UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
CATEDRA DE MARKETING SI RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

CURRICULUM
la disciplina
„Tehnici promoţionale”

Ciclul I, Licenţă

AUTOR:
Lilia Ghiţiu, dr, conf.univ

CHIŞINĂU 2013

1

univ la şedinţa Catedrei din „ ____” __________ 2012 2 . prof.APROBAT Şef Catedra: Gribincea A... hab. dr.

Ore Unităţi de conţinut Introducere în disciplină. Formele şi funcţiile publicităţii Agenţiile de Publicitate şi clasificarea acestora. efectele mesajului şi mai ales feed-back-ul la nivel de imagine şi de decizie de cumpărare. Astfel. target-ul. Rolul comunicării in activitatea promoţională. PR. Curs Seminar zi Lucrul individual zi f/r* zi f/r* 6 f/ r * - 12 - 4 - 10 8 - 20 16 - 8 8 3 . Tipuri de Publicitate. unul din imperativele cursului „Tehnici promoţionale în Marketing” este de a arăta importanţa şi utilitatea Tehnicilor de Promovare în Complexul Activităţilor de Marketing. 2. procedeele şi mai ales cea mai importantă cale de comunicare interactivă cu clientul prin intermediul tehnicilor de promovare directă şi indirectă. etc. iar viitorii absolvenţi. vor realiza cu ajutorul programelor IT Specializate.I. Event-ul. II 225 42 84 7 46 e x - - - - - - - - Nr. Forma de Codul Denumirea învăţămân discipline disciplinei t i cu frecvenţă la zi cu frecvenţă redusă* - Tehnici promoţionale în Marketing - Responsabil de disciplină Semestr ul Ore total: inclusiv Tota l C S L LI Ghiţiu Lilia. cele mai simple conţinuturi promoţionale. încă din timpul studiilor. etc. vor încerca să delimiteze diferite tehnici de promovare în marketing (Reclama. dr. Publicitatea socială. Ca urmare a audierii acestui curs. - Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor N r. În urma însuşirii acestui curs. PRELIMINARII Disciplina „Tehnici promoţionale în marketing” are menirea de a contribui la formarea competenţelor studenţilor de a aprecia care sunt metodele. Expoziţia. studenţii vor fi capabili să identifice oportunităţile Tehnicilor de Promovare în contextul marketingului. Pe baza acestui curs. d/ o 1. bugetul alocat. studenţii vor căpăta abilităţile de a analiza mediul de comunicare. studenţii vor fi capabili să întocmească anumite tehnici promoţionale în dependenţă de mai multe caracteristici cum ar fi tipul produsului. de credite ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Evaluarea II. 3. PP.). Târgul.

• • - OBIECTIVE GENERALE La nivel de cunoaştere şi înţelegere: să determine obiectul de studiu al disciplinei. Tipurile de Publicitate Neconveţională (BTL şi Product Placement) şi caracteristica acestora Bugetarea în Publicitate Strategiile şi Obiectivele Media Total 5. • Stabilirea canalului şi pârghiilor necesare pentru un feed-back bidirecţionat • Planificarea şi Implementarea Acţiunilor de Promovare • Utilizarea metodelor RACE şi ROSIE în activitatea de Promovare • Analiza detaliată a tehnicilor de promovare pe piaţă locală şi cea Europeană. 4 . Să poată aplica datele din media-plann în activitatea de promovare • - La nivel de integrare: să planifice o Campanie de Promovare să estimeze influenţa mesajului asupra target-ului să propună tehnici neconvenţionale pentru realizarea mix-ului comunicaţional. • Stabilirea celei mai oportune tehnici de promovare în cadrului Mix-ului Comunicaţional. - La nivel de aplicare: să clasifice tipurile de Reclamă şi Publicitate. să identifice sursele mass-media şi implicarea creativului în tehnica promoţională interactivă. să identifice metodele prin care o aleagă cea mai utilă tehnică de promovare să identifice când este cazul de iniţiat activităţi de promovare. PR. Publicitate şi Reclamă. să analizeze comparativ ATL şi BTL. să creeze şi să implementeze tehnică promoţională BTL.4. să determine scopurile principale şi cele secundare a Mix-ului Comunicaţional. în dependenţă de ciclul de viaţă al produsului. să clasifice etapele de apariţie a diferitor forme de promovare. 6. să definească corect termenul de Tehnici Promoţionale. ca un mijloc eficient de persuadare să argumenteze utilitatea Tehnicilor Promoţionale în condiţiile Crizei Economice să poată aprecia prin diferite metode eficienţa Campaniilor de Promovare. să determine cauzele eşecului unei tehnici de Promovare. III. 10 - 20 - 10 - 4 4 42 - 8 8 84 - 8 8 46 - COMPETENŢE În rezultatul studiului disciplinei „Tehnici promoţionale în Marketing” se formează următoarele competenţe specifice: • Deosebirea dintre tehnicile/mijloace de promovare şi Relaţii Publice • Analiza principalelor similitudini între Propagandă.. mai ales. IV. să demonstreze aplicabilitatea Reclamei în circuitul mesajelor dinspre firmă către client. să evalueze impactul comunicaţional şi cel economic.

Rolul comunicării în activitatea propoţională Obiective Studentul va fi capabil: . Agenţiile de publicitate şi clasificarea acestora Obiective Studentul va fi capabil: . „Propagandă” . Tipuri de Publicitate.V. Unităţi de conţinuturi • • • • • • • • • Publicitatea de Produs Publicitatea de Poziţionare Publicitatea de Reamintire Publicitatea Star System Funcţia economică a Publicităţii Funcţia de comunicare a Publicităţii Funcţia socială a Publicităţii Funcţia politică a Publicităţii Funcţia de creare a valorilor a Publicităţii Subiectul 3.să cunoască cele mai importante tipuri de Agenţii . locul Tehnicilor de Promovare în Actul comunicării Economice. Formele şi funcţiile publicităţii Obiective Studentul va fi capabil: .să deosebească noţiunile „Reclamă”.să identifice Tipurile de Publicitate . Unităţi de conţinuturi • • • • • • • Agenţia Full services Agenţia de media planificare Agenţia de Creaţie Agenţiile de media Specializate Agenţiile interactive Agenţiile in House (interne) Modelul Grup de Agenţii 5 .să definească noţiunea de comunicare şi de tehnici promoţionale.să cunoască noţiunea de Agenţie de Publicitate .să determine tipul de agenţie în dependenţă de obiectivele de Comunicare.să caracterizeze teoriile din Marketing şi Comunicare privind Reclama. . • Esenţa. Comunicare a Reclamei.să deducă şi să argumenteze conform Paradigmei Generale ale Comunicării.să cunoască diferenţa esenţială dintre Reclamă şi Publicitate .să determine caracterul interactiv al Reclamei şi Publicităţii. • Periodizarea Istoeriei Publicităţii: de la Agora la Mass-Media şi Internet • Începutul Publicităţii Contemporane: anii 1950 (Era Ogilvy) Subiectul 2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT Subiectul 1. „Publicitate”.să distingă principalele Diferenţe între Teoria Economică şi cea a Comunicării pentru Advertising. • Corelaţia dintre Marketing. .să identifice Funcţiile Publicităţii . structura Publicităţii. Introducere în disciplină.să cunoască etapele principale ale Istoriei Publicităţii Economice şi celei Politice Unităţi de conţinuturi • Obiectul de studiu şi curriculumul disciplinei.să determine principale trăsăturile distinctive ale fiecărei Agenţii în parte . . .

CTP. Nr.să ştie să motiveze din punct de vedere al eficienţei economice tipul de canal ales . etc. • Obiectivul media de RE-. poziţionare. Strategiile şi Obiectivele Media Unităţi de conţinuturi • Estimarea de Cost • Bugetul de Campanie de Promovare • Analiza corectitudinii întocmirii Bugetului • Ora de cost • Tipurile de comisioane • Comisionul de producţie • Comisionul Media Obiective Studentul va fi capabil: .să determine efectul de Comunicare • Product Placementul interactivă în cadrul BTL. Subiectul 5.Să poată utiliza termenele din media planificare .să cunoască tipurile de obiective media .să fundamenteze necesitatea adresării unei Agenţii în situaţiile de Criză şi în faza de pre-lansare Subiectul 4.să cunoască principalele deosebiri între BTL • Târguri şi Expoziţii şi ATL la nivel de comunicare cu target. Rating. • Event Marketingul . -să poată aplica metodele de Bugetare în cadrul creării Campaniilor de Publicitate .să poată bugeta o Campanie de Promovare.să cunoască tipurile de strategii media .Să cunoască structura media plannului Unităţi de conţinuturi • Strategia media de Propulsare. • Tehnici de Promovare de Masă . VI.Tipurile de Comisoane Subiectul 6.să poată alcătui un buget pentru Campanie . Tipurile de Publicitate Neconveţională (BTL şi Product Placement) Obiective Unităţi de conţinuturi Studentul va fi capabil: • Necesitatea BTL . • Strategia media de Acaparare a targetului.să cunoască corelarea dintre obiectivele de comunicare şi cele media .să identifice ATL şi BTL. • Targetul si strategia media în mixul comunicaţional • Scrierea şi Analiza unui Media-Plann • Operarea cu termenii din media planificare: GRP.să analizeze Tactica Product Placementului în cadrul Mixului Comunicaţional. . 1 LUCRUL INDIVIDUAL Produsul preconizat Portofoliul studentului Strategii de Criterii de evaluare realizare  Acumularea  Utilitatea/actualitatea informaţiei materialelor acumulate  Studiu bibliografic  Profunzimea studiului  Prezentarea Media  Diversitatea surselor Termen de realizare Săptămîna a treia de studii 6 .să poată percepe Product Placementul ca pe • Strategiile de Promovare intra Companie un mijloc nou de Promovare .. Bugetarea în Publicitate Obiective Studentul va fi capabil: .să poată aprecia calităţile definitorii a bugetării în raport cu concurenţii .

Istorie. Martine.plan  Elaborarea Obiectivelor Media     analizate Analiza critică a rezultatelor prezentate Volumul referatului (5-10 pagini) Forma de prezentare Concordanţa dintre obiective stabilite şi conţinuturile obţinute VII. practică. 18. Dan. Introducere în publicitate. Chişinău. Dragoş. 2002 11. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. 2004. 2004 8. Bucureşti. Munchen. A. Wally (2006). Polirom. Юнити. Aaker. Chantal. Bucureşti. 2006. Joly. Luc Strategii publicitare. prefaţă de Philip Kotler. Dragoş. 3. Editura Comunicare. Nicola. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Lupta pentru un loc în mintea ta. Jack (2004) Poziţionarea. Editura Comunicare. 2004 13. Editura Polirom. editura Polirom. Petre. Relaţii publice. Китчен Ф. 21. Prut internaţional. Bildkomunnikation. 20. comunicare. Editura Trei. Trout. Iaşi. Petcu. Thomas.ro...D. Bernard.: Cellegium. Бекетов А. o colecţie Brandbuilders marketing & 16. Relaţiile publice. Principii şi strategii. Bucureşti. Ries. Laura. David (2005) Managementul capitalului unui brand. 5. 2006 12. 2000. Petre. (2001). Relaţiile publice şi mass-media.ro. Cluj-Napoca. Editura Trei. Editura All. 2005 6. Bucureşti. Сарокваша Ф. Ed. Farbery. Bucureşti. Cioaric Vasile. Bucureşti. Cathelat. traducere de Patricia Mandache. Bucureşti. Editura Niculescu. Limbajul publicităţii. Despre brand. Claude. Goddard. Москва. Promovarea produselor. Olins. Psihologia consumatorului. Angela. Ваклер. Publicitate eficientă. 14. Mihaela. 1999 2. Editura Comunicare. Паблик рилейшнз. UT Press. Игнатиева Д. Iliescu.: Cellegium. Dan. Al. Dan. 2002 7.ro. Bonnange. 2005 17. o colecţie Brandbuilders 15. Основы Паблик рилейшнзю.. Franz Vahlen Verlag. 2003. Petre. Werner.. 7 . Psihologia reclamei. 1998 9. Настольная энциклопедия Паблик рилейшнз. Kroeber-Riel. Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară. Noţiuni fundamentale. Bucureşti. Corman Cristina. Marcenac. teorie. Corman Cristina. Валентин Королько.ro. 2006 19. Альпина Паблишер. 4. Bacali. Marian. Introducere în analiza imaginii.2003. 1995 10. Bucureşti. Ed. Приципы и практика. Bucureşti. Iliescu. O istorie ilustrată a publicităţii româneşti. Editura Tritonic. Polirom 2004. Publicitate şi societate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful