MEMORIA ŞI ROLUL EI ÎN ÎNVĂŢARE

Memoria este un proces psihic de reflectare selectivă, activă, mijlocită şi inteligibilă a experienței anterioare.
Tipuri de procese (mecanisme) mnezice: de întipărire, de stocare, de reactualizare

 Întipărirea (memorare, fixare, engramare)
- este un proces activ şi selectiv - factori ce influenţează eficienţa memorării:

 natura materialului: intuitiv-concret sau verbal-abstract, descriptiv sau explicativ  volumul materialului:  gradul de structurare, de organizare al informațiilor:  gradul de familiaritate al materialului:  gradul de omogenitate al materialului:  modul de prezentare - simultan sau serial - al informațiilor:  locul ocupat de anumite informaţii în structura unui material
inhibitor) 2. particularităţile mediului în care are loc memorarea (stimulator, neutru, 3. particularităţile psihice şi psihofiziologice ale elevului

1. particularităţile materialului de memorat

gradul de organizare.factori ce influenţează eficienţa păstrării: 1.presupune reamintirea informaţiilor în prezenţa materialului memorat reproducerea . modul în care s-a realizat anterior memorarea (pe bază de idei principale.două forme: recunoaşterea . de structurare logică a unui material În funcţie de durata păstrării. pot fi delimitate niveluri ale memoriei:  memoria de scurtă durată (MSD)  memoria de lungă durată (MLD)  Reactualizarea (reactivare. ecforare) .proces activ implică organizarea şi reorganizarea continuă a datelor memorate . pe unități de conținut sau textual ) 2. Păstrarea (stocare. depozitare) .reactualizarea informațiilor are loc în absenţa stimulului/materialului . conservare.

volumul memoriei.organizarea (gradul de structurare) memoriei.supleţea (flexibilitatea) memoriei. a procedeelor utilizate şi a efortului voluntar depus distingem două forme de memorie: memoria involuntară (neintenționată) şi cea voluntară (intenționată). . prin activitate constantă şi efort personal Formele memoriei: 1.durata (trăinicia) păstrării.exactitatea (fidelitatea) reactualizării. . . .promptitudinea (rapiditatea) reactualizării  nu sunt înnăscute.precizia (exactitatea) memorării. a scopului.Calităţile memoriei . . . După prezenţa sau absenţa intenţiei. ci dobândite şi dezvoltate prin învăţare şi exerciţiu sistematic. .rapiditatea memorării. .

este subordonată intenţiei.întipărirea. După implicarea sau neimplicarea înţelegerii. convingerilor și motivațiilor corespunzătoare  Memoria voluntară . a atitudinilor. Memoria involuntară . în absența unui scop prestabilit şi a utilizării unor procedee mnezice speciale Factori : • gradul de implicare a subiectului în activitate • semnificația pe care o prezintă materialul pentru subiect • prezența intereselor. distingem alte două forme de memorie: mecanică şi logică . presupunând depunerea unui efort neuropsihic special și utilizarea unor mijloace și procedee mnezice speciale . scopului şi controlului deliberat.este indispensabilă învăţării școlare eficiente 2. stocarea şi reactualizarea se produc fără intenţie şi efort.

implică simpla repetare a unui material fără înţelegerea acestuia . . După implicarea unui anumit analizator.se bazează pe stabilirea de asociații de contiguitate între informații .se bazează pe stabilirea de asocieri și corelații logice între informațiile reținute. . semnificațiile acestuia . nu şi conţinutul logic.presupune înțelegerea celor memorate. . gustativă. olfactivă. implicarea gândirii. textuale ale unui material.lipsită de durabilitate şi de eficienţă . chinestezică.predominantă la vârstele mici Memoria logică . memoria poate fi predominant: vizuală.Memoria mecanică (memorie textuală) .este mult mai productivă şi mai eficientă .conduce la o învăţare formală : sunt reţinute doar formele verbale.este mult mai durabilă şi mai economicoasă sub aspectul numărului de repetiţii necesare pentru învățare 3. auditivă.

susţin energetic şi orientează faptele. declanşează din interior. Principiu psihologic: Întotdeauna stimulările (cerinţele) externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne ale persoanei. comportamentele şi acţiunile umane.MOTIVAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE Definire şi caracterizare generală Motivaţia reprezintă ansamblul mobilurilor interne ale conduitei care stimulează. Motivele îndeplinesc două funcţii: o funcţie de activare (stimulare) şi de mobilizare energetică   o funcţie de direcţionare (orientare) a conduitei .

produc efecte de blocaj şi de inhibare a conduitei. După tipul stimulărilor utilizate.este produsă de stimulări premiale .Formele motivaţiei 1.este determinată de stimulări negative care au efecte negative pentru rezultatele activităţii.are efecte stimulative . motivaţia poate fi pozitivă sau negativă Motivaţia pozitivă .sursa declanşatoare a acţiunii se află în afara subiectului Motivaţia intrinsecă . conducând la diminuarea continuă a acestora. Motivaţia extrinsecă .are sursa generatoare în interiorul subiectului . să se stabilizeze) Motivaţia negativă . stări şi trăiri afective negative şi relaţii interumane negative 2.determină stabilizarea comportamentelor (comportamentele motivate anterior pozitiv tind pe viitor să se repete. După sursa ei producătoare distingem alte două forme motivaţionale: intrinsecă (directă) şi extrinsecă (indirectă).

determinată de nevoia de obţinere a afecţiunii.3. iubirii din partea altor persoane . de a cunoaşte. motivaţia poate fi cognitivă sau afectivă Motivaţia cognitivă . După natura proceselor psihice predominant implicate.originea în activitatea exploratorie. pentru schimbare Motivaţia afectivă . consideraţiei. aprobării. complex. în nevoia de a şti. explora. forma ei tipică fiind curiozitatea epistemică pentru nou. descoperi.

de a afla.se exprimă în atitudinea generală faţă de bine Motivele individuale .trebuinţa de interacţiune a elevului cu ceilalţi Motivele social-morale .sunt legate mai mult de propria persoană Motivele materiale .motivele învăţării sunt centrate pe viitoarea profesiune Motivele cognitive .trebuinţa de a şti. de a descoperi şi învăţa Motivele relaţionale . de a poseda informaţii.Categorii de motive întâlnite în practica şcolară: Motivele profesionale . de a înţelege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful