Roger Vleugels

Investigative journalism
Courses, lectures & on spot support

Address, bank, etc.
Korfoedreef 213 3562 SL Utrecht The Netherlands Telephone: +31 30 261 6351 Mobile phone: +31 6 2152 5790 Email: roger.vleugels@planet.nl Chamber of Commerce: 30153114 BTW/VAT nr 1778.51.569.B01 Bank account - INGBank: IBAN: NL79 INGB 0003432010 BIC: INGBNL2A

Freedom of information
Courses, lectures & consultancy Litigation

Intelligence
Forensic intelligence analyst & researcher

The Fringe journals
Editor/publisher of Fringe Intelligence & Fringe Spitting - free email journals on intelligence and freedom of information

De Wob in de steigers
Actualiteitencollege over de aanvallen op de Wob en over de nieuwe Wob Inschrijven mogelijk tot 15 februari - Wees er snel bij - Vol is vol

In een college van één dagdeel komt, ondersteund door een syllabus, onderstaande aan bod. De Wob onder vuur Een tsunami aan Wob-verzoeken zou er zijn. Feit is dat er in Nederland per hoofd van de bevolking 5-10x minder Wob-verzoeken zijn dan in vergelijkbare landen. Er zou massaal misbruik gemaakt worden van de Wob. Nog even afgezien van het feit dat de term misbruik niet gedefinieerd is, gaat het, buiten de politie en gemeenten, om één tot enkele zaken per jaar per orgaan. Gemakshalve zwijgen overheidsbronnen over het misbruik van de Wob door de overheid zelf; over het om opportunistische redenen vertragen, of soms versnellen, van aanvragen; over het feit dat in meer dan 50% van alle zaken de wettelijke maximumtermijn voor beslissen overtreden wordt; over onrechtmatig gebruik van weigergronden en zo meer. De overheid overtreedt de wet bijzonder vaak, is een veelpleger. Er zou sprake zijn van enorme bewerkelijkheden bij zg. omvangrijke en bij zg. disproportionele Wob-verzoeken. Feit is dat de gemiddelde behandelduur van een Wob-verzoek 10 werkdagen is. Er is dus geen enkele reden om in meer dan 50% van alle zaken de wettelijke maximumtermijn voor beslissen, 56 dagen, niet te halen. En waarom is een Wob-procedure in Nederland 4x duurder dan in vergelijkbaren landen? De nieuwe Wob De nieuwe Wob. Echte vooruitgang of vooral een gemiste kans? Het college helpt om je eigen oordeel te bepalen. Nederland loopt achter op het gebied van openbaarheid. We waren een van de eerste landen met een Wob, maar hebben deze niet geactualiseerd, en hij wordt steeds repressiever toegepast. Door onder meer privatiseringen is de reikwijdte van de Wob uitgehold; actieve openbaarheid is amper ingevuld; openbaarheid vergrotende jurisprudentie is niet in de wet verwerkt; verslechteringen zijn, vooral in 2009, ingevoerd; enz. enz. De nieuwe Wob, die eind vorig jaar door GL/D66 in de Tweede Kamer is ingediend, probeert wat van die achterstand en die verslechteringen op te lossen. In het college en in de syllabus, wordt per wetsartikel bekeken wat de veranderingen zijn. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de verzoeker. Er zijn zeker verbeteringen; Nederland loopt een deel van zijn achterstand in, maar er zijn ook gemiste kansen: de reikwijdte wordt amper vergroot en internationale standaarden, bijvoorbeeld vastliggend in het Verdrag van Tromsø worden niet gehaald.

Geen toegangsvereiste Enige kennis van de Wob is handig maar niet noodzakelijk. Het college en de bijbehorende syllabus zijn zo gemaakt dat ze ook te volgen zijn voor mensen zonder Wob-ervaring. De syllabus: De Wob in de steigers Meer dan 20 pagina's analyses van de ontwikkelingen rond de Wob / losse prijs 10,00 euro / voor volgers actualiteitencollege is de syllabus bij de prijs van dat college inbegrepen / verspreiding tijdens college / los te bestellen vanaf midden februari. Prijs 60,00 euro per persoon incl btw, de syllabus De Wob in de steigers, consumpties, versnapering en na afloop borrel in journalistencafé Willem Slok. Wanneer Het college wordt tweemaal identiek aangeboden, geef bij aanmelden je voorkeur aan: - Dinsdag 18 februari 2014 van 18.30-22.00 met aansluitend borrel - Woensdag 19 februari 2014 van 13.30-17.00 met aansluitend borrel Aanmelden Om te kunnen deelnemen moet je twee dingen doen - Per mail aangeven welke van de twee data je voorkeur heeft - Het bedrag, 60,00 euro, overmaken op ING Bank t.n.v. Roger Vleugels, Utrecht IBAN: NL79 INGB 0003 4320 10 / BIC: INGBNL2A, o.v.v. je voorkeursdatum Beide moeten ontvangen zijn op uiterlijk 15 februari 2014. Uiterlijk op 15 februari 2014 ontvang je bevestiging, definitieve data en agenda. - Bij deze vorm van aanmelden gaat het om vrije intekening; het is ook mogelijk om het college in ‘in company’- vorm te bestellen, zie onderaan deze folder. Locatie College

Borrel

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht [Boven C&A] 10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal 1 minuut loopafstand van parkeergarage La Vie/Bijenkorf, Utrecht 5 minuten loopafstand van parkeergarage Paardenveld, Utrecht Café Willem Slok, Korte Koestraat, Utrecht 2 minuten loopafstand van het vergadercentrum

Leesvoer ter voorbereiding Meer over de ontwikkelingen rond de Wob en de nieuwe Wob in het Freedom of informationvakblad Fringe Spitting en in enkele Specials van dat blad. Hierin onder meer de nieuwe wettekst, onderzoeken naar misbruik; commentaren van mij hierop en onder de titel Wob War Log een nauwgezette tijdlijn van de totstandkoming van de nieuwe Wob. Nog geen abonnee? Vraag gratis informatieset aan! Mail me: Infoset Wob. Wees er snel bij! Teken snel in, want vol is vol. Met vriendelijke groet, Roger Vleugels PS - Redacties, opleidingsinstellingen, enz, kunnen dit college ook in ‘in company’-vorm bestellen. Het kost dan 40,00 euro per deelnemer met een minimum van 500,00 euro en een maximum van 800,00 euro per college. Deze prijzen zijn incl btw en per deelnemer een exemplaar van de syllabus: De Wob in de steigers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful