www.cyf-medical-distribution.

ro

RapidVet-H IC Canine
Immunochromatographic test for blood group determination in dogs (DEA 1.1 positive and DEA 1.1 negative) Eight specific antigens have been identified on the surface of the canine erythrocytes. The internationally accepted canine blood group system, the "DEA" (Dog Erythrocyte Antigen), is based on these antigens. It currently characterizes eight common blood groups, the antigens DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. DEA 1.1 and 1.2 are the most significant blood factors in the dog. Both are highly antigenic but DEA 1.1 is the primary lytic factor in canine transfusion medicine. Although each of the blood group antigens is capable of stimulating formation of iso-antibodies, DEA 1.1 has the greatest stimulation potential. Thus most clinical reactions resulting from the transfusion of incompatible cells occur when DEA 1.1 positive blood is given to a DEA 1.1 negative recipient. Significant clinical reactions to DEA 1.2 may occur but are less severe than reactions to DEA 1.1. Dogs do not have iso-antibodies to incompatible blood groups and therefore the first incompatible transfusion is normally well tolerated. Moreover, the development of antibodies due to sensitization as a result of transfusions with incompatible blood groups has to be evalua-ted in females of animals resulting from crossbreeding. Thus, puppies could develop isoerythrolysis and be susceptible to disease or even die because of haemolytic anaemia. Test principle The immunochromatographic test has a three-sided layout: SideDEA 1.1 POSITIVE, Side DEA 1.1 NEGATIVE and Side C (Control). The sample - diluted canine whole blood - is added to the centre of the device. After the addition of the diluent, cells migrate along the three nitrocellulose membranes. If the blood is DEA 1.1 POSITIVE erythrocytes migrate along the membrane and bind to the antibodies present at the level of the window DEA 1.1 POS, creating a red band. If the blood is DEA 1.1 NEGATIVE erythrocytes migrate along the membrane and bind to the antibodies placed at the level of the window DEA 1.1 NEG, creating a red band. In any case, for both positive or negative blood, the sample binds to the antibody adhering to the membrane at the level of the window C, creating a red band showing the correct test performance. Kit components Disposable pipettes for the dilution and dispensing of the sample Test tubes for dilution Tips Micropipette Diluent bottle RapidVetH IC test devices User instructions Storage and expiry date Store at room temperature (+18°C/+25°C) If correctly stored, the product remains stable until expiry date. Avoid the kit being exposed to excessive heath or very low temperatures. Samples Whole blood with anticoagulant (EDTA, heparin, etc.), fresh or stored in the fridge for no longer than 5 days, must be used. Haemolytic samples can interfere with the test results. Precautions Procedures must be accurately followed. Do not open the package until just before it is to be used. Only for veterinary use. Do not use test components after expiry date. Keep the test device in a horizontal position on a flat surface during the performance of the test. Use a pipette for each sample. Always take min 0.4 ml of blood to be added into the test tube with anticoagulant. Smaller blood quantities could lead to a high concentration of anticoagulant in the sample to be tested. Use intact samples (avoid clots and haemolysis) in order to obtain correct results. Use the diluted sample immediately after dilution. Analysis protocol 1. Remove the test device from the package and place it on a flat surface. Keeping the micropipette in a vertical position, add 10 μl of blood into the tube containing the diluent. Stir gently with the tip

2. Using a disposable pipette take immediately two-2- drops of diluted blood sample and add it to the central window 3. Keeping the diluent bottle in a vertical position add two-2-drops of diluent in to the central window of the device. 4. Read the results after 10 minutes (not later than 15 minutes) 5. Result interpretation Result interpretation A) If the blood group is DEA 1.1 positive, a vertical band in “DEA1.1 pos” window and a horizontal band in “Control” window will appear. B) If the blood group is DEA 1.1 negative, a vertical band in“DEA 1.1 neg” window and a horizontal band in “Control”window will appear. If in addition to the band in “DEA 1.1 neg”window a weak band appears in “DEA 1.1 pos” window, the sample has to be considered negative.

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

www.cyf-medical-distribution.ro

RapidVet-H IC Caine
Test imunocromatografic pentru determinarea grupelor sanguine la câini (DEA 1.1 pozitiv şi negativ DEA 1.1) Opt antigene specifice au fost identificate pe suprafaţa eritrocitelor canine. Acceptat la nivel internaţional sistemul "DEA" de identificare a canin grupelor de de sange, se bazează pe aceste antigene. Acest sistem se caracterizează în prezent prin opt grupe comune de sânge, DEA antigeni 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 8. DEA 1.1 şi 1.2 sunt factorii semnificativi ai grupelor de sânge la câine, ambele sunt extrem de antigenice, dar DEA 1.1 este factorul principal eritro-litic in medicina transfuziei la caine,ce poate genera grave probleme si chiar decesul in cazul unei transfuzii .Deşi fiecare dintre antigenii de grup este capabil de a stimula formarea de iso-anticorpi, DEA 1.1 are cel mai mare potenţial de stimulare. Astfel, cele mai multe semne clinice negative ce rezultă in urma transfuziei de eritrocite incompatibile apar atunci când sânge DEA 1.1 pozitiv este transfuzat la un animaldestinatar DEA 1.1 negativ.Reacţii semnificative clinice la DEA 1.2 pot să apară, dar sunt mai puţin severe decât reacţiile la DEA 1.1. Cainii nu au ISO de anticorpi pentru grupe sanguine incompatibile şi, prin urmare,o prima transfuzie des ange cu grupa incompatibilă în mod normal, este bine tolerata. Mai mult decât atât, dezvoltarea de anticorpi datorita sensibilizarii postransfuzionale cu sange incompatibil, trebuie atent evauata in cazul femelelor gestante ce urmeaza sa fete sau care vor fi montate deoarece puii acestora pot dezvolta isoeritroliza neonatala ce se poate exprima clinic prin sensibilitate la boli sau chiar moarte datorita anemiei hemolitice. Principiul testarii Testul imunocromatografic are un aspect cu trei laturi: LaturaDEA 1.1 POZITIV, Latura DEA 1.1 NEGATIV şi Latura C (de control). Proba - diluata de sange canin integral - se adaugă in centrul dispozitivului. După adăugarea diluantului, celulele migreaza de-a lungul celor trei membrane de nitroceluloză. În cazul în care sângele este DEA 1.1 eritrocitele POZITIVE migrează de-a lungul membranei si se leaga de anticorpi prezenti la nivelul ferestrei DEA 1.1 POZITIV-POS, creând o bandă roşie. În cazul în care sângele este DEA 1.1 eritrocitele NEGATIVE migrează de-a lungul membranei si se leaga de anticorpii plasati la nivelul ferestrei DEA 1.1 NEGATIVE-NEG, creând o bandă roşie. În AMBELE SITUATII, atât pentru sânge pozitiv cat si negativ, proba se leaga si de anticorpi de la nivelul C al ferestrei de CONTROL, creând o bandă roşie ce CONFIRMA testului corect. Componentele testului Pipete de unica folosinta pentru diluarea şi distribuirea in tubul de testare/eşantionare pentru diluare. Varfuri de micropipeta Micropipeta Sticla cu diluant RapidVetH IC dispozitive de testare Instructiuni de utilizare Depozitare şi data de expirare A se păstra la temperatura camerei (+18 ° C / +25 ° C) Dacă este depozitat în mod corect, produsul este stabil până la data expirari. Evitaţi expunerea la caldura excesiva sau temperaturi foarte scăzute. Probele Proba de sange folosita poate fi recoltata pe anticoagulant (EDTA, heparina, etc), în stare proaspătă sau utilizata dupa depozitare în frigider pentru a nu mai mult de 5 zile. Probele hemolizate pot interfera cu rezultatele testului.

Măsuri de precauţie Procedura trebuie să fie urmata cu exactitate. Nu deschideţi ambalajul până chiar înaintea utilizarii. Numai pentru uz veterinar. Nu utilizaţi componentele de testare după data de expirare. Păstraţi dispozitivul de testare într-o poziţie orizontală pe o suprafaţă plană, în timpul efectuării testului. Folositi o pipeta pentru fiecare probă. Luaţi întotdeauna min 0,4 ml de sânge pentru a fi adăugate în eprubetă cu anticoagulant. Cantităţi mai mici de sange ar putea duce la un nivel ridicat al concentraţiei de anticoagulant, în proba de testare cu efect negativ asupra rezultatului testarii. Utilizati probe intacte (a se evita formarea coagulilor de sange şi a hemolizei), în scopul de a obţine rezultate corecte. Utilizaţi proba diluată imediat după diluare. Protocol de analiza 1. Scoateţi dispozitivul de testare din ambalaj şi puneţi-l pe o suprafaţă plană.Menţinand micropipetă într-o poziţie verticală, se adaugă 10 μl de sânge în tubul care conţine diluant. Se amestecă uşor cu vârful pipetei pentru omogenizare.

2. Folosind o pipetă de unică folosinţă, se iau 6-8 picături de sânge diluat simplu şi se adauga in fereastra centrala, lent 1-2 picaturi la intervale de 30 secunde pana cand observam ca incep sa se umezeasca cele trei ferestre de migrare. Adaugati picaturile de sange diluat lent pentru a permite absorbtia si dispersarea lor la nivelul celor trei stripuri de migrare. 3. Menţinand sticla cu diluant într-o poziţie verticală se adauga 2picaturi de diluant in fereastra centrala a dispozitivului. 4. Citiţi rezultatele dupa 10 minute (nu mai târziu de 15 minute) Interpretarea rezultatului A) În cazul în grupa de sange este DEA 1.1 pozitiv, apar: o bandă verticală în fereastra "DEA1.1 POS"si o bandă orizontală în fereastra Control". B) În cazul în grupa de sange este DEA 1.1 negativ, apar:o bandă verticală în fereastra "DEA 1.1 NEG" şi o bandă orizontală în fereastra de "Control". În cazul în care, în plus faţă debanda de culoare aparuta in fereastra"DEA 1.1 NEG apare o banda slab colorata în fereastra "DEA 1.1 POS", proba trebuie să fie considerata negativa.

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

www.cyf-medical-distribution.ro

RapidVet-H IC Feline
Immunochromatographic test for blood group determination in cats (A, B, AB) Blood typing is very important in veterinary practice in order to prevent the occurrence of serious pathologies due to the mixing of incompatible blood types in cats with A or B erythrocytes. Cats with B erythrocytes exhibit an immediate systemic anaphylactic reaction (hypotension, bradycardia, apnea, urination, defecation, vomiting, and severe neurological depression) and hemolytic signs (hemoglobinemia and hemoglobinuria) when transfused with Type A blood because of their natural high-titered anti-A antibody. Those cats with A erythrocytes and natural lowtitered anti-B antibody will exhibit only a mild reaction when transfused with the B blood, but even this can make a difference in recovery rates in a medical situation since the transfused erythrocytes have a short life span. Neonatal isoerythrolysis can occur when there is blood group incompatibility between maternal and fetal blood. Test principle The immunochromatographic test has a three-sided layout: Side A (group A), Side B (group B) and side C (Control). The sample diluted feline whole blood - is added to the centre of the device where specific reagents for the detection of feline erythrocytes have been placed. After the addition of the blood, depending on the animal's blood group and therefore on the exposed antigens, the specific antibodies for group A or B bind to the erythrocytes entirely covering their surface. After the addition of the diluent, cells migrate along the three membranes. If the blood is Type A, erythrocytes that are bound to the specific antibodies, migrate along the membrane and bind where a secondary antibody for group A was placed. If the blood is Type B, erythrocytes that are bound to the specific antibodies, migrate along the membrane and bind where a secondary antibody for group B was placed. In any case, for both blood group A or B, the sample binds to the feline anti-erythrocyte antibody adhering to the membrane at the level of the window C, creating a red band showing the correct test performance. Kit components Disposable pipettes for the dilution and dispensing of the sample Test tubes for dilution Diluent bottle RapidVetH IC test devices User instructions Storage and expiry date Store at room temperature (+18°C/+25°C) If correctly stored, the product remains stable until expiry date. Avoid the kit being exposed to excessive heath or very low temperatures. Samples Whole blood with anticoagulant (EDTA, heparin, etc.), fresh or stored in the fridge for no longer than 5 days, must be used. Haemolytic samples can interfere with the test results Precautions Procedures must be accurately followed. Do not open the package until just before it is to be used. Only for veterinary use. Do not use test components after expiry date. Keep the test device in a horizontal position on a flat surface during the performance of the test. Use a pipette for each sample. Always take min 0.4 ml of blood to be added into the test tube with anticoagulant.(purple cup) Smaller blood quantities could lead to a high concentration of anticoagulant in the sample to be tested. Use intact samples (avoid clots and haemolysis) in order to obtain correct results. Analysis protocol Use the diluted sample immediately after dilution. 1. Remove the test device from the package and place it on a flat surface. Keeping the pipette in a vertical position, add 1drop of blood into the tube containing the diluent. Stir gently with the pipette. 2. Using a new pipette take immediately 2 drops of diluted sample and add it to the central window 3. Keeping the diluent bottle in a vertical position add 2 drops of diluent in to the central window 4. Read the results after 10 minutes (not later than 15 minutes)

Result interpretation If the blood group is Type A, a vertical band in “Type A” window and a horizontal band in “Control” window will appear. If the blood group is Type B, a vertical band in “Type B” window and a horizontal band in “Control” window will appear”. If the blood group is Type AB, a vertical band in “Type A” window, a vertical band in “Type B” window and a horizontal band in “Control” window will appear.

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

www.cyf-medical-distribution.ro

RapidVet-H IC Pisica
Test imunocromatografic pentru determinarea grupelor de sange la pisici (A, B, AB). Tastarea grupelor de sange este foarte importanta în practica veterinară, în vederea prevenirii aparitiei patologiei grave ca urmare a amestecului tripurilor diferite de sange tip A sau B incompatibile, in timpul transfuzieii de sange. Pisicile cu eritrocite de tipB prezintă o imediată reacţie sistemică anafilactica (hipotensiune, bradicardie,apnee, urinare, defecare, vărsături, şi severăsemne neurologice, depresie) şi hemolitică(Hemoglobinemie şi hemoglobinuria), atunci când sunt transfuzate cu Tipul A de sânge, datorita titrului lor natural de anticorpi anti-A. Pisicile au titruri reduse de anticorpi anti-B si vor dezvolta doar o reactie redusa la transfuzarea cu eritrocite Tip B, diferenta dintre cele doua titruri de anticorpi si transfuzia in sine recomanda determinarea tipului de sange ce urmeaza a fi transfuzat cu atat mai mult cu cat este nevoie de o noua transfuzie, eritrocitele transfuzate avand o durata de viata redusa.Un alt motiv al determinarii grupelor de sange este Izoeritroliza neonatala ce apare la puii de pisica proveniti din parinti cu grupe de sange diferite, pui ce au alta grupa de sange decat a mamei si care ingera prin colostru cantitati mari de anticorpi antieritrocitari. Principiul testului Testul imunocromatografic are un aspect cu trei laturi: Latura A(Grupa A), Latura B (grupa B) şi Latura C (de control). Proba – sânge felin integral recoltat pe anticoagulant diluat - se adaugă in centrul dispozitivului. După adăugarea diluantului, celulele migreaza de-a lungul celor trei membrane. În cazul în sânge este de tip A de eritrocite acestea migreaza de-a lungul membranei si se leaga de anticorpii specifici marcati. În cazul în care sângele este de tip B, eritrocite, care sunt legate de anticorpi specifici, migrează de-a lungul membranei şi se leagă de anticorpii secundari pentru grupul B, plasat in zona ferestrei B. În ambele cazuri , atât pentru grupa de sange A cat si B, proba se leaga de anticorpii anti-eritrocitari aderenti de membrana la nivelul ferestrei C, creând o bandă roşie ce confirma testul corect. Componentele testului Pipete de unica folosinta pentru diluare şi de distribuire a probei Tuburi de testare pentru diluare Diluant sticla RapidVetH IC dispozitive de testare Instructiuni de utilizare Depozitare şi expirare A se păstra la temperatura camerei (+18 ° C / +25 ° C) Dacă sunt depozitate în mod corect, produsul este stabil până la data de expirare. Evitaţi expunerea la caldura excesiva sau temperaturi foarte scazute. Probele Proba de sange recoltat pe anticoagulant (EDTA, heparina, etc), se poate folosi în stare proaspătă sau dupa depozitare în frigider pentru a nu mai mult de 5 zile. Probele hemolizate pot interfera cu rezultatele testului Măsuri de Protectie Procedurile trebuie să fie urmate cu exactitate. Nu deschideţi ambalajul până chiar înaintea utilizarii. Numai pentru uz veterinar. Nu utilizaţi componente de testare după data de expirare. Păstraţi dispozitivul de testare într-o poziţie orizontală pe o suprafaţă plană, în timpul efectuării testului.

Folositi o pipeta pentru fiecare probă. Luaţi întotdeauna min 0,4 ml de sânge pentru a fi adăugate în eprubetă cu anticoagulant. (Capac Violet ) Cantităţi mai mici de sange ar putea duce la o concentrare mare de anticoagulant, în proba de testare cu interferarea rezultatului. Utilizati probe intacte (a se evita formarea coagulilor si a hemolizei), în scopul de a obţine rezultate corecte. Utilizaţi proba imediat după diluare. Protocol de Analiza 1. Scoateţi dispozitivul de testare din ambalaj şi puneţi-l pe o suprafaţă plană.Cu pipeta în poziţie verticală, se adaugă 1( una) picatura de sânge în tubul care conţine diluant. Se amestecă uşor cu pipeta. 2. Folosind o pipetă nouă se iau imediat 4 ( patru)picaturi de proba diluată şi se adăugă lent , permitand absorbtia probei, in fereastra centrala a dispozitivului. 3. Ţineţi sticla cu diluant în poziţie verticală, si adaugati 2(doua) picaturi de diluant in fereastra centrala. 4. Citiţi rezultatele dupa 10 minute (nu mai târziu de 15minute)

Interpretarea rezultatului Dacă grupa de sange este de tip A, apar o linie pe verticală în "fereastra A" şi o linie orizontală în " fereastra Control". Dacă grupa de sange este de tip B, apar o linie pe verticală în "fereastra B" şi o linie orizontală în " fereastra Control". Dacă grupa de sange este de tip AB, apar o linie pe verticală în "fereastra A" , o linie pe verticală în "fereastra B" şi o linie orizontală în " fereastra Control".

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

www.cyf-medical-distribution.ro

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

www.cyf-medical-distribution.ro

Distribuit de: SC Care For Your Family SRL Pentru comenzi sunati agentul dumneavoastra de vanzari zonal, sau la urmatoarele numere de telefon: 0723318308, 0722258710 solicitati detalii tehnice pe : e-mail: cyfmedical@gmail.com, website: www.cyf-medical-distribution.ro

SC Care For Your Family SRLCalea Giulesti 115, bl 1, ap39, sect 6, , cod 060259,Bucuresti, Romania www.cyf-medical-distribution.ro,Phones: 0040722258710, 0040723318308, e-mail:cyfmedical@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful