SULIT

23/1 Geografi Ogos 2009 1¼ Jam

23/1

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

GEOGRAFI
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak
23/1
© 2009 Hak Cipta PKPSMPs

[Lihat sebelah SULIT

2

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

23/1

[Lihat sebelah

3

1. Bearing sukuan jambatan (RG127915) dari simpang tiga Kg Mulia (RG150906) ialah A B C D U 22 °T U 68 °B S 22 °T S 68 °B

2. Pola petempatan berjajar terletak dalam segi empat grid

A

93

C

88

92 11 12

87 16 17

B

91

D

92

90 13 15

91 14 15

3. Selang kontur peta ini ialah A B 15 meter 30 meter C D 45 meter 60 meter

23/1

[Lihat sebelah

4

4. Kegiatan ekonomi yang terdapat di timur peta ialah A B melombong bijih timah membuat arang kayu C D mengilang beras menoreh getah

5. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang peta ? I II III IV Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama Kawasan tanah tinggi terdapat di bahagian timur Sg. Timah mengalir merentasi kawasan sawah padi Lombong Long Fatt menjalankan kegiatan melombong bijih besi

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

6. Kira luas kawasan sawah padi di selatan peta. A B C D 10 km persegi 13 km persegi 17 km persegi 20 km persegi

23/1

[Lihat sebelah

5

7. Pernyataan manakah dikaitkan dengan rajah di atas ? A B C D Disertai kilat dan petir Dikenali sebagai hujan perolakan Berlaku dalam keadaan siang yang sangat panas Berlaku di kawasan tanah tinggi yang menghadap angin

Keluaran Hasil Pertanian Negara X Pada Tahun 2008 Eksport Kelapa Sawit Getah Padi Nanas Nilai (%) 50 30 15 5

Eksport = RM200 juta 8. Berapakah keluaran hasil pertanian bagi tanaman padi ? A B 5 juta 15 juta C D 30 juta 50 juta

23/1

[Lihat sebelah

6

9. Berapakah perbezaan hasil keluaran getah dengan hasil keluaran padi ? A B 5 juta 15 juta C D 30 juta 50 juta

X

Indonesia

Malaysia

Singapura

Jepun

Petunjuk :

Migrasi penduduk

10. X mungkin penduduk negara A B C D Bangladesh Australia Kanada Brazil

23/1

[Lihat sebelah

7

11. Berdasarkan rajah di atas, pernyataan manakah benar?

I II III IV

Y akan membentuk lembangan X akan membentuk lembangan Y akan membentuk gunung lipat X akan membentuk gunung lipat

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

8

  

Puncak tertinggi mencapai 2 183 m Menganjur dari sempadan Thailand ke selatan Tulang belakang Semenanjung Malaysia

12.

Pernyataan di atas merujuk kepada banjaran yang bertanda __________ pada peta di bawah

13. Antara berikut, sungai manakah yang menjadi sempadan antarabangsa ?

A B

Sungai Muar Sungai Bernam

C D

Sungai Kelantan Sungai Golok

23/1

[Lihat sebelah

9

14. Pilih pernyataan yang benar tentang kawasan X.

I II III IV

Kawasan perikanan utama Tempat pembiakan plankton Kawasan perikanan laut dalam Mempunyai kedalaman melebihi 180 meter

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

10

Perindustrian

Petempatan

X

Pengangkutan

Pertanian

15. X merujuk kepada kawasan

A B

tanah pamah tanah tinggi

C D

pinggir laut lembangan sungai

   

Puncak yang tinggi Dataran tinggi yang luas Lurah-lurah sempit Kesan gondolan masih kurang

16. Keterangan di atas berkaitan dengan

A B C D

dataran tinggi gunung lipat tua lembangan sungai gunung lipat muda

23/1

[Lihat sebelah

11

 

‘Mangkuk hijau’ Malaysia Destinasi pelancongan

17. Pernyataan di atas berkaitan dengan kawasan bertanda ______ pada peta di atas.

Persatuan Geografi ingin menunjukkan cara-cara penanaman teh, sayur-sayuran, dan bunga - bungaan

18. Lokasi manakah yang sesuai untuk dilawati ? A B C D Kundasang Bukit Fraser Tanah Tinggi Genting Dataran Kedah – Perlis

23/1

[Lihat sebelah

12

 

Solstis musim panas Hemisfera selatan mengalami musim sejuk

19. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi pada

23/1

[Lihat sebelah

13

20. Kejadian di atas menyebabkan berlakunya

I II

pasang surut gerhana matahari

III IV

siang dan malam kejadian empat musim

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

 

Empangan Chenderoh Empangan Batang Ai

21. Antara berikut manakah faktor penyebab wujudnya empangan di atas? A B Tanah Tinggi Aliran sungai deras C D Sungai berliku Kawasan delta sungai

23/1

[Lihat sebelah

14

Pusat perikanan laut dalam

22. Pernyataan di atas berkaitan tentang pelabuhan A B Mersing Chendering C D Batu Rakit Pulau Ketam

 

Menam Chao Phraya Sungai Kinabatangan

23. Sungai di atas mempunyai peranan sebagai I II mengangkut barangan jana kuasa hidro elektrik III IV jalan perhubungan mengangkut kayu balak

A B

I, II dan III I, II dan IV

C D

I, III dan IV II, III dan IV

24.

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia ?

I II

Peneresan Pembinaan terowong

III IV

Tarahan bukit Kaedah silvikultur

A B 23/1

I, II dan III I, II dan IV

C D

I, III dan IV II, III dan IV [Lihat sebelah

15

 

Lebuh Raya Karak Lebuh Raya Utara -Selatan

25. Pembinaan jalan raya di atas telah menjejaskan I II A B kesuburan tanih kegiatan pertanian pindah I dan II II dan III III IV C D bentuk muka bumi kestabilan alam sekitar III dan IV I dan IV

 

Kaedah biologi Baja organik

26. Mengapakah kaedah di atas amat digalakkan A B C D mengekalkan warisan hutan mengekalkan kestabilan alam sekitar memastikan spesies pokok tidak pupus menggalakkan pengeluaran hasil pertanian

23/1

[Lihat sebelah

16

Soalan 27 berdasarkan peta di bawah.

 

Tinggal di dalam tupik pada musim panas Menggunakaan umiak untuk menangkap ikan paus di laut

27. Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta bertanda

Musim Panas Sejuk

Aktiviti Manusia Menanam gandum, oat dan rai Menebang balak dan menjerat binatang

28. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan corak kehidupan manusia di kawasan beriklim jenis A B 23/1 Tundra Siberia C D Mediterranean Monsun Tropika [Lihat sebelah

17

 

Pada musim tengkujuh nelayan tidak ke laut Mereka membaiki bot dan pukat yang rosak

29. Nelayan yang tinggal di kawasan manakah menjalankan aktiviti seperti yang dinyatakan di atas I II A B Tumpat Kemaman I dan II II dan III III IV C D Kukup Pulau Ketam III dan IV I dan IV

Jalan raya diturap

P

Bangunan konkrit dibina rapat

30. P dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A B Jerebu hujan asid C D pulau haba penipisan lapisan ozon

  

Asma Konjuntivitis Radang paru-paru

31. Senarai penyakit di atas merupakan kesan kejadian A B 23/1 kabus jerebu C D hujan asid penipisan lapisan ozon [Lihat sebelah

18

  

Tapak kuda Pokok Ru Pokok Kelapa

32. Tumbuhan yang disenaraikan di atas tumbuh subur di kawasan A B hutan pantai hutan gunung C D hutan hujan tropika hutan paya air tawar

33. Antara berikut yang manakah ciri tumbuhan di atas ? I II A B Daun tirus Malar hijau I dan II II dan III III IV C D Akar panjang Batang berlendair III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

19

34. Mengapakah tumbuhan semulajadi di Hutan Monsun Tropika menggugurkan daun pada musim kering? A B C D Tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi Mengurangkan kehilangan air melalui perpeluhan Angin kencang pada musim kemarau Suhu yang terlampau panas

35. Pokok yang digunakan untuk menghasilkan arang kayu dan cerucuk bangunan diperoleh dari kawasan bertanda ______ pada peta di atas.

23/1

[Lihat sebelah

20

Penebangan hutan yang tidak terkawal menyebabkan bertambahnya gas X dalam udara

36. Gas X mungkin sekali ialah A B Oksigen Nitrogen C D Hidrogen Karbon dioksida

 

Sepilok Endau-Rompin

: :

Orang Utan Badak Sumbu

37. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan A B C D eko pelancongan penyelidikan spesies hidupan liar perlindungan spesies hidupan liar penternakan spesies hidupan liar secara besar-besaran

3 juta orang warga asing berhijrah ke Malaysia tahun 2008

38. Fenomena di atas berlaku disebabkan oleh. A B C D 23/1 Kos hidup rendah Peluang pekerjaan Pelbagai kemudahan asas Masalah bencana alam di tempat asal [Lihat sebelah

21

39. Faktor – faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di kawasan berlorek dalam peta di atas ialah

I II III IV

Dasar governan Kegiatan industri Sumber bahan mentah Bentuk muka bumi subur

A B 23/1

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV [Lihat sebelah

22

Siti berasal dari Felda Mata Ayer, Perlis dan kini menetap di Kerteh Terengganu.

40. Faktor yang mempengaruhi jenis migrasi di atas ialah

A B C D

Dasar kerajaan Peluang pekerjaan Kemudahan asas Peluang pendidikan

Damansara, Kuala Lumpur

4 Disember 2008, anggota penyelamat menemui

2 mangsa mati tertimbus di cerun Taman Bukit Mewah, Damansara.

41. Apakah faktor yang mempengaruhi kejadian di atas?

I II III IV

Banjir kilat Tanah jerlus Hakisan tanah Tanah runtuh

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

23

Pelancong asing tinggal bersama penduduk dan dapat mempelajari cara hidup penduduk di luar bandar

42. Apakah jenis kemudahan penginapan yang sesuai bagi kenyataan di atas? A B C D Motel Resort Chalet Homestay

Sumber Semulajadi I II III IV Bijih Timah Kuprum Petroleum Kuprum

Bandar Ipoh Dungun Port Dickson Mamut

43. Antara berikut kombinasi manakah benar? A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

24

Rawat air Kumbahan

Denda

X

Perangkap sampah

Penghijauan bandar

44. Berdasarkan rajah di atas, apakah X ? A B C D Langkah mengatasi banjir Langkah mencantikkan bandar Langkah pembangunan semula Langkah mengatasi pencemaran

45. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar tentang landasan kereta api awal di Malaysia ?

A B C D

Port Swettenham ke Seremban Port Dickson ke Tapah Taiping ke Port Weld Tapah ke Port Weld

23/1

[Lihat sebelah

25 Ali tinggal di Kedah dan bercadang untuk bercuti ke Kelantan

46.

Berdasarkan maklumat di atas, lebuh raya manakah sesuai digunakan oleh Ali ? A B C D Lebuh Raya Utara selatan Lebuh Raya Pantai Timur Lebuh Raya Timur Barat Lebuh Raya Persekutuan

Air Asia MAS Pelangi Airways

47. Apakah kesan perkembangan perkhidmatan pengangkutan udara di atas?

A B C D

Meningkatkan aktiviti eksport Mengurangkan kos perjalanan Memajukan kawasan pedalaman Meningkatkan industri pelancongan

23/1

[Lihat sebelah

26

48. Apakah faktor yang mengalakkan penggunaan alat perhubungan di atas? I II A B Tenaga pekerja mahir Kos pengeluaran rendah I dan II II dan III III IV C D Peningkatan taraf hidup Penyelidikan dan pembangunan III dan IV I dan IV

49. Antara berikut, yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia ?

Lokasi I II III IV Slimpopon, Sabah Merit Pila, Sarawak Ayer Hitam, Johor Rusila, Terengganu Emas

Mineral

Petroleum Kaolin Emas

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

23/1

[Lihat sebelah

27

50. Pusat penapisan petroleum terdapat di kawasan peta yang bertanda A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

51. Logam yang digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik banyak dilombong di kawasan bertanda

A 23/1

I

B

II

C

III

D

IV

[Lihat sebelah

28

 

Digunakan dalam perusahaan aluminium Dilombong di Tenggara Johor

52. Maklumat di atas merujuk kepada A B emas bauksit C D kuprum bijih timah

Memproses susu getah

Pemadam Kasut

53. Berdasarkan pernyataan di atas, jenis industri yang dikaitkan ialah industri A B berat primer C D tertier sekunder

54. Antara berikut, yang manakah menunjukkan usaha kerajaan Malaysia menjalankan program penghutanan semula? I II III IV A B 23/1 Menanam pokok jati di sepanjang lebuh raya Mewartakan semua kawasan hutan di Malaysia Menjalankan program Ladang Hutan Menguatkuasakan undang-undang I dan II I dan III C D II dan III III dan IV [Lihat sebelah

29

Kraf tangan

Tanah berpasir

Kegunaan harian

55. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dikaitkan dengan tanaman A B C D padi kelapa kelapa sawit sayur-sayuran

56.

Antara yang berikut, pilih faktor –faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan tenaga suria pada masa hadapan.

I II III IV

Kemajuan dalam penyelidikan tenaga solar semakin berkembang Kerajaan menawarkan sumber tenaga ini secara percuma Petroleum dan gas asli semakin berkurang dan mahal Penggunaannya tidak melibatkan sebarang kos

A B 23/1

I dan II I dan III

C D

III dan IV I dan IV [Lihat sebelah

30

57. Berdasarkan peta di atas, padanan keluaran barangan manakah bersesuaian dengan tempat pengeluaran sumber bahan mentahnya. A B I - marmar C II - cerucuk

III - wayar elektrik

D IV - diesel

Tenaga Suria

Tenaga Angin

Kuasa Hidroelektrik

58. Apakah persamaan antara ketiga-tiga jenis tenaga di atas? I II III IV A B 23/1 Sumber yang boleh diperbaharui Giat diusahakan sepenuhnya di Malaysia Sumber yang sedang mengalami kepupusan Tenaga yang tidak mencemarkan alam sekitar I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV [Lihat sebelah

31    Jepun Singapura China

59. Apakah persamaan antara ketiga-tiga negara di atas dalam menguruskan sumber air di negara mereka ?

A B C D

Menggunakan teknologi moden Mengurangkan kos penggunaan sumber air Mengeksport sumber air yang telah diproses Sumber air diuruskan untuk kegunaan di kawasan pertanian

Kerjasama antara Malaysia dan Jepun dalam industri berat

60. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesan kerjasama tersebut kepada Malaysia?

I II III IV

Pemindahan teknologi dan kepakaran Mengurangkan kadar eksport automotif Kedatangan pelancong asing bertambah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara

A B

I dan II II dan III

C D

III dan IV I dan IV

SOALAN TAMAT 23/1 [Lihat sebelah