You are on page 1of 8

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

JOHOR
BUKU PERSEDIAAN
KOKURIKULUM 2014

UNIT

: __________________________

SEKOLAH : __________________________
TAHUN

: __________________________

DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH “WAJIB” 1.1/1985KP(BS)8591/Jld11(29) 3. (Pekeliling Iktisas Bil. 5652 Jil. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badan beruniform.11(41)) 7. 6. Peruntukan masa – Warta Kerajaan No.11985KP(BS)8591/Jld.1/1986KP(BS)8591/Jld. Apabila penyertaan “wajib” – kehadiran pelajar mesti direkodkan. 1 kegiatan kelab atau persatuan dan 1 kegiatan sukan dan permainan.12.11(29)1. Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550) – Kegagalan @ keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya sekali. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan Rujuk Seksyen 18. 11/Bil. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkan pelajarnya membuat kerja amal.1967) . (Perkeliling Iktisas Bil. Sda) 5.1. gotong royong dan gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum.1985) 4. 27 (28. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki – memastikan keberkesanan perlaksanaan. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. jika berterusan sek 135(1) Akhta Pendidikan 1996 (Akt 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi )RM500 setiap hari Sek135(2) Akt 550) 2. (Ruj. (Pekeliling Iktisas Bil.

Ketua Rumah Sukan dan Kapten Sukan dan Permainan. Ketua Rumah Sukan dan Kapten KELAB SUKAN DAN (Aktiviti) PERMAINAN Pasukan PasukanSekolah Sekolah (Aktiviti) . Persatuan. Kelab CARTA ORGANISASI PASUKAN BADAN BERUNIFORM. Kelab/ /Persatuan. KELAB / PERSATUAN.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Pengetua / Guru Besar PK Kurikulum PK Kokurikulum PK HEM Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Setiausaha Sukan Penyelaras Kelab Sukan / Permainan Guru Rumah Sukan Guru Penasihat Guru Penasihat PK.Petang Guru Rumah Sukan Guru Penasihat Pengerusi Beruniform. Kelab Kelab PengerusiPasukan PasukanBadan Badan Beruniform. Sukan dan Permainan.

. 5................................ GURU PENASIHAT ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………….. SETIAUSAHA (MURID) ……………………………… PENGERUSI (MURID) ……………………………… BENDAHARI (MURID) ……………………………… N. 4........ BENDAHARI (MURID) ……………………………… AHLI JAWATANKUASA (MURID) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ……………………………….....PENAUNG ……………………………………….......... ( GPK Kokurikulum ) SETIAUSAHA KOKURIKULUM ………………………………………… PENYELARAS UNIT ………………………………………… 1... N.... 3................... PENGERUSI (MURID) ……………………………… N....... 2. (Guru Besar) PENGERUSI ..... SETIAUSAHA (MURID) .. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… .................... ………………………………….

AGONG 1X PERLEMBAGAAN & PELANTIKAN X X X X X X X X PENILAIAN MARKAH UNIT KOKO CATATAN .RANCANGAN AKTIVITI KOKURUKULUM TARIKH/ BULAN TAJUK AKTIVITI/KEGIATAN 18 X BADAN BERUNIFORM 12 KELAB & PERSATUAN 12 SUKAN & PERMAINAN 1X =PENDAFTARAN & MESY.

SENARAI NAMA AHLI KEHADIRAN DAN TARIKH BIL NAMA TAHUN/ TINGKATAN RUMUSAN MENGIKUT KAUM: MELAYU CINA L P L P INDIA L P LAIN-LAIN L P JUMLAH L P JUMLAH .

......... KEHADIRAN GURU : ………... KEHADIRAN MURID :………....... GURU PEMIMPIN/PENASIHAT ...... ………………………………………………… 2………………………………………………….......................... ………………………………………………… 5. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: .... ………………………………………………… 4../……………............/……………...... TARIKH: …………………………………… MASA:……………………………………… GURU BERTUGAS : 1... 3.................... ………………………………………………...... GPK KOKURIKULUM ..............LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM UNIT : BERUNIFORM/KELAB PERSATUAN/KELAB PERMAINAN:.......... TAJUK AKTIVITI/KEGIATAN ULASAN GURU PENASIHAT/PEMIMPIN CADANGAN ULASAN GPK KOKURIKULUM .......

........LAPORAN AKHIR TAHUN BIL NAMA PELAJAR DI SEDIAKAN OLEH : .............................. GPK KOKURIKULUM ..................................... SETIAUSAHA DISEMAK OLEH: ... GURU PEMIMPIN/PENASIHAT KEJAYAAN/KEMAHIRAN DISAHKAN OLEH: ...................................