Costin CEPIŞCĂ Ioan STANCU Valentin DOGARU

Horia ANDREI Vasile DRĂGUŞIN Laurenţiu STANCU

GHID DE ÎNDRUMARE PENTRU ELECTRICIAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de îndrumare pentru electrician / Horia Andrei, Valentin Brănescu, Cornelia Cepişcă, ... - Ploieşti : LVS Crepuscul, 2005 ISBN 973-8265-41-3 I. Andrei, Horia II. Brănescu, Valentin III. Cepişcă, Cornelia 621.3

ISBN 973-8265-41-3

© 2005 Editura LVS Crepuscul 2000, Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 5 Tel: 0244 - 511244, 595348 Fax: 0244 - 519466 e-mail: office@crepuscul.ro 130024, Târgovişte, bd. Regele Carol I nr. 44 Tel/fax: 0245 - 620612 e-mail: raid@minisat.ro

2

1. NOTIUNI TEHNICE SPECIFICE MESERIEI DE ELECTRICIAN
Autorizare Activitate de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit legitimaţie, prin care se acordă o permisiune unei persoane fizice în vederea desfăşurării unor activităţi de proiectare, executare (inclusiv conducere sau supraveghere a executării), verificare (inclusiv avizare) a proiectelor şi lucrărilor, respectiv exploatare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic Activitate de coordonare organizatorică şi tehnică, de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei Persoană fizică, având calificare profesională în profil electric, autorizată în condiţiile Regulamentului pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare, executare, verificare sau exploatare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic Ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi exploatate de aceeaşi formaţie operativă Ansamblu cuprinzând totalitatea receptoarelor electrice precum şi căile de curent de alimentare a acestora, inclusiv echipamentele aferente, care aparţin unui consumator şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare cu reţeaua distribuitorului Ansamblu al tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra sistemelor şi instalaţiilor electrice, pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale Putere activă nominală a unui receptor sau grup energetic indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este
3

Conducere a executării unei instalaţii electrice Electrician autorizat

Instalaţie electrică Instalaţie electrică de utilizare (a energiei electrice) Mentenanţă

Norme Putere instalată

Retragere a autorizării Suspendare a autorizării Supraveghere a executării unei instalaţii electrice Sistem electroenergetic Verificarea (şi avizare) proiectelor sau a lucrărilor executate

indicată de fabricant; puterea instalată totală este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice. Anularea definitivă a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimaţiei emise de către Autoritatea competentă Retragere a dreptului de practică în calitate de electrician autorizat şi a legitimaţiei corespunzătoare, de către Autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat Activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei. Ansamblu al instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează activităţile de producere, transport, conducere operativă, distribuţie şi utilizare a energiei electrice Verificare a proiectelor din punctul de vedere al conformităţii cu normele în vigoare şi cu cerinţele stabilite printr-o temă, respectiv verificare a lucrărilor executate din punctul de vedere al conformităţii cu normele în vigoare şi al respectării proiectelor; electricianul autorizat care face verificarea unui proiect sau a unei lucrări este o persoană diferită de proiectantul sau de executantul acestuia/ acesteia şi are competenţa de a da un aviz favorabil sau nu, prin proiectului sau lucrării executate, în calitatea pe care o are, eliberând în acest un buletin de verificare. unitate de masura a intensitatii curentului electric egala cu intensitatea unui curent de valoare constanta care, strabatand doua conductoare rectilinii, paralele, cu lungimea practic infinita si sectiunea neglijabila, situate in vid, la distanta de un metru unul de altul, produce o forta electrodinaminca de 2x10-7N pe lungimea de un metru. Diferenta intre valoarea masurata si valoarea prescrisa
4

Amper [A]

Abatere

care se transforma ireversibil in caldura Acumulator Element galvanic reversibil utilizat la inmagazinarea energiei electrice. unde G este conductanta.pentru o marime fizica Actionare Sistem de conversie a energiei electrice in energie electrica mecanica. infasurarilor in transformatoare si unele motoare electrice. pe care o cedeaza la arborele masinii de lucru. Se utilizeaza la confectionarea conductoarelor. 5 . care absorb energia electrica de la retea si o transforma in energie mecanica. fiind legat in serie cu sursa si receptorul. Aparatul este parcurs de curentul electric ce trebuie masurat. Ampermetru Instrument de masurare a intensitatii curentului electric. Diferenta dintre energia inmagazinata la incarcare sic ea restituita la descarcare Admitanta [Y] marime egala cu inversul impedantei [Z] a unui circuit de curent alternativ in regim sinusoidal. barelor si pieselor conductoare pentru instalatii electrice. izolate si neizolate. La incarcarea acumulatorului. Valoarea numerica a admitantei este data de: Y = G2 + B2 . in mediu umed. Se face cu motoare electrice. energia electrica de curent continuu se transforma in energie chimica. mantalelor de cabluri. motiv pentru care imbinarile conductoarelor de cupru si aluminiu se fac cu piese speciale numite cupal. formeaza elemente galvanice. iar B este susceptanta circuitului Unitatea de masura este [S] siemens. Alama aliaj de cupru cu maximum 46% zinc utilizat in electrotehnica la confectionarea pieselor conductoare Aluminiu Element chimic metalic cu utilizare in electrotehnica datorita conductivitatii electrice ridicate (60% din conductivitatea cuprului). avand sau nu control asupra unor parametric electrici sau mecanici. In contact cu cuprul. iar la descarcare aceasta este transformata din nou in energie electrica si restituita partial receptorului. Diferenta dintre energia electrica consumata si energia mecanica utila reprezinta pierderile electrice si mecanice de energie. armaturilor de condensator. etc.

Aparatele electrice se clasifica in urmatoarele categorii: a. frane lectromagnetice. . masurata in kA. relee). de comutatie a. Aparat de aparat care serveste la conectarea si deconectarea comutatie circuitelor electrice sau la comutatrea curentilor de pe un circuit pe altul (intreruptoare. si tensiunea intre conductoare > 1. feromagnetice sau electrodinamice pt curent alternativ). de actionare (cuplaje electromagnetice.e. Puterea de rupere a unui aparat de comutatie trebuie sa fie mai mare decat puterea de scurt circuit a retelei in locul de montare. monopolare sau multipolare. sau capacitatea de rupere. de amplificare si stabilizare (amplificatoare.e. ventile electromagnetice) Aparatele electrice pot fi de inalta tensiune (cu tensiunea intre faze > 1kV in c.2kV in c.Tipuri constructive: .e.ampermetru analogic (magnetoelectrice pt curent continuu. relee de protectie. Electronii emisi de catod si accelerati de campul electric. in curent continuu.e.c. Aparat dispozitiv sau ansamblu de dispozitive electrice sau electric mecanice.a. Principala caracteristica a aparatelor de comutatie care manipuleaza curenti mari este puterea de rupere. Pot fi manuale sau automate. in kVA.ampermetru digital Extinderea domeniului de masura se face cu sunturi de masura..) si de joasa tensiune. comutatoare. electromagneti. si cu transformatoare de masura in curent alternativ. contactoare. prin ciocnirea cu atomii 6 . butoane. stabilizatoare) a. de protectie (sigurante fuzibile. bobine) a. controlere. Arc electric descarcare electrica automata intre doi electrozi aflati intrun mediu puternic ionizat.e. reactoare. destinat comenzii. descarcatoare) a. cu contacte sau fara contacte (statice). protectiei. de pornire si reglare (reostate. separatoare. reglarii sau controlului automat sau neautomat al functionarii obiectelor si instalatiilor electrice sau neelectrice.

Armatura piesa sau ansamblu de piese metalice care apartin unui aparat. o piesa de innadire a cablurilor etc. de putere mica se utilizeaza la unele surse de lumina. incalzirea mediului de descarcare si ionizarea atomilor.e. Temperatura din arc atinge 5000 – 6000 K. Din acest motiv. iar curentul are valori de la zecimi de amperi la zeci de mii de amperi.a. Autotransfor un transformator la care o parte a infasurarii apartine atat -mator primarului cat si secundarului. de curent alternativ este mai usor de stins decat cel de curent continuu. un suport. armatura unui condensator este fiecare din cele doua conductoare separate prin dielectric. a. Tensiunea pe arc este de ordinul zecilor de volti. se intalneste la redresoarele cu vapori de mercur.pentru pornirea motoarelor asincrone 7 . la sudarea electrica sau la topirea metalelor. protectie sau legatura mecanica. armatura de instalatie electrica poate fi un izolator. Autotransformatorul se foloseste acolo unde nu este necesara o separare galvanica intre primar si secundar si acolo unde cele doua tensiuni sunt de acelasi ordin de marime. a. in functie de energia ce o poseda. trebuie stins cat mai repede posibil pentru micsorarea uzurii contactelor. sudarea electrica cu arc in curent continuu este de calitate superioara celei in c. Stingerea se face prin alungire (suflaj magnetic sau pneumatic) sau prin deionizarea mediului prin apropierea arcului de peretei reci (camerele de stingere). contactoare) a. care protejeaza cablul la solicitari mecanice exterioare. produc radiatii luminoase. a. armatura de electromagnet este partea mobila a circuitului magnetic.e. datorita anularii curentului la fiecare alternanta. armatura unui cablu electric este un invelis de otel sub forma de benzi sau tesatura de sarma. unei masini sau instalatii electrice cu functii de sustinere. exemple . La aparatele de comutatie (intreruptoare. tensiunea secundara fiind luata de la o priza a infasurarii primare.e.gazului. La puteri mai mari.e. o clema.

este folosit pentru imbunatatirea factorului de putere al tuburilor fluorescente si la aprinderea fara starter legatura dintre reteaua furnizorului de energie electrica si circuitul utilizatorului (in j.cabluri cu izoltaie de hartie impregnata (vechi) . izolatie din cauciuc (al doilea C). Dupa principiul constructiv. este folosit la stabilizarea descarcarii in lampile cu vapori de mercur de inalta presiune si la lampile fluorescente.cabluri cu gaz sub presiune . in functie de destinatia cablului.cabluri criorezistive . CC . 8 . la care are si rol de producere a unui impuls de tensiune pentru amorsare (bobina de soc). C – cablu de energie (primul C).Balast Bransament Cablu si sincrone. EE – dublu ecranat. pot fi: . la modificarea tensiunii in instalatii de incercari din laboratoare. se aplica invelisuri de protectie la solicitari mecanice sau la influenta unor factori externi.cabluri cu ulei sub presiune . H – hartie impregnata. E – ecranat.cablu de comanda si control. dispozitiv de limitare a curentului in circuitele cu tuburi cu decarcari in gaze sau vapori metalici. conducta electrica formata din unul sau mai multe conductoare din Cu sau Al izolate. I – manta individuala . balastul capacitiv cu bobine si condensatoare. balastul inductiv este o bobina cu circuitul magnetic din tole. Dupa utilizare cablurile pot fi de energie sau de telecomunicatii.t.cabluri cu izolatie de cauciuc sau materiale plastice .cabluri supraconductoare Simbolizarea cablurilor M – pentru receptoare mobile. acoperite de o manta etansa peste care. pentru interconectarea liniilor de transport de tensiuni diferite (ex 220kV cu 400kV).).

2Y – izolatie. b – benzi de otel. manta sau invelis exterior din PVC. numit si tunel de cabluri. As – pentru ascensoare. I – invelis protector. armatura.special.armatura din banda de otel. s . g – gaz. daca este la inceputul simbolului. 9 . p – conductor pilot (de comanda). CS – cablu de semnalizare. Y. p – sarma plata. de beton sau zidarie. M – minier. de comanda etc). este un canal vizitabil. Ab . r – sarma rotunda. daca este la sfarsitul simbolului. N – naval. z – sarma profilata. in care se aseaza cabluri electrice (de energie. U – ulei. Sud – sudare. T – impletitura.Canal de cabluri A – aluminiu. O – tub de otel. P – plumb.

2. SIMBOLURI INTALNITE IN SCHEMELE ELECTRICE 10 .

11 .

12 .

c) gradul II A. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 1 kV. pentru proiectare de instalaţii electrice. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic revizia 1. pentru proiectare de instalaţii electrice de utilizare. 2005) de aprobare a Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 1 kV. nr. 13 .Of. Procesul de autorizare a electricienilor este reglemetat de Ordinul nr. gradul II. b) gradul I B. ce are ca temei legal LEGEA nr. AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR Autorizarea electricienilor. Pentru autorizaţiile de tip A şi B se prevăd câte patru grade de competenţă: gradul I. Autorizaţiile de fiecare tip şi grad enumerat conferă următoarele competenţe: a) gradul I A. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune de cel mult 1 kV. este facuta de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.Tipuri de autorizaţii şi competenţe conferite de acestea * Electricienii autorizaţi pot avea următoarele tipuri de autorizaţii: a) autorizaţii de tip A pentru proiectare şi verificare proiecte. executa. 7/2005 (publicat in M. c) autorizaţii pentru exploatare. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice.1. gradul III şi gradul IV. 3. b) autorizaţii de tip B pentru executare şi verificare instalaţii. d) gradul II B. 152/21 feb.318 din 8 iulie 2003 energiei electrice. cu o putere instalată cel mult egală cu 10 kW şi la o tensiune de cel mult 1 kV.3. pentru executare de lucrări de instalaţii electrice de utilizare.

pentru proiectare şi verificare de proiecte de instalaţii electrice. executare şi verificare a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic se face pe bază de examen. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. g) gradul IV A. d) lista cuprinzând lucrările efectuate. în domeniul instalaţiilor electrice. semnată de ultimul angajator. Actele necesare pentru înscrierea la examenul de autorizare: a) cerere tip. pentru proiectare şi verificare de proiecte de instalaţii electrice. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV. * Electricianul autorizat care proiectează o instalaţie electrică poate să elaboreze individual un proiect sau să coordoneze elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni. atribuţiile/ funcţiile. c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă pregătirea profesională. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. 3. h) gradul IV B. f) gradul III B. pentru executare şi verificare a lucrărilor de instalaţii electrice.e) gradul III A. pentru executare şi verificare a lucrărilor de instalaţii electrice.2. acolo 14 . care nu este obligatoriu să fie autorizaţi. b) copie a actului de identitate.Condiţii de autorizare Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare. * Electricianul autorizat care execută o lucrare de instalaţie electrică poate să execute individual instalaţia sau să coordoneze şi să supravegheze executarea lucrării de către o echipă de electricieni. cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV. care nu este obligatoriu să fie autorizaţi.

menţionându-se pe spatele fotografiei numele şi prenumele titularului. electromecanică. electrotehnic sau al instalaţiilor. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice.unde este cazul. conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat. Pentru gradul I B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. respectiv să fie : a) absolvenţi de licee cu profil energetic. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea. care trebuie dovedite cu acte anexate cererii de înscriere la examenul de autorizare: Pentru gradul I A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi experienţă practică profesională. cu o practică de cel puţin 1 an în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. altele decât cele de la lit. care să ateste vechimea şi experienţa dobândite de solicitant. f) două fotografii recente. executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. d). b). acolo unde este cazul. format 3 cm x 4 cm. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. Pentru obţinerea fiecărui grad şi tip de autorizare sunt necesare condiţii specifice de studii şi experienţă profesională în domeniul instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea. e) copie sau extras din cartea de muncă sau adeverinţă eliberată de instituţiile competente. electrotehnic sau de instalaţii. instalaţii. altele decât cele de la lit. electrotehnică. g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. respectiv să fie : 15 .

cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. c). electrotehnic sau de instalaţii. altele decât cele de la lit. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă electrotehnic sau al instalaţiilor. electrotehnic sau al instalaţiilor. b). e). altele decât cele de la lit. c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. b) absolvenţi de licee cu profil energetic. d). e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea. instalaţii. b) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. instalaţii. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. 16 . cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. Pentru gradul II A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. altele decât cele de la lit. electrotehnic sau de instalaţii. electromecanică. respectiv să fie: a) absolvenţi de licee cu profil energetic. în domeniul energetic. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice. electrotehnică. f) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. d) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică.a) lucrători calificaţi în domeniul electroenergetic. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea sau executarea. executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic sau al instalaţiilor. electromecanică. altele decât cele de la lit.

cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. respectiv să fie: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în domeniul energetic. b) absolvenţi de licee cu profil energetic. d) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domenii tehnice. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii. Pentru gradul III A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. altele decât cele de la lit. instalaţii. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnic sau al instalaţiilor. c). c) tehnicieni şi maiştri cu diplomă în domeniul energetic. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. respectiv să fie: a) lucrători calificaţi în domeniul electroenergetic. electrotehnic sau al instalaţiilor. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. e) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. 17 . f) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţi tehnice. electromecanică. electrotehnică. cu o practică de cel puţin 1 an în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. altele decât cele de la lit.Pentru gradul II B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. electromecanică. electrotehnic sau de instalaţii. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. electrotehnic sau electromecanic. cu o practică de cel puţin 2 ani în proiectarea sau executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice. e).

cu o practică de cel puţin 3 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnic sau al instalaţiilor. electromecanică. b) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialităţile: energetică. Pentru gradul IV B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. cu o practică de cel puţin 3 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. electrotehnică. respectiv să fie: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică.Pentru gradul III B candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. c) ingineri şi subingineri cu diplomă în specialitatea instalaţii. 18 . electrotehnică. respectiv să fie: a) ingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. respectiv să fie: a) tehnicieni şi maiştri cu diploma în domeniul energetic. b) ingineri cu diplomă în specialităţile energetice în afara celei electroenergetice (de exemplu: termoenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. hidroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 2 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în proiectarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. etc). Pentru gradul IV A candidaţii trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii de studii şi de practică. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. electromecanică.

dobândită de către candidatul la autorizare. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile necesare. pe baza calificării profesionale şi care poate fi dovedită prin documente. în cadrul unei asociaţii private. cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specifice de studii şi de practică în domeniu. plus plata a 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare. se pot înscrie la examen pentru ambele tipuri de autorizări. în cadrul unei organizaţii publice. care a fost efectuată de către acesta.3. de executare de lucrări sau de exploatare de instalaţii electrice. Candidatul declarat admis în urma examenului susţinut primeşte calitatea de electrician autorizat. 19 . electromecanică. la acelaşi grad. se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare. cumulate. etc) electrotehnică. Prin practică de proiectare. 3. cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare. hidroenergetică. atestată prin legitimaţie eliberată de către Autoritatea competentă. ca persoană fizică cu activitate independentă. verificare a proiectelor şi lucrărilor în instalaţiile executate în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare. Trecerea la un grad de autorizare superior. executare sau exploatare. c) subingineri cu diplomă în specialitatea electroenergetică. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV. cu o practică de cel puţin 4 ani în executarea sau exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari decât 1 kV.Drepturi ale electricianului autorizat Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi de proiectare.b) ingineri cu diplomă în specialităţile energetice în afara celei electroenergetice (de exemplu: termoenergetică. sau ca salariat/ asociat al unui agent economic atestat. se înţelege activitatea: elaborare şi/ sau verificare de documentaţii de proiectare. executare.

20 . Electricianul autorizat are obligaţia de a avea un comportament corect. Electricianul autorizat are obligaţia de a realiza lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute. executată sau verificată de un electrician autorizat. în relaţia cu persoanele fizice sau cu agenţii economici cu care vine în contact în relaţia profesională.Electricianul autorizat are dreptul de a se prezenta la examen pentru mărire de grad. La solicitarea beneficiarului sau a operatorului de reţea la care urmează a se racorda o instalaţie electrică proiectată. Se interzice electricienilor autorizaţi: a) să execute lucrări în instalaţiile electrice din sistemul electroenergetic fără obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare. 3. însă numai cu condiţia de a fi autorizat pentru aceasta. Electricianul autorizat are obligaţia de a prezenta legitimaţia de autorizare beneficiarului activităţii sale întotdeauna la contractarea lucrării. are dreptul să exercite şi o activitate de exploatare a unei instalaţii electrice.4. în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură în acestea este obligat să sesizeze proiectantul. acesta are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei. respectiv pentru autorizare şi în alt tip de activitate decât aceea pe care a obţinut-o. ale legilor şi normelor tehnice în vigoare.Obligaţii ale electricianului autorizat Electricianul autorizat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile Regulamentului. Electricianul autorizat care execută instalaţii electrice are obligaţia de a respecta proiectele după care lucrează. Electricianul autorizat. etic şi profesional. pentru activităţi de proiectare sau de executare de instalaţii electrice. precum şi pe parcursul realizării lucrării dacă beneficiarul solicită acest lucru. Electricianul autorizat are obligaţia de a executa lucrări numai pe baza proiectelor întocmite sau avizate de electricieni autorizaţi.

c) să permită punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic care nu au fost recepţionate de beneficiarii acestora. Pentru înscriere la examen. termenul final de înregistrare a cererilor de înscriere la examen este cu 20 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. Bibliografia generală recomandată şi lista cuprinzând tematica pentru susţinerea examenului se afişează pe pagina de Internet a Autorităţii competente. d) să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile existente şi să le pună în funcţiune fără aprobarea operatorului de reţea la ale cărui instalaţii se racordează.Desfăşurarea examenului de autorizare a electricienilor Examenul de autorizare a electricienilor se organizează.b) să proiecteze sau să execute lucrări neconforme cu normele privind executarea instalaţiilor electrice din sistemul electroenergetic. Anunţul privind perioadele de înscriere şi de desfăşurare a examenului se afişează la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. cu subiecte care să verifice cunoştinţele candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea. 21 . fie prin poştă. în sesiune de primăvară şi respectiv de toamnă. f) să semneze documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le execută sau nu le supraveghează direct. de regulă. fie direct la sediul Autorităţii competente. cererea de înscriere. de două ori pe an. 3. solicitantul transmite către Autoritatea competentă. Serviciul de specialitate. cu 60 de zile înainte de data la care este programat examenul.5. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. însoţită de documentele precizate. e) să execute manevre sau să intervină sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea fără aprobarea acestora.

B şi A+B) se desfăşoară cu o grilă de examinare simplă. comisia elaborează. II. IV). Cu 10 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru examen. cel puţin câte 4 variante de grile complete de examinare cu câte 20 de subiecte şi câte 4 variante de probleme. pentru fiecare grad (I. pentru fiecare dintre cele 20 de subiecte existând câte un singur răspuns corect. pentru fiecare dintre cele 20 de subiecte putând să existe unul sau două răspunsuri corecte. B şi A+B) se desfăşoară cu o grilă de examinare complexă.Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la sediul Autorităţii competente. A+B) şi gradul IV (tipurile A. cu precizarea centrului la care susţin examenul. o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare. La notarea subiectelor se aplică următoarele reguli: 22 . transmiţând către ANRE o cerere. cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare subiect şi câte o problemă de rezolvat. B. se publică: a) lista candidaţilor (cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor). Societăţile comerciale care proiectează şi execută lucrări în instalaţiile electrice din sistemul electroenergetic. cu indicarea motivelor de neîndeplinire. Pentru examen. pot solicita autorizarea electricienilor angajaţi. A+B) şi gradul II (tipurile A. Subiectele de examen conţin un chestionar cu grilă de evaluare. Proba de examen de autorizare pentru gradul III (tipurile A. precum şi de câte un dosar pentru fiecare candidat. Proba de examen de autorizare pentru gradul I (tipurile A. III. b) lista solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor. fie în contul acesteia. însoţită de lista candidaţilor. pe pagina de Internet a Autorităţii competente. B.

legitimaţiile se transmit titularilor prin serviciul poştal Prioripost. Listele cu rezultatele examenului se afişează. Pentru stabilirea rezultatelor examenului se respectă următoarele criterii de promovare: a) se consideră că au promovat examenul pentru autorizare gradele I şi II. iar punctajul maxim este de 5 puncte pentru o problemă. la sediul şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente. candidaţii care au obţinut minimum 12 puncte la chestionarul grilă şi minimum 2 puncte la problemă. în termen de 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului.a) se acordă pentru subiect 1 punct. în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns. b) se acordă pentru subiect 0. în cazul în care grila de examinare este de tip complex şi subiectul are două variante corecte de răspuns. 23 . După 60 de zile calendaristice de la promovarea examenului. precum şi în fiecare centru de examinare. iar candidatul a marcat numai una dintre acestea. c) notarea soluţiilor problemelor se efectuează conform unei proceduri întocmite de comisiile de examinare.5 puncte. b) se consideră că au promovat examenul pentru autorizare gradele III şi IV candidaţii care au obţinut minimum 15 puncte la chestionarul grilă şi minimum 3 puncte la problemă. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea examenului şi la rezultatele probei scrise susţinute se înregistrează sau se transmit la sediul Autorităţii competente în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. la adresa menţionată în actul de identitate al candidatului sau la sediul societăţii comerciale care a solicitat autorizarea.

2003. Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.112.2. 5. 4.1. aprobat prin Decizia nr. publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.1.01. 318 din 2003. 1007 din 25. 673 din 27.0.Tematica pentru examenul de autorizare pentru gradele III şi IV 1. 101 din 6. 4.3.06. 51 din 7.04.2000 a Preşedintelui ANRE. 867 din 17. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic. măsurări electrice şi maşini electrice 3.01. execută.1.113.0. Cunoştinţe din normative tehnice energetice 4. Cunoaşterea reglementărilor ANRE în domeniu 2.Tematica pentru examenul de autorizare a electricienilor 4.0.06. cod ANRE 17.07. Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie.2004.4. publicată în Monitorul Oficial al României.20/06/02.2002 al Preşedintelui ANRE. aprobat prin Ordinul nr. nr.16.07. 17 din 20. cod ANRE 51. cod ANRE 2.07/04/00.1. 511 din 16.08. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobat prin HG nr.07. Tematica pentru examenul de autorizare pentru gradele I şi II 1.00. 6.2004. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează.2003. 24 .0.207.06/06/00. aprobat prin Decizia nr. 559 din. publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.07.1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu 2.2000 a Preşedintelui ANRE. 2. 7. Cunoştinţe de electrotehnică. măsurări electrice şi maşini electrice 3. nr. aprobat prin HG nr.127. Codul tehnic al reţelei electrice de transport. Lista bibliografică pentru examenul de autorizare a electricienilor 1. Codul de măsurare a energiei electrice. nr. cod ANRE 101./01/04.01. 3. Legea energiei electrice nr.2003. Cunoştinţe din normative tehnice energetice 4. Partea I. Cunoştinţe de electrotehnică.

61 din 1. 13.a. PE 107/1995. în unităţile energetice. 2 din 7. NTE 001/03/00. PE 103/1992. Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari. NOTĂ : Reglementările ANRE. Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV. 14.a.3. PE 134/1995. Normativ privind alegerea izolaţiei.5. 11. 12. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor cu tensiuni până la 1000 V c.8. 16. coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.01. Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile. 18.8 ale listei bibliografice sunt afişate pe pagina de INTERNET a ANRE.02. 9. 15 din 18. PE 120/1994.– I 7 /2002. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c. PE 102/1986 (republicat în 1993).4.c. PE 155/1992. MTCT. NTE 003/04/00. Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.6.11. aprobate prin Decizia nr. Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV. Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.2003 al Preşedintelui ANRE ( fost PE 109). care figurează la punctele 2.2000. 25 . Normativele tehnice care figurează la punctele 9 si 13 ale listei bibliografice sunt afişate pe pagina de INTERNET a ANRE.1999 a Preşedintelui ANRE. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice. nr. 15. 17. publicată în Monitorul Oficial al României Partea I. Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit. şi 1500 V c.7. 10. aprobat cu Ordinul nr. PE 101/1985 (republicat în 1993).

16.255 22 50. 346 27 04.Normativele tehnice care figurează la punctele 10. Oficiul de Documentare în Energetică ODE. 14. 15. Bd. 17. Pantelimon 266 (după Piaţa Delfinului) între orele 9 – 15. 11. Energeticienilor 8. ale listei bibliografice se pot procura de la Editura ICEMENERG. 346 47 85. Normativul care figurează la punctul 18 al listei biblografice se poate procura de la INCERC. sector 3. 12. 26 . Şos. tel. tel.

15 Operator de distributie este o persoanã juridicã. 25 rare pentru acoperirea cererii de energie în SEN.Examen autorizare electrician Intrebari Subiect Temeiul legal Legea energiei electrice nr. încheie pentru o duratã: art. art. 318/2003 creează Legea energiei electrice. 13 Retea electricã de interes public este o retea Legea energiei electrice. este format din: art.6 Avizul tehnic de racordare trebuie obtinut: Regulamentul pt. electricã sunt reglementate de ANRE si sunt: art.13 27 .3. electroenergetice izolate plãtesc pentru energia art. titularã unei licente de distributie. 36 Consumatorii captivi alimentati din sisteme Legea energiei electrice.62 (1) Furnizorul este îndreptãtit sã rezilieze Legea energiei electrice. art.9(1) Solicitantii se pot adresa operatorului la reteaua Regulamentul pt.3. art. consumatorul: art.1(1) activităţilor în sectorul: Ordine de merit este ordinea în care un produLegea energiei electrice. consumatorul care: art. în vederea racordarea utilizatorilor. Legea energiei electrice. cãtor de energie electricã este luat în consideart. contractul numai în caz de : art. electricã la care se pot racorda : art.42 (2) Sustragerea de energie electrica constituie: Legea energiei electrice. pentru cãruia doresc sã se racordeze.3. obtinerii avizului tehnic de racordare: art.3. care: art. 23 Consumator eligibil de energie electricã este Legea energiei electrice.55 Obtinerea avizului tehnic de racordare de cãtre Regulamentul pentru un utilizator: racordarea utilizatorilor.47 (3) Tarifele pentru consumatorii captivi de energie Legea energiei electrice. cadrul de reglementare pentru desfăşurarea art.42 (4) În caz de consum fraudulos de energie. Legea energiei electrice.3.40 (2) consumatã: Contractul de furnizare a energiei electrice se Legea energiei electrice. pe baza: Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene Legea energiei electrice. Pentru racordarea utilizatorilor.

2. art29(2) Regulamentul pt. art.47(1) Regulament de furnizare a energiei electrice. pentru racordarea utilizatorilor. Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori: Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte : 28 Regulamentul pt. art. a Regulament de furnizare a energiei electrice.56(1) Regulament de furnizare a energiei electrice. art. consumatorii. pot fi mari consumatori. pentru racordarea utilizatorilor. când puterea contractatã depãseste: Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de: Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: Se vor prevedea valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate în contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractatã mai mare de …. art.Solutia de racordare la reteaua electricã de distributie de medie sau joasã tensiune a consumatorilor se stabileste astfel: Operatorul de retea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situatia în care: Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de : Eventualele contestatii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvã astfel: Lucrãrile pentru realizarea instalatiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se executã astfel: Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã: În functie de puterea contractatã.48(1) Regulament de furnizare a energiei electrice. art.65 .46 (3) Regulament de furnizare a energiei electrice. art40(1) Regulament de furnizare a energiei electrice. altii decât cei casnici. pentru racordarea utilizatorilor. pentru racordarea utilizatorilor. art19(3) Regulamentul pt.31 Regulamentul pt. pentru racordarea utilizatorilor.25 Regulamentul pt.12. art. si art. art. art.3 Regulament de furnizare a energiei electrice art.

26 (1) Codul tehnic al retelei electrice de transport.18 Codul de mãsurare a energiei electrice. 43 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. pe o duratã medie de : Verificarea dimensionãrii RED se face tinând seama de urmãtoarele criterii de proiectare: Încadrarea punctele de mãsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A. 3 Codul tehnic al retelei electrice de transport.Grupurile de mãsurare a energiei electrice utilizate în decontare.6.1 Codul de mãsurare a energiei electrice. art. se face considerând: Schimbarea categoriei unui punct de mãsurare se face prin grija operatorului de mãsurare.3 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. 27 Codul tehnic al retelei electrice de transport. art. art. B. art.104(3) Regulament de furnizare a energiei electrice.104 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. C. art.17 Codul de mãsurare a energiei electrice. art. art. c) . indiferent de locul în care sunt montate. 6.122(3) Codul tehnic al retelei electrice de transport. 39 Codul tehnic al retelei electrice de transport.16. art. art.5. apartin: Înlocuirea grupurilor de mãsurare defecte sau cu duratã normalã de functionare epuizatã se realizeazã de: Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: Parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem sunt: Serviciile de sistem sunt : Serviciul de sistem este furnizat de Rezerva de reglaj primar trebuie sã se poatã mobiliza automat si integral în : Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral mobilizatã la: Planificarea dezvoltãrii RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivã. atunci când consumul de energie electricã pentru ultimele 12 luni se abate de la limitele de defintie cu: Puncte de mãsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru mãsurarea energiei electrice vehiculate spre locuri de consum având un consum anual: 29 Regulament de furnizare a energiei electrice. art. 6.

5 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.3. 4. art. 4.2 Legea energiei electrice.Operatorul de mãsurare a energiei electrice vehiculate prin puncte de mãsurare de categoria A Contorul de energie electricã montat într-un punct de mãsurare de categoria B trebuie prevãzut cu: În punctele de mãsurare de categoria B se utilizeazã: Electricienii autorizati de ANRE pentru proiectare au autorizatii de tip: Electricienii care doresc sã fie autorizati trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii : Operatorul de distributie asigurã sosirea echipei de interventie în mediul rural în minimum: Termenul minim de anuntare a consumatorilor privind întreruperea necesarã pentru lucrãri planificate de exploatare si mentenantã este: Termenul standard pentru rãspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de : În punctele de delimitare distribuitor/ consumator.111 Codul de mãsurare a energiei electrice. în 95%din sãptãmânã. art.2 Regulament pentru autorizarea electricienilor. A si B: Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: 30 Codul de mãsurare a energiei electrice.42 (3) Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.4.4.2. art.4.2. art. sunt: Consumatorul captiv poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de : Urmarirea respectarii de catre agentii economici a sistemului de preturi si tarife este de competenta: Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distributie între un operator de distributie si un utilizator este de: Legitimatia de electrician autorizat eliberatã de ANRE este valabilã pentru o perioadã de: Electricienii candidati la autorizare pot sustine pentru ambele tipuri de autorizare.4.64 Codul de mãsurare a energiei electrice.4. 16 . art. art.4.89 Regulament pentru autorizarea electricienilor. art. 13 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.b) Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. 4. 6 Regulament pentru autorizarea electricienilor.1. 31 Regulament pentru autorizarea electricienilor.42 (3) Legea energiei electrice art. 4. limitele în care trebuie sã se încadreze tensiunea.4. 4. art.1 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. art.3.5. 15 Regulament pentru autorizarea electricienilor.

6 a) Regulament de furnizare a energiei electrice. 4. art.4. pentru o perioada de : Prin consumatori industriali se înteleg: Un consumator eligibil: În cazul consumului fraudulos de energie electrica. art. 63 (1) a) Legea energiei electrice art. 4. art. perioada de recalculare va fi de: Distanta minimã de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze. A PE 102/1986.Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: Operatorul de retea are obligatia sa înlocuiasca grupul de masurare reclamat ca fiind defect în termen de: Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.2. 126 (3) Regulament de furnizare a energiei electrice. reeditat în 1993. precum si între acestea si pãrti metalice legate la pãmânt trebuie sã fie de cel putin: Se recomandã ca legãturile pentru curenti din interiorul tablourilor de joasãtensiune sã fie realizate din bare pentru curenti mai mari de : Sigurantele cu capac filetat trebuie sã fie montate în asa fel încât: Întreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare: 31 Regulament de furnizare a energiei electrice. art 142 (4) PE 102/1986.6. reeditat în 1993. art. 4.200 (1) a) Legea energiei electrice art.3 PE 102/1986. art. 63 (1) j) Legea energiei electrice art. 153 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice.6 PE 102/1986.2. 33 Regulament de furnizare a energiei electrice. 55 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice.5. art 71 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. reeditat în 1993.111 (1) Regulament de furnizare a energiei electrice. art. reeditat în 1993.3 . operatorul de retea: Încalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de catre autoritatea competenta constituie: Refuzul consumatorilor de a permite accesul la grupurile de masurare constituie: Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atributie a: Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice. 4.

1 PE 103/1992. 6. 4. trecerea conductelor cu fluide: Puterea transformatorului care se monteazã în posturi pe stâlpi nu va depãsi. reeditat în 1993.2 NTE 003/04/00. art.3. b) PE 101/1985. 5.10 PE 103/1992. 4.3. clemele.in raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: Armãturile.2. de regulã: Se admite montarea la etajul I al cladirilor a transformatoarelor de putere cu ulei cand acestea au puteri de pana la : Se admite instalarea. de cel mai simplu tip.3.1. 6.3. formate din elemente tip capã -tijã. 5. reeditat în 1993. dacã au cantitãti de ulei de peste: Imbinarea conductoarelor din instalatiile de inalta tensiune se poate face : Înaltimea minima a conductoarelor liniilor electrice la iesire din spatiile de productie electrica este: Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice in cazul curentilor de scurtcircuit se face luandu-se in considerare. reeditat în 1993. 6. reeditat în 1993.39 NTE 003/04/00 art. reeditat în 1993.10 PE 101/1985.1. b) PE 101/1985.3. 6.17 PE 101/1985. in incaperi comune cu instalatiile de distributie de înaltã si joasã tensiune.1 PE 103/1992. a douã transformatoare de putere în ulei cu o putere totalã de: Transformatoarele de putere in ulei se prevãd cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve. piesele de fixare ale conductoarelor din centralele si statiile electrice în conditii de scurtcircuit: Factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit este: La LEA de 110 kV.2 I) PE 101/1985.6.l) PE 101/1985. 6.Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasã tensiune se recomandã sã se facã: Prin încãperile instalatiilor electrice. f) PE 101/1985.3. 5. reeditat în 1993. de regula : Verificarea aparatelor electrice la solicitari mecanice în cazul curentilor de scurtcircuit se face verificând ……. 6.8. 57 b) .7. se ia : Stâlpii de întindere sunt utilizati pentru: 32 PE 102/1986. reeditat în 1993. reeditat în 1993. 5. numãrul de izolatoare din lanturile de întindere.11 PE 103/1992.

daca se aplica teoria componentelor simetrice in cazul scurtcircuitelor simetrice si nesimetrice. se intocmeste : Bransamentul electric este partea din instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsã între linia electricã si : Racordul electric este partea din bransament cuprinsã între: Racordurile electrice aeriene si coloanele electrice individuale se executã monofazat pentru valori ale curentilor pânã la : Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 33 NTE 003/04/00. 2.1. 3.4.2.28 PE 134/1995. 3.7 PE 120/1994. 28 PE 120/1994. 1.1 PE 155/1992. 1.1 PE 134/1995.2 PE 155/1992.5 PE 134/1995. art. 1. conductoarele funie din otel. 2. 3. 2.5 PE 155/1992.3.2 PE 134/1995.3. otel aliaje de aluminiu si aliaje de aluminiu ale LEA vor avea urmatoarele sectiuni minime: Bateriile de condensatoare de joasã tensiune cu puteri sub 100 kVAr pot fi racordate direct la bornele receptoarelor: Pentru compensarea individuala a motoarelor sincrone de medie si joasa tensiune se recomanda conectarea la bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu puteri: Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomandã sã se instaleze: În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodicã. 4. 4.8 PE 120/1994.aluminiu.2.Din considerente mecanice.1. pentru calculul curentilor de scurtcircuit se neglijeazã: Schema pentru calculul curentilor de scurtcircuit.6 . 4. alternativã a curentului de scurtcircuit: Reactanta supratranzitorie longitudinalã a masinii sincrone este reactanta calculatã : Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face: În retelele electrice aeriene de înaltã tensiune.4 PE 134/1995.2 PE 155/1992.

3.1 PE 155/1992.2. 5.2. de sus în jos.10 PE 107/1995. pentru a se evita griparea. având. 5.1 a) PE 107/1995. 4.1. 2. raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sã fie: 34 PE 155/1992. c) PE 107/1995. 4. sunt: Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele. în cazul alimentãrii directe din reteaua de joasã tensiune adistribuitorului: Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 30 kV se recomandã alegerea izolatiei din : Sectiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sã fie mai mici de: Se va prevedea o rezervã de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comandã control. la mansoane.1.4 PE 107/1995. lungimea minimã: Distantele maxime de rezemare.1.3.Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinte nu trebuie sa depãseascã.4.2.2.4 PE 107/1995. 4.1 d) PE 107/1995. depãseste : Cãderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie sã depaseascã. pe grupe de tensiune. 3.7 PE 155/1992. în lipsa indicatiilor furnizorului. 3. este: La trecerea prin plansee (in interior) sau la trecerea din pãmânt în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de productie sau cu pericol de deteriorãri mecanice se protejeazã pe o înãltime de: La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protectie.1 b) PE 107/1995.2. 5.2. pe orizontalã.1 a) PE 107/1995. în cazul utilizãrii aluminiului : Distanta intre nivelul pardoselii si partea inferioarã a firidelor de bransament trebuie sã fie de: Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor in linie dreaptã. respectiv de fixare a cablurilor nearmate. 5. 5.2 c) .

1. se face prin strangere mecanica cu suruburi in cazul conductoarelor cu sectiuni mai mici sau egale cu: Distanta maxima admisa între douã suporturi consecutive pentru sustinerea izolatorelor de fixare a conductelor electrice pe peretii cladirilor este de : Ramificatiile din distributiile cu conductoare electrice libere se executã: I 7 /2002.70 I 7 /2002. 5. 5. 5. sã fie de maximum: Cablurile electrice pozate în sol. 75 .33 I 7 /2002. elemente metalice fixe.1. 5.1.5 I 7 /2002. 8. 5. în apropierea mansoanelor.89 I 7 /2002.38 I 7 /2002.3 PE 107/1995.1. 5.5.60 În încaperi de locuit si similare se recomanda ca traseele tuburilor orizontale pe pereti sa fie distantate fata de plafon la: Tuburile si tevile montate orizontal în încãperi în care se poate colecta apa de condensatie trebuie montate între doua doze în pozitie: Coridorul de acces din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o lãtime de cel putin … mãsutatã între punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele neelectrice de pe traseu Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablorilor de distributie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de : 35 PE 107/1995.1. trebuie protejate fatã de acestea prin amplasarea lor la o distantã minima de : Legãturile conductoarelor din cupru pentru îmbinãri sau derivatii care se fac prin rãsucire si matisare trebuie sã aibã: Legãturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinãri sau derivatii trebuie sã se facã: Legarea conductoarelor la aparate. masini.1.1.2.1. pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV.Se recomandã ca numãrul de mansoane de legãturã pe 1 km de linie nou construitã.34 I 7 /2002.90 I 7 /2002.48 I 7 /2002.2. 5.1. 5. 8.

4.2 I 7 /2002. 5. de prize. 86 I 7 /2002. puterea celui mai mare motor care porneste direct.4. determinatã prin calcul. a) I7/2002 5.5. nu va depãsi: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului. 5. a) I7/2002 5. 5.31 I7/2002 5. pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pâna la: Supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune: La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanta deosebita (receptoare din blocul operator al spitalelor.1 I 7 /2002.4.3.4.etc) materialul conductoarelor este: 36 I 7 /2002. 5.3.1. dacã puterea totalã instalatã nu depãseste: La consumatori alimentati din posturi de transformare.3. pornirea directa a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de pâna la: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune distribuitorului.5 a) I7/2002 5.4. 6 I7/2002.3.9 I7/2002 5.4.23 I 7 /2002. motoare) prin acelasi circuit prevãzut cu protectie comunã la scurtcircuit. 5. pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pâna la: Protectia motoarelor la suprasarcina nu este obligatorie pentru puteri ale acestora de pâna la: În cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune distribuitorului. a) . 5.1. de comandã si de semnalizare: La stabilirea numãrului de circuite pentru iluminat normal se va respecta conditia de a nu se depãsi o putere totalã instalatã de: Conductorul neutru se leagã la dulia lãmpii : Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de fortã de aceeasi naturã (de ex.5.2. 5.5 I 7 /2002.Este admisa racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominala pâna la: Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal. iluminat de siguranta.

92 I7/2002 .2.9 I7/2002 .1.3.3.8 I7/2002. 5.26 I7/2002.67 I7/2002.3. 5.8 I7/2002. 5.3.27 . 5.3.64 I7/2002 3.3. scame sau fibre combustibile. 5.9 I7/2002.64 I7/2002. 5. pereti) trebuie sa fie de: Tablourile de distributie din locuinte se pot instala astfel încât înaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala finita sa nu de depaseasca: Stablirea numarului de prize monofazate în cladirile de locuit si socialculturale se face considerând o putere instalata pe circuit de: În locuinte se prevede câte un circuit de priza separat pentru receptoare cu puteri de: Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: În încaperi cu praf.1. comutatoarele cu carcasa metalica nelegata la pamânt sau conductor de protectie si prizele fara contact de protectie se instaleaza in incaperi de productie.2. 5. 5.Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau tevi montate în pamînt: Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolatie normala este: Montarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibila a podurilor: Îmbinarea tuburilor de protectie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de constructie este: Plintele de distributie din PVC trebuie montate la distante de minim: Întrerupatoarele. la o distanta de: Distanta de izolare în aer între partile sub tensiune neizolate ale tabloului si elemente de constructie (usi pline.130 I7/2002. etc) se aleg 37 I7/2002 5. bolturi. fata de elemente metalice în legatura cu pamântul. 5. 5.2.dibluri.19 I7/2002. se aleg corpuri de iluminat pe suprafata carora temperatura este de cel mult: Corpurile de iluminat echipate cu lampi cu descarcari în vapori metalici se prevad în orice tip de încapere cu: Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige.1. 5.1.25 I7/2002.3.103 I7/2002 5.

dintre care unul aflat la: I7/2002.9 tab 6. 7.c. transformator) trebuie sa compenseze: Rezistenta de izolatie a pardoselii se masoara în cel putin trei locuri.11 38 .si trebuie sa aiba o valoare : Puterea reactiva a bateriei de condensatoare în cazul compensarii locale (individuale) la receptoare de putere mare(motor asincron . 6.asa încât sa suporte fara deformari: Rezistenta de izolatie a unui circuit cu tensiune nominala > 500 V se masoara în c.9 I7/2002.1. 6.1 I7/2002.

La temperatura mediului ambiant t1 = 150. Să secalculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare. I = 5 A. funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. 11. fără a-l desfăşura şi măsura. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4. ştiind că bobinajul este făcut dincupru cu coeficient de temperatură α = 0.004.3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute. va trece un curent neinductiv (cos φ = 1) de 30 A. Să se calculeze curentul nominal primar. un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ? 8.Enunţurile problemelor pentru examenul de autorizare a electricienilor 1. R2 = 3W. Un conductor izolat . Să se determine tensiunea la care funcţionează electromotorul. 12. Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei. 9. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu. la tensiune de 220 V. din aluminiu. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintrun conductor având rezistenţa de 0. 2. Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W. iar r = 1/34 W mm2/m. tensiunile nominale U1n = 20 kV şi U2n= 6. având lungimea de 150 m. strâns într-un colac. tensiunea de alimentare fiind de 220 V.6 V).85. Câtă energie consumă? 3. Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: P = 2 kW.Să se determine lungimea conductorului din colac. rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2= 50 Ω. După o funcţionare mai îndelungată. Să se determine curenţii în reţeaua din figură. 7. prin care trece un curent de 8A.3 kV. 4. Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de timp. pierderea de tensiune considerându-se de 3% (DU = 3x 220/100 = 6. Să se întocmească bilanţul energetic. E2 = 19 V. R1 = 2W. 13. Câtă energie electrică consumă o lampă alimentată la o tensiune de 220 V prin care trece un curent de 0.5 W. Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi curent ale unei bobine cu rezistenţa activă de 1. R3= 4 W. Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 W ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 becuri a câte 75 W. Un radiator electric având rezistenţa R=20 W este străbătut de un curent I=10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. 6.5 W şi cu o rectanţă de 2 W.8. Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA. 10. având secţiunea de 6 mm2. 39 .9 A la un factor de putere cos φ = 0. cunoscând: E1 = 48 V. cos φ =0. rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este R1=40 Ω. Să se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor. 5. are o rezistenţă electrică de 4 W şi r = 1/32 W mm2/m.

se consideră r = 1/32 W mm2/m. r = 1/32 W mm2/m. Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou. având conductoare din aluminiu. b) pierderea de tensiune din linie până la electromotor. alimentează un electromotor de 15 kW. care funcţionează 10 ore/zi.14. Să se calculeze: a) procentul de pierdere de tensiune pe linie. b) energia electrică pierdută în conductoarele liniei în aceeaşi perioadă de timp.8.5 mm2.2) In. Tensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V. La capătul opus este racordat un radiator având 3135 W. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente la tensiunea de 220 V. 18. c) valoarea maximă a curentului la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului. este de 200 m. 17. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%. 20. printr-un circuit separat. care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 W. un reflector aflat la distanţă. O linie electrică trifazată. Să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a radiatorului (R2). situat la o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. alimentează un receptor cu o rezistenţă neinductivă (cos j = 1) de 5W .9. la tensiunea de 220 V. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează. având U = 120 V. montate 40 . Un circuit electric monofazat. b) consumul de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute. iar pierderea de tensiune din circuit până la reflector este de 10%. 19. în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S =2. însumând o putere de 3300 W. alimentează un receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos φ = 1) R = 20 W.05 – 1. Ştiind că circuitul care alimentează polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2. randamentul h = 0. având conductoare de 6 mm2 din aluminiu. b) Consumul de energie electrică al radiatorului într-un interval de 10 minute. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. 3x380 V. Să se determine: a) curentul electric I n absorbit de electromotor. b) energia electrică consumată numai de receptor în jumătate de oră. releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între (1. Lungimea liniei. Ce curent indică un ampermetru montat în circuit? 15. se consideră r = 1/32 W mm2/m. c) energia electrică consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp.5 mm2. ştiind că. Tensiunea la tablou este de 220 V. conform normativelor. iar secţiunea ei este de 16 mm2. Să se determine: a) consumul propriu lunar de energie al reflectorului. Se consideră r = 1/32 W mm2/m Să se determine: a) tensiunea la bornele receptorului. O linie electrică monofazată. 16. având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2. cos φ = 0.

unde este racordat electromotorul monofazat. Tensiunea de linie este de 220 V. cos φ = 0. a doua fază are o rezistenţă activă de 6 Ω şi o reactanţă inductivă de 8 Ω. Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent.20 de lămpi de câte 100 W fiecare.9. faza R. în regim permanent δN=6 A/mm2. 23. iar densitatea admisibilă de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de Cu este mai mică de 35 A/mm2.în tub. să se determine secţiunea coloanei. densitatea admisibilă de curent pentru Al. 41 .9. iar gCu = 57. Cea mai încărcată va rezulta. Electromotoarele au pornire directă şi absorb la pornire de şase ori curentul nominal In. Ce secţiune este necesară pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru. h= 0. 3 x 380 V. cos φ = 0. curentul de pornire IP = 6 Inominal. r = 1/34 W mm2/m. pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% . care admite la pornire o scădere a tensiunii de maximum 12%.9. montat în tub. lungimea circuitului 20 m. 22. cate 10 lămpi se conectează la faza S. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la plină sarcină a tuturor receptoarelor. Pierderea de tensiune admisă în coloană este de 2%. să se verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. în lungime de 50 m. La o reţea trifazată de curent alternativ este alimentat un receptor electric conectat în triunghi. în regim de pornire δp=20 A/mm2. în regim de pornire δp=20 A/mm2.7 şi h= 0.a treia fază are rezistenţa activă de 8 Ω şi reactanţa inductivă de 6 Ω.8. conductibilitatea g = 34. care va alimenta un electromotor de 20 kW. Se cunosc: puterea electromotorului strungului: 7 kW. în regim normal şi la pornirea electromotorului strungului. randamentul h = 0. Curentul maxim admisibil în regim permanent. 21.7. în acest caz. iar la pornirea electromotoarelor maximum 10%. Electromotorul absoarbe la pornire un curent egal cu 6 In.un electromotor monofazat de 2 kW . respective la faza T. Pierderea de tensiune (de durată) admisă în circuit la plină sarcină va fi de 3%. Indicaţii: Pentru echilibrarea sarcinilor pe cele trei faze. încărcarea maximă de durată este 42 A. electromotorul monofazat se conectează la faza R. iar densitatea admisibilă de curent pentru Al. pentru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm2 este 30 A. Să se determine puterea consumată în circuit cunoscând că încărcările pe faze sunt neuniforme şi anume: prima fază are rezistenţa activă de 3 Ω şi reactanţa inductivă de 4 Ω. tensiunea de alimentare 380/220 V. Conform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu secţiunea de 6 mm2 montate în tub. se va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza R. O coloană electrică de 380/220 V de aluminiu în lungime de 25 m alimentează un tablou secundar de la care pleacă circuite pentru: . cos φ = 0. Se va face verificarea la densitate de curent în regim de pornire şi la cădere de tensiune.un electromotor trifazat de 4 kW .

Targoviste S. .C. DAC ELECTRIC S. AMIRAS C&L IMPEX S. 4. ELECTRIC PREST S.217575 director 215813 .A. DIANA GRUP S.R. ARCUL DE TRIUMF S.R.C. Targoviste S.L. 8. 1.C. ELECTRIC COMPANY S. crt. Targoviste Stancu Ioan Nanciu Ion Alexandrescu Constamtin Tomita Voitic 3.R. Campina S.R. S. ASEL S. S. S.L.L.C.612026 . Diaconescu Ana 6.LISTA SOCIETATILOR COMERCIALE DIN JUDETUL DAMBOVITA ACREDITATE ANRE SI ELECTRICA PENTRU LUCRARI IN DOMENIUL RETELELOR ELECTRICE DE JOASA SI MEDIE TENSIUNE SI A INSTALATIILOR ELECTRICE Nr.C.R.R.A.C.L.fax 0788/439149 0723/531222 760781/ fax 213641 0722/258781 0722/258780 206017 tel + fax 206018 tel 0724/209915 + fax 0723/624003 617291 + fax 0740/092312 0744/102898 631545 + fax 2. Targoviste Persona de contact Nitu Telefon/fax 0722/281064 . Targoviste S. ELECTRIC GRUP COMSERVICE S.L.fax 0722/402285 0724/245692 213037 . Societatea comerciala S.C. Targoviste 42 Ion Nicolae Badea Adam Dicu 7. Pucioasa D-na Iacob 5.C.fax 0744/509768 0740/120513 0741/227031 0745/071225 0244/337893 .L.

16. Targoviste S.R. S.C. ELECON S. ELECTROMARA CONSTRUCT S. GETEL IMPEX S.L.L. Targoviste Tase Lili Sandu Slatina Craiova Popescu Gabi Nita 611267 (a) 0723/345614 0721/372371 0721/829715 0249/435123 0251/417648 + fax 0723/287036 0723/654978 633627/667967 (Iedera) 0745/258398 0744/758571 677094/ 206385 206384 – fax 0722/698927 0723/143747 0721/367533 0726/380404 611919 235119 + fax 10. Razvad Tudor Gabi Vali 12.C.R. ENERGOMAT S.L.L.C. 13. S. S.R. Iedera Stoica Florina 11. S. Targoviste Lucica Leo 43 .A. Bucsani S. Targoviste S.9.C. ELIPSA S.L.R.L.C. T-ELECTRIF PROD S.C.C.L. ENERGOPETROL S. S.R.C. GILEON INST-EL S.R. Liliesti Sandu Moreni Manta 15.R. Campina Adi Nuti 0722/469295 0724/801480 0244/336651 tel 337031 fax 0244262350 tel 260613 fax 0722/934763 665330 0722/323561 0722/215631 0722/579394 14.

Vasile Ionel 23. S.C.R. RADIUS SERV S. 20.L. S.R.C.R.L. Targoviste 19.L.R.L. S. S.L. POTENTIAL CONS S.C. S. Campina dir.C. MAG ELECTROFIN SERVICE S. PROENERGO S.L. S.C. Targoviste 44 . Radu Gh. Targoviste Folescu Petrica Voicu Lavinia Puiu 22. Iedera S. Targoviste Stanculescu Marcel Moreni (dl.R.17. Targoviste Gheorghe Dumitru Margarint Targoviste Ulmi Sorin Paul Munteanu Sitaru Dan Bazgu 221024 + fax (610098) 0744/704446 0722/274785 219322 + fax 620725 + fax 211913 0744/507717 0722/588910 0722/255974 0723/368142 0722/223140 662026 0727/329301 634333tel 620280 fax 0745/122522 665338 tel 665290 fax 730744(3)tel 730745 fax 0723/569520 611384 + fax 0788/126960 0744/527116 0745/157314 0766/430964 0740/972192 0744/206178 0244/336651 tel 0244/375627 fax 0742/220119 0742/220131 0726/673185 18. INSTEL CONS S. Georgescu) Gaesti Chirescu Monica 21.C. LIN IMPEX S.R.C. PETROMSERVICE BUCURESTI – SUCURSALA Targoviste Brezeanu V.

C. V. 25.R.C.L.24.L. SEGEL S.C.R. 27. Ulmi S. S.C.R.L. Voievozilor 45 . Targoviste S. URBAN CONSTRUCT S. Targoviste 0722/378530 213460 tel 213461 fax Doru Patulea Marius Chirita Petrescu Daniela Ginu 0743/139289 0741/363220 0740/046699 0724/121881 213948 Neagu Banu 0724/249225 0745/341559 26. S.A. RION ELECTROSERVICE S. ROMLUX LIGHTING S.

Brănescu. C. H. M. 2. Editura Electra.0. Cepişcă. Editura LSV Crepuscul.113. Stancu. 2005. 2005.. C. Dogaru.00 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 17. Editura Electra Bucureşti. Editura LSV Crepuscul. C. H. Stancu. Andrei.. C. 2004. H.Andrei. M. Băcanu. Dogaru. Brănescu. Editura Conphys. Drăguşin. H.. Măsurări şi aparate de măsură. Stancu. M. Cepişcă. Popovici. 2004. Cepişcă. Cepişcă. Seriţan.. Vîlcea. Cepişcă.Cepişcă. Drăguşin.. C. HGR 867/03 Regulament pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 18.. Cepişcă. 1989.. Andrei.Inginerie Electrică Modernă vol. M.Inginerie Electrică Modernă vol. Cepişcă. V. H. V. V. H. 8. 2005.. punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice 46 .. 101. 2000.. D.. Bucureşti. RE-Ip-1-82 Îndreptar de proiectare pentru linii electrice 16. Cepişcă. V. H. 3. Cepişcă. ... Covrig. Bucureşti. H. Editura LSV Crepuscul. I. V.. Dogaru. Covrig. . M – Iniţiere electrician montare şi reparaţii linii electrice urbane şi rurale... V. Andrei. Andrei.01.. Chiricescu. Drăguşin. I. 6. D. N.. Editura ICPE. I.. Mihăescu..... Dogaru.BIBLIOGRAFIE 1.Poluarea electromagnetică.Măsurări în energetică. V. C.. V. PE 003/79 Nomenclator de verificări încercări şi probe privind montajul.. 11.. L. PE 104/85 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică 15. .. Stancu. Odor. . . Popovici... V.Cepişcă.. Prioteasa. Ploieşti. 2003. Andrei. C. V. – Perfecţionare electrician rurale pentru reţele electrice.. Andrei. V. Cepişcă.. Andrei... 4.. L. L.Mecatronică Convertoare electromagnetice.. C. – Iniţiere electrician montare şi reparaţii linii electrice urbane şi rurale. Andrei. Bănică. I. 7. Mihăescu.. Andrei.. Rucăreanu. 10. 12. – Linii electrice aeriene şi subterane. Editura Printech. Ploieşti. G. II. Editura ICPE.. Dogaru. Militaru. P. . C.. 5. Ghiţă.. Hotoboc. Bucureşti. Seriţan. Andrei. Bucureşti. Olariu. Bucureşti. Rm. I. C. Ploieşti.06/06. H. I. P. Editura Electra Bucureşti. – Specializare în echipamente automate pentru reţele de iluminat.. 2005. C.. 14. . C.1. Stancu. L. V. G. Ploieşti.. V.. 13. Drăguşin.. Editura LSV Crepuscul. Dogaru. 2003. Stancu. C. H. Stancu. Lungu. V. Andrei. 9. ... C. Stancu...Regimuri periodice nesinusoidale in echipamentele electrice. Editura Tehnică. Andrei. C. V. Editura Electra. Cepişcă. Bucureşti.Măsurarea energiei electrice. C.. H.. I. H.