You are on page 1of 4

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN (COMODAT)

ncheiat astzi .................. la ....................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. Dl/Dna ....................................................................................................., domiciliat n ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. n (localitatea) .......................... sector/jude ................................, fiul lui ...................................... i al ............................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ....... nr. .......................... eliberat de ......................., cod numeric personal ................................., n calitate de comodant, pe de o parte, i 1.!. "sociatia ....................................................................................................................., reprezentat de ............................., cu funcia de ........................, n calitate de comodatar, pe de alt parte, au con#enit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin (comodat), cu respectarea urmtoarelor clauze$ II. OBIECTUL CONTRACTULUI !.1. %omodantul acord comodatarului, sub form de mprumut urmtoarele bunuri$ 1) ............................................................................................................................................. .......... ........................................................................................................................... ............................. !.!. &unurile pre#zute la punctul !.1. se acord de ctre comodant comodatarului pe termen de ...... ani/luni/zile!), adic pe perioada de la .............................. p'n la ......................... n mod (ratuit. III. OBLI AIILE PRILOR ).1. *bli(aiile comodatarului sunt urmtoarele$ a) s conser#e bunurile, adic s se n(rijeasc de ele ca un bun proprietar+ b) s foloseasc bunurile conform destinaiei lor+ c) s restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului su ori mo tenitorilor si.)) ).!. *bli(aiile comodantului sunt urmtoarele$ a) s nu,l mpiedice pe comodatar s foloseasc bunurile p'n la termenul cu#enit+ 1

b) s restituie comodatarului e#entualele cheltuieli efectuate pentru conser#area bunurilor+ -) c) s plteasc desp(ubiri ci#ile comodatarului pentru #iciile pe care le cunoa te, dar nu le,a adus la cuno tin comodatarului. I!. DURATA CONTRACTULUI -.1. .rile au con#enit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de .......................... ani. -.!. .redarea bunurilor #a a#ea loc la data de ...................................., dat la care ncepe e/ecutarea contractului a crui durat se ncheie la data de ...................... . 0) -.). .rin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. !. NCETAREA CONTRACTULUI 0.1. .rezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar inter#enia unui/unei tribunal arbitrar/instane judectore ti, n cazul n care una dintre pri$ nu i e/ecut una dintre obli(aiile eseniale enumerate la pct. ...... din prezentul contract+ este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declan at procedura de lichidare (faliment) nainte de nceperea e/ecutrii prezentului contract+ cesioneaz drepturile i obli(aiile sale pre#zute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri+ i ncalc #reuna dintre obli(aiile sale, dup ce a fost a#ertizat, printr,o notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora #a duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului contract. "a# n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s,a adus la cuno tin c nu i,a e/ecutat ori i e/ecut n mod necorespunztor oricare dintre obli(aiile ce,i re#in. 0.!. .artea care in#oc o cauz de ncetare a pre#ederilor prezentului contract o #a notifica celeilalte pri, cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s, i produc efectele. 0.). 1ezilierea prezentului contract nu #a a#ea nici un efect asupra obli(aiilor deja scadente ntre prile contractante. 0.-. .re#ederile prezentului (capitol, articol, alineat) .............................................................................. nu nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului. !I. CA$UL FORTUIT SAU DE FOR MA%OR 2.1. 3ici una dintre prile contractante nu rspunde de nee/ecutarea la termen sau/ i de e/ecutarea n mod necorespunztor , total sau parial , a oricrei obli(aii care i 2

re#ine n baza prezentului contract, dac nee/ecutarea sau e/ecutarea necorespunztoare a obli(aiei respecti#e a fost cauzat de fora major, a a cum este definit de le(e. 2.!. .artea care in#oc fora major este obli(at s notifice celeilalte pri, n termen de ............... (zile, ore), producerea e#enimentului i s ia toate msurile posibile n #ederea limitrii consecinelor lui. 2.). Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, e#enimentul respecti# nu nceteaz, prile au dreptul s, i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca #reuna dintre ele s pretind daune,interese. 2.-. %azul fortuit sau de for major e/clude rspunderea comodatarului 2) dac acesta nu a putut pre#edea pericolul, dac nu a folosit bunurile contrar destinaiei i dac nu le,a restituit comodantului la termenul pre#zut de prezentul contract. 4) !II. NOTIFICRI 4.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este #alabil ndeplinit dac #a fi transmis la adresa/sediul pre#zut n partea introducti# a prezentului contract. 4.!. n cazul n care notificarea se face pe cale po tal, ea #a fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (".1.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul po tal primitor pe aceast confirmare. 4.). Dac confirmarea se trimite prin tele/ sau telefa/, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost e/pediat. 4.-. 3otificrile #erbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile pre#zute la alineatele precedente. !III. LITI II 5.1. .rile au con#enit c toate nenele(erile pri#ind #aliditatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, e/ecutarea ori ncetarea acestuia s fie rezol#ate pe cale amiabil de reprezentanii lor. 5.!. n cazul n care nu este posibil rezol#area liti(iilor pe cale amiabil, prile se #or adresa instanelor judectore ti competente. I&. CLAU$E FINALE 6.1. .rezentul contract s,a ncheiat ntr,un sin(ur e/emplar care rm'ne la comodant.

%*7*D"38

%*7*D"8"1

NOTE' 1. &unurile trebuie s fie nefun(ibile i neconsumptibile. n mod e/cepional, bunurile comsumptibile, potri#it naturii lor, pot fi considerate, prin #oina prilor, nefun(ibile. &unurile pot fi mobile sau imobile (n msura n care mprumutul nu este interzis prin norme speciale sau permis numai n anumite condiii). .ot face obiectul contractului de comodat i bunurile publice, dac aceasta se justific printr,un interes public. !. 7omentul ncheierii contractului de mprumut l constituie predarea efecti# a bunului, i nu momentul ncheierii contractului n form scris. ncheierea contractului numai n form scris, neurmat de predarea bunului nu produce efecte juridice. ). 3estipularea obli(aiei de restituire a lucrului mprumutat nu are nici o rele#an, deoarece conform art. 1042 %od ci#il, obli(aia de restituire este consecina fireasc a contractului de mprumut care trebuie subneles, chiar dac nu a fost pre#zut n mod e/pres. 9ste obli(atorie remiterea material a bunului care poate fi do#edit cu orice mijloc de prob. -. 1ostul preuirii lucrului mprumutat este nu numai stabilirea obli(aiei de restituire, ci i fi/area echi#alentului desp(ubirii prin acordul prilor (acest echi#alent nu poate fi modificat de instan dec't dac prile au stipulat altfel). 0. *bli(aia comodatarului este de a restitui lucrul mprumutat n natura sa, inclusi# fructele. %ompensaia opereaz numai c'nd obiectul datoriilor este constituit din lucruri fun(ibile. Dac comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conser#area lucrurilor, el #a putea beneficia de un drept de retenie p'n la restituirea cheltuielilor. 2. 3umai dac nu i,a luat riscurile, n asemenea situaii, asupra sa. 4. Dac bunul este mprumutat mai multor persoane, rspunderea #a fi solidar.