Tematică pentru REFERAT la disciplina PMPE (Notă : 4 absenţe de la SEMINAR înseamnă 4 REFERATE de 3 – 5 pagini).

8.1 Curs I.

Introducere în managementul de proiect -2 ore I.1.Proiectul-definire și caracteristici I.2. Programul -conceptualizare și diferențiere I.3. Managementul de proiect –repere generale II. Elemente cheie în managementul proiectelor educaționale-2 ore II.1. Dimensiuni și domenii ale managementului proiectelor educaționale II.2. Managementul schimbării și instituțiile de învățământ II.3. Managementul calității și instituțiile de învățământ III. Managementul sau ciclul de viață al unui proiect educațional-8 ore III.1. Faza pregătitoare III.2. Faza de concepere și scriere a proiectului III.3 Faza de depunere a proiectului III.4. Faza de lansare și execuție a proiectului III.5. Faza de încheiere și evaluare a proiectului IV. Echipa de proiect -4 ore III.1. Cultura organizaţională – personalitatea organizaţiei școlare III.2. Echipa de proiect –elemente specifice programelor educaționale III.3. Managerul proiectului– liantul echipei de proiect Finanțatori ai programelor și proiectelor educaționale-4 ore V.1. Cum identificăm finanțatorul potrivit V.2. Linii de finanțare naționale și europene V.3. Ghidul finanțatorului Probleme actuale ale managementului programelor și proiectelor educaționale- 2 ore VI.1. Abordarea diferențelor culturale VI.2. Mituri în managementul proiectelor educaționale VI.3. Loby-ul și realitatea programelor și proiectelor educaționale Principii fundamentale în managementul programelor și proiectelor educaționale-2 ore VII.1. Principiul strategiei VII.2. Principiul eficienței VII.3. Principiul angajamentului VII.4. Principiul succesului predefinit VII.5. Principiul controlului VII.6. Principiulcanalului unic de comunicare VII.7. Principiulmediului de lucru stimulativ Greșeli frecvente și managementul riscului în proiectele educaționale – 2 ore VIII.1. Ce este riscul și cum îl depășim într-un proiect educațional? VIII.2 Greșeli în managementul proiectelor educaționale VIII.3. Listă de verificare a eficienței proiectului educațional Managementul programelor și proiectelor educaționale-între necesitate și realitate -2 ore IX.1.Proiectul educațional-un mod nou de a optimiza IX.2 Eforturi și necesități de profesionalizare a cadrelor didactice în managementul proiectelor educaționale în România IX.3.Școala modernă și centrarea pe dezvoltarea unor programe educaționale de viitor

Metode de predare Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea.

Observaţii

Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea.

V.

VI.

VII.

VIII.

Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea. Prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea, observația.

IX.

Ortfried (1997). Organizațiile și cultura organizării. 1994. Schäffter. 2001. 2001. OPRAN Constantin . Bucureşti.. Timişoara. Guide to the Project Management Body of Knowledge. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe princuipii.. Manual de Managementul Proiectelor. The Risk Management Process:.M. Managementul proiectelor . 2000. (1993). Bucureşti.. USA.  Vlăsceanu. Publications Ltd. Editura Alfa.  *** 2001.  TURNER J. Graw-Hill. (Hg. MERRILL R. Felicitas von. București. PMBOKGuide. The Handbook of Project -Based management. M. BRIAN D. Ion Năftănăilă. John Willey & Sons Inc. M.. CRANE David B. București. International Management.. Editura Polirom. Guvernul Romăniei. New York. 2000.Roger.Managementul ptoiectelor. Departamentul pentru Integrare Europeană. . Rebecca. Rodney. . Luthans. Improwing the processes for achieving strategic objectives. Bucureşti. Getting your new job done. Bibliografie:  COVEY R. AFITEP. Bucureşti. BECK Robert Jr. Stephen.  Vlăsceanu. Psihosociologia organizațiilor și conducerii. Pennsylvania.USA. Frankfurt/M. 2001.  Cole G. Effective Project Management. F.  DENNIS Look .  COVRIG Mircea . New York. Second Edition. Bucureşti. R. MERRILL A.  *** 1998. 1997. Dicţionar de managementul proiectelor. USA. (2001). suport de curs in folio.  Vlăsceanu. Editura Paideia.)Organisationsentwicklung in Weiterbildungseinrichtungen.Tematică pentru REFERAT la disciplina PMPE (Notă : 4 absenţe de la SEMINAR înseamnă 4 REFERATE de 3 – 5 pagini)..  Küchler. (1997). traducere din limba franceză.  SZUDER Andrei. Romania. IT Manager's Handbook.. Asociaţia Franceză de Managementul Proiectelor. Iași. Romania. 2000.  WYSOCKI Robert K. 2001. Managementul educaţiei continue. London. Trei. Business Strategy and Tactics.A. K. (2003).  Meisel. John Wiley &Sons. Mc.. Management de proiect. New York. Publishers Project Management Institute.. Management – Theory and Practice. Criitopher .  HOLTSNIDER Bill. 1990  Hodgetts.. Romania.P. Ed. Editura Pritech 2000. D. Jaffed. 2001. Editura Codecs. Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic -POLITEHNICA. New York. Editura BREN. Mc Graw Hill. Organizații și comportament organizațional. Bucureşti. Inc. Editura Tehnică. John Wiley &Sons.  *** 2000.  CULP L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful