You are on page 1of 12

Hệ thống HRM

Quản lý nhân sự doanh


nghiệp bằng thẻ từ
Giới thiệu Hệ thống HRM

Lợi ích mang lại:


Tự động hóa toàn hoàn quá trình quản lý lao động
Cung cấp khả năng quản trị nhân sự hiệu quả, thuận tiện và
dễ dàng đối với nhà điều hành doanh nghiệp
Nâng cao hiệu suất làm việc, giảm nhẹ gánh nặng lưu trữ hồ
sơ, xử lý thông tin, chính xác hiệu quả.
Giảm bớt nhân công dành cho quản lý nhân sự
Tạo nên môi trường làm việc mang phong cách hiện đại và
khoa học
Tại sao chọn HRM ?

HRM là cả một giải pháp tiên tiến, bao gồm hệ thống


phần mềm và phần cứng trang bị
HRM là Sản phẩm được hoàn thiện bởi những nhà
phát triển hệ thống chuyên nghiệp
Chế độ bảo trì lâu dài, với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có
trình độ và trách nhiệm cao
HRM mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp
Giá thành hợp lý với điều kiện tài chính doanh nghiệp
Các tính năng của HRM

Quản lý nhân sự
Hệ thống quẹt thẻ từ, và thẻ nhân viên
Chấm công và theo dõi lao động
Tự động tính lương và lên bảng lương
Quản lý thưởng phạt lao động
Lập lịch làm việc và công tác
Quản lý cơ cấu tổ chức
Quản trị và các báo cáo quản trị
Các thành phần HRM

Giao tiếp thẻ từ Chấm công

Quản trị hệ thống Lương thưởng


phạt

Lập lịch

HRM
Thẻ từ

Hồ sơ nhân viên

Cơ cấu tổ chức

Tìm kiếm tra cứu Báo cáo quản trị


thống kê
Mô hình hoạt động

Vào cửa quẹt thẻ.


Hết giờ quẹt thẻ. CSDL
Cập nhật dữ liệu Nhân sự

Máy đọc thẻ từ

HRM System
Bao nhiêu người đang làm việc ?
Bảng chấm công của hôm nay ?
Lập lịch làm việc, chế
Bảng lương
Ai làm thêm giờ ?
… độ làm thêm giờ.
quản lý chấm công,
Báo cáo quản trị quản lý Lương thưởng
phạt …

Lãnh đạo Quản lý nhân sự Bảng chấm công


Màn hình HRM
Các bước triển khai HRM

Lắp đặt hệ thống máy đọc thẻ từ


Trang bị thẻ từ cho nhân viên
Chuẩn bị máy chủ CSDL, sao lưu Backup
Cài đặt hệ thống HRM
Traning sử dụng hệ thống
Nhân viên vào cửa phải quẹt thẻ
Thank you for attention !

www.tinhhoa.com.vn