Siti Farhana Binti Mukhtar Sek. Keb.

Rumbia 3 ARIF 2012
SEK !AH KEBAN"SAAN RUMBIA# $%000 A! R "A&AH#ME!AKA

PN. SITI FARHANA MUKHTAR

AHMA' R SE'IN &AMA!U'IN SEK.KEB S". PETAI
3 ARIF# 3 A)AM# * ARIF# * A)AM

200( SEK. KEB. RUMBIA SEK !AH KEBAN"SAAN RUMBIA# PN. SITI FARHANA 1 ARIF
$%000 A! R "A&AH#ME!AKA

NAMA GURU YAAKUB SEKOLAH

:

PN.

ZURIYATI

BT

: SK. SUNGAI PETAI ALOR GAJAH, MELAKA KOD SEKOLAH ; mba 0027 Kelas :

SKSP +EMER!AN" AKA'EMIK# SAHSIAH 'AN K KURIKU!UM MEN&E!AN" 2012

 MEMBERI 'AN MEMASTIKAN PE!A&ARAN 'I!AKSANAKAN.  MEN,E'IAKAN SUASANA ,AN" K N'USIF UNTUK

KEBERKESANAN PEN"A&ARAN 'AN PEMBE!A&ARAN.  MEMASTIKAN 'ISIP!IN PE!A&AR BERA'A PA'A TAHAP ,AN" BAIK 'AN TERKA-A!.  MEN"AMA!KAN BU'A,A PEN,A,AN" 'IKA!AN"AN -AR"A SKSP.  ME-U&U'KAN SETEMPAT HUBUN"AN ,AN" ERAT 'EN"AN K MUNITI

SEK.KEB S". PETAI
3 ARIF# 3 A)AM# * ARIF# * A)AM

2010 SEK. KEB. RUMBIA
SEK !AH KEBAN"SAAN RUMBIA# $%000 A! R "A&AH#ME!AKA

2010
PN. SITI FARHANA MUKHTAR

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.