AutobiogAutobiografia unui YOGHIN

de
Paramhansa Yogananda
CU O PREFAŢĂ DE
W. Y. Evans-Wentz, M.A., D.Litt., D.Sc.
"Dacă n ve!i ve"ea se#ne $i #inni, n ve!i c%e"e."-&'an ()(*.
C'+,%i-.t, /0(1
Pa%a#.ansa Y'-anan"a
Dedicat memoriei lui
LUTHER BURBANK
un sfânt american
Cuprins
P%e2a!ă, "e W. Y . E3A4S-WE456
Lista i7st%a!ii7'%
Ca+it'77
1. Pă%in!ii $i c'+i7ă%ia #ea
2. M'a%tea #a#ei #e7e $i a#7eta #istică
3. S28nt7 c "'ă c'%+%i 9S:a#i P%ana;anan"a<
4. 6;'%7 #e =nt%e%+t s+%e >i#a7a,a
5. "S28nt7 +a%2#%i7'%" =$i eta7ează #inni7e
6. M'na.7 ti-%i7'%
7. S28nt7 ca%e 7evitează 94a-en"%a 4at. ?.a"%i<
8. Ma%e7e savant $i inventat'% a7 &n"iei, @a-a"is C.an"%a ?'se
9. P%ea2e%icit7 c%e"inci's $i i;i%ea 7i c's#ică 9Maste% Ma.asa,a<
10. A#i =nt87nesc Maest%7, S%i YBtes:a%
11. D'i ;ăie!i 2ă%ă ;ani 7a ?%in"a;an
12. Anii +et%ec!i =n as.%a#7 Maest%7i #e
13. S28nt7 ca%e n "'a%#e nici'"ată 9Ra# C'+a7 Mz#"a%<
14. ED+e%ien!a C'n$tiin!ei C's#ice
15. F%t7 c'n'+i"ei
16. DeEc8n" in27en!a ste7e7'%
17. Sasi $i ce7e t%ei sa2i%e
18. Fac.i%7 #s7#an 9A2za7 F.an<
19. Maest%7 #e a+a%e si#7tan =n Ca7ctta $i Se%a#+'%e
20. 4 vizită# Ca$#i%7
21. 3izită# Ca$#i%7
22. &ni#a nei stati "e +iat%ă
23. Di+7'#a #ea nive%sita%ă
24. Devin că7-ă% a7 O%"in7i S:a#i
25. F%ate7e Ananta $i s'%a 4a7ini
26. Gtiin!a F%i,a Y'-a
27. F'n"a%ea nei $c'7i "e Y' -a 7a Ranc.i
28. Fas.i, %e=nca%nat $i %e-ăsit
29. Ra;in"%anat. 5a-'%e $i c #ine ne c'#+a%ă# $c'7i7e
30. Le-ea #i%ac'7e7'%
31. Un inte%vi c Ma#a S28ntă 9Fas.i M'ni La.i%i<
32. Ra#a este =nviat "in #'%!i
33. ?a;aEi, ,'-.in7 c%istic a7 &n"iei #'"e%ne
34. Mate%ia7iza%ea ni +a7at =n >i#a7a,a
35. 3ia!a "+ă eDe#+77 c%istic a 7i La.i%i Ma.asa,a
36. &nte%es7 7i ?a;aEi +ent% Occi"ent
37. P7eca%ea #ea =n A#e%ica
38. Lt.e% ?%;anB - Un s28nt a#e%ican
39. 5.e%ese 4 e#ann, sti-#atizata cat'7ică "in ?ava%ia
40. Ant'a%ce%ea #ea =n &n"ia
41. O +'veste "e "%a-'ste =n &n"ia #e%i"i'na7ă
42. U7ti#e7e zi7e c C%-7 #e
43. Anvie%ea 7i S%i YBtes:a%
44. C Ma.at#a Can".i 7a Wa%".a
45. "P%ea2e%icita Ma#ă" "in ?en-a7 9Anan"a M',i Ma<
46. Fe#eia ,'-.ină ca%e n #ăn8ncă nici'"ată 9Ci%i ?a7a<
47. Mă =nt'%c =n Occi"ent
48. La Encinitas, =n Ca7i2'%nia
49. U7ti#e7e =nvă!ăt%i
50. A""en"a
LU!TRA"
C'+e%ta
>a%ta &n"iei
5ată7 #e, ?.a-a;ati C.a%an C.'s.
Ma#a #ea
S:a#i P%ana;anan"a, "S28nt7 c "'ă c'%+%i"
F%ate7e #e #ai #a%e, Ananta
A"na%e c +%i7eE7 2estiva77i =n c%tea as.%a#7i C%-7i #e "in Se%a#+'%e
4a-en"%a 4at. ?.a"%i, "S28nt7 ca%e 7evitează"
E, 7a v8%sta "e 1 ani
@a-a"is C.an"%a ?'se, 2ai#'s savant
D'i 2%a!i ai 7i 5.e%ese 4e#a nn, 7a F'nne%s%et.
Maest%7 Ma.asa,a, "ev't7 +%ea2e%icit
@iten"%a Maz#"a%, c'#+ani'n7 #e 7a "test7 2ă%ă ;ani" 7a ?%in"a;an
Anan"a M',i Ma, "Ma#a +7ină "e ;eatit"ine"
Pe$te%a .i#a7aiană 'c+ată "e ?a;aEi
S%i YBtes:a%, Maest%7 #e
As.%a#7 "e 7a #a77 #ă%ii a7 C%-7i #e, 7a P%i
?ise%ica tt%'% %e7i-ii7'% a Rea7iză%ii Sine7i, San Die-'
S%'%i7e #e7e - R'#a, 4a7ini $i U#a
S'%a #ea U#a
D#neze s; as+ect7 Să "e S.iva
Y'-'"a Mat., as.%a# 7a Da Bs.ines:a%
Gc'a7a Ranc.i, c7ă"i%ea +%inci+a7ă
Fas.i, %enăsct $i %e"esc'+e%it
?is.n, M'ti7a7 MB.e%Ei, tată7 #e, D7. W%i-.t, 5.4. ?'se, S:a#i Sat,anan"a
C%+ "e "e7e-a!i 7a C'n-%es7 &nte%na!i'na7 a7 Li;e%a7i7'% Re7i-i'$i, ?'st'n, /0HI
Un -% $i n "isci+'7 =nt%-n as.%a# antic
?a;aEi, Y'-.in7 "e ti+ C%istic a7 &n"iei #'"e%ne
La.i%i Ma.asa,a
Un c%s "e ,'-a =n Was.in-t'n, D.C.
Lt.e% ?%;anB
5.e%ese 4e#ann "in F'nne%s%et., ?ava%ia
5aE Ma.a7 "in A-%a
S.anBa%i Mai @ie:, sin -%7 "isci+'7 =n via!ă a7 #a%e7i 5%ai7an-a S:a#i
F%is.nanan"a c 7e'aica sa =#;78nzită
C%+ =n c%tea +ent% 7at #asa "e 7a as.%a#7 C%-7i "in Se%a#+'%e
D-$'a%a ?7etc., D7. W%i-.t $i e - =n E-i+t
Ra;in"%anat. 5a-'%e
S:a#i Fes.a;anan"a, 7a as.%a#7 să "in ?%in"a;an
F%is.na, +%'2et 7 antic a7 &n"iei
Ma.at#a Can".i, 7a Wa%".a
Ci%i ?a7a, ,'-.ina ca%e n #ăn8ncă nici'"ată
D7 . E. E. DicBins'n
C%-7 #e $i c #ine
E7evii "e 7a Ranc.i
Encinitas, ve"e%e ae %iană
C'n2e%in!ă =n San F%ancisc'
S:a#i P%e#anan"a
5ata, 7a ;ăt%8ne!e
E, st"iin" =n "%# s+%e A7asBa
Anan"a M',i Ma, s'!7 să $i c #ine
Ra#ana Ma.a%is.i $i c #ine
5.e%ese 4e#ann, "7. W%i-.t $i c #ine
A7ăt%i "e t%+7 ne=ns27e!it a7 -%-7i #e, int%at =n #a.asa#a".i
Me#'%ia77 S%i YBtes.:a% "i n Se%a#+'%e
E, =n 2a!a as.%a#7i "in Encinitas, +%ivin" 'cean7
A#;asa"'%7 &n"iei =n S.U.A. $i c #ine
E, a7ăt%i "e 2a#i7ia "%. Le:is
E, a7ăt%i "e "7. ?a72'% 7a Casa A7;ă
Casa c'+i7ă%iei #e7e "in Ca7ctta
Y'-anan"a, 7ti#7 z8#;et
E, 7a /1 ani
S%i YBtes.:a% $i c #ine, 7a ' să%;ăt'a%e %e7i-i'asă =n /0JK
E $i c scces'%7 #e, RaEa%is.i
E $i c s'+%ana Ca77i-C%ci, "isci+'7a #ea
P%'2es'%7 #e "e sansc%ită, =n!e7e+t7 S:a#i Fa;a7anan"a Ci%i
E a7ăt%i "e +%e$e"inte7e MeDic7i, =n /0H0
A n tine%e!e, c8n" avea# ' =n2ă!i$a%e +%ec# cea a 7i &ss
P'za "e +e +a$a+'%t "in /0HI
E , ca e7ev "e 7ice
5e#+77 S.R.F. "e 7a >'77,:''", =nc'nE%at "e ani#a7e "e casă
R'#a, s'%a #ea #ai #a%e
E , =n /0/1
Gc'a7a "e 7a Ranc.i, +%'2es'%i $i e7evi
S%i YBtes.:a%, @nanavata%
S%i YBtes.:a% =n tine%e!e
S%i YBtes.:a% #e"it8n"
S%i YBtes.:a% a$ezat +e scan
La.i%i Ma.asa,a =n tine%e!e
S%i YBtes.:a%, +'ză c'7'%
C.i+7 7i S%i YBtes.:a% =n sa#a".i
C%+ "e "isci+'7i a#e%icani, 7a Encinitas
S e"i7 S.R.F. "e 7a M'nt Was.in-t'n, /0J(
De"ica!ie '7'-%a2ă, /0J1
Harta Indiei
PRE#A"$
"e W. Y. E3A4S-WE456, M.A., D.Litt., D.Sc.
@ess C'77e-e, OD2'%"L At'%7 că%!i7'%
Cartea tibetană a morţilorTibetan Book of the Dead,
Milarepa, marele yoghin al Tibetului
Yoga tibetană şi doctrinele secrete etc
3a7'a%ea !utobiografiei 7i Y'-anan"a este c at8t #ai c'nsi"e%a;i7ă c c8t ea este na "in %a%e7e
7c%ă%i =n 7i#;a en-7eză "es+%e =n!e7e+!ii &n"iei, sc%isă n "e n zia%ist sa "e n st%ăin, ci "e n
at'% "e aceea$i %asă $i "e aceea$i e"ca!ie c cei +e ca%e =i "esc%ie. Pe sc%t, este ' ca%te despre
,'-.ini sc%isă de n ,'-.in. Ca +'veste a ni #a%t'% 'c7a% ca%e ne "ezvă7ie via!a $i +te%i7e
eDt%a'%"ina%e a7e s2in!i7'% &n"iei #'"e%ne, această 7c%a%e a%e ' i#+'%tan!ă at8t acta7ă c8t $i
ete%nă. Fie ca $i citit'%7 să 2ie %ecn'scăt'% i7st%7i at'%, +e ca%e e a# avt +7ăce%ea să-7
=nt87nesc at8t =n &n"ia c8t $i =n A#e%ica, $i să-i 2acă acestei 7c%ă%i ' +%i#i%e a$a c# ' #e%ită, căci
este n7 "int%e ce7e #ai ;ne "'c#ente 'cci"enta7e ce %eve7ează s+i%it7 $i ini#a .in"$i7'%, ca
$i ;'-ă!ii7e s+i%ita7e a7e &n"iei.
A# avt +%ivi7e-i7 să-i vă" +e n7 "int%e =n!e7e+!ii a7e că%'% vie!i snt "esc%ise aici, +e S%i
YBtes:a% Ci%i. Un +'%t%et a7 acesti s28nt vene%a;i7 =#+'"';e$te "eEa c'+e%ta că%!ii #e7e) Yoga
tibetană şi doctrinele secrete. L-a# =nt87nit +e S%i YBtes:a% 7a P%i, =n +%'vincia O%issa, =n
C'727 ?en-a7. E7 c'n"cea atnci n as.%a# %et%as, sitat a+%'a+e "e !ă%# $i se 'c+a =n #'"
s+ecia7 c ant%ena#ent7 s+i%ita7 a7 ni -%+ "e tine%i "isci+'7i. E7 s-a inte%esat #7t "e
+'+'a%e7e "in ce7e "'ă A#e%ici, "in Ma%ea ?%itanie $i S.U.A. $i "e activită!i7e "in Ca7i2'%nia a7e
+%inci+a77i să "isci+'7 Pa%a#.ansa Y'-anan"a, +e ca%e =7 =n"%ă-ea +%'2n" $i ca%e e%a, "in
/0HI, e#isa%7 să =n Occi"ent.
S%i YBtes:a% avea ' !intă n';i7ă, v'cea $i c'nve%sa!ia +7ăcteL e7 e%a "e#n "e vene%a!ia c ca%e
=7 =nc'nE%a "isci+'7ii săi. 5'!i acei ca%e =7 cn'$tea, in"i2e%ent "acă e%a sa n "in
c'#nitatea sa, =7 sti#a +%'2n". E =7 %evă" c7a%, a$a c# #i-a a+ă%t c8n" #-a =nt8#+inat =n
$a as.%a#7i să) =na7t, "%e+t, c as+ect ascetic, =#;%ăcat =n %';a "e c7'a%ea $'2%an7i a
2iin!e7'% ca%e a %enn!at 7a 7#e. Pă%7 7n-, $'% 'n"7atL +%ta ;a%;ăL c'%+7 =i e%a #sc7's,
"a% 2in $i ;ine 2ăct, #e%s7 =i t%ă"a ene%-ia.
E7 $i-a a7es ca %e$e"in!ă te%est%ă P%i, '%a$7 s28nt n"e s'sesc zi7nic +e7e%ini +i'$i "in t'ate
c'7!%i7e &n"iei s+%e ce7e;%7 5e#+7 @a-anat., "Maest%7 L#ii". La P%i, =n /0J1, S%i YBtes:a%
a =nc.is 'c.ii săi #%it'%i $i a #%it $tiin" că această =nca%na%e =7 c'n"sese s+%e "esăv8%$i%ea
2ina7ă.
Snt 2e%icit că a# +tt a"ce acest '#a-i #a%i7'% sa7e ca7ită!i, sanctită!ii 7i S%i YBtes:a%.
Ţin8n"-se "e'+a%te "e #7!i#e, e7 se "ev'tase 2ă%ă %eze%ve acestei vie!i i"ea7e i#'%ta7izată "e
"isci+'77 să Pa%a#.ansa Y'-anan"a =n această 7c%a%e.
W. Y. E3A4S-WE456
%u&'umiri&e autoru&ui
Snt +%'2n" %ecn'scăt'% "'#ni$'a%ei L. 3. P%att +ent% #nca "e %e"ac!ie as+%a
#ansc%is7i acestei că%!i. Ai #7!#esc "e ase#enea "'#ni$'a%ei Rt. 6a.n +ent% +%e-ăti%ea
in"eD7i, "'#n7i C. Ric.a%" W%i-.t +ent% +e%#isinea "e a 2'7'si 2%a-#ente "in E%na77 să
"e că7ăt'%ie =n &n"ia $i "'#n7i W. Y. Evans-Wentz +ent% s-estii $i =nc%aEă%i.
PARAMHANSA YOGANANDA
28 Octombrie 1945
!ci!it"#$ %"&i'or!i"

CAPITOLUL: 1
Părinţii şi copilăria mea
Ca%acte%istica esen!ia7ă a t%a"i!iei s+i%ita7e .in"se c'nstă, "in ce7e #ai vec.i ti#+%i, =n
căta%ea a"evă%%i7'% s+%e#e +%in inte%#e"i7 %e7a!iei "isci+'7--%
()*
. D%#7 #e #-a
c'n"s s+%e n =n!e7e+t a"e+t a7 7iniei C%istice, a că%i via!ă va 2i n #'"e7 +ent% -ene%a!ii7e
viit'a%e. E7 a 2'st n7 "int%e #a%ii Mae$t%i, ca%e %e+%ezintă cea #ai "e +%e! c'#'a%ă a &n"iei $i
ca%e se nasc =n 2ieca%e -ene%a!ie +ent% a 2e%i !a%a 7'% "e s'a%ta ?a;i7'n7i $i a E-i+t7i.
At8t c8t =#i +'t a#inti, c'+i7ă%ia #ea a 2'st #a%cată "e a#inti%i7e nei vie!i ante%i'a%e =n ca%e a#
2'st n ,'-.in s'7ita% +e v8%2%i7e =nză+ezite a7e #n!i7'% >i#a7a,a
()+
. Aceste i#a-ini a7e
t%ect7i =#i s-e%a ast2e7, +%int%-' #iE7'ci%e #iste%i'asă, +e ce7e a7e viit'%7i.
4ici n7 "in #ici7e necaz%i a7e c'+i7ă%iei n s-a $te%s "in s27et7 #e. E%a# c'n$tient "e
ne#7!#i%ea "e a n #ă +tea #i$ca $i eD+%i#a 7i;e%. 4ev'ia "e a #ă %-a s-a născt "in
senti#ent7 ne+tin!ei c'%+7i #e. 3ia!a #ea a2ectivă, 2'a%te intensă se eD+%i#a =n cvinte7e
#ai #7t'% 7i#;i. Din ava7an$a "e cvinte +e ca%e 7e azea# =n E%7 #e, a# =nvă!at t%e+tat să
"istin- si7a;e7e 7i#;ii ;en-a7i. C8t "e #7t se a#ă-esc cei #a%i c%ez8n" că #intea ni c'+i7 n-a%e
a7te -%iEi "ec8t Ecă%ii7e $i "e-ete7e "e 7a +ici'a%e.
Aceste +%';7e#e +si.'7'-ice $i senti#ent7 ne+tin!ei c'%+7i =#i +%'v'ca n#e%'ase accese
"e +78ns. A#i a#intesc "e =nc%căt%a +ă%in!i7'% =n 2a!a s2e%in!ei #e7e. A#i vin =n #inte $i
a#inti%i #ai 2e%icite) =#;%ă!i$ă%i7e #a#ei, +%i#e7e #e7e e2'%t%i "e a v'%;i $i "e a #e%-e. Aceste
#ici sccese, +e ca%e =n -ene%a7 7e ită#, snt t't$i 7a '%i-inea =nc%e"e%ii n'ast%e =n n'i.
Aceste a#inti%i =n"e+ă%tate n snt sin-7a%e. M7!i ,'-.ini snt cn'sc!i +ent% că $i-a
+ăst%at c'n$tiin!a =n t%anzi!ia "int%e "via!ă" $i "#'a%te". Dacă '#7 s-a% %e"ce 7a c'%+7 să 2izic,
+ie%"e%ea acestia a% +ne ca+ăt senti#ent7i "e i"entitate. Da% "acă, "e-a 7n-7 #i7enii7'%,
+%'2e!ii a s+s a"evă%7, '#7 este =n esen!ă s+i%it nec'%+'%a7 $i '#ni+%ezent.
De$i ne';i$nite, a#inti%i at8t "e c7a%e a7e +%i#ei c'+i7ă%ii, snt #ai +!in %a%e "ec8t se c%e"e. An
ti#+7 +e%e-%ină%i7'% #e7e +%in 7#e, 'a#eni "e#ni "e =nc%e"e%e #i-a c'n2i%#at acest 7c%.
M-a# născt 7a C'%aB.+%, =n n'%"-est7 &n"iei, =n a+%'+ie%e "e #n!ii >i#a7a,a, 7a K iana%ie
/*0J $i aici a# +et%ect +%i#ii '+t ani "in via!ă. E%a# '+t 2%a!i) +at% ;ăie!i $i +at% 2ete. E,
MBn"a Lai C.'s.
(),
, e%a# a7 "'i7ea ;ăiat $i a7 +at%7ea c'+i7.
5ată7 $i #a#a #ea e%a ;en-a7ezi "in casta kshatriya
()-
. A#8n"'i a 2'st ;inecv8nta!i c '
eDt%e#ă +%itate. D%a-'stea 7'%, senină $i "e#nă, n se eD+%i#a nici'"ată +%in 2%iv'7ită!i. O
at#'s2e%ă "e a%#'nie +e%2ectă 2av'%iza "ezv'7ta%ea ce7'% '+t tine%e eDisten!e.
5ată7 #e, ?.a-a;ati C.a%an C.'s., e%a n '# ;n, -%av, a%a%e'%i seve%, =7 i;ea#, $i =7
%es+ecta#. Mate#atician $i 7'-ician "e va7'a%e, e7 se 7ăsa -.i"at #ai a7es "e inte7ect. Ma#a e%a '
%e-ină a ini#i7'% $i ne-a c%esct =nt%-' at#'s2e%ă +7ină "e "%a-'ste. C8n" ea a #%it, tata ne-a
a%ătat t'ată tan"%e!ea +e ca%e #ai =nainte $i-a %e+%i#at-'. A# ';se%vat că +%ivi%ea 7i se
#eta#'%2'za a"esea =n +%ivi%ea #a#ei.
S; =n"%#a%ea #a#ei, n'i, c'+iii, a# 2ăct cn'$tin!ă c Sc%i+t%i7e. Asi#i7a%ea =nvă!ăt%i7'%
"in Mahabharata $i "amayana
().
aEta 7a #en!ine%ea "isci+7inei. E"ca!ia $i +e"ea+sa e%a
+e%ec.e.
Ca se#n "e %es+ect +ent% tată7 #e, "+ă a#iezi7e #a#a ne =#;%ăca c%at +ent% a-7 =nt8#+ina
c8n" venea "e 7a se%vici. 5ată7 #e e%a vice-+%e$e"inte 7a c'#+ania "e căi 2e%ate "in ?en-a7-
4a-+%, na "in ce7e #ai i#+'%tante "in &n"ia. Mnca 7i i#+7ica #7te "e+7asă%i $i, "in acest
#'tiv, =n ti#+7 c'+i7ă%iei a# 7'cit sccesiv =n #ai #7te '%a$e.
Ma#a avea ';icei7 să "ea a"esea "e +'#ană să%aci7'%. 5ată7 #e e%a ;n $i #ă%ini#'s, "a%
"%a-'stea 7i +ent% '%"ine ac!i'na $i as+%a ;-et7i 2a#i7iei. S-a =nt8#+7at ' "ată ca #a#a să
c.e7tie c +'#eni7e #ai #7t "ec8t c8$ti-a e7 =nt%-' 7nă.
"5't ceea ce-!i ce% este să-!i eDe%ci!i #i7'stenia =n 7i#ite %ez'na;i7eM", a s+s tata.
Ma#a e%a eDt%e# "e sensi;i7ă 7a cea #ai #ică ';se%va!ie "in +a%tea 7i. Fă%ă să s+nă n cv8nt
c'+ii7'%, ea a c.e#at ' t%ăs%ă)
"A"i'M Mă =nt'%c 7a #a#a", a 2'7'sit ea a%.icn'scta a#enin!a%e.
4'i a# iz;cnit =n +78ns. Unc.i7 #e "in +a%tea #a#ei t'c#ai a s'sit 7a n'i $i i-a =#+ăcat.
Aceasta a 2'st sin-%a cea%tă "int%e +ă%in!ii #ei +e ca%e #i-' a#intesc. Da% iată ' a7tă "isc!ie
se#ni2icativă)
"Dă-#i zece %+ii +ent% ' ;iată 2e#eieM" S%8s7 #a#ei e%a i%ezisti;i7.
"De ce zece %+iiN Una sin-%ă aEn-e. La #'a%tea +ă%in!i7'% $i ;nici7'% #ei e a# cn'sct
+ent% +%i#a "ată să%ăcia, a c'ntinat e7. P%8nz7 #e c'nsta "int%-' sin-%ă ;anană $i t%e;ia să
#ă "c 7a $c'a7ă ca7e "e c8!iva Bi7'#et%i. Mai t8%zi, 7a nive%sitate t%ăia# =nt%-' a$a "e #a%e
să%ăcie, =nc8t a# s'7icitat n aEt'% "e ' %+ie +e 7nă ni E"ecăt'% ;'-at, "a% e7 a %e2zat,
a2i%#8n" că este +%ea #7t."
"C c8tă a#ă%ăcine =!i a#inte$ti "e acest %e2zM" &ni#a #a#ei vi;%a s+'ntan 7a nen'%'ci%i7e
'%ici. "3%ei "eci ca această 2e#eie să-$i a#intească c a#ă%ăcine că t i-ai %e2zat zece %+ii "e
ca%e avea at8ta nev'ieN", a c'ntinat ea.
"Fie, #ă "a ;ătt", a %ăs+ns tată7 #e, =nvins "e acest a%-#ent. "Ţine zece %+ii, "ă-i-7e c
t'ate %ă%i7e #e7e "e ;ine."
P%i#a %eac!ie a tată7i #e e%a "e a s+ne "n" 7a '%ice n'ă ce%e%e. Atit"inea 7i 2a!ă "e st%ăina
ca%e c8$ti-ase at8t "e s;it si#+atia #a#ei este n eDe#+7 "e +%"en!a 7i ';i$nită. Da% e7 a
2'st #e%e %ez'na;i7 $i c.ia% ec.i7i;%at =n "ecizii7e 7i. Mai t8%zi, c8n" =#i =ns'!ea#
nen#ă%ate7e ce%e%i "e v%en a%-#ent c'nvin-ăt'%, e7 =#i satis2ăcea "'%in!a, c.ia% "acă aceasta
e%a ' eDc%sie sa ' #'t'cic7etă n'ă.
5ată7 #e ne i#+nea ' "isci+7ină st%ictă, ia% c8t "es+%e e7, e%a n a"evă%at s+a%tan. Ast2e7, e7 n-a
#e%s nici'"ată 7a teat%, "a% se "e7ecta c +%actici s+i%ita7e $i c 7ect%i "in ?.a-ava"-Cita
()/
.
Dis+%e!in" 7D7, e7 +%ta +ant'2ii +8nă c8n" ace$tia n #ai +tea 2i 2'7'si!i. ?ăie!ii 7i $i-a
c#+ă%at at'#';i7e, "a% e7 se #7!#ea să #ea%-ă 7a ;i%' c t%a#vai7. Lăc'#ia =i e%a c'#+7et
st%ăină. O"ată, "+ă ce a 2'n"at ?anca O%ă$enească "in Ca7ctta, a %e2zat ;ene2ici7 nei c'te
+a%te, #7!#it 2iin" că $i-a =n"e+7init =n"at'%i%i7e civice.
La c8!iva ani "+ă ce a ie$it 7a +ensie, n eD+e%t en-7ez a eDa#inat %e-ist%e7e C'#+aniei. S+%e
#a%ea 7i s%+%in"e%e, e7 a "esc'+e%it că tată7 #e n $i-a ce%t nici'"ată +a%tea 7i "e ;ene2ici.
"E7 a 2ăct #nca a t%ei 'a#eni", a "ec7a%at eD+e%t7, "=i "at'%ă# /HK.III "e %+ii 9(/.HKI O<".
At'%ită!i7e i-a t%i#is tatei n cec c această s#ă. &-a ac'%"at at8t "e +!ină i#+'%tan!ă, =nc8t
nici #ăca% n a s+s 2a#i7iei. Mai t8%zi, 2%ate7e #e #ai #ic, ?is.n, ca%e a c'nstatat '
"e+ne%e #ai i#+'%tantă 7a ;ancă, 7-a =nt%e;at as+%a acesti s;iect.
"Pent% ce să te 7azi c n +%'2it #ate%ia7N" a %e+7icat tata. "Ce7 ca%e %#ă%e$te Seninătatea
s+i%ita7ă n se ;c%ă "e n c8$ti-, "a% nici n s2e%ă "in caza nei +ie%"e%i. E7 $tie că '#7
vine +e 7#e 2ă%ă ' +a%a $i +7eacă 7a 2e7."
TATA
Bhagabati Charan Ghosh (1853 -1942)
Discipol al lui Lahiri Mahasaya
La =nce+t7 căsniciei 7'%, +ă%in!ii #ei a "evenit "isci+'7i ai #a%e7i Maest% La.i%i Ma.asa,a
"in ?ena%es. Acest c'ntact a =ntă%it c'#+'%ta#ent7 ascetic a7 tată7i #e. Ma#a s-a c'n2esat
=nt%-' zi s%'%ii #e7e #ai #a%i, R'#a) "5ată7 tă $i c #ine t%ăi# ca s'! $i s'!ie ' "ată +e an,
+ent% a avea c'+ii."
5ată7 #e 7-a cn'sct +e La.i%i Ma.asa,a +%in inte%#e"i7 7i A;inas. ?a;
()0
, n sa7a%iat a7
C'#+aniei Căi7'% Fe%ate ?en-a7 - 4a-+%, =n C'%aB+%. A;inas. ?a; #i-a #+7t %ec.i7e c
+'ve$ti at%ă-ăt'a%e "es+%e s2in!ii in"ieni. An #'" inva%ia;i7, c'nc7zi'na c n '#a-i a"s
-7'%iei +%'+%i7i să -%.
"Ai azit v%e'"ată =n ce =#+%eE%ă%i eDt%a'%"ina%e a "evenit tată7 tă "isci+'77 7i La.i%i
Ma.asa,aN"
E%a =nt%-' "+ă a#iază ca7"ă c8n", st8n" =#+%enă, A;inas. #i-a +s această =nt%e;a%e
+%'v'cat'a%e. A# 2ăct se#n că n $i #-a# +%e-ătit să asc7t, z8#;in" antici+ativ.
- C #7!i ani =nainte "e na$te%ea ta, a# s'7icitat tată7i tă, $e27 #e "e ;i%', n c'nce"i "e '
să+tă#8nă +ent% a-#i vizita -%7 7a ?ena%es. 5ată7 tă a %8s "e #ine) "Ai "e -8n" să "evii n
2anaticN C'ncent%ează-te 7a #nca "e ;i%' "acă v%ei să te +e%2ec!i'neziM".
An acea zi a# +7ecat 2'a%te t%ist acasă. Pe "%# #-a# =nt87nit c tată7 tă, ca%e +ent% a #ă
c'ns'7a, a =nce+t să en#e%e avantaEe7e "e a 7c%a +ent% n scces =n +7an s'cia7. E =7 asc7ta#
"ist%at, +e c8n" s27et7 =#i %e+eta) "La.i%i Ma.asa,a, =#i este i#+'si;i7 să t%ăiesc 2ă%ă să te vă"M"
D%#7 n'st% t%ave%sa ' +aEi$te 7ini$tită, 7#inată "e s'a%e7e a%i a7 a#iezii. 4e-a# '+%it
+ent% a a"#i%a +%ive7i$tea. Atnci, 7a c8!iva +a$i "e n'i, a a+ă%t -%7 #e
()1
)
"?.a-a;ati, e$ti +%ea as+% c s;'%"'nat7 tăM" a %ăsnat v'cea 7i ca%e ne-a #+7t "e
st+'a%e. D+ă aceste cvinte, a "is+ă%t t't at8t "e ;%sc c# a $i a+ă%t. An -ennc.i, e a#
st%i-at) "La.i%i Ma.asa,a, La.i%i Ma.asa,aM". 5ată7 tă a %ă#as =nc%e#enit $i c8n" $i-a %evenit a
s+s)
"A;inas., n n#ai că =!i "a c'nce"i7 ce%t, "a% v'i 7a $i e n7 +ent% a +7eca c.ia% "e #8ine
7a ?ena%es. A$ v%ea să-7 vă" +e acest #a%e La.i%i Ma.asa,a ca%e a%e +te%ea "e a se #ate%ia7iza 7a
v'in!ă, "'a% +ent% a +7e"a =n 2av'a%ea ta. A$ v%ea să ' ia $i +e s'!ia #ea $i să =7 %'- +e acest #a%e
Maest% să ne ini!ieze =n te.nici7e 7i s+i%ita7e. 3%ei să ne +%ezin!i 7iN"
"?ine=n!e7esM" 4 #ai +tea# "e ;c%ie =n 2a!a =#+7ini%ii #i%ac7'ase a "'%in!ei #e7e $i a
%ăst%nă%ii %a+i"e $i 2av'%a;i7e a eveni#ente7'%. An sea%a %#ăt'a%e a# 7at t%en7 s+%e ?ena%es.
A "'a zi a# aEns 7a 7'cin!a sin-%atecă a -%7i #e. AEn$i =n #ic7 sa7'n ne-a# =nc7inat =n
2a!a Maest%7i, ca%e e%a a$ezat =n ';i$nita +'zi!ie "e 7'ts. E7 7-a +%ivit atent +e tată7 tă)
"?.a-a;ati, e$ti +%ea as+% c s;'%"'nat7 tăM" a s+s e7, 2'7'sin" ace7ea$i cvinte +e ca%e 7e-a
+%'nn!at +e +aEi$te c "'ă zi7e #ai =nainte. "Snt 2e%icit că i-ai +e%#is 7i A;inas. să vină să #ă
va"ă $i "e ase#enea că s'!ia ta $i c tine 7-a!i =ns'!it."
S+%e #a%ea 7'% ;c%ie, e7 i-a ini!iat +e +ă%in!ii tăi =n +%actica s+i%ita7ă #riya Yoga
()(2
. Din
#innata zi a vizinii, tată7 tă $i c #ine a# 2'st ne"es+ă%!i!i, ca 2%a!i-"isci+'7i. La.i%i Ma.asa,a
s-a inte%esat #7t "e tine, c.ia% "e 7a na$te%ea ta. 3ia!a ta va 2i "esi-% =n 7e-ăt%ă c a 7i, căci
;inecv8nta%ea ni s28nt n te +ă%ăse$te nici'"ată.
La.i%i Ma.asa,a a #%it 7a +!ină v%e#e "+ă ce #-a# născt e. F't'-%a2ia 7i =#+'"';ea
#e%e a7ta%7 2a#i7iei. Di#inea!a $i sea%a, #a#a $i c #ine #e"ita# =n 2a!a a7ta%7i i#+%'vizat,
'2e%in" 27'%i scă7"ate =n a%'#ă "e santa7. On'%a# "ivinitatea, ca%e =$i -ăsise "e+7ina eD+%i#a%e =n
La.i%i Ma.asa,a, c tă#8ie $i s#i%nă, +%ec# $i c "ev'!ini7e n'ast%e nite.
Această 2't'-%a2ie a avt ' in27en!ă "e'se;ită as+%a vie!ii #e7e. Pe #ăs%ă ce c%e$tea#,
%esi#!ea# "in ce =n ce #ai #7t +%ezen!a s;ti7ă a Maest%7i. A"esea, =n ti#+7 #e"ita!iei,
i#a-inea 7i ie$ea "in 2't'-%a2ie $i se a$eza =n 2a!a #ea, +ă%8n" %ea7ăL "e =n"ată ce =nce%ca# să-i
atin- +ici'a%e7e "ivine, ea %e"evenea 2't'-%a2ie $i %eint%a =n %a#ă. O"ată c t%ece%ea ani7'%, La.i%i
Ma.asa,a a =ncetat să #ai 2ie n +'%t%et =n %a#a 7i $i s-a t%ans2'%#at =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i
#e =nt%-' +%ezen!ă %ea7ă, =i a"%esa# #e%e %-i =n #'#ente7e "e tea#ă sa c8n" avea#
"i2ic7tă!i $i -ăsea# =n aceasta n s+%iEin "e'se;it. La =nce+t, #ă =nt%ista# $tiin"-7 #'%t, "a%
#ai t8%zi #-a# c'nvins "e +%ezen!a 7i #iste%i'asă $i a# =ncetat să #ă #ai +78n-. A sc%is a"esea
"isci+'7i7'% ca%e se -%ă;ea să-7 va"ă) "La ce vă se%ve$te ve"e%ea =nve7i$7i #e c'%+'%a7, "e
v%e#e ce e sta #e%e =n 2a!a +%ivi%ii v'ast%e s+i%ita7e 9#utastha<N"
E !a "#rsta de $ ani
S+%e v8%sta "e '+t ani e a# "at'%at 2't'-%a2iei 7i La.i%i Ma.asa,a ' vin"eca%e #i%ac7'asă.
Această eD+e%ien!ă #i-a =ntă%it c%e"in!a. An ti#+ ce $e"ea# 7a &c.a+%, ?en-a7, #-a# =#;'7năvit
"e .'7e%ă asiatică, sta%ea sănătă!ii #e7e 2iin" "is+e%ată. Me"icii a "ec7a%at că n #ă +'t vin"eca.
Ma#a #-a i#+7'%at să c'nte#+7 +'%t%et7 7i La.i%i Ma.asa,a, a-ă!at +e +e%ete "eas+%a
ca+7i #e.
"An-ennc.ează =n 2a!a 7i =n s+i%itM" a zis ea, $tiin"-#ă inca+a;i7 să #i$c #ăca% n "e-et. "Dacă
%e$e$ti să =7 a"'%i "in t't s27et7 tă, via!a =!i va 2i sa7vată."
E a# c'nte#+7at 2't'-%a2ia $i, "e'"ată, ' 7#ină '%;it'a%e #i-a =nc'nE%at t%+7 $i s-a
%ăs+8n"it =n ca#e%ă. Si#+t'#e7e "e ;'a7ă a "is+ă%t $i e #-a# si#!it vin"ecat. An ace7a$i
#'#ent a# +tt să #ă #i$cL c%e"in!a #a#ei =n inc'#+a%a;i77 -% a 2'st %ec'#+ensată. Ea a
să%tat "e #ai #7te '%i i#a-inea #i%ac7'asă.
"O, Maest%e '#ni+%ezent, =!i #7!#esc că 7#ina ta 7-a vin"ecat +e 2i7 #eM" Atnci #i-a# "at
sea#a că $i #a#a a ';se%vat a%e'7a s+7en"i"ă că%eia =i "at'%a# vin"eca%ea #ea. Această
2't'-%a2ie este n7 "in ;n%i7e #e7e ce7e #ai "e +%e!. Dă%ită tată7i #e "e căt%e La.i%i
Ma.asa,a =ns$i, ea +'a%tă ' vi;%a!ie sac%ă. &st'%ia ei este #i%ac7'asă $i e a# azit-' "e 7a Fa7i
F#a% R',, 2%ate7e "isci+'7 a7 tată7i #e.
Maest%7 avea '%'a%e să se 7ase 2't'-%a2iat. An ci"a +%'teste7'% 7i, Fa7i F#a% R', a 2ăct '
2't'-%a2ie ni -%+ "e "isci+'7i =n #iE7'c7 că%'%a se a27a La.i%i Ma.asa,a. S+%e s%+%iza sa,
2't'-%a27 a văzt că =n 7'c7 n"e t%e;ia să se a27e Maest%7 =n 2't'-%a2ie a %ă#as a7; +e c7i$e,
2en'#en ca%e a +%'v'cat n#e%'ase c'#enta%ii.
Atnci Can-a D.a% ?a;, "isci+'7 a7 Maest%7i $i 2't'-%a2 eD+e%t, s-a E%at să n-i sca+e
i#a-inea 2ant'#ă. An "i#inea!a %#ăt'a%e, in ti#+ ce -%7 stătea =n +'st%a 7'ts +e ' ;ănc!ă
"e 7e#n, c n +a%avan =n s+ate7e să, Can-a D.a% ?a; a venit c a+a%at7 "e 2't'-%a2iat. E7 a
7at t'ate #ăs%i7e "e +%eca!ie +'si;i7e $i a eD+s 7ac'# /H c7i$ee. C8n" a "eve7'+at 2i7#7, +e
2ieca%e c7i$e a "esc'+e%it ;ănc!a "e 7e#n $i +a%avan7, "a% ia%ă$i i#a-inea Maest%7i n e%a
+%ezentă. R$inat $i c 7ac%i#i =n 'c.i, Can-a D.a% ?a; s-a a"%esat Maest%7i să. A t%ect
#ai #7te '%e +8nă ce La.i%i Ma.asa,a a %+t tăce%ea c aceste cvinte)
"E snt S+i%it. P'ate a+a%at7 tă să sesizeze &nvizi;i7a O#ni+%ezen!ăN"
"3ă" ;ine că nM Da%, "ivine Maest%e, e "'%esc ' i#a-ine a c'%+7i tă. An!e7e-e%ea #ea a 2'st
=n-stă. P8nă ac# n #i-a# "at sea#a că =n tine S+i%it7 se #ani2estă +7ena%."
"An acest caz vin' #8ine "i#inea!ă. 3'i +'za +ent% tine."
Din n' 2't'-%a27 $i-a a%#at a+a%at7. De această "ată, i#a-inea sac%ă a Maest%7i a a+ă%t
c7a%ă +e c7i$e. Maest%7 n a #ai +'zat ni#ăni. Ce7 +!in e n a# #ai văzt nici ' 2't'-%a2ie a
sa.
F't'-%a2ia este %e+%'"să =n această ca%te. 5%ăsăt%i7e 2%#'ase a7e 7i La.i%i Ma.asa,a, ce7e a7e
nei eD+%esii nive%sa7e, s-e%ează c -%e că%ei %ase a a+a%!int. ?c%ia c'#ninii c
D#neze este c $%in!ă %eve7ată "e z8#;et7 să eni-#atic. Oc.ii săi, +e E#ătate "esc.i$i,
"en'tă n inte%es si#;'7ic +ent% 7#ea eDte%i'a%ăL snt "e ase#enea +e E#ătate =nc.i$i
in"ic8n" a;s'%;!ia sa =n 2e%ici%ea inte%i'a%ă. 4eatent 7a ata$a#ente7e +ă#8nte$ti %"i#enta%e, e7
e%a +e "e+7in c'n$tient +e%#anent "e +%';7e#e7e s+i%ita7e a7e ce7'% ca%e =i s'7icita aEt'%7.
La sc%t ti#+ "+ă ce #-a# vin"ecat ast2e7 c aEt'%7 i#a-inii -%7i, a# avt ' vizine
s+i%ita7ă %e#a%ca;i7ă. Ant%-' "i#inea!ă, a$ezat +e +at7 #e, a# căzt =nt%-' %eve%ie +%'2n"ă.
"Ce este =n s+ate7e '-7inzii =ntnecate a acest'% 'c.i =nc.i$iN" Acest -8n" a a+ă%t c +te%e =n
#intea #ea. O 7#ină intensă a a+ă%t "e'"ată =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i #e. &#a-ini7e "ivine a7e
s2in!i7'% #e"it8n" =n +e$te%i se "e%7a%ă ca n 2i7# inte%i'%.
"Cine snte!i v'iN" a# =nt%e;at e c v'ce ta%e.
"Snte# ,'-.ini "in >i#a7a,a." Răs+ns7 ce%esc este -%e "e "esc%isL ini#a #ea t%e#%a "e
e#'!ie.
"A.M t8nEesc să aEn- =n >i#a7a,a +ent% a 2i ase#eni v'ăM"
&#a-inea a "is+ă%t, "a% %aze7e a%-intii c'ntina să se %ăs+8n"ească =n ce%c%i.
"Cine e$ti t, L#ină #i%ac7'asăN"
"E snt &s.:a%a
()((
, e snt L#ina."
3'cea se azea ca ' $'a+tă "e n'%i.
"3%ea să 2i na c 5ineM"
Acest eDtaz "ivin s-a $te%s -%a"at $i a "is+ă%t, 7ăs8n"-#ă =nsetat "e a-7 %e-ăsi +e D#neze,
Ete%n7, ca%e este +%ă ;eatit"ine. A#inti%ea a +e%sistat #7tă v%e#e "+ă vizine.
O a7tă a#inti%e "in c'+i7ă%ie este %e#a%ca;i7ă $i =ncă vie =n #e#'%ia #ea. U#a, s'%a #ea #ai
#a%e $i c #ine e%a# a$eza!i "e "i#inea!ă s; n a%;'%e neem, 7a C'%aB.+%. Ea #ă =nvă!a să
citesc "int%-n a;ece"a%. U#a se +78n-ea "e n 2%nc7 7a +ici'% +e ca%e =7 t%ata c ' c%e#ăL a#
7at $i e "in c%e#a a"să "e ea +ent% a-#i 2%ec!i'na ante;%a!7.
"De ce "ai c c%e#ă +e n ;%a! ca%e n a%e ni#icN"
"Ei ;ine, s%i'a%ă, si#t că #8ine =#i va ie$i n 2%nc7. Ance%c "eci c%e#a ta +e ;%a! =n 7'c7 =n
ca%e va a+a%e."
"Mincin's7eM"
"S%i'a%ăM 4-ai "%e+t7 să #ă 2aci #incin's =nainte "e zia "e #8ine, c8n" vei ve"ea că va 2i a$a
c# a# zis e." Mă s2'ca# "e in"i-na%e.
U#a n-a 2'st i#+%esi'nată $i a %e+etat acza!ia. A# %e+etat %a%, c ' v'ce =n ca%e vi;%a ' .'tă%8%e
"e nest%ă#tat)
"P%in 2'%!a v'in!ei ca%e este =n #ine, e "ec7a% că n #ai t8%zi "ec8t #8ine v'i avea n 2%nc7
i#ens +e acest ;%a!L c8t "es+%e a7 tău, e7 =$i va ";7a #ă%i#eaM"
Di#inea!a %#ăt'a%e avea# n 2%nc7 i#+%esi'nant =n 7'c7 in"icat. Ce7 a7 U#ei se ";7ase
=nt%-a"evă%. C n st%i-ăt, ea a a7e%-at 7a #a#a)
"Ma#ă, MBn"a a "evenit n nec%'#antM"
Ma#a #-a =nvă!at să n #ai 2'7'sesc nici'"ată 2'%!a cvinte7'% +ent% a 2ace %ă. Me%e "e atnci
#i-a# a#intit s2at7 să $i 7-a# %#at.
F%nc77 #e a necesitat ' inte%ven!ie c.i%%-ica7ăL +'%t +8nă =n +%ezent %#a inciziei +e
ante;%a!7 #e "%e+t, a#inti%e +e%#anentă a 2'%!ei %ă2ăcăt'a%e a cv8nt7i.
Cvinte7e si#+7e $i =n a+a%en!ă in'2ensive +e ca%e 7e-a# +%'nn!at c ' c'ncent%a%e +%'2n"ă,
e%a =ncă%cate c ' 2'%!ă necn'sctă, ca+a;i7ă să +%'"că n e2ect "ist%-ăt'% as+%a !est%i7'%.
A# =n!e7es #ai t8%zi că această +te%e a vi;%a!iei v'%;i%ii +'ate 2i cana7izată +ent% a ne e7i;e%a
"e "i2ic7tă!i7e eDisten!ei, ac!i'n8n" ast2e7 =nc8t să n +%'v'ace v%e' ne+7ăce%e
()(*
.
Fa#i7ia n'ast%ă s-a #tat 7a La.'%e =n PnEa;. Ac'7' a# 2ăct %'st "e ' i#a-ine a Ma#ei Divine
s; as+ect7 zei!ei Fa7i
()(+
. F't'-%a2ia se a27a =nt%-n #ic a7ta% =n ;a7c'n7 casei n'ast%e. An #intea
#ea a a+ă%t ' c'nvin-e%e nec7intită că =n acest 7'c s28nt '%ice %-ă a #ea a% 2i =n"e+7inită. Ant%-'
zi, +e c8n" #ă a27a# aici c s'%a #ea U#a, a# ';se%vat "'ă z#ee "in .8%tie +7tin" "eas+%a
casei n'ast%e.
"Ce ai 2i-%a asta "e s28ntN" #-a =nt%e;at U#a +e n t'n vese7.
"5'c#ai #ă -8n"ea# ce ;nă este Ma#a Divină că =#i =n"e+7ine$te ce7e #ai #ici "'%in!eM"
"Atnci ce%e-i aceste "'ă z#ee", a -7#it s'%a #ea.
"De ce nN" A# =nce+t să #ă %'- =n 7ini$te +ent% a int%a =n +'sesia 7'%.
An &n"ia eDistă n E'c c z#ee a că%'% c'a%"ă este nsă c c7ei $i "e ca%e snt 7i+ite ;că!i "e -ea#
asc!ite. Fieca%e Ecăt'% =ncea%că să taie s2'a%a a"ve%sa%7i. 6#e7 e7i;e%at z;'a%ă +e "eas+%a
ac'+e%i$%i7'%, ia% c'+iii a7ea%-ă să-7 +%in"ă. C# U#a $i c #ine ne a27a# =nt%-n ;a7c'n
ac'+e%it, se +ă%ea că nici n z#e n a% 2i +tt să vină 7a n'iL s2'a%a 7i s-a% 2i a-ă!at #ai "e-%a;ă
"e ac'+e%i$%i.
De cea7a7tă +a%te a st%ăzii a =nce+t E'c%i7e. O s2'a%ă a 2'st %+tă $i z#e7 a =nce+t să z;'a%e
i#e"iat =n "i%ec!ia n'ast%ă. E7 a %ă#as n #'#ent sta!i'na% +ent% că scăzse intensitatea
v8nt7i, "a% asta a 2'st s2icient +ent% ca c'a%"a 7i să se a-a!e "e n cacts "e +e te%asa casei
vecine, 2'%#8n" =n "i%ec!ia #ea ' ;c7ă #a%e "e ca%e a# a+cat. &-a# =ntins z#e7 U#ei.
"4 este "ec8t ' =nt8#+7a%e ;ana7ă $i n a%e nici ' 7e-ăt%ă c %-a ta. A"-#i =ncă n7 $i atnci
te v'i c%e"e." An 'c.ii s'%ei #e7e se citea ' s%+%iză ca%e =i "ez#in!ea s+se7e. A# %e=nce+t să #ă
%'- c $i #ai #7tă 2e%v'a%e. Un a7t Ecăt'% $i-a +ie%"t z#e7, ca%e a venit s+%e #ine a"s "e
v8nt. Fi"e77 #e c'7a;'%at'%, cacts7, #i-a venit "in n' =n aEt'%, a-ă!8n" "in n' s2'a%a
z#e7i +e ca%e a# +tt-' +%in"e. A# '2e%it U#ei acest a7 "'i7ea t%'2e.
"E a"evă%atM Ma#a Divină te asc7tăM 4 #ai =n!e7e- ni#icM Este at8t "e st%ani t't7M" S'%a #ea
se %et%ase ase#enea nei că+%i'a%e s+e%iate.
1-2: Învăţător spiritual; de la rădăcina sanscrită gur, a ridica.
1-3: Persoană practicând yoga, "unire", cea mai veche çtiinţă indiană de meditaţie
asupra lui Dumnezeu (vezi cap. 26; "ÇTIIN]A KRIYA YOGA").
1-4: Am primit numele de Yogananda la intrarea mea în străvechiul Ordin monastic
al Swamilor, în 1914. Guru-l meu îmi va conferi, în 1935, titlul religios de
Paramhansa (vezi cap. 24 çi 42).
1-5: Cea de a doua castă, la origine cea a conducătorilor çi războinicilor.
1-6: Texte epice indiene foarte străvechi, amestec de istorie, mitologie çi filosofic.
1-7: Acest nobil poem sanscrit, inclus în Mahabharata, constituie Biblia hindusă.
Despre aceasta, Mahatma Gandhi scria: "Cel care meditează la Gita primeçte de
fiecare dată o bucurie mai intensă çi o nouă semnificaţie. Nu este nici un aspect
spiritual pe care Gita să nu-l poată clarifica."
1-8: În ortografia bengaleză, babu (domn) este plasat la urmă.
1-9: Puterile extraordinare ale marilor Maeçtri vor fi explicate în capitolul 30, "LEGEA
MIRACOLELOR".
1-10: Tehnica yoghină ce permite liniçtirea turbioanelor mentale çi accederea
progresivă la conçtiinţa cosmică, (vezi cap. 26)
1-11: Ishwara, nume sanscrit al lui Dumnezeu sub aspectul Său de Rege Cosmic.
Rădăcina Is înseamnă "a guverna". Scrierile hinduse conţin 108 nume pentru a-l
desemna pe Dumnezeu çi fiecare dintre ele are un alt înţeles filosofic. Dumnezeu
Ishwara este Cel prin a cărui voinţă toate universurile, în ciclicitatea lor, sunt create
çi dizolvate.
1-12: Puterea nelimitată a sunetului derivă din Verbul creator, AUM, forţă de vibraţie
cosmică ce controlează energia atomică. Orice cuvânt pronunţat conçtient în stare de
profundă concentrare are puterea de a provoca materializări. Repetiţia unor anumite
cuvinte inspiratoare, mental sau cu voce tare, joacă un rol în metoda Coue sau alte
sisteme de psihoterapie; secretul lor consta în a eleva vibraţia mentală a fiinţei.
Poetul Tennyson ne-a lăsat în Memoriile sale o descriere a metodei repetitive pentru
a trece dincolo de mintea conçtientă, în supraconçtient:
"Încă din copilărie, atunci când sunt absolut singur, intru deseori într-un fel de transă
vigilă - nu găsesc alt cuvânt potrivit." scria Tennyson. "Ea vine atunci când îmi repet
numele meu în tăcere, până când, de-odată, din chiar puterea conçtiinţei individuale,
individualitatea pare să se dizolve, risipindu-se în fiinţa fără limite. Iar aceasta nu
este o stare de confuzie, ci cu siguranţă este cea mai lucidă stare, dincolo de cuvinte
- unde moartea este aproape o imposibilitate ridicolă. Pierderea personalităţii (dacă
asta se întâmplă) nu este o extincţie, ci adevărata viaţă. El mai scria: "Nu este un
extaz nebulos, ci o stare de minunare transcendentă, asociată cu o absolută claritate
a minţii."
1-13: Kali este un simbol al lui Dumnezeu în aspectul Său de eterna Mamă Natură.
CAPITOLUL: 2
Moartea mamei mele şi amuleta mistică
D'%in!a cea #ai 2ie%;inte a #a#ei e%a ca 2%ate7e #e #ai #a%e să se căsăt'%ească. "A., c8n" v'i
ve"ea 2a!a s'!iei 7i Ananta, v'i -ăsi %ai7 aici, +e +ă#8ntM" An acest #'" =$i eD+%i#a ea "'%in!a,
ti+ic .in"să, "e a ve"ea asi-%ată c'ntinitatea 2a#i7iei. Avea# a+%'a+e // ani 7a căsăt'%ia 7i
Ananta. Ma#a e%a 7a Ca7ctta, n"e s+%ave-.ea c ;c%ie +%e-ăti%i7e +ent% ce%e#'nie. 5ată7
#e $i c #ine a# %ă#as sin-%i acasă 7a ?a%ei77,, =n &n"ia se+tent%i'na7ă, n"e e7 a 2'st
t%ans2e%at "+ă ce a# stat "'i ani 7a La.'%e.
E asistase# "eEa 7a s+7en"i"e7e nn!i a7e s%'%i7'% #e7e #ai #a%i, R'#a $i U#a. Pent% Ananta,
;ăiat7 ce7 #ai #a%e, ce%e#'nia a% 2i t%e;it să 2ie -%an"i'asă. Ma#a a +%i#it 7a Ca7ctta n
n#ă% #a%e "e invita!i s'si!i "e 2'a%te "e+a%te. &-a insta7at c'n2'%ta;i7 =nt%-' casă #a%e, +%'as+ăt
c#+ă%ată, 7a n#ă%7 KI +e st%a"a A#.e%st. 5't7 e%a -ata) #8ncă%%i "e7ici'ase, t%'n7 +e ca%e
Ananta va 2i +%tat c #a%e +'#+ă 7a casa viit'a%ei 7i s'!ii, 7a#+i'ane $i +an-7ici #7tic'7'%e,
'%c.est%a en-7eză, sc'!iană $i in"iană, 's+ăta%i s+ecia7iza!i, +%e'!ii etc...
5ată7 #e $i c #ine ne +%e-ătea# să aEn-e# 7a ti#+ +ent% ce%e#'nie. Da% c +!in ti#+
=nainte "e zia cea #a%e, a# avt ' vizine %ă +%evestit'a%e.
E%a# 7a ?a%ei77,, a+%'a+e "e #iez7 n'+!ii. D'%#ea# a7ăt%i "e tată7 #e +e te%asa casei c8n" a#
2'st t%ezit "e n 2%ea#ăt a7 +7asei =#+'t%iva !8n!a%i7'% ca%e =nc'nE%a +at7. F%a-i7a +e%"ea s-a "at
"e'+a%te $i a# văzt c.i+7 #a#ei.
"5%eze$te-7 +e tată7 tăM" 3'cea #a#ei n e%a "ec8t ' $'a+tă. "La!i a#8n"'i +%i#7 t%en, 7a '%a
+at% "i#inea!a. 3eni!i 7a Ca7ctta "acă v%e!i să #ă ve"e!iM" D+ă aceste cvinte, ea a "is+ă%t.
"5atăM 5atăM M'a%e #a#aM" 3'cea #ea =n-%'zită 7-a t%ezit n#ai"ec8t. P78n-ea# =n .'.'te.
"4 este "ec8t ' .a7cina!ie, ni#ic #ai #7tM" a ne-at tată7 #e, ca "e ';icei =n sita!ii7e n'i.
"Ma#a ta este sănăt'asă tn. Dacă +%i#i# v%e' veste %ea, v'# +7eca c.ia% #8ine."
"4-!i vei ie%ta nici'"ată că n-ai +7ecat 2ă%ă =nt8%zie%e $i nici e n te v'i ie%taM" a# st%i-at =n
"is+e%a%ea #ea.
Di#inea!ă a# +%i#it ' te7e-%a#ă) "Ma#a -%av ;'7navă. Căsăt'%ia a#8nată. 3eni!i %-entM"
A# +7ecat =n -%a;ă. Un7 "in nc.ii #ei ne-a =nt87nit +e "%#. Un t%en s-a =nc%ci$at c a7 n'st%,
c n z-'#'t "e %a-an, ca%e c%e$tea +e #ăs%ă ce se a+%'+ia. Din t#7t7 #e inte%i'% a !8$nit
.'tă%8%ea "e a #ă a%nca =n 2a!a t%en7i. Mă si#!ea# "eEa '%2an "e #a#ă $i n +tea# s+'%ta
i"eea nei 7#i "evenită -'a7ă. A#i i;ea# #a#a ca +e ce7 #ai sc#+ +%ieten "in 7#e. Oc.ii ei
ne-%i, c'ns'7at'%i, e%a +ent% #ine sin-%7 %e2-i =n ti#+7 #ici7'% necaz%i a7e c'+i7ă%iei.
"Mai t%ăie$teN" #-a# -%ă;it să-7 =nt%e; +e nc.i7 #e.
"Desi-% că #ai t%ăie$teM" A$i "ă"se i#e"iat sea#a "e sta%ea #ea "e "is+e%a%e. Da% e n +%ea 7-
a# c%ezt.
A# aEns 7a Ca7ctta "+ă #'a%tea #a#ei. A# căzt =nt%-' sta%e "e+%esivă =n ca%e via!a =#i +ă%ea
7i+sită "e sens. A t%ect ani +8nă ce a# %e$it să #ă =#+ac c inevita;i77. Lac%i#i7e #e7e a
s28%$it +%in a ' =n"i'$a +e Ma#a Divină, ca%e a vin"ecat "e2initiv s2e%in!a #ea c %#ăt'a%e7e
cvinte)
"E a# ve-.eat as+%a ta, "in via!ă =n via!ă, +%in tan"%e!ea a nen#ă%ate #a#eM Căse$te "eci =n
+%ivi%ea Mea cei "'i 'c.i ne-%i +ie%"!i +e ca%e =i ca!iM"
&#e"iat "+ă %ita7%i7e "e incine%a%e, tata $i c #ine ne-a# =nt'%s 7a ?a%ei77,. An 2ieca%e
"i#inea!ă =n z'%i 2ăcea# ' +7i#;a%e +8nă 7a i#ens7 a%;'%e sheoli ca%e c%e$tea =n 2a!a casei
n'ast%e. An #'#ente7e #e7e +'etice c%e"ea# că 27'%i7e a7;e a7e c'+ac7i a"cea ' '2%an"ă "e
+eta7e +e a7ta%7 "e ve%"ea!ă. C 'c.ii zi "e 7ac%i#i $i "e %'a "i#ine!ii, ';se%va# ' 7#ină
s+%anat%a7ă, "ivină, ca%e a+ă%ea '"ată c z'%i7e. O sete in2inită "e D#neze a +s stă+8ni%e +e
#ine. Mă si#!ea# at%as i%ezisti;i7 s+%e >i#a7a,a.
Un7 "int%e ve%i$'%ii #ei, +%'as+ăt =nt'%s "int%-' că7ăt'%ie =n #n!ii s2in!i, ne-a vizitat 7a ?a%ei77,.
A# asc7tat c nesa! %e7ată%i7e 7i "es+%e =na7te7e +7at'%i +iet%'ase n"e 7'ciesc ,'-.ini $i
S:a#7
*)(
.
">ai să 2-i# =n >i#a7a,a" i-a# zis =nt%-' zi 7i D:a%Ba P%asa", #ezin7 -az"ei n'ast%e. Acesta
#-a t%ă"at $i a "ezvă7it acest +%'iect 2antastic 2%ate7i #e #ai #a%e. Ananta, =n 7'c să s%8"ă "e
+%'iecte7e 2antastice a7e ni c'+i7, a =nce+t să #ă %i"ic7izeze)
"Un"e-!i este %';a +'%t'ca7ieN Fă%ă ea n +'!i 2i n S:a#i."
Da% aceste cvinte a +%'"s as+%a #ea n e2ect nea$te+tat. Mintea #ea a 2'st inva"at "e vizini
=n ca%e e +a%c%-ea# &n"ia =#;%ăcat ca n S:a#i. P%';a;i7 că e7e t%ezise%ă a#inti%ea n'% vie!i
ante%i'a%eL '%ice a% 2i 2'st, e #-a# si#!it -ata să =#;%ac %';a vene%a;i77i '%"in că7-ă%esc.
&nt%-' "i#inea!ă, =n ti#+ ce "iscta# c D:a%Ba, a# si#!it i;i%ea +ent% D#neze c';'%8n"
c 2'%!a nei ava7an$e. 5'va%ă$7 #e ac'%"a "'a% +a%!ia7 aten!ie v'cii inte%i'a%e, "a% e =i
"ă"ea# c%s =n t'ta7itate.
An acea "+ă a#iază a# 2-it s+%e 4aini 5a7, n '%a$ "e 7a +'a7e7e >i#a7a,ei. Ananta a '%-anizat
' a"evă%ată v8năt'a%e ca să #ă -ăsească $i #-a 2'%!at să #ă %e=nt'%c, +7in "e t%iste!e, 7a ?a%ei77,.
Mai #7t, sin-%a +7i#;a%e ca%e #i-a #ai 2'st +e%#isă a c'nstat =n a #ă "ce =n 2ieca%e "i#inea!ă
7a a%;'%e7e sheoli . &ni#a #ea +78n-ea +ent% că +ie%"se# "'ă #a#e) na #ană $i na
Divină.
M'a%tea #a#ei e%a ' +ie%"e%e i%e+a%a;i7ă +ent% 2a#i7ie. 5ata n s-a #ai %ecăsăt'%it, "e$i a #ai
t%ăit =ncă (I "e ani. Av8n" "e =n"e+7init n ";7 %'7 "e tată $i "e #a#ă, e7 a "evenit #ai ;78n",
#ai =n!e7e-ăt'%. C ca7# $i +e%seve%en!ă, 2ăcea 2a!ă tt%'% +%';7e#e7'% casnice. D+ă s7E;ă, se
=nc.i"ea =n ca#e%a 7i $i +%actica #riya Yoga =nt%-' "7ce se%enitate. Mai t8%zi, a# v%t să
an-aEez ' en-7ez'aică +ent% a a"ce #ai #7t c'n2'%t =n via!a 2a#i7ia7ă, "a% tată7 #e n a 2'st
"e ac'%".
%a&a
Discipolă a lui Lahiri Mahasaya
'ora &ea (&a) *#nd era o t#n+r+ ,at+
E) -n s.ate!e ,rate!i &e &ai &are) Ananta/
"P%e'c+a%ea +ent% +e%s'ana #ea a "is+ă%t '"ată c #a#a ta. 4 v'i acce+ta nici'"ată ca '
a7tă 2e#eie să se 'c+e "e #ineM"
La /( 7ni "+ă #'a%tea #a#ei, a# a27at că ea #i-a 7ăsat n #esaE "e cea #ai #a%e i#+'%tan!ă.
F%ate7e #e Ananta ca%e e%a +%ezent =n #'#ent7 #'%!ii ei a +%i#it #esaE7. De$i ea a !int să-#i
2ie c'#nicat "+ă n an "e 7a #'a%tea ei, 2%ate7e #e a a#8nat. E7 t%e;ia să se "că =n c%8n"
7a Ca7ctta +ent% a se căsăt'%i c 2ata a7easă "e #a#a #ea
*)*
. Ant%-' sea%ă e7 #i-a s+s)
"MBn"a, a# ezitat #7t ti#+ să-!i ann! ' n'tate ca%e te va s%+%in"e." Ananta 7ase ' 2i-%ă
%ese#nată. "Mă te#ea# să n #ă%esc "'%in!a ta "e a 2-i "e acasă. 5't$i ze77 "ivin te ins+i%ăL
"e aceea, atnci c8n" te-a# a"s =na+'i "in >i#a7a,a, #-a# .'tă%8t să-#i =n"e+7inesc
+%'#isinea 2ă%ă ză;avă." F%ate7e #e #i-a "at ' cti!ă $i #i-a c'#nicat #esaE7 #a#ei)
"Fie ca aceste cvinte să 2ie s+%e#a ;inecv8nta%e, "%a-7 #e MBn"a", s+sese #a#a. "A
s'sit ti#+7 să-!i c'#nic ne7e 2a+te +!in ';i$nite ca%e a %#at na$te%ii ta7e. 4 e%ai "ec8t n
;e;e7$ c8n" #i-a 2'st %eve7at +%i#a "ată "estin7 tă. E te-a# "s 7a 7'cin!a -%7i #e 7a
?ena%es. Ascnsă "+ă #7!i#ea "isci+'7i7'%, #i-a 2'st -%e să-7 ';se%v +e La.i%i Ma.asa,a,
c2n"at =n atit"inea +%'2n"ă a #e"ita!iei.
E te st%8n-ea# =n ;%a!e, %-8n"-#ă ca "ivin7 -% să si#tă +%ezen!a n'ast%ă $i să ne
;inecv8nteze. An ti#+ ce %-a #ea #tă "evenea t't #ai intensă, e7 a "esc.is 'c.ii $i #i-a s+s
să #ă a+%'+ii. A# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i. Maest%7 te-a 7at +e -ennc.i $i a +s #8na +e
2%ntea ta =nt%-n -est "e ;'tez s+i%ita7.
0ahiri %ahasa1a) -n tinere2e
"Fi7 tă va 2i ,'-.in. E7 va a"ce ' #7!i#e "e s27ete =n =#+ă%ă!ia 7i D#neze." &ni#a #ea a
să7tat "e ;c%ie 7a -8n"7 că -%7 '#niscient a -.icit %-a #ea sec%etă. C +!in ti#+ =nainte "e
na$te%ea ta, e7 #ă ann!ase "eEa că t vei %#a =nvă!ăt%a 7i.
Mai t8%zi, s'%a ta R'#a $i c #ine a# intit vizinea Ma%ii ta7e L#ini c8n", "in ca#e%a vecină,
te-a# văzt i#';i7 +e +at. Fa!a ta +ă%ea i7#inatăL =n v'cea ta %ăsna ' .'tă%8%e nest%ă#tată
atnci c8n" s+neai "e că7ăt'%ia =n >i#a7a,a =n căta%ea Divin7i.
Ast2e7, "%a-7 #e, a# 2'st c'nvinsă că s'a%ta te va "ce "e+a%te "e a#;i!ii7e acestei 7#i. Un a7t
eveni#ent "e'se;it #i-a =ntă%it această c'nvin-e%e $i #-a ';7i-at să-!i 7as acest s+%e# #esaE +e
+at7 "e #'a%te.
Este v'%;a "e ' =nt87ni%e c n =n!e7e+t "in PnEa;. An ti#+ ce 7'cia# 7a La.'%e, =nt%-'
"i#inea!ă, se%vit'%7 a int%at ca ' 2%tnă =n ca#e%a #ea, s+n8n")
"Stă+8nă, t'c#ai a s'sit n sadhu
*)+
ci"at. E7 insistă să ' va"ă +e "#a#a 7i MBn"aM"
Aceste cvinte at8t "e si#+7e #-a t7;%at. M-a# -%ă;it să #e%- să-i a"c '#a-ii acesti
vizitat'%. An ti#+ ce #ă +7eca# 7a +ici'a%e7e 7i, a# si#!it că #ă -ăsea# =n +%ezen!a ni s28nt
atentic.
"Ma#ă", zise e7, "=n!e7e+!ii a v%t ca t să $tii că via!a ta +e acest +ă#8nt se a+%'+ie "e s28%$it.
3iit'a%ea ta ;'a7ă va 2i $i 7ti#a"
*),
. A %#at ' c7i+ă "e tăce%e =n ca%e e n #-a# si#!it c+%insă
"e tea#ă, ci "e seninătate. An 2ina7, e7 c'ntină)
"3ei +ăst%a ' a#7etă "e a%-int, +e ca%e n !i-' v'i "a astăzi ci, +ent% a-!i "'ve"i a"evă%7
s+se7'% #e7e, ea se va #ate%ia7iza #8ine =n #8ini7e ta7e, =n ti#+ ce vei #e"ita. Pe +at7 "e
#'a%te, =7 vei %-a +e 2i7 tă Ananta s-' +ăst%eze n an $i să ' "ea a+'i ce7i "e-a7 "'i7ea 2i a7
tă, MBn"a, ca%e va =n!e7e-e se#ni2ica!ia a#7etei, "a%7 =n!e7e+!i7'%. E7 ' va +%i#i =n
#'#ent7 =n ca%e se va si#!i -ata să %enn!e 7a 7#e +ent% a-7 căta +e D#neze. D+ă ce ' va
+ăst%a c8!iva ani $i "+ă ce a#7eta =$i va 2i =n"e+7init 2nc!ia sa, ea se va "e#ate%ia7iza ;%scL
"e-ea;a ' va ascn"e =n 7'c%i7e ce7e #ai sec%ete, ea va t%e;i să se =nt'a%că ac'7' "e n"e a
venit."
A# '2e%it +'#eni
*)-
s28nt7i, ca%e s-a %et%as "+ă ce #-a ;inecv8ntat. A "'a zi sea%a, =n ti#+
ce e%a# c2n"ată =n #e"ita!ie, ' a#7etă "e a%-int s-a #ate%ia7izat =n #8ini7e #e7e, a$a c# a
+%ezis sadhu. A# +ăzit-' c st%ă$nicie "'i ani $i ac# i-' =nc%e"in!ez 7i Ananta s+%e +ăst%a%e. 4
+78n-e MBn"a, "ivin7 #e -% #ă va %e+ne =n s8n7 &n2init7i. A"i' c'+i77 #e, 2ie ca
Ma#a C's#ică să te ai;ă =n +ază."
O i7#ina%e ;%scă #-a c+%ins "e =n"ată ce a# int%at =n +'sesia a#7eteiL ' #7!i#e "e a#inti%i
itate a 2'st t%ezite. A#7eta, "e 2'%#ă %'tn"ă, +ă%ea 2'a%te vec.e $i avea insc%i+!ii sansc%ite.
A# -.icit că venea "e 7a #ae$t%ii "in vie!i7e t%ecte ca%e, "in 7#ea s;ti7ă, =#i -.i"a +a$ii. Ea
#ai avea $i ' a7tă se#ni2ica!ie, "a% ca%e n-#i este +e%#is să ' "ezvă7i.
C8n" a# a27at că #a#a #ea cn'$tea că n va #ăi t%ăi #7t, a# =n!e7es +ent% +%i#a "ată "ecizia
sa "e a -%ă;i #a%iaE7 7i Ananta. De$i a t%e;it să #'a%ă =nainte "e căsăt'%ie, instinct7 ei #ate%n
a "ete%#inat-' să "'%ească să asiste 7a ea.
Des+%e #'"7 c# a#7eta a "is+ă%t =nt%-n #'#ent +%'2n" ne2e%icit a7 vie!ii #e7e, "es+%e
c# +ie%"e%ea sa a c'nstitit +%e7"i7 =nt87ni%ii c -%7 #e, v'i %e7ata =nt%-n ca+it'7 se+a%at.
Da% ;ăie!e77, 2%st%at =n s+e%an!e7e sa7e "e a aEn-e =n >i#a7a,a, =n 2ieca%e zi =$i 7a z;'%7 2'a%te
"e+a%te, +e a%i+i7e a#7etei sa7e.
2-1: Swami, cuvânt sanscrit care înseamnă "cel care este una cu Sinele său (Swa)"
Aplicat unui membru ordinului indian al călugărilor, titlul are semnificaţia de "Sfinţia
ta". (vezi cap. 24)
2-2: Obiceiul hindus după care părinţii aleg împreună viitorul copiilor lor a rezistat
de-a lungul timpurilor. Proporţia de căsătorii fericite este foarte mare în India.
2-3: Anahoret; persoană dăruită ascetismului çi disciplinei spirituale (sadhana)
2-4: Când am aflat că mama mea cunoçtea că nu va măi trăi mult, am înţeles pentru
prima dată decizia sa de a grăbi mariajul lui Ananta. Deçi a trebuit să moară înainte
de căsătorie, instinctul ei matern a determinat-o să dorească să asiste la ea.
2-5: Gest obiçnuit de respect fată de sadhu.
CAPITOLUL: 3
f!ntul cu două corpuri
"5ată, "acă =!i +%'#it că #ă =nt'%c acasă "e ;nă v'ie, #ă 7a$i să #e%- 7a ?ena%esN"
5ată7 #e se '+nea %a%e'%i +7ăce%ii #e7e "e a că7ăt'%i. C.ia% $i c8n" e%a# c'+i7, e7 =#i +e%#itea
să vizitez #7te '%a$e $i 7'c%i "e +e7e%inaE, "e ';icei =n c'#+ania nia sa #ai #7t'% +%ieteni.
Că7ăt'%ea# c'n2'%ta;i7 7a c7asa & c ;i7ete7e +e ca%e ni 7e +%'c%a e7. 5ata #i-a +%'#is că-#i "ă
v'ie. A "'a zi #-a c.e#at $i #i-a =ntins n ;i7et "s-=nt'%s +ent% ?ena%es, n n#ă% "e %+ii $i
"'ă sc%is'%i.
"A# "e +%'+s ' a2ace%e ni +%ieten "in ?ena%es, Fe"a% 4at. ?a;. Din +ăcate, a# +ie%"t
a"%esa 7i. Da% c%e" că-i vei +tea t%ans#ite sc%is'a%ea +%in +%ieten7 n'st% c'#n S:a#i
P%ana;anan"a, 2%ate-"isci+'7 a7 #e. E7 a atins n =na7t -%a" "e %ea7iza%e s+i%ita7ă $i t'vă%ă$ia 7i
=!i va 2i "e 2'7's. Această a "'a sc%is'a%e ' vei +%e"a 7i."
C ' 7ică%i%e =n 'c.i a a"ă-at) "Da%, aten!ie, 2ă%ă nici ' esca+a"ăM"
A# +7ecat =n 2-ă. AEns 7a ?ena%es #-a# "s 7a 7'cin!a 7i S:a#i P%ana;anan"a. U$a "e 7a
int%a%e e%a "esc.isă, a$a că a# int%at =n .'7. Un '# v'inic e%a a$ezat =n +'st%a 7'ts7i +e '
+7at2'%#ă +!in =nă7!ată. O;%aEii 7i 2ă%ă %i"%i e%a +%'as+ăt ;ă%;ie%i!i. Un s%8s ;eati2ic +e%sista
+e ;ze7e 7i. Pent% a #ă asi-%a că n e%a# ne+'2tit, e7 #-a +%i#it ca +e n vec.i +%ieten)
"Baba anand 9Fii ;inecv8ntat "%a-7 #e<", zise e7 c ' v'ce c'%"ia7ă. A# =n-ennc.eat $i i-a#
atins +ici'a%e7e.
"Snte!i S:a#i P%ana;anan"aN"
E7 a 2ăct se#n că "a. "E$ti 2i7 7i ?.a-a;atiN" A +%'nn!at aceste cvinte =nainte ca e să 2i avt
ti#+ să sc't "in -eantă sc%is'a%ea tată7i #e. S%+%ins, e i-a# =ntins sc%is'a%ea "e
%ec'#an"a%e, ac# inti7ă.
"Desi-%, =7 v'i -ăsi +e Fe"a% 4at. ?a;, +ent% a te aEta." C7a%vizinea s28nt7i #-a ză+ăcit $i
#ai #7t. A$i a%ncă +%ivi%ea +e sc%is'a%e $i s+se c8teva cvinte a2ect'ase 7a a"%esa tată7i #e.
Gtii, e #ă ;c% "e "'ă +ensiiL +%i#a i-' "at'%ez tată7i tă, +ent% ca%e a# 7c%at 7a c'#+ania
căi7'% 2e%ate, ia% a "'a, At't+te%nic7i, +ent% ca%e e #i-a# %ea7izat !e77 =n această via!ă."
A# -ăsit aceste cvinte ca 2iin" 2'a%te ';sc%e. "Ce 2e7 "e +ensie +%i#i!i "e 7a At't+te%nic7N 3ă
"ă ;aniN"
E7 %8se. "E =n!e7e- +%in aceasta seninătatea ina7te%a;i7ă ca%e a %ec'#+ensat anii 7n-i +et%ec!i =n
cea #ai +%'2n"ă #e"ita!ie. Ac# n a# ce 2ace c ;anii. Mici7e #e7e necesită!i snt asi-%ate
"in +7in. D'a% #ai t8%zi vei =n!e7e-e se#ni2ica!ia ce7ei "e-a "'a +ensii."
Anc.ein" ast2e7, s28nt7 se c2n"8 =nt%-' i#';i7itate "e s2inD. La =nce+t 'c.ii 7i st%ă7ci%ă, ca =n
2a!a ni s+ectac'7 c%i's, a+'i a "evenit ineD+%esivi. E%a# ză+ăcit "e acest #tis# $i "e a7t2e7 e7
n-#i s+sese c# +'t să-7 =nt87nesc +e +%ieten7 tată7i #e. Un +ic ne7ini$tit, a# +%ivit ca#e%a
a;s'7t -'a7ă $i a# s28%$it +%in a-#i 2iDa +%ivi%ea +e san"a7e7e "e 7e#n a$ezate =n 2a!a +7at2'%#ei.
"4 te ne7ini$ti "'#ni$'%7e
+)(
, '#7 +e ca%e =i ca!i va s'si aici +este ' E#ătate "e '%ă."
Y'-.in7 "esci2%ase -8n"%i7e #e7e, ceea ce nici n e%a +%ea -%eM
A+'i a %ecăzt =nt%-' #!enie t'ta7ă, =n s28%$it, ceas7 a%ătă că ce7e JI "e #inte se sc%sese%ă.
S:a#i P%ana;anan"a se %eani#ă) "E c%e" ca Fe"a% 4at. ?a; se a+%'+ie "e $ă."
A# azit +e cineva %c8n" sca%a. E%a# st+e2iat $i -8n"%i c'n2ze =#i a+ă%ea =n #inte. C#
este +'si;i7 ca +%ieten7 tată7i #e să 2ie ast2e7 c'nv'cat =n acest 7'c 2ă%ă #iE7'ci%ea ni
#esa-e%N De 7a s'si%ea #ea, S:a#i P%ana;anan"a n a v'%;it c a7tcineva "ec8t c #ine.
A# +ă%ăsit -%ă;it ca#e%a $i a# =nce+t să c';'% sca%a. Pe 7a E#ătatea ei #-a# ci'cnit c n '#
ca%e %ca $i +ă%ea să 2ie -%ă;it.
"Snte!i Fe"a% 4at. ?a;N" a# zis e e#'!i'nat.
"Desi-%. 4 e$ti t 2i7 7i ?.a-a;ati, ce7 ca%e #ă a$te+!i aiciN" =#i s%8se +%ieten's.
"D'#n7e, c# se 2ace că a!i venit aiciN" P%ezen!a 7i ineD+7ica;i7ă #-a 7ăsat +e%+7eD.
"Astăzi t't7 n este "ec8t #iste%M &ată, ac# #ai +!in "e ' E#ătate "e '%ă t'c#ai =#i
te%#inase# ;aia =n Can-e c8n" S:a#i P%ana;anan"a s-a a+%'+iat "e #ineL n-a# nici cea #ai
#ică i"ee c# "e a $tit că snt ac'7' 7a acea '%ă. "Fi7 7i ?.a-a;ati te a$tea+tă 7a #ine", #-a
ann!at e7. "3%ei să #ă %#eziN" A# 2'st "e ac'%" c +7ăce%e. An ti#+ ce #e%-ea#, S:a#i
P%ana;anan"a se =n"e+ă%ta "in ce =n ce #ai #7t "e #ine, "e$i 2ăcea# e2'%t%i +ent% a #ă !ine
"+ă e7.
De'"ată s-a '+%it) "C8t ti#+ c%ezi că =!i t%e;ie să aEn-i +8nă 7a #ineN" #-a =nt%e;at e7.
"Ci%ca ' E#ătate "e '%ă".
"A# ceva "e 2ăct ac#", zise a%nc8n"-#i ' +%ivi%e eni-#atică. "5%e;ie să te +ă%ăsesc. Mă vei
-ăsi 7a #ine =n c'#+ania 2i7i 7i ?.a-a;ati".
Anainte "e a #ai avea ti#+ să s+n n cv8nt, e7 #-a +ă%ăsit $i s-a +ie%"t =n #7!i#e. E #-a#
-%ă;it c8t a# +tt.
Această eD+7ica!ie n-a 2ăct "ec8t să #ă ză+ăcească $i #ai #7t. P7in "e c%i'zitate 7-a# =nt%e;at
"e c8t ti#+ =7 cn'$tea +e S:a#i.
"4e-a# =nt87nit "e c8teva '%i an7 t%ect, "a% =n 7ti#7 ti#+ n ne-a# #ai văzt. A# 2'st
;c%'s să-7 =nt87nesc astăzi =n ti#+ ce #ă =#;ăia#."
"3-a a+ă%t =nt%-' vizine sa 7-a!i văzt =n %ea7itateL 7-a!i atins $i a!i azit z-'#'t7 +a$i7'% săiN",
a# =nt%e;at e +7in "e c%i'zitate.
"Ce +%'stii s+i $i tM" se s+ă%ă e7. "E n #intM" C# a$ 2i +tt să $ti să $ti că #ă a$te+!i "acă
n #i-a% 2i s+s S:a#iN"
"S:a#i P%ana;anan"a n a +ă%ăsit ca#e%a "e a+%'a+e ' '%ă "e c8n" a# int%atM" a# %e+7icat e $i
i-a# +'vestit t't ce s-a =nt8#+7at.
A "esc.is 'c.ii #a%i. "4ici'"ată n #i-a# =nc.i+it că ' ase#enea #inne se +'ate =nt8#+7aM E
c%e"ea# că S:a#i este n '# ca t'!i cei7a7!i $i iată că e7 a%e +te%ea "e a se "e";7a $i "e a
ac!i'na =nt%-n a7 "'i7ea c'%+M" A# int%at a#8n"'i =n ca#e%a s28nt7i.
"P%ive$teM Acestea snt ace7ea$i san"a7e +e ca%e 7e +%ta 7a %8M" $'+ti Fe"a% 4at. ?a;.
"A#;%ăcă#intea este "e ase#enea aceea$i."
S28nt7 s-a =nt'%s s+%e #ine c n s%8s eni-#atic)
"De ce e$ti a$a "e s%+%insN S;ti7a nitate a 7#ii 2en'#ene7'% n este ascnsă ,'-.ini7'%
a"evă%a!i. An '%ice #'#ent e =#i vă" "isci+'7ii 7a Ca7ctta $i "isct c eiL 7a %8n"7 7'%, ei a
aceea$i 2ac7tate "e a t%anscen"e 7a v'in!ă '%ice ';stac'7 #ate%ia7."
D'%in" să #ă entzias#eze, S:a#i a c'nsi#!it să-#i v'%;ească "es+%e +te%i7e 7i, ca%e e%a ceva
=n -en7 %a"i'7i $i te7evizinii ast%a7e
+)*
. Da% =n 7'c "e entzias#, n a# si#!it a7tceva "ec8t
s+ai#ă. C# e%a# +%e"estinat să %ea7izez căta%ea "ivin7i +%in inte%#e"i7 ni an#it -% -
S%i YBtes.:a%, +e ca%e =ncă n =7 cn'scse# - n a# si#!it v%e' =nc7ina!ie să =7 acce+t +e
P%ana;anan"a "%e+t =nvă!ăt'%. A7 +%ivea# +e%+7eD, =nt%e;8n"-#ă "acă e7 sa ";7%a 7i se a27a
=n 2a!a #ea.
'3a&i 4ranabananda
"Sfântul cu două corpuri"
(n dis*i.o! e!e"at a! !i 0ahiri %ahasa1a
Maest%7 =nce%că să =#+%ă$tie sta%ea #ea "e tea#ă c ' +%ivi%e ;78n"ă $i c ni$te cvinte ins+i%ate
"es+%e -%7 să.
"La.i%i Ma.asa,a a 2'st ce7 #ai #a%e -% +e ca%e 7-a# cn'sct. E%a =nsă$i "ivinitatea
=nca%natăM"
Dacă "isci+'77, #ă -8n"ea# e, +'ate #ate%ia7iza 7a v'in!ă n a7 "'i7ea c'%+ 2izic, c8te #i%ac'7e
'% 2i 2'st accesi;i7e Maest%7iM
"A$ v%ea să te 2ac să =n!e7e-i c8t "e ne+%e!it este aEt'%7 ni -%M An 2ieca%e n'a+te e #e"ita#
c8te * '%e, =#+%enă c n a7t "isci+'7. 6ia 7c%a# 7a ;i%'%i7e nei c'#+anii "e căi 2e%ate.
Căsin" "i2ici7 să-#i =n"e+7inesc #nca "e 7a ;i%', "'%ea# să-#i c'nsac% t't ti#+7 7i
D#neze. 5't$i a# +e%seve%at * ani să #e"itez E#ătate "e n'a+te $i a# aEns 7a %ez7tate
i#it'a%eL 2'%#i"a;i7e +e%ce+!ii s+i%ita7e a i7#inat s+i%it7 #e, "a% %ă#8nea t't$i n vă7
=nt%e #ine $i &n2init. An ci"a n'% e2'%t%i s+%a'#ene$ti, Uninea s+%e#ă, i%ev'ca;i7ă, n se
+tea %ea7iza. Ant%-' sea%ă, 7-a# vizitat +e La.i%i Ma.asa,a $i 7-a# %-at t'ată n'a+tea să #ă
aEte.
"C% ce%esc, via!a =#i +a%e ' +'va%ă at8t ti#+ c8t n v'i +tea să-7 c'nte#+7 +e D#neze 2a!ă
=n 2a!ăM"
-"Ce +'t e să 2acN 5%e;ie să #e"itezi #ai +%'2n"M"
-"Mă %'- Ţie D'a#ne, a$a c# 5e vă" #ate%ia7izat =n 2a!a 'c.i7'% #ei =nt%-n c'%+ 2izic, a$ v%ea să
5e c'nte#+7 s; 2'%#a 5a in2inităM".
La.i%i Ma.asa,a a =ntins #8na =nt%-n -est "e ;năv'in!ă. "Ac# "-te să #e"itezi. A#
inte%venit =n 2av'a%ea ta +e 78n-ă ?%a.#a
+)+
".
M-a# =nt'%s 7a #ine. An acea n'a+te a# atins =n #e"ita!ie !e77 s+%e# a7 eDisten!ei #e7e. De
atnci, e n =ncetez să #ă ;c% "e "+ensia" s+i%ita7ă. 3ă77 i7ziei n-L #ai ascn"e 'c.i7'%
#ei +e C%eat'%."
Fa!a 7i P%ana;anan"a s-a 7#inat "e ' st%ă7ci%e ne#ate%ia7ă. Seninătatea nei a7te 7#i a
+ăt%ns "e ase#enea =n ini#a #eaL '%ice tea#ă a "is+ă%t. S28nt7 c'ntină)
"C8teva 7ni #ai t8%zi #-a# =nt'%s 7a La.i%i Ma.asa,a $i i-a# #7!#it, at8t c8t =#i stătea =n
+te%e, +ent% "a%7 in2init +e ca%e #i-7 ac'%"ase. D+ă aceea a# s+s)
"C% "ivin, n #ai +'t să c'ntini să 7c%ez 7a ;i%'. Ai #i7ă $i e7i;e%ează-#ă, căci ?%a.#a #ă
#en!ine =nt%-' sta%e "e nec'ntenită ;e!ie".
"Ce%e ' +ensie "e 7a C'#+anie".
"Ce #'tiv a$ +tea inv'ca, +ent% că e 'c+ +'st7 #e "e +%ea +!in ti#+".
"S+ne ceea ce si#!i".
C.ia% a "'a zi a# +%ezentat ce%e%ea. D'ct'%7 s-a ne7ini$tit "e #'tive7e nei ase#enea ce%e%i
+%e#at%e.
"Si#t 7a ;i%' ' senza!ie i%ezisti;i7ă, ca%e +'%nin" "e-a 7n-7 c'7'anei ve%te;%a7e, se =ntin"e =n t't
%est7 c'%+7i $i #ă 2ace inca+a;i7 +ent% #ncă
+),
".
Fă%ă să #ă #ai eDa#ineze, "'ct'%7 #-a %ec'#an"at +ent% ' +ensie, ca%e #i-a $i 2'st ac'%"ată.
E $ti că v'in!a "ivină a 7i La.i%i Ma.asa,a a ac!i'nat +%in inte%#e"i7 "'ct'%7i $i a
c'n"ce%ii c'#+aniei, inc7siv a tată7i tă. Ei a asc7tat at'#at "e "i%ective7e s+i%ita7e a7e
#a%e7i -% $i #i-a asi-%at ' eDisten!ă "e c'#nine ne=ncetată c Ce7 P%eai;it."
+)-
Acestea 2iin" s+se, S:a#i P%ana;anan"a s-a %e2-iat =n7%-' tăce%e +%'2n"ă. C8n" #i-a# 7at
%ă#as ;n, e7 #-a ;inecv8ntat, s+n8n"-#i)
"3ia!a ta va 2i c'nsac%ată căii %enn!ă%ii $i $tiin!ei ,'-a. 5e v'i %eve"ea #ai t8%zi, ca $i +e tată7
tă." 5%ece%ea ani7'% a a%ătat că ce7e "'ă +%ezice%i s-a %ea7izat.
+).
Fe"a% 4at. ?a; #e%-ea a7ăt%i "e #ine, =n ti#+ ce se 7ăsa =ntne%ic7. &-a# "at sc%is'a%ea "e 7a
tată7 #e, +e ca%e a citit-' 7a 7#ina ni 2e7ina%.
"5ată7 tă =#i +%'+ne n +'st 7a ;i%'7 C'#+aniei sa7e "in Ca7ctta. Mi-a% +7ace să 7c%ez ac'7'
"a%, vai, n este +'si;i7, +ent% că n +'t +7eca "in ?ena%es $i "in +ăcate =ncă n a# "'ă c'%+%i
7a "is+'zi!ia #ea.
3-1: Choto Mahasaya. Astfel m-au numit un anumit număr de sfinţi indieni. Aceçti
termeni se traduc prin "micul domn".
3-2: Çtiinţa lumii fizice recunoaçte în modul său veridicitatea legilor pe care yoghinii
le-au descoperit prin intermediul çtiinţei mentale. De exemplu, o demonstraţie a
facultăţii de vedere la distanţă inerentă omului, este prezentată la 26 noiembrie 1934
la Universitatea Regală din Roma. "Dr. Giuseppe Calligaris, profesor de
neuropsihologie, provoacă unui subiect, prin presiunea exercitată în diverse zone ale
corpului, o stare în care acesta descrie cu minuţiozitate persoanele çi obiectele care
se găsesc de cealaltă parte a unui perete. Dr. Calligaris declară altor profesori că
presiunea asupra anumitor suprafeţe ale pielii provoacă la subiect impresii
extrasenzoriale, obiçnuindu-l să perceapă obiecte invizibile în condiţii normale.
Pentru a aduce subiectul în stare să perceapă obiecte situate de cealaltă parte a unui
perete, profesorul Calligaris a presat timp de 15 minute un punct situat la dreapta
toracelui. Dr. Calligaris ne asigură că datorită unei presiuni în alte zone corporale,
subiectul poate percepe obiecte la nu contează ce distantă, indiferent dacă le-a văzut
înainte sau nu."
3-3: Dumnezeu, sub aspectul său de Creator; din sanscritul brih, "a se extinde".
Când a apărut, în 1857 în Atlantic Monthly, poemul "Brahma" al lui Emerson,
majoritatea cititorilor au fost stupefiaţi. Poetul le-a replicat: "Spuneţi-le să
înlocuiască Brahma cu lehova i vor înceta să se mai minune!e"¨
3-4: În meditaţie profundă, prima experienţă a spiritului este localizată în coloana
vertebrală çi apoi la nivelul capului. Torentul de beatitudine este copleçitor, dar
yoghinul învaţă să-i controleze manifestările exterioare.
3-5: După pensionare, Pranabananda a scris unul dintre cele mai profunde
comentarii la Bhagavad-#ita în bengali çi hindi.
3-6: Veti capitolul 27.
CAPITOLUL: 4
"borul meu #ntrerupt spre Himala$a
"P7eacă "in c7asă s; n +%eteDt 'a%eca%e, =nc.i%iază ' t%ăs%ă $i "-te =n st%ă"!a "e n"e n te
+'ate ve"ea ni#eni "in casa #ea."
Ast2e7 =i %ec'#an"a# 7i A#a% Mitte%, n +%ieten "in 7ice ca%e se +%e-ătea să 2-ă =#+%enă c
#ine =n >i#a7a,a. A# "ecis să 2-i# a "'a zi. 5%e;ia să 7ă# ' #7!i#e "e +%eca!ii, căci
Ananta #ă s+%ave-.ea c n 'c.i vi-i7ent, '%ic8n" -ata să %ăst'a%ne +7an%i7e "e eva"a%e +e ca%e
$tia că 7e nt%esc. A#7eta eDe%cita as+%a #ea ' in27en!ă tăctă, "a% +e%#anentă. C%e"ea# că =n
#iE7'c7 ză+ezi7'% "in >i#a7a,a =7 v'i -ăsi +e Maest%7 a că%i 2a!ă =#i a+ă%ea at8t "e "es =n
vizini.
Pe atnci 7'cia# 7a Ca7ctta, n"e tată7 #e a 2'st t%ans2e%at "e2initiv. C'n2'%# vec.i7i ';icei
+at%ia%.a7, Ananta a venit c s'!ia sa să 7'ciască acasă 7a n'i, +e st%a"a C%+a% n%.(. Ac'7' avea#
' #ică #ansa%"ă =n ca%e #e"ita# zi7nic $i #ă +%e-ătea# +ent% căta%ea Divin7i.
Di#inea!a #e#'%a;i7ă a venit c ' +7'aie %ă +%evestit'a%e. Azin" +e st%a"ă %'!i7e t%ăs%ii 7i
A#a%, a# =#+ac.etat =n -%a;ă ' +ăt%ă, n $i%a- "e #ătănii, ' +e%ec.e "e san"a7e, +'%t%et7 7i
La.i%i Ma.asa,a, n eDe#+7a% "in Bhaga$ad%&ita $i "'ă ;că!i "e +8nză c ca%e se =n2ă$%a
$a7e7e. A# a%ncat acest +ac.et +e 2e%east%ă, a+'i a# c';'%8t sca%a =n 2-ă, "a% #-a# =nt87nit =n
$ă c nc.i7 #e ca%e t'c#ai se =nt'%cea "in +ia!ă.
"Ce ai "e e$ti a$a -%ă;itN" zise, eDa#in8n"-#ă c ss+icine.
&-a# s%8s in'cent $i a# ie$it +e st%ă"!ă, =ncă%cat c ;a-aE7 #e. M-a# "s 7a A#a% c '
+%"en!ă "e c'ns+i%at'%. 4e-a# =n"%e+tat s+%e C.an"ni C.':B, cent%7 c'#e%cia7 a7 '%a$7i.
Lni "e zi7e a# ec'n'#isit ;anii "e ;zna% +ent% a c#+ă%a .aine7e e%'+ene c ca%e c%e"ea#
că v'# "eEca $i%etenia 2%ate7i #e ca%e, atnci c8n" e%a caz7, $tia să se t%ans2'%#e =nt%-n
"etectiv +e%2ect.
An "%# s+%e -a%ă ne-a# '+%it să-7 7ă# $i +e vă%7 #e @'tin C.'s., +e ca%e-7 ;'tezase#
@atin"a, n' c'nve%tit 7a c%e"in!a #ea =nt%-n -% "in >i#a7a,a. E7 a =#;%ăcat .aine7e n'i +e
ca%e i 7e %eze%vase#. O =nc8nta%e a"8ncă ne c+%insese ini#i7e. ?ine ca#27a!i s+e%a# să %e$i#.
"Ac# ne t%e;ie +ant'2i "e +8nză." Mi-a# c'n"s t'va%ă$ii 7a n v8nzăt'% "e =ncă7!ă#inte.
"A%tic'7e7e "in +ie7e, ';!inte +%in #'a%tea ani#a7e7'%, n a ce căta =n ;a-aE7 ni +e7e%inM"
M-a# '+%it +ent% a
a%nca =#;%ăcă#intea "in +ie7e a Bhaga$at%&ita-ei $i c%e7e7e "e +e $e+ci7e en-7eze$ti 9sola%
topee<.
La -a%ă a# c#+ă%at ;i7ete +ent% ?%":an, "e n"e +7ănise# să 7ă# t%en7 +ent% >a%":a%,
'%a$7 "e 7a +'a7e7e >i#a7a,ei. De =n"ată ce t%en7 a +'%nit, e a# "at 2%8 7i;e% i#a-ina!iei)
"C8n"i!i-văM 3'# 2i ini!ia!i "e căt%e #ae$t%i $i v'# eD+e%i#enta c'n$tiin!a c's#ică", eDc7a#a#
e. "Ce77e7e c'%+7i n'st% v'% 2i =ncă%cate "e n ase#enea #a-netis#, =nc8t ani#a7e7e
să7;atice "in >i#a7a,a v'%
veni să ne 7in-ă +ici'a%e7eM C.ia% $i ti-%ii v'% 2i +ent% n'i ca ni$te +isici #a%i ce%$in" #8n-8ie%iM"
Această 7ti#ă +e%s+ectivă, ca%e #i se +ă%ea cea #ai =#;iet'a%e at8t 7a +%'+%i, c8t $i 7a 2i-%at, 7-
a entzias#at +e A#a%, "a% @atin"a =nt'a%se 'c.ii s+%e 2e%east%ă $i =nce+ să c'nte#+7e +eisaE7.
"Să =#+ă%!i# ;anii", s-e%ă @atin"a "+ă ' 7n-ă tăce%e. "Fieca%e "in n'i =$i va c#+ă%a ;i7et7 7a
?%":an. Ast2e7 ni#eni n-$i va =nc.i+i că 2-i# =#+%enă."
A# 2'st "e ac'%" 2ă%ă nici ' ss+icine. Pe =nse%at, t%en7 a '+%it 7a ?%":an. @atin"a se "se 7a
-.i$eL e $i A#a% a$te+ta# +e +e%'n. Un s2e%t "e '%ă t%ec ast2e7, a+'i a# +'%nit să =7 cătă#L =n
za"a% =7 st%i-a# +este t't c "is+e%a%e, =ntne%ic7 n'+!ii =7 =n-.i!ise.
E%a# c'#+7et "e+%i#at. Avent%a #ea, +să 7a +nct c -%iEă, +ă%ea c'#+7et c'#+%'#isă.
P%i#7 #e z;'% %'#antic căt%e D#neze, "a% +7ani2icat c -%iEă, "evenise n c%" c'$#a%s.
"A#a%, t%e;ie să ne =nt'a%ce# acasă." P78n-ea# ca n c'+i7. "Dis+a%i!ia %$in'asă a 7i @atin"a e
%ă +%evestit'a%e. Pe7e%inaE7 n'st% e s'%tit e$ec7i."
"A$a =7 i;e$ti t +e D#nezeN 4 e$ti =n sta%e să s+'%!i t%ă"a%ea ni t'va%ă$ ca +e ' +%';ăN"
Această a7zie 7a ' =nce%ca%e "e '%i-ine "ivină a avt ca e2ect %esta;i7i%ea i#e"iată a #'%a77i
#e. 4e-a# %e2ăct c 2ai#'ase7e "7ci%i "in ?%":an, c sitabhog 9.%ană +ent% zei!e< $i
motichur 9+e+ite "in +e%7e #ici<. D+ă c8teva '%e a# +'%nit c t%en7 s+%e >a%":a%, via ?a%ei77,.
Sc.i#;8n" a "'a zi t%en7 7a M'-.7 Se%ai, "iscta# +e +e%'n "es+%e ' c.estine 2'a%te
i#+'%tantă.
"A#a%, 2nc!i'na%ii căi7'% 2e%ate ne v'% =nc'7!i =n c%8n" c =nt%e;ă%i7e. E n s;esti#ez
in-eni'zitatea 2%ate7i #eM O%ice a% 2i, e n v'i #in!iM"
"5't ceea ce-!i ce%, MBn"a, este să stai 7ini$tit. Să n %8zi $i să n s27i ' v'%;ă atnci c8n" v'i
v'%;i e."
C.ia% =n ace7 #'#ent, n 2e%'via% e%'+ean ne-a a;'%"at. E7 a-ita ' te7e-%a#ă a că%ei i#+'%tan!ă
' sesizai i#e"iat.
"S; i#;'7"7 #8niei a!i +7ecat "e acasă"N
"4." E%a# 2e%icit că =nt%e;a%ea 7i n #-a ';7i-at să #int. "4 s+ă%a%ea #-a ';7i-at 7a această
esca+a"ă, ci "setea "e Divin"."
Fe%'via%7 se =nt'a%se s+%e A#a%. Sc.i#;7 "e cvinte ca%e a %#at e%a c8t +e aici să #ă
=#+ie"ice să-#i +ăst%ez se%i'zitatea.
"Un"e e ce7 "e-a7 t%ei7ea ;ăiatN" 3'cea, %ăsnă at'%ita%ă. ">aiM A"evă%7M"
"D'#n7e, a# ';se%vat că +%ta!i 'c.e7a%iL n ve"e!i că n snte# "ec8t "'iN" A#a% s%8se c
ne%$ina%e) "4e2iin" #a-ician, =#i este c ne+tin!ă să c%eez n a7 t%ei7ea t'va%ă$."
Fnc!i'na%7, +!in "ez'%ientat, ne-a =nt%e;at)
"4#e7e v'ast%eNM"
"E #ă n#esc 5.'#as, snt 2i7 nei en-7ez'aice $i a7 ni .in"s c'nve%tit 7a c%e$tinis#."
"Gi +%ieten7 "#ita7eN"
"E7 se n#e$te 5.'#+s'n."
Mă !inea# "e'+a%te +ent% a n iz;cni =n %8s $i #ă -%ă;i 2ă%ă nici ' a7tă ce%e#'nie s+%e t%en7
ca%e $ie%a, -ata să +'cnească. A#a% #-a %#at =#+%enă c 2e%'via%7 ca%e, c%e"7, ne-a insta7at
=nt%-n c'#+a%ti#ent e%'+ean. D+ă ce e7 s-a %et%as +'7itic's, a# iz;cnit a#8n"'i =n %8s,
si#!in"-ne =n 7a%-7 n'st% +ent% că a# +ăcă7it n 2e%'via% e%'+ean.
Pe +e%'n %e$ise# să citesc te7e-%a#a 2%ate7i #e, ca%e sna ast2e7) "5%ei tine%i ;en-a7ezi,
=#;%ăca!i en-7eze$te, a 2-it s+%e >a%":a% via M'-.7 Se%ai. 3ă %'- să-i %e!ine!i +8nă 7a s'si%ea
#ea. Rec'#+ensă s;stan!ia7ăM"
"A#a%, te-a# +%evenit să n i!i #e%s7 t%en%i7'% s;7iniat. P%ecis că 2%ate7e #e 7-a -ăsit." 3'cea
#ea e%a =ncă%cată "e %e+%'$.
P%ieten7 #e +7ecă +%ivi%ea. A# '+%it 7a ?a%ei77,, n"e D:a%Ba P%asa" ne a$te+ta c ' te7e-%a#ă
"e 7a Ananta. D:a%Ba, vec.i7 #e +%ieten a =nce%cat =n za"a% să ne %e!inăL 7-a# c'nvins că v'iaE7
n'st% n-a 2'st 2ăct c n sc'+ #in'%. Ca $i +%i#a "ată, D:a%Ba a %e2zat să ne %#eze s+%e
>i#a7a,a.
An acea n'a+te, =n ti#+ ce t%en7 n'st% sta!i'na =nt%-' -a%ă, ia% e "'%#ita#, A#a% a 2'st t%ezit
"e n a7t 2e%'via% ca%e se a+că să-i ia n inte%'-at'%i, "a% ca%e $i e7 s-a 7ăsat +ăcă7it "e 2a%#ec7
.i;%i"7i "5.'#as $i 5.'#+s'n". Ast2e7, =n z'%i, a# c';'%8t t%i#2ăt'%i 7a >a%":a%. Mn!ii
#aest'$i se %i"ica 2ascinan!i =n za%e. 4e-a# -%ă;it să +ă%ăsi# -a%a +ent%, a ne a#esteca =n
#7!i#e. P%i#a n'ast%ă -%iEă a 2'st să sc.i#;ă# .aine7e e%'+ene +e ne7e in"iene, =nt%c8t
Ananta cn'$tea "eEa "e-.iza%ea n'ast%ă, P%esenti#ent7 că v'# 2i +%in$i a+ăsa -%e s27et7
#e.
P%"en!a ne s+nea să +7ecă# i#e"iat $i a# 7at ;i7ete +ent% Ris.iBes., te%it'%i +e ca%e +a$ii
#ae$t%i7'% 7-a c'nsac%at "in ti#+%i st%ăvec.i. E e%a# "eEa =n t%en $i A#a% +e +e%'n, c8n" a
%ăsnat st%i-ăt7 ni +'7i!ist. 4e"'%it7 n'st% -a%"ian ne-a esc'%tat s+%e ' c7ă"i%e a -ă%ii, ne-a
c'n2iscat ;anii $i a+'i ne-a eD+7icat +'7itic's că e%a "e "at'%ia 7i să ne +ăzească +8nă 7a s'si%ea
2%ate7i #e.
Azin" că "estina!ia 2-a%i7'% e%a >i#a7a,a, +'7i!ist7 ne-a %e7atat ' +'veste "e'se;ită)
"3ă" că i"eea "e a =nt87ni s2in!i v-a t7;%at #inteaM 4 ve!i =nt87ni nici'"ată n s28nt #ai #a%e
"ec8t ce7 +e ca%e 7-a# văzt e n #ai "e+a%te "ec8t ie%i. C'7e-7 #e $i c #ine 7-a# =nt87nit
+ent% +%i#a "ată ac# cinci zi7e. 4'i t'c#ai +at%7a# =n a+%'+ie%e "e Can-e +ent% a +%in"e n
ci-a$L t%e;ia să-7 +%in"e# vi sa #'%t. Gtia# că e%a "e-.izat =n sadhu +ent% a +%ă"a +e7e%inii.
De'"ată, 7a c8!iva +a$i a a+ă%t n ;ă%;at c se#na7#ente7e c%i#ina77i. L-a# s'#at să se
'+%ească $i e7 s-a 2ăct că n a"e. 4e-a# a%ncat as+%a 7i. L-a# 7'vit "in t'ată +te%ea c
sec%ea, tăin"-i a+%'a+e c'#+7et ;%a!7.
Fă%ă să se "e%anEeze c8t$i "e +!in "e %ana 7i, st%ăin7 $i-a c'ntinat "%#7 =n ace7a$i +as vi'i.
A# să%it =n 2a!a 7i +ent% a-i ;a%a ca7eaL atnci e7 a zis)
"4 snt e asasin7 +e ca%e =7 căta!i."
P%'2n" "is+e%at "e a 2i 7'vit n s28nt, a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i ce%$in"-i ie%ta%e $i
'2e%in"-i st'2a t%;an7i #e +ent% a-$i '+%i s8n-e7e ca%e c%-ea -8%7ă.
"Fi7e, este ' -%e$ea7ă 2i%ească "in +a%tea ta." S28nt7 #ă +%ivea c ;nătate. "U%#ează-!i "%#7,
n-ai ni#ic să-!i %e+%'$ezi. Ma#a Divină va avea -%iEă "e #ine". E7 $i-a +s 7a 7'c ;%a!7 a+%'a+e
sec!i'nat, ca%e a a"e%at ca $i c# n s-a% 2i =nt8#+7at ni#icL s8n-e7e a =ncetat =n #'" #i%ac7's să
#ai c%-ă.
"Să ne %e=nt87ni# "in n' s; acest c'+ac +este t%ei zi7e $i #ă vei ve"ea c'#+7et vin"ecat. Ast2e7
n vei #ai avea %e#$că%i."
&e%i sea%ă, ne%ă;"ăt'%, #-a# "s c c'7e-7 #e =n 7'c7 in"icat. Pstnic7, ca%e e%a "eEa ac'7',
ne-a +e%#is să-i eDa#ină# ;%a!7, ce n #ai avea nici cea #ai #ică cicat%ice.
"Mă "c +%in Ris.iBes., =n sin-%ătatea >i#a7a,ei", a zis e7 ;inecv8nt8n"-ne $i s-a =n"e+ă%tat
c %a+i"itate. "Si#t că via!a #ea a că+ătat n a7t sens =n %#a c'ntact7i c s2in!enia sa."
P'7i!ist7 a =nc.eiat c aceste +i'ase cvinte. Acea eD+e%ien!ă 7-a in27en!at +%'2n". C n -est
s'7e#n, e7 #i-a =ntins n a%tic'7 ce %e7ata acest #i%ac'7L ca =n t'ate zia%e7e =n ca%e a+a% a%tic'7e "e
senza!ie 9nici #ăca% =n &n"ia e7e n 7i+sesc<, zia%ist7 a eDa-e%at +!in ve%sinea, "ec7a%8n" că
sadhu 2sese a+%'a+e "eca+itatM
A#a% $i c #ine e%a# "is+e%a!i "e a n-7 2i =nt87nit +e #a%e7e ,'-.in ca+a;i7 să ie%te =nt%-'
#anie%ă c.%istică at8t "e #innată. &n"ia, să%acă "e ci%ca "'ă sec'7e =n 7c%%i #ate%ia7e, "e!ine
=n sc.i#; n 2'n" ine+iza;i7 "e ;'-ă!ii s+i%ita7e. Aici c.ia% $i +'7i!i$tii =nt87nesc s2in!i.
&-a# #7!#it a-ent7i că ne-a %i"icat ast2e7 #'%a77, "'ve"in"-ne ast2e7 că e7 e%a #7t #ai
2e%icit "ec8t n'i, +ent% că 2ă%ă e2'%t e7 a "esc'+e%it n i7#inat, =n ti#+ ce căta%ea n'ast%ă
+asi'nată s-a te%#inat n 7a +ici'a%e7e ni #aest%, ci 7a c'#isa%iatM
Fiin" =n ace7a$i ti#+ at8t "e a+%'a+e $i t't$i at8t "e "e+a%te "e >i#a7a,a, =nt%c8t e%a# ca+tivi,
i-a# "ec7a%at 7i A#a% că snt .'tă%8t #ai #7t ca '%ic8n" să =nce%c să eva"ez.
"Să eva"ă# c +%i#a 'cazieM Pte# să #e%-e# +e E's 7a Ris.iBes.." E7 a s%8s a+%';at'%, "a% e%a
"esc%aEat "e 2a+t7 că ne-a 2'st c'n2iscate ec'n'#ii7e.
"Dacă ne avent%ă# a$a =n En-7a at8t "e +7ină "e +e%ic'7e, %iscă# să aEn-e# n 7a Ris.iBes., ci
=n ;%ta v%eni ti-%M"
Ananta $i 2%ate7e 7i A#a% a s'sit "+ă t%ei zi7e. A#a% 7-a +%i#it +e 2%ate7e să c a2ec!ine $i c
$%a%e. E e%a# "e ne=#+ăcatL Ananta n-a ';!int "in +a%tea #ea "ec8t %e+%'$%i seve%e.
"A!i =n!e7e- senti#ente7e", a zis 2%ate7e #e +ent% a #ă =#;78nzi. "5't ceea ce-!i ce% este să #ă
=ns'!e$ti 7a ?ena%es +ent% a =nt87ni ac'7' n s28nt $i a+'i +ent% c8teva zi7e 7a Ca7ctta +ent% a-7
7ini$ti +e ;iet7 tata. A+'i vei +tea să +7eci să-!i ca!i n Maest%."
An acest #'#ent, A#a% s-a ;ă-at =n v'%;ă +ent% a ne ann!a că e7 n avea inten!ia să se
%e=nt'a%că 7a >a%":a% c #ine. E%a at%as $i se ;c%a "e at#'s2e%a $i că7"%a 2a#i7ia7ă. E $tia#
=nsă că n v'i a;an"'na nici'"ată cătă%i7e =n ve"e%ea -ăsi%ii guru-7i #e.
Mic7 n'st% -%+ s-a %cat =n t%en c "estina!ia ?ena%es, n"e %-i7e #e7e a 2'st =n"e+7inite
=nt%-n #'" c%i's.
Ananta e7a;'%ase ' st%ata-e#ă savantă. Anainte "e a #ă 2i =nt87nit 7a >a%":a%, e7 se '+%ise 7a
?ena%es $i a "isctat c ' at'%itate ec7eziasticăL at8t +%e't7 c8t $i 2i7 să a +%'#is să =nce%ce să
#ă "ez-ste "e =nce%ca%ea "e a "ce ' via!ă "e sann,asin
,)(
.
Ananta #-a "s 7a ei. Fi7, n ;ă%;at t8nă% c -est%i vi'aie, #-a +%i#it =n c%te $i #-a ant%enat
=nt%-' 7n-ă "isc!ie 2i7's'2ică. E7 +%etin"ea că a%e +te%ea "e a-#i c'#;ate i"eea "e a 2i că7-ă%.
"3ei =n2%nta t'ate nen'%'c'i%i7e $i vei 2i inca+a;i7 să-7 -ăse$ti +e D#neze "acă 2-i "e
%es+'nsa;i7ită!i7e c'ti"ieneM 4-!i +'!i e+iza Ba%#a
,)*
"ec8t t%ec8n" +%in eD+e%ien!e7e vie!ii
7#e$ti."
4e#%it'a%e7e cvinte a7e 7i F%is.na #i-a venit atnci =n #inte) "C.ia% n '# %ă, "e #i se
"ă%ie$te c ' "%a-'ste eDc7sivă, t%e;ie s'c'tit n '# ;nL .'tă%8%i7e 7i snt "%e+te. C%8n"
"evine vi%t's $i aEn-e 7a +acea ete%năL să $tii, A%Enai, ce7 ca%e #i se "ă%ie$te n +ie%e
,)+
".
5't$i +%'n'stic%i7e s#;%e a7e t8nă%7i #i-a z"%ncinat n +ic =nc%e"e%ea. A# =nce+t să #ă
%'- =n inte%i'% "in t'ată ini#a)
"L#inează-#i, D'a#ne, =n"'ia7a $i %ăs+n"e-#i c.ia% ac# "acă 5 "'%e$ti să ia ca7ea
%enn!ă%ii sa +e cea c'#nă tt%'% 'a#eni7'%M"
C.ia% =n ace7 #'#ent a# %e#a%cat, 7a ' 'a%eca%e "istan!ă "e casa +%e't7i, n s28nt c 2i-%ă
n';i7ă ca%e +ă%ea că a s%+%ins "isc!ia #ea c +%etins7 c7a%văzăt'%, căci #-a %-at să vin 7a e7.
A# si#!it #a-netis#7 #i%ac7's a7 'c.i7'% săi 7ini$ti!i.
"Fi7e, n-7 asc7ta +e acest i-n'%ant. Ca %ăs+ns 7a %-a ta, D'#n7 =#i '%"'nă să te asi-% că, =n
această via!ă, sin-%a ta ca7e este aceea a %enn!ă%ii."
Recn'scăt'% +ent% acest #esaE "ecisiv, i#it =n ace7a$i ti#+, a# s%8s $%at.
"4 te a+%'+ia "e acest '#M" st%i-a i-n'%ant7 c8t =7 !inea -%a. S28nt7 #e s2ătit'% #-a
;inecv8ntat $i s-a =n"e+ă%tat 7ent.
"Acest +stnic este 7a 2e7 "e ne;n ca $i tine." Re#a%ca 2sese 2ăctă "e căt%e +%e't7 c +7ete a7;e.
E7 $i 2i7 să #ă +%ivea c n ae% 7-;%. "A# azit că $i e7 $i-a +ă%ăsit 2a#i7ia +ent% !e77
ince%t "e a-7 -ăsi +e D#nezeM"
M-a# =n"e+ă%tat $i i-a# s+s 7i Ananta că %e2z să #ai v'%;esc c -az"e7e n'ast%e. F%ate7e #e
s-a =nc7inat =n 2a!a "'%in!ei #e7e "e a +7eca c8t #ai %e+e"e $i a# 7at +%i#7 t%en s+%e Ca7ctta.
"D'#n7e Detectiv, c# ai "esc'+e%it că a# 2-it c "'i t'va%ă$iN" 7-a# =nt%e;at +e Ananta +e
c8n" ne =nt'%cea# s+%e casă. E7 s%8se #a7i!i's.
"La $c'a7ă a# a27at că A#a% a +ă%ăsit c7asa $i n s-a #ai =nt'%s. A "'a zi "i#inea!a #-a# "s 7a
e7 $i a# -ăsit n #e%s a7 t%en%i7'% c =nse#nă%i 2ăcte +e e7. 5ată7 7i A#a% t'c#ai 7a ' ;i%Eă $i-i
s+nea ;i%Ea%7i.
"4-7 v'i #ai "ce +e 2i7 #e 7a $c'a7ă =n această "i#inea!ăL e7 t'c#ai a "is+ă%tM"
"A# =n!e7es "e 7a n c'7e-", a %ăs+ns ;i%Ea%7, "că 2i7 "#neav'ast%ă c =ncă "'i +%ieteni
=#;%ăca!i ca e%'+enii, a 7at t%en7 7a -a%a >':%a. $i $i-a "ă%it +ant'2ii "in +ie7e ;i%Ea%7i."
"Ast2e7, avea# t%ei in2'%#a!ii) #e%s7 t%en%i7'%, t%i'-7 "e ;ăie!i $i .aine7e e%'+ene."
A# asc7tat aceste %e7ată%i a7e 7i Ananta c n a#estec "e a"#i%a!ie $i ci"ă. Cene%'zitatea 2a!ă
"e ;i%Ea% 2sese ca# "e+7asată.
"?ine=n!e7es, #-a# -%ă;it să t%i#it te7e-%a#e 7a t'ate sta!ii7e +e ca%e A#a% 7e s;7iniase =n #e%s7
t%en%i7'%. E%a s;7iniat $i ?a%ei77,. A# te7e-%a2iat +%ieten7i v'st% D:a%Ba. O anc.etă +%int%e
vecinii n'$t%i "in Ca7ctta #i-a %e7evat 2a+t7 că ve%i$'%7 @atin"a a 2'st a;sent =n ti#+7 n'+!ii,
"a% a %ea+ă%t "i#inea!a, =#;%ăcat e%'+ene$te. M-a# "s $i 7-a# invitat 7a cină. Deza%#at "e
c'#+'%ta%ea #ea +%ietenească, e7 a acce+tat. Pe "%# 7-a# c'n"s, 2ă%ă ca e7 să #ă ss+ecteze, 7a
c'#isa%iat, n"e a 2'st =nc'nE%at "e a-en!i +e ca%e e =n +%ea7a;i7 =i a7esese# +ent% as+ect7 7'%
2e%'ce. S; +%ivi%i7e 7'% 2'%#i"a;i7e @atin"a #i-a "estăinit t't7."
"A# +7ecat c ini#a $'a%ă s+%e >i#a7a,a", a s+s e7. "Mă si#!ea# at%as "e i"eea "e a =nt87ni
#ae$t%i. Da% i#e"iat ce MBn"a a s+s) PC2n"a!i =n eDtaz =n ini#a -%'te7'%, =i v'# 2e%#eca $i
+e ti-%i, ca%e ne v'% =nc'nE%a 7a 2e7 "e in'2ensivi ca ni$te +isic!eQ, a# =n-.e!at "e tea#ă.
Ac'+e%it "e ' t%ans+i%a!ie %ece, #ă -8n"ea#) $i "acă +te%ea n'ast%ă s+i%ita7ă se "'ve"e$te
inca+a;i7ă să "%eseze nat%a 7'% 2e%'ce, atnci n ne v'% #ai t%ata c ;năv'in!a n'% +isici. Mă
ve"ea# "eEa 'as+ete7e 2'%!at a7 ni st'#ac "e ti-%, "+ă ce a# int%at ac'7' n =nt%e-, ci ;cată
c ;cată".
Resenti#ent7 #e =#+'t%iva 7i @atin"a sRa sc.i#;at ;%sc =nt%-n .'.'t "e %8s, ca%e #-a
%ăs+7ătit +ent% t'ate te#e%i7e +e ca%e 7e t%ăise# "+ă "is+a%i!ia 7i s;ită. ?a c.ia% si#!ea# $i '
$'a%ă satis2ac!ie) nici @atin"a n a +tt evita =nt87ni%ea c +'7i!iaM
"Ananta
,),
, t ai nas7 ni c8ine "e v8năt'a%eM" P%ivi%ea #ea a#zată n e%a =nsă 7i+sită "e
ci"ă. "Ai v'i s+ne 7i @atin"a că snt 2e%icit că a ac!i'nat a$a =#+ins "e tea#ă $i n "in "'%in!a
"e a ne t%ă"a."
La Ca7ctta, tată7 #e #-a %-at să-#i =n2%8nez instinct7 "e a va-a;'n"a, #ăca% +8nă 7a
te%#ina%ea st"ii7'% #e"ii. An 7i+sa #ea, e7 a%anEase c n s28nt =nvă!at 9+an"it<, S:a#i
Fe;a7anan"a
,)-
, să vină %e-7at 7a n'i acasă.
"An!e7e+t7 va 2i +%'2es'%7 tă "e sansc%ită", #-a ann!at e7.
5ată7 #e s+e%a să-#i satis2acă setea %e7i-i'asă "8n"-#i ca +%'2es'% n 2i7's'2 e%"it. Da%
+7an%i7e 7i a 2'st s;ti7 %ăst%nate) n'7 #e +%'2es'%, =n 7'c să #ă =nve!e ' #ate%ie a%i"ă, n-a
2ăct "ec8t să a#+7i2ice setea #ea +ent% Divin. 5ată7 #e n $tia că S:a#i Fe;a7anan"a e%a n
"isci+'7 =n2'cat a7 7i La.i%i Ma.asa,a. 4e+%e!it7 -% avea #ii "e "isci+'7i, at%a$i "e 2'%!a
i%ezisti;i7ă a #a-netis#7i să "ivin. Mai t8%zi, a# a27at că Maest%7 =7 a+%ecia +e Fe;a7anan"a
ca 2iin" n rishi sa =n!e7e+t i7#inat.
?c7e a;n"ente =nca"%a 2a!a +7ăctă a +%'2es'%7i #e. Oc.ii 7i ne-%i e%a "e ' +%itate
c'+i7ă%ească. Fieca%e #i$ca%e a c'%+7i să s7a; e%a #a%cată "e ' -%iEă '"i.nit'a%e. Me%e
;inev'it'% $i a#a;i7, e7 e%a 2e%# sta;i7it =n c'n$tiin!a in2inităL a# +et%ect =#+%enă #7te '%e
+7ăcte =n #e"ita!ie +%'2n"ă #riya.
'3a&i 5eba!ananda
%!t ibit! .ro,esor de sans*rit+
Fe;a7anan"a e%a ' at'%itate =n #ate%ie "e shastre 9sc%ie%i sac%e< antice) e%"i!ia 7i =i a"sese
%en#e7e "e "S.ast%i Ma.asa,a". 5't$i e n 2ăcea# +%'-%ese n'ta;i7e 7a sansc%ită. F'7'sea# ce7
#ai #ic +%eteDt +ent% a 7ăsa -%a#atica +%'zaică $i a v'%;i "e ,'-a, "e La.i%i Ma.asa,a. Ant%-' zi,
+%'2es'%7 #i-a +'vestit via!a "să a7ăt%i "e -%7 să)
"P%int%-n n'%'c eDt%a'%"ina%, a# avt 2e%ici%ea să t%ăiesc /I ani =n ant%aE7 7i La.i%i Ma.asa,a.
An 2ieca%e sea%ă, casa 7i "in ?ena%es e%a !inta +e7e%inaE7i #e. De ';icei -% se -ăsea =nt%-n
#ic sa7'n 7a +a%te%. E7 stătea =n +'st%a 7'ts +e n scan "e 7e#n 2ă%ă s+ăta%, c "isci+'7ii
2'%#8n" n se#ice%c =n E%7 7i. Un eDtaz "ivin i7#ina 'c.ii săi ca%e, #e%e =nc.i$i +e E#ătate,
e%a a!inti!i ca n te7esc'+ s+%e ' 7#e "e 2e%ici%e ete%nă. Ra%e'%i v'%;ea #7t. C8te'"ată +%ivi%ea
7i se a!intea as+%a ni "isci+'7 ca%e si#!ea nev'ia să 2ie aEtatL cvinte7e vin"ecăt'a%e c%-ea
atnci ca ' casca"ă 7#in'asă.
Un ca7# in"esc%i+ti;i7 se %ăs+8n"ea =n #ine s; +%ivi%i7e Maest%7i. E%a# +ăt%ns "e
+%'s+e!i#ea sa, ca $i c# ea a% 2i +%'venit "int%-n 7'ts a7 in2inită!ii. A 2i a7ăt%i "e e7, c.ia% 2ă%ă
să sc.i#; v%e' v'%;ă zi7e =nt%e-i, %e+%ezenta ' eD+e%ien!ă ca%e =#i t%ans2'%#a =nt%ea-a 2ă+t%ă.
Dacă =n ca7ea c'ncent%ă%ii #e7e a+ă%ea v%en ';stac'7, e%a s2icient să #e"itez 7a +ici'a%e7e 7i
+ent% a-7 =nvin-e. Ac'7', stă%i7e ce7e #ai inaccesi;i7e se %eve7a =n 2a!a #ea, =n ti#+ ce e7e
"is+ă%ea c t't7 s; c'n"ce%ea a7t'% #ae$t%i) -% e%a =nt%-a"evă% n te#+7 vi a7 Divinită!ii,
a7e că%i $i sec%ete %ă#8nea "esc.ise tt%'% "isci+'7i7'% +7ini "e "ev'!ine.
La.i%i Ma.asa,a n inte%+%eta "'-#atic Sc%i+t%i7e. E7 se a"8ncea 2ă%ă nici n e2'%t =n S;i;7i'teca
"ivinăS. Mă%e!ia cvinte7'% $i a -8n"%i7'% izv'%a "in 28nt8na '#niscien!ei sa7e. De!inea
ne#ai+'#enita c.eie "e a "esci2%a $tiin!a 2i7's'2ică +%'2n"ă ascnsă "e #ii "e ani =n 3e"e
,).
.
C8n" =7 %-a# să ne eD+7ice an#ite +7an%i a7e c'n$tiin!ei #en!i'nate =n teDte7e antice, e7 a+%';a
c n s%8s)
"?ine, v'i eD+e%i#enta aceste stă%i $i vă v'i s+ne ceea ce +e%ce+." Ast2e7 e7 se "e'se;ea 2'a%te
#7t "e acei #ae$t%i ca%e-$i #+7 #intea c "i2e%ite teDte +ent% a c'nst%i a+'i a;st%ac!ii
i%ea7iza;i7e.
SFă-#i +7ăce%ea $i c'#entează teDte7e sac%e a$a c# 7e =n!e7e-i tS, s+nea a"esea Maest%7 ni
"isci+'7 a$ezat a7ăt%i "e e7. SE =!i v'i c'n"ce -8n"%i7e +ent% a sesiza se#ni2ica!ia Estă.S An
acest 2e7, #ai #7!i "isci+'7i a n'tat +e%ce+!ii7e 7i La.i%i Ma.asa,a, =ns'!in"-7e "e c'#enta%ii
v'7#in'ase.
Maest%7 n ne =nc%aEa nici'"ată să c%e"e# '%;e$te. SCvinte7e n snt "ec8t ' ca%a+aceS,
';i$nia e7 să s+nă. S5%e;ie să vă c'nvin-e!i v'i =n$ivă "e +%ezen!a 7i D#neze +%in ;c%ia
c'ntact7i "ivin +e ca%e =7 %ea7iza!i =n ti#+7 #e"ita!iei.S
O%ica%e a% 2i 2'st +%';7e#e7e +e ca%e $i 7e +nea "isci+'77, -%a %ec'#an"a #riya Yoga ca +e n
#iE7'c "e a 7e %ez'7va.
SY'-a =$i va +ăst%a e2icacitatea c.ia% $i atnci c8n" n v'i #ai 2i +%ezent =n c'%+7 2izic +%int%e v'i.
Această te.nică n +'ate nici să se +ia%"ă, nici să sece, nici să 2ie itată, =n -en7 cn'$tin!e7'% +%
te'%etice. Pe%seve%a!i +e ca7ea e7i;e%at'a%e a $tiin!ei #riya Yoga, a că%ei 2'%!ă c'nstă =n +%actică.S
E =ns#i c'nsi"e% #riya Yoga ca n inst%#ent i"ea7 +ent% a ';!ine e7i;e%a%ea n'ast%ă. P%in
ea, At't+te%nic7, Divin7, ca%e %ezi"ă =n taină =n 2ieca%e '#, s-a %eve7at c a"evă%at =n La.i%i
Ma.asa,a $i =n nii "in "isci+'7ii săi", a =nc.eiat Fe;a7anan"a.
P%'2es'%7 a 2'st, "e ase#enea, #a%t'%7 ni #i%ac'7 2ăct "e La.i%i Ma.asa,a. E7 #i 7-a +'vestit
=nt%-' zi, =n"e+ă%t8n"-$i 'c.ii "e 7a teDte7e sansc%ite "in 2a!a n'ast%ă)
"Disci+'77 '%; Ra# =#i +%'"cea #i7ă. C# "e n ve"ea 'c.ii 7i 7#ina, c8n" e7 =7 se%vea c
"ev'!ine +e Maest%7 ca%e +a%tici+a 7a s+7en"'a%ea "ivinăN Ant%-' "i#inea!ă a# cătat să-i
v'%;esc 7i Ra#, "a% e7 stătea %ă;"ăt'% "e #7te '%e 7a +ici'a%e7e Maest%7i, 2ăc8n"-i v8nt c
n evantai =nE-.e;at "e ei =ns$i "in 2%nze "e +a7#ie% punkha. M a# !int "+ă e7 +8nă c8n" a
+ă%ăsit ca#e%a.
SRa#S, 7-a# =nt%e;at, S"e c8n" e$ti '%;NS
SDe 7a na$te%e, "'#n7eM 4ici'"ată v%e' %ază "e s'a%e n-a ;inecv8ntat 'c.ii #eiS
SAt't+te%nic7 n'st% -% te +'ate vin"eca. 5%e;ie să #e%-i să-7 %'-i.S
A "'a zi, Ra# 7-a a;'%"at #i7 +e Maest%. Disci+'77 +ă%ea %$inat "e a ce%e ca ' ;ine2ace%e
2izică să 2ie a"ă-ată +7enit"inii sa7e s+i%ita7e.
SMaest%e, L#ina "ivină este =n 2iin!a ta. ?inev'ie$te să %ăs+8n"e$ti as+%a #ea n +ic "in această
L#ină s;7i#ă, +ent% a +tea +e%ce+e s'a%e7e, in2e%i'% Ei ca st%ă7ci%eMS
SRa#, cineva s-a E%at să #ă +nă =n "i2ic7tate. E n a# +te%ea "e a vin"ecaMS
SMaest%e, Fiin!a &n2inită ca%e se a27ă =n inte%i'%7 tă, Ea a%e +te%eaMS
SAsta, Ra#, este c t't7 a7tceva. Pte%ea 7i D#neze este ne7i#itatăM Ce7 ca%e sca7"ă ste7e7e $i
ce77e7e c'%+7i =n #iste%i's7 27i" vita7, +'ate "esi-% să-!i %e"ea ve"e%ea.S
Maest%7 a atins 2%ntea "isci+'77i =nt%-n 7'c sitat =nt%e s+%8ncene
,)/
. SC'ncent%ează-te 2e%#
=n acest +nct, c8nt8n" n#e7e +%'2et7i Ra#a
,)0
ti#+ "e T zi7e. C7'%ia s'a%e7i va st%ă7ci
atnci =n 'c.ii tăi.S
D+ă T zi7e a 2'st a$a c# a +%ezis -%. Ra# a +tt c'nte#+7a #inni7e nat%ii. Maest%7 7-a
+s +e "isci+'7 să %e+ete n#e7e 7i Ra#a, +e ca%e acesta =7 a"'%a #ai #7t "ec8t +e a7!i s2in!i.
C%e"in!a =n Ra#a a 2'st s'77 2e%ti7 =n ca%e -% a se#ănat -%ănte7e vi-%'s a7 vin"ecă%ii
"e2initive." Fe;a7anan"a +ăst%ă tăce%ea n #'#ent, a+'i ' =nt%e%+se +ent% a a"ce n n'
'#a-i -%7i să)
"Este evi"ent că +ent% a +tea %ea7iza nen#ă%ate7e sa7e #inni, La.i%i Ma.asa,a n s-a 7ăsat
nici'"ată in27en!at "e e-'
,)1
. Dat'%ită s+ne%ii sa7e +e%2ecte 2a!ă "e C%eat'%, Maest%7 7ăsa să se
#ani2este 7i;e% 2'%!a "ivină, ca%e este a"evă%at7 a-ent a7 '%ică%ei ac!ini.
C'%+%i7e nen#ă%ate +e ca%e La.i%i Ma.asa,a 7e-a vin"ecat ast2e7 e%a "estinate =n 2'n" 2'c7i
2ne%a%, "a% t%ezi%ea s+i%ita7ă c%istică ce se +%'"cea +e tăcte =n s27et7 "isci+'7i7'% ce i-a
2'%#at este "a%7 să ne#%it'%."
E n-a# "evenit nici'"ată savant =n sansc%ită. Fe;a7anan"a #-a =nvă!at ' sintaDă c a"evă%at
"ivină.
4-1: Pustnic, de la rădăcinile sanscrite însemnând "a lăsa la o parte".
4-2: Efecte ale acţiunilor trecute din această viaţă sau din alta precedentă; din
verbul sanscrit $ri, "a face"
4-3: Bhagavad #ita, IX, 30-31. Krishna a fost cel mai mare profet al Indiei, iar
Arjuna cel mai proeminent discipol al său.
4-4: Întotdeauna m-am adresat lui cu Ananta-da. %a este un sufix pe care fraţii çi
surorile îl adaugă numelui fratelui lor cel mai mare.
4-5: Când l-am cunoscut, Kebalananda nu se înscrisese încă în Ordinul Swami çi în
general era numit "Shastri Mahasaya". Pentru a evita confuzia între numele lui Lahiri
Mahasaya çi cel al Maestrului Mahasaya (vezi cap. 9), m-am referit la adresa
profesorului meu de sanscrită doar cu ultimul sau nume monastic de Swami
Kebalananda. De curând, biografia lui a fost redactată în bengali. Născut în Khulna,
district al Bengalului, în 1863, Kebalananda çi-a părăsit corpul fizic în Benares, la
vârsta de 68 de ani. Numele său de familie era Ashutosh Chatterji.
4-6: Există peste 100 de cărţi canonice ale celor patru &ede. În 'ournal, Emerson
aduce un omagiu gândirii Vedice: "Este sublimă ca focul în noapte çi este un ocean
de înţelepciune. Conţine orice sentiment religios, toate gândurile măreţe ce vizitează
pe rând fiecare minte poetică nobilă ... Nu are nici un rost să ascundeţi cartea; dacă
nu mi-e frică atunci când sunt singur într-o pădure sălbatică sau într-o barcă aflată
pe o apă învolburată, Natura va face de fapt din mine un Brahmin: necesitate eternă,
compensaţie eternă, o extraordinară putere, liniçte neîntreruptă... Acesta este crezul
ei. Pace, îmi spune ea, çi puritate çi abandon absolut - aceste panacee elimină toate
păcatele çi te poartă către beatitudinea celor Opt Zei."
4-7: Sediul ochiului spiritual, sau cel de-aî treilea ochi. În momentul morţii conçtiinţa
omului este atrasă în general de acest loc sfânt, de aceea morţii au ochii daţi peste
cap.
4-8: Figura centrală sacră a epopeii sanscrite (amayana.
4-9: Ahankara, egoism; literal, "Eu acţionez." Sursa dualismului sau iluziei csomice
maya, prin care subiectul (ego) în mod fals apare ca fiind obiectul; creaturile se
imaginează singure ca fiind creatori.
CAPITOLUL: 5
%f!ntul parfumurilor% #şi etalea&ă minunile
"5'ate =$i a v%e#ea 7'% $i 2ieca%e sc'+ "e s; ce%%i =$i a%e ceas7."
An acea +e%i'a"ă aceste cvinte =n!e7e+te a7e 7i S'7'#'n n-#i a"cea nici ' #8n-8ie%e. O%i "e
c8te '%i #i se =nt8#+7a să 2ac ' eDc%sie "e+a%te "e casă, a%nca# +este t't +%ivi%i isc'"it'a%e =n
căta%ea -%-7i #e +%e"estinat. Da% +a$ii 7i n s-a =nc%ci$at c ai #ei =nainte "e te%#ina%ea
$c'7ii #e"ii.
D'i ani s-a sc%s =nt%e 2-a #ea c A#a% =n >i#a7a,a $i zia #ă%ea!ă =n ca%e S%i YBtes:a% $i-a
2ăct a+a%i!ia =n via!a #ea. &n acest inte%va7 e a# =nt87nit a7!i =n!e7e+!i) "S28nt7 +a%2#%i7'%",
"M'na.7 ti-%i7'%", 4a-en"%a 4at. ?.a"%i, Maest%7 Ma.asa,a $i +e ce7e;%7 savant ;en-a7ez
@a-a"is C.an"%a ?'se.
Ant87ni%ea #ea c "S28nt7 +a%2#%i7'%" a 2'st se#na7ată "e "'ă inci"ente, n7 a%#'ni's $i
ce7ă7a7t c'#ic.
"D#neze este =nsă$i si#+7itatea. O%ice a7tceva este c'#+7eD. 4 căta va7'%i a;s'7te =n 7#ea
2izică, s+să %e7ativită!ii."
Aceste cvinte a aEns 7a %ec.i7e #e7e =n ti#+ ce c'nte#+7a# =nt%-n te#+7 ' i#a-ine a zei!ei
Fa7i. Ant'%c8n"-#ă, #-a# -ăsit =n +%ezen!a ni ;ă%;at =na7t, a că%i =#;%ăcă#inte sa, #ai
;ine zis, 7i+sa ei =7 "ese#na a 2i n +stnic +e7e%in 9sadhu<.
"Ant%-a"evă%, a!i %e#a%cat =nc%căt%a #ea", i-a# s%8s %ecn'scăt'%, "c'n2zia "int%e as+ecte7e
;ne $i te%i;i7e a7e nat%ii si#;'7izate "e zei!a Fa7i
-)(
a t7;%at #in!i #7t #ai +te%nice "ec8t a
#eaM"
"Snt +!ini cei ca%e a +ăt%ns acest #iste% a7 ei", a %e+7icat +stnic7. ?ine7e $i %ă7 snt eni-#a
ete%nă +e ca%e ' +%'+ne eDisten!a 2iecă%ei inte7i-en!e. Fă%ă să =nce%ce să ' %ez'7ve, cei #ai #7!i
'a#eni =$i +ie%" via!a +e"e+si!i, ac# ca $i =n zi7e7e 5e;ei. &ci-c'7' c8te ' 2iin!ă "e'se;ită n se
7asă =nvinsă. Din s8n7 "a7ită!ii maya-ei
-)*
, ea a eDt%as acest a"evă% ca%e este Unitatea.
"3'%;i!i c c'nvin-e%e, "'#n7e."
"A# +%acticat #7t int%'s+ec!ia since%ă, a+%'+ie%e "%e%'asă "e =n!e7e+cine. A te ';se%va +e tine
=ns!i, a-!i c'nt%'7a +%'+%ii7e -8n"%i, este ' +%';ă te%i;i7ă $i t7;%ăt'a%e, ca%e s+a%-e ca%casa
"%ă a e-'is#7i. Da% a"evă%ata ana7iză "e sine '+e%ează #ate#atic +ent% a c%ea c7a%vizine.
Ca7ea eD+%i#ă%ii +e%s'na7ită!ii $i a %ecn'a$te%ii in"ivi"7i a%e ca %ez7tat +%'"ce%ea "e e-'i$ti,
si-%i "e "%e+t%i7e 7'% "e a inte%+%eta =n #anie%ă +%'+%ie Unive%s7."
"A"evă%7 ca+it7ează #i7, 2ă%ă =n"'ia7ă, =n 2a!a nei '%i-ina7ită!i at8t "e a%'-ante", a#
c'#+7etat e, ;c%8n"-#ă "e c'nve%sa!ie.
"O#7 n +'ate aEn-e 7a A"evă%7 a;s'7t c8t ti#+ e7 n a %enn!at 7a +%eten!ii. Mintea #ană
se a-ită =n 7#ea nen#ă%ate7'% i7zii. O%'a%ea c8#+%i7'% "e ;ătă7ie +ă7e$te =n 2a!a 7+tei +e ca%e
'#7 t%e;ie să ' ss!ină =n 2a!a "$#ani7'% săi inte%niM Ace$tia n snt ina#ici ci-a$i +e ca%e
să-i +'!i =n2%8n-e +%in #';i7iza%ea n'% 2'%!e ;%te, eDte%i'a%e. P%ezen!i '%in"e, ne';'si!i, ei =7
%#ează +e '# c.ia% $i =n s'#nL ec.i+a!i s;ti7 c a%#e 't%ăvite, ace$ti s'7"a!i - "'%in!e7e n'ast%e
#esc.ine - cată să ne #asac%eze +e t'!i. 3ai "e ce7 ca%e a %enn!at 7a i"ea77 să ce"8n" =n 2a!a
"estin7iM Ce este e7 atnci "ec8t n ne+tinci's st+i" $i +7in "e E'snicieN"
"3ene%a;i7e "'#n, n si#!i!i nici ' =n!e7e-e%e +ent% #ase7e "ez'%ientateN"
An!e7e+t7 tăc n #'#ent, a+'i %ăs+nse in"i%ect)
"A i;i =n ace7a$i ti#+ &nvizi;i77 D#neze, De+'zita%7 tt%'% 3i%t!i7'% $i '#7 ca%e, a+a%ent,
n +'se"ă nici na, este a"esea ' a"evă%ată +%';7e#ăM Da% +%itatea este n #a%e #iste%.
Căta%ea inte%i'a%ă =nsea#nă a "esc'+e%i i#e"iat ce c'nstitie nitatea tt%'% #in!i7'% #ane -
2'%!a #'tive7'% e-'iste "in e7e. Da% =n acest 2e7 +e%ce+i c7a% sens7 2%ate%nită!ii #aneM Această
%eve7a!ie este 2ăctă să ne c2n"e =n #i7in!ă, ca%e se sc.i#;ă =n c'#+asine 2a!ă "e i-n'%an!ii
ce +ie%" "in ve"e%e +'si;i7ită!i7e sa7vat'a%e a7e s27et7i ce se eDa#inează c sc%+7'zitate.
" S2in!ii "in t'ate ti#+%i7e a 2'st 7a 2e7 "e #8.ni!i ca $i "#neav'ast%ă "e s2e%in!e7e
#anită!ii."
"D'a% ce7 i-n'%ant $i s+e%2icia7 =$i +ie%"e %es+'nsa;i7itatea 2a!ă "e %ăni7e ce7'%7a7!i, "in cază că
se c2n"ă =n +%'+%ia sa s2e%in!ă $i se +%e'c+ă "e ea." 5%ăsăt%i7e aste%e a7e +stnic7i
"eveni%ă "e'se;it "e ;78n"e. "Ce7 ca%e +%actică "isec!ia +%'+%i7i să e va si#!i =n e7
eD+ansinea c'#+asinii +ent% #anitatea s2e%in"ă. E7i;e%a%ea +%'vine "in =n2%8n-e%ea
ce%e%i7'% e-'-7i $i atnci "%a-'stea "ivină va =n27'%i +e n s'7 2av'%a;i7. C%eat%a se =nt'a%ce =n
ce7e "in %#ă 7a C%eat'%, c.ia% "acă n#ai +ent% a-7 =nt%e;a =n an-'asa ei) SDe ce D'a#neN De
ceNS S; in27en!a %e"ta;i7ă a s2e%in!ei, '#7 s28%$e$te +%in a se a%nca =n ;%a!e7e P%ezen!ei
&n2inite, a7e că%ei sin-%e s+7en"'%i t%e;ie să-7 2ascineze.
4'i ne -ăsea# =n ace7 #'#ent, =n!e7e+t7 $i c #ine, =n te#+77 Fa7i-.at "in Ca7ctta a7e că%ei
#inni venise# să 7e a"%ni%. S+n8n"-#i %#ăt'a%e7e, t'va%ă$7 #e "e că7ăt'%ie a %#ă%it să-
#i =n7ăt%e sta%ea "e 2ascina!ie +e ca%e ' "ete%#ina te#+77 c t'ate '%na#ente7e sa7e)
"Că%ă#izi7e $i ci#ent7 n e#it a%#'nie "ivinăL aceasta n se +'ate #ani2esta "ec8t =n ini#i7e
'a#eni7'% -ata să se "esc.i"ă."
A# ie$it =n c%tea =ns'%ită n"e ie$ea $i s'sea 2ă%ă =nceta%e -%+%i "e a"e+!i.
"E$ti t8nă%", =n!e7e+t7 #ă ';se%va -8n"it'%. "&n"ia este "e ase#enea t8nă%ă, =n!e7e+!ii rishi
-)+
a
"e2init +%inci+ii7e -ene%a7e a7e vie!ii s+i%ita7e, =n !a%a n'ast%ă +%ece+te7e 7'% %ă#8n va7a;i7e +8nă
=n +%ezent. 4ici "e#'"ate, nici %ăst%nate "e #ate%ia7is#7 +%eten!i's, %e-7i7e "e "isci+7ină
#'"e7ează =ncă &n"ia. De-a 7n-7 #i7enii7'%, 5i#+7, acest #a%e sce+tic, a va7i"at va7'a%ea
Sc%i+t%i7'%. Fie ca e7e să 2ie #'$teni%ea taM"
An ti#+ ce #ă =nc7ina# %es+ect's +ent% a-#i 7a %ă#as ;n, =n!e7e+t7 sadhu =#i "ă" n
eDe#+7 "e c7a%vizine)
"C.ia% astăzi, "+ă ce vei +ă%ăsi aceste 7'c%i, vei avea ' eD+e%ien!ă "e'se;ită."
A# ie$it "in incinta te#+77i $i #-a# =n"e+ă%tat -8n"it'%. La n c'7! "e st%a"ă #-a# ci'cnit c
' vec.e cn'$tin!ă, n7 "in acei -%a7ivi inc'%i-i;i7i ca%e +a% să i-n'%e va7'a%ea ti#+7i.
"A$tea+tă, n te v'i 7ăsa să +7eci "ec8t "+ă ce =#i vei +'vesti ce !i s-a #ai =nt8#+7at =n 7ti#i7e
$ase 7ni "e c8n" n ne-a# #ai văztM"
"Da% snt -%ă;it..."
E7 #-a a+cat "e #8nă 2'%!8n"-#ă, v%ea n v%ea, să v'%;esc. Se#ăna c n 7+ =n2'#etat, #ă
-8n"ea# e a#zat. C c8t v'%;ea# #ai #7t, c at8t e7 se a%ăta #ai avi" "e n'tă!i. E #ă
%-a# zei!ei Fa7i să-#i s-e%eze ' st%ata-e#ă +%in ca%e să sca+.
De'"ată, t'va%ă$7 #e #-a +ă%ăsit s;it. A# sc's n ss+in "e $%a%e $i #i-a# ";7at viteza "e
#e%s te#8n"-#ă să n #ă a+ce "in n' "e #8nă. Azin" +a$i +%eci+ita!i, a# acce7e%at $i #ai
#7t #e%s7, neav8n" c%aE7 să #ă =nt'%c. De-ea;aM Dint%-n sa7t, ti+7 #-a aEns $i #-a ;ătt
-%ă;it +e #ă%)
"A# itat să-!i s+n că Can".a ?a;a 9"S28nt7 +a%2#%i7'%"< se a27ă =n această casă." Mi-a a%ătat
' c7ă"i%e =nvecinată. "Me%-i să-7 vezi, este 2'a%te inte%esant, vei avea ' eD+e%ien!ă ne';i$nită.
A"i'." D+ă aceste cvinte e7 +7ecă c a"evă%at.
Si#i7it"inea "int%e cvinte7e =n!e7e+t7i "in te#+77 Fa7i-.at $i ceea ce a# azit #-a int%i-at.
A# int%at =n casă $i #-a# -ăsit =nt%-n sa7'n c'n2'%ta;i7. 3izitat'%ii e%a a$eza!i =n #anie%ă
'%ienta7ă +e n c'v'% +'%t'ca7i. Un #%#% te#ăt'% #i-a aEns 7a %ec.i)
"P%ivi!i-7 +e Can".a ?a;a +e +ie7ea 7i "e 7e'+a%"M E7 +'ate i#+%e-na c '%ice a%'#ă ' 27'a%e 2ă%ă
#i%'s, %e=nvia ' 27'a%e '2i7ită sa c'n2e%i +ie7ii n +a%2# =nc8ntăt'%."
L-a# +%ivit "i%ect +e s28nt $i +%ivi%ea 7i vie s-a =nc%ci$at c a #ea. Avea ' 2i-%ă +7ăctă, ten7
=nc.is, 'c.ii st%ă7cit'%i $i +%ta ;a%;ă.
"Fi7e, snt 2e%icit să te vă". Ce "'%e$tiN Ai nev'ie "e +a%2#%iN"
"Pent% ceN" =nt%e;a%ea 7i #i s-a +ă%t n +ic naivă.
"Pent% a te ;c%a "e e7e."
"Să ce%i aEt'%7 7i D#neze +ent% a c%ea +a%2#%iM"
"Gi ceN D#neze '%ic# c%eează +a%2#%i."
"Da, "a% e7 2ace să c%ească 27'%i7e. Pte!i #ate%ia7iza 27'%iN"
"E #ate%ia7izez +a%2#%i, #ic!7e +%ieten."
"Atnci 2a;%ici7e "e +a%2#%i n-a "ec8t să-$i =nc.i"ă +'%!i7eM"
"E 7e v'i +e%#ite să c'ntineM Sin-%7 #e !e7 este "e a "e#'nst%a +te%ea "ivină.M
"D'#n7e, e nev'ie să "'ve"e$ti eDisten!a 7i D#nezeN Peste t't, =n '%ice 7c%, e7 =#+7ine$te
#i%ac'7eM"
"Desi-%, "a% $i n'i a% t%e;i să #ani2estă# ne7e "in "ive%sită!i7e in2inite a7e +te%ii Sa7e
c%eat'a%e."
"C8t ti#+ a "%at +8nă a!i =nvă!at această a%tăN"
"D'is+%ezece ani."
"D'a% +ent% a +%'"ce +a%2#%i +%in inte%#e"i7 +7an7i ast%a7M Mi se +a%e, vene%a;i7e s28nt,
că a!i i%'sit /H ani +ent% a +%'"ce ni$te +a%2#%i ca%e c'stă #ai ni#ic 7a '%ice 27'%ă%easă..."
"Pa%2#%i7e +ie% '"ată c 27'%i7e."
"Pa%2#%i7e +ie% '"ată c #'a%tea. De ce să "'%esc ceva "e ca%e să +%'2ite "'a% c'%+7 2izicN"
"D'#n7e Fi7's'2, =#i +7aciM Ac# =ntin"e #8na "%ea+tăM" E7 2ăc n -est "e ;inecv8nta%e.
E%a# 7a c8!iva +a$i "e Can".a ?a;a, ni#eni n se -ăsea a7ăt%i "e #ine +ent% a #ă +tea
atin-e. A# =ntins #8na +e ca%e ,'-.in7 nici n a atins-'.
"Ce 2e7 "e +a%2# "'%e$tiN"
"De t%an"a2i%i."
"A$a să 2ieM"
S+%e #a%ea #ea s%+%iză, n +a%2# +7ăct "e t%an"a2i%i se %i"ica "in +a7#a #ea. E 7ai,
s%8z8n", "int%-' vază a+%'+iată, ' 27'a%e #a%e a7;ă 2ă%ă #i%'s.
"Pte!i i#+%e-na această 27'a%e 2ă%ă #i%'s c +a%2# "e ias'#ieN"
"A$a să 2ieM"
Un +a%2# "e ias'#ie se %i"ică i#e"iat "in +eta7e. &-a# #7!#it 2ăcăt'%7i "e #i%ac'7e $i #-
a# a$ezat a7ăt%i "e n7 "int%e "isci+'7ii săi. E7 =#i s+se că Can".a ?a;a, a7 că%i a"evă%at
n#e e%a 3is."".anan"a, =nvă!ase i#it'a%e sec%ete ,'-.ine "e 7a n #aest% ti;etan ca%e, a#
2'st asi-%at, e%a =n v8%stă "e +este ' #ie "e ani.
"Can".a ?a;a n =n"e+7ine$te #i%ac'7e7e sa7e n#ai +%in inte%#e"i7 cv8nt7i, a$a c# ai
văzt." Disci+'77 v'%;ea "es+%e #aest%7 7i c ' #8n"%ie evi"entă. "3'%;e7e 7i "i2e%ă 2'a%te
#7t =n 2nc!ie "e te#+e%a#ent. Este eDt%a'%"ina% $i n#ă%ă 2'a%te #7!i a"#i%at'%i +%int%e
inte7ecta7ii "in Ca7cttaM"
A# 7at .'tă%8%ea "e a n #ă%i n#ă%7 7'%. Un -% +%ea "#i%ac7's" n +%ea e%a +e +7ac7 #e.
M-a# %et%as "+ă ce i-a# #7!#it +'7itic's 7i Can".a ?a;a. A# +'%nit s+%e casă -8n"in"-#ă
7a ce7e t%ei =nt87ni%i +e ca%e 7e avsese# =n acea zi.
S'%a #ea U#a =#i s+se "e =n"ată ce a# aEns =n $a casei n'ast%e "in st%a"a C%+a%)
"Ai =nce+t să te "ai c +a%2#M"
Fă%ă n cv8nt i-a# "at #8na să ' #i%'asă.
"Ce +a%2# +7ăct "e t%an"a2i%iM Este eDt%a'%"ina% "e +te%nicM"
Mi-a# zis că #ai "e-%a;ă e%a SeDt%a'%"ina% "e ne';i$nitS $i i-a# =ntins 27'a%ea +a%2#ată +%int%-
n +%'ce"e ast%a7.
"A.M A"'% ias'#iaM" A 7at 27'a%ea $i +e 2a!a ei s-a z-%ăvit ' eD+%esie "e 7ia7ă intensă c8n" a
văzt că n #i%'s "e ias'#ie e#ana "int%-' 27'a%e +e ca%e ' $tia 2ă%ă #i%'s. Atit"inea ei a
=n7ăt%at ss+icinea #ea că Can".a ?a;a #ă .i+n'tizase $i că "'a% e si#!ea# +a%2#%i7e.
Mai t8%zi, a# azit "e 7a n +%ieten, A7Banan"a că "S28nt7 +a%2#%i7'%" +'se"a ' +te%e +e
ca%e a$ 2i v%t să ' vă" 7a "is+'zi!ia =n2'#eta!i7'% "in =nt%ea-a 7#e.
"Mă -ăsea# +%int%e a7!i /II "e invita!i, 7a ' -a7ă "ată acasă 7a Can".a ?a;a, 7a ?%":an", #i-a
+'vestit A7Banan"a. "C# ,'-.in7 avea %e+ta!ia "e a eDt%a-e ';iecte "in ae% +%, 7-a# %-at
%8z8n" +e s28nt să #ate%ia7izeze #an"a%ine, ca%e n se -ăsea =n ace7 sez'n. &#e"iat luchis
-),
9+8ini in"iene %'tn"e, +7ate< +se +e 2%nze "e ;ananie% se #27a%ă. Fieca%e "in aceste c.i27e
c'n!inea ' #an"a%ină "eEa c'EităM A# #$cat "int%-a #ea, n 2ă%ă tea#ă, "a% #i s-a +ă%t
"e7ici'asăM"
D+ă ani "e zi7e a# =n!e7es, =n %#a nei %ea7iză%i inte%i'a%e, c# 2ăcea Can".a ?a;a aceste
#ate%ia7iză%i. Din +ăcate, #et'"a n este 7a =n"e#8na ce7'% ca%e s2e%ă "e 2'a#eM
Dive%$ii sti#7i ai si#!%i7'% 7a ca%e %eac!i'nă# n'i 9tacti7i, viza7i, -stativi, '72activi, a"itivi...<
snt +%'"$i "e va%ia!ii7e intensită!ii vi;%at'%ii a e7ect%'ni7'% $i +%'t'ni7'%, ca%e, 7a %8n"7 7'%, snt
c'nt%'7a!i "e +%ana, ene%-ie #ai s;ti7ă "ec8t ene%-ia at'#ică, inte7i-entă $i +%t8n" =n -e%#ene
i"eea-ti+ c'%es+nzăt'a%e 2iecă%ia "int%e ce7e cinci si#!%i 2n"a#enta7e.
Can".a ?a;a, =n a%#'nie c 2'%!a c's#ică "at'%ită n'% +%actici ,'-.ine, avea +te%ea să
#'"i2ice st%ct%a vi;%at'%ie a +%anei, #ate%ia7iz8n" ast2e7 ';iect7 "'%it. F%cte, +a%2#%i $i
a7te ';iecte %ez7ta "in #ate%ia7iza%ea vi;%a!ii7'% 7#e$ti $i n "int%-' s-estie .i+n'tică.
-)-
Minni7e, a$a c# a 2'st e7e +%ezentate "e căt%e "S28nt7 +a%2#%i7'%" snt s+ectac7'ase, "a%
ne2'7'sit'a%e s+i%ita7. Sc'+%i7e 7i+site "e i#+'%tan!ă ne a;at "e 7a ' căta%e ve%ita;i7ă a 7i
D#neze.
>i+n'tis#7 a 2'st 2'7'sit "e #e"ici =n '+e%a!ii #in'%e sa ca n 2e7 "e c7'%'2'%# +si.ic +ent%
+e%s'ane7e a că%'% via!ă +tea 2i +e%ic7itată "e 2'7'si%ea anestezice7'%. Da% .i+n'za este
+e%ic7'asă +ent% cei ca%e i se s+n 2%ecventL ea +'ate sscita n e2ect +si.ic ne-ativ ca+a;i7 să
7ezeze ce77e7e ce%e;%a7e. >i+n'za este ' inc%sine =n c'n$tiin!a a7tia. Acest 2en'#en te#+'%a%
n a%e ni#ic a 2ace c #i%ac'7e7e =#+7inite "e s2in!i. C'n$tien!i "e D#neze, a"evă%a!ii s2in!i
+%'v'acă t%ans2'%#ă%i =n această 7#e "e vis "at'%ită v'in!ei 7'%, +e%2ect ac'%"ată c cea a
3isăt'%7i C's#ic C%eat'%.
Dis+%e!7 'stentativ 2a!ă "e +te%i7e +a%an'%#a7e snt a"esea "esc%ise "e #ae$t%i. Mistic7
+e%san, A; Sai", a %8s '"ată "e fachiri 9asce!i #s7#ani< ca%e e%a #8n"%i "e +te%i7e 7'%
#i%ac7'ase as+%a a+ei, ae%7i $i s+a!i7i.
"O ;%'ască se si#te "e ase#enea =n 7a%-7 ei =n a+ăM" eDc7a#ă "is+%e!it'% A; Sai". C'%;7 $i
v7t%7 +7anează c $%in!ă =n ae%, "iav'77 +'ate a+a%e 7a est $i 7a vestM O#7 ve%ita;i7 este ce7
ca%e =$i +7asează "estin7 =n s+i%it7 "e "%e+tate, ca%e c#+ă%ă $i vin"e, "a% ca%e t't$i n-7 ită +e
D#neze". C ' a7tă 'cazie #a%e7e =n!e7e+t +e%san a "e2init ast2e7 via!a %e7i-i'asă) "E7i#ina!i ce
ave!i =n ca+ 9"'%in!e e-'iste $i a#;i!ii<L "ă%i!i c ;nătate ceea ce ave!i =n #8nă, n vă +7eca!i
nici'"ată s; 7'vit%i7e a"ve%seM".
4ici =n!e7e+t7 i#+a%!ia7 "in te#+77 Fa7i-.at, nici "S28nt7 +a%2#%i7'%" - ,'-.in7 inst%it =n
#anie%a ti;etană - n-a satis2ăct setea #ea nesă!i'asă "e n -%. &ni#a #ea n avea nev'ie "e
n tt'%e +ent% a se t%ezi, ci "e n -%. C8n", =n s28%$it 7-a# =nt87nit +e Maest%7 #e, e7 #-a
=nvă!at +%in eDe#+7 +%'+%i ce este n '# a"evă%at.
5-1: Kali reprezintă Principiul Feminin Etern în natură. Ea este tradiţional
reprezentata ca o femeie cu patru braţe, stând în picioare pe corpul întins a lui Shiva
sau Infinitul, deoarece activităţile naturii sau lumea fenomenală izvorăsc din Spiritul
latent. Cele patru braţe simbolizează calităţi cardinale: două benefice, două
distructive; dualitatea esenţială a materiei sau creaţiei.
5-2: Iluzia cosmică; literal, "măsurătorul". Maya este puterea magică în creaţie prin
care limitările çi diviziunile sunt aparent prezente în Cel Nemăsurat, Cel Inseparabil,
în Divin. Emerson a scris următorul eseu despre maya:
"Iluzia lucrează insesizabil creând, Pânze vălurite de păianjen nenumărate; Imaginile
ei vesele întotdeauna reuçesc, Să se înghesuie una în alta, văl după văl; Mai
fermecătoare çi mai credibilă, Pentru omul ce este însetat să fie înçelat."
5-3: (ishi, în mod literal "văzători", care sunt autorii &edelor într-un trecut
îndepărtat.
5-4: Pâine plată, rotundă din India.
5-5: Oamenii neinstruiţi abia dacă înţeleg marii paçi făcuţi de çtiinţa secolului XX. În
centrele de cercetare din toată lumea se realizează transmutarea metalelor çi alte
visuri ale alchimiçtilor. Eminentul chimist francez M. Georges Claude a realizat
"miracole" la Fontainebleau în 1928, înaintea unei întâlniri çtiinţifice, folosind
cunoçtinţele sale savante despre transformările oxigenului. "Bagheta magică" era
banalul oxigen, ieçind dintr-un tub. Savantul "a preschimbat niçte nisip în pietre
preţioase, fierul în ceva semănând a ciocolată topită çi florile în ceva asemănător
sticlei.
"M. Claude a explicat cum apa mării poate fi transformată cu ajutorul oxigenului în
milioane de cai putere, cum apa care fierbe nu trebuie neapărat să ardă; cum micile
grămezi de nisip, dintr-o singură suflare a tubului cu oxigen, pot fi preschimbate în
safire, rubine çi topaze; çi a prezis ca va veni çi timpul când omul va putea merge pe
fundul oceanului fără echipament de scufundare. În final, savantul çi-a uimit
audienţa înnegrindu-le feţele, prin simpla eliminare a culorii roçii din razele soarelui."
Omul de çtiinţă francez menţionat a produs aer lichid, printr-o metodă de expansiune
în care a separat diversele gaze conţinute în aer, çi a mai descoperit multe posibilităţi
de utilizare mecanică a diferenţelor de temperatură din apa mării.
CAPITOLUL: 6
Mona'ul tigrilor
"A# "esc'+e%it a"%esa M'na.7i ti-%i7'%L +te# #e%-e c.ia% #8ine."
Această +%'+ne%e +7ăctă venea "in +a%tea 7i C.an"i, n7 "in vec.ii #ei c'7e-i "e c7asă. E%a#
"'%nic să-7 vă" +e s28nt7 ca%e, =nainte "e a "eveni #'na., se 7+ta c #8ini7e -'a7e c ti-%ii. M-a
c+%ins n entzias# nes+s 7a i"eea acest'% is+%ăvi 2ă%ă +%ece"ent.
A "'a zi e%a n 2%i- .i;e%na7, "a% C.an"i $i c #ine a# +7ecat vese7i. D+ă ce a# .'ină%it #7tă
v%e#e +%in ?.':ani+%, =n a2a%a Ca7cttei, a# -ăsit, =n s28%$it casa +'t%ivită. U$a avea "'ă ine7e
"e 2ie% +e ca%e 7e-a# 2ăct să sne c n z-'#'t te%i;i7. C t'ate acestea, se%vit'%7 s'si 2ă%ă să se
-%ă;ească $i s%8s7 7i i%'nic +ă%ea să s+nă că t't acest z-'#'t n e%a ca+a;i7 să t7;%e +acea
ca%e e%a =nănt%7 casei s28nt7i.
Sensi;i7i 7a acest %e+%'$ #t, ne-a# si#!it %ecn'scăt'%i c8n" a# 2'st invita!i să int%ă# =n sa7'n.
O a$te+ta%e inte%#ina;i7ă ne-a +s ne%vii 7a =nce%ca%e. Le-i7e nesc%ise a7e &n"iei i#+n %ă;"a%e
cătăt'%7i a"evă%7iL n #aest% =7 +'ate +ne ast2e7 7a =nce%ca%e. An Occi"ent această t'%t%ă
+si.'7'-ică este 7a #'"ă 7a "'ct'%i $i 7a st'#at'7'-i.
An 2ine, se%vit'%7 ne-a c.e#at $i ne-a int%'"s =nt%-n "'%#it'%. Ce7e;%7 S:a#i S'.'n-
.)(
e%a
a$ezat +e +at7 să. 3e"e%ea c'%+7i să 2'%#i"a;i7 ne-a a2ectat =n #'" ci"at. A# %ă#as c
-%a căscată. 4ici'"ată n a# #ai văzt n c'%+ at8t "e #sc7's $i t't$i -%a!i's $i s+7. Fa!a
7i, c ' eD+%esie as+%ă $i t't$i senină, e%a =#+'"';ită "e ;c7e c%-ăt'a%e, ;a%;ă $i #sta!ă.
Cin-ă$ia ni +'%#;e7 $i ca7ită!i7e ni ti-% st%ă7cea si#7tan =n 'c.ii 7i =nc.i$i 7a c7'a%e.
4 e%a =#;%ăcat, 2a+t ce at%ă-ea aten!ia as+%a ta7iei sa7e.
D+ă ce ne-a %evenit v'cea, 7-a# sa7tat +e #'na., eD+%i#8n"-ne t'ată a"#i%a!ia +ent%
as+ect7 7i "e -7a"iat'%.
"4 v%e!i să ne să ne s+ne!i c# a!i %e$it să =nvin-e!i, c #8ini7e -'a7e, să7;ăticinea cea #ai
2e%'ce a En-7ei, ti-%7 %e-a7 "in ?en-a7N"
"C'+iii #ei, aceasta este ' ni#ica t'ată +ent% #ine. Snt '%ic8n" -ata s8-#i %eia is+%ăvi7e." E7
av n s%8s in'cent. "Pent% v'i n ti-% este t't n ti-%, +ent% #ine =nsă e7 n este "ec8t n
+is'ia$M"
"S:a#iEi, snt "e ac'%" că #i-a$ +tea c'nvin-e s;c'n$tient7 că n ti-% n este "ec8t n +is'i,
"a% c# să-7 2ac +e ti-% să c%ea"ă aceastaN"
"Desi-%, 2'%!a este "e ase#enea necesa%ă. 4 se +'ate c%e"e că n ;e;e7$ ca%e c'n2n"ă ti-%7
c ' +isică #a%e =i +'ate veni "e .acM M8ini7e +te%nice snt sin-%e7e #e7e a%#e."
E7 ne invită să-7 %#ă# =n vesti;7 $i 7'vi zi"7 c +#n7. O că%ă#i"ă căz +e "$#eaL ' ;cată
"e ce% a+ă% +%in -'77 "in zi". S%+%iza #-a a#e!itL ce7 ca%e +'ate "ă%8#a n zi" c ' sin-%ă
7'vit%ă este "esi-% ca+a;i7 să s2ă%8#e n #aDi7a% "e ti-%M
"Un'% 'a#eni 7a 2e7 "e %';$ti ca $i #ine 7e 7i+se$te t't$i s8n-e7e %ece. Cei ca%e n a "ec8t 2'%!a
2izică $i n-a 2'%!a #'%a7ă snt ssce+ti;i7i să 7e$ine 7a si#+7a ve"e%e a ti-%7i. 5i-%7 =n 7i;e%tate
este #7t #ai 2e%'ce $i #ai +e%ic7's "ec8t ce7 "e 7a ci%c, că%ia i se "ă '+i#M
M7!i 'a#eni c 2'%!ă .e%c7eană a 2'st t't$i i#';i7iza!i "e -%'ază =n 2a!a asa7t7i ni ti-%
;en-a7ez. An #intea sa, ti-%7 =7 ase#ie$te +e '# c ' +isică 2ă%ă 2'%!ăM Este +'si;i7 +ent% ce7
ca%e a7ăt%ă 2'%!ei 2izice ' .'tă%8%e nest%ă#tată să ac!i'neze i"entic as+%a ti-%7i $i să-7
c'nvin-ă că este ' +isică 2ă%ă a+ă%a%e. A$a a# +%'ce"at e #e%eM"
4 #ă =n"'ia# că %ia$7 #e inte%7'ct'% a% +tea 2ace ' ase#enea #eta#'%2'ză +si.'7'-ică,
"e a t%ans2'%#a ti-%7 =n +isică. E7 +ă%ea "is+s să ne "ea ' 7ec!ieL C.an"i $i c #ine =7 asc7ta#
%es+ect'$i.
"Mintea c'#an"ă #$c.ii. F'%!a nei 7'vit%i "e ci'can "e+in"e "e ene%-ia +să =n E'c) 2'%!a
c'%+7i "e+in"e "e c%aE $i "e v'in!a "e a 7'vi. S+i%it7, +% $i si#+7 "ă 2'%#ă $i .%ăne$te
c'%+7. S; ac!inea instincte7'% 2'%#ate =n vie!i7e ante%i'a%e, -e%#eni "e 2'%!ă sa "e s7ă;icine
se in2i7t%ează +%'-%esiv =n c'n$tiin!ă. Ei se eDte%i'%izează s; 2'%#ă "e ';i$nin!e, ca%e 7a %8n"7
7'% se c%ista7izează =nt%-n c'%+ ;ine sa s7a; "ezv'7tat. S7ă;icinea 2izică a%e '%i-ine #enta7ă)
+%int%-n ce%c vici's, c'%+7, sc7av7 ';i$nin!e7'%, c'nt%aca%ează #intea. Dacă stă+8n7 9#intea<
+e%#ite ni se%vit'% 9c'%+7< să-i c'#an"e, acesta "in %#ă s28%$e$te +%in a 2i ti%anicL #intea
este %e"să 7a sc7avie "e =n"ată ce ea ce"ează '%"ine7'% c'%+7i."
La %-ă#intea n'ast%ă, i#+%esi'nant7 S:a#i c'nsi#!i să ne +'vestească via!a sa)
"Din c'+i7ă%ie, cea #ai #a%e "'%in!ă a #ea e%a să =n2%nt ti-%ii. 3'in!a #ea e%a nec7intită, "a%
c'%+7 e%a s7a; "ezv'7tat."
Mi-a scă+at ' eDc7a#a!ie "e i#i%e. Cv8nt7 "s7ă;icine" =n -%a acesti >e%c7e +ă%ea ne7a7'c7
7i.
"4#ai a;an"'n8n"-#ă "in t'ată ini#a n'% -8n"%i "e 2'%!ă $i "e sănătate a# venit "e .ac
acesti .an"ica+. Avea# t'ate #'tive7e "e a #ani2esta vi-'a%e #enta7ă i%ezisti;i7ă, 2ă%ă "e ca%e
n +tea# să s;E- ti-%7 ;en-a7ez."
"C%e"e!i, vene%a;i7e S:a#i, că e a$ +tea v%e'"ată =n2%nta ti-%iiN" A 2'st sin-%a "ată c8n"
această ci"ată a#;i!ie #i-a t%ect +%in #inteM
"Desi-%M" E7 s%8"ea. "Da% eDistă #ai #7te %ase "e ti-%i, ne7e ;8ntie En-7a "easă a "'%in!e7'%
'a#eni7'%. 4 ';!ii nici n ;ene2ici s+i%ita7 "';'%8n" ani#a7e7e c ' 7'vit%ă "e +#n. Este
#7t #ai i#+'%tant să te 2'ca7izezi să-!i e7i#ini ina#icii inte%ni."
"P'vesti!i-ne c# a!i aEns, "in "%es'% "e ti-%i să7;atici, "%es'% a7 +asini7'% inte%ne să7;atice."
S:a#i tăcea. P%ivi%ea 7i +ă%ea +ie%"tă =n ne-%i7e ni t%ect =n"e+ă%tat. A# -.icit că e7 se
=nt%e;a "acă să-#i satis2acă ce%e%ea sa n. An 2ina7 a+%';ă c n s%8s.
"C8n" a# aEns =n c7#ea -7'%iei, '%-'7i7 #e e%a at8t "e #a%e că a# "ecis n n#ai să +n
ti-%ii 7a +ă#8nt, ci să e2ectez $i t%%i "e 2'%!ă +e sea#a 7'%. A#;i!ia #ea c'nsta "in a ';7i-a
să7;ăticini7e să se +'a%te ca ani#a7e7e "'#estice. A# a+ă%t =n +;7ic $i scces7 a =nc'%'nat
;%av%a #ea.
Ant%-' sea%ă, tată7 #e int%ă -8n"it'% =n ca#e%ă)
"Fi7e, a% t%e;i să te +n =n -a%"ă =#+'t%iva ni %ă +e ca%e-7 +'ate +%'v'ca ' sc.i#;a%e a
s'%!ii."
"E$ti 2ata7ist, tatăN C%ezi că s+e%sti!ia #ă va '+%i "in ca7ea #ea t%i#2a7ăN"
"E n snt 2ata7ist, 2i7e, "a% c%e" =n 7e-ea Estă a %ăs+7atei, a$a c# este ea "e2inită =n Sc%i+t%i.
Ani#a7e7e "in En-7ă te %ăscL =nt%-' zi e7e se v'% =n"8%Ei =#+'t%iva ta."
"5ată, #ă i#e$tiM 5 $tii ce este n ti-%) #innat, "a% ne#i7'sM C.ia% c8n" este săt7, n ti-% e
-ata să se %e+ea"ă as+%a nei +%ăzi n'iM Rasa ti-%i7'% e cea #ai "e "is+%e!it "in =nt%ea-a En-7ăM
Cine $tie "acă 7'vit%i7e #e7e n i#+7antează n +ic "e =n!e7e+cine, "e c'nsi"e%a!ie, =n ca+ete7e
7'% ';tze. E snt ca n +%'2es'% =nsă%cinat c n c%s "e c'#+'%ta#ent +ent% a "isci+7ina
e7evii "in En-7ăM 5e %'- tată, c'nsi"e%ă-#ă ca n "%es'% $i n ca n ci-a$ "e ti-%i. C# a% +tea
ac!ini7e ;ne să at%a-ă %ă7 as+%a ca+7i #eN 5e %'- să n #ă ';7i-i să-#i sc.i#; acest #'"
"e via!ăM"
C.an"i $i c #ine e%a# 'c.i $i %ec.i, i#i!i "e această "ez;ate%e. An &n"ia, n c'+i7 n iese $'%
"in cv8nt7 tată7i să. M'na.7 ti-%i7'% c'ntină)
"5ată7 #e #ă asc7tă %ă;"ăt'% +ăst%8n" tăce%ea "in ca%e a ie$it +ent% a +%'nn!a aceste cvinte
c ' v'ce -%avă) "Fi7e, t #ă ';7i-i să-!i 2ac cn'sctă ' +%evesti%e 2nestă +e ca%e ' $ti "e 7a n
s28nt, ce #i-a v'%;it =n ti#+7 #e"ita!iei #e7e "e ie%i)
SP%ietene "%a-, snt +%tăt'%7 ni #esaE "estinat 2i7i tă. Pne i#e"iat 2%8nă is+%ăvi7'% sa7e
vi'7ente. Dacă n, 7a viit'a%ea 7i 7+tă, e7 va 2i %ănit -%av $i se va -ăsi ti#+ "e $ase 7ni =nt%e via!ă
$i #'a%te. Mai t8%zi e7 va %enn!a 7a 7#e $i se va că7-ă%i .
Această +%ezice%e n #-a i#+%esi'nat. E a# -8n"it că tată7 #e, =n c%e"7itatea sa, a 2'st victi#a
i7zii7'% ni 2anatic."
An acest #'#ent #'na.7 ti-%i7'% 2ăc n -est "e ne%ă;"a%e, ca 7a a#inti%ea nei -%e$e7i. Se
c2n"ase =nt%-' tăce%e +%'2n"ă $i +ă%ea că a itat "e +%ezen!a n'ast%ă. C8n" $i-a %e=nce+t
+'vestea, a 2ăct-' c ' v'ce stinsă)
"P!in ti#+ "+ă acest ave%tis#ent, #-a# "s =n ca+ita7a !int7i C''c. ?e.a%. O%a$7 +it'%esc
e%a n' +ent% #ine. Ca "e ';icei, ' #7!i#e "e c%i'$i #ă %#a +e st%ăzi. Se $'+tea 7a t%ece%ea
#ea)
"Este ce7 ca%e 7+tă c ti-%i să7;aticiM" "P%ivi!i-i +ici'a%e7eM ai c%e"e că snt t%nc.i%i "e c'+aciM"
"Gi 2a!a 7iN Este "esi-% ' =nca%na%e a %e-e7i ti-%i7'% =n +e%s'anăM"
Gti!i c8t "e %e+e"e se +%'+a-ă aceste n'tă!iL n e nev'ie "e zia%e +ent% aceastaM An c8teva '%e
$ti%ea s'si%ii #e7e a +s '%a$7 +e 2'cM Sea%a, #ă '"i.nea# c8n" a# azit z-'#'t7 ni -a7'+L
c8!iva cai s-a '+%it 7a $a #ea. Cinci +'7i!i$ti c t%;ane a int%at =nănt%. E%a# i#it. Cine $tie
, =#i s+nea#, +'ate v'% să #ă inte%'-.eze as+%a n'% 7c%%i "e ca%e e n a# .a;a%M Da%
a-en!ii s-a =nc7inat c ' +'7ite!e ne';i$nită)
"3ene%a;i7e S:a#i, a# venit să vă sa7tă# =n n#e7e +%in!7i !int7i C''c. ?e.a%, ca%e $i-a
eD+%i#at "'%in!a să vă va"ă 7a +a7at7 să #8ine "i#inea!ă."
A# ezitat n #'#ent. Pent% n #'tiv necn'sct, si#!ea# n %e-%et vi "e a =nt%e%+e
că7ăt'%ia #ea 7ini$tită. Da% #-a# =n#iat 7a %-ă#in!i7e a-en!i7'% $i a# acce+tat invita!ia.
A "'a zi, ' t%ăs%ă #a-ni2ică a venit să #ă ia $i să #ă "că c #a%e +'#+ă 7a +a7at Un se%vit'%
!inea ' #;%e7ă s+e%;ă +ent% a #ă 2e%i "e a%$i!a s'a%e7i. Ast2e7 a# 2ăct ' +7i#;a%e +7ăctă
+%in '%a$ $i +%in +ă"%i7e =nc'nE%ăt'a%e. P%in!7 =n +e%s'ană #ă a$te+ta =n +'a%ta +a7at7i. Mi-a
'2e%it c.ia% 2't'7i7 7i cst c 2i% "e a%, e7 #7!#in"-se c n scan #ai si#+7.
"At8ta a#a;i7itate #ă va c'sta sc#+M", #ă -8n"ea# e =n-%iE'%at. M'tive7e +%in!7i a 2'st
2'%#7ate c7a% "+ă c8teva cvinte "e +'7ite!e)
"5't '%a$7 n v'%;e$te "ec8t "es+%e is+%ăvi7e "#ita7e. Este a"evă%at că =n2%n!i, c #8ini7e
-'a7e, 2e%'citatea ti-%i7'%N" A# a+%';at.
"4 c%e"M 4 e$ti "ec8t n si#+7 #8ncăt'% "e '%ez "in Ca7cttaM Fii since%) n-ai +s 7a +ă#8nt
"ec8t ani#a7e "'+ate c '+iM" 3'cea 7i %ăsna c7a%ă $i sa%castică. 4ici #ăca% n i-a# 2ăct
'n'a%ea "e a-i %ăs+n"e 7a ins7tă.
"5e +%'v'c să =7 =n2%n!i +e ti-%7 #e RaEa ?e-#
.)*
, n' ca+t%at. Dacă +'!i să-i %ezi$ti c
scces, să-7 7e-i $i să +ă%ăse$ti c$ca c'n$tient, acest ti-% =!i va a+a%!ineM Ant%e a7te7e, vei avea
c8teva #ii "e %+ii $i a7te %ec'#+ense. Dacă %e2zi 7+ta, =!i v'i =nE'si n#e7e =n t't stat7 #e, ca
2iin" ce7 a7 ni i#+'st'%M"
Aceste cvinte ins'7ente #-a 7'vit =n ini#ă ca ' +7'aie "e -7'an!e. A# acce+tat c #8nie. Pe
E#ătate %i"icat "in scan7 să, +%in!7 se 7ăsă +e s+ate c n z8#;et sa"ic. Mi-a# a#intit "e
=#+ă%a!ii %'#ani #7!#i!i $i satis2ăc!i "e a"ce%ea c%e$tini7'% =n a%enă. A#i s+se)
"P%e-ăte$te-te "e 7+tă +este ' să+tă#8nă. Re-%et că n +'t să-!i a%ăt a"ve%sa%7 #ai "ev%e#e."
Fă%ă =n"'ia7ă, +%in!7 se te#ea să n .i+n'tizez ti-%7 sa să n-i "a '+iM
A# +ă%ăsit +a7at7 ';se%v8n" a#zat că, "e această "ată, #;%e7a $i t%ăs%a %e-a7ă e%a a;sente.
5'ată să+tă#8na #-a# +%e-ătit t%+ $i s27et +ent% +%';a ca%e %#a să vină. Se%vit'%7 #e =#i
%e7ata ist'%ii 2antastice. L-;%a +%ezice%e a s28nt7i se %ăs+8n"ise "eEa =n !a%ă, eDa-e%8n"-se
"in ce =n ce. Mai #7t, nii c%e"ea că n s+i%it %ă, ;7este#at "e zei, se =nca%nase =n c'%+7
ti-%7i ca%e n'a+tea 7a "i2e%ite 2'%#e "e#'nice +ent% a %e"eveni ani#a7 =n ti#+7 zi7ei. Acest
"e#'n-ti-% a 2'st t%i#is +e +ă#8nt +ent% sin-%7 sc'+ "e a #ă #i7i.
O a7tă ve%sine e%a că Ce%7 5i-%i7'% =7 c%ease +e RaEa ?e-#, ca%e "evenea inst%#ent7
+e"e+si%ii #e7e, ins'7ent7 ;i+e" ca%e a =n"%ăznit să se 7e-e "e %asa ti-%i7'%.
Se%vit'%7 #i-a s+s că +%in!7 +ă%ea =n e7e#ent7 să +%e-ătin" ' 7+tă =nt%e '# $i 2ia%ă. E7
c'nst%ia n vast +avi7i'n +ent% #ii "e s+ectat'%i. An cent%, ' en'%#ă c$că "e 2ie% +%evăztă c
' ca#e%ă "e si-%an!ă =7 !inea +e RaEa ?e-#. Ca+tiv7, =n2'#etat, =nsetat "e s8n-e, sc'tea %ă-ete
as%zit'a%e. P%in!7 s+e%a 'a%e să #ă va"ă se%vin" "e +%8nz ti-%7iN
L#ea 7ase c asa7t case7e "e ;i7ete +ent% a ve"ea s+ectac'77 2ă%ă +%ece"ent. S'sin" zia cea
#a%e, ste "e s'7icitan!i a 2'st %e2za!i "in 7i+să "e 7'c%i. Un n#ă% "int%e ei =nce%ca să se
2%i$eze s; ac'+e%i$ sa 7a -a7e%ie."
P'vestea atinsese +nct7 c7#inantL C.an"i $i c #ine a;ia =n"%ăznea# să %es+i%ă#.
"An #iE7'c7 %ă-ete7'% saca"ate a7e 7i RaEa ?e-# $i a7 #%#%7i =n2%ic'$at a7 s+ectat'%i7'%, #i-
a# 2ăct a+a%i!ia =n tăce%e. E%a# =#;%ăcat s#a% $i n avea# ni#ic +ent% a #ă +%'teEa. A#
"esc.is $a ca#e%ei "e si-%an!ă $i a# =nc.is-' 7ini$tit =n %#a #ea. 5i-%7 a să%it +e -%atii c n
z-'#'t as%zit'% - =ns+ăi#8ntăt'a%e +%i#i%eM Mă si#!ea# n ;iet #ie7$e7 =n 2a!a 2ia%ei ca%e
%ă-ea.
Ancă n #'#ent $i e%a# =n c$că, "a% c# a# =nc.is $a RaEa ?e-n #-a atacat. M8na #ea
"%ea+tă a 2'st ci'+8%!ită =n-%'zit'%. S8n-e7e #an, cea #ai #a%e tenta!ie +e ca%e n ti-% ' +'ate
cn'a$te, c%-ea -8%7ă "in %ană. P%'2e!ia +ă%ea +e ca7e "e a se %ea7iza.
Mi-a# %evenit i#e"iat "in $'c - e%a +%i#a %ană se%i'asă +e ca%e a# +%i#it-' v%e'"ată. A# "at c
#8na st8n-ă ' 7'vit%ă te%i;i7ă =n #aDi7a%7 ti-%7i. Fia%a s-a =#+7eticit, s-a %'tit "ez'%ientată
+%in c$că $i a 2ăct n sa7t c'nv7siv =nainte. Atnci 7'vit%i7e "e +#n a =nce+t să c%-ă =n
ca+7 ei.
Da% #i%'s7 s8n-e7i a avt as+%a ei e2ect7 =nne;nit'% a7 +%i#7i +a.a% "e vin as+%a ni
;e!iv +%ivat #7t ti#+ "e ;ăt%ă. Atac%i7e ei, +nctate "e %ă-ete, "evenea "in ce =n ce #ai
2%i'ase. A+ă%a%ea #ea i#+e%2ectă, .an"ica+ată "e +ie%"e%ea nei #8ini #ă eD+nea "in!i7'% $i
-.ea%e7'%. 5't$i a# "at c%aE's 7'vit%ă "+ă 7'vit%ă. C$ca e%a t%ans2'%#ată =nt%-n
+an"e#'ni, s8n-e7e =#+%'$ca =n t'ate +ă%!i7e, 2ia%a se =n%'$ea "e "%e%e $i "e #8nie.
"5%a-e!iM 5%a-e!iM Uci"e!i 2ia%aM" st%i-a s+ectat'%ii 'a#eni7'% =na%#a!i "e +e #a%-ine. O#7 $i
2ia%a se #i$ca at8t "e ite, că n -7'nte n ni#e%i !inta. A#i a"nai t'ate 2'%!e7e, t'ată v'in!a $i,
c n %7et, a# "at ' 7ti#ă 7'vit%ă. 5i-%7 a căzt $i n s-a #ai #i$cat.
"Ca ' +isic!ăM" a# s+s.
S:a#i %8se "in t'ată ini#a $i-$i c'ntină +'vesti%ea.
"An 2ine, RaEa ?e-# e%a =nvins, #i7it =n '%-'7i7 7i %e-a7M A# cătat n 7an!, a# -ăsit n7 +e
+7an$e $i a# 7e-at ti-%7 "e ;a%e7e c$tii. 5%i#2ăt'%, #ă =n"%e+ta# s+%e $ă, "a% RaEa ?e-#,
acest "iav'7 =nca%nat, +ă%ea că v%ea să c'n2i%#e nat%a 7i "e#'nică.
Dint%-n sa7t 2'%#i"a;i7, a %+t 7an!7 $i #i-a să%it =n s+ate. C #ă%7 #$cat =n +%'2nzi#e, #-
a# +%ă;$itL "+ă ' c7i+ă a+%'a+e a# %ăst%nat 2ia%a, ca%e a 7e$inat "in n' s; ' ava7an$ă "e
7'vit%i. De această "ată a# 7e-at-' #ai s'7i" $i a# +ă%ăsit c$ca c +a$i 7en!i. 5e%i;i7 %ănit, e a#
=n"e+7init t't$i ce7e t%ei c'n"i!ii a7e 7+tei) să =nvin- ti-%7, să-7 7e- c n 7an! $i să +ă%ăsesc c$ca
2ă%ă aEt'%7 ni#ăni.
C %ăni7e +ansate, a# 2'st 'n'%at, ac7a#at, să%;ăt'%itL ste "e #'nezi "e a% se a"na 7a
+ici'a%e7e #e7e. 5't '%a$7 e%a =n "e7i%. 4 se v'%;ea "ec8t "es+%e st%ă7cita #ea vict'%ie as+%a
nia "in ti-%ii cei #ai +te%nici, cei #ai 2e%'ci ca%e a 2'st văz!i v%e'"ată. P%in!7, 2i"e7
+%'#isini7'% sa7e, #i 7-a "ă%it +e RaEa ?e-n, "a% t'ate astea n #-a ;c%at. O sc.i#;a%e
"e'se;ită s-a +%'"s =n s27et7 #e. S-a% +tea s+ne că, ie$in" "in c$că, +%in aceasta e a#
=nc.is $a a#;i!ii7'% te%est%e.
A %#at ' +e%i'a"ă -%ea. 5i#+ "e $ase 7ni a# 2'st =nt%e via!ă $i #'a%te. De =n"ată ce a# 2'st =n
sta%e, #-a# =nt'%s =n '%a$7 nata7.
"Ac# $ti că -%-7 #e este s28nt7 ca%e #-a ave%tizat, #-a# c'n2esat e tată7i #e. A.M "acă
7-a$ +tea =nt87niM" D'%in!a #ea e%a since%ă, căci =nt%-' zi s28nt7 a a+ă%t +e nea$te+tate.
"AEn-e c "%esat7 ti-%i7'%M", "ec7a%ă e7 c ' ca7#ă si-%an!ă. "U%#ează-#ă $i te v'i =nvă!a să +i
7a +ă#8nt 2ia%e7e i-n'%an!ei ca%e +'+7ează En-7a nive%s7i #an. 5 e$ti ';i$nit c
s+ectat'%i ace$tia v'% 2i ' -a7aDie "e =n-e%i a"#i%8n" i#it'a%e7e ta7e 2a+te =n +%actica ,'-aM"
C%-7 #e #-a ini!iat =n +%actici7e s+i%ita7e. E7 a "esc.is $i7e s27et7i #e, %-inite +%in
ne2'7'si%e. A# +7ecat =#+%enă =n >i#a7a,a +ent% a "esăv8%$i ant%ena#ent7 #e."
C.an"i $i c #ine ne-a# =nc7inat =n 2a!a #'na.7i, %ecn'scăt'%i "e a 2i azit #innata +'veste
a vie!ii 7i. Mă si#!ea# +e "e+7in %ăs+7ătit +ent% 7n-a a$te+ta%e +%e7i#ina%ă "in vesti;77
%ăc'%'s.
6-1: Sohong era numele său monastic, dar era mai cunoscut sub numele de "Tiger
Swami."
6-2: "Prinţ Prinţesă" - numit astfel pentru a indica faptul că animalul său poseda
ferocitatea combinată a tigrului çi a tigroaicei.
CAPITOLUL: 7
f!ntul care le(itea&ă
"Sea%a t%ectă a# văzt n ,'-.in ca%e +7tea 7a c8!iva #et%i "eas+%a s'77i." P%ieten7 #e
U+en"%a M'.n C.':".%, v'%;ea c ' v'ce e#'!i'nată. A# z8#;it entzias#at)
"C%e" că +'t să-i -.icesc n#e7e. 4 e ?.a"%i Ma.asa,aN"
U+en"%a M'.n C.':".%, 2ăc se#n că "a, +!in s+ă%at că n #i-a s+s ceva n'. Pasinea
#ea +ent% s2in!i e%a at8t "e ;ine cn'sctă +%int%e +%ietenii #ei, =nc8t ace$tia se ;c%a "acă
=#i +tea c'#nica ceva n'.
"Y'-.in7 7'cie$te 2'a%te a+%'a+e "e casa #ea $i e =7 vă" 2%ecvent." Această "ec7a%a!ie i-a t%ezit
n vi inte%es 7i U+en"%a M'.n C.':".%,, a$a că a# c'ntinat)
"L-a# văzt =nt%-' =#+%eE%a%e "e'se;ită. E7 a ';!int c'nt%'77 as+%a te.nici7'% pranayama
/)(

#en!i'nate "e PatanEa7i
/)*
. O"ată, ?.a"%i Ma.asa,a a %ea7izat =n +%ezen!a #ea Bhastrika
'ranayama c at8ta 2'%!ă că ai 2i zis că a iz;cnit ' 2%tnă =n ca#e%ăM A+'i e7 =$i '+%i %es+i%a!ia
"e tnet $i se c2n"ă =n i#';i7itate $i =nt%-' sta%e %i"icată "e s+%ac'n$tiin!ă
/)+
. &#+%esia "e
ca7# "+ă 2%tnă e%a "e neitat.
"Se s+ne că s28nt7 n iese nici'"ată "in casă", s+se U+en"%a ne=nc%ezăt'%.
"Gi t't$i este a"evă%atM E7 t%ăie$te iz'7at "e a+%'a+e HI "e ani, %e-7ă +e ca%e n ' =nca7că "ec8t 7a
să%;ăt'%i7e s2inte, c8n" iese =n 2a!a caseiM Atnci este asa7tat "e ce%$et'%i ca%e cn'sc ;nătatea
eDt%e#ă a 7i ?.a"%i Ma.asa,a."
"C# +'ate e7 %ezista =n ae% s2i"8n" 7e-ea -%avita!ieiN"
"C'%+7 ,'-.in7i =$i +ie%"e -%etatea =n %#a n'% an#ite 2'%#e "e +%ana,a#a. Atnci e7
+7te$te, sa sa%e ca n -%eie%. C.ia% $i s2in!ii ca%e n-a +%acticat ,'-a t%a"i!i'na7a
/),
+'t +7ti
c8n" snt =nt%-' sta%e +%'2n"ă "e "ev'!ine 2a!ă "e D#neze."
"A$ v%ea să $ti #ai #7te "es+%e acest =n!e7e+tL #e%-i 7a %enini7e "e sea%ăN" C%i'zitatea
sc7i+ea =n 'c.ii 7i U+en"%a.
"Da, asist a"esea, =#i +7ace 2'a%te #7t c# =#+ă%tă$e$te "in =n!e7e+cinea sa "isci+'7i7'%. Une'%i
%8s7 #e +%e7n-it =nt%e%+e s'7e#nitatea. Asta n-i "is+7ace s28nt7i, "a% n-a$ +tea s+ne
ace7a$i 7c% "es+%e "isci+'7ii săiM"
D+ă a#iază, 7a =nt'a%ce%ea "e 7a $c'a7ă, a# t%ect +%in 2a!a casei ?.a"%i Ma.asa,a $i #-a#
.'tă%8t să-i 2ac ' vizită sc%tă) Y'-.in7 n +%i#ea +;7ic =n -ene%a7. Disci+'77 ca%e e%a +s să
+ăzească $a #-a =nt%e;at "acă avea# v%e' "=nt87ni%e "inainte sta;i7ită". Din 2e%ici%e, Maest%7 a
inte%venit 7a ti#+, a7t2e7 a$ 2i 2'st -'nit 2ă%ă a7te 2'%#a7ită!i.
"Lasă-7 +e MBn"a să int%e, "acă aceasta este "'%in!a 7i." Oc.ii =n!e7e+t7i sc8nteia.
"Rec7zinea #ea n este +ent% ;ine7e #e, ci +ent% a7 ce7'%7a7!i. Cei ca%e t%ăiesc =n 7#e n
i;esc since%itatea ca%e 7e "ist%-e i7zii7e. S2in!ii n snt n#ai %a%i, ci $i s%+%inzăt'%i. C.ia% $i
=n Sc%i+t%i ei snt a"esea "esc%i$i ca 2iin" st8nEenit'%iM"
L-a# %#at +e ?.a"%i Ma.asa,a =n c.i7ia 7i "e 7a 7ti#7 etaE, c.i7ie +e ca%e n-' +ă%ăsea
a+%'a+e "e7'c. Mae$t%ii se %e2-iază a"esea "e z-'#'te7e 7#ii $i t%ăiesc a;s'7t =n a2a%a e+'cii
7'%L ast2e7 ei snt c'nte#+'%ani c =n!e7e+!ii tt%'% ti#+%i7'%.
"Ma.a%is.i
/)-
, snte!i +%i#7 ,'-.in +e ca%e 7-a# cn'sct t%ăin" %et%as."
"D#neze 2ace ca =n!e7e+!ii să 7'ciască =n 7'c%i7e ce7e #ai "ive%se, +ent% ca n'i să n c%e"e#
că E7 este s+s n'% %e-7i."
An!e7e+t7 sRa a$ezat =n +'st%a 7'ts. An v8%stă "e +este TI "e ani, e7 n avea nici n7 "in
se#ne7e ';i$nite a7e seni7ită!ii sa vie!ii se"enta%e. D%e+t, %';st, %e+%ezenta i"ea77 "in t'ate
+ncte7e "e ve"e%e. Fa!a 7i e%a cea a ni rishi, a$a c# =7 "esc%i teDte7e s2inte) c !inta n';i7ă,
c ;a%;a a7;ă, se !inea "%e+t, 'c.ii 7i ca7#i 2iin" 2iDa!i as+%a O#ni+%ezen!ei Divine.
D+ă c8teva c7i+e, =n!e7e+t7 $i c #ine e%a# c2n"a!i =nt%-' #e"ita!ie +%'2n"ă. O '%ă #ai
t8%zi, v'cea sa n';i7ă #-a sc's "in c'nte#+7a%ea #ea)
"5e c2nzi "ese'%i =n tăce%e, "a% ai "ezv'7tat anubha$a
/).
N" Ast2e7 e7 =#i %ea#intea ca t%e;ie să-
7 i;esc +e D#neze #ai #7t "ec8t #e"ita!ia. "4 te.nica este Ţe77M"
E7 =#i '2e%i n 2%ct "e #an-'. C acea sc8nteie%e s+i%ita7ă at8t "e +7ăctă 7a n '# aste%, e7
%e#a%că) "An -ene%a7, 'a#enii +%e2e%ă (ala Yoga 9ni%ea c .%ana< =n 7'c "e Dhyana Yoga 9ni%ea
c D#neze<.
Această -7#ă ,'-.ină #ă 2ăc să %8" =n .'.'te.
"Ce %8s aiM" P%ivi%ea 7i e%a a2ect'asă. Fa!a #e%e senină s-a i7#inat "e n s%8s eDtatic. Un %8s
"ivin a 7ică%it =n 'c.ii 7i "e 7'ts.
"Aceste sc%is'%i vin "in A#e%ica", 2ăc e7 a%ăt8n"-#i n +ac.et -%'s +e #asă. E c'%es+'n"ez c
#ai #7te s'cietă!i ai că%'% #e#;%i se inte%esează "e ,'-a. Ei %e"esc'+e%ă &n"ia, c n si#! #ai
;n a7 "i%ec!iei "ec8t C'7#;M Snt ;c%'s să =i aEt. Anvă!ăt%a ,'-a este "is+'ni;i7ă '%ici v%ea
să ' +%i#ească, +%ec# 7#ina zi7ei.
Ceea ce rishis a +e%ce+t ca 2iin" esen!ia7 +ent% sa7va%ea '#eni%ii n e nev'ie să 2ie "i7at
+ent% vestici. De$i s27ete7e t%ec +%in eD+e%ien!e "ive%se, nici =n Occi"ent $i nici =n O%ient n v'%
=n27'%i "acă n v'% +%actica v%e' 2'%#ă a "isci+7inei ,'-a."
P%ivi%ea ca7#ă a s28nt7i se a$eză as+%a #ea. An ace7 #'#ent n-a# =n!e7es c8t "e +%'2etice e%a
v'%;e7e 7i. De-a;ia astăzi, sc%iin" aceste cvinte, %ea7izez =nt%ea-a se#ni2ica!ie a a7zii7'% +e ca%e
7e-a 2ăct e7 a"esea 7a #isinea #ea "e a %ăs+8n"i =n A#e%ica =nvă!ăt%a &n"iei.
BHA6(7I %AHA'A8A
"Sfântul care levitează"
Casa din Ca!*tta) de .e strada Gr.ar nr/4) nde a& *o.i!+rit
"Ma.a%is.i, a% t%e;i să sc%ie!i ' ca%te "es+%e ,'-a s+%e ;ine7e '#eni%ii."
"E inst%iesc "isci+'7i. Ei $i e7evii 7'% v'% c'nstiti ' "'va"ă vie, #ai va7'%'asă "ec8t ' 7c%a%e
ca%e va s+'%ta asa7t7 ti#+7i $i c'#enta%ii7e vic7ene a7e c%itici7'%M" U#'%7 7i ?.a"%i #i-a
+%'v'cat a7tă iz;cni%e "e %8s.
A# %ă#as sin-% =n c'#+ania ,'-.in7i +8nă 7a s'si%ea "isci+'7i7'%, sea%a. Ant't"eana ?.a"%i
Ma.asa,a a 2'st "e ' e7'cin!ă ine-a7a;i7ă ca%e a v%ăEit a"it'%i7L s-a% 2i +tt s+ne că ni$te va7%i
+a$nice, ce e%a "e 2a+t cvinte7e sa7e, ne-a %i"icat $'% +ent% a ne "ce s+%e D#neze.
Pa%a;'7e7e sa7e iz;it'a%e e%a +%'nn!ate c ' c%sivitate "esăv8%$ită, =n 7i#;a ;en-a7i.
An acea sea%ă ?.a"%i Ma.asa,a a eD+7icat +a%tic7a%ită!i7e 2i7's'2ice a7e vie!ii +%in!esei #e"ieva7e
RaE+tani Mi%a;ai, ca%e a +ă%ăsit 2ast7 c%!ii +ent% a căta c'#+ania ,'-.ini7'%. Un #a%e
sann,asi a %e2zat să ' +%i#ească +e #'tiv că este 2e#eieL %e+7ica ei 7-a a"s, #i7, 7a +ici'a%e7e ei.
"Să zice# că e i-n'% că eDistă =n nive%s $i a7!i ;ă%;a!i =n a2a%ă "e D#nezeL 2a!ă "e E7 n
snte# n'i c t'!ii 2e#eiN". 9C'n2'%# sc%i+t%i7'%, D#neze e =n!e7es ca +%inci+i7 nic c%eat'%,
c%ea!ia ne2iin" "ec8t maya, +%inci+i7 +asiv.<
Mi%a;ai a sc%is +'e#e ins+i%ate ca%e snt %en#ite =n &n"ia $i =n zi7e7e n'ast%e. &ată t%a"ce%ea
nia "int%e e7e)
Dacă o baie zilnică ar fi suficient pentru a ajunge la Dumnezeu,
M-aş face în grabă o balenă;
Dacă a mânca fructe şi rădăcini m-ar putea face să-L cunosc pe Dumnezeu,
M-aş transforma bucuroasă într-o capră;
Dacă a spune rugăciuni ar fi suficient pentru a-L descoperi,
Mi-aş spune rugile pe mătănii uriaşe;
Dacă plecându-te în faţa unei pietre ai putea să-L descoperi,
ş adora umilă un munte de cremene;
Dacă bând lapte ai putea să-L îng!iţi,
"iţeii şi copii L-ar fi cunoscut;
Dacă ar fi suficient să-ţi părăseşti soţia pentru a-L câştiga pe
Dumnezeu,
#amenii n-ar de$eni eunuci cu miile%
Mirabai ştie că pentru a-L a$ea pe Dumnezeu,
&ingură, 'ubirea e indispensabilă(
Asc7tăt'%ii a "e+s c8teva %+ii =n +a+cii 7i ?.a"%i Ma.asa,a, a27a!i 78n-ă Maest%7 a27at =n
+'st%a ,'-a. Acest '#a-i %es+ect's, ';i$nit =n &n"ia, =nsea#nă că "isci+'77 "e+ne ;n%i7e
sa7e #ate%ia7e 7a +ici'a%e7e #aest%7i. D'#n7 =ns$i ve-.ează ast2e7 as+%a n'ast%ă +%in
inte%#e"i7 +%ieteni7'% %ecn'scăt'%i.
"Snte!i #innat, Maest%eM" zise c a"#i%a!ie n "isci+'7, 78n"-$i %ă#as ;n. "A!i %enn!at 7a
;'-ă!ii $i 7a ;năsta%e +ent% a-7 căta +e D#neze $i +ent% a ne =nvă!a +e n'i =n!e7e+cineaM"
Se $tia că =n tine%e!e ?.a"%i Ma.asa,a =$i +ă%ăsise 2a#i7ia ca%e e%a 2'a%te ;'a-ată, +ent% a %#a
ca7ea ,'-a.
"5 %ăstă7#ăce$ti a"evă%7M" %e+7ică =n!e7e+t7. E, n-a# a;an"'nat "ec8t n +#n "e %+ii $i "e
+7ăce%i #esc.ine +ent% a cce%i =#+ă%ă!ia ce%%i7'%, a 2e%ici%ii nes28%$ite. C# atnci a$ 2i +tt
să-#i %e2z aceste
;c%iiN E cn'sc ;c%ia "e a =#+ă%!i c'#'a%a "ivină. Mai +'ate 2i v'%;a "e n sac%i2iciN Din
c'nt%ă, 'a#enii "in această 7#e %enn!ă 7a ;'-ă!ii7e inesti#a;i7e ca%e snt =n D#neze, +ent%
;iete ;c%ii t%ecăt'a%e, Ecă%ii +ă#8nteneM"
A# c.ic'tit 7a az7 acesti +nct "e ve"e%e +a%a"'Da7 a7 %enn!ă%ii - ca%e =7 =na7!ă +e '%ice s28nt
ce%$et'%, =n ti#+ ce #8n"%ii #i7i'na%i snt t%ans2'%#a!i =n #a%ti%i inc'n$tien!i.
"O%"inea "ivină a%e -%iEă "e viit'%7 n'st% c #7t #ai #7tă =n!e7e+cine "ec8t '%ice c'#+anie
"e asi-%ă%i." C'nc7zia #aest%7i a 2'st ' a"evă%ată +%'2esine "e c%e"in!ă)
"L#ea este +7ină "e 'a#eni i-n'%an!i ce c%e" =n sec%itatea eDte%i'a%ă. C8n"%i7e 7'% ne-%e sa%
=n 'c.i ca ' cicat%ice +e 2%nte. Da% Ce7 ca%e, "e c8n" ne-a# născt, ne-a "at ae% +% $i 7a+te va $ti
să ne asi-%e zi7nic ce7e necesa%e t%ai7i, "acă-& snte# 2i"e7i."
A# c'ntinat să #ă "c "+ă te%#ina%ea '%e7'% "e c7asă 7a 7'cin!a s28nt7i. C ' s'7icit"ine
tăctă e7 #-a aEtat să atin- anubha$a. Ant%-' zi s-a #tat +e st%a"a Ra# M'.an R',, "e+a%te "e
7'cin!a #ea "e +e st%a"a C%+a%. Disci+'7ii 7i i;i!i =i c'nst%ise%ă n as.%a# n', cn'sct s;
n#e7e "e "4a-en"%a Mat."
/)/
.
3'i cita "e ase#enea cvinte7e +e ca%e #i 7e-a a"%esat, #7!i ani #ai t8%zi, ?.a"%i Ma.asa,a,
7ti#a "ată c8n" 7-a# văzt. P!in =nainte "e a +7eca =n Occi"ent a# venit să =n-ennc.ez =n 2a!a
7i +ent% a #ă ;inecv8nta.
"D-te =n A#e%ica 2i7eM Fie ca =n!e7e+cinea &n"iei să-!i se%vească "%e+t +avăzăM 5 +'%!i +e
2%nte se#n7 vict'%ieiL 'a#enii "e "inc'7' "e Ocean te v'% +%i#i c ;ine."
7-1: Metode de control a forţei vitale (prana) prin regularizarea respiraţiei. Bhastrika
Pranayama ("Poalele") face mintea stabilă.
7-2: Cel mai de frunte exponent antic al yogă-i.
7-3: Profesorii francezi au fost primii occidentali care au dorit sa investigheze
çtiinţific posibilităţile oferite de mintea supraconçtientă. Profesorul Jules-Bois,
membru al Çcolii de Psihologie de la Sorbona, a conferenţiat în America în 1928; el a
spus că savanţii francezi au legat facultatea recunoaçterii de supraconçtient, "care
este tocmai opusul subconçtientului freudian çi care îl face pe om să fie om, nu doar
un super-animal". Domnul Jules-Bois a explicat că trezirea conçtiinţei înalte "nu
trebuie confundată cu autosugestia sau hipnotismul. Existenţa unei minţi
supraconçtiente a fost acceptată de mult de filosofie, fiind de fapt Suprasufletul
despre care vorbea Emerson, dar abia recent a fost recunoscut de çtiinţă." Savantul
francez a subliniat că inspiraţia, geniul, valorile morale provin din supraconçtiinţă.
"Credinţa în aceasta nu este misticism, deçi acceptă çi valorizează calităţile pe care çi
misticii le predicau."
7-4: Sfânta Teresa de Avila çi alţi sfinţi creçtini erau deseori observaţi într-o stare de
levitaţie.
7-5: "Mare înţelept"
7-6: Percepţia reală a lui Dumnezeu.
7-7: Numele complet al sfântului era Nagendranath Bhaduri. Math înseamnă
domiciliul unui pustnic sau ashram.
CAPITOLUL: 8
Marele sa(ant al Indiei) *agadis +'andra ,ose
"An "'#eni7 t%ans#isiei 2ă%ă 2i%, inven!ia 7i @a-a"is C.an"%a ?'se, este ante%i'a%ă ce7ei a 7i
Ma%c'ni."
An ti#+ ce #ă a+%'+ia# "e n -%+ "e +%'2es'%i an-aEa!i =nt%-' "isc!ie $tiin!i2ică, #i-a aEns 7a
%ec.i această %e#a%că i#it'a%e . Dacă #'tiv7 ca%e #-a "ete%#inat atnci să #ă a+%'+ii "e ei a
2'st n '%-'7i na!i'na7, e =7 %e-%et. Da% n +'t ne-a vi7 #e inte%es 2a!ă "e t't ce +'ate "'ve"i
că &n"iei i se cvine n 7'c "e 2%nte n n#ai =n #eta2izică, ci $i =n 2izică
"Ce v%e!i să s+ne!i "'#n7eN", 7-a# =nt%e;at +e n7 "int%e +%'2es'%i, ca%e-#i %ăs+nse i#e"iat)
"?'se a 2'st +%i#7 ca%e a "esc'+e%it te7e2'n7 2ă%ă 2i% $i n a+a%at "estinat =n%e-ist%ă%ii %e2%ac!iei
n"e7'% e7ect%'#a-netice. Da% savant7 in"ian n $i-a eD+7'atat c'#e%cia7 inven!ii7e. De a7t2e7, e7
n-a =nt8%ziat să-$i =nt'a%că aten!ia "e 7a 7#ea an'%-anică s+%e cea '%-anică. Rev'7!ia sa =n
"'#eni7 2izi'7'-iei ve-eta7e "e+ă$e$te c.ia% sccese7e 7i "e 2izician."
&-a# #7!#it +'7itic's $i e7 a a"ă-at) "Ma%e7e savant este c'7e-7 #e 7a C'7e-i7 P%ezi"en!ia7."
A "'a zi a# vizitat 7'cin!a savant7i, vecin7 n'st% "e +e st%a"a C%+a%. M7t ti#+ =7
a"#i%ase# "e 7a "istan!ă. ?'tanist7 aste% $i %et%as #-a +%i#it c ;năv'in!ă. F%#'s, %';st,
c +ă% a;n"ent, c 2%ntea 7a%-ă, savant7, ca%e e%a s+%inten 7a cei KI "e ani ai săi, avea 'c.i "e
visăt'% +ie%"t =n a;st%ac!ii. Cvinte7e 7i +%ecise t%ă"a ' 7n-ă +%e'c+a%e $tiin!i2ică.
"5'c#ai #-a# =nt'%s "int%-' că7ăt'%ie =n ca%e a# vizitat #ai #7te s'cietă!i $tiin!i2ice
'cci"enta7e, ai că%'% #e#;%i a #ani2estat n vi inte%es +ent% "e7icat7 a+a%at inventat "e
#ine, "estinat să +nă =n 7#ină nitatea in"ivizi;i7ă a vie!ii
0)(
. C%esc'-%a27 ?'se +e%#ite '
#ă%i%e "e zece #i7i'ane "e '%i. DeEa #ic%'sc'+7, c ' #ă%i%e "e c8teva #ii "e '%i, a %ev'7!i'nat
;i'7'-ia. C%esc'-%a27 =i "esc.i"e '%iz'nt%i i#ense."
"A!i 2ăct at8tea, "'#n7e, +ent% a %eni O%ient7 c Occi"ent7 =n ;%a!e7e $tiin!ei i#+e%s'na7eM"
"A# st"iat 7a Ca#;%i"-e. Met'"a 'cci"enta7ă "e a s+ne te'%ii7e nei ve%i2ică%i eD+e%i#enta7e
sc%+7'ase este a"#i%a;i7ă. E#+i%is#7 'cci"enta7 a #e%s #8nă =n #8nă c int%'s+ec!ia
#enta7ă, #'$teni%ea #ea '%ienta7ăL e7e #-a c'n"s s+%e %e-ini =ncă neeD+7'%ate "e ce%ceta%ea
$tiin!i2ică. Rez7tate7e ce%cetă%i7'% $tiin!i2ice %ea7izate c C%esc'-%a27 #e
0)*
=i v'% c'nvin-e +e
cei #ai sce+tici "e eDisten!a 7a +7ante a ni siste# ne%v's sensi;i7 $i a nei vie!i a2ective 2'a%te
;'-ate $i nan!ate. &;i%e, %ă, ;c%ie, tea#ă, +7ăce%e, "%e%e, eDcita;i7itate, #i%a%e $i a7te
nen#ă%ate %eac!ii 7a "ive%$i sti#7i se #ani2estă 7a +7ante 7a 2e7 ca $i 7a ani#a7e.
"&#ensa st%ă7ci%e a vie!ii =n t'ată c%ea!ia +ă%ea, =nainte "e "#neav'ast%ă, ' i#a-ine +'etică,
+%'2es'%eM Un s28nt +e ca%e 7-a# cn'sct %e2za să c7ea-ă 27'%i s+n8n") S4 v%ea să-i st%ic
t%an"a2i%7i 2%#se!ea 7i #8n"%ă. M8na #ea n-i va '2ensa nici'"ată "e#nitateaS.
Desc'+e%i%ea "#neav'ast%ă c'n2i%#ă aceste cvinteM"
"P'et7 este =n c'#nine c a"evă%7, =n ti#+ ce savant7 $i-7 a+%'+ie c "i2ic7tate $i #7tă
#ncă. 3in' =nt%-' zi =n 7a;'%at'%7 #e $i te vei c'nvin-e "e "'vezi7e "e nec'#;ătt a7e
c%esc'-%a27i."
A# acce+tat ;c%'s invita!ia $i #i-a# 7at %ă#as ;n. Mai t8%zi a# azit că +%'2es'%7 +ă%ăsise
C'7e-i7 P%ezi"en!ia7 $i +%'iecta c%ea%ea ni a7t cent% "e ce%cetă%i =n Ca7ctta.
A# asistat 7a ina-%a%ea &nstitt7i ?'se. E%a ste "e vizitat'%i entzia$ti. Dec'%a!ii7e
si#;'7ice eDectate a%tistic a7e acesti n' te#+7 a7 $tiin!ei #-a =nc8ntat. A# ';se%vat că
int%a%ea e%a %e7icva sec7a%ă a ni vec.i sancta%. An s+ate7e 28nt8nii c 7't$i
0)+
, ' e2i-ie
2e#inină +%ta ' t'%!a in"ic8n" %es+ect7 .in"s 2a!ă "e 2e#eie, +%tăt'a%ea ne#%it'a%e a
7#inii cn'a$te%ii. An -%ă"ină, n #ic te#+7 e%a c'nsac%at Divin7i, Ce7i 2ă%ă F'%#ăL a;sen!a
'%ică%ei i#a-ini s-e%a ca%acte%7 nec'%+'%a7 a7 Divinită!ii.
9AGA6I' CHA:67A B;'E
%are!e ,i<i*ian indian) botanist si in"entator a! *res*ogra,!i
Disc%s7 +%'nn!at "e ?'se =n c%s7 s'7e#nită!ii a% 2i +tt ie$i "in -%a ni rishi ins+i%at a7
antic.ită!ii)
"Astăzi e c'nsac% acest institt n n#ai ca 7a;'%at'%, ci $i ca te#+7." Accente7e 7i s'7e#ne a
=n2i'%at asisten!a. "Ce%cetă%i7e #e7e #-a c'n"s 2ă%ă să $ti 7a 2%'ntie%e7e 2izicii $i a7e ;i'7'-iei.
S+%e s%+%in"e%ea #ea, a# văzt an78n"-se 7inia "e se+a%a%e "int%e an'%-anic $i '%-anicL
#ate%ia an'%-anică, "e+a%te "e a 2i ine%tă, +a7+ită s; ac!inea n'% 2'%!e s;ti7e.
O i"entitate a %eac!ii7'% +a%e să +nă s; ' 7e-e c'#nă ani#a7e7e, +7ante7e $i #ine%a7e7e. Ace7a$i
2en'#en "e ';'sea7ă sa "e "e-%a"a%e se #ani2estă =n ce7e t%ei %e-n%i a7e nat%ii, c ace7ea$i
+'si;i7ită!i "e %evi-'%a%e, sa "e %e-ene%a%e, =n t'ate %e-n%i7e eDistă aceea$i ne+tin!ă =n 2a!a
#'%!ii. Ui#it "e această "esc'+e%i%e, a# c'#nicat ce%cetă%i7e #e7e Aca"e#iei Re-a7e "e Gtiin!e,
ss!inte "e "'vezi eD+e%i#enta7e. Da% ;i'7'-ii +%ezen!i #i-a s-e%at că, =n 7'c să #ă a#estec =n
"'#eni7 7'%, a$ 2ace #ai ;ine să #ă 'c+ "e 2izică $i că inc%sinea #ea =n ;i'7'-ie, c #iE7'ace
ina"ecvate, n-a 2ăct "ec8t să '2enseze etic.eta.
EDista "e ase#enea =n aceste %e+%'$%i ' +%eE"ecată "e nat%ă te'7'-ică c'nst8n" =n c'n2zia
"int%e c%e"in!ă $i i-n'%an!ă. Se ită a"esea că Ce7 ca%e ne-a +%'+s eni-#a, #e%e n'ă, a
c%ea!iei, ne-a "ă%it "e ase#enea $i setea cn'a$te%ii. An 7+ta c ne=n!e7e-e%ea ti#+ "e at8!ia ani,
a# =n!e7es ce7 +!in că via!a ni +asi'nat a7 $tiin!ei este ' 7+tă "e '+inii nes28%$ită. Este "e
"at'%ia 7i să ' t%ans2'%#e =nt%-n 2e%vent sac%i2ici căt%e i"ea7, n"e c8$ti-7 sa +ie%"e%ea,
scces7 sa inscces7, n snt "ec8t n7 $i ace7a$i 7c%.
3a veni n ti#+ c8n" s'cietă!i7e $tiin!i2ice "e %en#e "in 7#e v'% acce+ta te'%ii7e #e7e $i
c'nsecin!e7e 7'%, %ecn'sc8n" ast2e7 i#+'%tan!a c'nt%i;!iei &n"iei =n "'#eni7 $tiin!i2ic
0),
. Oa%e
n i"ea7 #esc.in, =n-st, +'ate #7!#i s+i%it7 .in"sN O t%a"i!ie vie, =n c'ntină ev'7!ie $i '
+te%e vita7ă "e %e=ntine%i%e a +e%#is &n"iei să se %e=nn'iască "e-a 7n-7 nen#ă%ate7'%
t%ans2'%#ă%i. An t'ate e+'ci7e a a+ă%t 'a#eni ca%e, "is+%e!in" sccese7e c'ti"iene, #esc.ine,
a"evă%%i7e 7a #'"ă, a cătat să %ea7izeze i"ea77 7'% s+%e# n +%int%-' %enn!a%e +asivă, ci
+%int%-' 7+tă ne=ncetată. Ce7 s7a;, ca%e 2-e "e 7+tă, n va ';!ine ni#ic, "eci n va avea 7a ce
%enn!a. 4#ai ce7 ca%e a 7+tat +8nă 7a vict'%ie +'ate a+'i =#;'-ă!i 7#ea c 2%cte7e cce%i%ii
sa7e.
Ce%cetă%i7e %ea7izate =n 7a;'%at'a%e7e ?'se, %e7ativ 7a sensi;i7itatea #ate%iei, a "esc.is '%iz'nt%i
nea$te+tate 2izicii, 2i7's'2ici, #e"icinei, a-%ic7t%ii $i +si.'7'-iei. P%';7e#e a7tă"ată ina;'%"a;i7e
snt ac# "e "'#eni7 investi-a!iei $tiin!i2ice.
5't$i scces7 n +'ate 2i ';!int "ec8t c +%e!7 nei %i-%'ase ';se%va!ii $tiin!i2ice. De aceea
este necesa%ă ' =nt%ea-ă se%ie "e a+a%ate eDt%asensi;i7e, inventate "e #ine, +e ca%e 7e +te!i ve"ea
=n .'77 "e 7a int%a%e. E7e vă v'% a%ăta ce e2'%t%i %ia$e a 2'st necesa%e +ent% a st%ă;ate vă77
a+a%en!ei a%ncat as+%a %ea7ită!ii, cantitatea "e #ncă, "e +e%seve%en!ă, "e i#a-ina!ie necesa%e
+ent% a s+7ini 7i#ită%i7e si#!%i7'% n'ast%e. Savant7 $tie "e a7t2e7 că a"evă%at7 7a;'%at'% este
#intea, ca%e "ezvă7ie 7e-i7e a"evă%7i ascnse =n s+ate7e a+a%en!e7'%.
Se%ia "e c'n2e%in!e ca%e va 2i !intă aici n va c'nsta "'a% =n %e+eta%ea cn'$tin!e7'% 7a #8na a
"'aL e7e v'% %eve7a n'i "esc'+e%i%i eD+se +ent% +%i#a "ată aici. P;7ica%ea %e-7ată a 7c%ă%i7'%
institt7i va +e%#ite 7#ii =nt%e-i să +%'2ite "e cce%i%i7e $tiin!ei .in"se. Aceste "esc'+e%i%i v'%
%ă#8ne +;7ice, căci n'i n v'# +%etin"e ;%evete. S+i%it7 c7t%ii n'ast%e na!i'na7e n ne
+e%#ite să eD+7'ată# c'#e%cia7 %ez7tat7 $tiin!ei n'ast%e.
D'%esc ca +'%!i7e &nstitt7i să %ă#8nă "esc.ise ce%cetăt'%i7'% "in t'ate !ă%i7e, 2iin" 2i"e7 ast2e7
t%a"i!ii7'% !ă%ii n'ast%e. C.ia% c HKII "e ani =n %#ă, 7a nive%sită!i7e "e 7a 4a7an"a $i 5aDi7a,
e%a st"en!i veni!i "in t'ate c'7!%i7e 7#ii.
De$i $tiin!a n este nici '%ienta7ă, nici 'cci"enta7ă, &n"ia este 2'a%te "'tată =n acest "'#eni
0)-
.
&#a-ina!ia in"iană =n27ăcă%ată, ssce+ti;i7ă să =nt%eva"ă ' '%"ine n'ă =nt%-n n'ian "e 2a+te =n
a+a%en!ă c'nt%a"ict'%ii, este =ntă%ită "e ';i$nin!a c'ncent%ă%ii, ca%e c'n2e%ă +te%ea "e a
#en!ine #intea =n căta%ea a"evă%7i c ' %ă;"a%e in2inită."
Mi-a "at 7ac%i#i7e c8n" savant7 $i-a te%#inat "isc%s7. Ră;"a%eaM 4 este ea sin'ni#7 &n"iei,
%ă;"a%ea ca%e "e%tează 5i#+7 $i ist'%iciiN
P!in ti#+ "+ă ina-%a%e, a# vizitat "in n' &nstitt7. Fi"e7 +%'#isinii 2ăcte, savant7 #-a
invitat =n 7a;'%at'%7 să)
"3'i 2iDa c%esc'-%a27 7a această 2e%i-ă. A#+7i2ica%ea este +%'"i-i'asă. Dacă "e+7asa%ea ni #e7c
a% 2i 2'st #ă%ită =n aceea$i +%'+'%!ie, e7 a% +ă%ea că se #i$că c viteza ni %a+i"M"
Dev'%a# "in 'c.i ec%an7 ca%e %e27ecta #;%a te%i;i7ă a 2e%i-ii. Ce7e #ai #ici +7sa!ii a7e vie!ii
"evenea ac# +e%ce+ti;i7eL +7anta c%e$tea 7ent =n 2a!a 'c.i7'% #ei i#i!i. Savant7 atinse v8%27
2e%i-ii c ' tiEă #eta7icăL #i$ca%ea vita7ă se '+%i ;%sc, +ent% a %e=nce+e "e =n"ată ce tiEa a 2'st
=n"e+ă%tată.
"3eziM Cea #ai #ica inte%ven!ie eDte%i'a%ă a"ce +%eE"icii !est%i7'% sensi;i7e, %e#a%că ?'se.
P%ive$te, ac# v'i a"#inist%a c7'%'2'%# $i a+'i n anti"'t."
C7'%'2'%#7 ss+en"ă i#e"iat c%e$te%eaL anti"'t7 +%'"se e2ect7 c'nt%a%. &#a-inea "e +e ec%an
=#i ca+tase aten!ia #ai #7t "ec8t '%ice int%i-ă cine#at'-%a2ică. Savant7, ac# =n %'77 ni
tică7's, =n!e+ă +7anta c n ';iect asc!it. D%e%ea s-a #ani2estat +%int%-' #i$ca%e s+as#'"ică.
C8n" a tăiat ' +a%te a +7antei c ' 7a#ă, #;%a, #ai =nt8i a-itată vi'7ent, se =n!e+eni ;%sc "+ă
n s+as# "e a-'nie.
"A# %e$it să t%ans+7antez n a%;'%e #at% t%at8n"-7 c c7'%'2'%# =n +%ea7a;i7L =n -ene%a7, ace$ti
%e-i ai +ă"%ii #'% 7a +!in ti#+ "+ă ce a 2'st "e+7asa!i." @a-a"is s%8se, 2e%icit că ast2e7
sa7vase via!a ni a%;'%e. "A+a%at7 #e a +e%#is să c'nstată# că a%;'%ii a n siste# ci%c7at'%
;ine %e+%ezentat, ci%c7a!ia sevei c'%es+nz8n" +%esinii san-ine 7a ani#a7e. Mi$ca%ea sevei este
ineD+7ica;i7ă +%in #iE7'ace7e 2izice inv'cate "e ';icei, +%ec# ca+i7a%itateaL c%esc'-%a27 a +e%#is
s-' %e"ce# 7a ' activitate a ce77e7'% vii. Un"e7e +e%ista7tice se +%'+a-ă =n c'+ac +7ec8n" "e 7a n
t; ci7in"%ic ca%e-i se%ve$te ca n s'i "e ini#ăM C c8t avansă# #ai #7t, c at8t "evine #ai
evi"ent că +7an7 nat%ii este i"entic +%ettin"eni."
Savant7 a%ătă n a7t a+a%at ?'se)
"Ac# v'i e2ecta ni$te eD+e%ien!e c ' ;cată "e c'sit'%. F'%!a vita7ă a acesti #ate%ia7
%eac!i'nează 7a "ive%$i sti#7i, ;ni sa %ăi. A+a%at7 va =n%e-ist%a aceste %eac!ii "ive%se."
P%'2n" inte%esat, s+%ave-.ea# -%a2ic7 +e ca%e se =nsc%ia vi;%a!ii7e ca%acte%istice st%ct%ii
at'#ice. P%'2es'%7 a+7ică c7'%'2'%# +e ;cata "e c'sit'% $i =n%e-ist%at'%7 a =ncetat să vi;%eze,
+ent% a %e=nce+e +%'-%esiv +e #ăs%ă ce #eta77 %evenea 7a sta%ea 7i n'%#a7ă. C8n" +%'2es'%7 a
+s 't%avă, insc%i+t'%7 a #a%cat i#e"iat #'#ent7 #'%!ii. Savant7 s+se)
"A+a%ate7e ?'se a "e#'nst%at că #eta7e +%ec# '!e77 +ent% #a$ini snt s+se ';'se7ii, $i-$i
%eia sta%ea n'%#a7ă "+ă n %e+a's +e%i'"ic. 3ia!a ca%e +7sează =nt%-n #eta7 este =n #'"
se%i's a2ectată, sa c.ia% =nt%e%+tă, +%in t%ece%ea c%en!i7'% e7ect%ici "e =na7tă tensine."
A# +a%c%s "int%-' +%ivi%e n#e%'ase7e a+a%ate, #a%t'%e e7'cvente a7e in-eni'zită!ii ne';'site a
inventat'%7i.
"D'#n7e, este %e-%eta;i7 2a+t7 că n se ti7izează +e sca%ă 7a%-ă a+a%ate7e "#neav'ast%ă
#innate +ent% a +%'v'ca ' "ezv'7ta%e #aDi#ă a a-%ic7t%ii. A% 2i +'si;i7 să "e"ica!i ne7e
"int%e e7e =nce%că%i7'% "e 7a;'%at'% +ent% a "ete%#ina ac!inea "i2e%ite7'% =n-%ă$ă#inte as+%a
c%e$te%ii +7ante7'%N"
-"Ai "%e+tate. Cene%a!ii7e viit'a%e v'% ti7iza #7te a+7ica!ii a7e a+a%ate7'% ?'se. Savant7 cn'a$te
%a%e'%i c'nsac%a%ea "in +a%tea c'nte#+'%ani7'% săiL e7 se #7!#e$te c ;c%ia "e a 2i 2ăct '
#ncă ti7ă."
Mi-a# 7at %ă#as ;n "e 7a ne';'sit7 savant eD+%i#8n"-#i +%'2n"a %ecn'$tin!ă.
"Ui#it'a%ea 2e%ti7itate a -eni7i să se va e+iza v%e'"atăN", #ă -8n"ea# e.
Anii n-a "i#inat activitatea sa. D+ă ce a +s 7a +nct n a+a%at +e%2ec!i'nat, "ca%"i'-%a27
%ez'nant", e7 =$i c'ntină eD+e%ien!e7e as+%a 27'%ei ;'-ate a &n"iei. O en'%#ă 2a%#ac'+eie "e
+7ante #e"icina7e a 2'st ast2e7 "esc'+e%ită. ?'se a %#ă%it să #ăs'a%e +7sa!ii7e in2initezi#a7e a7e
!est%i7'% ve-eta7e, ani#a7e sa #ane. Ma%e7e ;'tanist +%eve"ea că ti7iza%ea ca%"i'-%a27i va
c'n"ce 7a +%actica%ea vivisec!ii7'% +e +7ante $i n +e ani#a7e.
"C'#+a%a!ia %ez7tate7'% ';!inte a"#inist%8n" si#7tan n #e"ica#ent nei +7ante $i ni
ani#a7 a "at n +a%a7e7is# s%+%inzăt'%", a n'tat e7. "5't ceea ce se =nt87ne$te 7a '#, eDistă =n
-e%#ene $i 7a +7ante. ED+e%ien!e7e +e +7ante v'% +e%#ite "i#ina%ea s2e%in!e7'% #ane."
Ce%cetă%i7e "e +i'nie%at as+%a +7ante7'% 2ăcte "e ?'se a 2'st c'n2i%#ate =n #'" s;stan!ia7 $i
"e a7!i ce%cetăt'%i. Mnca +%estată =n /0J* 7a Unive%sitatea C'7#;ia a 2'st %e7atată "e The )e*
York Times "+ă c# %#ează)
S-a "e#'nst%at =n 7ti#ii ani că, atnci c8n" ne%vii t%ans#it #esaEe =nt%e c%eie% $i a7te +ă%!i a7e
c'%+7i, snt -ene%ate i#+7s%i e7ect%ice #insc7e. Aceste i#+7s%i a 2'st #ăs%ate "e
-a7van'#ent%e sensi;i7e $i #ă%ite "e #i7i'ane "e '%i "e căt%e a#+7i2icat'a%e. P8nă ac# n a 2'st
"esc'+e%ită nici ' #et'"ă satis2ăcăt'a%e +ent% a st"ia t%ece%ea i#+7s%i7'% "e-a 7n-7 2i;%e7'%
ne%v'ase 7a ani#a7e sa '#, "at'%ită vitezei #a%i c ca%e e7e se "e+7asează.
D%. F. S. C'7e $i D%. >. @. C%tis a "esc'+e%it că ce77e7e sin-7a%e 7n-i a7e +7ante7'% +%'as+ete
"e a+ă nite77a, 2'7'site =n #'" 2%ecvent =n acva%ii, snt i"entice vi%ta7 c ace7ea a7e 2i;%e7'%
ne%v'ase sin-7a%e. Mai #7t c.ia%, ei a "es+'+e%it că 2i;%e7e nite77a, "acă snt eDcitate, +%'+a-ă
n"e e7ect%ice si#i7a%e =n t'ta7itate, c eDce+!ia vitezei, ce7'% a7e ne%vi7'% "e 7a '# $i ani#a7e. S-a
c'nstatat că i#+7s%i7e e7ect%ice ne%v'ase snt #ai =ncete 7a +7ante "ec8t 7a ani#a7e. Această
"esc'+e%i%e a 2'st #ăs%ată "e căt%e ce%cetăt'%ii "e 7a Unive%sitatea C'7#;ia +%in 7a%ea "e
i#a-ini a7e "e+7asă%ii =ncete a i#+7s%i7'% e7ect%ice =n ne%vi.
Ast2e7, +7anta nite77a este +'si;i7 să "evină n 2e7 "e +iat%ă R'setta +ent% "esci2%a%ea sec%ete7'%
ve$nic +ăst%ate c.ia% 7a -%ani!a "int%e #inte $i #ate%ie."
P'et7 Ra;in"%anat. 5a-'%e a 2'st n +%ieten "est'inic a7 savant7i i"ea7ist a7 &n"iei. Pent% e7,
c8ntă%e!7 "7cii 7i#;i ;en-a7i a c'#+s %#ăt'a%e7e ve%s%i
0).
)

#, pustnicule, te c!em cu cu$intele autentice
le $ec!iului imn Sama) *+idică-te, -rezeşte-te,*
.!emare făcută bărbatului care deţine cu mândrie înţelepciunea
Shastrică
Discutând fără profit prin pedanterie pură
.!emare făcută acelui lăudăros să re$ină
La bogata natură, pe acest pământ fecund;
-rimite această c!emare grupului tău de erudiţi
&ă ne împreunăm sacrificiul focului,
&ă le adunăm pe toate împreună( stfel 'ndia noastră,
/ământul nostru străbun, să se reîntoarcă către ea însăşi,
încă o dată la o muncă stabilă, liniştită
La datorie şi de$oţiune,
La e0tazul meditaţiei sale cinstite;
&ă o lăsăm să stea încă o dată
1etulburată, fără lăcomie, fără lupte, pură
2i încă o dată de pe lăcaşul ei cel moale
&ă redea din nou în$ăţătura supremă tuturor ţinuturilor(
8-1: "Çtiinţa va deveni transcedentalâ ori va dispare. În botanică se va descoperi
teoria corectă - avatarii lui Brahma vor fi prezenţi în manualele de istorie a naturii" -
)merson.
8-2: Din rădăcina latină crescere = a creçte. Pentru realizarea crescografului çi a
altor invenţii, în 1917, Bose a primit titlul de Cavaler.
8-3: Floarea de lotus este un simbol străvechi divin al Indiei; petalele sale
desfăçurate sugerează expansiunea sufletului; este un simbol al purităţii pentru că îçi
păstrează frumuseţea nealterată, deçi creçte în noroi.
8-4: "Noi credem ... că nici o disciplină, în special în domeniul umanist, din cadrul
unei universităţi importante, nu poate fi dotată corespunzător dacă nu dispune çi de
un specialist în acea disciplină educat în universităţile din India, unde orice ramură a
çtiinţei este studiată dintr-un punct de vedere holistic. Noi credem, de asemenea, că
orice colegiu care doreçte ca absolvenţii săi să devină niçte buni specialiçti trebuie să
aibă un personal competent bun cunoscător al civilizaţiei Indiei." - Fragmente dintr-
un articol al profesorului W. Norman Brown, Universitatea din Pensylvania, apărut în
mai 1939, într-un număr al Buletinului Consiliului American al Societăţilor Erudite,
Washington, D.C.
8-5: Structura atomică a materiei era binecunoscută hinduçilor antici. Unul dintre
cele 6 sisteme ale filosofici indiene este &aisesi$a, provenind din rădăcina sanscrită
visesas, "individualitate atomică". Unul din principalii susţinători ai lui &aisesi$a a
fost Aulukya, numit de asemenea çi Kanada, "mâncătorul de atomi", care s-a născut
aproximativ acum 2800 de ani.
Într-un articol apărut în East-West, aprilie 1934, un rezumat al cunoaçterii çtiinţifice
din &aisesi$a a fost prezentat după cum urmează: "Deçi «teoria atomică» modernă
este în general considerată un nou progres al çtiinţei, ea a fost expusă într-un mod
strălucitor de Kanada, 'mâncâtorul de atomi'. Termenul sanscrit anu poate fi tradus
corect ca <atom> în sensul grecesc literal de <cel care nu poate fi tăiat> sau
indivizibil. Alte expuneri çtiinţifice ale tratatelor &aisesi$a* apărute înainte de Cristos
includ: 1. deplasarea acelor către magneţi; 2. circulaţia apei în plante; 3. a$asha sau
eterul, inert çi fără structură, ca bază a transmiterii forţelor subtile; 4. focul solar ca
fiind cauza altor forme de căldură; 5. căldura ca fiind cauza schimbului molecular; 6.
legea gravitaţiei ca fiind generată de calitatea atomilor de pământ de a avea mare
putere de atracţie; 7. natura cinetică a întregii energii, cauza avându-çi întotdeauna
rădăcina în cheltuiala de energie sau redistribuirea ei; 8. disolutia universală prin
dezintegrarea atomilor; 9. radiaţia căldurii çi a razelor luminoase, a particulelor
infinitezimale, ţâçnind în toate direcţiile cu o viteză uluitoare (teoria modernă a
<razelor cosmice>); 10. relativitatea timpului çi a spaţiului.
"&aisesi$a atribuie originea lumii atomilor, eterni prin natura lor, având în vedere
particularităţile lor fundamentale. Aceçti atomi erau priviţi ca posedând o miçcare
vibratorie neîncetată ... Descoperirea recentă că un atom reprezintă în miniatură un
sistem solar, posibil să nu fi fost o noutate pentru filosofii antici ai lui &aisesi$a, care
au redus de asemenea timpul la conceptul matematic cel mai abstract, descriind cea
mai mică unitate de timp (+ala) ca fiind perioada necesară unui atom să traverseze
propria sa unitate a spaţiului."
8-6: Tradus din limba bengali folosită de Rabindranath Tagore, de către Manmohan
Ghosh, în &iswa-Bharati"
CAPITOLUL: 9
Preafericitul credincios şi iubirea lui cosmică
"&a 7'c, "acă "'%e$ti, "'#ni$'%7e. E "isct c Ma#a #ea Divină."
5ăct, c cea #ai +%'2n"ă vene%a!ie, a# +ă$it =n ca#e%ă 2iin" +ăt%ns "e as+ect7 =n-e%esc a7
Maest%7i Ma.asa,a. C ;a%;a a7;ă $i #ătăs'asă, c 'c.ii #a%i st%ă7cit'%i, e7 +ă%ea ' =nca%na%e
a +%ită!ii. ?ă%;ia %i"icată $i #8ini7e =#+%enate, a%ăta că 7-a# s%+%ins =n #iE7'c7 nei
#e"ita!ii.
Cvinte7e si#+7e "e ;n venit a +%'"s as+%a #ea %eac!ia cea #ai +te%nică +e ca%e a# t%ăit-'
v%e'"ată. Cea #ai #a%e "%e%e a #ea 2sese #'a%tea #a#eiL ac#, a-'nia se+a%ă%ii "e Ma#a
Divină #-a 2ăct să %7 "e s2e%in!ăL a# a7necat 7a +ă#8nt.
"D'#ni$'%7e, ca7#ează-teM" S28nt7 e%a e#'!i'nat.
Pie%"t =n 'cean7 "is+e%ă%ii, #ă a-ă!ă# "e +ici'a%e7e 7i ca "e n c'7ac "e sa7va%e.
"&nte%vin-' =n 2av'a%ea #eaM Ant%ea;-' +e Ma#a Divină "acă #ă ;c% "e -%a!ia SaM"
O ase#enea +%'#isine n este $'% ac'%"ată. Maest%7 e%a c'nst%8ns 7a tăce%e.
4 #ă =n"'ia# "e 7'c că Maest%7 Ma.asa,a +tea să "iscte c Ma#a C's#ică. Ce #i7in!ă să
-8n"esc că e%a# '%; 7a +%ezen!a ei =n ti#+ ce ea a+ă%ea 2'a%te a+%'+iată +%ivi%i7'% s28nt7iM Fă%ă
cea #ai #ică %$ine, #-a# a-ă!at "e +ici'a%e7e 7i, s%" 7a %e+%'$%i7e sa7e, n =nceta# să-7 %'-
să-#i =n"e+7inească "'%in!a.
"3'i s+ne ce%e%ea ta Ma#ei Divine", ca+it7ă e7 c n s%8s "e c'#+asine.
Aceste cvinte ascn"ea ' ase#enea 2'%!ă =nc8t a# 2'st i#e"iat e7i;e%at "e '%ice "%e%e.
"Maest%e, n ita +%'#isinea 2ăctăM Mă v'i =nt'a%ce c%8n" +ent% a cn'a$te %ăs+ns7M"
E%a# +7in "e ' ;c%ie antici+ată, =n ti#+ ce +8nă atnci ss+ina# +ie%"t.
C';'%8n" scă%i7e, #-a inva"at a#inti%i7e. Aici, +e st%a"a A#.e%st 7a n#ă%7 KI, acta7a
%e$e"in!ă a Maest%7i Ma.asa,a, a# 7'cit n'i atnci c8n" a #%it #a#a. Aici a# s2e%it că n '
v'i #ai ve"ea +e #a#aL t't aici a# s2e%it azi că n +'t să ' vă" +e Ma#a Divină... O, zi"%i
"'tate c c'n$tiin!ă, #a%t'%i #!i ai "is+e%ă%ii #e7e +%'2n"e, ai sa7vă%ii #e7e 2ina7eM...
A# aEns acasă, +e st%a"a C%+a%. M-a# %e2-iat =n sin-%ătatea #ansa%"ei #e7e +ent% a #ă
c2n"a =n #e"ita!ie +8nă 7a '%a /I sea%a. De'"ată, ' vizine '%;it'a%e a st%ă+ns ';sc%itatea
ca7"ă a n'+!ii in"iene.
A%e'7ată "e ' 7#ină s+7en"i"ă, a a+ă%t Ma#a Divină. Fa!a ei 7#inată "e n s%8s "7ce e%a
2%#se!ea =nsă$i.
"5e-a# i;it $i te v'i i;i #e%eM"
3'cea ce%ească %ăsna =n n'te "e a%-int. A+a%i!ia se $te%se =ncet, =ncet.
An z'%i, c8n" s'a%e7e a;ia se %i"ica, #-a# "s =n -%a;ă 7a Maest%7 Ma.asa,a. A# %cat sca%a $i
a# aEns 7a ca#e%a 7i sitată 7a etaE7 J. ?t'n7 s'ne%iei e%a ac'+e%it c ' +8nză =n se#n că
Maest%7 n "'%ea să 2ie "e%anEat. C# stătea# ne.'tă%8t +e +a7ie%, #8na ;inev'it'a%e a
Maest%7i #i-a "esc.is $a. A# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i s2inte. De$i #ă si#!ea# vese7, a#
a%;'%at ' eD+%esie s'7e#nă, +ent% a ascn"e eDtaz7 "ivin.
"Maest%e, a# venit a$a "e "ev%e#e +ent% a a27a %ăs+ns7. Mi-a t%ans#is Ma#a Divină v%en
#esaEN"
"G#ec.e%7eM"
E7 n-a 2ăct nici ' a7tă %e#a%că. A+a%enta #ea -%avitate "e =#+%#t n-7 =n$e7a.
"De ce snte!i at8t "e #iste%i's, "e evazivN S2in!ii n v'%;esc "ec8t =n +a%a;'7eN" E%a# n +ic
a+%ins.
"3%ei să #ă +i 7a =nce%ca%eN" Oc.ii 7i 7ini$ti!i e%a +7ini "e =n!e7e-e%e. "A$ +tea e să #ai a"a-
v%en cv8nt 7a asi-%a%ea +e ca%e Ansă$i Ma#a Divină !i-a "at-' ie%i sea%a 7a '%e7e /IN"
Maest%7 e%a =n +'sesia c.ei7'% +'%!ii s27et7i #eL "in n' #-a# +7ecat 7a +ici'a%e7e 7i. De
"ata aceasta +78n-ea# "e 2e%ici%e.
"C%ezi că "ev'!inea ta n-a i#+%esi'nat-O =n in2inita Ei c'#+asineN P%inci+i7 #ate%n a7 7i
D#neze, +e ca%e t L-ai a"'%at s; 2'%#e7e sa7e "ivine $i #ane, a si#!it c'#+asine 2a!ă "e
+78n-e%ea ta "is+e%atăM"
Cine e%a acest s28nt #'"est a că%i %-ă -ăsea asc7ta%e 7a S+i%it7 C's#icN An 7#e, %'77 să e%a
#i7. An casa sa "e +e st%a"a A#.e%st, Maest%7 Ma.asa,a
1)(
c'n"cea n c%s secn"a% "e
;ăie!i. 4ici'"ată "in -%a 7i n ie$ea cvinte seve%eL nici %e-7i, nici sanc!ini +ent% a #en!ine
"isci+7ina. An aceste c7ase #'"este se +%e"a =nt%-a"evă% #ate#atici7e s+e%i'a%e $i c.i#ia
i;i%ii, a;sente "ea7t2e7 "in c+%ins7 #ana7e7'%. E7 =#+ă%tă$ea ce7'% "in E% =n!e7e+cinea sa
+%in eDe#+7 +%'+%i #ai "e-%a;ă "ec8t +%in +%ece+te a%i"e. De"icat =n =nt%e-i#e i;i%ii sa7e
+ent% Ma#a Divina, s28nt7 n +%etin"ea nici ' 2'%#ă eDte%i'a%ă "e %es+ect.
"4 e snt -%-7 tăL acesta va veni ceva #ai t8%zi", zise e7. "S; =n"%#a%ea 7i, a+%'+ie%ea ta
"e Divin s; 2'%#a i;i%ii $i "ev'!inii va 2i t%a"să =n te%#eni "e =n!e7e+cine +%ă."
Mă "cea# =n st%a"a A#.e%st =n 2ieca%e "+ă a#iază. ?ea# c nesa! "in c+a #i%ac7'asă a
acestei +%ezen!e, a7 că%ei +%ea+7in se %evă%sa zi7nic =n s27et7 #e. 4ici'"ată +8nă atnci n #ă
+7ecse# =n 2a!a civa c at8ta 2e%v'a%e, #8nat "e ' vene%a!ie ne7i#itatăL c'nsi"e%a# ca +e n
i#ens +%ivi7e-i si#+77 2a+t "e a +ă$i +e +ă#8nt7 +e ca%e +a$ii 7i 7-a s2in!it.
Ant%-' sea%ă i-a# a"s ' -.i%7an"ă "e 27'%i) "Maest%e, iată n ;c.et "e c.a#+aB +e ca%e 7-a#
=#+7etit +ent% "#neav'ast%ă." Da% e7 s-a =n"e+ă%tat ti#i", %e2z8n" acest '#a-i. An 2ine,
văz8n"-#ă s+ă%at, a avt n s%8s "e c'nsi#!i%e)
"Ant%c8t snte# a#8n"'i a"'%at'%i ai Ma#ei Divine, +'!i "ec'%a c această -.i%7an"ă te#+77
c'%+'%a7, 7'cin!a ei." ?'-ata 7i nat%ă n +e%#itea #ani2esta%ea nici ni #'tiv e-'ist.
%AE'T7(0 %AHA'A8A
%ere absorbit -n .rea,eri*ita sa ibire *os&i*+/
"Să #e%-e# #8ine 7a DaBs.ines:a%, 7a te#+77 7i Fa7i, ce7 s2in!it +ent% t't"eana "e -%-7
#e." Maest%7 Ma.asa,a e%a n "isci+'7 a7 Maest%7i "e "i#ensine C%istică, S%i Ra#aB%is.na
Pa%a#.ansa.
An "i#inea!a %#ăt'a%e a# st%ă;ătt c va+'%7 $ase Bi7'#et%i +e Can-e. A# int%at =n te#+77 c
n'ă c+'7e "e"icat 7i Fa7i, n"e Ma#a Divină $i S.iva '"i.nesc +e 7'ts7 "e a%-int 7st%it, c
' #ie "e +eta7e #i-ă7's cize7ate. Maest%7 Ma.asa,a, t%ans+'%tat "e =nc8nta%e, e%a =n a"'%a!ie
+asi'nată =n 2a!a zei!ei Fa7i. An ti#+ ce e7 Ai incanta n#e7e, ini#a #ea, %ă+ită =n eDtaz, +ă%ea -ata
să eD+7'"eze ase#enea 7'ts7i =nt%-' #ie "e ;că!i.
Mai t8%zi, #;78n" +%in incinta te#+77i, a# "at +este n ;'sc.et "e cătină. Ră$ina acesti
a%;st si#;'7iza .%ana ce%ească +e ca%e ' "ist%i;ia Maest%7 Ma.asa,a. E7 e%a =nt%-' a"'%a!ie
c'ntină. M-a# a$ezat, =nt%-' %i-i"itate i#';i7ă, +e ia%;a +%esă%ată c 27'%i "e cătină. Uit8n" "e
c'%+7 2izic, #-a# c2n"at +ent% n ti#+ =nt%-' că7ăt'%ie s+%e 7#i7e s+e%i'a%e.
Acesta a 2'st +%i#7 #e +e7e%inaE 7a DaBs.ines:a%, =n t'vă%ă$ia Maest%7i ca%e #-a =nvă!at
;78n"e!ea as+ect7i #ate%n a7 7i D#neze, ce7 a7 Ma#ei Divine. As+ect7 +ate%n, ce7 a7
@sti!iei Divine, n-avea nici ' at%ac!ie +ent% in'cent7 s28nt. L'-ica #ate#atică, seve%ă $i
i#+7aca;i7ă, e%a c'#+7et st%ăină nat%ii sa7e.
"L-a# +tea cita ca eDe#+7 +ent% =n-e%iM", #ă -8n"ea# e =nt%-' zi c8n" =7 ve"ea# %-8n"-se.
Fă%ă n cv8nt "e c%itică sa "e %e+%'$, e7 ';se%va 7#ea c n 'c.i 2a#i7ia%izat c P%itatea
P%i#a%ă. C'%+, s+i%it, cv8nt $i ac!ine, t'ate acestea e%a 7a nis'n a%#'nizate c s27et7 să
i#ac7at.
"A$a #i-a s+s Maest%7 #eM" S28nt7 =nc.eia inva%ia;i7 '%ice s2at =n!e7e+t c acest '#a-i a"s
7i S%i Ra#aB%is.na, %e2z8n" să 2n"a#enteze ceva +e +%'+%ia sa at'%itate. E7 se i"enti2ica at8t
"e #7t c acest Maest%, =nc8t n-$i #ai c'nsi"e%a -8n"%i7e că 2iin" a7e 7i +%'+%ii, ci ca 2iin"
ins+i%ate "e -%-7 să.
Ant%-' zi, s28nt7 #ă c'n"se 7a $c'a7a sa. ?c%ia #ea 2 #;%ită "e n +e%s'naE cn'sct #ie $i
ca%e ne asa7ta c n "isc%s inte%#ina;i7.
"3ă" că acest '# n-!i +7ace "e 7'c", =#i $'+ti =n!e7e+t7. 3'%;ă%e!7, 2iin" atent 7a #'n'7'-7 să,
n-a azit ni#ic. "&-a# v'%;it "es+%e aceasta Ma#ei Divine, ca%e a =n!e7es t%ista n'ast%ă sita!ie $i
#i-a +%'#is că, "e =n"ată ce v'# aEn-e 7a acea casă %'$ie, ea =i va a#inti "e ' a2ace%e %-entă."
4e7ini$tit, "ev'%a# "in 'c.i această +'a%tă a scă+ă%ii. &#e"iat ce a# aEns 7a $a ace7ei case %'$ii,
v'%;ă%e!7 se =nt'a%se +e că7c8ie $i ;ăt =n %et%a-e%e, 2ă%ă #ăca% să-$i te%#ine 2%aza $i 2ă%ă să-$i ia
%ă#as ;n. 4'i a# %ăs27at $%a!i.
Ant%-' a7tă zi, #ă +7i#;a# =n vecinătatea -ă%ii >':%a.. M-a# '+%it n #'#ent a+%'a+e "e n
te#+7, c%itic8n" #enta7 n -%+ "e 'a#eni =na%#a!i c ' t';ă $i c ta7-e%e c8nt8n" n c8ntec c8t
=i !inea -%a.
"5%e;ie să 2ii 7i+sit "e +ietate +ent% a %e+eta n#e7e D'#n7i ast2e7, =n #'" #ecanic", =#i
s+nea# e. An aceste =#+%eE%ă%i, Maest%7 Ma.asa,a a+ă% +e nea$te+tate. "P%in ce =nt8#+7a%e
snte!i aici Maest%eN", 7-a# =nt%e;at e i#it.
S28nt7, i-n'%8n" =nt%e;a%ea, %ăs+nse "i%ect -8n"7i #e. "4-i a$a, "'#ni$'%7e, că n#e7e
D'#n7i este +7ăct az7i in"i2e%ent cine-L +%'nn!ă, =n!e7e+t sa i-n'%antN" M-a 7at
a2ect's "e #8nă. Mi se +ă%ea că, +e n c'v'% #a-ic, e7 #ă "cea căt%e P%ezen!a C'#+asivă.
"5i-a% +7ace să #e%-i 7a cine#aN", #ă =nt%e;ă =nt%-' "+ă a#iază Maest%7 Ma.asa,a. Această
=nt%e;a%e #ă "e%tă =nt%c8tva, "a% a# acce+tat t't$i, ;c%8n"-#ă "e +%ezen!a 7i. A# int%at
=nt%-' -%ă"ină "in 2a!a nive%sită!ii "in Ca7ctta. Ans'!it'%7 #e =#i a%ătă ' ;ancă =n 2a!a ni
;azin 9goldighi<)
"Să ne a$eză# +!in. Maest%7 #ă s2ătia să #e"itez #e%e =n 2a!a nei a+e 7ini$tite, s-e%8n"
ca7#7 ina7te%a;i7 a7 Divinită!ii. A+a %e27ectă ' in2initate "e 7c%%iL 7a 2e7 Unive%s7 =nt%e- se
%e27ectă =n '-7in"a S+i%it7i C's#ic, a$a s+nea gurude$a a"esea."
A# int%at =n a#2iteat%7 nive%sită!ii, n"e se !inea ' c'n2e%in!ă ca%e se "'ve"i eDt%e# "e
+7ictic'asăL "e$i e%a i7st%ată c +%'iec!ii, $i acestea s-a "'ve"it 7i+site "e inte%es.
"Deci acesta e%a cine#at'-%a27 +e ca%e =7 avea Maest%7 =n ve"e%eM" Ră;"a%ea #ea se e+izase,
"a% n v'ia# t't$i să-7 s+ă% +e s28nt #ani2est8n"-#i "esc.is +7ictisea7a. E7 se +7ecă s+%e #ine
$i-#i $'+ti)
"3ă", "'#ni$'%7e, că n-!i +7ace acest cine#a. &-a# s+s aceasta Ma#ei Divine. Ea este "e
aceea$i +ă%e%e c n'i. Mi-a s+s că se va =nt%e%+e c%ent7 $i n se va %esta;i7i "ec8t "+ă ce v'#
%e$i să +7ecă# "e aici."
Acestea 2iin" s+se, sa7a se c2n"ă =n =ntne%ic. 3'cea c'n2e%en!ia%7i tăc, =n s%+%iza
-ene%a7ă, $i a+'i %e7ă) "&nsta7a!ia e7ect%ică a acestei să7i +a%e "e2ectă". Maest%7 Ma.asa,a $i c
#ine a# +%'2itat "e 'cazie +ent% a +7eca. O"ată aEn$i +e c'%i"'%, a# =nt'%s ca+7 $i a# văzt că
7'c7 s+7ici7i n'st% e%a "in n' 7#inat.
"D'#ni$'%7e, vă" că acest cine#at'-%a2
1)*
te-a "eza#ă-it, "a% ;ăniesc că !i-a% +7ace n7 c
t't7 "i2e%it. E%a# +e t%'ta% =n 2a!a Unive%sită!ii. E7 =#i atinse $'% +ie+t7 =n z'na ini#ii.
Se 2ăc ' tăce%e i#+%esi'nantă. A$a c# "i2z'%7 "e 7a cine#at'-%a2 "evine #t c8n"
a#+7i2icat'%7 "e snet este sc's "in 2nc!ie, 7a 2e7 M8na Divină, +%int%-n #iE7'c i#it'%, -'nise
"in #intea #ea t'ate z-'#'te7e st%ăzii. Piet'ni, t%a#vaie, #a$ini, t%ăs%i, se #i$ca 2ă%ă ce7 #ai
#ic z-'#'t. Ca $i c# a$ 2i avt n 'c.i '#niscient, "istin-ea# t't ce se =nt8#+7a "e E%
=#+%eE%7 #e. 5'ată activitatea c'ncent%ată =n acest #ic "ist%ict "in Ca7ctta se "e%7a =n 2a!a
+%ivi%ii #e7e s+i%ita7e 2ă%ă nici ce7 #ai #ic z-'#'t, 2ă%ă n #%#%. A$a c# sc7i+i%i7e %'$iatice
a7e că%;ni7'% incan"escen!i st%ă;at n st%at s;!i%e "e cen$ă, ' 7#inescen!ă $'a%ă st%ă;ătea
vizinea #ea -7';a7ă.
C'%+7 #e n e%a "ec8t ' #;%ă, +%int%e at8tea a7te7e, c "e'se;i%ea că ea e%a i#';i7ă, =n ti#+ ce
ce7e7a7te ci%c7a 2ă%ă =nt%e%+e%e "e ici c'7'. Mai #7!i cn'sc!i a t%ect +e 78n-ă #ine 2ă%ă să
#ă %ecn'ască, "e$i +ă%ea să #ă +%ivească "%e+t =n 'c.i.
Fantastica +an'%a#ă =nc'nE%ăt'a%e #ă =#;ăta, #ă t%ans+'%ta =nt%-n eDtaz s;7i#. De'"ată a#
si#!it c# Maest%7 Ma.asa,a #ă atin-e "in n' =n %e-inea ini#ii. 6-'#'t7 a#estecat a7
#7!i#ii +ăt%nse "in n' =n c'n$tiin!a #ea.
"S+e%, "'#ni$'%7e, că ai -ăsit +e -st7 tă acest a7 "'i7ea cine#aM" S28nt7 s%8"ea. Mă
+%e-ătea# să #ă +7ec c %ecn'$tin!ă 7a +ici'a%e7e 7i. "4-ai "%e+t7 s-' 2aciM" +%'testă e7. Gtii că $i
t e$ti n te#+7 =n ca%e 7'cie$te D#nezeM 4-a$ 2i "e ac'%" ca Ma#a Divină să-#i atin-ă
+ici'a%e7e +%in #8ini7e tăM"
O%icine ne-a% 2i văzt =nce%c8n" să ie$i# "in #7!i#e, ne-a% 2i ss+ectat "e ;e!ie. E avea#
i#+%esia că $i #;%e7e se%ii e%a =#;ătate "e D#nezeM A "'a zi "i#inea!ă "eEa %e-%eta#
+ie%"e%ea stă%ii eDtatice. Da% 2i7 an-e7ic a7 Ma#ei Divine, Maest%7 Ma.asa,a, #i-a %ă#as
neatins =n #e#'%ie M
Ac#, c8n" =nce%c să-i "esc%i -ene%'zitatea $i ;nătatea, si#t c# cvinte7e snt ne+tinci'ase
$i #ă =nt%e; "acă Maest%7 Ma.asa,a $i a7!i s2in!i +e ca%e i-a# cn'sct $tia că, =n Occi"ent, v'i
sc%ie "es+%e via!a 7'% #i%ac7'asă. Aceasta n #-a% s%+%in"e +%ea #7t $i s+e% că nici +e citit'%7
ca%e #-a %#ă%it c aten!ie.
S2in!ii "in t'ate %e7i-ii7e a atins %ea7iza%ea "ivină -%a!ie n'!inii si#+7e "e &;i%e Divină. Ant%c8t
A;s'7t7 este nirguna, "2ă%ă "e ca7ită!i" $i acintya, ""e nec'nce+t", -8n"i%ea $i as+i%a!ii7e
#ane L-a +e%s'ni2icat #e%e s; "i2e%ite as+ecte ca 5ată Ce%esc sa Ma#ă Unive%sa7ă.
C'#;ina!ia teis#7i +e%s'na7 c 2i7's'2ia A;s'7t7i este ' cce%i%e antică a -8n"i%ii .in"se,
eD+să =n +ede $i =n Bhaga$ad%&ita. Această "%ec'nci7ie%e a '+$i7'%" satis2ace ini#a $i s+i%it7L
bhakti 9"ev'!inea< $i ,nana 9=n!e7e+cinea< snt "e 2a+t na $i aceea$i. 'rapatti, ac!inea "e a te
"%e2-ia =n D#neze" $i sharanagati, "e a te "=nc%e"e =n C'#+asinea Divină", snt căi7e
cn'a$te%ii s+%e#e.
U#i7in!a Maest%7i Ma.asa,a $i a tt%'% #a%i7'% s2in!i +%'vine "in t'ta7a 7'% s;'%"'na%e 2a!ă
"e D#neze 9seshat$a< ca nică 3ia!ă $i nic @"ecăt'%. 4at%a =nsă$i a 7i D#neze 2iin"
Fe%ici%ea, '#7 ca%e 2zi'nează c E7 si#te ' 2e%ici%e ne7i#itată. "P%i#a "int%e as+i%a!ii7e
s27et7i $i a7e v'in!ei este ;c%ia."
1)+
C%e"inci'$ii "in t'ate ti#+%i7e ca%e se =nc.ină Ma#ei Divine c ' +%itate "e c'+i7 #ă%t%isesc
că a +%i#it =nt't"eana %ăs+ns 7a %-ă#in!i7e 7'%. An via!a Maest%7i Ma.asa,a, #ani2estă%i7e
E'c7i "ivin s-a +%'"s =n =#+%eE%ă%i i#+'%tante sa #ă%nte. An 'c.ii 7i D#neze ni#ic n
este #a%e sa #ic. Dacă E7 n-a% 2i avt at8ta -%iEă să c'nst%iască #ic!7 at'#, a% #ai 2i st%ă7cit
+e ce% Si%is sa 3e-aN Distinc!ii +%ec# "i#+'%tant" sa "#ă%nt" n snt cn'scte D'#n7i.
9-1: Acesta este un titlu de respect cu care oamenii i se adresau de obicei. Numele
său era Mahendra Nath Gupta; îçi semna operele literare cu un simplu "M".
9-2: Cinematograful poate fi definit ca o perspectivă asupra vieţii. Alegerea acestui
cuvânt de către Maestrul Mahasaya fu atunci în mod original justificată.
9-3: Sfântul loan al Crucii. Trupul acestui sfânt creçtin, care a murit în 1591, a fost
deshumat în 1859 çi găsit în perfectă stare.
Domnul Francis Younghusband (Atlantic Monthly, dec. 1936) ne relatează despre
propria sa experienţă a bucuriei cosmice: "Atunci am fost copleçit de o stare ce era
cu mult mai mult decât bucurie, încântare sau exaltare; mă descopeream exterior
mie, trăind o stare de bucurie indescriptibilă çi aproape insuportabilă, determinata de
revelarea bunătăţii esenţiale a acestei lumi. Dincolo de orice afirmaţie trecută, am
fost convins că oamenii sunt în fond buni la inimă, că răul din ei era doar
superficial."
CAPITOLUL: 10
-mi #nt!lnesc Maestrul) ri Yu.tes/ar
"C%e"in!a =n D#neze +'ate =#+7ini '%ice #inne =n a2a%a "e aceea "e a t%ece c scces n
eDa#en 2ă%ă să st"iezi". A# =nc.is "is+%e!it'% ca%tea ce-' 7ase# =nt%-n #'#ent "e
+7ictisea7ă.
"Această %eze%vă a sc%iit'%7i "'ve"e$te 7i+sa 7i a;s'7tă "e c%e"in!ă", -8n"ea# e. "?iet7
;ăiat, a%e #7t %es+ect +ent% t'cea7a "e 7a #iez7 n'+!iiM"
Ai +%'#isese# tată7i #e că-#i v'i s28%$i c ;ine st"ii7e secn"a%e. 4 +%etin" că a# st"iat
+%ea ze7's. A# +et%ect 7ti#e7e 7ni #ai #7t căt8n" sin-%ătatea =n a+%'+ie%ea 7'c%i7'%
%ita7e "e ;aie "ghats" "ec8t =n c7asă. Este cn'sctă at%ac!ia +e ca%e ' eDe%cită te%en%i7e
%eze%vate incine%ă%i7'% as+%a ,'-.ini7'%. Ce7 ca%e este =n căta%ea Esen!ei 4e#%it'a%e n se
te#e "e c%anii -'a7e. De$e%tăcinea #ană "evine #ai evi"entă =n vecinătatea 7-;%ă a
'se#inte7'%. C# a7ăt%i "e $c'a7a #ea eDista n ase#enea 7'c, ve-.i7e #e7e n'ct%ne a 2'st
2'a%te "i2e%ite "e ce7e a7e ni e%"itM
Se a+%'+ia să+tă#8na eDa#ene7'% "e =nc.eie%e a st"ii7'% secn"a%e .in"se Această +e%i'a"ă
"e a$te+ta%e este =n -ene%a7 n a"evă%at c.inL t't$i #intea #ea cn'$tea +acea. E ac#7ase#
' $tiin!ă ce n se =nvă!a =n c7asă, "a% =#i 7i+sea a%ta 7i S:a#i P%ana;anan"a, "e a2i si#7tan =n
"'ă 7'c%i "i2e%ite. Ra!inea #ea 9"e$i #7t'%a +'ate să 7e +a%ă 2ă%ă 7'-ică< e%a că D#neze va
';se%va "i7e#a #ea $i #ă va e7i;e%a "e ea.
Anc%e"e%ea ne!ă%#%ită =n D#neze a "ev't7i izv'%ă$te "in nen#ă%ate7e "e#'nst%a!ii a7e
+te%ii "ivine +%i#ite =n #'#ente "e -%ea c#+ănă.
E) -n ti&.! !i*e!i
"Sa7t, MBn"a, n +%ea te-a# văzt zi7e7e asteaM" Ast2e7 #i se a"%esă n c'7e- "e c7asă, =nt%-'
"+ă a#iază.
"Sa7t, 4antM Să $tii că 2a+t7 "e a n 2i "at "e 7'c +e 7a $c'a7ă #ă 2ace să 2i ac# 7a anan-.ieM"
P%ivi%ea 7i a#ica7ă #-a %ec'n2'%tat.
4ant, e7ev st%ă7cit, %8se "in t'ată ini#a. Mă%t%isi%ea #ea avea ceva c'#ic.
"4 e$ti "e 7'c +%e-ătit să =n2%n!i eDa#ene7e 2ina7e. C%e" că e "at'%ia #ea să te aEtM"
Aceste cvinte =#i +ă%%ă ' +%'#isine "ivină. M-a# -%ă;it să #e%- 7a +%ieten7 #e, ca%e =#i
eD+se +e sc%t %ăs+ns%i7e 7a =nt%e;ă%i7e +e ca%e, "+ă +ă%e%ea 7i, 7e v'% +ne eDa#inat'%ii.
"Acestea snt t'ate =nt%e;ă%i7e ca%e a% +tea să =nc%ce +e #7!i can"i"a!i. Ţine ;ine #inte
%ăs+ns%i7e #e7e $i vei 2ace 2a!ăM"
E%a a+%'a+e "i#inea!ă c8n" #i-a# 7at %ă#as ;n. C #e#'%ia +7ină "e cn'$tin!e +%'as+ete,
#ă %-a# c 2e%v'a%e ca t'ate acestea să n se eva+'%e =n zi7e7e "ecisive. EDa#ene7e se !inea 7a
t'ate #ate%ii7e "in +%'-%a#ă, "a% 4ant, =n -%a;a sa, itase sansc%ita. A7 %-a# 2ie%;inte +e
D#neze să #+7e această 7acnă.
A "'a zi "i#inea!ă, #ă +7i#;a# %ea#intin"-#i cn'$tin!e7e n' "';8n"ite. C# t%ave%sa#
n te%en vi%an, a# -ăsit +e ia%;ă c8teva +a-ini ti+ă%iteL 7e-a# %i"icat) e%a ve%s%i sansc%ite. M-
a# "s 7a n +an"it 9+%e't< +ent% a #ă aEta să 7e c'#entez. 3'cea sa ;'-ată 2ăc să %ăsne
accente7e ne#%it'a%e a7e 7i#;ii antice
(2)(
.
"Aceste ve%s%i eDce+!i'na7e n-!i v'% că"ea 7a eDa#en", 2ăc e%"it7 c n s%8s sce+tic.
Da% si#+77 2a+t "e a 2i 2a#i7ia%izat c.ia% $i c acest nic +'e# =#i +e%#ise să t%ec, a "'a zi,
eDa#en7 "e sansc%ită. AEt'%7 ;inev'it'% a7 7i 4ant #-a 2ăct să ';!in n'te #ini#e 7a ce7e7a7te
#ate%ii.
5ată7 #e e%a 2e%icit că #i-a# !int +%'#isinea "e a te%#ina cic77 secn"a%. Recn'$tin!a #ea
se =n"%e+ta s+%e D#neze, ca%e =#i venise =n aEt'% +%in inte%#e"i7 7i 4ant $i a +7i#;ă%ii
#e7e +e %ta ne';i$nită a te%en7i vi%an. Ast2e7, "e "'ă '%i E7 #i-a "'ve"it ;năv'in!a Sa.
Ca%tea a7 că%ei at'% ne-a +te%ea 7i D#neze as+%a eDa#inat'%i7'% =#i căz s; 'c.i. A# %8s
-8n"in" =n ace7a$i ti#+) "An ce c'n2zie a% 2i c2n"at acest '# "acă i-a$ s+ne că #e"ita!ia
"ivină +%int%e ca"av%e $%ează ';!ine%ea nei "i+7'#e "e =nc.eie%e a st"ii7'% secn"a%eM".
An n'a #ea ca7itate "e ;aca7a%eat, +tea# să #ă +%e-ătesc +e 2a!ă să +ă%ăsesc casa. A# "ecis,
=#+%enă c t8nă%7 #e +%ieten @iten"%a Maz#"a%
(2)*
, să #e%-e# 7a as.%a#-7 "in ?ena%es a7
7i S%i ?.a%at D.a%#a Ma.a#an"a7 +ent% a +%i#i ac'7' "isci+7ina s+i%ita7ă.
Ant%-na "in zi7e #-a c+%ins "ez'7a%ea 7a i"eea "e a #ă "es+ă%!i "e 2a#i7ie. De 7a #'a%tea
#a#ei, a# si#!it născ8n"-se =n #ine n senti#ent "e a2ec!ine tan"%ă +ent% 2%a!ii #ei #ai
#ici Sanan"a $i ?is.n. Mă %e2-ia# =n sin-%ătatea #ansa%"ei #e7e, #a%t'%ă a at8t'% scene "in
sadhana
(2)+
#ea a-itată. Ac'7' a# +78ns "'ă '%e c 7ac%i#i 2ie%;in!i, "+ă ca%e #-a# si#!it
t%ans2'%#at =n #'" ci"at, ca s; e2ect7 nei c%ă!i%i a7c.i#ice. 5'ate ata$a#ente7e
(2),
a
"is+ă%t. Decizia #ea "e a-L căta +e D#neze, P%ieten7 +%ieteni7'%, a "evenit nec7intită. Mi-
a# =nc.eiat %e+e"e +%e-ăti%i7e "e că7ăt'%ie.
"O 7ti#ă %-ă#inte", #i-a s+s t7;%at tată7 #e c8n" a$te+ta# să #ă ;inecv8nteze =naintea
+7ecă%ii. "4 #ă ita $i n-i ita nici +e 2%a!ii $i s%'%i7e ta7e."
"Cvinte7e n +'t eD+%i#a t'ată i;i%ea +e ca%e v-' +'%t, tatăM Da% #ai #a%e e i;i%ea #ea +ent%
5ată7 ce%esc, că%ia =i snt =n"at'%at +ent% că a# n tată at8t "e #innat. Lasă-#ă să +7ec $i
+%'#it că atnci c8n" te v'i %eve"ea v'i avea ' cn'a$te%e "ivină +%'2n"ă."
5ată7 #e c'nsi#!i c %e-%et $i, "+ă ce #ă ;inecv8ntă, #-a# -%ă;it să-7 =nt87nesc +e @iten"%a,
ca%e se -ăsea "eEa 7a as.%a#-7 "in ?ena%es. La s'si%ea #ea, S:a#i Da,anan"a #-a +%i#it c
;năv'in!ă. Ana7t, s7a;, c n ae% #e"itativ, e7 +%'"se as+%a #ea ' i#+%esie 2av'%a;i7a. Fa!a 7i
+7ăctă se#ăna c a 7i ?"".a.
E%a# 2e%icit că n'a #ea %e$e"in!ă avea ' #ansa%"ă n"e +tea# să +et%ec c8teva '%e "e
sin-%ătate "i#inea!a. Me#;%ii as.%a#-7i, +!in cn'scăt'%i ai +%acticii #e"ita!iei, e%a "e
+ă%e%e că a% t%e;i să-#i +et%ec t't ti#+7 c t%e;%i '%-anizat'%ice. Ei e%a =nc8nta!i "'a% "e
#nca ce ' 2ăcea# 7a ;i%' "+ă a#iaza.
"4-7 căta +e D#neze at8t "e "ev%e#eM" =#i zise n c'7e- +e c8n" #ă %et%ă-ea# =n #ansa%"a
#ea. M-a# "s 7a Da,anan"a, +e ca%e 7-a# -ăsit =n =n #ic7 să sancta% ca%e "ă"ea s+%e Can-e)
"S:a#iEi
(2)-
, n =n!e7e- ce se ce%e aici "e 7a #ine. E cat ' +e%ce+e%e "i%ectă a 7i D#neze.
Fă%ă E7, nici a2ec!inea, nici c%e"in!a, nici senti#ent7 că a# 2ăct ' #ncă ti7ă n-#i +'t a"ce
=#+7ini%ea."
C7e%ic7 =n %';ă +'%t'ca7ie #ă ;ăt a2ect's +e #e%i. Si#78n" %e+%'$7, =i ce%tă +e c8!iva
"isci+'7i ca%e se -ăsea c e7) "Lăsa!i-7 =n +ace +e MBn"aM 3a =nvă!a c ti#+7 ';icei%i7e
n'ast%e."
P'7itic's, #-a# a;!int să s+n că #ă =n"'iesc. Disci+'7ii +ă%ăsi%ă ca#e%a +!in i#+%esi'na!i "e
%e+%'$. Da,anan"a =#i s+se)
"MBn"a, tată7 tă =!i t%i#ite %e-7at ;ani. 5e %'- să-i t%i#i!i =na+'iL aici n-ai ce 2ace c ei. O a7tă
c.estine "e "isci+7ină se %e2e%ă 7a #8nca%eL c.ia% $i atnci c8n" =!i este 2'a#e, n +'#eni
aceasta."
4 $ti "acă a%ăta# =n2'#etat. Da% $tia# ;ine că =#i e%a 2'a#e. La as.%a#, +%i#a #asă se se%vea
7a '%a /H 7a +%8nzL acasă #ă ';i$nise# să #ăn8nc 7a '%a 0 "i#inea!a.
Această a$te+ta%e "e t%ei '%e +ă%ea "in zi =n zi #ai inte%#ina;i7ă. S-a s28%$it 2%#'ase7e zi7e "e 7a
Ca7ctta c8n" =i +tea# %e+%'$a ;căta%7i ' =nt8%zie%e "e /I #inteM A# =nce%cat să-#i
c'nt%'7ez +'2ta "e #8nca%e a$a că, =nt%-' zi #-a# .'tă%8t să +'stesc. A# n#ă%at c ne%ă;"a%e
'%e7e +8nă 7a +%8nz7 "e a "'a zi.
C.ia% c8n" #ă +%e-ătea# să #ă "c să #ăn8nc, a venit @iten"%a să ne ann!e) "5%en7 7i
Da,anan"aEi a =nt8%ziatL n v'# #8nca "ec8t "+ă ce vine e7M" Pent% a a"ce n '#a-i 7i
S:a#i Da,anan"a ca%e 7i+sise /K zi7e, a 2'st +%e-ătite #7te "e7icatese. O a%'#ă "e7ici'asă
+7tea =n ae%. Ceea ce a$ 2i +tt =n-.i!i e%a "'a% #8n"%ia #ea "e a 2i +'stit ie%i.
"D'a#ne, 2ă ca t%en7 să s'sească #ai %e+e"eM" Mă -8n"ea# că inte%"ic!ia 7i Da,anan"a n ' să-
7 i#+%esi'neze +e D#nezeM 5't$i D#neze %ă#8nea s%" 7a %-ă#in!i7e #e7eL se 7ăsa sea%a
c8n" Da,anan"a a int%at +e $ă. L-a# +%i#it c entzias#.
"Da,anan"aEi t%e;ie să 2acă ;aie $i să #e"iteze =nainte "e a ne a$eza 7a #asă", #ă ann!ă
@iten"%a, #esa-e% a7 nen'%'ci%ii.
E%a -ata să #i se 2acă %ă. St'#ac7 #e t8nă%, ne';i$nit c +%iva!ini7e, +%'testa vi-%'s. Scene
"e 2'a#ete t%ecea +%in #intea #ea.
"3iit'a%ea victi#ă a 2'a#etei =n ?ena%es v'i 2i e", #ă -8n"ea#. S28%$it7 s+7ici7i #e n-a
s%venit "ec8t +e 7a '%a n'ă sea%a. O c.e#a%e ce%eascăM Acea #asă #i-a %ă#as =n #e#'%ie ca
n7 "in ce7e #ai 2%#'ase #'#ente a7e vie!ii #e7e. De$i atent 7a #8nca%e, aceasta n #-a
=#+ie"icat să ';se%v că Da,anan"a #8nca c n ae% a;sent. E7 +ă%ea să +7tească "eas+%a
+7ăce%i7'% #e7e -%'sie%e.
"S:a#iEi, n vă e%a 2'a#eN" Săt7 $i 2e%icit, #ă a27a# sin-% c $e27, =n ca;inet7 să.
"?a "aM 4-a# ;ăt $i n-a# #8ncat ni#ic "e +at% zi7e. 4 #ăn8nc nici'"ată =n t%en, =ncă%cat "e
vi;%a!ii7e ete%'-ene a7e 7#ii. A# %es+ectat st%ict %e-7i7e shastrice
(2).
+ent% că7-ă%ii "in
'%"in7 #e. P%';7e#e a"#inist%ative #-a a;s'%;it =n această sea%ă $i a# ne-7iEat #asa, "a% ce
c'nteazăM M8ine v'i #8nca +e săt%ate." Ei %8se c +'2tă.
E%a# +e%+7eD. 5't$i ' zi "e t'%t%ă n se ită $'%L a# %iscat ' 7ti#ă %e#a%că) "S:a#iEi, a# '
ne7ă#%i%e. Să +%es+ne# că, "+ă inst%c!ini7e "#neav'ast%ă, e n ce% "e #8nca%e $i
ni#eni n #ă invită 7a #asăL atnci a% t%e;i să #'% "e 2'a#eM"
"Atnci #'%iM" Această a2i%#a!ie #-a i#it. "M'%i "acă t%e;ie, MBn"aM Să n c%ezi nici'"ată
că "at'%ezi via!a .%anei $i n 7i D#nezeM Ce7 ca%e a c%eat t't ceea ce e "e #8nca%e, Ce7 ca%e a
"at +'2ta "e #8nca%e, va ve-.ea c si-%an!ă ca c%e"inci's7 Să să n "că 7i+să "e ni#ic. Să n
c%ezi că .%ana te ss!ine, că ;anii sa 'a#enii te .%ănesc. A% +tea ei să ' 2acă "acă D#neze !i-
a% 7a s277 vita7N Ei snt +% $i si#+7 inst%#ente7e sa7e. E$ti =n sta%e, c +%ice+e%ea ta
#ă%ntă, să-!i 2aci st'#ac7 să "i-e%e a7i#ente7eN F'7'se$te sa;ia "isc%i#ină%ii, MBn"a,
+e%ce+e Caza Unică tăin" 7an!7 ata$a#ente7'%M"
Aceste cvinte incisive a atins =n #ine ' c'a%"ă sensi;i7ă. C8t "e "e+a%te e%a# "e vec.ea
+ăcă7ea7ă "+ă ca%e c'%+7 +'a%tă s27et7M Din c8n" =n c8n" a# -stat $i e "in sta%ea "e 2e%ici%e
$i at't#7!#i%e +e ca%e ' ai atnci c8n" =!i +e%ce+i Sine7e. An #7te '%a$e, =n c%s7 vie!ii #e7e "e
ne=ncetate că7ăt'%ii, a# avt 'cazia să #ă c'nvin- "e ti7itatea acestei 7ec!ii, =nvă!ată =nt%-n
as.%a# "in ?ena%esM
Sin-%a c'#'a%ă +e ca%e a# 7at-' c #ine "e 7a Ca7ctta e%a a#7eta "e a%-int, +e ca%e #i-'
7ăsase #a#a #'$teni%e. A# +ăst%at-' at8!ia ani $i ac# e%a ascnsă c -%iEă =n ca#e%a #ea. Ant%-
' "i#inea!ă, "'%in" să #ă ;c% "e +%ezen!a ei, a# "esc.is ctia. Anciet'a%ea +ă%ea intactă, "a%
a#7eta "is+ă%seL a# "es2ăct =#;%ăcă#intea ei $i #-a# c'nvins că ea se v'7ati7izase
i%e#e"ia;i7, c'n2'%# +%ezice%ii s28nt7i ca%e ' 2ăcse să a+a%ă.
Re7a!ii7e #e7e c "isci+'7ii 7i Da,anan"a se =n%ătă!ea "in ce =n ce. Ant%aE7 #e e%a
ne#7!#it "e "istan!a $i %ăcea7a +e ca%e ' =nt%e!inea#. Ata$a#ent7 #e 2a!ă "e #e"ita!ie, i"ea7
+ent% ca%e +ă%ăsise# 2a#i7ia $i t'ate a#;i!ii7e 7#e$ti, #i-a a"s c%itici ace%;e "in +a%tea
tt%'%. Ant%-' "i#inea!ă a# .'tă%8t să #ă %'- +8nă v'i ';!ine n %ăs+ns.
"O Ma#ă ;inev'it'a%e a Unive%s7iM Anva!ă-#ă 5 +%in vizini, sa +%int%-n -% t%i#is "e
5ine Ansă!iM" P78n-8n", #ă %-a# $i '%e7e t%ecea 2ă%ă să +%i#esc n %ăs+ns. De'"ată #-a#
si#!it t%ans+'%tat s+%e s2e%e inaccesi;i7e.
"Maest%7 tă va veni c.ia% aziM" 3'cea, ' v'ce "e 2e#eie c accente "ivine, +ă%ea să vină "e +este
t't $i "e nicăie%i.
Această eD+e%ien!ă "ivină 2 t7;%ată "e n st%i-ăt +ăt%nzăt'%L n +%e't t8nă%, n#it >a;, #ă
st%i-a "e 7a ;cătă%ie, sitată 7a nive77 in2e%i'%)
"MBn"aM AEn-e c #e"ita!ii7eM Este nev'ie "e tine +ent% c#+ă%ăt%i."
A7tă "ată a$ 2i %e+7icat 2ă%ă ezita%e. Ac# #i-a# $te%s 7ac%i#i7e $i #-a# %ese#nat să asc7t. >a;
$i c #ine a# +7ecat s+%e ' +ia!ă =n"e+ă%tată, sitată =n ca%tie%7 ;en-a7ez "in ?ena%es. A%zăt'%7
s'a%e in"ian n e%a =ncă 7a zenit c8n" a# =nce+t c#+ă%ăt%i7e =n ;aza%. 4e-a# +%tat +a$ii +%in
#7!i#ea #7tic'7'%ă a -'s+'"ine7'%, -.izi7'%, +%e'!i7'%, vă"ve7'%, ;%a.#ini7'% +7ini "e
"e#nitate $i a ta%i7'% s2in!i.
An ti#+ ce st%ă;ătea# ' a7ee "e +iat%ă c;ică, a# =nt'%s ca+7 $i a# văzt n '# c ' 2a!ă
C%istică, =#;%ăcat =n %';a +'%t'ca7ie a S:a#i7'%, st8n" =n ne#i$ca%e +e +a%tea cea7a7tă a st%ăzii.
&nstantane #i-a +ă%t cn'sct "int't"eana. A7 "ev'%a# "in 'c.i. A+'i #ă +%inse =n"'ia7a.
"C'n2nzi acest că7-ă% +e7e%in c cineva cn'sct. C'ntină-!i "%#7 visăt'%7eM"
D+ă /I #inte #i-a# si#!it +ici'a%e7e ca "e +7#;L =#+iet%ite, e7e %e2za să #ă asc7te. M-a#
=nt'%s, +ici'a%e7e #ă asc7ta. A# =nce%cat să ' ia =n "i%ec!ia ini!ia7ă $i "in n' ceva 7e =#+ie"ica
să se #i$te. "S28nt7 #ă at%a-e #a-netic căt%e e7M" C această i"ee =n ca+, a# =ntins +ac.ete7e
#e7e 7i >a;, ca%e ';se%vase #i$că%i7e #e7e n 2ă%ă s%+%in"e%e. An 2ina7, a iz;cnit =n %8s)
"Ce aiN Ai =nne;nitN"
5#7t7 s+i%it7i #e n #-a 7ăsat să %ăs+n". 5ăct, a# 7at-' =na+'i, aEn-8n" 7a a7eea
+iet%ită. Distin-ea# 2a!a ca7"ă ca%e +%ivea c intensitate =n "i%ec!ia #ea. D+ă c8!iva +a$i e%a#
7a +ici'a%e7e 7i.
"C%"eva
(2)/3
#aest%7 #eM" Fa!a "ivină n e%a a7ta "ec8t cea ca%e =#i a+ă%se =n #ii "e vizini.
Ace$ti 'c.i 7ini$ti!i, acest ca+ 7e'nin, c ;a%;a asc!ită, c +ă%7 27t%8n", e%a ace7ea$i c ce7e
ca%e #ă 2ascinase%ă =n %eve%ii7e #e7e.
"An s28%$it ai venit, 2i7 #eM" C%-7 #e %e+eta ia% $i ia% aceste cvinte =n ;en-a7i, v'cea =i
t%e#%a "e e#'!ie) "De c8!i ani te a$te+tM"
A# tăct a#8n"'i #7tă v%e#e, cvinte7e ne#ai 2iin" necesa%e. O #e7'"ie 2ă%ă cvinte %ăsna =n
ini#a Maest%7i $i a "isci+'77i. O v'ce inte%i'a%ă =#i s+nea că -% =7 cn'$tea +e D#neze
$i va $ti să #ă "că 7a E7. Antne%ic7 vie!ii #e7e t%ecte 2-ea "in ca7ea n'7i %ăsă%it, izv'%8t "in
cine $tie ce c'7!i$'% a7 #e#'%iei +%enata7e. 5%ect, +%ezent $i viit'% n snt "ec8t ' ete%nă
%e=nt'a%ce%e. 4 e%a +%i#a "ată c8n" s'a%e7e %ăsă%ea -ăsin"-#ă 7a +ici'a%e7e sa7e s2inteM
Ţin8n"-#ă "e #8nă, -%-7 #e #ă c'n"se 7a %e$e"in!a 7i te#+'%a%ă "in ca%tie%7 Rana
Ma.a7 "in ?ena%es. Me%-ea c n +as .'tă%8t, =na7t $i 2'a%te "%e+t. De$i avea KK "e ani =n acea
v%e#e, e%a s+%inten $i vi-%'s ca n t8nă%. Oc.ii 7i =nc.i$i 7a c7'a%e, #a%i $i 2%#'$i, sc7i+ea "e
=n!e7e+cine. Pă%7 $'% 'n"7at =i =n"7cea 2a!a n';i7ă $i +te%nică. An e7, 2'%!a 2zi'na a%#'ni's
c -%a!ia.
An ti#+ ce ne =n"%e+ta# s+%e te%asa nei case ca%e "ă"ea s+%e Can-e, e7 =#i s+se a2ect's)
"A!i v'i "ă%i t't as.%a#-7 #e $i t't ceea ce +'se"."
"Maest%e, e n cat "ec8t =n!e7e+cinea $i %ea7iza%ea Divină. Acestea snt sin-%e7e c'#'%i +e
ca%e 7e "'%escM"
Ra+i"7 c%e+sc7 t%'+ica7 =ntinsese "eEa c'%tina =ntne%ic7i c8n" Maest%7 v'%;i "in n'. Oc.ii
7i %e27ecta ' tan"%e!e 2ă%ă #a%-ini)
"A!i "ă%iesc i;i%ea #ea nec'n"i!i'natăM"
Cvinte in2init "e +%e!i'aseM Un s2e%t "e sec'7 s-a sc%s =nainte ca e să #ai a# ' "'va"ă a"i;i7ă
a "%a-'stei 7i. E%a z-8%cit c #ani2estă%i7e ve%;a7e a7e tan"%e!iiL tăce%ea c'nvenea #ai #7t ini#ii
sa7e 'ceanice.
"A#i vei ac'%"a $i t aceea$i "%a-'ste nec'n"i!i'natăN" Mă +%ivi c =nc%e"e%ea ni c'+i7.
"5e v'i i;i #e%e, C%"evaM"
"&;i%ea ';i$nită este e-'istă $i =$i a%e '%i-inea =n "'%in!e $i =n satis2ace%ea 7'%. &;i%ea "ivină
este nec'n"i!i'nată, ne7i#itată, nesc.i#;ăt'a%e. F7D7 ini#ii #ane se sc.i#;ă +ent%
t't"eana 7a c'ntact7 c i;i%ea +%ă." E7 a"ă-ă #i7)
"Dacă v%e'"ată v'i +ie%"e c'ntact7 c D#neze, +%'#ite-#i că #ă vei a$eza c ca+7 =n +'a7a
ta $i #ă vei aEta să #ă %e=nt'%c 7a Ce7 +%ea i;it +e ca%e a#8n"'i =7 a"'%ă#."
Se =ntnecase. C% se %i"ică $i #ă c'n"se =nt%-' ca#e%ă. A# #8ncat 2%cte "e #an-' $i a#
;ăt sc%i, =n ti#+ ce e7 '%ienta "isc!ia ast2e7 =nc8t să +ăt%n"ă nat%a #ea inti#ă. A# 2'st
$'cat "e a#estec7 #innat "e =n!e7e+cine -%an"i'asă $i #i7in!ă inte%i'a%ă "in e7.
"C'ns'7ează-te "e +ie%"e%ea a#7etei. Ea $i-a =n"e+7init %'77." C%-7 #e, '-7in"ă "ivină,
%e27ecta =nt%-n an#e 2e7 =nt%ea-a #ea via!ă.
"Rea7itatea vie a +%ezen!ei "#neav'ast%ă, Maest%e, este ' ;c%ie ca%e se sitează "inc'7' "e
'%ice si#;'7."
"Este ti#+7 să sc.i#;ă# a#;ian!a +ent% că t te si#!i ne2e%icit =n ace7 as.%a#."
%AE'T7(0 %E() '7I 8(5TE'=A7
Discipol al lui Lahiri Mahasaya
4 s+sese# ni#ic "es+%e t%ect7 #eL "e a7t2e7 nici n e%a nev'ie. A# =n!e7es că e7 n "'%ea ca
e să #ă #innez "e c7a%vizinea sa.
"5%e;ie să te =nt'%ci 7a Ca7ctta. De ce să eDc7zi 2a#i7ia ta "e 7a această "%a-'ste +e ca%e ' si#!i
2a!ă "e =nt%ea-a '#eni%eN"
Această s-estie #-a c'nste%nat. Fa#i7ia #ea =#i +%ezisese =nt'a%ce%ea, "e$i e a# %ă#as
insensi;i7 7a %-ă#in!i7e 7'% "in sc%is'%i. "Să 7ăsă# +i7 să z;'a%e c +%'+%ii7e a%i+i s+%e ce%%i7e
#eta2izice", "ec7a%ase Ananta. "A%i+i7e sa7e v'% ';'si =n at#'s2e%a cea -%ea $i e7 va %eveni #i7
+ent% a se '"i.ni =n ci;7 2a#i7ia7." Aceste cvinte "esc%aEante =#i e%a +%'as+ete =n #inte $i
e%a# .'tă%8t să n #ă %e=nt'%c 7a Ca7ctta.
"Maest%e, n #ă v'i =nt'a%ce acasă, ci vă v'i %#a +este t't. Da!i-#i, vă %'-, n#e7e $i a"%esa
"#neav'ast%ă."
"S:a#i S%i YBtes:a% Ci%i. As.%a#-7 #e +%inci+a7 se -ăse$te 7a Se%a#+'%e, +e st%a"a Rai C.at.
4-a# venit aici "ec8t +ent% c8teva zi7e, =n vizită 7a #a#a #ea.
"4e+ăt%nse snt căi7e D'#n7i" #ă -8n"ea# e. Se%a#+'%e n e%a "ec8t 7a ci%ca HI Bi7'#et%i
"e+ă%ta%e "e Ca7ctta $i t't$i, +ent% a ne =nt87ni, a t%e;it să ne "ce# +8nă =n '%a$7 antic Fasi
9?ena%es<, s2in!it "e a#inti%ea 7i La.i%i Ma.asa,a. Aici, "e ase#enea, +a$ii 7i ?"".a,
S.anBa%ac.a%,a $i #7!i a7!i ,'-.ini C%istici a ;inecv8ntat +ă#8nt7.
"3ei veni 7a #ine +este +at% să+tă#8ni." Pent% +%i#a "ată S%i YBtes:a% v'%;ea c seve%itate.
"Ţi-a# "ă%it a2ec!inea #ea ete%nă $i !i-a# "'ve"it ;c%ia "e a te 2i %e-ăsit, ia% t n #ă
asc7!iM Data viit'a%e c8n" ne v'# =nt87ni, va t%e;i să-#i t%eze$ti "in n' inte%es7 2a!ă "e tine.
4 te v'i acce+ta $'% ca "isci+'7) va t%e;i, +%in s+ne%e, să %es+ec!i c'#+7et "isci+7ina #ea
st%ictă."
A# tăct c =ncă+ă!ina%e. C% a =n!e7es $'% t7;%a%ea #ea.
"C%ezi că +ă%in!ii v'% %8"e "e tineN"
"4 #ă v'i =nt'a%ce acasăM"
"3ei %eveni +este JI "e zi7e."
"4ici'"atăM" M-a# =nc7inat 7a +ici'a%e7e 7i $i #i-a# 7at %ă#as ;n 2ă%ă să 2ac ni#ic +ent% a
"estin"e at#'s2e%a =nc'%"ată. An ti#+ ce #e%-ea# =n n'a+te, #ă =nt%e;a# c# "e a 2'st c
+tin!ă ca #i%ac7'asa =nt87ni%e să se te%#ine at8t "e ne+7ăct. Da7itatea maya-ei ce
ec.i7i;%ează #e%e ;c%ia c s2e%in!aM &ni#a #ea t8nă%ă n e%a =ncă #a7ea;i7ă =n #8ini7e -%-
7i #e.
A "'a zi "i#inea!a a# ';se%vat că 'sti7itatea c'7e-i7'% #ei se #ă%iseL #e%e avea# "e a 2ace c
v%ena "in #ani2estă%i7e 7'%. D+ă8 t%ei să+tă#8ni, Da,anan"a a +ă%ăsit as.%a#-7 +ent% a
+a%tici+a 7a ' c'n2e%in!ă 7a ?'#;a,. Un =nt%e- ia" se a;ăt as+%a ca+7i #e.
"MBn"a este n +a%azit ca%e acce+tă 's+ita7itatea as.%a#-7i 2ă%ă a-$i =n"e+7ini ';7i-a!ii7e ce =i
%evin." S%+%inz8n" această %e#a%că, a# %e-%etat +ent% +%i#a "ată că a# asc7tat '%"ine7e 7i
Da,anan"a t%i#i!8n" ;anii =na+'i tată7i #e. C ini#a -%ea, #-a# a"%esat 7i @iten"%a, sin-%7
#e +%ieten)
"P7ec. 5e %'- t%ans#ite-i 7i Da,anan"aEi since%e7e #e7e %e-%ete atnci c8n" se va =nt'a%ce."
"Gi e v'i +7eca. 5entative7e #e7e "e a +%actica #e"ita!ia se 7'vesc "e ace7ea$i +ie"ici ca $i a7e
ta7e", s-a "ecis @iten"%a.
"A# =nt87nit n s28nt C%istic. Să #e%-e# s8-7 ve"e# 7a Se%a#+'%e."
Gi ast2e7, "+i$'%7" se +%e-ătea să "z;'a%e" +e%ic7's "e a+%'a+e "e Ca7ctta.

10-1: Sans$rita, "lustruit, complet". Sanscrita este sora mai mare a tuturor limbilor
indo-europene. Alfabetul său se numeçte %evanagari, literal "locuinţa divină". "Cine
cunoaçte gramatica mea, îl cunoaçte pe Dumnezeu!" Panini, marele filolog al Indiei
antice, a adus un omagiu perfecţiunii psihologice aproape matematice a limbii
sanscrite. Cel care aprofundează această limbă până la esenţă, va dobândi
omniscienţa.
10-2: Nu este vorba despre Jatinda (Jotin Ghosh) pe care l-am menţionat pentru
aversiunea sa faţă de tigri.
10-3: Literar "cărare către Dumnezeu". Desemnează practica spirituală a discipolului.
10-4: Scripturile indiene ne învaţă că ataçamentul familial este înçelător dacă el
împiedică credinciosul în căutarea Celui care oferă toate beneficiile, inclusiv pe cel al
iubirii de rude, çi chiar viaţă sa. În mod similar, lisus ne învaţă: "Cine iubeçte pe tată
ori pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine çi cine iubeçte pe fiu
ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine" (MATEI, 10.37).
10-5: 'i este un sufix obiçnuit de respect, în mod particular folosit în adresarea
directă; de aici çi "Swamiji", "Guruji" "Sri Yukeswarji", "Paramhansaji".
10-6: Din familia shastras, literar, "cărţi sacre", conţine patru categorii de texte:
shruti, smriti, purana çi tantra. Aceste tratate complete acoperă toate aspectele vieţii
sociale çi religioase çi domeniile medicinii, arhitecturii, artei, dreptului, etc. Shrutis
sunt scripturile "revelate" sau transmise pe cale orala, &edele. Smritis sau
înţelepciunea "rememorată" au fost în cele din urmă redactate într-un trecut
îndepărtat sub forma celor mai lungi poeme epice din lume, Mahabharata çi
(amayana. Puranas, 18 la număr sunt literar alegorii antice; ,antras înseamnă
literar "rituri" sau "ritualuri": aceste tratate transmit adevăruri profunde ascunse sub
un văl al simbolismului detaliat.
10-7: "Învăţător divin", termen obiçnuit sanscrit pentru profesorul spiritual. L-am
tradus simplu, ca "Maestru".
CAPITOLUL: 11
Doi băieţi fără bani la ,rindaban
"Un"e vei aEn-e "acă tata te "ez#'$tene$te, MBn"aNM A!i %isi+e$ti ne;ne$te via!aM" Ast2e7 #ă
cică7ea 2%ate7e #e #ai #a%e.
@iten"%a $i c #ine t'c#ai s'sise#, +7ini "e +%a2 "e +e t%en, 7a Ananta, ca%e 2sese %ecent
t%ans2e%at "e 7a Ca7ctta 7a A-%a, st%ăvec.i7 '%a$. F%ate7e #e e%a eD+e%t c'nta;i7 7a
De+a%ta#ent7 căii 2e%ate ?en-a7-4a-+%.
"Gtii ;ine, Ananta, că n a$te+t ' a7tă #'$teni%e "ec8t +e aceea a 5ată7i Ce%escM"
"Mai =nt8i ;anii, a+'i D#nezeM Cine $tie, via!a +'ate 2i at8t "e 7n-ăM"
"?a #ai =nt8i D#nezeM ?anii snt sc7avii 7iM Cine +'ate s+neN 3ia!a +'ate 2i at8t "e sc%tăM"
Re+7ica #ea e%a "e ci%c#stan!ă $i n i#+7ica nici n +%esenti#ent. 5't$i zi7e7e 7i Ananta e%a
n#ă%ate, căci, c8!iva ani #ai t8%zi, aEnse +e tă%8#7 n"e ;ancn'te7e n #ai c'ntează
(()(
.
"An!e7e+cine =nvă!ată 7a as.%a#, +%es+nM Gi t't$i t ai +ă%ăsit ?ena%es-7M" Satis2ac!ia
st%ă7cea =n 'c.ii 7i AnantaL e7 =$i +ăst%ase s+e%an!a "e a #ă =nt'a%ce =n ci;7 2a#i7iei.
"4-a# t%ăit "e-ea;a 7a ?ena%esM An acest '%a$ a# "esc'+e%it t't ceea ce as+i%ă ini#a #ea. C
ce%tit"ine, acesta n este nici e%"it7 tă $i nici 2i7 să.
Ananta iz;cni =n %8s 7a această a#inti%e, acce+t8n" că "c7a%văzăt'%7" "in ?ena%es +e ca%e =7
a7esese +ent% #ine e%a ca# "#i'+".
"Ce +%'iecte #ai ai ac#, %ătăcit'%7 #e 2%ateN"
"@iten"%a #-a ;ătt 7a ca+ să veni# 7a A-%a. Aici v'# vizita #inni7e "in 5aE Ma.a7
(()*
. A+'i ne
v'# "ce 7a -%7 +e ca%e t'c#ai 7-a# "esc'+e%it $i ca%e a%e n as.%a# 7a Se%a#+'%e."
Ananta "ă" "is+'zi!ii ca să ave# t't c'n2'%t7 "'%it, =n ti#+7 se%ii 'c.ii 7i Ananta #-a 2iDat
-8n"it'%i "e #ai #7te '%i.
"Cn'sc această +%ivi%e", #ă -8n"ea# e. "Pne ceva 7a ca7eM". ED+7ica!ia #i-a 2'st "ată a "'a zi
7a #ic7 "eEn.
"A$a"a%, t "is+%e!ie$ti ;anii tateiN" E7 =$i 7ă ast2e7 n ae%
nevin'vat, %e=nn'in" "isc!ia "in sea%a +%ece"entă.
"A# c'nvin-e%ea că n "e+in" "ec8t "e D#neze."
"U$'% "e zisM 3ia!a te-a +%'teEat +8nă ac#. Da% să +%es+ne# că via!a te-a% +ne =n sita!ia "e a
n a$te+ta aEt'% "ec8t "e 7a D#neze, =n acest caz ai 2i n ce%$et'%M"
"4ici'"atăM An nici n caz n v'i =ntin"e #8na c8n" D#neze a%e #ii "e #iE7'ace "e a asi-%a
eDisten!a c%e"inci'$i7'% săi 2ă%ă ca ei să 2ie nev'i!i să ce%$eascăM"
"Asta n este "ec8t %et'%icăM Gi "acă te-a$ ';7i-a să +i =n +%actică aceste 2%#'ase +%inci+iiN"
"Acce+t +%'v'ca%eaM Pte%ea 7i D#neze este ne7i#itată."
"3'# ve"ea. C.ia% astăzi vei avea 'cazia să c'n2i%#i sa să in2i%#i +ă%e%ea #eaM" Ananta tăc
+ent% n #'#ent, a+'i v'%;i =ncet $i s'7e#n)
"3%ea să vă t%i#it =n această "i#inea!ă, +e ca#a%a"7 tă $i +e tine, =n '%a$7 vecin, 7a
?%in"a;an. 3e!i +7eca 2ă%ă nici n ;anL va t%e;i să n ce%$i!i nici .%ană, nici ;ani, să n %e7ata!i
ni#ăni sita!ia v'ast%ăL va t%e;i să n 27ă#8nzi!i, să n e$a!i 7a ?%in"a;an. Dacă, %es+ect8n"
t'ate acestea, vă ve!i =nt'a%ce acasă +8nă 7a #iez7 n'+!ii, v'i 2i '#7 ce7 #ai i#it "i%i A-%a."
"Acce+t +%'v'ca%eaM", a# %e+7icat e 2ă%ă cea #ai #ică ezita%e =n cvinte sa =n ini#ă.Ca =nt%-'
i7#ina%e se "e%7a =n #intea #ea t'ate ;ine2ace%i7e +e ca%e 7e "at'%a# inte%ven!iei Divin7i)
vin"eca%ea #i%ac7'asă "e .'7e%ă "at'%ită 2't'-%a2iei 7i La.i%i Ma.asa,aL ce7e "'ă z#ee
#i%ac7's ca+t%ate 7a La.'%eL a#7eta n'%'c'asă aEnsă =n #8ini7e #e7e =n #iE7'c7 "is+e%ă%ii 7a
?a%ei77,L #esaE7 "ecisiv t%ans#is "e s28nt7 necn'sct 7a ?ena%es, a+%'a+e "e casa +%e't7iL
vizinea Ma#ei Divine, n';i7e7e ei cvinte "e "%a-'ste, inte%ven!ia ei =n 2av'a%ea #ea +%in
inte%#e"i7 Maest%7i Ma.asa,aL s+%iEin7 "e 7ti#ă '%ă că%ia =i "at'%a# "i+7'#a #eaL =n 2ine,
=nt87ni%ea c Maest%7 vis%i7'% #e7e... 4ici'"ată n-a$ 2i a"#is că 2i7's'2ia #ea a% +tea ce"a 7a
c'ntact7 c %ea7itatea ;%ta7ăM
">'tă%8%ea ta te 'n'%eazăM O să te =ns'!esc i#e"iat 7a t%en", c'ntină e7. Ananta se =nt'a%se s+%e
@iten"%a, ca%e ne +%ivea c -%a căscată) "5 %#ează-7 =n ca7itate "e #a%t'% $i "e victi#ăM" O
E#ătate "e '%ă #ai t8%zi, @iten"%a $i c #ine e%a# =n +'sesia ni ;i7et "e t%en +ent%
?%in"a;an. Ant%-n c'7! %et%as "e -a%ă, Ananta ne +e%c.ezi!i'na c a#ănn!i#e +ent% a se
c'nvin-e că n ascn"e# ni#ic. Dhotis-%i7e
(()+
n'ast%e si#+7e #ă%t%isea că n-avea# 7a n'i
"ec8t st%ict7 necesa%.
@iten"%a, ca%e c'nsi"e%a că c%e"in!a #ea s-a a#estecat +%ea #7t =n "'#eni7 2inan!e7'%, se
ne7ini$ti) "Ananta, "ă-#i te %'- #ăca% na sa "'ă %+ii +ent% a +tea te7e-%a2ia =n caz "e e$ec."
"@iten"%aM", a# eDc7a#at e +7in "e %e+%'$. Re2z să 2ac =nce%ca%ea "acă t iei 7a tine v%en ;anM"
"?anii snt +ent% a avea ' asi-%a%e", %e=nce+ +%ieten7 #e, "a% tăc i#e"iat c8n" 7-a# +%ivit
c n ae% seve%.
"MBn"a, să n c%ezi că snt in#an." 3'cea 7i Ananta se =n"7cise n +ic. P'ate se si#!ea
c+%ins "e %e#$că%i, 2ie "at'%ită i"eii "e a t%i#ite =nt%-n '%a$ st%ăin "'i ;ăie!i 2ă%ă n ;an, 2ie
"at'%ită 7i+sei 7i "e c%e"in!ă. "Dacă, +%int%-n n'%'c sa +%in -%a!ia "ivină, t%eci "e +%';a c
?%in"a;an, e v'i ce%e să "evin "isci+'77 tă."
Această +%'+ne%e +!in ';i$nită e%a 2ă%ă +%ece"ent. Ant%-' 2a#i7ie in"iană, 2%ate7e #ai #a%e
asc7tă %a%e'%i "e 2%ate7e #ai #icL e7 este %es+ectat $i asc7tat "e t'!i #e#;%ii 2a#i7iei, i#e"iat
"+ă tată. Da% n #ai e%a ti#+ să "isctă#, căci t%en7 e%a +e +nct7 "e +7eca%e.
An ti#+ ce t%en7 +a%c%-ea "istan!a, @iten"%a +ăst%a ' tăce%e 7-;%ă. A +ă%ăsit această tăce%e
+ent% a #ă atin-e =n +nct7 #e ce7 #ai sensi;i7.
"Se +a%e că D#neze n se +%ea -8n"e$te 7a viit'%7 n'st% +%8nzM"
"Ca7#ează-te, 5'#a nec%e"inci's7M D#neze este c n'iM"
"4 +'!i să-L 2aci să se -%ă;eascăN Mă si#t #'%t "e 2'a#e n#ai c8n" #ă -8n"esc 7a ceea ce
%#ează să ni se =nt8#+7e. A# +ă%ăsit ?ena%es +ent% a vizita #as'7e7 "in 5aE Ma.a7, $i n
+ent% a-7 %i"ica ac'7' +e a7 #eM"
"Fii '+ti#ist, @iten"%aM An c%8n" v'# vizita ce7e;%7 '%a$ ?%in"a;an
((),
n"e s-a =nt8#+7at
at8tea #inni. Mă si#t 2'a%te ;c%'s să ca7c +e +ă#8nt7 s2in!it "e +a$ii D'#n7i F%is.na
Ans$i."
U$a c'#+a%ti#ent7i n'st% se "esc.ise $i int%a%ă "'i 'a#eni. U%#ăt'a%ea sta!ie e%a $i 7ti#a.
"?ăie!i, ave!i +%ieteni 7a ?%in"a;anN" 3ecin7 "in 2a!a #ea +ă%ea să 2ie inte%esat "e n'i.
"Aceasta n vă +%ive$teM" A# =nt'%s +%ivi%ea.
"Desi-%, v'i v-a!i +ă%ăsit 2a#i7ii7e 2ascina!i "e >'!7 "e &ni#i
(()-
. E =ns#i snt ' nat%ă +i'asă.
C'nsi"e% ca ' "at'%ie să ve-.ez să n "ce!i 7i+să "e ni#ic, "e a vă asi-%a n a"ă+'st =#+'t%iva
a%$i!ei i#+7aca;i7e a s'a%e7i.
"4, "'#n7e, 7ăsa!i-ne. Snte!i 2'a%te ;n, "a% vă =n$e7a!i c'nsi"e%8n"-ne "'i 2-a%i."
C'nve%sa!ia =ncetă. 5%en7 '+%iL =n ti#+ ce @iten"%a $i c #ine c';'%a# +e +e%'n, t'va%ă$ii n'$t%i
"e că7ăt'%ie ne 7a%ă "e #8nă $i c.e#a%ă ' t%ăs%ă. A# c';'%8t =n 2a!a ni as.%a# #;%it "e
ni$te c'+aci ve$nic ve%zi ai ni +a%c ;ine =nt%e!int. ?ine2ăcăt'%ii n'$t%i e%a "esi-% ni$te
';i$ni!i =n 7'c7 ace7aL n se%vit'% ne c'n"se s%8z8n", 2ă%ă să +nă nici ' =nt%e;a%e, =nt%-n
v'%;it'%. O "'a#nă "e v8%stă #e"ie, c ae% "e#n, ne +%i#i =n"ată.
"Ca%i Ma, +%in!ii n +'t veni", zise n7 "int%e t'va%ă$ii n'$t%i -az"ei. P7an%i7e 7'% s-a
sc.i#;at =n 7ti#7 #'#entL ei =$i eD+%i#ă t'ate %e-%ete7e. Da% v-a# a"s a7!i "'i invita!i, =n"ată
ce i-a# văzt =n t%en a# si#!it că snt c%e"inci'$i ai 7i F%is.na."
(De la stânga la dreapta) 9itendra %a<&dar) -nso2itor! &e -n >test! ,+r+ bani> !a Brindaban?
0a!it-da) "+r! &e? '3a&i 5eba!ananda (>'hastri %ahasa1a>)) -n"+2+tor! &e s,#nt de
sans*rit+? e) *a e!e" de !i*e
Cei "'i t'va%ă$i ai n'$t%i se =n"%e+ta%ă s+%e $ă) "4e v'# %eve"ea, "acă D#neze va "'%iM"
"Snte!i ;ineveni!i" ne zise Ca%i Ma c n s%8s #ate%n. "4ici n-a!i 2i +tt +ica #ai ;ineL
t'c#ai a$te+ta# "'ă a-ste +e%s'naEe, ;ine2ăcăt'%i ai as.%a#-7i n'st%. Ce +ăcat să 2i 2ăct
+%e-ăti%i7e "e-ea;aM"
Aceste cvinte +%'#i!ăt'a%e av%ă n e2ect ci"at as+%a 7i @iten"%a) e7 iz;ni =n +78ns. An 7'c "e
2'a#e, e7 avea să -ăsească 7a ?%in"a;an n +%8nz =#+ă%ătescM E%a +%ea #7t +ent% e7. Caz"a =7
+%ivi c%i'asă, "a% n zise ni#ic. P'ate că e%a ';i$nită c ci"ă!enii7e a"'7escen!i7'%.
4i se ann!ă #asa. Ca%i Ma ne c'n"se =nt%-' sa7ă "e #ese n"e +7tea ' a%'#ă sav%'asă $i
a+'i "is+ă% =n ;cătă%ie.
A# a$te+tat acest #'#ent +ent% a-7 ci+i +e @iten"%a, a$a c# 2ăcse $i e7 =n t%en.
">ei, 5'#a nec%e"inci's7M D#neze se -8n"e$te 7a n'i $i 2ă%ă =nt8%zie%e, n-i a$aN"
Caz"a s'si c n punkha c ca%e ne 2ăcea v8nt "+ă #'"a '%ienta7ă, =n ti#+ ce n'i ne insta7a# +e
"'ă ca%+ete c'7'%ate. Disci+'7ii as.%a#-7i e%a =nt%-n +e%#anent "te-vin'. De c8n" ne-a#
născt, @iten"%a $i c #ine, n #ai #8ncase# ceva at8t "e sav%'s.
"Ant%-a"evă%, #8ncă%%i "e#ne "e +%in!i, 'n'%ată Ma#ăM Mă =nt%e; ce 'c+a!ii #ai %-ente "ec8t
2estin7 a +tt să-i %e!ină +e +at%'nii n'$t%i %e-a7iNM 4 vă v'# ita c8t v'# t%ăiM"
5ăc!i, %ea#intin"-ne "e test7 7a ca%e "'%ea să ne s+nă Ananta, n-i +tea# eD+7ica
;inev'it'a%ei "'a#ne că #7!#i%i7e n'ast%e că7"%'ase avea ' ";7ă se#ni2ica!ie. Da%
since%itatea n'ast%ă e%a +%ea evi"entă. A# +7ecat c ;inecv8nta%ea ei $i c invita!ia "e a %eveni să
vizită# as.%a#-7.
A2a%ă e%a ' că7"%ă t'%i"ă. A# cătat a"ă+'st 7a #;%a ni a%;'%e ca"a#;a %ia$, 7a +'a%ta
as.%a#-7i. A %#at n sc.i#; "e cvinte "%e, căci @iten"%a ia% n se si#!ea =n 7a%-7 să.
"An ce +'%că%ie #-ai ;ă-atM P%az7 n'st% a 2'st "'a% n n'%'c =nt8#+7ăt'%. C# să vizitezi '%a$7
2ă%ă n ;an =n ;zna% $i, #ai a7es, c# să ne =nt'a%ce# 7a AnantaN"
"Re+e"e =7 #ai i!i +e D#neze, ac# că ai st'#ac7 +7inM" Cvinte7e #e7e n e%a "'a% seve%e,
"evenea aczat'a%e. O#7 ită ;ine2ace%i7e "ivine, "e$i n eDistă 2iin!ă că%eia să n i se 2i
=n"e+7init an#ite %-ăciniM
"An '%ice caz, n snt -ata să it -%e$ea7a +e ca%e a# 2ăct-' =ns'!in"-teM"
"Lini$te$te-te, @iten"%aM D#neze ca%e ne-a .%ănit ne va aEta să vizită# ?%in"a;an $i ne va
"ce =na+'i 7a A-%aM"
An acest ti#+, n t8nă% c 2i-%ă +7ăctă se a+%'+ia "e n'i c +a$i #a%i. O+%in"-se s; a%;'%e, e7
se =nc7ină =n 2a!a #ea)
"D%a-i +%ieteni, "esi-% că snte!i st%ăini "e acest '%a$. Pe%#ite!i-#i să vă 2i -.i"M"
Este a+%'a+e i#+'si;i7 +ent% n in"ian să +ă7ească $i t't$i 2a!a 7i @iten"%a e%a "e
ne%ecn'sct. E a# %e2zat +'7itic's.
"Desi-% că n #ă vei -'ni", 2ăc necn'sct7, c ' 2i-%ă a7a%#ată, ca%e a% 2i 2'st c'#ică =n
'%ice a7tă =#+%eE%a%e.
"Gi "e ce nN"
"E$ti -%-7 #eM" Oc.ii 7i =i căta +7ini "e =nc%e"e%e +e ai #ei) "An c%s7 #e"ita!iei #e7e "e 7a
+%8nz, D'#n7 F%is.na, 2ie-i n#e7e ;inecv8ntat, #i-a a+ă%t =nt%-' vizine. E7 #i-a a%ătat "'ă
+e%s'ane s; acest c'+ac. Una "int%e ce7e "'ă +e%s'ane e%a!i "#neav'ast%ă, #aest%eM De c8te
'%i v-a# văzt =n c%s7 #e"ita!ii7'% #e7eM Ce 2e%icit a$ 2i să acce+ta!i #i7e7e #e7e se%viciiM"
"Snt 2'a%te 2e%icit că #-ai =nt87nit. 4ici D#neze, nici 'a#enii n ne-a +ă%ăsitM" E%a# i#';i7
$i-i z8#;ea# necn'sct7i, "a% =n s27et7 #e =n-ennc.ease# %ecn'scăt'% 7a +ici'a%e7e 7i
D#neze.
"P%ieteni, vă %'- să ;inev'i!i a-#i 'n'%a casa c +%ezen!a v'ast%ăM"
"Snte!i 2'a%te a#a;i7, "a% n este +'si;i7. Snte# "eEa 'as+e!ii 2%ate7i #e 7a A-%a."
"Ce7 +!in ac'%"a!i-#i 2av'a%ea "e a vă 2i -.i" 7a ?%in"a;an."
A# +%i#it c ;c%ie. 58nă%7 ca%e se n#ea P%ata+ C.atte%Ei, a =nc.i%iat ' ;i%Eă. A# vizitat
te#+77 Ma"ana#'.ana $i a7te sancta%e a7e ze7i F%is.na. An ti#+ ce 2ăcea# aceste vizite, s-a
7ăsat sea%a.
"A$te+ta!i n #'#ent, #ă "c să +%'c% ceva sandesh
(().
". P%ata+ int%ă =nt%-' +%ăvă7ie "e 78n-ă
-a%ă. @iten"%a $i c #ine +%ivea# #7!i#eaL se 2ăcse "eEa %ăc'a%e. 4'7 n'st% +%ieten s-a =nt'%s
c%8n" =ncă%cat c "7ci%i.
"?inev'i!i să acce+ta!i această '2%an"ă %e7i-i'asă", zise P%ata+ s%8z8n", =ntinz8n"-ne n teanc
"e %+ii $i "'ă ;i7ete "e t%en +ent% A-%a.
M-a# c2n"at =n #7!#i%i 7i D#neze, M8na &nvizi;i7ă ca%e, +să 7a =nce%ca%e "e căt%e
Ananta, ne-a "'ve"it ' -ene%'zitate "e+7inăM 4e-a# %et%as =nt%-n c'7! =n"e+ă%tat a7 -ă%ii.
"P%ata+, te v'i =nvă!a F%i,a Y'-a a 7i La.i%i Ma.asa,a, ce7 #ai #a%e ,'-.in a7 ti#+%i7'%
#'"e%ne. Această te.nică va 2i -%7 tăM"
&ni!ie%ea a 2'st te%#inată =nt%-' E#ătate "e '%ă. "#riya Yoga va 2i chintamani
(()/
+ent% tine", =i
s+sei e n'7i e7ev. "Această te.nică 2'a%te si#+7ă, a$a c# vezi, =nt%c.i+ează a%ta acce7e%ă%ii
ev'7!iei s+i%ita7e a '#7i. Sc%i+t%i7e &n"iei ne =nva!ă că s27et7 =nca%nat a%e nev'ie "e n
#i7i'n "e ani +ent% a se e7i;e%a "in sc7avia i7ziei 9maya<. #riya Yoga sc%tează c'nsi"e%a;i7
această "%ată. La 2e7 c# c%e$te%ea +7ante7'% +'ate 2i acce7e%ată c #7t "inc'7' "e %it#7
';i$nit, "+ă c# a "e#'nst%at @a-a"is C.an"%a ?'se, $i ev'7!ia +si.'7'-ică +'ate să-$i
#ă%ească viteza +%in #iE7'ace $tiin!i2ice. Fii c%e"inci's +%acticii $i !i-L vei a+%'+ia +e C%7
tt%'% -%."
"Snt =nc8ntat să +'se" această c.eie a siste#7i ,'-a, at8t "e #7t ti#+ cătatăM", s+se P%ata+
-8n"it'%. Ac!inea ei 2iin" "e a %+e 7e-at%i7e ca%e ne !in 7e-a!i "e si#!%i, =#i va "esc.i"e $i7e
s+%e s2e%e7e =na7te a7e c'n$tiin!ei. 3izinea "e astăzi a D'#n7i F%is.na n +'ate să +%evestească
"ec8t #7t ;ine."
4e-a# %ec7es n #'#ent, a+'i ne-a# =n"%e+tat c +a$i 7en!i s+%e t%en. Avea# s27et7 +7in "e
;c%ie, "a% @iten"%a a iz;cnit =n +78ns. Des+ă%!i%ea "e P%ata+ e%a +nctată "e ss+ine7e a#;i7'%
#ei t'va%ă$i. Ancă ' "ată @iten"%a e%a 2%i's, "a% "e "ata aceasta n +ent% e7 =ns$i, ci =#+'t%iva
sa.
"A# 2'st nec%e"inci's, ini#a #ea a 2'st "e +iat%ăM 4ici'"ată n #ă v'i #ai =n"'i "e aEt'%7
"ivinM"
Se a+%'+ia #iez7 n'+!ii. Ce7e "'ă "Cen$ă%ese" +7ecate 2ă%ă n ;an int%a =n "'%#it'%7 7i
Ananta. La ve"e%ea n'ast%ă, +e 2a!a 7i se z-%ăvi ' #i%a%e i#ensă. An tăce%e, a# +%esă%at n
teanc "e %+ii +e #asă.
"@iten"%a, a"evă%7M", 2ăc Ananta +e n t'n .az7i. Ce #at%a+az78c%i a!i 2ăctN"
Da% +e #ăs%ă ce +'vesti%ea =nainta, Ananta "evenea "in ce =n ce #ai -%av $i #ai s'7e#n.
"Le-ea ce%e%ii $i '2e%tei +%'vine "int%-n "'#eni #7t #ai s;ti7 "ec8t c%e"ea# e", zise Ananta
c ' a%"'a%e s+i%ita7ă +e ca%e n $i-' #ani2estase nici'"ată #ai =nainte. "Ac# =n!e7e-
in"i2e%en!a ta 2a!ă "e 7c%%i7e #ate%ia7e."
De$i e%a t8%zi, 2%ate7e #e a insistat să +%i#ească diksha
(()0
=n #riya Yoga. "C%7" MBn"a
t%e;i ast2e7 să-$i as#e %es+'nsa;i7itatea a "'i ""isci+'7i" nea$te+ta!i =n aceea$i zi. A "'a zi 7a
#ic7 "eEn "'#nea ' a%#'nie necn'sctă zi7ei +%ece"ente. &-a# z8#;it 7i @iten"%a)
"4-a% t%e;i să %ată# eDc%sia 7a 5aE Ma.a7M Să #e%-e# =nainte "e a ne =nt'a%ce 7a Se%a#+'%e."
D+ă ce ne-a# 7at %ă#as ;n "e 7a Ananta, @iten"%a $i c #ine a# #e%s să vizită# 5aE Ma.a7,
s+7en"'a%ea "in A-%a. Ma%#%a a7;ă st%ă7cin" =n s'a%e '2e%ă vizinea si#et%iei +%e. Dec'%7
+e%2ect =n ca%e este sitat acest s+7en"i" #'n#ent este 2'%#at "in c.i+a%'$i ne-%i, ' +aEi$te
nete"ă $i ' 7a-nă 7ini$tită ce =nc'nE'a%ă c7ă"i%ea. &nte%i'%7 este #innat c "ante7ă%ia "e
=nc%sta!ii c +iet%e se#i+%e!i'ase. &%iza!ii #a%' $i vi'7et, "e7icate $i c'#+7icate izv'%ăsc "in
#a%#%ă. &7#ina%ea "in "'# ca"e +e %ne7e c cen$a =#+ă%at7i S.a. @a.an $i M#taz
Ma.a7, %e-ina !int7i $i a ini#ii sa7e.
Anc8ntat "e #inni7e văzte, e n #ai avea# "ec8t ' sin-%ă "'%in!ă) să #ă %e=nt'%c 7a -%7
#e. C%8n" @iten"%a $i c #ine ne-a# %cat =n t%en7 "e ?en-a7.
"MBn"a, e n #i-a# văzt 2a#i7ia "e c8teva 7niL v'i t%ece #ai =nt8i +e acasă $i, +'ate #ai
t8%zi, v'i #e%-e 7a -%-7 tă 7a Se%a#+'%e."
P%ieten7 #e, n ca%acte% sc.i#;ăt'%, #ă +ă%ăsi 7a Ca7ctta. 5%en7 7'ca7 #ă c'n"se c%8n" 7a
Se%a#+'%e, 7a HI "e Bi7'#et%i n'%" "e Ca7ctta. Atnci a# %e#a%cat s%+%ins că se sc%sese%ă
eDact H* "e zi7e "e 7a =nt87ni%ea "in ?ena%es c -%-7 #e. 4-#i +%ezisese e7) "3ei veni 7a #ine
+este +at% să+tă#8niM"N
C ini#a ;ăt8n"-#i ta%e, a# int%at =n c%tea 7'cin!ei sa7e "e +e 7ini$tita st%a"ă Rai C.at. Pent%
+%i#a "ată, int%a# =n as.%a#-7 n"e avea# să-#i +et%ec cei #ai 2%#'$i /I ani c (nana$atar-
7 &n"iei, "=nca%na%ea =n!e7e+cinii".
11-1: Vezi capitolul 25.
11-2: Faimosul mausoleu al lumii.
11-3: %hoti - haină ce se înnoadă în jurul taliei çi acoperă picioarele.
11-4: Brindaban, situat pe râul Yamuna, este Ierusalemul hinduçilor. Aici avatarul
Domnului, Krishna, a manifestat gloria sa pentru binele omenirii.
11-5: Hari; un nume iubit sub care Sri Krishna este cunoscut discipolilor săi.
11-6: Carne dulce indiană.
11-7: Un giuvaer mitologic cu puterea de a îndeplini dorinţele; de asemenea, un alt
nume pentru Dumnezeu.
11-8: Iniţiere spirituală; din rădăcina cuvântului sanscrit di$sh, "a se dedica".
CAPITOLUL: 12
Anii petrecuţi #n as'ramul Maestrului meu
"Ai venitM" S%i YBtes:a% e%a a$ezat +e ' +ie7e "e ti-% =ntinsă, +e "$#eaa ni #ic sa7'n c
;a7c'n. 3'cea sa e%a %ece, !inta 7i n t%ă"a nici ' e#'!ie.
"Da, "%a-ă Maest%e, a# venit +ent% a te %#a." A# =n-ennc.eat $i i-a# atins +ici'a%e7e.
"C# este c +tin!ăN P8nă ac# ai i-n'%at "'%in!e7e #e7eM"
"4-a# s-' #ai 2ac, Maest%eM D'%in!e7e ta7e v'% 2i 7e-ea #ea."
"A$a-i #ai ;ineM Ac# +'t să-#i as# %es+'nsa;i7itatea eDisten!ei ta7e."
"O "e+n =n =nt%e-i#e 7a +ici'a%e7e ta7e Maest%eM"
"P%i#a #ea "'%in!ă este ca t să te =nt'%ci acasă. 5%e;ie să int%i 7a C'7e-i7 "in Ca7ctta $i să-!i
c'ntini st"ii7e."
"F'a%te ;ine, Maest%e." C -%e #i-a# ascns s+ă%a%ea. Că%!i7e astea nes2e%ite #ă v'% %#ă%i
+8nă 7a s28%$it7 vie!iiN Mai =nt8i tată7 #e, ac# S%i YBtes:a%M
"C8n"va vei #e%-e =n Occi"ent. Oa#enii v'% 2i #ai %ece+tivi 7a =n!e7e+cinea antică a &n"iei "acă
Maest%7 .in"s +'se"ă ' "i+7'#ă nive%sita%ă."
"Gtii #ai ;ine "ec8t #ine, Maest%eM" S+ă%a%ea #ea "is+ă%se. Această a7zie 7a Occi"ent #i se
+ă%ea =n"e+ă%tată, "a% "'%in!a #ea "e a +7ace Maest%7i e%a +e +%i#7 7'c.
"Ca7ctta n este "e+a%te "e aiciL vin' "e c8te '%i vei avea ti#+."
"6i7nic "acă este +'si;i7M Mă v'i s+ne +7in "e %ecn'$tin!ă v'in!ei ta7e c ' sin-%ă c'n"i!ie."
"Ca%e an#eN"
"Să-#i +%'#i!i că #i-L vei "ezvă7i +e D#nezeM"
A %#at ' "isc!ie "e ' '%ă. Un Maest% n-$i +'ate =ncă7ca cv8nt7, "e aceea acesta n este "at
nici'"ată c $%in!ăM An-aEa#ent7 %#a să "esc.i"ă vaste '%iz'nt%i #eta2izice. Un -%
t%e;ie să 2ie 2'a%te a+%'+iat C%eat'%7i +ent% a-L +tea %eve7a nei a7te 2iin!eM Pe%ce+ea#
nitatea "ivină a 7i S%i YBtes:a% $i e%a# "ecis să +%'2it "e +'zi!ia #ea "e "isci+'7.
"E$ti eDi-ent", %e+7ică Maest%7, ca%e acce+tă +7in "e "%a-'ste c'n"i!ia i#+să. "Fie ca v'in!a ta să
2ie $i a #eaM"
U#;%a ca%e #-a =ns'!it =nt%ea-a via!ă a "is+ă%t "in ini#a #eaL 7n-i7e +e%e-%ină%i, cătă%i7e
"e$a%te, se s28%$ise%ă. Căsise# %e2-i 7a +ici'a%e7e ni -% a"evă%at.
"3in'M >ai să-!i +%ezint as.%a#-7." Maest%7 se %i"ică "e +e +ie7ea 7i "e ti-%. A%nc8n" '
+%ivi%e "e E%-=#+%eE% a# 2'st s%+%ins să "esc'+ă% n +'%t%et a7 7i La.i%i Ma.asa,a, =#+'"';it
c ias'#ie.
"La.i%i Ma.asa,aM" a# s+s e s%+%ins.
"Da, este -%7 #e "ivin." 3'cea 7i S%i YBtes:a% vi;%a "e a%"'a%e. "Ca '# $i ca ,'-.in, e7 i-a
"e+ă$it +e t'!i #ae$t%ii +e ca%e i-a# cn'sct."
M-a# =nc7inat tăct =n 2a!a i#a-inii 2a#i7ia%e. S27et7 #e a"cea n 2e%vent '#a-i Maest%7i
ne+%e!it ca%e #ă 7ase s; +%'tec!ia sa =ncă "in c'+i7ă%ie $i #i-a -.i"at +a$ii +8nă =n acest
#'#ent #e#'%a;i7.
A# st%ă;ătt as.%a#-7 $i "e+en"in!e7e sa7e s; c'n"ce%ea Maest%7i #e. Această c'nst%c!ie
#a%e, vec.e $i s'7i" c'nst%ită, e%a =nc'nE%ată "e ' c%te +%'teEată "e n -a%" c st87+i #asivi.
M$c.i ve%"e $i #e" ac'+e%ea zi"%i7e eDte%i'a%eL +'%#;eii, ca%e aici se si#!ea ca 7a ei acasă,
z;%a "eas+%a ac'+e%i$7i -%i $i +7at. An -%ă"ina "in s+ate c%e$tea "in a;n"en!ă a%;'%i "e
#an-' $i ;ananie%i. ?a7c'ane7e ca#e%e7'% "e +e t%ei 7at%i a7e etaE7i c7ă"i%ii "ă"ea s+%e c%te.
>'77 s+a!i's "e 7a +a%te%, c +7a2'n7 =na7t ss!int "e c'7'ane se%vea #ai a7es +ent%
s'7e#nită!i7e ana7e Durgapu,a
(*)(
. O sca%ă "e +iat%ă "cea 7a sa7'n7 7i S%i YBtes:a%, a7 că%i
;a7c'n "ă"ea =n st%a"ă. As.%a#-7 e%a ;ine #';i7at, .'77 e%a si#+7, c%at, +%actic. Se -ăsea
scane, #ese, ;ănci =n sti7 ccci"enta7.
Maest%7 #ă invită să-#i +et%ec n'a+tea 7a as.%a#. O s+ă "e 7e-#e c #i%'"enii a 2'st se%vită
"e "'i tine%i "isci+'7i ca%e-$i 2ăcea e"ca!ia =n as.%a#.
"C%Ei, te %'- +'veste$te-#i ceva "es+%e via!a taM" E%a# a$ezat +e ' %'-'Eină "e +aie a7ăt%i "e
;7ana sa "e ti-%. Ste7e7e +%ieten'ase #i se +ă%ea 2'a%te a+%'a+e, "inc'7' "e ;a7c'n.
"4#e7e #e "e 2a#i7ie este P%i,a 4at. Fa%a%. M-a# născt 7a Se%a#+'%e
(*)*
, n"e tată7 #e e%a
n '# "e a2ace%i 2'a%te ;'-at. E7 #i-a 7ăsat #'$teni%e casa +ă%intească, =n +%ezent acest as.%a#.
4 #i-a +7ăct st"ii7e $c'7a%eL #i se +ă%ea s+e%2icia7e $i =ncete. C8n" a# c%esct #-a#
căsăt'%it, a# avt ' 2iică, ac# căsăt'%ită $i ea. La v8%sta #at%ită!ii a# 2'st ;inecv8ntat să-7
=nt87nesc +e La.i%i Ma.asa,a, ca%e #i-a "ă%it 7#ina sa s+i%ita7ă. La #'a%tea s'!iei #e7e a#
int%at =n O%"in7 S:a#i $i a# +%i#it n#e7e "e S%i YBtes:a% Ci%i
(*)+
. Aceasta este +'vestea
si#+7ă a vie!ii #e7e.
Maest%7 s%8se văz8n"-#ă asc7t8n" c avi"itate. Ca =nt%-' n'ti!ă ;i'-%a2ică, cvinte7e 7i
+%ezentase%ă 2a+te7e, 2ă%ă a "ezvă7i =nsă nive%s7 să inte%i'%.
"C%Ei, a$ v%ea să cn'sc c8te ceva "in c'+i7ă%ia ta."
"A!i v'i s+ne t%ei 2a+te, 2ieca%e c c8te ' =nvă!ăt%ă #'%a7ăM" La aceste cvinte, 'c.ii 7i
sc8nteia%ă. "O"ată, #a#a a v%t să #ă s+e%ie c +'vestea nei 2ant'#e ca%e ;8ntia ' ca#e%ă
=ntnecată a casei n'ast%eL #-a# %e+ezit ac'7' .'tă%8t $i a# 2'st "eza#ă-it că n a# -ăsit-'M
Ma#a n #i-a #ai +'vestit nici'"ată ist'%ii =ns+ăi#8ntăt'a%e. M'%a7a) +%ive$te +e%ic'77 =n 2a!ă
$i e7 va =nceta sa te #ai t7;%e.
A#i a#intesc "e ase#enea că =#i "'%ea# ne;ne$te n c8ine %8t ca%e a+a%!inea ni vecin.
Să+tă#8ni "e zi7e i-a# t'cat 7a ca+ +e +ă%in!i $i +e +%ieteni =n 7e-ăt%ă c acest c8ine. A# %ă#as
s%" 7a '2e%ta n'% a7!i că!e7$i, "e a7t2e7 #7t #ai 2%#'$i. M'%a7a) ata$a#ent7 ne '%;e$te $i
"'tează ';iect7 "'%it c ca7ită!i i#a-ina%e.
O a t%eia a#inti%e se %e2e%ă 7a c8t "e $'% in27en!a;i7ă este #intea ni c'+i7. Ma#a a a2i%#at
'"ată "e 2a!ă c #ine) S'%ice '# ca%e acce+tă să #ncească s; '%"ine7e a7tia "evine sc7avS.
&#+%esia #ea a 2'st at8t "e vie, =nc8t c.ia% "+ă căsăt'%ie a# %e2zat t'ate s7E;e7e. A# 2ăct 2a!ă
c.e7tie7i7'% investin" =n te%en%i #'$teni%ea 2a#i7ia7ă. M'%a7a) ins27ă "ev%e#e c'+ii7'% i"ei
+'zitive $i ;neL ei 7e v'% %e!ine +ent% t't"eana."
Maest%7 tăc. S+%e #iez7 n'+!ii, #ă c'n"se =nt%-' c.i7ie =n-stă. S'#n7 a 2'st +%'2n" $i
'"i.nit'% =n +%i#a n'a+te +et%ectă s; ac'+e%i$7 -%-7i #eM
A "'a zi "i#inea!a, S%i YBtes:a% #ă ini!ie =n #riya Yoga. D'i "int%e "isci+'7ii 7i La.i%i
Ma.asa,a, tată7 #e $i S:a#i Fe;a7anan"a, #ă =nvă!ase%ă "eEa te.nica. Da% Maest%7 +'se"a '
2'%!ă s+i%ita7ă t%ans2i-%at'a%eL 7a atin-e%ea 7i, ' 7#ină eDt%a'%"ina% "e +te%nică, ase#eni
ce7ei a #ii "e s'%i a%z8n" =#+%enă, =$i 2ăc 7'c =n #ine. Un va7 "e 2e%ici%e "e ne"esc%is #ă
c+%inse, $i aceasta "%ă +8nă a "'a zi "i#inea!aL e%a "eEa ziă ;ine c8n" #-a# .'tă%8t să-#i
ia %ă#as ;n.
"3ei %eveni +este JI "e zi7e." M-a# =nt'%s acasă 7a Ca7ctta "c8n" =n ini#ă această +%ezice%e a
Maest%7i. C'nt%a% 7a ceea ce #ă te#ea# e, ni#eni "in 2a#i7ie n a 2ăct a7zie 7a această
=nt'a%ce%e a "+ăsă%ii %ătăcite".
A# %cat =n #ica #ea #ansa%"ă $i a# =#;%ă!i$at-' c ' +%ivi%e a2ect'asă, ca $i c# a% 2i 2'st
v'%;a "es+%e ' +%ezen!ă vie. "5 ai 2'st #a%t'%ă a #e"ita!ii7'%, a 7ac%i#i7'%, a z;ci#7i
sadhana-ei #e7e. An +%ezent, a# -ăsit n +'%t "e %e2-i 7a +ici'a%e7e -%-7i #e "ivin."
"Fi7e, #ă ;c% +ent% v'i a#8n"'i", zise tată7 #e, c ca%e #ă -ăsea# =n ca7#7 se%ii. "Ţi-ai
"esc'+e%it -%-7 t't a$a "e #i%ac7's c# #i 7-a# -ăsit $i e +e a7 #e. M8na s28ntă a 7i La.i%i
Ma.asa,a ne a+ă%ă +e a#8n"'i. Maest%7 tă n este v%en s28nt inaccesi;i7 "in >i#a7a,a, ci
a+%'a+e n vecin. R-i7e #e7e #i-a 2'st asc7tate) t n-#i vei 2i 7at =n c%s7 cătă%i7'% ta7e
"ivine."
5ata se ;c%a "e ase#enea că-#i v'i %e7a st"ii7eL e7 a 7at #ăs%i =n c'nsecin!ă. C.ia% a "'a
zi, #-a# =nsc%is 7a C'7e-i7 ?ise%icii Sc'!iene "in Ca7ctta.
A t%ect 7ni 2e%icite. Citit'%7 a -.icit, "esi-%, că n a# 2'st văzt +%ea "es 7a '%e7e "e c%sM
As.%a#-7 "in Se%a#+'%e eDe%cita as+%a #ea ' at%ac!ie i%ezisti;i7ă. Maest%7 a acce+tat 2ă%ă
c'#enta%ii +%ezen!a #ea c'ntină $i, s+%e $%a%ea #ea, a 2ăct %a%e'%i a7zie 7a $c'a7ă. De$i e%a
c7a% +ent% t'!i că n-#i stătea -8n"7 7a ca%te, a# 2ăct #ini## "e e2'%t +ent% a-#i asi-%a
n'te7e #e"i'c%e st%ict necesa%e.
La as.%a# via!a se sc%-ea 7ini$tită, 2ă%ă va%ia!ii. C%-7 #e se t%ezea =nainte "e a se 7#ina "e
ziă. C7cat, sa ne'%i a$ezat +e +at7 să, e7 int%a =n samadhi
(*),
. E%a 2'a%te si#+7 să $tii c8n"
s-a t%ezit Maest%7) s2'%ăit7
(*)-
$'% se '+%eaL n ss+in sa "'ă, sa +'ate ' #i$ca%e. A+'i e7
int%a =nt%-' sta%e "e eDtaz ,'-.in +%'2n" =n ca%e %es+i%a!ia se '+%ea.
Anainte "e #ic7 "eEn 2ăcea# ' +7i#;a%e +e #a77 Can-e7i. C8t "e vii =#i snt =n #inte aceste
+7i#;ă%i #atina7e c -%-7 #eM E7e #i-a %ă#as =nti+ă%ite +ent% t't"eana =n #e#'%ie. Mi-e
$'% să #ă i#a-inez a7ăt%i "e e7L s'a%e7e "i#ine!ii =ncă7ze$te 27vi7L v'cea Maest%7i, =ncă%cată
"e =n!e7e+cine atentică, %ăsnă c7a% =n %ec.i7e #e7e.
O ;aie $i, =n s28%$it, +%8nz7, +%e+a%at c -%iEă "e "isci+'7i, "+ă inst%c!ini7e Maest%7i. Acesta
e%a ve-eta%ianL t't$i, =nainte "e a "eveni #'na., e7 #8ncase 'ă $i +e$te. Ai =nvă!a +e "isci+'7i să
%#eze n %e-i# si#+7, c'n2'%# c c'nstit!ia 7'%.
Maest%7 #8nca +!inL ce7 #ai a"esea '%ez -a%nisit c $'2%an, sc "e s2ec7ă sa s+anac c ghee
9nt< "e ;iv'7i!ă sa nt c7a%i2icat. Une'%i e7 #8nca dhal "e 7inte sa channa
(*).
c'n"i#entată c
7e-#e. La "ese%t, 2%cte c ;"incă "e '%ez sa sc%i.
D+ă a#iezi7e s'sea vizitat'%iiL ' 7e-ăt%ă sta;i7ă eDista =nt%e 7#e $i 7ini$tit7 as.%a#. Maest%7
=i +%i#ea =nt't"eana c ;nătate $i c%tenie. Un Maest% - ce7 ca%e s-a %ea7izat ca s+i%it
'#ni+%ezent, n ca t%+ sa e-' - +e%ce+e =n t'!i 'a#enii ' Unică F'%!ă Divină.
&#+a%!ia7itatea s2in!i7'% =$i a%e %ă"ăcini7e =n =n!e7e+cine. Mae$t%ii n #ai snt in27en!a!i "e
"a7itatea maya-ei $i n #ai snt s+$i si#+atii7'% $i anti+atii7'% ca%e 2ac c'n2ză E"ecata
'a#eni7'% nei7#ina!i. S%i YBtes:a% n a%ăta #ai #7t %es+ect ce7'% +te%nici sa =n!e7e+!i, a$a
c# n-i "is+%e!ia +e a#ă%8!i sa +e inc7!i. E7 a% 2i asc7tat c #7t %es+ect a"evă%7 "in -%a
ni c'+i7, i-n'%8n" +ă%e%ea ni +%etins savant.
La# #asa "e sea%ă 7a '%a '+t $i ne'%i #ai s'sea vizitat'%i =nt8%zia!i. C%-7 #e n s-a% 2i
%et%as să #ăn8nce sin-%L ni#eni n a +ă%ăsit as.%a#-7 ne#7!#it sa 27ă#8n". 4 ita ni#ic,
n se 7ăsa nici'"ată 7at +e ne+%e-ătite "e vizitat'%i nea$te+ta!iL c.ia% 7a 7i#ita %es%se7'%, e7 +tea
i#+%'viza n 2estin, ca să s+n a$a, "in ni#ic. 5't$i e%a ec'n'#, "a% n z-8%cit. SFi!i "a%nici +e
#ăs%a #iE7'ace7'% "e ca%e "is+ne!iS, ';i$nia e7 să s+nă. SRisi+a n vă va a"ce "ec8t "ece+!iiS.
O%i-ina7itatea $i s+i%it7 c%eat'% a7 7i S%i YBtes:a% se #ani2esta +8nă =n ce7e #ai #ici "eta7ii a7e
t%e;%i7'% -'s+'"ă%e$ti, sa c.ia% 7a 7c%ă%i7e "e %e+a%a!ii a7e as.%a#-7i.
O%e7e ca7#e a7e se%ii ni 7e +et%ecea# a"esea asc7t8n" "isc%s%i7e =n!e7e+te a7e Maest%7i.
Fieca%e cv8nt a7 7i e%a sc7+tat c "a7ta =n!e7e+cinii $i +%ta #a%ca nei ce%tit"ini s;7i#e. E7
v'%;ea a$a c# nici n7 "in cn'sc!ii #ei n a #ai 2ăct-'. C8n"%i7e sa7e, c8ntă%ite c ;a7an!a
7ci"ită!ii $i a 2'%!ei "e "isc%i#ina%e, e%a +e%2ecte. Esen!a a"evă%7i izv'%a "in 2iin!a sa ca '
e#ana!ie +a%2#ată a s27et7i. E%a# c'n$tient că #ă a27a# =n 2a!a nei #ani2estă%i vii a 7i
D#neze, a că%ei 2'%!ă #ă ';7i-a să-#i +7ec at'#at ca+7.
Dacă vizitat'%ii =nt8%zia!i ';se%va că &n2init7 =nce+e să-7 aca+a%eze +e S%i YBtes:a%, acesta 7e
"et%na aten!ia ant%en8n"-i =nt%-' c'nve%sa!ie ;ana7ă, căci =i e%a c ne+tin!ă să 2acă +a%a"ă "e
2ac7tă!i7e sa7e s+e%i'a%e. An c'#nine ne=ncetată c D#neze, e7 n-avea nev'ie +ent% a
%ea7iza aceasta "e #'#ente "e %ec7e-e%e. Un Maest% ce $i-a %ea7izat Sine7e se -ăse$te "eas+%a
#e"ita!iei. "F7'a%ea se sct%ă atnci c8n" a+a%e 2%ct7". Da% a"esea s2in!ii %es+ectă 2'%#e7e
eDte%i'a%e +ent% a-i =nc%aEa +e "isci+'7i.
Se =nt8#+7a ca #iez7 n'+!ii să-7 +%in"ă +e -%7 #e "'%#in" c nat%a7e!ea ni c'+i7. A"esea
se =ntin"ea, c.ia% 2ă%ă +e%nă, +e +'"eaa +e ca%e "e ';icei e%a +ie7ea sa "e ti-%.
A"ese'%i "isc!ii7e 2i7's'2ice "%a t'ată n'a+teaL ne'%i e%a +%'v'cate "e inte%es7 #ani2estat
"e v%en "isci+'7. Atnci "is+ă%ea ';'sea7a $i "'%in!a "e a "'%#iL =#i e%a s2iciente cvinte7e
vii a7e Maest%7i. "&ată, s-a 2ăct ziă, .ai să ne +7i#;ă# +e #a77 Can-e7i". P%in aceste cvinte
se te%#ina "isc!ii7e n'ast%e +asi'nante.
P%i#e7e 7ni 7a as.%a# a 2'st =ns'!ite "e ' 7ec!ie +%actică) "C# să ză"ă%nice$ti +7an%i7e
!8n!a%i7'%M". Acasă, n'i avea# +7ase c'nt%a !8n!a%i7'% +ent% n'a+te. A%n 2'st i#it să c'nstat că
se ne-7iEa c'#+7et această +%eca!ie 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e, "e$i !8n!a%ii e%a ac'7' 2'a%te
n#e%'$i) e%a# +7in "e =n!e+ăt%i "in ca+ +8nă =n +ici'a%e. C%-7i #e i se 2ăc #i7ă "e #ine)
"C#+ă%ă ' +7asă +ent% tine $i ' a7ta +ent% #ine." E7 a"ă-ă %8z8n") "acă n c#+e%i "ec8t
na +ent% tine, t'!i !8n!a%ii se v'% %e+ezi as+%a +e%s'anei #e7eM"
&-a# =n"e+7init %-ă#intea #ai #7t "ec8t ;c%'s. An 2ieca%e sea%ă +e ca%e ' +et%ecea# 7a
as.%a#, -%-7 #e #ă %-a să insta7ez aceste +a%avane.
Ant%-' sea%ă, c8n" n %'i "e !8n!a%i ne-a =nc'nE%at, S%i YBtes:a% a '#is să-#i "ea ';i$nit7
'%"in. Asc7ta# 2e;%i7, a$te+t8n" '2ensiva !8n!a%i7'%. M-a# ;ă-at =n +at $i a# s+s ' %-ăcine
+ent% a #ă +%'teEa "e !8n!a%i. O E#ătate "e '%ă #ai t8%zi, a# t$it +ent% a at%a-e aten!ia
-%-7i #e. Si#!ea# că =n!e+ăt%i7e $i ;8z8it7 !8n!a%i7'% #ă v'% =nne;ni.
Maest%7 n "ă"ea nici n se#n "e via!ăL #-a# a+%'+iat "e e7 c +%eca!ie. Ei ;ine, n %es+i%a.
E%a +%i#a "ată c8n" 7-a# văzt =n sa#a".i $i #-a# s+e%iat.
"&ni#a 7i t%e;ie să 2i ce"at". A# a+%'+iat ' '-7in"ă "e nă%i7e sa7e $i n s-a ac'+e%it "e a;%i. &-
a# ast+at na%i7e $i -%a c "e-ete7e, ti#+ "e c8teva #inte +ent% a ve%i2ica +%es+ne%ea #ea.
C'%+7 7i e%a %ece $i !ea+ăn. C+%ins "e +anică, #-a# %e+ezit 7a $ă +ent% a ce%e aEt'%.
"A$a "eciM Ave# aici n eD+e%i#enta7ist =n "eveni%eM ?iet7 #e nasM" Maest%7 %8"ea "in t'ată
ini#a. "De ce n te "ci 7a c7ca%eN L#ea =nt%ea-ă t%e;ie să se sc.i#;e +ent% a-!i 2i !ie +e
+7acN Dacă v%ei să t%ans2'%#i 7#ea, =nce+e c tine =ns!i $i, #ai =nainte "e t'ate, e7i;e%ează-te "e
2%ica !8n!a%i7'%."
C ca+7 +7ecat, #-a# =nt'%s =n +at7 #e. 4 e%a nici %#ă "e !8n!a% =n a+%'+ie%e. A# =n!e7es că
-%-7 #e acce+tase ' +7asă c'nt%a !8n!a%i7'% +ent% a-#i 2ace +e +7ac, căci e7 n se te#ea "e ei.
A$a "e #a%e e%a +te%ea sa #enta7ă, =nc8t +tea 2ie să 7e '%"'ne să n-7 =n!e+e, 2ie să se 2acă
inv7ne%a;i7 7a atac%i7e 7'%.
"Mi-a '2e%it ' "e#'nst%a!ie - -8n"ea# e - a stă%ii "e 2'ca7iza%e #enta7ă ce t%e;ie să ' atin-".
Uit8n" "e nen#ă%ate7e 7c%%i ca%e-7 "ist%a- =n această 7#e) ;8z8it7 insecte7'%, %aze7e s'a%e7i
+ăt%nzăt'%, n ,'-.in t%e;ie să %#ă%ească să %ă#8nă =n s+%ac'n$tiin!ă. An +%i#7 sta"i "e
samadhi 9sa$ikalpa<, ,'-.in7 se iz'7ează "e t'ate in2'%#a!ii7e senz'%ia7e ca%e vin "in 7#ea
eDte%i'a%ă. E7 +e%ce+e atnci snete, vizini, "a% acestea snt #ai s;7i#e "ec8t Pa%a"is7
+ie%"tM
(*)/

Ţ8n!a%ii, a"evă%a!i Sinst%ct'%iS, a 2'st 'cazia $i a nei a7te 7ec!ii 7a =nce+t7 $e"e%ii #e7e =n
as.%a#. E%a s+%e sea%ă. C%-7 #e inte%+%eta =nt%-n #'" ine-a7a;i7 teDte7e st%ăvec.i. A$ezat 7a
+ici'a%e7e -%-7i #e, #ă ;c%a# "e n ca7# a;s'7t. De'"ată, n !8n!a% in'+'%tn =#i
t7;%ă 7ini$tea. Ant%c8t e7 =$i =n2i+se ac7 =n +ie7ea #ea, a# %i"icat ' #8nă %ăz;năt'a%e. M-a#
'+%it =n 7ti#7 #'#ent, a#intin"-#i n a2'%is# a7 7i PatanEa7i "es+%e ahimsa 9a n 2ace %ă
v%enei 2iin!e<.
"De ce n !i-ai +s inten!ia =n a+7ica%eN"
"Maest%eM Mă s2ătie$ti să c%# via!aN"
"4, "a% 7'vit%a #'%ta7ă e%a "ată "eEa =n #intea ta."
"4 =n!e7e-M"
"PatanEa7i =n!e7e-ea +%in ahimsa că t%e;ie să s+%i#i dorinţa "e a ci"e. S%i YBtes:a% =#i citise
"eci -8n"%i7e ca =nt%-' ca%te "esc.isă. "Această 7#e este =nt%-a"evă% %ă 2ăctă +ent% a +tea
+%actica ahimsa =n s+i%it7 7ite%ei. O#7 +'ate 2i ';7i-at să eDte%#ine c%eat%i +e%ic7'ase, 2ă%ă ca
+ent% aceasta să si#tă #8nie sa %ă. 5't ceea ce t%ăie$te a%e "%e+t7 "e a %es+i%a ae%7 #a-ic a7
maya-ei. S28nt7 ca%e "esc'+e%ă sec%ete7e c%ea!iei va 2i =n a%#'nie c nen#ă%ate7e $i i#it'a%e7e
ei #ani2estă%i. O%ice '# ca%e =nvin-e =n e7 +asinea "e a "ist%-e va =n!e7e-e."
"C%Ei, t%e;ie să ne sac%i2ică# #ai "e-%a;ă "ec8t să ci"e# n ani#a7 să7;aticN"
"4M C'%+7 '#7i este +%e!i's. E7 +'se"ă +'si;i7ită!i s+e%i'a%e "e ev'7!ie "at'%ită cent%i7'% "e
2'%!ă "in ca+ $i c'7'ana ve%te;%a7ă, ca%e +e%#it "isci+'7i7'% avansa!i să sesizeze, =n t'ată
+7enit"inea 7'%, as+ecte7e ce7e #ai s;7i#e a7e "ivinită!ii. 4ici n '%-anis# in2e%i'% n este at8t
"e ;ine "'tat. Este a"evă%at că '#7 se eD+ne ni +ăcat "acă este c'nst%8ns să ci"ă n ani#a7
sa '%ice a7tă 2iin!ă vie, "a% t%e;ie să-$i a+e%e via!a. S2inte7e +ede ne =nva!ă că a "ist%-e ' 2iin!ă
#ană =nsea#nă a '2ensa -%av 7e-i7e Ba%#ice."
A# %es+i%at $%atL caz%i7e =n ca%e Sc%i+t%i7e 2av'%izează instincte7e n'ast%e "e a+ă%a%e snt at8t
"e %a%eM
4-a# avt nici'"ată 'cazia să-7 vă" +e Maest% 7+t8n"-se c n 7e'+a%" sa c n ti-%. Da%,
+%in "%a-'stea sa, e7 a =#;78nzit =nt%-' zi ' c';%ă ca%e =7 a#enin!a. Acest $a%+e 2'a%te te#t =n
&n"ia, 2ace #ai #7t "e KIII "e victi#e ana7. Ant87ni%ea +e%ic7'asă a avt 7'c 7a P%i, n"e S%i
YBtes:a% avea n a7t as.%a# sitat +e !ă%#7 C'727i ?en-a7. P%a277a, n t8nă% "isci+'7 "in
7ti#ii ani ai 7i S%i YBtes:a%, se -ăsea atnci a+%'a+e "e Maest%.
"E%a# a$eza!i a2a%ă, a+%'a+e "e as.%a#", #i-a +'vestit P%a277a. "O c';%ă sinist%ă, 7n-ă "e n
#et%, a a+ă%t "e'"ată, c -$a #27ată $i s-a a%ncat as+%a n'ast%ă. Maest%7 a avt n s%8s
ca "e ;n venit, ca $i c# a% 2i 2'st v'%;a "e n c'+i7. E%a# c'nste%nat văz8n"-7 că ;ate %it#ic
"in +a7#e
(*)0
. E7 v'ia să-7 .i+n'tizeze +e +e%ic7's7 int%sM A#+iet%it, #%#%a# #enta7 %-i7e
ce7e #ai 2ie%;in!i. Ga%+e7e, 2'a%te a+%'a+e "e -%, e%a i#';i7 $i +ă%ea #a-netizat "e aceste
#anie%e "ez#ie%"ăt'a%e. Ca+7 =n2i'%ăt'% se 7ăsă =n E's =ncet, c';%a a7necă +%int%e +ici'a%e7e
Maest%7i $i "is+ă% =n "esi$7 +ă"%ii.
"Atnci n-a# =n!e7es "e ce a ;ătt Maest%7 "in +a7#e $i nici "e ce c';%a n 7-a atacat",
c'nc7zi'nă P%a277a. "De atnci #i-a# "at sea#a că Maest%7 #e "ivin n se te#ea "e
c%eat%i7e vii, '%ic8t "e %ă2ăcăt'a%e a% 2i 2'st e7e."
E) !a 1$ ani
An +%i#e7e 7ni a7e $e"e%ii #e7e 7a as.%a#, a# %e#a%cat =nt%-' "+ă a#iază că S%i YBtes:a% #ă
';se%va 2iD.
"E$ti +%ea s7a;, MBn"a."
Această %e#a%că =#i atinse ' c'a%"ă sensi;i7ă. A+a%en!a #ea sc.e7etică, 'c.ii =n2n"a!i =n '%;ite,
n-#i +7ăcea. Dis+e+sia c%'nică #ă %#ă%ea =ncă "in c'+i7ă%ie. Acasă 7ase# #7te t'nice, "a%
nici n7 n-#i aEtase. At8t "e #a%e e%a "is+e%a%ea #ea, =nc8t =nt%-' zi #-a# =nt%e;at "acă #ai
#e%ită 'stenea7a să t%ăiesc c n c'%+ at8t "e %ă c'nst%itM
"E2icacitatea #e"ica#ente7'% este 7i#itatăL 2'%!a vita7ă c%eat'a%e n a%e 7i#ite. 5e vei 2ace ;ine $i
vei "eveni +te%nic."
Aceste cvinte a7e 7i S%i YBtes:a% t%ezi%ă =n #ine ' c'nvin-e%e "e nec7intit +e ca%e nici n
vin"ecăt'% - $i a# c'ns7tat at8!iaM - n-a 2'st =n sta%e să #i-' ins27e.
Mă =n-%ă$a# zi7nic. Peste "'ă să+tă#8ni, ;inecv8nta%ea sec%etă a Maest%7i #ă 2ăcse %';st.
?'a7a c%'nică "e st'#ac "is+ă%se +ent% t't"eana. De-a 7n-7 ti#+7i, asistase# c#
Maest%7 vin"ecase #i%ac7's ;'7i -%ave) t;e%c7'ză, "ia;et, e+i7e+sie sa +a%a7izie. Da% +'ate că
ni#eni n =i e%a #ai %ecn'scăt'% "ec8t #ine, ca%e 2sese# e7i;e%at "int%-' "ată "e as+ect7 #e
ca"ave%ic.
"C #7!i ani =n %#ă, e =ns#i e%a# ne%ă;"ăt'% să-#i %eca+ăt -%etatea", =#i s+se S%i
YBtes:a%. "De a;ia %e2ăct "+ă ' ;'a7ă -%avă, 7-a# vizitat +e La.i%i Ma.asa,a 7a ?ena%es.
SMaest%e, a# 2'st 2'a%te -%av ;'7nav $i a# s7ă;it #7te Bi7'-%a#e.S
S3ă" YBtes:a%
(*)1
, te-ai =#;'7năvit sin-% $i ac# te c%ezi s7ă;it.S
Răs+ns7 e%a c t't7 a7t7 "ec8t ce7 +e ca%e #i-7 i#a-ina#. 5't$i -%-7 #e c'ntină
=nc%aEat'%)
S>ai, snt si-% că #8ine vei a%ăta #ai ;ineMS
A# c'nsi"e%at aceste cvinte ca +e ' +%'tec!ie s+i%ita7ă #enită să #ă vin"ece $i n-a# 2'st "e7'c
s%+%ins că #-a# si#!it %e2ăct c.ia% "e a "'a zi. A# #e%s 7a Maest% $i 7-a# ann!at ;c%'s)
SAstăzi #ă si#t #7t #ai ;ineMS
SAnt%-a"evă%M 5 =ns!i !i-ai %e"at ene%-iaMS
S4, Maest%eMS, a# +%'testat e, St #-ai vin"ecat) este +%i#a "ată "+ă să+tă#8ni c8n" #i-a#
%ecă+ătat 2'%!e7e.S
S?a "aM ?'a7a ta e%a 2'a%te -%avă $i e$ti =ncă s7ă;itL cine $tie c# ' să te si#!i #8ineNS
&"eea "e a %ecă"ea =n aceea$i sta%e "e s7ă;icine #-a =n-.e!at. Di#inea!a %#ăt'a%e "e a;ia a#
avt +te%e să #ă "c 7a La.i%i Ma.asa,a.
S&a% snt ;'7navS, i-a# s+s.
C%-7 #-a +%ivit c ' 2i-%ă ;atE'c'%it'a%e) SA$aM 5e-ai =#;'7năvit ia%MS
SC%"eva, ac# =#i "a sea#a că =n aceste zi7e n ai 2ăct "ec8t să %8zi "e #ine.S E%a# 7a ca+ăt7
+te%i7'%. S4 vă" "e ce %e2zi să #ă c%ezi c8n" =!i s+n a"evă%7.S
SAnt%-a"evă%, -8n"%i7e ta7e te-a 2ăct sccesiv să 2ii ;'7nav sa sănăt's.S Maest%7 #-a +%ivit c
a2ec!ine) SAc# =n!e7e-i că sănătatea !i-a %#at =nt'c#ai a$te+tă%i7eN C8n"7 este ' 2'%!ă, 7a 2e7
ca e7ect%icitatea sa -%avita!ia. Mintea #ană este ' sc8nteie "in at't+te%nica c'n$tiin!ă "ivină.
E +'t să-!i "'ve"esc că t't ceea ce #intea ta c%e"e c 2e%#itate se va %ea7iza i#e"iat.S
Gtiin" că La.i%i Ma.asa,a n v'%;ea nici'"ată c $%in!ă, #-a# a"%esat 7i c ' +%'2n"ă $i
%es+ect'asă %ecn'$tin!ă) SMaest%e, "acă e #-a$ -8n"i că #ă si#t ;ine $i că #i-a# %ecă+ătat
-%etatea "int%-' "ată, asta s-a% %ea7izaNS
SDesi-%M DeEa s-a $i 2ăctMS C%-7 #e v'%;ea -%av, 'c.ii săi 2iD8n"-i +e ai #ei.
An ace7a$i #'#ent a# si#!it n n#ai n a27D "e 2'%!e n'i, ci $i că #i-a# %ecă+ătat -%etatea.
La.i%i Ma.asa,a s-a %e2-iat =nt%-' tăce%e s'7e#nă. D+ă ce a# +et%ect c8teva '%e 7a +ici'a%e7e
7i, #-a# =nt'%s 7a casa #a#ei #e7e, n"e 7'cia# "e ';icei c8n" venea# =n ?ena%es.
SFi7e, ce ai +ă!itN 5e-ai =#;'7năvit "e .i"%'+tizieNS Ma#ei n-i venea a c%e"e. C'%+7 #e e%a 7a
2e7 "e %';st ca #ai =nainte "e ;'a7ă.
M-a# c8ntă%it +ent% a #ă c'nvin-e că =nt%-' zi a# c8$ti-at HK "e Bi7'-%a#e, +e ca%e n 7e-a#
#ai +ie%"t nici'"ată. P%ietenii $i cn'$tin!e7e, #a%t'%ii s7ă;icinii #e7e ante%i'a%e, a 2'st
i#i!i) nii "int%e ei $i-a sc.i#;at #'"7 "e via!ă $i a "evenit "isci+'7i ai 7i La.i%i Ma.asa,a.
C%-7 #e, nit c D#neze, $tia că această 7#e n este "ec8t n vis ';iectiv a7 C%eat'%7iL
c'n$tient "e +e%2ecta sa nitate c Divin7 3isăt'%, La.i%i Ma.asa,a +tea #ate%ia7iza sa
"e#ate%ia7iza ';iecte sa să +%'v'ace, 7a v'in!ă, #'"i2ică%i =n at'#ii visăt'%i ai 7#ii 2en'#ena7e
(*)(2
."
"5'ată c%ea!ia este -ve%nată "e 7e-i", c'ntină S%i YBtes:a%. "Ce7e +e ca%e savan!ii 7e-a
"esc'+e%it $i ca%e c'nt%'7ează 7#ea eDte%i'a%ă snt 7e-i nat%a7e ce -ve%nează +7an7 2izic. Da%
eDistă $i a7te7e, #ai s;ti7e, -ve%n8n" +7an%i7e s+i%ita7e, ascnse +e%ce+!iei '#7i ';i$nit, $i
"'#eni7 inte%i'% a7 c'n$tiin!eiL aceste +%inci+ii +'t "eveni cn'scte "'a% +%in inte%#e"i7
$tiin!ei ,'-a. Maest%7 ca%e $i-a %ea7izat Sine7e $i n 2izician7 este ce7 ca%e =n!e7e-e a"evă%ata
nat%ă a #ate%iei. An acest #'" a +tt &ss +ne 7a 7'c %ec.ea se%vit'%7i atnci c8n" ' tăiase
n7 "in "isci+'7ii Săi
(*)((
."
S%i YBtes:a% c'#enta +e%2ect Sc%i+t%i7e. Disc%s%i7e sa7e ev'că +ent% #ine a#inti%i7e ce7e #ai
2e%icite. Da%, ne'%i 2ascinată "e cvinte7e sa7e, #intea #ea =nce+ea să z;%"eL e%a s2icient să 2ac
' #i$ca%e inti7ă sa să 7as -8n"%i7e să va-a;'n"eze, +ent% ca Maest%7 să se '+%ească "in
eD+ne%ea sa.
"5 n e$ti aiciM" se =nt%e%+se e7 ast2e7 =nt%-' sea%ă. Ca "e ';icei, Maest%7 %#ă%ea =n
+e%#anen!ă E'c%i7e #in!ii #e7e.
"Maest%e", a# +%'testat e, "n #-a# #i$catL nici #ăca% n-a# c7i+itL +'t să-!i %e+et v'%;e7e
cv8nt c cv8ntM"
"5't$i, n e%ai =n =nt%e-i#e atent 7a #ineL +%'test7 tă #ă ';7i-ă să %e#a%c că =n +7an7 secn"
a7 #in!ii ta7e, t c'nst%iai t%ei as.%a#-%i) n7 7a c8#+ie, a7t7 +e ' c'7ină $i a7t7 7a #a77
#ă%ii."
Aceste -8n"%i va-i t%ecse%ă =nt%-a"evă% +%in #intea #ea, a+%'a+e "e nive77 s;c'n$tient7i.
L-a# +%ivit scz8n"-#ă.
"Ce a$ +tea să 2ac c n ase#enea Maest%, ca%e +ăt%n"e -8n"%i7e #e7e ce7e #ai sec%eteN"
"5 #i-ai "at "%e+t7. A"evă%%i7e s;ti7e +e ca%e t'c#ai 7e eD+%i#a# n +'t 2i sesizate "ec8t =n
c'n"i!ii7e nei aten!ii 2ă%ă %eze%ve. E n #ă a#estec "ec8t =n caz "e necesitate =n -8n"%i7e
inti#e, n"e '%ice '# a%e +%ivi7e-i7 eDc7siv "e a .'ină%i c# =i +7ace. 4ici #ăca% D#neze n
int%ă aici neinvitatL nici e n ' v'i #ai 2ace c'nt%a v'in!ei ta7e.
"E$ti ;inevenit =nt't"eana, Maest%eM"
"3is%i7e ta7e a%.itect%a7e se v'% %ea7iza #ai t8%zi. Ac# este v%e#ea +ent% st"iM"
Ast2e7 +%ezise Maest%7 t%ei eveni#ente ca+ita7e a7e eDisten!ei #e7e. Din c'+i7ă%ie =#i a+ă%ea
vizini7e ci"ate a t%ei c'nst%c!ii =n 7'c%i "i2e%ite. E7e s-a %ea7izat =n '%"inea +%evăztă "e S%i
YBtes:a%. Mai =nt8i ' $c'a7ă "e ,'-a +ent% ;ăie!i +e c8#+ia "e 7a Ranc.i, a+'i %e$e"in!a #ea
"in A#e%ica, +e n "ea7 "e 78n-ă L's An-e7es, =n 2ine n as.%a# +e #a77 Paci2ic7i, 7a Encinitas
=n Ca7i2'%nia.
Maest%7 n s+nea nici'"ată) "E +%evă" cta%e, sa cta%e eveni#ent", ci =nt't"eana =nt%e;a
c #'"estie) "4 c%ezi că asta s-a% +tea =nt8#+7aN" Da% aceste cvinte si#+7e ascn"ea n sens
+%'2n" +e ca%e 2a+te7e n-7 "ez#in!ea nici'"ată.
S%i YBtes:a% e%a 2'a%te %eze%vat $i +%ecis =n %a!i'na#ente7e sa7e. E7 n-avea ae%7 ni vizi'na%
+%e"ic8n" #7!i#ii. Pici'a%e7e sa7e e%a anc'%ate 2e%# +e +ă#8nt, "e$i s+i%it7 să e%a =n
+e%#anentă 2zine c D#neze. E7 a"#i%a 'a#enii +%actici. "S2in!enia n este st+i"itate.
Pe%ce+!ii7e "ivine n c'n"c 7a inca+acitate", ';i$nia e7 să s+nă. "A +%actica vi%ttea =nsea#nă
a "ezv'7ta ' inte7i-en!ă +%'2n"ă".
C%7 #e se '+nea "isc!ii7'% "es+%e 7#i7e s+e%2iziceL E"ecata sa se ;aza +e ' +e%2ectă
si#+7itate. An c'nve%sa!ie, e7 evita %e2e%in!e7e senza!i'na7e, "a% =n ac!ine e7 se eD+%i#a 7i;e%. A7!ii
v'%;ea "es+%e #i%ac'7e 2ă%ă să 2ie =n sta%e să 7e +%'"că. S%i YBtes:a% 2ăcea %a%e'%i a7zie 7a
7e-i7e 7#ii ne#ate%ia7e, "a% 7e ti7iza =n sec%et 7a v'in!ă.
"Un '# %ea7izat n 2ace #i%ac'7e "ec8t "acă a%e ' a+%';a%e inte%i'a%ă", eD+7ica e7. "D#neze n
v%ea ca #iste%e7e C%ea!iei să se v7-a%izeze
(*)(*
. Fieca%e '# a%e "e ase#enea "%e+t7 ina7iena;i7 "e
a za 7i;e% "e v'in!a sa. 4ici #ăca% s2in!ii n a "%e+t7 "e a atenta 7a 7i;e%7 a%;it% a7 '#7i."
5ăce%ea ';i$nită a 7i S%i YBtes:a% se "at'%a +e%ce+!iei +%'2n"e a &n2init7i. E7 n #ai avea
ti#+ +ent% aceste "%eve7a!ii" =n ca%e se c'#+7ac "#ae$t%ii" ca%e n +'se"ă %ea7iza%ea s+%e#ă.
"La 'a#enii s+e%2icia7i, -8n"%i7e #esc.ine +%'v'acă a-ita!ii #a%iL 7a s+i%ite7e c's#ice,
-8n"%i7e +%'2n"e "e-a;ia +%'v'acă ' #ică +e%t%;a%e s+e%2icia7ă." Acest a2'%is# eDt%as "in
Sc%i+t%i7e &n"iei n este 7i+sit "e #'%.
Dată 2iin" c'#+'%ta%ea +!in s+ectac7'asă a -%7i #e, +!ini "int%e c'nte#+'%anii săi 7-a
%ecn'sct ca 2iin" n s+%a'#. 6ica7a +'+7a%ă) "4esi#!it e ce7 ca%e n-$i +'ate ascn"e
=n!e7e+cinea", n i se a+7ica 7i S%i YBtes:a%. E7 %e$ise, "e$i 2ăcea +a%te "int%e #%it'%i, să se
i"enti2ice +e%2ect c Stă+8n7 ti#+7i $i s+a!i7i. Mi se +ă%ea ase#eni zei7'%L n =nt87nise nici
n ';stac'7 =n ni%ea Divin7i c #an7 $i "ea7t2e7 nici n eDistă v%en7, "+ă c8te $ti e, c
eDce+!ia 7i+sei "e st%ă"in!ă =n "'#eni7 s+i%ita7.
De c8te '%i atin-ea# +ici'a%7e s2inte a7e 7i S%i YBtes:a%, #ă =n2i'%a#. Y'-.inii a2i%#ă că
"isci+'77 si#te 7a c'ntact7 c Maest%7 n #a-netis# s+i%ita7 ca%e "ă na$te%e ni c%ent
s;ti7L %#a ';i$nin!e7'% ne2aste, ne"'%ite, se $te%-e "in c%eie%, ta;iet%i7e $i ten"in!e7e #'n"ene
snt z"%ncinateL atnci se +'ate =n7ăt%a te#+'%a% vă77 maya-ei $i se +'ate +e%ce+e '
st%ă27-e%a%e a %ea7ită!ii. C'%+7 #e +ă%ea +%i2icat, i7#inat "e s+7en"'a%ea e7i;e%at'a%e, c8n"
=n-ennc.ea#, "+ă ';icei7 .in"s, 7a +ici'a%e7e Maest%7i.
"C.ia% $i c8n" La.i%i Ma.asa,a tăcea", +'vestea -%-7 #e, "sa c8n" "iscta s;iecte ne7e-ate
"e %e7i-ie, %ece+!i'na# "e 7a e7 ' =n!e7e+cine ne#ă%-inită."
Ace7a$i 7c% =7 si#!ea# e =n +%ezen!a 7i S%i YBtes:a%. C.ia% "acă ne'%i aEn-ea# 7a as.%a#
';'sit $i +7ictisit, sta%ea #ea "e s+i%it se sc.i#;a i#e"iat "at'%ită +%ezen!ei Maest%7i #e. La
ve"e%ea -%-7i #e, se %ăs+8n"ea =n #ine n ca7# ;ine2ăcăt'%. Fieca%e zi +et%ectă a7ăt%i "e e7
c'nstitia ' n'ă eD+e%ien!ă "e =n!e7e+cine, "e +ace sa "e ;c%ie. 4 7-a# -ăsit nici'"ată
+%a"ă "ece+!iei, 7ăc'#iei, #8niei sa ata$a#ente7'% '#ene$ti.
"Antne%ic7 maya-ei se a+%'+ie =n tăce%eL să ne %e2-ie# =n n'i =n$ine." Ast2e7 7e %ea#intea S%i
YBtes:a% "isci+'7i7'%, 7a a+%'+ie%ea se%ii, "e nev'ia 7'% "e +ent% #riya Yoga . C8te'"ată, v%en
e7ev n' se =n"'ia că va +tea +%actica ,'-a.
"Uită t%ect7", =7 c'ns'7a S%i YBtes:a%. "5%ect7 2iecă%i '# este %$in's. 4 ne +te# =nc%e"e
=n c'n"ita #ană c8t ti#+ aceasta n este anc'%ată =n "ivin. 5't7 se va a#e7i'%a =n viit'% "acă
ac# 2aci n e2'%t s+i%ita7."
Me%e e%a chelas
(*)(+
9"isci+'7i< tine%i 7a as.%a#-7 Maest%7i. E"ca!ia 7'% s+i%ita7ă $i
inte7ecta7ă c'nstitia inte%es7 să "e ' via!ăL ast2e7, c +!in ti#+ =nainte "e #'a%tea sa, e7 a
acce+tat =n as.%a# "'i ;ăie!i "e 1 ani $i n a"'7escent "e /1 ani. E7 =i t%ezea căt%e ce7e s+i%ita7e $i
=i -.i"a, %#8n" acea "isci+7ină st%ictă +e ca%e ' +%es+ne sens7 eti#'7'-ic a7 cv8nt7i
""isci+'7". Me#;%ii as.%a#-7i =$i i;ea $i =$i vene%a -%7L e%a s2icient să ;ată "in +a7#e,
+ent% ca ace$tia să a7e%-e 7a e7. C8n" e7 e%a tăct, =nt'%s as+%a 7i =ns$i, ni#eni n #ai s27a '
v'%;ăL c8n" e7 %8"ea vese7, c'+iii =7 +%ivea ca +e n7 "e-a7 7'%.
Maest%7 S%i YBtes:a% +%etin"ea %a%e'%i se%vicii e7evi7'% $i n 7e acce+ta "ec8t "e 7a aceia ca%e
e%a =n #'" si-% -ata să i 7e '2e%e "in t'ată ini#a. C% =$i s+ă7a sin-% .aine7e atnci c8n"
"isci+'7ii ita să =n"e+7inească această sa%cină +%ivi7e-iată. A#;%ăcă#intea sa za7ă e%a %';a
t%a"i!i'na7ă +'%t'ca7ie a '%"in7i S:a#iL +%ta =ncă7!ă#inte 2ă%ă $i%et%i ca%e 2sese 2ăctă, "+ă
';icei7 ,'-.ini7'%, "in +ie7e "e ti-% sa "e că+%i'a%ă.
Maest%7 v'%;ea c%ent en-7eza, 2%anceza, .in"i $i ;en-a7i. Sansc%ita 7i e%a satis2ăcăt'a%e. E7 =$i
inst%ia c %ă;"a%e "isci+'7ii tine%i c aEt'%7 nei #et'"e in-eni'ase =#+%#tată "in st"ii7e
sa7e "e sansc%ită $i "e en-7eză.
S%i YBtes:a% e%a -%iE7i c c'%+7 să, 2ă%ă să-i ac'%"e t't$i ' i#+'%tan!ă eDa-e%ată. Divin7,
s+nea e7, se #ani2estă #ai ;ine =nt%-n c'%+ $i ' #inte sănăt'ase. E7 "esc%aEa eDt%e#e7e) ' "ată
n "isci+'7 "'%ea să +'stească =n"e7n-L -%-7 #e i-a s+s z8#;in") "De ce să n-i a%nci n 's
c8ine7iN"
S%i YBtes:a% e%a sănăt's tnL n 7-a# văzt nici'"ată ;'7nav
(*)(,
. E7 7e +e%#itea "isci+'7i7'% să
#ea%-ă 7a "'ct'%i, atnci c8n" e%a nev'ie, "acă ei "'%ea. "Sa%cina "'ct'%7i este "e a vin"eca
a+7ic8n" c'%+7i 7e-i7e 7#ii #ate%ia7e, +e ca%e D#neze =ns$i 7e-a sta;i7it." Da% e7 e7'-ia
s+e%i'%itatea te%a+iei #enta7e $i "ec7a%a a"esea) "An!e7e+cinea este ce7 #ai +te%nic a-ent "e
+%i2ica%e."
"C'%+7 este n +%ieten t%ă"ăt'%. Dă-i ce i se cvine, ni#ic #ai #7t", "ec7a%a e7. "P7ăce%ea $i
"%e%ea snt t%ecăt'a%eL s+'%tă această "a7itate c ca7#, st%ă"in"-te să t%eci "inc'7' "e
+te%ea ei. &#a-ina!ia este ' $ă "esc.isă ;'7i7'% sa vin"ecă%i7'%. C.ia% $i atnci c8n" e$ti
;'7nav, să n c%ezi =n ;'a7ăL vizitat'%7 +e ca%e n-ai ;inev'it să-7 %ecn'$ti, n va =nt8%zia să se
%et%a-ăM"
Maest%7 avea #7!i #e"ici +%int%e "isci+'7ii săi. "Cei ca%e a st"iat 7e-i7e 2izicii, v'% =n!e7e-e #ai
$'% 7e-i7e s27et7i. Mecanis#7 c'%+7i ascn"e ' st%ct%ă s+i%ita7ă s;ti7ă
(*)(-
."
S%i YBtes:a% =$i s2ătia "isci+'7ii să "evină 7e-ăt%i vii =nt%e vi%t!i7e O%ient7i $i Occi"ent7i.
Occi"enta7 +%in #anie%e, %ă#8nea n '%ienta7 +%in s+i%it. E7 7ă"a s+i%it7 +%'-%esiv, i-iena,
%es%se7e Occi"ent7i $i i"ea77 %e7i-i's ca%e, "e-a 7n-7 sec'7e7'%, a c'nsac%at -7'%ia O%ient7i.
Disci+7ina n-#i e%a necn'sctăL =n 2a#i7ia #ea tata e%a %i-%'s, Ananta a"esea seve%. Da%
e"ca!ia +e ca%e ne-' "ă"ea Maest%7 e%a "%astică. Pe%2ec!i'nist, e7 =$i c%itica "isci+'7ii =n
activită!i7e 7'% zi7nice, sa =n ce7e #ai s;ti7e nan!e "e c'#+'%ta#ent.
"?ne7e #anie%e 2ă%ă since%itate snt ca ' "'a#nă 2%#'asă #'a%tă. Since%itatea 7i+sită "e
civi7iza!ie este e2icace, "a% ne+7ăctă ca $i ;ist%i7 c.i%%-7i. 4#ai can"'a%ea nită c
+'7ite!ea este ti7ă $i "e a"#i%at."
Maest%7 e%a a+a%ent #7!#it "e ev'7!ia #ea s+i%ita7ă, "a% 2ăcea %a%e'%i a7zie 7a ea. Păcate7e
#e7e +%inci+a7e c'nsta =n a 2i "ist%at, a #ă c'#+7ace =n accese "e #e7anc'7ie, =n ne%es+ecta%ea
n'% %e-7i "e c'#+'%ta%e $i, ne'%i, =n 7i+sa #ea "e '%-aniza%e.
"3ezi $i t c8t "e ec.i7i;%ate $i ;ine '%-anizate snt activită!i7e tată7i tă, ?.a-a;atiM", s;7inia
-%-7 #e. A#8n"'i "isci+'7i ai 7i La.i%i Ma.asa,a, ei s-a =nt87nit 7a +!in ti#+ "+ă ce e a#
=nce+t să #e%- 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e. 5ata $i S%i YBtes:a% se a"#i%a +%'2n" %eci+%'c.
A#8n"'i =$i c'nst%ise%ă via!a +e -%anit s+i%ita7, ins'7;i7 7a t%ece%ea ti#+7i.
Ancă "in c'+i7ă%ie =n!e7esese# -%e$it c8teva +%ece+te. Mi s-a s+s că n chela n t%e;ie să se a-ite
+%ea #7t +ent% sa%cini7e zi7niceL c8n" 7e ne-7iEa# sa 7e =n"e+7inea# =nt%-' "'a%ă, n e%a#
ce%tat. A$a este 2ăctă nat%a '#7i, ca acest -en "e =nvă!ă#inte să se %e!ină 2'a%te $'%. C% n-
a =nt8%ziat să #ă +nă 7a +nct i#e"iat, =n"e+ă%t8n"-#i i%es+'nsa;i7itatea)
"Cei ca%e snt +%ea ;ni +ent% această 7#e 2ac +a%te "in a7te7eM At8t ti#+ c8t %es+i%i ae%7 "e +e
+ă#8nt, e$ti ';7i-at să-!i 'n'%ezi =n"at'%i%i7e. 4#ai ce7 ca%e a stă+8nit stă%i7e "e "inc'7' "e s27
(*)(.
este e7i;e%at "e '%ice ';7i-a!ie 7#ească. O să te ann! e c8n" vei aEn-e 7a +e%2ec!inea
2ina7ă", zicea e7 i%'nic.
4i#ic n-7 +tea in27en!a +e Maest%, nici #ăca% "%a-'stea. E7 e%a int%ansi-ent 2a!ă "e cei ca%e,
ca $i #ine, =7 a7esese%ă "in +%'+%ie ini!iativă ca Maest%, =#i 2ăcea "esc.is %e+%'$%i, c.ia% =n
+%ezen!a a7t'% "isci+'7i sa a st%ăini7'%. 4ici ' -%e$ea7ă, c8t "e #ică, n scă+a 'c.i7'% săi
+ăt%nzăt'%i. Acest t%ata#ent e%a -%e "e s+'%tat, "a% .'tă%8%ea #ea "e nest%ă#tat e%a "e a-7
7ăsa +e S%i YBtes:a% să c'%ecteze t'ate -%e$e7i7e #e7e +si.'7'-ice. An ti#+ ce e7 7c%a 7a această
t%ans2'%#a%e titanică, #-a# ct%e#%at "e #7te '%i s; -%etatea at'%ită!ii sa7e.
"Dacă n-!i +7ac v'%;e7e #e7e, n-ai "ec8t să +7eci c8n" v%ei", %ăs+n"ea e7. "E n-a# =n ve"e%e
"ec8t +e%2ec!i'na%ea ta. Ră#8i n#ai "acă si#!i că aceasta =!i va 2i "e 2'7's."
Pent% 2ieca%e 7'vit%ă ca%e #ă #i7ea, +ent% 2ieca%e "inte sc's, =i #7!#ea# "in ini#ă.
4c7e7 "% a7 e-'is#7i e "i2ici7 "e "ist%s $i aceasta se 2ace n#ai c as+%i#e. Da% '"ată c
s+a%-e%ea 7i, D#neze -ăse$te n cana7 2ă%ă ';st%c!ii. An van =ncea%că E7 să int%e =n ini#i7e
=#+iet%ite a7e 2iin!e7'% e-'isteM
At8t "e +ăt%nzăt'a%e e%a inti!ia 7i S%i YBtes:a% =nc8t a"esea e7 %e+7ica 7a ';iec!ii ne2'%#7ate.
"Ceea ce c%ezi că ai =n!e7es $i ceea ce inte%7'ct'%7 avea =n %ea7itate inten!ia "e a-!i c'#nica snt
a"esea c'nt%a%eM C ca7#, st%ă"ie$te-te să "esc'+e%i a"evă%7 =n s+ate7e .a's7i v'%;ă%iei
#ane."
Da% această +e%s+icacitate "ivină este a"esea ne+7ăctă. Maest%7 n e%a i;it "e e7evii
s+e%2icia7i. Cei =n!e7e+!i, +!ini 7a n#ă%, =7 vene%a +%'2n". C%e" că S%i YBtes:a% a% 2i +tt
"eveni -%-7 ce7 #ai cătat "in &n"ia "acă n-a% 2i 2'st at8t "e "i%ect $i "e seve%.
"Snt as+% c cei ca%e vin să se inst%iască 7a #ine", #i-a s+s e7. "A$a snt e) acce+!i sa +7eci.
4 2ac c'#+%'#is%i. 5 vei 2i #7t #ai ;78n" c "isci+'7ii tăiL acesta este 2e77 tă "e a 2i.
4e-8n" '%ice t'7e%an!ă, e =nce%c să +%i2ic +%in 2'c7 seve%ită!ii. Atin-e%ea ;78n"ă a i;i%ii este "e
ase#enea t%ans2i-%at'a%e. Met'"e7e 27eDi;i7e $i in27eDi;i7e snt =n #'" e-a7 e2iciente "acă snt
a+7icate c =n!e7e+cine. 3ei +7eca +e tă%8#%i st%ăine, n"e atac7 "i%ect as+%a e-'-7i n este
a+%eciat. Un Maest% n +'ate +%'+a-a =n Occi"ent #esaE7 &n"iei 2ă%ă să ai;ă n 2'n"
ine+iza;i7 "e %ă;"a%e $i =n-ă"in!ă." 4 vă v'i #ă%t%isi c8t "e "es #i-a# a#intit =n A#e%ica
cvinte7e Maest%7iM
De$i seve%itatea 7i S%i YBtes:a% 7-a =#+ie"icat să ai;ă n n#ă% #ai #a%e "e a"e+!i =n ti#+7
vie!ii sa7e, #riya Yoga se %ăs+8n"e$te ac# =n 7#e +%in inte%#e"i7 ni n#ă% "in ce =n ce #ai
#a%e "e "isci+'7i since%i ca%e-i %#ează c since%itate =nvă!ăt%a. Ma%ii cce%it'%i, +%ec#
A7eDan"% Mace"'n, căta "'#ina!ia te%est%ăL #ae$t%ii, +%ec# S%i YBtes:a%, cce%esc n
"'#ini'n #ai =na7t, ce7 a7 s27ete7'%.
Maest%7 e%a s+ecia7ist =n a +%ezenta neaEns%i7e "isci+'7i7'% ca 2iin" "e ' -%avitate eDce+!i'na7ă.
Ant%-' zi tată7 #e a venit =n vizită 7a S%i YBtes:a%. E7 se a$te+ta, +%';a;i7, să a"ă e7'-ii 7a
a"%esa #ea $i a 2'st s%+%ins să-7 asc7te +e Maest% v'%;in" n#ai "es+%e i#+e%2ec!ini7e #e7e.
5ata #-a cătat =n -%a;ă +ent% a-#i s+ne) "@"ec8n" "+ă cvinte7e -%-7i tă, e$ti n
%atatM" 4 $tia "acă să %8"ă sa să +78n-ă.
Sin-%7 #'tiv "e ne#7!#i%e a7 7i S%i YBtes:a% e%a că, =n ace7 ti#+, e =nce%case#, =n ci"a
ave%tis#ent7i să, să c'nve%tesc ' an#ită +e%s'ană 7a via!a s+i%ita7ă.
Fie%;8n" "e in"i-na%e, a# a7e%-at 7a -%. E7 #-a +%i#it c +%ivi%ea +7ecată ca $i c# s-a% 2i si#!it
vin'vat. Atnci a 2'st +%i#a "ată c8n" Le7 Divin $i-a +7ecat ca+7 =n 2a!a #ea $i a# sav%at "in
+7in ace7 #'#ent.
"Maest%e, "e ce #-ai +'ne-%it =n 2a!a tată7i #eN E "%e+t a$aN"
"4-' s-' #ai 2ac", s-a sczat e7.
&#e"iat a# 2'st "eza%#at. C#, #a%e7e '# +tea %ecn'a$te i#e"iat ' a+a%entă -%e$ea7ă "e-a
saN De$i n 7-a #ai t7;%at nici'"ată +e tata, Maest%7 a c'ntinat să #ă "isece ne#i7's n"e $i
c8n" =i +7ăcea 7i.
4'ii "isci+'7i căta a"esea să se ;a-e +e s; +ie7ea 7i S%i YBtes:a% c%itic8n"-i +e cei7a7!i,
+ent% a +ă%ea 7a 2e7 "e +%ice+!i ca $i -%7 7'%, ca ni$te #'"e7e a7e "isc%i#ină%ii 2ă%ă "e -%e$ea7ăM
Da% ce7 ca%e +'%ne$te 7a '2ensivă, n t%e;ie să 2ie 7i+sit "e a+ă%a%eL ei ' 7a 7a 2-ă "e =n"ată ce
Maest%7 7ansa +;7ic v%e' să-eată 7a a"%esa 7'%.
"S7ă;icinea s27etească, %ev'7tată "e cea #ai #ică c%itică este ase#eni +ă%!i7'% ;'7nave a7e
c'%+7i ca%e n s+'%tă nici cea #ai #ică atin-e%e." A$a v'%;ea S%i YBtes:a% "es+%e 2-a%i.
M7!i "isci+'7i a ' i#a-ine +%ec'nce+tă "es+%e -%, +%in inte%#e"i7 că%eia =i E"ecă ac!ini7e
$i cvinte7e. Ace$tia se +78n-ea a"esea că n =7 =n!e7e-ea +e S%i YBtes:a%.
"4ici v'i n-7 =n!e7e-e!i +e D#nezeM" i-a# zis e nia. "Pent% a =n!e7e-e n s28nt, t%e;ie să
2ii n7 "int%e eiM" An 2a!a eni-#ei c #ii "e 2e!e a Unive%s7i, cine se +'ate 7ă"a că a =n!e7es
"int%-' "ată s27et7 c'#+7eD a7 ni Maest%N
M7!i e7evi n %ezista) venea $i +7eca. Cei ca%e se a$te+ta 7a ' ca7e netezită c -%iEă, se#ănată
c 27'%i - cea a =n!e7e-e%ii instantanee $i %ecn'a$te%ii c'n2'%ta;i7e a #e%ite7'% +e%s'na7e - n
-ăsea a$a ceva 7a as.%a#. De$i Maest%7 '2e%ea a"ă+'st $i ' .%ană s+i%ita7ă +ent% ete%nitate,
#7!i "isci+'7i n e%a ca+a;i7i să-7 a+%ecieze. Ei =7 +ă%ăsea, +%e2e%8n" =n 7'c7 "isci+7inei i#+se
"e Maest% nen#ă%ate7e #i7in!e a7e vie!ii. Ei căta n =nvă!ăt'% #ai +!in eDi-ent ca%e să-i
c'+7e$ească c 7a"e, +e%#i!8n"-7e ast2e7 să "'a%#ă s'#n7 "e+7in a7 i-n'%an!ei.
An +%i#e7e 7ni %eac!i'na# vi'7ent 7a c%itici7e Maest%7iL #ai t8%zi a# =n!e7es că acestea e%a
%eze%vate n#ai "isci+'7i7'% ca%e v'ia să 2ie s+$i acestei vivisec!ii ve%;a7e. Dacă na "int%e
victi#e +%'testa, S%i YBtes:a% tăcea i#e"iat, 2ă%ă să se s+e%e. Cvinte7e sa7e, nici'"ată
i#+%e-nate "e #8nie, e%a i#+a%!ia7e $i +7ine "e =n!e7e+cine.
Cn'a$te%ea Maest%7i n e%a "estinată %ec.i7'% ne+%e-ătite a7e vizitat'%i7'% 'cazi'na7iL e7 2ăcea
%a%e'%i a7zie 7a "e2ecte7e 7'%, c.ia% evi"ente. S%i YBtes:a% si#!ea că $i-a as#at ' %ăs+n"e%e
#a%e +ent% "isci+'7ii ca%e =i căta s2at7. E%a =nt%a"evă% n -% c%aE's, ca%e %#ă%ea să
t%ans2'%#e #ine%a77 ;%t a7 "e2ecte7'% n'ast%e e-'iste =n "ia#ant7 vi%t!ii $i a7 =n!e7e+ciniiM
4#ai ' 2iin!ă +7ină "e c%aE +tea avea c'#+asinea sa +ent% cei ză+ăci!i "e vă77 maya-ei,
+ent% '%;i%ea #ană.
Pe #ăs%ă ce a# %e$it să n #ai a# nici n %esenti#ent, %e+%'$%i7e scă"ea. Maest%7, =nt%-n
#'" s;ti7, se 2ăcea -%a"at #ai =n-ă"it'%. An ti#+, a# "ă%8#at zi"%i7e %a!i'na7is#7i $i a7e
ne=nc%e"e%ii s;c'n$tiente, =n s+ate7e că%'%a se a"ă+'ste$te, =n -ene%a7, +e%s'na7itatea #ană
(*)(/
.
Pent% aceasta a# 2'st %ec'#+ensat +%in a%#'nia %a+'%t%i7'% "int%e #ine $i -%, %ea7izată 2ă%ă
e2'%t. E 7-a# "esc'+e%it a 2i n '# "e =nc%e"e%e, e#+atic, i;in" =n tăce%e. 5't$i, nici #ăca%
"e#'nst%ativ, e7 n "ă"ea nici n se#n "e a2ec!ine.
5e#+e%a#ent7 #e +%'+%i #ă =nc7ina #ai a7es s+%e "ev'!ine. La =nce+t a# 2'st #i%at
"esc'+e%in" că -%-7 #e, sat%at "e ,nana, +ă%ea st%ăin 2a!ă "e bhakti
(*)(0
, eD+%i#8n"-se =n
+%inci+a7 =n te%#enii %eci ai eDactită!ii s+i%ita7e. Da%, +n8n"-#ă =n %ez'nan!ă c nat%a sa,
si#!ea# c# "%a-'stea #ea 2a!ă "e D#neze c%e$tea +e zi ce t%ecea. Un Maest% ca%e a atins
%ea7iza%ea "ivină este ca+a;i7 să-$i -.i"eze "isci+'7ii +e ca7ea ca%e 7e este acest'%a cea #ai
2a#i7ia%ă.
Re7a!ia #ea c S%i YBtes:a%, =nt%-n 2e7 2ă%ă cvinte, +'se"a t't$i ' e7'cven!ă ascnsă. A"esea
tăce%ea sa "ă"ea %ăs+ns -8n"%i7'% #e7e, ceea ce 2ăcea cvinte7e inti7e. A$ezat tăct a7ăt%i "e
e7, si#!ea# c# -ene%'zitatea sa #ă +ăt%n"ea +8nă =n ce7e #ai sec%ete c'7!%i a7e 2iin!ei #e7e.
A# avt ' "e#'nst%a!ie a "%e+tă!ii i#+a%!ia7e a 7i S%i YBtes:a% 7a na "in +%i#e7e #e7e vacan!e
#a%i "e 7a nive%sitate. Pe%s+ectiva "e a +et%ece #ai #7te 7ni, ne=nt%e%+t, 7a Se%a#+'%e #ă
=nc8nta.
"5e vei 'c+a "e as.%a#", #-a ann!at e7 "e =n"ată ce a# s'sit. "Sa%cina ta va c'nsta =n a-i +%i#i
+e invita!i $i =n a s+%ave-.ea #nca ce7'%7a7!i "isci+'7i."
Cincis+%ezece zi7e #ai t8%zi, a 2'st +%i#it 7a as.%a# F#a%, n t8nă% sătean "in ?en-a77
'%ienta7. De ' inte7i-en!ă %e#a%ca;i7ă, e7 a c8$ti-at a2ec!inea Maest%7i ca%e, "int%-n #'tiv
necn'sct, se a%ăta 2'a%te in"7-ent c n'7 venit.
"MBn"a, "e ac# =nainte F#a% =!i va 7a 7'c7. 5 te vei 'c+a "e ;cătă%ie $i "e #enaE." A$a
a v'%;it Maest%7 c8n" n'7 venit n avea "ec8t ' 7nă "e $e"e%e =n as.%a#.
M8n"% "e n'a sa 2nc!ie, F#a% eDe%cita ' a"evă%ată ti%anie =n =nt%e- as.%a#-7. P%int%-n
ac'%" tacit, cei7a7!i "isci+'7i venea zi7nic +ent% a-#i ce%e s2at7.
"MBn"a este n nes2e%itM M-ai 2ăct +e #ine $e2, "a% cei7a7!i asc7tă t't "e e7." A$a se +78n-ea
F#a% Maest%7i, t%ei să+tă#8ni #ai t8%zi. Dint%-' ca#e%ă vecină, a# azit c'nve%sa!ia.
"De aceea 7-a# t%i#is +e e7 7a ;cătă%ie $i +e tine =n sa7'n." 5'n7 "is+%e!it'% a7 7i S%i YBtes:a%
e%a n' +ent% F#a%. "An acest 2e7 +'ate vei =n!e7e-e că n $e2 ca+a;i7 t%e;ie să as+i%e să-i
se%vească +e cei7a7!i $i n să "'#ine. 5 v'iai 2nc!ia 7i MBn"a, "a% te-ai "'ve"it inca+a;i7 să
te #en!ii +%in #e%it7 +e%s'na7. Ac# =nt'a%ce-te 7a 2nc!ia ta "e aEt'% "e ;căta% +e ca%e ' aveai
#ai =nainte."
D+ă acest inci"ent #i7it'%, Maest%7 a c'ntinat să-i a%ate 7i F#a% aceea$i in"7-en!ă
ne#e%itată. Cine +'ate s'n"a #iste%7 ata$a#ent7iN An F#a%, -% -ăsise ' s%să "e 2a%#ec,
s%să ca%e, t't$i, n e%a vizi;i7ă +ent% cei7a7!i "isci+'7i. Ant%-n #'" evi"ent, n'7 venit e%a
2av'%it7 7i S%i YBtes:a%, "a% e n si#!ea# nici n +ic "e -e7'zie. P%e2e%in!e7e, eDist8n" c.ia% $i
7a #ae$t%i, 2ac via!a #7t #ai nan!ată. 4at%a #ea este %a%e'%i in27en!ată "e ni#ic%iL e
a$te+ta# "e 7a S%i YBtes:a% c'#'%i #7t #ai +%e!i'ase "ec8t ni$te si#+7e e7'-ii.
Fă%ă #'tiv, F#a% #i s-a a"%esat =nt%-' zi 2'a%te as+%L a# 2'st +%'2n" %ănit.
"5e-ai #27at #7t +%ea #7t =n +eneM" a# %e+7icat e, a"ă-8n" n a%-#ent +e ca%e, intitiv, =7
si#!ea#. "Dacă n-!i sc.i#;i c'#+'%ta#ent7, s-a% +tea ca =nt%-' zi să 2ii invitat sa +ă%ăse$ti
as.%a#-7."
F#a% a %8s sa%castic $i a %e+etat cvinte7e #e7e Maest%7i ca%e t'c#ai int%a =n ca#e%ă. Mă
a$te+ta# să 2i as+% ce%tat $i #-a# %et%as =nt%-n c'7!.
"S-a% +tea ca MBn"a să ai;ă "%e+tate", a zis -%7 #e c ' %ăcea7ă nea$te+tată. Scă+ase#
2ă%ă a 2i ce%tat.
Un an #ai t8%zi, F#a% a +7ecat să-$i viziteze 2a#i7ia, i-n'%8n" "eza+%';a%ea #tă a Maest%7i,
ca%e n-$i i#+nea nici'"ată c at'%itate v'in!a sa "isci+'7i7'%. C8n", "+ă c8teva 7ni, s-a
%e=nt'%s 7a Se%a#+'%e, e%a c'#+7et sc.i#;at, "a% ne+7ăct. 4 #ai e%a #aest's7 F#a%, c 2a!a
a%e'7ată "e seninătate, ci n !ă%an -%'s'7an ca%e că+ătase #7te ';i$nin!e %e7e.
Maest%7 #-a c.e#at $i, c ini#a 2%8ntă, n-a 2ăct "ec8t să c'nstate că t8nă%7 n #ai
c'%es+n"ea nei vie!i #'nastice.
"MBn"a, te %'- să-i s+i t 7i F#a% că "e #8ine t%e;ie să +ă%ăsească as.%a#-7L e n-a#
+te%ea s-' 2acM" Avea 'c.ii =n 7ac%i#i, "a% s-a c'nt%'7at %a+i". "4-a% 2i "ecăzt at8t "e %ă "acă #-
a% 2i asc7tat $i n-a% 2i +7ecat 7a ai7 săi, ceea ce i-a 2av'%izat 2%ecventa%ea ni ant%aE %ă. E7 a
%es+ins +%'tec!ia #eaL 7#ea ne#i7'asă va 2i "e ac# =nainte -%7 să."
P7eca%ea 7i F#a% n #-a =nt%istatL #ă =nt%e;a# c# "e a 2'st +'si;i7 ca ce7 ca%e c8$ti-ase
a2ec!inea Maest%7i să +%e2e%e +7ăce%i7e #esc.ine. P7ăce%ea vin7i $i seD7i snt =n%ă"ăcinate
=n '#7 ';i$nitL +ent% a 7e a+%ecia n este nev'ie "e nici n %a2ina#ent. 3ic7enii7e snt
c'#+a%a;i7e c '7ean"%7 ve$nic ve%"e, +%'as+ăt c 27'%i7e sa7e t%an"a2i%ii) 2ieca%e +a%te a +7antei
este 't%ăvit'a%e. Ţa%a 2ă-ă"in!ei este =n n'i $i c+%in"e ' 2e%ici%e +e ca%e ' cătă# =n van ai%ea
(*)(1
.
"O inte7i-en!ă vie este c "'ă tăi$%i", c'nstata =nt%-' zi Maest%7, %e2e%in"-se 7a #intea
sc7i+it'a%e a 7i F#a%. O +'!i 2'7'si =nt%-n #'" c'nst%ctiv sa "ist%ctiv, ca +e n c!it, 2ie
+ent% a inciza a;ces7 i-n'%an!ei, 2ie +ent% a te sinci"e. &nte7i-en!a #e%-e +e ca7ea "%ea+tă
n#ai "+ă ce #intea a %ecn'sct că n te +'!i sst%a-e 7e-i7'% s+i%ita7e."
C%7 #e avea ca "isci+'7i ;ă%;a!i $i 2e#ei $i se 'c+a "e t'ată 7#ea ca "e +%'+%ii săi c'+ii.
C'n$tient "e e-a7itatea s27ete7'%, e7 n 2ăcea nici ' "i2e%en!ă =nt%e seDe $i se a%ăta i#+a%!ia7.
"An ti#+7 s'#n7i n $tii "acă e$ti ;ă%;at sa 2e#eie", zicea e7. "A$a c# n ;ă%;at ca%e se
"e-.izează =n 2e#eie n "evine 2e#eie, 7a 2e7 Sine7e, ca%e ia 2'%#a ni ;ă%;at sa a nei 2e#ei,
%ă#8ne nesc.i#;at. E7 e i#a-inea +%ă $i nesc.i#;ată a Divinită!ii."
S%i YBtes:a% n 'c'7ea 2e#ei7e, n 7e ;7a#a ca +e n ';iect "e se"c!ie. "?ă%;at7 este "e
ase#enea ' tenta!ie +ent% 2e#eie", +%eciza e7. Mi-a# =nt%e;at Maest%7 "e ce 'a%e n s28nt antic
a n#it 2e#eia P$a căt%e ia"Q.
"P%';a;i7 că v%e' t8nă%ă i-a t7;%at c8n"va +acea #in!ii, "a% "acă e%a c a"evă%at n =n!e7e+t, e7
n a% 2i c%iticat 2e#eia, ci 7i+sa 7i "e stă+8ni%e "e sine."
Dacă v%en vizitat'% se .aza%"a să +'vestească v%e' ist'%i'a%ă s-estivă =n as.%a#, Maest%7
tăcea. "4 vă 7ăsa!i in27en!a!i "e =n2ă!i$a%ea +7ăctă", ne =nvă!a e7. "C# a% +tea sc7avii
si#!%i7'% să se ;c%e "e 7#eN Ae%7 s;ti7 a7 =nă7!i#i7'% 7e sca+ă, =n ti#+ ce ei se .%ănesc c
n'%'i +%i#itiv. &"ei7e 2%#'ase snt "e ne=n!e7es +ent% '#7 c "'%in!e -%'sie%e".
E7evii ca%e "'%ea să se sst%a-ă "a7ită!ii maya-ei, -ene%ată "e i7zia "ată "e seD, -ăsea 7a S%i
YBtes:a% s2at%i c7a%e $i %ă;"a%e in2inită)
"La 2e7 c# t%e;ie să #8ncă# +ent% a ne +'t'7i 2'a#ea $i n "in 7ăc'#ie, instinct7 seDa7
se%ve$te 7a +e%+eta%ea s+eciei c'n2'%# n'% 7e-i nat%a7e $i n 7a satis2ace%ea n'% +asini "e
nesatis2ăct. Dist%-e!i c.ia% ac# "'%in!e7e %e7e, +ent% că a7t2e7 e7e vă v'% %#a atnci c8n"
c'%+7 ast%a7 va 2i se+a%at "e ce7 2izic. C.ia% $i atnci c8n" ca%nea este s7a;ă, #intea a% t%e;i să
%eziste c'nstant. Dacă tenta!ia vă asa7tează c c%zi#e, "'#ina!i-' +%int%-' ana7iză i#+e%s'na7ă $i
+%int%-' v'in!ă "e ne=nvins. Ast2e7 +'ate 2i stă+8nită '%ice +asine.
C'nse%va!i-vă ene%-ii7e. Fi!i ca n vast 'cean, a;s'%;in" ca7# t'ate c%s%i7e "e a+ă t%i;ta%e
si#!%i7'%. Re=nn'ite =n 2ieca%e zi, "'%in!e7e senz'%ia7e vă #inează +acea inte%i'a%ăL acestea snt
ca ni$te s+ă%t%i =nt%-n %eze%v'%, +e%#i!8n" a+ei vita7e să se %isi+ească =n s'77 "e$e%tic a7
#ate%ia7is#7i. &#+7s7 +te%nic a7 nei "'%in!e %e7e este ce7 #ai #a%e "$#an a7 2e%ici%ii
#ane. ED+%i#a!i-vă =n 7#e #en!in8n" =n +e%#anen!ă n +e%2ect c'nt%'7 "e sineL n 7ăsa!i
;%'a$te7e s7ă;icini7'% senz'%ia7e să '%ăcăie =n +%eaE#a v'ast%ă.
Atnci ve!i 2i e7i;e%a!i "e t'ate c'nst%8n-e%i7e instincte7'%. 4ev'ia "e a2ec!ine #ană va s28%$i =n
as+i%a!ie "'a% +ent% D#neze - i;i%e s'7ita%ă '#ni+%ezentă.
Ma#a 7i S%i YBtes:a% 7'cia =n "ist%ict7 Rana Ma.a7 "in ?ena%esL a# 2'st ac'7' =n zia +%i#ei
#e7e =nt87ni%i c -%. ?nă, a#a;i7ă, e%a ' 2e#eie "est7 "e .'tă%8tă. Ant%-' zi e%a# +e ;a7c'n
+%ivin"-i +e #a#ă $i 2i "isct8n". An 2e77 7i nat%a7, "e7icat $i ca7#, Maest%7 2ăcea e2'%t%i s-
' c'nvin-ă, "esi-% 2ă%ă scces, căci ea sct%a vi-%'s ca+7.
"4 2i7e, nM Cata, aEn-eM Cvinte7e ta7e =n!e7e+te n snt +ent% #ine. 4 snt "isci+'77 tăM"
S%i YBtes:a% a ;ătt =n %et%a-e%e, ca n c'+i7 ;'s#27at. A# 2'st i#it "e vene%a!ia +e ca%e '
"'ve"ea S%i YBtes:a% #a#ei sa7e, c.ia% $i atnci c8n" se "'ve"ea ne=n!e7e-ăt'a%e. 3e"ea =n e7 +e
#ic7 ei c'+i7 $i n +e Maest%7 =n!e7e+t. E%a ceva 2e%#ecăt'% =n acest inci"ent #in'%, ca%e #i-a
"ezvă7it ' 7at%ă necn'sctă a nat%ii -%-7i #e) #i7 inte%i'%, "e ne=#;78nzit eDte%i'%.
Re-7i7e #'nastice inte%zic s:a#i-7'% să +ăst%eze %e7a!ii c 7#ea "+ă c'nsac%a%ea 7'%. Ei n +'t
=n"e+7ini %ita7%i 2a#i7ia7e. 5't$i S.anBa%a, '%-anizat'%7 st%ăvec.i7i '%"in a7 S:a#i7'%, a
ne-7iEat +%esc%i+!ia) 7a #'a%tea #a#ei sa7e +%eai;ite, e7 a incine%at-' =n 2'c7 a+%ins c #8na sa.
S%i YBtes:a% a =ncă7cat inte%"ic!ia =nt%-n #'" #ai +!in s+ectac7's. C8n" a #%it #a#a sa, e7
a '%-anizat ce%e#'nia incine%ă%ii +e #a77 a+e7'% s2inte a7e Can-e7i, 7a ?ena%es $i, "+ă ';icei7
antic, a se%vit +%8nz7 #7t'% ;%a.#ani.
&nte%"ic!ii7e Sc%i+t%i7'% ave %'77 "e a +e%#ite "e+ă$i%ea "e căt%e s:a#i a i"enti2ică%i7'%
7i#itat'a%e. C'#+7et c2n"a!i =n S+i%it7 &#+e%s'na7, S.anBa%a $i S%i YBtes:a% n avea nev'ie
"e %e-7i. Une'%i, n Maest% i-n'%ă ' inte%"ic!ie +ent% a +%'#'va n +%inci+i s+e%i'% $i
in"e+en"ent "e 2'%#ă. Ast2e7, &ss a 7c%at =n zi "e '"i.nă "ec7a%8n") SSa;at7 a 2'st 2ăct +ent%
'# ia% n '#7 +ent% sa;atS
(*)*2
.
C eDce+!ia Sc%i+t%i7'%, S%i YBtes:a% citea +!in. 5't$i e7 e%a 7a c%ent c 7ti#i7e "esc'+e%i%i
$tiin!i2ice $i a7e a7t'% %a#%i a7e cn'a$te%ii #ane. &nte%7'ct'% st%ă7cit, =i +7ăcea să "iscte +e
te#e va%iate c vizitat'%ii. S+i%it7 vi $i vese7ia Maest%7i ani#a c'nve%sa!ia. A"esea -%av,
-% n e%a nici'"ată =ntnecat. "C8n" +'sti!i să n vă 7a!i ' =n2ă!i$a%e +'s'#'%8tă", zicea e7
cit8n" "in ?i;7ie. "A#inti!i-vă că "esc'+e%i%ea 7i D#neze va =nse#na =n-%'+a%ea tt%'%
#ize%ii7'% n'ast%e."
P%int%e 2i7's'2ii, +%'2es'%ii, E%i$tii $i 'a#enii "e $tiin!ă ca%e vizita as.%a#-7, #7!i se a$te+ta
să -ăsească =n Maest% n %e7i-i's '%t'"'D. Un s%8s a%'-ant, ' +%ivi%e a#zată t%ă"a c8te'"ată
că n'7 s'sit n se a$te+ta 7a a7te 7c%%i, "ec8t 7a +7atit"ini %e7i-i'ase. D+ă ce v'%;ea c S%i
YBtes:a% $i "esc'+e%ea că e7 +'se"ă ' vizine inte%i'a%ă +%ecisă $i +ăt%nzăt'a%e =n "'#eni7
7'% "e +%e'c+ă%i, %e-%eta că +7eacă.
C% se a%ăta ;78n" $i a#a;i7 c vizitat'%ii $i-i +%i#ea c ' c'%"ia7itate =nc8ntăt'a%e. 5't$i,
e-'i$tii inc'%i-i;i7i +%i#ea 7ec!ii ;ine#e%itate. Ei -ăsea =n S%i YBtes:a% 2ie ' in"i2e%en!ă "e
-.ea!ă, 2ie ' '+'zi!ie 2e%#ă.
Un c.i#ist e#inent $i-a =nc%ci$at '"ată s+a"a c -%7 #e. 3izitat'%7 %e2za să a"#ită
eDisten!a 7i D#neze +ent% că $tiin!a n-a -ăsit #iE7'c7 "e a-L "etecta.
"A$a "eci, n-a!i %e$it să iz'7a!i Pte%ea S+%e#ă =n e+%;ete7e "#neav'ast%ăM" Maest%7 i-a
a%ncat ' +%ivi%e seve%ă. -3ă %ec'#an" ' eD+e%ien!ă +!in ';i$nită) ana7iza!i-vă -8n"%i7e ti#+
"e H( "e '%e $i n vă ve!i #ai #i%a "e a;sen!a 7i D#neze."
Un e%"it ce7e;% a +%i#it ' 7ec!ie ase#ănăt'a%e. C 'stenta!ie, 7ite%at7 a citat +asaEe "in
Sc%i+t%i, st%'2e7e -7'%i'ase "in Mahabharata, "in -panishade
(*)*(
$i "in Bhasyas
(*)**
9c'#enta%ii7e< 7i S.anBa%a.
"Ac# a$te+t să zice!i ceva", s+se S%i YBtes:a%, ca $i c# +8nă atnci a% 2i "'#nit ' tăce%e
t'ta7ă. E%"it7 a %ă#as ;7'cat.
"A 2'st ' s+%a a;n"en!ă "e citate." An c'7!7 =n ca%e #ă %et%ăsese#, 7a ' "istan!ă %es+ect'asă
2a!ă "e vizitat'%, "e a;ia #-a# a;!int să n iz;cnesc =n %8s 7a aceste cvinte a7e Maest%7i. "
P'!i "a n sin-% c'#enta%i '%i-ina7 ;azat +e eDe#+77 vie!ii "#ita7e +a%tic7a%eN Ce teDt sac%
ai asi#i7at +8nă a !i-7 2ace +%'+%iN An ce 2e7 aceste a"evă%%i ete%ne !i-a %e-ene%at s27et7N Sa
te #7!#e$ti să %e+e!i #ecanic cvinte7e a7tiaN
"Mă +%e"aM" M8.ni%ea savant7i e%a c'#ică. "E n-a# nici ' %ea7iza%e s+i%ita7ă."
E7 a =n!e7es, +'ate +ent% +%i#a "ată, că 7ite%a ci"e ia% s+i%it7 "ă via!ă.
"Acest'% +e"an!i %eci 7e 7i+se$te 2'c7 sac%", a %e#a%cat -% "+ă +7eca%ea victi#ei sa7e. "Pent%
ei 2i7's'2ia n este "ec8t n eDe%ci!i inte7ecta7. C8n"%i7e =na7te n a 7e-ăt%ă nici c 7i+sa "e
%a2ina#ent a ac!inii eDte%i'a%e, nici c v%en c.in a7 "isci+7inei inte%i'a%e.
Maest%7 a s;7iniat $i c a7te 'cazii ste%i7itatea cn'$tin!e7'% că+ătate "in că%!i.
"4 c'n2n"a!i n v'ca;7a% #ai ;'-at c a"evă%ata =n!e7e+cine. Sc%ie%i7e s2inte snt
;ine2ăcăt'a%e c8n" 7e asi#i7=# 7ent, cv8nt c cv8nt, căci atnci e7e sti#7ează setea n'ast%ă "e
%ea7iza%e s+i%ita7ă. An caz c'nt%a%, st"i7 inte7ecta7 c'ntin +'ate avea ca %ez7tat vanitatea,
satis2ac!ia 2a7să $i cn'$tin!e +%'st asi#i7ate.
S%i YBtes:a% ne-a %e7atat =nt%-' zi ' eD+e%ien!ă +%'+%ie "in st"i7 Sc%i+t%i7'%. Scena +ent%
această eD+e%ien!ă a 2'st n as.%a# "int%-' +ă"%e =n ?en-a77 "e est, n"e e7 st"ia #et'"a ni
e"cat'% ce7e;%, Da;% ?a77av. Met'"a 7i, =n ace7a$i ti#+ si#+7ă $i "i2ici7ă, e%a 2'a%te cn'sctă
=n &n"ia antică.
Da;% ?a77av -%+ase e7evii =n E%7 7i =n sin-%ătatea +ă"%ii. Bhaga$ad &ita e%a "esc.isă =n
2a!a 7'%. Ei st"ia asi" n +asaE ti#+ "e JI "e #inte, a+'i =nc.i"ea 'c.ii. D+ă ' E#ătate
"e '%ă, Maest%7 2ăcea n sc%t c'#enta%i. 4e#i$ca!i, ei #e"ita =ncă ' '%ă. An 2ina7, -%-7
=nt%e;a)
"A!i =n!e7esN"
"Da, Maest%e", %ăs+n"ea v%en "isci+'7.
"4, =ncă n a!i =n!e7es c'#+7et. C8n"i!i-vă 7a 2'%!a s+i%ita7ă ca%e a "at acest'% cvinte +te%ea
"e a %e-ene%a &n"ia "e-a 7n-7 sec'7e7'%." O a7tă '%ă s-a sc%s =n tăce%e. Atnci Maest%7 i-a
=n"e+ă%tat +e "isci+'7i $i 7-a =nt%e;at +e S%i YBtes:a%)
"Ai =n!e7es Bhaga$ad &itaN"
"4, Maest%e, "e$i 'c.ii $i #intea a %ăs2'it-' "e at8tea '%i."
"Ste "e in$i #i-a "at a7t %ăs+nsM" Ma%e7e =n!e7e+t s%8se 7i S%i YBtes:a% ca $i c# 7-a% 2i
;inecv8ntat. "Dacă 2aci at8ta ta+aE c ;'-ă!ia cn'$tin!e7'%, =!i #ai %ă#8ne ti#+ +ent% a +7'nEa
=n tăce%ea inte%i'a%ă =n căta%ea +e%7e7'% ne+%e!iteN"
S%i YBtes:a% c'n"cea st"i7 +%'+%ii7'% săi "isci+'7i %#8n" aceea$i #et'"ă intensivă "e
c'ncent%a%e. "An!e7e+cinea se asi#i7ează n c 'c.ii, ci c 2ieca%e at'# a7 2iin!ei", s+nea e7.
"C8n" n n#ai c%eie%7, ci t'ată 2iin!a este c'nvinsă "e n a"evă%, "'a% atnci =7 +'!i a2i%#a +e
"e+7in." E7 "esc%aEa ten"in!a "e a c'nsi"e%a cn'$tin!e7e 7iv%e$ti ca ' eta+ă necesa%ă %ea7iză%ii
s+i%ita7e.
"An!e7e+!ii rishi a +s =n c8te ' 2%ază c'#'%i "e -8n"i%e +e ca%e -ene%a!ii "e e%"i!i se st%ă"iesc
să 7e "ezvă7ie. C'nt%'ve%se7e inte%#ina;i7e snt +ent% s+i%ite7e #esc.ine. Ce -8n" ne e7i;e%ează
#ai %e+e"e "ec8t SD#neze eDistăS, sa $i #ai si#+7 SD#nezeSN"
Da% '#7 n se =nt'a%ce $'% 7a si#+7itate. A"esea i"eea "e SD#nezeS n %e+%ezintă +ent% e7
"ec8t ' s+ec7a!ie #eta2izică. E-'is#7 7i se c'#+7ace =n -8n"7 că e7 este ca+a;i7 "e ' ase#enea
e%"i!ie.
Cei ca%e e%a '%-'7i'$i "at'%ită +'zi!iei 7'% s'cia7e $i a ;'-ă!iei, +%';a;i7 că, =n +%ezen!a
Maest%7i, %#a să a"a-e #i7in!a 7a ce7e7a7te +'sesini a7e 7'%. Ant%-' zi, 7a as.%a#-7 "e 7a
P%i a s'sit n #a-ist%at 7'ca7. O#7, ca%e avea 2ai#a "e a 2i ne#i7's, avea +te%ea "e a ne
inte%zice as.%a#-7L 7-a# ave%tizat +e Maest% "es+%e acest 7c%. Da% e7 n-a !int sea#a "e
ave%tis#ent7 #e, $i nici #ăca% n s-a %i"icat +ent% a-7 +%i#i +e vizitat'%. U$'% ne%v's, #-a#
%et%as =n a+%'+ie%ea $ii. 3izitat'%7 a t%e;it să se #7!#ească c ' ;ancă "e 7e#n, -%-7 #e
ne"8n"-#i '%"in să a"c n scan. Ma-ist%at7, ca%e se a$te+ta 7a 'n'%%i c'%es+nzăt'a%e
%an-7i să, e%a i#it.
A =nce+t ' "isc!ie #eta2izică. 3izitat'%7 2ăcea e%'%i -%'s'7ane =n inte%+%eta%ea Sc%i+t%i7'%.
Ant%c8t i s-a at%as aten!ia as+%a -%e$e7i7'%, s-a =n2%iat.
"Gti!i că a# 7at +%i#7 eDa#en7 "e "'ct'%atN" Ra!inea =7 +ă%ăsise, "a% e7 +tea =ncă să %7e.
"D'#n7e #a-ist%at, i!i că n e$ti =n sa7a "e E"ecată", i-a %ăs+ns ca7# Maest%7. "Re#a%ci7e
"#ita7e c'+i7ă%e$ti #ă 2ac să c%e" că n-ai 2'st +%ea %e#a%ca;i7 7a st"i. De a7t2e7, n tit7
nive%sita% n-a%e ni#ic "e a 2ace c =n!e7e-e%ea 3e"e7'%. S2in!ii n se +%'"c =n se%ie, ana7, ca
7icen!ia!ii."
D+ă ' tăce%e =n2%ic'$ăt'a%e, vizitat'%7 s28%$i +%in a %8"e "in t'ată ini#a.
"Aceasta este +%i#a #ea =n2ă!i$a%e c n #a-ist%at "ivin", s+se e7. Mai t8%zi, 2ăc, =n te%#eni
E%i"ici ca%e evi"ent c'nstitia ' a "'a nat%ă +ent% e7, ' ce%e%e 2'%#a7ă "e a 2i a"#is ca
""isci+'7 as+i%ant".
C%-7 #e se 'c+a e7 =ns$i "e a"#inist%a%ea ;n%i7'% sa7e. &n"ivizi 2ă%ă sc%+7e a =nce%cat
"e #ai #7te '%i să aca+a%eze +ă#8nt7 st%ă#'$esc a7 Maest%7i. >'tă%8t, S%i YBtes:a%
"eEcase int%i-i7e 7'%, #e%-8n" c.ia% +8nă 7a a intenta +%'cese. Ei a 2ăct t'ate acestea +ent% a n
aEn-e 7a #i7a "isci+'7i7'% săi sa n -% ce%$et'%.
&n"e+en"en!a 7i 2inancia%ă e%a ni "in #'tive7e +ent% ca%e -%7 #e i-n'%a t'ate 2ine!i7e
"i+7'#a!iei. C'nt%a% a7t'% Mae$t%i, ';7i-a!i să-i 27ateze +e cei ca%e =i =nt%e!in, -%7 #e se ;c%a
"e ' t'ta7ă in"e+en"en!ă. 4ici'"ată n 7-a# azit ce%8n" ;ani +ent% v%en sc'+ 'a%eca%e, sa
#ăca% 2ăc8n" a7zie 7a aceasta. &nst%c!ia 7a as.%a# e%a "ată -%atit tt%'% "isci+'7i7'%.
Ant%-' zi, n "e7e-at a7 C%!ii a venit 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e, c ' s'#a!ie. Un "isci+'7 +e
n#e Fanai $i c #ine 7-a# =ns'!it =n 2a!a Maest%7i. E7 a 2'st c a"evă%at ins'7ent 2a!ă "e S%i
YBtes:a%)
"A% 2i ;ine +ent% "#neata să +ă%ăse$ti =ntne%ic7 "in as.%a#-7 "#ita7e $i să #e%-i să %es+i%i
at#'s2e%a cinstită "in sa7a "e E"ecată", a %8s "is+%e!it'% 2nc!i'na%7. Atnci n #-a# +tt
stă+8ni)
"O ';%ăznicie =n +7s, $i te +n 7a +ă#8ntM" M-a# a+%'+iat "e e7 a#enin!ăt'%
"Cana7ieM" St%i-ăt7 7i Fnai se c'n2n"ă c a7 #e. "An"%ăzne$ti să .7e$ti =n incinta s28ntă a
as.%a#-7iN"
Maest%7 se inte%+se +%'tect'% =nt%e n'i $i ce7 ';%aznic) "4 vă ene%va!i +ent% ni#ic. Acest '#
n-$i 2ace "ec8t "at'%ia."
Fnc!i'na%7, i#it "e ' +%i#i%e at8t "e nan!ată, a #%#%at c8teva cvinte "e scză $i a +7ecat.
E%a i#it'% să vezi c# n Maest% c ' v'in!ă at8t "e +te%nică, e%a at8t "e ca7# =n inte%i'%. E7
c'%es+n"ea "e2ini!iei ve"ice a ni s28nt) "Mai ;78n" "ec8t ' 27'a%e, =n ceea ce +%ive$te
;nătateaL #ai ta%e "ec8t n t%ăznet atnci c8n" snt =n E'c +%inci+ii7e".
An 7#e eDistă =nt't"eana 'a#eni ca%e, cit8n"-7 +e ?%':nin-, "n s+'%tă 7#ina, "e'a%ece ei
=n$i$i snt +7ini "e ';sc%itate". O"ată, n st%ăin 7-a "enn!at +e S%i YBtes:a% +ent% n
+%eE"ici i#a-ina%. &#+e%t%;a;i77 -% 7-a asc7tat +'7itic's, ana7iz8n"-se +ent% a ve"ea
"acă acza!ia c'n!inea v%e' 2ă%8#ă "e a"evă%. Asta #i-a a"s =n #e#'%ie n7 "in cvinte7e
ne#%it'a%e a7e Maest%7i) "Unii 'a#eni v'% să 2ie #ai =na7!i tăin" ca+ete7e ce7'%7a7!iM".
Ca7#7 i#+e%t%;a;i7 a7 ni s28nt 2ace #7t #ai #7tă i#+%esie "ec8t '%ice +%e"ică) "Ce7 ca%e se
#8nie -%e, va7'%ează #ai #7t "ec8t n e%', $i ce7 ca%e e stă+8n +e e7 =ns$i e #ai #a%e "ec8t
ce7 ca%e cce%e$te '%a$e."
(*)*+
A"esea #-a# -8n"it că Maest%7 a% 2i +tt 2i =#+ă%at sa #a%e cce%it'% "acă a% 2i cătat -7'%ia
sa scces7 te%est%. An 7'c "e asta, e7 a7esese să "ist%-ă cetă!i7e inte%i'a%e a7e #8niei $i
e-'is#7i, a că%'% că"e%e c'nsac%ă #ă%e!ia '#7i.
12-1: "Adoraţia lui Durga". Această principală solemnitate a anului religios bengalez
durează nouă zile la sfârçitul lunii Asvina (septembrie-octombrie). Imediat după
aceea urmează sărbătoarea %ashahara ("Cea care înlătură cele zece piedici": trei ale
corpului, trei ale minţii, patru ale cuvintelor), cu o durată de zece zile. Aceste doua
pu-as sunt consacrate lui Durga , literal "Inaccesibila", unul dintre aspectele Mamei
Divine, Shakti, personificând forţa creatoare feminină. Tradiţional ea este
distrugătoarea tuturor relelor.
12-2: Sri Yukteswar s-a născut la 10 mai 1855.
12-3: .u$teswar înseamnă "unit cu Ishwara" (nume al lui Dumnezeu), #iri este o
distincţie clasificatoare a uneia dintre cele 10 ramuri străvechi ale Ordinului Swami.
Sri înseamnă "sfânt", nu este un nume, ci un titlu de respect.
12-4: Literal, "a pune împreună"; samadhi este o stare supraconçtientă beatifică în
care yoghinul percepe identitatea dintre suflet çi Spirit, dintre Sinele individual çi cel
cosmic.
12-5: După fiziologi, sforăitul indică o relaxare perfectă (pentru cei care nu-çi
păstrează continuitatea conçtiinţei în somn).
12-6: %hal este un fel de supă-cremă de mazăre sau de alte legume cu usturoi.
Channa este un sortiment de brânză din lapte covăsit, tăiată mărunt çi servită cu
cartofi.
12-7: Capacitatea de omniprezenţă a unui yoghin, care primeçte impresii vizuale,
auditive, tactile sau gustative netrecând prin canalul simţurilor, este astfel descrisa în
,aittiriya /ranya$a: "Orbul găureçte perla, cel ce n-are degete o pune pe aţă, cel ce
n-are gât o poartă, în timp ce mutul îi cântă imnuri de laudă".
12-8: Cobra se aruncă asupra oricărui obiect care se miçcă. Imobilitatea este singura
çansă de scăpare.
12-9: Lahiri Mahasaya îl chema după prenumele său "Priya" çi nu "Yukteswar" (nume
monastic pe care gurul meu nu l-a primit în timpul vieţii lui Lahiri Mahasaya). Am
scris "Yukteswar", aici çi în alte câteva locuri, pentru a evita orice confuzie provocată
de cele doua nume.
12-10: "De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi
çi primit, çi-l veţi avea" (MARCU 11.24). Maeçtrii care posedă Viziunea Divină sunt
capabili să transmită realizările lor discipolilor avansaţi, aça cum Lahiri Mahasaya a
făcut-o pentru Sri Yukteswar, cu această ocazie.
12-11: "Çi unul dintre ei a lovit pe robul marelui preot çi i-a tăiat urechea dreaptă.
Dar lisus a luat cuvântul çi a spus: «Lăsaţi-i! Până aici!». Çi S-a atins de urechea
omului aceluia çi l-a vindecat" (LUCA 22.50, 51).
12-12: "Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte çi să nu aruncaţi mărgăritatrele voastre
înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare çi să se întoarcă să vă rupă"
(MATEI, 7.6).
12-13: Discipoli, de la rădăcina sanscrită "a servi, sluji".
12-14: S-a îmbolnăvit o singură dată în timp ce vizita Caçmirul, dar eu nu eram cu el
în acel moment al călătoriei. (vezi capitolul 23).
12-15: Un medic curajos, Charles Robert Richet, laureat al premiului Nobel pentru
fiziologie, a scris cele ce urmează: "Metafizica nu este încă o çtiinţă recunoscută
oficial dar va fi foarte curând... La Edinburgh, am putut afirma în faţa a o sută de
fiziologi, că cele cinci simţuri nu constituie singurele noastre mijloace de cunoaçtere
çi că un fragment de realitate îl percem printr-un alt "canal" ... Dacă un eveniment
este rar nu rezultă de aici că nu există deloc. Dacă un studiu este dificil trebuie să
înţelegem că nu trebuie întreprins? Cei care îçi bat joc de metafizică în calitate de
çtiinţă ocultă sunt asemeni celor care çi-au bătut joc de chimie sub pretextul că a
căuta piatra filosofală este o himeră... Iar în materie de principii sunt valabile cele ale
lui Lavoisier, Claude Bemard, Pasteur, care susţin că esenţial este să e0perimente!i
mereu çi în toate situaţiile. Să salutam în acest caz çtiinţa destinată să schimbe
gândirea umană!"
12-16: Samadhi: uniunea perfectă a sufletului individual cu Spiritul infinit, stare
beatifică supraconçtientă.
12-17: Raţionalizările ghidate de subconçtient sunt total diferite de ghidarea
infailibilă spre adevăr care vine de la supraconçtiinţă. Conduçi de savanţii francezi de
la Sorbona, gânditorii occidentali încep să investigheze posibilitatea percepţiei divine
din om.
"În ultimii 20 de ani, studenţii în psihologie, influenţaţi de Freud, çi-au ocupat tot
timpul căutând tărâmul subconçtientului", sublinia rabinul Israel H. Levinthal în 1923.
"Este adevărat că subconçtientul revelează multe mistere ce pot explica acţiunile
umane, dar nu toate. Poate explica anormalul, dar nu çi fapte situate peste normal.
Psihologia de ultimă oră a çcolii franceze a descoperit o nouă regiune în om,
denumind-o supraconçtiinţă. În contrast cu subconçtientul, care reprezintă curentul
subteran al naturii noastre, supraconçtientul revelează înălţimile la care poate ajunge
natura noastră. Omul are o triplă, nu o dublă personalitate; deasupra fiinţei
conçtiente çi a celei subconçtiente tronează supraconçtiinţa. Cu ani în urmă,
psihologul englez F.W.H. Myers, sugera că "în profunzimile fiinţei noastre se găseçte
o grămadă de gunoi, dar çi o visterie". Contrar vechii psihologii care se concentra în
întregime asupra aspectului subconçtient al naturii umane, noua psihologie, cea a
superconçtientului, se ocupă exclusiv de visterie care, singură, poate explica
eroismul, abnegaţia, geniul uman.
12-18: 'nana, înţelepciune, çi bha$ti, devoţiune: cele două căi principale care duc la
Dumnezeu.
12-19: "Man in his waking state puts forth innumerable efforts for experiencing
sensual pleasures; when the entire group of sensory organs is fatigued, he forgets
even the pleasure on hand and goes to sleep in order to enjoy rest in the soul, his
own nature," Shankara, the great Vedantist, has written. "Ultra-sensual bliss is thus
extremely easy of attainment and is far superior to sense delights which always end
in disgust."
12-20: MARCU, 2.27
12-21: 1panishad-ele sau &edanta (literal "sfârçitul Vedelor") care se desfăçoară în
anumite părţi ale celor 4 Vede sunt rezumate esenţiale ce formează baza doctrinală a
religiei hinduse. Schopenhauer a lăudat "ideile lor sublime, originale çi profunde" çi a
spus: "Din profunzimea fiecărei propoziţii se ivesc gânduri originale çi sublime çi totul
este pătruns de un spirit înalt, solemn, sfânt. Accesul la &ede [prin traducerile
occidentale ale 1panishadelor] este, după părerea mea, cel mai mare privilegiu pe
care acest secol este posibil să-l revendice asupra celor precedente."
12-22: Comentarii. Shankara a expus 1panishad-ele într-un mod inegalabil.
12-23: Proverbe 16.32
CAPITOLUL: 13
f!ntul care nu dormea niciodată
"Dă-#i v'ie, te %'-, să #e%- =n >i#a7a,a. S+e% ca ac'7', =n sin-%ătatea i#ac7ată, să-#i
"esăv8%$esc c'#ninea "ivină."
Ant%-' zi, a# a"%esat Maest%7i aceste cvinte 7i+site "e %ecn'$tin!ă. C+%ins "e na "in ace7e
i7zii i#+%evizi;i7e ca%e-7 asa7tează ne'%i +e c%e"inci's, e %esi#!ea# ' ne+7ăce%e c%esc8n"ă 2a!ă
"e =n"at'%i%i7e as.%a#-7i $i "e st"ii7e nive%sita%e. Fa+t7 că a# +%ezentat această ce%e%e "+ă
' $e"e%e "e a;ia $ase 7ni a7ăt%i "e S%i YBtes:a% c'nstitie ' ci%c#stan!ă atenantă) =ncă n
=nvă!ase# să-7 cn'sc =n =nt%e-i#e +e Maest%.
"A!8!ia #nteni t%ăiesc =n >i#a7a,a 2ă%ă să +'se"e +e%ce+!ia "ivină." Răs+ns7 Maest%7i venea
=ncet $i si#+7. "Este #ai ;ine să ca!i =n!e7e+cinea a7ăt%i "e n '# c %ea7iză%i s+i%ita7e, "ec8t
a7ăt%i "e n #nte ine%t."
4e!in8n" sea#a "e această a7zie a 7i S%i YBtes:a%, a# 2'%#7at "in n' ce%e%ea #ea. E7 n-a
%ăs+ns ni#ic, tăce%e +e ca%e e a# inte%+%etat-' ca +e ' acce+ta%e tacită - inte%+%eta%e c'#'"ă,
"a% %iscantă.
Acasă, 7a Ca7ctta, t'ată sea%a #-a# 'c+at c +%e-ăti%i7e +ent% că7ăt'%ie. Pn8n" c8teva ';iecte
=nt%-' +ăt%ă, #i-a# a#intit "e n +ac.et ase#ănăt'% +e ca%e 7-a# a%ncat +e 2e%east%a
#ansa%"ei #e7e c c8!iva ani =n %#ă. Mă =nt%e;a# "in n' "acă esca+a"a #ea s+%e >i#a7a,a se
va "'ve"i n e$ec. P%i#a "ată, a# si#!it ' #a%e eDa7ta%e s+i%ita7ăL ac# avea# ini#a -%ea 7a
-8n"7 "e a-7 +ă%ăsi +e -%.
A "'a zi "i#inea!a, #-a# "s 7a Pan"it ?e.a%i, +%'2es'%7 #e "e sansc%ită "e 7a C'7e-i7
?ise%icii Sc'!iene.
"D'#n7e, #i-a!i v'%;it "es+%e +%ietenia "#neav'ast%ă c n #a%e "isci+'7 a7 7i La.i%i
Ma.asa,a. A#i +te!i "a a"%esa 7iN"
"3%ei să s+i Ra# C'+a7 Mz#"a%N E =7 n#esc "S28nt7 ca%e n "'a%#e nici'"ată". E7 este
#e%e t%eaz, =nt%-' sta%e "e c'n$tiin!ă eDtatică. L'cie$te 7a Ran;aE+%, a+%'a+e "e 5a%aBes:a%."
&-a# #7!#it +an"it7i $i a# 7at i#e"iat t%en7 s+%e 5a%aBes:a%. S+e%a# să-#i ast8#+ă%
%e#$că%i7e ';!in8n" ;inecv8nta%ea "S28nt7i ca%e n "'a%#e nici'"ată" +ent% a #e%-e =n
sin-%ătă!i7e >i#a7a,ei. Se +a%e că +%ieten7 7i ?e.a%i ';!inse i7#ina%ea "+ă ce +%acticase
#ai #7!i ani #riya Yoga =n iz'7a%ea -%'te7'%.
La 5a%aBes:a% se -ăsea n sancta% %en#it. >in"$ii a +ent% e7 aceea$i vene%a!ie +e ca%e ' a
cat'7icii +ent% L'%"es, "in F%an!a. La 5a%aBes:a% avsese%ă 7'c nen#ă%ate vin"ecă%i
#i%ac7'ase, +%int%e ca%e $i cea a ni #e#;% "in 2a#i7ia #ea.
"A# stat =n te#+7 ' să+tă#8nă", +'vestea cea #ai =n v8%stă "int%e #ăt$i7e #e7e. "S+n8n"-
#ă 7a n +'st t'ta7, #ă %-a# ca nc.i7 tă Sa%a"a să 2ie vin"ecat "e ' ;'a7ă c%'nică. Ant%-a
$a+tea zi, =n #8ini7e #e7e s-a #ate%ia7izat ' +7antăM C 2%nze7e ei a# +%e+a%at ' ;ăt%ă +e ca%e i-
a# "at-' nc.i7i tă s-' ;ea. ?'a7a 7i a "is+ă%t i#e"iat, '"ată +ent% t't"eana".
A# int%at =n sancta%7 "in 5a%aBes:a%L a7ta%7 n c'n!inea ni#ic a7tceva "ec8t ' +iat%ă %'tn"ă,
a că%ei ci%c#2e%in!ă 2ă%ă =nce+t $i 2ă%ă s28%$it, si#;'7iza &n2init7. An &n"ia, si#;'7istica
t%a"i!i'na7ă s+i%ita7ă este =n!e7easă c.ia% $i "e !ă%anii ana72a;e!i. De aceea 'cci"enta7ii ne acză
că t%ăi# "'a% c a;st%ac!iiM
An ace7 #'#ent, -8n"%i7e #e7e e%a at8t "e aste%e =nc8t n #ă si#!ea# "is+s să #ă =nc7in =n
2a!a nei +iet%e si#;'7iceL -8n"ea# că D#neze n t%e;ie cătat "ec8t =n +%'2nzi#i7e
s27et7i.
A# +ă%ăsit te#+77 $i #-a# =n"%e+tat c +a$i %e+ezi s+%e sat7 Ran;aE+%. A# ce%t eD+7ica!ii
as+%a "%#7i "e 7a n t%ecăt'% ca%e, "+ă =n"e7n-i %e27ec!ii #i-a s+s)
"3ei aEn-e 7a ' inte%sec!ieL ia-' 7a "%ea+ta $i #e%-i "%e+t =nainte." C'n2'%#8n"-#ă acest'%
inst%c!ini, a# 7at-' "e-a 7n-7 ni cana7. S-a 7ăsat =ntne%ic7. U%7ete7e $aca7i7'%, sc7i+i%i7e
7ic%ici7'% ani#a =#+%eE%i#i7e sat7i "in En-7ă. L#ina 7nii, 2'a%te s7a;ă, n #ă aEta "e 7'c
să #ă '%ientez. Me%-ea# "e "'ă '%e c8n" a# azit snet7 ni c7'+'!e7. La st%i-ăte7e #e7e
%e+etate, a a+ă%t n !ă%an c vaca sa.
"A7 cat +e Ra# C'+a7 ?a;."
"4 este ni#eni c n#e7e acesta =n sat." Se +ă%ea că '#7 #ă c%e"ea n "etectiv.
D'%in" să =n7ăt% '%ice ss+icine, a# eD+7icat sc'+7 că7ăt'%iei #e7e. E7 #-a c'n"s 7a casa sa, $i
#i-a '2e%it 's+ita7itate.
"Ran;aE+% este 2'a%te "e+a%te "e aici", #i-a s+s e7. "La inte%sec!ie t%e;ia s-' iei 7a st8n-a n 7a
"%ea+ta."
P%i#7 #e in2'%#at'%, =#i s+nea# e c #e7anc'7ie, %e+%ezintă n a"evă%at +e%ic'7 +ent%
că7ăt'%i. D+ă ' #asă a+etisantă c'#+să "in '%ez, s+ă "e #ază%e 9".a7<, ca%t'2i $i ;anane, #-
a# %et%as =nt%-' c'7i;ă "e 78n-ă casă. An "e+ă%ta%e azea# c8ntec7 !ă%ani7'%, ac'#+aniat "e
mridangas
(+)(
$i "e ta7-e%e. 4-a# "'%#it t'ată n'a+teaL #-a# %-at 2ie%;inte +ent% a-7 -ăsi +e
Ra# C'+a7, ,'-.in7 sin-%atec.
An z'%i a# +7ecat s+%e Ran;aE+%. A# t%ect +%in '%eza%ii că7c8n" +e ;'7'vani sa +e v8%2%i7e
asc!ite a7e t7+ini7'% sece%ate. Ra%e'%i =nt87nea# c8te n !ă%an ca%e #ă ann!a inva%ia;i7 că n
e%a# "ec8t "7a J Bi7'#et%i "e !e7". D+ă 1 '%e c8n" s'a%e7e aEnsese 7a zenit, a# =nce+t să-#i
s+n că #ă v'i -ăsi #e%e 7a J Bi7'#et%i "e Ran;aE+%.
S+%e #iE7'c7 "+ă a#iezii n ve"ea# "ec8t c8#+ii =ntinse. S'a%e7e, +e n ce% 2ă%ă n'%i, #ă
=#;'7năvea. Un '# se a+%'+ia c +a$i 7en!i, $i a;ia a# =n"%ăznit să-#i 2'%#7ez ete%na =nt%e;a%e
"e tea#ă că v'i azi inva%ia;i77 "7a t%ei Bi7'#et%i".
O#7 se '+%i =n 2a!a #ea. Mic, s7a;, n-avea ni#ic %e#a%ca;i7, c eDce+!ia 'c.i7'% săi ne-%i eDt%e#
"e +ăt%nzăt'%i.
"Mă .'tă%8se# să +7ec "in Ran;aE+%, "a% inten!ia ta e%a ;nă, a$a că te-a# a$te+tat." E7 #ă
a#enin!a c "e-et7 =n ti#+ ce e =7 +%ivea# c -%a căscată. "E$ti at8t "e ne;n =nc8t să c%ezi că
+'!i aEn-e +8nă 7a #ine 2ă%ă să 2ii ann!atN P%'2es'%7 ?e.a%i n-avea "%e+t7 să-!i "ea a"%esa
#eaM"
C'nsi"e%8n" inti7ă '%ice +%ezenta%e, a# %ă#as 2ă%ă v'ce, "a% n +ic %ănit "e această +%i#i%e.
O#7 =#i +se ' =nt%e;a%e +e ne-8n"ite)
"S+ne-#i, n"e c%ezi că se -ăse$te D#nezeN"
"Da% e7 este =n #ine $i +este t'tM" P%';a;i7 că avea# ' 2i-%ă t't at8t "e s%+%insă +e c8t #ă
si#!ea# e.
"O#ni+%ezent ziciN" S28nt7 %8se sc%t. "An acest caz, "e ce n te-ai +7ecat ie%i =n 2a!a A;s'7t7i
si#;'7izat +%int%-' +iat%ă, =n te#+77 "in 5a%aBes:a%
(+)*
N Pent% a-!i +e"e+si '%-'7i7 ai 2'st
in"s =n e%'a%e "e căt%e t%ecăt'%7 ca%e n $tia ca%e este "%ea+ta $i ca%e este st8n-a, ia% astăzi ai
+et%ect ' zi ne+7ăctăM
A#i +7ăcea ' ase#enea +e%s+icacitate 7a n '# =n a+a%en!ă at8t "e 7i+sit "e i#+'%tan!ă. O 2'%!ă
;ine2ăcăt'a%e e#ana "e 7a ,'-.in $i ';'sea7a #ea a "is+ă%t +e "ată.
"C%e"inci's7 +%etin"e, =n -ene%a7, că "%#7 să este sin-%7 +'si;i7", zise e7. "Y'-a, ca%e
+e%#ite "esc'+e%i%ea 7i D#neze =n st%ă2n"%i7e 2iin!ei, este ca7ea %e-a7ă +%in eDce7en!ă, a$a
ne =nvă!a La.i%i Ma.asa,a. Da%, "esc'+e%in"-7 =n s27et7 tă, n vei =nt8%zia să-7 vezi +este t't.
Un sancta%, 2ie e7 7a 5a%aBes:a%, sa =n a7tă +a%te, este vene%at +e "%e+t ca cent% a7 +te%ii
s+i%ita7e."
S28nt7 a;an"'nase atit"inea sa %e+%';at'a%eL 'c.ii săi se =n"7cise%ă 2'a%te #7t. M-a ;ătt
a2ect's +e #ă%.
"5ine%e ,'-.in, vă" că ai "e -8n" să +7eci "e 7a Maest%7 tă. E7 a%e t't ceea ce ai t nev'ieL
t%e;ie să te =nt'%ci 7a e7. Mn!ii n +'t 2i -%-7 tă." Ra# C'+a7 a %e+etat ace7ea$i cvinte +e
ca%e 7e-a s+s S%i YBtes:a% 7a 7ti#a n'ast%ă =nt87ni%e.
"4ici ' 7e-e c's#ică #i-i ';7i-ă +e Mae$t%i să-$i a7ea-ă ' an#ită %e$e"in!ă." 5'va%ă$7 #e =#i
a%ncă ' +%ivi%e ;atE'c'%it'a%e) ">i#a7a,a in"iană sa ti;etană n-a%e #'n'+'77 s2in!i7'%. Dacă
n +'!i -ăsi ceva =n tine +%in e2'%t +%'+%i, n-a%e %'st să ca!i ace7 ceva "c8n"-!i c'%+7 "e ici
c'7'. De =n"ată ce c%e"inci's7 este gata să #ea%-ă +8nă 7a ca+ăt7 7#ii +ent% i7#ina%ea sa
s+i%ita7ă, -%7 să a+a%e 78n-ă e7.
A# a+%';at =n tăce%e, a#intin"-#i %-a #ea 7a as.%a#7 "in ?ena%es, %#ată "e =nt87ni%ea #ea
c S%i YBtes:a%, =n #iE7'c7 #7!i#ii.
"Ai v%e' că#ă%!ă =n ca%e să te +'!i %et%a-e =n sin-%ătateN"
"Da." Mă -8n"ea# că s28nt7 t%ece "e 7a -ene%a7 7a +a%tic7a% c ' %a+i"itate "eza%#antă.
"Ac'7' este -%'ta ta." Y'-.in7 =#i a%ncă ' +%ivi%e i7#inat'a%e +e ca%e n-a# itat-' nici'"ată.
"Ac'7' este #nte7e tă s28ntM Ac'7' vei -ăsi =#+ă%ă!ia ce%%i7'%M"
Aceste cvinte at8t "e si#+7e #-a vin"ecat +ent% t't"eana "e ';sesia >i#a7a,ei, +e ca%e '
avea# =ncă "in c'+i7ă%ie. Ast2e7, =n '%eză%ii7e a%se "e s'a%e7e t'%i", #-a# t%ezit +ent% t't"eana
"in vis7 ză+ezi7'% ete%ne.
"P%ietene, setea ta "e Divin este "e#nă "e 7a"ă. Si#t ' #a%e "%a-'ste +ent% tine." Ra# C'+a7
#-a 7at "e #8nă $i #-a c'n"s 7a n cătn c%i's c c'ci'a;e $i $i %stice.
S28nt7 #-a invitat să ia 7'c 7a #;%a +7at2'%#ei "e ;a#;s a căs!ei sa7e. Mi-a '2e%it sc "e
7ă#8ie =n"7cit c za.ă%, a+'i s-a a$ezat =n +'st%a 7'ts7i. D+ă +at% '%e, c8n" e a# ie$it "in
#e"ita!ie, 7-a# văzt +e =n!e7e+t 7a 7#ina 7nii st8n" t't ne#i$cat. Ant%e ti#+, c.i'%ăit%i7e
st'#ac7i #ă ave%tiza =n #'" ne+7ăct că #i-e 2'a#eL Ra# C'+a7 s-a a+%'+iat "e #ine)
"3ă" că !i-e 2'a#e. Masa va 2i -ata i#e"iat."
A a+%ins 2'c7 7a #a$ina "e -ătit $i =n c%8n" #i-a se%vit '%ez $i dhal +e 2%nze "e ;ananie%. E7 a
%e2zat +'7itic's '%ice aEt'% "e-a7 #e 7a aceste +%e-ăti%i. Din ti#+%i st%ăvec.i, &n"ia se
c'n2'%#ează +%'ve%;7i "Oas+ete7e este D#neze", =n că7ăt'%ii7e #e7e 7te%i'a%e +%in 7#e a#
2'st =nc8ntat să c'nstat că sătenii c'n2i%#ă c %es+ect acest ';iceiL 7a '%ă$eni acest si#! este
s2'cat "e s+%aa;n"en!a st%ăini7'%.
An sin-%ătatea acesti sătc "in En-7ă, a7ăt%i "e =n!e7e+t, a-ita!ia 7#ii n e%a #ai #7t "ec8t '
a#inti%e. O 7#ină #iste%i'asă $i ;78n"ă #+7ea =ncă+e%ea. Di%ect +e s'7, Ra# C'+a7 a =ntins
ni$te cve%t%i +e ca%e să #ă c7cL e7 =ns$i s-a a$ezat +e ' sa7tea "in +aie. 5%ans2i-%at "e
#a-netis#7 7i s+i%ita7, a# =n"%ăznit ti#i")
"Maest%e, "e ce n-#i "ă%ie$ti ' eD+e%ien!ă "e samadhiN"
"A$ 2i 2e%icit să-!i asi-% c'ntact7 "ivin, "a% acesta n este %'77 #e." S28nt7 #ă +%ivea c 'c.ii
se#i =nc.i$i. "Maest%7 tă =!i va ac'%"a =n c%8n" această eD+e%ien!ă. C'%+7 tă n este =ncă
+%e-ătit +ent% ea. A$a c# n ;ec +%ea #ic n +'ate s+'%ta ' tensine #a%e, 7a 2e7 ne%vii tăi n
snt +%e-ăti!i să +e%#ită c%-e%ea c%ent7i c's#ic. Dacă ac# te-a$ c2n"a =n eDtaz7 in2init,
ai a%"e ca $i c# t'ate ce77e7e c'%+7i tă a% 7a 2'c."
"5 a$te+!i "e 7a #ine i7#ina%e", a c'ntinat -8n"it'%, "=n ti#+ ce e #ă =nt%e; - ne"e#n ce
snt, =nt%c8t a# #e"itat at8t "e +!in - "acă a# %e$it să-L #7!#esc +e D#neze, "acă v'i
-ăsi ;năv'in!ă =n 'c.ii LiM"
"D'#n7e, n L-ai cătat "in t'ată ini#a ti#+ "e ani "e zi7eN"
"E n-a# 2ăct #7tM ?e.a%i t%e;ie să-!i 2i +'vestit via!a #ea. D'ăzeci "e ani a# #e"itat =nt%-'
-%'tă %et%asă, c8te /* '%e +e zi. A+'i, #-a# "s =nt%-' cave%nă $i #ai inaccesi;i7ă, n"e a#
+%acticat ninea "ivină ti#+ "e HK "e ani, ti#+ "e HI "e '%e +e zi. 4-avea# nev'ie "e s'#n,
2iin" t't ti#+7 c D#neze. C'%+7 #e -ăsea =n +acea s+%ac'n$tiin!ei ' '"i.nă s+e%i'a%ă
ce7ei +a%!ia7e a stă%ii s;c'n$tiente n'%#a7e.
M$c.ii se "estin" =n c%s7 s'#n7i, "a% ini#a, +7ă#8nii, siste#7 ci%c7at'%, n se '"i.nesc
nici'"ată. An sta%ea "e s+%ac'n$tiin!ă, activitatea '%-ane7'% inte%ne este ss+en"ată $i acestea
snt =ncă%cate c ene%-ie c's#ică. Dat'%ită acesti +%'ce"e a# +tt să n "'%# ti#+ "e ani "e
zi7e. 3a veni n ti#+ c8n" nici t n vei #ai avea nev'ie "e s'#n."
"C#, Maest%e, t ca%e ai #e"itat at8t "e #7t, n e$ti si-% "e 2av'a%ea 7i D#nezeNM" A&
+%ivea# st+e2iat. "Ce să #ai zic atnci "e n'i cei7a7!i, ;ie!ii #%it'%iN"
"4 vezi t, "%a-ă c'+i7e, că D#neze este =nsă$i Ete%nitateaN Să +%etinzi că-L +'!i cn'a$te =n
t'ată i#ensitatea Li, "+ă (K "e ani "e #e"ita!ie, este "e-a "%e+t7 ' necviin!ăM 5't$i ?a;aEi
ne asi-%ă că $i n +ic "e #e"ita!ie ne 'c%'te$te "e c.in%i7e #'%!ii $i a7e stă%i7'% "e "+ă #'a%te.
4-!i 2iDa i"ea77 s+i%ita7 +e v8%27 ni #ic #nte, ci #ai "e-%a;ă !inte$te ve%tica7 7a steaa
st%ă7cit'a%e a +e%2ec!inii "ivineM Dacă vei +e%seve%a ne';'sit, vei aEn-e 7a ea."
EDa7tat "e această +e%s+ectivă 7-a# %-at să #ai a"a-e c8teva 7ă#%i%i. E7 #i-a +'vestit ist'%ia
#innată a +%i#ei 7i =nt87ni%i c ?a;aEi
(+)+
, -%7 7i La.i%i Ma.asa,a. S+%e #iez7 n'+!ii, Ra#
C'+a7 %ecăz =n #!enie $i e #-a# =ntins +e cve%t%i. De$i =nc.i"ea# 'c.ii, +e%ce+ea# =n
s+a!i7 "in E%7 #e 27-e%eL t'ată 2iin!a #ea e%a n %eze%v'% "e L#ină ineD+%i#a;i7ă. A#
"esc.is 'c.iiL aceea$i s+7en"'a%e i%a"ia =n ca#e%ă, "evenită ' aneDă a &n2init7i $i sat%ată "e
%aze7e i#ate%ia7e "evenite +e%ce+ti;i7e +ent% 'c.i7 inte%i'%.
"De ce n "'%#iN"
"Maest%e, c# a$ +tea să "'%# =n +%ezen!a acest'% 27-e%e iz;cnite "e +este t't, in"i2e%ent "acă
a# 'c.ii =nc.i$i sa "esc.i$iN"
"Este ' -%a!ie "ivină să ai această eD+e%ien!ăL %a"ia!ii7e s+i%ita7e n se ';se%vă $'%." S28nt7 #ai
a"ă-ă c8teva cvinte a2ect'ase.
An z'%i, Ra# C'+a7 #i-a '2e%it ;'#;'ane $i #i-a s+s că t%e;ie să +7ec. A#i +ă%ea a$a "e %ă că-7
+ă%ăsesc, =nc8t +78n-ea# =n .'.'te.
"4 te v'i 7ăsa să +7eci c #8ini7e -'a7eM" E7 v'%;ea c "i'$ie. "3'i 2ace ceva +ent% tine."
A z8#;it $i #-a +%ivit intens. M-a# si#!it !intit 7a +ă#8nt, +acea a inva"at 2iin!a #ea ca '
%evă%sa%e ;ine2ăcăt'a%e $i, "int%-' "ată, a# 2'st vin"ecat "e ' "%e%e inte%#itentă =n s+ate, +e
ca%e ' avea# "e ani "e zi7eM Re-ene%at, scă7"at =nt%-n 'cean "e ;c%ie senină, a# =ncetat să #ai
+78n-. D+ă ce #-a# +7ecat 7a +ici'a%e7e s28nt7i, #-a# a2n"at =n En-7ă c%'in"-#i "%#
+8nă 7a 5a%aBes:a%.
O"ată aEns =n acest '%a$, a# 2ăct a7 "'i7ea +e7e%inaE 7a sancta%, $i #-a# +7ecat c #i7in!ă =n
2a!a a7ta%7i. Piat%a %'tn"ă s-a #ă%it, =n vizinea #ea inte%i'a%ă, +8nă c8n" a "evenit ni$te s2e%e
c's#iceL ce%c "+ă ce%c, z'nă "+ă z'nă, t't7 e%a i#+%e-nat c "ivinitate.
O '%ă #ai t8%zi a# 7at 2e%icit t%en7 s+%e Ca7ctta. Că7ăt'%ia #ea se te%#ina n =n #n!ii
s;7i#i, ci =n ">i#a7a,a" +%ezen!ei Maest%7i #e.
13-1: Tobe utilizate în mod obiçnuit pentru a acompania cântecele devoţionale
(Kirtan) în timpul procesiunilor çi ceremoniilor religioase.
13-2: "Un om care nu se prosternează în faţa a nimic, nu poate niciodată sâ-çi
poarte propria povară" (Dostoievski, "Posedaţii").
13-3: Vezi capitolul 35.
CAPITOLUL: 14
01perienţa +onştiinţei +osmice
"&ată-#ă, C%Ei." Ae%7 #e =nc%cat e%a #ai e7'cvent "ec8t cvinte7e. ">ai să #e%-e# =n
;cătă%ie, să ve"e# "acă este ceva "e #8nca%e."
S%i YBtes:a% e%a at8t "e "eta$at, ca $i c# a;sen!a #ea a% 2i "%at c8teva '%e $i n zi7e.
"Maest%e, te-a# "eza#ă-it +ă%ăsin"-#i "e'"ată =n"at'%i%i7e ca%e-#i %eveneaL c%e"ea# că vei 2i
s+ă%at +e #ine."
"?ine=n!e7es că nM M8nia n +%'vine "ec8t "in "'%in!e ne=#+7inite. E n a$te+t ni#ic "e 7a
ni#eni, "e aceea ac!ini7e ce7'%7a7!i n +'t 2i =n '+'zi!ie c "'%in!e7e #e7e. E n #ă se%vesc "e
tine =n sc'+%i7e #e7e +e%s'na7eL n#ai +%'+%ia ta ;c%ie #ă +'ate 2ace 2e%icit."
"Maest%e, "e c8te '%i n-a# azit v'%;in"-se "es+%e "%a-'stea "ivinăL ac# este +%i#a "ată c8n"
a# n eDe#+7 c'nc%et a7 ei "in +a%tea Sine7i tă s28ntM An 7#e, c.ia% $i ni tată =i este -%e să-
$i ie%te 2i7 ca%e a +7ecat 2ă%ă să-i s+nă, a;an"'n8n"-$i t%e;%i7e. Da% t n a%ă!i nici cea #ai
#ică ne#7!#i%e $i t't$i te-a# +s =nt%-' #a%e =nc%căt%ă 7ăs8n"-#i t%e;%i7e ;a7tăM"
4e-a# +%ivit c 'c.ii =n 7ac%i#i. Un va7 "e 2e%ici%e #-a c+%insL e%a# c'n$tient că D#neze, s;
as+ect7 -%7i #e a!8!a 2'c7 ini#ii #e7e +ent% a ' #+7e "e i;i%e c's#ică.
C8teva zi7e #ai t8%zi, a# int%at =n sa7'n7 Maest%7i, "a% e7 n e%a ac'7'. Avea# inten!ia să
#e"itez $i n %e$ea# să-#i a"n i"ei7e ca%e se =#+%ă$tia s+e%iate, ca n st'7 "e +ăsă%i =n 2a!a
v8năt'%7i.
"MBn"aM" Maest%7 #ă st%i-a "int%-n ;a7c'n =n"e+ă%tat.
M-a# si#!it %e;e7 ca $i -8n"%i7e #e7e. "Maest%7 =#i s+ne #e%e să #e"itez", a# -8n"it e =n
sinea #ea. "E7 n-a% t%e;i să #ă "e%anEeze $tiin" c ce inten!ie a# int%at =n această ca#e%ă."
Maest%7 #-a st%i-at "in n'L e +ăst%a# ' tăce%e =ncă+ă!8nată. A t%eia 'a%ă, =n v'cea Maest%7i
se si#!ea n %e+%'$.
"Maest%e, t'c#ai #e"ita#", a# +%'testat e.
"Gti e ;ine c# #e"itezi tM", a st%i-at -%7 #e. "Mintea ta se =#+%ă$tie ca 2%nze7e =n v8ntM
3in' =nc'aceM"
U#i7it, +%ins as+%a 2a+t7i, #-a# "s 7a e7 c ca+7 +7ecat.
"?iet7 "e tineM Mn!ii n-a% 2i +tt să-!i "ea ceea ce "'%eai t." Maest%7 v'%;ea +e n t'n ca7#,
c'ns'7at'%. P%ivi%ea sa 7ini$tită +ăt%n"ea +8nă =n +%'2nzi#i7e &n2init7i. "D'%in!a ini#ii ta7e va
2i =n"e+7inităM"
S%i YBtes:a% v'%;ea %a%e'%i =n +a%a;'7eL e%a# =nc%cat. M-a 7'vit $'% =n z'na +ie+t7i, +!in
"eas+%a ini#ii.
C'%+7 #e +ă%ea =#+iet%itL ae%7 ie$i "in +7ă#8ni ca $i c# a% 2i 2'st as+i%at "e n s'%; %ia$.
S27et $i s+i%it, s#7se "in a$eza%ea 7'% s+a!ia7ă, !8$nea +%in 2ieca%e +'% ca n 27i" 7#in's. A#i
si#!ea# c'%+7 ca $i c# a% 2i 2'st #'%tL "e$i c'n$tiin!a #ea intensă n #ai 2sese nici'"ată at8t
"e vie. Senti#ent7 i"entită!ii n #ai e%a 7i#itat 7a c'%+, ci =#;%ă!i$a at'#ii =nc'nE%ăt'%i.
Oa#enii "in st%ăzi7e =n"e+ă%tate +ă%ea să t%ave%seze =ncet +%'+%ia #ea +e%i2e%ie. 3e"ea#
%ă"ăcini7e +7ante7'% $i a%;'%i7'% =n s'77 "evenit t%ans+a%ent +ent% #ine $i %#ă%ea# ci%c7a!ia
intensă a sevei 7'%.
5'ate =#+%eE%i#i7e =#i a+ă%ea =n 2a!a 'c.i7'%. C8#+7 #e viza7, "evenit -7';a7, =#i +e%#itea
să c+%in" t't7 "int%-' +%ivi%e. An s+ate7e #e, a# văzt 'a#eni ca%e c';'%a +e st%a"a Rai C.at
$i a# ';se%vat ' vacă a7;ă ca%e se a+%'+ia 7entL ea a aEns 7a $a as.%a#7i, int%8n" ast2e7 =n
c8#+7 #e viza7 ';i$nit. D+ă ce a int%at +e $ă c'ntina# s-' vă" 2'a%te c7a% +%in +e%e!ii "e
că%ă#i"ă.
An c8#+7 vizinii #e7e -7';a7e, ';iecte7e vi;%a $i +87+8ia, ca ni$te i#a-ini cine#at'-%a2ice.
C'%+7 #e, ce7 a7 Maest%7i, st87+ii c%!ii, #';i7a, tavan7, c'+acii $i %aze7e s'a%e7i se a-ita
"in ce =n ce #ai #7t, +8nă 7a a se t'+i =nt%-n sin-% 'cean "e va7%i 7#inescente, a$a c# se
"iz'7vă za.ă%7 =n a+a =n ca%e a 2'st +s. L#ina ni2icat'a%e a7te%na c #ate%ia7iza%ea 2'%#e7'%,
aceste #eta#'%2'ze %eve78n" 7e-ea cazei $i e2ect7i =n c%ea!ie.
O ;c%ie 'ceanică a aEns +e !ă%#7 ca7# $i ne7i#itat a7 s27et7i #e. A# =n!e7es că s+i%it7 7i
D#neze este 2e%ici%e ine+iza;i7ă, c'%+7 Să 2iin" !est "int%-' in2initate "e %aze. O a%e'7ă
s+7en"i"ă a izv'%8t "in st%ă2n"%i7e 2iin!ei #e7e, a#+7i2ic8n"-se $i =n-7';8n" '%a$e, c'ntinente,
+ă#8nt7, s'a%e7e, c'nste7a!ii7e, a-7'#e%ă%i7e ste7a%e, +8nă 7a 7ti#e7e -a7aDii. Ant%e-7 C's#'s,
i7#inat ca n '%a$ +e ca%e =7 =nt%evezi n'a+tea =n "e+ă%ta%e, i%a"ia =n 2iin!a #ea ne7i#itată.
L#ina st%ă7cit'a%e "e "inc'7' "e c'nt%%i7e nete a7e ';iecte7'% se "e-%a"a $'% 7a #a%-inea
eDt%e#ă a vizinii #e7e, "a% e +e%ce+ea# =ncă $i #ai "e+a%te ' %a"ia!ie ne#ate%ia7ă, e-a7ă, c
st%ă7ci%e ni2'%#ăL ' 7#ină ceva #ai -%'sie%ă 2'%#a i#a-ini7e +7anete7'%.
Divin7 2ascic'7 "e 7#ină ca%e izv'%a "in S%sa ete%nă, !es8n" -a7aDii7e, e%a t%ans2i-%at =n a%e
ine2a;i7e "e ' s+7en"'a%e ineD+%i#a;i7ă. &a% $i ia% a# văzt %aze7e c%eat'a%e c'n"ens8n"-se =n
c'nste7a!ii $i t%ans2'%#8n"-se =n 7i#;i "e 27ăcă%i t%ans7ci"e. Mi%ia"e "e 7#i c%-ea =nt%-n
%it# a7te%nant, =nt%-n .a7' "ia2anL =nt%e-7 2i%#a#ent n #ai 2'%#a "ec8t ' sin-%ă v87vătaie.
A# $tit că cent%7 acestei ;'7!i ce%e$ti se 7'ca7iza =nt%-n cent% "e +e%ce+!ie intitivă =n ini#a
#ea. At8ta s+7en"'a%e %a"ia "in ce77e7e #e7e, +ăt%nz8n" =n st%ct%a inti#ă a Unive%s7iM
!mrita 2e%ici%ii, necta%7 ne#%i%ii c%-ea =n #ine ca a%-int7 vi. Azea# v'cea c%eat'a%e a 7i
D#neze %eve%;e%8n" =n snet7 !-M
(,)(
, vi;%a!ia #'t'%7i c's#ic.
De'"ată s277 =#i %eveni =n +7ă#8ni. C ' ne#7!#i%e a+%'a+e "e nes+'%tat, #i-a# "at sea#a
că i#ensitatea #ea c's#ică "is+ă%se. Din n' e%a# 7i#itat 7a #i7it'a%ea =nc.is'a%e a c'%+7i,
c ca%e S+i%it7 n se +'ate ac'#'"a "ec8t "e nev'ie. C'+i7 neasc7tăt'%, e a# 2-it "in 7'cin!a
#ea c's#ică +ent% a #ă =nc.i"e =n =n-sti#ea #ic%'c's#'s7i.
C%7 #e stătea =n +ici'a%e ne#i$cat =n 2a!a #eaL a# 2ăct ' #i$ca%e +ent% a #ă +%'ste%na 7a
+ici'a%e7e sa7e s2inte, %ecn'scăt'% +ent% eD+e%ien!a c'n$tiin!ei c's#ice +e ca%e #i-a "ă%it-',
eD+e%ien!ă ce ' cătase# c asi"itate at8t "e #7t ti#+. M-a '+%it $i #i-a s+s ca7#)
"4 t%e;ie să te =#;e!i +%ea #7t "e eDtazM Mai ai =ncă at8tea "e 2ăct =n această 7#e. >ai să
#ăt%ă# ;a7c'n7L a+'i v'# #e%-e să ne +7i#;ă# +e #a77 Can-e7i."
A# 7at ' #ăt%ăL a# =n!e7es că Maest%7 #ă =nvă!a sec%ete7e nei vie!i ec.i7i;%ate. S27et7
t%e;ie să 2ie "eas+%a a;is%i7'% c's#ice =n ti#+ ce c'%+7 =n"e+7ine$te =n"at'%i%i7e zi7nice. Mai
t8%zi, c8n" a# +7ecat 7a +7i#;a%e, si#!ea# ' =nc8nta%e "e ne"esc%is. A# văzt ce7e "'ă c'%+%i
a7e n'ast%e ca +e "'ă 2'%#e ast%a7e a7nec8n" +e st%a"ă "e-a 7n-7 27vi7i, a că%i esen!ă e%a
7#ină +%ă.
"S+i%it7 7i D#neze ss!ine activ '%ice 2'%#ă $i '%ice s;stan!ă "in Unive%sL =n ace7a$i ti#+ E7
este t%anscen"enta7 $i "istant =n vi"7 nec%eat, "inc'7' "e 7#i7e 2en'#ene7'% vi;%at'%ii
(,)*
", a
eD+7icat Maest%7. S2in!ii ca%e =$i %ea7izează Sine7e +e +ă#8nt t%ăiesc ' ";7ă eDisten!ă si#i7a%ă.
A#+7inin"-$i c'n$tiinci'$i ';7i-a!ii7e te%est%e, ei %ă#8n t't$i c2n"a!i =nt%-' sta%e inte%i'a%ă "e
;eatit"ine. D'#n7 a c%eat t'!i 'a#enii +7ec8n" "e 7a ;c%ia in2inită a 2iin!ei Sa7e. De$i 7e-ate
"%e%'s "e c'%+, s27ete7e 2'%#ate "+ă c.i+7 Li D#neze snt 2ăcte să sca+e "e 7an!7
si#!%i7'% $i să se nească c E7."
Mi-a 2'7'sit 2'a%te #7t vizinea #ea c's#ică. Lc%8n" zi7nic 7a 7ini$ti%ea -8n"%i7'% #e7e, a#
+tt să #ă sst%a- c'nvin-e%ii i7z'%ii că t%+7 #e este ' #asă "e ca%ne $i 'ase, st%ă+n-8n"
ast2e7 sc'a%!a "%ă a #ate%iei. A# văzt că s277 $i #intea snt ca ni$te 2%tni ca%e %i"ică
c'ntin va7%i "e 2'%#e #ate%ia7e) +ă#8nt, ce%, 2iin!e #ane, ani#a7e, +7ante, +ăsă%i $i c'+aci +e
s+%a2a!a 'cean7i "e L#ină. 4 +'!i +e%ce+e &n2init7 ca L#ină Unică "ec8t =n #'#ente7e "e
7ini$te #enta7ă. O%i "e c8te '%i %e$ea# să 7ini$tesc aceste "'ă 2%tni nat%a7e, va7%i7e c%ea!iei
se %es'%;ea =n 7ini$tea nei vaste #ă%i 7#in'aseL ast2e7 va7%i7e 'cean7i se "iz'7vă +ent% a
"eveni na c e7, atnci c8n" 2%tna se +'t'7e$te.
Un Maest% ac'%"ă eD+e%ien!a c'n$tiin!ei c's#ice "e=n"ată ce "isci+'77, +%in #e"ita!ie, $i-a
2'%ti2icat s2icient #intea +ent% a ' 2ace ca+a;i7ă să s+'%te aceste vaste '%iz'nt%i. Si#+7a
;năv'in!ă inte7ecta7ă, 7ă%-i#ea ve"e%i7'%, n snt s2iciente. 4#ai "i7ata%ea a"ecvată a
c'n$tiin!ei +%int%-' +%actică asi"ă a siste#7i ,'-a $i a "ev'!inii 9bhakti< +e%#it +%e-ăti%ea
s+i%it7i +ent% a s+'%ta 7'vit%a e7i;e%at'a%e a O#ni+%ezen!ei. O%ice a"e+t since% aEn-e aici
inevita;i7L a%"'a%ea as+i%a!iei sa7e =7 =#+in-e i%ezisti;i7 s+%e 3izinea C's#ică a 7i D#neze.
D+ă #7!i ani a# sc%is +'e#7 "Sa#a".i", "estinat să +nă =n 7#ină -7'%ia acestei stă%i
c's#ice)

3ntunericul şi lumina s-au stins amândouă,
ripile întristării s-au e$aporat,
4ucuriile efemere au fugit ca nişte iuţi corăbii,
Mirajul simţurilor nu mai e0istă acum pentru mine(
4oală sau sănătate, ură, iubire sau moarte,
5mbre deşarte pe ecranul dualităţii - toate acestea nu mai sunt(
&arcasmul, !o!otele de râs, $ârtejurile de melancolie,
&-au topit într-un singur ocean preafericit(
Meditaţia, această bag!etă magică,
liniştit furtuna iluziei maya(
5ni$ersul, $is uitat, aşteaptă din subconştient,
6ata să-mi in$adeze nou-trezita memorie di$ină(
-răiesc fără umbra cosmică,
7a nu mai e0istă, dincolo de regretul meu $ag;
şa cum marea e0istă fără $aluri,
Dar ele nu respiră fără mare(
"ise, $eg!e, somnul profund,
-recutul, prezentul şi $iitorul, nu sunt pentru mine
Decât un etern prezent) 7u, 7u, pretutindeni(
/lanetele, stelele, gala0iile sau /ământul,
Mii de cratere în flăcări, cataclisme seismice
.reuzete gigantice ale creaţiei,
6!eţari de raze cosmice, flu0uri incandescente de electroni(
6ânduri ale tuturor oamenilor, trecute, prezente sau $iitoare,
8iece fir de iarbă, eu însumi, întreaga omenire
8iece particulă de pulbere cosmică,
Mânia, lăcomia, binele, răul, mântuirea, ispita,
Le-am îng!iţit, le-am transmutat
3ntr-un $ast ocean - sânge al 8iinţei mele infinit dilatate,
# bucurie e0tatică, născută din meditaţie,
3mi orbeşte oc!ii înecaţi în lacrimi,
'zbucneşte în flăcări nemuritoare de fericire,
-opindu-mi lacrimile, ţesuturile, toată fiinţa(
-u eşti eu, eu sunt -u,
.unoaşterea, .unoscătorul, .unoscutul nu sunt decât un 5nic -ot,
70altare calmă, neîntreruptă, din eternitate, pace mereu proaspătă,
SAMADHI, beatitudine dincolo de orice imaginaţie,
-u nu eşti o stare inconştientă,
/alid produs al unui cloroform mental;
-u mi-ai lărgit, o SAMADHI, câmpul conştiinţei
Dincolo de limitele corpului meu muritor,
/ână la ultimile frontiere ale 7ternului,
colo 7u, #ceanul .osmic,
.ontemplu micul ego plutind în Mine(
+ândunica, fiecare grăunte de nisip, ele nu scapă $ederii Mele(
3ntreg spaţiul pluteşte ca un iceberg în marea Mea minte(
.ontainer colosal, 7u, alcătuit din toate lucrurile(
Din meditaţia dată de guru, profundă, prelungită, însetată
&oseşte acest SAMADHI ceresc(
ud murmurul ultimilor atomi,
/ământul întunecat, munţii, $alurile - toate de$in fluide(
Mările se e$aporă ca nebuloase cosmice,
AUM suflă deasupra aburilor îndepărtându-le $ălurile;
#ceanul se re$elează ca electroni luminoşi,
2i, deodată, sunetul tobei cosmice,
-ransformă lumina fizică în Lumina eternă,
beatitudinii care pătrunde totul(
M-am născut din bucurie, trăiesc în bucurie, mă dizol$ în ea
#cean mental, beau $alurile creaţiei(
/atru $ăluri) solidul, lic!idul, $aporii, lumina,
&e ridică(
7u însumi sunt una cu Marele 7u(
dio, efemere umbre ale amintirii muritoare(
.erul spiritului meu este imaculat,
8ie deasupra, dedesubtul sau înaintea mea(
1u mai formez decât o singură rază cu eternitatea(
4ucuria mea, uşoară ca un balon, a străpuns norii,
'ată-mă de$enit 3nsuşi #ceanul 4ucuriei,
S%i YBtes:a% #-a =nvă!at c# să %ec.e# vizinea c's#ică 7a v'in!ă $i "e ase#enea c# să '
t%ans#it a7t'%a, atnci c8n" ace$tia v'% avea cana7e7e intitive s2icient "e "ezv'7tate +ent% a '
+tea +%i#i. Lni "e zi7e, "+ă această +%i#ă "ată, int%a# =n sta%ea "e nine eDtatică, =n!e7e-8n"
=n 2ieca%e zi "e ce -panishad-e7e a2i%#ă că D#neze este rasa, "ce7 #ai sav%'s". 5't$i, =nt%-'
zi 7-a# =nt%e;at +e Maest%)
"A$ v%ea să $ti, Maest%e c8n" =7 v'i -ăsi +e D#nezeN"
"Da% L-ai -ăsit "eEaM"
"4 Maest%e, n c%e" astaM"
C%-7 #e s%8se) "Snt si-% că n te a$te+tai să vezi n +e%s'naE vene%a;i7 a$ezat +e n t%'n =n
v%en c'7! 7ini$tit a7 c's#'s7iM 5-!i i#a-inai, c%e", că +'sesinea +te%i7'% #i%ac7'ase =!i
"'ve"e$te că 7-ai atins +e D#neze. P'!i 2i stă+8n a7 Unive%s7i $i t't$i să n-L +'!i si#!iM
P%'-%es7 s+i%ita7 n se #ăs'a%ă +%in #ani2esta%ea n'% +'si;i7ită!i "e '%"in #ate%ia7, ci +%in
2e%ici%ea +%'2n"ă +e ca%e ' si#!i =n ti#+7 #e"ita!iei.
.ericirea care se re/nnoieşte continuu este Dumne0eu. E7 este ine+iza;i7. C'ntin8n" să
#e"itezi, +este ani, vei ve"ea că E7 te va se"ce c ' in-eni'zitate in2inită. C%e"inci'$ii ca%e, ca $i
tine, a -ăsit ca7ea ca%e "ce 7a E7, n L-a% sc.i#;a +ent% ni#ic =n 7#eL E7 este se"căt'%,
"inc'7' "e '%ice c'#+a%a!ie.
C8t "e %e+e"e ne +7ictisi# "e +7ăce%i7e te%est%eM D'%in!a "e 7c%%i #ate%ia7e este in2inită,
satis2ac!ia e2e#e%ăL '#7 %#ă%e$te n !e7 "+ă a7t7. Ace7 Pa7tcevaQ +e ca%e =7 cată $i ca%e
a+a%ent se ascn"e +e%ce+!iei, este D#neze, sin-%7 ca%e +'ate asi-%a ' 2e%ici%e ine+iza;i7ă.
As+i%a!ii7e #ane ne s#7- "in Rai7 "in7ănt%7 n'st%L e7e a ca ';iect #i%aEe7e +7ăce%i7'%,
#;%e a7e 2e%ici%ii s+i%ita7e. 4#ai #e"ita!ia "ivină este sin-%a ca%e +e%#ite %e-ăsi%ea %a+i"ă a
+a%a"is7i +ie%"t. D#neze 2iin" 4'7 Re=nn'it Me%e =n #'" i#+%evizi;i7, n te +7ictise$ti
nici'"ată "e e7. 5e +'!i săt%a "e 2e%ici%ea "ive%si2icată =nc'ntin +%ettin"eni =n ete%nitateN"
"Ac# =n!e7e-, "'#n7e, "e ce s2in!ii =7 n#esc +e D#neze) &ns'n"a;i7. O via!ă ete%nă n este
"e aEns +ent% a-L cn'a$te."
"Este a"evă%atL "a% E7 ne este c t'ate acestea 2'a%te a+%'+iat. C=n", +%in #riya Yoga, s+i%it7 se
e7i;e%ează "e sc7avia si#!%i7'%, #e"ita!ia =!i 2%nizează ' ";7ă "'va"ă a eDisten!ei 7i
D#neze. Mai =nt8i, ' 2e%ici%e ca%e %ena$te ne=ncetat +7e"ează =n 2av'a%ea eDisten!ei Sa7e,
+ăt%nz8n" +8nă =n 7ti#ii n'$t%i at'#iL a+'i, =n c%s7 #e"ita!iei, -ăse$ti instantane
"i%ective7e sa7e, %ăs+ns%i7e Sa7e a"ecvate 7a t'ate "i2ic7tă!i7e."
"C%Ei, #i-ai %isi+it =n"'ia7aM" A# z8#;it %ecn'scăt'%. "Ac# vă" că L-a# -ăsit +e D#neze,
căci "e 2ieca%e "ată c8n" ;c%ia #e"ita!iei #i-a %evenit "in s;c'n$tient =n '%e7e #e7e "e #ncă,
a# 2'st =#+ins, =nt%-n #'" s;ti7, să a"'+t c'n"ita +'t%ivită =n t'ate, +8nă =n ce7e #ai #ici
"eta7ii."
"3ia!a '#enească se sc%-e =n s2e%in!ă c8t ti#+ n-ai =nvă!at să %ez'nezi c 3'in!a Divină $i c
S;na +%ta%eS +e ca%e ne-' "ictează ea $i ca%e "e%tează a"esea inte7i-en!a e-'istă", s+se
Maest%7. "4#ai D#neze "ă s2at%i in2ai7i;i7eL cine a7tcineva +'a%tă +'va%a C's#'s7iN"
14-1: "La început a fost Cuvântul, çi Cuvântul era cu Dumnezeu, çi Cuvântul era
Dumnezeu." IOAN,1.1
14-2: "Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului" (IOAN, 5.22)
"Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut" (IOAN, 1.18) "Adevărat, adevărat vă spun că cine
crede în Mine, va face çi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele çi mai
mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl", (IOAN, 14.12); "Dar
Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va
învăţa toate lucrurile çi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (IOAN, 14.26).
Aceste cuvinte ale Evangheliei se referă la tripla natură a lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul,
Sfântul Duh (Sat, ,at çi /um ale scripturilor Indiei). Dumnezeu Tatăl este Absolutul
Nemanifestat, existând dincolo de lumile vibraţiilor. Dumnezeu Fiul este Conçtiinţa
Cristică (Brahma sau +utastha Chaitanya) existând în interiorul creaţiei vibratorii;
această Conçtiinţă Cristică este "singura zămislită", adică singura reflectare a
Infinitului Necreat. Manifestarea exterioară a Conçtiinţei Cristice omniprezente,
"martorul" ei (APOCALIPSA, 3.14), este /1M - Cuvântul sau Sfântul Duh: puterea
divină creatoare invizibilă, unica forţă cauzală çi energică care susţine creaţia prin
vibraţie. /1M, Mângâietorul, este auzit în cursul meditaţiei "învăţându-ne toate
lucrurile", revelându-ne Adevărul ultim.
CAPITOLUL: 15
2urtul conopidei
"Maest%e, n ca"' +ent% tineM Gase c'n'+i"e #a%i +e ca%e 7e-a# +7antat c +%'+%ii7e #e7e #8ini
$i +e ca%e 7e-a# =n-%iEit c ' "%a-'ste #ate%nă." C n -est ce%e#'ni's, i-a# '2e%it c'$7 c
7e-#e.
"A!i #7!#esc", zise Maest%7 c că7"%ă. "Păst%ează-7e =n ca#e%a ta, v'i avea nev'ie "e e7e
#8ine, +ent% n +%8nz s+ecia7."
5'c#ai s'sise# 7a P%i
(-)(
+ent% a-#i +et%ece vacan!a #a%e a7ăt%i "e -%7 #e, 7a as.%a#7
să "e +e !ă%#7 #ă%ii. C'nst%ită "e căt%e Maest% $i "isci+'7ii săi, această c7ă"i%e c "'ă etaEe,
c as+ect +7ăct, "ă"ea s+%e C'727 ?en-a7.
M-a# t%ezit "i#inea!ă "ev%e#e, =nvi'%at "e ;%iza sa7ină a #ă%ii $i "e 2a%#ec7 7'c%i7'%. A# azit
v'cea #e7'"i'asă a Maest%7i st%i-8n"-#ăL a# ascns s; +at +%e!i'ase7e #e7e c'n'+i"e)
">ai să 2ace# ' +7i#;a%e +e #a77 -'727iM" Maest%7 +'%ni =nainteL cei c8!iva "isci+'7i ca%e =7
=ns'!ea# 2'%#a# n -%+ 2'a%te =#+%ă$tiat. C% ne-a ';se%vat c n 'c.i $'% c%itic.
"C8n" c'n2%a!ii n'$t%i 'cci"enta7i se +7i#;ă =#+%enă, #e%- =n -ene%a7 =n -%+ c'#+act. >ai"e!i,
#e%-e!i +e "'ă %8n"%i $i !ine!i %it#7 +a$i7'%M" Maest%7 ne-a s+%ave-.eat =n ti#+ ce =i
eDecta# inst%c!ini7e, a+'i =nce+ să 2%e"'neze n c8ntec "e #a%$. 4 +tea# "ec8t să a"#i%
$%in!a c ca%e Maest%7 !inea +as7 c tine%ii săi e7evi.
"St'+M" Oc.ii -%7i =i căta +e ai #ei. "5e-ai -8n"it să =nci c c.eia $a "in s+ate7e
as.%a#7iN"
A'H7A%-(0 G(7(-0(I %E( 6E 0A %A0(0 %@7II) 0A 4(7I
4er&anent "enea "i<itatori din !&ea !arg+ -n !iniAtea ashra&-!i/ (nii -n"+2a2i se aAte.ta s+
-nt#!neas*+ n ortodoB re!igios/ (n <#&bet arogant sa o s*rt+ .ri"ire a&<at+ -ng+ditoare -i
tr+da neori .e noii "eni2i *are n se aAte.ta !a ni&i* &ai &!t de*#t *#te"a .!atitdini .ioase/
TotAi) regreta *#nd "enea ora .!e*+rii) deoare*e *+.+taser+ *on"ingerea *+ 'ri 8Ctesh3ar
do"edise o .+trndere eBa*t+ -n do&eni! !or s.e*ia!i<at de *noaAtere/
Gr-! &e a"ea &ere tineri dis*i.o!i re<iden2i -n ashra&/ 0e diriDa &in2i!e Ai "ie2i!e * griD+)
*on,or& sens!i eti&o!ogi* a! *"#nt!i >dis*i.o!>/
"C%e" că "a, "'#n7eM"
S%i YBtes:a% a tăct c8teva #'#ente, c n s%8s =n c'7!7 -%ii. "4, ai itat", zise e7 =n s28%$it.
"C'nte#+7a!ia "ivină n +'ate se%vi "%e+t scză +ent% a ne-7iEa ';7i-a!ii7e ';$te$ti. Ai itat "e
sa%cina "e a ve-.ea as+%a as.%a#7i $i vei 2i +e"e+sit +ent% aceasta."
A# c%ezt că -7#ea c8n" a a"ă-at) "Din ce7e 1 c'n'+i"e a7e ta7e n v'% #ai %ă#8ne =n c%8n"
"ec8t KM"
La '%"in7 Maest%7i a# 2ăct ca7e-nt'a%să $i =n c%8n" a# văzt as.%a#7.
"A$tea+tă n +ic, MBn"aL +%ive$te =n "e+ă%ta%e, "%#7 "in st8n-a as.%a#7i. Un '# va s'si
ac'7'L e7 va 2i inst%#ent7 +e"e+si%ii ta7eM"
Mi-a# ascns ne"#e%i%ea +%'v'cată "e aceste cvinte. An c%8n" +e "%# a+ă% n !ă%anL
"ans8n" =nt%-n #'" c'#ic =$i ;a7ansa ;%a!e7e 2'a%te ca%a-.i's. F'a%te c%i's, #iEea# 'c.ii 7a
acest s+ectac'7 c'#ic. C8n" '#7 a aEns =nt%-n 7'c "e n"e n #ai +tea 2i văzt "e n'i, S%i
YBtes:a% s+se) "Ac# e7 se va =nt'a%ce."
Ant%-a"evă%, !ă%an7 a sc.i#;at "i%ec!ia "in n' s+%e as.%a#. D+ă ce a t%ave%sat n te%en
nisi+'s, e7 a int%at =n incintă +e $a "in "'s, ca%e e%a "esciată, a$a c# s+sese -%7 #e. O#7
n-a =nt8%ziat să iasă, av8n" =n ;%a!e na "in +%e!i'ase7e #e7e c'n'+i"e. Ac# #e%s7 să e%a
"%e+t, +7in "e #8n"%ie, ca $i c# a% 2i 2ăct ' 2a+tă viteEească.
Fa%sa st+i"ă a că%ei victi#ă e%a# n #-a ză+ăcit at8t "e #7t =nc8t să #ă =#+ie"ice să a7e%- =n
%#ă%i%ea .'!7i. Mă -ăsea# 7a E#ătatea "istan!ei c8n" Maest%7 #-a st%i-at %8z8n" "in t'ată
ini#a.
"Acest ;iet ne;n visa 7a ' c'n'+i"ă", a eD+7icat e7 =nt%e "'ă .'.'te "e %8s. "M-a# -8n"it că a% 2i
' i"ee ;nă ca e7 să ia na "int%-a7e ta7e at8t "e +%'st +ăziteM"
M-a# %e+ezit =n ca#e%a #ea, +ent% a "esc'+e%i că .'!7, "esi-% +'se"at "e #ania 7e-#e7'%,
n se atinsese nici "e ine7e7e #e7e "e a%, nici "e ceas, nici "e ;anii ca%e e%a a%nca!i +e +at. An
7'c "e t'ate acestea, e7 se ;ă-ase s; +at n"e, c'#+7et ascnse 'c.i7'% ne+%eveni!i, na "in
c'n'+i"e7e #e7e =i st8%nise 7ăc'#ia.
Sea%a, 7-a# %-at +e Maest% să-#i eD+7ice acest 2en'#en s%+%inzăt'%.
E7 a "at "in ca+. "A7 vei =n!e7e-e =nt%-' ;nă ziL $tiin!a va "esc'+e%i +este +!in ti#+ ne7e "in
aceste 7e-i ascnse."
C8n", #ai t8%zi, 7#ea i#ită a "esc'+e%it #innea %a"i'7i, #i-a# a#intit cvinte7e
Maest%7i. 3ec.i7e c'nce+!ii "es+%e ti#+ $i s+a!i e%a %ăst%nateL nici n că#in n e%a at8t "e
i#+enet%a;i7 =nc8t Ra"i' L'n"%a sa Ca7ctta să n +'ată int%a ac'7'. D'va"a in"iscta;i7ă a ni
as+ect a7 '#ni+%ezen!ei #ane e%a 7a =n"e#8na c%eie%7i ce7i #ai ';tz.
O ana7'-ie c %a"i'7 +e%#ite ' =n!e7e-e%e #ai ;nă a inci"ent7i c c'n'+i"a. S%i YBtes:a% e%a
n si--ene%is +'st "e e#isie %ece+!ie 9%a"i'<. C8n"7 n este a7tceva "ec8t ' vi;%a!ie 2'a%te
s;ti7ă ca%e se +%'+a-ă =n ete%. A$a c# n +'st "e %a"i' ca+tează ' an#e ;cată #zica7ă
"int%e #ii "e +%'-%a#e si#i7a%e e#ise "in t'ate c'7!%i7e 7#ii, 7a 2e7 -%7 #e ca+tase -8n"7
ace7i !ă%an ca%e +'2tea să #ăn8nce ' c'n'+i"ă - "int%e #i7i'ane7e "e -8n"%i e#ise "e #in!i7e
#ane "in 7#e
(-)*
. An ti#+7 "%#7i n'st% s+%e -'72 Maest%7 $i-a "at sea#a i#e"iat "e
"'%in!a #'"estă 2'%#7ată "e !ă%an $i a -ăsit #'"a7itatea "e a i-' =#+7iniM Oc.i7 "ivin a7 7i S%i
YBtes:a% văzse '#7 ca%e "ansa +e st%a"ă #ai =nainte ca acesta să "evină vizi;i7 'c.i7'%
"isci+'7i7'%. 4e-7iEen!a #ea "e a =nc.i"e $a as.%a#7i =i "ă"se Maest%7i ' 'cazie
c'nvena;i7ă +ent% a #ă +%iva "e na "in +%e!i'ase7e #e7e 7e-#e. D+ă ce a Ecat %'77 "e
%ece+t'%, S%i YBtes:a% se t%ans2'%#ase, +%in 2'%!a v'in!ei sa7e, =n e#i!ăt'% $i, =n această ca7itate,
s+i%it7 să 7-a "i%iEat c scces +e !ă%an să se =nt'a%că "in "%# +ent% a 7a ' c'n'+i"ă "in
ca#e%a #ea.
&nti!ia
(-)+
este =n"%#ăt'%7 s27et7i $i se #ani2estă =n #'" nat%a7 7a '# =n #'#ente7e =n ca%e
#enta77 să este ca7#. Fieca%e a +tt c'nstata că aEn-e ne'%i 2ie să -.icească -8n"%i7e a7tia,
2ie să 7e t%ans#ită +e a7e sa7e ni inte%7'ct'%.
Mintea #ană e7i;e%ată "e +e%t%;a!ii7e sa "+a%azi!ii" a-ita!iei #enta7e +'ate să-$i as#e t'ate
2nc!ii7e ni a+a%at "e %a"i' e#isie-%ece+!ie +e%2ec!i'nat) să e#ită sa să %ece+!i'neze -8n"%i7e,
să 7e e7i#ine +e ce7e ca%e snt in"ezi%a;i7e. A$a c# +te%ea ni +'st "e %a"i' "e+in"e "e cea a
c%ent7i e7ect%ic +e ca%e-7 ti7izează, cea a %a"i'7i #an "e+in"e "e 2'%!a v'in!ei in"ivi"a7e.
3i;%a!ii7e '%ică%i -8n" e#is %ă#8n ete%n =n c's#'s. P%in inte%#e"i7 nei +%'2n"e c'ncent%ă%i,
Maest%7 +'ate ca+ta '%ice -8n" e#is "e ' 2iin!ă ce +'+7ează sa a +'+7at v%e'"ată +ă#8nt7.
C8n"%i7e snt nive%sa7e, n in"ivi"a7eL n a"evă% n este c%eat, ci +e%ce+t. C8n"%i7e -%e$ite
a7e '#7i %ez7tă "in i#+e%2ec!inea "isce%nă#8nt7i să. Ţe77 $tiin!ei ,'-a este "e a ca7#a
#intea, +ent% ca 2iin!a #ană să +'ată '-7in"i vizinea "ivină as+%a 7#ii.
Ra"i'7 $i te7evizinea +'t +ne 7a "is+'zi!ia #7!i#ii cvinte7e $i -est%i7e n'% +e%s'ane
=n"e+ă%tate ca ti#+ $i s+a!iL ast2e7 c.ia% $i $tiin!a +a%e să "e#'nst%eze că '#7 n se %e"ce 7a
n c'%+ sitat =nt%-n an#it +nct a7 s+a!i7i, ci că e7 este n s+i%it '#ni+%ezent, ia% ;iet7
n'st% e-' =ncea%că za"a%nic să-7 ec7i+seze =n #'" să7;atic.
"Fen'#ene7e ce =n +%ezent 7e c'nsi"e%ă# st%anii, +7ine "e #iste%, a+a%ent i#+'si;i7e, v'% 2i
"e#'nst%ate $tiin!i2ic =n viit'% $i n ne v'% #ai s%+%in"e, a$a c# n ne #ai i#e$te ceea ce
$tiin!a ne-a =nvă!at =n sec'77 t%ect", sc%ie C.a%7es R';e%t Ric.et, 7a%eat a7 +%e#i7i 4';e7
+ent% 2izi'7'-ie. "Se +%es+ne că 2en'#ene7e +e ca%e ac# 7e acce+ta# 2ă%ă cea #ai #ică
s%+%in"e%e n st8%nesc i#i%ea n'ast%ă "e'a%ece snt =n!e7ese. Da% "e 2a+t n este a$a. Dacă n
ne s%+%in", n este "in cază că e7e snt =n!e7ese, ci +ent% că e7e ne snt 2a#i7ia%eL căci "acă
ceea ce n este =n!e7es a% t%e;i să ne s%+%in"ă, atnci a% t%e;i să t%ăi# ' +e%#anentă sta%e "e
i#i%e - că"e%ea nei +iet%e a%ncate =n ae%, -.in"a ca%e "evine n steEa%, #e%c%7 ca%e se "i7ată
atnci c8n" este =ncă7zit, 2ie%7 at%as "e #a-net, 2's2'%7 ca%e a%"e c8n" este 2%ecat... Gtiin!a zi7e7'%
n'ast%e =ncă este s+e%2icia7ă, ev'7!ia ei =n ' stă "e ani "e ac# =nc'7' va "e+ă$i ce7e #ai
=n"%ăzne!e antici+a!ii. Ace7e a"evă%%i i#it'a%e +e ca%e "escen"en!ii n'$t%i 7e v'% "esc'+e%i se
-ăsesc c.ia% $i ac# =n +%eaE#a n'ast%ă, să%in"-ne =n 'c.i, ca sa s+ne# a$aL $i t't$i n'i n 7e
';se%vă#. Da% n este s2icient să a2i%#ă# că n 7e ve"e#L n'i n "'%i# să 7e ve"e#, căci
i#e"iat ce a+a%e n 2a+t nea$te+tat $i ne2a#i7ia%, =nce%că# să-7 =nca"%ă# =n $a;7'ane7e $tite a7e
cn'a$te%ii acce+tate $i snte# in"i-na!i "acă cineva =n"%ăzne$te să eD+e%i#enteze #ai "e+a%te,
s+7i#enta%."
La c8teva zi7e "+ă =nt8#+7a%ea c c'n'+i"a, a avt 7'c n a7t inci"ent c'#ic. S-a +ie%"t ' 7a#+ă
c +et%'7. Fiin" c'n$tient "e '#ni$tiin!a -%7i #e, #i-a# zis că +ent% e7 a% 2i n E'c "e c'+ii
să %e-ăsească această 7a#+ă.
Maest%7 #i-a -.icit -8n"%i7e. E7 i-a inte%'-at +e t'!i #e#;%ii as.%a#7i c ' -%avitate
eDa-e%ată. Un t8nă% "isci+'7 a #ă%t%isit că a 2'7'sit-' +ent% a se "ce 7a 28nt8na "in 2n"7
c%!ii.
S'7e#n, S%i YBtes:a% a "at acest s2at) "Căta!i 7a#+a =n a+%'+ie%ea 28nt8niiM"
M-a# %e+ezit s+%e 7'c7 in"icatL nici %#ă "e 7a#+ăM A;ătt, a# %evenit 7a -%7 #e, ca%e %8"ea
=n .'.'te, 2ă%ă să-i +ese "e "eza#ă-i%ea #ea.
"De ce v%ei să %e-ăsesc această 7a#+ăN E n snt -.icit'%M" #i-a s+s e7 citin"-#i -8n"%i7e. Gi
a+'i a"ă-ă c 'c.ii st%ă7cin") "4 snt nici #ăca% n ;n S.e%7'cB >'7#esM"
Atnci #i-a# "at sea#a că Maest%7 n-$i #ani2esta nici'"ată +te%i7e c8n" e%a +s 7a =nce%ca%e
sa +ent% v%en a7t sc'+ ne=nse#nat.
C8teva să+tă#8ni #ai t8%zi, S%i YBtes:a% +%'iecta '%-aniza%ea nei +%'cesini %e7i-i'ase. E
avea# ca sa%cină să-i c'n"c +e "isci+'7i =n '%a$ $i +e +7aEa "e 7a P%i. A venit $i z'%ii zi7ei
s'7e#neL e%a ' că7"%ă eDt%a'%"ina%ă.
"C%Ei, c# să #e%-e# c +ici'a%e7e -'a7e +e nisi+7 =ncinsN" a# =nt%e;at e "is+e%at.
"A!i v'i =nc%e"in!a n sec%et", a %ăs+ns -%. "D'#n7 va t%i#ite ' #;%e7ă "e n'%i $i vă ve!i
+7i#;a c'n2'%ta;i7."
?c%'s, #-a# a+cat să '%-anizez ce%e#'nia. C%+7 n'st% a +ă%ăsit as.%a#7, +%t8n"
stea-7 1at%1anga
(-),
. Desenat "e căt%e Maest%, acesta a%;'%a si#;'77 'c.i7i nic a7 inti!iei
"ivine
(-)-
.
De-a;ia a# +ă%ăsit as.%a#7 $i c'7!7 "e ce% "e "eas+%a n'ast%ă s-a ac'+e%it "e n'%i, ca +%in
2a%#ec. An #iE7'c7 st%i-ăte7'% +7ine "e i#i%e iz;cnite "in t'ate -%i7e, ' ;%iză $'a%ă %ăc'%ea
st%ăzi7e $i nisi+7 2ie%;inte. 5i#+ "e "'ă '%e, c8t a "%at +%'cesinea, a căzt c.ia% $i +ic%i "e
+7'aie. An #'#ent7 =n ca%e a# %eint%at =n as.%a#, +7'aia $i n'%ii a "is+ă%t 2ă%ă %#ă.
"3ezi că D#neze ne a+ă%ă", a %e+7icat Maest%7 atnci c8n" #i-a# eD+%i#t %ecn'$tin!a.
"D'#n7 se #i7'stive$te "e t'ată 7#ea. A$a c#, 7a %-a #ea, E7 a t%i#is +7'aia, e7 =#+7ine$te
'%ice "'%in!ă since%ă a ce7'% ca%e A7 i;esc, "a% 'a#enii %a%e'%i =$i "a sea#a c8t "e "es 7e
=#+7ine$te D#neze %-ă#in!i7e. E7 n asc7tă "'a% n n#ă% #ic "e +%ivi7e-ia!i, ci +e t'!i cei
ca%e A7 %'a-ă "in t'ată ini#a. Oa#enii a% t%e;i să ai;ă ' =nc%e"e%e 'a%;ă =n ;nătatea $i
"%a-'stea 5ată7i O#ni+%ezent
(-).
."
'ri 8Ctesh3ar
S%i YBtes:a% a s+%iEinit +at% 2estiva7%i ana7e a7e ec.in'c!ii7'% $i s'7sti!ii7'%, 7a ca%e a venit
n#e%'$i "isci+'7i "in t'ate c'7!%i7e !ă%ii. S'7sti!i7 "e ia%nă a 2'st ce7e;%at 7a Se%a#+'%eL acesta a
2'st +%i#7 7a ca%e a# asistat $i 7a ca%e a# t%ăit ' sta%e +e%#anentă "e ;eatit"ine.
Festivită!i7e a =nce+t "i#inea!a, c ' +%'cesine ca%e a +a%c%s, c +ici'a%e7e -'a7e, st%ăzi7e
'%a$7i. 3'ci7e a ste "e "isci+'7i se nea =nt%-n c8ntec %e7i-i'sL #zican!ii c8nta "in 27ie%e
$i khol kartal 9t';e $i ta7-e%e<. M7!i#ea entziastă +nea 27'%i 7a +ici'a%e7e n'ast%e, ;c%'asă să
ne +'ată azi c.e#8n" n#e7e D'#n7i =nt%-n c'% %ăsnăt'% ca%e ' 2ăcea să ite "e 'c+a!ii7e
zi7nice. Ln-a +%'cesine a int%at =n c%tea as.%a#7i, n"e 7-a# =nc'nE%at +e -%7 n'st%, =n
ti#+ ce "e 7a ;a7c'ane7e "e ss ni se a%nca +eta7e "e 27'%i.
M7!i vizitat'%i %ca 7a etaE n"e 7i se '2e%ea ;"incă "e channa $i +'%t'ca7e. Mi-a# c%'it "%#
s+%e n -%+ "e "isci+'7i ca%e azi =n"e+7inea 2nc!ia "e ;căta%i. Pent% ' #7!i#e at8t "e #a%e,
+%e+a%ate7e se 2ăcea a2a%ă =n ni$te $'+%'ane #a%i. F'c7 "e 7e#ne "in s';e7e "e că%ă#i"ă
i#+%'vizate sc'tea n 2# =n!e+ăt'%, +e ca%e =nsă =7 s+'%ta# ;c%'$i. An &n"ia, s'7e#nită!i7e
%e7i-i'ase n snt c'nsi"e%ate nici'"ată ni$te c'%veziL 2ieca%e 2ace ceea ce +'ate '2e%in" ;ani, '%ez,
7e-#e, sa ' #8nă "e aEt'%.
Maest%7 n-a =nt8%ziat să ni se a7ăt%e, s+%ave-.in" +%e-ăti%i7e +ent% ce%e#'nie. 4e';'sit, e7
%iva7iza =n a%"'a%e c tine%ii cei #ai ze7'$i.
La etaE7 "'i c8nta n c'% 9sankirtan< ac'#+aniat "e n a%#'ni $i "e t';ă. S%i YBtes:a% asc7ta
c aten!ia ni #a%e cn'scăt'%) avea n si#! #zica7 +e%2ect.
"C8ntă 2a7sM" a c'nc7zi'nat e7. Pă%ăsin"-i +e ;căta%i s-a "s 7a a%ti$ti. Me7'"ia a %ăsnat "in
n', c'%ect "e astă "ată.
1ama +eda c'n!ine sc%ie%i7e ce7e #ai vec.i "in 7#e "es+%e $tiin!a #zica7ă. An &n"ia #zica este
c'nsi"e%ată ' a%tă "ivină, 7a 2e7 ca $i +ict%a $i teat%7. ?%a.#a, 3is.n $i S.iva, ete%na t%initate,
a 2'st +%i#ii #zicieni. An Sc%i+t%i, S.iva s; as+ect7 să "e 4ata%aEa, Dansat'%7 C's#ic,
e7a;'%ează nan!e7e in2inite a7e %it#7i =n +%'ces7 c%ea!iei, c'nse%vă%ii $i "ist%-e%ii nive%sa7e,
=n ti#+ ce ?%a.#a $i 3is.n c%eează $i #en!in %it#7) ?%a.#a snă "in ta7-e%e $i 3is.n ;ate 7a
t';a s28ntă 9mridanga<. An a%ta .in"să, F%is.na, =nca%na%ea 7i 3is.n, este #e%e 2i-%at c n
27ie% a7e că%i ac'%"%i t%ezesc s27ete7e "in vis7 maya-ei, i7zia c's#ică, c.e#8n"-7e 7a
7'cin!a 7'% ete%nă. Sa%as:ati, zei!a =n!e7e+cinii, este %e+%ezentată c8nt8n" 7a "$ina", #a#a
tt%'% inst%#ente7'% c c'a%"e.
Piat%a "e te#e7ie a #zicii .in"se este c'nstitită "e ragas, sa scă%i #zica7e 2iDe. Ce7e $ase
ragas "e ;ază se s;"ivi" =n /H1 "e raginis 9s'!ii< $i putras 92ii<. Fieca%e raga c'n!ine #ini#
cinci n'te) na 2n"a#enta7ă 9$adi sa %e-e7e<, na secn"a%ă 9sama$adi sa +%i#7-#inist%<,
n'te acces'%ii 9anu$adi, se%vit'%ii< $i na "is'nantă 9$i$adi, ina#ic7<.
Fieca%e "in ce7e $ase ragas 2n"a#enta7e a%e c'%es+'n"en!e c ' an#ită '%ă a zi7ei $i c an#ite
an'ti#+%i, sa c ' an#ită "ivinitate tte7a%ă ca%e "ă ' +te%e "ete%#inată. Ast2e7) 9/< 2indole
"aga se c8ntă =n z'%i, +%i#ăva%a, +ent% a t%ezi senti#ent7 i;i%ii nive%sa7eL 9H< Deepaka "aga
se c8ntă =n se%i7e "e va%ă t%ezin" c'#+asineaL 9J< Megha "aga se c8ntă 7a +%8nz =n sez'n7
+7'i's t%ezin" c%aE7L 9(< Bhaira$a "aga este c8ntată =n "i#ine!i7e "e a-st, se+te#;%ie,
'ct'#;%ie, +ent% a ';!ine ca7#7 $i 7ini$teaL 9K< 1ri "aga este %eze%vată zi7e7'% "e t'a#nă, +ent%
a atin-e i;i%ea +%ăL 91< Malkounsa "aga se c8ntă ia%na, 7a #iez7 n'+!ii $i eD+%i#ă viteEia.
An!e7e+!ii "in antic.itate a "esc'+e%it aceste 7e-i a7e ac'%"7i =nt%e '# $i nat%ă +%in snet. C#
nat%a este ' ';iectiva%e a 7i !-M, Snet7 P%i#'%"ia7 sa Cv8nt7 3i;%a!ie, '#7 aEn-e să ia
s; c'nt%'77 să t'ată #ani2esta%ea +%in ti7iza%ea an#it'% mantre sa +sa7#i
(-)/
. D'c#ente
ist'%ice %e7atează "es+%e %e#a%ca;i7e7e +te%i a7e #zician7i Mi,an 5an Sen, "e 7a c%tea 7i
AB;a% ce7 Ma%e "in sec'77 U3&. Atnci c8n" =#+ă%at7 i-a +'%ncit să c8nte ' raga n'ct%nă =n
#iez7 zi7ei, 5an Sen a int'nat ' #ant%a $i, instantane, =n +a7at s-a 2ăct =ntne%ic.
Mzica .in"să "ivizează 'ctava =n HH srutis sa E#ătă!i "e t'n. Aceste inte%va7e #ic%'t'nice
+e%#it eD+%i#a%ea ce7'% #ai "e7icate nan!e #zica7e, inaccesi;i7e -a#ei 'cci"enta7e c /H
se#it'n%i. An #it'7'-ia .in"să, 2iecă%eia "int%e ce7e $a+te n'te 2n"a#enta7e a7e 'ctavei i se
as'ciază ' c7'a%e $i n st%i-ăt nat%a7 "e +asă%e sa "e ani#a7) Do V ve%"e $i +ăn, "e V %'$ $i
ci'c8%7ie, Mi V -a7;en-a%i $i ca+%ă, .a V a7;-c%e# $i ;8t7an, 1ol V ne-% $i +%ivi-.et'a%e, 3a V
-a7;en $i ca7, 1i V c'#;ina!ia tt%'% c7'%i7'% $i e7e2ant.
S+%e "e'se;i%e "e #zica 'cci"enta7ă, ca%e a%e t%ei ti+%i "e -a#e, scă%i - #aE'%ă, #in'%ă
a%#'nică $i #in'%ă #e7'"ică - .in"$ii "istin- TH thata sa scă%i. Mzicant7 a%e 7i;e%tatea "e a
i#+%'viza 7a in2init +e #e7'"ii7e t%a"i!i'na7e sa ragaL e7 se ins+i%ă "in senti#ent, "in nan!a
a2ectivă a te#ei c'nsi"e%ate $i i#+%'vizează =n 2nc!ie "e ta7ent7 să. Mzicant7 .in"s n
cite$te n'te7eL "e 2ieca%e "ată c8n" c8ntă e7 =#;%acă "in n' 'sat%a raga, 7i#it8n"-se a"esea 7a
' sin-%ă secven!ă #zica7ă, +e ca%e ' accentează +%in %e+eti!ia tt%'% va%ia!ii7'% sa7e %it#ice $i
#ic%'t'nice s;ti7e. P%int%e c'#+'zit'%ii 'cci"enta7i, ?ac. a =n!e7es 2'%!a ca%e e#ană "in
%e+eta%ea =n ste "e #anie%e s;ti7e a n'% snete +!in "i2e%en!iate.
Lite%at%a vec.e sansc%ită "esc%ie /HI "e talas, sa #ăs%i. ?.a%ata, 2'n"at'%7 t%a"i!i'na7 a7
#zicii .in"se, a %ecn'sct JH 2e7%i "e tala =n c8ntec7 ci'c8%7iei. Tala, sa %it#7, a%e ca ;ază
#i$că%i7e '#7i) cei "'i ti#+i ai #e%s7iL cei t%ei ti#+i ai %es+i%a!iei =n s'#n, n"e ins+i%a!ia
este ";77 eD+i%a!iei. &n"ia a %ecn'sct #e%e v'cea #ană ca 2iin" inst%#ent7 s'n'% +e%2ectL
#zica .in"să se 7i#itează, =n c'nsecin!ă, =n 7inii #a%i, 7a a#;its7 ce7'% t%ei 'ctave a7e v'cii.
Pent% ace7a$i #'tiv este accentată #e7'"ia 9%e7a!ia "int%e n'te7e sccesive< $i n a%#'nia
9%e7a!ia "int%e n'te7e si#7tane<.
Ţe77 #ai +%'2n" a7 #zicieni7'% =n!e7e+!i, %is.is, este ni%ea c8ntă%e!7i c C8ntec7 C's#ic, ce
+'ate 2i azit +%in t%ezi%ea cent%i7'% ene%-etici "in c'7'ana ve%te;%a7ă 9c.aB%e, 7't$i ast%a7i<.
Mzica .in"să este ' a%tă s;iectivă, s+i%ita7ă, in"ivi"a7istă, ca%e n cată st%ă7ci%ea
eDte%i'a%ă, ci 2zinea c Sine7e S+%e#. 5'ate i#n%i7e ce%e#'nia7e "in &n"ia a 2'st c'#+se
"e a"'%at'%ii 7i D#neze. 5e%#en7 sansc%it bhaga$athar, #zician, =nsea#nă) "ce7 ca%e c8ntă
i#n%i 7i D#neze". 1ankirtan sa ansa#;77 #zica7, c'nstitie ' 2'%#ă e2ectivă "e ,'-a, "e
"isci+7ină s+i%ita7ă, necesit8n" c'ncent%a%e +%'2n"ă, a;s'%;!ia -8n"i%ii =n snet7 2n"a#enta7.
Fiin" e7 =ns$i ' eD+%esie a Cv8nt7i C%eat'%, snet7 ac!i'nează as+%a '#7i =nt%-n #'"
"i%ect, i%ezisti;i7, '2e%in"-i ' ca7e "e a-$i %ea#inti '%i-inea sa "ivină..
An acea zi s'7e#nă, sankirtan%ul %ăsna "e 7a etaE7 "'i +8nă $i =n ;cătă%ii7e i#+%'vizate, =n E%7
'a7e7'% ca%e 2ie%;ea. 4'i 2%e"'na# vese7i %e2%ene7e, ;ăt8n" tact7 c +a7#e7e.
P8nă sea%a se%vise# khichuri, 7e-#e c'n"i#entate $i ;"incă c '%ez, 7a ste "e vizitat'%i. A+'i
a# =ntins cve%t%i "e ;#;ac =n c%te $i t'ată 7#ea s-a a$ezat s; ce%7 7i;e% +ent% a asc7ta c
aten!ie "isc%s7 7i S%i YBtes:a%, %e2e%it'% 7a #riya Yoga $i 7a necesitatea "';8n"i%ii nei vie!i
"e#ne $i 7ini$tite, +%int%-n %e-i# a7i#enta% si#+7 $i eDe%ci!ii %e-7ate.
Un -%+ "e "isci+'7i 2'a%te tine%i a c8ntat a+'i i#n%i sac%eL %eninea s-a =nc.eiat c n
sankirtan. De 7a /I 7a /H n'a+tea, #e#;%ii as.%a#7i a s+ă7at vase7e $i a #ăt%at c%tea.
C%7 #e #-a c.e#at 7a e7)
"Snt #7!#it "e #nca +e ca%e ai "e+s-' astăzi $i =n ti#+7 să+tă#8nii "e +%e-ăti%i. P'!i veni
să "'%#i =n +at7 #e =n sea%a aceasta."
E%a n +%ivi7e-i +e ca%e n-7 visase# nici'"ată. A# %ă#as n #'#ent c2n"a!i =nt%-'
%ec7e-e%e "ivină. 4 ne c7case# "ec8t "e /I #inte c8n" Maest%7 se %i"ică $i se =#;%ăcă.
"Ce s-a =nt8#+7at, "'#n7eN" Si#!ea# că ;c%ia nea$te+tată "e a "'%#i a7ăt%i "e -%-7 #e
e%a +!in ca# i%ea7ă.
"Mai #7!i tine%i a +ie%"t t%en7 $i v'% 2i aici +este +!in ti#+. Să 7e +%e-ăti# ceva "e #8nca%e."
"C%Ei, cine a% veni 7a ' '%ă at8t "e =naintatăN"
"Ră#8i =n +atL e$ti 2'a%te ';'sit, "a% e #ă "c 7a ;cătă%ie."
An v'cea sa se si#!ea at8ta .'tă%8%e =nc8t a# să%it "in +at $i 7-a# %#at =n ;cătă%ia ca%e se -ăsea
a7ăt%i "e ;a7c'n7 +%i#7i etaE. An c%8n" '%ez7 $i dhal a =nce+t să 2ia%;ă.
C%7 #e s%8se a2ect's)
"An această sea%ă ai =nvins ';'sea7a $i tea#a "e ' #ncă ist'vit'a%eL =n viit'% n te v'% #ai
s+ă%a."
De=n"ată ce e7 a %'stit aceste cvinte "e ;inecv8nta%e, a# azit +a$i =n c%te. A# c';'%8t sca%a $i
a# "esc.is $a ni -%+ "e tine%i.
"F%ate, n =n"%ăzni# să-7 "e%anEă# +e Maest% 7a ' '%ă at8t "e t8%zieM" se scză n7 "int%e ei.
"4e-a# =n$e7at as+%a '%ei $i a# +ie%"t t%en7, "a% n ne +tea# %ese#na să ne =nt'a%ce# acasă
2ă%ă a-7 ve"ea +e -%7 n'st%."
"3ă a$tea+tăL =7 ve!i -ăsi +%e-ătin"-vă #asaM"
An c%8n" s-a azit v'cea 7i S%i YBtes:a%L i-a# c'n"s +e vizitat'%ii n'$t%i i#i!i 7a ;cătă%ie.
C 'c.ii st%ă7cit'%i, Maest%7 se =nt'a%se s+%e #ine $i-#i s+se)
"Ac# că !i-ai "esăv8%$it =nvă!ăt%a, s+e% că e$ti 2e%icit că vizitat'%ii n'$t%i a +ie%"t t%en7M
@#ătate "e '%ă #ai t8%zi 7-a# %#at =n ca#e%a sa, antici+8n" 2e%icit 'n'a%ea "e a "'%#i 78n-ă
n -% "ivin.
15-1: Puri, situat aproximativ la 500 kilometri sud de Calcutta, este un centru de
pelerinaj renumit pentru adoratorii lui Krishna; el este celebrat prin două festivaluri
anuale, Snanayatra çi (athayatra.
15-2: Primul radio inventat în 1939 a dezvăluit o lume nouă, cea a undelor
necunoscute până în ziua de astăzi. "Omul însuçi, dar çi categoriile de presupusă
materie inertă, emit în mod constant unde pe care acest instrument le 'vede'.", a
relatat /ssociated Press. "Acei ce cred în telepatie, clarvedere çi clarauz au cu
această ocazie prima dovadă çtiinţifică a existenţei undelor invizibile care călătoresc
cu adevărat de la o persoană la cealaltă. Aparatul radio este de fapt un spectroscop
cu frecvenţe radio. El face acelaçi lucru pentru materia rece, lipsită de strălucire la fel
cum spectroscopul desparte toate categoriile de atomi ce compun stelele ... Oamenii
de çtiinţă au bănuit cu mulţi ani înainte existenţa acestor unde provenind de la om çi
toate fiinţele. Astăzi aceasta reprezintă prima dovadă experimentală a existenţei lor.
Descoperirea demonstrează că fiecare atom çi fiecare moleculă din natură este o
staţie radio de emisie-recepţie continuă ... Astfel, chiar çi după moarte, substanţa
care a constituit un om continuă să trimită undele sale delicate. Lungimea acestor
unde variază de la ceva mai puţin decât lungimile de undă din radiofonie până la cele
mai lungi unde radio. Păienjeniçul acestor unde este aproape inimaginabil. O singură
moleculă foarte mare poate genera în acelaçi timp 1.000.000 de lungimi de undă
diferite. Lungimile de undă mai mari, din această categorie, se deplasează cu
uçurinţă având viteza undelor radio ... Există o unică diferenţă uimitoare între noile
unde radio çi razele binecunoscute de lumină. Acesta este timpul prelungit,
echivalând cu mii de ani, în care undele radio vor continua să fie emise de Materie."
15-3: Unii ezită să îçi folosească "intuiţia"; Hitler aproape că a compromis acest
cuvânt din cauza ambiţiilor sale devstatoare. Rădăcina latină a cuvântului intuiţie
înseamnă "protecţie interioară". Cuvântul sanscrit agama înseamnă cunoaçtere
intuitivă născută din percepţia spirituală directă; de aici, anumite tratate antice ale
înţelepţilor erau numite agamas.
15-4: Sat, literal "a fi", de unde înţelesul de "esenţă, adevăr, realitate". Sanga
înseamnă "asociaţie". Sri Yukteswar îçi numea ashram-ul Sat-Sanga, adică "Asociaţia
adevărului".
15-5: "Dacă ochiul tău este unic, tot trupul tău va fî plin de lumină", MATEI, 6.22.
(conform traducerii engleze a Bibliei în versiunea King James. În originalul grecesc,
cuvântul "haplus" înseamnă "îndoit împreună", figurativ "fără îndoiri", adică "ochi
unic, singular". Acest cuvânt a fost tradus prin "ochi sănătos, limpede, bun" de către
cei care nu au cunoçtinţe yoghine. - n.t.) În meditaţia profundă ochiul spiritual
devine vizibil în partea centrală a frunţii, între sprâncene. Acest ochi omniscient este
numit, conform Scripturilor, al treilea ochi, steaua Orientului, ochiul interior,
porumbelul coborând din paradis, ochiul lui Shiva, ochiul intuiţiei, etc.
15-6: " Cel care a sădit urechea, s-ar putea să nu audă? Cel care a întocmit ochiul,
s-ar putea să nu vadă?... El, care a dat omului pricepere, s-ar putea să nu
cunoască?" PSALMI, 94.9,10
15-7: Folclorul tuturor popoarelor deţine referinţe la adresa incantaţiilor ce
acţionează asupra Naturii. Indienii din America au dezvoltat ritualuri sonore efective
pentru ploaie çi vânt. Tan Sen, marele muzician hindus, era capabil să stingă focul
prin puterea cântecului său. Charles Kellog, naturalistul californian, a oferit o
demonstraţie a efectului vibraţiei tonului asupra focului în 1926, în faţa unui grup de
pompieri din New York. "Întinzând un arc, asemenea corzii unei viori, çi trecând cu
rapiditate pe deasupra un diapazon mare din aluminiu, el a produs un scârţâit la fel
de sinistru ca çi zgomotul cauzat de interferenţa radio intensă. Instantaneu, flacăra
de gaz, galbenă, de doi metri înălţime, ţopăind într-un tub de sticlă, scăzu la o
înălţime de cinci centimentri çi deveni o flacără albastră neregulata. O altă încercare
cu arcul çi un alt sunet strident stinse flacăra."
>
CAPITOLUL: 16
De3uc!nd influenţa astrelor
"MBn"a, "e ce n +'%!i ' ;%ă!a%ă ast%'7'-icăN"
"A% t%e;i, Maest%eN Da% e n c%e" =n ast%'7'-ieM"
"4 este v'%;a "es+%e a crede sa nM Sin-%a atit"ine =n!e7ea+tă a% c'nsta =n a ce%ceta "acă n
7c% este ade$ărat sa n. Le-ea -%avita!iei eDista at8t =nainte, c8t $i "+ă 4e:t'n. C's#'s7 s-
a% 2i t%ans2'%#at "e #7t =nt%-n .a's "acă 7e-i7e 7i a% '+e%a "'a% c c'n"i!ia să 2ie a"#ise "e
căt%e 'a#eni.
Ga%7atanii snt caza "isc%e"ită%ii acta7e a $tiin!ei ast%e7'%. C8#+7 ast%'7'-iei este at8t "e vast,
at8t #ate#atic
(.)(
, c8t $i 2i7's'2ic, =nc8t n#ai ' 2iin!ă '#niscientă 7-a% +tea =#;%ă!i$a =n
t'ta7itate. Dacă i-n'%ant7, inca+a;i7 să citească =n ca%tea ce%7i, n ve"e ac'7' "ec8t '
#8z-ă7it%ă 2ă%ă =n!e7es, este ceva "e =n!e7es =n această 7#e i#+e%2ectă. Da% aceasta n =nsea#nă
că $i =n!e7e+t7 t%e;ie să ' c'nsi"e%e a$a.
Le-ăt%i invizi;i7e, sc.i#;%i "e in27en!ă eDistă =nt%e t'ate ';iecte7e c%ea!iei. Rit#7 a%#'ni's a7
nive%s7i este 2'n"at +e %eci+%'citate", a c'ntinat -%-7 #e. "O#7, =n =nve7i$7 7i ca%na7,
t%e;ie să c'#;ată "'ă -%+e "e 2'%!e) #ai =nt8i t#7t7 2iin!ei sa7e, "ete%#inat "e a#estec7
e7e#ente7'% 2'c, +ă#8nt, ae%, a+ă, ete%L a+'i 2'%!e7e "ist%ctive a7e nat%ii eDte%i'a%e. At8t ti#+ c8t
'#7 7+tă c e2e#e%itatea sa, +ă#8nt7 $i ce%7 =7 v'% in27en!a +%'2n".
Ast%'7'-ia st"iază %ăs+ns7 '#7i 7a sti#7ii +7aneta%i. A$t%ii =n$i$i n snt nici ;ene2ici, nici
#a7e2ici, 7i#it8n"-se 7a a e#ite %a"ia!ii +'zitive sa ne-ative. Ei nici n-7 aEtă, nici n-7 7ezează
+e '#, ci c'nstitie n cana7 nat%a7 +%in ca%e se #ani2estă ec.i7i;%7 =nt%e caze7e $i e2ecte7e ce
a %ez7tat "in ac!ini7e t%ecte a7e 7i.
Un c'+i7 se na$te 7a '%a $i =n zia =n ca%e in27D%i7e ce%e$ti snt =n a%#'nie c Ba%#a 7i
in"ivi"a7ă. >'%'sc'+7 7i este n +'%t%et +%'v'cat'%, %e7evă t%ect7 nea7te%at, +%ec# $i ceea ce
este +'si;i7 să a+a%ă =n viit'%. Da% .a%ta nativă n +'ate 2i inte%+%etată c'%ect "ec8t "e căt%e
'a#eni c =n!e7e+cine intitivă, ia% ace$tia snt 2'a%te +!ini.
MesaE7 =nsc%is +e ce% 7a na$te%e n a%e sc'+7 "e a +ne =n evi"en!ă "estin7 - %ez7tat7
ac!ini7'%, ;ne sa %e7e, 2ăcte =n t%ect -, ci "e a t%ezi =n '# v'in!a "e a eva"a "in =nc.is'a%ea sa
nive%sa7ă. Ast2e7 se +'ate "escăt$a "e 7an!%i7e +e ca%e e7 =ns$i $i 7e-a +s. 4i#eni a7tcineva n
a "ec7an$at se%ia "e caze ca%e t%e;ie să se acta7izeze +%'-%esiv =n via!a sa. O#7 +'ate "e+ă$i
'%ice 7i#ita%e, "e'a%ece e7 =ns$i a c%eat-' +%in ac!ini7e sa7e $i +ent% că +'se"ă %es%se s+i%ita7e
ca%e n snt s+se +%esinii +7anete7'%.
5ea#a s+e%sti!i'asă "e ast%'7'-ie t%ans2'%#ă '#7 =n at'#at, =n sc7av a7 ni #ecanis#,
=n!e7e+t7 ză"ă%nice$te in27en!a +7anete7'%, E%8n" c%e"in!ă n c%ea!iei, ci C%eat'%7i. C c8t
2iin!a #ană =$i "ă sea#a "e nitatea sa c S+i%it7, c at8t ea este "'#inată #ai +!in "e căt%e
#ate%ie. S+i%it7 este ve$nic 7i;e% $i ne#%it'%L e7 n +'ate că"ea s; in27en!a ast%e7'%.
O#7 este n s27et ce are n c'%+ 2izicL c8n" e7 =$i sitează c'%ect si#!7 să "e i"entitate, 7asă 7a
s+ate ti+a%e7e sa7e c'#+'%ta#enta7e. C8t ti#+ %ă#8ne =n sta%ea ';i$nită "e a#nezie s+i%ita7ă,
va s+'%ta 7an!%i7e sc7aviei 2a!ă "e 7e-i7e s;ti7e a7e #e"i7i =nc'nE%ăt'%.
D#neze este A%#'nieL c%e"inci's7 ca%e se a%#'nizează c E7 n va 2ace nici'"ată v%e' ac!ine
-%e$ită. Activitatea 7i se va c'n2'%#a =n #'" nat%a7 7e-i7'% ast%'7'-ice. R-a, #e"ita!ia
+%'2n"ă =i v'% +e%#ite să c'#nice c C'n$tiin!a Divină $i nici ' +te%e n este s+e%i'a%ă
acestei +%'tec!ii inte%i'a%e.
"An acest caz, "%a-7 #e -%, "e ce v%ei ca e să +'%t ' ;%ă!a%ă ast%'7'-icăN" A# +s această
=nt%e;a%e "+ă ' 7n-ă tăce%e, =n c%s7 că%eia #ă st%ă"ise# să asi#i7ez eD+ne%ea 7i S%i
YBtes:a%.
"4#ai "+ă ce n că7ăt'% a aEns 7a "estina!ie +'ate %enn!a 7a .ă%!iL =n c%s7 %ătăci%ii ta7e
+%'2ită "e ce7 #ai #ic aEt'%. An!e7e+!ii antici a "esc'+e%it #7te #iE7'ace "e a sc%ta "%ata
eDi77i #an =n s8n7 i7ziei c's#ice. An a+a%at7 c'#+7icat a7 7e-i7'% Ba%#a-ice eDistă an-%enaEe
+e ca%e =n!e7e+cinea 7e +'ate aEsta c a;i7itate.
5'ate nen'%'ci%i7e '#7i +%'vin "in 2a+t7 că e7 =nca7că 7e-i7e c's#ice. Sc%i+t%i7e a2i%#ă că '#7
t%e;ie să se s+nă 7e-i7'% nat%ii, =n ace7a$i ti#+ ne "isc%e"it8n" '#ni+'ten!a "ivinăL e7 a%
t%e;i să se %'a-e ast2e7) SD'a#ne, #ă =nc%e" =n 5ine, e $ti că +'!i să #ă aE!i, $i 7a %8n"7 #e
v'i 2ace t't ce +'t #ai ;ine +ent% a %e+a%a %ă7 +e ca%e 7-a# 2ăct v%e'"atăS. O se%ie "e #iE7'ace -
%-a, 2'%!a v'in!ei, #e"ita!ia ,'-.ină, c'ns7ta%ea s2in!i7'%, ti7iza%ea ;%ă!ă%i7'% ast%'7'-ice -
+e%#it =n"7ci%ea sa an7a%ea e2ecte7'% ne2aste a7e ac!ini7'% %e7e "in t%ect.
A$a c# ' casă +'ate 2i "'tată c +a%at%ăznet +ent% a a;s'%;i 27-e%7 $i t%ăznet7, 7a 2e7 te#+77
c'%+7i n'st% ;ene2iciază "e "i2e%ite #ăs%i "e +%'tec!ie. Ra"ia!ii e7ect%'#a-netice s;ti7e
ci%c7ă c'ntin +%in nive%sL '#7 n $tie "acă e7e 2ac ;ine sa %ă c'%+7i să. Ac# #7te
sec'7e, ,'-.inii a c'nstatat că #eta7e7e +'t e#ite ' 7#ină ast%a7ă ssce+ti;i7ă să c'nt%aca%eze
ac!ini7e ne2aste a7e +7anete7'%. La 2e7, an#ite c'#;ina!ii 2av'%a;i7e "e +7ante s-a "'ve"it 2'a%te
ti7e. Ce7e #ai e2iciente snt ;iEte%ii7e +e%2ecte, "e ce7 +!in "'ă ca%ate. An a2a%a &n"iei,
ti7iza%ea ast%'7'-iei =nt%-n #'" +%eventiv a 2ăct %a%e'%i ';iect7 n'% st"ii se%i'ase. An
-ene%a7, n se $tie că +iet%e7e +%e!i'ase, #eta7e7e sa +7ante7e n-a e2ect "ec8t "acă %es+ectă
an#ite +%'+'%!ii $i snt +%tate "i%ect +e +ie7e."
"Maest%e, "esi-% =!i v'i %#a s2at7, c#+ă%8n" ' ;%ă!a%ă. Mă si#t incitat "e i"eea "e a "eEca
in27en!a +7anete7'%M"
"Pent% z -ene%a7, %ec'#an" ' ;%ă!a%ă "in a%, a%-int sa "in c+%. Da% =n caz7 tă +a%tic7a%,
v%ea să-!i +%'+n na "in a%-int $i +7#;." S%i YBtes:a% a a"ă-at "eta7ii #ai +%ecise.
"Maest%e, "es+%e ce Scaz +a%tic7a%S este v'%;aN"
"Ast%e7e se v'% inte%esa "e tine, =n c%8n", =nt%-n #'" ne+%ieten's, MBn"a. 4 te te#e, vei 2i
+%'teEat. Ca# +este ' 7nă, 2icat7 tă =!i va 2ace +%';7e#e. ?'a7a a% t%e;i să "%eze 1 7ni, "a%
ti7iza%ea ;%ă!ă%ii ast%'7'-ice ' va %e"ce 7a H( "e zi7e."
'ri 8Ctesh3ar Ae<#nd
M-a# "s i#e"iat 7a n ;iEtie% $i a# c#+ă%at ' ;%ă!a%ă +e ca%e a# +%tat-' c.ia% "in acea zi.
E%a# sănăt's tn, a$a că a# itat +%ezice%ea Maest%7i, ca%e a +7ecat "e 7a Se%a#+'%e 7a
?ena%es. La JI "e zi7e "+ă c'nv'%;i%ea n'ast%ă a# si#!it ' "%e%e vie =n %e-inea 2icat7i. A
%#at să+tă#8ni "e s2e%in!e $i c'$#a%%i, "a% a# ezitat să-7 "e%anEez +e -%-7 #e, s+e%8n" să
a# 2'%!a să s+'%t $i această =nce%ca%e.
Da% HJ "e zi7e "e t'%t%ă #i-a s7ă;it .'tă%8%ea. A# +7ecat c t%en7 7a ?ena%es, n"e S%i
YBtes:a% #-a +%i#it c ' că7"%ă ne';i$nită, ne7ăs8n"-#i =nsă 'cazia să8-i v'%;esc =n
+a%tic7a% "es+%e s2e%in!e7e #e7e. Un n#ă% #a%e "e "isci+'7i 7-a vizitat =n acea zi +e Maest%,
+ent% darshan
(.)*
. O;'sit, ;'7nav $i ne-7iEat, #-a# %et%as =nt%-n c'7!. 4#ai "+ă #asa "e
sea%ă, c8n" 7ti#ii vizitat'%i a +7ecat, -% #-a c.e#at =n ;a7c'n7 'ct'-'na7 a7 c7ă"i%ii.
"5%e;ie să 2i venit "in caza 2icat7i tă." S%i YBtes:a% $i-a =nt'%s +%ivi%i7e "e 7a #ine.
St%ă;ătea ;a7c'n7 =n 7n- $i =n 7at inte%ce+t8n" ne'%i 7#ina 7nii. "&a să ve"e#L t s2e%i "e
2icat "e H( "e zi7e, n-i a$aN"
"Da, Maest%e."
"Atnci 2ă, te %'-, eDe%ci!i7 +ent% st'#ac +e ca%e !i 7-a# a%ătat."
"Dacă ai $ti c8t "e #7t s2ă%, n #i-ai #ai ce%e să 2ac eDe%ci!iiM" 5't$i, a# =nce%cat să-7 asc7t.
"5 s+i că s2e%i, e s+n că n. C# +'ate eDista ' ase#enea c'nt%a"ic!ieN" C%-7 #e #i-a
a%ncat ' +%ivi%e =nt%e;ăt'a%e.
E%a# 7it. ?%sc, s+%e #a%ea #ea ;c%ie, #-a# si#!it $%atL n #ai si#!ea# "%e%ea
=n!e+ăt'a%e ca%e n #ă 7ăsase să "'%# ti#+ "e să+tă#8niM Un si#+7 cv8nt a7 Maest%7i a 2'st
"e aEns +ent% a -'ni "%e%ea, ca $i c# n-a% 2i eDistat nici'"atăM
P7in "e %ecn'$tin!ă, a# =n-ennc.eat, "a% e7 #-a '+%it)
"4 te +%ta c'+i7ă%e$teM Ri"ică-te $i c'nte#+7ă s+7en"i"7 c7a% "e 7nă "e "eas+%a Can-e7i."
Oc.ii Maest%7i st%ă7cea "e 2e%ici%e, =n ti#+ ce e stătea# tăct =n 2a!a 7i. D+ă atit"inea sa,
a# =n!e7es că e7 "'%ea să-i #7!#esc n 7i, ci 7i D#neze, căci E7 #ă vin"ecase.
P'%t c.ia% $i ac# -%eaa ;%ă!a%ă "e a%-int $i "e +7#;, =n a#inti%ea zi7ei =n ca%e a# =n!e7es,
'"ată =n +7s, că t%ăia# a7ăt%i "e ' 2iin!ă s+%a#ană. C a7te 'cazii, c8n" #i-a# c'n"s
+%ietenii 7a S%i YBtes:a% +ent% a-i vin"eca, e7 %ec'#an"a inva%ia;i7 +iet%e +%e!i'ase sa ;%ă!ă%i,
eD+7ic8n" ti7iza%ea 7'% ca +e ' +%eca!ie ast%'7'-ică =n!e7ea+tă.
Ancă "in c'+i7ă%ie avea# +%eE"ecă!i =#+'t%iva ast%'7'-iei, =n +a%te +ent% că a# ';se%vat c8t "e
#7!i 'a#eni =i snt ata$a!i =n #'" se%vi7 $i "e ase#enea "in caza nei +%e"ic!ii a ast%'7'-7i
2a#i7iei) "5e vei căsăt'%i "e t%ei '%i $i vei 2i vă"v "e "'ă '%i". A# #e"itat as+%a s'a%tei #e7e
t%iste, si#!in"-#i s27et7 ca a7 nei ca+%e ce %#ează să 2ie sac%i2icată +e a7ta%7 t%i+7ei căsăt'%ii.
"5%e;ie să te %ese#nezi c s'a%ta", a %e#a%cat 2%ate7e #e, Ananta. ">'%'sc'+7 tă a +%ezis că,
=n c'+i7ă%ie, t vei 2-i s+%e >i#a7aia, "a% vei 2i a"s =na+'i c 2'%!a. Deci +%ezice%ea %e2e%it'a%e 7a
ce7e t%ei căsăt'%ii "e ase#enea se va %ea7iza."
Ant%-' sea%ă, a# avt inti!ia c7a%ă că +%'2e!ia e%a c'#+7et 2a7să. A# a%s %7'7 ast%'7'-ic,
=#+ac.et8n" cen$a =nt%-' .8%tie +e ca%e a# sc%is) "Se#in!e7e Ba%#a-e7'% t%ecte n #ai +'t
=nc'7!i "+ă ce a 2'st a%se "e 27ăcă%i7e "ivine a7e =n!e7e+cinii". A# +s +ac.et7 7a ve"e%eL
Ananta n-a =nt8%ziat să citească c'#enta%i7 s2i"ăt'%.
"4 +'!i "ist%-e a"evă%7 t't at8t "e $'% ca +e acest s7 "e .8%tie." F%ate7e #e %8se
"is+%e!it'%.
E a"evă%at că "e t%ei '%i, =nainte "e a atin-e v8%sta a"7tă, 2a#i7ia #ea a =nce%cat să-#i a%anEeze '
7'-'"nă. De 2ieca%e "ată 7e-a# "eEcat +7an%i7e
(.)+
, $tiin" că "%a-'stea #ea +ent% D#neze
este #ai ta%e "ec8t c'nst%8n-e%ea ast%'7'-ică %ez7tată "in Ba%#a.
"C c8t n '# este #ai ev'7at s+i%ita7, c at8t vi;%a!ii7e 7i s;ti7e in27en!ează #ai +te%nic
nive%s7 $i c at8t #ai +!in se 7asă e7 =ns$i in27en!at "e 27D7 ne=ncetat a7 2en'#ene7'%."
Aceste cvinte a7e Maest%7i =#i %evenea a"esea =n #e#'%ie.
ED+e%i#enta7, a# ce%t ast%'7'-i7'% să "ete%#ine, "+ă =nc7ina!ii7e +7anete7'%, +e%i'a"e7e #e7e
ne2aste, =n ti#+7 că%'%a #i-a# văzt "e t%e;%i ca $i c# n a% 2i 2'st ni#ic. E a"evă%at că =n
aceste +e%i'a"e scces7 se ';!inea c +%e!7 n'% e2'%t%i #ai #a%iL t't$i #-a# c'nvins)
=nc%e"e%ea =n +%'tec!ia "ivină, eDe%cita%ea =n!e7ea+tă a 7i;e%7i a%;it%, acest "a% "ivin, snt #7t
s+e%i'a%e tt%'% c'nEnct%i7'% +7aneta%e.
A# =n!e7es că .a%ta ce%7i "in #'#ent7 na$te%ii n t%ans2'%#ă '#7 =nt%-' #a%i'netă a
t%ect7i să. Acest #esaE e n 2a+t s;7i#) =ns$i ce%7 =ncea%că să t%ezească =n '# .'tă%8%ea "e
a se e7i;e%a "e '%ice 7i#ita%e. D#neze 7-a c%eat +e '# ca s+i%it, ca%e a%e +%'+%ia sa
in"ivi"a7itate, 2iin" esen!ia7 +ent% st%ct%a nive%sa7ă, in"i2e%ent "acă =n %'77 să te#+'%a%
este n =n!e7e+t sa n +a%azit. E7i;e%a%ea sa 2ina7ă este, "acă e7 ' v%ea, i#e"iatăL ea "e+in"e "e
vict'%ii7e inte%i'a%e $i n "e ce7e eDte%i'a%e.
S%i YBtes:a% a "esc'+e%it a+7ica%ea #ate#atică a cic77i "e ec.in'D "e H(.III "e ani 7a e+'ca
n'ast%ă
(.),
. Cic77 c'n!ine n a%c ascen"ent $i n7 "escen"ent, "e c8te /H.III "e ani 2ieca%e.
Fieca%e "in e7e c'n!ine +at% Yugas sa E+'ci, n#ite) #ali, D*apara, Treta $i 1atya,
c'%es+nz8n" =n c'nce+!ia -%eacă c e%a "e Fie%, "e ?%'nz, "e A%-int $i "e A%.
C%7 #e a "ete%#inat, +%in "i2e%ite ca7c7e, că 7ti#a #ali Yuga sa E+'că "e Fie% a a%c7i
ascen"ent a =nce+t =n an7 KII D.C. $i a avt ' "%ată "e /.HII "e aniL această e+'că a
#ate%ia7is#7i s-a te%#inat =n an7 /.TII D.C. Această 7ti#ă "ată este =nce+t7 D*apara-ei
Yuga, "e H.(II "e ani, ca%e va 2i #a%cată "e "ezv'7ta%ea ene%-ii7'% e7ect%ice, at'#iceL e+'ca
te7e-%a2iei, %a"i'7i, avi'ane7'% $i a7te7e ase#enea ca%e sc%tci%citează s+a!i7.
Treta Yuga, "e J.1II "e ani, ca%e va =nce+e =n an7 (/II D.C., va 2i #a%cată "e 2a#i7ia%iza%ea
'a#eni7'% c c'#nica%ea te7e+atică $i a7te ase#enea ca%e sc%tci%citează ti#+7. An ti#+7
ce7'% (.*II "e ani ai 1atya-ei Yuga, 7ti#a +e%i'a"ă a a%c7i ascen"ent, inte7i-en!a #ană va
atin-e "ezv'7ta%ea sa #aDi#ă $i va 7c%a =n a%#'nie c +7an7 "ivin.
U%#ează n a%c "escen"ent "e /H.III "e ani, ca%e va =nce+e c ' E+'că "e a% "e (.*II "e ani ai
1atya-ei Yuga
(.)-
.L -%a"at #anitatea se va c2n"a =n i-n'%an!ă. Aceste cic7%i, i#a-ini a7e
E'c7i ete%n a7 maya-ei, s;7iniază c'nt%aste7e $i %e7ativitatea nive%s7i 2en'#ene7'%
(.).
. Un7
"+ă a7t7, 'a#enii eva"ează "in =nc.is'a%ea "a7ită!ii, a c%ea!iei $i se %i"ică 7a c'n$tiin!a
i"entită!ii 7'% s;7i#e c C%eat'%7.
Maest%7 #-a 7ă#%it n n#ai as+%a ast%'7'-iei, ci $i as+%a Sc%i+t%i7'% 7#ii =nt%e-i. 5eDte7e
s2inte e%a #e%e +%ezente =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i să, "e aceea e7 e%a #e%e -ata să 7e eD+7ice,
se+a%8n" e%'%i7e $i inte%+'7ă%i7e e%"i!i7'% "e a"evă%%i7e ete%ne eD+%i#ate "e căt%e +%'2e!i.
"FiDa!i-vă +%ivi%ea +e ca+ăt7 nas7i." Această inte%+%eta%e ineDactă a nei st%a
(.)/
"in
Bhaga$ad &ita a"#isă =n -ene%a7 at8t "e căt%e =nvă!a!ii '%ienta7i, c8t $i "e t%a"căt'%ii
'cci"enta7i, +%'v'ca "e ';icei ' c%itică a#zantă a Maest%7i.
"Ca7ea ,'-.in7i este "eEa "est7 "e ne';i$nită, a$a c# este ea. De ce să-i %ec'#an"ă# să se
ite c%ci$N %e#a%ca e7. Sens7 a"evă%at a7 te%#en7i nasikagram este "'%i-inea nas7i" $i n
"v8%27 nas7i". 4as7 =nce+e =nt%e s+%8ncene, se"i7 vizinii s+i%ita7e
(.)0
. Din caza ni
a2'%is# "in 1ankhya
(.)1
"4sh*ar%ashidha" 9"D'#n7 C%ea!iei n +'ate 2i "e"s", sa "D#neze
n +'ate 2i "'ve"it"
(.)(2
<, #aE'%itatea e%"i!i7'% "ec7a%ă că =nt%ea-ă această 2i7's'2ic este atee.
"4 este a"evă%at", a eD+7icat S%i YBtes:a%. "St%a se#ni2ică) +ent% '#7 nei7#inat, a că%i
E"ecată este s;'%"'nată "'vezi7'% senz'%ia7e, D#neze este inaccesi;i7, "e aceea E7 n eDistă.
Pent% a"evă%at7 "isci+'7 1ankhya, a că%i cn'a$te%e +%'2n"ă s-a născt "in #e"ita!ie,
D#neze eDistă $i este accesi;i7 9+'ate 2i cn'sct<."
Maest%7 a inte%+%etat =nt%-n #'" n', c ' c7a%itate #innată, teDte7e ?i;7iei c%e$tine. E7 #-a
=nvă!at să =n!e7e- esen!a ne#%it'a%e a ?i;7iei $i a"evă%7 acest'% cvinte a7e 7i 7iss, c
si-%an!ă ce7e #ai ct%e#%ăt'a%e, int%ansi-ente $i t'ta7e +e ca%e 7e-a# azit v%e'"ată) "Ce%7 $i
+ă#8nt7 v'% t%ece, "a% cvinte7e Me7e n v'% t%ece."
(.)((
Ma%ii Mae$t%i ai &n"iei $i-a #'"e7at via!a "+ă ace7a$i i"ea7 "ivin ca%e 7-a ani#at +e 7iss) "Căci,
'%icine 2ace v'ia 5ată7i #e ca%e este =n ce%%i, ace7a =#i este 2%ate, s'%ă $i #a#ă."
(.)(*
7iss
s+ne) "Dacă %ă#8ne!i =n cv8nt7 #e, snte!i =n a"evă% cenicii #eiL ve!i cn'a$te a"evă%7 $i
a"evă%7 vă va 2ace s7';'zi."
(.)(+
E7i;e%a!i, stă+8ni +e ei =n$i$i, ,'-.inii-c%istici ai &n"iei +a%tici+ă 7a
ne#%it'a%ea 2%ate%nitate a ce7'% ca%e a atins cn'a$te%ea e7i;e%at'a%e a 5ată7i Unic.
"4 =n!e7e- ni#ic "in +'vestea 7i A"a# $i a EveiM", eDc7a#ai "+ă ce #-a# st%ă"it =n za"a% să
=n!e7e- a7e-'%ia. "De ce a +e"e+sit D#neze n n#ai c+77 vin'vat, ci $i +e %#a$ii
nevin'va!iN"
Maest%7 e%a a#zat #ai c%8n" "e ve.e#en!a #ea "ec8t "e i-n'%an!a "e ca%e "ă"ea# "'va"ă.
"&ene0a este +%'2n" si#;'7icăL ' inte%+%eta%e a" 7ite%a# n +e%#ite =n!e7e-e%ea ei", #i-a
eD+7icat. " SA%;'%e7e vie!iiS este c'%+7 #an. Siste#7 ce%e;%'-s+ina7 sea#ănă c n a%;'%e, c
%ă"ăcini7e =n ae%, 7a nive77 ca+7i, =n ti#+ ce ne%vii c'nstitie %a#%i7e. Acest a%;'%e a%e "in
a;n"e!ă 2%cte "e7ici'ase - ce7e a7e ve"e%ii, a7e az7i, #i%'s7i, -st7i, +i+ăit7i - "e ca%e
'#7 se +'ate ;c%a 2ă%ă nici ' tea#ă. Da% eD+e%ien!a seDa7ă - cea a S#ă%7iS ca%e se -ăse$te =n
cent%7 acesti c'%+ ca ' -%ă"ină - =i este inte%zisă
(.)(,
.
SGa%+e7eS %e+%ezintă ene%-ia siste#7i ce%e;%'-s+ina7 9Fn"a7ini<, ca%e sti#7ează ne%vii seD7i.
SA"a#S este %a!inea, SEvaS - senti#ent7. C8n" a2ectivitatea 9e#'!ia< sa c'n$tiin!a Evei, ine%entă
2iecă%ei 2iin!e #ane, e "'#inată "e i#+7s7 seDa7, %a!inea 2iin!ei, sa A"a#, sc'#;ă
(.)(-
.
D#neze a c%eat 2iin!a #ană #ate%ia7iz8n" c'%+%i7e ;ă%;at7i $i a7e 2e#eii +%in 2'%!a 3'in!ei
Sa7e. E7 7e-a "at +te%ea "e a se %e+%'"ce =n aceea$i #anie%ă "ivină sa Si#ac7atăS
(.)(.
. Ant%c8t
+8nă ac# =$i 7i#itase +te%ea c%eat'a%e 7a %e-n7 ani#a7, ca%e este c'n"s "e instinct $i 7i+sit "e
inte7i-en!ă, D#neze a c%eat +%i#e7e c'%+%i #ane n#ite si#;'7ic A"a# $i Eva. Pent% '
ev'7!ie %a+i"ă, E7 7e-a t%ans2e%at s27ete7e sa esen!a "ivină a "'ă ani#e7e
(.)(/
.Ra!inea
+%e"'#ină 7a A"a# sa ;ă%;at, ia% 7a 2e#eie, Eva, senti#ent7. Aceasta este eD+%esia "a7ită!ii ce
a#+%entează =nt%ea-a 7#e 2en'#ena7a. Ra!inea $i senti#ent7 %ă#8n =n c'#nine 2e%icită
at8t ti#+ c8t #intea #ană n este c'%+tă "e i#+7s%i7e ani#a7ice.
Ast2e7 c'%+7 #an n este %ez7tat7 ev'7!iei +7ec8n" "e 7a %e-n7 ani#a7L e7 a necesitat n act
"e c%ea!ie s+ecia7 "in +a%tea 7i D#neze. F'%#e7e ani#a7e e%a +%ea -%'sie%e +ent% ca
"ivinitatea să se +'ată %eve7a =n e7eL '#7 a 2'st "'tat =n #'" nic c cent%ii ene%-etici "e e#isie
%ece+!ie 7a nive77 c'7'anei ve%te;%a7e $i c%eie%, "int%e ca%e "7'ts7 c /.III "e +eta7e", sitat =n
z'na "in c%e$tet7 ca+7i, +e%#ite 2iin!ei #ane să int%e =n c'#nine c Divin7.
D#neze, sa C'n$tiin!a Divină, a s2ătit +%i#7 c+7 să -ste "in t'ate ;c%ii7e #ane, c
eDce+!ia neia sin-%e) senza!ii7e seDa7e
(.)(0
. Acestea e%a inte%zise, "e tea#ă ca #anitatea să
n se =#+'t#'7ească =n t%ăi%i seDa7e ani#a7ice. Ave%tis#ent7, "estinat să evite t%ezi%ea n'%
ten"in!e ani#a7ice a"'%#ite =n s;c'n$tient, n-a 2'st asc7tat. Resta;i7in" #'"7 "e +%'c%ee%e
;%t, A"a# $i Eva a "ecăzt "in sta%ea "e 2e%ici%e ce%ească, nat%a7ă '#7i +e%2ect, '%i-ina%.
Cn'a$te%ea S;ine7i $i %ă7iS, +%'#isă Evei "e căt%e $a%+e, este cea a eD+e%ien!e7'% "a7iste $i
'+se +e ca%e #%it'%ii, a27a!i =ncă s; in27en!a maya-ei, t%e;ie să 7e t%anscean"ă. Căz8n" =n
=n$e7ăcine $i i7zie +%in ti7iza%ea -%e$ită a senti#ent7i $i %a!inii - "in caza c'n$tiin!ei "e ti+
SEva $i A"a#S -, 'a#enii a +ie%"t "%e+t7 "e a int%a =n -%ă"ina ce%ească, a #7!#i%ii "e sine
"ivine
(.)(1
."
C8n" S%i YBtes:a% $i-a te%#inat "isc%s7, a# c'nte#+7at c ' n'ă vene%a!ie +a-ini7e "in
&ene0ă.
"Maest%e, +ent% +%i#a "ată si#t ';7i-a!ii 2i7ia7e 2a!ă "e A"a# $i EvaM"
16-1: Pe baza referinţelor astronomice din literatura hindusă străveche, erudiţii au
fost capabili să stabilească perioadele când au trăit autorii. Cunoaçterea çtiinţifică a
rishilor era foarte mare; în +aushita$i Brahmana găsim pasaje astronomice precise
care indică faptul că în anul 3100 î.C. hinduçii erau foarte avansaţi în astronomie,
ceea ce avea o valoare practica în determinarea momentelor favorabile pentru
ceremoniile astrologice. Un articol de Tara Mata din )ast-2est, februarie 1934,
afirmă despre 'yotish sau tratatele astronomice vedice: "El conţine înţelepciunea
çtiinţifică care a menţinut India în fruntea tuturor naţiunilor antice çi a făcut din ea
Mecca aspiranţilor însetaţi de cunoaçtere. Brahmagupta, una din lucrările din 'yotish*
este un tratat astronomic care se ocupă cu asemenea subiecte, cum ar fi: miçcarea
heliocentrică a corpurilor planetare în sistemul nostru stelar, forma sferică a
pământului, lumina reflectată a lunii, miçcarea de revoluţie a pământului, prezenţa
stelelor fixe în Calea Lactee, legea gravitaţiei çi alte fenomene çtiinţifice ce nu au
apărut în lumea occidentală până la Copemic çi Newton."
Aça numitele "cifre arabe", preţioase în dezvoltarea matematicii occidentale au fost
aduse în Europa în secolul IX, prin intermediul arabilor, din India, unde acel sistem
de notare fusese formulat din antichitate. O lumină suplimentară asupra moçtenirii
çtiinţifice vaste a Indiei va putea fi găsită în lucrările următoare: 3istory o4 3indu
Chemistry, de P. C. Ray; Positive Sciences o4 the /ncient 3indus, de B. N. Seal.
16-2: Binecuvântarea ce derivă ca urmare a simplei vederi a unui sfânt.
16-3: Una din fetele pe care familia mea mi-o alesese în calitate de viitoare soţie, s-a
căsătorit cu veriçorul meu Prabhas Chandra Ghosh (Sri Ghosh a fost vice-preçedinte
al Societăţii Yogoda Satsanga din India din 1936 până la moartea sa, în 1975).
16-4: O serie de 13 articole despre verificarea istorică a teoriei despre .ugas a lui Sri
Yukteswar a apărut în revista )ast-2est (Los Angeles) din septembrie 1932 până în
septembrie 1933. Aceste cicluri sunt descrise în prima parte a lucrării "Çtiinţa sacră"
a lui Sri Yukteswar.
16-5: În anul 12.500 D.C.
16-6: Scripturile Indiei situează epoca noastră într-o +ali .uga făcând parte dintr-un
ciclu universal incomparabil mai întins decât ciclul echinocţiilor, de 24.000 de ani, de
care s-a ocupat Sri Yukteswar. Ciclul universal al Scripturilor este de 4.300.560.000
de ani çi reprezintă o Zi a Creaţiei, sau durata totală a sistemului nostru solar în
configuraţia sa actuală. Această vastă concepţie a înţelepţilor are ca bază relaţia
dintre durata anului solar çi numărul PI = 3,14159.
Durata vieţii ansamblului cosmosului se întinde, conform înţelepţilor antici, la
314.159.000.000.000 de ani solari, sau "O Eră a lui Brahma".
Savanţii estimează că vârsta actuală a Pământului este de peste 2.000.000.000 de
ani, pe baza cantităţii de plumb în rocile radioactive. Scripturile Indiei declară că un
glob ca al nostru ar putea fi distrus din două motive : majoritatea locuitorilor săi
devine fie orientată total pozitiv çi în final se eliberează de înlănţuirile planului fizic,
fie orientată total negativ. În ambele cazuri, mintea lumii generează o forţă care
eliberează atomii captivi ce constituie pământul.
Se anunţă uneori "sfârçitul lumii" ca fiind foarte apropiat. Ultima predicţie a
sfârçitului a fost dată de pastorul Chas. G. Long din Pasadena, care a stabilit "Ziua
Judecăţii Finale" pentru 21 septembrie 1945. Reporterii de la 1nited Press mi-au
cerut opinia. Le-am explicat că ciclii planetari se dezvoltă urmând o progresie
continuă, conform planului divin. Nu este prevăzută nici o disoluţie apropiata a
globului terestru; planeta noastră, sub aspectul ei actual, mai are 2.000.000.000 de
ani de cicluri echinocţiale ascendente çi descendente. Datele provenite de la rishis
pentru epocile pământului merită un studiu atent în Occident; revista Time (17
decembrie 1945, pag.6) le-a numit "statistici liniçtitoare".
16-7: capitolul VI:13.
16-8: "Ochiul tău este luminătorul corpului. Când ochiul tău este sănătos, tot corpul
tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, corpul tău este în întuneric. Ai grijă ca
lumina care este în tine să nu se întunece." (LUCA, 2.34-35)
16-9: Unul din cele çase sisteme ale filosofiei indiene, San$hya conduce fiinţele la
eliberarea finală prin cunoaçterea a 25 de principii, începând cu pra$riti sau natura çi
cu purusha sau spiritul.
16-10: San$hya /phorisms , I:92.
16-11: Matei 24:35.
16-12: Matei 12:50.
16-13: IOAN, 8.31,32. Sfântul loan certifică: "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (adică
celor stabiliţi în Conçtiinţa Cristică omniprezentă)" IOAN, 1.12.
16-14: "Femeia a răspuns çarpelui: «putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din
grădină». Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: «Să nu
mâncaţi din el çi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi." GENEZA, 3.2-3.
16-15: "Omul a răspuns: «Femeia pe care tu mi-ai dat-o ca sa fie lângă mine, ea mi-
a dat din pom çi am mâncat» ... Femeia a răspuns: «Çarpele m-a amăgit çi am
mâncat din pom." GENEZA, 3.12-13
16-16: "Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească çi parte femeiască i-a făcut Dumnezeu, i-a
binecuvântat çi Dumnezeu le-a zis: Creçteţi çi înmulţiţi-vă, umpleţi pământul çi
supuneţi-l; çi stăpâniţi peste peçtii mării, peste păsările cerului çi peste orice
vieţuitoare care se miçcă pe pâmânt" GENEZA, 1.27-28.
16-17: "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări
suflare de viaţă çi omul s-a făcut astfel un suflet viu". GENEZA 2.7.
16-18: "Çarpele (forţa sexuală) era cel mai çiret dintre toate animalele câmpului
(toate celelalte simţuri)". GENEZA 3.1
16-19: "And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the
man whom he had formed."-#en . 2:8. "Therefore the Lord God sent him forth from
the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken."-#en . 3:23. The
divine man first made by God had his consciousness centered in the omnipotent
single eye in the forehead (eastward). The all-creative powers of his will, focused at
that spot, were lost to man when he began to "till the ground" of his physical nature.
"Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o gradină în Eden, spre răsărit, çi a pus acolo pe
omul pe care îl întocmise" GENEZA 2.8; " De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din
grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat" GENEZA 3.23. Omul
Divin creat pentru prima dată de Dumnezeu avea conçtiinţa focalizată în ochiul unic
omnipotent situat în mijlocul frunţii (răsărit). Toate puterile creatoare ale voinţei
sale, focalizate în acea zonă, au fost pierdute de om atunci când acesta a început "să
cultive pământul" naturii sale fizice.
Povestea lui Adam çi Eva corespunzătoare tradiţiei hinduse se regăseçte în bătrâna
purana Srimad Bhagavata. Primul bărbat çi prima femeie (fiinţe cu forma fizică) se
numesc Swayambhuva Manu ("bărbatul născut de Creator") çi soţia sa Satarupa
("imagine adevărată"). Cei cinci copii ai lor s-au căsătorit cu Pra-apattis (fiinţe
perfecte care-çi pot asuma o formă corporală); din aceste prime cinci familii divine a
luat naçtere rasa umană.
Niciodată, în Orient sau în Occident, n-am mai auzit pe cineva explicând Scripturile
creçtine cu atâta profunzime spirituală ca Sri Yukteswar. "Teologii au înţeles greçit
cuvintele lui lsus", spunea Maestrul, "în pasaje ca: 'Eu sunt calea, adevărul çi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine' (IOAN 14.6). lisus afirmă nu că El este unicul
Fiu al lui Dumnezeu, ci că nici un om nu atinge Absolutul inexprimabil, Tatăl
transcendent, aflat dincolo de Creaţie, mai înainte de a fi manifestat Fiul, sau
Conçtiinţa Cristică, în mod activ în sânul Creaţiei. lisus, care realizase unitatea totală
cu Conçtiinţa Cristică, se identifică cu aceasta pentru că simţul individualităţii sale se
dizolvase de mult timp!"
Când Sf. Pavel scrie: "Dumnezeu... care a făcut toate lucrurile" (EFESENI, 3.9) çi
când lsus spune: "Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam,
sunt Eu" (IOAN, 8.58), esenţa acestor cuvinte este impersonalitatea.
Un mod de a gândi timorat çi laç îi face pe mulţi oameni obiçnuiţi să creadă că un
singur om a fost Fiul lui Dumnezeu, "lsus a fost unicul Fiu al lui Dumnezeu", zic ei,
"cum aç putea eu, un muritor, să-L egalez?" Dar toţi oamenii sunt creaţie divină çi
trebuie într-o zi să se supună cuvintelor lui lsus: "Fiţi deci desăvârçiţi, aça cum Tatăl
vostru ceresc desăvârçit este!" (MATEI, 5.48) "Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl,
să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Çi suntem! Lumea nu ne cunoaçte pentru că nu
L-a cunoscut nici pe El" (IOAN EPISTOLA ÎNTÂI, 2.1)
Cunoaçterea legii $arma-ei çi a corolarului ei, reîncarnarea (VEZI CAPITOLUL 43),
rezultă din multe texte biblice, astfel: "Dacă varsă cineva sângele omului çi sângele
lui să fie vărsat de om." GENEZA, 9.6. Dacă fiecare ucigaç trebuie să fie el însuçi ucis
"de către om", acest proces cere, în majoritatea cazurilor, mai mult decât o singură
existenţă. Poliţia contemporană nu este suficient de rapidă!
Biserica creçtină timpurie a acceptat doctrina reîncarnării, care a fost explicată de
gnostici çi numeroçi părinţi ai bisericii, inclusiv Clement de Alexandria (sec. III) çi
sfântul Jerome (sec. V). Doctrina a fost pentru prima dată declarată erezie în anul
553 d. C. de către cel de-al doilea Sinod de la Constantinopol. La acel moment, mulţi
creçtini credeau că doctrina reîncarnării oferea mai mult decât o etapă în timp çi
spaţiu, ceea ce nu-i încuraja să lupte pentru eliberarea imediată. Dar adevărurile
suprimate conduc în mod tulburător la nenumărate erori. Milioane de oameni nu çi-
au utilizat "unica lor viaţă" pentru a-l căuta pe Dumnezeu, ci pentru a se bucura de
această lume - pentru o perioadă foarte scurtă, după care o pierd pentru totdeauna!
Adevărul este că omul se reîncarnează pe pământ de nenumărate ori până când
recâçtigă conçtient statutul său de fiu al lui Dumnezeu.
CAPITOLUL: 17
asi şi cele trei safire
"De'a%ece v'i ave!i ' +ă%e%e at8t "e ;nă "es+%e S:a#i S%i YBtes:a%, v'i #e%-e să-7 vă" $i eM"
D'ct'%7 4a%a,an C.n"e% R', a zis aceasta +e n t'n c'n"escen"ent. Ca n ;n "isci+'7, #-a#
a;!int să #ă a%ăt in"i-nat.
&nte%7'ct'%7 #e, c.i%%- vete%ina%, e%a n #ate%ia7ist c'nvins. Fi7 să, Sant's., #ă %-ase să
#ă 'c+ "e tată7 7i, "a% caz7 +ă%ea "is+e%at.
A "'a zi, D%. R', #-a =ns'!it 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e. Maest%7 i-a ac'%"at ' sc%tă
=nt%eve"e%e, #a%cată "e a#;e7e +ă%!i "e ' tăce%e =ncă+ă!8natăL vizitat'%7 a +7ecat ne#7!#it.
"De ce ai a"s n #'%t 7a as.%a#" #ă =nt%e;ă S%i YBtes:a% "+ă ce sce+tic7 "in Ca7ctta +7ecă.
"Da%, Maest%e, #e"ic7 este t't$i viM"
"Da, "a% va #%i =n c%8n"."
E%a# $'cat. "Aceasta va 2i ' 7'vit%ă te%i;i7ă +ent% 2i7 să. Sant's. s+e%a că ti#+7 vă -'ni i"ei7e
#ate%ia7iste a7e tată7i să. 5e i#+7'%, Maest%e, aEtă-7 +e acest '#."
"F'a%te ;ine, ' să ' 2ac +ent% tine." Fa!a -%7i #e e%a 7ini$tită. "O%-'7i's7 "'ct'% "e cai este,
2ă%ă să ' $tie, n "ia;etic avansat. E7 va că"ea 7a +at +este /K zi7e. Me"icii n-7 v'% +tea aEtaL va
t%e;i să #'a%ă +este 1 să+tă#8ni, =nce+8n" "e astăzi. 4#ai "at'%ită inte%ven!iei ta7e se va
vin"eca 7a acea "ată. Da% c ' sin-%ă c'n"i!ie) c'nvin-e-7 să +'a%te ' ;%ă!a%ă ast%'7'-ică. 3ei
ve"ea c8t "e "i2ici7 va 2iL se va =#+'t%ivi ca n7 "in caii săi =nainte "e '+e%a!ieM" Maest%7 s%8se.
D+ă n #'#ent "e tăce%e, =n ca%e #ă =nt%e;a# c# să =nvin- =#+%enă c Sant's.
=ncă+ă!8na%ea "'ct'%7i, S%i YBtes:a% c'ntină)
"De =n"ată ce se va si#!i #ai ;ine s2ătie$te-7 să n #ai #ăn8ce ca%ne. 3ei ve"ea că n va %#a
acest s2at $i va #%i +este 1 7ni, c.ia% =n #'#ent7 =n ca%e se va c%e"e vin"ecat. Aceste 1 7ni
s+7i#enta%e "e via!ă n-i snt "ate "ec8t +ent% că t #i-ai ce%t-'M"
A "'a zi, i-a# s-e%at 7i Sant's. să c'#an"e ' ;%ă!a%ă 7a n ;iEtie%. Ea a 2'st -ata T zi7e #ai
t8%zi, "a% D%. R', a %e2zat să ' +'a%te.
"Mă si#t c# n se +'ate #ai ;ine. 4 #ă i#+%esi'na!i v'i c s+e%sti!ii7e v'ast%e ast%'7'-ice."
D'ct'%7 #i-a a%ncat ' +%ivi%e tăi'asă.
Mi-a# a#intit a#zat că S%i YBtes:a% =7 c'#+a%ase c n ca7 %eca7cit%ant. A #ai t%ect '
să+tă#8năL vete%ina%7, =#;'7năvit s;it, a c'nsi#!it s+s să +'a%te ;%ă!a%a. D'ă să+tă#8ni
#ai t8%zi, #e"ic7 c%ant #i-a s+s că sita!ia e%a "is+e%ată. A a"ă-at "eta7ii c'nvin-ăt'a%e
as+%a %ava-ii7'% +%'"se "e "ia;et.
A# sct%at "in ca+. "C%7 #e a "ec7a%at că D%. R', se va %esta;i7i =n %#a nei ;'7i ca%e va
"%a ' 7nă."
D'ct'%7 #-a +%ivit c 'c.ii #a%i, ne=nc%ezăt'%. Da% +este /K zi7e e7 #i-a s+s +a%că scz8n"-se)
"D%. R', este c'#+7et %esta;i7itM" a eDc7a#at e7. "Este caz7 ce7 #ai i#it'% "in ca%ie%a #ea.
4ici'"ată n #%i;n" n $i-a %ecă+ătat 2'%!e7e =nt%-n #'" at8t "e ineD+7ica;i7. C%7 v'st%
t%e;ie să 2ie n +%'2et c +te%ea "e a vin"ecaM"
D+ă ' =nt%eve"e%e c D%. R',, =n ca%e 7-a# +%evenit as+%a ave%tis#ent7i 7i S%i YBtes:a% "e
a n #8nca ca%ne, n 7-a# #ai %evăzt ti#+ "e 1 7ni. Ant%-' zi, c8n" stătea# +e ve%an"a casei
#e7e "e +e st%a"a C%+a%, e7 #-a a;'%"at ast2e7)
"S+ne-i Maest%7i tă că n #i-a# %ecă+ătat 2'%!e7e "ec8t +ent% că a# #8ncat #7tă ca%neM
3e"e%i7e 7i ne$tiin!i2ice as+%a %e-i#7i a7i#enta% n #-a in27en!atM" Este a"evă%at că D%.
R', +ă%ea ic'ana vie a sănătă!ii.
Da% a "'a zi Sant's. a s'sit ca ' 2%tnă) "An această "i#inea!ă tată7 #e a #%itM"
Aceasta a 2'st na "in ce7e #ai ne';i$nite eD+e%ien!e +e ca%e 7e-a# avt c Maest%7. E7 7-a
vin"ecat +e vete%ina%7 =ncă+ă!8nat, =n ci"a ne=nc%e"e%ii sa7e, +%e7n-in"-i c $ase 7ni
eDisten!a te%est%ă, n#ai +ent% că e =7 %-ase#. S%i YBtes:a% "'ve"ea ast2e7 ;nătate$i
=n!e7e-e%e ne7i#itată "isci+'7i7'% since%i, ca%e-7 i#+7'%a c a%"'a%e.
E%a# #8n"% "e +%ivi7e-i7 "e a-#i +tea c'n"ce +%ietenii "in nive%sitate 7a -%-7 #e. Cei
#ai #7!i a;an"'na c această 'cazie, ce7 +!in =n as.%a#, sce+ticis#7 7'% %e7i-i's, at8t "e "7a
#'"ă" =n ace7e v%e#%i.
Un7 "int%e ei, +e n#e Sasi, a +et%ect #7te :eeB-en"-%i 2e%icite 7a Se%a#+'%e. Maest%7 7-a
=n"%ă-it $i e%a "ez'7at "e via!a "ez'%"'nată +e ca%e ' "cea t8nă%7.
"Sasi, "acă n te =n"%e+!i, te vei =#;'7năvi -%av +este n an." S%i YBtes:a% =7 +%ivi eDas+e%at +e
+%ieten7 #e, "a% =n ace7a$i ti#+ +7in "e a2ec!ine) "A7 ia ca #a%t'% +e MBn"a) să n s+i că
n te-a# +%evenit."
Sasi %8se) "Maest%e =!i 7as -%iEa "e a inte%veni =n 2av'a%ea #eaM Snt +7in "e ;năv'in!ă, "a% v'in!a
#ea este s7a;ă. Pe acest +ă#8nt, t e$ti sin-%7 #e sa7vat'%L n c%e" =n ni#eni a7tcineva "ec8t
=n tine."
"5%e;ie ce7 +!in să +'%!i n sa2i% a7;ast% "e H Ba%ate. Acasta te va aEta."
"4 a# ;ani +ent% asta. 5't$i, C%Ei "%a-, "acă necaz7 vine, e c%e" "in t'ată ini#a că #ă vei
+%'teEa."
"Peste n an t-#i vei a"ce J sa2i%e", a %e+7icat S%i YBtes:a% c n ae% eni-#atic. "4-!i v'%
#ai 2i "e nici n 2'7's atnci."
An #'" %e-7at, c'nve%sa!ia %evenea as+%a acesti s;iect. "4 #ă +'t c'%ectaM", se +78n-ea Sasi
c ' "is+e%a%e c'#ică. "Gi =nc%e"e%ea #ea =n tine, Maest%e, =#i este #ai sc#+ă "ec8t '%ice
;iEte%ieM"
Un an #ai t8%zi, 7-a# vizitat 7a Ca7ctta +e -%7 #e, ca%e e%a acasă 7a "isci+'77 să, 4a%en
?a;. S+%e '%a /I "i#inea!a, S%i YBtes:a% $i c #ine #e"ita# =n 7ini$te =n sa7'n7 "e 7a etaE7
n, c8n" a# azit $a "esc.iz8n"-se. Dint%-' "ată, Maest%7 s-a %i"icat.
"Este ace7 Sasi", a %e#a%cat e7 -%av. "S-a sc%s n an) cei "'i +7ă#8ni ai săi s-a "sM E7 a
"is+%e!it s2at7 #e. S+ne-i că n v%ea să-7 vă"."
F%a+at "e t'n7 s'7e#n a7 Maest%7i, #-a# %e+ezit +e sca%ă, c8n" Sasi t'c#ai %ca.
"O, MBn"a, s+e% că Maest%7 este aiciM Si#t că este aiciM"
"Da, "a% n v%ea să 2ie "e%anEat."
Sasi a iz;cnit =n +78ns $i a t%ect +e 78n-ă #ine +ent% a se a%nca 7a +ici'a%e7e 7i S%i YBtes:a%,
"e+n8n" ac'7' J sa2i%e #a-ni2ice.
"C% at't$tit'%, "'ct'%ii #i-a s+s că a# t;e%c7'ză +7#'na%ă. Ei c%e" că n #ai a# "ec8t
t%ei 7ni "e t%ăitM &#+7'% #i7 aEt'%7 tă, căci $ti că "'a% t #ă +'!i sa7vaM"
"4 este +!in +%ea t8%zi să te -8n"e$ti 7a via!a taN D-te c +iet%e7e ta7eL e7e n #ai snt
e2iciente." Ca n s2inD, Maest%7 s-a =nc.is =nt%-' tăce%e i#+e%t%;a;i7ă, +nctată "e ss+ine7e
t8nă%7i.
A# avt inti!ia că S%i YBtes:a% n 2ăcea a7tceva "ec8t să ve%i2ice =nc%e"e%ea 7i Sasi =n +te%ea
7i D#neze "e a-7 vin"eca. Deci n-a# 2'st "e 7'c s%+%ins c8n", ' '%ă #ai t8%zi. Maest%7
a%ncă ' +%ivi%e a2ect'asă +%ieten7i #e, "';'%8t "e "%e%e)
"Ri"ică-te SasiM 4 t7;%a +acea nei case st%ăineM D sa2i%e7e =na+'i "e n"e 7e-ai c#+ă%atL
ac# e7e n-!i #ai snt "e nici n 2'7's. C#+ă%ă t't$i ' ;%ă!a%ă ast%'7'-ică +e ca%e să ' +'%!i.
4 te te#e, =n c8teva să+tă#8ni vei 2i vin"ecatM"
Un s%8s a 7#inat 2a!a scă7"ată =n 7ac%i#i a 7i Sasi, ca s'a%e7e "+ă +7'aie) "P%eai;ite Maest%,
t%e;ie să ia #e"ica#enteN"
S%i YBtes:a% s-a a%ătat 2'a%te in"7-ent) "C# v%eiL iei sa n, t't na esteM Mai "e-%a;ă =$i v'%
sc.i#;a S'a%e7e $i Lna 7'c%i7e "ec8t să #'%i t "e t;e%c7'zăM" A+'i a a"ă-at ;%sc) "D-te
+8nă n-#i sc.i#; +ă%e%eaM"
58nă%7 a +7ecat "+ă n sc%t sa7t. L-a# vizitat "e #ai #7te '%i =n c%s7 să+tă#8ni7'%
%#ăt'a%e $i e%a# "is+e%at să c'nstat că sănătatea 7i se =n%ătă!ea "in ce =n ce #ai #7t.
"Sasi n va s+%avie!i acestei n'+!iM" Această "ec7a%a!ie a #e"ic7i c%ant $i a+a%en!a sc.e7etică
a +%ieten7i #e #-a ';7i-at să +'%nesc =n -%a;ă 7a Se%a#+'%e. C%7 #e a asc7tat c '
a+a%entă in"i2e%en!ă %e7ata%ea +e ca%e i-a# 2ăct-' ss+in8n".
"De ce ai venit să #ă "e%anEeziN 4 7-a# asi-%at e +e Sasi că se va vin"ecaN"
M-a# =nc7inat =n 2a!a 7i c %es+ect $i a# ;ătt =n %et%a-e%e. S%i YBtes:a% n #i-a s+s nici n
cv8nt "e "es+ă%!i%e, ci s-a =nc.is =n tăce%eL 'c.ii 7i +e E#ătate =nc.i$i e%a 2iDa!i =n
c'nte#+7a%ea nei a7te 7#i.
M-a# =nt'%s i#e"iat 7a Ca7ctta, acasă 7a Sasi. Ce s%+%ins a# 2'st să-7 -ăsesc st8n" 7a #asă $i
;8n" 7a+teM
"O, MBn"aM Ce #inneM Ac# +at% '%e a# si#!it =n ca#e%ă +%ezen!a Maest%7iL i#e"iat a
"is+ă%t si#+t'#e7e ;'7ii. Gti că "at'%ită 7i snt c'#+7et vin"ecat."
An c8teva să+tă#8ni, Sasi s-a =n-%ă$at $i a%ăta #ai ;ine ca nici'"ată
(/)(
. Da% %eac!ia 7i 7a
vin"eca%e a 2'st #a%cată "e ne%ecn'$tin!a, căci "+ă aceea a venit %a%e'%i =n vizită 7a S%i
YBtes:a%M P%ieten7 #e #i-a #ă%t%isit =nt%-' zi că =i e%a a$a "e %$ine "e +%ta%ea sa =nc8t n
#ai =n"%ăznea să #ai a+a%ă =n 2a!a Maest%7i.
A# c'nc.is că ;'a7a 7i Sasi a avt ca e2ect nea$te+tat să-i =ntă%ească v'in!a, "a% să-i st%ice
#anie%e7eM
Se a+%'+ia s28%$it7 +%i#i7'% "'i ani 7a C'7e-i7 ?ise%icii Sc'!iene. 4 #ă +tea# 7ă"a c st"ii7e
#e7eL +!in7 ti#+ +e ca%e 7-a# c'nsac%at st"ii7'% avea "'a% %'77 "e a #ă =#+ăca c 2a#i7ia
#ea. D'i +%'2es'%i venea %e-7at acasă, "a% "e ce7e #ai #7te '%i e e%a# a;sent. Aceasta a 2'st
sin-%a %e-7a%itate "in ca%ie%a #ea $c'7ă%eascăM
An &n"ia, "'i ani "e c'7e-i =ncnna!i "e scces a"c ' "i+7'#ă "e 7icen!ă inte%#e"ia%ăL =n ace7
#'#ent st"ent7 +'ate '+ta să-$i c'ntine st"ii7e =ncă "'i ani +ent% a ';!ine 7icen!a
"e2initivă.
Se a+%'+ia eDa#en7 2ina7. A# s'sit 7a P%i, n"e -%7 #e %#a să +et%eacă #ai #7te
să+tă#8ni. S+e%a# ca e7 să-#i "ea v'ie să n #ă +%ezint 7a eDa#ene, "%e+t +ent% ca%e i-a# a"s
7a cn'$tin!ă 7i+sa #ea "e +%e-ăti%e.
Da% Maest%7 a s%8s c'ns'7at'%) "5 !i-ai =n"e+7init "in t'ată ini#a =n"at'%i%i7e s+i%ita7e $i n
+'!i să ne-7iEezi c'7e-i7. A+7eacă-te c'n$tiinci's as+%a c%s%i7'% =n să+tă#8na ca%e !i-a %ă#as $i
e2'%t%i7e ta7e v'% "a %'a"e."
A# %evenit 7a Ca7ctta, %e+%i#8n"-#i =n"'ie7i7e as+%a ti7ită!ii acestei #nci "e 7ti#a c7i+ă.
La ve"e%ea teanc%i7'% "e că%!i "e +e #asa #ea "e 7c%, #ă si#!ea# ca n că7ăt'% %ătăcit =n
"e$e%t. O 7n-ă #e"ita!ie #i-a a"s ins+i%a!ia "e a #ă +ne +e t%ea;ă. Desc.i"ea# că%!i7e na
"+ă a7ta, 7a =nt8#+7a%e, st"iin" "'a% +a-ini7e ca%e-#i că"ea ast2e7 s; 'c.i. D+ă ce a# 2ăct
această #ncă ti#+ "e ' să+tă#8nă, c8te /* '%e +e zi, #ă c'nsi"e%a# eD+e%t =n a%ta +%e-ăti%ii =n
+%i+ăM
6i7e7e "e eDa#en a 2'st ' Esti2ica%e a ceea ce +ă%ea +%'ce"%a .aza%"7iM A# 7at t'ate
eDa#ene7e, "e$i 7a 7i#ită. Fe7icită%i7e +ă%in!i7'% $i a7e +%ieteni7'% e%a =ns'!ite "e eDc7a#a!ii "e
i#i%e.
La =nt'a%ce%ea #ea 7a P%i, S%i YBtes:a% #i-a "at ' veste +7ăctă. "Ţi-ai te%#inat st"ii7e 7a
Ca7cttaL v'i a%anEa ca să-!i 2aci %#ăt'%ii H ani aici =n Se%a#+'%e."
E%a# i#it) "Maest%e, n eDistă c%s%i "e 7ite%at%ă =n acest '%a$M" C'7e-i7 "in Se%a#+'%e,
sin-%7 sta;i7i#ent "e =nvă!ă#8nt s+e%i'%, n +'se"a "ec8t c%s%i "e H ani +ent% "i+7'#a "e
7icen!ă inte%#e"ia%ă.
Maest%7 a s%8s vese7) "Snt +%ea ;ăt%8n +ent% a 2ace ' c.etă ca să 2'n"ez ' nive%sitate +ent%
tineM C%e" că t't$i a$ +tea c'nvin-e +e a7tcineva să ' 2acă."
D'ă 7ni #ai t8%zi, +%'2es'%7 >':e77s, %ect'%7 C'7e-i7i "in Se%a#+'%e, a ann!at +;7ic că a
%e$it să st%8n-ă 2'n"%i +ent% a "esc.i"e c%s%i "e ( ani. C'7e-i7 "in Se%a#+'%e "evenea '
sec!ie a Unive%sită!ii "in Ca7ctta. A# 2'st n7 "in +%i#ii can"i"a!i =nsc%i$i.
"Ce ;n e$ti c #ine, C%EiM A# "'%it at8t "e #7t să +7ec "e 7a Ca7ctta +ent% a-#i +et%ece
2ieca%e zi a7ăt%i "e tine, 7a Se%a#+'%e. P%'2es'%7 >':e77s n $tie c8t "e #7t "at'%ează
aEt'%7i tă tăctM"
S%i YBtes:a% #-a +%ivit seve%) "De ac# =nainte n vei #ai +ie%"e at8tea '%e =n t%enL ti#+7
ec'n'#isit =7 vei 2'7'si ast2e7 +ent% st"iiM S+e% că n te vei #ai #7!#i c ' s+'ia7ă "e 7ti#ă
'%ă $i că vei st"ia se%i'sM" Da% =n t'n7 să se si#!ea 7i+sa "e c'nvin-e%e
(/)*
.
17-1: În 1936 am auzit de la un prieten că Sasi era încă într-o stare excelentă de
sănătate.
17-2: Ca mulţi înţelepţi, Sri Yukteswar era mâhnit de tendinţa materialistă a
educaţiei moderne. În ciuda faptului că natura umană este triplă, numai aspectele
fizice çi mentale sunt în general recunoscute çi dezvoltate. Puţine çcoli explică legile
spirituale ale fericirii sau învaţă că înţelepciunea constă în a ghida viaţa omului în
perfectă armonie cu Voinţa Divină.
Tinerii, care aud astăzi la colegii çi universităţi că omul nu este decât un "animal
superior", nu sunt pregătiţi să facă o cercetare spirituală, nici să considere că omul
este, în esenţa sa, făcut după chipul lui Dumnezeu. Emerson scria: "Căci numai ceea
ce avem în interior putem vedea în exterior. Dacă nu întâlnim zei, aceasta-i din
cauză că noi nu adăpostim niciunul". Cel care-çi imaginează că numai natura sa
animală este reală, rămâne străin aspiraţiilor divine. Un sistem educaţional care nu
prezintă Spiritul ca fiind motivul principal al existenţei umane oferă avidya, sau falsa
cunoaçtere. "Pentru că zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit çi nu duc lipsă de nimic çi
nu çtii că eçti ticălos, nenorocit, sărac, orb çi gol." APOCALIPSA, 3.17
Educaţia acordata tinerilor din India antica era ideală. La vârsta de 9 ani, elevul era
primit ca "un fiu" într-o gurukula (căminul familiei guru-lui ca açezământ pentru
învăţământ). "Băiatul modern petrece anual a opta parte din timpul său la çcoală;
indianul îçi petrece întregul său timp acolo", scrie profesorul S. V. Venkateswara în
Indian Culture ,rough the /ges (vol. 1; Longmans, Green & Co). "Acolo există un
sentiment al solidarităţii çi responsabilităţii, o ocazie amplă pentru exerciţiul
încrederii în sine çi al individualităţii. Există un standard al culturii ridicat, disciplină
autoimpusă çi o atitudine severă faţa de îndatoriri, acţiuni lipsite de egoism çi
sacrificiu, combinate cu respectul de sine çi cel acordat celorlalţi; un standard înalt al
demnităţii academice, un simţ al nobleţei çi un ţel înalt al vieţii umane."
CAPITOLUL: 18
2ac'irul musulman
"C #7!i ani =n %#ă, =n ca#e%a +e ca%e ' 'c+i t ac#, n 2ac.i% #s7#an a 2ăct ( #inni
s; 'c.ii #eiM"
S%i YBtes:a% a 2ăct această "ec7a%a!ie s%+%inzăt'a%e 7a +%i#a sa vizită =n n'a #ea 7'cin!ă.
C%8n" "+ă =nsc%ie%ea #ea 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e, a# =nc.i%iat ' ca#e%ă =nt%-' +ensine
=nvecinată, n#ită 'anthi 9%e$e"in!ă +ent% st"en!iL "e 7a pantha) %ătăcit'%, cătăt'% a7
cn'a$te%ii< E%a ' casă "e că%ă#i"ă, =n sti7 vec.i, c ve"e%ea s+%e Can-e.
"Ce c'inci"en!ă, Maest%e. Ace$ti +e%e!i +%'as+ăt z-%ăvi!i a "eEa a#inti%iN" A# +%ivit ca#e%a
#';i7ată si#+7, c n inte%es n'.
"Este ' +'veste 7n-ă." C%-7 #e s%8se. "Fac.i%7
(0)(
se n#ea A2za7 F.an. E7 =$i avea +te%i7e
sa7e eDt%a'%"ina%e "e 7a n ,'-.in .in"s, +e ca%e-7 =nt87nise c #7!i ani =n %#ă.
SFi7e, #i-e seteL #e%-i să-#i a"ci n +ic "e a+ă.S Ast2e7 i-a v'%;it n sannyasin +7in "e +%a2 7i
A2za7, +e c8n" e%a c'+i7, =nt%-n sătc "in ?en-a77 '%ienta7.
SE snt #s7#an, Maest%e. C# +'!i t, n .in"s, să acce+!i a+ă "in #8ini7e #e7eNS
SA#i +7ace since%itatea ta c'+i7e. E n %es+ect %e-7i7e i#+se "e n secta%is# ca%e n-$i a%e
'%i-inea =n D#neze. D-te $i a"-#i %e+e"e a+ăMS
A2za7 s-a -%ă;it să asc7te $i a 2'st %ec'#+ensat "e ' +%ivi%e a2ect'asă "in +a%tea ,'-.in7i.
S3ie!i7e ta7e ante%i'a%e =!i a"c ' Ba%#a ;năS, a "ec7a%at e7 s'7e#n. S5e v'i =nvă!a ' te.nică
,'-.ină ce-!i va +e%#ite să c'#anzi n7 "in "'#enii7e invizi;i7e. Ma%ea +te%e +e ca%e ' vei
+%i#i ast2e7 n t%e;ie ti7izată "ec8t +ent% a 2ace ;ine $i nici'"ată =n sc'+%i e-'isteM Re#a%c că
t ai "in t%ect ni$te -e%#eni "e ten"in!e "ist%ctiveL n 7e 7ăsa să c%ească c'#i!8n" n'i ac!ini
%e7e. Dat'%ită c'#+7eDită!ii Ba%#a-ei ta7e această via!ă t%e;ie să 2ie 2'7'sită +ent% a =#+7eti
stă+8ni%ea siste#7i ,'-a c !e7%i7e #anita%e ce7e #ai =na7te.S
Maest%7 a "is+ă%t "+ă ce 7-a =nvă!at +e c'+i77 i#it ' te.nică ,'-.ină c'#+7icată.
5i#+ "e HI "e ani, A2za7 a +e%seve%at =n +%actica ,'-a. Rea7iză%i7e 7i #i%ac7'ase i-a a"s
a"#i%a!ia -ene%a7ă. Se s+nea că n s+i%it "ez=nca%nat, +e ca%e e7 7-a n#it ">az%at", =7 %#a +as
c +as, =n"e+7inin"-i ce7e #ai #ici "'%in!e.
Dis+%e!in" ave%tis#ent7 #aest%7i, A2za7 a =nce+t să a;zeze "e +te%i7e sa7e. 5'ate ';iecte7e
+e ca%e 7e atin-ea "is+ă%ea 2ă%ă a 7ăsa %#e, 2en'#en ca%e 2ăcea "in A2za7 F.an n invitat +!in
%ec'#an"a;i7M
Din ti#+ =n ti#+, e7 vizita #a%i7e #a-azine "e ;iEte%ii "in Ca7ctta, "8n"-se "%e+t c#+ă%ăt'%
+'ten!ia7. 5'ate ;iEte%ii7e +e ca%e 7e atin-ea "is+ă%ea 7a +!in ti#+ "+ă ce +ă%ăsea +%ăvă7ia.
Dese'%i, ste "e in$i "'%nici să-i "esc'+e%e sec%ete7e =7 %#a +e A2za7. Une'%i, 2ac.i%7 =i invita să
2acă ' că7ăt'%ie =n c'#+ania sa. La -.i$e e7 a%anEa să atin-ă n +ac.et "e ;i7ete. A+'i 7e "ă"ea
=na+'i casie%7i, s+n8n") SM-a# %ăz-8n"it) n 7e #ai c#+ă%MS 5't$i =n #'#ent7 c8n" t%e;ia
să se %ce =n t%en c a#icii săi, A2za7 e%a =n +'sesia n#ă%7i necesa% "e ;i7ete
(0)*
.
Aceste 2a+te a +%'v'cat in"i-na%ea -ene%a7ăL ;iEtie%ii $i casie%ii "in ?en-a7 e%a =n +%a-7
"e+%esinii ne%v'ase. P'7i!ia se a%ăta ne+tinci'asă să-7 a%esteze +e A2za7L 2ac.i%7 +tea s+%i#a
i#e"iat "'vezi7e ce7e #ai c'+7e$it'a%e "'a% '%"'n8n"-i 7i >az%at) "D aceasta "e aiciM"
S%i YBtes:a% s-a %i"icat $i s-a "s =n ;a7c'n7 ca#e%ei #e7e ca%e "ă"ea s+%e Can-e. L-a# %#at
ac'7', "'%nic să a" #ai #7te "es+%e inc%e"i;i7a t'#;'7ă 2ac.i%ică.
"Această casă 'anthi a a+a%!int 7a =nce+t nia "in +%ietenii #ei, ce 7-a cn'sct +e A2za7 $i ca%e
7-a invitat '"ată c v%e' HI "e vecini, +%int%e ca%e e%a# $i e. Atnci e%a# t8nă% $i e%a# c%i's să-
7 cn'sc +e ce7e;%7 2ac.i%. A# 7at "e a7t2e7 +%eca!ia "e a n avea 7a #ine nici n ';iect "e
va7'a%eM A2za7 #-a eDa#inat c n 'c.i inc.izit'% $i a zis)
SAi ;%a!e7e +te%nice. C';'a%ă =n -%ă"ină, ia ' +iat%ă "est7 "e 7st%ită $i sc%ie-!i +e ea n#e7e c
c%etă. A+'i, a%nc-' c8t +'!i #ai "e+a%te =n Can-e.S
A# 2ăct ce #i-a s+s. D+ă ce +iat%a s-a c2n"at =n va7%i, #s7#an7 #i s-a a"%esat "in n')
SU#+7e această cană =n Can-e, a+%'a+e "e casă.S
A# %evenit c cana +7ină c a+ă $i A2za7 a st%i-at) S>az%at, +ne +iat%a =n această canăMS
Acestea 2iin" s+se, +iat%a a a+ă%t "int%-' "atăL a# sc's-', se#năt%a #ea e%a 7a 2e7 "e 7izi;i7ă ca
$i atnci c8n" a# sc%is-'.
?a;
(0)+
, n7 "in +%ietenii #ei, +%ta n ceas "e a% vec.i $i -%e c 7an! "e a%. Fac.i%7 7-a
eDa#inat c ' a"#i%a!ie "e %ă a-%. D+ă +!in ti#+ e7 a "is+ă%tM
SA2za7, 2ă-#i +7ăce%ea $i "ă-#i =na+'i această +%e!i'asă a#inti%e "e 2a#i7ieMS s-a %-at +%ieten7
#e a+%'a+e +78n-8n".
Ms7#an7 a tăct n #'#ent, a+'i a %ăs+ns) SAi KII "e %+ii =nt%-n sei2 "e 2ie%. A"-#i-7e $i
te v'i aEta să-!i %e-ăse$ti ceas7.
P%ieten7 #e s-a "s acasă e#'!i'nat $i s-a =nt'%s c s#a ce%tă, +e ca%e i-a "at-' 7i A2za7.
SD-te 7a +'"e!7 "in a+%'+ie%ea casei ta7eS, a s+s 2ac.i%7. SR'a-ă-7 +e >az%at să-!i "ea ceas7 $i
7an!7.S
P%ieten7 #e s-a c'n2'%#at. C8n" s-a =nt'%s avea n ae% $%at, "e$i 2ă%ă ;iEte%ie.
SDe =n"ată ce 7-a# c.e#at +e >az%at, a$a c# #-ai =nvă!at, ceas7 #i-a căzt =n #8na "%ea+tă
+%in ae%M Fii si-% că 7-a# =nc.is =n sei2 =nainte "e a %eveniM
Ma%t'%ii acestei scene t%a-i-c'#ice 7-a +%ivit +e >a2za7 c "$#ănie. Acesta a c'ntinat c ca7#)
SCe%e!i '%ice "e ;ătL >az%at vă va =n"e+7ini t'ate "'%in!e7eMS
Unii a ce%t 7a+te, a7!ii sc%i "e 2%cte. 4-a# 2'st s%+%ins c8n" +%ieten7 #e e+izat, ?a;,
ce% :.isB,M Ms7#an7 a "at n '%"in $i se%via;i77 >az%at a a"s stic7e =nc.ise ca%e a ate%izat
+e +'"ea t%ec8n" +%in ae%. Fieca%e a -ăsit ceea ce "'%ea.
P%'#isinea ni n' #i%ac'7 n +tea "ec8t să-i 2acă +7ăce%e -az"ei n'ast%eL A2za7 ne-a '2e%it n
2estin instantaneM
SC'#an"a!i 2e7%i7e ce7e #ai c'stisit'a%eS, a s-e%at ?a;, +%ieten7 #e, c n ae% s#;% SMăca%
asta să a# $i e +ent% ce7e KII "e %+iiM M8ncă%%i7e să 2ie se%vite =n vese7ă "e a%MS
De =n"ată ce 2ieca%e invitat $i-a 2'%#7at "'%in!a, 2ac.i%7 7-a inte%+e7at +e ;inev'it'%7 >az%at. A
%#at ' .a%a;a;%ă "e ne"esc%is, n "ans a7 n'% vase "e a% c #8ncă%%i savant +%e+a%ate $i
2%cte ca%e n e%a "e sez'n s'sin" "e nicăie%i 7a +ici'a%e7e n'ast%e. 5'ate e%a a+etisante. Masa a
"%at ' '%ăL =n s28%$it, invita!ii s-a %i"icat +ent% a-$i 7a %ă#as ;n. Un z-'#'t =ns+ăi#8ntăt'%,
ca ace7a 2ăct "e vase a%ncate -%ă#a"ă, ne7e +este a7te7e, ne-a ';7i-at să =nt'a%ce# ca+7) n
#ai e%a nici ' %#ă "e vase sa "e #8ncă%%iM
"C%Ei", a# inte%venit e, ""acă A2za7 avea +te%ea "e a c%ea vase "e a%, "e ce =$i #ai =ns$ea e7
;n%i7e a7tiaN"
"Fac.i%7 n e%a n %ea7izat s+i%ita7", a eD+7icat Maest%7. "E7 stă+8nea ' an#ită te.nică
,'-.ină ce-i +e%#itea acces7 7a n +7an ast%a7 n"e t'ate "'%in!e7e snt i#e"iat =n"e+7inite. P%in
inte%#e"i7 nei 2iin!e ast%a7e, >az%at, #s7#an7 +'se"a +te%ea "e a eDt%a-e, +%int%-n act "e
v'in!ă, at'#ii "in '%ice ';iect +'%nin" "e 7a ' ene%-ie ete%ică. Da% ';iecte7e ast2e7 c'nstitite,
+%'"se "in ast%a7, snt +%in nat%a 7'% eDt%e# "e insta;i7eL e7e n se c'nse%vă "ec8t n ti#+
2'a%te sc%t
(0),
. 5't$i A2za7 e%a avi" "e ;n%i te%est%e ca%e, #ai -%e "e ';!int, snt #7t #ai
"%a;i7e.
A# %8s. "Une'%i se eva+'%ă $i e7e =nt%-n #'" ne';i$nitM"
"A2za7 n e%a n '# "e %ea7iza%e "ivină", a c'ntinat Maest%7. "Să 2acă #i%ac'7e sta;i7e $i
2'7'sit'a%e n +'t "ec8t a"evă%a!ii s2in!i, +ent% că ei snt =n a%#'nie c C%eat'%7 O#ni+'tent.
A2za7 n e%a "ec8t n '# ca%e +'se"a an#ite +te%i +a%an'%#a7e ce "esc.i"ea $a s+%e n
"'#eni inaccesi;i7 'a#eni7'% =nainte "e #'a%te."
"A# =n!e7es, C%Ei. Această 7#e "e "inc'7' +a%e să ai;ă as+ecte =nc8ntăt'a%e."
Maest%7 a a+%';at. "De atnci, n 7-a# #ai %evăzt +e A2za7L "a%, c8!iva ani #ai t8%zi, ?a; a
venit 7a #ine a%ăt8n"-#i n zia% ce %e7ata c'n2esinea +;7ică a 2ac.i%7i #s7#an. Ast2e7 a#
cn'sct 2a+te7e %e2e%it'a%e 7a ini!ie%ea 7i A2za7 "e căt%e n -% .in"s."
S%i YBtes:a% =$i a#intea c# se te%#ina c'n2esinea acestia) "E, A2za7 F.an, sc%i aceasta
"%e+t +eniten!ă, +ent% a 2i ave%tis#ent tt%'% ce7'% ca%e se a#;i!i'nează să +'se"e a%ta "e a
2ace #inni. Ani "e zi7e a# a;zat "e +te%i7e +a%an'%#a7e +e ca%e 7e avea# "e 7a -%7 #e, +%in
-%a!ia "ivină. A#e!it "e '%-'7i, #-a# c%ezt =n a2a%a 7e-i7'% #'%a7e. A venit ' zi =n ca%e a# 2'st
+e"e+sit seve%.
Recent, +e n "%# "in a+%'+ie%e "e Ca7ctta, a# =nt87nit n ;ăt%8n $c.i'+ ca%e +%ta n ';iect
st%ă7cit'% ce +ă%ea "in a%. &-a# v'%;it c invi"ie)
SSnt A2za7 F.an, #a%e7e 2ac.i%. Ce ai ac'7'NS
SAceastă ;cată "e a% este sin-%a #ea ;'-ă!ie +e 7#eL ea n-7 +'ate inte%esa +e n 2ac.i%.
3in"ecă-#ă te %'-MS
A# atins ;7'c7 "e a% $i a# +7ecat 2ă%ă să-i %ăs+n". ?ăt%8n7 se !inea "+ă #ine. De'"ată, e7
st%i-ă "is+e%at)
SA%7 #eM Un"e esteNS
C# e n "ă"ea# nici ' aten!ie st%i-ăt7i 7i, e7 a v'%;it "e'"ată c ' v'ce tnWt'a%e,
ne';i$nită =n -%a ni '# c ' a+a%en!ă at8t "e #i7ă.
SMă %ecn'$tiNS
A# =n-.e!at, =n-%'zit, văz8n" că ;ăt%8n7, acest $c.i'+ #ize%a;i7, n e%a a7t7 "ec8t #a%e7e s28nt
ca%e #ă ini!iase =n ,'-a c #7t, #7t ti#+ =n %#ă. C'%+7 să "eveni instantane +te%nic $i
t8nă%.
3aiM Oc.ii -%7i #e a%nca sc8ntei. SA# văzt c +%'+%ii #ei 'c.i că =!i 2'7'se$ti +te%ea n
+ent% a aEta 'a#enii ne2e%ici!i, ci +ent% a t%ăi +e sea#a 7'%, ca n %ă2ăcăt'%M A!i ia +te%i7e
'c7teL "e ac# =nainte >az%at n #ai este ';7i-at să te asc7te. 4 vei #ai te%'%iza ?en-a77MS
L-a# c.e#at +e >az%at c ' v'ce +7ină "e tea#ăL +ent% +%i#a "ată e7 n-a a+ă%t =n 2a!a ve"e%ii
#e7e inte%i'a%e. Da% se +ă%ea că s-a %i"icat "int%-' "ată n vă7 ne-% "ezve7in"-#i c'n$tiin!a)
via!a #ea %$in'asă s-a "e%7at =n 2a!a #ea =n t'ată -'7icinea ei.
SC%, =!i #7!#esc că #i-ai -'nit i7zia =n ca%e t%ăia#.S P78-ea# 7a +ici'a%e7e sa7e. S@% să it
a#;i!ii7e #e7e #ane. Mă v'i %e2-ia =n #n!i +ent% a #e"ita =n sin-%ătate 7a D#neze, =n
s+e%an!a "e a-#i 2i ie%tat t%ect7 ce7 %ăMS
Maest%7 #e #i-a a%ncat =n tăce%e ' +%ivi%e +7ină "e c'#+asine. SSi#t că e$ti since%S, a zis e7 =n
s28%$it. SD%e+t %ec'#+ensă +ent% +%i#ii tăi ani "e "isci+7ină st%ictă $i +ent% căin!a ta acta7ă, =!i
7as n 7ti# "a%. A!i vei +ie%"e t'ate ce7e7a7te +te%i, "a% =n ceea ce +%ive$te .%ana $i
=#;%ăcă#intea, >az%at =!i va "a aEt'%. D-te $i c'nsac%ă-te "in t't s27et7 =n!e7e-e%ii "ivine =n
sin-%ătatea #n!i7'%.S
Acestea 2iin" zise, -%7 #e a "is+ă%t, 7ăs8n"-#ă c 7ac%i#i7e $i c căin!a #ea. A"i', 7#eM
4-#i #ai %ă#8ne "ec8t să i#+7'% ie%ta%ea 5ată7i C's#icM"
18-1: Yoghin musulman; provine de la arabul 4a5ir, sărac; original asociat derviçilor
aflaţi sub jurământul sărăciei.
18-2: Tatăl meu mi-a spus că çi compania lui de căi ferate, Bengal-Nagpur, a fost
una din firmele victimă ale lui Afzal Khan.
18-3: Nu-mi amintesc numele prietenului lui Sri Yukteswar çi trebuie să fac referire
la el simplu doar cu "Babu" (Domnul).
18-4: La fel cum amuleta mea de argint a dispărut în final de pe acest pământ (s-a
dematerializat), orice obiect produs astral urmează aceeaçi cale (lumea astrală este
descrisă în capitolul 43).
CAPITOLUL: 19
Maestrul meu) aflat #n +alcutta) apare şi #n erampore
"A"esea #ă si#t asa7tat "e =n"'ie7i ateiste. 5't$i ' i"ee #ă s8c8ie ne'%i) 'a%e s27et7 n a%e
+'si;i7ită!i neeD+7'atateN O#7 n-$i %atează a"evă%at7 "estin "acă n 7e eD+7'%eazăN"
DiEen ?a;, c'7e-7 #e "e ca#e%ă "e 7a +ensinea 'anthi, #i-a 2ăct această c'n2i"en!ă c8n" 7-
a# invitat să 2acă cn'$tin!ă c S%i YBtes:a%.
"Maest%7 te va ini!ia =n #riya Yoga5, i-a# %ăs+ns e. "Aceasta ca7#ează t#7t7 "a7is#7i
+%in ce%tit"inea "ivină inte%i'a%ă."
An acea sea%ă DiEen #-a =ns'!it 7a as.%a#. An +%ezen!a Maest%7i, ' seninătate +%'2n"ă a
+ăt%ns s27et7 +%ieten7i #e, ca%e a "evenit n vizitat'% c'nstant. 3ia!a n'ast%ă ';i$nită n
+'ate să ne satis2acă nev'i7e ce7e #ai +%'2n"eL '#7 a%e ' 2'a#e nativă 2a!ă "e =n!e7e+cine,
c.ia% "acă "e #7te '%i este inc'n$tientă. P%in cvinte7e 7i S%i YBtes:a%, DiEen %#ă%ea să
"esc'+e%e =n e7 =ns$i n E #ai %ea7 "ec8t e-'7 s+e%2icia7 a7 acestei =nca%nă%i t%anzit'%ii.
DiEen $i c #ine %#a# a#8n"'i c%s%i7e C'7e-i7i "in Se%a#+'%e $i ne-a# ';i$nit să ne
"ce# 7a as.%a# i#e"iat "+ă st"i. A"esea =7 ve"ea# +e S%i YBtes:a% st8n" =n +ici'a%e =n
;a7c'n7 "e 7a etaE7 H, =nt8#+in8n"-ne c n z8#;et.
Ant%-' "+ă-a#iază, Fanai, n t8nă% %ezi"ent a7 as.%a#7i, ne-a a$te+tat 7a $ă c ' veste
ne+7ăctă.
"Maest%7 7i+se$teL ' te7e-%a#ă 7-a c.e#at 7a Ca7ctta."
A "'a zi a# +%i#it "e 7a -%-7 #e ' ca%te +'$ta7ă c %#ăt'%7 c'n!int) "3'i +7eca "in
Ca7ctta #ie%c%i "i#inea!aL a$te+ta!i-#ă 7a -a%ă 7a Se%a#+'%e 7a t%en7 "e '%a 0 "i#inea!a."
Mie%c%i "i#inea!a, 7a '%a *)JI, a# +%i#it n #esaE te7e+atic "e 7a S%i YBtes:a%) "Snt %e!intL
n #ă a$te+ta!i 7a t%en7 "e '%a 0."
A# c'#nicat aceste inst%c!ini 7i DiEen, ca%e se +%e-ătea să +7ece.
"5 $i inti!ia taM", a eDc7a#at +%ieten7 #e "is+%e!it'%. "P%e2e% să c%e" =n cv8nt7 sc%is a7
Maest%7i."
A# %i"icat "in #e%i $i #-a# a$ezat 7ini$tit, c .'tă%8%ea 2e%#ă "e a %ă#8ne. DiEen a ie$it
#'%#ăin" $i a t%8ntit $a "+ă e7.
E%a "est7 "e =ntne%ic =n ca#e%ă $i #-a# "s s+%e 2e%east%ă, ca%e "ă"ea =n st%a"ă. De'"ată,
se#i=ntne%ic7 s-a t%ans2'%#at =nt%-' 7#ină '%;it'a%e, =n ca%e 2e%east%a c -%atii "e 2ie% a
"is+ă%t c'#+7et. Pe 2n"a77 7#in's a a+ă%t S%i YBtes:a% =n ca%ne $i 'aseM
Ezit8n", =n7e#nit "e ' st+'a%e i#ensă, #-a# a+7ecat 7a +ici'a%e7e sa7e $i, c n -est "e %es+ect
';i$nit, i-a# atins +ant'2iiL e%a cei "e t'ate zi7e7e, "e +8nză +'%t'ca7ie c tă7+i "e =#+7etit%ăL i-
a# %ecn'sct +e%2ect. R';a 7i "e c7'a%e 'c% =#i atin-ea 2a!aL si#!ea# n n#ai st'2a ci $i
s+%a2a!a as+%ă a +ant'2i7'% $i #27ăt%i7e "in "%e+t7 "e-ete7'% #a%i "e 7a +ici'a%e. P%ea
e#'!i'nat +ent% a +tea v'%;i, =7 +%ivea# c n ae% =nt%e;ăt'%.
"Snt =nc8ntat că ai ca+tat #esaE7 #e te7e+atic." 3'cea 7i e%a ca7#ă, +e%2ect n'%#a7ă. "Mi-a#
%ez'7vat t%e;%i7e 7a Ca7ctta $i v'i s'si 7a Se%a#+'%e c t%en7 "e '%a /I."
An ti#+ ce e c'ntina# să-7 +%ivesc 7it, S%i YBtes:a% c'ntină) "4 este ' a+a%i!ie, snt e
=ns#i, =n ca%ne $i 'ase. Ţi-a# ac'%"at această eD+e%ien!ă %a%ă "in '%"in7 v'in!ei "ivine.
A$tea+tă-#ă 7a -a%ăL DiEen $i c tine #ă ve!i ve"ea s'sin" c .aine7e +e ca%e 7e +'%t ac#. 3'i 2i
+%ece"at "e n t'va%ă$ "e că7ăt'%ie, n ;ăie!e7, +%t8n" ' cană "e a%-int."
C% $i-a +s #8ini7e +e ca+7 #e c ' ;inecv8nta%e $'+tită. C8n" e7 a =nc.eiat c cvinte7e
"Taba !si"
(1)(
, a# azit n z-'#'t ci"at, ca n tnet =n"e+ă%tat
(1)*
. C'%+7 să s-a t'+it -%a"at
=n 7#ina '%;it'a%e. Mai =nt8i a "is+ă%t +ici'a%e7e, a+'i c'%+7 $i ca+7 ca n s7 "e .8%tie +e
ca%e-7 =n2ă$'%i. P8nă =n 7ti#7 #'#ent a# si#!it atin-e%ea $'a%ă a "e-ete7'% sa7e +e +ă%7 #e.
An"ată 7#ina a "is+ă%tL n #ai "istin-ea# "ec8t 2e%east%a c -%atii "e 2ie% $i +a7i"e7e %aze a7e
s'a%e7i.
'ri 8Ctesh3ar -n &edita2ie
A# %ă#as c2n"at =nt%-n s'i "e t'%'+ea7ă, =nt%e;8n"-#ă "acă n a# 2'st victi#a nei
.a7cina!ii. An acest #'#ent, DiEen int%ă =n ca#e%ă c n ae% %$inat)
"Maest%7 n-a s'sit c t%en7 "e '%a 0, nici c ce7 "e 0)JI." P%ieten7 #e a s+s asta c ae%7 "e a
se scza.
"Atnci, %#ează-#ăM e $ti că va veni 7a '%a /I." L-a# 7at +e DiEen "e #8nă $i 7-a# t8%8t "+ă
#ine, c t'ate +%'teste7e 7i. D+ă /I #inte e%a# 7a -a%ă n"e t%en7 "eEa s'sea.
"A%a Maest%7i 7#inează t't t%en7M E7 este ac'7'M" a# eDc7a#at e ;c%'s.
"3iseziM" #i-a s+s DiEen %8z8n" ;atE'c'%it'%.
"Să-7 a$te+tă# aici." &-a# "esc%is =n "eta7i =n ce c'n"i!ii =7 v'# ve"ea +e -%7 #e. De =n"ată ce
#i-a# te%#inat "esc%ie%ea, S%i YBtes:a% a a+ă%t, +%t8n" ace7ea$i .aine +e ca%e i 7e văzse#
#ai =nainte. C n #e%s =ncet e7 =7 %#a +e n ;ăie!e7 ca%e "cea ' cană "e a%-int.
Pent% n #'#ent a# 2'st =n-.e!at "e -%'ază 2a!ă "e st%anietatea a t't ceea ce #i s-a =nt8#+7at.
O =nt%ea-ă 7#e 2a#i7ia%ă, cea a sec'77i UU #ate%ia7ist, +ă%ea că s-a s2ă%8#at =n 2a!a 'c.i7'% #ei
i#i!iL #ă c%e"ea# %e=nt'%s =n ti#+7 7i &ss, c8n" acesta =i a+ă%ea 7i Pet% +e #a%eM
C8n" S%i YBtes:a%, Y'-.in7-C%istic #'"e%n, a aEns =n 7'c7 =n ca%e DiEen $i c #ine stătea#
t7;%a!i, Maest%7 =i s%8se +%ieten7i #e s+n8n"-i)
"Ţi-a# a"%esat $i !ie n #esaE, "a% t n ai 2'st ca+a;i7 să-7 %ece+!i'nezi."
DiEen tăc +%ivin"-#ă c ss+icine. D+ă ce 7-a# c'n"s +e -% 7a as.%a#, +%ieten7 #e $i
c #ine ne-a# =n"%e+tat s+%e c'7e-i. DiEen s-a '+%it =n +7ină st%a"ă $i-#i zise 2ie%;8n" "e
in"i-na%e)
"A$a "eciM Maest%7 #i-a a"%esat n #esaEM De ce 7-ai ascnsN 3%ea să-#i eD+7iciM"
"Este vina #ea "acă '-7in"a ta #enta7ă 'sci7ează at8t "e %e+e"e $i n +'ate %e27ecta inst%c!ini7e
-%7i n'st%N" a# +%'testat e.
M8nia "is+ă% "e +e 2a!a 7i DiEen. "An!e7e- ce v%ei să s+i", a zis e7 +e n t'n s+ă%at. "Da% te %'-
să-#i eD+7ici =n ce 2e7 ai -.icit că va 2i n c'+i7 +%t8n" ' canăN"
An ti#+ ce =#i te%#ina# ist'%isi%ea ci"atei a+a%i!ii a Maest%7i, a# aEns 7a $a C'7e-i7i "in
Se%a#+'%e.
"Ceea ce a# =nvă!at "es+%e +te%i7e -%7i n'st%", a c'nc.is DiEen, "#ă 2ac să c%e" că t'ate
nive%sită!i7e "in 7#e n snt "ec8t -%ă"ini!e "e c'+ii"
(1)+
.
19-1: "La revedere" în bengali. Această formulare este un paradox plin de speranţă
pentru că literal înseamnă: "Atunci vin".
19-2: Sunetul caracteristic al dematerializării atomilor corpului fizic.
19-3: "Asemenea lucruri mi-au fost revelate, însă acum tot ceea ce am scris îmi
apare ca neavând decât valoarea unui foc de paie." Astfel a vorbit Sf. Thomas
d'Aquino "Prinţul scolasticii", răspunzând secretarului său care insista asupra
necesităţii de a completa Suma Theologiae. Într-o zi, în 1273, în timpul liturghiei
dintr-o biserică din Neapole, sfântul Thomas a avut o revelaţie mistică remarcabilă.
Superioritatea cunoaçterii divine l-a copleçit atât de mult, încât el a pierdut orice
interes pentru latura intelectuală. Să ne amintim de spusele lui Socrate: "Cât despre
mine, tot ce çtiu e că nu çtiu nimic." (PLATON, FEDRA)
CAPITOLUL: 20
Nu (i&ităm +aşmirul
"5ată, a$ v%ea să-i invit +e Maest% $i +at% +%ieteni să #ă =ns'!ească =n >i#a7a,a =n ti#+7
vacan!ei #a%i. P'!i să-#i +%'c%i $ase ;i7ete +ent% Ca$#i% $i ;ani +ent% c.e7tie7i7e n'ast%e "e
că7ăt'%ieN"
A$a c# #ă a$te+ta#, tată7 #e a iz;cnit =n %8s) "Este a t%eia 'a%ă c8n" =#i se%ve$ti aceea$i
ist'%ieM 4 #i-ai ce%t t ace7a$i 7c% an7 t%ect $i ac# "'i aniN An 7ti#7 #'#ent, S%i
YBtes:a% a %e2zat să +7ece.
"E a"evă%at tatăL n $ti "e ce -%7 #e n a "'%it +8nă ac# să vizită# Ca$#i%7
*2)(
. 5't$i,
"acă =i s+n că a# ';!int "eEa "e 7a tine ;i7ete7e, c%e" că va 2i "e ac'%"."
5ata n-a 2'st c'nvinsL a "'a zi =nsă e7 #i-a =ntins $ase ;i7ete "e +%'t'c'7 $i n +ac.et "e ;ancn'te
"e zece %+ii)
"4 c%e" că eDc%sia v'ast%ă te'%etică a%e nev'ie "e t'ate aceste +%e-ăti%i, "a% ia-7e t't$iM"
D+ă a#iaza i-a# +%ezentat +%'iect7 #e 7i S%i YBtes:a%, ca%e a s%8s "e entzias#7 #e $i
#i-a %ăs+ns =n "'i +e%i) "Mi-a% +7ace să #e%-L v'# ve"ea." 4-a zis ni#ic atnci c8n" 7-a# %-at
+e Fanai să ne =ns'!ească. A# invitat "ease#enea $i t%ei +%ieteni) RaEen"%a 4at. Mit%a, @'tin
A"", $i n a7 t%ei7ea ;ăiat. A# 2iDat "ata +7ecă%ii =n 7nea %#ăt'a%e.
S8#;ătă $i "#inică a# %ă#as 7a Ca7ctta +ent% a asista 7a căsăt'%ia ni ve%i$'%, ce7e;%ată
acasă 7a n'i. Lni "e "i#inea!ă a# s'sit 7a Se%a#+'%e c ;a-aEe7e #e7e. RaEen"%a #ă a$te+ta 7a
$a as.%a#7i.
"Maest%7 a +7ecat să se +7i#;e. A %e2zat să +7ece =n că7ăt'%ia +7ani2icatăM"
M-a# =nt%istat, "a% e%a# .'tă%8t) "4-i v'i #ai "a tată7i #e $i a t%eia 'a%ă 'cazia să %8"ă "e
+%'iecte7e #e7e .i#e%ice "e că7ăt'%ie. >aiM v'# +7eca 2ă%ă e7."
RaEen"%a a acce+tat. A# +ă%ăsit as.%a#7 in căta%ea ni se%vit'%, $tiin" că Fanai n a% 2i +7ecat
2ă%ă Maest%L avea# nev'ie "e ' +e%s'ană +ent% a se 'c+a "e ;a-aEe. Mă -8n"ea# 7a ?e.a%i,
ca%e se%vise #ai =nainte =n 2a#i7ia n'ast%ă $i ca%e ac# 7c%a 7a n +%'2es'% "in Se%a#+'%e. An
ti#+ ce #e%-ea# c n +as %a+i", 7Ra# =nt87nit +e -%7 #e =n 2a!a ;ise%icii c%e$tine, n "e+a%te
"e +a7at7 "e Esti!ie "in Se%a#+'%e.
"Un"e te "ciN" Fa!a 7i S%i YBtes:a% e%a se%i'asă.
"Maest%e, a# =n!e7es că t $i Fanai n ve!i 7a +a%te 7a eDc%sia +e ca%e a# +%'iectat-'. Mă "c să-
7 cat +e ?e.a%i. A!i a#inte$ti că, an7 t%ect, e7 "'%ea at8t "e #7t să viziteze Ca$#i%7 c n'i
=nc8t $i-a '2e%it se%vicii7e -%atit."
"A#i a#intesc. 5't$i n c%e" că ?e.a%i va acce+ta."
E%a# eDas+e%at. "Da% e7 a;ia a$tea+tă această 'cazieM"
C%7 #e $i-a %e7at tăct +7i#;a%ea. E =nsă a# +'%nit .'tă%8t s+%e casa +%'2es'%7i. An c%te,
?e.a%i #-a +%i#it că7"%'s, atit"ine ca%e s-a sc.i#;at =n %eve%s7 ei "e =n"ată ce a# #en!i'nat
Ca$#i%7. C c8teva cvinte "e scză, #-a +ă%ăsit +ent% a se %e2-ia =n casa stă+8n7i să. A#
a$te+tat E#ătate "e '%ă, s+e%8n" va- că această =nt8%zie%e se "at'%a +%e-ăti%i7'% "e că7ăt'%ie. An
s28%$it, a# ;ătt 7a $ă.
"?e.a%i a +7ecat +e sca%a "e se%vici, ac# E#ătate "e '%ă." Un z8#;et $'% a+ă% +e ;ze7e
ce7i ca%e #-a in2'%#at.
M-a# =n"e+ă%tat t%ist, =nt%e;8n"-#ă "acă invita!ia #ea a 2'st +%ea ;%ta7ă sa "acă e%a
in27en!a nevăztă a Maest%7i. C8n" a# t%ect +%in a+%'+ie%ea ;ise%icii, 7-a# văzt +e Maest%
ca%e se a+%'+ia 7ent "e #ine. Fă%ă să a$te+te %ăs+ns7 #e, a eDc7a#at)
"A$a "eci, ?e.a%i n a v%t să +7eceM Ce +%'iecte #ai ai ac#N"
M-a# si#!it ca n c'+i7 neasc7tăt'%, .'tă%8t să-i !ină +ie+t tată7i să) "Maest%e, =i v'i ce%e
nc.i7i #e să #i-7 =#+%#te +e se%vit'%7 să, La7 D.a%i."
"D-te 7a nc.i7 tă", a %e+7icat S%i YBtes:a% %8z8n", ""a% n c%e" că vei avea #'tive să 2ii
satis2ăct "e vizita ta."
An-%iE'%at $i ne#7!#it, 7-a# +ă%ăsit +e -% $i a# int%at =n +a7at7 "e Esti!ie "in Se%a#+'%e.
Unc.i7 #e "in +a%tea tată7i, Sa%a"a C.'s., ca%e e%a av'cat, #-a +%i#it a2ect's.
"P7ec azi =n Ca$#i% c ni$te +%ieteni", i-a# s+s. "De ani "e zi7e visez 7a această eDc%sie =n
>i#a7a,a."
"Mă ;c% +ent% tine, MBn"a. P't să 2ac ceva +ent% a-!i 2ace că7ăt'%ia #ai +7ăctăN"
Aceste cvinte #-a =nc%aEat. "D%a-ă nc.i7e, #i 7-ai +tea =#+%#ta +e se%vit'%7 tă, La7
D.a%iN"
Această ce%e%e #'"estă a avt e2ect7 ni ct%e#%. Unc.i7 #e a 2ăct n sa7t at8t "e vi'7ent
=nc8t a %ăst%nat scan7L .8%tii7e "e +e ;i%' a z;%at =n t'ate +ă%!i7eL +i+a sa a căzt c z-'#'t
+e +'"ea.
"E-'ist7eM" a st%i-at nc.i7 #e 2ie%;8n" "e in"i-na%e. "Ce ins'7en!ăM Cine se va #ai 'c+a "e
#ine "acă t =#i iei se%vit'%7 +ent% na "in că7ăt'%ii7e ta7e "e +7ăce%eN"
Mi-a# ascns s%+%iza, -8n"in"-#ă că această sc.i#;a%e ;%scă "e atit"ine n e%a "ec8t n7
"in #iste%e7e acestei zi7e at8t "e ;'-ată =n eni-#e. A# ;ătt =n %et%a-e%e c #ai #7tă -%a;ă
"ec8t "e#nitateM
M-a# =nt'%s 7a as.%a#, n"e +%ietenii #ei #ă a$te+ta "eEa. An #intea #ea a =nce+t să-$i 2acă
7'c c'nvin-e%ea că #'"7 "e c'#+'%ta%e a7 Maest%7i e%a ins+i%at "e ' %a!ine s+e%i'a%ă. M-a#
si#!it c+%ins "e %e#$că%i 7a i"eea "e a n-7 asc7ta +e -%7 #e.
"MBn"a, n !i-a% +7ace să %ă#8i n +ic #ai #7t =n t'vă%ă$ia #eaN" #-a =nt%e;at S%i YBtes:a%.
"RaEen"%a $i cei7a7!i +'t #e%-e =nainte $i să te a$te+te 7a Ca7cttaL t ai "est7 ti#+ să +%inzi
7ti#7 t%en c "estina!iaCa$#i%."
"Maest%e, n-a$ v%ea să +7ec 2ă%ă tine", a# zis e t%ist.
P%ietenii #ei n-a "at nici cea #ai #ică aten!ie acestei "ec7a%a!ii. A 7at ' ;i%Eă $i a +7ecat c
;a-aEe7e. Fanai $i c #ine ne-a# a$ezat 7ini$ti!i 7a +ici'a%e7e -%7i. D+ă t%eizeci "e #inte "e
tăce%e t'ta7ă, S%i YBtes:a% s-a %i"icat +ent% a se "ce 7a sa7a "e #ese "e 7a etaE7 n.
"Fanai, "acă v%ei, se%ve$te-7 +e MBn"a c #8nca%eL t%en7 7i +7eacă =n c%8n"."
An ti#+ ce #ă %i"ica#, #-a# si#!it ;%sc c+%ins "e -%e!%i $i "e "%e%i "e st'#ac =n-%'zit'a%eL
"%e%ea e%a asc!ită $i at8t "e intensă =nc8t #i se +ă%ea că a# ia"7 =n #ine. M-a# t8%8t s+%e
-%7 #e $i #-a# +%ă;$it 7a +ici'a%e7e 7i c t'ate si#+t'#e7e .'7e%ei asiaticeM S%i YBtes:a% $i
Fanai #-a "s =n sa7'n.
C%is+at "e "%e%e, a# eDc7a#at) "Maest%e, =#i "e+n via!a 7a +ici'a%e7e ta7eM" căci #i se +ă%ea că
s27et7 #e va 2i s#7s "in =nve7i$7 să ca%na7.
Jnanavatar 'ri 8Ctesh3ar
S%i YBtes:a% #i-a +s ca+7 +e -ennc.ii săi, #8n-8in"-#i $'% 2%ntea c ' tan"%e!e an-e7ică.
"3ezi ce !i s-a% 2i =nt8#+7at "acă ai 2i 2'st 7a -a%ă c +%ietenii tăiNM A t%e;it să ve-.ez as+%a ta =n
acest #'", +ent% că ai a7es să te =n"'ie$ti "e E"ecata #ea v'in" să 2aci această eDc%sie =nt%-n
#'#ent ne+'t%ivit."
An s28%$it, a# =n!e7es. Pent% că n #a%e Maest% #ani2estă %a%e'%i +te%i7e =n #'" vizi;i7, n
';se%vat'% s+e%2icia7 a% +tea c%e"e că eveni#ente7e =$i %#ează c%s7 7'% n'%#a7. &nte%ven!ia
-%7i #e e%a eDe%citată =nt%-n #'" +%ea s;ti7 +ent% a +tea 2i "esc'+e%ită. E7 a +s =n E'c7
să #'"est +e ?e.a%i, +e nc.i7 #e Sa%a"a, +e RaEen"%a $i +e a7!iiL in27en!a a 2'st at8t "e
sensi;i7ă =nc8t t'!i, c eDce+!ia #ea, -8n"ea că sita!ia n-avea ni#ic ne';i$nit.
C# S%i YBtes:a% %es+ecta #e%e ';7i-a!ii7e s'cia7e, 7-a %-at +e Fanai să cate n "'ct'% $i să-7
ann!e +e nc.i7 #e.
"Maest%e", a# +%'testat e, "n#ai t sin-% #ă +'!i vin"eca. Sta%ea #ea e +%ea -%avă +ent% ca
n "'ct'% să #ai +'ată 2ace cevaM"
"C'+i7e, ?năv'in!a Divină te +%'teEează. 4 te ne7ini$ti c +%ivi%e 7a "'ct'%L e7 n te va #ai -ăsi
=n sta%ea asta) t e$ti "eEa vin"ecatM"
La aceste cvinte a7e -%-7i #e, %ă7 at%'ce a "is+ă%t. M-a# a$ezat, s7ă;it =ncă. A s'sit $i
#e"ic7 $i #-a eDa#inat c -%iEă.
"Ai t%ect +%int%-' c%iză =n-%'zit'a%e", a "ec7a%at e7. "3'i 7a #'st%e +ent% ana7iză."
A "'a zi "i#inea!ă, "'ct'%7 a s'sit =n #a%e -%a;ă. E e%a# a$ezat $i #ă si#!ea# ;ine.
"Ei ;ine, v'%;e$ti $i %8zi ca $i c# ie%i n e%ai =n -.ea%e7e #'%!iiM" E7 =#i 7ă #8na c ;78n"e!e.
"4 #ă a$te+ta# să te -ăsesc =n via!ă c8n" ana7ize7e #i-a a%ătat că e%a v'%;a "e .'7e%ă asiaticăM
E$ti n'%'c's, tine%e, că ai n -% c ' +te%e "e vin"eca%e "ivinăM De asta snt c'nvinsM"
E%a# "e ac'%" "in t'ată ini#a. An ti#+ ce "'ct'%7 se +%e-ătea să-$i ia %ă#as ;n, =n $ă a
a+ă%t RaEen"%a $i A"",. Ei +ă%ea s+ă%a!i, "a% s+ă%a%ea s-a t%ans2'%#at =n c'#+asine c8n"
7-a văzt +e "'ct'% $i 2a!a #ea a7;ă ca va%7.
"E%a# 2%i'$i că n ne-a# =nt87nit 7a t%en7 "e Ca7ctta, a$a c# ne-a# =n!e7es. Ai 2'st ;'7navN"
"Da." 4 #i-a# +tt %e!ine %8s7 văz8n"-i +e +%ietenii #ei +n8n"-$i ;a-aEe7e =n ace7a$i 7'c ca
$i =n aEn. An acest ti#+, Maest%7 int%ă =n ca#e%ă. Mi-a# +e%#is n -est "e c'nva7escent,
+%inz8n"-i #8na c i;i%e.
"C%Ei", i-a# zis. "De 7a v8%sta "e "'is+%ezece ani a# 2ăct #7te tentative ne%e$ite "e a #e%-e
=n >i#a7a,a. Ac# snt c'nvins că, 2ă%ă ;inecv8nta%ea ta, zei!a Pa%vati
*2)*
va %e2za să #ă
+%i#eascăM"
20-1: Deçi Maestrul meu nu mi-a dat nici o explicaţie, aversiunea lui faţă de o vizită
în Caçmir în cele două veri este posibil să fi fost produsă de cunoaçterea anterioară a
faptului că nu venise încă timpul să se îmbolnăvească acolo (vezi capitolul 22).
20-2: Literal, "aparţinând munţilor". Parvati este reprezentată mitologic ca fiind fiica
regelui Himalayei (literar, "locuinţa zăpezilor"), al cărei cămin este reprezentat de un
anumit vârf de la graniţa tibetană. Călătorii uimiţi, trecând pe sub acest vârf de
munte inaccesibil, văd de departe o formaţiune uriaçă de zăpadă semănând cu un
palat cu turnuri çi domuri de gheaţă.
Parvati, Kali, Durga, Uma çi alte zeiţe sunt aspecte ale lui 'aganmatri, "Mama Divină
a Lumii", numită atât de variat pentru a evidenţia funcţiile sale particulare.
Dumnezeu sau Shiva (vezi capitolul 32), în aspectul său transcendent sau para, este
inactiv în creaţie; Sha$ti (energia, forţa activă) a sa îl trimite către "consoartele"
sale, puterile "feminine" productive ce fac posibilă desfăçurarea infinită din cosmos.
CAPITOLUL: 21
4i&ităm +aşmirul
"Ac# că te-ai %e2ăct s2icient +ent% a că7ăt'%i, a$ #e%-e c tine =n Ca$#i%", #i-a "ec7a%at S%i
YBtes:a% 7a "'ă zi7e "+ă vin"eca%ea #ea #i%ac7'asă "e .'7e%ă asiatică.
Sea%a, #ic7 n'st% -%+ "e $ase +e%s'ane a 7at t%en7 s+%e n'%". P%i#a '+%i%e a 2'st Si#7a,
#aiest's7 '%a$ a7 +%i#e7'% c'nt%a2'%t%i a7e >i#a7a,ei. A# .'ină%it +e st%ăzi, a"#i%8n" '%a$7
#a-ni2ic.
"F%a-i en-7eze$ti "e v8nza%eM" st%i-a ' ;ăt%8nă c.i%cită 7a #a%-inea +ie!ii +it'%e$ti.
Mici7e 2%cte %'$ii a at%as aten!ia Maest%7i. A c#+ă%at n c'$ #a%e $i ni 7-a '2e%it 7i Fanai $i
#ie. A# -stat ' 2%a-ă $i a# sci+at-' i#e"iat.
"Maest%e, e ac%ăM C%e" că n-#i v'% +7ace nici'"ată 2%a-iiM"
C%-7 #e %8se.
"Din c'nt%ă, =!i v'% +7ace 2'a%te #7t, =n A#e%icaM La #asă, -az"a !i 7e va se%vi c za.ă% $i c
2%i$că. D+ă ce 7e va z"%';i c ' 2%c7i!ă, vei -sta $i vei "ec7a%a) SCe "e7ici'ase sntMS. A+'i =!i vei
a#inti "e această zi =n Si#7a."
A# itat c'#+7et această +%ezice%e, "e ca%e n #i-a# a#intit "ec8t "+ă #7!i ani, "+ă s'si%ea
#ea =n A#e%ica. A# 2'st invitat 7a #asă 7a "'a#na A7ice 5. >ase, 9s'%a Y'-#ata<, "in West
S'#e%vi77e, Massac.ssetts. La "ese%t, -az"a a 7at ' 2%c7i!ă, a z"%';it 2%a-ii, a"ă-8n" za.ă% $i
2%i$ca. "Aceste 2%cte snt "est7 "e ac%eL c%e" că-!i v'% +7ace +%e+a%ate ast2e7", a %e#a%cat ea.
A# 7at ' =n-.i!it%ă $i a# eDc7a#at) "Ce "e7ici'ase sntM" a# s+s e c -%a +7ină. P%ezice%ea
-%-7i #e #i-a %evenit atnci =n #e#'%ie. A# %ă#as ;7'cat 7a -8n"7 că, c #7!i ani =n %#ă,
s+i%it7 7i S%i YBtes:a%, =n a%#'nie c D#neze, "etectase +%'-%a#7 "e eveni#ente Ba%#a-
ice =n ete%7 viit'%7i.
An c%8n", #ic7 n'st% -%+ a +ă%ăsit Si#7a $i a 7at t%en7 +ent% Ra:a7+in"i. Ac'7' a#
=nc.i%iat ' ;i%Eă #a%e t%asă "e "'i cai, c ca%e a# 2ăct ' că7ăt'%ie "e T zi7e +8nă 7a S%ina-a%,
ca+ita7a Ca$#i%7i. An cea "e a "'a zi a că7ăt'%iei s+%e n'%", =n 2a!a 'c.i7'% n'$t%i i#i!i a a+ă%t
i#ensitatea >i#a7a,ei. C%an"i'asa +an'%a#ă a #n!i7'% ne #+7ea "e =nc8nta%e.
"D'#n7e", zise A"", a"%es8n"-se Maest%7i, "#ă ;c% "in +7in că +'t c'nte#+7a aceste
7'c%i 2%#'ase =n c'#+ania "#neav'ast%ă s28ntă."
Această %e#a%că a 7i A"", #-a ;c%at, căci e Ecase# %'77 "e -az"ă =n eDc%sie. S%i
YBtes:a% a +%ins -8n"7 #e, s-a =nt'%s s+%e #ine $i #i-a $'+tit)
"4 te ;c%a a$a "e #7tM A"", e #ai +!in =nc8ntat "e +%ive7i$te "ec8t "e +e%s+ectiva "e a se
=n"e+ă%ta "e -%+7 n'st% +ent% a avea %ă-az7 să 2#eze ' !i-a%ă."
A# 2'st $'cat. "Maest%e", a# zis e =ncet, "n s+ne asta. 4 c%e" că A"", e 2#ăt'%."
*()(
L-a#
+%ivit c aten!ie +e -%-7 #e ca%e n se =n$e7a nici'"ată.
"?ine, n-!i v'i #ai s+ne ni#ic "es+%e A"",", c.ic'ti Maest%7, ""a% vei ve"ea că, 7a +%i#a
'+%i%e, A"", n va 7ăsa să-i sca+e 'caziaM"
A# aEns 7a n #ic .an. An ti#+ ce c'n"cea caii 7a a"ă+'st, A"", zise) "Maest%e, =#i "ai v'ie să
#ă a$ez 78n-ă ;i%Ea%N Mi-a% +7ăcea să sta 7a ae%."
S%i YBtes:a% =i "ă" v'ie, "a% =#i $'+ti) "E7 v%ea ' !i-a%ă +%'as+ătă, n ae% c%at."
5%ăs%a $i-a %e7at #e%s7 +e "%#7 +%ă2it. Oc.ii Maest%7i sc8nteia) "Uită-te a2a%ă", #i-a
s-e%at e7, "sc'ate ca+7 +e -ea# $i vezi c# ia A"", ae%."
M-a# s+s $i a# 2'st s%+%ins să-7 vă" +e A"", eD+i%8n" %'t'c'a7e "e 2#. Mi-a# +%ezentat
scze7e "e %i-'a%e 7i S%i YBtes:a%)
"Ai "%e+tate ca =nt't"eana, Maest%e. A"", +2ăie ca ' 7'c'#'tivă." A# +%es+s că +%ieten7
#e ce%se ' !i-a%ă "e 7a ;i%Ea%, căci $tia# că n-$i c#+ă%ase 7a Ca7ctta
R7a# +e "%#7 sin's $i ' +an'%a#ă #a-ni2ică se eta7a =n 2a!a 'c.i7'% n'$t%i) %8%i, văi,
+%ă+ăstii 2ă%ă 2n", ve%san!i +iet%'$i. A# +et%ect n'+!i7e =n a"ă+'st%i %stice. 4eav8n" nici n
se%vit'% c n'i, e%a# nev'i!i să ne +%e-ăti# sin-%i #asa. Ancă s7ă;it, =#i %ecă+ătă# +te%i7e "in
zi =n zi, "e$i t%ăs%a =n ca%e că7ăt'%ea# n e%a c'n2'%ta;i7ă.
Entzias#7 ne #+7ea ini#i7e +e #ăs%ă ce ne a+%'+ia# "e Ca$#i%7 cent%a7) +a%a"is7
7ac%i7'% c 7't$i, a7 -%ă"ini7'% +7tit'a%e, a7 $7e+%i7'% c ac'+e%i$%i 7ci'ase, a7 %87i @.e7#
ce7 c #7te +'"%i, a7 +'ieni7'% se#ănate c 27'%i ca%e se -ăsesc +%ettin"eni =n E%7 >inia7a,ei.
A# aEns 7a S%ina-a% $i a# =nc.i%iat ca#e%e =nt%-n .an c "'ă etaEe, c ve"e%e s+%e #n!i.
Ant%c8t n avea a+ă c%entă, e%a# nev'i!i să #e%-e# să 7ă# "int%-' 28nt8nă =nvecinată. An acea
va%ă ti#+7 e%a s+en"i", ca7" zia $i $'% %ăc'%'s n'a+tea.
A# 2ăct n +e7e%inaE 7a te#+77 antic "in S%ina-a% "e"icat 7i S:a#i S.anBa%a. An ti#+ ce
c'nte#+7a# această c'nst%c!ie %i"icată +e v8%27 ni #nte, #-a c'+7e$it ;%sc ' sta%e eDtatică.
5e#+77 7i S.anBa%a s-a t%ans2'%#at s; 'c.ii #ei =nt%-' c'nst%c!ie =n ca%e, #7!i ani #ai
t8%zi, a# sta;i7it se"i7 S'cietă!ii +ent% Rea7iza%ea Sine7i =n A#e%ica. C8n" a# vizitat +ent%
+%i#a "ată L's An-e7es $i a# văzt această c'st%c!ie "e +e Mnte7e Was.in-t'n, a# %ecn'sct
i#e"iat +e cea ca%e =#i a+ă%se =n vizini7e "in Ca$#i% $i =n a7te +ă%!i.
A# +et%ect c8teva zi7e 7a S%ina-a%, a+'i a# +7ecat 7a C7#a%- 97ite%a7, "+'tecă "e #nte
=n27'%ită"<, '%a$ sitat 7a a7tit"inea "e HIII "e #et%i. Ac'7' ani =ncă7ecat +%i#a "ată +e n ca7.
RaEen"%a avea n t%ă+a$ ite, a că%i ini#ă e%a =n2'cată "e viteză. A# =nce+t %c$7 s+%e
F.i7an#a%-L "%#7 t%ecea +%int%-' +ă"%e "easă, n"e că%a%ea "e a;ia se #ai "istin-ea, ia% ca77
7i RaEen"%a n-i 7ăsa nici n #'#ent "e %e+as #8%!'a-ei #e7e, nici c.ia% =n z'ne7e #ai
+e%ic7'ase.
O +an'%a#ă #a-ni2ică %ec'#+ensa te#e%itatea n'ast%ă. Pent% +%i#a "ată =n această via!ă =#i
e%a "at să c'nte#+7 =n t'ate "i%ec!ii7e v8%2%i7e s;7i#e a7e >i#a7a,ei, ac'+e%ite "e ' ză+a"ă
ete%nă, ce se#ăna, "at'%ită si7etei 7'%, c ni$te %$i +'7a%i %ia$i.
Me%-ea# vese7i +%in ză+a"a '%;it'a%e a +ante7'%. An ti#+ ce c';'%a#, a# ';se%vat E's =n
"e+ă%ta%e n i#ens c'v'% "e 27'%i -a7;ene c'nt%ast8n" c -'7icinea #n!i7'%.
U%#ăt'a%e7e n'ast%e eDc%sii ne-a c'n"s 7a ce7e;%a "-%ă"ină a +7ăce%i7'%" a =#+ă%at7i
@e.an-i% 7a S.a7i#a% $i 7a 4is.at ?a-.. Pa7at7 antic "e 7a 4is.at ?a-. este c'nst%it "i%ect +e '
că"e%e nat%a7ă "e a+ă. 5'%ent7 ca%e vine "in #n!i a 2'st ';7i-at să c%-ă +%int%e c'v'a%e7e "e
27'%i =#;ătăt'a%e, căz8n" =n Eet%i "e a+ă "e 7a n etaE 7a a7t7. C%ent7 "e a+ă +ăt%n"e "e
ase#enea =n #ai #7te a+a%ta#ente %e-a7e, +ent% ca =n 2ina7 să ca"ă, +%int%-' casca"ă 2ee%ică,
=nt%-n 7ac a27at "e"es;t. Pa%c%i7e i#ense snt +7ine "e #ii "e c7'%i) t%an"a2i%i, +anse7!e,
ias'#ie, c%ini, #aci... O stă7ci%e "e s#a%a7" este "ată "e $i%%i7e si#et%ice "e chinars
*()*
, "e
c.i+a%'$i $i "e ci%e$iL =n "e+ă%ta%e, >i#a7a,a st%ăEie$te t't7 c aste%ită!i7e sa7e a7;e.
La Ca7ctta, st%-%ii "in Ca$#i% snt a+%ecia!i ca ' %a%itate. RaEen"%a, ca%e-$i +%'+sese n
a"evă%at 2estin c st%-%i, a 2'st "eza#ă-it că n a# =nt87nit +7anta!ii #a%i "e vi!ă "e vie. Ac#
e =7 tac.ina# +ent% 7ăc'#ia 7i)
"M-a# =n"'+at at8t "e #7t c st%-%i =nc8t n #ai +'t #e%-e", #ă +78n-ea# e. "?'a;e7e
invizi;i7e 2e%#entează =n #ineM" Mai t8%zi, a# a27at că +7anta!ii s+e%;e "e vi!ă "e vie se -ăsesc 7a
Fa;7, 7a vest "e Ca$#i%. 4e-a# c'ns'7at c'ns#8n" =n-.e!ată "in rabri 97a+te c'n"ensat<
a%'#atizată c 2istic.
4e-a# +7i#;at "e #ai #7te '%i c shikaras 9a#;a%ca!ie c ;a7"ac.in ;%'"at =n %'$< +%in
7a;i%int7 cana7e7'% 7ac7i Da7, ca%e sea#ănă c ' +8nză "e +ăianEen. 4#e%'ase7e -%ă"ini
+7tit'a%e, n 2e7 "e +7te i#ense "in ;$teni ac'+e%i!i c +ă#8nt, =7 i#esc 7a =nce+t +e
s+ectat'%) +e+eni $i 7e-#e +a% să c%ească "i%ect "in a+ăM Une'%i, c8te n !ă%an, săt7 să t't 2ie
"7e-at "e +ă#8nt", =$i "ce #ica -%ă"ină "in 7'c =n 7'c, +%in 7ac7 2'%#at "in #ii "e cana7eM
An această va7e +'!i =nt87ni #'st%e "in t'ate #inni7e 7#ii. D'a#na Ca$#i%7i, =nc'%'nată "e
#n!i, este =n2%#se!ată c ' -.i%7an"ă "e 7ac%i. Mai t8%zi, c8n" a# vizitat $i a7te !int%i, a#
=n!e7es "e ce se c'nsi"e%ă a"esea Ca$#i%7 ca 7'c7 ce7 #ai +it'%esc "e +e -7';. E7 a%e 2a%#ec7
A7+i7'% e7ve!ieni, a7 7ac7i L'#'n" "in Sc'!ia $i a7 ce7'% #ai 2%#'ase 7ac%i en-7eze$ti. Un
că7ăt'% a#e%ican =$i va a#inti aici "e A7asBa $i "e PiBes PeaB, "e 78n-ă Denve%.
Ca$#i%7 +'ate %iva7iza c s+7en"'%i7e "e 7a U'c.i#i7c' "in MeDic, n"e #n!ii, ce%7 $i 'a#enii
se a#estecă c i#ensitatea a+e7'% +'+7ate c +e$ti %'$ii, "a% 7a Ca$#i% 2%#se!i7e 7ac%i7'%
sea#ănă c ni$te 2ete tine%e a27ate =n +aza %szei >i#a7a,aM Aceste !int%i =nc8ntăt'a%e #i-a
%ă#as =n #e#'%ie ca ce7e #ai 2%#'ase "in 7#e.
S+7en"'%i7e Pa%c7i 4a!i'na7 "in Ye77':st'ne, Ma%e7i Cani'n "in C'7'%a"' $i A7asBăi #-a
2ascinat 7a 2e7 "e #7t. P%i#7 este +'ate sin-%7 7'c "in 7#e n"e +'!i ve"ea at8t "e #7te
-.eize%e !8$nin" 7a =nă7!i#i "e nec%ezt, c ' %e-7a%itate "e ceas'%nic. &az%i7e 7i "e c7'a%ea
'+a77i $i a sa2i%7i, a+e7e 7i ca7"e $i s72%'ase, ani#a7e7e să7;atice "in t'ate s+ecii7e, ne 2ac să
ne -8n"i# că aici nat%a a %ă#as aceea$i ca =n +%i#e7e zi7e a7e c%ea!iei.
3ec.i7e $i #aiest'ase7e +ă"%i a7e +a%c7i Y'se#ite "in Ca7i2'%nia, c t%nc.i%i en'%#e "e
seX'ia +ă%8n" st87+i ca%e ss!in ce%7, snt a"evă%ate cate"%a7e ve%zi, '+e%e a7e a%.itect7i
"ivin. De$i O%ient7 a%e casca"e #ă%e!e, e7e n se +'t c'#+a%a c 4ia-a%a, "in a+%'+ie%ea
2%'ntie%ei cana"iene. C%'te7e "e #a#t "in FentcB, $i ce7e "in Ca%7s;a" "in 4e:-MeDic', c
sta7actite #7tic'7'%e snt 2ee%ice. Ln-i7e s+i%a7e a7e sta7actite7'%, ca%e at8%nă "e +7a2'n $i se
'-7in"esc =n a+e7e s;te%ane, "a ' i#a-ine ca "e +e tă%8#7 ce7ă7a7t, a$a c# $i 7-a i#a-inat
'a#enii.
MaE'%itatea .in"$i7'% "in Ca$#i%, %en#i!i +ent% 2%#se!ea 7'%, a +ie7ea a7;ă ca e%'+enii $i
aceea$i st%ct%ă 's'asăL #7!i a +ă%7 ;7'n" $i 'c.ii a7;a$t%i. A#;%ăca!i ca 'cci"enta7ii, ei
sea#ănă c a#e%icanii. Răcea7a >i#a7a,ei =i a+ă%ă "e a%$i!a s'a%e7i, a$a că ei a +ie7ea a7;ă. Pe
#ăs%ă ce =naintă# s+%e s"7 &n"iei, s+%e t%'+ice, se c'nstată că 7'cit'%ii a ten7 "in ce =n ce
#ai =nc.is.
D+ă ce a# +et%ect =n Ca$#i% c8teva să+tă#8ni 2e%icite a t%e;it să #ă %e=nt'%c acasă =n ?en-a7
+ent% a %#a c%s%i7e c'7e-i7i "in Se%a#+'%e. S%i YBtes:a% a %ă#as 7a S%ina-a% c Fanai $i
c A"",. C +!in ti#+ =nainte "e +7eca%ea #ea, Maest%7 a 2ăct a7zie 7a 2a+t7 că t%+7 să va
2i s;iect7 nei s2e%in!e, ac'7' =n Ca$#i%.
"Da% e$ti sănăt's tn, Maest%eM" a# +%'testat e.
"S-a% +tea c.ia% să #'%M"
"C%EiM" A# căzt i#+7'%8n" 7a +ici'a%e7e sa7e. "P%'#ite-#i te %'- că n-!i vei +ă%ăsi c'%+7
ac#. E n snt +%e-ătit să c'ntini 2ă%ă tine."
S%i YBtes:a% a tăct, "a% n s%8s =ncă%cat "e c'#+asine #-a =nc%aEat. A# +7ecat c %e-%et.
La +!ină v%e#e "e 7a s'si%ea #ea 7a Se%a#+'%e, a# +%i#it ' te7e-%a#ă "e 7a A"",) "Maest%7
-%av ;'7nav."
"Maest%e", i-a# te7e-%a2iat e -%-7i #e, "#i-ai +%'#is că n #ă vei a;an"'na. "4-!i +ă%ăsi
c'%+7, a7t2e7 v'i #%i $i e."
"Facă-se c# v%ei t", #i-a %ăs+ns S%i YBtes:a% "in Ca$#i%.
'ri 8Ctesh3ar -n samadhi
D+ă c8teva zi7e, a# +%i#it ' sc%is'a%e "e 7a A"", =n ca%e e%a# in2'%#at că Maest%7 se
%esta;i7ise. La =nt'a%ce%e 7a Se%a#+'%e, /K zi7e #ai t8%zi, a# 2'st s+e%iat să c'nstat că -% =$i
+ie%"se E#ătate "in -%etatea sa.
P%in 2e;%a sa seve%ă "in Ca$#i%, S%i YBtes:a% a%sese, "in 2e%ici%e +ent% "isci+'7ii săi, #7te "in
+ăcate7e 7'%. Met'"a #eta2izică "e t%ans2e% a ;'7i7'% este cn'sctă "e ,'-.inii avansa!i. Un '#
+te%nic =7 +'ate aEta +e n7 s7a;, "c8n"-i +'va%a =n 7'c7 să. Ast2e7, n s+%a'# s+i%ita7
este ca+a;i7 să-$i $%eze "isci+'7ii "e +'va%a 7'% 2izică sa #'%a7ă, 78n" as+%a sa ' +a%te "in
Ba%#a ac!ini7'% 7'% t%ecte. A$a c# ;'-at7 +ie%"e c8!iva ;ani +7ătin" "at'%ii7e 2i7i să
%isi+it'%, +e ca%e-7 sa7vează ast2e7 "e c'nsecin!e7e ne;nii7'% sa7e, 7a 2e7 n #aest% =$i sac%i2ică c
;nă $tiin!ă ' +a%te "in ;'-ă!ia 7i c'%+'%a7ă +ent% a $%a #ize%ia "isci+'7i7'% săi
*()+
.
P%in inte%#e"i7 nei te.nici ,'-.ine sec%ete, s28nt7 =$i ne$te Mintea $i ve.ic'77 ast%a7 c
ace7ea a7e in"ivi"7i ca%e s2e%ăL ;'a7a t%ece, +a%!ia7 sa =n t'ta7itate, =n c'%+7 ,'-.in7i.
Maest%7 ca%e 7-a cce%it +e D#neze, n se #ai =n-%iE'%ează "e ceea ce va veni "e 7a =nve7i$7 7i
c'%+'%a7. De$i se 7asă c'nta#inat, s+i%it7 să este i#nL e7 se si#te 2e%icit "e a-$i 2i +tt $%a
se#en7.
A atin-e e7i;e%a%ea 2ina7ă =n D#neze =nsea#nă "e 2a+t a "esc'+e%i că t%+7 #an $i-a
=n"e+7init sc'+7L "eci n Maest% =7 +'ate ti7iza a$a c# c%e"e e7 "e cviin!ă. Sa%cina ni -%
=n 7#e este "e a $%a s2e%in!e7e #anită!ii +%in #iE7'ace s+i%ita7e, +%in s2at%i inte7ecta7e,
+%in 2'%!a v'in!ei sa7e, sa +%in t%ans2e%7 2izic a7 ;'7ii. Eva"8n" 7a v'in!ă =n s+%ac'n$tiin!ă, n
Maest% +'ate "eveni i#n 2a!ă "e "%e%ea 2izicăL ne'%i e7 a7e-e s-' s+'%te c c%aE +ent% a "a
eDe#+7 "isci+'7i7'% săi. P%in +te%ea sa "e a +%ta s2e%in!e7e a7tia, ,'-.in7 a%"e se#in!e7e
Ba%#a-ice a7e 7e-ii cază-e2ect +e ca%e acea 2iin!ă 7e-a se#ănat =n a7te eDisten!e $i ca%e se v'%
#ani2esta =n această eDisten!ă c ' +%ecizie #ate#atică. Le-ea Ba%#a-ei +'ate 2i 2'7'sită =nt%-n
#'" $tiin!i2ic "e 2iin!e ce "e!in =n!e7e+cinea "ivină.
Le-i7e s+i%ita7e n-7 ';7i-ă +e n Maest% să se =#;'7năvească +ent% a '+e%a ' vin"eca%e. De
';icei, vin"ecă%i7e ';i$nite se 2ac +%in "ive%se #et'"e "e vin"eca%e instantanee ca%e n-7 7ezează
+e vin"ecăt'%7 s+i%ita7. 5't$i, #ai %a%, n #aest% "'%nic să acce7e%eze #7t ev'7!ia
"isci+'7i7'% săi, +'ate, =n #'" c'n$tient, să ia as+%a sa ' #a%e +a%te a Ba%#a-ei 7'% in"ezi%a;i7e.
&ss s-a c'nsi"e%at +e sine ca %ăsc#+ă%ăt'%7 +ăcate7'% ni #a%e n#ă% "e 'a#eni. C +te%i7e
sa7e "ivine
*(),
, &ss a% 2i +tt să n #'a%ă nici'"ată +%in c%ci2ica%e, "acă E7 n-a% 2i c''+e%at "e
;nă v'ie c 7e-ea c's#ică s;ti7ă a cazei $i e2ect7i. Ast2e7, E7 a 7at as+%a Sa c'nsecin!e7e
Ba%#a-ei a7t'%a, #ai a7es a7e "isci+'7i7'% Săi. An acest 2e7, ei a 2'st +%i2ica!i $i 2ăc!i ca+a;i7i să
+%i#ească C'n$tiin!a '#ni+%ezentă, sa S28nt7 D., ca%e a c';'%8t #ai t8%zi as+%a 7'%.
4#ai n Maest% %ea7izat +'ate să ia as+%a c'%+7i să ;'7i7e a7t'%a sa să '+e%eze t%ans2e%7
2'%!ei sa7e vita7e. Această #et'"a "e vin"eca%e ,'-.ină n este 7a =n"e#8na '#7i ';i$nit
că%ia, "e a7t2e7, nici n i se %ec'#an"ă) n inst%#ent 2izic "e%e-7at c'nstitie ' 2%8nă +ent%
#e"ita!ia "ivină. Sc%i+t%i7e &n"iei "ec7a%ă că +%i#a "at'%ie a '#7i c'nstă =n a-$i +ăst%a c'%+7
sănăt'sL 2ă%ă aceasta, #intea este inca+a;i7ă să %ă#8nă 2iDată =n c'ncent%a%e "ev'!i'na7ă.
5't$i, ' #inte 2'a%te +te%nic este ca+a;i7ă să t%anscean"ă t'ate "i2ic7tă!i7e 2izice $i să atin-ă
%ea7iza%ea 7i D#neze. M7!i s2in!i $i-a "s 7a ;n s28%$it căta%ea 7'% "ivină, "e$i e%a -%av
;'7navi. S28nt7 F%ancisc "SAssisi, e7 =ns$i =nt%-' sta%e "is+e%ată, a '+e%at vin"ecă%i #i%ac7'ase
$i c.ia% =nvie%i "in #'%!i.
A# cn'sct n s28nt .in"s ca%e =n tine%e!e avea E#ătate "in c'%+7 să ac'+e%it "e %ăni.
Dia;et7 7i e%a at8t "e avansat =nc8t =n c'n"i!ii n'%#a7e n +tea sta a$ezat #ai #7t "e n s2e%t
"e '%ă. Da% s+i%it7 7i e%a "e ne=nvins. "D'a#ne", se %-a e7, ";inev'ie$te să-#i vizitezi te#+77
#e %inatM" P%int%-n e2'%t "e v'in!ă =n"8%Eit, s28nt7 a "evenit -%a"at ca+a;i7 să #en!ină +'zi!ia
7'ts7i c8te /* '%e zi7nic, 2ă%ă =nt%e%+e%e, =nt%-' sta%e eDtatică.
"D+ă t%ei ani", #i-a +'vestit e7, "L#ina 4ec%eată a inn"at c s+7en"'a%ea sa c'%+7 #e
t'%t%at, +e ca%e 7-a# itat, =n sta%ea eDtatică =n ca%e #-a# c2n"at. Mai t8%zi a# 2'st c'#+7et
vin"ecat +%in C%a!ia Divină."
Un caz ist'%ic "e vin"eca%e #i%ac7'asă se %e2e%ă 7a %e-e7e ?a;e% 9/(*J-/KJI<, 2'n"at'% a7
i#+e%i7i M'-7 "in &n"ia. Fi7 să, +%in!7 >#a,n
*()-
, s-a =#;'7năvit -%av. 5ată7, s+e%iat, 7-a
%-at +e D#neze să-i t%ans2e%e 7i ;'a7a 2i7i să. >#a,n s-a vin"ecat, ia% ?a;e% s-a
=#;'7năvit $i a #%it "e aceea$i ;'a7ă "e ca%e t%e;ia să #'a%ă 2i7 să. >#a,n i-a scce"at ca
=#+ă%at a7 >in"stan7i.
M7!i 'a#eni =$i =nc.i+ie că n Maest% s+i%ita7 a% t%e;i să ai;ă 2'%!a $i sănătatea 7i San"':
*().
. Aceasta este a;s'7t 2a7s. Un c'%+ ;'7nav n a%ată că Maest%7 n a atins c'ntact7 "ivin, t't
a$a c# ' sănătate "e 2ie% n este se#n7 i7#ină%ii. Ca7ită!i7e "istincte a7e ni Maest% n snt
2izice, ci s+i%ita7e.
MaE'%itatea ce%cetăt'%i7'% 'cci"enta7i =$i i#a-inează, =n #'" -%e$it, că n #aest% este ce7 ca%e
t%atează s;iecte #eta2izice +%in cv8nt v'%;it sa sc%is. Din c'nt%ă, =n!e7e+!ii a a%ătat că n ce7
ca%e a%e cn'$tin!e vaste, inte7ecta7e, "es+%e "'#eni7 #eta2izic este n Maest%, ci ace7a ca%e
este ca+a;i7 să int%e, 7a v'in!ă, =n stă%i7e "e "inc'7' "e #'a%te 9sa$ikalpa samadhi< $i să atin-ă
2e%ici%ea stat'%nică 9nir$ikalpa samadhi<
*()/
. 4#ai această %ea7iza%e +e%#ite să se a2i%#e că '
2iin!ă #ană +'se"ă c'nt%'77 maya-ei, sa "a7is#7 i7ziei 7#ii. 4#ai atnci e7 +'ate
"ec7a%a, c'n$tient "e a"evă%) "6kam sat", "4#ai Un7 eDistă".
+edele "ec7a%ă că '#7 i-n'%ant, ca%e se #7!#e$te a 2ace c.ia% $i cea #ai #ică "istinc!ie =nt%e
s27et7 in"ivi"a7 $i S+i%it7 S+%e# este eD+s 7a +e%ic'7e. "O%in"e eDistă "a7is#, "at'%ită
i-n'%an!ei, t'ate 7c%%i7e se +e%ce+ ca 2iin" "istincte "e Sine", sc%ie S.anBa%a, #a%e7e #'nist.
"C8n" t't7 este +e%ce+t ca 2iin" Sine7e, n eDistă ni#ic, nici #ăca% n at'#, ca%e să n 2ie
+e%ce+t ca Sine... De =n"ată ce se +'se"ă cn'a$te%ea Rea7ită!ii, c'nsecin!e7e ac!ini7'% t%ecte
n #ai snt "e te#t, "at'%ită i%ea7ită!ii c'%+7i) a$a c# n vis "is+a%e c8n" te t%eze$ti."
4#ai #a%ii =nvă!a!i s+i%ita7i =$i +'t as#a Ba%#a "isci+'7i7'%. S%i YBtes:a% n s-a% 2i
=#;'7năvit 7a S%ina-a%, =n Ca$#i%, "acă n a% 2i +%i#it +e%#isinea "e 7a S+i%it7 "in e7 să-$i aEte
"isci+'7ii =n acest #'" ci"at. P!ini s2in!i e%a ca+a;i7i să eDecte +'%nci7e "ivine c at8ta
=n!e7e+cine ca Maest%7 #e.
C8n" #i-a# eD+%i#at c'#+asinea c +%ivi%e 7a s7ă;icinea 7i, e7 #i-a "ec7a%at vese7)
"La ceva este ;nă $i ;'a7aM Ac# +'t =#;%ăca #ici7e gan,is 9.aine< +e ca%e n 7e-a# #ai +%tat
"in tine%e!eM"
R8s7 vese7 a7 Maest%7i #i-a %ea#intit ' eD+%esie a s28nt7i F%anY'is "e Sa7es) "Un s28nt ca%e
este t%ist este n s28nt "e c'#+ăti#itM"
21-1: Este o lipsă de respect în India să fumezi în prezenţa celor mai în vârstă çi a
superiorilor.
21-2: Platan oriental. 21-3: Mulţi sfinţi creçtini, inclusiv Therese Neumann (vezi
capitolul 39) sunt obiçnuiţi cu acest transfer metafizic al bolilor.
21-4: Chiar înainte de a fi dus spre locul de crucificare, Isus a spus: "Crezi că n-aç
putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12
legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aça trebuie sa se
întâmple?" MATEI 26.53-54
21-5: Humayun a fost tatăl lui Akbar cel Mare. Cu un zel islamic, la început Akbar i-a
persecutat pe hinduçi. "Pe măsură ce cunoaçterea mea creçtea, îmi era tot mai
ruçine", spunea el mai târziu. "Miracole se produc în templele celor ce cred". El s-a
preocupat de o traducere personală a Bhagavad #ita-ei çi a invitat la curtea sa mai
mulţi preoţi iezuiţi din Roma. În mod inexact, dar plin de iubire, Akbar a atribuit lui
Isus următoarele cuvinte (înscrise pe Arcul Victoria din Fatehpur-Sikri, noul oraç al
lui Akbar): "Isus, Fiul Mariei (a ei fie pacea!), a spus: Lumea este un pod; treceţi
peste el, dar nu construiţi nici o casa pe el."
21-6: Atlet german (mort în 1925) cunoscut ca fiind "cel mai puternic bărbat din
lume".
21-7: Vezi notele de la capitolele 26, 43.
CAPITOLUL: 22
Inima unei statui de piatră
"Ca s'!ie .in"să "ev'tată, n "'%esc să #ă +78n- "e s'!7 #e. Da% s+e% să-7 vă" %enn!8n" 7a
+ă%e%i7e 7i #ate%ia7iste, =i +7ace să %8"ă "e i#a-ini7e s2in!i7'% "in ca#e%a #ea "e #e"ita!ie. D%a-ă
2%ate, c%e" că t +'!i să-7 aE!i. 3%ei să ' 2aciN"
R'#a, s'%a #ea #ai #a%e, #ă +%ivea %-ăt'%. 3enise# =nt%-' sc%tă vizită =n casa sa "e 7a
Ca7ctta, "e +e st%a"a Ci%is. 3i",a%atna. Ce%e%ea ei #-a =n"i'$at, căci s'%a #ea eDe%citase
as+%a #ea, =n c'+i7ă%ie, ' #a%e in27en!ă s+i%ita7ă $i =nce%case să #+7e vi"7 7ăsat =n 2a#i7ie "e
#'a%tea #a#ei.
"Desi-%, v'i 2ace t't +'si;i77." A# s%8s, v'in" să =#+%ă$tii t%iste!ea a$te%ntă +e 2a!a sa,
c'nt%ast8n" c ca7#7 $i vese7ia ei ';i$nite.
4e-a# %ec7es, R'#a $i c #ine, =nt%-' %-ă tăctă. Un an #ai "ev%e#e, s'%a #ea #ă %-ase să '
ini!iez =n #riya Yoga $i ea 2ăcea +%'-%ese n'ta;i7e.
7o&a) sora &ea
Se născ =n #ine ' ins+i%a!ie. "M8ine", a# zis, "#ă "c 7a te#+77 "in DaBs.ines:a%. 3in' c
#ine $i c'nvin-e-7 +e s'!7 tă să ne =ns'!ească. Si#t că, =n acest 7'c s28nt, Ma#a "ivină =i va
=n#ia ini#a. Da% n-i s+ne #'tiv7 că7ăt'%iei."
S'%a #ea a 2'st "e ac'%", +7ină "e s+e%an!ă. A "'a zi, 2'a%te "ev%e#e "i#inea!a, a# 2'st 2e%icit să
vă" că s'%a #ea $i s'!7 ei e%a -ata "e +7eca%e. An ti#+ ce ne "cea# c ;i%Ea s+%e DaBs.ines:a%,
c#nat7 #e, Satis. C.an"%a ?'se, 7a =n "e%8"e%e va7'a%ea ni -%, =n ti#+ ce s'%a #ea
R'#a +78n-ea =n tăce%e.
"C%aE, s%i'a%ăM", a# $'+tit. 4-i "a satis2ac!ia să c%ea"ă că-i 7ă# -7#e7e =n se%i's."
"MBn"a, c# +'!i să te 7a$i =n$e7at "e t'!i $a%7ataniiN" #ă i%'niza Satis.. "C.ia% as+ect7 ni
sa". este %es+in-ăt'%L ne'%i este s7a; ca n sc.e7et, a7te'%i este -%as ca n e7e2antM"
A# iz;cnit =n %8s, %eac!ie ca%e 7-a "esc#+ănit +e Satis.. A căzt =nt%-' tăce%e #'%'căn'asă. An
ti#+ ce ;i%Ea int%a =n DaBs.ines:a%, %8nEi $i zise +e n t'n sa%castic)
"P%es+n că această eDc%sie a%e sc'+7 "e a #ă c'nve%ti."
4-a# %ăs+ns ni#ic, "a% e7 #-a a+cat "e #8nă. "D'#n7e că7-ă%, n ita să v'%;e$ti c
a"#inist%a!ia te#+77i c +%ivi%e 7a +%8nz7 n'st%M" Satis. s+e%a să n 2ie nev'it să +'a%te nici '
"isc!ie c +%e'!ii te#+77i.
"Ac# #ă "c să #e"itez. 4 te =n-%iE'%a "e +%8nz7 tă. Ma#a Divină va avea -%iEă "e acesta."
"4 c%e" că Ma#a Divină +'ate să 2acă nici #ăca% n sin-% 7c% +ent% #ine. E te 2ac
%ăs+nzăt'% "e +%8nz7 #eM" 3'cea 7i Satis. e%a a#enin!ăt'a%e.
M-a# %et%as sin-% =n .'77 c c'7'ane a7 #a%e7i te#+7 a7 zei!ei Fa7i, Ma#a 4at%ă. A# a7es n
c'7! #;%it =n a+%'+ie%ea nei c'7'ane $i #-a# a$ezat aici =n +'st%a 7'ts. De$i n e%a "ec8t '%a T
"i#inea!a, că7"%a =nce+ea să 2ie ins+'%ta;i7ă.
Uit8n" 7#ea, #-a# +ie%"t =n #e"ita!ie. Mintea =#i e%a c'ncent%ată as+%a zei!ei Fa7i, +e ca%e
#a%e7e Maest% S%i Ra#aB%is.na Pa%a#a.ansa ' a"'%ase c 2e%v'a%e 7a DaBs.ines:a%. Ca
%ăs+ns 7a a+e7%i7e sa7e "is+e%ate, statia se ani#ase $i c'nve%sase c e7, c.ia% =n acest te#+7.
Mă %-a#) "O, Ma#ă tăctă c c'%+7 "e +iat%ă, t ca%e te-ai =ns27e!it 7a %-ăcinea "ev'tat7i
tă S%i Ra#aB%is.na, ;inev'ie$te să %ăs+nzi 7a ce%e%ea 2i7i tă t7;%at "e +%ezen!a ta."
Fe%v'a%ea #ea c%e$tea, =ns'!ită "e ' seninătate "ivină. 5't$i s-a sc%s K '%e $i zei!a, +e ca%e '
viza7izase# inte%i'%, n %ăs+n"eaL #ă si#!ea# +!in "esc%aEat. C8te'"ată D#neze ne +ne
ast2e7 7a =nce%ca%e, =nt8%ziin" să %ea7izeze %-i7e n'ast%e, "a% ne'%i a+a%e s; ' 2'%#ă ca%e-i este
sc#+ă c%e"inci's7i +e%seve%ent. C%e$tin7 =7 ve"e +e &ssL .in"s7 +e F%is.na sa +e zei!a
Fa7i, sa ' L#ină ca%e se %ăs+8n"e$te "acă a"'%a!ia 7i ia ' 2'%#ă i#+e%s'na7ă.
A# "esc.is 'c.ii c %e-%et $i a# văzt n +%e't ca%e =nc.i"ea $i7e te#+77i, +ent% #asa "e
+%8nz. M-a# %i"icat "in 7'c7 n"e e%a# a$ezat $i a# 2ăct c8!iva +a$i =n c%te. S'a%e7e "e +%8nz
că"ea "in +7in +e +avaE $i +ici'a%e7e #e7e -'a7e a 2'st a%se "%e%'s.
"Ma#ă Divină", a# zis, "n-ai ;inev'it să-#i a+a%i =nt%-' vizine $i ac# iată-te ascnsă =n te#+7
=n s+ate7e $i7'% =nc.ise. Astăzi a$ 2i v%t să te %'- +ent% a-7 aEta +e c#nat7 #e."
Ce%e%ea #ea inte%i'a%ă a 2'st azită i#e"iat. Mai =nt8i, "e-a 7n-7 s+ate7i #e a c';'%8t n va7
"e %ăc'a%e ;ine2ăcăt'a%e +8nă 7a +ici'a%e, $%8n"-#ă i#e"iat. A+'i, s+%e s%+%iza #ea, te#+77
+ă%ea să se #ă%ească 78n" +%'+'%!ii ini#a-ina;i7eM U$i7e sa7e en'%#e s-a "esc.is 7ent,
"esc'+e%in" i#a-inea "e +iat%ă a zei!ei Fa7iL -%a"at ea s-a =ns27e!it $i a s%8s a+%';at'a%e. S277
a ie$it "in +7ă#8nii #ei ca as+i%at "e ' se%in-ă #isticăM C'%+7 #e e%a a;s'7t 7ini$tit "a% n
ine%t.
C'n$tiin!a #ea c+%insă "e eDtaz s-a 7ă%-it c'nsi"e%a;i7) +%ivi%ea #ea ;ătea 7a c8!iva Bi7'#et%i,
a%ăt8n"-#i Can-e7e =n st8n-a $i, "inc'7' "e te#+7, '%a$7 DaBs.ines:a%. 6i"%i7e c'nst%c!ii7'%
se 2ăcse%ă t%ans+a%ente $i ve"ea# #ai "e+a%te 'a#enii t%ave%s8n" te%en%i7e ca%e se =ntin"ea
"inc'7'.
De$i #i-a# +ie%"t s277 $i c'%+7 #e se ;c%a "e n ca7# "ivin, a# %ă#as ca+a;i7 să #i$c
;%a!e7e $i +ici'a%e7e. 5i#+ "e #ai #7te #inte n-a# 2ăct "ec8t să "esc.i" $i să =nc.i" 'c.ii) =n
a#;e7e caz%i "istin-ea# 7a 2e7 +an'%a#a DaBs.ines:a%-7iM
Ase#enea %aze7'% U, vizinea #ea s+i%ita7ă +enet%a t'ată #ate%ia, căci 'c.i7 "ivin =$i a%e
cent%7 +este t't $i ci%c#2e%in!a nicăie%i. A# =n!e7es =ncă ' "ată, =n această c%te a%să "e s'a%e, că
"'a% "+ă ce '#7 =ncetează să 2ie =#+'t#'7it =n vis7 c'n$tient a7 7#ii 2izice - 7a 2e7 "e -'7 ca '
;7ă "e să+n - e7 #'$tene$te Re-at7 Ete%n. Dacă "'%in!a "e eva"a%e este +te%nică, c.ia% $i =n
+e%s'na7itatea n'ast%ă =n-stă, ce e7i;e%a%e se +'ate c'#+a%a c #ă%e!ia O#ni+%ezen!eiN
=n vizinea #ea sac%ă "e 7a DaBs.ines:a%, sin-%e7e ';iecte #ă%ite c'nsi"e%a;i7 e%a te#+77 $i
statia zei!ei. 5't7 =n %est a+ă%ea s; n as+ect n'%#a7, "e$i c2n"at =nt%-' 7#ină
s+%anat%a7ă a7;-a7;ast%ă. C'%+7 #e 2izic +ă%ea că a "evenit ete%at $i că este -ata să +7tească.
Pe%2ect c'n$tient "e #e"i7 =nc'nE%ăt'%, +%ivea# =n E% 2ăc8n" c.ia% c8!iva +a$i 2ă%ă să =nt%e%+
c'ntinitatea vizinii s+i%ita7e +7ină "e ' 2e%ici%e ;eati2ică.
Dinc'7' "e zi"%i7e te#+77i i-a# văzt +e c#nat7 #e a$ezat +e 2%nze7e -%'ase a7e ni
a%;'%e s28nt bel. U%#ă%ea# 2ă%ă e2'%t 2i%7 -8n"%i7'% sa7e) s+i%ita7izate +!in "e sanctitatea
7'c%i7'%, e7e =#i +%ta t't$i +ică. M-a# =nt'%s s+%e i#a-inea -%a!i'asă a zei!ei.
"Ma#ă Divină, ;inev'ie$ti să-7 t%ans2'%#i s+i%ita7 +e c#nat7 #eN"
&#a-inea +8nă atnci #tă, a +%'nn!at aceste cvinte) "R-a ta este =n"e+7inităM"
Fe%icit, 7-a# +%ivit +e Satis.. Acesta, ca $i c# ' v'ce sec%etă 7-a% 2i ave%tizat că as+%a sa ac!i'na
' +te%e s+e%i'a%ă, s-a %i"icat =n"%e+t8n"-se 2%i's s+%e te#+7L s-a a+%'+iat "e #ine c
+#n7 st%8ns.
3izinea s;7i#ă se $te%se. Ance%ca# s-' "istin- +e zei!ăL te#+77, %e"s 7a "i#ensini7e 7i
n'%#a7e, =$i +ie%"se t%ans+a%en!a. Din n', c'%+7 #e e%a s+s a%$i!ei s'a%e7i. A# să%it 7a
a"ă+'st7 .'77i c st87+i n"e Satis. #-a %#at 2%i's. Mi-a# +%ivit ceas7) e%a '%a /M 3izinea
"ivină "%ase "eci ' '%ăM
"4e;n7e", %7a c#nat7 #e, "ai %ă#as a$ezat a$a c +ici'a%e7e $i ;%a!e7e =nc%ci$ate 1 '%eM M-
a# t't +7i#;at +%ivin"-te. Un"e este +%8nz7 #eN Ac# te#+77 este =nc.is, ai '#is să ann!i
a"#inist%a!ia, "eci v'# %ă#8ne c st'#ac7 -'7M"
EDa7ta%ea =n ca%e #ă c2n"ase a+a%i!ia Ma#ei "ivine vi;%a =ncă =n #ine. A# 2'st =#;'7"it să
eDc7a#) "Ma#a Divină ne va .%ăniM"
"O"ată +ent% t't"eana", !i+ă Satis. 2%i's, "a$ v%ea să ' vă" +e Ma#a Divină se%vin"-ne
#8nca%ea 2ă%ă ac'%"7 +%ea7a;i7 a7 a"#inist%a!ieiM"
De a;ia +%'nn!ase e7 aceste cvinte, că n +%e't a t%ave%sat c%tea $i #i s-a a"%esat)
"Fi7e", #i-a zis, "a# ';se%vat 2a!a ta 7#inată =n '%e7e "e #e"ita!ie. Asist8n" azi "i#inea!ă 7a
s'si%ea -%+7i v'st%, a# si#!it nev'ia să vă %eze%v 7'c%i 7a #asă. De$i este c'nt%a% %e-7i7'%
te#+77i să-i .%ăni# +e cei ca%e n a ce%t-' #ai =nainte, 2ac ' eDce+!ie +ent% v'i."
&-a# #7!#it $i 7-a# +%ivit +e Satis. "%e+t =n 'c.i. E#'!ia 7-a 2ăct să %'$eascăL e7 a +7ecat ca+7.
C8n" n +%8nz c'+i's ne-a 2'st se%vit, c'n!in8n" c.ia% $i #8ncă%%i ca%e n se -ăsea =n ace7
sez'n, a# ';se%vat că Satis. #8nca "'a% 2'a%te +!in. Pă%ea c2n"at =n 'cean7 %e27ec!ii7'%
#at%e. La =nt'a%ce%ea 7a Ca7ctta, Satis. #ă +%ivea ca $i c# s-a% 2i sczat. Da% e7 n a #ai %'stit
nici n cv8nt "in #'#ent7 =n ca%e +%e't7 ne-a invitat 7a #asă, ca $i c# a% 2i %ăs+ns "i%ect
+%'v'că%ii 7i Satis..
A "'a zi #-a# "s 7a s'%a #ea. Ea #i-a 2ăct ' +%i#i%e entziastă.
"F%ate, ce #inneM &e%i sea%ă, s'!7 #e a +78ns +e -ennc.ii #ei. S&;ită De$i
**)(
, #i-a zis e7,
snt 2e%icit că !i-a %e$it +%'iect7 "e a #ă c'nve%ti. 3'i %e+a%a t'ate s+ă%ă%i7e +e ca%e !i 7e-a#
+%'"s. Din această sea%ă, ca#e%a n'ast%ă "e c7ca%e va 2i %eze%vată n#ai %-iiL t vei "'%#i =n
ca#e%a ta "e #e"ita!ie. A#i +a%e %ă că a# %8s "e 2%ate7e tăL =#i v'i is+ă$i -%e$ea7a
ne#aia"%es8n"-i nici n cv8nt 7i MBn"a +8nă ce n v'i 2i +%'#'vat s2icient +e ca7ea
s+i%ita7ă. Ance+8n" "e astăzi ' v'i căta c a%"'a%e +e Ma#a DivinăL +'ate că =nt%-' zi ' v'i
-ăsiMS "
M7!i ani "+ă aceea 9=n /0J1< 7-a# vizitat +e c#nat7 #e 7a De7.i. S+%e #a%ea #ea ;c%ie,
a# c'nstatat că atinsese n =na7t -%a" "e %ea7iza%e s+i%ita7ă, că Ma#a "ivină =i ac'%"ase -%a!ia "e
a-i a+a%e =nt%-' vizine. An c%s7 $e"e%ii #e7e 7a e7, a# ';se%vat că Satis. +et%ecea ' #a%e +a%te a
n'+!ii =n #e"ita!ia "ivină, "e$i e%a ;'7nav, ia% zia #e%-ea 7a se%vici.
Mi-a# zis că zi7e7e c#nat7i #e e%a n#ă%ate. R'#a t%e;ie că #i-a -.icit -8n"%i7e.
"F%ate "%a-", zise ea, ""e$i #ă si#t ;ine ia% s'!7 #e este ;'7nav, v%ea ca t să $tii că e v'i
#%i =naintea 7i, a$a c# se cvine nei s'!ii .in"se "ev'tate
**)*
. 4 #ai a# #7t "e t%ăit."
A# 2'st 2%a+at "e aceste v'%;e +%'2etice, "e$i 7e si#!ea# t't$i ;ine 2'n"ate. E%a# =n A#e%ica
c8n" a #%it s'%a #ea, 7a n an "+ă +%ezice%ea ei. Mai t8%zi, ?is.n, 2%ate7e #e #ai #ic, #i-a
"at aceste "eta7ii)
"Satis. $i c R'#a se -ăsea 7a Ca7ctta c8n" a #%it s'%a n'ast%ă. An acea "i#inea!ă, s-a
=#;%ăcat c .aine7e "e nntă.
SDe ce te-ai =#;%ăcat ast2e7NS s-a ne7ini$tit Satis..
SPent% că astăzi este 7ti#a #ea zi +e acest +ă#8ntS, a %e+7icat R'#a. P!in #ai t8%zi a avt '
c%iză "e ini#ă. Ant%c8t 2i7 să se +%e-ătea să #ea%-ă "+ă aEt'%, ea zise)
S4 #ă +ă%ăsi 2i7e, asta n-a% se%vi 7a ni#ic. 3'i #%i =nainte "e s'si%ea #e"ic7i.S 6ece #inte
#ai t8%zi, !in8n" +ici'a%e7e s'!7i ei =nt%-n 7ti# -est "e %es+ect, R'#a $i-a +ă%ăsit c'%+7,
c'n$tientă, 2e%icită $i 2ă%ă să s2e%e.
De 7a #'a%tea s'!iei sa7e, Satis. "cea ' via!ă 2'a%te %et%asă, c'ntină ?is.n. Ant%-' zi e7 $i c
#ine c'nte#+7a# ' 2't'-%a2ie #a%e a R'#ei =n ca%e aceasta 2sese s%+%insă s%8z8n".
SDe ce z8#;e$tiNS a eDc7a#at Satis. ca $i c# s'!ia sa a% 2i 2'st +%ezentă. S5e c%ezi inte7i-entă
a%anE8n"-!i să +7eci =naintea #eaN A!i v'i "'ve"i că n +'!i sta #7tă v%e#e "e+a%te "e #ineL te
v'i %#a c%8n"MS
De$i =n ace7 #'#ent Satis. e%a c'#+7et %esta;i7it "e +e %#a ;'7ii sa7e $i se ;c%a "e ' sănătate
+e%2ectă, e7 a #%it 2ă%ă ' cază a+a%entă 7a +!in ti#+ "+ă ce a +%'nn!at aceste cvinte ci"ate
=n 2a!a 2't'-%a2ieiM"
Ast2e7, =nt%-n #'" +%'2etic, a #%it R'#a $i s'!7 ei Satis., ce7 ca%e 7a DaBs.ines:a%, "int%-n
'# ';i$nit, se t%ans2'%#ase =nt%-n s28nt tăct.
22-1: Zeiţă; literal "cea care străluceçte"; din sanscrită - rădăcina verbului div, a
străluci.
22-2: O soţie hindusă crede că este un semn de progres spiritual dacă ea moare
înaintea soţului, ca dovadă a loialităţii sale faţă de el.
CAPITOLUL: 23
Primesc diploma mea uni(ersitară
"A!i ne-7iEezi c'#+7et st"ii7e "e 2i7's'2ie, c'nt8n" +e v%e' "inti!ie" "e 7ti# #'#ent +ent% a
t%ece eDa#ene7e. Ai 2ace #ai ;ine să st"iezi #ai #7t, =n caz c'nt%a% n te v'i +%'#'va."
Acest ave%tis#ent seve% venea "in +a%tea +%'2es'%7i D. C. C.'s.a7 "e 7a C'7e-i7 "in
Se%a#+'%e. Dacă a$ 2i e$at 7a +%';a sc%isă "e 2i7's'2ic, n a$ 2i 2'st a"#is 7a eDa#ene7e 2ina7e.
Acestea snt %e-7i7e 2ac7tă!ii "in Ca7ctta) n st"ent ca%e +ică 7a ' #ate%ie 'a%eca%e t%e;ie să
se +%ezinte an7 %#ăt'% +ent% a 2i eDa#inat 7a toate #ate%ii7e.
De ';icei, +%'2es'%ii "e 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e #ă t%ata c ' ;năv'in!ă ca%e n e%a st%ăină
"e ' t'7e%an!ă a#zată. "MBn"a este s+e%a#e!it "e %e7i-ie." C7asi2ic8n"-#ă ast2e7, ei n-#i
#ai +nea =nt%e;ă%i, c'nt8n" +e +%';e7e sc%ise 2ina7e +ent% a #ă +ica. Pă%e%ea c'7e-i7'% #ei
%eie$ea "in +'%ec7a +e ca%e #i-' "ă"se%ă) "Că7-ă%7 4e;n".
E) -n an! 191$
M-a# 2'7'sit "e ' st%ata-e#ă +ent% a scă+a "e a#enin!a%ea +%'2es'%7i. P!in =nainte "e
a2i$a%ea %ez7tate7'% 2ina7e, 7-a# %-at +e n c'7e- să vină c #ine 7a +%'2es'%.
"Ans'!e$te-#ă, a# nev'ie "e n #a%t'%", i-a# zis e c'7e-7i #e. "A$ 2i 2'a%te s%+%ins să n 2i
"eEcat $i%etenia +%'2es'%7i."
P%'2es'%7 C.'s.a7 a sct%at "in ca+ c8n" 7-a# =nt%e;at ce n'tă a# ';!int.
"4 e$ti +%int%e cei a"#i$i", a zis e7 t%i#2ăt'%. E7 =#i a%ătă +e ;i%' n teanc "e 7c%ă%i.
"Lc%a%ea ta n este aici, "eci ai +icat +ent% că n te-ai +%ezentat 7a eDa#en."
E a# s%8s. "M-a# +%ezentat D'#n7e, =#i "a!i v'ie să-#i cat sin-% 7c%a%eaN"
Anc%cat, +%'2es'%7 #i-a "at v'ieL #i-a# -ăsit 7c%a%ea, +e ca%e n-#i sc%isese# n#e7e, ci "'a%
n#ă%7 #at%ic'7. 4evăz8n" n#e7e #e +e 7c%a%e, +%'2es'%7 +sese ' n'tă eDce7entă, "e$i
c'#enta%ii7e #e7e n e%a ss!inte c citate "in teDte
*+)(
.
An!e7e-8n" $#ec.e%ia #ea, +%'2es'%7 a st%i-at) "?ă2t's7eM Da% +'!i 2i si-% că vei +ica 7a +%';e7e
2ina7eM" a"ă-ă e7 +7in "e s+e%an!e.
Pent% ce7e7a7te #ate%ii a# 2'st aEtat "e ve%i$'%7 $i +%ieten7 #e P%a;.as C.an"%a C.'se
*+)*
,
2i7 nc.i7i #e Sa%a"a. C c.i c vai a# ';!int n'ta #ini#ă 7a t'ate #ate%ii7e.
Ac#, "+ă ( ani "e c'7e-i, +tea# =n2%nta eDa#en7 "e 7icen!ă. 5't$i, a+%'a+e că n
=n"%ăznea# să #ă +%ezint. EDa#ene7e 2ina7e "e 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e e%a ' E'acă "e c'+ii
2a!ă "e ce7e "e 7icen!ă "e 7a Unive%sitatea "in Ca7ctta. 3izite7e #e7e a+%'a+e zi7nice 7a as.%a#7
Maest%7i n-#i 7ăsase%ă ti#+ +ent% a %#a c%s%i7e. P%ezen!a #ea, #ai "e-%a;ă "ec8t
a;sen!a, sc'tea eDc7a#a!ii "e s%+%iză "in +a%tea c'7e-i7'% #ei.
An 2ieca%e zi, +7eca# c ;icic7eta +e 7a '%a 0)JI "i#inea!aL "cea# 27'%i "in -%ă"ina +ensinii
'anthi ca '2%an"ă +ent% Maest%, ca%e #ă +%i#ea z8#;in" $i #ă invita 7a #asă. Acce+ta#,
;c%'s să sca+ "e c'7e-i +ent% t'ată zia. O%e =nt%e-i asc7ta# cvinte7e +7ine "e =n!e7e+cine
a7e Maest%7i, sa aEta# 7a #nci7e "in as.%a#. De ';icei +7eca# %es+ect's s+%e #iez7
n'+!ii, "a% ne'%i %ă#8nea# c -%, a;s'%;it "e c'nve%sa!ie, =nc8t "e a;ia ';se%va# că s-a 2ăct
ziăM
O"ată, s+%e '%a // n'a+tea, +e c8n" =#i +nea# +ant'2ii
*+)+
+ent% a #ă =nt'a%ce c ;icic7eta 7a
+ensine, Maest%7 #-a =nt%e;at -%av)
"C8n" =nce+ eDa#ene7e "e 7icen!ăN"
"Peste K zi7e, Maest%e."
"S+e% că e$ti +%e-ătit."
S%+%ins, a# =nc%e#enit c n +ant'2 =n #8nă. "Maest%e", a# +%'testat e, $tii 2'a%te ;ine că t't
ti#+7 #e !i 7-a# c'nsac%at !ie $i n st"ii7'%M C# a$ =n"%ăzni să =n2%nt aceste eDa#eneN"
S%i YBtes:a% $i-a =nt'%s s+%e #ine 'c.ii săi +ăt%nzăt'%i. "5%e;ie să te +%ezin!iM". 3'%;ea c '
v'ce 2'a%te .'tă%8tă. "4 #ai "a 'cazia tată7i $i +%ieteni7'% tăi să c%itice +%e2e%in!e7e ta7e +ent%
via!a "e as.%a#M P%'#ite-#i că te vei +%ezenta 7a eDa#ene $i că vei %ăs+n"e c8t +'!i "e ;ine."
A#i c%-ea 7ac%i#i +e ca%e n 7e +tea# '+%i. "&ată ' +'%ncă +%ea +!in %ez'na;i7ăM" -8n"ea#
eL "este +%ea t8%zi +ent% a #ai 2ace ceva".
"FieM #ă v'i +%ezenta 7a eDa#ene, "acă aceasta este "'%in!a ta", a# zis e +%int%e ss+ine. "Da% n
#ai a# ti#+ să #ă +%e-ătesc c# t%e;ie, =n zia eDa#en7i v'i #+7e c'7i7e "e .8%tie c
=nvă!ăt%i7e ta7eM"
C8n", a "'a zi, s'sin" 7a as.%a# 7a '%a ';i$nită, #i-a# +%ezentat ;c.et7 "e 27'%i c '
s'7e#nitate -%avă, S%i YBtes:a% a %8s văz8n"-#ă at8t "e "esc%aEat.
"MBn"a, te-a a;an"'nat D#neze 7a eDa#ene sa =n a7te sita!iiN"
"4, Maest%eM" a# %ăs+ns e c că7"%ă. A#inti%i +7ine "e %ecn'$tin!ă #ă inva"a%ă.
"4 7enea, ci ze77 %e7i-i's te-a 2ăct să "is+%e!ie$7i st"ii7e nive%sita%e", a zis -% c ;nătate.
D+ă n #'#ent "e tăce%e a"ă-ă) "Căta!i #ai =nt8i =#+ă%ă!ia 7i D#neze $i ne+%i.ăni%ea
7i, $i t'ate aceste 7c%%i vi se v'% "a +e "eas+%a."
*+),

Pent% a #ia 'a%ă, #-a# si#!it #7t #ai $%at +%in si#+7a +%ezen!ă a Maest%7i. C8n" a#
te%#inat "e #8ncat, e7 #i-a s-e%at să #ă =nt'%c 7a 'anthi.
"P%ieten7 tă R'#es. C.an"%a Dtt 7'cie$te =ncă 7a +ensineN"
"Da."
"&a 7e-ăt%a c e7L D#neze =7 va ins+i%a +ent% a-!i veni =n aEt'% 7a eDa#ene."
"F'a%te ;ine, Maest%e. Da% R'#es. este 2'a%te 'c+at. E7 este +%e#iant7 c7asei $i #nce$te #7t
#ai #7t "ec8t cei7a7!i."
Maest%7 =n7ăt%ă ';iec!ii7e #e7e. "R'#es. va -ăsi ti#+ să te aEte. Ac#, "-teM"
M-a# =nt'%s 7a 'anthi. P%i#a +e%s'ană +e ca%e a# =nt87nit-' ac'7' a 2'st t'c#ai R'#es.. E7 a
%ăs+ns ce%e%ii #e7e ca $i c# a% 2i 2'st c'#+7et 7i;e%.
"?ine=n!e7es că te v'i aEtaM" D+ă a#iază e7 a +et%ect c8teva '%e %e+et8n" c #ine "ive%se7e
#ate%ii a7e +%'-%a#ei $i a c'ntinat ast2e7 ti#+ "e c8teva zi7e.
"C%e" că =n ce +%ive$te 7ite%at%a en-7eză, #aE'%itatea =nt%e;ă%i7'% v'% 2i as+%a itine%a%7i 7i
C.i7"e >a%'7"", a s+s e7. "4e t%e;ie "eci n at7as."
A# 2-it 7a nc.i7 #e Sa%a"a $i a# a"s n at7as. R'#es. a =nse#nat +e .a%ta E%'+ei
+%inci+a7e7e 7'c%i vizitate "e că7ăt'%7 %'#antic a7 7i ?,%'n.
C'7e-ii ne =nc'nE%a, asc7t8n" inst%c!ini7e #ent'%7i #e. "R'#es. se =n$ea7ă", #-a
asi-%at n7 "int%e ei. "An -ene%a7, n#ai KIZ "in =nt%e;ă%i se %e2e%ă 7a '+e%ă, cea7a7tă E#ătate
este 7a a"%esa vie!ii at'%i7'%."
C8n" #-a# +%ezentat 7a eDa#en7 "e 7ite%at%ă en-7eză $i a# văzt =nt%e;ă%i7e, #i-a "at
7ac%i#i7e "e %ecn'$tin!ă, ca%e a c%s +e 2'aie, "8n"-'L s+%ave-.et'%7 a venit 7a #asa #ea,
ne7ini$tit "e ceea ce se =nt8#+7a.
"C%7 #e #i-a +%'#is că R'#es. #ă va aEta", a# eD+7icat e. "P%ivi!i, c.ia% s;iecte7e +e ca%e
R'#es. #i 7e-a eD+7icat snt +e 2'aieM Din 2e%ici%e +ent% #ine, =n acest an snt +!ine =nt%e;ă%i
"es+%e sciit'%ii en-7ezi a7e că%'% vie!i snt, =n ceea ce #ă +%ive$te, =nvă7ite =nt%-n #iste%
+%'2n"M"
La =nt'a%ce%ea #ea, 7a +ensine e%a za%vă. C'7e-ii, ca%e #ai =nainte =$i ;ătse%ă E'c "e R'#es.
+ent% că #ă =n"'+a c "e%"i!ie "e 7ti#ă '%ă", #ă +%ivea ac# c ' tea#ă s+e%sti!i'asă,
as%zin"-#ă c 2e7icită%i7e 7'%. 5'ată să+tă#8na eDa#ene7'% a# +et%ect '%e =nt%e-i a7ăt%i "e
R'#es., ca%e 2'%#7a s;iecte ssce+ti;i7e "+ă +ă%e%ea 7i să 2ie +se "e căt%e +%'2es'%i. 6i
"+ă zi, s;iecte7e a+ă%ea =n c.esti'na%e, a+%'Di#ativ =n te%#enii =n ca%e e7 7e 2'%#7ase.
S-a %ăs+8n"it zv'n7 că ' #inne se +%'"sese 7a C'7e-i7 "e 7a Se%a#+'%e $i că, =n ci"a
a$te+tă%i7'%, ce7 s+%an#it "că7-ă%7 ne;n" e%a +e ca7e "e a "eveni 7icen!iat. 4 a# =nce%cat
s; nici ' 2'%#ă să ascn" s%sa #a-ică a sccese7'% #e7e, +%'2es'%ii 7'ca7i neav8n" +te%ea să
#'"i2ice s;iecte7e "ate "e Unive%sitatea "in Ca7ctta.
Ant%-' "i#inea!ă, -8n"in"-#ă 7a eDa#en7 "e 7ite%at%ă en-7eză, #i-a# "at sea#a "e ' -%e$ea7ă
-%avă +e ca%e ' c'#isese#. Una "in sec!ini7e c.esti'na%7i 2sese "ivizată =n "'ă +ă%!i) A sa
? $i C sa D. An 7'c să %ăs+n" =n 2ieca%e sec!ine 7a ' sin-%ă =nt%e;a%e, a# %ăs+ns "in neaten!ie
7a "'ă c.estini "in -%+a &, ne-7iE8n"-7e +e ce7e "in -%+a a &&-a. Cea #ai ;nă n'tă +e ca%e '
+tea# ast2e7 ';!ine e%a JJ, c t%ei +ncte #ai +!in "ec8t #ini#7 necesa% "e J1 "e +ncte. M-
a# "s =n -%a;ă 7a Maest% +ent% a-7 ann!a "e necaz7 #e.
"Maest%e, a# 2ăct ' -%e$ea7ă "e neie%tatL n-a# #e%itat să 2i aEtat "e R'#es.. Snt a;s'7t
ne"e#nM"
"C%aE, MBn"aM" 5'n7 7i S%i YBtes:a% e%a vese7, ne+ăsăt'%. E7 =#i a%ătă ce%7 a7;ast%. "Mai
"e-%a;ă =$i v'% sc.i#;a 7'c%i7e S'a%e7e $i Lna "ec8t să +ici t 7a eDa#enM"
A# +ă%ăsit as.%a#7 +!in #ai 7ini$tit, "e$i e%a i#+'si;i7 să 2i a"#is. A# +%ivit "e "'ă '%i ce%7
c tea#ă) ast%7 zi7ei +ă%ea 2iDat s'7i" +e '%;ita 7i ';i$nităM
S'sin" 7a 'anthi, a# s%+%ins această %e#a%că a ni c'7e- "e c7asă) "A# a27at că, =n acest an,
+ent% +%i#a "ată, n'ta "e t%ece%e 7a 7ite%at%a en-7eză a 2'st #ic$'%ată."
M-a# %e+ezit =n ca#e%a c'7e-7i c at8ta -%a;ă, =nc8t acesta s-a s+e%iat. L-a# inte%'-at avi".
"Că7-ă% c +7ete 7n-i", zise e7 %8z8n", ""e ce acest inte%es s;it +ent% c.estini7e $c'7a%eN De ce
să #ai !i+i =n ceas7 a7 /H-7eaN Da% este a"evă%at că n'ta "e t%ece%e a 2'st c';'%8tă 7a JJ "e
+ncteM"
Din c8!iva +a$i, e%a# =n ca#e%a #ea n"e, =n-ennc.in", a# #7!#it in2ai7i;i7ită!ii 5ată7i
Ce%esc.
An 2ieca%e zi avea# senti#ent7 P%ezen!ei Divine ca%e #ă -.i"a +%in inte%#e"i7 7i R'#es.. C
'cazia eDa#en7i "e ;en-a7i a avt 7'c n 2a+t se#ni2icativ. R'#es., ca%e atinsese =n t%eacăt
acest s;iect, #-a c.e#at =n #'#ent7 =n ca%e e +ă%ăsea# +ensinea +ent% a #ă "ce 7a
eDa#en.
"5e c.ea#ă R'#es.", #-a ann!at ne%ă;"ăt'% n7 "int%e c'7e-ii #ei. "Da% n #ai este ti#+ să
te =nt'%ciL v'# 2i =n =nt8%zie%eM"
&-n'%8n" acest ave%tis#ent, #-a# =nt'%s acasă =n 2-ă.
"EDa#en7 "e ;en-a7i este =n -ene%a7 $'% +ent% c'#+at%i'!ii n'$t%i", zise R'#es.. "Da% e a# '
+%esi#!i%e că =n acest an +%'2es'%ii a "e -8n" să +ice n n#ă% "e can"i"a!i =nt%e;8n"-i "es+%e
7ite%at%a n'ast%ă. Acestea 2iin" zise, +%ieten7 #e =#i eD+se +e sc%t "'ă 2a+te "in via!a 7i
3i",asa-a%, n 2i7ant%'+ ;en-a7ez ce7e;% "in sec'77 U&U.
&-a# #7!#it 7i R'#es. $i a# +7ecat 7a c'7e-i +e ;icic7etă. C.esti'na%7 "e ;en-a7i se
c'#+nea "in "'ă +ă%!i. P%i#a e%a) "Cita!i "'ă eDe#+7e a7e ;năv'in!ei 7i 3i",asa-a%." An
ti#+ ce-#i a$te%nea# +e .8%tie $tiin!a #ea "e 7ti#ă '%ă, #ă 2e7icita# =n -8n" că-i c'nsac%ase#
7ti#e7e #inte 7i R'#es.. Dacă n-a$ 2i cn'sct via!a 7i 3i",asa-a%, ;ine2ăcăt'% a7 #anită!ii
9si a7 #e =n +a%tic7a%< n-a$ 2i 7at eDa#en7 "e ;en-a7iL '%i a +ica 7a ' sin-%ă #ate%ie =nse#na
să %e+et an7 c t'ate #ate%ii7e "in +%'-%a#ăL +e%s+ectivă t'ta7 ne+7ăctă +ent% #ine.
A "'a c.estine e%a) "C'#+ne!i n ese =n ;en-a7i "es+%e via!a '#7i ca%e vă ins+i%ă ce7 #ai
#7t." Este inti7 să #ai s+n cine e%a ce7 a7esM An ti#+ ce #+7ea# +a-ini c e7'-ii a"se -%7i
#e, s%8"ea# 7a -8n"7 că +%ezice%ea #ea se =#+7inise) "3'i #+7e 7c%a%ea #ea c =nvă!ăt%i7e
ta7eM"
4 v'ia# să-7 #ai "e%anEez +e R'#es. +ent% eDa#en7 "e 2i7's'2ie. Anc%ezăt'% =n =nvă!ăt%a vie
a 7i S%i YBtes:a%, "is+%e!ia# eD+7ica!ii7e "in că%!i. La 2i7's'2ie a# ';!int n'ta cea #ai ;nă.
La ce7e7a7te #ate%ii avea# n'ta #ini#ă necesa%ă.
Mi-a 2ăct #a%e +7ăce%e să c'nstat că +%ieten7 #e R'#es. a +%i#it "i+7'#a c #en!inea cum
laude.
5ată7 #e n #ai +tea "e ;c%ie c8n" a azit "e scces7 #e. W4 s+e%a# că vei 7a
eDa#en7, MBn"a", #i-a #ă%t%isit e7. "Ţi-ai +et%ect 2'a%te #7t ti#+ 78n-ă -%7 tă $i n
$ti c8n" ai #ai avt ti#+ să =nve!i +ent% eDa#eneM" Maest%7 avea "eci #'tive =nte#eiate să
!ină c'nt "e ne#7!#i%ea tată7i #e.
Ani "e zi7e n =n"%ăznise# să s+e% că tit77 "e 7icen!iat va %#a =nt%-' zi n#e7e #e. Ra%e'%i =7
2'7'sesc, "a% "e 2ieca%e "ată #ă -8n"esc că este n "a% "ivin. Une'%i a# azit 'a#eni ce a
a;s'7vit ' 2ac7tate s+n8n" "es+%e cn'$tin!e7e ac#7ate =n +%i+ă că acestea se c'nse%vă %a%e'%i
=n #e#'%ie, +ă%e%e ca%e #-a c'ns'7at +ent% evi"enta #ea ne+%ice+e%e.
An acea zi "e inie /0/K =n ca%e a# int%at =n +'sesia "i+7'#ei #e7e, ac'%"ată "e Unive%sitatea "in
Ca7ctta, a# =n-ennc.iat 7a +ici'a%e7e Maest%7i, #7!#in"-i +ent% ;ine2ace%i7e 7i.
"Ri"ică-te, MBn"a", zise e7 in"7-ent. "P% $i si#+7 D#neze a -ăsit că este #ai +%actic să
2acă "in tine n 7icen!iat "ec8t să sc.i#;e 7'c%i7e S'a%e7i $i LniiM"
*+)-
23-1: Trebuie să subliniez faptul că relaţiile încordate cu profesorul Goshal se
datorau absenţei mele de la cursuri çi nu vreunei greçeli a lui. Profesorul Goshal este
un orator remarcabil, cu o cunoaçtere filosofica vastă. Mulţi ani mai târziu noi am
ajuns la o înţelegere cordială.
23-2: Deçi varul meu çi cu mine avem acelaçi nume de familie, Ghosh, Prabhas s-a
obiçnuit să îçi scrie numele în engleză ca Ghose; aici respect propria sa transliterare.
23-3: Discipolul se descalţă întotdeauna atunci când intră în ashram.
23-4: Matei 6:33.
23-5: Puterea de a influenţa spiritul altora çi cursul evenimentelor este o vibhuti
(putere yoghină) menţionata în Yoga Sutra (3,24) a lui Patanjali, care se explică ca
fiind un rezultat al "simpatiei universale".
Toate Scripturile proclama că Dumnezeu l-a creat pe om după Imaginea Sa
omnipotentă. Controlul universului pare supranatural, dar de fapt această putere
este inerentă omului çi naturală pentru cel care a atins "adevărata amintire" a originii
sale divine. Oamenii cu realizare divină, ca Sri Yukteswar, sunt lipsiţi de ego
(aham$ara) çi de dorinţele personale pe care acesta le inspiră; acţiunile adevăraţilor
Maeçtri se conformează fără efort la rita, justiţia naturală. Conform cuvintelor lui
Emerson, marile spirite devin "nu virtuoçi, ci însăçi Virtutea; astfel scopul creaţiei
este realizat çi Dumnezeu este mulţumit"
Orice om cu realizare divină poate împlini miracole deoarece, ca çi Isus, el înţelege
legile subtile ale creaţiei; dar nu toţi Maeçtrii îçi propun exercitarea acestor puteri.
Fiecare sfânt îl reflectă pe Dumnezeu în felul său; expresia individualităţii este
esenţială într-o lume în care două grăunţe de nisip nu se aseamănă.
Nu se pot formula reguli invariabile referitoare la sfinţii care posedă iluminarea
divină; unii fac miracole, alţii nu fac; unii sunt inactivi, în timp ce alţii sunt absorbiţi
de sarcini importante (cum ar fi împăratul Janaka din India antică çi sfânta Teresa
d'Avila); unii propovăduiesc, călătoresc, acceptă discipoli, în timp ce alţii sunt muţi,
çterçi ca o umbră. Ce critic din această lume poate descifra pergamentul secret
reprezentat de dharma (misiunea; legea divină) a unui sfânt?
CAPITOLUL: 24
De(in călugăr al Ordinului /ami
"Maest%e, tată7 #e a% v%ea să acce+t n se%vici 7a căi7e 2e%ate "in ?en-a7-4a-+%, "a% 7-a#
%e2zat cate-'%ic." A# a"ă-at c s+e%an!ă) "Maest%e, acce+tă-#ă că7-ă% =n O%"in7 S:a#iM" A7
+%ivea# %-ăt'%. Ani "e zi7e e7 %e2zase ce%e%ea #ea, +ent% a #ă +ne 7a =nce%ca%e. De această
"ată a acce+tat c ;năv'in!ă.
"F'a%te ;ine. C.ia% #8ine te v'i ini!ia." E7 c'ntină) "Snt 2e%icit că ai +e%sistat =n "'%in!a ta "e a
2i că7-ă%. A"esea La.i%i Ma.asa,a s+nea) SDacă ne-7iEezi să-7 invi!i +e D#neze va%a, E7 n va
veni 7a tine =n ia%na vie!ii ta7e.S "
"D%a-ă Maest%e, e n #-a# =n"e+ă%tat nici'"ată "e 7a acest !e7) să 2ac +a%te "in O%"in7 S:a#i,
ca $i tine." &-a# s%8s c ' i#ensă a2ec!ine.
"Da% e a$ v%ea ca v'i să 2i!i 2ă%ă -%iEi. Cine n este =ns%at, se =n-%iEe$te "e 7c%%i7e D'#n7i,
c# a% +tea să-i +7acă D'#n7i. Cine este =ns%at, se =n-%iEe$te "e 7c%%i7e 7#ii, c# să +7acă
nevestei."
*,)(
. A# ana7izat via!a #7t'%a "int%e +%ietenii #ei ca%e, "+ă ce s-a s+s nei
an#ite "isci+7ine s+i%ita7e, s-a căsăt'%it. C2n"a!i =n 'cean7 %ăs+n"e%i7'% #ate%ia7e, a
itat .'tă%8%ea 7'% "e a #e"ita +%'2n".
Mi se +ă%ea "e nec'nce+t să-L +n +e D#neze +e 7'c7 "'i =n via!a #ea. E7, Stă+8n7
c's#'s7i, =#+a%te '#7i "a%%i "e 7a ' via!ă 7a a7ta. 5't$i, n 7c% n-i a+a%!ine, ci +'ate 2i
-ăsit =n 2ieca%e ini#ă '#enească) i;i%ea. C%eat'%7, ca%e ia +%eca!ii in2inite +ent% a ascn"e
#iste%7 +%ezen!ei Sa7e =n 2ieca%e at'# a7 c%ea!iei, n +'ate avea "ec8t n sin-% #'tiv sensi;i7
+ent% aceasta) "'%in!a ca '#7 să-L cate n#ai +%in v'in!a sa 7i;e%ă. C ce #i7in!ă ;78n"ă =$i
ac'+e%ă "ivina #8nă "e 2ie% a O#ni+%ezen!ei Sa7eM
E) se&+n#nd !a -n,+2iAare * Iss
A "'a zi a 2'st na "in ce7e #ai #e#'%a;i7e a7e vie!ii #e7e. E%a =nt%-' E'i, 7a #iE7'c7 7nii i7ie
/0/K, 7a c8teva să+tă#8ni "+ă ce +%i#ise# "i+7'#a #ea nive%sita%ă. Pe ;a7c'n7 inte%i'% a7
as.%a#7i să "in Se%a#+'%e, Maest%7 v'+si =n 'c%, c7'a%ea t%a"i!i'na7ă a O%"in7i S:a#i,
' ;cată "e #ătase a7;ă, n'ă. C8n" +8nza s-a scat, -%7 #e #-a =n2ă$%at c ea, ca si#;'7 a7
%enn!ă%ii.
"C8n"va vei aEn-e =n Occi"ent, n"e este +%e2e%ată #ătasea", #i-a eD+7icat e7. "An #'" si#;'7ic,
!i-a# a7es #ătasea =n 7'c7 ;#;ac7i t%a"i!i'na7."
An &n"ia, n"e că7-ă%ii 2ac E%ă#8nt "e să%ăcie, n S:a#i =#;%ăcat =n #ătase este ceva
ne';i$nit. 5't$i, #7!i ,'-.ini +'a%tă ve$#inte "e #ătase, căci aceasta =n7esne$te #ai ;ine
"ec8t ;#;ac7 ci%c7a!ia an#it'% c%en!i s;ti7i "in c'%+,
"Snt a"ve%sa%7 ce%e#'nii7'%", #-a ann!at S%i YBtes:a%. "5e v'i 2ace S:a#i "+ă %ita77
bid*at 92ă%ă 2estivitate<."
&ni!ie%ea s'7e#nă sa bibidisa, a O%"in7i S:a#i c'n!ine ce%e#'nia 2'c7i, =n ti#+7 că%eia, =n
#'" si#;'7ic, se e2ectează %ita7%i 2ne%a%e. Se %e+%ezintă c'%+7 2izic a7 "isci+'77i ca 2iin"
#'%t, a%s =n 27ăcă%i7e =n!e7e+cinii. A+'i "isci+'77 c8ntă c8ntece "ev'!i'na7e) "Acest !tma este
?%a.#an"
*,)*
, "5 e$ti Ace7a", sa "E snt E7". 5't$i S%i YBtes:a%, #a%e a#at'% "e si#+7itate,
a %enn!at 7a t'ate aceste %ita7%i $i #-a invitat +% $i si#+7 să-#i a7e- n n#e.
"A!i ac'%" +%ivi7e-i7 "e a-!i a7e-e sin-% n#e7e", zise e7 s%8z8n".
"Y'-anan"a", a# %ăs+ns e "+ă n #'#ent "e -8n"i%e. Acest n#e =nsea#nă) "Fe%ici%e
9ananda< ';!intă +%in inte%#e"i7 ninii "ivine 9yoga<".
"A$a să 2ie. 4#e7e tă MBn"a La7 C.'s. să 2ie itat. De ac# =nainte, te vei n#i Y'-anan"a
"in %a#%a Ci%i a O%"in7i S:a#i."
A# =n-ennc.iat =n 2a!a 7i S%i YBtes:a% $i, =n ti#+ ce =7 azea# +%'nn!8n" +ent% +%i#a "ată
acest n#e n', ini#a #ea se #+7ea "e ' %ecn'$tin!ă i#ensă. C c8tă "%a-'ste 7c%ase
Maest%7 ne';'sit +ent% ca t8nă%7 MBn"a să "evină =nt%-' zi că7-ă%7 Y'-anan"aM A# c8ntat
vese7 c8teva ve%s%i "in 7n-7 +'e# sansc%it a7 =n!e7e+t7i S.anBa%a)
*&pirit, nu intelect, nici ego, sentiment,
.er, nu pământ, nici metale, sunt 7u;
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ântat, eu sunt 7l,
8ără naştere, fără moarte, fără castă sunt 7u;
-ată, mamă nu am(
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ântat, eu sunt 7l,
Dincolo de zborurile fanteziei, fără de formă sunt 7u,
/enetrând ramurile întregii $ieţi(
De limite nu mă mai tem; sunt liber, liber pentru totdeauna(
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ântat, eu sunt 7l,*
O%ice S:a#i a+a%!ine '%"in7i că7-ă%esc 'n'%at =n &n"ia "in ti#+%i st%ăvec.i. Re'%-anizat, =n
2'%#a sa acta7ă, c sec'7e =n %#ă "e căt%e S.anBa%ac.a%,a
*,)+
, e7 a 2'st c'n"s "e ' 7inie c
t%a"i!ie "e =nvă!ăt'%i vene%a;i7i 92ieca%e "int%e ei +'a%tă sccesiv tit77 "e @a-a"-% S%i
S.anBa%ac.a%,a<. M7!i că7-ă%i, +'ate c.ia% n #i7i'n, a7cătiesc O%"in7 S:a#iL +ent% a 2i
a"#i$i, ei +%i#esc ini!ie%ea "e 7a ;ă%;a!i ca%e ei =n$i$i snt S:a#i. Ast2e7 t'!i că7-ă%ii O%"in7i
S:a#i =$i a '%i-inea s+i%ita7ă =nt%-n -% c'#n, A"i 9"+%i#7"< S.anBa%ac.a%,a. Ei "e+n
E%ă#inte "e să%ăcie 97i+sa ata$a#ent7i 2a!ă "e +'sesini<, castitate $i s+ne%e 2a!ă "e
at'%itatea s+i%ita7ă c'n"căt'a%e. Une7e '%"ine că7-ă%e$ti c%e$tine cat'7ice sea#ănă c
O%"in7 S:a#i.
4'7i să n#e n S:a#i =i a"a-ă n tit7 ca%e a%ată a+a%tenen!a sa 7a na "in ce7e /I
s;"ivizini a7e O%"in7i. Aceste dasanamis sa s;"ivizini ' c'n!in $i +e cea "e &iri 9#nte<
că%eia =i a+a%!inea S%i YBtes:a%, "eci $i e. P%int%e ce7e7a7te %a#%i 7e cită# +e ce7e "e) 1agara
9#a%e<, Bharati 9+ă#8nt<, !ranya 9+ă"%e<, 'uri 9=ntin"e%e<, Tirtha 97'c "e +e7e%inaE< $i
1aras*ati 9=n!e7e+cinea 4at%ii<.
4#e7e #'nastic a7 ni S:a#i, ca%e "e ';icei se te%#ină c ananda 9+%ă ;eatit"ine<,
se#ni2ică as+i%a!ia 7i "e a atin-e ;inecv8nta%ea s+%e#ă 9ananda< +%in inte%#e"i7 nei
an#ite ca7ită!i sa stă%i "ivine - i;i%e, =n!e7e+cine, "ev'!ine, se%vici "ezinte%esat, ,'-a -
+%ec# $i +%in a%#'nia c nat%a, eD+%i#ată =n in2inita ei =ntin"e%e +%in 'ceane, #n!i, ce%%i.
&"ea77 "e a se%vi "ezinte%esat #anitatea, i"ea77 "e %enn!a%e 7a '%ice a#;i!ii $i 7e-ăt%i
+e%s'na7e =i c'n"ce +e cei #ai #7!i S:a#i să ia +a%te activă 7a ' '+e%ă #anita%ă sa "e
e"ca!ie =n &n"ia sa, ne'%i, =n st%ăinătate. &-n'%8n" t'ate +%eE"ecă!i7e "e castă, "e %e7i-ie, "e
c7asă, "e c7'a%e, "e seD, sa "e %asă, n S:a#i e +ăt%ns "e i"ea77 2%ate%nită!ii #ane. Ţe77 să
e nitatea a;s'7tă c S+i%it7 Divin. C c'n$tiin!a "in sta%ea "e ve-.e sa "in sta%ea "e vis
i#+%e-nată "e acest -8n") "E snt E7", S:a#i eDistă =n 7#e, ne a+a%!in8n"-i =nsă. D'a% atnci
e7 este "e#n "e tit77 să ca%e =nsea#nă) ce7 ca%e cată să ';!ină ninea c Sine7e sa 1*a.
Desi-% că n t'!i cei n#i!i "S:a#i" a ace7a$i scces =n "';8n"i%ea acesti !e7 =na7t.
S%i YBtes:a% e%a =n ace7a$i ti#+ S:a#i $i ,'-.in. Un S:a#i, ca%e este n că7-ă% ce 2ace +a%te
"int%-n '%"in st%ăvec.i, n este =nt't"eana n ,'-.in. O%icine +%actică ' te.nică $tiin!i2ică "e
ni%e c D#neze este ,'-.in, e7 +'ate 2i căsăt'%it sa ce7i;ata%, 7aic sa %e7i-i's. S:a#i
%#ează ' ca7e "e %enn!a%e si#+7ă $i =n!e7e+cineL ,'-.in7 se an-aEează =n +%actica n'% te.nici
%i-%'s "e2inite ca%e-i +e%#it să-$i "isci+7ineze c'%+7 $i #intea $i să-$i "esc'+e%e -%a"at s+i%it7.
Fă%ă a 7a ni#ic "e ;n +e #'tive e#'!i'na7e sa "e c%e"in!ă, ,'-.in7 +%actică ' se%ie "e
eDe%ci!ii -%a"ate c -%iEă, +e ca%e 7e-a "e2init +ent% +%i#a "ată =n!e7e+!ii antici. An t'ate e+'ci7e,
,'-a a "at &n"iei 'a#eni ca%e a "evenit 'a#eni c a"evă%at 7i;e%i, a"evă%a!i ,'-.ini-c%istici
9ase#eni 7i C%ist's<.
Ca '%ica%e a7tă $tiin!ă, ,'-a se +7iază tt%'% 'a#eni7'%, in"i2e%ent "e %asă $i !a%ă. 5eza avansată
"e nii at'%i i-n'%an!i "+ă ca%e ,'-a e "+e%ic7'asă" sa "ina+7ica;i7ă" +ent% 'cci"enta7i e
c'#+7et 2a7să $i a =#+ie"icat #7!i a"e+!i since%i să cate n#e%'ase7e ei ;inecv8ntă%i. Y'-a este
' #et'"ă "estinată să !ină =n 2%8 t%;7en!a nat%a7ă a -8n"%i7'% n'ast%e, -8n"%i ca%e-i
=#+ie"ică +e 'a#eni să ză%ească a"evă%ata nat%ă a 2iin!ei 7'%, S+i%it7 Ete%n. Ase#enea 7#inii
vin"ecăt'a%e a S'a%e7i, ,'-a e sa7ta%ă at8t +ent% '%ienta7i c8t $i +ent% 'cci"enta7i. C8n"%i7e
ce7'% #ai #7!i 'a#eni snt a-itate $i ca+%ici'aseL 7a '%a acta7ă eDistă "eci ' nev'ie evi"entă "e
,'-a, $tiin!a c'nt%'77i #in!ii.
-de B. K. Mitra în "Kalyana-Kalpatur"
6(%:EEE( F: A'4ECT(0 '@( 6E 'HIGA
:e,iind n .ersonaD istori*) .re*& 5rishna) 'hi"a este a! trei!ea as.e*t a natrii trinitare a !i
6&ne<e (Creator - 4+str+tor - 6istrg+tor)/ 'hi"a) distrg+tor! i!<iei *os&i*e) maya) este
re.re<entat si&bo!i* -n s*ri.tri *a ,iind 6o&n! *e!or *are a renn2at !a tot) 7ege!e 8oghini!or/
Fn arta indian+ E! este &ere ,igrat a"#nd 0na no+ -n .+r Ai .rt#nd o ghir!and+ de Aer.i)
e&b!e&+ "e*he a -n2e!e.*inii .er,e*te Ai a -n"ingerii r+!i/ ;*hi! >ni*> a! o&nis*ien2ei este
!arg des*his -n &iD!o*! ,rn2ii/
An!e7e+t7 antic PatanEa7i a "e2init Y'-a ca 2iin" "net%a7iza%ea va7%i7'% sccesive a7e #in!ii"
*,),
.
O+e%a 7i, Yoga 1utras, sccintă "a% #a-ist%a7ă, c'nstitie n7 "in ce7e $ase siste#e 2i7's'2ice a7e
&n"iei
*,)-
. C'nt%a% 2i7's'2ici 'cci"enta7e, aceste $ase siste#e c'n!in n n#ai cn'$tin!e te'%etice
ci $i +%actice. E7e enn!ă $ase "isci+7ine +%ecise viz8n" s+%i#a%ea s2e%in!ei $i cce%i%ea 2e%ici%ii
ete%ne.
Aceste "i2e%ite siste#e a =n c'#n 2a+t7 că t'ate 1 c'nsi"e%ă că '#7 n +'ate 2i c a"evă%at
7i;e% "acă n cn'a$te Rea7itatea U7ti#ă. -panishadele t8%zii %ec'#an"ă Yoga 1utras ca '2e%in"
#et'"e7e ce7e #ai e2icace +ent% a atin-e +e%ce+!ia "i%ectă a a"evă%7i. P%actica ,'-a =i +e%#ite
'#7i să 7ase "e'+a%te "isc!ii7e s+ec7ative $i să cn'ască +%in eD+e%ien!ă "i%ectă Esen!a
A"evă%7i.
Siste#7 ,'-a "e2init "e PatanEa7i este cn'sct "%e+t ca7ea c * %a#%i. P%i#ii "'i +a$i snt) 9/<
yama 9c'n"ita #'%a7ă< $i 9H< niyama 9%est%ic!ii a7e "isci+7inei inte%i'a%e<. Ya#a c+%in"e)
evita%ea %ăni%ii a7t'%a, %es+ecta%ea a"evă%7i, n'n-2%t7, a;stinen!a seDa7ă, ne+%i#i%ea "e
ca"'%i 9ca%e a"c ';7i-a!ii<. P%esc%i+!ii7e 7i ni,a#a snt) +%i2ica%ea c'%+7i $i #in!ii,
senti#ent7 #7!#i%ii, at'"isci+7ina, st"i7, a"'%a%ea Divin7i.
U%#ăt'%ii +a$i snt) 9J< asana 9+'st%a c'%ectă<L c'7'ana ve%te;%a7ă t%e;ie #en!intă ve%tica7ă
$i c'%+7 2e%# =nt%-' +'zi!ie c'n2'%ta;i7ă +ent% #e"ita!ieL 9(< pranayama 9c'nt%'77 as+%a
prana, c%en!ii s;ti7i ai vie!ii<L 9K< pratyahara 9%et%a-e%ea si#!%i7'% "e 7a ';iecte7e eDte%i'a%e<.
U7ti#ii +a$i snt "e 2a+t 2'%#e7e "e ,'-a +%'+%i-zise) 91< dharana 9c'ncent%a%e<, #en!ine%ea
2'ca7izată a #in!ii as+%a ni sin-% -8n"L 9T< dhyana 9#e"ita!ia< $i 9*< samadhi 9eD+e%ien!a
s+%ac'n$tientă<. Aceasta este ca7ea 'ct+7ă a siste#7i ,'-a
*,).
ca%e "ce 7a !e77 s+%e#,
#ai$alya 9A;s'7t7<, ascensine +%in ca%e ,'-.in7 %ea7izează A"evă%7 a27at "inc'7' "e '%ice
%e+%ezenta%e inte7ecta7ă.
"Cine e #ai #a%e", a!i +tea =nt%e;a "n S:a#i sa n ,'-.inN" Dacă s-a atins ninea 2ina7ă c
D#neze, "istinc!ia "int%e "i2e%ite7e căi n #ai eDistă. Bhaga$ad &ita a%ată că #et'"e7e ,'-a
snt nive%sa7e. 5e.nici7e ei se +'t%ivesc tt%'% te#+e%a#ente7'% $i ti+'7'-ii7'%, n n#ai ce7'%
=nc7ina!i s+%e via!a #'na.a7ăL ,'-a n i#+7ică nici ' =n2e"a%e 2'%#a7ă. C# $tiin!a ,'-a satis2ace
' nev'ie nive%sa7ă, ea +'se"ă ' a+7ica;i7itate nive%sa7ă.
Un ,'-.in a"evă%at +'ate %ă#8ne =n 7#e %#8n"-$i =n"at'%i%i7e sa7eL e7 este atnci +%ec#
nt7 ca%e +7te$te +e a+ă $i n ca 7a+te7e ca%e se "i7ează =n a+a #anită!ii .a'tice. Un ,'-.in
+'ate acce+ta an#ite %es+'nsa;i7ită!i te%est%e, 2ă%ă ca acestea să-7 =n"e+ă%teze "e 7a ca7ea sa
s+i%ita7ă. E7 se %'a-ă +e%#anent să "evină n inst%#ent +e%2ect a7 #ani2estă%ii 7i D#neze $i
"e aceea este "eta$at "e '%ice ac!ine =nt%e+%in"e.
P%int%e #a%i7e s+i%ite "in E%'+a $i "in A#e%ica, a7te7e "ec8t in"ieni, eDistă ne7e ca%e n-a azit
"e siste#7 yoga $i O%"in7 1*ami $i t't$i snt eDe#+7e vii a7e acest'%a. Se%vici7 7'%
"ezinte%esat +ent% '#eni%e, stă+8ni%ea +asini7'%, c'nt%'77 -8n"%i7'% $i +te%ea "e
c'ncent%a%e, "%a-'stea +ent% D#neze 2ac "in ei a"evă%a!i ,'-.ini. Ace$ti 'a#eni s-a% %i"ica $i
#ai ss "acă a% 2i ini!ia!i =n te.nici7e ,'-a, ca%e i-a% 2ace ca+a;i7i să-$i -ve%neze +e%2ect c'n$tient
-8n"%i7e $i via!a.
Y'-a a 2'st %ă =n!e7easă "e nii at'%i 'cci"enta7i, "a% cei ca%e ' c%itică n-a +%acticat-'
nici'"ată. P%int%e cei ca%e a a"s '#a-ii siste#7i ,'-a =7 citez +e D%. C. C. @n-, 2ai#'s7
+si.'7'- e7ve!ian)
"C8n" ' #et'"ă s+i%ita7ă se +%ezintă ca 2iin" P$tiin!i2icăQ e si-% că va cce%i n +;7ic 7a%- =n
Occi"ent", sc%ie "%. Yn-
*,)/
. "Pe 78n-ă at%ac!ia n'7i $i 2ascina!ia a ceva =n!e7es "'a% +e
E#ătate, snt "est7e #'tive s2iciente +ent% ca ,'-a să ai;ă #7!i a"e+!i. Ea '2e%ă +'si;i7itatea
n'% eD+e%ien!e c'nt%'7a;i7e $i satis2ace ast2e7 eDi-en!e7e $tiin!i2ice ca%e %ec7a#ă P2a+teQL +e 78n-ă
acestea, a#+7'a%ea, +%'2nzi#ea sa, vec.i#ea sa vene%a;i7ă, "'ct%ina $i #et'"e7e ei ca%e se 'c+ă
"e ce7e #ai #ici "eta7ii a7e vie!ii '2e%ă +'si;i7ită!i ini#a-ina;i7e".
"O%ice +%actică %e7i-i'asă sa 2i7's'2ică +%es+ne ' "isci+7ină +si.'7'-ică, a"ică ' #et'"ă "e
i-ienă #enta7ă. Dive%se7e +%'ce"ee +% 2izice a7e siste#7i ,'-a
*,)0
+%es+n ' i-ienă
+si.'7'-ică s+e%i'a%ă -i#nasticii $i eDe%ci!ii7'% "e %es+i%a!ie ';i$nite, +ent% că ea n este
#ecanică, ci $tiin!i2ică $i 2i7's'2icăL ant%en8n" c'%+7, ea =7 a%#'nizează c #intea, "e eDe#+7 =n
te.nici7e "e pranayama, n"e prana este s277 vita7 a7 2iin!ei $i =n ace7a$i ti#+ "ina#ica
c's#'s7i.
"P%actica ,'-a ... a% 2i "e nei#a-inat, ine2icace, 2ă%ă c'nce+te7e ca%e 2'%#ează =nsă$i ;aza ei,
c'nce+te ca%e c'#;ină =n #'" a%#'ni's 2izic7 $i s+i%ita77 =nt%-n ansa#;7 eDt%a'%"ina% "e
c'#+7eD."
"An O%ient, n"e s-a "ezv'7tat aceste i"ei $i +%actici $i n"e, "e-a 7n-7 #i7enii7'%, ' t%a"i!ie
ne=nt%e%+tă a c%eat ;aze7e s+i%ita7e necesa%e, ,'-a este ' #et'"ă +%'+ice ce %ea7izează 2zinea
c'%+7i $i s+i%it7i +ent% a 2'%#a n t't in"is'7;i7. Acesta 2zine, 7a %8n"7 să, +%'"ce '
"is+'zi!e +si.'7'-ică 2ăc8n" +'si;i7e inti!ii ca%e t%anscen" #enta77."
An Occi"ent se a+%'+ie zia =n ca%e $tiin!a inte%i'a%ă a c'nt%'77i #in!ii va 2i c'nsi"e%ată 7a 2e7 "e
esen!ia7ă ca cea eDte%i'a%ă ca%e "'%e$te să =n!e7ea-ă nat%a. An z'%ii E%ei At'#ice, "'va"a
$tiin!i2ică a 2a+t7i că #ate%ia este ' c'n"ensa%e a ene%-iei va sc.i#;a #'"7 "e -8n"i%e a7
'#7i. Mintea #ană +'ate $i t%e;ie să e7i;e%eze "in ea =nsă$i ene%-ii #ai +te%nice "ec8t ce7e
ca%e se ascn" =n +iet%e sa =n #eta7e, 2ă%ă "e ca%e "%ia$7 at'#ic" se va =nt'a%ce c'nt%a
#anită!ii =n "'%in!a 7i 'a%;ă "e "ist%-e%e
*,)1
.
24-1: I Corinteni 7:32-33.
24-2: Literar, "Acest Spirit (picătură de Divin din fiinţa umană) este Brahman
(Dumnezeu)". Spiritul Suprem, Necreat, este în totalitate lipsit de condiţionări (neti,
neti, nu aceasta, nu aceea), dar se fac adesea referiri la el în &edanta ca fiind Sat-
Chit-/nanda, adică Pură Existenţă -Pură Conçtiinţă - Pură Beatitudine.
24-3: Shankara este numit adesea Shankaracharya; acharya înseamnă "învăţător
divin". Perioada în care a trăit Shankara constituie obiectul unei dispute scolastice.
Cele câteva înscrisuri indică faptul că nepreţuitul monist a trăit în secolul VI î.C.;
înţeleptul Anandagiri ne oferă perioada 44-12 î.C.; istoricii occidentali îl atribuie pe
Shankara secolului VIII d.C.
24-4: "Chitta vritti nirodha" (.oga Sutras* 6"7), care poate fi tradus: "blocarea
turbioanelor mentale". Chitta este un concept format din: manas (mintea sau simţul
conçtiinţei), aham$ara (ego-ul) çi buddhi (intelectul superior). &ritti (literal,
"circular") se referă la valurile gândirii çi emoţiei, care se nasc neîncetat în mentalul
omului. 8irodha înseamnă neutralizare, blocare, control.
Perioada în care a trăit Patanjali este necunoscută, deçi mulţi erudiţi îi atribuie
secolul II î.C. (ishis au scris multe tratate despre adevărul spiritual cu o asemenea
putere de pătrundere încât trecerea timpului nu a putut să le demodeze; çi totuçi,
spre consternarea permanentă a istoricilor, înţelepţii nu au depus nici cel mai mic
efort pentru a pune amprenta personalităţii lor asupra lucrărilor literare, astfel că
majoritatea acestor opere sunt anonime çi nelocalizate în timp. Ei çtiau că adevărul
nu este supus timpului, nu poate fi etichetat çi nu este posesiunea privată a niciunuia
dintre ei.
Persoane neinformate vorbesc adesea despre yoga ca despre o artă magică,
întunecată çi misterioasă, destinată obţinerii unor puteri supranaturale. Totuçi
erudiţii, când vorbesc despre yoga, au în vedere sistemul expus în .oga Sutras
(cunoscut de asemenea sub numele de /4orismele lui Patan-ali): (a-a .oga 9:yoga
regală:;. Lucrarea conţine concepte filosofice atât de înalte încât au suscitat
comentariul celor mai mari maeçtri ai Indiei, printre care çi Maestrul iluminat
Sadasivendra.
Asemeni celorlalte cinci sisteme filosofice ortodoxe (bazate pe &ede), .oga Sutras
consideră "magicul" purităţii morale ("cele zece percepte" Yama çi Niyama) ca
indispensabil cercetării filosofice. Această cerinţă personală, asupra căreia
occidentalul nu insistă, conferă vitalitate durabilă celor çase discipline indiene.
Ordinea cosmică (rita) ce susţine universul nu diferă de ordinea morală care
guvernează destinul uman. Cel care nu vrea să respecte preceptele morale
universale nu este decis în mod serios să caute adevărul.
Secţiunea a III-a din .oga Sutras citează diverse puteri yoghine miraculoase
(vibhutis çi siddhis). Adevărata cunoaçtere este totdeauna putere. Calea yoghină se
divizează în patru etape, fiecare din ele generând puteri particulare. După ce a atins
această putere particulară, yoghinul çtie că a trecut cu succes proba etapei
corespunzătoare. Apariţia puterilor caracteristice demonstrează valoarea çtiinţifică a
sistemului yoga, din care se exclude orice iluzie asupra progresului nostru spiritual;
el cere probe!
Patanjali îl previne pe adept că ţelul exclusiv trebuie să fie uniunea totală cu Spiritul
çi nu obţinerea puterilor paranormale (vibhutis), care nu sunt decât flori care apar pe
drumul sacru. Cel care ne dăruieçte totul trebuie căutat pentru El însuçi çi nu pentru
darurile Sale. Dumnezeu nu se revelează unuia care este satisfăcut de rezultate
minore. Yoghinul trebuie să aibă grijă să nu-çi exercite puterile, pentru ca acestea să
nu genereze orgoliu çi să nu-l întoarcă din drumul său spre ţelul suprem, starea
ultimă de $aivalya.
După ce yoghinul a atins ţelul său Infinit, el poate să-çi exercite sau nu puterile,
după cum crede de cuviinţă. Toate acţiunile sale, miraculoase sau nu, se desfăçoară
de acum înainte în afara legăturilor $arma-ice. Pilitura de fier a $arma-ei nu este
atrasă decât acolo unde mai există încă magnetul ego-ului personal.
24-5: Cele çase sisteme ortodoxe (saddarsana* bazate pe Vede) sunt: San$hya*
.oga* &edanta* Mimansa* 8yaya çi &aisesi$a. Cititorii cu înclinaţii spre erudiţie vor fi
încântaţi de subtilităţile çi vastitatea acestor sisteme străvechi care au fost
prezentate în limba engleză în A History of Indian Philosophy, vol. l, de prof.
Surendranath DasGupta.
24-6: A nu se confunda cu "Nobila Cale Octuplă" a budhismului, un îndrumar de
comportare în viaţă, care prescrie următoarele: (1) Idealuri juste, (2) Motive juste,
(3) Vorbire justă, (4) Acţiune justă, (5) Mijloace de trai juste, (6) Efort just, (7) Justa
reamintire (a Sinelui), (8) Realizarea justă (samadhi).
24-7: Dr. Jung a participat la Congresul Indian de Çtiinţă din 1937 çi a primit
diploma onorifică din partea Universităţii din Calcutta.
24-8: Dr. Jung face referiri aici la 3atha .oga, o ramura a tehnicilor çi posturilor
corporale destinată armonizării energiilor în fiinţă, pentru sănătate çi longevitate.
3atha este utilă çi produce rezultate fizice spectaculoase çi psiho-mentale, dar
această ramură este prea puţin utilizată de yoghinii ce aspiră spre eliberarea
spirituală
24-9: În povestea despre Atlantida ,imaeus, Platon ne spune că locuitorii acesteia
avea o cunoaçtere çtiinţifică avansată. Continentul pierdut se pare că a dispărut cam
prin anul 9500 î.C. printr-un cataclism natural; unii scriitori ezoteriçti afirmă totuçi că
Atlantida a fost distrusă din cauza folosirii nesăbuite a puterii atomice.
CAPITOLUL: 25
2ratele Ananta şi sora Nalini
"6i7e7e 7i Ananta snt n#ă%ateL +'si;i7ită!i7e Ba%#a-ei sa7e s-a e+izat."
Aceste cvinte i#+7aca;i7e a %ăsnat =n #intea #ea =nt%-' "i#inea!ă, +e c8n" e%a# c2n"at =n
#e"ita!ie. La +!in ti#+ "+ă int%a%ea #ea =n O%"in7 S:a#i, 7-a# vizitat +e 2%ate7e #e 7a
C'%aB.+%. E venise# +ent% a avea -%iEă "e e7, +ent% că ' ;'a7ă s;ită 7-a !intit 7a +at.
C%ava %eve7a!ie inte%i'a%ă #-a #+7t "e #8.ni%e. A# si#!it că #i-e i#+'si;i7 să #ai %ă#8n 7a
C'%aB.+% $i să asist ne+tinci's 7a a-'nia 2%ate7i #e. De$i a# 2'st c%iticat as+% "e căt%e
2a#i7ia #ea, a# +ă%ăsit &n"ia c +%i#7 va+'% ca%e +7eca 7a ?%#a, =n #a%ea C.inei $i a @a+'niei.
A# "e;a%cat 7a F';e, n"e a# +et%ect "'a% c8teva zi7e. Av8n" ini#a -%ea, n #ă si#!ea#
"is+s +ent% a vizita ace7e 7'c%i.
Pe "%#7 "e =nt'a%ce%e s+%e &n"ia, va+'%7 a 2ăct esca7ă 7a S.an-.ai, n"e D%. Mis%a, #e"ic7
"e ;'%", #-a c'n"s 7a #ai #7te #a-azine c ';iecte "e a%tă $i a# a7es ca"'%i +ent% S%i
YBtes:a%, +ent% 2a#i7ia #ea $i +ent% +%ieteni. A# c#+ă%at n ;i;e7' "e ;a#;s sc7+tat
+ent% Ananta. De a;ia #i-a "at v8nzăt'%7 +ac.et7, că #i-a $i căzt E's, ia% e a# eDc7a#at)
"A# c#+ă%at aceasta +ent% ;iet7 #e 2%ate #'%tM"
Avea# senti#ent7 c7a% că s27et7 7i a 2'st e7i;e%at =n &n2initL inti!ie si#;'7ică, c'nc%etizată
+%in că"e%ea ce a +%'v'cat s+a%-e%ea sveni%7i. P78n-8n", a# sc%is +e ;a#;s) "Pent% "%a-7
#e 2%ate Ananta, ca%e n #ai este."
D'ct'%7 #ă ';se%va s%8z8n" %ătăci's)
"Gte%-e-!i 7ac%i#i7e", zise e7, "at8t ti#+ c8t n-ai a27at c a"evă%at "e #'a%tea 2%ate7i tă."
C8n" nava a ac'stat 7a Ca7ctta, a# c';'%8t =n c'#+ania D%. Mis%a. F%ate7e #e #ai #ic, ?is.n,
#ă a$te+ta +e c.ei.
"Gti că Ananta n #ai este =n via!ă", i-a# zis e 2%ate7i #e, 2ă%ă să-i 7as ti#+ să v'%;ească.
"S+ne-#i te %'-, c8n" a #%itN"
Data +e ca%e a in"icat-' ?is.n e%a c.ia% cea =n ca%e e c#+ă%ase# sveni%%i 7a S.an-.ai.
"Ei ;ineM" eDc7a#ă D%. Mis%a, "n 7ăsa!i să ci%c7e această veste, a7t2e7 +%'2es'%ii v'% int%'"ce n
an "e c%s%i "e te7e+atie 7a #e"icinăM"
La =nt'a%ce%ea acasă, tata #-a =#;%ă!i$at c că7"%ă. "&ată-teM" a s+s e7 tan"%. D'ă 7ac%i#i
#a%i c%-ea "in 'c.ii săi. De ';icei 2'a%te %eze%vat, e7 n-#i "ă"se #ai =nainte ase#enea
se#ne "e a2ec!ine. C%av 7a s+%a2a!ă, +'se"a =n inte%i'% ' ini#ă a2ect'asă. Acasă, e7 #ani2esta
=n t'ate ac!ini7e sa7e acest %'7 ";7 "e tată $i "e #a#ă.
La +!in ti#+ "+ă #'a%tea 7i Ananta, s'%a #ea #ai #ică, 4a7ini, a 2'st s#7să "in -.ea%e7e
#'%!ii "e ' vin"eca%e "ivină. Anainte "e a %e7ata eveni#ent7, t%e;ie să vă s+n c8te ceva "es+%e
via!a ei.
An c'+i7ă%ie, %e7a!ii7e n'ast%e e%a c'%"ia7e. E e%a# 2'a%te s7a;, ea $i #ai $iM Pent% n #'tiv
inc'n$tient ' tac.ina# #e%e c +%ivi%e 7a as+ect7 ei sc.e7etic $i ea =#i =nt'%cea #ici7e %ătă!i c
aceea$i #'ne"ă. Une'%i #a#a inte%venea =n ce%t%i7e n'ast%e $i #ă t%ă-ea $'% "e %ec.i, +ent%
că e e%a# #ai #a%e.
D+ă te%#ina%ea st"ii7'% $c'7a%e, 4a7ini a 2'st 7'-'"ită c n t8nă% #e"ic "in Ca7ctta,
Panc.an'n ?'se. Acesta +%i#i ' "'tă s;stan!ia7ă "e 7a tata, +%';a;i7 9a$a c# i-a# s+s =n
-7#ă s'%ei #e7e< +ent% a =#;78nzi s'a%ta ne#i7'asă a -ine%e7i "e a-$i 7a nevastă ' 2e#eie
=na7tă $i s;!i%e.
Ce%e#'nia căsăt'%iei a 2'st ce7e;%ată c #a%e +'#+ă. An sea%a nn!ii, n -%+ vese7 "e %"e $i
+%ieteni se %enise =n sa7'n7 casei n'ast%e "in Ca7ctta. Mi%e7e e%a a$ezat +e ' +e%na en'%#ă "in
;%'ca%t a%it, c 4a7ini a7ăt%i "e e7. Un sa%i
*-)(
s+e%; n %e$ea, vai, să ascn"ă 2'%#e7e
sc.e7etice a7e #i%esei. M-a# st%ec%at =n s+ate7e +e%nei #i%e7i $i i-a# s%8s a#ica7. C'n2'%#
';icei7i, e7 ' văzse +ent% +%i#a "ată +e 4a7ini 7a ce%e#'nia "e căsăt'%ie, c8n" "esc'+e%ise ce
=i %eze%vase 7'te%ia #at%i#'nia7ă.
Si#!in" si#+atia #ea, "'ct'%7 ?'se #i-' a%ătă +e 4a7ini $'+tin"-#i) "Ce este astaN"
"Ei ;ine "'ct'%e", a# %e+7icat e, "este n sc.e7et +ent% st"ii7e "#ita7eM"
An anii ca%e a %#at, "%. ?'se a cce%it a2ec!inea 2a#i7iei n'ast%e, "evenin" #e"ic7 casei. 4e-
a# =#+%ietenit $i -7#ea# a"esea +e sea#a 7i 4a7ini.
"Este ' c%i'zitate #e"ica7ă", #-a =nc%e"in!at =nt%-' zi c#nat7 #e. "A# =nce%cat t't ce a#
+tt) 7ei "e 2icat "e #'%n, nt, #a7!, #ie%e, +e$te, ca%ne, 'ă sa "ive%se t'nice. 4i#ic "e
2ăct, ea n s-a =n-%ă$at nici c n -%a#M" C.ic'ti%ă# a#8n"'i.
D+ă c8teva zi7e, #-a# "s 7a 2a#i7ia ?'se. 3'ia# să sta +!in $i să +7ec 2ă%ă ca 4a7ini să a27e "e
+%ezen!a #ea. An ti#+ ce "esc.i"ea# $a, a# azit v'cea c'%"ia7ă, "a% at'%ita%ă a s'%ei #e7e)
"3in' =nc'ace, 2%ateM De "ata aceasta n #ai sca+i. 3%ea să-!i v'%;esc."
A# %cat =n ca#e%a sa. S+%e s%+%iza #ea, a# -ăsit-' +78n-8n".
"D%a-ă 2%ate", zise ea, "să =n-%'+ă# vec.ea sec%e "e %ăz;'iM Gti că t %#ezi ' =nvă!ăt%ă
s+i%ita7ă $i #-a# .'tă%8t să-!i se#ăn =n t'ate." Ea a"ă-ă +7ină "e s+e%an!ă) "5 ai "evenit at8t
"e v'inic. Mă +'!i aEtaN S'!7 #e 2-e "e #ine $i e =7 i;esc at8t "e #7tM Da% "'%in!a #ea
+%inci+a7ă este să +%'-%esez =n %ea7iza%ea "ivină, c.ia% "acă a% t%e;i să %ă#8n s7a;ă
*-)*
$i
neat%ă-ăt'a%e."
R-a ei #-a atins =n ini#ă. A# si#!it si#+atie +ent% ea. A+'i =nt%-' zi #i-a ce%t să "evină
"isci+'77 #e.
"Ant%enează-#ă =n '%ice 2e7 c%ezi. De ac# =nainte e v'i avea =nc%e"e%e n#ai =n D#neze $i
n =n #e"ica#ente." Ea a 7at stic7!e7e c t'nice $i 7e-a vă%sat 7a cana7.
Pent% a-i ve%i2ica c%e"in!a, i-a# ce%t să n #ai #ăn8nce ca%ne, +e$te $i nici #ăca% 'ă.
D+ă ce 4a7ini a %#at, ti#+ "e c8teva 7ni, =n ci"a a n#e%'ase "i2ic7tă!i, acest %e-i#
ve-eta%ian, ca $i a7te %e-7i +e ca%e i 7e-a# %ec'#an"at, #-a# "s "in n' să ' vă".
"S'%ă", i-a# zis, "ai %es+ectat c st%icte!e ce7e s+se "e #ineL %ec'#+ensa ta este a+%'a+eM" A#
s%8s) "3%ei să 2ii 7a 2e7 "e -%asă ca #ăt$a n'ast%ă ca%e n $i-a #ai văzt +ici'a%e7e "e ani "e
zi7eN"
"D'a#ne, nM A% 2i s2icient să 2i ca tine, "e eDe#+7."
A# zis c ' v'ce s'7e#nă) "P%in -%a!ia 7i D#neze, a$a c# #e%e a# s+s a"evă%7, "'%in!a
+e ca%e ' 2'%#7ez e astăzi va "eveni %ea7itate
*-)+
. Ance+8n" "e ac#, c'%+7 tă va s2e%i '
#'"i2ica%e $i =nt%-' 7nă vei c8ntă%i c8t $i #ine.
Această "'%in!ă, 2'%#7ată "in t'ată ini#a, a 2'st =n"e+7inită. An JI "e zi7e, 4a7ini avea -%etatea
#eaM F'%#e7e %'tnEite i-a c'n2e%it 2%#se!e. S'!7 s-a =n"%ă-'stit ne;ne$te "e ea. Căsăt'%ia
7'%, =nce+tă =n =#+%eE%ă%i ne2av'%a;i7e, a "evenit 2e%icită.
La =nt'a%ce%ea #ea "in @a+'nia a# a27at că, =n ti#+7 a;sen!ei #e7e, 4a7ini se =#;'7năvise "e
2e;%ă ti2'i"ă. M-a# -%ă;it 7a ea $i a# 2'st s+e%iat să ' vă" "e ' s7ă;icine sc.e7etică. E%a "eEa =n
c'#ă.
"Anainte "e a int%a =n c'#ă", =#i +'vestea c#nat7 #e, "ea %e+eta =nt%-na) (Dacă MBn"a a%
2i 2'st aici, e n-a$ 2i aEns a$aM) E7 a"ă-ă "is+e%at) "4'i, #e"icii, ne-a# +ie%"t s+e%an!a. D+ă
atac7 ti2'i"ei s-a insta7at ' "izente%ie c s8n-e."
A# =nce+t să #ă %'- c a%"'a%e. An-aE8n" ' in2i%#ie%ă +ent% a #ă aEta, a# a+7icat "i2e%ite
#et'"e "e te%a+ie ,'-.ină. Dizente%ia a =ncetat.
Da% D%. ?'se a sct%at "in ca+ c n ae% s#;%) "P% $i si#+7 n #ai a%e s8n-e "e +ie%"t",
zise e7.
"Se va vin"eca", 7-a# asi-%at e .'tă%8t. "D+ă $a+te zi7e 2e;%a va "is+a%e."
O să+tă#8nă #ai t8%zi, a# avt ;c%ia "e a ' ve"ea +e 4a7ini "esc.iz8n" 'c.ii $i
%ecn'sc8n"-#ă. Ance+8n" "in ace7 #'#ent, ea se %esta;i7ea "in zi =n zi. D+ă ce $i-a %ecă+ătat
-%etatea, ea s+'%ta, vaiM c'nsecin!e7e ;'7ii) +ici'a%e7e e%a +a%a7izate. S+ecia7i$tii en-7ezi $i
.in"$i a "ec7a%at că ea va %ă#8ne in2i%#ă t'ată via!a.
E+izat "e 7+ta "să +ent% a ' sa7va +e 4a7ini, #-a# "s 7a Se%a#+'%e să-7 %'- +e S%i
YBtes:a% să #ă aEte. Oc.ii săi e%a +7ini "e si#+atie c8n" a azit "e sita!ia 7i 4a7ini.
"S'%a ta =$i va +tea 2'7'si +ici'a%e7e 7a s28%$it7 7nii", a zis e7 a"ă-8n") "Să +'a%te c.ia% +e +ie7e
' +an-7ică c ' +e%7ă "e "'ă Ba%ate, ne+e%2'%ată $i +%insă c ' a-%a2ă."
*-),
M-a# +7ecat 7a +ici'a%e7e -%7i #e, $%at $i vese7.
"Maest%e, cvinte7e ta7e snt s2iciente +ent% a ' vin"ecaL t't$i "acă !ii 7a asta, a# să c#+ă%
i#e"iat ' +e%7ă."
"Da, 2ă-'", =ncviin!ă e7. A+'i c'ntină "esc%iin"-' +e 4a7ini, #'%a7 $i 2izic, "e$i n-' văzse
nici'"ată.
"Maest%e, este ' ana7iză ast%'7'-icăN 5't$i n-i $tii "ata na$te%iiM"
S%i YBtes:a% %8se) "EDistă ' ast%'7'-ie #7t #ai +%'2n"ă, ca%e n "e+in"e nici "e ceas%i, nici
"e ca7en"a%e. O%ice '# c'nstitie ' +icăt%ă "in C%eat'%) O#7 c's#icL e7 +'se"ă n c'%+ ce%esc
$i n7 +ă#8ntesc. Oc.i7 #an +e%ce+e 2'%#a 2izică, "a% 'c.i7 inte%i'% +ăt%n"e =n 2ieca%e 2iin!ă
+8nă 7a esen!a nive%sa7ă."
M-a# =nt'%s 7a Ca7ctta $i a# c#+ă%at ' +e%7ă +ent% 4a7ini. O 7nă #ai t8%zi, +ici'a%e7e
+a%a7izate e%a c'#+7et vin"ecate.
S'%a #ea #-a %-at să t%ans#it senti#ente7e ei "e %ecn'$tin!ă -%7i #e. Acesta a asc7tat
#esaE7 ei =n tăce%e. Da%, =n ti#+ ce-#i 7a# %ă#as ;n e7 a"ă-ă)
"M7!i "'ct'%i i-a s+s s'%ei ta7e că n va +tea avea c'+ii. Asi-%-' "in +a%tea #ea că, +este
c8!iva ani va avea "'ă 2ete."
Ant%-a"evă%, +este c8!iva ani, 4a7ini a născt ' 2ată $i +este =ncă t%ei ani ' a "'a.
"Maest%7 tă ne-a ;inecv8ntat casa $i 2a#i7ia", a s+s s'%a #ea. "P%ezen!a ni ase#enea '#
sac%a7izează =nt%ea-a &n"ie. F%ate "%a-, s+ne-i te %'- 7i S%i YBtes.:a%Ei că, +%in tine, #ă n#ă%
$i e, c #i7in!ă, +%int%e "int%e "isci+'7ii săi "e #riya Yoga."
25-1: Rochia tradiţională a femeilor indiene.
25-2: Deoarece cele mai multe persoane din India sunt slabe, a fi mai plinuţ
întruneçte aprecierea generala.
25-3: Scripturile Indiei declară că cel care are obiçnuinţa de a spune numai adevărul
poate obţine puterea de a materializa cuvintele sale. Dorinţa pe care el o formulează
din toată inima devine realitate (.oga Sutras* 66"<=). Deoarece lumile sunt
construite pe adevăr, toate Scripturile îl laudă ca fiind o virtute prin care orice om
poate să-çi armonizeze viaţa cu Infinitul. Mahatma Gandhi spunea adesea: "Adevărul
este Dumnezeu"; lupta sa de o viaţă a fost purtată pentru adevărul perfect în
gândire, vorbire çi acţiune. De-a lungul timpului, idealul lui satya (adevăr) a pătruns
în societatea hindusă. Marco Polo ne spune că Brahminii "nu ar rosti o minciună
pentru nimic în lume". Un judecător englez din India, William Sleeman, în 'ourney
,hrough >udh în 1849-50, relatează: "Am cunoscut înainte sute de cazuri în care
proprietatea, libertatea sau chiar viaţa unui om depindeau de rostirea unei minciuni
çi el refuza să o spună"
25-4: Perlele çi alte bijuterii, ca çi metalele çi plantele, când sunt purtate direct pe
piele, exercită o acţiune electromagnetică asupra celulelor. Corpul uman conţine
carbon çi diverse metale care există çi în plante, în metale, în minerale. Descoperirile
înţelepţilor în acest domeniu vor fi confirmate într-o zi de către fiziologi. Corpul
uman, extrem de sensibil, ascunde multe mistere încă ignorate.
Deşi amuletele, bijuteriile şi metalele exercită o acţiune curativă asupra
corpului, Sri Yukteswar avea şi o altă raţiune pentru a le recomanda.
Maeştrii nu vor să pară niciodată că sunt mari vindecători, căci numai
Dumneeu sin!ur vindecă. De aceea s"inţii masc#eaă $n di"erite "eluri
puterile pe care le%au primit de la Dumneeu. &mul are, $n !eneral,
$ncredere $n obiectele "iice' c(nd cineva se adresa !uru%lui meu pentru
o vindecare, el $i recomanda să poarte o amuletă sau o bijuterie, pentru
a%i trei credinţa şi a%i abate atenţia de la vindecătorul său. )muletele
sau bijuteriile posedau, $n a"ara potenţialităţilor curative
electroma!netice intrinseci, puterea bine"ăcătoare născută din
binecuv(ntarea Maestrului.
CAPITOLUL: 26
5tiinţa 6ri$a Yoga
Gtiin!a #riya Yoga, at8t "e "es #en!i'nată =n această ca%te, s-a %ăs+8n"it #7t =n &n"ia #'"e%nă
"at'%ită 7i La.i%i Ma.asa,a, Maest%7 -%7i #e. Cv8nt7 kriya "e%ivă "in sansc%it7 kri, a
2ace, a ac!i'na, a %eac!i'naL aceea$i %ă"ăcină se =nt87ne$te =n cv8nt7 karma, 7e-ea c's#ică a
cazei $i a e2ect7i. #riya Yoga =nsea#nă ast2e7 "ni%ea 9,'-a< c &n2init7 +%in inte%#e"i7 nei
an#ite ac!ini sa %ita7 9B%i,a<. Un ,'-.in ca%e a+7ică această te.nică se e7i;e%ează -%a"at "e
sc7avia Ba%#a-ei, sa 7an!7 nive%sa7 a7 caza7ită!ii.
Din caza n'% %est%ic!ii st%ăvec.i, n +'t "a ' eD+7ica!ie c'#+7etă a #riya-ei Yoga =nt%-' ca%te
"estinată #a%e7i +;7ic. 5e.nica =nsă$i t%e;ie să 2ie =nvă!ată "e 7a n #riyaban 9#riya Yoghin<.
An această ca%te v'i #en!i'na c8teva as+ecte -ene%a7e.
Dacă a% t%e;i să eD+7ic F%i,a Y'-a =n c8teva cvinte ni 'cci"enta7 ce a%e e"ca!ie $tiin!i2ică, i-
a$ s+ne că este ' #et'"ă +si.'2izi'7'-ică si#+7ă ca%e "ete%#ină 7a nive7 2izic e7i#ina%ea
;i'Di"7i "e ca%;'n "in s8n-e $i =ncă%ca%ea acestia c 'Di-en. At'#ii acesti 'Di-en
s+7i#enta% snt t%ans#ta!i =n c%en!i s;ti7i ca%e vita7izează c%eie%7 $i cent%ii s+ina7i
*.)(
. Ast2e7
,'-.in7 +'ate =ncetini sa c.ia% +%eveni =#;ăt%8ni%ea !est%i7'% '+%in" ac#7a%ea s8n-e7i
ven'sL ,'-.inii avansa!i t%ans#tă #ate%ia =n ene%-ie +%ă. &7ie, &ss, Fa;i% +%ec# $i a7!i +%'2e!i
';!inse%ă c'nt%'77 =n #riya sa a7te te.nici si#i7a%e, ca%e 7e +e%#itea să se #ate%ia7izeze sa să
se "e#ate%ia7izeze 7a v'in!ă.
#riya este ' $tiin!ă 2'a%te vec.e. La.i%i Ma.asa,a a =nvă!at-' "e 7a #a%e7e să -% ?a;aEi, ca%e
a %e"esc'+e%it-' $i i-a c7a%i2icat te.nici7e, "+ă ce 2sese +ie%"tă =n e+'ci7e =ntnecate. ?a;aEi
este ce7 ca%e a n#it-' si#+7 F%i,a Y'-a.
"#riya Yoga +e ca%e, +%in inte%#e"i7 tă, ' "a 7#ii =n acest sec'7 U&U", i-a zis ?a;aEi 7i La.i%i
Ma.asa,a, "este aceea$i $tiin!ă +e ca%e, c #7te #ii "e ani =n %#ă, F%is.na i-a +%e"at-' 7i
A%Ena $i ca%e, #ai t8%zi, a 2'st cn'sctă "e PatanEa7i, "e &ss, "e S28nt7 7'an, S28nt7 Pave7 $i
a7!i "isci+'7i."
F%is.na, ce7 #ai #a%e +%'2et a7 &n"iei, 2ace a7zie 7a #riya Yoga =n "'ă st%e "in Bhaga$ad &ita.
Un7 "int%e e7e s+ne) "A7!ii sac%i2ică s277 eD+i%at'% [apana\ $i s277 ins+i%at'% [prana\,
'+%in" #i$ca%ea ins+i%a!iei $i eD+i%a!iei, năzin" 7a stă+8ni%ea s27%i7'% [pranayama\."
*.)*
&nte%+%eta%ea este) "Y'-.in7 '+%e$te "esc'#+ne%ea c'%+'%a7ă ca7#8n" ac!inea ini#ii $i
+7ă#8ni7'% +%in a27D7 s+7i#enta% "e +%ana 92'%!ă vita7ă<L e7 '+%e$te "e ase#enea, +%in c'nt%'77
+%'+%iei v'in!e apana 9c%ent7 "e e7i#ina%e<, #ta!ii7e "e c%e$te%e "in c'%+7 să. 4et%a7iz8n"
ast2e7 "esc'#+ne%ea $i c%e$te%ea, ,'-.in7 =nva!ă să c'nt%'7eze 2'%!a vita7ă."
Cea7a7tă st%a este) "An"e+ă%t8n" c'ntacte7e eDte%i'a%e c +%ivi%ea Wa!intită] n#ai =nt%e Wce7e
"'ă] s+%8ncene, e-a7iz8n" s277 ins+i%at'% [prana\ c s277 eD+i%at'% [apana\ ca%e t%ec +%in
nas, ascet7 c #intea, si#!7 inte%n $i si#!%i7e stă+8nite, ca%e a%e "%e+t 7ti# sc'+ e7i;e%a%ea,
7i+sit "e "'%in!ă, 2%ică $i #i7ă, n#ai ace7a este e7i;e%at +ent% t't"eana"
*.)*)(
F%is.na s+ne "e ase#enea că
*.)+
, =nt%-' =nca%na%e +%ece"entă, e7 =7 =nvă!ase ,'-a +e 3ivasvat,
s28nt7 "in antic.itate, ca%e 7-a =nvă!at +e Man, #a%e7e 7e-is7at'%
*.),
. U7ti#7, 7a %8n"7 să, 7-a
inst%it +e &Bs:aB, 2'n"at'%7 "inastiei %ăz;'inici7'% s'7a%i "in &n"ia. 5%ec8n" ast2e7 "e 7a n7 7a
a7t7, "in sec'7 =n sec'7, ,'-a %e-a7ă a 2'st c'nse%vată "e căt%e =n!e7e+!i +8nă 7a a+a%i!ia e%ei
#ate%ia7iste
*.)-
. Atnci, "in caza sec%et7i c ca%e ' =nc'nE%a +%e'!ii $i a in"i2e%en!ei
'a#eni7'%, $tiin!a sac%ă a "evenit "in ce =n ce #ai inaccesi;i7ă.
#riya Yoga este #en!i'nată "e "'ă '%i "e =n!e7e+t7 antic PatanEa7i, ce7 #ai ;n c'#entat'% a7
siste#7i ,'-a, ca%e sc%ie) "Disci+7ina%ea c'%+7i, c'nt%'77 #enta7 $i #e"ita!ia as+%a 7i !-M
c'nstitie F%i,a Y'-a"
*.).
Pent% PatanEa7i, D#neze este vi;%a!ia c's#ică a 7i !-M +e ca%e '
azi =n #e"ita!ie
*.)/
. !-M este Cv8nt7 C%eat'%
*.)0
, z-'#'t7 M't'%7i C's#ic, #a%t'%7J
P%ezen!ei Divine. C.ia% $i =nce+ăt'%7 =n ,'-a n =nt8%zie să a"ă =n st%ă2n"%i7e 2iin!ei sa7e
#innat7 snet !-M. P%i#in" ast2e7 ' "'va"ă s+i%ita7ă, +%acticant7 se c'nvin-e că este =n
c'ntact c 7#ea "ivină.
A "'a 'a%ă PatanEa7i v'%;e$te "es+%e te.nica #riya sa c'nt%'77 2'%!ei vita7e ast2e7) "D+ă ce s-a
%ea7izat asana, pranayama este =nceta%ea #i$că%i7'% "e ins+i%a!ie $i eD+i%a!ie"
*.)1
.
S28nt7 Pave7 cn'$tea #riya Yoga sa ' te.nică si#i7a%ă +e%#i!8n" ;%an$a%ea sa "e;%an$a%ea
c%en!i7'% vita7i 7a si#!%i. De aceea e7 a +tt s+ne) "An fiecare 0i eu morL at8t este "e a"evă%at
7c%7 acesta, 2%a!i7'%, c8t este "e a"evă%at că a# "e ce să #ă 7a" c v'i =n >%ist's &ss, D'#n7
n'st%"
*.)(2
. P%int%-' #et'"ă ca%e c'ncent%a =nănt% t'ată 2'%!a vita7ă a c'%+7i 92'%!ă "i%iEată
"e ';icei =n a2a%ă, s+%e 7#ea senz'%ia7ă, "8n"-i ast2e7 ' va7i"itate a+a%entă<, S28nt7 Pave7 t%ăia
=n 2ieca%e zi eD+e%ien!a nei a"evă%ate nini ,'-.ine c ";c%ia" 9;eatit"inea< C'n$tiin!ei
C%istice. An această sta%e "e s+%e#ă 2e%ici%e e7 avea c'n$tiin!a că "#'a%e" +ent% 7#ea i7z'%ie a
maya-ei.
An sta%ea ini!ia7ă a c'#ninii c D#neze 9sabikalpa samadhi<, c'n$tiin!a +%acticant7i este
2zi'nată c S+i%it7 C's#icL 2'%!a vita7ă este %et%asă "in c'%+, ca%e +a%e "#'%t", %i-i", neani#at.
Y'-.n7 este +e "e+7in c'n$tient "e 2iDitatea c'%+7i să. C8n" e7 aEn-e 7a stă%i s+e%i'a%e
9nirbikalpa samadhi<, c'n$tiin!a sa t%ează este =n c'#nine c D#neze, c.ia% $i atnci c8n"
c'%+7 să e2ectează #nci7e zi7nice
*.)((

"#riya Yoga este n inst%#ent ca%e +e%#ite acce7e%a%ea ev'7!iei '#7i", eD+7ica S%i YBtes:a%
"isci+'7i7'% săi. "An antic.itate, ,'-.inii a "esc'+e%it că sec%et7 c'n$tiin!ei c's#ice este 7e-at
inti# "e c'nt%'77 s277iL aceasta este c'nt%i;!ia &n"iei 7a cn'a$te%ea #ană $i ea este a;s'7t
nică $i ne#%it'a%e. F'%!a vita7ă, a;s'%;ită "e ';icei =n c%s7 activită!i7'% ca%"iace, t%e;ie să 2ie
e7i;e%ată +ent% activită!i s+i%ita7e, +%int%-' te.nică ca%e să +e%#ită =ncetini%ea $i ca7#a%ea
%it#7i ne=ncetat a7 s27%i7'%."
#riya Yoghinul "i%ec!i'nează #enta7 ene%-ia sa vita7ă =n ss $i =n E's "e-a 7n-7 ci%cit7i
Ea7'nat "e cei $ase cent%i "e +e c'7'ana ve%te;%a7ă 9#e"7a%, ce%vica7, "'%sa7, 7'#;a%, sac%a7 $i
c'cci-ea7<, ceea ce c'%es+n"e ce7'% /H se#ne z'"iaca7e, O#7 C's#ic si#;'7ic. O E#ătate "e
#int "e ascensi'na%e a ene%-iei "e-a 7n-7 c'7'anei ve%te;%a7e, c'n2'%# te.nici7'% #riya,
+e%#ite '#7i să %ea7izeze n +%'-%es e-a7 c n an "e ev'7!ie s+i%ita7ă n'%#a7ă.
Acest siste# si"e%a7 7a sca%ă #ană, c ce7e 1 c'nste7a!ii inte%i'a%e 9/H +%in +'7a%itate< =n %ev'7!ie
=n E%7 s'a%e7i %e+%ezentat "e Oc.i7 s+i%ita7 '#niscient, este =n %e7a!ie c s'a%e7e 7#ii 2izice $i
c ce7e /H se#ne a7e z'"iac7i ce%esc. O%ice '# este "eci s; in27en!a a "'ă nive%s%i) n7
inte%i'% $i a7t7 eDte%i'% 7i. An!e7e+!ii antici a "esc'+e%it că această ac!ine a #e"i7i ce%esc $i
te%est% as+%a '#7i =7 =#+in-e =ncet =nainte +e "%#7 ev'7!iei 7i n'%#a7e =n cic7%i "e /H
ani. Sc%i+t%i7e ne =nva!ă că snt necesa%i n #i7i'n "e ani "e ev'7!ie n'%#a7ă $i 2ă%ă ;'a7ă
+ent% a +e%2ec!i'na c%eie%7 #an +8nă 7a a-7 2ace ca+a;i7 să atin-ă c'n$tiin!a c's#ică.
O #ie "e te.nici #riya %ea7izate =n * '%e $i E#ătate =i "a ,'-.in7i =nt%-' sin-%ă zi
ec.iva7ent7 a ' #ie "e ani "e ev'7!ie nat%a7ă, sa "e J1K.III "e ani =n /H 7ni. #riya Yoga
+e%#ite ast2e7 să %ea7izezi =n t%ei ani, +%in e2'%t inte7i-ent, +%'-%es7 +e ca%e nat%a n-7 2ace "ec8t
=n /I.III "e sec'7e. De a7t2e7, n +'t a+e7a 7a aEt'%7 #riya-ei "ec8t ,'-.inii 2'a%te avansa!i ca%e,
s; c'n"ce%ea -%7i 7'%, $i-a +%e-ătit c'%+7 $i c%eie%7 +ent% a 7e 2ace a+te să s+'%te
+te%ea "ezv'7tată "e ' +%actică asi"ă.
Ance+ăt'%7 =n #riya n t%e;ie să +%actice eDe%ci!ii ,'-.ine "ec8t =n %e+%ize "e /(-(* "e eDec!ii,
"e "'ă '%i +e zi. Unii ,'-.ini ';!in e7i;e%a%ea =n 1, /H, H( sa (* "e ani. Un ,'-.in ca%e #'a%e
=nainte "e atin-e%ea !e77i s+%e# "ce c e7 Ba%#a 2av'%a;i7ă "at'%ată e2'%t%i7'% sa7e =n
+%actica ,'-aL =n via!a viit'a%e e7 va 2i "i%iEat =n #'" a%#'ni's s+%e Sc'+7 S+%e#.
C'%+7 ni '# ';i$nit +'ate 2i c'#+a%at c n ;ec "e KI "e :a!i ca%e n +'ate s+'%ta n
c%ent "e #i7'ane "e v'7!i -ene%at "e +%actica #riya Yoga intensă. O c%e$te%e -%a"ată $i %e-7ată a
ti#+7i a2ectat #et'"e7'% ,'-a, t%ans2'%#ă "in zi =n zi c'%+7, +e +7an ast%a7, +8nă =7 2ace ca+a;i7
să eD+%i#e +'ten!ia7e7e in2inite "e ene%-ie c's#ică ce c'nstite +%i#a #ani2esta%e activă,
#ate%ia7ă, a S+i%it7i.
#riya Yoga n a%e ni#ic c'#n c #et'"e7e %es+i%at'%ii ne$tiin!i2ice +%acticate "e n n#ă% "e
ze7'$i %ătăci!i. 5entative7e 7'% "e a %e!ine 2'%!at s277 snt n n#ai c'nt%a nat%ii, ci $i c
c'nsecin!e 2'a%te ne+7ăcte. Pe "e a7tă +a%te, #riya este =ns'!ită c.ia% "e 7a =nce+t "e ' sta%e "e
+e%2ectă seninătate $i 7ini$te "at'%ate nei 2'%!e %e-ene%at'a%e c%-8n" "e-a 7n-7 c'7'anei
ve%te;%a7e.
Această te.nică ,'-.ină st%ăvec.e c'nve%te$te %es+i%a!ia =n ene%-ie #enta7ă. P%'-%es7 s+i%ita7
+e%#ite +e%ce+e%ea s277i ca n act #enta7) ' %es+i%a!ie =nt%-n vis.
Se +'t "a #7te eDe#+7e +ent% a i7st%a %e7a!ia #ate#atică =nt%e %it#7 %es+i%at'% $i va%ia!ii7e
c'%es+nzăt'a%e a7e stă%i7'% "e c'n$tiin!ă. C8n" ne c'ncent%ă# aten!ia as+%a nei c.estini
eDt%e# "e "i2ici7e, as+%a nei sa%cini %-ente $i "e7icate, %es+i%a!ia se =ncetine$te at'#at.
FiDitatea aten!iei "e+in"e ast2e7 "e =ncetinea7a %es+i%a!iei. Res+i%a!ia %a+i"ă, -828ită, =ns'!e$te
inevita;i7 stă%i7e e#'!i'na7e vi'7ente) tea#ă, invi"ie, #8nie. Mai#!a t%;7entă ins+i%ă "e JH "e
'%i +e #int, ia% '#7 n#ai "e /* '%i, =n #e"ie. E7e2ant7, ;%'asca !est'asă, $a%+e7e $i a7te
ani#a7e cn'scte +ent% 7'n-evitatea 7'%, a siste# %es+i%at'% #ai 7ent "ec8t ce7 a7 '#7i.
Ast2e7 ;%'asca !est'asă, ca%e t%ăie$te JII "e ani, n %es+i%ă "ec8t "e ( '%i +e #int.
*.)(*
E2ect7 =ntine%it'% a7 s'#n7i %ez7tă "in 2a+t7 că '#7 =$i +ie%"e te#+'%a% c'n$tiin!a c'%+7i $i
s277i să. D'%#in", e7 "evine n ,'-.in) =n 2ieca%e n'a+te e7 =#+7ine$te %ita77 ,'-a c'nst8n"
=n a se e7i;e%a "e t'ate i"enti2ică%i7e c c'%+7, =n a =#+%'s+ăta 2'%!a vita7ă "in cei 1 cent%i "e 2'%!ă
"in c'7'ana ve%te;%a7ă $i "in "7'ts7 c ' #ie "e +eta7e" "in %e-inea ce%e;%a7ă. Ce7 ca%e "'a%#e
se %e=nca%că ast2e7, 2ă%ă să ' $tie, c ene%-ia c's#ică ss!inăt'a%e a =nt%e-ii vie!i.
S+%e "e'se;i%e "e ce7 ca%e "'a%#e, ,'-.in7 %ea7izează c'n$tient $i 7a +%'+%ia v'in!ă n +%'ces
si#+7 $i nat%a7 "e ace7a$i ti+. #riya%yoghinul ti7izează te.nica +ent% a-$i .%ăni $i sat%a c
7#ină ne+ie%it'a%e ce77e7e c'%+7i, c'nse%v8n"-7e ast2e7 =nt%-' sta%e "e #a-netiza%e s+i%ita7ă.
An #'" $tiin!i2ic, e7 2ace ca %es+i%a!ia să "evină inti7ă, 2ă%ă ca +ent% aceasta să int%e 9=n ti#+7
'%e7'% "e +%actică< =nt%-' sta%e ne-ativă "e s'#n, "e inc'n$tien!ă sa "e #'a%te.
La 'a#enii ca%e snt s; in27en!a maya-ei, sa 7e-i7'% nat%ii, c%-e%ea 2'%!ei vita7e se 2ace s+%e
7#ea eDte%i'a%ăL ei ti7izează instincta7 c%en!ii săi, %isi+in"-i =n si#!%i. Din c'nt%ă, +%actica
#riya Yoga inve%sează "i%ec!ia c%-e%ii) 2'%!a vita7ă este "i%iEată #enta7 s+%e #ic%'c's#'s7
2iin!ei, n"e ea se %ene$te c ene%-ii7e s;ti7e "in cent%ii c'7'anei ve%te;%a7e. Rec8$ti-ată ast2e7,
2'%!a vita7ă, e7iDi% s+i%ita7, %e=nn'ie$te ce77e7e c'%+'%a7e a7e ,'-.in7i $7 #ai a7es +e ce7e a7e
c%eie%7i.
O .%ană +'t%ivită, 7#ina s'a%e7i $i -8n"%i a%#'ni'ase snt e7e#ente ca%e =i c'n"c +e cei ca%e
n snt -.i"a!i "ec8t "e căt%e 4at%ă $i "e +7an7 ei "ivin să-$i "esăv8%$ească %ea7iza%ea Sine7i
=nt%-n #i7i'n "e ani. Este nev'ie "e /H ani "e via!ă n'%#a7ă $i sănăt'asă +ent% ca să a+a%ă '
+e%2ec!i'na%e =n st%ct%a c%eie%7i, '%ic8t "e #icăL ia% +%i2ica%ea c%eie%7i +8nă c8n" acesta va
+tea să #ani2este c'n$tiin!a c's#ică, necesită n #i7i'n "e ani. Da% ,'-.in7, +%in ti7iza%ea
$tiin!ei s+i%ita7e yoga se sst%a-e necesită!ii %es+ectă%ii 7e-i7'% nat%ii ' +e%i'a"ă at8t "e 7n-ă.
R+8n" 7an!7 %es+i%a!ii7'% ca%e 7ea-ă s27et7 "e c'%+, #riya Yoga +%e7n-e$te via!a $i #ă%e$te 7a
in2init c8#+7 c'n$tiin!ei. Met'"a ,'-a "e+ă$e$te c'n27ict7 =nt%e s+i%it $i si#!%i7e s;E-ate "e
#ate%ie $i-7 e7i;e%ează +e "isci+'7 +ent% a-i +e%#ite să-$i %e-ăsească Re-at7 să Ete%n. Y'-.in7
$tie că nat%a sa a"evă%ată n este =n7ăn!ită "e ca%a+acea ca%na7ă, nici "e 7an!7 %es+i%a!ii7'% -
si#;'7 a7 sc7aviei n'ast%e 2a!ă "e Ae% $i nici "e c'nst%8n-e%ea eDe%citată "e ce7e7a7te +at%
e7e#ente) Pă#8nt, A+ă, F'c, Ete%.
&nt%'s+ec!ia, sa "a %ă#8ne a$ezat =n tăce%e" este ' #'"a7itate ne$tiin!i27că "e a te st%ă"i să
se+a%i 2'%!at s+i%it7 "e si#!%i, 7e-ate =#+%enă "e 2'%!a vita7ă. Mintea c'nte#+7ativă =n
e2'%t%i7e sa7e "e a se =nt'a%ce 7a "ivinitate, este %ea"să =n #'" c'nstant s+%e si#!%i "e căt%e
c%en!ii vita7i. #riya Yoga, c'nt%'78n" direct #intea, c aEt'%7 2'%!ei vita7e, este ca7ea cea #ai
$'a%ă "e a+%'+ie%e "e &n2init, cea #ai e2icace $i cea #ai $tiin!i2ică. C'nt%ast8n" c "%#7 7ent $i
nesi-% a7 te'7'-iei, #riya Yoga +'ate, +e "%e+t cv8nt, să +%i#ească n#e7e "e %tă ae%ianăL căci
+ent% a aEn-e 7a D#neze t%e;ie să #e%-i c avi'n7, n c ca%7 c ;'i.
Gtiin!a ,'-.ini7'% a%e 7a ;ază st"i7 e#+i%ic a7 tt%'% 2'%#e7'% "e eDe%ci!ii "e #e"ita!ie $i "e
c'ncent%a%e. E7e +e%#it +%acticant7i să ';!ină n "e+7in c'nt%'7 a7 =nc.i"e%ii sa "esc.i"e%ii
ci%cite7'% s+eci2ice 2iecă%ia "in ce7e K si#!%i, 2ăc8n" ca +%in aceste ci%cite să t%eacă sa n
c%en!ii vita7i. Anvă!8n" să-$i iz'7eze si#!%i7e, ,'-.in7 se +'ate c+7a 7a v'in!ă c 7#i7e s;ti7e,
"ivine sa c ce7e #ate%ia7e. E7 n #ai este a"s, =#+'t%iva v'in!ei sa7e, "e căt%e 2'%!a vita7ă s+%e
"'#eni7 senza!ii7'% -ă7ă-i'ase $i a7 -8n"%i7'% a-itate "in s2e%a #ană ';i$nită. Stă+8n a7
c'%+7i $i #in!ii sa7e, F%i,a Y'-.in7 "';8n"e$te =n 2ina7 vict'%ia as+%a "7ti#7i ina#ic",
#'a%tea.
*.)(*)(
"Ast2e7, s27ete a7 #e, .%ăne$te-te c M'a%te, ea ca%e se .%ăne$te c 'a#eniL Căci M'a%tea '"ată
#'a%tă, n #ai ai "e ce să #'%iM"
*.)(+

3ia!a ni #riya yoghin avansat n #ai este in27en!ată "e ac!ini7e sa7e t%ecte, ci n#ai "e
"i%ective7e s27et7i. E7 evită ast2e7 =nainta%ea 7entă ca%e este "at'%ată ac!ini7'% e-'iste, ;ne sa
%e7e, a7e vie!ii c'ti"ieneL t8%8%ea "e #e7c este inc'#+ati;i7ă c z;'%7 să "e v7t%.
Această #et'"ă s+e%i'a%ă "e via!ă s+i%i7a7ă =7 e7i;e%ează +e ,'-.in7 ca%e, eva"8n" "in
=nc.is'a%ea +%'+%i7i să e-', ins+i%ă c avi"itate ae%7 7i;e% a7 '#ni+%ezen!ei "ivine. Din
c'nt%ă, sc7avia vie!ii #ane c'#ne se "e%7ează c ' =ncetinea7ă #i7it'a%e. O#7, c.ia% $i atnci
c8n" %#ează nea;ătt ca7ea n'%#a7ă "e ev'7!ie, %ă#8ne s; ti%ania nat%iiL +%es+n8n" că n
=nca7că nici ' 7e-e 2izică sa #enta7ă, e7 va t%e;i să +'a%te .aina %e=nca%nă%i7'% sccesive ti#+ "e
/I.III "e sec'7e =nainte "e a atin-e e7i;e%a%ea 2ina7ă.
Met'"a %a+i"ă a ,'-.ini7'%, ca%e 7e +e%#ite să se e7i;e%eze "e i"enti2ica%ea 2izică $i #enta7ă, se
i#+ne "e 7a sine ce7'% ca%e snt ne#7!#i!i "e "%ata "e n #i7i'n "e ani. Ant8%zie%ea este $i
#ai #a%e +ent% cei ca%e, #7!#i!i să t%ăiască 2ă%ă să se 'c+e "e s27et, %#ă%esc #ai #7t
;c%ii7e -%'sie%e, '2ens8n" ast2e7 nat%a s28ntă a 2iin!ei 7'% +%in 2a+te, v'%;e $i -8n"%i. Pent% ei
snt necesa%e ce7 +!in "'ă #i7i'ane "e ani +ent% a se e7i;e%aM
O#7 ';i$nit %ea7izează %a%e'%i sa nici'"ată că t%+7 să este n i#+e%i vast, c'n"s "e
S+i%it7 =#+ă%at, a$ezat +e t%'n7 "e "eas+%a ca+7i, $i ai că%i -ve%nat'%i +%'vincia7i snt cei
$ase cent%i "e 2'%!ă "e 7a nive77 c'7'anei ve%te;%a7e, sa "s2e%e "e c'n$tiin!ă"M E7 -ve%nează n
+'+'% n#e%'s) HT "e #i7ia%"e "e ce77e "'tate c inte7i-en!ă e7e#enta%ă in2ai7i;i7ă, ca%e eDectă
t'ate 2nc!ii7e '%-anis#7i) c%e$te%e, t%ans2'%#a%e, "eza-%e-a%eL KI "e #i7i'ane "e -8n"%i,
e#'!ii $i a7te va%ia!ii ca7itative s2e%ite "e căt%e c'n$tiin!ă =n 1I "e ani "e via!ă #e"ie. O%ice
%ev'7tă a+a%entă a ce77e7'% sa a s27et7i c'nt%a S+i%it7i, t%a"să +%in ;'7i, 7i+sa %a!inii sa
stă%i "e "e+%esine, n este i#+ta;i7ă 7i+sei "e 7'ia7itate a acest'% se%vit'%i #i7i, ci #ai "e-%a;ă
ti7iză%ii nec'%es+nzăt'a%e, "in t%ect sa +%ezent, a 7i;e%7i a%;it% a7 '#7i, ca%e i-a 2'st
"ă%it "e căt%e D#neze '"ată c S27et7 $i +e ca%e n-7 +'ate =nst%ăina.
O#7 se i"enti2ică c n e 2a7s, +e ca%e-7 n#e$te ce7 ca%e -8n"e$te, ca%e v%ea, ca%e #ăn8ncă,
ca%e "i-e%ă $i ca%e se #en!ine =n via!ă, %e2z8n" să a"#ită, "e$i +ent% asta i-a% 2i s2icientă
+!ină at'ana7iză, că, =n via!a c'ti"iană, e7 n este ni#ic a7tceva "ec8t ' #a%i'netă -ve%nată "e
ac!ini7e sa7e t%ecte 9karma<, "e #e"i7 să, "e ant%aE7 să. Reac!ii7e inte7ecta7e, ten"in!e7e,
';i$nin!e7e, senti#ente7e snt s; "e+en"en!a st%8nsă a caze7'% t%ecte ca%e-$i a '%i-inea 2ie
=n această via!ă, 2ie =nt%-na ante%i'a%ă. 4#ai S+i%it7 sca+ă "e acest "ete%#inis#, ia% #riya
Yoga a%e ca sc'+ "e a e7i;e%a acest S+i%it, "ist%-8n" vă77 a$a zise7'% a"evă%%i $i 7i;e%tă!i #ane.
Sc%i+t%i7e "ec7a%ă că '#7 n este n c'%+ +ie%it'%, ci n s+i%it vi. #riya =i -a%antează ' #et'"ă
ca%e-i +e%#ite să "e#'nst%eze această a2i%#a!ie.
"Rita7%i7e eDte%i'a%e n +'t "ist%-e i-n'%an!a, ace$ti "'i te%#eni ne2iin" %eci+%'c
c'nt%a"ict'%ii" sc%ie S.anBa%a =n ce7e;%7 să -n 1ecol de +ersuri. "4#ai cn'a$te%ea %ea7izată
e2ectiv "ist%-e i-n'%an!a... Cn'a$te%ea n +'ate izv'%= "ec8t "int%-' anc.etă inte%i'a%ă. Cine
sntN De n"e vine Unive%s7N Cine 7-a c%eatN Ca%e este Caza 7i U7ti#ăN Des+%e acest -en "e
=nt%e;ă%i v'%;esc e." &nte7ect7 n +'ate %ăs+n"e 7a aceste =nt%e;ă%i, "e aceea =n!e7e+!ii a
a;'%"at ,'-a ca te.nică "e anc.etă s+i%ita7ă.
A"evă%at7 ,'-.in, a;!in8n"-se să se i"enti2ice =n -8n", =n v'in!ă $i =n senti#ente c "'%in!e7e
c'%+7i să $i e7i;e%8n" 2'%!e7e s+%ac'n$tiente "in cent%ii ast%a7i, t%ăie$te =n 7#e a$a c# 7-a
c%eat D#neze, 2ă%ă să 2ie =#+ins "e i#+7s%i7e t%ect7i $i nici "e at%ac!ii7e %ecente a7e
s7ă;icini7'% #ane. An #'#ent7 =n ca%e D'%in!a S+%e#ă se =#+7ine$te, e7 este 7a a"ă+'st =n
+'%t7 2e%ici%ii ve$nice a S+i%it7i.
D'#n7 F%is.na, %e2e%in"-se 7a e2icacitatea si-%ă $i #et'"ică a $tiin!ei ,'-a, =7 7a"ă +e ce7 ca%e
=i a+7ică te.n'7'-ia c aceste cvinte) "Y'-.in7 este "eas+%a asce!i7'% $i este s'c'tit c.ia%
"eas+%a ce7'% ca%e a Cn'a$te%ea 9(nana Yoga<L ,'-.in7 este "eas+%a ce7'% ca%e =n"e+7inesc
%it%i7e 9#arma Yoga<L "e ac# 2ii ,'-.in, ', A%EnaM"
*.)(,
#riya Yoga este a"evă%at7 "%ita7 a7 2'c7i", +'#enit a"esea =n Bhaga$ad &ita. F'c%i7e
+%i2icat'a%e a7e +%acticii ,'-a a"c i7#ina%ea ete%nă, "i2e%in" ast2e7 #7t 2a!ă "e at8t "e
ine2iciente7e 2'c%i7e ce%e#'nia7e %e7i-i'ase, ca%e +%ăEesc c.ia% +e%ce+!ia a"evă%7i.
Y'-.in7 =$i a%ncă as+i%a!ii7e sa7e #ane =n 2'c7 "e"icat nic7i $i 2ă%ă e-a7 D#neze.
Aceasta este a"evă%ata ce%e#'nie ,'-.ină a 2'c7i, n"e t'ate "'%in!e7e t%ecte $i +%ezente
c'nstitie "că%;ne7e" c'ns#at "e "%a-'stea "ivină. F7acă%a S+%e#ă a%"e '%ice ne;nie #ană
$i '#7 este e7i;e%at "e '%ice i#+%itate. Oase7e 7i snt "ez-'7ite, #eta2'%ic v'%;in", "e '%ice
ca%ne a "'%in!ei, sc.e7et7 7i Ba%#a-ic a7;it "e %aze7e antise+tice a7e s'a%e7i =n!e7e+cinii n #ai
a%e ni#ic '2ensat'% =n 2a!a #anită!ii, nici =n 2a!a C%eat'%7iL iată-7 =n s28%$it +%.
26-1: Binecunoscutul savant Dr. George W. Crile din Cleveland a explicat, înaintea
unei întruniri a Asociaţiei Americane pentru Progresul Çtiinţei ţinută în 1940, că
experimentele sale au demonstrat că toate ţesuturile corpului sunt electric negative,
cu excepţia creierului çi ţesuturilor nervoase, care rămân electric pozitive, pentru că
ele absorb oxigen revitalizant cu o viteză mai mare.
26-2: Bhagavad #ita, IV:29.
26-2-1: Bhagavad #ita, V:27,28.
26-3: Bhagavad #ita IV:1-2.
26-4: Autorul preistoric al lui Manovara %harma Shastras sau Legile lui Manu. Aceste
canoane ale legilor civile sunt valabile în India çi astăzi. Manu este considerat cel mai
vechi institutor de legi din lume. Savantul francez Louis Jacolliot susţine că ?egile lui
Manu sunt foarte apropiate de Codul (oman dat de Justinian.
26-5: Începutul erei materialiste, în conformitate cu Scripturile Indiei, a fost anul
3102 î.C. Acel an a marcat începutul ultimei Dwapara Yuga descendentă din ciclul
echinocţial çi de asemenea începutul lui Kali Yuga din ciclul universal. Cei mai mulţi
antropologi, crezând că acum zece mii de ani omenirea trăia în epoca de piatră, au
prezentat ca "mituri" tradiţiile antice din India, China, Egipt çi alte ţinuturi.
26-6: .oga Sutras de Patanjali, II:1. Utilizând cuvintele +riya .oga, Patanjali face
referiri fie la tehnica predată mai târziu de către Babaji, fie la una foarte similară. Că
Patanjali făcea menţiuni la adresa unei tehnici definite a controlului forţei vitale este
demonstrat de aforismul său din .oga Sutras, II:49.
26-7: .oga Sutras de Patanjali, I:27.
26-8: "La început era Cuvântul, çi Cuvântul era cu Dumnezeu, çi Cuvântul era
Dumnezeu... Toate lucrurile au fost făcute prin El [Cuvântul sau Aum] çi nimic din ce
a fost făcut, n-a fost făcut fără El" IOAN, 1.1-3. /1M 9>m; din &ede a devenit
cuvântul sacru 31M al tibetanilor, /MI8 al musulmanilor, /M)8 al egiptenilor,
grecilor, romanilor, evreilor çi creçtinilor. În ebraică el semnifică credincios, sigur.
"Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios çi adevărat, începutul zidirii lui
Dumnezeu" APOCALIPSA, 3.14.
26-9: .oga Sutras de Patanjali, II:49.
26-10: I Corinteni 15:31.
26-11: +alpa înseamnă timp, sau eon. Cuvântul sanscrit vi$alpa înseamnă
"diferenţă, nonidentitate". Sabi$alpa este starea de samadhi "cu diferenţă", supusă
schimbării, nirbi$alpa este starea de samadhi "fără diferenţă", neschimbată. Iată de
ce în sabi$alpa samadhi discipolul mai păstrează încă un sentiment vag de separare
de Dumnezeu; în nirbi$alpa samadhi el realizează pe deplin identitatea sa ca Spirit.
26-12: Conform surselor çtiinţifice, broasca ţestoasă gigantică trăieçte între 200 çi
300 de ani.
26-12-1: "Vrăjmaçul cel din urmă care va fi nimicit va fi Moartea" I CORINTENI,
15.26
Nealterarea corpului lui Paramahansa Yogananda după moarte demonstrează că el
era un +riya .oghin perfect. Totuçi, nu toţi marii maeçtri manifestă non-putrezirea
corpului după moarte. Scripturile hinduse ne spun că asemenea miracole se produc
numai cu un anumit scop. În cazul lui Paramahansaji, "scopul special" a fost fără
îndoiala acela de a convinge Occidentul de valoarea çtiinţei yoga. Yoganandaji a fost
instruit de Babaji çi Sri Yukteswar să servească Occidentul; Paramahansaji a
îndeplinit această misiune atât în viaţă, cât çi în moarte. (nota editorului englez)
26-13: Shakespeare: Sonetul 146.
26-14: Bhagavad #ita, 6.46.
Çtiinţa modernă este pe cale să descopere efectele curative çi regeneratoare ale
absenţei respiraţiei asupra corpului çi minţii. Doctorul Alvan L. Barach, de la Colegiul
Medicilor çi Chirurgilor din New York, a conceput o metodă terapeutică concretizată
într-un "repaus pulmonar" care reda sănătatea la numeroçi tuberculoçi. Utilizarea
unei camere de presiune constantă permite pacientului să-çi oprească respiraţia.
Ziarul New York Times din data de 1 februarie 1947 îl citează pe doctorul Barach în
următorii termeni: "efectul suspendării respiraţiei asupra sistemului nervos este
considerabil. Impulsul miçcării muçchilor voluntari este mult diminuat. Pacientul
poate rămâne întins ore întregi în această cameră fără să se miçte deloc çi fără să-çi
schimbe poziţia. Dorinţa de a fuma dispare când respiraţia este oprită voluntar, chiar
çi la bolnavii obiçnuiţi să fumeze două pachete de ţigări pe zi. In numeroase cazuri,
relaxarea este atât de profundă încât bolnavul nu are nevoie de nimic care să-i
distragă atenţia." În 1951, Dr. Barach a confirmat public valoarea tratamentului său
care, declară el, "odihneçte nu numai plămânii, ci întregul corp çi, s-ar părea,
întreaga minte. Activitatea cardiacă, de exemplu, este diminuată. Bolnavii noçtri
încetează să se neliniçtească çi să se îngrijoreze". Aceste fapte permit să înţelegem
cum este posibil ca un yoghin să rămână nemiçcat perioade mari de timp fără să
aibă, fizic sau mental, nevoie de o activitate exterioară. Singur acest calm îi permite
Spiritului să-çi găsească calea spre Dumnezeu. În timp ce omului obiçnuit îi este
necesară camera de presiune constantă pentru a beneficia de suspendarea
respiraţiei, yoghinului îi este suficientă Kriya Yoga pentru ca corpul, sufletul çi spiritul
său să beneficieze de aceasta.
CAPITOLUL: 27
2ondarea unei şcoli de Yoga la 7anc'i
"Ce ai t =#+'t%iva #ncii a"#inist%ativeN"
Această =nt%e;a%e a Maest%7i #-a 7at +e ne+%e-ătite. Este a"evă%at că, =n acea +e%i'a"ă,
c'nvin-e%ea #ea +e%s'na7ă e%a că a"#inist%a!ii7e snt "ci;%i "e vies+i".
"Este ' sa%cină in-%ată", Maest%e, a# %ăs+ns e. "O%ice a% 2ace c'n"căt'%7, e7 este #e%e !inta
c%itici7'%."
"3%ei "eci "'a% +ent% tine channa 97a+te7e +%ins< "ivinMN" C%7 #e =#i a%ncă ' +%ivi%e seve%ă.
"C%ezi că t sa a7tcineva a!i 2i +tt aEn-e 7a "esăv8%$i%ea ni%ii c D#neze +%in ,'-a "acă
-ene%a!ii "e Mae$t%i c ini#ă 7a%-ă n s-a% 2i "e"icat e"ca!iei ce7'%7a7!iN" E7 a"ă-ă) "D#neze
este #ie%ea, '%-anizat'%ii snt st+ii) a#;ii snt necesa%i. Desi-% că forma este inti7ă 2ă%ă
s+i%it7 ca%e ' ani#ă, "a% "e ce n ai =nce+e t +%in a avea st+i +7ini "e necta% s+i%ita7N"
S2at7 să #-a #i$cat +%'2n". 4-a# %ăs+ns ni#ic i#e"iat, "a% a# 7at .'tă%8%ea să =#+a%t c
cei "in E%7 #e, +e #ăs%a +'si;i7ită!i7'% #e7e, a"evă%%i7e s;7i#e =nvă!ate 7a +ici'a%e7e -%-
7i #e. "D'a#ne", #ă %-a# e, "2ie ca "%a-'stea 5a să i7#ineze +e veci te#+77 "ev'!inii
#e7e $i ca e să +'t t%ezi aceea$i "%a-'ste =n t'ate ini#i7eM".
C ' 'cazie ante%i'a%ă, =nainte "e int%a%ea #ea =n O%"in7 S:a#i, S%i YBtes:a% 2ăcse ' %e#a%că
nea$te+tată)
"C8t "e #7t =!i va 7i+si t'vă%ă$ia nei s'!ii 7a ;ăt%8ne!eM" zise e7. "4 c%ezi că n ca+ "e 2a#i7ie,
ca%e 2ace ' #ncă ti7ă +ent% a-$i =nt%e!ine 2a#i7ia $i c'+iii, =7 #e%ită 7a 2e7 "e #7t +e
D#nezeN
"Maest%e", a# +%'testat e a7a%#at, "$tii "'a% că =n această via!ă e n "'%esc ni#ic a7tceva =n
a2a%a 7i D#nezeM"
S%i YBtes:a% a %8s "in t'ată ini#a $i a# =n!e7es că n a v%t "ec8t să-#i +nă c%e"in!a 7a
=nce%ca%e.
"A#inte$te-!i", a zis e7 =ncet, "că ce7 ca%e %enn!ă 7a "at'%ii7e te%est%e t%e;ie să-$i as#e
%es+'nsa;i7ită!i 2a!ă "e ' 2a#i7ie #7t #ai n#e%'asă."
&"ea77 e"ca!iei c'#+7ete "in tine%e!e a 2'st #e%e 2'a%te a+%'+iat ini#ii #e7e. Cn'$tea# +%ea
;ine %ez7tat7 a%i" a7 e"ca!iei ';i$nite, ca%e n "ezv'7tă "ec8t c'%+7 $i inte7ect7. 3a7'%i7e
#'%a7e $i s+i%ita7e, 2ă%ă "e ca%e ni#eni n +'ate 2i 2e%icit, 7i+sesc t'ta7 =n +%'-%a#e7e '2icia7e "e
e"ca!ie. M-a# .'tă%8t să =n2iin!ez ' $c'a7ă =n ca%e ;ăie!ii tine%i să +%i#ească ' e"ca!ie
c'#+7etă, +ent% a se %i"ica 7a stat%a ni O# a"evă%at. A# =nce+t +%in a 7a T e7evi tine%i, 7a
Di.iBa, n #ic sat "in ?en-a7.
Un an #ai t8%zi, =n /0/*, -ene%'zitatea 7i Manin"%a C.an"%a 4n",, #a.a%aEa.7 "e
Fasi#;aza%, #i-a +e%#is să t%ans+'%t 7a Ranc.i c7asa #ea ca%e, =nce+ea să c%ească 7a n#ă%.
Ranc.i, n '%a$ "in ?i.a%, 7a ci%ca JHI Bi7'#et%i "e Ca7ctta se ;c%a "e ' c7i#ă "int%e ce7e #ai
sănăt'ase "in &n"ia. Pa7at7 Fasi#;aza% "e 7a Ranc.i a 2'st t%ans2'%#at =n ca%tie% -ene%a7 a7
n'7i #e sta;i7i#ent $c'7a%, +e ca%e 7-a# ;'tezat c n#e7e "e "Brahmacharya +idyalaya"
*/)(
,
c'n2'%# c i"ea7%i7e "e e"ca!ie a7e rishi-7'%. As.%a#%i7e 7'% "in +ă"%e 2sese%ă $c'7i7e antice,
at8t 7aice, c8t $i s+i%ita7e, +ent% tine%et7 "in &n"ia.
La Ranc.i a# sta;i7it +ent% =nvă!ă#8nt7 +%i#a% $i secn"a% +%'-%a#e c'n!in8n" a-%ic7t%ă,
in"st%ie, c'#e%! $i "isci+7ine7e c%ente. U%#8n" i"ea77 "e e"ca!ie a7 =n!e7e+!i7'%, e7evii =nvă!a
$i #et'"e ,'-.ine "e c'ncent%a%e $i #e"ita!ie, ca $i n siste# "e e"ca!ie 2izică, Y'-'"a, a7e că%i
+%inci+ii 7e-a# "esc'+e%it =n /0/1.
An!e7e-8n" că t%+7 '#7i este ca ' +i7ă e7ect%ică, #-a# -8n"it că 7-a# +tea %e=ncă%ca c
ene%-ie +%in ac!inea "i%ectă a v'in!ei #ane. Ant%c8t nici ' ac!ine #ai #7t sa #ai +!in
i#+'%tantă n este +'si;i7ă 2ă%ă v'in!ă, '#7 se +'ate 2'7'si "e acest #'t'% +%i#a%, $oinţa,
+ent% a-$i %e=nn'i 2'%!e7e, 2ă%ă inte%ven!ia n'% a+a%ate c'#+7icate sa a n'% eDe%ci!ii 2izice. De
aceea i-a# =nvă!at +e e7evii #ei "e 7a Ranc.i te.nica "Y'-'"a", eDt%e# "e si#+7ă, ca%e +e%#ite
=ncă%ca%ea i#e"iată $i c'n$tientă c 2'%!a vita7ă c's#ică +e ca%e ' 2'ca7izează =n ;7;7 %a.i"ian
9#e"77a ';7'n-ata<.
E7evii a asi#i7at 2'a%te ;ine această te.nică $i a că+ătat a;i7itatea "e a t%i#ite 2'%!a vita7ă =n
'%ice +a%te a c'%+7i 7'% $i să stea =n ec.i7i;% =n +'st%i c'%+'%a7e "i2ici7e.
*/)*
Ei "ă"ea "'va"ă
"e ' 2'%!ă $i ' %ezisten!ă +e ca%e nici #ăca% a"7!ii vi-%'$i n 7e +'t e-a7a. F%ate7e #e #ai #ic,
?is.n C.a%an C.'s., a int%at 7a $c'a7a "e 7a Ranc.iL #ai t8%zi e7 a "evenit n #aest% =n
c7t%a 2izică. E7 a +a%c%s E%'+a $i A#e%ica =n /0J*-J0 c n7 "int%e e7evii săi $i a 2ăct
"e#'nst%a!ii "e 2'%!ă $i c'nt%'7 #sc7a% ca%e i-a i#it +e +%'2esi'ni$tii -en7i $i c.ia% +e
'a#enii "e $tiin!ă "e 7a Unive%sitatea C'7#;ia "in 4e: Y'%B.
D+ă te%#ina%ea +%i#7i an $c'7a% a# avt HIII "e ce%e%i "e a"#ite%e 7a $c'a7a "e 7a Ranc.i.
Da% $c'a7a, ca%e n +%i#ea atnci "ec8t inte%ni, n "is+nea "ec8t "e /II "e 7'c%i. Mai t8%zi a#
+%i#it $i e7evi eDte%ni.
La $c'a7a +idyalaya a t%e;it să E'c %'77 "e tată $i "e #a#ă +ent% c'+ii $i să %ez'7v +%';7e#e
'%-anizat'%ice "est7 "e "i2ici7e. A"esea =#i venea =n #inte cvinte7e 7i C%ist's) "A"evă%at vă
s+n că n este ni#eni ca%e să 2i 7ăsat casă sa 2%a!i sa s%'%i sa tată sa #a#ă sa nevastă sa
c'+ii sa .'7"e +ent% Mine $i +ent% Evan-.e7ie $i să n +%i#ească ac#, =n veac7 acesta, "e '
stă "e '%i #ai #7t) case, 2%a!i, s%'%i, #a#e, c'+ii $i .'7"e, =#+%enă c +%i-'ni%i, ia% =n 3eac7
viit'% via!a ve$nică"
*/)+
. S%i YBtes:a% 7e c'#enta ast2e7) "C%e"inci's7 ca%e n se căsăt'%e$te $i
n c%e$te c'+ii 9%enn!8n" 7a +%';7e#e7e nei #ici -'s+'"ă%ii c activită!i #ă%nte +ent% a-$i
as#a %es+'nsa;i7ită!i #ai #a%i, a"ică %es+'nsa;i7ită!i +ent% s'cietate =n -ene%a7< =#+7ine$te '
#ncă =ns'!ită a"esea "e +e%sec!ii "in +a%tea 7#ii ca%e-7 =n!e7e-e -%e$it, "a% $i "e #7!#i%e
7ănt%ică s+i%ita7ă. &"enti2ic8n"-se c n -%+ #ai #a%e, e7 este aEtat să-$i =nvin-ă e-'is#7 $i
"evine a+t să +%i#ească %ec'#+ensa "ivină."
(n gr. de e!e"i Ai .ro,esori de !a 7an*hi) -&.ren+ * "enerabi!! %aharaDa din 5asi&ba<ar (-n
*entr) -n a!b)/ Fn 1918 e! a o,erit 4a!at! s+ din 5asi&ba<ar Ai 25 de a*ri -n 7an*hi) *a !o*
.er&anent .entr A*oa!a &ea de 1oga .entr b+ie2i/
C!+direa *entra!+ a A*o!ii ogoda Sat!Sanga "rahmacharya #idyalaya de !a 7an*hi) reginea
Bihar) ,ondat+ -n 1918 *a A*oa!+ de 1oga .entr b+ie2i) * *entre de ed*a2ie Ai dis.ensare
gratite/ Este -n !eg+tr+ * %isinea Hi!antro.i*+ >0ahiri %ahasa1a>/
4ro,esori Ai e!e"i !a 7an*hi
O "ată, tata a venit 7a Ranc.i +ent% a-#i a"ce ;inecv8nta%ea +ă%intească, #7t ti#+ a#8nată
+ent% că =7 %ănise# %e2z8n"-i '2e%ta ni +'st 7a căi7e 2e%ate ?en-a7-4a-+%.
"Fi7e", #i-a zis e7, a"c# snt =#+ăcat c a7e-e%ea +e ca%e ai 2ăct-'. Snt 2e%icit să te vă"
=nc'nE%at "e c'+ii vese7i $i +7ini "e via!ă. Recn'sc că aceasta este v'ca!ia ta $i n ;i%'%i7e
C'#+aniei c ci2%e7e #'a%te a7e in"icat'%i7'% căi7'% 2e%ate." P%ivea n -%+ "e /H c'+ii ce se Eca
=n E%7 n'st% $i a"ă-ă c ' sc8nteie%e =n 'c.i) "E a# avt * c'+ii $i $ti ce si#!iM"
Av8n" 7a "is+'zi!ie /I .ecta%e "e te%en a-%ic'7, +%'2es'%ii, e7evii $i e =ns#i ne ;c%a# zi7nic "e
c8teva '%e "e #ncă =n ae% 7i;e%, =nt%-n !int =nc8ntăt'%. Avea# #7te ani#a7e %ăs2ă!ate $i
+%int%e e7e n +i "e că+%i'a%ă +e ca%e c'+iii =7 i"'7at%iza. E =ns#i =7 i;ea# at8t "e #7t, =nc8t
=7 7ăsa# ne'%i să "'a%#ă =n ca#e%a #ea. De c# se 7#ina "e ziă, #ic!a c%eat%ă venea s+%e
+at7 #e căt8n" #8n-8ie%ea "e "i#inea!ă.
Ant%-' zi i-a# "at că+%i'a%ei să #ăn8nce #ai "ev%e#e, av8n" t%e;%i =n '%a$. De$i 7e-a# s+s
c'+ii7'% să n-i #ai "ea ni#ic +8nă n #ă =nt'%c e, n7 "int%e ei n-a asc7tat $i i-a "at să ;ea
7a+te "in a;n"en!ă. M-a# =nt'%s sea%a $i a# a27at t%ista veste) "Că+%i'a%a a+%'a+e a #%it,
+ent% că a #8ncat +%ea #7t".
P78n-8n", c'+ii a +s ani#a77, a+a%ent 2ă%ă via!ă +e -ennc.ii #ei. A7 %-a# c 2e%v'a%e +e
D#neze s-' sa7veze. D+ă c8teva '%e, că+%i'a%a a "esc.is 'c.ii $i s-a %i"icat s7ă;ită. 5'ată
$c'a7a n #ai +tea "e ;c%ieM
Da% =n ti#+7 n'+!ii, a# +%i#it ' 7ec!ie +e ca%e n-' v'i ita nici'"ată. A# %ă#as c că+%i'a%a
+8nă 7a '%a "'ă "in n'a+te, '%ă 7a ca%e a# a"'%#it. An vis #i-a a+ă%t că+%i'a%a, ca%e #i-a v'%;it
ast2e7)
"Mă %e!ii. 5e %'- 7asă-#ă să +7ecM Dă-#i "%#7M
"F'a%te ;ine", a# %ăs+ns e =n vis.
An acest #'#ent #-a# t%ezit $i a# st%i-at) "C'+ii, că+%i'a%a #'a%eM" A venit c t'!ii =n 2-ă.
M-a# %e+ezit s+%e c'7!7 =n ca%e 7ăsase# ani#a77 2av'%it. Acesta 2ăc n 7ti# e2'%t +ent% a se
%i"ica, se t8%= =n "i%ec!ia #ea $i căz #'%t 7a +ici'a%e7e #e7e.
U%#8n" Ba%#a c'7ectivă ca%e -.i"ează $i %e-7ează "estine7e ani#a7e7'%, via!a că+%i'a%ei e%a
te%#inată $i aceasta t%e;ia să +%'-%eseze s+%e 2'%#e s+e%i'a%e. Da% ata$a#ent7 #e +%'2n"
ca%e, a$a c# a# =n!e7es #ai t8%zi, e%a e-'ist $i %-i7e #e7e 2ie%;in!i =i %e!inse%ă s27et7 =n
c'%+7 ni ani#a7, c.ia% "acă e7 2ăcea e2'%t%i "is+e%ate +ent% a se e7i;e%a. S27et7 că+%i'a%ei
$i-a +%ezentat ce%e%ea sa =n vis +ent% că, 2ă%ă a+%';a%ea #ea a2ect'asă, n +tea sa n v'ia să
se e7i;e%ezeL "e =n"ată ce i-a# ac'%"at-', a +7ecat.
5%iste!ea #ea a "is+ă%tL a# =n!e7es =ncă ' "ată că D#neze "'%e$te "e 7a c'+iii săi "%a-'ste
+ent% t't ceea ce este +a%te "in E7, "a% ' "%a-'ste 7i+sită "e ata$a#ent, +ent% că acesta, izv'%8t
"in i-n'%an!ă, ne 2ace să c%e"e# că #'a%tea %e+%ezintă s28%$it7. &-n'%ant7 n ve"e "ec8t zi"7
"e net%ect a7 #'%!ii ca%e-i ascn"e a+a%ent +ent% t't"eana +e t'!i cei +e ca%e-i i;e$te. Da%
'#7 e7i;e%at "e ata$a#ente, ce7 ca%e-$i i;e$te se#enii ca +e ni$te eD+%esii a7e 7i D#neze, $tie
că cei "%a-i ca%e a #%it s-a =nt'%s =n tă%8#%i7e s;7i#e n"e se ;c%ă "e "ivinitate.
Gc'a7a "e 7a Ranc.i, 2'a%te #'"estă 7a =nce+t, a "evenit ' instit!ie %en#ită =n ?i.a% $i ?en-a7.
Mai #7te sec!ini snt 2inan!ate "e cei ca%e "'%esc +e%+eta%ea i"ea7%i7'% e"ca!i'na7e a7e %is.i-
7'%. Gc'7i "e ace7a$i ti+, s; n#e7e -ene%a7 "e Yogoda 1at%1anga
*/),
, s-a c'nst%it 7a
Mi"na+'%e, LaBs.#an+% $i P%i $i snt =n27'%it'a%e.
Ca%tie%7 -ene%a7 "e 7a Ranc.i asi-%ă n se%vici #e"ica7 -%atit +ent% să%acii "in 7'ca7itate,
/*.III "e +e%s'ane snt ast2e7 =n-%iEite ana7. Gc'a7a +idyalaya se "istin-e +%int%-' e"ca!ie
c'#+7eDă, ce inc7"e at8t "'#eni7 $tiin!i2ic c8t $i ce7 s+i%ita7. Un n#ă% "e e7evi "e 7a Ranc.i s-
a 2ăct %e#a%ca!i at8t =n s+'%t7 "e c'#+eti!ie, c8t $i 7te%i'% =n "'#eni7 nive%sita%.
Gc'a7a, ca%e =n /0(1 avea H* "e ani "e eDisten!ă, este cent%7 a n#e%'ase activită!i.
*/)-
Un7 "in
+%i#ii vizitat'%i "e sea#ă ai $c'7ii a 2'st S:a#i P%ana;anan"a, "S28nt7 c "'ă c'%+%i" "in
?ena%es. Acest Maest% a 2'st +%'2n" e#'!i'nat 7a ve"e%ea c7ase7'% =n ae% 7i;e%, at8t "e +it'%e$ti,
7a #;%a c'+aci7'% $i a c'+ii7'% ca%e sea%ă "e sea%ă %ă#8nea i#';i7i '%e =n $i% c2n"a!i =n
#e"ita!ia ,'-.ină.
"Mă ;c%", a zis e7, "să vă" că i"ea77 e"ca!iei tine%et7i +%ec'nizat "e La.i%i Ma.asa,a este
+s =n +%actică =n această instit!ie. Fie ca ;inecv8nta%ea -%7i #e să 2ie c v'i."
Un c'+i7 ca%e se !inea +e 78n-ă #ine, a =n"%ăznit să-7 =nt%e;e +e #a%e7e ,'-.in)
"3'i 2i că7-ă%, D'#n7eN 3ia!a #ea va 2i ea =n =nt%e-i#e c'nsac%ată 7i D#nezeN"
S:a#i P%ana;anan"a s%8se ;78n", =n ti#+ ce +%ivi%ea sa se c2n"a =n viit'%.
"C'+i7e", %ăs+nse e7, "c8n" vei 2i #a%e te va a$te+ta ' 2%#'asă 7'-'"nică." Ant%-a"evă%, "evenit
t8nă% ;ă%;at, 2'st7 #e e7ev a s28%$it +%in a se căsăt'%i, "e$i ani "e zi7e a as+i%at să int%e =n
O%"in7 S:a#i.
La c8tva ti#+ "+ă vizita 7i S:a#i P%ana;anan"a, 7-a# =ns'!it +e tată7 #e 7a %e$e"in!a
,'-.in7i, 7a Ca7ctta. P%ezice%ea +e ca%e P%ana;anan"a a 2ăct-' c #7!i ani =n %#ă, #i-a
venit =n #inte) "5e v'i %eve"ea "in n' #ai t8%zi, +e tine $i +e tată7 tă".
C8n" tată7 #e a int%at =n ca#e%a 7i S:a#i, #a%e7e ,'-.in s-a %i"icat $i 7-a =#;%ă!i$at c %es+ect
$i a2ec!ine.
"?.a-a;ati, ce #ai 2aciN 3ezi că 2i7 tă se a+%'+ie ve%ti-in's "e &n2initN" A# %'$it c8n" a# 2'st
ast2e7 c'#+7i#entat =n +%ezen!a tată7i #e. S:a#i c'ntină) "A!i a#inte$ti c8t "e "es zicea -%7
n'st%) SBanat, banat, ban ,ai.S
*/).
Pe%seve%ează ne=ncetat =n #riya Yoga +ent% a aEn-e c8t #ai
%e+e"e 7a $a "ivină."
C'%+7 7i P%ana;anan"a, ca%e #i se +ă%se at8t "e +te%nic $i "e ;ine c'nst%it 7a +%i#a #ea
vizită 7a ?ena%es, +ă%ea ac# =#;ăt%8nit, "e$i se #en!inea =ncă a"#i%a;i7 "e "%e+t.
"S:a#iEi", 7-a# =nt%e;at e +%ivin"-7 =n 'c.i, "s+ne-#i te %'-, si#!i a+%'+ie%ea ;ăt%8ne!iiN Pe
#ăs%ă ce c'%+7 s7ă;e$te, +e%ce+!ia 7i D#neze se "i#ineazăN"
E7 av n s%8s =n-e%esc) "D#neze =#i este #ai a+%'a+e ca '%ic8n"M" Această c'nvin-e%e t'ta7ă
=#i c'+7e$i s27et7 $i #intea. E7 a"ă-ă) "C'ntini să #ă ;c% "e ce7e "'ă +ensii a7e #e7e) na
"e 7a ?.a-a;ati, cea7a7tă "e 7a Ce%M" A%ăt8n" ce%7 c "e-et7, s28nt7 căz =n eDtaz $i 2a!a 7i se
i7#ina "e ' 2e%ici%e "ivină) %ăs+ns 2'a%te e7'cvent 7a =nt%e;a%ea #eaM
O;se%v8n" că =n ca#e%a 7i P%ana;anan"a e%a 2'a%te #7te +7ante $i +ac.ete c se#in!e, a#
=nt%e;at 7a ce 2'7'sea.
"Pă%ăsesc ?ena%es-7 +ent% t't"eana", a eD+7icat e7, "+ent% a #e%-e =n >i#a7a,a, n"e v'i
"esc.i"e n as.%a# +ent% "isci+'7ii #ei. Aceste se#in!e v'% +%'"ce 7e-#e. Disci+'7ii #ei v'%
t%ăi #'"est, ti#+7 7'% sc%-8n"-se =n nine "ivină. Ce 7e t%e;ie #ai #7tN"
5ată7 #e 7-a =nt%e;at +e P%ana;anan"a "acă va %eveni c%8n" 7a Ca7ctta.
"4ici'"ată", %ăs+nse s28nt7, "=n acest an a% t%e;i, "+ă s+se7e 7i La.i%i Ma.asa,a, să
+ă%ăsesc ?ena%es-7 +ent% >i#a7a,a, n"e-#i v'i 7ăsa ca%a+acea #%it'a%e."
La aceste cvinte, 'c.ii #ei se #+7%ă "e 7ac%i#i, "a% S:a#i av n s%8s 7ini$tit. Aceasta #ă
2ăc să #ă -8n"esc 7a n c'+i7a$ ce%esc a$ezat 7ini$tit +e -ennc.ii Ma#ei Divine. Un #a%e
,'-.in, =n "e+7ina +'sesie a +te%i7'% s+i%ita7e, n se te#e "e ani. E7 =$i +'ate %e=nn'i 7a v'in!ă
ce77e7e c'%+7i săL t't$i, ne'%i e7 n v%ea să =nt8%zie ne+7ăce%i7e ;ăt%8ne!ii $i +e%#ite Ba%#a-
ei să se e+izeze +e +7an7 2izic, +ent% a n t%e;i să-7 %ec.e#e =nt%-' n'ă %e=nca%na%e.
C8teva 7ni #ai t8%zi, 7-a# =nt87nit +e n vec.i +%ieten, Sanan"an, "isci+'7 a+%'+iat a7 7i
P%ana;anan"a.
"C%7 #e i;it n #ai este", #i-a zis e7 +78n-8n". "E7 a =nte#eiat n as.%a# 78n-ă Ris.iBes.,
n"e =$i e"ca "isci+'7ii c #7tă "%a-'ste. 4e sta;i7ise# ;ine $i =nce+se# să 2ace# +%'-%ese
s+i%ita7e %a+i"e =n t'vă%ă$ia sa. Ant%-' zi, ne-a +%'+s să .%ăni# n #a%e n#ă% "e 7'cit'%i "in
Ris.iBes.. A# =nt%e;at ca%e snt #'tive7e +ent% ca%e e7 "'%ea să ac!i'neze ast2e7.
SAceasta va 2i 7ti#a #ea s'7e#nitateS, #i-a eD+7icat e7. Atnci n-a# =n!e7es =n =nt%e-i#e sens7
cvinte7'% sa7e.
P%ana;anan"aEi ne-a aEtat 7a +%e-ăti%ea ni #a%e n#ă% "e 2e7%i "e #8nca%e. A# .%ănit atnci
a+%'a+e HIII "e 'a#eni. A+'i e7 s-a a$ezat 7a ' t%i;nă $i ne-a !int ' cv8nta%e ins+i%ată "es+%e
A;s'7t. La s28%$it, s; +%ivi%i7e #7!i#ii, e7 s-a =nt'%s s+%e #ine $i a v'%;it c ' 2e%#itate
ne';i$nită)
SFii -ata, Sanan"an, =#i v'i a;an"'na ca%a+aceaS
*/)/
.
D+ă ' c7i+ă "e tăce%e e a# !i+at) S4, Maest%e, n-' 2aceM 5e %'-, te %'-, n-' 2aceMS M7!i#ea
%ă#ăsese tăctă, =nt%e;8n"-se ce a# v%t e să s+n. C%7 #e s%8se, "a% +%ivi%ea 7i e%a "eEa
=nt'a%să s+%e Ete%n.
S4 2i e-'ist S, #i-a zis e7, S$i =ncetează să te #ai 7a#entezi "in caza #ea. Ac# ;c%ă-te +ent%
că e #ă "c să-L =nt87nesc +e P%eai;it7 #e D#nezeMS. P%ana;anan"a a"ă-ă #%#%8n")
S3'i %ena$te c%8n". D+ă ce #ă v'i ;c%a "e ' sc%tă +e%i'a"ă "e 2e%ici%e i7#inată, #ă v'i
=nt'a%ce +e +ă#8nt +ent% a #ă a7ăt%a 7i ?a;aEi
*/)0
. 3ei a27a =n c%8n" c8n" $i n"e s+i%it7
#e va 2i "in n' =nc.is =nt%-n t%+ n'.S
A+'i e7 st%i-ă "in n') SSanan"an, iată că =#i a%nc ca%casa, +%in #iE7'ci%ea ce7ei "e-a "'a #riya
Yoga.S
*/)1

E7 a%ncă ' +%ivi%e as+%a #7!i#ii, 2ăc8n" n -est "e ;inecv8nta%e. FiD8n"-$i +%ivi%ea
inte%i'a%ă as+%a 'c.i7i s+i%ita7, se c2n"ă =n i#';i7itate. An #'#ent7 =n ca%e #7!i#ea
7ită =7 c%e"ea #e"it8n" =nt%-' sta%e "e eDtaz, e7 =$i +ă%ăsise "eEa c'%+7, c2n"8n"-$i s+i%it7 =n
i#ensitatea c's#'s7i. Disci+'7ii i-a atins t%+7, ca%e =$i +ăst%a +'zi!ia 7'ts, "a% acesta e%a
%ece. Ră#ăsese "'a% ' ca%a+ace =n!e+enită. C.i%ia$7 z;%ase s+%e tă%8#7 ne#%i%ii."
An ti#+ ce Sanan"an =$i te%#ina +'vesti%ea, #ă -8n"ea#) "P%ea2e%icit7 [S28nt c "'ă c'%+%i\
a 2'st t't at8t "e #iste%i's 7a #'a%te ca $i =n via!a saM"
M-a# inte%esat "e 7'c7 =n ca%e %#a să %enască P%ana;anan"a.
"Este n sec%et +e ca%e n t%e;ie să-7 s+n ni#ăni", #i-a %ăs+ns Sanan"an. "P'ate că =7 vei
"esc'+e%i =n a7t 2e7."
M7t #ai t8%zi, S:a#i Fes.a;anan"a
*/)(2
#i-a s+s că P%ana;anan"a se %e=nca%nase. La c8!iva
ani "e 7a na$te%e, s-a "s 7a ?a"%ina%a,an, =n >i#a7a,a, +ent% a se a7ăt%a -%+7i "e s2in!i
c'n"s "e ?a;aEi.
27-1: &idyalaya, çcoală. Brahmacharya se referă aici la una din cele patru etape ale
planului Vedic pentru viaţa unui om, alcătuit din: (1) discipol celibatar
(brahmachari), (2) gospodarul cu responsabilităţi casnice (grihastha), (3) pustnicul
(vanaprastha), (4) cel ce trăieçte în pădure sau rătăcitorul liber de orice preocupare
pământeană (sannyasi). Această schemă ideală a vieţii, chiar dacă nu este
răspândită în masă în India modernă, are totuçi mulţi adepţi sinceri. Cele patru etape
sunt duse la îndeplinire într-un mod religios, sub îndrumarea de o viaţă a unui guru.
27-2: Un număr de discipoli americani stăpânesc çi ei diverse asanas sau posturi
corporale, cum ar fi Bernard Cole, instructor din Los Angeles al tehnicilor predate de
Asociaţia Realizării de Sine.
27-3: Marcu 10:29-30.
27-4: Yogoda: yoga, uniune, armonie, echilibru; da, ceea ce împarte. Sat-Sanga:
sat, adevăr; sanga, asociaţie. În Occident pentru a nu folosi nume sanscrite,
miçcarea .ogoda Sat-Sanga a fost numită Sel4-(eali!ation @ellowship 9/sociaţia
(eali!ării de Sine;"
27-5: Activităţile de la Ranchi sunt descrise pe larg în capitolul 40. Çcoala din
Lakshmanpur este condusă de domnul G. C. Dey, iar departamentul medical este
supervizat de dr. S. N. Pal çi Sasi Bhusan Mullick.
27-6: Una din remarcile favorite ale lui Lahiri Mahasaya, cu care el îçi încuraja
discipolii pentru a se păstra în meditaţie. Literar, ea înseamnă "Acţionează,
acţionează, într-o zi vei reuçi"; în traducere liberă ar suna "Străduieçte-te,
străduieçte-te çi într-o zi, iată! ţelul Divin!"
27-7: Adică, voi renunţa la trup. Aceasta înseamnă că fiinţa îçi părăseçte conçtient
corpul fizic.
27-8: Guru-l lui Lahiri Mahasaya, care încă trăieçte. Vezi capitolul 33.
27-9: Tehnica reală utilizată de Pranabananda este cunoscută iniţiaţilor în +riya .oga
superioară aparţinând căii Realizării Sinelui ca fiind iniţierea în cea de-a treia +riya.
Când i-a fost dată lui Pranabananda de către Lahiri Mahasaya, ea era cea de-a
"doua" +riya pe care el o primea de la Yogavatar. +riya îi permite discipolului care o
stăpâneçte ca, în orice moment, să-çi părăsească corpul sau să reintre în el perfect
conçtient. Yoghinii avansaţi utilizează această tehnică de +riya în timpul ultimei ieçiri
spre moarte - un moment pe care în mod invariabil ei îl çtiu dinainte.
Marii yoghini "intră çi ies" prin ochiul spiritual, "uça" pranică a eliberării. Isus a spus:
"Eu sunt Uça. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra çi va ieçi çi va găsi
păçune. Hoţul nu vine decât să fure, să junghie çi să prăpădească. Eu [Conçtiinţa
Cristică] am venit ca oile să aibă viaţă çi să o aibă din belçug." IOAN, 10.9-10.
27-10: Întâlnirea mea cu Keshabananda este descrisă în capitolul 42.
CAPITOLUL: 28
6as'i) re#ncarnat şi regăsit
"4 int%a!i =n a+ă, vă %'-. Să ne s+ă7ă# 78n" a+ă =n -ă7e!i."
A$a 7e-a# zis tine%i7'% #ei e7evi "e 7a Ranc.i ca%e #ă =ns'!ise%ă =nt%-' +7i#;a%e "e /H Bi7'#et%i
s+%e n v8%2 #nt's "in vecinătate. Oc.i7 "e a+ă e%a tentant, "a% 7a ve"e%ea sa a# 2'st c+%ins
"e n senti#ent "e %es+in-e%e. MaE'%itatea ce7'% ca%e #ă =ns'!ea a %#at s2at7 #e, "a% nii
a 2'st tenta!i "e %ăc'a%ea 7ăc$'%7iL "e-a;ia int%a!i =n a+ă, ni$te $e%+i #a%i "e a+ă "7ce i-a
=nc'nE%atL c'+iii a t%e;it să se sa7veze c ' -%a;ă c'#ică.
AEn$i 7a 7'c7 "estina!iei n'ast%e a# 7at #asa +e ia%;ă. A$ezat 7a #;%a ni c'+ac, a# 2'st
asa7tat "e =nt%e;ă%i, căci c'+iii #ă c%e"ea +%'2et "+ă =nt8#+7a%ea c 7ac7.
"S+ne-#i te %'-, "'#n7e", se inte%esă n7 "int%e ei, "v'i %#a e #e%e, =n t'vă%ă$ia ta, ca7ea
%enn!ă%iiN"
"4", a# %ăs+ns e, "te vei =nt'a%ce 7a +ă%in!i $i, #ai t8%zi, te vei căsăt'%i."
4e=nc%ezăt'% e7 +%'testă ve.e#ent) "4 #ă v'% 7a "ec8t #'%tM" Da% "+ă c8teva 7ni a venit
+ă%in!ii 7i $i 7-a 7at, =n ci"a nei =#+'t%ivi%i "is+e%ate. Mai t8%zi e7 s-a căsăt'%it.
D+ă ce a# #ai %ăs+ns c8t'%va s'7icită%i, a# 2'st =nt%e;at "e căt%e n ;ăiat t8nă%, n#it Fas.i.
An v8%stă "e a+%'a+e /H ani, e%a n e7ev st%ă7cit $i t'ată 7#ea =7 a"'%a.
"Ca%e va 2i "estin7 #e "'#n7eN"
"3ei #%i =n c%8n"M" Acest %ăs+ns #i-a ie$it "in -%ă =#+'t%iva v'in!ei #e7e.
Acesta %eve7a!ie nea$te+tată ne-a e#'!i'nat $i ne-a =n"%e%at +e t'!i. A# 2'st +%i#7 ca%e #i-a#
%e+%'$at-' =n tăce%e $i a# %e2zat să #ai %ăs+n" 7a a7te =nt%e;ă%i.
C8n" ne-a# =nt'%s 7a $c'a7ă, Fas.i a venit să #ă cate =n ca#e%a #ea.
"Dacă a# să #'%, #ă ve!i %e-ăsi c8n" v'i %ena$te +ent% a #ă inst%i "in n' +e ca7ea s+i%ita7ăN"
#-a =nt%e;at e7 c 7ac%i#i +e ';%az.
M-a# văzt c'nst%8ns să %e2z să-#i as# ' sa%cină 'c7tă at8t "e -%ea. Da% =n c%s7
să+tă#8ni7'% ca%e a %#at, Fas.i #-a %-at at8t "e #7t, =nc8t a# c'nsi#!it +ent% a-7 c'ns'7a.
"Da", a# %ăs+ns e. "Dacă 5ată7 Ce%esc #ă s+%iEină, +%'#it să 2ac t't +'si;i77 +ent% a-!i veni =n
aEt'%."
"An ti#+7 vacan!ei #a%i a# +7ecat =nt%-' sc%tă că7ăt'%ie. Ant%istat că n-7 +'t 7a +e Fas.i c
#ine, 7-a# c.e#at =n ca#e%a #ea $i 7-a# %-at să %ă#8nă =n s2e%a vi;%a!ii7'% s+i%ita7e a7e $c'7ii.
Si#!ea# că "acă n s-a% 2i =nt'%s acasă 7a +ă%in!ii săi, c'+i77 a% 2i +tt evita catast%'2a ca%e-7
a$te+ta.
A;ia a# +7ecat e "e 7a Ranc.i că a s'sit tată7 7i Fas.i. 5i#+ "e /K zi7e, e7 a 2ăct e2'%t%i =n a-$i
c'nvin-e 2i7 să-7 =ns'!ească, +%'#i!8n"-i că "acă vine 7a Ca7ctta #ăca% +ent% ( zi7e +ent% a-$i
ve"ea #a#a, =7 va 7ăsa să %evină 7a $c'a7ă. Fas.i s-a =ncă+ă!8nat =n %e2z7 să. An 2ina7, tată7 a
"ec7a%at că se va a"%esa +'7i!iei +ent% a-$i 7a 2i7. Această a#enin!a%e 7-a "esc#+ănit +e Fas.i,
ca%e se te#ea să n 2ie caza nei +;7icită!i ne2av'%a;i7e $c'7ii $i s-a %ese#nat să-7 %#eze +e
tată7 să.
M-a# =nt'%s "+ă c8teva zi7e $i, c8n" a# a27at "es+%e Fas.i că a 2'st 7at acasă, #-a# -%ă;it să
ia t%en7 +ent% Ca7ctta. AEns =n '%a$, a# =nc.i%iat ' ;i%Eă. S%+%inzăt'%, =n ti#+ ce t%ăs%a
t%ave%sa Can-e7e +e +'"7 >':%a., +%i#a +e%s'ană +e ca%e a# văzt-' a 2'st tată7 7i Fas.i =n
.aine
"e "'7i. &-a# s+s ;i%Ea%7i să '+%ească, a# să%it "in ;i%Eă $i #-a# %e+ezit s+%e ;iet7 tată.
"D'#n7e Uci-a$, 7-ai '#'%8t +e ;ăie!e77 #eM" a# st%i-at =nt% n #'" ca# ne%ez'na;i7.
5ată7 =$i =n!e7esese "eEa -%e$ea7a c'#isă c8n" $i-a 7at 2'%!at 2i7 7a Ca7ctta. AEns =n '%a$, c'+i77
a #8ncat .%ană c'nta#inată, s-a =#;'7năvit "e .'7e%ă $i a #%it.
A2ec!inea #ea +ent% Fas.i $i E%ă#8nt7 #e "e a-7 %e-ăsi #ă %#ă%ea zi $i n'a+te. O%in"e
#ă a27a#, 2a!a 7i =#i a+ă%ea #e%e. A# =nce+t căta%ea #ea c aceea$i a%"'a%e "is+e%ată c
ca%e-#i cătase# #a#a.
5ashi) *e! .ierdt Ai reg+sit
Si#!ea# că t%e;ie să-#i 2'7'sesc t'ate +te%i7e +ent% a "esc'+e%i 7e-i7e s;ti7e ca%e să-#i
+e%#ită să cn'sc 7'c7 ast%a7 n"e se -ăsea Fas.i. E7 e%a, "e ac# =nainte, n s27et vi;%8n" "e
"'%in!e ne=#+7inite, ' 2'%#ă 7#in'asă +7tin" =n +7an7 ast%a7 +%int%e a7te #i7i'ane "e s27ete
7#in'ase. Ant%e vi;%a!ii7e e#ise "e t'ate acestea, c# să #ă +n =n %ez'nan!ă c ce7e a7e 7i
Fas.iN
Uti7iz8n" ' te.nică ,'-a sec%etă, a# t%i#is i;i%ea #ea s+%e Fas.i +%in inte%#e"i7
"#ic%'2'n7i" =nt%c.i+at "e 'c.i7 s+i%ita7 a27at =nt%e s+%8ncene. Ri"ic8n" #8ini7e ca ' antenă,
#ă %ăscea# +e 7'c, st%ă"in"-#ă să "ete%#in "i%ec!ia =n ca%e a% 2i t%e;it să cat e#;%i'n7
#an ssce+ti;i7 "e a-7 2i -ăz"it. S+e%a# ast2e7 să +%i#esc n %ăs+ns "in +a%tea sa =n %a"i'7
ini#ii #e7e.
*0)(
&nti!ia =#i s+nea că Fas.i n va =nt8%zia să %enască =n această 7#e $i că, "acă e a$ 7ansa
a+e77 #e 2ă%ă =nt%e%+e%e, s27et7 să #i-a% +tea %ăs+n"e. Si#!ea# că a$ +tea =n%e-ist%a $i
ce7 #ai #ic se#na7 t%i#is "e Fas.i, +%in "e-ete, #8ini, c'7'ană ve%te;%a7ă $i ne%vi.
Fă%ă să #ă "esc%aEez, a# +%acticat c +e%seve%en!ă această #et'"ă ,'-.ină =n ce7e 1 7ni "+ă
#'a%tea 7i Fas.i. Ant%-' "i#inea!ă, =n ti#+ ce #ă +7i#;a# c c8!iva +%ieteni =n ca%tie%7
?':;aza% "in Ca7ctta, a# %i"icat #8ini7e ca "e ';icei $i a# si#!it +ent% +%i#a "ată n %ăs+ns.
A# si#!it n c%ent e7ect%ic s7a; ci%c78n" =n "e-ete7e $i =n +a7#e7e #e7e ase#eni ni 2%is'n.
Acest c%ent s-a +%esc.i#;at =n"ată =nt%-' i"ee "'#inantă) "E snt Fas.i, e snt Fas.i, vin' 7a
#ineM".
An ti#+ ce #ă c'ncent%a# as+%a "%a"i'7i" "in ini#a #ea, -8n"7 a "evenit a+%'a+e a"i;i7.
Azea# v'cea ca%acte%istică, +!in %ă-$ită a 7i Fas.i
*0)*
, %e+et8n" #e%e a+e77 să. L-a#
a+cat "e #8nă +e n7 "in t'va%ă$ii #ei, P%'Bas. Das
*0)+
, $i i-a# s%8s entzias#at)
"Mi se +a%e că 7-a# 7'ca7izat +e Fas.iM"
A# =nce+t să #ă %'tesc +e 7'c, s+%e #a%e7e a#za#ent a7 +%ieteni7'% #ei $i a7 t%ecăt'%i7'%. 4
si#!ea# =n!e+ăt%i e7ect%ice =n "e-ete "ec8t c8n" #ă =nt'%cea# s+%e ' st%a"ă a+%'+iată, n#ită
A7eea Ge%+ească. E%a s2icient să #ă =n"%e+t =nt%-' a7tă "i%ec!ie +ent% ca să "is+a%ă c%en!ii
ast%a7iM
"A.", a# eDc7a#at, "s+i%it7 7i Fas.i t%e;ie să se -ăsească =n +8ntece7e nei #a#e ca%e
7'cie$te +e această st%a"ăM"
Pe #ăs%ă ce ne a+%'+ia# "e A7eea Ge%+ească, vi;%a!ii7e "evenea "in ce =n ce #ai +te%nice =n
#8ini7e #e7e %i"icate. Mi se +ă%ea că n #a-net #ă at%ă-ea s+%e +a%tea "%ea+tă a a7eii. An 2a!a $ii
nei case #-a c+%ins ' e#'!ie ;%scă. A# snat, !in8n"-#i %ăs27a%ea 7a -8n"7 că ce%ceta%ea
#ea inte%#ina;i7ă $i at8t "e +!in ';i$nită a 2'st =ncnnată "e sccesM
Mi-a "esc.is ' se%vit'a%e ca%e #i-a c'#nicat că stă+8n7 ei este acasă. E7 a c';'%8t scă%i7e,
z8#;in"-#i =nt%e;ăt'%. 4 $tia# c# să-#i 2'%#7ez =nt%e;a%ea.
"S+ne!i-#i vă %'-, a$te+ta!i c#va n c'+i7 "e ci%ca 1 7niN"
"Desi-%." 3ăz8n" că a%e "e a 2ace c n S:a#i, =#;%ăcat =n t%a"i!i'na7a %';ă +'%t'ca7ie, e7 a
a"ă-at +'7itic's) "Fi!i ;n $i eD+7ica!i-#i c# "e snte!i 7a c%ent c via!a n'ast%ăN"
&-a# v'%;it "e Fas.i, "e +%'#isinea #ea. O#7, i#it, #-a c%ezt +e cv8nt.
"S'!ia "#ita7e va na$te n ;ăiat c +ie7ea a7;ă", i-a# zis e. "3a avea ' 2a!ă #a%e, n ci2
"eas+%a 2%n!ii $i ' +te%nică =nc7ina!ie s+i%ita7ă." E%a# si-% că acest c'+i7 va se#ăna c
Fas.i.
Mai t8%zi, #-a# "s să-7 vă" +e ;ăiat, +e ca%e +ă%in!ii 7-a ;'tezat Fas.i. E7 se#ăna 2%a+ant c
"%a-7 #e e7ev "e 7a Ranc.i. De =n"ată ce #-a văzt, e7 a 2'st c+%ins "e a2ec!ine +ent% #ineL
ata$a#ent7 t%ect %e=nvia c ' 2'%!ă c%esctă.
Pe c8n" e%a# =n A#e%ica, ;ăiat7 "evenit a"'7escent, #i-a sc%is eD+7ic8n"-#i "'%in!a 7i
+te%nică "e a %#a ca7ea %enn!ă%ii. L-a# t%i#is 7a n Maest% "in >i#a7a,a ca%e 7-a acce+tat ca
"isci+'7 +e Fas.i, ce7 %enăsct.
28-1: Voinţa, proiectată prin centrul aflat între sprâncene, este aparatul de emisie al
gândirii. Puterea emoţională sau sentimentul omului, focalizată cu calm în zona
inimii, permite acesteia să acţioneze asemenea unui radio mental care recepţionează
mesaje de la alte persoane, de departe sau din apropiere. În telepatie, vibraţiile fine
ale gândurilor din mintea unui om sunt transmise prin intermediul vibraţiilor subtile
ale eterului astral çi apoi prin eterul pământean grosier, generând unde electrice
care, la rândul lor, se transforma în valuri ale gândirii în mintea celeilalte persoane.
28-2: Sufletul în stare pură este omniscient. Cel al lui Kashi îçi amintea toate
caracteristicile copilului Kashi, imitând în consecinţă vocea sa răguçită, pentru a fi
recunoscut.
Deçi mulţi muritori rămân după moarte în lumile subtile o perioadă echivalentă cu
500 - 1000 de ani pâmânteçti, nu există nici o lege invariabilă care să impună durata
între reîncarnări (vezi capitolul 43). Durata çederii spiritului în corpul fizic sau în cel
astral este predeterminată de karma.
Moartea, ca çi somnul (supranumit "mica moarte") sunt necesare oamenilor pentru
a-i elibera temporar pe cei neiluminaţi de sclavia simţurilor. Cum natura esenţială a
Fiinţei umane este Spiritul, el primeçte în somn sau în moarte o amintire tonică a
naturii sale necorporale.
Legea echilibrului karma-ic, aça cum ne învaţă Scripturile, este legea acţiunii çi
reacţiunii, legea Cauzei çi a Efectului, a semănatului çi a recoltei. În ordinea justiţiei
naturale (rita) fiecare om, prin gândurile çi acţiunile sale, este cel care-çi modelează
destinul. Indiferent ce energie universală a pus el în funcţiune, conçtient sau nu, ea
se va întoarce la el, la punctul ei de plecare, ca un cerc care se închide inevitabil.
"Lumea seamănă cu o ecuaţie matematică, care este satisfăcută indiferent de modul
în care este formulată. Fiecare secret este dezvăluit, fiecare crimă pedepsită, orice
virtute este răsplătită, fiecare greçeală îndreptată, în liniçte çi în siguranţă"
()merson* :Compensation:). Înţelegerea karma-ei ca lege a justiţiei subiacentă
inegalităţilor vieţii serveçte la eliberarea spiritului uman de orice resentiment faţă de
Dumnezeu çi de ceilalţi oameni.
28-3: Prokash Das este directorul actual al ashramului nostru .ogoda Math din
Dakshineswar, în Bengal.
CAPITOLUL: 29
7abindranat' 8agore şi cu mine ne comparăm şcolile
"Ra;in"%anat. 5a-'%e ne-a =nvă!at să c8ntă# 2ă%ă e2'%t, ca +ăsă%i7e, c8nt7 2iin" ' 2'%#ă nat%a7ă
a eD+%i#ă%ii "e sine."
?.'7a 4at., n t8nă% e7ev =n v8%stă "e /( ani "e 7a $c'a7a "in Ranc.i, #i-a "at această eD+7ica!ie
atnci c8n" 7-a# c'#+7i#entat +ent% v'cea sa #e7'"i'asă. ?ăiat7 int'na c8ntece =n '%ice
'cazie. Anainte "e a veni 7a Ranc.i, e7 %#ase c%s%i7e ce7e;%ei $c'7i a 7i 5a-'%e, "SantiniBetan"
9P'%t7 Păcii<, =n ?'7+%.
"Mi-a +7ăct c8ntece7e 7i 5a-'%e =ncă "in c'+i7ă%ie", i-a# %ăs+ns e7ev7i #e. "Ant%e-7
?en-a7, c.ia% $i !ă%anii ana72a;e!i, se "e7ectează c n';i7e7e 7i +'e#e."
A# int'nat =n "et c ?.'7a %e2%ene "e-a7e 7i 5a-'%e, ca%e +sese +e #zică #ii "e +'e#e
in"iene, ne7e c'#+se "e e7, a7te7e "in t%a"i!ia st%ăvec.e.
"L-a# =nt87nit +e Ra;in"%anat. 7a +!ină v%e#e "+ă ce a +%i#it +%e#i7 4';e7 +ent%
7ite%at%ă", a# zis "+ă ce a# te%#inat "e c8ntat. "Mă si#!ea# at%as "e e7 +ent% că a"#i%a#
c%aE7 +!in "i+7'#atic c ca%e i-a %e"s 7a tăce%e +e c%iticii săi 7ite%a%i", a# c.ic'tit.
?.'7a, #8nat "e n inte%es vi, #i-a ce%t #ai #7te "eta7ii.
"Lite%a!ii =i %e+%'$a 7i 5a-'%e că a int%'"s n n' sti7 =n +'ezia ?en-a77i", a# =nce+t. "E7
a#esteca eD+%esii "in v'%;i%ea c%entă c ce7e c7asice, "is+%e!in" ast2e7 %e-7i7e $i %est%ic!ii7e
sc#+e ini#i7'% că%t%a%i7'%. C8ntece7e 7i, c'n!in8n" a"evă%%i 2i7's'2ice +%'2n"e, vi;%8n" "e
;'-ate n'te e#'!i'na7e, n %es+ecta "e7'c 2'%#e7e 7ite%a%e a"#ise.
Un c%itic in27ent a v'%;it c %ătate "es+%e Ra;in"%anat. ca "es+%e Sn +'%#;e7-+'et ca%e =$i
vin"e +ent% ' %+ie -it7 să i#+%i#atS. Da% a venit $i +ent% 5a-'%e '%a %evan$ei. L#ea
'cci"enta7ă 7-a '#a-iat 7a +!in ti#+ "+ă ce a t%a"s =n en-7eză 7c%a%ea sa &itan,ali 9"O2%an"e
7i%ice"<. O #7!i#e "e că%t%a%i, =nt%e a7!ii $i cei ca%e ini!ia7 7-a c%iticat, a =nce+t să s'sească 7a
SantiniBetan, +ent% a-7 '#a-ia.
Ra;in"%anat. n-i +%i#ea +e vizitat'%i "ec8t "+ă ce =i 7ăsa să a$te+te #7t ti#+L a+'i asc7ta
c'#+7i#ente7e 7'% c ' tăce%e %ece. An s28%$it, +tea să-i t%ateze +e ina#ici c +%'+%ia 7'%
atit"ine) sa%cas#7.
SD'#ni7'%, +a%2#7 +%'as+ăt +e ca%e #i-7 '2e%i!i astăzi", 7e zicea e7, "se a#estecă =n #'" ne+7ăct
c #i%'s7 -%e!'s a7 "is+%e!7i v'st% t%ect. 5%e;ie să vă" v%e' 7e-ăt%ă =nt%e +%e#i7 4';e7
ca%e a =nc'%'nat '+e%a #ea $i t%ezi%ea ;%scă a -st%i7'% v'ast%eN 5't$i e snt ace7a$i +'et +e
ca%e 7-a!i "is+%e!it atnci c8n" e7 $i-a '2e%it #i7e7e 27'%i +ent% sancta%7 "in ?en-a7.S
6ia%e7e a +;7icat ' %e7ata%e 2i"e7ă a acestei seve%e 7ec!ii a"#inist%ate "e 5a-'%e c%itici7'% săi
ini!ia7i. A"#i%a# v'%;e7e 7i#+ezi a7e ni '# ca%e n se 7ăsa se"s "e 7a"e. A# 2'st int%'"s 7a
+'et "e căt%e sec%eta%7 să D7. M. C. F. An"%e:s
*1)(
, =#;%ăcat c n dhoti ;en-a7ez. E7 =7 n#ea
c a2ec!ine +e 5a-'%e "gurude$a".
7abindranath Tagore) .oet ins.irat din Benga!) Ai !areat :obe! .entr !iteratr+
Ra;in"%anat. #-a +%i#it c a#a;i7itate. A7 =nc'nE%a ' at#'s2e%ă +7ăctă, "e 2a%#ec, "e c7t%ă,
"e c%t'azie. C8n" 7-a# =nt%e;at "es+%e s%se7e 7i "e ins+i%a!ie, #i-a s+s că =n a2a%ă "e +'e#e7e
e+ice %e7i-i'ase, a #ai 2'st in27en!at "e '+e%a 7i ?i",a+ati, +'et +'+7a% "in sec'77 U&3."
E#'!i'nat "e această a#inti%e, a# =nce+t să c8nt ve%sinea 7i 5a-'%e a ni vec.i c8ntec
;en-a7ez) "A+%in"e 7a#+a i;i%ii ta7e". ?.'7a $i c #ine c8nta# vese7i =n ti#+ ce ne +7i#;a# +e
"'#eni7 3i",a7a,a.
La a+%'a+e "'i ani "e 7a =nte#eie%ea $c'7ii "e 7a Ranc.i, a# +%i#it ' invita!ie "in +a%tea 7i
5a-'%e să-7 vizitez 7a SantiniBetan, +ent% a "iscta "es+%e i"ea77 n'st% "e e"ca!ie. A#
acce+tat c ;c%ie. C8n" a# int%at, +'et7 e%a a$ezat 7a ;i%'7 să. Mă -8n"ea# că e7 a% 2i
#'"e77 +e%2ect a7 '#7i +e ca%e '%ice +ict'% $i 7-a% "'%i. Fa!a 7i 2%#'asă, cea a ni n';i7
+at%ia%., e%a =#+'"';ită "e n +ă% 7n- $i "e ' ;a%;ă a7;ă. Avea 'c.ii #a%i, n z8#;et =n-e%esc, '
v'ce =nc8ntăt'a%e c accent "e 27at. 3'inic, =na7t, i#+năt'%, e7 %enea ' ;78n"e!e a+'a+e
2e#inină $i ' s+'ntaneitate "e c'+i7. E%a cea #ai +7ăctă 2i-%ă "e +'et +e ca%e #i-a$ +tea-'
i#a-ina.
A# =nce+t =n"ată să st"ie# c'#+a%ativ siste#e7e n'ast%e "e e"ca!ie, a#8n"'ă av8n" ;aze
+!in '%t'"'De. A# "esc'+e%it ' i"entitate a+%'a+e +e%2ectă) =nvă!ă#8nt =n ae% 7i;e%, si#+7itate,
aten!ie ac'%"ată s+i%it7i c%eat'% a7 c'+i77i. 5't$i, 5a-'%e 7ăsa #ai #7t s+a!i 7ite%at%ii,
+'eziei, #zicii, c8ntec7i, 2a+t +e ca%e 7-a# ';se%vat $i 7a ?.'7a. E7evii "in SantiniBetan
%es+ecta +e%i'a"e "e tăce%e, 2ă%ă ca t't$i să +%i#ească ' inst%i%e s+ecia7ă =n ,'-a.
P'et7 a asc7tat c aten!ie "esc%ie%ea eDe%ci!ii7'% #e7e "e ene%-iza%e "Y'-'"a" $i a te.nici7'%
,'-.ine "e c'ncent%a%e +%e"ate tt%'% e7evi7'% "e 7a Ranc.i.
5a-'%e #i-a +'vestit a#inti%i +eni;i7e "in via!a 7i $c'7a%ă. "A# 2-it "e 7a $c'a7ă "+ă c7asa a *-
a", #i-a zis e7 s%8z8n". A# =n!e7es că s+i%it7 să +'etic =nnăsct a 2'st $'cat "e "isci+7ina zi7nică
a să7i7'% "e c7asă.
"De aceea a# insta7at SantiniBetan 7a #;%a c'+aci7'%, s; ce%7 7i;e%." E7 a%ătă c n -est
e7'cvent n #ic -%+ "e e7evi ca%e t'c#ai st"ia =n #innata -%ă"ină. "Un c'+i7 =n #iE7'c7
st%at%i7'% "e 27'%i $i a7 ci%i+it7i +ăsă%e7e7'% este =n ca"%7 să nat%a7. Atnci e7 +'ate "esc'+e%i
#ai $'% c'#'%i7e ascnse =n +%'+%ia sa nat%ă. A"evă%ata e"ca!ie n +'ate 2i i#+să 2'%!at "in
eDte%i'%L "in c'nt%ă, ea t%e;ie să =nce%ce să eDte%i'%izeze =n!e7e+cinea ne7i#itată ca%e se -ăse$te
=n n'i
*1)*
."
A# 2'st "e ac'%" $i a# a"ă-at) "4ev'ia "e i"ea7 $i c7t7 e%'i7'% ca%e ani#ă s+i%ite7e tine%i7'% se
e+izează "acă ace$tia %#ează %e-i#7 statistici7'% $i c%'n'7'-ii7'% $c'7a%e."
P'et7 v'%;i c "%a-'ste "es+%e tată7 să, Deven"%anat., ce7 ca%e ins+i%ase i"eea SantiniBetan-
7i.
"5ata #i-a "ă%it te%en%i 2e%ti7e +e ca%e e%a "eEa c'nst%ite n te#+7 $i ' casă "e 'as+e!i",
+'vestea 5a-'%e. "Ac'7' a# =nce+t =n /0I/ eD+e%ient7 #e e"ca!i'na7, c n#ai /I e7evi. Ce7e
*.III "e 7i%e a7e +%e#i7i 4';e7 a 2'st c.e7tite +ent% nev'i7e $c'7ii."
A7t #e#;% #ai v8%stnic a7 nea#7i 5a-'%e, Deven"%anat., cn'sct s; n#e7e "e
"Ma.a%is.i" 9"Ma%e =n!e7e+t"<, a 2'st n '# %e#a%ca;i7, a$a c# ne-' "'ve"e$te !utobiografia sa.
E7 $i-a c'nsac%at "'i ani "in via!ă #e"ita!iei =n >i#a7a,a. 5ată7 să, D:a%Banat. 5a-'%e, e%a
ce7e;% =n ?en-a7 "at'%ită n'% -ene%'ase "'na!ii +;7ice. Această 2a#i7ie i7st%ă a +%'"s '
=nt%ea-ă +7eia"ă "e 'a#eni "e -eni. 4 n#ai Ra;in"%anat., "a% t'ate %"e7e 7i s-a "istins
+%int%-' '+e%ă c%eat'a%e. F%a!ii săi, C'-'nen"%a $i A;anin"%a, se n#ă%ă +%int%e cei #ai ;ni
a%ti$ti ai &n"iei
*1)+
. Un 2%ate a7 7i Ra;in"%anat., D:iEen"%a, este n 2i7's'2 c ve"e%i +%'2n"e,
i;it c.ia% $i "e +ăsă%i $i c%eat%i7e +ă"%ii.
Ra;in"%anat. #-a invitat să-#i +et%ec n'a+tea =n casa "e 'as+e!i. E%a n s+ectac'7 +7ăct să-7
vezi +e +'et =nc'nE%at "e e7evii săi =n -%ă"ină. 5i#+7 +ă%ea că s-a =nt'%s =na+'i) #ă c%e"ea#
=nt%-n as.%a# antic, n"e "ască77 e%a =nc'nE%at "e "isci+'7i =nt%-' at#'s2e%ă "e "%a-'ste
"ivină. 5a-'%e ca+tiva ini#i7e tt%'% +%in a%#'nia $i i%ezisti;i77 #a-netis# ca%e e#ana "in
+e%s'ana saM
C v'cea sa #e7'"i'asă, 5a-'%e ne-a %ecitat c8teva +'e#e, +e ca%e t'c#ai 7e te%#inase.
MaE'%itatea c8ntece7'% $i +'ezii7'% sa7e, sc%ise +ent% a-i =nc8nta +e e7evi, a 2'st c'#+se 7a
SantiniBetan. Pent% #ine, 2%#se!ea 7'% c'nstă =n a%ta "e a se a"%esa 7i D#neze a+%'a+e =n
2ieca%e st%'2ă, 2ă%ă ca t't$i să-L n#ească. "A#e!it "e 2e%ici%ea "e a c8nta", sc%ia e7 "#ă it +e
#ine $i te c.e# +e tine, D'#n7 #e."
A "'a zi #i-a# 7at %ă#as ;n "e 7a +'et. Snt 2e%icit că =nt%e ti#+ #ica 7i $c'a7ă a "evenit '
nive%sitate inte%na!i'na7ă, 3is:a-?.a%ati, n"e st"en!i "in '%ice !a%ă +'t -ăsi n a"ă+'st
2e%icit.
*1),
*3n ţara unde spiritul este fără teamă, unde ţii capul ridicat,
5nde cunoaşterea este liberă,
5nde lumea nu este împărţită în fragmente
de către ziduri înguste,
5nde orice $orbă iz$orăşte din profunzimile ade$ărului,
5nde efortul neobosit întinde braţele spre perfecţiune,
5nde iz$orul pur al gândirii nu se pierde
în nisipul deşertic al obişnuinţelor inutile,
5nde poţi face spiritul să progreseze
într-un domeniu mai $ast al gândirii şi acţiunii,
în acest cer de libertate, -ată,
fie ca ţara mea să se poată înălţa,*
29-5

+4'1D+1-9 -6#+7
29-1: Scriitor çi publicist englez, prieten apropiat al lui Mahatma Gandhi, dl. Andrews
este onorat în India pentru multiplele servicii făcute ţării sale adoptive.
29-2: "Sufletul născându-se adesea sau, cum spune hindusul, parcurgând cărarea
existenţei prin mii de naçteri ... nu este nimic pe care el să nu-l fi câçtigat prin
cunoaçtere; nu-i de mirare că îçi poate aminti ... ceea ce çtia înainte ... Căci
curiozitatea çi învăţătura sunt reamintirea a toate" - )merson.
29-3: Rabindranath, de asemenea, la vârsta de 60 de ani s-a implicat serios în
studiul picturii. Lucrările sale "neconvenţionale" au făcut subiectul unor expoziţii în
capitalele europene çi la New York.
29-4: Deçi iubitul poet a murit în 1941, instituţia sa Vishwa-Bharati este înfloritoare
în continuare. În ianuarie 1950, 65 de profesori çi studenţi de la Santiniketan au
făcut o vizită de 10 zile la çcoala Yogoda-Satsanga de la Ranchi. Grupul era condus
de Sri S. N. Ghosal, rectorul çcolii Vishwa-Bharati. Musafirii au încântat studenţii de
la Ranchi prin reprezentaţia oferită cu spectacolul "Pu-arini" de Rabindranath Tagore.
29-5: #itan-ali (New York: Macmillan Co.). Un studiu despre poet poate fi găsit în
,he Philosophy o4 (abindranath ,agore, a eruditului Sir S. Radhakishnan.
CAPITOLUL: 30
9egea miracolelor
Ai "at'%ă# #a%e7i sc%iit'% Lev 5'7st'i
+2)2
, ' +'veste =nc8ntăt'a%e, "Cei trei pustnici", +e ca%e
+%ieten7 să 4ic'7as R'e%ic.
+2)(
a %ez#at-' ast2e7)
"Pe ' ins7ă t%ăia t%ei +stnici ;ăt%8ni. Ei e%a a$a "e si#+7i =nc8t sin-%a 7'% %-ă e%a) S4'i
snte# t%ei, v'i snte!i 5%ei, ave!i #i7ă "e n'iMS Această %-ă a+a%ent naivă 2ăcea ' #7!i#e "e
#inni.
Un e+isc'+ "in a+%'+ie%e
+2)*
a azit v'%;in"-se "e cei t%ei +stnici $i "e %-ăcinea 7'%
ne'%t'"'DăL e7 s-a .'tă%8t să-i =nve!e %-ăcini7e can'nice. S'sit +e ins7ă, +%e't7 7e-a eD+7icat că
a+e77 7'% ce%esc e%a 7i+sit "e "e#nitate $i i-a =nvă!at %-ăcini7e ';i$nite. A+'i a +ă%ăsit ins7a.
De'"ată a ';se%vat =n "8%a 7ăsată "e ;a%că ' 7#ină %a"i'asăL =n ti#+ ce ea se a+%'+ia, e+isc'+7
i-a ză%it +e cei t%ei +stnici ca%e, !in8n"-se "e #8nă, a7e%-a +e va7%i, +ent% a aEn-e "in %#ă
;a%ca.
SA# itat %-ăcini7e +e ca%e ni 7e-ai s+sS, a st%i-at ei "e =n"ată ce a 2'st s2icient "e a+%'a+e
"e ;a%că +ent% a 2i azi!i. SA$a că ne-a# -%ă;it să te aEn-e# +ent% a te %-a să ni 7e s+i "in
n'.S
P%e't7 a %ăs+ns c ' v'ce =n ca%e se citea ' tea#ă a#estecată c %es+ect)
SD%a-ii #eiS, a %ăs+ns e7 #i7, S+te!i să vă %-a!i ca $i #ai =nainteMS
C# a %e$it cei t%ei s2in!i să #ea%-ă +e a+ăN
C# $i-a %e=nviat &ss c'%+7 să c%ci2icatN
C# a 2ăct #inni7e 7'% La.i%i Ma.asa,a $i S%i YBtes:a%N
Gtiin!a #'"e%nă n +'ate "a n %ăs+nsL t't$i, '"ată c a+a%i!ia e%ei at'#ice, '%iz'nt7
s+i%it7i #an s-a 7ă%-it ;%sc. Cv8nt7 "i#+'si;i7" a%e "in ce =n ce #ai +!in 7'c =n v'ca;7a%7
#an.
3e"e7e antice "ec7a%ă că 7#ea 2izică este s+să nei 7e-i 2n"a#enta7e, cea a maya-ei, +%inci+i
a7 %e7ativită!ii $i "a7ită!ii. D#neze, 3ia!a Unică, este Unitatea A;s'7tăL +ent% a a+a%e s;
2'%#a #ani2estă%i7'% se+a%ate $i va%iate a7e c%ea!iei, E7 se ac'+e%ă c n vă7 2a7s, i%ea7. Acest vă7
i7z'%i a7 "a7ită!ii este maya. M7te "in "esc'+e%i%i7e $tiin!i2ice a7e ti#+%i7'% #'"e%ne n-a
2ăct "ec8t să c'n2i%#e acest +%inci+i si#+7 enn!at "e căt%e %is.i.
Le-ea at%ac!iei a 7i 4e:t'n este ' 7e-e a maya-ei) "La '%ice ac!ine c'%es+n"e =nt't"eana '
%eac!ine e-a7ă $i "e sens c'nt%a%L %eac!ii7e %eci+%'ce a "'ă c'%+%i snt =nt't"eana e-a7e $i
'+se. Este i#+'si;i7 să ave# ' 2'%!ă iz'7ată. 5%e;ie să eDiste =nt't"eana n c+7 "e 2'%!e
e-a7e $i "e sens c'nt%a%."
Activită!i7e 2n"a#enta7e a7e nat%ii =$i t%ă"ează '%i-inea 7'% #a-ică. Ast2e7, e7ect%icitatea este n
2en'#en "e at%ac!ie $i "e %es+in-e%eL e7ect%'nii $i +%'t'nii snt =ncă%ca!i c sa%cină ne-ativă,
%es+ectiv +'zitivă. A7t eDe#+7) at'#7 este, ca $i Pă#8nt7, n #a-net +'se"8n" n +'7 +'zitiv $i
n7 ne-ativ. Ant%ea-a 7#e 2en'#ena7ă este %e-izată "e 7e-ea ineD'%a;i7ă a +'7a%ită!iiL nici ' 7e-e
a 2izicii, c.i#iei sa '%ică%ei a7te $tiin!e n sca+ă acesti +%inci+i a7 c'nt%a%ii7'%.
Rez7tă că nici ' $tiin!ă 2izică n +'ate sta;i7i v%e' 7e-e "in a2a%a maya-ei, +ent% că ea 2'%#ează
=nsă$i st%ct%a c%ea!iei. 4at%a =nsă$i este maya $i $tiin!a nat%ii t%e;ie să se #7eze +e ea. An
"'#eni7 ei +%'+%i, ea este ete%nă, ine+iza;i7ăL savan!ii "in viit'% n v'% +tea 2ace a7tceva
"ec8t să s'n"eze t'ate as+ecte7e "ive%sită!ii ei in2inite. Ast2e7, $tiin!a %ă#8ne +e%+et inca+a;i7ă
să =n!e7ea-ă caza 7ti#ă, ea se 7i#itează să "esc'+e%e 7e-i7e c's#'s7i "eEa eDistent, 2ă%ă să
+'ată "e+ista At'%7 $i sin-%7 O+e%at'%. Ast2e7, #aiest'ase7e #ani2estă%i a7e -%avita!iei $i
e7ect%icită!ii a 2'st "esc'+e%ite, "a% esen!a =nsă$i a -%avita!iei $i e7ect%icită!ii %ă#8ne =ncă
necn'sctă #aE'%ită!ii #%it'%i7'%
+2)+
.
de B. K. Mitra în "Kalyana-Kalpatur"
G(7( II 6I'CI4;0
Ashra&ri!e din .+dre era aAe<+&inte!e anti*e nde tinerii din India .ri&ea at#t ed*a2ia
!ai*+) *#t Ai *ea s.irita!+/ Ai*i) n gr "enerabi!) s.riDinind-se de n baston de &edita2ie) -Ai
ini2ia<+ dis*i.o!! -n .ro,nde!e &istere a!e '.irit!i/
De #ii "e ani, +%'2e!ii se st%ă"ie să-i =nve!e +e 'a#eni să "e+ă$ească maya. A te %i"ica "eas+%a
"a7ită!ii c%ea!iei +ent% a +e%ce+e nitatea C%eat'%7i, acesta este !e77 s+%e# 7a ca%e +'ate
as+i%a '#7. Cei ca%e se a-a!ă "e i7zia c's#ică t%e;ie să se %ese#neze c 7e-ea sa esen!ia7ă, cea
a "a7ită!ii) 27D $i %e27D, ascensine $i că"e%e, zi $i n'a+te, +7ăce%e $i "%e%e, ;ine $i %ă, na$te%e
$i #'a%te. Acest %it# cic7ic +a%e "e ' #'n't'nie an-'asantă +ent% '#7 ca%e a t%ect +%in #ii "e
%ena$te%i sccesive $i ca%e =nce+e să-$i a%nce +%ivi%ea +7ină "e s+e%an!ă "inc'7' "e 7i#ită%i7e
maya-ei.
A =n"e+ă%ta vă77 maya-ei =nsea#nă a +e%ce+e sec%et7 c%ea!iei. 4#ai ce7 ca%e "es+'aie ast2e7
Unive%s7 este n #'n'teist ve%ita;i7. 5'!i cei7a7!i a"'%ă i#a-ini 2a7se. At8t ti#+ c8t '#7 %ă#8ne
s; +te%ea i7ziei "a7iste a nat%ii, Maya - cea c "'ă 2e!e +%ec# @ans - este zei!a saL e7 n
=7 +'ate cn'$te +e a"evă%at7 D#neze.
Maya, 7#ea i7ziei, se #ani2estă =n 'a#eni ca a$idya, a"ică "n'n-cn'a$te%e", i-n'%an!ă, i7zie.
4#ai c'nvin-e%ea sa ana7iza inte7ecta7ă n snt s2iciente +ent% a "et%'na maya sa a$idyaL
+ent% aceasta este nev'ie să atin-i sta%ea inte%i'a%ă "e nirbikalpa samadhi. P%'2e!ii 3ec.i7i
5esta#ent, =n!e7e+!ii "in t'ate !ă%i7e, "in t'ate ti#+%i7e, atinsese%ă această sta%e a c'n$tiin!ei
c8n" a v'%;it. Ezec.ie7 s+ne 9789:%;<) "M-a "s 7a +'a%ta "ins+%e %ăsă%it. Gi iată că s7ava
D#neze7i 7i &s%ae7 venea "e 7a %ăsă%it. C7as7 Să e%a ca %7et7 n'% a+e #a%i $i +ă#8nt7
st%ă7cea "e s7ava sa." Oc.i7 Divin "in 2%nte 9%ăsă%it7, est7< =i +e%#ite ,'-.in7i să-$i "i%iEeze
c'n$tiin!a as+%a O#ni+%ezen!ei $i să a"ă %ăsn8n" Cv8nt7 Să, !-M - z-'#'t7 "ivin a7
#a%i7'% vi;%a!ii a7e 7#inii, ce7 ca%e c'nstitie sin-%a %ea7itate a c%ea!iei.
P%int%e #i7ia%"e7e "e #iste%e a7e c's#'s7i, ce7 #ai %e#a%ca;i7 este 7#ina. S+%e "e'se;i%e "e
n"e7e s'n'%e, a că%'% +%'+a-a%e necesită n #e"i #ate%ia7, n"e7e 7#in'ase se +%'+a-ă c
$%in!ă =n vi"7 inte%ste7a%. C.ia% i+'tetic7 ete% a7 te'%iei 'n"7at'%ii +'ate 2i =n7ăt%at +ent% că,
"+ă Einstein, +%'+%ietă!i7e -e'#et%ice a7e s+a!i7i =7 2ac inti7. L#ina este #ani2esta%ea cea
#ai s;ti7ă a nat%ii $i cea #ai e7i;e%ată "e "e+en"en!e7e #ate%ia7e.
An #a-ist%a7a c'nce+!ie a 7i Einstein, viteza 7#inii - JII.III B#^sec. - "'#ină =nt%ea-a te'%ie a
%e7ativită!ii. Einstein "e#'nst%ează #ate#atic că, "+ă #intea #ană, viteza 7#inii este
7i#itată, sin-%a constantă nive%sa7ă =n 27D7 nive%sa7 a7 2en'#ene7'%. &"eea n'ast%ă "es+%e
s+a!i $i ti#+ =$i a%e '%i-inea =n ea. S+a!i7 $i ti#+7, #ă%i#i %e7ative, 2inite, =$i eDt%a-
+%'+%ietă!i7e "in c'nstan!a vitezei 7#inii. A"c8n" s+a!i7 =n cate-'%ia %e7ativ7i, ti#+7,
+ie%z8n"-$i "%e+t%i7e #i7ena%e "e i#a;i7itate, este %e"s 7a a"evă%ata sa nat%ă) ' si#+7ă
esen!ă a a#;i-ită!ii. An c8teva eca!ii, Einstein a e7i#inat "in nive%s '%ice %ea7itate 2iDă, c
eDce+!ia ce7ei a 7#inii.
Mai t8%zi, =n te'%ia nita%ă a c8#+7i, #a%e7e savant a -%+at =nt%-' sin-%ă 2'%#7ă 7e-i7e
-%avita!iei $i e7ect%'#a-netis#7i. Re"c8n" st%ct%a c's#'s7i 7a va%ia!ii7e nei sin-%e 7e-i,
Einstein st%ă;ate ast2e7 e%e7e +8nă 7a =n!e7e+!ii antici, ca%e a +%'c7a#at că st%ct%a nive%s7i
+%'vine "int%-' sin-%ă teDt%ă ca%e se #'"i2ică +e%#anent) maya
+2),
.
C te'%ia e+'ca7ă a %e7ativită!ii s-a născt $i +'si;i7itatea #ate#atică "e eD+7ica%e a st%ct%ii
at'#i7'%. Astăzi #a%ii savan!i a c%aE7 să "ec7a%e n n#ai că at'#7 este #ai "e-%a;ă ene%-ie
"ec8t #ate%ie, ci $i că ene%-ia at'#7i este esen!ia7#ente s;stan!ă #enta7ă.
"An!e7e-e%ea că $tiin!a 2izică se 'c+ă c ' 7#e "e #;%e7'% este n7 "in +%'-%ese7e ce7e #ai
se#ni2icative", sc%ie A%t.% Stan7e, E"in-t'n =n ")atura lumii fi0ice". "An 7#ea 2izică n'i
asistă# 7a n E'c "e #;%e %e+%ezent8n" +iesa n'ast%ă c'ti"iană. U#;%a c't7i #e se '"i.ne$te
+e cea a #esei $i #;%a ce%ne7ii ac'+e%ă #;%a .8%tiei. 5'ate acestea snt si#;'7ice $i 2izician7
7e 7asă acest ca%acte%. Atnci s%vine Mintea a7c.i#istă, ca%e t%ans#tă aceste si#;'7%i ... Pent%
a c'nc.i"e +%int%-' c'nstata%e cate-'%ică, s;stan!a 7#ii este #enta7ă. Mate%ia %ea7ă $i
c8#+%i7e "e 2'%!e "in 2izica vec.e snt ac# t'ta7 i%e7evante, căci #intea este cea ca%e "ă ' 2'%#ă
acest'% c'nce+te... L#ea eDte%i'a%ă a "evenit ast2e7 ' 7#e a #;%e7'%. Pent% a "eveni %ea7i$ti, a
t%e;it să eDc7"e# #ate%ia, "e'a%ece a# "esc'+e%it că ea este na "in ce7e #ai #a%i i7zii."
Recenta "esc'+e%i%e a #ic%'sc'+7i e7ect%'nic '2e%ă ' "'va"ă c'nc%etă a esen!ei 7#in'ase a
at'#7i $i a i#+7aca;i7ei "a7ită!i a nat%ii. The )e* York Times "ă, =n /0JT, %#ăt'%7 %ez#at
a7 "esc'+ei%ii e2ectate c #ic%'sc'+7 e7ect%'nic 7a ' %enine a As'cia!iei A#e%icane +ent%
P%'-%es7 Gtiin!ei)
"St%ct%a c%ista7ină a tn-sten7i, ca%e e%a +8nă ac# cn'sctă "'a% =nt%-n #'" in"i%ect
"at'%ită %aze7'% U, a a+ă%t c7a% +e n ec%an 27'%escent, +%ezent8n" 0 at'#i "is+$i c'%ect =n
#at%icea "e c; av8n" c8te n at'# =n 2ieca%e n-.i $i n7 =n cent%. An st%ct%a c%ista7ină a
tn-sten7i, at'#ii +a% +e ec%an7 27'%escent ni$te +ncte 7#in'ase a$ezate =n 2i-%i
-e'#et%ice. La s+%a2a!a c;7i 7#in's, #'7ec7e7e "e ae% ca%e =7 ;'#;a%"ează +a% ni$te +ncte
7cit'a%e ca%e "ansează ca %e27eDe7e S'a%e7i =n a+ă...
P%inci+i7 #ic%'sc'+7i e7ect%'nic a 2'st "esc'+e%it, +ent% +%i#a "ată, =n /0HT "e C7int'n @.
Daviss'n $i Leste% >. Ce%#e% "e 7a ?e77 5e7e+.'ne La;'%at'%ies, ca%e a "e#'nst%at că e7ect%'n7
a%e n as+ect ";7, "e +a%tic7ă $i "e n"ă
+2)-
. An ca7itatea sa "e n"ă, e7ect%'n7 sea#ănă c
7#ina $i s-a =nce+t căta%ea n'% #iE7'ace "e a "c'nve%-e" 2ascic'7e7e "e e7ect%'ni =n ace7a$i 2e7
c# ' 7enti7ă c'nve%-e %aze7e 7#in'ase.
Pent% "esc'+e%i%ea ca7ită!ii "e ti+ (M%. @eB,77 _ D%. >,"e) a e7ect%'n7i 9c'%';'%ată c
a2i%#a!ia 2ăctă "e 2izician7 2%ancez De ?%'-7ie =n /0H( %e2e%it'a%e 7a 2a+t7 că =nt%ea-a nat%ă
2izică a%e n ca%acte% "a7<, D%. Daviss'n a +%i#it +%e#i7 4';e7 +ent% 2izică."
"C8n"i%ea #'"e%nă", sc%ie Si% @a#es @eans =n P-ni$ersul misteriosQ tin"e "in ce =n ce #ai #7t
s+%e ' %ea7itate ne#ecanicăL nive%s7 ne a+a%e #ai "e-%a;ă ca n -8n" %ia$ "ec8t ca ' #a$ină
%ia$ă." Ast2e7, $tiin!a sec'77i UU, v'%;e$te "in ce =n ce #ai #7t =n 7i#;a +ede-7'% antice.
Gtiin!a =nsă$i ne =nva!ă a"evă%7 2i7's'2ic că nive%s7 #ate%ia7 n eDistă "e 2a+tL esen!a 7i este
maya, i7zia. Mi%aEe7e sa7e "e %ea7itate n =nt8%zie să se =#+%ă$tie =n 2a!a ana7izei. O#7 =nce+e să-
$i "ea sea#a c8t "e #7t, "e-a 7n-7 e%e7'%, s-a =n"e+ă%tat "e 7a această +'%ncă) "Să n ai a7!i
"#nezei a2a%ă "e Mine" 96<odul ;=98<.
An eca!ia sa vestită ca%e sta;i7e$te ec.iva7en!a =nt%e #asă $i ene%-ie, Einstein "e#'nst%ează că
ene%-ia '%ică%ei +a%tic7e "e #ate%ie este e-a7ă c #asa sa =n#7!ită c +ăt%at7 vitezei 7#inii.
E7i;e%a%ea ene%-iei at'#ice se 2ace +%in "is+a%i!ia acest'% +a%tic7e #ate%ia7e. "M'a%tea" #ate%iei
c'nsac%ă "na$te%ea" E%ei At'#ice.
3iteza 7#inii este ' c'nstantă nive%sa7ă n "in caza va7'%ii sa7e a;s'7te "e JII.III B#^sec,
ci +ent% că nici n c'%+ #ate%ia7, a că%i #asă c%e$te c viteza, n +'ate atin-e ' viteză e-a7ă c
cea a 7#inii. C a7te cvinte, n#ai n c'%+ #ate%ia7 a că%i #asă este in2inită a% +tea atin-e
viteza 7#inii.
!ceastă concepţie ne conduce la legea miracolelor
Mae$t%ii, ca%e +'se"ă 2ac7tatea "e a #ate%ia7iza sa "e a "e#ate%ia7iza c'%+7 7'% sa '%ice a7t
';iect, ca%e +'t să se "e+7aseze c viteza 7#inii, =n 2ine, ca%e ti7izează %aze7e 7#in'ase
c%eat'a%e +ent% a 2ace instantane vizi;i7ă '%ice 2'%#ă #ate%ia7ă, a satis2ăct c'n"i!ia
einsteiniană) #asa 7'% este in2inită.
C'n$tiin!a ni ,'-.in avansat se i"enti2ică 2ă%ă e2'%t n n#ai c n c'%+ "at, ci c =nt%e-7
nive%s. C%avita!ia, 2ie că este "2'%!a" 7i 4e:t'n sa "#ani2esta%ea ine%!iei" 7i Einstein, n +'ate
să-7 constr>ngă +e n #aest% să #ani2este +%'+%ietatea "-%etă!ii", ca%e este sta%ea
-%avita!i'na7ă s+eci2ică tt%'% ';iecte7e #ate%ia7e. Ce7 ca%e s-a %ecn'sct ca S+i%it '#ni+%ezent
n se #ai s+ne c'nst%8n-e%i7'% ti#+7i $i s+a!i7i =nt%-n t%+ %i-i", =nc.is'a%ea c'%+7i a
născt s'7!ia "E snt E7".
"D#neze a zis) Să 2ie 7#inăM Gi a 2'st 7#inăM" 9&ene0a /)J<. P%i#a c'#an"ă Divină a c%ea!iei
a "at na$te%e sin-%ei %ea7ită!i at'#ice) 7#ina. Raze7e ei i#ate%ia7e %ea7izează '%ice #ani2esta%e
"ivină. Din t'ate ti#+%i7e, #ă%t%ii7e =n!e7e+!i7'% =7 +%ezintă +e D#neze ca ' 27acă%ă, ca '
7#ină) "Oc.ii săi e%a ca ' 27acă%ă "e 2'c", ne s+ne S2. &'an, "...$i 2a!a Li e%a ca s'a%e7e c8n"
st%ă7ce$te =n t'ată +te%ea 7i" 9!pocalipsa ::7%:?<
Un ,'-.in ca%e, +%in #e"ita!ie +e%2ectă, =$i ne$te c'n$tiin!a sa c C%eat'%7, +e%ce+e esen!a
c's#'s7i ca 7#ină 9vi;%a!ii a7e ene%-iei vie!ii<L +ent% e7, %aze7e 7#in'ase ca%e c'#+n a+a $i
ce7e ca%e !es +ă#8nt7 n "i2e%ă =nt%e e7e. E7i;e%at "e '%ice c'n$tiin!ă #ate%ia7ă, "e ce7e t%ei
"i#ensini s+a!ia7e $i "e a +at%a "i#ensine cea a ti#+7i, n #aest% =$i #i$că c'%+7 să "e
7#ină 7a 2e7 "e $'% +e +ă#8nt, =n a+ă, =n 2'c sa =n ae%. "Dacă 'c.i7 tă este sănăt's, t't t%+7
tă va 2i +7in "e 7#ină" 9Matei ?;;<. O c'ncent%a%e =n"e7n-ată as+%a 'c.i7i s+i%ita7
e7i;e%at'% i-a +e%#is ,'-.in7i avansat să =nvin-ă i7zii7e #ate%iei $i a7e -%avita!iei) "e aceea
nive%s7 =i a+a%e 7i a$a c# 7-a c%eat D#neze) ' #asă "e 7#ină ne"i2e%en!iată.
"&#a-ini7e '+tice", s+ne D%. L. 5. 5%'7an" "e 7a >a%va%", "snt c'nst%ite +e ace7a$i +%inci+i ca
$i -%av%i7e sa sta#+e7eL e7e snt c'nstitite "int%-' in2initate "e +ncte +%ea a+%'+iate +ent% a
2i "ece7ate c 'c.i7 7i;e%... At8t "e #a%e este sensi;i7itatea %etinei =nc8t snt necesa%e +!ine
cante "e 7#ină +ent% a +%'"ce ' senza!ie viza7ă." Le-ea #i%ac'7e7'% este '+e%a;i7ă +ent%
'%ice '# ca%e a %ea7izat că esen!a c%ea!iei este 7#ina. P%in cn'a$te%ea sa "ivină "es+%e
2en'#en7 7#in's, #aest%7 este ca+a;i7 să +%'iecteze '#ni+%ezen!ii at'#ii "e 7#ină s; '
an#ită 2'%#ă. F'%#a "e #ani2esta%e 9n a%;'%e, n #e"ica#ent, n c'%+ #an< este
+%'+'%!i'na7ă c v'in!a ,'-.in7i $i c +te%ea 7i "e viza7iza%e.
4'a+tea, '#7 int%ă =n sta%ea "e c'n$tiin!ă a vis7i $i eva"ează "in 7i#ită%i7e e-'iste ca%e-7
=nc'nE'a%ă zi7nic. An vis a%e "e#'nst%a!ii a7e '#ni+'ten!ei #in!ii sa7e. &ată, aici a+a% +%ieteni "e
#7t "is+ă%!i, c'ntinente7e ce7e #ai =n"e+ă%tate, scene "in c'+i7ă%ie. Această c'n$tiin!ă 7i;e%ă $i
nec'n"i!i'nată, "e ca%e '%ice '# se ;c%ă =n ne7e "in vise7e sa7e, este sta%ea "e s+i%it
+e%#anentă a ni Maest%, ca%e este =n a%#'nie c D#neze. St%ăin '%ică%i #'tiv e-'ist,
ti7iz8n"-$i v'in!a c%eat'a%e, acest "a% "ivin, ,'-.in7 avansat %ea%anEează at'#ii "e 7#ină
c'nstittivi ai nive%s7i +ent% a satis2ace '%ice %-ă since%ă a v%eni c%e"inci's. An acest sc'+
a 2'st c%eat '#7 $i t'ată c%ea!ia) +ent% ca e7 să +'ată %i"ica ca+7 ca stă+8n a7 maya-ei, c'n$tient
"e stă+8ni%ea sa as+%a c's#'s7i.
"A+'i D#neze a zis) Să 2ace# '#7 "+ă c.i+7 4'st%, "+ă ase#ăna%ea 4'ast%ăL e7 să
stă+8nească +este +e$tii #ă%ii, +este +ăsă%i7e ce%7i, +este vite, +este t't +ă#8nt7 $i +este t'ate
t8%8t'a%e7e ca%e se #i$că +e +ă#8nt." @&ene0a /)H1<
An /0/K, 7a +!in ti#+ "+ă int%a%ea #ea =n O%"in7 S:a#i, a# avt ' vizine ci"ată. An ea s-a
%eve7at %e7ativitatea c'n$tiin!ei #ane $i e a# +e%ce+t c7a% nitatea L#inii Ete%ne "in s+ate7e
"a7ită!i7'% "%e%'ase a7e maya-ei. 3izinea a a+ă%t =n s+i%it7 #e =nt%-' "i#inea!ă, +e c8n"
e%a# =n #ica #ansa%"ă a casei +ă%inte$ti "e +e st%a"a C%+a%. De 7ni "e zi7e, +%i#7 %ăz;'i
#'n"ia7 2ăcea %ava-ii =n E%'+a $i e #e"ita# c t%iste!e 7a #a%e7e n#ă% "e #'%!i +e ca%e =7
i#+7ica.
A# =nc.is 'c.ii $i c'n$tiin!a #ea a 2'st ;%sc t%ans2e%ată =n cea a ni c'#an"ant "e vas "e
%ăz;'i. 5n%i7e ;;ia =n "e77 "e a%ti7e%ie "int%e ;ate%ii7e "e c'astă $i n'i. Un ';z a atins
;ncă%7 c eD+7'zi;i7 $i nava a să%it =n ae%. An ti#+ ce nava se sc2n"a, a# să%it =n a+ă c '
#8nă "e s+%avie!it'%i.
C ini#a ;ăt8n" ta%e, a# aEns 7a #a7. Da% vaiM Un -7'n! %ătăcit #-a 7'vit =n +ie+t $i a# căzt
-e#8n". 5't c'%+7 #e a 2'st +a%a7izatL t't$i e%a# c'n$tient că =7 +'se" a$a c# e$ti c'n$tient
"e n +ici'% a#'%!it.
"M'a%tea, =n s28%$it #-a -ăsit", #ă -8n"ea# e. C n 7ti# ss+in, e%a# -ata să ca" 7i+sit "e
cn'$tin!ă, c8n" #-a# %e-ăsit =n ca#e%a #ea "e +e st%a"a C%+a%, a$ezat =n +'st%a 7'ts.
A# +78ns "e ;c%ie, ci+in"-#ă +ent% a #ă asi-%a că e%a# =n +'sesia c'%+7i #e, +e ca%e
nici n -7'n! n-7 '#'%8se. M-a# a+7ecat =nainte $i =na+'i $i a# %es+i%at a"8nc +ent% a #ă
c'nvin-e că e%a# =ncă =n via!ă. An ti#+ ce #ă 2e7icita# că snt sănăt's, c'n$tiin!a #ea a 2'st "in
n' t%ans+'%tată =n c'%+7 c'#an"ant7i =ntins +e +7aEă. Mintea #ea e%a "ez'%ientată.
"D'a#ne, #ă %-a# e, snt #'%t sa viN"
Un E'c '%;it'% "e 7#ini se "es2ă$%a =n 2a!a #ea c8t t't '%iz'nt7. O vi;%a!ie ca n #%#% s-a
t%ans2'%#at =n cvinte)
"Ce a "e-a 2ace via!a $i #'a%tea c L#inaN E te-a# c%eat "+ă i#a-inea L#inii Me7e.
Re7ativitatea vie!ii $i a #'%!ii a+a%!in vis7i c's#ic, 7#ii i7z'%ii. C'nte#+7ă-!i 2iin!a ete%nă
a27ată "inc'7' "e vis. 5%eze$te-te, c'+i77 Me, t%eze$te-teM"
Pas c +as, =n c%s7 ev'7!iei #ane, D#neze ins+i%ă savan!i7'%, 7a ti#+7 $i =n 7'c7 +'t%ivit,
"esc'+e%i%i ce "ezvă7ie +%'-%esiv sec%ete7e C%ea!iei sa7e. M7te "esc'+e%i%i #'"e%ne =7 aEtă +e
'# să =n!e7ea-ă că =nt%e-7 c's#'s n este "ec8t eD+%esia nei sin-%e 2'%!e) 7#ina, -.i"ată "e
inte7i-en!a "ivină. Minni7e cine#at'-%a27i, ce77ei 2't'e7ect%ice, a7e %a"i'7i, te7evizinii,
%a"a%7i, ene%-iei at'#ice etc, se ;azează +e 2en'#en7 e7ect%'#a-netic a7 7#inii.
4 eDistă #inne ca%e să n +'ată 2i %e"ată +%in e2ecte 2't'-%a2ice. Din +nct "e ve"e%e st%ict
viza7, cine#at'-%a27 +'ate 2ace '%ice #inne) să a%ate n c'%+ ast%a7 t%ans+a%ent,
"es+%inz8n"-se "e 2'%#a 2izică -%'sie%ă, să 2acă n '# să #ea%-ă +e a+ă, să %e=nvie #'%!ii, să
inve%seze c%s7 ';i$nit a7 2en'#ene7'%, să se E'ace c s+a!i7 $i c ti#+7. Cine#at'-%a27
%ea7izează as2e7 vi%ta7 #inni7e +e ca%e #ae$t%ii 7e +'t 2ace =n %ea7itate +%in inte%#e"i7 %aze7'%
7#in'ase %ea7e.
Cine#at'-%a27, +%in ase#enea i#a-ini, +'ate se%vi +ent% a eD+7ica sec%ete7e c%ea!iei. Re-iz'%7
C's#ic $i-a sc%is scena%i7 $i P%'iec!ii7e sa7e se =ntin" 7a in2init. Din ca;ina =ntnecată a +%'iec!iei
ete%ne se "ea+ănă 2i7#7 e+'ci7'% sccesive $i %aze7e 7'% c%eat'a%e +%'iectează i#a-inea
nive%s7i +e ec%an7 s+a!i7i. A$a c# ' i#a-ine cine#at'-%a2ică +a%e %ea7ă, "a% aceasta n
este "ec8t n a#estec "e #;%e $i 7#ini, 7a 2e7 =nt%e-7 nive%s c t'ată va%ietatea sa n este
"ec8t ' a+a%en!ă i7z'%ie. P7anete7e, c in2initatea 7'% "e 2'%#e "e via!ă, n snt a7tceva "ec8t
i#a-ini7e ni cine#at'-%a2 c's#ic, a"evă%ate te#+'%a% ce7'% cinci si#!%i, "e'a%ece snt
+%'iectate "e căt%e %aze7e c%eat'a%e +e ec%an7 c'n$tiin!ei n'ast%e.
An sa7a "e cine#at'-%a2, s+ectat'%7 ';se%vă că scene7e n a+a% +e ec%an "ec8t "at'%ită ni
2ascic7 nic "e %aze 7#in'ase, inc'7'%e $i 2ă%ă i#a-ini. La 2e7, 2i7#7 c'7'%at a7 nive%s7i se
na$te "int%-' sin-%ă %ază "e 7#ină a7;ă ie$ită "in S%sa c's#ică. C ' in-eni'zitate
ini#a-ina;i7ă, D#neze =$i a#ză c'+iii, 2ăc8n"-i =n ace7a$i ti#+ act'%i $i s+ectat'%i ai
teat%7i să +7aneta%.
Ant%-' zi, a# int%at =nt%-' sa7ă "e cine#at'-%a2 +ent% a ve"ea acta7ită!i7e +%i#7i %ăz;'i
#'n"ia7L e7e +%ezenta #ăce7%i c at8ta %ea7is#, =nc8t, t7;%at, #-a# -%ă;it să +ă%ăsesc sa7a.
"D'a#ne", =nt%e;a# e, ""e ce ai +e%#is at8ta s2e%in!ăN"
S+%e #a%ea #ea s%+%iză, a# avt i#e"iat n %ăs+ns s; 2'%#a vizinii ni c8#+ "e ;ătă7ie
"in E%'+a, +7in "e #'%!i $i "e #%i;nzi. O%'a%ea 7i "e+ă$ea c #7t ceea ce +%ezenta E%na77
"e acta7ită!i.
"P%ive$teM" O v'ce "7ce v'%;ea =n st%ă2n"7 c'n$tiin!ei #e7e. "3ei ve"ea că aceste scene ca%e se
"e%7ează ac# =n F%an!a, n snt ni#ic #ai #7t "ec8t n E'c "e #;%e $i 7#ini. Acestea snt
i#a-ini "e cine#at'-%a2, 7a 2e7 "e %ea7e $i, =n ace7a$i ti#+, 7a 2e7 "e 2a7se ca $i Pacta7ită!i7eQ +e
ca%e 7e-ai văzt) ' +iesă =nt%-' a7tă +iesăM"
&ni#a #ea n se $%ase. 3'cea Divină c'ntină) "C%ea!ia este =n ace7a$i ti#+ #;%ă $i 7#inăL
2ă%ă aceasta n a% 2i +'si;i7ă nici ' i#a-ine. ?ine7e $i %ă7 t%e;ie să a7te%neze +e%#anent =n s8n7
maya-ei. P%es+n8n" că =n această 7#e 2e%ici%ea a% 2i in2inită, a% căta '#7 a7tcevaN Fă%ă
s2e%in!ă, $i-a% a#inti e7 "e 7'cin!a sa ete%nă, itatăN D%e%ea te incită să =!i a#inte$ti. Gi
=n!e7e+cinea este #iE7'c7 "e a te sst%a-e "%e%ii. 5%a-e"ia #'%!ii este ne%ea7ăL cei +e ca%e ea =i
s+e%ie sea#ănă c act'%7 i-n'%ant ca%e, +e +7at'7 "e 2i7#a%e, se te#e "e n 2'c "e +ist'7 "es+%e
ca%e e7 $tie că a%e -7'an!e 'a%;e. C'+iii Mei snt c'+iii L#iniiL ei n v'% %ă#8ne ve$nic s;
+te%ea i7ziei."
De$i eD+7ica!ii7e maya-ei, "ate "e căt%e Sc%i+t%i, =#i e%a 2a#i7ia%e, e7e n #i-a +ă%t nici'"ată
at8t "e +%'2n"e ca =n %#a acest'% vizini, =ns'!ite "e cvinte7e c'ns'7at'a%e. 3a7'%i7e s2e%ă '
%ăst%na%e t'ta7ă +ent% ce7 ca%e s-a c'nvins "e2initiv că c%ea!ia n este "ec8t ' +%'iec!ie
cine#at'-%a2ică vastă $i că U7ti#a Rea7itate se -ăse$te "inc'7' "e ea.
D+ă ce a# te%#inat "e sc%is acest ca+it'7, #-a# a$ezat =n +'zi!ia 7'ts, +e +at7 #e, =n
sin-%ătatea ca#e%ei #e7e i7#inată "e "'ă vei'ze
+2).
. Ri"ic8n" 'c.ii, a# %e#a%cat +e +7a2'n
+ncte st%ă7cit'a%e "e c7'a%ea se#in!e7'% "e #$ta% ca%e 'sci7a $i c7i+ea ca #i7ia%"e "e ste7e.
De'"ată, ' %ază #-a atins $'%.
&#e"iat, c'%+7 #e 2izic $i-a +ie%"t -%etatea, t%ans2'%#8n"-se =nt%-' st%ct%ă ast%a7ă
"eas+%a +at7i #e. C'%+7 #e, ca%e-$i +ie%"se -%etatea, se ;a7ansa 7a "%ea+ta $i 7a st8n-a.
A# a%ncat ' +%ivi%e +%in ca#e%ăL #';i7a , zi"%i7e n se sc.i#;ase%ă, "a% #ici7e +ncte
7#in'ase se c'nstitise%ă =nt%-' #asă 7#in'asă ca%e ac'+e%ea +7a2'n7. E%a# st+e2iat.
"&ată #ecanis#7 cine#at'-%a27i c's#ic", zise ' v'ce ca%e +ă%ea să e#ane "in această 7#ină.
"P%'iect8n" %aze +e ec%an7 a7; a7 +at7i tă, e7 +%'"ce i#a-inea c'%+7i tă. P%ive$te, t n
e$ti a7tceva "ec8t ' !esăt%ă "e 7#inăM"
Mi-a# +%ivit ;%a!e7e $i 7e-a# #i$cat 7a "%ea+ta $i 7a st8n-a, "a% n-a# si#!it -%etatea 7'%. M-a
c'+7e$it ' ;c%ie eDtatică. P7'aia "e 7#ină c's#ică 78n" 2'%#a c'%+7i #e +ă%ea %e+7ica
eDactă a Eet7i "e 7#ină ie$it "in a+a%at7 "e +%'iec!ie =nt%-' sa7ă ';sc%ă $i +%'"c8n" i#a-ini
+e ec%an.
M7t ti#+, #i-a# c'nte#+7at i#a-inea c'%+7i +e scena se#i';sc%ă a ca#e%ei. Mai avsese#
n#e%'ase vizini, "a% aceasta e%a cea #ai ne';i$nită. &7zia "e a c%e"e =n eDisten!a c'%+%i7'%
s'7i"e e%a c'#+7et "isi+ată $i #i se a"8ncise =n!e7e-e%ea că sin-%ă 7#ina 2'%#ează st%ct%a
inti#ă a tt%'% ';iecte7'%. An acest ti#+ +%ivea# %a+i"7 c%ent "e ";i't%'ni" $i #-a# a"%esat c
' v'ce %-ăt'a%e)
"L#ină "ivină, ia-#i c'%+7 7a 5ine, a$a c# &7ie a 2'st "s "e vi 7a ce% "e n ca% "e 2'cM" 9"egi
;::<
Această %-ă e%a evi"ent a7a%#antă, căci %aza a "is+ă%t. C'%+7 #e $i-a %e7at -%etatea
n'%#a7ă $i a %ecăzt +e +at. Pe +7a2'n, %'i7 "e ste7e c7i+ea, a+'i a "is+ă%t 7a %8n"7 să. Se +a%e
că =ncă n-#i s'sise ceas7M
"De 2a+t, s-a% +tea", 2i7's'2a# e, "ca +%eten!ii7e #e7e să n-i 2ie +e +7ac +%'2et7i &7ieM"
+2)/
30-0: Tolstoi a avut multe idealuri în comun cu Mahatma Gandhi; amândoi au
îmbrăţiçat tema nonviolenţei. Tolstoi considera învăţătura centrală a lui Christos ca
fiind: "Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău" (MATEI, 5.39); răul poate fi
"eradicat" numai prin opusul său logic: binele sau iubirea.
30-1: Acest faimos artist çi filosof rus a trăit mulţi ani în India, lângă Himalaya.
"Revelaţia vine de la vârfuri", scria el. "În peçteri çi munţi trăiau înţelepţii. Deasupra
crestelor înzăpezite ale munţilor Himalaya arde o lumină mare, mai strălucitoare
decât stelele sau fulgerele."
30-2: Povestea are, se pare, o bază istorică; o notă editorială ne informează că
preotul i-a întâlnit pe cei trei pustnici în vreme ce naviga de la Archanghel spre
mânăstirea Slovetsky, la gura râului Dvina.
30-3: Marconi, marele inventator, a recunoscut incompetenţa çtiinţei în faţa
chestiunilor ultime: "Incapacitatea çtiinţei de a soluţiona viaţa este absolută. Acest
fapt ar fi cu adevărat înspăimântător dacă nu ar exista credinţa. Misterul vieţii
reprezintă cu siguranţă problema cea mai persistentă ce a fost pusă vreodată în faţa
gândirii umane."
30-4: Geniul lui Einstein a fost direcţionat de opera marelui filosof Spinoza, a cărui
lucrare cea mai cunoscută este %emonstrarea eticii prin ordinea geometrică.
Einstein a fost convins că legătura dintre legile electromagnetismului çi gravitaţiei
poate fi exprimată într-o formulă matematică (Teoria Unificată a Câmpurilor), la care
lucra atunci când era scrisă această carte. Deçi nu a trăit să-çi desăvârçească opera,
mulţi fizicieni din zilele noastre împărtăçesc convingerea lui Einstein că o asemenea
legătură este fondată (nota editorului).
30-5: Aceasta înseamnă atât materie, cât çi energie.
30-6: În ashram-ul Self-Realization Fellowship din Encinitas, California (nota
editorului).
30-7: Miracol este considerat de obicei un fenomen sau efect nesupus legilor
naturale. Dar toate fenomenele universului nostru, perfect construit, relevă legi sau
sunt explicabile de către legi. Aça-zisele puteri miraculoase ale marilor Maeçtri sunt
consecinţa naturală a unei cunoaçteri precise a legilor subtile operând în acest
cosmos interior, care este conçtiinţa.
Într-adevăr, nimic nu poate fi calificat drept "miracol", decât în sensul profund în
care totul este miracol. Fiecare din noi este închis într-un corp cu o structură infinit
de complexă çi trăind la suprafaţa unui glob terestru care se deplasează în spaţiu
printre stele. Ce poate fi mai obiçnuit çi mai miraculos în acelaçi timp?
Marii profeţi, ca Isus çi Lahiri Mahasaya, au făcut în general multe minuni. Aceçti
Maeçtri au de îndeplinit o mare çi dificilă misiune spirituală. A-i ajuta în mod
miraculos pe cei aflaţi în suferinţă pare să facă parte din această misiune. Ajutorul
divin este necesar pentru a vindeca bolile incurabile çi pentru a rezolva problemele
umane insolubile. Când un om bogat i-a cerut lui Isus să-i vindece fiul muribund, la
Capernaum, acesta a replicat cu amărăciune: "Dacă nu vedeţi semne çi minuni, cu
nici un chip nu credeţi", dar a adăugat: "Du-te, fiul tău trăieçte" (I>/8* A"A=*BA).
În acest capitol am prezentat interpretarea vedică a maya-ei, puterea magică a
iluziei ataçată lumii fenomenelor. Çtiinţa occidentală a descoperit deja că o
nerealitate magică domneçte în lumea atomilor. Totuçi, nu numai natura, ci çi omul
(în aspectul său muritor) este supus maya-ei, principiu al relativităţii, al contrastelor,
al dualităţii, al opoziţiei.
CAPITOLUL: 31
:n inter(iu cu Mama f!ntă
"Cvi'asă Ma#ă, s'!7 "#ita7e #-a ;'tezat =n c'+i7ă%ia #ea. E7 a 2'st -%7 +ă%in!i7'% #ei $i a7
+%'+%i7i #e Maest%, S%i YBtes:a%. A#i +'!i ac'%"a +%ivi7e-i7 "e a-#i v'%;i "e via!a 7i
s28ntăN"
Ast2e7 #-a# a"%esat "'a#nei S%i#ati Fas.i M'ni, t'va%ă$a "e via!ă a 7i La.i%i Ma.asa,a. An
t%ece%e +%in ?ena%es, #-a# "ecis să-#i satis2ac ' vec.e "'%in!ă, "e a ' vizita +e această "'a#nă
vene%a;i7ă. Ea #-a +%i#it c ;năv'in!ă =n vec.ea 7'cin!ă a 7i La.i%i, "in ca%tie%7 Ca%"es:a%
M'.77a "in ?ena%es. De$i 2'a%te =n v8%stă, ea a%ăta =n27'%it'a%eL ' =nc'nE%a ' +te%nică
at#'s2e%ă s+i%ita7ă. De =nă7!i#e #e"ie, c -8t7 2in $i +ie7ea a7;ă, avea ni$te 'c.i #a%i $i
7#in'$i ca%e-i =n"7cea 2a!a #ate%nă.
"E$ti ;inevenit, 2i7eL int%ă."
Fas.i M'ni #-a c'n"s =nt%-' că#ă%!ă n"e a t%ăit ea c s'!7 ei. E%a ' 'n'a%e +ent% #ine să
int% =n sancta%7 =n ca%e Maest%7 2ă%ă e-a7 a ;inev'it să E'ace "%a#a #ană a vie!ii c'nE-a7e.
A#a;i7a "'a#nă #-a +'2tit să #ă a$ez +e ' +e%nă 78n-ă ea.
"A t%ect ani +8nă să =n!e7e- nat%a "ivină a s'!7i #e", =nce+ ea. "Ant%-' n'a+te, c.ia% =n
această ca#e%ă, a# avt n vis. An-e%i +7ana -%a!i's "eas+%a ca+7i #e. At8t "e %ea7 e%a
s+ectac'77, =nc8t #-a# t%ezit ;%scL t'ată ca#e%a e%a scă7"ată =nt%-' 7#ină '%;it'a%e.
S'!7 #e, a$ezat =n +'st%a 7'ts, +7tea =n #iE7'c7 ca#e%ei, =nc'nE%at "e =n-e%i ca%e =7 a"'%a,
c #8ini7e =#+%enate =nt%-n -est "e n';i7ă inv'ca%e. Mai #7t "ec8t i#ită, c%e"ea# că =ncă
visez.
SFe#eieS, a zis La.i%i Ma.asa,a, Se$ti 2'a%te t%ează. Uită +ent% t't"eana s'#n7 s27et7i tăS.
E7 a c';'%8t 7ent +e +'"ea $i a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i.
SMaest%eS, a# eDc7a#at, Sn v'i =nceta să =n-ennc.ez 7a +ici'a%e7e ta7eM Mă vei ie%ta v%e'"ată că
a# 2'st ne;nă să te c'nsi"e% s'!7 #eN M'% "e %$ine c8n" vă" că "'%#ea# ca ' i-n'%antă
a7ăt%i "e n '# "ivin. Din această n'a+te n #ai e$ti s'!7 #e, ci -%7 #e. Mă acce+!i ca
"isci+'7NS
+()(

Maest%7 #-a #8n-8iat $'%. SRi"ică-te s27et s28nt. 5e acce+tS. E7 a%ătă =n-e%ii. SDacă v%ei,
=nc7ină-te =n 2a!a 2iecă%ia "int%e ace$ti =n-e%i s2in!i.S
C8n" a# te%#inat #i7e7e #e7e +7ecăcini, v'ci7e =n-e%i7'% a %ăsnat ca n c'% "in Sc%i+t%i7e
antice)
SS'!ie a Divinită!ii, 2ii ;inecv8ntatăM 4'i te sa7tă#.S Ei s-a =nc7inat 7a +ici'a%e7e #e7e $i a
"is+ă%t. Ca#e%a a %e"evenit =ntnecată.
C%7 #e #-a =nt%e;at "acă v%ea să +%i#esc "e 7a e7 ini!ie%ea =n #riya yoga.
SDesi-%S, a# %ăs+ns e. SRe-%et că n-a# avt-' #ai "ev%e#e, +ent% a s2in!i via!a #ea.S
SAncă n s'sise ti#+7S, a %ăs+ns La.i%i Ma.asa,a c n s%8s c'ns'7at'%. SE a# %ăsc#+ă%at =n
sec%et ' #a%e +a%te "in Ba%#a ta. Ac# iată-te +%e-ătită.S
E7 #ă atinse +e 2%nte. A a+ă%t n v8%teE "e 7#ină ce s-a t%ans2'%#at -%a"at =nt%-n 'c.i
s+i%ita7 "e c7'a%ea '+a77i =nc'nE%at =n a% $i c ' stea a7;ă c K c'7!%i =n cent%.
SFă să-!i t%eacă c'n$tiin!a +%in această stea, +ent% ca ea să +ăt%n"ă =n Re-at7 A;s'7t7iMS
3'cea -%7i #e %ăsna ca ' #zică =n"e+ă%tată $i savă.
3izini "+ă vizini, ca va7%i7e 'cean7i, venea 7a s+%a2a!a s27et7i #e. De'"ată,
'%iz'nt%i7e '%;it'a%e se t%ans2'%#a%ă =nt%-' #a%e "e 2e%ici%e ca%e #-a =nc8ntat nes+s "e #7t.
C8n", "+ă c8teva '%e, a# %evenit 7a c'n$tiin!a ';i$nită, Maest%7 #i-a c'#nicat te.nica "e
#riya yoga.
Ance+8n" "in acea n'a+te, La.i%i Ma.asa,a, n-a #ai "'%#it nici'"ată =n ca#e%a #ea $i, "ea7t2e7,
e7 ne-7iEa c'#+7et s'#n7, %ă#8n8n" =n ca#e%a "e 7a +a%te% =n c'#+ania "isci+'7i7'% săi at8t zia,
c8t $i n'a+tea."
Gi<ine s.irita!+ -n 5ri1a 8ogaJ
'teaa a!b+ -n 5 *o!2ri din &iD!o*! o*hi!i de o.a!) -n*onDrat -n ar
&7st%a "'a#nă s-a =nc.is =n tăce%e. Rea7iz8n" nicitatea %e7a!iei ei c s;7i#7 ,'-.in, #-a#
.'tă%8t =n ce7e "in %#ă să-i ce% $i a7te a#ănnte inte%esante "es+%e via!a 7i.
"E$ti =n"%ăzne!, 2i7e. C t'ate acestea =!i v'i +'vesti ' a7tă a#inti%e." Ea s%8se ti#i". "5%e;ie să
#ă%t%isesc n +ăcat 2a!ă "e -%, s'!7 #e. La c8teva 7ni "+ă ini!i%e a# =nce+t să #ă si#t
+ă%ăsită, ne-7iEată. Ant%-' "i#inea!ă, La.i%i Ma.asa,a int%ă =n ca#e%a #ea +ent% a 7a ceva.
P7ină "e ci"ă, a# =nce+t să-i 2ac %e+%'$%i)
SA!i +et%eci t't ti#+7 c "isci+'7ii tăi. Ce 2aci c %es+'nsa;i7ită!i7e 2a!ă "e 2a#i7ie $i c'+iiN Mi-a$
"'%i să te 'c+i #ai #7t ca să ';!ii ;ani +ent% nev'i7e casei.S
Maest%7 #-a ';se%vat n #'#ent $i, "e'"ată, a "evenit invizi;i7. An-%'zită, =i azea# v'cea
%ăsn8n" =n vi"7 "in ca#e%ă)
SE n snt ni#ic, n veziN C# a% +tea n ni#ic să-!i +%'c%e ;aniNS
SC%EiS, a# st%i-at e, S"e n #i7i'n "e '%i te %'- ia%tă-#ăM Oc.ii #ei +ăcăt'$i n te #ai vă"L te
%'- să te 2aci "in n' vizi;i7 =n 2'%#a ta sac%ăMS
S&ată-#ăMS A# azit aceste v'%;e "eas+%a ca+7i #e. A# %i"icat 'c.ii $i 7-a# văzt +e Maest%
#ate%ia7iz8n"-se =n ae%, ca+7 să atin-8n" +7a2'n7. Oc.ii 7i 7ansa 27-e%e '%;it'a%e.
An-%'zită, #-a# =nt'%s c 2a!a s+%e +ă#8nt =n ti#+ ce e7 c';'%a $'% +e +'"ea.
SFe#eieS, zise e7, Scată ;'-ă!ia s+i%ita7ă $i n ;n%i7e te%est%e e2e#e%e. D+ă ce vei ';!ine
;'-ă!ia inte%i'a%ă, vei ve"ea că ;n%i7e #ate%ia7e ' v'% =ns'!i =nt't"eana.S E7 a"ă-ă) SUn7 "in
2iii #ei s+i%ita7i va avea -%iEă "e tine.S
Cvinte7e -%7i s-a %ea7izatL n7 "in "isci+'7i "ă%in" ' s#ă c'nsi"e%a;i7ă 2a#i7iei n'ast%e.
&-a# #7!#it 7i Fas.i M'ni +ent% că #i-a +'vestit a#inti%i7e sa7e
+()*
. A "'a zi #-a# "s "in
n' 7a ea $i a# avt +7ăce%ea să +'%t "isc!ii 2i7's'2ice c 5inc'%i $i Dc'%i La.i%i. Ace$ti "'i 2ii
ai #a%e7i ,'-.in =7 %#a =n"ea+%'a+e. A#8n"'i ;ă%;a!ii e%a %';$ti, =na7!i, avea ;a%;a "easă,
v'cea ;78n"ă, #anie%e +7ăcte, "+ă #'"a vec.e.
S'!ia 7i La.i%i Ma.asa,a n e%a sin-%7 7i "isci+'7 2e#eieL e7 avsese ste, inc7siv +e #a#a
#ea. O 2e#eie chela i-a ce%t =nt%-' zi -%7i ' 2't'-%a2ie "e-a sa. E7 i-a "at-' s+n8n") "Dacă
c%ezi că este ' +%'tec!ie, a$a să 2ieL "acă n, n este "ec8t ' i#a-ine".
D+ă c8teva zi7e, acea 2e#eie $i n'%a 7i La.i%i Ma.asa,a st"ia Bhaga$ad &ita 7a ' #asă =n
s+ate7e că%eia e%a a-ă!ată 2't'-%a2ia Maest%7i. De'"ată, a iz;cnit ' 2%tnă =ns+ăi#8ntăt'a%e.
"Fie ca La.i%i Ma.asa,a să ne a+e%eM" Ce7e "'ă 2e#ei a =n-ennc.eat =n 2a!a 2't'-%a2iei. Un
27-e% a 7'vit ca%tea ca%e e%a +e #asă, "a% ce7e "'ă "isci+'7e a 2'st +%'teEate.
"A# si#!it =n E%7 c'%+7i #e n s'i "e =nve7i$ "e -.ea!ă ca%e #ă +%'teEa "e că7"%a
a%zăt'a%e", %e7ata na "in chela.
La.i%i Ma.asa,a a 2ăct a7te "'ă #inni =n 2av'a%ea nei 2e#ei-"isci+'7, A;.',a. Ea $i s'!7 ei,
n av'cat "in Ca7ctta, a +7ecat =nt%-' zi 7a ?ena%es, +ent% a-7 ve"ea +e -%. 5%ăs%a 7'% a
=nt8%ziat "in caza a-7'#e%a!iei $i a aEns 7a -a%a >':%a., +%inci+a7a sta!ie "in Ca7ctta, t'c#ai
c8n" t%en7 $ie%a -ata "e +7eca%e.
A;.',a a %ă#as 7ini$tită 7a -.i$e.
"La.i%i Ma.asa,a, se %-a ea =n tăce%e, te i#+7'% să '+%e$ti t%en7M A$ s2e%i +%ea #7t "acă a$
a$te+ta =ncă ' zi +ent% a te ve"ea."
R'!i7e a c'ntinat să se %'tească, "a% t%en7 %ă#8nea +e 7'c. Mecanic7 $i +asa-e%ii a c';'%8t
i#i!i +e +e%'n +ent% a ';se%va 2en'#en7. Un .a#a7 en-7ez s-a a+%'+iat "e A;.',a $i "e s'!7
ei, c'nt%a% zan!e7'%, $i $i-a '2e%it v'7nta% se%vicii7e.
"?a;, zise e7, "a!i-#i ;ani să c#+ă% ;i7ete, =n ti#+ ce "#neav'ast%ă ve!i %ca =n va-'n".
De =n"ată ce cei "'i s-a insta7at =n c'#+a%ti#ent $i a +%i#it ;i7ete7e, t%en7 s-a +s =ncet =n
#i$ca%e. C+%in$i "e +anică, #ecanic7 $i +asa-e%ii n-a avt "ec8t ti#+7 să-$i %eia 7'c%i7e,
ne$tiin" nici "e ce se '+%ise t%en7, nici c# s-a +s =n #i$ca%e.
S'sită 7a La.i%i Ma.asa,a 7a ?ena%es, A;.',a a =n-ennc.eat =n tăce%e =n 2a!a Maest%7i $i s-a
st%ă"it să-i atin-ă +ici'a%e7e sac%e.
"Anva!ă să te stă+8ne$ti, A;.',a", a %e#a%cat e7. "C# =!i #ai +7ace să #ă "e%anEeziM Ce, n +teai
să vii c t%en7 %#ăt'%NM"
A;.',a 7-a vizitat +e La.i%i Ma.asa,a =nt%-' a7tă 'cazie #e#'%a;i7ă. De această "ată a s'7icitat
inte%ven!ia n +ent% t%en, ci +ent% ;a%ză.
"5e i#+7'% ca ce7 "e-a7 n'ă7ea c'+i7 a7 #e să s+%avie!iascăM" zicea ea. "A# născt '+t $i t'!i
a #%it 7a +!ină v%e#e "+ă na$te%e."
Maest%7 s%8se c c'#+asine) "C'+i77 +e ca%e-7 a$te+!i va t%ăi. C'n2'%#ează-te %i-%'s
inst%c!ini7'% #e7e. C'+i77, ' 2ată, se va na$te n'a+tea. 3e-.ează ca 7a#+a să a%"ă +8nă =n z'%iL
st%ă"ie$te-te să n a"'%#i $i să n ' 7a$i să se stin-ă."
C'+i77 s-a născt n'a+tea, a$a c# +%ezise -%7 '#niscient. Ma#a a inst%it-' +e "'ică să
#+7e ;ine 7a#+a c 7ei. Ce7e "'ă 2e#ei a ve-.eat ast2e7 +8nă 7a ' '%ă 2'a%te avansată, "a%
+8nă 7a %#ă a a"'%#it. DeEa 7a#+a n #ai avea "ec8t ' 7ică%i%e s7a;ă, -ata să se stin-ă.
De'"ată, $a ca#e%ei se "esc.ise c n z-'#'t vi'7ent. Ce7e "'ă 2e#ei s-a t%ezit $i =n 2a!a
'c.i7'% 7'% i#i!i a a+ă%t =ns$i La.i%i Ma.asa,a)
"A;.',a, +%ive$te, 7a#+a este a+%'a+e stinsăM" zise e7 a%ăt8n" 7a#+a, +e ca%e "'ica se -%ă;i s-'
#+7e. An"ată 7a#+a 7#ină "in n' $i Maest%7 "is+ă%. U$a se =nc.ise, ia% ivă%7 se +se "e 7a
sine.
A$a a s+%avie!it ce7 "e-a7 n'ă7ea c'+i7 a7 7i A;.',a. Ea =ncă #ai t%ăia =n /0JK c8n" a# a27at
7ti#e7e ve$ti "es+%e ea.
Un7 "int%e "isci+'7ii 7i La.i%i Ma.asa,a, vene%a;i77 Fa7i F#a% R',, #i-a %e7atat #7te "eta7ii
2ascinante "in via!a sa a7ăt%i "e Maest%.
"Pet%ecea# a"esea să+tă#8ni =nt%e-i =n casa sa "in ?ena%es", +'vestea R',. "A# ';se%vat că
#7te 2i-%i s2inte, danda s*amis
+()+
s'sea =n tăce%ea n'+!ii +ent% a se a$eza 7a +ici'a%e7e
-%7i . Une'%i azea# "isc!ii "es+%e #e"ita!ie sa "es+%e s;iecte 2i7's'2ice. An z'%i, vizitat'%ii
=$i 7a %ă#as ;n. An ti#+7 2%ecvente7'% #e7e $e"e%i 7a La.i%i Ma.asa,a, a# ';se%vat că acesta
n "'%#ea nici'"ată.
La =nce+t7 c'ntact7i #e c Maest%7 #-a# 7'vit "e ' '+'zi!ie 2e%#ă "in +a%tea +at%'n7i
#e, ca%e e%a n #ate%ia7ist.
SE n v%ea 2anatici %e7i-i'$i =n se%vici7 #eS, %8"ea e7. SDacă-7 =nt87nesc v%e'"ată +e $a%7atan7
v'st% "e -%, a# să-i s+n ni$te v'%;e să #ă !ină #inteMS
Această a#enin!a%e n-a %e$it să =nt%e%+ă vizite7e #e7e %e-7ateL =#i +et%ecea# a+%'a+e t'ate
se%i7e 7a -%7 #e. Ant%-' sea%ă, +at%'n7 #-a %#ă%it $i a int%at =n sa7'n, "esi-% c inten!ia "e
a-$i +ne a#enin!a%ea =n 2a+t. De-a;ia s-a a$ezat e7, că La.i%i Ma.asa,a s-a a"%esat ni -%+ "e
ci%ca /H "isci+'7i)
S3%e!i să ve"e!i n ta;7'NS
4'i a# a+%';at $i e7 ne-a %-at să stin-e# 7#ina. SA$eza!i-vă =n ce%c, n7 =n s+ate7e a7tia, zise
e7, $i +ne!i #8ini7e +e 'c.ii +e%s'anei "in 2a!a v'ast%ă.S
4-a# 2'st "e7'c i#it c8n" +at%'n7 #e a eDectat '%"in7 Maest%7i, "esi-% =#+'t%iva
"'%in!ei 7i. D+ă c8teva #inte La.i%i Ma.asa,a ne-a =nt%e;at ce a# văzt.
SMaest%e, a# %ăs+ns e, e vă" ' 2e#eie 2%#'asă =#;%ăcată c n sari c "n-i %'$ii, ca%e stă
78n-ă ' +7antă c 2%nze #a%i. Cei7a7!i "isci+'7i a 2ăct aceea$i "esc%ie%e. Maest%7 se =nt'a%se
s+%e +at%'n) SO %ecn'a$te!i +e această 2e#eieNS
SDaS. E%a evi"ent că '#7 se 7+ta c e#'!ia) SA# c.e7tit ne;ne$te ;ani +ent% a ' =nt%e!ine,
"e$i a# ' s'!ie vi%t'asă. Mi-e %$ine "e #'tiv7 ca%e #-a a"s aiciL #ă ie%!i $i #ă +%i#e$ti ca
"isci+'7NS
SDacă ti#+ "e 1 7ni vei "ce ' via!ă i%e+%'$a;i7ă, te v'i acce+ta.S Maest%7 a"ă-ă) SDacă n, n te
v'i ini!ia.S
5i#+ "e J 7ni, +at%'n7 #e a %ezistat tenta!iei, "a% a 2'st =nvins $i a %e=nn'it %e7a!ia sa c 2e#eia.
E7 a #%it "'ă 7ni #ai t8%zi. Atnci a# =n!e7es +%'2e!ia -%7i #e +%ivin" i#+%';a;i7itatea
acestei ini!ie%i."
La.i%i Ma.asa,a avea n +%ieten 2'a%te ce7e;%, S:a#i 5%ai7an-a, "es+%e ca%e se s+nea că este =n
v8%stă "e +este JII "e ani. Cei "'i ,'-.ini #e"ita a"esea =#+%enă. 5%ai7an-a se ;c%a "e n
%en#e at8t "e #a%e, =nc8t +!ini .in"$i a% 2i +s 7a =n"'ia7ă atenticitatea i#it'a%e7'% 7i
#inni. Dacă &ss, %evenit +e +ă#8nt, s-a% 2i +7i#;at +e st%ăzi7e 4e: Y'%B-7i, a%ăt8n"-$i
+te%i7e, asta a% 2i +%'v'cat aceea$i a-ita!ie ca s'si%ea 7i 5%ai7an-a 7a ?ena%es, ac# c8teva
"ecenii. 5%ai7an-a a 2'st na "in ace7e 2iin!e +e%2ecte 9si"".as< ca%e a +%'teEat &n"ia c'nt%a
e%'zinii ti#+7i.
A"esea, s28nt7 a 2'st văzt =n-.i!in" 't%ăv%i #'%ta7e, ia% -est7 să %ă#8nea 2ă%ă nici n e2ect.
Mii "e 'a#eni, "int%e ca%e nii t%ăiesc =ncă, 7-a văzt +e 5%ai7an-a +7tin" +e Can-e. 6i7e =nt%e-i
e7 se #en!inea 7a s+%a2a!a a+ei, sa se sc2n"a +ent% +e%i'a"e 7n-i. E%a ceva ';i$nit să-7 vezi
+e 5%ai7an-a 7a ManiBa%niBa C.at 9;ăi "in ?ena%es< a$ezat i#';i7 +e "a7e7e =ncinse, eD+se a%$i!ei
s'a%e7i in"ian. P%in aceste is+%ăvi 5%ai7an-a =nce%ca să "e#'nst%eze că n ,'-.in n "e+in"e "e
'Di-en $i n este s+s necesită!i7'% #ate%ia7e. Fie că e%a +e a+ă, 2ie s; a+ă, 7a #;%ă, sa s;
a%$i!a s'a%e7i, Maest%7 n t%ăia "ec8t +%in c'n$tiin!a "ivină) #'a%tea n-7 +tea atin-e.
Pte%ea ,'-.in7i n e%a n#ai s+i%ita7ă, ci $i 2izică. E7 c8ntă%ea #ai #7t "e /KI "e Bi7'-%a#eM
Ant%e a7te7e, n #8nca "ec8t 7a inte%va7e 2'a%te #a%i. Un Maest% +'ate =ncă7ca '%ice %e-7ă, "acă
eDistă +ent% aceasta n #'tiv s;ti7, cn'sct n#ai "e e7. Ma%ii s2in!i, t%ezi!i "in s'#n7 i7ziei
c's#ice, ca%e a %ea7izat că 7#ea n este "ec8t n -8n" a7 7i D#neze, +'t ti7iza 7a v'in!ă
c'%+7 7'%, +ent% că ei $ti că n snt "ec8t n c'n-7'#e%at "e ene%-ie s'7i"i2icată. C.ia% "acă $i
'a#enii "e $tiin!ă =n!e7e- ac# că s;stan!a n este "ec8t ' ene%-ie =n-.e!ată, n#ai #a%ii
i7#ina!i +'t +ne te'%ia =n +%actică, +ent% că a n c'nt%'7 +e%2ect as+%a #ate%iei.
5%ai7an-a #;7a =nt't"eana c'#+7et -'7, =nc8t +'7i!ia "in ?ena%es a aEns să-7 c'nsi"e%e n
"c'+i7 te%i;i7". S:a#i, nevin'vat ca A"a# =n -%ă"ina Rai7i, e%a inc'n$tient "e -'7icinea sa. C
t'ate acestea, +'7i!ia 7-a "s 7a =nc.is'a%e 2ă%ă a7te 2'%#a7ită!i. A %ez7tat eveni#ente 2ă%ă
+%ece"ent) c'%+7 en'%# a7 7i 5%ai7an-a a a+ă%t =n"ată, =n =nt%e-i#e -'7, +e ac'+e%i$7
=nc.is'%ii. 5't$i, ce77a sa ;ine =nciată n '2e%ea nici ' +'si;i7itate "e eva"a%e.
P'7i!i$tii "esc%aEa!i a t%e;it să-$i 2acă "in n' "at'%ia. De această "ată, a +s +aznici 7a $a
ce77ei 7i S:a#i. Da%, "in n', a t%e;it să ce"eze =n 2a!a "%e+tă!ii) #a%e7e #aest% a a+ă%t
=n"ată #e%-8n" ne+ăsăt'% +e ac'+e%i$. 6ei!a Esti!iei este 7e-ată 7a 'c.i, ia% =n caz7 7i 5%ai7an-a
+'7i!ia s-a .'tă%8t să-i %#eze eDe#+77.
De ';icei, #a%e7e ,'-.in tăcea
+(),
. An ci"a =n2ă!i$ă%ii sa7e =n27'%it'a%e, 5%ai7an-a n #8nca "ec8t
%a%e'%i. D+ă să+tă#8ni "e +'st, e7 c'ns#a c8teva 'a7e "e 7a+te ;ătt, '2e%it "e căt%e "isci+'7ii
săi. O"ată, n sce+tic s-a .'tă%8t să "'ve"ească că 5%ai7in-a n e%a "ec8t n $a%7atan. E7 +7asă =n
2a!a 7i S:a#i ' -ă7eată "e va%.
"Maest%e", zise #ate%ia7ist7 #i#8n" %es+ect7, "!i-a# a"s 7a+te. 5e %'- să-7 ;eiM"
Fă%ă să ezite, 5%ai7an-a a ;ăt +8nă 7a 2n" c'n!int7 %eci+ient7i. P!in #ai t8%zi, sce+tic7 se
tăvă7ea 7a +ă#8nt "e "%e%e.
"AEtă-#ă, S:a#i, aEtă-#ăM Mi-a 7at 2'c st'#ac7M &a%tă-#i =nce%ca%ea %ătăci'asăM"
Ma%e7e ,'-.in a ie$it "in tăce%ea 7i ';i$nită) "4-ai =n!e7es, a %e+7icat e7, c8n" #i-ai '2e%it 't%avă,
că via!a #ea $i a ta snt naN Dacă e n-a$ 2i $tit că D#neze este +%ezent =n st'#ac7 #e, ca
$i =n 2ieca%e at'# a7 c%ea!iei, va%7 #-a% 2i cis. Ac# că t ai =n!e7es se#ni2ica!ia "ivină a
;#e%an-7i, "-te $i n #ai Eca 2este ni#ăniM"
Rătăci's7 -7#e!, ca%e 2 ast2e7 +e"e+sit $i vin"ecat "e căt%e cvinte7e 7i 5%ai7an-a, a +7ecat
ca+7.
Această #ani2esta%e a "%e%ii a %ez7tat n "in v'in!a Maest%7i, ci "in 7e-ea 2ă%ă -%e$ a Esti!iei
"ivine
+()2,
, ce +%ezi"ează %it#7 cic7ic a7 c%ea!iei. Pent% n '# "e %ea7iza%e "ivină ca 5%ai7an-a,
această 7e-e s+%e#ă ac!i'nează instantane, +ent% că e7 $i-a a7n-at +ent% t't"eana t'ate
#ani2estă%i7e e-'7i să.
C%e"in!a =n aEstă%i7e at'#ate a7e "%e+tă!ii Divine 9a"esea +7ătite =nt%-n #'" nea$te+tat ca =n
caz7 7i 5%ai7an-a "e căt%e +'si;i77 să ci-a$< a7ină in"i-na%ea n'ast%ă -%ă;ită 2a!ă "e
ne"%e+tatea #ană. "La #ine este %ăz;na%ea, 7a #ine este %ăs+7ata, zice D'#n7"
+()-
. La ce ;n
să visă# 7a %ăz;na%e c8n" 7e-ea nive%sa7ă se va =nsă%cina c ea, #ai "ev%e#e sa #ai t8%ziN
S+i%ite7e ';tze "eni-%ează +'si;i7itatea Esti!iei "ivine, "%a-'stea, '#niscien!a, i#'%ta7itateaL
t'ate acestea snt ;a7ive%ne, "ec7a%ă ei. C acest +nct "e ve"e%e e%'nat $i 7i+sit "e %es+ect 2a!ă "e
s+ectac'77 c's#ic, ei +n =n E'c =n via!a 7'% ' se%ie "e eveni#ente "isc'%"ante ca%e s28%$esc +%in
a-i ';7i-a să cate =n!e7e+cinea.
&ss se %e2e%ă a"esea 7a ca%acte%7 a;s'7t a7 7e-i7'% s+i%ita7e. C8n", c 'cazia int%ă%ii sa7e
t%i#2a7e =n &e%sa7i#, "isci+'7ii, t%ans2i-%a!i "e ;c%ie, st%i-a) "Pace =n ce%%i $i -7'%ie =n
=na7t%i", nii 2a%isei s-a in"i-nat s+n8n") "Anvă!ăt'%7e, a"#'nestează-!i "isci+'7iiM"
Da% &ss a %e+7icat) "A"evă% vă s+n, "acă ei a% tăcea, +iet%e7e a% st%i-aM"
+().

Re+7ic8n" ast2e7 2a%isei7'%, &ss a%ăta că Esti!ia "ivină este "e+a%te "e a 2i ' a;st%ac!ie $i că n '#
a7 +ăcii, c.ia% atnci c8n" 7i#;a sa este s#7să "in %ă"ăcini, =$i va %e-ăsi a+ă%a%ea $i v'%;i%ea 7a
te#e7ia c%ea!iei, ca%e este =nsă$i '%"inea nive%sa7ă.
"3ă -8n"i!i", zicea c a7te cvinte &ss, "să i#+ne!i tăce%ea n'% 'a#eni ca%e a +aceaN La 2e7 "e
;ine a!i +tea =nce%ca să =nă;$i!i v'cea 7i D#neze, că%ia $i +iet%e7e Ai c8ntă c8ntece "e 7a"ă.
A!i v%ea să '%"'na!i 'a#eni7'% să n se ;c%e =n 'n'a%ea +ăcii ce%e$ti, ci să %7e "in t'ată -%a
c8n" este v'%;a "e is+%ăvi %ăz;'iniceN An acest caz, +%e-ăti!i-vă să sc.i#;a!i =nsă$i 2n"a#ente7e
nive%s7iL căci n n#ai 'a#enii, ci $i +iet%e7e sa +ă#8nt7, a+a, 2'c7 $i ae%7 se v'% %i"ica
=#+'t%iva v'ast%ă, ca "'va"ă a '%"inii a%#'ni'ase "in c%ea!ia 7i D#neze".
C%a!ia ,'-.in7i c%istic 5%ai7an-a s-a =ntins =nt%-' zi as+%a nc.i7i #e "in +a%tea #a#ei.
Ant%-' "i#inea!ă, nc.i7 #e 7-a văzt +e Maest% =nc'nE%at "e "isci+'7i, 7a ?ena%es. E7 =$i c%'i
"%# +8nă 7a 5%ai7an-a $i =i atinse +ici'a%e7e sac%eL c.ia% =n ace7 #'#ent, nc.i7 #e 2 7it,
si#!in"-se vin"ecat "e ' "%e%'asă ;'a7ă c%'nică
+()/
.
Sin-%7 "isci+'7 a7 7i 5%ai7an-a ca%e =ncă #ai t%ăie$te este ' 2e#eie, S.anBa%i Mai @ie:
+()0
. Fiică
a ni "isci+'7 a7 #a%e7i ,'-.in, ea a +%i#it ini!ie%ea =ncă "in c'+i7ă%ie. A t%ăit (I "e ani =n
-%'te7e s'7ita%e "in >i#a7a,a =n a+%'+ie%e "e ?a"%inat., Fe"a%nat., A#a%nat. $i Pas+atinat..
Brahmacharini 92e#eie ascet< este născtă =n /*H1, a%e "eci +este /II "e ani. 5't$i ea n +a%e
;ăt%8nă, a%e +ă%7 ne-%, "in!i a7;i st%ă7cit'%i $i ' ene%-ie i#it'a%e. Ea iese "in %et%a-e%ea ei 7a
inte%va7 "e c8!iva ani +ent% a asista 7a +e%i'"ice7e mela, să%;ăt'%i7e %e7i-i'ase.
S28nta =7 vizita a"esea +e La.i%i Ma.asa,a. Ea a +'vestit că =nt%-' zi, =n ca%tie%7 ?a%acB+% "in
Ca7ctta, se -ăsea a7ăt%i "e La.i%i Ma.asa,a, c8n" #a%e7e -% ?a;aEi a int%at 7ini$tit =n ca#e%ă
$i a =nce+t să v'%;ească c a#8n"'i. "Maest%7 ne#%it'% avea ve$#inte7e "e ca $i c# s-a% 2i
scă7"at =n %8. M-a ;inecv8ntat, "8n"-#i c8teva s2at%i s+i%ita7e".
O"ată, 7a ?ena%es, Maest%7 5%ai7an-a $i-a 7ăsat tăce%ea ';i$nită +ent% a-i a"ce '#a-ii 7i
La.i%i Ma.asa,a =n +;7ic. Un7 "in "isci+'7ii 7i 5%ai7an-a a +%'testat)
"Maest%e "e ce t, n S:a#i $i ascet, =7 %es+ec!i at8t +e n ca+ "e 2a#i7ieN"
"Fi7e, %ăs+nse 5%ai7an-a, La.i%i Ma.asa,a este ' c%eat%ă "ivină ca%e-$i 'c+ă #e%e 7'c7 +e
ca%e i 7-a "estinat Ma#a c's#ică. An eDte%i'%, e7 =$i =n"e+7ine$te c +%'#+tit"ine =n"at'%i%i7e "e
ca+ "e 2a#i7ie $i, =n ace7a$i ti#+, +'se"ă aceea$i %ea7iza%e s+i%ita7ă +ent% ca%e e a# a;an"'nat
t't7, +8nă $i =#;%ăcă#inteaM
31-1: "El doar pentru Dumnezeu, ea pentru Dumnezeul din el" - Milton
31-2: Venerabila mamă a murit la Benares pe 25 Martie 1930.
31-3: Membri ai unui ordin de călugări care în mod ritual poartă o danda (baston de
bambus) ca un simbol al lui Brahma-danda ("Bastonul lui Brahma"), care
simbolizează coloana vertebrală. Trezirea celor 7 centri cerebro-spinali constituie
calea adevărată către Infinit.
31-4: El era un muni, un călugăr care păstra mauna, tăcerea spirituala. Cuvântul
sanscrit muni este înrudit cu grecescul monos, "singur, unic", din care sunt derivate
cuvintele engleze mon$, monism etc.
31-04: ()#I 2.19-24. După ce Elisei a săvârçit miracolul "vindecării apelor" în Jeriho,
un grup de copii l-a ridiculizat. "El s-a întors să-i privească çi i-a blestemat în Numele
Domnului, atunci au ieçit doi urçi din pădure çi au sfâçiat 42 de copii".
31-5: (omani 12:19.
31-6: ?uca 19:37-40.
31-7: Vieţile lui Trailanga çi a altor mari maeçtri, ne aduc în memorie cuvintele lui
Isus: "Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu (conçtiinţa
Cristică) vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână çerpi, dacă vor bea
ceva de moarte, nu-i va vătăma, vor pune mâinile peste bolnavi çi bolnavii se vor
însănătoçi" M/(C1 16.17-18.
31-8: Versiunea bengaleză a sufixului -ji, denotând respect.
CAPITOLUL: 32
7ama este #n(iat din morţi
Un 'a%eca%e Lază% "in ?etania, sat7 Ma%iei $i a7 Ma%tei, s'%a ei, e%a ;'7nav ... D+ă ce a azit
aceasta &ss a zis) "?'a7a aceasta n este s+%e #'a%te, ci s+%e s7ava 7i D#neze, +ent% ca Fi7
7i D#neze să 2ie +%'s7ăvit +%in ea"
+*)(
.
Ant%-' "i#inea!ă =ns'%ită, S%i YBtes:a% c'#enta Evan-.e7ia =n ;a7c'n7 as.%a#7i să "e 7a
Se%a#+'%e. An a2a%a c8t'%va a7!i "isci+'7i ai Maest%7i, e%a# $i e +%ezent c n #ic -%+ "e e7evi
"e 7a Ranc.i.
"An acest +asaE, &ss v'%;e$te "es+%e e7 =ns$i ca Fi7 7i D#neze. De$i e7 e%a =nt%-a"evă% nit c
D#neze, această a2i%#a!ie a%e $i ' se#ni2ica!ie i#+e%s'na7ă 2'a%te +%'2n"ă", eD+7ica -%7
#e. "Fi7 7i D#neze este C'n$tiin!a C%istică sa Divină "in '#. 4ici n muritor n-L +'ate
s7ăvi +e D#neze) sin-%7 #'" "e a-L 'n'%a +e C%eat'% este să-L ca!iL '#7 n +'ate s7ăvi '
A;st%ac!ie +e ca%e n-' cn'a$te. 4i#;7 ca%e =nc'%'nează ca+7 s2in!i7'% este ' "'va"ă si#;'7ică a
capacităţii 7'% "e a-i a"ce '#a-ii 7i D#neze."
S%i YBtes:a% c'ntină 7ect%a #innatei =nvie%i a 7i Lază%. D+ă ce te%#ină, se %e2-ie =nt%-'
tăce%e +%e7n-ă, c ca%tea s28ntă +e -ennc.i.
"E =ns#i a# 2'st #a%t'%7 ni #i%ac'7 i"entic", a "ec7a%at e7 =n s28%$it c ' v'ce s'7e#nă.
"La.i%i Ma.asa,a 7-a %e=nviat +e n7 "in +%ietenii #eiM"
C%i'zitatea stic7ea =n 'c.ii c'+ii7'% ca%e #ă =nc'nE%a. E =ns#i e%a# "est7 "e c'+i7 +ent% a
#ă ;c%a n n#ai "e =nvă!ăt%a 2i7's'2ică a Maest%7i, ci #ai a7es "e 2ieca%e +'veste a
eD+e%ien!ei #innate +e ca%e a avt-' S%i YBtes:a% c -%7 să.
'ri 8Ctesh3ar -n tinere2e
"P%ieten7 #e, Ra#a, $i c #ine e%a# ne"es+ă%!i!i", a =nce+t Maest%7. "5i#i" $i sin-%atic, e7
n se "cea 7a -% "ec8t s+%e #iez7 n'+!ii sa =n z'%i, '%e 7a ca%e e7 avea +!ini "isci+'7i. C#
e%a# ce7 #ai a+%'+iat +%ieten a-7 să, Ra#a #i-a c'#nicat #7te "in eD+e%ien!e7e sa7e s+i%ita7e
+%'2n"e. E -ăsea# ' #a%e ins+i%a!ie =n t'vă%ă$ia 7i." Fa!a -%7i #e s-a 7#inat 7a aceste
a#inti%i.
"?%sc, Ra#a a 2'st -%av =nce%cat. E7 a 2'st atins "e .'7e%a asiatică. C# Maest%7 n'st% n
"is+%e!ia nici'"ată aEt'%7 #e"ici7'% =n caz7 ;'7i7'% se%i'ase, "'i s+ecia7i$ti a 2'st c.e#a!i "e
%-en!ă. An ti#+ ce ei ac'%"a =n-%iEi%i ;'7nav7i, e =7 i#+7'%a# 2ie%;inte +e D#neze să-7
aEte +e La.i%i Ma.asa,a să-7 vin"ece +e Ra#a. M-a# %e+ezit =n -%a;ă 7a e7 $i i-a# +'vestit t't7
+%int%e ss+ine.
SMe"icii se 'c+ă "e Ra#aL e7 se va vin"ecaS, zise -% c n z8#;et =nc%aEat'%.
M-a# =nt'%s c ini#a $'a%ă 7a +at7 "e s2e%in!ă a7 +%ieten7i #e, ca%e e%a =n c'#ă.
S4 #ai a%e "ec8t na sa "'ă '%e "e t%ăitS, #i-a s+s n7 "in "'ct'%i c n -est "e ne+tin!ă.
M-a# "s "in n' =n -%a;ă 7a Maest%.
SMe"icii snt 'a#eni c'n$tiinci'$i. Snt si-% că Ra#a se va %esta;i7i.S C n ae% vese7, Maest%7
#-a t%i#is =na+'i.
C8n" #-a# =nt'%s, #e"icii n #ai e%a 7a că+ăt8i7 +%ieten7i #eL n7 "int%e ei =#i 7ăsase n
;i7et) SA# 2ăct t't ce a# +tt, "a% caz7 este "is+e%at.S
P%ieten7 #e a%ăta =nt%-a"evă% 7a ca+ăt7 +te%i7'%, "a% e n #ă =n"'ia# "e cvinte7e 7i La.i%i
Ma.asa,a. 5't$i, ve"e%ea 7i Ra#a, ca%e s7ă;ea "in #int =n #int, #i-a s-e%at acest -8n")
"5't7 s-a s28%$it." A#+ă%!it =nt%e =n"'ia7ă $i s+e%an!ă, =7 =n-%iEea# +e +%ieten7 #e c8t +tea# "e
;ine. E7 s-a t%ezit +ent% a eDc7a#a)
SYBtes:a%, a7ea%-ă să-7 ann!i +e Maest% că snt +ie%"t. R'a-ă-7 să ;inecv8nteze c'%+7 #e
=nainte "e %ita7%i7e 2ne%a%e.S La aceste cvinte, Ra#a sc'ase n ss+in +%'2n" $i-$i "ă"
".7
+*)*
.
A# +78ns ' '%ă 78n-ă c'%+7 7i. 3e$nic +%ieten a7 +ăcii, e7 ' -ăsise +e cea s+%e#ă, a #'%!ii. A
int%at n a7t "isci+'7L 7-a# %-at să %ă#8nă +8nă 7a =nt'a%ce%ea #ea. Dis+e%at, #-a# "s 7a -%.
SCe #ai 2ace Ra#aNS zise La.i%i Ma.asa,a c 2a!a i7#inată "e n s%8s.
SMaest%e, =7 vei ve"ea =n c%8n"M An c8teva '%e =i vei +tea c'nte#+7a c'%+7 c8n" =7 v'% "ce 7a
c%e#at'%i.S
M-a# '+%it ;%sc +ent% a ss+ina +ie%"t.
SC'nt%'7ează-te, YBtes:a%. A$ează-te +ent% a #e"ita.S C%7 #e s-a %e2-iat =n samadhi. D+ă-
a#iaza $i n'a+tea s-a sc%s =nt%-' tăce%e t'ta7ă. Făcea# e2'%t%i za"a%nice +ent% a-#i %e-ăsi
stă+8ni%ea "e sine.
An z'%i, La.i%i Ma.asa,a #-a +%ivit c'ns'7at'%. S3ă" că e$ti =ncă t7;%at. De ce n #i-ai eD+7icat
ie%i că t a$te+tai ca e să-i ac'%" 7i Ra#a n aEt'% tan-i;i7 s; 2'%#a ni %e#e"iNS Maest%7
=#i a%ătă ' 7a#+ă s; 2'%#ă "e c+ă c'n!in8n" 7ei "e %icin. SU#+7e ' stic7!ă c 7ei "in 7a#+ăL
să ve%$i $a+te +icăt%i =n -%a 7i Ra#a.S
SMaest%e, a# +%'testat e, e7 este #'%t "e ie%i "e 7a +%8nz. La ce a% #ai se%vi 7ei7 ac#NS
S4-a%e i#+'%tan!ăM Fă c# !i-a# zisMS 3ese7ia 7i La.i%i Ma.asa,a e%a ineD+7ica;i7ă +ent% #ine.
A# %ă#as nec'ns'7atL t't$i a# 7at +!in 7ei $i #-a# =nt'%s 7a 7'cin!a 7i Ra#a.
A# -ăsit c'%+7 +%ieten7i #e c+%ins "eEa "e %i-i"itatea ca"ave%ică. C t'ate acestea, a#
%e$it să-i "es2ac ;ze7e c n "e-et a7 #8inii "%e+te $i să vă%s 7ei7 =nt%e "in!ii st%8n$i ai
#'%t7i.
De =n"ată ce a $a+tea +icăt%ă a căzt =nt%e ;ze7e %eci, Ra#a a t%esă%it vi'7ent. M$c.ii i-a
vi;%at, "e 7a ca+ 7a +ici'a%e $i e7 s-a %i"icat i#it.
SL-a# văzt +e La.i%i Ma.asa,a =nt%-n 27-e% "e 7#ină, a eDc7a#at e7. St%ă7cea ca s'a%e7eM
"Ri"ică-te, ită-!i s'#n7", #i-a '%"'nat e7. "3in' c YBtes:a% să #ă veziM" S
4-#i c%e"ea# 'c.i7'% c8n" 7-a# văzt +e Ra#a %i"ic8n"-se $i a%ăt8n"-se s2icient "e
+te%nic "+ă ;'a7a 2ata7ă +ent% a #ă %#a 7a 7'cin!a -%7i #e. AEns ac'7', e7 se +7ecă 7a
+ici'a%e7e Maest%7i, +78n-8n" %ecn'scăt'%.
Maest%7 n #ai +tea "e ;c%ie. Oc.ii săi st%ă7cea $t%en-ă%e$te.
SYBtes:a%, #i-a zis e7, snt si-% că ac# t vei +%ta #e%e 7a tine ' stic7!ă c 7ei "e %icinM De
=n"ată ce vei ve"ea n ca"av%, n vei avea "ec8t să-i a"#inist%ezi $a+te +icăti%i +ent% a =nvin-e
+te%ea ze7i #'%!ii, Ya#aMS
+*)+
SMaest%e, =!i ;a!i E'c "e #ine $i e n vă" "e ceL 7ă#%e$te-#ă ce -%e$ea7ă a# 2ăct.S
SŢi-a# s+s "e "'ă '%i că Ra#a se va vin"ecaL t't$i, t n #-ai c%ezt +e "e+7inS, a eD+7icat
La.i%i Ma.asa,a. SE n-a# +%etins nici'"ată că "'ct'%ii =7 v'% vin"eca, ci "'a% că ei =7 =n-%iEesc. 4
e%a nici ' %e7a!ie "e caza7itate =nt%e aceste "'ă a2i%#a!ii. E n #ă a#estec =n t%e;%i7e
"'ct'%i7'%L t%e;ie să t%ăiască $i eiM Din ce =n ce #ai vese7, -%7 #e a"ă-ă) SSă $tii că S+i%it7
S+%e# Pa%a#at#an
+*),
+'ate vin"eca '%ice, c sa 2ă%ă "'ct'%i.S
SAc# =#i vă" -%e$ea7a. De ac# =nainte v'i $ti că n cv8nt "e-a7 tă este s2icient +ent% a
%ăst%na =nt%e-7 c's#'sMS
An ti#+ ce S%i YBtes:a% =$i te%#ina "%a#atica sa ist'%isi%e, n7 "int%e tine%ii asc7tăt'%i i-a +s
' =nt%e;a%e, scza;i7ă "in +a%tea ni c'+i7)
"Maest%e, "e ce a %ec'#an"at -%7 "#neav'ast%ă 7ei "e %icinN"
"C'+i7e, 7ei7 n-avea nici ' i#+'%tan!ă, c eDce+!ia 2a+t7i că e a$te+ta# "in +a%tea 7i La.i%i
Ma.asa,a ceva tan-i;i7 $i e7 a 7at ce avea 7a =n"e#8nă ca si#;'7 "estinat să t%ezească =n #ine
+te%ea c%e"in!ei. Maest%7 7-a 7ăsat +e Ra#a să #'a%ă +ent% că #ă c+%insese =n"'ia7a. Da%
-% $tia că, =nt%c8t e7 "ec7a%ase că "isci+'77 se va vin"eca, va 2i "+ă s+se7e sa7e, c.ia% "acă a%
2i t%e;it să-7 %e=nvie +e Ra#a "in #'%!i, ;'a7ă =n -ene%a7 "e2initivăM"
S%i YBtes:a%, "+ă ce a +7ecat #ic7 -%+, #i-a 2ăct se#n să #ă a$ez 78n-ă e7, 7a +ici'a%e7e sa7e.
"Y'-anan"a", zise e7 c ' -%avitate +!in ';i$nită, "t ai 2'st =nc'nE%at "e 7a na$te%e "e "isci+'7i
ai 7i La.i%i Ma.asa,a. Ma%e7e Maest% $i-a t%ăit via!a =nt%-' %ec7zine +a%!ia7ă, %e2z8n"
cate-'%ic să-$i "ea asenti#ent7 ca "isci+'7ii să 2'n"eze ' '%-aniza!ie ;azată +e =nvă!ăt%i7e sa7e.
5't$i e7 a 2ăct ' +%'2e!ie se#ni2icativă)
SLa KI "e ani "+ă #'a%tea #ea, a zis e7, via!a #ea va 2i "esc%isă =nt%-' ca%te, "at'%ită +%'2n"7i
inte%es t%ezit "e ,'-a =n Occi"ent. Acest #esaE ,'-.in va 2ace =nc'nE%7 -7';7i, aEt8n" 7a
sta;i7i%ea nei 2%ate%nită!i #ane, născtă "in +e%ce+!ia "i%ectă a 5ată7i Unic.S
"Fi7e Y'-anan"a", a c'ntinat S%i YBtes:a%, "t t%e;ie să "ci 7a ;n s28%$it sa%cina "e a
%ăs+8n"i acest #esaE $i "e a sc%ie via!a sa sac%ă."
La.i%i Ma.asa,a a #%it =n /*0K $i ca%tea "e 2a!ă a 2'st te%#inată =n /0(KL n +'t "ec8t să 2i
i#it că an7 /0(K a c'incis c a+a%i!ia nei n'i e%e, cea a ene%-iei at'#ice. Mai #7t ca '%ic8n",
se +ne +%';7e#a +ăcii $i 2%ate%nită!ii, 2ă%ă "e ca%e ti7iza%ea ene%-iei at'#ice a% $te%-e '#7 "e
+e s+%a2a!a -7';7i.
C.ia% "acă ti#+7 sa ;'#;e7e "ist%- ineD+7ica;i7 '+e%e7e #ane, s'a%e7e n-$i =ncetează c%sa
sa, ste7e7e =$i c'ntină 7a in2init ve-.ea 7'% i#a;i7ă. Le-i7e c's#ice n a"#it nici ' =nt8%zie%e, nici
sc.i#;a%e $i '#7 a% 2ace ;ine să se +nă =n a%#'nie c e7e. Dacă c's#'s7 n %ec%-e 7a
vi'7en!ă, "acă s'a%e7e n se %ăz;'ie$te c +7anete7e, ce sens a %ăz;'aie7e n'ast%eN 3a "'#ni
v%e'"ată +acea +e Pă#8ntN C%zi#ea este c'nt%a%ă 7e-i7'% nive%sa7eL ' #anitate +a$nică a%
-sta 2%cte7e nei vict'%ii c a"evă%at #a%i, 2%cte #7t #ai "7ci "ec8t s8n-e7e ca%e "ă
c8#+%i7e "e ;ătă7ie.
A"evă%ata S'cietate a 4a!ini7'%, nat%a7ă $i an'ni#ă, va 2i cea a ini#i7'% #ane =n2%ă!ite. &;i%ea
a+%'a+e7i, =nt%aEt'%a%ea, n se +'t %ea7iza "in s+ec7a!ii inte7ecta7e, ci "in c'n$tiin!a nei
s;7i#e nită!i a tt%'% s+i%ite7'% =n D#neze. Pent% ca #anitatea să +'ată %ea7iza +acea
+%in 2%ate%nitate, i"ea77 ce7 #ai =na7t a7 7#ii, ,'-a, $tiin!a c'#nică%ii in"ivi"a7e c D#neze,
se va %ăs+8n"i c ti#+7 =n t'ate !ă%i7e.
P!ini ist'%ici a s;7iniat că s+%avie!i%ea civi7iza!iei .in"se n este acci"enta7ă, ci "ec%-e
7'-ic "in "ev'!inea ni =nt%e- +'+'% 2a!ă "e a"evă%%i7e ete%ne +e ca%e, "in e%ă =n e%ă, aceasta
7e-a +s =n 7#ină +%in #a%ii săi 'a#eni. P%in c'ntinitatea si#+7ă a eDisten!ei sa7e $i +%in
+ăst%a%ea nea7te%ată a civi7iza!iei .in"se =n "ec%s7 e%e7'% 9'a%e c8teN<, &n"ia a "at +%';ei
ti#+7i ce7 #ai "e#n "int%e %ăs+ns%i.
Răs+ns7 +e ca%e 7-a +%i#it Av%aa# c8n" inte%venise =n 2av'a%ea S'"'#ei, a 2'st %ăs+ns7
Ete%nită!ii) "4-' v'i ni#ici +ent% cei zece 'a#eni ;ni"
+*)-
, a%ncă ' n'ă 7#ină as+%a
2a+t7i că &n"ia a evitat s'a%ta ?a;i7'n7i, a E-i+t7i $i a a7t'% na!ini a7e antic.ită!ii ca%e =i
e%a c'nte#+'%ane. Răs+ns7 D'#n7i a%ată c7a% că n +'+'% n s+%avie!ie$te "at'%ită
+%'-%es7i #ate%ia7, ci "at'%ită ca+'"'+e%e7'% sa7e #ane.
An acest sec'7 UU, =nce%cat "e "'ă %ăz;'aie #'n"ia7e, a% t%e;i să ne %ea#inti# cvinte7e "ivine)
nici ' na!ine ca+a;i7ă să ai;ă zece 'a#eni a"evă%a!i =n 2a!a &nc'%+ti;i77i @"ecăt'% n va
cn'a$te "ist%-e%ea. Atentă c aceste '+inii %e7i-i'ase, &n"ia s-a a%ătat inv7ne%a;i7ă =n 2a!a
#ii7'% "e $i%etenii a7e 5i#+7i. Mae$t%ii %ea7iza!i s+i%ita7 a s2in!it +ă#8nt7 ei =n 2ieca%e sec'7,
=n!e7e+!ii "e "i#ensine C%istică, +%ec# La.i%i Ma.asa,a $i S%i YBtes:a%, a a+ă%t +ent% a
+%'c7a#a cn'a$te%ea $tiin!ei ,'-a, $tiin!a %ea7iză%ii 7i D#neze, ce este esen!ia7ă +ent%
2e%ici%ea #ană ca $i +ent% 7'n-evitatea na!ini7'%.
P8nă =n +%ezent s-a +;7icat +!ine "ate "es+%e via!a 7i La.i%i Ma.asa,a $i "es+%e =nvă!ăt%a sa.
An 7ti#ii JI "e ani a# =nt87nit n inte%es 2'a%te vi $i since% =n #esaE7 e7i;e%at'% a7 $tiin!ei ,'-a,
=n t'ată 7#eaL necesitatea nei ;i'-%a2ii a Maest%7i se 2ace ac# si#!ită =n Occi"ent,n"e n
se cn'sc "ec8t 2'a%te +!ine "ate "es+%e vie!i7e #a%i7'% ,'-.ini #'"e%ni.
D'a% "'ă ;%'$%i "es+%e via!a C%-7i s-a sc%is =n en-7eză +8nă ac#. O ;i'-%a2ie =n 7i#;a
;en-a7i a a+ă%t =n /0(/) 1ri 1ri
+*).
1hyama Charan 3ahiri Mahasaya A 2'st sc%isă "e "isci+'77
#e S:a#i Sat,anan"a, ca%e ti#+ "e #7!i ani a 2'st =nvă!ăt'%7 s+i%ita7 9ac.a%,a< 7a $c'a7a
n'ast%ă +idyalaya "in Ranc.i. A# t%a"s c8teva +asaEe "in acea ca%te $i 7e-a# +s =n acest ca+it'7
"e"icat 7i La.i%i Ma.asa,a.
La.i%i Ma.asa,a s-a născt 7a JI se+te#;%ie /*H*, =n sat7 C.%ni, "ist%ict7 4a"ia, =n a+%'+ie%e
"e F%is.nana-a%, ?en-a7, =nt%-' 2a#i7ie "e ;%a.#ini. E7 e%a ce7 #ai #ic c'+i7 a7 7i MBtaBas.i, a
"'a s'!ie a 7i Ca% M'.an La.i%i 9+%i#a sa s'!ie a #%it =n c%s7 ni +e7e%inaE "+ă ce
născse t%ei 2ii<. Ma#a a #%it =n ti#+7 c'+i7ă%iei Maest%7iL se $ti +!ine 7c%%i "es+%e ea, c
eDce+!ia 2a+t7i se#ni2icativ că e%a ' a"'%at'a%e =n2'cată a 7i S.iva
+*)/
, +e ca%e Sc%i+t%i7e =7
'n'%ează c tit77 "e "Re-e7e ,'-.ini7'%".
?ăiat7, n#it S.,a#a C.a%an La.i%i, $i-a +et%ect c'+i7ă%ia =n casa st%ă#'$ească "e 7a C.%ni.
An v8%stă "e t%ei sa +at% ani, e7 se a$ezase "eEa =nt%-' +'st%ă "e ,'-a, =n-%'+at =n nisi+ +8nă 7a
-8t.
P%'+%ietatea 2a#i7iei La.i%i a 2'st "evastată =n c%s7 ie%nii 7i /*JJ, c8n" %87 @a7an-i, ca%e c%-ea
=n a+%'+ie%e, s-a %evă%sat. Un7 "in te#+7e7e 7i S.iva, c'nst%it "e 2a#i7ia La.i%i, a 2'st #ăt%at
"e a+ă =n ace7a$i ti#+ c 7'cin!a 2a#i7iei. Un c%e"inci's a sa7vat statia 7i S.iva, +e ca%e a +s-'
=nt%-n a7t te#+7, cn'sct azi s; n#e7e "e 7ăca$7 S.iva "e 7a C.%ni.
Ca% M'.an La.i%i $i 2a#i7ia sa a +ă%ăsit C.%ni $i s-a sta;i7it 7a ?ena%es, n"e tată7 a c'nst%it
i#e"iat n te#+7 =nc.inat 7i S.iva. E7 =$i c'n"cea casa c'n2'%# "isci+7inei ve"ice, c'nst8n" =n
%es+ecta%ea ce%e#'nii7'%, acte7'% "e ca%itate, st"i7i Sc%i+t%i7'%. C n s+i%it 7a%-, e7 n-a %ă#as
st%ăin 7a c%ent7 ;ene2ic a7 i"ei7'% #'"e%ne.
Mic7 La.i%i a 7at 7ec!ii "e .in"i $i %" =n ?ena%es. E7 a %#at c%s%i7e c'n"se "e @', 4a%a,an
C.'sa7, n"e se =nvă!a sansc%ita, ;en-a7i, 2%anceza $i en-7eza. Pasi'nat "e st"i7 +edelor, t8nă%7
,'-.in asista c inte%es 7a "isc!ii7e ;%a.#ini7'% 7icen!ia!i, inc7siv a ni +an"it #a.%atta +e
n#e 4a--?.atta.
S.,a#a C.a%an e%a n t8nă% ;n, ;78n", "a% c%aE's $i i;it "e t'va%ă$ii săi. C c'%+7 vi-%'s,
;ine +%'+'%!i'na7 $i sănăt's tn, e7 e%a ;n 7a =n't $i =n activită!i7e ca%e necesita =n"e#8na%e.
An /*(1 7-a căsăt'%it +e S.ia#a C.a%an La.i%i c S%i#ati Fas.i M'ni, 2iica 7i S%i De;na%a,an
San,a7. Fas.i M'ni e%a n #'"e7 =n ac.ita%ea =n"at'%i%i7'% sa7e "e s'!ie. D'i 2eci'%i s2in!i,
5inc'%i $i Dc'%i $i "'ă 2iice a ;inecv8ntat această căsăt'%ie. La v8%sta "e HJ "e ani, =n /*K/,
La.i%i Ma.asa,a a "evenit c'nta;i7 =n a"#inist%a!ia #i7ita%ă en-7eză $i a 2'st "e #7te '%i avansat
=n c%s7 ca%ie%ei sa7e. An acest 2e7, n "'a% că a 2'st n #aest% =n 2a!a 7i D#neze, ci e7 $i-a
=n"e+7init c +ncta7itate =n"at'%i%i7e sa7e =n #ica "%a#ă zi7nică, n"e avea %'77 să "e Ecat.
A"#inist%a!ia #i7ita%ă 7-a t%ans2e%at +e La.i%i Ma.asa,a =n ;i%'%i7e "e 7a Cazi+%, Mi%Ea+%,
4aini 5a7, Dana+% $i ?ena%es. D+ă #'a%tea tată7i să, t8nă%7 $i-a as#at %es+'nsa;i7itatea
+ent% t'!i #e#;%ii 2a#i7iei sa7e. E7 7e-a c#+ă%at ' casă 7a Ca%"es:a% M'.77a, =n vecinătatea
?ena%es7i.
La JJ "e ani, La.i%i Ma.asa,a
+*)0
a cn'sct =#+7ini%ea sc'+7i +ent% ca%e se %e=nca%nase +e
+ă#8nt. E7 7-a =nt87nit +e -%7 să, ?a;aEi, =n a+%'+ie%e "e RaniB.et =n >i#a7a,a $i a 2'st ini!iat
=n #riya Yoga.
Acest eveni#ent n s-a +%'"s n#ai +ent% ;ine7e 7i La.i%i Ma.asa,a, ci a 2'st n #'#ent
n'%'c's +ent% t'ată s+ecia #ană) a%ta ,'-a, s; 2'%#a sa cea #ai =na7tă, +ie%"tă, sa "e #7t
"is+ă%tă, t%ăia =nce+t7 nei n'i e%e. M7!i 'a#eni =nseta!i "e s+i%ita7itate s-a a"ă+at =n a+e7e
%ăc'%'ase a7e $tiin!ei #riya Yoga.
La 2e7 c# Can-e7e
+*)1
c';'a%ă "in ce% +e +ă#8nt, c# se sc%ie =n 'urana, '2e%in" ' ;ăt%ă
"ivină +i's7i ?.a-i%at. "ev'%at "e sete, 7a 2e7, =n /*1/, 27vi7 ce7est a7 #riya%ei Yoga, "in
cetatea sec%etă a #n!i7'% >i#a7a,a, a +'%nit să i%i-e 7'c%i7e a%i"e, 7i+site "e Divin a7e
'a#eni7'%.
32-1: Ioan 11:1-4.
32-2: Un bolnav de holeră îçi păstrează conçtiinţa de obicei până în momentul morţii.
32-3: Zeul morţii.
32-4: Literal, "Spirit Suprem".
32-5: #ene!a 18:23-32.
32-6: Sri, prefix cu semnificaţia de "sfânt," este ataçat (în general de două sau trei
ori) numelor marilor învăţători indieni.
32-7: Un element al trinităţii hinduse - Brahma, Vishnu, Shiva - a căror operă este
cea a creaţiei, respectiv a menţinerii çi disoluţiei Universului. Shiva (uneori Siva),
reprezentat în mitologie ca "Domn al celor care renunţă", apare în viziunile
discipolilor lui sub diferite aspecte cum ar fi: Mahadeva, Ascetul cu părul împletit sau
Nataraja, Dansatorul Cosmic.
32-8: Titlul religios de Mahasaya semnifică "spirit mare".
32-9: Apele Mamei Ganga, fluviul sacru al hinduçilor, îçi au izvorul într-o peçteră
îngheţată din Himalaya, în sânul zăpezilor çi liniçtii eterne. De-a lungul secolelor,
miile de sfinţi care au sălăçluit pe malurile Gangelui au răspândit pe apele sale o
atmosferă de graţie.
O caracteristică extraordinară çi poate unică a Gangelui constă în aceea că apa sa nu
este niciodată poluată. Bacteriile nu suportă deloc curăţenia sa imuabilă. Mii de
hinduçi beau această apă çi se scaldă în ea fără să le dăuneze. Aceste fapte
derutează savanţii moderni. Unul dintre aceçtia, Doctorul John Howard Northrop, co-
titular al premiului Nobel pentru chimie în 1946, declara recent: "Noi çtim că Gangele
este considerabil contaminat în permanenţă; cu toate acestea hinduçii îi beau apa çi
se scaldă în ea fără să fie afectaţi". El adaugă cu speranţă: "Se poate că
bacteriofagul (virus distrugător al bacteriilor) face fluviul steril".
&edele propovăduiesc respectul pentru toate fenomenele naturale. Credinciosul
hindus înţelege foarte bine lauda Sfântului Francesco d'Assisi "Binecuvântat fie
Domnul pentru sora mea, Apa, atât de utilă, atât de umilă, atât de castă, atât de
preţioasă."
CAPITOLUL: 33
,aba3i) Yog'inul +ristic al Indiei moderne
C'7!%i7e st8nc'ase a7e >i#a7a,ei "e n'%", "in a+%'+ie%e "e ?a"%ina%a,an, snt =ncă
;inecv8ntate +8nă =n zi7e7e n'ast%e "e +%ezen!a vie a 7i ?a;aEi, -%7 7i La.i%i Ma.asa,a.
Maest%7 si.ast% =$i +ăst%ează aceea$i 2'%#ă 2izică "e sec'7e, +'ate c.ia% "e #i7enii. 4e#%it'%7
?a;aEi este n a$atar, te%#en sansc%it =nse#n8n" "c';'%8%e") %ă"ăcina a$a, "=n E's" $i tri, a
t%ece". An sc%i+t%i7e &n"iei, a$atar se#ni2ică =nca%na%ea Divinită!ii.
"4ive77 s+i%ita7 a7 7i ?a;aEi se a27ă "inc'7' "e +te%ea "e =n!e7e-e%e #ană", =#i eD+7ica S%i
YBtes:a%. "3izinea =n-stă a 'a#eni7'% n +'ate +enet%a +8nă 7a st%ă7ci%ea sa t%anscen"entă.
De-ea;a =nce%că# să viza7iză# statt7 ni avata%, e7 este "e nei#a-inat."
-panishadele a c7asi2icat c +%ecizie 2ieca%e sta"i a7 "esăv8%$i%ii s+i%ita7e. Un siddha 9"2iin!ă
aEnsă 7a +e%2ec!ine"< ev'7ează +7ec8n" "e 7a sta%ea "e ,i$anmukta 9"e7i;e%at =n via!ă"< s+%e cea
"e paramukta 9"7i;e%tate s+%e#ă" - stă+8ni%e a;s'7tă a #'%!ii<L acesta "in %#ă este e7i;e%at
"e2initiv "e 7e-ăt%i7e maya-ice a7e cic77i "e %e=nca%nă%i sccesive. 'aramukta se =nca%nează
%a%e'%i =nt%-n c'%+ 2izic $i, "acă se =nt8#+7ă aceasta, e7 "evine n avata%, n #'"e7 "ivin
%evă%s8n" as+%a 7#ii s+%e#a ;inecv8nta%e.
Un avata% n se s+ne 7e-i7'% nive%sa7eL c'%+7 să +%, vizi;i7 ca i#a-ine "e 7#ină, este
e7i;e%at "e '%ice "e+en"en!ă 2a!ă "e nat%ă. La +%i#a ve"e%e, n este ni#ic eDt%a'%"ina% =n 2'%#a
ni avata%, t't$i, ne'%i, această 2'%#ă n 7asă #;%ă sa %#e "e +a$i +e !ă%8nă. La '
eDa#ina%e eDte%i'a%ă acestea snt "'vezi7e si#;'7ice a7e e7i;e%ă%ii inte%i'a%e "e =ntne%ic $i "e
7e-ăt%i7e #ate%ia7e. D'a% n ase#enea O#-D#neze cn'a$te a"evă%7 "inc'7' "e %e7ativitatea
vie!ii $i a #'%!ii. O#a% F.a,,a#, at8t "e ne=n!e7es "e căt%e 'a#eni, a c8ntat =n "ubaiyyat n
ast2e7 "e '# e7i;e%at)
"O, Lnă a De7icii7'%, ce n "esc%e$ti nici'"ată,
Lna "in Ce%%i se %i"ică ia%ă$iL
De c8te '%i %i"ic8n"-se, =n viit'%,
Mă va căta za"a%nic =n aceea$i -%ă"inăM"
"Lna De7icii7'%" este D#neze, ete%n, i#a;i7. "Lna "in Ce%%i" este c's#'s7 vizi;i7, s+s
+%e2ace%i7'% cic7iceL 7an!%i7e 7i a 2'st "ist%se +ent% t't"eana "e căt%e =n!e7e+t7 +e%san
"at'%ită %ea7iză%ii s+i%ita7e) "De c8te '%i, %i"ic8n"-se, #ă va căta ... za"a%nicM". C8tă 2%st%a%e
=n căta%ea c'ntină a +%inci+i7i a;s'7t "e căt%e nive%s7 #ani2estatM
&ss a eD+%i#at 7i;e%tatea sa =n a7!i te%#eni) "Atnci s-a a+%'+iat "e E7 n că%t%a% $i &-a zis)
PAnvă!ăt'%7e, 5e v'i %#a '%in"e vei #e%-e.Q &ss i-a %ăs+ns) P37+i7e a vizini $i +ăsă%i7e
ce%7i a ci;%iL "a% Fi7 O#7i n-a%e n"e-Gi '"i.ni ca+7.Q"
++)(

S+a!i7 să 2iin" '#ni+%ezen!a, c# L-a# +tea %#a +e &ss, "acă n =n S+i%it7
at'tc+%inzăt'%N
F%is.na, Ra#a, ?"".a $i PatanEa7i snt avata%ii .in"$i "in vec.i#e. O 7ite%at%ă +'etică
c'nsi"e%a;i7ă s-a 2'%#at =n E%7 7i A-ast,a, n avata% "in &n"ia #e%i"i'na7ă, ca%e a 2ăct
n#e%'ase #inni =n sec'7e7e ca%e a +%ece"at sa a %#at E%ei C%e$tine. Se s+ne că A-ast,a
$i-a +ăst%at c'%+7 2izic +8nă =n zi7e7e n'ast%e.
An &n"ia, #isinea 7i ?a;aEi este "e a-i asista +e +%'2e!i =n #isini7e 7'% s+ecia7e. Ast2e7 e7 se
=nsc%ie =n c7asi2ica%ea s+i%ita7ă ca Maha$atar 9Ma%e Avata%<. Se s+ne că e7 7-a ini!iat =n Y'-a +e
S.anBa%a
++)(2
, %e'%-anizat'%7 O%"in7i S:a#i $i +e Fa;i%, 2ai#'s7 s28nt #s7#an. An sec'77
U&U, "+ă c8te $ti#, +%inci+a77 7i "isci+'7 a 2'st La.i%i Ma.asa,a, ca%e a "at 2'%!ă $i vi-'a%e
a%tei +ie%"te #riya Yoga.
BABA9I) %AHAGATA7 (Fn*arnare 6i"in+)
$urul lui Lahiri Mahasaya
A& aDtat n artist s+ .i*te<e i&aginea &are!i 8oghin Cristi* a! Indiei &oderne/
Maha$atar-7 este #e%e =n c'#nine c C%ist'sL a#8n"'i t%i#it vi;%a!ii #8ntit'a%e $i a +s
7a +nct te.nica s+i%ita7ă "e sa7va%e a acestei e+'ci. O+e%a ce7'% "'i #ae$t%i +e "e+7in i7#ina!i -
n7 a27at =ncă =n c'%+, ce7ă7a7t n - este să ins+i%e na!ini7'% %enn!a%ea 7a %ăz;'aie, %ă %asia7ă,
secta%is# %e7i-i's, ca $i 7a %e7e7e #ate%ia7is#7i ca%e ac!i'nează ca n ;#e%an-. ?a;aEi este
+e%2ect c'n$tient "e '%ienta%ea ti#+%i7'% #'"e#e, =n"e'se;i "e in27en!a $i c'#+7eDitatea
civi7iza!iei 'cci"enta7e $i %ea7izează necesitatea %ăs+8n"i%ii at'e7i;e%at'a%e a siste#7i ,'-a,
"e'+'t%ivă =n Occi"ent $i =n O%ient.
Fa+t7 că ist'%ia n c'n!ine nici ' %e2e%i%e 7a ?a;aEi n t%e;ie să ne s%+%in"ă. An nici n sec'7,
#a%e7e -% n s-a #ani2estat "esc.isL 'c.i7 "e2'%#at'% a7 +;7icită!ii n int%ă =n +7an%i7e sa7e
#i7ena%eM Ca $i Pte%ea nică, "a% tăctă a C%eat'%7i, ?a;aEi 7c%ează =nt%-' tăce%e s#e%ită.
Ma%ii +%'2e!i, +%ec# &ss $i F%is.na, a a+ă%t +e +ă#8nt c ' #isine ;ine "e2inităL ei 7-a
+ă%ăsit "e =n"ată ce ';iectiv7 a 2'st =n"e+7init. A7!i avata%i, +%ec# ?a;aEi, =nt%e+%in" ' '+e%ă
ca%e se %a+'%tează 7a n +%'-%es 7ent, =ntinz8n"-se +e sec'7e, $i n 7a n #a%e eveni#ent ca%e se
%ea7izează =nt%-n #'#ent +%ecis a7 ist'%iei civi7iza!iei. Ace$ti Mae$t%i =$i ascn" eDisten!a "e
+%ivi%i7e +;7ic7i $i a +te%ea "e a se 2ace invizi;i7i 7a "'%in!ă. Din acest #'tiv $i #ai a7es
+ent% că ei n-$i inst%iesc "isci+'7ii "ec8t s; E%ă#8nt "e +ăst%a%e a sec%et7i, an#ite 2i-%i
s+i%ita7e c'v8%$it'a%e %ă#8n necn'scte 7#ii. An aceste +a-ini e %ea7izez ' c%ei'na%e a vie!ii
sa7e, +'vestin" c8teva 2a+te "es+%e ca%e e7 c%e"e că snt ti7e +ent% a 2i =#+ă%tă$ite #a%e7i
+;7ic.
4 se $tie ni#ic "es+%e 2a#i7ia sa, "es+%e 7'c7 să "e na$te%e. E7 v'%;e$te "e ';icei =n 7i#;a
.in"i, "a% +'ate c'nve%sa 7a 2e7 "e ;ine =n '%ice 7i#;ă. Gi-a a7es n#e7e si#+7 "e ?a;aEi
93ene%at7 5ată<, "a% "isci+'7ii 7i La.i%i Ma.asa,a =7 'n'%ează c tit7%i7e %#ăt'a%e) Ma.a#ni
?a;aEi Ma.a%aE 9S+%e#7 Maest% a7 EDtaz7i<, Ma.a Y'-i 9Ma%e7e ,'-.in<, 5%a#;aB ?a;a sa
S.iva ?a;a 9avata% a7 7i S.iva<. Ce i#+'%tan!ă a%e că n'i n cn'a$te# n#e7e a"evă%at a7 ni
Maest% +e "e+7in e7i;e%at "e ce7e +ă#8nte$tiN
"C8n" cineva +%'nn!ă c vene%a!ie n#e7e 7i ?a;aEi", zicea La.i%i Ma.asa,a, "e7 =$i at%a-e '
;inecv8nta%e s+i%ita7ă s+'ntană."
4e#%it'%7 -% n a%e nici n7 "in se#ne7e ;ăt%8ne!iiL e7 a+a%e "e ';icei ca n t8nă% "e HK "e
ani. C ten7 a7;, "e ta7ie #e"ie, c'%+7 7i ?a;aEi, vi-%'s $i 2%#'s, %ăs+8n"e$te %a"ia!ii
+e%ce+ti;i7e c 'c.i7 7i;e%. Oc.ii 7i ne-%i snt ca7#i $i ;78nzi, +ă%7 7n-, st%ă7cit'%, a%e
c7'a%ea c+%7i. Une'%i 2a!a 7i ?a;aEi sea#ănă c cea a "isci+'77i să La.i%i Ma.asa,a,
ase#ăna%e at8t "e iz;it'a%e =nc8t acesta "in %#ă, 7a ;ăt%8ne!e, +ă%ea tată7 7i ?a;aEi.
S:a#i Fe;a7anan"a, s28nt7 #e =nvă!ăt'% "e 7i#;ă sansc%ită, a t%ăit n ti#+ =n >i#a7a,a a7ăt%i
"e ?a;aEi.
++)((
"Maest%7 2ă%ă e-a7 se "e+7asează ici-c'7' +e +7at'%i7e =na7te "in >i#a7a,a, c -%+7 să", =#i
+'vestea Fe;a7anan"a. "C%+7 să c'n!ine $i "'i "isci+'7i a#e%icani 2'a%te ev'7a!i. E7 n stă
nici'"ată +%ea #7t =n ace7a$i 7'c) ADera danda uthaoA 9Ssă %i"ică# ta;ă%a $i să +7ecă#S<, eDc7a#ă
e7 inva%ia;i7. E7 +'a%tă n danda 9;ast'n "e ;a#;s< si#;'7ic. Aceste cvinte snt se#na77 "e
+7eca%e instantanee a -%+7i să căt%e n a7t 7'c. E7 n ti7izează #e%e ace7a$i +%'ce"e "e
că7ăt'%ie ast%a7ă +ent% a se "e+7asa instantaneL ne'%i se #7!#e$te să #ea%-ă +e E's "e 7a n
v8%2 #nt's 7a a7t7.
?a;aEi n +'ate 2i văzt $i %ecn'sct "ec8t "acă v%ea e7. Se s+ne că 7e-a a+ă%t "isci+'7i7'% s;
n as+ect +!in "i2e%it "e 2ieca%e "ată, ne'%i c ;a%;ă $i #sta!ă, a7te'%i 2ă%ă. C'%+7 7i ce n se
"e-%a"ează, n a%e nev'ie "e .%ană $i "e aceea Maest%7 #ăn8ncă %a%e'%i. 5't$i, "in +'7ite!e, e7
acce+tă ne'%i "in +a%tea "isci+'7i7'% 2%cte, '%ez -ătit c 7a+te $i nt c7a%i2icat.
D'ă inci"ente i#it'a%e "in via!a 7i ?a;aEi =#i snt cn'scte", a c'ntinat Fe;a7anan"a.
"Ant%-' n'a+te, "isci+'7ii săi e%a a$eza!i =n E%7 ni %- %ia$, a+%ins =n ve"e%ea ce7e;%ă%ii nei
ce%e#'nii sac%e ve"ice. ?%sc, #a%e7e -% a 7at n 7e#n a+%ins $i 7-a 7'vit $'% =n #ă% +e n
c.e7a 9"isci+'7< ca%e se a27a a+%'a+e "e 2'c.
- Este ' c%zi#e, Maest%eM a +%'testat La.i%i Ma.asa,a ca%e e%a "e 2a!ă.
- Ţi-a% 2i +7ăct să-7 vezi a%z8n" "e vi s; 'c.ii tăi, c'n2'%# "estin7i săN
C aceste cvinte ?a;aEi, =$i +se #8na sa vin"ecăt'a%e +e #ă%7 "es2i-%at a7 ace7i c.e7a.
- An această n'a+te te-a# sa7vat "e 7a ' #'a%te -%'aznică. Le-ea Ba%#a-ică 9a "estin7i< este
satis2ăctă "e această #ică a%s%ă.
A7tă "ată, s28nta a"na%e a 2'st t7;%ată "e s'si%ea ni st%ăin ca%e %e$ise să se ca!e%e, c '
.'tă%8%e i#it'a%e, +e +e%ete7e #nt's a+%'a+e inaccesi;i7, +8nă 7a +'iana n"e e%a -%+7
Maest%7i.
- D'#n7e, "#neav'ast%ă snte!i "esi-% #a%e7e ?a;aEiN
Fa!a '#7i e%a 7#inată "e ' ineD+%i#a;i7ă "ev'!ine.
- Lni "e zi7e v-a# cătat ne';'sit, +%in aceste v8%2%i +iet%'ase. 3ă %'- să #ă +%i#i!i ca "isci+'7.
Ant%c8t -%-7 n %ăs+n"ea ni#ic, '#7 a%ătă ' +%ă+astie %ia$ă "e "e"es;t7 +7at'7i.
- Dacă %e2za!i, v'i să%i =n +%ă+astie. 3ia!a n a%e nici ' va7'a%e +ent% #ine "acă snt ne"e#n "e
-.i"a%ea "#neav'ast%ă căt%e D#neze.
- Să%i, =n acest cazM zise c %ăcea7ă ?a;aEi. 4 te +'t acce+ta =n sta%ea ta acta7ă "e ev'7!ie
s+i%ita7ă.
Fă%ă n cv8nt, '#7 se a%ncă =n +%ă+astie. Atnci ?a;aEi i-a t%i#is +e "isci+'7ii $'ca!i să-7 cate
+e st%ăin. C8n" ei a %evenit c c'%+7 z"%';it, Maest%7 =$i +se #8ini7e sa7e "ivine +e ca+7 ce7i
#'%t ca%e "esc.ise 'c.ii $i a =n-ennc.eat #i7 7a +ici'a%e7e at't+te%nic7i -%.
- Ac# iată-te +%e-ătit să "evii "isci+'77 #e.
?a;aEi =i s%8se a2ect's ce7i %e=nviat)
- 5 ai s+'%tat c%aE's ' +%';ă %e"ta;i7ă, "e ac# =nainte #'a%tea n va #ai avea +te%e
as+%a ta) 2aci +a%te "in -%+7 n'st% ne#%it'%. D+ă aceea, e7 +%'nn!ă 2%aza ';i$nită) Dera
danda uthao, se#na77 "e +7eca%e $i -%+7 "is+ă%."
++)(*
Un avata% t%ăie$te =n S+i%it7 O#ni+%ezentL 7e-i7e ';i$nite n se a+7ică +ent% e7. De aceea, n
eDistă "ec8t n sin-% #'tiv +ent% ca ?a;aEi să-$i #en!ină 2'%#a 2izică sec'7 "+ă sec'7) "'%in!a
"e a "ă%i #anită!ii n eDe#+7 c'nc%et a7 +%'+%ii7'% ei +'si;i7ită!i 9acta7#ente 7atente<. C8t
ti#+ '#7 n va sesiza sc8nteia "ivină "in 2iin!a sa, e7 va %ă#8ne s; +te%ea i7ziei $i n-$i va
+tea t%anscen"e #'%ta7itatea.
&ss cn'$tea "e 7a =nce+t "e%7a%ea vie!ii sa7eL E7 a +a%c%s eta+e7e n +ent% E7 =ns$i, n "in
';7i-a!ie Ba%#a-ică, ci n#ai +ent% a +e%#ite e7eva%ea 'a#eni7'% ca+a;i7i să %e27ecteze as+%a
sac%i2ici7i Să. Cei +at% evan-.e7i$ti - Matei, Ma%c, Lca $i &'an - a =n%e-ist%at ine2a;i7a
"%a#ă =n ;ene2ici7 -ene%a!ii7'% %#ăt'a%e.
La 2e7, +ent% ?a;aEi n eDistă %e7ativis#7 t%ect, +%ezent, viit'%, căci "e 7a =nce+t t'ate 2aze7e
eDisten!ei sa7e =i snt cn'scte. 5't$i, c';'%8n"-se 7a nive77 =n!e7e+cinii 7i#itate a '#7i, e7
a săv8%$it n#e%'ase 2a+te "in via!a sa "ivină =n +%ezen!a nia sa a #ai #7t'% #a%t'%i. Ast2e7,
n "isci+'7 a7 7i La.i%i Ma.asa,a a 2'st +%ezent c8n" ?a;aEi a c'nsi"e%at că a venit ti#+7 să
+%'c7a#e +'si;i7itatea i#'%ta7ită!ii c'%+7i. E7 a 2ăct această a2i%#a!ie =n 2a!a 7i Ra# C'+a7
Mz#"a%, +ent% ca ea să 2ie cn'sctă "e t'ate ini#i7e ca%e =7 cată +e D#neze $i să 7e
se%vească "e ins+i%a!ie. Ma%i7e 2iin!e n v'%;esc $i n ia +a%te 7a c%s7 a+a%ent nat%a7 a7
eveni#ente7'% "ec8t +ent% ;ine7e #anită!ii, a$a c# a s+s &ss) "5ată... Gtia# că =nt't"eana
Mă asc7!i, "a% $orbesc astfel pentru mulţimea care stă /mpre,ur, ca să c%ea"ă că 5 M-ai t%i#is."
++)*
An ti#+7 $e"e%ii #e7e 7a Ran;aE+%, 7a Ra# C'+a7, "S28nt7 ca%e n "'a%#e nici'"ată"
++)+
,
acesta #i-a %e7atat +'vestea i#it'a%e a +%i#ei sa7e =nt87ni%i c ?a;aEi)
"Mi se =nt8#+7a ne'%i să-#i +ă%ăsesc sin-%ătatea -%'tei #e7e +ent% a #e%-e să #ă a$ez 7a
+ici'a%e7e 7i La.i%i Ma.asa,a, 7a ?ena%es", =#i +'vestea Ra# C'+a7. "O"ată, s+%e #iez7 n'+!ii,
=n ti#+ ce #e"ita# =n tăce%e =n #iE7'c7 a7t'% "isci+'7i, Maest%7 =#i "ă" n '%"in i#it'%)
- Ra# C'+a7, zise e7, "-te i#e"iat 7a ;ăi7e ghat, 7a te#+77 "e 7a Dasasa#e"..
A# aEns c8t a# +tt "e %e+e"e =n ace7 7'c %et%as. 4'a+tea e%a senină, 7na $i ste7e7e st%ă7cea.
O +e%i'a"ă "e ti#+ a# %ă#as a$ezat =n 7ini$te, a+'i ' 7es+e"e %ia$ă "in +iat%ă #i-a at%as aten!ia
78n-ă +ici'a%e7e #e7e. Ea se %i"ica =ncet, "esc'+e%in" int%a%ea nei -%'te s;te%ane. F'%#a nei
2e#ei eDt%a'%"ina% "e 2%#'asă a ie$it "in c%i+tă $i +7tea =n ae%. Anc'nE%ată "e ' a%e'7ă "i2ză,
ea a c';'%8t =n 2a!a #ea $i a %ă#as i#';i7ă, c2n"ată =n eDtaz. An 2ina7, ea s-a =ns27e!it $i #i-a
a"%esat ;78n" aceste cvinte)
- Snt MataEi
++),
, s'%a 7i ?a;aEi. E i-a# %-at, +e e7 $i +e La.i%i Ma.asa,a, să vină =n această
n'a+te =n -%'ta #ea, +ent% a "iscta ' +%';7e#ă "e cea #ai #a%e i#+'%tan!ă.
O 7#ină "i2ză +7tea "eas+%a Can-e7i, 7#inescen!a ei ci"ată se %e27ecta =n '+acitatea
a+e7'%. Ea se a+%'+ia "in ce =n ce #ai %e+e"e, +ent% a a+a%e, a%nc8n" n 27-e% '%;it'%, a7ăt%i
"e MataEi $i a se t%ans2'%#a =nt%-' 2'%#ă #ană) cea a 7i La.i%i Ma.asa,a. Acesta se =nc.ină
#i7 7a +ici'a%e7e s2intei.
Anainte ca să-#i %evin "in s%+%iză, a+ă% ' #asă 7#in'asă, #istică, %a"iin" "in ce%. Ea c';'%=
=nt%-' c7i+ă =nt%-n v8%teE "e 27ăcă%i $i se #ate%ia7iză =nt%-n t8nă% ca%e, a# =n!e7es i#e"iat, e%a
?a;aEi. E7 se#ăna i#it'% c La.i%i Ma.asa,a, c "i2e%en!a că +ă%ea #7t #ai t8nă% $i avea +ă%7
7n- $i 7ci's.
La.i%i Ma.asa,a, MataEi $i c #ine a# =n-ennc.iat 7a +ici'a%e7e -%7i. La c'ntact7 c e7 s-a
%ăs+8n"it =n #ine ' senza!ie "e 2e%ici%e "e ne"esc%is.
- ?inecv8ntată s'%ă, zise ?a;aEi, e a# inten!ia să-#i +ă%ăsesc c'%+7 $i să #ă c2n" =n L#ina
&n2inită.
- A# -.icit "eEa acest +%'iect, Maest%eM Des+%e aceasta v%'ia# să "isctă# =n această n'a+te. De
ce să-!i +ă%ăse$ti c'%+7N 7-a =nt%e;at s28nta, +%ivin"-7 %-ăt'a%e.
- Ce "i2e%en!ă este "acă e =#;%ac c n v'a7 vizi;i7 sa invizi;i7 'cean7 S+i%it7i #eN A
%ăs+ns ?a;aEi.
&ns+i%ată, MataEi %e+7ică)
- 4e#%it'% -%, "acă aceasta n a%e nici ' i#+'%tan!ă, atnci "e ce să te "e+ă%tezi "e 2'%#a ta
2izicăN
++)-
- A$a să 2ie, zise s'7e#n ?a;aEi. 4-#i v'i #ai +ă%ăsi nici'"ată 2'%#a #ea 2izică. Ea va %ă#8ne
#e%e vizi;i7ă, ce7 +!in +ent% n #ic n#ă% "e a7e$i. D#neze $i-a eD+%i#at "'%in!a +%in -%a
ta.
C# e asc7ta# c vene%a!ie această c'nve%sa!ie =nt%e ce7e "'ă 2iin!e "ivine, ?a;aEi se =nt'a%se
s+%e #ine $i zise c ;nătate)
- 4 te te#e, Ra# C'+a7L t e$ti ;inecv8ntat +ent% că ai 2'st #a%t'%7 acestei +%'#isini
ne#%it'a%e.
Accente7e =nc8ntăt'a%e a7e v'cii 7i ?a;aEi se stinse%ăL 2'%#a sa $i cea a 7i La.i%i Ma.asa,a se
%i"ica%ă 7ent "eas+%a Can-e7i. O a%e'7ă 7e-a c+%ins c'%+%i7e ca%e "is+ă%%ă =n ce%7 n'ct%n.
MataEi "is+ă% $i ea =n -%'ta sa. Ma%ea 7es+e"e "e +iat%ă se %e=nc.ise "e 7a sine ca s; e2ect7 ni
#ecanis# sec%et.
C+%ins "e eDtaz, #-a# %e=nt'%s 7a 7'cin!a 7i La.i%i Ma.asa,a. C8n", =n z'%i, a# =n-ennc.iat
=n 2a!a 7i, -%7 #e =#i s%8se c si#+atie.
- Snt 2e%icit +ent% tine, Ra# C'+a7) "'%in!a ta "e a-i =nt87ni +e ?a;aEi $i +e MataEi, at8t "e "es
eD+%i#ată, a 2'st =n"e+7inită.
Cei7a7!i "isci+'7i #i-a #ă%t%isit că La.i%i Ma.asa,a n-$i +ă%ăsise 7'cin!a =n n'a+tea
+%ece"entă.
- D+ă +7eca%ea ta 7a ghat "e 7a Dasasa#e"., e7 a !int n "isc%s %e#a%ca;i7 "es+%e ne#%i%e, a
zis n7 "int%e c.e7a 9"isci+'7<. Pent% +%i#a "ată a# =n!e7es ve%sete7e "in Sc%i+t%i "+ă ca%e n
'# c %ea7iza%e "ivină +'ate a+a%e si#7tan =n #ai #7te 7'c%i "i2e%ite.
Mai t8%zi, La.i%i Ma.asa,a #i-a eD+7icat ne7e as+ecte #eta2izice %e2e%it'a%e 7a +7an7 "ivin
%e7ativ 7a acest +ă#8nt, a =nc.eiat Ra# C'+a7. D#neze 7-a a7es +e ?a;aEi +ent% a %ă#8ne =n
c'%+7 să =n ti#+7 +%ezent7i cic7 #'n"ia7. Se v'% scce"a e%e "+ă e%e, =n ti#+ ce Maest%7
ne#%it'%, s+ectat'% a7 "%a#ei sec'7e7'%, va 2i +%ezent +e scena te%est%ă."
++).
(na din .eAteri!e o*.ate de BabaDi -n %n2ii 6rongiri !#ng+ 7aniCet) -n Hi&a!a1a/ (n ne.ot a! !i
0ahiri %ahasa1a) Ananda %ohan 0ahiri (a! doi!ea din drea.ta ) Ai a!2i trei dis*i.o!i "i<itea<+ a*est
!o* sa*r/
33-1: Matei 8:19-20.
33-10: Shankara, al cărui guru este cunoscut în istorie sub numele de Govinda Jati,
a primit la Benares iniţierea în Kriya Yoga din partea lui Babaji care, povestindu-i
evenimentul lui Lahiri Mahasaya çi lui Swami Kebalananda, a dat multe detalii
fascinante despre întâlnirea sa cu marele monist.
33-11: Babaji (Tatăl Venerat) este un titlu obiçnuit; mulţi înţelepţi notabili ai Indiei
sunt numiţi "Babaji." Nici unul dintre ei, totuçi, nu este gurul lui Lahiri Mahasaya.
Existenţa Mahavatarului a fost revelată publicului pentru prima dată în 1946, în
/utobiography o4 a .ogi (Autobiografia unui Yoghin).
33-12: Proba se referea la supunere. Când maestrul iluminat a zis "Sări", omul a
ascultat. Dacă el ar fi ezitat, çi-ar fi contrazis afirmaţia cum că-çi considera viaţa
lipsita de valoare fără instruirea spirituală a lui Babaji. Dacă ar fi ezitat, ar fi
demonstrat lipsa încrederii totale în guru. Astfel, deçi aspră çi neobiçnuită, proba a
fost perfectă în cazul dat.
33-2: Ioan 11:41-42.
33-3: Yoghinul omniprezent care a observat că eu nu mă închinasem în faţa altarului
de la Tarakeswar (vezi cap. 13).
33-4: "Mamă sfântă"! Mataji a trăit çi ea timp de secole; evoluţia ei spirituală este
aproape la nivelul fratelui sau. Ea rămâne, cufundată în extaz, într-o grotă subterană
secretă din apropierea templului de la Dasasamedh.
33-5: Această conversaţie ne face să ne gândim la Thales; marele filosof grec învăţa
că nu este nici o diferenţă între viaţă çi moarte. "În acest caz, de ce nu mori?" l-a
întrebat un adversar. "Tocmai de aceea, a răspuns Thales, pentru că nu este nici o
diferenţă."
33-6: "Adevăr vă spun, că dacă cineva păzeçte cuvintele mele (adică rămâne
permanent în Conçtiinţa Cristică) el nu va vedea niciodată moartea." (IOAN, 8.51)
Prin aceste cuvinte Isus nu înţelegea viaţa nemuritoare în corpul fizic, închisoare
eternă pe care El nu o doreçte nici păcătoçilor çi cu atât mai puţin unui sfânt! Omul
iluminat despre care vorbeçte lsus este cel care s-a trezit din somnul muritor çi din
ignoranţă çi a devenit conçtient de viaţa eternă (vezi cap. 43).
Natura esenţială a omului este Spiritul Omniprezent çi fără formă. Constrângerea,
închiderea karma-ică într-un corp rezultă din avidya, ignoranţă. Scripturile Indiei ne
învaţă că moartea, ca çi viaţa, este opera maya-ei, a iluziei cosmice. Aceste două
stări nu izvorăsc decât din lumea relativităţii.
Babaji nu este limitat la un corp fizic, nici măcar la această planetă, dar conform
dorinţei lui Dumnezeu el îndeplineçte o misiune precisă pe pământ.
Marii maeçtri, precum Pranabananda, care revin pe pământ într-un corp nou,
acţionează astfel pentru motive cunoscute doar de ei. Încarnările lor terestre nu sunt
supuse regulilor inflexibile ale karma-ei. Aceste întoarceri voluntare se numesc
vyutthana, sau întoarcere la viaţa terestră când maya a încetat să-l orbească.
Oricare ar fi genul de moarte, mai mult sau mai puţin comună, un Maestru de
realizare divină completă are puterea să-çi reînvie corpul çi să apară în faţa
oamenilor. Materializarea atomilor corpului fizic este un joc pentru cel care s-a unit
cu Dumnezeu - El, cel ce a creat sistemele solare fără număr!
"Îmi dau viaţa, ca iarăçi să o iau", a declarat lsus. "Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau
Eu de la Mine; eu am puterea să o dau çi am çi puterea să o iau iarăçi; aceasta este
porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu" (IOAN, 10:17-18).
CAPITOLUL: 34
Materiali&area unui palat #n Himala$a
"P%i#a =nt87ni%e a 7i La.i%i Ma.asa,a c ?a;aEi este ' +'veste 2ee%ică, ca%e-7 ca%acte%izează ce7
#ai ;ine +e ne#%it'%7 -%."
C aceste cvinte $i-a =nce+t S:a#i Fe;a7anan"a +'vestea sa. P%i#a "ată c8n" a# azit-' a#
2'st c+%ins "e st+'a%e. A+'i 7-a# %-at "e #ai #7te '%i +e a#a;i77 #e +%'2es'% "e sansc%ită
să #i-' %e7ateze "in n'. Mai t8%zi S%i YBtes:a% #i-a +'vestit-' ca# c ace7ea$i cvinte. Cei "'i
"isci+'7i ai 7i La.i%i Ma.asa,a ' $tia "i%ect "e 7a -% 7'%.
"P%i#a #ea =nt87ni%e c ?a;aEi a avt 7'c c8n" e avea# JJ "e ani", +'vestea La.i%i Ma.asa,a.
"An t'a#na an7i /*1/ e%a# c'nta;i7 7a a"#inist%a!ia #i7ita%ă en-7eză 7a Dana+%. Ant%-'
"i#inea!ă $e27 #e "e ;i%' #-a c.e#at 7a e7.
SLa.i%iS, zise e7, St'c#ai a# +%i#it ' te7e-%a#ă "e 7a ?i%'7 cent%a7. 3ei 2i t%ans2e%at 7a RaniB.et,
n"e t'c#ai a 2'st insta7at n +'st #i7ita%.S
+,)(
Ans'!it "e n se%vit'%, a# 2ăct această că7ăt'%ie "e *II B#. Pe ca7 sa =n t%ăs%ă, a# aEns "+ă
JI "e zi7e =n '%a$7 RaniB.et, =n >i#a7a,a.
+,)*
5%e;%i7e #e7e =#i 7ăsa #7t ti#+ 7i;e%, +e ca%e =7 2'7'sea# %ătăcin" '%e =nt%e-i +e "ea7%i. C%a
7#ii s+nea că %e-inea e%a ;inecv8ntată "e +%ezen!a s2in!i7'%. Mă si#!ea# +ăt%ns "e ' vie
"'%in!ă "e a-i ve"ea. Ant%-' "+ă a#iază, =n ti#+7 nei eDc%sii "e acest -en, a# 2'st s%+%ins să
a" ' v'ce =n"e+ă%tată c.e#8n"-#ă. C'ntina# să %c c%aE's +ante7e #nte7i D%'n-i%i, +!in
ne7ini$tit t't$i 7a i"eea că =ntne%ic7 #ă va s%+%in"e =n #n!i.
An ce7e "in %#ă a# aEns =nt%-n 7'c #ai nete" c 7at%i7e -ă%ite "e cave%neL =n 2a!a neia "int%e
e7e stătea n t8nă% s%8zăt'%, ca%e-#i =ntin"ea #8na =nt%-n -est "e ;n venit. A# 2'st i#it să
c'nstat că e7 se#ăna c #ine ca ' +icăt%ă "e a+ă c a7ta, c eDce+!ia +ă%7i să "e c7'a%ea
c+%7i.
SLa.i%i, ai venitMS
+,)*(
S28nt7 #i-a v'%;it a2ect's =n 7i#;a .in"i. SO"i.ne$te-te =n această -%'tă.
E te-a# c.e#at.S
A# int%at =nt%-' -%'tă =n ca%e se -ăsea c8teva +ăt%i "e 78nă $i c8teva ta7e%e +ent% ce%$it
9kamandulus<.
SLa.i%i, =!i a#inte$ti "e acest 7'cNS Y'-.in7 a%ăta ' +ăt%ă =#+ac.etată =nt%-n c'7!.
S4, Maest%e.S Un +ic năcit "e ne';i$nit7 avent%ii, a# a"ă-at) SAc# t%e;ie să +7ec, =nainte
"e că"e%ea n'+!ii. M8ine "i#inea!ă t%e;ie să 2i 7a ;i%'7 #e.S
Ci"at7 s28nt a %e+7icat =n en-7eză) S?i%'7 a 2'st 2ăct +ent% tine $i n t +ent% ;i%'.S
A# 2'st i#it să-7 a" +e ascet7 "in +ă"%e v'%;in" ast2e7 =n 7i#;a en-7eză, "a% $i +a%a2%az8n"
cvinte7e 7i &ss) "Sa;at7 a 2'st 2ăct +ent% '#, ia% n '#7 +ent% Sa;at"
+,)+

S3ă" că te7e-%a#a #ea a avt e2ect.S Această %e#a%că a ,'-.in7i e%a "e ne=n!e7es. &-a# ce%t să-
#i eD+7ice.
S3'%;esc "e te7e-%a#a ca%e te-a 2ăct să vii =n această +%'vincie sin-%atică. E i-a# s-e%at
9#enta7< $e27i tă să te t%ans2e%e 7a RaniB.et. Pent% ce7 ca%e este na c t'ată #anitatea,
t'ate 2iin!e7e "evin +'st%i "e e#isie-%ece+!ie, +%in inte%#e"i7 că%'%a +'ate ac!i'na "+ă v'in!a
sa. E7 a"ă-ă c a2ec!ine) SLa.i%i, si-% că această -%'tă !i se +a%e 2a#i7ia%ăMS
Ant%c8t e tăcea#, s28nt7 s-a a+%'+iat $i #-a atins $'% +e 2%nte. La acest c'ntact, n c%ent
#i-a st%ă;ătt =nt%ea-a 2iin!ă, e7i;e%8n"-#i a#inti%i7e vie!ii ante%i'a%e.
SA#i a#intescMS 3'cea #ea e%a =nt%etăiată "e 7ac%i#i "e 2e%ici%e) SE$ti -%7 #e ?a;aEi, ai 2'st
#e%eM Scene a7e t%ect7i se "e%7a c7a%e =n #intea #ea) aici, =n această -%'tă, t%ăise# ani
=nt%e-i =n c%s7 =nca%nă%ii #e7e ante%i'a%eMS Pe #ăs%ă ce =#i %evenea aceste a#inti%i,
=#;%ă!i$a# +78n-8n" +ici'a%e7e "ivin7i #e -%.
SA# a$te+tat #ai #7t "e JI "e ani ca t să vii 7a #ineMS O "%a-'ste ce%ească vi;%a =n v'cea 7i
?a;aEi. 5e +ie%"se#, t "is+ă%se$i =n s8n7 va7%i7'% t#7t'ase a7e eDisten!ei "e "inc'7' "e
#'a%te. ?a-.eta #a-ică a Ba%#a-ei ta7e te-a atins $i ai "is+ă%tM E te-a# %#at +e va7%i7e
7#in'ase a7e 'cean7i ast%a7 n"e +7tesc =n-e%ii -7'%i'$i. P%in =ntne%ic, +%in 2%tni, +%in
7#ină, e te-a# %#at +%ettin"eni, a$a c# ' #a#ă =$i ve-.ează c'+i77. Oc.ii #ei e%a 2iDa!i
as+%a ta c.ia% "e c8n" t e%ai =n +8ntece7e #a#ei ta7e. C8n" t #e"itai, ac'+e%it "e nisi+7 "e 7a
4a"ia, e e%a# +%ezent invizi;i7. C %ă;"a%e, 7nă "e 7nă, an "e an, te-a# ve-.eat a$te+t8n" zia
2e%icită c8n" vei 2i "in n' 78n-ă #ine. Aceasta este -%'ta ta +e ca%e ' i;eai c8n"va. E a#
+ăst%at-' #e%e c%ată $i -ata să te +%i#ească. &ată +ăt%a +e ca%e =!i 2ăceai asane7e $i #e"ita!ii7e
zi7nice ca să-!i #+7i ini#a "e D#neze. &ată vas7 "in ca%e t ;eai necta%7 +e ca%e !i-7 "ă"ea#
eM &ată-7 c8t "e c%at $i st%ă7cit'% !i 7-a# +ăst%at, a$te+t8n" să ;ei "in e7 ca $i =n t%ect. D%a-7
#e, ac# =n!e7e-iN
SCe +'t s+neNS a# #%#%at e#'!i'nat. SCine a #ai azit v%e'"ată "e ' ase#enea i;i%e #ai
+te%nică "ec8t #'a%teaNS C+%ins "e eDtaz, a# c'nte#+7at =n"e7n- c'#'a%a #ea ete%nă, +e
-%7 #e =n via!ă $i =n #'a%teM
SLa.i%i, t%e;ie să te +%i2ici. ?ea 7ei7 "in acest vas $i "-te să te c7ci +e #a77 %87i.S
An!e7e+cinea +%actică a 7i ?a;aEi, #ă -8n"ea# e, a %ă#as aceea$i.
A# eDectat '%"ine7e sa7e. De$i c';'%8se n'a+tea =n-.e!ată a >i#a7a,ei, ' %a"ia!ie ca7"ă $i
;ine2ăcăt'a%e a =nce+t să #ă c+%in"ă. U7ei7 necn'sct 2sese 'a%e i#+%e-nat c că7"%ă
c's#icăN
Un v8nt tăi's s27a =n E%7 #e. 3a7%i7e =n-.e!ate a7e %87i C'-as. =#i ac'+e%ea "in ti#+ =n
ti#+ c'%+7 =ntins +e #a77 st8nc's. 5i-%ii %ă-ea =n a+%'+ie%e, "a% n-#i e%a tea#ăL 2'%!a
%a"iantă ca%e #ă +ăt%nsese =#i "ă"ea asi-%a%ea nei +%'tec!ii "e+7ine. O%e7e t%ecea %e+e"e.
A#inti%i7e =n"e+ă%tate a7e nei a7te vie!i =#i %evenea =n #e#'%ie, a#estec8n"-se c 2e%ici%ea că
#i-a# %e-ăsit -%-7 "ivin.
Sin-%ătatea #ea a 2'st =nt%e%+tă "e n z-'#'t "e +a$i ca%e se a+%'+ia. Pe =ntne%ic, ' #8nă
#-a aEtat să #ă %i"ic =n +ici'a%e $i #i-a =ntins .aine scate.
S3in' 2%ateS, a zis t'va%ă$7 #e. SMaest%7 te a$tea+tă.S
M-a c'n"s +%in +ă"%e. La ' c'tit%ă a "%#7i a# văzt =n "e+ă%ta%e ' 7#ină s7a;ă.
SS'a%e7e se %i"ică "eEaNS a# =nt%e;at e s%+%ins. S5't$i #i se +a%e că n'a+tea n s-a s28%$itMS
SEste #iez7 n'+!iiS, #i-a %ăs+ns -.i"7 #e z8#;in". SAcea 7#ină e#ană "e 7a n +a7at "e a%
+e ca%e t'c#ai 7-a #ate%ia7izat at't+te%nic7 ?a;aEi. An t%ect7 tă =n"e+ă%tat !i-ai eD+%i#at
"'%in!a "e a te ;c%a "e 2%#se!ea ni +a7at. C% a #ate%ia7izat ac# această "'%in!ă,
e7i;e%8n"-te ast2e7 "e 7ti#a 7e-ăt%ă a Ba%#a-ei ta7e.
+,),
E7 a"ă-ă) SS+e%;7 e"i2ici va 2i 7'c7
ini!ie%ii ta7e =n #riya Yoga. Fe%ici!i să va"ă 7n-7 tă eDi7 te%#inat, t'!i 2%a!ii tăi "e aici te sa7tăM
P%ive$teMS
Un +a7at %ia$ "e c7'a%e a%ie a+ă% =n 2a!a #ea. O%nat c ' in2initate "e +iet%e +%e!i'ase, =n
ca"%7 7D%iant a7 -%ă"ini7'%, e%a n s+ectac'7 2ă%ă e-a7. S2in!i c 2e!e =n-e%e$ti stătea 7a $i7e
st%ă7cin" "e 2'c7 %;ine7'%. Pe%7e, "ia#ante, s#a%a7"e =#+'"';ea 2%'nt'ane7e $i +'%tic%i7e.
L-a# %#at +e t'va%ă$7 #e =nt%-' #a%e sa7ă "e %ece+!ie. Un +a%2# "e tă#8ie $i "e t%an"a2i%i
=#;ă7să#a ae%7L #ii "e 7ă#+i %ăs+8n"ea ' 7#ină +7ăctă, #7tic'7'%ă. Mici -%+%i "e
c%e"inci'$i, nii c +ie7ea a7;ă, a7!ii c +ie7ea #ai =nc.isă, c8nta sa stătea a$eza!i =n tăce%e =n
+'st%ă "e #e"ita!ie, c2n"a!i =n +acea 7'% inte%i'a%ă. Fe%ici%ea se si#!ea =n ae%.
S?c%ă-!i 'c.ii "e s+7en"'%i7e acesti +a7at, căci e7 n a a+ă%t "ec8t =n 'n'a%ea ta.S C.i"7 =#i
s%8se a#a;i7 =n ti#+ ce e sc'tea# eDc7a#a!ii "e a"#i%a!ie.
SF%ateS, a# zis, .Saceste #inni a%.itect%a7e "e+ă$esc 7i#ite7e i#a-ina!iei #ane. ?inev'ie$te să-
#i "ezvă7i sec%et7 '%i-inii 7'%.S
SC +7ăce%eMS An!e7e+cinea st%ă7cea =n 'c.ii ne-%i ai t'va%ă$7i #e. S4 este ni#ic
ineD+7ica;i7 =n această #ate%ia7iza%e. Ansa#;77 c's#'s7i este ' +%'iec!ie a -8n"7i
C%eat'%7L =nsă$i +7aneta n'ast%ă +7tin" =n s+a!i este n vis ';iectiv a7 7i D#neze, ca%e a
c%eat t'ate 7c%%i7e =n S+i%it7
Să, a$a c# '#7, =n ti#+7 s'#n7i, +%'"ce $i ani#ă +%'+%ii7e sa7e vise c +%'+%ii7e sa7e
c%eat%i.
La =nce+t D#neze a c%eat Pă#8nt7 ca i"eeL a+'i E7 7-a c'n"ensatL ene%-ia at'#ică a
#ate%ia7izat +ă#8nt7, ast2e7 că =n 2ina7 s-a născt ' s2e%ă s'7i"ă. 5'ate #'7ec7e7e snt 7e-ate
=nt%e e7e "e 3'in!a "ivină. C8n" D#neze =$i va %et%a-e 3'in!a Sa, at'#ii te%e$t%i se v'%
t%ans2'%#a "in n' =n ene%-ie. Ene%-ia at'#7i se va =nt'a%ce =n s%sa sa, ce este c'n$tiin!ăL $i
i"eea +ă#8nt7i va "is+a%e ca ';iectivitate.
S;c'n$tient7 ce7i ca%e "'a%#e 2ace să t%eacă =n %ea7itate s;stan!a vis7iL c8n", 7a t%ezi%e,
acest a-ent "e c'ezine =ncetează să ac!i'neze, vis7 $i e7e#ente7e sa7e "is+a%. O#7 ca%e =nc.i"e
'c.ii +ent% a a"'%#i "ă na$te%e nei se%ii "e i#a-ini +e ca%e 7e "e#ate%ia7izează 2ă%ă e2'%t, 7a
t%ezi%e. An aceasta e7 %#ează a%.eti+7 "ivin. La 2e7, c8n" se va t%ezi 7a c'n$tiin!a c's#ică, e7 va
"e#ate%ia7iza 2ă%ă e2'%t i7zia nive%s7i c's#ic "e vis.
Fiin" na c 2'%!a "ivină c%eat'a%e, ?a;aEi a%e +te%ea "e a ';7i-a at'#ii e7e#ente7'% să se
c'#;ine =nt%-' in2initate "e 2'%#e. Acest +a7at "e a% +%, %i"icat =nt%-' c7i+ă, este 7a 2e7 "e %ea7 ca
$i +ă#8nt7. ?a;aEi, +%in 2'%!a s+i%it7i să, a c%eat acest e"i2ici %e-a7 $i +te%ea v'in!ei sa7e =i
!ine at'#ii +%iz'nie%i, 7a 2e7 c# D#neze a c%eat -7';7 $i =7 #en!ine =n inte-%itatea sa.S
5'va%ă$7 #e #ai a"ă-ă) SDe =n"ată ce e"i2ici7 =$i va 2i =n"e+7init %'77, ?a;aEi =7 va
"e#ate%ia7iza.S
C# %ă#ăsese# =nt%-' tăce%e i#ită, -.i"7 #e 2ăc n -est ca "e #ăt%a%e. SAcest +a7at s+e%;,
'%nat c ;iEte%ii inesti#a;i7e, n a 2'st c'nst%it +%in e2'%t '#enesc. E7 se %i"ică =n t'ată
s+7en"'a%ea, ca ' s2i"a%e a vanită!ii #ane.
+,)-
Ce7 ca%e se c'nsi"e%ă c'+i7 a7 7i D#neze, c#
este ?a;aEi, +'ate 2ace '%ice #inne c aEt'%7 +te%ii in2inite ascnse =n st%ă2n"%i7e 2iin!ei
sa7e. O si#+7ă +iat%ă =nc.i"e =n ea ' %eze%vă i#ensă "e ene%-ie at'#ică
+,).
L c.ia% a$a, 2ă%ă via!ă,
este ' cent%a7ă "e +te%e a Divinită!ii.S
An!e7e+t7 7ă "e +e #asă n vas -%a!i's c #8ne%7 ;ătt =n "ia#ante. SC%7 n'st% a c%eat acest
+a7at s'7i"i2ic8n" #i7ia%"e "e %aze c's#ice 7i;e%eS, a c'ntinat e7. S&a acest vas, atin-e-i "ia#ante7e
$i c'nstată că +i+ăit7 =!i va c'n2i%#a ceea ce vezi.S
A# eDa#inat vas7 $i i-a# +i+ăit +e%e!ii "e a% #asiv. Fieca%e +iat%ă e%a "e#nă "e n %e-eM O
satis2ac!ie +%'2n"ă =$i 2ăc 7'c =n s+i%it7 #e) 2sese =n"e+7inită ' "'%in!ă ascnsă =nt%-n c'7!
sec%et a7 2iin!ei #e7e. D+ă vie!i =nt%e-i, ac# "is+ă%se, =nt%-n #'" +7in "e %ecn'$tin!ă.
5'va%ă$7 #e #ă c'n"se "e-a 7n-7 n'% c'%i"'a%e, +%in #ai #7te ca#e%e ;'-at '%nate =nt%-
n sti7 i#+e%ia7, +8nă =nt%-' sa7ă i#ensă, n"e =n cent% se =nă7!a n t%'n a%it $i =#+'"';it c
+iet%e #7tic'7'%e. Ac'7' e%a a$ezat #a%e7e ?a;aEi =n +'st%a 7'ts. A# =n-ennc.iat +e
"$#eaa st%ă7cit'a%e 7a +ici'a%e7e 7i.
SLa.i%i, #ai nt%e$ti t vis7 tă "e a +'se"a n +a7at "e a%NS Oc.ii -%7i #e st%ă7cea ca
ni$te +iet%e +%e!i'ase. S5%eze$te-teM 5'ate "'%in!e7e ta7e +ă#8nte$ti snt +e ca7e să 2ie satis2ăcte
+ent% vecieMS M%#%ă c8teva cvinte #istice "e ;inecv8nta%e. SRi"ică-te 2i7e. P%i#e$te
ini!ie%ea =n =#+ă%ă!ia 7i D#neze +%in #riya Yoga.S
?a;aEi =$i =ntinse #8ini7e) homa, n 2'c "e sac%i2ici a a+ă%t =n #'" #i%ac7's, =nc'nE%at "e
2%cte $i "e 27'%i. A# +%i#it te.nica e7i;e%at'a%e a $tiin!ei ,'-a =n 2a!a a7ta%7i a%z8n".
An z'%i, ce%e#'nii7e s-a te%#inat. An sta%ea #ea eDtatică, n si#!ea# nici ' "'%in!ă să "'%# $i
%ătăcea# +%in +a7at7 =n ca%e se =n-%ă#ă"ea ';iecte "e a%tă $i ;'-ă!ii 2a;7'ase. Din -%ă"ini7e
2ee%ice +e ca%e a# +'%nit să 7e vizitez, a# văzt st8nci7e -'a7e $i -%'te7e ca%e ie%i n avea ca vecin
v%en +a7at sa te%asă c 27'%i.
Re=nt'%s =n +a7at '"ată c +%i#e7e %aze a7e s'a%e7i "in >i#a7a,a, 7-a# cătat +e Maest%. L-a#
-ăsit +e t%'n, =nc'nE%at "e "isci+'7ii a"8nci!i =n #e"ita!ie.
SŢi-e 2'a#e, La.i%iS, zise ?a;aEi. SAnc.i"e 'c.ii.S
C8n" i-a# %e"esc.is, +a7at7 2e%#ecat $i -%ă"ini7e 7D%iante "is+ă%se%ă. ?a;aEi, "isci+'7ii $i e
=ns#i e%a# a$eza!i "i%ect +e s'7, =n ace7a$i 7'c n"e 7-a# =nt87nit 7a =nce+t, n "e+a%te "e -%'ta
c int%a%ea =ns'%ită. Atnci #i-a# a#intit că -.i"7 =#i "ec7a%ase că +a7at7 se va "e#ate%ia7iza,
at'#ii săi ca+tivi se v'% e7i;e%a $i v'% "is+a%e =n esen!a -8n"%i7'% "e n"e ei +%'venea.
Anc%e#enit "e i#i%e, =7 +%ivea# t't$i c =nc%e"e%e +e -%, =nt%e;8n"-#ă =n ace7a$i ti#+ ce-#i
va #ai %eze%va această zi at8t "e ;'-ată =n #inni.
SŢe77 +ent% ca%e a 2'st c%eat acest +a7at a 2'st atinsS, #i-a eD+7icat ?a;aEi. A 7at "e E's n vas "e
+ă#8nt a%s. SA+%'+ie #8na "e acest vas $i vei ';!ine t't ceea ce "'%e$ti să #ăn8nci.S
De =n"ată ce a# 7at vas7 -'7, e7 se #+7 "e luchis ca7" +%ăEit =n nt, "e c%%, $i "e "7ci%i %a%e.
A# #8ncat, c'nstat8n" că %eci+ient7 n se -'7ea "e7'c. D+ă ce #-a# săt%at, a# cătat a+ă.
C% =#i in"ică vas7 "in ca%e #8ncase#. O.M .%ana "is+ă%se, 2iin" =n7'cită "e a+ă "e izv'%.
SP!ini #%it'%i $ti că Re-at7 7i D#neze inc7"e $i %e-at7 "'%in!e7'% '#ene$tiS, a zis ?a;aEi.
SAcest Re-at se =ntin"e $i +e Pă#8nt7 ca%e, i7z'%i +%in nat%a sa, n +'ate c'n!ine esen!a
%ea7ită!ii "ivine.S
SMaest%e, =n această n'a+te #i-ai "e#'nst%at 2%#se!ea 7e-ăt%ii "int%e +ă#8nt $i ce%MS A# s%8s
7a a#inti%ea +a7at7i 2e%#ecat "is+ă%tL c si-%an!ă că nici n ,'-.in n a #ai +%i#it ini!ie%ea
=n #iste%e7e a-ste a7e S+i%it7i, =nt%-n 7'c at8t "e 7D'sM De ac# =nainte +tea# c'nte#+7a
c seninătate "ec'%7 si#+7, c'nt%ast8n" =nt%-n #'" at8t "e iz;it'% c ce7 "e a"inea'%i. S'77
-'7, -%'ta, a"ă+'st +%i#itiv =n ae% 7i;e%, t'ate acestea +ă%ea n 7'c i"ea7 +ent% s2in!ii ca%e #ă
=nc'nE%a.
A# +et%ect zia =n #e"ita!ie $i #i-a# %ea#intit %ea7iză%i7e #e7e s+i%ita7e "in vie!i7e ante%i'a%e.
C%-7 "ivin s-a a+%'+iat "e #ine, $i-a t%ect #8na +este c%e$tet7 #e $i a# cn'sct +ent%
+%i#a "ată sta%ea "e nir$ikalpa samadhi, ;eatit"ine =n ca%e a# stat T zi7e ne=nt%e%+te.
St%ă+n-8n" =nve7i$%i7e sccesive a7e cn'a$te%ii E7i, a# "esc.is $a %e-at7i ne#%it'% a7
Rea7ită!ii s+%e#e. 3ă7%i7e i7zii7'%, a7 c'nvin-e%i7'% t%ecăt'a%e că"ea n7 "+ă a7t7L s+i%it7
#e, %einsta7at +e +ie"esta77 să ete%n, e%a t'tna c S+i%it7 C's#ic. An "i#inea!a ce7ei "e a
'+ta zi, a# =n-ennc.iat 7a +ici'a%e7e -%7i #e, i#+7'%8n"-7 să #ă +ăst%eze ve$nic 78n-ă e7,
=n sin-%ătă!i7e s2inte.
SFi7eS, =#i %ăs+nse ?a;aEi =#;%ă!i$8n"-#ă, S=n această =nca%na%e t%e;ie să-!i E'ci %'77 =n 2a!a
#7!i#ii. S2in!it =nainte "e na$te%ea ta +%in nen#ă%ate vie!i +et%ecte =n #e"ita!ie s'7ita%ă, ac#
t t%e;ie să t%ăie$ti +%int%e 'a#eni.
Fa+t7 că n #-ai =nt87nit "ec8t "+ă ce te-ai căsăt'%it $i ai "evenit n 2nc!i'na% #'"est, a%e n
sens +%'2n". 5%e;ie să a;an"'nezi i"eea "e a te a7ăt%a -%+7i n'st% #iste%i's "in
>i#a7a,aL via!a ta se va "e%7a +%int%e 'a#eni $i va c'nstiti eDe#+77 ni ,'-.in-ca+ "e 2a#i7ie
i"ea7.
D#neze n a %ă#as s%" 7a st%i-ăte7e n#e%'$i7'% 'a#eni "ez'%ienta!i, a c'ntinat. 5 ai 2'st
a7es +ent% a a"ce, +%in inte%#e"i7 #riya%ei Yoga, 7ini$tea #7t'% cătăt'%i since%i. Cei ca%e
+'a%tă -%iEa nei 2a#i7ii $i a n'% %es+'nsa;i7ită!i zi7nice v'% +%i#i această te.nică ,'-.ină c #ai
#7tă $%in!ă "e 7a tine, ca%e ai ace7ea$i ';7i-a!ii ca $i ei. 5%e;ie să-i 2aci să =n!e7ea-ă că !e77
s+%e# a7 ,'-.ini7'% n este inaccesi;i7 ce7'% ca%e a 7e-ăt%i 2a#i7ia7e. C.ia% =n 7#e 2iin", n
,'-.in ca%e-$i =n"e+7ine$te c'n$tiinci's sa%cini7e =nt%-n sc'+ "ezinte%esat, avansează c
si-%an!ă +e ca7ea i7#ină%ii.
De ac# =nainte ni#ic n te ';7i-ă să +ă%ăse$ti 7#ea, +ent% că t ai %+t "eEa, =n inte%i'%7 tă,
t'ate ata$a#ente7e Ba%#a-ice. C.ia% "acă n e$ti a7 7#ii, t%e;ie să t%ăie$ti =n 7#e. Mai ai =ncă
#7!i ani +e ca%e să-i "e"ici ';7i-a!ii7'% 2a#i7ia7e, civice $i s+i%ita7e. S+e%an!a "ivină va
%e=ns27e!i "e ac# =nainte ini#i7e =#+iet%ite a7e 'a#eni7'% acesti sec'7. 3ia!a ta ec.i7i;%ată =i va
aEta să =n!e7ea-ă că e7i;e%a%ea "e+in"e "e %enn!ă%i7e inte%i'a%e $i n "e ce7e eDte%i'a%e.S
C8t "e "e+a%te #i se +ă%ea 2a#i7ia, ;i%'7, 7#ea =nt%ea-ă, =n ti#+ ce-7 asc7ta# ast2e7 +e -%-7
#e, =n sin-%ătă!i7e >i#a7a,a-eiM 5't$i a"evă%7 v'%;ea +%in -%a saL a# acce+tat s+s să
+ă%ăsesc ace7 7'c a7 +ăcii. A+'i ?a;aEi #-a =nvă!at %e-7i7e antice $i i#a;i7e %e2e%it'a%e 7a
t%ans#ite%ea te.nicii ,'-a "e 7a -% 7a "isci+'7.
S4 c'n2e%i c.eia #riya "ec8t "isci+'7i7'% ca%e a ca7ită!i7e ce%teS, #ă inst%ia ?a;aEi. SCe7 ca%e
2ace E%ă#8nt7 "e a sac%i2ica t't7 +ent% căta%ea sa "ivină este "e#n să +e%cea+ă #iste%e7e
s;7i#e a7e vie!ii +%in inte%#e"i7 $tiin!ei #e"ita!iei.S
SC% s28nt, a$a c# t ai ;inecv8ntat '#eni%ea %e=nviin" a%ta +ie%"tă #riya Yoga, n-ai v%ea să
ai ;năv'in!a să =n"7ce$ti c'n"i!ii7e st%icte necesa%e +ent% a "eveni "isci+'7NS A7 +%ivea# %-ăt'%
+e ?a;aEi. S5e i#+7'% să-#i "ai v'ie să t%ans#it #riya Yoga tt%'% ce7'% ca%e ' cată since%, c.ia%
"acă ei n snt ca+a;i7i să 2acă E%ă#8nt7 %enn!ă%ii c'#+7ete. Oa#enii "in 7#ea =nt%ea-ă,
%#ă%i!i "e =nt%eita s2e%in!ă
+,)/
, a nev'ie să 2ie =nc%aEa!i. P'ate că ei n v'% =nce%ca nici'"ată
să %#eze ca7ea e7i;e%ă%ii "acă 7i se %e2ză ini!ie%ea =n #riya Yoga.S
SA$a să 2ie. 3'in!a "ivină a v'%;it +%in -%a ta.S C aceste cvinte si#+7e, -%-7 +7in "e
c'#+asine a =n7ăt%at ;a%ie%e7e #i7ena%e, ca%e ascnsese%ă #riya "e 7#e. SE$ti 7i;e% să ac'%zi
#riya tt%'% ace7'%a ca%e =!i ce% #i7 aEt'%7.S
+,)/(
D+ă ' c7i+ă "e tăce%e ?a;aEi c'ntină) SRe+etă 2iecă%ia "int%e "isci+'7ii tăi +%'#isinea
#innată "in Bhaga$ad%&ita) "1*alpamasya Dharmasya, Trayata Mahato Bhoyat" W"C.ia% $i
+!ină +%actică a acestei ".a%#a 9%it %e7i-i's sa ac!ine vi%t'asă< te va sa7va "e #a%i +e%ic'7e
9#a.at' ;.a,at<" - s2e%in!e7e c'7'sa7e ine%ente cic7%i7'% %e+etate a7e na$te%ii $i #'%!ii.]
+,)0

C8n", a "'a zi "i#inea!ă, a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e -%7i #e +ent% a #ă ;inecv8nta
=nainte "e +7eca%e, e7 a si#!it 7i+sa #ea "e entzias# 7a -8n"7 că t%e;ie să-7 +ă%ăsesc.
SDes+ă%!i%ea n eDistă +ent% n'i, +%eai;it7 #e c'+i7MS M-a ;ătt $'% +e #ă%. SO%in"e vei 2i,
va 2i s2icient să #ă c.e#i, +ent% ca e să 2i instantane c tine.S
C'ns'7at "e această #innată +%'#isine, +7in "e =n!e7e+cine "ivină %e-ăsită, a# 7at "%#7
=nt'a%ce%ii. La ;i%', c'7e-ii #ei ca%e "e /I zi7e #ă c%e"ea +ie%"t =n En-7a >i#a7a,ei, #-a
+%i#it c că7"%ă. An"ată s'si ' sc%is'a%e "e 7a $e27 "e ;i%'.
SLa.i%i t%e;ie să se %e=nt'a%că 7a ;i%'7 "e 7a Dana+%. 5%ans2e%a%ea 7i 7a RaniB.et este ' e%'a%e.
Un a7t 2nc!i'na% va 2i t%i#is =n 7'c7 7iNS
Re27ect8n" 7a "c'inci"en!a" ca%e #ă "sese =n ce7 #ai =n"e+ă%tat +nct a7 &n"iei, =#i veni să
z8#;esc.
Anainte "e a #ă =nt'a%ce 7a Dana+%
+,)1
, a# +et%ect c8teva zi7e 7a ' 2a#i7ie ;en-a7eză "e 7a
M'%a"a;a". Gase +%ieteni a venit să #ă sa7te aici. C# e a"cea# c'nve%sa!ia as+%a n'%
s;iecte "e '%"in s+i%ita7, -az"a #ea %e#a%că t%ist)
S3ai, in zi7e7e n'ast%e &n"ia n #ai a%e s2in!iMS
S?a;S, a# +%'testat e ve.e#ent, S+a$ii #a%i7'% Mae$t%i s2in!esc =ncă s'77 n'st%MS
Ant%-' "is+'zi!ie "e eDa7ta%e 2ie%;inte, si#!ea# nev'ia să %e7atez %ecenta #ea eD+e%ien!ă "in
>i#a7a,a. A"it'%i7 #e ne=nc%ezăt'% s%8"ea +'7itic's.
SLa.i%iS, zise n7 "int%e ei c n t'n 7ini$tit'%, Sae%7 %a%e2iat a7 #n!i7'% te-a a#e!it $i ai avt n
s'i "e vis c'n$tient.S
D'%in" să 2ac să t%i#2e a"evă%7, a# %e+7icat 2ă%ă să -8n"esc) SC%-7 #e va a+a%e c.ia% aici, =n
ca%ne $i 'ase, 7a c.e#a%ea #eaMS
De această "ată, a# %e$it să 7e t%ezesc inte%es7L n e%a "e #i%a%e că 2ieca%e "in ei "'%ea să
c'nte#+7e n s28nt #ate%ia7izat =nt%-n #'" at8t "e ne';i$nitM A# %-at-' +e -az"ă să-#i +nă
7a "is+'zi!ie ' ca#e%ă $i "'ă +ăt%i #'i.
SMaest%7 va a+a%e "in ete%S, a# zis e. SRă#8ne!i tăc!i "+ă $ăL vă v'i c.e#a e.S
M-a# c2n"at =n #e"ita!ie, c.e#8n"-7 #i7 +e -%. An"ată, n c7a% "e 7nă #iste%i's a a+ă%t
=n ca#e%a =ntnecată $i 2'%#a %a"i'asă a 7i ?a;aEi s-a #ani2estat.
SLa.i%i, "e ce #ă c.e#i +ent% ' ni#ica t'atăNS
P%ivi%ea Maest%7i e%a seve%ă.
SA"evă%7 este +ent% cătăt'%ii se%i'$i, n +ent% cei +e ca%e =i #8nă si#+7a c%i'zitate. Este $'%
să c%ezi c8n" veziL atnci n #ai este nev'ie să ca!i "in t't s27et7. 4#ai ce7 ca%e =$i =nvin-e
sin-% sce+ticis#7 #ate%ia7ist "esc'+e%ă a"evă%7 s+%asenz'%ia7.S E7 a"ă-ă c seve%itate) SLasă-
#ă să +7ecMS
A# căzt %-ăt'% 7a +ici'a%e7e 7i) SC% s28nt, vă" ce -%e$ea7ă a# 2ăct $i te %'- #i7 să #ă ie%!i.
A# =n"%ăznit să te c.e# +ent% a %e=nvia c%e"in!a =n ni$te #in!i 'a%;e s+i%ita7. Ant%c8t #i-ai
2ăct 2av'a%ea "e a veni 7a c.e#a%ea #ea, ;inev'ie$te să n +7eci +8nă n ac'%zi ;inecv8nta%ea
ta +%ieteni7'% #ei. C.ia% "acă 7e 7i+se$te c%e"in!a, ei n snt #ai +!in "'%nici să se c'nvin-ă "e
a"evă%7 avent%ii #e7e ne';i$nite.
S?ine, %ă#8n. 4 v%e ca +%ietenii tăi să se =n"'iască "e cv8nt7 tă.S ?a;aEi se =#;78nzise, "a%
a"ă-ă) SDe ac# =nainte, 2i7e, v'i a+a%e n '%ic8n" #ă c.e#i t, ci atnci c8n" vei avea nev'ie
"e #ine.S
+,)(2
C8n" a# "esc.is $a, ' tăce%e =nc'%"ată "'#nea =n #ic7 -%+. An"'in"-se "e #ă%t%ia 'c.i7'%
7'%, +%ietenii #ei c'nte#+7a c -%a căscată 2'%#a %a"i'asă a 7i ?a;aEi, a$ezată +e +ăt%ă.
SEste .i+n'ză c'7ectivăS, zise n7 "int%e s+ectat'%i %8z8n". S4i#eni n-a% 2i +tt int%a =n ca#e%ă
2ă%ă ca n'i să $ti#MS
?a;aEi =nainta s+%e ei s%8z8n" $i 7e '%"'nă să se c'nvin-ă +%in +i+ăit că e7 e%a 2'a%te %ea7.
An"'ia7a "is+ă%8n", +%ietenii #ei =n-ennc.ia%ă s+ă$i!i 7a +ici'a%e7e Maest%7i.
SP%e-ăti!i ' haluaS
+,)((
, ce% ?a;aEi +ent% a "a ' "'va"ă =n +7s "e %ea7itatea c'%+7i să 2izic. An
ti#+ ce ;"inca 2ie%;ea, -%7 "ivin c'nve%sa a#a;i7. Meta#'%2'za acest'% "5'#a
nec%e"inci's7" =n "S28nt7 Pave7" "ev'ta!i e%a #ă%ea!ă. C8n" a# te%#inat ;"inca, ?a;aEi ne
;inecv8ntă n7 "+ă a7t7. De'"ată a+ă% n 27-e%) n'i a# asistat 7a "e#ate%ia7iza%ea
e7e#ente7'% c'%+7i Maest%7i, ce s-a t%ans2'%#at =nt%-' 7#ină "i2ză. Pte%ea 7i ?a;aEi, =n
a%#'nie c D#neze, e7i;e%ase #i7ia%"e "e at'#i ete%ici +e ca%e e7 =i !inea 7e-a!i s; 2'%#ă "e
c'%+L se#in!e7e "e via!ă s-a %e=nt'%s 7a i#ens7 7'% %eze%v'% c's#ic.
SL-a# văzt c +%'+%ii #ei 'c.i +e =nvin-ăt'%7 #'%!iiS, eDc7a#ă Mait%a
+,)(*
, n7 "in cei +%ezen!i.
Fa!a 7i e%a t%ans2i-%ată "e această %eve7a!ie. SMa%e7e -% se E'acă c ti#+7 $i s+a!i7 t't at8t "e
$'% c# n c'+i7 7ansează ;a7'ane "e să+n. L-a# c'nte#+7at +e ce7 ca%e !ine c.ei7e ce%7i $i
+ă#8nt7i.S
Peste +!in ti#+ #-a# =nt'%s "in n' 7a Dana+%. An%ă"ăcinat 2e%# =n S+i%it, #i-a# %e7at
activită!i7e "e 2nc!i'na% $i "e $e2 "e 2a#i7ie."
La.i%i Ma.asa,a 7e-a +'vestit 7i S:a#i Fe;a7anan"a $i 7i S%i YBtes:a% ' a7tă =nt87ni%e c
?a;aEi, =n =#+%eE%ă%i ca%e a#intea "e +%'#isinea -%7i) "3'i veni n#ai atnci c8n" vei
avea nev'ie "e #ine."
"Ant8#+7a%ea s-a +et%ect =n ti#+7 nei se%;ă%i #umbha Mela 7a A77a.a;a"", +'vestea La.i%i
Ma.asa,a "isci+'7i7'% săi, "'%a$ n"e-#i +et%ecea# ' vacan!ă sc%tă. An ti#+ ce #ă a#esteca# =n
#7!i#ea că7-ă%i7'% $i a +e7e%ini7'% veni!i "in t'ate c'7!%i7e &n"iei +ent% s'7e#nitatea
%e7i-i'asă, a# %e#a%cat n ascet ac'+e%it "e cen$ă ca%e avea n vas +ent% ce%$it. S+'ntan #i-a
t%ect +%in #inte că acesta e%a n i#+'st'% ca%e eta7a se#ne7e eDte%i'a%e a7e %enn!ă%ii, 2ă%ă '
%ea7iza%e s+i%ita7ă c'%es+nzăt'a%e.
De-a;ia 7-a# "e+ă$it +e ascet, că +%ivi%ea #ea s%+%insă 7-a =nt87nit +e ?a;aEi, =n-ennc.iat =n
2a!a ni ana.'%et c +ă%7 =#+7etit.
SC%EiS, a# zis e %e+ezin"-#ă s+%e e7, Sce 2aciNS
SAi s+ă7 +ici'a%e7e acesti ana.'%etL a+'i =i v'i s+ă7a vase7e "e ;cătă%ie.S ?a;aEi #i-a s%8s ca n
c'+i7. A# =n!e7es că e7 v'ia să-#i a%ate că n t%e;ie să c%itic +e ni#eni, ci să-7 vă" +e D'#n7
eDist8n" =n #'" e-a7 =n t'!i 'a#enii, #ici sa #a%i. Maest%7 a"ă-ă) SSe%vin"-i +e sa".s
=n!e7e+!i sa i-n'%an!i, e =nvă! să +%actic cea #ai #a%e "int%e vi%t!i, cea ca%e-i +7ace 7i
D#neze ce7 #ai #7t) #i7in!a.S
+,)(+
34-1: Acum a devenit un sanatoriu militar. Din 1861 guvernul britanic a introdus în
India sistemul telegrafic.
34-2: Ranikhet, în districtul Almora, este situat la picioarele lui Nanda Devi, unul din
cele mai înalte vârfuri din Himalaya.
34-21: Babaji a spus de fapt "Gangadhar," numele sub care Lahiri Mahasaya a fost
cunoscut în încarnările sale anterioare. Gangadhar (literal "acel care ţine Ganga, râul
Gange") este unul din numele lui Shiva. În acord cu legenda din Purana, râul sfânt
Ganga coboară din cer. Ca nu cumva pământul să nu poată îndura forţa puternicei
sale coborâri, Shiva a primit lovitura în propriul cap, protejat de părul său făcut coc
în creçtet. Apele Gangelui s-au scurs apoi lin, de-a lungul firelor de păr ale
Sublimului, udând pământul însetat al Indiei. Semnificaţia metafizică a lui
"Gangadhar" este: "acel care are controlul asupra <râului> curentului vieţii
(kundalini) din coloana vertebrală."
34-3: Marcu 2:27.
34-4: Legea karma-ei cere ca orice dorinţă umană să fie satisfăcută până la urmă.
Dorinţele nespirituale constituie astfel lanţul care ne leagă de roata reîncarnărilor.
34-5:
*.e este un miracol% 7ste un reproş,
:7ste o satiră implicită la adresa umanităţii(*
-7d;ard <oung, în Night Thoughts (Gânduri
nocturne)(
34-6: Teoria structurii atomice a materiei, ce a fost descoperită în occident abia de
oamenii de çtiinţă contemporani, este prezentată în vechile tratate indiene &aisesi$a
çi 8yaya. " Există lumi întinse situate în interiorul fiecărui atom, diverse ca firele de
praf dintr-o rază de soare." -.oga &asishta
34-7: Suferinţele fizice, psihice çi mentale se pot manifesta prin boli, printr-un
dezechilibru psihic sau "complexe" çi prin ignoranţa spirituală.
34-71: La început Babaji i-a dat doar lui Lahiri Mahasaya permisiunea să-i înveţe
Kriya Yoga pe alţii. Yogavatar a întrebat apoi dacă alţi câţiva discipoli pot fi de
asemenea autorizaţi să predea Kriya. Babaji a consimţit çi a hotărât că, în viitor, pot
preda doar aceia care avansează pe calea Kriya çi care prezintă autorizarea lui Lahiri
Mahasaya, sau prin filiera stabilită de discipolii autorizaţi ai lui Yogavatar. Babaji a
promis compasiv că va asigura, viaţă după viaţă, responsabilitatea propăçirii
spirituale a tuturor Kriya Yoghinilor credincioçi çi loiali, care au fost iniţiaţi de către
instructori Kriya autorizaţi.
Societatea pentru Realizarea Sinelui çi Societatea Yogoda Satsanga din India iniţiază
çi cer în mod strict, printr-un angajament semnat, ca tehnicile de Kriya să nu fie
dezvăluite altora. În acest fel, tehnicile simple, dar corecte, de Kriya sunt protejate
de schimbări çi distorsiuni produse de instructori neautorizaţi, rămânând în forma lor
originală, pură.
Deçi Babaji a renunţat la vechile restricţii ale ascetismului çi renunţării, pentru a
ajuta masele de oameni sa primească Kriya Yoga, el le-a cerut lui Lahiri Mahasaya çi
descendenţilor săi pe linie spirituală (linia de guru SRF/YSS) ca ei sa impună celor
care aspiră la iniţiere o perioadă de antrenament spiritual prealabil, pentru
pregătirea în Kriya Yoga. Practica unei tehnici foarte avansate, cum este cea de
Kriya, este incompatibilă cu o viaţa spirituală dezordonată. Kriya Yoga este mai mult
decât o tehnică de meditaţie; ea este un mod de viaţă çi necesită iniţierea în anumite
discipline spirituale. Self-Realization Fellowship çi Societatea Yogoda-Satsanga din
India au dus la îndeplinirea cu grijă a acestor instrucţiuni lăsate de Babaji, Lahiri
Mahasaya, Sri Yukteswar çi Paramahansa Yogananda. Tehnicile Hong-Sau çi AUM,
predate în lecţiile SRF/YSS çi de către reprezentanţi autorizaţi ai SRF/YSS ca un
preambul pentru Kriya Yoga, sunt parte integrantă din calea Kriya Yoga. Aceste
tehnici sunt foarte eficiente în ridicarea conçtiinţei spre realizarea Sinelui çi
eliberarea sufletului de limitări (nota editorului englez).
34-8: Capitolul II:40.
34-9: Un oraç lângă Benares.
34-10: Pe drumul către Infinit, chiar çi Maeçtrii realizaţi spiritual ca Lahiri Mahasaya
pot suferi de un exces de zel çi astfel devin subiectul unei disciplinări. În Bhagavad
#ita găsim multe pasaje în care gurul Divin Krishna dă pedepse prinţului
credincioçilor, Arjuna.
34-11: Porridge gros făcut din seminţe de grâu prăjite cu brânză çi fierte în lapte çi
zahăr.
34-12: Maitra Mahasaya va atinge mai târziu un înalt nivel de evoluţie spirituală. L-
am întâlnit puţin după ce mi-am luat diploma de studii secundare; el a vizitat
ermitajul Mahamandal de la Benares, în timp ce eu mă găseam acolo çi mi-a povestit
apariţia lui Babaji la Moradabad. "În urma acestui miracol, mi-a spus Maitra, am
devenit discipol al lui Lahiri Mahasaya pentru toată viaţa."
34-13: "El îçi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri çi pe pământ" (PSALMI,
113.6) "Oricine se va înălţa, va fi smerit; çi oricine se va smeri, va fi înălţat" (MATEI,
23.12) A umili egoul, sau falsul sine, înseamnă a-ţi descoperi identitatea eternă.
CAPITOLUL: 35
4iaţa după e1emplul cristic a lui 9a'iri Ma'asa$a
"Lasă-Mă ac#, căci a$a se ca"e, să =#+7ini# t't ce t%e;ie =#+7init."
+-)(
A"%es8n"-se ast2e7 7i
&'an ?'tezăt'%7 $i ce%8n"-i să-L ;'teze, &ss %ecn'$tea "%e+t%i7e "ivine a7e -%7i să.
P%in st"i7 %es+ect's a7 ?i;7iei "int%-n +nct "e ve"e%e '%ienta7
+-)*
$i +%int%-' +e%ce+!ie
intitivă, #-a# c'nvins că &'an ?'tezăt'%7 a 2'st, =n c%s7 vie!i7'% 7i ante%i'a%e, -%7 7i &ss.
M7te +asaEe "in ?i;7ie "a "e =n!e7es că =n =nca%na%ea 7'% +%ece"entă, &'an ?'tezăt'%7 $i &ss a
2'st %es+ectiv &7ie $i "isci+'77 să E7isei.
C.ia% s28%$it7 =ns$i a7 3ec.i7i 5esta#ent +%ezice %e=nca%na%ea 7i &7ie $i a 7i E7isei) "&ată, vă
v'i t%i#ite +e +%''%'c7 &7ie, =nainte "e a veni zia D'#n7iL zia cea #a%e $i =n2%ic'$ată"
+-)+
.
Ast2e7, &'an ?'tezăt'%7 9&7ie<, t%i#is "=nainte "e a veni zia D'#n7i", s-a născt +!in #ai
"ev%e#e +ent% a ann!a veni%ea 7i &ss. Un =n-e% i-a a+ă%t 7i 6a.a%ia, s+n8n"-i că 2i7 să,
&'an ?'tezăt'%7, ca%e va t%e;i să vină +e 7#e, n este a7t7 "ec8t &7ie.
Da% =n-e%7 =i s+ne) "4 te te#e, 6a.a%ieL 2iin"că %-ăcinea a 2'st asc7tată. 4evastă-ta
E7isaveta =!i va na$te n 2i că%ia =i vei +ne n#e7e &'an... E7 va =nt'a%ce +e #7!i "in 2iii 7i
&s%ae7 7a D'#n7, D#neze7 7'%L e7 va #e%-e =naintea 7i D#neze =n ".7 $i c +te%ea 7i &7ie
+-),
, ca să =nt'a%că ini#i7e +ă%in!i7'% 7a c'+ii $i +e cei neasc7tăt'%i 7a #;7a%ea =n =n!e7e+cinea
ce7'% "%e+!i, ca să -ătească D'#n7i n n'%'" ;ine +%e-ătit +ent% E7".
+-)-
De "'ă '%i, 2ă%ă nici-n ec.iv'c, &ss =7 i"enti2ică +e &7ie c &'an ?'tezăt'%7) "Da% vă s+n că &7ie
a $i venit $i ei n 7-a cn'sct, ci a 2ăct c e7 ce a v%t. 5't a$a a%e să s2e%e $i Fi7 O#7i "in
+a%tea 7'%. Ucenicii a =n!e7es atnci că 7e v'%;ise "es+%e &'an ?'tezăt'%7"
+-).
. Din n', &iss
s+ne) "Căci +8nă 7a 7'an a +%''%'cit t'!i +%''%'cii $i Le-ea. Gi "acă v%e!i să =n!e7e-e!i E7 este &7ie
ca%e t%e;ia să vină"
+-)/
C8n" &'an ?'tezăt'%7 nea-ă că e7 este &7ie
+-)0
, aceasta =nsea#nă că, s; #i77 as+ect a7 7i &'an,
e7 a =ncetat să #ai 2ie &7ie, #a%e7e -%. An via!a sa +%ece"entă, e7 i-a "ă%it "#antaa" 7i "e -7'%ie
$i "e ;'-ă!ie s+i%ita7ă "isci+'77i să E7isei) "E7isei a %ăs+ns) [5e %'- să vină +este #ine '
=n"'ită #ăs%ă "in ".7 tăM\ &7ie a zis) [C%e 7c% ce%i. Da% "acă #ă vei ve"ea c8n" v'i 2i %ă+it
"e 7a tine, a$a !i se va =nt8#+7aL "acă n, n !i se va =nt8#+7a a$a... $i a %i"icat #antaa că%eia =i
"ă"se "%#7 &7ie"
+-)1
.
R'7%i7e a 2'st inve%sate +ent% că &7ie - &'an n #ai t%e;ia să 2ie, =n văz7 7#ii, -%7 7i E7isei
- &ss, "evenit +e%2ect =n %ea7iza%ea "ivină.
C8n" &ss s-a sc.i#;at 7a 2a!ă +e #nte
+-)(2
, i-a a+ă%t M'ise $i -%7 să &7ie. Pe c%ce, &ss
eDc7a#ă) "6li, 6li, lama sabachthaniB", a"ică) "D#neze7 Me, D#neze7 Me, +ent% ce M-ai
+ă%ăsitN Unii "in cei ce stătea ac'7', c8n" a azit aceste v'%;e a zis) St%i-ă +e &7ieM... Lasă să
ve"e# "acă va veni &7ie să-L #8ntiască"
+-)((
.
Aceea$i 7e-ăt%ă ete%nă "int%e -% $i "isci+'7 ca%e eDista =nt%e &'an ?'tezăt'%7 $i &ss =i 7e-a "e
ase#enea +e ?a;aEi $i La.i%i Ma.asa,a. C ' tan"%ă s'7icit"ine, ne#%it'%7 -% "e+ă$ise
-%ani!a a;isa7ă ca%e se+a%a ce7e "'ă vie!i a7e "isci+'77i să $i -.i"ase =n #'" sec%et +a$ii
c'+i77i $i #ai t8%zi ai ;ă%;at7i. 4#ai "+ă ce "isci+'77 a =#+7init v8%sta "e JJ "e ani
?a;aEi a c'nsi"e%at că a s'sit ti#+7 să %e=nn'a"e "esc.is 7e-ăt%a. A+'i, "+ă =nt%eve"e%ea sc%tă
"e 7a RaniB.et, Maest%7 7-a -'nit "in #n!i +e "isci+'77 să +%eai;it $i i-a =nc%e"in!at '
#isine e7i;e%at'a%e =n 7#e... "Fi7e, v'i 2i a7ăt%i "e tine atnci c8n" vei avea nev'ie "e #ine".
Ce =n"%ă-'stit #%it'% +'ate -a%anta ' ase#enea +%'#isineN
Fă%ă $ti%ea 7#ii, ' #a%e %ena$te%e s+i%ita7ă a =nce+t =n /*1/ =nt%-n c'7! +ie%"t "in ?ena%es.
A$a c# ' 27'a%e n +'ate să-$i ascn"ă +a%2#7, 7a 2e7 La.i%i Ma.asa,a, "e$i "cea via!a ni
ca+ "e 2a#i7ie i"ea7, n +tea să-$i ascn"ă -7'%ia sa s+i%ita7ă. P!in c8te +!in, a =nce+t să
s'sească, 7a 2e7 ca a7;ine7e, "isci+'7i "in t'ate c'7!%i7e &n"iei +ent% a +%i#i necta%7 "ivin +e ca%e
=7 "ă%ia #aest%7 e7i;e%at.
Ge27 "e ;i%' 9n en-7ez< a7 7i La.i%i Ma.asa,a a 2'st +%i#7 ca%e a ';se%vat sc.i#;a%ea
t%anscen"enta7ă ca%e se +et%ecse c an-aEat7 să, +e ca%e e7 =7 +'%ec7ise "?a; eDtatic".
"D'#n7e =#i +ă%e!i t%ist. Ce s-a =nt8#+7atN" 7-a =nt%e;at =nt%-' zi La.i%i Ma.asa,a +e $e27 să.
"S'!ia #ea, ca%e este =n An-7ia, este -%av ;'7navă. 5ea#a #ă s2'că."
"3ă v'i a"ce $ti%i "in +a%tea ei." La.i%i Ma.asa,a +ă%ăsi ;i%'7 $i s-a c'ncent%at n ti#+ sc%t =n
sin-%ătate. La %e=nt'a%ce%e, e7 s%8"ea c'ns'7at'%.
"S'!ia "vs se si#te #ai ;ineL =n acest #'#ent ea vă sc%ie ' sc%is'a%e." O#niscient7 -% a citat
c8teva 2%a-#ente.
"?a; eDtatic, $ti "eEa că n e$ti n '# ';i$nit. 5't$i, n +'t c%e"e că +'!i să te E'ci, "+ă
+7ac7 "#ita7e c s+a!i7 $i ti#+7M."
Sc%is'a%ea +%'#isă s'si =n c%8n". S+%e #a%ea sa s%+%iză $e27 %ecn'sc că, n n#ai că ea
c'n!inea n'tatea +7ăctă a vin"ecă%ii s'!iei sa7e, "a% c.ia% $i 2%aze7e +e ca%e, c c8teva să+tă#8ni
#ai =nainte, i 7e citise La.i%i Ma.asa,a.
D+ă c8teva 7ni, 2e#eia a s'sit =n &n"ia. C8n" ea 7-a =nt87nit +e La.i%i Ma.asa,a, ca%e $e"ea tăct
7a ;i%'7 să, s-a a+%'+iat "e e7 c vene%a!ie.
"D'#n7e, zise ea, "#neata #i-ai a+ă%t, =nc'nE%at "e ' a%ă, =n ca#e%a #ea "e ;'7navă, 7a
L'n"%aN De atnci a# 2'st c'#+7et vin"ecatăM P!in ti#+ "+ă aceea, a# +tt s+'%ta 7n-a
că7ăt'%ie #a%iti#ă s+%e &n"ia."
6i7nic, n7 sa "'i "isci+'7i =7 %-a să 7e ac'%"e ini!ie%ea =n #riya Yoga. An a2a%a =n"at'%i%i7'%
sa7e s+i%ita7e $i a #ncii "e 7a ;i%', #a%e7e La.i%i Ma.asa,a s-a c'nsac%at e"ca!iei. E7 a 2'n"at
n#e%'ase -%+e $c'7a%e $i a Ecat n %'7 activ =n %ăs+8n"i%ea e"ca!iei secn"a%e =n ca%tie%7
?en-a7it'7a "in ?ena%es. C'n2e%in!e7e 7i "es+%e Sc%i+t%i a +%i#it n#e7e "e "Ansa#;77 &ita"
ca%e at%ă-ea n#e%'$i cătăt'%i ai a"evă%7i.
P%in aceste #7ti+7e activită!i, La.i%i Ma.asa,a a =nce%cat să =n7ăt%e =nt%e;a%ea c'#nă) "D+ă
#ncă $i "+ă =n"at'%i%i7e 2a#i7ia7e, =!i #ai %ă#8ne ti#+ să #e"iteziN" 3ia!a +e%2ect ec.i7i;%ată a
#a%e7i -%, $e2 "e 2a#i7ie, =nc%aEa #ii "e ;ă%;a!i $i "e 2e#ei. C8$ti-8n" "'a% n #'"est
sa7a%i, ec'n'# $i #ai a7es accesi;i7 tt%'%, Maest%7 %#a =n 7#e "%#7 nei vie!i s+i%ita7e.
C'n$tient "e ninea 7i c D#neze, Maest%7 =i 'n'%a +e t'!i 'a#enii, in"i2e%ent ce #e%ite
avea. C8n" =7 sa7ta n "isci+'7, e7 =i %ăs+n"ea =nt't"eana. C ' #i7in!ă c'+i7ă%ească, e7
atin-ea a"esea +ici'a%e7e a7t'%a, +e%#i!8n"-7e %a%e'%i să 2acă $i ei 7a 2e7, "e$i n ase#enea se#n
"e %es+ect 2a!ă "e -% este n ';icei '%ienta7 st%ăvec.i.
Fa+t se#ni2icativ, La.i%i Ma.asa,a ini!ia =n #riya 'a#eni "in t'ate %e7i-ii7e. P%int%e "isci+'7ii săi
avansa!i e%a n n#ai .in"$i, ci $i c%e$tini $i #s7#ani. M'ni$ti sa "a7i$ti, c%e"inci'$i "e
"i2e%ite %e7i-ii sa atei +%i#ea i#+a%!ia7 ini!ie%ea. Un7 "in "isci+'7ii 7i %e#a%ca;i7i a 2'st A;"7
C2''% F.an, n #s7#an. 5%e;ia #7t c%aE "in +a%tea 7i La.i%i Ma.asa,a, n ;%a.#in "in
=na7ta s'cietate, să =n2%nte +%eE"ecă!i7e ti#+7i să. Ast2e7, n#e%'ase 2iin!e a ce%t a"ă+'st
s; a%i+a +%'tect'a%e a Maest%7i ca%e, ase#eni +%'2e!i7'% ins+i%a!i, ins27a ' s+e%an!ă n'ă
"ez#'$teni!i7'% s'cietă!ii.
"A#inte$te-!i ne=ncetat că t n a+a%!ii ni#ăni $i că ni#eni n =!i a+a%!ine. C8n"e$te-te că =nt%-'
zi va t%e;i să +ă%ăse$ti t't7 =n această 7#eL a$a că 2ă cn'$tin!ă c D#neze "e ac#", s+nea
#a%e7e -% "isci+'7i7'% săi. "P%e-ăte$te-te +ent% că7ăt'%ia ast%a7ă a #'%!ii, %i"ic8n"-te zi7nic
s+%e D#neze +%in #e"ita!ie. Din caza i7ziei maya-ei, te +e%ce+i ca 2iin" ' #asă "e ca%ne $i "e
'ase ca%e, =n ce7 #ai ;n caz, n este "ec8t n ci; "e t7;%ă%i.
+-)(*
Me"itează ne=ncetat, +ent% a
te +e%ce+e ca Esen!ă &n2inită, e7i;e%ată "e '%ice 2'%#ă "e s2e%in!ă. Ancetează să #ai 2ii +%iz'nie%
a7 c'%+7iL =nva!ă să ti7izezi c.eia sec%etă #riya +ent% a +ăt%n"e =n %e-at7 S+i%it7i."
Ma%e7e -% =i =nc%aEa +e n#e%'$ii săi "isci+'7i să %#eze "isci+7ina s+i%ita7ă t%a"i!i'na7ă a
+%'+%iei 7'% %e7i-ii. #riya Yoga este ' te.nică +%actică "e e7i;e%a%e $i La.i%i Ma.asa,a 7e 7ăsa
"isci+'7i7'% 7i;e%tatea "e a se c'n2'%#a ';icei%i7'% $i c%e"in!ei 7'%.
"Ms7#an7 va 2ace nama,
+-)(+
"e cinci '%i +e zi", zicea La.i%i Ma.asa,a. ">in"s7 se va a$eza
să #e"iteze "e #ai #7te '%i +e zi. C%e$tin7 va =n-ennc.ea "e #7te '%i +ent% a se %-a $i a+'i
+ent% a citi "in ?i;7ie."
C "isce%nă#8nt, -%7 =$i -.i"a "isci+'7ii +e ca7ea "ev'!inii, ac!inii, =n!e7e+cinii, sa +e ca7ea
%e-a7ă c'#+7etă 9a"ică Bhakti Yoga, #arma Yoga, (nana Yoga sa "a,a Yoga<, c'n2'%#
+%e"is+'zi!ii7'% =nnăscte a7e 2iecă%ia. Maest%7 n se -%ă;ea să-$i "ea asenti#ent7 "isci+'7i7'%
"'%nici să int%e =n v%en '%"in #'nastic, s2ătin"-i să %e27ecteze ;ine as+%a as+%i#ii nei
ase#enea vie!i.
Ma%e7e -% =$i =nvă!a "isci+'7ii să evite "isc!ii7e te'%etice as+%a Sc%i+t%i7'%) "D'a% ace7a este
=n!e7e+t ca%e, ne#7!#it n#ai să citească %eve7a!ii7e Sc%i+t%i7'%, =$i ia sa%cina "e a 7e %ea7iza.
Rez'7vă-!i t'ate +%';7e#e7e +%in #e"ita!ie.
+-)(,
Sc.i#;ă s+ec7a!ii7e %e7i-i'ase ste%i7e +ent% n
c'ntact %ea7 c D#neze. P%i2ică-!i #intea "e "'-#e7e te'7'-ice =n a+e7e vii a7e +e%ce+!iei
"i%ecte. U%#ează "i%ective7e c'n$tiin!ei ta7eL 3'cea "ivină va $ti să =nvin-ă t'ate "i2ic7tă!i7e
eDisten!ei. An ti#+ ce '#7 n-$i at%a-e "ec8t -%iEi, AEt'%7 7i D#neze este ine+iza;i7."
0AHI7I %AHA'A8A (1828-1895)
8oga"atar (>-n*arnare a 8og+-i>))
ani&ator! str+"e*hii Atiin2e 5ri1a 8oga -n India &odern+
Discipol al lui "a%a&i
'i $uru al lui Sri u(tes)ar
Ant%-' zi, n -%+ =nt%e- "e "isci+'7i, ca%e asc7ta c aten!ie +e Maest% inte%+%et8n" Bhaga$ad%
&ita, a avt ' "'va"ă "i%ectă a '#ni+%ezen!ei sa7e. An ti#+ ce eD+7ica se#ni2ica!ia C'n$tiin!ei
C%istice 9#utastha ChaitanyaC =n s8n7 =nt%e-ii c%ea!ii, La.i%i Ma.asa,a eDc7a#ă "e'"ată)
"Mă =nec =n c'%+7 a n#e%'ase s27ete =n a+%'+ie%e "e c'aste7e @a+'nieiM"
A "'a zi "i#inea!a, c.e7as a citit %e+'%taE7 ni na2%a-i ca%e a 2ăct #7te victi#e =n Ma%ea
@a+'niei.
Disci+'7ii a27a!i "e+a%te "e La.i%i Ma.asa,a avea a"esea senti#ent7 +%ezen!ei invizi;i7e a
Maest%7i. "E snt #e%e a7ăt%i "e cei ca%e +%actică #riya Yoga", a2i%#a e7 +ent% a-i c'ns'7a
+e "isci+'7ii ca%e n +tea veni. "3ă v'i c'n"ce 7a 7'cin!a v'ast%ă c's#ică c aEt'%7
+e%ce+!iei v'ast%e 7ă%-ite."
S%i ?.+en"%a 4at. San,a7
+-)(-(
, n "isci+'7 e#inent a7 #a%e7i -%, +'veste$te că =n tine%e!ea
sa, =n /*0H, ne+t8n" să se "că 7a ?ena%es, +%i#ise t't$i ini!ie%ea =n vis. La.i%i Ma.asa,a i-a
a+ă%t =n vis "isci+'77i ca %ăs+ns 7a %-i7e sa7e $i i-a '2e%it diksha. Mai t8%zi, e7 a venit 7a
?ena%es $i a ce%t -%7i să să-7 ini!ieze. "5e-a# ini!iat "eEa =n vis", i-a %ăs+ns La.i%i
Ma.asa,a.
Dacă n "isci+'7 ne-7iEa v%ena "in ';7i-a!ii7e sa7e zi7nice, Maest%7 =7 c'%ecta c ;78n"e!e $i-7
"isci+7ina.
"Cvinte7e 7i La.i%i Ma.asa,a e%a ;78n"e $i ;ine2ăcăt'a%e, c.ia% $i atnci c8n" e%a ';7i-at să
"'Eenească n "isci+'7", #i-a zis '"ată S%i YBtes:a%. E7 a"ă-ă) "4i#ic n scă+a să-e!i7'% 7i
asc!ite". 4 #-a# +tt '+%i să n %8". L-a# asi-%at +e S%i YBtes:a% că %e+%'$%i7e sa7e,
asc!ite sa n, #i se +ă%ea ' #zică +7ăctă.
La.i%i Ma.asa,a a "ivizat #riya =n +at% 2aze "e ini!ie%e +%'-%esivă.
+-)(-
E7 n c'#nica ce7e t%ei
-%a"e s+e%i'a%e "e ini!ie%e "ec8t "isci+'7i7'% ca%e a 2ăct "eEa "'va"a n'% +%'-%ese s+i%ita7e.
O"ată, n "isci+'7 a+%eciin" că #e%ite7e 7i n e%a s2icient %ecn'scte, $i-a eD+%i#at
ne#7!#i%ea =n ace$ti te%#eni)
"Maest%e, e snt +%e-ătit +ent% ini!ie%ea =n 2aza a "'a "in #riya Yoga."
An acest #'#ent se "esc.ise $a $i int%ă n "isci+'7 #i7, ?%in"a ?.a-at, +'$ta$ 7a ?ena%es.
"&a 7'c, ?%in"a", zise #a%e7e -% s%8z8n" a2ect's. "S+ne-#i, e$ti -ata +ent% ini!ie%ea =n a
"'a te.nică "e #riyaN"
O#7 $i-a =#+%enat #8ini7e =nt%-n -est "e i#+7'%a%e)
"Maest%e", a +%'testat e7 a7a%#at, "aEn-e c ini!ie%i7e, vă %'-M Snt e "e#n "e a asi#i7a ' te.nică
s+e%i'a%ăN Astăzi a# venit să-!i ce% ;inecv8nta%ea +ent% că eta+a =nt8i "in F%i,a Y'-a #-a
#+7t "e ' ase#enea ;e!ie =nc8t n #ai +'t "ist%i;i sc%is'%i7eM"
"?%in"a +7te$te "eEa +e a%i+i7e S+i%it7iM" La aceste cvinte a7e Maest%7i, ce7ă7a7t "isci+'7 +7ecă
ca+7.
"Maest%e", zise e7, "vă" că n snt "ec8t n #ncit'% %ă ca%e =$i ;7a#ează sc7e7e."
P'$ta$7, n '# 2ă%ă $c'a7ă, $i-a "ezv'7tat at8t "e #7t s+i%it7 "e +ăt%n"e%e +%in #riya, =nc8t
e%"i!ii =7 s'7icita +ent% a 7e inte%+%eta teDte7e Sc%i+t%i7'%. De$i i-n'%a +ăcat7, ca $i sintaDa,
?%in"a $i-a asi-%at n #a%e %en#e +%int%e +an"i!i 9că%t%a%i<.
An a2a%a n#e%'$i7'% "isci+'7i "e 7a ?ena%es, ste "e a7!i a"e+!i s'sea "in t'ate c'7!%i7e &n"iei.
Maest%7 =ns$i a +a%c%s "e #ai #7te '%i ?en-a77, +ent% a-i vizita +e s'c%ii ce7'% "'i ;ăie!i ai
săi. Ast2e7, ;inecv8ntat +%in +%ezen!a sa, ?en-a77 a 2'st se#ănat c -%+e "e #riya Yoga, 'aze
"ivine. Mai a7es =n !int%i7e F%is.na-a% $i ?is.n+% #7!i "ev'!i ne$ti!i a +ăst%at +8nă astăzi
ne=nt%e%+t c%ent7 invizi;i7 a7 #e"ita!iei s+i%ita7e.
P%int%e s2in!ii ca%e a +%i#it ini!ie%ea =n #riya Yoga "e 7a La.i%i Ma.asa,a, =7 #en!i'nă# +e
i7st%7 S:a#i ?.asBa%anan"a Sa%as:ati "in ?ena%es $i +e ascet7 "e =na7tă !intă "e 7a De'-a%.,
?a7anan"a ?%a.#ac.a%i. Un an#it ti#+, La.i%i Ma.asa,a a 2'st =nvă!ăt'%7 2i7i
Ma.a%aEa.7i &s:a%i 4a%a,an Sin.a ?a.a"% "in ?ena%es. Recn'sc8n" #ă%e!ia s+i%ita7ă a
#a%e7i -%, Ma.a%aEa.7 $i 2i7 să a ce%t ini!ie%ea =n #riya Yoga, ca $i Ma.a%aEa.7 @'tin"%a
M'.an 5.aB%.
Unii "int%e "isci+'7ii ca%e 'c+a ' +'zi!ie in27entă =n s'cietate a "'%it să %ăs+8n"ească #riya
Yoga +%in +;7icitate. C%-7 s-a '+s 7a aceasta. Un a7t "isci+'7, "'ct'%7 +%i#a%7i "in ?ena%es,
a v%t ca La.i%i Ma.asa,a să 2ie 'n'%at +e sca%ă 7a%-ă =n ca7itate "e "Fas.i ?a;a" 9&7#inat7 "in
?ena%es<
+-)(.
. C%-7 s-a '+s 2e%# "in n'.
"Pa%2#7 27'%i7'% $tiin!ei #riya Yoga se +%'+a-ă =n #'" nat%a7, 2ă%ă a%ti2icii", zicea e7.
"Se#in!e7e 7'% v'% =nc'7!i =n +ă#8nt7 2e%ti7 a7 ini#i7'% t%ezite 7a s+i%ita7itate."
Dacă Maest%7 a "is+%e!it #iE7'ace7e #'"e%ne "e +%'+a-an"ă, e%a +ent% că $tia că #esaE7 să
+te%nic se +%'+a-ă "e 7a sine, ca ' %evă%sa%e ;inecv8ntată ce +%i2ică s+i%ite7e. 3ia!a +%ă a
"isci+'7i7'% e%a -a%an!ia ne#%it'a%ei vita7ită!i a $tiin!ei #riya Yoga.
La.i%i Ma.asa,a a ie$it 7a +ensie =n /**1, 7a HK "e ani "+ă ini!ie%ea 7i "e 7a RaniB.et.
+-)(/
Av8n"
#ai #7t ti#+ 7i;e%, e7 avea "in ce =n ce #ai #7!i "isci+'7i. A$ezat =n ca7#a +'st%ă a 7'ts7i,
#a%e7e -% tăcea #aE'%itatea ti#+7i. A$i +ă%ăsea %a%e'%i #ic7 să sa7'n +ent% a se +7i#;a
c.ia% =n incinta +%'+%iei sa7e case. Disci+'7ii s'sea ne=ncetat +ent% darshana 9c'nte#+7a%ea
s28ntă a -%7i<.
S+%e #a%ea i#i%e a vizitat'%i7'%, La.i%i Ma.asa,a #ani2esta se#ne s+%a#ane "in +nct "e
ve"e%e 2izi'7'-ic) a;sen!a %es+i%a!iei, a s'#n7i, '+%i%ea t'ta7ă a +7s7i $i a ;ătăii ini#ii. 4
c7i+ea '%e =nt%e-i, ' a%ă +%'2n"ă "e +ace =nc'nE%8n"-7. 4i#eni n +7eca 2ă%ă ca s+i%it7 să să
se =na7!e 7a ve"e%ea Maest%7i) 2ieca%e +e%ce+ea ast2e7 că a +%i#it ;inecv8nta%ea ni a"evă%at
s28nt.
Mai t8%zi, Maest%7 7-a at'%izat +e "isci+'77 să Panc.an'n ?.attac.a%,a să c%eeze n cent%
"e ,'-a 7a Ca7ctta, "&nstit!ia Misinii A%,a". Disci+'77 s28nt a %ăs+8n"it #esaE7 #riya Yoga =n
acest cent%, a "ist%i;it ne7e ie%;%i #e"icina7e ,'-.ine
+-)(0
$i a +;7icat =n ;en-a7i +%i#e7e
e"i!ii a7e că%!ii Bhaga$ad%&ita. Ast2e7, Bhaga$ad%&ita, e"itată "e Misinea A%,a =n .in"i $i =n
;en-a7i, a +ăt%ns =n #ii "e că#ine.
C'n2'%# vec.i7i ';icei, Maest%7 "ist%i;ia 7a t'ată 7#ea 7ei "e neem =#+'t%iva ;'7i7'%.
+-)(1
C8n" -%-7 =7 %-a +e v%en "isci+'7 să "isti7eze acest 7ei, acesta ' 2ăcea 2ă%ă "i2ic7tate. Da% "acă
=nce%ca n st%ăin, 7ei7 se eva+'%a "+ă ce a 2'st "isti7at. Evi"ent, ;inecv8nta%ea Maest%7i e%a
n in-%e"ient necesa% +ent% ca '+e%a!ia să %e$ească.
A# %e+%'"s aici sc%is7 $i se#năt%a =n ;en-a7i a 7i La.i%i Ma.asa,a. Ce7e c8teva %8n"%i snt
eDt%ase "int%-' sc%is'a%e căt%e n "isci+'7. Ma%e7e Maest% inte%+%etează ast2e7 ve%s%i7e sansc%ite)
"Ce7 ca%e a atins ' sta%e "e +ace ast2e7 =nc8t n #ai c7i+e$te, a "esăv8%$it 1ambha$i Mudra."
+-)(1(
@1emnatC 51"4 12Y!M! C2!"!) D6+! 12!"M!)5
&nstit!ia Misinii A%,a a +%e7at sa%cina +;7ică%ii #7t'% c'#enta%ii sc%i+t%a7e a7e -%-7i. Ca
#7!i a7!i #a%i +%'2e!i, La.i%i Ma.asa,a n-a sc%is nici'"ată că%!i, "a% "isci+'7ii săi a =n%e-ist%at $i
a%anEat inte%+%etă%i7e sa7e +ăt%nzăt'a%e +e ca%e ' "ă e7 Sc%i+t%i7'%. Unii "int%e ace$ti v'7nta%i
a avt #ai #7t "isce%nă#8nt "ec8t a7!ii $i ne +%ezintă =n #'" c'%ect %eve7a!ii7e +%'2n"e a7e
-%-7iL t't$i, =n #a%e, e2'%t%i7e 7'% a 2'st n scces. Dat'%ită ze77i 7'%, 7#ea +'se"ă azi
ni$te c'#enta%ii nee-a7ate "es+%e H1 "e sc%ie%i antice.
P%ieten7 #e, S%i Anan"a M'.an La.i%i, n ne+'t a7 Maest%7i, a sc%is ce7e ce %#ează)
"Bhaga$ad%&ita este ' +a%te a #a%ii e+'+ei Mahabharata, ca%e +'se"ă #ai #7te "c.ei" 9$yas%
kutas<. Dacă n ne =nt%e;ă# c +%ivi%e 7a aceste "c.ei", -ăsi# n#ai ni$te ist'%ii #itice a7 că%'%
sens n-7 =n!e7e-e#. Dacă n =n!e7e-e# aceste "c.ei", +ie%"e# ' $tiin!ă +e ca%e O%ient7, c '
%ă;"a%e s+%a'#enească, a +ăst%at-', "+ă ' căta%e eD+e%i#enta7ă "e #ii "e ani.
+-)*2
5'c#ai
c'#enta%ii7e 7i La.i%i Ma.asa,a a 7#inat $tiin!a %e7i-iei, at8t "e =n-%iEit ascnsă =n
si#;'7is#7 Sc%i+t%i7'%, "es+in"-' "e '%ice a7e-'%ie. Acest %e;s '"ată "ez7e-at, 2'%#7e7e "e
c7t ve"ic, +8nă ac# neinte7i-i;i7e, a "evenit, "at'%ită e2'%t%i7'% Maest%7i, =ncă%cate "e
se#ni2ica!ie $tiin!i2ică.
4'i $ti# că, =n -ene%a7 '#7, este "eza%#at =n 2a!a +asini7'% sa7eL "a% acestea +'t 2i "%esate c8n"
c'n$tiin!a nei 2e%ici%i s+%e#e, "%a;i7e, se t%eze$te =n s+i%itL "at'%ită $tiin!ei F%i,a. Atnci
%enn!a%ea, sa ne-a%ea +asini7'% E'snice #e%-e =#+%enă c cce%i%ea 2e%ici%ii. Fă%ă aceasta,
t'ate +%ece+te7e "e #'%a7ă 2'%#7ate s; 2'%#ă "e inte%"ic!ii snt ne+tinci'ase să ne e7i;e%eze
"e e7e.
Setea n'ast%ă "e activită!i s+e%2icia7e ci"e =n n'i sens7 i#i%ii s+i%ita7e. Snte# inca+a;i7i să
=n!e7e-e# Ma%ea 3ia!ă =n i#ensitatea ei, "in s+ate7e n#e7i $i 2'%#e7'%, +ent% că $tiin!a ne
'2e%ă #iE7'ace "e a eD+7'ata nat%a, 2a#i7ia%itate ca%e ne 2ace să-i "is+%e!i# sec%ete7e.
Ra+'%t%i7e n'ast%e c nat%a snt "e '%"in +%acticL ea n ne inte%esează "ec8t at8t c8t ne
se%ve$teL n'i =i ti7iză# ene%-ii7e, "a% S%sa 7'% ne %ă#8ne necn'sctă. An $tiin!ă, %e7a!ia n'ast%ă
c nat%a este ca cea a ni stă+8n a%'-ant c se%vit'%7 săL =nt%-n sens 2i7's'2ic n'i ' t%ată# ca
+e n aczat 7a t%i;na7) ' inte%'-ă#, ' +%'v'că#, c8ntă%in"-i "e+'zi!ia c ;a7an!a -8n"i%ii
#ane 7i#itată, inca+a;i7ă să s'n"eze va7'%i7e sa7e ascnse. Pe "e a7tă +a%te, c8n" #intea este =n
c'#nine c ' +te%e s+%e#ă, nat%a se s+ne =n #'" at'#at 2ă%ă '+'zi!ie, 2ă%ă e2'%t,
v'in!ei '#7i. Această stă+8ni%e s+'ntană a nat%ii este n#ită "e #ate%ia7ist, inca+a;i7 să '
=n!e7ea-ă, "#i%ac'7".
3ia!a 7i La.i%i Ma.asa,a %ăst'a%nă c'nvin-e%ea -%e$ită că ,'-a este ' +%actică #iste%i'asă. An
ci"a ca%acte%7i +'zitiv a7 $tiin!e7'% 2izice, '%ice '# +'ate, "at'%ită $tiin!ei #riya Yoga, să
=n!e7ea-ă %a+'%t7 7i c nat%a $i să se si#tă +ăt%ns "e vene%a!ie s+i%ita7ă 2a!ă "e '%ice
2en'#en, 2ie e7 #istic sa ';i$nit.
+-)*(
An!e7e-e# ;ine că ceea ce +ă%ea ineD+7ica;i7 ac# c8teva
#ii "e ani n #ai este ac#L ceea ce +a%e #iste%i's =n zi7e7e n'ast%e va "eveni +e%2ect n'%#a7
+este n ti#+. A;s'7t7, Ocean7 Pte%ii, se -ăse$te =na+'ia tt%'% 2en'#ene7'%.
Gtiin!a #riya Yoga este ete%nă. Este eDactă ca #ate#aticaL ase#enea %e-7i7'% si#+7e a7e a"nă%ii
$i scă"e%ii, Le-ea #riya n +'ate 2i "ist%să. Dacă a%"e# t'ate că%!i7e "e #ate#atică, cei ca%e a
s+i%it 7'-ic v'% %e"esc'+e%i =nt't"eana a"evă%%i7e +e ca%e acestea 7e c'n!in. Dacă a%"e# t'ate
că%!i7e "e ,'-a, +%inci+ii7e ei 2n"a#enta7e v'% 2i "in n' %eve7ate "e 2ieca%e "ată c8n" va a+a%e n
=n!e7e+t c "ev'!ine +%ă $i =n c'nsecin!ă c cn'a$te%e +%ă."
A$a c#, +%int%e cei #ai #a%i avata%i, ?a;aEi este n Maha$atar, S%i YBtes:a% +'ate 2i n#it
(nana$atar 9=nca%na%e a =n!e7e+cinii<, 7a 2e7 La.i%i Ma.asa,a #e%ită tit77 "e Yoga$atar
9=nca%na%e a ,'-ăi<. E7 a %i"icat nive77 s+i%ita7 a7 s'cietă!ii "at'%ită stan"a%"e7'% at8t cantitative,
c8t $i ca7itative a7e ;ine7i. Pte%ea 7i "e a t%ans2'%#a =n s2in!i "e stat%a 7i C%ist's +e nii "in
"isci+'7ii săi a+%'+ia!i, ca $i %ăs+8n"i%ea a"evă%7i =n #ase7e +'+7a%e, 7-a +7asat +e La.i%i
Ma.asa,a =n %8n"7 sa7vat'%i7'% #anită!ii.
Ca +%'2et, e7 este nic +ent% că a %e=nviat +%actica nei te.nici "e2inite, #riya, "esc.iz8n" +ent%
+%i#a "ată 7a%- $i7e, +ent% t'!i 'a#enii, s+%e e7i;e%a%e +%in ,'-a. An ti#+7 vie!ii sa7e,
Yoga$atar%ul a 2ăct n#e%'ase #inni, "a% cea #ai #a%e este cea "e a 2i si#+7i2icat ,'-a $i "e a
' +ne 7a =n"e#8na '%ică%i cătăt'% since%.
La.i%i Ma.asa,a ';$nia să s+nă "es+%e #inni) "Fnc!i'na%ea 7e-i7'% s;ti7e, =n -ene%a7
necn'sctă, n t%e;ie să 2ie s;iect "e "isc!ii +;7ice, sa +;7icată 2ă%ă nici ' "isc%i#ina%e".
Dacă =n c%s7 acest'% +a-ini s-a% +ă%ea că e n a# %es+ectat v'%;e7e sa7e, aceasta se =nt8#+7ă
+ent% că e7 #i-a "at a+%';a%ea inte%i'a%ă. C t'ate acestea, %e7at8n" vie!i7e 7i ?a;aEi, La.i%i
Ma.asa,a $i S%i YBtes:a%, e a# c%ezt '+'%tn să t%ec s; tăce%e an#ite #inni, căci
eD+7ica%ea 7'% a% 2i necesitat v'7#e =nt%e-i "e 2i7's'2ie -%e "e =n!e7es.
An ca7itate "e ca+ "e 2a#i7ie, La.i%i Ma.asa,a a a"s n #esaE +%actic +'t%ivit nev'i7'% 7#ii "e
astăzi. C'n"i!ii7e ec'n'#ice $i %e7i-i'ase eDce7ente a7e &n"iei antice n #ai +'t 2i ';!inte. De
aceea, #a%e7e Maest% n a =nc%aEat i"ea77 vec.i "e ,'-.in ascetic %ătăcit'% c n vas +ent%
+'#eni. A accentat #ai "e-%a;ă avantaEe7e ni ,'-.in c8$ti-8n"-$i sin-% t%ai7, ne2iin"
"e+en"ent "e ' s'cietate ca%e să-7 ss!ină $i ast2e7 să +'ată +%actica ,'-a 7a e7 acasă. Acesti s2at,
La.i%i Ma.asa,a i-a a"ă-at 2'%!a =ntă%it'a%e a +%'+%i7i să eDe#+7. E7 e%a n #'"e7 "e
,'-.in #'"e%n. M'"7 să "e via!ă, a$a c# a inten!i'nat ?a;aEi, este n -.i" +ent% ,'-.inii
as+i%an!i "in t'ate c'7!%i7e 7#ii.
Pent% n'a #anitate, ' s+e%an!ă n'ăM "Uninea "ivină", a +%'c7a#at Yoga$atar%ul, "este
+'si;i7ă +%in e2'%t "e sine +e%seve%entL ea n "e+in"e nici "e "'ct%ine te'7'-ice, nici "e a%;it%a%i7
ni Dictat'% C's#ic".
P%in #riya, c.ia% $i cei ca%e n +'t c%e"e =n "ivinitate ' v'% "esc'+e%i =n +%'2nzi#ea +%'+%iei 7'%
2iin!e.
35-1: Matei 3:15.
35-2: Numeroase pagini din Biblie revelează că reîncarnarea era înţeleasă çi
acceptată. Ciclurile reîncarnării constituie o explicaţie mai rezonabilă a diferitelor
stadii ale evoluţiei umane decât teoria occidentală curentă după care "ceva"
(conçtiinţa ego-ului) scos din "nimic" trăieçte, cu anumite variaţii, între 30 çi 90 de
ani, pentru a se reîntoarce apoi în "vidul" originar.
35-3: Maleahi 4:5.
35-4: "Înaintea lui Dumnezeu", adică "înaintea Domnului Isus".
35-5: ?uca 1:13-17.
35-6: Matei 17:12-13.
35-7: Matei 11:13-14.
35-8: Ioan 1:21.
35-9: II (egi 2:9-14.
35-10: Matei 17:3.
35-11: Matei 27:46-49.
35-12: "Ce multe genuri de moarte se găsesc în trupurile noastre! Nimic nu este
înăuntru decât moarte" - Martin ?uther* :Convorbiri la masă:"
35-13: Rugăciunea principală musulmană efectuată de 5 ori pe zi.
35-14: "Căutaţi adevărul în meditaţie, nu în cărţi. Priviţi pe cer ca să găsiţi luna çi nu
în heleçteu." - Proverb persan"
35-151: Sri Sanyal a murit în 1962 (nota editorului engle!).
35-15: +riya .oga poate avea mai multe ramificaţii; Lahiri Mahasaya a distins patru
paçi esenţiali - cei care au valoarea practică cea mai înaltă.
35-16: Alte titluri care i-au fost acordate de discipoli lui Lahiri Mahasaya au fost:
.ogibar (Cel mai mare dintre yoghini), .ogira- (Regele yoghinilor) çi Munibar (Cel
mai mare dintre sfinţi). Eu am adăugat .ogavatar (încarnarea yogă-i).
35-17: El a fost funcţionar, în total, timp de 35 de ani într-o instituţie
guvernamentală din India.
35-18: Tratatele medicale hinduse se numesc /yur&eda. Medicii vedici utilizau
instrumente chirurgicale delicate, apelau la chirurgia plastică, çtiau cum să
contracareze efectele gazului otrăvitor, realizau operaţii de cezariană çi operaţii pe
creier, erau pricepuţi în folosirea medicamentelor, majoritatea realizate din plante.
Hipocrate (sec. IV î. C.) a împrumutat mult din sursele indiene pentru lucrarea sa
Materia Medica.
35-19: Arbore margosa din India de răsărit. În prezent valoarea sa medicală este
recunoscută çi în Occident, acolo unde coaja de neem este utilizată în calitate de
tonic, iar uleiul din seminţele sale çi fructele sunt indicate în vindecarea leprei çi a
altor afecţiuni.
35-191: Sambhavi Mudra semnifică fixarea privirii între sprâncene. Când yoghinul a
atins un anumit stadiu de liniçte mentală, pleoapele lui nu mai clipesc, el este
absorbit în lumea interioară.
O Mudra ("simbol") înseamnă de obicei un gest ritual al degetelor sau mâinilor.
Sambhavi mudra afectează anumiţi nervi, antrenând o stare profundă de calm
mental. Textele antice hinduse clasificau în detaliu nadis-urile (72.000 de canale
energetice trecând prin corp) çi relaţiile lor cu spiritul. Astfel, mudrele utilizate în
adorare çi în practica yoga au o bază çtiinţifică. Un limbaj elaborat al mudrelor poate
fi de asemenea găsit în iconografia dansurilor rituale din India.
35-20: "Un număr de manuscrise descoperite de curând în urma săpăturilor
arheologice de pe valea Indusului, datate în mileniul III î. C., prezintă figuri aflându-
se în posturi meditative utilizate în sistemul yoga çi arată că çi atunci anumite
rudimente de yoga erau cunoscute deja. Este deci posibil să tragem concluzia
raţională că introspecţia sistematică cu ajutorul metodelor studiate a fost practicată
în India timp de 5.000 de ani... India a dezvoltat în religia sa anumite atitudini
mentale çi noţiuni etice valoroase çi unice prin aplicarea lor largă. Una din acestea a
fost toleranţa în chestiunile de credinţă intelectuală, doctrinară, ceea ce este uimitor
pentru Occident, unde timp de secole vânătoarea de eretici a fost obiçnuită, iar
războaiele sângeroase din cauze de rivalitate sectară au fost frecvente." - Prof. W.
Norman Brown, în Buletin of the American Council of Learned Societies, Washington
D. C.
35-21: "Omul ce nu poate să se minuneze, care în mod obiçnuit nu se minunează (çi
nu adoră), chiar dacă ar fi preçedintele a nenumărate societăţi regale çi ar avea... în
capul său prototipul tuturor observatoarelor çi laboratoarelor, cu rezultatele lor cu
tot, nu ar fi decât o pereche de ochelari în spatele cărora nu se găseçte nici un ochi"
- Carlyle, "Sartor (esartus".
CAPITOLUL: 36
Interesul lui ,aba3i pentru Occident
"Maest%e, 7-ai =nt87nit v%e'"ată +e ?a;aEiN"
E%a =nt%-' sea%ă ca7#ă "e va%ă =n Se%a#+'%eL e%a# c S%i YBtes:a% =n ;a7c'n7 "e 7a etaE $i
ste7e7e #a%i a7e t%'+ic7i st%ă7cea "eas+%a n'ast%ă.
"Da." Maest%7 s%8se 7a =nt%e;a%ea #eaL ' vene%a!ie "e ne"esc%is =i =n27ăcă%a 'c.ii. "De t%ei '%i a#
avt +%i7eE7 să-7 c'nte#+7 +e ne#%it'%7 -%. P%i#a n'ast%ă =nt87ni%e a avt 7'c 7a A77a.a;a",
7a ' #umbha Mela 9să%;ăt'a%e %e7i-i'asă<."
Să%;ăt'%i7e %e7i-i'ase ce7e;%ate =n &n"ia "in ti#+%i i#e#'%ia7e snt cn'scte s; n#e7e "e
#umbha MelaL e7e n-a =ncetat să s;7inieze =n 'c.ii #ase7'% i#+'%tan!a ce%cetă%ii s+i%ita7e.
>in"$ii +i'$i se a"nă c #i7i'ane7e 7a 2ieca%e /H ani +ent% a-i c'nte#+7a +e ce7e c8teva #ii "e
+stnici, ,'-.ini, s:a#i $i asce!i, "int%e ca%e nii n ies "in 7'c%i7e 7'% "e #e"ita!ie "ec8t +ent%
a asista 7a mela, ac'%"8n" ;inecv8nta%ea c%e"inci'$i7'%.
"La "ata c8n" 7-a# =nt87nit +e ?a;aEi n e%a# =ncă S:a#i", a c'ntinat S%i YBtes:a%, ""a%
+%i#ise# "eEa "e 7a La.i%i Ma.asa,a ini!ie%ea =n #riya Yoga. E7 #-a =nc%aEat să asist 7a mela "e
7a A77a.a;a", =n iana%ie /*0(, $i acesta a 2'st +%i#7 #e c'ntact c ase#enea kumbhaL a# 2'st
as%zit "e ac7a#a!ii7e #7!i#ii, "a% +%ivi%ea #ea n-a =nt87nit nici ' 2a!ă i7#inată "e #aest%.
5%ave%s8n" Can-e7e +e n +'", a# ză%it aici ' cn'$tin!ă ca%e stătea !in8n" =n #8nă n vas
+ent% ce%$it +'#eni.
"Această să%;ăt'a%e n este "ec8t n .a's "e z-'#'te $i ce%$et'%i", #ă -8n"ea# e, "ezi7zi'nat.
"Mă =nt%e; "acă savan!ii 'cci"enta7i, ca%e #ncesc c %ă;"a%e +ent% 7ă%-i%ea c8#+7i
cn'a$te%ii +ent% ;năsta%e #ate%ia7ă, n snt #ai +7ăc!i 7i D#neze "ec8t t'!i ace$ti 7ene$i
ca%e +%'2esează #i7a +ent% a t%ăi "in +'#eni."
An ti#+ ce =n s+i%it7 #e a+ă%ea i"ei7e n'% %e2'%#e s'cia7e, a# 2'st =nt%e%+t "e n sann,asin
i#+'zant ca%e se a+%'+ie "e #ine $i =#i zise)
"D'#n7e, vă cată n s28nt."
"Cine esteN"
"3eni!i $i ve!i ve"ea sin-%."
Ezit8n", a# %#at acest s2at $i a# văzt =n c%8n" n a%;'%e s; ca%e se a"ă+'stea n -%
=nc'nE%at "e "isci+'7ii săi. Maest%7, c c'%+7 eDce+!i'na7 "e 7#in's, c 'c.ii ne-%i st%ă7cit'%i,
se %i"ică 7a a+%'+ie%ea #ea $i #ă =#;%ă!i$ă.
"Fii ;inevenit, S:a#iEiM" zise e7 a2ect's.
"D'#n7e", a# %e+7icat e, "e nu snt S:a#i."
"Cei că%'%a ins+i%a!ia "ivină =#i c'#an"ă să 7e ac'%" tit77 "e S:a#i, n =7 %e2ză nici'"ată."
S28nt7 s+sese aceasta 2'a%te si#+7, "a% ' c'nvin-e%e nest%ă#tată vi;%a =n cvinte7e sa7eL =n
c7i+a %#ăt'a%e a# si#!it in27en!a nei n"e "e ;inecv8nta%e s+i%ita7ă. S%8z8n" că a# 2'st
%i"icat at8t "e ;%sc =n %an-7 "e #e#;% a7 vene%a;i77i '%"in că7-ă%esc
+.)(
, #-a# =nc7inat =n
2a!a ce7i ca%e #i-a 2ăct această 'n'a%e.
?a;aEi - căci =nt%-a"evă% e7 e%a - #i-a 2ăct se#n să #ă a$ez a7ăt%i "e e7, s; c'+ac. Se#ăna
2'a%te #7t c La.i%i Ma.asa,a, ase#ăna%e eDt%a'%"ina%ă "e ca%e n-a# 2'st t't$i iz;it, "e$i
azise# a"esea v'%;in"-se "e ea. ?a;aEi +'se"ă ' +te%e ast%a7ă c aEt'%7 că%eia =#+ie"ică
an#ite -8n"%i să a+a%ă 7a inte%7'ct'%7 să. Evi"ent, #a%e7e -% v%'ia să #ă va"ă +e%2ect
nat%a7 =n +%ezen!a sa $i n c'+7e$it "e cn'a$te%ea i"entită!ii sa7e.
"Ce -8n"e$ti t "es+%e această #umbha MelaN
"E%a# "eza#ă-it "e ea, Maest%e", a# %ăs+ns e, "+8nă =n #'#ent7 =n ca%e te-a# =nt87nit.
S2in!enia $i t't acest t#7t n +%ea se a%#'nizează."
"C'+i7e", zise Maest%7, "e$i e +ă%ea# să a# ";77 v8%stei 7i, "n E"eca "e7'c ne7e-ii%i7e
ce7'%7a7!i. Pe +ă#8nt, t't7 este a#estec "e ;ine $i %ă, ase#eni nei c'#;ina!ii "e za.ă% $i nisi+.
Fii =n!e7e+t ca ' 2%nică ca%e n c7e-e "ec8t za.ă%7, 2ă%ă să se atin-ă "e nisi+. De$i n n#ă% "e
sadhu snt =ncă s; +te%ea i7ziei, %ă#8n "esti 'a#eni c %ea7iza%e "ivină +ent% ca mela să 2ie
c'nsac%ată +%in +%ezen!a 7'%.
M-a# -%ă;it să a+%';, "ată 2iin" =nt87ni%ea #ea c acest Maest% e7evat.
"D'#n7e, t'c#ai #ă -8n"ea# 7a savan!ii 'cci"enta7i, #7!i "int%e ei #ai =n!e7e+!i "ec8t
#aE'%itatea ce7'% ce asistă 7a această să%;ăt'a%e. Ei 7'ciesc =n E%'+a sa =n A#e%ica, +%'2es8n"
c%e"in!e "i2e%ite $i i-n'%8n" va7'a%ea %ea7ă a nei a"nă%i +%ec# aceasta "e aici. Le-a% 2i "e 2'7's
să-i =nt87nească +e #ae$t%ii &n"iei, +ent% că '%ic8t "e +te%nică a% 2i inte7i-en!a 7'%, #aE'%itatea
'cci"enta7i7'% snt +ăt%n$i "e #ate%ia7is#. Gi, "in +ăcate, #aE'%itatea 2i7's'2i7'% $i te'7'-i7'%
'cci"enta7i n %ecn'sc nitatea 2n"a#enta7ă a tt%'% %e7i-ii7'%. C%e"in!e7e 7'% %i"ică ' ;a%ie%ă
"e net%ect a#enin!8n" să ne se+a%e ve$nic.
"3ă" că Occi"ent7 te inte%esează 7a 2e7 "e #7t ca $i O%ient7", a zis ?a;aEi. "A# si#!it că ini#a ta
=n-7';ează t'ată #anitatea $i "e aceea te-a# c.e#at.
O%ient7 $i Occi"ent7 snt c.e#ate să sta;i7ească ' a%ită ca7e "e #iE7'c =nt%e activitate $i
s+i%ita7itate", a c'ntinat #a%e7e -%. "&n"ia a%e #7te "e =nvă!at "e 7a Occi"ent =n ceea ce
+%ive$te +e%2ec!i'na%ea #ate%ia7ăL =n sc.i#;, &n"ia =7 va +tea =nvă!a #et'"e7e nive%sa7e a7e
$tiin!ei ,'-a ca%e-i v'% +e%#ite să-$i a$eze c%e"in!a %e7i-i'asă +e ;aze s'7i"e.
"5, S:a#iEi, vei avea %'77 tă "e Ecat =n viit'a%e7e sc.i#;%i a%#'ni'ase "int%e O%ient $i
Occi"ent. Peste n n#ă% "e ani =!i v'i t%i#ite n "isci+'7 +e ca%e-7 vei inst%i +ent% a +%'+a-a
Y'-a =n Occi"ent. 3i;%a!ii7e s27ete7'% =nsetate "e s+i%ita7itate #ă =nc'nE'a%ă ca ' #a%e. E
+e%ce+ ni$te s2in!i +'ten!ia7i =n E%'+a $i =n A#e%ica ca%e a$tea+tă să 2ie t%ezi!i."
An acest #'#ent a7 +'vesti%ii, S%i YBtes:a% se =nt'a%se s+%e #ine $i #ă +%ivi =n 'c.i.
"Fi7e", =#i zise e7 s%8z8n" s; c7a%7 "e 7nă, "t e$ti "isci+'77 +e ca%e c #7!i ani =n %#ă #i
i-a +%'#is ?a;aEi."
A# 2'st =nc8ntat să a" că #a%e7e -% ?a;8Ei =#i "i%iEase +a$ii s+%e S%i YBtes:a%. 5't$i, =#i
e%a "i2ici7 să #ă =nc.i+i =n Occi"ent, "e+a%te "e -%-7 #e i;it $i "e as.%a#7 să +7in "e +ace.
"A+'i ?a;aEi #i-a v'%;it "e Bhaga$ad%&ita", a c'ntinat S%i YBtes:a%. "S+%e #a%ea #ea
s%+%iză, e7'-ii7e 7i #-a c'nvins că e7 e%a 7a c%ent c c'#enta%i7 +e ca%e e =7 sc%isese# as+%a
"i2e%ite7'% +asaEe "in &ita.
"A$ v%ea "e ase#enea, S:a#iEi, ca t să #ai 2aci ' a7tă #ncă", c'ntină #a%e7e Maest%. "De ce
n sc%ii t ' că%ticică "es+%e nitatea 2n"a#enta7ă $i a%#'nia Sc%i+t%i7'% .in"se $i c%e$tine,
ascnsă azi "e "i2e%en!e "'-#atice. A%ată +%in citate +a%a7e7e că 2iii ins+i%a!i ai 7i D#neze a
a2i%#at #e%e ace7ea$i a"evă%%i, azi "e2'%#ate "e 2anatis#7 'a#eni7'%.
"Ma.a%aEa.",
+.)*
a# %ăs+ns e ezit8n", "este ' #ncă "est7 "e -%eaL v'i 2i e ca+a;i7 s-' "c 7a
;n s28%$itN"
?a;8Ei %8se =ncet $i #'a7e) "De ce te =n"'ie$ti, 2i7 #eN Ant%-a"evă%, cine este Ce7 ca%e 2ace '%ice
7c%, At'%7 tt%'% ac!ini7'%N 5't ceea ce-#i s-e%ează D'#n7 să s+n n +'ate =nt8%zia să
se #ate%ia7izeze ca a"evă%."
Atnci a# =n!e7es că ;inecv8nta%ea s28nt7i =#i va "a +te%ea necesa%ă $i a# acce+tat să #ă
a+c "e 7c%. Si#!in" că a s'sit ti#+7 să-7 +ă%ăsesc +e #a%e7e -%, #-a# %i"icat c %e-%et.
"A7 cn'$ti +e La.i%iN"
+.)+
a =nt%e;at Maest%7. "Este n s27et #a%e, n-i a$aN P'veste$te-i
=nt87ni%ea n'ast%ă." Acestea 2iin" zise, =#i =nc%e"in!ă n #esaE +ent% La.i%i Ma.asa,a.
M-a# =nc7inat #i7 =n 2a!a -%7i +ent% a-#i 7a %ă#as ;n. S28nt7 z8#;i c ;năv'in!ă.
"C8n" ca%tea ta va 2i -ata, te v'i %eve"ea", =#i +%'#ise e7. "Ac#, a"i'M"
A "'a zi a# +7ecat "e 7a A77a.a;a" $i a# 7at t%en7 +ent% ?ena%es. AEns 7a -%7 #e, i-a#
+'vestit #innata =nt87ni%e c s28nt7 #innat "e 7a #umbha Mela.
"Gi t n 7-ai %ecn'sctM" zise %8z8n" La.i%i Ma.asa,a. "Desi-%, n-ai +tt +ent% că te-a
=#+ie"icat e7. E -%7 #e inc'#+a%a;i7, ce7est7 ?a;aEiM"
"?a;aEiM" a# eDc7a#at e c+%ins "e ' +%'2n"ă vene%a!ie. "Y'-.in7 c%istic, ?a;aEiM Sa7vat'%7
vizi;i7 $i invizi;i7M A.M "acă a$ +tea %e=nvia t%ect7 $i să #ă %e-ăsesc =n +%ezen!a sa +ent% a
=n-ennc.ia 7a +ici'a%e7e 7i s2inteM"
"4-a%e i#+'%tan!ă", a zis La.i%i Ma.asa,a +ent% a #ă c'ns'7a. "A +%'#is că te va %eve"ea."
"Maest%e, ?a;aEi #-a %-at săR!i t%ans#it %#ăt'%7 #esaE) "S+ne-i 7i La.i%i Ma.asa,a că
+te%ea =n#a-azinată +ent% această via!ă se e+izează, este a+%'a+e te%#inată."
La această 2%ază eni-#atică, La.i%i Ma.asa,a a t%e#%at ca s; e2ect7 ni $'c e7ect%ic. A+'i a
căzt =nt%-' tăce%e -%avăL 2a!a sa z8#;it'a%e a "evenit inc%e"i;i7 "e se%i'asă. &#';i7, ca ' statie
"e 7e#n, c'%+7 să $i-a +ie%"t c7'%i7e. A# 2'st a7a%#at $i int%i-at. 4ici'"ată n #ai văzse#
acest s27et v'i's să #ani2este at8ta -%avitate. Disci+'7ii +%ezen!i =7 +%ivea c ne7ini$te.
5%ei '%e s-a sc%s =nt%-' tăce%e t'ta7ă. An s28%$it, La.i%i Ma.asa,a $i-a %ecă+ătat =n2ă!i$a%ea
';i$nită $i s-a a"%esat a2ect's 2iecă%i "isci+'7. 5'!i a ss+inat "e $%a%e.
U%#ă%in" %eac!ii7e Maest%7i, a# =n!e7es că #esaE7 7i ?a;aEi =i %eve7ase că +este +!in ti#+ e7
=$i va +ă%ăsi c'%+7. 5ăce%ea 7i =nse#na că -%7 #e =$i 7ase 2iin!a s; c'nt%'77 v'in!ei, tăin"
7ti#e7e 7e-ăt%i ca%e-7 #ai ata$a =ncă "e 7#ea eDte%i'a%ă, +ent% a se %i"ica s+%e S+i%it, c ca%e
e%a #e%e nit. Cvinte7e 7i ?a;aEi #ai =nse#na) "3'i 2i #e%e a7ăt%i "e tine."
?a;aEi $i La.i%i Ma.asa,a, a#8n"'i at't$tit'%i, n-avea nici ' nev'ie "e inte%#e"ia%i +ent% a
c'#nica =nt%e ei, "a% cei #a%i "ese'%i acce+tă să =$i E'ace %'77 =n "%a#a #ană. An an#ite
'cazii ei =$i t%ans#it +%'2e!ii7e =n #'"7 ';i$nit, +%int%-n #esa-e%, +ent% ca %ea7iza%ea
+%ezice%i7'% 7'% să in"că ' #ai #a%e c%e"in!ă =n D#neze =n ce%c7 "e 'a#eni ce v'% a27a
7te%i'% +'vestea.
C%8n" "+ă aceea a# +ă%ăsit ?ena%es-7 $i, =nt'%s 7a Se%a#+'%e, a# =nce+t 7c%a%ea ce%tă "e
?a;aEi. De-a;ia a# =nce+t 7c%a%ea $i, c+%ins "e ins+i%a!ie, a# c'#+s n +'e# "e"icat
ne#%it'%7i -%. Linii7e #e7'"i'ase venea 2ă%ă e2'%t, "e$i nici'"ată +8nă atnci n #ai
sc%isese# +'e#e =n sansc%ită.
An 7ini$tea n'+!ii 7c%a# 7a ' +a%a7e7ă =nt%e ?i;7ie $i Sc%i+t%i7e 1anatan Dharma
+.),
. Cit8n"
cvinte7e 7i &ss, a# a%ătat că =nvă!ăt%i7e Sa7e snt i"entice =n 2'n" c %eve7a!ii7e +edelor. P%in
-%a!ia 7i 'aram%&uru%Mahara,
+.)-
, 7c%a%ea #ea "Gtiin!a sac%ă", a 2'st te%#inată c%8n".
An "i#inea!a %#ăt'a%e te%#ină%ii i#+'%tantei #e7e 7c%ă%i, #-a# "s 7a ghat%ul "in Rai +ent%
a #ă scă7"a =n Can-e. C.at-7 e%a +stiL #-a# +tt ;c%a ac'7' "e s'7it"ine. D+ă ;aie, a#
2ăct ca7e =nt'a%să. Lini$tea n e%a t7;%ată "ec8t "e 2'$net7 ve$#inte7'% #e7e "e. An ti#+ ce
t%ecea# +%in "%e+t7 ni c'+ac #a%e, sitat a+%'a+e "e %8, #-a# si#!it c+%ins "e ' "'%in!ă
+te%nică "e a #ă ita =na+'i. A# asc7tat "e acest i#+7s $i, 7a #;%a c'+ac7i, =nc'nE%at "e
#ai #7!i "isci+'7i, 7-a# văzt +e ?a;aEiM
"5e sa7t, S:a#iEiM" 3'cea Maest%7i c accente "ivine %ăsnă +ent% a #ă asi-%a că n visez.
"3ă" că !i-ai "s #nca 7a ;n s28%$it. A$a c# !i-a# +%'#is, a# venit să-!i #7!#esc."
C ini#a ;ăt8n" +te%nic, a# =n-ennc.iat 7a +ici'a%e7e 7i s2inte. "Pa%a#--%Ei", a# zis +e n
t'n %-ăt'%, ";inev'ie$te să-#i 'n'%ezi 7'cin!a c +%ezen!a ta."
C%7 s+%e# %e2ză s%8z8n") "4, 2i7e. 4'i snte# 2iin!e ca%e i;i# a"ă+'st7 +ă"%iiL acest
7'c =#i +7ace 2'a%te #7t."
"A$tea+tă +!in, Maest%eM" =7 i#+7'%a# "in +%ivi%i. "Revin i#e"iat c sc%i."
+.)-2
C8n" a# %evenit, c8teva #inte #ai t8%zi, #;%a c'+ac7i n #ai a"ă+'stea -%+7 ce%esc. A#
2'st %ănit +%'2n" "e acest 2a+t. "C.ia% "acă =7 v'i ve"ea "in n', n-i v'i #ai v'%;iM" #-a# E%at
e. "4 este "e7'c +7ăct să #ă +ă%ăsească a$a "e'"ată." Evi"ent această "ecizie =#i e%a "ictată "e
"%a-'ste, n "e a7tceva.
D+ă c8teva 7ni 7-a# vizitat +e La.i%i Ma.asa,a 7a ?ena%es. An ti#+ ce int%a# =n #ic7 sa7'n,
-%7 #e =#i s%8se a2ect's.
"?nă zia, YBtes:a%M" zise e7. "L-ai =nt87nit +e ?a;aEi =n +%a-7 ca#e%ei #e7eN"
"4", a# %ăs+ns e i#it.
"3in'." La.i%i Ma.asa,a =#i atinse $'% 2%nteaL =n ace7 #'#ent 7-a# văzt =n $ă +e ?a;aEi,
=n27'%it'% +%ec# n 7'ts +e%2ect.
A#intin"-#i "e vec.ea '2ensă, n #-a# =nc7inat. La.i%i Ma.asa,a #ă +%ivea 7it.
C%7 "ivin se ita 7a #ine c n 'c.i ins'n"a;i7. "E$ti s+ă%at +e #ineN"
"C# să n 2i, Maest%eN Ai a+ă%t, +ent% a "is+a%e i#e"iatM"
"A!i s+sese# că te v'i %eve"ea, "a% n $i c8t ti#+ v'i %ă#8ne." ?a;aEi s%8se ;78n") "E%ai +%ea
a-itat. 5e asi-% că asta #-a 2ăct să "is+a% =n ete%."
Această eD+7ica!ie +%ea +!in #ă-7it'a%e #-a #7!#it i#e"iat. A# =n-ennc.eat =n 2a!a
"ivin7i -%, ca%e #-a ;ătt a2ect's +e #ă%.
"C'+i7e, t%e;ie să #e"itezi #ai #7t, zise e7. Oc.i7 tă s+i%ita7 n este =ncă in2ai7i;i7L t n #ă
vezi "acă e #ă ascn" =n s+ate7e nei %aze "e s'a%e."La aceste cvinte ca%e a snat +%ec# n
27at ce7est, ?a;aEi a "is+ă%t =n %aza 7i sec%etă.
"Aceasta a 2'st na "in 7ti#e7e #e7e vizite 7a -%7 #e", a c'nc.is S%i YBtes:a%. "A$a c#
+%ezisese ?a;aEi 7a #umbha Mela, =nca%na%ea 7i La.i%i Ma.asa,a ca $e2 "e 2a#i7ie se a+%'+ia "e
s28%$it. An va%a 7i /*0K i-a a+ă%t n #ic 2%nc7 +e s+ate. E7 a %e2zat să 2ie '+e%at, 78n" ast2e7
as+%a sa Ba%#a ne2astă a v%enia "in "isci+'7ii săi. An 2ine, =nt%c8t "isci+'7ii insista "in ce =n
ce #ai #7t, Maest%7 %ăs+nse eni-#atic)
"C'%+7 t%e;ie să ai;ă n #'tiv +ent% a "is+a%eL #ă v'i s+ne tt%'% "'%in!e7'% v'ast%e."
D+ă +!in ti#+, inc'#+a%a;i77 -% $i-a +ă%ăsit c'%+7 7a ?ena%es. 4ici n #ai a# nev'ie să
#e%- să-7 vă" 7a ?ena%esL t'ată via!a #ea este ;inecv8ntată c =n"%#a%ea sa +e%#anentă."
M7!i ani #ai t8%zi, S:a#i Fes.a;anan"a
+.).
, n "isci+'7 avansat a7 7i La.i%i Ma.asa,a, #i-a
c'#nicat "eta7ii #innate %e2e%it'a%e 7a #'a%tea -%-7i să)
"C +!in ti#+ =nainte "e a-$i +ă%ăsi c'%+7, +'vestea Fes.a;anan"a, Maest%7 s-a #ate%ia7izat =n
2a!a 'c.i7'% #ei, 7a as.%a#7 #e "e 7a >a%":a%)
SC%ă;e$te-te să vii 7a ?ena%esMS C aceste cvinte, La.i%i Ma.asa,a a "is+ă%t.
Fă%ă să =nt8%zii, a# 7at t%en7 s+%e ?ena%es. La 7'cin!a 7i La.i%i Ma.asa,a, a# văzt #7!i#ea
"isci+'7i7'% asc7t8n"-7 "e '%e =nt%e-i +e Maest%7 ca%e c'#enta &ita
+.)/
. A+'i e7 ne s+se
si#+7)
SMă "c acasă.S
S-a azit ss+ine "e "is+e%a%e ase#enea ni t'%ent i%ezisti;i7.
SC'ns'7a!i-vă, v'i %e=nvia.S La aceste cvinte, La.i%i Ma.asa,a se %i"ică, se %ăsci "e t%ei '%i =n
E%7 7i, a+'i se =nt'a%se s+%e n'%" $i, =n +'st%a 7'ts, int%ă -7'%i's =n maha% samadhi.
+.)0

C'%+7 7i La.i%i Ma.asa,a a 2'st incine%at c'n2'%# %ita7%i7'% %eze%vate 7aici7'% 7a -.at-7 "e 7a
ManiBa%niBa, +e #a77 a+e7'% Can-e7i, a c'ntinat Fes.a;anan"a. A "'a zi, 7a '%a /I
"i#inea!a, #ă -ăsea# =n ca#e%a #ea "in ?ena%es $i #i-a a+ă%t ' 7#ină '%;it'a%eL =n 2a!a #ea
a %ăsă%it La.i%i Ma.asa,a =n ca%ne $i 'aseM &"entic c ce7 ca%e e%a =nainte "e #'a%te, e7 +ă%ea
t't$i #ai 7#in's $i #ai t8nă%. C% #i se a"%esă)
SFes.a;anan"a, iată-#ăM C at'#ii "ezinte-%a!i ai că%nii #e7e a# %e=nviat n c'%+ ase#ănăt'% c
ce7 vec.i. De ac# =nainte, %'77 #e "e ca+ "e 2a#i7ie s-a te%#inat +e această 7#eL t't$i e n
+ă%ăsesc +ă#8nt7L v'i +et%ece n ti#+ a7ăt%i "e ?a;aEi =n >i#a7a,a $i =n c's#'s.S
D+ă ce #-a ;inecv8ntat, Maest%7 a "is+ă%t. O ;e!ie "e ne"esc%is #-a c+%insL a# 2'st =nă7!at
=n S+i%it a$a c# a 2'st "isci+'7ii 7i &iss $i ai 7i Fa;i%
+.)1
, atnci c8n" 7-a văzt vi +e -%-7
7'% "+ă #'a%tea 7i 2izică.
M-a# %e=nt'%s 7a as.%a#7 #e s'7ita% "e 7a >a%":a%, a"c8n" ' +a%te "in cen$a sac%ă a -%7i
#e. Gtia# că se e7i;e%ase "in c$ca sa s+a!i'-te#+'%a7ă, +asă%ea '#ni+%ezen!ei e%a 7i;e%ă.
5't$i =#i si#!ea# ini#a $%ată să-i +ăst%ez %est%i7e s2inte."
Un a7t "isci+'7 ca%e a avt -%a!ia "e a-7 ve"ea +e -% %e=nviat a 2'st Panc.an'n ?.attac.a%,a,
2'#"at'%7 &nstit!iei Misinii A%,a "in Ca7ctta
+.)(2
. L-a# vizitat acasă 7a e7 7a Ca7ctta $i 7-a#
azit %e7at8n" =n"e7n-ata 7i via!ă +et%ectă a7ăt%i "e Maest%. An =nc.eie%e #i-a %e7atat
eveni#ent7 ce7 #ai #innat a7 vie!ii sa7e.
"Aici 7a Ca7ctta, +'vestea Panc.an'n, 7a '%a /I =n "i#inea!a ca%e a %#at %ita7%i7'% "e
incine%a%e, La.i%i Ma.asa,a s-a #ani2estat =n 2a!a #ea =n t'ată s7ava sa."
S:a#i P%ana;anan"a, "S28nt7 c "'ă c'%+%i" #i-a +'vestit $i e7 eD+e%ien!a 7i "ivină)
"C c8teva zi7e =nainte "e #'a%tea 7i La.i%i Ma.asa,a", =#i +'vestea P%ana;anan"a, =n c%s7
nei vizite "e-a sa 7a Ranc.i, "a# +%i#it ' sc%is'a%e "e 7a Maest% =n ca%e #ă c.e#a "e %-en!ă 7a
?ena%es. 4 a# +tt +7eca i#e"iat. 5'c#ai =#i 2ăcea# +%e-ăti%i7e "e +7eca%e, s+%e '%a /I
"i#inea!a, c8n" #i-a 2'st "at să c'nte#+7 2'%#a %a"i'asă a -%-7i #e.
SDe ce să te -%ă;e$ti, zise La.i%i Ma.asa,a s%8z8n". 5't n #ă vei -ăsi 7a ?ena%es.S
An!e7e-8n" a"evă%ata se#ini2ica!ie a acestei 2%aze, a# =nce+t să +78n- -8n"in"-#ă că n-7 vă"
"ec8t =nt%-' vizine.
Maest%7 s-a a+%'+iat +ent% a #ă c'ns'7a.
S&ată #8na #ea, zise e7. Snt vi ca =nt't"eana, =ncetează să +78n-i. 4 snt e ve$nic c tineNS "
Deci, ace7a$i #i%ac'7 este %e7atat "e t%ei "isci+'7i) 7a '%a /I "i#inea!a =n zia %#ăt'a%e ce7ei =n
ca%e c'%+7 7i La.i%i Ma.asa,a a 2'st a%s =n 2'c7 2ne%a%, Maest%7, %e=nviat =nt%-n c'%+
t%ans2i-%at "a% %ea7, a a+ă%t 7a t%ei "isci+'7i, 2ieca%e "in ei 7'cin" =n '%a$e "i2e%ite.
"C8n" t%+7 acesta s+s +t%ezi%ii se va =#;%ăca =n ne+t%ezi%e $i t%+7 acesta #%it'% se va
=#;%ăca =n ne#%i%e, atnci se va =#+7ini cv8nt7 ca%e este sc%is) P M'a%tea a 2'st =n-.i!ită "e
;i%in!ă. Un"e =!i este ;i%in!a, #'%#8nt7eN Un"e =!i este s+in7, #'a%teNQ"
+.)((
.
4o<a &ea de .e .aAa.ort) 192K
36-1: Sri Yukteswar a fost mai târziu iniţiat formal în Ordinul Swami de către Mahant
(conducătorul mănăstirii) al Buddh Gaya din Bengal.
36-2: "Rege Măreţ" - un titlu de respect.
36-3: Un guru se referă la un discipol al său prin numele său. omiţând orice titlu.
Astfel, Babaji a spus "Lahiri," nu "Lahiri Mahasaya".
36-4: Literal "religie eternă", numele dat conţinutului învăţăturilor Vedice. Sanatan
%harma se numeçte 3induism deoarece grecii, când au invadat nord-estul Indiei sub
conducerea lui Alexandru cel Mare, i-au denumit pe locuitorii de pe valea Indusului
cu numele de Indoos sau 3indus. Cuvântul 3indus, în sensul său corect, se referă
doar la cei care urmează Sanatan %harma sau Hinduismul. Termenul de indieni se
aplică în mod egal hinduçilor, musulmanilor çi celorlalţi locuitori de pe tărâmul Indiei
(çi de asemenea, prin confuzia geografică a lui Columb, çi aborigenilor mongoloizi din
America).
Numele antic al Indiei este /ryavarta, literal "ţinutul aryenilor". Rădăcina sanscrită
arya înseamnă "preţios, sfânt, nobil". Mai târziu utilizarea etnologică greçită a
cuvântului aryan, ce nu mai desemnează o caracteristică spirituală, ci anumite
atribute legate de aspectul fizic al unei persoane, l-au condus pe marele orientalist
Max Muller să afirme: "Pentru mine, un etnolog care vorbeçte despre rasa aryană,
sângele aryan, ochi çi păr aryan, face un păcat la fel de mare cu al unui lingvist care
ar vorbi de un dicţionar dolicocefalic sau o gramatică brahicefalică".
36-5: Cuvântul param-guru înseamnă literal "guru suprem" sau "guru de dincolo" çi
se referă la o linie sau succesiune de învăţători. Astfel Babaji, guru-l lui Lahiri
Mahasaya este paramguru-l lui Sri Yukteswar.
Mahavatarul Babaji este Supremul guru pe linia indiană a maeçtrilor care-çi asumă
responsabilitatea pentru bunăstarea spirituală a tuturor membrilor ce, plini de
credinţă, practică Kriya Yoga.
36-50: În India, se consideră că a nu oferi de băut sau de mâncare gurului este un
semn de lipsă de respect.
36-6: Vezi capitolul 42. Acolo este descrisă vizita mea la Keshabananda.
36-7: La câteva zile după aceasta, el çi-ar fi aniversat a 68-a zi de naçtere.
36-8: A se răsuci de trei ori çi a privi spre nord sunt părţi din ritualul vedic, folosite
de Maestrul care çtie dinainte ora când îçi va părăsi definitiv corpul fizic. Ultima
meditaţie, prin care Maestrul se uneçte cu Cosmicul AUM se numeçte maha, adică
mare, samadhi.
36-9: Kabir, marele sfânt din secolul XVI avea printre adepţii lui çi hinduçi çi
musulmani. La moartea sa, discipolii s-au certat cu privire la ritualurile funerare.
Exasperat, Maestrul s-a trezit din ultimul său somn pentru a exclama: "O jumătate
din corpul meu să fie înhumată după obiceiul musulman, cealaltă arsă conform
ritualurilor hinduse." Acestea fiind zise a dispărut. Când discipolii au deschis
coçciugul, au găsit în locul corpului o ghirlandă de flori, din care jumătate a fost
înhumată la Maghar de către musulmanii care venerează acest templu până în zilele
noastre çi cealaltă jumătate a fost arsă după obiceiul hindus la Benares, unde a fost
construit un templu, Kabir Cheura, ce atrage o mulţime de pelerini.
În tinereţea sa, Kabir a fost abordat de doi discipoli care voiau să fie ghidaţi într-un
mod detaliat pe cărarea mistică. Kabir le-a răspuns simplu:
"Cărarea presupune distanţa; Dacă Dumnezeu ar fi aproape, n-aţi mai avea nevoie
de cărare deloc. De fapt, mă face să râd când aud de peçtii care, fiind în apă, totuçi
sunt însetaţi!"
36-10: Panchanon a contruit într-o grădină de 70 de acri de la Deogarh, în regiunea
Bihar, un templu cu o statuie de piatră a lui Lahiri Mahasaya. O altă statuie a marelui
maestru a fost pusă de discipoli în mica sa cameră de primire din casa lui din
Benares.
36-11: I Corinteni 15:54-55. "Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază
morţii?" - FAPTELE APOSTOLILOR, 26:8.
CAPITOLUL: 37
Plecarea mea #n America
"A#e%icaM Desi-%, ace$ti 'a#eni snt a#e%icaniM" Acesta a 2'st +%i#7 #e -8n" c8n" vizinea
n'% c.i+%i 'cci"enta7e s-a "e%7at =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i #e. C2n"at =n #e"ita!ie, stătea#
=n s+ate7e ni ++it% +%ă2it "int%-' %eze%vă "e 7a $c'a7a "e 7a Ranc.i. An ace$ti ani =#i e%a "i2ici7
să #ă iz'7ez, căci #ă c'nsac%a# =n =nt%e-i#e e7evi7'%.
3izinea c'ntina +e scena c'n$tiin!ei #e7eL ' #7!i#e
+/)(
#ă +%ivea intens, 7a 2e7 c# snt
st"ia!i act'%ii.
U$a se "esc.iseM Desi-% v%en7 "int%e e7evi %e$ise să a27e n"e e%a# ascnsM
"3in', ?i#a7", a# st%i-at vese7, "a# n'tă!i +ent% tine. D'#n7 #ă c.ea#ă =n A#e%icaM"
"An A#e%icaN" ?ăiat7 %e+etă aceste cvinte c aceea$i i#i%e ca $i c# a$ 2i s+s" =n Lnă".
"Desi-%M Mă v'i "ce să "esc'+ă% A#e%ica, ca $i C%ist'2'% C'7#; ca%e c%e"ea că a "esc'+e%it
&n"iaL "esi-%, t%e;ie să eDiste ' 7e-ăt%ă Ba%#a-ică =nt%e ce7e "'ă !ă%iM"
?i#a7 a +7ecat =n 2-ă $i =n c%8n" t'ată $c'a7a $tia n'tatea
+/)*
. Fă%ă să #ai =nt8%zii, i-a# %enit
+e +%'2es'%ii i#i!i $i 7e-a# =nc%e"in!at $c'a7a.
"Gti că ve!i +ăst%a i"ea77 ,'-.in "e e"ca!ie a7 7i La.i%i Ma.asa,a", 7e-a# zis e. "3ă v'i sc%ie
"es. Dacă D#neze v%ea, #ă v'i %e=nt'a%ce =nt%-' zi."
Mi-a "at 7ac%i#i7e c8n" i-a# =#;%ă!i$at "int%-' +%ivi%e +e e7evi $i te%en%i7e =ns'%ite "e 7a
Ranc.i. Se te%#inase ' =nt%ea-ă e+'că "in via!a #ea. 5%e;ia să t%ăiesc "e+a%te "e +at%ie. La
c8teva '%e "+ă vizinea #ea, e%a# "eEa =n t%en7 "e Ca7ctta. A "'a zi, a# +%i#it invita!ia "e a
%e+%ezenta &n"ia 7a C'n-%es7 &nte%na!i'na7 a7 Re7i-ii7'%, ca%e se !inea =n ace7 an 7a ?'st'n, s;
as+icii7e As'cia!iei Unive%sita%e A#e%icane.
C ca+7 v8E8in", #-a# "s 7a Se%a#+'%e să #ă c'ns7t c S%i YBtes:a%.
"C%Ei, a# 2'st invitat să ia cv8nt7 7a n C'n-%es a7 Re7i-ii7'% =n A#e%ica. Să #ă "cN"
"5'ate $i7e =!i v'% 2i "esc.ise", a %e+7icat si#+7 Maest%7. "Ac# sa nici'"atăM"
"5't$i, Maest%e", a# zis e c tea#ă, "n $ti să v'%;esc =n +;7icM 4-a# !int "ec8t %a%e'%i
c'n2e%in!e $i nici'"ată =n en-7ezăM"
"An en-7eză sa n, cvinte7e ta7e "es+%e ,'-a v'% 2i ;inevenite =n Occi"ent."
A# %8s. "Ei ;ine, Maest%e, n c%e" că a#e%icanii v'% =nvă!a 7i#;a ;en-a7iM Ac'%"ă-#i
;inecv8nta%ea +ent% a =nvin-e +ie"ici7e 7i#;ii en-7eze".
+/)+
C8n" i-a# c'#nicat tată7i #e +%'iecte7e #e7e, a %ă#as =#+iet%it. A#e%ica =i +ă%ea 2'a%te
=n"e+ă%tată $i se te#ea că n #ă va #ai ve"ea nici'"ată.
"C# v%ei să #e%-i ac'7'N" s-a ne7ini$tit e7 c ' v'ce stinsă. "Cine =!i va +7ăti c.e7tie7i7eN" C# e7
se =nsă%cinase c e"ca!ia $i c =nt%e!ine%ea #ea, s+e%a că această +%';7e#ă #ă va +ne =n
=nc%căt%ă.
"D#neze va avea -%iEăM" Aceasta #i-a a#intit n %ăs+ns ana7'- "at, c #7!i ani =n %#ă,
2%ate7i #e Ananta 7a A-%a. A# a"ă-at 2ă%ă +%ea #7tă 2ine!e) "5ată, +'ate că D#neze =!i va
"a i"eea să #ă aE!iM"
"4M 4ici'"atăM" Se ita 7a #ine c Ea7e.
5't$i, a "'a zi, a# 2'st s%+%ins c8n" #i-a =ntins n cec +ent% ' s#ă =nse#nată.
"A!i "a ace$ti ;ani", zise e7, "n =n ca7itatea #ea "e tată, ci "e "isci+'7 2i"e7 a7 7i La.i%i Ma.asa,a.
D-te =n ace7 Occi"ent =n"e+ă%tat, +ent% a %ăs+8n"i ac'7' -7'%ia ;inecv8ntată a #riya%ei YogaM"
Această a;ne-a!ie "e ca%e a 2ăct "'va"ă tată7 #e, %enn!8n" %a+i" 7a "'%in!e7e 7i +e%s'na7e, #-
a =n"i'$at nes+s. E7 =n!e7esese =n c%s7 n'+!ii că +7eca%ea #ea n e%a "ictată "e "'%in!a ;ana7ă
"e a că7ăt'%i.
"S-a% +tea să n ne #ai %eve"e# =n această via!ă. 5ată7 #e, ca%e avea 1T "e ani 7a acea "ată,
v'%;ea c a#ă%ăcine.
O inti!ie #-a =#+ins să %ăs+n") "M7!#ită 7i D#neze ne v'# %e=nt87ni."
An c%s7 +%e-ăti%i7'% "e +7eca%e e%a# c+%ins "e =n-%iE'%a%e. Azise# a"esea v'%;in"-se "e
"#ate%ia7is#7 'cci"enta7", at#'s2e%ă "i2e%ită "e cea a &n"iei, +ăt%nsă "e s+i%it7 s2in!i7'%. "A
#e%-e să %es+i%i ae%7 Occi"ent7i", #ă -8n"ea# e, "ce%e #ai #7t c%aE "in +a%tea ni
'%ienta7, "ec8t "e a =n2%nta 2%i-%i7e ce7e #ai as+%e "in >i#a7a,aM"
Ant%-' "i#inea!ă "ev%e#e, a# =nce+t să #ă %'-, c .'tă%8%ea "e nest%ă#tat "e a c'ntina +8nă
ce v'i azi v'cea 7i D#neze. 3'ia# să a# ;inecv8nta%ea $i asi-%a%ea "ivină că n #ă v'i
%ătăci =n cea!a ti7ita%is#7i #'"e%n. E%a# "is+s să #e%- =n A#e%ica, "a% e%a# .'tă%8t să-L
a" +e D#neze "8n"-#i +e%#isinea.
Mă %-a# 2ie%;inte. Răs+ns7 =nt8%zia să vină. &#+7'%a%ea #ea #tă s-a 2ăct at8t "e intensă
=nc8t, s+%e +%8nz, c%eie%7 #e n #ai e%a ca+a;i7 să-i s+'%te tensinea) avea# i#+%esia că va
eD+7'"a "acă #ai 7ansa# =ncă n a+e7. An acest #'#ent, a# azit ;ătăi =n $a vesti;77i casei
#e7e "e +e st%a"a C%+a%. A# "esc.is $i a# văzt n t8nă% +%t8n" .aine "e +stnic. E7 int%ă,
=nc.ise $a "+ă e7 $i, %e2z8n" invita!ia "e a se a$eza, in"ică c n -est că "'%e$te să =#i
v'%;ească "in +ici'a%e.
"5%e;ie să 2ie ?a;aEi", #ă -8n"ea# s%+%ins, căci vizitat'%7 se#ăna c La.i%i Ma.asa,a c8n"
e%a t8nă%.
E7 %ăs+nse "i%ect -8n"7i #e) "Da, snt ?a;aEi." 3'%;ea =n .in"i, +e n t'n ca7" $i +7ăct.
"5ată7 ce%esc a azit %-a ta. E7 =#i +'%nce$te să =!i s+n aceasta) eDectă '%"ine7e -%-7i tă $i
"-te =n A#e%ica. 4 te te#e, vei 2i +%'teEat."
D+ă ' +ază e#'!i'nantă, ?a;aEi c'ntină) "5 e$ti ce7 +e ca%e 7-a# a7es +ent% a %ăs+8n"i =n
Occi"ent #esaE7 #riya%ei Yoga. C #7!i ani =n %#ă, 7-a# =nt87nit +e -%-7 tă S%i YBtes:a%
7a F#;.a Me7a. Atnci 7-a# ann!at că te v'i c'n"ce 7a e7 +ent% a te inst%i."
A#i +ie%ise -%ai7, %es+i%a!ia =#i e%a tăiată "e i#i%ea %e7i-i'asă +e ca%e #i-' i#+nea +%ezen!a sa
$i e%a# e#'!i'nat să a" "in +%'+%ia sa -%ă că =#i c'n"sese +a$ii s+%e S%i YBtes:a%. A#
=n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e ne#%it'%7i -%. E7 #-a %i"icat c ;nătate $i "%a-'ste. D+ă ce
#i-a %eve7at #7te 7c%%i as+%a vie!ii #e7e, #i-a "at c8teva inst%c!ini $i a +%'nn!at c8teva
+%'2e!ii sec%ete.
"#riya Yoga, te.nică $tiin!i2ică "e %ea7iza%e a 7i D#neze", a zis e7 c ' v'ce #e7'"i'asă, "se va
%ăs+8n"i +8nă 7a %#ă =n t'ate !ă%i7e $i va aEta 7a sta;i7i%ea a%#'niei =nt%e na!ini, "at'%ită
+'si;i7ită!ii +e ca%e ea ' '2e%ă 2iin!ei #ane "e a-L +e%ce+e "i%ect $i t%anscen"ent +e 5ată7 ce%esc."
C ' +%ivi%e #aiest'asă, Maest%7 =#i "ă%i ' sc%tă vizine a c'n$tiin!ei sa7e c's#ice. An
c%8n", e7 2 -ata "e +7eca%e.
"4 =nce%ca să #ă %#ezi", #-a s2ătit e7. "De a7t2e7, nici n-ai +tea să ' 2aciM"
"Ai #i7ă, ?a;aEi, n +7ecaM" a# eDc7a#at e "e #ai #7te '%i. "&a-#ă c tineM"
E7 se =nt'a%se, zic8n") "4 ac#, a7tă "ată."
C'+7e$it "e e#'!ie, a# ne-7iEat acest ave%tis#ent. C# e =nce%ca# să-7 %#ez, a# ';se%vat că
+ici'a%e7e =#i e%a !intite s'7i" "e +'"ea. Din $ă, ?a;aEi =#i a%ncă ' 7ti#ă +%ivi%e +7ină "e
a2ec!ine. E7 %i"ică #8na =nt%-n -est "e ;inecv8nta%e, =n ti#+ ce s+%e "is+e%a%ea #ea =7 ve"ea#
=n"e+ă%t8n"-se.
D+ă c8teva #inte, +ici'a%e7e #e7e a 2'st "in n' 7i;e%e. M-a# a$ezat $i #-a# c2n"at =nt%-'
#e"ita!ie +%'2n"ă, #7!#in"-i 7i D#neze n n#ai +ent% că #i-a %ăs+ns 7a %-a #ea,
ci $i +ent% că 7-a# =nt87nit +e ?a;aEi. Ant%e-7 #e c'%+ +ă%ea s2in!it "e c'ntact7 c Maest%7
ve$nic t8nă%. C8t "e #7t =#i "'%ise# să-7 +'t =nt87niM"
P8nă ac# n-a# +'#enit ni#ăni "e această =nt87ni%e, eveni#ent7 ce7 #ai sac% "in eDisten!a
#ea, ascns =n c'7!7 ce7 #ai sec%et a7 ini#ii #e7e. Da% #ă -8n"esc că citit'%7 va c%e"e #ai $'%
=n eDisten!a 7i ?a;aEi, =n +%e'c+ă%i7e 7i %e2e%it'a%e 7a "estin7 7#ii, "acă e a2i%# că 7-a# văzt
c +%'+%ii #ei 'c.i. A# aEtat n +ict'% să "eseneze +ent% această ca%te +'%t%et7 #a%e7i
Y'-.in C%istic a7 &n"iei M'"e%ne.
Sea%a "inaintea +7ecă%ii #e7e =n State7e Unite #-a -ăsit =n +%ezen!a s28ntă a 7i S%i YBtes:a%.
"Uită că te-ai născt +%int%e .in"$i, "a% n a"'+ta t'ate ';icei%i7e a#e%icani7'%L ia ce este #ai
;n 7a ce7e "'ă +'+'a%e", #ă inst%ia ca7# $i c =n!e7e+cine S%i YBtes:a%. "Ră#8i ceea ce e$ti)
n c'+i7 a7 7i D#neze. Ancea%că să =n-7';ezi =n tine ceea ce este #ai ;n 7a a+%'a+e7e tă,
in"i2e%ent "e ce %asă a% 2i e7."
A+'i #ă ;inecv8nta. "5'!i cei ca%e v'% veni 7a tine c c%e"in!ă, =n căta%ea 7i D#neze, v'% 2i
aEta!i. C%ent7 s+i%ita7 ca%e e#ană "in 'c.ii tăi va +ăt%n"e =n c%eie%7 7'%, t%ans2'%#8n"-7e
';i$nin!e7e #ate%ia7e $i 2ăc8n"-i #ai c'n$tien!i "e D#neze."
C'ntină z8#;in") "Pte%ea ta as+%a s27ete7'% since%e va 2i 2'a%te #a%e. O%in"e te vei "ce,
c.ia% =n +sti%i, =!i vei -ăsi +%ieteni."
Aceste "'ă ;inecv8ntă%i a7e 7i S%i YBtes:a% s-a %ea7izat. S'sit sin-% =n A#e%ica, 2ă%ă n
+%ieten, a# -ăsit #ii "e s27ete -ata să +%i#ească =nvă!ăt%a #i7ena%ă.
A# +ă%ăsit &n"ia =n a-st /0HI, 7a ;'%"7 7i The City of 1parta, +%i#7 va+'% ca%e +7eca =n
A#e%ica "+ă +%i#7 %ăz;'i #'n"ia7. A# ';!int ;i7et7 c "est7e "i2ic7tă!i, a+%'a+e =n #'"
#i%ac7's.
An c%s7 ce7'% "'ă 7ni "e t%ave%sa%e, n +asa-e% a "esc'+e%it că e e%a# "e7e-at7 &n"iei 7a
C'n-%es7 "e 7a ?'st'n.
"S:a#i Y'-anan"a", zise e7 +%'nn!8n"-#i -%e$it n#e7e - c aceasta #-a# ';i$nit =n
A#e%ica - "ave!i a#a;i7itatea să !ine!i ' c'n2e%in!ă +asa-e%i7'% =n %#ăt'a%ea sea%ă "e E'i, să
zice# "es+%e "L+ta +ent% eDisten!ă $i c# să t%ăi# #ai ;ine".
3aiM t%e;ia să "a ;ătă7ia vie!ii #e7e =n ve"e%ea c'n2e%in!ei, a$a c# n-a# =nt8%ziat să ' c'nstat
#ie%c%i. D+ă c8teva tentative za"a%nice "e a-#i %e"acta c'n2e%in!a =n 7i#;a en-7eză, a# s28%$it
+%in a %enn!a, "e'a%ece -8n"%i7e #e7e %e2za =ncă+ă!8nate să se #7eze +e -%a#atica en-7eză.
@'i sea%a, =nc%ezăt'% =n cvinte7e Maest%7i, a# a+ă%t =n sa7'n7 +ac.e;'t7i. Da% n a# +tt
sc'ate nici n cv8nt, a# %ă#as c -%a =nc.isă ca# zece #inte, "+ă ca%e asc7tăt'%ii $i-a "at
sea#a "e sita!ia #ea +eni;i7ă $i a iz;cnit =n %8s.
(n gr. de de!ega2i !a Congres! Interna2iona! a! 0ibera!i!or 7e!igioAi) -n Boston -n an! 192K)
nde a& 2int .ri&! &e dis*rs -n A&eri*a/ De la stânga la dreaptaJ 7e"/ C!a1 %a*Ca!e1)
7e"/ T/ 7hondda =i!!ia&s) 4ro,/ '/ (shigasaCi) 7e"/ 9abe< T/ 'nder!and) e) 7e"/ Chas/ =/
=endte) 7e"/ 'a&e! A/ E!iot) 7e"/ Basi! %artin) 7e"/ Christo.her 9/ 'treet) 7e"/ 'a&e! %/
Crothers/
Ai*i sta -n .i*ioare .e o .!at,or&+ !a n! din *rsri!e &e!e din A&eri*a) -n =ashington 6/C/) !a
*are asista 1KKK de *rsan2i de 1oga/
'tdiind) -n dr& s.re A!asCa
0#ng+ d!/ 9ohn Ba!,or) .+r+sind CA'A A0B@ d.+ o -ntre"edere * .reAedinte!e Ca!"in
Coo!idge/
*ashington +erald) 25 ian 192L s*riaJ >S)ami 8ogananda a ,ost/// -nt#&.inat * o .!+*ere
e"ident+ de *+tre d!/ Coo!idge) *are i-a de*!arat *+ a *itit ,oarte &!te des.re e!/ Este .entr
.ri&a dat+ -n istoria Indiei *#nd n S)ami a ,ost .ri&it o,i*ia! de 4reAedinte/>
Din +a%tea #ea, neav8n" nici n #'tiv "e %8s $i in"i-nat, a# =nce+t să-7 %'- +e Maest% =n
tăce%e.
"'oţiM 3'%;e$teM" 3'cea sa %ăsnă =n"ată =n c'n$tiin!a #ea.
&#e"iat, -8n"%i7e #e7e s-a =#+ăcat c -%a#atica en-7eză. 5%ei s2e%t%i "e '%ă #ai t8%zi,
asc7tăt'%ii e%a =ncă aten!i. Acest "isc%s #i-a a"s #ai t8%zi n n#ă% "e invita!ii "in +a%tea
"i2e%ite7'% as'cia!ii a#e%icane.
5't$i, n-#i #ai a#intesc nici #ăca% n cv8nt "in ceea ce a# s+s. O anc.etă "isc%etă 2ăctă
+%int%e +asa-e%i #i-a %eve7at că !inse# n "isc%s ins+i%at, =nt%-' en-7eză c'%ectă $i
e#'!i'nantă. La această veste 7ini$tit'a%e, i-a# #7!#it #i7 -%-7i #e +ent% aEt'%7
'+'%tn, c'nvins =ncă '"ată că ;a%ie%e7e ti#+7i $i s+a!i7i n eDistă +ent% e7, că se -ăsea
#e%e a7ăt%i "e #ine.
Une'%i =n c%s7 t%ave%să%ii, #-a# #ai si#!it c+%ins "e tea#ă 7a i"eea "e a =n2%nta n a"it'%i
en-7ez 7a C'n-%es7 "e 7a ?'st'n.
"D'a#ne", #ă %-a# e, "2ie ca s;iect7 ins+i%a!iei #e7e să 2ii n#ai 5 $i n ia%ă$i %8sete7e
asc7tăt'%i7'%M"
3a+'%7 The City of 1parta a s'sit 7a ?'st'n 7a s28%$it7 7i se+te#;%ie. Pe 1 'ct'#;%ie /0HI a#
!int +%i#a #ea c'n2e%in!ă =n A#e%ica, 7a C'n-%es. Ea a 2'st ;ine +%i#ită $i a# %ăs27at $%at.
Sec%eta%7 As'cia!iei Unita%iene A#e%icane a sc%is %#ăt'%7 %a+'%t
+/),
"es+%e "isc%s7 #e)
"S:a#i Y'-anan"a, "e7e-at a7 as.%a#7i ?%a.#ac.a%,a "e 7a Ranc.i, &n"ia, a +%ezentat 7a
C'n-%es sa7t7 As'cia!iei sa7e. Ant%-' en-7eză eDce7entă, a 2ăct ' eD+ne%e +7ină "e 2'%!ă $i c n
ca%acte% 2i7's'2ic a 7c%ă%ii "Gtiin!a %e7i-iei" ca%e a 2'st ti+ă%ită se+a%at, +ent% ' "i2za%e #ai
7a%-ă. Re7i-ia, a ss!int e7, este nică, nive%sa7ă. Dacă este
i#+'si;i7 să -ene%a7iză# ';icei%i $i c%e"in!e +a%tic7a%e, +te# nive%sa7iza 2'n"7 c'#n a7
%e7i-ii7'%, să ce%e# ca e7 să 2ie %#at $i să ne c'n2'%#ă# 7i".
Dat'%ită cec%i7'% -ene%'ase a7e tată7i #e, a# +tt %ă#8ne =n A#e%ica "+ă =nc.i"e%ea
C'n-%es7i. A# +et%ect ast2e7 +at% ani 7a ?'st'n, !in8n" c'n2e%in!e, "esc.iz8n" c%s%i "e ,'-a
$i +;7ic8n" ' c7e-e%e "e +'ezii "C>ntecele 1unetului" c ' +%e2a!ă "e D%. F%e"encB ?. R';ins'n,
+%e$e"inte7e C'7e-i7i "in 4e: Y'%B.
+/)-

An /0H(, a# t%ave%sat A#e%ica !in8n" c'n2e%in!e =n 2a!a a #ii "e 'a#eni, =n +%inci+a7e7e '%a$e,
t%ne ca%e s-a =nc.eiat c ' vacan!ă =n n'%", =n 2%#'asa A7asBa.
C aEt'%7 n'% "isci+'7i -ene%'$i, #i-a# sta;i7it 7a s28%$it7 an7i /0HK %e$e"in!a +e D'#eni7
Mnte7i Was.in-t'n, L's An-e7es. C7ă"i%ea este cea ca%e =#i a+ă%se =nt%-' vizine c #7!i ani
=nainte, =n Ca$#i%. M-a# -%ă;it să-i t%i#it 7i S%i YBtes:a% ' se%ie "e 2't'-%a2ii $i e7 #i-a %ăs+ns
+%int%-' ca%te +'$ta7ă =n ;en-a7i, a că%ei t%a"ce%e este)
:: august :D;?
E Yogananda, copil al inimii meleF
Contempl>nd fotografiile şcolii şi ele$ilor tăi, inima mea s%a umplut de o bucurie de nedescris
!m fost fericit să $ăd acolo studenţi /n yoga din diferite oraşe +ă0>nd metodele promo$ate de
tine9 intonarea unor afirmaţii po0iti$e, $ibraţiile binefăcătoare şi rugăciunile de $indecare, nu
mă pot abţine să%ţi mulţumesc din inimă +ă0>nd intrarea, drumul pe $ersantul colinei şi
panorama magnifică a domeniului Muntelui Gashington, t>n,esc să pot contempla toate
acestea cu proprii mei ochi
3a noi totul este bine 'rin &raţia lui Dumne0eu, fii $eşnic binecu$>ntat
1"4 Y-#T61G!" &4"4
Anii a t%ect %e+e"e. A# !int c'n2e%in!e =n t'ate c'7!%i7e !ă%ii, =n ste "e c7;%i, c'7e-ii,
;ise%ici sa "ive%se -%+ă%i. An t'ată "eca"a /0HI-/0JI, a#e%icanii, c zeci7e "e #ii, a %#at
c%s%i7e #e7e "e ,'-a. L'% 7e-a# "e"icat =n /0H0 ' n'ă ca%te "e %-ăcini) "Hoaptele
6ternităţii", c ' +%e2a!ă a "-nei A#e7ita Ca77i-C%ci.
+/).
&ată, "in această ca%te, n +'e# intit7at
"D'a#neM D'a#neM D'a#neM", c'#+s =nt%-' n'a+te, +e c8n" stătea# 7a t%i;na nei c'n2e%in!e.
Din adâncimile somnului profund,
/e când urc pe scara în spirală spre trezire,
2optesc)
Doamne, Doamne, Doamne,
-u eşti !rana, iar când îmi întrerup postul
&eparării nocturne de -ine,
6ust din -ine şi îmi spun)
Doamne, Doamne, Doamne,
'ndiferent unde mă duc, farul minţii mele
&e întoarce mereu spre -ine;
2i în bătălia gălăgioasă a acti$ităţii
&trigătul meu de război este întotdeauna) Doamne, Doamne, Doamne,
.ând furtunile încercărilor $ieţii ţipă $iolent,
2i grijile urlă ca lupii la mine,
Le acopăr stridenţa cântând cu $oce tare)
Doamne, Doamne, Doamne,
.ând mintea-mi ţese $ise
Din firele amintirilor,
/e acea ţesătură magică găsesc brodat)
Doamne, Doamne, Doamne,
3n fiecare noapte, în somnul cel mai adânc,
/acea mea $isează şi c!eamă, 4ucurie, 4ucurie, 4ucurie,
'ar bucuria mea $ine cântând neîncetat)
Doamne, Doamne, Doamne,
8iind treaz, mâncând, muncind, $isând, dormind,
&lujind, meditând, incantând, iubind di$in,
&ufletul meu murmură tot timpul, neauzit)
Doamne, Doamne, Doamne,
A!+tri de doa&na A&e!ia Ga!!i-Cr*i
Une'%i, =n -ene%a7 7a =nce+t7 7ni7'% 9c8n" se 'n'%a 2act%i7e +ent% =nt%e!ine%ea Cent%7i "e
7a Mnte7e Was.in-t'n, ca%tie%7 -ene%a7 a7 S.R.F.<, avea# n'sta7-ia &n"iei, a ca7#7i ei #i7ena%.
Da%, "in zi =n zi, ve"ea# că se sta;i7e$te ' #ai ;nă =n!e7e-e%e =nt%e Occi"ent $i O%ient $i s27et7
#e se ;c%a "e aceasta.
Ce'%-e Was.in-t'n, "tată7 !ă%ii sa7e", ca%e =n #7te 'cazii a 2'st c'n"s =n #'" "ivin, a +%'nn!at
=n "isc%s7 să "e a"i' cvinte7e %#ăt'a%e, +7ine "e ins+i%a!ie s+i%ita7ă +ent% A#e%ica)
"Este ' na!ine 7i;e%ă, i7#inată $i, =nt%-n viit'% a+%'+iat, #a%e $i "e#nă. Ea t%e;ie să "ea
#anită!ii eDe#+77 ni +'+'% c'n"s #e%e "e ' Esti!ie "%ea+tă $i "e ' ;năv'in!ă +7ină "e
=n!e7e-e%e. Cine se +'ate =n"'i că, =n "ec%s7 ti#+7i, 2%cte7e ni ase#enea +7an v'% %ăs+7ăti
"in +7in '%ice a7t avantaE te#+'%a% ca%e a% 2i +tt 2i +ie%"t +%in a"e%a%ea 7a e7eN A% 2i 'a%e +'si;i7
ca P%'vin"en!a să n 2i c'nectat 2e%ici%ea +e%#anentă a nei na!ini c vi%ttea saN"
37-1: Multe din aceste chipuri le-am văzut după aceea în Occident çi le-am
recunoscut instantaneu.
37-2: Swami Premananda, acum conducătorul Bisericii Realizării Sinelui a Tuturor
Religiilor, din Washington D.C., era unul din elevii de la çcoala din Ranchi în
momentul când eu am plecat spre America. (Atunci se numea Brahmachari Jotin.)
37-3: Sri Yukteswar çi cu mine conversam în mod curent în limba bengali.
37-4: 8ew Pilgrimages >4 ,he Spirit 98oile pelerina-e ale Spiritului; 9Boston: Beacon
Press, 1921).
37-5: Dl. çi d-na Robinson au vizitat India în 1939 çi au fost oaspeţii de onoare la
çcoala de la Ranchi.
37-6: Doamna Galli-Curci çi soţul său, Homer Samuels, pianistul, au fost studenţi
Kriya Yoga timp de 20 de ani. Povestea inspiratoare a faimoasei primadone a fost
recent publicată (#alli-CurciCs ?i4e >4 Song, de C. E. LeMassena, Paebar Co., New
York, 1945).
CAPITOLUL: 38
9ut'er ,urban. ; :n sf!nt printre trandafiri
"An a2a%ă "e cn'$tin!e7e $tiin!i2ice, sec%et7 +ent% a a#e7i'%a c7t%a +7ante7'%, este "%a-'stea",
=#i s+se Lt.e% ?%;anB =n ti#+ ce-i vizita# -%ă"ina "e 7a Santa R'sa, =n Ca7i2'%nia. 4e-a#
'+%it =n 2a!a ni %ăz'% "e cact$i c'#esti;i7i.
"C'n"c8n" eD+e%ien!e7e ce %#ă%esc să c%eeze s+ecii "e cact$i 2ă%ă s+ini, a c'ntinat e7, 7e
v'%;ea# a"esea +7ante7'% +ent% a c%ea vi;%a!ii "e "%a-'ste) S4 ave!i "e ce să vă te#e!i, 7e
s+nea# e, 7a ce vă 2'7'sesc t'!i ace$ti s+ini "e a+ă%a%eN 3ă v'i +%'teEa.S P!in c8te +!in, "in
aceste +7ante "e "e$e%t a %ăsă%it ' va%ietate 2ă%ă s+ini."
A# 2'st =nc8ntat "e #i%ac'7. "5e %'-, "%a-ă Lt.e%, "ă-#i c8teva 2%nze "e cacts +ent% -%ă"ina
#ea "e 7a Mnte7e Was.in-t'n."
Un -%ă"ina% s-a -%ă;it să 7e taie, "a% ?%;anB 7-a '+%it)
"Le v'i c7e-e e =ns#i +ent% S:a#i." A#i "ă" t%ei 2%nze +e ca%e 7e-a# +7antat #ai t8%zi,
;c%8n"-#ă să 7e vă" +%inz8n" +te%e.
&7st%7 .'%tic7t'% #i-a "ec7a%at că +%i#7 să scces a 2'st ca%t'27 %ia$ ca%e-i +'a%tă n#e7e.
4e';'sit, e7 =nce%case să +%'"că va%ietă!i n'i "e %'$ii, '%z, "'v7eci, ci%e$e, +%ne, +ie%sici 2ă%ă +2,
#aci, c%ini $i t%an"a2i%i.
A# a%#at a+a%at7 "e 2't'-%a2iat atnci c8n" Lt.e% #-a c'n"s =n 2a!a 2ai#'s7i nc ca%e i-a
+e%#is să "e#'nst%eze că ev'7!ia nat%a7ă +'ate 2i c'nsi"e%a;i7 acce7e%ată.
"D+ă n#ai /1 ani, #i-a eD+7icat e7, acest nc #i-a "at ' %ec'7tă c8t "a "'i nci =n c'n"i!ii
n'%#a7e."
0ther BrbanC) ibit! &e .rieten) .o<at a!+tri de &ine -n gr+dina sa din 'anta 7ose/
Feti!a 7i a"'+tivă veni =n -%ă"ină să se E'ace c c8ine7e.
"Aceasta este #ica #ea +7antă #ană, zise a2ect's Lt.e%. Ac# #anitatea =#i +a%e ' +7antă
%ia$ă ca%e a%e nev'ie "e "%a-'ste, "e ae% 7i;e%, "e se7ec!ie inte7i-entă +ent% a st%ă7ci =n t'ată
2%#se!ea eiM An "ec%s7 vie!ii #e7e a# 2'st #a%t'% 7a +%'-%ese at8t "e #a%i, =nc8t n +'t să vă"
"ec8t c '+ti#is# +%'-%es7 #anită!ii, c c'n"i!ia "e a ins27a c'+ii7'% ' #et'"ă "e via!ă si#+7ă
$i %a!i'na7ă. 3a t%e;i să ne =nt'a%ce# 7a nat%ă $i 7a D#neze7 nat%ii."
"Lt.e%, ai 2i =nc8ntat să-#i vizitezi $c'a7a "e 7a Ranc.i, =n ca%e e"ca!ia este "ată =n ae% 7i;e%,
=nt%-' at#'s2e%ă "e ;c%ie $i si#+7itate."
Cvinte7e #e7e a atins c'a%"a cea #ai sensi;i7ă a 7i ?%;anB) e"ca!ia c'+ii7'%. E7 #-a asa7tat
c =nt%e;ă%i, 'c.ii săi +%'2nzi $i senini st%ă7cea "e inte%es.
"S:a#iEi, zise e7 =n s28%$it, $c'7i ca cea a "vs. c'nstitie sin-%a s+e%an!ă a '#eni%ii "e #8ineM
Siste#e7e e"ca!i'na7e ac# =n vi-'a%e, %+te "e nat%ă $i s-%#8n" '%ice in"ivi"a7itate, #ă
%ev'7tă +%'2n". Snt t%+ $i s27et a7ăt%i "e c'nce+!ia "#neav'ast%ă "es+%e e"ca!ie."
An ti#+ ce-#i 7a# %ă#as ;n, e7 =#i "ă%i n #ic v'7# +e ca%e =$i +se at'-%a27.
+0)(
"&ată
ca%tea #ea !ntrenamentul plantei umane
+0)*
, zise e7. Snt necesa%e #et'"e n'i, eD+e%ien!e
7i+site "e tea#ă. Une'%i, =nce%că%i7e ce7e #ai +e%ic7'ase a %e$it, "8n" ce7e #ai ;ne 2%cte, ce7e
#ai 2%#'ase 27'%i. &n'va!ii7e "in "'#eni7 e"ca!iei t%e;ie să 2ie "e ase#enea #ai n#e%'ase $i
#ai c%aE'ase."
A# citit c inte%es =n acea n'a+te că%ticica, =n ca%e at'%7 =nt%eve"e +ent% #anitate n viit'%
-7'%i's. E7 sc%ie) "Ceea ce este ce7 #ai -%e "e sc.i#;at =n această 7#e este ' +7antă, '"ată ce ea
a că+ătat an#ite ';icei%i... A#inti!i-vă că ' +7antă $i-a +ăst%at in"ivi"a7itatea "in ti#+%i
i#e#'%ia7e $i că aceasta n a va%iat "e7'c "e-a 7n-7 e%e7'%. C%e"e!i că, =n %#a nen#ă%ate7'%
%e+etă%i, ' +7antă n a că+ătat ' v'in!ă, "acă v%e# s-' n#i# ast2e7, ' tenacitate "e nee-a7atN
Ast2e7, ne7e +7ante, +%ec# +a7#ie%ii, snt at8t "e +e%sistente =nc8t nici ' 2'%!ă #ană n a +tt
+8nă =n +%ezent să 7e t%ans2'%#e. Fa!ă "e v'in!a +7antei, cea a '#7i n va7'%ează ni#ic. Da%
ve"e!i c# =ncă+ă!8na%ea nei +7ante este =n7ăt%ată in2z8n"-i ' via!ă n'ă +%int%-n a7t'i.
C8n" ast2e7 se +%'"ce ' sc.i#;a%e, ' 2iDă# +%in s+%ave-.e%e $i se7ec!ie %ă;"ăt'a%e =n "ec%s7
-ene%a!ii7'% $i n'a va%ietate "e +7antă va s;zista +ent% a n se #ai =nt'a%ce nici'"ată 7a vec.i7e
2'%#e, v'in!a ei tenace 2iin" =n 2ina7 =n2%8ntă $i t%ans2'%#ată.
C8n" este v'%;a "es+%e ' nat%ă at8t "e sensi;i7ă $i #a7ea;i7ă ca cea a ni c'+i7, +%';7e#a
"evine inc'#+a%a;i7 #ai $'a%ă".
At%as "e #a-netis#7 i%ezisti;i7 a7 acesti #a%e a#e%ican, #-a# "s a"esea să-7 vă". Ant%-'
"i#inea!ă, a# s'sit '"ată c +'$ta$7, ca%e-i "ă" 7i ?%;anB ci%ca /III "e sc%is'%i. Ai sc%ia
.'%tic7t'%i "in t'ată 7#ea.
"S:a#iEi, s'si%ea "#neav'ast%ă este n +%eteDt ca să ie$i# =n -%ă"ină", zise vese7 Lt.e%.
Desc.ise n se%ta% ca%e c'n!inea ste "e ve"e%i i7st%ate.
"P%ivi!i c# că7ăt'%esc e. Re!int "e +7ante $i "e c'%es+'n"en!ă, =#i satis2ac setea "e a a"#i%a
7'c%i necn'scte +%ivin" aceste 2't'-%a2ii."
Ma$ina #ea sta!i'na =n 2a!a +'%!iiL Lt.e% $i c #ine a# %7at +e st%ăzi7e #ic7i '%a$, +%esă%at "e
-%ă"ini =n ca%e c%e$tea c.ia% t%an"a2i%ii c%ea!i "e e7) Santa-R'sa, Peac.;7': $i ?%;anB.
"P%ieten7 #e >en%, F'%" $i c #ine c%e"e# =n te'%ia antică a %e=nca%nă%ii", =#i s+se.
"L#inează as+ecte a7e vie!ii a7t2e7 ineD+7ica;i7e. Me#'%ia #ană n este +%';a a"evă%7iL "'a%
2iin"că '#7 n-$i a#inte$te vie!i7e sa7e t%ecte n =nsea#nă că n 7e-a avt. Me#'%ia este
$tea%să c'#+7et $i =n +%ivin!a vie!ii int%ate%ine $i a c'+i7ă%ieiL "a% t't$i a t%ect +%in e7eM", c.ic'ti
e7.
Ma%e7e .'%tic7t'% a +%i#it ini!ie%ea =n #riya yoga =ncă "e 7a +%i#e7e #e7e vizite. "P%actic c
c%e"in!ă această te.nică, S:a#iEi", =#i zise e7. D+ă ce =#i +se n n#ă% "e =nt%e;ă%i "es+%e
"ive%se7e as+ecte a7e siste#7i ,'-a, Lt.e% %e#a%că %a%)
"O%ient7 +'se"ă =nt%-a"evă% ' cantitate en'%#ă "e cn'$tin!e "e-a;ia =nt%evăzte "e Occi"ent."
+0)+
C'#ninea inti#ă c nat%a, ca%e-i %eve7ase #7te "in sec%ete7e ei ascnse, =i c'n2e%ea 7i
?%;anB ' i#ensă vene%a!ie s+i%ita7ă.
"Une'%i Pte%ea &n2inită =#i este 2'a%te a+%'+iată", #i-a #ă%t%isit e7 ti#i". Fa!a sa sensi;i7ă,
2%#'s #'"e7ată se 7#ină "e a#inti%i. "An ace7e #'#ente a# +tt vin"eca ;'7navii "in
+%eaE#a #ea $i %e=nvia ne7e +7ante '2i7ite."
E7 =#i v'%;i "e #a#a sa, ' c%e$tină =n2'cată) "D+ă #'a%te, ea #i-a a+ă%t "e #7te '%i =n vizini
$i #i-a v'%;it."
C %e-%et, ne-a# =nt'%s acasă 7a e7, n"e-7 a$te+ta n #'%#an "e sc%is'%i.
"Lt.e%, a# zis e, 7na viit'a%e +;7ic ' %evistă "estinată să se%vească "%e+t +nte "e ni%e =nt%e
O%ient $i Occi"ent. AEtă-#ă să-i -ăsesc n tit7 +'t%ivit."
A# "isctat n +ic +%';7e#a +ent% a că"ea "e ac'%" as+%a tit77i 6st%+est.
+0),
AEn$i =n ;i%'7
să, ?%;anB =#i =ntinse n a%tic'7 "e-a7 7i intit7at) "Gtiin!a $i Civi7iza!ia".
"E7 va a+a%e =n +%i#7 n#ă% a7 %evistei 6st%+est5, i-a# zis %ecn'scăt'%.
C8n" +%ietenia n'ast%ă "eveni #ai st%8nsă, =7 n#ea# +e ?%;anB "s28nt7 #e a#e%ican". "&ată
c a"evă%at n '#", a# +a%a2%azat e, "=n ca%e n este vic7e$-.". Acest '# c ini#ă 7a%-ă e%a n
#'"e7 "e #i7in!ă, "e %ă;"a%e, "e sac%i2ici. Căs!a 7i "in #iE7'c7 t%an"a2i%i7'% e%a si#+7ă $i
aste%ăL e7 cn'$tea vanitatea 7D7i $i ;c%ia "e a n +'se"a "ec8t +!ine 7c%%i. M'"estia c
ca%e =$i +%ta -7'%ia "e savant #ă 2ăcea "e 2ieca%e "ată să -8n"esc 7a n c'+ac =n"'in"-se s;
-%etatea 2%cte7'% c'a+teL n#ai n c'+ac ste%i7 =$i %i"ică '%-'7i's ca+7 $i n a%e ni#ic "e "at.
Mă -ăsea# 7a 4e: Y'%B c8n" +%ieten7 #e a #%it, =n /0H1. P78n-8n", -8n"ea#) "A$ #e%-e
;c%'s +8nă 7a Santa-R'sa +ent% a-7 ve"eaM" M-a# =nc.is ti#+ "e H( "e '%e =n sin-%ătatea
ca#e%ei #e7e, ne+%i#in" nici sec%eta%ii, nici vizitat'%i.
A "'a zi, a# =#+7init n %it ve"ic =n #e#'%ia 7i Lt.e%, =n 2a!a ni #a%e +'%t%et a7 acestia. Un
-%+ "e st"en!i a#e%icani =n .aine "e ce%e#'nie .in"se c8nta i#n%i7e antice, a"c8n"
'2%an"e "e 27'%i, a+ă $i 2'c, si#;'7%i a7e e7e#ente7'% c'%+7i $i a7e =nt'a%ce%ii 7'% 7a S%sa
&n2inită.
C'%+7 7i Lt.e% ?%;anB se '"i.ne$te 7a Santa-R'sa, s; ce"%7 7i;anez +e ca%e e7 7-a +7antat, c
ani =n %#ă, =n -%ă"ina sa, "a% +ent% #ine s27et7 să st%ă7ce$te =n 2ieca%e 27'a%e. Ret%as +ent%
n ti#+ =n s+i%it7 7a%- a7 nat%ii, n este 'a%e Lt.e% ce7 ca%e $'+te$te =n ;%ize7e ei sa ca%e a+a%e
=n a#%-N
4#e7e 7i a t%ect "e ac# =nainte =n 7i#;a en-7eză ';i$nită. We;ste%Ss 4e: &nte%nati'na7
Dicti'na%, "e2ine$te ast2e7 ve%;7 t%anzitiv ";%;anB") "a =nc%ci$a, a -%e2a ' +7antă. La 2i-%at) a
+e%2ec!i'na 9n +%'ces sa ' instit!ie< +ăst%8n" ce este ;n $i e7i#in8n" ce este %ă, sa
a"ă-8n" ceva ;n".
"D%a-ă ?%;anB", a# eDc7a#at e "+ă ce a# citit "e2ini!ia, "n#e7e tă a "evenit sin'ni# c
;nătateaM"
Mai E's +te!i citi a+%ecie%ea +e ca%e e7 ' avea +ent% $c'a7a n'ast%ă)
L5-97+ 45+41=
&1- +#&, .L'8#+1'
5(&((
Decembrie >>, ?@>A
m e0aminat sistemul <ogoda al lui &;ami <ogananda, care, după părerea
mea, este ideal pentru a antrena şi armoniza natura fizică, mentală şi
spirituală a omului( Belul lui &;ami este să creeze în lumea întreagă
şcoli care să în$eţe cum să trăişti, în care educaţia, departe de a se
limita la dez$oltarea intelectuală, angrenează şi corpul, $oinţa şi
sentimentele(
&istemul <ogoda de dez$oltare fizică, mentală şi spirituală, datorită
metodelor simple şi ştiinţifice de concentrare şi meditaţie, $a permite
rezol$area celor mai arzătoare probleme ale e0istenţei şi stabilirea
păcii şi buneiînţelegeri pe /ământ( 'deea lui &;ami despre educaţie este
de un perfect bun-simţ, ea nu este nici mistică, nici lipsită de simţ
practic( Dacă ar fi fost altfel, ea nu ar fi a$ut adeziunea mea(
&unt fericit să mă alătur lui &;ami în apelul său în fa$oarea unor şcoli
internaţionale în care să se în$eţe arta de a trăi şi care, odată create,
$or amorsa începutul unei ere noi pentru umanitate(
38-1: Burbank mi-a dat deasemeni o fotografie a sa cu autograf. Eu am preţuit-o aça
cum a preţuit odată un negustor indian o fotografie de-a lui Lincoln. Hindusul care a
fost în America în timpul Războiului Civil a manifestat o asemenea admiraţie pentru
Lincoln, încât nu mai vroia să se întoarcă în India până nu obţinea un portret cu
Marele Om. Plasându-se ca o stâncă în pragul uçii lui Lincoln, negustorul a refuzat să
plece până când preçedintele uimit i-a permis să se folosească de serviciile lui Daniel
Huntigton, faimosul artist New-Yorkez. Când tabloul a fost terminat, indianul l-a
purtat în triumf la Calcutta.
38-2: New York: Century Co., 1922.
38-3: Dr. Iulian Huxley, faimosul biolog englez çi director al UNESCO, a declarat
recent că oamenii de çtiinţă vestici ar trebui să înveţe "tehnicile orientale" pentru a
intra în stadiul de transă çi pentru a realiza controlul respiraţiei. "Ce s-a întâmplat?
Cum este aceasta posibil?" a spus el. Un corespondent al Associated Press a trimis
din Londra, în 21 aug. 1948 următoarele: "Dr. Huxley mi-a spus că noua Asociaţie
Mondială pentru Sănătate Mentală s-ar putea orienta spre cunoçtinţele mistice ale
Estului. Dacă aceste cunoçtinţe ar putea fi investigate çtiinţific, ne-a asigurat
specialistul în sănătate mentală, atunci cred că un imens pas înainte poate fi făcut în
acest domeniu de preocupări."
38-4: Redenumită Self-Realization (Realizarea -Sinelui, n.n) în 1948.
CAPITOLUL: 39
8'erese Neumann) stigmati&ata catolică
"Revin' =n &n"ia. 5e-a# a$te+tat c %ă;"a%e ti#+ "e /K ani. An c%8n" t%e;ie să-#i +ă%ăsesc
c'%+7 $i să +7tesc +e a+e7e S+i%it7i. Y'-anan"a, %evin'M"
3'cea 7i S%i YBtes:a% %ăsna =n st%ă2n"%i7e 2iin!ei #e7e, =n ti#+ ce #e"ita# 7a ca%tie%7
-ene%a7 "e 7a Mnte7e Was.in-t'n. Ant%-' c7i+ă, #esaE7 să +a%c%sese 1.III Bi7'#et%i +ent% a
aEn-e 7a #ine.
Cincis+%ezece aniM E%a# =n /0JK $i t%ăise# =nt%-a"evă% /K ani =n A#e%ica, %ăs+8n"in" aici
=nvă!ăt%a -%7i #e. Ac# #ă c.e#a 7a e7.
D+ă +!in ti#+, i-a# c'#nicat eD+e%ien!a #ea ni ;n +%ieten, "'#n7 @a#es @. L,nn, a
că%i "ezv'7ta%e s+i%ita7ă, +%in +%actica zi7nică #riya Yoga, atinsese n ase#enea -%a", =nc8t e
=7 n#ea# "S28nt7 L,nn". An e7, ca $i =n #7!i a7!i 'cci"enta7i, ve"ea# ;c%'s %ea7iz8n"-se
+%'2e!ia 7i ?a;aEi că $i Occi"ent7 va +%'"ce s2in!i "e ' %ea7ă %ea7iza%e "ivină, +e ca7ea st%ăvec.ii
$tiin!e ,'-a.
D'#n7 L,nn a insistat c -ene%'zitate să-#i 2acă ' "'na!ie +ent% că7ăt'%ie. P%';7e#a 2inancia%ă
2iin" ast2e7 %ez'7vată, a# =nce+t să "a "is+'zi!ii +ent% a #ă =nt'a%ce =n &n"ia t%ec8n" +%in
E%'+a. P%e-ăti%i7e a "%at să+tă#8ni. An #a%tie /0JK a# institit c acte, c'n2'%# 7e-i7'%
Stat7i Ca7i2'%nia, Se72-Rea7izati'n Fe77':s.i+, ca ' c'%+'%a!ie 2ă%ă sc'+ +%'"ctiv, nesecta%ă $i
"estinată să eDiste c'ntin. A# "ă%it S'cietă!ii t'ate +%'+%ietă!i7e #e7e "in A#e%ica, inc7siv
"%e+t%i7e "e at'% as+%a tt%'% că%!i7'% +e ca%e 7e sc%isese#. S.R.F. se =nt%e!ine "in v8nza%ea
sc%ie%i7'% #e7e $i, ca #aE'%itatea instit!ii7'% "e e"ca!ie $i "e %e7i-ie, "in "'na!ii7e #e#;%i7'% săi
ca $i "in "'na!ii +;7ice.
"3'i %eveni, 7e-a# s+s e e7evi7'%. 4 v'i ita nici'"ată A#e%ica."
La ;anc.et7 "e a"i' ca%e a 2'st "at 7a L's An-e7es, c'nte#+7a# %ecn'scăt'% 2e!e7e +%ieten'ase
-8n"in") "D'a#ne, ce7i ca%e %ecn'a$te =n 5ine +e ce7 ca%e "ă t'ate ;n%i7e, n-i va 7i+si
"7cea!a +%ieteniei #%it'%i7'%".
A# +ă%ăsit 4e: Y'%B-7 7a 0 inie /0JK
+1)(
7a ;'%"7 va+'%7i 6uropa, =n c'#+ania a "'i e7evi)
sec%eta%7 #e, "'#n7 C. Ric.a%" W%i-.t $i ' "'a#nă =n v8%stă "in Cinncinati, "'#ni$'a%a Ettie
?7etsc.. 5%ave%sa%ea ne-a '"i.nit "+ă 7ti#e7e să+tă#8ni at8t "e a-itate, "a% %ă-az7 n'st% a
"%at +!inL viteza va+'a%e7'% #'"e%ne a%e ne'%i $i as+ecte ne+7ăcte.
A# vizitat L'n"%a ca t%i$ti. Ac'7' a# 2'st invitat să !in n "isc%s 7a CaDt'n >a7L, n"e Si%
F%ancis Y'n-.s;an" #-a +%ezentat +;7ic7i en-7ez. Mic7 n'st% -%+ a +et%ect ' zi +7ăctă
=n ca7itate "e 'as+e!i 7a +%'+%ietatea 7i Si% >a%%, La"e%, =n Sc'!ia. A+'i a# t%ave%sat Cana77
M8necii, căci "'%ea# să e2ectă# n +e7e%inaE 7a F'nne%s%et., =n ?ava%ia, 7a #istica cat'7ică
5.e%ese 4e#ann.
C ani =n %#ă citise# n %e+'%taE i#it'% "es+%e ea ca%e se +'ate %ez#a ast2e7)
/. 5.e%ese, născtă =n /*0H $i %ănită =nt%-n acci"ent, 7a v8%sta "e HI "e ani a '%;it $i a +a%a7izat.
H. Gi-a %ecă+ătat ve"e%ea =n #'" #i%ac7's =n /0HJ, %-8n"-' +e s28nta 5.e%ese "e LisieD, "Mica
27'a%e". Mai t8%zi, +ici'a%e7e 5.e%esei 4e#ann s-a vin"ecat instantane, "at'%ită c%e"in!ei ei
=n D#neze.
J. Ance+8n" "in /0HJ, 5.e%ese se a;!ine să ;ea $i să #ăn8nce, c eDce+!ia nei c#inecăt%i +e
ca%e ' ia zi7nic.
(. An /0H1, i-a a+ă%t cicat%ici7e sac%e a7e 7i &ss +e ca+, +e +ie+t, 7a #8ini $i 7a +ici'a%e. An
2ieca%e vine%i
+1)((
, ea t%ece +%in s2e%in!e7e Pati#i7'% 7i &ss.
K. De$i n v'%;e$te "ec8t -e%#ana inc7tă "in sat7 ei nata7, =n ti#+7 t%anse7'% "e vine%i, 5.e%ese
+%'nn!ă 2%aze =nt%-' 7i#;ă necn'sctă, =n ca%e e%"i!ii a %ecn'sct vec.ea a%a#aică. An
an#ite +e%i'a"e a7e vizini7'% , ea v'%;e$te -%eaca sa e;%aica.
1. C at'%iza%ea ;ise%icii, 5.e%ese a 2'st s+să "e #ai #7te '%i ni c'nt%'7 $tiin!i2ic %i-%'s.
D%. F%itz Ce%7icB, "i%ect'%7 ni zia% +%'testant -e%#an, s-a "s 7a F'nne%s%et. +ent% a
""e#asca 2%a"a cat'7ică", "a% 7a =nt'a%ce%ea sa, e7 a "esc%is c "ev'ta#ent via!a s2intei.
+1)*
Ca =nt't"eana =n O%ient sa =n Occi"ent, e as+i%a# să vă" s2in!i. M-a# ;c%at c8n", +e /1
i7ie, t%i'7 n'st% a aEns 7a F'nne%s%et.. F'%"7 n'st% 9+e ca%e =7 a"sese# "in A#e%ica< ca $i
#ic7 n'st% -%+, a at%as c%i'zitatea !ă%ani7'% ;ava%ezi) n t8nă% a#e%ican, ' "'a#nă =n v8%stă
$i n '%ienta7 c +ie7ea #ăs7inie $i +ă%7 7n-.
Căs!a 5.e%esei, c%ată $i '%"'nată, c #$cate =n27'%ite 7a 2e%est%e, e%a =nc.isă. 4ici vecinii $i nici
c.ia% +'$ta$7 sat7i, ca%e t'c#ai t%ecea, n a $tit să ne s+nă n"e +te# să ' -ăsi# +e
s28ntă. A =nce+t să +7'ă $i t'va%ă$ii #ei #i-a s-e%at să +7ecă#.
"4M a# zis e c =ncă+ă!8na%e. 3'i %ă#8ne +8nă c8n" v'i avea $ti%i "es+%e 5.e%eseM"
D'ă '%e #ai t8%zi e%a# =ncă =n #a$ină, =n +7'aie. "D'a#ne, #ă %-a# e, "e ce #-ai a"s aici
"acă ea n este "e -ăsitN"
An ace7 #'#ent, n t%ecăt'% ca%e v'%;ea en-7eza s-a '2e%it să ne aEte.
"4 $ti eDact n"e se -ăse$te 5.e%ese, zise e7, "a% "e ';icei ea se "ce =n vizită 7a +%'2es'%7
F%anz W%z, #aest% 7a se#ina%7 "e 7a Eic.statt, 7a /JI B# "e aici."
A "'a zi, -%+7 n'st% %7a s+%e Eic.statt, n #ic sat c st%ăzi +iet%'ase $i +%'st +avate. D%.
Wtz ne-a +%i#it c'%"ia7) "Desi-%, 5.e%ese este 7a #ine". E7 i-a ann!at vizitat'%ii. Un #esa-e%
ne-a a"s %ăs+ns7 ei)
"De$i +%e't7 #-a %-at să n vă" +e ni#eni 2ă%ă +e%#isinea sa, =7 v'i +%i#i +e '#7 7i
D#neze venit "in &n"ia."
E#'!i'nat +%'2n" "e aceste cvinte, a# %cat c D%. Wtz =nt%-n #ic sa7'n, =n ca%e 5.e%ese a
int%at c%8n". E%a scă7"ată =nt%-' a%ă "e ;c%ie $i seninătate, =#;%ăcată =n ne-% c +ă%7 "e n
a7; i#ac7at. An v8%stă "e JT "e ani, +ă%ea #7t #ai t8nă%ă, av8n" ' +%'s+e!i#e $i n 2a%#ec
tine%esc. E%a ;ine 2ăctă, c ';%aEii %'$ii, vese7ă $i %es+i%8n" sănătate, a$a a%ăta această s28ntă ca%e
n #8nca nici'"atăM
5.e%ese =#i st%8nse $'% #8na. 4e-a# +%ivit =n tăce%e, c'n$tien!i "e a 2i a#8n"'i ni$te c%e"inci'$i
ai 7i D#neze.
D%. Wtz s-a '2e%it a#a;i7 să ne 2ie inte%+%et. 4e-a# a$ezat $i 5.e%ese a =nce+t să #ă st"ieze c
' c%i'zitate nevin'vatăL .in"$ii snt "est7 "e %a%i =n ?ava%iaM
"4 #8nca!i a;s'7t ni#icN" 3'ia# să a" %ăs+ns7 "in +%'+%ia ei -%ă.
"4i#ic, c eDce+!ia nei c#inecăt%i s2in!ite, 7a '%a 1 =n 2ieca%e "i#inea!ă."
"Ce "i#ensini a%eN"
"S;!i%e ca ' 2'aie "e .8%tie $i "e #ă%i#ea nei #'nezi #ici." Ea a"ă-ă) "O ia "in #'tive
c'n2esi'na7e) "acă ea n este ;inecv8ntată, n ' +'t =n-.i!iM"
"Desi-% că n a!i t%ăit /H ani n#ai c aceastaM"
"E t%ăiesc c 7#ina 7i D#neze." C8t "e si#+7 $i c8t "e einsteinian e%a %ăs+ns7 eiM
"3ă" că "vs. $ti!i că ene%-ia ete%7i, a s'a%e7i $i a ae%7i vă +ăt%n"e =n c'%+."
Fa!a ei 2 i7#inată "e n s%8s) "Snt 2e%icită să vă" că =n!e7e-e!i c# t%ăiesc."
"3ia!a "vs. s28ntă este ' "'va"ă zi7nică a acesti a"evă% enn!at "e &ss) SO#7 n t%ăie$te n#ai
c +8ine, ci c '%ice cv8nt ca%e iese "in -%a 7i D#nezeS.
+1)+
Din n', eD+7ica!ia #ea a #+7t-' "e ;c%ie) "A"evă%at. Un7 "in #'tive7e +ent% ca%e e #ă
a27 +e +ă#8nt, este +ent% a "e#'nst%a că '#7 +'ate t%ăi c 7#ină "ivină $i n n#ai c
.%ană."
"A!i +tea să-i =nvă!a!i +e a7!ii c# să se 7i+sească "e .%anăN"
Ea a +ă%t +!in t7;%ată. "4 +'tL D#neze n v%ea."
C# +%ivi%ea #ea căz +e #8ini7e ei %';ste, "a% -%a!i'ase, 5.e%ese =#i a%ătă %#a nei #ici %ăni
+ăt%ate, %ecent cicat%izată, +e "'s7 2iecă%eia "int%e e7e. Pe +a7#a 2iecă%ei #8ini ea avea ' cicat%ice
=n 2'%#ă "e se#i7nă ca%e t'c#ai se =nc.isese. Fieca%e %ană t%ave%sa #8ini7e "int%-' +a%te =nt%-
a7ta. Aceasta =#i a"se =n #e#'%ie cie7e +ăt%ate c ca+7 =n 2'%#ă "e se#i7nă, ti7izate =n
O%ient +8nă =n zi7e7e n'ast%e, "a% +e ca%e n-#i a#intesc să 7e 2i =nt87nit =n Occi"ent.
S28nta =#i v'%;ea "e t%anse7e ei să+tă#8na7e. "4e+tinci'asă asist 7a Pati#i7e 7i &ss". An 2ieca%e
să+tă#8nă, "e E'i 7a #iez7 n'+!ii +8nă vine%i 7a '%a /J, %ăni7e se "esc.i" $i s8n-e%eazăL +ie%"e K
B- "in -%etatea t'ta7ă "e KK B-. S2e%in" intens =n i;i%ea ei, 5.e%ese a$tea+tă t't$i c ;c%ie
aceste vizini să+tă#8na7e =n ca%e =i a+a%e &ss.
A# =n!e7es i#e"iat că via!a ei ci"ată a 2'st "estinată "e D#neze să-i c'nvin-ă +e t'!i c%e$tinii
"e atenticitatea ist'%ică a vie!ii $i Pati#i7'% 7i &ss a$a c# snt e7e %e7atate =n 4'7 5esta#ent
$i să c'nstitie ' 7e-ăt%ă vie =nt%e Maest%7 Ca7i7ean $i c%e"inci'$ii săi.
P%'2es'%7 Wtz =#i %e7ată c8teva "in eD+e%ien!e7e sa7e a7ăt%i "e s28ntă.
"M7!i "int%e n'i, inc7siv 5.e%ese, st%ă;ate# a"esea Ce%#ania, +'vestea e7. C'nt%ast 2%a+ant, =n
ti#+ ce n'i #8ncă# "e t%ei '%i +e zi, 5.e%ese n #ăn8ncă ni#ic. Ea %ă#8ne 7a 2e7 "e +%'as+ătă ca
n t%an"a2i%, neatinsă "e ';'sea7a că7ăt'%iei. C8n", =n2'#eta!i, n'i cătă# n .an, ea %8"e
vese7ă."
P%'2es'%7 =#i #ai c'#nică inte%esante "eta7ii 2izi'7'-ice) "Ant%c8t 5.e%ese n #ăn8ncă,
st'#ac7 ei s-a #ic$'%at. Ea n a%e eDc%e!ii, "a% -7an"e7e s"'%i+a%e 2nc!i'nează $i +ie7ea ei este
+e%#anent #'a7e $i cati2e7ată."
Mi-a# eD+%i#at "'%in!a "e a asista 7a na "in t%anse7e 5.e%esei.
"Desi-%, veni!i vine%ea viit'a%e 7a F'nne%s%et., zise ea c ;năv'in!ă. P%e't7 vă va "a
at'%iza!ia necesa%ă. Snt 2e%icită că a!i venit să #ă -ăsi!i 7a Eic.statt."
5.e%ese ne-a st%8ns #8na "e #ai #7te '%i $i ne-a c'n"s 7a $ă. D'#n7 W%i-.t a +'%nit %a"i'7
"in at'#';i7) s28nta =7 eDa#ina c.ic'tin". Ant%c8t c'+iii sat7i se a"na -%ă#a"ă, 5.e%ese a
t%e;it să se %e2-ieze =n casă. A# ză%it-' 7a 2e%east%ă +%ivin"-ne $i 2ăc8n"-ne c #8na.
O "isc!ie +%tată a "'a zi c cei "'i 2%a!i ai 5.e%esei #i-a %e7evat că ea n "'%#ea "ec8t na-
"'ă '%e +e n'a+te $i că e%a ' 2iin!ă activă $i +7ină "e ene%-ie, =n ci"a 2a+t7i că n #8nca
nici'"ată. &;ea +ăsă%i7e $i =$i +et%ecea #7t ti#+ 7c%8n" =n -%ă"ină. C'%es+'n"en!a ei e%a
n#e%'asăL c%e"inci'$ii cat'7ici "ev'ta!i =i ce%ea să se %'a-e +ent% =nsănăt'$i%ea 7'%. Ea a
vin"ecat n n#ă% "e ;'7i -%ave.
F%ate7e ei Fe%"inan", =n v8%stă "e HJ "e ani, #i-a eD+7icat că 5.e%ese a%e +te%ea ca +%in
%-ăcine să +'ată +%e7a ;'7i7e a7t'%a. Ea a =ncetat să #ai #ăn8nce "in zia =n ca%e s-a %-at să-i
2ie t%ans2e%ată ;'a7a "e -8t "e ca%e s2e%ea n t8nă% "in +a%'.ia ei ce %#a să se că7-ă%ească.
An c%s7 zi7ei "e E'i, #ic7 n'st% -%+ s-a "s 7a +%e't, ca%e #-a st"iat s%+%ins $i a %e"actat
;c%'s +e%#is7L 2ă%ă e7 n avea# "%e+t7 să int%ă#, %e-7a av8n" nic7 sc'+ "e a ' +%'teEa +e
5.e%ese "e t%i$tii ca%e, =n anii t%ec!i, venea vine%ea c #ii7e.
A# s'sit 7a F'nne%s%et. s+%e '%a 0,JI "i#inea!a. A# ';se%vat că ' +a%te a casei avea n
ac'+e%i$ "e stic7ă, +ent% ca 5.e%ese să ai;ă #ai #7tă 7#ină. A# 2'st 2e%ici!i că, "e această "ată,
$i7e e%a 7a%- "esc.ise +ent% a ne +%i#i. 3%e' HI "e vizitat'%i =$i a$te+ta %8n"7. M7!i "int%e ei
venise%ă "e 2'a%te "e+a%te +ent% a asista 7a t%ansa #istică.
An 'c.ii #ei 5.e%ese t%ecse "eEa +%i#a +%';ă, ea si#!in" intitiv că v%ea să ' vă" n "in
c%i'zitate, ci +ent% #'tive "e '%"in s+i%ita7.
A "'a +%';ă a c'nstat =n 2a+t7 că, =nainte "e a int%a =n ca#e%ă, e #ă +sese# =n sta%ea "e
t%ansă ,'-.ină +ent% a int%a =n c'ntact te7e+atic c ea. Ca#e%a e%a +7ină "e vizitat'%i. 5.e%ese, =n
%'c.ie a7;ă, e%a =ntinsă +e +at. U%#at "e "'#n7 W%i-.t, #-a# '+%it =n +%a-, iz;it "e s+ectac'77
ne';i$nit $i te%i;i7.
THE7E'E :E(%A::
Hai&oasa stig&ati<at+ *ato!i*+) *ea *are &i-a ins.irat .e!erinaD! !a 5onnersreth) Ba"aria) -n
an! 1935
6;I H7AMI AI THE7E'EI :E(%A::
A!+tri de ei) !a 5onnersreth) Ba"aria/
Therese :e&ann) C/ 7i*hard =right Ai e)
Ei*hstatt) Ba"aria) 1L i!ie 1935/
Un 2=% "e s8n-e c%-ea 2ă%ă =nt%e%+e%e "e s; +7e'a+e7e 5.e%esei. P%ivi%ea ei e%a 2iDată +e 'c.i7
s+i%ita7 "in #iE7'c7 2%n!ii. P8nza ca%e-i ac'+e%ea ca+7 e%a %'$ie "e s8n-e7e ca%e c%-ea "in
%ăni7e c'%'anei "e s+ini. R'c.ia a7;ă avea ' +ată %'$ie =nt%-' 7at%ă, n"e s'7"at7 %'#an =7 7'vise
+e &ss c 7ancea.
5.e%ese =ntin"ea #8ini7e =nt%-n -est #ate%n "e %-ă, eD+%esia 2e!ei ei e%a =n ace7a$i ti#+
=n"%e%ată $i "ivină. Ea +ă%ea #ai s7ă;ită, t%ans2'%#ată at8t =n inte%i'% c8t $i =n eDte%i'%.
M%#%8n" cvinte =nt%-' 7i#;ă necn'sctă, ea +ă%ea că se a"%esează nei #7!i#i vizi;i7e
'c.i7'% s+%ac'n$tiin!ei sa7e.
Ant%c8t e#+atiza# c ea, a# =nce+t să "istin- scene "in vizinea sa. Ea =7 c'nte#+7a +e &ss
"c8n"-$i c%cea =n #iE7'c7 #7!i#ii "ez7ăn!ite.
+1),
De'"ată ea a %i"icat ca+7 c'nste%nată)
&ss căzse s; -%etatea +'ve%ii Sa7e. 3izinea se $te%sese +ent% #'#ent. E+izată "e #i7ă $i
"%e%e, 5.e%ese căz +e +e%nă.
Atnci a# azit =n s+ate7e #e n z-'#'t s%". Ant'%c8n" ca+7 +ent% ' secn"ă, a# văzt "'i
;ă%;a!i %i"ic8n" n c'%+ căzt E's. Da% c# e t'c#ai ie$ea# "in sta%ea +%'2n" s+%ac'n$tientă,
n 7-a# %ecn'sct i#e"iat +e ce7 ca%e căzse. Din n' #i-a# 2iDat +%ivi%ea +e 2a!a 5.e%esei,
+a7i"ă ca ' #'a%tă, "a% "e această "ată senină, %a"iin" s2in!enie $i +%itate. P!in #ai t8%zi, #-
a# =nt'%s "in n' $i 7-a# ză%it +e "'#n7 W%i-.t =n +ici'a%e, c #8na +e ';%az7 ca%e-i s8n-e%a.
"DicB, a# =nt%e;at, t ai căztN"
"Da, a# 7e$inat =n 2a!a '%'%ii s+ectac'77i."
"Ei ;ine, a# zis e +ent% a-7 c'ns'7a, ce7 +!in ai avt c%aE7 să %eviiM"
A#intin"-ne "e +e7e%inii ca%e-$i a$te+ta %ă;"ăt'%i %8n"7 să int%e, ne-a# 7at =n tăce%e %ă#as
;n "e 7a +%ezen!a s28ntă a 5.e%esei.
+1)-

A "'a zi, #ic7 n'st% -%+ %7a "eEa s+%e s", ;c%'$i că n "e+in"ea# "e '%a%e7e t%en%i7'% $i
că +tea# să ne '+%i# n"e ne +7ace. 4e-a# ;c%at ast2e7 "e 2ieca%e #int a7 că7ăt'%iei n'ast%e
+%in Ce%#ania, O7an"a, F%an!a $i A7+ii e7ve!ieni. An &ta7ia a# e2ectat n +e7e%inaE 7a Assisi,
+ent% a-7 'n'%a +e s28nt7 F%ancisc, a+'st'7 a7 #i7in!ei. EDc%sia n'ast%ă +%in E%'+a s-a
te%#inat =n C%ecia. Ac'7' a# vizitat te#+7e7e Atenei $i =nc.is'a%ea 7i S'c%ate
+1).
, n"e e7 a ;ăt
+a.a%7 c 't%ava.
D+ă t%ave%sa%ea Me"ite%anei, a# "e;a%cat =n Pa7estina. Rătăcin" +%in Ţint%i7e S2inte, #-a#
c'nvins ' "ată #ai #7t "e va7'a%ea +e7e%inaEe7'%. Pent% ini#i7e sensi;i7e, s+i%it7 7i &ss este
+%ezent +este t't =n Pa7estina. M-a# "s c vene%a!ie 7a ?et.7ee#, 7a C.etsi#ani, 7a 7'c7
Pati#i7'%, 7a Mnte7e Măs7ini7'%, 7a %87 &'%"an7i $i 7a Ma%ea Ca7i7eii.
Mic7 n'st% -%+ a vizitat &es7ea, casa 7i &'si2, #'%#8nt7 7i Lază%, 7'cin!a Ma%tei $i a Ma%iei,
sa7a Cinei cea "e 5aină. Pas c +as, %e=nvia =n 2a!a 'c.i7'% #ei scene "in 4'7 5esta#ent, "%a#ă
"ivină +e ca%e &ss a Ecat-' =n această 7#e.
D+ă ' vizită =n E-i+t, =n #'"e%n7 Cai%' $i 7a ;ăt%8ne7e +i%a#i"e, a# 7at n va+'% ca%e,
st%ă;ăt8n" Ma%ea R'$ie $i Ma%ea A%a;iei, ne-a "s "i%ect =n &n"ia.
6!/ =right) e) 6o&niAoara B!et*h -- -n Egi.t
39-1: Includerea datei complete se datorează faptului că secretarul meu, dl. Wright,
a ţinut un jurnal de călătorie.
39-11: Din timpul celui de-al doilea război mondial, Therese nu a experimentat
patimile în fiecare vineri, ci doar în anumite zile sfinte ale anului.
39-2: Cărţi despre viaţa sa sunt: ,herese 8eumannD o stigmati!ată a !ilelor noastre
çi /lte cronici despre ,herese 8eumann, amândouă de Friedrich Ritter von Lama çi
Povestea lui ,herese 8eumann, de A. P. Schimberg(1947); çi ,herese 8eumann, de
J. Steiner.
39-3: M/,)I ADA. Motorul corporal uman este întreţinut nu numai de hrana grosieră
(pâine), ci çi prin energia cosmică vibratorie (Cuvântul sau AUM - forţa invizibilă care
pătrunde în corpul uman prin medulla oblongata. Corpul se aprovizionează cu
energie vitală universală (AUM) în principal prin bulbul rahidian. Bulbul este conectat
direct cu Centrul Mental de Comandă (Kutastha) sau Ochiul Unic situat între
sprâncene, centrul voinţei umane. Energia cosmică este apoi înmagazinată în cel de-
al çaptelea centru, cel de deasupra creçtetului capului, ca rezervor al potenţialităţilor
infinite (menţionat în &ede ca "lotusul cu 1.000 de petale de lumină"). Biblia se
referă la AUM ca Sfântul Duh, forţa vitală invizibilă care susţine toată creaţia. "Nu
çtiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieçte în voi çi pe care l-aţi
primit de la Dumnezeu? Çi că voi nu sunteţi ai voçtri?" (I C>(I8,)8I, 6.19)
39-4: În orele precedente sosirii mele, Therese trecuse deja prin viziunile din
ultimele zile ale lui Isus. Transa ei începea de obicei după Cina cea de taină çi se
termina cu crucificarea sau înmormântarea.
39-5: Un reporter INS din Germania transmite în 26 martie 1948: "O ţărancă
germană zace în căsuţa ei în această Vinere Mare; părul ei, mâinile çi umerii sunt
marcaţi cu sânge în locurile unde corpul lui Isus a sângerat în timpul Patimilor. Mii de
germani çi americani plini de uimire çi de teamă treceau în tăcere pe lângă patul
Theresei Neumann."
Marea stigmatizată a murit în Konnersreuth în 18 septembrie 1962.
39-6: Un pasaj al lui Eusebiu relatează o curioasă întâlnire între Socrate çi un
înţelept hindus: "Aristoxene muzicianul, povesteçte întâmplarea următoare despre
indieni: "Unul din aceçti oameni l-a întâlnit pe Socrate la Atena çi l-a întrebat care
este obiectul filosofiei sale. <Observarea fenomenelor umane>, a răspuns Socrate.
La aceste cuvinte indianul a izbucnit în râs. <Cum poţi să observi fenomenele
umane, a zis el, când le ignori pe cele divine?>" Aristoxenus cel menţionat era un
elev de-al lui Aristotel çi un autor despre armonicile muzicale. Data: 330 î.C.
Idealul grec, tipic pentru gândirea occidentală este: "Omule, cunoaçte-te pe tine
însuţi". Un hindus ar spune: "Omule, cunoaçte-ti Sinele". Acel "Eu gândesc, deci
exist" al lui Descartes nu este valabil din punct de vedere filosofic. Facultăţile gândirii
nu pot arunca lumină asupra naturii ultime a omului. Mintea umană, ca çi lumea
fenomenală pe care el o percepe, este un flux continuu çi deci nu poate conţine nici o
finalitate. Satisfacţia intelectuală nu poate fi ţelul suprem. Doar cel care-l caută pe
Dumnezeu este prieten real al cunoaçterii (vidya); tot restul este ignoranţă,
cunoaçtere relativă (avidya).
CAPITOLUL: 40
-ntoarcerea mea #n India
Res+i%a# "in n' ae%7 ;inecv8ntat a7 &n"iei. 3a+'%7 n'st%, "a,putana, ac'stase +e HH a-.
/0JK =n #a%e7e +'%t ?'#;a,. De =n"ată ce a# "e;a%cat, a# +%esi#!it ce-#i va %eze%va $e"e%ea
#ea =n +at%ie) /H 7ni "e activitate ne';'sită. P%ietenii #-a +%i#it +e c.ei c -.i%7an"e "e 27'%iL
=n c%8n", =n a+a%ta#ent7 n'st% "e 7a .'te77 5aE Ma.a7, a# 2'st asa7ta!i "e %e+'%te%i $i "e
2't'-%a2i.
O%a$7 ?'#;a, e%a n '%a$ n' +ent% #ineL #i s-a +ă%t n '%a$ #'"e%n, c =n2ă!i$a%e
'cci"enta7ă. ?7eva%"e 7a%-i +7antate c +a7#ie%i $i c c7ă"i%i #a-ni2ice se =nvecina c te#+7e
antice. 4-avea# "ec8t +!in ti#+ să vizitez '%a$7, 2iin" ne%ă;"ăt'% să-#i %evă" -%7 $i 2a#i7ia.
D+ă ce a# "s F'%"7 7a -a%aE ne-a# -%ă;it să 7ă# t%en7 +ent% Ca7ctta.
,2)(

La -a%a >':%a., ne a$te+ta ' #7!i#e at8t "e #a%e =nc8t "e a;ia a# +tt c';'%= "in va-'nM
58nă%7 Ma.a%aE "e Fasi#;aza% $i 2%ate7e #e ?is.n "i%iEa c'#itet7 "e +%i#i%eL n #ă
a$te+tase# nici'"ată 7a ' +%i#i%e at8t "e că7"%'asă $i 2ast'asă.
P%ece"a!i "e n $i% "e #a$ini $i "e #'t'cic7ete, ac'+e%i!i "e 27'%i "in ca+ +8nă =n +ici'a%e, "'a#na
?7etc., "7. W%i-.t $i c #ine a# 2'st c'n"$i 7a casa #ea +ă%intească.
Generabi!! &e tat+) aAe<at !iniAtit -n .ostra !ots) Ca!*tta) 193$
E) -&.ren+ * *e!e do+ srori a!e &e!e) 7o&a (!a st#nga) Ai :a!ini
5ată7 #e #-a =#;%ă!i$at ca $i c# a$ 2i =nviat "in #'%!iM 4e-a# +%ivit =n"e7n-, #!i "e ;c%ie.
F%a!i $i s%'%i, nc.i, #ăt$i, ve%i$'%i, e7evi $i +%ieteni "e a7tă"ată #ă =nc'nE%a c 'c.ii =n
7ac%i#i. Ac#, c8n" n #ai este "ec8t ' a#inti%e, această scenă a 2e%icitei #e7e =nt'a%ce%i acasă
=#i 7#inează ini#a.
4 #ă si#t =n sta%e să "esc%i =nt87ni%ea #ea c S%i YBtes:a%. Ai "a cv8nt7 sec%eta%7i #e)
"Astăzi, c+%ins "e ce7e #ai +7ăcte +%esi#!i%i, 7-a# c'n"s c #a$ina +e Y'-anan"aEi "e 7a
Ca7ctta 7a Se%a#+'%e, sc%ie "7. W%i-.t =n E%na77 să "e că7ăt'%ie. A# t%ect +%in 2a!a n'%
"-.ene c%i'ase 9=n ne7e "int%e Y'-anan"a 7a #asa =n ti#+7 ani7'% "e 2ac7tate< $i a#
+ăt%ns =n s28%$it +e ' a7ee +iet%ită, =n-stă. Un vi%aE 7a st8n-a $i iată as.%a#7, ' c7ă"i%e si#+7ă,
"a% +%i#it'a%e c "'ă nive7e, c n ;a7c'n ac'+e%it =n sti7 s+ani'7 7a etaE7 s+e%i'%. &#+%esia
-ene%a7ă e%a "e sin-%ătate 7ini$tită.
P7in "e #i7in!ă, 7-a# %#at +e Y'-anan"aEi =n #ica c%te inte%i'a%ă a as.%a#7i. C ini#a
;ăt8n" ite, a# %cat vec.i7e t%e+te, ca%e e%a "eEa că7cate "e #ii "e as+i%an!i. Fieca%e +as #ă
2ăcea "in ce =n ce #ai e#'!i'nat. De'"ată, 7a ca+ăt7 "e ss a7 scă%ii, a+ă% Mă%e!7 S:a#i S%i
YBtes:a%, =n n';i7a atit"ine a =n!e7e+t7i.
5%e#%8n" "e e#'!ie, a# si#!it ;inecv8nta%ea acestei +%ezen!e s;7i#e. Lac%i#i7e =nce!'$a
+%ivi%ea #ea c8n" Y'-anan"aEi a =n-ennc.iat $i, =nc7in8n" ca+7, $i-a '2e%it i#ensa %ecn'$tin!ă
a s27et7i să 7a +ici'a%e7e Maest%7i, +e ca%e 7e-a atins #ai =nt8i c #8ini7e a+'i c ca+7, =n
se#n "e s+ne%e #i7ă. A+'i se %i"ică $i S%i YBtes:a% =7 =#;%ă!i$ă c că7"%ă.
La =nce+t a "'#nit tăce%ea, "a% ea eD+%i#a t'ate nan!e7e s27ete7'% 7'%. C8t "e ta%e 7e st%ă7cea
'c.ii "e că7"%a %e=nt87ni%iiM O vi;%a!ie tan"%ă e#ana "in =#;%ă!i$a%ea 7'% $i c.ia% s'a%e7e ie$i
"int%e n'%i ca să a"a-e ' st%ă7ci%e "e -7'%ie.
La %8n"7 #e, a# =n-ennc.eat =n 2a!a Maest%7i, eD+%i#8n"-i t'ată "%a-'stea $i %ecn'$tin!a
#ea, atin-8n"-i +ici'a%e7e $i +%i#in" ;inecv8nta%ea sa. M-a# %i"icat +%ivin"-i 'c.ii #inna!i,
+%'2nzi, +ăt%nzăt'%i, i7#ina!i "e ;c%ie. 4e-a# =nt'%s =n sa7'n. Maest%7 s-a s+%iEinit "e n
+at vec.i $i s-a a$ezat +e n c7c$ =ntins "i%ect +e ci#ent. Y'-anan"a $i c #ine ne-a# insta7at 7a
+ici'a%e7e -%7i, +e ' %'-'Eină "e +aie +e ca%e se a27a ni$te +e%ne +'%t'ca7ii.
Făcea# e2'%t%i za"a%nice "e a %#ă%i c'nve%sa!ia =n ;en-a7i "int%e cei "'i S:a#iEi 9căci ei
ne-7iEa c'#+7et en-7eza c8n" e%a =#+%enă, "e$i S:a#i Ma.a%aEa., c# #ai e%a n#it #a%e7e
-%, ' cn'$tea $i ' v'%;ea =n #'" c%ent<. Da% sanctitatea Maest%7i t%ans+ă%ea "in z8#;et7
să ca7" $i "in st%ă7ci%ea 'c.i7'% săi. O t%ăsăt%ă %e#a%ca;i7ă a ca%acte%7i să e%a +%ecizia
E"ecă!i7'%, in"ici a7 ni '# =n!e7e+t, si-% +e $tiin!a sa, +ent% că e7 =7 cn'$tea +e D#neze.
An!e7e+cinea sa +%'2n"ă se #ani2esta =n 2ieca%e #'#ent =n 2e%#itatea $i .'tă%8%ea sa.
A7 ';se%va# %es+ect's, "in ti#+ =n ti#+, %e#a%c8n" că e%a v'inic, 7at =n s+ate $i +ă%ea că7it "e
=nce%că%i7e $i sac%i2icii7e %enn!ă%ii. Ţinta sa e%a #aiest'asă. Pas7 să e%a "e#n $i +'st%a
se#ea!ă. Un %8s E'via7 $i vese7 izv'%a "in +%'2nzi#i7e +ie+t7i, 2ăc8n" să se ct%e#%e =nt%e-7
t%+. An2ă!i$a%ea 7i aste%ă 7ăsa să se va"ă eD+%esia +te%ii "ivine. Pă%7 7i, =#+ă%!it =n "'ă
+%int%-' că%a%e, a7; c %e27eDe a%-intii, =i că"ea =n ;c7e #ici +e #e%i. ?a%;a #ai "e-%a;ă %a%ă,
#stă!i7e 7i 2ine =i s;7inia #aiestatea 2e!ei. F%ntea =na7tă, ce +ă%ea că v%ea să atin-ă, ce%7 =i
"'#ina =nt%ea-a +e%s'na7itate. Avea nas7 #a%e $i, ca n c'+i7, se a#za "in c8n" =n c8n"
ci+in"-se $i t%ă-8n"-se "e e7. Oc.ii "e c7'a%e =nc.isă avea ' nan!ă ete%ată a7;ăst%ie.
E%a =#;%ăcat c n si#+7 dhoti $i ' %';ă, ca%e a% 2i t%e;it să 2ie "e c7'a%ea 'c%, "a% e%a ac#
+'%t'ca7i "esc.is.
A%nc8n" ' +%ivi%e "e E% =#+%eE% +%in ca#e%ă, a# %e#a%cat "ete%i'%a%ea ei, 2a+t ce s-e%a
+!in7 ata$a#ent a7 Maest%7i 2a!ă "e ;n%i7e #ate%ia7e. 6i"%i7e a7;e, "ec'7'%ate "e ti#+, e%a
ac'+e%ite "e "8%e a7;ast%e "e tencia7ă. Pe n +e%ete e%a ss+en"at n +'%t%et a7 7i La.i%i
Ma.asa,a. De ase#enea, se -ăsea $i ' 2't'-%a2ie "e-a 7i Y'-anan"aEi 7a C'n-%es7 Re7i-ii7'% "e 7a
?'st'n +%int%e cei7a7!i "e7e-a!i.
A# %e#a%cat $i n a#estec ci"at "e vec.i $i #'"e%n) n can"e7a;% #a%e, ac'+e%it "e +8nze "e
+ăianEen "at'%ită neti7iză%iiL +e +e%ete, n ca7en"a% ca%e n e%a 7a zi. O at#'s2e%ă "e ca7# $i
seninătate e#ana "in t'ate acestea. Dinc'7' "e ;a7c'n, c'c'tie%ii =$i %evă%sa #;%a +%'tect'a%e
as+%a as.%a#7i.
Este inte%esant să a"a- că e%a s2icient ca Maest%7 să ;ată "in +a7#e +ent% ca i#e"iat să 2ie
se%vit "e v%en "isci+'7 t8nă%. Mie #i-a +7ăct n t8nă% n#it P%a277a
,2)*
, c +ă%7 ne-% 7n-,
căz8n"-i +e #e%i, c 'c.ii ne-%i 7ci'$i $i +ăt%nzăt'%i, c s%8s ;78n"L ++i7e7e =i st%ă7cea
c8n" c'7!%i7e -%ii sa7e se %i"ica s%8z8n".
?c%ia 7i S:a#i S%i YBtes:a% e%a evi"ent intensă 7a %e=nt'a%ce%ea [c%ea!iei\ sa7e 9$i +a%e
'a%ec# c%i's =n 7e-ăt%ă c #ine, [+%'"s7 +%'"s7i\<. O%ic8t "e intensă a% 2i 2'st ;na
"is+'zi!ie a 7i S%i YBtes:a%Ei, =n!e7e+cinea "ivină +%e"'#ina =n e7, =#+ie"ic8n"-7 să-$i
eDte%i'%izeze senti#ente7e.
Y'-anan"a i-a a"s ca"'%i, a$a c# este ';icei7 c8n" n "isci+'7 vine 7a Maest%7 să. Mai
t8%zi, ne-a 2'st se%vită ' #asă si#+7ă, "a% ;ine +%e-ătită. 5'ate 2e7%i7e "e #8nca%e e%a
+%e+a%ate "in '%ez $i 7e-#eL S%i YBtes:a% a 2'st 2e%icit să #ă va"ă %es+ect8n" ';icei%i7e
in"iene, =nt%e a7te7e +e ce7 "e a #8nca c "e-ete7e.
D+ă c8teva '%e +et%ecte sc.i#;=n" 2%aze =n ;en-a7i sa s%8s%i $i +%ivi%i =ncă%cate "e ;nă
"is+'zi!ie, ne-a# 7at %es+ect's %ă#as ;n "e 7a Maest% c n pranam
,2)+
$i a# +7ecat 7a
Ca7ctta, "c8n" c n'i a#inti%i "e neitat. De$i i#+%esia #ea a 2'st #ai a7es in27en!ată "e
2act'%i eDte%i'%i, e%a# c'n$tient "e a%a s+i%ita7ă a s28nt7i. Ai si#!ea# +te%ea, senti#ent +e
ca%e =7 v'i "ce c #ine ca +e ' ;inecv8nta%e "ivină."
A"sese# "in A#e%ica, "in E%'+a $i "in Pa7estina n#e%'ase ca"'%i +ent% S%i YBtes:a%. Le-
a +%i#it s%8z8n", 2ă%ă să s+nă nici n cv8nt. C#+ă%ase# +ent% #ine =ns#i "in Ce%#ania
n ;ast'n #;%e7ă. An &n"ia #-a# .'tă%8t să-7 "ă%iesc Maest%7i.
"A+%eciez #7t acest ca"'M" a zis e7. Oc.ii -%7i #e #ă +%ivea c a2ec!ine, căci 2ăcse n
c'#enta%i ne';i$nit. Din t'ate ca"'%i7e, "'a% +e ace7a 7-a a%ătat #ai t8%zi vizitat'%i7'%.
"Maest%e, +e%#ite-#i să-!i '2e% n c'v'% n' +ent% sa7'n." O;se%vase# că +ie7ea "e ti-% e%a
a$ezată +e n c'v'% 2'a%te zat.
"Dacă-!i 2ace +7ăce%e." C%7 #e n se a%ăta "e7'c entzias#at. "P%ive$te, +ie7ea #ea "e ti-%
este c%ată $i ;năL e snt %e-e =n %e-at7 #e. Mai "e+a%te se =ntin"e 7#ea vastă ca%e n se
inte%esează "ec8t "e 7c%%i7e s+e%2icia7e."
La aceste cvinte, #-a# si#!it "in n' ca n t8nă% "isci+'7, +%i2icat "e 2'c7 c%itici7'% sa7e
zi7nice.
'ri 8Ctes3ar Ai * &ine -n Ca!*tta) 1935/ E! se s.riDin+ .e &bre!a .ri&it+ *ado de !a &ine/
Crtea interioar+ de !a etaD! doi a! ashra&!i !i 'ri 8Ctes3ar din 'era&.ore/ E snt *e!
aAe<at (-n *entr) !a .i*ioare!e guru-!i &e/
Hrate!e &e Bishn? %oti!a! %CherDi din 'era&.ore) n dis*i.o! ,oarte a"ansat a! !i 'ri
8Ctes3ar? tat+! &e? d!/ =right? e? T!si :ara1an Bose? '3a&i 'at1ananda din 7an*hi
De =n"ată ce a# avt +te%ea "e a #ă s#7-e "in at#'s2e%a a2ect'asă "e 7a Se%a#+'%e $i "e 7a
Ca7ctta, #-a# "s 7a Ranc.i c "7. W%i-.t. Ce +%i#i%e #i-a 2ăctM C 7ac%i#i =n 'c.i, i-a#
=#;%ă!i$at +e #ae$t%ii "ev'ta!i ca%e !inse%ă ss stea-7 $c'7ii +e ti#+7 ce7'% /K ani ai a;sen!ei
#e7e. Fe!e7e %a"i'ase $i s%8s%i7e 2e%icite a7e e7evi7'% "'ve"ea, #ai #7t "ec8t cvinte7e,
va7'a%ea nei e"ca!ii #7ti+7e $i a =nvă!ăt%ii ,'-a.
5't$i sta;i7i#ent7 "e 7a Ranc.i t%ecea +%in "i2ic7tă!i 2inancia%e. Manin"%a C.an"%a 4n",,
;ăt%8n7 Ma.a%aEa. a7 că%i +a7at "in Fasi#;aza% "evenise +%inci+a7a c'nst%c!ie a $c'7ii $i ca%e
2ăcse #7te "'na!ii "in 2'n"%i7e +%incia%e, #%ise. EDisten!a $c'7ii e%a +e%ic7itată "e ins2icien!a
"'na!ii7'% +;7ice.
E n +et%ecse# at8!ia ani =n A#e%ica 2ă%ă să asi#i7ez ceva "in s+i%it7 7'% +%actic. A# %ă#as '
să+tă#8nă 7a Ranc.i, 7+t8n"-#ă c +%';7e#e7e ce7e #ai c%itice. A+'i a# vizitat 7a Ca7ctta +e
e"cat'%ii $i +e c'n"căt'%ii "e ;ază, a+'i +e Ma.a%aEa.7 "e Fasi#;aza%L a# s'7icitat s+%iEin7
2inancia% a7 tată7i #e $i e"i2ici7 "e 7a Ranc.i, a7 că%i ;-et se c7ătina, a 2'st "in n' asi-%at.
E7evii #ei a#e%icani #i-a t%i#is #7te "'na!ii $i n cec +ent% ' s#ă i#+'%tantă.
La c8teva 7ni "+ă =nt'a%ce%ea #ea =n &n"ia, a# avt ;c%ia să vă" $c'a7a "e 7a Ranc.i
%ecn'sctă "e căt%e stat. 3is7 #e, a7 ni cent% "e e"ca!ie ,'-a, a 2'st %ea7izatM Acestă
vizine #ă -.i"ase 7a =nce+t%i7e #'"este "in /0/T, c8n" e%a "'a% n -%+ "e T ;ăie!i. An cei /I
ani "in /0JK, Ranc.i =$i 7ă%-ise ';iect7 "e activitate. Ac# se "es2ă$'a%ă activită!i #anita%e "e
căt%e Misinea S.,a#a C.a%an La.i%i Ma.asa,a .
Gc'a7a, sa Y'-'"a Sat-San-a ?%a.#ac.a%,a 3i",a7a,a, a%e c%s%i e7e#enta%e $i secn"a%e.
&nte%ni sa eDte%ni, c'+iii +%i#esc aici =nvă!ăt%a 7a a7e-e%ea 7'%. C'#itete at'n'#e "e e7evi se
'c+ă "e "i2e%ite activită!iL e "esc'+e%ise#, "e 7a =nce+t7 ca%ie%ei #e7e "e e"cat'%, că n e7ev
=nc8ntat să-7 =n$e7e +e +%'2es'% se s+ne ;c%'s %e-7i7'% "e "isci+7ină e7a;'%ate "e c'7e-ii 7i.
Ant%c8t e n-a# 2'st nici'"ată n e7ev #'"e7, si#+atiza# 2antezii7e 7'%.
S+'%t%i7e $i E'c%i7e, .'c.ei7 $i 2't;a77 e%a ;ine cn'scte $i =nc%aEate. E7evii "e 7a Ranc.i
cce%ea a"esea c+a =n c'#+eti!ii7e s+'%tive, ceea ce 7e-a asi-%at n #a%e %en#e. Siste#7
Yogoda +e%#ite =ncă%ca%ea #$c.i7'% c ene%-ie vita7ă +%int%-n si#+7 act "e v'in!ă. E7evii
=nva!ă "e ase#enea asanas 9+'st%i c'%+'%a7e<, sc%i#ă, lathi 9E'c7 c ;ast'ane< $i EEits.
Ant%ece%i7e s+'%tive at%a- #ii "e s+ectat'%i 7a 3i",a7a,a "e 7a Fanc.i. E"ca!i să ac'%"e +%i#7
aEt'%, e7evii "e 7a Ranc.i a '2e%it se%vicii +%e!i'ase =n +%'vincia 7'% =n ti#+7 2'a#etei $i a
inn"a!ii7'%. E7evii 7c%ează =n -%ă"ină $i =n-%iEesc sin-%i "e +%'+%ii7e 7'% +7ante.
&nst%i%ea =n .in"i =n $c'a7a +%i#a%ă este asi-%ată "'a% +ent% #ols, 1antals $i Mundas, t%i;%i7e
a;'%i-ene a7e +%'vinciei. C7ase7e +ent% 2ete snt c'n"se =n sate7e "in a+%'+ie%e.
C7'%ia $c'7ii "e 7a Ranc.i c'nstă =n ini!ie%ea =n #riya Yoga. ?ăie!ii +%actică zi7nic eDe%ci!ii7e
s+i%ita7eL ei snt =nvă!a!i, +%in cv8nt $i +%in eDe#+7, #'"estia, a;ne-a!ia, 'n'a%ea,
since%itatea, eD+7ic8n"-7i-se că ac!ini7e %e7e n a"c "ec8t s2e%in!ă, +e c8n" ce7e ;ne, '
2e%ici%e "%a;i7ă. Ră7 +'ate 2i c'#+a%at c #ie%ea 't%ăvită, tentantă, "a% #'%ta7ă.
A%ta "e a =nvin-e a-ita!ia 2izică $i #enta7ă "at'%ită te.nici7'% "e c'ncent%a%e +%'"ce %ez7tate
i#it'a%eL a"esea, 7a Ranc.i, +'!i ve"ea n ;ăiat "e 0-/I ani c2n"at =nt%-' i#';i7itate t'ta7ă
ti#+ "e ' '%ă sa #ai #7t, c +%ivi%ea 2iDată +e 'c.i7 s+i%ita7. &#a-inea acest'% e7evi "e 7a
Ranc.i =#i vine =n #inte '%i "e c8te '%i vă" e7evi inca+a;i7i să stea 7ini$ti!i =n ti#+7 '%e7'% "e
c%s.
,2),

Ranc.i se -ăse$te 7a 1II "e #et%i "eas+%a nive77i #ă%ii) c7i#at7 este ;78n". Ce7e /I .a 2e%ti7e,
c n iaz, c'n!in na "in ce7e #ai 2%#'ase 7ivezi +%ivate "in &n"ia) KII "e a%;'%i 2%cti2e%i - "e
#an-', -ava, 7itc.i, -%a+e-2%it, c%#a7i. ?ăie!ii =$i c%esc +%'+%ii7e 7e-#e.
?i;7i'teca "e 7a Ranc.i c'n!ine n#e%'ase %eviste $i a+%'a+e /.III "e v'7#e =n en-7eză $i
;en-a7i, "a%%i a7e O%ient7i $i Occi"ent7i. Ea a%e ' c'7ec!ie "in t'ate Sc%i+t%i7e "in 7#e.
Mze7 a%e sec!ini "e a%.e'7'-ie, -e'7'-ie, ant%'+'7'-ieL e$anti'ane7e +%'vin, =n cea #ai #a%e
+a%te, "in că7ăt'%ii7e #e7e +%in 7#ea at8t "e "ive%să, c%eată "e D#neze.
S+ita77 $i "is+ensa%7 Misinii La.i%i Ma.asa,a, c sc%sa7e7e sa7e "in '%a$e =n"e+ă%tate, a "at
"eEa asisten!ă #e"ica7ă -%atită 7a #ai #7t "e /KI.III "e 'a#eni. E7evii "e 7a Ranc.i %#ează
c%s%i "e in2i%#e%ie, a"c8n" se%vicii i#ense =n ti#+7 inn"a!ii7'% sa a7 2'a#etei.
An 7iva"ă se -ăse$te n te#+7 =nc.inat 7i S.iva, c ' statie a ;inecv8ntat7i Maest% La.i%i
Ma.asa,a. 6i7nic, s; ;'7ta "e #an-'tie%i se !in '%e7e "e st"i a Sc%i+t%i7'% $i se 2ac %-ăcini7e.
EDistă a+%'a+e +este t't sc%sa7e a7e =nvă!ă#8nt7i secn"a% $i ,'-.in "e 7a Ranc.i. Acestea
snt) Y'-'"a Sat-San-a 3i",a+it. 9Gc'a7ă< +ent% ;ăie!i 7a LaB.an+%, =n ?i.a% 9?en-a77 "e
vest<, Y'-'"a Sat-San-a Sc.''7 9Gc'a7ă secn"a%ă< $i as.%a#, 7a EE#a7ic.aB, =n Mi"na+'%e,
?en-a7.
Un i#+'%tant Y'-'"a Mat. 9as.%a#<, "8n" s+%e Can-e, a 2'st "esc.is =n /0J0 7a DaBs.ines:a%.
La c8!iva Bi7'#et%i n'%" "e Ca7ctta, acest n' as.%a# '2e%ă n a"ă+'st +7in "e 7ini$te '%ă$eni7'%.
Aici snt +%i#i!i $i vizitat'%ii 'cci"enta7i, #ai a7es cei ca%e as+i%ă să se "e"ice vie!ii s+i%ita7e.
S'cietatea Y'-'"a Satsan-a "in &n"ia este =n #'" 7e-a7 a2i7iată 7a cent%7 inte%na!i'na7, Se72-
Rea7izati'n Fe77':s.i+ "in L's An-eies, Ca7i2'%nia, S.U.A. Activită!i7e Y'-'"a Satsan-a "in &n"ia
,2)-
inc7" $i +;7ica%ea ni t%i#est%ia7 Y'-'"a Ma-azine $i 7ec!ii ;i7na%e +%in c'%es+'n"en!ă.
Lec!ii7e "a inst%c!ini "eta7iate as+%a te.nici7'% "e ene%-iza%e, c'ncent%a%e $i #e"ita!ie a7e
S'cietă!ii +ent% Rea7iza%ea Sine7i. P%actici7e ev7avi'ase c'nstitie +%inci+a77 "'#eni a7
=na7te7'% +%actici "e F%i,a Y'-a, ca%e snt +%e"atee =n c%s%i7e st"en!i7'% avansa!i.
Este inti7 să a"a- că aceste activită!i e"cative, %e7i-i'ase $i #anita%e ce% #nca "ev'tată a
n#e%'$i #ent'%i $i a "ive%$i 7c%ăt'%i. 5%ec s; tăce%e n#e7e 7'%, +%ea n#e%'$i +ent% a 2i
cita!i, "a% snt "in t'ată ini#a a7ăt%i "e ei. &ns+i%a!i "e i"ea7%i7e 7i La.i%i Ma.asa,a, ace$ti
+%'2es'%i a a;an"'nat !e7%i7e +%'#ise "e 7#e, +ent% a se%vi c s#e%enie $i a "ă%i #7t.
D7. W%i-.t s-a =#+%ietenit c e7evii "e 7a Ranc.i) =#;%ăcat c n si#+7 dhoti, e7 a t%ăit n ti#+ =n
#iE7'c7 7'%. La Ranc.i, 7a Ca7ctta, 7a Se%a#+'%e, 7a ?'#;a, $i +este t't, e7 a %ă#as 2i"e77 #e
sec%eta%. P'se"8n" n "a% %ea7 "e sc%iit'%, a z-%ăvit =n c7'%i vii =n E%na77 să +'vestea
că7ăt'%iei n'ast%e. Ant%-' zi 7-a# =nt%e;at)
"DicB, ce i#+%esie !i-a 2ăct &n"iaN"
"O i#+%esie "e +ace, a %ăs+ns e7 -8n"it'%. A%a ei ca%acte%istică este +acea."
40-1: Ne-am întrerupt călătoria în Provinciile Centrale, la jumătatea traversării
continentului, pentru a-l vedea pe Mahatma Gandhi la Wardha. Aceste zile sunt
descrise în cap. 44.
40-2: Prafulla, cel care se găsea în apropierea Maestrului atunci când a apărut cobra
(vezi cap. 12).
40-3: Literal "salutare completă", din rădăcina sanscrită nam, a saluta sau a te
înclina în faţa cuiva; çi prefixul pra, complet. Un salut pranam sa face în primul rând
în faţa călugărilor, prin ridicarea palmelor unite din dreptul inimii către frunte.
40-4: Antrenamentul mental prin tehnici de concentrare a produs în India, în fiecare
generaţie, oameni cu o memorie fantastică. Domnul T. Vijayaraghavachari, în
3industan ,imes* a descris testele la care sunt supuçi "oamenii-memorie"
profesioniçti în Madras. "Aceçti oameni sunt neobiçnuit de erudiţi în literatura
sanscrită. Çezând în mijlocul unui public numeros, ei sunt evaluaţi după testul la care
îi supun câţiva membri ai audienţei, simultan.
Testul este aça: prima persoană sună dintr-un clopoţel, iar "omul-memorie" trebuie
să reţină de câte ori a sunat. A doua persoană dictează de pe o hârtie un exerciţiu
lung de aritmetică, incluzând adunări, scăderi, înmulţiri çi împărţiri. A treia recită din
(amayana sau Mahabharata mai multe poeme lungi, care trebuie reţinute; a patra îi
cere să compună versuri în metru impus pe un subiect dat, fiecare vers trebuind să
se termine cu un anumit cuvânt. A cincea çi a çasea persoană vor avea o dispută
teologică, al cărei conţinut trebuie citat exact în ordinea în care cei doi au vorbit, iar
a çaptea persoană va răsuci o roată ale cărei rotaţii trebuie numărate. Expertul în
tainele memoriei trebuie să realizeze toate aceste sarcini simultan, doar mental, fără
hârtie sau creion. Solicitarea este teribilă. Oamenii invidioçi ar putea desconsidera
aceste eforturi, presupunând fără temei că este doar un exerciţiu al funcţiilor
inferioare ale creierului. Totuçi, nu este doar o chestiune de memorie, ci factorul cel
mai important este intensa concentrare a minţii."
40-5: ".ogoda" este derivat din yoga, uniune, armonie, echilibru; çi da, cel care
împarte. "Satsanga" este compus din sat, adevăr çi sanga, prietenie. "Yogoda" este
un cuvânt inventat de Paramahansa Yogananda în 1916, când a descoperit principiile
reîncărcării corpului uman cu energie de la sursa cosmică.
Sri Yukteswar a numit organizaţia sa Satsanga (prietenia cu Adevărul); discipolul său
Paramahansaji evident a dorit să păstreze acest nume.
Societatea de Yoga Satsanga din India este o instituţie non-profit, proiectată
să existe perpetuu. Sub acest nume Yoganandaji a încorporat munca çi fundaţiile
sale în India, care acum sunt administrate de un Consiliu Directorial la Yogoda Math,
în Dakshineswar, Bengalul de vest. Multe centre de meditaţie YSS apar acum în
numeroase părţi ale Indiei.
În Occident, Yoganandaji a transformat numele societăţii în engleză, încorporând
munca sa acolo ca Self-Realization Fellowship. Sri Daya Mata a fost preçedinte din
1955 al ambelor societăţi: Y.S.S. din India çi al S.R.F. din S.U.A.
CAPITOLUL: 41
O po(este de dragoste #n India meridională
"DicB, e$ti +%i#7 'cci"enta7 ca%e a %e$it să +ăt%n"ă =n acest sancta%. M7!i a7!ii a =nce%cat
za"a%nic."
D+ă ce #i-a# te%#inat 2%aza, D7. W%i-.t a +ă%t $'cat, a+'i 27atat. 5'c#ai +ă%ăsise# s+e%;7
te#+7 "e 7a C.a#n"i, %i"icat +e =nă7!i#i7e ca%e "'#ină M,s'%e, =n &n"ia "e s". 4e =nc.inase#
=n 2a!a a7ta%7i "e a% $i "e a%-int a7 zei!ei C.a#n"i, "ivinitatea tte7a%ă a 2a#i7iei
Ma.a%aEa.7i ca%e "'#nea =n +%ezent.
"An a#inti%ea 'n'a%ei +e ca%e #i-a!i 2ăct-', zise D7. W%i-.t a%anE8n" c -%iEă ni$te +eta7e "e
t%an"a2i%, v'i +ăst%a ve$nic aceste +eta7e st%'+ite c a+ă s2in!ită."
A#8n"'i
,()(
e%a# 'as+e!i ai "ist%ict7i M,s'%e, =n ace7 n'ie#;%ie /0JK. Ma.a%aEa.7, M.S. S%i
F%is.na%aEa Wa"i,a% &3, este n #'"e7 "e +%in! c "ă%i%e inte7i-entă 2a!ă "e +'+'%7 să. Un
.in"s +i's, Ma.a%aEa.7 a =#+te%nicit n #a.'#e"an, a;i77 Mi%za &s#ai7, ca +%i# #inist%.
Re+%ezentan!ii +'+7a%i ai ce7'% T #i7i'ane "e 7'cit'%i "in M,s'%e snt c'nv'ca!i =n "'ă Ca#e%e
7e-is7ative.
M'$tenit'%7 Ma.a%aEa.7i, M.S. Yva%aEa S%i Fant.ee%ava 4a%asi#.a%aEa Wa"i,a%, ne invitase,
+e sec%eta%7 #e $i +e #ine, să +et%ece# ' vacan!ă =n !int7 să +%'-%esist. An c%s7 7ti#e7'%
/K zi7e v'%;ise# =n 2a!a a #ii "e cetă!eni "in M,s'%e. C'n2e%in!e7e a avt 7'c 7a) P%i#ă%ie, c'7e-i7
Ma.a%aEa.7i $i Gc'a7a "e #e"icină a Unive%sită!ii "in M,s'%eL t%ei a7te "isc%s%i a 2'st
+%'nn!ate 7a ?an-a7'%e, 7a Lice7 4a!i'na7, 7a C'7e-i7 inte%#e"ia% $i 7a P%i#ă%ia "in C.ett,.
Peste t't a# 2'st sa7tat c a+7aze, #ai a7es c8n" a# v'%;it "es+%e ;ene2icii7e ca%e a% +tea
%ez7ta "int%-n sc.i#; c7t%a7 =nt%e O%ient $i Occi"ent.
S+%e s28%$it7 $e"e%ii n'ast%e, ne-a# +tt ;c%a "e +acea $i 7ini$tea t%'+ice7'%. &ată n eDt%as
"in E%na77 sec%eta%7i #e as+%a 2%#se!i7'% "in M,s'%e)
"O%eză%ii "e n ve%"e st%ă7cit'%, =nt%e%+te "e +7anta!ii "e t%estie "e za.ă%, e%a ci;ă%ite 7a
+'a7e7e =nă7!i#i7'% st8nc'ase =#+'"';ite "e s#a%a7"7 +iet%e7'% ne-%e) t'ată această 2ee%ie "e
c7'%i este a#+7i2icată 7a a#%- "e "is+a%i!ia s;ită a s'a%e7i =n s+ate7e c'7ine7'%.
E$ti %ă+it "e eDtaz =n 2a!a ta;7'7i, st%ă7cin" "e c7'%i %'$-a+%ins #e%e sc.i#;ăt'a%e, +e ca%e
=7 +'!i ve"ea 7a c%e+sc7. 4#ai D#neze 'ate c%ea c7'%i at8t "e vii, vi;%8n" "e via!ă,
ini#ita;i7e "e +ict'%7 ce7 #ai a;i7. Căci D#neze =$i =n#'aie +ens7a =n 7#inăL e7 +ne aici '
t$ă %'$ie, a7ta c'7' $i 2'n"7 t%ece -%a"at =n +'%t'ca7i. De'"ată, c ' %ază =#+%+%ată e7
=ns8n-e%ează n'%ii, %ăs+8n"in" n 2i%i$'% "e s8n-e ca%e-$i 2ace +%'-%esiv a+a%i!ia. Gi acest E'c
s;7i# se %e+etă ete%n, "i#inea!a $i sea%a. S+7en"'a%ea c%e+sc77i &n"iei este ine-a7a;i7ăL ai
c%e"e că D#neze a 7at t'ate c7'%i7e +a7etei sa7e +ent% a 7e +%'iecta +e ce% =nt%-n ca7ei"'sc'+
st%ă7cit'%.
5%e;ie să +'vestesc #innata vizită 7a #a%e7e ;a%aE .i"%'ene%-etic F%is.na%aEa Sa-a% Da#
,()*
,
%i"icat 7a HI "e Bi7'#et%i "e '%a$7 M,s'%e. Y'-anan"aEi $i c #ine a# 7at n #ic%';z $i a#
+7ecat +e "%#7 +%ă2it =n #'#ent7 =n ca%e s'a%e7e, se#ăn8n" c ' %'$ie +%ea c'a+tă, atinsese
7inia '%iz'nt7i.
D%#7 n'st% t%ecea +%in '%eză%ii, +%in +7anta!ii "e c'c'tie%i c 2%nze7e "e "'ă '%i #ai st2'ase
"ec8t =n En-7ă. An 2ine, "+ă ' c'7ină, a# văzt n i#ens 7ac a%ti2icia7 =n ca%e se '-7in"ea ste7e $i
+a7#ie%i, =nc'nE%at "e -%ă"ini =n te%aseL "eas+%a ;a%aE7i st%ă7cesc 7ă#+i e7ect%iceL =n E's,
%aze7e #7tic'7'%e se E'acă c a+e7e, +ict8n"-7e =n c7'%i vii) a7;ast%, ve%"e, %'$ sa -a7;en.
S+ectac'77 este c at8t #ai i#it'% =nt%c8t această #inne a te.nicii se %i"ică =n #iE7'c7
'%eză%ii7'% c7tivate "+ă #et'"e st%ăvec.i. De a7t2e7, !ă%anii "in ace7e sate ne-a 2ăct ' +%i#i%e
at8t "e că7"%'asă, =nc8t #ă te#ea# că Y'-anan"a va %enn!a să se =nt'a%că =n A#e%ica.
Mai t8%zi, Yva%aEa ne-a invitat 7a +a7at7 să "e va%ă $i e a# avt +ent% +%i#a "ată +%i7eE7 "e
a că7ă%i n e7e2ant. M-a# %cat +e ' sca%ă +8nă 7a ho*dah, n 2e7 "e c$că se#ăn8n" c ' ctie
#+7tă c +e%ne "e #ătase. A 2'st ' că7ăt'%ie c +e%i+e!iiL #ă !inea# c8t +tea# "e ;ine +ent%
a n că"ea."
&n"ia #e%i"i'na7ă este ;'-ată =n vesti-ii ist'%ice $i a%e n 2a%#ec +a%tic7a% -%e "e "esc%is. La
n'%" "e stat7 M,s'%e se a27ă cea #ai #a%e +%'vincie a &n"iei, >,"e%a;a", +7at' +it'%esc e%'"at
"e +te%nic7 %8 C'"ava%i. &st'%ia +%'vinciei >,"e%a;a" este 7n-ă $i i#+'%tantăL =nce+tă ac#
a+%'Di#ativ JIII "e ani s; "inastia An".%a, ea se c'ntină +8nă 7a "inastii7e .in"se, s+%e /H0(
D.C., "ată 7a ca%e +%'vincia a căzt s; stă+8ni%ea +%in!i7'% #s7#ani, ca%e "'#nesc ac'7' +8nă
=n zi7e7e n'ast%e.
An +%'vincia >,"e%a;a" se a27ă ne7e "int%e ce7e #ai 2%#'ase #'n#ente "e a%tă .in"să)
-%'te7e "e 7a E77'%a $i "e 7a AEanta. Fai7asa "in E77'%a, #a%e te#+7 #'n'7it, a%e ;as'%e7ie2%i c
'a#eni, zei $i ani#a7e "e +%'+'%!ii c'7'sa7e, "e#ne "e n Mic.e7an-e7'. Ţint7 AEanta a%e cinci
cate"%a7e $i "'ăzeci $i cinci #ănăsti%i tăiate "i%ect =n st8ncă, =#;'"';ite c 2%esce.
O%a$7 >,"e%a;a" a%e Unive%sitatea Os#ania $i i#+'%tanta #'sc.ee Mecca MasEi" n"e se +'t
%-a +8nă 7a zece #ii "e #s7#ani.
Stat7 M,s'%e este $i e7 2'a%te +it'%escL sitat 7a a7tit"inea "e 0II #, a;n"ă =n +ă"%i t%'+ica7e
"ese =n ca%e t%ăiesc e7e2an!i, ;iz'ni, %$i, ti-%i $i +ante%e. Ce7e "'ă '%a$e +%inci+a7e, ?an-a7'%e $i
M,s'%e snt c%ate, +%i#it'a%e, "'tate c +a%c%i $i -%ă"ini +;7ice.
A%.itect%a $i sc7+t%a &n"iei a atins +e%2ec!inea =n sec. U&-U3, s; %e-ii .in"$i. 5e#+77 "e
7a ?e7%, ca+'"'+e%ă a sec. U&, te%#inat s; %e-e7e 3is.nva%".ana, este ' #inne at8t +%in
"e7icate!ea "eta7ii7'%, c8t $i +%in eD;e%an!a c'nce+!iei.
Rine7e sc'ase 7a 7#ină =n M,s'%e, "at8n" "in sec. &&& =.C. +e%+etează #e#'%ia %e-e7i As'Ba,
ca%e s-a %cat +e t%'n7 "inastiei Ma%,a ca%e "'#nea atnciL i#+e%i7 7i c'n!inea a+%'a+e t'ată
&n"ia acta7ă, A2-anistan7 $i ?a7cistan7. &7st%7 =#+ă%at, "es+%e ca%e ist'%icii 'cci"enta7i c%e"
că a 2'st n sve%an inc'#+a%a;i7, a c'nst%it n #'n#ent c'#e#'%ativ +%t8n" #aDi#a
%#ăt'a%e) "Această insc%i+!ie %e7i-i'asă a 2'st -%avată +ent% ca %#a$ii #ei să n c%ea"ă =n
necesitatea n'% n'i cce%i%iL ei să $tie că ceea ce este cce%it c sa;ia n #e%ită n#e7e "e
cce%i%e, ci este "'a% "ist%-e%e $i vi'7en!ăL ei a% t%e;i să c'nsi"e%e "%e+t cce%i%e a"evă%ată cea
s+i%ita7ă. Ase#enea cce%i%i a va7'a%e at8t =n 7#ea aceasta c8t $i =n cea7a7tă".
F&.ren+ * *o&.anionii &ei) a& .o<at -n ,a2a >"is!i din &ar&r+>) TaD %aha! din Agra/
'3a&i 'ri 8Ctesh3ar Ai * &ine)
!a o .ro*esine re!igioas+) Ca!*tta 1935
As'Ba e%a c'+i77 ce7 #ai #a%e a7 7i C.an"%a-+ta Ma%,a 9cn'sct "e -%eci s; n#e7e "e
San"%'c'tts< ca%e, =n tine%e!ea sa, 7-a =nt87nit +e A7eDan"% ce7 Ma%e. Mai t8%zi, C.an"%a-+ta a
"ist%s -a%niz'ane7e #ace"'nene "in &n"ia, a =n2%ntat =n PnEa; a%#ata -%eacă "e invazie
c'#an"ată "e Se7ecs $i 7-a +%i#it a+'i 7a c%tea sa "e 7a Pata7i+t%a, +e a#;asa"'%7 -%ec,
Me-astenes.
An an7 H0* =.C. vict'%i's7 C.an"%a-+ta a %enn!at 7a "'#nia as+%a &n"iei =n 2av'a%ea 2i7i
să. Că7ăt'%in" s+%e s"7 &n"iei, C.an"%a-+ta $i-a +et%ect 7ti#ii /H ani "in via!ă ca ascet, =n
căta%ea %ea7iză%ii Sine7i =nt%-' +e$te%ă "in S%avana;e7a-'7a, astăzi n sancta% =n M,s'%e.
Aceea$i %e-ine a"ă+'ste$te cea #ai #a%e statie "in 7#e, sc7+tată =nt%-' st8ncă i#ensă "e
căt%e Eaini$ti =n an7 0*J ".C. =n 'n'a%ea =n!e7e+t7i C'#ates:a%a.
&st'%icii -%eci sa "e a7te na!i'na7ită!i ca%e 7-a =ns'!it +e A7eDan"% =n eD+e"i!ia sa =n &n"ia, ne-a
7ăsat +'ve$ti c%i'ase. 4a%a!ini7e 7i A%%ian, Di'"'%, P7ta%. $i St%a;'n, ca%e a 2'st t%a"se =n
en-7eză "e D%. @. W. McC%in"7e
,()+
a%ncă ' n'ă 7#ină as+%a &n"iei antice. Lat%a cea #ai
a"#i%a;i7ă a nen'%'citei eD+e"i!ii a 7i A7eDan"% =n &n"ia c'nstă =n inte%es7 #a%e7i cce%it'%
2a!a "e 2i7's'2ii, yoghinii $i 'a#enii s2in!i ca%e =7 +%i#ea ne'%i =n s'cietatea 7'%. La +!in ti#+
"+ă int%a%ea 7i =n 5aDi7a, =n n'%"7 &n"iei, A7eDan"% a t%i#is n #esa-e%, OnesiB%it's 9"isci+'7
a7 $c'7ii 7i Di'-ene<, 7a 7'cin!a =n!e7e+t7i .in"s Dan"a#is, n #a%e sannyasin "in 5aDi7a.
"Asc7tă, ' Maest% a7 ?%a.#ini7'%M", s+se OnesiB%it's, "+ă ce Dan"a#is $i-a 2ăct a+a%i!ia.
"Fi7 7i 6es ce7 at't+te%nic, A7eDan"%, D'#n sve%an a7 tt%'% 'a#eni7'%, =!i ce%e să vii 7a e7.
Dacă acce+!i, vei 2i %ec'#+ensat c #ă%ini#ie, "a% "acă %e2zi, !i se va tăia ca+7M"
P%i#in" c ca7# această invita!ie 2'%!ată, ,'-.in7 nici #ăca% n-a cata"iDit să-$i %i"ice ca+7 "e +e
c7c$7 7i "e 2%nze.
"Gi e snt 2i a7 7i 6es, +%es+n8n" că A7eDan"% este", a %ăs+ns =n!e7e+t7. "E n-a# nev'ie
"e ni#ic "in ce-i a+a%!ine 7i A7eDan"%, căci e snt satis2ăct c ceea ce +'se", =n ti#+ ce e7
+a%c%-e +ă#8nt7 $i #a%ea 2ă%ă nici n +%'2it $i n +ne nici'"ată ca+ăt +e%e-%ină%i7'% sa7e.
D-te $i s+ne-i 7i A7eDan"% că D#neze, Re-e7e S+%e#, n 2ace nici'"ată %ă ni#ăni $i că
e7 a c%eat 7#ina, +acea, via!a, a+a, c'%+7 $i s27ete7e #ane. E7 +%i#e$te 7a sine +e '%ice '# +e
ca%e #'a%tea =7 e7i;e%ează $i n este nici'"ată s+s ;'7i7'%. D'a% E7 este D#neze7 +e ca%e =7
a"'% $i Li =i snt st%ăine %ăz;'aie7e. A7eDan"% n este ze +ent% că e7 t%e;ie să #'a%ă", a
%#at =n!e7e+t7 c seninătateL "C# a% +tea e7 să 2ie stă+8n7 7#ii c8t ti#+ n $i-a -ăsit n 7'c
+e t%'n7 stă+8ni%ii "e sineN E7 nici n-a +ăt%ns vi =n >a"es $i nici n cn'a$te "%#7 S'a%e7i
"+ă ce a+ne, ia% na!ini7e "e 7a -%ani!e nici n a azit "e n#e7e săM"
4ici'"ată ' ins7tă at8t "e s8n-e%'asă n #ai '2ensase %ec.i7e "stă+8n7i 7#ii"M D+ă ce a
s+s ce7e "e #ai ss, =n!e7e+t7 a a"ă-at i%'nic) "Dacă cce%i%i7e 7i A7eDan"% n-i aEn-, atnci
e7 să t%ave%seze Can-e7eL va -ăsi aici ' +%'vincie ca+a;i7ă să-i .%ănească +e t'!i 'a#enii 7i, "acă
!a%a sitată +e această +a%te a %87i i se +a%e +%ea +iet%'asă.
,(),
A27ă, "e ase#enea, că t't ceea ce =#i '2e%ă A7eDan"%, t'ate %ec'#+ense7e +e ca%e #i 7e +%'#ite
e7, n-#i snt "e nici n 2'7's", c'ntină Dan"a#is. "Lc%%i7e +e ca%e e 7e a+%eciez $i -ăsesc că
a c a"evă%at va7'a%e, snt aceste 2%nze "in ca%e este 2ăctă 7'cin!a #ea, aceste +7ante ca%e =#i
"a .%ana zi7nică, această a+ă "e ca%e a# nev'ie +ent% a-#i +'t'7i setea. 5'ate ce7e7a7te 7c%%i
+e ca%e 7e "'%esc 'a#enii snt ne2aste $i n 7e a"c ce7'% ca%e 7e ac#7ează "ec8t %ine $i
"ez'7a%e $i, =n +7s, eDisten!a "evine #7t +%ea =ncă%cată. C8t "es+%e #ine, c7cat "i%ect +e
2%nze7e +ă"%ii, #ă +'t ;c%a "e n s'#n 7ini$tit, neav8n" ni#ic 7a ca%e să !in. Pă#8nt7
.%ănit'% =#i ac'+e%ă t%e;in!e7e. E #e%- n"e =#i +7ace $i ni#ic n #ă +'ate s+ă%a.
C.ia% "acă A7eDan"% =#i taie ca+7, e7 n-#i va +tea "ist%-e s+i%it7. C%a #ea va tace $i
c'%+7 #e, ca ' =#;%ăcă#inte zată, se va '"i.ni +e acest +ă#8nt "in ca%e a 2'st 2ăct. E
=ns#i, %e"evenit S+i%it, #ă v'i %i"ica s+%e D#neze ca%e ne-a =nc.is =nt%-n c'%+ 2izic +ent% a
ne s+ne '%"ine7'% Sa7e $i n'i t'!i va t%e;i să "ă# sea#a =n 2a!a 7i D#neze "e 2a+te7e
n'ast%e "in această via!ă, +ent% că e7 este @"ecăt'%7 n'st% S+%e# $i st%i-ăte7e '+%i#at7i
c'nstitie +e"ea+sa '+%es'%7i.
A7eDan"% va c'ntina să-i s+e%ie c a#enin!ă%i7e 7i +e cei ca%e snt #8na!i "e setea "e a% sa
"e 2%ica #'%!ii. A#+'t%iva brahminilor a%#e7e 7i n a nici ' +te%eL n'i n i;i# a%7 $i nici
n ne te#e# să #%i#. D-te $i s+ne-i 7i A7eDan"%) Dan"a#is n a%e nev'ie "e ni#ic "in
ceea ce =!i a+a%!ineL "e aceea e7 n vine 7a tine $i "acă t v%ei ceva "e 7a Dan"a#is, vin' 7a e7 t
=ns!i."
A7eDan"% a asc7tat c aten!ie #esaE7 ,'-.in7i t%ans#is "e OnesiB%it's $i s-a si#!it #ai #7t
ca '%ic8n" "is+s să-7 c'nte#+7e +e Dan"a#is ca%e, "e$i ;ăt%8n $i 2ă%ă .aine, e%a sin-%7
+'t%ivnic +e ca%e #a%e7e cce%it'% n 7-a +tt =nvin-e.
A7eDan"% a invitat 7a 5aDi7a n#e%'$i asce!i $i ;%a.#ini %en#i!i +ent% +%ice+e%ea 7'% =n
c'nt%'ve%se7e 2i7's'2ice. P7ta%. +'veste$te aceste "isc!iiL A7eDan"% =ns$i este ce7 ca%e +ne
=nt%e;ă%i7e)
-Ca%e snt #ai n#e%'$i, cei vii sa cei #'%!iN
-Cei vii, +ent% că cei #'%!i n eDistă.
-Ce7e #ai #a%i ani#a7e t%ăiesc =n #a%e sa +e +ă#8ntN
-Pe +ă#8nt, +ent% că #a%ea n este "ec8t ' +a%te a +ă#8nt7i.
-Ca%e ani#a7 este ce7 #ai +%i#eE"i'sN
- Ce7 c ca%e '#7 n s-a 2a#i7ia%izat =ncă 9'#7 se te#e "e necn'sct<.
-4'a+tea a +%ece"at zia sa inve%sN
-6ia a 2'st ante%i'a%ă c ' zi n'+!ii. Aceasta 7-a s%+%ins +e A7eDan"% $i ;%a.#in7 a"ă-ă) - La
a$a =nt%e;a%e i#+'si;i7ă, a$a %ăs+ns i#+'si;i7.
-Ce t%e;ie să 2aci +ent% ca t'ată 7#ea să te i;eascăN
-Un '# se 2ace i;it "acă e7 a%e ' #a%e +te%e $i t't$i n se 2ace te#t, a 2'st n7 "in
%ăs+ns%i. A7 "'i7ea a 2'st #ai si#+7) -Să i;e$ti 7a %8n"7 tă.
-C# +'ate n '# să "evină zeN
,()-

-Făc8n" ceea ce =i este i#+'si;i7 '%ică%i a7t '# să 2acă.
-Dint%e via!ă $i #'a%te, ca%e este #ai +te%nicăN
-3ia!a, +ent% că ea s+'%tă at8tea %e7e.
A7eDan"% a %e$it să a"că "in &n"ia, ca =nvă!ăt'% a7 să, +e n a"evă%at ,'-.in Fa7,ana, S:a#i
S+.ines, +e ca%e -%ecii 7-a n#it Fa7an's "e'a%ece s28nt7, ca%e =7 a"'%a +e D#neze s;
as+ect7 zei!ei Fa7i, +%i#ea +e '%icine se a+%'+ia "e e7 +%'nn!8n" n#e7e zei!ei.
Fa7an's 7-a %#at +e A7eDan"% =n Pe%sia. Ant%-' zi, 7a Ssa =n Pe%sia, Fa7an's, ca%e e%a "eEa 2'a%te
;ăt%8n, $i-a "at s27et7 %c8n"-se +e n %- 2ne;% =n 2a!a =nt%e-ii a%#ate #ace"'nene.
&st'%icii %e7atează i#i%ea s'7"a!i7'% 7a ve"e%ea ,'-.in7i ca%e, =n ci"a s2e%in!ei $i a #'%!ii, a
%ă#as a;s'7t ne#i$cat =n #iE7'c7 27ăcă%i7'% ca%e =i c'ns#a t%+7. Anainte "e incine%a%e,
Fa7an's =$i =#;%ă!i$ase t'!i +%ietenii, "a% s-a a;!int să-$i ia a"i' "e 7a A7eDan"%, că%ia i-a s+s
+% $i si#+7)
"5e v'i %eve"ea =n c%8n" 7a ?a;i7'n."
A7eDan"% a +ă%ăsit Pe%sia $i a #%it =n c%8n" 7a ?a;i7'n. Cvinte7e -%7i să =nse#na "eci că
e7 va 2i +%ezent 78n-ă A7eDan"% =n via!ă $i =n #'a%te.
&st'%icii -%eci a z-%ăvit =n c7'%i vii s'cietatea in"iană "in ti#+%i7e 7'%. "Le-i7e &n"iei, s+ne
A%%ian, +%'teEează +'+'%7 $i '%"'nă ca ni#eni să n 2ie sc7av7 a7tia, ci să se ;c%e e7 =ns$i "e
7i;e%tate $i să ' %es+ecte +e a ce7'%7a7!i căci, -8n"esc ei, cei ca%e a =nvă!at să n-$i as+%ească
a+%'a+e7e, =$i a#e7i'%ează +%'+%ia 7'% s'a%tă $i v'% 2i 2e%i!i "e vicisit"ini7e s'cia7e ';i$nite"
,().
.
">in"$ii, a2i%#ă n a7t teDt, n cn'sc ca#ătă, nici n $ti c# să =#+%#te. Este c'nt%a%
+%acticii sta;i7ite "e a n 2ace %ă a7tiaL "e aceea .in"$ii n sta;i7esc c'nt%acte, nici n ce%
-a%an!ii." ?'7navii snt =n-%iEi!i +%in #iE7'ace si#+7e $i nat%a7e. 3in"ecă%i7e se %ea7izează "#ai
"e-%a;ă +%int%-n %e-i# a7i#enta% c'%es+nzăt'% "ec8t +%in #e"ica#ente, +%int%e ca%e ce7e #ai
a+%eciate snt n-ente7e $i +7ast%ii. 5'ate ce7e7a7te %e#e"ii a %e+ta!ia că snt ne2aste =nt%-'
#a%e #ăs%ă". 4#ai #shatriyas sa %ăz;'inicii +a%tici+ă 7a %ăz;'i. "4ici n "$#an n-7 va
ataca +e n ca+ "e 2a#i7ie a27at 7a #ncă +e +ă#8nt7 să, căci 'a#enii "in această c7asă snt
c'nsi"e%a!i "e ti7itate +;7ică $i +%'teEa!i. Pă#8nt7 ast2e7 +%'teEat "e %ava-ii "ă %ec'7te ;'-ate $i
2%nizează 7'cit'%i7'% t't ceea ce este necesa% +ent% a 2ace via!a +7ăctă."
,()/

4en#ă%ate7e sancta%e %e7i-i'ase "e 7a M,s'%e +e%+etează #e#'%ia #a%i7'% s2in!i ai &n"iei
#e%i"i'na7e. Un7 "in ace$ti #ae$t%i, 5.a,#anava%, ne-a 7ăsat n +'e# inst%ctiv)
-u poţi stăpâni un elefant turbat;
-u poţi înc!ide gura ursului şi tigrului;
-u poţi încăleca un leu;
-e poţi juca cu o cobră;
lc!imia îţi permite să-ţi prelungeşti $iaţa;
-u poţi parcurge lumea incognito;
-u poţi să faci supuşi din zei;
-u îţi poţi păstra $eşnic tinereţea;
-u poţi merge pe ape, supra$ieţui în foc;
Dar controlul minţii este mult mai $aloros şi mai dificil de obţinut,
An 5%avanc'%e, ' ;'-ată $i 2e%ti7ă +%'vincie "in s"7 eDt%e# a7 &n"iei, n"e t't t%a2ic7 se 2ace +e
%8%i $i +e cana7e, Ma.a%aEa.7 =$i as#ă =n 2ieca%e an ';7i-a!ia st%ă#'$ească "e a is+ă$i %ă7
2ăct =nt%-n t%ect =n"e+ă%tat +%in aneDinea a%#ată a #ici7'% state vecine. Ana7, ti#+ "e K1 "e
zi7e, se "ce 7a te#+7 "e J '%i +e zi +ent% a asc7ta s7E;e7e ve"iceL i7#ina%ea te#+77i sa
lakshadipam c #ii "e 2'c%i =nc'%'nează ce%e#'nia.
Ma%e7e 7e-is7at'% .in"s Man
,()0
a s;7iniat "at'%ii7e ni %e-e) "Să '2e%e "in a;n"en!ă
+'si;i7ită!i "e c'n2'%t, +%ec# &n"%a 9"'#n7 zei7'%<L să c'7ecteze taDe7e ;78n" $i i#+e%ce+ti;i7
+%ec# s'a%e7e ';!ine va+'%i "in a+ăL să int%e =n via!a s+$i7'% săi +%ec# v8nt7 ca%e #e%-e
'%in"eL să =#+a%tă "%e+tatea tt%'% +%ec# Ya#a 9ze7 #'%!ii<L să +%in"ă %ă2ăcăt'%ii =n 7a!
+%ec# 3a%na 9zeitatea ve"ică a ce%7i $i v8nt7i<L să-i #7!#ească +e t'!i +%ec# LnaL să-i
aEte +e t'!i +%ec# zei!a #a#ă a Pă#8nt7i."
"An %ăz;'i, n %e-e să n 7+te c a%#e 't%ăvite sa c 2'c, nici să ci"ă 7+tăt'%i s7a;i sa
ne+%e-ăti!i sa 2ă%ă a%#e, nici 'a#eni ce se te# sa ca%e se %'a-ă +ent% +%'tec!ie sa ca%e 2-.
Răz;'i7 n t%e;ie 2'7'sit "ec8t =n 7ti#ă instan!ă, căci =nt't"eana %ez7tate7e %ăz;'i7i snt
=n"'i7enice."
P%ezi"en!a 9=#+ă%!i%e a"#inist%ativă =n &n"ia< "e Ma"%as, +e c'asta "e s"-est a &n"iei, c'n!ine
#a%e7e '%a$ #a%ti% Ma"%as $i C'nEeeve%a#, "O%a$7 "e A%", vec.ea ca+ita7ă a "inastiei Pa77ava
ca%e a "'#nit 7a =nce+t7 e%ei C%e$tine. An #'"e%na P%ezi"en!a a Ma"%as7i, i"eea n'nvi'7en!ei
7i Ma.at#a Can".i a 2ăct #a%i +%'-%eseL "+ă7ă%ii7e Can".i" a7;e snt văzte +este t't. An s",
Ma.at#a a %ea7izat i#+'%tante %e2'%#e =n 2av'a%ea să%aci7'% ca $i a tt%'% caste7'% =n -ene%a7.
La '%i-ine, siste#7 caste7'% "e2init "e Man, #a%e7e 7e-is7at'%, e%a a"#i%a;i7. A văzt că, +%in
2nc!ii7e 7'%, 'a#enii se "ivi" =n +at% -%+e +%inci+a7e) - cei ca%e se%vesc s'cietatea +%in #nca
2izică 9S"%as<L - cei ca%e ' se%vesc +%in #inte, a-%ic7t%ă, c'#e%!, via!ă "e a2ace%i =n -ene%a7
93ais,as<L - cei ca%e a ta7ente a"#inist%ative, eDective $i ca%e +%'teEează - c'n"căt'%i $i
%ăz;'inici 9Fs.at%i,as<L - cei a că%'% nat%ă este c'nte#+7ativă, ins+i%ată s+i%ita7 $i ins+i%at'a%e
9?%a.#ini<. "4ici na$te%ea, nici căsăt'%ia, nici e%"i!ia, nici n';7e!ea n "'ve"esc că n '# este
născt "e "'ă '%i 9a"ică ;%a.#in<, a2i%#ă Ma.a;.a%ata - n#ai ca%acte%7 $i c'#+'%ta%ea +'t
"eci"e aceasta."
,()1
Man inst%ie$te s'cietatea să-i 'n'%eze +e #e#;%ii săi ca%e +'se"ă
=n!e7e+cine, vi%tte, ;78n"e!e, v8%stă $i =n 7ti#7 %8n", ;'-ă!ie. An &n"ia ve"ică, ;'-a!ii c ini#a
"e +iat%ă snt ';iect "e "is+%e!. Oa#enii ca%e a ' #a%e ;'-ă!ie $i snt 7i+si!i "e -ene%'zitate 7i se
"ă n statt in2e%i'% =n s'cietate.
Da%, =n "ec%s7 sec'7e7'%, siste#7 caste7'% a 7at 2'%#e e%e"ita%e ca%e n a #ai c'%es+ns
c'nce+!iei '%i-ina7e $i a "at na$te%e 7a a;z%i. De aceea, %e2'%#e s'cia7e ca cea "in /0(T
a+a%!in8n" 7i C.an"i c8$ti-ă a"e+!i "in ce =n ce #ai #7!i =n &n"ia #'"e%nă, %esta;i7in" vec.ea
c'nce+!ie "e castă ;azată +e va7'a%ea in"ivi"a7ă $i n +e na$te%e. Fieca%e na!ine a%e +%'+%ia ei
Ba%#a "e ne"%e+tate s'cia7ă +e ca%e t%e;ie să ' a%"ăL &n"ia, c s+i%it7 ei s+7 $i =n ace7a$i ti#+
sta;i7, s-a a%ătat "e#nă "e %e2'%#a caste7'%.
EDc%sia n'ast%ă =n &n"ia #e%i"i'na7ă e%a at8t "e 2ascinantă, "a% "in +ăcate n #ai avea# ti#+.
5%e;ia să !in n "isc%s 7a $e"in!a "e =nc.i"e%e a C'n-%es7i in"ian "e 2i7's'2ie, 7a Unive%sitatea
"in Ca7ctta. Anainte "e a-#i te%#ina vizita =n +%'vincia M,s'%e, a# avt ' "is!ie c Si% C. 3.
Ra#an, +%e$e"inte7e Aca"e#iei &n"iene "e Gtiin!e. E#inent7 2izician a +%i#it =n /0JI +%e#i7
4';e7 +ent% "esc'+e%i%i7e sa7e "in "'#eni7 2en'#ene7'% "e "i2zie a 7#inii, cn'scte s;
n#e7e "e "E2ect7 Ra#an".
D+ă ce, c %e-%et, ne-a# 7at %ă#as ;n "e 7a +%ietenii "in Ma"%as, a# +7ecat "in n' s+%e n'%".
Pe "%# ne-a# '+%it 7a #ic7 sancta% "e"icat #e#'%iei ;%a.#an7i Sa"asiva
,()(2
, ca%e a t%ăit
=n sec. U3&&& $i a că%i via!ă a 2'st +7ină "e #i%ac'7e. Sancta%7 ce7 #ai i#+'%tant "e 7a 4e%%,
%i"icat "e RaEa "e P"BB'ttai, este n 7'c "e +e7e%inaE, #a%t'% a n#e%'ase vin"ecă%i
#i%ac7'ase. C'n"căt'%ii P"BB'ttai a teza%izat ca sac%e inst%c!ini7e %e7i-i'ase +e ca%e
Sa"asiva 7e-a sc%is =n /TKI +ent% a-7 =n"%#a +e +%in!7 "'#nit'%.
Ţă%anii "in &n"ia #e%i"i'na7ă c'nse%vă +8nă =n zi7e7e n'ast%e t%a"i!ii7e i#it'a%e7'% #inni 2ăcte
"e Sa"asiva. O"ată, c2n"at =n samadhi +e #a77 %87i Fave%i, Sa"asiva a 2'st 7at "e '
%evă%sa%e ;%scă. C8teva să+tă#8ni #ai t8%zi, i-a "esc'+e%it c'%+7 c2n"at =nt%-n st%at "e
+ă#8nt. De =n"ată ce 7'+ata ni !ă%an i-a 7'vit c'%+7, s28nt7 s-a %i"icat $i a +7ecat.
Sa"asiva a "evenit n muni 9s28nt ce n v'%;ea nici'"ată< "+ă ce -%7 să i-a %e+%'$at '
"isc!ie %e+%';at'a%e c n =nvă!at 3e"anta #ai =n v8%stă. "C8n" vei =nvă!a t, n t8nă%, să-!i !ii
-%aN", a %e#a%cat -%7 să. "C ;inecv8nta%ea ta, c.ia% "in această c7i+ă."
C%7 7i Sa"asiva e%a S:a#i S%i Pa%a#asiven"%a Sa%as:ati, at'%7 7i Da.a%avi",a P%aBasiBa $i
a ni c'#enta%i +%'2n" "es+%e Utta%a Cita. An#i!i 'a#eni 7-a %e+%';at căci Sa"asiva, ce7
"int'Dicat" "e D#neze, a 2'st a"esea văzt "ans8n" "2ă%ă "ec'%" +e st%ăziL a #e%s c
+78n-e%i7e 7'% 7a =nvă!at7 să -%. "Maest%e" "ec7a%a ei, "Sa"asiva n este #ai ;n ca n
ne;nM". Da% Pa%a#asiven"%a a z8#;it +7in "e ;c%ie) "O.M" eDc7a#ă e7, "n#ai "e-a% 2i $i t'!i
cei7a7!i 7a 2e7 "e ne;niM"
3ia!a 7i Sa"asiva a 2'st #a%cată "e #7te #ani2estă%i st%anii $i #innate a7e M8inii D%e+tă!ii.
At8t "e #7tă ne"%e+tate +a%e să eDiste =n 7#eL "a% c%e"inci'$ii, cei "ă%i!i 7i D#neze +'t
ce%ti2ica nen#ă%ate 'cazii a7e "%e+tă!ii Li i#e"iate. Ant%-' n'a+te, Sa"asiva a27at =n samadhi se
'+%i =n a+%'+ie%ea -%8na%7i ni -'s+'"a% ;'-at. 5%ei se%vit'%i, c%ez8n" că este n .'!, a
%i"icat ci'#e-e7e +ent% a-7 7'vi +e s28nt, "a% ;%a!e7e 7'% a 2'st i#';i7izate. Ase#enea stati7'%, ei
a %ă#as c ;%a!e7e %i"icate +8nă =n z'%i, c8n" Sa"asiva a +7ecat.
C ' a7tă 'cazie, #a%e7e Maest% +e c8n" t%ecea +e st%a"ă a 2'st ';7i-at c as+%i#e "e căt%e n $e2
"e ec.i+ă să-i aEte să ca%e, =#+%enă c a7!i 7c%ăt'%i, c'#;sti;i7. An tăce%e, S28nt7 a că%at c
#i7in!ă +'va%a sa +8nă 7a "estina!ia ce%tă $i ac'7' a a$ezat =ncă%căt%a +e n +i7'n %ia$.
Ant%e-7 vas c c'#;sti;i7 a iz;cnit =n 27ăcă%i.
Sa"asiva, ase#eni 7i S:a#i 5%ai7an-a, #;7a "ez;%ăcat. Ant%-' "i#inea!ă, ,'-.in7 int%ă -'7 =n
c'%t7 ni $e2 #s7#an. Fe#ei7e a !i+at a7a%#ate, %ăz;'inic7 #s7#an $i-a sc's sa;ia $i 7-a
7'vit +e Sa"asiva tăin"-i n ;%a!. Maest%7 s-a =n"e+ă%tat ca $i c# ni#ic n s-a% 2i =nt8#+7at.
C+%ins "e %e#$că%i, #s7#an7 a 7at ;%a!7 $i a a7e%-at "+ă s28ntL acesta 7ă 7ini$tit ;%a!7
$i-7 +se +e ci't7 ca%e s8n-e%a, %ana "is+ă%8n" i#e"iat 2ă%ă să 7ase nici ' cicat%ice. C8n"
%ăz;'inic7 i-a ce%t #i7 să-i 2ie c'n"căt'% s+i%ita7, Sa"asiva a sc%is c "e-et7 +e nisi+)
"Dacă n vei 2ace n#ai ce v%ei, vei +tea 2ace ceea ce-!i +7ace".
Ms7#an7, c+%ins "e eDtaz, a =n!e7es că acest +%ece+t +a%a"'Da7 =nsea#nă că t%e;ie să-!i
c8$ti-i 7i;e%tatea s+i%ita7ă %e$in" să-!i c'nt%'7ezi e-'7. At8t "e #a%e a 2'st i#+act7 s+i%ita7 a7
acest'% cvinte, =nc8t %ăz;'inic7 a "evenit n "isci+'7 "ev'tatL e7 n a #ai cn'sct ';sesii7e "e
"inainte.
4i$te c'+ii "in sat $i-a eD+%i#at =nt%-' zi, =n +%ezen!a 7i Sa"asiva, "'%in!a "e a asista 7a n
2estiva7 %e7i-i's 7a Ma"%a, n '%a$ a27at 7a ci%ca H(I B# "istan!ă. Y'-.in7 7e-a 2ăct se#n
c'+ii7'% să-7 atin-ă. Ant%-' c7i+ă, =nt%e-7 -%+ e%a 7a Ma"%a, entzias#at să se a#estece +%int%e
#ii7e "e +e7e%ini. D+ă c8teva '%e ,'-.in7 i-a "s "in n' acasă +%in ace7a$i +%'ce"e #i%ac7's
"e t%ans+'%t. Pă%in!ii i#i!i asc7ta "esc%i%ea +%'cesini7'%, a i#a-ini7'% s2inte, %e#a%c8n"
2a+t7 că #ai #7!i c'+ii avea +ac.ete c "7ci%i "e 7a Ma"%a.
Un t8nă% sce+tic a %8s "e această +'veste. A "'a zi e7 7-a a;'%"at +e Sa"asiva)
"Maest%e, zise e7 +%e2ăc8n"-se #8.nit, a$ 2i v%t at8t "e #7t să asist 7a 2estiva7, =#+%enă c
cei7a7!i c'+ii."
S28nt7 a 2'st "e ac'%"L t8nă%7 se -ăsi =n #7!i#ea 'a#eni7'% "in ace7 '%a$ =n"e+ă%tat. C8t "es+%e
a"ce%ea =na+'i, s28nt7 n #ai 2 "e -ăsitL a t%e;it "eci ca ne=nc%ezăt'%7 să se =nt'a%că +e E's
cei H(I B#.
Anainte "e a +ă%ăsi &n"ia "e S", "7. W%i-.t $i c #ine a# 2'st =n +e7e%inaE 7a A%nac.a7a, =n
a+%'+ie%e "e 5i%vann#a7ai +ent% a-7 =nt87ni +e S%i Ra#ana Ma.a%is.i. La as.%a#7 să,
=n!e7e+t7 ne-a =nt8#+inat c a2ec!ine $i ne-a a%ătat n teanc "e %eviste East-West. An ti#+7
+et%ect ac'7' =#+%enă c e7 $i "isci+'7ii săi, Maest%7 a 2'st =n cea #ai #a%e +a%te tăct, 2a!a sa
;78n"ă %a"iin" i;i%e "ivină $i =n!e7e+cine.
A!+tri de 7a&ana %aharishi
Pent% a aEta '#eni%ea să-$i %e-ăsească sta%ea itată a Pe%2ec!inii, S%i Ra#ana ne =nva!ă să ne
=nt%e;ă# c'nstant) "Cine snt eN" - Ma%ea =nt%e;a%e. Res+in-8n" c seve%itate t'ate ce7e7a7te
-8n"%i, "isci+'77 +ăt%n"e t't #ai +%'2n" $i #ai +%'2n" =n a"evă%at7 Sine, ce7e7a7te -8n"%i
%ătăcit'a%e =ncet8n" t%e+tat să #ai a+a%ă. Acest "ishi i7#inat "in S"7 &n"iei a sc%is)
Dualităţile şi trinităţile, faţă de ce$a, ne leagă(
8ără suport, ele nu apar nicicând;
cel suport fiind căutat, ele pier şi cad(
.ăci este de$ărul( .are nu se clatină niciodată(
41-1: Domniçoara Bletch rămăsese în Calcutta împreună cu rudele mele.
41-2: Baraj de irigaţie construit în 1930 pentru a servi ţinutul din jurul oraçului
Mysore, care este recunoscut pentru mătăsurile, săpunurile çi uleiul de lemn de
santal.
41-3: Çase volume despre /ncient India (Calcutta, 1879, retipărită în 1927).
41-4: Nici Alexandru, nici vreunul din generalii săi nu au traversat vreodată Gangele.
Găsind o rezistenţă hotărâtă în nord-est, armata macedoneană a refuzat să pătrundă
mai departe; Alexandru a fost forţat să părăsescă India. Au urmat alte cuceriri în
Persia.
41-5: Din această întrebare putem presupune că "fiul lui Zeus" se îndoia din când în
când că ar fi atins deja perfecţiunea.
41-6: Toţi observatorii greci menţionează absenţa sclaviei în India, obicei absolut
contrar celor existente în Grecia.
41-7: Creative India de prof. Benoy Kumar Sarkar ne prezintă un tablou cuprinzător
al achiziţiilor moderne çi antice ale Indiei çi al valorilor distinctive din economie,
çtiinţă, politică, literatură, artă çi filosofie socială. (Lahore: Motilal Banarsi Dass,
Publishers, 1937). Alt volum recomandat este Indian Culture ,hrough the /ges
(Cultura indiană de-a lungul secolelor), de S. V. Venatesvara (New York: Longmans,
Green & Co.)
41-8: Manu este legiuitorul universal; nu doar pentru societatea hindusă, ci pentru
întreaga lume. Toate sistemele care ordonează viaţa socială çi chiar justiţia sunt
modelate după Manu. Nietzsche l-a omagiat astfel: "Nu cunosc nici o altă carte în
care să se spună atâtea lucruri delicate çi amabile unei femei, ca în Cartea ?egii a lui
Manu; acei sfinţi antici au un fel de a fi galanţi cu femeile care probabil nu poate fi
egalat... o muncă intelectuală superioară incomparabilă... umplută cu valori nobile,
cu un sentiment al perfecţiunii, cu o afirmare a vieţii, çi un sentiment triumfător de
bună-dispoziţie legat de sine çi de viaţă; asupra întregii cărţi tronează soarele."
41-9: "Includerea într-una din cele patru caste nu depinde de naçterea omului, ci
doar de capacităţile sale native, demonstrate prin scopul pe care çi-a propus să-l
atingă în viaţă.", scrie Tara Mata în )ast-2est din ianuarie 1935. "Acest scop poate
fi: (1) $ama, dorinţă, activitatea vieţii simţurilor (stadiul Sudra), (2) artha, câçtig,
reuçită dar controlându-çi dorinţele (stadiul &aisya), (3) dharma, autodisciplină, viaţa
responsabilităţii çi a acţiunilor corecte (stadiul +shatriya), (4) mo$sha, eliberarea,
viaţa spirituală çi învăţătura religioasă (stadiul Brahmin). Aceste patru caste oferă
servicii umanităţii prin (1) corp, (2) minte, (3) voinţă, (4) Spirit
"Aceste patru stadii îçi au corespondenţa în gunas-urile eterne sau calităţile naturii,
tamas, ra-as çi sattva: obstrucţie, activitate çi expansiune; sau masă, energie çi
inteligenţă. Cele patru caste naturale sunt marcate de gunas astfel (1) tamas
(ignoranţă), (2) tamas-ra-as (amestecul ignoranţei çi activităţii), (3) ra-as-sattva
(amestecul activităţii corecte çi iluminării), (4) sattva (iluminarea). Astfel, natura
fiecărui bărbat dintr-o castă este marcată de predominanţa în el însuçi a unuia sau
două gunas. Desigur, toate fiinţele umane posedă toate cele trei gunas în proporţii
diferite. Voinţa gurului va fi capabilă să determine casta unui om sau stadiul său de
evoluţie."
"Într-o anumită măsură, toate rasele çi naţiile observă în practică, daca nu în teorie,
trăsăturile castelor. Acolo unde se face mare caz de aça-numita libertate, mai ales în
căsătoriile dintre extremele castelor naturale, rasa se slăbeçte, având tendinţe spre
dispariţie. Purana Samhita compara odraslele unor asemenea uniuni cu hibrizii sterili,
cum ar fi catârul, cel ce este incapabil să-çi propage specia sa pe mai departe.
Speciile artificiale sunt eventual eliminate. Istoria ne oferă numeroase dovezi a unor
mari rase care nu mai au reprezentanţi în viaţă. Sistemul castelor din India este
garantat de către cei mai profunzi gânditori ai ei cu păstrarea purităţii rasei çi cu
parcurgerea certă a mileniilor de vicisitudini, în timp ce multe alte rase antice au
dispărut în uitare."
41-10: Titlul său anterior era Swami Sri Sadasivendra Saraswati, sub care çi-a scris
cărţile (comentarii la Brahma Sutras çi .oga Sutras ale lui Patanjali). El este foarte
apreciat de către filosofii moderni ai Indiei. Ultimul Shankaracharya din Sringeri
Math, Mysore, Sfinţia Sa Sri Chandrasekhara Swaminah Bharati, a scris o >dă
dedicată lui Sadasiva.
CAPITOLUL: 42
:ltimele &ile cu Guru;l meu
"C%Ei, ce ;ine =#i +a%e că e$ti sin-% =n această "i#inea!ăM" 5'c#ai s'sise# 7a as.%a#7 "e 7a
Se%a#+'%e, =ncă%cat c 2%cte $i t%an"a2i%i. S%i YBtes:a% #ă +%ivea c ;78n"e!e.
"Ce =nt%e;a%e v%ei să-#i +iN" Oc.ii 7i +%ivea =#+%eE% ca $i c# a% 2i cătat ' scă+a%e.
"C%Ei, a# s'sit 7a tine +e c8n" e%a# n $c'7a%L ac# snt n ;ă%;at #at% c c8teva $vi!e "e
+ă% a7;M De 7a =nce+t #-ai c'+7e$it c a2ec!inea ta tăctă "a%, "'a% ' sin-%ă "ată, c.ia% =n zia
=nt87ni%ii n'ast%e #i-ai s+s că #ă i;e$tiM" P%ivi%ea #ea a "evenit %-ăt'a%e.
Maest%7 a +7ecat ca+7. "Y'-anan"a, t%e;ie să ac'+ă% c ' eD+%esie ve%;a7ă %ece ca7"7 $i tăct7
senti#ent, ce7 #ai ;ine +ăzit "e ini#ăN"
"Maest%e, $ti că #ă i;e$ti, "a% %ec.i7e #e7e #%it'a%e "'%esc să ' a"ă "in +%'+%ia ta -%ă."
"Fie "+ă "'%in!a taM C8t a# 2'st căsăt'%it a# "'%it 2'a%te #7t să a# n 2i +e ca%e să-7 inst%iesc
=n ,'-a. C8n" t ai int%at =n via!a #ea, "'%in!a #i-a 2'st =n"e+7inităL =n tine e =#i -ăsise# n
2iM" D'ă 7ac%i#i a a+ă%t =n 'c.ii 7i S%i YBtes:a%) "Y'-anan"a, e te i;esc =nt't"eanaM"
"Răs+ns7 tă =#i "esc.i"e $a %ai7iM" a# eDc7a#at e $%at. A"esea tăce%ea 7i #ă i#ea.
Gtiin" că e n ca%acte% 27e-#atic $i stă+8n +e sine, #ă te#ea# t't$i să n 2i -%e$it c ceva.
4at%a 7i ci"ată, in"esci2%a;i7ă =n 'c.ii 7#ii, a7e că%ei va7'%i n #ai a sens +ent% e7, n se
7ăsa nici'"ată $'% "e -.icit.
C8teva zi7e #ai t8%zi, a# 7at cv8nt7 =n 2a!a ni a"it'%i n#e%'s 7a A7;e%t >a77 "in Ca7ctta
$i S%i YBtes:a% a c'nsi#!it să 2ie a7ăt%i "e #ine 7a t%i;nă c Ma.a%aEa.7 "in Sant's. $i c
+%i#a%7 "in Ca7ctta. Maest%7 n-a 2ăct nici ' %e#a%că "a%, ';se%v8n"-7 "in ti#+ =n ti#+, a#
văzt satis2ac!ie =n 'c.ii săi.
A+'i a# !int n "isc%s 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e. Mi-a# %evăzt vec.ii c'7e-iL 7a %eve"e%ea
;ăt%8n7i 7'% "Că7-ă% 4e;n", 'c.ii 7'% s-a #+7t "e 7ac%i#i "e 2e%ici%e. P%'2es'%7 "e
2i7's'2ic, D%. C.'s.a7 #-a sa7tat +7in "e că7"%ă, t'ate vec.i7e n'ast%e ne=n!e7e-e%i 2iin" $te%se "e
#a-ician7 5i#+.
La s28%$it7 7i "ece#;%ie a 2'st ce7e;%at s'7sti!i7 "e ia%nă 7a c'7e-i7 "e 7a Se%a#+'%e. Ca
=nt't"eana, "isci+'7ii 7i S%i YBtes:a% a s'sit "in t'ate c'7!%i7e &n"iei. Pi'ase7e sankirtans $i-
a 2ăct "in n' azite accente7e #e7'"i'ase $i, ca =n t%ect, Maest%7 a !int "isc%s7 7a 7#ina
ste7e7'% =n c%tea as.%a#7i. A#inti%i7e se =n-%ă#ă"ea =n #intea #ea. De această "ată,
să%;ăt'a%ea s-a te%#inat a7t2e7 "ec8t "e ';icei.
"Y'-anan"a, v%ei să !ii n "isc%s =n en-7eză =n 2a!a acestei a"nă%iN" Oc.ii 7i S%i YBtes:a%
st%ă7cea atnci c8n" a 2ăct această +%'+ne%e ne';i$nită. Se -8n"ea 'a%e 7a +%ezice%i7e sa7e,
ca%e a +%ece"at +%i#7 #e "isc%s =n en-7eză 7a ;'%"7 navei ca%e #ă "cea =n A#e%icaN A#
+'vestit acea =nt8#+7a%e $i, +ent% a =nc.eia, a# a"s n 2ie%;inte '#a-i -%7i n'st%.
"P%'tec!ia 7i n s-a 7i#itat "'a% 7a această t%ave%sa%e. An 2ieca%e zi, =n 2ieca%e '%ă, =n t'!i cei /K ani
"e $e"e%e a #ea =n A#e%ica, n a# =ncetat să-i si#t ;inecv8nta%ea sac%ă."
D+ă +7eca%ea invita!i7'%, S%i YBtes:a% #-a c.e#at 7a e7. An această sea%ă e%a a$ezat c "isci+'7ii
2'%#8n" n se#ice%c =n E%7 7i. S%8"ea =n ti#+ ce e int%a# =n ca#e%ă.
"Y'-anan"a, +7eci ac# 7a Ca7cttaN 5e %'- să %evii #8ine. A# ceva să-!i s+n."
A "'a zi, '"ată c cvinte7e "e ;inecv8nta%e, S%i YBtes:a% #i-a c'n2e%it tit77 #'nastic
s+e%i'% "e 'aramhansa.
,*)(
"Din +nct "e ve"e%e 2'%#a7, aceasta "e+ă$e$te tit77 tă +%ece"ent "e 1*ami", #i-a zis e7 c8n"
a# =n-ennc.eat =n 2a!a 7i. A# %8s tăct 7a -8n"7 "i2ic7tă!i7'% "e +%'nn!ie "e ca%e se v'% 7'vi
"isci+'7ii #ei a#e%icani +ent% a zice 'aramhansa,i.
,*)*

"De ac# =nainte, '+e%a #ea +e +ă#8nt s-a te%#inat. Este %8n"7 tă să ' c'ntini." Maest%7
v'%;ea 7ini$tit, 'c.ii săi %ă#8n8n" +a$nici $i ;78nzi. A =nce+t să #ă c+%in"ă tea#a.
"Dese#nează n scces'% +ent% as.%a#7 "e 7a P%i", a c'ntinat S%i YBtes:a%. "A!i "a t't7
+e #8nă. E %8n"7 tă să +i7'tezi ;a%ca vie!ii ta7e $i a '%-aniza!iei n'ast%e s+%e !ă%#%i7e "ivine."
P78n-8n", i-a# să%tat +ici'a%e7e s2inteL e7 se %i"ică $i #ă ;inecv8ntă c "%a-'ste.
C.ia% a "'a zi, 7-a# c.e#at "e 7a Ranc.i +e n "isci+'7, S:a#i Se;anan"a $i 7-a# t%i#is 7a P%i
+ent% a se 'c+a "e as.%a#.
,*)+
Ac'7' e7 a c'n"s #7!i ani 7a %8n" ' #ică $c'a7ă "e ;ăie!i $i
c8teva -%+e "e #e"ita!ie +ent% a"7!i. A+'i a# "isctat c -%7 #e 2'%#a7ită!i7e 7e-a7e ce
t%e;ia =n"e+7inite +ent% a evita eventa7itatea ni 7iti-i c %"e7e sa7e c +%ivi%e 7a
#'$teni%e, c'#+să "in "'ă as.%a#%i $i "in a7te ;n%i, "e ca%e e7 "'%ea să se "is+nă "'a% =n
sc'+%i "e ;ine2ace%e.
"Maest%7 se .'tă%8se să #ea%-ă 7a Fi""e%+'%e, "a% n s-a #ai +tt "ce
,*),
"L #i-a s+s
A#7a,a ?a;, n "isci+'7. M-a# si#!it c+%ins "e ' t%ans+i%a!ie %ece. La =nt%e;a%ea #ea, S%i
YBtes:a% %ăs+nse si#+7) "4 #ă v'i #ai "ce 7a Fi""e%+'%e." O c7i+ă e7 t%e#%ă ca n c'+i7
s+e%iat.
9"Ata$a#ent7 2a!ă "e via!ă Winstinct7 "e c'nse%va%e - a;.inives.a] este "'%in!a "e a t%ăi
ss!intă "in +%'+%ia sa 2'%!ă, ca%e-i "'#ină c.ia% $i +e cei =nvă!a!i"
,*)-
, sc%ia PatanEa7i. Ant%-na
"in "isc!ii7e as+%a #'%!ii, -%7 #e a"ă-ase) "Ast2e7, ' +asă%e ';i$nită să t%ăiască =n c$că,
evită să z;'a%e atnci c8n" i se "esc.i"e $a."<
"Maest%eM 7-a# i#+7'%at e ss+in8n", n s+ne astaM 4-#i #ai v'%;i "e asta nici'"atăM"
Fa!a 7i S%i YBtes:a% se "estinse =nt%-n s%8s 7ini$tit. De$i se a+%'+ia "e */ "e ani, e7 a%ăta
%';st $i sănăt's.
5%ăin" zi7nic =n at#'s2e%a "e "%a-'ste ca%e-7 =nc'nE%a +e -%7 #e, a# itat a7zii7e +e ca%e 7e
2ăcse c +%ivi%e 7a #'a%tea sa.
"Maest%e, #umbha Mela a%e 7'c =n această 7nă 7a A77a.a;a"." &-a# a%ătat 7i S%i YBtes:a% "ata
să%;ăt'%ii =nt%-n ca7en"a% ;en-a7i.
,*).
"D'%e$ti c a"evă%at să asi$ti 7a eaN"
Fă%ă să =n!e7e- că Maest%7 =#i s-e%a ast2e7 să n-7 +ă%ăsesc, e c'ntinai) "O"ată 7-ai =nt87nit +e
?a;aEi 7a ' #umbha Mela, 7a A77a.a;a". Cine $tie, +'ate-#i va 2i "at să-7 vă" $i e ac'7'MN"
"4 c%e" că =7 vei =ntz87ni ac'7'." La aceste cvinte -%7 #e se %e2-ie =n tăce%e, nev'in" să-#i
c'nt%azică +%'iecte7e.
C8n", a "'a zi "i#inea!a, a# +7ecat 7a A77a.a;a" c n #ic -%+, Maest%7 #-a ;inecv8ntat
7ini$tit, ca $i c# n s-a% 2i =nt8#+7at ni#ic. Desi-%, itase# ave%tis#ente7e 7i S%i YBtes:a%,
+ent% că D#neze v'ia să #ă 2e%ească "e "%e%ea "e a asista ne+tinci's 7a #'a%tea -%7i
#e. Ast2e7 D'#n7, =n!e7e-ăt'%, #ă !inse "e+a%te "e +at7 "e a-'nie a7 ce7'% +e ca%e =i i;ea#.
,*)/
Mic7 n'st% -%+ a aEns 7a A77a.a;a" +e HJ iana%ie /0J1. O #7!i#e i#+năt'a%e, "e a+%'a+e
"'ă #i7i'ane "e c%e"inci'$i, se =n-%ă#ă"ea =n '%a$. Re7i-ia este .%ana +'+'%7i .in"s, "e 7a ce7
#ai #i7 !ă%an 7a că7-ă% $i 7a +stnic7 ca%e a %+t t'ate ata$a#ente7e te%est%e +ent% a căta $a
+%ea2e%icită a S+i%it7i. Desi-%, eDistă $i i#+'st'%i, 2a7$i "ev'!i, "a% &n"ia =i %es+ectă +e t'!i "e
"%a-7 ce7'% +!ini ca%e 7#inează !a%a +%in ;inecv8ntă%i7e 7'%. Occi"enta7ii a ac'7' ' 'cazie
nică "e a se c'nvin-e "e a%"'a%ea s+i%ita7ă că%eia +'+'%7 .in"s =i "at'%ează i#it'a%ea sa
vita7itate, ce 7-a 2e%it "e ac!inea "ist%-ăt'a%e a ti#+7i.
(!ti&! Hesti"a! a! 'o!sti2i!i s+rb+torit de 'ri 8Ctes3ar) -n de*e&brie 1935/ Gr-! &e este
aAe<at -n *entr? e snt !a drea.ta sa) -n &area *rte a ashra&-!i s+ din 'era&.ore/
He&eia 1oghin+) 'hanCari %ai 9ie3) singr! dis*i.o! -n "ia2+ a! &are!i Trai!anga '3a&i/ ;&!
* trban) aAe<at *hiar !#ng+ ea) este n dire*tor a! A*o!ii noastre de 1oga .entr b+ie2i de !a
7an*hi) -n Bihar/ Hotogra,ia a ,ost !at+ !a ,um%ha Mela de !a Hard3ar) -n 1938? ,e&eia s,#nt+
a"ea atn*i 112 ani/
5rishnananda) !a ,um%ha Mela din A!!ahabad) -n 193$) a!+tri de !eoai*a sa dresat+ "egetarian+/
6!/ =right Ai * &ine a!+tri de "enerabi!! '3a&i 5eshabananda Ai n dis*i.o! a! s+) !a
ashra&! de stat din Brindaban
P%i#a zi a# +et%ect-' a"#i%8n" s+ectac'77. 4en#ă%a!i in$i se sc2n"a =n a+e7e s2inte a7e
Can-e7i +ent% a se s+ă7a "e +ăcateL +%e'!i ?%a.#ini =n"e+7inea %ita7%i s'7e#neL #ai "e+a%te,
ni$te 2i"e7i =$i "e+nea '2%an"e7e 7a +ici'a%e7e +%ă2ite a7e sannyasinilor 9'a#eni7'% s2in!i<L
e7e2an!i, cai c .a%na$a#ent ;'-at, că#i7e "e RaE+tana c #e%s7 7ent, "e2i7a +%in 2a!a n'ast%ă
%#ate "e ' +%'cesine "e +stnici -'i ca%e a-ita sce+t%e "e a% $i "e a%-int sa "%a+e7e "e
#ătase.
Ana.'%e!ii ca%e n-avea "ec8t ' +8nză =n E%7 c'a+se7'%, c c'%+7 #%"a% "e cen$a ca%e-i a+ă%a
"e 2%i- $i "e că7"%ă, 2'%#a -%+%i #a%i "a% 7ini$tite. Pe 2%nte avea +ictat c +astă "e 7e#n "e
santa7 'c.i7 s+i%ita7. S:a#i c ca+7 %as =#;%ăca!i =n %';e "e c7'a%e 'c% t%ecea av8n"
;ast'ane "e ;a#;s $i vas7 +ent% +'#eni. Seninătatea sa %enn!a%ea 7e i7#ina 2e!e7e, =n ti#+
ce ei se +7i#;a sa "iscta s;iecte s+i%ita7e sa 2i7's'2ice c "isci+'7ii.
&ci $i c'7', 7a #;%a c'+aci7'%, =n E%7 2'c%i7'%, se -ăsea sa".
,*)0
+it'%e$ti c +ă%7 2ăct c'c =n
c%e$tet7 ca+7i, nii "int%e ei avea ;ă%;i 7n-i "e a+%'a+e n #et%, 'n"7ate $i =nn'"ate. Ei
#e"ita 7ini$ti!i sa =ntin"ea #8ini7e +ent% a-i ;inecv8nta +e t%ecăt'%i. Fac.i%i c ;%a!e7e
sc.e7etice %ea7iza c'nt'%sini -%'te$ti. ?%a.#ac.a%i +%t8n" %eaze#e +ent% #e"ita!ie, +ă%ea
ni$te =n!e7e+!i #i7i, a7 că%'% ae% s'7e#n t%ă"a sta%ea 7'% "e -%a!ie. Snet7 c7'+'te7'% "in te#+7e
"'#ina t#7t7 7#ii.
A "'a zi, a# vizitat "i2e%ite as.%a#%i $i c'%t%i i#+%'vizate, a+7ec8n"-ne 7a +ici'a%e7e s2inte7'%
+e%s'naEe. A# +%i#it ;inecv8nta%ea $e27i %a#%ii Ci%i a O%"in7i S:a#i, n că7-ă% s7a;,
ascetic, c ' +%ivi%e "e 2'c. U%#ăt'a%ea vizită a 2'st 7a n as.%a# a7 că%i -% %es+ecta "e 0 ani '
tăce%e t'ta7ă $i n %e-i# 2%-a7. An .'77 as.%a#7i e%a n sa". '%;, P%aEna C.aBs. 9tit7
=nse#n8n" "ce7 ce ve"e c inte7i-en!a"<, cn'scăt'% +%'2n" a7 Sc%i+t%i7'% $i sti#at "e t'!i.
D+ă ce a# te%#inat n "isc%s =n .in"i as+%a +edantei, -%+7 n'st% a +ă%ăsit as.%a#7
+ent% a-7 sa7ta +e S:a#i F%is.nanan"a, ca%e 7'cia =n vecinătate. E%a n că7-ă% 2%#'s, c
';%aEii %'$ii, 7at =n s+ate. O 7e'aică =#;78nzită stătea c7cată 7a +ici'a%e7e sa7e. S+să "e c.a%is#a
că7-ă%7i $i n "e 2'%!a sa, ani#a77 %e2za '%ice #8nca%e c ca%ne, .%ănin"-se c '%ez $i 7a+te.
S:a#i ' =nvă!ase să +%'nn!e AUM +%int%-n #8%8it +%'2n" $i ;78n") ' +isică c%e"inci'asăM
@%na77 "'#n7i W%i-.t %e7atează #innat %#ăt'a%ea n'ast%ă =nt87ni%e c n t8nă% sa".
7ite%at)
"F'%"7 n'st% t%ave%să Can-e7e +e n +'" "e ;ă%ci insta;i7e $i se st%ec%ă +%in #7!i#e +e ni$te
st%ăzi +iet%'ase. A# "e+ă$it .an7 =n ca%e S%i YBtes:a% 7-a =nt87nit +e ?a;aEi. D+ă ce a# c';'%8t
"in #a$ină, a# #e%s +%in 2#7 2'c%i7'% a+%inse "e căt%e sa". +e nisi+7 a7nec's $i a# aEns
c%8n" 7a a"ă+'st%i7e "e 7e#n $i 2%nze. Una "in aceste 7'cin!e +%'viz'%ii, a că%ei $ă +ă%ea a 2i
+ent% n +itic, e%a %e$e"in!a 7i Fa%a Pat%i, n t8nă% sa". +e7e%in %en#it +ent% inte7i-en!a sa.
E7 e%a a$ezat c +ici'a%e7e =nc%ci$ate +e ' %'-'Eină "e +aie, 2iin" =#;%ăcat c ' %';ă "e c7'a%e
'c%, 2ă%ă să +'se"e nici n a7t 7c%.
O 2a!ă c a"evă%at "ivină ne s%8se c8n" a# int%at, =n +at% 7a;e, $i ne-a# +%ezentat '2%an"e7e 7a
+ici'a%e7e i7#inat7i. Fa!a -az"ei e%a senină, 'c.ii $i "in!ii =i st%ă7cea. ED+%esia 2e!ei sa7e
"en'ta i;i%e, entzias# $i s+i%ita7itateL =n această +%ivin!ă n te +teai =n$e7a.
Să ne i#a-ină# via!a i"ea7ă a ce7i ca%e a %+t t'ate ata$a#ente7e te%est%e, ca%e n-$i 2ace -%iEi
nici "e =#;%ăcă#inte, nici "e .%ană, nici n ce%$e$te nici'"ată, n #ăn8ncă nici'"ată a7i#ente
+%ăEite, 2ă%ă nici ' eDce+!ie, ca%e n a%e vas "e +'#eni, ca%e n-$i 2ace -%iEi "e ;ani, ca%e n 2ace
ni#ic +ent% a-i c8$ti-a, ca%e n-a%e ni#ic "e v8n"t $i se =nc%e"e =n D#neze =n '%ice 'cazie, +e
ca%e n-7 inte%esează +%';7e#a t%ans+'%t7i, n %că nici'"ată =n #a$ină, ci #e%-e +e E's "e-a
7n-7 27vii7'% s2inte, =n 2ine, ca%e n %ă#8ne nici'"ată #ai #7t "e ' să+tă#8nă =n ace7a$i 7'c
+ent% a n-$i c%ea ata$a#ente.
Ce s27et #'"estM 4e';i$nit "e inst%it =n 3e"e, +'se"8n" ' "i+7'#ă "e "'ct'% =n 7ite%e $i tit77
"e 1hastri 9#aest% =n sc%i+t%i< a7 Unive%sită!ii "in ?ena%es, acesta e%a Fa%a Pat%i. C+%ins "e '
a"#i%a!ie ne7i#itată, #-a# a$ezat 7a +ici'a%e7e sa7eL si#!ea# că "'%in!a #ea "e a cn'a$te
a"evă%ata &n"ie, an'ni#ă $i vene%a;i7ă, e%a =n"e+7inită, Fa%a Pat%i 2iin" "e#n7 %e+%ezentant a7
acestei %ase "e -i-an!i s+i%ita7i."
L-a# =nt%e;at +e Fa%a Pat%i "es+%e via!a sa %ătăcit'a%e)
- Ai $i a7te .aine +ent% ia%năN
- 4, aceasta =#i aEn-e.
- Dci că%!i c tineN
- 4, =i inst%iesc "in #e#'%ie +e cei ca%e "'%esc să #ă asc7te.
- Ce a7te 'c+a!ii #ai aiN
- ?8nti +e #a77 Can-e7i.
Aceste cvinte #-a 2ăct să %e-%et că n +'t "ce ' via!ă at8t "e si#+7ă. A#i a#intea# "e
A#e%ica, "e -%e7e7e %es+'nsa;i7ită!i ce #ă asa7ta. "4, Y'-anan"a, #ă -8n"ea# e #e7anc'7ic,
=n această via!ă "estin7 tă n e să te +7i#;i +e #a77 Can-e7iM"
C8n" sa". #i-a v'%;it "es+%e %ea7iză%i7e 7i s+i%ita7eL i-a# +s ' =nt%e;a%e "ecisivă)
- A#i s+i t'ate astea "in Sc%i+t%i sa "in +%'+%ia ta eD+e%ien!ă inte%i'a%ăN
- @#ătate "+ă că%!i, E#ătate "+ă eD+e%ien!a #ea, #i-a s+s e7 since%.
4e-a# %e2-iat =n tăce%ea #e"ita!iei. D+ă ce 7-a# +ă%ăsit +e s28nt, i-a# s+s "'#n7i W%i-.t)
"E n %e-e ca%e stă +e n t%'n "e +aie a%iiM"
Sea%a a# 7at #asa "i%ect +e s'7, s; ce%7 =nste7at, #8nc8n" +e 2%nze c aEt'%7 n'%
;e!i$'a%eL n e +%ea c'#+7icat să s+e7i vase7e =n &n"iaM
A# %ă#as 7a #umbha =ncă "'ă zi7e, a+'i a# +7ecat s+%e A-%a "e-a 7n-7 %87i Ya#na. Ac'7'
a# c'nte#+7at "in n' +a7at7 5aE Ma.a7L a#inti%ea 7i @iten"%a a %e=nviat =n 2a!a 'c.i7'% #ei. An
2ine, a# aEns 7a as.%a#7 "in ?%in"a;an, c'n"s "e S:a#i Fes.a;anan"a.
3izita #ea 7a Fes.a;anan"a e%a =n 7e-ăt%ă c ca%tea "e 2a!ă. 4 itase# nici n #'#ent ce%e%ea
7i S%i YBtes:a%, aceea "e a sc%ie via!a 7i La.i%i Ma.asa,a. 5't ti#+7 c8t a# stat =n &n"ia a#
+%'2itat "e cea #ai #ică 'cazie +ent% a int%a =n 7e-ăt%ă c "isci+'7ii săi "i%ec!i. Renin"-7e
#ă%t%ii7e =n ni$te n'te v'7#in'ase, e ve%i2ica# 2a+te7e, "ate7e $i c'7ec!i'na# 2't'-%a2ii, sc%is'%i
$i "ive%se a7te "'c#ente. D'sa%7 #e e%a +7in $i ve"ea# c tea#ă a+%'+iin"-se -%eaa #ncă
"e %e"acta%e, %-8n"-#ă 2ie%;inte să 2i 7a =nă7!i#ea %'77i #e "e ;i'-%a2 a7 #a%e7i -%.
M7!i "isci+'7i se te#ea că, =nce%c8n" să-7 "esc%i +%in cvinte, #a%ea 2i-%ă a Maest%7i să n
a+a%ă #ic$'%ată sa "e2'%#ată.
"Cvinte7e n +'t să "esc%ie via!a nei =nca%nă%i "ivine", a zis =nt%-' zi Panc.an'n ?.attac.a%,a.
A7!i "isci+'7i a+%'+ia!i v'ia să ascn"ă =n ini#ă a#inti%ea Y'-avata%7i. 5't$i, c%e"inci's
+%ezice%ii 7i La.i%i Ma.asa,a c +%ivi%e 7a ;i'-%a2ia sa, e n-a# +%ec+e!it nici n e2'%t +ent% a
a"na ce7e #ai #ici "eta7ii a7e vie!ii sa7e.
La ?%in"a;an, S:a#i Fes.a;anan"a ne-a +%i#it că7"%'s =n as.%a#7 Fata,ani Peet., '
c'nst%c!ie i#+năt'a%e "e că%ă#i"ă, c c'7'ane ne-%e $i #asive, =nc'nE%ată "e ' -%ă"ină
#innată. 4e-a c'n"s =n sa7'n n"e se -ăsea ' 2't'-%a2ie a 7i La.i%i Ma.asa,a. S:a#i, =n
v8%stă "e +este 0I "e ani, %a"ia vi-'a%e $i sănătate. C +ă%7 7n-, c ;a%;a a7;ă ca neaa, c 'c.ii
st%ă7cin" "e ;c%ie, e7 +ă%ea n +at%ia%.. &-a# c'#nicat inten!ia #ea "e a-i cita n#e7e =n
ca%tea c'nsac%ată #ae$t%i7'% &n"iei, a"ă-8n")
"P'vesti!i-#i c8te ceva "es+%e via!a "#neav'ast%ă "in tine%e!e." A# z8#;it %-ăt'%, căci #a%ii
,'-.ini %a%e'%i "ese'%i nec'#nicativi.
S:a#i Fes.a;anan"a a 2ăct n -est +7in "e #i7in!ă. "Snt +!ine eveni#ente i#+'%tante. E
a# +et%ect cea #ai #a%e +a%te "in via!ă =n sin-%ătă!i7e >i#a7a,ei, "e+7as8n"-#ă +e E's "e 7a '
-%'tă 7a a7ta. Un ti#+ a# c'n"s n as.%a# =n a+%'+ie%e "e >a%":a%. E%a ' a$eza%e i"ea7ă, +!in
2%ecventată "e vizitat'%i +ent% că e%a 2'a%te #7te c';%e +%in =#+%eE%i#i." Fes.a;anan"a %8se)
"A+'i, ' %evă%sa%e a Can-e7i a 7at as.%a#7, '"ată c c';%e7e. Disci+'7ii #ei #-a aEtat să
c'nst%iesc as.%a#7 "e 7a ?%in"a;an."
Un #e#;% a7 -%+7i n'st% 7-a =nt%e;at +e S:a#i c# s-a a+ă%at "e ti-%i =n >i#a7a,a.
,*)1

Fes.a;anan"a c7ătină ca+7) "EDistă =nă7!i#i s+i%ita7e n"e ti-%7 =7 atacă %a%e'%i +e ,'-.in.
O"ată, =n En-7ă, #-a# =nt87nit 2a!ă =n 2a!ă c n ti-%L 7a st%i-ăt7 #e "e s%+%iză, ani#a77 a
=n!e+enit ca +iet%i2icatM" Fes.a;anan"a %8se "in n' 7a această a#inti%e.
"Une'%i, ie$ea# "in iz'7a%ea #ea +ent% a-#i vizita -%7 7a ?ena%es. E7 ';i$nia să %8"ă "e
+e%e-%ină%i7e #e7e ne=ncetate =n să7;ăticia .i#a7a,ană.
S5 ai +e +ici'a%e se#n7 va-a;'n"aE7i, #i-a zis e7 '"ată. Snt 2e%icit că >i#a7a,a e "est7 "e
#a%e +ent% tine.S
De #7te '%i, a c'ntinat Fes.a;anan"a, La.i%i Ma.asa,a #i-a a+ă%t =n ca%ne $i 'ase =nainte $i
"+ă #'a%tea sa. Pent% e7 nici ' =nă7!i#e a >i#a7a,ei n e%a inaccesi;i7ăM"
D'ă '%e #ai t8%zi, Fes.a;anan"a #ă c'n"se =n sa7a "e #ese. A# ss+inat a;ătt) ne a$te+ta
=ncă n "eEn +anta-%e7ic c /K 2e7%i "e #8nca%eM Ant%-n an "e $e"e%e =n &n"ia #ă =n-%ă$ase#
c HK "e Bi7'-%a#eM Gi a% 2i 2'st ' -%'s'7ănie să %e2z v%en 2e7 "e #8nca%e +%e-ătit =n 'n'a%ea
#ea. 4#ai =n &n"ia, vaiM nicăie%i =n a7tă +a%te, n S:a#i ;ine 2ăct este c'nsi"e%at ' +%ive7i$te
=nc8ntăt'a%e.
,*)(2

D+ă #asă, Fes.a;anan"a #-a 7at "e-' +a%te)
"S'si%ea ta", #i-a zis e7, "n-a 2'st nea$te+tată. A# n #esaE +ent% tine."
A# 2'st s%+%ins. 4i#eni n cn'$tea .'tă%8%ea #ea "e a-7 vizita +e Fes.a;anan"a.
"An7 t%ect #ă -ăsea# =n >i#a7a,a, =n a+%'+ie%e "e ?a"%ina%a,an", a c'ntinat S:a#i. "M-a#
%ătăcit. A# int%at =nt%-' -%'tă #a%eL e%a -'a7ă, "a% Ea%7 #'cnea s; cen$ă =nt%-' -%'a+ă "in
s'77 +iet%'s. Ant%e;8n"-#ă cine e%a 'c+ant7 acesti 7'c, #-a# a$ezat a+%'a+e "e 2'c c
+%ivi%ea a!intită +e int%a%ea =ns'%ită a -%'tei.
SFes.a;anan"a, snt 2e%icit că ai venitS, zise ' v'ce "in s+ate7e #e. M-a# %ăscit $i a# 2'st i#it
să-7 vă" +e ?a;aEiM Ma%e7e -% se #ate%ia7izase =n 2n"7 -%'tei. ?c%'s să-7 vă" "+ă at8!ia ani,
a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e sa7e s2inte.
SE te-a# c.e#atS, #i-a eD+7icat ?a;aEi. SDe aceea ai int%at t =n acesta -%'tă, 7'cin!a #ea
+%'viz'%ie. S-a sc%s #7t ti#+ "e 7a 7ti#a n'ast%ă =nt87ni%e $i snt 2e%icit să te sa7t "in n'.S
Maest%7 ne#%it'% #ă ;inecv8nta a"ă-8n") S&ată n #esaE +ent% Y'-anan"a, ca%e te va ve"ea
7a %e=nt'a%ce%ea sa =n &n"ia. E7 va 2i +%e'c+at "e -%7 să $i "e "isci+'7ii =ncă =n via!ă ai 7i
La.i%i Ma.asa,aL "e ase#enea s+ne-i că n-7 v'i %eve"ea c această 'cazie, a$a c# "'%e$te e7
c a%"'a%e, ci c a7tă 'cazie.S "
A# 2'st +%'2n" e#'!i'nat +%i#in" "in -%a 7i Fes.a;anan"a această asi-%a%e c'ns'7at'a%e a
7i ?a;aEi. Dece+!ia #ea a "is+ă%tL n #ai s2e%ea# că n 7-a# =nt87nit +e ?a;aEi 7a F#;.a
Me7a, a$a c# +%evăzse "e 2a+t S%i YBtes:a%.
A# +et%ect n'a+tea 7a as.%a# $i a# +7ecat 7a Ca7ctta a "'a zi "i#inea!ă. 5%ave%s8n" =n z'%i
%87 Ya#na, =n #'#ent7 =n ca%e s'a%e7e %ăsă%in" incen"ia ce%7, +an'%a#a #a-ni2ică a
?%in"a;an7i s-a eta7at =n 2a!a 'c.i7'% n'$t%i.
Ţă%#7 %87i Ya#na este s2in!it "e a#inti%ea c'+i77i S%i F%is.a. Aici e7 s-a an-aEat c "7cea!ă
in'centă =n a7 să lila 9E'c< c gopi 92eci'a%e<, eDe#+7i2ic8n" i;i%ea s+%e#ă ca%e eDistă =nt%e '
=nca%na%e "ivină $i "isci+'7ii săi. M7!i c'#entat'%i 'cci"enta7i a inte%+%etat -%e$it via!a
D'#n7i F%is.naL a7e-'%ii7e Sc%i+t%i7'% =i =nc%că +e cei ca%e %#ează 7ite%a $i n s+i%it7 7'%.
E%'a%ea c'#ică a ni t%a"căt'% este i7st%ativă. Un s28nt #e"ieva7, c8%+aci7 Ravi"as, c8nta c
cvinte7e si#+7e a7e #ese%iei sa7e s7ava s+i%ita7ă ascnsă =n =nt%ea-a '#eni%e)
&ub $asta boltă azurie
-răiesc di$inităţi îmbrăcate în piei
E$ti tentat să s%8zi citin" inte%+%eta%ea "ată, "e n sc%iit'% 'cci"enta7, +'e#7i 7i Ravi"as)
"A+'i e7 c'nst%i ' c'7i;ă, +7asă aici n i"'7 "e +ie7e $i =nce+ să-7 a"'%e".
Ravi"as 7-a avt ca 2%ate-"isci+'7 +e #a%e7e Fa;i%. Un7 "in "isci+'7ii avansa!i ai 7i Ravi"as e%a
Rani "in C.it'%. Ea a c.e#at n #a%e n#ă% "e ;%a.#ini 7a ' să%;ăt'a%e =n 'n'a%ea #aest%7i
ei ,"a% ace$tia a %e2zat să ia 7'c a7ăt%i "e n #i7 c8%+aci. An ti#+ ce ei se a$eza +7ini "e
"e#nitate 7a ' #asă se+a%ată, 2ieca%e ;%a.#in a -ăsit a7ăt%i "e e7 ' %e+7ică #ate%ia7izată a 7i
Ravi"as. Această i#it'a%e #7ti+7ica%e a Maest%7i a %e=nviat #i$ca%ea s+i%ita7ă =n +%'vincia
C.it'%.
An c8teva zi7e a# aEns 7a Ca7ctta. C%ă;it să-7 %evă" +e S%i YBtes:a%, a# 2'st "ez'7at să a27 că e7
a +ă%ăsit Se%a#+'%e $i a +7ecat 7a P%i, 7a ci%ca KII Bi7'#et%i s+%e s".
"3in' %-ent 7a P%i". Această te7e-%a#ă a 2'st eD+e"iată +e * #a%tie "e n 2%ate-"isci+'7 7i At7
C.an"%a R', C.':".%,, ca%e 7'cia 7a Ca7ctta. C8n" a# văzt #esaE7, #-a c+%ins tea#a $i a#
=n-ennc.eat, %-8n"-7 +e D#neze să a+e%e via!a -%7i #e. E%a# +e +nct7 "e a +ă%ăsi
casa +ă%intească +ent% a #e%-e 7a -a%ă, c8n" a# azit 2'a%te c7a% ' v'ce "ivină)
"4 veni 7a P%i =n această sea%ă. R-a ta n +'ate 2i =n"e+7inită."
"D'a#ne", a# zis e =n "%e%ea #ea, "5 n v%ei ca e să #ă "c 7a P%i, +ent% că 5 ai %es+ins
%-a #ea. An acest caz, t%e;ie Maest%7 #e să-$i +ă%ăsească c'%+7 +ent% a %#a n "estin #ai
=na7t, =n se%vici7 5ăN"
Asc7t8n" '%"in7 Sine7i #e 7ănt%ic, n-a# +7ecat 7a P%i =n acea sea%ă. A "'a zi, s+%e sea%ă,
a# +7ecat 7a -a%ăL +e "%# a# văzt n n'% ast%a7 ne-% ac'+e%in" ;%sc ce%7
,*)((
. Mai t8%zi, =n
ti#+ ce t%en7 %7a s+%e P%i, a# avt ' vizine a 7i S%i YBtes:a%. E7 e%a a$ezat, c ' eD+%esie "e
-%avitate eDce+!i'na7ă z-%ăvită +e 2a!a sa.
"5't7 s-a s28%$it "eciN " Antin"ea# ;%a!e7e =nt%-n -est "e i#+7'%a%e.
E7 =ncviin!ă, a+'i "is+ă% =ncet.
A "'a zi, a# c';'%8t 7a P%i. Un necn'sct #-a a;'%"at)
"Gti!i că Maest%7 este #'%tN" D+ă aceea #-a +ă%ăsit 2ă%ă să #ai zică ni#ic. 4ici'"ată n-a# $tit
cine a 2'st, nici c# #-a -ăsit.
A#+iet%it, a# =n!e7es că -%7 #e v'ia +%in t'ate #iE7'ace7e să-#i ann!e =ns+ăi#8ntăt'a%ea
n'tate, =#+'t%iva că%eia se %ev'7ta =nt%ea-a #ea 2iin!ă. C8n" a# s'sit 7a as.%a#, a;ia #ai
+tea# să #ă !in +e +%'+%ii7e +ici'a%e. 3'cea inte%i'a%ă %e+eta #e%e) "Lini$te$te-te, ca7#ează-
teM".
A# int%at =n ca#e%a =n ca%e c'%+7 "eEa %ece a7 Maest%7i, a$ezat =n 7'ts, +ă%ea =ncă +7in "e via!ă
$i "e i;i%e. C +!in ti#+ =naintea #'%!ii, -%7 #e avsese +!ină 2e;%ă, "a% =n zia +%ece"entă
eva"ă%ii 7i s+%e A;s'7t +ă%ea c'#+7et %esta;i7it. 4-#i +tea# 7a 'c.ii "e 7a c'%+7 să "%a-,
ne+t8n" %ea7iza că s27et7 7i n #ai e%a ac'7'. Pie7ea e%a nete"ă $i #'a7e, t%ăsăt%i7e 2e!ei
+%ezenta ' eD+%esie ;eati2ică "e +ace. Pe "e+7in c'n$tient, e7 =$i +ă%ăsise c'%+7 2izic +ent% că
D#neze 7-a c.e#at 7a E7.
"Le7 ?en-a77i n #ai esteM" a# eDc7a#at e "is+e%at.
A!+tri de tr.! ,+r+ de "ia2+ a! Gr-!i &e) -n .ostr+ de &edita2ie
Pe /I #a%tie, a# c''%"'nat %ita77 2ne%a%. S%i YBtes:a% a 2'st =n-%'+at
,*)(*
, c'n2'%#
%ita7%i7'% antice a7e '%"in7i S:a#i, =n -%ă"ina as.%a#7i "e 7a P%i. Mai t8%zi, "isci+'7ii a
s'sit "in t'ate c'7!%i7e &n"iei +ent% a 'n'%a #e#'%ia -%7i 7'% 7a s'7e#nită!i7e ec.in'c!i7i.
!mrita Ba0ar 'atrika, +%inci+a77 c'ti"ian "in Ca7ctta, a sc%is, +%ezent8n" $i ' 2't'-%a2ie a
Maest%7i)
"Ce%e#'nia 2ne;%ă Bhandara, =n #e#'%ia 7i S%i#at S:a#i S%i YBtes:a% Ci%i Ma.a%aE, =n
v8%stă "e */ "e ani, a avt 7'c +e H/ #a%tie 7a P%i, n"e s-a a"nat n #a%e n#ă% "e "isci+'7i.
Un7 "int%e e#inen!ii c'#entat'%i ai 7i Bhaga$ad &ita, S:a#i Ma.a%aE a 2'st n #a%e "isci+'7
a7 7i Y'-i%aE S%i S.,a#a C.a%an La.i%i Ma.asa,a "in ?ena%es. S:a#i Ma.a%aE a 2'n"at #ai
#7te cent%e Y'-'"a Sat-San-a 9Se72-Rea7izati'n Fe77':s.i+<, ins+i%8n" #i$ca%ea ,'-a +e ca%e
S:a#i Y'-anan"a, +%inci+a77 să "isci+'7, a "s-' =n Occi"ent. S+i%it7 +%'2etic, =na7ta
s+i%ita7itate a 7i S%i YBtes:a%Ei 7-a ins+i%at +e S:a#i Y'-anan"a să t%ave%seze 'ceane7e $i să
%ăs+8n"ească =n A#e%ica #esaE7 Mae$t%i7'% &n"iei.
C'#enta%ii7e sa7e "es+%e Bhaga$ad &ita $i a7te Că%!i S2inte ce%ti2ică =na7ta at'%itate a 7i S%i
YBtes:a% =n 2i7's'2ia '%ienta7ă $i 'cci"enta7ă $i c'nstitie ' +nte "e ni%e =nt%e O%ient $i
Occi"ent. C'nvins "e nitatea 2n"a#enta7ă a tt%'% %e7i-ii7'%, S%i YBtes:a% Ma.a%aE a c%eat
1adhu 1abha 9S'cietatea S2in!i7'%<, c c''+e%a%ea 7i"e%i7'% "i2e%ite7'% secte $i c%e"in!e, c sc'+7
"e a int%'"ce s+i%it7 $tiin!i2ic =n %e7i-ie. C +!in ti#+ =nainte "e #'a%tea sa, 7-a "ese#nat +e
S:a#i Y'-anan"a +ent% a-7 =n7'ci 7a c'n"ce%ea '%-aniza!iei 1adhu 1abha.
Ant%ea-a &n"ie %esi#te "%e%'s +ie%"e%ea acesti #a%e '#. Fie ca cei ca%e 7-a cn'sct $i i-a 2'st
a+%'+ia!i să 2acă să "ăinie s+i%it7 a"evă%at a7 c7t%ii &n"iei $i sadhana +e%s'ni2icate =n e7."
M-a# =nt'%s 7a Ca7ctta. 4eav8n" +te%ea "e a %e=nn'i a#inti%i7e 7a as.%a#7 "e 7a Se%a#+'%e, 7-
a# c.e#at +e P%a277a, t8nă%7 "isci+'7 a7 7i S%i YBtes:a%, $i a# a%anEat c e7 ca să c'n"că
$c'a7a "e 7a Ranc.i.
"An "i#inea!a =n ca%e ai +7ecat 7a A77a.a;a"", #i-a +'vestit e7, "Maest%7 a căzt 7a +at)
SY'-anan"a a +7ecatMS eDc7a#ă e7. SY'-anan"a a +7ecatMS E7 a"ă-ă ' 2%ază eni-#atică)
SAtnci va t%e;i să-i c'#nic =n a7t #'".S A+'i s-a c2n"at =n tăce%e."
A#i #+7ea# zi7e7e c "ive%se activită!i) c'n2e%in!e, '%e, inte%vi%i, vizite 7a vec.ii +%ieteni. An
s+ate7e ni z8#;et $i activită!ii 2e;%i7e, n c%ent #'%;i" =#i +'7a %87 ;inecv8ntă%i7'% ca%e,
ti#+ "e at8!ia ani, $e%+ise +e s; nisi+%i7e tt%'% +e%ce+!ii7'% #e7e.
"Un"e s-a "s ace7 =n!e7e+t "ivinN", eDc7a#a# e =n sinea #ea.
Da% nici n %ăs+ns n venea.
"Maest%7 a "esăv8%$it ninea 7i c C%eat'%7 C's#ic $i este #ai ;ine +ent% e7", =#i $'+tea
%a!inea. "E7 t%ăie$te ete%n =n Re-at7 =n ca%e #'a%tea n #ai este "e te#t."
"4-7 vei #ai ve"ea nici'"ată =n vec.ea c7ă"i%e "e 7a Se%a#+'%e", se +78n-ea ini#a. "4ici'"ată
n-!i vei #ai c'n"ce +%ietenii 7a Maest% zic8n" c #8n"%ie) "P%ivi!i-7 +e (nana$atarul &n"ieiM".
D'#n7 W%i-.t 2iDase +ent% =nce+t7 7i inie +7eca%ea n'ast%ă =n A#e%ica. La Ca7ctta a#
+et%ect 7ti#e7e /K zi7e "in 7na #ai =n ;anc.ete "e a"i'L a+'i "'a#na ?7etsc., "'#n7 W%i-.t $i
c #ine a# 7at 7'c =n F'%" $i a# #e%s 7a ?'#;a,. La s'si%ea n'ast%ă, at'%ită!i7e #a%iti#e ne-a
s'7icitat să ne an7ă# ;i7ete7e, 2iin"că F'%"7 n'st%, "e ca%e a# 2i avt nev'ie ia%ă$i =n E%'+a,
n +tea 2i =#;a%cat.
"4-a%e i#+'%tan!ă", i-a# zis e t%ist "'#n7i W%i-.t. "3%ea să #ai #e%- =ncă ' "ată 7a P%i."
A#i zicea#) "Fie ca 7ac%i#i7e #e7e să #ai "e =ncă ' "ată #'%#8nt7 -%7i #e."
42-1: Literal, param = superior, hansa = lebădă. Conform Scripturilor, lebăda
mitologică este vehicolul lui Brahma, Creatorul. Ca simbol al discernământului,
lebăda albă, hansa, e considerată ca fiind capabilă să separe adevăratul lapte dintr-
un amestec de lapte cu apă. /han-sa sau han-sa (pronunţat hong-sau) literal
înseamnă "Eu sunt El". Aceste silabe sanscrite incantate posedă o legătură vibratorie
cu inspiraţia çi expiraţia. Astfel, cu fiecare respiraţie, omul afirmă în mod inconçtient
adevărul fiinţei sale: Eu sunt El.
42-2: De altfel, ei au ocolit aceasta dificultate spunându-mi simplu "domnule"
42-3: At the Puri ashram, Swami Sebananda is still conducting a small, flourishing
yoga school for boys, and meditation groups for adults. Meetings of saints and
pundits convene there periodically.
42-4: A section of Calcutta.
42-5: Aceasta izvorăçte din rădăcini imemoriale, din experienţele trecute ale morţii.
/4orismele lui Patan-ali: II:9.
42-6: Mela religioase sunt menţionate în străvechea Mahabharata. Călătorul chinez
Hieuen Tsiang a lăsat o relatare amplă despre +umbha Mela ce a avut loc în anul 644
D.C. la Allahabad. Kumbha Mela se ţine în fiecare al treilea an succesiv în Hardwar,
Allahabad, Nasik çi Ujjain, reîntorcându-se în Hardwar pentru a completa ciclul de 12
ani. Fiecare oraç serbează /rdha (jumătate) +umbha în fiecare al çaselea an după
Kumbha din oraçul respectiv; astfel Kumbha çi Ardha Kumbha au loc în diferite oraçe
la fiecare trei ani.
Hieuen Tsiang ne spune că Harsha, regele Indiei de nord a împărţit călugărilor çi
pelerinilor la +umbha Mela întreaga bogăţie (acumulată timp de 5 ani) a visteriei
regale. Când Hieuen Tsiang a plecat spre China, el a refuzat partea sa de daruri,
constând din bijuterii çi aur, dar a luat cu el ceva de valoare mult mai mare, 657
manuscrise religioase. Fa-Hsien ne spune că indienii erau fericiţi çi cinstiţi; pedeapsa
capitală nu era cunoscută.
42-7: Nu eram de faţă când au murit: mama, fratele mai mare Ananta, sora mea
Roma, Maestrul, tatăl meu çi mulţi discipoli care-mi erau dragi.
(Tatăl meu a murit la Calcutta, în 1942, în vârstă de 89 de ani.)
42-8: Sadhu hinduçi, care se numără cu sutele de mii, sunt conduçi de un comitet
executiv format din 7 çefi, reprezentând câte una din cele 7 secţiuni mai importante
din India. Actualul Mahamandaleshwar, sau preçedinte, este Joyendra Puri. Acest om
este puţin vorbăreţ çi se limitează, cel mai adesea, să repete trei cuvinte: Adevăr,
Iubire, Muncă. O conversaţie suficientă!
42-9: După cum se çtie, exista mai multe metode pentru a fi superior unui tigru. Un
explorator australian, Francis Birtles, a relatat că el a găsit jungla indiană "variată,
minunată çi oferind siguranţă". Farmecul siguranţei sale a fost dat de hârtia de
muçte. "În fiecare noapte împrăçtiam o cantitate de hârtii în jurul cortului çi nu am
fost niciodată tulburat" explica el. "Motivul este psihologic. Tigrul este un animal cu o
mare demnitate conçtientă. El dă târcoale çi provoacă omul până când ajunge la
hârtia de muçte, apoi el pleacă pe furiç. Nici un tigru demn nu ar îndrăzni să înfrunte
o fiinţă umană după ce a călcat pe hârtiile de muçte lipicioase!".
42-10: La reîntoarcerea în America, am dat jos multe kilograme.
42-11: Sri Yukteswar murise tocmai atunci, la ora 7 seara, în 9 martie 1936.
42-12: Obiceiurile funerare hinduse cer incinerarea pentru çefii de familie; Swami çi
călugării altor ordine nu sunt incineraţi, ci îngropaţi. (Există excepţii ocazionale.) Se
consideră simbolic că trupurile călugărilor au ispăçit incinerarea în focul înţelepciunii
în momentul depunerii jurământului monastic.
CAPITOLUL: 43
-n(ierea lui ri Yu.tes/ar
Ant%-' zi, 2'%#a -7'%i'asă a -%an"i's7i avata% F%is.na =#i a+ă% =nvă7ită =nt%-' 7#ină
'%;it'a%e =n ca#e%a #ea "in Re-ent >'te7, 7a ?'#;a,. 3izinea se #ani2estă, =n 2a!a 'c.i7'% #ei
7i!i, +e ac'+e%i$7 #a%e7i i#';i7 "in 2a!ă, +e c8n" +%ivea# s+'ntan +e 2e%east%a 7a%- "esc.isă
"e 7a etaE7 a7 "'i7ea.
Fascinanta 2'%#ă =#i 2ăc, s%8z8n", n senin +%ietenesc. 5'c#ai =nce+se# să #ă =nt%e; ce
+tea să =nse#ne acest #esaE, c8n" F%is.na "is+ă%, "+ă ce 2ăc n -est "e ;inecv8nta%e.
U$%at $i c+%ins "e ' eDt%a'%"ina%ă e#'!ie, a# +%esi#!it că această vizine va 2i +ent% #ine
+%e7"i7 n'% #a%i eveni#ente "e '%"in s+i%ita7.
?i7ete7e n'ast%e "e va+'% 2sese%ă an7ate. Mă %e!inea 7a ?'#;a, #ai #7te c'n2e%in!e, "+ă
ca%e e%a# 7i;e% să #ă %e=nt'%c =n ?en-a7.
-de B. K. Mitra în "Kalyana-Kalpatur"

57I'H:A) GECHI(0 47;HET A0 I:6IEI
Gi<inea ni artist &odern as.ra -n"+2+tor!i di"in) a!e *+ri s,atri s.irita!e din "hagavad
$ita a de"enit Bib!ia Hinds+/ 5rishna este .ortreti<at -n arta hinds+ * o .an+ de .+n -n .+r
(si&bo! a! Do*!i di"in) lila) Ai .rt#nd n ,!at) a!e *+ri note &innate tre<eAte de"o2ii) n! *#te
n!) din so&n! !or) maya) sa i!<ia *os&i*+/
An zia "e /0 inie /0J1, 7a eDact ' să+tă#8nă "+ă vizinea #ă%ea!ă a 7i F%is.na +e ca%e a#
avt-', t'c#ai #e"ita# =n aceea$i ca#e%ă "e 7a .'te7 c8n", "e'"ată, ' st%ă7ci%e i#it'a%e #ă
t%ezi "in +%'2n"a #ea sta%e "e s;7i#ă %ec7e-e%eL =nt%ea-a ca#e%ă se t%ans2'%#ase +a%că =nt%-'
2ee%ică 7#e "e vis, =n ca%e 7#ina s'a%e7i se t%ans#tase s;it =n s+7en"'a%e s+%anat%a7ă.
A#;ătat "e eDtaz a# %e#a%cat 7it că =7 +tea# c'nte#+7a "in n' +e S%i YBtes:a% =ns$i, =n
ca%ne $i 'ase, #ate%ia7izat ac# instantane, 7a c8teva 7ni "+ă #'a%te, =n 2a!a #ea.
"Fi7 #eM" Maest%7 v'%;ea ;78n" $i n s;7i# s%8s =i 7#ina 2a!a an-e7ică.
Pent% +%i#a "ată =n via!a #ea n a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e sa7e sac%e, ci i 7e st%8n-ea# c
2%enezie =n ;%a!e7e #e7e. An-'asa 7ti#e7'% 7ni, =n ca%e =i si#!ise# at8t "e intens 7i+sa, n #ai
=nse#na ni#ic +e 78n-ă 2e%ici%ea +%ă, nes28%$ită +e ca%e ' %esi#!ea# ac#.
"O, i;it7 #e =nvă!ăt'%, +ent% ce #-ai +ă%ăsitN" EDces7 "e ;c%ie 2ăcea a+%'a+e să +a%ă
inc'e%ente 2%aze7e #e7e. "Pent% ce #-ai 7ăsat să +7ec 7a #umbha MelaN C c8tă a#ă%ăcine #i-
a# %e+%'$at atnci că te-a# +ă%ăsitM"
"4 v'ia# să-!i s+7;e% s+e%an!a "e a-7 =nt87ni ia% +e ?a;aEi =n ace7a$i 7'c =n ca%e e7 =#i a+ă%se. An
2'n", iată, n te-a# +ă%ăsit "ec8t +ent% n sc%t inte%va7L căci n snt e 'a%e ac# "in n'
a7ăt%i "e tineN"
"Da% 'a%e e$ti c.ia% tu, Le7 7i D#nezeN P'%!i t ac# ace7a$i c'%+ 2izic c ace7a +e ca%e e 7-
a# =n-%'+at =n nisi+7 scat "e 7a P%iN"
"Da c'+i77 #e, snt c.ia% e =n +e%s'ană. Acesta este c'%+7 #e "in ca%ne $i s8n-e. E7 +a%e
ete%at =n 'c.ii s+i%it7i #e, "a% +ent% tine este +e%2ect #ate%ia7. A# %ea7cătit $i #ate%ia7izat
"in at'#ii c's#ici n c'%+ =n =nt%e-i#e n', =n #'" eDact ase#ănăt'% c ace7a - e2e#e% vis
c's#ic - +e ca%e t 7-ai =n#'%#8ntat =n nisi+7 i7z'%i "e 7a P%i, =n s8n7 acestei 7#i 2izice "e
vise. Ant%-a"evă%, e a# =nviat, "a% n +e +ă#8nt, ci +e ' s;7i#ă +7anetă a ast%a77i s+e%i'%, ai
că%ei 7'cit'%i eDt%e# "e ev'7a!i s+i%ita7 snt, "e a7t2e7, #7t #ai +e #ăs%a nive77i #e "e
ev'7!ie 7ănt%ică "ec8t #anitatea te%est%ă. Ac'7' ss, t $i aceia s2icient "e ev'7a!i s+i%ita7 +e
ca%e =i i;e$ti v'% veni =nt%-' zi să #ă %e-ăsească."
"C% ne#%it'%, +'veste$te-#i t't, te i#+7'%M"
Maest%7 sc.i!ă n z8#;et. "5e %'- =nsă, c'+i77 #e, să-!i s7ă;e$ti +!in st%8ns'a%ea ;%a!e7'%M"
Ant%-a"evă%, =7 st%8n-ea# +e -% c ' 2'%!ă .e%c7eană, 2e%icit să %e-ăsesc aceea$i a%'#ă 2a#i7ia%ă
ce e#ana "in c'%+7 să 2izic. Gi ac# =ncă, "e c8te '%i =#i a#intesc, #ai si#t =n +a7#e c'ntact7
c ca%nea sa "ivină, "e 2ieca%e "ată c8n" ev'c ace7e '%e "e neitat.
"A$a +%ec# +%'2e!ii a ca #isine să aEte #anitatea să ev'7eze s+i%ita7 sa să-$i is+ă$ească
Ba%#a 2izică, t't a$a D#neze #i-a =nc%e"in!at, =nt%-' 7#e s+e%i'a%ă, #isinea "e -.i"
s+i%ita7 sa7vat'%", eD+7ică S%i YBtes:a%. "Această 7#e se n#e$te 2iranyaloka 9"P7aneta
ast%a7ă i7#inată"<. Sa%cina #ea esen!ia7ă este să aEt 2iin!e7e s2icient "e ev'7ate să-$i
is+ă$ească Ba%#a ast%a7ă, +ent% a se e7i;e%a ast2e7 "e2initiv "e %ena$te%i7e ast%a7e. L'cit'%ii "in
>i%an,a7'Ba snt =nzest%a!i c n =na7t -%a" "e ev'7!ie s+i%ita7ăL =n c%s7 7ti#ei 7'% =nca%nă%i
te%est%e, 2ieca%e "int%e ei atin-8n", "at'%ită +%acticii ,'-a $i #e"ita!iei +%'2n"e, +te%ea "e a
+ă%ăsi =n sta%e "e "e+7ină c'n$tiin!ă +%'+%i7 c'%+ 2izic =n #'#ent7 #'%!ii. 4i#eni n este a7t2e7
"e#n $i n +'ate să int%e =n 2iranyaloka "acă n a "e+ă$it, +e c8n" =ncă eDista =n s2e%a te%est%ă,
sta"i7 "e sa$ikalpa samadhi, +ent% a-7 atin-e +e ce7 "e nir$ikalpa samadhi
,+)(
.
L'cit'%ii "in >i%an,a7'Ba a t%ect "eEa +%in ace7 "'#eni a7 ast%a77i n"e 'a#enii sta =n
-ene%a7 +ent% n ti#+ #ai 7n- sa #ai sc%t "+ă #'a%te, =n 2nc!ie "e Ba%#a 7'%L #7!i a
%+t "eEa #a%e +a%te "int%e 7an!%i7e ac!ini7'% 7'% t%ecte =n 7#ea ast%a7ă, căci n#ai 2iin!e7e
avansate +'t să "că 7a ;n s28%$it această ac!ine "e #8nti%e. Pent% a-$i +%i2ica =n =nt%e-i#e
"e '%ice %ezi" Ba%#a-ic c'%+7 7'% ast%a7, aceste 2iin!e s+e%i'a%e %enasc, +%in inte%#e"i7
7e-i7'% c's#ice s+eci2ice acesti tă%8#, c n n' c'%+ ast%a7 #7t #ai %a2inat, =n 7#ea "in
2iranyaloka, s'a%e 9a"evă%at 2'ca% s;7i#< a7 c's#'s7i ast%a7 =n ca%e e a# %e=nviat "+ă
+ă%ăsi%ea c'%+7i 2izic, +ent% a 7e '2e%i "i%ective s+i%ita7e acest'% 2iin!e "e ac'7'. 2iranyaloka
c+%in"e "e ase#enea, 2iin!e eDt%e# "e avansate venite "int%-n tă%8# net s+e%i'%, 7#ea
caza7ă, =ncă $i #ai s;ti7M"
O ase#enea 2zine +%'2n" s+i%ita7ă se sta;i7ise =nt%e Maest%7 #e $i #ine, =nc8t e7 =#i
c'#nica a+%'a+e t't7 +%int%-n 2e7 "e s;ti7ă vizine %eci+%'că, at8t +%in inte%#e"i7
cvinte7'%, c8t $i +%in inte%#e"i7 t%ans#isiei te7e+atice a -8n"%i7'%.
"Sc%ie%i7e st%ăvec.i ,'-.ine =nva!ă", c'ntină S%i YBtes:a% "că D#neze a =#;%ăcat s+i%it7
#an c t%ei =nve7i$%i sccesive) c'%+7 caza7 !est $i a7cătit "in i"ei, c'%+7 ast%a7 s;ti7,
%e$e"in!ă sa ve.ic7 a7 #enta77i 9Manas< $i a7 a2ectivită!ii $i, =n s28%$it, c'%+7 2izic -%'sie%. Pe
+ă#8nt '#7 este =nzest%at c n a+a%at senz'%ia7 ca%e a%e c'%es+'n"en!ă 7a 2iin!a ast%a7ă =nt%-n
c'%+ 2'%#at "in +%ana
,+)*
. Fiin!a caza7ă "t%ăie$te" $i se #i$că =n s2e%a -%an"i'asă eDt%e# "e
s;ti7ă $i ;eati2ică a i"ei7'% +%e. Activită!i7e #e7e acta7e #ă +n #ai #e%e =n c'ntact c 2iin!e
ev'7ate a7e ast%a77i ca%e se +%e-ătesc c asi"itate să +ăt%n"ă $i să %ă#8nă +ent% t't"eana
=n nive%s7 caza7.
"Anvă!ăt'%7e a"'%at, #ai '2e%ă-#i te %'- $i a7te "eta7ii se#ni2icative as+%a c's#'s7i ast%a7."
De$i 'a%ec# #ai s7ă;ise# st%8ns'a%ea, ;%a!e7e #e7e =ncă =7 #ai =nc'nE%a +e S%i YBtes.:a%.
C'#'a%ă #ai "e +%e! "ec8t t'ate c'#'%i7e e%a -%-7 #e, ca%e a =nvins #'a%tea să vină 7a #ineM
"EDistă ' in2initate 7it'a%e "e +7anete ast%a7e +'+7ate c 2iin!e ast%a7e ca%e #ai "e ca%e #ai
2%#'ase $i eDt%a'%"ina%e", =#i eD+7ică Maest%7. "Pent% a că7ăt'%i "e 7a ' 7#e ast%a7ă 7a a7ta,
7'cit'%ii 7'% se se%vesc s+'ntan "e si#!%i7e 7'% ast%a7e, ti7iz8n" instantane "i2e%ite7e ene%-ii
ast%a7e s;ti7e, ce snt #7t #ai %a+i"e $i #ai +te%nice "ec8t e7ect%icitatea sa %a"ia!ii7e
cn'scte "e 'a#eni.
Unive%s7 ast%a7, 2iin" a7cătit "in 2'%#e7e s;ti7e %a2inate a7e 7#inii "i2e%en!iate 9aBas.a<, este
s%+%inzăt'% "e #7t #ai 2%#'s, #ai +7in "e i;i%e $i #ai vast "ec8t c's#'s7 #ate%ia7. Ant%e-7
nive%s 2izic, "e$i +a%e in2init +ent% 'a#eni este, ana7'-ic v'%;in", ss+en"at +%ec# ' #ică
ca;ină 9nace7ă< s'7i"ă, 7a ae%'nava -i-antică a nive%s7i ast%a7. 4en#ă%ate snt =nt%-a"evă%
-a7aDii7e #ate%ia7e ca%e se -ăsesc =#+%ă$tiate =n +z"e%ia ste7e7'% $i c'nste7a!ii7'%, "a% c #7t #ai
n#e%'ase snt -a7aDii7e $i c'nste7a!ii7e nive%s7i ast%a7, a7e că%'% siste#e s'7a%e a +7anete
ast%a7e inc'#+a%a;i7 #ai 2%#'ase $i #ai 7it'a%e "ec8t ace7ea a7e v'ast%eL ac'7', =n z'%i, s'%ii
7'% 2ascinan!i st%ă7cesc =n #ii "e in"esc%i+ti;i7e a%'%e ;'%ea7e =n 'c.ii +7ini "e "%a-'ste $i
2e%ici%e ai 7'cit'%i7'% 7'%. 6ia $i n'a+tea ac'7' snt #7t #ai 7n-i "ec8t +e +ă#8nt.
Unive%s7 ast%a7 este =n -ene%a7 in2init #ai 2%#'s, #ai "e7icat, #ai +7in "e "%a-'ste $i #ai +%, e7
2iin" inc'#+a%a;i7 #ai a%#'ni's $i #ai ;ine '%-anizat "ec8t 7#ea 2izică. Ac'7' n eDistă nici
z'ne "e "e$e%t, nici +7anete ne7'ci;i7e. F7a-e7%i7e te%est%e) ie%;%i7e %e7e sa venin'ase, #ic%';ii,
insecte7e sa $e%+ii snt a+%'a+e c'#+7et necn'scte =n 7#ea ast%a7ă, ca "e a7t2e7 $i "i2e%en!e7e
"e c7i#at sa "e an'ti#+L ' ete%nă va%ă s;7i#ă "'#ne$te ac'7', te#+e%ată "e 2e%#ecăt'a%e +7'i
t'%en!ia7e c #i7i'ane "e +icăt%i #7tic'7'%eL =n an#ite z'ne a+a% %a%e'%i nins'%i "e ' a7;ea!ă
'%;it'a%e. Pe +7anete7e ast%a7e se a27ă "e ase#enea 7ac%i "e '+a7, #ă%i 7#in'ase, %8%i c%ista7ine
"e c7'a%ea c%c;e7i, ca%e 7e =n2%#se!ează +eisaEe7e "e +a%a"is. L'cit'%ii ast%a77i t%ăiesc
ac'7' stă%i "e in"esc%i+ti;i7ă 2e%ici%e $i, +7ini "e ;c%ie $i a%#'nie, se i;esc c'+7e$i!i "e a7t%is#
$i ;nătate.
Unive%s7 ast%a7 ';i$nit - "a% n 7#ea s+e%i'a%ă "in 2iranyaloka - este +'+7at "e zeci "e
#i7i'ane "e s27ete #ane, venite #ai #7t sa #ai +!in %ecent "e +e +ă#8nt, ca $i "e ste "e
#i7ia%"e "e a7te 2iin!e) z8ne, si%ene, +e$ti, ani#a7e, sa7a#an"%e, -n'#i 9+itici<, se#i-zei sa a7te
s+i%ite, 7'cin" +e "i2e%ite +7anete ast%a7e, "+ă a2inită!i7e 7'% s+eci2ice $i =n c'n2'%#itate c
nan!e7e Ba%#a-ei 7'%. 6'ne =nt%e-i c "i2e%ite 2%ecven!e vi;%at'%ii snt aici, =n ast%a7, %eze%vate
at8t s+i%ite7'% ;ne, c8t $i %e7e. Ce7e ;ne +'t să se "e+7aseze a+%'a+e instantane, 7i;e%, "e 7a '
z'nă 7a a7ta, +e c8n" ce7e %e7e snt =n #'" st%ict 7i#itate $i =nc.ise +e +7aneta sa tă%8#7 7'%. La
2e7 +%ec# 'a#enii t%ăiesc 7a s+%a2a!a -7';7i, vie%#ii =n +ă#8nt, +e$tii =n a+ă, +ăsă%i7e =n
s+ecia7 =n ae%, =nt%-n #'" ase#ănăt'%, "i2e%ite7e cate-'%ii "e 2iin!e s;ti7e ast%a7e, "e 7a ce7e
s+e%i'a%e 7a ce7e in2e%i'a%e, snt "ist%i;ite "+ă +%'+%ia 2%ecven!ă "'#inantă.
An-e%ii "ecăz!i 9inv'7a!i<, eD+7za!i "in s2e%e7e s+e%i'a%e a7e 7#ii ast%a7e, snt ce7 #ai a"esea
=nt%-n %ăz;'i +e%+et c.ia% =nt%e ei $i ti7izează +ent% aceasta ;'#;e c Sene%-ii #a7e2iceS,
27D%i vi;%at'%ii ca+tate +%in mantre
,+)+
. Aceste 2iin!e e-'iste, sa"ice $i %ă2ăcăt'a%e ;8ntie
=n"8%Eite n#ai +%in =ntnecate7e %e-ini in2e%na7e a7e ast%a77i in2e%i'% +7in "e ene%-ii #a7e2ice,
=ntnecat $i a+ăsăt'%, n"e e7e =$i is+ă$esc +8nă 7a %#ă, =n ti#+ "e zeci sa ste "e ani ast%a7i,
Ba%#a 7'% %ea, +%in s2e%in!ă, c.in%i c#+7ite, c'$#a%%i =n-%'zit'a%e $i s+ai#e "e ne"esc%is.
An vast7 nive%s ast%a7 s;7i# - ca%e se a27ă "eas+%a ne-%ei =nc.is'%i ast%a7e -, t't7 este "'a%
2%#se!e, i;i%e, a%#'nie $i s+7en"'a%e. C's#'s7 ast%a7, 2iin" =n #'"7 ce7 #ai nat%a7 =n
a%#'nie c +e%2ec!inea "ivină, 2ieca%e 7c%, 2iin!ă "e ac'7' este c%eat =n #'" "i%ect +%in v'in!a $i
i#a-ina!ia "ivină, $i +a%!ia7 +%in ce7e a7e 2iin!ei ast%a7e. Fiin!a ast%a7ă +'se"ă ca+acitatea "e a
#'"e7a, +%in i#a-ina!ie $i -8n", '%ice 2'%#ă sa "e a +e%2ec!i'na 2%#se!ea a ceea ce C%eat'%7
S+%e# a c%eat "eEa. Căci E7 a "at 2ii7'% săi "in ast%a7 +%ivi7e-i7 s;7i# "e a +tea să #'"i2ice sa
să t%ans2'%#e 7a v'in!ă c's#'s7 7'% ast%a7. Dacă, +e Pă#8nt, #ate%ia s'7i"ă este #'"i2icată +%in
7a;'%i'ase $i c'#+7eDe +%'cese c.i#ice $i 2izice, aici, =n acest nive%s s+e%i'%, n si#+7 act "e
v'in!ă $i i#a-ina!ie este s2icient +ent% a #'"i2ica =n 7ic.i", -az sa ene%-ie #ate%ia s;ti7ă
ca%acte%istică 7#ii ast%a7e.
U#anitatea este c'n2%ntată c %ăz;'aie, +e +ă#8nt, +e #ă%i $i =n ae%. L#ea ast%a7ă, "in c'nt%ă,
este aceea a ;c%iei, a a%#'niei, a E'c%i7'% a#'%'ase, a i;i%ii +%'2n"e $i a e-a7ită!ii. Fiin!a
ast%a7ă =$i #'"i2ică +%in #ate%ia7iza%e $i "e#ate%ia7iza%e a"ecvată c'%+7 ast%a7 7a v'in!ă. F7'%i,
+e$ti sa ani#a7e +'t aici să se t%ans2'%#e te#+'%a% =n 2iin!e '#ene$ti ast%a7e sa c.ia% să ia n
c'ntează ce 2'%#ă a+%'a+e i"entică c aceea a a7t'% 2ă+t%i ast%a7e. 5'!i 7'cit'%ii ast%a77i
c'#nică =nt%e ei c ' $%in!ă eDt%a'%"ina%ă, te7e+atic, 2ă%ă nici n 2e7 "e a+a%at. 4ici ' 7e-e ;ine
"e2inită a nat%ii, =n a2a%a %ez'nan!ei c ene%-ii7e ;ine7i, i;i%ii $i a%#'niei "ivine, n 7i se
i#+neL ast2e7, n a%;'%e ast%a7 +'ate 2i "ete%#inat instantane, +%in ace7a$i act "e v'in!ă "esc%is
ante%i'%, să +%'"că ' +'%t'ca7ă sa '%ice a7t 2%ct, '%i ' 27'a%e sa ne'%i c.ia% ';iecte. EDistă
t't$i =n 7#ea ast%a7ă $i an#ite %est%ic!ii "e '%"in Ba%#a-ic, ca%e 2ac să n 2ie +e%#is c.ia% '%ice,
"a% =n -ene%a7 n eDistă, c eDce+!ia va7'%i7'% s+%e#e "ivine, nici ' sca%ă a va7'%i7'% +%ea %i-i"ă
=nt%e "i2e%ite7e 2iin!e $i ';iecte a7e ast%a77iL t't7 aici este +ăt%ns "e 7#ina "ivină esen!ia7ă,
c%eat'a%e 9ABas.a<.
4i#eni "int%e 7'cit'%ii ast%a77i n se #ai na$te "in 2e#eieL c'+iii, =n caz7 c+7%i7'% ast%a7e,
snt =n #'" "i%ect $i 27-e%ăt'% #ate%ia7iza!i "e 2iin!a ast%a7ă ca%e =i "'%e$te, "at'%ită v'in!ei sa7e
c's#ice $i se c'n"ensează =nt%-' 2'%#ă ast%a7ă +%ecis "e2inită. S27ete7e %ecent 7i+site "e c'%+%i
2izice, ca%e +ă%ăsesc 7#ea te%est%ă sa +7an7 2izic a7 a7t'% +7anete +%in a$a-zisa "#'a%te", snt
ne'%i at%ase =nt%-n "că#in" a7 ni c+7 ast%a7, -%a!ie a2inită!i7'% +si.ice, #enta7e $i s+i%ita7e
+e ca%e 7e +%ezintă s27et7 =n cază.
Un c'%+ ast%a7 este t'ta7 insensi;i7 7a 2%i-, 7a că7"%ă sa '%ice a7tă c'n"i!ie nat%a7ă. Anat'#ia
ca%acte%istică c'%+7i ast%a7 c'#+'%tă n c%eie% s;ti7 ast%a7 sa "7'ts7 c /III "e +eta7e "e
7#ină" 9sa.as%a%a< $i cei 1 cent%i s;ti7i - c.aB%a -, ce se a27ă +7asa!i "e-a 7n-7 7i sushumna
nadi, sa aD7 esen!ia7 s;ti7 ce%e;%'-s+ina7. &ni#a ast%a7ă =$i ia ene%-ia s;ti7ă a2ectivă $i 7#ina
i;i%ii "ivine "in s;ti77 c%eie% ast%a7 9sa.as%a%a< $i a+'i ' %et%i#ite =n t't c'%+7 ast%a7 s; 2'%#a
";i't%'ni7'% sa "i2e%ite7'% 2'%#e "e +%ana". Fiin!a ast%a7ă ac!i'nează as+%a c'%+7i să +%in
inte%#e"i7 acest'% s;ti7e ene%-ii +%ana-ice 9;i't%'nice< sa c aEt'%7 vi;%a!ii7'% s;ti7
ene%-etice a7e n'% mantra ca%e +e%#it vi;%a!ia 7a nis'n c an#ite ene%-ii in2inite, ast%a7e.
C'%+7 nei 2iin!e ast%a7e este ' c'+ie "+ă 2'%#a 2izică a 7ti#ei =nca%nă%i =n 7#ea 2izică. Fiin!a
ast%a7ă =$i +ăst%ează, "e %e-7ă, a+a%en!a c'%+'%a7ă "in tine%e!ea c'%+7i "in 7ti#7 seE%
te%est%. 5't$i, ne'%i, ' 2iin!ă ast%a7ă +%e2e%ă să-$i #en!ină a+a%en!a +e ca%e a avt-' 7a
;ăt%8ne!ea sa +ă#8nteană, +%ec# 2ac e ac#." Gi Maest%7, ca%e e%a =nsă$i esen!a tine%e!ii,
s%8se v'i's.
"De'se;in"-se "e 7#ea 2izică, a ce7'% t%ei "i#ensini s+a!ia7e, +e%ce+te =n #'" nic "e căt%e
ce7e cinci si#!%i, 7#ea ast%a7ă "evine =n s+ecia7 +e%ce+ti;i7ă +%in ce7 "e a7 $ase7ea si#!) inti!ia
ast%a7ă. P%in inte%#e"i7 acesti si#! a7 inti!iei ast%a7e, sa a7 $ase7ea si#!, 2iin!a ast%a7ă
%ece+!i'nează senza!ii7e viza7e, a"itive, '72active, -stative $i tacti7e. Fiin!a ast%a7ă este
=nzest%ată c t%ei 'c.i, +%i#ii "'i +e E#ătate =nc.i$i, a7 t%ei7ea, ce7 +%inci+a7 - aEna c.aB%a - a27at
=n #iE7'c7 2%n!ii, este ac# 7a%- "esc.is, +e%#i!8n" să se +e%cea+ă t't7 =n ast%a7. Fiin!a ast%a7ă
este =nzest%ată c t'ate '%-ane7e eDte%i'a%e a7e si#!%i7'%) nas, 7i#;ă, 'c.i, +ie7e, %ec.i, "a% a7
$ase7ea si#!, a7 inti!iei, =i +e%#ite să %ece+teze $i să t%ans#ită "i2e%ite7'% +ă%!i a7e c'%+7i
2e7%ite cate-'%ii "e senza!ii) ast2e7, ea +'ate "să va"ă" c %ec.ea, nas7 sa 'c.ii, "să a"ă" +%in
inte%#e"i7 'c.i7'% sa a7 7i#;ii sa să c'#nice si#!7 -stativ %ec.i7'%, +ie7ii $.a#.".
,+),

C'%+7 2izic #an este eD+s 7a t't 2e77 "e acci"enteL c'%+7 ete%at a7 nei 2iin!e ast%a7e ne'%i
+'ate $i e7 să s2e%e ' 7ezine 'a%eca%e, "a% este i#e"iat vin"ecat +%int%-n instantane act "e
v'in!ă."
"C%"eva, t'!i 7'cit'%ii ast%a77i snt 2%#'$iN"
"Pent% ei 2%#se!ea este, #ai +%ess "e '%ice, s+i%ita7ă, n 2izică", %ăs+nse S%i YBtes:a%.
"&ată "e ce 2iin!a ast%a7ă n ac'%"ă ' +%ea #a%e i#+'%tan!ă 2'%#ei eDte%i'a%e. Ea a%e =nsă
+%ivi7e-i7 să =#;%ace "+ă, v'ie n'i, n n' c'%+ +7in "e c7'%i. La 2e7 c# n '# se =#+'"';e$te
c .aine a7ese +ent% ' -a7ă, t't a$a $i 2iin!a ast%a7ă =$i as#ă ne'%i 2'%#e eDte%i'a%e s+ecia7e.
Pe +7anete7e s+e%i'a%e a7e ast%a77i, +%ec# 2iranyaloka, 2ee%ice $i s;7i#e ce%e#'nii "ivine
să%;ăt'%esc e7i;e%a%ea s+i%ita7ă a nei an#ite 2iin!e ast%a7e ca%e, "at'%ită e2'%t%i7'% 2ăcte +e
ca7ea s+i%ita7ă, a #e%itat să se %i"ice +8nă =n s2e%e7e "e eDisten!ă a7e tă%8#7i caza7. An
ase#enea 'cazii, &nvizi;i77 5ată Ce%esc $i S2in!ii ca%e snt +7ena% i"enti2ica!i c D#neze 5ată7,
se #ate%ia7izează te#+'%a% =n 2'%#e7e ast%a7e +e ca%e $i 7e a7e-, +ent% a +%ezi"a ase#enea
s'7e#nită!i ast%a7e. Pent% a-7 %ăs+7ăti +%in in2inita sa -%a!ie $i "%a-'ste +e i;it7 să 2i
c%e"inci's, D'#n7 D#neze i se +'ate #ani2esta a$a c# v%ea acesta. Ast2e7, "acă c%e"inci's7
a %#at +%e"'#inant ca7ea "ev'!inii +7ină "e i;i%e sa a a;ne-a!iei t'ta7e, D#neze =i a+a%e
s; as+ect7 Ma#ei Divine. &ss, "e eDe#+7, a a"'%at +e%#anent, "inc'7' "e '%ice eD+%esie,
as+ect7 "e 5ată a7 Divin7i. Pe%s'na7itatea '2e%ită "e C%eat'% 2iecă%ei c%eat%i +'ate avea '%ice
+%e2e%in!ă i#a-ina;i7ă sa ini#a-ina;i7ă, +e ca%e D'#n7 i-' satis2ace, "at'%ită ve%sati7ită!ii
Sa7eM" C%-7 $i c #ine a# %8s 2e%ici!i.
"P%ietenii, s'!ii sa i;i!ii "in vie!i7e 2izice se %e-ăsesc c $%in!ă =n 7#ea ast%a7ă." S%i
YBtes.:a% c'ntină c v'cea sa +7ăctă, #e7'"i'asă. "?c%8n"-se "e ne#%i%ea +%ieteniei,
"';8n"esc =n s28%$it ce%tit"inea că i;i%ea a"evă%ată este in"est%cti;i7ă, 7c% "e ca%e s-a
=n"'it c 'cazia "eznă"ăE"it'a%e7'% se+a%ă%i +ă#8ntene.
&nti!ia 2iin!ei ast%a7e, 7e-ată "e -%a"7 "e t%ezi%e a7 ce7i "e a7 $ase7ea si#!, st%ă+n-e +e%"eaa ce
se+a%ă 7#ea sa ast%a7ă "e +7an7 2izic +ă#8ntean, +ent% a ';se%va nestin-.e%ită t'ate
activită!i7e '#ene$ti, c.ia% $i ce7e #ai inti#e. Mii "e +ă#8nteni a sc%te vizini a7e n'% 2iin!e
ast%a7e sa a7e 7#ii ast%a7e.
,+),2

MaE'%itatea 2iin!e7'% avansate "in >i%an,a7'Ba %ă#8n #ai #e%e t%eze =n eDtaz "ivin +e ti#+7
zi7e7'% $i n'+!i7'%, ce aici snt #7t #ai 7n-i, aEt8n" ast2e7 te7e+atic, #enta7 $i s+i%ita7 7a
-ve%na%ea c's#'s7i 2izic $i ast%a7, c8t $i 7a iz;ăvi%ea 2ii7'% %ătăcit'%i, +%ea #7t 7e-a!i "e
+ă#8ntesc. An s'#n, 7'cit'%7 "e +e >i%an,a7'Ba a%e ne'%i vizini eDtatice ast%a7e. Da%, =n
-ene%a7, #intea sa este sc2n"ată =n sta%ea eDtatică "e s+e%-c'n$tiin!ă ce s%vine =n nir$ikalpa
samadhi.
L'cit'%ii nive%s7i ast%a7, =n t'ta7itatea sa, #ai snt =ncă, 7a "i2e%ite -%a"e, +%a"ă s2e%in!e7'%
#'%a7e, +si.ice $i #enta7e. E%'%i7e "e c'#+'%ta%e sa -%e$e7i7e 7e-ate "e +e%ce+e%ea a"evă%7i
#ai 2ac ne'%i să se z;ci#e te%i;i7 +e 2iin!e7e .i+e%sensi;i7e $i 2'a%te ev'7ate "e +e
>i%an,a7'Ba. Acestea se st%ă"iesc să =$i a%#'nizeze 2a+te7e $i -8n"%i7e c +e%2ec!inea 7e-i7'%
s+i%ita7e.
L'cit'%ii 7#ii ast%a7e c'#nică =nt%e ei instantane +%in te7e+atie $i te7evizine ast%a7ăL ast2e7
snt evitate e%'%i7e "e inte%+%eta%e $i t'ate c'n2zii7e %ez7t8n" "in 7i#;aE7 v'%;it sa sc%is, at8t
"e c'#ne +e +ă#8nt. La 2e7 c# +e ec%an, 7a cine#a, +e%s'naE7 2i7#7i +a%e că =$i E'acă %'77
"at'%ită %aze7'% 7#in'ase, 2ă%ă a avea nev'ie să %es+i%e, =n #'" ase#ănăt'%, 2iin!a ast%a7ă
ac!i'nează c inte7i-en!ă $i "%a-'ste 2ă%ă a 2i nev'ie să-$i eDt%a-ă ene%-ie "in 'Di-en. Pent% a t%ăi,
'#7 a%e nev'ie "e e7e#ente s'7i"e, 7ic.i"e, -aze sa a7te 2'%#e "e ene%-ie, =n ti#+ ce 2iin!a
ast%a7ă se .%ăne$te =n +%inci+a7 "in 7#ina s;ti7ă c's#ică."
"Maest%e, 7'cit'%ii ast%a77i #ai #ăn8ncă cevaN" U%#ă%ea# eDt%a'%"ina%e7e %eve7a!ii c
=nt%ea-a #ea %ece+tivitate) #intea, ini#a $i s27et7. Pe%ce+!ii7e s+e%-c'n$tiente, s;7i#e a7e
a"evă%7i snt sin-%e7e sta;i7e $i i#a;i7e, =n ti#+ ce eD+e%ien!e7e senz'%ia7e +%ezintă n a"evă%
te#+'%a% $i %e7ativ $i =$i +ie%" %a+i" intensitatea =n #e#'%ie. Cvinte7e Maest%7i #i se
i#+%i#a =n #inte =nt%-n #'" "e neitat, ast2e7 că, sc2n"at =n sta%ea "e s+e%-c'n$tiin!ă, e
+'t '%ic8n" să %et%ăiesc c c7a%itate "ivina eD+e%ien!ă.
"Le-#e7e $i 2%cte7e a7cătite "in 2ine %aze 7#in'ase a;n"ă +e s'77 ast%a7", %ăs+nse S%i
YBtes:a%. "Fiin!a ast%a7ă #ăn8ncă 7e-#e7e $i 2%cte7e +e ca%e 7e "'%e$te $i sav%ează n necta%
ca%e !8$ne$te =n -7'%i'ase casca"e "e 7#ină sa +e ca%e ea $i-7 eDt%a-e "in a+e7e ast%a7e
c%-ăt'a%e. La 2e7 c#, +e +ă#8nt, i#a-inea invizi;i7ă a +e%s'ane7'% =n"e+ă%tate +'ate 2i sc'asă
"in ete% $i 2ăctă vizi;i7ă +%in a+a%at7 "e te7evizine, +ent% ca a+'i să "is+a%ă "in n' atnci
c8n" '+%i# a+a%at7, =n #'" si#i7a%, 7'cit'%7 nei +7anete ast%a7e va #ate%ia7iza 7a v'in!ă
ti+a%e7e invizi;i7e a7e 2%cte7'% sa 7e-#e7'% ast%a7e, c%eate "e D#neze, ca%e +7tesc =n ete%
9ABas.a<. P%int%-n +%'ce"e i"entic, i#a-ina!ia eD;e%antă a ace7ei 2iin!e c%eează -%ă"ini c 27'%i
av8n" #i%es#e +a%a"isiace, ca%e a+'i se =nt'%c =n invizi;i7itatea 7'% ete%ică. C t'ate că 7'cit'%ii
ev'7a!i ai +7anete7'% ast%a7e, +%ec# >i%an,a7'Ba, snt a+%'a+e e7i;e%a!i "e nev'ia "e a #ai
#8nca ceva, asi#i78n" "i%ect ene%-ia ast%a7ă vita7ă, s27ete7e a+%'a+e =n =nt%e-i#e e7i;e%ate "in
7#ea caza7ă n a;s'%; ni#ic a7tceva =n a2a%a "e #anna - ' ene%-ie ;eati2ică.
Fiin!a ast%a7ă, e7i;e%ată ac# "e 7e-ăt%i7e te%est%e, =nt87ne$te ' #7!i#e "e 2iin!e "%a-i c ca%e a
2'st =n "ive%se %e7a!ii =n c%s7 "i2e%ite7'% sa7e =nca%nă%i te%est%e #ane) ta!i, #a#e, s'!ii, s'!i sa
+%ieteni
,+)-
. 4e$tiin" +e ca%e să ' +%e2e%e ce7 #ai #7t, ea va '2e%i ac# aceea$i i;i%e "ivină $i
e-a7ă tt%'%, ei t'!i 2iin" c'+iii $i eD+%esii7e in"ivi"a7izate a7e 7i D#neze. As+ect7 ast%a7
eDte%i'% a7 2iin!e7'% "%a-i 2iin" ac'7' #ai #7t sa #ai +!in t%ans2'%#at, =n 2nc!ie "e "ezv'7ta%ea
a n'i ca7ită!i =n +e%i'a"a 7ti#ei =nca%nă%i, 2iin!a ast%a7ă =$i va 2'7'si inti!ia 2ă%ă -%e$ +ent% a-i
%ecn'a$te +e aceia ca%e i-a 2'st "%a-i =n a7te +7an%i "e eDisten!ă $i să =i =nt8#+ine =n n'a 7'%
casă ast%a7ă. De'a%ece 2ieca%e at'# a7 c%ea!ii este =nzest%at c ' in"ivi"a7itate ne+ie%it'a%e
,+).
,
+%ietenii ast%a7i snt %ecn'sc!i c $%in!ă, in"i2e%ent ca%e a% 2i n'a 7'% a+a%en!ă ast%a7ă, 7a 2e7
c#, +e +ă#8nt, i"entitatea ni act'% t%ans+a%e 2'a%te c7a%, in"i2e%ent "e "e-.iza%ea sa sa "e
#ac.iaE7 2'7'sit.
Fiin!a ast%a7ă t%ăie$te c #7t #ai #7t ti#+ "ec8t +e +ă#8ntL c'nve%tită =n ti#+ te%est%, "%ata
vie!ii #e"ii a nei 2iin!e ast%a7e ';i$nite a% 2i "e 7a KII 7a /.III "e ani. Da% 7a 2e7 c# an#ite
s+ecii "e a%;'%i t%ăiesc =n 7#ea 2izică #ai #7t "e /.III "e ani $i a$a c# eDistă +e +ă#8nt
,'-.ini =n v8%stă "e #ai #7te ste "e ani, =n ti#+ ce #7!i 'a#eni n "e+ă$esc v8%sta "e 1I "e
ani, t't a$a an#ite 2iin!e a7e ast%a77i t%ăiesc c #7t #ai #7t "ec8t a7te7e. 3izitat'%ii 7#i7'%
ast%a7e ca%e n s-a e7i;e%at =n =nt%e-i#e "e Ba%#a 2izică sta =n ast%a7 #ai #7t sa #ai +!in
ti#+, =n c'n2'%#itate c Ba%#a 7'% +ă#8nteană ca%e, "+ă ' +e%i'a"ă s+eci2ică, =i %ea"ce =na+'i
+e +ă#8nt.
An #'#ent7 =n ca%e t%e;ie să-$i a;an"'neze c'%+7 "e 7#ină, sa a7t2e7 s+s, să se %e=nca%neze
"in n' =nt%-n c'%+ +ă#8ntesc 2izic, 2iin!a ast%a7ă n este +%a"ă c.in%i7'% #'%!ii. C t'ate
acestea, #7te "int%e aceste 2iin!e ast%a7e %esi#t ' an#ită ne7ini$te 7a -8n"7 că, 7a n an#it
nive7 "e ev'7!ie, t%e;ie să-$i sc.i#;e =nve7i$7 ast%a7 +ent% n c'%+ caza7 #7t #ai %a2inat.
L#ea ast%a7ă este =n 7i+sită "e #'%!i acci"enta7e, "e ;'7i $i "e ;ăt%8ne!e. Aceste t%ei 27a-e7%i snt
s+eci2ice n#ai Pă#8nt7i, n"e '#7 n se i"enti2ică, =n -ene%a7, "ec8t c c'%+7 2izic, ca%e =$i
"at'%ează =n #'" eDc7siv eDisten!a ae%7i, .%anei $i s'#n7i.
M'a%tea 2izică este se#na7ată "e '+%i%ea %es+i%a!iei $i "esc'#+ne%ea ce77e7'% c'%+7i. M'a%tea
ast%a7ă se #ani2estă +%in "ezinte-%a%ea ";i't%'ni7'%" 9+%ana< "in ca%e este a7cătită 2iin!a ast%a7ă.
D+ă #'a%tea 2izică, '#7 +ie%"e c'n$tiin!a =nve7i$7i să ca%na7 $i "evine c'n$tient "e n n'
c'%+ s;ti7, s+eci2ic 7#ii ast%a7e. P%in %#a%e, #'a%tea 2izică 2ace ca 2iin!a să se nască =n ast%a7,
ia% #'a%tea ast%a7ă 2ace ca 2iin!a să se %e=nca%neze =n 7#ea te%est%ă. O 2iin!ă t%ece ast2e7 "e 7a
c'n$tiin!a nei na$te%i $i a nei #'%!i ast%a7e 7a c'n$tiin!a na$te%ii $i a #'%!ii 2izice. Aceste cic7%i
a7te%native "e %ena$te%i ast%a7e $i %e=nca%nă%i +ă#8ntene c'nstitie s'a%ta inevita;i7ă a tt%'%
ace7'%a ca%e n a atins =ncă e7i;e%a%ea s+i%ita7ă. Desc%ie%i7e sc%i+t%a7e ce se %e2e%ă 7a a$a-zise7e
"ce%%i" $i "in2e%n%i" t%ezesc ne'%i =n '# a#inti%i +%'2n"e a7e eD+e%ien!e7'% =n +a%a"isiace7e
tă%8#%i ast%a7e, ca $i =n "ez'7ant7 7'c "e $e"e%e te%est%."
"Anvă!ăt'%7e +%eai;it - a# =nt%e;at - eD+7ică-#i =n "eta7i ca%e este "i2e%en!a "int%e %ena$te%i7e
+e +ă#8nt $i ce7e =n 7#ea ast%a7ă $i cea caza7ăN"
"S+i%it7 in"ivi"a7 este esen!ia7#ente caza7 - %ăs+nse -%7 #e. C'%+7 caza7 se%ve$te "%e+t
#at%ice 2n"a#enta7ă ce7'% JK "e i"ei-2'%!ă c'nce+te "e D#neze, "in ca%e E7 2'%#ează #ai
a+'i c'%+7 ast%a7, c'#+s "in /0 e7e#ente s;ti7e, $i c'%+7 2izic, a7cătit "in /1 e7e#ente 2izice.
Ce7e /0 e7e#ente a7e c'%+7i ast%a7 se =#+a%t =n t%ei -%+e +%inci+a7e) #enta7e, a2ective $i +%ana-
ice 9;i't%'nii<. Ce7e /0 c'#+'nente a7e sa7e snt %es+ectiv) /< inte7i-en!a, H< e-'7, J< senti#ent7,
(< #enta77 9c'n$tiin!a si#!%i7'%<L cinci inst%#ente "e cunoaştere, %e+7ici7e s;ti7e a7e
si#!%i7'% 2izice) K< #i%'s, 1< -st, T< văz, *< +i+ăit, 0< azL cinci inst%#ente "e acti$itate) /I<
+%'c%ea!ie, //< eDc%e!ie, /H< v'%;i%e, /J< #e%s, /(< a;i7itate #ana7ăL cinci inst%#ente a7e forţei
$itale c'%es+nz8n" "i2e%ite7'% 2nc!ii a7e c'%+7i) /K< c%ista7iza%e, /1< asi#i7a%e, /T< e7i#ina%e,
/*< #eta;'7is#, /0< ci%c7a!ie. Acest c'#+s s;ti7 ast%a7 a7cătit "in /0 e7e#ente s;ti7e
s+%avie!ie$te #'%!ii c'%+7i 2izic, ca%e este c'#+s "in /1 e7e#ente -%'sie%e, #eta7e $i
ne#eta7e.
D#neze e7a;'%ează =n s8n7 +%'+%iei Sa7e esen!e i"ei-2'%!ă +e ca%e 7e eDte%i'%izează =n si-
-ene%is vise. Ast2e7 se #ani2estă 7a nes28%$it 3is7 C's#ic, c%eat'%, =n =nt%ea-a ;'-ă!ie ine+iza;i7ă
a 2'%#e7'% $i as+ecte7'% sa7e %e7ative.
Din s8n7 ce7'% JK "e cate-'%ii "e -8n"i%e a7e c'%+7i caza7, D#neze eDt%a-e /0 e7e#ente
s;ti7e a7e c'%+7i ast%a7 $i ce7e /1 e7e#ente -%'sie%e ce a7cătiesc c'%+7 2izic. C'n"ens8n" t't
#ai #7t 2'%!e7e vi;%at'%ii, D#neze c%eează #ai =nt8i c'%+7 ast%a7 $i "+ă aceea c'%+7 2izic. An
c'n2'%#itate c +%inci+i7 %e7ativită!ii, +%in ca%e Unitatea P%i#'%"ia7ă se se+a%ă =nt%-' in2initate
"e 2'%#e ce +ăst%ează ca%acte%istici7e t't7i, c's#'s7 caza7 $i c'%+7 2iin!ei caza7e se
"e'se;esc "e c's#'s7 $i c'%+7 ast%a7L c's#'s7 2izic $i c'%+%i7e 2iin!e7'% 2izice se "istin- 7a
%8n"7 7'% "e ce7e7a7te 2'%#e a7e c%ea!iei, "at'%ită 2%ecven!e7'% "i2e%ite "e vi;%a!ie a7e as+ecte7'%
ca%e 7e c'#+n.
C'%+7 ca%na7 este n vis ';iectiv, sta;i7 a7 C%eat'%7i. Da7itatea este ca%acte%istică eDisten!ei
te%est%e) sănătate - ;'a7ă, +7ăce%e -"%e%e, i;i%e - %ă, c8$ti- - +ie%"e%e. An 7#ea 2izică c t%ei
"i#ensini 'a#enii snt 7i#ita!i "e #ate%ia ine%tă. Atnci c8n" v'in!a 7'% "e a t%ăi este
z"%ncinată "e ;'a7ă sa "e a7te caze, s%vine #'a%tea $i -%e7 ve$#8nt ca%na7 ca"e te#+'%a%.
C t'ate acestea, s+i%it7 %ă#8ne =n c'ntina%e =nte#ni!at =n c'%+7 ast%a7 $i =n ce7 caza7
,+)/
.
D'%in!a 92izică, ast%a7ă $i caza7ă< este 2'%!a 2n"a#enta7ă "e c'ezine ca%e 7ea-ă ce7e t%ei c'%+%i.
Pte%ea "'%in!e7'% nesatis2ăcte este -a%an!ia sc7aviei '#7i.
D'%in!e7e 2izice =$i a %ă"ăcina =n e-'is# $i =n +7ăce%i7e -%'sie%e $i 7i#itate a7e si#!%i7'% 2izice. E7e
eDe%cită ' at%ac!ie c #7t #ai #a%e "ec8t "'%in!e7e %ez7t8n" "in ata$a#ente7e ast%a7e sa "in
+e%ce+!ii7e caza7e.
D'%in!a ast%a7ă este ' ;c%ie a vi;%a!ii7'%. Fiin!a ast%a7ă se ;c%ă "e ete%ata #zică a s2e%e7'%, "e
2ascinant7 s+ectac'7 a7 c%ea!iei ast%a7e, "es2ă$%at =nt%-' 7it'a%e ;'-ă!ie $i "ive%sitate "e 7#ini
#e%e sc.i#;ăt'a%e. Ea -stă, %es+i%ă sa atin-e 7#ina. D'%in!a ast%a7ă este 7e-ată "e
ca+acitatea 2iin!ei ast%a7e "e a c%ea t'ate ';iecte7e $i eD+e%ien!e7e ca 2'%#e #i%i2ice "e 7#ină
"ive%s c'7'%ate sa ca +%'iec!ii c'n"ensate a7e vise7'% $i -8n"%i7'%.
D'%in!a caza7ă se satis2ace +%in +e%ce+e%e s+%a#enta7ă. Fiin!a a+%'a+e =n =nt%e-i#e e7i;e%ată
s+i%ita7, ca%e n #ai a%e "%e+t =nve7i$ eDte%i'% "ec8t c'%+7 caza