Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de inginerie „Hermann Oberth”

PROIECT ELECTROTEHNOLOGII II Instalaţie de pasteurizare a laptelui
ÎNDRUMĂTOR : Prof. dr. ing. HOREA FALOTĂ STUDENT: Herlea Ilie- Gheorghe ANUL IV/gr.I,EM/FR

2010

1

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Nr. crt. Denumire Număr desen Nr. file Format Observaţii

DOCUMENTAŢIE SCRISĂ 1 2 3 Memoriu de prezentare Breviar de calcul Anexa1-Fi a de antecalcul PL.01 PL.02 4 6 1 A4 A4 A4

DOCUMENTAŢIE DESENATĂ 4 5 6 7 Ansamblul general Încălzitor Schema electrică desfă urată Specificaţie de aparate PL PL PL PL 03 04 05 06 1 1 1 1 A3 A3 A3 A4

NOTĂ:

Proiectat

Herlea Ilie-Gh.

Verificat

Prof..Falotă H

Data:29.12.2010

2

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie ,,Hermann Oberth” SIBIU

BORDEROU DOCUMENTAŢIE

INSTALAŢIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

PL. 00

3

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie

MEMORIU DE PREZENTARE

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.01

Fila

Total file

1

4

1. DESTINAŢIA ŞI DOMENIUL DE UTILIZARE

Prin proiectul propus se urmăreşte utilizarea proceselor neconvenţionale pentru introducerea unui procedeu de tratare termică a laptelui, care să conducă la îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentare a acestor tipuri de produse. Prin pasteurizare se înţelege tratarea termică sub 100ºC ( sub punctul de fierbere) a produselor alimentare lichide, urmată de o răcire instantanee la temperaturi de 3-100C. Obiectivele pasteurizarii sunt reprezentate de distrugerea bacteriilor patogene (obiectiv igienic, ce ţine de siguranţa alimentului) si de reducerea numărului de microorganisme pană la nivelul standard (obiectiv tehnologic). Viteza de distrugere a microflorei depinde de regimul de incălzire – nivelul de temperatură, durata de menţinere la temperatura dată, de gradul de agitare a lichidului, etc. In prezentul proiect se propune realizarea unui prototip de echipament de pasteurizare a laptelui destinat in special utilizării in fabricile cu capacităţi de prelucrare mai mică a laptelui (pana la 400litri/zi), ce va conduce la creşterea calităţii produselor lactate, mărirea capacitătilor de producţie prin reducerea timpilor de procesare s i economii de energie. De asemenea lipsa centralelor termice conduce la protecţia calităţii aerului din zonă intrucat sunt excluse noxele produse de arderea combustibililor. Tehnologia i prototipul de echipament de pasteurizare ce va rezulta la finalizarea proiectului va conduce la stimularea dezvoltării economice regionale şi locale (in special localităţi mici, firme particulare).

4

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie

MEMORIU DE PREZENTARE

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.01

Fila

Total file

2

4

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE

• Capacitate : 50 l/h • Procesul de pasteurizare este automatizat • Sistem de circulare automat • Asigura controlul temperaturii de pasteurizare . • Consum redus de energie • Tensiunea de lucru nepericuloasă – 6V ca. • Gabarit si greutate redusă si suprasarcinii

• Instalatia este protejată la supracurenţii

3. DATE SUPLIMENTARE

Descrierea procesului

La pornire, lichidul ce urmează a fi pasteurizat, va fi preluat din recipientul de stocare (vană) cu o pompă al cărei debit iniţial va fi reglat şi va fi introdus în schimbătorul de căldură, pentru ridicarea temperaturii, de la temperatura de stocare 37ºC, la nivelul celei de pasteurizare (72ºC). Din schimbătorul de căldură laptele se colectează într-un recipient de stocare a lichidului pasteurizat (vană pentru lichid pasteurizat).
5

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie

MEMORIU DE PREZENTARE

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.01

Fila

Total file

3

4

4. RECOMANDĂRI PRIVIND UNITATEA EXECUTANT Ă.

Unitatea aleasă de mine pentru executarea acestui prototip este SC.ZUZU - BUCURESTI SA. Aceasta are în dotare utilajele echipamentele necesare realizării acestui proiect, personalul experienţa necesară realizării acestuia. si cât si

5. MĂSURI CONSTRUCTIVE DE TSM ŞI PSI

- Instalaţia electrică va fi protejată împotriva apei, iar toate aparatele acţionate electric vor fi prevăzute cu automate de protecţie şi vor fi bine izolate pentru a nu provoca electrocutarea personalului. - De asemenea personalul care deserve te instalaţia trebuie să aibăechipamentul de protecţie necesar pentru evitarea accidentelor de muncă prin atingerea directă a zonele cu temperatură ridicată (2120C)ale instalaţiei.

Se interzice:
- Executarea de improvizaţii la instalaţia electrică, maşini. - Folosirea instalaţiei mai mult de patru ore fără efectuarea spălării cu apă şi soluţie chimică conform normativelor în vigoare. - Punerea în funcţiune a instalaţiei fără verificarea periodică a legăturii la nulul de protecţie. - Stropirea sau spălarea pompelor, a tablourilor electrice cu apă, existând pericol de electrocutare.
6

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie

MEMORIU DE PREZENTARE

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.01

Fila

Total file

4

4

6. PARAMETRII DE EFICIENTA ENERGETICA ŞI DE COMPATIBILITATE ECOLOGICA
Rentabilitatea tehnologiei rezultă din beneficiile prezentate mai sus şi se estimează un profit considerabil şi pe seama faptului că aplicatorii,intreprinderile mici şi mijlocii, nu vor mai avea nevoie de centrale termice, cu toate inconvenientele legate de aceasta (investiţii şi poluarea mediului).

7. COST ESTIMATIV
Costul estimativ al acestui prototip reiese din fi a de antecalcul realizată la unitatea executantă SC.ZUZU - BUCURESTI SA.Menţionez că preţurile de cost ale aparatelor electrice folosite sunt date de firma Moeller iar cele ale produselor din inox 316L sunt luate de pe oferta de internet ceea ce duce la concluzia că acest cost este unul aproximativ.

INTOCMIT LA DATA DE 29.12.2010

VERIFICAT;

INTOCMIT;

Prof.dr.ing. Horea Falota

Student: Herlea Ilie-Gheorghe

7

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Nr crt
1. 2. 3.

Simbol aparat

Denumire aparat

Caracteristici tehnice

Tip-Cod

Furnizor

Buc

Observaţii

Q1 F1,F2

Separator de sarcină Intreruptoare automate modulare Intreruptoare automate modulare Intreruptoare automate

400V/35A 400V/50A

Z-SLS-CEK35/3-248245 PLHTB50/2-248002

MOELLER MOELLER MOELLER

1 1 1

400V/10A

CLS4-C10/2

F3,F4
4.

400V/2A

CLS4-C2/2

F6,F7
5.

modulare Intreruptor automat 230V/2A CLS4-C2

MOELLER

1

F8
6.

modular Intreruptor automat 400V/0.75KW PKZ2/ZM-2.4-031351

MOELLER

1

F5
7. 8.

protectie motoare Contactor static Transformator alimentare schimbător de căldură 400V/30A 400/6V 50Hz,10KVA DS4-140-030-H.-210988 Se execută la comandă

MOELLER MOELLER RETRASIB

1

E1

1

T1
9.

1 STM 650/400/230V
BREVE TUFVASSONS

T2

Transformator Circuit comandă

400/230V 0.65KVA 400V/10KW 400V/3KW 400V/3KW

1

10.

KM1 KM2 K

Contactor electromagnetic Contactor electromagnetic Contactor electromagnetic

DILM32-21.-217324
Comanda -(230V/50Hz)

MOELLER MOELLER MOELLER

1 1 1

11.

DILM7-10.-276565
Comanda -(230V/50Hz)

12.

DILEEM-10.-230042
Comanda -(230V/50Hz)

8

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Nr crt
13.

Simbol aparat

Denumire aparat

Caracteristici tehnice

Tip-Cod

Furnizor

Buc

Observaţii

M1 H0-H3 S1 S2 S3 B1

Electropompă/50l/h Lampă semnalizare Buton cu reţinere I/O Buton cu revenire ,,Pornit’’ Buton cu revenire ,,Oprit’’ Termistor

400V/0.75Kw 230V/15mA 230V/6A 230V/6A 230V/6A
NTC 10K 500mW

Jet 1000 M22-led - 216559 M22-WRK/K10.-216518 M22-K10 M22-K01
238164063103

Electro Precizia Săcele

1 4 1 1 1 1

14. 15. 16.

MOELLER MOELLER MOELLER MOELLER VISHAY

17.

18.

Proiectat

Herlea Ilie-Gh.

Verificat

Prof.dr.ing Falota H

Data: 29.12.2010 Pl. 06

Facultatea Inginerie ,,Hermann Oberth” Sibiu

SPECIFICAŢIA DE APARATE

Instalaţie electrică
9

PL 06

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Facultatea de Inginerie

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.02

Fila

Total file

1

6

TEMA DE PROIECT
Să se proiecteze o instalaţie de pasteurizare a laptelui cu un debit de 50l/h cu un timp impus de 12 secunde pentru o pasteurizare optimă.

Date de proiectare
1) Produs : lapte crud - conductivitatea electrica σ = 0,452 [ S / m]

 kJ  - caldura masica : C p = 4,1  0   kg ⋅ C 
 W  - conductivitatea termica : λ = 0,52  0   m⋅ C  −3 - vascozitatea medie : µ = 1,6 ⋅ 10 [ Pa ⋅ s ]  kg  - masa volumica : γ = 1014  3  m 

2) Materiale : otel inoxidabil alimentar 316L

 kg  - masa volumica : γ o = 8000  3  m   W  - conductivitatea termica : λ0 = 16,3  0   m⋅ C   kJ  - caldura masica : C p 0 = 0,46  0   kg ⋅ C  m - dilatare : 17 ⋅ 10 − 6  0   C - rezistivitate electrica : ρ = 80 ⋅ 10 −8 [Ω ⋅ m]
- permeabilitate magnetica : µ r = 1 10

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR - adancimea efectului pelicular : e = 66,6 [mm] - diametrul interior : Φ = 1' = 25,4 [mm] - grosimea peretelui : g = 1,5 [mm] - diametrul exterior : Φ = 28,4 [mm] 3) Tehnologie : pasteurizare - debit : 50l / h = 50,7 [kg / h] - temperatura de intrare : θ i = 37 [ 0 C ] - temperatura de pasteurizare : θ p = 72 [ 0 C ] - tensiunea de alimentare : U = 6 [V ]

Algoritmi de dimensionare pas cu pas
1.Dimensionare electrica

Puterea electrica necesara pentru incalzire :

P = Q ⋅ C p (θ p − θ i ) = 50,7 ⋅ 4,1 ⋅ (72 − 37) = 207,87 ⋅ 35 = 7275,4W = 7,2 kW •
Puterea instalata :

Pi = 1,1 ⋅ P = 1,1 ⋅ 7,2 ≅ 8 kW •
Rezistenta electrica :

U2 62 36 R= = = = 4,5 ⋅ 10 −3 Ω Pi 8000 8000 •
Lungimea rezistorului :

R=
S=

ρ⋅L
S

⇒ L=

R⋅S

ρ

; S=

2 2 π (d ext − d int )

4

;

3,14(28,4 2 − 25,4 2 ) 3,14(806,56 − 645,16) 3,14 ⋅ 161,4 506,79 = = = = 126,7 mm 2 4 4 4 4 −6 2 = 126,7 ⋅ 10 m
L= • 4,5 ⋅ 10 −3 ⋅ 126,7 ⋅ 10 −6 570,15 ⋅ 10 −9 57 = = = 7,125 m 8 80 ⋅ 10 −8 8 ⋅ 10 −7

Intensitatea curentului prin tub :

P = R⋅I2 ⇒ I =
I=

P ; R

8000 = 1777777,7 = 1333 A 4,5 ⋅ 10 −3

11

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR Densitatea de curent :
j= I 1333 = = 10,5 A / mm 2 S 127

Efectul pelicular

g ≤ 503,3
g=

γo µr f

[mm]

De − Di 28,4 − 25,4 3 = = = 1,5 [mm] 2 2 2

1,5 ≤ 503,3 ⋅ •

γo ; µr f

e = 66,6 mm

Forta electrodinamica

I2 Fd / L = 2 ⋅ 10 ⋅ d d = 2 R − 28,4 = 200 − 28,4 ≅ 172 mm = 0,172 m I = 1333 A 2 ⋅ 10 −7 ⋅ 1333 2 2 ⋅ 10 −4 ⋅ 1776889 355,37 Fed / L = = = = 2N /m 172 172 172 ⋅ 10 −3
−7

Q f impus = 72°C

Qinitial = 37°C (la iesirea din uger )

Conductivitatea electrică a laptelui

σ θ = σ 20

0

C

S  S   S  + α (θ − 20)   unde σ 200 C = 0,452   si α  0  m m m C 

12

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

1) Impunem ţeava din inox 316L cu diametrul interior de 25,4mm Diametrele tuburilor şi ţevilor din oţel inoxidabil (toate dimensiunile sunt în in)
Dimensiune nominală 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 Di 0.370 0.620 0.870 1.370 1.870 2.370 2.834 3.834 5.782 7.782 Tubulatură sanitară De 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 6.000 8.000 Lista ţevii 40 Di 0.622 0.824 1.049 1.610 2.067 2.469 3.068 4.026 6.065 7.981 De 0.840 1.050 1.315 1.900 2.375 2.875 3.500 4.500 6.625 8.625

Proprietăţile tipice ale oţelurilor inoxidabile 304 şi 316 Domeniul masei volumice: 7861 la 8082 kg m-3 Conductivitatea termică (la 100° C): 16.3 W m -1 ° C -1 Căldura masică (0° C la 100° C): 0.46 kJ kg -1 ° C -1 Coeficient de dilatare termică (20°C la 500° C): 17 x 10 -6 m/m per ° C
e [mm] Marcă de material Inox 316 L Rezistivitate [Ωm] 80.10
-8

Permeabilitatea magnetică 1

e=

2ρ [mm] µ 0 µ r 2πf
66,6

13

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

2.Calcule hidraulice
• Numarul lui Raynold

Re =
V=

γ ⋅ V ⋅ Dh µ

4⋅m 4 ⋅ 50,7 = = 0,02 m 3 2 −3 2 π ⋅ γ ⋅ Dh 3,14 ⋅ 1014 ⋅ (25,4 ⋅ 10 )

1014 ⋅ 0,02 ⋅ 25,4 ⋅ 10 −3 0,515 = = 322 −3 1,6 ⋅ 10 1,6 ⋅ 10 −3 Daca Re < 2000 → curgere lam. Re =
Re > 2000 → curgere turbulenta 322 < 2000 ⇒ curgere laminara

Numarul lui Graetz

Gz = •

m⋅Cp

λ⋅L

=

50,7 ⋅ 4,1 207,87 = = 49,96 0,52 ⋅ 8 4,16

Numarul lui Nüsselt dacă Gz < 80, Nű = 4,36

49,96 < 80

Nű = 4,36

14

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

GRAFICE LA CALCULE HIDRAULICE

15

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Fluidele la care proportionalitatea este lineară sunt numite Newtoniene. Unitatea de măsură este poise (p), respective dyn.sec.cm-2. Vâscozităţile normale se exprimă în centipoise (Cp, unde 100 Cp=1 p). În cele ce urmează sunt date vâscozităţile pentru unele produse obişnuite:

16

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
Fluid Apă Lapte crud CP la 0 C. 1.79 4.28
0

CP la 20 C. 1.00 2.12

0

CP la 30 C.

0

Observăm că vâscozitatea este dependentă de temperatură şi în mod obişnuit scade cu creşterea temperaturii. Fluide ne-Newtoniene: Existămai multe tipuri de fluide ne – Newtoniene, fiecare având propietăţi distincte. Măsurarea vâscozităţiloe sunt mai implicate şi necesită funcţii suplimentare de timp. După cum se comportă vâscozitatea atunci când este aplicată o tensiune în timp ne va sugera ce tip de fluid ne – Newtonian este. În cele ce urmează sunt sintetizate câteva dintre aceste tipuri : Curgere pseudoplastică: vâscozitatea creşte neproprţional cu tensiunea de forfecare şi viteza de forfecare creşte. 3.Calcule termice
• Fluxul termic

Φ=

P S S = π ⋅ Dh ⋅ Lt = π ⋅ 25,4 ⋅ 10 −3 ⋅ 8 = 0,638m 2 8000 Φ= = 12539 W / m 2 ≅ 12,54 kW / m 2 0,638
Nu ⋅ λ 4,36 ⋅ 0,52 2,26 = = = 89 W / m 2 K −3 −3 Dh 25,4 ⋅ 10 25,4 ⋅ 10 12540 18948 Φ = 72 + = = 212 0C h 89,26 89,26

Coeficientul de schimb termic convectiv
h=

Temperatura maxima a peretelui tubului
TP = θ p +

4.Circuit hidraulic

Caderea de presiune
∆P = f ⋅ 2 ⋅ L ⋅ f =

γ ⋅V 2
D

[ Pa ] ; f = coeficient de frecare

16 16 = ≅ 0,05 Re 322

V = L⋅

π ⋅ D2
4

=

π ⋅ 8 ⋅ (25,4 ⋅ 10 −3 ) 2
4

= 0,004 = 4 ⋅ 10 −3 m 3

[ ]

17

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR 0,05 ⋅ 2 ⋅ 8 ⋅ 1014 ⋅ (4 ⋅ 10 −3 ) 2 13 ∆P = = = 0,5 Pa −3 25,4 ⋅ 10 25,4 ⋅ 10 −3 • Viteza de circulatie a laptelui prin schimbator

3600 ⋅ γ ⋅ π ⋅ Dh Timpul de stationare a laptelui in schimbator
2

v=

4Q

=

4 ⋅ 50,7 202,8 = = 0,027 m / s −3 2 7395 3600 ⋅ 1014 ⋅ 3,14 ⋅ (25,4 ⋅ 10 )

t= •

γ ⋅v
Q

=

1014 ⋅ 0,027 = 1188 s = 0,0033h 50,7

Estimarea gradului de imbâcsire

τ=

∆P ⋅ D 0,5 ⋅ 25,4 = = 4 ⋅ 10 − 4 Pa 3 4⋅L 32 ⋅ 10

5.Gabarit

Lungimea cotului pentru R = 100 mm Lcot = π ⋅ R = 3,14 ⋅ 100 = 314 mm

Lungimea totala a coturilor LT cot = 4 ⋅ 314 = 1256 mm

Lungimea unei parti drepte
Ld = L − LT cot 8000 − 1256 6744 = = = 1686 mm 4 4 4

Inaltimea schimbatorului
h = Ld + 2 ⋅ R

h = 1686 + 100 + 100 = 1886 mm •
Latimea schimbatorului

l = 4 ⋅ Dex + 572,8 l = 4 ⋅ 28,4 + 572,8 = 686,4 mm

18

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Facultatea de Inginerie

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

,,Hermann Oberth’’- Sibiu
PL.02

Fila

Total file

6

Intocmit la data de : 29.12.2010

VERIFICAT:
Prof.dr.ing. Horea FALOTĂ

INTOCMIT:
Student : Herlea Ilie-Gheorghe

19

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Herlea Herlea

28

20

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR
L1 L2 L3 PE
1 1 1 1 0 0 0 0/I

F1
A B C
0

F2
0

F3
3
0

F4
1 2
0

F6
1

F7 S1 S2 KM2
1 1 53 1

Q1
R S T

1

3 4

KM1

KM2
1 3 Ho
0

U + E1 B1 V
0

KM2
54

S3

+ 4-20mA -

2

E1 T1
400/6V 50Hz.10 KVA

0mA

2
U U u V v

4 V
4-2

F5
1

61

1.61

2

4

K1

62

F5
1.62

T2
400/ 230V 50Hz

1~
R =0.0045Ω 0,75 KW- 1000rot/ min

KM1 0

0

KM2

0

K1

0

0

1

H1 1

1

H2

1

1

H3

1

M1

01 Alimentare generală 3~ 400V , 50Hz , 9 KW

02 Alimentare şi protecţie Schimbător căldură

03 Alimentare şi protecţie Pompă hidraulică

04 Alimentare şi protecţie Circuit de comandă

05 Comandă Încălzire

06 Comandă Pompă

07 Măsură , reglare şi protecţie temperatură

PROIECTAT HERLEA UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA’’ SIBIU

ILIE

VERIFICAT Prof.Dr. ing. Falota H. SCHEMA ELECTRICÃ DESFÃŞURATÃ INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

PL 05

PL. 05

21

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

Pompă hidraulicã Intrare lapte rece

Tr 400 V 50 Hz JT/ JF

Tuburi încălzitoare inox alimentar (316 L )

Ieşire lapte cald

o

Regulator de temperaturã

PROIECTAT

HERLEA

ILIE

VERIFICAT ANSAMBLU GENERAL

Prof.Dr.ing.Falota H.

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA’’ SIBIU

PL 03

INSTALATIE DE PASTEURIZARE A LAPTELUI

PL. 03

22

Herlea Ilie-Gheorghe, Anul IV,GRUPA 1/1, Specialitatea Inginerie Electromecanica,EM/FR

ANEXA 1.Preturi aparate electrice
Separator de sarcină
Intreruptoare automate Modulare 50A Intreruptoare automate Modulare 10A Intreruptoare automate Modulare 2A Intreruptor automat Modular 2A Intreruptor automat protectie motoare PKZM Contactor static Transformator alimentare schimbătorde căldură 400V/6V 10KW 50Hz Transformator circuit comandă Contactor electromagnetic K1 Contactor electromagnetic K2 Contactor electromagnetic K Electropompă/50l/h Lampă semnalizare Buton cu reţinere I/O Buton cu revenire ,,Pornit’’ Buton cu revenire ,,Oprit’’ Termistor TOTAL 9.56 Euro 8.52 Euro 8.52 Euro 105.2 Euro 3.2 x 4 Euro 6.2 Euro 3.77 Euro 3.77 Euro 0.63 Euro 767 Euro 35.18 Euro 36.84 Euro 150ron/KW 385 Euro 17.16 Euro 7.95 Euro 6.63 Euro 4.95 Euro 4.18 Euro 22.96 Euro

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful