TEMPO

1. ---------------------------- cu care se cântă o piesă muzicală se numeşte TEMPO. Termenii de mişcare provin din limba ----------------- .

2. Explică înţelesul următorilor termeni

Allegretto = Vivace =

Moderato = Allegro =

Adagio = Andante =

3. !nstrumentul de mai "os se numeşte ---------------------------- . El măsoară ---------------- .

4 Audiază cu atenţie un #ra$ment din Dans ungar de %o&annes 'ra&ms în care se re$ăsesc mai multe mişcări . Imaginează-ţi o maşină în cursă care sc&imbă viteza după tempourile auzite şi notează pe caiet care sunt vitezele şi termenii de mişcare corespunzători. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful