SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI SETIAUSAHA PEPERIKSAAN (SUP

)

Kemaskini 20 Mei 2013

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN BIL 1. 2. 3. ISI KANDUNGAN Pengenalan Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 3.1 Laman Utama Sistem 3.2 Login 3.3 Kemaskini Kata Laluan 3.4 Laman Utama SUP 3.5 Sekolah 3.6 Guru 3.6.1 Daftar 3.6.1.1 Tambah MP/Kelas 3.6.1.2 Guru Besar/Penolong Kanan 3.6.1.2.1 Daftar 3.6.2 Hapus 3.6.3 Kemaskini 3.7 Murid 3.7.1 2011 3.7.2.1 Pindah Swasta 3.7.2.2 Senarai 2011 3.7.3 Daftar Murid Bagi 2012 & ke ATAS 3.7.4 Kemaskini Murid Tiada MyKid 2011 Dengan Data APDM 3.7.4 Batal MP 3.8 Laporan 3.8.1 Senarai Kelas 3.8.2 Senarai Guru 3.8.3 Prestasi Murid 3.8.4 Statistik 3.8.4.1 Prestasi Murid Mengikut Kelas dan Band 3.8.4.2 Pencapaian Murid Mengikut MP dan Band 3.8.4.3 Keseluruhan Prestasi MP MUKA SURAT 4 4 6 6 6 7 8 8 9-10 11 12-13 14 15-16

17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25
2

3.9

Cetakan 3.9.1 Guru 3.9.2 Murid 3.9.2.1 Senarai Murid 3.9.2.2 Senarai Prestasi Kumulatif Semua murid Mengikut Kelas 3.9.2.3 Pernyataan Pelaporan Kumulatif (Semua MP)

25 26 27 28

3.10

Pengguna 3.10.1 Kemaskini Profil 29 30 30

3.11 3.12

Bantuan 3.11.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi Keluar

3

1. berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS: 4 . PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya. Sistem ini dibangunkan secara atas talian. 2.

Kemaskini Profil Bantuan i. Kemaskini f. Kemaskini Murid Tiada MyKid 2011 dengan Data APDM iv. Senarai Kelas ii. Senarai Guru iii. Senarai menu tersebut ialah : a. Cetakan i. Guru ii.SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Lembaga Setiausaha Peperiksaan (SUP). Pegawai Yang Boleh Dihubungi j. k. Laman Utama Sistem b. 2011 ii. Murid i. Daftar murid bagi 2012 & Ke ATAS iii. Guru i. Daftar ii. Sekolah e. Prestasi Murid iv. Login c. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Statistik h. Laporan i. Keluar 5 . Hapus iii. Murid i. Pengguna i. Laman Utama SUP d. Batal MP g.

6 . Pengguna Setiausaha Peperiksaan (SUP) memasuki sistem ini melalui perkataan Setiausaha Peperiksaan.1 PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH LAMAN UTAMA SISTEM Klik untuk ke laman login Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Setelah itu. 3.3.2 LOGIN SUP perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem. 3.

SUP perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.3 KEMASKINI KATA LALUAN Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.Sekiranya Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan skrin akan memaparkan mesej seperti rajah dibawah. SUP perlu memasukkan kata laluan yang baru bagi tujuan melindungi data pengguna di dalam sistem. skrin pengemaskinian maklumat pengguna SUP akan dilakukan sendiri oleh pengguna SUP. Sekiranya pengesahan berjaya. 7 . 3.

Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna SUP.4 LAMAN UTAMA SUP Skrin Laman Utama SUP akan memaparkan maklumat mengenai pengguna SUP yang telah didaftarkan.5 SEKOLAH Klik pada <Sekolah> dan paparan di bawah dipaparkan: 8 . 3.3.

3. maka skrin di bawah dipaparkan. maka paparan mesej seperti di bawah akan dipaparkan setelah butang <Simpan> diklik. Kemudian klik butang<Daftar>. kad pengenalan dan nama guru untuk mendaftar guru matapelajaran. Sekiranya no.6. 9 . kad pengenalan telah pun didaftar.1 GURU DAFTAR Apabila sub menu <Daftar> diklik pada menu <Guru>. Masukkan no.6 3.

10 . ketiga adalah kelas. kedua adalah darjah. Seterusnya tekan butang <Tambah MP/Kelas> dan paparan seperti rajah dibawah akan keluar.Langkah pertama SUP perlu Pilih mata pelajaran.

SUP juga boleh memasukkan nombor kad pengenalan guru yang dipilih dan tekan butang <Cari>.1 TAMBAH MP/KELAS Untuk tambah matapelajaran atau kelas kepada guru.1. Seterusnya skrin di bawah akan dipaparkan. SUP perlu pilih sub menu <Daftar> pada menu <Guru> dan skrin akan keluar seperti rajah dibawah. SUP perlu klik untuk Tambah MP/Kelas untuk setiap guru yang telah didaftarkan. 11 .7.3.

1. 3.2.2 3. Setelah butang <Tambah MP/Kelas> diklik rekod tersebut disimpan dan skrin akan terpapar seperti rajah dibawah. 12 .SUP perlu memilih Mata Pelajaran.1.7.7.1 GURU BESAR/PENOLONG KANAN DAFTAR SUP perlu klik menu <Guru> dan pilih sub menu <Daftar>. Tahun/Kelas dan kemudian tekan butang <Tambah MP/Kelas>. Kemudian klik pada ikon untuk mendaftar Guru Besar/ Guru Penolong Kanan skrin seperti rajah di bawah akan dipaparkan.

SUP perlu tanda (√) pada Guru Besar/PK untuk mendaftarkan Guru Besar/ Guru Penolong Kanan dan klik butang <Daftar> seperti skrin di bawah. 13 . Setelah berjaya didaftarkan skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Seterusnya masukan nombor kad pengenalan dan tekan butang <Cari>.6. kemudian skrin akan terpapar seperti rajah dibawah 14 .2 HAPUS Untuk hapus rekod guru SUP perlu pilih sub menu <Hapus> pada menu <Guru> dan skrin seperti rajah dibawah akan terpapar.3.

3 KEMASKINI Apabila sub menu <Kemaskini> diklik pada menu <Guru>.Bila tekan butang <Hapus> akan keluar paparan seperti rajah dibawah dan tekan butang <OK> untuk hapus rekod guru. kad pengenalan untuk mengemaskini maklumat guru matapelajaran. 15 .6. Kemudian klik butang<Cari>. Masukkan no. maka skrin di bawah dipaparkan. 3.

Jika untuk menghapus matapelajaran pula klik gambar . Klik untuk mengemaskini matapelajaran Paparan berikut akan dipaparkan. 16 . klik <Guru Mata Pelajaran>. Bagi mengemaskini matapelajaran pula.SUP boleh mengemaskini maklumat profil guru matapelajaran dan klik pada butang <Kemaskini>.

3. Klik pada <Keluar> paparan seperti rajah dibawah akan paparkan. 17 . Apabila sub menu <Pindah Swasta> diklik. sub menu <Keluar> dan <Masuk> dipaparkan.1 PINDAH SWASTA Apabila menu <Murid> diklik. skrin memaparkan sub menu <2011> iaitu Pindah Swasta dan Senarai 2011.7. <Keluar> Kemudian.7.1.1 MURID 2011 3. Kemudian klik pada <Pindah> untuk memindahkan murid berkenaan ke sekolah swasta.7 3. masukkan nombor MyKid dan klik butang <Cari>.

SUP perlu memasukkan nombor MyKid dan klik butang <Cari> 3. 18 .<Masuk> Apabila <Masuk> diklik pada menu <Pindah Swasta>. paparan seperti rajah dibawah akan memaparkan senarai murid 2011 yang telah didaftarkan di dalam sistem.1. skrin seperti di bawah akan dipaparkan.2 SENARAI 2011 Apabila sub menu <Senarai 2011> diklik pada menu <2011>.7.

19 .3. Maka SUP hanya perlu tekan <Murid> <2012 & Ke Atas>. Maklumat murid akan dipaparkan seperti di bawah.7. Paparan dibawah akan dipaparkan dan SUP perlu memilih Tahun/Kelas atau No Mykid/ No Sijil Lahir/ No Passport/ No Muird Tiada Dokumen dan tekan butang <Cari>.2 DAFTAR MURID BAGI 2012 & KE ATAS Maklumat murid bagi 2012 & ke atas diperolehi daripada APDM.

3. 20 .3.7. SUP boleh ke menu <Murid> <Batal MP> dan rajah seperti di bawah akan dipaparkan. SUP perlu memlilih menu <Murid> <Kemaskini Murid Tiada myKid 2011 dengan APDM>.4 BATAL MP SUP boleh membatalkan MP murid sekiranya guru belum melakukan kemasukan prestasi murid berkenaan. Bagi membuat pembatalan ini. SUP perlu pilih Tahun/Kelas dan tekan butang <Papar>.7.3 KEMASKINI MURID TIADA MYKID 2011 DENGAN DATA APDM Bagi murid-murid yang tiada myKid dalam APDM.

Pilih darjah yang dikehendaki dan tekan butang <cari>. skrin di bawah akan dipaparkan. 21 . Senarai semua kelas yang telah daftarkan akan dipaparkan seperti di bawah.8 3.3.8.1 LAPORAN SENARAI KELAS Apabila sub menu <Senarai Kelas> diklik pada menu <Laporan>.

Pilih Peranan.2 SENARAI GURU Apabila sub menu <Senarai Guru> diklik pada menu <Laporan>. Semua senarai guru berserta matapelajaran guru berkenaan akan dipaparkan seperti di bawah.8. Mata Pelajaran dan Tahun/Kelas dan tekan butang <Papar>. maka gambar diklik. Sekiranya hendak dihapuskan. skrin di bawah akan dipaparkan.3. 22 .

Tahun. 23 . Kelas dan Mata Pelajaran dan tekan butang <Cari>. 3.8. Senarai Laporan akan dipaparkan seperti rajah di bawah.4 STATISTIK Apabila sub menu <Statistik> diklik pada menu <Laporan>. skrin di bawah akan dipaparkan. SUP boleh memilih salah satu senarai laporan yang dikehendaki.3.3 PRESTASI MURID Apabila sub menu <Prestasi Murid> diklik pada menu <Laporan>. Pilih Tahun Taksiran.8.

8.2 PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MP DAN BAND SUP perlu memasukkan Tahun Pentaksiran. Tahun dan Mata Pelajaran.8. Tahun dan Mata Pelajaran seterusnya tekan butang <Cari>. Skrin di bawah akan dipaparkan 3.3.4. 24 . Skrin di bawah akan dipaparkan.4. tekan butang <Cari>.1 PERSTASI MURID MENGIKUT KELAS DAN BAND SUP perlu memasukkan Tahun Pentaksiran.

1 CETAKAN GURU Bagi mencetak Senarai Guru dan Surat Login untuk Guru Mata Pelajaran dan Guru Besar/Penolong Kanan. Tahun dan Kelas.9.3.8.3 KESELURUHAN PRESTASI MP SUP perlu memasukkan Tahun Pentaksiran. Skrin di bawah akan dipaparkan.9 3. seterusnya tekan butang <Cari>. SUP perlu klik pada menu <Cetakan> <Guru> dan senarai cetakan akan dipaparkan seperti rajah di bawah: 25 .4. 3.

2 MURID Bagi mencetak Senarai Murid.2. 26 .9.3. SUP perlu klik pada menu <Cetakan> <Murid> dan senarai cetakan murid akan dipaparkan seperti rajah di bawah: 3.1 SENARAI MURID Senarai nama murid akan dipaparkan seperti rajah dibawa setelah SUP memilih <Tahun> dan <Nama Kelas>. Senarai Prestasi Kumulatif Semua Murid Mengikut Kelas dan Pernyataan Pelaporan Kumulatif (Semua MP).9.

Cetakan akan dipaparkan di dalam format pdf. <Kelas> dan <Mata Pelajaran>.2 SENARAI PRESTASI KUMULATIF SEMUA MURID MENGIKUT KELAS SUP perlu memilih <Tahun Taksiran>. 27 .3. seterusnya tekan <Cari>. seperti rajah di bawah.2. <Tahun>.9.

<Tahun Semasa> dan <Kelas Semasa>.3 PERNYATAAN PELAPORAN KUMULATIF (SEMUA MP) SUP perlu memilih <Tahun Taksiran>.2. SUP juga boleh mencetak pelaporan kumulatif murid pada tahun sebelumnya. 28 .3. seterusnya tekan <Semak>. Cetakan akan dipaparkan di dalam format pdf.9. seperti rajah di bawah.

3. SUP perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama. SUP perlu memasukkan kata laluan yang baru.10. maka mesej seperti dibawah akan dipaparkan.10 PENGGUNA 3. maklumat bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Sekiranya kata laluan lama tidak sepadan seperti yang diberikan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. kata laluan baru dan Ulangan kata laluan.1 KEMASKINI PROFIL Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. 29 .

1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI Sekiranya klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi> pada menu <Bantuan>.13 KELUAR Apabila menu <Keluar> diklik.12. SUP perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.12 BANTUAN 3. 30 . 3.3. maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh SUP akan dipaparkan. SUP tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful