P. 1
Evaluarea Impactului Curs

Evaluarea Impactului Curs

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by Sebastian Mazilu

More info:

Published by: Sebastian Mazilu on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Sef lucrari, dr.ing. Brindusa Robu
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi Facultatea Inginerie Chimica si Protectia Mediului Departamentul Ingineria si Managementul Mediului

Obiectivele cursului

Disciplina “Evaluarea impactului asupra mediului” ofera informatiile necesare pentru sustinerea eforturilor de prevenire sau eliminare a daunelor cauzate mediului si de stimulare a sanatatii umane si bunastarii oamenilor; asigura cresterea nivelului de cunoastere a sistemelor ecologice si a resurselor naturale, importante pentru dezvoltarea generatiilor viitoare. Evaluarea impactului asupra mediului este un important instrument al managementului de mediu, alaturi de evaluarea riscului de mediu, evaluarea ciclului de viata si care ofera informatiile necesare pentru luarea unei decizii in ceea ce priveste asigurarea conceptului de dezvoltare durabila si implementarea principiului de prevenire si control integrat a poluarii. De asemenea, asigura pregatirea necesara pentru includerea considerentelor ecologice in procesul decizional si in informarea publicului privind politicile de mediu la nivel local, regional si pe plan european. Ofera fundamentele necesare pentru promovarea “Evaluarii impactului asupra mediului” ca o cerinta minima si de inceput in implementarea tehnologiilor curate.

Structura

Definitii si notiuni fundamentale Poluarea mediului. Conceptul de dezvoltare durabila Istoricul procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). Scopuri ale legislatiei privind EIM. Tipuri de impacte analizate printr-o procedura de EIM si sfera de cuprindere a acestora. Organizatiile si tipurile de personal implicate in EIM. Proceduri si indicatori pentru evaluarea impactului asupra mediului in Romania. Metodologia EIM. Structura procesului de evaluare a impactului. Etapele procesului de EIM in cazul unei noi activitati. Evaluarea Strategica a mediului Tipuri de metode si tehnici folosite in EIM. Metoda matricii de evaluare rapida a impactului asupra mediului (MERI) Liste de control pentru evaluarea impactului potential asupra mediului. Metoda matricii simple de interactiune (matricea lui Leopold). Metoda indicelui de poluare globala propusa de Rojanschi (1991) si imbunatatita de Popa s.a. (2005). Evaluarea riscului de mediu conform Ord. 184/1997. Metoda integrata de evaluare a impactului si riscului de mediu (SAB). ECV, EPE, EMAO

prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului.Definitii si notiuni fundamentale Acord de mediu – decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului. Acordul poate fi eliberat poentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament. Acord integrat de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul. care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare. reducerea şi controlul integrat al poluării. . Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris. din punct de vedere al protecţiei mediului. conform dispoziţiilor legale în vigoare. care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor privind prevenirea.

aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului – activităţile care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. precum şi acele activităţi pentru care. din gospodării individuale sau dependinţe ale acestora destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor locuinţei şi/sau gospodăriei proprii şi care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protecţie. precum şi alte activităţi incluse în această categorie de alte prevederi legale în vigoare. în urma parcurgerii etapei de încadrare. . nu se emit autorizaţii de mediu. conform prevederilor legale în vigoare. s-a stabilit că nu supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Activităţi cu impact nesemnificativ asupra mediului – sunt avute în vedere acele activităţi rezidenţiale. Activităţi cu impact redus asupra mediului – sunt activităţile pentru care.

Apărarea împotriva dezastrelor – a) măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii. speologice sau de altă natură. . elemente şi formaţiuni biogeografice. Aspect de mediu – element al activităţilor. Un aspect de mediu semnificativ este acela care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului. b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave. peisagistice. c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare. paleontologice. ştiinţifică sau culturală deosebită. cu valoare ecologică. geologice. cu perimetru legal stabilit şi avand un regim special de ocrotire şi conservare. în care există specii de plante şi animale sălbatice. produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul. Analiză de impact – evaluarea efectului unităţilor sau activităţilor existente asupra mediului înconjurător în vederea elaborării sau realizării Autorizaţiei de mediu. Arie naturală protejată – zonă terestră. acvatică şi/sau subterană.

Autorizaţie integrată de mediu – act tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului. Autorizaţie de mediu – act tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile competente pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ale unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acordul de mediu. în anumite condiţii care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002). Autorizaţia poate fi eliberată pentru una sau mai multe instalaţii sau părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament şi care sunt exploatate de către acelaşi titular. conform dispoziţiilor legale în vigoare. potrivit legii. care dă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie. acordului şi/sau autorizaţiei de mediu. emis numai cu acordul riveranilor şi după realizarea anticipată a lucrărilor şi măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare şi asigurarea curgerii apelor. . Autorizare – parcurgerea etapelor procedurale avand drept scop obţinerea avizului. inclusiv de noi locuinţe. Aviz de amplasament – aviz conform obţinut din partea Companiei Naţionale “Apele Române” în cazuri de excepţie de la interzicerea amplasării în zona inundabilă a albiei majore de noi obiective economice sau sociale. nu exclude obligaţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a celorlalte avize necesare.

34/2002 privind prevenirea. întreţinută.atat tehnologia utilizată. 152/2005 privind prevenirea. prevederile OUG nr. construită. Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques . reducerea şi controlul integrat al poluării. exploatată şi scoasă din funcţiune. pentru a reduce. reducerii şi controlului integrat al poluării şi sunt definite ca cel mai eficient şi mai avansat stadiu în dezvoltarea activităţilor şi a metodelor de operare care indică oportunitatea practică a tehnicilor specifice pentru asigurarea în principal a bazei pentru valorile limită de emisie (ELV). astfel încata titularul activităţi să poată avea acces în condiţii rezonabile şi în conformitate cu prevederile OUG nr. cat şi modul în care instalaţia este proiectată. emisiile şi impactul asupra mediului a întreg. disponibile – acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv. cele mai bune – tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţia mediului în ansamblul său. 34/2002. care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. Bilanţ de mediu – procedură de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate anterioare şi anticipate. în condiţii economice şi tehnice viabile.BAT) principiul de bază pentru domeniul prevenirii. în determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare. reducerea şi controlul integrat al poluării. indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate ori produse sau nu în Romania. tehnici . luandu-se în considerare costurile şi beneficiile. care face parte din acţiunea de evaluare a impactului asupra mediului. proiectate pentru a preveni şi. . acolo unde nu este posibil. Avizul de mediu pentru planuri şi programe – act tehnico-juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

E. de cooperare internaţională.D.C. Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare – W. economico – tehnologică. . Colectiv de Analiză Tehnică (CAT) – structura constituită la nivel central / local prin Ordin al Autorităţii publice centrale de protecţia mediului/Ordin semnat de Prefect şi compusă din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale sau locale cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul prozecţiei mediului. care are rol consultativ în procedura de emitere a acordului de mediu. administrativ – instituţională. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) – ghiduri de referinţă BAT – documente publicate de către Comisia Comunităţii Europene rezultate din schimbul de informaţii dintre Statele Membre referitor la BAT. constituită în anul 1984 pentru a strânge colaborarea în domeniul mediului şi al dezvoltării şi pentru a propune noi forme de cooperare capabile să rupă barierele existente. Dezvoltare durabilă – dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului. Componente ale protecţiei mediului – pot fi deosebite şase componente ale ansamblului activităţilor de protecţie a mediului: legislativă. socială. educativ – informativă.

Emisie – evacuarea directă sau indirectă. apă ori sol. să descrie şi să stabilească. inoculare. principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului . conform legislaţiei în vigoare. efectele directe şi indirecte. luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate. jeturi. cumulative. Evaluarea impactului asupra mediului – face parte din procedura de autorizare fiind un proces menit să identifice.de la surse punctiforme ori difuze ale instalaţiei. vibraţii. consultarea publicului şi a autorităţilor competente implicate în implementarea anumitor planuri şi programe. în funcţie de fiecare caz în parte şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. sinergice. de suibstanţe. căldură sau de zgomot în aer. injecţie. emisie punctuală sau difuză. inclusiv prin scurgere. vidanjare sau vaporizare. Efluent – orice formă de deversare în mediu. Evaluarea de mediu – elaborarea raportului de mediu. depozitare.

Fond naţional de mediu – fond special. Impact semnificativ asupra mediului – efecte asupra mediului determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea. . destinat realizării obiectivelor strategiei naţionale în legătură cu reducerea poluării şi reconstrucţia ecologică a mediului deteriorat. sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri şi programe avandu-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu. solul şi subsolul. extrabugetar. economică ş. Norme de calitate a mediului – un ansamblu de cerinţe care trebuie satisfăcute la un moment dat. în conformitate cu legislaţia în vigoare. inclusiv valorile materiale şi spirituale. amplasarea şi caracteristicile proiectului. cu impact sau risc de mediu asupra calităţii factorilor de mediu. apa. Impact asupra mediului – efecte asupra mediului. comercială. ca urmare a desfăşurării unei activităţi antropice. toate straturile atmosferei. toate materiile organice şi anorganice.a. socială. precum şi fiinţele vii. pentru un element de mediu dat sau ale unei părţi specifice a acestuia. sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior. Mediul înconjurător – ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul. Obiectiv – o unitate industrială.

sau. care ar putea fi daunatoare sanatatii umane sau calitatii mediului inconjurator. rezultate in dauna proprietatii materiale. vibratiilor. apa sau sol. îngreunează activitatea economică sau atacă sănătatea. Program pentru conformare – plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile Autorizaţiei de mediu. asa cum este definita poluarea de catre prevederile OUG OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006 „introducerea directa sau indirecta in aer. a substantelor. caldurii sau zgomotului. ca rezultat al activitatii umane. . rezultand periclitarea proprietatii materiale sau care deterioreaza sau interfera cu dimensiunea estetica a mediului sau cu alte utilitati legitime ale acestuia. în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului. termică. de către autoritatea competentă. sau. periclitează echilibrul ecologic. care afecteaza sau impiedica confortul si alte utilitati indreptatite ale mediului”. introdusă în mediu. ionizantă. confortul fizic şi moral al omului. modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale. sub formă gazoasă sau de vapori sau sub formă de energie (radiaţie electromagnetică. lichidă. Prejudiciu – efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor. care poate cauza daune omului sub orice forma. Poluant – orice substanţă solidă. Peste anumite limite tolerabile. activităţi dăunătoare sau dezastre. Poluare – orice emisie rezultata in urma unei activitati umane care poate fi nociva pentru sanatatea omului sau pentru calitatea mediului. fonică sau vibraţii) care. bunurilor sau mediului provocat de poluanţi.

Reziduu – în sensul normelor sanitare veterinare. a celei informaţionale ori sano-genetice etc. dar foarte necesară în ţările lumii a treia care. nu dispun de fondurile necesare. în concordanţă cu comandamentele sociale ale unei perioade istorice date. . Termenul de proiect definit în OG 91/2002 se referă atat proiectele de investiţii noi cat şi la cele pentru modificarea semnificativă a proiectelor existente /realizate. orice substanţă. Se urmăreşte maximalizarea funcţiilor de bază ale ecosistemelor: de producţie. alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului. însă. Risc ecologic potenţial – probabilitatea producerii unor efecte negative asupra ecosistemelor. sau alte instalaţii sau amenajări. dar care poate fi regăsită ca urmare a încorporării ei în mod conştient sau accidental şi care. prin depăşirea limitelor admise. extrem de actuală în ţările puternic industrializate. Proiect – execuţia lucrărilor de construcţie. în mod natural. poate constitui un factor de risc pentru sănătatea publică. inclusiv derivaţii şi metaboliţii săi care. care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare. nu se găseşte în organismul animal sau în produsele de origine animală. de protecţie. inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale. operaţie multi. În reconstrucţia ecologică se utilizează “amenajamentul ecologic”.. inclusiv proiectele de dezafectare. cu echilibru şi structură diferite de cele existente anterior. de suport. ori de amenajare a unor noi ecosisteme.şi interdiciplinară. Reconstrucţia ecologică – activitate umană îndreptată în direcţia refacerii echilibrului ecologic din ecosistemele deteriorate (prin cauze naturale sau artificiale).

titularul de proiect poate fi atat persoană fizică cat şi juridică. prin care se cuantifică cauzele şi efectele negative asupra mediului ale unor proiecte cu impact semnificativ. Titularul proiectului – solicitantul autorizării pentru un anumit proiect sau autoritatea publică ce iniţiază un proiect. Titularul activităţii – persoana fizică sau juridică răspunzătoare legal pentru desfăşurarea unei activităţi. prin drepturi de proprietate. în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului. o specificatie sau un obiectiv intern care poate fi relevant in determinarera BAT. Studiu de evaluare a impactului asupra mediului (studiu EIM) – lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii. . Standarde de mediu (Environmental Quality Standard / EQS) – standard de calitate a mediului: o specificcatie care trebuie indeplinita la termenul stabilit de catre o componenta de mediu asa cum este prevazut in legislatia in vigoare. concesiune sau altă formă de împuternicire legală asupra dreptului de folosinţă a amplasamentului şi/sau instalaţiilor supuse procedurii de autorizare.

regiuni inundabile. cu condiţia ca aceasta să asigure un nivel echivalent cu valoarea – limită de emisie pentru protecţia mediului în întregul său. Valorile – limită de emisie pot fi. Zonă umedă – zonă cu exces de umiditate care include mlaştini. în funcţie de condiţiile locale. prevăzut de normativele şi standardele de calitate. menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare. astfel delimitat încât prin aplicarea de măsuri de protecţie. fixate pentru anumite grupe. şi de a nu se ajunge la o încărcare cu poluanţi mai ridicată în mediu.limită de emisie – masa. concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de funcţionare. Valorile – limită de emisie a substanţelor se aplică la punctele de evacuare a emisiilor din instalaţie. cu menţiunea: zonă de protecţie sanitară. În cazul evacuărilor indirecte în apă se ia în considerare la stabilirea valorilor – limită de emisie ale instalaţiei efectul unei staţii de preepurare/epurare. fără a se încălca dipoziţiile legale în vigoare. exprimată în funcţie de parametrii specifici. în special cele considerate substanţe poluante relevante. Limitele acestei zone vor fi marcate prin borne sau semne vizibile. corespunzătoare anumitor debite în situaţii de ape mari. Utilizare durabilă – folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul pe termen lung al acetsora. delimitată de un nivel al oglinzii apei. estuare şi lagune. de asemenea. limane. să se elimine pericolul de alterare a calităţii apei. Zonă de protecţie sanitară cu regim de restricţie – teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever. Zonă inundabilă – suprafaţa de teren din albia majoră a unui curs de apă. . Valoare . fiind exclus orice proces de diluţie la stabilirea acestora. familii sau categorii de substanţe.

Impact seminifcativ. Autorizatie/autorizatie integrata de mediu. DD. valoarea limita la emisie. Emisie.De retinut… Acord/acord integrat de mediu. Activitati cu impact nesemnificativ /redus/seminificativ. BAT. Utilizare durabila. Bilant de mediu. Poluant/poluare. Poluare potential semnificativa / poluare semnificativa. Prag de alerta/prag de interventie. Program pentru conformare. Evaluarea impactului asupra mediului. CAT. .

cât şi între generaţii (asigurarea drepturilor generaţiilor viitoare). Cu toate că. prin protejarea acestuia faţă de jocurile exterioare şi conservarea capitalului. dezvoltarea durabilă este axată pe stabilitatea biologică şi fizică a sistemelor. ceea ce poate să creeze surprize neplăcute mediului şi ecosistemelor respective. în majoritatea ţărilor există o legislaţie clară pentru lansarea pe piaţă a acestora. Astfel.000 substanţe chimice. Viabilitatea sistemelor este esenţială pentru stabilitatea globală.Poluarea mediului. efectul în viitor de cele mai multe ori este puţin previzibil. Se apreciază că anual sunt omologate între 1000 şi 2000 noi produse chimice şi se produc la scară industrială în jur de 80. . Abordarea socio-culturală constă în promovarea echităţii în cadrul aceleiaşi generaţii (în special eliminarea sărăciei). protejează valorille pentru consumurile viitoare. Conceptul de dezvoltare durabila Din perspectiva ecologică. conservarea biodiversităţii permite păstrarea flexibilităţii sistemului.

Principalii factori de influenţă ai poluării mediului Deteriorarea ireversibilă. globală a mediului Creşterea poluării mediului Reducerea capacităţii de autoepurare a mediului Scăderea resurselor naturale Creşteri ale consumului de producţie Creşterea demografică .

2000. dar şi prin crearea unor condiţii echitabile de acces la resursele naturale pentru toţi membrii societăţii. .Dezvoltarea Durabila Dezvoltarea durabilă presupune ca societatea să satisfacă cererea de consum a membrilor ei prin creşterea potenţialului productiv. OUG 195/2006).” O dezvoltare durabilă este o dezvoltare economică fără epuizarea resurselor. considerând limita de suportabilitate şi regenerare a ecosistemelor (Legea protecţiei mediului. Legea protecţiei mediului defineşte conceptul de dezvoltare durabilă: „dezvoltarea ce corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor.

.Conceptul de dezvoltare durabilă şi conexiunilor sale Integrarea obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţie a mediului. încă din faza planificării acesteia. dezvoltarea fiind cel mai uşor de controlat prin politici şi legislaţii adecvate.

Eliminarea sărăciei. Coroborarea deciziilor privind mediul şi dezvoltarea pe plan naţional cu cele de pe plan internaţional.Cerinţele minime pentru asigurarea unei dezvoltări durabile Redimensionarea creşterii economice. Controlul creşterii demografice. . Controlul riscurilor. Conservarea şi sporirea resurselor naturale. Participarea formelor de guvernare la luarea deciziilor privind protecţia mediului.

Factorii de influenţă ai dezvoltării durabile Probleme sociale Succes economic Poluarea mediului Dezvoltare durabilă Protecţia mediului Acceptare de societate Probleme economice .

De retinut … Principalii factori de influenta ai poluarii mediului. Factorii de influenta ai dezvoltarii durabile. Cerintele minime pentru asigurarea dezvoltarii durabile. . Conceptul de dezvoltare durabila si interactiunea acestuia cu celelalte componente de mediu.

.Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă „ O Europă Durabilă pentru o Lume mai bună” oferă Uniunii Europene. şi care promite un mediu mai curat.politicile sociale să sprijine performanţa economică. mai sigur şi mai sănătos – o societate care asigură o calitate mai bună a vieţii pentru generaţia noastră si pentru generaţiile viitoare. iunie 1972. Rio de Janeiro Septembrie 2002. pe termen lung. presupune ca: . Stockholm iunie 1992.politica de mediu să fie eficientă din punct de vedere al costurilor. Realizarea acestui obiectiv.dezvoltarea economică să sprijine progresul social şi să ţină seama de mediu. Summitul Pamantului. a unei societăţi mai prospere şi corecte. Johannesburg . . o viziune pozitivă.

c. analizat şi revizuit periodic. Stockholm – 113 state Ţările socialiste nu au participat (cu excepţia României) s-a creat un mecanism internaţional de coordonare şi supraveghere pentru b. . Realizări: GEMS: Sistemul Global de Monitorizarea Mediului d. s-a adoptat primul Plan de acţiune pentru protecţia mediului.5 iunie 1972 – Ziua mondiala a mediului Prima Conferinţă ONU pentru Mediu a. GRID: Banca de date a Resurselor Mondiale INFOTERRA: Sistem Internaţional de Referinţă – Informaţie RISCPT: Registru Internaţional de Substanţe Chimice Potenţial Toxice Program Climatologic – 1974 “Limite extreme” afectarea stratului de ozon. mediu al ONU (United Nation Environmental Programme – UNEP) cu sediul la Nairobi.

) împărţită în patru acţiuni: b.principiile dezvoltării durabile. d. Enunţă principiile după care omenirea trebuie să se conducă în relaţiile interumane. e. Convenţia privind schimbările climatice: reprezintă un angajament ferm al ţărilor semnatare ca până în anul 2000 să-şi reducă emisiile de CO2 la nivelul din 1990. Întărirea rolului principalelor grupuri şi organisme internaţionale. . Mijloace de implementare. Agenda 21: analizează premizele şi posibilităţile de punere în aplicare a principiilor din “Declaraţia de la Rio” . Este o lucrare (440 pag. Declaraţia de principiu asupra conservării şi exploatării pădurilor c. precum şi în cele dintre om şi mediu.Documentele de la RIO – 1992 a. Convenţia privind diversitatea biologică: prevede măsuri ce trebuie luate pentru protejarea ecosistemelor şi a diverselor forme de viaţă. Dimensiunile sociale şi economice. Conservarea şi gestionarea resurselor în scopul dezvoltării.

însă. Americanii au respins. în detrimentul celor convenţionale. Comitetul European de la Bruxelles (martie 2003) a stabilit măsuri concrete ce vor trebui luate în următorul an. adoptarea unei decizii privind răspunderea faţă de mediu şi implementarea Convenţiei de la Aarhus. printre care adoptarea Directivei referitoare la schema de reducere a emisiilor de gaze ce produc efecte de seră. La 12 ani după Summitul de la Rio de Janeiro.5 Septembrie 2002 – Summitul Pamantului de la Johannesburg Summitul de la Johannesburg (Summitul Pământului denumit şi Rio + 10 sau Summitul Mondial privind dezvoltarea durabilă) nu a reuşit să ofere prea multe speranţe. S-a pregătit o propunere care viza favorizarea surselor reciclabile de energie (solară şi eoliană). . Rusia a anunţat că va ratifica Protocolul de la Kyoto. puternic poluante (petrol şi gaze). la Johannesburg. orice fel de negociere pe această temă.

determinarea progreselor va implica adăugarea unui număr de indicatori. pentru monitorizarea strategiei de la Lisabona. o serie de obiective prioritare şi măsuri specifice la nivelul UE pentru abordarea problemelor care pun cele mai mari piedici dezvoltării durabile în Europa.Comisia Europeană propune o strategie structurată 1. . Aceasta presupune asigurarea consolidării reciproce a diferitelor politici. Aceşti indicatori decurg în mod natural din obiectivele şi sarcinile pe termen lung pe care şi le propune Comisia Europeană. nu acţiunea acestora în direcţii contrare. celor două convenţii. 2. un set de propuneri şi de recomandări intersectoriale pentru îmbunătăţirea eficienţei politicilor şi pentru a face posibilă dezvoltarea durabilă. 3.

Acest document este născut din dorinţa şi nevoia tuturor de a creşte bunăstarea şi prosperitatea fiecărui român şi a societăţii în ansamblu.1994. definind totodată ţinta comună de a realiza mai mult cu mai puţine resurse”. astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului. considerat în întregul său. Prin OUG nr. în cazul în care aceasta nu este posibilă. aprobată prin Legea 84/2006. apă şi sol.305/15. în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a fost realizată de un Grup de Lucru constituit în baza HG nr. .Implementarea dezvoltării durabile în România Pentru prima dată în România. la care România este parte”. pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu (anexa nr. sunt stabilite „măsurile necesare pentru prevenirea sau. inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor.04.1).152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. asistat de proiectul PNUD: ”Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Durabilă” aflat sub egida Academiei Române. care a asigurat reprezentarea tuturor partenerilor sociali. în aer.

luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.Obligaţiile de bază ale titularului unei activităţi industriale luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării. luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora. evitarea producerii de deşeuri. utilizarea eficientă a energiei. evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului. neutralizarea şi eliminarea acestora. iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată. în cazul încetării definitive a activităţilor pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora. valorificarea lor. în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile. luarea măsurilor necesare. iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică. .

tehnologice şi informaţionale. Asigurarea unei creşteri continue şi stabile a nivelului de trai şi în concordanţă cu criteriile de integrare în UE. Stoparea procesului de deterioare a Capitalului Natural şi iniţierea refacerii acestuia.creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale a ansamblului social la nivel naţional. a complementarităţii şi corelării între toate sectoarele economice şi sociale. Redimensionarea şi remodelarea structurii economico-sociale. Formarea resursei umane la nivelul exigenţelor ştiinţifice.Obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă Obiectiv fundamental . în scopul dezvoltării umane durabile. printr-un sistem de indicatori cantitativi şi calitativi determinabili. pe plan internaţional din toate sectoarele economice şi sociale. într-un mod care să garanteze şi calitatea vieţii generaţiilor viitoare. în contextul tendinţelor majore pe plan mondial şi în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România. şi transformarea ei într-un sistem durabil. Obiective principale Asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Dezvoltarea unui sistem legislativ şi instituţional coerent. sociale şi de protecţie a mediului. urmărind o dezvoltare economică în limitele de suport ale Capitalului Natural. Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţelor economice. compatibil cu cel al ţărilor din UE şi consolidarea democraţiei prin stimularea participării civice. Stabilirea sectoarelor şi direcţiilor cu potenţial competitiv ca priorităţi ale dezvoltării durabile. .

2030. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi instituţiile în subordinea sau coordonarea acestuia şi a metodologiilor care sunt armonizate cu cele ale Uniunii Europene. acoperind pachetul de politici pe care aceasta le generează. utilizabili pentru monitorizarea şi revizuirea programelor de dezvoltare durabilă. care la rândul lor reprezintă angajamente politice legate de obiectivele strategice ale dezvoltării durabile. pe care Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă le exprimă. 2010 Institutul National de Statistica . Principala funcţiune a indicatorilor este de a răspunde cerinţelor de monitorizare. conform INS (1) Indicatorii urmăresc obiectivele ţintă şi modalităţile de acţiune la orizontul anilor: 2013. nivelul 2: indicatori complementari. inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE. cu ierarhizare pe trei niveluri: nivelul 1: indicatori principali (de bază). stabilite prin Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă şi sunt construiţi pe baza informaţiilor care sunt disponibile în Institutul Naţional de Statistică. Setul de indicatori de dezvoltare durabilă pentru România este structurat pe obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă.Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România (IDDR). asociate cu termenele ţintelor propuse. 2020. nivelul 3: indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României.

sub-teme. metode de calcul. pe măsura dezvoltării şi disponibilizării acestora. Baza de date (IDDR) cu IDD pentru România include 103 indicatori. in functie si de feed-back. 37 indicatori de nivel 2 şi 47 indicatori la nivelul 3.Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România (IDDR). clasificări şi nomenclatoare asociate. ierarhizaţi. domenii de intervenţie. astfel: 19 indicatori de nivel 1. utilizabili pentru evaluarea tridimensională a dezvoltării durabile în România. 2010 Institutul National de Statistica . sociali şi de mediu. într-o structură piramidală indicatori economici. urmărind pilonii de bază: arhitectură: structură ierarhică pe teme. definiţii. Sistemul integrează. conform INS (2) Sistemul IDD pentru România este armonizat şi congruent cu sistemul de indicatori utilizat la nivelul UE. cu seriile de date disponibile în sistemul statistic naţional începând din anul 2000. concepte. Baza de date va fi actualizată şi completată cu alţi indicatori.

pe 27 iunie 1985 şi a fost prezentată Statelor Membre pentru implementare pe 3 iulie 1985.Istoricul procesului de EIM a) Decretul american privind politica de mediu – National Environmental Policy Act (NEPA 1969) este deseori numit Magna Carta a legilor de protecţie a mediului.E.1997 EIM în cazul proiectelor şi programelor cu finanţare externă b) c) . Directiva 85/337/EEC privind evaluarea impactului asupra mediului a unor proiecte publice sau private.03. a fost amendată prin Directiva Consiliului 97/11/EC din 3. Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea de Mediu (Directiva 85/337/EEC) a fost aprobată de către Consiliul de Miniştri al U.

luând în considerare atât aspectele productive cât şi cele de agrement. Această cerinţă intenţionează să includă considerentele ecologice în procesul de luare a deciziilor şi să informeze publicul despre faptul că aspectele de mediu au fost considerate la adoptarea deciziilor finale. să creeze un Consiliu al Calităţii Mediului. Promulgată în 1970. să susţină eforturile de prevenire sau eliminare a daunelor cauzate mediului şi biosferei şi de stimulare a sănătăţii şi bunăstării oamenilor.National Environmental Policy Act (NEPA1969) Scopurile acestui act sunt: să stabilească o politică naţională care va asigura armonie între om şi mediul său înconjurător. . să crească nivelul de cunoaştere a sistemelor ecologice şi a resurselor naturale importante pentru naţiune. NEPA cere tuturor agenţiilor federale să solicite câte un studiu de impact asupra mediului (SIM) pentru orice acţiune care poate afecta în mod semnificativ calitatea mediului uman.

statelor membre ale UE le-a fost acordată o considerabilă libertate în transpunerea ei detaliată în propriile legislaţii naţionale. difereau foarte mult în cadrul UE. Până la mijlocul anului 1995. Multe din fostele state socialiste şi-au exprimat dorinţa să se alăture UE. Această abordare a fost aleasă în mod deliberat deoarece s-a considerat că procedurile de autorizare a proiectelor şi aranjamentele instituţionale în care cerinţele EIM trebuiau integrate. deci implementarea unor proceduri adecvate de rezolvare a problemelor de mediu trebuie să constituie una din preocupările lor actuale. cu condiţia ca principiile şi cerinţele procedurale de bază să fie satisfăcute. toate cele 24 ţări membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) realizează propriile reglementări de EIM. .Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea de Mediu Fiind o lege cadru. Stabilirea unor modalităţi adecvate de prevenire şi rezolvare a problemelor ecologice este una din cerinţele principale ale UE pentru ţările care doresc să adere la ea.

Politica europeană în domeniul protecţiei mediului este ghidată de 4 principii formulate în Programul de Acţiune asupra Mediului: Acţiunea de prevenire este mai eficientă decât măsurile de remediere. Poluatorul plăteşte costul măsurilor luate pentru protecţia mediului. . Daunele provocate mediului pot fi remediate la sursă. Politica mediului trebuie să reprezinte o componentă a altor politici ale CE.

Documentul legislativ respectiv nu includea cerinţe explicite pentru evaluarea impactului şi riscului asupra mediului în sensul actual.EIM în cazul proiectelor şi programelor Începând cu anul 1970. iar autorităţile erau responsabile pentru monitorizarea calităţii mediului. prima lege de protecţie a mediului a fost introdusă în anul 1973. În România. peste 60 de state din întreaga lume au adoptat legi de EIM. neexistând o metodologie pentru evaluare şi pentru luarea deciziilor. . La nivelul Uniunii Europene exista aproximativ 250 Directive în domeniul mediului. printre care şi cele din Europa Centrală şi de Est.

Regelemetari EIM … Hotărȃrea de Guvern nr. 184/1997 se referă la aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu de nivel 0.Orizonturi 2013 . nr. 1460 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă . 2 şi evaluarea riscului. publicată ȋn Monitorul Oficial nr. În decembrie 1995 a fost promulgată Legea nr. Ordinul MAPPM nr.2030. Hotărȃrea de Guvern nr. 113/1990. . care să permită aplicarea principiilor dezvoltării durabile ȋn politicile sectoriale. 619/1992. emitent Guvernul Romȃniei. pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. aflȃndu-se ȋn proces de avizare interministerială). Reglementările referitoare la evaluarea impactului asupra mediului sunt conţinute în Ordinul MAPPM nr. 170/1990. 1097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului ȋn politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional (această hotărȃre a fost modificată cu noi atribuţii. 824 din 8 decembrie 2008. 125/1996. ministerul de resort a inclus anumite cerinţe de evaluare a impactului asupra mediului în Ordinele nr.2020 . După 1990. nr. bazată pe Directiva 85/337/EEC. 1. descriindu-se modurile în care se efectuează aceste studii. 137 – Legea protecţiei mediului.

076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordin nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1. 480 din 16 mai 2006 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de încadrare a procedurii de evaluare de mediu Manual privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013 .Aviz de mediu Hotărâre nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordin nr.Evaluarea strategică de mediu (SEA) pentru Planuri şi Programe . 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe Ordin nr.

Ordin nr.Acord de mediu Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG 445/2009 care abroga HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private şi OM 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului .Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a proiectelor . semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Răspunderea de mediu OUG nr. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului Ordin nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră Informaţia privind mediul .Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie.Legea nr.accesul publicului la informaţia privind mediul Convenţia Espoo . adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Convenţia Aarhus .HG nr. 878 din 28 iulie 2005 .

Scopuri ale legislaţiei privind EIM Stabilirea unei politici de mediu independente. Culegerea informaţiilor şi cunoştinţelor despre mediu. . Perfecţionarea planificării şi luării deciziilor. Dezvăluirea publică a efectelor în mediu ale propunerilor de acţiuni (proiecte).

.. Scopul NEPA nu este de a genera maculatură – chiar dacă este vorba de documente excepţionale – ci de a conduce la acţiuni excelente” … Declaraţia de politică a NEPA îndrumă agenţiile federale de mediu să folosească toate mijloacele şi măsurile aplicabile “în concordanţă cu celelalte consideraţii esenţiale de politică naţională” pentru ca SUA să poată: “îndeplini responsabilităţile fiecărei generaţii ca administratori ai mediului pentru generaţiile viitoare (.) să cuprindă o cât mai largă gamă de utilizări în mediu fără a-l degrada . (şi) să realizeze un echilibru între populaţie şi utilizarea resurselor care să permită atingerea unor standarde înalte de viaţă şi o cât mai largă distribuţie a înlesnirilor vieţii . este ceea ce contează... .”.. ci decizii mai bune.. Stabilirea unei politici de mediu independente … “nu documente mai bune.a.

companiile private şi de către persoane fizice. .b. NEPA încurajează pe autorii acestora să evite sau să reducă rezultatele distructive ale activităţilor preconizate. prin analizarea alternativelor şi a măsurilor de remediere. făcând astfel ca proiectele să devină mai puţin dăunătoare pentru calitatea mediului. NEPA a apărut ca urmare a neputinţei agenţiilor federale de mediu din SUA de a conferi suficientă greutate problemelor de mediu. Cerând agenţiilor federale de mediu să ia în considerare consecinţele activităţilor asupra mediului şi să analizeze alternative rezonabile la aceste activităţi. Perfecţionarea planificării şi luării deciziilor Un alt scop important al legilor privind EIM este de a îmbunătăţi planificarea şi luarea deciziilor de către agenţiile guvernamentale. NEPA a determinat o creştere a receptivităţii pentru problemele de mediu în rândul guvernanţilor. In ceea ce priveşte proiectele individuale.

care este un element esenţial reprezentativ – pentru a putea servi în mod pentru deciziile ce implică asumarea legitim drept consimţământ al publicului. Participarea publicului printr-un un mijloc detaliu a efectelor nu se poate lua o eficient prin care publicul afectat să-şi decizie bine fundamentată. fundamentate pentru justificarea deciziilor de mediu. iar acest de activitatea autorizată şi prin urmare are drept a fost deseori refuzat. măsurile ce fac ca riscurile asumate completă. la timp şi în public. Importanţa implicării publicului: 4. Populaţia va fi 2. Primul pas este informaţia. Dreptul primordial de mediu. dreptul să cunoască. comunice opiniile factorilor de decizie care să Mecanismul specific al acestei examineze atent aceste opinii. Pasul următor îl reprezintă diseminarea informaţiilor către public. deoarece fără o cunoaştere în 5. este receptorul tuturor daunelor în mediu cauzate aşadar dreptul de a alege. unor riscuri de mediu. să se intereseze şi să răspundă unei informaţii cât mai complete. 3. . a informaţiilor să fie rezultatul unei alegeri privind activităţile ce pot afecta mediul. Nu se poate informări îl constituie evaluarea de îndeplini cerinţa ca aprobarea să fie dată mediu.c. Dezbaterea publică a efectelor induse în mediu de propunerile de investiţii (proiecte) Scopul cel mai important al legilor privind EIM îl constituie culegerea şi dezvăluirea 1.

proiectanţii. îmbunătăţind astfel concepţia proiectelor viitoare. investitorii pot evalua şi compara eficienţa diferitelor alternative şi măsuri de remediere. Culegerea datelor şi informaţiilor despre mediu EIM cuprinde o evaluare a stării iniţiale a mediului.d. ajutând astfel factorii de decizie şi investitorii să obţină informaţii despre inter-relaţiile complexe dintr-un sistem ecologic. Aceste informaţii pot ajuta oamenii de ştiinţă să elaboreze inventare sigure ale resurselor de mediu dintr-o regiune. EIM poate avea şi un scop foarte practic acela de a culege informaţiile necesare pentru a determina responsabilităţile legale ale unui obiectiv conform unor legislaţii diferite. . Studiind efectele în mediu ale proiectelor de dezvoltare. factorii de decizie.

economic.Tipuri de impacturi analizate printr-o procedura de EIM si sfera de cuprindere a acestora “Impactul în mediu” . • impactul indirect. .alterarea mediului fizic. eveniment care conduce la declanşarea demersului privind EIM. • impactul cumulativ • impactul sinergic al activităţii propuse (în fiecare alternativă) asupra mediului biofizic şi socio . Este necesar însă să fie evaluat: • impactulul direct.

sol). fauna). Fiinţele vii receptoare care trăiesc în aceste medii (oamenii. monumente).Tipuri… Efecte “directe” sunt acelea provocate de acţiuni care se produc în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Medii receptoare (apă. Mediul amenajat (structuri. b. clădiri. c. Receptorii… a. . prezente sau în mod rezonabil previzibile pentru viitor. flora. Efectele “indirecte” sunt definite ca cele “care sunt provocate de acţiune şi apar mai târziu în timp sau în spaţiu. dar sunt totuşi în mod raţional previzibile”. aer. Impactul cumulativ este: “impactul în mediu rezultat din acumularea impactelor unei acţiuni când ea se adaugă altor acţiuni trecute.

Exemplu de impact direct/indirect/cumulativ/sinergic .

Exemplu de impact direct/indirect/cumulativ/sinergic .

Conducătorii Autorităţile competente Factorii de decizie. centre EIM. compartimentelor administrative Personalul tehnic compartimentelor Personalul tehnic Alte categorii specialisti Manageri Universitati. alte institutii Publicul ONG.Organizatiile si tipurile de personal implicate in EIM Titularul proiectului sau al activităţii Managerii de vârf. formatori EIM. cetateni. mass media. Specialistii Consultanţii Firme de consultanta Experti de mediu. alte agentii .

Actorii implicati în procesul EIM şi interacţiunile dintre acestia .

în baza unui bilanţ de mediu realizat anterior cu ocazia schimbării proprietarului. iar poluare semnificativă atunci când concentraţiile de poluanţi depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea cantităţilor de poluanţi din emisii/evacuări. sol sau în emisii/evacuări la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.Indicatori şi programe pentru evaluarea impactului de mediu Obiectivele (obligaţii) de mediu minim acceptate cuprind un set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competentă. Acestea se referă la obiectivele calitative şi cantitative minime de mediu şi durata maxim admisibilă pentru conformarea cu cerinţele de mediu. apă. Pragul de intervenţie corespunde concentraţiilor de poluanţi în aer. . precum şi orice alte cerinţe ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competentă. sol sau în emisii/evacuări. Poluare potenţial semnificativă există atunci când concentraţiile de poluanţi în mediu depăşesc pragurile de alertă. apă. Pragul de alertă reprezintă concentraţii de poluanţi în aer.

Programul pentru conformare Plan de măsuri propus de titularul unei activităţii existente. termenele. . etapele. 2. în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului. cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu. de către autoritatea competentă. Măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. Programul stabileşte măsurile de conformare. Evaluarea porejudiciilor se realizează prin bilanţul de mediu. Măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. costurile şi responsabilităţile necesare realizării acestora. Programul de conformare poate avea două secţiuni: 1. Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continuă sau care încetează activitatea şi care aduce prejudicii mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară.

sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. . ofertele. constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu.. studiile. datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu. diversele materiale de documentare etc.Elaborarea programului de conformare ia în considerare: concluziile Bilanţului de Mediu. porecum şi de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

.

Cadrul legislativ pentru evaluarea strategica a mediului

Obiectivele Evaluarii Strategice a Mediului (SEA)
Obiective generale: asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului; integrarea aspectelor de mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe care promovează dezvoltarea durabilă. Obiective specifice din perspectiva obiectivelor de protecţie a mediului şi ale dezvoltării durabile: asigurarea că efectele implementării planurilor şi programelor sunt luate în considerare în timpul pregătirii lor şi înainte de adoptarea acestora; stabilirea unui set de cerinţe procedurale comune, necesare pentru a contribui la un nivel înalt de protecţie a mediului. stabilirea unui cadru legislativ consecvent, care să permită adoptarea/aprobarea planurilor/programelor pe baza informaţiilor de mediu obţinute în derularea procedurii şi care să contribuie la punerea în practică a unor soluţii durabile si eficiente.

Evaluarea strategica a mediului
Nu se aplică urmatoarelor planuri şi programe: a) al căror unic scop este apărarea naţională sau protecţia civilă; b) financiare sau bugetare; c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii - Secţiunea Garantare, pe anul 2007 Se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu; b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu; c) etapa de analiză a calităţii raportului de mediu si luarea deciziei.

.

Etapele unui proces de evaluare a impactului asupra mediului .

Hărţile ecologice ale zonei pot fi suprapuse pe harta amplasamentului proiectului şi a zonei afectate pentru a evidenţia amploarea şi specificul impactului. La intersecţia activităţilor cu factori ecologici sunt cuantificate intensitatea şi importanţa impactului. Matrici de impact Reprezintă una din metodele cele mai utilizate într-un proces de EIM. cât şi cele de ordinul doi sau trei (impactul indirect). Folosirea acestei metode permite analizarea tuturor relaţiilor posibile. deci uşor de dezbătut cu comunitatea locală sau cu autorităţile. . această metodă se realizează prin Sistemul de Informaţii Geografice (GIS). Avantajul acestor tehnici îl constituie faptul că asigură reprezentarea grafică a rezultatelor. înainte de toate. Pot fi implicate atât efectele de ordinul întâi (impactul direct). Listele de control mai complexe vor acoperi impacturile pe termen lung sau scurt. ceea ce conferă un caracter complex metodei. în matricile de evaluare a impactului se folosesc scări şi grile de bonitate pentru diferenţierea rolurilor diferitelor tipuri de activităţi şi factori ecologici. care poate fi nu foarte complicată. impacturile locale sau exterioare. în funcţie de alţi parametrii sau indicatori caracteristici proiectului. de a compara diferitele alternative (tehnologice şi de amplasament). Scheme (diagrame) sau grafuri Aceste tehnici pun în relaţie cauzele unui impact cu efectele lui. iar pe cealaltă coordonată sunt prezentaţi factorii ecologici potenţial afectaţi.Metode si tehnici de cuantificare a impactului de mediu Reprezentări grafice Aceste metode presupun reprezentarea separată a diferiţilor indicatori sau parametrii de mediu. Liste de control În acest caz se folosesc liste cu impacturi potenţiale pregătite pe baza experienţei acumulate în timp. De subliniat că metoda permite evaluarea atât a impactului direct cât şi a celui indirect. De obicei. Scopul este. efectele reversibile sau ireversibile. ceea ce face evaluarea totală mai obiectivă. Metoda matricilor de impact implică construirea unei matrici în care pe o coordonată sunt specificate activităţile evaluate. În prezent.

Metoda indicelui de poluare globala proposa de Rojanschi (1997) si imbunatatita de Popa (2005) - (Ipg)

Indicele de poluare globala - calcul

Si I PG = Sr 1997
2005

Si – area figurii geometrice ce descrie starea ideala a mediului, Sr - area figurii geometrice ce descrie starea reala a mediului (situatia evaluata).

4

3 10
0

10 Si 10 Sr 2

I PG =

100 b
2

1
-

10

b

Media notelor de bonitate acordate tuturor indicatorilor considerati in procesul de evaluare

Clasificarea impactului
IPG IPG = 1 1 <I PG < 2 2 < IPG < 3 3 < IPG < 4 4 < IPG < 6 peste 6

b
10 9,999 – 7,072 7,071 – 5,774 5,773 – 5,001 5 – 4,083 ≤ 4,082

Clasa A B C D E F

Starea de sănătate a mediului Mediu natural neafectat de activitatea umană Mediu supus efectului activităţii umane în limite admisibile Mediu supus efectului activităţii umane, provocând stare de disconfort formelor de viaţă Mediu afectat de activitatea umană, producând tulburări formelor de viaţă Mediu grav afectat de activitatea umană. Periculos formelor de viaţă Mediu degradat, impropriu formelor de viaţă

oferind posibilitatea urmăririi evoluţiei atât a calităţii diferiţilor factori de mediu cât şi a calităţii globale a mediului în zona respectivă. la un moment dat. a calităţii acestuia. în timp ce calcularea indicelui de poluare globală prin metoda lui Rojanschi se poate realiza dacă sunt analizate minim trei componente de mediu. . Permite compararea stării unei zone în diferite momente în timp. Rezultatele finale despre starea globală a calităţii mediului pot fi obţinute calculând numai media aritmetică a notelor de bonitate acordate fiecărei componente de mediu evaluate. Starea de sănătate. respectiv de poluare a mediului poate fi evaluată folosind doar 2 componente de mediu. Permite compararea între ele a unor zone diferite cu condiţia ca acestea să poată fi analizate pe baza aceloraşi indicatori.Avantaje - - Oferă o imagine globală a stării de sănătate a mediului.

Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului (MERI) .

(b1). ES este scorul de mediu pentru factorul analizat . aT este rezultatul înmulţirii tuturor notelor (A). (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A). bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B).ecuatii ( a1) x ( a2 ) = aT (b1) +(b2 ) +(b3 ) = bt (aT) x (bT) = ES (a1). (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B).Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului (MERI) . (b2).

Criterii de evaluare a scorurilor de mediu Criteriul A1 Importanţa condiţiei Scala 4 3 2 1 0 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Descrierea Important pentru interesele naţionale/internaţionale Important pentru interesele regionale/naţionale Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale Important numai pentru condiţia locală Fără importanţă Beneficiu major important Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului Îmbunătăţirea status quo-ului Lipsă de schimbare/status quo Schimbare negativă a status quo-ului Dezavantajele sau schimbări negative semnificative Dezavantajele sau schimbări majore Fără schimbări Temporar Permanent Fără schimbări Reversibil Ireversibil Fără schimbări Ne-cumulativ/unic Cumulativ/sinergetic A2 Magnitudinea scimbării/efectului B1 Permanenţă B2 reversibilitate B3 Cumulativitate .

Conversia scorurilor de mediu în categorii Scorul de mediu +72 la +108 +36 la +71 +19 la +35 +10 la +18 +1 la +9 0 -1 la -9 -10 la -18 -19 la -35 -36 la -71 -72 la 108 Categorii +E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E Descrierea categoriei Schimbări/impact pozitiv majore Schimbări/impact pozitiv semnificativ Schimbări/impact pozitiv moderat Schimbări/impact pozitiv Schimbări/impact uşor pozitiv Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică Schimbări/impact uşor negativ Schimbări/impact negativ Schimbări/impact negativ moderat Schimbări/impact negativ semnificativ Schimbări/impact negativ major .

Matricea lui Leopold .Matricea simpla de interactiune .

cu ordonare de-a lungul celeilalte axe a matricei. Când o acţiune sau activitate dată se aşteaptă să cauzeze o schimbare a factorului de mediu. . a factorilor de mediu adecvaţi. O „matrice simplă de interacţiune” afişează acţiunile proiectului sau activităţile de-a lungul unei axe.Matricea lui Leopold Metoda matricei de interacţiune dezvoltată de Leopold şi alţii (1971) (cunoscută sub numele de matricea lui Leopold) va fi folosită ca un exemplu de matrice simplă. aceasta este notată la punctul de intersecţie în matrice şi descrisă în funcţie de magnitudinea acesteia şi de consideraţiile mai importante.

a lui Leopold .Matricea simplă de interacţiune.

. precum şi de posibilitatea aprecierii limitelor pentru toţi indicatorii ce caracterizează mediul la un moment dat şi a ponderii acesteia în determinarea stării generale de calitate a mediului.Dezavantajul metodei constă în nota de subiectivitate generată de încadrarea pe scara de bonitate şi care depinde în primul rând de experienţa şi exigenţa evaluatorului.

Metoda de evaluare integrata a impactului si riscului de mediu (SAB) .

sulfati.introducere Activităţi cu impact asupra mediului. reziduu fix. etc. substante extractibile. pulberi) APA DE SUPRAFAŢĂ Caracterizarea solului folosind indicatori de calitate specifici instalaţiei evaluate MEDIUL Caracterizare calitate apa: CCO Cr –Mn. fosfati. CBO. instalaţii poluante AER Caracterizare calitate: indicatori de calitate specifici (CO. materii in suspensie. metale grele. SOL Componenta “OM” expusă la efectul global de poluare APA SUBTERANĂ .Metoda integrată de evaluare cantitativă.

.Principii de lucru S-au avut în vedere princiiple de evaluare a impactului asupra mediului ale metodei matricii importanţă. Sistemul de evaluare a mediului (Environmental Evaluation System) cuprinde estimarea şi cuantificarea impactelor de mediu evaluate în termeni de unităţi măsurabile ca fiind “unităti de importanţă de mediu” (UI). precum şi modul de calculare al acesteia. Scorurile de impact de mediu acordate în evaluările de impact asupra mediului au la bază două componente: magnitudinea impactelor de mediu şi importanţa. din care s-a preluat noţiunea de importanţă acordată componentei de mediu evaluată.

Principii … Calitatea componentei de mediu evaluată este determinată ca fiind raportul dintre concentraţia maximă admisă. un anumit stress. iar când are valori apropiate de unu sau mai mari. totuşi. Valorile indicatorilor de calitate pentru componentele de mediu din zona evaluată trebuie să fie conform standardelor naţionale (sub limita maximă admisă). perceput ca posibil impact. atunci calitatea componentei de mediu este bună spre foarte bună. ceea ce face să apară un risc pentru componentele de mediu evaluate. hazard asupra calităţii componentelor de mediu. . atunci când se ating valorile pragului de alertă (70% din concentraţia maximă admisă). Exista. Când acest parametru notat Q are valori care tind spre zero. atunci se consideră calitatea componentei de mediu foarte “săracă”. conform legislaţiei în vigoare şi concentraţia determinată în mediu la un moment dat pentru un anumit poluant.

apa subterană. conform legislaţiei în vigoare şi concentraţia determinată la un moment dat pentru un anumit indicator de calitate. fiecărei componente de mediu considerate în procesul de evaluare.Cuantificarea integrata a impactului şi riscului de mediu Într-o primă etapă se stabilesc componentele de mediu considerate în evaluarea impactului şi a riscului. . solul şi aerul. în acest caz: apa de suprafaţă. obţinânduse mai întâi scoruri normate şi apoi unităţile de importanţă pentru fiecare componentă de mediu. După care se atribuie gradul de importanţă. Pentru a se reduce din gradul de subiectivitate în calcularea unităţilor de importanţă. de la 0 la 1. se foloseşte metoda matricii de calcul. Calitatea componentei de mediu evaluată este determinată ca fiind raportul dintre concentraţia maxim admisă. specific componentei de mediu evaluate.

