj an- I aB @w B6 f WP P I' yn%!se ! i p a ! ~ a ~ s a . ' I n l v N n N I W ~ o ~ ~ m d s a ~ o 10s Un $f!mBp? a[ P E P aJEOJm~SOUt13aJ y JOA FA 313Jm?!lJ - Zt 3SNI.sod!s!u InIos '(!!i3n~1 -1oIapzeJq eaJaxeolu! -SUO ednp ~ nlduraxa ap) lesel ap ! S a~edp u!~d !nInlos e a ~ e q y uranxa ' ~ e z ! ~ e ~ !'~ ~ae p~ n ~ ~ n a s a p ! f e~ueuodru! a l q .~!ie~eunqur~ durp ~ a ! l p ~~ aj n ~ ul. I v !S p s ap a q o ~ d al!urpl fialnd '!nlnIos a!pue p u p ] -3aja !~!qe~s ~ o as d ~d m n o p ilqa~6 c .~!q!sod atnqaJi s so duo:. 5 ION 11013 .d w ! ap uqasoap alsa nJ>nl s a x tnlpq a u w +alsa ~ n ~ u y w a pea d 'iennl e~w w!xlnes inieq u a m ad 'eu ~ s q !i ns ede .IOS u!p a3!ue&o mua am I 7uel *e!ie~ado !@l~daJ .uo!~aurrm ~ I O a1sa S laj e~ . n p 1 n l ~ ~ " ~aurs!msJooJ3!ur d) euelalqns ~ i e ~I-E ! ~ 'a3!ur!q= -&o !paem ap eanns!u!urpe a~u!un&~%u! n3 1eSun1apuj u ~ 'IJOS~J d ap p ~ n ~ p s el u ! U6 3eJ:Jes 'lez!1!l~a3~ad!'4 PIosnld -uraxa ap alsa e h j .etlleJej '!nlnlos e aJe1 JOA as !Jew !ew !!~p61ng .pueJq ap a!orzau ne IUT-d u!p a1a~eo1!nia!~ .~IOS alsa ~ ! l ~!em a j lple n3 'aunq !em luns pie!^ ap 101 al!!i!puo3 IF:.(IESEI ~sol!%ra nes s o q ~ueured) a3!ue%o .

Lasati solul sa terenurile I b t e necultivate prin aplicarea unui strat protector din se uwce $iaftmati-I.- imbun5d. paie. iarM taiata sau vrieaxuri.itiyqa capacitatea dt. sub form5 5. atxorblie a apn p e nrmuriIe u p r e 1 postati var (carbona de cal- se g i q r e Pn comer! gata preparad. :. Imbunat%iti pamdntul nisipos cu praf de r d .gra pentru a nu d m n i mocirloase. u9or de prelucrat in sol .bdt -. . uYL.. . acoperfi razoarele cu frunze.A procesele biologice din sol I 1 materii naWrale 'in jurul plaitelor. pact se va imbun2taJicu ingr&#rnant verde. sau folie neaa solului. Y I - p b @ -. Trnpasiati compostuI ~i de grajd fermentat ori celelalte PR~MAVARA prelucrati-lin Mrnant cu grebla. irnbun. Protejqi a solului fdreapta). se @wre in magaz~nele de specialtare. bogat in microelemente micinar umidiratea. . Terenul nihipusrau com. Pentru iarna.qre permeabil~tatea. ~iprelucrati-le cu grebla 'in aMx&. TOaWlNA kegatire $ iemare Pup2 strangerea recoltei afanati Prote@e $ fngrijire Impragiati compostul. Introducfli cu grebla materiile de arneliorare frunze uxate. ori prea uscate. humus nutritw I ' I st~mulea6 p r m l e v i d e ale sol[ si ii Imbunid~qte ealitatea (srdnga) materii s ~ m p P ~i ieftlna de fmbunitirire a s o l d ~ i . Mlegarul bine wlul (cu furca ori cu cazmaua]. rt~e-. compactat.501. Udati stratul pentru ca rea pH )i coeficientul de fertilitate solul sa se ageze.I "la terii cunoscu te de ameliol a! ca sol ului $ i cgnskente.siame!are Greblafi terenul. M3surafi valoa. menline umiditatea solului - mcde N N ~ & prfdr cuinrr .B/IMP SRL .. b''y A n & solul greu.

.

.5 crn n2 ' c l m l h l ~de i 1. le i n rasadnija ~iobi~nuiji-le I treptat cu razele soarelui. a~terneti pe ferestrele risadnifei folie izolanti. . I napaaniple se pot amplasa orinnde * ferestrele d e d t dup5-amiaza dniu.zincate) D folie ds material plastic 0 2 balamak 4 corniere (vincluri) tn f o m i Tg&$ a -1 dndura de L de 90 cm p diapaulil. respectiv 19 cm. de preferinjii P n apropierea casei. Cu ultirna $pa. De la Pnceputul lui martie putefi planta r&adurile. de 35 cm legafi cele doul sdnduri. in care putefi din nou semha. material plastic sau metale ugoare gi dispune de unul sau mai multe acoperiguri transparente. unde este protejatii gi de vsnt.sadnip protejeaza" plantele fi le prelunmte sezonuf.aspru acoperiji ferestrele rkadni~ei. fn zilele calde de prim5var5 descoperiji pujin rikadni~a gi nu-i Pnchide~i ALTE P O S I B I L I T ~ I 0 protecjie asemhinkoare rkadnijei asigur5 gi tunelele de folie. tiiafi surplusul de folie. . 6 . I - 5 Intindqi folia pe cadru. Neaviind fund. Fixafi colfurile pe dinafara cu corniere. Fixafi acoperi~ul de cadru prin balamale. pentru ca plantele s5 prirneasca lumin5 suficientz. n acest mod rkadnip prelungqte sezonul legumelor. Cu 1-2 siptimani Tnainte de plantarea lor definitivi afari. Vara. 1 I I1 i Taiafi ?ndoui sdndurile lung1 ~i confeqionafi un cadru.Sfat ut.5 x 20 cm R3ripcide35x5x5crn 02~ipcide21x5x5cm 0 23ipci de 19x 5 x 5 cm P 2 xBnduri de 195 x 25 x 7. Pe d d u r i i mare umbriji-o cu rogojini.11 Camera de c plan telor &. -. rogojini sau cartoane de hirtie. inchideji ferestrele pentru ca solul sii se Pndzeasd. 0 solujie gi mai simp15 este folia perforatii. I ACCESORII: DESCRIERE m a d n i p fungionead ca o serii de dimensiuni reduse in care plantele sunt protejate contra ingheplui pi deshidraeii.i ~ -si incorporaji-i un strat de compost de 5 cm.--. pentru ca I5starii fragai s5 nu f a d insolarie. 1 ( 1 Rasadnifa poate servi ~i pentru cilirea plantelor ' crescute i n prealabil i n IocuinjZ. care . . 2 a 4 de i n d a ~ un strat splendid. z i plantele vor suferi arsuri. r&adnija poate fi arnplasatii dup5 necesitaji. paie sau scoafl5 de arbore. f n d din martie puteji cultiva legume. . iar pe diniuntru cu colprii de rigidizare.5 cm (zincate) u JU pruwr . descoperiri pur gi simplu e a d n i j a gi avegi I 1 Tuadul de hlie poate Mocd rkdnipl In regiunilt ru rl111i2 aspra agezati langi perefii risadnitei pirnsnt. astfel acoperigul sau capacul sunt ugor aplecate. .- . I 0 6 sctinduri de 90 x 2.. AVANTAJE Pute~i beneficia de avantajele rkdnijei tot a n d .crepe impreunii" cu plantele. . I 1 PREGATIRE 81 INGRIJIRE f n d in februarie &a$ solul de sub r k a d n . bateti-o T n cuie. I 1 k cO'w FiWi cu guruhri de dndura de 90 cm pk&t &e 35. Aerisirea se e f e c t u d prin ridicarea awperigurilor prevhute cu balamale. iar toamna puteji planta soiuri raistente la tn he5 gi iarna le puteji recolta. . AmplasaG e a d n i ~ totdeauna a la soare. Dupa aceasta. & e l de rigidizare Fn forma incdt s i ob$ntz$i doui pliici egale de L p n t r u pereii laterali. Dac5 existi ~i pericol de bghej. Tunelele se amenajeazii prin introducerea in sol de arcuri metalice pe care se fix e d o folie de plastic. planta marwte sau plante legumicole deosebite. P bwrnqin5 I 3nictnl de r a m t . Partea mai i n d d trebuie qezatii spre nord gi rkadnip inclinhdu-se spre sud.28. amplasati. Urnbriti ferestrele T n primele . Pe vreme de ger . Ziua indepirtati acoperirea. pentru ca inueg stratul sii fie expus razelor solare. Laturile eadnijei sunt inegale. iar de la shgitul lunii putefi semiina. Se confkcfioneaz5 din lemn. .

!ieqo)a.giu!n>ol u?l!qelea~du?aln3 VNYVI -sari ap al!-loy gilupesg-l u l !i!lg:.gi!upesg~ al!JnpesgJ !je$ueld nes !ieuguras u l !a$elesalaiu!was !ieugwas a!Ueu !nl ~ n ~ h el g ap ~s pueda3ub a~eauefd ! g areupwas !n/npesp~ ea~a~npo~d VN WVOI WVAYW IYd .u?alenue!q al!-lol+ ! i e u g u a ~ 'gu-le! ap a~!jlnuru~ ! P areuyura5 alaun6al nnu!$uo.{ej -dea~p) g~e/\gU!Jd Jp ~0laUn6al 'W3 OE JJg3 Jp ~iueJS!p el alanlpue !ie$ueld .all . !cur in1 1n~nda3u~ el aa .e$u WVA -pesgJ !$!s!~ae g!-losu?aural/\ ad area/o>aJ!# JJ!S!JJ~ .

Tspfa'tescplan tarea corespunzitoare cu o muljime de flori in culori splendide. 1 -. I .I I . . . GRUPA 5 CUNOSTINTE FUNDAMENTALE 1 Profesonal ji eficien t Sridirea plan telor bulbi Plan tele cu bdbi r. . .

Extrageti fi fndepirtati parnantul cu aju- . Aveti griji c a bulbii sa nu s e incline.- < . a. a @ &. din a treia rizomii irigilor.Triumphn infigefi i n sol cilindrul de plantare a bulbilor.. . stducitoare.Plan tarea florilor cu bulbi Pfantele cu bulbi hpodobesc graUdinacu un potop reinnoit an de an al florifor lor multicolore.. a d i d rPdPcinile sa fie indreptate in jos. Aveji grijg ca .. D a d bulbul este plantar cu vhful in jos. P . Z W ise potn"ycscexdent Pn s a d de bordm" Urnplcti cu grija groapa cu pirnint. Noii ILstari se formead de asemenea in bulb. din a doua tuberculii daliei ~igofranului. ace~tia pot fi planta~i ~ipugi pe o latud. Udali bine stratul. or$$ . Existii bulbi f W f o r d regulatii gi tuberculi pla$...)8# . folosifi cilindrul de plantare a bulbilor..si mkimi. h .ghiarelenlor. deoarece igi consumatii energia pentru o crqtere in direcjie opus5 celei de plantare. a perna pentru genunchi plantator m u cilindru de plantat bulbi 3 folie de material plastic I Bulbul plantei este un organ subteran de Pnmagyhare. in final. Presati parn2ntul. 6 ai. Substanfele nutritive p&trate in bulb ajua planta sL supraviejuiasd in perioada de repaus natural. Urmatoarele plante se pot sidi solitar sau i n grupuri mai mici: lalele . . planta se sfrijegte. Bulbii pot fi clasificaji in trei mari grupe: din prima h c pane bulbii adevkaji ai narciselor gi lalelelor. D a d este necesar.. 4a A.a . a~ternefi un strat de rnulcire pentru a pistra umiditatea solu- & PlantaG cu v2rhl in sus bulbii ?n form5 de piciimil ai narciselor ~izambilelor. s ' - L A Dac3 nu i h r i f i si cultivafi i n gradina declt pufine plante cu bulbi. Plantagi bulbii gi tuberculii in perioada de repaus.&&@. . Toate cele trei tipuri pot avea diverse forme . respectiv ca partea mai platii a tuberculilor s~ fie dispus2 i*nsus.

!~e~e~gw!~d ~ J ! J O n3 I ~ alalueld U~ !i!pgs .!nlniaqBu?eaJ!uaA ap alu!eul eupgpg~ul as e n ~ l u a d lua!xjns d u g ne !!qlnq l a m y q w a l -das nes pn6ne u i g:.elez!A!P S ! gledol6zap !4 aped !ue e~!ig:.gdnp '!:. : !ieiyn3 .lJelsgl J O ~ ! U !Jol!JnjleA J~ e!i!Jede n : .!3 ! j Je urn3 'guureo$ ! S gJeh ap ~ J ! J O ~ n> J alueld U ~ Joun !!ln2laqnl n!padsa~ '!!qlna ' I I I I I .au 10s u l pueuewgJ 'Insp! ! S gu!pg~6 ap Inu!J> 'lnue~4oS '~nuauel:.!nlniaqBu! eJlUO3 a ! t a j o ~ d gl!sa:. glep o 'awaJAap eleAgw!ld eaJ!lado3e ~ievgdapu!1sodwo3 ap leqs un n2 nes jelsn S!Z -unJj !£ ! m u e l n3 al!~ado2e luns p e p aleurglgn ! j e gJg4 eule! gzeasJaA -ell alalueld .-$e2aun$ul! S l e n n ' M J O ~ ~ 301 J un-~lu? !-!ie~lsgd!S gpel o-J~UJ !-!iaund '!pg~s@!iau!pap !!lnJJaqnl tb !!qlnq ad ap ~nwgwgd gj!~6 n .!w !qlnq u!p as-npu!ilnuru?ekueld 'Inue $o$losul aueurg] lod gu!p I .

n O .E~~ S U V J J ui~d euipt~2 . l p l32.pot3 V UVi pot3 V U. ~ O U U J ibmd ~J FA .

.

. umpleti adincitura cu api. Daci stratul de 5 cm la : suprafafa solului este uscat. deoarece plantele se a f l i in stare de repaus (sus). O IMP ABIIMP SRL le tutori. Dupa aparitia primelor semne de cregtere ale plantei. astfel ca listarii s i nu-i atingi. W-P. TOAMNA Transplantare saptamani apar virfurile noilor listari. Transplantarea de primavari este mai avantajoase decit cea de toamna i n primul rand i n regiunile cu climi aspri. Solul vremea ricoroasi reavin ~i stimuleazi inradicinarea plantelor. pe terenurile cu sol argilos ~irece. Tndepirtati parii d u p i inridicinarea plantelor. PRIMAVARA TIMPURIU Transplantare Primivara este o perioada adecvata transplantirii.I1 I CARTEA ' GRUPA 5 9 fn noul local plantei formati un $ant de udare. 912 . adiugafi timp de citeva siptimini ingri$5mint lichid in apa ploui. Mulcirea solului Tmpiedici uscarea acestuia i n locul . ceea ce semnaleazi formarea noilor ridicini. a~teptati pufin inainte de a scoate plantele din pamint. deoarece solul se imbibe cu a p i ~i devine foarte greu.

.

I . fn al treilea an. I S a p $ o groapg k plantare la aproximativ 50 m de grilaj. Peisagi~tii il utilizeaza uneori ca plants de acoperire a solului pe venantele abrupte. fndepiirtati * . 2 Fixati imediat noll I&tari cu ochiuri opt.BIaze"se dezvolti binepe suport I TAIERE CORECTA - 3 Conduceti cu grijB ramurile lungi spre laturile suportului si legafi-le y o r aplecat. Nu pot sa se agafe deoarece nu posedii stoloni p i nici ridicini ag5yItoare. p n t r u a re dez- Direcfionati radacinile spre partea opus& grilajului. Fixa~i listarii in apa fel inchc s H creasci orizontal sau p u ~ i n aplecayi. 2 hdepartafi lastarii salbatici: degajafi zona raddcinii ~i Indepartali Iastarii de sub locul altoirii. tinere. Trandafirii urGtori ating capacitatea de inflorire completii dupii doi-trei ani. fn primul an nu indepgrta~i d e d t ramurile vitimate. neumblate ale dealurilor. este necesara taierea de regeneDiferiF. TSaJi ramurile firave sau uscate. batrtine.-. In afari de riierea de varii de stimulare a Enfloririi. Aranjayi uniform 15starii pe suport. Nu tiiiagi imediat sub floare. 3 I .. dar lasati neatinse frunzele $i tulpinile. LEGAREA -LATERAW -A RAMURILOR - .-. Taiari gi ramurile uscate sau creschnd in crucip. I I I FLORI MA1 FRUMOASE Efectuarea corecta a Gerii de varii are drept rezultat o inflorire abundenta.'- I SUPORT ADECVAT . Liisali pe IBstarii laterali numai 2-4 ochi. ci cu doua-trei frunze mai jos. In perioada de vegeta~ie condue@ramurile lateral. volta netulburat. Taiati la doi ochi 12starii scufli. lisari listarii lungi intac~i. Scurtafi Ibtarii laterali rasfir a ~ sau i slab dezvolta~i. bolnave si nu liisati dec& 3-5 ramuri sinStoase. .. de regul3. [&ERE D E REGENERARE I Taiafi ramurile uxate.L ACCESORII: r 7 L r . taia~i noile plante pi primavara. firave. I Trandafirii urciitori nu sunt adevirate plante @+toare. D trandafir u r 2 t o r D material moale de legat r q x + T ' * L. ' - Trandafirul urcator cresdnd f&rSsusfinere se extinde p e sol. 4 I n primul an indepartafi toate florile. fn al doilea an taiari Isstarii laterali la doi-patru ochi.Legare $i tiiere corecte Secretul infloririi abundente ifi crqterii viguroase consta' in legarea ifi tii'erea corespunzaYtoare. I I Tranddrul u-tor . Totugi kstarii lungi se pot lega astfel PncSt sZ poatP crepte i n sus. I . florile ofilite.t r a n d h i ur&tori rare. deasupra ochiului.

la fel ca in cazul trandafirilor urcitori.- ALTE SPECII Anumif i trandafiri dlbatic crex asern2in5tor trandafir lor urcitori. VARA T ~ R Z I U Cilire Pregatiti trandafirii pentru iarni: incetati fertilizarea cu Zase siptirndni inainte de venirea ingheturilor. I I I i I i ( C IMP ABIlMP SRL . Conduceti listarii noi spre laturile suportului ~ilegati-i. Lisati florile tdrzii pe plante pentru a forrna rnicege. isafi listarii pe suport. Eventual. taiati-le anual. I lac5 ternperatura scade recvent sub 0 "C.. TOAMNA TARZIU Protecfie contra inghetului Muguroiti din belgug pirndnt i n jurul tulpinii trandafirilor ' I Cateva soiuri de trand. Legafi ramurile soiurilor cu o constitufie robust5 lateral. )ezlegati rarnurile de griaj. randafirii necesiti proecfie suplimentari.. $i aces specii pot f i cultivate pe gr laje. Fixare Legati listarii de grilaj. Taiati lastarii florali laterali la 3-4 perechi de frunze. culcati-le la sol gi ~coperifi-le cu pimdnt sal runzi~ uscat. VARA Curatire hdepirtati florile ofilite. Trandafirii dlbatici autohtoni rezisti la ger. thea ~ifloribunda sunt adc vate pentru cultivarea pe suporturi.. Deoarece crex mai viguros. pentru a-$ pcistra forma. dar nu Onflore! decat o data pe an.. e lar inveliti-i cu ~ a i si )dnzi de sac.

Recomandat pen tru fiecare griidinii Am eliorarea na turala' a solului Amelioraji solul cu cit mai multe Muri de ingrijimin te na turde pen tru a asigura nu trijia naturals' a plan telor. .

.-it . Uscati cateva zile iarba pe o folie mare sau p d n i cand devine maro. 8i amelioreaz5 totodad si -- dd. .y:g(*. . i n strat prea gros impiedica aerul ~i apa s i ajunga i n mod suficient la radicini. 1 Netezig cu grebla suprafafa stratului..Fertilizare na turafa' Plan tele incep sa' se dezvolte spectacdos datoriti substanfelor naturde. neteziti-l cu grebla. ^ & t e de plantare. organice sunt formate din sub- stanre de origine vegetali sau animal%:compost. . + - .. Majoritatea I fngr5@nintelor naturale amelioreazi capacitatea solului de re@ere a apei ~isubscangelor nutritive. P -m Raspandifi Tngri~imantul pe strat cu lopata. . * :L .c 2 orguo-ninc rale sunt amestecuri de substan5e organice ~is%ruri minerale nutritive.~!& . 3 .?A .p ? . poate furniza substante nutritive plantelor iubitoare de azot.: . &ns de oase.. d u p i care asternefi-o i n strat sublire sub arbori ~itufe. ceea ce v i t a l i d florile .. pe de ald pane substanp ce se transforms lent. Acoperig ingrS#mlntul organic cu putin pimgnt. FERTILIZAREA PLANTELOR NO1 fngri+&tele naturale sau Wpqi o groapa de plantare cu cdtiva centimetri mai mare decdt este necesar. in m i n t e de vits sau de passre. ' . n magazinele de homculnu-5 se @esc seturi penm analiza solului. Udati bine.+ '5 .. de exemplu cu solutie nutritivi organica sau cu granule. D m Fertilizati regulat In timpul hfloritului plantele cu o mare necesitatede substanp nutritive. apoi plasati planta h groapa. : o m p o s t &temefi Tmprejurul plantei un strat de Tngri$imdnt xganic de 2 cm..azf*:. stan!e nutritiM cu e& rapid. de exemplu maturizat. aici put* solidta gi consilierea n d . 4 FERTILIZAREA STRATULUI N ACCESORII: UTILIZARE O lopat5 O roaba LI pamlnt de flori Cl grebla '2 ingriyimint organic Pentru fertilizarea straturilor intregi este optim: compostul maturizat sau ingra$limdntul de vita maturizat straturiie Si boidurile trebuie fercilizate pridvam. Inainte de a fi asimiiate ~ifolosite de plante.I II 1 I i n g r i ~ i m l n tinsa .-. - Necesitatea de substante nutritiw a plantelor se oate stabii prim anaiiza solului. astfel ca pirnantul sis e fiiramifeze si si nu riman: I . %g&hlinte. apoi prelucrati-l bine in sol.$legumele Pndi de la hceputul aqterii. fn urma procesului de transformare se creeG humusul valoros. fng&hlintele chimice (rninerale) conrin doar s b r i minerale usor solubile in a ~ s .A i I F ' . - ... Depunq~ pimdntul T n groapa si presati-l bine. . - 4 - I C e n q de lemn u t c benefidpentru lapmek r&&mw f ng&@nhtele organice i ~fac i efectul mai uniform S i mai lent dedt Fngi%$mincele chimice. hgr+hbtele mkte m t a e n c o r poreazi in sol pe de o parte sub. l . substanjele nutritive sunt prelucrate de microorganismele din sol. I Alge marine uscatc . I I CUM f $ 1 FAC EFECTUL? 7 . Depunefi In aceasta un strat de 3-5 cm de ingragmant organic.

.

.

s p a e !S e u P 'O I ap sopmum wrnlolvrap p ~ p ay m q s d ! i mlos a p m ?do pow ul pmn F a.a~e$ueld -a$e.All)as . : u n w! i e ! ~ Z .!usJgn am$!poJ a(!JnweJ !ieugdadapu! r ap aju!eu? eJenw4a a!nqaJl !ue PZ ap ewgA aqul 'lenuy aroudaqu~ ap ara!cl p 'Jopsoqn E a 3 E I ~ q s pep0101 pq@raur 6 ~ o m p s & ~i !!ur!qw mdnse !S x~auaq 1xya un a n rep 'm -p p~ p .asap eaxl !t auglzpq el !ien$!s ~ o l ! ~ n 6 n!n(n!dpu!~d w nqed-!aq gwm4!un a!Qzods!p ezeq ad aledpuyd Jo(!JnweJ o-J$U~ 'fnlnxe u?!ie~$sgd r *a$exna(!JnweJ !ievpdapul r ! i !nlnxe Inpen !ievn3s r . r u : . 02 .a>!lqo al!mweJ gleauozpo a!nqaJ$ !n(nxe eaw!Qgu?!!nlnxE eugd aneuloq al!JnweJ r a~ds !ie$da~pul .I .aledpu!~d JOl!JnweJ Inpgl . puyyl!x&eiue~s -qns ! u a ~ o ~ en delsax u!a . f p n ~ > ap) so$gugs uwal ap eaved el al!JnweJ $ald~uo:.~ol!ug e~ a~ele~: ap >!$sew n3 al!up~!ia6un pjdea~p) aze4 aqnw !ew u?aseo~6 !ew al!JnweJ !ie!gl .punjo~d gzeapups as e t e o n Je! d n as ~ ameoap '!Jew ! e u al!JnweJ g$ep IngJsaJaj n3 !ie!e$ nN O-JIU!~ u?nes sap eald pug3saJs .su!geau p u p rued 'sns eaax sdnp 'so! !g~u? p v v y ps !!J~WPJ lnlau! e~lly !em lxo ap uo m z ap siue~s!p ege ui ~ n g q s m ~~ Inlop a ~ !ie!a o el Ingipyai n .gle$uozz!Jo le q w ? ~ I sn y w !iwn>s . X O J n3 ~ ~psedgdap y! .xe ap g i e ~ gledpu!~d gleuo6e!p ud fles JO!Jaw! a~ds .na~6 g3apu!n as la@e asnp .!!u~J eauez!~~~!:.pp p u r ar. ui ar.m ~ I E O Jo~ ~ ~ as azap ( u pJ .e u!p as-npug3y!we~ p o ap ~ al!Jnwel !f aled!.alde 'a. U J I upp aT""J3 re! '!map WPun !amam e!zapd q apada~ pion -mP I$ ! k P J P?PW P o d Y .(gs!ynap a~eoln3 .gzeq el ap al-!ie~gdapul 30l[!w el y e l p a!8.o ~ al!ugg d .!)!we~ pupsaJ3 !!Je$sgl !ieugdapul ' ~ y ~ u aaw!ilgu? p! o el ap nes v e q el ap !ie!el r .u!~d a!i!zod n3 'Jo!Japa a ~ d s a$e$ua!Jo !!ie>y!we~!aJ$ !iesgl so! ap !i!u!!!~d~ -aw!ilgul al!JnweJ '!nlnxe Inpen !ievn3s r gJnweJ a m a y ad r !ieaa~ el a 1 4 ps !Jo!Jadns .aled!>u!Jd al!JnweJ n> !iua~n>uo> !{ lale~ed al!JnweJ aze~gwn! el !ieun% !$nxa~> ala3 ad !S !wo>el !!~e$sgl .e!&.

L V E.I .!queq !mad !S io!ra~u!aids p u p ~ 1 !plsq 3 !iwdapul [ u n l o m edna '!iuamn3um ! ! E I !$ip ~ 'apdpuud alpnum aw!ail o el ! i e p j . . a ~ h d n m u l ~ n u p~ d m a y !ienl~aj3. I .a!u~d ap p r o j U! ~ E qep!urer!d S pueorq . I . .

dati.incepitorifor fnm ultirea plan telor cu bulbi Este suficient sa' procuraji bufbii de flori o singuri.7 -'-I -- rrT 1. ' CUNO5TINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 \ Recomanda t i . deoarece acejtia incoIjesc din an fn an. i . II .

demolte flori. Rupai florile ca t W e n F .ca daliile gi gladiolele se scot toamna din pikdint gi se @tr& p W primgvara fn a. planta mami va putea dezvolta flori rnai rnari. xoatefi bulbii de crin tiiafi ~i ~i Separafisolzii exteriori ai bul2 bului. Speciile ce fnfloresc vara . bulbii brmagi din solzi situa9 In straturi . 3 '1 3 4 I Bulbi de cnio ce se d d t n i p c nrlPi"85 F . FZOLZO/ISE= 7 . I I 1 L a Tnceputul toamnei. lia plantei si fie direqionatl 3 L pre dezvoltarea bulbililor.5. Bulbul Denu-u dwoltarea bulbililor consum5 energie. I A _ . astfel energia plantei nu se risipqte si fn a n d krrniitor vegi avea flori rnai frumoase. Fertilizati c u ingri$imlntcorespunzitor. de f o m a perelor.ijori&@ bulb i i r se d-Iffi bulbill (&pi) tinai. dezinedafi locul creGrii cu praf de lrbune de Iemn. de bulbul m a 5 pi r e p h a t i . Plantafi bulbilii in jurul bulbului mami. Pentru divizare sunt potrivite crei eategorii de bulbi: buIbul de lalea. cdnd 1 frunzele s-au ingilbenit. fn primd an c i u p i ~ bobocii ca planta d-n. hteptafi cu divizara bulbilor p m ce frunzele se ing5lbenesc. Pnsii demolt2 totod a d bulbi laterali a n d . la adlncime dubli fafa de acesta. Bulbii florilor de varii care nu sunt raistente la ger . mai indesafi. Plant$i solzii tn amestec de ~i I I . la aparifia primilor Ilstari. dupi lhgllbenirea irunzelor.gi bulbii fohnului care sunt rnai mi. .DlVl7ARFA BULBILOR CU STRUCTURASIMPLA Pe supdipm. dupi lnflorire au nevoie de repaus. h #i doilea an.- . 2 de pe bulbul mama. Mulcig solul cu un strat de compost de 5-7.5 cm. VemfiTn formi de X ~artea de jas a bulbului. la d t w a & p h h i dup5 inflorire. *"/IZARERE BULBILOR CU METODE Priicipiul divifiii este separarea bulbililor de pe bulbul mami. VerificaTi-i dupl doui luni.. Separati cu grija fiecare 1 scoatefi bulbii sol. . apoi replantai-I.apoi se divim&i gi se replantd. a-l vatama. ' A PERIOADA OPTIMA n cazul zambilalor formarea buC illilor poate fi stimulata h felul ~rmitor: xoatqi bubul din blmlnt dupl ce frunzele s-au scat. d a d accjtia aunt fndep h v .. ci si c e i v&i se vor dezvolta mai viguros. I I CE F O L O S ~ T E DIMZAREA? PM divizve nu doar d obtinefi noi bulbi. scoate9 bulbii din plmant ~i separali bulbilii. fara ins2 trebuie fie mare sanitos. asrfel. Dupa 52 bulbil din $i Bulbul Verificati existenta bulbililor. horrnoni. I ingalbenirea frunzelor.de exemplu bulbul crinului . repetafi fertilizarea solului.de exernplu crinul . D i v b w e rneroda f n cursul W a bulb* sunt separaP.se inrnuljesc toamna. apoi tratafi-ic u fungicid 3 nisip-Nmlnt piistra$i-i T n lac cald. Primivara. du d e r c mai pugn. Se recomanch replantarea irnediatii. ins5 pot fi pkuaji gi in locuri uscate gi dcoroase. Plantele cu bulbi ce lnfloresc primivara.

.

.

dar toxice. Solicitagi parerea unui cunosciitor de fiecare d a d &d curnparagi plante noi. Din aceastii categorie fac parte 8i plantele a d r o r sevii are in contact cu pielea un efect caustic. Avefi griji $i de copiii care vin i n vizita. grqi) ~i cu matlu)~. Toxinele se acurnuleazii in unele piiqi vegetale. iasornia. Pentru a asigura siguranp copiilor ~i a animalelor domestice indepiirtagi din grdinii plantele puternic toxice. Pngridifi-le cu un gard sau alegefi-le un loc nefrecventat de copii. dar pot fi prezente ~i in swa plantelor. Toxicitate slab& plantele congin toxine puternice in concentragie slabs sau toxine slabe in doz5 mare. izme usor de curatat (sau pantofi -. Plantele. Arnplasati plantele toxice de dimensiuni mici la inilJime. FiJi prudenti c u cassia (scofli~oari). Nu plantafi flori toxice i n lizile sau ciuberele de pe balcon sau terasi. . I I Degetar-rqu: plantzX veninopsa" : I Daca doriti sa cultivati plante toxice i n gridina. ~ pantaloni lungi. ' PREVENTIE Informa9-vii d t mai temeinic posibil despre ~lantele din griidina. Cea mai periculoasii odvire se produce prin consumul plantelor toxice.. vdnt. de exemplu in rdiicini. 4 Kreghiieci pe balcon p ~i terasi : se pot ~ de gasi plante toxice. D a d avegi copii mici nu cultivqi fn niciun caz asemenea plante. koateti cide. Copiilor le place sa atin@ boabele gi fructele colorate &re deseori sunt toxice. Fasolea crud2 mntine toxine care se distrug prin fierbere. brugrnansia (datura). Tulpina 2i frunzele de rebarbara vara devin puternic toxice. I I Stropifi plant& mici cu ierbiTaiaji stolonii plantelor tar& toare cu foarfecele. Pentru a evita alergia sau viitharea pielii utilizagi in timpul IucrHrilor m5n-i groase de grzdiniirit. TBiati plantele toxice din straturi. APROAPE INCREDIBIL Multe plante preferate gi foarte populare congin substanre toxice. Toxicitate m o d & consurnarea a numai 1-10 g din pland poate periclita serios siiniitatea sau poate fi chiar fatalL Toxicitate: consumarea a 1-10 g din plantii cauzeazii o otriivire gravii. acestea fiind la indemdna copiilor. Nu plantafi plante cu bace atractive.Cunos&d plan tele toxice putefi evita pericolefe. rand continutul lor de acid oxalic este scizut. Culegeti tulpinile nurnai primivara. Daca este vorba de copii mari. de rub arbori ~i tufe. respectati urmitoarele rnisuri de securitate: Pentru a irnpiedica accesul copiilor ~ianimalelor domestice la plantele toxice. trandafirii de parc. flori sau in seminge. 2 7 Umle plante nu pot fi consurnate d e d t I n anurnitewcondqii. potrivit gradului lor de toxicitate pentru om. Lucrati pe vreme fara -adgcinile din sol cu furca de dpat. tutunul ornamental $i speciile de solanacee toxice. altfel fiind Nu s t ? pot consuma p i q i l e verzi ale rqiilor ~i cartofilor. Curiijafi foarfecele cu alcool.cap de rnort" si atrageti-le atenfia asupra pericolului. marcati plantele cu semnul . frunze. bulbi. ilfirninte etang n u ~de i gridinirit rfece de gradinarit ~icid mare de plastic ml d de spat Efectuafi Iucrarile in carnag cu maneci l uigi. arbustul ciocan. se clasifid h trei categorii. leandrul.

Y : . apou sap !EUI ?prol S!F!IJ~UI! ~rnUIId I po!>!q~ e m sap FLU ia!xo~:tlqroydnz .

P" A & -7 1 cuNoSTliV w w A M E m A L E GRuPk. . 7- Compostul Prin compostare se realzeaza' un h umus valoros din resturile din gridin& I I .

bogat in substanje nutritive. deoarece produc mirosuri postul se va amesteca din nou. acest mod puteri reduce considerabil cantitatea dqeurilor din DIN CE SE OBTINE? gospodiirie. Arnestecul sa ~i 5 grosiera cu cea fin& toarna in siloz pe straturi (f. neplkute. I I I r realizat comEste u ~ o de post ~i pentru plante care preferi solul acid (camuni. de~euri de sub siloz. de dimensiuni rnari. se objine prin stratificarea deoarece silozul este previkut dqeurilor intr-o g&a& de cu brqe de aerisire. inainte de utilizare. care conttibuie la imbunatHjirea $i afiinarea solulului ggdinii. deoarece ele incetinew d~cr-nmpun~rea L a amestec adaugafi substanfe care faciliteaza fermentarea maturizarea compos4 Verificafi tului: re ia o palms de compost. de compost q o r manemabile. asigurlnd ingra~amant pentru solul din gradins pe durata intregului an. care atrag soarecii pi pentru aerisire corespunz. gramada se va frunze verzi. In multe luni. rlimase nedescompuse. DupP dteva luni com- I 1 compost pentru Fnlesnirea fermentarii termometru pe tija Adunag mHrunfiti de~eurile DepunefiIntr-un strat de 10-1 1 2 din gradins.3~obolanii In griidinii. Afanati solul de cm. exemplu sticla ori materialele din florile gi resturile plantelor plastice. I c iR Aproape din toate dqeurile Nu se pot utiliza la comde +ding putegi obyine com. de exemplu din frunzis. compostul este ~i cu maturizat. in timp ce folosiji compostul matur al prirnului siloz sau prizrne de compost. ~ o r n ~ o s este tu~ un ingri~amlnt natural exce.F Ingra''a'm8n t in productie proprie I Cu compost se poate Imbunita'fisolul gziidinii. compostul trebuie cernut. sedimentul un compost matur. cojile de o u i preyios. Daca dupa 6 tul depa~e~te 70° C. in noua gramada de compost. dispundnd astfel de un sol compostat.post substanpele anorganice. de umiditate Si de o buns aerisire. sa se producs in mod corespunzator este necesari? o temperaturz de 600 C700 C. pot valorifia pentru compost h schirnb pentru a se realiza fructele pi legumele. ce nu au trecut prin siti. deoarece con~ine importante substan~e nutritive vegedin -are. . Pentru ca descompunerea. Utilizati in acest scop site reglabile. bine fertilizat ~i valoros. daca in el se adaugi flori de azaleea ! cu acfiune chimica acida nu trebuie sa depa~eaxa lo%. In locul substanfelor care inlesnex procesul de descornpunere. Aceasta Tntreaga gradin%. compostul va contine ~i parfi mai mari. Prin compostare se obyine un humus valoros. CERNEREA COMPOSTULUI Cornpostul matur are o culoare maro-inchis cu structura faramilati. In partea de jos. este nevoie de mai pi chiar pervefelele folosite. si iarhz rziarz r.Tra a se bascula deodata tot materialul). procesul de compostare in sine. ob9nute prin descompunere de catre bacterii ~i microorganisme. Parfile mai rnari. rododendron).Zarba riiipp1"pi 6 . se reintroduc in siloz.in ea creson. A nu se utiliza produse lactate si resturi de peste.----Putegi ~ b r i n e compost Dintre resturiIe menajere se proaspiit in ciiteva sPptPmlni.- ! in compost. Amescati taietura mai dimensiuni mai mari.u n + u l r e p d a o materie de bad exdent5 lent. iar parfile grosiere trebuie Indepartate. Dacs a doua zi compos. mult mai de cafea pi de ceai. deoarece acestea nu se descompun. numit compost. 'Nu amestecafi tn compost toare. silozuri nu necesitii amestecare. plante bolnave ori atacate LOCURI PENTRU COMPOST In magazinele de specialitate de diungtori. Deoarece diferitele materii organice se descompun in mod ~i ritm diferit. se recornandl utilizarea acestor resturi grosiere.pi din crengi tale. 1x1 m. uSor manevrabile. pentru ca Platforma de compostare a t e se pot c u m p h diferite silozuri lmpra~tiind compostul. IL I . . grosiere. cel mai iefiin mijloc pentru exista pericolul de a infecta Compostul din aceste valorificarea dqeurilor. in al doilea siloz se poate ferrnenta o noui doza. de post. prec. C ) de~euri de gradin3 C ) siloz pentru C ) adaos CE ESTE COMPOSTUL? Compostul se compune din mai multe materii organice.

-. . S e va verifica umiditatea sfarlmitind Tntre degete putregaiul. - - I P"" VARA Umezire dunati materialele pentru ompostare ~i executati o prizma de compostare noui. O IMP ABIIMP SRL - ISBN 978-963-8W2. Daci va curge ap3 din el. compostul este prea umed (a se amesteca cu materiale uscate). I T n perioade de caldura putern i d se va stropi compostul (dreapta). Plantele perene cat #i arbu~tii inalti vor asigura umbra necesara ~iprotecfia contra vlnturilor. Amplasati gramada de compost intr-un loc aerisit ~i ferit de v l n t din gradina.folosi ornutie c a n t i d t i mari poate ~aate . . compostul este corespunzator. se va. Daca la pipait este moale #iuror umed. La proiectare se va avea i n vedere un loc aerisit pentru depozitarea adunarea #i materialelor ce urmeaza a f i puse la compostat.lARNA PRIMAVARA Y I ngrijire tot an ul Protecfie contra fnghefului TnveIiti movila de compost neacoperita cu frunze mari (de exemplu cu rebarbara) sau cu crengi de brad. inuudt in cantid$ . wtasiu.1 Compostuf 7 Vateriale pentru compost ATERIALE ZARACTERISTI-' ~?gat2 cu prnufie at2 h potasiu.

!$ 1 4 plan tele peren e risp~itesc cura . .L.CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 &m ultirea plan telor pererie I : 8 .. de In tinerire cu abunden~a lor florala'.

.

.- "" '!!UJJ! eJJ!SOS Jp J$U!eU?!U!>epeJ azau~o4 ys ala~ueld e> nquad !!Jez!n!p ea~enua~a epl .a!ed nes e.a!balo~d e~n6!se a$!soloj alale!Ja$eyy .azuny ad ap a p g 6 !E a ~ w u d -!ps al!6unp luns !aiuaza~d alauuas vidou 2-1 u?ate6 -u!6 alazun~4 a6n~$s!p $od !!>law .o m as a$nzgs !~nle~adwa$ n : al!un!6a~ UL '~ola$ueld !!Jez!n!F .a$ez!A!p $gdseold Jolalueld !e !Jau!p !!lea !Jo$eunepap @!a$o~d .a!eold gdnp nes 6 ~ n w e ul JO~ eaJeunpe a$sa J.ieo>s a~ plnw 'azuny n> g ~ a d as o~ eu -WeO$JleZ!A!p JUJJJ~ JlJ$Ueld !nlnra6 e~!l)odui!a~e!ajord I'.ol!>law e aJa$eqwo>ap gpopw guapya !ew ea3 . .

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 1 L Prega t~ t~-vi pen tru s e z o n B e gridinirit I Ascu tirea un eltelor I Lucrirife mici si mari din a pridina' se pot e b u a Aai ufor cu unelte bine ascujite. .

epede. de gridini tocite pot r h i 1%tarii care devin astfel rnai vulnerabili la boli. tai@i o data suprafaw taiata este netedl. respectiv de modul corect de utiI~zare. Este indicat ca uneltele rnai mari pi mai grele s i fie ascufite de un specialist.Lame ascu t~ te. p h i d n d se hnbibii bine. daca le . Pentru eliminarea ruginii de pe suprafefe rnai mari montati o perie de sdrma pe o tocila sau bormayina. in unghiul indicat de 30". C a r a d solului determini h mare m&ud felul uneltelor folosite. Foarfecele . C u m p h t i tipuri adecvate pentru foarfecele de @din& cazma p i sapi. cu pila. Tocila ascute rapid uneltel~ dar f n d e p h d de pe amtea mult metal p i uneori este greu de manipulat. Agafati-l de un cui $i anufiTi-l p i n i cdnd cele doua perfi vor fi de greutate egala.cZpati pe cirnent sau dace . &ere netede se vinded mai Deconectafl ma~ina de tuns iarE de la reteaua electrica. - h . lnchidefi menghini. AscufiP lamele oblice c u pila manuall. de exemplu. Sapa cu t i i p u l a tocit necesid un efort mai mare si nici rZ&cinile nu se pot tiia corespunziitor. Este indicat a se lucra cu unelte ascufite p i fn i n t e n d sMtiijii plantelor. demontali-i cufitul ~ifixati-l in menghina cu lama in jos. P%trafi-o htr-o ~ L U @ de nailom. de exemplu solul nisipos t o q t e puternic uneltele. Imersati in ulei piatra de ascurit noui. I intoarcefi cutitul pe cealalta parte $i ascaiti-I. 3 Vwifimi daca cutitul este T n echilibru. Pentru unelte mai mici folosifi lame de otel. 4 4SCUTIREA LAMELOR MlCl ACCESORII: CI foarfece de gridin2 C i pila manuall fin%O rnenghina O ulei de protectie ~ Rindefi mdnerele foarfecii in Pentru stabilirea gradului 1 2 axu#re rarnuri verde. Ascutiti lama de-a dexhidefi de rnai multe taie *or lungul t8iigului. indepirtati de pe pies2 c6t rnai mult material. Cu ajutorul pietrei de ascujit poroase &ipl uneltelor devine foarte dur. 4CCESORII: CI c q i t de tuns iarba O pila manuala Q rnenghinii 1 Uneltele ascurite fic mr&qa rnai ugoar5i pi rnai si@ Cu sapa ascusd se poate penetra i se taie mai mai bine sold p bine 6 i n i l e . Con& mult p ih e n p utilizaCrii Exisd unelte. tiller1 perfecte j r I 4SCUTIREA LAMELOR MAR1 uneltele de @%fin& put** evib multe munci inutile. Utilinrca reguIari 1 conform destinatiei lor. Grkiinarii am* tori efectueazii ascujirea mult rnai simplu. 3 articula$ia foarfecii. cu mi~cari de josh Lama este axufita de Ungefi cu uld guruburile $i 0ri 9m. :olositi uneltele de gridin2 de intensitatea folosirii. Supraferele de repede. AHsafi rnai puternic la mi? carea de sus fn jos. Cele rnai importante mijloace de ascu* a unel- Pilele manuale sunt disponibile In magazinele de speciditate. ~i ~i lamele foarfecelor. Din operafia de ascutire face parte ~i indepartarea ruginii. Pulverizafi ulei pe uneltele curafite pentru a le feri de rugin5. ca de exemplu lopata. 2 3 ASCII# mud triipd d e i ( % T DE DES? Regdaritatea cu care uneltele de grZdini trebuie ascyite este determinati de tipul de sol p i urma folosirii incorecte Ih *meltek se deterioread mai 1 .pargefi pietre cu sapa. Pentr~ aceasta Sns3 este necesarii o cantitate suficiend de ulei. care se autoascut. S+area la cazma pi pmitul le ptirbqte repede.- .

Controlati coaa sapei. Plstraji-le Intr-un 1% m a t . Pilele cu rnaner din lemn sau material plastic sunt mai *or de folosit. ungefi-le cu ulel. Uleiul ugureazli folosirea uneltelor ~iprotejeazli metalele de ruginli.ti^ tnainte de Tnceperea sezonului. Cummrafi seturi formate din trei sau cincl piese. Dupli fiecare ascutire ungeti cu citeva picaturi de ulei piesele mobile ale unel- . RD-P-M-IM!a ISBN 978-963-86092-8-1 . htmpnere Axulirea sistematica a uneltelor girbite ?ndecursul folosirii trebuie s8 devina parte integrantti a lucrlirilor de gridinlrit. D a d O IMP ABIIMP SRL Ungeti cu ulei uneltele cu piese mobile. cump3rali altele noi.I ' I 11 I 1 ! I -: 1 1 1 CAI Ascufirea uneltelor GRUPA5 20 Unelte n ecesitin d ascu tire I t$urile intri u p r in sol ~i taie Ingrjire trot an lu / Prw. DecH erte neceJar..fi rugina de pe uneltele de gradinl. apoi da lopeii ~i m u t i t i unekele ultima data pe anul respectiv. TOAMNA TARZIU Prismre Dupi ultima utilizare cur3fali ~i Inde@kirta. ax@ifi toate uneltele importante. unertele se ~ f l r rau k necesR3 axufire dupa fiecare folosinfa.

.

asezati bulbii pe grila.-. Pastrati lada in loc rscoros. Goliti c i u k r u l plantelor cu - kainte de adunarea bulbilor plantelor cu bulbi sau tuberculi ce infloresc vara tiiagi Iktarii piing la indjimea de 15 cm. fiindca re pot rupg foa e usor. In primul an se recomandi indepirtarea muaurilor florali. care d u p i scoaterea plantei din pamdnt p o t fi indepirtali foarte simplu. Aseza~i lada in loc Pntunecos. woateti bulbii din groapl si puneti-iin locul de depozitare. intunecos ~i werificati-o des. 2 I ~ --. apoi punefi-i in lazi cu parntlnt.--rU-- . fndepiir~ta~ibulbii moi. pericol de inghet! I I Bulbii unor plan te trebuie prima'vara ACCESO~II: - . Taiati lastarii pdna la iniltirnea de 15 cm inainte de sosirea primului inghet. apoi cur8tati-i de ri3m5sitele de oamdnt. Cdnd frunzisul este deja uscat. apoi scoatefi-i deodats pe . asterneti plmant ~iudati bulbii. fn aceste cazuri bulbii plantelor trebuie replantagi In alt loc p h i ce f r u n d e se usd. O dalii plantate O foarfeca de gradina O furci de sipat L l lada Uturba DE CE TREBUIE SCOSI BULBII? Bulbii gi tuberculii plantelor ce Moresc vara. uscat ~i dcoros. inainte de sosirea primului inghej scoateji bulbii si pktraji-i In loc ferit de ger. apoi pbtragi in modul obignuit. Scoatqi tuberculii din pimtlnt cu furca de sapat. ce fnfloresc vara In turbii sau nisip pentru evitarea deshidratgrii acestora. uscat. Verific* bulbii ~i tuberculii tscosi s2 nu fie rhiti. ca de ex. 4 ACCESORII: O ~lante cu bulbi trecute O l o ~ a tO i plasi de sdrma sau grilaj O furci de sipat I apai slepozitati-i. PLtra# bulbii si tuberculii In plase sau l k i plate in loc aerisit. Dac5 do+ sH facqi loc dtor plante. apoi replantali separat I n straturi de inmullire. 3 .x$ ~ -. 1 I Uscati tuberculii in loc ferit. fn fiecare toamnz.&puri. Puneti in vaza ultimele flori. apoi scuturaji cu grip parndntul de pe ei.-METODE r--. deoarece inflorirea consumi mult din energia plantei ~i bulbii se dezvolti mai incet. Afinaji solul in jurul bulbilor. originare din regiuni tropicale gi sensibile la rece nu supraviepiesc tirnp de iarn9. deoarece astfel nu se vor rZni prea tare. puiraiti siu adbnc sihuneji bulbii ~sgnitogi pentru dteva zile la cu grijii p h b n r u l de ddkinii de pe I1 Multe plante dezvolti bulbi~ori sau tuberculi fiice. Se recornand5 scoaterea bulbilor sau a tuberculilor cu furca de sipat. E PrTsmma bulbilor Faceti groapi adancii de 10-15 cm in loc umbros si cap*-lsifi groapa cu plasa de slrmd rau l Adunati bulbii dupi inflorire.Atentle. i n d e ~ r t a tp8Qile i Etichetati tuberculii. pivniji sau pod. 2 rilai I Udag bulbii regulat. bulbii florilor ce inflor&c primivara pot fi scosi din straturi dupi inflorire. Puneri bulbii 5i rizomii plantelor sensibile. .

- Verificare Verificafi regulat bulbii #i tuberculii depozitati s i nu putrezeasci sau s i nu fie atacati de agenti patogeni. indepartati toti bulbii la care remarcati Plantare 2i scoaterea bulbilor Replantati bulbii plantelor ce infloresc primivara O IMP ABIIMP S & a ISBN 978-963-E6W-&1 . lARNA I I r . deoarece sunt sensibili ~inu vor supraviefui pe timpul iernii. uscat gi h ~ n e a t s 4 pe yc u. 10 "C).uscat ~i intunecos.Iernarea bulbilor Sulbi rp y e scot toamna din prim4nt SCOATERE $1 PASTRARE ingrijire tot an ul VAhn - - . Verificati bulbii mai i iernat in substrat sensibili p u ~la nutritiv s i nu se deshidrateze. I m a sau belSi$ Canna iacL'ca. rkomii. uscat ~i intunecos. Pistrati bulbii in loc ricoros. Scoaterea $i pktrarea bulbilor Bulbii plantelor ce infloresc primaLara se scot de indati ce frunziyl s-a uscat. punefi-i I am i yi l~d-9 pktra~i bulbii In k c dcoros. Pastrati bulbii in loc ricoros (aprox. TOAMNA xoateti bulbii plantelor ce in~loresc vara.

I: 8 .

a celor voluminopi si PnddZicinafi In straturile superioare ale solului. 1 In locurile vantoare fhrafi parii LegaJi trunchiul arborelui cu htre ei cu sdnduri batute in ochiuri opt de ambii pari. Batefi in sol parul alaturi de balot. Constatand cie abia dupii plantare d arborele necesid un suport. ' egafi arborele. a arborilor trmplanmji. batqi fn sol sup& &d balotul a t e deja - Itn groapii. Este deosebit de important2 sprijinirea corespunz.d acestuia sll nu ajung3 p2nii la coroana arborelui pi d nu atin@ Iktarii. Batefi parii. 3 intr-alt mod:dupii plantare 4 batefi parul In sol inclinat direcfiacontrari direcfiei vantului 'in dominant. Un sing$. h adhcimea de aproximativ 60 cm fi legafi cu fihghli puternice arborele de ei.n balot de pimant in groapa. I Plasaji arborele fn groapa. d t ~i sus. bateji in p h h t un par htrun unghi de 45" P n direc+a contrad direc~ei vhtului dominant. fn afara bdotului ddiicinii. 1 traul parul la dimensiunea optima. Fixafi trunchiul de par cu legmri unwl groapa. in opt. Doi pari sunt necesari in regiunile cu vhturi puternice.2 sol plantafi alaturi arborele. at&in partea de jos a trunchiului.itoare a arborilor plant@ P n locuri biitute de h t u r i . cu a d t arborele poate absorbi rnai repede p i rnai uniform apii pi substanje nutritive din sol pi se demold rnai shitos. Legafi trunchiul arborelui de par cu ochiuri opt. Desfaceli ambalajul rsdadinii. Pard crebuie fixat pe partea direc9ei vhtului dominant. Risuciti sfoara pe legaturi pentru a cuie astfel tncit sistemul de SupOrt sa nu atinoa trunchiul. ~i astfel ca segmentul situat in sol s3 fie de 60 an. Pentm a evita c afhghule s?i r h d s c o w lwul le@ii p a t e fi in@urat cu un burete de plastic sau alt material mode. respectiv penuu arborii depaind 4 m tndjime. Sistemul radicular se formeaz. doi sau trei vari. G i trei pari vor fi rnai smbili dad ?i fixa+ unul de altd cu ~ipci.Protectie contra v htdui Pmtejap' arborii 7 I ra aou ACCESORII: O puiet O cazma. Batefi P n sol parii. timp dupi care suportul poate fi hdepktat. I I 2 3 .5 in doi-trei mi. nu prea aproape de balotul r5dkinii. la adhcirnea de cel pujin 60 cm. par a t e f a h i t in general la puiejii tineri.. &e recomandat ca sii fie sprijiniji to$ arborii proaspiit plan*. cu un.& funcfie de circurnstanje. fn cazd arbordoc cu d & n i l i b d batefi pard fn groapa de plantare fnainte de plantarea arborelui. I Arborii pot fi sprijinifi. forma astfel distanfiere. material de legat 1 RkWna arborilor nou plant q i traverseaz3i una sau mai multe etape de cqtere. Lungimea parului trebuie aleasi astfel f n d t vir6. la dreapta ~i la Mnga pom~lluiIn addrlcimea de 60 cm. Bateji parii vertical in p h h t . Spn~idrm cu & p i a unui arbon h&!F"T:T I-. Legafitrunchiul de par. T n mijlocul ochiurilor opt riisucii materialul de legat pentru a fixa distanfa dintre arbore ~i -- Sprijinirea arbore cu Spati Batefi parul In rSdacin4 libera: taiafi cu ferss.. Mai apare pericold U i i unor rikliicini mai masi. w - Plasafi arborele cu rFidac. I n a pf e l ca 1nu fmpiedicafi mipra namralii a trunchiului. Trei pari asigud o susfinere deosebit de puternki arborilor cu dimensiuni extrem de mari sau acelora cu un balot d ddcinii m a r e . Fixag uunchiul arborelui de p i cu dot& benzi flexib'ile. ciocan Cl feristriu Cl par. fn cazul arborilor cu &d?iclna In Mot. situafi perpendicular pe direc$a v h d u i dominant. p h i &d se f i x & solid in sol. de exernplu benzi cu burete de plastic sau ciorapi de nailon.. I colosifi pentru legat rnateri~ l cu e rezistenfi superioara la rupere. . Cu d t acest proces se d e r u l d rnai repede.

inainte de venirea iernii. - ISBN 978-963-86082 . Pentru sprijinirea arborilor tineri. O IMP ABIIMPSRL. insi daci arborele se inclini ~i trunchiul nu mai sta pe verticali. ungeti scoarfa arborilor fructiferi cu o solutie de var alb. Legati arborii de suport atunci d n d acegia sunt fixafi deja bine T n sol. dar T n acelq timp nu prea strans. Aveji griji ca trunchiul ~iramurile s i nu atingi tutorele. de reguli. sprijinifi-l din nou citeva luni. Inainte de a leza Khaqa arborllor. .! u p i furtuna veri b i suporturile s2 fie t~xate wficient de solid in sol ~i ~aterialul de legat s i nu ? f i rupt sau s i nu fi alunecat. PRIMAVARA Plantare Odati cu arborii cumpirati si pari ~i material de legat. lndreptaji ~i fixati din nou suporturile Zbite ~i inclinate de ploili olente. IndeHrtati supor turile. TOAMNA Plantare $i verificare Perioadi adecvata pentru sidirea plantelor cu tulpini lemnoasi. clnd arborii sunt destul de puternici per tru a nu avea nevoie de suqinere. Dupi2-3 ani. Slibiji legiturile prea strlnse. Reavzafi suporturile ce stau in calea listarilor sau frunzelor nou apirute. Materialele de legat trebuie sri fie suficient de solide. q I I I VARA '' Verificare Mentineti reavin solul arborilor proaspit plantafi. este suficient un singur par (sus).Ariicirea arborilor fngriire tot an ul Verifiafi regulat materialele de legat s i fie suficien de solid fixate. dar varful li se clatini pqin de la vlnt. Urmirip ratwa rapt i m l n i comportamentul pomilor pe vreme lini~tita ~i h bitaia unui vlnt modera 0 anumiti miscare este per misi. dar s i nu stranguleze ramurile. Controlati arborii la sflrsitul perioadei de crestere.

alajwsqns ap J n n E I ~ undsrp ~ ~ J Dl?? ~Sl?OJEUCS Lf JOA 313JUE/J .

.

-la#n~ ' ~ a 6 el e$uap!za~ lape !$ eaJm!J!uwal ez!Jonej e nJ3uad 'ez!l!g~a~~on !ew as nu !!$nq~e!t !!J!JepueJl 'alo>!wn6al apueld !t alenue alyoy ~ e o a)ez!l p -!ua~ y w d a!un! u!p pugday w p n ap ede ul ap!y>!l an!l!JJnu aiuejs -qns !ie6ngpy .alnue~6 nes J e ~ ap d ~UIJOJ qns xalduro3 >!ur!y lugwgty6u? a~e~ueld ap ~nlugurpd u? !ie6nppe a!l!Jde nes a!yew ul ererze~ arez~irua~ ezea an arez111ua4 I ap ppro : d u a u r a p ~ ap p ~nu$uoll IIJ xaldmm 3 ! m ~ 1ufq@2 .IAIMIIs u p uip a ~qmrwnaa/ ~ 3~U E I ~ n I .M9k4 3 u n ha9' xp ap ppro w 3qz ap T ~~naihaoo I- m=rama3rmlrp xa1a~uo3 3!m!q~ I ~ Q $ J O U ~ s!q~ula p m ap e i m u ap~a!d puoze% !S n p p ap IEIOZE n3 ~u~u~ue$iOur t(duqs) ~ ~ u a q p 2as ul auyeq FIJIa l m y : n p p ap l e q u 'n!uoure ap 191 l n d a q el !!ou a z u y audnd !~qels aJalomp I it ' I JIl~-~':~li ~-i i (I e Wo. I !# ~ m o n n yy d~ w ~m ~ d ~ ~? ~v ' .ala$ueld!iez -!I!gJaJ 'aJ!~oyuh !i a~aaa~ ap 3 epeopad u~a n ~ ! ~ aiuepqns yu ap ea%ea!sa3au ap a!bun4 uj '~olalueld azaunpp nu Juapunqe !iepn . ". ~ p o u % pdv q Gmq@q as spy gE(rnTfd"rn.

P uip ~ aJ [~ i ~ a .zFpJnm EA as nu E ~ J U ~ U I . n3 i.* E U T E J ~u. . @ ~JEI ~UJ ' y u~ld Ezea3~0~d U ~ A .i ~ d iia3a~ p~ u p ~OJOU A .

.

Tiiati plantele buiace de-a lungul aleilor existente. . r. iefdniaawmj&iup piatr3 grosicri I I iava concasad este foarte ieftini - i n d t fMrencde budmi. nipidid deseori 1 bh&") pavaj & lemn lcmnul de e s ~ @ tarc i leatnul t n ~ t chimicesre fame durabii F e s e n p noBilji6 pduaara.. Strangeti regulat frunzele. D u p i saparea fundamentului a~ezaji pietrele i n beton astfel ca marginea lor s i fie la acel a ~nivel i cu bordura gazonului. p dtfidlL& l .A r n e n a p aledor din griidinZ GRUPA 5 25 Materiale de bazi pen tru aleile din gridini IWih dincher. s u p rioarp~sllstlriw hte 1 IARNA Proiectare Perioada de repaus de iarni este o bung ocazie pentru a proiecta schimbirile dorite i n gridini. I ' ietrele de bora~lrii r impiedid creflerea ierbii intre pietre. Daci dorifi s i amenajati o alee. luati i n seami forma acesteia (dreapti sau sinuoasi) ~icaracterul bordurii ( i n t i r i t i sau nu). miirirni ~i 1 I luaiiri laborioasci che~m& mari I I II ) " & * I pla& de betm . PRIM~VARA 51 TOAMNA Amenajare Perioada de amenajare a noii alei. I MATERIAL W T A l se g k g e in m t e h e . umblan pe ea ate incomod.. fmraisemtgi$urabil a &r(cg- ..: .i&ik fom$ L . '7. Pliviti spafiile dintre pietre. I n acest mod iarba se poate tunde peni la marginea aleii. VARA [ntrefinere inlocuiti pietrele lipsi ~ip l i cile sparte. rr. de reg&.-iv mue. Informati-vi asupra pretului materialelor.. Rc-P-02-TaW7 .mi ~ sunt A '8 (sdnga) se potrivqr la rauite m e gi gidki. pfe. . Tundeti bordura gazonului. : _ . bdq&- t a r e d i f i C & a f k d ~ $ p i n I h d ~ i difidl de amenajat.

.

inainte le noile lucrtiri llsati plmbntul ~f&nat sa se usuce. care protejed $i suprafap acestuia Humusd este furnizat de plantele ale &or fid5cin.mgri~csfld se a m e l i o r d sub efectul sub- I Afhnqi solul tn lulicaugust. Aceasm stirnulea& fertilimtea solului. Nu plantati aceste plante crucifere inaintea altor plante crucifere (varzl. bobul ~i rnazarea . Dupl aceasta. radacinile ~i masa a lor h sol. Cu ajutorul lor tndrepta aproape toate soldui. Afanafi solul cu furca de sapat. un tratament de revitalizare.i fntrep bagat salul. trifoiul. Plantele cu &&in% adfin && sold. incorporati-i compost. sange~e-voinicu~ui (mazlrichea). &_-. Admin'ktrali-i din belgug solufie nutritiil organid. ti compostati F d i a cn flon' d h t m . mai &miu L k l d solul cu rnlor Yudeeah~peaaiF. putefi incepe plantarea. CI furcl de slpat. 4 CCESORII: C J furc at 0seminfe Ci grebla D ba PastZiioasele . Maturitatea c o r e s p d toare a solului este asiguraa de plantele semihate des. straturi ~ N G R A S A M ~VERDE N T CA SEMANATURA POSTM ERGATOARE I t ACCESORII. Tratamend cu tn@@mht verde are un efect deosebit de benefic fn mzul solului compact sau cn crust& w e neesit3 o d n a r e a h d . d rm espe dobrlgp stan~elor nutritive. & & ~ n t lverde este util mai ales dmarece faxt i v e promele vitale din wi. d aemlui gi al variqiilor de urniditate pi temperam5.structurii solului f . 3 Primavara. car W e toat5 iarna ?nsmt. Neteziti-i suprafata cu grebla. I3acaritg -dui verde mimaorgmismd~ &d active. Nu trebaie & iwniim$ sendnple a m m i m p h t e ale &or 4 & a & m e & . respectiv spargerea crustei. M u ~ t a r u(sus). SemBna$i plantele. grebla O ingrl$imant organic " ' ' ' O compost D seminje de plante pentru ingr5#-"it verde I J Consacra$ din &d in &d un anumit timp pentru r e v i h r e a soIufui. l rapita ~i rapita pentru ulei sunt Fngra~lrninte verzi ce cresc repede ~i afaneaza profund solul. Multe i^ng&hinte Pikdioasele tmbogiipesc solul cu azot. ridichi). 2 v ui. I 1 &a$i plzmntde da fngr&@m&& d e s l creax8 $i 56 Acoperiti stratul cu frunze & arbore sau pie. ! h timp ce asigud gi o mulcire p i o protqie c o v . apoi greblati piimbntul.fixeaza azotul CAZURI DIFICILE fw~hh verde d poate fi nrr. greblati ~i compostafi resturile vegetale. respectiv are au un frunzis abundent. ' Dad sold s-a epuizat f: s&ut productivitatea. pentru a-1 pro%ja de frig.i intermedid p i toamna c~ o cul& postmergiitoare.. te - de sapat.cafelufa. 1 I I TRATAMENTUL SOLULUL Unele plante pot arneliora m1ul P n scurt timp mai bine d d t oamenii. mulead formarea humusului. pentru a evita contaminarea cu hernia riidlcinilor de varzl.

~ U I V ---_ ~ u l l s o $ d.aun6al lolaueld eaeupuiaz ap la$a>!Jo p u l en!qn> wd as lnlnlos nlayl WVA as pug> 'a!un! ul pu!u~ax InluaueaeJl .ap~an ~ u y ~ ~ euguas t ~ ~ 6 u s aJaq!l alynuaJa$ad '!!Jnd -pw!ld eugd ui augwgJ 1od a1eod a !nlnlos e sle~o!laue ap apueld -w!l ~o(aun6al ea~e)lo>a~ edna .eUJe! ~ ap a~aun6al !$i?$ueld [nm?JOJ~ J ~ ( I J .araq!l u!nap aun6al rnVA ap !Jn$elpaqnu pn6ne-a!yn! ul arenlsfi& . a d ~pnnwd !pa!wyv u t $ 'q?mw -~ed Ip =- .a~*a~> ap gzej aye ul 1 e ~ p !ieueuas !b lnlos !ieug$e 'qo>!u -n6al lolalueld !!Jgueuas In>olu! u!p u a q ! ~ aquanap alpnpugi u? euguas amod as apJan ~n&uvugt areo)gWard !!JnanJ WJeUglU~ WAyWllid -EJ~U .apJaA 1nlugugfg~6ul are!pwuau! !&upas !8 ~sodwo> !$pugdsg~ ~olaaqd eareupms 'Inlos !ieuqv . *!nlnla6 equo> !8 (e6upp) alaaueld !$so> 'euueol a!@amd~ a p pugm6!se e 'elen .apJan ~ u g u @ g ~ 6 u ~ .I I 1 . .

.

4 . Fenomenul p a t e fi prwenit vopsind uunchiului arborilor toamna in alb. fn aceste kkicinile nu rnai sunt : d hrheasd planta. taiefi Iastarii plantelor perene plna la lungimea de 15 crn. indepiirtati c parte a frunzi~ului. sau rea ji dezgheprea s u e mod reDetat. ternperatura din interiorul uunchiurilor se ridid cu atit rnai mult cu dit trunchiurile sunt rnai groase. Ca efect al diferengei de ternperaturi scoarfa crapl. Trunchide arborilor: Trunchiul pomilor fructiferi este barte sensibil la ger. Ziipada care cade de pe acoperi~ poate dauna plantelor cultivate l i n g s zid. C i & r &nd ? m i inca~abde d re apa neces& din solul :. transpi15 si iarna. Sub influenp soarelui puternic de la s h y tul iernii. Legati coroana arbustilor cu o sfoara sau construi$i deasupra lor acoperi~uri de sci9riauri. inaince ca acestea G se rup5. pentru ca plantele sti abjoarba apa suficienti hainte de tnghetarea solului Si a radicinilor. d si fiunze:Mai ales la vqnic vec4 htarii si .e.a IMslzeasc4. 2 olul major pentru proceabolice din sol si pentru I fl reprezintii sold t mult tirnp. iar partea insorid s5 se fi h&t5 deja.Acest prom este accen!e efectul vhtului si de aceea s c u m $ n e a p h t s p a da de pe ramuri. 3 a n d primavara timpul fncepe l i . L I Agternefi peste plante un strat gros de frunzi~ uscat. Este posibil ca partea nordid a trunchiului a fie ingheptii si cu b d . pentru a nu deranja acoperirea ~i lastarirea de Udafi ? n do data bine salul.PROTF IATI PLANTELE CONTRA ~NGHETULUI PRlN ACOPERIRE ACCESORII: CI perene O n repaus de iamii D foarfece de griidina 3 frunzis uscat I-Toamna. pentru ca viintul sa nu-l spulbere. ~rotecjie. care rnicpreazii efectele e extreme. Fixafi peste frunzi~ o plasi de drma. Maceti Tntreaga acoperire odata cu aparitia lastarilor noi. in zona 6&dnii le un strat gros de .

!nlnlos ep!$s'uoue3 'a!lo~ n3 alaiueld ealeiaq6ul ap a$u!eu?(S!zun~j !i!~ad03P !!ZJg&J O ~ ! J I I ~ ~ ~ U ? nes $ez!Jn$eur$ U ~ I I J ~ ~ ~ J ~ U L equo] @eay6zap as lnlos a3 '$soduro>)alpadox gepul ap ' e a ~ ! ~ a d o !ieuedapul x ap ~ n $ e 10s ~ pad !iau~a$hj I .m!id .ern~es ap ~ l o n3 d ~nS!zunij!iex!~ S!zuny nes A !] ap la!rnlem ~qqulift~%ui '~sodwo> c ~ u p eao d sol%IUIS on n:. !!ielueld ln~ol !i!iado>y 'JeS ap WE' nm a & I@%u~ gum A ~q!suasaplueld !i!laaul.eaipado>e !ieuedapul 'elea.]sodm03 n s puy lmprueu %JV ap p!iunipu @~cns 'rn~wedn3 ! ! q ~ e~ up a $!ladoq .-(e~dea~p) u!p a!u@ nes .

.

. SBpafi o groapa cu 15 cm mai adand ~i rnai lata dedt dimensiunile bazinului.. pentru a putea plasa plantele acvatice la Pn5lpimi diferite. . Lacul oferii posibilitatea siidirii de plante acvatice si de mlqtinii. Siipaji o groap5 pentru amplasare. introduce$ si futapi in aceasta bazinul.x . ..-.. ' . Bazinele au in general douii niveluri.Fa'ra' apa'n u existi viati I I LAC DE GRADINAPREFABRICAT I I I n din material plastic C . Delimit@ locul lacului.. : . Dupa S&mP o groapa cu fundul orimu. -. . -3f. . Evitaji si locurile de sub arborii cu coroanii mare.o I jur-tmprejur. . ' : . Pnsorite sunt adecvate pentru dezvoltarea dantelor acvatice. 3 .lui h e relaxare. i . .. . . hterneri folia in groapa ficutii in prealabil.----.. . . . a amfibiilor. ' " c . lif&ndu-i margini foiia & prctteaie.k*. 2 .. Apa ~osedii o fo+ de atrac$ie s~ecialii si umple @dina cu o via52 nou3. dar merit5 xteneala. I:. P "": \ . 6': . . 1" 2 v '"A-r- Amplasag bazinu~l in groapa ~i umpleti-l cu api. a -ti se pot crefle nurmai intr-un lac de cel putin 20 r n : altminteri se rsstoarna echilibrul chimic ~i biologic al apei.. .G . . 4 U m w l bazinuL Pawi malul m pietre de msrimi diferite. Lacurile de grgdinii din material plastic fabricate industrial se g%esc in diferite dimensiuni si forme.. .7. @tern@ b qoa@ zontal. Aveji in vedere d frunzisul arborilor umbreste lacul si toamna frunzele uscate ale acestora cad in apii. .. . pentru a vii putea delecta in tihnii cu privelistea sa ce riisphdegte o stare de calm. ... CIA grija l a a@. terenuri goale. Umplqi golurile de langa perefii laterali ai azinului.. rc' . :' &. - :. c k 30 Ccm.. ' .. >' .~. . -1 . libelulelor si fluturilor.. ! : . . Adencimea lacului trebuie sa fie de cel putin 1. 2 t hpectul lacului este amplerat de plantele de bordmi Putegi alege dintre numeroase bazine prefabricate din magazinele de horticultud. : . 1 1 ZMENAJAREA LACULUI DE FOLlE ACCESORII: O folie de lac Q folie de orotectie Q nisio Q niveli O foarfece Q oietre UNDE SE AMENAIEAZ~ Locurile plate.>.. . -< . : ?: . apoi t5iaji folia astfel i n d t extremit5iile acesteia s5 dep%easd cu 30 cm marginile gropii. .. ' 5 g:+::*. . . pkSrilor. . apoi folia de lac. Nu amenaja$i lacul in locuri afectate de inghe5 sau pe apa ~i o reintroduce i prin cascade rnici I Pliati folia la coburi. :.v. deoarece putegi ameiaja personal un lac de forma ~i miirimea dorid... \ ! .. >. ' 7 ... / 1\ .2 m pentru ca p e ~ t isa i dispuna de suficient spaliu vital 5i d a d iarna lacul . Merit5 s5 fie amenajat in apropierea terasei sau a 1oc. A@me$i folia 9 S i t i . - . -. . ' -5 .. deoarece ddiicinile pot perfora findul lacului. 2 - : . Dati druC&pW$fi groapa cu nkip. hiper- Savurali i n gridins clipocitul I market si la serviciile de vinzare prin colete. Lacul de folie este mai dificil de amenajat. . '.: . .T. ... 1 D& bazinul se potrive$& Oh groapa.. : . malul lacului cu pietre.:$:.. tasati pamWul51 *erne# pe el un strat de nisip de 10-15 cm.... Pave1 acemta. . crqterii pqtilor si atragerii in griiding a broqtelor. .-..... t&it?tepe m%nrra. .

reduce oxigenul din ap3 gi rastoarna echilibrul biologic al lacuIui. taiafi cu feriistriul sau despiirfifi rhdkinile lntrefewte. a@ plztntav ptirfile shnhtoase?ncquri separate. vasul Ir. Nu introducefi din nou pegtii decat Tntr-un lac mai adanc de 1. O IMP AMMP GRL runzi~ul de toamnh d z u t I lac provoaca un proces e putrezire. PRlMAVARA Control de alge Daca algele s-au Tnmulfit excesiv. cel tarziu cu o lurd Tnainte de wnirea 'ing hewrilor.Algele coloread repede in verde apa proaspati din lac. Umplefi bazinul cu api lipsith de clor. daci. Inainte de dezvoltarea frunzelor plantelor acvatice."---:-? neincaphtor. Daca nivelul este mai mic. dupi un anumit timp. Dupi aceasta apa s e limpezefle repede. Dupi ce frunzele acoperi suprafafa lacului. . pentru a asigura oxieliminarea genarea apei $i bioxidului de carbon. Tndepartafi depunerile (sus) 5i curifafi cu o perie de plastic perefii bazinului. Tndepartafi sistematic unzele din apa. Problema se rezolva in cateva saptamhi. Perioada cea mai adecvata pentru dbizare este prim& vara devreme. vreme in care algele consuma substanfele minerale din apa cu care s e hranesc. TOAMNA curatire Dach apa devine tulbure scoatefi pe~tii.5 cm. iarna finefi-i In pivnifa sau On garaj. rdepartafi gheafa de pe o arte a suprafefei lacului. Divizati plantele acvatice. golifi lacul. umpleti lacul cu apa proasMtZ. n i a $ cu c w u l rizomii nuferilor. Daca egtii riman iarna in lac. VARA Umplerea cu apis Daca nivelul apei a xazut cu cel pufin 2. golifi apa din lac gi curafafi bazinul. Menfinefi reavan plmtele.2 m. controlafi sistematic lacul. dar lucrarea p a t e fi efectuaa gi vara sal toamna. algele dispar. in general.

n " n U. ~ n P E JU?P ~ 'ansa3auJ uns nu m p at~~dapu~ .

euaza ap ~A!I!J~U afmsqns agnw w ~ r z o d a p as !u!sepe~ ! J O ~ J uad J n rjtds in rrr rtm -.v !mas $4 ayeu?!ew el!rW!3 . q a~pm p r n -!pu! a~sa v o w m mop y UJ meqdapug y ~ o ap~ruo!-~ d . a 1 .teq ad en!wn:. e a ~ ~ ~ ~ + p u t .-=-.yu!py6 ap w a ~ a d 'aleozpujgae ! ~ o y pie eaueld !bmd .dw!aoue ale3ay ul w e l d '!P!Pw~~ !ou ap ea~sueld 13 !nppp dI L m!qmaasa aae~l!qpod gle 0 elm ~ S W L U ~ rq. e q l !iaand '~lunwd 'auaq~arr 'nldwaxa a~ds . a(!u!6~e ad ap so! USpugwme 'aJe nes !JnqJa! 'p~apa!ap aa!pgd:dpu ay p 'a~nppd u!p ~ola:.LaMl amoj ~ u na s~oqn !nun ap!im .. nes aJeoaexn aaedn -yugwase 'al!Jnao!:. epo~a~ .ol !imuelda~ ps C!~op pmodur! a~sa ~ol!rmo!:. um3a~d '!n1ruo!3 al!un~suaunp .p!m el pup p w u d UE ~ ! l d e aao.- ~am-7 -. - .!u~srp !S m s q ap ~ apu!dap pseap ~w JO~!JO~JE~ n ui m per.JO$ 'ejnqlon.@@ J ea~e!eu -awe el !nq!~auo3 aod alynp!2 aueovad gnop u!p !ieugd a!ielado glseaJV 'al!!ie~ '!leu al!upgpgJ gdeo~6 ap p a w o gr\-!faund .ap a!qasoap a w a .!YJ ~ o d p a~ef&p al!!ysSe a a ~ e o a p @un~ popued 1 9 !Sun1 paqur m aupq '!Snul.w <a!isa~o~d ap pm !S !qa2p0 ! i m d ce3edol nes ~modoa 'euyhw !i!soloj !!JO~JZ 'ply~spaj n3 p!Vr.!mlaj. : e-3 ' ! 6 ! ~ & !pgdgu JOA '!nln$o!:.asmnwdse !ew !lo14n : .!8ou!wnlo~ !em !6 !r. .unn fez^. aod as a alaaueld alasen nJ$uad~UWUW lda~p pundsa~o3 ! d o x !nsa:. .y ! m p e a -~nr. !£ alenue aaueld !£ uo:.

euweo$MI wne e ea~eugd -apu?p e a .)e~odena e-s nes gqqlosqe apa '!~ng6UJ augLugJ ede p e p :.ol apada~ !ew $p en!qn> e n 4 -uad 'pqJe! nes alenue ! ~ o y !$~ueld 'n!ZJ$l eJe~glu!Jd 3n3a~)ad e-s e$sea:.aJeoaa .a!ropau W P m J alp unam nes ygrgl sewel !$ nu gs Inlos !$eu!wexa '!nln%o!:.alocpe nou !nun eal!JygJ eypajdwl e nquad y&eu~~p!s!s ede~ado 1lenw43. ealeugdapul gdna 1 3tllfltl9N? .sa~o$!d xuauala un g$u!zaJdal a!be$ -a~$nd u?al!~n$o!:. : al!un!6a~ ul n!ieds g~n6!se !f (sns) :. eadgrgdapul edna '!nln$o!> ale !Lgd alaun m o p p en '~ieaq6ul pue> a $ b e !ade lnw -nloA a:.!$ewa$s!s ! $ e > y ! ~ a ~ .!nln$o!> ~n:.ede n .eu!iew~oq n> Inaop !i!~ng6 n!ug$ euweol 'Hear(6 pu!solo$ Jol!Jnl -o!:.e g:.'@uo~ n : .ea . : al!~ng6 !ialdwn .azueld aye !pys !ia$nd inlaloqle 1n-l u d '!nln$o!:.ugpe ea~aldurn gepuewom a3sa aJeugwas ap a$u!eul . Jol!JnU:.eJe~yLI!ld pU!JO]$Ul !qinq n> a$ue~d !I!PF . a$s!Jn$eu 1 . e gleJn$euea~!a!d !qy6 !ia$nd g~dse gw!p n .

ajururas urp EJEA n o l ~3rurouo3a ~po~afi e m n . A ap a .

.

sns ap jeyap o-!$!dolls nes gde n .ol!!u el ap pupdaw~ nes 'p~p u?paJ!p !ieugwas !ew u!a aejueld !# jays UJaeu]:ws . epeopad u?alajueld !ode !i!~qwn aJe> n> 'Je!z ap a!ugy nes aueoue3 u!p !!u -led !ieuo!ba+uo~ .leJau!w lugwgtg~6u! jsoduro:.!ue:. : u!ld uodns un ad epel !iezahj .!nlaJeos ea~eo6op ap !ou ala$nj -ugld !je!aaord '!!Jgyeld e gu~urgjdgs ewyd u?sale !ew 'gJeA ap eln:.gun -aJdw?gueldsueq aod as l a p e 'sa$a~au? a1 aJgloAzap u i Jolpnpesy al!upgpgu .gde ap auy !~nia! n . : alajueld aaeol !$epn 'aleaueld gdna .sen u!p Jo!Jayn aseo:. u l .a!y u l '!al!z e aau!qJay !ew ea:.(sns) 1!qelea4 u?alnxal:.aqaeJgn al!Joi4 glu!nxl ub !iwgwas - . al!JnpeseJ gu!3g~6u! !ielueld !ew !nl ~n:. !-!$e~od~o>u! '!nlnaeJp lnlos pun404 !ieup~e 'Jo!laluy .paun e a ~ d a ! nu ~ elsax e l g[!~6 !iwe Jep 'a~!ilnwu? ap epel u!p ~ n ~ u e w p d .meos el y n w !ew gJo o sag> n> esgl !$alnd a1 !z aJe.aeweld ap auewr$ n> aanldwn gesd u!p -36 u?al-!igueld -sue4 'azunl4 ap !Lpa~ad Miegmzap ne-s ainjugld ad a .s a!nq -aq nu alaaueld g> [ejue~e alaJeur ne gde na aaeq!q -UI? gjesa~d gqJnj ap ala> -aA!y6 nes gqrna ap alal!ased nlniyl m ~ y w ~ w qaJeos alazel ap gzepyauaq en!z t p q apun 'awpns aqsalaj [aun lnzwad ad eJnagugwas !ieseid ner Jol!Jnagupuas e~dnseap ~ d w eo l !ieselduty . : gdna .

ii oferi o imagine frumoasi.CUNOSTINTE FUNDAMENTALE - - iT I--+- Practic ji frumos Strat rotund de plan te condimen tare I . I . -L v8 P 8 Plan tele condimentare din stratul rotund risphdesc un parfum plicut .

cu o piatra.. ingropati dramizile le jumltate in sol. U&g abun- - - . . Din clirimizile obiznuite amenajafi la distanfe egale .spifele". gustos. sau ingropagi in sol rozmarinul plantat in ghiveci. rozmarinul ~ikv2nyica) necesid sol siirac in substange nutritive. amestecagi p h h t de gradins cu nisip in proporjie de 3: 1. i n d a ~ r t a fiarba i de pe suprafafa aleasi. Solul trebuie s?i fie in primul &d permeabil. a@ planmirodeniile. de exemplu ceapa. ! SUGESTII PENTRU AMENAJARE M&ea r o e de mirodenii este determinatii de locul aflat la dispozigie ~i de n u m b l plantelor condimentare. Plantali la distanfe de 10-30 cm.- -- - K~A DE T MlRODENIl AU DIN SIPCI ru de plastic Ct 6 ~ i p ccu i Iiflrnea de 20 un Q 12 tZilrqi cu lungimea d e Marcafi h mijloc. Solujia optimii este s H cultivaji asociat plantele cu ceringe asemk5toare de sol p i umidirate. 3 4 AXKW plantde potrtvit cerinfelsr $1 mlrimii lor... aspectuos Gra'dina de mirodenii este un efement pfkut af @dinii. 2 E ' 1 • -.. Sipafi pimintul ~i imbunitififi-l cu compost sau nisip. n mijloc plantagi mirodeniile perene. In cazul unor ansambluri concrete trebuie awte in vedere ceringele plantelor respective. origanum. D a d doriji s l cult-ivagi pgtrunjel. fertilizagi solul cu pujin compost. ferit. ments. ocupii pugin spajiu pi necesit5 o ingrijire minor5 pentru o recolt5 bogad. In acest scop. Paleta poate fi diversificac cu plante noi pAn5 toamna. S o l d c o r e s p d t o r este deosebit de important in caul plantelor condimentare. Alegeji un loc insorit pi. . cimbriprul. Pentru amenajarea formei circdare infigeji un par in miilocul locului ales. dar unele plante condimentare (de exemplu miighirand. indreptafi . apoi cu un mkimea cercului. tarhon.spigelor rogiin se pot folosi d r h i z i sau sdnduri. La araniarea suatului ave~i CurnpirAnd risaduri crescute i n ferrnele horticole. nu le plantagi a f i 6 d d t de la mijlocul lui mai. I I Terminafl . stratul se poate arnenaja repede. Deoarece multe plante condimentare sunt sensibile la inghej. ceapl.spifelen cu %&dura~inivela. asmiigui.. I ante condintentare I ararnizi rectangulare i r i r n i z i sernicirculare FOM DE ROATA G&ha de mirodenii de forma unei ro$ este practid pi aspectuoas5. Marcati cu rnurul forma drcular3. din $pci. Plantele i n ghivece fac posibili experimentarea diferitelor cornbinatii de forrne ~i frunze.Roatande condimente aspectuoas5 se potrivqte in mai toate locurile din griidinz. asiguhd in foc restribs condig perfecte bucate. Pentru marcarea . m h . . In funae de mlrime. 1 Akiituiti butucul rolii din cirimizi sernicirculare. iar plantele recoltate ot fi transplantate.roatau. limba-mielului sau cimbru.Parfuma t. iar forma rotundii face mai q o r accesul la plante. pe dt posibil.Spigele" formate din m i z i delimited locul diferitelor plante. I I PLANTARE Cel mai adecvat anotimp pentru amenajarea pi plantarea stratului rotund a t e primiivara. I1 . .: 1 . pe care toamna drziu il puteji dezgropa pi duce la iernat in locuingii.

.

11 a q n q d3 ~ 'm p o ~ p s o u n 3g a~ JOA au a l a ~ r r e ~ .api~~isa3au . as . . an~aprsuo2UJ nar .

c fn plus. DE UNDE SE IA APA PENTRU UDAT? - plantelor semiCu instah* da d a m prin M e . a d t cu gdeata. apa rece s e va trece printxaspeniune uda$ numai iarbab un v-as de lut pentru a se scurge UmidtaYea permanenti. ahsorb> APA DE UDAT Majoritatea plantelor accept5 apa din conducte. In asehenea situayii plantele pot suferi un ~ o terrnic. I I Fiecare plant3 are w o i e de un parhtm apth e k udaie pentru ca tntreaga radacinii G primeascl a @ . P a * l vas. mid se vor s~uionda dteda% h panti Plantele Llkag pfmtde ap& se VM farma bule de aer. La urmatoarea udare unele Pl%ntele5i(dubilrwvoruda plante Tzi vor revenl. 1 apa se wapor1 wea rewde si nu ajunge umiditate sufiient1 la rWgmi. de ap5 se vor uda rnai rar. Apa de ploaie a t e cea mai ben& plantelor. apa de udat va ajunge d t mai repede la destinayie. ! udate wrect ne vor fi rec11nosdtoare lati sistematic ~i a~undent. 1 tn h v m die rthnemkrni 2a@. apa de udare se evaporii repede. dgr totdeauna din alwrndenfh. multe plante. pe am o putefi Pnchide sau deschick potrivit nevoilor. in soare a d t o r . Plantde cu nemitate redusti receptive boli. Daci umiditatea solului se schimb5. D a d instalafi un robinet de @din& montafi conductele P n q a fel h d t s3 puteyi lua apa din rnijlocul gddinii. Pentru forarea 1 I ffi& in gfidin?i. nurnai d de regula nu o prirnesc Pndeajuns. fn acest scop adresafi-v5 autoridydor locale. sdcien ri. la ceke m lent tn sol. Pufinul lor sol va crlpa. dar de regull vor rlabi ~i vor f i mai . . Acoperifi butoiul cu un grilaj. de exemplu a rogiei ~ia conopidei. favarizeazZi aaaritla bolilw rnicotke. h cazul u&ni . nernaivorbind de fiptul d udarea unei griidini de 100 de metri pstrayi. fi& numai cu ajutorul npei -. Astfel. iar Tncetinirea metabolismului va conduce la ofilirea rapid5 a acestor plantelor. nu cumva s i cads in el vreun copil sau vreun animal. ar necesita 200 de giileti de ap8 a d t e 10 I. REGULI IMPORTANTE Efectuap totdeauna udatul dis-de-dimineayii sau dupa apusul soarelui. Apelafi la foratori de & h i cu experien@ Apa de ploaie se poate cQIwta hu-un butoi d e a a m k In conducta penuu a@ de ploaie monmyi o supapiX. pielifa legumelor. . va cripa.F C Efementul vitaf al plan telor: apa P h tdc au nnoie de d&te fi u& substan~ele nutritive. . d t pi prin yevi. Nu uda$ niciodatii E n orele de prsnz. trebuie obyinute perrnisele necesare de la autoridyi. . 4 UDATUL PE BALCON $1 PE TERASA Plantele crescute pe balcon sau i n ciubir resimt lipsa apei mai repede decdt cele din grading.

Daci aveti o g r i d i n i mare. R Alimentarea cu a p l a straturilor separate se poate rezolva cu sisteme de udare prin picurareaAceste risterne se pot monta ~i manevra foarte ugor. ingrijiti-vi de un ajutor de incredere! 1 : - . Este important ca totdeauna B corecantitatea de apa s spunda necesitrifii plantei date. TOAMNA larna nu udati plantele bulboase. usor de realizat din sarmi gi folie. VARA vq9.Udarea corecta' 4LTF <FATI I R I Plantele trebuie uaate cu egularitate. precurn ~i unele soiuri de iris (dlstroemerial trebuie fistrate In loc uscat. chiar daci plecati intr-o cilitorie lung:. 4 - I . Conul din lut al absoarbe cantitatea necesarii de apg din rezewor. 1 Pentru plantele Tngrijite pe bme de picuran. Suplimentare cu apa' T n perioada de crestere si inflorire fiecare plantri are nevoie de urniditatea necesarri pentru a se dezvolta. 1 I 1 terase se pot folosj mipisip- 1 Suspendafi "dare udarea treptat. 1 1 Udafi cu hare grija serninfele puse i n pamant. Senrorul de urniditate reglabil asigura picurarea permanent3 la radricina plantelor a unor cantitatafi coreylum3toare de a@. Nu udafi solul Inghefat. Se recomandi folosirea unei stropitori cu rozeti cu giuri fine. Pe suprafafa solului asezafi un rnulci acoperitor pentru a reduce evaporarea. Flarile sensibile. n acest scop alcatuifi un :ort de mici dimensiuni.

.

coburile xoaeei. Interesati-vii in pepiniere de pordtoiul ce 1 Curi3efl cu un flergar zona 1 terii. Rosa mulriflora de exern~ l este u un trandafir vieuros si D > un excelent portaltoi pentru trandafirii floribunda ~i trandafirii urdtori. T a i i a f iun ochi in direcfia crg- .2 coletului (zona dintre r2id2cinB zei de pe ramura altoi. Rosa canina . ~i tulpini). dar lasafi ochiul liber. . dar ii determinii si rnulte alte proprietiipi. D a d este necesar.fie rafie sau bandi elastic5 CE ESTE ALTOIREA? Tran&fidi ge altoiese mai ales prin ocdafie (lat. Portaltoid formeazZ baza noului trandafir. care urmeazi a fi despiiqit de ramura-altoi. pe dt posibil. D a d agi &at prea multii ? a t e lemnoasii de pe Iiktar. la aproximativ 1 crn de locul altoirii. Primivara urmatoare t2iafi razant coroana portaltoiului. dar cei care pi-o insupc. rezistent la boli si Pngheg. pot apoi h u l $ orice M de traadaf&i. P n ziua in care api tsiat rarnura altoi.. oculus = ochi). Portaltoaie verificate mai sunt si: Rosa canina .. 'mpreunii cu ochiul tiiiagi deaupra ~i dedesubtul ochiului Si i t e o bucad de scoard de 2 cm. timp de chiar trei zile. Dupa pse siipt&mAnitiiati legatura de rafie in partea opusi ochiului-altoi. venirea hghegului timp suficient concrqterii wmponentelor. Pentru concrqterea zonelor Ridicaji cu grija. efectuind t%erea in direcpia cqxerii I&tarului. ramura altoi poate fi conservatii ?n frigider. coategi cu grijii qchia lemnoass din spatele ochiului. Rosa m u l d o n este un portaltoi ca a e g m viproasi I ~ndecursul ocula~iei este . P i asigud apii ~i substanpe nutritive. pentru ca aceasta sI nu se usuce.Dintr-o tulpina' doua' sau trei - Altoirea necesiti hdemhare. Cu cufitul de oculqie efectuafi o incizie h scoarfa. Operapia constii in plasarea unui ochi a uandafirului de Inmul~it sub scoarga coletului unui exemplar rnai in v k t s .. Altoirea efectuad Mururoiti cu pamdnt trandafirul pang primgvara urmgtoare pentru ca planta s i nu inceapi sa se usuce de la colet.Lam". * & ' SE ALTolESTE? Perioada cea mai p o t r i v i ~ efectuiirii altoirii este iulie sau imature. cu cutitul. De la subsuoara tuturor frunzelor e cu un cutit de se ~ o a t tiiia oculapie d t e un ochi dormind. impiituritii intr-o &pii umedii. indepArtafi a~chia dindaratul ochiului altoi ~i 'npingefi ochiul in tiietura. Ochid este un primordiu de Btar. SUGESTII Ef-4 dtoirea. impreut6 cu codija frun. 'entru efectuarea oculatiei vara este indicata procurarea portaltoiului inci din toarnna sau prirnavara anterioara ~i plantarea sa aplecat.Phders" ~i Rosa corymbifera . h forma de T. PIna la oculatie trebuie s i se inridicineze corespunzitor ~i s i fie lipsit de boli sau diunitori. La t2erea ochiului condoce(i c u j i d de oculagie pe orizontalii.Inermisn.- corespunde cel mai bine intengiilor dvs. ACCESORII: O portaltoi inridicinat T n sol O ochi dorrnind de pe o rarnur5-altoi Cl cutit de ocula. 3 fnfeurafi str3ns cu rafie sau 4 band2 elastic3 locul oculatiei. Planm folositii ca Dortaltoi este in general un wandafk siilbatic viguros. Astfel tulpina nu se va strangula.

'!uiew~o~ap ezne3 nu e !5 !nl -nAe$sq e a ~ a l t a ~ expa!dur~ 3 !ew nu e n ~ l u a d 'a~!~n$e6al !iepgdapul gs !ugure$dgs nqed g u ? e eaJa3aq ednp e3 !iegn nN mou u!p eiueld !i!o~ntnw elseax gdna 'gqonzap as In!qm g3ep e3!4 l an e nJ$uad '!nlnJ!+epueJl l n ~ nu!p [ ea~!o~n&nur .

.

Pentru reproducere este indispensebil pirnantul de b u n i calitate. 1 I SECRETUL SUCCESULUI d I - Toamna. japonica).. ?R anul urmator. obfinute din b u q i de ra'dricini. tZiia5i p8mdnt. radacinile scoase. florea-miresei (specii de Gypsophilla).. In aced mod ~irizomii indinat capiitul inferior Si batrani se pot f i Tntineri. 2 . p$nP &d se davoltii un nou exemplar. dtorva specii de clopoyei (specii de Campanula). cioculbenei (specii de Geranium). fngropafi imediat o&ne ~i din ritomi. (Rubus speciosus).precum ~i unor plLte precum I I ACCESORII: planta-mamii Cl cazma LI lada de tnmultire O substrat de tnmulfire LI huf it ascuf if -- I Perioada: toamna.at de inmullire 0 cufit Bedot&: toamna. murul . TaiagFlejos Inclinat ~i sus drept.5-5 cm. Tiiafi cu un cufit ascufit. Taiafi r-dZKinileT n segmente de 5-7 cm.macul oriental (Papaver orienrale). Se poate aplica unor plante cu tulping lemnoasii. 4 Acoperiti-i cu un drat de pamdnt de 1 cm. Aceastii meto& de reproducere nu se poate aplica in cazul tuturor plantelor. Tngropati la loc planta-rnami ~iudati-o. Amestecali i n propoflii egale pamlnt de plantare fara germeni.5 crn de gura. 1 buta~ii &el Tncdt capiitul superior @ fie la niwlul solului.scaiul-dracului (specii de Eryngium). Plantagi 1 b u q i i cu capltul oblic P n jos. brurniirele (specii S i hibrizi de Phlox). cerceii-doamnei (Dicentra spectabilis). 2 Plant@ Umezip bine pamhtul. METODA Butqul este un segment mai mic a1 r W n i i . Degajafi balotul rikkcinii i alegqi pen. B u q i i tZiaji de pe plantele cu r&h%i sub* trebuie sii fie mai lungi. ControlaJi regulat umezeala substratului. spre exemplu gucuiul japona (Choenomeles). drept pe cel superior. Pe durata iernii plasati vasul de fnmul~ire intr-o rkadnigii neindzitii sau in partea luminoasii si rece a garajului sau pivnipi. Observafi semnele cregerii. Alegefi o plant5 sanatoasi. dinire perene limbii-boului (Anchusa azurea). in bucafi de 5-10 cm. Taiati de pe ea cdteva bucifi. Azezafi butagii culcat. 6iat de pe planta-mamii si ~ l a n t aseparat. 3 ASZM Iji'ap'dtGcide .anemone (Anemone hupehensis var. C . Taiafi T n planta-mamii gi udayi-o.q fl RUTAS1 DIP R ~ D A C I N GROASF I I ACCESORII: 0 plan1 0 qhivece de ceramica Ll SL . t B u q u l dezvola rkigcini.lnmul tirea p f an tefor acasa I Cultivap'p h te noi. turb l $inisip sau perlit. Culcaji-i orizontal pe substrat si acoperifi-i cu phhnt. primula (specii de Primula) Si lumhiirica (specii de Verbascum). tru inrnulfire dteva riidiicini Butari de rEidacina se pot ssniitoase. PBnii primiivara b u q i i se vor inriidiicina. alegefi plante robuste p i skito&e. du# aparifia dtorva perechi de frunze. Acoperyi-i cu un strat de @mint de 1 cm. Pentru aceasta. transplantaji-i afar&. Umezifi bine pamdntul. bucs~i partea de rizom destiT5iafi f n segmente de 5-7 cm nati Tnmuwrii. Este important un mugure. Amestecul este suficient de permeabil ~itotodata retine apa necesara pentru dezvoltarea corespunzatoare a 1 Urnpieti cu pamant lada de inmulfire p i n i la 2.trandafirul sdbatic (specii de Rosa). astfel ca pe riidiicinile groase 8i infigegi-le fiecare segment sa fie cel pufin vertical in sol. Sapafi pe o laturi ~i examinali-i ridacina. Plantafi bucafile s3 menfinepi direcjia corectii de orizontal gi acoperifi-le cu crqtere. la distanfe de 2. tulpinii gi frunze.

indepartati acoperirea. In primele zile urnbrifi plantele pentru a le proteja de fierbinfeala P e durata iernii plasafi buta~ii de radacina intr-un loc lurninos $i protejat: in sera. Cdnd prirnele doug perechi de frunze devin vizibile. Obi~nuiti-le treptat cu aerul proaspit ~i razele soarelui. Taiafi-i in segrnenfi (sus) $i plantafi-i. I / paVerificafi saptSm8nal cregerea plantelor. la locul lor definitiv. de aceea ferifi-i de daunitori. Cand pe buta~i s-au dezvoltat doui-trei perechi de frunze. Ustarii tineri sunt foarte sensibili. acqtia se pot transplanta in grZdin3. Dupa o d i r e de doui Gptimhni plantele se pot transplanta i n gradina. Plantafi ' rasadurile in strat nurnai t -L L* . Primavara. T n rasadnifl se accelereaza formarea radacinilor ri frunzelor. dupa d i r e . protejafi plantele infrunzite de Inghefurile tdrzii ~i nzele solare directe. riasadnit3 sau garaj.Solul refine mai bine apa d a d acoperiti vasul de plantare cu o pungg sau o folie de plastic transparenti ~i T I amplasafi Tntr-un loc ferit de razele directe ale soarelui. viguroase. Pang in prirnavara buta~ii se inradLineaz8 ~i infrunzesc. extragefi cu atenfie plantele din vas ~i transplantafi-le intr-un ghiveci mai volurninos. Dupa aparifia listarilor. TOAMNA Recoltarea buta2ilor Nu tliafi bucafi de radHcini decdt de pe plante sanatoase. Pastrafi buta~ii in sol usor reavan ~i finefi-i la iernat in rasadnifa. Aerisifi regulat rasadnifa.

Transformati arbustul in arbore I Formarea arbujtilor .

~. lemn-dinesc (specii de Ligusuum). Arbw aa - 1 Plantafi un arbust viguros. f n d e p h f i de pe coroanii tofi btarii c r e s h d in cruci. plasafi-l h groapa de I I - I Arbupti cu d u e 1 5 a s p e c t u o 8 5 4 " . care vor constimi scheletul coroanei. ce p a t e d u n ani de zile. tuie (specii de Thuja). 'ORMAREA HRBORELJI CU TRUNCHI MULTIPLL PROCEDEE Jlulti arbu@i cultiw$i h vas ~CdUnsl MI& pet fi ranrfol.soc negru (Sambucus nigra). 3 4 Dupi ce trunchiul a crescut tuficient de halt. fncepeFi deride numai la arbqti care conform crqterii lor sunt adecvafi acestui s a p . A1 d e a obiectiv este stimularea crqterii coroanei.liliac de griidinii (Syringa vulgaris). care suporti? derile h e n t e 9i au q t e r es t u f & Nu curnphg cu multe rarnwi subpri. ilex (specii de Ileu). Ave$ grijL ca arbustul & aiba i frunze aspectuoase. astfel coroana va fi rnai stufoasi. Arburtul trebuie si aibi un trunchi median puternic. I II Ci material de legat Ci foarfece de grading FUNDAMENTE . Primul obi& este atingerea hdfimii dorite a trunchiului. pentru ca forma coroanei . UI de IuC. -------\& a - 1 Alegefi cu atentie arbustul h magazin.w Rr arbwi cu ~urichi Vnarlt. Aspectul obignuit al arborilor este o coroanii deaG susfinutiide un trunchi. Arbqti recomandaG: deujia (specii de Deuaia). Lihg pe arborele viitor trei-patru lktari laterali viguro~i. dar arbugtii pot dpiita ~iforma unor arbori cu trunchiuri multiple. d i n (speciilsoiuri de Viburnum) gi veigela (Weigela). s p e ~ mplu tm@mt% f ~ hImndrul. Aori frumoase gi sco* cu structud aspectuoasii. care poate deveni trunchi principal. curtafi Ikstarii laterali ~i v8rfurile coroanei.s5 c r d tntr-o form5 diferid formei lor naturale. s a l h galben (specii de Laburnum). At doilea obiecdv este formare coroanei. . 3 &txti 1 I . TIiafi tofi hrarii laterali ~inu h g i d&t lhtarii superiori.Crearea de forme noi Prin tiieri de formare din mul$ arbqti se pot b o s . 1 4plantare $itnfigefi alituri tutorele.sZ fie fmmoasii gi deasi~. I Examinafi aspectul exterior al arbustului ~i alegefi ramurile principale. indepirtafi ramurile inferioare ~ipc cele laterale pentru a stirnula dezvoltarea trunchiului principal. - Tgerile de forrnare constituie un proces hdelungat.cu tcuncbiuri mnltipli SELECTIE Se preteaz5 la Serile de tbrrnare tog arb+ cu rarnuri groase.4 Formarea plantelor inseam^ & e r a lor in a pf e l Pndt . tisa (speciilsoiuri de Taxus). piiducel (specii de Crataeagus). Umpleti groapa cu p5m8nt ~i legati trunchiul de tutore. 2 afi thieri :(~mre ~i i d e p i r t a f i sistematic listarii nedoriti.scurtafi lktarii priicipali ~i d a f i &&rile celorlalfi htari. Tiiati moderat ramurile syperioare. cu ramificatii ample.

A~terneti strat de 5 cm de scoarfs de copac sau compost. care cresc potrivit forrnei originare. mentine apa in sol ~iimpiedicl dezvoltarea un buruienilor.1 0-028 ISBN 978-983-86092-8-1 . Sprijinifi bine arborii in locurile expuse vlntului. pentru a nu leza radlcinile. Acum forma coroanei este rnai usor vizibili zi se pot elirnina listarii nedorifi. deoarece aceasta va tinde s l . indepiirtafizspda acurnolaa mai ales pe arbugtii tineri vegnic verzi. In cursul transforrnarii arbustului i n arbore trebuie ss v l ocupati de planta i n mod sistematic. infigefi in sol un tutore (pentru arbori rnari doi tutori) far8 a atinge coroana.CARTEA GRUPA 5 35 m fngrjire tot an uf C Stratul de rnulci din jurul tulpinii oferl un aspect ordonat. iar pe cele cu inflorire de primavara dupl perioada lor de > P a . Pentru obtinerea acestui rezultat. I Acopefli arbuflii srensibili cw un sac de iutii mu cu frunsij U . inainte de I W r i r e t3iafi plarrteb Tnflorind pdrnavarat6rziu ~ l r vara. Pentru legat folositi materiale moi. pentru ca amurile d nu se rupa sub Ireutatea precipitafiilor. La plantare. dar nu in imediata apropiere a trunchiului. TaiaJi plantele cu inflorire de var5 in timpul iernii sau primlvara devreme.~ reciytige i forrna naturals. - Xafi o n acest an&mp planele tnflorind prim&wra(5~s). fndepsrtaji toate ramificafiile ~i toti llstarii inferiori. Tutorii trebuie s l se afle in afara razei rsdicinii. Tiiafi &ile vathate ale indepi4rtafi arborelui ~i rarnurile bolnave.

.CUNO$TIlVJ€ FUNDAMENTALE GRUPA 5 A 0 practica' consacrata' Rota tia culturilor I C & d I Ro tajia cdturilor asigura' p&uarea sha'tijii plan telor fi recolte bogate.

porurnb zaharat -1 Ftante cu cerinfe nutritive vinete. Planta~i-le. Listafi speciile de legume alese. medii p i reduse. Plantele perene 8 I rirn8n i n acelatl strat. praz. salata d p i f a n i . . Plantele cu cerinfe nutritive medii se fertilizeazi la inceputul sezonului cu compost. gulii. fie. In anul urmitor revine ordinea de plantare din prirnul an. cartofi. varzi furajera. ceapa). salatil de foi. I Pe lifi marcafi cu culori I diferite plantele cu cerinfe nutritive mari. cimbru. rnarrov. de exernplu: busuioc. unilateral5 a acelowi plan& in acelqi loc due la epuizama solului. Plantele elimini in sol. I . mrfanem. in plante cu cerinp nutritive 1 mari. in lmul &elm &use (ex rnmlrea). rnazire. Repartizafi-le i n straturile corespunzatoare. cerinfe nutritive rnici ~i Repartizafi plantele cu perioada de vegetatie lunga i n a1 ~atrulea strat.castraveti). gulii. prin ddicinile lor. salata pWreasc2. carnunil. varza chinreascS. fn a1 patrulea strat cultivafi plante perene cu perioada de vegerafie lung. apoi cu solufii nutri- -1 P nte cu cerinfe nutritive mari conopida. ceapa I Planificafi inca din iarna felul I ' legumelor pe care le vefi I planta i n sezonul urmWor. spanac. ceea ce provoad dezechili'brul proceselor vitale din sol ~i sdderea fertilidfii acestuia. fasole urci- Plante cu cerinfe nutritive nutritive reduse sunt nepretenjioase. felinil. broccoli. potrivit cerinpelor lor nutritive. dovleac. I Putqi planifica seminarea I unor plante cu perioada de vegetaJie scum (ridichi de I luni. castraveti. salata) inainte de sernanarea plantelor cu medii. Monoculturile perene &uneaz5 solului ~i plantelor. varza de d@fanA. nutritive medii ale m cerifle m d i i (ex. I "- organo-minerale. ridichi. impiiqifi plantele legumicole. urda-vacii. Aceste dezavantaje sunt eliminate prin rotaria culturilor. tarhon asrnatui. Acestea extrag totdeauna acel q isubstanse nutritive din sol. Primivara fer1 tilizarea de bazi a plantelor 1 cu cerinte nutritive mari ' constir" administrarea de ' / . varza rqie. plante ce cresc timp de ani de zile In acelqi loc. rqii. sfecli royie. Fertilizafi o data la d o u i siptirnani plantele i n dezvoltare. ROTATIA TRIENALA A CULTURILOR CE ESTE DE F ~ U T ? Pentru a nu exuage unilateral timp de mulfi ani substan5e nutritive din sol. Plantele extrag din sol substanp nutritive l n masuri diferite. D h i t o r i i gi botile caracteristice anumitor specii de plante se pot instala f n sol si pot produce lesne epidemii. Nu necesiti fertilizare aparte. usturoi. dovlecel wrde (zucchini). Aveg g r i j i ca sg nu cultivafi in m o d repetat plante din acedW e f n acelqi loc: astfel vefi evita hmuIgirea &unitorilor i agenjilor patogeni caracteristici familiei de plante date. Este important ca diferitele categorii s3 fie fertilizate pourivit axinpelor speciPrim1a n . Trasa94 straturi: unul Al ddlea an. ardei. Pistiioasele imbogifesc solul Tntr-o mici ' n i s u r i cu azot. varzi de Bruxelles.-entia ta' fi CERINTkmIV E DIVERSE I Rotajia culturilor a t e benefic%pentru sol p i plante deopotrid I I SISTEM DE PLANTARE4 D e secole se $tie: cultivarea. marar. al pe telecu treilea pentru cete cu cerinte recu cerinte mari. altul pentru celor cu rnfinte nutritive redwe. Al t r e i h an. Rota* culturilor s e continua pe baza ~ i 5 ternului din anul precedent. fn fiecare a n in alt strat. Desenafi patru straturi de legume aparfinend diferitelor categorii de plante. =ntm mene lex. cele mai multe plante condimentare. fasole oloaga. andive. ridichi de luni. un al patrulea piantele cu cerinje reduse tn locul celw cu cerinte medii.conform r o q i e i culturiior. aceleqi substante rezultate in urma metabolismului ~i aceasta d i u n m culturilor urmitoare. M u w i plantele cu wntru pbntele cu cerifle nutritive cerinle nutritive mari i n locul rnari (ex. medii zi I reduse. Astfel plantele vor dispune de substan~ele nutritive necesare f n m o d uniform.

chiar daci ingheati. putefi rezolva problerna rotatiei culturilor n patru pZ@ prin divizarea T a stratului. I 1 I ' Diveaitatea plantelor o putefi asigura )i prin practica culturilor mixte de legume si flori.. I Vara tarziu. Pregititi stratul pentru plantele cu cerinte nutritive man din anul urdtor: aMna$i solul. j . PRIM~~VARA Ferti7hare dfferenfiate? Cu patru siptgmBni inainte de plantare. recoltati ingr&Zrnlntul verde de pe stratul pregLtit pentru plantele cu cerinte nutritive ridicate $ incorporati in sol como solutie de Tngr&Zimdnt post ~i organic. Seminati ingr?i@nlnt verde. 0 IMP ABilMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 . anghinama. apoi sednati ingr&Zirni3ntul verde. ' I. I D a d avefi nurnai un strat de legume. dpgunul ~i ceapa peren& pitid. y 1 -A&'. RO-P-02-10-024 Plantqi Tntr-un strat sepa rat pennele. dupi culegerea roadelor ~iricirea timpului. Nu cuttiva$i timp de mai mulfi ani T n acelagi loc plante avand aceleqi necesitafi n u w i v e si apaqinand aceleia~i farnilii. Este important ins3 ca plantele vecirce kegumelor sci se tolereze reciproc.. pe cele cu cerinte nutritive medii o data la patru siptiimlni. I il afdneazi. rebarba. Acesta amelioreaI z i solul cu materii organice. agernqi compost. puteti imbogifi confinutul I de substante nutritive $1 vitalitatea solului gridinii. 1 1 I . VARA T ~ I U k r t i i h verde Recolta9 stratul cu plante avdnd cerinte nutritive reduse. plantele cu cerinte nutritive mari. Dintre ac&e plante cu periaad5 de vegetafie lung5 fac parte sparanghelul. Afdnati bine stratul destinat plantelor cu cerinte nutritive reduse. totodati stimuVhRA I leazi viata bacteriilor din sol ~em'llzare T i asiguri un strat protecFertilkati cu i n g r w d n t qanic ~i tor contra vicisitudinilor o &ti3 la doua siptSmlni iernii.. in solul stratului destinat plantelor cu cerinte nutritive rnedii incorporati compost din abundenp (sus).lngrijire tot an ul . pe care lisafi-l afari toati iarna.

J s uqd nn uad ascA .

Muke dintre vasele de plante crapH i n urma gerului. culoarea $ stilul vasului asigur5 hcadrarea plantei P n mediul Pnconjuriitor. la clatire folositi a p i fierbinte sau puneti qhiveciul Vasele nerezistente la ger treintr-o gilleat: cu a p i cloPiatra depusa pe vasele de lut :otindi. Plantele ce davold rkliicini adhci au nevoie de vase h d t e . Scurgerea apei. materiale.-. iar cele de teracod confed o aunosfed mediteraneang teraselor gi locurilor de o d i h d pavate cu piau5. U i l e gi ciuberele de lemn rustice se potrivesc Pntr-un mediu rustic. Culoare $i material. f NTRETINEREAVASELOR Verih$ regular ghiyecele @ eiuberele. Vasele utilizate trebuie curiipte. Redstenfa la ger. PnsP plantele cu dezvoltare rapid5 necesid vase mari Pnd de la plantare. -- Frurnusefea plantelor atihittoare este vizibila d a d acesm sunt qezate fn locuri fnalte ~i 15tarii lor a&ni peste mar&nea vasului. I n caz c i refolosili vase i n care anterior au fost plante contaminate.Alegtsfi vase mai yoare. iar cele ale dror r&&ini cresc la suprafa@trebuie planate in vase plate. Vasele de plastic sunt foarte utile. Cu ajutorul vaselor pot fi arnenajate minunate g r * cu ghivece. dar de hrme diferite. Ghivecele de lut sunt uscsndu-se pot poroase ~i extrage apa din sol. - II J Jasele folosite trebuie c u r i p t e nainte de plantare. Dupi cursfare licuiti poate f i indepartat2 prin periere buie golite inainte de sosirea ge rului. fn special ciubiirele de lemn trebuie qezate pe s d d u r i pentru a asigura aerisirea p w i inferioare a vasului. Plantele cu dezvoltare lend. care vor impiedica staqnarea apei. informa$-vi despre u~portabilitatea deidrcare a aces:ora. deoarece datoritZ pZim%lnrasele din lemn. Se recornan& unul sau douii materiale. Vasul ideal IDEI PENTRU ALEGERE Gama vaselor pentru ~ l a n t e este b a n e ~af'lilt5~ se giWsc P n diferie mbimi. ca de exemplu plantele cu frunze adculare. Pentru plantarea de iama alegeti ciubere rezistente la ger. Forma gi mgrimea vasului n rol important P n dezau u voltarea corespunziitoare a plantei. fngrijifi-vP ca vasul gi planta din acesta s5 fie P n armonie. cu ghivece ac nori la intram I Plantele pastrate i n suport pot fi inlocuite foarte usor. trebuie clatit cu rnulta api. qezafi In faja ciub3relor In boluri plate plante cu ~nrk15cinare sumrficiaki. idin.- . inainte de plantare puneti ghivecele timp de o or5 i n apa ri h cele ce urmeazi udati ~i vasele odata cu ~lantele. apoi clatite cu multa api. pot diuna radicinilor. Pentru a Pntrerupe monotonia peretelui vasului de lemn. . I f 4 @ e - . Mirime. Vasele nwl.. se p l a n t d 01 vase a &or miirime abia dep&qte m5rimea balotului de d&cini. apoi puneti-le cu apa cu otet. tului umed vasul poate crgpa. Vasele plastice de culori fnchise absorb dldura. Vasele de lemn de culoa~e dexhisl raman mai rlcororrse. deoarece nu majoreazi prea mult greutatea totali. Vasul trebuie sZ fie adanc ~ilat ca ~iridicinile foarte mari sa dispuni de spatiul necesar. f Materidul. Un ghiveci cu p l a t e spat pe un ghimci &%swmat & & o imai --3 . miate stiluri gi la prefuri diferite. dupi care vasul a uscat. fnlocuiji P n saon ghhecele d p a t e g putrede. culori. spalate cu peria cu apH si sapun. spillate cu apL ~i s?ipun gi dltite bine ^hakte de plantarea noilor plane. G r e m Dad arnplasali un nu&r nare de piante la ghiveci pe terasi au balcon. astfel compozijia va oferi o imagine unitar5 gi forma ghivedor va deveni mai accentuad. ingriji~i-vi ca vasul ales s i a i b i orificii de scurgere a apei.

. .a. _ _ . rigide. Fngrle. "un hncpe de calitatea plasticului co8uri de sirmi 7. - - I we-1o-029 pentru plantare direct. raistenp limitad lager dispozifiela pumire. . . as& evapod pu* a@. nu sunt rezistente E I de d d u r i si frig._>ru. cositor sa plumb. . . a . .t~rlal ul vaselor de plan ta MATERIAL --. nec9iti kcuire sau dptugire cu folie nu sunt pomase.. . vase ieftine din ( aeriiire bun% sunt grele. . sun! . raistente la g r . . semigrde. punzhare doar vasele smlilfuite sau dptqite c u plastic BMPMPAB/IVm. . culoarea se asort& cu majoritatea plantelor. _ _ .D qor. . . fier.-] . zinc. pouivite penuu rn.w- . idtine. ..

.

DezgropaG plantele bolnave i slabe. 1 fnainte de intinerire udati solul uscat. replant+ la distaqe AmelioraF.si sold corespund mai bine cerinfelor lor. Treceti peste frunze de 2-3 ori cu mazina de tuns iarba. Prirngvara timpuriu este fivorabilii in cazul plantelor cu inflorire de vaCI gi toarnn5. plantelor. pentru ca plantele d creasd repede. nu mai inflorqte aatt de abundent. de exemplu compost sau gunoi maturizat de grajd O Tngri~imflnt organomineral 5 grebli - . 5 Depuneti compost din bel~ug In groapa de plantare. inmdpifi-le prin butQire sau transplantafi-le. \ A~terneti pe toata suprafata un nrat de 5-10 cm de compost sau gunoi maturizat de grajd ~ipufine ingra~aminte minerale.si amelioragi-1 cu materii organice .si sunt skZtoase. Astfel plancele se pot regenera inaince he noul s&n deinflorire. 1 ACCESORII: 3 plante perene indesite bitrdne C l 2 furci de sipat 3 lopati $i cazma Q materii organice. I & a & c de Pntintrire straturilor de perene sau Incorporafi-le i n sol. de exernplu compost sau gunoi maturizat de grajd. Prin aceasta asigura~i siingtatea plantelor ~iinflorirea lor bogad.Gridini reinn oiti Acorda$ atentie deosebiti strarurilor cu plante perene. respectiv toamna. planta sau transplanta perenele prirnavara sau toamna. i Cu doua furci sau cu cazrnaua divizaJi in doua sau mai multe viabile rizomul plantelor perene dezgropate. solul inainte de a 11 I - RE~NTINERIREA STRATULUI DE PLANTE PERENE DE CE TREBUIE Plantele perene se dezvold g i infloresc vrerne indelungad. C Dupa' divizare. schirnbafi-le solul . Transplants+ planteie cu I%tari firavi fntr-un loc unde luminozitatea .si vara. s Z infloreasd frumos g i si 6 m h Z s5nZtpase m d t timp. pentru ca fiumusefeaAorilor sa' se manihte din nou pe deplin. pe cele bolnave disuugefi-le. pe celelalte composta+-le. Adunafi-le $imulciti solul - Examina+ semnele ? m ~ ~ Divizlnci plantele perene dnitoase. inainte de plantare neteziti stratul cu grebla. 4 r I Face9 economii Frunzele cazute toarnna se pot utiliza i n straturile de perene. Sadifi plantele noi la distante corespunzatoare. dezgropati plantele Irnbatrlnite. In acest scop este adecvad . care fbrmeazii kistari noi hprejurul lor . &d plantele se traesc din starea de repaus de iarni. dupi saonul de crqtere activZ. vara sau coamna pentru cele cu . UrmZtoarele sirnptome pot semnala aceasd necesitate: planta peren. inflorire de prirnZvaCI. Afdnafi solul cu f u ~ a la adancimea de 30-45 cm. pentru a obtine o masi fina de frunze.I Obsewafi semnele imMtrdnirii: reducerea fnfloririi. hwrporagi in sol materii organice. .44C9es* . dar odad cu trecerea anilor ele trebuie reintinerite sau transplantate. 6 I . Diviza+ perenele creschd prea des. 3 Pducrafi adanc materiile organice amesteclndu-le cu solul.si hgr+hinte. centrul tufei moare. 2 f' PERIOADA Perioada cea mai p r i e l n i d pen- tru lucrcile in stratul de perene este primZvara tirnpuriu. n aceasd situaGe ditizapi-le. Tntinerifi plantamama $iputeti d d i multe plante noi i n alte paqi ale gridinii. covoare vegetale cu mijloc atrofiat sau crqtwe prea deasa. lanta crqte buiac sau prea dens.

1- I 1 . divizafi sau taiati butagi de pe plantele perene cu inflorire de prirniivarii. i n zilele cu c i l d u r i excesivi. Divizarea intinerege plantele perene batrane ~irnire$e efectivul de Primavara ~i toarnna.5-5 cm de plantele nou sidite un strat de mulcire. Udali regulat plantele perene nou divizate sau plantate $i verificafi sistematic umiditatea n caz de nevoie solului. Astfel solul se mentine reavan ~i buruienile nu se Dupa inflorire. Fertilizafi-le la minim gase siptimani d u p i . necesita fertilizate suplientara la plantare ~i tinerire.Ja Umezeala solului este foarte importanti i n cazul plantelor care tocmai prind radacini. 'd 1 - I c I 1 I Divizare $iplantare De indatl ce solul devine practicabil. In aprilie plantati perenele nou &terne$i la o distanta de 2. inridicineazi bine TOAMNA DEVREME Divizare $1 plantare In aceasta perioadi aproape ! toate plantele cu rizorni puternici se pot diviza. O udati. dar evitati formarea apei stagnante i n jurul ridicinilor. dezgropa (sus) ! ~i planta. dezgropati plantele p e rene ~idivizati-le. hlocuifi exernplarele bolnave sau firave cu plante 1 I deasupra lor un cort din hartie de ziar sau urnbrijile cu cartoane.tinerirea plan telor perene fngrijire tot an ul L. protejati pdnZ cand se .

iiunizora E ~ ~ U ~ A ~ L .

Mulciti cu foarfeca. Ploile abundente gi udatul psmintului W vegetapie pot distruge stratul de humus superior. Arbqtii. povhnigurile. care este indi: pensabil cregterii plantelor. indepartatiburuienile ~i sapaJi un ~ a nadinc f de 10-15 cm dispus de-a currnezi~ul pantei. . Prin orificiile exepiantele cu un strat de &fiva cutate sapafi gropi cu plantatorul cm de scoana tocati.-- ' . Fixati rnaterialul cu araci. I acopena cu plante ce krmora~~ awor 2 Desfaqi rnaterialu~ ae acoperire orizontal in a p fel ca marginea f@iilor sa sesuprapunEi p o m i u n e mica. acoperitoarele de sol ' cu lujeri ~iperenele cu dezvoltare rapid5 ~i cu sistem radicular gros b e d sold. I\ Faceti orificii de plantare Giate Udati abundent. trei tarugi pe care fixati-i de bdrne in cuie. jeaza>olul $i-i pastreaza urnezeala. dar nu afinati exagerat p i d n t u l . &@rile gi terasele dim &hi. Pe terenuriie cu term mai mari construipi pnpuri de colectare a apei. Aceste materiale fixate pe sol vor stabiliza taluzurile gi pantele. in fata lor. Tewele sprijinite cu palimai laborioass meto& de protejare ^mpotrivaeroziunii: Aenajafi suprafeje plane pe pante. care protegi punefi plantele. aiud la Pmpiedicarea eroziunii. pe care puteri cultiva plante q o r . MASURI Luiind urmPtoarele d s u & eroziunea poate fi PmpiedicatI. D plantator C l rumegus de scoaqa UdaP locul plantarii cu furtunul ~i hdepirtati buruienile. vor lega apa. foarte prepios. apoi mulcifi-le. Acest fenomen peric l i t e d terenurile fnclinate ca de a m p l u dealurile. Stratd gros de paie sau piatd protej e d foarte bine solul. 4 - 7 -- m DSOTEJARE PRlN FORMARE DE TERASE ACCESORII: Q cazma O 4 bsrne rotunde Q 6 tarusi O 6 plante acoperitoare de s c Formati rnuguroaie T n jurul plantelor recent plantate pe panta T n ass fel TncAt sa se formeze digulefe perpendiculare pe pant& Aceasta va simplifica udatul ~i va conduce apa direct la radacina . Plantde dispuse stdns vor acoperi terenul in timp scurt gi vorproteja stratul de Sultud: Mulcire special&In uniti$le wmerciale de specialitate sunt disponibile materiale fabricate din p h d deasI de sac care p r o t e j d terenul pe pantele abrupte p M ce covorul de plante devine destul de indesat ~i stabil.I I legat de robinetul exterior conduce apa la plante printr-un furtun de plastic prevazut cu un cap de picuwe. Punefi plantele P n orificiile 2 n p h d . . Plantarea este cea mai simpl5 gi spectaculoasPmeto&. d a d stratul este destd de gros si greu. 3 .Idei pentr~terenuri inclinatp Prin metode avansate s c poate menJhe intact con& g r W . Netezifi solul cu grebla Si plantafi plantele acoperitoare de sol. care nu se va mai scurge la vale.r' Punefi in ganf douB birne ~i batefi in pamint. 1 . 2 La piciorul pantei repetati procedura. Aceste suprafe~e . 7 1 R I ACCESORII PROTEJARE OMPOTRIVA EROZIUNII PRIN MULCIRE O sapa Q mulci O aracl L I 8 I ' L 3Cj3iS am SBOZUNW O material de acoperire o foarfeca i I homeoldui (' &WE bpi pe terenurile Pnclinate. Mulciul.

rruaAa.r. .rrunrzom Ea.

.Stringerea semin telor I Adunaji seminje d a d aveji in griidina'plan te ale ciror seminje pot fi adunate ujor.

pentru ca P n flori s i se matureze seminjele.- i s . rate f o a m upr. intoarceft cm sub casa seminala cand 1020 aceasta are culoarea maro-deschis. Nu e neglijabil faptul d puteji decide care vor fi plantele ale &or seminje vor fi adunate. Adunafi casele seminale d n d sunt de culoare maro-deschis gi Pnd sunt hchise. timp de o sipt h 8 n k Alegeji seminfele si apoi pbtrafi-le in cutii Pnchise gi etichetate. dar inca nu s-a deschis. Nu PnlPtura9 plantele dezvoltate. din care se vor dezvolti plante de culoare. deoarece capsulele unor flori ca cele ale panselufelor gi ale sporuluicasei la maturare se deschid gi seminfele se Impragtie i n ' Deschidefi pungile cu grija ~i turnafi confinutul pe un ge~efel. m%ime p i alte tr%lturi ce dife6 de cele ale plantelor parentale. dar aerisit. Usca~i casele seminale timp de dteva zile In loc ferit. Alegefi $i uscafi seminfele cdteva ziIe pe o farfurie. apoi deschideji-le ~iscoategi seminjele.7 . 1 Capsule. care pot fi Pnmulfite usor din seminp. existente de mai multe generafu. I &ricole sgnii- t0"he$7 vigu'o%e. Nu are sens s i faceji experimente cu hibrizi. i n plic sau cutii de hbrtie. / 1 A D V N A R E A SEMI ! ACCESORII: CI flori producltoare de o foarfece CI pungi de hdrtie CI creion CI ~ervefelde hdrtie seminfe C11 farfurie 1 Li cutie pentru plstrare AVANTAJll Serninpk a $ante a n d e si bienale pot fi procuII cateva tije florale la casele seminale cu 1Taiafi 2 Acoperifi pungi mici hartie. ceea ce de regulg are loc la dteva siptHmhi sau luni dupi Pnflorire. b h d plantele & atin@ s h i t u l natural al perioadei de vegetajie. Adunarea seminjelor este importand pentru piistrarea speciilor vechi. deoarece acqtia nu vor transmite caracterele in descenden@. apoi casa seminal2 se deschide ~i seminfele cad. Nu uitafi d seminfelepot fi rezultatul incrucisirii. care vor hcolji ugor. Pnflorite. A&utaflsemin~ele florilor a n d e # hienale fi utrniinpi W e dezvoitirii nodor plank . Legaji strhs gura pungii ~iv e r i f i 4 seminfelela aproximativ o sipt%nhL florilor identice 'ln vase iferite. Desfacefi casa seminall cu grijl. Scoateji seminfele din capsula maturata pe foaia de hdrtie sau direct inplic. ALTE METODF - Flori mari. . 0 a l a metodi de striigere P seminjelor este prin qezarea unor mici pungi de h&ie pe flori.ele PERIOADA I [ Odua cu ofilirea florilor gi dderea petalelor Incepe dezvoltarea seminjelor. Scoatefi cu grija seminfele din casa seminal& I Plstrafi semintele i n loc uscat. Scuturafi seminfele Flori mici. de plantele ~i pistrafi-le atlrnate timp de clteva zile tn loc rlcorw $ uscat. cu vdrful degetelor sau cu penseta. Seminjele I % & I P n casa seminal5 p h i aceasta se u s d complet. Nu &dep&wr florile trecutepentm a-fi mat- s-. dupi care ~iacestea trebuie puse la uscat h a l c f n loc ferit. ve~i obgne seminje proaspete ~i maturate. Puteji alege astfel florile care se dezvolti bine sau v X i sunt preferate. Recolt4 cggele seminde h d seminrele sunt maturate ~i casele seminde Pnd nu s-au deschis. Semanafi plantele in sezonul urmitor. ca acestea s i se deschia P n interiorul acestora. Puneti seminple uscate In vas cu eticheta li pastrafi vasele in loc ricoros fi uscat.

i n cutii etichetate. sembare primivara i"- . uscaji seminfelein pun@ de hlrtie.- I I aprilie-rnai. uscari seminfele la soare.scuturaji in pun@ de hirtie capitdele maturate. Din cateva case seminale pot f i stranse multe seminte..d r a g m l e sentinale de doare mam..CARTEA I Illan te ale criror semin te oot fi adunate I I . alegetile ~i marcati-le pe acelea de pe care veti aduna serninte (dreapta). Aleaeti ~ l a n t e dez- TOAMNA Adunare $i semiinare Toamna este perioada optima adunarii seminfelor. RO-P-02-10-029 0 IMP AWIMP SRL I%m 1 . mar&.~~-roamna 1. aduna~iseminlele mari &d dL. '1 I LU . semiinare primivara van-wna Dianthus hhm. dedudep-k cu grij5 iiskltmrqi && nnegn: inu-o pun@ de b r i e . TmpaeoIum majus. VARA Marcare gi adunare Cand florile se deschid. Unele flori de vara ~ of i tsemanate toamna.. s a n W primh- 1l f I H e I i a n c h u s annuus. Pastrati semintele i n loc uscat. .

.

@ :< m = .E QJ u 6 i .lrn P 9 u .t.. z ::<%'E.- 5 <G . UJJm~gomrn m u % PE LLW " I N . ."Is am a ma . j 3 $j$! m .. .0 - -.m g y 2 y .2 .> k 5.

in locuri cu ninsori dese rotunjifi vlrful gardului viu.tundefi parfile laterale ale gardului viu tlnir de 2-3 ori pe an. tiiafi $i lastarii superiori. Plantele cresc repede ~i uniform. astfel pe plant5 se va depune mai putini z&padS.Greutatea zapezii umede poate provoca daune in crengile arbu~tilor ~i gardul viu i ~ i pierde forma caracteristicz. insZi diunitorii ~i bolile se raspandex repede printre acestea. Gardurile vii rotunjite nu au aspect foarte rigid. (D IMP AMMP SRL ROP-02-10035 . Dupi ce gardul viu atinge 'inatfimea dorita.F fngrjjire tot an ul C Dirtanfa m i d dintre plantele ce formeazi gard dezavanviu are avantaje ~i taje. 1 Pentru stirnularea dezvoltirii dese ~i tntinderea in direcfie vertical&. Verificafi regulat frunzele $1 taiafi pirfile uxate. astfel aceste garduri necesita doar o tundere pe an.

*ano~pundsa~o3 an^ izodap ~uai i a ui ~~ ui~d isunpd
ii a
V . .

Intretinerea de iarni a uneltelor
I

~NTRETINEREA SI DEPOZITAREA UNELTELOR CU MOTOR

Cum se depoziteaza"uneltele p&ii p r i m i m ?

II
P solulie de curatire
carpi

PERIOADA
0 dad cu apropiere iernii, &d luckile ?n @nii se P m p u f i n d , existfi posibilitatea ver%&ii gi, dac5 este n e m , reparkii uneltelor, Pnainte de a le depozita Pntr-un loc uscat gi protejat. Clteva unelte vor fi necesare gi pentru tiiierile de iarnii, astfel acestea trebuie pregtite pentru aceste

,

P cheie pentru zuruburi P pili manual5 P zurubelnifi
Q ulei de motor P ulei de intrelinere
Pentru a fi In siguranfl deconectati bujiile, golifi ma$na de benzina ~i ulei. Ondeplirtati cu grija lichidele.

I
Depozi-~ ~ ~ e c r asuin ~ - " .
-6

1

CuriWi suprafeple superioare Z i inferioare cu tala$ de ole1 sau cu peria de slrma. Stergai piesele lacuite cu solutia de curifire.

2

MIJL U A U

mhi

Uneltele de mhii p i mijloacele motorizate necesid Pntrefineregi iarna, t n afara sezonului de @dink Mijloacele folosite cel rnai des necesi~ interven~ii de intrefinere mai serioase, dar trebuie acordad atenfie gi curiiGrii ~idepozitikii uneltelor folosite rnai rar.

Depozitarea c o r d a uneltelor de griidinii este importanDintre IucrIirile de htrqinere d din punct de vedere practic h c parte cudfirea, ascusirea, gi a1 securitzfii. Aranjati pe un raft sau +fati pe un suport i depozitarea unelrepararea g telor gi aparatelor. Este imporfixat P n perete uneltele de mi% mai mici. Pentru tant ca uneltele sii fie piktrate P n stare bun& iar primavara, +!area uneltelor cu miner d n d sosqte vrernea lucr5ilor lung fblosifi un &lig. in @dins, sii fie la PndeminL Depozitati uneltele cu motor in magazie sau fntr-un alt loc C u d p i gi Pndepiirtafirugina gi poluarea de pe suprafefele UScat. metalice. Spdafi jiir5ili din plastic sau liicuite de pe dispozitivele manuale gi cu motor. AscuiF; lamele dispozitivelor de mhii gi cu motor, indepiirta~i asperitiifile. Examinari unelrele s5 nu se fi deteriorat sau sii nu le lipseasd ceva gi d a d este necesar, inlocuiG piesele lid Pregtiji pentru depozitare uneltele cu motoc golifi-le de lichide, schirnbafi uleiul ~ ; vei rificati, , - d a d nu s-au sliibit guruburile sau nu lipsesc piese componente.

INTRETINERE

lip:

ichis.

TRFTINFRFA 21 nFPn71TARFA I I N F I TFl O R n F

MHNA

1

riAVk 4 wins.

mehir cufmde m m%mle cu N&J ' I , tal* d.q d , 2Unlpti w dt UM
inkpirta@b & W -

IchS in

3 drepte.

P i l y lameie su pide @t pet~tfu~9~5fu?a~@b$ Repmitali wrelte

Pktrarea peste iarna' a uneftefor

uneltelor mai importante
DESCRIERE
.~arfecepentru
n; c u r i ~Earn&, i ascuyifi-lecu pil i ungefi-le cu ulei

3
I

SUGESTII

-

indepirtafi asperitiple de pe kmele de

c-fl

a m & pEfia f e h d o r cu talq de opl, verifi.ca$ arcul; ascufip m u & i ungqi-le cu ulei

ascufifi muchiile dc &t cu piad de ascufit; ascup$ l a d e regulat, d a cel ~ pupn o data la 3 luni

_:restriu pentn rarnuri (shga)

.&pi lama f e r e u l u i cu taLq de ~fd, x u $ $ dinfi cu piia de cufit, pe unbele laturi, ?ndiieqia diifilor

ungefi cu ulei mheml aspru; ~ " g e $ ~ c ~ ulei de proteqie fi veriicap gurubude articulafiei feristriului rabarabii e lopa am@-i muchia cu p i i penm &nam solului pieuos folosifi $mifolosire golip-l gi depozitafi-lIn magazie; verifrcag daci pirghia de deschide corespuniltor orifi-

IndepBtqiapujidedrmisaucu tdq de ogel impuliffifle i rugina, unge$ cu siiicon sau cu ulei piqile

oKtaliae
pilap-I, hdepinap restuiie de @ i # m i n t ,apoi uscaPI bine; lngcficu ulei articula$ie #i le ridicare

~ r cde i si,

:uriipgi din! iepinafi rugina a#pyi hrca dupi folc din motive cu r a l de ~ OPI; vnificafi coada furcii de securitatc nu o culcad; pentru ~i, la nevol, hkxuip-a sau repaqi-0 iarni ungep din@ cu ulei
. ".-

I i+i

-"
dupi m n d u q i mqina la semi pcntru intrepnere; depozitae-o cu rezemorul de combustibil go1 gi cu uleiul schimbat
- -

de tuns

iarbi (shga)

mate$ cablul de a p n lleiul ti b e n i i , demontafi gi ascufi$ amele, sfla$ ti cudlafi mqina

i q Z a de tuns borduri

penuu a mita lipirea helor de iarbi dispozitivulde d a t cu o frergep myina dupi fiecare folosire; m!irur;i de &, cu peria sau cu paconuola$ cablul dul; contmlai camburul cu firul de d a d fi,dad a t e eecsar, schimbayi-l iemontaii cu$tele, axufifi-le gi ungep- controlap regulat cuptele; dads. le cu ulei; wrifari exteriorul apararului; uzat, intoarm$-le sau schimbap-le; mntmlafi cablul si nu se fi deterior- fnainte de intrefineredeconectap mafia

q sehaid de &at pdd -*iu

k , ul& dpfi

cufitelc,ucufifitile 8i unS,,, casdmotorului; mlap cablul;
i ~ t e fbujiile; i mugqi uleiul pent

h e r e de depmitarea de iuni ungeii wptele cu uld; depozitafi-a intr-un loc protejat fi uscat Y n fursul funyonkii controls# sistem uleiului penuu lanf; !nail

ant benzina; &pp

i lama ferh%ului;
OC uscat

+

usa

asndxa apn3ol uip a l a uqd ~

Creati o microclima' corespunza'toare
I

PROTECTIE CONTRA VANTULUI CU GARDURI VII TUNSE
ACCESORII: O arbugi C3 cazma O compost Cl material de rnulcire a solului

Protejafi plan tele de v h turile violente. P h tafi in calea vhturilor d e , garduri vii, eventual construifi un gard de pro tecfl'e.

I
Sipaji un Sanj lat ~iaddnc de 40-50 cm. Afdnafi solul5i TmbunZtAjiji-l cu compost.

DE CE ESTE IMPORTANT?
Pe vrerne cu v h t puternic relaxarea in gddin5 nu este tocmai pl5cud, iar plantele pot suferi pagube. Evaporarea se a c c e l e r d la h n z e 8i la nivelul solului, din acest rnotiv fiind periclitate cu deosebire plantele vqnic verzi. Cite o rafal~ rnai intend de v h t poate rupe ramuri intregi.

1

lnainte de plantare, Tnrnuiqi pentru cateva ore rldBcina plantelor in api. Plantati-lein Sanf la distanfe core

2

I

1

' prcstMie contra v S I R ~ U ~ I ~ ~ .
Proteqie cu o @ie de plante aranjate h trepte

Nu numai plantele necesita

w .

V h t u l h e a i 5 rnai ales plantelor cu liistari subgiri, fiagili, slabi 8i cu h n z i delicat, ~ precum ~icelor cu riI&cini superficiale. De asemenea sunt periditayi arborii tineri cu trunchi subjire 8i coroan5 sferid. Phtele sZdite recent sunt deosebit de sensibile p2ng &d r5&cinile lor nu se dezvolt5 8i nu se fortifid. Protecoa lor tempo& poate fi asiguratit prin amplasarea unui paravan din folie h a d pe pari. Phtele legumicole se d a volt5 in general intr-o microclirn5 protejad. Bordura de drnisir este aspectuoasi ~ifolositoare deopotrivii.

Proteqia contra Gntului este deosebit de i m p o m t i t in

spawe libere, deschise sau la rnarginea localititfilor. fntr-un spajiu inchis un zid de protecgie amplasat corespun5tor p a t e ameliora considerabil rnicroclima gr2dinii. Pentru a stopa vinturile nu zidurile sunt cele rnai adecvate. Fiind compacte, viintul se ridid deasu~ra lor si f b r r n d vinejuri la care raist5 doar cele rnai viguroase planre. Prote+a c o d contra hdui s5 tread 8i concornitent M n d vhtul, &Z a produce trornbe sau vkejuri. Gardurile corespund acestor cerinye. Acoperite cu plante urciltoare cu crqtere rapi&, efectul lor crqte. Gardurile vii corespund de asernenea protecgiei contra Gntului 5i sunt totodatit aspectuoase. Alegeji pentru garduri vii tunse tufe Si arbori cu crqtere rapidit, cu rg&cini a&d, plante ce supord bine

derile de fasonare. Gardurile vii pot fi amenajate cu ajutorul unor plante de indyime, l 5 f i e si densitate diferite. Protec9a contra vhtului se e f e c t u d perpendicular pe direcyia principal5 a acestuia. fn condi9ile noastre climatice cele rnai frecvente sunt vinturile de vest si est. f n d uebuie s5 aveti In vedere si condifiile locale.

I

I
I

Platforma de compost trebuie de asernenea protejats ele efectul de uscare at d n tului, deoarece paqile vegetale n u se dezintegreaza optirn decit la urniditate uniform8. Wtejarea de v i n t a compastului se poate asigura cu garduri vii sau plante anuale cu crqtere ~ a p i d i care , totodata fsr mai aspectuoaa aceasta

E M i Q t M S g solul i 'n jurul tulpinilor ~i udati abundent. Mulciji solul cu paie, compost sau xoam miruntiti4 de copc.

3

Taiafi anual W i i laterali, pentru a stirnula ramlficarea. Dupi ce gardul viu a atim iniljimea dofit&,tundeji-I regulat.

4

t
1ACCESORII: O 2 stdlpi cu lungirnea de 2,s rn O beton O gratii de lernn O 3 arbusti O 1 plant5 urc5toan

Sapafi gropi de 60 cm adancime ~i fixaji ambii stAlpi in fundament de beton. Fixati pe stdlpi, in cuie, gratarul de lemn.
Proteqie temporara"

partea direaiei vcintului.

cu grija pe grBtar. Udaji plantele.

Protejare de v & t

1,
I

Gard vi ~i garduri construite con tra vdn tului
RBORI

I ROTEC I1

F
- -

.."...(..'*.

.,..

I
I

tiia

I

Taxus,t 5-10 m; distanp de plantare: 0,5-0,6 m; frunze aciculare verde-inchi;

gii; p q i a l vqnicverde; supord bine dierea

siguri o buni protectie F n imediaca apropiere; cele mai eficiente sunt varianrele cu sdnduri orizontale, cu interstqii, respectiv cele tip gratii

' i

fngrijire tot an
vARA

LR~rvlRn
'k#Earepc-@

Udare Pe vreme de ploi p@ne udali Cea rnai a d e w a pefiaada penbine plantele protectoare de tru s&direa phntelor v q i c veni. vhnt. In cazul gardurilor vii lungi FiwJj a l ~ i ~ardutui i & protecfis ~i Tnalte se recomandi instalarea ~nb m , p&mjma & 60 cm. efie de sisfeme automate de irigatie gi e u m ~ r a m & sbg de OV~. (dreapta). Taiati SiStematic garvii. Fi~ati lirnbilesabqitor T n MI,apoi

fktiM I p i 9&

& t a Ttot z ~ u m

I

~AMNA

tundei gareluriie vii fasonabile. Tundqi gardurils vii formate din plante v k u e r i Ih lgustata m sus.

m m

Perioada adecvata ddirii planteior cu frunze dziitoare este sfAqitul toamnei.

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

GRUPA 5

4
2

respectiv pe cei care dezvolti putine flori. Tiiiaji plantele numai dupii inflorire. &d se i n d e p 5 t e d kwarii degerafi. fnainte de lnflorire scurtayi lktarii laterah pentru a stimula formarea liistarilor florali. p o t fi taiate cu foarecele de gard viu. fn cazul plantelor cu cregtere viguroasii cea rnai potrivitg perioadii de t5iere este primiivara. Ttiiayi-i toamna thziu sau orimavara devreme. Taiati la nivelul solului toate ramurile cu grosimea mai mare de 2 cm. putefi sii le despbqi~i mai ugor de restul plantei. La rnajoritatea arbugtilor @@tori cu fmmx -toare ttiierile de scurtare se fac prirnhara devrerne. Ttiiafi ramurile biitrhe gi slabe imediat deasupra solului. Dacb o plants agfbtoare este deja prea compactii pi fncdcit5. TPerile contribuie la regenerarea plantelor. La tiiierile aplicate speciilor buiece. Tbierea propriu-zisii in cazul plantelor @@toare cu flori depinde de perioada de inflorire. tiiati toti listarii inutili. fn acesteaperioade plantele se afls in starea de repaus de iarnEi gi nu de crqtere. deoarece astfel poi dezvolta toaG vara l%tari noi si boboci. * ) . r t i b_' ANOTIMPUL Speciile vqnic veni. TZiafi cu foarfecele la 2-3 rnuguri toti lastarii laterali excesiv de lungi. 4 TAIERILE PLANTELOR AGATATOARECU ~NFLORIREA DE VARA Itoarfece sau terastrau pentru ramuri Taiati a r b u @ i awtori toamna tarziu sau primavara devreme. dar. tiiiafi-o primiivara la numai dfiva centirnetri de sol. slabi sau bbtrhni. 2 3 Tgiati la 1-2 muguri ktarii orizontali r b l e t i ~ipe cei care - - . stimuleazii crqterea gi inflorirea lor continuZi. Multe plante se pot ttiia tot anul. Operaria e poate executa tot anul. -. 1 Taiati cu faarfecele de pomi sau MstrltluI imediat deasupra solului lhtarii ers j5ndu-se redproc. 2 1 rnnn 4 : . Arbugtii agyiitori hflorind vara igi dezvoltb florile pe 1%tarii din anul curent. nu necesitii tiiiere. far taierea de primivara timuleaza cel k a i bine retterea )i i n f l a r i r e a l Jnele plante agatltoare ~ u i e c eviguroase. ' P C ! I . deseori este necesari dalegarea si riirirea 1Gtarilor. Acestea trebuie G a t e cel thniu atunci &d acopera deja suporturile. de fapt nu leceritci taiere. pentru a putea 15stiiri din nou. subtiri sau firavi. D a d le divizayi in rnai multe p&ji. . ttiiati si dtiva . Iexemplu iedera. &d se pot indep5ta piirfile uscate ~i ofilite gi se pot scurta btarii. lhtari noi. Ramurile Inci lipsite de frunze w n t mai upDr de taiat. la revoie. ca de METODA Majoritatea plantelor agiljiitoare suportz deride puternice de curifare. vita sllbaica sau falopia. La arbugtii a&atori idlorind primiivara florile apar pe I ~ t a r idin i anul precedent. gi pentru a Fine sub control wolu~ia plantelor. d a d se pot dezvolta nestingherit. I TAIERILE PLANTELOR AGATATOARE CU TNFLORIRE - DE PRIMAVARA l\l ' O foarfece sau feristrau pentru ramuri ACCESORII: R arbust inflorind primdvara sau v e ~ n i c verde R foarfece de gridina I AVANTAJE Aproape fiecare plant5 a&hare crqte puternic datoritii naturii sale. TiGayi I%tarii laterali deasupra celui de-al treilea sau al patrulea mugure. D a d planta in ansamblul ei este prea de&. r - 13 Scurtati lastarii foarte incdlciti. Scoaoa lezati este vulnerabili la infeqii ~iboli. ttiieri care eliminii o jumatate sau o treime a I%tarilor. Tiiierea acestora primiivara ar inthzia Pnflorirea.Cum se fac TGeriferegulate au drept rezdtat o crqtere controlati. DupZ Pnflorire.

2 P@K~~&*W*B~U sel ~inredapu~ eie~empd !sus!pu srsdu aiuovul ednp oaun !uelq rie~~nss IS rie!y !lieiaqgu~ W ! * PVUO w m d a : ! ~ ~ !$eia&y n u % I w ~ d ap f"ads 8 ~ ap Ej!h ~ 9 e ~ e ~ ~ unes rl~d I' I" tp a1e1aa11 rra$$iaurosa~ as u s oz A.I-. .

a~to~tIt% J O ~ ~d ~ J E ~ ~ U I na ~ S uad ~ S 23t0[(1fl n n 0 o .

de exemplu vip dht i d (Parrhenocissus). Plantali in jurul beelor c%te 5 sem~infe. Dupa ce rgsar rlrifile. Plantele crescute pe verticaII nu necesid Spa$ extinse. Folositi suporturi independente Infigeti betele la 30 cm adancime in sol. murul gi Cgteva specii de solanaee Exist?i pIante& a adaive care se caji%r& cu ajutorul ventuzelor sau &ciniior aeriene. Legati befele la aproximativ 10 cm sub varf. Sistemele de suporturi acoperite cu p h t e buiece p t e j dp i h p o t r hhtului gi privirilor indiscre. la ~i amelioraji-1cu compost.UPORT DC'VTRUCIUBAR 1. Aceasta ajud ca torul unor pi%r5ivegetale speciale sau cu pe5iolurile frun- Circulatia buns a aerului contribuie la prevenirea infecfiilor cauzate de d i u n i t o r i ~i boli.Stmcturile de susfinere sunt elemente miuunate ale gra'dhifi prezh ta' numeroaseposibilita'fi. Coloanele acoperite de p h t e sunt minunate. iar pergolele gi alte suporturi sunt frumoase delimitaroare de spagu gi divizhd astfel P n mai multe p5qi @dim. pergolele. vulgaris). Conducefi plantele pe 'ISTEME DE - SUSTINEE j I I La decmre21sistemului de supon este important ca acesta s?i corespun& cerinfelor plantelor @@toare. glicine (specii/soiuri de Wisteria). cu spa+ restas. Diferitele tipuri de suporturi . Strumrile de suporturi sunelemente ideale ale griklinilor mici. Pentru zidurile caselor a l e mai adecrate suporturi sunt spalierele. lonicera (specii de Lonicem). oferind numeroase posibilidFi de amenajare a gr2dinii. Ekctul lor a t e cu atfit mai fiumos cu d t brma pi matendele din care sunt kbri- fnainte de montarea suportului bezag pe sol la distam wale gi semanare. Phtele ce cresc i n s p h k se aga@ hucindu-se pe suporturi. 2. Plantele cu stoloni se rikucesc pe suporturi cu aju- nu prea groase.5 x 5 cm) 11 7 ~ i p c(lungime: i 45 crn. 2. Pastrati clte trei plante de fiecare bat.5 x 5 cm) 7 - I ~ - I . pe care exisd organe asemhgtoare & li& penuu @fare. M cm de la marginea stratului.saporhuif~ pgn& L I nr cate se pouivesc mai bine cu stilul casei.balustradele. 2 I*' ~ondn. Acestea nu necesid suporturi dedt ka inceput. flexibili.5 m circular. Din acest motiv le corespund parii verticali sau fdnghiile de Astfel de plante aunt zorelele (speciilsoiuri de Ipomoea). afanali sow W I e dirprse b jurul stratului fntr-un cerc cu diamtrul de 1.sunt frumoase componente ale gr5dinii. Asemenea plante sunt trandafirii urc2itar bughenvilea. Astfel de plante agfltoare sunr shgele-voinicului (speciilsoiuri de Lathyrus) gi visa de vie (Vitis vinif-era). PlanteIe -du-se prin sprijinire dispun de libtaxi lungi. &CCESORII: C I [lungime: 2 . coloanele sau bolta . fasolea d t o a r e (Phaseolus vulgaris var. D 4 beje de bambus (lungime: seminje de fasole urcitoare sau altB planti agititoare g Sistemele de susGnere conduc plantele 'in general ?n sus. pentru ca stolonii d-i poatl cuprinde. Marcati locul fiecaruia. 2 rn. pentru ca acesta si4 se situeze la cel pMin 10 cm .

!a$ue[d ea~!pgs ap a$u!eul lnuodns !i.ele$su! !S !ieuo!bajuo~ '~n$le nes *e!a$sa>e!!ig$na~6 !5 !a~ueld le ap !nlnpow gJeA. !i!solod .qjy~n3 ap 1npe~6 !ie>!j!~a .a$ua$s!xa~ol!~nuodns le pnzn areleda~ !i a. ~olazueld WJ!~JJ~U~ J J ~ J ~ ! ~i J a~elezsul J VMVA nlMfldWI1 tlLIVAyWlMd .!~nuodns ap a l ! ~ n l u e ~ o !ia6ale !ode '!ien!yn> o-s !iex!j a~abal3 ap epeo!~ad u? !i!~op ale> ad e~ueld !ia6alg.ape a~au!isns n w a d gJnpnJ$s !ie!gl .r!sdon nes !!~g~edal ea~apan u?~oSn a$eo>s eaxnd a 1 e n w a d a6!yg> n3 ln~pes !$eiuolu 'uwal u!p ~olajueld al!~nuodns !ia>na .-= .-a$o~d !5 al-!i!n3gl nes al-!i!s ul eal!u~od ap a$u!eu? p al-!iex!+ !S al-!$!sdo~ 3san!~wd as lol!~n)lodns alp -d!S a~e3 ul a~a!u~o.$uewgd ~ V N W V O ~ u?p!los ~nuodns !iex!j . - .!!.

@ Straturile mixte plantate pe baza unor modele naturale pe lingi hptul c i sun t decorative au ~ialte avantaje. * r . . .' KT- . .a 1 6 . .LYJfl. - ..Culturi mixte Planteinsotitoareutile " & & '&+ * . .

datoritii m5rimii lor se completeazii. pot f i plantatealternativ andive ~i fetid. planthndu-se douii sau mai multe legume diferite in acelqi strat. Completare. . 4 Toarnna.Cornunitate caritativi aplica' deja de mai mul$ ani culturile mixte. intr-un mat recent I DLANTE PROTECTOARE Crliitele ~iglilbenelele alungii nematozii care ataca aproape toate plantele legumicole. Nu plantafi usturoi ldngl fasole. Plantele ca sfecla ro?ie. 3 curstat. relief gi clirnii. totodata ajuts plantele la prevenirea micozelor ca de exemplu fhinare sau mucegai cenugiu. u Vara tomatele pot f i plantate alaturi de salata. 1 Vara.i spagiu. Duph recaltaraa ridkhilor frumele sabtei se pot rhfira. gelina gi sfecla rogie. Protecfie. 2a % ate cu plante aromatice sau chiar flori. astfel este foarte important5 planificarea corespunzatoare a culturilor mixte. diiunstorii gi insectele. de asemenea. la plantarea al&ur& a doui plant*. M u l ~ horticultori i ecologigti planteaz5 cr5ije la marginea culturile legumicole pentru a fine la distanjii nematozii. . Astfel solul nu va fi epuizat unilateral gi diiuniitorii nu se pot inrnulji atht de re ede. Unele plante alun@ patogenii bolilor. Exist5 ins5 ~i plante care nu se potrivesc. 4VANTAJE Culturile mixte planificate cores~undtor au multe avantaje. sau legumele fiind asoci- La kKeputul prirniwti wlata $ ridichiiede luna se asociazl bine. Astfel aceste plante sunt vecinele ideale ale legumelor Adiicinoase precum ridichile si ridichile de lung. deoarece acestea dun@ I I CULTURI MIXTE In naturg nu existii monoculturi ca cele obignuite in straturile din griidini. . Multe legume pot fi plantate in *a fel i n d t s5 economisi. de exemplu prin asocierea unor plance cu frunzig erect.3 aceleagi principii. In f$a acestora se poate semana morcw i~anac.. Ceapa ~i usturoiul alunga piduchii de frunzi ~i micozele. @din&itul naturalist re urmeaz. Diferitele plante asigurg umbrire recirod. fi$i atem ca acestea aiba necd@i identice de substan* nutritive. Mai multe plante aromatice dungs. ci cornunitiiji mixte de plante care se adapteazii optirn la sol. ca de exemplu salata cu gulia. rL radacinii. ceapa. fasolei gi ale altor p&t%oase contin anumite bacterii care rejin azotul din aer gi pun la dispozi~ia plantelor invecinate . rii&cina lor O C U zone ~ ~ diferite gi atrag albinile. mazlre ~i varza. insectele gi dPuniitorii ca nematozii sau goarecii de d m p . Vnsa dezavantajul aceastuia este c5 Tmpiedici dezvoltarea anumitor plante. salata gi ridichile se stirnuleas reciproc cu ajutorul unor secre~ii ale L 1 " I Usturoiul secrets compu~i suluro~i care alunga psduchii de frunzs ~i musca cepei. Pelinul protejeazi coadzele impotriva ruginii. aceastii important5 substan55 nutritivii. Este important ca plantele sii aib5 efect benefic asupra dezvoldrii celorlalte plante. Fortificare. Ediicinile maGrii. totodata musca morcovului.

.

~n2 . ~ J En OJDSOU~ L J ~JOA ~ J EA ii@uo3 n a~d p~tq . .. arqtmty nou JEJJS rnun ~ a ~ ~ ~ n 3 a x . i~ . iiq~ionwp . i ~ @ auiq a m trola~ mid ..

2 m pentru a putea fi lesne accesibil gi mijlocul stratului. cele mai rnici irnbunitilesc aerisirea solului si T i regleaza temperatura. inconjurafi stratul cu pietre adanc tngropate in sol. Amestecati in solul cornoact nisip. mai ales Tnainte de semiinat. pin2 la Bordurile impiedicii inmul~irea iar pe cel compact adkcimea de trei cazmale. sant. pietre sau pliici pact. Dimensiunile stratului de flori pot fi alese dupa plac. 1 1 ' 1 I I Arneliorati solul cu ingra$imiint organo-mineral complex. I n cazul amenajarii startului pe gazon. Anterior. Situarea optima a stratului de legume este direc~ia nord-sud. ins5 aceastii opera~ie trebuie repetatii de mai multe ori pe sezon. 1 2 sale sii fie situate la nivel mai inalt d e d t aleea. aceasta se va toamna. Neteziji suprafatg cu grebta. astfel toata ziua beneficiazi? de razele benefice ale soarelui in cantitate suficientii. deoarece p h i i primavara microorganismele din sol fac accesibile plantelor materiile organice ale solului. in strat a ierburilor gi plantelor Stirnula$ viaja solului prin sdbatice. Stratul de plante legumicole necesitii un loc protejat i soare de diminea~a de v h t p phi? seara. CUNO!jTIN'J'E FUNDAMENTALE Amplasare. M b a f i a d h c solul. Fertilizati cu compost sau gunoi de grajd bine fermentat. i n sol mai fin procentul de germinare este mai mare. C . Suprafaja stratului trebuie sii se situeze la nivelul aleii din griidinii sau cu putin mai jos. indepirtati gazonul. Pentru bordura stratului se Materiile de ameliorare a solupot folosi pari taiaji pe jumilui fac solul prea ugor mai wmtate. amenajati sub pietre un pat de nisip. DacZ iarba este fncorporat2 i n sol cu cultivatorul. Taiati-i marginile cu cazmaua.iarpece~wm~actmai de pavaj. Stratul de legume sii aibii liijimea de cel mult 1.Care este secretul? Pfantefese dezyofta'cel mai bine data' sunt ampfasate htr-un m d u priefnic. solul semicom~act ~ h ila i BORDURI adhcimea de dous cazmale. Dimensiuni. Evitaji ca marginile ' Strat nou cu borduri de piam" $ cu acoperire . eventual alte plante ierboase. dar ~i plante: cimigir. iar apa se prelinge pe alee. in solul lax putini rgili. Amestecati i n solul compact nisip. Metoda cea mai ieftina este t5ierea marginilor gazonului cu cazmaua. aerisit gi mai bogat in humus. Afdnati Marcaji-i conturul cu tarugi ~i stratul la adancimea de doui cu sfoara sau prin saparea unui cazrnale. Sapa~i .I Delirnitatilocul stratului. adaos de materii organice. Situare. cu hrca de sipat Amelioraji solul cu compost sau ingra~ambnt de grajd. Indeparta~i buruienile. ciirhizi. flori. fd$rne. deoarece p h h t u l se va rostogoli.. I 4 I 1 METODEDEAMELIORARLASOLULL" SUGESTII PENTRU AMENAJARE Perioada cea rnai ademad penrru arnenajarea stratului este &are lndepirtati buruienile 5i pietrele mai mari. mai intbi indepartali iarba. iar i n cel usor argili. Stratul de flori suportii de regulg dteva ore de umbd.

Roadele se pot recolta rnai devreme $ recolta rirnane curata. 3 PRIMAVARA hgrijire ~i pregiitirea solutui Indepirtafi mulciul. VARA ingrijire i n straturile noi Tnmulfirea bu~ru~ien~ilor se poate Tmpiedica cu ajutorul foliei negre aerul pot prin care apa ~i pitrunde. Daci plantele nu au calciu i n cantitafi suficiente. Acesta irnbunit@ege structura solului $i faciliteazi dezvoltarea microorganismelor din sol. Afenafi solul cu furca de sapat 5i Tndep3rtati buruienile. TOAMNA Amenajarea stratului ~erioada cea mai adecvat3 pentru amenajarea stratului. Sub proteqia foliei solul se indlzege mai repede. Incorporafi materii organice in solul afenat (sus). Mulcifi stratul cu ~ a i sau e semanati . inainte de semanare sau plantare netezifi stratul cu grebla. udati bine stratul uscat. & final. respectiu ingr3~3m%ntul verde. iarba tuns3 sau scoaq3 maruntit6 de arbore sau prigifi-l sistematic pentru a evita formarea scoaqei de suprafaf3. evaporarea se reduce $inu se dezvolta buruieni. e C e nu pot 6 asirnileze nici alte substanfe nutritive importante. pe care iarna putefi s3-1 lasafi in strat. Tiiafi folia in form i de cruce ~isiditi plantele i n orificii. care impiedici acidificarea solului. Tnar3samdnt verde. Mulcifi suprafafa stratului cu paie.b Ingrijire tot an ul Primivara. . m c w p ~ a fiin s d i n g r i ~ i m d ncu t calcar.

.

forsifia dedesubrul unui mugure. umed pi depozitaji-i in pivnig. sus (Foes). introduceG-i p h g la vei& (%?e&la)S presum gi mugurul superior P n nisip v i p de vie Wtia wi&m). Bumpd se recolt& de pe o m a r i l de an amsviguroas& sk&o* pe care sunt dispqi s t r h s alIturat rnai mulfi muguri. n w .spirea fn rt&iunile cu c h i i asp& (Spiraea).Inradacinarea este stirnulata ~i daca inrnuiafi inainte de plantare capatul inferior al butaylui in substanfi stimulatoare de inridicinare. a nu-1 planta invers. mulcifi solul cu tala? de scoarfi de arbore sau bazalt concasat. Prin butagi lemnifica~ se pot Din ramurile lungi se pot ihmdf. pe care 'igheful i-a ridicat din piman+ Pentru a evita uscarea solului vara. ! 8 :om . s i m f o r i " ' ~ ~ ~ nu plantafi buwii d e d t P n (Spphorimrpu).dreaptl gi jos o b l i d Prin d e mia de glikbl5 rnladelphus). daawpra. atund. sxd (Sambucus). Mulfi buta~i lernnificafise inradacineaza rnai repede dad de la capitul inferior li se indeparteaza o mica bucati de scoarfa.. Iceria (Kerria). perioada de repaus. cimigirul Taiierea d trebuie sa (Buxrtf). Dezgropafi cu grija plantele ISstSrind puternic ?i transplantafi-le la locul lor definitiv.: . tamark m&e anul urmitor.. b d e i a (Bddleja). - . rmpadiv z b w r-- (1 . . Libuinaip b t a t n g d i l d q t METODA T&fi butagii lemnificafi P n oaombrie. cu hobfine mai mulfi b u q i . ' . &d fncepe In [nunile cu d i d blh& plantafi imediat b u q i i lemnifica~i f n g a n g de plantare p w t i t anterior. Din acest motiv nu sunt adecvafi pentru b u q i lemnqi. veni sau cu vhfkile l?istarilor numai in pane lemd ~ c a t eprecum . fie cu 1 cm deasupra gi deu* Fi. " . tura oblid se march& cap%l e m n u l a a (Ligustnun). Nu expuneti buryii la n v l e directe d e soarelui. q t i a d ~ v o l t W 5 cini gi ht5resc. 4 Reintroducefi in sol buta~ii plantati toamna. P h 3 (Td). Lungimea unui butas s i fie de 20-25 cm. iaso. l salcia (Salix). lungi ds 2 cm. .1 I . 5.DESCRIERE Butqii sunt 1 W Egdicaji d a f i h scopul bu@irii. I.. 20-25 odombrie B S 1 in de ramuri de un an. B r a r i i nelemnificafi.l&). spre exemplu p*le de mijloc ale lharilor. . b u l trebuie s l fie totodaI5 Iigdicat pe toat5 lungimea s a . Substanfaeste disponibila in magazinele de specialitate. Udati regulat. P n penurnbrg. Cel z e W t o a r e gi vqnic veni rnai bine se Zn&kcin& deopotrid. mrnul (Cornus). P q i h sol.i ramurile rnai vkstnice. penrru c ~ a c k u (Xibes). &nul (Viiburnum). tul inferior al butagului. de culoare rnai ZnchisH se ^mrlidiXcind greu. h pimi@-h dedewbtul unui mugure.-I- k$imafi ablic capirtu1 inferior. . Alegepi-le un loc ferit de vflnt.i mdp arb+.

. Plantafi arbustul tntr-un I w adecvat cerlntelor sale. 0 IMP AEMMP SRL . Udaji abundent zona din jurul butasilor. I indephrtati toate buruienile ce apar In jurul butagilor nou plantafi. mai qteptafi un an. Daca I&starwl este firav. deoarece ace~tia emit ridicini numai daca adera strdns la sol. Acestea absorb din sol apa ~i multe substante nutritive care vor lipsi apoi buta~ilor in curs de inradacinare lime aspra pastrati butagii isip umed (sus) $i depozi- egrunile cu clima aspra Butagii lignificati pot fi transplantali de regula duM Lin an.8 Tngrijire tot anul I Dup5 plantare bitatoriti bine solul in jurul buta$lor.1. .

.

ca de exemplu f d ~ idin i ciorapi de nylon. Se f d o m ca suporturi p e n m tufe a dm rasfirare trebuie Tmpiedicata. Pe sol florile pi frunzele se brunifid pi devin rnai sensibile 8i boli. confecjionate manual. Acestea ofera sprL jin chiar gi tufeEor foarte mari. I Pentru a evita sufocarea noilor lastari. lntre planti ~i suport trebuie s i fie o distant2 de cel putin un deget. bujorul sau nemjiporul. Infigefi trei sau patru araci P n jurul plantei la distanfP egall. vertical%. in specid dup5 ploaie. 1 I POSIBILIT~I Tipul legiirii depinde de forma plantei. nemtiprul sau gladiolele. Suportul articulat poate fi montat din pi@ variabile disponibile T n magazinele de specialitate. Puneji I&n@plantele cu tulpina dreapd. I Suporhrrile in forma de triunghi sau parat pot f i fabricate manual prin folosirea a trei sau patru araci legati intre ei cu sarka sau rafie. In locuri dntoase sau periclitate de furtun?i trebuie legate pi acele plante care de altfel nu necesit?i suport. altfel ~lantele devi~ . Legatul este foarte important d a d plantele sunt fertilizate abundent. curmei sau sfoa6. DE CE ESTE N E C E S A ~ LEGAREA PLANTELOR? Plantele care davolt%inflorescenfe mari. ca de i I LEGARE CU ARACl INDlVlDUALl ACCESORll O arac 0 rafie sau sfoara I . copci inelare. dar pi unele plante anuale se davolta mai frumos pe suport.>prijinireaplan teforinafte Plantele legate hfloresc rnai hdellmgat pi sunt rnai aspectuoase. precum gladiola sau crinul. Nu legafi prea strdns nici tufele mari ca acestea sa se poata usca dupa ~loaie. nu legaji pre strsns plantele de araci. dar fesuturile plantei r k 2 n dnate. deoarece acestea devin halte p i infloresc bogat. f d ~ idin i material plastic sau alt material flexibil. cu tulpinii ramificad. Pentru plantele semiinalte. Plantele Pnalte sau tufele foarte grele necesitii suport in form5 de triunghi sau piitrat. hdesate deseori nu-pi pot susgne florile gele pi necesid suport. apoi Pn&uraji suportul cu sBrrnP. araci de bambus sau din metal.nai semibile ia micoze. exemplu helenium. Indgmea suportului trebuie sii a j u n g piin%la floarea plantei dezvoltate. Suporturile cu inel mare r u m de mai multe tipuri. cu crqtere sub form5 de tuk. nu l&a$ florile s5 se rup5 p i tufele sii se aplece. - . La legare folositi rafie. Plantele halte sunt spR'jinite $ de s u p o d e plantelor &fit- CARE PLANTE NECESITA LEGARE? Numeroase plante perene ~i cu bulbi care dezvold inflorescenfe mari pi grele merit5 s% fie legate. Pentru a avea o &idin% aspectuoas5. se recornand% indele din plastic sau metal. la d%un%tori Suportul cu inel mic p a t e Cnlocui aracul ~i este potrivit legarii plantelor singuratice lnalte precum crinul. Legaji pi acele perene cu tulpin5 jnalti care in condijii de via!% sdbatice se sprijins pe alte plante.

v J ! eieojs ns ale%lluns p e p alua~s!za~ g IOA ala~ueld . WVP ~d!rl~3 WYAWlUd .!aaueld !!JW~OA el zip pq [n>ara !ia6!4ui !woz!~ -zap ~ndw!a ul pae16a~ a!nqaJa nes !qlnq n3 Jopzueld Inzm leu! n> glnpodns eau!Slpul ul =du~!$ u!p earpg~e !&da>ul wefuera... I y~ueld ale ~JID !!~ewgl d w u!p ~ euneapaoaul !$!u![!xl~WaJad lol~3ueld -owap apue6la a ~ u !!) pp d n ! u g !elu a a e o a p ' a ~ ~ u e l d [run{ ui alau! arlnw !ew !faund a p a u q ..

.

Aplecafi ramura pe sol. 1 Pentru stimularea dewoltiirii r&d&cinilorefectuafi pe porfiunea care atinge solul o incizie sau taietura oblica pe coaji. Ramurile vor fi In le@tud pi in continuare cu planta-mam5. MARCOTAT SIMPLU Ramuriie m a r &*ti dezvolt5 r i i d k k i de In'ndat5ce intrii in contact cu sold.lantele tinere vor fi sirnilare cu planta-parental% Perioada de marcotaj: arbugtii pot fi fnmuljig prin marcotaj simplu tot timpd anului. Facefi o groapa In locul in care ramura atinge solul. pe vreme uscad. Porfiunile de liistari de . fie acoperFta cu pam8nt. Aceasti capacitate a plantelor este important5 In cazul marcotkii. [I supra suprafetei solului. compost $inisip. jumatate din lungimea lastarilor s a mama. deoarece . Aplecafi ramura pe sol pi h r i . hamamelis p i azaleea. &r% muguri florali. ) Daca lastarul este fixat in pamlntul dintr-un ghiveci $i nu i n sol liber i n strat. UdaJi regulat $ila 5-12 luni verificali ridicinile. pe o porfiune de 20-30 cm. Intre doua Iacuri de fixare trebuie sa rLrn2na deasupra solului cdte doua perechi de frunze. Ynd p k ~ ~ . Metoae: a c e d b n r ' marcotajului poate fi ut d ACCESWKII: I O arbust cu ramuri flexibile Ll cufit C3 cdrlig de sdrrna 0 amestec de pamdnt C3 arac $isfoara indepartaji funzele de pe virful unui lastar sSnZtos. in februarie t5iat. 4 MARCOTAJ PRIN MU$UROIRE ~NMULTIRE PRlN MARCOTAJ PRlN MUSUROIRE kt Aceas& metoda se b l o s e p la c de pan a?bust cu frunze caduceb toarfeca d~ nr a r b q i i cu h n z e caduce. apoi acoperiji-o cu amestec de isip-compost. aceiiti lktari noi se pot tGa pi I replanta separat. - - . Prin marcotaj se lnmuljesc upor ~iurile deosebite. -- . ularcotajul repetat se numege marcotaj ondula A$a se poate inrnulfi clematisul. ele dezvolt5 d 2 cini proprii. In acest scop se aleg &totdeauna ramuri anuale. viguroase.. De Indad ce apar Iiistarii noi. TGaG planta mama in& din timpul repausului de iarnii. murul.i cu foarf I aparifia noilor ILtari tarii Inradacinafi de plantaH ~~lu$uroi$i planta astfel c a sub suprafaja piimhrului dezramurile plantei-mama dedvolt2 rii&cini. - Mulp' arbqti pot fi Inmulfifi simplu prin marcotare simpla'sau prin m q m i r e .3.~ u mami% va slabi. fn continuare plantele noi se taie de pe planta-mamP pi se replant& in alt loc. fungi. Pnsl evitari marcotajul 1 perioada Pnfloririi. - 1 3 .o cu incizia P n jos fntr-o adhcirur3 plat5 P n sol. Arbwtii vqnic-vemi pot fi PnmdjiG prin marcoraj mai ales primhara pi toamna Deseori sunt necesare luni sau ckriar mai m d t p W p h t a d m 1 6 d&ni corespudtaare Qi poate fi separad de phixmad. f n d e p b f i frunzele de pe o poqiune de 25 cm de h v&kl lkmrului pi faceFi o incizie oblia pe ramur&?n partea sa inferiod. apoi mpleti groapa cu amestec de amant. flexibile la sol pi acoperigle cu p h h t . timp fierbinte de varii sau iarna. Avantaje: Prin aceast5 metoda fi inmuljite foane simplu acele plante care se Inmullesc dificil prin but%ite sau din seminge. vifa de vie. Mai k i u . ca magnoliile. ridacinile noii plante se dezvolt5 netulburat. Fixati virful lastarului de arac. M ' L -. Ins$ in aceast5 perioadii de dteva luni. Aceasta metodti este recornandata la inmulfirea plantelor cu Tnradacinare rapida.Inmuf tire sfmpfi I d. formaji mupuroaie In jurul tulpinii i Dupi cateva luni dsp&t$$ I&plantei. la tofi arbqtii cu ramuri flexibide. Se executL incizii pe scoafla i n rnai rnulte locuri $i i n dreptul fiecarei incizii se fixeaza tulpina i n sol. fixati-o cu un cirlig de sirm. Principiu de b d aplemfi ramuri tinere. 2 L e g + de arac drhl lktarului marcotat 4 . zrneurul. Pardel pot fi dezvoltate mai mdte plante noi.

MO rqtc ?n martieiulie. h i ih d o i date. Odata cu aparifia noilor listari formati rnu$uroaie i n jurul plantei ~ipastrati solul umed.marcotaj rosii se deschid in ianuarie-aprilie. ue VARA Marcotare p verificare Dupa inflorire folositi ramurile O IMP AWIMP SRL TOAMNA Marcotaj Toamna este perioada optima marcotarii arbugilor ve~nic verzi ~ia celor ce infloresc vara. v d mu cu + Mlmlsj vm- vqnic verde sau frunzis caduc liliac hamamelis specii d e Hamamelis. 5-- - PRIMXVARATlMPURlU Muproire Scurtati plantele-mama selectate. Verificafi existenta radacinii la plantele inmultite prin marcotaj i n anul anterior (dreapta). Arbugii cu ramurile flexibile pot f i inmulfiti prin marcotaj simplu. : Tngrijire tot an ul - -. florile fin parhrnategal. ins3 verificati ca acestea s3 nu fie bolnave sau contaminate cu daunatori. bene ~i simplu frunzig caduc. un an la marcotaj.Arbujti ce oot ti inmultiti prin marcotai UODUL R h d d n . RO-P-02-10-026 ! J ISBN -9 7 & & 1 1 .

.d aseourny y ~ o apada d a~in~~suog 'alduris . ui v apn . m. uili~ds . ap alimpiz . ihlagt.-d. ..

.

..(e~dea~p) ~ol!~np ezeq p el ap nes apna p u g p utp qm ad sale !ew ap ~q!$arad alaaueld &t?ln6a~ !lepn !f ! $ w u r a ~ .I . a ~ ~ a w ! ap vs w !!lip -uo> ul SSa!n@!AeJdn~alaauald saw nu !f !nlaJeos alazPJ m p e J@ J P !aa ~ al!Jnp!z a m A W uir iras ap ..

.

. I a p d pp~w d!solcg ~pdsa~ .u mas plos p l p e a .qaluqti o N n a ltpp p~os duadm nu (puru eq -?'n~duraxa ap) x s ~ p a qs aa p p " ap p p a mJ @ Ld ..a~!ynw ap lualalxa 'sod? pi= e > e a wp 'JOI?'J .+qns ens un ru 'ugAeaJ pios re! 'awn:.m s= * PP!sUW Flplw w . gugup~ PS ala~ueld e3 n~auad 'gLeox nes qed n3 nld wexa ads ' ~ a p o ~ le!laleu 6 un m y n p w grutp 1n10s G~nw P Jaq!l! i e q ~ol!u!dln~ lnm! u~ l a q n w ap lens nou un !iau~a& '~13 5 L rptu!xo~de el pupd -13 ne .a v q eareu!w& pp!duq axp p w ap pens p n n d w n ~ ' "m ~d PI-u aFnlJP3 a l ( .m e a p w a n ~ ~ T I zxx~oap U I %wpm! aa nu WJ~U+QJ vmuSrqau ldarp a + .SOB y a d arpplw ap plmls ' .

S!zuny nes eseld o a q l n l u ap In$eJ$s!$ezalduro> 'eJe~ .. JPa-q a1Szpul as lnlos ayoj qns !!IOU !S aw&l el .'-.!nlniay6u? eJzuo> a!ja$old ap e a q -1nu !$eugdapul 'eleAgw!Jd awlnw -!suss ~ o l a ~ u e~ ld n ~u ni S!zun~4 ! nes ( e ~ d e a ~ a!ed p ) !iau~a$Sv !nlnJay6uj ~ J J U O Da!fia~o~d VNUVI 1 3 VNWVOl WVA IS WVAyVUlUd r-:-- Yam Joreloz! unq a19 !ale08 a p ~ r u e !iaqguj ~~s ap aea(a~oid !aua~ad !S p o m a l p~!dlru n3 a~uqd nr~uad eu!unT- I--.Jola$ueld nes a!ed n> a$e$lo>aAawn6al ~n~ U? na~!qnlu i ap nou Jelp ap Jl!Jn$eJ$S!!Ula! ~ n d w ! ~ un !iau~a$Se a~ez!l!pa& !Z !nl -nlos al!JgJ>nl gdna .sap pug>sa~:.

.CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 \ Se folose~terareori Etiolarea legumelor Uncle specii de legume devin mai pstoase fi mai apetisante prin aplicarea metodei etiolil-ii.

degajafi-le tulpinile ~i t3iati-le. Altminteri dpP@ile speciilor de legume pentru multor soiuri s-ar colora In gal. in octombrie culegefi tulpinile. dim. puteti recolta primii listari galben-pal. Acoperifi plantele cu un alt vas sau cu folie neagri.frunze. LEGUME ETIOLATE I Etiolarea cicorii: in mai seminaji semintele afari.PENTRU FRUNZE SAU PENTRU CAPATANA -- - - - - - -- Etbhwea fbicxqte fenomenul potrivit &f d e . Amplasati in locuinti ridicinile vertical intr-un vas. cu gust plicut. dar sunt mai frqede p i gustoase. Culoarea lor devine mai pali. pentru a le feri de lumini. deoarece aceasti specialitate legumicola se poate produce ~i etiola in gradina proprie. fn general. penuu ca astfel & + ale hdurilor. mu~uroi~i h 8 n t In jurul tulpinii. p i coloranfii existenfi se descompun. ca de exemplu pipiben sau violm-maroniu. tin trei ani rnusuroaie de 50 cm inalfime. depuneti peste acestea pimint astfel ca baza ridicinii si rimina liberi.1. Legumele etiolate confi rnai pu+e vitamine. I indepirtati ridicinile laterale scuAati la 20 c m radicina principals. al c a r altminteri ele pot putrezi. I Fringefi de-a Legafi cu un elastic sau cu nervafiunii principale citeva sfoari frunzele exterioare ale frunze exterioare ale conopidei andivei ~i papadiei. Ave~i griji ca hainte Acest lucru este d a b i l p i in de legare.ni dbe ca f n cazul conopidei sau al neaua. donului. Plantele nu mai produc dorofiliX. cazul sparanghelului. InfZ~ura~i in jurul tulpinilor hdrtie groas5 sau saci de in. Tiiaji frunzele la 5-6 cm deasupra coletului. I bani pentru procurarea sparanghelului alb. $i cicoarea folositil des ca d a t i sau garnitud trebuie etiolati d a d dorifi s5 fie fragedi si de culoare galben-pal. Metoda poate fi aplicati mai ales la etiolarea elinii ~i a cardonului. N u trebuie s i cheltuifi multi I . Dupa patru saptimini. . se l+ fiunF r d e a m h i ale andivei zele exterioare In a pf e l ca cele ~ipgpipgdiei vor deveni prin etiinterioare s i nu fie expuse la olare mai fragede gi gnstoase. I 0 ald mmo& a t e I n ~ u r a r e a plantelor In sac de in sau Etiolarea este aplicatz kcvent amplasarea de s a d u r i pe ambele p la conopkb. ' P N % ~ t c a ~ t Mu~uroifi parndnt Tn jurul plantelor sau plantafi-le de-a dreptul in ganfuri ~i ingropati-le. Prirnavara tirnpuriu faceti pe tulpini in virstz de cel . etiolare sau resturnafi peste ele Verificafi-le sistematic ~ idaca I . lurnini. dupa ce incep sa se dezvolte. a1 Felinei pi al prazului. deseori albi sau galben-pal. Mentineti solul reavin. n cazul legumelor cu oalpi& precum 5elina de etiob e ~iprazul. - L t d . Amplasafi pe cele doui laturi ale rdndului a b d u r i lungi. Cum poate fi fiefiorat gustul legumelor? E T E A R E A LEGUMELOR _ .inainte de recoltare amplasafi fring de la sine spre interior. la temperaturi intre 13-18 "C. De indata ce apar vdrfurilelastarilor deasupra movilitei. td~inile si mugurele florifer alC1egGzlor dwin mult mai moi ~ip a s e dad nu sunt expuse la lumid. peste capafina in dezvoltare ii Frunzele legumelor ce se etiCu cel putin doui saptamdni oleaza singure in general se ras. METODA 1 Meto& corespdtoare de laiolare este determinaa de urna fn cauz5. &%piNile s i &&. pe andive Si papadie clopot de . inalte de aproxirnativ 20 cm ri fixafi-le cu farusi. fiunzele s i fie uscate. ~ u.

Mentineti-le solul umed. depunefi pamant pe ele. Forfare si etiolare Pastrati plantele Ontr-un loc racoros. VARA TARZIU TOAMNA Etiolare ~i verificare Etiolarea se desfa~oara lent pe vreme racoroasa. daca sunt destul de pale ~ifragede.de vara dmpuriu phi awmna fringe$ h d r ~i mperificu ek dpiiplde da% miirhneP unui ou a-don (sthga) I Cynara cardunculus. bqm. din septembrie in&yxajiin jurul tulpinilor hhie grod sa sac d e in. A~ezati ridecinile strans unele langi altele intr-un vas. Verificati zilnic plantele. absorbiti umezeala de pe ele cu o cdrpa (dreapta). pentru aceasta. Usati-le trei zile s i se odihneasca. apoi acoperiti-le cu un alt vas. iar pe vreme calduroasa. 'O IMP ABIIMP SA IARNA Recoltare $i plasare h ghiveci In octombrie dezgropati cicoarea ~ipapadia. repede. Taiati-le frunzele la 5-6 cm. 'Yj ' CARTEA Etiolarea legumefor I GRUPA5 53 conopidi E d ofenccP var. RO-PM-1- . daca este necesar. Plantele trebuie sa fie uscate. d a r l k a l i cipilinile libere VARA DEVREME Etiolare Perioada de etiolare a legumelor timpurii.x e 7 .

.

.

@ue$a a!$ gs !nln~pe3 ealeu!qul I ' !f lae ap alnq n3 alee) -saJold a!lo$ nes g$ela~d n3 tyado3e ap alaJpaJy !i!~ado. : alo3!urn6al alalueld eu!pg~6 u! !ielueld e1e)lOJaJ! i f a~e)ueldsue~l nlzlryl~ V A ~ W I N ~ ygllo3aJ eauraln el I / 1 ale:.~gurgd nes a!ed n3 !$eloz! a!nq -a. '!43!p!1 nes !!ln6 'gleles !+ Je urn3 '!!~ndur!g awn6al Jolale al!JnpeseJ !ielueld nes !$eug~ua~ .y weur ! e u a!ba$ -o~d o gae~n6!se a!nqaJ?a1 aloyurn6al alalueld gpeo!~ad elseale ul .aleo!lapa a(!!$!puo:.% w d al!!kpuo:. n3 eaJepluo3e ~ola$ueld eJ -n6pe e n~$uad y n w ! e u a2 U ! a3 U!p S!yXaP !~$!UPW~J l&!Jad03e ! $ ~ U'gJn$eJ L 4 w a t ap ! l e u ~ o l ! ! q ~ e n !5 yu~a$nd !nln$ugnasndxa !$ JOA $eqs UJ a3aleoap ' J q ! l Ja@ U b eale~ueld ap aaujeul aa!j!l~ a!nq -3JJ Jola$!upeqJ ale aJECQ .ai!upesg~ u! 1!qel -cad ul alen!$ln3g6unl a!iela6 -aA ap gpeo!~ad n . u! I!qele a ~u dl awn!yn) al!Jnpwgt( .q !pa$el .

.

aJ!>lnluap (e!Ja%etu n3 lnlos !$!J -adox aJepn pdnp !f ~ola~ueld ~n~n! . !{ 1-!iezafe !ode u~a!~nye4 !ietu~oj w i e l d pnop 'pv~op eatu!~ptu el apadox a%?> eiues!p u 3 ov el '!nln!el .!-yS g .~ a ~ s pnpuex u e ~ gnop !~nqnlnS u~ln(e1!~6 puv3 .mnloAzap alaueld 6 ! m3nns ere01 au!&ds p a!nqan e n b e mamap c p d w s au!q -!-$wpu !ode ' ! p F a A 101 -!dps S Jol!Jed ezeq el !$eiueld .s u p s e a ~ d 1nlus n 3 azauose as ~s w : .Ll m op axo~ds ap a ~ y ad rlu~p elm TIP flw9meld 9 E I !a~&~ad a apualel !&d p S u n l e-ap anoq@h a ~ a ~ u q d f~ .I $apu!m~ m l q w nes ~ U I T ap m ~ 'asJanen d ap a ~ e x lrj j O ~.sns ap eaued u~301 pm1 $WJZ?M.a!n> n3 ~-!iex!~.~ p ap las nes a u ! el ap IruuauIala y m o d a m W E J ~ a m q&ad a l p ap a q d a p J I p o d nu es e a ~ . earexy e l !5ua1e wo ap g ~ q ~ appz a y U ! a~sa u a a m m a n r a n d ur nes a w a ~ ap n al!!i!puo:. y .ual!pu! a ~ nes e ~ a l e o u u u a l u!p aaeyqe4 suns g l n 6 a ~ ap ale3 'a$eu -6ardw! 14 aieJn$es aseou .ela~!u n3 !dlws ma nes a!n3 n3 !iex!~ a~!~adox ap 1n!el!l6 n~luad mloqpl@ t 3 -up @u~s!p !* p201 ! i e > ! ~ ! ~ a ~ £ 'rnn3UI *rreld P Y 4 . P A e a .p p h d aprramap p s ad $ 8 9 ~ " ~ I -ra[al~saja un ne a 3 p s ~ l d a p -a~eur nw p a w u p a p r u 3 n n s yu!pp2 am!ro n 3 p u o s e as uura1 up a ~ p l m n .u a ( a(e!Jqeu !telgdwn3 . el g%uaas!za~ easdo~ n3 iuawala a ~ e yaeln[ial j !$!sdon .aJ!!!J6ul ap !$ USOlOj Inleyalew ap apu!dap !aloIirad eaaa!l!qerna $!6 ' a P n l F !g E w W aP e w l d t .ales y n q n ~ n n3 f lo!Jalxa !iexy 'su!~de-s Inuolaq . a 3 eSe UEpur!rd spalew -!a@ nu !-$&I nes ! ~ n u o d n sa n u l -lad ~ q 6 ! mw p o l wdnse ?u"1 "sE1 $=~J.InrpaJ$~o3 .m e w < a p a l qiolal!~%e an01 -@undm~or.J O p ~ a m o w as alp+id a p m u n n s apuauralg .

este planti viguroasi. Udafi pe vreme epartafi 18starii b5trani si rupti (dreapta). Formafi mu~uroaie in jurul tulpinii trandafirilor si campperifi IBstarii cu crengi. . Tiiafi ramurile e.I I'efgola' hflon'to~vc GRUPA 5 55 Plan te agZtZto?re infloritoare I PLANTA DESCRIERE ~ A s l h k h ~ ~ W & ~ L lungi fi moi. fntlooren:tncephd dim iunic toamna phtele mbuie acoperite CU crengi. floriie albe tnfloresc din iulie $ni In octombrie. se d a volti corapunzitor oriunde. ara este perioada optima lciul de pe plantele or. Pentru Tntinerire T'diere#i ptvtejare impotriva gerului infloritoare se fertili- Tundefi clematisul pang la Tnaltirnea de 20 cm. astfel a t e adecvati doar pe pergole mari. toamna sau primivara. iar primivm li se fac t&ai afir u6tor (W -- - - - Fallopia auberrii. se scurteaZi . pentru ca l5starii s5 se maturizeze ~i s5 devina rezistenfi la ger.nu mai fertilizati. Acoperifi zona radacinii. ce tdoresc o Bin@ dad pe an. apoi acoperiti baza plantei. la 3-4 ani. jmdafiri thea cu lbtari @uqi care hdoresc a n d de mai multe ori.

itor.Recolti bogati Stra t reliefa t Dadi sold gr.idnii nu este corespunz. I . amenaja~i straturi hiljate.

.

demrece va stau la dispozifie muke c@euri de gr&dini. salats ~i sfecll. prin aceasta completafi pierderea de material. Deoarece stratul se lass treptat. putefi semiina EU do@ e p tameni mai d w r m . TOAMMA Amenajare M e perioada optima pentru amenajare. In primul an nu Vara stratul reliefat neces i t i mai rnulti a p i decdt stratul de g r i d i n i tradifional. Pentru ca pe cilduri mare s i nu fie necesar a se uda zilnic. agternei sub acestea clte un strat de compost semimqturizat. af6nafi cu s8piliga cuprafclfb7 stratului. fnceplnd cu anul urmibr. La inceput nu plantafi spanac. infigeji i n sol. 0 data la doua-trei zile umplefi sticlele din nou. Solul este astfel aprovizionat continuu cu api. I . T n fiecare an a~terneli pe straturile reliefate mai vechi un strat grcx de compost semimaturizat. PRIMAVARA Pianan? indepartali acaperirea & iarna. Pe vreme ciilduroasi udafi regulat deoarece stratul In relief se usud repede. Pentru protecfia de iarni acoperiti wlul cu frunzi~ lrxat sau paie. Agernefi peste compost. iar pentru fixare folositi ramuri mate. deoarece aceste plante legumicole acumuleazi mulfi nitraf i. cu gura i n jos.In primul an. cdteva sticle umplute cu api. dupi amenajarea stratului reliefat. siditi plante cu un necesar mare de substante nutritive deoarece in cunul descompunerii din aceste materii se formeaze cantitifi mari. DeaateceT n interiorul stratului se produce ~ M u r h S urma proars-ului de fermentare. paie sau frunzis uxat fi fixafi acoperirea cu ramuri sau o plasi. ca proteqie de iarna.

lzap nn uad . J urp . &Y."- BY 'aseorrmy Y ~ ~tqnir. a p ur i iJ F ~ S ~ ! O J ~ v d dE3n%SE a[ ro[ Bam[o. a[a~rrel~ 0 .-5 Jq *~o~~p~ v nhds s.-- ifg -.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ' .. . . a. "I .. . ..... < .. * 1" .[ CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 \ hain te de tare Crilirea plan telor tinere fiadurile n u vor sukri din cauza plantirii dari data' sunt aclimatizate la cond$iile exterioare. .. .-.'.. L . . .. -.:.

Din aceasta cauzi n u le scoateti afara d e d t dupe mijlocul Iui mai. eezafi tivile cu rasaduri sub grilaj. -I- A~ezati pe t i r u ~grilajul i prefabricat. p o t chiar pieri.. MZriti i n fiecare zi cantitatea de aer ~ilumina ce intra i n rasadnija. de exemplu sub s u q i n a sau sub un arbore umbros. care peste p q i n tirnp p o t fi plantate in strat. ziua I I I I . rnai des declt in locuinf5. RSsadniJa este de regula o lade deschisa dedesubt. Expuneji plantele ueptat 8i unei lurnini rnai intense. Pentru a fi siguri. I CALIRE IN RASADNIT~ lasati-i capacul intredeschis (dreapta). Ele trebuie udate. fn d e l e d t o a r e rniirifi c u &te o o d tirnpul de expunere afar5. pentru a suporta grilajul. I n aceasti perioad5 din serninre s-au dezvoltac deja risaduri. Fixati solid prugii..- . Protejati plantutele de dogoarea soarelui.Acfimatizare trepta tfngr~i$-v ca ~ schimbarea de mediu sa' nu da'uneze plan telor. vrerne de aproxirnativ 10 zile. b a p i plantele ~i noaptea sub cerul liber. P r o t e j a ~plantele.5 x 2. ele se ofilesc. Mentineti plantele cateva zile la umbra. probabil. . Dac5 plantele nu sunt obipnuite treptat c u node condirii de via@. In cazuri rnai grave. A~terneti prelata pe grilaj. i dac5 exist5 ericolul de ingheruri tlrzii. Inchideti capacul pe durata noptii.a- - . Risadurile de flori anuale ~i legume comercializate sunt transportate tn general direct din sere i n magazine. califi ~i aceste plante aproximativ 10 zile inainte de a le planta i n gradin& /I PLANTELE SE CALESC ASTFEL f n p r i m e l e z i l e arnplasaji afar5 p l i k t u j e l e doar o o& Alegefi un l o c umbros.5 m. 4 Majoritatea rasadurilor cumparate i n magazinele horticole trebuie calite.5 m I - p-p . protejafi plantele cu folii de plastic sau folii pneumatice. protejat de v%nt. Bateti i n sol patru t i r u ~la i adlncimea de 15 cm. . 2h Adimatiza~i dsadurile treptat f i cu gr4I la condipile exterioare PERIOADA Majoritatea plantelor se dlegte in a p r i l i e p i mai. far2 a fi aclimatizate la condiliile exterioare. Efectuari aclimatizarea treptat. astfel ca marginile sa-i atlrne i n jos. apoi obignuifi-le treptat la razele solare. fnainte de plantare. al carei capac transPnclinat se poate parent ~i deschide. E s a d u r i l e sensibile trebuie s i reziste unei lurnini rnai puternice pi unei ternperaturi inferioare sau superioare celei din interior. dup5 ce s-au inrHd5cinat in locul lor nou. precurn pi v l n t u l u i puternic. folosita pentru cregerea $i calirea rasadurilor. Rasadnita inchis8 ziua acumuleaza caldura ~i o inmagazineazi pentru durata noptii. I n cazul pericolului ingheturilor nocturne. majoritatea )r nefiind rezistente la inghet. nu se dezvolts coresp u n d t o r sau p o t suferi insolarii. n perioada de d i r e nu lisagi solul plantelor s5 se usuce. h ingheturile tarzii p o t dauna ~i plantelor de balcon calite corespunzator. mijlocul patrulaterului bate$ i n sol a 1 cincilea tarus (adlncimea: 15 cm). F e r t i l i z a ~plantele i rnai tlrziu. Plantele p o t fi protejate de soarele direct prin urnbrirea cu o p r e l a t i sau rogojina. Cantitatea de caldura ~i lumina se poate regla prin umbrirea ~i prin varierea deschiziturii capacului. in dtimele zile. C5lirea rnenajead plantele fragile de pocul de creptere provocat de condiriile considerabil diferite.. cL '1 I AVANTAJE Cdirea este procesul prin care plantele crescute protejat in locuing5 sau ser5 se obipnuiesc cu viaga din exterior.5 x 50 cm P 1 grilaj de lemn prefabricat / CI 1 prelata de 1. Daca folositi rasadnifa pentru calirea rasadurilor. astfel incdt s i formeze un patrulater de 1 x 1. r I m a : ACCESORII: P 5 t a r u ~de i 5 x 7. Y . I Rasadnifa este o dotare traditionala a gridinii.

(e$dea~p) 'g$ua~edsueq a!loJ n3 !n(nsen !g ! ~ o ap y alaiu!uras ppel u! eal!Jad03e u ! ~ d aJeupgppJu? !ieuguras auaJAap eler\pupd ap lnsa3old e ~ a l a x e ar!lp !# a~eugwas !laand .piu!n3ol u~~!qeleaJd a1 ps !i!~op a~e3 ad ~olawn6al !S JO~!JO~J alaiu!uas !iepueuo] WVA 'VIP' ap a ~ u n ~ e s e~ ee ~l e C - .gseou!unl ap $uap -yns gxaue aJ!pFl> o-JJUJnes $e[a$o~d 301 un-~auj ' p q w n el * y e p alajueld 'p$u!n3ol UJ !!fgnq ! i e u p p p g ~ u ~ !i!~g:. 'n!zJg$ eJengu!Jd u~!ia$Sa~: ~ol!#wnq eaJ!lgD .4 ~ 6 o q a!J gs alainjugld e3 la* ePe uj aurn6al pu!~gpgl !!Se$nq y e p ! k l g ~ eaep !la6aly .

.

"" d euarg 15 lQ!q-q PW *JOP~ .!nln>ol aJeo$ -gzundsa~o> abueld ! $ a f b l ~ !t n!A !nlnpJe6 e eyJop ew!ileu? ap !!led !jeselduv 'eu .a~elueld ap !a$uels!pe !t n!A !nlnp~efj !!w!6unl ezeq ad eln>le>!jabnd I ! JOI InJpunN ..nau lajlse a!nqan n u J ~ ~ U O Wn p pp"3 . : !t eu!pg~6 :.yell( !5 iei!qeq aleLu!ue Joynw yn6!se !uo)qoane ! R J ~ ~ . -.aAeuloq a!$ nu gs al-!ieu!wexa !5 alaye g6ug alaun al-!ieseld . I Q un @eauJJoJ m .saqopodw? !5 !Qeu?IeJau -a6 u?buns gJaq!l a~aea~:.jol!ua!nJnq eaJelloA au!iuau ale. p p w 3 -auesq & ! p p i JOUn . 'ge>oi xdo:. .J~IJ a p u p PUIUE w sourny ap laj "1 !rogng EA 05 ap -eamdq nu lap= .rasqo dand raue~d a s a x ad .n?p aieod as 'alueld ap q a@uaur U E . ! n3 !xjeqles ! .ezeaz!u -0WJe a5 JO!JalXa padse J O J le ~ ajueld !tabale 'wJogun ie!g) n!A pre6 un !iez!lea~ gs !t!~opp e a =*unj *!w ma 1 " m .u n 'al!lol4 ~~ n . ap @eoa n> [nlos !$!>!'~lnw I 9 I el !ie!gl 'lupu~pd n3 rolawld pun! u? lniuet !ialdun J ~ % ! ' J O ~alapnJ4 !5 sown~4 leuwnjne ~nt!z .q o w eamn a q q eh..areu~ pzu~ n d d s un g!s.

i: 2-4 m. flori albe. aseminitoare frunzelor aciculare.~ l l a . - de gldin2 (sdnga) . 1: 2-15 m. distanp de plantare: 2-2. din septembrie wnuri. lnnoqte in aprilie-mai. i: 2-6 m. violete.. plantare: 30-4 I . lnnorejte Y In maiiunie. flori venui. conuri in septembrie. inflorqte in a p l ~ ~ ~ .adecvate pentru gard ~ ~ i u I I rnpervirens. flori neinsemnate.Roseumn. listari pendenli eleganli. fmnz$. distanp de plantare: 120 cm. 1: 2-20 mi distanp de plantare: cm . toxid Tsuga canadensis.8 m din - vlournurn opulus . i betulus flori verzui.5m. . distanfa de plantare: I I 'I. indepirtafi pitrile ofilite ~ilistarii sdbatici. I -.5-2. inflorqte in mai-~unie. -10 m.CARTEA Plantarea p d u l u i viu GRUPA 5 61 Dlanr. roz. abundente.5 m I I cununi!i dyiraea x arguta. flori sferice aloe. frunze vqnic veni.autumnal fmmos. distanla de plantare: 1. .5-2 m (l'v' ' . primban frunzele cad. distanla de plantare: 60-90 cm.uja occidenralis. inflorqte in martie-mai. frunze adculare vqnic veni. 1. flori nehsemnate.Jnga vulgaris. inflorqte in aprilic fmnzis aunhnal. 1: 1.2-1. infloqte In aprilie-mai. flori albe.

svd n2 st.l .

grebli compost. Luafi ?n considerare condijide de sol. D u p i plantare acoperiti folia TntreagZ cu scoafli Ameliorati solul cu compost Zi humus. examinafi locul ales. as&I pi gazonul va necesita o hgrijire mai simpl5. Mulciti solul cu scoafla tocati. rnutati capetele de aspersiune sau reglati-le corespunzStor.z ACCESORII: 2 furtun de stropit O cazma. Plantati la toarele de sol. I tunului de gridini. 1 pot planta mai multe variedri de plante. dimensimile gi forma stradui. Plantafi h cent r d stratului plante halte.- Stratul insular f o r m e d pete aomatice ?n @ding gi o fice rnai inreresand Trebuie amenajat in locuri ?n care iarba crqte ins&cient. schipfi mai rnulte forme de suanui. deoarece nu vor fi situate in raza jeturilor de apZ. plante cu bulbi. dar se poate ? n d p gi ca mici d%nburi. Florile arati cel rnai frumos in grupuri mai mici sau mai I mari. 4 Pentru facilitarea tunsului ierbii. Demarcqi stratul gi s e c ~ o n a ~ i gazonul. Ingragamant complex borduri de strat. hdepirtafl buruienile. Plantele compacte. Are un rodecorativ deoarece htrerupe monotonia gazonului gi d i v i z d gdtdina fn p3gi diferite. Prelucraji-lein sol irnpreuna c u ingra~arnantul complex.Se pot folosi ~i capete de aspersiune mai mici sau folosiri in stratul insular dispozitive de udare prin picurare. Daca este necesar. Completafi s t r a d cu perene. viguroase gi cu crqtere lend sunt cel rnai simplu de hgrijit. Lucrafi tnainthd de la rnijloc spre rnargini. Plantati in primul rand pe suprafete mai mari plante scunde cu flori rnlrunte.. Ornari margin= stratului cu un material ce se potrivqte stilului @inii. rile viratice. humus. Mai f n a . flori a n d e gi acoperitoare de sol. fnainte de a dege plantele. Mai ?nt& form+ cadrul stratului: plantari ?n mijloc arbqti longevivi gi flori m&unte. Plantare. 5 6 I I . ". Faceti o listi cu speciile de plante Si numsrul de exernplare necesar. I solului sau folie n e a g ~ puteti impiedica dezvoltarea. 4 Seqionati gazonui si cornpop 1 AVANTAJE I . de zemplu arbori sau arbugti.?arepe g a m Strarurile insdare fbrmeaza"pete c r 0 ~ i k . agerneti intre borduri ti gazon un strat de 10 crn litirne de pietri~ sau clincher.I I I S t r a i d iasnlarm e o plantag situaa liber h g6dinii gi care nu se 4 3 ahturi de dei. Se poate situa la niveld solului. ul fur- L tafi segmentele tiiate. 3 Formati bordura stratului. perioada de irnflorire gi modi&&ile saoniere. apoi siditi flonijloc arborii ~i arbu~tii. Afana'fi solul la cel putin 30 crn adancime. t n strat se SUGESTII PENTRU AMENATARE Proieaare. Avep fn vedere mkimea plantelor. M n a + a d b c sold i Pncorporayi-i un strat gros de ' n g r & d n t organic chumus. r ~ Nu arnenajati straturile insulare prea aproape de capetele de aspersiune ale instalatiei de udare Tncorporate. expunerea la soare g i vbt. garduri vii mu garduri. astfel culoarea ~i forma lor se va pune rnai bine in valoare. AIegerea plantelor. Dupll plantare udqi abundent gi rnulcifi sold.buruienilor. pietri~ Cl folie de acoperire CI plante 2 scoarji de arbore tocats INSULAR . P r stratului. Dad sold suatului este ameliorat. lopati. 1 Neteziti suprafafacu grebla ~i Plantafi perenele $i acoperiacoperiti-ocu folie.

