Între propozit iile categorice exista interdependenta.

Din valoarea de adevar a uneia putem deriva valoarea de adevar a unora din celelalte propozitii (chiar a tuturor, în anumite situatii).Cele patru tipuri de propozitii categorice se pot reprezenta in vârfurile unui patrat (numit s i patratul lui Boetius), iar muchiile s i diagonalele patratului se pot asocia rapo rturilor existente între prop ozit iile categorice. 1. Raportul de contradictie Doua propozit ii sunt în raport de contradictie atunci când ele nu pot fi în acelas i timp adevarate sau false. Cu alte cuvinte, doua propozitii între care exista un raport de contradict ie sunt diferite ca valoare de adevar (una din ele este adevarata, cealalta fiind falsa). tunci când urmarim o!t inerea contradictoriei unei propozitii, noi vizam o propozitie care sa ai!a atât cantitatea, cât s i calitatea opuse cantitatii s i calitatii propozitiei initiale. 2. Raportul de contrarietate Doua propozit ii sunt în raport de contrarietate atunci când ele nu pot fi adevarate, în sa pot fi false în acelasi timp. În patratul lui Boetius propozit iile aflate în raport de contrarietate sunt cele universale de calitate diferita ("a# s i "e#). $. ("a#%$) ("e#%&) '. ("e#%$) ("a#%&) (. ("a#%&) ("e#%)) *. ("e#%&) ("a#%)) 3. Raportul de subcontrarietate Doua propozitii sunt în raport de su!contrarietate atunci când ele nu pot fi în acelasi timp false, putând însa fi adevarate. cest raport are loc între propozitiile particulare de calitate opusa. $. ("i#%&) ("o#%$) '. ("o#%&) ("i#%$) (. ("i#%$) ("o#%)) *. ("o#%$) ("i#%)) 4. Raportul de subalternare +n astfel de raport apare între o propozitie universala (supraalerna) si una particulara (su!alterna), am!ele de aceeas i calitate. Din adevarul supraalternei rezulta adevarul su!alternei si din falsitatea su!alternei rezulta falsitatea supraalternei. În toate celelalte situatii, valoarea de adevar a propo zitiei secvente nu se poate sta!ili. $. ("a#%$) ("i#%$) '. ("i#%&) ("a#%&) (. ("a#%&) ("i#%)) 4. (SiP=1) (SaP=?)