PREGĂTIREA STABULAŢIEI OVINELOR ŞI CAPRINELOR Chiar dacă în prezent sectorul ovin este în declin numeric şi productiv, datorită în special

preţului redus al lânii, nu putem ignora însemnătatea acestei specii, ştiut fiind că rasele de ovine nu se cresc numai pentru producţia de lână, ci şi pentru cea de carne, lapte şi pielicele. De aceea se impune luarea unor măsuri tehnico-organizatorice “de sezon privind crearea condiţiilor corespunzătoare pentru sta!ulaţie. Măsuri profilac ic! "e impun măsuri stricte de igienizare prin curăţirea şi dezinfecţia adăpostului şi a padocurilor, precum şi controlul individual parazitologic înainte de intrarea în sta!ulaţie a ovinelor şi caprinelor în scopul semnalării de timpuriu a eventualelor infestaţii# e$aminarea pentru pododermatită %şchiopul oilor&, sca!ie, vaccinări contra antra$ului, concomitent impunându-se şi deratizarea adăpostului. Măsuri "! asi#urar! a fura$ării Desigur că până în luna decem!rie, ovinele pot fi păşunate în aer li!er, pe porum!işti, grădini dezafectate de zarzavaturi, lucerniere, pe fâneţe etc. necesarul zilnic de masă verde fiind de '-( )g pe cap, în funcţie de rasa şi categoria de vârstă, iar în funcţie de potenţialul de producţie al păşunilor şi de starea de întreţinere a animalelor raţia zilnică se recomandă a fi suplimentată cu *+,--,, g.cap amestec de concentrate, cantitate care se menţine şi în faza de gestaţie şi mai ales în a doua parte a acesteia, când fătul înregistrează /,0 din greutatea sa corporală la naştere, cu cât această cantitate este mai mare cu atât ritmul de creştere al fătului este mai intens, şi de asemenea după fătare până la înţărcare acumulările de masă corporală sunt mai mari, iar pierderile prin mortalitate sunt mai reduse sau a!sente. % 1regătirea !azei fura2ere pentru sta!ulaţie tre!uie să înceapă încă din lunile iulieaugust, prin stocarea de fânuri naturale sau cultivate, de grosiere, silozuri şi concentrate, în funcţie de necesarul pentru cele 3+, de zile. 4n acest caz, raţia pentru ovinele adulte include 3 )g fân de !ună calitate, 3,+ )g grosiere %vre2i, ciocălăi paie, capitule de floarea soarelui tocate, etc.&, * )g siloz şi *,,-*+, g concentrate, ştiut fiind că hrănirea stimulativă în faza a doua de gestaţie aduce şi un plus de /-3, l lapte în prima lună de lactaţie a oilor, laptele constituind alimentul de !ază al mielului. Cu *, de zile înainte de fătare, se scot din raţie nutreţurile însilozate, reluându-se administrarea lor progresiv, după fătare. 1e parcursul perioadei de gestaţie nu se vor administra fura2e alterate, îngheţate, mucegăite, şi nici cele din livezile tratate cu pesticide deoarece acestea pot produce atât into$icaţii cât şi avorturi imediate, în masă. 5rosierele pot fi valorificate mai !ine dacă înainte de administrare au fost tocate şi saramurate %3 )g de sare sau melasă dizolvată în *+ l apă pentru 3,, )g de vre2i sau

coceni de porum! tocate la dimensiuni de *-- cm& la care se mai pot adăuga şi --+ )g tărâţe sau uruială de porum!. De asemenea se poate produce şi administra aşa numitul “amestec unic tocat alcătuit din -, 0 fânuri, -, 0 grosiere, *+ 0 suculente %siloz, masă verde, rădăcinoase& şi cca *+ 0 concentrate reprezentate îndeose!i de ştiuleţi de porum!, totul tocat şi administrat la discreţie. 6vanta2ul fura2ării cu un astfel de amestec este acela că se reduce risipa de fura2e, se îm!unătăţeşte gustul şi digesti!ilitatea lor, creşte sporul în greutate şi se reduce consumul de unităţi nutritive pe un )g de spor. Măsuri "! pr!#ă ir! a a"ăpos urilor 6cestea constau în curăţirea, dezinfecţia, repararea acoperişului, grătarelor, 2ghea!urilor, a !o$elor de fătare %,,/-3 mp.cap&, a compartimentului de creştere separată a mieilor %,,* mp.cap& etc. "aivanele tre!uie să asigure un microclimat corespunzător reprezentat de cca ',7, 0 umiditate relativă, /-3*gr C temperatură pentru animalele adulte şi 38-3+ gr C în compartimentul de fătare, care reprezintă 3.- din suprafaţa adăpostului prevăzut cu tavan şi un coeficient de iluminare de 3.3* %3 mp&.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful