NUMELE:_________________________

DATA:______03.2012
EVALUARE SUMATIVĂ
1.Recunoaște notele muzicale de mai jos scriind numele sub fiecare:

100 PUNCTE

2.Scrie pe portativul de mai jos : un LA pătrime , un SOL doime ,un DO2 notă întreagă și un DO optime :

120 PUNCTE
3.Scrie termenul de mișcare potrivit explicației : 100 PUNCTE
Mai rar =___________________
repede =____________________
potrivit=____________________
Repejor=____________________
4.Completează propozițiile: 100 PUNCTE
a)Instrumentul inventat de I.N.Malzel pentru măsurarea cu precizie a gradului de repeziciune a mișcării se
numește_______________________________.
b)În gama DO major sunt următoarele note
muzicale:_____________________________________________________________________
c)Semitonii gamei Do sunt :_______________________________ și ____________________________
d)Tonul și semitonul măsoară
_________________________________________________________________________________________________
5.Unește intervalul cu exemplul dat prin săgeți: 150 PUNCTE
INTERVALUL
Cvartă
Cvintă
Secundă
Primă
Terță

RELAȚIE (SĂGEATA)

EXEMPLU
SOL- MI
DO2- SOL
LA –SI
RE –RE
FA-DO2

6.Dă câte două exemple pentru fiecare interval indicat: 120 PUNCTE
INTERVALU
EXEMPLE
L
Cvartă
Cvintă
Secundă
mică
Primă
Terță mare
Secundă
mare

NUMELE:_________________________ DATA:______03.2012 7.Recunoaște intervalele de pe următorul portativ: : 110 PUNCTE 200 PUNCTE DIN OFICIU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful