P. 1
rezumat_lucrare

rezumat_lucrare

|Views: 3|Likes:
Published by Ioana Sararu
some
some

More info:

Published by: Ioana Sararu on Jan 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Litere

Rezumatul tezei de doctorat MAHALAUA ÎN PROZA ROMÂN A!"#

"oordonator ştiin$i%ic& 'ro%( univ( consultant

lena Fili'aş )octorand& Matei )ana

BU"UR *+,

au fost necesare cunoştinţele unor istorici şi sociologi recunoscuţi. urmăreşte evoluţia celui mai reprezentativ oraş al regatului muntean. va duce la constituirea de ma!alale în care locuiau. a decorului şi a atmosferei particulare acestui mediu. /ermenul. Din punct de vedere etimologic. cu precădere. #rimul capitol al lucrării. periferia.-. #entru a studia mai cuprinzător mahalaua. limba%ul propriu locuitorului tipic acestui spaţiu: mitocanul. aflat în circulaţie paralelă cu cel de )paro!ie*. pe care oraşul le îng!ite treptat. +cest lucru se e plică prin influenţa tot mai presantă a prezenţei istorice turce de la finele veacului al . 2iuleşti.-. autorităţile se vedeau nevoite să mute barierele dincolo de aceste locuinţe improvizate. de împărţire administrativ-teritorială a oraşului. care trimit la comportările.-lea. iniţial. 1ălăraşi sau 2iurgiu. intitulat Mahalaua din punct de vedere istoric şi sociologic sau despre formarea mahalalei. boieri de seamă. satele şi teritoriile limitrofe se vor contopi cu trupul cetăţii. 0 istă mai multe opinii care e plică formarea periferiilor. care înlocuieşte vec!ea denumire de )enorie*. specifice acestui spaţiu aflat la confluenţa a două zone de influenţă reciprocă: urbanul şi ruralul. delimitate. "nelte în acest demers au constituit informaţiile de natură istorică şi sociologică. $n această situaţie. laolaltă. care au urmărit în lucrările lor treptele formării şi devenirii oraşului la noi. indiferent dacă acesta era marginal sau central. oameni din toate categoriile sociale: mari dregători. ţărani şi ţigani. preluat prin intermediul limbii turce./.-. investigarea cronologică a unor opere reprezentative în literatura română. "neori. contribuind la mărirea suprafeţei oraşului. mahalaua este un termen de origine arabă. $n prezent. cele mai multe converg la ideea că ele s-au dezvoltat ca urmare a unui plan radiar-concentric. atitudinile. deoarece spaţiul ma!alalei nu poate fi cercetat decât în strânsă legătură cu acesta. 4 . Dic!iu. prin )bariere*. 1a urmare. 0 tinderea !aotică a aşezării oraşului peste marginile sale. lăcomia cârciumarilor de a ridica cârciumi în calea ţăranilor. cu semnificaţia de )cartier*. în care scriitorii s-au a at pe reliefarea destinelor umane caracteristice. a (omâniei întregite. Deşi s-a încercat. determină primăria să lărgească raza oraşului. prin prelungirea centrului comercial către zonele mărginaşe. 0ste cazul ma!alalelor /unari. care au luat naştere ca urmare a aşezării unor săteni la marginea &ucureştiului pentru a scăpa de plata accizelor. care nu cunoştea sensul peiorativ actual. Lucrarea presupune o abordare a mahalalei. meşteşugari. pe căile importante ale oraşului care duceau spre /ârgovişte. suburbanul. #recupeţii-. Degradarea sensului va avea loc începând cu a doua %umătate a secolului al . a fost necesară o înţelegere mai cuprinzătoare a ma!alalei. încercând relevarea unor aspecte definitorii. cuprinzând aceste localuri în sfera lui. care împreună cu cele de factură etnologică şi literară oferă o privire de ansamblu asupra temei cercetate. definea cartierul de locuinţe. a%ungând să fie cunoscute ca ma!alale ale acesteia. mai târziu de capitală a 'ării (omâneşti şi apoi. în drumul devenirii de la un simplu târg de sc!imburi comerciale la statutul de reşedinţă voievodală.ec!i sau 3ăinari. &ucureştiul.-lea. zona marginală au conotaţii peiorative.

o categorie aparte în rândul ţiganilor. din raţiuni de e tindere şi dezvoltare a oraşului se creează un spaţiu nou. ridicate la întâmplare.----lea. pe lângă această funcţie comercială. alungaţi de sărăcia din satele lor. ma!alaua 1ărămidarilor cuprindea #alatul de la . aflat la intersecţia urbanului cu ruralul. situate mai aproape de inima târgului. au conferit oraşului aspectul permanent de sat în oraş sau oraş în sat. se afla în ma!alaua 7pirii. 2iuleşti. +proape că nu e ista ocupaţie care să nu fie cuprinsă în denumirea ma!alalei respective.ăcăreşti. 7trăzile nepavate. delimitarea oraşului şi. care contribuie la amploarea şi importanţa comercială a oraşului. &alcanicii vor conferi pentru mult timp ma!alalelor aspectul pitoresc al unei aşezări orientale. 6 categorie bine reprezentată a oraşului o formau tăbăcarii. din secolul al . care îşi pun amprenta pe denumirea multor ma!alale: ma!alaua evreiască. $n timpul uneia dintre domniile lui 1onstantin 5avrocordat. 5ultă vreme entităţile teritoriale ale ma!alalei au reprezentat un trist blazon al &ucureştiului. dar şi de la numele domnitorilor.. armenească. în timpul domnitorului 2!eorg!e 2!ica. muncitori sala!ori în fabricile din apropiere. 6dată cu stabilirea definitivă a capitalei la &ucureşti. a creşterii nivelului de discrepanţă între centru şi marginile sale. ridicată de -psilanti după devastarea 1urţii . !anurile din secolele . c!iar şi pe parcursul secolului al . +ceştia formează mici ma!alale în %urul 1urţii Domneşti. creşte numărul negustorilor şi al meseriaşilor. #rezenţa în număr mare a elementelor alogene în configuraţia oraşului determină e istenţa unor adevărate )insule* etnice. $n urma e pansiunii oraşului. maidanele şi nesfârşitele locuri virane confereau ma!alalelor înfăţişarea constantă de aşezare sătească. deoarece biserica reprezenta pentru oraşul medieval tradiţional centrul polarizator al comunităţii respective.. vor %uca un rol deosebit în economia oraşului. reprezentând colonia cea mai numeroasă.-lea.. $n componenţa ma!alalelor. &roşteni. lipsite de iluminaţie electrică.-. care prin vegetaţia abundentă.. a ma!alalelor a fost o preocupare constantă. indigeni şi străini. fără de care nu se puteau înc!ipui petrecerile din ma!alale. locuind cu predilecţie în ma!alalele (adu-. "n rol definitoriu pentru aspectul lor îl avea peisa%ul naturii. +stfel.odă. oamenilor de seamă. /unari. 7ârbi. pământ sau rogo%ini bulgărite. iar noua 1urte domnească.şi .iteazul.ec!i. mulţimea de vii. construite după clădirile asemănătoare din 6rient. acolo unde terenurile erau mai ieftine şi în care se îngrămădeau foşti ţărani pripăşiţi la marginea oraşului. implicit. eterogen. ele având şi rolul de a adăposti locuitorii oraşului în vremuri tulburi. formate în %urul bisericilor şi mănăstirilor. a muscalilor.---. $n ma!alalele mai vec!i. $i întâlnim în vec!i sate. se aflau clădiri semnificative pentru stadiul incipient de dezvoltare al civilizaţiei urbane la noi. ma!alalele vor fi împinse prin fenomenul de invaziune spre limitele e terioare. livezile întinse. Dobroteasa. pentru care era o practică obişnuită ridicarea de biserici. boierilor. de la care ma!alalele împrumută numele. locuinţele insalubre din lemn. 5ulte ma!alale îşi trag denumirea de la sfintele locaşuri. ce va deveni reşedinţă domnească în 89:9. de nesiguranţă. Lăutarii capitalei.1ele mai vec!i ma!alale au apărut în timpul voievodului 5i!ai . #entru domnitori. 3undeni.ec!i şi Dic!iu. înguste şi întortoc!eate. în care are loc : . a%unse cu timpul ma!alale: Dudeşti-1ioplea. ocupau #recupeţii . !ibrid.

cu elemente ar!aice.ăcăreşti sau Dudeşti reprezintă cadrul e terior al peregrinărilor lui +lecac!e =oricescu.-lea.>4. ma!alaua era totuna cu oraşul în mentalul colectiv. ca şi al altor scriitori ai vremii. fără să fie considerată o subdiviziune inferioară din punct de vedere economic şi administrativ sau în privinţa componenţei sociale a locuitorilor săi.-. 7pecia literară a )misterelor* are marele merit de a fi adus în centrul atenţiei categorii sociale umane care încep să devină subiect de literatură: cei certaţi cu legea. $n capitolul al doilea al lucrării.-. mi%loacele odioase prin care îşi sporesc averile. $n general. lipsă de cultură. . 3ormula narativă a romanului de )mistere*. "na dintre primele ma!alale prezente în literatura citadină apare într-un fragment de roman din anul 8. 6 distincţie tranşantă între centru şi margine nu era posibil de făcut. datorită coe istenţei elementelor culturale contradictorii. scriitorul bucureştean -oan 5. &ucureştiul era încă împânzit cu zone cu aspect sătesc. 0ste vorba de o înglobare rapidă şi de suprafaţă a culturii citadine. obiceiul %ocurilor de cărţi. un termen sinonim cu cel de mahalagiu. 5a!alaua era încorporată în oraş.-lea. !oţii. definea multitudinea de aspecte ale acestuia. Mistere din Bucureşti. răufăcătorii. romanul citadin şi. &u%oreanu. în care apare ca prezenţă mahalaua. datorat lui -on 2!ica. aducând pe scena literară medii sociale şi umane care vor constitui materia primă a prozei ulterioare inspirate din spaţiul periferiei. Locuitorii ma!alalelor erau numiţi de lumea )bună* de la centru mitocani.urbanizarea ruralilor. precum şi menţionarea altor ma!alale: 1rucea de #iatră. agresivitate. implicit. nu se insistă asupra atmosferei sau a unor destine umane din cadrul lor. +stfel. un spaţiu multietnic. întrucât interesul lui -on 2!ica. cu aplecare predilectă asupra parvenitului şi eroului romantic. c!iar în plin centru. tablouri de epocă sau tipologii. lumea micilor întreprinzători. ce promovează un stil de viaţă cosmopolit. folosind în mod predilect sensul peiorativ al cuvântului care se referă mai mult la o calificare de natură morală negativă a lor: proastă creştere. cu o formă de viaţă mai refractară influenţelor e terioare. cu o elaborată structură socială.. creându-se primul pas pentru orientarea scriitorilor spre toate spaţiile teritoriale ale oraşului. scrierile despre ma!ala au ilustrat sc!iţarea diverselor caractere umane după modelul balzacian. oferă o desc!idere generoasă de introspecţii asupra oraşului. 5enţionarea ma!alalelor rămâne la stadiul de pură consemnare. s-a încercat urmărirea unor opere literare de la începuturile cultivării genului romanesc la noi. împrumutată de scriitorii noştri influenţaţi de literatura la modă în 3ranţa la mi%locul veacului.<. desc!is spre e terior. va pune bazele < . unul dintre pionierii romanului românesc. grosolănie. persona%ul principal al scrierii. 1eea ce rezultă din amestecul de influenţe va fi o pseudo-cultură. prin confruntarea a două modele culturale distincte. brutalitate. 1artierul "dricanilor. şi cultura ţăranului. declasaţii. -mportant este faptul că se lansează una dintre direcţiile de observare realistă a moravurilor societăţii. rămas în stadiu nefinalizat. adesea considerată subcultură. #e parcursul secolului al . La mi%locul secolului al . era orientat cu predilecţie spre demascarea şi stigmatizarea categoriilor sociale din sfera mai avută a capitalei: corupţia e tinsă. în romanul din anul 8. tagma meseriaşilor şi a păturii sărace a oraşului. concomitent cu ruralizarea citadinilor. numit Începuturile literaturii mahalalalei – secolul al XIX-lea.

isterice şi autoritare în viaţa con%ugală. /ot în acest capitol. 1reatorul romanului românesc. să pară altfel decât ceea ce sunt. mesc!inărie. destul de bine cunoscute după ocupaţia predominantă a locuitorilor săi. dar şi zona în care se adăposteau tălani ele. cu uliţi veşnic înfundate în noroi. adevărate documente de epocă despre ma!alalele anului 8.-. dar debili în faţa consoartelorF domnişoare-mironosiţe cu D . teribili. învelite în trestie sau ridicate din zid. prin care 3ilimon îi desemnează pe locuitorii din ma!alale. grosolănie. la vegetaţia obişnuită a locurilor. lumea din ma!alale continuă să fie încă omogenă din punct de vedere social. care încearcă să imite bunele maniere şi atitudinile pretenţioase ale doamnelor din înalta societateF persona%e masculine. #rin te!nica cunoscută a romanelor de )mistere*. ma!alaua 7caunelor a%unsese să fie cunoscută drept locul în care măcelarii îşi e puneau tarabele. 7criitorul s-a orientat mai mult asupra micilor burg!ezi din ma!alale: cucoane simandicoase. binişele şi işlicuri. l-am inclus şi pe @. !enorocirile unui slu"nicar sau #entilomii de mahala. desc!izând interesul asupra oamenilor simpli. singura deosebire frapantă între clasa bogaţilor şi cea a săracilor ţine de modul vestimentar.>8. care trăia în ma!alale. ?oţii. @icolae 3ilimon furnizează în romanul din anul 8. 5a!alagiii. de la sfârşitul perioadei turcofanariote. +stfel. 5a!alaua în romanul său se întrepătrunde indefinit cu centrul. pregătind terenul pentru scriitorii periferiei de mai târziu. învârtind !ora strămoşească. $n acele timpuri.89.@. -mportant este şi faptul că întâlnim pe parcursul nuvelei. informaţii interesante. &u%oreanu a avut abilitatea narativă de a sc!imba registre sociale diverse. compunându-i un portret moral terifiant. pe care o vede înălţându-se din mediul ma!alalelor. aduce pe rampa literară bandiţii. @icolae 3ilimon. vanitoşi. sub masca care le acoperea c!ipul. locuitorii erau încă amestecaţi din punct de vedere social. care prin natura profesiei de avocat a cunoscut bine acest mediu. tâl!arii şi bandiţii s-au bucurat de atenţia romancierilor de )mistere* din această epocă. limba% vulgar. cu mulţimea de căsuţe sărăcăcioase. prile% cu care scriitorul. &u%oreanu reconstituie biografia tâl!arului -on &or!ină. poate pentru prima dată în literatura noastră. în anteriuri. #reocupat în principal de tipologia arivistului. indiferent de anotimp.>:. în scopul voit programatic de a scoate în evidenţă onestitatea şi însuşirile morale pozitive ale săracilor. $n nuvela din 8. pe care îi pune în antiteză cu lumea înstărită. intrigi şi replici necuviincioase. +ristocraţia auto!tonă. de a prezenta tipologii stereotipe.romanului de frescă socială. &arbălată. "nele ma!alale erau. cu puternice influenţe din partea eroilor caragialieni: demagogi. femeile de moravuri uşoare. apare portretizată caricatural. La început de veac nou. se îmbrăcau după moda orientală. &eldiceanu. scriitorul este preocupat de categoria social-umană a slu"nicarului. lipsite de analiză psi!ologică. remarcându-se prin artificialitate. o definiţie a mitocanului. de a-şi împărţi persona%ele în victime şi călăi. Chipuri de la mahala A8BCDE sare cu puţin peste limitele secolului al .-lea. însă. întrucât damele de consumaţie nu se sfiau. nevoiaşi. La sindrofiile şi balurile mascate ale ma!alalelor participa întreaga comunitate. Ciocoii vechi şi noi. aşezaţi în prea%ma metohurilor de la care îşi trag numele. reprezentând poporul de %os. petrecând în 2rădinile &reslea. 1işmigiu şi 2iafer. a fost atent la aspectul e terior al ma!alalelor. introducându-ne şi în lumea înc!isorilor. c!iar dacă volumul său de debut literar.

prezentaţi de autor în atitudini fie !ilare. de fată oarecare din ma!ala. înfăţişarea. visele. când înecate în noroaie. mai sumbră. apoi în ipostaza de soţie fără cununie. urmărită de autor pe parcursul destinului comun. a unei lumi trăind dincolo de )barieră*. urmăreşte cronologic un număr de romane ale unor autori care au rămas în literatura noastră nume reprezentative pentru scoaterea din anonimat a unui univers uman cu nimic mai pre%os prin manifestările. a cumetrelor casnice trăind în umbra bărbaţilor. "n scriitor precum 1arol +rdeleanu alege > . +tunci. . încă gustate de o anumită categorie de cititori. a oamenilor obişnuiţi. a universurilor înc!ise. obsesiile sale. +bia în perioada interbelică. uneori. ea va fi cea care face trecerea de la materialul de inspiraţie rurală la epica oraşului. 7pre astfel de oameni s-a îndreptat . nostalgice. a muncitorilor proletari care se luptă cu nevoile şi îşi îneacă amarul în cârciumi umile din ma!ala. limba%ul oamenilor din ma!ala. mahalaua devine o temă de inspiraţie inedită în rândul scriitorilor noştri. a cerşetorilor şi a nebunilor locului. a !aimanalelor !ălăduind pe uliţele când prăfuite. prin reliefarea unei alte feţe a e istenţei din ma!ala. cea mai bine adaptată din familia sa noului mod de viaţă orăşenesc.iziunea satirică asupra ma!alalei. asfaltul acoperă gropile şi băltoacele. 7criitorul a intuit spiritul propriu al ma!alalei. cunoaşte în această perioadă o latură mai gravă. cu romantismul eroic al cavalerilor săi în lupta pentru supremaţia stradală. cunoscut datorită romanului %inere ea Casandrei A8B8<E. a !oţilor şi bandiţilor aflaţi la marginea societăţii. fie în ipostaze duioase.lecturi din romanele romantice şi de senzaţie. se resimte tonul %ovial cu care îşi prezintă persona%ele. din care se remarcă @uţa. fiica lui #ăun 6proiu. 0ste lumea sordidă a dezmoşteniţilor soartei. atitudinile. a micilor intelectuali şi funcţionari. dar nu reuşeşte să se desprindă de puternica influenţă a lui 1aragiale. cârciumarii. un scriitor ca 3eli +derca va evoca în romanul &omnişoara din strada !eptun A8B4CE ma!alaua oltenească de la periferia 1raiovei. groteşti.asile Demetrius. se înalţă gospodării. /ema romanului surprinde dezrădăcinarea unei familii de ţărani în ma!alaua semi-industrială a Dudulenilor. 1apitolul al treilea. care va fi sancţionată şi pedepsită pentru părăsirea locului de baştină. @u lipsesc din configuraţia ma!alalelor pensionarii. se taie linii de tramvai. 0courile literaturii sămănătoriste cu temele bine cunoscute ale opoziţiei satoraş se vor prelungi şi după primul război mondial. ma!alaua începe să-şi sc!imbe. $n paginile lui Demetrius. înşelată de iubit. eroina romanului. o opţiune ma%oră pentru destinul familiei lui #ăun 6proiu. 7e întrevăd semnele unei modernizări incipiente. Mahalaua $n romanul interbelic. cu cântecele ei predilecte. drept unul dintre primii scriitori ai periferiei. c!iriaşii. cu persona%ele pitoreşti şi tipice acestui mediu. &eldiceanu este un autor care reconstituie ma!alaua învăluită într-un aer patriar!al. bărbierii. urmărind contrastul dintre formă şi fond în comportamentul. pe alocuri. comice. + intuit însă puternica masă a mulţimilor din ma!alale care-şi cer drepturile de a fi valorificate literar. destinele. +par scriitori care se apleacă cu precădere asupra mediilor muncitoreşti din ma!alale. dispreţuită şi aruncată la !otare de marele oraş întrevăzut în depărtare. cumetrele şi cucoanele casnice. Larma orătăniilor din uliţe se împleteşte cu zgomotul fabricii de tricota%e unde va intra 1asandra. pe care 1aragiale a impus-o în literatura română. altădată ignorate în literatură. piatra cubică şi. a ambulanţilor strigându-şi marfa pe la porţi.

Maidanul cu dragoste. romanul lui -on 1ălugăru. în aer răsună sirenele fabricilor c!emând muncitorimea la lucru. 5a!alaua evreiască nu diferă cu nimic de cea românească. &arbu 7ălceanu. 2eografia literară a ma!alalelor bucureştene se îmbogăţeşte în această perioadă cu romanele periferiei evreieşti. nu întâlnim c!ipuri groteşti. nobile. cea a politicului. 7ingura cale de evadare din atmosfera sumbră şi sordidă a ma!alalei rămâne. persona%ele sale trăiesc într-o împăcare relativă. Din acest punct de vedere. resorturile ei intime. prin persona%e ca Lică #ăun A (f)nta mare neruşinareE sau 2rigore . (omancierul insistă pe procesul de depersonalizare a sala!orilor tăbăcari. Calea +ăcăreşti şi . $n ma!alaua lui Gamfirescu trăiesc şi spirite solitare. izolată în g!etoul evreiesc ce acoperă perimetrul . psi!ologia unei mulţimi care acţionează sub impulsul stimulilor de moment. suflete pure. cu instinctele ei primare. sinucideri. conturat sc!ematic. văzută ca ultimă barcă de salvare şi de sursă de îmbogăţire peste noapte. de la vârsta adolescentină până la maturitatea timpurie. decăderi. vise. &iplomatul' tăbăcarul şi actri a este un studiu de caz psi!ologic.oc $n -anul cu tei. viaţa sărăcimii se g!idează după datinile milenare ale strămoşilor lui -srael. pentru mulţi dintre ei. o mulţime capabilă de răzbunări pătimaşe sau de acte eroice şi generoase. $n ma!alaua lui +rdeleanu trăiesc. care a concentrat în paginile sale o lume în derivă. #e lângă o frescă a vieţii din ma!alaua întinsă dincolo de 2ara de @ord. #e lângă o monografie a cartierului evreiesc. 5area artă a scriitorului constă şi în puterea de observare a unui număr impresionant de persona%e care populează cele două romane. fără a se adânci investigarea pe cale psi!ologică a persona%ului ratat social. prin romanele ciclului Bariera. datorate lui -. persona%ul central al cărţii. $n anul 8B:>. tăbăcarii împărţindu-şi ziua între fabrică şi cârciumi. #eltz. $n ma!alaua evreiască din nordul ţării. 7criitorul a intuit spiritul colectivităţii ma!alalei. socialişti utopici preocupaţi de sc!imbarea condiţiilor de trai mizere. literatura de inspiraţie din viaţa de ma!ala se îmbogăţeşte cu decorul târgului moldovenesc al Doro!ului. păstrate şi urmate cu sfinţenie de întreaga 9 . întâlnim aceeaşi umanitate în luptă cu aspectele dureroase ale vieţii. prin urmărirea copilăriei şi adolescenţei lui -acov. emigrarea în +merica. ratări. care îşi pierd identitatea odată cu intrarea lor în zgomotele infernale ale atelierelor de pielărie din care emană mirosuri pestilenţiale. +tmosfera ma!alalei este pregnant industrială. sclavi remuneraţi cu bani puţini. contribuie la îmbogăţirea galeriei de persona%e-copii din literatura noastră.oicu ABariera*. cu e !ibarea intimităţilor în văzul tuturor. iar femeile lor robotind în case şi pe la porţi. primul roman al ciclului. din Copilăria unui netrebnic. revoluţionari.ăcăreştilor şi Dudeştilor. din perspectiva căruia sunt înfăţişate întâmplările tragice ce au loc. romanul ma!alalei în perioada interbelică cuprinde în componenţa sa o nouă dimensiune. o umanitate frântă. resemnări sau speranţe deşarte. 1el care va impune romanul etalon al ma!alalei în perioada interbelică este 2eorge 5i!ail-Gamfirescu.decorul ma!alalei tăbăcarilor pentru a înfăţişa decăderea şi declasarea umană a unui fost consul la #etrograd. la un program de rutină ce nu suferă abatere. astăzi un peisa% dispărut. a%uns să trăiască în odăi sărăcăcioase de înc!iriat. #eltz propune în Calea +ăcăreşti şi evoluţia destinului lui 3icu. +stfel. totuşi. strivită de greutăţile vieţii cotidiene.

$n final. pe care scriitorul o surprinde cu tot clocotul de pasiuni. pe aceeaşi linie a formulei tradiţionaliste de e plorare a periferiei din perioada anterioară. mor pe front sau contribuie la îndepărtarea !itleriştilor din ma!ala. laşitate.comunitate. (ăzbate din micile peripeţii ale străziipersona%ul principal al cărţii. Mahalaua $n perioada postbelică. 0ste periferia tranziţiei în perioada post-revoluţionară anului 8B. violenţă sau sensibilitate. inversate. le priveşte cu simpatie şi le învăluie sub masca generoasă a umorului. $n perioada postbelică. care are loc sub impulsul lecturilor şi al unor cunoştinţe întâmplătoare ale naratorului =erban 1atană. în incertitudini date de nesiguranţa vieţii în societate. o încercare de facere a unui roman al ma!alalei. mahalaua va fi descrisă de scriitori într-o viziune realistă. intitulat %ipologii umane din literatura mahalalei' propune sc!iţarea unei tipologii umane generale a ma!alalei. fructul plăsmuirilor se dovedeşte o nuvelă de factură tradiţionalistă de scriere a ma!alalei. #rin eroul principal. "ltimul roman al periferiei analizat în acest capitol aparţine prozatorului Dan Lungu. de uri. . de prezenţa gropii de gunoi a oraşului. (omanul reprezentativ şi cel mai valoros despre periferia capitalei în această perioadă este #roapa. modificate sau potrivite pentru a da o înşiruire logică povestirii. aducând în prim plan c!ipul luptătorului comunist Anea . La începutul deceniului nouă. proces însoţit de momente de linişte sau mai tensionate. 0 emplele au fost culese din romanele studiate pe parcursul lucrării. "ltimul capitol al lucrării. despre cartierul 2rant. treptat. dincolo de cartierul 2riviţei. pe care romanul /aiul găinilor' fals roman de zvonuri şi de mistere o prezintă din perspectiva ludicului. prozatorul 6vidiu 1onstantinescu aduce odată cu romanul . romanul unui scriitor interbelic întârziat. încercând să surprindă câteva figuri specifice spaţiului urban mărginaş.tragedia unei lumi care trăieşte în confuzie.iţu din Bariera şi +lbăstroiu din M-am făcut băiat mareE. +sistăm la fecunditatea prolifică a unui spaţiu invadat. mereu combinate. Dan Lungu nu dramatizează destinul persona%elor sale. dar au constituit material de studiu şi alte . scris de /eodor 5azilu sau în proza lui @icuţă /ănase se descoperă la periferie o zonă morală aparte: a muncitorilor convinşi de ideile şi sloganurile comuniste. a satirei. forţă interioară sau de valenţe eroice şi %ustiţiare. +le andru =tefanopol.una şi m)nzul sălbatic o noutate pentru seria de scrieri ale periferiei. sunt. &uiumaş al 'iprei. vitalitate. /otuşi. care a%unge. capacitate afectivă. se diversifică şi paleta de persona%e-copii din literatura noastră. $n romane precum Bariera. 6 fantezie. a celor care sabotează munca în fabrici sau împart manifeste în plin regim antonescian. sociologică. doar de vegetal. să fie populat de o lume proletară nevoiaşă. dar şi scrieri în care apare amplificat conte tul politic al momentului istoric de ideologie comunistă. 0pisoadele plăsmuite de traducător. asemeni unui %oc de puzzle. în toate ipostazele de decădere. în care asistăm la întregul proces de constituire a unei ma!alale. $n capitolul patru.B. bazate pe amintirile unor persona%e legate de destinul unei familii din cartierul 3ilaretului. iniţial. sunt analizate opere literare precum În mahalaua #rant. a comicului şi a ironiei. înspre /arapana şi 3ilantropia.

dar pot deveni o adevărată forţă în momente de viaţă tensionante. determinându-i să se smulgă din mediul sordid al ma!alalei. o răsturnare de valori. capabile de sentimente înalte. el suferă o bulversare. ca o necesitate erotică de a trăi viaţa din plin. apare condiţia femeii în ma!ala. provocând la nivelul conştiinţei diverse forme de debusolare. ca tip generic de locuitor al ma!alalei. ele păstrând în sufletele lor un colţ luminos şi pur. în ciuda numeroaselor tentative de a părea mai mult decât este A2ore din Maidanul cu dragosteE.D. de nobleţe umană. $n finalul lucrării. La ma!ala.ecior de slugăE. indiferent de categoria socială în care reuşeşte să pătrundă. $n principal. Dumitru +le andru. 2!. care îmbrăcând salopeta muncitorească. 3ără să fie o prezentare e !austivă. femeia avea un loc bine determinat în mediul domestic. s-a urmărit profilul moral şi psi!ologic al mitocanului. 1ei care reuşesc pe plan social şi se debaraseasă uşor de legăturile primare ale comunităţii ma!alalei sunt ariviştii. indivizii ei cei mai puternici. tipul de individ lipsit de calităţi. 5ulte aleg calea bordelurilor. &orneanu. #eltz şi din categoria luptătorilor revoluţionari. 1a parvenit social. femeilemame îşi transpun visele pe seama copiilor. (uptura de vec!ea mentalitate este dureroasă. ferită de oc!ii scrutători ai străzii. consumată pe maidanele desc!ise ale câmpurilor. 0 istă şi un revers. persona%ul lui 5i!ail 7adoveanu. rapid. pasionale. cel mai adesea. ocupate cu creşterea copiilor. mentalitatea de slugă. 3igura intelectualului a fost observată din cercul larg al medicilor din romanele lui -. văzute în mai multe ipostaze. @. care nu depăşea cadrul restrâns al familiei.1ocea. semnate de #anait -strati. prin modul de relaţionareF viaţa interioară. pedepsirea păcatului.D. 5i!ail 7adoveanu. aşa cum îl construieşteF comunitatea. goliciunea spirituală. a promiscuităţii. din nuvela cu acelaşi titluE. #etre &ellu. absenţa de caracter. despiritualizare şi alienare A#ăun 6proiu din &omnişoara din strada !eptun sau -on "rsu. împinse de sărăcie. B . a fost reliefată tipologia imigrantului ţăran în spaţiul ma!alalei. supuse rutinei zilnice şi violenţei bărbatului. tipul de învingător care se smulge din mulţimea anonimă pentru a propulsa în societatea bună a capitalei A/ănase &o%oc din romanul lui @. 1el care eşuează în asaltul cuceririi oraşului este ratatul. /răind în umbra bărbatului.scrieri despre periferie. mitocanul se caracterizează tocmai prin lipsa însuşirilor. simpatizanţi ai ideologiei socialiste. 5a%oritatea sunt gospodine. prin pierderea de sens şi desacralizare. determinând în psi!ologia lui resentimente de frustare într-un conte t civilizaţional neînţeles. neîntinat de murdăriile cotidiene. încearcă să se adapteze noului mediu al maşinilor şi fabricilor din suburbia oraşului. dragostea se trăieşte intens. 1a urmare a dezrădăcinării. . ca orice reec!ilibrare în natură. care se observă în tot ce îl încon%oară şi defineşte: spaţiul fizic. cât şi celui în care încearcă să se adapteze AoraşulE. total neadecvat şi neintegrat atât spaţiului spiritual din care provine AsatulE. 1ocea. +u fost scriitori care au reuşit să creioneze adevărate figuri angelice din mediul prostituţiei. De multe ori. bătăi sau alungări de acasă. femeile fiind nepăsătoare la consecinţe de orice fel: reputaţie pătată.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->