You are on page 1of 66

1

Date: April 6, 2013

Faculty of Management Studies
University Of Delhi

GD/PI Weightage

TOTAL SCORE(100)

FTP13182
FTP02479
FTP13356
FTP16702
FTP11038
FTP11506
FTP05108
FTP12071
FTP11547
FTP13960
FTP10529
FTP12980
FTP08216
FTP09214
FTP11099
FTP13511
FTP17538
FTP09323
FTP06625
FTP15948
FTP06578
FTP04859
FTP00506
FTP13853

Category
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT Weighteage

SR8261983
SR8230232
SR8247236
SR8222194
SR8272466
SR8252554
SR8232761
SR8223138
SR8246053
SR8237717
SR8346686
SR8267087
SR8284067
SR8428908
SR8254282
SR8295535
SR8266842
SR8373737
SR8263634
SR8297206
SR8253842
SR8220510
SR8536415
SR8222291

Name of the Candidate
SHIVAM JAIN
Rahul Saran
Bharat Jain
Geetika Goel
Shaurya Varma
NEERAJA RAVISHANKAR
Tanima Chitranshi
TUHIN AKASH CHILAKAMARRI
KARTIK KUMAR TANGIRALA
ABHINAV MISHRA
Tarun Verma
Seshendra Parankusam
Abhimanyu Rai
Nilesh Gupta
Sachin Bharat Punjabi
Abhinav Goel
SATYAVRAT ASUTOSH MEHTA
Anshul Garg
Kritika Garg
Shubham Agarwal
Deepak Thomas
BHUMIKA CHAUHAN
Abhishek Aggarwal
DEBJIT NAG

Cumulative Scaled Score

Form No.
946
125
955
1173
810
844
370
879
848
998
763
931
570
650
813
969
1211
659
462
1126
459
345
25
817

FMS Regn. No.

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CAT Regn. No

Overall result of the candidates shortlisted for GD/PI for admission to MBA (Full-Time) Programme for the
Academic Session 2013 -14

347
369
340
344
350
318
354
341
328
353
339
337
317
334
340
320
345
377
312
331
329
328
308
346

53.978
57.400
52.889
53.511
54.444
49.467
55.067
53.044
51.022
54.911
52.733
52.422
49.311
51.956
52.889
49.778
53.667
58.644
48.533
51.489
51.178
51.022
47.911
53.822

27
22
25
24
23
27
21
23
25
21
23
23
26
23
22
25
21
16
26
23
23
23
26
20

80.978
79.400
77.889
77.511
77.444
76.467
76.067
76.044
76.022
75.911
75.733
75.422
75.311
74.956
74.889
74.778
74.667
74.644
74.533
74.489
74.178
74.022
73.911
73.822

`

2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

41
18
1060
937
839
197
770
435
474
889
371
773
451
1037
1152
104
1063
348
635
1070
952
439
134
935
9
1071
1155
1111
621
305
550
242
1103
1136
260
250
728
941
1239

SR8313855
SR8288601
SR8254471
SR8228337
SR8440000
SR8586370
SR8263693
SR8460190
SR8525925
SR8266055
SR8237625
SR8269730
SR8229224
SR8280748
SR8336382
SR8416248
SR8295360
SR8269943
SR8221391
SR8259417
SR8284189
SR8224127
SR8277350
SR8501153
SR8247018
SR8305851
SR8247934
SR8233129
SR8233920
SR8249444
SR8232077
SR8266011
SR8273571
SR8232769
SR8225402
SR8228903
SR8290610
SR8382934
SR8239293

FTP00730
FTP00455
FTP14859
FTP13044
FTP11428
FTP03400
FTP10606
FTP06297
FTP06724
FTP12259
FTP05124
FTP10637
FTP06479
FTP14509
FTP16374
FTP02061
FTP14977
FTP04920
FTP08937
FTP15148
FTP13310
FTP06323
FTP02628
FTP13006
FTP00204
FTP15156
FTP16393
FTP15656
FTP08764
FTP04435
FTP07791
FTP03880
FTP15511
FTP16142
FTP04050
FTP03972
FTP10077
FTP13117
FTP02388

Joyneel Acharya
SURAJ MISHRA
Tushar Bhargava
SHWETA SANJAY KHANNA
Sidharth Rawat
VINAY PARNAMI
ADITI VERMA
MANISH BATHEJA
Akshay Garg
Nikhil Jain
Nihar J
Tanuj Madan
Jaskaran Singh Sachdeva
Abhinav Agrawal
CHIRAYU SOMANI
DHRUVJOT SINGH SEHGAL
Ankur Goel
ARANYAK PAUL
SANJUKTA BHATTACHARJEE
Payas Talwar
SATYA SARATH CHANDRA P
Adil Jawed Ahmed
Mantha Sathya Kiran
ANSHUL MALIK
Shivram S
ASHISH KUMAR JOSHI
Sanchit Bhatnagar
Gopi Reddy Dontireddy
VIKRAM CHANDRA SRIVASTAVA
Rijul Bhardwaj
MANISH PRASAD
Siddharth Agarwal
Suvarna Athavale
Aruti Ishrish
Gaurav Jayant Keskar
Aditi Jaitly
AMIT JAIN
Shivastha Chauhan
SAYAN DAS

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

365
313
325
299
331
337
311
317
316
335
354
341
373
328
315
315
334
334
327
333
294
313
306
292
298
330
317
304
323
342
329
316
316
335
335
309
309
315
347

56.778
48.689
50.556
46.511
51.489
52.422
48.378
49.311
49.156
52.111
55.067
53.044
58.022
51.022
49.000
49.000
51.956
51.956
50.867
51.800
45.733
48.689
47.600
45.422
46.356
51.333
49.311
47.289
50.244
53.200
51.178
49.156
49.156
52.111
52.111
48.067
48.067
49.000
53.978

17
25
23
27
22
21
25
24
24
21
18
20
15
22
24
24
21
21
22
21
27
24
25
27
26
21
23
25
22
19
21
23
23
20
20
24
24
23
18

73.778
73.689
73.556
73.511
73.489
73.422
73.378
73.311
73.156
73.111
73.067
73.044
73.022
73.022
73.000
73.000
72.956
72.956
72.867
72.800
72.733
72.689
72.600
72.422
72.356
72.333
72.311
72.289
72.244
72.200
72.178
72.156
72.156
72.111
72.111
72.067
72.067
72.000
71.978

3

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1053
491
178
676
563
595
418
36
938
138
717
353
233
366
624
700
574
1001
596
323
699
164
119
1102
11
928
613
995
1174
10
392
1108
881
85
135
997
293
511
698

SR8226894
SR8329163
SR8221207
SR8494293
SR8231902
SR8234962
SR8221587
SR8238462
SR8528785
SR8223115
SR8272573
SR8292442
SR8246735
SR8245979
SR8288172
SR8255675
SR8278787
SR8452323
SR8248211
SR8292116
SR8249299
SR8272000
SR8491371
SR8291257
SR8229064
SR8447868
SR8251996
SR8235284
SR8246987
SR8236996
SR8266366
SR8237319
SR8295617
SR8251036
SR8235920
SR8226681
SR8347850
SR8250061
SR8242992

FTP14738
FTP06932
FTP03183
FTP09504
FTP08115
FTP08558
FTP06097
FTP00649
FTP13049
FTP02657
FTP09962
FTP04976
FTP03801
FTP05055
FTP08793
FTP09729
FTP08233
FTP13976
FTP08561
FTP04626
FTP09727
FTP03034
FTP02406
FTP15502
FTP00259
FTP12887
FTP08709
FTP13950
FTP16711
FTP00251
FTP05645
FTP15557
FTP12112
FTP01567
FTP02632
FTP13958
FTP04358
FTP07304
FTP09721

Ramesh S
SWATI GARG
Hanumanth Avinash Reddi
Himanshu Popli
Suraj Mudaliar
NISHANT TRIPATHI
Varun Garg
Karan Chadha
Mayank Lodha
Pratik Bharat Marfatia
Dhruv Pandey
akshay sharma
Karthik Ram
Sahitya Veeravalli
Siddhant Mittal
Sur Shaishav Shah
Prachi Jain
NAKUL MAKKAR
Nikhil Darak
Sushant Koshy
Arshia Verma
Shourya Suhag
Akshay Garg
Mustafa Husain Bohra
Akshay Kashinath Borhade
Sanya Sachdev
Rahul George
Anshu Agrawal
Himanshu Gupta
Raghav Bhaia
KIRTI UPRETI
Adarsh Bhatia
SURABHI GUPTA
Raunak Kumar Pujari
DEEPAM KUMAR JAISWAL
Ayush Dhar
Ashwin Ganesh
Achin Jain
ISHAN PASRIJA

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

334
314
320
320
352
307
339
326
293
293
312
299
299
299
318
311
298
304
342
348
309
328
315
302
334
282
320
307
294
294
313
300
287
319
351
306
338
312
331

51.956
48.844
49.778
49.778
54.756
47.756
52.733
50.711
45.578
45.578
48.533
46.511
46.511
46.511
49.467
48.378
46.356
47.289
53.200
54.133
48.067
51.022
49.000
46.978
51.956
43.867
49.778
47.756
45.733
45.733
48.689
46.667
44.644
49.622
54.600
47.600
52.578
48.533
51.489

20
23
22
22
17
24
19
21
26
26
23
25
25
25
22
23
25
24
18
17
23
20
22
24
19
27
21
23
25
25
22
24
26
21
16
23
18
22
19

71.956
71.844
71.778
71.778
71.756
71.756
71.733
71.711
71.578
71.578
71.533
71.511
71.511
71.511
71.467
71.378
71.356
71.289
71.200
71.133
71.067
71.022
71.000
70.978
70.956
70.867
70.778
70.756
70.733
70.733
70.689
70.667
70.644
70.622
70.600
70.600
70.578
70.533
70.489

222 46.467 69.867 46.044 70.244 50.244 70.733 50.511 49.244 48.422 48.600 69.067 46.533 46.200 70.911 69.756 45.711 69.467 69.333 70.244 70.4 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 1012 464 1213 1104 695 327 24 52 603 1040 273 982 143 1121 1151 1148 460 737 440 180 1160 394 951 950 1215 723 712 811 231 541 626 539 735 419 964 1223 1161 447 16 SR8437550 SR8366962 SR8517123 SR8333983 SR8267960 SR8290523 SR8280667 SR8221773 SR8242272 SR8289024 SR8527849 SR8243755 SR8342330 SR8224363 SR8500310 SR8489899 SR8257708 SR8250585 SR8236339 SR8258875 SR8237128 SR8296387 SR8220963 SR8257443 SR8244760 SR8300518 SR8269485 SR8231241 SR8235379 SR8513205 SR8298818 SR8278267 SR8241474 SR8240642 SR8253936 SR8242452 SR8508703 SR8234054 SR8221574 FTP14125 FTP06656 FTP17602 FTP15519 FTP09696 FTP04686 FTP00503 FTP00885 FTP08618 FTP14552 FTP04162 FTP13770 FTP02766 FTP15758 FTP16356 FTP16265 FTP06587 FTP10257 FTP06345 FTP03190 FTP16502 FTP05656 FTP13306 FTP13267 FTP17611 FTP10043 FTP09933 FTP11060 FTP03784 FTP07643 FTP08823 FTP07620 FTP10238 FTP06100 FTP13462 FTP17742 FTP16532 FTP06420 FTP00422 Priyam Choudhary VAASU RASTOGI Aakriti Gupta Abhilasha Deepak Gajria MAYANK NANDWANI MEHAK KAPOOR SAKSHI SRIVASTAVA GEETH KIRAN MAMILLA NEIL VIPINBHAI PARMAR Siddhant Jain VAIBHAV GARG Anshika Sinha CHHAVI SINGHAL Sahil Nevatia Harsh Singh SAHELI SAHA Arpit Mehra Lucky Grover Purva Jalan Harkirat Bedi Mahalakshmi Krishnan Iyer Bharat Sachdeva Aakarsh Khemka ABHI JAIN HARPREET KAUR PADDA Tania Garg Anantika Gupta Mohit Gupta Abhinav Arora Dipak Viju Chalakkal Eshu Sharma SANTOSH P B Devesh Jhalani Anup Chandramohanan Unnithan SHRUTI MEHTA DARSHIT MAYANK SANKHESARA naman jain Richa Singh Ashutosh Prakash Singh GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 337 311 298 298 298 285 285 336 323 323 310 297 297 329 290 309 296 296 296 302 302 308 282 282 301 307 294 326 287 306 306 306 293 325 312 299 318 318 305 52.178 45.356 70.356 70.600 47.600 69.978 46.978 47.867 43.467 47.978 69.600 69.356 44.822 47.267 50.333 52.356 70.378 46.222 70.911 43.556 69.711 44.444 .867 69.822 69.978 69.467 49.600 47.044 70.333 44.578 69.044 46.644 69.867 69.356 46.200 46.644 47.067 70.111 70.200 70.267 70.333 70.044 46.200 51.578 50.111 48.600 45.556 48.356 46.533 69.444 18 22 24 24 24 26 26 18 20 20 22 24 24 19 25 22 24 24 24 23 23 22 26 26 23 22 24 19 25 22 22 22 24 19 21 23 20 20 22 70.378 70.422 70.044 69.756 69.733 69.044 46.511 69.178 70.

289 69.111 69.844 68.956 45.956 68.711 48.400 69.978 68.400 48.022 49.378 69.778 45.578 68.133 45.689 68.000 46.289 69.689 46.578 68.111 44.578 45.422 45.022 69.133 69.333 69.800 68.667 52.267 69.289 45.333 47.267 69.267 69.556 50.000 68.778 68.778 49.867 68.422 69.333 44.111 69.844 46.267 45.733 43.556 24 24 26 21 18 25 22 22 24 24 24 24 22 24 24 25 20 22 24 24 23 25 20 22 24 24 24 19 19 23 25 20 22 22 16 23 23 18 18 69.111 45.867 48.800 44.422 43.956 68.667 68.822 68.289 47.333 69.267 45.956 44.889 68.667 68.556 .889 43.978 44.267 47.711 68.822 44.800 68.267 69.800 44.733 68.267 45.578 68.778 68.5 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 725 400 20 789 156 936 1021 426 1167 812 1163 181 103 151 216 1046 375 675 450 960 324 546 640 1107 1203 1084 1094 56 800 631 132 841 376 14 582 176 869 34 942 SR8236603 SR8539874 SR8226939 SR8267194 SR8236974 SR8237817 SR8240355 SR8221896 SR8311122 SR8247238 SR8232796 SR8221447 SR8286452 sr8220712 SR8280812 SR8233430 SR8598904 SR8241964 SR8266441 SR8253731 SR8239386 SR8293880 SR8221120 SR8221337 SR8249790 SR8247876 SR8248853 SR8353075 SR8378750 SR8235276 SR8261738 SR8295746 SR8505439 SR8285917 SR8227449 SR8287858 SR8221533 SR8332444 SR8231704 FTP10060 FTP05772 FTP00463 FTP10772 FTP02899 FTP13008 FTP14242 FTP06220 FTP16633 FTP11087 FTP16579 FTP03201 FTP02056 FTP02853 FTP03613 FTP14625 FTP05199 FTP09500 FTP06467 FTP13415 FTP04659 FTP07768 FTP08998 FTP15546 FTP17378 FTP15307 FTP15430 FTP01028 FTP10893 FTP08917 FTP02572 FTP11449 FTP05229 FTP00396 FTP08379 FTP03160 FTP11937 FTP00603 FTP13118 ABHISHEK KHURANA NIKHIL PRATAP SINGH Raghav Srinivasan Sujay Shashank Deo NEHA JAIN Bhagyashree Abhinandan Kothari Rajat Menon Yash Agarwal Arjun Singh Chauhan Garima Nowal Gaurav Kumar LOSHIM LUTHRA Yash Ajay Bhatt Sanchi Padia Siddarth Siddarth DEEPAK CHAUDHARY Priyank Indarmal Kothari Pooja Gajanan Pai Anupam C Krishnamurthy Smriti Maurya Damini Kapur Anura Gupta KOUNDINYA NELLUTLA Mohit Juneja Neeraj Kumar Nilotpal Mukherjee Supreet Kaur Mukund Kumar Vishal Singla Susheel Kumar Reddy Nerallapally Ragamayee Tellapati AKSHAY DEEP SAINI Arpit Mundra Shivam Agarwal AKASHDEEP SRIVASTAVA Rituraj Roy Vaibhav Agarwal Amit Goyal Pratik Agarwal GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 292 292 279 311 330 285 304 304 291 291 291 291 303 290 290 283 315 302 289 289 295 282 314 301 288 288 288 320 320 294 281 313 300 300 338 293 293 325 325 45.422 69.578 50.556 68.667 46.800 68.578 45.800 49.378 51.

356 46.356 46.178 68.489 44.244 68.311 68.044 46.044 68.467 47.356 68.422 43.978 67.400 48.244 43.000 46.489 68.489 68.200 46.044 46.222 46.267 43.533 68.911 25 20 20 22 24 24 19 21 21 21 23 25 20 20 22 22 22 22 22 17 19 23 25 25 20 22 22 22 24 24 23 22 22 22 19 21 23 18 20 68.200 68.267 68.467 68.444 68.044 49.511 68.178 68.533 46.933 47.400 68.311 45.200 44.556 68.111 68.111 46.178 45.422 68.556 48.956 49.378 48.956 67.533 48.044 68.444 68.178 44.200 68.378 46.489 49.356 51.511 44.356 68.244 48.378 68.533 68.444 45.000 67.444 47.356 46.444 68.6 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 655 843 1142 1241 845 799 591 1065 279 1068 359 142 519 716 192 331 658 644 1055 335 281 350 855 364 798 144 146 395 188 296 587 1069 207 86 1147 691 1087 362 458 SR8234471 SR8263355 SR8326688 SR8229629 SR8266699 SR8271470 SR8259347 SR8286661 SR8270134 SR8242775 SR8227221 SR8222241 SR8521958 SR8570246 SR8220472 SR8228210 SR8222909 SR8241024 SR8272038 SR8287871 SR8276155 SR8227135 SR8226959 SR8340496 SR8343853 SR8394057 SR8263931 SR8265584 SR8427541 SR8224858 SR8239152 SR8258593 sr8271301 SR8222109 SR8271666 SR8233535 SR8278166 SR8288458 SR8257964 FTP09262 FTP11484 FTP16190 FTP02977 FTP11509 FTP10873 FTP08482 FTP14990 FTP04214 FTP15118 FTP05007 FTP02759 FTP07361 FTP09958 FTP03331 FTP04736 FTP09319 FTP09061 FTP14785 FTP04769 FTP04222 FTP04959 FTP11637 FTP05043 FTP10850 FTP02779 FTP02809 FTP05689 FTP03307 FTP04380 FTP08451 FTP15135 FTP03501 FTP01576 FTP16249 FTP09624 FTP15313 FTP05018 FTP06574 Raghav Ghosh Mohit Malhan Sagar Arora Ajay Ram Deoskar Atin Aggarwal Avneesh Bansal VIDYARTHI BADDIREDDY Arushee Arushee Saurabh Goyal SRINIVAS PAVAN MALADI Nishitha Reddy Aemireddy SUPRATIK PRAMANIK Arun S Bharadwaj Ritesh Garg aditi varma Ankit Chopra Gautam Anchalia PUJA DARUKA YAKEEN AGARWALA Tushar Gupta Tarun Goyal Apurv Jain Garima Madaan Sourabh Ahuja Jaskaran Singh Mukul Arora SANJAY KUMAR Shimul Jaitly Madhupurna Biswas Nitin Tibrewal SWAPNIL THAKUR Ekant Kaushik palak grover Pranav Prakash Devanshu Kakkar Ankit Agarwal Megha Verdia Anurag Pravin Dandekar PRASANTH JOHN ABRAHAM GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 280 312 312 299 286 286 318 305 305 305 292 279 311 311 298 298 298 298 298 330 317 291 278 278 310 297 297 297 284 284 290 296 296 296 315 302 289 321 308 43.200 68.356 46.244 68.911 .333 68.356 68.356 68.200 46.333 49.356 68.933 67.444 47.978 44.222 68.044 68.378 68.

889 45.356 44.622 47.778 67.444 43.556 43.400 67.889 67.867 43.533 67.800 67.511 67.711 48.600 50.889 67.822 67.822 67.622 49.556 67.889 43.622 67.333 22 22 22 24 24 24 24 21 21 21 21 23 18 18 25 25 25 24 24 19 19 14 16 18 18 20 17 24 19 21 23 13 24 21 21 21 23 23 23 67.778 42.333 67.822 46.689 48.689 67.489 67.778 49.444 67.622 67.644 49.778 67.889 67.400 46.822 67.667 67.356 46.7 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 914 679 900 913 333 149 559 599 836 373 182 878 1013 140 68 762 577 588 414 57 179 71 1237 1028 268 77 167 906 284 677 818 771 535 508 709 1057 473 38 890 SR8254183 SR8293035 SR8251088 SR8237439 SR8294033 SR8260101 SR8255084 SR8478022 SR8421209 SR8231140 SR8267363 SR8329303 SR8271768 SR8245870 SR8231048 SR8387109 SR8227776 SR8233965 SR8237485 SR8495143 SR8233050 SR8221155 SR8263901 SR8224792 SR8268485 SR8269793 SR8243827 SR8267919 SR8228888 SR8370499 SR8242117 SR8387156 SR8281816 SR8271244 SR8232593 SR8548607 SR8223821 SR8229792 SR8224823 FTP12638 FTP09532 FTP12404 FTP12603 FTP04759 FTP02833 FTP08021 FTP08585 FTP11379 FTP05177 FTP03208 FTP12070 FTP14137 FTP02676 FTP01247 FTP10528 FTP08327 FTP08458 FTP06039 FTP01032 FTP03184 FTP01350 FTP00492 FTP14308 FTP04114 FTP01488 FTP03065 FTP12508 FTP04264 FTP09519 FTP11141 FTP10621 FTP07567 FTP07253 FTP09895 FTP14819 FTP06722 FTP00703 FTP12267 Akshay Mishra ARJUN PAUL Sagar Aswani Royston Antony Menezes Shishir Arya Sneha Motwani VIKRAM CHHABRA ABHISHEK SANJAY SHARMA Manish Singla Shradheya Saurav Vishal Kadian Smriti Agarwal Anshuman Sharma Malapaka VSS Sharma BHANU PRATAP SINGH HARPREET SINGH MARWAH Naveen Sagar Bineydeep Singh SARITHA H Apoorv Malhotra Sandip Sahoo Babu Partha Sarathy Reddy Kovvuri Tushar Gupta ADITYA NARENDRA PARIHAR Saransh Shringi VIDUSHI GARG Lovin Mahajan Garvee Garg TUSHAR TURUMELLA RITESH KUMAR JHA Sabyasachi Dhar RAHUL JINDAL AATMIKA THAKUR Akshit Arora AVINASH KUMAR SINGH Vaibhav Gupta Amol Prakash Khavaskar Arpit S Gupta Kavitha Chetana Didugu GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 295 295 295 282 282 282 282 301 301 301 301 288 320 320 275 275 275 281 281 313 313 345 332 319 319 306 325 280 312 299 286 350 279 298 298 298 285 285 285 45.867 67.556 48.356 67.867 46.822 67.822 44.533 46.778 42.644 67.800 49.689 53.822 46.867 43.867 43.556 67.667 51.333 44.689 67.778 42.867 67.778 67.511 44.489 54.867 67.711 43.356 67.333 44.889 45.778 67.711 67.600 67.711 67.867 67.356 46.333 .333 67.778 43.822 46.356 67.778 67.

333 49.956 44.8 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 320 378 334 814 1025 994 516 504 726 909 300 930 102 403 977 808 630 566 298 1052 894 739 1003 530 1007 58 633 697 842 1080 727 161 1216 828 708 408 487 467 963 SR8402951 SR8474464 SR8262229 SR8247107 SR8284598 SR8335939 SR8538148 SR8343787 SR8254696 SR8295208 SR8225144 SR8233907 SR8233165 SR8269027 SR8268730 SR8237871 SR8238998 SR8315025 SR8255773 SR8604321 SR8541284 SR8249733 SR8250885 SR8266453 SR8287405 SR8240012 SR8231807 SR8250404 SR8311892 SR8232871 SR8243787 SR8534645 SR8233989 SR8236706 SR8264111 SR8422263 SR8257008 SR8242381 SR8292456 FTP04561 FTP05264 FTP04763 FTP11103 FTP14269 FTP13941 FTP07349 FTP07177 FTP10063 FTP12562 FTP04391 FTP12944 FTP01991 FTP05843 FTP13709 FTP10999 FTP08885 FTP08144 FTP04382 FTP14715 FTP12311 FTP10283 FTP13990 FTP07521 FTP14072 FTP01056 FTP08925 FTP09707 FTP11453 FTP15262 FTP10065 FTP03014 FTP17617 FTP11289 FTP09845 FTP05937 FTP06863 FTP06694 FTP13456 Nitin Deepak Agarwal Siddharth Malik Saachi Sarin Akshat Modi CHINAR GARG MANISH GHIYA MEENAKSHI JAIN VIDHI VIJAYKUMAR PARMAR Anjaney Anjan ANKUR GUPTA Abhijit Gupta SUNEEL PALUKURI Ankit Gupta Akarsh Goel Akshay Bahl Kaustubh Kirti Manasvi Bali Prachi Agarwal SOUMYA H Ravi teja Mattupalli Tanuj Ajay Singhal Jyotsana Sharma Kushagra Grover ARCHIT SINGH Gunjeet Singh Mahal Mamata Shukla NIKITA BHUSHAN RITWIK RAJ ANUJ SOOD Abhishek Anand PIYUSHI SINGH Ankita Balyan Amita Sureka ANKIT AGGARWAL Nilima Pisharody Suraj Padmanabhan Iyer PREM PRASOON DWIVEDI SAURABH SHANKER PANDEY Ankur Khetan GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 285 317 304 278 278 278 278 310 297 329 284 284 316 290 290 290 290 277 277 309 341 283 283 315 289 289 289 289 321 276 276 295 282 301 288 320 275 275 352 44.111 67.244 67.333 67.111 67.933 66.933 42.067 53.244 43.156 67.311 67.867 66.956 44.111 45.178 49.756 .933 42.756 23 18 20 24 24 24 24 19 21 16 23 23 18 22 22 22 22 24 24 19 14 23 23 18 22 22 22 22 17 24 24 21 23 20 22 17 24 24 12 67.778 42.778 66.778 66.244 43.244 67.778 42.311 47.244 67.178 67.933 66.178 67.111 67.867 46.111 45.956 44.178 44.778 66.200 51.044 44.000 66.178 67.044 67.800 66.889 66.956 66.800 49.067 67.289 67.822 66.289 43.244 67.022 49.022 67.956 66.111 67.178 44.000 44.022 44.889 43.822 44.022 67.156 45.089 43.200 67.244 43.956 66.111 45.222 67.956 66.222 46.956 49.089 67.089 67.089 48.111 43.933 45.778 54.933 66.244 48.

400 66.644 66.489 66.111 45.556 66.711 43.222 46.578 66.489 66.711 43.244 66.400 66.267 43.667 44.267 66.689 46.556 44.267 66.489 66.422 43.178 54.244 48.133 66.556 43.267 45.667 66.733 66.244 66.711 66.333 44.111 66.333 66.489 44.578 43.556 66.711 66.089 21 16 23 23 23 18 20 20 22 22 17 21 23 23 23 22 22 22 17 21 23 23 23 22 22 19 21 21 21 23 23 18 20 22 12 19 21 21 23 66.400 44.267 66.200 66.711 66.489 44.422 66.333 47.556 43.644 44.622 45.711 43.711 66.400 43.667 46.489 49.133 45.467 45.622 66.333 66.733 50.089 .111 43.689 66.667 66.644 66.9 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 493 1017 2 1056 533 1034 1000 1214 791 711 89 827 186 531 357 785 793 1024 488 1233 912 926 1132 579 114 636 571 354 1038 501 1050 609 147 55 62 572 43 627 529 SR8257926 SR8253192 SR8297806 SR8282774 SR8249013 SR8302317 SR8536688 SR8222951 SR8221984 SR8313194 SR8330543 SR8569352 SR8414656 SR8265724 SR8222870 SR8546876 SR8240584 SR8251579 SR8289076 SR8494699 SR8238554 SR8254557 SR8504809 SR8220841 SR8313531 SR8221824 SR8290543 SR8487105 SR8272604 SR8232451 SR8295000 SR8221445 SR8235984 SR8226208 SR8230509 SR8238188 SR8254111 SR8547714 SR8243789 FTP06981 FTP14172 FTP00065 FTP14804 FTP07548 FTP14466 FTP13974 FTP17604 FTP10790 FTP09924 FTP01600 FTP11286 FTP03276 FTP07533 FTP04998 FTP10726 FTP10798 FTP14264 FTP06890 FTP01522 FTP12590 FTP12872 FTP16071 FTP08344 FTP02230 FTP08942 FTP08221 FTP04979 FTP14513 FTP07143 FTP14677 FTP08674 FTP02814 FTP00972 FTP01077 FTP08227 FTP00740 FTP08826 FTP07505 Vaibhav Srivastava Toshi Yadav N S KRISHNAN Shalini Tiwari Supratim Nandi Darshit Mukundkumar Shah Muskan Mittal Vasu Dharmesh Dani Praveen Kumar Sumay Gupta Vignesh Ramachandran Rajat Agnihotri APURBA ROY CHOWDHURY Dibyendu Majumder VIVEK SUNDAR MAGESH Aashoo Kukreja KSHAF ALI Richa Agarwal Ayush Goel Swetha T Shreya Shivani Sonia Gunjikar utpreksha pandey Deepakh Arun Nikhil Talwar ARCHANA B Kshitij Jain MANISH KUMAR NARNOLI YASH CHANDRAPRAKASH GUPTA Himanshu Lohani KSHITIJ SHARMA DIVYAPREET SINGH NIKITA SAXENA RISHI KARTHIK TIRUNANTALWAN Kailash Nuthalapati SIDDHARTH DOSHI Abhishek Bhaskar Iyer HURUPAMA GOYAL Geetika Aggarwal GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 294 326 281 281 281 313 300 300 287 287 319 293 280 280 280 286 286 286 318 292 279 279 279 285 285 304 291 291 291 278 278 310 297 284 348 303 290 290 277 45.400 66.133 47.222 66.244 43.178 66.289 45.200 44.644 49.133 66.289 66.711 48.267 45.556 66.467 66.400 43.111 66.

444 47.956 42.733 45.067 66.822 44.667 65.467 47.822 65.489 65.733 45.667 65.000 65.578 65.333 .733 65.578 45.356 65.933 42.644 65.089 66.444 47.956 44.867 46.556 43.733 65.933 47.778 45.556 65.044 46.489 49.067 46.000 46.444 65.578 43.800 65.911 65.444 45.044 66.489 44.444 65.933 65.089 48.733 65.667 44.978 44.733 65.800 65.422 65.911 43.733 43.800 65.356 44.10 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 664 1109 117 153 194 257 1049 784 962 379 934 287 1150 243 611 1039 738 1043 218 212 1048 404 1127 391 908 564 522 681 623 788 79 347 155 90 276 1082 872 158 274 SR8546469 SR8274672 SR8271733 SR8386000 SR8259835 SR8235800 SR8237781 SR8239693 SR8281020 SR8235656 SR8264753 SR8407303 SR8266665 SR8265229 SR8223013 SR8454988 SR8228613 SR8263302 SR8276971 SR8226854 SR8286717 SR8288078 SR8278854 SR8495399 SR8239931 SR8270434 SR8290378 SR8296733 SR8288593 SR8232179 SR8222192 SR8232224 SR8264721 SR8247917 SR8221928 SR8514766 SR8245513 SR8267576 SR8266870 FTP09357 FTP15608 FTP02381 FTP02857 FTP03357 FTP04037 FTP14658 FTP10715 FTP13453 FTP05266 FTP13002 FTP04292 FTP16354 FTP03887 FTP08692 FTP14530 FTP10270 FTP14595 FTP03665 FTP03560 FTP14646 FTP05851 FTP15960 FTP05619 FTP12539 FTP08116 FTP07395 FTP09550 FTP08785 FTP10762 FTP01506 FTP04917 FTP02866 FTP01612 FTP04193 FTP15273 FTP11963 FTP02929 FTP04163 SNEHA PRIYADARSHI Ravi Teja P SAURABH KUMAR Vikas Goel SROTASWATI PANDA Bitan Nath Neeraj Singh Chauhan SOUMYA MUKHERJEE ANKIT KUMAR DONNEL JESURAJ PETER SHREYAS KHOT arpit sogani Shikhar Gupta SHOBHIT GUPTA ASHIS KUMAR KAR Suneet Sushil Kumbhat Keshav Pandit PRATYASHA BURMAN RAY Anurag Upadhyay RAHUL BASU Rohit Kushwaha Saurabh Gupta Saurabh Singh ANSHUL KUMAR SRIVASTAVA Mridul Shandilya Miriam Rojy BIPIN VISHVAS PALANDE Harneet Singh ASHOK LAMBA Kaushik Jayaram ABHISHEK SHRIVASTAVA ADITYA AGRAWAL Akarshita Saxena Anchit Saini GAURAV CHOUDHARY Harshit Malik Abdullah Azhar Ali Khan Kanik Maheshwari Anish Chengappa GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 277 309 296 296 360 302 289 289 276 276 276 308 282 301 288 288 288 275 294 294 294 294 281 300 300 287 293 293 280 280 286 286 318 305 305 305 292 298 285 43.467 65.933 65.956 65.644 45.867 65.933 42.044 56.778 65.444 65.044 66.556 65.956 65.333 23 18 20 20 10 19 21 21 23 23 23 18 22 19 21 21 21 23 20 20 20 20 22 19 19 21 20 20 22 22 21 21 16 18 18 18 20 19 21 66.556 44.800 44.422 46.711 46.933 65.733 45.978 65.800 44.489 65.578 65.800 42.667 46.711 65.

178 45.867 49.200 65.289 65.778 42.11 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 515 520 217 939 1042 792 604 81 945 746 1054 553 943 1089 707 742 583 256 747 925 1153 1206 1066 393 424 1117 113 849 949 663 1149 1011 554 776 507 170 1 105 270 SR8221764 SR8498170 SR8235951 SR8379003 SR8262356 SR8337440 SR8543472 SR8238530 SR8253734 SR8254538 SR8266494 SR8290096 SR8233768 SR8229835 SR8271335 SR8231006 SR8289797 SR8439731 SR8262731 SR8236080 SR8520871 SR8273115 SR8220877 SR8268278 SR8233794 SR8229511 SR8262072 SR8238274 SR8547453 SR8236243 SR8228925 SR8223836 SR8261886 SR8269110 SR8261524 SR8240513 SR8228335 SR8285159 SR8226084 FTP07337 FTP07386 FTP03624 FTP13061 FTP14589 FTP10797 FTP08631 FTP01541 FTP13176 FTP10377 FTP14772 FTP07863 FTP13123 FTP15331 FTP09833 FTP10313 FTP08388 FTP04021 FTP10383 FTP12845 FTP16390 FTP17407 FTP15007 FTP05649 FTP06214 FTP15686 FTP02229 FTP11552 FTP13257 FTP09348 FTP16280 FTP14106 FTP07880 FTP10668 FTP07245 FTP03105 FTP00005 FTP02075 FTP04136 Teem Thomas Kottackal Akshit Goel Rahul Saharan Yatin Gupta Anirudh Aggarwal Abhishek Padhye KUMAR ANKESH SINGH Shwetketu n a Parkash Bansal Siddharth Jain Vaibhav Dash Viraj Shah Abhishek Sohal Kiran Subrahmanya Gosala Mitan Das SANDEEP BANTHIA Ankita Goyal Priyesh Kumar Pavan Kumar Hiran VARUN SUNIL LIMAYE Rupesh Kumar Singh Ravi Raman SOORAJ SANTHANAM ADITI GUPTA Thejas Rajagopal Eshan Verma Ankit Luthra Ayush Sharma Naimish Nitin Palekar SARTHAK KAPOOR SRIKANTH GUNDABOLU AKSHAY KUMAR BHANDARI Karthik K Sharath Chandra Kotta Anupam Dhamija Jaskiran Singh Makkar Kshemu Bharat Desai Saurabh Karodi Gautam Mahesh GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 285 304 278 278 297 284 284 284 290 277 277 296 283 283 283 283 315 302 289 321 276 308 295 282 282 320 275 275 275 275 275 307 307 307 294 294 294 294 281 44.022 44.756 64.289 43.044 44.089 65.778 64.778 64.178 65.933 42.333 65.933 64.044 65.178 65.178 44.244 65.867 43.022 44.178 44.022 49.933 64.733 64.778 64.978 44.244 65.956 64.733 45.778 42.711 21 18 22 22 19 21 21 21 20 22 22 19 21 21 21 21 16 18 20 15 22 17 19 21 21 15 22 22 22 22 22 17 17 17 19 19 19 19 21 65.756 47.778 64.178 65.778 64.911 45.956 49.756 64.022 65.889 64.200 44.733 45.711 .756 45.022 65.089 65.933 47.733 43.911 64.022 65.733 64.000 64.778 47.733 64.778 42.000 46.333 47.089 43.778 42.111 43.244 43.022 44.889 43.756 64.867 64.111 65.733 64.244 46.867 64.978 64.778 64.022 65.733 45.756 47.778 42.089 46.

400 64.244 64.489 45.333 64.489 64.400 43.511 46.400 64.356 64.422 45.578 45.689 46.711 64.711 48.489 64.489 64.667 44.267 45.489 44.644 64.289 64.200 46.400 46.511 64.644 47.711 43.489 44.422 64.556 43.200 .689 64.267 43.511 46.511 64.556 43.222 48.400 43.489 44.222 46.333 64.267 64.511 44.711 43.333 47.356 44.267 64.422 64.400 43.12 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 824 628 666 1176 718 590 915 713 772 933 602 837 608 821 1140 920 384 398 1129 1166 95 953 238 470 820 715 236 898 1131 687 237 1159 542 184 423 476 118 918 688 SR8295909 SR8223659 SR8505591 SR8631590 SR8343040 SR8246688 SR8293323 SR8224633 SR8237973 SR8303546 SR8234115 SR8232037 SR8252145 SR8596451 SR8447178 SR8234052 SR8291139 SR8284854 SR8498233 SR8493048 SR8295549 SR8256530 SR8220976 SR8335245 SR8223247 SR8267373 SR8271902 SR8241383 SR8248908 SR8544587 SR8236749 SR8633879 SR8251078 SR8487559 SR8269434 SR8517397 SR8267182 SR8223670 SR8559243 FTP11247 FTP08856 FTP09398 FTP16733 FTP09985 FTP08476 FTP12649 FTP09935 FTP10628 FTP12986 FTP08608 FTP11385 FTP08658 FTP11194 FTP16172 FTP12726 FTP05380 FTP05749 FTP15997 FTP16625 FTP01783 FTP13330 FTP03875 FTP06702 FTP11169 FTP09952 FTP03847 FTP12389 FTP16025 FTP09585 FTP03874 FTP16501 FTP07669 FTP03246 FTP06204 FTP06729 FTP02401 FTP12703 FTP09597 SAURABH GULHATI SHANKAR SUMAN Shashank Bapat Anup Aditya Aluru Mitul Gupta Srikant Dronavalli Sudarshan Bose ARNAB CHOWDHURY ANKIT SETHI DISHA SINGH HIMANSHU DAMANI Robin Bansal Saurabh Gupta Hansneet Kalra Nikunj Bajaj Vikrant Shriram Hatwalne PRANJAYA SRIVASTAVA Rajarshi Pandey shilpa gupta Vipin Gupta Alekh Yadav MAYANK ASHOKKUMAR TAPARIA RAVI KIRAN CHIKOTI Sagnik Sinha SHAKTI MAHAPATRA Supratim Gupta Vivek Maheshwari Akhil Agarwal ATASI GIRI Kumar Abhishek AALEKH TRIPATHI DEBMALA ROY Rahul Anand Durga S Ramaswamy P Birupaksha Bhattacharjee Rahul Srivastava ATUL PRAKASH MISHRA Datla Venkata Sudha GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 281 281 281 313 300 287 287 306 293 293 280 280 280 299 299 299 286 286 286 286 292 292 279 279 279 279 279 298 285 285 304 291 291 278 278 310 310 297 297 43.333 44.422 43.400 43.578 64.556 46.644 44.244 48.578 64.556 64.400 64.711 64.711 64.556 64.489 64.644 64.222 64.667 64.511 64.600 64.289 45.600 45.400 64.244 64.244 43.200 64.556 64.400 64.222 64.578 43.200 21 21 21 16 18 20 20 17 19 19 21 21 21 18 18 18 20 20 20 20 19 19 21 21 21 21 21 18 20 20 17 19 19 21 21 16 16 18 18 64.

089 64.200 64.711 48.644 63.800 63.644 63.733 50.156 45.711 43.667 63.089 43.711 43.644 45.156 64.844 48.911 43.867 63.200 46.067 44.778 63.200 44.733 45.689 46.556 43.978 44.733 63.911 63.844 63.178 49.089 64.644 44.867 43.022 63.089 48.578 63.111 64.067 64.778 42.711 63.556 63.733 63.778 45.800 49.933 47.556 63.022 64.844 63.711 63.178 44.933 63.978 63.667 44.556 .956 42.089 43.778 63.711 63.689 63.867 48.911 47.556 18 18 20 20 15 19 21 21 21 16 20 20 17 19 21 21 16 16 20 20 15 15 19 14 21 18 18 13 20 20 15 15 17 19 19 18 20 20 20 64.178 64.844 44.867 63.556 43.178 64.689 48.578 43.089 64.13 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 130 351 1137 752 618 1059 899 363 1168 693 589 37 1006 499 431 822 318 598 1044 907 330 903 1128 1228 110 782 360 1033 593 1139 826 1009 342 120 500 1146 1018 854 1204 SR8251786 SR8386167 SR8580248 SR8237500 SR8232056 SR8225871 SR8498059 SR8296794 SR8273212 SR8260232 SR8274802 SR8500069 SR8232772 SR8350850 SR8256425 SR8231555 SR8243109 SR8232745 SR8512338 SR8248336 SR8227693 SR8486159 SR8275365 SR8458878 SR8223367 SR8230204 SR8523208 SR8270536 SR8220515 SR8230778 SR8250253 SR8251419 SR8243855 SR8270532 SR8287953 SR8234418 SR8286241 SR8229449 SR8519498 FTP02549 FTP04962 FTP16143 FTP10447 FTP08726 FTP14847 FTP12393 FTP05025 FTP16638 FTP09663 FTP08466 FTP00651 FTP14066 FTP07094 FTP06252 FTP11222 FTP04539 FTP08568 FTP14605 FTP12538 FTP04710 FTP12466 FTP15963 FTP06631 FTP02181 FTP10694 FTP05011 FTP14433 FTP08512 FTP16152 FTP11276 FTP14096 FTP04809 FTP02440 FTP07128 FTP16246 FTP14184 FTP11614 FTP17389 Devansh Bhavesh Doshi PRITHVIRAJ SISODIA ABHILUV M GUPTA Nidhi Gupta Ramneek Gupta PALLAVI MADAAN Amish Tambi PAMAL PREET SINGH Prashant GUPTA Chinmay Deepak Kothekar Akul Kumar Avik Gupta Dhwiti Mayur Jhaveri VINEET DEEPAK RANADE DEVANG VIREN JESRANI JUBIN DEY AMOL DIPAK PARAB RAHUL NANDKUMAR ATHAWALE Aurka Chakravarty Santosh Lakshmi Narasimha Kandukuri Sumeet Biswas SUNEET SHRIVASTAVA Rishabh Mukherjee MAYANK KHATRI Shreya Pal Gulzar Singh Chawla Vinay Gupta YOGESH BANSAL AYAN MIATRA Sunanda Mohanty DRUPAD SHASTRI GAURAV KOTHARI Rahul Singh KAJAL MITTAL Kush Kumar Keshav Bagri Deepak Murali Megha Rai Prateek Rastogi GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 297 297 284 284 316 290 277 277 277 309 283 283 302 289 276 276 308 308 282 282 314 314 288 320 275 294 294 326 281 281 313 313 300 287 287 293 280 280 280 46.022 46.911 63.111 43.956 63.933 63.933 42.689 63.200 64.022 44.

022 63.044 63.089 63.489 63.178 44.244 63.178 44.022 49.511 44.044 44.422 43.111 45.244 63.267 63.400 48.378 63.556 63.244 43.333 44.956 20 17 17 19 16 16 18 18 20 20 20 15 19 19 16 18 18 18 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 16 18 18 20 17 19 19 19 14 18 63.022 44.333 63.511 63.133 45.400 43.444 47.022 63.422 45.289 63.400 63.400 63.400 43.422 63.244 43.244 63.511 46.400 63.422 63.267 45.000 44.178 44.111 63.333 47.111 63.444 45.178 47.244 43.267 63.000 62.178 63.489 47.244 43.178 63.178 63.178 63.14 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 175 31 128 956 852 1187 387 1162 847 521 1141 922 397 388 503 64 832 1222 445 684 616 420 246 482 244 1045 622 804 1231 157 1156 280 382 617 1177 1105 457 783 455 SR8236054 SR8239584 SR8289977 SR8512438 SR8265338 SR8236341 SR8294920 SR8249168 SR8236474 SR8224965 SR8248551 SR8228967 SR8261457 SR8251202 SR8479936 SR8240040 SR8500934 SR8271895 SR8254448 SR8221169 SR8385433 SR8239877 SR8298888 SR8244001 SR8254904 SR8400723 SR8521557 SR8243017 SR8236588 SR8258800 SR8242648 SR8266244 SR8231671 SR8248495 SR8222002 SR8225221 SR8231396 SR8376220 SR8240996 FTP03138 FTP00573 FTP02510 FTP13372 FTP11598 FTP17004 FTP05532 FTP16560 FTP11535 FTP07389 FTP16188 FTP12756 FTP05724 FTP05545 FTP07154 FTP01101 FTP11355 FTP17734 FTP06405 FTP09572 FTP08718 FTP06101 FTP03920 FTP06793 FTP03902 FTP14621 FTP08784 FTP10936 FTP14655 FTP02923 FTP16401 FTP04221 FTP05349 FTP08723 FTP16752 FTP15520 FTP06561 FTP10709 FTP06531 Sreekanth P S Ashish Kapoor Sujithkumar Dayashankar Patel ANKUR PANT BHAUMIK JAIN Rajesh A Nair Sumit Kumar Tanay Chourasia Nitin Arora Siddharth Kabra SUMIT BATRA Pratik Goyal Rohan Bhatore Vasudev Menon HEET RAJESH GADHIA Akshay Kulkarni Preeti Garg Sharad Chandak ADITYA BALANI Ankita Shrivastva Chandan Mishra Girish Digambar Deshpande SHREYAS SURESH DESAI Anay Pandey Deepak Vinod Rahil Sheikh SHEENA MAKKER VAIBHAV GUPTA Arun Ahlawat Abhijit Saha Phanidhar Nidamanuri Rashmi Chauhan NISHITA KHEMKA Gaurav Kamal Sarda Deepika Ramprasad Bharadia Kunal Priyadarshi Varsha Beriwala Abhishek Gupta ISHAAN MANCHANDA GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 280 299 299 286 305 305 292 292 279 279 279 311 285 285 304 291 291 291 278 278 278 278 278 284 284 284 284 284 284 303 290 290 277 296 283 283 283 315 289 43.022 63.178 44.556 46.178 44.244 63.178 63.244 44.022 44.289 45.089 46.444 63.133 63.378 44.444 63.244 63.333 63.267 45.267 63.956 .511 63.178 63.267 43.111 43.

778 42.667 62.867 43.733 62.556 46.378 62.711 43.489 44.711 62.422 62.578 43.267 45.711 62.800 44.867 43.511 62.422 62.667 46.867 43.778 42.889 43.400 62.711 43.267 62.267 62.644 62.778 42.933 45.244 18 20 20 20 17 19 19 19 19 19 16 18 18 13 20 20 20 17 19 19 19 16 16 16 18 17 19 16 18 18 17 17 17 12 14 9 17 17 19 62.244 .378 53.644 45.867 62.356 62.578 62.422 62.489 45.667 62.867 62.933 62.422 50.933 42.867 43.511 44.800 62.933 62.778 62.667 46.956 62.933 62.822 62.422 45.400 48.778 45.711 62.489 62.889 62.556 62.778 62.267 43.489 62.778 62.356 45.867 62.933 42.800 62.800 49.15 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 1180 267 976 694 1061 1020 349 1164 830 1022 269 831 272 1008 148 838 1184 275 929 489 1041 232 247 549 745 383 42 703 620 258 453 765 672 126 685 637 1019 1145 1169 SR8255000 SR8488839 SR8227453 SR8250498 SR8541431 SR8269385 SR8570409 SR8484677 SR8234413 SR8257372 SR8231203 SR8227722 SR8266379 SR8241280 SR8353160 SR8235322 SR8493687 SR8489163 SR8224524 SR8266059 SR8538383 SR8288207 SR8242209 SR8503614 SR8220699 SR8455887 SR8220903 SR8517549 SR8222636 SR8289666 SR8415427 SR8312662 SR8374295 SR8297584 SR8533797 SR8285141 SR8503210 SR8262952 SR8261109 FTP16864 FTP04113 FTP13693 FTP09680 FTP14938 FTP14212 FTP04949 FTP16585 FTP11336 FTP14255 FTP04126 FTP11342 FTP04160 FTP14093 FTP02828 FTP11401 FTP16981 FTP04172 FTP12912 FTP06914 FTP14563 FTP03796 FTP03959 FTP07789 FTP10347 FTP05371 FTP00733 FTP09779 FTP08748 FTP04040 FTP06502 FTP10532 FTP09451 FTP02488 FTP09573 FTP08948 FTP14194 FTP16219 FTP16671 PREYAS RAJIV THACKER HARNEET CHAWLA POOJA PUNJABI Saurabh Vashishth Ishan Patnaik Amit Kumar Biswadeep Das RAJAT CHOPRA Rohith S Roshan P R Akash Gupta Abhinav Tandon Vishu Gupta Anurag Bhagwat Dhingra Rajarshi Sen Siddharth Siddharth SUBHASHINI KABALI Sidhant Jain Dinal Amit Shah Priyanka Gupta Shilpesh Mishra AVNEET SIKKA Piyush Beriwala Saurav Mishra Siddharth Gaurav Majhi PRUTHVI AALA Omkar Bhaskar Parab PUNEET MITTAL Gokul Devadas Shenoy SAYANTAN GUPTA Arnav Bhandari Hemant Kumar Singh Nikhil Gambhir Koustoov Dutta U Phani Kiran V Rahul Batra ANKIT HAMIRWASIA RAHUL KHANDELWAL Abhishek Shivaji Navale GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 289 276 276 276 295 282 282 282 282 282 301 288 288 320 275 275 275 294 281 281 281 300 300 300 287 293 280 299 286 286 292 292 292 324 311 343 291 291 278 44.422 45.667 44.778 62.867 62.867 62.822 44.956 42.733 43.667 62.711 46.867 46.

178 49.178 62.933 42.889 43.956 42.800 42.044 62.867 61.622 45.978 61.200 62.778 61.933 61.978 51.178 44.778 45.622 61.667 46.200 44.111 62.000 46.933 42.778 42.022 49.778 61.044 44.778 42.956 61.778 42.667 61.889 61.867 46.778 61.156 45.867 61.933 47.667 49.867 43.889 45.911 61.911 45.800 44.711 46.022 62.178 62.089 43.156 62.022 44.889 61.778 42.800 61.089 62.044 46.022 62.022 44.089 62.022 62.733 43.933 61.16 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 816 22 137 506 160 33 1238 406 386 562 1083 116 265 958 779 241 673 722 1062 910 887 319 948 565 1170 66 1023 610 152 846 651 1186 748 448 312 1217 401 625 322 SR8252135 SR8240162 SR8256511 SR8335663 SR8235839 SR8232566 SR8222383 SR8383095 SR8250795 SR8275606 SR8497011 SR8229677 SR8258956 SR8230088 SR8280790 SR8220465 SR8347608 SR8245572 SR8429017 SR8241797 SR8264253 SR8487682 SR8608189 SR8290202 SR8231494 SR8511918 SR8620376 SR8235486 SR8287119 SR8226090 SR8311643 SR8280157 SR8256221 SR8297743 SR8228165 SR8519496 SR8282889 SR8569527 SR8571617 FTP11123 FTP00495 FTP02643 FTP07194 FTP02949 FTP00595 FTP03470 FTP05911 FTP05435 FTP08098 FTP15277 FTP02379 FTP04107 FTP13403 FTP10682 FTP03879 FTP09467 FTP10039 FTP14940 FTP12576 FTP12225 FTP04555 FTP13192 FTP08125 FTP16676 FTP01199 FTP14257 FTP08691 FTP02854 FTP11513 FTP09216 FTP16993 FTP10403 FTP06422 FTP04522 FTP17639 FTP05794 FTP08811 FTP04618 Prashant Singh Sengar Chirag Tamak Harsh Chandaliya Anuj Gupta Ayush Sanyal Swati Singh Vijaya Damani Amar Mannu Verma Bhushan Goel DATTATREYA SSS MANTRI BHASKAR JYOTI ROY RATUL BANERJEE Vamsi Prapul Pushpagiri Harshit Garg Rahul Sikka Arunraj R Nachiketas Gajanan Waychal Devang Moyal Rajat Bhardwaj Sarang Kedia HARSH AGGARWAL Akshay Sanjay Shetye YAMINI SANDEEP GUDIMETLA Anirudh Joshi Jatin Gupta ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA BHARADWAJ BPP Puneet Singh Rathor Gaurav Sharma Kanu Priya Aggarwal Nitin Hiran Prachi Bansal Pranav Garg VARUN KARTHIK V Deepayan Ghosh madhukar sikaria Siddharth Mehndiratta Gaurav Garg Anubhav Aron GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 297 284 284 316 290 277 277 296 296 296 283 283 283 315 302 334 289 276 276 276 308 295 295 282 282 301 288 288 275 275 275 275 275 294 281 300 300 319 293 46.044 62.933 61.111 43.578 .089 46.822 61.778 61.044 46.000 61.578 16 18 18 13 17 19 19 16 16 16 18 18 18 13 15 10 17 19 19 19 14 16 16 18 18 15 17 17 19 19 19 19 19 16 18 15 15 12 16 62.822 44.044 62.956 61.711 61.778 61.800 61.733 61.956 44.667 61.

956 44.511 44.178 61.022 44.489 43.489 44.17 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 1047 714 438 469 288 766 183 1218 576 1240 478 415 380 97 1212 230 1175 686 1118 314 560 213 449 54 932 1135 724 407 377 1051 944 505 203 540 638 361 171 537 317 SR8222015 SR8348297 SR8260464 SR8296826 SR8552551 SR8292257 SR8243213 SR8233560 SR8285127 SR8292085 SR8222665 SR8458999 SR8272104 SR8230435 SR8265763 SR8251775 SR8272501 SR8227860 SR8296824 SR8269166 SR8513644 SR8226163 SR8237394 SR8236512 SR8347305 SR8331090 SR8284366 SR8275588 SR8451888 SR8528778 SR8330778 SR8286073 SR8489406 SR8244487 SR8294185 SR8537323 SR8236288 SR8285905 SR8349012 FTP14633 FTP09938 FTP06315 FTP06701 FTP04299 FTP10551 FTP03210 FTP17643 FTP08280 FTP12628 FTP06768 FTP06042 FTP05269 FTP01829 FTP17595 FTP03783 FTP16721 FTP09577 FTP15694 FTP04527 FTP08056 FTP03567 FTP06434 FTP00965 FTP12982 FTP16108 FTP10049 FTP05933 FTP05237 FTP14700 FTP13151 FTP07180 FTP03480 FTP07640 FTP08950 FTP05012 FTP03109 FTP07584 FTP04537 KUMAR PIYUSH Vidhi Bajoria Kaushik Balasubramanian Dipesh Agarwal Nishant Prakash Shagun Aggarwal Abhishek Govind Srivastava joydeep roy Rohit Mittal Sayed Atif Ali Piyush Rathi Anuj Jain Tanveet Singh Saluja ADITI GUPTA Avijeet Singh Rathore PRIYASHA BASU Parneet Singh Chopra Shubham Tayal Abhinav Agrawal Mayur Agrawal PUNARVASU KHARE Vishakh Lakshminarayan ANVIT S SHETTY PRAMOD CHILUKURI Anurag Kakkar Devajeet Datta SANKET MAHESHWARI NIPUN JAIN Anshul Vasu KESHAV KANT SHARMA MAYUR KARAMCHAND PUROHIT Nafeesa Gupta Robin Dey Vatsal Agrawal Devavrat Milind Wazalwar Hardik Rajender Thapar AKHIL KHANNA Mohit Rajesh Jhavar VIDUSHI VIDUSHI GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 293 293 299 286 286 286 279 279 279 279 311 343 298 285 285 285 278 278 310 310 284 284 303 290 277 277 277 341 296 283 283 283 283 283 289 289 276 276 276 45.578 46.022 44.044 61.244 61.356 61.044 61.489 61.400 43.489 61.111 43.356 61.578 45.489 61.089 43.511 61.044 44.022 44.933 42.022 44.111 61.222 44.022 61.178 44.044 46.178 47.089 43.178 61.244 43.578 61.022 61.333 61.089 61.956 42.133 61.089 53.333 43.222 61.333 44.400 61.244 48.089 61.222 61.400 48.356 44.222 48.378 61.333 61.933 42.489 44.022 44.578 61.333 61.933 60.356 46.133 45.956 60.022 60.933 16 16 15 17 17 17 18 18 18 18 13 8 15 17 17 17 18 18 13 13 17 17 14 16 18 18 18 8 15 17 17 17 17 17 16 16 18 18 18 61.244 61.022 61.400 61.333 44.400 43.400 43.400 61.022 61.378 53.933 60.933 .400 61.956 60.089 61.

733 60.800 60.867 48.867 43.889 43.556 48.667 60.867 60.778 60.733 45.800 60.733 60.556 60.733 45.333 13 15 17 17 17 17 12 16 16 16 16 16 11 18 18 8 15 15 15 17 14 16 15 17 17 17 12 12 14 16 11 13 13 8 15 17 14 14 16 60.444 52.533 60.867 60.400 60.511 44.778 60.867 60.800 60.533 48.489 60.356 60.800 44.356 46.467 60.556 43.356 60.844 60.800 60.533 46.400 46.511 60.867 43.444 47.844 44.556 60.422 43.422 45.578 43.444 60.800 49.489 49.778 60.800 44.867 60.556 43.867 43.889 60.800 44.778 52.911 60.333 .533 60.356 44.778 42.422 60.644 45.800 44.733 43.644 60.556 60.911 45.711 60.467 47.800 60.667 44.711 46.733 60.778 42.733 60.578 60.18 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 263 954 947 442 1154 278 921 592 444 39 1064 829 211 262 51 416 1165 710 825 850 567 498 174 601 1172 74 436 683 50 163 1124 6 575 744 891 764 107 704 356 SR8250290 SR8605132 SR8330773 SR8484856 SR8577139 SR8231473 SR8220849 SR8246439 SR8277506 SR8246677 SR8235257 SR8311755 SR8232503 SR8248776 SR8275898 sr8486740 SR8226013 SR8265120 SR8254668 SR8233739 SR8233572 SR8272549 SR8233948 SR8240182 SR8373740 SR8222256 SR8241549 SR8237206 SR8284988 SR8251408 SR8276365 SR8247823 SR8251830 SR8236594 SR8322750 SR8245020 SR8451330 SR8390067 SR8233105 FTP04075 FTP13354 FTP13185 FTP06376 FTP16391 FTP04200 FTP12746 FTP08504 FTP06393 FTP00713 FTP14985 FTP11332 FTP03547 FTP04074 FTP00881 FTP06073 FTP16588 FTP09922 FTP11265 FTP11580 FTP08169 FTP07081 FTP03134 FTP08604 FTP16695 FTP01454 FTP06300 FTP09570 FTP00871 FTP03019 FTP15910 FTP00180 FTP08269 FTP10335 FTP12282 FTP10531 FTP02120 FTP09788 FTP04992 Ajinkya Rajendra Badhan Utkarsh Bhatia Joel Modestus M Mayank Gupta NAMRATA PANWAR SRI KRISHNA BHUTRA Sarthak Patel Amit Mishra HIMANSHU LOHANI Sreet Swastik Mishra Suvansh Bansal VINEET KUMAR CHOUDHARY Nitesh Goyal AAKASH MALHOTRA Sonam Srivastava Nisarg Bharat Ajmera ABHINAY REDDY PANATI Leroy Mathew Siddharth Shandilya Mridul Malpani Hari Krishna S Saurabh Jain Anoop Mathew J ABHISHEK BINDUMADHAV GHORPADE divita bhandari HARSH JAIN AANCHAL NAWABSINGH PUNDEER RAHUL Srivastava Ankush Aggarwal ABHISHEK KUMAR Rachit Rana AMIT JAIN ANIKETH YERRA Tejas Narendra Shah Vedang Gokul Patel karan bohra Abhishek Kumar Tanay Sukumar Nishant Dubey GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 308 295 282 282 282 282 314 288 288 288 288 288 320 275 275 339 294 294 294 281 300 287 293 280 280 280 312 312 299 286 318 305 305 337 292 279 298 298 285 47.422 60.444 60.733 45.

178 44.267 60.111 45.289 60.956 42.756 47.044 59.244 60.711 59.711 46.644 .822 59.289 47.178 60.711 59.178 44.711 59.911 59.178 44.178 60.089 60.19 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 1067 916 225 729 1205 222 897 235 586 668 1133 552 612 127 1072 551 40 245 295 653 701 548 547 255 639 902 46 494 484 122 136 340 166 509 671 502 352 614 344 SR8294207 SR8352807 SR8267267 SR8266553 SR8591159 SR8242100 SR8260757 SR8279116 SR8280329 SR8253307 SR8245658 SR8225363 SR8488673 SR8578239 SR8277489 SR8292384 SR8231991 SR8222786 SR8227848 SR8260736 SR8490879 SR8294787 SR8223375 SR8574373 SR8256834 SR8230897 SR8392747 SR8597572 SR8346619 SR8223805 SR8299875 SR8225231 SR8276003 SR8225451 SR8537736 SR8536213 SR8221252 SR8277290 SR8235779 FTP15100 FTP12674 FTP03735 FTP10122 FTP17390 FTP03701 FTP12362 FTP03846 FTP08421 FTP09422 FTP16079 FTP07844 FTP08693 FTP02497 FTP15186 FTP07808 FTP00725 FTP03916 FTP04365 FTP09243 FTP09741 FTP07783 FTP07773 FTP04020 FTP08971 FTP12427 FTP00825 FTP07010 FTP06813 FTP02443 FTP02637 FTP04800 FTP03060 FTP07282 FTP09442 FTP07149 FTP04968 FTP08714 FTP04824 NITESH KUMAR GUPTA SHASHANK AGRAWAL Suraj Ratan Kataria Alok Ranjan ABHISHEK ASHOK SHARMA Pramod T Rohit Yadav SUYASH NIGOTIA Simerpreet Singh Sai Srivatsav D SAQUIB HASNAIN ANKIT CHOUDHARY Myanka Aggarwal SABYASACHI BALSAMANT Aanshu Chadha Saksham Sinha SHRUTIKA DAGA Sumesh R Nair Nikhil Saini Renjith Thomas Joshua RAVI GAUTAM Suramya Agrawal Dhwani Sanjay Shah GAURAV PILANIA SOUMYA PRITISH Viren Tulsian ANKUR SAPRA Gaurav Srivastava NISHTHA JAIN SAI SASHANKA PALADUGU Harjot Singh Chance Vikas Guleria Aishwarya Krishna Ankur Agarwal Kriti Tuteja NIKHIL SINGHAL Satyam Pendyala Sheena Arora RONAK GARG GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 285 285 285 349 304 291 291 323 278 342 329 284 284 284 290 290 290 290 277 341 289 276 308 308 308 301 275 275 275 275 307 307 281 281 281 281 281 300 287 44.778 59.111 45.333 60.200 51.822 42.911 46.111 60.289 60.911 59.711 43.244 60.111 45.778 59.667 44.200 60.778 59.778 47.267 60.667 59.644 16 16 16 6 13 15 15 10 17 7 9 16 16 16 15 15 15 15 17 7 15 17 12 12 12 13 17 17 17 17 12 12 16 16 16 16 16 13 15 60.089 53.911 59.933 59.244 53.711 59.289 45.267 50.111 60.756 59.911 47.711 59.178 60.911 47.778 42.044 44.333 44.933 47.956 59.111 60.111 43.178 45.333 60.778 42.111 60.778 42.178 60.333 44.711 43.333 60.711 43.333 54.756 43.756 59.267 45.244 43.778 59.711 43.

200 59.578 45.111 58.333 44.178 44.578 59.333 59.178 44.578 43.422 45.333 59.400 43.578 45.578 45.178 59.556 48.333 44.178 45.511 59.600 52.178 59.933 58.444 45.244 59.556 59.356 44.556 59.578 59.911 43.444 59.111 44.178 59.200 59.333 59.400 59.422 59.200 46.200 44.600 47.333 43.578 45.178 44.600 59.933 47.489 59.489 47.422 59.511 44.244 46.556 59.533 59.556 43.422 43.400 59.867 12 12 12 7 14 14 14 14 14 16 16 16 16 11 13 15 12 14 14 16 16 16 13 15 15 15 16 13 13 15 15 15 15 14 14 16 16 11 15 59.556 43.956 42.400 43.600 59.578 59.867 .911 58.20 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 803 794 463 1182 283 905 165 106 1232 173 990 555 486 101 253 927 731 1088 569 44 901 294 886 456 483 221 271 94 328 189 32 162 619 15 689 374 1090 1010 1085 SR8271592 SR8273192 SR8380604 SR8292903 SR8499228 SR8345787 SR8598529 SR8246435 SR 8236186 SR8289083 SR8275629 SR8289849 SR8221541 SR8225241 SR8275714 SR8611547 SR8250273 SR8260563 SR8259132 SR8380530 SR8233162 SR8237968 SR8225777 SR8348764 SR8257760 SR8511986 SR8238313 SR8269501 SR8277575 sr8224544 SR8271275 SR8386371 SR8276854 SR8245013 SR8516894 SR8251940 SR8287552 SR8524951 SR8252247 FTP10931 FTP10822 FTP06635 FTP16913 FTP04260 FTP12487 FTP03058 FTP02092 FTP12345 FTP03131 FTP13881 FTP07892 FTP06837 FTP01949 FTP04012 FTP12884 FTP10165 FTP15318 FTP08208 FTP00749 FTP12414 FTP04362 FTP12216 FTP06535 FTP06808 FTP03684 FTP04154 FTP01753 FTP04689 FTP03308 FTP00593 FTP03017 FTP08731 FTP00420 FTP09598 FTP05181 FTP15379 FTP14101 FTP15308 ACHUTA MURALI KARTHIK VANKAYALA Savinay Patlolla Shashank Pandey Anirudh Tewathia ARKA PRASAD DAS Jitin Gupta PUNEET NANDA Rohit Kumar Halder Avi Katyal Arpit Ruia Pranshu Kacholia Surbhi Gupta Vamsi Subba Reddy Vinta Raja Ashutosh Kedia Pakhi Singhal PRATIK CHAKRABARTI Alisha Agrawal Karan Grover MANVEEN KAUR Siddharth Gupta SUDIPTO KUNDU SYED MOHD ABBAS AYUSH GUPTA AMITABH GAUTAM Ritika Jeevanram Shetty Sandeep Kumar Mishra Jithin Thomas Nikhil Vankamamidi SHASHANK SAURAV ayush raizada SANKALP SURESH VERMA Smriti Agarwal VAIBHAV ARORA Abhinav Kohli Soumya Bhattacharya Sarvesh Singh SIDDHARTH GARG ARJUN SINGH Tarun Gupta GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 306 306 306 338 293 293 293 293 293 280 280 280 280 312 299 286 305 292 292 279 279 279 298 285 285 285 278 297 297 284 284 284 284 290 289 276 276 308 282 47.556 43.400 59.533 46.600 47.578 59.178 59.400 46.578 45.578 59.956 58.933 42.578 59.933 58.556 59.356 59.600 59.

333 45.600 43.178 58.511 58.556 58.711 58.600 58.178 44.622 58.733 43.222 44.489 58.178 58.822 58.489 58.244 43.622 47.422 58.333 44.178 58.711 58.244 58.533 46.778 58.644 58.556 43.333 58.178 45.511 51.867 58.400 44.711 43.044 15 12 16 16 16 13 15 15 14 14 14 9 11 15 15 10 12 7 14 14 14 14 9 13 8 14 14 13 8 8 15 15 10 14 14 14 14 13 12 58.489 49.778 58.733 58.711 44.178 44.644 44.489 58.556 48.489 44.822 42.111 46.644 58.244 58.644 49.644 58.778 45.644 44.244 50.044 .867 46.556 58.778 42.400 58.267 58.489 44.111 58.267 50.244 48.489 44.778 58.467 45.778 42.222 58.467 58.489 58.21 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 1236 1138 226 154 705 880 7 26 654 338 252 1157 856 429 99 987 1221 871 98 795 584 1026 1112 355 736 112 787 978 957 196 259 1029 472 111 1134 368 692 191 365 SR8248077 SR8608589 SR8264531 SR8266490 SR8237768 SR8342498 SR8262441 SR8425425 SR8493663 SR8296747 SR8350591 SR8290529 SR8556706 SR8293208 SR8383483 SR8241241 SR8226514 SR8228071 SR8460434 SR8240781 SR8310675 SR8257146 SR8552967 SR8254260 SR8274432 SR8225692 SR8268119 SR8224236 SR8224452 SR8224774 SR8291821 SR8391094 SR8288552 SR8278453 SR8491720 SR8523693 SR8269171 SR8518031 SR8268112 FTP16392 FTP16145 FTP03739 FTP02858 FTP09791 FTP12097 FTP00183 FTP00521 FTP09256 FTP04792 FTP04009 FTP16434 FTP11642 FTP06240 FTP01860 FTP13849 FTP17703 FTP11944 FTP01846 FTP10833 FTP08398 FTP14298 FTP15662 FTP04980 FTP10250 FTP02207 FTP10744 FTP13746 FTP13391 FTP03375 FTP04043 FTP14344 FTP06719 FTP02197 FTP16104 FTP05101 FTP09650 FTP03322 FTP05049 ASMITA JHA J Naveen Kumar Bharat Mahan Chitrali Goswami Nikita Jain vidya sagar reddy pandillapalli Akshat Agarwal AKSHAT KUMAR SINGHAL ANKIT JINDAL Roshan V Mathew ZINEET KUMAR Ishan Kapoor Hemanth Kumar Popuri Keyur Gupta MANOJ RAMACHANDRAN WARRIER Bharat Sharma RAJ KUMAR Gaurav Nahata ATULYA AGARWAL Jaspreet Singh Nikhil Kejriwal Vismit Sharma SUMIT RAJHANS ABHISHEK SINGH Hardik Deepakkumar Toke AMAN JINDAL Shreyans Gangwal HARI KRISHNA B R Parth Hemant Narielwala Rajarshi Saha Maulik Hemant Shah Ramesh Vinod Patel Nishanth Amuluru Ankur Gupta Nishant Madan Rahul Jagyasi Shailendra Singh Akhilesh Agrawal Himanshu Jain GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 282 301 275 275 275 294 281 281 287 287 287 319 306 280 280 312 299 331 286 286 286 286 318 292 324 285 285 291 323 323 278 278 310 284 284 284 284 290 296 43.333 58.422 50.489 58.244 58.533 58.178 44.178 58.244 43.244 58.489 44.

267 48.778 42.889 43.800 44.578 57.822 57.644 57.867 57.622 57.711 57.333 57.022 57.222 46.022 58.267 57.800 57.800 42.333 57.889 45.333 47.289 45.711 44.644 44.822 46.711 43.822 57.778 57.556 43.867 57.778 57.889 45.356 57.289 57.822 44.933 45.889 57.933 42.200 14 14 13 15 15 15 15 12 12 12 14 14 11 11 13 13 15 15 15 12 7 14 13 13 8 12 7 14 14 11 10 14 11 13 13 10 12 9 11 58.778 45.778 42.889 57.511 47.644 57.933 57.956 57.556 43.867 43.644 49.022 44.933 57.356 44.711 57.22 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 313 390 23 399 315 485 47 19 801 8 809 991 3 169 369 669 308 670 835 1125 532 674 306 578 863 96 190 1032 834 325 696 48 1016 337 1209 187 88 412 1092 SR8255547 SR8273247 SR8240363 SR8252456 SR8269173 SR8568954 SR8438185 SR8222365 SR8227870 SR8577455 SR8223159 SR8252839 SR8494580 SR8227149 SR8222781 SR8492418 SR8236140 SR8501813 SR8493266 SR8223571 SR8236218 SR8249272 SR8245480 SR8458455 SR8556682 SR8236783 SR8233251 SR8298029 SR8262886 SR8242855 SR8293716 SR8324630 SR8341100 SR8531626 SR8240570 SR8374885 SR8511762 SR8276780 SR8619986 FTP04525 FTP05576 FTP00498 FTP05756 FTP04529 FTP06831 FTP00838 FTP00457 FTP10904 FTP00188 FTP11005 FTP13886 FTP00075 FTP03097 FTP05104 FTP09427 FTP04458 FTP09431 FTP11371 FTP15936 FTP07537 FTP09497 FTP04440 FTP08340 FTP11814 FTP01793 FTP03311 FTP14421 FTP11364 FTP04662 FTP09706 FTP00863 FTP14159 FTP04787 FTP17536 FTP03288 FTP01587 FTP05980 FTP15407 Debopam Chakrabarty Navjyot Dhadiala Deepak Tamak Nishant Goel Raad Halim Rahul Kumar Sahu USHA BHAKUNI ABHIDNYA GIRISH KARHADKAR Ankit Singhania Raghuveer Santosh Bommidi Mahesh Sasikanth Bommireddipalli SIDDHRTHA TIWARI Rajeshwar Rao Kiran Sai Venkata Singuluri Shubham Jain ADITYA SENGAR Shashank Damodarprasad Khetawat GARIMA NIJHAWAN Gautam Jain KAUSTUBH SUDHEENDRA GUDI Rajat Batra Krishna Chaitanya P DEEPAK SANJEEV NALLU ASHISH RAMCHANDRA PAI Piyush Agarwal Saif Mehmood Khan DEEPAK SASIKUMAR MALLIKARJUN REDDY GADDAM Gaurav Arora PIYUSH NIGAM SRIKANTH SRIRAM MURTHI Abhinav Kalra ARCHIT ARORA Atul Kohli Aashish Gupta Ankit Manchanda Vivek Mour Rajesh Cherukuri Animesh Jain Zoheb Amjed GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 283 283 289 276 276 276 276 295 295 295 282 282 301 301 288 288 275 275 275 294 326 281 287 287 319 293 325 280 280 299 305 279 298 285 285 304 291 310 297 44.400 57.578 50.556 46.622 45.733 50.444 43.556 57.511 57.933 57.444 57.556 57.933 42.889 57.867 46.556 57.222 57.733 57.933 42.778 57.800 57.956 42.333 44.022 44.933 57.200 .400 46.

022 57.711 43.956 56.711 56.711 56.644 56.089 57.733 43.578 43.044 57.178 44.956 44.644 56.133 57.178 57.800 56.178 47.089 46.800 56.556 13 13 13 13 13 10 7 14 11 13 13 13 8 10 12 12 12 12 14 9 11 11 8 12 12 12 7 14 11 13 13 13 12 12 12 12 7 11 13 57.889 45.933 47.800 44.022 49.911 45.044 44.800 44.022 44.178 57.911 56.956 56.022 57.778 56.000 56.022 57.644 56.778 45.733 56.178 57.089 57.556 .178 57.711 56.956 42.956 56.089 43.644 49.889 56.622 45.711 44.956 56.578 56.711 43.23 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 310 389 309 923 282 720 1100 767 168 430 475 49 413 857 512 481 875 1225 919 411 680 417 443 643 80 496 405 1027 1144 82 1122 1030 1005 904 261 219 336 543 544 SR8344429 SR8235391 SR8235464 SR8422705 SR8296565 SR8251127 SR8298753 SR8234631 SR8234167 SR8277144 SR8621890 SR8386416 SR8295951 SR8234581 SR8221819 SR8267279 SR8222579 SR8242944 SR8223205 SR8254158 SR8461018 SR8220741 SR8249718 SR8230862 SR8228255 SR8221981 SR8296228 SR8244847 SR8298425 SR8259997 SR8539886 SR8545596 SR8257959 SR8521968 SR8231281 SR8508311 SR8251411 SR8388739 SR8223535 FTP04485 FTP05558 FTP04466 FTP12768 FTP04257 FTP10020 FTP15490 FTP10560 FTP03092 FTP06241 FTP06727 FTP00867 FTP06028 FTP11728 FTP07318 FTP06787 FTP12029 FTP17765 FTP12720 FTP05953 FTP09544 FTP06076 FTP06389 FTP09056 FTP01540 FTP07042 FTP05875 FTP14307 FTP16209 FTP01552 FTP15824 FTP14345 FTP14010 FTP12485 FTP04062 FTP03676 FTP04786 FTP07724 FTP07732 HARSHIT RAI MANU JOSE MOHIT GUPTA PRAKHAR KUMAR GARG SUMIT SHARAD MOHITE MAYANK GROVER Aman Narang Abhinav Gupta Abhijit Das KISHAN P K V Mayank Khurana Vanya Rastogi MIRANK MAHESHWARI Hemanshu Das Nikhil Saraf Prince Choudhary Rahul R Shishir Jain NORI VENKATA SAI RAM AKASH KUMAR DHAKA ABHIJIT RAJENDRA PEDNEKAR MANDIRA MONGA Soumik Biswas Aakil Garg AKASH BHATTACHARYA Ameya Nitinchandra Dighe Himanshu Hemant Jain Vishesh Pradeep Bhargava Ameya Chintamani Karambelkar Dhruv Mishra LAVANYA YADLAPALLI Rohan Modi Arjun Yogeshbhai Parekh DHRITIMAN PANIGRAHI Srinath Anandakrishna Vinay Satija KAUSHIK JANA SAURABH MAHESHWARI Kumar Shourav GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 284 284 284 284 284 303 322 277 296 283 283 283 315 302 289 289 289 289 276 308 295 295 314 288 288 288 320 275 294 281 281 281 287 287 287 287 319 293 280 44.778 42.956 44.889 48.622 56.800 56.133 50.800 49.844 56.644 44.000 46.178 44.978 56.644 56.844 44.889 56.644 44.644 44.022 44.178 57.956 44.933 56.178 44.778 56.978 44.178 44.

24

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

1113
206
193
645
497
840
1235
358
124
682
409
996
649
517
665
833
60
524
402
851
1120
874
721
786
461
561
823
985
251
123
290
326
557
61
316
585
214
1192
1078

SR8274855
SR8234844
SR8289190
SR8267351
SR8299051
SR8267451
SR8264291
SR8540650
SR8464088
SR8225907
SR8379814
SR8278651
SR8255628
SR8240843
SR8240190
SR8269616
SR8281276
SR8245373
SR8561627
SR8294001
SR8265031
SR8251535
SR8239210
SR8251688
SR8277662
SR8224076
SR8220974
SR8352117
SR8229340
SR8423688
SR8236490
SR8259550
SR8230659
SR8226680
SR8257410
SR8274505
SR8248767
SR8513360
SR8496848

FTP15665
FTP03498
FTP03350
FTP09094
FTP07047
FTP11438
FTP03925
FTP05003
FTP02473
FTP09561
FTP05944
FTP13951
FTP09181
FTP07350
FTP09393
FTP11359
FTP01067
FTP07405
FTP05829
FTP11585
FTP15737
FTP11997
FTP10026
FTP10732
FTP06599
FTP08091
FTP11240
FTP13805
FTP04002
FTP02450
FTP04324
FTP04666
FTP07989
FTP01070
FTP04533
FTP08399
FTP03570
FTP17158
FTP15247

Ravi Kiran Gunturi
SANDEEP SANDEEP
Ishaan Gupta
Saumil Viren Shah
Abhinav Grover
SUVAJIT DE
Vineet Jain
Vinit Bansal
Aakash Chaudhary
Kumar Karthik Immaneni
Vineet Sanjay Kakati
Siddharth Gautam
SUMIT SUMIT
Deepak Shukla
Vinodkrishnan C
SAURAV CHOUDHARY
karan aggarwal
Aman Vij
Gopalakrishna Puligedda Sharma
RAGHAVENDRA MOHAN
Akshay Sahu
Aashish Belwalkar
ZAINUL ABIDEEN ALI KHAN
Anuvrat Gupta
Aritra Samajpati
Aparna Rastogi
Sumit Khattar
Abhishek Bhutra
ANKUR UPRETI
Dereck Varghese
Pankaj Amrit Bodani
Souvik Saha
ram chenna reddy malladi
Ankita Baheti
Piyush Garg
Yash Patodia
Chaitanya Goyal
SHUBHAM TIWARI
yogesh dnyaneshwar shivange

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

280
280
299
299
286
286
286
305
292
292
292
279
279
285
291
278
277
296
283
315
276
295
282
288
275
281
281
313
293
280
280
280
299
286
305
279
311
298
298

43.556
43.556
46.511
46.511
44.489
44.489
44.489
47.444
45.422
45.422
45.422
43.400
43.400
44.333
45.267
43.244
43.089
46.044
44.022
49.000
42.933
45.889
43.867
44.800
42.778
43.711
43.711
48.689
45.578
43.556
43.556
43.556
46.511
44.489
47.444
43.400
48.378
46.356
46.356

13
13
10
10
12
12
12
9
11
11
11
13
13
12
11
13
13
10
12
7
13
10
12
11
13
12
12
7
10
12
12
12
9
11
8
12
7
9
9

56.556
56.556
56.511
56.511
56.489
56.489
56.489
56.444
56.422
56.422
56.422
56.400
56.400
56.333
56.267
56.244
56.089
56.044
56.022
56.000
55.933
55.889
55.867
55.800
55.778
55.711
55.711
55.689
55.578
55.556
55.556
55.556
55.511
55.489
55.444
55.400
55.378
55.356
55.356

25

922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

1183
339
760
1114
1015
1202
228
761
568
1123
862
446
873
13
1031
917
802
1143
1002
573
781
911
759
790
518
437
5
93
893
660
774
224
581
30
1095
896
341
870
974

SR8337131
SR8223873
SR8297121
SR8427212
SR8286221
SR8614364
SR8243886
SR8352503
SR8224049
SR8541120
SR8273955
SR8497188
SR8259993
SR8243241
SR8228855
SR8227195
SR8265392
SR8283733
SR8514327
SR8256039
SR8296679
SR8266750
SR8230358
SR8243686
SR8288239
SR8285190
SR8414106
SR8238460
SR8237811
SR8298929
SR8249723
SR8223304
SR8333110
SR8238078
SR8284483
SR8253295
SR8224570
SR8392324
SR8263829

FTP16957
FTP04797
FTP10512
FTP15670
FTP14153
FTP17372
FTP03756
FTP10517
FTP08180
FTP15865
FTP11802
FTP06407
FTP11977
FTP00327
FTP14407
FTP12697
FTP10912
FTP16201
FTP13980
FTP08231
FTP10687
FTP12579
FTP10487
FTP10784
FTP07360
FTP06307
FTP00132
FTP01691
FTP12294
FTP09335
FTP10663
FTP03733
FTP08368
FTP00558
FTP15432
FTP12357
FTP04805
FTP11940
FTP13549

Nikil kumar Reddy Desam
ekta c shetty
MUKESH RANJAN
Nitish Jain
PRANJAL NIGAM
Prashant Singh Kushwah
Nishant Gupta
Suryansh Purwar
Vivek Pandey
ABHISHEK GOYAL
Prabhash Sharma
SHASHI BHUSHAN PANDEY
Amjad Ali
Rohit Doshi
SUMEET KUMAR NAYAK
Sreepada Swamy Chintalapati
prasanna kumar chidire
Manu Garg
mayank kumar gupta
PRASHANTH PADIDALA
Apoorv Arvind Bapat
Kaustubh Bijalwan
Kshitij Srivastava
Pratik Kamalkishor Kalantri
SHREYAK GUPTA
Sachin Suresh O
Apurv Garg
Shivang Gupta
Suraj Narayanan
Mohit Mehrotra
Deepak Kumar Behera
Mahidhar Reddy Kothapalli
PARAS MADAAN
SUMAN MANDAL
Abhave Sharma
Saurabh Acharya
SETHU BABURAJ
ROHAN VITHAL NADKARNI
ANUBHAV BAJPAI

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

304
297
284
284
284
303
290
290
290
277
277
277
296
296
296
283
302
289
308
295
282
282
282
282
288
275
281
281
281
300
293
293
280
280
279
279
279
298
285

47.289
46.200
44.178
44.178
44.178
47.133
45.111
45.111
45.111
43.089
43.089
43.089
46.044
46.044
46.044
44.022
46.978
44.956
47.911
45.889
43.867
43.867
43.867
43.867
44.800
42.778
43.711
43.711
43.711
46.667
45.578
45.578
43.556
43.556
43.400
43.400
43.400
46.356
44.333

8
9
11
11
11
8
10
10
10
12
12
12
9
9
9
11
8
10
7
9
11
11
11
11
10
12
11
11
11
8
9
9
11
11
11
11
11
8
10

55.289
55.200
55.178
55.178
55.178
55.133
55.111
55.111
55.111
55.089
55.089
55.089
55.044
55.044
55.044
55.022
54.978
54.956
54.911
54.889
54.867
54.867
54.867
54.867
54.800
54.778
54.711
54.711
54.711
54.667
54.578
54.578
54.556
54.556
54.400
54.400
54.400
54.356
54.333

26

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

1197
63
970
27
1219
741
806
1193
545
343
332
678
876
527
755
528
965
751
924
59
1190
580
780
992
67
657
796
975
993
1119
526
885
597
17
215
1185
229
600
556

SR8250710
SR8458051
SR8250836
SR8297877
SR8237212
SR8237411
SR8250071
SR8555553
SR8384843
SR8234737
SR8232862
SR8230402
SR8222243
SR8221632
SR8236223
SR8274080
SR8228910
SR8238775
SR8513574
SR8240298
SR8440532
SR8269530
SR8266399
SR8239997
SR8222735
SR8296049
SR8282562
SR8246810
SR8523275
SR8485135
SR8221895
SR8236141
SR8222887
SR8231466
SR8224731
SR8240808
SR8263975
SR8224979
SR8457304

FTP17291
FTP01087
FTP13529
FTP00534
FTP17652
FTP10306
FTP10945
FTP17177
FTP07762
FTP04820
FTP04745
FTP09529
FTP12033
FTP07447
FTP10471
FTP07496
FTP13466
FTP10426
FTP12825
FTP01064
FTP17042
FTP08365
FTP10686
FTP13899
FTP01227
FTP09316
FTP10842
FTP13669
FTP13936
FTP15720
FTP07425
FTP12199
FTP08565
FTP00425
FTP03609
FTP16988
FTP03782
FTP08589
FTP07931

SUMANTH NEPPALLI
Harshan Agrawal
AMEYA VILAS JOSHI
TEG PARTAP SINGH BHATTI
Vijay Kumar Chovatiya
BHARATH VELISHALA
SHIVAM GARG
Pulkit Sachdeva
Sunny Pravinbhai Patel
Arnab Saha
Mahish R
SANKET SANJAY VYAVAHARE
shashank rai
Ankit Deepak Koradia
Harsha Prakash Gollapinni
Rikesh Bhattacharyya
Vikranth Sanjeeva Reddy
PARAS MALHOTRA
PRAKHAR WADHWA
Avishek Dasgupta
Karan gupta
kumar raunak jha
KUNAL MAHIPAL SHAH
Sayantan Ray
Manasi Ashok Jain
MANNU MATTA
Saurabh Saxena
Arundeep Chinta
Nishant Sapdhare
RAMAN DEEPAK LADDA
Meera Mohan
NITIN N
Prashanth Suresh
SHREYAS DWIVEDI
Anup Ramgopal Kalani
SUDHEER Y N
ABHISHEK SHARMA B
Arnab Mukherjee
AYUSH SINGH

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

285
310
297
284
284
303
290
277
277
283
283
283
283
302
289
295
301
288
288
275
275
275
275
275
294
287
293
299
292
292
279
279
279
279
298
291
278
278
278

44.333
48.222
46.200
44.178
44.178
47.133
45.111
43.089
43.089
44.022
44.022
44.022
44.022
46.978
44.956
45.889
46.822
44.800
44.800
42.778
42.778
42.778
42.778
42.778
45.733
44.644
45.578
46.511
45.422
45.422
43.400
43.400
43.400
43.400
46.356
45.267
43.244
43.244
43.244

10
6
8
10
10
7
9
11
11
10
10
10
10
7
9
8
7
9
9
11
11
11
11
11
8
9
8
7
8
8
10
10
10
10
7
8
10
10
10

54.333
54.222
54.200
54.178
54.178
54.133
54.111
54.089
54.089
54.022
54.022
54.022
54.022
53.978
53.956
53.889
53.822
53.800
53.800
53.778
53.778
53.778
53.778
53.778
53.733
53.644
53.578
53.511
53.422
53.422
53.400
53.400
53.400
53.400
53.356
53.267
53.244
53.244
53.244

267 52.044 44.889 43.644 52.489 52.867 44.867 43.644 52.178 52.267 43.244 44.022 10 10 7 7 9 9 7 7 8 8 10 7 9 9 9 8 10 7 8 8 8 8 8 7 7 9 8 8 7 9 8 8 7 7 7 9 8 9 8 53.089 52.556 52.778 45.644 52.200 53.267 52.644 44.867 52.244 46.733 44.644 52.644 44.956 42.333 44.333 45.178 46.400 44.867 52.200 53.778 52.733 52.244 43.333 52.178 53.556 44.644 45.333 52.178 53.044 52.956 44.200 44.422 52.489 52.022 .422 43.933 52.933 45.800 52.578 52.956 52.244 53.400 52.178 43.644 44.244 53.489 44.178 44.578 52.644 44.200 46.267 52.867 52.889 52.800 42.267 45.044 46.244 52.489 45.644 52.089 44.578 43.044 53.956 52.267 45.867 43.578 45.27 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1079 778 730 76 299 1201 301 966 133 234 1130 514 807 1098 983 1075 769 861 1081 981 513 1074 1194 248 749 1210 199 434 961 1096 864 959 1196 641 525 884 240 73 534 SR8374056 SR8283489 SR8280322 SR8284394 SR8257833 SR8222558 SR8250635 SR8257358 SR8263993 SR8283199 SR8277635 SR8296599 SR8228512 SR8246760 SR8298530 SR8239932 SR8270394 SR8263009 SR8242394 SR8425887 SR8495335 SR8220475 SR8245961 SR8411752 SR8229861 SR8227958 SR8522123 SR8242385 SR8285586 SR8349620 SR8255246 SR8222026 SR8258152 SR8243582 SR8300611 SR8239669 SR8294378 SR8287843 SR8274589 FTP15250 FTP10681 FTP10157 FTP01480 FTP04386 FTP17358 FTP04400 FTP13471 FTP02593 FTP03840 FTP16018 FTP07329 FTP10989 FTP15448 FTP13792 FTP15208 FTP10599 FTP11794 FTP15266 FTP13768 FTP07320 FTP15193 FTP17213 FTP03964 FTP10416 FTP17537 FTP03441 FTP06273 FTP13433 FTP15444 FTP11823 FTP13408 FTP17264 FTP09013 FTP07406 FTP12196 FTP03878 FTP01388 FTP07560 Milan Sachdeva Subbiah Murugan DEEPTI AGNIHOTRI SALIL K LALIT Niketh Reddy Vangala Nishant Kumar Aditya Sanjay Khanwelkar Prince Atul Durgesh Kumar Singh Ronak Jagdish Jain Gourav Poddar Paulson Mathew ANKIT BANSAL Deepak Pinninty Sumit Kumar Panjwani Vishnu Poduval Sean David Janam Shah ANKUR PARESH SHAH MAYANK RATHORE Mohit Soni NAVIN THOMAS MATHEW Shashank Chepuri Santanu Kumar Mallick Satyajit Tripathy mayank jain MOHD MUZAMMIL KHAN NISHANT GUPTA Abhishek Upadhayay RAJUL MANGAL PRANAV PRAMOD MOHANPURKAR Taruna Gupta Apurv Milind Datar Kartikay Chadha Pratheek George Abraham Ankit Goel Vivek Shambhunath Tiwari Ameya A Bothara Shaswata Maitra GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 278 278 297 297 284 284 296 296 289 289 276 295 282 282 282 288 275 294 287 287 287 287 287 293 293 280 286 286 292 279 285 285 291 291 291 278 284 277 283 43.

400 51.711 51.644 51.111 43.244 44.111 51.711 44.867 43.867 43.556 51.956 50.333 45.244 51.089 51.400 43.711 51.022 44.933 50.089 51.644 51.711 43.956 51.089 44.244 51.333 51.556 43.489 43.556 43.933 42.333 51.933 .933 42.644 51.711 51.933 42.933 42.400 51.867 51.089 51.867 51.556 44.489 51.933 50.244 43.28 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 83 297 410 733 1178 480 1220 989 1181 980 75 867 139 427 632 311 1004 648 690 202 999 291 740 185 662 1195 432 115 1224 642 421 84 743 1199 1106 302 986 1200 538 SR8236071 SR8268575 SR8278812 SR8528015 SR8228822 SR8231404 SR8429965 SR8264948 SR8341893 SR8228780 SR8550016 SR8259707 SR8276534 SR8236835 SR8248058 SR8492338 SR8298924 SR8256889 SR8235773 SR8251577 SR8235797 SR8501503 SR8239698 SR8512491 SR8417692 SR8385205 SR8494186 SR8412718 SR8311945 SR8234469 SR8251159 SR8523882 SR8236579 SR8295971 SR8606957 SR8229159 SR8577066 SR8222345 SR8230332 FTP01553 FTP04381 FTP05945 FTP10197 FTP16825 FTP06775 FTP17654 FTP13858 FTP16869 FTP13767 FTP01479 FTP11914 FTP02659 FTP06230 FTP08918 FTP04509 FTP14009 FTP09178 FTP09609 FTP03479 FTP13967 FTP04350 FTP10286 FTP03263 FTP09347 FTP17219 FTP06254 FTP02313 FTP17756 FTP09050 FTP06147 FTP01557 FTP10332 FTP17326 FTP15543 FTP04407 FTP13813 FTP17340 FTP07593 Nishant Kashyap Apoorv Varma Roshan Priyadarshi SUMIT KUMAR ANKIT GOEL NILAY BISWAS Prashant Duggal TARUN GOYAL Aayush Gupta Aritra Hazra Kaustubh Dilip Kulkarni GYAN BHASKAR MAITHANI SHWETANK SHARMA Virender Gupta Prakhar Agrawal Apratim Saha Jerry Thomas PRASANNA KUMAR V Aggraj Sharma HARSH SARAWAGI Kaustav Banerjee Ankit Agarwal Mohit Chandra NIKHIL AGARCHAND JAIN Abhinav Garg Afroz Ali Khan PARTHIBAN JAYAPRAKASH Ashkumar Vishnukumar Gopalani Abhishek Mukherjee NIKHIL MEHRA Sumit Tyagi Sachin Sharma ANURAG KUMAR Himanshu Goyal Ankita Yadava BARKUR SUHAS KINI Mayank Verma Tanul Suman TAUSEEF SALAM BARI GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 289 282 282 282 281 281 281 281 287 287 287 280 280 280 286 279 279 279 285 285 291 278 278 278 284 284 284 290 277 277 277 283 289 289 276 276 276 276 276 44.556 51.644 44.711 43.956 43.178 51.178 44.644 44.400 44.711 43.867 43.333 44.867 51.178 51.933 50.178 51.244 43.089 43.400 51.556 51.956 42.644 43.400 43.022 50.711 51.267 51.089 43.267 43.178 45.933 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 7 7 6 8 8 8 7 7 7 6 8 8 8 7 6 6 8 8 8 8 8 51.178 44.956 44.933 50.956 50.244 51.

778 42.933 42.933 6 48.867 42.244 43.089 7 49.778 42.244 43.556 7 50.867 7 50.244 7 50.400 42.244 43.244 7 50.556 7 50.933 42.867 43.778 6 49.778 8 50.556 43.244 7 50.244 7 50.778 7 49.333 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .933 2 47.556 7 50.933 42.244 7 50.933 42.29 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 91 754 289 523 292 304 758 100 200 647 656 634 768 984 646 1097 208 967 883 756 1093 971 734 877 858 1191 732 428 201 172 1076 1077 209 195 210 12 805 441 859 SR8257717 SR8244976 SR8239631 SR8352712 SR8272071 SR8255205 SR8446274 SR8528399 SR8268447 SR8241294 SR8378599 SR8602788 SR8523388 SR8490169 SR8235352 SR8289631 SR8240963 SR8409185 SR8271662 SR8277360 SR8226862 SR8237412 SR8279121 SR8409044 SR8248413 SR8242414 SR8248044 SR8413255 SR8269194 SR8221121 SR8226500 SR8229464 SR8260595 SR8221125 SR8518070 SR8331487 SR8235050 SR8242162 SR8266844 FTP01615 FTP10463 FTP04314 FTP07402 FTP04355 FTP04434 FTP10478 FTP01878 FTP03467 FTP09150 FTP09294 FTP08932 FTP10581 FTP13801 FTP09136 FTP15445 FTP03534 FTP13475 FTP12158 FTP10472 FTP15412 FTP13530 FTP10231 FTP12053 FTP11775 FTP17127 FTP10171 FTP06232 FTP03472 FTP03125 FTP15220 FTP15222 FTP03536 FTP03363 FTP03541 FTP00305 FTP10944 FTP06365 FTP11778 Achal Gupta Ashish Kumar Garg Ganapathy Subramaniam R Hitesh Anand Relhan Abhinav Gupta AMIT PRAVEEN RAO anirudh Anand koratikere ANURAG PORWAL Ankita Khurana Kasim Najmi NITISH KUMAR GUPTA Shankar Shethe TANMAY JAIN Naman Gautam NITIN DANGWAL Piyush B Sharma Satyam Purwar vasundhara chauhan VINAYRAJ GOVINDRAJ VIRENDRA SOMANI Ashir Madaan GUNJAN SHARMA NATASHA MITTAL Abhinav Saxena Manish Kumar Verma NAMRATA GHANSHYAMDAS SANKHERE NISHANT GOEL SAHIL DHINGRA Vivek Adikesavelu ANSHAK SINGHAL Abhishek Padhy Kartik Gupta VIKHYAT ARORA ANIL M SUNIL GAUTAM PANDA Ankur Aggarwal srikanth paladugu Dhruva Mukherjee Debabrata Ghosh GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 282 282 282 282 275 275 275 293 280 280 280 280 280 278 278 278 278 278 278 278 277 277 277 276 276 276 276 276 276 282 275 275 279 276 276 293 285 350 336 43.244 7 50.444 52.578 44.556 43.089 7 50.933 6 49.867 7 49.089 43.578 43.933 42.578 7 50.089 43.089 7 50.778 5 50.778 8 50.556 7 50.933 7 49.244 7 50.244 43.867 43.933 7 49.933 45.400 6 48.578 2 46.933 7 49.933 43.556 7 50.556 43.244 43.778 45.089 42.867 8 50.867 43.778 43.867 7 50.267 7 50.244 43.933 7 49.333 54.244 43.556 43.933 7 49.867 42.867 7 50.778 42.556 43.933 42.

556 50.844 48.089 50.844 48.222 48.333 50.844 48.178 51.444 47.844 48.444 47.556 50.756 47.778 49.067 47.289 46.000 48.067 48.533 48.756 47.30 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 860 1198 239 865 425 69 492 775 372 367 1101 1091 1099 866 454 1189 254 29 72 706 1086 853 661 452 1073 4 719 329 381 667 1179 629 536 78 227 307 1226 109 346 SR8235957 SR8258982 SR8612224 SR8223942 SR8222516 SR8259340 SR8277737 SR8224389 SR8237323 SR8274591 SR8234925 SR8240786 SR8251809 SR8231289 SR8228321 SR8271464 SR8237085 SR8249990 SR8252206 SR8345573 SR8329707 SR8246589 SR8223525 SR8257163 SR8238200 SR8269772 SR8297191 SR8295733 SR8541359 SR8260029 SR8255530 SR8329807 SR8222961 SR8221279 SR8265557 SR8294830 SR8512729 SR8233093 SR8383519 FTP11779 FTP17305 FTP03876 FTP11826 FTP06215 FTP01263 FTP06937 FTP10664 FTP05140 FTP05071 FTP15498 FTP15400 FTP15469 FTP11877 FTP06524 FTP17041 FTP04016 FTP00557 FTP01383 FTP09819 FTP15311 FTP11611 FTP09342 FTP06495 FTP15190 FTP00090 FTP09998 FTP04699 FTP05278 FTP09416 FTP16833 FTP08882 FTP07581 FTP01494 FTP03754 FTP04446 FTP17787 FTP02150 FTP04865 John Joy Rohit Gupta Vijay Kumar Sheshadri Madhura Sanjay Bhargave DEEPTO GHOSH Nitheesh I S Vaibhav Agrawal Mayank Singhal Anirban Bannerjee Ashish Garg Gaurav Pagaria Shashank Sinha Kavya Ramanathan Ajay Thyagarajan Anubhav Modi Saurav Chakraborti AKASH KUMAR Rishi Pawar ANKUR SINGH Pritish Rajkumar Roy Sukriti Sapra SUMEET SORABH GUPTA Anant Trivedi RAHUL SATISH AGRAWAL Udit Sethia ANIT SURI Ankit Agarwal Lopamudra Mohapatra Prateek Jain SHIVAM SINGH Harshvardhan Hemant Samvatsar Vishnu Kaant Pitty Ganesh Suryanarayana Nikita Ramprasad Bharadia PARAG RAMESH DHURI SUDIV DIVAKAR KUSHAL KUMAR RAJGARIA Pratyusha Biswas Siddhant Mishra GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 329 329 330 326 325 325 325 324 322 322 323 322 321 320 320 320 315 315 314 314 314 314 312 312 312 310 309 309 309 309 307 307 305 305 305 304 302 301 301 51.711 50.000 49.400 50.533 48.978 46.089 50.178 51.444 47.822 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .556 50.067 48.933 49.822 46.089 49.067 48.244 50.778 49.533 48.778 49.

111 45.889 45.200 46.178 44.267 45.800 44.333 44.956 44.489 44.800 44.333 44.022 43.800 44.044 45.733 45.489 44.667 46.956 44.044 46.867 43.956 44.511 46.489 44.889 45.956 44.267 45.111 44.644 44.356 46.489 44.733 45.867 43.956 44.022 44.867 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .31 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 141 471 1207 819 477 607 70 940 121 53 204 285 45 129 145 605 198 1208 479 888 1158 396 277 972 177 468 615 868 159 28 606 895 797 1116 1171 777 558 979 968 SR8238357 SR8549125 SR8270500 SR8247045 SR8612160 SR8269587 SR8573068 SR8265527 SR8270450 SR8447766 SR8416625 SR8264313 SR8251344 SR8222218 SR8292385 SR8224755 SR8228500 SR8243360 SR8250626 SR8224413 SR8617840 SR8284577 SR8266623 SR8235193 SR8390036 SR8279253 SR8264871 SR8426717 SR8224150 SR8254221 SR8277668 SR8603004 SR8238083 SR8526071 SR8244602 SR8595542 SR8483544 SR8352595 SR8542224 FTP02689 FTP06704 FTP17424 FTP11143 FTP06737 FTP08643 FTP01265 FTP13088 FTP02442 FTP00963 FTP03485 FTP04270 FTP00814 FTP02521 FTP02797 FTP08635 FTP03405 FTP17523 FTP06774 FTP12238 FTP16500 FTP05718 FTP04195 FTP13541 FTP03173 FTP06699 FTP08717 FTP11936 FTP02935 FTP00547 FTP08642 FTP12317 FTP10848 FTP15678 FTP16677 FTP10676 FTP07996 FTP13763 FTP13499 Girish Ganapath Manvendra Sah Anirudh Jain VIJAY KRISHAN GUPTA AMIT SHARMA SUBHOJIT BANERJEE Gobind Singh Maini VIVEK KHEMKA Arun Subramanian SIDDHARTH SINGH Venkat Rajath Mohit Monga Shivanand Thangalapalli Gagandeep Singh SAURABH kumar MRIDUL MANNA NAVEEN BANSAL Pallavi Jain R BHARATH RAHUL DABAS Jaya Rughani SAURABH TANDON Savinay Narendra Shekhar Sharan Mishra Amber Chowdhary ANKUR KEJARIWAL ANURADHA GANESH ARSHITA KAPOOR Paridhi Gupta Prateek Maheshwari Ramaswamy Venkatarajan Rishabh Motani Shwetank Ravikant Anshu Kedia Harpreet Singh Chawla Karn Jajoo Priithu Murarka Shashank Dubey utsav anal GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 300 299 298 297 296 296 295 295 294 294 294 291 291 290 290 289 289 289 289 289 288 288 288 288 287 286 286 286 286 286 285 285 284 283 283 282 282 282 282 46.733 45.800 44.867 43.489 44.

933 42.711 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 21 70.556 43.622 23 70.778 42.556 43.933 42.400 43.244 43.933 42.222 15 66.956 50.089 43.778 49.933 42.711 .711 43.400 43.222 51.444 44.089 42.711 43.556 43.089 43.711 43.956 19 67.622 47.956 16 66.933 42.778 42.778 42.933 42.089 43.244 43.32 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 466 652 702 92 303 286 973 1115 753 223 249 495 266 21 1058 1110 321 108 205 510 35 594 1014 422 1036 1188 882 65 1035 131 757 264 750 58 471 168 538 586 382 SR8222079 SR8571809 SR8238594 SR8235316 SR8240637 SR8253882 SR8254416 sr8236262 SR8253445 SR8234923 SR8245386 SR8295547 SR8273540 SR8513294 SR8349943 SR8266938 SR8304841 SR8226526 SR8237293 SR8227106 SR8451478 sr8539729 SR8267440 SR8238294 SR8338351 SR8267083 SR8420902 SR8347587 SR8305434 SR8225085 SR8419270 SR8238389 SR8265788 SR8244187 SR8226604 SR8496658 SR8242896 SR8269858 SR8256007 FTP06686 FTP09232 FTP09760 FTP01688 FTP04420 FTP04276 FTP13542 FTP15673 FTP10450 FTP03731 FTP03969 FTP07039 FTP04111 FTP00488 FTP14831 FTP15612 FTP04590 FTP02128 FTP03492 FTP07303 FTP00635 FTP08533 FTP14143 FTP06197 FTP14474 FTP17028 FTP12136 FTP01122 FTP14469 FTP02554 FTP10473 FTP04097 FTP10425 FTP02992 FTP12779 FTP05464 FTP14632 FTP15744 FTP10746 Aeshverya Avinash Kumar Jain Dinesh Nagarajan NEEL NAYAN SAMANT CHANDRABOLI ROY CHOUDHURY Shayan Saha SHUBHAM KHARE AKSHAT VERMA ASWATHI SREEDHARAN MANISHA SWAIN SREEKUTTY SREEKUMAR BHAVANA SURAPANENI Rupali Jain VENKATA SIRISHA JAYANTHY Alok Sharma amitabh SUMAN SELVA KUMAR S Subramanian S Sumanth Muvvala Venkatapavan Pradeep Kidambi CHANDRA SEKHAR PULLE DIVYA REDDY PADURU jatin khandelwal JYOTI NATHANY NIRMAL M Pratik Rajiv Chaudhari V R S Harsha Teja Garimella ABHISHEK GAGGAR ABHRA BASU RAY CHAUDHURI Akshat Agarwal ARANAB RAY Govind Pratap Chand Rohit Thakur Suhani Ramesh Doshi SNEHA TULSYAN Gokul M RAJNISH KUMAR CHANDAN KUMAR MEIKANDASIVAN M Sayali Jaywant Patil GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL OBC OBC OBC OBC OBC OBC 281 281 281 280 280 280 279 279 279 279 278 278 278 277 277 277 277 277 277 276 276 276 276 276 276 276 275 275 275 275 275 275 275 319 305 289 310 334 326 43.956 48.778 42.400 43.244 43.933 42.400 43.089 43.778 42.778 42.089 43.444 25 69.

311 42.178 48.311 61.289 45.689 61.378 60.756 41.778 65.267 41.022 44.200 43.467 60.733 58.644 62.333 45.800 58.867 58.556 60.933 47.867 37.200 58.111 44.311 62.333 63.33 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 159 75 180 290 508 252 526 593 52 411 74 188 404 89 423 157 40 114 422 529 546 72 193 416 532 226 407 535 139 642 156 460 410 50 92 427 103 256 152 SR8242193 SR8237381 SR8500709 SR8298358 SR8342350 SR8229571 sr8255074 SR8230351 SR8379169 SR8247787 SR8284208 SR8593842 SR8222793 SR8239807 SR8391537 SR8291887 SR8263243 SR8273122 SR8284406 SR8260244 SR8612063 SR8244122 SR8351338 SR8226327 SR8262165 SR8231269 SR8269262 SR8271917 SR8236488 SR8270513 SR8243822 SR8512486 SR8393057 SR8247706 SR8240459 SR8233109 SR8266302 SR8253817 SR8521953 FTP05277 FTP03414 FTP05790 FTP08380 FTP13837 FTP07532 FTP14203 FTP15893 FTP02717 FTP11566 FTP03412 FTP06102 FTP11358 FTP03662 FTP11822 FTP05239 FTP02341 FTP04303 FTP11746 FTP14331 FTP14792 FTP03316 FTP06171 FTP11659 FTP14383 FTP06906 FTP11457 FTP14543 FTP04850 FTP17250 FTP05231 FTP12657 FTP11542 FTP02602 FTP03723 FTP11900 FTP04116 FTP07586 FTP05196 MANISH KUMAR Ashutosh Kumar Gupta Vijay Prakash Paras Gupta ROHIT KUMAR VERMA Rohit Kumar kumar shaurya Dheeraj Gunna AKSHAT NAIN SANDIP HAZARIKA Ravi Katiyar SHRUTHI U K Surabhi Muthu Raman T Vikas Gupta Abhishek Kumar Vineet Kumar N R Payal Yadav Vaikam S Kumar SHUBHAM AGARWAL Yogesh Choudhary Debsoumo Das SOURAV PODDAR Vineet Verma Ashish Narukulla Nikhilesh Ramesh Pawar Sunny Govindbhai Chavda Rajesh Jakhar AKHILA DOBBALI Sreenath CP Basant Kumar Bhuyan Avinash Kumar Yadav Amit Shriram Kothawade Dharani Dharan Gopalakrishnan Sameer Kumar Gupta Alok Prakash Abhimanyu Nehra Renjith Prahladan Rahul Saini OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 335 320 284 304 290 283 276 307 268 285 291 265 284 309 283 287 287 272 272 268 279 253 325 273 279 266 258 270 257 256 268 274 299 240 252 282 243 249 268 52.778 44.978 59.933 63.111 64.689 14 16 21 17 19 20 21 16 22 19 18 22 19 15 19 18 18 20 20 20 18 22 10 18 17 19 20 18 20 20 18 17 13 22 20 15 21 20 17 66.644 62.689 44.022 42.133 60.111 49.000 39.356 60.644 44.333 39.756 63.622 46.511 59.400 61.289 64.333 59.689 59.400 39.978 39.822 59.000 59.022 63.511 37.178 47.622 59.689 43.400 41.067 63.133 42.178 63.689 .067 44.800 38.689 63.222 63.822 41.111 65.022 62.689 42.467 43.733 41.356 50.178 64.378 40.267 63.556 42.222 44.400 60.644 42.311 41.

089 36.356 57.622 57.556 56.867 55.933 56.267 56.689 37.311 57.311 35.444 56.267 41.644 56.533 37.844 56.689 56.578 35.844 41.311 56.089 36.556 43.089 56.089 39.644 42.867 44.933 36.444 41.978 40.378 42.222 36.911 57.311 37.556 41.667 38.667 58.267 58.489 56.489 40.578 57.311 56.044 35.578 58.311 38.044 57.800 55.800 57.34 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 521 309 132 240 510 6 26 205 210 186 243 43 397 354 425 39 150 8 507 16 450 664 583 629 464 4 585 368 246 289 482 25 184 406 435 343 590 424 112 SR8230228 SR8224106 SR8264003 SR8330088 SR8235915 SR8251568 SR8496208 SR8294672 SR8224157 SR8238567 SR8248904 SR8425242 SR8265092 SR8306811 SR8247910 SR8245911 SR8299928 SR8334155 SR8232443 SR8260204 SR8237533 SR8227646 SR8229118 SR8631937 SR8404623 SR8259890 SR8221805 SR8249993 SR8221795 SR8258317 SR8496773 SR8297430 SR8239449 SR8253432 SR8250899 SR8282918 SR8240230 SR8265271 SR8296867 FTP14065 FTP08864 FTP04692 FTP07281 FTP13889 FTP00350 FTP01463 FTP06497 FTP06613 FTP06036 FTP07387 FTP02389 FTP11231 FTP10156 FTP11844 FTP02286 FTP05129 FTP00366 FTP13796 FTP00835 FTP12402 FTP05993 FTP15695 FTP16997 FTP12682 FTP00302 FTP15709 FTP10475 FTP07429 FTP08366 FTP13068 FTP01451 FTP05947 FTP11398 FTP12042 FTP09812 FTP15828 FTP11838 FTP04256 Maheedhar Kaki SATYENDRA SINGH Kumar Aushij Shantha Kumar T ARJUN A L DILEEP A AMIT KUMAR AJAY R Sarat Bose Rishi Bagga Atirek Kumar Saurabh Kumar Bhuwania AKASH ANAND Mohammed Yasser Sunanda Yadav viraj rajput AMBER MOHIT Arjun A Varsha Kalyankar Aditya Bharatbhai Patadia DIXANT KUMAWAT HARSH KUMAR Ashutosh Singh Chaudhary Abhineet Kumar Singh Prashant Yadav Rasik Shivaji Pansare RAHUL PAGADALA SONAM LAL Anshuman Sachan Pooja Ramesh Apugol Joktan Vinay N Akriti Gupta MONICA YADUVANSHI SUMIT SHARMA SWATI SONI Devendra Singh Gayathri N Anbu Dhileepan P Bidusmita Sahoo OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 255 248 291 265 232 251 302 263 333 229 248 228 253 272 238 231 269 268 242 274 274 248 280 280 267 241 260 266 272 227 246 232 232 232 251 231 237 288 249 39.978 57.622 38.089 58.556 56.378 56.044 55.356 42.022 35.089 56.467 39.622 56.089 39.044 46.733 19 20 13 17 22 19 11 17 6 22 19 22 18 15 20 21 15 15 19 14 14 18 13 13 15 19 16 15 14 21 18 20 20 20 17 20 19 11 17 58.800 35.622 42.622 56.022 56.733 .911 51.267 36.933 41.222 58.467 57.622 38.578 56.800 38.578 45.089 56.533 56.578 43.933 55.

178 55.333 55.978 39.600 37.667 .111 36.978 54.244 54.333 54.733 55.600 40.222 38.111 35.267 36.600 41.533 39.35 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 100 300 105 365 337 502 634 452 248 292 65 390 303 569 321 222 547 228 191 298 399 78 579 405 242 655 31 38 596 137 443 79 403 570 91 357 5 272 115 SR8267215 SR8300616 SR8383480 SR8273875 SR8519409 SR8297165 SR8421112 SR8296225 SR8416115 SR8240847 SR8485920 SR8232022 SR8283397 SR8245272 SR8224645 SR8346437 SR8272843 SR8238080 SR8516680 SR8264491 SR8280749 SR8296399 SR8288841 SR8221295 SR8238787 SR8240510 SR8252490 SR8237115 SR8223888 SR8267022 SR8351661 SR8244796 SR8264155 SR8347297 SR8225464 SR8545133 SR8311865 SR8243112 SR8224839 FTP03991 FTP08654 FTP04130 FTP10459 FTP09686 FTP13646 FTP17114 FTP12480 FTP07459 FTP08428 FTP03155 FTP11026 FTP08705 FTP15357 FTP09171 FTP06805 FTP14822 FTP06970 FTP06155 FTP08587 FTP11272 FTP03452 FTP15568 FTP11360 FTP07344 FTP17547 FTP01681 FTP02251 FTP16073 FTP04811 FTP12273 FTP03459 FTP11346 FTP15373 FTP03716 FTP10236 FTP00334 FTP07981 FTP04307 Subhash Shekhar Pradheep P shilpa khetan AZMAT ALI AHAMAD MOHAMMAD ARSHAD Shobhit M GHAZALA ITTEFAQ Ankita Verma SAURABH SANJIV SATHE Siva Kumar Gowrabathuni SURAJ SERIKAR PRATIK MAHESH TITAR MITHIRA SIVA pratik parashuram hire Sahil Sharma SHAMIL M Aman Gupta ROHIT NAMDEO PALSHETKAR Gokul B UDHAYKUMAR T Dibakar Nath PRATHAMESH NIMBA CHAUDHARI Ankur Bajaj Ankur Karwasra Gaurav Verma RUBEENA M K YUWALI DABUR Ashish Kumar Yadav SUJAL VULLI TARUN KUMAR SAURABH BANGUR Mandeep Saini DEVESH RAWAT Rajesh Krishnan Kiran Sanjeevan saad abdullah Snehanshu Vats Keshav Shankarrao Zodey ashish verma OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 249 223 223 261 267 267 254 228 240 240 240 291 233 239 239 290 225 225 257 212 263 282 288 261 261 240 227 278 220 245 232 264 257 257 244 231 250 281 255 38.889 53.311 54.067 53.467 37.800 54.933 38.867 54.511 35.889 43.956 35.222 54.689 40.333 55.711 39.111 55.333 37.333 55.600 54.689 34.978 40.978 37.244 55.667 17 21 21 15 14 14 16 20 18 18 18 10 19 18 18 10 20 20 15 22 14 11 10 14 14 17 19 11 20 16 18 13 14 14 16 18 15 10 14 55.733 34.978 32.333 35.711 53.089 41.867 44.111 54.800 40.000 54.333 37.244 34.533 55.978 53.533 55.311 43.333 45.911 43.267 55.600 54.000 35.911 54.244 37.511 55.689 55.089 54.067 39.178 37.600 55.178 45.978 53.178 55.689 55.467 55.933 53.000 39.000 55.956 53.533 41.978 54.

444 40.267 52.111 53.067 37.711 42.289 52.600 53.467 36.467 52.222 34.622 52.911 52.022 53.222 53.36 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 358 504 77 456 637 237 325 55 571 99 174 165 116 255 145 441 600 356 207 493 512 22 176 142 645 418 375 54 378 271 556 473 577 19 129 76 537 402 479 SR8228853 SR8606850 SR8595253 SR8222274 SR8394450 SR8261410 SR8325609 SR8277276 SR8301015 SR8236966 SR8295959 SR8240987 SR8293962 SR8246068 SR8407556 SR8497876 SR8314588 SR8261038 SR8412157 SR8335791 SR8274320 SR8281893 SR8333840 SR8286337 SR8238171 SR8227769 SR8251175 SR8221139 SR8222617 SR8256313 SR8254366 SR8273354 sr8331652 SR8223912 SR8221423 SR8512762 SR8269169 SR8375215 SR8513757 FTP10246 FTP13700 FTP03427 FTP12563 FTP17178 FTP07153 FTP09286 FTP02917 FTP15381 FTP06588 FTP05622 FTP05414 FTP04320 FTP07573 FTP04956 FTP12198 FTP16224 FTP10221 FTP06550 FTP13437 FTP13935 FTP01149 FTP05666 FTP04894 FTP17298 FTP11684 FTP10588 FTP02889 FTP10667 FTP07972 FTP15114 FTP12805 FTP15529 FTP00919 FTP04670 FTP03418 FTP14613 FTP11329 FTP12998 Kalaikovan Balakrishnan AMIT MALHOTRA Anuj Rathi TANMAY CHANDRASHEKHAR GAMBHIR Prashant Choudhary Archana Choudhary Khushbu Rani Sathish Gopinath Pradeep Choudhary Abhishek Katiyar PRABHJOT SINGH Abhishek Das RAHUL SAO VED PRAKASH CHOUDHARY TABISH ALTAF Levin Thallasseri JAGRITI YADAV VIKAS KUMAR Bimal Jayadev Smit Kumar Ramachandran Govindarasu Yeshesvi yadav ANURAG CHOUDHARY Abhinav Abhinav Bhaskar Kashyap Varun Katiyar Samruddhi Hemant Panchal Pratik Kumar Rathore SAurabh Anil Deoghare Ganesh Vishwanath Patil Manpreet Singh Hanspal vikram kumar divyanshu kumar Vidya Ramakrishnan arun kumar yadav Sureshkumar A Vigneshwari K Anuj Pal Gaurav Kumar OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 216 273 234 234 266 265 265 265 220 284 213 245 245 219 238 270 225 244 308 263 218 224 236 274 248 228 305 260 260 247 259 259 246 233 226 232 219 269 243 33.911 34.000 53.844 52.400 41.133 38.578 35.444 52.244 35.378 53.956 47.133 53.089 52.067 51.111 38.444 38.222 53.467 53.222 53.222 44.844 37.000 35.911 40.267 36.222 41.400 53.422 40.067 53.000 52.956 52.289 38.178 53.156 36.911 52.578 52.400 53.289 40.000 37.844 51.422 52.156 52.444 52.244 52.222 41.111 34.467 47.444 40.911 52.089 34.444 52.022 42.844 36.600 42.178 33.378 41.911 33.067 41.289 52.111 53.711 52.800 20 11 17 17 12 12 12 12 19 9 20 15 15 19 16 11 18 15 5 12 19 18 16 10 14 17 5 12 12 14 12 12 14 16 17 16 18 10 14 53.222 53.400 36.800 .622 38.

222 37.289 33.022 35.578 51.867 34.689 33.600 38.556 51.178 42.156 33.378 39.067 51.489 40.289 50.311 40.511 39.37 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 380 528 304 393 257 359 573 572 261 428 218 110 408 563 394 342 189 181 457 127 42 51 214 496 71 62 263 291 497 628 17 98 516 249 345 41 310 287 84 SR8237231 SR8232036 SR8239340 SR8518612 SR8490713 SR8236655 SR8475454 sr8456225 SR8377677 SR8525529 SR8519924 SR8234839 SR8349636 SR8232896 SR8270470 SR8269510 SR8223981 SR8225090 SR8224065 SR8251214 SR8494059 SR8300126 SR8510026 SR8345346 SR8221629 SR8245213 SR8240431 SR8339072 SR8243909 SR8226283 SR8265299 SR8373920 SR8261989 SR8231593 SR8241963 SR8232373 SR8284002 SR8239448 SR8516757 FTP10721 FTP14325 FTP08805 FTP11055 FTP07588 FTP10254 FTP15414 FTP15387 FTP07682 FTP11931 FTP06734 FTP04220 FTP11516 FTP15224 FTP11057 FTP09774 FTP06121 FTP05811 FTP12574 FTP04605 FTP02368 FTP02627 FTP06675 FTP13525 FTP03310 FTP03059 FTP07717 FTP08408 FTP13534 FTP16991 FTP00844 FTP03935 FTP14037 FTP07484 FTP09946 FTP02354 FTP08926 FTP08297 FTP03572 AJAY ANIL SHELAR KRITI H SAHOO Santhosh Kumar Rajesh Kumar PUNEET CHOUKSEY Ratansharan Agamsharan Rao itisha singh Siddharth Roshan ARPIT BENIWAL Vikas Kumar Ruttala PHANI VIKRAM RAO KOKKERAPATI RAJENDRAN K R R KAUSHIKA VARDHANA Abhishek Jaiswal ASHISH KUMAR Amit Singha Vinoth Tamilselvan Ajay Chebrolu SANDEEP S JANNU VATSALYA KISHORE SUMAN SOURAV Anuj Sharma Praween Prakash GARIMA YADAV SAINATH MAHARATTA Juned Ali Khan Shalini Gupta Harinath N Vikas Verma CHAITANYA MARIPI Jai Kumar Mayank Yaduvanshi MITHUN P R ARUN KUMAR K VISHAL DATTATRAYA WAGH MOHIT KUMAR SONI Shashi Kant Sharma vikas verma AJEY SINGH OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 230 230 223 216 248 280 235 241 259 259 265 220 239 271 213 264 219 238 225 231 237 224 223 248 248 235 235 254 254 228 215 279 221 253 227 259 214 246 252 35.844 34.778 51.222 51.289 50.289 40.689 51.511 35.000 50.267 39.556 36.933 50.578 43.511 50.778 34.067 37.133 51.356 50.178 51.000 35.267 50.578 50.222 34.578 38.067 51.556 39.156 51.689 38.022 51.578 36.067 34.311 50.200 16 16 17 18 13 8 15 14 11 11 10 17 14 9 18 10 17 14 16 15 14 16 16 12 12 14 14 11 11 15 17 7 16 11 15 10 17 12 11 51.556 50.778 35.222 51.444 50.133 41.578 50.289 51.556 36.378 50.467 33.356 35.289 38.200 .689 50.289 51.556 50.289 41.444 43.467 50.511 50.489 51.600 51.556 37.778 51.933 36.844 50.556 51.400 34.400 50.867 50.

133 49.867 49.978 37.067 37.622 49.000 48.111 49.711 49.311 38.022 49.133 50.489 49.644 49.489 36.644 35.067 34.400 49.022 35.067 34.644 37.000 35.867 36.067 49.822 48.244 37.933 48.400 36.333 37.711 49.933 48.311 49.178 40.933 38.111 38.889 39.111 34.978 49.356 49.867 36.067 32.400 49.244 49.933 35.644 49.800 37.067 49.800 48.133 38.267 49.956 49.356 37.333 49.822 37.800 6 10 12 9 16 17 12 13 13 13 13 12 12 14 12 13 13 15 10 12 12 12 7 11 6 12 9 11 11 15 15 12 14 13 13 10 9 11 11 50.38 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 73 197 160 220 297 111 1 578 420 458 610 37 251 525 555 361 149 236 201 568 414 446 122 449 164 308 430 49 144 468 639 331 620 543 584 607 170 301 45 SR8234332 SR8353777 SR8393890 SR8241882 SR8299080 SR8506237 SR8234912 SR8266397 SR8329110 SR8240224 SR8411334 SR8221115 SR8438072 SR8223473 SR8254177 SR8250546 SR8294855 SR8256165 SR8240257 SR8247480 SR8221947 SR8564421 SR8425813 SR8232790 SR8230723 SR8221355 SR8225054 SR8246656 SR8379361 SR8270659 SR8237121 SR8242477 SR8240980 SR8384262 sr8497058 SR8246121 SR8379558 SR8279100 SR8253353 FTP03381 FTP06262 FTP05282 FTP06789 FTP08564 FTP04223 FTP00031 FTP15542 FTP11696 FTP12621 FTP16472 FTP02220 FTP07527 FTP14181 FTP15062 FTP10308 FTP05060 FTP07151 FTP06432 FTP15352 FTP11622 FTP12291 FTP04467 FTP12379 FTP05408 FTP08852 FTP11979 FTP02576 FTP04929 FTP12761 FTP17196 FTP09556 FTP16868 FTP14703 FTP15698 FTP16378 FTP05544 FTP08661 FTP02462 Pankaj Nagar Sandeep Yadav RAJ SHEKHAR LENEESH KUMAR POKALA Ankit Shaw Rahul Kumar SUNIL KUMAR NASAM Anandaraj Sinnassamy Anilkumar Mabagapu Kavita Subhash Kuldhar MANOJKUMARRAJU MACHIRAJU POORNIMA R MOHAN RAJ SHISHIR RANJAN RAMESH KANNAN E R Nikhil Kumar AJAY RAGHUMANDA Vivek Kumar JAGANNATH MANIVANNAN KINGSLEY SAMUEL K SIYA RAM GUPTA Umer Qamaruddin Vignesh K L PRAMOD KUMAR Pranav Mukund Mankar TEJASHRI SHASHIKANT MALI Naveen Kumar P RaviKumar Kandasamy Jaya Krishna Varaha Akurathi RAUNAK BHALOTIA ASHISH APPASAHEB BANNE Chirag Prakashchandra Panchal SARAN P S VIPIN KUMAR HIMANSHU MAHADEO GAWANDE Rohan Jaiswal Kaustubh Milind Dudhane Neha Verma RAHUL YADAV utsav shaw OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 284 258 245 264 219 212 244 237 237 236 236 242 242 229 241 234 234 221 253 240 240 240 272 246 278 239 258 245 245 219 219 238 225 231 231 250 256 243 243 44.711 36.333 49.178 49.622 37.333 37.111 50.956 36.378 39.067 49.333 42.178 40.400 34.889 48.133 38.178 50.867 49.333 49.711 37.111 49.800 .111 41.067 50.267 43.378 49.

889 47.444 47.289 36.689 34.489 48.578 36.156 48.622 35.111 48.844 37.311 40.556 47.467 33.889 34.311 48.667 48.422 48.800 47.044 39.400 35.844 47.111 39.689 39.400 48.711 47.489 38.644 47.689 48.422 38.800 47.644 37.422 48.711 34.622 33.711 37.356 10 5 14 14 9 13 13 15 10 12 7 11 10 10 12 13 8 12 13 13 13 10 9 8 15 9 13 10 10 10 9 11 10 10 9 11 12 14 8 48.978 32.978 38.533 48.578 47.356 .667 35.800 37.422 36.556 41.156 38.733 43.578 36.644 38.39 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 88 545 659 126 388 34 624 203 293 640 305 363 636 513 82 506 439 219 520 147 517 90 169 372 438 63 472 64 202 97 35 208 306 611 118 192 104 576 258 SR8250181 SR8248396 SR8222657 SR8239216 SR8245192 SR8276070 SR8228314 SR8448041 SR8231029 SR8281460 SR8232086 SR8228940 SR8225614 SR8287848 SR8257834 SR8233554 SR8281355 SR8288423 SR8247622 SR8233004 SR8605267 SR8222574 SR8337152 SR8330782 SR8248405 SR8256896 SR8224636 SR8252098 SR8497272 SR8221369 SR8488103 SR8265654 SR8501893 SR8228134 SR8499970 SR8228748 SR8233744 SR8236155 SR8355659 FTP03640 FTP14752 FTP17635 FTP04582 FTP10941 FTP02044 FTP16912 FTP06452 FTP08433 FTP17207 FTP08810 FTP10427 FTP17164 FTP13938 FTP03554 FTP13780 FTP12153 FTP06781 FTP14055 FTP05047 FTP14038 FTP03672 FTP05520 FTP10520 FTP12092 FTP03128 FTP12794 FTP03154 FTP06442 FTP03903 FTP02049 FTP06568 FTP08817 FTP16483 FTP04352 FTP06158 FTP04123 FTP15509 FTP07636 Vikram D Ashutosh Raj BIMAL KARTHEEK REBBA NITESH BHUWANIA Roshan Kumar Gupta Ashutosh Kumar Sarraf ThulasiChandra Pamujula Saravanan Kichenin SHRINIVAS BHAKER Rajasekaran Chandramohan MADAN KUMAR RATALA SUBRATA KUMAR MAHATO AJAYSANTHOSH AVB Jaspinder Singh Pushpendra Gangwar Shrikant Vijayrao Nikade DHRUV YADAV Aditya Kumar Sahu Sandeep Bodanapu Tushar soni VIVEK PRASAD Gaurav Verma Rajiv Ranjan Sahil Saini ANIRUDDH CHOKSEY DIPANKAR MAHATTO Akash Kumar Mandarachalam Aruchamy Ravi Kishore Giduthuri Shravan Chandra Rachakonda JEETEN BABUBHAI TANDEL JITHIN EMMANUEL JACOB PANKAJ SONI SURAJ MADHUKAR PATIL ABHINAV GODARA RAVI KUMAR MUKALA Nishant Deepak Choudhary PUNIT KUMAR MANAS KUMAR BEHERA OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 249 281 223 223 255 229 229 216 248 235 267 241 247 247 234 227 259 233 226 226 226 245 251 257 212 250 224 243 243 243 249 236 242 242 248 235 228 215 253 38.533 37.733 48.556 35.800 38.978 47.800 37.978 47.644 47.800 47.467 47.733 47.733 36.156 48.444 39.289 48.244 35.711 48.600 38.044 47.622 48.622 48.156 35.600 48.156 35.556 48.578 48.156 48.689 48.244 48.

133 36.711 46.889 46.089 47.556 46.40 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 499 436 107 597 136 211 625 335 69 481 94 120 60 24 341 474 484 386 514 654 61 379 469 466 511 339 179 29 281 2 233 247 313 182 231 151 146 383 295 SR8496566 SR8275072 SR8236626 SR8248243 SR8247655 SR8491066 SR8238278 SR8328747 SR8285477 SR8295191 SR8271695 SR8228737 SR8255319 SR8427461 SR8500539 SR8260362 SR8386869 SR8251836 SR8454608 SR8231916 SR8238213 SR8252953 SR8265012 SR8497560 SR8247941 SR8228377 SR8487663 SR8464229 SR8251569 SR8240654 SR8269979 SR8239154 SR8377518 SR8221674 SR8427238 SR8243253 SR8294452 SR8277564 SR8298213 FTP13635 FTP12047 FTP04184 FTP16146 FTP04795 FTP06624 FTP16926 FTP09649 FTP03250 FTP13019 FTP03850 FTP04453 FTP03036 FTP01334 FTP09756 FTP12849 FTP13173 FTP10915 FTP13959 FTP17545 FTP03050 FTP10691 FTP12766 FTP12743 FTP13906 FTP09737 FTP05774 FTP01569 FTP08187 FTP00123 FTP07112 FTP07457 FTP09086 FTP05921 FTP07031 FTP05149 FTP04969 FTP10753 FTP08503 suraj kumar bhagat Gopi G KARTHEEK P Aakash Tonk PERWEZ ALAM GokulSelvan R KARTHIKEYAN S Prakool Shreevats Brajesh Maurya AMEER IQUBAL AMIT YADAV RAMBABU KONDRU Farzaan Habib MOHAMED HIDAYATHULLAH S M UVIN YADAV Hashwanth Maripina Sonal Jaiswal Nisarg Naginbhai Patel DHIRAJ KUMAR AMIT RAJENDRA YEOLE Jagadish Giddaluru MANISH KUMAR MODI Saket Kumar Prashant Kumar Sakare Aashish Verma GAURAV PRAKASH divesh prakash Devashish Chourasiya Narendra Kumar Verma Saurav Prakash Adarsh Chandrakar Arun Somasundaram Kambarajan HARSHAL MANOHARRAO FUSE Shyam Rakesh Selvaraj Rahul Pavan Kumar Nuthalapati ADITYA KUMAR RATNESH KUMAR RAVI KANT RAVI YADAV OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 247 227 227 220 226 258 232 219 270 231 231 263 250 250 250 237 237 269 224 243 230 217 217 236 223 223 255 242 229 248 235 235 235 267 222 254 228 228 228 38.467 9 12 12 13 12 7 11 13 5 11 11 6 8 8 8 10 10 5 12 9 11 13 13 10 12 12 7 9 11 8 10 10 10 5 12 7 11 11 11 47.467 .889 46.689 46.889 36.800 46.556 46.067 47.889 38.133 47.667 46.756 46.222 47.933 46.000 46.311 47.844 37.889 38.933 40.778 33.311 35.689 46.511 35.222 35.889 46.933 46.156 47.578 46.000 35.533 34.689 34.089 34.689 39.467 46.578 36.556 36.867 36.311 34.311 47.556 41.533 46.422 47.844 46.756 46.467 46.644 35.867 46.711 34.911 46.667 37.778 46.867 46.556 46.622 46.156 40.911 38.467 35.622 38.533 39.556 36.067 42.844 34.844 46.867 41.933 35.800 35.467 35.422 35.533 46.644 46.511 46.756 36.756 33.

511 35.067 39.667 35.400 45.222 45.556 45.756 45.222 45.133 36.978 35.422 36.044 35.133 46.000 39.622 40.756 45.933 40.622 45.400 35.089 34.156 8 11 13 8 6 10 10 10 10 12 7 11 11 11 6 10 5 5 5 7 11 6 10 10 5 9 11 6 10 12 7 9 10 11 11 11 11 10 10 46.978 45.311 46.689 39.667 45.000 46.156 .089 36.600 36.422 45.156 45.622 45.000 45.156 35.733 45.089 46.467 45.556 34.600 45.511 45.222 45.444 38.289 38.422 35.222 34.289 46.044 46.222 45.533 45.267 40.267 46.311 34.933 45.467 33.089 36.000 35.533 39.222 35.756 40.689 45.41 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 199 409 632 87 275 465 253 523 641 130 476 552 384 312 387 190 101 154 7 381 348 657 401 30 173 619 626 177 522 274 27 28 364 531 317 328 580 259 415 SR8264509 SR8228474 SR8356806 SR8231017 SR8299283 SR8249523 SR8276409 SR8293508 SR8236534 SR8223314 SR8231309 SR8254945 SR8226872 SR8338088 SR8259457 SR8524084 SR8231793 SR8333619 SR8240870 SR8236487 SR8274152 SR8239554 SR8274317 SR8257016 SR8288257 SR8568445 SR8241843 SR8224220 SR8221704 SR8416496 SR8253526 SR8245837 SR8402455 SR8268231 SR8552731 SR8222980 SR8538438 SR8228576 SR8238096 FTP06328 FTP11518 FTP17045 FTP03610 FTP08055 FTP12684 FTP07541 FTP14117 FTP17216 FTP04672 FTP12896 FTP14965 FTP10806 FTP09047 FTP10934 FTP06142 FTP04059 FTP05219 FTP00358 FTP10742 FTP10015 FTP17584 FTP11324 FTP01648 FTP05590 FTP16847 FTP16933 FTP05686 FTP14087 FTP08041 FTP01491 FTP01505 FTP10452 FTP14364 FTP09149 FTP09443 FTP15585 FTP07644 FTP11656 PARTH PRAVINBHAI LIMBACHIYA SUNIL KUMAR D Abhishek Ashok Wadurkar SHIVAM PITARIA Abhishek Shakya Kulothungan B NARAHARI PAYALA Ranjeet Singh Patel SHAKILUL HASSAN AVINASH CHANDRA SHANMUGHAM THIRUVENGADAM Aishwarya Jaiswal AMAN SPARTACUS GANGAVARAPU Himanshu Himanshu Harish Yennum Anuj vir BATHUKA KALYAN YADAV NIKHIL KUMAR CHOUDHARY Prasenjit Dutta VIDYA NAND DANIEL A SRAVAN KUMAR SALADI Manohar Kanapaka VINIT VASUDEO PATIL FAISAL JAMAL Sagar Ramnarayan Yadav Sankeerth Srinivas Sekandlapuram Vinod Kumar Saladi DIKSHA SINGH NAVEEN YADAV Raja R S Akhil Mohanan Mavilakandy SAI BHARAT CHANDRA PASUPULA Ajay Kumar Mohan Ram Sandesh Subhashrao Patil VENKATARAMANA RAO NAIDU Ankit Raj Balasubramanian Muthu Alias Selvaraj OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 247 227 214 246 258 232 232 232 232 219 251 225 225 225 257 231 262 262 262 249 223 255 229 229 261 235 222 254 228 215 247 234 227 220 220 220 220 226 226 38.089 36.422 46.756 40.622 35.311 33.311 45.000 35.733 34.089 46.067 46.222 34.222 34.089 46.000 46.444 45.089 46.756 38.756 45.

022 45.42 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 608 398 327 594 230 162 548 322 215 106 650 392 478 566 133 86 621 282 432 623 630 463 613 549 250 665 229 344 377 200 565 421 153 530 644 70 68 562 319 SR8249934 SR8387729 SR8226777 SR8374788 SR8251092 SR8226312 SR8277573 SR8449226 SR8262055 SR8259831 SR8270692 SR8527638 SR8236430 SR8613975 SR8244477 SR8636072 SR8239590 SR8241426 SR8601648 SR8463386 SR8269355 SR8232003 SR8630390 SR8241718 SR8244442 SR8221014 SR8461188 SR8337558 SR8220647 SR8249451 SR8388781 SR8230866 SR8274760 SR8254171 SR8245582 SR8496669 SR8222419 SR8261033 SR8382753 FTP16443 FTP11268 FTP09415 FTP15924 FTP07017 FTP05345 FTP14824 FTP09190 FTP06691 FTP04156 FTP17445 FTP11053 FTP12984 FTP15296 FTP04694 FTP03598 FTP16871 FTP08190 FTP12022 FTP16905 FTP17014 FTP12680 FTP16530 FTP14844 FTP07525 FTP00824 FTP07008 FTP09847 FTP10643 FTP06353 FTP15288 FTP11708 FTP05203 FTP14353 FTP17290 FTP03305 FTP03227 FTP15214 FTP09158 Chintan B Jariwala Shivam Shivhare Bhaskar Vikram Shankar antarix choudhary Prabhat Sachan Priyanka Gulab Gharte Abhishek Nandi Ravi Prakash Gaur DEEPAK CHOUDHARY MANISH PARETA CHIRAG CHANDRAVADAN BRAHMBHATT Hareesh Bheeshma Nakkerthi Aaron Ernest Arun Rajagopal GAURAV SACHAN Loveeshkumar Praveen Jaiswal RIDHUN V M SUMIT JADWAL Kirtesh Kumar Puneet Singh Virdi PUNEET VERMA VIKASH KUMAR Sundar Raj Chandrasekaran VAIBHAV DEVIDAS KANOJE Adarsh Kamboj Ashish Jaiprakash Chendwankar ABHIJEET SINGH CHANDRAPAL SINGH Gayathri Sirisha Gandikota KIRTI RANJAN SAHOO KARTHIKEYAN MUTHUSAMY SIVANANDHAM RAVI KUMAR Ritika Yadav Siddharth Singh Jafer Sayeed PRAVEEN KUMAR HARINI KANCHARANA Priyajot Syan Divya Anand OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 245 232 219 238 225 225 257 257 231 218 256 256 211 211 230 217 223 242 261 216 235 222 253 246 233 233 220 220 220 252 213 219 219 219 225 225 212 212 218 38.822 44.067 35.822 44.067 37.000 32.000 43.756 34.978 33.644 40.067 44.822 35.556 34.000 44.356 44.067 45.689 37.067 44.000 45.778 44.556 44.200 33.067 34.111 45.600 36.600 44.978 43.356 38.778 33.222 39.222 44.222 34.911 .822 32.267 36.000 39.022 35.067 44.978 43.644 44.911 44.200 44.111 36.933 44.222 34.244 44.133 34.244 36.222 44.822 44.978 32.933 33.978 39.978 44.978 44.756 44.822 32.000 44.911 39.533 39.600 44.133 44.000 35.822 39.600 33.067 34.267 44.089 45.978 35.911 7 9 11 8 10 10 5 5 9 11 5 5 12 12 9 11 10 7 4 11 8 10 5 6 8 8 10 10 10 5 11 10 10 10 9 9 11 11 10 45.533 44.089 34.000 35.244 44.689 44.822 44.222 44.244 34.

000 42.556 34.289 38.711 37.644 33.600 38.867 42.867 36.867 10 5 7 9 10 7 7 6 6 6 6 10 5 7 9 8 8 10 10 5 7 7 9 9 10 5 7 7 10 5 7 9 8 7 7 9 6 6 6 43.400 36.444 38.644 43.711 43.244 33.644 43.644 37.422 36.244 43.867 43.378 43.467 43.578 43.711 36.089 34.933 33.111 43.267 43.911 43.911 42.911 38.533 43.578 36.644 37.644 37.000 35.289 43.111 36.889 43.400 43.889 36.467 33.867 34.422 43.867 36.378 33.467 43.400 43.867 .867 42.133 43.444 43.911 36.089 43.933 35.244 36.933 42.467 35.844 43.756 36.600 43.378 43.644 43.067 43.133 38.244 43.844 33.378 34.444 33.43 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 334 232 195 351 204 18 80 492 277 333 667 609 544 433 524 266 10 509 288 437 225 85 294 350 445 217 196 467 324 273 213 515 635 198 238 284 485 604 33 SR8258181 SR8286447 SR8538394 SR8259729 SR8262929 SR8308701 SR8221623 SR8223127 SR8253613 SR8282538 SR8242968 SR8262210 SR8491728 SR8251193 SR8241738 SR8223486 SR8230302 SR8513374 SR8263217 SR8271018 SR8412019 SR8258917 SR8477553 SR8257279 SR8239440 SR8246280 SR8223972 SR8260249 SR8243018 SR8228026 SR8246547 SR8221547 SR8505203 SR8335463 SR8290170 SR8259181 SR8550622 SR8430051 SR8408401 FTP09625 FTP07101 FTP06188 FTP10118 FTP06478 FTP00852 FTP03513 FTP13401 FTP08078 FTP09592 FTP02957 FTP16448 FTP14722 FTP12037 FTP14136 FTP07799 FTP00472 FTP13878 FTP08351 FTP12072 FTP06886 FTP03588 FTP08481 FTP10104 FTP12287 FTP06708 FTP06233 FTP12760 FTP09268 FTP08037 FTP06661 FTP14035 FTP17124 FTP06274 FTP07207 FTP08209 FTP13193 FTP16320 FTP01997 Nikhil Shivhare PARTHA PRATIM PARAMANIK Sandeep Rajeev Swati Penta Pankaj Singh Bhati KRISHNA TEJASWANI BOBBADI Shivam Sachan GIRIDHARAN S Sharad Annasaheb Jape vinod kumar NEERAJ KUMAR Abraham James Finney Nikhil kumar gadalay MANOJ KUMAR HARSH SONI Ashwin Anil Karemore Shaji Sivaraman Asim Kant CHINMAY SADANAND KALAL KOMAL S VENKATESH YADAV BORRA Hareshbhai Kanzaria NAZRUL ISLAM ABDUL AMANJOT SINGH MULTANI VINEETA JHA Gajendra Likhitkar Krishna Chandra Prasad AMIT KUMAR KASHYAP ANANT YADAV RAVITEJA THOTA santhosh kumar vasamsetti Ganga Raju Aenike V SANTHOSH KUMAR KADAMATI Harmeet Singh SHANTANU ROY SUMAN KUMAR DHANANJAY NANDKUMAR DAHIFALE AMIT KUMAR AMIT VERMA Rahul Thanugula OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 218 250 237 224 217 236 236 242 242 242 242 216 248 235 222 228 228 215 215 247 234 234 221 221 214 246 233 233 213 245 232 219 225 231 231 218 237 237 237 33.556 43.533 35.644 43.756 43.444 43.711 43.267 36.400 34.933 42.067 35.

222 42.067 42.644 42.689 42.289 33.178 35.222 37.622 35.978 41.067 37.622 35.711 34.067 34.689 34.178 42.867 34.533 35.911 36.067 34.689 42.844 33.600 42.756 36.911 41.556 42.844 42.689 34.467 33.978 32.022 32.067 42.222 42.533 42.533 34.222 42.178 37.311 35.311 42.467 42.311 33.756 42.689 42.289 42.600 36.622 33.689 37.933 33.444 35.622 42.156 34.533 42.444 42.222 34.844 .178 42.067 42.978 35.689 34.622 42.156 42.222 34.444 33.689 42.711 42.933 41.022 41.289 42.556 34.867 41.44 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 123 102 44 172 349 113 444 488 323 148 551 340 462 96 206 560 419 175 117 14 216 615 93 299 254 221 431 369 53 658 316 235 557 477 141 660 163 167 575 SR8221111 SR8246310 SR8231216 SR8230432 SR8296009 SR8546514 SR8234833 SR8236854 SR8251587 SR8244853 SR8276595 SR8228665 SR8223721 SR8238701 SR8239191 sr8294411 SR8229420 SR8598600 SR8265656 SR8498859 SR8264159 SR8426506 sr8345749 SR8507186 SR8427156 SR8283737 SR8240560 SR8244476 SR8276048 SR8538657 SR8458207 SR8444227 SR8233417 SR8300559 SR8257621 SR8266179 SR8254911 SR8227164 SR8269351 FTP04547 FTP04089 FTP02416 FTP05577 FTP10050 FTP04273 FTP12286 FTP13247 FTP09217 FTP05058 FTP14902 FTP09750 FTP12679 FTP03866 FTP06500 FTP15183 FTP11693 FTP05628 FTP04348 FTP00775 FTP06693 FTP16600 FTP03750 FTP08637 FTP07562 FTP06803 FTP11983 FTP10494 FTP02852 FTP17590 FTP09146 FTP07135 FTP15121 FTP12971 FTP04888 FTP17657 FTP05372 FTP05447 FTP15504 MANOJ KUMAR YADAV Raj Kumar Suhail Mohideen N Md ANANYA MAHATO Ankit Sachan ANSHUL SINGH RAMKUMAR SIVARAMAN Ravindra Kumar AMARPAL SINGH PRAMOD KUMAR CHAURASIA PRASANTA KUMAR SIL GAURAV KUMAR Swapnil Shankar Pede Anand Basker SWARNIM CHOUDHARY sunil kamaljeet bajaad ANAND P vijendra singh Bhanu Venkatesh Vatturi Ragul Tamilchemmal NAVEEN SWAMI Vijay B ashutosh singh Kartik Yadav MOHIT CHAUDHARY SAHITH KUMAR GUMMADI ARUN RAMPRASADH K S Praveen Kumar Kamsali Nithin Raj M Dhirendra Kumar LALIT YADAV Nikhil Kumar NARMADAA ANBBUMANI DAKSHINAMURTHI Sunil Choudhary VIGNESHWARA SABARINATH SHANMUGAM UTKARSH SAHU ATUL KUMAR JAISWAL Dhinesh Muthuvel Vipin NA OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 224 217 236 223 223 223 223 242 229 229 229 216 235 222 222 228 215 215 227 227 214 214 220 220 220 220 239 239 226 219 219 219 238 212 212 231 218 237 224 34.222 42.844 8 9 6 8 8 8 8 5 7 7 7 9 6 8 8 7 9 9 7 7 9 9 8 8 8 8 5 5 7 8 8 8 5 9 9 6 8 5 7 42.644 35.289 34.978 41.444 42.311 42.622 42.222 34.

689 41.711 41.400 41.711 41.244 36.089 41.978 32.911 34.467 9 9 9 5 5 5 5 7 7 6 8 8 5 6 8 5 5 5 7 5 5 6 8 5 7 8 8 5 7 6 8 8 8 5 6 7 7 6 5 41.778 34.711 41.133 41.822 32.400 36.822 32.822 32.244 41.600 40.244 35.556 41.822 35.711 36.45 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 352 638 59 330 612 121 553 355 135 475 603 187 268 283 332 396 447 461 128 540 158 442 454 429 194 661 171 541 653 224 108 9 227 83 239 605 280 662 633 SR8230460 SR8602043 SR8228879 SR8515372 SR8571171 SR8256809 SR8500158 SR8244045 SR8268233 SR8277639 SR8278735 SR8259814 SR8233187 SR8267353 SR8257401 SR8226869 SR8221482 SR8261230 SR8421774 SR8286599 SR8242796 SR8238546 SR8240717 SR8234136 SR8257705 SR8428774 SR8412528 SR8282086 SR8280726 SR8297192 SR8255513 SR8222925 SR8224478 SR8510076 SR8268130 SR8293666 SR8226661 sr8244705 SR8611507 FTP10131 FTP17193 FTP02996 FTP09541 FTP16484 FTP04464 FTP14967 FTP10190 FTP04772 FTP12868 FTP16318 FTP06074 FTP07887 FTP08207 FTP09558 FTP11213 FTP12299 FTP12662 FTP04610 FTP14647 FTP05253 FTP12261 FTP12547 FTP11964 FTP06177 FTP17668 FTP05557 FTP14675 FTP17505 FTP06820 FTP04185 FTP00378 FTP06957 FTP03562 FTP07217 FTP16324 FTP08163 FTP17677 FTP17096 Hari Teja Reddy Anyam Vaibhav Arun Jawale Varun Elango MANISH KUMAR MOHAMMAD AFTAB AHMED Nitin k SHASHANK SINGH ARUN ANTONY Sonu Kumar Shanmugha Rajan R Rao Randhir Singh Rohit Kishore Adarsh Gajula M Jayandar Yadav Muthuraman AL Ashutosh Kumar Mazin Mehaboob Chakkarathodi PANKAJ MURLIDHAR NIKUMBH Nagaraj N AJEY RAMESHRAO BHANGALE Akash Ashokrao Pendkar Swapnil Suresh Doke Himanshu na Arun TV Subash Mani AJAY SAHU NIHAL MOIDU SURYA VENKATA ASHISH NERSU ANUDEEP ANGURU Vinay Pratap Mall Pawan Kumar RAMESH KRISHNAN UDAYAKUMAR Shamanth Kumar Pydipala VINOTH P SHRIKANT RAMESHGIRI GOSAVI BHAWNA NOT APPLICABLE Rahul Raju nesh gold Ashok Kumar OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 211 211 211 236 236 236 236 223 223 229 216 216 235 228 215 234 234 234 221 233 233 226 213 232 219 212 212 231 218 224 211 211 211 230 223 216 216 222 228 32.978 35.378 41.689 34.556 35.689 41.400 34.844 40.089 34.244 41.600 41.711 36.378 36.689 33.822 36.822 40.978 40.822 41.067 32.467 .444 41.400 36.533 35.711 41.400 41.600 33.822 40.822 41.822 40.444 36.156 33.622 33.933 33.067 40.467 33.400 41.533 40.689 35.844 32.933 40.622 41.467 41.689 40.778 40.600 40.822 32.133 36.711 36.600 34.711 34.978 40.600 36.156 41.822 41.600 33.911 40.600 41.

289 39.844 39.289 33.822 33.133 35.000 35.844 34.444 33.822 7 6 6 7 7 5 7 7 5 5 6 5 5 5 7 7 6 5 5 6 5 6 5 6 5 4 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40.378 40.600 38.289 34.000 33.533 39.067 32.289 35.378 40.444 34.689 33.133 34.378 33.378 34.156 39.133 40.133 39.289 40.756 34.911 39.444 40.46 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 285 286 587 480 581 498 223 241 373 536 606 599 490 270 47 353 318 440 559 652 489 592 395 371 666 448 616 598 264 651 518 495 155 483 276 601 534 161 656 SR8289383 SR8252173 SR8488423 SR8284093 SR8611600 SR8226282 SR8254017 SR8222844 SR8242119 SR8503233 SR8224066 SR8265596 SR8223027 SR8329451 SR8222508 SR8242172 SR8570934 SR8245248 SR8487305 SR8297940 SR8230906 SR8245970 SR8225651 SR8265068 SR8286519 SR8417507 SR8227794 SR8236118 SR8238694 SR8250251 SR8229807 SR8392129 SR8253088 SR8269992 SR8371536 SR8534280 SR8424428 SR8231035 SR8616616 FTP08228 FTP08261 FTP15768 FTP12999 FTP15606 FTP13567 FTP06816 FTP07301 FTP10522 FTP14565 FTP16353 FTP16206 FTP13341 FTP07962 FTP02474 FTP10152 FTP09156 FTP12176 FTP15157 FTP17468 FTP13340 FTP15890 FTP11161 FTP10519 FTP08641 FTP12326 FTP16644 FTP16200 FTP07752 FTP17447 FTP14051 FTP13484 FTP05222 FTP13108 FTP08057 FTP16269 FTP14541 FTP05335 FTP17549 Pramod Kumar Kumawat KALYANI POLAGANI Sanjeet Kumar ALAN BAGYA PRAVEEN Amit Sudarshan Neeraj Saini Ajit Yadav Pardeep Kumar Amit Khatawkar Prabu A S Mahesh Kumar Gali Atul Nandkumar Nagpure SHIV SHANKAR UMESH KUMAR MANISH KUMAR Vignesh V S GAURAV SINGH GEHLOT RAJEEV RANJAN SANDEEP KUMAR KUSHWAHA Saurabh Jaiswal Vamshee Krishna Sangani Sana Islam SANKET ANIL MALPURE AJIT KUMAR Prashant Mukesh Chauhan NAVEEN Soundararajan Vinay Kumar Chavala PAWAN KUMAR HARISH CHILAMPALLY Nitish Bhardwaj HARI PRASAD S TANUJ KUMAR LODHI Sanjeev Jaiswal Sudhir Kumar Malviya ABHIJEET HALDAR Balaji Y Chetan Bhawsar ABHISHEK ANAND RUPESH KUMAR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 215 221 221 214 214 226 213 213 225 225 218 224 224 224 211 211 217 223 223 216 222 215 221 214 220 226 213 219 212 211 216 216 215 215 214 213 212 211 211 33.844 39.689 39.133 33.378 39.911 34.222 39.978 38.978 32.822 38.133 32.822 33.822 32.756 39.600 34.067 38.444 38.133 40.222 35.689 39.844 39.444 34.600 33.600 33.133 37.156 33.533 33.000 39.156 33.822 32.289 38.289 33.822 .978 37.600 39.844 32.689 34.822 39.444 39.822 39.822 37.000 40.378 33.156 40.600 38.444 33.844 34.289 40.444 38.978 32.

47 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 503 554 391 389 320 455 595 265 412 124 631 56 15 618 48 314 648 582 11 614 12 494 617 505 385 311 542 23 663 32 487 413 315 21 567 131 486 3 602 SR8268884 SR8306712 SR8255031 SR8480026 SR8227885 SR8348343 SR8264272 SR8274212 SR8268639 SR8224226 SR8387722 SR8242842 SR8250501 SR8279338 SR8239559 SR8328441 SR8274624 SR8241653 SR8248199 SR8338198 SR8266086 SR8252023 SR8259442 SR8517635 SR8257065 SR8288316 SR8226166 SR8429997 SR8405346 SR8570419 SR8288811 SR8247278 SR8307040 SR8253910 SR8253600 SR8258617 SR8250620 SR8606570 SR8426551 FTP13697 FTP15039 FTP11042 FTP10974 FTP09165 FTP12550 FTP15946 FTP07795 FTP11592 FTP04560 FTP17034 FTP02944 FTP00833 FTP16813 FTP02551 FTP09129 FTP17384 FTP15664 FTP00642 FTP16595 FTP00735 FTP13479 FTP16740 FTP13724 FTP10812 FTP09015 FTP14686 FTP01268 FTP17804 FTP01764 FTP13242 FTP11607 FTP09139 FTP00937 FTP15350 FTP04673 FTP13216 FTP00232 FTP16298 Sumit Saurav Surendra Kumawat Suresh Yerva SACHIN YADAV Makrand Bhagwat Mahalley Nihar Satish Pachpande Karthic v Subramanian Prince Raj Anand DEEPAK MANOHAR BARHATE ROHIT M Ravindra Saini Shankar Lal Morwal Anand Mohan BIKASH KUMAR PRADHAN TANAY KUMAR PAL Ankit Kumar SUDHEER TATIKONDA Akshita K A Praveen Kumar Jinka Ramkumar M DARSHAN B K RUPALI DHANRAJ PAWAR Sheetal Lakra Sathyanarayanan Raveendran Ankit Jadiya Raj Paresh Sarvan sudheepta gubbala Abhisneh Kumar Manirathnam Murugesan ROHIT MADHUR Annamalai Tamilarasu Himanshu Verma vikram anand Kumar Saurabh SWAPNIL LAXMAN TALELE MAHESH PUDI VIKAS B KAPIL VERMA Lokesh Kumar Singh OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 211 211 216 221 308 306 287 283 281 280 270 270 268 263 263 262 260 258 258 258 252 252 251 248 247 247 247 246 246 245 242 242 241 240 240 238 237 234 234 32.756 40.378 47.911 47.000 42.644 44.400 36.000 41.400 5 37.600 34.200 39.600 1 35.689 40.333 37.644 37.133 39.333 37.422 38.444 40.822 4 37.489 37.111 37.133 40.022 36.200 39.822 5 37.022 43.911 40.911 40.711 43.378 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT INELIGIBLE ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT INELIGIBLE ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .822 32.867 36.822 33.044 38.133 40.422 38.644 37.556 42.422 38.600 44.267 38.267 38.578 38.

089 35.622 35.378 34.244 36.378 34.778 35.244 36.400 36.222 34.311 35.467 35.622 35.467 35.911 33.689 34.622 35.244 36.689 34.378 34.222 34.378 34.000 34.844 34.48 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 338 519 244 336 470 360 588 627 178 183 558 370 20 166 347 367 417 234 459 278 622 326 269 296 561 376 400 81 539 647 119 212 527 574 134 125 346 643 260 SR8242266 SR8243309 SR8428477 SR8264648 SR8270977 SR8549964 SR8240065 SR8252684 SR8251398 SR8409880 SR8375750 SR8239239 SR8227505 SR8222176 SR8293075 SR8233807 SR8535094 SR8260545 SR8276087 SR8222505 SR8279965 SR8348239 SR8284714 SR8510502 SR8235994 SR8221278 SR8290609 SR8291013 SR8421437 SR8270108 SR8224718 SR8254248 SR8291531 SR8346610 SR8222498 SR8534414 SR8222478 SR8232123 SR8623924 FTP09694 FTP14053 FTP07396 FTP09672 FTP12778 FTP10281 FTP15814 FTP16970 FTP05712 FTP05942 FTP15147 FTP10514 FTP00928 FTP05418 FTP09974 FTP10470 FTP11677 FTP07123 FTP12640 FTP08152 FTP16887 FTP09288 FTP07951 FTP08553 FTP15198 FTP10600 FTP11283 FTP03533 FTP14638 FTP17354 FTP04448 FTP06653 FTP14273 FTP15446 FTP04705 FTP04568 FTP09969 FTP17255 FTP07681 Titiksha Tokas AJINKYA NARENDRA CHOPDE Manish Kumar Sinha Naga Sarath Bhumadi SUDHIR CHAURASIA SURENDRANADH ADIREDDI Hiba Ahmad Alkesh Yadav Ram Moorthy R SHARAN R Ashish Sharma Hemanadhan P A Kanakalakshmi Balasabapathi Vikranth Lokeshwar Dhandapani Hrishikesh Mohansing Pardeshi Prashanth J Prem Narendhra Bheemanpelly Deepesh Sehrawat MAYANK PRATAP ANKIT UTTAM Elankumaran RK VIVEK R GURUDARSHAN S GOUR Kundan Kundan Snehil Vishwakarma Bhanu Prathap Govind SAI SRINIVAS KARRI Gaurav Baruah hardikkumar jagdishbhai patel Sanidhya Yadav Shoaib Azad Shaikh Vikas Anand ADITYA SEN Vivek Vineet Manoj R Sahil Verma Ankur Yadav ATHUL BHARGAV Kiran Sawant OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC 234 233 233 233 233 233 232 231 230 230 229 229 229 229 228 228 228 227 227 226 226 225 224 224 224 223 223 221 221 221 221 221 220 220 219 219 218 218 218 36.844 34.622 35.933 35.911 33.244 36.067 33.844 34.311 35.911 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .778 35.467 35.244 36.378 34.067 34.156 35.156 35.

089 .133 22 60.911 33.822 32.289 33.133 38.689 24 62.378 48.600 33.444 33.578 21 61.089 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 23 64.600 33.49 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 453 138 46 649 591 646 67 426 374 262 434 366 13 245 589 109 302 501 57 140 491 451 267 143 329 533 564 36 279 550 307 66 158 297 46 262 72 51 178 SR8273532 SR8385414 SR8504558 SR8523079 SR8237218 SR8252899 SR8225466 SR8516666 SR8225319 SR8521253 SR8528847 SR8255016 SR8417714 SR8294401 SR8264675 SR8245652 SR8255449 SR8232612 SR8340684 SR8533985 SR8251768 SR8228904 SR8225067 SR8232773 SR8331759 SR8459485 SR8233345 SR8245209 SR8226416 SR8221648 SR8259049 SR8286282 SR8280884 SR8248153 SR8230256 SR8272322 SR8346624 SR8569150 SR8457454 FTP12521 FTP04831 FTP02470 FTP17413 FTP15860 FTP17352 FTP03220 FTP11894 FTP10542 FTP07696 FTP12039 FTP10468 FTP00752 FTP07409 FTP15815 FTP04216 FTP08682 FTP13641 FTP02950 FTP04887 FTP13395 FTP12438 FTP07849 FTP04911 FTP09528 FTP14521 FTP15255 FTP02110 FTP08160 FTP14869 FTP08838 FTP03168 FTP06597 FTP14133 FTP02062 FTP06894 FTP03228 FTP02318 FTP07431 Saurabh Jaiswal Shashi kumar Singh ADITYA YADAV Narayanan Ezhilarasu PRAVEEN KHOKHER Farhan Nawaz GAUTHAM JAYAN Mahesh Khicher Nikhil Matchagiri Tanveer Jilani DEEPAK KUMAR GUPTA Nishantkumar Mukundrai Chauhan Sayali Anil Patil Karan Kumar Mall Mary Preethi Nikita Meelu ROHIT VISHAL VISWESH VINAYAK KURTARKAR BALAJI PRASATH M SWARAJ SINGH Aditi Kiran Nehete Reeshil N Rohit Jaiswal VAKA SRINIVASA VARA PRASAD Abhimanyu Singh Kamal Yadav Kushal Katiyar Nithin Kanahavel Pramodh Kumar A ROHAN BURAGOHAIN SUJEET KUMAR SINGH Thirumoorthy Rathinakumar ALKA ALKA Arun Singh Aditya Kumar Nisha Nisha AMIT SINGH Ravi Dahiya Ajay Kumar OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC SC SC SC SC SC SC 218 218 217 217 217 216 216 216 216 216 215 215 215 214 214 214 214 214 213 213 212 212 212 212 211 211 211 211 211 211 211 211 266 313 247 248 258 246 277 33.911 33.822 32.600 33.822 32.133 32.267 43.378 14 62.444 33.822 41.578 40.289 33.978 32.978 32.689 38.978 32.822 32.289 33.978 32.133 33.822 32.756 33.822 32.422 23 61.600 33.267 17 60.444 33.756 33.600 33.756 33.422 38.289 33.822 32.289 33.

378 34.889 56.467 58.889 32.644 57.978 42.156 35.200 58.200 37.289 32.511 59.178 34.089 39.578 56.356 40.467 39.156 59.400 57.511 59.600 56.111 38.822 56.422 36.511 39.933 57.067 .489 35.178 56.200 57.489 58.111 56.933 33.067 34.089 59.200 35.844 35.600 31.50 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 162 322 255 73 363 111 118 239 161 212 5 163 74 120 309 228 236 317 252 47 286 354 13 121 147 136 310 285 154 260 272 294 116 273 39 29 197 266 69 SR8253040 SR8513066 SR8244224 SR8271088 SR8627082 SR8264025 SR8224390 SR8499750 SR8338724 SR8227524 SR8255870 SR8279065 SR8243931 SR8465667 SR8293489 SR8347041 SR8224444 SR8545292 SR8225936 SR8291093 SR8280668 SR8427709 SR8287199 SR8292266 SR8231052 SR8297198 SR8517809 SR8240680 SR8292719 SR8255729 SR8538386 SR8487499 SR8265991 SR8272402 SR8284467 SR8233570 SR8521527 SR8517690 SR8289400 FTP06703 FTP15320 FTP11818 FTP03280 FTP17600 FTP04757 FTP04892 FTP11094 FTP06687 FTP09378 FTP00462 FTP06747 FTP03323 FTP04991 FTP14717 FTP10253 FTP10857 FTP15003 FTP11691 FTP02194 FTP13591 FTP17246 FTP00760 FTP04997 FTP06052 FTP05443 FTP14724 FTP13571 FTP06466 FTP12024 FTP12879 FTP13996 FTP04803 FTP12880 FTP01682 FTP01241 FTP08586 FTP12496 FTP03181 ROHIT GEDDAM AMIT KUMAR SINGH PRATIK YASHVANT PATIL AJINKYA MANOHAR SAWARDEKAR Gorvendra Singh Tarun Kumar Kainit AKANSHA WASUDEO KHOBRAGADE KARTIK OMVEER SINGH Vimalkumar Ramanigopal Sukirti Singh GARGI PANVEL OM S KHADE RAJESH BANDI AJAY KUMAR Sulabh Boudh Prateek Rao Taritla Pranusha Manthri Nabyendu Mandal Vineet Anand Sanchita Laxman Hotkar MEGHA KUNDAL AMIT KUMAR SINGH Eshan Shankhwar Pushpavalli Rapalli Ajay Nag priyanka bhola PRITAM KARMAKAR Manchala Bharadwaaj JEANIE CHANDRA ANKUR VIJAYKUMAR BHAGAT Divyansh Sunil Kanojia Keerthi Nagendra DEBALINA HALDAR HALDAR Nishant Rakesh Varun SOMYA ARYA sharmistha mondal Mayank Verma Deepak Kumar Dewanda Prateek Mohan SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 232 257 274 254 254 234 226 226 224 229 241 228 253 259 252 225 212 231 218 217 236 242 202 234 214 207 245 250 211 275 216 203 209 221 221 207 239 219 219 36.422 57.822 42.289 39.289 58.756 57.511 36.578 32.622 37.156 58.911 33.978 57.400 35.400 33.978 59.622 58.000 57.289 57.844 58.978 35.156 34.911 57.511 56.644 31.622 39.711 57.378 32.756 36.511 34.778 33.067 24 20 17 20 20 23 24 24 24 23 21 23 19 18 19 23 25 22 24 24 21 20 26 21 24 25 19 18 24 14 23 25 24 22 22 24 19 22 22 60.200 56.378 56.711 37.356 58.000 32.400 59.778 56.378 56.622 59.200 38.067 56.

089 42.600 54.533 53.644 53.444 55.111 53.822 38.422 34.156 40.333 55.222 35.933 53.156 36.489 54.600 38.733 53.911 31.333 54.578 53.000 30.156 55.444 37.667 33.822 53.711 53.000 33.667 54.600 53.711 39.889 36.333 31.600 53.111 35.000 55.644 53.422 54.489 31.711 54.933 32.378 54.378 32.156 53.600 34.711 30.444 55.644 40.911 30.578 34.333 40.133 24 21 25 22 25 15 22 22 18 15 20 19 13 21 23 18 15 21 20 17 23 20 22 24 23 18 21 15 17 23 23 20 20 20 15 19 12 18 13 56.911 54.356 30.289 35.044 35.133 .51 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 156 198 306 263 157 134 323 7 182 153 331 110 33 280 225 249 130 86 105 216 119 93 257 64 90 366 217 281 240 271 185 20 251 254 63 264 199 200 35 SR8253386 SR8224404 SR8489761 SR8343494 SR8495776 SR8224054 SR8510887 SR8251243 SR8263118 SR8241094 SR8534967 SR8243836 SR8242166 SR8265644 SR8308707 SR8222366 SR8281876 SR8514576 SR8450288 SR8242219 SR8547109 SR8328835 SR8232284 SR8249937 SR8265840 SR8240237 SR8408940 SR8222525 SR8244297 SR8221224 SR8272911 SR8247868 SR8287487 SR8238036 SR8255066 SR8279320 SR8250968 SR8291893 SR8376001 FTP06565 FTP08598 FTP14544 FTP12339 FTP06581 FTP05358 FTP15368 FTP00526 FTP07603 FTP06324 FTP15599 FTP04680 FTP01543 FTP13317 FTP10195 FTP11461 FTP05193 FTP03634 FTP04398 FTP09576 FTP04923 FTP03795 FTP11902 FTP03016 FTP03758 FTP03319 FTP09641 FTP13336 FTP11116 FTP12765 FTP07767 FTP00951 FTP11610 FTP11793 FTP02981 FTP12410 FTP08609 FTP08647 FTP01609 MREEGASHA MONDAL SNEHANGSHU BARMAN Garima Singh BANHI HOWLADAR Joyti Rani Sarwalia Himanshu Kumar NANDITA BISWAS Rohan Kaler Vivek K V Rajiv Singh ANURAG BHASNE Narender Kumar Anurag Nanaji Lale Suraj Jaison Jayachandran Anika Tanwar Sandeep Kumar SANJEEV KUMAR KATARIA SHRUTI SHRUTI bishnu das Abhishek Kurapati DHIRENDRA KUMAR Kunal Kishor Moon Richa Tamta SRIJITA BARMAN DHIVYA SEKAR Archanendra Azad DHEERAJ KUMAR Sanket Kamraj Mendhe AJAI R ALKA ALKA OM PRATAP SINGH Anubhav Sadha rajath purli SANDEEP CHOUDHARY RAJAT DHALLOR Varun Ashok Dhadke APARNA U C Subhojit Maji Ashish Kaithwar SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 206 225 199 218 197 260 215 215 240 259 226 232 270 218 205 236 255 216 222 241 202 221 208 195 200 231 211 249 236 197 197 216 216 216 248 222 265 226 258 32.644 55.044 56.533 54.600 33.600 53.222 53.889 54.956 55.000 54.444 55.356 54.911 55.089 55.444 33.289 55.444 33.644 33.533 37.533 41.733 36.644 30.600 33.956 33.

52 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 141 268 107 193 175 6 279 181 269 224 284 230 139 287 289 26 108 328 126 342 97 339 92 265 10 187 155 235 341 115 179 237 88 246 159 43 346 206 149 SR8269622 SR8260487 SR8230285 SR8248092 SR8516909 SR8292977 SR8268168 SR8276684 SR8416088 SR8293684 SR8279714 SR8575463 SR8268018 SR8297595 SR8232413 SR8488818 SR8297822 SR8240004 SR8238429 SR8265360 SR8286682 SR8247188 SR8237578 SR8265399 SR8511911 SR8277777 SR8565520 SR8290643 SR8579628 SR8337945 SR8228114 SR8249814 SR8224864 SR8280540 SR8276484 SR8540253 SR8290430 SR8224374 SR8231930 FTP05804 FTP12644 FTP04462 FTP08321 FTP07258 FTP00496 FTP13102 FTP07595 FTP12660 FTP10090 FTP13539 FTP10534 FTP05706 FTP13596 FTP13640 FTP01102 FTP04507 FTP15556 FTP05105 FTP16158 FTP04041 FTP16004 FTP03781 FTP12439 FTP00659 FTP07917 FTP06483 FTP10793 FTP16069 FTP04801 FTP07528 FTP10889 FTP03643 FTP11306 FTP06629 FTP01810 FTP16444 FTP08899 FTP06168 Ashish Nirmal Jignesh Divyenbhai Rathod ANIRBED MONDAL Swapnil Vijay Jadhav Apoorva Sonkar Ravi Kumar Sharan Prakash PRAVEEN PEYYALA Sonam Sonam NITISH RATHI VINEET VINOD MUNGHATE HIMANSHU SINGH Partha Biswas Srikanth Bizza ABHISHEK ANAND SHAILJA SINGH Sushant Kumar ANURAG BEHERA Rahul Chohan SIDDHANT SANJEEV KHADKE KIRAN KUMAR DEKKALA Ravindra Kumar Chengala CHAITANYA KUMAR SERI Vishal Singh Nitin Bighane Anurag Saha Buddharatn Ratawal DINKAR KUMAR VIDYARTHY KUMAR PRAKHAR Arpit Singh Ankit Ratna Verpula NITIN NINGAIAH Rohit Jharia ankush sonkar Jaskirat Singh Shreerang Ramchandra Kamble Siddharth Chaudhary Somnath Nandkumar Pawar SUPRIYA PUSHKAR SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 213 213 238 263 250 224 211 204 210 229 203 234 240 195 227 200 219 206 206 244 236 223 197 215 201 207 207 226 200 219 199 199 231 211 211 211 230 223 216 33.133 33.044 51.200 35.822 32.822 32.822 50.956 50.044 32.333 35.711 34.333 52.622 31.578 52.067 32.067 30.200 32.111 34.200 51.444 31.689 30.022 52.822 50.111 51.689 51.133 37.933 32.933 50.956 51.689 50.711 51.778 50.667 52.911 38.644 51.622 52.311 52.778 34.200 51.156 31.400 52.333 30.889 52.111 34.044 37.822 35.044 52.733 52.822 31.667 35.911 52.067 52.156 51.822 50.133 53.333 52.067 50.689 33.600 20 20 16 12 14 18 20 21 20 17 21 16 15 22 17 21 18 20 20 14 15 17 21 18 20 19 19 16 20 17 20 20 15 18 18 18 15 16 17 53.844 32.956 35.311 31.111 52.444 51.267 32.822 52.578 36.889 34.733 32.022 40.600 .267 51.644 33.133 53.956 50.400 37.956 36.956 30.844 52.

511 48.444 50.911 49.333 33.511 33.067 50.333 50.156 19 19 17 19 18 20 20 16 18 9 13 16 18 11 12 19 18 15 14 12 16 18 14 14 17 15 12 11 13 18 18 18 16 15 15 14 15 12 13 50.733 37.333 50.044 48.156 .644 48.222 50.578 50.222 32.467 49.267 49.067 37.578 33.156 49.889 38.644 31.156 35.644 48.422 50.778 48.444 31.444 48.444 48.644 32.644 30.911 31.644 49.244 35.467 37.578 50.911 36.533 49.889 49.267 35.289 31.333 30.644 49.800 48.533 35.53 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 168 144 253 238 334 186 227 275 207 190 19 8 333 172 31 18 259 232 85 360 229 48 15 233 78 4 2 299 304 337 66 371 215 1 218 213 112 160 59 SR8269888 SR8565947 SR8415533 SR8494900 SR8239529 SR8279466 SR8263390 SR8224075 SR8627665 SR8258707 SR8246880 SR8492238 SR8571665 SR8263963 SR8493481 SR8565295 SR8238159 SR8252383 SR8284111 SR8255688 SR8264212 SR8553878 SR8257128 SR8291978 SR8234981 SR8229637 SR8259242 SR8335311 SR8220999 SR8223671 SR8254376 SR8521780 SR8222300 SR8263416 SR8231243 SR8234711 SR8490775 SR8237350 SR8568087 FTP07054 FTP05931 FTP11749 FTP10925 FTP15705 FTP07817 FTP10230 FTP12970 FTP09012 FTP08043 FTP00942 FTP00592 FTP15633 FTP07158 FTP01502 FTP00891 FTP11939 FTP10583 FTP03582 FTP17375 FTP10255 FTP02203 FTP00800 FTP10595 FTP03503 FTP00265 FTP00097 FTP14216 FTP14479 FTP15945 FTP03066 FTP08471 FTP09546 FTP00076 FTP09652 FTP09460 FTP04767 FTP06667 FTP02879 ARNAB ROY Kishore Kumar Suprabhath Boddu Saurabh Rewaram Shamkuwar Dhivya Lakshman Anurag Kumar Singh RAVI KANAUJIA Ravi Kiran Mocherla BISWAPRIYA SAHA AJAY KUMAR Azad Singh Punia Raka Sardar Nand Kishore Bagde SAMIR MAJUMDER ABHISHEK SINGH SUDHEER KOMMU NILANKAN KUMAR ANUJ SINGH Bappa Shona Baroi Prasanna K Antriksh Kumar Akriti Kohli KRITI GAUTAM santanu das AKSHDEEP SINGH Viswa Teja Yalla ABHISHEK KUMAR RAJVANSHI Tenneti Sandeep Ujwal Jagdishchandra Sutaria Natasha Singh Neha Shepuri Nitish Kumar Suman SANDEEP CHALIA S C Surya Pratap Sali YAMBEM VOLGA SINGH HARSHAD NANDU SALUNKE SUMEET KUMAR Subrata Roy VARUN BANGOTRA SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 203 203 215 202 208 195 195 220 207 264 238 218 205 249 242 197 203 222 228 240 214 201 226 226 206 218 237 243 230 197 197 197 209 215 215 221 214 233 226 31.333 34.356 30.044 33.156 32.644 30.422 32.578 31.022 33.867 37.733 49.356 50.333 49.244 48.289 49.022 49.578 34.867 48.444 33.778 30.156 49.378 48.911 48.578 49.200 50.444 34.644 48.644 30.800 35.289 48.200 41.289 36.378 33.

689 32.067 46.111 47.111 34.667 32.200 32.156 31.911 .800 32.156 47.467 47.600 31.578 46.889 47.54 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 219 288 82 344 30 44 52 267 338 301 195 314 84 77 192 170 65 96 135 150 350 54 100 204 313 103 22 70 243 17 16 247 38 128 295 14 361 209 293 SR8291939 SR8262841 SR8280078 SR8339039 SR8276612 SR8523215 SR8267771 SR8573393 SR8227768 SR8287133 SR8243284 SR8237111 SR8224033 SR8532213 SR8518861 SR8245319 SR8225446 SR8239725 SR8275415 SR8254126 SR8290341 SR8275889 SR8285574 SR8250241 SR8386018 SR8230780 SR8495276 SR8258043 SR8523980 SR8277138 SR8259438 SR8224193 SR8245142 SR8587232 SR8444226 SR8238750 SR8271294 SR8225084 SR8282106 FTP09795 FTP13610 FTP03563 FTP16386 FTP01379 FTP01873 FTP02347 FTP12549 FTP15992 FTP14313 FTP08461 FTP14898 FTP03577 FTP03465 FTP08306 FTP07136 FTP03055 FTP04030 FTP05409 FTP06195 FTP17013 FTP02506 FTP04169 FTP08752 FTP14825 FTP04224 FTP01022 FTP03202 FTP11242 FTP00872 FTP00851 FTP11343 FTP01649 FTP05185 FTP14025 FTP00761 FTP17438 FTP09154 FTP13865 Abhineet Basan LALIT KUMAR MADAN Chanakya Khandelwal Rahul Dutta JAGAN PRAVEEN R Nitish Rehal Aman Pawar Ajeet Singh SANMITRA MALLICK NANDAN MANOHAR KHADE SRISHTI KULDEEP Vipul Mangalbhai Parmar ABHINIL SHYAMRAO DAHIWALE Harsh Khambra Rakesh Kumar Madhabi Saha PRITAM ROY SHRIKANT BHASKAR BHOLE RAGHAV SINGH SABYASACHI DAS DINESH KUMAR SHAMMI Kirtiratna Nandeshwar Vipul Gyasia ANKIT BANSOD DURGA PRASAD Pranesh P Anubhav Singh KAPIL KUMAR PAREVA Saneeth Bangaru SUMIT BHIMRAOJI WAGHMARE PRAMOD BAPU BHOSALE ALOK SINGH KAUSHIK HARBHUJI MAKWANA HARSH KUMAR PARASHAR Arushi Chauhan RISHABH SINGH Ashutosh Narwariya SHANTANU KUMAR BEHERA SUBRAT KUMAR BEHERA SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 218 218 205 198 204 204 223 210 210 203 203 228 227 207 207 226 200 200 219 199 231 205 211 198 198 198 210 210 210 210 197 216 203 201 226 219 225 212 218 33.667 31.578 31.733 34.667 46.644 46.578 47.578 31.644 33.067 35.311 32.733 47.822 30.822 46.889 32.978 45.667 46.689 47.800 31.267 46.067 30.800 30.000 32.667 32.800 47.911 14 14 16 17 16 16 13 15 15 16 16 12 12 15 15 12 16 16 13 16 11 15 14 16 16 16 14 14 14 14 16 13 15 15 11 12 11 13 12 47.800 46.956 46.889 46.111 47.200 35.156 34.667 30.733 31.933 46.156 46.467 35.200 47.111 31.956 35.800 46.911 47.800 46.978 33.889 30.911 47.000 45.600 46.667 46.667 47.200 47.578 35.667 32.911 33.578 47.067 46.800 30.911 31.733 47.311 47.267 35.667 46.667 47.933 31.667 32.

889 31.267 31.844 45.489 31.533 30.55 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 146 80 132 315 12 50 9 369 234 244 113 164 231 277 368 129 196 137 133 109 27 183 220 117 21 152 173 302 145 174 311 208 140 36 28 57 122 191 330 SR8325371 sr8339832 SR8266788 SR8242526 SR8225424 SR8244220 SR8258671 SR8251356 sr8275759 SR8537934 SR8292009 SR8520042 SR8223627 SR8257427 SR8559064 SR8514181 SR8357498 SR8279692 SR8289759 SR8278539 SR8271543 SR8411394 SR8506781 SR8271939 SR8242037 SR8239686 SR8223085 SR8454694 SR8551632 SR8253331 SR8280767 SR8253925 SR8604539 SR8344068 SR8275014 SR8228113 SR8240869 SR8277097 SR8224763 FTP05981 FTP03518 FTP05314 FTP14941 FTP00704 FTP02282 FTP00656 FTP11426 FTP10608 FTP11277 FTP04783 FTP06777 FTP10555 FTP13052 FTP12827 FTP05188 FTP08554 FTP05466 FTP05326 FTP04553 FTP01148 FTP07627 FTP09796 FTP04835 FTP01006 FTP06270 FTP07215 FTP14330 FTP05969 FTP07251 FTP14755 FTP09036 FTP05720 FTP01629 FTP01220 FTP02669 FTP05029 FTP08202 FTP15577 Ashish Gautam stephen raju geddam UPENDRA UPINERTHI SOUMIK MAJUMDAR Subodh Istari Tirpude Rohankant Chandrakant Tatelu Mangesh Rameshwar Thorat RITIKA BAJAJ Bhupender Bhatowa Dinesh Kumar KOMAL MOTIRAM PATIL SUSMITA DAS Tuhin Kanti Mondal Ankit Gehlot DEBASHIS SETHI HIMANSHU SINGH PRATEEK ANAND sagar gokarla SUNIL KUMAR NAWAL Hemanth Kumar Thoti Rabbi Kumar Manish Kumar S Gaurav Chored varun kumar Akanksha Bhushan HEMANT KUMAR MANOJ KOTAKONDA VIKAS SELWAL Pritish Waman Manwatkar Manjilkumar Motiram Gedam Dhruvdeep Varun Sandeep Kumar ANAND MAITREYA MAULIKKUMAR NARENDRABHAI SHENGAL Vini Singh Hetul Sumra Dayanand Kamalakar Kamble Sandeep Dogra SUSHANT KUMAR DEV SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 224 224 217 204 197 222 196 196 208 195 195 195 214 201 200 205 205 198 204 210 210 197 203 209 196 201 201 226 200 219 206 225 199 218 217 222 196 196 196 34.533 43.267 35.756 34.067 44.489 30.889 44.911 43.489 44.489 43.644 34.756 31.644 44.644 45.844 33.578 32.044 44.111 34.356 45.333 45.956 33.111 31.844 45.333 45.889 44.533 45.800 31.667 30.667 44.889 30.644 31.489 45.267 44.489 30.733 30.733 44.489 43.800 44.489 32.156 44.156 31.489 .289 31.489 11 11 12 14 15 11 15 15 13 15 15 15 12 14 14 13 13 14 13 12 12 14 13 12 14 13 13 9 13 10 12 9 13 10 10 9 13 13 13 45.667 32.911 33.533 30.956 43.000 43.111 44.511 44.511 30.756 43.667 44.044 35.333 30.733 45.267 44.356 30.000 30.111 44.733 32.578 44.844 34.756 45.267 45.333 33.333 30.067 32.333 45.489 45.489 30.267 31.289 45.

222 43.111 32.044 42.489 30.067 42.489 30.422 43.067 42.489 42.578 40.489 .978 41.333 41.956 41.067 34.222 42.644 30.489 42.067 42.644 41.644 30.956 30.756 32.133 34.911 42.044 41.511 30.978 30.800 40.956 41.489 30.044 40.800 42.889 30.222 33.489 12 12 11 9 12 12 11 10 9 12 10 12 12 12 12 12 11 8 9 8 8 8 10 9 11 11 10 11 8 9 11 11 11 9 9 10 7 9 10 43.978 42.356 34.111 43.600 40.911 30.978 33.422 43.667 41.889 41.067 34.800 33.222 31.422 31.56 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 356 205 343 296 81 188 312 278 91 332 307 131 290 308 370 87 180 365 326 165 24 41 42 261 62 210 49 32 202 151 274 99 242 3 56 61 300 45 325 SR8611311 SR8510494 SR8227685 SR8248372 SR8592263 SR8505259 SR8547361 SR8523163 SR8262177 SR8540353 SR8272086 SR8234517 SR8281018 SR8291803 SR8222416 SR8569856 SR8330892 SR8617135 SR8549056 SR8263985 SR8526650 SR8276764 SR8390820 SR8409183 SR8502439 SR8504580 SR8265313 SR8228490 SR8550170 SR8583693 SR8296050 SR8279289 SR8233775 SR8242763 SR8549249 SR8258964 SR8425760 SR8245518 SR8445408 FTP17280 FTP08861 FTP16213 FTP14097 FTP03522 FTP07997 FTP02429 FTP13100 FTP03778 FTP15613 FTP14645 FTP05198 FTP13644 FTP14670 FTP07683 FTP03635 FTP07592 FTP17743 FTP15522 FTP06847 FTP01092 FTP01714 FTP01761 FTP12151 FTP02924 FTP09198 FTP02211 FTP01509 FTP08701 FTP06228 FTP12935 FTP04066 FTP11236 FTP00130 FTP02589 FTP02916 FTP14234 FTP01965 FTP15503 Abhinav Chaudhary MOHIT DILWARIA Prashant Singh NALIN KUMAR ASHOK KUMAR DEV NITIN KUMAR SIDDHARTH SAGAR Piyush Anand Ankur Mandal ASHUTOSH KISHOR MAHIRE Ankit Singh DINESH CHINNARAJU NITIN LAKAMALLA Shashikant Sagar Sourabh Khan Arka Sarkar abhishek shende sushant kumar singh AJRENDRA KUMAR GAURAV ABHINAV NATH Avinash Singh DILEEP KUMAR KALADASI SAMIT BARAI SANDEEP KUVVARAPU AMIT KUMAR KAUSHIKKUMAR ARJUNBHAI BEGDA Manish kumar MINA JEEVAN Shashank Ujjainwal PAWAN KORI Anudeep Lakumala VIPLOVE KURAKULA MANINDRA KONDA SHIVAM KANORIA RAVI KUMAR PRANAB KUMAR SEN Anil Nadupuru BHAVIK NATVARLAL VAGHELA Arun Sarmal SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 202 202 208 220 200 200 206 212 218 198 209 196 196 196 196 195 201 220 213 219 219 219 206 212 199 199 205 198 217 210 197 197 195 206 205 198 216 203 196 31.889 30.044 32.800 41.333 32.422 32.644 41.489 42.044 31.356 43.578 30.333 31.889 40.800 33.111 31.800 32.267 42.667 30.111 43.600 31.133 42.044 32.956 31.067 32.511 42.489 30.756 41.267 34.333 42.489 42.

333 31.333 5 36.000 34.667 33.267 31.889 38.311 39.178 42.333 8 39.800 33.889 30.422 9 39.644 30.622 35.267 31.689 34.800 30.111 32.422 30.756 7 39.333 9 40.600 31.044 31.422 30.667 6 39.111 7 39.644 6 36.800 6 39.978 8 39.267 9 40.044 7 38.267 31.600 8 39.978 31.644 6 37.489 9 40.711 36.333 31.889 8 38.111 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .267 7 39.57 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 102 345 258 167 256 282 124 95 276 351 67 349 324 89 303 211 348 58 357 83 353 362 359 352 142 125 169 189 316 60 335 104 79 226 270 75 320 106 94 SR8536831 SR8429138 SR8376032 SR8516107 SR8229486 SR8540029 SR8428163 SR8491741 SR8260677 SR8225076 SR8526688 SR8342823 SR8293395 SR8238877 SR8267015 SR8394061 SR8371533 SR8463262 SR8502051 SR8415270 SR8233052 SR8397263 SR8266827 SR8277005 SR8529864 sr8510127 SR8570515 SR8237008 SR8261684 SR8256480 SR8375697 SR8328716 SR8244800 SR8260788 SR8350912 SR8225805 SR8299058 SR8233628 SR8232567 FTP04201 FTP16398 FTP11927 FTP07016 FTP11820 FTP13440 FTP05048 FTP03971 FTP13047 FTP17072 FTP03117 FTP16773 FTP15493 FTP03687 FTP14455 FTP09358 FTP16735 FTP02710 FTP17285 FTP03575 FTP17120 FTP17568 FTP17370 FTP17085 FTP05805 FTP05099 FTP07080 FTP08036 FTP14976 FTP02893 FTP15846 FTP04272 FTP03517 FTP10210 FTP12671 FTP03444 FTP15111 FTP04414 FTP03836 VASU PAL KUSUM KUMARI VIHAR PADMAKAR MANKAR ROHAN AZAD Sanjoy Mondal Anup Baburao Ingole NISHANT KUMAR SINGH SHRINJAY KHANDEL siddharth dohare hryadesh kumar kaim SURYAKANTA BHAGAT ASHISH MADHUKAR DHOBLEY NAVEEN KUMAR Kiran Kumar Tippani ROCKEY VERMA Shishir Chandra Dishit Singh Chaudhary DEEPANSHU KUMAR SINGH abhishek verma SHILADITYA SARKER ARPIT SHILCHAND KASTURE Mainak Sarkar VATSAL R CHAUHAN NITESH KUMAR ANAND JAYESHKUMAR PRIYADARSHI Anuranjan mondal Ashish Birwal Devika MV MV Manoj Kumar Gootam SAURABH SAROYE Ruchi Waghmare KRITIKA BHUPENDER CHANDRA Sourav Ray Namita Khande Samit Das Nirmala dhaniya Akhil Singh Sourav Saha Piyush Badgujer SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 196 202 195 201 201 200 212 205 198 217 210 216 202 195 201 201 206 205 197 204 197 198 195 200 284 273 272 257 250 250 248 241 236 233 229 227 225 223 222 30.267 32.311 35.467 42.267 9 40.267 8 39.889 9 39.422 10 40.244 35.111 44.644 31.733 30.889 30.578 37.733 7 37.489 36.889 38.756 32.978 38.533 10 40.800 6 36.489 31.333 31.

133 32.733 31.356 32.667 32.511 32.956 30.600 33.267 31.800 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .600 33.600 33.133 33.600 33.444 33.289 33.733 31.956 30.111 31.911 33.533 34.222 33.044 31.044 32.733 31.733 31.111 31.422 31.58 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 283 143 201 305 71 68 34 76 250 214 194 319 55 177 98 298 25 138 176 241 221 123 321 292 114 355 40 358 203 318 329 222 37 364 347 11 336 171 327 SR8227587 SR8499602 SR8414044 SR8621209 SR8543482 SR8286955 SR8511714 SR8270475 SR8384048 SR8226147 SR8348790 SR8256852 SR8223208 SR8293240 SR8270967 SR8604611 SR8243486 SR8222062 SR8410049 SR8285766 SR8478178 SR8294412 SR8486382 SR8412216 SR8565185 SR8244589 SR8254113 SR8231724 SR8251839 SR8220760 SR8356041 SR8566150 SR8255540 SR8635924 SR8269420 SR8243564 SR8241445 SR8238332 SR8295339 FTP13463 FTP05882 FTP08672 FTP14535 FTP03217 FTP03176 FTP01561 FTP03461 FTP11501 FTP09486 FTP08448 FTP15059 FTP02528 FTP07421 FTP04065 FTP14214 FTP01099 FTP05524 FTP07307 FTP11168 FTP09858 FTP04186 FTP15242 FTP13667 FTP04796 FTP17257 FTP01695 FTP17295 FTP08740 FTP15008 FTP15575 FTP09867 FTP01638 FTP17627 FTP16584 FTP00690 FTP15904 FTP07155 FTP15536 SHIVANJALI SADASHIV KAMBLE VIKAS GOTHWAL Mahendra Maruti Kamble Abhisheik Angural Hemant Kumar AKASH ANAND gagandeep singh KUNAL NAGSEN BUCHUNDE Rahul Kumar BHARADWAJ BANTU Shashank Amarji SIDDHARTHA MANDAL GANAVI MADDURI Deeptangshu Baidya Prashant Mohan RAHUL DEV SINGH RITESH KUMAR SINGH Shailesh Dilip Shinde Vargish Chauhan HEMLATA SAGAR viroop dhara Lokesh Varun anil shamlal bhgaure KANIKA Kanika ARPAN MANDAL RAJENDER POTHIPOGU Sandeep Das Das Saurav Kumar Das MRINMOYEE DAS Chaitanya Deepak Pullagura Gaurav Singh ratan sarkar CHANDRA MONDAL Kushal Chandrakant Ingole MILEE ISHVARBHAI PARMAR SAYAN DAS Piyush Sontakke SIDDHARTH SONKER Sushant Prabhakar Gajbhiye SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC 222 222 220 218 218 216 216 216 216 215 215 215 214 213 213 212 212 210 209 208 208 206 206 205 204 204 204 204 202 201 201 201 200 200 200 200 199 199 198 34.978 32.533 34.111 30.267 31.444 33.111 31.444 33.356 32.267 31.978 32.889 31.911 33.

622 29.400 24 57.867 36.156 25 56.089 32.667 25 54.089 23 53.800 19 57.600 29.267 35.733 43.600 22 51.889 20 51.022 25 55.667 28.800 38.044 23 55.911 23 50.022 32.978 17 50.800 21 53.733 18 51.800 25 52.556 24 56.756 .156 28.156 23 51.800 27.644 30.800 32.889 31.267 22 57.889 20 56.556 32.822 30.822 25 55.667 25 53.867 29.022 30.333 30.156 31.911 27.756 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 15 58.600 33.333 31.889 36.089 18 50.844 26.178 30.556 29.867 22 52.933 31.667 29.178 25 55.844 24 50.978 33.933 20 51.867 23 52.022 22 54.867 20 56.911 27 57.600 18 51.911 30.689 28.644 30.089 30.044 32.400 33.867 30.622 24 53.556 23 52.689 24 52.59 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 340 223 127 291 367 159 6 40 4 36 32 149 64 30 52 23 35 39 38 46 174 13 178 181 166 10 41 37 155 75 108 94 100* 118 2 22 175 101 112 SR8276336 SR8525292 SR8235775 SR8515812 SR8255462 SR8392331 SR8483479 SR8494787 SR8234563 SR8235180 SR8238166 SR8602716 SR8271448 SR8265369 SR8342986 SR8272866 SR8260726 SR8519021 SR8273981 SR8417763 SR8451060 SR8502732 SR8564246 SR8270777 SR8283437 SR8227640 SR8494742 SR8234597 SR8253220 SR8533449 SR8230015 SR8486967 SR8462589 SR8280456 SR8228987 SR8229970 SR8415975 SR8375111 SR8482468 FTP16060 FTP09902 FTP05119 FTP13656 FTP15060 FTP14219 FTP00726 FTP04145 FTP00294 FTP03818 FTP03729 FTP13418 FTP05807 FTP03385 FTP04926 FTP02751 FTP03811 FTP03997 FTP03891 FTP04629 FTP16400 FTP01811 FTP17101 FTP17428 FTP15677 FTP01447 FTP04148 FTP03829 FTP13874 FTP06394 FTP09163 FTP08020 FTP08483 FTP10578 FTP00228 FTP02743 FTP16482 FTP08495 FTP09459 Hitesh Bhukal MOHIT KUMAR VIMAL DIPTADIP BISWAS Sneha Chandra Nishanth L RAKESH KUMAR JATOTH MAHESH SITARAM SANGADE Gideon taso Lepcha SAURABH JANGPANGI ANJU SUMAN TIRKEY RACHNA MEENA PRATIBHA SINGH Shisainla Ao RUCHITA LAKRA Pankaj Singh Brijwal APURVA SINGH Puneet Kujur vungtheiching gualnam Chetna Soren Amit Kumar Minz Anand Tigga PERDITA BECK BIJAYLAXMI MAJHI Gangotri V Naik ASHA MEENA RAJ ROHIT KHALKHO wangchuk tsheringla LUKHASH BRAHMA monalisa pal PREETI MOLLY LUGUN Hodali Lakshminarayanappa Babu Arjun Singh Meena KRUNAL AWO CHINTEY Sunil Bhatt Richa RAUTELA Kunal Negi Kuldeep Martolia sherab zangmo tharbus Sarita Meena SC SC SC SC SC ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 197 197 195 195 204 279 218 198 246 226 205 237 235 206 211 194 193 193 210 187 198 210 184 190 192 192 198 178 181 186 205 204 216 216 187 212 218 179 172 30.733 33.

311 31.111 49.733 27.400 45.60 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 85 31 129 176 9 163 55 98 138 91 15 173 139 135 26 34 76 158 12 170 79 56 162 51 143 111 50 137 134 14 177 180 109 117 49 45 54 128 168 SR8259188 SR8607184 SR8528770 SR8533706 SR8281644 SR8273687 SR8251679 SR8262613 SR8559883 SR8259449 SR8246178 SR8370171 SR8227102 SR8228991 SR8384799 SR8231863 SR8333120 SR8379487 SR8293415 SR8249573 SR8236558 SR8242418 SR8250544 SR8558489 SR8334230 SR8335990 SR8547583 SR8220479 SR8230649 SR8232174 SR8600956 SR8575918 SR8220574 SR8256361 SR8244113 SR8250524 SR8288956 SR8584811 SR8301934 FTP07121 FTP03599 FTP11635 FTP16651 FTP01416 FTP14489 FTP05180 FTP08317 FTP12377 FTP07750 FTP02164 FTP16361 FTP12411 FTP12201 FTP02886 FTP03792 FTP06492 FTP14148 FTP01729 FTP16099 FTP06945 FTP05332 FTP14319 FTP04808 FTP12804 FTP09397 FTP04775 FTP12316 FTP12013 FTP01983 FTP16680 FTP17245 FTP09322 FTP10536 FTP04714 FTP04443 FTP04985 FTP11618 FTP15791 RAHUL KUMAR B Manish Prasad MUKESH KUMAR Swati Meena ALOK BADWAL Akash Rajeshwar Katole GOULIANMANG NAULAK Smit Yashvantrai Patel Mohit Kumar Meena Deborah Keviyeinuo Belho ASHISH RAJ MEENA SANJAY GANESH NAYAK SAMAINA BRAHMA Pratik Barua shitij bumnavat AMINA NABAM Prerna Kerketta Chanyo Yanao Lungharshung SUNIL KUMAR METHRE Shriya Ashok Yelambkar Namita Badwal SANDEEP SURGYANI MEENA simranjeet singh negi RAJENDRA SINGH MARKO Rajveer Beejal Ainsteena Martin Abhishek S Hyanki Pankaj Kumar ASTHA RAIKWAR Ravi Ranjan Soren RAKESH MEENA keerthi kuthadi ARUNAV BARUA POOJA KUMARI MEENA Bhaskar Jyoti Brahma AMIT LAKRA AKANKSHA ELENA TIRKEY ARVIND KR MEENA Pramod Meena ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 203 176 272 200 172 191 196 202 188 168 165 196 183 189 188 168 180 165 184 203 220 175 175 154 205 159 178 229 184 176 200 157 189 189 168 157 172 178 158 31.378 42.400 29.111 24.689 43.422 45.133 24.756 43.222 27.622 31.467 29.133 25.222 47.689 35.000 47.222 46.622 46.133 48.422 29.578 34.689 24.756 49.133 28.711 49.400 26.489 49.756 29.000 25.422 49.111 45.244 26.489 28.222 47.222 23.733 46.244 26.889 46.400 45.422 29.489 31.133 44.378 31.711 30.422 43.111 26.133 48.956 46.489 48.244 48.378 50.378 46.667 48.667 28.400 29.244 49.578 27.467 48.578 47.222 27.667 30.689 46.622 27.667 47.422 26.622 46.578 19 23 8 19 23 20 19 18 20 23 23 18 20 19 19 22 20 22 19 16 13 20 20 23 15 22 19 11 18 19 15 21 16 16 19 20 17 16 19 50.578 50.889 24.622 47.400 48.578 .956 31.756 27.622 28.311 50.

333 40.267 24.311 43.533 27.178 24.178 37.733 27.400 30.111 28.356 43.533 43.911 29.533 42.822 40.711 25.133 27.533 43.000 28.378 26.111 42.778 24.378 38.933 41.911 38.378 26.089 32.756 16 16 18 15 19 13 12 14 18 15 15 16 11 14 13 13 14 15 12 8 12 7 11 11 10 7 12 12 12 9 13 14 13 8 6 7 13 12 10 43.267 30.778 33.400 40.711 29.822 28.133 41.778 42.000 41.756 29.289 31.711 40.533 25.911 26.267 43.756 .511 24.511 38.400 31.044 36.111 37.933 28.778 40.022 30.111 25.889 37.956 42.956 28.711 38.733 42.311 24.689 26.400 37.044 26.933 41.533 27.689 41.267 37.289 42.267 30.378 42.356 28.756 40.089 40.267 37.333 33.133 39.933 27.911 38.022 42.889 29.61 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 5 43 11 152 53 71 153 7 88 78 167 42 19 83 105 25 140 44 59 62 24 70 69 127 116 142 183 1 125 164 18 33 89 103 150 110 133 66 27 SR8295790 SR8362790 SR8377961 SR8424053 SR8263830 SR8262360 SR8257382 SR8243663 SR8524467 SR8556335 SR8351442 SR8296443 SR8249486 SR8234171 SR8524893 SR8278385 SR8254985 SR8264777 SR8294092 SR8330945 SR8368269 SR8371596 SR8296277 SR8542451 SR8239731 SR8371198 SR8230393 SR8497248 SR8267000 SR8533699 SR8229221 SR8565160 SR8256538 SR8364630 SR8277914 SR8381085 SR8261544 SR8266910 SR8532895 FTP00407 FTP04263 FTP01635 FTP13672 FTP04946 FTP06189 FTP13711 FTP01093 FTP07345 FTP06840 FTP15729 FTP04225 FTP02337 FTP07004 FTP08870 FTP02878 FTP12611 FTP04433 FTP05426 FTP05738 FTP02870 FTP06137 FTP06124 FTP11463 FTP10460 FTP12795 FTP00996 FTP00147 FTP11300 FTP14599 FTP02271 FTP03742 FTP07365 FTP08809 FTP13532 FTP09374 FTP11966 FTP06049 FTP02930 Gargi Meena Manash Jyoti Rabha Dishant Mina Neelam Meena Deepesh Kumbhare DHARMENDRA MEENA Dhrubajyoti Baruah Rahul Rajkamal Pathrabe yashika tigga PAWAN KUMAR NAYAK ANURADHA RANI AMARJEET SINGH RATHORE ARINDAM DEBBARMA Abhiroop Mankin Abhishek Meena SNEH ANUMESH TIRKEY NOEL PRABHAT KACHHAP MRUTYUNJAYA DALABEHERA AKSHAY NISHITH LUHAR ROHAN PAUNIKAR Saurav Rai Devendra Nagle Amitesh Negi Anshu Khanna ABHISHEK RANJAN BESRA RAVI RANJAN BHAGAT Wankhraw Kupar Kharbuli Binit Kiran SAGAR SHRIPAT WARGHADE PALLAB KUMAR PEGU Ashirvad Xaxa KITENDRA NATH DOLEY SUDHEER PERAM Divyangkumar Jayantbhai Chaudhari KIRAN SOY MURUM ANUPMA JAYA SANGA Gururaja Bhutale VIVEK SAIBA Sam Abhinav Kullu ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 177 177 163 182 156 193 199 185 159 177 176 169 200 180 186 186 178 168 187 211 185 217 191 189 195 213 176 173 173 191 164 156 160 189 201 194 155 161 172 27.133 29.

889 25.933 35.867 8 34.422 6 36.111 28.578 38.356 7 31.422 8 32.822 23.311 7 35.733 6 32.467 33.111 8 31.422 25.444 32.022 35.267 24.111 23.178 11 35.800 8 32.400 28.733 9 35.911 24.889 24.311 29.000 10 33.111 23.467 24.444 6 35.978 32.289 27.289 7 34.733 38.800 24.733 28.422 6 31.733 4 32.222 24.733 26.222 10 34.111 6 34.956 24.62 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 106 148 132 156 123 172 92 113 95 67 8 179 20 16 157 171 58 126 169 73 145 86 97 68 99 65 72 61 80 115 130 90 48 151 120 102 81 107 63 sr8502440 SR8262956 SR8373109 SR8423025 SR8283859 SR8526345 SR8625247 sr8504838 SR8374599 SR8493246 SR8239637 SR8498763 SR8280985 SR8349900 SR8337666 SR8251168 SR8230592 SR8500590 SR8556965 SR8344175 SR8586553 SR8412800 SR8228885 SR8540224 SR8283135 SR8273135 SR8232651 SR8299879 SR8281531 SR8387294 SR8498749 SR8242032 SR8488859 SR8248386 SR8258749 SR8563112 SR8234626 SR8510289 SR8253705 FTP08964 FTP13308 FTP11890 FTP13994 FTP10992 FTP16134 FTP07920 FTP09700 FTP08194 FTP06082 FTP01303 FTP17189 FTP02342 FTP02222 FTP14054 FTP16116 FTP05420 FTP11341 FTP16049 FTP06335 FTP13017 FTP07216 FTP08289 FTP06117 FTP08436 FTP05879 FTP06286 FTP05621 FTP06953 FTP10187 FTP11719 FTP07612 FTP04711 FTP13611 FTP10729 FTP08753 FTP06992 FTP09147 FTP05781 soring esther tuikhar RAKESH MEENA Romil Shankey Mathew Lalit Mohan Pranay Tamang Balwinder meena HILA JIMOSAYA NIJANTHAN SUNDARARAJ Leela vaikunata vasu naik Korra Raysasaana Namshum Rahul Lakra DEEPAK MEENA John Borgoyari RAHUL NEGI GANESWAR MINIAKA RACHIT SINGH MARTOLIA PRIYANKA RAJ N MANOTOSH CHOWDHURY LAKHYA JEET DEORI Abhishek Kumar Shah vikash kumar baa Jayant Paul Tigga abhishek raj tigga VINAY CHAUHAN MANVENDRA SINGH RAWAT Srishti Thakur NIMESHKUMAR NARENDRABHAI CHAUDHARI PHALENDRA KUMAR PRAVEEN KUMAR TOPPO Himanshoo Parate Roshan Krishnarao Paunikar PANKAJ KUMAR ANKUR MANDAL visweswar animela Sindhu Angoth Aldon Melville Mylliem PRADEEP KUMAR P Charani Hekha Liansonjem Dousel ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 157 194 159 170 189 182 182 192 169 175 155 180 154 160 159 173 160 166 153 159 183 157 156 155 153 157 163 155 154 159 250 248 247 238 231 228 215 212 209 24.356 24.733 26.178 24.311 5 34.000 23.889 9 33.956 9 33.511 12 36.822 9 32.111 6 29.444 29.422 24.956 5 29.911 8 32.422 37.800 24.733 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .400 7 35.956 24.889 38.889 7 32.311 28.800 7 31.467 8 32.267 8 32.867 26.422 30.

378 .511 31.956 23.800 23.533 27.467 34.644 30.044 25.067 26.978 25.911 26.711 36.956 23.889 24.533 16 45.244 13 43.733 23.022 29.289 26.911 26.63 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 28 160 3 161 114 182 122 29 93 124 136 74 77 165 154 96 82 57 121 60 21 119 147 144 131 146 141 104 47 84 87 15 6 12 8 7 1 16 14 SR8369748 SR8587319 SR8272547 SR8411447 SR8251984 SR8253451 SR8574416 SR8499431 SR8234799 SR8246654 SR8491376 SR8257118 SR8289272 SR8243579 SR8464828 SR8329496 SR8263925 SR8492011 SR8276077 SR8267989 SR8226024 SR8253804 SR8266110 SR8333181 SR8263123 SR8337798 SR8251313 SR8265835 sr8231462 SR8287036 SR8267988 SR8337114 SR8253339 SR8511386 SR8569223 SR8253084 SR8275030 SR8390069 SR8246819 FTP02937 FTP14239 FTP00279 FTP14283 FTP09755 FTP17776 FTP10957 FTP03299 FTP07921 FTP11106 FTP12212 FTP06390 FTP06723 FTP15327 FTP13730 FTP08222 FTP06993 FTP05397 FTP10877 FTP05451 FTP02481 FTP10644 FTP13279 FTP12838 FTP11734 FTP13178 FTP12676 FTP08832 FTP04706 FTP07105 FTP07270 FTP09656 FTP02785 FTP06671 FTP04150 FTP02788 FTP00382 FTP10030 FTP07566 TIKENDRAJIT DEORI PAWAN KUMAR XAXA AJAY EKKA KIRTI RAJ DAS Indu Rani Wary Priyadarshini Kabaka SHIVA KUMAR N KAVITA KERKETTA JAGDISH RAM vamsi krishna kattubadi ROHIT GABRIEL BHENGRA GEORGE ALFRED LAKRA KAVITA MEENA JIGARKUMAR GOKULDAS CHAUDHARI Ruchita Raju Burde VAIBHAV PATRE HARSH KUJUR SHASHANKA SEKHAR BESHRA Akash D Mahali Gaurav borah SANDEEP MURMU Vikram Kirti Neha Meena Sama Shaily Kujur Brijeshkumar Manilal Patel ANUJ PRATAP SINGH CHAUHAN sirjon soren ABHINAV HERALD S EKKA sumit kumar NAVNEET SINGH RAWAT SUNIL KUMAR Karan Singhania ANUJ SARAIWALA prashant khatri Jagat Jain VINEET SARAIWALA GOKUL RAJRATAN MITTAL NIKHIL SOOD ANKIT SHARMA ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 209 202 200 197 196 193 188 187 182 179 178 177 176 174 173 173 172 169 168 167 166 166 161 161 160 159 159 154 154 153 153 236 233 219 273 222 188 197 221 32.244 30.067 9 51.067 42.822 25.644 7 41.533 29.089 28.800 36.044 24.489 30.378 27.844 27.689 27.244 29.244 19 53.244 34.422 31.711 23 59.822 25.467 12 46.644 34.756 26.733 24.311 27.111 30.378 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 23 59.133 25.

556 13 48.533 27.400 27.133 24.800 11 36.978 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 22 56.489 18 56.356 25.156 23.578 16 43.600 26.733 22.000 28.378 10 46.156 9 32.756 30.289 27.244 17 52.378 26.244 35.089 31.556 35.356 25.422 30.489 38.933 19 46.489 26.356 6 31.622 29.356 23.289 13 40.689 21 49.556 25.578 34.933 27.067 26.644 9 40.089 13 44.844 27.444 26.067 10 36.600 34.444 32.378 12 38.356 11 36.600 9 35.978 33.689 28.533 33.400 10 37.556 14 39.578 27.600 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT 24 54.378 10 43.444 9 38.64 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 13 17 3 11 4 5 10 9 2 18 21 20 19 37 44 24 28 31 34 30 27 45 38 25 26 23 29 35 42 22 46 33 32 36 41 43 39 40 5 SR8496021 SR8226184 sr8287188 SR8511610 SR8518156 SR8548436 sr8387826 SR8528433 SR8278889 SR8259448 SR8380052 SR8541774 SR8302002 SR8265430 SR8252086 SR8255607 SR8490649 SR8276980 SR8261043 SR8279681 SR8225628 SR8503260 SR8261669 SR8241434 SR8284747 SR8489949 SR8260171 SR8297003 SR8518736 SR8556495 SR8230915 SR8295152 SR8279861 SR8282979 SR8414722 SR8250050 SR8280574 SR8452787 SR8582473 FTP07458 FTP15197 FTP00889 FTP06368 FTP02428 FTP02735 FTP05476 FTP05236 FTP00691 FTP00516 FTP15563 FTP11386 FTP10787 FTP09082 FTP16682 FTP02890 FTP05553 FTP06260 FTP08354 FTP06023 FTP05361 FTP17417 FTP09553 FTP03104 FTP03166 FTP01085 FTP05704 FTP08570 FTP12462 FTP00722 FTP12959 FTP08286 FTP06818 FTP08757 FTP12226 FTP14762 FTP10130 FTP11700 FTP14745 Nitin Bajaj ROHEET MADHOOKAR TANDLAY VENKAT RAJ KHANDELWAL ADITYA SINGHVI BORIS KUNDU Swati Vidhani ronak rawat Kumar Rahul MD ASHRAFUL ALOM HAMSINI SRINIVASAN SOUMYAJYOTI SINHA RAY Pranjal Bhardwaj ISHANT GUPTA Amandeep Singh Kahlon SHAKTI PRAKASH MEHTA mukund kumar Sagar Garg Harsh Dev Dhingra RANBIR SINGH ASHISH GUPTA SHAILESH TIWARI DAYA SHANKAR MISHRA Rajat Pal vishal singh Rakeshkumar Bapurao Shimpi Prakash Kumar Sah Ankit Kumar Pradeep Singh Budania Vivek Gupta DILLASWAR GEDALA RAO RAJESH KUMAR SINGH Suresh Neela Naman Singhal Abhilash Srivastava AMIT AGRAWAL Mandar Lahu Dhargalkar RAJ KUMAR VIKAS AGRAWAL Anmol Ahlawat PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH1 PH2 PH2 PH2 PH2 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 PH3 CW1 204 145 163 153 163 163 167 213 158 223 180 181 151 250 233 229 190 231 176 232 203 176 214 177 176 170 189 179 174 171 170 171 222 215 206 202 196 172 197 31.000 13 41.889 36.800 25.622 22 51.733 17 39.356 15 38.044 31.378 36.444 29.644 .844 10 37.889 20 56.378 33.444 8 34.533 13 40.

378 50.822 34.111 30.400 48.822 43.444 29.044 29.556 29.800 38.044 55.733 38.111 38.689 54.644 28.556 46.844 29.356 47.200 37.556 30.822 23.133 46.356 29.133 44.467 25.133 22.733 32.689 31.489 23.222 26.711 26.422 46.822 65.022 50.111 23.644 33.800 45.022 32.65 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2 1 4 10 6 12 11 9 17 13 3 7 15 20 18 19 21 31 30 25 24 8 23 29 27 22 26 32 28 33 36 35 46 37 41 42 34 45 38 SR8295835 SR8285559 SR8271180 SR8269776 SR8269892 SR8552944 SR8246877 SR8376380 SR8522340 SR8385123 SR8545559 SR8513704 SR8247723 SR8237996 SR8277640 SR8488017 SR8252638 SR8498146 SR8544782 SR8228487 SR8292410 SR8549958 SR8236976 SR8483351 SR8374735 SR8545479 SR8510730 SR8544147 SR8620412 SR8504413 SR8235271 SR8240735 SR8264743 SR8237296 SR8408262 SR8609697 SR8251427 SR8497264 SR8620104 FTP03364 FTP01779 FTP11366 FTP09186 FTP03440 FTP13860 FTP11110 FTP06416 FTP04960 FTP01435 FTP10405 FTP05813 FTP01483 FTP12440 FTP05764 FTP09905 FTP01626 FTP16155 FTP13879 FTP05400 FTP03637 FTP05989 FTP02405 FTP08639 FTP06754 FTP02372 FTP05602 FTP17334 FTP07926 FTP17543 FTP05702 FTP04883 FTP14417 FTP08505 FTP10947 FTP11152 FTP00342 FTP13970 FTP08616 NAVEEN KHATRY Manas Mohan Pranidhi Das Shankar D Anbu Disha Hooda HARPRIYA GORAYA Shreya Mahajan SHALVI JAIN Kajal Malik Eesha Devgan Deepmanyu Suhag Digvijay Singh NAVNEET PRIYE Ruchi Singh PIYUSH SAXENA VINOD KUMAR rohan singh deopa siddharth bansal ASHUTOSH KANT PUROHIT Komal Singh Manisha Tanwar Jaideep Singh Choudary SUNIL CHHIKARA Archit Prakash Junnarkar KARAN BATRA Parkins Kanubhai Patel Purshotam Dagar BHARAT BHUSHAN Abhishek Yadav BRAJ BHUSHAN Khushboo Lather SUMANTH JAIN MUTHA DHRUV YADAV Hemant Gupta Anjali Singh Abhijit Singh Mor Harkirat Singh Sareen Karan Gurung GURMEET SINGH SAPPAL CW1 CW2 CW2 CW2 CW2 CW2 CW2 CW2 CW3 CW3 CW3 CW3 CW3 CW3 CW3 CW3 CW3 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW4 CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 206 221 206 191 168 147 166 151 268 200 197 183 163 190 189 175 168 301 259 242 213 193 224 189 215 190 198 245 151 154 231 243 247 238 211 223 204 207 200 32.800 38.489 66.200 31.800 47.689 39.133 52.644 59.822 39.378 32.133 72.489 41.022 44.933 48.222 42.867 25.956 35.400 27.444 46.111 .956 49.556 45.422 37.844 50.822 40.867 42.400 33.489 30.044 49.111 22 21 18 20 22 22 17 16 25 23 21 23 23 18 17 16 16 26 25 23 26 22 16 21 15 17 15 7 15 7 14 11 9 9 12 9 8 6 6 54.689 31.933 37.711 48.133 30.400 43.467 48.022 34.044 34.289 37.644 51.111 51.289 60.

000 24.733 36.400 35.66 2521 2522 2523 2524 2525 2526 40 43 39 47 44 16 SR8510010 SR8253347 SR8537709 SR8271213 SR8517139 SR8235067 FTP09433 FTP13531 FTP08936 FTP16870 FTP13934 FTP02881 MANISH KUMAR DUBEY Sourabh Ranjan Khuntia Archit Bansal PRAYAG RAJ BHARTI Karthik Lakshminarayanan Satyam Johri Dean Sd/Faculty of Management Studies University of Delhi CW5 CW5 CW5 CW5 CW5 CW3 187 249 234 225 155 204 29.089 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT .111 31.089 38.733 6 ABSEN ABSEN ABSEN ABSEN ABSEN 35.