Suy Niệm Trong Ngày Sống *082

Chủ đề suy niệm: Người đi tìm hòa bình đạt được gì?
Thật phúc cho những ai mưu cầu hoà bình vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa (Mt 5:9)

Người đi tìm hoà bình đạt được gì?
Người mưu cẩu hòa bình phải là người như thế nào ? Chính là người yêu mến hòa bình, sống thuận hòa thực sự với bản thân, với mọi người, đồng thời biến mình trở thành d ụng cụ khiêm cung cho việc xây dựng hòa bình, và hoạt động cho hoà bình . Eleanor Roosevelt khẳng định : “Chỉ nói về hòa bình mà thôi thì chưa đủ, bạn phải tin vào hoà bình . Hơn nữa, chỉ nói và tin vào hoà bình thôi thì cũng vẫn chưa đủ , mà bạn phải tích cực hoạt động xây dựng cho hòa bình.” Như vậy hoà bình phải phát xuất trước hết ở ngay chính chúng ta, như Ralph Waldo Emerson nói: “Ngoài bản thân bạn ra không ai có thể mang lại hoà bình cho bạn đâu .” Mẹ Têrêsa thành Calcuta gợi ý : “Hoà bình nên bắt đầu bằng nụ cười của các bạn .” Một điểm quan trọng mà tác nhân hoà bì nh phải có là cần dứt khoát với tư tưởng tiêu cực chủ trương sai lầm rằng bạo lực và chiến tranh là yếu tố cần thiết để duy trì và bảo vệ hoà bình . Chính Ralph Waldo Emerson nêu ra một tư tưởng tích cực hơn : “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là biến đổi ý thức của mình để bạo lực không còn là một lựa chọn trong cuộc sống cá nhân, để hiểu rằng một thế giới hòa bình chỉ có thể có được nếu chúng ta coi mỗi cá nhân của nhau đều là người của hòa bình.” Lyndon B. Johnson cũng khuyên nên tiến hành chậm thì mới bảo đảm: “Hòa bình thường là một cuộc hành trình dài tới hàng ngàn dặm trường , thế nhưng cần phải tiến tới từng bước một .” Martin Luther là nhân vật cổ súy cho hoà bình cũng đồng ý với quan niệm này : “Không ai có thể th ể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Hòa bình chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau.” Con người phải dấ n thân trở thành dụng cụ kiến tạo hòa bình, đó là tài sản quý báu . Carlos Santana nhận định tài sản trân quý này như sau : “Vật sở hữu trân qúy nhất tr ên đời mà các bạn nên chiếm lấy đó là một tâm hồn cởi mở , và khí giới mãnh lực nhất mà các bạn nên có trên đời chính là trở thành khí cụ hoà bình.” Hòa bình thực sự đến hay chưa ? Mẹ Têrêsa thành Calcuta trả lời : “Nếu như chúng ta chưa có hòa bình, lý do là vì chúng ta chưa hiểu được rằng chúng ta đang tùy thuộc vào nhau và cần đến nhau .” Nelson Mandela bảo chúng ta nên thươ ng thảo với cả người đố i nghich: “Nếu như các bạn muốn có h òa bình với kẻ thù mình , thì phải làm việc chung với họ , và rồi họ sẽ trở thành những người bạn đồng nghiệp với chúng ta .” Nếu chúng ta gây trở ngại cản trở cho các bước tiến h òa bình thì hệ quả tai hại sớm mu ộn gì cũng sẽ xẩy đến , như cố Tổng Thố ng Hoa Kỳ John F. Kennedy nhận định như sau : “Những ai xúc tiến cản trở cho cách mạng hòa bình không đạt được thành công , sẽ chính là những người thúc đẩ y cho chiến tranh vào tình thế không thể tránh khỏi mà phải xẩy ra.” Chỉ ai mưu cầu và tích cực xây dựng h òa bình thì mới là người xứng đáng được gọi là con cái Thiên Chúa, bởi vì Ngài luôn ban ơn hòa bình cho những ai có lòng thiện tâm mưu cầu h òa bình dưới thế trần. (x Mt 5:9).

Tư tưởng suy niệm thêm :
*Các bạn có thể cho rằng tôi là người nằm mơ giữa ban khi tôi mường tượng ra cảnh mọi người đang sống trong hoà bình với nhau . Thế nhưng không phải chỉ có mình tôi đâu . Tôi hy vọng sớm muộn gì các bạn cũng sẽ đứng về phía chú ng tôi, và thế là cả thế giới sẽ thuận hoà hiệp nhất với nhau là một* - John Lennon

Lời cầu nguyện trong ngày:
Lậy Chúa , chúng con bao lần cầu nguyện xin Chúa cho chúng con được trở thành dụng cụ bình an của Chúa , để chúng con đem thương yêu vào nơi oán thù , đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem an hoà vào nơi tranh chấp , đem chân lý vào chốn lỗi lầm ... nhưng thực sự chúng con chưa sống thuận hòa với anh chị em chúng con , chưa tích cực hoạt động cho hoà bình . Chúng con vẫn còn xa cách với những điều chúng con nguyện xin . Từ hôm nay xin Chúa ban ơn cho con biết cởi mở tâm hồn, hiến bản thân trở thành khí cụ bình an của Chúa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful