You are on page 1of 25

2.

Realizaţi o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri până la nivelul întocmirii matricei şi a raportului intermediar, inclusiv

Documentul nr. 1 S.C. XXXX S.R.L. Nr. 12 Data 01.06.2011 ORDI D! "!R#ICI$ În conformitate cu prevederile Legii nr. 672 2002 privind auditul pu!lic intern" a #.$.%.&. nr. '( 200' de apro!are a normelor metodologice generale privind e)ercitarea activitatii de audit intern" a #rdinului managerului general nr. 12 200' prin care *+au apro!at Normele proprii de e)ercitare a auditului intern ,n cadrul entitatii -i cu &lanul anual de audit intern" *e va efectua o mi*iune de audit intern la S.C. XXXX S.R.L. ,n perioada 01.06.2011 + '1.07.2011 Scopul mi*iunii de audit e*te de a da a*igur.ri cu privire la ge*tionarea capitalurilor *ocietatii" -i ,n *pecial a capitalurilor proprii. #!iectivul mi*iunii de audit e*te/ "ta%ilirea respectării dispoziţiilor le&ale cu privire la constituirea rezervelor le&ale, respectarea 'otărârilor adunării &enerale cu privire la repartizarea pe (onduri a pro(itului şi a altor evenimente )uridice. $en0ion.m ca *e va efectua un audit de conformitate cu privire la re*pectarea di*po1i0iilor legale de con*tituire -i ge*tionare a capitalurilor. $i*iunea de audit intern va fi reali1at. de $arele $aria Ca*andra. Supervi1orul mi*iunii e*te -eful *tructurii de audit intern. Conduc.torul Compartimentului de audit intern ..................................................

Documentul nr.2 ".C. **** ".R.+. Compartimentul 2udit 3ntern $i*iunea de audit intern/ AUDITUL INTERN AL CAPITALURILOR SOCIETĂŢII I CO,-./I0I+I/12I 3 +!4./$R. C$ ! /I/./!.5"/R$C/$R. .$DI/./1 Da 20i avut ave0i vreo rela0ie oficial." financiar. *au per*onal. cu cineva care ar putea *. v. limite1e m.*ura ,n care pute0i *. v. intere*a0i" *. de*coperi0i *au *. con*tata0i *l.!iciuni de audit ,n orice fel4 2ve0i idei preconcepute fa0. de per*oane" grupuri" organi1a0ii *au o!iective care ar putea *. v. influen0e1e ,n mi*iunea de audit4 20i avut ave0i func0ii *au a0i fo*t *unte0i implicat5a6 ,n ultimii ' ani ,ntr+un alt mod ,n activitatea entit.0ii *tructurii ce va fi auditat.4 2ve0i re*pon*a!ilit.0i ,n derularea programelor -i proiectelor privind ge*tiunea re*ur*elor umane4 20i fo*t implicat ,n ela!orarea -i implementarea *i*temelor de control ale entit.0ii *tructurii ce urmea1. a fi auditat.4 Sunte0i *o0 *o0ie" rud. *au afin p7na la gradul al patrulea inclu*iv cu conducatorul entitatii *tructurii ce va fi auditata *au cu mem!rii organului de conducere colectiv.4 2ve0i vreo legatur. politic." *ocial. care ar re1ulta dintr+o fo*t. anga8are *au primirea de redeven0e de la vreun grup anume" *au organi1a0ie *au nivel guvernamental4 20i apro!at ,nainte facturi" ordine de plata -i alte in*trumente de plat. pentru entitatea *tructura ce va fi auditat.4 20i 0inut anterior conta!ilitatea la entitatea *tructura ce va fi auditat.4 2ve0i vreun intere* direct *au unul de fond financiar indirect la entitatea *tructura ce va fi auditat.4 Dac. ,n timpul mi*iunii de audit" apare orice incompati!ilitate per*onal." e)tern. *au organi1a0ional. care ar putea *a va afecte1e a!ilitatea dv*. de a lucra -i a face rapoartele de audit impar0iale" notifica0i -eful Compartimentului 2udit 3ntern de urgenta4 2uditor" -ef Compartiment 2udit 3ntern + Nu X

+ + + +

X X X X

+

X

+

X

+ + +

X X X

X

+

. ca . &entru o mai !una .. 9ef Compartiment 2udit 3ntern .....2010 = @ltimul raport de audit reali1at pe acea*t.......ntre!. :..C.2011 .. Compartimentul audit intern Data / 01... efectu.C.0ii = 2ctele conta!ile" ca*a" regi*trele *ociet........R!.....toarea documenta0ie nece*ar... 8.....r7rile adun..2011 O/I7IC.R.. tema Dac...06.....m o mi*iune de audit intern cu tema 2uditul intern al capitalurilor la S. Documentul nr.n perioada de 01..im!are a *tructurii capitalului *ociet.$DI/ I /!R C...12.R!.....L." va rug....torul Compartimentului de audit intern Referitor la mi*iunea de audit intern / 2uditul capitalurilor" Stimate domn În conformitate cu &lanul anual de audit intern" urmea1..ri privind de*f.....$arele $aria ca*andra .I"I$ II D! ..200>+'1.06.. rog *. = Calculul valorii matematice a ac0iunii dupa fiecare *c.6 S.idere . XXXX S............... -RI#I D D!C+.. XXXX S. .. vom contacta ulterior pentru a *ta!ili de comun acord o -edin0... de de*c....n0elegere a activit.tre/ 9eful comparimentului conta!ilitate+*ectia Capitaluri De la/ Conduc. Data 01..... ave0i unele .rii generale de emitere de ac0iuni din fondul de re1erv..rii diver*elor a*pecte ale mi*iunii de audit" cuprin17nd/ + pre1entarea auditorilor< + *copul mi*iunii de audit pu!lic intern< + pre1entarea principalelor o!iective ale mi*iunii de audit pu!lic intern< + programul interven0iei la fata locului< + alte a*pecte.rii generale" apro!.0ii pe perioada 01..R.2011+ '1.2011 *..0ii dumneavoa*tr.ri de retragere *au de *u!*criere de capital" -i de apro!are a conturilor de profit -i pierdere -i a !ilanturilor conta!ile" reparti1area profitului = ?ot......-urarea mi*iunii" v.../ = Situatiile financiare *i contul de profit *i pierdere pe anii 200>+2010 = Regi*trele de eviden0. o contacta0i pe doamna $arele $aria Ca*andra auditor *au pe -eful *tructurii de audit intern Cu *tim.m *a ne pune0i la di*po1i0ie urm. ac0iunilor *u!*cri*e -i v.01...r*ate pe fiecare ac0ionar = ?ot.06.L.r7ri ale adun.n vederea di*cut.07...

..2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .. ac0iunilor *u!*cri*e -i v.... I 7OR......ri de retragere *au de *u!*criere de capital" -i de apro!are a conturilor de profit -i pierdere -i a !ilanturilor conta!ile" reparti1area profitului ?ot. X X X X X $ + + + + + O%servatii X + Nu au fo*t retrageri de capital< + X - X + X 2nterior nu au fo*t reali1ate mi*iuni de .2010 Întocmit $arele $aria Ca*andra Data 06.rii generale" apro!..06.....200>+'1.im!are a *tructurii capitalului *ociet.r*ate pe fiecare ac0ionar #!0inerea actelor de ca*.... -i a regi*trelor *ociet...r7ri ale adun.....ot..... Colectarea in(ormatiilor "erviciul Conta%ilitate:evidenţa capitalurilor 3dentificarea legilor -i regulamentelor aplica!ile *tructurii auditate precum -i a reglement.12.0ii #!tinerea e)emplarului de Raport de audit intern anterior D.. Calculul valorii matematice a ac0iunii dupa fiecare *c.tii #!0inerea unor indicatori de anali1a din ane)ele la cele doua !ilanturi din 200> *i 2010 #!0inerea .rilor *tatutare #!0inerea *itua0iilor financiare pe 200> -i 2010 #!0inerea eviden0ei nominale -i *tructurale a ac0iunilor Regi*trele de eviden0.. &erioada auditata/ 01.2II+OR $i*iunea de audit intern/ AAuditul intern al Capitalurilor”..9 CO+!C/..R!.01..r7rilor adun..Documentul nr.rii generale de emitere de ac0iuni din fondul de re1erv....

a ac0iunilor .+. O0I!C/!+OR .ri .$DI/.n *tructura capitalului B..... Nr crt 1....audit intern Documentul nr. **** "..n 200> -i 2010 C.R... C! /R.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .0I+! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”... -i valoarea matematic.. Con*tituirea re1ervelor legale 2.....2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 07.12...ri de dividende Obs. Re*tituri de aporturi -i acord.C. Compartimentul 2udit 3ntern +I"/.../O. %luctua0ii de ac0ionari -i modific..200>+'1....R! ..ot. Obiective Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea ...06..r7rilor adun..Reparti1area profitului 200> *i 2010 '. &erioada auditat.....rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice Obiecte auditabile 1./ 01...01. :aloarea nominal. ". .+I<...

.... Nr.R.R!.....Reparti1area profitului 200> *i Reparti1area profitului 2010 ignor7nd apro!area 2E2 './ 01.r7rilor adun..+.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .n con*tituirea re1ervelor legale Obs.. &erioada auditat... :aloarea nominal. a valorii valoarea matematic..Documentul nr.n 200> -i 2010 C.= "..2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 1B.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice Obiecte auditabile Riscuri semnificative D)ce* *au in*uficien0..ri .rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea .ot.....01... Re*tituri de aporturi -i acord.06.... Con*tituirea re1ervelor legale 2. a ac0iunilor matematice a ac0iunilor . -i Sta!ilirea eronat.. ..ri de dividende Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate .n *tructura capitalului Drori .ruia B. 1.. Obiective Sta!ilirea re*pect.. %luctuatii de ac0ionari -i modific..200>+'1..12. **** ".. crt. RI"C$RI+OR $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.C..n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.. 1...... Compartimentul 2udit 3ntern ID! /I7IC..

-O D!RI+OR 8I .. Compartimentul 2udit 3ntern "/...C/ORI+OR D! RI"C.Documentul nr..01.C../ 01..precierea calitativă 76 D)i*t..0I+IR!. -onderea (actorilor de risc ?-i@ -1 A . proceduri" *unt cuno*cute" dar nu *e aplic.2011 7actori de risc ?7i@ .precierea cantitativă 72 ..06. . 7..200>+'1.> ".. &erioada auditat.... proceduri -i *e aplica 3mpact financiar *c.BC ivelul de apreciere al riscului ? i@ 1 2 6 Data/ 1B...12.. **** "...2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ...precierea controlului intern 71 ..-R!CI!R!. proceduri 3mpact financiar ridicat :ulnera!ilitate mare -2 A 6BC -6 A 2BC ..... 3mpact financiar mediu :ulnera!ilitate medie Nu e)i*t....R.+.. I#!+$RI+OR RI"C$RI+OR $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”..1ut :ulnera!ilitate mica D)i*t.

..ri ..D$+$I /O/.....udit Intern "/. :aloarea nominal.+.n con*tituirea re1ervelor legale Reparti1area profitului ignor7nd apro!area 2E2 Drori .+ RI"C$+$I $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.in *tructura capitalului B. -i valoarea matematic. **** ".( ".2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .0I+IR!.....n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.Documentul nr..n 200> -i 2010 C. &erioada auditata/ 01.. crt....otararilor adun. .200>+'1. Re*tituri de aporturi -i acord.. 1 Obiectivele Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea . Con*tituirea re1ervelor legale 2.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice Obiectele auditabile 1.. I#!+$+$I RI"C$+$I "I -$ C/. %luctua0ii de ac0ionari -i modific.... Compartimentul .12.Reparti1area profitului 200> -i 2010 '.ruia Sta!ilirea eronat............. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate N1 N2 N3 Punctaj total 2"C 2"C 2"C 1"( 1"( ' ' ' 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 .ri de dividende Riscuri identificate D)ce* *au in*uficien0.C...R....01. Data/ 1B.06.. a ac0iunilor ...2011 Nr.+ ...

.n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.ri .E "..R!. %luctua0ii de ac0ionari -i modific. Nr.. **** ". a ac0iunilor .ri de dividende Ri*curi identificate D)ce* *au in*uficien0. :aloarea nominal.. crt..n con*tituirea re1ervelor legale Reparti1area profitului ignor7nd apro!area 2E2 Drori ... . -$ C/. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la divedende acordate &uncta8 total 2"C 2"C 2"C 1"( 1"( Cla*are Data/ 1C.06.n 200> -i 2010 C. RI"C$RI+OR -! 0.Documentul nr.R..<. Re*tituri de aporturi -i acord.D!+OR /O/.otarariloe adunarii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului *i a altor evenimente 8uridice" #!iectele audita!ile 1.2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .Reparti1area profitului 200> -i 2010 '......01..+.+! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”....12.n *tructura capitalului B....ruia Sta!ilirea eronat..2011 $are $are $are $ediu $ediu .200>+'1.. 1.. #!iectivele Sta!ilirea re*pectarii di*po1itiilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea .C...... Compartimentul 2udit 3ntern C+...". -i valoarea matematic. Con*tituirea re1ervelor legale 2. &erioada auditata/ 01..

ri . 1.C.06.+.01. Compartimentul 2udit 3ntern /. :aloarea nominal. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t.R. Crt.ruia Sta!ilirea eronat.200>+'1. &unct FS Data/ 16.n con*tituirea re1ervelor legale S 2.n eviden0a ac0ionarilor -i a ac0iunilor fiec.RI "I -$ C/! "+.Documentul nr. un *i*tem de control intern ineficient D)i*t.ncredere al auditorului . un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. .0! $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.0!+$+ -$ C/! /. a ac0iunilor .2011 Con*ecinta functionarii nefunctionarii controlului intern D)i*t.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea . %luctua0ii de ac0ionari -i modific. -i valoarea matematic. Con*tituirea re1ervelor legale D)ce* *au in*uficien0. Re*tituri de aporturi -i acord.Reparti1area profitului 200( Reparti1area profitului -i 200> ignor7nd apro!area 2E2 '. **** ". un *i*tem de control intern ineficient D)i*t. a valorii matematice a ac0iunilor Diferen0e con*tatate la aporturi re*tituite -i la dividende acordate S Sc.ri de dividende Drori .n *tructura capitalului B.1ut #!iective #!iecte audita!ile Ri*curi *emnificative #!*.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice 1.1ut S $ediu S $ediu S $ediu .r7rilor adun.1B "./ 01. Sta!ilirea re*pect.ot. &erioada auditat.12.n controlul intern Sc.2010 Întocmit/$arele $aria Ca*andra Nr.n 200> -i 2010 C. un *i*tem de control intern ineficient Erad de .

.R. .. 3 D!/.....11 ". %luctua0ii de ac0ionari -i modific./IC.. ..ri ..200>+'1.. #!iective Sta!ilirea re*pect..rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea . Re*tituri de aporturi -i acord.Reparti1area profitului 200( -i 200> '...2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ..+I$ ./ 01.01.r7rilor adun.ri de dividende #!*.... Nr crt 1.06...... **** "...n *tructura capitalului B.C.I"I$ II D! . a ac0iunilor .+.Documentul nr. -i valoarea matematic..12.ot...2010 Întocmit/$arele $aria Ca*andra Data/ 17..rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice #!iecte audita!ile *electate 1. Con*tituirea re1ervelor legale 2.. :aloarea nominal.$DI/ I /!R $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”..n 200> -i 2010 C. &erioada auditat. Compartimentul 2udit 3ntern /!.

.... Întocmirea *i validarea Declaratiei de independenta '....+..200>+'1..$DI/ I /!R $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.01...12 "..... Data/ 1(...06. D! .2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ..6 9GB 169 &er*oane implicate Locul de*fa*urarii /emaF Auditul intern al ciclului Capitaluri”. Colectarea *i prelucrarea informatiilor 2 2 -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata 2 B0 2uditor .Documentul nr... &erioada auditat...C.-re&atirea misiunii de audit 1.... &regatirea *i tran*miterea Notificarii privind declan*area mi*iunii de audit intern catre partile intere*ate B.......... Întocmirea *i apro!area #rdinului de *erviciu 2../ 01.. Compartimentul 2udit 3ntern -RO4R.. ..R. **** ".2011 Dtapele mi*iunii Domeniul 2ctivitati Durat a 5...12..

Dla!orarea Li*telor de verificare 7.idere B 2uditor Structura auditata . #rgani1area *edintei de . B Structura auditata 1'. #rgani1area *edintei de de*c.6 ( B0 16 B B &er*oane implicate Locul de*fa*urarii Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata Structura auditata C. Redactarea $inutei *edintei de . 2nali1a ri*curilor (. Întocmirea &rogramului de audit >.e*tionarului de control intern 6.nc.idere cu compartimentul auditat B 11.Dtapele mi*iunii Domeniul 2ctivitati Durat a 5.idere cu compartimentul auditat. Dla!orarea C. Întocmirea &rogramului preliminar al interventiei la fata locului 2uditor 2uditor 2uditor 2uditor 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor 2uditat 10. Redactarea $inutei *edintei de de*c.idere B 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor 2uditat 12.nc.

Fran*miterea proiectului de Raport la *tructura auditata *i *olicitarea de ra*pun* .n 1C 1ile 16. e*te ca1ul 'C -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata ( 2uditor 2uditor 2uditat ( .6 2>1 &er*oane implicate Locul de*fa*urarii 1.ot.rii di*po1i0iilor legale cu privire la con*tituirea re1ervelor legale" re*pectarea . Raportul de audit intern 1B. #rgani1area Reuniunii de conciliere" dac.Dtapele mi*iunii Domeniul Sta!ilirea re*pect. Colectarea dove1ilor C.n &rogramul interventiei la fata locului6 2. Interventia la (ata locului '. Redactarea *i revi1uirea proiectului de Raport de audit intern 1C.ntocmirea Notei centrali1atoare a documentelor de lucru 'C 121 20 >1 2uditor 2uditor 2uditor C. Di*cutarea con*tatarilor cu -eful compartimentului (( 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern 2uditor Structura auditata 7 Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Structura auditata Structura auditata 0. Dfectuarea te*tarilor 5pre1entare detaliata .r7rilor adun. Dla!orarea %32&+urilor B.rii generale cu privire la reparti1area pe fonduri a profitului -i a altor evenimente 8uridice 2ctivitati Durat a 5. Revi1uirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului *i al formei *i .

#!tinerea apro!arii Raportului de audit de conducerea entitatii 20. #!tinerea avi1arii Raportului de conducerea *tructurii de audit 1>. 3ncluderea .6 2 &er*oane implicate Locul de*fa*urarii 2uditor Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern ( ( 2 9 2uditor 2uditor -ef Compartiment 2udit 3ntern D. $rmarirea recomandarilor 21. Fran*miterea recomandarilor apro!ate" catre *tructura auditata Durat a 5.n Raportul de audit intern a punctului de vedere al *tructurii auditate" finali1area *i .3nitierea proce*ului de implementarii recomandarilor urmarire a B -ef Compartiment 2udit 3ntern Compartimentul 2udit 3ntern .ntocmirea *inte1ei raportului 1(.Dtapele mi*iunii Domeniul 2ctivitati 17.

.. 2..06. Compartimentul 2udit 3ntern -RO4R./ 01.....2...Reparti1area profitului 200( -i 200> '. +OC$+$I $i*iunea de audit intern/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.2011 1.2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern . **** ".... 7.$+ I /!R#! 2I!I +.12..R... -i valoarea matematic.. #!iecte audita!ile Fipul te*tarii Re*pectarea di*po1itiilor legale cu privire la capitaluri 2nali1a di*tri!uirii de dividende :erificarea regi*trului ac0ionarilor :erificarea regi*trelor conta!ile :erificarea regi*trelor conta!ile Locul te*tarii Durata te*tarii 5.. C.. &erioada auditat.. '.+....200>+'1..16 ".6 7C 70 'C 'B 1C $arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra 2uditori Data/ 1>. :aloarea nominal. Nr. 1. %luctua0ii de ac0ionari -i modific...ri ..... a ac0iunilor ...Documentul nr. B.n *tructura capitalului B....n 200> -i 2010 C. crt. Re*tituri de aporturi -i acord. Con*tituirea re1ervelor legale 2...ri de dividende 2uditat 2uditat 2uditat 2uditat 2uditat $arele $aria Ca*andra $arele $aria Ca*andra .C...01..

.idere *+a procedat la/ + &re1entarea auditorului care urmea1a *...+.rii de te*te a*upra muncii lor *i pentru a lua interviuri" programul .R.6  a*pectele procedurale" re*pectiv eventualitatea unor *edinte intermediare .C.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ... le a*igure .06...lan Fudori0a E..Documentul nr...01. Stenograma sedintei În cadrul -edin0ei de de*c.nc.. În urma di*cu0iilor care au avut loc cu privire la o!iectivele mi*iunii de audit repre1entan0ii *tructurii auditate au pre1entat o parte din pro!lemele cu care *e confrunta -i anume/ = 2ctivitatea privind ge*tiunea capitalurilor repre1int. = $en0inerea -i c.a ac0ionarilor.e Co*tel %unctia Directia Serviciul -ef Compartiment 2udit &u!lic 3ntern 2uditor -ef Serviciu Conta!ilitate 3n*pector Re*pon*a!il evidenta capitaluri Director economic Nr. Li*ta participantilor/ Numele E..nt7lnirilor *i timpul nece*ar pentru reali1area ace*tor proceduri<  condi0iile minime pe care auditatul tre!uie *.tre -eful Compartimentului 2udit 3ntern" . Compartimentul 2udit 3ntern .n cur*ul mi*iunii" informarea *i*tematica a*upra con*tatarilor<  data -edin0ei de ..iar ma8orarea capitalului .n vederea reali1arii mi*iunii de audit 5*patiu de lucru" calculatoare" po*i!ilitate de editare etc.ne*cu $ariu* Coconcea Simona G. .. **** ".d.n urma reparti1.200>+'1.....telefon 66B617 66B61B 66B61> 66B61> 66B61> 66B61> D+mail Semnatura B.. Recomandarile formulate" ca urmare a eventualelor di*functionalitati con*tatate" vor fi di*cutate -i anali1ate cu *tructura auditat.n vederea colectarii informa0iilor" efectu.rii *tructurale a ace*tuia -i a componen0ei numerice.12.19 ". &erioada auditata/ 01..rii profitului De a*emenea" *+au *ta!ilit/  per*oanele pe care auditorul le poate contacta .. o 1on....ela*e 2urelia Fudor $arian Fudorac.rii Raportului de audit intern 5c7nd" cum -i cui va fi di*tri!uit6.... efectue1e mi*iunea de audit< + &re1entarea func0iei de audit intern de c.. "!DI 2!I D! D!"CHID!R! $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.n *pecial a o!iectivelor generale ale auditului intern" *emnifica0ia auditului intern< + &re1entarea &rogramului interven0iei la fa0a locului" o!iectivele audita!ile care *e inten0ionea1a a fi reali1ate" dupa anali1ele de ri*c efectuate.I $/.idere" inclu*iv a participantilor<  modalitatea redact..2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 20." inclu*iv a &lanului de ac0iune -i a calendarului implementarii -i per*oanelor ra*pun1atoare cu implementarea recomandarilor.. cu ri*c< = Comple)itatea activitatii Serviciului Capitaluri -i a implica0iilor modific..

01..2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .0ilor pentru reali1area o!iectivului *u! o!iectivului4 + dac.1. ne furni1a0i cerin0ele privind e)perien0a -i preg.... + v. + e)i*t...200>+'1. cu privire la capitaluri4 + dac.. ne furni1a0i un e)emplar. Compartimentul 2udit 3ntern CH!"/IO ..Documentul nr..C. AdaH" v. rug.......... **** ".... rog *. per*oana re*pon*a!il..... AdaH" v.. O!iecti"ul# Re$pectarea di$po%i&iilor le'ale cu pri"ire la capitaluri 2ctivitatea de audit + e)i*t. *ta!ilit.. ne furni1a0i fi*a po*tului.m *..m *. 8uridic.m *.. X X %i-a po*tului Da Nu X X X X X #!*. un *i*tem de proceduri pentru *ta!ilirea elementelor de natur. "... rug..R....R$+ D! CO /RO+ I /!R $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”.12.. ne furni1a0i un e)emplar...+.06. &erioada auditata/ 01.2010 Întocmit $arele $aria Ca*andra Data/ 2C. rug.... pentru ela!orarea -i actuali1area procedurilor4 + e)i*t. AdaH" v. li*ta activit...tirea profe*ional.. . nece*are po*tului4 + dac..

1.R! R. 2ctivitatea de audit Capitalul social.Documentul nr. 1 O!iecti"ul # Re$pectarea di$po%itiilor le'ale cu pri"ire la capitaluri Nr. (orma )uridica si analiza nivelului D)aminarea formei 8uridice a *ociet. e)i*t.6. crt.t ca1uri de mic-orarea capitalului *ocial 2nali1at motivele< pierdere" ie-irea unor ac0ionari :erificat dac. capitalul propriu depa*e*te I din capitalul *ocial" dac. 2nali1a capitalului" a cifrei afaceri" a gradului indatorarii :erificarea ane)elor la !ilant cu privire la continuitatea act. . au e)i*t.n evidenta capitalurilor 2nali1a evenimentelor 8uridice ale *ocietatii +?otatati 2E2 a*upra reparti1arii profitului X : X X + + X + X X X X X X X + + + X + X : : : : : : : D2 N@ #GS.9.1= +I"/. D! #!RI7IC.2. 1.r0ile *ociale au acela-i regim 8uridic +dac. Raportul dintre capitalul propriu *i permanent" *au indatorat 2nali1a creerii de valoare pentru actionari 1. 1.0ii :erificarea la *ocietatea pe ac0iuni a / + numar de ac0iuni +*tructura capitalului *ocial +p. nu apro!area 2E2 pt continuitatea act.1. *ituatie de autocontrol 5 filiala6 +capitalul *ocial *u!*ci* var*at integral +dac. 1. Compararea atri!utiilor din procedura cu fi*ele po*turilor D)aminarea cunoa*terii procedurilor de catre per*oanele cu re*pon*a!ilitati .

2nali1a provi1ioanelor pentru ri*curi *i c. la *far*itul anului precedent *+a con*tituit re1erva legala +verificat tratamentul conta!il al re1ervelor legale +verificat tratamentul conta!il al re1ervelor *tatutare +verificat dac. re1erva legala a fo*t utili1ata legal +verificat dac.2011 2uditor intern" $arele $aria Ca*andra . crt. Fratamentul re1ervelor legale/ +verificat dac. 1.. dividendele *unt prelevate a*upra re1ervelor +anali1at evolutia re1ervelor pe 200(+200> X X X X + X + + + + + X + : FDSF 1.Nr.07.=.eltuieli Data/ 02. 2ctivitatea de audit +di*tri!uirea de dividente +con*tituirea de re1erve D2 X X N@ : : #GS..

+reportul negativ din anii anteriori a fo*t acoperit +*itua0iile financiare *unt apro!ate de adunarea general. 2ctivitatea de audit Distri%uirea de dividende :erificat dac.6. un raport al cen1orului +dac.1> +I"/.2 O!iecti"ul # Anali%a di$tri!uirii de di"idende Nr.r*at +dac. +dac. e)i*t.R! R. . capitalul a fo*t integral v. D)amenul .Documentul nr. crt.2.t apro!ari a le conducerii +dac.nfiin0area *ociet0ii au fo*t integral amorti1ate +re1erva legal. di*tri!uirea de dividende *+a facut re*pect7nd / +dac. la calculul ace*tor avan*uri de dividende *+a avut . a e)i*t. c. 2 2.n capitalul permanent X X X + X X X + X X + + + + + + + + + + + + X + + X + + + + + D2 N@ #GS.n preala!il con*tituit.eltuielile imo!ili1ate cu . e*te .n vedere re1ulltatul provi1oriu la data platii +dac.1. D! #!RI7IC. *+au facut pla0i . 2. un raport al auditorului +alte pro!leme legate de dividende +indicatori financiari in functie de divident 2. *unt acte 8uridice a ace*tor plati +dac.n avan* a dividendelor +dac.mprumuturilor pe termen lung &onderea ace*tuia . e)i*t. *ocietatea a propu* ac0ionarilor di*tri!uirea de dividende +dac.

2.ntre ac0tionari -*i conducere.ili!ru de putere .Nr. D)i*tenta procedurilor de guvernan0. 2=. crt.>.9. . X X + X + + + 2.n unitate" *tudiindu+*e rela0iile de ec. *u!*crierea *i inca*area capitalului *+afacut re*pectand di*po1itiile legale D2 N@ #GS. a e)i*t. 2ctivitatea de audit Diligente legate de evenimente *pecifice +dac. e)iata rapoarte independente ale cen1orilor" e)pertilor conta!ili etc +dac.t ma8orari *au mic*orari de capital" dac.. di*tri!uirea *+a facut corect +dac. Dac. .t tran*paren0. au e)i*t.. 2.n afaceri D)i*tenta comitetelor *peciali1ate" componen0a -i functionarea C2 X X .

............200>+'1.... de dividende .. a unit.r.0'. ..1G "..!I $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”...n avan* a dividendelor C#NSF2FJR3/ + În urma verific....... e)i*te o anali1a a *erviciului conta!ilitate cu privire la *itua0ia financiar.....0ii de a reinve*ti profitul pe anul 200>" lucru ce a facut ca ace*tuia *.n adunarea general...< C#NSDC3NLD/ 2cordarea eronat.2010 ca urmare a unei *itua0ii *peciale *+au acordat dividende domnului ..... *..... C2@KD/ + Neutili1area Re'i$trului $pecial de pre%enta pentru e"identa di"idendelor acordate in a"an$.n avan* actionarului .. D! ID! /I7IC.r..0ii la acea dat.n care au fo*t re*pectate di*po1i0iile legale cu privire la acordarea de dividende *+a con*tatat c..R. *....2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 0C. RDC#$2NDJR3/  Dfectuarea unei reverificari privind *i*temul de evidenta a dividendelor acordate pe fiecare actionar..07.. **** ".n raportul comi*iei de cen1ori care a verificat activitatea unitatii pe acea*ta perioad.... .....+I<1 .... de C 000 lei..12.... *e aprecie1e inten0ia unit. pe data de 26.2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern ..  Dla!orarea unei proceduri pentru ge*tionarea core*pun1atoare a capitalurilor" care repre1inta averea actionarilor *i carora nu tre!uie *a li *e faca nedreptati avanta8ind pe alti actionari.  2*igurarea unei pregatiri profe*ionale de *pecialitate a per*onalului *i evaluarea *i*tematica a ace*tuia.. .Documentul nr.C... -i nici ..n *um.. +$ai mult" nu *e face referire nici .. -RO0+!.rii modului .R! 8I .. &R#GLD$2/ @n control intern *la! cu privire la acordarea ..01.+...... i *e acorde 1000 lei in plu*.rii generale" dar f.. @n ineficient control intern *i o *capare a *erviciului conta!ilitate care tre!uia *a *e*i1e1e un de!it din divident platit in plu*." -i mai mult f.. +2cordarea *umei *+a efectuat cu apro!area adun... Compartimentul 2udit 3ntern 7I8.. &erioada auditata/ 01..

.......rile care urmea1...07. &erioada auditata/ 01...0ilor -i au fo*t comentate recomand....1E ".......... Li*ta participantilor/ umele .. Compartimentul 2udit 3ntern .... &entru con*tat.......3ntocmit.....I $/. De a*emenea" au fo*t di*cutate deficien0ele" au fo*t anali1ate cau1ele care au contri!uit la reali1area di*functionalit.01..2010 Întocmit/ $arele $aria Ca*andra Data/ 06..... În final" *+au de*emnat per*oanele re*pon*a!ile cu implementarea recomandarilor *i datele de reali1are ale ace*tora...........C...... . 7unctia5Directia5 "erviciul -ef Compartiment 2udit &u!lic 3ntern 2uditor -ef Serviciu Conta!ilitate 3n*pector Re*pon*a!il evidenta capitaluri Director economic r........... **** ".. În con*ecinta" proiectul Raportului de audit intern devine Ra#ort de audit intern.... Mentiuni generale $i*iunea de audit/ Auditul intern al ciclului Capitaluri”...2011 2vi1at/ -ef Compartiment 2udit 3ntern .n*u-ite ......... ......+.R..............................12........ ... ............rile deficien0ele pre1entate nu au fo*t formulate o!iec0ii" fiind ........rile pentru fiecare o!iect auditat....... Documentul nr......... a fi implementate pentru eliminarea deficientelor con*tatate.. -entru con(ormitate.....200>+'1. $arele $aria Ca*andra "upervizat...n totalitate.... $arele $aria Ca*andra . 8!DI 2!I D! 3 CHID!R! A.. !onclu"ii În cadrul -edin0ei au fo*t pre1entate o!iectivele auditate -i con*tat...... tele(on !: mail "emnătura B.......