ARII SI ZONE PROTEJATE

Definitie, argumente in favoarea crearii, categorii

Definitia zonei protejate
O suprafaţă de teren sau acvatică, destinată în mod special protecţiei şi conservării biodiversităţii, resurselor naturale şi culturale şi gestionată conform unor legi şi reglementări juridice (definitie IUCN) O zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită

Necesitatea crearii retelei de arii protejate
Reducerea biodiversitatii planetare (datorita vanatului excesiv, colectionarilor,alterarii sau distrugerii biotopurilor, agriculturii mecanizate şi chimizate, poluarii fizice, chimice, biologice); perspectiva epuizarii unor resurse naturale neregenerabile conservarea integritatii si diversitatii capitalului natural si socio-cultural al Terrei asigurarea utilizarii resurselor naturale intr-un mod echitabil si durabil

B.zone terestre. peisagistice. în care există specii de plante şi animale sălbatice. acvatice şi/sau subterane. cu valoare ecologică. Zone culturale protejate – teritorii in care se conserva si se protejeaza bunuri materiale si imateriale ale patrimoniului cultural: . ştiinţifică sau culturală deosebită. paleontologice.Categorii de arii si zone protejate A . geologice. cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare. Arii naturale protejate . elemente şi formaţiuni biogeografice. speologice sau de alta natură.

BCU etc.palate (Palatul culturii din Iasi. Brasov. . Regal. .case memoriale (B. Universitatea de Arhitectura „Ion Mincu”. Huniazilor).). obiceiuri. Casa Capsa. Sighisoara etc.). Peles. Palatul CEC. Universitatea din Bucuresti.P. .centrele istorice ale oraselor si municipiilor (Sibiu. Histria etc.). .). Cotroceni. Suceava.monumente istorice (mausoleul de la Valea Mare-Pravat. bisericile fortificate). Palatul culturii din Targu Mures.cetati (Rasnov. mausoleul din Tulcea etc. . Sutu etc.. Drobeta -Turnu Severin. .monumente cultural-religioase (manastirile din Bucovina.ansambluri arhitectonice deosebite (complexul „Brancusi”). Neamt.elemente reprezentative pentru un anumit stil arhitectonic (Palatul Parlamentului. Prejmer.). mestesuguri . Ion Creanga etc.castele (Bran. .a) bunuri materiale: . George Toparceanu-Namaiesti. Deva). . Subcarpatii Getici etc.ruine (Sarmisegetusa-Orastie. .Hasdeu – Campina.) b) bunuri imateriale: traditii.

de calitatea suprafetelor oxigenante depinzand calitatea serviciilor de agrement si. Regimul de protectie in cazul acestora este destul de strict. alte criterii : adresabilitatea (destinatarii sau utilizatorii). Tipologia terenurilor cu functie de spatii verzi este complexa. calitatea locuirii in mediul urban. accesibilitatea. amplasamentul. modelul arhitectural (stratificarea pe verticală a vegetaţiei). in general.C) Suprafete oxigenante – spatii verzi si acvatice din interiorul asezarilor umane sau situate in apropierea acestora. clasificarea acestora bazandu-se pe mai multe criterii: (modul de folosinta si functionalitatea.starea de sanogeneza. forma de proprietate (regimul juridic). . marimea.

terariile si parcurile dendrologice – zone de conservare ex situ a speciilor floristice si faunistice F) Rezervatii semincere sau bancile de gene – destinate conservarii materialului genetic al speciilor floristice si faunistice (genofondului) sau unor scopuri stiintifice sectoriale (spatii destinate exclusiv cercetarii stiintifice. zoologice.) E) Gradini botanice. botanice.D) Colectii muzeistice (geologice. de tablouri etc. bazata pe utilizarea elementelor antropice sau antropizate pt. etnografice. paleontologice. acvariile. sculpturale. experimentare) .

p.face parte din categoria zonelor functionale ale acestora.d. respectiv: ampriza (carosabilul).Zona protejata versus zona de protectie Zona protejata este cea care conserva elemente valoroase d. zona de siguranta si zona de protectie. natural sau cultural-istoric Zona de protectie – este stabilita pentru a izola un obiectiv din interior sau din exterior (exemplu: zona de protectie a monumentelor istorice.v. zona de protectie impotriva inundatiilor. zona de protectie aferenta drumurilor publice . . zona de protectie a lacurilor de acumulare).