Odată ce au fost cuantificate impactele induse asupra fiecărei componente de mediu. Astfel. Fiecărui impact de mediu calculat în funcţie de indicatorul de calitate “i”. Magnitudinea impactelor de mediu depinde de parametrul calitatea mediulu. depinde în mod direct de concetraţia poluantului în mediu. impactul indus asupra fiecărei componente de mediu evaluate este dat de raportul dintre unităţile de importanţă obţinute de fiecare componentă de mediu şi calitatea componentei de mediu. îi este asociat un risc de mediu.Cuantificarea integrata a impactului şi riscului de mediu Importanţa este acordată de către evaluatorul de mediu pe o scară de la 0 la 1. Calcularea importanţei fiecărei componente de mediu evaluate se bazează pe opinia şi experienţa evaluatorilor şi funcţie de specificul activităţii/instalaţiei evaluate. Ulterior aceste valori sunt calculate folosind matricea. se calculează riscurile asociate acestor impacturi. . unde valoarea 1 reprezintă “importanţa maximă”.

la un moment dat. Cdeter – reprezintă concentraţia determinată pentru indicatorul de calitate ce caracterizează componenta de mediu evaluată.Calitatea componentei de mediu evaluată CMA Q= Cdet CMA – concentraţia maxim admisă pentru indicatorul de calitate ce caracterizează componenta de mediu evaluată. .

000 308 255 143 294 1000 Aer 2.308 0.25 Scoruri normate Componenta Apa subt.0 2. Aer Sol Apa subt.0 2. Apa suprf.Calcularea importanţei fiecărei componente de mediu Componenta Apa subt.00 0.9 Apa suprf. Aer Sol Total (verificare) 0.0 0.0 Sol 1.50 1.5 1.8 0.5 0. Apa suprf.0 Unităţi de importanţă rezolvând matricea pe linie.8 0.255 0.1 0. 1.143 0.25 1. se obţin “unităţile de importanţă” . 1.0 1.294 1.

.Cuantificarea impactului de mediu UI UI ⋅ C det er IM = = Q CMA impactul indus asupra fiecărei componente de mediu evaluate este dat de raportul dintre unităţile de importanţă obţinute de fiecare componentă de mediu şi calitatea componentei de mediu.

i x Pj Descrierea probabilităţii Probabilitate cu siguranta probabil putin probabil rar Descriere se realizează în 99% din cazuri se poate întampla în 50% din cazuri se întamplă uneori.0 0.31-0.61-0.91-1.05 aproape sigur s-ar putea realiza în 90% din cazuri . în 10% din cazuri se poate întampla în cazuri excepţionale.9 0.i = IMj.Cuantificarea riscului de mediu RMj.3 <0.05-0. 1% Unităţi de probabilitate 0.6 0.

33 361.8 30.61 4589.32 Indicator de calitate CMA1 CM2 Q3 IM4 RM5 .58 0.98 3215.48 156. mg/mc subst. mg/kg Cd.extract.60 46.58 16. 1 2 3 AER 1 2 3 SOL 1 2 3 4 5 CCO-Cr.33 0.56 324. mg/kg Cr total mg/kg 5.64 161.45 102. de mediu APAsuprf. mg/kg Ni.25 87.77 43.40 28.82 57.12 395. Nr.37 4. impactului si riscului de mediu Comp.mg/l NOx mg/mc COV mg/mc Pulberi susp.00 50.38 6.57 0.82 1459.50 582.0 932. mgO2/l NO3-.39 2. 1 1 n APA subt.00 350 50 5 2000 500 500 10 600 13. mgO2/l CBO5.71 27.93 12.Calcularea automata a parametrului calitate.86 100.78 30.98 3357.06 1.00 5.5 8.25 CCO-Cr.53 40.15 11.02 138.87 100. mg O2/l 25 28. mg/kg Cu.65 50.37 1.90 0.7 3462 29.50 1275.51 3.94 893.75 131.87 187.64 0.

trebuie monitorizate riscuri medii la un nivel inacceptabil. sunt necesare masuri de prevenire şi control riscuri majore. sunt necesare masuri de prevenire. toate activitatile ar trebui încetate 500-700 350-700 700-1000 700-1000 >1000 >1000 . control şi remediere Riscuri catastrofale. impropriu formelor de viata Risc de mediu <100 100-200 200-350 Descriere riscuri neglijabile/ nesemnificative riscuri minore.Clasificarea impactului şi riscului de mediu Impact de mediu <100 100-350 350-500 Descriere mediu neafectat de activităţile umane/calitate naturala mediu supus efectelor activităţilor umane în limite admisibile mediu suspus efectelor activităţilor umane provocand stari de disconfort mediu supus efectelor activităţilor umane provocând tulburări formelor de viată mediu grav afectat de activităţile umane mediu degradat. dar trebuie avute în vedere/monitorizate riscuri medii la un nivel acceptabil.

00 1200.00 600.00 Surface water Ground water Soil Environmental risk Air 128.00 200.63 34.00 400.00 0.Dependenţa impact – risc de mediu 1600.00 1363.84 423.68 407.47 430.00 800.00 1000.61 177.12 Environmental impact .01 1491.84 1400.

determinate în mediu la un moment dat. fără să depindă în mod expres de experienţa evaluatorului de mediu. nu este o metodă subiectivă. prevenire poluare sau închidere instalaţie. .Avantajele si dezavantajele evaluarii integrate uşor de aplicat. impactul şi riscul de mediu sunt calculate plecând de la concentraţiile poluanţilor. ceea ce face să reflecte realitatea într-un mod obiectiv. facilitează procesul decizional de monitorizare.

poate fi aplicat pentru diferite instalaţii/activităţi. elaborat în programul Excel. Metoda poate fi extinsă sau restrânsă la mai multe. respectiv mai puţine componente de mediu condiderând mai mulţi sau mai puţini indicatori de calitate pentru caracterizarea componentelor de mediu evaluate. rezultatele finale nefiind influenţate de experienţa evaluatorului.Avantajele si dezavantajele evaluarii integrate Algoritmul propus pentru calcularea impactului şi riscului de mediu. Programul este flexibil. riscul are valori care îl încadrează la riscuri medii spre majore. Metoda este ideala pentru situatii în care impactul deşi este în limite admisibile. .

184/1997 .Evaluarea riscului de mediu conform Ordinului MAPPM nr.

. Necesitatea unor informaţii suplimentare privind riscurile poluării identificate sau ale activităţilor poluante.Risc de mediu Evaluarea riscului de mediu (conform Ordinului Ministerial nr. 184/1997) face analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale unui impact de mediu. Nu toate amplasamentele afectate de un anumit poluant vor prezenta acelaşi risc sau vor necesita acelaşi nivel de remediere. poate determina autoritatea competentă de mediu să solicite realizarea evaluării riscului pentru a determina probabilitatea unei daune şi posibilii păgubiţi prin această daună. desfăşurate pe un amplasament.

mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifetări) şi calcularea riscului (incluzând cuantificarea importanţei pericolelor şi consecinţele pentru persoane şi/sau pentru mediul afectat). analizarea şi controlarea pericolelor datorate prezenţei unei substanţe periculoase dintr-o instalaţie".Evaluarea riscului definită de către Banca Mondială proces pentru identificarea. evaluarea riscului implică o estimare (incluzând identificarea pericolelor. .

prin identificarea: Agenţilor poluanţi sau a pericolelor cele mai importante. Resurselor şi receptorilor expuşi riscului. .Evaluarea riscului are scopul de a controla riscurile provenite de la un amplasament. Măsurilor generale necesare pentru a reduce gradul de risc la un "nivel acceptabil". Mecanismelor prin care se realizează riscul. Riscurilor importante care apar pe amplasament.

cu praguri limită stabilite la nivel internaţional pentru a determina expunerea în siguranţă la diferite substanţei chimice pe anumite perioade de timp. pentru diferiţi parametri.Evaluări ale sănătăţii Au în vedere protecţia şi igiena muncii. Standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au fost dezvoltate pentru nivelurile concentraţiilor acceptate ale poluanţilor în atmosferă şi pentru limite orientative pentru sănătatea umană (şi recent pentru sănătatea mediului). .

Evaluarea ecologică a riscului a dezvoltat metodologii ecotoxicologice pentru compararea riscurilor de mediu sau umane dintr-un eveniment care are loc. în scopul evaluării securităţii unei emisii propuse. cu un număr de sisteme de punctaj pentru clasificarea amplasamentelor. folosind diferite instrumente sofisticate. .Evaluări ecologice Compară concentraţiile preconizate ale poluanţilor în mediu cu pragurile toxice estimate.

Evaluarea calitativă a riscului. nivelul lor de toxicitate şi efectele particulare ale acestora. sau prin migrare prin sol. care pot include fiinţe umane. animale. Acestea sunt numite în termeni legali obiective protejate. conform Ord. resurse de apă şi clădiri (sau fundaţiile si folosinţele acestora). fie prin ingerare directă sau contact direct cu pielea. . 184/1997 Pericol/sursă – se referă la poluanţii specifici care sunt identificaţi sau presupuşi a exista pe un amplasament. Calea de acţionare – reprezintă calea pe care substanţele toxice ajung la punctul la care au efecte dăunătoare. aer sau apă. Ţinta/Receptor – reprezintă obiectivele asupra cărora acţioneaza efectele dăunatoare ale anumitor substanţe toxice de pe amplasament. plante.

Evaluarea cantitativă a riscului cuprinde cinci etape: descrierea intenţiei. estimarea mărimii consecinţelor. identificarea pericolului. estimarea probabilităţilor consecinţelor . identificarea consecinţelor.

. riscul este probabiltatea apariţiei unui efect negativ într-o perioada de timp specifică: Risc = Pericol x Expunere Evaluarea riscului implică identificarea pericolului şi a consecinţelor care pot să apară ca urmare a producerii evenimentelor considerate surse de risc. În funcţie de importanţa consecinţelor se decide dacă sunt sau nu necesare lucrari de remediere.Conform Ordinului 184/1997.

În funcţie de importanţa consecinţelor se decide dacă sunt sau nu necesare lucrari de remediere. . cuantificarea riscului se bazează pe un sistem simplu de clasificare. atribuindu-se un punctaj aleatoriu. Conform Ordinului 184/1997.Evaluarea riscului de mediu. conform Ordinului 184/1997 Evaluarea riscului implică identificarea pericolului şi a consecinţelor care pot să apară ca urmare a producerii evenimentelor considerate surse de risc. unde probabilitatea şi gravitatea unui eveniment sunt considerate descrescător.

Aceasta permite efectuarea unor comparaţii între diferite riscuri. cu atât mai mare va fi prioritatea care va trebui acordată în controlarea riscului. . de exemplu 3 (mare) x 2 (medie) = 6. Cu cât rezultatul este mai mare. pentru a obţine o cifra comparativă.R=PxG Model simplificat Probabilitatea 3 = mare 2 = medie 1 = mică Gravitatea 3 = majoră 2 = medie 1 = usoară Riscul se poate calcula prin înmulţirea celor doi factori (probabilitate. gravitate).

manipulări Proc. subsol Aer apa Atingere sursă Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Importanta riscului medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie medie mica medie medie medie medie medie Necesitate lucrari remediere Da Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da . fermentaţie Proc.extrct Deşeuri. fermentaţie Proc. fermentaţie Proc. levigat.exemplu Agent poluant Pulberi SO2 CO NO2 COVNM Hidrocarb petroliere/ subst.Matrice pentru evaluarea calitativa a riscului de mediu . ape uzate Pericol toxic toxic fitotoxic fitotoxic fitotoxic fitotoxic toxic Sursa Depozit deşeuri. fermentaţie rezervoare CLU platforme Cale Emisii inhalare Degajari inhalare Degajari inhalare Degajari inhalare Degajari inhalare Deversari Scurgeri Scurgeri Infiltraţii Tinta Aer om Aer om Aer om Aer om Aer om Apa om sol Sol.

exemplu .Diagrama arbore .

Facilitarea dialogului constructiv între reprezentanţii societăţii preocupaţi de calitatea mediului. proiectarea sau reproiectarea produselor sau a proceselor). identificarea fazelor ciclului de viaţă cu consecinţe majore asupra mediului şi selectarea indicatorilor relevanţi pentru mediu inclusiv a tehnicilor de cuantificare a acestor indicatori. schema de ecoetichetare sau declaraţia de mediu a produselor).Evaluarea ciclului de viata (ECV) Obiective Înţelegerea interdependenţei dintre activităţile umane şi consecinţele lor asupra mediului. Promovarea produselor (proceselor) pe piaţă-marketing (exemplu revendicări referitoare la mediu. Realizarea unui tablou cât mai complet al interacţiunilor dintre desfăşurarea unei activităţi şi mediu. Furnizarea de informaţii factorilor de decizie care să conducă la identificarea şanselor de îmbunătăţire a calităţii mediului în industrie (de exemplu pentru planificarea strategică. stabilirea priorităţilor. .

. ECV trebuie să cuantifice pe cât posibil intervenţiile asupra mediului. ECV trebuie să cuprindă întregul ciclu al produsului.Evaluarea ciclului de viata (ECV) – Principiile generale ECV trebuie dezvoltată pentru a fi utilizată la compararea produselor. ECV trebuie să abordeze toate formele relevante ale intervenţiilor umane asupra mediului.

.Evaluarea Impactului Ciclului De Viaţă a) b) c) d) normarea. aprecierea şi tehnicile de analiză a calităţii datelor. gruparea. Normarea şi aprecierea (ponderarea) presupun transformarea rezultatelor indicatorilor în timp ce tehnicile de analiză a calităţii datelor ca: analiza de senzitivitate şi analiza de incertitudine analizează direct rezultatele indicatorilor.

2001). iar evaluarea ciclului de viata (ECV) este o tehnica pentru evaluarea aspectelor de mediu si impacturilor potentiale asociate sistemelor de produse si servicii. pentru a determina daca performanta de mediu a organizatiei satisface criteriile stabilite de managementul organizatiei (SR EN ISO 14031. EPE si auditurile de mediu ajuta managementul unei organizatii sa evaluaeze starea performantei sale de mediu si sa identifice zonele de imbunatatire. EPE pune accent pe descrierea performantei de mediu a unei organziatii. .EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU EPE este un proces si un instrument de management intern destinat sa furnizeze managementului informatii sigure si verificabile in mod continuu.

Modelul procesului EPE .

. informatii privind eforturile managementului de a influenta performanta de mediu a organizatiei. Indicatorul de performanta operational reprezinta un indicator al performantei de mediu care ofera informatii privind performanta de mediu a activitatilor organizatiei.Indicator al performantei de mediu Furnizeaza informatii despre performanta de mediu a organizatiei.

care pot ajuta o organizatie sa inteleaga mai bine impactul actual sau potential al aspectelor sale de mediu si sa sprijine planificarea si implementarea procesului de evaluare a performantei de mediu .Indicatori pentru EPE MPI EPI OPI furnizeaza informatii despre eforturile managementului de a influenta performanta de mediu a activitatilor organizatiei. furnizeaza informatii despre performanta de mediu a activitatilor organizatiei ECI furnizeaza informatii despre starea mediului.

Creasca eficienta si eficacitatea organziatiei. Identifice oportunitati pentru un management bun al aspectelor sale de mediu (ex. . Identifice oportunitatile strategice. Identifice aspectele de mediu semnificative. Prevenirea poluarii) Identifice tendintele performantei de mediu.Avantajele evaluarii performantei de mediu Informatiile furnizate in cadrul procesului de evaluare a performantei de mediu pot ajuta organziatia sa: Determine toate actiunile necesare pentru realizarea criteriilor sale de performanta de mediu.

reprezentantul evaluatului si evaluatorul. Determinarea consecintelor activitatii. iar acest tip de evaluare nu este supusa niciunui proces de auditare sau certificare. . conform ISO 14014:2005 este optionala. EMAO implica trei categorii de actori principali: clientul. de identificare a problemelor de mediu si de determinare a consecintelor activitatii asupra amplasamentului si organizatiei.Evaluarea de mediu a amplasamentelor si organizatiilor reprezinta un proces de identificare a concordantei cu obiectivele de mediu. ca rezultat al activitatilor trecute. se realizeaza conform ISO 14015:2005. prezente si viitoare.

Procesul EMAO .

Evaluarea propriu zisa .

domeniul si criteriile de evaluare (inclusiv identificarea si stabilirea prioritatii zonelor evaluate). . Obtinerea acrodului clientului pentru echipa de evaluare. Identificarea si evaluarea problemelor de mediu. daca este cazul. Convenirea impreuna cu clientul a metodei si a formatului pentur raportare. Pregatirea planului de evaluare si obtinerea acordului clientului si daca este cazul si cel al reprezentatnului evaluatului. Stabilirea consecintelor asupra activitatii. Colectarea si validarea informatiilor in concordanta cu planul de evaluare.Responsabilitatile evaluatorului Asistarea clientului atunci cand este cazul pentru a stabili obiectivele. Obtinerea informatiilor initiale. Crearea si mentinerea documentelor de lucru sunt liste de verificarea si protocoale. Pregatirea si furnizarea raportului catre client. Asigurarea ca sunt disponibile abilitatile necesare pentru a indeplini obiectivele evaluarii si daca este cazul alcatuirea echipei de evaluare. Desemnarea membrilor echipei pentru efectuarea unor parti componente ale evaluarii.

.

exemplu. EIM Metode pentru cuantificarea impactului si riscului de mediu: Ipg.SAB. indicatori. evaluarea riscului de mediu conform Ordin 184/1997 ECV: evaluarea impactului ciclului de viata (etape) EPE: model. etape. MERI. avantaje EMAO: definitie.De retinut… Conceptul de dezvoltare durabila Evaluarile de mediu pentru dezvoltare durabila: SEA. responsabili/actori. metoda integrata . Matricea lui Leopold. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->