SMK SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA, 32400 SERI MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN PANITIA MATAPELAJARAN : SAINS TINGKATAN: 3

MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8

TARIKH 02.01-03.01 06.01-10.01 13.01-17.01 20.01-2 .01 27.01-31.01 03.02-07.02 10.02-1 .02 17.02-21.02 2 .02-2'.02

TAJUK / TAJUK KECIL 1.1 Menganalisa mekanisme pernafasan manusia 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia 1.3 Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat 2.1Memahami sistem pengangkutan dalam badan manusia 2.2 Menganalisa darah manusia 2.3 Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan 3.1 Memahami perkumuhan 3.2 Menganalisa sistem urinari dalam manusia 3.3 Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan .1 Memahami pembiakan seks dan aseks .2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki .3 Menganalisa sistem pembiakan perempuan . Menganalisa kitar haid .( Menganalisa persenya)aan dan kehamilan Ujian Penilaian 1 (4/3 – 6/3) .6 Memahami kepentingan pen*agaan pra natal .7 Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia .' Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga .+ Menganalisa pendebungaan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 .10 Memahami perkembangan buah dan bi*i benih pada tumbuhan .11 Mensintesis konsep per,ambahan bi*i benih .12 Mengaplikasi pembiakan -egetatif dalam tumbuhan berbunga (.1 Menganalisa pola pertumbuhan manusia 6.1 Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak bumi 6.2 Memahami tindak balas antara logam dengan bukan logam Peperiksaan Per en!a"an Ta"#n 6.3 Memahami sebatian ilikon 6. Menganalisa sebatian kalsium 6.( Menganalisa sumber bahan api semula*adi dan kepentingannya 7.1 Memahami elektrostatik 7.2 Memahami keelektrikan CUTI PERTENGAHAN TAHUN 7.3 Mengaplikasi kefahaman ,ara mengukur keelektrikan 7. Mensintesis hubungan antara arus7 -oltan dan rintangan 7.( Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiri 7.6 Menganalisa arus7 -oltan dan rintangan dalam satu litar bersiri 7.7 Menganalisa arus7 -oltan dan rintangan dalam satu litar selari 7.' Memahami kemagnetan 7.+ Memahami keelektromagnetan '.1 Memahami pen*anaan tenaga elektrik '.2 Memahami transformer '.3 Menganalisis penghantaran elektrik dan sistem pengagihan '. Memahami bekalan elektrik dan sistem penda)aian di rumah '.( Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik '.6 Memahami fungsi fius dan )ayar bumi '.7 Menilai kepentingan langkah ber*aga-*aga dalam penggunaan elektrik '.' Menilai kepentingan memulihara elektrik +.1 Menganalisa matahari +.2 Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta +.3 Mensyukuri ke)u*udan alam semesta sebagai anugerah $uhan 10.1 Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas

CATATAN

Maulidur Rasul (1 !1" #uti $haipusam (17!1" $ahun %aru #ina (31!1 & 1!2"

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30

03.03-07.03 10.03-1 .03 17.03-21.03 22.03-30.03 31.03-0 .0 07.0 -11.0 1 .0 -1'.0 21.0 -2(.0 2'.0 -02.0( 0(.0(-+.0( 12.0(-16.0( 1+.0(-23.0( 26.0(-27.0( 2'.0(-1(.06 16.06-20.06 23.06-27.06 30.06-0 .07 07.07-11.07 1 .07-1'.07 21.07-2(.07 2'.07-01.0' 0 .0'-0'.0' 11.0'-1(.0'

.nugerah #emerlang (17! " #uti /eristi)a 1 (17! " 0ari 1eputeraan 23MM 4ultan /erak (1+! " 0ari 1okurikulum (26-27! " #uti /eristi)a 2 (2'! " 0ari /eker*a (1!(" 0ari 5esak (13!(" 0ari 6uru (16!("

1eputeraan .gong (7!6 " 1e*ohanan %alapan & /adang (2 !6" #uti /eristi)a 3 (2 !6" 0ari 8nteraktif ( !7"

9u:ul .l;uran(1(!7"

0ari Raya /uasa (2'-2+!7" #uti /eristi)a (30!7"

0+-03.0' 01.11 17.MINGGU 31 32 33 34 35 36 37 38 3 40 41 42 43 TARIKH 1'.10 20.0+ 2+.0+-26.0+-12.0'-2+.0' 2(.11-21.10-10.10-2 .10 13.10 06.11-07.10-31.10 27.0+ 22.urban ((!10" 2eepa-ali (23!10" .10 03.0+ 13.0+-0(.0+ 0'.0'-22.11 TAJUK / TAJUK KECIL ULANG$A%I ULANG$A%I ULANG$A%I ULANG$A%I CUTI PERTENGAHAN PENGGAL & LATIH TU'I LATIH TU'I LATIH TU'I P'( )R A$TI*ITI (ELEPA( PEPERI$(AAN A$TI*ITI (ELEPA( PEPERI$(AAN A$TI*ITI (ELEPA( PEPERI$(AAN A$TI*ITI (ELEPA( PEPERI$(AAN A$TI*ITI (ELEPA( PEPERI$(AAN CUTI A$HIR TAHUN &+14 CATATAN 0ari 1ebangsaan (31!'" 0ari Malaysia (16!+" 0ari Raya .11-1 .11 10.10-17.0+-21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful