You are on page 1of 5

1.

Kepentingan Perniagaan Antarabangsa Kepada Pengguna, Pengeluar dan NeGARA
PENGGUNA  Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. - sesebuah negara tidak dapat mengeluarkan semua barang untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang tidak terhad.  Mempelbagaikan pilihan pengguna. - Setiap pengguna mempunyai cita rasa yang berbeza.  Kewujudan barang berkualiti pada harga rendah. - Pengguna dapat menikmati barang berkualiti tinggi pada tahap harga yang rendah.  Meningkatkan taraf hidup. - menikmati keselesaan hidup daripada barang yang digunakan PENGELUAR  Pasaran yang lebih luas - kuantiti jualan meningkat dan keuntungan bertambah kerana barangan dapat dieksport ke pasaran dunia yang lebih luas.  Pengeluaran berskala besar - pengeluar mengkhusus dalam pengeluaran yang ada kecekapan dan kepakaran - pengeluaran besarbesaran kerana pasaran luas - mencapai ekonomi bidangan  Pertukaran pengetahuan dan teknologi - hubungan dua hala menggalakkan pertukaran maklumat, pengetahuan dan teknologi - pengeluar dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti keluaran NEGARA  Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan - melalui duti kastam ke atas import dan eksport - cukai pendapatan ke atas keuntungan  Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa - hubungan dua hala yang baik terjalin dalam aspek ekonomi, social, politik, kebudayaan dan teknologi  Mendapat pertukaran asing - kegiatan eksport menyebabkan mata wang asing mengalir masuk - pendapatan meningkat dan ekonomi kukuh akibat daripada imbangan dagangan lebihan

 Mengurangkan pengangguran  Lebih banyak sumber bekalan diperoleh - pertumbuhan sector -- pengeluar dapat mencari pembuatan dan bekalan bahan mentah dengan perkhidmatan mewujudkan  Menambahkan peluang pekerjaan. mudah banyak peluang pekerjaan - bahan mentah yang tidak - perniagaan eksport, import dan entreport ada dalam negara dapat  Mengatasi masalah diimport bagi membolehkan memerlukan tenaga kerja kekurangan bahan proses pengeluaran yang mencukupi supaya mentah dan kepakaran kerja berjalan dengan berterusan - mengimport bahan lancar. mentah dan kepakaran dari negara lain  Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti  Menambahkan pengetahuan dan barang  Meningkatkan - ekonomi mengikut skel pengalaman imbangan pembayaran dinikmati kerana pasaran luas. - pengguna terdedah negara kepada pelbagai - kos yang dijimatkan - penerimaan pembayaran digunakan bagi meningkatkan pertukaran teknologi dan eksport nyata dan tak nyata ilmu pengetahuan dari kualiti barangan menyebabkan pengaliran negara lain. masuk modal

van 3. melibatkan penggunaan pelbagai mata wang asing 6. wujud pelbagai sekatan perdagangan antarabangsa seperti tariff. melibatkan penggunaan dokumentasi yang lebih rumit . Melibatkan penggunaan satu jenis mata wang saja 6. ia merangkumi aktiviti borong dan runcit 2. Perniagaan ini menghadapi tingkat risiko yang lebih tinggi 7.melibatkan penjual dan pembeli bersetuju bertukar barang . Aktivitinya merentasi sempadan Negara 5.menerusi proses jual beli Mengamalkan pengkhususan .melibatkan kegiatan mengagih barangan kepada pengguna akhir maka bantuan perniagan digunakan      - Perbezaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa Perniagaan Dalam Negeri 1. jenis pengangkutan yang biasa digunakan ialah kapal laut atau kapal terbang 3.2.nilai pertukaran diukur dengan mata wang Matlamat untuk mencari keuntungan . lori. tanah. eksport dan entreport 2. ia merangkumi aktiviti import. buruh dan usahawan untuk beroperasi dengan lancar Memerlukan bantuan perniagaan yang sama . embargo 4.gunakan modal. melibatkan penggunaan dokumentasi yang lebih mudah berbanding perniagaan antarabangsa Perniagaan Antarabangsa 1. jenis pengangkutan yang biasa digunakan ialah kereta api.guna pendekatan terbaik untuk menikmati ekonomi bidangan Memerlukan factor-faktor pengeluaran yang sama . Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa  Urusniaga yang berasaskan pertukaran . kuota. Aktivitinya hanya dijalankan dalam negeri sahaja 5.ganjaran kepada pengusaha perniagaan Memenuhi keperluan dan kehendak manusia . perniagaan ini menghadapi tingkat risiko yang lebih rendah 7. tidak wujud banyak sekatan kepada peniaga 4.

menjual perkhidmatan yang disediakan oleh rakyat tempatan kepada negara luar Untuk meningkatkan nilai barang – peniaga entreport memproses semuala barang import sebelum dieksport - .membeli perkhidmatan yang ditawarkan oleh negara luar . Maksud Perniagaan Import.3.membeli barang berbentuk fizikal dari negara luar . Eksport dan Entreport Perniagaan import Perniagaan eksport Perniagaan entreport Import nyata Import tak nyata Eksport nyata yang lain Eksport tak nyata – membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain – menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain – aktiviti mengimport barang dari negara asing.menjual barang berbentuk fizikal ke negara . diproses atau disimpan dan dieksport semuala ke negara lain .

lessen import.rujuk borang inden – con.tubuhkan pejabat di luar negara 2. sijil insurans dan invois eksport disediakan ii.isi borang dan bayar cukai 6. pameran dan rombongan perdagangan 3. Penerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden . Prosedur Import dan Eksport Prosedur import 1.sediakan dokumen mengeksport – invois consular. Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran .sediakan barang 5. Mengurus pelbagai prosedur kastam .4. bil muatan. Mematuhi kehendak undang-undang Akta Kastam 1967 – mengawal pengimportan jenis barang 2.tempah melalui ejen 4. Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan i.pengeksport sedia bil perintah bayar/kredit berdokumen untuk tuntut bayaran . Memuatkan barang ke dalam kapal . invois eksport.penuhi pesanan . syarikat perkapalan hantar notis pemberitahuan kepada pengimport tentang tarikh ketibaan kapal di pelabuhan 6. Jenis dan kuantiti barang 3.cari bakal pengimport . periksa barang pasti tiada kerosakan ii. Membuat pesanan Inden  menghantar surat pesanan kepada pengeksport  surat kredit dihantar bersama inden Saluran import  secara langsung . Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran pengimport menunggu ketibaan bil muatan.berhubung terus tanpa orang tengah & barang juga dihantar terus kepada pengimport  pejabat cawangan . barang tidak bercukai – pengimport isi borang kemasukan barang percuma iii. kemasukan untuk kegunaan dalam negeri – bawa keluar barang serta-merta lepas bayar duti kastam v. Menuntut bayaran daripada pengimport . Ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang i. kemasukan untuk pergudangan – menangguh bayar cukai – simpan dalam gudang berbon 7. surat jaminan kredit dan bil perintah bayar yang dihantar menerusi bank selepas bayaran dibuat 4. Menghantar barang ke pelabuhan . kerosakan yang tidak tercatat dalam bil muatan – tuntut ganti rugi daripada syarikat insurans Prosedur Eksport 1. barang bercukai – borang kemasukan barang bercukai iv. bil muatan.terletak di Negara pengimport atau pengeksport  ejen import .dari dermaga/tongkang ke dalam kapal 8. sijil asal usul 7.mematuhi peraturan kastam . Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang .dibayar komisen  saudagar import orang tengah yang mengendalikan  lain-lain -ekspo. Menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan . Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953  bayaran import memenuhi akta  bayaran ke luar negara melebihi RM10 000 mesti mendapat persetujuan pihak berkuasa  Borang KPW – membeli mata wang asing  Borang KPW2-memindahkan mata wang ringgit ke luar Negara 5. Menuntut barang dan membiayai duti kastam i.

nota serahan .barang dilindungi daripada segala risiko .surat kredit yang dikeluarkan oleh pengimport .Bil Muatan .Inden .bil bersih – barang tiada kerosakan .pengeksport kepada pengimport untuk ingat bayaran . pihak konsul.Bil Perintah Bayar .tujuan – meminta pihak pelabuhan memunggah barang ke dalam kapal yang dinamakan  Dokumen Pembayaran .pengimport buat tuntutan ganti rugi daripada syarikat insurans .barang dibawa dengan kapal terbang .pengimport/pengeksport pengimport .Sijil Asal Usul . syarikat penerbangan.• Dokumen Perniagaan Antarabangsa  Dokumen Pengangkutan .bank menjamin akan membayar segala bil yang dituntut oleh pengeksport .1 salinan disertakan bil muatan dihantar kepada pengimport bila barang dikirim Invois Konsular .dikeluarkan oleh syarikat penerbangan . pengimport .Polisi Insurans .invois proforma – harga masih tidak ditentukan .Nota Perkapalan .penting untuk dapat pinjaman/kredit berdokumen dan untuk dimuatkan ke dalam kapal . syarikat perkapalan.2 salinan .bil kotor – merekod kerosakan .bukan dokumen hak milik . bukti kontrak.alat pembayaran .Kredit Berdokumen .dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport .kebenaran membawa masuk barang import oleh pengeksport .Bil Udara .ia dokumen hak milik untuk dapat kredit berdokumen dari bank .ditandatangani nakhoda kapal – mengesahkan barang ke kapal .dikeluarkan oleh pengimport .dikeluarkan oleh dewan perdagangan/kementerian perniagaan .3 salinan – syarikat perkapalan.dihantar oleh syarikat perkapalan kepada lembaga pelabuhan .inden terbuka – nama pengeluar tidak ditetapkan -inden tertutup – nama pengeluar ditetapkan Invois Eksport . *Dokumen Perniagaan . pengeksport.maklumat negara asal barang .Borang Perakuan Kastam .dikeluarkan oleh syarikat perkapalan .didapati di pejabat konsul/kedutaan negara pengimport .5 salinan – nakhoda kapal.barang tidak boleh dibawa masuk jika duti tidak dibayar .fungsi – bukti penerimaan.dikeluarkan pengeksport kepada kastam negara pengimport  Dokumen Insurans . pihak kastam .menyerupai invois perdagangan dalam negeri .bank pengimport diberi kuasa untuk menjual barang jika pengimport gagal membayar/enggan menerima barang  Dokumen Kastam .3 salinan – pengeksport.barang dieksport dengan kapal .pesanan bertulis .bayaran polisi.pengimport kepada pengeksport .dikeluarkan oleh syarikat insurans . nota makluman.Surat Cagaran .