P. 1
CERCETAREA PEDAGOGICĂ

CERCETAREA PEDAGOGICĂ

|Views: 410|Likes:
Published by Raicu Daniela
lb. romana
lb. romana

More info:

Published by: Raicu Daniela on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

CERCETAREA PEDAGOGICĂ PRIVIND EFICIENŢA METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN ORELE DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ LA CLASA

A III-A

Planul cercetării Scopul cercetării Obiectivele cercetării Ipoteza cercetării Variabilele cercetării Coordonatele majore ale cercetării Locul de desfăşurare a cercetării Perioada de cercetare Eşantionul de participanţi Eşantionul de conţinut Metodologia cercetării Etapele investigaţiei Etapa preexperimentală/constatativă Etapa experimentului formativ Etapa postexperimentală

Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor. Concluzii

Acest lucru va fi benefic şi pentru celelalte discipline de studiu. jurnalul cu dublă intrare. cvintetul. Gradul de implicare a elevilor în timpul lecţiilor. reţeaua personajelor. Deprinderi de utilizare a metodelor interactive ca instrumente pentru o predare-învăţare-evaluare . deschise. formativ şi cel final. diagrama “Venn Euler”. Ipoteza cercetării Ipoteza de lucru ar fi: dacă voi utiliza metode şi tehnici de stimulare a creativităţii individuale şi de grup în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română. stimularea creativităţii elevilor printr-o strategie didactică permisivă. explozia stelară. metoda”pălăriilor gânditoare”. cubul. Aplicarea învăţării prin stimularea creativităţii este benefică pentru faptul că asigură formarea unei gândiri flexibile. Deprinderi sociale. creative.4. memorie. monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevii claselor experimentale şi de control la testul iniţial. ştiu-vreau să ştiu- Variabila dependentă Deprinderi pentru dezvoltarea creativităţii.Scopul cercetării. Obiectivele cercetării: utilizarea unor tehnici şi metode de determinare obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor. determinarea nivelului general de pregătire la disciplina Limba şi literatura română. precum şi dezvoltarea mecanismelor cognitive superioare: gândire. iar metodele utilizate stimulează participarea activă şi deplină. scheletul de recenzie. sintetizarea rezultatelor cercetării. 7. dezvoltarea exprimării orale şi scrise. a elevilor implicaţi în cercetare. înregistrarea. creând o atmosferă de lucru permisivă. individuală şi colectivă a elevilor în procesul instructiv-educativ. Variabilele cercetării Variabila independentă Folosirea sistematică a metodelor interactive pentru stimularea creativităţii: brainstormingul. ciorchinele. imaginaţie. Performanţe şcolare şi comportamentale. psihică şi fizică. antrenarea lor în discuţii libere. elaborarea concluziilor. activizarea şi îmbogăţirea vocabularului activ al elevilor. metoda predicţiilor. divergente şi fluente. implementarea unor metode şi tehnici interactive în scopul dezvoltării creativităţii elevilor şi studiul eficienţei lor. cadranele. acestea vor determina dezvoltarea. pentru dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter şi formarea personalităţii copilului. eseul. educarea capacităţilor creatoare şi originale în găsirea de soluţii la o sarcină dată.

/autoevaluare eficiente. jocul didactic şi a unor tehnici de stimulare a creativităţii. .am aflat.

5. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. metoda autoobservaţiei. Astfel pentru confirmarea sau infirmarea ipotezei de la care am plecat am folosit un sistem metodologic compus din: metoda anchetei. 16 băieţi şi 6 fete. Unităţi de învăţare: Ţara Tradiţii şi obiceiuri Iarna Metodologia cercetării Metodele didactice pe care le-am aplicat au fost selectate astfel încât să răspundă principalelor cerinţe ale unei investigaţii şi să preîntâmpine eventualele erori de investigare şi prelucrare a materialului faptic. metoda experimentului psihopedagogic / didactic. particularităţilor elevilor şi obiectivelor vizate. format din 22 elevi. au fost preluate şi adaptate conţinuturilor vehiculate. desfăşurat în trei etape: preexperimentală. clasa a III-a. experimentală. Eşantionul de conţinut: Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română. metoda observaţiei sistematice. Coordonate majore ale cercetării: Cercetarea s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 luni. metoda analizei produselor activităţii. Eşantionul de control: clasa a III-a B. Aceste instrumente. colectiv. cu nivelul de cunoştinţe şi competenţe ale acestora. între 15 noiembrie 2012 şi 15 februarie 2013. de durată medie. format din 26 elevi. . cu comportamentele şi gradul de implicare al lor în procesul educativ. în marea lor majoritate. postexperimentală. Eşantionul de participanţi: Eşantionul experimental: clasa a III-a A. am folosit ca instrumente de cercetare: testele pedagogice de cunoştinţe. fişele de lucru. Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni.7. 10 băieţi şi 16 fete. Instrumente de cercetare Pentru a obţine informaţii în legătură cu personalitatea elevilor. chestionarul.

vorbeşte.. fluenţa şi flexibilitatea în exprimare şi imaginaţia creatoare. Etapa experimentală/constatativă Are rolul de a stabili nivelul existent în momentul iniţierii experimentului psihopedagogic.7.6. (1p) a)…………………… b)…………………… c)…………………. că e ………………. (1p) „O.” Explică sensurile cuvintelor subliniate: (1p) Azi vă dau o veste bună: Vor cânta sub clar de lună. cât şi la cel de control. Testul aplicat a cuprins itemi care vizau în mod special originalitatea elevilor. Etapele investigaţiei 7. Un cocoş mi-a zis discret: Să nu-l pui. atât la eşantionul experimental. Completează versurile cu cuvinte potrivite. Dezleagă apoi ghicitoarea. educat. Îmbrăcaţi în frac şi veste ...6.!” (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) Completează versurile cu cuvinte asemănătoare ca sens celor subliniate: (1p) „Un vulpoi viclean spunea Că-n ogradă şef s-ar vrea.1. Test iniţial Data: 15 noiembrie 2012 Clasele: a III-a A şi B Obiectul: Limba şi literatura română Subiectul: „La început de drum…” Scopul: cunoaşterea potenţialului creativ al elevilor Alcătuiţi câte o propoziţie cu opusul cuvintelor: surâs.: Din petale-l răsfoieşti Lucruri bune-ai să …………. ce trandafir măreţ! Nu mai ştii să-i afli …….

… ………………………………………………………………….25p Aşezarea corectă a textului în pagină 0... Găseşte un titlu. Pinocchio …………… ……. ………………… veste …………………. dragii mei. Pinocchio a fost tras pe sfoară de vulpoi..25p Respectarea alineatelor corespunzătore celor trei părţi 0. ………………… lei ………………….Greieraşi din trei orchestre. (4 p. Irina şi-a …………. Spune mai pe scurt: (1p) Irina şi-a adus aminte că e ziua mamei. Realizează un scurt text (o compunere) pornind de la întrebarea: „Frunzele toamnei pot organiza un concurs de dans ?”. Te costă doar câţiva lei.… Aprecierea compunerilor se va face după următoarele criterii: Scrierea titlului compunerii 0..) ………………………………………………………………….25p Scrierea corectă a cuvintelor 1p Convertirea punctajului în calificative: . că e ziua mamei. Dar la zoo.… ………………………………………………………………….25p Prezentarea acţiunilor într-o ordine firească 1p Folosirea celor trei expresii frumoase impuse prin cerinţe 1p Scrisul citeţ 0. Să poţi vedea lei în junglă Trebuie valută-n pungă..de vulpoi. 5.

Am încercat ca fiecare metodă implementată să fie făcută transparentă.6.9 puncte : Foarte bine 7 puncte : Bine 5 puncte : Suficient Din interpretarea rezultatelor şi a informaţiilor obţinute în urma aplicării testului pedagogic de cunoştinţe. am căutat să apreciez efortul fiecărui copil sau grupă. crearea unui mediu şcolar propice dezvoltării creativităţii. Compararea rezultatelor obţinute la testul iniţial Fig. pe tot parcursul acestei etape. Exerciţii – joc de îmbogăţirea a vocabularului. nu în ultimul rând. valenţele. am avut în vedere utilizarea metodelor şi tehnicilor de stimulare a creativităţii şi promovarea învăţării interactive. din discuţia cu doamna învăţătoare. a rezultatelor la învăţătură. atunci când experienţa de învăţare o cere. 7. din analiza produselor elevilor. variantele şi denumirea.3. să i se prezinte esenţa. a portofoliilor. Etapa experimentală/ experimentului formativ La eşantionul experimental. Exerciţii – joc pentru cunoaşterea şi stimularea originalităţii. Clasa de control 7. am putut constata că nu există diferenţe majore între cele două eşantioane. 7. . neinfluenţată de variabila independentă. Exerciţii – joc pentru cunoaşterea şi stimularea fluidităţii. după cum se poate observa în diagramele următoare. La eşantionul de control maniera de lucru a fost una obişnuită.1. eliminarea factorilor care ar putea duce la blocarea creativităţii şi. Clasa experimentală Fig.2. realizând evaluarea muncii acestora într-un mod deschis. dialogat. Exerciţii – joc pentru cunoaşterea şi stimularea capacităţii de sinteză.2. În perioada experimentului am mai organizat: Exerciţii – joc pentru cunoaşterea şi stimularea creativităţii. manipulată la eşantionul experimental. Diagramă de comparaţie Distribuţia calificativelor Fig. 7. pentru ca elevul să îi poată descoperi utilitatea şi în alte situaţii. din observarea sistematică a elevilor.

colind). împărţite în patru cadrane – lecţia “Pomul de Crăciun”. 2. 5. Cubul: În reflecţie. Pălăria albastră: clarifică. 3. Pălăria galbenă aduce beneficii: Găseşte alt final. 4.pun întrebări referitoare la conţinutul textului. 2. Metoda cadranelor: Pentru realizarea acestei metode am distribuit elevilor fişe . 6.Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii elevilor aplicate în perioada experimentală la limba şi literatura română-exemple: Brainstorming-ul : “furtună în creier” În evocare. Pălăria verde: generează ideile noi .” elevii au fost solicitaţi să noteze la ce se gândesc când aud cuvântul “ţară” . 4. Pălăria neagră: identifică greşelile .lecţia “Neguţătorul din Florenţa şi Vodă Ţepeş” după Mihail Drumeş. Argumentează: semnificaţia titlului. îl caracterizează pe Vlad Ţepeş. 3. Ciorchinele : Am aplicat această metodă la începutul unităţii de învăţare “Tradiţii şi obiceiuri” şi pentru sistematizarea ortogramelor ia/i-a. elevii au avut ca sarcini de lucru: Descrie bradul. i-au/ iau. Compară: Găseşte comparaţii cuvintelor date( brad. cu următoarele sarcini de lucru: Idei principale. Al.critică atitudinea negustorului . Asociază: la ce te gândeşti când spui “pom de Crăciun”? Analizează: folosirea semnelor de punctuaţie din al cincilea alineat. . 5. jucării. Brătescu-Voineşti. la începutul unităţii de învăţare “Ţara. în cadrul lecţiei “Pomul de Crăciun” de I. salon. Pălăria albă informează: Povesteşte pe scurt textul.Găsesc noi modalităţi prin care negustorul şi-ar fi putut adăposti avutul. Aplică: Completează enunţurile cu cuvinte potrivite din text. sărbătoare. Metoda “Pălăriilor gânditoare” . Pălăria roşie: spune ce simte despre modul cum a procedat domnitorul.

Desen.Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul ortogramelor: s-au/sau. elevii trebuind să formuleze cât mai multe întrebări pe marginea textului plecând de la cuvântul de bază scris pe steluţă. Reţeaua discuţiilor: Sarcina de lucru a fost să aducă argumente în favoarea şi contra lui Nică cu privire la plecarea lui de acasă la urat fără ştirea părinţilor. Explozia stelară: Am aplicat această metodă la lecţia “Condeiele lui Vodă”. Diagrama Venn Euler: Am solicitat elevilor să realizeze paralela dintre textele „În Ajunul Anului Nou” după Fănuş Neagu şi “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. iar în reflecţie elevii au notat toate datele însuşite despre Ion Creangă.. UNDE ? CÂND ? CINE ? CE ? DE CE ? Ştiu-vreau să ştiu-am aflat: Am utilizat această metodă în evocare. Jurnalul dublu . solicitând elevilor să noteze în prima rubrică tot ce ştiu despre autor. Procedeul recăutării. în cea de-a doua rubrică ce ar vrea să ştie. Reţeaua personajelor: Am aplicat această metodă pentru a caracteriza personajul principal din lecţia “Stejarul din Borzeşti” de Eusebiu Camilar. la lecţia “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă.

schimbarea finalului unui text. iarnă). Compararea rezultatelor obţinute la pretest şi la testele formative indică o uşoară creştere a rezultatelor obţinute de elevi. completare de rebusuri. un dialog între un brad şi un om venit să-l taie. Sarcina de lucru –elevii trebuie să răspundă la întrebări. compunere de poezii. prilej cu care elevii au fost puşi în situaţii imprevizibile. a imaginaţiei creatoare. utilizarea de expresii neobişnuite. “Întâlnirea cu Zâna Iarna”. cum e?”. „Dacă nu-i aşa. Cvintetul: Am utilizat această metodă îndrăgită de elevi pentru a realiza feedback-ul ideilor. În continuare prezint câteva exemple de compuneri realizate de elevi în spiritul metodelor de stimulare a creativităţii. de Otilia Cazimir. un dialog cu un fulg de nea. vine Moş Crăciun”. Exemplu: “Cuvântul interzis” Scopul acestui joc este dezvoltarea vocabularului elevilor. Din categoria tehnicilor de stimulare a creativităţii am utilizat dramatizările. un dialog între un copil şi Moş Crăciun. . sentimentelor. realizarea de dialoguri. Tablouri – poezia „Uite. “Eu spun una. tu spui multe”. la clasa experimentală a avut loc o recapitulare finală.După studierea textului liric “Iarna” de Nicolae Labiş. “Ce ştii despre mine?” etc. De exemplu: un dialog între Mircea cel Bătrân şi Baiazid. fără să folosească un cuvânt care s-a stabilit că e interzis (ex. Alte jocuri didactice utilizate au fost: “Strategia alfabetului”. pentru a surprinde tablourile poeziei şi a investiga textul am considerat că „Jurnalul dublu” este o metodă eficientă. jocurile de rol. însoţită de câte o evaluare formativă. completarea unor rime. Jocul didactic – În etapa experimentului formativ am aplicat ca metodă şi jocurile didactice. ceea ce mă motivează în plus pentru a continua procesul experimental. “Pot însemna şi altceva?”. După fiecare unitate de învăţare parcursă în manieră activă şi interactivă. convingerilor elevilor sau pentru a caracteriza un personaj literar. fiind nevoiţi să apeleze la fantezia şi imaginaţia lor.

identică pentru cele două clase: experimentală şi de control.” ……………………………………………. citite de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga.. reprezintă acelaşi cuvânt.. Găseşte corespondenţi specifici fiecărei litere ce alcătuieşte denumirea anotimpului „iarna” (2 p) Ex: I A R N A interesantă aspră rece nea Anul Nou ………… ……… ……. ……………………………………………… ……………………………………………. ……………………………………………… Găseşte cinci cuvinte care. (2 p) Ex: iubeşte. (2 p) „Hărnicuţa gospodină Strânge zahăr din grădină Şi din floarea minunată Miere face de îndată. etc.Am constatat de asemenea o îmbunătăţire a relaţiilor dintre elevi. ară.6. Etapa experimentală/finală Etapa experimentală a cercetării a constat în administrarea unei probe de evaluare finală. Selectează din textul dat perechile formate dintr-un substantiv şi un adjectiv. Alcătuieşte cu ele enunţuri. (2 p) . ……… …………. 7. de asemenea am observat că elevii manifestă interes şi deschidere pentru acele activităţi didactice în care ei se pot manifesta liber . Trece-le la numărul plural. fără constrângeri şi fără teama de a fi criticaţi şi ridiculizaţi. Test final Data: 14 februarie 2013 Clasele: a III-a A şi B Obiectul: Limba şi literatura română Subiectul: „Cât sunt de creativ ?…” Scopul: cunoaşterea potenţialului creativ al elevilor Scrie verbe cu fiecare literă a cuvântului „iarna” . o mai bună colaborare şi o responsabilizare în ceea ce priveşte spiritul de echipă..3.

