You are on page 1of 1

ASIA DE SUD ~I SUDEST

THA3

THAILANDA
HARTAFIZICA
. , l M ...

-Localitati
peste 5.000.000 de Iocuitori

, 00.000-5.000.000
30.000-100.000 sub 30.000 de kx:uitOfi drumuri mai importante
200 500 UOlm

, .. . ,
h

VIETNAM
2

" " <

c "'101;1 lit till)

.w~'l~

......'0

'-,

". '.
'",
MALAUIA

Ce deosebefle Thailanda de mulle aile liiri asialice esle nil'elul inall de educalie. Doar 7% din popa/alia {iirii care are peste /5 ani este forma/a din analfabe{i.