P. 1
Teorie Beton

Teorie Beton

|Views: 4|Likes:
Published by Condrea Ilie
teorie proiectare structura pe cadre
teorie proiectare structura pe cadre

More info:

Published by: Condrea Ilie on Jan 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014

Tema proiectului:
Se cere să se proiecteze structura de rezistență (solutie duala cadre de beton armat si pereti structurali de beton armat ) a unei construcții multietajate cu următoarele caracteristici: 4 deschideri : 4 travei: înălțime parter: înălțime etaj: regim de înălțime: terasă: 6.30m 4.50m 3.10m 3.10m P+7E necirculabilă

destinația spațiilor create: restaurante

! Alegerea valorii încărcărilor se va face conform SREN 1991-1-1/N.A.2006.
amplasament: 1. localitate: Campulung Muscel 2. accelerația terenului ag=0,24g materiale utilizate: 1.beton C20/25 2.oțel PC52, OB37 Note și observații: 1. Funcțiunea construcției este dată de destinația spațiilor create. 2. Pereții exteriori se vor realiza din zidărie de cărămidă sau BCA cu grosimea de 30cm. 3. Pentru compartimentarea nivelului curent și parterului pereții interiori se vor realiza din rigips si BCA. 4. Coeficienții încărcărilor(utilă, zăpadă, greutate proprie) gruparea acestora și clasa de importanță a construcției se vor determina conform standardelor și normativelor în vigoare. 5. La nivelul terasei se va prevedea un atic perimetral cu dimensiunile de 30x60cm realizat din beton armat. 6. Se va neglija influența dată de variația temperaturii.

1

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014
PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE REZISTEȚĂ Predimensionarea plăcii
În cazul structurii din beton armat etapa de predimensionare, a elementelor structurale, are o importanță crescută, datorită aportului acestora la încărcările gravitaționale și la masa clădirii. Criteriile de predimensionare pot fi cele referitoare la rigiditate ( w admisibil ), de ductilitate sau pot fi cerințe arhitecturale sau tehnologice. Predimensionarea plăcii se va face pe criterii de rigiditate și din considerente arhitecturale.

secțiunea 1-1

Formule de calcul: hp = + (1..2) cm – înălțimea plăcii;

p = 2 ( L+l) cm – perimetrul plăcii. -grosimea plăcii se rotunjește întotdeauna în cm la adaos; -înălțimea plăcii ( hp ) minim este 14 cm, din condiții de izolare fonică;

2

hg = ( ... ) L ( înălțimea grinzii )..CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Predimensionarea grinzii Predimensionarea grinzii se face pe criterii de rigiditate si de arhitectură. bg = ( . 3 . ) hg ( lățimea grinzii )..

Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor. .CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Predimensionarea stâlpilor Evaluarea incarcarilor pentru predimensionare stalpi Pentru predimensionarea stâlpiilor avem nevoie de solicitările (N) din stâlpi. Greutăți proprii și încărcări utile pentru clădiri. Cod de proiectare. Acțiuni asupra structurilor. Anexa națională. Acțiuni generale . . încărcări din exploatare pentru construcții.Fd = valoarea de calcul a unei acțiuni. Acțiunea vântului.SREN 1991-1-1:2004 NA-2006.Greutăți specifice. Acțiuni generale.FK = valoarea caracterisitică a acțiunii. Fd= γK∙ FK 4 . Bazele proiectării structurilor în construcții. . . Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.CR-2005.CR-1-1-3:2005. Evaluarea acțiunilor se va face pe baza următoarelor normative: . . Se noteaza: . .NP082:2004. Greutăți specifice. Cod de proiectare. Greutăți proprii.γK = coeficient parțial de siguranță pentru acțiunie care ține seama de posibilitatea unor abateri nefavorabile și nealeatoare a valorii acțiunii de la valoarea sa caracteristică.SREN 1991-1-1 EUROCOD 1.

5 .sunt : cutremurul . acela legat de asigurarea ductilității locale prin limitarea efortului mediu de compresiune. acțiunile mai pot fi clasificate ca fiind statice și dinamice. Normativul P100-2011 recomandă limitarea efortului axaial norminalizat la 0. Evaluarea greutățiilor proprii ale elementelor care alcătuiesc clădirea din proiect. a materialelor purverulente . tasărilor diferențiate și precomprimării). • Acțiuni accidentale (A) .sunt acțiunile directe (precum greutatea proprie a construcției.4. s. a fluidelor. a echipamentelor fixate pe construcție) și indirect (datorate contracției betonului. hs=înăltimea stratului γ=greutatea specifică din normative Ψ=coeficient de calcul FK=valoarea caracteristică Fd=valoarea de calcul FK=hs∙ γ∙1 [kN] Fd=FK∙ Ψ [kN] Criteriul de predimensionare este în cazul stâlpilor. caz în care nu este necesară verificarea explicită a capacității de deformare. • Acțiuni variabile (Q) .CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Clasificarea acțiunilor : • Acțiunile permanente (G) .sunt acțiunile pe planșee și acoperișurile clădirilor( acțiuni utile. vânt .). exploziile și impactul vehiculelor Dupa natura răspunsului structurii.împingerea pământului.a. În proiect nu se va propune schimbarea secțiunii pe înălțime pentru a evita variația rigidității a cărui efect nefavorabil a fost pus în evidență prin calcule dinamice și prin degradările suferite de aceste tipuri de clădirii la cutremure. acțiunea zăpezii.

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Forțele axiale din stalpi se determină în funcție de poziția în structură a acestuia și de ariile aferente. Formule de calcul: νd = n= = 0.4 NGs = eforul axial din fiecare stâlp. h = dimensiunile stâlpului. stâlpi centrali ( culoarea portocalie ). Există 3 tipuri de stâlpi: stâlpi de colț ( culoarea roșu) . stâlpi perimetrali ( culoarea albastră ). fcd = rezistența de calcul a betonului. Ariile aferente fiecărui stălp sunt cele hașurate cu culoarea corespunzătoare culorii stâlpului. 6 . b. Pentru estimarea greutăților proprii a stâlpilor se vor considera secțiuni de 45x45 pentru toți stălpii.4 = 0.

Un factor important în calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton armat constituie seismul. Folosind acțiunile gravitaționale și seismice cu ajutorul unui program de calcul automat specializat ( SCIA ) se va face calculul static și dinamic al structurii de rezistență. 7 . Rezultatele calculului sunt prezentate în figura de mai jos sub forma unei diagrame de înfașurare de momente încovoietoare pe grinzile din axul 1-1. îl Evaluarea acțiunii seismice se va face în conformitate cu P100/2006.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 ARMAREA ELEMENTELOR DE REZISTENȚĂ ARMAREA GRINZILOR Evaluarea forței seismice se va face conform prevederilor din normativul P100-2001. cu metoda forțelor seismice statice echivalente. iar acțiunea seismică propriu-zisă va fi evaluată în cel mai simplu mod.

cel puțin o deschidere mai mică sau egală cu 50mm si maxim 200 mm. Procentul minim la partea inferioară: 0. Proceuntul maxim admis: 2. Toate diametrele mai mari de 12mm se vor realiza din otel PC52. Diametrul maxim folosit pentru armarea lingitudinală este de 25mm. la jumătatea înălțimii grinzii se va mai monta un alt rând de bare. Procentul uzual: 0. mai mare ca ca diametrul barei respective și mai mică sau egală cu 200mm. Din punct de vedere al diametrelor folosite se pot face următoarele precizări: Diametrul minim folosit pentru armarea longitudinală este de 10mm. Din punct de vedere al distanțelor libere între bare pentru grinzi se fac următoarele precizări: La partea inferioară a grinzii distanța liberă între bare trebuie să fie 25 mm.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Prevederi generale de alcătuire pentru grinzi Grinzile se armează cu carcase tri-dimensionale formate din bare legate cu sârmă sau sudate. Pentru situații în care grinda depășește 700mm pe înalțime.8 – 1.5% 8 . La partea superioară a grinzii distanța libera între bare trebuie să fie mai mare ca 30mm. Din punct de vedere al procentului de armare se pot face urmatoarele precizări: Procentul minim la partea superioară: 0.15%.45%. astfel încât să fie satisfăcută condiția ca distanța între rândurile de armătură sa fie mai mică sau egală cu 400mm. Barele care formează carcasa sunt longitudinale dacă sunt așzate paralel cu lungimea grinzii și transversale dacă sunt așezate paralel cu secțitunea transversală a grinzii.8%.

Ductilitatea reprezintă capacitatea unui material. Prevederile prezentate mai jos se referă la elementele liniare de tip riglă sau stâlpi ce fac parte din cadrele etajate participante la preluarea acțiunii seismice.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Calculul zonelor plastice Acțiunile seismice provoacă solicitări mari dezvoltandu-se într-un timp redus și pot determina depașirea comportării elastice a materialelor și în consecință elementele structurale au incursiuni în domeniul post-elastic. Zonele cele mai solicitate în care se presupune că pot să apară depașiri ale comportării elastice se numesc “zone potențial plastice”. a unei structuri de a dezvolta deformații plastice semnificative înainte de rupere având astfel o importanță deosebită în capacitatea de disipare a energiei induse de seism. Articulațiile plastice sub acțiuni seismice apar prin initierea curgerii armăturii situate în partea superioară sau inferioară a secțiunii transversale împinse succesiv ca urmare a alternanței momentelor încovoietoare. a unui element. 9 . cadrelor deși nu în toate acestea se formează articulații plastice. Zonele de la extrimitatea tuturor stâlpilor și de la extremitățile tuturor riglelor. a unei secțiuni. Pentru asigurarea ductilității elementelor se consideră zone potențial plastice având o lungime lp.

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 l ps  max lpg = 2·hgr. lpg = lungimea plastică pe grindă. hs = dimensiunea maximă a secțiunii transversale a stâlpului Pentru grindă: lp = 2*hg ≥ 500mm hg = înălțime grindă H0e . 10 . Economic procentul variază între 0.8% Dacă procentul de armare satisface cerințele se consideră armătura bine calculată.45%. Unde: H0e = lumina dintre grindă și planșeul de mai sus. Aria de armătură inferioară Se alege a = 25 mm ha = h-2a Aainf = Minf /Raha Se alege Aainfef ≥ Aainf Se alege procentul de armare care pentru grinzi trebuie să fie la partea inferioară >0.procentul este mai mare decât pmax și atunci se redimensionează grinda crescând practic secțiunea de beton.600mm) 6 1. Procentul maxim este de 2%. h . H = dimensiunea maximă a secțiunii transversale a stâlpului. lps = lungimea plastică pe stâlp .15% iar la partea superioară >0.8÷1. Pentru stâlpi : lp = max (H0e/6) Hs = înălțime stâlp. iar dacă acesta nu satisface cerințele: .procentul de armare este mai mic decât pmin și atunci se determină Aa direct din pmin .

Aleg Se verifică procentul de armare și distanța liberă între bare cu următoarele condiții: pmin≥ 0. ea continând și acoperirea de beton a armăturilor. ha = disțanta dintre armăturile Aa. Aa = aria secțiunii armăturii longitudinale întinse. . ≥diametrul barei și < 200mm La partea superioară distanța liberă dintre bare trebuie să fie ≥ 35mm dar cel puțin o deschidere ≥ 50mm pentru a permite accesul vibratorului de beton. a = disțanta de la centrul de greutate al armăturilor Aa la marginea alaturată a secțiunii de beton.8% 11 √ . Aria de armătură superioară m . . ho = înălțimea utilă a secțiunii de beton.8÷1. respectiv comprimate. Ra = rezistența de calcul a armăturii betonului armat. 2. Unde: h = înălțimea secțiunii transversale.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Se calculează distanța liberă dintre bare care la partea inferioară trebuie să fie ≥ 25mm.45% pmax=2% peconomic=0.

Unde: m = valoarea relativă a momentului încovoietor. dar minim o deschidere ≥50mm Se verifică condiția Calculul de armatură superioară se face cu momentul maxim din reazem de la partea superioară. La partea superioară se cunoaște armătura comprimată. ( ) 12 . Acestea apar acolo unde diferențele dintre momentele încovoietoare din solicitare și momentele încovoietoare capabile sunt minime. b = lațimea secțiunii de beton. Rc (N/mm²) cu coeficientul al condițiilor de lucru mbc=1. adică Aa`=Aainf (mm²). pentru zona seismică corescpunzatoare.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 dmin≥35mm . x = poziția relativă a axei neutre. 3. După calculul armăturii se verifică respectarea prevederilor de alcătuire a secțiunii dublu armate. Rc = rezistența de calcul a betonului la compresiune. Aria de armătura transversală Forța tăietoare de calcul în riglele cadrelor seismice se ia asociată diagramei de momente capabile în secțiunea în care apar articulațiile plastice.

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Recalculăm momentul superior și inferior capabil cu 1.25Ra Se calculează forța tăietoare asociată cu formula: | | | | În care q este forța uniform distribuită pe grindă Unde gn reprezintă greutațile nominale. Distanța dintre etrieri notată cu ae trebuie să fie mai mică decât 200 mm și decât înălțimea grinzii /4. Unde: ne – numărul de ramuri ale etrierilor. Diametrul minim al etrierilor este de 6 mm. În zonele potențial plastice distanța dintre etrieri ae este de 100 mm. iar pn reprezintă încărcările utile. Se calculează procentul de armare transversal cu formula. 13 . Ae – aria secțiunii transversale a etrierului. Se calculează nivelul de solicitare la forța tăietoare ̅ ̅ ̅ Armătura transversală se alege constructiv.

14 .5*h0.5*h0 și 2. √ √ Unde: si este proiecția pe orizontală a fisurii și se determină cu ajutorul formulei și trebuie să se încadreze între 0.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Apoi se calculează efortul unitar distribuit qe pe lungimea ae cu formula: Se calculează Qeb cu formula: √ √ În final se pune conditia ca forța tăietoare capabilă preluată de armătura transversală să fie mai mare decât forța tăietoare dată de seism pe riglă.

h0 = înălțimea utilă: Nc = forță axială corectată M* = momentul încovoietor de dimensionare: M* = 377 KN*m. Aceasta este secțiunea aflată imediat sub grinda planșeului peste parter.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 ARMAREA STÂLPILOR 1. Acoperirea cu beton de calcul se consideră: . înălțimea zonei comprimate. Se cunosc: Rc = rezistența la compresiune a betonului: Rc = 18 N/mm2(beton C25/30). Aria necesară de armatură rezultă din ecuația de momente în raport cu axul armăturii întinse: daca daca 15 . Aria de armătură longitudinală Stâlpii structurii sunt solicitați la compresiune excentrică. Ra = rezistența la întindere a oțelului Ra = 300 N/mm2 (otel PC52). Se calculează: Deoarece se consideră cazul armării simetrice . corespunzătoare momentului încovoietor maxim. Se verifică respectarea condiției de asigurare a ductilității: . Stâlpii având secțiunea și armarea constantă se dimensionează în secțiunea cea mai solicitată.

2. armatura PC52). – coefficient al conditiilor de lucru. nu este necesar să se facă verificarea la forța tăietoare. Se cunosc: Qc = 120 kN. Aria de armătură transversală Rezistențele betonului sunt: (beton C25/30). Dispoziția barelor în secțiunea transversală este prezentată în planul de armare.7% (pentru stâlpul marginal din grupa A. . Se verifică nivelul de solicitare la forța tăietoare cu relatia: ̅ . Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0. (beton C25/30). 16 . c = 4 pentru restul cazurilor În cazul în care ̅ . unde c = 2 pentru zonele potențial plastice de la capetele elementelor.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Aria de armatură aleasă se dispune pe toate laturile. și . unde ψ = 0. Rezistența armăturii este: (otel OB37).2 pentru structura flexibilă în cadre.