!Qnwul l o d as n u al!u a!nJnq l a w 'lade ea~a6~n3s e l ! l ! q e nquad ' ~ n 6 u 3 iuet un !nl ~ n ~un l ![~ ~ W J O !ZJy n p -mq gJgj !nln$eJp eau!6~eur t!zafl u!ind enewze3 n3 !$e! .uo3 n3 ala. Je! 'JolazunJ+ eaJeuor\zap ezealnw!p loze ap aeD!p!J $nu!iuo>un n3 alal -u!u~~PJ~ 'arr!ygnu u! !!~I~os al-!ie~$s!u!upe d o p~ a x u! w q $eupgpyu?ne-s alalueld p e p sownJ4 alsa InleJlS .e u a q y n p m q sun$ ap eu -!tew nes eledol n3 !nlnuoze6 .'iaq6ul el aluals!zaJ g u ! ~ -ap 9s alalueld [ a p e !t a>!g!u -6!1 as gs Jol!JoqJe !t ~ o l ! l t n q ~ e !!Jepel e l n ~ l u a d alalueld !iez -!l!ya4 !ew nu pn6ne u!a 'sly -014 !t al!upgpgJ ellomap J O ~ -so) !£n!selod ap adew a ! i e ~ ~ -ua.

. . 'I.

.

~i la dreapta 5i la stanga. lui iulie ~i sfapitul lui august. . adecvad in special pentru s$er mural. taiafi cornplet rarnurile uerticale pentru a pistra forma pomului (dreapta). lntre sflr$itul IARNA Taiere Tiierea de forrnare a majoritiifii pornilor crescufi pe spalier se efectueaz5 la sfaqitul iemii. din care pot creste ramurile laterale superioare. pate fi ugor condusi orizond la Ind$me dorid. butucii mari de vifH se m a t u r d dniu Tiierea trebuie ekctuati dupa plantarea de toamni sau primivar5. Stabilifi care dintre rarnuri sunt adecvate pentru ramur5 principal5 $i care trebuie Indepartate pentru a pastra forrna aplatizatg.Culegeti fructele coapte.$i ttriiere Legafi rarnurile laterale de drrnele Tntinse. VARA Legare .Fnrmarea tinulr~i A e coroan5 GF ilan te ce e pot mooela m forme p r e f i r F l piracanta (sthga) Mris vinifera. Sub secfiune trebuie sSj fie cate un rnugur. T5iafi rarnura principal5 cu 5 cm deasupra drme Tntinse cel mai de jos.

3 .xuapunqa i ~ o p n3 wnmq JOA FA ~o~pundsa~cn a~i/i~2lui . aumd ap~myd ' 3 ~ 0 3im ~ . inun pqurirps ul V V a uarad J O ~ u J~ l d ~a~rlr~3uv n a uapunqr! ~ J I J ~ U U I • v ...

m~"la% F .ampdo 10s uj :. ~ ofr~ '!nlnlos er![eue!$me) 'aJez!]!$ -unqe !iepn esul 'sap eald -amu a$sa eauaurase u? laJ$se'ede e3ojs aleod I 'w 0 1-S ap '!qws !!JWFI !ie!el -n6y !ew w y a p ezueld l a m &soduo3 !-!fe6ngpe '>ugpe lnlos !ieu@je a~auqd ap aw!wl . d p pm aupp wmda1~310 uop m J O ~ J W mwns .~m mram%!se nnuad !auoz #wn%!se sure1 vopua~ad e p w h ea~ap 3a X ~ N I L $ O N ~ ~ ~ -upn d u ~ ! u!p ~ !iudo -eqqs p w aJe3IoAwp n3 ropueld eu!um~ 14 ealm!p!wn ' a ~ g ~ n n u -1mn 10s q ~ a p d apiumsqns %~sns !6 apada~ -sa~~ o$ ~~ l o ~ as wnu p eafayp -yn pa~a~ ar.!aueld aj!!iua~ a~!#ypuq ydw ap l r r o n a ~ .sazannd aim apmol ~~$pucx.sod -an ==WW ! 4 =Vfl mapunqe 3 s a ~ o ~JOI uj ! s ! u plos p a j a ~ d aua~ad aIaun cqCmhdsa~m a1![!8uj a~aua~ad -mplos e p!w3:.~og~dsa ml ~q m~ u n nu s ala1ue1d p u a p p alsa nu ad!~Sujanmvppw~d pwm "tp " ! N .!alue~dapig!s -ar.I'nou 10s ui au!q ellohzap as -oqe$aur alaiuepqns n!sa3xa aaelnurn3e luns ! S le~azel -!un iez!nda alsa 10s lsa3v 'a3!guap! nes a~eo$gugurase !pads a$e$ueld$so) ne J!S u? !ue a ~ e 3 u? !~nml @Sale nN 'a~eo$gzundsa~o3 auns al!!i!puo>ale:.!!q~omap auxpdo apd!pum ap mds!p PV luapunqe :. uj mop ~ o ~ p n d yaja~d a alpads 'a~ue. uj 'araup -qns tn w ~ 10s m ut q d o !1!n301ul plol\z3p as p d s zap gsuj sod a~13ads -wm ncs d!sp ap soepz uud !~auuuj m w amqan p a d s Jolwnue p10~ '~olalmld al!!Jua~a~d I JOA as !i an!y~lnu aiuep aqnur !cur aqJeosqe .saJoUu$ !B anyaSuof al!le~ie3 ap g$eJe$oqawa !ade ea$el!$ueDweoqzund -sa~o3 eaJepn ap glnseur aJeu ui apu!dap aua~ad lolalueld eaJyol4ul !S alee$ -pzundsa~o3 ea~ellonza~ *a~=d JOPJUE\C~ . eri~ear Fsn el +ale #!d . u? ul ~eop gzea~ueld as aaez!yp auam aua~ad ataaueld .au el a n o ~ u a n pi e w ~ o j y anqdum:. ap ampui .annpmu a i w ~ s as !S !Insre pajns a n o l e q m -qns !i snwny uj x ~ InIos s $!pum uj a~ueld ~ o q alaz e mlrlv~N~ p a j a d a p p <aA!lnpmnu alums -ung p u p ad lanos el a m d n -qns l d o q %nwnyn:.ya!nq p ~ o m as p ap~c p l e w<.~ I T a O n~ o~ ~ nmdsa~m e ~ q o d waj+ a ~ o ~!!u!:.mauelda~ !C glez!n!P '10s u!p ~seoy x en e$ueld eJengur!Jd nes euureo* p e p !JO~Jaqnur ewonzap JOA aefjoq xwoI4ur nu '~o$pzundsaJ03 pour u? gqoA -zap as nu a m ' q e p oloauatd aur!$do !!kpuo> ru !~n301 UJ lie1 y lod ~ a o ~ q s a ~ onu ~ a~er.~py d ~o~!!lp. I I ~ ? J O ~ mpqr .aA!l!Jlnu d m s ru aA!larmap aIaaueId -10s aledm8 aua~ad ala1m1d pajo apnIp3nJoH .utp IEUW amqan 1nlos JOIV~SJW !a!qo ap pion as !!:.sol@n 'uedwo3 ~ v q uj d a r d ap a!i3uy uj a~n:. -~odw! aIa ! 4 ~ u n amyp!um s ap -%OD plo~zap as alalueld .ads a ~ a u n ~ u p r q -10s ! JEW pop w u e l d ap alupu! :axa ~p -wp as aluapunqe S ap '01 apduala~d ap a + q UE -au& e p % a .d a p re! <pawn pugxa as p c u n % ! x-qonzap ~ n3 aua~ad alaluqd .:. 10s uj !Jn3ol u~n o p w!ldo pionzap ..

gl!3!4!p aveo4 ava nu aauapunqe !r!rolju~p u n !uau!iqo ew ..alazun~4 !S ~I!JOU apeoJ e ap aJu!eu? !!>law !ieunpv 'loo. plos !ie:.guled o ap eau!ilgu~ el gued alaJueld 'sue~~s !iapun$~ol!~niay6u~ ea!sos q ea~d ala~ueld !ie6al nu ?WE!ap JJe!a~old ' ~ o l a z o ~ !e w a~el!~ na ~luad VNWVOl .peJq ap !6ua~> !£ poduo:. : lnlos !i!~ado.apuv . $ u ? u & ~ J ~ u ~ !$e:.a~ ~olalueld Inlor pawn w~o$!un !ie~lsgd .S P A U?~0lajueld eal!!!~buj .le-undgs a!inlos !i!solo4 gzun~4 ap ~ol!qnpgd enylodw! .apaq -auaJad Jolalueld ale JA!z!JJnU alaiuezsqns !5 ealegp!wn 'eu!wnl g6e~lsns nu gs n!zJel !ew e3 nr~uad '!3!w g>ul zuns Je.ads !ipgly !ie6nePe!eu nu !Ode 'aA!$!J$nu a i u e ~ n ap s !leu !ipysa:.v . 't!zun~$ n .aJqomap ap aw!$do al!!i!puo>lag. al!ua!nJnq !ievedapul . : aua~ad ~olalueld lnlos u?lelau!u 3!ue6~0 xalduo:.JolazunJj Insop lepads u? 'alalueld leln6aJ ! i e q ~ a ~ y a q !d !rojgungp ap sap !iexze Juns JOI!JO~$ !!.axez!A!p nes azez!l!yaj 'ale!g$ zua.e pug~n6!se uoduo:.au n3 aua~ad a~aiue~d ie~ada oou ~ .aq!qnu aiuepqns ap a$e>!p!Jnes !!paw !!iuala~d n .!au!pu!~6 nes ' ~ ! u ~ a y d ! n l n ~ u '!!unun$ g~ e~!~lodw? -a~!u&g~bul aqeul ' ! j e ~ al!!. n .oqoq !{ !Za6eJ$'!JJU!J !!JeJSgI I .

6

L

e -l :."#f $
&IS&

I

Roade bogate in anul u
RecolfaP semin~ele plantelor cu rod bogat.

r

RECOLTARE DE SEMlNTE DIN FRUCTE CARNOASE
1CCESORII:
-

m

i

I

i

I

AVANTAJE
Meritg s&recoltayi seminje de la leguminoasele cu rod bogat. Aceste plante produc roade din abundenji, au o rezisten* special&la diferite boli pi se dezvold remarcabil P n condijiile de sol pi climP caracteristice gGdinii respective. Mai mult, recoltarea seminjelor a t e o meto& imoortant3 de menjinere a soiurilor tradijionale.

1 1,

Alegefi plantele cele mai puterW i roadele pe planti pan8 nice, cu cele mai multe roade gi la maturarea deplinl, dar nu le cu cea mai mare rezistenta la lasag sil cadi4 de la sine. Culegefi ddunaori ~i diferite boli. roadele inainte de a incepe si se

2

ALEGEREA SOIULUI
D a d dorifi s&recoltaji semin5elelegumelor, nu plant * soiuri hibride Fl, pentru d deseori sunt sterile sau plantele objinute din semin~ele acestora nu vor mogteni carac-

terele excelente ale soiurilor parentale. Pentru a evita Pncrucipiirile nedorite plantaji soiuri din aceeqi grup5.

4 ; -u&~s -

.
a

SUGESTII PENTRU RECOLTAREA SEMINTELOR
Evaluari plantele pi alegeji soiurile cele mai bune. De obicei semintele de cea mai bun& calitate se'objin din plantele la boli pi daungtori, cu roadele mai mari pi gustoase pi cu frunzele cele mai puternice. La unele legume cu fructe &noare (ropii, ardei, castravete) lha5i roadele pe plante p h 5 la maturarea deplinii, pi culegeji-le numai atunci &d fructele sunt gata s&cad&. Swatefi seminjele, sp&laji-lepi lhati-le dteva zile s&se usuce. fn cazul speciilor cu ovar deschis, ( m h , ceapg, salatii) uscaji planta PntreagZ - in locuinra, ori, in cazul

seminjelor aproape coapte, Pn@uraji o pung&in jurd tulpinii florale pentru a preveni Pmpriigtierea seminjelor. f n cazd plantelor @&oase (maGre, fasole) lLafi p5stGle s&se usuce pe plante pi culegefi-le numai atunci &d doriji s&s h g e j i seminjele. Depozitaji seminjele in locuri Pntunecate, racoroase p i

'n cu =pa' lnfiletabil sau h pungi de h h tie, pe care nu uitaji ins&s i le inscrip~ona~i.

'entru ca soiurile diferite 1 plantafi l i n fiecare specie nurnai un iingur soi, sau plantafi soiuri jiferire la distanfe de cel ~ufin 30 crn intre ele. Florile ;e pot acoperi eventual cu o , ~ u n g5i i se pot poleniza cu rnlna.
U I be hcmci$eze,
I

J
Depod-

Prirnavara, fnainte de insarndnfarea serninfelor din recolta proprie, efectuati proba de geminaie. Asezafi pe fundul unei t i v i sau al unei farfurii ~ervefele de hlrtie cu absorbfie buni. Udafi-le cu apa cSlduf3, apoi trnprsfliafi pe ele 2030 de serninte. Tnvelifi vasul cu o folie ~i finefi-l tnchis i urnidipentru a - ~rnenfine tatea. 4ezafi vasul intr-un loc cald ~i lurninos (pe pervazul ferestrei), la o temperaturi de 20°C. De Indati ce serninfele gerrnineaza, nurnirafi plantele gerrninate. Seminfele sunt de b u n i calitate, d a d germinafia este de 70-90%. Cele cu germinatie sub 40% nu rneriti insamanfate.

, ,

~ndep&hti coaja gi pulpa, apoi spalati seminfele intr-un vas din material plastic gi lasafi-le cAte=ile lamacerare in spa.

3

4

Stteculrafi seminfele cu sita. 4ezafi pe tavb 2 e ~ e e l e de bucatarie, punefi seminfele #i bsati-le sh se usuce.

Uscanta semintelor se poate accelera prin amplasarea la 10-20 cm deasupra acestccra a unei

5

Rnal lasati semin$eleo d p tamana sa se aeriseasca pe p ~ e t e l ude l bucatarie. Semintele uscate se vor depozita In borcane inscriptionate.

6h

Lampi.

Pn p

~ q i

a!ieu!md ap e a ~ e ~ p e u!juaru de~ ! S ifala u!p alaiu!ruas !lalao3s ! 9 al-!ia,ysp ~pueld ad a~nsn a s p !f p e o as ~ p al-!i%l :!gun[ !eu !S a w o ~ e !eru ~ s ala~ a l y ~ !ia%ale d

(€~u!Js)

a10St3

~OI!PAUJ

s p I eSegqmv o ud ap !+p$ d e J p 9 n s n a n !-fld#x ! &

( ~ o ~ pm.nu%m n h as

a v y !S apiu!uns lpy ly qunuod ap +ppS $ q l

I

!m pup el ypd a!lcu!ruiS ap mmpedm u$uaw ral-!iwsn !ode 6 ' al-$e@s iyalu!was $aleas !~!uaq@q ne-s a~ &p ~ u m ~-$a%ap, u

w

es apneld r l q
u4 d a m ~ d nu

urid a l l i m r u ~ fk?r~?m, r a @ m g ~ y d m !4 d w rap laul &nnq ~ o d as axmcap % n q p moqp

Gardul are func~iedubli: este deopo trivi decorul8i paviza grdinii.

1
I

r

Forma $1 uzuditate - J

~s$i&iede w e se va phe seama pentru alegetea gardului potrivit.

Gardul are rnai mdre fUnqu: march& limita terenului, ne p r o t e j d de oaspqii neinvitati, ne a p w de v h t , de privirile curiogilor, ne asigud intimitatea Gdinii. f i i m p i e d i d pe copii s P fu@ in stradP, a p w gddina de dni, pisici, eventu a1 animale sdbatice. D e asemenea, ca hotar a1 propriedfii particulare, are si un rol ornaP se armomental, el trebuie s nizeze cu casa, grsdina ~i peisajul ambia?t.

.
I

SUGESTll PENTRU ALEGEREA GARDULUl

Orice gard poate f i decorativ, chiar daca e cornpus din elernente simple. Amplasari deasupra stdlpilor ornarnente deosebite, i n forrna de con sau glob, sau vopsiji gardul i n culori atragatoare. Plantele agatetoare confera gardurilor o atrnos-

Proiectare.hainte de demararea construqiei trasali linia gardului cu o sfoara intinsB intre firusi.

1

militate. Gardul de sarma Tnalt v i protejeaza de intru~i ~i de animale satbatice, dar este destul de neprietenos. _ _ ..-

2

-

I

.

I

Gardul se c o - n d In ge* S&pii verricali de susginere se n e r d din lemn sau din metal. construiesc deseori din piad.

Gardd de lema este rnai
pusin durabil, dar yi rnai
pusin costisitor. FolosiG numai materia lemnos impregnat l a presiune Inalt5. Gardul de l e m n poate fi elegant dad f o l o s i ~yip4 i fiumos b o n a t e . Gardul de lemn vopsit sau lustnrit arata: minunat, dar n e w i d un tratament sistematic. Gardurile construite din dnduri late, &e, qezate orizontal, .sau &ul de v&Zt~are construir din bGne secdonate la j-imte, qezate In diagonal& se

Penm ca gardul sii fie solid sum dedsive tern&* co~qxmdtoare yi &tanja a p b 5 &atre s d p i i vertidi Qe s w .
W p i i din lemn &w. din
de beton la o & h e de 60 cm (ameiie de beton). Penvu iixarea dpllor din lemn se u d k a d-&menee

I

In4lfime. Gardul inalt si comStil. Construili-va un gard in concordanfa cu ambianla casei ca paravan pact funcfioneazi ~i ~i a mediului. Gardul-farc se intecontra vdntului. Gardul scund are rnai mult rol de delimitare a progreaza in peisajul rural, dare prietafii. nepotrivit in oras.

3

4

metslice. Sdpii zic4iy.i s-ul de piaa-5 se vor fiKa de aeemenea in h d a meat de beton la o adgncime de GO cm. AeeMora li B
de sus#nere

lnainte de a construi gardul informativ8 la autoritZtilp cornpetente referitor la prescriptiile de Este util deasernenea s3 cooperafi cu proprietarii gardurile sa fie i n arrnonie ri, eventual, cheltuielile gardului cornun sa se frnparta

potrivesc bine pcmammn

p , , i v a bine cpej,jului
provincial.

de z i h i e . fn qw$d &atxr. d o a n e pi pomment hqi

Srrudl-atnrme
lice. P w ~ m e n t e l e apHE%

W u l d din pc se poate mkr;ona h e
sau din fiw forjat. Gardul de Cier m e costisitor, necedtii & mull3 m u n a dar e

La alegerea gardului gandifi-vi ~ila Intrefinerea acestuia. Gardurile lacuite sau lustruite trebuie retratate periodic pentru a rarndne estetice tirnp Tndelunqat. - Cu cdt ternelia ~istdlpii sunt rnai solizi, cu atdt rnai stabil ~i rnai durabil va f i gardul.

'

,

Cheltuieli. Gardul defier forjat ori cu elemente de zidirie ~icu aspect artistic este rnai scump decdt cel de lemn sau de sdrma.

5

Durabilitate. Depinde de rialele utilizate ~i de calitatea muncii. Gardul de lemn far3 fundament solid este mai pufin durabil.

6

Garduri variate

GRUPA 5

71

1

Tiouri AP garduri
uci
curi.s;lor~constiruEeunb u n p p n d n ~ ~ n u ~ a m a i y P t W
de stilprl fixall in sol la o adlnclme corespundtoare prlndetr orlzontal2-3 ,,.
de lemn, apol pe fala $1 dosul acestora fixati decalat scindurr vertrcale, apgri con tra currogrlor, aaguri trecerea curen!rlor de aer; anlmalele mar mlcl pot insi

fnrapulucilehm~delemn~InM~ede@~hqM~ direqa &all s;lu orizontali a d& S sc marant; @ti wnm

&*

2-3b$merotundesuJeminxundc,~i~$p~bdreG~ aldtuind dun mmb;nu contra +os, sqwt wtic maant

gard din lari (stlinga)

pe A p i de lemn fixap In sol la o adgncim wwpun&tcrarephde62-3 la$ pe o r i z o n d i dupz care, pe q t i a , La h p egak, b@ fn cuie ipci de h; march& limita terenului; nu q i r i mua curiuph j a y%laJui; paafe 6 confecpunar In moduri d a t e

gad de fmpletituri

pedpib i t u ~ t n p j h $ n t l a o ~ p o n i o i l f i x a p ~ t e Q ~ Empletite; are mai degraba un rol o m & , nu ppru+& a t r r &&, pure$ d-I aacoperip cu p h t e aig& o bxm?l V C O ~
pe sdpi de " ~ c i m powiviti e Prindq orimlar Y J -duri sau h e ; d d l i r a tmului; nu ap&icontra c u i q i l ~ 8ao r a dnikrr; aradi biie Inhp garddui viu; h o a m o & de;p i & , miid

GARDURI METALICE

-

--

p sdpi medci, -.-x~u+i L .--Je mqw---r o distang de 2-2,5 m, lnttndefi o pkd 3L &nix&&i-o a S%m( b i i him orizonta;a~~dbinetnfataeardduivi~;wartfiampuit&k~

lJlan tare j i fngrvre

5

T e ~ n dml&tiizoase, e prin degerea plan tdor corespunzaWtoare, pot fi transtbrmate fn minunate gridini cu ffori.

Majoritatea speciilor se risplnde~te repede. pentru unul Plantali plantele la nivelul solului cu carbonat de calciu. - Tn scopul inmuljirii plantei. I " I Si ritmul de dezvoltare al plantelor este diferit: unele se r&sp$ndesc rapid. ! n special d a d zona -1 Flori de culori vii k in martielaprilie mulciji solul din jurul plantelor incoltite cu compost sau rumegur din coarne. in locuri inguste plantali-le 'in ghivece. Riidkhile plantelor de mhqthi sunt In apP. sufodnd astfel plantele rnai slabe. Trebuie h a d In considerare S i h3lPmea plantei. ml4rinoas5 m e P n apropierea lacului din gddinii. iar ~i udati-le abundent. deoarece substanfele nutritive se Pnfiltread In apa lacdui. R asemenea wndifii se dezvold optim doar plantele caracteristice malurilor apelor. - . scoarfi de copac miruntit2 sau turbi C i plantator A f h g solul l a addncirnea de lnliturati buruienile ~i ridicina 30 crn. astkl &@nome II D carbonat de calciu. pentru a impiedica rasplndirea lor ALEGEREA SPECIILOR gam"i variad de plante de mlastinL fnainte de c u m p h e verificafi condifle de I& din grsdinz. culoarea frunzcl a florilor. toamna sau prirnivara divizaji ridicinile mai dezvoltate. lpargefi bulglrii mai ierboaselor ce se raspdndesc rnari de pimlnt ~i indepartati repede. locuri semiumbroase sau umbroase. Cu toate ca aceste plante nu infloresc. celelalte nu t o l e r d d a d . 3 solul calcaros S&ati gropi pufin mai mari Pentru un sol fertil irnbunitiifig decdt balotul de rldlcina. D i f e si ~ pretenfle de sol ale plantelor. I in zonele mli~tinoase putefi planta plante icrboase $i papuri. acolo unde adsncimea apei are max. forma lor este foarte decorativa. 30 cm. Aceste specii se p r e t d pentru culturi in spafii rnai reduse. d a d alegefi plan tefe -1 I I In zan& sold este sacuat de apP tot timpd anului. 4 ~ N G R ~ J ~ PLANTELOR REA DE MLAZTINA I Plantele de mlqtins nu necesit% muld tngjire. Sau tocmai pentru a-i impiedica rispdndirea. astfel plantele nu vor risipi energie pentru coacerea semintelor ~i n u vor slibi. deoarece se @esc plante de rnlqtini pentru locuri cu soare. TSafi rizomii fi 1%tarii excedentari. pietrele. 2 P n apropierea malurilor. acoperind astfel suprafete mari. cu compost.PMNTAREA PLANTELOR DE MLASTINA chiar fiin co1pile umede pu tee avea flori. Fifi atenfi h H la f e d h r e a wlului. Alte fertiliziri n u sunt necesare. de asemenea. d a d au condipiile optime de davoltare. este. Tiiaji florile ofilite inainte de maturarea seminjelor. f n dfiva ani poate fi necesad riltirea plantelor foarte r&p$ndite. Un criteriu important la alegerea plantelo. Putefi alege florile dupP preten~iile fi gustul dvs. pentru unul acid cu turbi. deoarece imaginea cea mai variad o ofed compozifiiledin plante de f n d f i diferite. Unele prefers sold calcaros sau pe cel neuu .

sdsp P F t ap pa!? . ~ . .L el ede U! nes aseou!l$pu 'al!losul !mJof UJ ~ A ! Ias ~!a]euad!~~ J arunq !a!un! :ru P'O-E'O :I !e~t!/q!11 ~q~rreLu'a U! ~ I ~ J O F U!!s ! v p . . . . .de a! E'I-S'O : ! :s!nsnpd uq~oydn..t qg e y nes i m u ! ~ & 6a!~osq p u n y q y q n as ~ srmqpmnmuj r~!-pru 4 ahqy ~appq!~ ~p a%tq nlmne-qp8 u o !at ~ ~'1-8'0:I wmepn. .z o ~ nes aqp poy YII mFJ ap ~!sd!lI( U!'aseoun$lw 'aseo~qum!mas nes al!losu$!my UJ E A ~ as ~ 51e[mue[ J mn. .

a ~ ~ u ~ unr~ r auad s rndarpurn V .rolaiururas t .

2 Transplantafi plintutele una cite una i n ghivecele de turbi. florile gi iarba fmp@ti@ seminfele greblqi-le fn sol. Presand ~i netezind cu pblonul pamentul de seminare formati totodata adenciturile necesare pentru semanat. I I+ti plantele cu un jet q o r de 3 I. A~ezaji tn tavi ghivecele de turbi. AcoperiG-le cu @dint ~i pres q i p h h t d . pblonul de semgnare este de fapt o tabla din mar rial plastic. SemhpJe au mkimi dif&.castrave$i. . Aerisirea Tmpiedid formrea bolilor cauzate de ciuperci. Cele mai multe te legumicole se seamiki i n rbnduri. Se seamking fn cuiburi fasolea. pe care p w g i 10-30 de seaniny-e. de doi-patru ani. Unde seminp ger- I GERMINARE DE PROBA - Durata de valabilitate a seminjelor este i. m t najii de pro&: pia$g$ pt o fgadecvate plantele canc gerhrie un p + bine umezit. Du@ germinare. mazika.CCESORII: Iseminje I scmmmhak*vara. respectiv pentru reoicat. La unele specii Insl. ar nu i n bitaia direct3 a soarelui. mh& la temperami jame auo perkad&& & Acaperifi cu o bh din - DIVEBITA$TE M&be. LuminL lteqxxtafi instruqiunile de pe ambalajul seminpdor. ridicafi din c8nd P n ctind capacul. b m semiinare dire&$ tn scade dm4 un an. I "3 IR Udaji cu grija cu pulverixatorul de api.n general. mde p h t e ar M~ri gi ar * a d a d d m taamna.m Camera de copii" a plan tefor Eetatea pfandor se I fih divem'tatea METODE - . &. Altele trebuie aeoperioe cu p h b t (gedmQ & IhKuneric). 1 Scoatefi din pambnt cu parte subtire a befi~orului plantutele mai mari aflate i n rssadnita. Udqi s e a & tun cu un jet moderat de ap5. Sipafi cu befiprul de repicat cdte o addncituri fn fiecare qhiveci. 1 . h&te de s d saninpIor m e mandatil e f e c m unei germih* la 1oc C-Mni~v. Acoperifi lada $i lasaji-o intr-un loc lurninos ~i cald. - 5 METODELE SEMANARII LA LOC DEFINITIV - - 'RODUCERE. Udari modem. ~riv~peofoaiesauo @e. capacitatea de germinare I d t e din d e a h q u c germimwa Folosifl doar semin~elc la care procentul de germinagie W E de 50-75 %. !kmbge de d i m e n e i ~ ee pot m p & a dmjate. care este prevaz pe o laturi cu dinti situati la distante egale. ~ h l l i m i n arrestearn% buie semkate la supdi# @minafie La luminl). Plasa$ patru-~ase seminp t n groapa de plantare. 4 De indata ce apar primele f zulife. p&uaG cele rnai viproase dad-trei plbnufe. Semhaji seminfele f n brazde cu adbcimea de 3 cm. i 1 I Seminarea este mai simple LU ajutorul ~ablonului de sernsnare. DE RASAD: REPICAREL Se seambii prin p r e s h e s p a n d .

apa pulverizati foarre fin nu erodeazi pimintul de lingi seminje li eviri pierderile I gros se sap2 gaura de transplantare pentru plantare in aer liber.-. inscripfionarease efecmeazii cu un stilou cu cerneak dcoolid. in magazinele de specialitatee x i d site cu diferite orificii ce se pot schimba In dispozitivdupi necesidfi p e n w pmdumr de W. . marcarea hdurilor.. indicate mai ales pentru seminareaxminr$or mi mari. plasa$ tablede de t u & I n u e p u a de riidacini h solul suatului pentru producere de &ad. d d +t de b .I I Pndrep tar pen tru semharea semin~e for Accesorii pen tru seminat DESCRIERE tablete de &I (s*) pentru obf----I de r h d . --. . j sfoari de planrare I I . respecriv a terenului sem~turilor. rbdurile pot fi plantate directh stnt h p d ar &vde sit3 pentru pimint I I I din mrbi (s&&a) h pentru repicat (&&a) pulverizat~r de api I pentru p r o d m dc m e p la mnime gi mmplunara plgntupl-. . sfoara intinsi ajuG la respectarea precisi a distanlelor dinrre dnduri pentru sminat. oriiciile inhionre ale lie & V i i d pplssaoe h ~CXWI administrar*1 uniform5 a apei. se foloseste la umezirea pimintului de seminar. imbibate cu api ki &volumul.-. servqte la marcarea brazdelor in cursul seminirii in dnduri. cu ajutorul sitei se p a t e erne exuem de fin p h i n peste seminfde din &adni$i. metal sau ceramid. .. optim sunt tiblitele raistente la intemperii.p u u scmiiuuea smhplot mari pe~tru ghma de p h . departajati una de dta plbnyele mai mari. capad m c q k umidkataa d + z -. confeqionate din material plastic.- pentru producere de risad. nu trcbuie muplantare. p&II~$t!k. a s w i it. - - .

.

aq!nnu almsqns ap r p a q u n $ r a m ap mms e q q a e ap eaa3e as a l d v J O P V @ ! @ ~ E !j>md I .nnu azuaurap alapdp -upd m u a n $nodrum ul p u p -$urn La~uauoduro3 aqnur p m ne axqdwm a p q & .mu!ur 19 a p a q m .lop !I uapq!Iour ' ~ o q 'ue~ueur pour uj a+!nnu aplmsqns <n~dn <su!z s 'lag :aluaurap 10s UJ P l a q g a a m ~ a p d-OJ~!UI al!urnue S ! ummd 3ps S ! n!sp a!aau%eur <n!mod ropy 'lorn :a~!~!.gzeq ap aJez!l!vaj *aloqurnBelaaueld !ie$adau .11~a3ns '7n"AE !!ugwg$dgs p~ el !ode '!uewm -dgs g gdnp nou u!p :aJew aaegsasu n3 al!pads .nou u!p !iez!l!va+ -!npnLuny wpwlj.a l ~ ap d a ~ v p s 1uns e apadar pnr 3 p B n3 ' m m w p uy pur ~ ma~a7u-uj s lp n 3 . duq~ ap pualu! un-nuj 'mdan .rp@!nIn/os !ugwg$dpsg-v gdna *a~e$uald ropus!usSl~0~9!g w p j d pop ?IOq r\!padsa~'aleueuras !ode ' e z q @.ap. a w d $p!un nes a1numB ' k p $qy ap p 1 o j -mm a ~ u i t q S p B u ~~ d ap y mns qns nw!p!srauacn luns 9 9 0 s s q a~-rnwW~ % w d sa w n ! * -1Tn ap ede uj alenl!p f ~ o p ~ w l d .wm m a W ~ E ~ B B ~ E I L U ! f !JoIpnw ap ~ r apqelau g Ir a ~ u oqns j y 9wnp $nl n a p n= q a ~ u ! q m a~psum o w d e auo%nes 0 .o 9 % ~ppod '101 ~np19afl! Q * o ! '~MJO Py'=p ~pw%wq .

.

.

Se gkepte in comer5 in rnai rnulte variante.. 4 I I IJATERIALE CE SF DOTFOLOSI PENTRU ACOPERIREA STRATULUI Exista materiale de acoperire speciale pentru protecfia contra insectelor. In ceea ce privepte plantele cu o necesitate mare de c d d u d (rosiile. ingri~Hminte Ci 4 arcuri de otel Ci folie O fixatori. Folia inrnagazineaz. POSIBILITA~ Cea rnai iefting solugie este folia simpla. cu oriflcii. ardeii). spanacul) se rnaturizeaz. Chiar pi la inceput de iarna se pot recolta legume. Nu semanafi seminfele aproape de marginea stratului. Recolt5 pe durat5 mai PndelungatP.Acoperiti pla n tele I FoIia protejeazawriiadude contra vhtului. ridichile. 2 T&.5 chiar pi cu patru saptamhi rnai devreme. Chteva flori.2 m. gerdui fi da'una'torilor. sol cu ajutorul fixatorilor speciali. grinding. Datoritg spa~iului sau interior relativ mare el poate inrnagazina multg caldurii. dar depinde pi de calitatea foliei. 1 infigei in sol. AVANTAJE PuteG planta fi serniina rnai devreme. la cele douH extretniati ale stratului. Putei ageza pe folie pietre. nefiind necesara indepartarea ei nici cind udaji plantele. cu care la nevoie puteji acoperi stratul. scdnduri sau pietre I PregHtiti. Maioritatea foliior sunt confecjionate din polietilen rezistent la razele solare ultraviolete. de asemenea sunt rnai ridicate sub folie. averse violente de ploaie pi de ingheyurile nocturne. Este practicg folia tip v d cu orificii: datorita nurneroaselor sale despicaturi se dilata. castravetii. In acest scop pute~i recurge la Yi Pansele d e p W n i Foliile din rn-riale plastice folosite pentru tunelul de folie n corneq simple sau se gasesc O duble. un strat lung de 1-1. arcurile b @I la distante egale. Temperatura solului pi umiditatea aerului. f i i n d d tin la dista mustele legumelor si f l ~ ~iverzei UTILIZARE In toate cazurile de utilizare este important ca folia acoperitoare s l fie bine fixad la sol. Ele sunt cu deosebire recomandate i n cazul morcovilor ~i al virzoaselor. Plantele legurnicole timpurii (de exemplu: salata.5 aerul cald din timpul zilei. Tunelul din folie e ca o mica serg. acoperiti straturile cultivate cu legume timpurii. Durabilitatea lor e lirnitats. Acoperirea cu folie este cea mai simpla metoda de a apiira sernkinkurile timpurii de frig. indepdrtaji folia. la IHJimea doritH. i n marimi diferite. Foliik de acoperire din poliester asigura protecfie contra frigului $i Tmpiedica depunerea de o u i a inseftelor. Acoperind rqiile cu o folie = I Folia speciali se cornercializati i n diferite van: Folia cu gauri $iinele de expandare irnpiedici itagnarea aerului cald. conopida. . sub aceasta formhndu-se o microclimH favorabili plantelor. Folia le va ameliora rnicroclima. lespediv cu scsnduri sau pietre. marginea foliei se poate ingropa in piimhnt.crepen irnpreuns cu plantele. . f fixatori speciali sau fixayi marginea foliei punhnd pe ea s d n duri sau I ~ietre. Poate Amine e strat pin5 la vremea culesu ui. rn fnchide~i ambele capete ale tunelului de folie. In locurile mai spayioase. . poate cdege mai devreme Posibilitatea unei recolte tirnpurii. ca de obicei. Cu folk tip *I. Pentru a uda pi aerisi stratul. tuneluj de folie de ' folosinja rnai indelungata trebuie knstruit cu posivbilitatea deschiderii pe una din laturi in scopul aerisirii. deoarece soarele din ce in ce rnai puternic face ca ternoeratura din interior sP creasd brea rnult. Din mijlocul lui mai se poate proceda la indepartarea foliei. spre exemplu panselele de grHdinH infloresc mai indelung. r I ! ACCESORI l O seminje sau risaduri O compost. sau strangeti folia ~ilegati-o cu rafie.

u!p !$elo~$uo: .g$elopad n> nes a!lo4 ap pun1 un '~ol!!lo~ e it lolaseld e aJex!y ap ale!la$ew aslar\!p 3sase6 as a~eylepads ap alau!z -e6etu ul .Jury ap ausal $el -4ns !y aleod ~ o t n Inle!Ja$eyy .ea qns ad eln3~!3 geod es lnJae e3 lapse 'glua~ed -sueJ$!was o !iepuad -sns ale3 ap !led lugwed u? !ia6!4uj ' 1 ~ 0 d!p 3 a!lo+ n3 a(-!le!a$o~d al!z a l a u ! ~ d u! .!$ex!+ au!q a$sa a6u!~uo3 ?Ae nquad '$ug~ n3 awalA ad sale !ew '!a!lo4 ealeis put] u! put:.y . pug:.al!q!suas lola$ueld Inze3 u?le!>ads u? 'a~eyo3a~ el eugd au!luaw esu?a~eod as ea~a~!do:. !ewnu !lo14ap !t aurn6al ap al!JnpeseJ !ie$ueld PJeA ap !$u!qla!4 alal!Z U! .ezeaTa>uleln3!ue:.-apu?a!nqaJ$ nu a3aJeoap 'ype~d a$sa !!X~!JO n3 nes q e ~ o ~ e!loj ~ a d.

.

hfigqi cu grijii aracul tnclinat spre plant&. Forma@ farfurie de u d a WI jurul radacinii. cu a&t trebuie d aibg bdotul de & d & dmai mare. 4 I -. de radticina si fie la nivelul solului. '' . Pastraji materialele de proteqie pe arbusti anii la plantare. Golurile &ase libere uebuie umplute cu amestec de p h & t gi ampost. -hiar daca acesta pare ume? '3 '1 DesfaceJi cu grija sacul de Turnafi mestec de pimint In jurul balotului $ tasati-I. rldlcinile fiind astfel mai pufin expuse deshidratarii. 'ceea ce este important in special in cazul tufelor ve~nic verzi.. lnainte de plantare puneji balotul 10 minute in apa. scoaqa nu p a t e fi &it5 p i eventualele locuri de altoire trebuie fie deja hchise. iar dupa ceea. inclinat e tulpina.I 1' I t r u a putea fi transportaji rnai simplu. UdaTi planta abundent. atenti si nu rtimhna goluti in jurul plantei $ aranjati bradul s?i stea drept. apoi planqi-1 P nap f d ca partea superioarl a acestuia d fie l a nivelul suprafepi solului. . 6 . acestea se vind la prej rnai ridicat. in direcfia vlntului. apoi mulcei solul de ling2 baza tulpinii. C u m p h f i lntodeauna hrf& s 3 i n g m a s e . Rareori se ambaleaza i n material plastic.REA Al Tufee cu bdot depimint sunt costisitoare. e v i h d rhirea rtldwlor.5 bine solul. Plantele cu balot de p b h t mare se transport5 mai greu. Tufele cu r ~ d k i n a P n balot de p h h t au rnai multe r&cini absorbante d e d t cele cu ddkinP liberg. De obicei balotul este protejat cu sac de acoperire. Sapafi o Inainte de plantarea bredului groapa de marime corespunzapunefi pqin amestec de pamint in groapi. astfel ca balohll toare ri amesteca$ipamintul cu compost 5 lngragmint. ' Infigeji aracul linga radacina. 1 Sacul de acoperire protejeaza balotul ridiicinii. I n general este fabricat din material organic.rzaleele v q n k verzi se vind I intotdeauna cu balot de I 1 deoarece prin frunzele vesnic 1 verzi are IOC o evaporare con' tinuti tot timpul anului. Acesta trebuie indepartat doar cind planta este arezatii deja i n groapa de plantare. 2 ~~ 1 & cu ddlcina in balot de p h h t . h a ' prezintinenumirate avantaje. care cu timpul se descompune i n sol. liingii balot. hbqlii vepnie wca's~nr oom crr Woe& ~&&s nid. astfel acestea se PnrZdkineazZ rnai *or.Cu d t planta a t e mai &st- Udafi abundent b a l o d de p h b t . indepartafi-le cu IDEI PENTRU PLANTARE P e r i d oprimii I plantare este primham sau toamna. 1 ' 1 Plantare: primavara. Balod speciilor cu S&cinP compact5 nu se imp&tie nici sac de protejare. apoi se tzwaz. Btarii uebuie si fie dezvolq i pi ramificad.. ACCESORII:I D conifer cu balotd-&$mdnt ambalat i n sac de acoperire D cazma CI compost ingr&amlnt organic ~i mineral stimulator de crestere cioian D arac D sfoar3 de cdnepii AVANTAJE $1 DEZAVANTAJE Avantaje. Fiji atenji ca balotul de p i m h t sP fie umed pi compact. Denurnirea soiului p ia speciei figur& pe eticheta plan&. IDE1 . La ~lantare d l c i n i l e nu trebuie I )- - I. deoarece acesta se va dexompune. Ndgcinile se u s d rnai greu. Fiti acoperire. apoi legati-l de lpinl cu sfoara de cAnep5. &d mlul Pnd a t e cultivabil. . La cumphrea anumitor plante vefi primi pi instrucjiuni de Sngrijire. Nu inlaturafi sacul. D& planta n d snport.

?np e r i o d de hr&d&inm. Udqi p h m l s abundent ~i qlulat. special tufek wgnk w z i se protejwzi de soare CM W i n i a u folk de urnbrire. Formati muguroaier tn jurul tulplnii soiurilor rnei wnnsibn^iesi ~1:qwriti zone riidPcinii cu c m i .T d e cu balot de p h h t recent piantate cu cornpast. dezvokarea buruienilor ji I I h regiuni cu tmpmeturi d z u t e primlsvstra este periorlda 1 op€in4 planarw ace* tufe. respectiv cu @nza de d n e p l Tmbibatz in lut. h ulpina copacilor mari sau e prote a tufelor sensibile s fmpotriva evapodrii cu ajutorul unui strat de paie fixat cu gnur. Hartta$itufele cu balot de p4imant lnainte de Tnghearea sdului. I A . Cumpirqi W e k In unmfi dcr specialitate $ plam$i-k c4t rnai urgent. T M N A Toamnia este periwda altemativa de plantare. frunzi2 uscat sau xoa$ merunfita de COW Acest rnulci protejeaza sslul de uxarc qi Tmpiedicz formarea noroiului.

care a ten ueaza' sa u rejin considerent zgom otul strkii. .L CUNO!jTINTE FUNDAMENTALE Z i d protector verde Card viu de aten uare a zgomotului i nconjuraji gridina cu arbujti.

cu a&t atenueaii rnai mult zgomod. spre exemplu h n d e Crete ale d n u l u i (Mbumum a d t mai mult este capabii sii atenueze zgomotul. Acoperili solul go1 cu scoaqi de copac miiruntiti sau paie. Caracter compact. care asamblate mt forma un zid de niltimea dorita. Plantele vqdc vemi. unde se pot dis. Daci sold este compact. batic. tunse. asigura proteoie fonic? iarna ~i vara deopotriva. cu * ~NAINTE DE PLANTARE --- So1 reaviin. Frunzigul arbugtilor cu t. dar cu Igtari gi ramuri dense. respeciv cavitifi. Gardul viu parfhmat de liliac este esteticgi atenued zgomocul GARDUL VIU OPTIM Luafi h considerare caracteristicile enumerate mai jos. Din acest motiv cei mai mule dintre oameni se s i t protejafisi resimt mult rnai pugin efectul deranjant al sunetelor d a d se aflii In spatele unui gard viu inalt.. Pentru ca gardul viu sa fie uniform ~i dens. Informa$-~ temeinic inainte de cumpikare. care reduc zgomotul ~iinfiumuseg& fldina gi imprejurimile. Cu dt un gard viu este mai lag.egitire2 solului. . D a d fldina sau m a se s i t u e intr-o stradii aglomerad. A l e arb+ !ICRlTERll LE SELECTlEl P L A N T E L O F i. c r e s h d liber absorb mai mult zgomot d d t gardurile vii hguste. I SUGESTII PRlVlND PLANTAREA GARDULUI VIU - - - - PROTECTIE F O N I ~ Fnu+ul arbuptilor f i l m sunetele gi zgomotele.>. printre ele ilexul ~i rododendronul.* L Plante ve~nic verzi.. liduri de proteMc wlicii din plante. l i m h mult timp pe pland p r o t e j d contra vacarmului si iarna. &nagi fundul gropii. cumparati exemplare cu ramificatii dense. Un e k t izolator mai eficient se poate realiza prin garduri vii cu frunzisul la :veld solului. Dispozi+ fiunzelor. rnde nu exist3 spatiu necear Dentru un aard viu VOIUnines.. sipati un $ant de plantare cu o lirgime de 60 cm. Amenajafi in gradinile mici. pot atenua de asemenea zgomod. socul zi liliacul runt antifonice preferate zi de albine zi pasari. dar ocups insi gi mai mult spagiu. hune plante viguroase pen(lante. Ameliora9 p b b d cu compost ) si tngrii@m%nt artificial complex. . Plantele veznic verzi. mai ales in perioadele de vari foarte Mulcirea solului.ca loc de odihni Cu ajuto& gardurilor vii pot fi ~ i nte u fa distanfa' de gridini zgomotele neplicute. Eficienp filt&ii este diferid de la plant5 l a pland. respectiv acelea ale &or h n z e I . = I Gard vio tiiot &ora le puteji asigura condigii corespunzitoare de lumin5 si sol.. a v b d o adhcime de dous cazmale. Este deoasebit de important5 pI. . . ~randafirul 5211 . Folosigi plante care nu sunt sensibiie la gazele de qapament si la sarea de pe striizile cu circula~ie intend. Plante adecvate pentru tuns. alege+ plante cu h n z e d t mai mari Si frunzig dt rnai dens. I.. Efectul de reducere a zgomotului este direct propoqional cu densitatea frunzigului. Pe cele nai multe elemente se afla )Zit$ igind in relief. in magarinele de specialitate se giiesc diferite etemente de onstrwqie. & loc de fiunzeaciculare h m i g compact. Lirgheagardului viu. Formati gard viu ingust zi tuns din carpen sau lemnul-ciinesc. Astfel impiedicafi aparitia buruienelor si mentineti solul reavin.lunze dispuse vertical f i e departe zgomotul strizii ca un scut de apkare.. Gardurile vii netikte. avind frunzis ~i iarna. in primii ani mentineti uniform reavan solul plantelor tinere.. m a s h d sursa zgomotului. Plantati rnai dens ca de obicei. tiratoare sau cu plante cu radacina libera. Efect natural. dA. - Plantarea in rlnd.~ rhyridophyflum]. Plantele cu un frunzig rnai rar. Densitatea fiuaze4or. spre deosebire de gardurile vii cu baza dpinilor golass. S5pafigropi de plantare cu diameuul de 50160 cm. <-'' .. Cu d t sunt rnai mari frunzele. in container sau cu balot de pimint pe radacini. deoarece gardurile vii cost2 mult p i sunt plantate pentru lung timp. Zgomotul este perceput in mod subiectiv. pBh d::.

sol bogat i n suhtanp nutritive. b r i crem. purpurii sau vio- lete. puternic ramificad.fiuctde q i i iulie. l n t m n t i a este necesarii ?nprimul rand la gardurile uqnic verzi. vqnic verde. nu-I tundeli soare. locuri pmcejate. % Jcele care sunt verzi numai ~ara le putei taia la s#qitul lui ldepilrtaarea rilpedi Scuturati sistematic repacia de pe ramuri.. dad nu este necesar. sau umbri. iunie zi. dori @w inflorire in marde-aprilie. ISBN 978-963-86092-8-1 J .. q n i c wde.Gard viu de atenuare a : Plante de atenvre a 7~0rnottrllri PLANTA I ~ (xh f ) k q & u m . mxid penurnba locuri pmtejate de vint. se ptcreazd penm tuns. hhmqte vara. cu humus. I LaRNA JARA T1i4 Executqi taierile gardurilor vii.--. cu h. :ertilizati gardul viu plantat mai levreme cu Tngr%$Zirnant organic ii compost (dreapta). flori dbe.?r$e &de @&I I Syringa wkds. c o r d densi.Morqte Zn mai.penumba sol . nu-I tundefi acid.. la n m i e . abiitate. infloregte 2n mai-iunie. nu r macurizai d d t h praenp unor p h t e polenizatoare C 2-8 r n .. sol cu humus g i acid. e . sol &ar.. daci nu a t e I a h V i rh~ophYUulll. la inceputul lLli wgust. 1: 3-5 r penumba locuri protejate de vht. I h&mp tn mai-iunie..infmnqte vara. perrtru a preveni WPWea lor. Znd@na~ p. se pretwzi excelent pentru NllS I ngri r~re tot an u! PR~MVARA Plentare rlremt? potrivitii pentru plantare. sol cu bun5 permeabiiate. d a d nu a t e necesar.. f m q dens.dad nu ate necesal i: 3-5 m nu-l tundS. c a l m . h3-4f-dm. dm. f n f r q t e 1 mai-iunie.twici w71usavacura. iar cele vgnic verzi s e taie numa1In august.flori a h .

.

idicaji-1 folosind placi mai groase. Folosind obiecte colorate puteri intrerupe monotonia gardurilor vii. asezati-le pe se asorteaza In stil #irnarirne cu suport pentru a fi mai bine vizibile. Obiectele tn culori deschise invioreaz5 colgurile intunecate ale grzdinii. plantele solitare sau in grup. deoarece prin aplicarea mai multor obiecte marcante acatea-si vor pierde din valoare. amfote. I I I Flori de-a lungul aleii din p"dinb SUGESTII Accesoriile gridinii sunt intotdeauna elementele decorative speciale. I ELEMENTE DECORATIVE Accesoriile de grgding sunt acele elementele decorative ale gddinii care focuseazi intotdeauna privirile. adiipiitoare inalte pentru p~sisgrc arborii cu form5 frumoas5 sau plantele agiij5toare &$irate pe stdpi ~rezintg diversitate intte straturile acoperitoate de sol. apoi pregatiji un postament stabil. deseori. Obiectele construite. Chiar 5i plantele pot reprezenta elementele decorative ale gridinii. gardul viu cu frunzi~ autumnal deosebit. tate intre ele vor indrepta atentia mediul. Aceste obiecte atrag atentia ~i I n sine. plantali. au un efect calmant in straturile aranjate variat sau compuse din diverse flori m5runte. banci. ALEGEREA LOCULUI OPTIM In gddini. statui. insufle~esc p a r d gr5dina. 4 Punqi planta O n ciubiir doar c8nd i-ati gasit locul definitiv.decorurilor din 1 Folosind accesorii decorative pWdina devine mai sofistiati. In griidinile mai mici a t e suficient5 accentuarea a douii puncte. sunt costisitoare ins5 foarte impozante. In aceste puncte merit5 qezate obiecte ornamentale vizibile. de exemplu un copac cu form5 aparte. Alegefi un obiect dec~ativ ce Obiectela mai mid. Suprafefele omogene precum gazonul. straturile cu plante lemnoase si flori. pofliunile de gradini dir spatele arcului de suport Executafi un postament stabil folosind plici de piatra. Elementele cu suprafap mare. Urnpleti vasul cu pimant de flori. statui din piatd sau lut. Obiectele verticale coloane. . Dace vasul se afunda prea adinc. sunt date acele colpri care necesit5 elemente decorative. l n s i acoperite de I3 ' I . cimi~ir tuns in form5 sfericz sau o adiipstoare ddgu55 pentru piisisari. Capgtul aleii atrage . Colprile tainice ale griidinii pot ascunde surprize interesante. de exemplu o fSntln5 artezian3. plantele perene atractive sau florile exotice in ciubiir. precum Pitrele de pavaj ~i florile planceasul solar. ca pergole. Alege~i aceste obiecte in conformitate cu stilul ~i plantele grgdinii. apoi udati planta CCESORII: R ceas solar R suport O flori anuale D plantator CI pietre de pavaj -# elementele de cadru. pavilioane sau umbrare de trandafir. 2 Stahlie & mijlocul stratului de flori . trebuie accentuat cu un obiecr special. 1 Pergola sau arcui urnbrarului pot fi ~i ele accesorii marcante ale gridinii. Elementele ornamentale.si el privirile. de aceea trebuie alese cu multl grijg. vaze sau bile mari de piatr5. Astfel de locuri caracteristice sunt centrul unei rond sau intersec~ia dintre doul alei ale grpdinii. gradina de zarzavaturi sau straturile de flori devin mai interesante daca se prelungesc divizlndu-se pe vertical5 prin qezarea in mijlocul lor a unei vaze aSezate pe un postament sau a unei coloane acoperite cu plante ag5~5toare.

. dupa inflorirea plantelor. AleWg 9 c i i $ l r i kdin gr&- din3 se pibtreazl frummse prin Tngsijire corespunz&toare. ca Suprawa acestora sil rgmln3 curata. Amenajarea accesoriilor mobile In tirnpul verii poate constitui un element rnarcant in gradina o plant2 exotica in ciubar. . Alegefi perene decorative tot tirnpul anului sau amenajaji gridina cu plante variate ce lnfloresc primivara zi vara. Arbugii din jurul elernentelor decorative pot f i tun$ in forrna doriti dacci ace~tia acoperci elernentele rnarcante ale grhdinii. arbu~tii ~iarborii (sus) cu frunzigul de toarnna intens colorat devin atraeia gradinilor.cu griji florile plan. tate ca elemente ornamentale. Greblaj regulat aleile acoperite cu pietris. Arborii ~i arbu~tii ve~nic verzi acoperiti de zipadi. TOAMNA Prelungirea sezonului Toarnna. un obiect din lernn vopsit colorat sau o adapgtoare decorativa de pasari.. statuile Tnzgpezite ~i hrcinitoarea de pisiri tncdnti privirile. -r Grcidina de iarni poate f i de asernenea atractivi.. . Pastrati la adapost obiectele sensibile la Tnghet. k o a t e j i iarba ~i buruienile dintre pietrele de pavaj ~i borduti.1ngryire tot an uf Y Inqriiiti . (il 111 PRIM~ARA Planificdre $i plantare Pregatiti elernentele decorative durabile inaintea inceperii perioadei de cregere a plantelor. - : ~ ~ y ~ - ISBN 978-963-86092. Plantali arborii ~iarbuztii de indata ce parnantul devine cultivabil. Putefi prelungi perioada de Tnflorire inlaturdnd regulat fertilipnd florile ofilite ~i solul. capsulele seminale ale plantelor ~i ierburile elegante ce strcilucesc de chiciuri. suprafafa inghelati a lacurilor. 1.

.

Multe specii i ~ddezvold i florile deasupra apei. Ducefi i n locuinf8 platele sensibile la inghef. Solujie adecvati pentnt cultivarea plantelor de a p i pe JHrrnurile abrupte. in funqe de m3rimea acestuia. iarna se restrsng. abia vizibili. Urnplefi lada cu pgmlnt de plantare. Multe plante de apa. Solufia este adecvata pentru plantarea nuferilor gi plantelor proliferante sensibile la inghel. i n care plasafi plante de a p i sau de rnlagtini. irnperrneabil. b 14umeroasespecii se pot hmulfi cu ugurinfi. frunzele li se ofilesc. IERNARE Speciile rezistente la Pnghef se pot Iha in lac pe durata iernii. de Indas ce s-au hradicinat. Arnp1asa. Fertilizare. planta hiberneazi prin riidiicinii Si rizorni. deoarece produce rnult oxigen.Podoaba b Lacul de giidini d e h e un lac adeviiat datorhi florei sale acvatice. Rizomii se pot diviza cu un cutit a ~ u f ifn t perioada de odihnti.i vasul intr-o indpere dwroas?i. I PLANTE Se pot distinge trei categorii de plante: Plantele cu frunze plutimare se inr&cinead pe h n dul lacului gi Qi l a m e d spre sup&@ pe tulpini lungi. Inarifele autentice trGesc scufundate in ap& o pane a rZi&cinilor se fur& I n sol. ririfi plantele proliferate excesiv. Speciile p i soiurile sensibile.insula" s i nu fie deplasati de api. unde apa nu Lacul de g r i d i n i mare hgheafi. Punefi i n an5 anticonaelante. V a r a . Nurneroase specii i ~dezvolta i rnuguri de iernare. Prirnivara ~i toarnna. Fnclinate. ExiG pericolul unata. feritz de ger. astfel toamna pot fi extragi cu uguring. 1 I k N exotic afituri de 1. Legafi cu franghie plantele subacvatice de o piatri gi aruncafi-le T n apa. Confeqionafi o ladi de plante din lemn de esenfa rnoale ~i ciptu~iti-o cu polistiren. purifid apa gi irnpiedid proliferarea algelor. rHrigi-le din d n d in d n d . . Nu Srire. Fertilizafi cu rnisurs. Primivara. Aveji grija de fixarea coresounzStoare. Plantali nurnai i n zonele profunde. Inariple plutitoare nu se &ead P n sol cu rgi&cinile lor rnai rnult sau mai putin d a voltate. &rZ a vatarna radgcinile plantelor. arnplasafi-le i n zonele profunde ale lacului. i n psrnlntul fiecirui coy infigefi d t e o baton de i n g r i ~ i m l n t . I I I I Fixare de pietre. care se pot despaai de planta-mama. de la apa de m i d a h c i m e ph15 la zonele cu adincime mare. Amplasari ghivecele in zonele cu apa cea rnai adhnca. iar pe cele rezistente.. Plantare i n buzunare de plantare ~cufundaii lada i n locul corespunzitor. cu cujitul sau cu foarfecele de gridini.iptuca de w " de grading rnai rnici. Pentru ca . daci rnonotonia a p e 1 proliferlrii buiwe! este punctati de insule plutitoare. Din d n d tn &d. Srurtaji cu cujitul rizornii prea lungi. in perioada iernzrii trebuie scoase din lac. AceastZ categorie de plante este foarte important5 pentru lacul de grading. lernare. de exernplu anurniri nuferi exotici. florile gi fiunzele care plutesc pe ap2 Acestea cresc p a t e tot. Plantan in coy cu dptujeall de folie. ti plantati piaile Bnt special de lac. Prirngvara urrnPtoare inverze~te din nou. Divizati trunchiul ridhcinii cu cu#itul sau cu cazmaua. Alegeji plante rezispoate oferi o privelige rnintente la inghej. Plasagi cogul intr-un vas mare cu apa. in care cogul poate fi scufundat in apa phna la rnargini. prefersnd fn general zonele adinci ale apei. P n mod asernanstor celorlalte plante perene.Pn lacurile Plantare i n sol. ci plutesc liber la suprafafa apei. Unele dezvolti stoloni. ancoraji-o de o piatri grea legati de lads cu o francrhie de nailon. riiriji plantele. Plantagi-le intr-un w g cu gratii. Astfel nu vor f i deplasate de valurile a ~ e i .

.

! . I Plan tele ca'ja'ra'toarepot inbumuseja orice colj d gridinii.FUNDAMENTALE GRUPA 5 Decoruri de povest~-~- PIan te ca'ta'ra'toare I * .

Plantele c8flrStoare cultivate pe terenuri In pant& deasupra zidurilor de sprijin. Plantele ve~nic verzi. plantele cafaratoare funcfioneaza ca paravant si asigura o suprafala verde de acoperire. O pergola. acoperita de o . de exemplu. Aceste plante reflectii de iedera necesi~ penumbd sau minune schimbarea anotimumbrg. nici cu flori. Cele vqnic verzi. folosi ^inscopuri multiple. Avqi P n vedere gi pildii iedera sau rotunjoara. Cu timpul ei se ramifid La degerea plantelor $. Pentru Vqnic verde sau verde o dezvoltare frumoas5 vara. . Put* awperi cu flori ziduri mai pupin dtoase sau p u t 4 aidtui o pergok romantid. Pmbrad o f r u m o d mai firav2 d d t arbqtii d@r%. ce nu acoperi complet suportul. ele nu corespund totqi chiar oridrui pl. Majoritatea plantelor trandafirii dj5r5tori au nevoie ciifiidtoaretoarnna igi pied de un loc insorit ~iaerisit. Plantele flori abundente sunt totdeauna aeriene. apte d pan5 prim2vara ele nu ne excelent gi protejed contra suporte greutgji hsemnate d e l e c t d nici cu frunze verzi.Plantele d w t o a r e cu cu ventuze sau cu rfidilcini potrivite scopului. m de exemplu timp de ani de zile. De rep12 aceste vip sdbatid sau hortensia plante sunt de o constitujie japonez. . Acoperirea gardurilor. Degi plantele dpiitoare se pot Spectaw1 romantia dicina violeti ca'pirati pe zidd case. din netnsemnate sunt valoroase turi. mascheaza. P n schimb se oot cultiva bine P n ciubere. Ornarea arcadelor sau a per. Soare sau penumbd.bqtii d w t o r i sunt frumoFichiar d a d sunt bkdni. est@ extelentti alegerea de plante c&@r& toare anuale. planti cafaratoare cu flori. fiind verzi numai timp ce hortensia j a p o n d gi vara. si le mascheaza Tn acela~i timp. Plantele cu stoloni sau dj5rStoare anude trebuie cres. aspectuos. care In cazd arbqtilor serninte. Anuale sau perene.spectaculoase.he$ mult ~i necesitri suporturi seama de cerin~ele acestora. tori.( toare orice gr%hn2 poate deveni ferrnecikoare.hains de toamng. un spalier din fier forjat. acoperind partea superioari a zidurilor. foarte solide.Cea rnai frumoasg parte a gridinii Plantele &@toare sunt FOLOSIREA PLANTELOR CATARATOARE rI DIVERSITATE Cu ajutord phtelor &$id-$ . Trandafirii cifaratori crescuti pe arcade sau pergole confer2 suporturilor un aspect idilic. Altele. ca de Suporturi.5. deoarece cresc pe vertical2 gi ocup5 pu+ loc h straturile de flori. iedera M U hortensia japoneza. De toarnna drziu prin frunzipl lor: ele amperg trebuie sg fie stabile. Pentru awperireafmbrhcarea zidurilor. vor atarna elegant. A. golelor. Cele cu flori cele tWtoare necesid suporcute P n fiecare an din nou. I ! Copacii Mtr1ni renasc daca sunt acoperifi de plante dfaratoare. Sunt cu deosebire recornandate sorelele. d n d u i . lonicera gi hameiul ornamental. asigura zidurior o haina verde tottimI pul anului. Pe pergole sau pe spaliere. Arati nemaipomenit. E k se cuRiv5i usor din seminte. Caracterul neestetic al gardurilor de sirma sau de lemn poate fi mascat daca pe ele se cultivi clematis sau alte plante cataratoare. felul de suport potrivit plantei iarna fac grHdina s3 renasd. Platele dtMtoare sunt ideale P n g~dinile mici. Face@ economii I Pentru un spectacol re'lnnoit an de an. . ca de pilda clematis. spre exemplu rotunjoara sau iedera. Protecfie contra vanturilor ~i acoperire. purilor. extingi gi grei. impinzit de o plants cu o crestere mai rasfirati. In frunzele. apara de v3nt si I ofera o privehge frumoasi. Plantarea lor va fi r e q i d doar d a d dege+ plante PodoabZ de flori sau de zidurilor se preteazii plantele fiunze. date.

eard: drept r e r n ti e suficiend ~i sirma. g a i o e n e . violet. i: 5-1 . roz. pwpwoIar.floriie netnsemnate traversed nuanre de la alb la . frunze Glicina violed (st@Fd Wkte& sinensis. - I 1 O IMP ABIIMP SRL RO-P-02-10-047 ISBN 978-863-86092-8-1 . planti adem& pentru sup& ' mori L. q i i . soalier. dbastre. planti adecvati pe pergoli. tox~c. cordiirme. pianti adecvati pe pergoli. frunze ustare. ~ l n . pland ademti pe gard. r~orile albe. planti adecvati pe zidul casei sau al gardului. flori portocalii sau galbene. frunze ovale. parfumate. zid.. florii nostime. fd pentagmale h b d tounn?o doare sducitogm pkn6 specrr de Lonlcera. m E i . i: cel rnult 5 rn iulie. fruct rogu. de nrlove dd&$ violcr&Eti~ hfloresc din aprilie p h i h mai. inflorqte drn rulie pini in septembrie. frum lucioase.h. p u i p m t compuse. plant infloqte h iulie-septembrie. papilionarc. frunze crestate. frunze cordrforrne. florr galben-alb sau rop-stacojiu. pe trunchiuri de col cagri de I. Pnfloresc din iunk pini in iulie. 1: 20-200 cn Quamoclir lobata. Canlpsis radicans. .aspectuoase DESCRIERE Cardiosspermum hdicacabum. din flon abe. f . culoarea tloriior variazi de la portocaliu la alb-gdbenru. flarile albe. I mari I I I 1 Hortensia japoneii Hydrangea anomda ssp. inflorwc om lunle pin3 in septembrie. diqonal-opuse. Laxhpsowrdru. spalier.A n e w.

a~t3oq 1j asto~sn3 ap sn dsa u e .*asto~opn aim~sqns astoJaurnu u.

doarece majoritatea substan- 1 L&a$ ceapa sn' se uswela marghm6f1pnrlni !elor nutritive se pot descompune. 8 8 -. i n loc racoros. yi unele legume rididnoase yi tuberculikre ca de exemplu ridichea.Legume proaspete. Pana la recoltarea d c seari planta folosege azoti stocat anterior. Nu ILaG la soare legumele d e s e . astfel se descompun mai mulfi nitrafi. care se fblosesc in procesul lor de nutrifie. s t fel consurnhd legume pi apa potabili nitrajii pot ajunge in organism. sfe. srisit Si ferit de inghef. iar cartofii au concentr@ie s d z u t i de nitrafi. &lia ~i feniculul. mr PROSPETIME DURABILA ridicinile absorbante responsabile pentru se rup. diiunatoare &itil*i umane. Recoltafi ciip&hile de vans cu cotor ~i rsdicini. a d sunt zemoase p i moi. - -- . Majoritatea legumelor se recolt-' inainte deinflorire. Tiiafi nervura principali a salatei yi reducefi astfel confinutul de nitrafi al plantei. fn cazul salatelor se recornand2 adunarea acestora doar inainte de consumare. morcovii gi Teiina. -L A . adunafi seara plantele cu capacitate ridicata de stocare a nitrafilor. Pastrafi I k i l e i n loc rgcoros. ostravqii yi ardeii. iar astfel legurnele culese au confinut TndepHrtafi prin rgsucire frunzele morcovilor. IDEI DE RECOLTARE Perioada optimii de recoltare a plantelor legumiwle. legumele de primagi t o au o concentrafie mai ridicad de nitrat d&t cele de vat5 p i este difkri6 @ cap9ciratea de sto care a &ritelor plante. nu mai fertilizafi solul. Datoritg sto&ii indelungate in loc dduros a legumelor sau in urma digestiei. Multe legume ins2 la aceasd data se lemnifid pi 4 i pierd gustul. precum royiile. Culegeji dimineap devreme legumele ce se consumii proaspete. Cu 2-3 siptimani Tnainte de recoltare.I cla ro~ie. Datoriti soarelui plantele folosesc nitrajii la producerea proteinelor. uscat. la fel legumele ce dau fructe. - -q . care wrespunde cu momentul maturkii seminfelor. in perioada de davoltare. apoi indepirtafi ptirnantul de pe radacini. iar dintre plantela Deoarece T n timpul zilei plantele folosesc o anumitl pistiioase mazerea 5i cantitate de nitrat. apoi ayezafi legumele R lazi cu sol umed. Stocheazi mulfi nitrafi ralaa. Excepfiefac doar plantele legumicole ale &or fructe trebuie culese la maturitate deplini. ~ -a Pktrati solul uniform umed. . Confinutul de nitrati al verzei pentru cipifani. preced5 momentul maturidfii biologice. 0 parte se acumukaz3 in plante. Cqterea cantit&$i de nitra$ poate fi cauzad de numeropi factori: b perioada diferit. AtArnafi varza de cotor. nitratii se transform5 in nitri~i. crocante - Cef mai important aspect al recoI&ii este alegerea perioadei corespunzaUtoare. iar P n anumite cazuri se produc derivate azotoase. Pndepirtafi folia de acoperire cu cel pufin 4 saptamani Tnaintea recoltirii. dovleceii zukkini. Legumele ce pot fi depozitate pot fi pLtrate timp indelungat da& nu au fost culese umede. sau ajunge i n apa freatid. de dezvoltare a plantelor fertilizarea excesiv3 cu fngr+amint pe bazii de azot ~icantitatea m i d de soare in perioada de davoltare provoad acumularea nitrafilor. in !general. G d i f p m w p ~i-zw~tsr + Uxafi mapa Tnainte de Tnmagazinare. spanacul. I I I I Pegiolul acumuleazi forte mulfi nitrafi.- - . Astfel legumele cultivate in serZ au confinut mai ridicat de n i @ de&t cele crescute i n aer fiber. Au confinut mediu de nitrei vZimasele. Tmpletiti cepele sau agitati-le una cate una i n loc ricoros. mangoldul. CONTINUTUL DE NITRAT1 AL LEGUMELOR Din azotul asirnilat plantele produc nitra$.

vulgaris w. dovleceii mai mari $i florile mascule se consurni .. scoate~i ceapa din pimint cu furca de indad ce frunzele inl apoi uscalo dteva zi*: impletit funii i atbna+k in haerisit .<.~ 6 0 9 2 ~ . capha " :mbr .-. si umplute Raphanus sauvusvar. bqi wadn. Beta +is a. _. exulentum. v u l * . sd9-1qlnainudc m l t a n &ti gold cu fma. aduna$ rcgulat tuberculii cei mai mari. q. Gali inflorescenlelenedeschise Tmpreunl cu tijelc dc 10 an. culegeli rofiile veni inaintea primului ger 8i puneti-le la copt in c a s i saladdec&pi$bilil h & v a r . m n d i h scoatefi sf& din p h ? n t c u furca.. crispa.poau fi d e a t des d e m m la d a MOT apar cpnnciniiu m i - . hue m n u ide nkip ..deoanre d~411 l e m n 4 gi searb B ~ i c oleracea a var.de au ingdbenit 6 rau uscar. recoltali fructele Gucindu-le de pe peduncul doar cind sunt deja rqu-inchis.Tgume hdrrigitp 1 PLANTA 1 DESCRIERE mangold (sfecl p t r u fiunzefi P~o]) Bera vulgaris ssp.v ( * ) d ro.. adunad ortonl d n d frunz. h loc r i c o 9 . )*c f&he Cucurbita pepo var. stivus. &a+ planta d n d hunzele acesteia ating h $ i m i m g dc 15 cm. . y l tuberrum. scutimp-le dc @ht. iralica. I pa. la una din tipurile de salad de foi se culeg doar frun7. p tru depozitare Indeplrta$ frunzde exterioare gi p&trali-le pe cele interioare. nu ha+si c& prea mi. momv (sbgaj I ' Dgucus m a q. giromontiina. RO-P-02-10-076 ISBN 9 7 8 . cealdti poate fi tiinti in repetate dnduri - (sdnga) dovlecel-zuMdLLl Iyw. vreme uscati adunaii cartofii cu grijl cu furca $i pbtrati-i htr-o pivnitl dcoro uscad qi intunecoasi cartor (st%$ -mum !I I Q IMP ABIIMP SRL s f d a rqie . se p l t r d partea interioad pentru a se davolta in continuare. pa ' t q i sfeclain nisip umed.4 panca ceo& h w u l rnangoldului m t a t recoltap M e gi +ul mtiouu - I Salata de foi Lywpensicon esculentum var.de exterioare. ~ O ~ e ~ & & $ c o m d c l l c u ~ ~ d a t H de gheag $ +ra go& himtie d e ~ ~ o l e r oompld ea a plank Lacruca satin var. p m depozitare rupqi finuraeie $ pun* morcoviitn loc ncc. I Bra ' derau din pimbt.a t h a + vana de cotor in loc ferit de tngk . Gali roadele c h d acestea aring lungimea de 15-20 cm. de culoa corespunzitoare.

dad le conservaji prin uscare min unatele culori ji forme.CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 A B uchete ji compozitii PLon uscate • Pu teji salva pen tru zilele mohorite de iarna' hrmecul florilor de vara'. .

ce se poate aplica la multe flori perene gi v h u c e . Substantele de uscare nisip. culcati florile peste acejta.ir ornamental Ramurile cu frunzip bogat fi boabele confin rnai mult5 ap2 gi se pot conserva mai ales cu ajutorul glicerinei. cald gi Pntunecos. Frunze. fndep~rta5i fiunzele inferioare. Umpleji cu gel ~i lacurile pe fundul unei cutii etan~e ramase libere. iarbacanara~ului (Phalaris canariensis) $iiarba-elefantului (speciile de Pennisetuml Acoperifi tulpinile li Rode c w Plasaji un &at subtire de gel( ~igel. d a d s-au rnaturizat. spre exemplu florile de pai. apoi amestecati bine compozitia.in cuptor sau deasupra caloriferului - I JSCARE CU SILICAGEL Multe specii de iarba se pot usca cu u p r i n g . iar intre 1 un loc uscat ~i racoros si controlafi-o sistematic s8 fie atacatii de dzunatori. borax. nivel de 10 cm. AdaugaJi-le condimente parfumate $i coji de fruae. flori sau h t a r i pot fi qezate gi pe grilaje de fier sau h h i e de ziar. unele peste altele. deseori l u h d forrne bizare. silicage1 . Puneti potpuriurile proaspete I n pungi de hlrtie sau cutii de carton. Florile cu tulpini puternice pot fi uscate gi in v d . dar cel mult o sBpMrndna. Ramln frumoase gi uscate iarba-catifelata (Lagurus ovatus). Fructele fi tulpinile fructifere de reguls. U-ea la wld . limbapqtelui Si wada-goricelului confin inifid p u ~ i napi. Plasafi ramurile i n amestec de apa ~i glicerina (2 pirfi de apa Daci doriti sti uscati fire de flori individuale. astfel i ~pii t s u e d rnai bine forma naturalii. a~ezaJi-le pe o - . Depunefi fasciile de flori i n straturi. Acestea extrag umiditatea din plante extrem de rapid gi noninvaziv. ca spre exernplu frezia. cordateria (Cortaderia selloana). legaji tulpinile cu un elastic si atirna5i-le cu d r ful P n jos intr-un loc uscat. 3 . uscat ~iintuntcos. . far8 tulpina. i Pistrati florile uscate pant la intrebuintare i n cutii de carton inchise. i n silicagel.t PLANTE Aproape toate florile. Florile fiagede. Florile uscate clasice. nemF. Lasati apa sa se evapore timp de doua-trei sap- Comp. picurati pe ele uleiuri aromatice. se contract5 sau se decolor&. cu un confinut mare de ap2. briza (Briza media). i Penuu a le usca. Pentru potpuriuri odorantr uxali flori parfumate. de cele rnai multe ori. narcisa sau crinul. 1 2 DupFi trei zile. detergen~i.sunt optirne pentru uscarea florilor fragede. nati faxiile cu vlrful i n jos intrun lac cald. s c o w fiorile din cutie p peri$ide cu grija cu o pensulG. In acest mod tgi p l t r e d cel rnai bine culoarea ~i parfurnul. a&naji-le cu vhul in jos inu-un loc cald ~i uscat.r cu hortensie. - METODE @ea rnai simpla rnetodii este uscarea la aer. este adecvad conserviirii d t e unei flori sau h n z e in mod individual. h n z e l e sau fiuctele se pot usca 8i conserva cu materiale ~i metode corespdtoare.sor$ m. se usud de la sine. p u t h d fi ins2 conservate rnai lesne cu substanje deshidratante. uscate la aer. Scaiul gi tulpinile fructifere ale speciilor de ierburi sunt deosebit de fiurnoase gi se pot usca ugor.

.

.~3unisurdxa q-11~~ iuri7 . .

Le putefi replanta eventual. Dintre acestea face parte dpgunul si multe plante acoperitoare de sol gi buruieni. Plantele cu crestere b u i a d necesiti m u l t i rnund suplirnentari. nuplanids a m crqtelre buiacti. Ramificawe I l t a r i l o r . Taiafi fundul unui ghiveci din 2 56pali o groapl mare. Plantelor rnai slabe abia le r s m h ganse de supravieyuire alPturi de ele. Nu replantafi decdt pirfile tinere. r Plantefe cu crqtere expansivipot invada repede intreaga gr&h k NECESITATEA CRESTERII Proliferarea deosebit de rapids a ~lantelor se numqte crqtere buiad. ' I PLANTAR€ Tlrl \I45 ~ M P EDICAN I D CRESTEREA B U I A ~ ~ --- ~uiaci CL ghiveci din material plastic de dimensiuni mari O cutit Cl cazrna Umpiefi vasul cu pZmant. Vifa sdbatid. 1 material plastic pentru plantele Scufundafi ghiveciul in groapl. i n d t celelalte plante nu mai pot trsi al3turi de ele. Pe suprafetele mari invadate rapidAdebhruieni celelalte plante incet-incet se sufocs. . multe ierburi sdbatice gi gdbenelele. Zidul w e i ornat de plante Ea'rnWtoare Estari lungi. astupand strqinile gi elirninand plantele tidtoare mai puyin viguroase. bltltorifi usor solul din iurul lor. iarba tibetang sau liliacul violet acopers repede zidurile gi ferestrele. Sunt deosebit de neplicute buruienele. Expansiunea plantelor perene ~i cu tulpini ierboasa cu crestere buiaci poate f i lirnitati prin dezgropare ~i divizare. pentru ca $i plantele vecine sa se poati dezvolta. Plantele cu crqtere buiad sustrag plantelor vecine lumina. astfel se pot Trnpiedica sirnlalu ~i eficient rnaturizarea seminjelorg autoreproducerea. plants ce greu poate fi indepgrtatii. deoarece depQesc rapid prin Ikstari neobignuit de lungi sau vigurogi limitele spagiului ce le este destinat. Alte plante dezvolts lktari lungi deasupra solului. Unele plante tadtoare foarte expansive sunt considerate plante cu crestere buiad. Rkadurile lor apar in numPr atPt de mare. Astfel de plante sunt: urzica. apa. a r e pix fi tepede itwadate L &re o mmenea pliwS. astfel rnarginea s a afle ca sZ se imediat sub suprafafa solului. intr-un alt loc. Vitalitatea extraordinars a speciilor predispuse la cregtere buiad se manifest5 printr-o dezvoltare rapids. STRATEGII Pentru a & b e in via* plantele au elaborat diferite strategii. deoarece trebuie finute permanent sub supraveghere. Udafi abundent. substanfele nutritive ~i spafiul vital. cu rldlcini adbnci. care in scurtH vreme se pot inmulgi foarte tare. Writm a le 'Rnpiedica Din rsdidkina sau rizomii unor plante se dezvolts in permanenjg deasupra solului lktari noi.I . Este extrem de periculos piciorulcaprei. care rnai apoi se inddiicined gi dau nastere la noi indivizi. Extragefi din pirnent rgsadurile provenind din autorepm$ur. 3 plasafi in parnbnt plantele. Exist5 ~i plante ale csror seminfe germineazg P n proporfii mari. care trebuie plivite siptimanal. a m a CBpwte muza pro$'fGiik FiS a h h caurl lacuritor mid. Autoreproducere. Cadrele si bordurile inalte ale straturilor impiedici plantele cu crestere buiaci s i penetreze rafejele lndepirtafi sisternatic partile ofilite ale plantelor.ere.

*I k t k I +I . lndreptali bordurile deplasate. -- I Q IMP ABJIMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 . D a d doriti s i scipaji de grija plantelor cu crestert buiaca.CARTEA Plante cu creptere buiaca' GRUPA5 88 Bordurile limiteazl expansiunea plantelor cu cregtere buiaca. respectiv ramificatiile de listari ~iridicini ale plantelor autoreproducitoare. indepktarea rasadurilor ndepartaji Inca din toamna tlastarele nedorite. care au nceput s2 creascl in urma autoreproducerii. altrninteri 3cestea se pot dezvolta foarte nult pan3 prirnavara. Pentru indepirtarea ridacinilor numeroase folositi-vi de furci sau de sapi. Din pamantul umed se pot smulge usor risadurile. Prirnavara controlaji bordurile. I Amenajati i n jurul plantelor o bordura de limitarc a crqterii. constituind i n acela~i timp #ielernente ornamentale ale grgdinii. I rllele ae dupii perioade~e ploioase sunt cele mai potrivite pentru plivire. indepartati-le din gradins. respectiv tiierea plantelor buiece. apar multi lastari noi dupa indepirtarea plantei-mama. Din acest rnotiv este irnportant s i fie indepirtats din sol totalitatea ridlcinilor. Deseori. Divizati plantele perene de dirnensiuni mari Onainte de nfrunzire sau imediat dupci tceasta. scufundate I n sol ori ridicate de inghet. @ & Control fndepartati din d d L i n 3 Iisarii buieci crescuti pe ramifi:atiile ridicinii. deoarece plantele pot risari chiar si din cele mai mici ridicini. Ririti plantelt :rescute prin auto reproducer^ zxcesiv de dens (sus). Aceasta operatie poate dura foarte rnult. .

.a A aj uims urp apuaiq a3 uelarrf1~9u11i . V . s vdnug 3 1 ~ 1 wva~nd ~ 3 3 i~uSo~n~ ..

deswri formhd rozed de frunze. . I - 1 CULTIVAREA -PLANTELOR BIENALE PRlN INSEMANTARE . Toamna plant+ in locul definitiv plantele cu inflorire primgviiratic& pe cele ce Pnfloresc vara fiind suficient s? le plantaji Scoateti Y n septemhic p k e l e ce inflonsc Mmavara. locurile tente fi simplu de Pngrijit gi pot cu mult soare sau penumbra. fn zone cu temperaturi s&ute acoperiji vara (cum ar fi garofijele de g r u i n k nalba de @ns. tru seminte $iscriefi nomele plantelor pe eticheffi. pier.impiedi& dezvoltarea bur* nilor. Zntre plante anuale gi arbuSti. amestecat In straturi aceste Plantati florile hcnale P n sol specii. care apoi vor tncolti. astfel i n cazul semh%ii timpurii produc flori deja din primul an. Pregatiti un Netezip suprafata solufui cu I Mde a/if~. ' '1 I P3 SemZinaJiseminfele in randuri sau tmprwiindu-le. va fertiliza solul si va denii si legume ofed o privelipte idtr-a&. Pe baza perioadei de lntlorire pot fi distinse dous categorii: cele de prirnavara t k i e (de exernplu Aoarea de nu-mil-uita. Acestea pot f i replantate i n locuri mai spatioase. D a d plantqi de brad. UdaTi cu griji.nu W i toate tulpinile fiorale. Majoritatea soiurilor Y d t m p r w e seminteje T n loeurile corespunzatoare. de plante bienale ce fnflorescprimifvara 3mestecati-l cu compost la ~dlncimea de 5 cm. ve$ admira p h 2 permeabil. 4 Du@ hcdtire rariti plantele prea dese. fi ideale plante de umplutwii Mulci~i solul cu compost P n . de aceea. bine fertilizat. plantele ihnorind doar dupP iernare. Dups ce au format seminje. plantele ce i e r n e d cu ramuri degetarul). ceea ce va Plantate impreu& cu miro. toamna fermeditoarele flori. Pregtititiplicurile penI ?nsarnAn$are:vara. primifara pe cele ce inflorex vara. 6 . SEM~ARE $1 PLANTARE Plantele biendte produc muke serninp.CCESORlk P seminfe de plante bienale P compost P lopati P furca de s a ~ a t Q grebla P etichete. in c a z d unor specii ca panselujele. a ~ u l t erefine umiditatea. piirdutele) pi cele ce tnfloresc primsvara. jurul tulpinilor. Arnelioratorii. I n vederea lnmul@rii. carioca pe baza de alcool ' 1strat insorit. dintre plantele bienale ce se autoZnshhfeaz5 se pret& pentru flori tGate. 7 PLANTE BIENALE Penuu davolrarea total5 plantele b i d e au nevoie de do& p e r i o d de vegetafie: in primul an apar doar frunzele. ransplantati-lein locul definitiv. Semintele plantelor bienale pot fi semihate direct afar5 incephd din iunie. au creat soiuri care se d a v o l d mai repede. garofitele de @din5 sau mixandrele.vsr p ~ k u d . Majoritatea soiurilor prefed Plantele bienale sunt rezisumiditatea uniforms.Ritm bienal de dezvoltare Aceste p l a t e simplu de hgryit se h m u l p c prin seminfefe scuturate. miqunele ruginii. Fixati plicurile pe bete marcatoare BngB IocuI i&m&nfirii. Aflnati solul ~i 2grebla. 5 Degetar Znflorind vara In zone reci fa@ plantele bienale de inghet acoperindule cu ramuri de brad.

.=3 - d I? q g q d a p w eJWF@S4Y w!n p .alakpelw ! ~ J ?a~!ilo3u? J gdnp ~ e ! 1 w3 OZ-01 : ! ! p a j lnlos 'pqwnuad nes mas n> ~ m m p y p d lap! y e q d V r n u~ a b ~ o g u !tarqmq n .peJq ap !JnweJ n3 alazuelc !k~ado3e 'la6 !nlnw!~d ea~!sos ap a$u!euj . lzoi <auaq@ <aq@ 'a~ponulnes aldw!s !mob :easoJ ea~w eu!p:~% ap eqpu I - - un 06-0s: ! !aAnwnu ajuelsqns y l&oq plos !S aqwnuad nes m o s n3 apmol p j a i d !ayqp ap p*u~ a r e q :a!p!-qun! ui a ~ b m o ~ u l ~TW. ! + ur m ' spnq * d Iafqnqop ap luuoj y !ioy ~ u u m i n l p g I aln1asrred - w3 09-oz :I : p a ~ n ! Sp mas nJ qmwl p a j u d p n r m If m n p a~eod x :a!iqmolm ul z q d a!In! u!p arbsogtq :arqoaq n. ~ p x TOM i I w3 0oz-0~1 : ! !punfold '~!liylnlos !f alposul al!inJol pajud !pamad el ! 9 en!qn3 a~eod as !a!mqura~dasul g u ~ d aqn! u!p albmo~u! (&ups) rso!~!m%u-n901 nes '!!So. e ~ e ~ g w 3saJoyuL !~d . rxog !uln"nnr ~ m r d r n a ? ernrrnr r n %rrcvn I n a 7 n r lwrp I& [os m %wqumpas nes a m m a p m ] w a l aho~ut ~ 3WqF nmmJ 3 F F!J9 .n u ..$sodwo3n> lnlos !ii!>lnyy w e n 3saJoljul a3 aleuaiq alalueld .es !$ % x 'qp m m n p d 'aJa5qaqwn ' a l p ~ u nes t y d y s !log my^ myuq p $apqarom u p a a k q q * o p m 3 pps kxqmuad nm auoq a p m o l p a p d p n u e rn !I tqm m o d as :rear q gugd a p m uy $ ariqtw!ou ul a m Amdi q u q: m .)P !bp TOP 4j r ..

.

e~ ~ ~ ~ 1.!~a$!~oy !~n6nw !$lnu !g gzeauedapu?as 'eule! a>!uJa$ndal!Ja!g$ u!~d .~o(ynp!ze a.al!lata~6 !5e>!#!pau'g&nu!$qo e~n6y au!q !eu ehlasqo e -Jgdapul.y~engu~!~d ap ealyolju! gdnp Jeop a y o p !auJo4 $!A!J$o~ a l y n i !iapunl !!r!qopodur~ p d m s u~!9 rn . .g$ese~ lape eleJ!ds n~luad 'amis ul sed un !$wed ad ap !!JWFI el v p dka P .d p dl! -nu+qo a p a p q ns a l .u.$earn a1 ~s!Ipop a m ad 0 a F p0 as z n p!os J O .'adarp ~ ! d ru p a p up a l p : ! d y arapmu u!rd $moaa . .anx-e1ar ap pso1 !i!solod p p o p ewroj aurluaur nes !xm m m u ! ! I ~ J aleod O !S-e nnuad pnue ala~ueld $ ~ 'resa3au g alsa p a .~ ap =Pq amid FW apiyardns m u a d ap apin~dpss .a~w!ldurm~ u urd y S ! p im ~ s !Ialnd 'mru!Opp anoqqurase -ard " ' JOW ! ! J F ! A ! P '!!J~~~!IJE p d m s UJ ~ E X T J -un as S ! 'alq~meu alpnp@ uj a~mmpe pulyau a~p4 -ppn3 al!urpgr8 uj ssa~!nod WJ ! T ' =P=la3"J.$ v n ~ q a auy FUJ a p a p re! 'np -a~aqn!s UE ! S am P P1 .!nlnue 'lp~u!yr. '1- -03 ~ !nads 'al!qeuoT puly '!~oltou! a l ap EzunJJ nes u o p ~ o ~ *gpeiisn~eq !e$ue~a ap a y ~ o p 1 alauloh au~iuau e n~$uad '!!~e$sgl ue ad yo aynu !eu 1' ap !le!el . 'ElOlSa3e - d w eaAe ~ JOA eJeneu!Jd ap ea~!~ol4u? gdnp ale!?$ alalueld .!p!p~e J!!JeUJO ayyJ30d ap Uqasoap J"1!J01p3!U09 9 suns lezuaweu~o ln!njn6 nes elapa! 'eqiue3~tQ lod rep pa^ ~ F S ~ pA d s luns nu T e J p S ! 3==!P-puura? !-npugasnle 'ienue w e l d !ie!gl weep !ie% .

' ..!3!rn azuny :euy FinlJnns n2 elueld !su~~!u~dtuas snxng (J!{!U!~)snxnq 1 .a!taio~d -IOU ~olaiueld e a~euosej ap b!~ado>e un al-!ie[euawe ap alapuni ew!Jd !ienpaja nes 3es ap gzugd u?aieuosej dw!goue s a x ul -pipop ewJoj alajni !ie~nSgjul 'guapunqe au!iuaw a1 e nhuad aieuosej ppedpz a p a ~ a ~ as dp e a alajni ! S !!JoqJe dw!i el Wu! @ ~ald Wa!a VNNVOI n l a y lWVA~NIW FUJI?! ~ J J I '. ' Iolpnpmq p e u a p e !yual a ~ a l i a uI I I (cduys) I a~eoln ap ~ caseoja!d .

.

eare3sn 3 ~ 3a ~m 3 'aqels 'amour ' m!u drip leFaur! '~J3np!Jd .mop PIOS I l e z ~ ~ ~ !JW l~a~ j dna '!" !op ad a p a p $ m o p '!mum u ~ 0/60$ p ap qnur !mu !ie~ -TUgm HS ! b J A 'aJ!JaU!lUj a l ' aP!PeJ alI'aw ]Pap " I Z " : !an-!op el alep8a~ appp myauaq FUI luns p a d UJ .auxaJnap 9 gwd 'araup a p ad <!ode <!ajnI e g p u m mn?d uj a l q p w n ~ u qg ~q dd n!np caseouuraI'arqagq a p m m auureo1 ap p u g h u g Isneda~ ap n!pals uj penlmp y a~eod F q el ap ! i ~ w =!JaTlpUl P F J O P W 1"zR.u !nSnqre a m UJa p m m ul p%zmu 'p!p.pou !nun e~dnseap 'yqo ax4 as eaJa!el.Jo[pou .n! TJaot7q ap !JaF pl!maN adurn ap @unl ~eo!rrad o d e w ~ s onj ~ .!npsnqJe p o p a l w !nSngrt~-aJuoUulap ~ o ! . ! ! m -aur!an o n3 -q1 ad !IOU m p o ~ d !!~anp!~d ~ n apou m !ie~mss ue ~ J O I plndmuly ~ S ~ J O U U m J -gurJn ug .I -UJO:.azun~$ ~npo~d ! e L u nu ale:.1 s al!Jnurar ~ ~ reop nvy!ureJ 1nl!5qs el ay as e~dnsaap TI supp q Iajlsa 'luapma~d p u e un.ug a3TJQTWaP 1PF-aRL aP a .!!U!JqXy euoz u!p lnlos ul sod !ie>asaury'!ielpnsul nes !qqs !!~elspl !ie~ntplul .lrr !9 'p!333-!0p 3PO +ad p d a as ~ a3 'XsnqJe a m a y ap peraloz ~ J T J: u a y ap ! d p p o p axqasoap y 106 '!JOB !9 azuny aseoJaumu m 'wp~aand! I !ou !mq1dlnm mnpcud M mwld lmlruq!pqs m ~ ~ f inp nu sa ~ j -purecmsy . I ~ S nes ~ J $@ul eard !~Snq. m d a ~ d albJ3 s a m a~r@nm !nun ednp F m q a as a p p p d n s wdnmp <3!lqo euneap~olq apaw -m ru auwn ad ~ o l n h q r e Pe!~. -- .~!!JS n3 ale -yaInqaJ1 zauode! ppn8 IS e!lo&ur <s!pmmq bppmld m w ap a m J q m &rmS nu anJau!luj ap ap!pw a p a 3 L -a~d!m3ui nzs ro!.xa]u! a ~ d s pur !i!m .l. UIJ ~ n p o ~ are3 d '~3!msqx m ~ !nSnqre d ! 5 urnmd r ~ ~ m -109 nw gqep aJ!xysq t u ' ! ~ E ..a!uew :a~eoa~:zundsa~m epeo!lad I rn Bll 7 Q " ' - -- OD nes ~~ uoJpuapopoJ n~$uad 10s 0 pu!pg~6 ap a ~ a p e o j ! 6 u a $e!l -TI~ o p o u efipede gdnp .a1!6unle aledpu!~d apnue~ !6ua~3 Z .!IOU ! S azuny aulind ~ u m r UJ ar. 'm OS-Or/ ap =?$Tul m a g !im:na . ' a u y ~ ~ ap~eld q uaxa ~eop !je!gl.

la Tnceputul perioadei de repaus. tiiafi p h i la sol lhtarii sdbatici ai plantelor altoire primivara t k i u . Dupa Intinerire. li&d doar ramuri cu doar djiva muguri.scurtafi anual tofi Ltarii pinull la partea lemno& florile se form& pe ILtarii noi A primivara !ngryire . rnainte de tiieri Intrebati un specialist despre tehnica tiierilor la arbustul respediv. hibiscus (Hibiscus lyriacud)~i cariopteris (Gwjropteris x clirndonensJs).! 8 * - ' lntlc Choenorneles. O IMP ABIIMP SRL tot an ul - _ . tiiali de la r i d i i d ram& bia$ne. tiia$ de la ridicini ramurile b i t b e . o treime din lungimea ramurilor.'RIMAVARA TIMPURIU T d i m plantelor ce tnfloresc vara a n i u Tiiati unii wbu@i. dupi innorire PU cmcutc Viburnumopulw. nu le scurtati radical. timp de 1-3 ani planta nu va produce flori./ CARTEA fn tinerirea arbqtilo* GRUPA5 93 F f gutui japona (stbgal . Mukiii solul cu compost. hliturai de la radkini doar dteva dintre ramur mai bitdne. Anual taiaji max. scum$ ratnurile piid la 50 cm I m i I liliac ---_ed6c toamnei wronarius. -labe sau crmute spre interior. tnsi dat fiind ci3 aceste plante sunt Onci h dezvoltare. __ . fnceputul primaverii este ideal pentru tunderea verzi ~i pentru plantelor ve~nic underea radicali de htinerire.L-. hortensia (Hflfangea piuriculata).- - => PRIMAVARATIWIU ' Tdierl la plantele ce Pnfloresc primdvara Taia$ arbugii ce tnfloresc primivara imediat dupi tnflarire. ' : I . _ TOAMNA T A R Z I U Tdieri radicale de intinefire Cealalti perioadi adecvati tiierilor radicale de tntinerire a arbytilor este cea de dupa ciderea frunzelor. c a de exemplu budleia (Bwddleja &vidii). scurtali cu o treime lungimea elorlalte ramuri I 'I m budleia (sthga) '-'- r Juddeja davidii. Mulciji solul cu compost. slr6e ' ~terimr. I .

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 Prevenire si tratament Uaune provocate de per la porn11 truct~ter~ .

* kt- .

~ol. nes euweol '!!u!>gpgJ euoz !i!>lnyy j a y 6 u ~ el !iual -s!zaJ a!+ g s !!wad e> %!In! !!unl nlnlos eaqJlnlu !# earez!l!vad VMWA .~ J ones J~ qle a!balo~d ap Jells un n> '~ol!!ie>!+!we~ eau!ilgu~ I ' g g r ~ d a p ue l t ~ o x ! t a p ~ .a!&a)o~dJp JO/a/P -eld nes empups !je~nlelu? -!~ajew earerr~dapu~ ! # JJ!@~UJ WMVA'$WlMd u?ale:. qns 'ezelnpuo I euoz !ieue+e!t aJ!Jado>e ap InJeJls!!SeunpeeJengw!Jd weos a~dsu!p eaued ad !q.rs e a ~ e q d e ap azu!eul n p g j la:.n !ew p!lde as eneasdm solgugs !ew au!nap lnwod [ a p e 'gw!~dsap eDeon aJ!nqJ u ! ~ d !ieuylapul 'a!bazo~dep !nl -npJ.unJl ap gewazaJ elel gJnpue>so nes (sns) ~ U ! [ O ~ '!6uaJ> O J n3 !-!ie! .!ua6ozed y !lua6e !Z !Jozgungp sun~zed ne y o -asap a m u? gznzp &eox eunpe e nquad wod qns o !iapu!~u/ .

.

1 De "ndatH ce apare a doua loc umbros gi pratejat. Colectaji serninjele doar d n d acestea pot fi despiirjite ugor de plantii. ca semiharea sii aibl loc imediat dupL colectarea seminplor. pentru a evita tnghejarea rksadurilor. fn acest scop sunt adecvate diferitele paqi ale plantei. fn cazul hmul*ii din seminje patrimoniul genetic a doi indivizi fuzione&. 1 I I Contrar bulbilclr procurafi din couneq. D a d nu le semiina9 imediat. RETINETI Colectare. Lumid. respectiv in . Primavara. Lasafi plantele . Majoritatea semingelor plantelor cu bulbi g e r m i n d sub efectul luminii. Din cauza diversidrii genetice a plantelor provenind din seminje. Cea mai bung solujie este s l cerneji p a t e seminje un strat subjire de p h i n t de semhat sau nisip. Udav cu grijl. Semihaji imediat afarii sau in Aadnijii seminjele ce germ i n d sub efeaul gerului (germinare la rece). este important sa primeasca pufina apa cdnd nu se afla i n faza de crestere activ3.sa se dezvolte netulburat p h i ce inf lor- . Din seminjele speciilor pure se pot objine descendenfi cu caracteristicile speciei. 1 Pentru ca bulbii tineri s3 nu putrezeasci. din plastic mu de ceramic& 2 Presarati m ~ l n uniform w $ cerneti p s t e ele un strat de Erantis: semin~epi Pegumente 1 CALENDAR Solujia optimii este. Seminfele cu germinajie rapid& a d i d pe acelea care incoljesc Pnainte de Pnghej. descendenrii nu seamhii cu antecesorii lor gi nu seamiins nici intre ei. uscafi-le timp de dteva zile. 8i s e m h a d numai primiivara. iar cele ale plantelor inflorind vara se maturized toamna. d a d o parte a seminjelor este semiinatii toamna. sau qezati-le in rhdnitti. P n general. La prima inflorire marcafi plantele bulboase selectate si replantafi-le dupa retragerea frunzelor. Planta nkcutii astfel are proprietsji identice cu planta-mamii. semiinaji-le nurnai toamna urmiitoare. Este o metodii sigurii. D m & Serninjele unor plante cu bulbi germineazi greu. P n general. se h u l ~ e s vegetativ. AfanaJi bine o suprafafa de 60 x 90 cm ti incorporafi i n ea compost $i un strat da nisip. Semin~ele plantelor bulboase inflorind primlvara se maturizead la mijlocul verii. Din acest motiv aceasta se numeste reproducere generativii sau sexuatii. solzii bulbilor sau bulbul. ca spre exemplu bulbii mici crescuji I&@ bulbul-marnii. c pe cale asexuatii. pentru a incolji fiindu-le necesarii i n d o perioadl geroasii sau o alta stimulare dimatid. cealaltl parte Pnsii este uscat%. deseori. reche de frunze rlrifi rhdurile ~i plantag-lein ghiwce individual. briindugele.amplasate la distanfe de 10-15 cm . DupZ retragerea frunzelor. Aceasta este valabil mai ales atunci d n d seminjele provin de la diferite specii gi hibrizi. Ghioceii. Znarma$-va' cu I I D NrnAnt de remanat Oreminfedeplantecubulbi Osita 1 PNMULTIRE DIN SEMINTE Plantele bulboase. I . dupii care piistraji-le P n plicuri etichetate sau intr-un loc intunecos. a~ezafi ghivecele intr-un loc protejat.fnfloresc n umai dupi citiva ani t - - / O ghivece de material plastic s a ude ceramid bulbi. Data dwiti SA le vecieti florile inainte de a P Alegefi un loc lnsorit pentru rhadnitl. unele specii de crin ~i sdnjenei germinead extrem de greu. in hncjie de specie.era.p5stratl intrun loc riicoros gi intunecos. administrafi-le numai cantitatea de ap8 necesar8 pentru ca pamdntul ~ibulbii sa Fdow ghivece curate. r35adurile provenind din seminfe pot avea un aspect exterior diferit. Nivgla# riisadnlta cu greMa. ferit de ploaie. de aceea nu le acoperiji d e d t cu un strat subjire de p h h t .

Rarifi rasadurile crescute prea des de indata ce le'apare a doua -. i n penumbra. acoperiri-le cu un strat subpire de pimin2nt.rrl. rnai ales plantele cu germinatie rapida. Rasadurile din ghivece sau din rasadnita se afla in stare de repaus. Semanafile imediat in ghivece sau in rasadnita. ~i mentineti-le solul uSor reavan.. pentru ca bulbii sa nu putrezeasca. ..-- PrtIM~vAd4 i Semihare 9 repicare Se pot sernina $i in acest anotimp. - ----3 . protejati-le de ploaie ~iurniditate.! I Hiacintoides . Plantali-le in ghivece sau i n rasadnita.. Plantati cite un rasad in ghivece cu pament de sernlnat. ' F hj W-02-1M)85 . V M Culegerea seminfelor $i semiinat Recoltati sernintele plantelor bulboase inflorind primavara. b 'I . numai speciie pure sunt adecvate pentru semhar seminayi seminfele In &adnip imediat dupi maturare. @ IMP ABfIMF N A Culegerea seminfelor $i semiinat Culegefi seminfele plantelor cu bulbi inflorind vara. i: 10-15 cm.kliqte dupi tni a Grin rega -.'IT . pereche de frunze.C 14-30 un.- . 'dorep i n martieapriiie. . .8 - --. Dezgropati din risadnifa bulbii plantelor bulboase tnrnultite din serninte ~i plantaji-le la locul definitiv. id~pa d. Puneti-le intr-un loc protejat. I (dreapta) apiiie-mai.

Prevenirea acciden telor Siguran t Z fn grZdinZ I Proceddnd cu aten* i aplicdnd mLuri preventive bine plinuite. se evita' cu succes sursele de pericol din gridin& I .

.

.

Plan te legumicole in vas I I 1 I I I-:. ' - . . paH cultiva difirite legume p r o a s e pe b a l m ierasa' sau gra'dina de pe acoperif. . ) -.7 h * 1 Aklturi dep h t e omamendi.

3 tati risadurile.** -4 . IpimBnt de flori 2 legume cu cregtere rapid8 'risaduri sau seminfe) % ' L C + $ 7 ~ G P w ~ . Rariji rasadurile cand au atins inilfimea de 10 cm. Amplasati-le tntr-un loc luminos $i dlduros.Avefi grijit a s plantele sii aibii o @be stabih in vas.. . .. neuuljnuite sau pitice. compost cernut prin sita T n propoqie de 1:4.- . . 1 . . : . Alegeti un vas cu o latime daproximativ 25 cm. ' 2 I I . pentru a planta. .Reswctati dis. . pi de aoburi dt: veci. trei tutori la marginile ghiveciului.. s . de salsa. Udaji temeinic. Cumparati rasaduri sau seminte (de exemplu. ! I . Arnestecagi pamantul de flori c. I ACCESOhii.ulul I I ~ b timp cu perio de rodire prelungid. frunzele guseoase pi legumele cu form5 gi h d o a r e interesanre.Urnpleti-l cu un ames+ec format din pamlnt +i 1 de 2 Mtqi la mijloc un rasad de ro5ie. entru Se&@ . pot crqte legume h vase. O l a d l cu dimensiunea de 8Ox25x25cm O sit3 O compost .-. . Multe legume sunt aspectuoase in sine.--&$<&2 .. Pamantul d-iajungi4 piinii la prima frunzi3. Este m q i a l 5 pi k e g corespdtoare a apei Ahge# un ghhci cu irdljimea dg aproximativ 45 cm $i diamebul 30 cm. &He sau plan- Sendnafi sau plantag din noir ca inc5 in cuml anului si objineti a doua recolta. sau vas m d c w u de cammid. astfel ca deasupra sa ramani libera o margine de 3 cm. . p e n m a G dupP 3 1 in vaseje icatea sunt . 3 * I .I ' $ AVANTAja .4 d u d culesul roadelor. Umpleti vasul cu acest amestec.-0 - Toate tipurile de vase de - 1 Intr-un C Q ~ fmplerit. ~ . 11 - tanfele de plantare.Cei ce nu doresc o gsdins de legume.:<*piJ+q TiJtA . ?n &i mriu important a t e floarea aspectuoasii. Ale& plante cu crqtere rapid& cu o producfie mare.. de ridichi de luna).. ferit de a * t. " A %A€. BWtoriti &or @m&ntul$ udati-l temeinic. In regiunile cu climi aspri fooafi plantele i n ghivece de 10 cm. dar se pot asocia p i cu flori anuale ~iplante wndimentare. Selectafi pentru fiecare ghiveci numai planta cea mai viguroasi. FUNTE LEGUMICOLE @ECVATE ji prin s 2 ifi rare.6 Amenajafi-vii o grtiioi d 6 n !' mari dio mai moln vase legume mufticoIorifor&rite. In regiuni ploioase nu ol: tati soiuri sensi :la I rate mate.

.

.

reproduce@-1 prin buMire sau almire. tliei-ianterele 9 introd-i-le durata noptii intr-un vas m S c . Dupi o saptarnana lndepartafi punga. Dad un exemAlegai o plant&-tatis&n& ' toash. Determinanfi sunt cromowmii. REZULTAT D a d po1enkuea a avut succes. hflorind abundent i indelungat. Puneti-o in vaza pentru o zi sau doua.nte. D a d experhenail nu e + t . d t -$comparafi cu soiurile parentale. - O pensula banderoli mica de elastic sau sfoara AMELIORARE Amelioratorii pmfesionipi vor sii creae soiuri de trandafiri foarte s&?itoase gi raistente. gi care totodad rezisd la ger. fnmulpndu-1 plet deschisa. Gadinarii amatori uebuie s l fncrucipzze numai uandafiri sbHtogi pi deosebit de frumo~i. 3 ate I . prin seminp. I POLENIZAREA TRANDAFIRILOR iCCESORII: O foarfece de gradmarit O punga de hdrtie sau de material plastic . Puisi. 4 polenul unui uandafk (soiul-tad) a t e depus pe stigmatul lipicios a1 unui alt trandafir (soiul-mamii). dar s i nu fie cornde ani de d e . Introduceti floarea Fntr-o punga ~ilegati gura pungii. P n privinp aspeaului d o r . fn lurne se e f e c t u d anual mai multe milioane de fncrucigri. La trandafiri. I Norafi datele &crud@rilor Exisd h s 2 pi specii $ soiuri de trandafiri cu garnituri variind de la d o s la opt semi de mmozomi. Etachitati-o. vqi obgie o plmd I a h d cu totul mactetktici.numai dteva dau &Atate. dintre care dup?iperioada de selecfie de Vpte ani . deoarece un anumit trandafir nu se poate ?ncrucipa cu oricare altul. Aici h n d e d d e l e 6 amaerisricile c e l ~ doi r m d a f i r i se contopesc. dar menginefi-i solul uniform reavh. repetqi operqia prin inversarea plantei-tad cu plantam d . Floarea s2 depapasca plar $i w & m 5 caIir. pregatita anterior. Nu se poate defermina & pre&bid care vor fi caracteristicile &mina. provenind din h a cisare d&& h genere. o garnitud simp12 de cromowmi a t e aldtuits din papte cromowmi. Anurnite soiuri sunt mai adecvate f n rolul de donatcur de polen d e d t In acela de -tor de polen. p n t r u a-i Fmpiedica autopolenizarea. Numai speciile gi soiurile cu o g a r n i d de mmozomi similar5 se pot hcrucisa h u e ele. Cele mai multe soiuri de trandafiri de gddin?i dispun de patru garnituri de cromozomi (tetraploizi). Se pot qtepta ~i astfel la eventuale qecuri. I n4 I ' Taiati floarea plantei-taa cu o tija de 10 cm. Depunqi polenul pe stigrnat. Acoperiti floarea. -- 1 ! 1petalele ~i daminele unei flori ce tocmai s-a deschis. pdna cdnd se deschide cornplet. Din scigmat polenul coboad printr-un canal c a p k p b Z la ome. Evitap n e a p h t ca prin intermediul Vg. pudtorii caracteristicilor ereditare ale trandafirului. A doua zi scoateti de pe planta-mama acoperirea. Tnmuiafi ula in vasul cu antere. Stigrnatul uie s8-i fie lipicios.fletimp faza de boboc. a& h u e ei. 2 'Indepartati petalele planteit a t i $i frecati anterele contindnd polenul de digmatul plantei-mama.tului sau a vreunei h e a e polenul unui al &lea trandafk s5 ajun@ pe stigrnat. o floare deschs petalele. dup3 dteva &ptZm&nipistilui fncepe d se iengroap ~ise pr&gu r d deja forma rn5cqelor.I 9 J O C U ~cu hazardul Prin hcr~cipare se pot htruni diferitefe ~aracteristici ale trandafirilor. p ~ I . Dupl polenizare nu mai fertilizaji planm-mams.X. remadndu-se prin nuanfe de culori inedite. Prin canal ajunge Pn owre celula seminal5 bfbiitead d a d Pn p o h .

Extrageti seminfele. P l n i la germinare vor trece siptimdni. Izolafi floarea polenizata cu o hertie sau folie. chiar luni.I Am eliorarea trandafirilor Serniinati seminfele de trandafir in ghivece sau t i v i cu pZimant de seminat 5i acoperifi-le cu un strat de parnant de 2-3 cm.- . De la sf&qitul l u ma1 ~ risadurile se pot transplanta fn strat. TOAMNA R%c~Itarea fructelor Cand m5ceysle se coloreazi In functie de so4 T n galben. 1.1 I I VARA G u ~ a r e Polenizati cu polenul soiului. pe o duraffi de apmxirnativ doui siptim8ni. dar in care nu bate soarele. Dupi incoltire qezafi ghivecele sub aparatul de iluminat sau intr-o fereastra luminoad. deoarece numai astfel puteti ti care Incrucipre a avut succes ~i care nu. ffiiafi Iistarii cu foarfecele ( ~ 0 4 ) . Verificafi noile soiuri timp de cel p q i n trei ani. Plasati-le la o temperatura de 4-6 "C. parfumurilor $icantititi florilor 1' . Nu uitafi s i le inscriptionati. portocaliu sau rcqu. sau seminafi direct afari. spllafi-le 2i smSnafi-le Tntr-un vas cu pamant de seminat. Asigurafi-le o temperaturi de 20-24 O C ziua ~i 10 "C noaptea. IMP ABIIMP SRL .t a t i florile soiului-mama de Tndati ce floarea de trandafir se deschide. IARNA Semdnare i n decembrie despicati mticesele cu cufitul. ' I I ' I I I I. In regiunile cu clirni aspri seminfele germineazi in mod optim daci sunt plasate i n sere incalzite sau i n rzsadnife. Plasafi vasul p h i ?ndecembrie T n frigider sau lisafi-l afari. Nici aici nu uitafi sa le inscripjionati. pentru a v6 convinge asupra culorilor. Pregatifi lizi pentru risaduri sau ghivece pentru seminat. Amplasafi micesele tntr-un vas covindnd t u r b i umedi. I - I -.

GRUPA 5 Plan te de aiu tor Pro tectia biologici a plan telor I @ ' Multe plan te c w n substanje active prin in termediul cirora se autoprotejeazi sau pro teaji plan tele vecine de diunitori. 1 .

d h d o mai mare misten@ plantelor. ci dimpotrivi. deoarece indeparteazi musca m o m vilor. dovleCimbriprul protejeazg fasolea verzei. Acoperiji cipyunii. Ridacinile lor stimuleazi ~i matul ea . care irnpiedid hrnd~irea ciupercilor gi bacteriilor. Arbqti. iar nucul este o planti indr%iG in g d dinile rustice pentru d dun@ rnugtele. Acestea se pot planta cultivafi pelin alituri de alituri de unele plante legu coacaze. Cele rnai rnulte plante protectoare igi manifests efeccul plantate alituri sau printre plantele periclitate. fn rnulte cazuri protecgia contra diiuniitorilor este datoratii. usturoi. plantare. fn stare lichi& sunt deosebit de eficiente ~i contra ciupercilor gi bacteriilor. Criiigele gi dbenelele elirninii ~ r i n METODE S e numesc plante-colectoare Pelinul plantat printre tufele de coacize protejeazi plantele acele plante care nu alungi. de exernplu. I I I II nematozii din sol. indephBnd sau chiar distrughd divergii diiuniitori. castravefilor. deci. coljuna~ii sunt excelente plante-colectoareai fluturilor de varzi. Criifele plantate print Substantele odorante ale levin. este suficient sZi plasaJi ciiteva ramuri in prejma lor. florile de saldm galben dun@ puricii de p h h t ai riisadurilor. atrag diunicontra ruginii. Plante legumicole. nu nurnai d ofed o priveli9te frumoasii in grain%. efect similar produc bucijile :4 de cartofi introduse in sol. uleiurilor arornatice volatile nepbcute pentru animale. de asernenea diiuniitorii. zmeurul. Cunogtin5ele noastre actuale provin din practica horticolii existend. planta T i intensifica Coljunqii plantafi i n zona ridicinii pomilor fructif indep&-teazA piduchii. D a d nu dorifi s i torii. Astfel se pot crea culturi rnkte aspectuoase.plantele legumicole inde ticii alunga paduchii yi furnicile. Din ceapl. pentru a preveni atacul diunitorilor. !: 1 care atrag viermii sdrmi in cazul morcovilor.--'ro tectia preven tiva a p f an telor I -+- - COMBINATII DE PLANTE . In horticultura biologid se cultivi de rnultii vrerne plante care prin produsele rnetabolisrnului igi stirnuled reciproc davoltarea sau alungd. I Semhare. Cu ramuri de soc gi de tuia se pot indep& din srraturi rnelcii. m- I Flori. respectiv a cepei. sunt eficiente. salatei. In cazul fasolei ceilor verzi $i gitite. . Udare. piante protectoare se @esc in fiecare categorie de plante.. ~robabil.. Ceapa ~i morcovfi formeazZi o cultura mixta clasics. Ace~tia i~ depun i ouile mai des pe colfunayi decdt pe varzi. Studiul asa-nurnitelor fitoncid se afli inir-un stadiu incipient. micole. de piduchi. vetricea al* furnicile gi rnqtele legumelor. dar a s a n d gi solul. deoarece alungi girgirita bobocilor yi mugurilor care compromit dezvoltarea i de trandafiri. Efectul arbqtilor asupra &uniitorilor gi bolilor este p u ~ i n cunoscut. murul ~i trandafirii cu ferigi. n g & h h t ce se pot folosi la cornbaterea diiunkorilor prin udare. diiuhiitorii. ma1 ale paduchii de frunzi. pirteaza nematozii din 501 Florile lor de culoare albastruNumai soiurile sale cu flori violet se potrivesc tuturor marunte ~i parfum puternic soiurilor de trandafir. Un 1.. precurn. Amplasare. Aceste flori. astfel se explid faptul d rnulte plante condimentare dung5 &unitorii. Din acest rnotiv sunt utilizate gi in trammentele de arneliorare a solului (arnestecurile de i n g r % h h t verde). Alituri sau printre cipafiinile de varzi. Plante condimentare. Ramuri sau alte piirfi vegetale amplasate printre plantele legumicole sau alte straturi de plante alungd.1 y-c7-z. ferigi sau rebarbara se pot prepara fierturi sau diferite solujii de l . sfeclei.VERIFICATE I PLANTE PROTECTOARE I Multe plante elirninii strbe r a + active. Unele flori de aserneni elirninii substante care indepsrteazii diuniitorii.

.

. in trejinute corespunza'tor.C CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 Utilizare ji in tretin ere Lucra'rile de grdina' se simplifica' folosind unelte po trivite.

Cu foarfecele de griiding se taie perenele ~i ramurile cu diametrul rnai mic de 1 cm. Se recoman& blosirea uneltelor cu lama ce p a t e fi ascup& Folosifi l a &cam lncnm unealta coremdtoare. cu rnaner telescopic sau p~evIzut cu toc) l l e ideal pentru crengile rnai groase. iar datorita mdnerului lung putefi exercita putere ma' mare. L a tiierea crengilor mai groase folosifi ferastrau cu arc. Fergetrgaldecrengiseutil i d la crengile care nu p fi &ate I mat u t r La taierile efectuate la copacii inalti din gradin2 putefi folosi foarfecele de 1. este folosit la &era crengdor ~i uitafi: calitatea csre un &or ramurilor groase. Foarfece cu doua lame produc secfiune neteda. l sup&fa de &ere se suivqce sau pezhtii dedwki. Foarfecele pentru crengi cu 0 1-2. Lamele lungi ale foarkcelot pentru gard viu asigura secfini uniforrne. deoarece suprafefelet & t e n e t d se v i n d d mai qor. ALEGEREA UNELTELOR La pamamma unelalor n u porgiuni stabiidu-se deseoti &un. La &era uwqiIor kisub@ . La distanfe mai mici mugurii se pot usca. viu este recomandati la gar- Fer5straul cu Ian3 simplifid taierea pomilor. . Respectafi norrnele de utilizare ~i securitate ale aparatului. foarkde p e n m gard viu $ ferku%ul rabambiil. Trebuie evitata inclinarea suprafejei taieturii spre mugur. Lamele ascudre sunr importante fn d&erii. Fer&tduI t k elwlgi (fer3strSu montabil. TGerea arbobane important. deasupra mugurilor ce cresc in sus). Pe ki@ ffoarfecele cu do& h e se &besc $i apnurnitele foarfece-niu)v& la care lama & i d sau nicovala n u este ascutid Prin actionare. pentru a nu conduce apa din precipitafii catre acesta. Dad u n d t a n u este corespunziltoare sau nu are & ~ u ascufit. La La &ere ut&a$ fn toate cazurile uneltele potrivite. arhugtilor. in locuri strdmte insa sunt mai prac- cu diametrul rnai mic de 1 c m se taie cu foarfecele de m & M .Itori. cu diameuul rnai mic de 2.5 cm fblosig fkuke de a a @ .Uaeltele bune: succes garan tat sunt d q m d l l e ~ n'~kqji. sunt durabiie gi au q u l mai bun.5 cm au lame mai puternice. h aoeste Datorita minerului lung.1 supra mugurelui ce se dezvolta spre exterior (la listarii orizontali. folosirea acestuia fiind mai simpla decat ale altor ferastraie manuale. F d e pentru gard viu Diverse unelte p t m Mar s u n t potrivite l a dorrnkarea gardului viu &t deja In forma d o r i d fn c a z d gardurilor vii mai mari se recornan& folosirea uneltelor elecnice. Se folosesc la garduri vii ri acoperitoare de sol. la diema ramurilor gi a k a r i l o r +. la distanfa mai mare se formeaza ciot urlt. Uneltelc fabririlor de la bazii se kce cu fercate d i m o p l de b u d calitate ktrilul electric. cu foarfecele. pufin oblic. fn general sunt A e ajuns foarfecele de fkrfecele p e n m crengi. la 5-10 mm dea. Fetilstrill p t n t ramuri L&stmii&maisllbfisi. Tiiere optimg: in unghi .

adw! a!g es aJa!ej ap eieke~dns e : . erdg~n3 !8 ! ~ a ! g l WVA -4 I i-2 tf . 'alawel $elnlar !$!in.aJex!g ap al!Jn>ol ul !aln !iaund ! b alayaun !iexuow !ode 'x!inxe ap !aln ap !~n$p!d enaxp nes ~oz!lod ap eJxe!d n3 alawel !i!in>w . : 'eJengw!Jd ui J!JO~JUJ ne a3 ~ol!bnq~e alp -a!?$ !iexn>axaayoyu?edna .a$eiaq6ulnes aqels al!JnweJ !ie~nglu!.alenue !s aua~ad ~olaxueld ale 'JoIgyepueJx ale ax!l!Jo al!Jol) $eln6a~ !ieuedapul -e$!JopewJo4 ul asunx ! j xod !!Aal!~np~e6 epeoyad ppea3e u! 'e$nu!lds !g eaaleze '1n3e -![!I nldwaxa ap e .au!q al-!$eie~n> !ode 'a~eoxezundsaJo3 au!pJo u? axuauodwo>al!@gd!iezaiiy . euna~dw? aJa!ex ap eiejwdns u!~d a3aJeoap 'spawn awaln ad alaxueld nN .sn !ieqJndw! axle ! b enas ap alai!bewy 'eu!Q~JolaUaun ewe1 ad ap eJnjyu?!iaxnd ~oz!lod ap !aJ$a!d p o x -n[e n3 .-7 I I *!nlnlos Inlan!u el eugd eua~ad e$ -ueld a~e3a!+ !ieunx euweol aJwn3s VNWVOl + ' 5 - I b$.sv '!!A ~ o l ! ~ n p ~ ee g6 ~e0h eaJa!ex enpap !ia$ndaJ!Jgsgl edna .eiu!soloj aJe>a!j ednp alayaun ! i e i y n ~ .aJpox ap auwas alawyd el alawel !ieqn~niiaa .!ou awe1 !leJedwn3 a!onau e l .axe:. -' ewe1 !ia6un 1 n3 ~olayaun '!!u!fin~equol a!$uana~d 1 e3 .alaln>s !ie$e~n3 aJez!l I -!gn aJe3a!4 ednp la4xse 'exem awaln ad ! Z !pawn au!nap xe!n ap Jolax -pun ewe1 gvJo$ea '!lOq peonold a3 !qOJ>!W nes !JnsnJ!n '!~ods S ! !axueld (nxnsaiu?a6un!e $od a!eold ap ede n : .~ol!$nq~e e exel -n6a~ eaJ!JeJ ! b (sns) !JaypnJ# I~ol!wod ale eJenyw!Jd ap al!Ja!ez !ienpa+aa!JenJqaj ul aJ!JPJ !8 !Ja!gl WWAyWltld ~ i 1 i el alayaun !iesel 'ale$ -!zodap ap axu!eu! .al!qexuowapxum eu!pe~6 ap papeoj alaun q!qe.

ESEJJJ 9~edu103 nu prig mun p ~ o ~ nn le 3 .

I I arbustului poate fi tuns ~i la latimea de 50 cm. alcatuit din arbqti salbatici si copaci mici asigurl loc de trai multor pasari. Florile. linigtite. cu atdt va fi mai inde- Gardul viu in mai multe randuri. Gardul viu Sbatic halt se p l a n t e d la distanp de 2 m de la marginea terenului.! 1 FI I Gardul viu vii ajutf la arnenajarea unei o m veni. I C u cdt gardul viu este format din rnai rnulte randuri de I arbugti. mixt asigud un cadru natural gr5dinii dar ocupf mult spa~iu. ~ Arbugtii vepic veni asi@ protecgie tot tirnpul anului irnpouiva privirilor curioase indiscrete. Rarire. Afbagi a h c solul gi Augafi-i compost. totodatf va irnpiedica privirile indiscrete d pkrundf in interiorul g6dinii. Arbqtii vor fi sfnZtqi. Gardul viu cu flori este barre decorativ. roadele gi frunzigul colorat de toamnf al gardului viu format din arbugti sdbatici sunt ornarnentul gddinii. Tundere. plantele se vor planta mai aproape una de cealala. Gardul viu tuns din arbusti de conifere se tunde o data pe an. Plantdnd in fala gardului viu salbatic perene ce se arrnonizeazl. I &rea nu este u p & & deoarecepot fi dawebire numeMuri de g a d viu comp. insecte $i altor animale mici. hsH ofed un spectacol variat P n fiecare anotirnp. Primlvara amestecati compost sau 'ingrl$4mdnt complex T n solul arbugilor. Gardul viu tuns necesitz jpafiu rnai rnic. Arbqtii rnai scunzi pot fi plantag rnai aproape de marginea terenului. ' -- Gardul viu tuns alcstuit din arbusti cu frunzis vepic verde ~i conifere nu ocup3 mult spalicc asigura tot anul protertie impotriva privirilor indiscrete. Dezavantajul acestui tip de gard viu este d devine plquv P n tirnpul iernii. este foarte decorativ.zn. cel cu frunze clz2- Fertilizare. de nepatruns ~i variat tot anul.2ndeasd ~i sold sg se rnenginf umed. fn pepiniere pute~i obgine inforrnafi exacte referitoare la planrare. ideale pentru odihnii. PndesaG gi de rnsrime corespudtoare d a d le sunt asigurate condifiile op$me de lumins fi $01. Gardul viu salbatic in doua randuri.. 1 I - I Gardul viu ce se dezvolta liber. Plantali arbu~tii dispu~i putin in zig-zag.5 rn. PLANTARE Toamna 6 hcepuml primaverii sunt perioade optime pentru plantare. Udafi abundent i rnulcigi solul ca buruienile s5 nu se &p. t2iaJi listarii mai batrani la rldBcina arbustilor. f n cazul gardului viu tuns. arbqtii cu frunze *toare nu sunt de nepiitruns E n tirnpul iernii. format din plante conifere in form2 de coloanii ofera o imaqine mai frumoasi daca -sunt plantati des '. In special d a d perioadele de lnflorire i culorile sunt in arrnonie. . f . Gardul viu este corespund t o r gi la separarea diferitelor p w i d e @dinii. gardul va pirea mai natural ~i mai COIorat. plantati Tntr-un sinpur rgnd. D h p de plantare depinde de tipul gardului viu $i de felul arbqtilor. totodad asigura ascunzig. Ca ajutsr v5& n $ h dteva alternatk- Spalierul format din meri ~i peri scunzi este decorativ 5i practic la separarea gradinilor imobilelor invecinate. ins5 rnai rnuld ingrijire. Plantafi arbqtii gi scurrafi I&tarii cu o treime. loc de cuibarit gi hranf rnultor animale. la cste doi ani. Gardul viu format din arbusti ornamentali ce inflorex abundent. reprainti un Arnent linigtitor gi durabil al acesteia. care poate atinge lalimea de 3-5 m necesita rnai mult spaliu. La selectare luqi in considerare pretenfiile plantelor. h p dintre arbqtii va fi de 1. Gardul viu sdbatic. Primavara.

incephd din septembrie roade royi. flori galben-auriu. t.frunze plate. infloqte in manie-aprilie. penumbd. dinpre. toxic - yecii Taxus. . se dezvolti bine In toate tipurile de sol de gridin% i: 3-10 m. inch. flori galbene.mxic M o ~ e galben rqu. verde-inchii. incephd din septembr~e roade negre. in mi-iunie. frunze eliptice. fiunq q u de toamnri. toxic Rododendron (sdnga) I Rhadodendmn x. sol acid. parfumate.. frunze verde-lnchis. soare. flori albe. made n e g t lncepitnd d m august.nurncroase speciilsoiuri. inflorqte in apr mai. ~ . verde-inchis. sol permbid.soare sau penumba sol pemeabil.-9. adc lare. f: 1-3 m.'--Wne in toate tipurile de --I . wsrr gustrum vulgare Jtrovirens". infloqte in iunte-iul~c frunze lucioase. se dezvold bine in toate tipurile de sol de g d Uex aq&lium. i x intermedia.darolti bine in toate tipunle de sol de gridin22 15-3m. dexc 401 ~ n t h a flori albe. soare sau penum -.-' (stdnga) I . fmnze ver I. incephd din septernb~ie fnme bace variare lnnr i numbrri.k 3-5m onymus europaea ie-des frunzti. verde-inchis.3-5 m. Gard viu compact ~orn Lornus mas. numerase soiuri. sol permeabil. flori albe. per '. umhrk a . roade rofu-carmin incegnd din august. padurnate. verdelucios. frunzia galben de toamnk roade comestibile incephd din august. penumbd loc ferit de vint. i: 3-6 m bv ' - ' Cornus m+w b r i dhe ntsemn6catiw tnflorq~ h mai-iunie.c u ~ ~ b i a o c q i i din qtmU~ p n & cocdnea. ". soa~ sau penumbd. flori nesernmr~arive.. h 8 o ~ qh e mi-idi. rofu de taamnl. umbd. soare. numeroase soiuri. flori de culori variate.~ r i d i ni: i . cu humus P: 02-5 m SBN 978-963-86092-8-1 . . inflorqte in mai-i frunze pidose. fhz eliptice. h z e l u c l o s $ & .

"'Mi .

uespachetafi ~i plantati urgent plantele cu ridicing liberi procurate prin serviciile de furnizare p o w l l . Aceste plante sunt putin rnai scumpe d e d t cele cu ri&cinH libe& Trebuie plancare trebuie plantat arborele tate In tirnpul perioadei de sau arbustul respectiv. lungimea aracului form& multe ridkini nu trebuie s i ajun@ p h i la absorbante ~i pot fi plantate coroani. d -a I SORTIMENTE Plante lemnoase pot fi p r m rate In trei forme: Plante cu r W libea. %pati groapi de doua ori mai adAnd decdt rM3cina plantei.Cum se planteaza'? I Perioadefei d d e de pfac~tare a lemnoaselor sunt primi~ara~i~toamna . liberi pe care intenfionafi s i le plantafi mai tarziu. asemink tor rumegqului. In aceasd perioada plantele sunt e x m e din sol si c u s p t e de p h i n t . as cele mai scumpe. Prin mulcire cu Amestecati pHmdntul scos cu o galeats de compost. !acoperifi ridacinile cu pimant $i tasati solul. Scurtafi ~i ridacinile area lungi - tale. i n c l t i n aceasta s i incapa radicinile ~icoletele mai multor plante. Udaji plantele abundent pentru ca pamintul si4 se lipeasci de ridicini. Plantele care sunt expediate prin post5 au d&cina Impachetati In material usor umed. Ins5 la pomi ' 2 Plantele in recipient (confructiferi cu o palmi deasupra tainer) sunt %a-numitele acestuia. pentru clteva ore. ridkina form& impreuni -u solul ce-o Pnconjoar5 un d o t Pndesat de p ~ ~ In t . 6 a . . 3 VBrsati pamint in jurul radacinii. Tasati SOIUI Formafi in jurul tulpinii o farfurie de udare ~iudali abundent ca pimlntul s 3s e prinda de radicini. ornarnen' ACCESORII: CI puiet de 2-3 ani cu r i d i c i n i libera CI gileata p l i n i cu a p i CI lopata sau cazma Li compost CI scanduri de lernn O furtun de udat I P h t a r e : primivara sau toamna.7 sunt acele plante de 2-3 anfA. Fifi atenfi ca tulpina pomului s i fie verticali. In cazul repaus. In cazul plantelor cu bdot de p h h t pe a&lkini. I nperioada de repaus cuprinsi intre toarnni si primivari. plante crescute in vas ~i Fixagi pomii cu tulpina m ' replantate de mai multe ori. Sunt comerc i a l i i e cln d&cini liberi un& & a t e caduce. SFATURI DE PLANTARE dezvold repede ddicini. Sipafi o groapa at& de adAnci. hrneti planta T n a@ cu d t w a ore inainte de plantare. Avantajul lor puteti fi siguri d nu veti este c i P n timpul crqterii se rgdidacinile. plante de cultud. 8i faptul d nifiind p a t e de replanire. l u n g de un arac. Mai ales diferitele trandafirilor locul altoirii trespecii de conifere sunt comerbuie s i fie la trei degete sub cializate In aceastii b r m i . Onainte de plantare. inmuiafi r i d & cina plantei i n apa. Depuneti in fundul gropii doui lopeti de sol in formi conica. acest caz radicele sunt deja formate. la ramuri. este prep1 convenabil. 4ezafi apoi plantele i n $ant in pozijie 'verticali sau inclinati. chiar si a * d f fructiferi. = . Cumparati puiet cu lkstari puternici ~i mul$ muguri. 2 o 3 4 A~ezafi pomul in groapi $i aranjafi ridicinile. Cu ajutorul scdndurii de lemn verificati ca altoirea sa fie la inalfimea recomandata. care au fost crescute I n h pepiniere sau unitiiji horticole si sunt comercializate cu d d k i n i go&. suprafaga solului. ca de oridnd (cu excepjia s o l u l ~ exemplu uandafirii ~i pomii Inghept). Avantajul acestora sau fructe. aceste plante fiind ~i pul plant&ii pomului. Fixati arac Acest proces necesiti multi In pimint Pnainte sau In mund. deoarece radicele se form& doar dupa plantare. 1 - - ---- Plantele cu radicini liberi x vor LrSdlicina mai u p r a c i inainte de plantare vefi ~dia ridHcinile ranite sau rupte pan3 la p i q i l e sanilase (suprafati de tiiere de culoare deschisa).

$eiaq6u? a!$ nu es lnlos e3 !iua$e gsu?'apadal !ew $g:.aJo$n$ !nlnlab ~ A ! J ~ O a!ba)o~d ~WJ ap al!u!!yds puggsalau VNWVOl 'gl!qesu! !ew asa e$ueld $g$en> 'gqeul !ew eu!dln$ !f aJeu !ew a$saeueolo3 $53 n3 '$e>!J!weJ S ! 3ugpe !upgpp ap ua$s!s g3ul e w o j JOA nu !ue !!u!ld ug ale3 '$ua>ala ~ e ~ u e l d aJaq!l !upgpgJ n . (sns) glaq!l gu!3gpg~ n3 aaueld !jepueuo3 nes ! i e l g d w n ~ '~ola$ueld eaAepn aundur! as nu '!a> -!qo ap 'n!ug$ !eyy -ala$ueld !iepn gJeA ap Jola$a>as ~ n d wu? !~ !Z !ue !op ap du!$ ~ U J O J gseax !ie~asgd .I .e!apa>e ~ndw!$ u?nes ! ! ~ g i !!u!dln$ ~ n ~u? n sale ! !ew -ueld ~ 0 ~ 6 ~ a w 10sa ul ~ d '~sodwo3 nes azunlj 'gbeo~s ~-!iexy 'eu!>gpgJ pseaugl ap Sn6awnl n3 lnlos !i!~adoxj nu gs In>eJee3 . '$em ~o4n lnlos u?eleAgur!ld nes a!eold gdnp !ie$ueld.gpun#old ea~d nu gu!3gpgl n3 ~ola$ueld .gupgpg~ el a6un!e meod g s ede e 3 '!!u!dln$ ~ n ~ n ! ul s e A ap gulo4 u~lnlos !iese$ale$ueldgdna ' t y r o j -!un aag!p!wn ap a!oAau ne 'aweqJosqe !u!>gpgl eurlo4 e nl$uad 'a~ezueld $ua3a~ alaq!l !upgpgJ n3 ala$uel. : lola$ueld lolgungp alsa InaugA . al-!ie$ueld 'alo>!voq !igqun u!p nes a~a!u!dad u!p . 1 .solg6lnq S ! nal6 alsa nu In$ -ugwgd pue:.

.

.

ln6a .j WVA .ads !$g$!unu?alalueld !ie~gdwn3 'I!qeA!aln3 aupap lnlos a 3 gepu?ap ajelueld y ~ o d Jau!eluo3 ui aseouwal alalueld a~e)ue~d WVAYW ltld .y!sa:.laj$eld.apada~ !cur $ 5 . ap eaJ!s -0104 ppuewom as -!!u!dln~ ~ n ~u!p n [ lnlos p3!ue6~o a!~ -aaelu n : .gjrqrun el aseouw 8 . '!a~ueld le a~ezyda ap jn:.16u~ ! ! : aJe)uel.gseo~o3g~ 'gseoJou swan ad ~!q!sod $51ad ' e m ~au!eluo3 U?ala~ueld !ia~eld . al-!ie$ueld!5 (sns) a)ez!le!:.luapunqe ! 5 leln6a~ alalueld fepn 'JJ!Jqlun n~luad gseld nes gu![o6o~ u!p ~elose~ed un ~ o p u e l d t?JdnSeap!i!napqe do# p a x ul .pa~ lawe 'earejueld n3 !$e1da~2e~'e_rnplg ~pleA un aj4asos e3 ze3 i *lepda~ pow u?!iez!l!vaj nu !!Jplueld lnue ul .unJl le~elode~a !5 iaq6ul ap !$e!a$ord pal !un!6a~ ul a1![. ap &wh ! 5 g e x n pqle! 'pa~lnd Z!zun~~ 'poduro:.xa eaJeleJp!ysap ap' y~ezne:.a!ed n3 !a$ueld eu!dln& !i!la~u1 '!!uJJ! e w n p gleol ad ~ol!ia!ndIn!q:.aseoJqwn al!Jn>ol !!JgupgppJu?~ n d u? wg ~~ a p ~ d !ZJ~ >!u5a~ A ala$ueld 'aaeoa ap a$u!eul..a~e[ -alo~d ap lapse o aundw! !elu as nu aJez!aelu!pe ap !ue E-z ap epeoyad pdna .!+epn .a~r?sal 'afiau 'a!aseld u!l alasenel lepadr u? !iual @!d'..!nlnlos ea~eiaq6q gyp -a!du~? ! 5 al!ua!nJnq p3ops 'amsn ap lnlos p a ! -alo~d J J ! J ~ ~ap o> InleJJS ~ -l~awos ul yl!q!uods!l ggiun~plu wdo:.~ol!upe_pg !-qe+nue esne3 alee( ?m@Pa~!zlpu? a:.s!J !ialn.eg!)t&jg~ e e J 'ae. !ipinur 'aseouwal ~ol!!xds ea~elueld edna I I .a>n@a nu $s.

.- GRUPA 5 Prevent~e ~i tratament Distrugeri provoca te de furtuna' Cu d teva metode simple. ' ' ' ' '7 'rr . I u/11 A CUNOZTINTE FUNDAMENTALE I . arborii se pot proteja de daunele grave provocate :>ax de hrtuni.

Sprijiniji-i cu doi-trei pari si legaji-i cu o franghie. Reasezaji imediat arborii r5sturnafi. fn ad unei vsthiki grave. in unele cazuri daunele po fi de asernenea propo$ii incat arborele trebuie pirtat. I .distmprilor provocate de &tuna' protejeaza" arborii -b o r i i sau arbuftii dapi izola &n locuri deschise sunt cei m d primejduifi. Trataji ranile mai mari cu substanje regeneratoare ~idezinfectante. G n t r o l a ~ddiicinile. indepi3rtafi rarnurile rupte sau vitamate. lyura efortul de regenerare $1 procesul de vindecare. de conducta electrid sau de alfi arbori sau arbugi. hde@rtali mi hai ac@e ramuri. fnfaSuraficu &d de cupru sau s f o d mode crengile subgiri cdpate. unde ddcinile au fost descopekte de furtun$ pentru a le p r e i n h p i n a vi%marea. Drenafi printr-un $ant apa stagnanti. anul urrnhtor. ?n I fncepe$ rnunca de lndats ce luc6rile P n gddins devin poibile.ulate a p h t e i . awria trebuie reapafi pi sprijinifi. I i' REP^ DAUNELO' v&ea restabilirii brmei rep. Ploile violente pot eroda I sold din wna d&nii.s qpot provoca compactarea solilui din j u d trunchiului. arborele p a t e sutkri erodate. Dad arborele volurninos sau se afla aproape de casi. h v i e i d t ~m e i i . de exemplu prin garduri vii. iar grindina poate viitha frunze pi ramuri. V h d puternic poate rupe ramuri $ &a arbori.Umhlul arborebl. sunt decwbit de ~ C I S B d a u n e k furtunif. La alege~ga ndlar arbori I. i s i nu fi suferit. Putefi reduce riscuf distrugerilor prin cultivarea de plante de protecfie conta vhtului. de exemplu D a d v h t u l a ribturnat arbori tineri. fn aceste cazuri. pot forma ochiuri de apii antii . m I 1 F -I+ d . Ninsorile abundente pot cauza aplecarea ramurilor sub greutatea GpQii. pA& &d P n locul r b i i se form& un p u t nou. dar pot duce si la ruperea lor. locur* CARACTERUL DAUNELOR C a r a c t e d daunelor produse arborilor depinde de intensitatea h n i i .l pagube importante in decursul a dear dteva ore. ziduri sau ald arbori. Jgheaburile grele de piatra sunt mai stabile Acoperifi cat mai curand cu folie neagra sau cu p8mant radacinile dexoperite din cauza eroziunii produse in + Arborii sunt vZitimati daci apo stagneaza un tirnp mai indelungat in apropierea trunchiul lor. eventual. ih special a wnifeselor vqnic verzi. 7 protejat. in a ~ fel a incbt sa fie stabili. Locutile inundate din apropierea arborilor uebuie drenateD pentru ca d&cinile d nu se sufoce. poate fi n eo n o d &ere. vreo disuugere.u# h i~m5-0re ramusite AablIq. Ramrile arbodbr uMWirEi. Speciile cu &cinH superficiali sau sensibile trebuie plhtate mai degrabii in locuri protejate de dsdiri. diqwse fn un~hl mc@itpe trunchi. Alegeli pentru o nou5 plantare un loc mai bine protejat. T&$ ramurile rupte ~ipe cele uscate. Iisafi aceasta treaba pe mana unui specialist. dar flexibili. an&wWI o m cu . bternefi psrnht. Cw c~azia tAierilw de &rife.

i i r e tot an ul - 1 ~NGRIJIRE 7 10 Pe rinile mai mirunte se forrneaza repede un fesut de apirare. fndepirtafi rarnurile dispuse P n crucis. avefi griji. PRIMAVARA Plantare $i Were jprijinifi arborii plantafi recent (sus). Pentru a nu vat& ma scoarfa arborilor i n crepere. ~i intirirea ochiurilor prin infi~urarea acestora cu sfoara. suprafafa afectati trebuie tratati irnediat cu un rnaterial de izolare a ranii. arborii s5 de a p i suficienti. uscati sau cu puternic. special destinate acestui scop. pentru a nu f i balansati prea puternic de i dens2 a vdnt. care acopera leziunea. fn cazul vitirnirilor mai rnari. Astfel se pot evita eventuale daune produse de seceta. ca pe vreme ' caniculari. VARA m I Este posibil ca i n cazul arborilor avariafi grav de furtuna s5 fie vatamate si ridacinile. pentru ca irborii s i fie rnai degajafi.r - CARTEA D i strugeri provocate de fizrtunii GRUPA5 i ng r . pentru a nu perrnite bacteriilor 5i ciupercilor sa penetreze organisrnul arborelui. Din acest motiv. Control Dupi furtuni exarninafi gradul distrugerilor provocate de furtuna. rnai ales anul urrnitor. i n rnagazinele de specialitate se gasesc rnateriale de legare. S e recomandi fixarea prin ochiuri opt duble. ~ a r i icorbana arborilor. Controlafi ~i sfoara cu care arborii sunt fixafi de tutori. facute din sfori ori frdnghii din cocos sau rafie. slibifi regulat turile mai vechi ale IARNA I n cazul arborilor tineri este foarte important controlul sistematic al fixirii i n sol al tutorilor. . hdepa'rtarea za'pezii -I indepartafi zapada de p$ coniferele vesnic verzi. Nstfel s e reduce riscul ca vdntul s i le rupa rarnurile.

. ~j'riy~dns ad iit~ v dp~p rn~pmtu J O y~~ o ~ do ~ 1 ~ o apuiugpq q .. pun .f i . ( uip . iiuidp~ p .-a3ryd a3. . i~a .1 ~ 1 ~ 0 qns 9 ~ ~ .

sub arbori cresc acele ~ l a n t e Derene subarboricole care se adapteaza condi~iilor locului. Astfel gi in @dini. practid 2: durabilii pentru mulcirea solului de sub arborii inalfi. fagul sau rnolidul. deoarece ele vor primi soare suficient. precum magnolia. Puteri planta sub arborii tineri plante ce prefed soarele. tnsi lisafi liberg partea din apropierea trunchiului. barba popii (Aruncus dioicus). 0 solufie simpla. . ca de exemplu diferitele specii de arfar. cum este salchrnul galben sau stejarul.spre exemplu ieder (Hedera helix).dar doar in cazuri extreme . au de regulH radicina rhuroas5. de exemplu d d k u g a (Aquilegia). saschiul. pachisandra (Pachysandra) gi epimedium (Epimedium). Agternei uni'fom un Q&@ g d m L l[E. permeabil pr?ntruplantat Plerffati ~i uda$ abunhnt. 1 4-3b Planetele acoperitoare de so care se extind cu ajutorul rizomilor . sunt mai pugin sensibili. Sub copacii rnari. IPLANTARE SUB ARBOR1 CU RADACINA DE SUPRAFATASAU ADANCA ACCESORII: Ll cultivator Ll sol permeabil In naturz. da& deranjea6 plantarea vegetajiei subarboricole. iedera (Hedera). degetarul rogu (Digitalis purpu gi ciocul-berzei 6pecii Geranium) vor umple de culoare irnaginea generala. la nevoie . CI cazma CI lazi de fructe scunde CI plante erbacee. cu humus.pot fi scoase din sol gi diate. Sub conifere se asorteazii in special rododendronul ~i azaleea. Copacii cu ddacinile adhnci. Arborii cu wroang.=axl L$aI. sunt sensibili la perturbarea wnei radiicinii prin plantare sau s5pare. 2 r Plate cu aspect natural i h w n a ridikhi Arborii au ridzcini diferite. arborii gi perenele sunt simbiotice. NdHcinile cu diarnetrul mai mic de 5 cm ale copacilor mai batrhi. F n penumbra.- . arborii cu coroana nu prea deasii. vhrstnici se vor davolta doar plantele ce prefed locurile urnbroase. deveni rivalii arborilor. SUGESTII DE PLANTARE La plantarea vegeta$ei de sub arbori incercagi sii nu tulburaji riidacinile puternice. urzica galbeni de piidure (Lamiastrum galeobdolon) sau urzica moartg (Lamium maculaturn) .-. Perenele de la marginea padurilor. Pe terenul de rub coroana mulcifi rolul in strat de 5-10 cm.Flori sub coroana' Cuftiva$ suprafafade sub coroana arborilor.se adapteazi la cregerea arborilor $i la condQiileschimbatoare de lumina. ramificate din apropierea trunchiului. deoarece mai t k i u plantarea vegetajiei de sub arbori poate prezenta impedimente. Arborii cu ddPcini la suprafagii. cu ridacing deasi. Acest fapt trebuie luat in considerare cu ocazia rearanjsrii gddinilor sau plantarii arborilor. si totodata alte plan~c: perene ~i arbugti ce prefers solul acid.. T &nc8 extirpai buruienib pe t d suprafafa de sub copac 5i afanag wlul la suprafag. iedera). Ofera solugie optima plantarea plantelor acoperitoare de sol cum ar fi saschiul (Vinca). Selectarea plantelor. sunt subarboricole ideale. perene sau anuale In cam1I M Q cu riCdkin8. putern i d ~i ramificatZ este acoperirea cu scoar@de copac rngrunTiti. I I L are (pachisandra.

PRIMAVARA Plantare Primivara este perioada optima pentru plantarea a numeroase perene gi plante acoperitoare de sol. ?mpri$tiafi ingrigimbntul i n special la periferia proieqiei coroanei Canicula indelungata poate f i diunitoare tinerelor plante de sub copaci. . deoarece frunzele pot sufoca plantele. ins8 grosimea stratului nu poate d e p i ~ i 8-10 cm. chiar gi daci solul a fost mulcit i n perioada plantirii. Udare Controlafi regulat umiditatea solului. la nevoie udati abundent pentru a asigura dezvoltarea corespunzitoare a a vegetafiei de arborilor $i sub arbori. s i nu stagneze T n zona rldlcinii. Sapafi cu griji. Controlafi des umiditatea solului pbnci ce plantele se InrldZcineazA. s l nu rlinifi radacina pomilor. TOAMNA M u l h a solului Majorit&fii perenelor frunzele d z u t e le asiguri mulci corespunzcitor. udafi plantele abundent.Plan tarea zon ei ra'da'cinilor E foarte important ca solul Cmprl~tiat I n jurul trunchiului s i fie permeabil. pe sol. VAM Vegetafia de sub arbori ~i ridacinile copacilor sunt rivali i n ceea ce prive~te nutrifia. Ciubofica-cucului invioreazl gridina (sus). Aici se a f l i cele mai muite ridicini tinere ce necesiti umiditate $ihrani. Prevenif i carenfele: asigurafi plantelor compost $i ingrlgmsnt cu dezintegrare lentl. i n caz c i solul este prea uscat. D u p i ploaie verificafi ca apa sci aibl scurgere.

.

venite pe neqteptate) pi fertilizare (fertilizarea cu P n g ~ l d ncu t conjinut de azot stimul& crqterea lktarilor. - inliturarea zApezii. acegtia nematurizAndu-se la tirnp vor conrine mult3 ap9 gi nu se vor lemnifica p21-19 la sosirea geruhi). Sunt periclitate in special plantele vegnic verzi. marginea frunzelor se brunifid. I de-a lungul drumurilor vor suferi deteriofii provocate de stropirea cu iiipada ~i sare. Legayi plantele de forms columnair sau conid cu fa@ la& Este de asemenea foarte important3 indepartarea d p a i i de pe plantele vqnic veni gi de pe gardurile vii. Acoperire. I A L . cu atat este rnai irnportanta acoperirea acestora prin vopsire cu var. d e d t p q i l e de la suprafip solului. legaji strans ~i acoperiji errnetic locul crlpat cu unguent adecvat.1 . De-a lungul drurnurilor protejaji gardul viu irnpotriva Grii ~i zlpezii acoperindu-l cu folie inalti de 1. fenornen ce contin6 cu timpul gi spre interiorul frunzelor. Rododendronul singuratic poate fi protejat impotriva soarelui puternic ri a1 vdntului cu un acoperir. iar cealalt3 parte rarndne Tnghejata.uda$i pantele ve~nic verzi indati ce se dezgheati solul. I Cu cat este rnai groasa tulpina pomilor fructiferi. mdkinile sunt mai sensibile fifii de ger. Puteti evita ruperea crengilor scuturdnd zipada de pe ramuri. Deoarece plantele h c fotosint d doar prin intermediul pitryilor verzi. iar peretele celular se sparge. 1 - ~NGRIJIREA SPECIALA A PLANTELOR VEZNlC VII DAUNE CAUZATE DE SARE Plantele . Dupi ger indelungat. unele par$ pierind treptat.irile preventive. Varul alb respinge radiajia solar& Daca tulpina este deja crspati. le ?. cazuz& de grmtatea zZpexii DAUNE CAUZATE DE &ADA Zspada ume& este grea pi poate cauza ruperea plantelor. far2 zlpadi. I Ruperea unei ramuri. Raistenya plantelor fij2 de inghej depinde de numerogi factori: soi pi specie.5 rn. uscate de v$nt gi soare. climat (in caz de sddere lent2 a temperaturii plantele supord rnai bine gerurile puternice d e d t inghejurile rapide. p w e de la supraFap solului. Protejati plantele provenite din regiuni rnai calde prin acoperire cu paie ~i pdnzi de in sau rogojini. larna acea parte a tulpinii care primefle rnai rnult soare se TncAlzegte. deoarece dpada se depune in cantid$ mari pe coroana acestom Chiar gi o cantitate m i d de dpa& poate provoca deformarea plantelor vqnic verzi. L ' - . care se adapt& mai q o r la condi+ile climaterice). . La hceput se decoloread. Plantele se pot usca i n urma Pnghe~ului. Acoperire cu material de iuts. nu-gi vor pucea absoarbe umiditatea necesad din sol pi se vor usuca. Udayi plantele vqnic verzi pe vreme k iger gi zZpad2. Datorita diferentei de ternperatura tulpina pornului poate cripa. lucru caracteristic plantelor vqnic verzi prin ale d r o r fiunze apa se evapora pi pe timp de iarnL D a d solul a inghept a d h c . metabolisrnul lor va fi limitat gi plantele vor sl?ibi. 1 . deoarece ramurile se vor fndoi sub greutatea acesteia. care au IZ 1' / t Acoperire cu folie. v h t a plantei (plantele rnai tinere sunt rnai sensibile d e d t cele bztriine. Efectuaji acest lucru cu ajutorul unei m3turi. deoarece lichidul celular pe ger puternic se dilata. DAUNECAUZATEDEGER Ramurile plantelor lernnoase pot hghep in vreme foarte rece.indeosebi cele ce Udat.Actionati din timp I I fncepefi din toamna' 1ucr.

cu paie sau frunze cazute . Taiafi aceste rarnuri goale. idephtqi . . Daca au fesutul verde. lar fn ale far3 ger &ti-la . fixate cu plasi de sdrrnl. care nu hmuguresc. MukQi~ l u l de lasupra rlidacinibr. mtnir~ele pMmr protejarea plantelor. Deseori planta forrneazl listari noi din radicina. In regiuni cu ninmi abundente legqi crengile plantelor vqnic verzi.CARTEA Pro tejare imptrim daunelor de iarna' GRUPA~ 108 Ineri R d d i i pufin scoarp plantelor care nu au inverzit dupi iernare. Acoperifi trundafirii din straturi gi pe cei c%flr&tariN ramuri 6 brad ( & . 1.tente la inghef decat cele q n i c vmt. greu de rnigcat.: din lut. rnaro-inchis pdni la p2qile de culoare deschisi. Cu Indepirtarea definitiva a plantei asteptali plna prirnivara urrnitoare. insearnna d listarii sunt vii. I I I I I 1 I 1 TOBMNA P t a n t a r v P p p ~ o t e j e w o ~ n m i Toamna este perioada ideals plantarii plantelor lernnoase. sau ingropaTi-le ad8nc tn gropi ficute In gradina de legume. incercuifi-le PWMAVM . In tirnp ce celelalte au Tnverzit. de exernplu i n pivnita sau garaj. &@!a Kuhrrati de I ' . au Tnghetat. r y E r m . W j a J i p m i i frwtiferi cu vqma de tulpiM. incepeti tunderea doar cand rnugurii Tncep G se urnfle. grablati materialul de mukire. IrnprWqi compost la fadkina plantelor.-. Vasele de plastic sunt rnai rezis- M N A I Acele ramuri. - Q IMP AWMP SRL RO-P-02-10-060 'I ISBN 978-963-86092-8-1 . Protejw gardurile vii de la marginea drw murilor fmpotriva dpezii topit% ricqatepe ac%ia. Muguroiff tuipinile trandafirilor. Vasele rnai rnari.-. I lernafi plantele din vase i n locuri ferite de inghef. deci nu-i tundefi inainte de vrerne. N wi de i asau Impletitursde pie.

.

apoi ungey suprafafa cu ulei. lnainte de depozitare ungeli manerele cu ulei. ci executafi lucrarea in genunchi. larna tinei uneltele in locuri uxate. vrecurn cele fabricate din ojil inoxidabil. unelte mici. furd pentru sspat ~igrebls. rezistente. sau scoatefi ceva din pimdnt cu furca de sipat sau lopata. I ' I i Fifi atenfi la lungimea uneltelor. Folosifi in a ~ fel a tdrnicopul incdt greutatea uneltei si v i fie de ajutor.~1s Unel ensabile I FOLOSIREA CORESPUNZATOARE A UNELTELOR Uneltele adecvate ne qureaza" munca I ECHIPAMENT DE B~ La l u d i l e solului din @dins aveji nevoie de echipament de b d aldtuit din m a .cazma. CRITERII A l e & uneltele in hncjie de cerinp. Este practici folosirea unui suport cu buzunare pentry . Modul de aecutare.:iImprumutate. fn cazul uneltelor folosite des . Greutatea corpului trebuie s i fie distribuiti pe ambele picioare. calitate gi rnodul de fibricare. Pentru &area solului sunt necesare prQitorul. cultivatorul sau sapa. ' - J 8 I L. fn comerf sunt disponibile rnulte unelte a d i a r e . cur8fafi suprafefelede metal ~i axutiti lamele.$TI I o gnmi bop6 de sortimenI II II i : I r rare &t de des vefi folosi unealta re spec ti^. unelkz cu rnher telescopic sau sisteme combinate fn cazul &om pe ace& rnher pot fi fixate in timpul lucrtirilor fifi atenfi la pozitia corecta a corpului: sipaji ~i greblafi fntotdeauna cu spatele drept. Aceasta trebuie si corespundi inilfimii dvs. - cu mhere de lungirne corespunz5toare tndfimii pi purer5 dvs. folosite la anurnite tipuri de sc (de exemplu saps-&nscop pentru sol compact.' stnrqie special&m a woad% I gi cornod5 pentru femei. Lungimea mdnerului uneltelor s B fie in concordanfa cu fnilfimea dvs. - 1 ALEGERE $1 C U M P ~ A R E . Alege~i unelte I Dupa folosire curiitati uneltele de pimdnt. ex is^ rnulte unelte cu con. Curapfi. h magazine horticole se gisesc genunchiere speciale. apoi uscafi lama ~i msnerul. Luapi In conside- . iWdii4 Pentru evitarea accidentelor punefi uneltele la loc sigur. Uneltele folosite rar pot fi gi de calitate mai slabs. cazd acestor unelte mherul se poate schimba q o r . iarbi sau murdirie. Uneltele fabricate corespunziitor sunt cornpuse dintr-o parre metalid ce se cupl@ de m h e r cu ajutorul unei relungid nurnid . ca de exemplu t8valugul pentru nivelarea gazonului. .. greblafi intotdeauna cu spatele drept. saps sau grebli . I .mange&'. N u ridicafi lucruri prea grele cu uneltele de grtidini. I . comun cu vecinii. ferSstr8ul mecanic sau ma~ina de tocat plante. Daci o anumiti munca nu poate fi ficutg stdnd in picioare. Slefuifi rugina. pietros) sau la diferite rnunci speciale (de exemplu uneald de plivit plantele cu Gdicing pivotants). nu vi aplecafi. iar pentru plantare plantatorul p i @mgul de plantat.alegefi unelte de calitate b a n e b d . Dupi folosire stergeti suprafefele din metal cu o carpi cu ulei. Calitate. In tirnpd 1ucGrilor a t e important% pozifia corecta:a corpulni: lucrapi intotdeauna cu spade drept.

.$ 4 .I8 . . I .. q!u!qpp m~aecns el 'sona!d 'p!los ! n p p mla%xdsel albsolq as !ma1 ap nad aqui !p!/ruse alied p p p S ! geld a d o ru p p u n --- I I x p p w ap !nlnp!wew p nes !ninS!~~a!d 'mlnd!s~ '!ninp w h !f mm -p!r el alhsoloj as ral!~y!p !u$unl ap r a q w !]finm ~!!uruo~ff~ ru p a w ap ~ w l . 8 8 .!'I.8 . eu!pp% u!p a~a!ua%owo ' O P T -la exd nu ~ o p $m WA ~ o p o l g~ u x a J+U+ d t x q 7 p a p n a !?I -s$ p!nlew nJ pado ox n a u p repay o !iemel o nes a q Inop u!p p m o j 1 " [T" aP p J n O J I eu!ppn I!ua!n . el n s p[u%ap !our% n3 !nlnlos e Jeqnp ul nes alsn%ui!inJol U! e a ~ m ~ s a u r e el p l ! ~ n as r~euui n s uuai ap vnls i q u i :!i!inne i!ippu! !iu!p ni~ed!r.g m d~ a g p m p !ua!~nq 10m warns nes e (mpfqSucmk I 'F' 'OIEA!lP"' E ~ ~ O S I B ~ F Z K X I J I ~ ~ ~ 3 ~d ~ r P o~ ~ J J~V ~ f 1 ? .. .. . . i. Y rol!rnahp ahpnpe nes <arelirt[dnes%Mipfas m&$mvTos . ! ! ..I. ~ ~ ~ r aP m Fa!"'n! Jo3!J'!I r l ~ o l m ! de 41 . a$ .

apare in multiple forme i culori. spre marea bucurie a griidinarilor.Specii de trandafir Oferi boga t i in varietiti Regina floriilr. .

.

LVD 3 - . aiuamo~u! 'rn 2-1 :! -- u!lue.Ir?C.PVOd" - m m !IUD! aI!vpm!snrn :~~lrnu!tu w y n d P p o ~ unes l a l p ~ u .'sanu!ad sap a s o ~ " r 1 s 101mmpp m p e ~ u a r m apom ar YP '& !!q!suas !(!JOJ~PTPW) !I!q!q ' ~ % u ~1 I !IY)unW ul Jf-ogu! ' a p n u l el apqrmasel ap p u w ' 2 ~ ep m l m ap !9 m q p p t u 'aerunyed !rob rru p-2 :j I- E!1°Wua3 aymdq 'Pas!oN Vsnlff" '.J !mql %unlapuJ ~ 1 q u:f&ml l I ! U n3 3!iJ a y ! p a w y m ap 'a!pwod ~ppunqm q dwmogu! :m $ : %u CBq@ a m p 3 ap !IOU "a! ~I!u!PN!s!~!A el S ! +asp rf alpoAqur?s 'aldys 'a!So~ !S z o ~ 'eqp areop ap !log :w Z-1 p m hanapm a w $ p !m ad !lo gnop ap TOW IU %. p a s%nerd 'pdm nes 1 q e areop ap !iou a!q~unquI UJ aiuassaiouu! :m lpm p q@ a s p :!b$waidau m + p a u -q~adns X m 6apohu$ nes a~~ 'lalo! $ nEiar %u ap w m f h ~ d aimnu n3 !loasap uog c!qmqm q almxuop! !m q[-1 :J ap @ u p q u'J~H ap s a l q U U W U F 4 d q a!pw dualspar p w l d e ~dn u a l b !NIJ ap ~!jadm alsa ~ o p z u p y o p :ua ad !lo p o p ap nes p e po m o w ~ la3 W .IVq ap asox" YU*m~' '. .nerrmJrsd P p ~ el qa ~ p n y f u n s m p j 7 ap pu!p& !t zor ap !? a h n u q ywaap pop 9 z u y mq 3qpne a q d ~ q .la& FTPW m i ua!q PJlv a=lw !~pu!pnes q i j s y i o j ap ' a ~ p ~q uat p o ~ q p m el ap pu!!na a!So~rf z o ~ 'pqp amlrn ap ~ a ~ r q u nq d !m E-6'0 : ! Jd El ! I q p u m i l m d s t ! alabI3 admck 6rppf.U!VJ JP PoJ!!I uoW" $rre)uoma q e p w -anem a z u y :zoi !S eqp aleoln3 ap 'alpo~u!aueoj !S a~emy~ed ~!u~a~ !IOU n d'!2un[ a!!] ad !y3unqu u..Sm3L3W3 3M033. ~ u n q up alumogo! I ~ la3 W :i amam^' '2% sanbf' .Ju '.XP~H a u w Y nes J I ~ O A U uog J 'ppunqw q a i u m o p ! :u SZI ~~!~ 13IJ.CL a[ a!pam dualqz !a]gF auioj ne av1n!os : p u w g al!iopt !PO enop ne muad m o p j ar~qmadas q cuolos!q !loam 'a!Sol !I z o 'qp ~ areorap <a~ponu! alleoj p u a 2 UJ 'a~eruyndi!mm !log fur 97-1 I yq3snla pey nu '($ups) upreqxd purupla~" '.

.I CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA ! Furtun ul bine ales asigura' udarea corespunza'toarea plan telor din gridina'. oferndu-le un mediu de viapi optim.

avegi grijP ca furtunul sZ nu con$nZ rnateriale nocive mediului. -* \ . Pe dt posibil. de material plastic. deoarece se & u q t e lesne. Furrunwile ieftine pot deveni fragde la peste 40" C sau se d e f o r m d . Vara. ' Batme.i I: a metal.SUGESTII PENTRU ~NTRETINEREA FURTUNURILOR I cu ~ t firrtun n de aditate. Unele fiutunuri sunt comercializate cu accesoriile necesare deia rnontate. AveFi grijI ca dirnensiunile p+lor conexe G corespundl cu grosirnea robinetului de apH gi a h t u n d u i . Un furmn bun trebuie d raiste la presiunea puternid a apei. . Ummtul Y..a unei strapitoare de grMin%. se v h d in gene& la rneuu. respectiv se pot repara punctele de scurgere ale furtunului prin legituri interpuse. B 7 . udatuf g W este a j m Yde capil. pentru a feri plantele de v8tSmare. Furtunurile ieftine se r&ucesc gi se incurd q o r . La c u m p h e . D a d dorifi sii eliminafi o gauri. care se d o a r Z hbari. . fn funcgie de calitatea prodmului. Daci scurgerea se aflri ldngi robinet. 30 si 50 metri. De aceea. cu un singur . Garanjie. Conformitate ecologi& Existe gi furtunuri reciclabile. Flexibilitgte. Furtunurile de 314" pi l". Lungimea rnultor h t u n u r i de 112" este srandardizaa acestea exisdnd fn lungirnile de 20.ga. p t r u a putea profita de avantajele sisternului de conexiune. Arnplm't. Un furtun care se Indoaie q o r pi b l o c h d calm apei. r I Suport pentru furtun. termend de garangie v a r i d Pntre unu gi d o u e c i de ani.$ rnulte fiutunuri cu dimensiunea de 314" (19 mm) sau de 1" (25 mm). fn comeg se @esc . Redsten* la d c a r e gi 'indoire. ceea ce ii ingreu n d folosin. U s u d d e o a r a un furtun flexibil se poate in@ura mai q o r pi amplasa pe orizontalP dupl plac. CRITERII Calitatea depinde de material p i de numkul straturilor.'! Furtunul de stropit va avea r viafi mai lungi d a d se usuc3 inainte de depozitarea de iarni. Un furtun bun trebuie sii reziste la temperaturi fnalte 8i uebuie d r h h i flexibil pi la temperaturi foarte s&ute. La achizifionarea elementelor de conexiune aveJi griji ca dimensiunile lor s i corespunda cu acelea ale furtunului. M e s t accmriu face polibila alimentarea mw cornitem cu a@ a d d furttunuri sau a unui furtun 3f . tntreg b d . tiiafi partea defect3 ~i conectafi din nou furtunul la sursa de ap i . In acest caz este important d folosigi gi alte elernente conexe apartinhd aceluiqi sistem. Preful se refer3 1 . Furtunurile raistente la d c a r e pi indoire nu se taie prim r&ucire. ! I I de apl. care s e poate regla de la jet putmk la pulw7'iare Rna. Cumphgi wxsoriile impreunl cu furtunul. apa acumulat5 produdnd dilatfi. furtunurile amplasate h gradin2 se pot i n & putemic. Apa inghefdnd in furtun P I poate distruge. Agifafi-l pe franghia de uscat ~ rufe sau cutafi-I pe 7 gazon. Raisteng la temperatd extreme. Cele mai durabile sunt fiutunurile de cauciuc cu m i sau Datru straturi de rezistenp incorporate. 25. r:. trebuie corectat rnereu. SiguranP contra &ucirli. I 1 la colfurile stmtului borne de direqionare furtunului dln lemn sau cerarnid. RispmWv de puMzm-Pentru udarea direct3 m e avantajor dispozitiwl (capul) de putverizare. nu cump*i furtun iefiin. care sunt extrern de scurnpe gi grele. pistrati in timpul iernii furtunul uscat e ~ Jn supor 7 >.strat. Furtunul s e poate prelungi. umflaturi pe acestea. RQisten$i h pmiune. tiiafi partea cu gaura ~i legafi una de alta cele doui capete cu elementul de conexiune. Gddinarii amatori au nevoie de hrtunuri care raist?i la o presiune de peste 5 bari. rnai pugin dutate..

flexibii. 6 .!.. reparaji sau schimbaji furtunul defect. nu a t e rezistcnt fiti de - I br@Y) . rezistent la wia$i de k q m a t u * flaibil. Daci este necesar. rezisti la o presiune de max. wr. numai pentm gldinik mid ti pentru straturi de plan w t u n cu fire transversale de une d a t d .. 5 bari. Utilizare Dupi udare inchideti robinetul de a p i pentru ca fukunul s i nu rimen. fnfa~uraji furtunul ~i plasafi-I intr-un loc aflat la umbra.. upr. la o presiur de max. raisdla o prsiunc de mzu. Controlaji furtunurile ~iconexiunile.transparent. i d d penm suprafete inierbate tngusre ~i plantatii de aliniamenr fngrijire tot an uf VARA I r TOAMNA TARZIU Usati s i se scursi . ? de e. . cu trei fire de PVC. . poate fi utilizat la pulwrizarea cu api a uno suprafele Ainguste datorid oriiciior d i m corpul Furtunului. pentru ca sub efectul razelor solare s i nu se deformeze ~i s i nu devini fragil. .':doui stnturi. inainte de uiiizare trebuie M 1 hrtun din .. ' g urtun a dernallon a n t i e maxim2 I an. -. I &uan$e d tn hfunyie de d a t e : 20 &a&. rupe.-. . O n caz optim pe un drucior pentru furtun. qor.- ISBN 978-963-86OS2-8-1 .I Jizrtunuri de udat In pYdina' GRUPA5 112 CARTEA DESCRIER~ :-a. sub presiune.!I -- :! . frecvent a r e cinfeqionat doar dintr-un singur s t r k pent go1 i ~pierde i consistenp. rezistent la presiune f. MP W I M P SRL . Depozitaji-1 in locuinji sau in garaj intrun loc uscat (dreapta). b n de stropit I h m plat. . 5 bari. Golifi furtunul de api. * . . nu sc riwqc. misti la d c a t . Aexibil. " PVC (sdnga) te~gmri intcri& tlexibii.complet des@unt. r&d l a &$ nu sc rupz dar p .. d a d este inkurat.amplasat p e orizontali. a a dea c din interiod fiutunului. rezisd A. dar a poate rup+ la temperaturi halte a u joase se p a t e deforma sau ~ p craisti . 40 bari.I :&.apa .luciuc J -[ . format din trci-paau stn7" I I . a t e compur . ... din furtun ~i infipraji-I. s i nu prezinte orificii de scurgere. .

n e~n3eld euyipo m n 3 i s ~ n n . n .

~ j i de p susfjnere 6 picioarelr! bgncii. firurnom gi prietenoase. . Ffxati-ca 6 picioare w a t etfef cuie. pentru a le curita de murdiria depusi. 4 1- 1 . relaxafi comod o vreme mai fndelungat3. De pe banca de Ian@ locul de joad puteji supraveghea copiii. Nici un picior al bincii s i nu fie asezat pe eugest.de H. lata de 10 crn ~i groaa de 5 cm CI ferZtstrau. Elemente decorative ale gddinii.5 m. Amenajagi o alee care s5 d u d la locul de relaxare gi plantagi de-a lungul ei plante parfurnate. ce se potrivqte stilului casei gi a1 griidinii.pan U vopsea sau lac Zlefuiti suprafetele de lemn cu gmirghel.Tent i romantica' $&d comod pe banca' va'pute$ delecta cu fiumusepa pWdinii. fir5 licuire sau vopsire devine cenugie. Banca de metal trebuie de asemenea vopsit5 sau Ikuiti din &d fn d n d . pentru a nu rugini. iar cele de metal cu $pan indepartati muceaaiul. de odihn5 gi deconectare. sol moale. I I 3 netede de lemn. d a d ins5 doripi s5 v l ACCESORII: gmirg .G sau qezagi-o sub un arbore a &ui coroan5 in d d u r a de var5 ofed o u m b d rZcoroas5. Nu uit# d banca trebuie fntreginutz. .!I CI $pc2 lung&de 1. acestea sunt totodatii gi locuri de relaxare. far3 a vB impiedica pe parcurr intrramuri tdrdtoare. Pentru o odihnii scurt5 este potrivitz gi banca simpl5. Putegi cumpka biinci din lemn gi metal de diferite forme gi miirimi. Spiilati ~i frecati bine din d n d in cAnd bincile de gridini. Putegi savura soarele gi umbra deopotrivg pe o b a n d circular5 amplasat3P n jurul trunchiului unui copac. f"ar5 spztar. respectiv lacu~ti suorafetele de metal. Atenti+ AMPLASARE Amplas+ banca intr-un loc de unde se deschide o priveligte frum0a. Banca de piatd este elegant5 gi ar5toas5 chiar ~i iarna l^an@plantele vqnic verzi. alegeti o b a n d cu spgtar gi rezem5toare. Stabilifi din timp la ce anume doriji sii folosi~i banca. f i De pe banca ckuletriputqi admira grkiina & i t % uogkiun' stabil. Banca de lemn. 0 10 cuie A . Al&turi de florilegrtidiaii . astfel indt d formem un I+. cu cuie batute din exterior. ciocan FRUMOASE SI UTILE B k d e de g&din2i sunt utile. deoarece banca se poate scufunda $iristurna. 1 2 Vopsifi suprafefele curijate. ALEGERE Alegqi o band. Alegeji-i un loc la care puteti ajunge fir5 dificultqi. 3 Fimg gimetrlc ~ G M u s a pe strurtura T n fornIi. r 7 Banca de l h @ gddina cu legume v5 Pmbie la odihn5 dup5 o m u n d obositoare. .

pivniti sau magazie. Controlafi regulat starea cuielor gi a guruburilor. S e recomandi tratarea bincilor de gridini supuse vicisitudinilor vremii prin aplicarea unui strat de proteqie. ISBN 978-963-86092-8-1 . Eventual acoperiti-le cu o prelata sau plasati-le tntr-un loc protejat. Schimbati parjile ruginite. D a d observati pe binci urme de putrezire sau rugini glefuiti gi revopsiti elementele din lemn gi metal. spre exemplu pe balcon sau sub streagini. iarna depozitati-le in garaj.Pentru a evita deteriorarea bincilor de gridina.

.unEJPIOJ ui v . ~ a3 ~3 u ~ l . . .zaop d t. pundsm ifa2.w 3 .'2IEP jn3 ~ ~ ~a a d is uiurnl 70s ap ~oliifipuo3 .

5-7.. legumele sau sit2 proteqia copacilor $i a Terenurile umede sunt optime perenelor de la malul lacurilor $i a celor de balta. se vor davolta frumos gi Sndelungat. SOL k / Mu uitaji d gi P n aceeqi gr5dinii tipul solului poate fi diferit $ cerinjele plantelor difed gi ele.datoritii auului d d gi uscat radiat de ziduri . PnsP depinde i de clgdirile gi vegetafia din vecingtate. Plantele de pe ziduri trebuie sZ fie mai rezistente la secetil. compact. intre 6. Unele plante prefer5 sold ugor. pericolul de inghej este mai accentuat. gazonul rezistent $iarbugii ornamentali au nevoie de Tngrijire mai simI in locuri umbroase plantafi pI2 deciit perenele ornaperene de psdure. plaatare pe zid lantele legumicole au nevoie de multi cilduri si soare. Alegefi plante ce prefera solul compact. 8% LUMINX Si necesitijile de luminii ale plantelor pot fi &erite. P n penumbril sau umbros.5 sold este acid. uscat. Din punctul de vedere al fertiIitZij5 solului pot fi deopotrivii diferenge. I . orele Pnsorite. CLIMX Fiecare gdd%'i are &a specialk cantitatea precipitajiilor. fn caz d aceasd valoare este Pntre 3-6. fnainte de cumpiirare. tivarii legumelor si florilor. Planre a0 p umbra . deosebite diferite portiuni cu '@croclimZ special&de -exemplu P n locurile &ate mai a d h c . care necementale. s-au adaptat la diferite locuri.culoasa fi vor Mori abundent ia+k I---Perene rezistente la secet%. 1 Diferitele categorii de plante necesiti hgrijire diferit3. '' plante necesitii concentrajie mai lnalti. umbroase. Amestecafi solul argilos.Qdoar djiva kilometri. . Unele . pomii Cantitatea de lumin5 depinde de p u n 4 c a r d i n a l P n direcjia &uia se a f U stratul. Straturile cu planir silbatice.deseori atacate de p-i~i. drac in substanfe nutritive. k: de plante perene ce prefer3 ssceta. astfel contrabalansbnd temperaturile ~icroclimatul gridinii. altele mai s& -+ de substante nutritive. Verificati valoarea pH a solului. 1 UNDE SE PLANTEAZA DIFERITELE PLANTE:. cu substanfeorganice.. Pe povlrni~urile pietroase plantafi plante caracteristice gridinilor alpine care tolereazi soarele sau penumbra si necesit2 sol permeabil. . b: fn aceeqi @ding pot fi . altele pe cel umed ~i cornpact. verificaji P n ce m2sui-5 corespund condijiile date plantei respective.5 sold este alcalin calcaros. gardurile vii. v k t sau ger d e d t cele de I k g 5 ziduri sau garduri vii. Numeroase . ardurile cu plante dpri )are. vsntul $i frigul inhibbndu-le dezvoltarea. Astfel locd poate fi Pnsorit. de-a lungul formikii lor. LOC Planrele. condijiile de v h t i temperatura solului gi cea a aerului diferi chiar gi la o distanjg de I. Plantele de la margnea lacurilor au avantajul iditSgii solului gi aerului. Plantele de la baza zidurilor sudice sunt ins5 .5 este considerat neutru iar la valoarea de p a t e 7. ca de exemplu compost. fn @ding ele necesitii de obicei ace1-i condipii de sol p i lumin5. in timpul zilei.~. Formafi biloane. astfel d& le asiguraji aceleqi PmprejurZiri.

acestea adauglndu-se in apa de udat. VARA fngrijire Asigurati umiditatea necesari florilor ~i arbugilor nou plantali. de exernplu noile qraturi. legurnele Plantele anuale $i au TnB nevoie de substante fertilizatoare cornplexe pe toat. alei ~i locuri de odihna. In prirnul an. Aprovizjonare $i pplantare Alegefi doar plante ce corespund locului.r Selectarea plan tefor fngrijre tot an ul Stimulafi dezvoltarea initial5 a plantelor arnestecilndu-le solul cu compost sau Ongr3~3mlnt complex. Daca in anumite locuri plantele nu se dezvolta corespunzitor sau nu sunteti rnulturniti de aspectul lor. L - . scoatefi-le si replantafi-le in alt loc. perioada de dezvoltare. de lumina si sol ale gradinii ~ialegefi plante corespunzatoare acestora. protejati plantele tinere cu uscat. deoarece acestea trebuie s i se adapteze conditiilor de vrerne. frunzi~ sau vreascuri de rnolid. In locuri unde sunt dese gerurile f l r i zipadz. in regiunile cu temperaturi scBzute chiar si plantele de altfel rezistente la ger pot suferi daune cauzate de Onghej. Perioada optima pentru replantare este primavara sau toarnna.- ISBN 978963-86092-El . aranjandu-le (sus) pana veti gisi locul optirn pentru fiecare. Arnenajafi noile elernente ale grgdinii. compost paie. rnulcifi solul. fertilizarea de baza este suficienta In prirnul an. TOAMNA Protejare de iarna ~i aranjar in locuri cu ternperaturi sc5zutt asigurafi plantelor protecfia de iarni. De obicei. inainte de plantare planuifi cu grija locul plantelor. - IARNA Planificare Informati-v5 asupra conditiilor clirnaterice. in locuri cu precipitatii abundente nu rnulciji cu frunzis cizut. Urnplefi locurile r5mase libere cu plante ce se asorteazci cu cele din vecinatate si corespund conditiilor date. deoarece acesta pastreazi umiditatea ~i plantele pot sa putrezeasd sau s i se sufoce sub el.

.

garduri vii fi d e sunt adecvate g i m a * de amperire mai grosiere. deoarece se pot compacts ~irnuceg%. Utiliiati compost de culoare inchM. AVANTXJE Acoperirea este modul cel mai simplu ~irnai natural de proteqie a solului. Utilifi 4de cop= mhm$tii. fi r e g 1 4 temperatura. rkphdirea buruienilor. 'in nentru a nu se usca. 2 $ Putefi obtine material de acoperire din aproape toate degeutile g d i & Penm aceasta avefi in vedere urmZtoarek Nu qternefi materiiele r n h p t e ~iumede. II D a d ~oarecii de d m p l ~ fac i de cap T n grading. Frunzele urcate se folosesc la Onainte de utilizare. duph care agerneti materialul . nu depcipasd 15 cm. Paiele sunt excelenre penm acoperirea solului din j d plantelor cu tulpini lemnoase nou plantate sau a gardurilor vii. respectiv a plantelor perene. agerneti pe sol frunze de soc sau de tuia. granular. pese w e n&S. Stratul de acoperire se p totdeauna pe &sol Strat de acoperire din rabarba a Mlruntifi paiele ~i depurile provenind din thierea arborilor.pen tru sol Manta de protect~e I PREPARAREA AMESTECULUI DE MATERIAL DE A C O P E R I R E ~ ACCESORII: compost tocator de~euri de gradina furca de sapat substante minerale aditionale Pute* ob+e din dqeurile gridinii material de acoperire din produc$e proprie. +. Lungimea firelor ierbii taiate sa contra aerului. Stratul de protecfie fbrmat din materii organice *mpiedid secarea $ eroziunea solului. Afeqi m d u lde acoperire pe st& doar &d plantele ating ?nd+mea de cel pufin 10 un. I&fi d se acoperirea solului ori ca proteqie usuce pujin iarba aiatS. de exemplu iarba &ad sau frunzis in strat gros. Din compost puteti obfine un material de acoperire extrem de bogat ?nsubstanfe nutritive ~iextrem de activ din punct de vedere biologic. hg6@nbtulmPhlrizatsau c o m p t u l semirnaturizatcon* extrem de multe substante nutritive. fn prealabil a f h @solul. - I . excelent pentru mulcirea ~i fertilizarea straturilor din compostul sernimaturizat. frunze) $i amestecafi-le cu compost 7 n propoflie de 2:l. P u q i realiza gi un amesaec de r n d e de acpperire bugat in m h p nutritive. i n d e p h f i buruienile ~iud+ abundent. procurafi-l 1 Marunfiifi cu ajutorul tocatorului dqurile gradinii (ramuri. Sub A r i . Data nu dispunefi de o cantitate sufiienta T n gradina. de compx. rumegq sau ace de conifrre n d ?n cazul plantelor necesi&d sol^ acide. m h n f i f i cu todtorul H e v & e mai mari. maturizat. destinate ca material de acoperire. Nu utiliza~i resturile vegctale provenite din tunderea gardurilor vii sau din s m r i i e de legume fi de flori de& dacii mat ~mase. P i asigud substante nutritive i s t i m u l d activitatea viepitoarelor din sol. h t e de a le qterne. totodatZ. pentru a forma un strat uniform. m d u l de a m . al caror miros puternic alunga aceste animale.

~ ~ .apada~ !ew !t doh !ew e3seaz(e>u! as es !nlnlos ayw~ad e n~juad 'eu~e! ap a~!~ado3e ap InleJJS !teuedapul eJeA?lU!Jd ewe! A ap !njn!qnw e a ~ e l r + a ~ u ~ WVAY W IUd . n3 al!un!6a~u d .!za~lnd lod 'pawn ea~d alsa ~njuelued e3ep 'a3aJeoap '!ads> !t !nln!oJn$sn Inze> u?lnlos !i!~ado>e nN ' ~ 01 3 ap eau!ileu? suRe ne a(!Jnpesy a] ednp j p p '!~npesgJ n> InjeJls !iplnu nN .al-!5e$soduro:.!Jexsgl ~ o l ! w ! ~ e!i!~ede d ap a$u!eul p u ?al!6ua~3 !ieuydapul eJenew!Jd I .n3 !i!~ado3e ydse ew!l:.eaJ!ynw au!q evodns ala$ueldaaeoa nN 1 I . n3 lnlos !$~ado3e 'aleyonzap ap $uap!~ns luns Jl!JnpeS~J a3 ydnp n!padSJJ 'a~e$ueld edna .aae~ueld nou nes al!q!suas alajueld !6ua~:.a>a~ !nln$ugn !f (epedez $exn !nln~a6 eJtuo3 eluap!jns a!baaord o y~n6!se nu '!loasap 'a~!$qns ~J!~ad03e Jp InleJlS ' .! i a u J ~ l-(sns) t v elqaJ6 n3 al-!teunpe !t gu!py~6 u!p alelalian a 1!matap !i!iun~pw gUJe! ap !!J!3/nur eeJ!~ghJd VNMVOI .tez naew lsodwo:. nes 'la6 el al!q!suas J O ~ J J U ~ e a!balo~d ap leJ$s~ d a (0s ~p ad ~ l .

n a uapunqr aJrJoUur o nJJu q . V .

L . a p ~ m l ~ & ~ o q omfip q m q d a p q ~ o d ~ol!ouearnlomap !usa~~i as !b +&p ! ! m q ap ala~ueld - JF - giepolol 'JO~eatasnwny n3 epalap !ialnd pow -.m y ~ p m ~+y a qs dapu~ !im$apui pdna :+ ~ v . L ' 1 T ( ~ I -puorze~o amp -!JEW FUI!JOU a q o m p ay ~sp!~aur ' a p p ~ a d nlduraxa as p ~ k ! m qq p r=. nnuad ' ! " l % ! l aleod a~ds d$3unl1 nr.lol~!ie!gl ~ l o ap q alesele ausal !4 qod !5 a3~aisa ~ u n nu s .t ' l ~ a 6 a n rono.m: ad n~duraxa el a e p amqan a m a d ~ o p u q d JOI!JO~ lnzw UJ sap p u r m~muo!eur % ~ R K O J .JOPOP I m d . p u g w ~ o ~ .p ! i !1oq ap ~IEJ e iuns nu S ! ~ & u n l a p q!cur ~I!JOB ~ u a u e m a d !izqdapuj '!~finur $omunu mlohzap p d m m m o j mqd !d-e .npa ~ p iod w as u a y uyJ y ! ~ o p a ua @ p u o ~ el mnp aeod 16 ~ o p t r q a@aua d &sns a3 sxmd ~ f ~ p i q u w ~ 9 P P I ~ F ? ~ w o m . v= aSI"mI&mv=wag!F Trim a Vld rs 7 3N3U3d UO131NVld V3Y31kj'l .anrap.alaiu!was e z ! ~ n ~ e!w l e d !%-nu gs alazueld e3 n ~ ~ u 'aanma ad auarad alaqueld ! 5 a w ! a ~o i np -ew!xo~de el !$e!gla ~ ! ~ o ygdna ul al@gd >!xewaqs!s !ievedapul I 'cze~ u1ie!p -aw! al-!iaund !5 eieau!w!p 'eiu!~a~a ap ~d 'Jl!JOl4 ~ i e ! g.leas&[ dw!p 'JOFJO~$U~@ 4 m ~ q oe q s p pdo nes -. enep e o p 3 p L U n S ~?33Qd=J W q p Z! & %r P I a a0-g !* p d -EL.a s p o gnou ~ ~ o nnuad !r.!nlnlos ~ n l w ! u ap adeo~de yea enop e n a ~ o y u!£ ?w e d u!iuaw $1 alaaueld '~!q!sod~ e ad 3 'al!u!dlni !ie!81 I -wo3 ew~o4 ' 1afin.!nplos m d n m p g q e d o !nlnup3 a p ea1.!!u!dlnq.!nlnal-e~nfi l !5 !!5e~ -n)n14 'ala3!eoug3sd!l 'ea3eu . Isax ul '!~nva~ !all s we3 ap a ! ~ o d o ~ u! d as!qxap I luns ale3 u l ~ n ~ u a w o w u?p e n n~auad al!.poqoq !b !le~ajel !~e$sgl !ilnw aldn~ al!u!dlnl 'same ap al!g3 !ew eqo~zap AOA pow i s a ~ e a~sad pueuJge nes !6unl e a ~ d u j .aua~ad ~ o p ~ u e l d n u e@aw wseaso~oj -uqd EJ nnuad 'a~![a~ban @qd a p anxxqoq ~ E ~TJJO S apz . gunardurl ~ l r u a n c ~ o p l u v~sE ~ Z U Jnnuad O ~ w o w p-sd r a a ~ j !&p m gdna .! y a '~n~ob!iwau :nldwaxa ap a ~ e ~ 3 a p luns e ale!gl !~ol4 n~luad '!3OqOq !ou ap "01!10q ag!redt !f a ~ p n n el d mnp z m eaas ?pe& qns adru JOA as amp nu a a p d p re! ' ~ ~ p p u r !S e a m q d s u e n ' ~ o p d p ea-~rp m!prrej a ~ w as d a~ p w d s ! a~ ~ le! 'm1 . -zap as p a p q d p a p u r p s -JO~ ala[!i nr.!m~lgunl.~olaiu!wasea~e dox ! J J ~ J le '!a~ueld r- !b muad JOF-I aopyd I W W rf!d"!3 iRWL 3s Pin3 31VnNV l40131NVld V3l431Vl .!iue!ue~ap !!~elsgl aut!b~lul . <WIap ~ u r ~ul o f'uedurm ~ I O A .n p pp!u ap adecude ' a m ppqr . ezeq el u?!ievedapu~ 'JYJJ~!~ l o d as alenue ap !6unl e a ~ d !!de%sg( !ie!gl 'aa!! -aaCn al!iryd ~!l@wals!s !ie!gl J W J O ~u l e!gl 7 5ju~aind g3!4!we~JOA as !5 plsnqol e w ~ o 4 e ~ i e JOA d $1 la4wv '~olalueld ~ n p !i!dn!~ y ~ areaueld el '!Jo~+ !ou eyo~zap !$ a~ueld allnu 'eiu!~asuo> ul .gulueoa ap aua~ad alaaueld u!ind !iapun$ 'n!~ndw!qe ~ e ~ u!p !ieugdapuj 1 1' I 1 I !!.

)eu -ueq s d o u ! y ~ !nlnueqo!> ) -!pnpew eaJa!ea aluainap e~enew!~d eugd euewe aped as .'(PJ!U -ode! auourauv) aazuode! Jolauowaue e nes (eue!las -snJ qurolyd) !nlns!woy e ' ( ~ / ! q e ~ a wnpas) dS ase~6-!!qla! e '(snr?.euJe! !3!u a!$snd e~ed nu es eu!py6 e3 n> eqJe! ap !pads ! 5 aua~ad a~ueld erza$e:.!neuloq nes !neJ!j !!JW~I !f aa!l!#o al!Jol4 nnu!auo.rol~ easel -na~6 qns pealde as !!Jeasel pue>!>un$e sale !eu 'aJoJnJ un gJ!sa>au aua~ad aaueld aqnw 'aseo~n6!n !ew u!Aap alayeld !!me$ ewJn u?!Saa a!@n3 WVA qenue ~o(aaueld Jol!Jewyl Inygn $e$adalpour ul!l!dn!3 -deFcnx u!@d $uns ! LIVWEI p e p so~ws !ew gymzap as 'ln~o!nqnldwaxa ap 'guweaa ap a u a ~ a~ueld d e~ag3 1 I. pow ui !leuMapul . !iau!iuaw '(sns) !nlnlos Inlan!u el augd a e ! n Juns p e p 'a~!~oyul enop e 0 el awlnu!p y $4 aua~ad a~ueld alaun . ~@tww/ .aauapunqe lol!.~olaaueld e eA!sa>xa eaJa!oho>u! nes e a ~ a d n ~ eyna e n~auad '!>eJe nes snqweq ap aiaq !iez!l!~n .

gratuit . Iefin fi eficien t Prepararea soh tiei n u tritive I h a 1 " . poate fi preparat de noi infine. fbarte necesar plantelor. I 1 f n g r % h h tul organic.I CUNOZTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 ..i destui de simplu.. .

in funaie de necesittifi. SOLUTII NUTRITIVE VEGETALE Soluriile nutritive vegetale sunt importance surse d e fertilizare completarii a solului cu substanfe nutritive. I 1 I iccesorii: O bilegar O a p i O vas de lemn sau de plastic D b i f pentru amestet C3 s i t i Amestec4i o unitate de balegar cu doua unitafi de a@. In contact cu oxigenul zearna va incepe ss spurnege gi va avea i rniros neplicut. 5 1 de solqie la 10 1 api de udat. 2 Pentru neutralizarea mirosului neplicut adiugqi roci concasati apl. Solugia nutritiva poate fi considerati rnaturata cind nu rnai face spurni. iar penplantele cu pretenfii medii 0. P u t e ~ neutraliza rnirosul arnestednd in solufie roc5 concasata sau odolean (Weriana oficinalis).irqte plan tele fi stimuleaza' activitatea biologic5 din sol. Adiuga 1 I sau 0. Taiari urzica intotdeauna inainte de forrnarea serningelor. bogata in azot gi potasiu. asemaniitor ~0lLIfiiloI' vegetale va lua sfirgit d n d zearna nu rnai are spurns. 3 Pentru plantele cu necesar man de fertilizare adaugati 1 1 de Amestecqi zilm'c substanp . SOLUTII NUTRITIVE SolufienutriM b o w i n substante nutritive poate fi preparad ~i din bidegar de c a l . Adaugafi 1 kg planti la 10 1 de api. hainte de utilizare strecurafi lichidul. Arnbele gi totodata arnestecul celor doua stirnuleaza dezvoltarea plantelor 8i irnbunitigesc calitatea solului. ca oxigenul c 3 poata stimula fermentare. Procesul de rnaturizare. La prepararea solu~iilor nutritive rnaceraji plantele in ACCESORII: D 500 g urzici proaspiti (sau 100 g urzici uscati) D 500 g titineasZi proaspiti (sau 100 g t i t h e a s h uscati) O minu~i O t o p o r i ~ csau i cufit 0 vas de plastic sau lemn (dar nu din metal) D 10lapi Q b i t pentru amestecat II roc8 con~asati sau odolean 3 siti. apoi tocafi-le cu toporul sau cufitul. Contrar fertilid r i i de b a d a solului.5 1. Acestea au o concenua~ie rnai mare de substan~e nutritive d e d t solu~iile vegetale.intslab . La prepararea soluriei nutritive se folosegte balegar cu sau Bra paie. El': Culegqi ulzld proaspaa ( f i r i seminfe) ~i frunze de titineasi. vid. ce se efectueazii inainte de plantare gi sernanare. pahar pentru misurat a stropitoare . deoarece vor influen~a nefavorabil gustul acestora. pentru a-i asigura oxigenul necesar. 1 Solufia este gata cdnd Ti dispare spuma. astfel sunt nc a z d folosite in special f plantelor ce necesid multe substanfe nutritive. Acest tip de fertilizare se nurnegte fertilizare fazialg. Solufia fermenteaza cand face spurn3 $i degaji miros specific. N u folosiri gunoi de grajd proaspst sau must d e baegar la viirzoase. una dintre cele rnai des utilizate este urzica mare (Urrica dioica). iepure sau p k b i . Solufia este gata indata c e i dispare spuma de la suprafati. Amestecafi-le zilnic. Mirosul neplscut poate fi arneliorat prin adaugarea de roc2 concasata sau odolean. astfel T i asigurafi oxigenul necesar fermentirii. deci diluata cu ap5 poate fi folosita ca ingr5$2rnint fazial. 3 4 inainte de utilizarestrecurafi ~i diluag solqia nutritivi. aceste solu~ii nutritive vegetale preparate personal sunt utilizate la fertilizarea suplirnentara a plantei in perioada de dezvoltare. rnagneziu gi nurneroase rnicroelemente. Ca element d e b d a1 solu~iilor nutritive pot fi folosite nurneroase plante. Peste purin tirnp amestecul va face spuma gi va avea rniros neplacut. totodata radiicina de tataneasii (Symphyrum peregrinum). Punegi balegarul in apa gi arnestecayi-1 zilnic.roade bogate - Mustuf de p o i de grajd ht. Neutralizafi rnirosul: adiugafi 1n arnestec un pumn de roci concasati. 1 Amestecafi zilnic.. 2 trlr solufie la 15 1 aph de udat.fngr@irn. bogat5 in azot.

Pentru fertilizare folosifi solufie nutritiva diluata. acoperi vasul cu p l d de arm& s a ~ eepac cu gauri de aerisire. PRIMAVARA T ~ I U Pmprarea solufiei nnutritive fnmuiafi fn a@ urzicli ttlnard. Taiafi mirosul amestecului cu roca concasati sau flori de odolean. Din motive de proteqie a coplilor $i animalelor domestice.E Pre~ararea solufiei nutritive l CARTEA GRUPA5 117 fngrijire tot an ul -- TNGRIJIRE poate fi pastrati timp de a vari. Fertilizarea ttlrzie influenfeazi defavorabil capacitatea de conservare a legumelor ~i fructelor. Compostafi #i ramifele de plante ~ifngrayiimgnt ramase dupA folosirea solutiei. iar pe cele cu pretenfii medii de 2-3 ori cu solutie de concentratie mai slab. TOAMNA Cur&area vaselor Diluafi cu a@ solqia nutritivs rimas2 $iturnafi-o pe straturile curatate sau pe locul de corn postare. Plantele cu pretenfii mari d substanfe nutritive se fertili zead fazial de cel mult 4 ori T n perioada de dezvoltare. cele cu pretenfii rnedii de 2-3 ori. tWneas5 sau Tngra$Lrndnt de grajd. E I Fetil'laare Fertilizaji plantele ce necesiti multe substante nutritive de cel mult 4 ori (sos). arbu~tii ~ilegurnele ce vor f i depozitate. Astupaji vasul cu ingragrnant cu un capac ce permite circulatia atrului. cu solufie mai slab&. Curita* vasele temeinic ~i parati-le h . Fertilizafi doar piinti la sfiir~itul lui iulie arborii. Pregatiti rapacul dintr-un material ce face posibili ventilafia.

.

pe muchie. distante de plantare de 10-25 cm.rat pietrig sau plantafi plan'!= lui foloitti soiuri sau specii identice. Inlitura~i plantele moarte ~iplantafi C n locul lor specii ~i soiuri identice. nisip. Cimbri~orul peren de i a r (Sarureja ~ monm a ) are flori albe. roz sau P GARDURILOR VII T n timpul iernii.de culoari. Pentru cadrul stratu. de exemplu din &misir. formhnd noduri de intersecgie. care atinge i n i l l f i de 50-60cm. &erati plantele in rlndurile marcate. pietrip sau budgi de &5mid%. $erpuite.ji dedesubtul celorlalte. Alegeo plante solul compact cu com. de aceea amplasaji-le pe un teren care poate f i privit din casi. anuale. Plantapi pi :undepi aceste plante in q a fel ' n d t sP pars d s-ar Pntinde pe jeasupra . Pfantati la distanp @gal% . pentru ca. albasuu-negrui apar Encep2nd din septembrie.Benzi in151tuite I - - AMENAJARE SIMPLA A GARDURILOR VII din arbqti dirijafi 1" &rite forme. Pastrati intre ele. la nevoie. xanduri cu lafimea de 15 cm. pamind din interior spre exterior. Amestecafi 1vara. 1 sunt de efect daci pot f i privite de sus. 'ormate din benzi ce se inter.. in funqie de specie. iar bacele toxice.ec. I Acoperlfi spaflile inerimre @ n i la sdnduri cu nisfp c a b plantele. Florile de vars sau mirodeniile cazma. Cumpiraji plante dezvoltate pentru a completa repede spa$ile rimase goale. -7 aveji plante de rezerd. Toarnna frunzipl ti devine maro-bronzat. Sapafi un strat insorit. pietri~ marunt sau flori anuale de culori diferite Perioadl de plantare: primaDesenafi un model simplu pe o . forme pi indgimi diferite. DESCRIERE 1 I ALEGEREA PLANTELOR Pentru ddtuirea de benzi serniarbqti cu dwolmre lent& care t o l e r d bine tununiform. diferite. Alegeri plante de culori. parfumate infloresc i n iunie. Inflorescengele albe. Pentru marcarea liniilor I Gardurile vii. Formagi benzi aldtuite din plante din aceeqi specie.Lodense"). Este cel rnai simplu ss umpleii spagiile libere dintre benzicu' rumegup de scoarps. care tolere& bine tunderea.ecteaz5 ?n forme geometrice ~udevenit popula~e i n d din . Ispatii comport nisip sdnduri arbutti pitici (diferite soiuri) nlsip colorat. 2 coal2 de hlrtie. chiar ~i T n regiunile cu dim2 moderatli mai poate pieri d t e o planti. a2ezaJi in pamlnt. al XVI-lea. . forme marimi $i post ~inisip. ?nmulfi.fi tntrun colt al gridinii doua-trei exernplare din speciile mai rare.

hunze knceokte. verdeHyswpus Inchis. suhbust. m z i albastre. O n timp de seceta udatl si mulc@i solul dintre gardurile vii.arbust. flori albastru-violet. h u m dese.b d f i r e prin buQire sau semkare z e p a r h a t e . argintii. h r ~ ~ uprin l$~ b m i r e sau M a r e - t=- n & ssp. coroani dead. inflorqte in gati-i compost din belgug. iarna maronig ideal bordur~istrarurilor. griarginh. padimate. i: 20-40 m. p a a e In Formi dc p i a p a flori mimnte. h u m acicukre. t 30-60 crn. . galbenc. S ~ t i c 0 s a n arb .qnic verde. inmul!ire prin butigire lava& I L a d u l a a+Iia. h b ImrqoC 7 l p w vulgaris. de formi ovoi&. lucioase. fmnze parhmate. inmulrire prin bu4ire n u semhare iantolina (s&& Saarrdina c h a r n a ~ ' s s u (subarbust . inflorqte h iulie-augm. subarbust v4nic verde. --- Berbers thunbergii Jtropurpurea Nanan. hflorqte In iuli-octombrie. hn7. subybust vepic verde.c rq-maroniu. b r im&unte albe. fu nuang diferite. parfumate. oAidn&. i: 15-30cm. pentru ca arbugii sfi fie rezistenji la ger. h y e de ( 1 specie verzi. vqnic verdc.pe cele ce Tnflorex taiati-le doar d u N ce florile s e trec. p a r k & hflorqte in idie-septembrie. tnflorqte In mai-septembrie. . galbenesau pestrip. Inguste. mfii la bazi de formi ovdi. Plantafl plantele din interior spre exteriar si udati-le abucrdent (dmga). In hnqie de soi grivenui cu creioniri cu doui sau mai multe culori.1 CARTEA Garduri vii decorative CRUPA 5 118 Phn P pen tru gardul viu decorativ higir & C 1 Buxus sunpvirens. admirandu-le fnainte inflorescentele minunate. ~rim%ivara fertilira$i o rtaM stratul cu ngrwrnant cu dezintegrare doriti%. t 10-20em. flori mov. de la verded& phi la verde-vioi. tlori mov. Marag formle ge&m&ice cu nisip. Oncepand din iulie sistaji fertilizarile.

.

ierburi In form5 de evantai. argintiu sau de dungile de diierite culori. i. cu b l o t de pamdnt pe radscini. altele h s i sunr verzi tot and. Legaji tufele ^ d t e gi Infigeu In p i m h t in jurul lor crengi de brad bine ramificate. Culoarea fiunzelor. Mai &IU. Aspect exterior. Acoperirea solului dintre tufe irnpiedici raspdndirea buruienelor. Cele mai multe specii de iarbi sunt mari iubitoare de soare. nu udaji dedr pe timp de secet5 prelungitii. Efectuagi divizarea plantelor perene o dad la trei-cinci mi. DlVlZAREA IERBURILOR PERENE Scoateti cu furca din parnbnt tufele m n d e ~i divizaji-le cu mana ?n rnai rnulte p3qi. Taiati paqile incalcite. D a d ierneazii afari. pa tKeasta Cndepartafi buruisnels. Nu fertiiizaji dedt ierburile inalte. Multe ierburi au o culoare autumnah galbed sau brun-rogiatic cu efect deosebit. Lua. 3 4 UmpEeg cu pamant groapa de plantare. Divizare. Pmtm a evita oxpamiunea i n detnmenA ' p l a n t e h wecine. Rasfirafi radacinile exterioare. Prim5vara este perkada adecvata plantarii.2 m i n canul tufelor voluminoase.Ierb uri ornamen tafe in grzdinii ALEGERE L a selectam plantelor avgi ?n vedere urdtoarele: h i i l f i m e .i erect5 riiidii. CilptyBi-le i n Tntteglm I tabla sau cu folke prin rare 4 pot @tru& radkinile. Incorporapi in zona d&cinii compost gi puiin Ingr5$idnt artificial complex. soiurile de pipirig gi cele 1PLANTAREA IERBURILOR PERENE CI rlisaduri de iarba ornamental3 CI cazma CI cujit D materiale de acoperire a solul 1 ~ 4 i q U ~ k Pentru m q i t a plentarii a ~ f. sau ugor aplecate. Majoritatea ierburiior nu necesiti substanje nutritive suplirnentare. 2Ypg Podoaba minnnnta' a straturilor de plante p-e de daiul-cucului (soiuri de Juncus fi de Luzula) prefer5 solul acid. In s i ~ t h i n i l e de d u ~ i plantare mentine$ sold uniform reav5n. Exist5 ierburi cu tulpin. Tiiere. h a l $ m e aspeciilor de ierburi poate varia & la nuaai 15 cm p h 5 la paste 3 m. Exernplarele cu r. Plantati ierburile la addncirnea la care fusecar& plantate i n ghivece. Alege$ specii cu form2 de t u g deoarece ierburile cu &5cini proliierante pot dornina repede plantele vecine. la 60 cm pentru soiurile mijlocii ~i la 1.klEKir@ l i k l se prind grw. ierburile albastre devin dupi fertiiizare veni.. umple$ cu frunzig uscat spagiul dintre tufa legad gi uengile de brad. F e d b a r e . Altele.i "m considerare cerintele speciale ale diferitelor ierburi. Siipati grqt &%l*lde 50 m 81 detrei i mai late deeht balatul rad3iii. pGugul (Festuapunctoria. Durata vie$ Ierburile anuale trebuie semiinate in fiecare an. trestia-chinezeasd (soiuri de Miscanthus) i iarba pennisetum (soiurile de Penniserurn).. Primivara. ca de exemplu iarba de pampas (Cordateria sdoana) gi trestia uriagi (Arundo donax) trebuie transplantate in ciubgr $i pinute la iernat in casH. Efectuapi &era plantelor perene toamna sau prim5vara devreme. Diviza~i ierburiie perene primzvara. DespSfliji diferitele pafli ale r3dticinilor tufekor mari cu cazmaua sau extrageji planta din I n cazul speriilor buiace taiafi ramificajiile rgdacinilor de la extremitatea tufelor.Baldon (Carey baldensis). soiurile de coada-iepurelui (soiuri de Sesleria) prekd sold calcaros. Loc.slif~rare a r W i n i i . mai mulc chiar. precum rogozul de umbd (Carey umbrom). ugor aplecate spre tufe. --- - - 1 gropile de plantare la distante de 15-30 cm pentru soiurile scunde. Efectul cromatic este acoenruat de culorile auriu. Rogozul . deoarece a l u l stocheafi in@ suficienta urnezeak. o dad la treicinci mi. . Infr%ngdrd . plantap burile cu 6dlk1napr~llferant 'iliz%FSd un limitator de . toat5 iarna vg pute!i deleaa cu priveligtea ovarelor acestora.i n cazul speciilor cu radacini proliferante pan3 la o addncime de 50 cm. de exemplu iarba de pampas (Canaderia xlloana). Ierburile n e c e s i h d dldud. Festuca valesiaa). 1 PROTECTIE CONTRA GERULUI Ierburile ornamentale scunde si vesnic verii cultivate in locuri Insorite trebuie protejate cu un strat lejer de ramuri de brad risfirate. D a d amhapi tiierea ierburilor p % a prim&ara. Afdnati solul pdna la o addncirne de 30 crn . I ~NGRIJIRE Udare. vedere urrnatoarele: nu cumparari Wt ierburi omamentale i n container.

.

'EUU'FJ~ n . 3p ~ J Z O J ~ S O ~ O

I

Q ~ ~ W p Pp

nunm aJpmap ~ a ~pnitf~ os p ~ t q d ap O 3111l0d X i .
~ J ~

i

! 6 a&ad a o l ~ m l d ul[ ~ p . p u a nes ~~ mnq O!zunrj n2 lnlos Pppur !ode '~sodurmp ad jaurade 'ln~vwd 'E!lOj

!-fv

-~pvd?P P!~@w an:~adm ~ ap = " d I ! . J " P ! q m1-P d .auramap pur 3m as alaxxy IS 1S01gqsq m p ar!radme ap !ago3 y!roaep ~ S U J 'n!hua3 pMa3nur ap + m e sap luns paum mplos d e p d n s el y 1 o m p as a3 p 1 6 d ~ ~ .yep~m egua~e esuadurmr JOA '!lapre !I ap!So~ 'IJ~~AEJI -m L ~ p p !!mapop p~ a , 'pnp -pap aronau ne a aIaluqd .!unSdp 1 9 aum%alap a p m m s el arr~adme ap Iagoj ~J!SOIOJ pyard ! ! ~ o ~ p q.p ~o~ -~ur!rdap aseor&!y alal!z ul ppads u . ~olaueld ~ wre~lomp p p u r p s a3 wa3 ' a ~ e p u m ~ e y n p p e;am~qd ! !nplos ea~nduy e a r y p u . gpq!sod ~
aJejE ! I O d .a~mdmp PI-II

.a!loj ap pun1 !ia>y nes .al!~npesy !ie~ueld a3n~3 ap plu~o4 u?!Jnla!ela!lo4 ad !ienpa$a uodns ad e!lo4 !iapu!lul'6!~4 el al!q alueld a~lu!p eiue%s!p ap a!bun~ -!suss ~olalueld a!Dalo~d ellnu !eu !t g~nS!se ayoj ap lnlaunl ul *awn* ap qg~npesy !iepn

v

.sox ~nkuelupd yiea186 o - ~ i u ? nes gaelard o ad i u e d e s !laund a ~ e ~ u e l d

~ o j a ~ w~a19-m qd pypa!dq -~A!I!JI~U alwsqns <ln6!na!d '[wed ap a p q d pn%!se nu e g q 'aprueu a p p <ala~ed qduraxa ap w w o -!Jaleur n2 ~ m ~ u ul cn gsul ! 'n1 q ~olp13oj nes Jopmmnrp -nlos wrqrn1eur p a p u r n s !I lnlmed qns pu!lug q o . ~ . ! m &nur aurarlxa apm~wadnra~ w a d -ma1 ' I E I ~ J ZO ! paum pros ~ X I p r l q d as e!~oj!ml paned a m 'prrueu arppur -ms muanrase g .Sma!d nix ap lwls un eo lor ! h ~ a e an am01 a ~ '3vdcn d ap I$JWX ap $pnq "3 qq $padme a!Iod ' m p p ~o~~ mplms e y m g ~ d ~ u r -!!~p~omp lp3amu au@w! o nnuad - r o ~ ~ u r a s e euIurn1 ap aundslp JOA nu €33 as mmueld S ! - m e a a n o e p 'Jopa!nmq ear

mndau-qp n!z ! J ~ I -erls alp" pur ul nes p u o l m <[epqure nr~uad e!qq ' a w y . ap q o j S ! a ~ b s o ~as o3 j w d

.lueurpd nes a~ia!d n:, !a!lo~ al!u!fi~eur
!$IFX!J' ~ ~ 6 e a e!lo& u !&pu!iul 'elqa~fi n2 lnlos

.iuapunqe !$epn .lepy!ye jugwgt -e~6ug If podwo:, n> lniugurgd ! $ m a p a w -!npieys lnlos

!kma~

.a~el!ppadsap a1au!&ur & p glernxxd IJ axeod <~olauapxnq ear~pvdw ~ypa!dur5a m ra!l~jo a!umu-ek ~ 'phu e!lod y q n n u ~ o p i w s q n s e6 ! wpn ap !adz 'apold ap fade e ~ o p ~ u pros e ~ dq w n n l y y yl?polol~9' d ap pqurnps t p m p r as Frnsy UUJ *!J~SIJ nes y@ n2 p%au ~ n s y d ap agoj o a m a a p h ap q o d

~

.i!~$a!d nes gbeo:,s ap Zn6awn~ ea ad !iau~a$ie !ode 'aua~ad nes !$inq~e asu?~ u ! well04 ? !ieJlsgd lol!ua!nJnq !!~a~ta~:, ea~e:,!pa!dlu? nJ$uad 'lfiua~:, nes S!zun~4 n : , InleJ$s !i!~ado:,y .InJew p l e ~ 6 ap $ugwg2e~6u? nes p o d -tuo:, n : , 1-!iez!l!vaj ! i :,uepe lnlos !ieug~tf .aJ!Jado:,e ap eyo4 !ieugdapu! '~olawn6al eaJe$lo:,aJ gdnp 'euureol

!Z !bnq~e aJ$u!p aJaq!l a!loJ ap al!un!@odad al!:,lnu ap nes (nplnw !$!za$au a!o~au le!Ja$ew !$au~ade Jol!ua!nJnq el 'e!lo4 !ie:,y!~a~ a:,!uJa$ !a!i!~ede eaJ!ua~ald nl$uad -nd !old gdna i ! z u n ~nes j .!iepn 'g~a:,as ap d u g ad '!i n , : Jola~ueld gqm$ 'gqde! wn:,a~d a~eotn p!q:,!~ $ugwgfg~bu? aJplnw ap alalepaaew el 1 lnlos !Jez!l!vaj a!oAau e l nes 'JolaIuesJan !t ~ o l ! ~ n i ! u 'gaeJnsy a!4 nu gs awn6al - ~ g ~ Inze:, o d u?VuleJu?sap ap !nln$el$se!lo4 !ie:,y!~a~ alsa uawouaj ~sa:,y 'aJ!J ale>!J!JaA -ado:,e ap !a!lo4 e i e ~ e ~ d n s ad ap aJ!:,(nw ap Inle!Jajew elgds ~ o aauapunqe d al!old

1
1

pns) !a!loj eie~e~dns ad ap aJ!:,lnw ap InjeJ$s !QouulaJa!onau el !Z !43a~ al!Jn$eJp ! i e > ! j ! ~ a .pawn ~ qels apa lnlos esu?'$e$ugnz e-a1 e!eold a : , gdnp 'eJengw!Jd a3e4 as lol!ua!nJnq eaJedJ!px3 -al!lado:,e ap eyoj !$apu!$u? !ode 'al!ua!nlnq !ia6n~$s!p '1ugwgig~6u~ !Z lsodwo:, n : , 1-!ie~o!lawe 'Inlos !$eugjy ~J!JJd03e ap !a!loj earapu!ju~

1 I 1 -~e3 eJJuo3 gwJgs ap gseld o !ieseldwe JO!Ja$UQ . OL ap e~n~eladwa) el 'pie3 I j U! I S O ~ W OeWJo4 ~ almd -sip un-jau?!e Jua!yja pow as .loS ad :Jeo!Jaju! eaved ad s!q>sap ln~!~zods!p !iese~d 3 .

Compostul de rame deja format se poate utiliza. 11 I I ' I -1 Iana. cdnd solul ingheati. indepartati cu lopata cornpostul rnaturizat. arnplasafi lada cu rarne inchisZ i n pivnif5. d a d Incorp a t i in sdul lor un strat de compost. udafi u p r cornpostul. toarnna scoate~i si arnplasafi-le i n pivnif5 in lads de rdrne. Totodata este o substant2 aditionala excelenta la plantarea r5sadurilor ~ia legumelor. Ingriiire tot an ul I I . .i . rimele S e retrag i n StratIJri rnai addnci. pentru plantele In ciubar. i n regiunile cu dim2 rece. ROP-02-10069 . Din vasul deschis rarnele rnigreazi de la sine spre straturile rnai profunde ale solului. I PRIMAVARA Amplasare $i utilizate Arnplasafi noua lad2 de cornpostare pe terasi sau pe balcon (sus). Pe vrerne uscati. cufundlnd adlnc in sol vasele deschise acoperite ~i inconjurate cu paie. Rasturnaji vasul deschis. deoarece are o valoare nutritiva mare. va vor fi recunoxatoare. ridicati butoiul ~idispozitivul de cornpostare la cald. Folosiji la prepararea compostului substantele nou rirnele ~i sernimaturizate confinbnd inci rnulte deseuri. de exemplu cele perene. TOAMNA Depozitarea Ihzii cu rdme Dac5 ternperatura scade sub 8 "C. Pentru continuarea cornpost2rii ~i pe durata iernii. Q IMP AMMP SRL 1 Compostul de rbme se rnaturizeazi intre trei ~i douasprezece luni. putefi prelungi procesul de cornpostare. Plantele rnai varstnice. mai intai nurnai tntr-0 cantitate F n care acestea s i nu intre tn putrefacfie.Alimentare" $i mentinerea umid5thpi Depuneti i n vas in mod continuu depurile de bucatarie. Punefi rarnele i n lad% Scoatefi cornpostul din lada cu rerne pSstrat2 i n tirnpul iernii in pivnit2 sau i n gridin2 ~i folosifi-l la arneliorarea solului sau la plantare. VARA . in funqie de marirnea vasului ~iefectivul de rlrne. amestecat cu nisip ~i pamdnt de gradin8.

.

rop~azar e areplurrue ap a d o ! P = P aslloqplq a V d .nl p a x gsu?'10s u?gjezuaw -!ldns a!nqaq p l e ~ o d e ~ a gde ap ea$ey$ueD. -a$efo~6u? a:.!peld ap gl!Aep n . : aiueld aseasaurnN 1 w I fl ~!m F I .IEXlJ ap ~U~~ pmy -!unuy =?and yr o p ! 6r e y 9 m@a!nadns 1pu3 L~os q m u d au!q ap 1p-e ! y ne a m '!mu ~ o q x e g Fp* au es sunleapq a % 7 . a ~ q ap d y&lw rmp u + & pun eurrof q 'mplos -dns a r q n u m ap a3pspaxx. E ~ I J E J mpwals!s e ppypad eamd UJ alm!s %~ueq~osqe apu ~ -!3qqp ~ p x d s uj a n d ne! a m -?ux pstzm u mplos adns o el apau? -eap ap a p alaiwqns !1 ede ~!wsuen apq3~pq =ypanu dues 1 qnsm-ow% -I -1ppqd ur.gzeq rl !u!~gpg~ n : . anzaA rda~ ap a!onau a!&nu g s n!z a ~ JotauazaJ d e aJepun3e $ewJo$JolauazaJ e a~elnwn3e p .(pp~eu 'ealel) aseozlos azun4 n2 $yado:. ~ e p u ~ e aJelnwn3e ap ue6~o :~nq(w 'a%eBunlaput !eu ! ~ n ~ a 6 pdnp 'a$e:.y. uefi~o :gm!reqn$ gu!ewu ap ue6~o aez!rsqn~(!$o:.Heaq6zap !UP~P@J n3 $ n z p ~ a~ d ola~aza~ as ~nlos a : .(~lo!pel& 'einp I ( -103 adm pun eruJo4 aJy .pqnpypy adeade 9-nd as aIe"= J ~ PaV I n T~ Pm p s ap pzra.~ as alaueld w o r n F T q N ?pqY 'J=!JaqW puoln!e n 3 -mq In-ur.e !!U!3gPgJ E ~ J ! ~ ~ PpUeW J~UJ -o:.$eiaq6u? a$sa ~n$uewpd p u p i!q!sod alsa nu nJ:..ol\pp lod a q d=='V3-d . 93.~ .I E 'ai\pFnu aiuwsqns 15 r$e -pqy lod alusop p a l p d a p aue~d a m q arqnw uj q 3qpe apunaed -me ap a d o a p x ~ u n!!qpa s am 'puwo~!dnes ' ! p y q .od!~ IF$ !ew e : . I l k % y~ o d ! ! p -un~ -sqm ~ u nam+p s ap a d o luns a m ' a ~ u u a ~ lu pp~~p p ~ o m -pa! p nldwaxa ap ap FrndP "rv !FzpY w aueld apn as Jol!qr"q ezEq = 'InPIOs I '3UUOJ dye~dns el ap r o w earuopv ap awax!s 5 ! a!u !P!dPJ.sn Jol!uJa! ~ndw!i ul alalueld !iepn '~ola$ueld !!Jpnn eaJe$!Aa !f pde ap !nl -nJq!l!q3a ea~e~zsgd nquad .d q py". pdurp q 3sa"Lbperdns dPpdns ap adeardE a~l. a u t x E J O S 9 e !u!qY 101dPpdns ! t! T % E aP J !mdP a?q?P el ne G ! arapodap ap a d o I ~ O ne-s J p $ p a p m uj Iajlse U O Z~ ay!. POJO~Y '!qPlaraqw :!!J*1w e-ap asndsrp am* ! a ur.T 3s a p T d T d .la13eJ ~ ~ ~ ~ e z 'aA@sal e aF 0 nu ' e grip V -w ap $ P U ~ aPF!3!P q ne-s JOP-d a m "P 3 'nu. nquad *gJnpups nes pJ$e!d ap p e l d ':.!~pu!lp !upppg~ u!p amxa~3 g$u!za~d !f g%!un$ pyap . l y y d zma1qns ro@ pumnle q J ~ ~JPUMT$ J E lod nm mpps rr. s o p g p p puoln[e n2 1 ~ .!u2a~ ala~ueld pug3 ad 'sneda~ ap gpeo!lad o eu~e! ne a3npeD azunJ4 n> ala$ueld I rn1sa-x n2 ~0rq-s q '!!upypp dejerdns ad 3 s a v a los ap rrrradnp a ~! f n ~PFP w ~ ~ o p nu auad ne! a+pnu aiwsqns m anuo!zposdE ap psasosd UJ 'al~ld UYp %08 An~u1pr03dE . s q p apunnr$ 15 gu!dp u p aburod a p o d 3 m q p p a n p ap aue~d alp a a u m u e G ! peou -wqp ! d p n2 rop~ueld pm UJ ?err%!% a .euJe! !t !nlnt!zuru~ In!pawJa$u! u!~d y~!dsue~$ :.nm ' P V l ~adepe as~~~qaspdurpruare~ w ! F m " 3 u q J E f qed eupgpgJ qns '!!upgpp~ ' ~ ~ p ~!t se gx l y u e ~ -pu!~d a m 'I~$UOZ!JO pyonzap as e!Ja4!Jad el axenys zuns '10s '!u&p!g~n3 jnzgna~d JolauazaJ u!p aleJau!ut atdueasqns !t ede I ..p m py.1 0 9 WE PW .~!sa~xa pw~o ale j 'ua6owo $nsaiu!p a$!pugdsgJ !a$ueld PaJew 'aseoJy 'auy !upgpg~ n : . : alueld Jopa:.aJ as '(lnsnqweq nlduaxa ap) luelaqnxa xallnwu?as !wozy n .. ~olauaza ? I ~ ale1 -nun= ap U Q ~ J Q qqlnq-oraqnl * pmed amo~!d !wp? F P -wal as nu a m @ev ap 'alrn9Jye nTnW ~ o = d J = q J a m p m p p!solea .e ap-j .gnq el .m ap adEOJdep w q as a !Fzper $pxdw p u o pq ~ 'auasad eaAe ~ o p d% ~ r = ) f a e d e ap 5 ! xms auqd a m aueld .

lnu ~ol!u!:.oAold a:.laua!ue~s JP Jol!UJoZ!J!!~elueld gy~!Jlod ewled o el alaualad !ie!el epeopad a~sa !!JJA~ n y i ~ g j s n!z~e euueo* j 'a!eold !g gpedaz ap gle:. : !~n>ol ul@ ~ 0 ~ 'lenn 36 dw!j ad apuwarul aunep !B$M v d ! n p l p 8 5 ~ aP aY!UtT!?J ne a3 aswuutq alaluqd * d .w ~ InJgru o '(snuw) lezau -weux.JA!$ . e m !S PlP/lpI!Jd 3sa~o~u! a : . lnlos !i!:. ul e~dnseaa v!u!dln$ !ie~lsed !5 wewed U!P !ialeo3s Jl!Jns!JU ! J ~ eu!:.s ! j lod nes !Anjells ul !iesel !$ ~ o !!qlnq d '~olazun~j ea~esn edna .~uo!e~p ala !t gjlonzap # ( ~ ~ U I IJn ~w S l)I{ (S~YH) ( n ~ e p i '(mleyy) o lejuaw .laqnl!i alo!pel6 ap !!qlnq 'ei!ilaq ap !!LUOZ!J lduaxa ap) i a y 6 u ~ el al!q!s n : .epe~ lmaza~ ap alaue6lo ese:.!pa!dui aseoqlnq ~olalueld e glepolol n~luad !' ! ! J !'eJ~ nu ~ ~ 'jseouw ~ J Oj lu ~ eld 'jolau ad n~luad !nlnlos e~dnseafJ !!~e$ueld ew!$do epeoyad a$s3 $~!PJw! !!J~%S?[ n~ aJt?JUc?/d .iav ~ Wo I I J J -a!& nes Z!zuru$ 'sod ~103: WOU!Y ~~~ ~ 0 n3 3 !~u!%pg~ euoz u g lnlos !i!qnw ~JO~W~~S~JOJ 5 suns . !ade ea~a6unie e:. I&J!:.!iei!zoaap !5 !io:.ce wn2 aj!ojleau azueld alaun ' g u p g p e J g 6 ~ae ~1 -!paw! !)!leq]lys !!Jesei !ie!g& !$ !y!ojle lruol qns !uo!erp miartzap a m Jol!JyepueJj ~ n ~u!p n ! Inplnw !iwgdapul k' .g n u aiuelsqns aJ!lol$u? ednp je!paw! ! i ! ! J ! J O ~ ~ nd Uw ~! ul i !qlnq ui ezealnun:.(sns) )eJq ap yep ap !!ln:.nsn as es J I ! U ! ~ ~!iese~ P ~ J n~ a1!fi16ul ea~!za~lnd ap alalueld rnVA !ie!a$o~d es !i!~op pea ~ .a$nzg:. 'fs!/awerueH) Ins!laweurey '(e!uax} e!Jaq I! .epej el . !qlnq n : . ealeyha n~luad '!nlnlos e~dnseap .e eleneu!ld 3sa~oljul a:. alalueld -aseouwallolalueld ! i lolaua~ad 'alenue JO~!JO~J !!Jelueld 10 epeo!lad JlSa eJeAeW!ld alejueld WVAQWltrd nu a . alazun~j !ieunpe VNW V O l ~ol!~gu!ue~uo:.

.

Vara. Uda~i dimineap sau seara. este foarte utils. cripiturile mirunte se astups repede. . E & a folosi plantelor. &- I ECONOMISIREA APEI I I Apa se poate economisi cel mai lesne prin consemarea umidi- FolosiG farfurii colectoare. Tuburile de picurare amplasate 1 k & plante i dozeazii 6diicinilor apa P mod direct. din care motiv * . In butoaie sau cisterne gi se poate pktra pentru o folosire ulter i o d Pntr-o perioadi mai uscad. Materialele de acbperirei asiguri urniditate 5 i UDAREA CORECTA Udati c u mburP. suprafap acestuia apa se evaporeazi mai Pnccr. Controlafi aciditatea solului dir patru T n patru ani: daca valoa- . Solul neacoperit se usuci Si devine repede argilos. V i t a evapor5rii apei depinde gi de tipul si calitatea solului. I n poziTie deschisa apa se scurge i n rezervorul de a p i i n cea inchisi lasa apa sa-~i urmeze drumul spre canal. Altminteri cantitsti mari de apg se scurg in apa freaticg. I :dectaji ap%curat3. I Proba cu degetul. ce frecvent penmu udat apii de . D u p i o perioadi lungi de seceta. Q Separatorul de ap%montat la jgheabul de acoperi~ refine apa de ploaie de pe acesta. mai ales stratul legumicolelor. Arneliorafi sdul cu materii organice. lasafi aproximativ o jumatate de or3 apa sa se scurgl i n canal. pentru ca animalele sa nu cada i n rezervor ~ip apa s l nu se evapore. udafi-le 2 fiecare zi. lasafi ca apa s2i pele praful de pe acoperis lproximativ o jumatate de ora.Pra~ifi regulat. Prin p*it. i n g r i ~ i m l nde t grajd maturizat $i r o d concasata..u. Apa de ploaie se poatcolecta in raervoare de api. .Apa de ploaie nu costa' nimic Cantitatea de api fdositi" In @i se poate reduce COLECTAREA APEI I A p a de ploaie este o p t i d 1 pentru udare. deoarece In aceasts perioadi se evapori rnai pufinii api P n cursul udZrii. solurile uscate fi ugoie consumul de api va fi moderat. solul pastrlndu-~i astfel Mulcirea solului. bezaji vasele pe fluhrii colectoare. Udarea frecvents devine necesara &d adhcimea de 3 cm solul nu mi este reavh. ploaie. prin folosirea acesteia se poate economisi ap curene. Folosiji in acest scop materiale or@nice: foi decarton sau foie de acoperire. I - I Prs~ire. ceea ce-i f m e ~ pentru o vreme mai indelungati umiditatea. deoarece ele necesita umiditate constanta. Solul argilos ~i cu humus p s s t r e d bine Plantele cultivate in vas s c usud repede.. uiaFi des d i d t so!u(&or ~i nisipos. Udafi doar daca simfifi cii la adlncimea indicata solul este uscat. care regin apa de prisos si o redistribuie plantelor P n cursul zilei. lntroducefi degetul la o adlncime de 3 cm T n sol. Nu u d d P n b5tai'H soarelui. Vara. Acoperiji rezervorul cu un capac. astfel solul r k l n e reavh. Nu udagi plantele excesiv. Udare prin picurare. astfel ~i pe . nisipos nu inmagazineazi apa. solurile calcaroase sau ne sau le a c i d u l d *or. Se poate lega de orice fel de burlan. apa de ploaie se Pndzeste usor. Vegetafia dens5 acoped rapid solul. pentru a spala praful de pe acoperis ~i nu deschidefi separatorul declt d u p i aceasta. Solul %or. Ameliorafi-l cu compost. Inainte de I o colecta. controla~i din patm in patru ani valoarea pH a solului.

astfel trebuie udat mai rar. I Ill] l l l ~1l Ill 11 . Peste solul nisipos agerneti roca concasati. Gheafa avdnd un volum mai mare decit apa lichidi. I I I ~ I I1 PRIMAVARA Preparative $i plantare Afinafi solul $i incorporafi-i compost din abundenti (sus). I I . care poate mai tdrziu inghefa. perefii rezervorului pot cripa. Toamna tSrziu golifi ~i curifafi rezervorul de a p i de ploaie. pentru a nu se stringe apa i n el. Aceste lucriri amelioreazi capacitatea solului de stocare a apei. in magazie sau i n garaj. Plantele umbresc solul. se mentine umiditatea solului. strat care ajuti la conservarea umidiGtii acestuia. acoperifi-l cu un strat subire de material de acoperire a solului. Amplasali rezervoare de api.I# I I CAR Vaforoasaapa' de pfoaie GRUPA5 124 1 Plantati legumele i n culturi mixte. Asociafi specii tufoase cu specii suple ~i I plantafi-le i n grupuri.. Plantafi i n rdnduri strdnse culturile de plante legumicole mme. Curifafr vasele $iamplawti-le intr-un loc - - =A ISBN 978-963-86092-8-1 . risturnafi-I. Nu udafi decat dimineaw sau seara. ~iniciodati tn mod direct planta. Pistrafi rezervorul intr-un loc protejat. I I TOAMNA TARZIU Depozitare de iam5 Golifi rezervoarele. 1 Astfel asigurafi densitatea culturilor ~imirifi randa1 mentul stratului. VARA F 1 I- Mulcirea solului Daci solul s-a incilzit. Amplawti conductele pentru irigare prin picurare. Daci iarna lisati rezervorul din material plastic i n aer liber.

.I C I I CUNOSTINTE FUNDAMENTALE GRUPA ! A Avertizare u tila' Notijele refertoare la gr.idni simplifici planificarea fi lngrijirea de mai tiriu a plan telor fi a stra turilor.

deoarece sunt date irnportante la semanatul din anul urmitor. Notafi data infloririi.f ortante n o m a tumor ideilor $ obsewa@lor. pentru ca rnai tarziu s& putefi calcula rnai usor ritmul dezvoltarii ~i data rodirii. sezonalg sau exuasezonab. care plante sufbd sau lmpiedid davoltarea plantelor vecine. deoarece bile pot fi scoase. . Tot aici 1 pbtrate schigele precum gi vechile p i node planuri de plantare. deoarece aceste sunt informafii importante. C a i d e de notip i jnrnalele vil vor simplifica munca p i le puteji lua cu dvs. Cu ajutorul celor scrise vefi avea Pntotdeauna date despre locul anumitei plante. p iP n @nii. Clasoarele sunt foarte pr rice. I h jurnalul de 3rPdina cu adresa $ numPrul de telefon al magazinelor de horticultur3. I - 4LTE DATE IMPORTANTE DIN JURNAL . pepinierelor ~i magazinelor specializate pentru unelte de gradiningrit. Firrnelor de prestari servicii $ mnwltan$4. Perioada de Inflorire. Notafi care sunt acele plante care tole- vii documenma fn toac NOTE Planificarea plantjirii. Planificaji P n acelqi timp S i compozigiile florale. N o t 4 datele rekitoare la fnflorirea plantelor p i la recolte. Descriuea plantelor. astfel gsdina fiindu- I I P~~ ddui Ec ' Cu ajutorul fotografiilor putefi urmari dezvoltarea exact2 a gradinii. Fifi atenfi la asolament pi la aplicarea cdturilor mixte. data Incsprii hfloririi ji perioada colectiirii plantelor medicinale gi a legumelor. Pngrijire pi menjinere. Datoria aspectului plkut p a t e fi &fi cu bucurie gi peste rnai mulfi mi. ele constituind fnsl ~i amintiri frumoase. Iarna planificafi p i facqi schige rekitoare la qalonarea @inii de legume. Notarea cantiafii roadelor adunate mn-tituie un ajutor fn deciderea legerii celor rnai corespunzaoare plante pentru gradina dvs. Plantare. Notafi h u m i r e a plantelor plantate. astf' In dgiva ani vefi afla in mod obiectiv care sunt acele plante din @din5 care dau roade bogate. Notaf i data semahrii. Astfel jurnalul de && reamintqte datele la care au avut loc f e r t i l i i solului. Decide9 ce dorifi Jcultivafi P n perioada presezonah. anotimpurile. = L 1 SernPnare. Avhd deci un jurnal de @dinii p u t 4 coordona rnai u p r diferitele mund de gridinii. POSIBILIT~TI J d dde grtidhii poate fi curnpht din magazine pi este un cadou frumos. r NO@ numele legumelor cu made bogate Aaocierea plantelor. Notarea datei de Pnflorire poate fi importand alegerea plantelor asociate. Adunafi intr-un plic aparte descrierea diferitelor soiuri. incolfirii ~i a raririi plantelor. acestea fiind de folos P n anii ce urmeazii. NOTE SCRISE AVMiAjB Schigele gi not?jele referitoare la @din5 simplifid amenajacea grgdimii. :ace$o . Pe planul de planare notafi ~i numarul diferitelor soiuri. Facefi un plan de gradin& detaliat. Notaji P n jurnal data amelio&ii solului. data fertiliziirii. protecfiafmpouiva &unZtorilor sau plivirea buruienilor. Notafi mPrimea diferitelor soiuri $i data plantirii. Rezdtate. a plivirii buruienilor gi a proteqiei contra &ungtoriior. data plant5rii dar pi despre dezvoltarea p i Pnflori~ plantelor. rearanjate g i separat. h p d necesar ihcolfirii. h unele jurn J avefi spagiu special g i pentru -3togafii. Recoltarea roadelor. deoarece a d e l putefi planifica data plantarii fn vederea prelungirii perioadei de inflorire. Notele referitoare la @ni sunt importante gi In cazul hgcijirii g d d i d i . d p r m n p celeilalte plante. Este utila notarea datelor peisagigilor. Unele magazine de horticultur2 ~i servicii de coletirie comercializeazii doar anumite tipuri da plante.

Aceasta v8 va fi de ajutor la urrnatoarele plantari. Etichetele de marcare cu timpul se $erg sau se decoloreazg. Daci fixafi tablife rnarcatoare cu slrrni. tncolfirii ~i a lnfloririi. data marilor schirnbari de ternpera- .%ntm Marcall locul plantelor cul tivabile T n perioada extrasezonala $C. deoarece acestea pot comtitui baza aprovizicrnariiplantelor. verificafi-le periodic sa nu curnva s i rineasci tulpina plantei. Pentru acestea dtifi notifele luate'in lunile sau anii precedenfi. VARA Notarea rezultatelor Urmariji dezvoltarii florilor zi notafi data Rfloririi (sus). Notafi data semanirii. Q IMP A&WP SRL . ri. Este recornandabila folosirea placilo~ din metal inoxidabil. totodatl.+--na a plantelor cu bulbh. pentru premnixarea Dnfloririi de pridvara. pe baza notifelor din jurnal putefi evalua rezultatele putefi planidin gradin3 ~i fica culturile din anul viitw.Este foarte importanti marcarea plantelor de grading. I I 1 I ' ' TOAMNA Prsn de B. La sftl~itul semnului. I IAVAICR I @care $1 liluarea not& Facefi planul gradinii ~i prc rafi plantele necesare. Ontocmiti un plan referibr la plantarea 4. cantitatea roadelor ~i data recolthii.

.Ffori ji inflorescen te I Cunojtinte fun damen tale de botanici I Formele multiple ji bogijia de culori minunate ale florilor revigoreaza' verdea~a gridinii.

De exemplu: marastilbe. Cman. Florile runt dispuse uniform.Capitul. branca-ursului. Pirfile sale sunt polenul. In natuG nu exisd de&t flori simple sau semiinvolte. ochiul boului. femeiesti . verzi. Acesta a r e cazul celor rnai multe plante Umbel& Florile cu pedunculul scurt cresc dintr-o singuri tiji. semiinvoalte sau invoalte. .. lari sunt dispuse flori mirunte. se&d atingerea maturidjii sexuale in ciclul natural a1 reproducjiei. De exemplu: ligulare. Florile cu peduncul sunt dispuse in mod alternativ pe axa floralii. din care cawti? au doar flori neinsemnate. inflori o dat5. ca fn cam1 unor arbqti. nu cunosc aceasd necesitate. acestea a&nd vizibilitatea gi f o p de seducfie cea m i mare. litrum. 4 Gineceul este organul Spic. Ciarchine. . Flode tip capitul nu sunt o siqgurg flo~rr. De exemplu: ciubofica-cucului. dacii le Pndep&& la timp florile trecute. planide se pot imp3rji in categorii diferite. cu multe starnine. Petalele si sepalel formeaza Tmpreuna invelisul dublu al florii. Florile polenizate exclusiv de flutirii de noapte se deschid noaptea . care contin ovulele. Staminele sunt Organele sexuale masculine ale florii' Sunt formate din filamente 5i antere situate pe acestea. De exemplu omag de gridini. Potrivit modului de repartifie a acestora. anterele continsnd sacii polenici. jalesul. cu atit G sunt rnai necesare insectele pentru a o poleniza. garetele. fnconjurate de flori mod alternativ. u ~otlorescu~p FORM $ 1 CULOARE Consh~g a i aspeccul florilor s-a davoltat in cursul evolutiei htr-un mod adecvat polenizatorilor. De exemplu: papuri. Aceasta este . Numeroase flori se g r u p d in inflorescenge cu alte flori urmand o structuri% determi- . res~ectiv ale plantei. . Constitutia florii bisexuate: 1Sepalele (sepalurn) fncadreaza exteriorul florii ~i sunt in general. Dupii fecundare ovarele se dilati ~i in interiorul lor se formeazi semintele. gladiola. Multe planie floricole pot fi stimulate la o a doua inflorire. Pe o suprafafa . pentru a fi lane polenizate. cu coroB dens5 Panicul. pe o ax2 florala TngroptZi. Fecundare. flori la care se dezvol~ sau androceul sau gineceul. chimenul. Aceasd atep r i e se poate imp* mai departe h plante care p o s d pe un individ g i florile masculine.scopuln fieciirei flori. ca de exemblu ierburile gi plantele cu frunze aciculare. pala se afla o inflorescenfi compusa din ciorchini dispu~i in tubulare.idin$ pentru plante aceasti5 stare nu constituie dedt o stare tempor d . Cu d t a t e mai aspectuoas5 o floare. plantei. cnifofia.. pentru a-si asigura Pnmuljirea. numirul lor depinde de specie ~i pot alcitui flori simple. Florile bisexuate sunt acele plante care dispun deopotrivii de androceu (organele de reproducere biirbiiqti) g i gineceu (organele de reproducere fkmeiqti). iarba-grasg. 2 Petalele (petalurn)sunt albe sau de diferite alte culori. 5 Ovarele reprezinti organele sexuale feminine interioare ale plantei. nemtiwr. . Pe c. Culoarea cea mai frecvend a florilor a t e galbenul g i rqul.si emanl un parfum extrem de intens. I -a - -- - 1 1 L SEXUALITATE Florile con* organele sexuale birbstesti.Florde atrag insectele prin culorile lor vii. De exemplu: hrisca. insecte pe care le atrage cu parh u l fi formele sale. Flori simple sau hvoalte. Plantelc polenizate de vint. veronica. ~istilul prin care polenul ajunge in ovare. I I - PRINCIPALELE INFLORESCENTE - FUNCTIE Maturitate sexual& fn timp ce florile constituie obiectivul tuturor luc~rilor de gr. f i r i peduncul. Toate florile fbarte mari. Florile f i r i petiol sunt grupate in mod alternativ pe o axi florali. eremuru~.a florala princi. Astfel fgi vor conen--toad energia pentru a ma .

(sns!u'') uaqp% u r p p L ( ~ ~ sm N ~ X p~~)n[n~!u!o~-ala%up ~J ~ ~ :nlduiaxa ap !(euam) ammi2 -urn aieopajo! enop IS f w e p g s ) peo!iadns eun <(!d!~e)apalel p o p :apad 5 I .wOZ) F[%?Ol %$UIWap ! : mq)I-ajU! pUrn!qPl W U I J O j pa 'Qsayinr wUi) l y d n s pqqy ~ U L p oI p a ~ m x m a@ 5 !Sap !JJ~ ns <zqIeqao esnds!p a~sa ereqieq SIJI !nlnlaualuys e ~1e3alde elad m a g ad r(aieoua~u!apdas) anaia aieoua~u!!ail 'alnaldr! !all :a[eiad - I.'a.(X c!%pnbv) a~aSnipp~s :nfduraxaap ra~eds ui [n~p n3 ua~u!d un a ~ a~flunlaid s i o i p e < ~ o d oap p purioj ui asnds!p a p a d s ua~u!dn3 aleolj I p ! q E l aJeo[d l~fyes TM IP P !' ~ E ! / O J P ~ ~ B P P ~ 'f9"qJJ .

.

I Acoperire. Anterior. presirafi pe plantele legumicole intr-un strat foarte subtire pulbere de r o d sau var de alge.c a p d contra omizilor pe trunchiul arborilor fructiferi pentru a captura Pnainte de depunerea oudor femelele cotarului brun. Umplefi doar pe jumitate cu bere paharul ~i protejafi-l contra ploii. prea costisitoare si nu necesid substanre chimice. Un sunt atra~i pahar de material plastic cu bere ingropat in sol atrage melcii. Contra melcilor nocturni mari inconjurafi straturile plantelor legumicole cu un gard de proteaie . P e vreme frumoasi. Scoateji din sol plantele infecrate de bacterii si virusuri. I. rmilor sarma le plac rtofii. acestea alungand mul$ daunitari. din dou5 T n doui zile adunafi viermii. Protccfie cu garduri. F?qiile de staniol strducind in soare in preajma arbustilor cu bace gi a pomilor fructiferi sperie pkZri1e. PresBmre. fn acest mod se pot proteja gi bulbii crinilor impotriva soarecilor de h p . t i contra paduchilor de frunzi In cazul arbugilor ornamentali ~i trandafirilor care suporti jetul puternic de spa. Si dupa ploaie. 0 folie sau o plasi deasa poate apira multe plante legumicole contra mugtelor de legume ~i moliilor verzei. Melcii de bere. Omizile. Tlierea cu feribtdul. Golifi-l ~i umpleti-l cu bere zilnic. in cazul unor plante viguroase. Arnenajafi capcane contra foarecilor de c h p si melcilor.ina' la sol Berea c a momeall. deoarece contra lor nu exist5 remediu eficient. dupa care adunafi dzunltorii. in general. poate indepgrta pduchii de frunG. Folia de acoperire sau plasa legumelor a p M legumele tinere de frig. de mustele legumelor si de fluturii verzei. qternefi o &pl mode sub plante. &dacii ~iplopnifele se pot indepiirm seara prin scuturarea arbustilor ~ia plantelor legumiwle. cartoanele 5i frunzele mari le servex drept ascunzi~ In timpul zilei. plasa de s h 1i n k u rat5 in jurul trunchiului pomilor tineri a p E plantele de rosaturile animalelor sdbatice. Acelqi efect se poate ob5ine cu o sperietoare de p&%i. oful ca momeall. care cad In bere ~i se Ineaci. f ndepktarea frunzelor este eficientl numai in condifiile infest?irii cauzatl de moliile miniere.Simplu ji eficien t Cunoqterea dtorva tmcuri a t e indispensabili pentru protecpii pfantefor. Capcanele cu d e i c a p t u r e mu~tele. ~inrarii si ghdacii. Aceste procedee nu sunt. scuturafi plantele puternic. Ungefi rinile cauzate de taiere. . Introducefi i n sol artofi Giafi In doui. I . Stropirea cu apl. in magazinle de specialitate se gasesc ~i capcane l e bere acoperite. apoi. m. adunafi melcii. Fixafi b f i e l e . Taiafi profund. Stropirea este eficien- Gardul contra melcilor impiedid melcii s5 intre in straturile diferitelor culturi. P W a confecfionad din carton pentru rkadurile de v d ^hpiedid mustele verzei sl-si depun5 o d e pe tulpina plantei. CAPTURARE Melcii si &unltorii mai mari pot fi str$nfi si cu rnha.I I 1 I Stropire. GRADINARIT ~iiRii CHIMICALE Pro-a mecanid a plantelor consd in protecfia contra bolilor gi dlunltorilor cu ajutorul unor mijloace si accesorii simple sau indepgrtarea p w l o r bolnave si a &unltorilor. pbni la partea G n i toasi ramurile bolnave sau puternic infestate. fntre mai 8i septembrie fixa~i pe trunchiul pomilor fructiferi la o indfime de 20-40 cm inele contra moliei merelor. IZOLARE 0 plas1mare Pntinsl pe pomii fructiferi impiedid pkZrile s l consume fructele. Seara. pentru a captura larvele acesteia. Iarna. Colectare. Plaa de proteqie contra pkirilor a a rGm&dp. Scbndurile. Tiiierea cu f e A t 2 i u l a piir~ilor infectate a t e indicatl doar in cazul arbustilor infecta~i paqial. Capcana cu feromon confine hormoni care atrag si refin masculii moliei m h l u i si a prunului.

a giin. fixati pe arbugtii ~i pomii fructiferi cu fructe tip baci f h ~ ide i staniol. dacilor de Colorado sau a piduchilor nu mai este efi cienti dupi o furtuna. Protejati I 1 . incapbike de zbor. a se urce pe trunchi i ouhle. Fh~iile strilucitoare fluturhnd in vlnt alungi pisirile. A3teptaIi pbni ce trece presiraTi plantelc ploaia ~i Pnainte de rnaturarea fructelor. pemru a . deoarece ploaia Indeparteazg praful fin. Lm Mi@-capcanH. borii fructiferi brlientra ornizilor.CAR. a omizilor. xaatefi breiele de protecfie ~i curafafi cu peria parfiunea de trunchi de eventualele depuneri de oug sau de dliunltorii T n hibernar~ I Presgrarea plantelor cu pulbere de roc3 a u var alge contra puricilor d pgmiint.~depune T n februarie. Acestea Tmpiedid femelele cotarului brun.

- GRUPA 5 Efecte naturale Amenajarea gridinii alpine GrZdina alpina' ofera' foarte m ultor plan te m ediul optim. asigudndu-le con&jii idede de dezvoltare. I .I CUNOSTINTE FUNDAMENTALE 7 .

.

.

A CUNO$TIN?€ FUNDAMENTALE GRUPA 5 1 Cum vi place Loc de recrea tie la urnbra' I I mbra rZcoroasi reconforteazi oamenii i lantele deopotriva'. Amenajaji in gridin2 n loc de relaxare! I .

~onstrucjiile trebuie sg fie stabile si durabile. Frunzi~ul lor este seduciitor. unde se pot planta salate sau flori de vara sensibile. chiogcul sau-pavilionul se pot acoperi ~i cu materiale de construc~ie. producend un efect romantic. Prin extensiunea lor sunt elementele verticale ale gradinii Pergoia este idealti pentru locurile de relaxare $1 necesiG putin i ingrijire. I . magaziei sau a zidurilor este In general foarte umbroasa. Acoperigul de frunzig verde promite o u m b d reconfortantii. Lumina fdtrata de coroana arborilor ofed condijii ideale gi pentru plantele sensibile la soare. pergolele pot oferi o umbra totaE sau filtratZ. Plantali aici plante iubitoare de umbra. SPAT11 UMBROASE Arborii 2i arb@ cu coroan5 ampla. puteri amenaja locuri de recreere protejate cu ajutorul acoperigurilor protectoare. Parasolarele. tra vanturilor puternice ~i Bobik acoperite de plante cataritoare asiguri un spatiu umbros larg. I . In funqie de gradul de acoperire. Tnsii protejeaza nu numai contra bataii soarelui. Plantele vqnic vemi I I Latura de nord a caselor. ofera o umbra reconfortantii. Avegi grij5 ca materialele folosite s2 fie adecvate ca stil caracterului casei gi gddinii. Arborii mari dau multa umbra. ca pergola. I 1 POSIBILIT~I In f i n i l e tinere exist2 i n d pujine locuri umbroase. Sunt aspectuogi arborii infloritori sau cei cu fructe ornamentale. parasolarelor sau pergolelor acoperite de plante d@dtoare cu crqtere rapidii. lenga casl reprezinta un fel de tranzitie intre casa ~i gradina. Aceste protectoare de soare pot f i demontate montate ~i repede. Prefua"umbra. prelatele sau pavilionul din poliester pot f i amplasate oriunde. Plantaji-le la distanfe corespunziitoare de cladirile existente. dar gi cu plante agagtoare.Pro tectie con tra soarelui I SPATII UMBROASI Amenaja* din timp spa# umbroase h gridink AVANTAJE Zonele umbroase asigud locuri agreabil ricoroase P n zilele fierbinji de vara. Utilizati lemn impregnat. balsamine gi rododen ~r~ore mare l e solitar de . C o n s t r u e e acoperite. Comtruirea unui pavillon reclanki cheltuieli rnai importante. din acest motiv cultiva~i aici plante iubitoare de umbra. sunt ideali in crearea spajiilor umbroase. prunul decorativ (Prunus cerasifera. Spajiile din penumbd pot fi cultivate tn modul cel rnai divers. Locurile de recreere sau de mass acoperite va vor suscita dorin~a de a r i m h e d t rnai mult timp in aer liber. I I Vara asigurafi umbrirea locurilor de odihna. Arborii fructiferi constituie o solujie ideal% ornead peisajul gi sunt 8i folositori. Acestei destinafii ' Ti corespunde cire~ul japonez (Prunus serrulata). Speciile Ralte de plan@legumicole sau tufele dau o umbra mai mica. Alegeji plante ale c ~ o dimensiuni r se potrivesc grgdinii. Umbreste ~i tot. Sunt agreate i n gradinile mediteraneene. L a d e de nord ale cladirilor gi zidurilor sunt totdeauna in umbra. nucul (Juglans regia) sau ' . odata este foarte frumos ' cand inflorege sau prin priv I elistea frunzi~ului sau autumnal. Arborii inalji ai f i n i l o r h v h t i o f e de ~ cele rnai multe ori suficiente locuri umbroase. fixat E n sol cu piese metalice sau beton. PLnii d n d vor crqte arborii gi arbugtii. dar ~i conploii.

!iu!q~a!+ pen ap alal!z u?g$ueld ale.(azunJ+ ad aunJq ap e!irn~%suo> nquad $@A a$ad) pnue alen$uana Joun alauwas ! i e $ n g ~ -3pe dw!pue un a$sa evweol y n u e l a p e e3onoJd wwsuw !5 aJelos alazel pugz!le3o+ V W l WVOl 'al!$ual !aun I n p y a eahe $od gde ap al!~n$p!d :az -uny ad g6un!e gs ede e : . l s L l p U? !eW !!JOqJv .$do yn!qm n3 !!uad~n> !iex!j .IJ.lolauainJnq ealejlon -zap expa!dw? e !5 ugneal augwgl e n~$uad '!!upgpeJ euoz ul lnlos !iyado3v .oqJE nes !$nq~e !ie$ueld 'aspew ul .l UA pl!sasau 'au!q gzeaupypglu? as gugd 'gsui 'gJqwn % n u nep g $ S .-8-Z6098-€96-8L6 NGSI 'al!~n$g6al . !ieynj .!-!ietjal !5 ! p a -$el !!Jepgl !ie!!~!p !~nuodns JOUe e neS ~ 0 l a l 0 6 ~ a d I .3!$ewals!s!-!iez!l!y -la4 !5 !-!iepn g l m n a w a ~ n ad ' ! i ~ u e l d nou Jol!JoqJe e!inlona y$!~odr a!iua$e n3 !iuyu~n !ue !!w!~d ul '301 y e un-J$U~ al-!ie$uelda~ e!jkna6an !!lods e ru~uad ale$ nes aqnp!aw!~d ~ o l a ~ u e l d -ueyd !nqaq !ew JF a ~ e o ~ y y i p e g~eJodlua$ aJ!Jqwn 0 a$ueldnes ~ S n q ~ ap e la4 a3 epa!o~d !iawd ewe1 y!pgp !ie~n6!sy .a!+ l!$ewa%s!s !$elo~$uo3 I I ~ J ! ! ! J ~ gx1nU.a3!lseld nes allpa$ ale!Jalew ui gylanu?g u g s 'a!+eJ nldwaxa ap 'al!q!xay !5 !ow a~e6al ap aleyalew !i!soloj .a~~!alsan ala~ueld !iepn .

C .P. . : .

a w 1 w .8 ( [ I I \ I .a m E .

in caz de seceta udafi regulat cartofii. T n intunecoase ~i lazi aerisite pentru cartofi. c e l ~ erzii in septembrie $i octombrie.-- VARA 51 TOAMNA Recoltarea cartofilor Soiurile timpurii pot fi recoltate deja i n iunie. umiditate uniforms. Puteti folosi gi furca de sipat far2 vSrf ascutit. Protejafi lastarii impotriva inghefului cu folie. In stratul de paie tuberculii rfmagi pe radacina se dezvolta T n continu. Recoltarea cartofilor Tncepe o data cu ofilirea frunzelor. Cartofii se piistreaza cel rnai indelungat fn locuri racoroase. dar doar la radacina. apoi acoperiti-i cu paie. !ri$i-icu rnci un strat de r I La nevoie primii cart marunti pot fi xgi : inainte de ofilirea f r ~ zelor. deoarece pe timp de seceta unele paqi ale cartofului se pot atrofia. . ' . La adunarea cartofilor folosifi furca specials cu dinti cu vlrful bombat pentru a evita rinirea tuberculilor. '--:: ~ t i n g fnalfimea de 20 L t t 1 . Depozitafi doar tuberculi sanatogi gi uscati. ca frunzele s i nu fie umede. Verificati regulat umi 1. Plantafi cartofii la distante de 30 cm (sus). acegtia fiind destul de marl la 12 dptamlni dupa tnflorire.Cdtura cartofirluiin paie ?&strati solul uniform umed. Cand I. reducand astfel Cartofii timpurii gi cei tsrzii pot fi pktrafi timp de mai multe luni.J PRIM~ARA Plantare si ingrijire Aflnafi bine S O ~ U ~i ~ amestecati-l cu compost.

if aseomnrj a~uqd ap JEUJQ aJsapep n m ~ u r p urp ~ ~m 3p y ~ ~ ~ r l r ~ e n V .o f i ~ [asa~ b d peourv e ~ e ~ es n 2ede u . r ~.* .

D a d ave~i si pepi in lac. cudpfi si tundefi plantele. koatqi d c i i l( ce&taIte animale 'ln malam galcrrtEi cu a@ din lac. acesta va fi tot timpd minunat. 4 * i n lacurile mai mari.T 3 .Cunojtinte fundamen tale de ingrijire Prin lntrefierea regdata' a lac& din gra'dinii. 5 Umpleli l a d c u r m cu apIi $i rea$ezatiplantele ~i pegii doar cand temperatura apei se egaleazli. Prlndefi pegtii m ajutorul ninciogului ~i pm+i in galeatti. Populafi lacul cu pegti omnivori. scoateri pqtii intr-un recipient m a i mare. r . Urnpie0 ghivecele curate cu w l de baM. cur8tati peretii lacului de alge $1 nlmol. Verificaji regulat plantele. 2cm. pan3 ce temperatura apelor se egaleaza. - I 4 hllituraji t o & apa din lac. spun 1 Tndepartati plantele putmzite de pe fundul lacului. n I I f NGRIJIREA PLANTELOR fngriji5iplantele din jurul lacului asemh5ror celorlalte plante L i y ..-. U a j i SZ se scurgEi apa. I fnl&tura+ paitile moarte ale plan tclor 1tlcr %oat@ din rpIi plant& am& rmpreuna c k gKmele ~i koatefl cu pornpa apa dh k'' 5 IiMnd pe fundui lacului spa cie J 10 In caz c Z L sunt pqti fn la pun@ Q p W la gura de ocurgere. Toamna c u s p t i temeinic lacul. este suficiend verificarea nivelului apei ~iinllturarea algelor rksphdite. La fertilizarea solului fifi atenji ca gunoiul de p j d & nu ajungii tn apa lacului. pe l h g 3 pegii sco~i a~ezafi $i cateva plante acvatice. I \ . Van. . PERIOADA OPTIMA fn timpul primiiverii puteri planta plantele acvatice sau le pute~i diviza rHdlcinile. ~ ?njurul lacului ~i T n lac nu folosiji substanp fitosanitare chimice. p q e moarre sau puvaite ale plantelor.5. lnfhgurafi celelalte plante cu ziare umede ~i folie pana la terminarea cur5tirii. divizafi speciile. ql .--:--: .: Urnplefi rdpientul cu a@i din k. Nu folosiri substante chimice. - b. ?n timpul sxaelor hdelungate este n e d completarea cu cantit3ji adijionale de a * . Punefi plantele ~i recipientul cu pe$i la loc umbros. GR~~DINA De primiivara p h i toamna in lac se petrece un proces de autolimpaire. Tundgi rizornii plantelor prea riisphdite. Endepiirtafi regulat algele si lintip. gi reumplefi lacul cu api curat. perene. Cumpirafi mai mulfi p e ~ tsi i agezafi punga de plastic cu p e ~ tintr-un i colf mai umbros a1 lacului. 6 a iac . pe langa pegti~orii de aur putefi crefle ~i alte specii de pesti. deoarece acestea inriutafesc calitatea apei. Novacul alb ~i cel cu Pete consuma cu placere alge. Renunfafi T n apropierea lacului $i la folosirea substanfelor biologice cum ar f i solufia de folositA lmpotriva paduchilor de frunze. T5afi papura ~ia trestia cu 5 cm deasupra suprafgei apei. uleiul de parafins sau rapif8.9 ACCESORII: OAMNA: ~ V A C U ~ -:rL.7 ~NGRIJIREALACULUI DIN CI pomp3 submenibila O o g i l e a t i mare ~i una mica Ci folie de plastic CI minciog CI perie de plastic CI furtun de udat - C tun&$ie. . Toamna cur5iaji temeinic lacul pentru a evita putrezirea din timpul iernii. ~ c o a t edin ~ i I& q u r i l e cu plante. din &d in &d plantele din ap& deoarece deseori acestea servesc ca hranH pqtilor. V h f i apa rece din conduct3 P n lac Pncet sau prinu-un sistem pluvial. substitui~i I in recipient. lnl3turafi plantele grav contaminate.-. fnlzturafi algele. ca acestea s Z nu fie atacate de &drari. apoi divizaji radacinile ~i replantafi plantele.

!$e~n6!se pxe6unlapul gla~as ap d u ! ad ~ .se!nia!ne~dns es alajueld !5 !!Sad B nJ$Uad -gem:.el !ialdurna~ !ode '1n3el liek~1-13 ! i ede !ie~n$pluj . ~ o l a ~ u e!!woz!~ ld !ieun3s .o~d .s!s u!~d nes $a:.el ul sale !ew 'al!ya+alade u?'ale:.uu~ zod as '!@ad nquad pueJy pynu ea~d J3flpOJ$U!J S JJe3 UJ JiJ3 U? nes aynauo) nou alyn:.e~adUJ~l g!Jo$ea *le!nnld wals. 08 u!ind la:. s n : .!ade !aia$eJdnSe~dnseap ur:. u?!$ aund -s!p JOA !!itad !t a(a$ueldla+ -1se '!nlniayfiu? e aledois ap a!hlos a$~!lepads ap alau!z -efieur u? !ie~n:. -!p!J ~ol!lnl. in.I . pde n .eiayfiu? en nu ede apun 'w:. !iezahj . !a!isaq e !Z !!~nded eu!dlnl !ie!el 'apu!gul as e ap et!pual n : .!nln~a6 en!~%odw? ale!>ads !Jnspw ap a!onau ! i a ~ e '!!u~a! ~ndw!$ ul p:.~ola$ueld ale a$!l!+oal!i-lpd !S alaua!nJnq !$eupdapuj a ~ ! m VIIVA . ap eawpuepe el uodns ap al!~nio:.gde ap J O ~ A -ma1 ea~e~aldwo:.npoqul .ua6!xo ap pesa:.plnzp>s !ew augwp !ade el -nle~adLUa$ elopa:.6 a Jp JJSa Jolafile e!$!~edv 'qaBle !$lni.e p ~ ~ o l e p '!nln>el e$e$e~dns 3saJqwn a~eol!lnld axlerue alalueld .~A!I!JWU aiuepqns ap lnsnld -Ins aqleosqe JOA a m alueld 3el ul !$e)ueld 'ayoqzueq gin .au ealeqi -ue3 ap aJenu!puo:.ul leop >el u?a m ede !ia:.

.CUNOZTINTE FUNDAMENTALE GRUPA 5 t ' I pabe t. orale mobile Plan te in vas Compozijiile florale din vase lmpodobesc locuinja #igridina pe tot cursd an ului.

P a d ghiveele supctvWxile din toate nalte T n mijloc 51 pe cel nlrurrte pe marginl. Asemenea locuri sunt spafiile de I h @ intrare. bine. precurn $iplantele i n nuanfe de culori similare arata armonios irnpreuna. Stil. terasa ~iawperigul. deoarece nu toate griidinile de pe acoperig sau balcoanele suportii vasele grele din ciment sau terawts. &in asocierea plantelor cu h n z e ad ma. P'n a a ll h cafe ghive&Te s Imagine unitarl. deoarece. ' i Frunze ornammt&le. alegeyi-le pe cele confecrionate din materiale rezistente la inghe5. Puteti crea combinafii vesele ri cu vase neobignuite. Exist2 multe specii aspectuoase cultivabile in vas. fnainte de alegerea vaselor. Flori de grZdin& Florile vgratice gi perenele se cultivii excelent gi in vas. LOCURI Veji avea succes nurnai cu plante care suporfi condifiile locului respectiv. Posibilitiri n elimitate un loc in care nu s-ar potrivi weIe de flori. ploaia sau vhtul. inclusiv in locurile unde nu exist5 sol cultivabil. ?ntr-unvas punefi plante de e l mult doug culori. Ofera 0 priveli~te rninunata rnulte vase cu plante inflorind abundent. sdrile. VASE Mibime. de culori. care nu raisti? la inghey. form& frurnoad se valorizeaB florile sunt frwnoase.~ l a d ex~ e 9. fn locurile foarte vhtoase sau traversate de curen~i de aer plantayi doar flori deosebit de rGstente. Alegeyi vase confec~ionate din rnateriale identice. arbqti subtropicali gi tropicali. Cornbinarea plantelor inalte. in general. fn vase de miirirne optirnii plantele infloresc bogat gi trebuie udate mai rar. strwturi gi f o r m 8 - - . ! PLANTE Plantele ce se pot cultiva pe bacon sunt ideale. Nu nurnai Plan* d i m . balconul. informati-vii asupra greutii~ii acestora. I Mare de flori. h a l t si scund.- diferite x pot realiza cornbin@ii indite. Plante condimentare pi legumicole. Deoarece aspectul lor exterior gi frunzele lor aciculare diferg foarte rnult. Pe o supra fa^ mare ghivecele mici aranjate solitar nu arata bine. I jar h was 9$ vyar spori -1irnen6:iunile.m b. Amplasari pe durata iernii in locuri ferite Coniferele pitice sum frumoase tot anul. Greutate. Arrnoniza~ivasele cu plantele gi cu ambian~a. de exernplu biitaia soarelui sau umbra. Plante & ciubiir. Pnfloresc de primiivara tirnpuriu p h i i toamna t k i u . . $i o cornbinafie constand exclusiv din brazi pitici poate f i aspectuoasB. Arbqti. pentru a obrine o imagine unitar5. de inghey acele plante perene. Da& doriri sii liisari afarii plantele in vas 9i iarna. Material. de exernplu brazi pitici. Forma plantelor gi a vaselor se poate varia gi diversifica dupii plac. fn afarii de aceasta. 1 1 I Aspert ludic. xunde $i pendente sau amplasate pe postarnent va diverslfica ansarnblul. d a d smt amplasate solitar ? t ig b i v e e c s . Vasele cu forrnB identics ~i din acelqi material. Alegeri soiuri de talie redusii sau variedti scunde. Plante in vas pot fi amplasate oriunde. in vas se pot crea i n orice anotimp &rnpoziJii florale variatel I I inceputplantele swnt mici. oferind un fundal aspectuos plantelor sezoniere.

d - .(sns) aseou ywwa ap yo14J O ~ lmol u l ~ u e l d !iand '3sq!go as as gdnp 'euweol -qlewapys aaez -!l!vy fi azeig~ns suns p e p je6unlapur !9 yapunqe ap gqwoap ssa~owul aJes 'alenue alueld j u m 1lo3pq ad RAlym as @> af!JOlj .ewe! ap J O ~ In301 el Jeqn!s u! ala~ueld !ieseldwv .al-!i!lo6 'euweol ~ e'alenue ! alal -ueld n~luad !ewnu i a y 6 u ~ el aluals!za~au alasen !j!soloj .edy3 ~ o es!lue.al!qe$s !!f a$uals!zaJ alueld yqe~6ap !ew !ia6a(e 'aseol -U~A aI!Jn>ol n~juad '!lo$ .y J n !!ue uj .p!u~a$nd yu!dln$ !Z gup -ypy eyonzap eawd !6-e nquad '!Jo$na n3 d u l l u!p agu![!Jds a!nqaJj eaax ap '~ofn d n as ~ aqeul alajueld a6upls gleod as nu es ede es n~juad 'ajeuJnlseJ a 1 -!iel!zodap nes ksodepe el al-!ie~)sed'eu~el .alenue ala~ueld !ie1soduo2 a ~ e u ~!g a! al!$g~n~ VN WVOl .!ou alaye n3 am3 -a4 alenue alaiueld !i!nsolu! '!ien!yns a 1 es !i!~op ad ~ o l a ~ u ee~dnse ld spap !ie-A?sea .sen nlduaxa ap 'iay6ul I £!zun~+ n3 alalueld !i!~adose I 1 .je@o~d 301 un-llul Insen !$elnu ?!us -)nd ea~d apa Inlugn p e a .

.i aromelorl Recol tarea plan telor condimen tare Plan tele condimentare diversifici gridina pi codera' un gust rafinat min&urilor.Consewarea parhm urilor .

minut pe o parte $i torului pujin intredexhisi. Aceste plante nu ating marirnea lor maxima. menta. astfel plantele vecine vor avea mai mukd lumini $i un spatiu mai larg.3un t gustoase . In locuinfa. Uneori ins%. ocupa un spa$iu restrdns. Pentru a evita ca gustul ~i parfumul plantelor condimentare sa se amestece. Plantate intr-o amforti cu orificii laterale. iitrunjelul si ceapa pentru stufat. JURNAL Data recolt5rii depinde de plant%. Uscari semin~ele in locuine pe o foaie de hbtie. Tiiate imediat inainte de deschidere. capsulele seminale nu-$ mai r'lsphdesc seminyele. I RECOLTAREA FRI UTILIZARE La majoritatea plantelor condi- mentare se utilized frunzele. cultivaji plantele astfel ca o parte a lor s%r h h n i pentru conservare. 3 D a d doriji s i avefi la dispozijie plante condimentare proaspete. Conservare.servesc pentru wndimentare . dar in cazul anumitor specii se folosesc pi tulpinile. Pune~i tulpinile colectate intr-un vas cu ap%. ca de exernplu in cazul pitrunjelului si leu8teanului. rngrarul. Tiiati de pe plante doar cantitatea necesari3 consumului imediat. leusteanul. culegeji-le frunzele . tectoare r h h n fragede timp de mai multe zile. Uscaji frunzele anterior druntite $i agernute cu 4ezati plantele pe un prosop de grija pe o tava. I I 1 METODE Recoltare In stare proaspiitk Plantele condimentare se pot cultiva plantate T n iubar ~i pe balcon sau rerasa. Daci doriji s% ave~i o rezervi de condimente pentru tot anul. Recoltaji ddicinile doar toarnna. pe cealalta. colectati diferitele specii in pungi separate ~i a~ezati-le intr-un loc ricoros.ii proaspete. jalesul. S e pot usca ~i suspendate. Daca doriti s i le uscaji suspendate. tiiati-le cu tulpina cu tot. -- - Culegeji frunzele proaspete ~i sinitoase in zile f i r i precipitatii. Florile se culeg &d tocmai s-au deschis. origanum. scutura din capsule i n punga.fn frigider.si seminyele. 'intr-un loc ricoros $[ aerisit. In cazul rozmarinului. Agernefi ptiqile recoltate pe un grilaj. legate ~i aarnate cu vlrful in jos. al cimbrului si al jale. n cursul usdrii plantele condimentare ipi pierd parjial aroma. Protejari recolta de razele soarelui. in conditiile taierilor frecvente. plantele Psi pZstreaz5 forrna compactg. dup%ce roua s-a uscat. florile . Pentru colectarea seminfelor [ I tliaji din timp tulpinile. I Uxam la am. Se p r e t e d la uscare sovhrhl (maghiran). pentru a fi consumate proaspete sau conservate. irnpachetate in folie pro- P U C f A R F A PI ANT rn Uscare in cuptorul cu micromde. cu cel rnai intens parhrn. Se pot congela busuiocul.ale mentei si ale arpagicului.si riidHcinile.si tulpinile in zori. g uscate Plantele condimentare se recolteaza' &d parfirmul lor este cel rnai intens. Uscare prin a h a r e . Uscare in cuptor. Culegeji florile clnd bobocii tocmai se deschid. dupi ce roua s-a uscat. iar seminjele dupi I maturizarea lor cornpled. -I in mod corespunziIPktm$i or plantele condimentare ocate. cu pujin inainre de inflorirea plantei. THiagi imediat deasupra solului frunzele p%trunjelului.sului ciupiri vhrhrile listarilor. rozmarinul si cimbrul. introduceti capsulele seminale tntr-o punga de hdrtie ' $i atarnati-le cu varful in jo! Semintele maturizate se vor .Frunzele se culeg dupi davoltarea lor cornpletit. Florile pot fi culese pi dupiarniaza. I n ace* x o p sunt M e recipientele cu ichidere emetic& -. lasand u p cup. Planta are cele rnai multe frunze. dar contin mutte substante pretioase. la o temperatura bucathrie curat $i uscaji-le un t n d un minut de cel rnult 50 "C. Tiiafi plantele condimentare cu tulpini inalti direct deasupra solului.

Aha". b i i p w i ~ pdbrnate. . iulciuri. pentru mindruri ur ROP4%100H .a u .de-~~prgte.$ ~ ~ e d " . paste Eainoase.I1 j 1 ' i i ' GRUPA 5 133 Plan te condimen tare popular^ Levh@ L a v a a d u l a e m ~ Blue". supe. . Thymlrsx ciniodom~ureus".Illcum .~ d ..Tetra Dilln.Elefantn. o!et utndimentat. Lmon".@ desuaui xrne. ..Argcnteus".. supe.... unt condimentat.-. oiet condimentat T d hmgi flori proaspere slu congelate. frunze proaspete sau uscate.. mi.. luali . e I ieminie $ hnze mate.Sari". d a t e $ kuturi akoolice IRounarin- -- R o s r n a r i r u l s ~ & ~ ~ c h~ .enoveserW.. d c m j $ $ d e ~ p metice . de pasire fi de pqte..pm &tan.. bienali Anerhum graveolens var. pentru prijith. p c d fiunxeJiAMi~tesuuseate.. p e n m satate.an..Ball. - I h n z e gi flori proaspete sau uscate.Dark Opal". Blattreicher". m h c h r i de cane gi de legume.. platouri. tdpkGdgi&w@ ~ ~ d E ~ c . horrorurn . soiuri cu fru :rede gi h j u r a t e .Golden D w a r f ' . pentru sup mgnclrurideleguwe. cai. cea I h n z e proaspete sau uscate. pentru pizza.d~ @IMPWIMP SRL I I . erroselinurn crispurn. &&uri dc kgume. anuall Zlymus vulgaris.7ecoltareaplantelor condimentam i .-.

cu hilitate s~orita' plan tele se deziolta' deosebit i e bine 91' se maturizead mai repede.h Recolti abundenti intr-un loc mic I Culturi pe biloane ) -I= & stratul halt. I .

mazarea. se formeazi multe substan~e nutritive care se depun apoi in aceste plante sub formi de nitrafi. spanac. c h d exist5 degeuri de griidin5 din belgug.dp stratului este cu aproximativ o treime mai mare d e d t aceea a pimhtului de dedesubt. astfel exisd posibilitatea plantiirii gi recoldrii rnai timpurii. Datoriti curburii sale. DacH dispunefi de mai multe biloane. Procesele de descomounere ce au loc in interior asigud plantelor substanye nutritive ~iddurii.de descompunere din interior.Metoda' verificata'de m ulta' vreme fn China plan tele sunt cultivate de multe secole pe biloane. . Stratul inalt trebuie amplasat in direqia nord-sud.grosbre (ramuri marunflte. s5 fie cultivate pe partea superioar5 a acestuia. fn a1 patrulea pi al cincilea an solu5ia cea rnai avantajoasi este plantarea in culturi mixte a d gunilor. tat de 30 cm $ cu o plasi de &ma. Biloanele sunt utile gi in cazul in care solul trebuie temporar yinut pklog (necultivat). PLANTARE Un bilon poate fi utilizat in general timp de pase ani. din mfli vegetate sa se tnalte jur-imprejur 50 cm dea. o lungime variabili. hcorperati Yn materialele organice materiale minerale. de plante). din acest motiv se pot cultiva mai multe plante. cu ap5 stagnant5 sau fertilizate excesiv. 1 I ~ I tndepirtati garonul5i afanati Aldtui-fi in mijlocul stratulu solul la 25 cm. In al treilea an cultivayi mai ales plante cu necesitzji mici gi medii de substanre nutritive. 1 2 I Rqiile suntplaatate b e n t pe coama bilonului - SUGESTII Perioada cea mai adecvad lucdrilor este toarnna. Ca urmare. acestea cresc mai abundent ~i mai rapid. . Asezafi peste morman Tntr-un strat de 15 cm calupuri de gazon cu partea ierboasa In jos ~i presafi-le bine. porumbul. sub ifectul proceselo. PreGrati printre acestea var de alge. dar nu mai mic5 de 2 m. CI plasi de siirmi contra parecilor CI ramuri miirunlite $i resturi vegetale Cl var de alge. Experienfa arati c i stratul cel mai avantajos are o l5~ime de 1.i cartofi.san~ de irigare in ce mai mult. deoarece astfel plantele sunt expuse luminii solare din unghiul cel mai benefic. In aceasta perioada. de exemplu rogiile. supraf. care las5 in urma lor humus de bun5 calitate. lipsa acestuia apa se scurge de pe suprafafa stratului. Astfel in locul bilonului se poate amenaja un strat orizontal sau un nou strat inalr. durata in care solul se compacted din ce Bilon cu . tulpini supra solului. lopata . pentru a-gi reconstitui compozifia natural5. Stratul inalt asigud condig avantajoase cultivirii plantelor gi pe solurile nefavorabile. A M EN-AJMEASTRATULUI ~ N A L T nCCESORll? CI cazma. Qptu~itigroapa un mrman. astfel ca plantele inalte. calupuri de gazon O de~euri moi de gradina (de exemplu frunzi~ umed) CI materiale minerale (de exemplu piatri concasata sau betonit) ingri$amAnt de grajd maturizat sau compost semimaturizat CI compost CI ciur - AVANTAJE Stratul inalt sau biloanele recompenseaz3 printr-o rewld bogad lucririle laborioase de amenajare. mangold). astfel ca plasa lung de 60 un. de exemplu pe solurile compacte. pe acestea se pot cultiva gi recolta concomitent aproape toate felurile de legume.5 m. 3 4 werneti un strat de 20 cm Ldqeuri de gradina moi si umgde (de exemplu frunzis). i n aI ~aseIea an cuItiva. Plantayi dens culturi mixte pe bilon. fn primii doi ani nu cultivafi legume de frunzi (salate.

7 ~ 6 a ) o .!pan InieJls ad ap ejlo:.!nlnjeJp eala!do~de u?d u p ap !.v 'iez! -1njeur p(e16 ap zugug$~6u~ nes lez!mieu!uas lsoduo:. ap UI) 5 ap sells un !iau~aby .!!ig~ -!pun ealau!iuaw el e~n!e~ o so! d u~e1n6 n) l u m g d u?aid!gui ede n) ap!G .:.!nlnlells !!A?! . d .nlluad '~J!J&o:. !ia~nd aJeyo:.alueld alle en!gln.e ap 'apadal p m n as lieu! InleJlS i u e j p ~ a !B r arepn @ ~ 8 [ ~ I :'H]"UP I' ah313'!it1 101!1ura!nw ~ u m . al!mol u! q e d ru ~-!l!~ado.~ ap InleJlS eseld o n3 ! k [ a l o ~ d y ulalnd lugn n : .aJ gdna . epeojJad !nlnjw&1 l2JlltO.a~eot luns nu pep leln6al !ieloguo3 .w w e g1en-e !ew ea:.al !ialjaln3 .!leurals!s lepn ayqall eaa:.us 41 ap mfipj q s e ne qa~uqd pup n! 'pun1 ap !rplp!1 'pp!du aialbn ns y e p pueld q!u!dlm d!omhm 0po$ap aiump sl I g o m xlupd !je~utld 1 "'om " n q d a!pde !!unl ~~O[!!UI glt~c1 e~ I -TTT mrw .

.

uspea m sp~ra/g - i n grgdinile alpine puteti cultiva plante condimentare tolerand seceta. In imediam apropierea a apei se d m l t a optim nktureii. cu o &ncime de 50-60 cm $ cu un diametru k 75 cm. I n ghiveci sau ciubar se dezv o l t i frumos plantele condimentare preferand solul cu humus. sorbfstrea . cald ~iuscat trednd prin zona median5 cu sol de ~15dkCi f e d . Spirala poate f i integrata perfect i n peisajul gradinii. Amplaw$ kqnul' artea G d e din pem# spiralei sunt formar $ prin *piarea nfib138 din material plastic sau a unui ideale ca loc de culrivare a butoi cu ilndNe mid. Captu~iti vate fiectrui nivel. ca de exemplu leqteanul Partea sup&& este i d d i penrm cultiwm levikqicii. cimbrul. Invecinandu-se cu micul lac al grsdinii. de munte (Sah~eja mm&.si borago (Borage officj- I Plantap T n spirali3 de sus in jos Depuneg pe partea median3 ~i inferioarii a spiralei amestecul planteie condimentare adecde pimdnt ~icompost. cu humus ~iajunghd p h i h zona inferiod. . Pe un zid construit i n loc uscat se dezvolti optim plantele condimentare mediteraneene. cimbru sau cimbri~or. f i d e P w stratul superior 4 solului $ Sap* o p u u lac C o m i j i spirala de condimenre ( k d ( i e : cel muh 50-60 u n ) . F n forW de spirala pi&de de &r&. mertensia gi speciile de mend. 3 4 ALTE POSIBILITATI DE PLANTARE I 4 Sem8naP O n fiecare an direct pe spirala unele plante condimentare (asmapi. a ~ n m a rinului (Ros-us officinalis). S busuiod (Ocimum basilicum). Zidul existent nu va mai produce irnpresia unui corp strain. i n plus. fn p e n u m b ~ se p a t e planm piittunjel.Stpati o groapZi pentru lac. unde umiditatea aerului i a solului este ITlare I ' 1 C -q g ' & * * -4 -7 = 1 1 Daca i n gradint existi un zid construit i n loc uscat sau ali dori sa construiti unul. fn p~aea infer& pot fi plantate roinip. PLANTARFA CONDIMENPlanw d e 5 sn TELOR spiralei plande c o n h * u e W t e .maghiran. Pun+ pe partea median5 pierre concasate sau pietrb. paldinei (Sedum ref?-). spirala de condimente este solulia ideala. astfel sovdrf. & parteamedianiAmd s e d ~ o l ~a O IW&EUI~~.IJractfcff frumos Spirals a s i p " condgi o p h e muftorplan te condimentare. AVANTAJE Plantele condimentare pre& cele mai diferite locuri. iar peste astern@$ Ikirnint-nisip. plantele arornatice vor atrage i n gradina ~i multe insecte. patrunjel). Decupati f m spiralei (adancime f 0 an). Busuiocul necesita rnulti cal' I nalis). Udafi bine lacul cu folie $iacoperiti-i margiplantele ~i umpleli micul lac cu nile cu pietre. apa. Umpleti mijlocul spiralei @nc?lla 30 cm cu piatra c o n c d . cu un diametm de aproximativ 3 m. ceapa penm s&t.a (hem'sia ahcunculus). Apzati In straturi. Spirala de condimente asitntr-un loc res t & ~ o multitudine de wndi$i necesare: Incephd de la &lid ilnsorit. 2 METODA I Alegqi penuu gm+ sphM un Ioc h r i t . nisip 1 ante c o w e n t . isopdui ~yssopus officinalis) $ cimbriprului. pietre) Ll folie imperrneabila compost. asmapi gi hrenip (+dim ~tivum). pe care qtern+ un arnestec de nisip gi p h h t . - i INSTRUIREA SPIRAL ACCESORll a cazma O pietre de cariera O pietre concasate (sau pietris. Umpleg pmea median5 gi inkrioaxiia spiralei cu un amestec de iimant $ compost. -.

~ 1 Memnsia maritima.. frunzele fraged &we.. infloqte in cu gust aseminitor Imiii se folosesc proaspete la ceaiuri. flori roz. G J ~ ~ ~ ? ~ . 1: 20 un. h i i . inflore~te in mal-lunle. 15-30 cm.1: 30-80 an. m. respectlv la condimentarea drnii de pasire. cu gust astringent se folosesc proaspete sau uscate la condimentarea rirnii. pland perenl Mentba x piperita. sdatelor. planti pereni 011 Nl~um schoenoprasum. infloqte in iunie-iulie. legumelor. frunzele losesc Itarea supdor.$anti Melissa offiunalis. fobs& p v I. frunzele cenusiu-arg~ntiu. legumelor. pqtdui. parfumate se folosw la condimenrarea sosurilor. flor~ albe. violete. platourilor. pland anuali '. pastelor fiinoase. flori dt .inflopte in iunie-iulie. 3 1 I . planti pereni - I Cimbri I -9 bhgay . frunzele inguste. "p"iv la mndisosurilor. parfumate se fac p~. Enflore+tein iulisxptembrie. f zelc c u un pvfum puternic c f o k la cmiuri. supelor. cu gust p i i t se fdosesc p p e t e la condimentarea datelor.salador. dulciurilor.2n&rilor crude.-+ 1 1 . M e pasloasr. florl roz-v~olet. frunzele mirunt parfum puternic.flori dbasue.non voe sau roz.pha p c d P ~ + . E: 10-30 cm. parfumate. ~ r p d a e m me aalosesc proaspete sau uscate la condlmentalra din oua. conditnencqs$& wtelui.andula angustifolia. muude - dbastru-brudu.. Ir . pland pereni . r 20-50 an. platourilor. pegtelui. e sau I ]dime legumelor. flori verdegilbui. t: 30-60 cm. din florile albastre. inflorqte in mal-septembrie.I I DMCmRE I Sahia &&si flori a l b w hflorqte ln iunie-iulie.5 (sta'nga) welium crispum. planti anuali Piitrunjel de frun7.e parfumare. deserrurilor. planti pereni - . --peelui. i. 1 : 10-40 cm.~. 1 : 50-100 cm. i.re m I cu parfun limentat se folosesc pn: . . inflorqte in iunie-iulie. SLF..- Aa-craefolrum. proaspete sau uscate se folosesc la condimentarea k n l i . 30-50 cm. 3 Thymus vulgaris. sosur~lor. cu gust aseminitor cepe1 se folosesc crude la condimentarea supelor. f: 30-60 cm. planti pereni 3arure)a r. flor~ dbe. supelor. I I 11-1 I Mertensia Menti Roinqa (sta'nga) cu un gust puremic de ridichi aj. h f l o q t e fn iulie-scr brie.

.

conductele electrice. inlituraji buruienile. Onainte de plantare amenajafi terenul cu noi elemente: alei. ciubere. zidurile. ca element ornamead . Pregititi mai multe planuri de transformare a gridinii. sistemul de irigare. Decideti care sunt acele pi$ ale gridinii care vor fi modifiate ~i care vor r i m h e eschimbate. Construifi elementele durabile. Planta~i arborii gi arbupii selectayi. cum ar fi terasa. de exemplu statui. TRANSFORMAREA GRADlNll r-- 1 TRANSFORMARE N e n w a t e motive pot duce la transformarea grgdinii. semiumbroase sau umbroase. Face$ experimente. Analizafi cu griji gridina. sau doar pur ~i simplu apare dorinya de nou. 4 'e spatiile nou plantate luteti reduce nipadirea ~uruienilor prin acoperirea olului cu material de rnul- II lnainte de plantare afinafi solul. plici de pisire. PERIOADA O P T I M ~ ~ & fiecare anotimp privifi grgdina critic gi adunayi idei noi referitoare la aceasta. II vizitayi parcurile publice. Se poad sP aparZ nevoia transformkii unui loc de odihng. de ceva deosebit gi inedit. In final a5ezati bgncile ~i elementele ornamentale. intocmifi proiecte care conyin deja noile elemente. Ayezali plantele 'in grupuri. Vara REALIZARE f n primul riind decidefi-va asupra acelor pkyi ale g6dinii care vor fi modificate. Tundeli plantele rispandite excesiv. foipr qi ziduri. Arborii mari limiteazi canti'atea de lumini. igi pierd din valoarea decorarivg. Faceti ordine gi curayayi grzdina. respectiv vor rkn2ne neschimbate. II I I II Scoatefi plantele prea mari sau bolnave. Doar dupg aceasta incepeyi realizarea practid a planurilor. Apa aduce viati T n gridini. n final qezayi statui. locul de odiinz. Udafi straturile ~i mulciti S O ~ U ~ . devin prea mari. bgnci gi corpuri de iluminare. construirii unei noi alei sau amenajgrii unei fiintini sau a unui lac. majoritatea noilor proprierari reconstruiesc gi grgdina. marcati locurile insorite. iarna adunayi sugestii din dryi ~i reviste de specialitate. Determinati tipul solului ~i continutul de substante nutritive al acestuia. zidurile de uloare deschisa radiaza lumina ~i pastreazi cildura. datorita continutului de acid ~i material tanant nu poate fi intrebuintat in cazul ~erenelor mai sensibile. eventual expuse la qer. Plantele imbgthesc. Stahlie. Deseori chiar gi in g6dinile vecine puteyi @i soluyii folositoare.Reinnoire simpla' Pistrap elementele valoroase din gra'dina' p i htregi'p'ansamblul cu unele noi. Perioada optima pentru reconstruirea gradinii este prim&vara sau toamna.. amena'ayi straturile gi seminagi iarba. Folosind folie special3 sau elemente prefabricate putefi amenaja lacuri mici. terase. Mutiindu-se intr-un loc nou. Verific4 detaliat solul ~i condifiile de microclim%gi alegeyi plante in funcyie de acestea. Vizitafi parcuri publice Si magazine horticole pentru a aduna noi idei. aleile. 0 data cu crqterea copiilor se schimbz gi pretenyiile fays de gradina. apoi plantali-le. direqia vantului ~i psqile reci. inalizati solul ~i condifiile de lurnini ale gridinii.

!J!iqns !f !JJU!$JOl!Je$Sgl !i yoduo:.'JOl!Jle ~JJ![!J~u -1a~nd aUeo4 alazeJ ap nes 6!4 ap lapse al-npugra~o~d '!q3a~ ~eLea3 un n3 ner a!lo$ n3 ala~ueld !i!~adox .$eln6a~ at-!iep~ ue lnuyd ui '~olaaueld e a~eo$gzundsa~o3 !!~g$lo~zap ea~eo~e4 ul .eqJe! !ieugwas ! ! ~ a ~ e w 1n~nda3ul !~d lode 'alaua~ad !5 !!bnq~e el nes n!zJg$euweol !ie$ueld .@!!!J~u! a!nqaJ$ elseax "cow -n~4 $e6unlapul aza~$sgd as gs $youula~ eu!pg~6 e: fl J J ~ & J ~ ~ 'Jeunl aA!yJ$nl ap!q>!~ aiue~sqns g$!sa3a1 -!ya4 nu n!uv$ !ew 'aualad ~olayeld !5 ~ol!g9-tqle lnlos u?1ugwgfgl6ul nes ~sodwo:. ~e6ngpe ~3ea .(sns) $ugwgfg~6ul .a>!$a$sau! al!!bn~$suo3 !£alaaueld ! i e ~ -n$glu?!5 ala!eoun6 !ieunpy JJ!llJJSUO3JJ e !f ~ol!lnple6 ea~!sdo~a~ e3 a~au!ia~$ul ap alenue al!lp3nl !g !nlnuoze6 -Jew eaJapun$ 'aJplnw ap !nln$eJ%s eaJ!ouulaJ 'eaJ!n!ld glgwnu as a$ueyodw! al!~y3nl aJ$u!Jd . !ie6ngpe !g Jol!Jn$ pugungp akueld al!ou e p ! I -eqs lnlos !ieup~e a~e$ueld -0seJdns JOA !!~ndw!$ ea~d ap axu!eul '!ale nes ! ~ n p ~ e 6 !iu!q~a!+ alapeo!Jad ne'!ia~adnldwaxa ap 'a)uaw -ala !ou ! i ! n q s u o ~ .

.

-np m!urnue EJ pnie iop~rup~:.p!3@uy ap a~dqns as ~!~adm !ode enauad iod a m q .ynpour aslan!p uj a1eup-a -urn g 10d a p ! & ~ ? p ~ w .rolaiu!was eargerl PJsa8wlrPA aP !Jq4 ?P *log I aP l T ! P ~ ~ a n l d ? . ~ u a m e n ap apouur p s p nu abpq 16 aua!qompn p u ! e-muq .ro~aplm iens un n:.1 ~ ![!~8q m puo~q~ ap p q ad p!8olo!q ~ i m s q n s '!da~ensm ' w u r nlduraxa ap p u p purpd ul aseoqqs y JOA o $!soloj m ~ appnsad o ~ ap 201 ul ' a ! ~ n d qanquras !S p h p p u ! alaueld .ar!doas - I pnop ap aluaJh $!ladox Insen !$esg'la$&nw ap !lo14ap af!lnB -u!l gnop !$eund @e ap n q l I un-~U . ~ o ~ a l u pw nes lolaiupas t p$olo!q earnen JOlaUerqIIKUI Dle3!J!qlZlUJ -lad a ~ b z um r m e manoap ?on alsa a!ixi~oldap puaprfa vo1aur n3 F!mxa m m p a J 0 '!I09 E l !r!qeJaup aP l!q=soap 'EU!lpaI ~ u n ppiunned s d!!~m~o~ ~a~eapndsa !!.upneaJ .aqdoas 16 arepn ap $ n l o ~ asa !!lnua!j e a ~ e ~ e d a mal6 ~d p~adnp ap ~olpods eanyur !ew eqauad lod lol!31adnp -1% yzwq3olq a m apeloA p n p p 'EFnP m u ! m !pods lafise '!aweid ~ n ~ n s a t p@um a1ue1d 3saso~oj as -urn nu es '!aua~ IJU~EJEJ e ! u q p>!j!uoj '~!s!l!s ppe u l gje6oq =!urn ! ! ~ w I lnzm u j .n!wod aP Weq ad l u F w & J ~ ? !@log ' w e ap lelau!w ap a ~ ! s n3 al!lnpeseJ !i!dol$s a3xa azop !ksoloj nN 'argz!lyaj n~zed-!a* el p$ep 0 . -al-!ieuguras 1 !Z al-!$em 'a~-!ia~eo~s 'alnu!w s1 ap gemp o n~xuad alun6ajal ap qat!uas a!fnp u~!ta3npoaul -pup u g pug3 u!p pupapawe . -XI! ap~ueld rfalamg . 'JJO ap vz e a g ~ e.s~ as am!p!:.'- I : .sn !nlnle3-epeo>ap 6 OSL -zap e amolq ap agnlos o eredad nes pagdseo~d !nlnle.13 ap !i![!Bui p <aI!uaA -a~d y ~ ow d p m p amoa .lauro:. J ~ ~ J I I E w~~~SUI I~ IS alel3aju! apzunrf !-$wdapul a$eu!ur~dIUa[m!um%al -ampxids ' I I ~ \ ~ Ie-s ~~ qm!w wJ amid ap Jopn!os y a u r ~ a 8 !S ap spew q gq!uodsrp aJ!l -&I s m ~p d e a $ p q !ode -O~!UI !!qu!umum e a n u w ~ ap d ~ o as d a m UJ 'aqqqs alaluqd aluasqns ap e d IS KJ ' m p p q J O Smauad ~ iod areolgungp -epem ap am11ay !I m y a nq apadn!~ . e aluwsqns ap 1ajl.a1-!$apn !B E u ! w u p ale. u p y d gad pq~ o *dons 'ale$ ala~ueld rj!do~~s !S s:1 ap puaz nm a F d ~ -!p!~ad mapga a~sa lop.Inlos 0 3 $!dons 01:I ap !iaq~a!g ampwn! .!yxp!~ J !d pun1 ap !43!p!1 1 'pue~ ap !pads 'aqmw 'alosej uwad $uala3xaapa lnw~edadd nquad $emapeeauauase ap asa laiahw ep pP0W3 .- W& \.a m m ap p u p o ~ o alaJ ~ d n~duraxa ap '!:.Mlos !$esn yde ap n ~ yun-dau? l guepqe~1 ap pelpa ap ai!~n6u!lpnopeun 3pse3 pze~eda~d aJmeJz ap -a>!$oD!w al!loq pzeaz!~o~eja!inlm o J I U ? alaiu!was !$e!nwu? !@apauy .!pewJej o elinlos A!padsa~ !ode ap a+odard u~elnu$qo qinlos 'a$eqlepads ap alau!ze6ew pqn~!p!ode $de ap 01 q dm ap U I R I ~ O ~ap T ~amzurn! U!p eln30ld a$eodas a3 o $ m e m .!nln!paw e~n$e~adwa$ uepuo3 augwp~ e n~$uad 'a!ed el @e n3 'n!zlF$ eze!ue-Hnp nes p$e!g$gqle! 'ayiunlpw !iepn .aunJj !t ! J O ~ '!u!dln$ 'az azunJ4 n3 azueld aJ%u!p -unq ad !f g6un!e gs ede e3 !$e$ I I ~ . ~ o ~ p ~ a !!QI~OA dnp p$e.40~ a@q q u r ap a!bodo~d u ! o-!ienl!p ' p ~ o JOP~O ~ ~ 1 ~.ads ap apu@%xu a!iao~ap q ~ o m \ p~ ~u a u q o q ap urauxa -pods 10411~ u r UJ . .epeo3 a~eod as Ionusn S ! g e a 3 u!a 6y 1 gde ap I 01 u ~ a ap ~o tz ap d w ! ~ !iela>eyy 'pldw!s .apueld !imrpoj S ! amlo~zap ap a q d o ~ol!!i!pum wm.lad pp~:.-s!p eunq e~n6!se a1a1u!w@e6ui n3 In$eJ$sau!q !iepn aP alu!eul 'alueld .!!b~ ! Z eu!lai 'edea3 a3 eaa3 'a!eold pdnp na16 nes al-!iexwwe ~t a$u!was el ap lolaiu!was e '!nlnjovm e p!6 p n s n as asap eald ala$ueld aJe$eJ$ap @ue$sqnsap a~aqlnd -olo!q eaJweJ$ ~ u a glenape d 'adquqd ap areru g$ue)qa !ie6ngpv .

li~mo]) mpww ap m y n3 spmpesgJ + d m ~ qnru pa ww[d ap aiuws!p wroj 'apiuw +em ~ m e3 :pppy d 6 any (az ~pa$~&wum "XI %yay ad (~vs) J o p Yw d I .-q ad a m q aad !(.

ajurw s urp ~ J E OEJ ~ E a~ ~ U E EI~ fi rn n EJEA ap apn ur! I J O I ~ S VdflU3 31VlN3WVaNfld ~ ~ N u J o N ~ .

negunlapur aJ!Jojur ' e pIi d ~aJeqoAzaa ~ W rn v v n .ojl!w u e q w Z T $~adwe nes p uj apluqd gmnw m ~ d e~ o a~i ~ u p ur.!oj!ides ap !pads apun nm P W ..aia~ad ap uu M el 'uo 01 I ' I l lZ ap yeu? '&p!INeJ!d ap F W J O ~ 1 supul ~nvodns ad e m JOA !ode a~e3 $zeauose as a : . !$ex!.e!ode '(w:.feu~ . n .. !ieuywq . -nua aplueld ap amqasoap aids ap ~ m $ p Supe u ~ apuqd f l ~ N 3 IaaI J c.asecxrou a p UE ur. .a!mdmp TTv u o p i n !!ry@puan 's!leurap n ~ d 'Inpew . .taqnq ! 9 eammnur n3 p a r d u r ~ F@ ur.&uapunqe!~olju? e~ a~eoi&je eiueld l a ~ 'aza~nww w as nu p ala$u!uras a3 ruiuad w a s n ~I!JOIJ ! t m n ~ C 'WllJVu yseld al!~n!yx UIJ~ q ~ e i a!inlof ~ e p n ap ede u?1ou~wa1 ~ a:. nes uodns -dgs !ie6nape 'lol~zunds~~o:.npuo:.pxu u!p n o p admu! m o d as m m n p a g a s e m p p !-em apz ur.reOap 'a3aAFq% BlEA manoap &apnm: iola~eo~$&k 'j ~ o a d m alueld alaun rorrum I n m u ! epmw luns p e p n!q3 . a ~ m ap) !Jot?$* EJhqJv .lual F ~PIOA I -np3 p e p m w i eauawse ap a1sa m a s a x u~ eaiaq 'lup-gd -am as 'pewap learanpard -zap as !I !ue !I~nur pm > s a y "I:norialue euoSalm ur altiaur UE ' 919 @V 'm 01 . : peasg..neupsap a v o d n s amuour a!nqan am~uqd ap au.'fpmq a p m arsrot&& aptmiJ . E p m -~~~TJsF!P@~-"I~ Z T n .r o ~ e p '!p!doi1qns nes !p!dora !fnqqwas nes auaiad a ~ u e ~ d ap !pads a p u n -aiu!uras !I wnlew JOA !$ 'durp sun[mpul ne p e p n ! '!IOU aseoiaurnu p!y3sap as a m ad '!Sun1 !re1sp1 pro-p 'rola5u!uras mr!ilmul pdnp 'msa3~ . : !iez!lwy .al!ua!nJnq !$e~nitglul !ode 'a~eos el sndxa p!z !nun e$e4ul lnlos !ieupjv *!elu !nl ln:. eq nes ~ aseorqurn !rnJol u ! 'EU@ U ! . -area$+ iopxryd . : ~'aiemd l e 'isodwo:. -ql[ n p g !i B M IU P as nu ~ I P L J ~ Cp I a ap t y & n as nu a . ' ~ u !n~ r p n d m q el ap und as p q v r d '~~!'-'Y P301 ~ P el ='IF a-P a P P w -wm *nsa3aupgeds ap pundsp ps m q d K. a m -~dapn uo ~p amqan a l m a ~ g 'ra~uyd m m ~ o m ap p a!buy p~ 3 s a r o ~ ala~ueld u~ pjlse U E 'a3a.nan!yS alp ug i o p n m p m e ' a i u v s uyp a$puru! nlduraxa ap es) !pads 1.4 -apnue alu-e~d m n o p alen -np3 y ~ o anseou d al!un!Sar q '5aqSuj el !!ig~!~q!suas y .apue -ueldsuen y lod a m 6pqmu p aauapya nrn ~ u naxnoap s a p i ~ u nm s (~~!lwo3ap ?w!lde sap alsa nu ~ p o l a w a ~ m i d a!imda~ap apnyed m!md m10sy nes !nln3!u!o~-alaSqs luns . 02) aiu!was p o p alp:. : a)-!$~ado:. m N Y Y Y a S '3!1se~d ap Qlanu? ru p a w u!p q!16 o 'JO~ -wa!tu~s!p ~ n ~ on .sop3m3ads alnoj nloA -zap lod as 'ue in%u!s un-ilq 'apm a ? $ * apvd I uOWS ~ TUn-JrUJ S ath~3 tod ajupas qrp at.

n3 a!pE uaqp8 nes 11le~o11od !i A .U!a ~ h o ~ !ni%u u l lax. . UIZ-1 :I !eupp9U! ~ m n p areip~as r p om y :yqw~das-ap! ui a ~ b talalo!~ o ~ nes anseqp !'Par %J 'aqp xueuo!l!ded !lob :smmopo s n d ~ I .

.

I .

PLANTAREA ARBUSTILOR FRUCTIFERI

,

LOC
Soare. Majoritatea arbugtilor fiucriferi prefer5 locurile insorite. Arbugtii ~rovenind din zone pZduroase, de exemplu zrneurul, rnurul sau &nu1 rogu, necesit5 8i putin4 urnbd in d d u r a tori& din orele amiaii. C d d d Asigurafi arbqtilor un loc ~ - % ~ ~sau r o sprotejat de vhturiie aride. Sol optim. Solul arbugtilor fructiferi trebuie s H fie bogat In humus gi bine pregiitit. fnainte de plantare, afiinafi solul compact cu ingri$%niht verde de pktgioase, d ~ p care a incorporagi-i nisip gi compost. Ameliorafi solul *or nisipos cu compost 8i r o d concasat5. fnainte de plantare, prelevaji un qantion de sol. AF~nul cu tu& inald gi &nu1 rogu necesit5 un sol acid (valoare pH de 4-5,5). Dacii valoarea pH a t e rnai mare, mariti aciditatea solului prin adaus de turbg sau sulfat de amoniu sau aluminiu.

Plantele cu trunchi h a l t se rup uzor la locul altoirii, la baza coroanei. Pentru sprijinirea lor, rnai ales la cele cu rod abundent, sunt indicate suporturile triunghiulare. Batefi fn p i m l n t i n jurul plantei trei pari ~i legafi-i la v l r f cu trei ~ipci. Pe aceasti structuri so poate sprijini coroana plantei cu trunchi inalt.

:

I
I

'
I

Zmeur. Plantare: toarnna, prirnsvara. Distanfa intre tulpini: 40-50 cm, intre rinduri: 1,2 rn. Adincirnea de plantare: ramificatiile tinere ale ridicinii

Mur. Plantare: primivara. Distanfa dintre tulpini: 2-3 m. Adincirnea de plantare: rarnificafiile tinere ale ridscinii s i fie la 5 crn i n pirnint.

I

Sold mulcit &&e

constant r e a h

SUPORTURI
AmenajaG spalied i n d fnainte.de piantare. Spdierul este ideal pentru zmeir ~i rnur gi poate servi gi ca un mijloc de delimitare a spagiului in g d ding. Bateji stapii In pgmint la distange de 4 m gi intindegi la indilfimidiferite dous-trei s%rmecu invelig de material plastic (distanfa: 60 cm). Conduceji lktarii pe spalier. Spalierele murale pot fi utilizate pentru kiwi, struguri de vin gi mur. Suporturile triunghiulare sunt indicate pentrucoa&i cu trunchi inalt gi agrig.

Exdude$ concurentii. Nu plantagi arbu~tii fructiferi pe iarbb. fndep&ta5i iarba din zona ddscinii, deoarece iarba sustrage substan~ele nutritive gi, pe termen lung, impiedid davoltarea gi reduce productivitatea plantelor.

La plantare nu tsiati rgdscinile arbustilor fructiferi. Plantati dou5i soiuri. Pentru o polenizare optim5, plantaji cel pujin doug soiuri, pentru ca arbugtii d rodeasd rnai bogat. Men$nefi sold reavk. L a arbugtii fructiferi a t e important ca solul sP fie permanent q o r reavzn, astfel fructele vor fi mari gi suculente. fntr-un sol uscat fructele &n2n mici sau nu se coc si cad. Mulcire. Contribuie de asernenea la menginerea umiditigii solului. fn acest scop sunt potrivite paiele, iarba tuns& compostul, scoarfa de copac mZrun5itii gi frunzigul UScat. Plantele acoperitoare de sol. Cultivarea lor este o alt5 modalitate de mulcire. Au un efect benefic gdbenelele, condurqii sau crsyele: stirnuled

I aplicafi pe un suport de 10 cr

Pentru v i p de vie pentru vin

~ i p cde i lemn la distanfe de 1,5 m 5i fixafi-le de zid cu dibluri. Pe aceasta structuri fixali slrme cu lnveli~ de material plastic sau ~ipci, la distante de 60 cm. Primivara este perioada cea mai adecvat5 plantirii. Sipali gropi de plantare adlnci, incorporafile compost, nisip gi var de

Coa&. Plantare: toarnna, primivara. Distanfa dintre tulpini la soiurile r o ~ igi i albe 1.5 rn, la cele negre 2 rn. Adlncimea: la soiurile r o ~ igi i albe 5 r- la cele nesre 15 cm.

Agris. Perioada de plantare: toarnna, prirnivara. Distanfa dintre tulpini: la tufe 1,s rn, la agrisii cu trunchi inalt 1,2 m. Adbcimea de plantare: ca h pepinieri sau container.

'P
i
1
vara. Distanta dintre tulpini: la tufe 3 m, la plantele cu trunchi toamna, primivara. h t r e tulpini: 1,5-2 m, adlncimea: cu 5 crn rnai

I I situeze cu 5 cm deasupra I solului. Dup5 plantare,

I I

I
8

qeq y s u m ns aparld $I![ -uds 'lnlos $plnw !npue p s ~ m 101q y e '!* a ~ a p n7 ! d e y !S !S a t p q q a~!~nww !ieqdapul 'aunuap u t n y ~ ! ~nes d aJala3ar $np ' ! i r e o 'ua a p e d p q ap 9~ 'aseo nes a 2 q s 'arum3 ap t u g IU !au-!op q

-

y n p - e p e m ap p u g ns !dons n e d as (gnaw ap I ~ o ~ a m m $ atqdde ) cpwXp!aap p n s e !ua.a~d e m u a d .losap am] -uadcne p u q d w 'apaq$ ap amueld y d n p d w '~sodmwnw a!cd 'IEJS~ & u y IUplos gnpru :y&s ' m p p InpA!u el e q d areo~!po~ a p n m $a9 l m l o m $np q ~ .(mlnp2am , ~ ~ nuuad)~uruq s@nu= yei n d n3

1-8-26098-E96 8L6 NBSl

080 0 L 10-d-OH

1HS dWIWV dWI O

ia$ul q a~ualsrza~ srueds ap apin!os IS y lod

U E ~ I " D

:CJO

‘ ~ S A

( 1

(arajn~u3 aimla Beauanrase ap tuns) x t z q n aluela p p u p n p ~Imueldw. : @ I '~u!ld ' r i a n t ~ ~rw l o q :giup3tsod ! a p t u urp p q d a u j areoenrr mom~our <nSoilrunSdp ap rime@ alxlur uiufn3 ul IS pepJalu1 ?mid a PI

2 an nu

'eunl ap r p p u <!p% 9ueds :m~fiauraidPIN ! ~ t m~ u ~ml!~ur el ap

@vJ~)
y n . 4

puy mot&aunsod p n q m ! 3 e d :anrn.%.,uard p u p:pw uip p$aq amqd ! p i 5w d e ~fla& ap ~p~:peo!nd ~ 2 n n y n u a~uelqns spur p ! m u

'!U&de~

p

A

I

P ~ u n i t i t i tru iar.5 ~ oa t n t e o n I
I

-

h c t e pi legume shitoase.

I

ACCESORII: O cazma, lopati D plasa de sarma cu ochiuri mici D nisip El legume
O paie
b

PASTRARE

CAPACITATEA DE

. ; r -

Stocare. In gritdini de obicei in acelqi timp se matureazg rnai multe feluri de fructe pi legume d e d t averi nevoie pent~ consumul imediat. Roadele excedentare pot fi p k r a t e 3entru perioade d n d plante: nu rodesc. Caracteristici d e specie ri soi. In hncfie de specie gi sii, legumele gi fructele pot fi p k trate in diferite moduri. Multe ipecii de legume, in special d e tuberculifere Si cele dcbci~loase, precum gi merele pot fi pLtrate mai multe luni. Fructele bacifere ~i nu pot fi pktrate proaspete, astfel trebuie uscate, sau preparat, sau sucu

C
I

~ i s r r qmerele i

E
Nivelati sdul ~i peretii silozului, apoi dptu~iti-l cu plasa de sirmi lmpotriva rozitoarelor. Puneti un strat de 10 c m de pamint. nevatarnati, apoi apzati-le in siloz in strat. Acoperiti-le cu nisip, apoi puneti un nou strat de legume.

1 Perioada de amenajare a I I 1 silozuiui: toamna. Tn locul stratului faceti o groaM laG de 60-80 c m ~i addnca de 50 cm.

tte

sz se atin*

ha

se pktreaz5 uscate sau congelate. Fiecare plant2 medicinals i ~pi L t r e d aroma conservatii cu rnetode diferite.

QE P
i

.

~ ~ ~w ~ P - .
fi k@itrad ori-

I
I
I
'

Cu &t pivnip este rnai rscoroasii mai urnedfr, cu atlt mai indelungat se p&treaG legumele. Legumele cultivate pentru frunze ~i alte legume s pktreaz5 astfel proaspete dteva zile. Legumelor cultivate pentru rPdZcin5 varza isi x ~ k t r eP d n siloz (i fn lunile de iarnii prospefimea ~i aroma. - fn r&adniie, dacii sunt protejate irnpotriva fiigului c; ie sau folie cu bule de aer, ~tfi pktrate prazul, andiva gi zumele tuberculifere si cele pLtr& proaspete Amp delungat legumele tube ..,- . cele dd5cinoase.

Acoperiji cu nisip urned fiecare strat de legume. Inainte de stocare &agi frunzele legumelor. TSaji frunzele m<rcovilor, sfeclei, hreanului gi ridichilor de iarnii pin5 la 2 cm de cotor. Piistraji doar fructele ~i legumele neviitkate, pe celelalte consumafi-le d t mai repede. Merele con5in hormoni de crqtere: elimina etileng in timpul pktdrii, ceea ce reduce capacitatea de pgstrare a legumelor. Nu p&trayi merele in apropierea cartofilor sau a altor legume.

~ r u & f e [ b a ;~. ~ e , .pz . >.(-_ w~tiy~(3xeeulp~fi

tong- =,%a& dingeilare s$&fl gl ffisca@nb?ne frumle, # ~ p l e ~ a ~ u l unal, p.e.o;~v%~$ebi7~'e'I@ le. '%#-I@ &?u;~gTt'a

I

pla* d o ~ ~ r g * @ , rep~~I~le.@ic6~g$a~, Verificati lqumele sg fie

3

Acoperiti gura silozului cu un balot de paie. Acoperifi silozul 4 cu strat de de c m de paie sau
30

frunze cazute, apoi cu pamint.

( ALTE METODE DE PASTRARF
-

.-

-

I
Andive. Uxafi frunzele ~i Tmpachetafi-le fin in hlrtie. Ageazati-le in lada una Idngl cealaltl $i pastrafi lada in loc racoros (pivniG). Varzi. Atarnati capA$2inilecu frunze exterioare in loc racoros .$ umed, sau pistrati-o, fira frunze exterioare, cu radicinile in nisip.

m

Ceapi ri usturoi. AtPrnafi mapa ~i usturoiul de frunze, sau punqi-le cur3tate de frunze in plase atarnate in loc aerisit ~i ricoros.

paun IS ple>aunlu! 'peoio3er ei~ui.alaadnsq -qww . aP n> a!Ioj nes a!ed n> !i!rado>e !ieilqd g lod !!AOJJOUI !~nzol!snes al!upey u m u n !S lmunlul 'soio>p 201 ul !-!iwlcd !S d!s!u n3 !zq u! !!Aouom !bun.elplea> e9uq eun qezeq ealied alezaSe nas alesln3 l. .p n c d a: I m u r a i l sw wdatm d u w . (E%~s) .-' .d y ~ o 110s d ap a!i~unj ul . . a p nwqdg ~ o n~ d alp E4p $a r a ma m q rnJ"'l* t .-8-16098-696-8L6 NESl I 980-01-ZO-d-0tl I qd un>s d u r ~ alms.

*inpmund v p U&XO ap ~ o ~ r m p o ~ d arem rem la3 puiy (~o~isoloj ii rep (soumy n m u nu nsa ~ o l a ~ mp ld a p ~ piizunq a~ n .

.

.

.

u~ -ueid a!~ndlu!l qllo3a~ 0 nJWad !ode x ' uguLued ap al!iqns w4s un n~ emlpuguas &!lado>)( sap !ew wind m g '~ol!un!isnesu! I.ripe p " "n$zds lpur p!s .mgo a ~ e ~ e u-y <@J&J~ ---*'IT 9 I eaueopq [19 U F E ~L+ I -pu $and 5~1adwe ap !up@ $5~IUOSUJasma1 ad '~piuqgp nas [ e ~ ap d ~ g IU d 1uado3. . capq apzma a n ~ d ap m q : .1 a d a l ap apnuens $EJPIDUJ :.# _ - - --..p:.apuaureuJo !S a p n a ~ u q d IU mlamd u nu qjtq $ wx+$h ~ o g n n ua sn n d a s p s a x u pugau ppw Ialasa~ !i!zod 3 1 1 V q d .amIpJn % o m "I !@ " e p 'gun1 lalo9 d e j uE P J q u P !+ neIeS se. &uapunqe InleJv !iepn !InpRpl !riple~ls e eved glelea:..fXrru~~d w d f c'r?leps.a!4az $em nl?s -dm? CFfl -pmm1d as ! ~ pu e p ! k p e uj a u y d ap p l a j aqnw ~u a m s a n y ~ o m d pms ap ap@g.pu. npp.p ~ R?TOSE~J n -a&q ap~0. .-w. ap~ueld psm f l m l wap z e f ~ u a w p q s q nw !!ma le 3 k 3 W w m uI q f d s un ad . . ~ S ~ J I S J e aun!hod !haam ul p a s a $eds uj !# ~ i r u a ~npu q d y lad nes tauqd alpzlrop a m p p ap punas p ? m d qa .dp a n y .los u p !!zomuau .und mpdo p10~zap .. Pr-.rqp % o p wm ~ n -p ap $I-~TFT@~~ aJP" m 3 u... ~ q d uud u!p n p ! p a q u a s upd &hmpy a p o ~ o 15~ aap4prgs -&I ~ o p ~ mJa!mse ala~rreld ! f ln~os m n q d~ J W -san~sdse nu q n l m a1 PEP e m as JBIS ul ~ o p r r e ~ ed anqo~ a lad ~ ~ alaueld e apiw+ ! (s. t d -m r p p ~ ~ 'eu@ a j Gpo3~om PVY P F e s n q d = * u r ! 0 ' E @ ~ P ap mrm Em$ lms 0 F XPQ F 3V C Q a d 3 1 ap p m ~ ~ se l e u a u n *wdw ~ arwnpu ap gun1 ppmuad n3 a~ueld . 1.e a s a plos apun nes asu&nsx a@ds ad p p p o d adn~os 0P W J ~ &I29 ~J V S saurpdo rrlrpum ap m n q as WnPW yajard a: .id es azlanz aaueld aund @AaaeoJnJs alatueld a w p . . . a>awn6al n 3 al-!je!>ose !t lalewol nes a~eolpxn alosej wnmd 'alleu? nes a~eolpig6e !pads !ja6alv -urn m q d +A m m a ! ap p u t rj zod !$ane~zsm1 5 rpzpm 1?513 Laum%~ a ~ z q !JOU ~ d dw d m p l d ' J O ~ I J N 4-q ~ ala~emo~ Lap~ ear@eur a~ 'an01 -aqd nm c!sov UF p n p ~ i q n:. ~ ~ aIIqwxq i zuns arapah ap ~:. I/ . I 8 .tuapFur 'p~efeard UJ ~ n ~ i p qq o.a m flaudqo pog . ap ~pmpga all~tl3~1s a p q 6 ~ S e 3 'apmuo3 ca$o.a!hcw eddea3 nes ~nm.. -.evecFs re !!mdmp . -1iy!!1~1ars0d I ..

Recoltand parfial. i n special daca sunt cultivate i n ciubar sau straturi inilfate de pamint. extirpati buruienile ~iadunati recolta.I n spafii mici fiecare legurn: este foarte valoroasa. . Prin recoltare se pot atinae doua xopuri: adunlnd roade complet coapte. Tnainte de transplantare in grading. La mijlocul ~isfdr~itul verii plantati rasadurile legurnelor de toamna. deoarece fn straturile plantate des bolile ~i daunatorii se raspdndesc repede. putefi stimula dezvoltarea plantei. amestecafi solul cu ingri$%mdnt organic complex. Udafi regulat. semintele de legume ~ i . PRIMAVARA Semiinare pi plantare Pentru a putea planta timpuriu seminati inceplnd din martie. La prirnele simptome aplicati preparate biologice. de exem. Mulciti regulat solul dintre plante. Tngriji~i-le $i efectuati congient fiecare lucrare incepand de la extirparea buruienilor plna la udat ~i recoltare. dupa fncolfire. dirnineata V e r i f ~ a tregulat i legumele. In casi. inainte de plantarea ~isemanarea soiurilor de vari. SemHnqi $i plantati in mai multe cicluri. arnestecati solul cu compost. puteTi planta alte legume i n locul celor trecute. plu legurnele pentru frunzt comestibile sau plantele aromatice. repicati rasadurile. Pe caldura m i udati plantele cel putin o 3 t i pe zi. VARA m i r e Adunati roadele legurnelor plantate sau semanate primavara de indati ce au ajuns la maturitate. Pe timp de seceGi indelungat5 asigurati uniform plantelor apa necesara. Plantafi rasadurile In culturi mixte (sus). deoarece solul acestora se usuci mai repede decdt pimdntul straturilor d8grading.

.

Dezinfectari cu alcool obiectele puternic poluate. plantele cu tulpini lemnoase. ggleata gi vaza. bolnave sau v6thnate. I tatea apei $i asigura nutritia 1 florilor. Taiafi TEerea se va efectua intottulpinile lemnoase deasupra deauna cu ustensile curate gi unui mugure Tndreptat spre . ' . Bobocii prea tineri. florile complet deschise se scutura repede. in general. Ornari buchetele de flori cu frunze aspectuoase. . Perioada optima a recoltarii florilor cu inflorescenfii tip capitd este atunci d n d florile exterioare ligulare gi-au deschis deja complet petalele. . cind con~inutul in ap5 al florilor este maxim. Nu culegegi flori vqtejite. in api la temperatura camerei (20 O C ) . celelalte flori. apoi in apP proaspiita. bujori sau ferigi. care nu distrug exterior. Pune9 florile in apa cu temperaturii corespunGtoare.iLL METODE - _- . Apa astfel fratat3 nu trebuie schimbat2 zilnic. ?nmagazinele de specialitate puteti alege intre substanje granulare sau Lichide. de exemplu cu frunzig de crini de toamna. fn schimb. . de reguli. Multe flori trebuie taiate in faza de boboc.1 I Cufe~ere si tratament coresounzZtor PreIungi~3 viafa florifor tiiate. Pe vreme riicoroasl florile se pot t5ia gi in orele amiezii. Florile ofilite se pot refmp r d a d le Trnpachetaji strans intr-o hartie de ziar $i le plasaji intr-un vas plin cu a N . Lssoreie a apei. dar cele interioare. de exemplu trandafirii gi arbugtii. DacH le culegeri in biitaia soarelui. ci se vegtejesc. timpul optim de recoltare este atunci clnd s-au deschis circa o treime din flori. 0 impresie de ansamblu mai interesanta se poate obyine dacz folosiri frunze cu motive :iecare fiere stimuleaza albe sau galbene. pentru ca noul I&tulpina plantelor. :. cr' trebuie doar 1 Capatul tijelor florale secretlnd Bateji usor cu un ciocan cap& I w c ? Iaptoas2i se paate cauteriza tul tulpinilor lemnoase pentru le ameliora capacitatea de deasupra unei fladri sau p w i n in a@ clocotind. nu se deschid. -- - - = = F - Alegerea timpdui cdegerii florilor are o influenfa decisiva asupra men~inerii durabile a frumuserii acestora. A ACCESORII: C3 foarfece de gradina sat de taiat flori El galeata plina cu ap5 C3 cutit asculit TIMPUL RECOLTXRII -.regerea plantelor. -. ascuyite. tar d cmasca Tndreptat T n poate absorbi apa cel Aai bine afar& printr-o suprafara de tiiiere DupP folosire spdafi ustensilele.. . ferigile gi plantele bulboase in ap3 rece. pentru dteva minute in ap5 calda.. Optim este ca la tPiere bobocii sP fie ugor intredeschigi. fn privinga inflorescenfelor de alt tip. tubulare gi-au deschis doar inelele exterioare. lucrayi repede ~i puneti florile imediat in vazg. Momentul cel mai potrivit pentru tiiierea florilor este Substanple de ~Mpros@tare arnelioreazIT cali- dimineaga devreme sau seara pe rzcoroare. in& culoare. Tulpina .

ca bacteriile s i nu se I Tnrnutteaxl prea repede. Legati din tirnp tulpina florilor Tnatte de tutori.. zilnic apa din vazi. Asiguraji-le urniditate uniforma. TndeMrtaJi plantele anuale. Pnainte de a confeqiona un buchet. plantaJiin strat florile anuale sendbile la Inghej bus). Dupi folosire rpdlati bine vasele cu detergenti ~i perie de curitat. dimineata sau seara si nu In cildura mare de la arniazi. totadatB. pentru cdteva ore sau o noaote. Taiati olantele wrene cu putin ~aiati florile. dDar d a d sunt corespunrPitostngrijite. Plantele ofilite se pot regenera rnai putin decat cele care beneficiazi permanent de aprovizionare cu api. pe vrerne de ploaie Tmpiedid noroiul s i se tmproage pe flori. Tndep3rtati regulat partile ofilite ale flwilor de varB. planta$i din tirnp plantele pwene. GiaJi ultirnele flori pentru vazi. MenJinefi-le solul reavrln ~i adrninistrei-le o solufie nutritivii din patru tn patru saptimani. . De la rnijlocul lui rnai. blochead vasele absorbante. Plantele Tnfloresc abundent. pentru . I P ~ ~ T3ia. ceea ce duce la vqtejirea florilor. pe cat posibil. TOAMNA w r t a r e #idiere inainte de venirea inghqului.fi drastic si fertilixati plantele ce 5nflorex prirnivara devreme. punel florile usor ofilite Tntr-o gileati cu api.--- . Adrninistrarea regulati4 a hqr&Arnintelor cu fosfor qi potasiu stimuleazl farrnarea florilor. pentrua Tnflori Ind o data. Stratul de rnulci pirstread urniditatea solului. in rnasura posibilit2tilor. IMP ABIIMP SRL -.1 CARTEA Recoltarea f l o r i l o r GRUPA 5 Idd 1 Schimbati. PRIWIAVARA Piantaregfngeyre Prirnavara. D a d acestea penetreazi 51 tulpini.

.

7 ' ~ ) & e g . 8'3 . :0" > g 9 4 a.g ~o'c1 gs .a 15. .q .<SJ ga .w .z.&.. r 9 w 3 . p 3 an~..@ a ... 58 .31 1 ' 2 4 -g $ o n - '"'Q g3: 2 " lcd a .. .% B n -5 <5 ) d 0 ... . g 9-2. w e$ -1 8 ..9 <S E 4 .

aluadn ad !~nva!g !i !Jn!ea> '!!inlos n .azun~$ ad !i!do~$s a 1 nu 'Inlos !ewnu ap!lp!l ar\%qnu al!!jnps n3 !iepn eyna e nquad 'aiuiuas ap aj!sd!l g3ul 'p!zrn !i!soloj . a l a i u ~ q n s !iez!~aynd . as gde ap al!Jnlg.JolaseA W J ! J ~ ~ O > V .a$ueldad 'eauawase ap 'a1 -!iez!Janlnd nes ~olaxueld ealepn el a$ue14!po~alaiuepqns !i!soloj '(sns) al~a6an al!$yd ad l o l ~ ~ a d n !Zlol!Jo$gungp p equo.an!yJ$nual!!inlos !ie~$s!u!wpe elseax qdnp leunu !t ~ol!u!>gpq~ u?au!q 1-!i!zawn ! g ~ ? !ew 'lexn ape04 alsa lnlos g x a . -uo> a m al!yal a$i!u e> azuny ad gvodwo.'!loq ! i !Jolgungp el al!qeJ -aulnn !elu upap !5 Isaqgls !JnsJe el asndxa alalueld . : alayeld !f!do~ls nu !t !iepn nN u?alasen !iupgd euJei 'alasen 3!u!alual !$e~gds e q a x gdna .qpgJ e3 !ieyna lapsy .!Jn!ea> nes !Jnpay '!!inlos eapax u!p !ieJed 's!yx.ar\!UJ$nual!!blos ns !iepn arezl!Jn WVA 'alewglpn a!y gs a~el!de3 al!u!. pugu!iuo:.eaJ!s!lae a y w ~ a d a 1e nlluad 'Suela pow u?alasen !i!~adox nN . al!zp nes al!$al -g6 'ala!eo$nq !i!lado~y .ax~saluop alalewye nes !!!do2 ala el saxe eane nu e n ~ l u a d !!inlos ! Z !~nva!4 '!Jn!ea:.Jo!Ja$ue a$eig~n3 al!Jn$eJ)s ad nes podwo> ap ew~ogeld ad ynyay !C !!inlos '!Jn!ea> ap al!Jnwsal!ieugn 'n!zJ@ e u w w l .~ola$ueld pugungp !5 Jolazuny al!~n$nsa$ pugzJe 'aJelos alazed pzeallua.sapaJlul au!i ! i a v d I?igq !nun InJol -n!e n> ale3 ad m i e 3 un nes gwlgs ap alaseld 'al!!$e16 alenmpe luns d o n $sax ul .!d 'suasu! amos n .

.*. .VQ kk4$fa-.p : . 4 ':$&. *~ .. s-2% .. x..$&~. . I . . J ct. .

ap ajueld n : .saJoyu? a . elewe:. dq UJ .~ ~ U J oh W y a~sod ap puouelo=) 'ma1 '!=an :. a : . alajarad !ie~o:. : !qlnq nJ ~olajueld le ae:.saJ:. 'aaleu?!Jn!os !ia6alv .o~d a p u e a~uqd nes u o ~ u o p ~ s b a w o ~ ul yo14nes azuny I p h q n ap asunzm y ~ o auwal d u!~d aA!jeJo:. 1 yodns 'jel lnwnlp !§ lo6 alaja~ad ap Inp!z !§ 106 alap~ad ' j ~ a l d w ~ '~nuo~dot 'ayaun n : . snu!~!~) ~ n u p'(e>!uode! !~ dew ' n p p& un ap I .!U&A 'eupan ese:. ~ O ~ O J !njndnI S ! ~ ) -d!B ad.ap al!Joy !t agiu!we 14 aod aleaue~e ~J%U!J 'a ~ es -apu! aaa~ad un d w un3s ~ ul eaAe e n~auad 'sojnp :.n!~ndw!j wenew!Jd :. 'elaqnd punxe ! I aiau -s!pu! JOI!J!A!J~ ~ A ! J $ o ~ uazeaj ? -ajo~d uura UID e1u616 mwes ! I I I I I .aa I as apn6ul alaauawalj .e ajeod -3a103 'amsodmc~ ap pg 'np p d un !f e!euanre !Sand < a m ap sunleaput a~sa E U ~psa S W WE^? ~$3rquny_~) ee~aquru S ! ( J O I O wourod~) ~!~ aplaloz apada~ wJn as !nplpd a p -mew E .!pa!dw? o-!ielueld .apada~ ~ J ~ Ja : J .e ap paueld ?leap!o apa !nlweos-ea~eo~ . 'a~!~ado:.ano+m u!mp asod p r $ s a s ap pluelrna p d w p IU c(snspouarpn?~) @nldm!s PU P T 3 -(r.e !6 atenue e~~0)pipbe ele$ueH ap ajueld aleap! juns !pc.e ~~ !n(nje~js lnueld ur!~d u?a~ezueld al!Jolj . ( u a ! u g ) JOI$@E -n2!u!o~-a1aS~s !qpdw ap appads nes (snpdnl sT1ewap 6(m[eururnyoxdwd m p w ) ppunq w 'apadar $ ~ ~ r 13 u ad p a@w as gs p m l un-JI~ mwJojsuan gqomp as pol$+ !lSnqn a p m a~amd p n rumad uodns s l u m ~ d a ~ 9 alsod ppa1durj gwqs un.- an!peJo:.ano~$@Ea1m1d a@w as ~ 2 s $ e q n!~admeamqan m apmp -d nes p ! d ap @rad ad E n~auad 'sap I aaueld a&lV'gu!pg~6 Ui JOl !J -!A!J~ ealapun~igd e:.e 'wwal ap epeure~6 !§ ~ J O : 'un 051% sip ayeui q 'q 8 u y w -rodwo:.!usan aaueld alaseonj 4 ap ~ P J ad S a x o l e ~olalueld -:. aj!~ado:.neura13) -pqw .xaqna erdopd) s!do@j -u01$@E UTJr?pUR" P?rqlF $ A ! nes ( q y W J P H ) nes ( q e w v ) ps!lsruap J I n nes a p ap tjp '!mod ap uop. .aiu!uras u!p ~ o f n m a . ~ ( n u ~ osrdtj~rq) po ml nes (s. 1np~e6 gzealoxp !uaA :.adse ap Qqasoapel gugd ea&p alsa a!inlos pp 0 lgp!d~ a ~~ a ~ n h : . '(s!unwwor.e~o~w ely s UJ almuqd <a~pu! alaueld el ap yn:.a&aJJs!pu!JO~!J!A!J~ en!Jjodw? gzea!aao~dyeu? nes ileu!!was 'sunjau nes sun$n!lr InpAeg -eural:. fldau au!ljew! o r n al!murnyl 1 weld n : . n alenue 1 .~. p u n m :a~!~ado:.!xi!# 'aqwg aaueld n : .- 1 I \ t r p glll6 ad aje:.sn ~nt!zun yado:.rw p a p IU a ~ u a d m a l q ! S mmld ~ o as d mpns Jopnp!z .~n a ~ e o ~ ~ l e fumwu je ap ae~nwe3 !$ aod gn:. ap mns nes ap ~ J O I eauaurase ap '!~ado:.

TOAMNA Plantare gi &%ere $i Plantafi arborii. lejere. VARA Proiectarea Evaluati gradina. Taiafi florile ofilite de pe arbustii infloritori. ca de exernplu trandafir sau liliac. I I I Montare si plantare La inceputul prirniverii. p l n i ce forrneaza riidacini si trunchiul se fortifica. Gardurile vii de form5 specials tn prirnii ani trebuie tun$ anual de 2-3 ori. Lastarii s protejeaza apliclnd noduri opt. Furtunile rnai I mari provoaca pagube in special arborilor plantafi recent. ' i . Tiiati perenele si rnulci$isolul. mai tarziu ins5 sunt suficiente tunsul de primivara ~i cel de la sfar~itul verii. arbu~tii plantele agifitoare. ontati elernentele durabile ye gridinl ~i suporturile pentru plante. Planificafi locurile unde se impune acoperirea unor elernente sau alte intervenfii. Aricifi exernplarele I rnai tinere. Dupa incalzirea solului puteli incepe plantarea (sus). Strangeti ~i cornpostafi plantele anuale.Camuflaj verde Lfngrjjre tot an ul I I 1 1 1 I I i I i I I I I Frumoasele garduri vii necesit3 o ingrijire regulat3. Conduceti listarii plantelor cu tulpina aga@toaresau chfaritoare pe suport si. stirnuHnd astfel formarea noilor Igstari si rnuguri de flori. cInd vrernea este deja favorabila. indeosebi zona locurilor de odihna. fixati-i cu rafie sau e fibre de sisal. 0IMP m M P rnL I 1 1 C RIndurile cu arbori sau fbsiile plantate cu arbusti (eventual plantate rnixt) I v5 va feri de privirile indiscrete si protejeaza ~i contra vIntului. la nevoie. Gardurile vii netunse se riresc la 2-3 ani.

lZJ3A .pl W JOJ .

uE .au '!z!lou !Qel-lola~ ~ o j -eueuase '.q!lsld T?w*!I !P!dl"l .J *EX Z-T !mj p m .e ne eai -5J3e '!!J![!J~u? !g !!leseldue e$u!~!ldu l .muy -urn q qdwn3 a ~ v o d as pn!d a p y d ad pu0-0 g z m w ~ o j as a ~ a ."hI ~ .!ua!Jme ap a u a g ~u n ~x u l ie:.ama~d ap 9 m u w -amam ap ~ r .u!~nel es!uoDn emel6 eaxd 1!6glpu?q n u Inp!lopy '!JPU Leu J O ~ alapnJ !5 e : . m " I = aq!d w p m u as JOT "[ d-4 ap m $ F W = ! Tmr-p a &PTZ pqp't3d w 3 - wm P* . : ~nsm ka~dwn u!p aLqlnzaJ !ade e !5 a!eold ap pdde e a ~ a ( j ~ ap n x !!:.eze y e A ie3sn !nlnJae ezne:.m~ U J -~oplua1d =J!lrr%'rr~ rg ap!suauxyp W u q EI a q q d m m p a p p-fleur~ojq -durn3 ap a ~ u pwvwwodp~ l UL m p o z d as mn. a m g ! m ~ & o q'p!w apfua35a~sxa 39aamu as ~ a p q "InL *=mu.13n!d sopn.!~!Jo !npsen inpun) .~olajueld ea~!!!lbu~ ! a~a&~..wm~ nws p n r d yru ap a p ~ ~ f p a r awi m adwzrdv ~~~3ls3. u!p 'aJeos ap inzsq ese:. ( = * ! 3 ) -amQICI .cts a p f u p r ~ ~w m1sa3~ mamoap 'aupy! up m m ' p d u p s n~nd mnpo~da 1od ~ as nN -lasuakf 'aun!suawrp ap arajrurn ap pn!os m a n 3 n~ ! U E ap $ I $ I o u n -gpn upd 'pnzldb~ a p ad 33ap ~4 ! f p w pol p p m ! ~ 1p m + o q q a~sa 101 ~ a r a l h q )mauryal auns -!sod a m nu 101 mmmpmdq nu q1!d aIaraj!uoD -$wd -amd p a d s ~ms nu p p t d yru ' a ! ap a @ p a ! ~ .. a$u!~a> !Seala:.eloxax? ale axi!d al!Jn!os e3 qez!lep -~auo:. ap p!z !nun ea~a!do~de u l keseldwe !5 Jyqnp u? leiueld 1n~elduax3 . Luns !S a~aj!uo> ap !pads ~ o l q ! ~ a $ ale ! p !!letnu $uns g ~ y e!nk d ap al!Jn!oS .palun Jae 15 sou!unl>ol un yys -a:.-PQ.ap euJo4 a~dsap azellexa I 1 -&!m p m p lad n F p .ya# r u al!~nloS !iezalduo:. !f JEJ leu ala~a&!uo~ jiexueld *p~slu@ n .yu! pun 't!m Yswqa~ -urn puIu""P " " 1 9 &qw!p $8 aauJ n m 'P!JaJS ~ r r r r oap j mndaq e l ~ u na sq d -warn aspyrI -ppaun!Sua"p ap ~ u n a s p u j a1a~ajyuos tia5a.' g f u a s a r m eauaw -ase Faun g ! ~ o m psg.up dmp a m 9 n .E ~ J ! ! ! J ~~ uu ~! A ! J !!&506n~ ~ RP. n l p u t v s 1 :p ~ d ~y ad mm~103d apu8 -P* ~ O l a r a j y u ~ pun3 ua.=mwPi auyq are~dwaxa w a l && ! .

Tiny Timn. i: 30 un Picea glauca "Conics Laurin". pu&c cadis$. kmri hatemu$. lLtari cu ramificafii fine. I @IMPABAMP SRL RO-P02-10-091 ISBN 9 % 1 I 1 .. frunze aciculare dese. .frunze solzoase.Imam . P: 50-80 un.frume acidare verde-fraged.m-grupatE-? k d arok 2 m a - Chamaecyparis lawsoniana "Little Spire". frunze aciculare verde-alldau ui. ~ i i m o p s " fmnze . pumilio. aciculare vercte-profur Iistari dens nmificqi. pm ae munte . .5 r n - I pin de munte - inu us mugo . Giuri pitice f r u m o a ~ DESCRIERE Pica d i e s. ' n& covor vegetal. verde-inchis. i: cel mult 60 crn I I radiaii. P: eel mult 0.Little Gemn. verde-ar&& r t n w m p . frunze aciculare verde-albtru~ I Pinus mugo var. ~ j aja'denralis . 1: 0. d n d rkar au culoare verde-deschis.245 m 1 .

iiua~siza~ nw *i~a~n3n.l JOA a~vapunqt. iiJri~3uj d ... . aIapaoJ .y ... iS . . laupsap pldurp ~ J uad J asuadw03a~ y o~ . ~ o p w o .

primiivara Cngra~amdnt organic ri mineral. mineral o datii De an (primiivara). PuneTi arac inci de la plantare. deoarece poate rani rarnurile de schelet. . Siipagi o groaps de plantare mare. in aceste locuri eliberaji ridkina ~i tiiafi lastarul salbatic la baza acestuia cu foarfecele sau cu . se e f e c t u d si tiiierile de formare. locurile dntoase. Fertilizare. pentru ca pomul s3 nu-$ risipeasca energia In zadar. Pomii mai batdni necesits tiiieri de intretinere sau de intinerire. este foarte important sii piji de la Pnceput dt de mari vor crgte. c+ul preferii Plantare corecta. Sipafi o groapa cu diametrul 1-1. solutie nutritiva. f e r t i l i h d solul cu solutii de i n g r + h l n t vegetal. fn cazul pomilor mai in v k s d este suficientii aceastii fertilizare. deoarece s t i m u l d inflorirea pomilor 8i impiedid apariria bolilor.Daton'ti hgryirii sistematice pomii fiuctiferi vor fi iEum0fi. I Arkire. Nu plantaji cirqul pe povhniguri reci. Este iragiondii tiiierea repetatii a pomilor cu Iilstari vigurogi din cauza lipsei de spagiu. Ave~i grijii ca lumina 8i aerul d piitrundii in interiorul coroanei. bolnave sau rupte tiiindu-le a d h c p h i i la portiunea pomilor fructiferi. pe Iln@ fasonarea efectuatii la plantare. Fertilizagi pomii fructiferi tineri cu PngGgiimPnt organic si . Cauza laparigei llstarilor salbatici 0 reprezinta de regula ranile de pe portaltoi. P r e e t i r e a solului. ins5 ferite de Pnghepiie h i i . Cereri informatii despre dimensiunile pomului. ins3 locul de altoire al gutuiului 5i parului altoit pe gutui trebuie sa fie la nivelul solului. Stropire. pomilor nu le nu va fi de ajuns nici cea mai temeinid Pngrijire. Toamna intindeti in jurul pomului compost 5i gunoi de grajd matur. fn pepiniere cereti sfituri pentru alegerea acelor specii rezistente. eventual. care se dezvoltii normal in condijiile noasue de temperaturii. I I 4 I -m - -- SELECTIE $1 PREGATIRE Aprovizionare. !plrtarea lastarilor salbatici. anul urmiitor. Tgiere. stirnulati formarea mugurilor pentru . I-m Fertilizare. - . a h a j i bine solul ~i amestecayi-1 cu compost ~i ingrS@mlnt organic. La Pnce~utul primiiverii indepirtari ramuriie uscate. Vara.5 m ~i addnci de 50-60 cm. ASezaSi pomul in groapa astfel ca locul altoirii sa fie cu 10-15 cm deasupra solului. In iunie ~i iilie.). Deoarece pomii fructiferi sunt altoiti pe portaltoi de vigoare diferid. . etc. semipitic. Finisati locul tiieturii. Mkul se demold c o r e s p u ~ t o8i r in locuri vestice. Din portaltoi deseori se dezvolta lastari salbatici care trebuie taiati. Locul optim.sha'tofifi vor aduce roade bopte. dar fiji atenfi s i nu atingi coroana. ferite. Amestecafi solul scos cu compost. estice sau sudice. Pastrati coroana rara prin taieri. fngrijirea corespundtoare Pncepe cu degerea pomului gi a soiului. Pomii fiuctiferi se plant& in locuri calde. TZere. Toarnna puneji P n jurul zonei riidkinii compost sau gunoi de grajd din belgug. pentru ca acesta sii corespundii cerin~elor (pom cu trunchi inalt. apoi ungeti-l cu substanfa de calusare. in cazul contaminarilor ~i aparitiei daunatorilor folositi substante ce nu d3uneaza animalelor domestice. D a d nu le sunt asigurate condifiile optime. in primii cinci mi. . ingra~ami?int mineral ~i organic.

.= - ' lngrglire p mdtm P e timp de seceta udafi abundent pornii tineri.1 I ' fI:h&ri 1 1 .. .. O IMP ABIIMP SRL pomului pan5 la prima ramuri de schelet cu var alb. cenrura ^ Implec ' jid femelele cotarului verde! d urce pe trunchiul porn1 ~ l uzi i sli-$i Deoarece depuni ousle. ... in februarie fndel~artafi inelele rlr IW tr~lnrhi~l . aceasti m~ e t o deste i foarte u t i l i Imlpotriva raspandirii dhumitorilor. La sffrr~itul iernii sau Tnceputul primiverii se fac taierile de formare ~i Tntrefinere a pomilor. cu atat pericolul cripirii scoaflei este mai mare. Recoltafi roadele cu griji. .. . . Ill - (fl-~nziiire tot a n u l Vara $i toamna indepgrtaji periodic frunzele cizute. Asterney gunoi de mulcifi grajd in zona radacinii #i s0IuI. Nu I I PRIMVARA Taieri $ fertilizare Frimhvara este perioada optirng plantarii.1 - JI ... VARA . . . dupi viruirea trunchiului puneli brhie-capcani pe .. Cu cat trunchiul este mai gros.. Vopseaua a l b i impiedici formarea c r i p i turilor provocate de diferenfele de temperaturi intre zi ~i noapte la sf&$tul iernii & piflile expuse la soare ~icele umbrite ale trunchiului.1 girijiiea porn& I - . RO-P-02-10-086 ISBN 978-953-86092-8-1 I .imp de gene rafii. Viruiti tulpina parnilor ti punefi brdie-capcanicontra viermilor. deoarece fn acestea t r i i e x numerqi diunitori $i fungi sau asiguri traversarea unor faze intermediare de dezvoltare ale acestora. Adunafi roadele cu grija. ca acesta d nu raneaKa trunchiul (sus). TOAMNA R e c o h~iptejare de i a d I Toarnna viruifi trunchiul 1 I Toarnna este de asernenea optim i plantiirii. Greblafi frunzele czzute. cotarul verde il erneazii i n formi de o u i t. trunchlul pomllor tructlterr. La fnceputul lui octombrie. Indepartali frunzele drute. . Verificafi legarea de arac.. Acoperig zona radicinii cu compost sau gunoi de grajd matur. I pomilor.' 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.