TELEFON ………

Nr. Inregistrare:
Ziua ….. Luna ….. Anul ……
DECLARATIE
Pentru completarea registrului agricol

Subsemnatul…………………………. domiciliat in…………………Str.……………………..., nr. …….., bl. ……, sc. ……,
et. ……, ap. ……, jud. ……………., titular al (adresa, teren, imobil) ……………………………………………………………..depun
prezenta declaratie, pe propria mea raspundere, in vederea completarii registrului agricol, act oficial de baza conform H.G.
1632/2009:
Cap.1. Componenta gospodariei:
Numele si prenumele
Data
Cod numeric personal
Sex
Grad de rudenie
Mentiuni
membrilor gospodariei
nasterii

Cap.2. Terenuri in proprietate: Se vor evidentia terenurile aflate in proprietate, pe total suprafata, in localitate, alte localitati,
diferentiat pe categorii de folosinta, inclusive curti, cladiri.
Categoria de teren
Total suprafata
Selimbar - suprafata/sat
Alte localitati – suprafata/loc.
ARABIL
PASUNI
FANETE
LIVEZI SI POMI
GRADINI FAMILIALE
VII, PEPINIERE VITICOLE SI
HAMEISTI
FOND FORESTIER
DRUMURI SI CAI FERATE
CURTE. CLADIRI
APE SI BALTI
TERENURI NEPRODUCTIVE
DEGRADATE
Cap.3. Modul de utilizare a suprafetei agricole situate in Selimbar
Suprafata agricola in proprietate (tarla/parcela/top/cf,etc.) – total (cap. 2.) ……………………….
Suprafata agricola primita:
dată:
- in arenda………. - in concesiune……….. ……..
- in arenda………..… - in concesiune………………
- in parte………… - cu titlu gratuit………………
- in parte…………….. - cu titlu gratuit…………….
- in asociere……… - sub alte forme………………..
- in asociere…………. - sub alte forme …………….
Cap.4. Suprafata arabila cultivate pe raza localitatii Selimbar:
Se va specifica si denumirea tarla, parcela, nr. top. s.a.
- se va arata cultura si suprafata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
................................................................ .....................................
.....................................................................................................
Cap.5. Pomi fructiferi pe raza localitatii Selimbar: - pomi pe rod, specia, bucati
- .....................................................................................................
......................................................... ............................................
Cap.6. Suprafete amenajate pentru irigatii in localitate si alte localitati, pe categorii de folosinta si culturi, suprafata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cap.7. Animale domestice. Situatia la inceputul semestrului: - pe specii, varsta, etc.
................................................................................................ ............
............................................................................................................
Cap.8. Evolutia efectivelor de animale in cursul anului: - specie obisnuita, cumparari, alte intrari, vanzari, taieri, animale moarte,
alte iesiri: ……………………………………………………………………………………………... …………………………………..
………………………………………………………………………………………………........................................... ………………..
Cap.9. Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport existente la inceputul anului: (pentru tractoare se indica CP)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

... Patule……………………………………. piatra sau inlocuitori..=Beton armat sau prefabricate din beton... 7..). hambare pentru cereal………… b) Suprafata construita……………...=Lemn(barne.11.. Data……………. Semnatura …………………. 11. 10.....chirpici. 9..=Alte materiale. 12.=Paianta. *) Cod material constructie: 1. 19. 6. 15.... Anul darii in folosinta……………. Magazii. Cod material contr………………. Denumire parcela intravilan ha ari Localizare parcela extravilan ha ari Nr. 8. Remize.F.... Constructii existente pe raza localitatii-denumirea constructiei: Case de locuit: a) Suprafata construita……………… Grajduri…………………………………. 17.. 3. 2. 3... contracte s../B.. amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii (kg/ha): …………………….. cadastral C.... Sura..I.a. Nr. NOTA: Se vor anexa prezentei copi xerox dupa actele de stare civila (certificate/C. top. 16. Garaje…………………………………….2. 4. 5. Identificarea pe parcele a terenurilor in proprietate: Suprafata Nr.. . 13. Crt.……………………………………………………………………………………………………………………… Cap.. 20. 18. soproane……………………….I. Aplicarea ingrasamintelor...10.=Caramida. 4. 14.) si actele de proprietate (extrase CF..Cap.bile etc).. Categoria de folosinta Mentiuni 1.. fanar……………………………….. Cod material contr………………. Anul darii in folosinta……………... 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful