PRIJENOS TOPLINE

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

FIZIČKE VELIČINE ZA OPIS PRIJENOSA TOPLINE
t
Q
= u TOPLINSKI TOK
| |
| |
| |
W
s
J
= = = u
t
Q
Watt
S
q
|
=
GUSTOĆA TOPLINSKOGA TOKA
| |
| |
| |
2
m
W
= =
S
q
|

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

VOĐENJE TOPLINE ILI KONDUKCIJA
- sredstvo kao cjelina miruje, a energija se
prenosi s čestice na česticu

- kondukcija se održava dok postoji razlika T

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

OPIS KONDUKCIJE
Fourierov zakon
x
T
T
1
T
2
T
1
>T
2
Ax
Promjena T duž ravnog vodiča
t S
x
T
Q
A
A
÷ = ì
Toplina se iz područja vede u područje manje T prenosi prema zakonu:
gradijent
temperature
vrijeme
površina presjeka vodiča Toplinska
vodljivost
- minus označava prijenos od toplijeg prema hladnijem dijelu vodiča

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

STRUJANJE TOPLINE (MIJEŠANJE ) ILI KONVEKCIJA
- fluid temperature T u gibanju


- postoji ploha čvrstog tijela temperature T
1
s kojom je fluid u kontaktu i s koje vođenjem
prima toplinu

) (
f p c
T T h q ÷ = Gustoda toplinskog toka
Temperatura fluida
Temperatura plohe
Konvekcijski
koeficijent
Određuje se eksprimentalno, ovisi o fluidu i plohi

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

ZRAČENJE ILI RADIJACIJA
- prijenos bez(materijalnog) kontakta

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

ZRAČENJE ILI RADIJACIJA
Toplinsko ili infracrveno (IR) zračenje elektromagnetnog spektra
Valne duljine:
750 nm - 1mm

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

APSOLUTNO CRNO TIJELO
- svako tijelo zrači toplinu
- energija zračenja je povezana sa stupnjem molekulskog gibanja

u
a
|
|
o =
APSORPCIJSKI FAKTOR
u
r
|
|
µ =
REFLEKSIJSKI FAKTOR
Reflektirani tok zračenja
Upadni tok zračenja
Apsorbirani tok zračenja
Upadni tok zračenja
ZAKON OČUVANJA ENERGIJE
1 = + µ o
APSOLUTNO CRNO TIJELO : (hipotetsko) tijelo koje apsorbira svo upadno zračenje
0 , 1 = = µ o

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

GUSTOĆA TOKA ENERGIJE ZA ZRAČENJE (RADIJACIJSKA EGZITANCIJA)
S
M
e
|
=
Energetski tok emitiran u poluprostor 2t steradijana
Površina ravne plohe koja emitira zračenje
Spektar zračenje krutih tijela je kontinuiran te je
ì
ì M ÷
ì
ì
d
dM
M =
SPEKTRALNA GUSTOĆA TOKA ENERGIJE
ì
ì
}
·
=
0
d M M
UKUPNA SPEKTRALNA
GUSTOĆA TOKA ENERGIJE

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

SPEKTAR ZRAČENJA CRNOG TIJELA
ct
M
ì
nm / ì

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

STEFAN - BOLTZMANNOV ZAKON
ZAKONI ZRAČENJA
Stefan–Boltzmannova konstanta


4
T M
ct
o =
Gustoda toka zračenja
crnog tijela
SIVO TIJELO - (aproksimacija) ne upija svu energiju upadnog
zračenja, a (poput crnog tijela) podjednako emitira i apsorbira
sve valne duljine (ali djelomično i odbija)
EMISIVNOST
ct
e
e
|
|
c =
Emitirani tok zračenja sivog tijela
Emitirani tok zračenja crnog tijela

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

WIENOV ZAKON
ì
m
T

= b

ct
M
ì
nm / ì
konstanta Wienova pomaka
b = 2,898 · 10
-3
K m
Wienov zakon pomaka

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

KIRCHOFFOV ZAKON
CT u toplinskoj ravnoteži:
- crno tijelo (CT) u zatvorenoj i izoliranoj posudi toplinska ravnoteža
Tok energije od CT prema stijenkama posude
jednak toku energije od posude prema CT
ct
a
ct
e
| | =
4
T M
ct
o =
Stefan–Boltzmannov zakon
Gustoda toka energije
S
M
e
|
=
4
T S
ct
a
ct
e
o | | = =

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

KIRCHOFFOV
ZAKON
r a u
| | | + =
Sivo tijelo (podjednako apsorbira i emitira, ali djelomično reflektira
upadno zračenje)
a e
| | =
Apsorbirani tok
u
a
|
|
o =
u a
| o | =
ct
e
e
|
|
c =
Emisivnost ct
e e
| c | =
ct
a
ct
e
| | =
Crno tijelo (toplinska ravnoteža)
ε (ì) = o (ì)

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

TOPLINSKI OTPOR
Električni naboj q


Električna struja I


Razlika potencijala U


Električni otpor RToplina Q


Toplinski tok |


Razlika temperatura AT


Toplinski otpor
Što se prenosi


Brzina prijenosa


Uzrok prijenosa


Otpor prijenosa- definira se analogijom s električnim otporom
|
T
R
A
=

I
z
v
.

p
r
o
f
.

d
r
.

s
c
.

R
a
j
k
aJ
u
r
d
a
n
aŠ
e
p
i
d

F
I
Z
I
K
A

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful