Model PLAN de AFACERI START-UP1

Concursul „Cel mai bun Plan de Afaceri or!ani"a# in cadrul $roiec#ului „An#re$renoria#ul% de la idee la succes

&ATE &E I&ENTIFICARE
1. Numele firmei: (numele pe care îl doriti pentru firma pe care intenţionaţi să o înfiinţaţi) 2. Forma juridică de constituire: □ Persoană Fizică Autorizată □ Asociaţie Familială □ Societate Comercială 3. Acti itatea !rinci!ală a firmei "i codul CA#N al acti ităţii !rinci!ale: $. %aloarea ca!italului : &. Persoană de contact' adresa' număr telefon' adresa e(mail:

A' (I)IUNE% STRATE*IE
)n acest ca!itol *ncercaţi să răs!undeţi la următoarele *ntre+ări:

A 1' Care es#e esen+a afacerii, Ce anume -a !enera bani .i $rofi#,
Descrieti pe scurt ce doriţi să realizaţi în cadrul viitoarei firme • • • Produsul 1,2,3Ser iciile 1,2,3,Acti itatea 1,2,3-

A /' Cine -or fi clien+ii #0i,
• • • Nr.crt. Persoane Firme .u/etul statului Clienţi/ Grupe de clienţi Anul 1 Mii Lei Anul 2 Mii Lei % Anul 3 Mii Lei

%

%

1

Acest model se utilizează numai în cazul în care Planul de Afaceri se referă la o activitate care nu se va desfăşura în cadrul unei afaceri deja existente (se va înfiinţa o firmă nouă)

2+iecti e 34ndicatori ţintă5 Cifra de afaceri. crt. □ 4ntenţionez să contractez un credit □ Altă ariantă 3detaliaţi5 2 . A 4' Care sun# „$unc#ele #ari care #e de#ermin0 s0 cre"i c0 -ei a-ea succes . 2. an/ajaţi 67 7ii 9ei Anul N 3anul curent5 Anul N81 Anul N82 Nr. 2. 3. Exemple: • • • • • Cuno"tinţe te:nolo/ice Cuno"tinţe de !iaţă Ca!ital .elaţii Ca!acitate de muncă 5' IST6RIC% MANA*EMENT% RESURSE UMANE 5 1' Is#oric )n această secţiune *ncercaţi să răs!undeţi succint la *ntre+ări de /enul: • • • Cum a a!ărut ideea de afacere< Ce e0!erientă !ractică "i'sau teoretică aduceti *n afacere< =e ce mijloace financiare dis!uneţi< □ Familia mea este dis!usă să mă ajute □ =is!un de mijloacele financiare necesare !entru demararea afacerii □ =is!un de a!ort *n natură !entru a demara afacerea. din care: #0!ort Profit Nr. 1.Total cifra de afaceri 100 100 100 A 1' Unde -rei s0 a2un!i 3n#r-un in#er-al de 1 ani' Fi0aţi( ă o+iecti e cuantifica+ile 1 Exemple de obiective: Nr.

i $romo-area noului $rodus8 ser-iciu9 C 1' Clien+i $o#en+iali9 Descrieţi ce strategie de mar)eting aţi g*ndit să aplicaţi" cum aţi identificat clienţii potenţiali" din ce categorie fac parte: persoane fizice sau +uridice" instituţii publice ' cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe" etc. #uteţi" de asemenea" să anexaţi la #lanul de $faceri %&'ul fiecarei persoane relevante.S2NA9 =etaliere !e funcţii' acti ităţi' ni el de instruire Acti itatea Acti itatea 1 Acti itatea 2 Acti itatea 3 .. 7ANA>#7#N? Nume "i !renume Funcţia Studii' S!ecializări P#. ?2?A9 ((e poate ata!a organigrama viitoarei firme) Număr de salariaţi' Ni el de instruire C' ANALI)A PIE7EI &a#e $ri-ind $ia+a . ncercaţi să evidenţiaţi modul în care cuno!tinţele" specializările"experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei. 7ii 9ei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs $ ?otal 7ii 9ei A Clienţi 4nterni Clienţi e0terni 3 .5 /' Mana!emen#% Resurse Umane Managementul unei firme este determinant pentru evoluţia acesteia. Anul curen# :N.. Clienţi %@nzări !reconizate !e clienţii !rinci!ali 7ii 9ei 1 2 3 ?otal !iaţă internă 1 2 3 3 >ru!e de5 !roduse'ser icii.

7ii 9ei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs $ ?otal 7ii 9ei A Clienţi 4nterni 1 2 3 ?otal !iaţă internă Clienţi 1 e0terni 2 3 ?otal !iaţă e0ternă ?otal intern8e0!ort Anul :N</. pre'contracte de la potenţialii clienţi) C /' Concuren+i $o#en+iali Care sunt !rinci!alii concurenţi< Nr. Clienţi %@nzări !reconizate !e clienţii !rinci!ali 7ii 9ei 3 >ru!e de5 !roduse'ser icii. 7ii 9ei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs $ ?otal 7ii 9ei A ?otal !iaţă e0ternă ?otal intern8e0!ort Anul :N<1. 7ii 9ei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs $ 7ii lei ?otal A Clienţi 4nterni 1 2 3 ?otal !iaţă internă Clienţi 1 e0terni 2 3 ?otal !iaţă e0ternă ?otal intern8e0!ort (se pot ata!a studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire" precum !i cereri de ofertă.crt Produs 'ser iciu oferit !ieţei Firme concurente *n condiţiile lansării !e !iaţă a !roduselor'ser iciilor noi =enumirea firmei Ponderea !e !iaţă 3A5 1 2 3 4 .Clienţi %@nzări !reconizate !e clienţii !rinci!ali 7ii 9ei 3 >ru!e de5 !roduse'ser icii. Clienţi %@nzări !reconizate !e clienţii !rinci!ali 7ii 9ei 3 >ru!e de5 !roduse'ser icii.

(argumentaţi) C 1' Princi$alele a-an#a2e ale noilor $roduse8ser-icii oferi#e9 /eferiţi'vă la: #olitica de preţ (modul de stabilire a preţului de v*nzare" corelarea cu costul de fabricaţie !i tendinţele pieţei)0 %alitate0 %aracteristici noi sau îmbunătăţite faţă de ale concurenţei0 (ervicii post'v*nzare.Nr.crt 1 2 3 $ =enumirea firmei Puncte tari Puncte sla+e #uteţi aprecia cum vor evolua v*nzările principalilor concurenţi în următorii .: #ublicitate" 1ansare oficială" #liante" bro!uri" #lata în rate" #romoţii Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor.ani. alte avanta+e C 4' Reac+ia $re-i"ibil0 a concuren+ei la a$ari+ia de noi ofer#e $e $ia+09 ncercaţi sa estimaţi ce măsuri vor lua pentru a reduce impactul negativ asupra v*nzarilor.crt Produs 'ser iciu oferit !ieţei Firme concurente *n condiţiile lansării !e !iaţă a !roduselor'ser iciilor noi =enumirea firmei Ponderea !e !iaţă 3A5 $ Ce !uncte tari "i !uncte sla+e au ace"tia< Nr.serviciilor !i după aceea estimaţi costurile anuale de promovare 5 . C =' Cum se -a reali"a dis#ribu+ia $roduselor9 ncercaţi să găsiti formele de distribuţie cele mai avanta+oase în funcţie de produsul pe care îl oferiţi Produse'/ru!e de !roduse Pondere *n cifra de afaceri 3A5 Forme de distri+uţie 3A5 C >' Ac#i-i#0+i de $romo-are a -?n"0rilor 9 De ex.

servicii !i caracteristici" procentul din total v*nzări" preţ v*nzare) Produs Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produs n Pre# :lei8UM. ?otal #uteţi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.2. =escrieţi !e scurt !rocesul te:nolo/ic de realizare a !roduselor'ser iciilor $.C:eltuieli !entru !romo area !roduselor'ser iciilor !e cate/orii de c:eltuieli 3mii 9ei5 Anul N Anul N81 Anul N82 ?otal c:eltuieli de !romo are &' ANALI)A C6STURIL6R &E 6PERARE & 1' Produsele noi (descrieţi tipul de produse. & 1' A$ro-i"ionare . !recum "i ce soluţii aţi /@ndit !entru eliminarea acestor efecte 3im!actul asu!ra mediului5 & =' C@el#uieli anuale de $roduc+ie9 . Pondere 3n -?n"0ri #o#ale & /' Princi$alii furni"ori de ma#erii $rime 9 Furni"ori 7aterie !rimă'ser iciu (aloarea anual0 a ac@i"i+iilor :mii lei.i Trans$or# (Descrieţi cum v'aţi propus să faceţi aprovizionarea" cine va asigura transportul" etc.) & 4' &escrierea $rocesului #e@nolo!ic9 $. =escrieţi cum !oate noua afacere sa afecteze mediul.1.

Detaliaţi c2eltuielile directe !i indirecte anuale ale activităţii ce se va desfă!ura în urma implementării proiectului la capacitatea maximă de producţie.servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a ec2ipamentelor. ! ..an) (?n"0ri la ca$aci#a#ea maCim0 Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 ?otal Suma :lei. ?2?A9: Furni"or (aloarea es#ima#0 :lei. alte utilităţi Su+ansam+le Ser icii sau lucrări su+contractate Alte c:eltuieli directe (detaliaţi) 3otal c2eltuieli directe C@el#uieli de $roduc+ie indirec#e Administraţie ' 7ana/ement C:eltuieli de . &ura#a de amor#i"are :ani.. E' IN(ESTI7II NECESARE E 1' &escrierea in-es#i+iei $ro$use 3n con#eC#ul $rocesului #e@nolo!ic descris an#erior 6biec#ul in-es#i+iei #c:i!ament 1 #c:i!ament 2 . an C@el#uieli de $roduc+ie direc#e 7aterii !rime 7ateriale au0iliare 7ano!eră directă 3salarii 8 ta0e "i contri+uţii sociale5 #ner/ie.irou ' Secretariat C:eltuieli de ?rans!ort C:eltuieli de Pază C:eltuieli de !rotecţia muncii "i a mediului Alte c:etuieli indirecte 3otal c2eltuieli indirecte (detaliaţi) T6TAL Suma Mii Lei A din #o#al c@el#uieli Suma Mii Lei A din #o#al c@el#uieli & B' (eni#uri anuale $reconi"a#e9 (Detaliaţi volumul v*nzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs.

(e întocme!te similar celui prezentat la curs" eventual cu completarea responsabililor pentru fiecare activitate Ac#i-i#a#e Luna 1 &ura#a de im$lemen#are Luna / Luna 1 Luna ''' E 4' Amena20ri $ri-ind s$a+iile de $roduc+ie Precizaţi ce amenajări sunt necesare !entru desfă"urarea *n +une condiţii a !rocesului te:nolo/ic de realizare a !rodusului ' ser iciului (Dacă este cazul) E =' Modific0rile necesare a fi o$era#e 3n s#ruc#ura . ti!ul !ostului. calificarea necesară. (4rganigrama poate fi ata!ată" daca e cazul) F' PR6IEC7II FINANCIARE F 1' &a#e $ri-ind mi2loacele fiCe care fac obiec#ul in-es#i+iei UTILADE% CLE&IRI% LUCRERI% ALTE ACTI(E AM6RTI)A5ILE (aloarea :mii Lei. descrierea s!aţiului "i cum sunt asi/urate utilităţile necesare (se poate ata!a o sc2iţă de amplasare a mi+loacelor fixe ce urmează a fi ac2iziţionate) E 1' *raficul de reali"are a in-es#i+iei :Plan o$era+ional. inclusi costurile referitoare la im!ozite "i contri+uţii sociale. #uteţi descrie cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar !i cum îl veţi instrui pentru postul respectiv" precum !i ce program de pregătire g*ndiţi în viitor !i cum vă propuneţi să motivaţi personalul.i num0rul $ersonalului an!a2a# Prezentaţi numărul de !osturi create corelate cu im!lementarea in estiţiei conform Planului 2!eraţional. adresa. salariul lunar !ro!us.E /' Modul de asi!urare cu u#ili#0+i9 Precizaţi unde a fi im!lementat !roiectul. &ura#a de amor#i"are " .

F =' &a#e $ri-ind cos#urile de $roduc+ie 9ota: se cer costurile pe un an" la 5667 capacitate Felul C@el#uielii C:eltuieli cu materia !rimă. +5.. Salarii directe 3costul total cu salariile E include ta0e an/ajat "i an/ajator5 6tiliăţi 3ener/ie. a+ur... An / :A.. 6nităţi !roduse' C ore: DD +uc. %apacitatea de 5667 este capacitatea maximă care se dore!te să fie atinsă în următorii 8 ani" limitată de utila+ul din fluxul te2nologic cu cea mai mică capacitate de producţie (locul îngust) !i numărul de sc2imburi de producţie. a!a. c5. Nr. canal.. # . din care: a5.F /' Plan de finan+are a in-es#i+iei Sursa de finan+are Credite +ancare Ca!ital !ro!riu Alte surse ?otal Suma A F 1' &a#e $ri-ind ca$aci#a#ea de $roduc+ie =efiniţi ca!acitatea de !roducţie de 1BBA. de sc:im+uri necesare: DD Preţ mediu ' unitatea de !rodus: DDDlei F 4' U#ili"area ca$aci#0+ii de $roduc+ie An 1 :A.. An 1 :A.e!araţii !eriodice )ntreţinere "i !iese de sc:im+ Alte c:eltuieli directe C:eltuieli administrati e C:eltuieli de desfacere "i !romo are Comisioane +ancare Asi/urări Alte costuri fi0e (aloarea :mii Lei. etc5 .

*n medie. An N<1 :A. An N</ :A.F >' Al#e da#e $ri-ind ac#i-i#a#ea Indica#or Cota de im!ozit !e !rofit %@nzari anuale la 1BBA ca!acitate 39ei5: DDDDDDDDDDD =i idende !re izionate 3A din !rofitul net dis!oni+il5: DDDDDDDDDDD 9a c@te zile. se or *ncasa facturile< DDD zile Pentru c@te zile ă a!ro izionaţi cu materii !rime < 7ateria !rimă a5 DDD zile 7ateria !rimă +5 DDD zile 7ateria !rimă c5 DDD zile Pentru c@te zile eţi a ea stoc de !iese de sc:im+< DDD zile %eţi menţine un stoc mediu de !roduse finite ec:i alent cu DDD zile de !roducţie 9a c@te zile. Anul N<1 Anul N</ F F' FluC de numerar Indica#or . ă eţi !lăti facturile< DDD zile An N :A. *n medie.ate de credit 4m!ozit !e !rofit =i idende !lătite T6TAL IEGIRI &E NUMERAR (aloare :in mii Lei. F B' Si#ua+ia -eni#urilor .i c@el#uielilor Indica#or Anul N %enituri din @nzări Costuri de !roducţie Profit +rut 3 im!oza+il5 4m!ozit !e !rofit Profit net =i idende !lătite Profit nere!artizat =o+@nzi scadente Profit dis!oni+il Profit dis!oni+il cumulat Pierderi din acti itatea de +ază (aloare :in mii Lei.esurse financiare la *nce!utul !erioadei Credite %@nzări T6TAL INTRARI &E NUMERAR 4n estiţia 8 cre"terea de ca!ital circulant net C:eltuieli o!eraţionale C:eltuieli financiare E do+@nzi . Anul N Anul N<1 Anul N</ 10 .

=is!oni+ilităţi +ănesti 1. Anul N Anul N<1 Anul N</ A 3 medie anuală5 7ii lei A A :ATEN7IE9 C6MPLETA7I GI URMET6AREA PA*INE'.P96S' =#F4C4? =# N67#.1. (aloare :in mii Lei.ata ra!idă a lic:idităţii Indica#ori de credi#are9 .Indica#or S6.enta+ilitatea acti elor . Profit nere!artizat din anii !recedenţi (aloare :in mii Lei.ata de recu!erare a in estiţiei . Acti e fi0e 3 la aloarea ramasă5 3.ata curentă a lic:idităţii . Ca!ital !ro!riu a.enta+ilitatea netă a ca!italului !ro!riu Indica#ori de lic@idi#a#e9 . Finanţare !ro!rie +.ata renta+ilităţii nete F Profit net' %@zări Ser iciul datoriei Punctul critic al @nzărilor 3PC%5 . Profit nere!artizat ca di idende c. Anul N Anul N<1 Anul N</ F 1I' Indica#orii financiari ai in-es#i+iei Indica#or Indica#ori de $rofi#abili#a#e9 . Anul N Anul N<1 Anul N</ F H' 5ilan+ul $re-i"iona# Indica#or A' T6TAL ACTI( 1.1. Acti e circulante 1. Acti e curente 2.A. Pierderi 3. 11 . 2+li/aţii curente 2. Pierderi din anii !recedenţi 5' T6TAL PASI( 1. Credite !e termen scurt "i mediu 3.2.ata de aco!erire a do+@nzii Indica#ori in-es#i+ie9 .ata internă de renta+ilitate financiară %aloarea netă actualizată Ra#a ac#uali"are (aloare :in mii Lei.

seria-nr. de la idee la succesH declar că urmează să iniţiez o afacere *n domeniul -------- $r%ea&' (' iniţie& o afacere) )n următoarele 3 luni )n următoarele I luni =ata com!letării DDDDDDDDDDDDDDDD Semnătura 12 . ca !arte a /ru!ului ţintă din cadrul Proiectului G Antre!renoriatul.-----. le/itimat !rin C.4. ----.&eclara+ie Su+semnatul -------------------.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful