You are on page 1of 3

Anarhistički letnji kamp u Austriji

Otpor - smatramo ga simbolom vitalnosti. U tom duhu, drugi anarhistički letnji


kamp u Austriji bi trebao da bude nedelja zajedničkog življenja, ljubavi,
smejanja, debata, pravljenja planova, igranja, sakupljanja ideja, grljenja i bilo
čega što nam je volja.
Kamp nije odmor (kasnije rezultiran iz separacije rada i slobodnog vremena, koje
je diktirano od strane društva). Radije bismo želeli da to bude prilika za
slobodno formiranje našeg zajedničkog života tokom kampa, da upoznamo jedni druge
i da integrišemo anarhističku teoriju sa praksom solidarnosti, tokom debata i
radionica, što je moguce više u svakodnevnom životu.
Svesni smo da je takva sloboda relativna, pre svega jer svi mi imamo u našim
glavama mehanizme vlasti pa ih donosimo sa sobom, i jer je anarhistički kamp malo
ostrvo koje je ograničeno vremenom i mestom i okruženo je represivnim društvom.
Ali, možda možemo još uvek da stvaramo slobodan prostor izvan sumorne društvene
normalnosti, gde možemo iskusiti šta je ono za šta se borimo i kuda stremimo.
Da bismo to učinili mogućim, osnovno je da nema tolerancije na kampu za bilo kakve
oblike diskriminacije i represije i da je na svakom da preuzme odgovornost da se
to ne desi. To znači: biti svestan, uključiti se, i ako se takvo ponašanje primeti
(kod drugih ili kod sebe) onda to izneti na raspravu. Solidarnost i sloboda od
vlasti, kada su istinski doživljene, nam daju energiju i hrabrost za svakodnevnu
borbu.

Sta ćeš naći i šta bi mogao/la naći


Kamp se prostire na različita polja sa drvećem, divljinom, malim potokom i mestima
za vatru. Osim dovoljno mesta za šatore, kamp omogućava i raznu infrastrukturu.
Ima suve sobe, kuhinje i sanitarske mogućnosti, a takodje i ograničen broj kreveta
za one kojima zatrebaju. Postoje i kompjuteri, koji se na primer mogu iskoristiti
da se naprave kamp-novine, radionice ili se mogu koristiti za internet. U blizini
je i jezero gde možeš da plivaš.
Zajedničko spremanje obroka će pratiti princip da svi mogu da jedu spremljenu
hranu (uključujući vegane/ke, ljude sa alergijama, majke koje doje...). Ako
ravnopravno raspodelimo dnevne zadatke (kupovinu hrane, kuvanje, čišćenje,
uredjivanje) onda će ti zadaci oduzimati malo vremena svakoj osobi. Solidarnost i
medjusobna pomoć će svakako ostati samo reči ako u praksi uvek isti ljudi
obavljaju sve poslove.
Šta će se u stvari dešavati na kampu zavisi od samih učesnika, šta oni žele da
naprave. Ne očekuj da nadješ spreman raspored predavanja i radionica: radije
očekuj da budeš uključen, stvaraj radionice sam i sa drugim ljudima. Iskustvo sa
prošlih kampova je pokazalo da mnoge različite teme i aktivnosti iskrsnu spontano
tokom kampa. Sledeće stvari su se desile na kampu 2006: radionice i debate (sa
raznim temama, na primer o post-anarhizmu, anarhizmu u Slovačkoj, anarha-
feminizmu), koncert, kursevi za samoodbranu žena, lutkarsko pozorište ("a-kamp u
nevolji"), šablon radionica, igre (anarho-olimpijada), filmske večeri, žurka…

Opseg tema i mogućnosti bi trebalo da idu izvan "tradicionalnog" anarhizma. Voleli


bismo da diskutujemo najrazličitije teme iz anti-autoritarne perspektive: od
(anarho) utopija i teorija, rodnih odnosa i kritike romantične monogamije do
oblika akcija, praktičnih primera političkog aktivizma ili alternativnih oblika
zajedničkog življenja. Veličina kampa i priroda bi trebalo da omoguće
raznovrsnost: ispunjenost teorijom i praksom, radionicama, igrom, muzikom,
prezentacijama i debatama, kuvanjem, filmovima, žurkama…

Šta radi organizatorska grupa


Ova grupa se brine o pripremama za kamp (nalaženje lokacije, širenje obaveštenja o
kampu na medjunarodnom nivou, pravljenje osnovne infrastrukture…). Svakako, ništa
neće funkcionisati na kampu ako sami učesnici ne uključe sebe i rasprostu šatore,
organizuju spremanje hrane, paze na decu, počiste kamp, itd. Svesni smo da
postojanje organizatorske grupe nagoveštava postojanje hijerarhije zasnovane na
znanju, i zato ćemo učiniti sve što možemo da se informacije na kampu šire što je
moguće transparantnije, tako da druge (kolektivno razvijene) forme organizovanja
mogu da se pojave.
Medjutim, postoje par bazičnih odluka koje donosimo unapred. One su rezultat
intenzivne diskusije i iskustva koja su sakupljena na prethodnim kampovima i ne
želimo da one postanu tema argumenata jednom kada kamp krene. Svesni smo da neće
svi biti podjednako srećni sa tim odlukama (delom što se tiče odluke oko pasa).

