SULIT 1249/1 Sejarah Kertas 1 September. 2009 1 jam No.

Kad Pengenalan Angka Giliran

1249/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009.
SEJARAH Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan AM : 1. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C , dan D. 2. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. 3. Jawab semua soalan.

Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak

@PKPSM Pahang

SULIT 1 • • Syed Naquib al-Attas Richard Sullivan

1249/1

Apakah persamaan kedua-dua sarjana di atas berkenaan konsep tamadun? A B C D Merangkumi keadilan dan kesempurnaan Merangkumi pembangunan lahiriah Merangkumi pembangunan rohaniah Merangkumi pembangunan lahiriah dan kerohanian Pusat ibadat Zigurat Pusat perdagangan X 2 Rajah di atas menunjukkan fungsi Zigurat dalam tamadun Mesopotamia. X ialah A B C D 3 kerajaan pusat pusat bandar pusat pentadbiran pusat penyimpanan khazanah negara

Apakah prinsip utama yang menjadi teras perundangan Tamadun China pada zaman Dinasti Chin? I II III IV A B C D Hukuman berat Bersifat kolektif Sebagai pemulihan Keputusan pembesar I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2

[Lihat sebelah

SULIT Sarjana Petani Tukang Pedagang 4

1249/1

Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius. Mengapakah Confucius meletakkan golongan petani dalam status yang lebih tinggi? A B C D Golongan petani merupakan golongan yang kaya Golongan petani lebih berilmu pengetahuan Golongan petani lebih taat setia kepada raja Golongan petani merupakan tulang belakang ekonomi Funan Kerajaan Agraria Angkor

5

Perkembangan pertanian kerajaan-kerajaan tersebut dipengaruhi oleh A B C D tenaga buruh yang ramai kedudukan yang strategik sistem pengairan yang baik teknik pertanian yang moden

6

Apakah manfaat masyarakat maritim yang mempunyai kemahiran membuat perahu dan kapal layar dalam kerajaan awal di Asia Tenggara? A B C D Membentuk kerajaan berasaskan aktiviti kelautan Menggalakkan aspek penerokaan dan penjelajahan Menjadi sumber pekerjaan utama penduduk pesisir pantai Menjadi tumpuan para pedagang memperbaiki kerosakan kapal

3

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

Pada 6 Ogos tahun 610M., bersamaan 17 Ramadhan, wahyu yang pertama telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. menerusi Jibril.

7

Apakah implikasi turunnya wahyu tersebut? A B C D Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah Bermula era baru dalam sejarah tamadun masyarakat Arab Jahiliah Berlaku penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah Penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka

8

Apakah langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengurangkan tekanan dan penindasan kaum Quraisya terhadap Islam? I II III IV A B C D berhijrah ke Habsyah berhijrah ke Taif berhijrah ke Syam behijrah ke Madinah I dan II II dan III III dan IV I dan IV Tarikh 621 Masihi Peristiwa Perjanjian Aqabah Pertama

9

Apakah isi penting Perjanjian Aqabah Pertama di atas? A B C D Orang Madinah memeluk agama Islam Orang Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah Orang Madinah menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w. Orang Madinah berjanji akan beriman kepada Allah

4

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

Pembukaan semula kota Makkah 10 Apakah faktor utama yang membawa kepada kejayaan pembukaan semula kota Makkah? A B C D 11 Pengislaman Abu Suffian dan Abbas Bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w.

Bagaimanakah Saidina Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah? A B C D Melalui musyawarah atau syura Melalui cadangan satu nama sahaja Melalui pemilihan daripada beberapa calon Melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat

12

Antara berikut yang manakah merupakan punca perpecahan masyarakat Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq? I II III IV A B C D Kewujudan orang Islam yang murtad Kewujudan gerakan golongan al-Riddah Kewujudan golongan mawali Kewujudan tentera Parsi dan Rom I dan II II dan III III dan IV I dan IV

• • 13

Kerajaan Bani Abbasiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah

Apakah persamaan kedua-dua buah kerajaan dalam pengubahsuaian sistem pemerintahan berasaskan Islam di Asia Tenggara? A B C D Memperkenalkan institusi kesultanan Memperkenalkan amalan protokol Memperkenalkan Adat Perpatih Memperkenalkan Adat Temenggung

5

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

14

Islam telah mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara sejak dahulu lagi. Apakah nilai-nilai murni yang disarankan dalam bidang ekonomi? A B C D Amalan riba Berjimat cermat Mencari rezeki yang tidak halal Perbuatan mengemis

X

Mengandungi unsur keagamaan. Berkaitan dengan kepahlawanan Saidina Ali Diiringi pukulan rebana besar, rebana kecil serta gong

15

X merujuk kepada A B C D Seni dikir Puisi Ghazal Tarian Dabus Nyanyian Nazam

Seikat seperti sirih Serumpun seperti serai Sedencing seperti besi

16

Apakah nilai murni yang ditekankan melalui kata-kata perbilangan di atas? A B C D Perpaduan Kerjasama Persahabatan Bermasyarakat

6

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

17

Mengapakah masyarakat Eropah mengalami Zaman Gelap? I II III IV A B C D Kemerosotan perdagangan Kemerosotan sistem feudal Kemerosotan golongan baron Kemerosotan ilmu pengetahuan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

18

Pada tahun 1842, Akta Lombong telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja di Britain. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut? A B C D Penggunaan mesin ditegah Pengambilan buruh mahir ditingkatkan Melarang wanita bekerja di lombong arang batu Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pasaran yang kecil Ekonomi X Menggunakan teknologi mudah Modal yang kecil

19

Aktiviti ekonomi X menghasilkan pengeluaran dalam skala yang kecil. Apakah ekonomi X? A B C D perdagangan sara diri komersial dwi ekonomi

7

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

“Pada mulanya saya diambil oleh khehthau. Selepas itu saya buat perjanjian untuk bekerja dengan majikan bagi menjelaskan hutang saya.” Seorang buruh dari China 20 Merujuk kata-kata di atas, buruh tersebut datang ke Tanah Melayu melalui A B C D Sistem Kontrak Sistem Tiket Kredit Sistem Pengambilan Kakitangan Sistem Pengambilan Rumah Kongsi

• • 21

Pertugal Sepanyol

Negara-negara barat di atas melaksanakan dasar inperialismenya di Asia Tenggara pada kurun ke-16. Apakah tujuan asal dasar tersebut? A B C D Meluaskan tanah jajahan Menguasai perdagangan rempah ratus Menyebarkan agama Kristian Mentamadunkan penduduk Asia Tenggara Tahun 1932 Peristiwa Revolusi Thai

22

Apakah implikasi peristiwa di atas kepada Thailand? A B C D Menukar nama Siam kepada Thailand Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak Thailand menjadi sebuah negara berdaulat Berakhirnya penguasaan ekonomi oleh orang China

8

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

23

Mengapakah Rentap menyerang pasukan James Brooke di Nanga Skrang? A B C D Menghalau James Brooke Membunuh James Brooke Menyekat pengaruh James Brooke Menghalang kezaliman James Brooke

24

Apakah faktor luar yang mempengaruhi nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua? I II III IV A B C D Kesedaran politik di Tanah Melayu Gerakan Pan-Islamisme Sedunia Gerakan ideology komunis sedunia Pengaruh Siam yang mampu mengekalkan kedaulatannya I dan II II dan III III dan IV I dan IV

25

Mengapakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap sebagai pertubuhan politik pertama di Tanah Melayu? A B C D Diasaskan oleh tokoh politik tempatan Berjaya menganjur Kongres Melayu Pertubuhan Melayu yang bersifat kebangsaan Memulakan perjuangan kebebasan daripada penjajahan

26

Apakah ciri keistimewaan pembentukan kerajaan Islam di Madinah berbanding proses pembentukan negara bangsa di Eropah? A B C D Penyatuan melalui prinsip Islam Dijayakan oleh khalifah Hanya memberi tumpuan kepada umat Islam Menolak segala fahaman yang berunsur Barat

9

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

27

Sultan Muhammad II membentuk Sistem Jemaah Menteri untuk memperkemaskan sistem pentadbiran di Kelantan. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Sistem Jemaah Menteri? A B C D Setiap badan Jemaah Menteri diketuai oleh kerabat diraja Setiap Jemaah Menteri dianggotai oleh empat pembesar Menteri menentukan bidang kuasa Sultan Kelantan Menteri berkuasa mutlak dalam pentadbiran

28

Orang Melayu telah mengadakan rapat umum bagi menunjukkan bantahan terhadap Malayan Union kepada ahli-ahli parlimen British. Siapakah ahli parlimen British yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas? I II III IV A B C D Sir Harold Briggs L.D. Gammans David Reese Williams Sir Edward Gent I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29

Permuafakatan dan kegigihan Raja-raja Melayu berserta pembesar Melayu dalam memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu diibaratkan seperti peribahasa A B C D Bagai menatang minyak yang penuh Bagai bulan jatuh ke riba Bagai aur dengan tebing Bagai ular meyusur akar

10

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

• •

Rukun Tiga Belas Rosli Dhobi

30 Gerakan penentangan di atas telah berlaku di Sarawak namun tidak berjaya. Mengapa? A B C D Kesedaran kebangsaan di Sarawak merosot Kedudukan British di Sarawak terlalu kukuh Pemimpin Sarawak tidak bersatu Gerakan tidak mendpat sokongan penduduk tempatan

Perpaduan kaum adalah asas kemerdekaan bagi Tanah Melayu.
Dato` Onn bin Ja`afar

31

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah langkah pertama tokoh di atas ke arah kemerdekaan Tanah Melayu? A B C D Menerima ahli bukan Melayu ke dalam UMNO Memulakan rundingan dan kerjasama dengan kaum lain Mencalonkan Tunku Abdul Rahman sebagai penggantinya Membubarkan UMNO untuk menubuhkan parti pelbagai kaum Tarikh Februari 1956 Peristiwa Rombongan Kemerdekaan

32

Apakah hasil yang dibawa pulang oleh rombongan di atas dari London? A B C D Perpaduan kaum Tanah Melayu mendapat kemerdekaan Pengikhtirafan gabungan UMNO-MCA-MIC Suruhanjaya mengkaji perlembagaan baru Tanah Melayu

11

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

Sultan Brunei : Beta bersetuju dengan Gagasan Malaysia Pembesar : Tapi tuanku, ada sebuah parti yang menentang.

33.

Berdasarkan dialog di atas, siapakah pemimpin parti tersebut? A B C D A.M. Azahari Donald Stephen Datu Mustapha Temenggung Jugah

Ganyang Malaysia – 20 Januari 1963

34

Hubungan tegang antara Malaysia dan Indonesia telah tamat apabila peristiwa di atas dihentikan oleh Indonesia. Apakah yang menamatkan peristiwa di atas? A B C D Kekalahan Indonesia Kejatuhan Soekarno Campurtangan Amerika Syarikat Arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

35

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Apakah peranan perlembagaan? A B C D Menentukan kesahihan undang-undang Menjamin kestabilan sesebuah negara Membuat pembahagian kuasa Melindungi kepentingan rakyat

12

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

36

Antara berikut, yang manakah menerangkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? I II III IV A B C D Melantik wakil rakyat Melantik Perdana Menteri Mengisytiharkan undang-undang darurat Menggubal dasar-dasar kerajaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Rukun Negara - Diisytihar pada 31 Ogos 1970

37

Berdasarkan pernyataan di atas, Rukun Negara merupakan ideologi negara untuk A B C D dijadikan panduan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat dihayati dan dijadikan amalan dalam kehidupan harian dibanggai kerana merupakan identiti bangsa yang merdeka diyakini sebagai cara hidup ke arah kesejahteraan rakyat

Cabaran kelima Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal, dan bertoleransi. 38 Apakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? I II III IV A B C D Tidak bertindak melulu Sedia menerima perubahan Sentiasa bersifat terbuka Bangga dengan apa yang dicapai I dan II II dan III III dan IV I dan IV

13

[Lihat sebelah

SULIT

1249/1

39

Apakah matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)? A B C D Mengekalkan keamanan dunia Membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota Mengeratkan hubungan sesama negara Islam Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota

40

Selain memberi sumbangan dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), Malaysia turut mendapat bantuandaripada pertubuhan ini. Antara berikut, manakah hasil bantuan daripada OIC? I II III IV A B C D Bank Islam Pusat Islam Lembaga Tabung Haji Universiti Islam Antarabangsa Malaysia I dan II II dan III III dan IV I dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

14

[Lihat sebelah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful