You are on page 1of 13

2014

Publikacja powstaa w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez cae ycie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponosz odpowiedzialnoci za umieszczon w niej zawarto merytoryczn ani za sposb wykorzystania zawartych w niej informacji

Kalendarium_2014.indd 1

2013-10-10 15:37:15

2014
Stycze
PN WT R 1
Plymouth w hrabstwie Devon miejsce realizacji podejmowanych przez Zesp Szk nr 26 w Warszawie projektw edukacyjnych wramach Programu Leonardo da Vinci.

CZ 2 9 16 23 30

PT 3 10 17 24 31

SO ND 4 11 18 25 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

Kalendarium_2014.indd 2

2013-10-10 15:37:16

2014
Luty
PN WT R CZ PT SO ND 1
Uczestnicy projektw odbywali praktyki zawodowe w maych i rednich firmach informatycznych w Plymouth.

2 9 16 23

3 10

4 11 18 25

5 12

8 15 22

13 14 21 28

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

17 24

19 20 26 27

Kalendarium_2014.indd 3

2013-10-10 15:37:18

2014
Marzec
PN WT R CZ PT SO ND 1
Praktykanci wykonywali prac cile zwizan z ich specjalizacj w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych procesw graficznych. Praktykanci wykonywali prac cile zwizan z ich specjalizacj w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych procesw graficznych.

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12

6 13

7 14 21

8 15 22 29

19 20 26

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

27 28

Kalendarium_2014.indd 4

2013-10-10 15:37:20

2014
Kwiecie
PN WT R 1
Przykady niektrych projektw graficznych praktykantw.

CZ 3 10

PT 4 11 18 25

SO ND 5 12 19 26 6 13 20 27

2 9

7 14

8 15 22 29

16 17 23 24 30

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

21 28

Kalendarium_2014.indd 5

2013-10-10 15:37:22

2014
Maj
PN WT R CZ 1
W 2007 2008 r. zrealizowalimy projekt p.t. Praca bez barier. Midzynarodowe stae zawodowe dla absolwentw redniej szkoy zawodowej (MobPLM PL/07/LLP-LdV/PLM ). Wzili w nim udzia uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PT 2 9 16 23

SO ND 3 10 17 24 31 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14

8 15

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

21 22 28

29 30

Kalendarium_2014.indd 6

2013-10-10 15:37:23

2014
Czerwiec
PN WT R CZ PT SO ND 1 2
W 2010/2011 r. zrealizowalimy projekt p. t. Zagraniczne Praktyki Zawodowe dla uczniw Zespou Szk Nr 26 wWarszawie (MobIVT 2010-1-PL1-LEO01-10645 ).

3 10 17 24

4 11

5 12

6 13 20

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16

18 19 25

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

23 30

26 27

Kalendarium_2014.indd 7

2013-10-10 15:37:25

2014
Lipiec
PN WT R 1
W 2012-2013 r. zrealizowalimy projekt p.t. Praktyka, teoria i jzyk obcy w jednym, czyli midzynarodowe stae zawodowe dla technikw informatykw, uczniw Zespou Szk Nr 26 wWarszawie (IVT 2012-1-PL1-LEO01-27049).

CZ 3 10 17

PT 4 11 18 25

SO ND 5 12 19 26 6 13 20 27

2 9 16

7 14 21 28

8 15 22 29

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

23 24 30 31

Kalendarium_2014.indd 8

2013-10-10 15:37:27

2014
Sierpie
PN WT R
W 2012-2013 r. zrealizowalimy projekt VETPRO p.t. Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie wymiana dowiadcze polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakoci i skutecznoci ksztacenia modziey (2012-1-PL1-LEO03-27173) W wymianie dowiadcze uczestniczyli: przedstawiciele wadz Dzielnicy Warszawa Ochota, kadra dyrektorska, nauczyciele i inni pracownicy szk ochockich. Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

CZ

PT 1

SO ND 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13

14 15 22

20 21 27

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

28 29

Kalendarium_2014.indd 9

2013-10-10 15:37:29

2014
Wrzesie
PN WT R 1
Uczestnicy projektu wymiany dowiadcze zwiedzali rne placwki edukacyjne w Plymouth.

CZ 4 11 18

PT 5 12 19 26

SO ND 6 13 20 27 7 14 21 28

2 9 16 23

3 10 17

8 15

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

22

24 25

29 30

Kalendarium_2014.indd 10

2013-10-10 15:37:31

2014
Padziernik
PN WT R 1
Nauczyciele uczestniczcy w projekcie Vetpro chtnie dyskutowali o osigniciach systemw edukacji w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

CZ 2 9 16

PT 3 10 17 24

SO ND 4 11 18 25 5 12 19 26

8 15

13 14
Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

20 27

21 28

22 23 29

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

30 31

Kalendarium_2014.indd 11

2013-10-10 15:37:33

2014
Listopad
PN WT R CZ PT SO ND 1
Uczestnicy wszystkich projektw w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii poznali wiele ciekawych zabytkw i miejsc kultury regionu Devon.

2 9 16 23 30

3 10

4 11 18 25

5 12

6 13

7 14 21 28

8 15 22 29

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

17 24

19 20 26 27

Kalendarium_2014.indd 12

2013-10-10 15:37:35

2014
Grudzie
PN WT R 1
Uczestnicy projektw zwiedzili rwnie stolic Wielkiej Brytanii Londyn.

CZ 4 11 18 25

PT 5 12

SO ND 6 13 7 14 21 28

2 9 16

3 10 17

8 15

19 20 26 27

Technik Informatyk Technik Cyfrowych Procesw Graficznych ul. Urbanistw 3 02-397 Warszawa tel. 22 823 30 99 www. zs26.edu.pl

Zesp Szk Nr 26 Technikum nr 24

22 29

23 24 30 31

Kalendarium_2014.indd 13

2013-10-10 15:37:37