You are on page 1of 2

Chestionar 1 1. Care sunt principalele produse ale sectorului siderurgic? 2.

Care sunt principalele secţii care formează sectorul siderurgic? 3. Care sunt principalele produse secundare siderurgice? 4. Care dintre secţiile siderurgice sunt cele mai poluante? 5. Care sunt materiile prime si materialele utilizate la elaborarea fontei în furnal? Sursa de fier - Minereu de fier – Hematită (Fe2O3) - Magnetită (Fe3O4) - Limonită (Fe2O3xnH2O) - Siderită (FeCO3) - Ag omerat de fier - !e ete din minereu de fier Sursă de mangan - Minereu de mangan "edu#ător – C (Co#s meta urgi# sau semi#o#s)$ CO$ H2$ %a& metan$ !raf de #ăr'une Com'usti'i i - #om'usti'i i so i&i ( #ăr'uni$ manga $ #o#s meta urgi#$ #o#s de (etro $ semi#o#s ) - #om'usti'i i i#)i&i ( (ă#ură$ gudroane ) - #om'usti'i i ga&o*i ( ga& metan$ ga& de #o#s$ ga& de furna $ ga& de ga&ogen ) Fondant - Ca #ar *i+sau do omită . Care sunt principalele procese fizice !i fizico"chimice care au loc la elaborarea fontelor în furnal. !ro#ese e fi&i#e sunt egate de ,n#ă &irea #o oanei de materia e so ide$ de ,nde(ărtarea a(ei )igros#o(i#e ( a tem(eraturi de (-nă a 2.. C) *i de #onstitu/ie ( a tem(eraturi de 2..-4.. C)$ de ,nde(ărtarea materii or 0o ati e *i de 0a(ori&area meta e or a #a ine ( a tem(eraturi mai mari de 1... C) sau a SO2 *i a unor oxi&i2 !ro#ese e fi&i#o- #)imi#e (rin#i(a e sunt3 - !ro#ese de ardere a #om'usti'i or (so i&i$ i#)i&i sau ga&o*i)4 - !ro#ese de des#om(unere a #ar'ona/i or$ oxi&i or *i su furi or4 - !ro#ese de redu#ere a oxi&i or (#ea mai mare (artea materii or (rime sunt oxidi#e)4 - Formarea fontei4 - Formarea &gurii4 - Formarea ga&u ui de furna 2 #. Care procese fizico"chimice de la elaborarea fontei în furnal sunt cele mai poluante? Ce e mai (o uante3 - !ro#ese de ardere a #om'usti'i or - Formarea ga&u ui de furna 2 - Formarea &gurii $. Care sunt a%anta&ele !i deza%anta&ele utilizării carbonului' respecti% a hidrogenului drept combustibil în furnal? 5oate rea#/ii e de redu#ere #u #ar'on sunt endoterme4 6n furna numai o (arte din FeO se redu#e #u #ar'on #ea mai mare (arte din FeO se redu#e #u CO *i H22 7a#ă tot FeO s-ar redu#e #u #ar'on$ #onsumu de #o#s ar fi mu t mai mare de#-t #e rea i&at ,n (re&ent$ de #ir#a 48. 9g #o#s (entru 1 t fontă2 7in (un#t de 0edere termodinami# redu#erea #u )idrogen a oxi&i or de fier este mai (u/in a0anta:oasă #om(arati0 #u redu#erea a#estora #u CO2 "edu#erea #u )idrogen are ,nsă a0anta:u de a fi mai ra(idă2

(. +ste posibil a eliminarea totală a produselor secundare la elaborarea fontei în furnal? )e ce? . Ce masuri pot fi luate pentru mic!orarea cantităţii de poluanţi? .u este (osi'i o e iminare tota a a (roduse or se#undare deoare#e 11. )e cine depinde cantitatea de produse secundare generate la elaborarea fontei în furnal? Cantitatea de (roduse se#undare generate de(inde de materii e (rime fo osite$ de #om'usti'i ii fo ositi$ si de #e e a te materia e fo osite a e a'orarea fontei2 1*.