You are on page 1of 1

LAMPIRAN 5

BORANG AKUAN KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA Saya, , No Kad Pengenalan : , ibu / bapa / penjaga yang sah kepada murid yang bernama dalam Tahun / Tingkatan yang sedang belajar di dengan ini mengizinkan anak saya untuk menyertai PERASMIAN JELAJAH PENDIDIKAN VOKASIONAL 1 MALAYSIA ZON SARAWAK yang akan diadakan mulai 25 JUN 2013 hingga 25 JUN 2013 , bertempat di TAPAK PEKAN SELANGAU. 2. Saya faham bahawa segala langkah keselamatan telah dan akan diambil oleh pihak penganjur. Walaupun demikian saya mengaku bahawa anak saya perlu mematuhi peraturan-peraturan dan arahan disepanjang aktiviti / program dijalankan termasuk dalam masa perjalanan pergi dan balik. 3. Saya mengesahkan bahawa anak saya tidak mengidap sebarang penyakit kritikal dan membenarkan beliau menyertai aktiviti ini. 4. Saya juga mengizinkan anak saya supaya diberi rawatan/perubatan/pembedahan jika keadaan memerlukan tindakan segera untuk berbuat demikian. Sekian, Terima kasih. Saya yang benar, Tandatangan Nama No. Kad Pengenalan Pekerjaan Alamat Rumah (alamat lengkap) No. Telefon : : : : : : Rumah Pejabat Telefon Bimbit : : :

Pengesahan Pihak Sekolah

( ) Tandatangan Pengetua/Guru Besar Cop Jawatan: Cop Sekolah