Proiect didactic

I.Elemente de identificare :
Data : _________________
Clasa : ________________
Disciplina/obiectul : _____________________________________
Subiectul : __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Subcompetențe:
______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Obiective operaționale de:
1. Cunoaștere:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Aplicare:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Integrare:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tipul lecției:_______________________________________
Durata: ________________________________
Strategia didactică: ________________________________
Metode/procedee: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Mijloace
și
materiale
didactice:
_________________________________________
____________________________________________________________________
Forme de organizare: ___________________________
Bibliografia: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful