You are on page 1of 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: EDUCATOARE: Smarandache Luminiţa NIVEL: I (grupa mijlocie) ACTIVITATEA: Jocuri şi activităţi alese (ALA) TEMA: " u ce şi cum e!primăm ceea ce simţim"" TEMA PROIECTULUI: "#agia poveştilor" TEMA ACTIVITĂŢII: J$ %& #AS':"%in (ucăţi ) *ntregul" +,II-.': " /te personaje sunt"" $-S,01 .II: " ăsuţa piticilor" TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi sistemati2are de cunoştinţe FORME DE REALIZARE: jocuri li(er)alese SCOPUL ACTIVITĂŢII: ) consolidarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi personajele acestora3 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: J$ %& #AS': )să reconstituie din (ucăţi imagini din poveşti cunoscute3 )să denumească povestea din care 4ace parte imaginea reconstituită3 +,II-.': )să numere prin gest de *ncercuire elementele unei mulţimi3 )să asocie2e numărul la cantitate3 $-S,01 .II: )să *m(ine piese de lemn şi lego pentru a o(ţine "căsuţa piticilor"3 METODE ŞI PROCEDEE: )conversaţia5 jocul5 e!plicaţia5 demonstraţia5 lucrul individual5 o(servaţia5 pro(lemati2area3 MATERIAL DIDACTIC: )imagini din poveşti5 cu(uri de lemn5 lego5 jetoane cu ci4re3 MATERIAL BIBLIOGRAFIC: )" urriculum pentru *nvăţăm/ntul preşcolar" )#itu5 675 Antonovici5 +75 "Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar" 5 &ditura 8umanitas &ducaţional5 9ucureşti5 :;;<3 ) ulea5 L75 Sesovici5 A75 =rama5 675 >letea5 #75 Ionescu5 %75 Anghel5 -75 "Activitatea integrată din grădiniţă"5%idactica >u(lishing 8ouse5 9ucureşti5 :;;?3

)>reda5 @75 >letea5 #75 =rama5 675 ocoş5 A75 $prea %75 ălin5 #75 "Ghid pentru proiecte tematice – abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă" 5 &ditura 8umanitas &ducaţional5 9ucureşti5 :;;<3 DURATA: A;B

EVENIMENTUL DIDACTIC
MOMENT ORGANIZATORIC CAPTAREA ATENŢIEI ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Se organi2ea2ă spaţiul clasei *ntr)un mod optim des4ăşurării activităţilor de *nvăţare7 Se reali2ea2ă activitate7 prin pre2entarea sectoarelor de

STRATEGIA DIDACTICĂ METODE MIJLOACE

EVALUARE

conversaţia o(servaţia

urs de pluş

Se pre2intă *ntr)o manieră accesi(ilă5 pe *nţelesul copiilor7 Sarcinile oglindesc o(iectivele operaţionale urmărite7 &ducatoarea supraveghea2ă activitatea des4ăşurată de conversaţia către copii la sectoarele Joc de masă5 +tiinţă şi construcţii7 Ci sprijină şi *i *ndrumă pe aceştia *n reali2area sarcinilor de lucru7 demonstraţia La Joc de masă se reconstituie imagini din poveşti şi se identi4ică titlul poveştii7 La +tiinţă se numără personajele din di4erite imagini e!plicaţia pro(lemati2area din poveşti şi se identi4ică ci4ra corespun2ătoare numărului7 lucrul La onstrucţii se reali2ea2ă "căsuţa piticilor" din individual cu(uri de lemn şi lego7 ,oţi copiii trec pe la cele trei sectoare pentru a aprecia munca proprie5 c/t şi a colegilor7 Se 4i!ea2ă temele activităţilor des4ăşurate *n cadrul centrelor de interes7 Se 4ac aprecieri generale şi individuale asupra evoluţiei copiilor *n cadrul activităţii7 conversaţia imagini din poveşti jetoane cu ci4re lego cu(uri de lemn aprecieri ver(ale

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII

EVALUARE

conversaţia

aprecieri ver(ale