- Ostavi kući svog psa! Veliki broj pasa na kampu je smetnja većini učesnika i
ometa učestvovanje roditelja sa decom. Iz tog razloga, na osnovu iskustva sa
prethodnih kampova, doneli smo odluku da ovaj kamp neće biti za pse.
- Veliki šatori će biti rezervisani za žene i transseksualne osobe. Ovi šatori
mogu da služe kao mesto sastanka, slobodan prostor, ili šta već ljudi odaberu.
- Pozivamo roditelje da dodju sa decom. Kamp je ogroman i ima dosta mogućnosti za
igru; biće napravljen i šator za decu. A oni koji koriste taj šator neka sami
odluče za šta će ga već koristiti. Donesi ideje i igračke! Nisu samo roditelji ti
koji treba da brinu o njihovoj deci: svi treba da uzimamo u obzir decu i njihove
potrebe.
- Za putnike: Automobili ne mogu da se parkiraju na kampu, parking se može naći u
blizini. Ljudi koji žive u velikim vozilima ili autobusima, imaće za sebe malo
polje pored kampa kao parking mesto. Da se polje ne bi oštetilo a i zbog male
veličine, vozila koja se tu parkiraju neće moći da se pomeraju tokom celog
trajanja kampa. Ako se polje napuni, dodatni autobusi će morati da se parkiraju
negde izvan.

Šta bi to moglo da postane


Ovaj kamp želi da dovede na jedno mesto ljude i iskustva iz različitih zemalja i
regiona, sa ciljem da se izgradi veza izmedju anarhističke teorije i prakse.
Društva koja su se oslobodila vlasti ne mogu iskočiti iz knjiga u realnost; pre bi
morala da nastanu u stvarnom životu kroz proces učenja na pokušajima i greškama.
Praksa zajedničkog življenja i interakcija na kampu može da nam da iskustvo u
samoorganizovanju, koje možemo da stvorimo i u našem svakodnevnom životu i
političkom angažmanu. U isto vreme, izlaganje novih anarhističkih i anti-
autoritarnih teorija i koncepata može da nas opskrbi sa alatom za pregled naše
sopstvene prakse i za razvoj novih ideja. Zajedničko upravljanje kampom ne znači
nekritičko širenje nekih "zajedničkih osećanja". Važno je izneti neslaganja i biti
kritičan prema drugima ako je to potrebno, tako da možemo da učimo jedni od drugih
i da dovodimo u pitanje naše lično ponašanje. Čak i dokazivanje može ponekad biti
dobro! Ipak, naše ponašanje na jednom anarhističkom kampu mora biti prilagodjeno
principima solidarnosti i medjusobnim poštovanjem, koje uključuje prihvatanje
različitih pristupa i tačaka gledišta.
Sa ljubavlju i snagom
Organizatorska grupa za 2007 a-kamp u Austriji
Kada - Gde - Kako
Bilo bi odlično ako možeš da se registrujes na info@a-camp.info (ako je moguće na
engleskom ili nemačkom). Takodje, pošalji nam email ako planiraš radionicu (ili
bilo šta drugo) ili ako imaš bilo kakvu ideju za kamp, tako da možemo da postavimo
takvu informaciju na sajt.
Gde se održava
Kamp će se održati u severnoj Lower Austriji (blizu Beča). Mesec dana pre početka
kampa (sredinom Juna) postavićemo uputstva za putnike o javnom transportu koji
vodi do kampa, na sajtu http://www.a-camp.info Automobili se ne mogu parkirati
pored kampa ali se u blizini nalaze mogućnosti za parking.
Koliko košta
Nema fiksne cene za kamp. Bilo bi moguće pokriti sve troškove za lokaciju,
infrastrukturu i hranu ako se skupi 8 evra po osobi za dan. Ako neko to ne može da
plati, to ne bi trebalo da bude razlog da ne dodje na kamp. Oni koji mogu da plate
više, treba tako da postupe iz solidarnosti.
Trebalo bi doneti sa sobom stvari kao što su šator, vreća za spavanje, vuneno ćebe
i ostale osnovne stvari za kampovanje. Iako je leto, moze biti hladno tokom noći
pa ne zaboravi toplu odeću i nešto za kišu.

Rate