Transformaţi-vă în Ilene Cosânzene (fetele) şi în Feţi . elevi cls. în câteva rânduri înfăţişarea şi puterile pe care le aveţi (7 p). Procente exp. elevi clasa de control (22) Procente . (NOTĂ: Se pune accent pe originalitate) Aprecierea compunerilor se va face după următoarele criterii: Aşezarea corectă a textului în pagină 0. umbroase.50p Scrisul citeţ 1p Scrierea corectă a cuvintelor 1p Convertirea punctajului în calificative: 18 – 20 de puncte : Foarte bine 15 – 18 puncte : Bine 10 . Am comparat atât rezultatele din interiorul fiecărei clase. soare. Creează rime pentru cuvintele: arici. Aprecierea s-a făcut prin calificative. cât şi rezultatele între cele două clase. Luna _______________.Frumoşi (băieţii) şi descrieţi-vă. păsărică. (26) Nr..50p Respectarea alineatelor corespunzătore celor trei părţi 0. Tabel 7. diagrame de comparaţie.1. vitrină (3 p) Aşază lângă cuvintele date alte cuvinte care să exprime acţiuni făcute de om (2p) Ex: Soarele râde. diagrame de structură.50p Folosirea a trei expresii frumoase 0.50p Originalitate (3 p) Prezentarea acţiunilor într-o ordine firească 0. Vântul _____________. vântul. Distribuirea calificativelor CALIFICATIVE Nr. folosind tabele.15 puncte : Suficient Am comparat rezultatele obţinute la aceste probe cu cele obţinute la probele de evaluare iniţială. Păsările _____________. pentru fiecare item s-a totalizat numărul fiecărui calificativ. drum. Pădurea _____________.…………………………………………………………….

cadranele. iar pe parcurs elevii s-au familiarizat cu metodele şi denumirile lor. 7.7. învăţând activ şi logic. Fig. în activizarea şi nuanţarea vocabularului. Analiza. cubul. în favoare grupei experimentale. prelucrarea şi interpretarea datelor. în activizarea şi nuanţarea vocabularului. voit. exprimarea retorică. . doresc să se implice în învăţare şi nu dau semne de oboseală pentru că se implică conştient. am constat următoarele: elevii îşi însuşesc mai uşor noile cunoştinţe. cvintetul. 7. elevii bucurându-se de libertate. originalitate. datorită unor metode. creşte încrederea că pot să decodifice şi să înţeleagă conţinuturile. Folosind metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii. care nu poate fi pusă exclusiv pe seama dezvoltării psihice şi fizice a elevilor. cvintetul. flexibilitate în exprimare. ciorchinele. Distribuţia calificativelor clasa experimentală Fig. o evoluţie în exprimarea orală şi scrisă. elevii bucurându-se de o comunicare eficientă bazată pe colaborare. elevii şi-au îmbogăţit şi nuanţat vocabularul. ajutor reciproc. datorită unor metode precum: jocul didactic. atât pe cont propriu cât şi în grup. iniţiativă.5. frontal cât şi pe grupe. etc. reţeaua personajelor. Concluzii Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor şcolare ale elevilor. Analiza şi interpretarea datelor obţinute indică o tendinţă pozitivă de ameliorare a rezultatelor şcolare ale elevilor în favoarea clasei experimentale. fiind înlăturată teama de a nu greşi. ciorchinele. au înţeles eficienţa lor şi paşii care trebuie urmaţi pentru realizarea acestora. cadranele. dialoguri. de o comunicare bazată pe cooperare. a fost valorificată inteligenţa lingvistică. 4.FB B S I 18 6 2 0 69 % 23 % 8% 0% 12 6 4 0 55 % 27 % 18 % 0% 7. libertate. elevii au realizat un real progres în alcătuirea de texte. colaborare şi ajutor reciproc. fapt ce îmi permite să afirm că ipoteza propusă de mine spre cercetare se confirmă. A fost încurajată iniţiativa elevilor la lecţie. precum: jocul didactic.compuneri. fluenţă. transformarea relaţiei învăţător – elev într-una modernă şi democratică. atât individual. poetică. adresarea de întrebări. dând dovadă de imaginaţie creatoare. s-a îmbunătăţit relaţia învăţător-elev într-una modernă şi democratică. Distribuţia calificativelor clasa de control Prin aplicarea sistematică a metodelor şi tehnicilor interactive în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor.

(1999). Ghiţă. . F. principalele rezultate obţinute în urma procesului ameliorativ. G. A. Fierăscu.(2004). Editura Didactică şi Pedagogică. Bocoş. Iftime G. Editura Didactică şi Pedagogică. Metode interactive de grup Editura Arves. T. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cercetăriacţiune). Editura Cartea Şcolii.După finalizarea cercetării în cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor de la cele două şcoli am evidenţiat dificultăţile. Faur. Humanitas Educaţional. modalităţile de diseminare a rezultatelor pentru cei interesaţi. Editura Polirom. Editura Ion Creangă. Bucureşti. din şcolile participante. de a-mi aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele despre creativitate ca fenomen complex. (2003). L.(2008). Boatcă S.. Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar. dar actual şi vital pentru viitor. Bejat M. Antologie de texte comentate clasa a IX-a. Iaşi Costea O. (1997).M. Editura Presa Universitară Clujeană. recomandările date elevilor şi învăţătorilor. Creativitatea în ştiinţă. Colecţia Ştiinţele Educaţiei. Cerghit I. (1998).. Metode de învăţământ. Psihologie Şcolară. Bucureşti Breban S. Bucureşti. (şi colaboratorii). Editura Didactică şi Pedagogică. M.). Cluj-Napoca. Literatura română şi literatura pentru copii.).. Creativitatea ca mod de viaţă. Bucureşti.(2005).. precum şi viitoarele direcţii de acţiune. Bucureşti.(2004)... şcoli normale. tehnică şi învăţământ. Note de curs. H. obstacolele cu care s-au confruntat participanţii. Ed. Manual pentru clasa a XIII-a. Bărboi C. Gh. F. Iaşi. (1969).. (1981).. Amabile. Bucureşti. Bucureşti. (1979).. Ruiu G. (coord. Limba şi literatura română. un prilej de a studia atât literatura de specialitate cât şi literatura psiho-pedagogică. Pot afirma că această cercetare a fost o provocare pentru mine. Arad. Ghid pentru părinţi şi profesori. Chereja. Psihopedagogie. Editura Ştiinţă şi Tehnică. (1995). (2010).. Flueraş V. Editura Ştiinţifică. Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici. Editura Didactică şi Pedagogică. Paideia şi gândirea critică. Literatura pentru copii. (2006). Editura Polirom. (1997). Cosmovici.. Catalano. Bucureşti.. (coord. C. Bucureşti. Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar.(1996) Creativitatea ca mod de viaţă... Cluj-Napoca Bratu.. BIBLIOGRAFIE Amabile T.. Iacob. Editura Humanitas Educaţional. Bucureşti. Gongea E.. Cucoş C. Dicţionar de terminologie literară.

. (1987). Metodica predării-învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar.. Cluj-Napoca. (1983). Psihologie şi literatură. Editura Didactică şi Pedagogică. (2009).. Popescu-Neveanu P.. Mărgineanu N.. (1982). Creativitatea.. ed. Editura Ştiinţifică. Editura Dacia. Roşca. A. Editura Humanitas Educaţional.(1972). Bucureşti. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica modernă. I. Piteşti. (2002). Psihologia creativităţii. Limba şi literatura română în şcoala primară. ClujNapoca. Editura Paralela 45.. Landau E...Ionescu. M. Matei N. Bucureşti. Editura. (1979). Pamfil A. Psihologia inteligenţei. (1965). Piajet J.Creativitatea elevilor .posibilităţi de cunoaştere şi educare. Bucureşti..(2006). Stoica A. Tipografia Universităţii. a II-a revizuită. Psihologie şcolară. Editura Didactică şi Pedagogică.M. Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ. Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. Mitu. Dacia. . Bucureşti.. Radu.(2004). F. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->