400 de specii) . cca.IUCN (The World Conservation Union) Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii IUCN a elaborat: UN sistem pentru definirea si clasificarea ariilor protejate (IUCN a definit şase categorii principale de arii protejate în funcţie de obiectivele principale de management) publica anual: „Cartea rosie a speciilor amenintate” (in prezent. 41.

Scopuri majore ale managementului ariilor protejate cercetare stiintifica protectia salbaticiei protectia diversitatii speciilor si a diversitatii genetice protectia unor resurse naturale si culturale specifice turism recreere educatie utilizare durabila a resurselor ecosistemelor naturale si antropizate mentinerea caracteristicilor culturale si traditionale .

•Arii protejate de interes national (categoriile I – V IUCN). declarate de Ministerul Mediului. declarate in cadrul „Conventiei de la Ramsar” asupra zonelor umede. prin ordine sau hotarari guvernamentale. •Arii protejate de interes international. rezervatii naturale). situri ale patrimoniului mondial. datorate procesului de integrare a Romaniei in UE (categoriile 9. zonele umede de importanta internationala. 10) . in Romania exista: •Arii protejate de interes local (declarate prin hotarari ale Consiliilor locale – monumente ale naturii. delimitate in cadrul: • unor conventii sau programe semnate de Romania (Rezervatiile biosfereidelimitate in cadrul programului MAB al UNESCO.In functie de importanta si nivelul decizional. declarate in cadrul Conventiei de la Paris – World Natural Heritage) •Arii protejate incluse in reteaua “Natura 2000”.

gestionata în principal pentru cercetare stiintifica Denumirea categoriei in Romania .a Rezervatie Naturala Stricta arie protejata.Categorii de Management IUCN (I .Rezervatie Stiintifica Rezervatia stiintifica Pietrosul Mare din Muntii Rodnei .VI) CATEGORIA 1 I.

nu exista nicio arie protejata incadrata in aceasta categorie in Romania .Categorii de Management IUCN CATEGORIA I.b Arie Naturala Salbatica arie protejata gestionata în principal pentru protectia salbaticiei Denumirea categoriei in Romania .

.Parc National Parcul National Retezat Masivul Retezat. una dintre cele mai valoroase zone montane din România. fiind astfel primul parc national legal constituit din tara noastra. a fost recunoscut ca Parc National înca din anul 1935.Categorii de Management IUCN CATEGORIA 2II Parc National arie protejata gestionata in principal pentru protectia ecosistemelor si recreere Denumirea categoriei in Romania .

Kogalniceanu .Categorii de Management IUCN CATEGORIA 3III Monument Natural arie protejata gestionata în principal pentru conservarea trasaturilor naturale specifice Denumirea categoriei in Romania – Monument Natural/Monument al Naturii Unul din cele trei exemplare de stejari seculari din specia stejarului brumariu (Quercus pedunculiflora)monumente ale naturii .comuna M.

40 ha. stâncăriile. flora şi fauna specific alpine. lacul. care ocroteşte peisajul glaciar. .Rezervatie Naturala Lacul şi golul alpin Bâlea. cu o suprafaţă de 120.Categorii de Management IUCN CATEGORIA 4IV Arie de Gestionare a Habitatelor/Speciilor arie protejata gestionata în principal pentru conservare prin interventii de management Denumirea categoriei in Romania .

Categorii de Management IUCN CATEGORIA 5V Peisaj Terestru/Marin Protejat (Parc natural) arie protejata gestionata în principal pentru conservarea peisajelor terestre/marine si recreere Denumirea categoriei in Romania – Rezervatie Peisagistica (Parc Natural) Masivul Piatra Cetii (Muntii Trascau) .Rezervatie peisagistica .

Categorii de Management IUCN Categoria VI – Zone de exploatare extensiva a resurselor Nu exista nicio arie protejata incadrata in aceasta categorie in Romania .

parcuri naţionale (sursa: Internet) .arii protejate .(▲).Reţeaua de arii naturale protejate din Romania: (●).

ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală. comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase . zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice.Convenţia de importanţă regională Carta Europeană a Regiunilor Montane) CATEGORIA 6 Rezervaţii ale biosferei – arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice.Convenţia privind patrimoniul cultural şi naţional al lumii. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţionala a teritoriului. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice.Categorii dependente de programe (MAB) si conventii internationale (Ex:Convenţia RAMSAR (Iran) asupra zonelor umede. lacuri şi cursuri de apa.

în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice. (Ex: Balta Mica a Brailei(2001). Complexul Piscicol Dumbravita si Lacul Techirghiol) . Lunca Muresului. Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează.Categoria 7 Zone umede de importanţă internaţională Zonele umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede.

. (Ex. Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în conformitate cu regulamentele şi planurile proprii de ocrotire şi conservare. sub egida UNESCO. Mărimea arealului lor este determinată de cerinţele pentru asigurarea integrităţii şi conservării elementelor supuse acestui regim de protecţie. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii – Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „Omul si Biosfera”).Categoria 8 . cu respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural.Situri ale patrimoniului natural universal Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală. Zona Umeda de Importanta Internationala (Secretariatul Conventiei Ramsar) si Sit al Patrimoniului Natural Universal (UNESCO). În cuprinsul acestor zone pot exista comunităţi umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de ocrotire şi conservare a sitului natural. Pestera Ursilor Perimetrul experimental Sabed.

In ariile respective. Ariile speciale de conservare sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CCE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale. ţinând cont de obiectivele de conservare a ariei. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ.Categoria 9. orice activitate în aceste zone se va face cu consultarea publicului. administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ca şi perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat.Arii speciale de conservare (SAC) Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. Nu vor fi acceptate planuri sau proiecte care afectează aria. a florei şi faunei sălbatice şi fac parte din reţeaua europeana NATURA 2000. . Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate specifice siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management şi măsuri legale. va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului.

nr. Aria de protectie speciala avifaunistica Bentul Mic.G. nr. Bentul Mic Cotoi .Categoria 10 . care include si situl arheologic Popina Bordusani unde sunt conservate resturi de cultura spirituala si materiala getodacice -declarata prin H. nr.G. Lacul Strachina .Bentul Mare.2151/2004 . nr.2151/2004.Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice.2151/2004. mai ales a celor menţionate în anexele 3 şi 4. Lacul Amara -arie de protectie speciala avifaunistica declarata prin H.G. Lacul Fundata-arie de protectie speciala avifaunistica declarata prin H.arie de protectie speciala avifaunistica declarata prin H. Managementul ariilor speciale de protecţie se realizează ca şi pentru ariile speciale de conservare .G.2151/2004. Ariile speciale de protecţie sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi fac parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană.

Ariile de protectie speciala avifaunistica (sursa Internet) .

. planificarea şi managementul ecologic Adesea ariile protejate sunt privite ca ceva izolat sau nelegat de dezvoltarea durabilă a unei naţiuni.protejarea speciilor care sunt extrem de sensibile la intervenţia umană. .asigurarea habitatelor critice pentru hrănire. Acest lucru se va întâmpla dacă ariile protejate vor fi incluse în sistemul mai larg de amenajare a teritoriului. pentru plante şi pentru hrana animalelor. . în special prin protejarea pădurilor şi a zonelor umede. creştere şi odihnă a speciilor care sunt utilizate durabil. Ariile protejate contribuie la dezvoltarea durabilă prin: .regularizarea şi purificarea apei.asigurarea de venituri şi locuri de muncă prin turism.Ariile protejate.menţinerea vegetaţiei naturale pe soluri cu productivitate mică şi în zone sensibile. . .conservarea solului şi apei în zone erodabile. . . ele pot juca un rol important în susţinerea bunăstării economice şi sociale a comunităţilor umane.menţinerea resurselor genetice sălbatice importante pentru medicină. . reproducere.apărarea oamenilor de dezastre naturale ca inundaţii sau furtuni devastatoare.

. Câteva dintre modalităţile de a realiza aceasta sunt: . în special pentru cazare şi masă. Aceasta va da localnicilor sentimentul implicării şi al proprietăţii asupra ariei protejate. Localnicii vor vedea valoarea ariei protejate ca o sursă de venituri şi locuri de muncă. Pe de altă parte. miere. ceea ce va conduce în final la un management comun. . este nevoie de o politică de implicare a localnicilor în planificarea şi administrarea ariei protejate. . apă de izvor.comercializarea produselor locale (vin.încurajarea comunităţilor locale în realizarea unor muzee ale vieţii rurale şi în găsirea altor căi de evidenţiere a relaţiei lor cu natura. astfel încât să fie încurajată practicarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea artizanatului local. .dezvoltarea agroturismului legat cu vizitarea ariei protejate. lichioruri.Ariile protejate şi dezvoltarea durabilă locală prezenţa ariei protejate trebuie să determine o politică ce încurajează creşterea economiei locale în mod durabil. aşa cum fac mănăstirile de multe secole.) cu numele ariei protejate pe etichetă. . .dezvoltarea abilităţilor comerciale ale comunităţilor locale astfel încât ele să poată să vină în întâmpinarea nevoilor turiştilor. brânză. deschiderea de puncte de vânzare în interiorul sau exteriorul ariei protejate. etc.utilizarea calităţilor peisajului şi a împrejurimilor liniştite pentru înfiinţarea unor aşezăminte de sănătate şi case de odihnă.crearea unor ateliere meşteşugăreşti.

astfel încât ambele părţi să aibă de câştigat . între altele. nevoile unei asemenea arii trebuie să fie cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. Planificarea utilizării terenurilor trebuie.Ariile protejate şi amenajarea teritoriului. silviculturii etc. Planurile de amenajare a teritoriului joacă un rol vital pentru ariile protejate. să fie deschisă validării publice şi comentariilor. să promoveze interdependenţa ariilor protejate şi economiei localnicilor. Ele trebuie să fie orientate spre viitor şi să acorde ariilor protejate o mare importanţă. proiectelor. se va întări protecţia acordată tuturor resurselor naturale şi culturale. al agriculturii. să fie făcută în interes public. Deoarece denumirea de arie protejată este o formă de folosire a terenului. Prin adoptarea unor sisteme eficiente de planificare a utilizării terenurilor. prin controlul construcţiilor. al clădirilor. deci şi ariilor protejate.. instalaţiilor industriale.

turismul bazat pe aprecierea naturii . dacă este planificat şi administrat pentru a fi durabil. turismul poate fi o forţă foarte pozitivă.activitatea turistică a grupurilor mici. în general Turismul poate ajuta la justificarea înfiinţării ariilor protejate în regiunile marginale. dacă respectă caracterul special al ariei. . Turismul va fi binevenit în perimetrul sau în proximitatea ariilor protejate. aducând beneficii atât ariilor protejate cât şi comunităţilor locale. pagubele şi poluarea să fie minime. Principalele forme de turism agreat în cadrul ariilor protejate sunt: .turismul cultural si educaţional .Ariile protejate si turismul durabil Dar. şi poate duce la o înviorare a comunităţilor locale din punct de vedere economic şi al culturilor tradiţionale. astfel încât.ecoturismul. liniştite .

.operatorii turistici si ghizii care lucrează în ariile protejate să aibă înalte cunoştinţe ecologice. . .linii directoare pentru implicarea comunităţilor locale.Federaţia Europeană a Parcurilor Naţionale şi Naturale (FNNPE) a definit turismul durabil ca „toate formele de dezvoltări turistice. . Turismul durabil în interiorul şi în afara ariilor protejate cere: . construite in mod perpetuu”.standarde pentru proiectarea şi operarea facilităţilor de turism durabil şi a afacerilor. . .contribuţii practice şi financiare ale operatorilor turistici pentru conservarea ariilor protejate.reguli pentru promovarea şi marketingul vacanţelor bazate pe ariile protejate. management şi activităţi turistice care menţin integritatea ecologica. sociala si economica şi bunăstarea resurselor naturale si culturale.cooperare strânsă cu autorităţile ariilor protejate.

Aria este desemnată protejării unei specii sau pentru încurajarea succesiunii naturale? Este pentru a conserva un mod de viaţă sau pentru a restaura vegetaţia? Sistemul categoriilor de management pentru arii protejate publicat în Legea Ariilor Protejate 462/2001 poate ajuta la asigurarea clarităţii în enunţarea obiectivelor potrivite pentru fiecare arie. monitorizarea. Administrarea unei arii protejate depinde de obiectivele stabilite pentru acea arie. Managementul eficient al ariilor protejate depinde în primul rând de existenţa unor instituţii adecvate. în special în cele mai recente. aplicarea cercetărilor. cum ar fi: menţinerea potecilor. precum şi sarcinile manageriale curente. Acest aspect este deseori punctul slab din sistemul ariilor protejate. următoarele priorităţi sunt planificarea şi managementul eficient. . relaţiile cu guvernul şi cu comunităţile locale. mică sau mare. sunt recomandate două acţiuni principale pentru fiecare ţară : un plan pentru sistemul naţional de arii protejate. care trebuie evaluat la intervale regulate şi un plan de management pentru fiecare arie protejată. Acestea sunt instrumente vitale pentru asigurarea unui management eficient în orice situaţie. educaţia ecologică. asigurarea serviciilor pentru vizitatori. Prin “management” înţelegem: planificarea. pregătirea şi perfecţionarea personalului etc. În ciuda diferenţelor.MANAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE Odată ce a fost stabilită baza legală pentru ariile protejate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful