MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ Faza locală - 2006
CLASA A VI-A

Subiectul I Fie numerele raţionale pozitive: A=
12 102 1002 10002 1 1 1 1 1 2 + + + şi B= 1+ + + + …….+ + + + ……+ 48 408 4008 40008 2 3 4 2006 2 3 200 2006

!" #e $al$uleze: B%A& AB& 'B% 2000(A+1. Subiectul II Ar"taţi $"
a + b + 11300 a b + *20 ) & $u a& + ∈ N a +b+ 4 0 a b + 11480
,

Subiectul III Fie pun$tul - ∈' AB( & - mi.lo$ul #e/mentului 'AB( şi B mi.lo$ul #e/mentului '0-(. -re$izaţi valoarea 1e a1ev"r a propoziţiilor: -1: 2 0B=
AQ + BP 3 2

-2: 2

1 1 1 2 + + ≥ AQ QB BP AP

3

Subiectul IV Fie un/4iurile a1ia$ente AOB şi BOC . Bi#e$toarea un/4iului A5B 6ormeaz" $u #emi1reapta '57 un un/4i $u m"#ura 1e * o& iar +i#e$toarea un/4iului B57 6ormeaz" un un/4i 1rept $u #emi1reapta '5A. 8eterminaţi m"#ura un/4iului  A57. NOTĂ: 9oate #u+ie$tele #unt o+li/atorii. 9imp 1e lu$ru 3 ore. Fie$are #u+ie$t e#te notat 1e la 0 pun$te la * pun$te.

Subiectul III Fie numerele: x= 2 1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3 ⋅ . 21 2121 212121   2 n −cifre   1212. 9imp 1e lu$ru 3 ore.12 +( .  2121   ...2006 CLASA A V-A Subiectul I !impli6i$aţi 6ra$ţiile& o+ţin:n1 6ra$ţii ire1u$ti+ile: 12 1212 121212 . Subiectul IV 8eterminaţi $el mai mi$ num"r natural '#$ri# <n +aza ze$e( $u $i6re nenule pentru $are #uma $i6relor e#te 2006.. ⋅ 2100 şi y= 1 + 2 + 22 + 23+……+ 233*4. 7al$ulaţi y+1 şi x-y... Fie$are #u+ie$t e#te notat 1e la 0 pun$te la * pun$te. .  21  a( 2 n −cifre Subiectul II !" #e a6le $el mai mi$ num"r natural $are <mp"rţit la 6 1" re#tul 4. ..MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI OLIMPIADA DE MATEMATICĂ Faza locală .. şi <mp"rţit la 1" re#tul NOTĂ: 9oate #u+ie$tele #unt o+li/atorii.

9imp 1e lu$ru 3 ore. Subiectul IV ?n patrulaterul $onveE AB78& 'AA e#te +i#e$toarea un/4iului BA8& $u A 8a$" AA @@ B7 şi BB7C ≡ B8AC& #" #e 1emon#treze $": DC AB − =1 BC AD ∈ '87(. Dtiin1 $" AF @@ B8& ar"taţi $" trapezul AB78 e#te i#o#$el. c& ştiin1 $": abc = 3* 0 şi Subiectul II >ezolvaţi e$uaţia: 2a + b 2a + c b+c = = 1= = 20 x+4 + x+ x + =8 x + == + .lo$ul #e/mentului BA7C. INISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII . -entru 6ie$are #u+ie$t #e a$or1" 1e la 0 pun$te la * pun$te. N%t&' 9oate #u+ie$tele #unt o+li/atorii. + + = 2 ⋅3 6 == 100 Subiectul III ?n trapezul AB78 <n $are AB @@ 78 şi AB ) 78 $on#i1er"m AA ⊥ 87& A ∈ 87 şi F mi..MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA LOCALĂ – !!" CLASA # VII$# Subiectul I !" #e a6le numerele naturale a. b..

-entru 6ie$are #u+ie$t #e a$or1" 1e la 0 pun$te la * pun$te. 9imp 1e lu$ru 3 ore. !" #e arate Subiectul II Fie numerele reale x& y & z ∈[2.lo$ul #e/mentului [ SB ] & AC ∩ BD = {O} . !" #e arate $": a( ( A′BD ) @@ ( CB ′D ′) +( ( A′BD ) şi ( CB ′D ′) <mpart 1ia/onala [ AC ′] <n trei p"rţi $on/ruente AC ′ $( 8i#tanţa <ntre planele ( A′BD ) şi ( CB ′D ′) e#te 3 Subiectul IV Fie pirami1a patrulater" re/ulat" SABCD <n $are AB = 6 $m. SB = mi. 2a − b & $u 1 + 2b a = 3− − = −4 şi b= * −1 − 11 −4 4 .3] . a( Ar"taţi $" ( MAC ) ⊥ ( SBD ) +( 7al$ulaţi $o#inu#ul un/4iului ( MC & SD ) $( 7al$ulaţi tan/enta un/4iului ( MA& ( ABD ) ) 1( 8eterminaţi N ∈ SB a#t6el <n$:t A[ ANC ] #" 6ie minim". !" #e arate $": a( ( 2 x − 3 y )( 3x − 2 y ) ≤ 0 +( 8 ≤ ( x + z )  + Subiectul III Fie $u+ul ABCDA′B ′C ′D ′ $u AB = a . $m& M e#te 1 x 1 1 z  * + + ≤ y z xy   12 N%t&' 9oate #u+ie$tele #unt o+li/atorii. .INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA LOCALĂ – !!" CLASA # VIII$# Subiectul I Fie E = $" E ∈Q .