Subiecte pentru examenul de licenţă

“Ştiinţe ale comunicării”, specialitatea Ştiinţe ale Comunicării, 2013
1. Comunicarea: concepte fundamentale 2. Modelele de bază ale comunicării 3. Contextul lingvi tic și contextul comunicării !. "ipologia comunicării #. Me a$ul % element de bază al proce ului de comunicare &. 'uncţiile e enţiale (i cele particulare ale comunicării ). Comunicarea prin imagine *. Comunicarea nonverbală +. Comunicarea publică: e enţă (i dimen iuni 1,. "ipologia comunicării publice 11. Comunicarea in tituţională: definiţii, tipologie, funcţii 12. Comunicarea ocietală: e enţă, oportunităţi, finalităţi 13. Comunicarea politică: obiective (i rigori 1!. Comunicarea mediatică -n ţe utul comunicării publice 1#..tica comunicării publice 1&. Managementul comunicării: e enţă, oportunităţi (i funcţii 1). Strategia de comunicare: motivaţie (i obiective 1*. /dvocac0 ca tip de trategie comunicaţională 1+. 1maginea in tituţională ca rezultanta interacţiunii realităţii, culturii, identităţii (i comunicării in tituţionale 2,. "ipologia imaginii in tituţionale 21. Campania de imagine: trategii (i tactici 22. 1n trumentarul de campanie de imagine 23. 2i cur ul retoric (i comunicarea publică 2!. 1maginea politică: e enţă, tipologie, te3nici de proiectare 2#. 4elaţiile cu publicul 5467: itinerar i toric (i interpretări teoretice 2&. Ma % media (i imaginea politică 2). Ma % media (i imaginea in tituţională 2*. 1maginea ma %media 2+. . enţa (i utilitatea ocială a 46 3,. Comunicarea in tituţiei cu ma % media: oportunităţi (i in trumentar 31. 4eclama (i publicitate: abordări teoretice -n (tiinţele comunicării 32. 8tilitatea publică a activităţii publicitare 33. Strategii (i te3nici publicitare 3!. 6ublicitatea ocială: in trumentar (i limba$ 3#. 6ublicitatea tradală: definiții, e ență, impact 3&.9obb0 ca tip de trategie comunicațională

6rocedura de obţinere % oferire a informaţiei.. Me a$ul publicitar % tructură (i tipologii !!.'enomenul comunicării -n epoca globalizării: principalele caracteri tici și dimen iuni .. 2reptul publicului de a fi informat. Strategii de mar.'enomenul in tituționalizării ociale -n calitatea a de proce de a ociere umană -n corpuri ociale complexe.tapele evaluării evenimentului pecial #2.tapele de elaborare a di cur ului retoric #!.6rincipiile univer ale ale eticii deontologice și ariile de aplicare #*. :pinia publică: e enţă (i factori definitorii !3.eting -n comunicare !). . 4etroacţiunea comunicării publice: metode (i te3nici de evaluare 3*. 6rincipiile fundamentale ale dreptului muncii #1. 4e pon abilităţile autorităţilor publice -n domeniul acce ului la informaţie !. 9egea privind acce ul la informaţie 3+..3). Comunicarea internaţională -n proce ul globalizării !#. Structura globală a textului #. 4egulamentele 4M (i cele internaţionale privind activitatea on<line #3.Modalităţi de organizare a textului !+. 2iver itatea activităţii publicitare (i tipologia reclamei !&. Comunicarea ca fenomen ocio<politic !*. integrate și relaționale &. 6roblemele metodologice ale ociolingvi ticii #&. .=alențele di cur ului politic actual #+. . 4e tricţii privind acce ul la informaţie !1. /părarea dreptului de acce la informaţie !2.ficientizarea me a$ului prin argumentare ##. / pectele ocial<p i3ologice ale comunicării interculturale #).

n. Mass # me'ia vs politica. <paţiul pu=lic -i comunicarea. . M12!03 4avier.i-inău5 .i-inău. *02)R7 1on.ucure-ti5 +oncept. M)R1! +onstantin. 2000 1(. >an. *repturile omului -i li=ertăţile pu=lice. 12F 31 19. Relaţiile cu pu=licul 8n procesul 'e 'iri?are. 1$$( 10.ucure-ti. +omunicarea 8n lumea vie. +omunicarea.ucure-ti. . 2001 ". @. "" # $0 %%& 'in 2". 1storia mi?loacelor 'e comunicare 8n masă. +R)1) <ultana. 2002 1".aela # +omunicarea # “forţa gravitaţională a cEmpului social” Revista RomEnă 'e +omunicare -i Relaţii 6u=lice.pigraf..i-inău. <ociologia opiniei pu=lice. 2001 29.! 2.i-inău5 7<M.ucure-ti. 2001 12. 1)+0. *0R02)! >alentin.ucure-ti5 )LL.9iteratura 1. M1A)1 2A. @o. 2002 .ucure-ti. <301+) )'rian.2000 2. 2000 9. +oncepte fun'amentale 'in -tiinţele comunicării -i stu'iile culturale. # 1$$$.3+7 Marian.F nr. # +. +. 6)1LL1)!3 1sa=elle. # .7:7R!.)!. 1$$" 20.F 66. +omunicarea . # 1a-i. 2002 21.)/L0! +.i-inău5 7<M. # . 2001 23. . . 6olirom. Luminiţa Mi.n.<+7 Ştefan. Lim=a?ul pu=licităţii. 06R1Ş 3u'or. # . +10)R1+ >asile. 2002 2". 2000 &. 6olirom.ucure-ti. cu privire la accesul la informaţie Monitorul oficial. *icţionar 'e comunicare. <ocietatea civilă5 8ntre mit politic -i ple'oarie socială. 6. G. 1a-i. 1$$" 1%. 2000 1$.i-inău. 1$$( %. 1$"$ 13. 1a-i. @ean. *1!7 Mi. %%F (1 1&.Ş 1on. +. 3imi-oara. *umitru. 1ntro'ucere 8n -tiinţele comunicării. M)L+0+1 Lu'mila. 1$$( 2(. # . # 1a-i5 6olirom. # 1$$$. Relaţiile pu=lice. 1ntro'ucere 8n -tiinţele comunicării. 1$$" 22. M0R)R7 >ictor. )ccesul la informaţie *ocumente. 210>)!!1!1 2iovani. 1$$" 11. 1$$" (. +omunicarea instituţională.ristian. B.! 0. 6oirom.0(.1. M)R1! +onstantin. *e la sileD la siliciu. 20**)R* )ngela. # +.M. # +. Mass #me'ia -i opinia pu=lică 8n societatea 'e tranHiţie5 1nterferenţe. Ştiinţa comunicării. L0A1<<. .i-inău5 7<M.i-inău. # 1a-i5 6olirom.F 66. 2002 2%. !00M.ai # +omunicarea. 2003 2$. Mass # me'ia -i 'emocraţia. *C!1Ş0R *an +lau'iu. +71L. # 1a-i5 1nstitutul . <+A0L3.072!074 *aniel. Retorica tra'iţională -i retorici mo'erne. 1ntro'ucere 8n teoria comunicării.!. 1. <emiotica5 2losar. 2000 3.ucure-ti. <3)!+7 >alentin. 1$$" $. 0I<7LL1>)! 3im etc.# nr. @o. <ociologia mass # me'ia. A)1!.uropean. 1$$" 2&. !r. <paţiul relaţiilor pu=lice Revista RomEnă 'e +omunicare -i Relaţii 6u=lice. 1)+0. *e la transmiterea mecanică la interacţiune. Legea R. . # +. # +. J1<G. <301+) Marcela.7R2 @. . # +.

Re'actarea materialelor 'e relaţii pu=lice.F230p N1 eD. @)M. +.B)R!.i-inău. . L.!)1< . F 1a-i5 6olirom.3. 1a-i5 6olirom.F3"%p 9&. *repturile 0mului. 1$(( &$. +um săFţi 'efine-ti -i săFţi organiHeHi strategia 'e comunicare. +. )cte naţionale -i internaţionale 39. 6olirom. +A)RL. 200&.O 92. )n're. 2003 &0. 6erspective asupra teoriilor comunicării 'e masă.i' practic 'e relaţii pu=lice. 2003L &2. 6si. 2003 3&. Larson. 2.F2(2p 93. <everin. +.F90&p 9%. 200% &(. *oug.ologia comunicări 8n grupuri.o=. +. Mon'ialiHarea culturală. +ristina. +0M)! +ristina. +. <imonaFMirela. +. ). @oe. 1$$$ &%.R+ 2erar'. 1a-i5 6olirom. 6olirom. Legislaţia cu privire la massFme'ia 8n Repu=lica Mol'ova. *)2. +arrell. . 200& 3%. F 1a-i5 6olirom. Mass # me'ia -i legislaţia.i-inău.)nne. 200( &9. e'.ierrP.ernar'. 2009 &1.F2%0p N1 eD. 6ersuasiunea.i-inău5 “)cces # info”.< B.30. +. 3C!)<. +ultura -i civiliHaţia. 6olirom.C!.<+7 )n'ra. ). 2002 31. 2. 6lanificarea -i managementul campaniilor 'e relaţii pu=lice.ucure-ti. . 2002 3".i-inău. 2.+oman. Ş.)ma'o. F 1a-i5 6olirom. +.i'ul practic pentru accesul la informaţiile oficiale. 2.F21&p 99. 0<3)J <. 90.Miculescu. 200$. 6rofesia 'e relaţionist.R @.i-inău5 )cces # info. )la :ava'sc.i'ul Hiaristului.< 7. 1r.i-inău. 7niversul. 2R0<<7 <.ologia comunicării. +. 6si. 3anKar'. +o'ul muncii al RM &3. 2003 &". +um se scrie un teDt. 200& 33. F 1a-i5 6olirom. 7niversitas. *reptul tău5 accesul la informaţie. 2009. )i 'reptul să -tii. 200(.6 7<M 2010.O 91.Marconi.i-inău. 7niversul. 6lanul 'e comunicare. Retorica. 200& 32. Relaţii pu=lice -i massFme'ia. !ote 'e curs. F 1a-i5 6olirom. +. Mass # me'ia -i campania electorală.!eQsom. 200%. 200$.F2%2p .i.i' practic pentru coor'onatorii 'e relaţii pu=lice 'in organiHaţiile neguvernametale.R. 2002 &&. 6olirom.+L. +. )n'ronic Lu'mila M+omunicarea societală -i relaţii pu=lice 8n perioa'a 'e criHă”. 200&. e'. )ccesul la informaţie.F 1a-i5 6olirom. 2illes. +.i-inău.i-inău.i-inău5 7<M. 2uittet. 2regorP.i-inău5 “)cces # info”. Li=aert.R1+ 2. Receptare -i responsa=ilitate. 2003 3(. 0*)@17 >. Relaţii pu=lice 'in perspectiva internaţională. 200% 3$. +. Relaţiile pu=lice -i mass #me'ia. F 1a-i5 6olirom..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful