EKSERI U OGRADI

Jednom beš e jedan mali dečak koji je imao loš u narav. Njegov otac mu je dao kesu punu eksera i rekao mu da svaki put kad pobesni i izgubi kontrolu nad sobom, zakuca jedan ekser u ogradu. Prvog dana dečak je zakucao 37 eksera u ogradu. Tokom sledećih nekoliko meseci on je naučio da kontroliš e svoj bes i broj ukucanih eksera se smanjivao. Otkrio je da je lakš e kontrolisati svoju narav, nego zakucavati eksere u ogradu. I tako je doš ao dan, da tokom celog dana nije pobesneo. On je rekao to svom ocu, a otac mu je rekao da svakog dana u kom bude uspeo da kontroliš e svoje ponaš anje, iz ograde iš čupa jedan ekser. Dani su prolazili i jednog dana dečak je rekao svom ocu da je isčupao sve eksere. Otac je uzeo sina za ruku i odveo ga do ograde; rekao mu je: "Dobro si to uradio, sine moj, ali pogledaj sve te rupe u ogradi. Ograda viš e nikad neće biti ista. Kada u besu kažeš neke stvari, one ostavljaju ožiljak, kao š to su ove rupe u ogradi. Možeš čoveka ubosti nožem i izvući nož i posle toga nije važno koliko puta kažeš da ti je žao, rane ostaju." Verbalna rana je isto tako bolna koliko i fizi čka. Prijatelji te ohrabruju da uspeš u nečemu, sa njima se smeješ , oni su spremni da te sasluš aju, da podele tvoj bol, imaju lepe reči za tebe. Trudi se da ne praviš rupe od eksera u ogradi svog prijatelja.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful