You are on page 1of 4

Trong bn tin ny: 1. EB-5: Thng tin v D n Tng i CallSocket III. 2.

Mike Horner, Gim c San Francisco Regional Center (khu vc chu ) n gp g v h tr cc nh u t Vit Nam.

EB-5: D n Tng i CallSocket III Sau s thnh cng ca D n CallSocket s 1 v s 2, San Francisco Regional Center (SFRC) tip tc ku gi cc nh u t gp vn vo d n CallSocket s 3.

Thng tin c bn v d n S sut u t ku gi: 30 sut (Tnh n thi im 1/8/2013, d n cn khong 20 sut). Tng s vn ku gi t cc nh u t: $15.000.000 USD M hnh kinh doanh: SFRC cng gp vn kinh doanh vi cc nh u t S vic lm to ra: 458 vic lm (cao hn nhiu so vi quy nh ti thiu 300 vic lm cho 30 nh u t). CallSocket k hp ng cung cp dch v cho cc doanh nghip ln trn th gii nh Microsoft v Pandora

a im ca CallSocket III D n Call Socket 3 s c t ti ta nh I-Magnin, Oakland, California. Ta nh I-Magnin l ti sn ca d n cng nh l ti sn ca tt c cc nh u t.

Mi gi u t D n ny tha mn chng trnh u t nhn th xanh v c s chp thun ca S Di Tr M (USCIS). D n do San Francisco Regional Center (SFRC) vn hnh theo cc tiu chun ca USCIS ra. D n CallSocket III l s tip ni thnh cng ca CallSocket I v II do SFRC qun l. Theo yu cu ca chng trnh EB-5, vic u t khon tin $500.000 USD vo d n ny l iu kin cn thit xin thng tr (th xanh) cho c gia nh. D n CallSocket III ang mi gi cc nh u t vi s lng c hn. Qu khch hng quan tm vui lng lin h vi chng ti. Ngoi ra, cc thng tin thm v d n c th tham kho tihttp://sfeb5.com/

Mike Horner, Gim c San Francisco Regional Center (khu vc chu ) n gp g v h tr cc nh u t Vit Nam h tr cc nh u t tm hiu v d n CallSocket III, ng Mike Horner, gim c khu vc chu ca San Francisco Regional Center (SFRC) s n lm vic ti Vit Nam h tr cc nh u t ca SFRC. Thi gian lm vic: Th T ngy 7/8/2013

Th Nm ngy 8/8/2013 Qu khch hng c quan tm c th t hn lm vic trc tip vi ng Mike Horner: in thoi: 3822 3380 hoc 3822 3821 hoc 6291 8889 Email: tuvan@tuvanditru.com

GI TI BN B Qu v c th nhn vo lin kt di y gi email ny ti bn b.

Gi ti bn b

LIN H VI CHNG TI Nhn vo lin kt di y email cho chng ti.

Email lin h

Vn phng TP.HCM Tng 2, 162 Pasteur, Q. 1, TP. HCM T2 T6: 9h-17h. Th By: 9h-12h. T: (08) 3822 3380 F: (08) 3822 3821

Vn phng H Ni Tng 6, Ta nh Kinh , 292 Ty Sn, Q. ng a, H Ni T2 T6: 9h-17h. Th By: 9h-12h. T: (08) 3822 3380

Vn phng c 88 Marshall Ave St Albans VIC 3021 T: (+61) 432 730 813

Vn phng Canada 201-233 Portage Avenue Winnipeg, Manitoba R3B 2A7 T: +1 204 956 2336 ext. 201

Vn phng San Francisco The Twitter Building 1355 Market Street 4th Floor San Francisco, CA 94103 sf@caisc.org

Unsubscribe