PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

TINGKATAN 3 BAB 1 – KECERGASAN

Lari !erpasan"an se"ara asasnya dilakukan hampir sama dengan lari berganti,ganti. Apabila seorang daripada pasangan berlari- seorang lagi akan berehat se"ara aktif seperti berjoging.

1.

Nyatakan jenis latihan yang berkaitan di atas A B C D Joging Piramid Paarlauf Lompat tali

.

!alah satu "ara menentukan #adar Nadi Latihan untuk akti$iti daya tahan kardio$askular dengan menggunakan formula #arno$en iaitu KNL = KNR + peratus intensiti latihan [KNM – KNR . #irakan #NL seorang yang berumur 1% tahun dengan #N& '( denyutan seminit dan intensiti latihan )( *. A B C D 1%( 1%1 1% 1%+

1

+.

Antara faedah latihan ke"ergasan daya tahan kardio$askular ialah peningkatan kolesterol. Apakah kolesterol baik tersebut. A B C D High density lipoprotein / 0DL 1 Lo2 density lipoprotein / LDL 1 Density hyper lipoprotein ( D0L 1 Very Low density lipoprotein / 3LDL 1

4.

Bagi menentukan berat beban latihan indi$idu berumur 1% tahun dan ke ba2ah peratusan berat badan digunakan. Bagi mendapatkan intensiti daya tahan- otot bahagian tangan ialah %%* hingga )%* berat badan. #irakan beban latihan %%* bagi berat badan 4( kg. A B C D + 4 1

%

Apakah yang dimaksudkan dengan hipertrofi otot. A B C D 5enaga segera 6tot menjadi lebih kuat 7ele2atkan atau menghindarkan atritis dan osteoporosis 7udah menga2al kestabilan dinamik semasa melakukan aksi pantas

2

!oalan ) berdasarkan &ajah 1

&ajah 1 ). Namakan otot utama yang terlibat ketika melakukan akti$iti half squat A B C D '. Bisep 5riseps 8uadriseps Pe"toralis major

#irakan 9ndeks Jisim Badan atau Body Mass Index /B791 bagi seorang pelajar yang mempunyai berat badan %4 kg dan tinggi 1.)1 m. :ormula pengukuran B79 ; Berat /kg1 5inggi /m1< A B C D (.= (.> 1.( 1.1

3

A B C D >. Jadual 1 menunjukkan latihan jeda dengan akti$iti berlari sambil melantun bola atau menga2al bola hoki. #elajuan #ekuatan otot Daya tahan otot Daya tahan kardio$askular Tambah 1 saat daripada masa terpantas 10 ulangan kerja repetisi (1 3! " 3 kali ganda masa kerja Aktiviti rehat Berjalan ke tempat permulaan Bilangan set # Rehat antara set $enurunan kadar nadi sehingga 1%0 den&utan seminit ?mpat aspek perlu dipertimbangkan untuk memperoleh tahap ke"ergasan maksimum yang dikenali sebagai :955. A B C D 9ntensiti #ekerapan Jenis akti$iti Jangka masa !oalan 1( berdasarkan &ajah 4 .S#alan $ !er%asar&an 'a%ual 1 Aktiviti Jeda kerja Repetisi Rehat antara Berlari 30m sambil melantun bola/ mengawal bola hoki Jadual 1 =. Apakah (. Apakah komponen ke"ergasan tersebut.

otot yang bekerja dan seterusnya memba2a keluar bahan kumuhan dari otot. 1 . #eupayaan otot atau kumpulan otot untuk mengun"up berulang kali dalam jangkamasa yang panjang tanpa "epat berasa lesu.&ajah 1(. #elajuan #ekuatan 6tot Daya 5ahan 6tot Daya 5ahan #ardio$askular #eupayaan sistem kardio$askular mengedar darah beroksigen ke otot. 5 . A B C D Bounding Lompat kanggaru 5ekan tubi "ondong Lompat ke atas peti lombol S#alan 11 hin""a 1) Pilih ja2apan yang betul bagi pernyataan yang diberi A B C D 11. Apakah akti$iti untuk meningkatkan kuasa otot.

Peningkatan koordinasi anggota badan yang terlibat dalam kemahiran Peningkatan fungsi otot apabila otot mengalami hipertrofi iaitu peningkatan sai@ dan jisim otot. #emampuan maksima otot untuk menjana daya bagi mengatasi rintangan dan diukur berdasarkan daya maksimum yang dihasilkan daripada satu pergerakan atau pengun"upan otot yang spesifik.akti$iti eksplosif berulang kali. D Jadual C B A :aedah Latihan 5ahap kemahiran motor meningkat dan boleh melakukan pergerakan kompleks dengan "epat.1+. Boleh melakukan akti$iti. Peningkatan kapasiti anaerobik otot. 14. #eupayaan seseorang bergerak dari sesuatu kedudukan ke kedudukan yang baru dalam masa yang singkat atau keupayaan bahagian anggota khusus melengkapkan julat pergerakannya dengan pantas S#alan 1* hin""a 1$ !er%asar&an 'a%ual + Padankan adaptasi fisiologi berdasarkan faedah latihan selepas menjalani latihan kelajuan 1 % 1 ) 1 ' Adaptasi :isiologi Peningkatan kelajuan pergerakan anggota badan. Cepat bertindak balas semasa beraksi 1 = 6tot menjadi lebih kuat dan tidak mudah "edera 6 .

Prinsip Latihan Prinsip kekhususan Prinsip ansur maju ( B Prinsip beban lebih 1 Prinsip kepelbagaian Definisi Program latihan perlu ada $ariasi Latihan perlu berfokus kepada peningkatan komponen ke"ergasan atau kemahiran khusus Peningkatan intensiti latihan perlu dilakukan se"ara C beransur. hin""a ++ !er%asar&an 'a%ual 3 Padankan prinsip latihan ke"ergasan fi@ikal dan kemahiran motor mengikut definisi yang betul.S#alan 1.ansur #adar intensiti perlu melebihi tahap kemampuan untuk mendapatkan kesan D latihan Jadual + 1 > A BAB + – KEMA-IRAN S.KAN /AN REKREASI 7 .

Dalam permainan bola tampar.posisi pemain dalam gelanggang disusun mengikut kedudukan tertentu. 7enyangga ialah kemahiran A B C D membuat rejaman membuat ser$is sambil melompat membuat hadangan di hadapan jaring menerima dan menghantar bola dengan kedua. Apakah kegunaan antena yang dipasang pada jaring bola tampar.+ dan 4 ialah A B C D pemain barisan tepi pemain barisan tengah pemain barisan hadapan pemain barisan belakang .1. Berikut merupakan otot. 5erdapat dua kemahiran asas ser$is bagi memulakan permainan iaitu A B C D ser$is ba2ah pinggang dan ser$is gaya tenis ser$is lonjak ke depan dan ser$is ping pong ser$is putar dan ser$is atas kepala atau gaya tenis ser$is ba2ah tangan dan ser$is atas kepala atau gaya tenis 4. 8 .otot yang terlibat dalam kemahiran membuat rejaman bola tampar &e0uali A B C D Deltoid Pectoralis ma or !rector spinae "astrocnemius %.dua belah tangan +. Pemain pada posisi . !alah satu kemahiran asas bola tampar ialah menyangga. !er$is merupakan kemahiran yang penting dalam permainan bola tampar.

!emasa permainan bola tampar.A B C D !ebagai alat untuk men"antikkan lagi gelanggang permainan !ebagai alat menentukan ketinggian bola yang boleh dihantar oleh pemain 7emastikan jaring yang dipasang tidak kendur semasa permainan berlangsung 7emastikan bola berada dalam ka2asan permainan semasa bola masuk ke ka2asan pihak la2an ).undang asas yang mendefinisikan lumba jalan kaki 9 . Berapakah time out yang dibenarkan dalam satu set permainan. Berikut ialah undang. Apakah kemahiran yang ditunjukkan oleh pemain 9 dan 999. A B C D 7engumpan dan merejam 7enyangga dan merejam 7enyangga dan mengumpan 7engumpan dan mengadang =.setiap pasukan boleh meminta time out. A B C D !ekali Dua kali 5iga kali ?mpat kali S#alan 1 !er%asar&an ra2ah 1 9 99 999 &ajah 1 93 3 '.

bahagian belakang hujung tapak kaki /jari1 mesti menyentuh bumi #aki hadapan mesti diluruskan dari mula menyentuh bumi sehingga ke posisi tegak lurus dengan badan 9.99.perkara berikut &e0uali A B C D "akera jatuh di luar sektor lemparan "akera tidak meninggalkan tanda di dalam sektor peserta keluar dari bulatan sebelum "akera menyentuh tanah keluar dari bulatan lemparan melalui bahagian hadapan atau sisi S#alan 13 !er%asar&an ra2ah + 10 . !ebelah kaki mesti memijak bumi sepanjang masa #aki hadapan mesti memijak bumi setelah kaki belakang diangkat !emasa berjalan.99 dan 999 9.999 dan 93 9.yang sah 9 99 999 93 A B C D >.mata pandang terus ke hadapan 1(. Lemparan "akera akan dibatalkan jika berlaku perkara.99 dan 93 9.999 dan 93 Berikut adalah teknik memperoleh postur badan yang betul semasa a"ara berjalan kaki &e0uali A B C D bahu relaks dan fleksi siku luruskan lutut sepanjang masa tegangkan otot belakang dan otot abdominal tegakkan kepala.

A B C D #eletihan 5erapung Lutut bengkok !edang berlari S#alan 11 !er%asar&an ra2ah 3 &ajah + 11.&ajah 1(. :asa dalam pelaksanaan lempar "akera ialah A B C D fasa ikut lajak fasa lemparan fasa peraturan fasa persediaan S#alan 13 hin""a 14 !er%asar&an Ra2ah ) 11 . Apakah maksud simbol ini yang terdapat dalam a"ara lumba jalan kaki.

Namakan posisi pemain 1 dalam permainan sofbol A B C D 14. Pitcher Catcher Pemadang dekat Pemain #ase pertama dalam permainan sofbol Namakan posisi pemain A B C D Pitcher Catcher Pemadang dekat Pemain #ase pertama 1%.1 D 3 2 1 4 E 5 &ajah 4 1+. Namakan posisi pemain + dalam permainan sofbol 12 .

5erdapat dua gaya semasa memulakan larian di #ase iaitu A B C D permulaan #ase dan permulaan plate permulaan roc%er dan permulaan tetap permulaan lun"ur dan permulaan inning permulaan terus dan permulaan lonjakan 1>.dua tangan ke arah bola menumpukan pandangan pada layangan bola tangan yang membaling berada di belakang glo$e 9 dan 99 9 dan 999 9.99 dan 999 99.A B C D 1).pemain pemadang perlu 9 99 999 93 A B C D menghadap ke arah bola ekstensi kedua. pitcher "atcher pemadang dekat pemain #ase pertama Namakan posisi pemain 4 dalam permainan sofbol A B C D catcher pemukul pemain #ase kedua pemain #ase ketiga 1'.999 dan 93 1=. Pada fasa pelaksanaan kemahiran menyambut bola tinggi dalam permainan sofbol. 5erdapat empat gaya melun"ur dalam permainan sofbol &e0uali 13 .

gelung. Aimnastik pendidikan adalah "abang pendidikan pergerakan yang berunsurkan 14 .bola.reben dan A B C D kayu kain baton belantan 4. Alat yang ti%a& digunakan oleh catcher dalam permainan sofbol ialah A B C D #et glo$e topeng muka pelindung dada .A B C D (. Alatan yang digunakan dalam gimrama ialah tali. lun"ur pop&up lun"ur kaki dulu lun"ur men"angkuk lun"ur kaki bengkok Dua jenis lontaran dalam sofbol ialah A B C D pitching dan slingshot windmill dan slingshot windshot dan pitcshot pitching dan pukulan pepat 1. Berikut adalah pergerakan pola putaran gimnastik artistik &e0uali A B C D beredar berputar berguling berpusing +.

A !ebaris B Dua baris C Berselerak D 7emanjang BAB 3 – KES.KANAN 15 . Apakah format pergerakan yang paling sesuai digunakan semasa akti$iti menjejak laluan hutan. 7enjejak dalam akti$iti rekreasi bermaksud A B C D merentas hutan dengan mengikut arahan berjalan dari satu tempat ke tempat lain yang tidak pernah dilalui merentas sesuatu ka2asan dari titik permulaan hingga ke destinasi yang dituju merentas hutan dan sungai untuk men"ari sesuatu yang diperlukan seperti makanan '.merentas sungai dan denai .A B C D %. kreati$iti dan imaginasi penerokaan dan pengembaraan kreati$iti dan penyelesaian masalah penerokaan dan penyelesaian masalah Apakah matlamat utama pendidikan kreatif . A B C D Berkomunikasi melalui pergerakan Bergerak untuk menyatakan maksud 7enggunakan ruang untuk bergerak 7enggunakan ruang untuk berkomunikasi ).

#erjaya dalam sukan dapat dilakukan se"ara tidak langsung oleh A B C D jurulatih fisioterapi 2arta2an sukan atlet professional +. A Akti$iti penajaan dalam sukan 16 . Berikut adalah peranan pengerusi persatuan &e0uali 9 99 999 93 A B C D menyediakan bajet tahunan mempengerusikan mesyuarat men"atat minit mesyuarat dan kehadiran ahli ja2atankuasa meran"ang dan mengkoordinasi akti$iti persatuan 9 dan 99 9 dan 999 99 dan 999 999 dan 93 . Apakah yang dimaksudkan dengan komersialisme dalam sukan. #eagresifan dalam sukan boleh disebabkan oleh perkara.perkara berikut 9 99 999 93 A B C D emosi yang stabil kurang pengetahuan kesan pengambilan steroid tahap keselamatan yang tinggi 9 dan 99 9 dan 999 99 dan 999 99 dan 93 4.1.

Persatuan sukan ditubuhkan bertujuan untuk 17 .99 dan 999 9.99.999 dan 93 9.undang permainan 9 dan 99 9.999 dan 93 ).B C D %.99 dan 999 9."iri semangat kesukanan di kalangan penonton ialah 9 99 999 93 A B C D dapat menga2al perasaan diri kesetiaan kepada pasukan sendiri tidak menghormati pasukan la2an mengetahui peraturan dan undang.99. #emudahan infrastruktur dalam sukan 7elibatkan pelbagai profesion dalam sukan Akti$iti perdagangan yang berhubung kait dengan sukan Penganjuran sukan antarabangsa seperti Le 'our De Lang%awi mendatangkan pulangan yang lumayan seperti 9 99 999 93 A B C D promosi destinasi dan industri pelan"ongan peluang pekerjaan menerusi sektor yang berkaitan pendapatan lumayan daripada hak penyiaran dan pengiklanan pemindahan teknologi berkaitan dengan perkembangan sukan terkini 9.999 dan 93 '.99 dan 93 9.99 dan 93 9. Ciri.

99 dan 93 9.9 dan 99 !oalan > berdasarkan Carta 1 Pengerusi 18 .999 dan 93 9.9 dan 999 999.99.99 dan 999 9.93.99.999 dan 93 !usun langkah. 9 99 999 93 A B C D Pendaftaran ahli 7esyuarat agung 7enubuhkan ja2atankuasa penaja 7emohon se"ara rasmi daripada pengetua 9.9 99 999 93 A B C D =.999 dan 93 93.langkah yang perlu diambil bagi menubuhkan sesebuah persatuan sukan di sekolah. meran"ang dan melaksana akti$iti berkongsi pengetahuan dan pengalaman berkongsi sumber dan peralatan menetapkan matlamat yang dipersetujui bersama 9.99-93 dan 9 999.99.

#elemahan komersialisme ialah 9 99 peluang pekerjaan menerusi sektor yang berkaitan meningkatkan kos untuk menyaksikan a"ara sukan 19 . 11. Peluang untuk membina kerjaya dalam bidang sukan memerlukan kriteria berikut &e0uali A B C D minat dalam profesion kesukanan sumber ke2angan yang men"ukupi mempunyai bakat dalam bidang sukan sesuai dengan kelayakan dan jenis pekerjaan . A B C D Bendahari Naib Bendahari Naib !etiausaha Ahli ja2atankuasa 1(. Apakah ja2atan B.5imbalan Pengerusi !etiausaha Ja2atan B Ja2atankuasa 5eknik Ja2atankuasa Peralatan Carta 1 Ja2atankuasa #ebajikan >.

dua pasukan beraksi dengan hambar menggunakan kata.999 93 A B C D 1 . membantu atlet negara berjaya ke peringkat antarabangsa penajaan daripada syarikat yang mengamalkan gaya hidup tidak sihat 9 dan 99 9 dan 999 99 dan 93 999 dan 93 :aktor yang dianggap sebagai kepuasan kepada penonton yang mengamalkan semangat kesukanan ialah A B C D menyaksikan kedua.kata yang tidak sepatutnya terhadap pasukan la2an bersemuka dengan pemain sepasukan untuk menyatakan rasa tidak puas hati menerima keputusan pengadil dengan hati yang terbuka BAB ) – KESI-ATAN /IRI /AN KEL. #eburukan seks sebelum berkah2in ialah 20 .ARGA 1.

99. Ciri.penyakit yang berikut berpun"a daripada seks bebas &e0uali A B C D A9D! !ifilis Anemia Aonorea +. Berikut adalah langkah pen"egahan bagi menghindari seks sebelum kah2in &e0uali A B C D pergaulan bebas pendidikan agama pendidikan seksual ilmu mempertahankan diri 4. @uriat luar nikah penyakit kelamin menjatuhkan maruah diri ber"anggah dangan agama dan norma masyarakat 9."iri manakah yang dapat menjamin kebahagiaan sesebuah rumah tangga. 9 7ementingkan kerjaya 21 .9 99 999 93 A B C D .99 dan 93 9.99 dan 999 9.999 dan 93 Penyakit.999 dan 93 9. Cara mengekalkan kebahagiaan rumah tangga ialah A B C D elakkan "emburu yang keterlaluan syak 2asangka di kalangan ahli keluarga membantu ekonomi keluarga se"ara terpaksa mengabaikan tugas mendidik dan membimbing keluarga %.

999 dan 93 BAB * – GA5A -I/.99 dan 999 9.999 dan 93 99.99 999 93 A B C D #asih sayang dan kemesraan 9nteraksi dan komunikasi efektif Berperanan dan bertanggung ja2ab 9. 6besiti meningkatkan risiko penyakit berikut &e0uali 22 .6 SI-AT 1.99 dan 93 9.

strok diabetes hipertensi sindrom do2n Perkara yang sangat berkait rapat dengan obesiti ialah A B C D meningkatkan risiko ke"ederaan menjadi indi$idu pantas dan tangkas tidak berkaitan dengan penyakit kronik meningkatkan keupayaan dalam akti$iti fi@ikal +. :aktor. 6besiti dapat diatasi dengan 9 99 999 93 A B C D amalkan "ara hidup aktif makan apabila perlu sahaja amalkan makanan seimbang amalkan pengambilan makanan yang berkalori tinggi 9 dan 99 9 dan 999 99 dan 999 999 dan 93 4.A B C D .faktor persekitaran yang berikut mempengaruhi pengambilan makanan se"ara berlebihan &e0uali A B C D kurang aktif mengatasi keke"e2aan tabiat pemakanan keluarga pemakanan tidak seimbang !oalan % berdasarkan &ajah 1 23 .

A B C D 9ndi$idu yang aktif memerlukan lebih banyak kalori Perempuan memerlukan lebih banyak @at mineral @ink Pengambilan nutrien adalah sama mengikut peringkat umur #eperluan nutrien tidak berubah 2alaupun seseorang mengalami perubahan fisiologi '. A B C D Lemak 3itamin Protein #arbohidrat =. 7anakah fungsi nutrien yang ti%a& !enar.11 sajian Pernyataan manakah yang benar tentang pengambilan nutrien. A B C D ).X &ajah 1 %. + sajian + . % sajian ) . sajian . 1. 7anakah !u&an tergolong dalam kumpulan makro nutrien. 24 . Berapakah jumlah hidangan yang di"adangkan pengambilannya bagi kumpulan makanan B.

25 . Antara perkara yang berikut.A B C D Nutrien #arbohidrat 3itamin Lemak Protein :ungsi !umber tenaga 7enga2al metabolisme badan Pertumbuhan dan pengekalan tisu. !tres dapat diatasi dengan mengamalkan perkara. tisu rosak >. tisu 5umbesaran dan membaiki tisu.manakah merupakan reaksi fisiologi terhadap stressor. 5eknik relaksasi yang dapat mengatasi masalah stres ialah A B C D yoga joging meditasi berenang 1(. 9 99 0ormon dirembes #adar nadi meningkat.perkara berikut 9 99 999 93 A B C D Beriadah Bersikap agresif Amalan pemakanan seimbang 7enyelesaikan masalah sendirian 9 dan 99 9 dan 999 99 dan 999 99 dan 93 11.

A B C D Akta Dadah Berbahaya 1>% /Pindaan 1>>=1. 9 dan 99 9 dan 93 99 dan 999 99 dan 93 Bagaimanakah masalah perhubungan dengan rakan sebaya dan keluarga boleh menimbulkan stres. 5ekanan darah menurun 5iada perubahan pada otot.morfin dan syabu. 26 .heroin. BAB 4 –KEBERSI-AN /AN KESELAMATAN 6ERSEKITARAN 1. Antara agensi. A B C D !ahabat baik yang sentiasa memberi sokongan Berasa terasing ketika berpindah ke tempat baru Dapat menerima kehadiran orang baru dalam keluarga 9bu bapa yang penyayang dan sentiasa mengambil berat 1+. Akta Dadah Berbahaya 1>%1 /Pindaan 1>>=1. Akta Dadah Berbahaya 1>%+ /Pindaan 1>>=1. Akta Dadah Berbahaya 1>%( /Pindaan 1>>=1.999 93 A B C D 1 .ganja.agensi yang berikut. Apakah akta yang diperuntukkan terhadap indi$idu yang terlibat dengan kesalahan dadah seperti "andu. Apakah implikasi pengambilan dadah dari segi ekonomi.manakah ti%a& terli!at dalam menangani masalah penyakit berjangkit di 7alaysia. A B C D #eruntuhan akhlak #ehilangan tenaga kerja 7enggugat kestabilan negara 7enjejaskan kesejahteraan keluarga 14.

9 99 5iada respons 5idak bergerak 27 . A B C D 7engisytiharkan ka2asan jangkitan tempatan 7en"egah penyakit berjangkit daripada memasuki negara dan menga2alnya daripada merebak 7emastikan pekerja di premis makanan menjalani pemeriksaan kesihatan 7emastikan buruh asing menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum berkhidmat di 7alaysia 4. Polis Diraja 7alaysia Pihak Berkuasa 5empatan Jabatan 9migresen 7alaysia Jabatan Pengangkutan Jalan 7anakah !u&an peranan dan tanggungja2ab pelajar dalam men"egah dan menga2al penyakit berjangkit.A B C D . A B C D 7engisytiharkan ka2asan jangkitan tempatan 7embuang sampah dan sisa makanan ke dalam tong sampah yang disediakan 7embersihkan ka2asan sekolah yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit 7ematuhi arahan kebersihan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah +. Dalam keadaan bagaimanakah kita boleh melakukan &esusitasi #ardiopulmonari /CP&1 kepada mangsa kemalangan. Apakah fungsi Pusat #a2alan Penyakit Berjangkit atau (enter for Disease (ontrol /CDC1.

93 dan 9 93.999 dan 93 99.999.999. 9 99 999 93 A B C D 7ulakan CP& dengan bantuan pernafasan Letakkan mangsa dalam kedudukan pemulihan !elang.999 dan 93 !usun prinsip.99.99 dan 93 9. #ejayaan sesebuah pasukan bola tampar bergantung kepada faktor persefahaman dan komunikasi berkesan di antara 28 .9.selikan bantuan pernafasan dan 5ekanan Luaran / ?CC 1 CP& dilakukan terhadap mangsa yang tiada nadi dan tidak bernafas 9. A B C D Lemas :raktur 5er"ekik 0ipertensi 0itamkan A bagi pernyataan yang !etul dan B bagi pernyataan yang salah '.dan 9 93.999 93 A B C D %.999 dan 93 99.99.999 dan 99 ).99 dan 999 9.prinsip &esusitasi #ardiopulmonari /CP&1 berikut mengikut urutan yang betul. !ituasi yang manakah membolehkan mangsa diberikan bantuan &esusitasi #ardiopulmonari /CP&1. 5iada pernafasan Ada denyutan nadi 9.

1). Aimnastik pendidikan memberi tumpuan kepada pelbagai pergerakan daripada yang kompleks kepada yang mudah. !et nilai &DA adalah bertujuan untuk membantu kita memenuhi keperluan makanan daripada sumber makanan tanpa tambahan $itamin.pasukan dan negara. 9mpak negatif daripada komersialisme dalam sukan adalah pengaruh terhadap gaya hidup. 1>. +.=. 7organ pada tahun 1'>% dan dikenali sebagai DminonetteD.masa dan daya. 1 . 1%. pemain. Asas utama untuk menangani masalah keagresifan dalam sukan adalah disiplin diri dan meningkatkan pengetahuan. #omponen "abang pergerakan kreatif terdiri daripada badanruang. (. !emangat kesukanan penonton tidak mempengaruhi kejayaan diri. 11. Pertandingan lumba jalan kaki hanya dijalankan di balapan. 1(. ?tika dalam sukan merupakan panduan tentang peranan indi$idu yang terlibat dalam sukan se"ara langsung atau tidak. 1. Bilangan E#yeD dalam sesebuah pertandingan hanya akan diberi dalam pusingan pertama sahaja. 1'. . 5ujuan pertolongan "emas adalah untuk memberikan ra2atan lanjutan kepada mangsa kemalangan. >. 1=.akti$iti fi@ikal dan perubahan fisiologi. Penyakit kusta dan kolera merupakan jenis penyakit berjangkit bahagian 99. #eperluan nutrien setiap indi$idu berbe@a mengikut umurjantina. 14. 1+. Aimrama menggabungkan pergerakan badan dan manipulasi alatan serentak dengan iringan mu@ik. Jabatan #astam Diraja 7alaysia akan menghantar pulang pendatang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Penentuan posisi ketika permulaan jalan kaki ditentukan dengan undian oleh pihak penganjur. Bola tampar mula diperkenalkan oleh Cilliam #. 29 .

=.4. Laporan tahunan persatuan disediakan oleh pengerusi persatuan. >. FFFFFFFFFFFFFFFF mestilah dilakukan oleh indi$idu yang bertauliah bagi mengelakkan ke"ederaan yang lebih serius. 5ugas dan tanggungja2ab ja2atankuasa persatuan sukan bergantung kepada perlembagaan persatuan.pelari di #ase kedua terpaksa meninggalkan basenya apabila pelari dari base pertama menuju ke arahnya. Canita mempunyai peratus lemak badan yang lebih rendah berbanding lelaki. ). +(. !imptom kekurangan @at besi akan ketara lebih "epat berbanding kekurangan kalsium. %. S#alan 31 hin""a 3) Pilih ja2apan yang betul bagi pernyataan yang diberi A B C D +1. ?ustres Piramid 7akanan 5ekanan Luaran / ?CC 1 &esusitasi #ardiopulmonari / CP& 1 FFFFFFFFFFFFF merupakan satu teknik untuk mengepam darah dari jantung se"ara manual. '. Akta Pen"egahan dan Penga2alan Penyakit Berjangkit 1>== dikenali juga sebagai Akta +4+. 30 . Dalam permainan sofbol. Peran"angan latihan dan akti$iti yang berjadual dalam sesebuah persatuan sukan membolehkan ahli mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam sukan. + .

+4.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF memberi kesan positif misalnya dapat membantu kita menjalankan tugas dengan lebih baik. SKEMA 'A7A6AN S8ALAN 6'6K TINGKATAN 3 N6.++. 1 + 4 % ) ' = > 1( 11 BAB 1 C B A B B C A A B B D BAB C D D B D B B B B B B BAB + D C C D D C D D A B C BAB 4 D C A A D BAB % C A B B D A B C C B A 31 BAB ) D A B A D A A B B B A . FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF dan !aranan Pengambilan 7akanan / &DA 1 harus dijadikan panduan agar setiap indi$idu mengambil makanan dengan kuantiti yang men"ukupi. .

1 1+ 14 1% 1) 1' 1= 1> ( 1 + 4 % ) ' = > +( +1 + ++ +4 C B A C A D B B C D A D C A D B D B B B A C C D A C A D B B A B A A B A A A A B B B A A B A B A B A C D B A 32 .