You are on page 1of 1

ASIA DE SUD

VNM 1

$1 DE SUD-EST

""

VIETNAM
Tara dragonului

Viinziitoarea suriiziicoare de legume ~i fruete i~i prezinta marfa in coata boga{ia sa. Legumele ~i fruelele sum folosile masiv in budlaria vietnamezii ~i in COale bueatariile din {arile Asiei de Sud - sl.