P. 1
Pravilnik o Kategorizaciji Sportova

Pravilnik o Kategorizaciji Sportova

|Views: 2|Likes:
Published by Filip Velickovic
sport
sport

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Filip Velickovic on Jan 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

1

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕП Р А В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА,
MИСАОНИХ СПОРТСКИХ ИГАРА И СПОРТСКИХ ВЕШТИНАБ е о г р а д 2009.
2


На основу члана 43. став 1. тачка 2. и члана 44. став 1. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Србије“ број 52/96) Спортски савез Србије утврђује


ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА, МИСАОНИХ
СПОРТСКИХ ИГАРА И СПОРТСКИХ ВЕШТИНАЧлан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и категоризација спортова, мисаоних
спортских игара и спортских вештина (спортских грана) у Републици Србији.

Члан 2.

Критеријуми категоризације спортова, спортских вештина и мисаоних спортских игара
(спортских грана) утврђени су за:

1. Аикидо
2. Амерички фудбал
3. Атлетику
4. Аутомибилизам и картинг
5. Бадминтон
6. Бејзбол
7. Билијар
8. Бициклизам
9. Боб
10. Боди билдинг
11. Бокс
12. Боћање
13. Бриџ
14. Ваздухопловство
15. Ватерполо
16. Веслање
17. Гимнастику
18. Го
19. Голф
20. Дизање тегова
21. Једрење
22. Кајак – кану
23. Карате
24. Карлинг
25. Кендо
26. Кик бокс
27. Кјокoшинкаи
28. Клизање
29. Коњички и феи спорт
3
30. Корфбол
31. Кошарку
32. Куглање
33. Кунг фу – ву шу
34. Мачевање
35. Мото спорт
36. Одбојку
37. Оријентациони спорт
38. Пеинтбол
39. Пикадо
40. Планинарство
41. Плес
42. Пливање
43. Рагби
44. Рафтинг
45. Рвање
46. Роњење
47. Рукомет
48. Савате
49. Самбо
50. Синхроно пливање
51. Скај бол
52. Сквош
53. Скијање на води
54. Скокове у воду
55. Смучање
56. Санкашке спортове
57. Софт бол
58. Спортско пењање (вештачка стена)
59. Спортски риболов
60. Стони тенис
61. Стреличарство
62. Стрељаштво
63. Стронг мен
64. Теквондо
65. Тенис
66. Тријатлон
67. Фудбал
68. Хокеј на леду
69. Хокеј на трави
70. Џет ски
71. Џудо
72. Џу џицу
73. Шах
74. Хендикепиране спортисте


4
Члан 3.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПOРТОВА, МИСАОНИХ СПОРТСКИХ
ИГАРА И СПОРТСКИХ ВЕШТИНА
(Наведени критеријуми бодују се са укупно 100 бодова)


1. Национални друштвени значај (укупно 15 бодова)


Заступљеност у свету 8 бодова
Медијска популарност спорта у свету 7 бодова


2. Међународна традиција (укупно 13 бодова)


Светска организација 4 бода
Континентална организација 4 бода
Број земаља чланица 3 бода
Систем такмичења 2 бода


3. Национална традиција (успех – масовност) (укупно 32 бода)


Савез 2 бода
Међународни успех
а) ОИ, СП, ЕП, МИ
б) СП, ЕП, МИ, УНВ, БП
ц) ЕП, МИ, УНВ, БП
15 бодова
15 бодова
10 бодова
5 бодова
Клубови 8 бодова
а) до 20
б) од 20-30
ц) од 30-50
д) од 50-70
е) 70 и више
1 бод
2 бода
3 бода
4 бода
8 бодова
Број чланова 6 бодова
а) од 0-100
б) од 100-300
ц) од 300-500
д) од 500-700
е) преко 1000
1 бод
2 бода
3 бода
4 бода
6 бодова
Систем такмичења 1 бод4. Национална медијска заступљеност и популарност 4 бода

5

5. Финасијска самосталност спорта у свету и на националном нивоу 7 бодова


6. Рекламна активност у свету и код нас 7 бодова


7. Утицај на учеснике
‒ моторички, психолошки, социјални, здравствени, васпитни
10 бодова


8. Приступачност 7 бодова
‒ правила 1 бод
‒ систем такмичења 3 бода
‒ мултидисциплинарност 1 бод
‒ цена 1 бод
‒ организациони захтеви 1 бод


9. општи утицај на квалитет живота 5 бодоваКРИТЕРИЈУМИ - БРОЈ БОДОВА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТОВА


ПРВА ГРУПА 85 – 100 бодова
ДРУГА ГРУПА 70 – 84 бодова
ТРЕЋА ГРУПА 45 – 69 бодова
ЧЕТВРТА ГРУПА 30 – 44 бодова
ПЕТА ГРУПА 0 – 29 бодова


Члан 4.

Спортови, мисаоне спортске игре и спортске вештине (спортске гране) који нису
категорисани или се појаве као нови у интервалу између два ажурирања Правилника и
својом организацијом и активностима испуне критеријуме из члана 3. овог Правилника,
категоришу се у V групу, односно у групу мисаоних спортских игара и спортских вештина
(VI и VII групу), на основу одлуке Управног одбора Спортског савеза Србије.


Члан 5

Ако Грански спортски савези, који представљају спортове који се категоришу, не
доставе благовремено потребне податке неопходне за израду категоризације, неће бити
вредновани у поступку категоризације.

6
Члан 6.

Грански спортски савези који доставе нетачне податке на основу којих се врши
категоризација сносиће трошкове контроле и исправке података.
Грански савези из става 1. овог члана обавезни су да против радника одговорног за
достављање нетачних података спроведу дисциплински поступак и да о његовом резултату
известе Спортски савез Србије.
Грански спортски савези из става 1. овог члана дужни су да изврше повраћај
средстава приходованих по основу нетачно датих података за категоризацију.

Члан 7.

Измене и допуне Правилника о категоризацији ажурира Спортски савез Србије
сваке две године.
Спортски савез Србије обавезан је да Правилник о категоризацији спортова донесе
до краја календарске године у којој се доноси.

Члан 8.

На основу критеријума из Члана 3. овог Правилника, спортови, мисаоне спортске
игре и спортске вештине (спортске гране) су разврстани у VII група. Спортски савез
Србије врши измену овог Правилника на основу захтева, са примедбама Гранских савеза
након њихове анализе.
Грански спортски савези, спортисти и спортски стручњаци из V, VI и VII групе
задржавају сва права и принадлежности које имају у тренутку усвајања овог Правилника у
складу са актима Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије (државне
стипендије и друго), до истека њихове важности, с тим да се та права након тога остварују
у зависности од броја бодова које Грански спортски савез VI и VII групе има према овом
Правилнику.
Приликом измене Правилника о критеријумима за категоризацију спортова, спорт
може прећи само у једну вишу или нижу групу.


I Група

1. Атлетика
2. Фудбал
3. Кошарка
4. Одбојка
5. Пливање
6. Рукомет
7. Стрељаштво
8. Ватерполо
9. Веслање
10. Тенис

II Група

1. Бициклизам
2. Бокс
3. Џудо
4. Гимнастика
5. Кајак – кану
6. Карате
7. Куглање

8. Рвање
9. Стони тенис
10. Теквондо
11. Кик бокс
12. Ваздухопловство
13. Планинарство

7


III Група

1. Боди билдинг
2. Дизање тегова
3. Џет ски
4. Хокеј на леду
5. Једрење
6. Коњички и феи спорт
7. Мачевање
8. Смучање
9. Савате
10. Стреличарство
11. Синхроно пливање
12. Тријатлон
13. Плес
14. Аутомобилизам и картинг
15. Џу џицу


IV Група

1. Амерички фудбал
2. Бадминтон
3. Бејзбол
4. Боћање
5. Голф
6. Хокеј на трави
7. Клизање
8. Карлинг
9. Кјокошинкаи
10. Корфбол
11. Оријентациони спорт
12. Скокови у воду
13. Пикадо
14. Рафтинг
15. Рагби
16. Роњење
17. Самбо
18. Клизање
19. Мото спорт
20. Скијање на води
21. Спортско пењање
(вештачка стена)


V Група

1. Боб
2. Санкашки спортови
3. Екстремни спортови
4. Сквош
5. Стронг мен
6. Скај бол
7. Софт бол
8. Кунг фу – ву шу


VI Група (мисаоне спортске игре)

1. Шах
2. Го
3. Бриџ


VII Група (спортске вештине)

1. Аикидо
2. Кендо
3. Билијар
4. Спортски риболов
5. Свебор
6. Пеинтбол


8
Члан 9.

Овај Правилник усвојен је на Скупштини Спортског савеза Србије од 16. јуна 2009.
године и верификован од стране Министарства омладине и спорта Србије, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује
се од 1. јануара 2009.године.

На овај Правилник сагласност је дао Министар омладине и спорта Снежана
Самарџић Марковић, решењем бр. 66-00-19/92/2009-03, од 06. 07. 2009. године.


Председник
СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Воjислав Табачки,с.р

9

Последња страна књиге !!!


МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Одговорни уредници:

Војислав Табачки, председник Спортског савеза Србије
Др Дане Корица, ген. Секретар Спортског савеза Србије
Драган Атанасов, начелник у Министарству омладине и спорта

Технички уредник:

Лектура:


Аутори правилника:

Урош Драгојловић, професор физичке културе
Миодраг Шебек, професор физичке културе
Др Милан Михајловић, спорт и физичка култура
Дарко Парежанин, пред. Управног одбора СС Војводине
Срђан Бугарчић, ген.сек. Кик бокс савеза Србије
Душан Петровић, професор физичке културе


Даринка Тимотијевић, секретар Комисије


Штампа:

Тираж:

Година издања 2009.

Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“ број 52/96) Спортски савез Србије утврђује ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТОВА. 6. 16. 2. 23. 24. 19. став 1.На основу члана 43. 3. Критеријуми категоризације спортова. 12. 20. 11. 9. 26. 17. 15. 18. тачка 2. спортских вештина и мисаоних спортских игара (спортских грана) утврђени су за: 1. 29. став 1. Аикидо Амерички фудбал Атлетику Аутомибилизам и картинг Бадминтон Бејзбол Билијар Бициклизам Боб Боди билдинг Бокс Боћање Бриџ Ваздухопловство Ватерполо Веслање Гимнастику Го Голф Дизање тегова Једрење Кајак – кану Карате Карлинг Кендо Кик бокс Кјокoшинкаи Клизање Коњички и феи спорт 2 . 5. 25. 13. мисаоних спортских игара и спортских вештина (спортских грана) у Републици Србији. 7. Члан 2. 14. 27. 21. 4. 28. МИСАОНИХ СПОРТСКИХ ИГАРА И СПОРТСКИХ ВЕШТИНА Члан 1. 10. 8. Овим правилником прописују се критеријуми и категоризација спортова. и члана 44. 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->