You are on page 1of 1

Raport scris

Încheiat astăzi,...................., în cadrul ședinței cu părinții elevilor clasei a II-a. Ordinea de zi cuprinde: - prezentarea orarului clasei și a programului de activități educative - prezentarea calendarului școlar 201 -201! - discutarea necesarului minim de rechizite pentru "iecare elev - completarea "ișelor inițiale de cunoaștere a elevilor - discuții despre actele necesare completării dosarelor copiilor #certi"icate de naștere, adeverințe medicale, "ișe de con"irmare pentru vaccinuri etc.$ sta%ilirea președintelui comitetului de părinți .................................................................... care va avea ca îndatoriri: prezentarea pro%lemelor, nelămuririlor și hotăr&rilor comune către diriginte sau către conducerea școlii. - discuții despre măsurile de securitate a copiilor ' aplicate în timpul deplasării către și de la școală

(rept pentru care, se încheie prezentul raport scris. (irig. pro".