Se verifică procentul de armare transversală conform relațiilor din tabel: . Pentru zona cu etrieri la distanță redusă. determinate din condițiile: .CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Se aleg etrieri perimetrali și neperimetrali. distanța dintre etrieri se calculează îndeplinind următoarele condiții: . dispuși în zona de la capătul inferior al stâlpului. de la fața superioară a fundațiilor până la capătul lungimii potențial plastic. Înafara acestor zone etrierii se dispun la distanța pentru stâlpii din grupa A 17 . . Aceeași etrieri se dispun și pe înălțimea cuzinetului din beton armat.

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 pentru stâlpii din grupele B. altfel se dispun la distanța pe lungimea potențial plastică. La capătul superior al stâlpului se distrubuie etrieri la distanța . Se aleg etrieri perimetrali și neperimetrali. dispuși pe restul lungimii stâlpului. C. dacă: în jos de la capătul superior al stâlpului 18 .

25 Ra .CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 CALCULUL NODULUI Nodurile trebuie să preia forțele tăietoare de calcul care acționează asupra lor în plan orizontal și în plan vertical Qh și Qv . iar Qs forța tăietoare în stâlpul superior în secțiunea de la fața nodului. Se calculează nodul marginal. astfel încât: 19 . determinate din condiția de echilibru al eforturilor maxime în stâlpii și riglele concurente în nod. Solicitările din calculul static în stâlpul superior. Forța tăietoare orizontală este preluată de către beton și armături transversale. în secțiunea de la fața nodului verifical sunt: Forța tăietoare orizontală: Forța tăietoare orizontală care solicită nodul se verifică cu relația: Qh = (Aast + Aadr ) 1. Acest nod este solicitat cel mai defavorabil în situația acțiunii seismului de la dreapta la stanga.Qs Qh< 5 bn hn Rc În care Aast și Aadr sunt ariile barelor întinse ale riglei de la fața nodului.

dispuși pe direcția solicitării. În cazul nodurilor de cadru ale structurilor din beton armat executate monolit sau prefabricat. Unde hg și hs sunt înălțimea secțiunii riglei. Sunt dispuse între armăturile inferioare superioare și inferioare din rigle.respectiv a stâlpului. Qhb = [ (0. atins prin formarea articulațiilor plastice sub acțiunea seismică. 20 . au lungimile de cel puțin hs/3. dar realizate cu îmbinări de continuitate sau în zone departate de nod.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Qh Qhcap = Qha + Qhb. Dacă aceste bare și secțiunea de beton respectă prevederile de alcă tuire ce vor fi enumerate mai jos. dimensiunile nodurilor trebuie să asigure lungimile de ancorare. Forța tăietoare verticală se consideră că este preluată de beton și armăturile verticale intermediare din nod. Ramurile etrierilor neperimetrali. În acest scop. Qhb este forța preluată de beton Forța tăietoare verticală: Forța tăietoare verticală care solicită nodul se determină cu relația: Qv = Qh hg/hs = 27540 KN. Qha= ne Aeh mat Ra. inclusiv în domeniul postelastic. principala cerintă este asigurarea ancorajului armăturilor elementelor adiacente în orice situație de solicitare. nu este necesară verificarea la forța tăietoare verticală. Unde: Qha este forța tăietoare preluată de armăturile transversale din nod care îndeplinesc simultan următoarele condiții: Intersectează planul potențial de cedare. Sunt situate în lățimea nodului bn.5 + n) Aa’/Aa] Qh.

excentricitatea în plan orizontal trebuie să fie în acest caz mai mică decât ¼ din corespunzătoare a secțiunii transversale a stâlpului inferior. Barele longitudinale din stâlpul inferior se vor innădi cu cele din stâlpul superior deasupra nodului. se pot prevedea bare transversale. În cazul stâlpilor marginali sau de colț.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Armăturile longitudinale din rigle și din stâlpi se prelungesc cu lungimea de ancorare de la planul median al nodului. latura 21 . acestea se vor realiza întotdeauna în nod. aceste bare sunt defapt continuarea armăturilor intermediare din stâlpii adiacenți nodului. Se recomandă ca axele elementelor adiacente nodului să fie centrate în jurul axului nodului. Pentru îmbunătățirea ancorajului armăturilor din grinzi. în mod uzual dezvoltarea dimensiunilor secțiunii transversale se face spre interior. Dacă armăturile din stâlpi sunt grăifuite. Pe înălțimea nodurilor se dispun cel puțin etrierii din stâlp. fiecare bara se va amplasa într-un colț de etrier. astfel încât această prevedere nu se poate realiza. pe fiecare latură a nodului se prevede cel puțin câte o armătură verticală intermediară. Dacă nodurile sunt solicitate predominant la acțiuni seismice. dacă pentru ancorare sunt necesare bucle sau carlige.

6mm indiferent de otel. Distantele maxime admise intre armaturile de rezistenta sunt date de numarul minim de bare necesar in zonele intinse in functie de grosimea placii: 22 .plase legate cu sarme alcatuite din bare montate individual din otel OB37. Diametrul maxim folosit pentru placi se poate determina cu relatia dmax=0. .PC52.8mm pentru bare drepte din otel OB37 la partea superioara a placii. Diametrele minime care pot fi utilizate la planseele legate cu sarma sunt: a) pentru armaturi de rezistenta: .1*hp+2mm.8% la planseele armate pe o directie si sub 0. acestea pot fi: . . Procentele minime de armare sunt cele pentru grinzi.plase sudate otel STNB.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 CALCULUL PLACII Prevederile prezentate in continuare se refera la placile planseelor din cladiri civile sau industriale cu rezemari continue pe pereti sau pe grinzi.6mm pentru bare din otel cu profil periodic.5% la planseele armate pe doua directii.PC60. b) pentru armaturi de repartitie: .6mm pentru bare din otel OB37 la partea inferioara a placii. Placile se armeaza cu bare dispuse in general pe doua directii perpendicular formandu`se astfel plase. procentul minim de armare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite economice: sub 0. Plasele legate cu sarma se folosesc in cazul elementelor executate monolit iar plasele sudate se pot folosi atat pentru placile prefabricate cat si pentru placite turnate monolit. .

-Se recomanda sa se utilizeze cel mult doua diametre pentru armaturile de rezistenta a unei placi. -Armatura de la partea superioara a placii(calaretii) se continua de-o parte si de alta a reazemului pe toala lungimea diagramei de momente negative. 23 .CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 .hp=300-400mmmin 4 bare/ml .hp>400mm min 3bare/ml Distanta minima intre barele de armatura este de 80mm. lo /4-lungimea calaretului pe reazem. -Daca armatura are diametru <12mm barele fiind livrate in colaci se pot realiza continuu pe toata lungimea planseului.hp≤300mm5 bare/ml . in cazurile curente aceasta lungime se ia egala cu l0/4. -Barele plasate peste reazem (calaretii) se pot termina cu picioruse de rezemare pentru asigurarea pozitiilor in timpul turnarii placii. unde lolumina pentru deschiderea adiacenta( cea mai mare) Daca a/b>2-armare pe o singura directie a/b<2-armare pe doua directii M x  mx   * m y M y  m y   * mx 1 * p * a2 k1 1 my  * p * a2 k2 mx  Calculul ariei aferente se face pe metru liniar.

CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 CALCULUL OCHIURILOR DE PLACA mx=1/k1*p*a² mx`=-1/k1`*p*a² my=1/k2*p*a² my`=-1/k2`*p*a² 24 .

● CR 1-1-3-2005 : Cod de proiectare . Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor . 25 . anul VII . ● STAS 10107/0-90 : Construcţii civile şi industriale. nr.CONSTRUCTII DE BETON ARMAT II 2014 Bibliografie ● P 100-1/2006 : ● CR-0/2005 : ● NP-082/2004 : Cod de proiectare antiseismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri . ● Legea 10/1995 : Legea calităţii pentru construcţii ( Monitorul Oficial . ● NP 22 – 1977 : Norme provizorii privind proiectarea şi realizarea elementelor de construcţii. evaluare a actiunii zapezii asupra constructiilor . Actiunea vintului . 12/1995) . Cod de proiectare . ● STAS 10101/1 – 78 : Greutati tehnice si incarcari permanente . Bazele proiectarii structurale in constructii . Calculul şi alcătuirea elementelor din beton armat şi beton precomprimat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->