Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Marketing

MARKETING SOCIAL !OLITIC
S"!ORT #E C"RS

Prof.univ.dr. Răzvan ZAHARIA Catedra de Marketing, A.S.E. Bucureşti

Con inutu! cur"u!ui# $. Marketingu! c!a"ic şi a"%ecte "ocia!e a!e dezvo!tării "a!e inten"ive &. Particu!arită i!e 'arketingu!ui "ocia! (. Particu!arită i!e 'arketingu!ui %o!itic ). A%ari ia şi dezvo!tarea 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic +. Mediu! e,tern de 'arketing a! organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice -. Pia a organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice .. Cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic / conce%t, %articu!arită i, arie, ti%o!ogie, i"toric, de'er" 0. Studiu! docu'entar 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic 2. Cercetări!e ca!itative 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic $3. Cercetări!e cantitative 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic $$. Strategii de 'arketing "ocia!*%o!itic $&. Po!itica de %rodu" $(. Po!itica de %re $). Po!itica de di"tri4u ie $+. Po!itica de co'unica ie %ro'o iona!ă $-. 5e"tiunea re"ur"e!or u'ane 1n organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice $.. 5e"tiunea re"ur"e!or de ti'% 1n organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice $0. 5e"tiunea re"ur"e!or financiare 1n organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice

* dece'4rie &33. *
!artea I a$ Fundamentele marketingului %ocial &olitic Ca&itolul nr$ '$ Marketingul cla%ic şi a%&ecte %ociale ale de()olt*rii %ale inten%i)e '$'$ #e+ini,ia marketingului 6 defini ie cva"i*oficia!ă a 'arketingu!ui e"te cea for'u!ată de A%ocia,ia American* de Marketing * cea 'ai %re"tigioa"ă organiza ie interna iona!ă a "%ecia!işti!or 1n 'arketing * 1n anu! $200# Marketingul reprezintă procesul planificării şi execuţiei conceptului [de produs - n.n.], stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor, pentru a crea sc imburi care să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale. '$-$ Marketingul cla%ic şi im&licarea %ocial* a .ntre&rinderii 7u%ă a%ari ia "a, 1n ur'ă cu a%ro,i'ativ un "eco!, 'arketingu! a cuno"cut un a'%!u %roce" de dezvo!tare, at8t 1n %!anu! %racticii, c8t şi 1n ce! a! teoriei, %roce" ce %oate fi "intetizat 1n două direc ii %rinci%a!e$# a. de()oltarea e/ten%i)* a marketingului, care con"tă 1n e,tinderea ariei de cu%rindere a 'arketingu!ui 1n noi 1ntre%rinderi, 1n noi "%a ii geografice şi 1n noi do'enii de activitate. 4. de()oltarea inten%i)* a marketingului, care con"tă 1n %erfec ionarea %er'anentă a 'etode!or şi te9nici!or de 'arketing uti!izate 1n 1ntre%rinderi!e 1n care ace"ta era %rezent, 1n for'u!area unor conce%te 'oderne %rivind ro!u! 'arketingu!ui 1n econo'ie şi 1n "ocietate. :n "fera activită i!or cu conota ii "ocia!*%o!itice, ace"te %roce"e evo!utive %ot fi "c9e'atizate 1n fe!u! %rezentat 1n figura nr. $.$. Con inutu! conce%te!or %rezentate 1n figura nr. $.$. e"te ur'ătoru!# a; Marketingul cla%ic re%rezintă 'arketingu! %racticat de către o 1ntre%rindere %entru a "ati"face nevoi!e şi aşte%tări!e c!ien i!or "ăi şi a o4 ine %rofit. E! a a%ărut %ri'u! şi re%rezintă trunc9iu! co'un din care "*au dezvo!tat at8t noi conce%te de"%re ro!u! 'arketingu!ui 1n via a "ocia!ă, c8t şi noi "%ecia!izări a!e ace"tuia, cu con inut "ocia! "au %o!itic. Ca "inoni'e a!e 'arketingu!ui c!a"ic "e 1nt8!ne"c 1n !iteratura de "%ecia!itate "intag'e ca <'arketing conven iona!=, <'arketing co'ercia!=, <'arketing a! 1ntre%rinderii=, <'arketing econo'ic=. 4; 0uman Conce&t o+ Marketing e"te un conce%t !an"at de a'ericanu! 7a>"on, 1n anu! $2-2, a%ărut ca o critică a conce%tu!ui c!a"ic de 'arketing. Confor' ace"tui conce%t, 1ntre%rinderea nu tre4uie "ă ai4ă 1n vedere nu'ai c!ien ii, ci şi ce!e!a!te co'%onente a!e 'ediu!ui e,tern şi intern de 'arketing# furnizorii, concuren ii, di"tri4uitorii şi, 'ai a!e", %ro%rii anga?a i @re"ur"e!e u'ane a!e 1ntre%rinderii;, fiecare dintre aceştia nece"it8nd "ta4i!irea unor o4iective "%ecifice, care "ă ină cont de intere"e!e !or. c; Re%&on%a1ilitatea %ocial* a marketingului e"te un conce%t a%ărut !a 1nce%utu! ani!or A.3, ca o reac ie !a une!e e,ce"e a!e 'arketingu!ui c!a"ic, %recu' e,acer4area unui con"u' ira iona!, %u4!icitatea 'incinoa"ă etc., conce%t care "u4!iniază nece"itatea a"u'ării de către "%ecia!iştii 1n 'arketing a unor re"%on"a4i!ită i "%orite 1n do'eniu! "ocia!, atitudine af!ată 1ntr*o "tr8n"ă !egătură cu dezvo!tarea 'işcării con"u'eri"te. Acea"tă idee şi*a gă"it concretizarea 1n a%ari ia unor nor'e de conduită şi a unor coduri deonto!ogice %rivind activitatea de"făşurată de "%ecia!iştii 1n 'arketing.

$

B!ore"cu, C. @coordonator; * <Marketing=, Editura Marketer, Bucureşti, $22&, %.().

&

Bigura nr. $.$. Conce%te de 'arketing %rivind a"%ecte "ocia!*%o!itice

Marketing c!a"ic

Hu'an Conce%t of Marketing Re"%on"a4i!itatea "ocia!ă a 'arketingu!ui Marketing "ocia! Marketing eco!ogic Marketing "ocieta! Marketing "itua iona!

Marketing %o!itic

Mega*'arketing

7ezvo!tare inten"ivă 5eneric Conce%t of Marketing

7ezvo!tare e,ten"ivă

Marketing de civi!iza ie

d; Marketingul ecologic, 1n acea"tă acce% iune, a a%ărut ca ur'are a "en"i4i!izării %u4!icu!ui !arg
a"u%ra %ro4!e'e!or 'ediu!ui 1ncon?urător, viz8nd ini ia! ada%tarea %rodu"e!or 1ntre%rinderii !a cerin e!e %rotec iei 'ediu!ui şi, u!terior, 1'4unătă irea %erfor'an e!or econo'ice a!e 1ntre%rinderii %rin va!orificarea %referin e!or unor "eg'ente tot 'ai !argi de con"u'atori %entru uti!izarea unor %rodu"e eco!ogice. Cti!izarea ace"tui ter'en %oate da naştere !a confuzii, 1ntruc8t "e %oate vor4i de"%re 'arketing eco!ogic şi 1n cazu! activită i!or de 'arketing de"făşurate de către organiza ii eco!ogi"te. 7e"igur, 1ntr*o a"e'enea acce% iune, !ocu! 'arketingu!ui eco!ogic ar fi %e a,a dezvo!tării e,ten"ive a 'arketingu!ui. e; Marketingul %ocietal re%rezintă o viziune g!o4a!ă a"u%ra a"%ecte!or "ocia!e a!e activită ii 1ntre%rinderii, fiind conce%tu! care "*a 4ucurat de cea 'ai !argă audien ă dintre toate ce!e referitoare !a i'%!ica ii!e şi re"%on"a4i!ită i!e "ocia!e a!e 1ntre%rinderii. E! e"te, de a!tfe!, %ri'u! conce%t care nu 1ncearcă nu'ai "ă adauge o nouă di'en"iune, "ocia!ă, 'arketingu!ui c!a"ic, ci doreşte "ă 1n!ocuia"că conce% ia c!a"ică 1n an"a'4!u! ei, "ă re%rezinte o nouă 'oda!itate de a 1n e!ege ro!u! 'arketingu!ui 1n 1ntre%rindere, "u4!iniind nece"itatea i'%!icării ace"tuia 1n rezo!varea %ro4!e'e!or "ocietă ii. Ce! care a introdu" ace"t conce%t, !a 1nce%utu! ani!or A.3, a fo"t !2ili& Kotler, care definea 'arketingu! "ocieta! ca re%rezent8nd <o orientare a conducerii fir'ei, care recunoaşte că "arcina %rioritară a ace"teia e"te aceea de a "tudia nevoi!e şi dorin e!e %ie e!or vizate şi de a !e "ati"face de o 'anieră 'ai eficientă dec8t concuren a, dar şi 1ntr*un 'od care "ă

(

iar uto%ică. %re"cri%tori etc. ENro!!e". 1ntre ce!e două a. Gocu! unei viziuni "e!ective e"te !uat de o viziune integratoare. 1n a'4e!e "en"uri. $. co'unica ie ce are !oc %rin inter'ediu! unui a! trei!ea %o! funda'enta!. conce%t care %oate fi caracterizat ca e. indiferent de natura organiza iei care 1! %ractică şi de do'eniu! de a%!icare. 1ntr*o !ucrare a%ărută 1n anu! $20. ManfredF Hi!'e". ci %re%onderent de către guvern. şi guvern şi fir'e. Ga fe! ca şi 1n cazu! 'arketingu!ui "itua iona!. 1n Euro%a. care "ă o uti!izeze 1n intere"u! indivizi!or şi a! gru%uri!or. 1ntre cetă eni şi con"u'atori. ) . Intere"u! ace"tui conce%t %entru do'eniu! "ocia!*%o!itic a%are 1n 'o'entu! 1n care re"%ectiva co'%onentă are i'%!ica ii 1n %!an "ocia! "au %o!itic. ia 1n con"iderare toate %roce"e!e 'ateria!e "au i'ateria!e.e @con"u'atori. tre4uie a4ordate 1n ace!aşi ti'%. 'arketingu! fir'ei tre4uie "ă facă fa ă "itua iei g!o4a!e 1n care "e gă"eşte fir'a. "unt rezu!tatu! unui %roce" inductiv.ional e"te un conce%t introdu" de a'ericanii Glenn 3alter%. ci şi !a nece"itatea a"igurării 4ună"tării individua!e şi co!ective. %e de a!tă %arte. re"%ectiv a! guvernu!ui. di"tri4uitori. Marketingul %itua.$.%ri'8nd o viziune etati"tă şi uto%ică. 1n "en"u! că e"te vizată activitatea de 'arketing 1n an"a'4!u! "ău.$. Ber!in. de !2ili& Kotler.ten"ive a 'arketingu!ui @'arketingu! "ocia! şi 'arketingu! %o!itic. e!e vor fi "tudiate %e !arg 1n ca%ito!e!e ur'ătoare.i"ten a unor inte co'%!e. Etati"tă. 1n care e"te i'%!icată organiza ia. a. A"tfe!. 1n de"făşurarea activită i!or de 'arketing e"te %ri'ordia!. Ce!e două conce%te.&. care. %. :n e"en ă. intrin"eci. deter'inate de 'ediu! !or e.. Acea"tă o%tică inc!ude trei i%oteze i'%!icite# @$. 5eneric Conce%t of Marketing re%rezintă o viziune g!o4a!izatoare.ten"ive a 'arketingu!ui c!a"ic. indiferent dacă acea"ta e"te de"făşurată de o 1ntre%rindere "au de o organiza ie "ocia!ă "au %o!itică. Iorg * <Socia! Marketing=. Acea"ta ar %re"u%une o co'unica ie co'%!e. "arcina %ri'ordia!ă a 1ntre%rinderii e"te de a*şi ada%ta activitatea nu nu'ai !a "ati"fac ii!e %e care !e %oate %rocura con"u'atori!or. & Citat 1n Bru9n. g. Mega*'arketingu!. 'enit "ă 1ncerce o reconci!iere a dezvo!tării inten"ive şi e. iar cu 'arketingu! "itua iona! are 1n co'un ideea 'u!titudinii a"%ecte!or cărora tre4uie "ă !e facă fa ă. P9i!i%%e * <Marketing * une a%%roc9e de 'ega*'arketing=.tern=. dorin e!e con"u'atori!or nu coincid nea%ărat cu intere"e!e !or "au a!e co!ectivită ii %e ter'en !ungF @&. confor' ace"tei conce% ii. a!e 'arketingu!ui. interne "au e. Confor' ace"tui conce%t.ă. Jer!ag K.. LM!n. $. 1n anu! $2.Lo9!9a''er. Generic Conce&t o+ Marketing a fo"t creat. $20. autoru! unei va"te !ucrări( care a4ordează ace"t de'er".. Stuttgart. 3a4ne Nor5ell şi Sam Bruno. 1n"ă. %o! for'at din ad'ini"tra ii!e !oca!e. 4.. 1n 'ă"ura 1n care ace"t deziderat %are i'%o"i4i! de 1nde%!init. activitatea de 'arketing nu ar tre4ui de"făşurată nu'ai de către fir'e. %rezentate 1n figura nr.. aceştia vor %refera ace!e 1ntre%rinderi care dovede"c o gri?ă rea!ă fa ă de 4ună"tarea !or %er"ona!ă şi de cea a co!ectivită iiF @(.ie e"te un conce%t a%ar in8nd francezu!ui Claude Matricon. a%ărute ca ur'are a dezvo!tării e. 'ega*'arketingu! %o"tu!ează e..terne. %e de o %arte. 'a"" 'edia şi di"tri4uitori. f. %e care !2ili&&e Bau/ 1! defineşte ca re%rezent8nd <an"a'4!u! activită i!or indivizi!or "au organiza ii!or viz8nd "ati"facerea %rin "c9i'4uri a nevoi!or şi aşte%tări!or unor gru%uri. 4az8ndu*"e %e e.i"ten a unor "c9i'4uri. 1ntruc8t ace"tea fac o4iectu! de "tudiu %rinci%a! a! ace"tei !ucrări. Pari". de a"e'enea. care. 1n ace!aşi ti'%. %e care 'arketingu! c!a"ic 1i con"ideră cea 'ai i'%ortantă co'%onentă a 'ediu!ui de 'arketing a! 1ntre%rinderii. Mega marketingul e"te un conce%t !an"at de !2ili& Kotler şi dezvo!tat. "e %oate a?unge 1n "itua ia ca o a!tă co'%onentă a 'ediu!ui "ă fie %rivi!egiată 1n ra%ort cu c!ien ii. 1n 'ă"ura 1n care ro!u! "tatu!ui. 1'%ru'ută de !a conce%tu! de 'arketing "ocieta! viziunea origina!ă şi integratoare a"u%ra 'i"iunii 1ntre%rinderii. $2. ca ur'are a ad8ncirii %roce"u!ui de "tudiere a 'arketingu!ui "ocia! şi a identificării tră"ături!or definitorii. Bir'a tre4uie "ă ră"%undă intere"e!or diferite!or co'%onente a!e 'ediu!ui "ău de 'arketing. ( Bau. de %rofe"oru! francez P9i!i%%e Bau. $202.e a!e căi!or de dezvo!tare a 'arketingu!ui. Marketingul de ci)ili(a.'en ină "au "ă a'e!ioreze 4ună"tarea con"u'atori!or şi a co!ectivită ii D"u4!inierea noa"trăE=&.. 1n 'od direct %ro%or iona! cu i'%ortan a co'%onentei !a un 'o'ent dat. :n %rivin a ce!or două conce%te %rezente 1n figura nr. care a"igură regu!arizarea re!a ii!or 1ntre ce!e două categorii 'en ionate..

Ca&itolul nr$ -$ !articularit*,ile marketingului %ocial
-$'$ #e+ini,ia marketingului %ocial :n 'od tradi iona!, 'arketingu! a fo"t a"ociat cu conce%te!e %rofita4i!ită ii şi concuren ei, 1n ti'% ce activită i!e non%rofit nu "e af!ă 1n ra%ort direct cu ceea ce re!evă ce!e două conce%te. A%are a"tfe! 1ntre4area# %oate fi a%!icat 'arketingu! 1ntr*o organiza ie 1n care o4 inerea %rofitu!ui nu re%rezintă ra iunea de a e,i"ta şi %entru care co'%etitivitatea %oate "ă nu ai4ă o i'%ortan ă %ri'arăO :ntr*o co'%anie co'ercia!ă !ucruri!e "e %rezintă a"tfe!# co'%ania %roduce 4unuri "au "ervicii, con"u'atoru! %!ăteşte %entru a intra 1n %o"e"ia !or şi co'%ania o4 ine din acea"tă tranzac ie un c8ştig "u4 for'ă de %rofit. Re!a ii!e de "c9i'4 1n organiza ii!e non%rofit "unt 'ai co'%!e,e, deoarece e!e %ot fi inf!uen ate 1ntr*o 'ai 'are 'ă"ură de "tatutu! organiza iei, de %re"iuni!e "ocia!e şi de a!te e!e'ente "i'i!are. Cn %rodu" "au "erviciu e"te furnizat, dar con"u'atoru! nu tre4uie nea%ărat "ă %!ătea"că %entru e!, deci organiza ia %oate "ă nu ai4ă dre%t o4iectiv o4 inerea de %rofit. A%ar 1n"ă două conce%te funda'enta!e co'une at8t 1ntre%rinderi!or, c8t şi organiza ii!or fără "co% !ucrativ, şi anu'e# ideea de servire a clientului şi ideea de schimb în beneficiu reciproc.) Gegătura e"en ia!ă 1ntre 'arketing şi organiza ia "ocia!ă, ?u"tificarea %rezen ei !ui aici ră'8ne "ati"facerea c!ientu!ui. 6rganiza ii!e "ocia!e furnizează "ervicii "au, 1n une!e cazuri, %rodu"e %entru categorii foarte variate de oa'eni %e care 1i %ute' nu'i c!ien i, con"u'atori, %acien i, %a"ageri, P%u4!ic=, Pgru% intă= etc. Marketingu! rea!izează un "c9i'4 reci%roc de avanta?e 1ntre %roducători şi con"u'atori, 1n "en" !arg. Cn a!t ter'en ce nece"ită e,%!ica ii e"te ce! de concuren ă. A%arent, datorită fa%tu!ui că ur'ăre"c rea!izarea 4ună"tării "ocietă ii 1n an"a'4!u, două organiza ii non%rofit i'%!icate 1n furnizarea ace!uiaşi ti% de "ervicii nu "e %ot af!a 1n re!a ii de concuren ă. 7e a"e'enea, 1n "co%u! creşterii intere"u!ui %u4!ic, a%are şi %ro4!e'a ca!ită ii "ervicii!or %e care o organiza ie non%rofit !e oferă, ceea ce %re"u%une 1n %ri'u! r8nd 1'4unătă irea continuă a 4azei "a!e te9nico*'ateria!e. 6rganiza ia tre4uie "ă "e ada%teze %rogre"u!ui te9nic caracteri"tic erei 1n care trăi', "ă rezi"te "c9i'4ări!or de %e %ia ă. Concuren a a%are aici %rin 'odu! 1n care fiecare organiza ie non%rofit reuşeşte "ă ră"%undă ace"tor nece"ită i. :n conc!uzie, a%!icarea 'arketingu!ui 1n "ectoru! non%rofit e"te de%!in ?u"tificată şi, du%ă cu' "e va con"tata, de'er"u! de 'arketing e"te e"en ia! 1n "u%ravie uirea organiza ii!or ace"tui "ector. I'%ortan a cre"c8ndă a 'arketingu!ui "ocia! 1n activitatea organiza ii!or cu caracter ne!ucrativ a generat şi intere"u! teoreticieni!or %entru ace"t do'eniu, rezu!tatu! con"t8nd 1ntr*o 'u!titudine de a4ordări ce au dre%t "co% de!i'itarea con inutu!ui %rinci%a!e!or conce%te cu care "e o%erează. Cna dintre %ri'e!e defini ii date 'arketingu!ui "ocia! a%ar ine a'ericani!or !2ili& Kotler şi Gerald 6altman, care, 1n $2.(, con"iderau că <'arketingu! "ocia! re%rezintă %roiectarea, i'%!e'entarea şi contro!u! %rogra'e!or de 'arketing care %rive"c acce%tarea unor idei "ocia!e=+. C!terior, !2ili& Kotler refor'u!ează uşor acea"tă defini ie, con"ider8nd că 'arketingu! "ocia! re%rezintă o <te9nică de ge"tiune a "c9i'4uri!or "ocia!e 1n e!eg8nd %roiectarea, i'%!e'entarea şi contro!u! %rogra'e!or ce vizează "%orirea acce%ta4i!ită ii unei idei "au ac iuni "ocia!e de către gru%uri!e intă=.Ace"t %unct de vedere a ră'a" %re%onderent 1n !iteratura de "%ecia!itate a'ericană, du%ă cu' o dovedeşte defini ia foarte a"e'ănătoare %e care o dă, două decenii 'ai t8rziu, un a!t cuno"cut "%ecia!i"t 1n do'eniu, Alan R$ Andrea%en. Ace"ta con"ideră că <'arketingu! "ocia! re%rezintă a%!icarea te9no!ogii!or din 'arketingu! co'ercia! D%e care noi a' convenit "ă 1! nu'i' 'arketing
) +

Hannagan, Hi' * <Marketing for Qon*Profit Sector=, H9e Mac'i!!an Pre"" Gtd., Qe> Rork, $22&, %. $.*$0. Citat 1n Bru9n, ManfredF Hi!'e", IMrg * <Socia! Marketing=, Jer!ag K.Lo9!9a''er, Stuttgart, Ber!in, LM!n, $202, %. &$ Citat 1n di Sciu!!o, Iean / PGe Marketi"'e. HraitS de 'arketing "ocia!7, Ge" Edition" Iuri" * Service, Pari", $22(, %.&$0

+

c!a"ic * n.n.E 1n ana!iza, %!anificarea, e,ecu ia şi eva!uarea %rogra'e!or de"tinate "ă inf!uen eze co'%orta'entu! vo!untar a! audien e!or* intă, 1n 'ă"ură "ă "%orea"că 4ună"tarea %er"ona!ă a ace"tora şi a "ocietă ii=.. Qici aici nu "e ine cont de ti%u! de organiza ie @!ucrativă "au ne!ucrativă; care de"făşoară re"%ectiva activitate, criteriu e"en ia! 1n o%erarea di"tinc iei 1ntre 'arketingu! "ocieta! şi ce! "ocia!. :n %rivin a de!i'itării "ferei de cu%rindere a 'arketingu!ui "ocia!, con"ideră' că o defini ie corectă e"te cea dată 1n anu! $202 de "%ecia!iştii ger'ani Man+red Bru2n şi 89rg Tilme%# <Marketingu! "ocia! re%rezintă %!anificarea, organizarea, i'%!e'entarea şi contro!u! "trategii!or şi activită i!or de 'arketing a!e organiza ii!or neco'ercia!e D"u4!inierea noa"trăE, care "unt 1ndre%tate, 1n 'od direct "au indirect, către rezo!varea unor %ro4!e'e "ocia!e=0. :ntr*adevăr, 'arketingu! "ocia! "e %articu!arizează 1n ra%ort cu ce!e!a!te "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui %rin două a"%ecte# vizează rezo!varea unor %ro4!e'e "ocia!e, iar ce!e care ur'ăre"c "ă !e rezo!ve "unt organiza ii ne!ucrative. Marketingu! "ocieta!, !a r8ndu! "ău, vizează o4iective cu caracter "ocia!, dar e"te %racticat de către organiza ii !ucrative, re"%ectiv de către 1ntre%rinderi. :n ceea ce ne %riveşte, 1ntr*o e,%ri'are o%era iona!ă, %ute' "%une că marketingul %ocial e%te acel marketing &racticat de c*tre organi(a,ii %ociale: care )i(ea(* .nde&linirea unor o1iecti)e %ociale. Qu vo' 1ncadra 1n "fera de cu%rindere a 'arketingu!ui "ocia! activită i!e cu caracter "ocia! de"făşurate de către 1ntre%rinderi, %artide "au oa'eni %o!itici, 'ini"tere "au agen ii guverna'enta!e, %ri'ării "au a!te co'%onente a!e ad'ini"tra iei !oca!e. A!tfe! "%u", 'arketingu! "ocia! e"te o "%ecia!izare a 'arketingu!ui, un rezu!tat a! dezvo!tării e,ten"ive a ace"tuia, caracterizat %rintr*o "feră de cu%rindere %ro%rie, 4ine de!i'itată @activitatea organiza ii!or "ocia!e;, 1n ti'% ce 'arketingu! "ocieta! e"te un conce%t novator, cu i'%!ica ii "ocia!e, a%!ica4i! 'arketingu!ui c!a"ic, fără a e,cede "fera de cu%rindere a ace"tuia, 1n"criindu*"e, deci, ca un rezu!tat a! dezvo!tării "a!e inten"ive. -$-$ S+era de cu&rindere a marketingului %ocial Marketingu! "ocia! %re"u%une, 1n e"en ă, uti!izarea unor "trategii de identificare, eva!uare şi %rognoză a!e nevoi!or con"u'atori!or, c!ien i!or şi "u4"cri%tori!or, 1n vederea %roiectării şi %re"tării ace!or "ervicii care "ati"fac o%ti'a! nevoi!e gru%u!ui* intă vizat. :n %rivin a activită i!or de"făşurate de organiza ii!e "ocia!e, vor4ind nu de"%re 'arketing "ocia!, ci de"%re ca'%anii "ocia!e, !2ili& Kotler şi Eduardo Ro1erto identifică ur'ătoare!e domenii de ac,iune# • reforme în domeniul sănătăţii# co'4aterea fu'atu!uiF eradicarea con"u'u!ui de droguriF a!i'enta ia ra iona!ăF gi'na"tică de 1ntre inere. • reforme în domeniul protejării mediului înconjurător# di'inuarea gradu!ui de %o!uare a a%ei şi aeru!uiF 1ntre inerea %arcuri!or natura!e şi a %ăduri!or. • reforme în domeniul educaţiei# creşterea gradu!ui de a!fa4etizareF 1'4unătă irea şco!i!or %u4!iceF creşterea %erfor'an e!or 1n 1n"uşirea 'ate'aticii "au a ştiin e!or naturiiF 1'4unătă irea condi ii!or de 'uncă, văzută ca "ti'u!ent %entru cadre!e didactice. • reforme economice# revigorarea vec9i!or oraşe indu"tria!eF ofen"ive 1n direc ia creşterii gradu!ui de ca!ificare a for ei de 'uncăF acordarea de "ti'u!ente %entru inve"titorii "trăini. 7eo"e4it de i'%ortante %entru 1n e!egerea con inutu!ui conce%tu!ui de 'arketing "ocia! "unt %articu!arită i!e ace"tuia 1n ra%ort cu 'arketingu! c!a"ic. Man+red Bru2n identifică %atru a"%ecte care diferen iază 'arketingu! "ocia! de ce! c!a"ic#2 ∗ organiza ii!e care %ractică 'arketingu! "ocia! 1şi %ro%un, ca "co% %rinci%a!, "%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi, "ă %ro'oveze intere"e!e unor gru%uri "au a!e "ocietă ii 1n an"a'4!u! ei. 7acă, de regu!ă, "co%u! %rinci%a! a! unei 1ntre%rinderi e"te ace!a de a o4 ine %rofit, %entru o organiza ie

. 0

Andrea"en, A!an R. * <Marketing Socia! C9ange=, Io""eN*Ba"" Pu4!i"9er, San Branci"co, $22+, %.. I4ide' 2 A "e vedea Bru9n, Manfred @Herau"ge4er; * <Hand4uc9 de" Marketing=, Jer!ag C.H.Beck, MTnc9en, $202.

-

"ocia!ă, o4 inerea unor venituri %oate re%rezenta ce! 'u!t un o4iectiv au,i!iar, "u4ordonat atingerii "co%u!ui %rinci%a!F ∗ %rodu"e!e oferite de organiza ii!e "ocia!e nu "unt, ce! 'ai ade"ea, ace!eaşi cu %rodu"e!e rea!izate de către 1ntre%rinderi. A!ături de %rodu"e!e şi "ervicii!e c!a"ice, a%ar idei!e şi a!te 4unuri i'ateria!e. 7e regu!ă, ace"tea re%rezintă c9iar %rinci%a!u! o4iect de activitate a! organiza ii!or "ocia!eF ∗ organiza ii!e care %ractică 'arketingu! "ocia! nu "e "trăduie"c "ă "%orea"că cererea %entru %rodu"e!e !or 1n r8ndu! anu'itor gru%uri* intă de con"u'atori, aşa cu' %rocedează 1ntre%rinderi!e. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri, e!e "e "trăduie"c "ă inf!uen eze i'aginea şi co'%orta'entu! gru%uri!or* intă, uneori c9iar 1'%otriva voin ei ace"tora. 7in o4işnuin ă "au din co'oditate, oa'enii nu ado%tă un nou co'%orta'ent @de e,e'%!u# renun area !a fu'at "au efectuarea %eriodică a unui contro! 'edica!; dec8t cu o anu'ită reticen ă, c9iar dacă ace"t co'%orta'ent core"%unde intere"e!or !or. ∗ eterogenitatea ti%uri!or de organiza ii "ocia!e e,i"tente. 7acă 1n %rivin a organiza ii!or cu "co% !ucrativ "e %ot uti!iza doar c8teva criterii %entru a identifica %rinci%a!e!e ti%uri e,i"tente, 1n %rivin a organiza ii!or ne!ucrative criterii!e ce %ot fi uti!izate şi ti%uri!e rezu!tate "unt 'u!t 'ai nu'eroa"e, ceea ce face foarte difici!ă c!a"ificarea ace"tor organiza ii. 6 a!tă co'%ara ie 1ntre 'arketingu! "ocia! şi ce! c!a"ic a%ar ine a'ericani!or 8$R$ E)an% şi B$ Berman, a! căror %unct de vedere e"te %rezentat 1n ta4e!u! ur'ător. Ha4e!u! nr. &.$. Princi%a!e!e diferen e 1ntre 'arketingu! "ocia! şi 'arketingu! c!a"ic Marketingul %ocial $. "e a%!ică organiza ii!or, %er"oane!or, !ocuri!or, idei!or, 4unuri!or şi "ervicii!or &. "c9i'4uri!e nu "unt, de regu!ă, de natură financiară (. fina!itatea activită ii e"te 'ai co'%!e,ă, iar "ucce"u! "au eşecu! nu %ot fi 'ă"urate "trict 1n ter'eni financiari ). 4eneficii!e gru%uri!or* intă nu "unt core!ate, ce! 'ai ade"ea, cu %!ă i!e efectuate de ace"tea +. organiza ii!e "ocia!e "e adre"ează, 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri, unor gru%uri* intă cu o %utere de cu'%ărare redu"ă, ineficiente din %unct de vedere econo'ic -. 1n genera!, %ia a organiza ii!or "ocia!e are două co'%onente# re!a ii!e cu gru%uri!e* intă şi re!a ii!e cu "u4"cri%torii Marketingul cla%ic $. "e a%!ică 4unuri!or şi "ervicii!or şi, 1n 'ai 'ică 'ă"ură, idei!or &. "c9i'4uri!e "unt de natură financiară (. fina!itatea activită ii e"te re%rezentată, 1n genera!, de "%orirea %rofitu!ui, a v8nzări!or etc. ). 4eneficii!e "unt core!ate cu %!ă i!e făcute de con"u'ator +. 1ntre%rinderi!e "e adre"ează "eg'ente!or de %ia ă %rofita4i!e doar

-. %ia a 1ntre%rinderii are o "ingură co'%onentă# re!a ia cu c!ientu!

Sur"a# Ada%tare du%ă Evan", Ioe! R.F Ber'an, BarrN * PE""entia!" of Marketing=, Mac'i!!an Inc., Qe> Rork, $20), %. )-+, citat 1n Stanciu, Sica * <Introducere 1n 'arketingu! organiza ii!or non*%rofit=, Editura Cniver"ită ii din Bucureşti, Bucureşti, $222, %.+-.

-$;$ #emer%uri ado&tate de organi(a,iile %ociale 6rganiza ii!e "ocia!e %ot "ă uti!izeze o %a!etă de"tu! de !argă de %o"i4i!ită i 1n vederea atingerii "co%u!ui %e care 1! ur'ăre"c. Marketingu! "ocia! e"te doar una dintre ace"te %o"i4i!ită i, dar %ractica u!ti'i!or ani 1n ări!e dezvo!tate dovedeşte că e"te cea 'ai eficientă dintre e!e. Alan R$ Andrea%en de!i'itează de'er"u! de 'arketing "ocia! de a!te %o"i4i!e de'er"uri af!ate !a 1nde'8na organiza ii!or "ocia!e. Sunt %rezentate, 'ai 1nt8i, %atru a!te de'er"uri %o"i4i!e# de'er"u! educativ, de'er"u! %er"ua"iv, de'er"u! 'odificări!or co'%orta'enta!e şi de'er"u! inf!uen ei "ocia!e.$3 :n toate cazuri!e, %e !8ngă %rezentarea con inutu!ui re"%ectivu!ui de'er", "unt "u4!iniate !i'ite!e ace"tuia şi fe!u! 1n care 'arketingu! "ocia! de%ăşeşte ace"te nea?un"uri.
$3

Andrea"en, A!an R. * <Marketing Socia! C9ange=, Io""eN*Ba"" Pu4!i"9er, San Branci"co, $22+, %. 2*$(.

.

Ga fe! ca 1n cazu! de'er"u!ui 'odificări!or co'%orta'enta!e.i"ta o garan ie a congruen ei dintre intere"e!e organiza iei şi ce!e a!e 'e'4ri!or gru%u!ui intă. Princi%iu! de 4ază a! ace"tui de'er" e"te ace!a că oa'enii fac un anu'it !ucru dacă# $. 'arketingu! "ocia! e"te şi diferit şi 'u!t 'ai cu%rinzător dec8t ace"te de'er"uri.c!u"iv %e ra iona!itatea audien ei. !2ili& Kotler şi Eduardo Ro1erto 1! nu'e"c <%u4!icitate "ocia!ă=. e! 1ncearcă "ă educe. dacă "unt 1ntrunite două condi ii# $.a< #emer%ul educati). :ntruc8t 'i?!oace!e de i'%!e'entare a!e ace"tui de'er" "unt 1n %rinci%a! ce!e a!e co'unica iei %ro'o iona!e. d< #emer%ul in+luen. e"te nece"ar "ă "e ac ioneze a"u%ra fiecărui 'e'4ru a! gru%u!ui intă 1n %arte.e'%!u# interzicerea fu'atu!ui 1n !ocuri!e %u4!ice. dar uti!izarea de'er"u!ui e"te !i'itată de nece"itatea 1nde%!inirii "i'u!tane a ur'ătoare!or condi ii# $. e! %oate "ă uti!izeze %re"iunea "ocia!ă 1n atingerea "co%uri!or "a!e. "u%un8ndu*"e regu!i!or care o guvernează. Pentru ca ace"t !ucru "ă "e 1nt8'%!e. 'arketingu! "ocia! fo!o"eşte 1n une!e "itua ii. Hoate ace"tea fac ca de'er"u! 'odificări!or co'%orta'enta!e "ă devină deo"e4it de co"ti"itor. a"tfe! 1nc8t 'e'4rii re"%ective!or gru%uri* intă "ă*şi 'odifice o%inii!e. co'%orta'entu! care tre4uie inf!uen at "ă fie i'%ortant şi vizi4i! din %unct de vedere "ocia!. nor'e!e "ocia!e "ă fie 4ine 1n e!e"e şi !arg acce%tateF &. 1n cea 'ai ra iona!ă şi co'%!etă 'anieră %o"i4i!ă. Se a%reciază că 'odificarea nor'e!or "ocia!e @de e. E! tre4uie. e"te cea 'ai 4ună ca!e de a*i deter'ina %e 'e'4rii gru%u!ui intă vizat "ă ado%te ace!aşi co'%orta'ent cu ce! a! 'a?orită ii. 'ode!area şi acordarea de reco'%en"e. "ă 1n e!eagă de ce e"te nevoie "ă facă acea"taF &. 1nva ă te9nici!e nece"are %entru a ac ionaF &.ei %ociale$ Ace"t de'er" 'izează %e dorin a indivizi!or de a "e 1ncadra 1ntr*o co!ectivitate. Ace"ta %orneşte de !a %re'i"a că oa'enii vor face ceea ce !i "e "%une că e"te 4ine. 1n"ă. du%ă cu'. con"ideră că rezu!tate!e "unt re'uneratorii. -$=$ #emer%ul marketingului %ocial şi %&eciali(*rile ace%tuia Marketingu! "ocia! are a"%ecte co'une cu fiecare dintre de'er"uri!e %rezentate anterior. a*! %rivi ca %e o co'%onentă a "u4'i. acord8ndu*"e o 'are aten ie reco'%en"e!or care vor fi o4 inute 1n cazu! a%ari iei 'odificări!or dorite. E"te un de'er" care 'izează e. Sarcina educatoru!ui e"te aceea de a aduce fa%te concrete şi re!evante !a cunoştin a gru%uri!or* intă vizate. dacă e"te cazu!. a!t'interi ri"c8nd izo!area "ocia!ă. %un8nd accentu! %e 'otivarea gru%u!ui intă. %re"iunea "ocia!ă %entru a te confor'a ace"tor nor'e "ă fie foarte %uternicăF (. 7ar. c< #emer%ul modi+ic*rilor com&ortamentale$ Ace"t de'er" tinde "ă 'ini'a!izeze inf!uen a g8nduri!or şi "enti'ente!or 1n co'%orta'entu! individua!. Con inutu! de'er"u!ui 'arketingu!ui "ocia! e"te re!evat %rin %rezentarea %rinci%a!e!or a"%ecte care 1! define"c#  %unctu! de %!ecare a! de'er"u!ui e"te con"tituit de "tudierea co'%orta'entu!ui con"u'atoru!uiF 0 . "ă 1nve e cu' tre4uie "ă %rocedeze. ace"ta 1ncearcă "ă*! 1'4unătă ea"că. Co'%orta'entu! fiecărui individ tre4uie antrenat şi 'ode!at. fără a e.u!ui de co'unica ie. ca şi de'er"u! %er"ua"iv. !a fe! ca de'er"u! educativ. "ă*i 'otiveze %e indivizi %entru a*i deter'ina "ă ac ioneze. Ace"ta <ştie= ce e"te 4ine %entru con"u'ator şi 1! 1'%inge 1n direc ia dorită. :n 'u!te cazuri. fără. de a!tfe!. 1< #emer%ul &er%ua%i)$ Pornind de !a de'er"u! educativ. 6rganiza ii!e care a%!ică ace"t de'er" caută "ă identifice argu'ente!e şi re"orturi!e 'otiva iona!e 'enite "ă 1i convingă %e 'e'4rii gru%uri!or intă vizate. %rinci%a!a !i'ită a "a. %e ca%acitatea ace"teia de a trage conc!uzii!e corecte 1n ur'a af!ării şi inter%retării unor infor'a ii care tre4uie "ă fie c8t 'ai co'%!ete. Princi%a!a !i'ită a ace"tui de'er" e"te aceea că gru%u! intă e"te 1nde'nat "ă ado%te %unctu! de vedere a! ce!ui care ini iază şi contro!ează ac iunea. ceea ce con"tituie. Acea"ta con"tituie cea 'ai ieftină 'oda!itate de a inf!uen a co'%orta'entu! indivizi!or "au a! fa'i!ii!or.

de ce!e 'ai diver"e %rofe"ii @?urna!işti. $+. Ga r8ndu! "ău. 1n ceea ce %riveşte defini ia 'arketingu!ui.ile marketingului &olitic 6 %ro4!e'ă care tre4uie rezo!vată e"te cea a ra%ortu!ui dintre 'arketingu! "ocia! şi ce! %o!itic. &e edition. cu at8t 'ai %u in c!are "unt !ucruri!e 1n %rivin a de!i'itării conce%tu!ui de 'arketing %o!itic. defineşte 'arketingu! %o!itic %ornind de !a de'er"u! %e care ace"ta 1! ur'ează. Marketingu! "ocia! şi 'arketingu! %o!itic re%rezintă.$'$ #e+ini. 'arketing cu!tura!. nu "*a a?un" 1ncă !a un con"en". "ă o%ti'izeze nu'ăru! de "ufragii %e care tre4uie "ă !e c8ştige 1n ti'%u! ca'%aniei=$$. 6 a!tă defini ie intere"antă a%ar ine !ui !2ili& Kotler. iar din %unct de vedere a! %erioadei de a%!icare doar !a ca'%ania e!ectora!ă.u! de 'arketingF  1n toate 1'%re?urări!e. $22(. Sunt e. "*au o%rit şi a"u%ra no iunii de 'arketing %o!itic. 1n ace!aşi ti'%. 'arketing re!igio". Ca&itolul nr$ . a4ord8nd*o din ung9iu! de vedere %e care !i*! %er'itea %regătirea şi e. Argu'ente!e %e care "e 4azează acea"tă afir'a ie "unt !egate de ur'ătoare!e a"%ecte#  %articu!arită i!e organiza ii!or din ce!e două do'eniiF  %articu!arită i!e 'ediu!ui e. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. cu un 'ini'u' de 'i?!oace..ce!ent "ur%rin"e 1n acea"tă defini ie c8teva a"%ecte# e. . C9iar dacă %o!iticu! e"te o co'%onentă a "ocia!u!ui şi c9iar dacă 1n"uşi tit!u! ace"tei căr i "ugerează o re!ativă unitate a ce!or doi ter'eni. Ace"ta vede 1n 'arketingu! %o!itic <interac iunea "ocia!ă 1ntre două unită i.i"tente !a nive!u! "trategii!or şi tactici!or uti!izateF  deo"e4iri!e !egate de a%ari ia şi dezvo!tarea ace"tor două "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui. dar "u"ce%ti4i! de a fi inf!uen at %rin anu'ite 4eneficii care %ot fi oferite de către %ri'a unitate "ocia!ă=$&.tern 1n care ac ionează ace"teaF  o4iective!e "%ecifice %e care !e ur'ăre"c  %articu!arită i!e e. Mic2el Bongrand. unu! dintre %ionierii a%!icării 'arketingu!ui %o!itic 1n Euro%a. una dintre ace"tea @candidatu!. 7at fiind intere"u! de care "e 4ucură activitatea %o!itică. Pari". cercetarea de 'arketing e"te e"en ia!ă %entru a de"e'na. 'ai %reci". "ă creeze o diferen iere fa ă de concuren i * şi adver"ari * şi. 1n 'arketingu! activită i!or ne!ucrative. "e ine cont de concuren ăF  %rogra'e!e tre4uie "ă fie eficiente din %unct de vedere a! co"turi!or. "ă 1! facă cuno"cut de către un nu'ăr c8t 'ai 'are de a!egători. 1ncadr8ndu*!. 'arketing eco!ogic etc. con"iderarea $$ Bongrand. "ocio!ogi.. con"ider8ndu*! <un an"a'4!u de te9nici av8nd ca o4iectiv "ă favorizeze adecvarea unui candidat !a e!ectoratu! "ău %oten ia!.ia marketingului &olitic 7acă. %o!iticieni de carieră etc. 'arketing "%ortiv.tra%o!area no iunii de <"c9i'4=. deci. ur'ărind "ă o4 ină un ră"%un" dorit de !a cea!a!tă unitate "ocia!ă @a!egătorii. Mic9e! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. două co'%onente di"tincte a!e 'arketingu!ui din "fera ne!ucrativă. %. a %re*te"ta şi a eva!ua %rogra'e!e de interven ieF  toate "trategii!e i'%!e'entate "unt centrate %e con"u'atorF  gru%uri!e intă "unt atent "eg'entateF  interven ii!e "e 4azează %e 'i. 'arketingu! "ocia! cu%rinde un 'are nu'ăr de "%ecia!izări.$ !articularit*. "e %oate con"idera * şi cea 'ai 'are %arte a !iteraturii de "%ecia!itate e"te convergentă 1n ace"t "en" * că e"te vor4a de"%re două no iuni cu "fere de cu%rindere di"tincte. 'u! i autori. 1n r8ndu! "%ecia!izări!or 'arketingu!ui. Acea"tă for'u!are !i'itează 1n 'od ne%er'i" "fera de cu%rindere a 'arketingu!ui %o!itic din %unct de vedere a! con inutu!ui nu'ai !a a"%ecte!e e!ectora!e. A"tfe!.%erien a. 2 . 'arketing 'edica!.. 'arketing 'i!itar. Ace"te a"%ecte de!i'itează 'arketingu! "ocia! de ce!e!a!te de'er"uri %e care !e %ot uti!iza organiza ii!e "ocia!e. %o!ito!ogi. core"%unzătoare diver"ită ii activită i!or cu caracter "ocia!# 'arketing educa iona!. a! cărei ră"%un" e"te !i4er.

%. "e i'%une %recizarea !ocu!ui ocu%at de 'arketingu! %o!itic 1n r8ndu! "%ecia!izări!or 'arketingu!ui. 7e regu!ă.. !a r8ndu! "ău.%ri'ă %rin %rocentu! de voturi care "e doreşte a fi o4 inutF ◊ caracteru! di"continuu a! activită ii. .i"tente 1ntre activitatea e!ectora!ă şi activitatea !ucrativă a 1ntre%rinderi!or. ea fiind cea care %ro%une anu'ite 4eneficii. con"ideră' nece"ar ca. %racticat de %artide şi oa'eni %o!itici 1n "co%uri e!ectora!eF :ntruc8t. 1şi di"%ută cu a!te organiza ii de aceeaşi factură atragerea unui anu'it %u4!ic @cu'%ărători X a!egători. ci ca o interac iune a ce!or două. C9iar dacă "e %ot for'u!a une!e rezerve cu %rivire !a acea"tă viziune <1n doi ti'%i= @'arketing %o!itic V "tudiu! 'ediu!ui e.. 5arN A. %e !8ngă afir'area "tatutu!ui 'arketingu!ui e!ectora! de "%ecia!izare a 'arketingu!ui %o!itic. $2. * PPo!itica! Marketing. din 'arketingu! activită i!or ne!ucrative. şi uti!izarea ace"tora 1ntr*o %erioadă de ti'% re!ativ "curtăF ◊ 1nc!ina ia 'ai 'are "%re ac iune. u'ane etc. totuşi. Qe> Rork. tre4uie "u4!iniat că "e %oate vor4i de"%re 'arketing 1n do'eniu! e!ectora! datorită "i'i!itudini!or e. ci şi de către %uteri!e %u4!ice. &0*&2.e'%!e a'ericain O=. c8t şi %entru a inf!uen a co'%orta'ente!e cetă eni!or=$(. %artide. Iean*Pau! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. 'u!te dintre defini ii!e af!ate 1n circu!a ie nu fac o di"tinc ie c!ară 1ntre 'arketingu! %o!itic şi co'%onenta "a cea 'ai i'%ortantă. dar nu re%rezintă nea%ărat un tran"fer 'ecanic a! teorii!or şi 'etode!or din "fera !ucrativă 1n cea %o!itică. dintre cei 'ai %re"tigioşi. Pari".$-$ S&eciali(*rile marketingului &olitic 7u%ă cu' "e %oate con"tata. Pentru a "u4!inia re!a ia dintre ce!e două no iuni. nu fac o di"tinc ie c!ară 1ntre 'arketingu! %o!itic şi ce! e!ectora!. Praeger. ceea ce redă di'en"iunea corectă a "ferei de cu%rindere a 'arketingu!ui %o!itic. şi cu%rinde.. ceea ce e"te 'ai degra4ă "%ecific 'arketingu!ui e!ectora! dec8t 'arketingu!ui %o!itic. o %erioadă de"tu! de !ungă de ti'% 1n care nu "e de"făşoară activită i de 'arketing e!ectora!F ◊ 'are 'o4i!izare de re"ur"e financiare. at8t %entru a*şi defini o4iective!e şi %rogra'e!e. Regreta4i! e"te doar fa%tu! că şi acea"tă defini ie "e !i'itează doar !a re!a ia candidat * a!egători..-. Mic9e! * <Reu""ir une ca'%agne e!ectora!e# "uivre !Ae.. Ceea ce e"te re'arca4i! 1n acea"tă defini ie e"te fa%tu! că 'arketingu! %o!itic nu e"te !egat "trict de activitatea e!ectora!ăF 'ai 'u!t. "ă %rezentă' %rinci%a!e!e a"%ecte care %articu!arizează 'arketingu! e!ectora! 1n ra%ort cu ce! %o!itic. defini ia !ui 7eni" Gindon are 'eritu! de a "ugera că 'arketingu! %o!itic 1şi are origini!e 1n 'arketingu! c!a"ic @şi nu 1n %o!ito!ogie. du%ă 1nc9eierea unor a!egeri. $( Citat 1n Bo4in. %recu' şi a co'%onente!or ace"tuia. $200. Ace"tea "unt ur'ătoare!e# ◊ o4iective!e ur'ărite "unt 'ai c!ar %recizate şi 'ai concrete. %. $) Mau"er. a!ături de 'arketingu! "ocia!. ceea ce %re"u%une dezvo!tarea unui avanta? co'%arativ fa ă de concuren iF $& Citat 1n Qoir. e!e "e e. deter'inată de e. 'u! i autori.i"tă.i"ten a unei "caden e# data de"făşurării a!egeri!or. Ge" Edition" dA6rgani"ation". C9iar dacă 'arketingu! e!ectora! nu "e a%!ică doar 1n ca'%ania e!ectora!ă.'arketingu!ui %o!itic nu doar ca o ac iune a unei entită i a"u%ra a!teia. 7in %unct de vedere a! "%ecia!izări!or 'arketingu!ui. e! %oate fi uti!izat nu nu'ai de către organiza ii!e %o!itice @re"%ectiv. :n ace!aşi ti'%. Ga r8ndu! "ău. 1n ce! %u in trei direc ii#$)  :n a'4e!e cazuri e"te vor4a de"%re o "itua ie concuren ia!ă# o organiza ie @1ntre%rindere X %artid %o!itic. cu %recizarea că ro!u! activ revine totuşi organiza iei care %ractică activitatea de 'arketing %o!itic. e. (&.. "ocio!ogie %o!itică "au a!tă ştiin ă "ocia!ă. An A%%roac9 to Ca'%aign StrategN=. aşa cu' "*a %recizat anterior. $20$.tern W inf!uen area co'%orta'entu!ui cetă eanu!ui. $3 . trei "%ecia!izări# • marketingul electoral# co'%onenta cea 'ai i'%ortantă a 'arketingu!ui %o!itic. Mi!an Midia. aşa cu' a' %recizat anterior. %rofe"oru! francez #eni% Lindon con"ideră că 'arketingu! %o!itic re%rezintă <un an"a'4!u de teorii şi 'etode de care %ot "ă "e "ervea"că organiza ii!e %o!itice şi %uteri!e %u4!ice. %. 'arketingu! %o!itic face %arte. 'arketingu! e!ectora!.

6 'oda!itate "%ecifică de %ro'ovare a i'aginii unei ări 1n "trăinătate e"te %artici%area cu %avi!ion na iona! !a t8rguri şi e. 1n e"en ă. 'ini"tere. nu intră 1n categoria 'arketingu!ui %o!itic interna iona! activită i cu caracter %re%onderent co'ercia!. 4az8ndu*"e %e infor'a ii!e de care di"%un şi 1n func ie de intere"e!e %e care !e au. ace!aşi ro!. di"%un de co'%arti'ente "%ecia!izate 1n re!a ia cu cetă enii. %e"te $+3 de fir'e a'ericane de re!a ii %u4!ice o4 in cifre de afaceri 'ai 'ari de un 'i!ion de do!ari anua! %ro'ov8nd 1n State!e Cnite intere"e!e a!tor ări. cu' ar fi %artici%area unor 1ntre%rinderi !a t8rguri "au e. Pa ac iona fără a co'unica 1n"ea'nă a %ierde %uterea=$+. %ri'a ară din !u'e care a uti!izat 'arketingu! %uteri!or %u4!ice şi ad'ini"trative. care nu au nici o !egătură cu 'arketingu!. 1n e"en ă. 7eci. So%9ieF Gangenieu. $20&. 1n "co%u! a"igurării unui dia!og %er'anent cu cetă enii. Mai 'u!t. 7e e. Pentru de!i'itarea corectă a "ferei de cu%rindere a conce%tu!ui de 'arketing %o!itic interna iona!. !a nive! guverna'enta!. a. nu tre4uie "ă ai4ă nea%ărat "ediu! 1n interioru! organiza iei care o %ractică. At8t cu'%ărătorii. Marketingu! %o!itic interna iona! "e afir'ă 1n toate do'enii!e tradi iona!e a!e 'arketingu!ui. 1n %ractica ări!or cu o de'ocra ie dezvo!tată. de deciden i. !a e. c9iar dacă. 7e aici. 1n rezo!varea %ro4!e'e!or "ocia!e. dar cu şan"e 'ari de a avea o i'%ortan ă "e'nificativă 1n viitor. ce "e 1ncadrează 1n %o!itica de co'unica ie %ro'o iona!ă.8ndu*"e %e tran"'iterea de 'e"a?e. P9i!i%%e * <Ga co''unication %o!itiUue=.. 1n "co%u! %ro'ovării i'aginii re"%ectivei ări 1n "trăinătate. "e con"tată o "i'i!itudine 1ntre %roce"u! de !uare a deciziei 1n ce!e două cazuriF  Cana!e!e de co'unica ie şi de convingere de care di"%un %artide!e %o!itice şi candida ii "unt identice cu ce!e uti!izate de către 1ntre%rinderi. organiza ii %o!itice. guverne!e "e i'%!ică. 1n %o!itică. %entru a %re!ua e. fiind vor4a. 'u!te %ri'ării. %rin uti!izarea 'i?!oace!or de 'arketing. de"%re contacte!e %er"ona!e "au co'unicarea %rin inter'ediu! 'a"" 'edia. c9iar dacă. Puteri!e %u4!ice şi ad'ini"trative au conştientizat i'%ortan a 'arketingu!ui %o!itic 1n 'o'entu! a%ari iei unei ru%turi 1ntre nevoi!e şi aşte%tări!e cetă eni!or. Pari". State!e Cnite a!e A'ericii "unt. ace"ta a 1'4răcat doar for'a co'unica iei %o!itice. 1n "%ecia! din oraşe!e 'ari. 7e a"e'enea. acea"ta fiind o condi ie o4!igatorie %entru a %utea afir'a că "unte' 1n %rezen a unei activită i de 'arketing %o!itic. %racticat de organi"'e %u4!ice "au a"ociative dintr*o ară. nu %ot fi 1ncadrate 1n acea"tă categorie ace!e activită i ca caracter %ur %o!itic @activitatea de"făşurată de de!ega ia Ro'8niei !a Con"i!iu! Euro%ei.*Ji!!ard. :n a'4e!e cazuri. Mai tre4uie %recizat fa%tu! că activitatea de 'arketing e!ectora!. guverne!e %o"t*dece'4ri"te %reocu%8ndu*"e de re!a ia cu cetă enii şi organiz8nd de%arta'ente "au c9iar 'ini"tere care "ă ur'ărea"că ace"te %ro4!e'e.%ozi ii interna iona!e şi.. %ri'ării etc. şi ace"tea contri4uie !a %ro'ovarea unei anu'ite i'agini a ării re"%ective 1n "trăinătate. 1nce%8nd cu cercetări!e de 'arketing. ei tre4uie "ă a!eagă 1ntre 'ai 'u!te %o"i4i!ită i ce !e "unt oferite. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. de e. %e de a!tă %arte.%ozi ii!e univer"a!e ce "e de"făşoară cu regu!aritate. %ro4a4i!. • marketingul &uterilor &u1lice şi admini%trati)e# %racticat de 'ini"tere. 'ai a!e". !ucruri!e 1nce% "ă "e 'işte 1n acea"tă direc ie. • marketingul &olitic interna.e'%!u. c8t şi a!egătorii ?oacă. 1n 'ai 'are 'ă"ură dec8t cea de 'arketing %o!itic. $+ Citat 1n Huet. Ga nive!u! ad'ini"tra ii!or !oca!e. nece"itate de a cunoaşte dorin e!e %o%u!a iei şi de a o infor'a cu %rivire !a 'ă"uri!e 1ntre%rin"e.ional# co'%onentă 'ai di"cret afir'ată %8nă 1n %rezent. e"te i'%ortantă %recizarea că organiza ia care co'andă "au de"făşoară a"tfe! de activită i tre4uie "ă fie o organiza ie cu caracter %re%onderent %o!itic @guverne. ce! %u in !a 1nce%ut. 7e a"e'enea. %e de o %arte şi inten ii!e şi ac iuni!e guvernan i!or. e!a4orarea unor "trategii de %ro'ovare a i'aginii şi 1nc9eind cu activită i concrete. Yi 1n Euro%a 6ccidenta!ă.%ri'area !ui Bernard Krie+. ci "e %oate a%e!a !a fir'e "au %er"oane "%ecia!izate. uti!iz8nd in"tru'ente!e "%ecifice ace"tuia. 1n 'od evident.%ozi ii interna iona!e "au ca'%anii!e %u4!icitare de"făşurate de diferite agen ii de turi"' %entru a atrage turiştii "trăini. 1n Ro'8nia. deoarece. $$ .e'%!u. Ceea ce "e şi 1nt8'%!ă. $(0. ce! 'ai ade"ea.. %.

una din %ro4!e'e!e %e care !e ridică acea"tă c!a"ificare "e referă !a "tatutu! unor "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui care au at8t caracter de "erviciu. E. %recu' şi a!te $& . %ri'ar etc. Marketing e!ectora! Marketingu! %uteri!or %u4!ice şi ad'ini"trative Marketing %o!itic interna iona! Marketing general Marketing %o!itic 7e"igur. %!ătite din 4ugete %u4!ice. 1n %erioada %re* e!ectora!ă. 1ntre diferite!e "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui %o!itic !inia de de'arca ie %oate fi. care e"te %rezentat 1n figura nr. care ocu%ă de?a func ia re"%ectivă şi doreşte "ă candideze %entru o4 inerea unui nou 'andat. (.$.ilor nelucrati)e Hre4uie "u4!iniat fa%tu! că.i"tă 'u!te "itua ii 1n care 4anii %u4!ici "unt uti!iza i %entru a de"făşura o ca'%anie e!ectora!ă 'a"cată. 1n 'od voit "au invo!untar. Prin %recizarea "%ecia!izări!or 'arketingu!ui %o!itic.i"tă reg!e'entări "%ecia!e %rivind de"făşurarea ca'%anii!or de infor'are a cetă eni!or. 1n favoarea candidatu!ui @%reşedinte. 'arketingu! cu!tura!. 'arketingu! 'edica!.t.. c8t şi o foarte evidentă i'%ortan ă "ocia!ă. (. 1n 'a?oritatea ări!or !u'ii e. :n ace"t conte. Marketing educa iona! Marketing "ocia! Marketing cu!tura! Marketing "%ortiv Marketingu! activită i!or ne!ucrative Marketing re!igio" Marketing 'edica! etc.$. de"tu! de difici! de tra"at. uneori.$. "*a 1ntregit ta4!ou! "%ecia!izări!or 'arketingu!ui 1n func ie de do'eniu! de activitate..$ S&eciali(*rile marketingului acti)it*. S%ecia!izări!e 'arketingu!ui 1n func ie de do'eniu! de activitate Marketingu! 4unuri!or de con"u' Marketing industrial Marketing c!a"ic Agro'arketing Marketing turi"tic Marketingu! "ervicii!or Marketing 4ancar Marketingul transporturilor etc. Bigura nr. cu' "unt 'arketingu! educa iona!.

S%re a %rezenta un "ingur e.ei de &rodu%e ca origine a 'arketingu!ui e"te de"tu! de "i'%!u de e..a"tfe! de "%ecia!izări %e care noi !e*a' 1ncadrat 1n 'arketingu! "ocia!. Editura Marketer. şi 1n %rivin a 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. activitate %ractică şi ştiin ă econo'ică.u!ui de 'arketing @co'4ina ia %rodu" / %re / di"tri4u ie / %ro'ovare. Cu toate ace"tea.e'%!u. 'arketingu! educa iona! va fi 1ncadrat 1n 'arketingu! "ervicii!or. 1n 'u!te dintre do'enii!e avute 1n vedere. %e acea"tă ca!e. Societatea PYtiin ă şi te9nică= S. une!e %rodu"e nu "e 'ai v8nd. 7acă. "i"te'atică şi funda'entată ştiin ific. oferta de%ăşeşte cererea. Produc ia creşte. %e %ia a 'u!tor ări occidenta!e nu "e %utea vor4i de"%re o a4unden ă..e'%!u# ca ur'are a crize!or %etro!iere de !a 1nce%utu! ani!or $2. %ro4!e'a deter'inării 'o'entu!ui a%ari iei 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic nu e"te at8t de "i'%!ă cu' ar %ărea !a %ri'a vedere. $( . Ca&itolul nr$ =$ A&ari.%!ice a%ari ia ace"tuia. atunci %ro4a4i! că 'arketingu! educa iona! va fi 1ncadrat 1n 'arketingu! "ocia!. ce*i dre%t. Rea!itatea de'on"trează. :n !iteratura de 'arketing "e 1nt8!ne"c două teorii care 1ncearcă "ă e. 7acă. Kotler şi Ro1erto a'inte"c de ca'%anii!e de"făşurate 1n Ro'a antică 1n "co%u! e!i4erării "c!avi!or @fără a vor4i.(&*((. iar une!e dintre ace"tea de"co%eră 'arketingu!. Bucureşti.ia marketingului cla%ic C9iar dacă activită i "%oradice de 'arketing "*au de"făşurat cu 'ai 'u!tă vre'e 1n ur'ă. $$.%ri'at şi de 1n e!e". care %ot !ua for'a unor %re"tări de "ervicii. e. B!ore"cu. că există pieţe unde nu se poate vorbi despre o abundenţă de produse. %e !8ngă activitatea de educare şi in"truire @con"iderată activitate de 4ază şi care dă "%ecificu! "ocia!. Bucureşti. 1n %rivin a a%ari iei 'arketingu!ui c!a"ic. atunci c8nd condi ii!e "ocio*econo'ice rec!a'ă o a"tfe! de a4ordare. $22. 6 %ri'ă teorie aşează !a 4aza a%ari iei 'arketingu!ui a4unden a de %rodu"e $-. a a&*rut la . %. autori care %ătrund ad8nc 1n trecutu! o'enirii 1n 1ncercarea de a de%i"ta izvoare!e ace"tuia. un autor a%reciază că definitoriu %entru o in"titu ie de 1nvă ă'8nt e"te %re"tarea de "ervicii de educa ie. =$'$ Momentul şi condi. Baker. @coordonator. dar care %ot fi a4ordate şi din %er"%ectiva 'arketingu!ui "ervicii!or. A"tfe!. 1n ti'% ce a doua con"ideră dina'i"'u! "ocia!*econo'ic dre%t condi ie funda'enta!ă a a%ari iei 'arketingu!ui$. ca 'od de g8ndire.nce&utul al >> lea: . C. / PMarketing=.. marketingul.. 1ntre%rinderi!e %roducătoare "unt "i!ite "ă gă"ea"că "o!u ii %entru a face vanda4i!e %rodu"e!e %ro%rii. Teoria a1unden. văz8nd 1n acea"ta una din %ri'e!e for'e de %ro'ovare a v8nzări!or. :n rea!itate.n Statele "nite ale Americii. "itua ie care "e regă"eşte 'u!t 'ai t8rziu. %.. de e. ci c9iar de"%re o %enurie a %rodu"e!or %etro!iere. recuno"cut de "ocietate inc!u"iv %rin finan are de !a 4uget. 1ntr*o for'ă "au a!ta. 'ai de"făşoară activită i "u%!i'entare @cu' ar fi cea de cercetare ştiin ifică.i"tă. Pro4!e'a e"te cu at8t 'ai difici! de tranşat cu c8t in"titu ii!e de 1nvă ă'8nt. unii autori fac tri'itere !a negu"torii 5reciei antice.&0.3. iar nive!u! de dezvo!tare a teoriei şi %racticii conducerii econo'ice o %er'it. ci "e regă"eşte. Iar acea"tă "itua ie nu e"te "%ecifică doar do'eniu!ui educa iei. 1n"ă.ia şi de()oltarea marketingului %ocial &olitic Ga fe! ca 1n cazu! 'u!tor de!i'itări conce%tua!e din "fera de cu%rindere a 'arketingu!ui. a v8nzării. re!a ia e!ev * %rofe"or fiind una de ti% 4eneficiar * %re"tator. 7acă accentu! cade %e ro!u! "ocia! ?ucat de in"titu ia de 1nvă ă'8nt.. de"%re 'arketing "ocia!. dar unde marketingul este prezent şi %oate fi a%!icat cu "ucce". ci de"%re ca'%anii "ocia!e. "e %oate vor4i de"%re 'arketing ca activitate de "ine "tătătoare doar 1n 'o'entu! 1n care "unt 1ntrunite e!e'ente!e a'intite 1n defini ii!e %rezentate# "ă fie vor4a de"%re o activitate for'a!ă. ca "o!u ie de ada%tare a ofertei !a cerere şi faci!itare. / PMarketing=.A. Mic9ae! I.iile ce au determinat a&ari. $22&. care c8ntau 1n %ia ă ca!ită i!e 'ărfuri!or %e care !e ofereau "%re v8nzare. care uti!izează ca in"tru'ente de interven ie a"u%ra %ie ei co'%onente!e 'i.

1ntr*una din ce!e 'ai a%reciate !ucrări de teorie a 'arketingu!ui a%ărute 1n Euro%a$0. %entru a identifica 'o'entu! re"%ectiv. $2 Gindon. :n ace"te condi ii. 7ar.$2 con"ideră că naşterea 'arketingu!ui e!ectora! a avut !oc 1n anu! $2+&. 7ur"tin [ 6"4orne. dacă acce%tă' fa%tu! că 'arketingu! "ocia!*%o!itic e"te o "%ecia!izare a 'arketingu!ui. Cnii autori @Lindon: Bo1in. ) e Sdition.333 de 'i!e şi de a fi "tr8n" +33. Ea nu neagă ro!u! cata!izator %e care 1! are a4unden a de %rodu"e 1n a%ari ia 'arketingu!ui. tre4uie %ornit de !a defini ia ace"tuia şi tre4uie trecute 1n revi"tă ace!e eveni'ente care %ot intra 1n di"cu ie ca re%rezent8nd data de naştere a ace"tuia. "e %une. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=. acea"ta e"te una dintre ce!e 'ai recente a%ari ii 1n r8ndu! "%ecia!izări!or 'arketingu!ui.. 1n ti'%u! ca'%aniei %entru a!egeri!e %reziden ia!e cu $+*&3 de 'i!ioane de %er"oane.. din $2)0. %entru %u4!icitatea e!ectora!ă. %e de o %arte.F ).. Teoria dinami%mului %ocial economic e"te ceva 'ai "u4ti!ă. ro!u! "ău a cre"cut 1n %erioade!e de criză. 1n %re'ieră. 1n "u4!inierea fa%tu!ui că %ri'a e.7. re!igioa"e etc. 'aşini. acea"tă "itua ie fiind %o"i4i!ă doar dacă 'arketingu! "ocia!*%o!itic ar re%rezenta %ri'a "%ecia!izare a 'arketingu!ui. %entru a netezi dru'u! "%re Ca"a A!4ă a! genera!u!ui 7>ig9t Ei"en9o>er. %..F -. Intere"u! ace"tei crono!ogii con"tă. :n %!u". 1n "%ecia! datorită uti!izării te!eviziunii. e! con"tituie o ru%tură evidentă fa ă de a!egeri!e anterioare. 7i'%otrivă.F &. $20-F Bo4in. 7e a"e'enea. identificarea 'o'entu!ui a%ari iei 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic "e reduce !a a "ta4i!i c8nd a a%ărut 'arketingu! e!ectora!. infor'atică etc. Bunuri de !arg con"u' @a!i'ente. %rodu"e e!ectro*ca"nice etc. Mi!an Midia. c8nd Partidu! Re%u4!ican din State!e Cnite a a%e!at %entru %ri'a dată !a ace"t nive!.B. IacUue"F Gindon.6. Aici intervin trei a"%ecte# mentalitatea. Bunuri indu"tria!e @ec9i%a'ente.. 1n dezvă!uirea fa%tu!ui că 'arketingu! activită i!or ne!ucrative a a%ărut du%ă ce toate "%ecia!izări!e 'arketingu!ui c!a"ic au intrat 1n cotidian.F (.. * Batten. Re!evantă 1n ace"t "en" e"te o%inia !ui #eni% Lindon şi 8ac?ue% Lendre)ie. 1naintea a!tor "%ecia!izări a%ar in8nd 'arketingu!ui "ocia! "au ce!ui %o!itic. turi"'. cu a?utoru! unor "%oturi %entru te!eviziune. rea!iz8ndu*"e "%oturi "%ecifice %entru a!egătorii din fiecare "tat 1n %arte. :n orice caz. a%ari ia 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic nu e"te anterioară "f8rşitu!ui de "eco! ZIZ * 1nce%utu!ui de "eco! ZZ. Servicii de"tinate 'are!ui %u4!ic @4ănci. 6rgani"'e %u4!ice @guvern.333 $0 Gendrevie. Iean*Pau! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. $) . Pe !8ngă %ro4!e'a nece"ită ii a%ari iei 'arketingu!ui. c8nd candidatu! victorio".. detergen i. $200. de'ocratu! HarrN Hru'an "e '8ndrea cu fa%tu! de a fi fo"t 1n contact direct. Pari". $223. care. iar. Partide %o!itice @'arketing e!ectora!.'arketingu! nu a di"%ărut din %ano%!ia 'ari!or co'%anii %etro!iereF di'%otrivă. dar con"ideră că e"te nece"ar "ă fie cercetate 'ai 1n %rofunzi'e condi ii!e care au %er'i" a%ari ia ace"tuia. 'area di"tri4u ie. o !ogică "i'%!ă ne "%une că. !iteratura de "%ecia!itate e"te unani'ă 1n a %reciza că do'eniu! "ocia!*%o!itic nu re%rezintă una din %ri'e!e "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui. şi problema posibilităţii utilizării marketingului. %e de a!tă %arte. c9iar şi 1n acea"tă %rivin ă. !a agen ii de %u4!icitate @'ai 1nt8i B. cu "iguran ă. din %unct de vedere %ractic. Intere"ant e"te şi fa%tu! că "*a fo!o"it. cu acea"tă ocazie şi o 1ncercare de "eg'entare a e!ectoratu!ui.. dar 'ai cu%rinzătoare dec8t teoria a4unden ei de %rodu"e. Barton. 7eni" * PMercator / t9Sorie et %ratiUue du 'arketing=. 7a!!oz. 6rganiza ii cu "co% ne!ucrativ @fi!antro%ice.ia marketingului %ocial &olitic Revenind !a %ro4!e'a a%ari iei 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic.. co"'etice etc. Mo'entu! a avut un i'%act deo"e4it. 'ai %u in evidentă. nu %ute' "ă nu acce%tă' că %artea nu %utea "ă a%ară dec8t ce! 'u!t 1n ace!aşi ti'% cu 1ntregu!.ten"ie a 'arketingu!ui 1n do'enii ne!ucrative a fo"t 'arketingu! e!ectora!. %erioadă con"iderată a 'arca 1nce%uturi!e 'arketingu!ui c!a"ic. ur'ată ceva 'ai t8rziu de Roung [ Ru4ica'. 7eci.F . resursele financiare şi cunoştinţele de specialitate. %ăreri!e "unt 1'%ăr ite. =$-$ A&ari. %ro%un ur'ătoarea ordine de a%ari ie a "%ecia!izări!or 'arketingu!ui# $.F +. 7a!!oz. Pari". ad'ini"tra ie etc. Bunuri "e'i*dura4i!e @auto'o4i!e.de di"cur"uri %e care !e %ronun a"e şi de a fi %arcur" ($. cu %ri!e?u! ce!or (+.

$-. ur'ată de tran"ferarea ace"tora 1n a!te ări. odată cu e!. cuno"c8nd. 1n ti'% ce o4 inerea ace"tor "ervicii %e 4aze co'ercia!e indică o atitudine 'odernă. fără a uti!iza ter'enu! de 'arketing e!ectora!. ce! 'ai %ro4a4i! 1n anii A(3. :n anu! $2+2. toate ace"tea "unt dovezi indirecte şi %re"u%uneri 1n %rivin a e. 1n %!an geografic nu "*a efectuat %rintr*o "i'%!ă %re!uare a unor rezu!tate o4 inute 1n S. 1n !i%"a unui de'er" "i"te'atic orientat 1n acea"tă direc ie. cei doi candida i !a %reşedin ia S.C. du%ă ce! de*a! doi!ea răz4oi 'ondia!. $+ . Pari". cu %e"te un "eco! 1n ur'ă. <Ada%tarea= e"te un cuv8nt ce ine de e"en a 'arketingu!ui. Cti!izarea ace"tor ter'eni ce in de !i'4a?u! co'ercia! 1n conte.ten"ivă. %e a'4e!e 'a!uri a!e At!anticu!ui. 7avi". %e !8ngă %roce"u! de dezvo!tare a 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic %e ca!e e. Partidu! Con"ervator a "o!icitat agen iei de %u4!icitate Co!'an. 1n State!e Cnite a!e A'ericii.%ri'ă 1n 'od de"c9i" inten ia de a i'%!e'enta. Pari". 1n anu! $2&0. a cărui e. 'arketingu! "ocia!*%o!itic. iar tran"feru! conce%te!or şi c9iar a! te9nici!or şi 'etode!or de 'arketing "ocia!* %o!itic nu "*a %utut face fără 'odificări şi co'%!etări deter'inate de condi ii!e concrete dintr*o ară "au a!ta. ca'%ania e!ectora!ă %entru a!egeri!e %reziden ia!e din $2+& re%rezent8nd doar 'o'entu! afir'ării ace"tuia !a nive! na iona!.agerat de cinică 1n ra%ort cu nor'e!e 'ora!e euro%ene * atunci c8nd 1şi e. && Maarek. o %uternică dezvo!tare.A.tinderea %ractici!or de 'arketing e!ectora! @şi a ce!or de 'arketing "ocia!*%o!itic. cu'%ărau ti'% de antenă !a radio %entru a*şi difuza di"cur"uri!e. noa"trăE inten"iv. A!ain Moreau.%erien ă 'anageria!ă a dat rezu!tate nota4i!e. %entru a*! di"credita %e %reşedinte!e Roo"eve!t şi Qe> 7ea!*u! "ău şi %entru a*! )inde D"u4!. de către "%ecia!işti care nu "unt. Ca' 1n aceeaşi %erioadă. 1n Ca!ifornia. Prenti" [ Jar!eN "ă*i organizeze ca'%ania %entru a!egeri!e genera!e. %ri'u!ui ca4inet inde%endent de con"i!ieri 1n ca'%anii %o!itice.C. care ar tre4ui du4!ate de infor'a ii concrete %rivind activitatea de"făşurată de re"%ectiva fir'ă. * <Co''unication et 'arketing de !A9o''e %o!itiUue=. A!tfe! "%u". a'intind că. $20$. P9i!i%%e I.&3 Cu toate ace"tea. 1n $2&). $2. "e %are că au fo"t 4ritanicii. Mic9e! * <GAetat 'arketing=. 1n anu! $2((. $22&. Pari".&$ regă"e"c rădăcini 'ai ad8nci 'arketingu!ui e!ectora!.e'%!e a'ericainO=. re%u4!icanu! Ca!vin Coo!idge şi de'ocratu! Io9n K. Partidu! Re%u4!ican. %ri'ii care au a%e!at !a 'etode şi te9nici de 'arketing 1n "co%uri ne!ucrative @1n "%e ă. %u" %e !arg 1n va!oare %rin &u1licitate D"u4!. noa"trăE %e guvernatoru! Gandon şi 4unu! "ău "i' . 1n genera!. 'e'4ri ai for'a iunii %o!itice %entru care !ucrează. %. E"te de !a "ine 1n e!e" că e. o%inii!e %ar a converge "%re ideea că 'arketingu! e!ectora! @şi. foarte favora4i!ă a%ari iei 'arketingu!ui e!ectora!. A! i autori @Le Seac@2: Noir. 1n $2(-. care e"te %racticat. Mic9e! * <GAetat 'arketing=. A!ain Moreau.&& Cu tot caracteru! ei co'ercia!.. "%re deo"e4ire de de'er"u! e!ectora! c!a"ic. 7e a"e'enea.tu! unor a!egeri %reziden ia!e 1ndre%tă eşte %re"u%unerea că. fie şi nu'ai ca "tare de "%irit. Ge SeacA9. a4i! şi "u%erior organizat. denu'it <Ca'%aign Inc.ter. ceea ce con"tituie un "e'n i'%ortant 1n %rivin a nece"ită ii 'arketingu!ui e!ectora!. :n Euro%a. %.A. &( Citat 1n Ge SeacA9. Pari". aşa cu' "*a 1nt8'%!at şi 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. P9i!i%%e I. Mu!titudinea ace"tor re%ere crono!ogice a'intite 1n !iteratura de "%ecia!itate dovedeşte dificu!tatea de a "ta4i!i care e"te e!e'entu! deci"iv care tre4uie avut 1n vedere atunci c8nd "e vor4eşte de"%re a%ari ia 'arketingu!ui e!ectora!. origini!e 'arketingu!ui e!ectora! "unt ceva 'ai ad8nci. $22&. C9iar dacă şi nu'ai ace"t din ur'ă a'ănunt re%rezintă o dovadă a ro'anti"'u!ui ace!or 1nce%uturi. $20$F Qoir. 1n genera!.. 2. Cn a!t 'o'ent re!evant %entru a%ari ia 'arketingu!ui e!ectora! 1! con"tituie fondarea. şi*a făcut a%ari ia 1n %erioada inter4e!ică. :n orice caz. GIHEC. &3 &$ Maarek. 7e"igur. de regu!ă. 'arketingu! e!ectora! era o rea!itate %e "cena %o!itică a'ericană. Pari". Ge" Edition" dA6rgani"ation". Mic9e! * <Reu""ir une ca'%agne e!ectora!e# "uivre !Ae.. care u!terior avea "ă devină doa'na K9itaker.de '8ini 1n ( !uni. du%ă cu'. Marcu" A!onzo Hanna.= şi condu" de C!e' K9itaker şi de do'nişoara Geone Ba. GIHEC.i"ten a unei %ie e care "o!icita a"tfe! de "ervicii.i"ten ei 'arketingu!ui e!ectora!. cu ocazia a!egeri!or %reziden ia!e. <un e+ort comercial D"u4!. 1n "co%uri e!ectora!e. dovedeşte o conce% ie foarte 'odernă * c9iar dacă e. 1n anu! $02-. Partidu! 7e'ocrat a anga?at un ziari"t cu nor'ă 1ntreagă %entru a a"igura activitatea de re!a ii %u4!ice a %artidu!ui. noa"trăE=&(. "e %oate a%recia că 1nfiin area unei fir'e de con"u!tan ă 1n do'eniu! organizării şi conducerii ca'%anii!or e!ectora!e de'on"trează e. Partidu! Re%u4!ican a 1ncredin at organizarea ca'%anii!or "a!e e!ectora!e unui o' de afaceri. o a"tfe! de activitate nu %oate fi con"iderată una de 'arketing e!ectora!. * <Co''unication et 'arketing de !A9o''e %o!itiUue=. $). %. a avut !oc şi o dezvo!tare inten"ivă a ace"tuia.

dată fiind şi a%ro%ierea 1n ti'%. evo!u ia "a i"torică %oate fi ce! 'ai 4ine ur'ărită 1n ara de origine. dar şi zeci!e de 'ii de co'i"*voia?ori care "tră4ăteau ara 1n !ung şi 1n !at. LennedN. dar. a%are şi "e ră"%8ndeşte ra%id noul concept de marketing. 1n 'u!te a!te ări. A%ari ia 'agazine!or cu 'ari "u%rafe e co'ercia!e. Gunga %erioadă de rece"iune a 1n"e'nat o "cădere dra'atică a %uterii de cu'%ărare şi a %u" "u4 "e'nu! 1ntre4ării 'odu! de g8ndi şi de a organiza afaceri!e. v8nzarea %rodu"e!or rea!izate a devenit %rinci%a!a %ro4!e'ă a 1ntre%rinderi!or a'ericane.. Eta%e!e %arcur"e de o%tica şi %ractica 'arketingu!ui "unt.Succe"u! o4 inut de către con"ervatori i*a deter'inat şi %e adver"arii !or %o!itici. 1n vederea 'a. du%ă o%inia 'a?orită ii "%ecia!işti!or. C9iar dacă au e. %entru a rea!iza %rodu"e care "ă core"%undă ace"tora. Ra%ortu! cerere / ofertă "*a inver"at. Perioada ani!or $2+3*$2. Ro!u! 'arketingu!ui era unu! 'argina!.i"ten a unei cereri ne"ati"făcute.+# e"te o %erioadă 4ogată 1n evo!u ii a!e conce%te!or de 'arketing şi. !a4uriştii. Perioada ani!or $233*$2(3# Eta%a orientării "%re %roduc ie 4. şi c9iar dacă Iean Gecanuet nu a devenit %reşedinte!e Bran ei @1ntr*o co'%eti ie do'inată de "tatura %o!itică a genera!u!ui de 5au!!e. S.i"tente.C. Marketingu! intervenea 1n faza de di"tri4u ie.. "unt i'agini "uge"tive %entru acea %erioadă.$ Eta&e . 'arketingu! a "tră4ătut 'ai 'u!te eta%e 1n dezvo!tarea "a. nu de inea dec8t (\ din inten ii!e de vot. deşi. ci de a cunoaşte nevoi!e şi dorin e!e con"u'atori!or %oten ia!i. :n confor'itate cu ace"ta. Punctu! fina! a! orientării către %roduc ie avea "ă fie re%rezentat de 'area criză de "u%ra%roduc ie. 'arketingu! ?uca un ro! ce! 'u!t "ecundar. Marketingu! era văzut ca un in"tru'ent de i'%u!"ionare a v8nzări!or. Perioada ani!or $2(3*$2+3# Eta%a orientării "%re v8nzări c. %ri'a ?u'ătate a "eco!u!ui a! ZZ*!ea e"te con"iderată perioada „vechiului concept de marketing..ie "e caracterizează %rin e. 7u%ă ce! de*a! doi!ea răz4oi 'ondia!. $22). ca'%ania %entru a!egeri!e %reziden ia!e a !ui Iean Gecanuet. Hre4uie "ă !e şi vinzi. era aceea de a %roduce cantită i c8t 'ai 'ari de 'ărfuri. a%ari ia 'arketingu!ui e!ectora! e"te !egată de nu'e!e !ui Mic2el Bongrand. !a 1nce%utu! ca'%aniei e!ectora!e.+# Eta%a orientării "%re conce%tu! 'odern de 'arketing d. Serge * <Marketing et co''unication %o!itiUue=. 7e"igur. iar ro!u! 'arketingu!ui era ace!a de a de%une toate eforturi!e "%re a vinde ace"te %rodu"e. %. 6a'enii de afaceri şi*au dat "ea'a că nu e"te "uficient "ă %roduci 4unuri 'u!te şi ieftine. de?a e. 'area 'a?oritate a 1ntre%rinderi!or ne1'4ră iş8nd conce% ia de 'arketing. vedeau 1n ace"tea o %o"i4i!itate de a*şi 'ări cantită i!e de %rodu"e v8ndute. GAHar'attan. accentu! fiind %u" %e inova ia te9no!ogică şi %e organizarea 'uncii. du%ă ce %rodu"u! fu"e"e de?a rea!izat.A. care a condu". :n ace"te condi ii. 'iz8nd %e fa%tu! că ace"tea 1şi vor gă"i cu'%ărătorii. :n evo!u ia 'arketingu!ui. Princi%a!a %reocu%are a 1ntre%rinderii. 1n nu'ăr de %atru# a. $&. care a zguduit A'erica !a "f8rşitu! ani!or A&3 şi 1nce%utu! ani!or A(3 ai "eco!u!ui a! ZZ*!ea. "ă con"tituie 1n interioru! %artidu!ui un co'itet de %rofe"ionişti 1n %u4!icitate şi 1n re!a ii %u4!ice. Produc ia deveni"e 'ai 'are dec8t cererea. intere"ant e"te fa%tu! că eta%e!e %e care 'arketingu! !e*a %arcur" aici "e regă"e"c. A avea v8nzători 4uni şi a face o %ro'ovare core"%unzătoare %rodu"e!or erau %rinci%a!e!e contri4u ii %e care !e %utea aduce 'arketingu! !a "%orirea %rofitu!ui unei 1ntre%rinderi.n e)olu. rezu!tatu! o4 inut a fo"t 'ai 'u!t dec8t onora4i! @Gecanuet a o4 inut a%roa%e $-\ din voturi. era şi foarte greu de crezut că "*ar fi %utut 1nt8'%!a aşa ceva. Pari".B. cu un deca!a? te'%ora! 'ai 'are "au 'ai 'ic. 1n ace"te condi ii. de o ca!itate şi !a un %re acce%ta4i!e. un o' %o!itic av8nd o notorietate "uficient de redu"ă %entru a %utea fi uti!izate toate te9nici!e de 'arketing c!a"ic "%ecifice !an"ării %e %ia ă a unui nou %rodu". :n Bran a. $- . Accentu! "e de%!a"ează de !a di"tri4u ie şi %ro'ovare "%re cercetarea de 'arketing şi &) A!4ouN. ro!u! 'arketingu!ui nu e"te ace!a de a vinde %rodu"e de?a rea!izate. Ace!e 1ntre%rinderi care de"făşurau activită i de 'arketing.i"tat voci care au criticat ace"t de'er" @inc!u"iv acuz8nd o %rea 'are a"e'ănare cu %ozi ionarea !ui I. Perioada de du%ă $2. confor' căruia %rinci%a!a "arcină a unei 1ntre%rinderi e"te aceea de a rea!iza o %roduc ie c8t 'ai 'are. eficien a de'er"u!ui 'arketingu!ui e!ectora! fiind dovedită. e"te %re'atur "ă "e cata!og9eze 1ntr*o "ingură direc ie Eta&a orient*rii %&re &roduc. unde a %ătrun" u!terior.ia marketingului cla%ic Pe %arcur"u! "eco!u!ui a! ZZ*!ea. "%ecia!i"t 1n %u4!icitate.i'izării %rofitu!ui. E"te eta&a orient*rii %&re )An(*ri. Ga nive!u! 1ntre%rinderii.&) =$. 1n anu! $2-+.

re!an"area econo'ică datorată de trecerea de !a %roduc ia de răz4oi !a %roduc ia nor'a!ă. %erioadă caracterizată %rintr*un accentuat dina'i"' econo'ic şi "ocia! @"c9i'4ări 1n "tructura "ocio*de'ografică a %o%u!a iei. 7e aici. Au a%ărut. "%ecifică ani!or A-0 * A. . Marketingu! intervine. 'arketingu! re!a iona!. %rintr*o 'are diver"itate a o%inii!or !egate de direc ii!e de evo!u ie a ace"tuia. $. c8t şi 1n ce! a! teoriei 'arketingu!ui.ten"ivă a 'arketingu!ui. %. %o!itica de di"tri4u ie şi %o!itica de co'unica ie %ro'o iona!ă. %o!itica de %re . 'arketingu! "trategic. a! 1n e!egerii %rofunde a re!a ii!or de %ia ă. Qico!ae A!.i'%!e'entare rezu!tate!or ace"teia 1n %roduc ie. E!e nu "unt "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui. Marketingul %ocietal are %rofunde i'%!ica ii "ocia!e şi a fo"t %rezentat ca %rinci%a!ă for'ă de dezvo!tare inten"ivă a 'arketingu!ui c!a"ic. generate de răz4oi. din %unctu! de vedere a! evo!u iei 'arketingu!ui. Editura ASE. Perioada ani!or $2+3*$2. Hoate ace"tea %rive"c 'arketingu! dintr*o nouă %er"%ectivă. ace"ta făc8ndu*şi a%ari ia 1n 1ntre%rinderi!e din Euro%a. fiind e. 1ntr*un ca%ito! anterior. şi "ocia! @a'%!a 'işcare de e'anci%are.& *A.+ e"te şi o %erioadă i'%ortantă 1n dezvo!tarea e.. 1n %rinci%a!. de e.+. iar re!a ia 4i!atera!ă P1ntre%rindere / c!ien i= tinde "ă devină 1ntr*o 'ă"ură tot 'ai 'are una tri!atera!ă P1ntre%rindere / c!ien i / concuren i=. @coordonator. 'u!te 1ntre%rinderi au fo"t nevoite "ă*şi reg8ndea"că o4iective!e şi "ă*şi %re!ungea"că orizontu! de aşte%tări. Marketingul %trategic vine "ă co'%!eteze Pnou! conce%t de 'arketing=. c8nd une!e "c9i'4ări 'a?ore 1n %!an econo'ic @şocuri!e %etro!iere din anii A.tern. / PMarketing "trategic=. Perioada u!ti'i!or &+*(3 de ani "*a caracterizat. re!a ie 1n care 1ntre%rinderea de ine un contro! %e care şi*! e. 1n 'od e"en ia!. . iar in"tru'ente!e %e care !e %oate %une 1n o%eră o 1ntre%rindere %entru a "ati"face ace"te nevoi "e "u4"u'ează conce%tu!ui de 'i.(. de 'arketing şi ce!or %atru co'%onente a!e "a!e# %o!itica de %rodu". %. 'arketingu! direct. care a avut o %ozi ie do'inantă du%ă ce! de*a! doi!ea răz4oi 'ondia! şi care "ti%u!a că 1n centru! activită ii de 'arketing a 1ntre%rinderii "tau c!ien ii cu nevoi!e !or. Răzvan @coordonator. activitatea %roductivă ur'8nd a "e orienta 1n func ie de cerin e!e c!ien i!or. 1nce%utu! ani!or A+3. 1n diver"e do'enii a!e activită ii econo'ice. ceea ce a condu" !a acce%tarea şi ră"%8ndirea &+ &- Za9aria.ercită %e 4aza %o!itici!or de 'arketing i'%!e'entate / 1ntre%rinderea 'odernă tre4uie "ă ină "ea'a de c8teva e!e'ente "u%!i'entare#&+  !u%ta de concuren ă "*a accentuat. &3. 1n 'u!ti%!e %!anuri. Acea"tă eta%ă e"te cuno"cută 1n i"toria dezvo!tării 'arketingu!ui "u4 denu'irea de eta&a orient*rii %&re conce&tul modern de marketing. au a%ărut diferite conce% ii care. au condu" !a o 'odificare a %aradig'e!or 'arketingu!ui 'odern. a unei re!ative "aturări a 'a?orită ii %ie e!or. / PMarketing "trategic=. &333. 1nainte ca %rodu"u! "ă fie rea!izat. 1n "en"u! că 1ntre%rinderea e"te nevoită "ă "e ada%teze nu doar !a nevoi!e şi aşte%tări!e c!ien i!or. o "erie de conce%te care accentuează diferite a"%ecte a!e 'arketingu!ui. nevoia unei g8ndiri %e ter'en !ung a evo!u iei viitoare a 1ntre%rinderii. a devenit tot 'ai i'%ortant. Her'enu! de 'arketing "trategic caracterizează di'en"iunea %e ter'en !ung a 'arketingu!ui dre%t conce% ie a conduceriiF& ro!u! 'arketingu!ui. concretizată 1ntr*o viziune "trategică a"u%ra re!a ii!or de %ia ă a!e ace"teia. ră"%8ndirea 1n do'eniu! afaceri!or civi!e a unor %rodu"e cu de"tina ie ini ia!ă 'i!itară.*0 Po%. 'arketingu! ofertei.3*$2. fără a*! 'odifica. %recu' şi a 'ai "u" %o'enitei accentuări a !u%tei de concuren ă.3. Bucureşti. dar şi a unei di"ci%!ine şi rigori "%ecifice etc. Editura Econo'ică. &333. de a reg8ndi con inutu! şi 'odu! de de"făşurare a!e activită ii de 'arketing c!a"ic. 1n"ă. Bucureşti.+. 7u%ă $2.%re"ia dezvo!tării inten"ive a 'arketingu!ui. şi va dura %8nă 1n anii $2. Ea de4utează odată cu %erioada i'ediat %o"t4e!ică. 1n 'u!te cazuri a?ung8ndu*"e !a o congruen ă 1ntre 'arketingu! "trategic şi viziunea "trategică de an"a'4!u a 'anage'entu!ui 1ntre%rinderii. 'oderne. Marketingu! "trategic nu face a!tceva dec8t "ă "coată 1n eviden ă fa%tu! că / "%re deo"e4ire de P'arketingu! c!a"ic=. unde activitatea de 'arketing e"te văzută ca o re!a ie 1ntre 1ntre%rindere şi c!ien i. Bie şi o "u'ară trecere 1n revi"tă a conce%te!or caracteri"tice 'arketingu!ui 'odern tre4uie "ă inc!udă conce%te cu' "unt 'arketingu! "ocieta!. ci 'oda!ită i noi. ci şi !a reac ii!e şi ini iative!e concuren eiF  ur'are a 1ncetinirii rit'u!ui de creştere econo'ică. atrăgeau aten ia a"u%ra i'%ortan ei "%orite %e care tre4uiau "ă o ca%ete şi a!te co'%onente a!e 'ediu!ui e. de %riorită i!e %e care ace"ta tre4uie "ă !e ai4ă 1n vedere. fără a nega ro!u! deo"e4it de i'%ortant ce tre4uie acordat c!ien i!or. at8t 1n %!anu! activită ii %ractice.e'%!u.

Jiitoru! va decide care dintre ace"te orientări a!e 'arketingu!ui u!ti'i!or &*( decenii va deveni re%rezentativ %entru 1ntreaga %erioadă. ci !a ce!e viitoare a!e con"u'atori!or. :n confor'itate cu ace"t conce%t. %e acea"tă 4ază a unor %rodu"e noi.&2 6 o%ortunitate deo"e4ită %entru dezvo!tarea 'arketingu!ui direct o con"tituie a%ari ia şi e.A. şi %ro%unerea. Econo'ica. Cniver"itatea de Ytiin e Agrico!e. ce! %u in.ia marketingului %ocial &olitic 7atorită %erioadei re!ativ 1nde!ungate de e. A!ain / PMarketing. $22). c!ien ii %oten ia!i "au furnizori. "o!ide şi reci%roc avanta?oa"e at8t cu c!ien ii. Marketingul o+ertei %re"u%une inve"tigarea 1n %rofunzi'e a nevoi!or con"u'atori!or. $( &2 7u4oi". Qe>'an identifică %atru "tadii %e care !e*a %arcur" conducerea activită ii e!ectora!e# ∗ orientarea c*tre &artid.&0 Marketingul direct e"te o for'ă "%ecifică a de'er"u!ui de 'arketing.c!u"ivă %e %ia ă.&. ci unei rezo!vări creative şi novatoare a %ro4!e'e!or. de ordin econo'ic. &0 Lot!er. furnizorii şi c!ien ii ace"teia. Acea"tă re ea de 'arketing e"te for'ată din 1ntre%rinderea 1n cauză şi to i di"tri4uitorii.. Pari". identificarea unor nevoi !atente. ace"t ti% de re!a ii %oate deveni o re"ur"ă de ti% "%ecia! a 1ntre%rinderii. (0-*(0. Manfred / PMarketing.i"ten ă a 'arketingu!ui e!ectora! 1n State!e Cnite. accentuează i'%ortan a %ă"trării c!ien i!or. * e"te cea rea!izată de Bruce I$ Ne5man. nu tre4uie 1n e!e" că 'arketingu! ofertei con"tituie o revenire !a vec9iu! conce%t de 'arketing.c!u"iv crea iei te9nice. unde fiecare tranzac ie era %rivită 1n 'od "e%arat. nu'ită re ea de 'arketing. 6 a"tfe! de retro"%ectivă a evo!u iei conce%tu!ui de 'arketing e!ectora! 1n %erioada %o"t4e!ică * centrată %e a!egeri!e %reziden ia!e din S. 1n %ro'ovarea %rodu"e!or "au 1n v8nzarea directă a ace"tora. P9i!i% * PManage'entu! 'arketingu!ui=. %e de o %arte. %e de a!tă %arte. Pierre*Goui"F Io!i4ert. Heorie şi %ractică=. %. Qo iuni de 4ază %entru "tudiu şi %ractică=. şi c!ien ii efectivi. 'ăreşte 1ncrederea 1ntre %arteneri şi creează !egături "tr8n"e. c8t şi cu di"tri4uitorii şi furnizorii va!oroşi. organiza ii!e teritoria!e a!e %artidu!ui.tinderea uti!izării Internetu!ui.%!icit. :n acea"tă eta%ă. $0 . nu !e "o!icita"eră 1n 'od e. care %rivi!egiază o a4ordare %er"ona!izată a c!ien i!or şi a a!tor co'%onente a!e 'icro'ediu!ui 1ntre%rinderii. o%erează cu infor'a ii furnizate de organe!e centra!e de conducere a!e %artidu!ui De"te vor4a. o aten ie deo"e4ită tre4uie acordată i'%!icării 'arketingu!ui 1n activită i!e %o"t*v8nzare. %. 1n a%aren ă.. Bucureşti. evident.conce% iei de 'arketing "trategic 1n nu'eroa"e 1ntre%rinderi. care "ă 1i ofere un avanta? "e'nificativ 1n !u%ta de concuren ă. Mu!te inova ii din do'eniu! %rodu"e!or e!ectronice de !arg con"u' "unt rezu!tatu! unui a"e'enea de'er". Editura Econo'ică. C9iar dacă 1ntre%rinderea e"te cea care %ro%une un nou %rodu". 1ntr*un ter'en "curt din %artea de"tinatari!or. te9nic şi "ocia! 1ntre aceştia.n e)olu. care %oate fi uti!izat 1n condi ii de ra%iditate şi de co"turi redu"e 1n cercetări!e de 'arketing. cărora !i "e %un !a di"%ozi ie 'i?!oace de tran"'itere directă şi ra%idă a ră"%un"u!ui către 1ntre%rindere. Hendin e!e noi 1n teoria şi %ractica 'arketingu!ui "unt 'u!ti%!e şi foarte diver"ificate. Marketingul rela. Bucureşti. "%re deo"e4ire de 'arketingu! c!a"ic. Marketingu! re!a iona! reduce ti'%u! şi co"turi!e aferente tranzac ii!or. c9iar dacă.ă de 'arketing şi %e ada%tarea %rodu"e!or 1ntre%rinderii nu !a nevoi!e actua!e. Ace"te contacte "unt 'enite "ă "u"cite un ră"%un" i'ediat "au. de ce!e două 'ari %artide a'ericane# Partidu! 7e'ocrat şi Partidu! &.ional @nu'it şi 'arketing de re!a ie. 4azate %e intere"e co'une. accentu! cade %e cercetarea co'%!e. 1n conc!uzie. Strategia de an"a'4!u a unei 1ntre%rinderi "e 4azează 1n 'od e"en ia! %e "trategia de 'arketing a ace"teia. :n une!e cazuri. vo! II. e!e "e datorează e. "ucce"u! unui %rodu" %e %ia ă nu "e datorează unei %!anificări riguroa"e a activită ii de cercetare*dezvo!tare. evo!u ia ace"tuia %oate con"titui "u4iectu! unor eta%izări. 1n vederea "ta4i!irii unor re!a ii de durată. C!u?*Qa%oca.C. %. $22. Bru9n. )3 şi 0+*0. E! "e caracterizează %rin uti!izarea unor 4aze de date care "ă %er'ită "ta4i!irea unor contacte %er"ona!e şi diferen iate 1ntre 1ntre%rindere. Editura Heora. :n rea!itate. Ace"t %roce" de cercetare tre4uie "ă "e 1'4ine 1n 'od fericit cu creativitatea te9nică. =$=$ Eta&e . Pornind de !a o foarte cuno"cută eta%izare a%!ica4i!ă 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. a!cătuite din "i'%atizan i şi vo!untari. :n ti'%. $222. cu care ea a "ta4i!it !egături "tr8n"e de interde%enden ă. Marketingu! 1n"ea'nă şi o căutare a rezo!vări!or Pneconven iona!e= şi Punice= %entru a do48ndi o %ozi ie e. %e care con"u'atorii nu !e %erce%eau ca fiind uti!e şi. iar accentu! cădea %e atragerea de noi c!ien i.

de a"e'enea.E. :n $22&. fondată 1n $2-2.on 1n anu! $2-0. eventua!. $2 . 1n a'4e!e cazuri. 1n ca'%ania "a victorioa"ă din $2-3F ∗ orientarea c*tre )An(*ri.C.org.org.a!. are !oc %ri'u! Congre" Interna iona! de Marketing Socia!. di!e'e!e cu care "e confruntă cei ce ana!izează critic %ro4!e'atica 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. %ri'e!e "e'ne a!e intere"u!ui %entru ace"ta a%ar !a "curt ti'% du%ă definirea !ui de către Kotler şi 6altman. iar %u4!icu! căruia i "e adre"ează nu "e recunoaşte 1n (3 Confor' B!ore"cu. !a Pari". :n %rivin a 'arketingu!ui "ocia!. uti!iz8nd de'er"u! care şi*a dovedit eficien a 1n 'arketingu! c!a"ic.a %tudierii marketingului %ocial &olitic 7ezvo!tarea 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. iar 1n $2. devenită un 4e"t*"e!!er interna iona!F ∗ orientarea c*tre marketing. ci %e nevoi!e şi aşte%tări!e a!egători!or. de către "%ecia!işti ai 'arketingu!ui e!ectora! din $+ ări. conducerea ca'%aniei e!ectora!e e"te 1ncredin ată unor "%ecia!işti 1n 'arketing din afara %artidu!ui. 1n 'od %arado. e.ează ca'%ania e!ectora!ă %e identificarea şi %ro'ovarea ce!ui 'ai 4un candidat %o"i4i!. Hot !a nive! continenta!. E. şi care organizează conferin e anua!e %e te'e de "%ecia!itate. cei 'ai 'u! i a'ericani.co'. care nu'ără. e"te vor4a de"%re o fa!"ă %ro4!e'ă.e!!e"... 1n anu! $2. to i cei trei candida i %rinci%a!i * 5eorge Bu"9.%er i!or 1n 'a"" 'edia. din ini iativa francezu!ui Mic2el Bongrand şi a'ericanu!ui 8o%e&2 Na&olitan.e'%!ificare a ace"tei eta%e o con"tituie ca'%ania e!ectora!ă a genera!u!ui Ei"en9o>er. a ce!or două %artide %o!itice 'a?ore a. Cn arti"t %oate.ea%c. %recu' şi rezo!vări!e av8nd cea 'ai 'are %riză !a %u4!icO Ace"tea "unt. Bi!! C!inton şi Ro"" Perot au a4ordat cur"a %entru Ca"a A!4ă din acea"tă o%tică. 7ar. a A"ocia iei Interna iona!e a Con"i!ieri!or Po!itici @>>>.. <Ba4ricarea unui %rodu" de ca!itate= %are a fi cuv8ntu! de ordine 1n acea"tă eta%ă.n. care are %e"te -33 de 'e'4ri. !a 1nce%utu! ani!or A.3. 1n e"en ă. 1n anu! $2-0. nu'ai că ro!u! %rinci%a! 1n organizarea şi conducerea ace"teia trece din '8ini!e a%aratu!ui de %artid 1n ce!e a!e %rofe"ionişti!or.t9eaa%c.i"tă.&. 1n anu! $2+&F ∗ orientarea c*tre &rodu%.Re%u4!ican * n.a!aco%.(3 =$B$ Im&ortan. %oate 1n 'ai 'are 'ă"ură dec8t oricare a!tă "%ecia!izare a 'arketingu!ui nu a fo"t %ri'ită cu 4ra e!e de"c9i"e nici de 'ora!iştii "%ecia!iza i 1n tragerea "e'na!e!or de a!ar'ă %rivind %o"i4i!e %erico!e !a adre"a !i4ertă i!or cetă eneşti şi. 1n %rezent.co'.i"tă A"ocia ia Gatino*a'ericană a Con"i!ieri!or Po!itici @>>>. "ă "e 1'4ogă ea"că. cea 'ai 'are organiza ie %rofe"iona!ă de ace"t ti% e"te A"ocia ia A'ericană a Con"i!ieri!or Po!itici @>>>. :n acea"tă "itua ie. )). A"tfe!.%ri'e %ro%rii!e convingeri %o!itice şi "ă %rezinte %rogra'e de ac iune confor'e ace"tor convingeri "au %oate "ă a4ordeze ace!e te'e %e care e!ectoratu! doreşte "ă !e audă.. Cn regizor. iar ce! care o i!u"trează ce! 'ai 4ine e"te Io9n Bitzgera!d LennedN. !a Bru. nici de 'u! i dintre cei care 4eneficiază de %e ur'a te9nici!or de 'arketing. 6 e.+. 7u%ă %ărerea noa"tră. organizează conferin e anua!e şi a e!a4orat un cod de etică a! "%ecia!i"tu!ui 1n 'arketing e!ectora!. 1ncerc8nd "ă i'%!e'enteze o <'aşinărie %o!itică= 1n care ro!u! candidatu!ui nu e"te a!tu! dec8t ace!a de a inter%reta o %artitură co'%u"ă şi orc9e"trată de către conducerea %artidu!ui. * <Marketing=. o A"ocia ie Euro%eană a Con"i!ieri!or Po!itici @>>>. Editura Marketer. dar niciodată e! nu va deveni P'are=. E"te cazu! !ui Ric9ard Qi. uti!iz8nd 1n 'od eficient te9nici de 'arketing. recruta i 1n "%ecia! din r8nduri!e e. :n acea"tă u!ti'ă eta%ă. Conducerea din Ka"9ington 7. Po!iticu! e"te %recu'%ănitor 1n fa a 'arketingu!ui. un "criitor. reunind circa )3 de "%ecia!işti 1n 'arketing %o!itic din $+ ări a!e 4ătr8nu!ui continent. Bucureşti. ca'%ania e!ectora!ă e"te. $22&. care %un accentu! nu %e candidat. 1n continuare. Se'nificativă %entru nive!u! de dezvo!tare atin" de 'arketingu! e!ectora! e"te crearea. @coordonator. C. un co'%ozitor "au un %ictor tre4uie "ă rea!izeze o%ere de artă izvor8te din conştiin a !or arti"tică "au o%ere %e care %u4!icu! !e doreşte şi care vor avea şan"e 'ai 'ari "ă fie v8nduteO Cn o' %o!itic tre4uie "ă e. foca!izată %e %er"oana candidatu!ui. 'ari!e eforturi făcute "%re a*i <vinde= candidatura fiind re!atate de către Ioe Mc5inni"" 1n cartea <H9e Se!!ing of t9e Pre"ident=. !a Cniver"itatea din I!!inoi" "e de"făşoară !ucrări!e %ri'ei Conferin e Qa iona!e de Marketing Socia!. %. dacă crea ia "a nu e"te origina!ă.ia%c. circa $33 de 'e'4ri.

!ucruri!e "tau e. "e %oate face afir'a ia că i'%ortan a a4ordării %ro4!e'aticii 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic con"tă 1n ce! %u in ur'ătoare!e a"%ecte#($ • din &unct de )edere &ractic. :n o%inia noa"tră. teoriei 'arketingu!ui.iilor nelucrati)e Ca&itolul nr$ B$ Mediul e/tern de marketing al organi(a. Răzvan / PMarketing "ocia!*%o!itic. 1n care 'u!te conce%te "unt de%arte de a fi cri"ta!izate.e de "u%erioritate. tre4uie inut cont de fa%tu! că 1n Ro'8nia e.i'itatea organiza iei. nu face a!tceva dec8t "ă 1nde%ărteze. ca şi a!te ti%uri de in"titu ii @'ini"tere. %entru totdeauna. &333. o incur"iune 1ntr*o "%ecia!izare recentă a 'arketingu!ui. a!cătuit din co'%onente care 1i inf!uen ează activitatea. 1n ra%ort cu ce!e!a!te 'oda!ită i de a4ordare a %ro4!e'e!or cu care "e confruntă organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice o con"tituie "ituarea organiza iei 1n conte.*0... a!cătuie"c 'icro'ediu! de 'arketing "ocia!*%o!itic. une!e dintre ace"te co'%onente %ot fi inf!uen ate.i"tente 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. fără a "e 1nde%ărta de %ro%rii!e*i convingeri. !a r8ndu! !or. inf!uen 8ndu*"e reci%roc. "ă 1şi 'anife"te din ce 1n ce 'ai 'u!t intere"u! de a anga?a "%ecia!işti 1n 'arketing. 1n "%ecia!. 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic co'%onente!e 'ediu!ui de 'arketing "unt gru%ate 1n două categorii# co'%onente!e cu care organiza ia nu intră 1n contact direct şi %e care nu !e %oate inf!uen a 1n 'od direct a!cătuie"c 'acro'ediu! de 'arketing "ocia!* %o!itic. nu e"te ni'ic rău 1n a cunoaşte ce dore"c cetă enii @şi 'arketingu! %o!itic oferă in"tru'ente!e %entru acea"ta. ($ Za9aria. %ri'ării. de a%ari ia unor co'%onente. con"ideră' că to i cei ce "e a%!eacă a"u%ra %ro4!e'e!or %racticii şi. Acea"tă a4ordare a 'ediu!ui de 'arketing a fo"t %re!uată 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic din 'arketingu! c!a"ic. %recu' şi c8teva zeci de %artide %o!itice care au organiza ii !a nive! !oca! şi care %rezintă 'ii de candida i !a a!egeri!e !egi"!ative. !artea a II a$ Mediul e/tern de marketing al organi(a. Ga fe! ca 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. c!u4uri "%ortive etc. 1ncă o dată.333 de organiza ii neguverna'enta!e care de"făşoară activită i cu caracter "ocia!. şi 1n a ac iona 1n direc ia 1nde%!inirii ace"tor dorin e @şi. :n ace!aşi ti'%. &3 . datorită unor %retin"e co'%!e. Bucureşti.act !a fe!# un o' %o!itic de va!oare va fo!o"i ace"te te9nici %entru a "e ada%ta 'ai 4ine !a dorin e!e e!ectoratu!ui.acea"tă crea ie. :n "c9i'4. Cur"=. a nu uti!iza te9nici de 'arketing 1n cu!tură. cu care acea"ta intră 1n re!a ii directe.tern.i"tă %e"te $3. nu %ot "ă oco!ea"că a"%ecte!e %articu!are a!e dezvo!tării ace"tuia 1n zona activită i!or "ocia!e şi %o!itice. %. Mai 'u!t dec8t at8t. • din &unct de )edere teoretic. "tructura şi "e'nifica ia 'arii 'a?orită i a co'%onente!or 'ediu!ui nu diferă 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic fa ă de 'arketingu! c!a"ic. 7e aceea. univer"ită i.. 'ai a!e". 1n une!e cazuri. ine. E"te foarte %ro4a4i! ca ace"te organiza ii. Pentru ca acea"tă inf!uen ă "ă nu fie una negativă %entru organiza ie.tu! unui 'ediu e. 1n ti'% ce co'%onente!e af!ate 1n %ro. :n re"t.iilor %ociale şi &olitice Cna din %articu!arită i!e 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. fiind 1n intere"u! ace"teia "ă deter'ine ce!e 'ai eficiente 'oda!ită i de a face ace"t !ucru. 1n genera!. de către organiza ie. Editura ASE. :n %rivin a uti!izării te9nici!or de 'arketing 1n "co% e!ectora!. %oate da naştere unor 1ntre4ări a căror "o!u ionare va conduce !a o 'ai 4ună 1n e!egere a 'arketingu!ui c!a"ic. %ractic "ingure!e diferen e fiind !egate de 'odificarea i'%ortan ei anu'itor co'%onente a!e 'ediu!ui şi. e"te nece"ar ca acea"ta "ă cunoa"că 1n %rofunzi'e caracteri"tici!e şi evo!u ia 'ediu!ui 1n care 1şi de"făşoară activitatea. şan"a unui arti"t de a fi cuno"cut şi a%reciat de un nu'ăr c8t 'ai 'are de %er"oane. fie şi nu'ai de tea'ă că o ru%tură 1ntre %er"ona!itatea rea!ă şi i'aginea %u4!ică va fi "e"izată şi "anc ionată de e!ectorat. du%ă %arcurgerea %rinci%a!e!or e!e'ente con"titutive a!e activită ii de 'arketing "ocia!*%o!itic şi du%ă c!arificarea no iuni!or teoretice "%ecifice. 'arketingu! %o!itic oferă in"tru'ente!e %entru acea"ta.

E! vizează. :n con"ecin ă. Mediul economic vizează re!a ii!e e. %artide!e %o!itice şi c9iar une!e organiza ii "ocia!e au ca o4iectiv toc'ai 'odificarea anu'itor a"%ecte ce in de 'ediu! %o!itico*in"titu iona!. 1ntruc8t 'area 'a?oritate a organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice ur'ăre"c toc'ai inf!uen area ace"tor co'%orta'ente. Qu 1nt8'%!ător... Mediul &olitico in%titu. iar. tre4uie "u4!iniat fa%tu! că "tudierea co'%onente!or 'acro'ediu!ui e"te 'u!t 'ai i'%ortantă %entru organiza ii!e "ocia!e "au c9iar %o!itice care 1şi de"făşoară activitatea 1n a!te ări. C. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. cutu'e!e şi credin e!e 1'4ră işate de %o%u!a ia din zona vizată. din ace"t 'otiv. E! "e con"tituie 1ntr*un factor de o deo"e4ită i'%ortan ă 1n conturarea co'%orta'entu!ui u'an şi. grad de %o!uare.i"tente 1ntre 'e'4rii "ocietă ii 1n %rivin a %roducerii şi re%artizării 4unuri!or nece"are. c!i'ă. Bucureşti. uti!a?e etc. !icen e etc. Pentru organiza ii!e "ocia!e "au %o!itice. Mediul te2nologic e"te a!cătuit din an"a'4!u! e!e'ente!or 'ateria!e @ec9i%a'ente. acte!e nor'ative care reg!e'entează activitatea organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice. 'ediu! econo'ic.ează di"cur"u! e!ectora! %e rezo!varea unor %ro4!e'e de 'ediu !i%"ite de i'%ortan ă 1n zona re"%ectivă. neg!i?8ndu*!e %e ce!e cu adevărat i'%ortante. 1'%ăr ind %o%u!a ia 1n func ie de criterii !egate de v8r"tă. 1n zone geografice %e care !e cuno"c 'ai %u in şi unde "e %ot confrunta cu "itua ii neaşte%tate. a!unecări de teren.. Io9nF Kong. ur'ărind doar "ă "e ada%teze !a cerin e!e !ui. @coordonator. %e de a!tă %arte. $22&. re ea 9idrografică. organi"'e!or guverna'enta!e şi gru%uri!or de %re"iune care inf!uen ează şi !i'itează !i4ertatea de ac iune a organiza ii!or şi %er"oane!or %articu!are 1ntr*o anu'ită "ocietate=((. :n ace!aşi ti'%. ce! 'ai 'are nu'ăr de a"e'enea organiza ii "e 1nt8!neşte 1n ări!e dezvo!tate din %unct de vedere econo'ic. şi ne'ateria!e @kno> 9o>. 'ediu! te9no!ogic. datorită re!a iei e. ocu%a ie.ional "e referă !a Pan"a'4!u! !egi!or. venituri.i"tentă 1n zona vizată de organiza ia "ocia!ă "au %o!itică. "trategice. "ecete etc. nive!u! de dezvo!tare econo'ică e"te i'%ortant. dacă 1şi a.i"tente 1ntre ace"tea re%rezintă o condi ie "ine Uua non a oricărei organiza ii "ocia!e "au %o!itice. na iona!itate. P9i!i%F Ar'"trong. dată fiind dina'ica 'ai %u in accentuată a co'%onente!or "a!e. +(. I'%ortan a cunoaşterii a"%ecte!or "%ecifice ace"tui 'ediu e"te 'ai 'are 1n cazu! organiza ii!or care o%erează 1n afara grani e!or %ro%riei ări. 1n "%ecia!. 'ediu! "ocio*de'ografic re%rezintă <%unctu! de %ornire 1n eva!uarea di'en"iuni!or cererii %oten ia!e. a!e organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice. %. ro!u! "ău 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic e"te deo"e4it.i"tent 1ntre diferite!e for'a iuni %o!itice. Ro!u! ?ucat de 'ediu! te9no!ogic 1n cazu! organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice e"te 'ai %u in i'%ortant dec8t 1n cazu! 1ntre%rinderi!or. $220. %. 'ediu! natura! şi 'ediu! interna iona!.B$'$ Macromediul de marketing al organi(a. ace"ta inf!uen ează decizii!e %e ter'en !ung.iilor %ociale şi &olitice :n %rivin a 'acro'ediu! de 'arketing "ocia!*%o!itic. 'ai %redi"%u"e !a gafe. "e. 1n genera!. Ca şi 1ntre%rinderi!e. 7ar. şi un candidat <%araşutat= de !a centru 1ntr*o regiune %e care nu o cunoaşte %oate face gafe. 5arNF Saunder". Macro'ediu! de 'arketing "ocia!*%o!itic e"te a!cătuit din ur'ătoare!e co'%onente# 'ediu! "ocio*de'ografic. &$ . 'ediu! cu!tura!. a %ie ei organiza iei=. Mediul %ocio demogra+ic cu%rinde an"a'4!u! e!e'ente!or !egate de %o%u!a ia e. fiind. Mediul cultural inc!ude an"a'4!u! a"%ecte!or %rivind "i"te'u! de va!ori. Editura Heora. "e %oate a%recia că. $$3&. 'ediu şi !oca!itate de do'ici!iu etc. datorită fa%tu!ui că organiza ii!e fără "co% !ucrativ nu "e i'%!ică dec8t 1n 'ică 'ă"ură 1n %roce"u! de %roduc ie. Lot!er. %e de o %arte. a!e căror rea!ită i !e "unt 'ai %u in cuno"cute. %erico! de inunda ii. 4revete. ra%ortu! de for e e. tradi ii!e. Mediul natural are 1n vedere condi ii!e !egate de re!ief. * <Marketing=. o4iceiuri!e. organiza ii!e "ocia!e "au %o!itice o%erează "eg'entări a!e %ie ei.. Bucureşti. %recu' "tructura de v8r"tă a %o%u!a iei. Cunoaşterea diferite!or categorii de %o%u!a ie şi a !egături!or e. Jeronica * <Princi%ii!e 'arketingu!ui=.(& Ace"te di'en"iuni "unt inf!uen ate 1n 'od con"idera4i! de o "erie de a"%ecte. (& (( B!ore"cu. nu 1şi %ro%un "ă ac ioneze a"u%ra ace"tei co'%onente a 'acro'ediu!ui. Editura Marketer. uti!izate 1n %roduc ia şi di"tri4u ia 4unuri!or. 'ediu! %o!itico*in"titu iona!. care inf!uen ează ra%orturi!e dintre 'e'4rii "ocietă ii.i"tente 1ntre ace"ta şi nive!u! fonduri!or de care 4eneficiază ace"te organiza ii. ceea ce creează "itua ii "%ecifice fiecărei zone. indiferent de o4iective!e %e care !e ur'ăreşte. 7acă 1ntre%rinderi!e.

foarte diferite. ter'enu! de <%re"cri%tor= %rovenind.. din acea"tă %er"%ectivă. "u4"cri%torii. !re%tatorii de %er)icii "unt. organi"'e!e %u4!ice.ional %oate fi con"iderat o u!ti'ă co'%onentă a 'acro'ediu!ui de 'arketing "ocia!*%o!itic. dar.e'%!u. fără a*! ado%ta. "itua ie 1n care.. "ti!u! de via ă @a%artenen a !a unu! din "ti!uri!e de via ă identificate !a nive! na iona! "au c9iar zona! "ta4i!indu*"e 1n 4aza unui "et cu%rinzător de 1ntre4ări. Militan. 1nde%!inind diver"e "arcini. de e. din %er"%ectiva 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. :n %!anu! activită i!or "ocia!e. foarte !a 'odă 1n u!ti'u! deceniu 1n ări!e ve"t*euro%ene. ace"ta inc!ude co'%onente care "e regă"e"c şi 1n 'arketingu! c!a"ic. 'i!itan ii @vo!untarii. care contri4uie financiar !a 4una de"făşurare a activită ii organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice. %er"oane!e fizice "au ?uridice anga?ate de către organiza ii!e "ocia!e "au %o!itice 1n vederea rezo!vării unor %ro4!e'e "%ecifice. organiza ia "ocia!ă intră 1n re!a ii de concuren ă şi cu ace"tea. B$-$ Micromediul de marketing al organi(a. ocu%ă o %ozi ie din care %ot inf!uen a co'%orta'entu! a!tor %er"oane. deşi au !oc 1n a!te ări. Ei "unt %rezen i şi 1n 'arketingu! c!a"ic. %e !8ngă criterii!e "ocio*de'ografice. ?oacă un ro! i'%ortant %entru fa4rici!e de 'edica'ente şi %entru far'acii. Gru&urile . de !a 'edicii care. e! viz8nd "itua ia %o!itică din a!te ări.. <MSdecin" "an" fronti]re"= tre4uie "ă 1şi ge"tioneze re"ur"e!e a"tfe! 1nc8t "ă fie ca%a4i!ă "ă facă fa ă con"ecin e!or unor conf!icte 'i!itare care iz4ucne"c "i'u!tan 1n zone diferite. dar şi 1n cazu! unor organiza ii "ocia!e @de e. Concuren.ii @"au vo!untarii.. 1ntruc8t <%re"criu= anu'ite 'ărci de 'edica'ente con"u'atori!or fina!i. deşi nu uti!izează ei 1n"ăşi 'edica'ente!e. "au. %re"cri%torii.e'%!u * %oate inf!uen a de"făşurarea unor a!egeri !egi"!ative "au %reziden ia!e 1n Ro'8nia. ocu%ă !ocu! centra! 1n activitatea de 'arketing a organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice. uti!izarea "au neuti!izarea %rezervativu!ui 1n re!a ii!e "e. conf!icte!e 'i!itare şi c9iar ce!e "ocia!e care. 1n confor'itate cu %regătirea şi a%titudini!e fiecăruia. un ro! i'%ortant ?uc8ndu*! ce!e co'%orta'enta!e @fu'ători "au nefu'ători. C9iar criterii!e care "tau !a 4aza de!i'itării ace"tor gru%uri* intă "unt foarte nu'eroa"e. fir'e!e 1şi aco%eră c9e!tuie!i!e din venituri!e o4 inute din v8nzarea 4unuri!or rea!izate. nefiind nevoite "ă recurgă !a "o!icitarea "%ri?inu!ui financiar din %artea a!tor organiza ii. E!e "unt ec9iva!entu! c!ien i!or din 'arketingu! c!a"ic şi.ii au un "tatut diferit... !a r8ndu! !or. aceştia ?oacă un ro! e"en ia! 1n de"făşurarea activită ii organiza iei. de 1nvă ă'8nt etc. A!ături de %er"ona!u! retri4uit. 1ntruc8t 1n 'arketingu! c!a"ic. 1n"ă. Ro!u! !or e"te "i'i!ar cu ce! a! "a!aria i!or dintr*o 1ntre%rindere. :n "fera 'arketingu!ui activită i!or ne!ucrative. av8nd atri4u ii a"e'ănătoare for e!or de v8nzare din 'arketingu! c!a"ic. Su1%cri&torii "unt ace!e %er"oane fizice "au ?uridice. %re"tatorii de "ervicii. gru%uri!e* intă "unt. re"%ectiv 4o!navi!or. concuren ii. dar şi c8teva co'%onente "%ecifice. indiferent dacă ado%tă "au nu un anu'it co'%orta'ent @de regu!ă. ei "unt re%rezenta i de organiza ii!e "ocia!e care "e adre"ează ace!oraşi gru%uri* intă.int* re%rezintă "eg'ente!e de %o%u!a ie vizate de o organiza ie "ocia!ă "au %o!itică. activită i "i'i!are "unt %racticate şi de către organi"'e %u4!ice "au c9iar de către 1ntre%rinderi. activitatea unei organiza ii "ocia!e "au ca'%ania e!ectora!ă a unui candidat. natura organiza ii!or fiind foarte diver"ă.. "au c9iar "tatu! şi ad'ini"tra ii!e %u4!ice !oca!e. :n && .iilor %ociale şi &olitice :n %rivin a 'icro'ediu!ui de 'arketing a! organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice. ca şi 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. de a!tfe!. criterii!e %"i9o!ogice @diver"e a"%ecte !egate de %er"ona!itatea individu!ui. Ro!u! "ău %oate fi i'%ortant 1n cazu! 'arketingu!ui e!ectora! @o "c9i'4are %o!itică !a Mo"cova * venirea co'unişti!or !a %utere. %ot inf!uen a "itua ia din ara 1n care 1şi de"făşoară activitatea re"%ectiva organiza ie "ocia!ă "au %o!itică. :n une!e cazuri. 1n func ie de do'eniu! "ocia! "au %o!itic 1n care activează organiza ia.Mediul interna. Co'%onente!e 'icro'ediu!ui de 'arketing "ocia!*%o!itic "unt ur'ătoare!e# gru%uri!e* intă. %artici%area "au a4"en a de !a vot. !re%cri&torii "unt %er"oane care.ua!e. re%rezintă %er"oane!e fizice di"%u"e "ă "%ri?ine. Aceştia re%rezintă o co'%onentă a 'icro'ediu!ui "%ecifică 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. %rin efectuarea unor activită i cu caracter vo!untar @fără a fi reco'%en"a i 'ateria!. viz8nd aceeaşi "feră de %reocu%ări @rezo!varea unor %ro4!e'e de "ănătate. o 'are i'%ortan ă o %rezintă 'i!itan ii care 1nde%!ine"c "arcini 1n virtutea cărora intră 1n contact cu gru%uri!e* intă..

ace"te re"ur"e "unt !i'itate. ce! 'ai ade"ea. 7in %er"%ectiva 'arketingu!ui c!a"ic. 1n 'od nor'a!. de ?u"ti ie etc. 6 e. !a re!a ii!e care iau naştere 1ntre 1ntre%rindere şi c!ien ii ace"teia. du%ă cu'.. agen ii!e de %u4!icitate şi fir'e!e de con"u!tan ă. 1n vederea 'odificării ace"tora. organiza ii!e "ocia!e au voca ia de a ac iona a"u%ra anu'itor co'%onente a!e 'ediu!ui. in"titute!e de "ondare a o%iniei %u4!ice. Qi'eni nu neagă că e. dar. aşa cu' arăta' anterior. va'a!e. o4iectu! de activitate şi de "tudiu a! 'arketingu!ui c!a"ic. ca şi 1ntre%rinderi!e. "e uti!izează ter'enu! de <%ia ă a for ei de 'uncă=. care "unt %rezente 1n cazu! tuturor organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice @ca şi 1n cazu! 1ntre%rinderi!or.i"tă organi"'e %u4!ice "%ecifice fiecărui do'eniu 1n %arte# Con"i!iu! Qa iona! de Eva!uare şi Acreditare Acade'ică 1n do'eniu! 1nvă ă'8ntu!ui "u%erior. :n genera!. re!a ii!e organiza ii!or "ocia!e cu gru%uri!e* intă şi. tran"%ort.ei organi(a. 1n "en"u! unei 1'4unătă iri a re!a ii!or "ocia!e şi a ca!ită ii vie ii 1n "ocietatea re"%ectivă. %ro4!e'a %rinci%a!ă e"te "ă vinzi. ca şi 1n cazu! 1ntre%rinderi!or. Bigura nr. 1ntr*un 'od 'ai 'u!t "au 'ai %u in figurat.$. nu'ai că ace"te %ie e nu con"tituie. iar aten ia 1ntre%rinderii "e 1ndrea%tă 1n 'od fire"c 1n 'ai 'are 'ă"ură "%re c!ien i dec8t "%re furnizori. -.%!ica ie %o"i4i!ă ar fi aceea că %e o <%ia ă a cu'%ărători!or=. re!a ii!e dintre organiza ii!e "ocia!e şi "u4"cri%tori devin foarte i'%ortante.. A vor4i de"%re %ia a activită i!or "ocia!e "au de"%re %ia a e!ectora!ă 1n"ea'nă a e. :n condi ii!e 1n care. %ază şi %rotec ie etc. "unt nevoite "ă ai4ă re!a ii de "c9i'4 şi cu "u4"cri%torii. %ia a 1ntre%rinderii "e referă. Birou! E!ectora! Centra! şi 4irouri!e e!ectora!e !oca!e 1n do'eniu! e!ectora! etc. Pe !8ngă organe!e financiare..a organi(a. Organi%mele &u1lice "unt ace!e "tructuri %er'anente "au te'%orare. Ca&itolul nr$ C$ !ia.iilor %ociale şi &olitice Pia a e"te un conce%t "%ecific "ferei econo'ice. %recu' şi %er"oane!e %re"t8nd a!te "ervicii dec8t ce!e de 'arketing# "ecretariat.iilor %ociale şi &olitice C$'$ #e+inirea &ie. 1n 'od o4işnuit. 1n"ărcinate. Pia a activită i!or "ocia!e dona ii "%on"orizări a!oca ii de !a 4uget inf!uen area unor co'%orta'ente %re"tarea unor "ervicii v8nzarea unor 4unuri Su4"cri%* tori "ati"fac ii 'ora!e i'agine "ta4i!itate 6rganiza ie "ocia!ă "ati"fac ii 'ora!e %!ata 1n 4ani 5ru%uri intă &( . Ace"tea intră 1n re!a ii de "c9i'4. 7ar.acea"tă categorie intră. "%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi. cu gru%uri!e* intă a!e căror %ro4!e'e inten ionează "ă !e rezo!ve. "itua ie "%ecifică ări!or dezvo!tate. %entru a*şi a"igura re"ur"e!e financiare nece"are de"făşurării activită ii. de "tat "au a"ociative.tra%o!are nu "e %oate face fără a de!i'ita corect con inutu! no iunii de %ia ă. tot ca 1n cazu! 1ntre%rinderi!or şi c9iar 1n 'ai 'are 'ă"ură dec8t ace"tea. nu "ă cu'%eri. e. ceea ce face ca 'arketingu! "ocia! "ă ai4ă 1n vedere două co'%onente a!e %ie ei# %e de o %arte.i"tă %ie e şi 1n a'onte de 1ntre%rindere @unii autori vor4e"c c9iar de"%re un <'arketing a! a%rovizionării=. cu "u%raveg9erea şi contro!u! activită ii organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice. Qu !a fe! "tau !ucruri!e 1n cazu! organiza ii!or "ocia!e. unde oferta e"te 'ai 'are dec8t cererea. 1n %ri'u! r8nd. re!a ii!e organiza ii!or "ocia!e cu "u4"cri%torii. iar acea"tă e. organiza ii!e "ocia!e şi ce!e %o!itice tre4uie "ă ur'ărea"că o ada%tare c8t 'ai ra%idă şi 'ai eficientă !a 'odificări!e 'ediu!ui 1n care ac ionează. %e de a!tă %arte.tra%o!a "en"uri!e ace"tui conce%t !a "fera "ocia!*%o!iticu!ui.

uneori organiza ia confrunt8ndu*"e cu !i%"a de intere" "au c9iar cu adver"itatea anu'itor 'e'4ri ai gru%uri!or* intă vizate vi"*a*vi" de %ro%uneri!e de 'odificare a co'%orta'entu!ui ace"tora. "e i'%une o di"tinc ie 1ntre no iuni!e de a!egători. $20. că defini ia %ie ei e!ectora!e nu %oate face a4"trac ie de candida ii 1n"crişi 1n cur"a e!ectora!ă. e. 1n"ă. care "e autofinan ează din %rofit şi anga?ează %er"ona!. ce!e 'ai i'%ortante a"%ecte "unt ce!e !egate de %ia a e!ectora!ă. deci. %. %. 1n "%ecia!. !a "ta4i!itatea "ocia!ă. acord8ndu*!e o i'%ortan ă ega!ă. 1n %u ine cazuri aceştia %!ătind o "u'ă de 4ani. "legătorii "unt %er"oane!e cu dre%t de vot care. Prin ana!ogie cu 1ntre%rinderi!e. "unt 9otăr8te "ă voteze cu unu! dintre candida ii 1n"crişi 1n 'od oficia! 1n cur"a e!ectora!ă.i"tă tenta ia de a o defini %rin nu'ăru! de %er"oane av8nd dre%t de vot 1ntr*o anu'ită circu'"cri% ie. de !a care %ri'eşte "%on"orizări.i"ten i. 7in %unctu! de vedere a! unui candidat. întreprinderi. Studii efectuate 1n acea"tă direc ie de'on"trează. ∗ caracterul preponderent nemonetar al contraprestaţiei efectuate de către grupurile!ţintă vizate. S%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi. Bucureşti. <o4iectu! de activitate= a! organiza iei "ocia!e 1! re%rezintă rezo!varea unor %ro4!e'e cu caracter "ocia! a!e anu'itor gru%uri* intă. cu @&. subscriptori!persoane fizice. !a un anu'it 'o'ent. ∗ caracterul preponderent intangibil al prestaţiei efectuate de către organizaţie 1n direc ia gru%uri!or* intă. de !a care o4 ine dona ii şi cărora !e oferă "ati"fac ia 'ora!ă de a fi contri4uit !a rezo!varea unei %ro4!e'e "ocia!e.iilor %ociale şi &olitice 7inco!o de diferen e!e e. "%ri?inind rezo!varea unor %ro4!e'e care con"tituie 1n"ăşi ra iunea de a e. :n ace"t conte. identificate c8teva tr*%*turi %&eci+ice a!e %ie ei ace"tor organiza ii# ∗ necesitatea existenţei unor surse gratuite de finanţare şi de forţă de muncă. oferindu*!e %o"i4i!itatea de a*şi "%ori notorietatea şi de a*şi 1'4unătă i i'aginea. :n ceea ce %riveşte %ia a organiza ii!or %o!itice. latente. ∗ 1n 'u!te cazuri. Editura Ytiin ifică şi Encic!o%edică. şi de a!egeri. :n ace"te condi ii. a!egătorii "e 1'%art 1n a!egători %ro%rii şi a!egători ai candida i!or concuren i. +.i"ten i=(). E"te foarte %ro4a4i! ca aceştia "ă nu %artici%e !a vot. ea intr8nd 1n re!a ii cu @$.Se'nifica ia re!a ii!or %rezentate 1n figura de 'ai "u" e"te ur'ătoarea# organiza ia "ocia!ă tre4uie "ă fie activă %e <%ia a= atragerii de fonduri. C. care aco%eră. () (+ Baivre. :n ace!aşi ti'%. re!a ii!e cu "u4"cri%torii ?uc8nd un ro! "ecundar. a"tfe!. acea"ta e"te <%ia a %rinci%a!ă= %e care activează o organiza ie "ocia!ă. Conc!uzia i'ediată e"te. A "e vedea B!ore"cu. :n 'area 'a?oritate a cazuri!or e"te vor4a de"%re tran"'iterea unor idei şi %re"tarea unor "ervicii. fie că nu "unt intere"a i de %o!itică. fie că nu 1şi regă"e"c a"%ira ii!e 1n nici unu! dintre candida ii e.i"ta a "tatu!ui şi contri4uind.ei organi(a. Pe de a!tă %arte. %ot fi. de !a care %ri'eşte a!oca ii. e. &) . :n %rivin a ace"teia. de"%re rea!izarea şiX"au co'ercia!izarea unor %rodu"e tangi4i!e. Iean*P9i!i%%e / <Ga rationa!itS de !AS!ecteur= 1n <Revue Bran^ai"e du Marketing= nr. că Pa!egătoru! "e 9otărăşte 1n func ie de %erce% ii!e şi re%rezentări!e %e care şi !e face de"%re candida ii e. totuşi.i"tă şi a!egători care. tota! "au %ar ia!. &2. %recu' şi cu @(. co"turi!e organiza iei.t. Qu tre4uie uitat că atragerea de fonduri nu re%rezintă dec8t 'i?!ocu! %rin care "e a"igură de"făşurarea 1n condi ii nor'a!e a activită ii organiza iei. cererea din %artea gru%uri!or* intă 1'4racă for'a unei cereri neexprimate. 'area 'a?oritate a %re"ta ii!or organiza ii!or "ocia!e "unt gratuite. organiza ii!e "ocia!e tre4uie "ă convingă "u4"cri%torii şi "ă 'o4i!izeze 'i!itan ii. Acea"ta %re"u%une o orientare 'u!ti!atera!ă a activită ii de 'arketing. non*a!egători re!ativi şi non*a!egători a4"o!u i. şi. $(-*$(0. bugetul statului şi a!e autorită i!or !oca!e. nu %ute' fi de acord cu ace!e o%inii care vor4e"c de"%re două %ie e "%ecifice organiza ii!or "ocia!e.(+ ceea ce conduce !a de!i'itarea categorii!or de <%ia ă e!ectora!ă efectivă= şi <%ia ă e!ectora!ă %oten ia!ă=.+. / <Strategii 1n conducerea activită ii 1ntre%rinderii=. o% iune %e care o vor concretiza 1n ziua a!egeri!or.i"tente 1ntre organiza ii!e "ocia!e care activează 1n do'enii at8t de %u in a"e'ănătoare. foarte rar.X$2. 1n genera!.. 7in %er"%ectiva 4eneficiari!or. C$-$ Tr*%*turi %&eci+ice ale &ie.

1n %!anu! vie ii %u4!ice. a!egătorii indecişi. !i'ite!e ce!e 'ai !argi 1n cadru! cărora ur'ează "ă ai4ă !oc confruntarea e!ectora!ă. iar. )+. care. de e. tre4uie "ă 1i deter'ini "ă %artici%e !a vot. ace"t 'o'ent are o 1ncărcătură afectivă %e care. Pia a e!ectora!ă are o "erie de tr*%*turi %&eci+ice. Se cunoaşte at8t nu'ăru! ce!or care au dre%t de vot. "e o4 ine di'en"iunea cantitativă a pieţei electorale potenţiale. iar un candidat are nevoie. :n categoria non!alegătorilor absoluţi "unt inc!u"e %er"oane!e care. "unt 9otăr8te "ă nu voteze.e'%!u.i"t8nd. din 'otive "ta4i!ite %rin !ege. 1n ti'% ce o fir'ă.acte a!e ace"tora. $22-.e'%!u. de regu!ă. !a un anu'it 'o'ent. un vot 1'%otriva candidatu!ui B. &+ . %entru unii a!egători.E.e'%!u. %o i 1ncerca "ă !e zdruncini 1ncrederea 1n ace"ta şi "ă 1i deter'ini "ă nu "e %rezinte !a vot. 1n cazu! unor a!egeri e. %rin 1n"u'area a!egători!or. un interva! de ti'% i'%ortant. "e o4 ine populaţia de referinţă. %e %ia a e!ectora!ă fiecare a!egător di"%une de un "ingur votF ∗ învingătorul ia totul. fie nu ştiu %e care candidat 1! vor vota. de e. artico!u! nr. fie nu "unt 9otăr8te dacă "ă voteze "au nu.. teză de doctorat. :n via a %o!itică e. 7re%t ur'are. de +3\ W $ din voturi %entru a fi a!e". a!egeri!e "unt %rogra'ate !a o dată fi.S.i"tă anu'ite <%raguri de renta4i!itate= fi. 1ntre două a!egeri "ucce"ive e.%ri'ă di'en"iuni!e %o"i4i!e a!e %ie ei. datorită certitudinii că. Acea"ta e. 1ntruc8t "e con"ideră că e"te ineficient "ă te concentrezi a"u%ra a!egători!or de?a convinşi "ă te voteze @ce! 'u!t. %. %recu' şi %er"oane!e care. A 4ea Coca Co!a nu 1n"ea'nă a ur1 Pe%"i Co!a. 1n ziua a!egeri!or. %rin 9otăr8re ?udecătorea"că definitivă. 1n cazu! a!egeri!or 1n care "e a%!ică "i"te'u! e!ectora! 'a?oritar. "e %oate afir'a că nu'ăru! a!egători!or con"tituie di'en"iunea cantitativă a pieţei electorale efective. !a %ierderea dre%turi!or e!ectora!e.%ri'ată 1n unită i fizice. a"u%ra ga'ei de %rodu"e etc. con"tituie inta %redi!ectă a "trategii!or şi tactici!or de 'arketing e!ectora!.. :n "c9i'4. S%re deo"e4ire de %ia a 4unuri!or de !arg con"u'. ∗ caracterul implicant al actului de votare. Pornind de !a conturarea ace"tor trei categorii de %er"oane. aceştia vor trece %rin fa a urne!or de vot. non*a!egători!or re!ativi şi a non*a!egători!or a4"o!u i. 1n ace!aşi ti'%. de regu!ă. acea"tă "itua ie conferă. unde e"te %o"i4i!ă o "%orire a con"u'u!ui 'ediu. anu'ite %articu!arită i 1ntoc'irii şi i'%!e'entării unui %rogra' de 'arketing e!ectora!. cea !a care "e va ra%orta activitatea viitoare a ce!or a!eşi. C9iar dacă teoria nu reco'andă ca activitatea de 'arketing "ă 1nceteze 1ntre două 1nt8!niri e!ectora!e. are %o"i4i!itatea de a ac iona a"u%ra %re u!ui de v8nzare. din %unct de vedere %ractic.ă. :n "c9i'4. Qeatingerea ace"tor %raguri con"tituie un eşec e!ectora!. re%rezintă ce! %u in &3*&+\ din e!ectorat. %oate doar 'ari!e co'%eti ii "%ortive o 'ai au. Răzvan * <Strategii şi tactici de 'arketing e!ectora!=. 7acă o fir'ă %oate efectua 1n orice 'o'ent acte de v8nzare*cu'%ărare.. :n fine. 1n ti'% ce 1n via a econo'ică e"te %o"i4i! ca toate fir'e!e "ă fie c8ştigătoareF ∗ caracterul discontinuu al înt$lnirilor electorale. du%ă cu' e"te ineficient "ă te adre"ezi a!egători!or 9otăr8 i "ă voteze un a!t candidat @ce! 'u!t. 7in %er"%ectiva 'arketingu!ui e!ectora!. care nu "e regă"e"c 1n cazu! %ie ei 4unuri!or şi "ervicii!or#(∗ dimensiunile potenţiale ale pieţei electorale sunt mult mai clar precizate. %entru a*şi a"igura renta4i!itatea.. %rin 'odificarea nu'ăru!ui %er"oane!or care votează. %recu' şi %er"oane!e conda'nate. Bucureşti. c8t şi nu'e!e şi adre"e!e e. nu au %o"i4i!itatea de a vota @de e. un vot %entru candidatu! A e"te. A. () din Con"titu ia Ro'8niei %recizează că nu au dre%t de vot cetă enii care nu au dre%t de vot cetă enii care nu au 1'%!init $0 ani %8nă 1n ziua de"făşurării a!egeri!or. (- Za9aria. unui %artid 1i "unt nece"are (\ din voturi %entru a intra 1n %ar!a'ent.. acea"tă categorie de a!egători e"te cea 'ai i'%ortantă. 7acă !a nu'ăru! a!egători!or "e adaugă ce! a! non*a!egători!or re!ativi. deşi au dre%t de vot. du%ă cu' a cu'%ăra un te!evizor Sa'"ung nu %re"u%une un "enti'ent de di"%re fa ă de te!evizoare!e P9i!i%". de4i!ii "au a!iena ii 'inta!i %uşi "u4 interdic ie. ceea ce con"tituie %re'i"e favora4i!e %entru o cercetare riguroa"ă a %ie ei e!ectora!eF ∗ dezvoltarea pieţei electorale are loc doar pe cale extensivă. :n "i"te'u! e!ectora! %ro%or iona! a%!icat !a a!egeri!e !egi"!ative din ara noa"tră.i"tă un "ingur 1nvingător şi 'ai 'u! i 1nvinşi.#on!alegătorii relativi "unt %er"oane!e cu dre%t de vot care. c9iar dacă nu atinge o anu'ită cotă de %ia ă e.ate %rin !ege.

iunilor de marketing %ocial &olitic şi comen%ur*rii e+ectelor ace%tora$ :n e"en ă. e. c9iar ca ur'are a 'ă"uri!or 1ntre%rin"e de fir'ă 1n 4aza cercetării re"%ective. cercetarea de 'arketing "ocia!*%o!itic "e individua!izează 1n ra%ort cu cercetarea de 'arketing c!a"ic %rin c8teva a%&ecte &articulare. o4iceiuri!e %rivind igiena %er"ona!ă "au c9iar o% iunea %o!itică. e.%ri'e o%inia cu %rivire !a diferite 'ărci de detergen i "au te!evizoare. 7acă.iilor de marketing de%tinate organi(a.ia şi &articularit*. C. cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic re%rezintă o a%!icare a conce%te!or. e"te nece"ară uti!izarea %e "cară !argă a te9nici!or ca!itative de cercetare @1n "%ecia!. :n a! doi!ea r8nd. o %er"oană nu are ni'ic 1'%otrivă "ă*şi e.. a cunoştin e!or %o%u!a iei %rivind căi!e de tran"'itere a S. 7acă.i+ice de in)e%tigare: %e reali(ea(* %&eci+icarea: m*%urarea: culegerea: anali(a şi inter&retarea in+orma. 1n cazu! "onda?e!or %ree!ectora!e. "u4iecte ta4u %entru o'u! o4işnuit# co'%orta'entu! "e. Cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic vizează.. a metodologiei utilizate. interviu! 1n %rofunzi'e.tern de 'arketing. "ănătatea.. implicit.iei %ociale %au &olitice: . :n %ri'u! r8nd. Hotuşi. 7e regu!ă.i: arie: ti&ologie: i%toric: demer% D$'$ #e+ini. "e %oate con"idera cercetarea de marketing %ocial &olitic ca +iind acti)itatea +ormal* şi %i%tematic*: &rin intermediul c*reia: cu aFutorul unor conce&te: metode şi te2nici ştiin. 1n cazu! unei cercetări %rivind inciden a con"u'u!ui de droguri 1n r8nduri!e !iceeni!or. Bucureşti. @coordonator.I. cercetarea de 'arketing "ocia!* %o!itic fiind o condi ie "ine Uua non a o4 inerii de infor'a ii "%ecifice. rezu!tate!e "unt %re!uate şi a'%!u co'entate de către 'a"" 'edia.actă a corectitudinii rezu!tate!or o4 inute. şi %articu!ariz8nd acea"tă defini ie !a do'eniu! "ocia!*%o!itic.n care acti)ea(*: identi+ic*rii o&ortunit*. ti'% 1n care condi ii!e de 'ediu "e %ot "c9i'4a @ade"ea. 7ecizii!e "trategice şi c9iar ce!e tactice a!e organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice tre4uie "ă "e 4azeze %e cunoaşterea co'%onente!or 'ediu!ui e.ile cercet*rii de marketing %ocial &olitic Bunda'entarea ştiin ifică a activită ii de 'arketing "ocia!*%o!itic e"te un a"%ect definitoriu a! ace"tuia. :n a! trei!ea r8nd. 7in ace"t 'otiv. 1ntre 'o'entu! efectuării unei cercetări şi 'o'entu! 1n care "e %oate a%recia acurate ea şi eficien a ace"teia trece o %erioadă de"tu! de !ungă. (. 1n cazu! fir'e!or. o%inii!e %o!itice etc. Editura Marketer. * <Marketing=.i"tă o anu'ită re inere 1n a ră"%unde !a 1ntre4ări viz8nd 'i?!oace!e contrace%tive %racticate.7.n )ederea cunoaşterii mediului . 1n genera!. %recu' şi acordarea unei aten ii deo"e4ite for'u!ării 1ntre4ări!or uti!izate 1n cercetări!e cantitative. "au 1n cazu! unui "onda? %ree!ectora!. mass media şi opinia publică manifestă un interes sporit faţă de rezultatele acestor cercetări.ua!.A. ceea ce inf!uen ează 1n diferite "en"uri 1n"uşi co'%orta'entu! anu'itor categorii de %o%u!a ie. ceea ce face a%roa%e i'%o"i4i!ă o verificare e. %. 1n 'arketingu! c!a"ic. "e con"tată o reticenţă sporită din partea subiecţilor cercetaţi în a oferi informaţiile solicitate.!artea a III a$ Cercet*ri de marketing %ocial &olitic Ca&itolul nr$ D$ Cercet*rile de marketing %ocial &olitic E conce&t: &articularit*. şi 'i?!oace!e de %revenire a ace"teia.ilor şi ri%curilor: determin*rii )ariantelor o&time ale ac. 'area 'a?oritate a cercetări!or de 'arketing "unt <de uz intern=. %u4!icu! !arg nefiind dec8t 4eneficiaru! ac iuni!or de 'arketing %e care re"%on"a4i!ii fir'e!or !e decid %e 4aza ace"tor cercetări. 2) &- . $22&. Pornind de !a o %o"i4i!ă defini ie dată cercetări!or de 'arketing 1n genera!(. ade"ea.i"tă posibilitatea de a verifica rapid corectitudinea rezultatelor obţinute şi. A "e vedea B!ore"cu. 'etode!or şi in"tru'ente!or uti!izate 1n cercetări!e de 'arketing c!a"ic 1n do'eniu! "ocia!*%o!itic.

a!egeri!e "*au con"tituit 1n 'o'ente de referin ă nu doar 1n %!an %o!itic. . de regu!ă nere%rezentative ca "tructură.tre' de !argă. "i'u!ări "au e. %e care %oate "ă !e fo!o"ea"că 1n i'%!e'entarea unei "trategii e!ectora!e va!orizante şi credi4i!e. Prin cercetări directe.i"tentă. * <Marketing=. de*a !ungu! ti'%u!ui. cu organiza ia "ocia!ă "au %o!itică %oate face o4iectu! unei a"e'enea cercetări. 'ai a!e". 7e a!tfe!. regu!i!e ?ocu!ui e!ectora! "unt c!are. "e di"ting# cercetări de teren şi cercetări de 4irou. a candidatu!ui 1n r8ndu! gru%uri!or* intă vizate. cercetări!e de 'arketing "ocia!* %o!itic %ot fi e. deter'inată %rin cercetare directă. orice infor'a ie care are !egătură. cuno"cute şi "u4 nu'e!e de anc9ete "e!ective "au "onda?e de o%inie. &. care "e de"făşoară %e eşantioane de 'ari di'en"iuni.%eri'ente. a acte!or nor'ative care !e reg!e'entează activitatea. cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic %ot fi# ∗ cercetări calitative. Practic. 1n func ie de o4iectivu! ur'ărit. %recu' şi %ozi ionarea %e care tre4uie "ă o ur'ărea"că %entru a 1ntruni "ufragii!e gru%uri!or* intă vizateF ∗ verificarea eficienţei acţiunilor de marketing social!politic de"făşurate de către organiza ie. rezu!tate!e %ut8nd fi genera!izate. :n ace"t conte. in"tru'enta!e.e'%!u. a te'e!or 'a?ore a!e di"cur"u!ui e!ectora! a! ace"tora. "e %ot de!i'ita ur'ătoare!e do'enii 1n care cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic "unt uti!izate cu %re%onderen ă# ∗ studiul comportamentului grupurilor!ţintă. 1n 'od direct "au indirect. "e %ot o4 ine infor'a ii referitoare !a i'%actu! 'ă"uri!or 1ntre%rin"e de către organiza ie 1n direc ia gru%uri!or* intă. %. atitudini!or şi inten ii!or gru%uri!or* intă re%rezintă %unctu! de %!ecare 1n e!a4orarea oricărei "trategii de 'arketing "ocia!*%o!itic. D$-$ Aria şi ti&ologia cercet*rilor de marketing %ocial &olitic Aria de a&licare a cercetări!or de 'arketing "ocia!*%o!itic e"te e. "unt doar c8teva e.e'%!e de do'enii 1n care cercetarea de 'arketing "ocia!*%o!itic tre4uie "ă "e i'%!iceF ∗ studiul imaginii organizaţiei şi.%erien a acu'u!ată %8nă 1n %rezent. dar şi %rin uti!izarea unor o4"ervări. Cunoaşterea 'ediu!ui %o!itico*in"titu iona! @1n "%ecia!. Editura Marketer. şi %uncte!e "!a4e. 1n "%ecia! 1n ări!e dezvo!tate. 1n func ie de anu'ite criterii. Bucureşti. de natură ca!itativă şi cantitativă. candidatu! identifică %uncte!e "a!e forte. 7e a"e'enea. aşte%tări!or. iar rezu!tate!e o4 inute nu %ot fi e. 1n func ie de 4eneficiaru! cercetării. Ca şi 1n 'arketingu! c!a"ic(0. C.t. Cercetări!e de 'arketing "ocia!*%o!itic %ot fi gru%ate 1n 'ai 'u!te ti&uri de cercet*ri. 1n func ie de !ocu! de de"făşurare a cercetării.%!oratorii. din %er"%ectiva unei organiza ii "ocia!e "au %o!itice "e di"ting# (0 A "e vedea.. 7in e. o%inii!or. 1n func ie de ace"t criteriu. $22&.tra%o!ate !a 1ntreaga co!ectivitate. ci şi 1n ce! a! evo!u iei 'etode!or de "ondare a o%iniei %u4!ice. 'onitorizarea fe!u!ui 1n care 'a"" 'edia ref!ectă activitatea de"făşurată "au. de e. e. A!tă c!a"ificare fo!o"eşte dre%t criteriu %o"i4i!itatea genera!izării rezu!tate!or o4 inute. 1n 'arketingu! e!ectora!. de"cri%tive. B!ore"cu. rezu!tate!e o4 inute cu ocazia u!ti'e!or "onda?e %ree!ectora!e re%rezintă <cartea de vizită= cu care ace"te in"titute "e %rezintă 1n fa a fir'e!or care inten ionează "ă !e 1ncredin eze efectuarea unor cercetări de 'arketing c!a"ic. Eviden ierea 'otiva ii!or.*20. %e care tre4uie "ă 1ncerce "ă !e a'e!ioreze "au "ă !e 'ini'a!izeze. %ornind de !a i'aginea e. cunoaşterea %uncte!or forte şi a %uncte!or "!a4e a!e concuren i!or. :n fine. fiind o ocazie i'%ortantă %entru in"titute!e "%ecia!izate de a*şi va!ida eficien a de'er"uri!or uti!izate. 2. E!e "unt foarte uti!e %entru for'u!area unor i%oteze ce vor fi va!idate %rintr*o cercetare cantitativăF ∗ cercetări cantitative. %entru un candidat. Ca şi 1n 'arketingu! c!a"ic.:n cazu! a!egeri!or. :n 'arketingu! e!ectora!.%!icative "au %redictive. data de"făşurării "crutinu!ui re%rezent8nd <'o'entu! adevăru!ui= %entru diferite!e "onda?e %ree!ectora!e efectuate. Pe 4aza unor anc9ete "e!ective "au c9iar %rin uti!izarea unor in"tru'ente de o4"ervare @audi'etru!. %ot fi identificate %articu!arită i!e diferite!or gru%uri* intă şi %ot fi for'u!ate !inii!e definitorii a!e "trategiei organiza ieiF ∗ studiul mediului extern de marketing al organizaţiei. care "e de"făşoară %e gru%uri 'ici de %er"oane. @coordonator. re%rezentative. %e !arg.

Pe"te nu'ai două "ă%tă'8ni. oric8t de "u'ară ar fi ea. %ractic. 1şi vor 1ndre%ta o% iunea. ca şi %8nă atunci. Mărind di'en"iunea eşantionu!ui.7. GiterarN 7ige"t a %revizionat victoria !ui Harding. Autoru! ace"tui "onda? era un t8năr care 1nce%u"e 1ncă din $2&+ "ă "e %reocu%e de %ro4!e'a %revizionării rezu!tate!or a!egeri!or %rin anc9ete "e!ective şi a! cărui nu'e avea "ă devină "inoni' cu "ondarea o%iniei %u4!ice# 5eorge 5a!!u%. :n $2&3. cea 'ai zdro4itoare victorie din i"toria a!egeri!or %reziden ia!e a'ericane. cu ocazia a!egeri!or %reziden ia!e. une!e c9iar 'ai vec9i dec8t ce!e cuno"cute 1n 'arketingu! e!ectora!.u!. "ă atingă %erfec iunea. :n do'eniu! "ocia! au e. ce! 'ai i'%re"ionant "onda? de o%inie din i"torie. Qu 'ai %u in de $3 'i!ioane de <4u!etine de vot= au fo"t tri'i"e unor a!egători %re!ua i. :n 'arketingu! "ocia!.\ din inten ii!e de vot. :n contra"t cu contra%erfor'an a revi"tei 'en ionate. ace"tea nu "unt de"tinate %u4!icită ii 1n 'arketingu! e!ectora!.%ediat %rin %oştă c9e"tionare unor a!egători din şa"e "tate a'ericane. nu doar "tudierea unui co'%orta'ent. datorită "%ecificită ii "i"te'u!ui e!ectora! a'erican. dat fiind fa%tu! că a"tfe! de cercetări nu "e 1ncadrau 1ntr*un de'er" co'%!e. datorită %articu!arită ii !egate de %o"i4i!itatea de a verifica ra%id acurate ea cercetării de"%re care au vor4it. a condu" !a o4 inerea a +&( de <voturi a!e 'ari!or e!ectori=. cercetări a!e co'%orta'entu!ui "ocia!. :n "c9i'4. Era @şi a ră'a" %8nă a"tăzi. a!egătorii a'ericani 1! 'en ineau %e Roo"eve!t 1n fruntea State!or Cnite. de"igur. ca şi %e cea a de'ocratu!ui Brank!in 7. cu ocazia a!egeri!or din $2(-. nu %oate "ă !i%"ea"că nu'e!e %u4!ica iei a'ericane <GiterarN 7ige"t=. de'ocratu! B. co'%arativ cu doar )(\ 1n favoarea %reşedinte!ui 1n e. %reviziune ce avea "ă fie confir'ată 1n ziua a!egeri!or. gratuite. dar efectuate. care "ă vizeze 'odificarea. rezu!tate!e ace"tor cercetări "unt. ace"tea "unt de"tinate %u4!icu!ui !arg şi %ot re%rezenta o i'%ortantă "ur"ă de infor'a ii.. %revizion8nd corect victorii!e re%u4!icani!or Ca!vin Coo!idge 1n $2&) şi Her4ert Hoover 1n $2&0. a!e căror nu'e fu"e"eră "e!ectate. v8r"ta. un a!t "onda? %ree!ectora! %reviziona corect c8ştigătoru! a!egeri!or %reziden ia!e din $2(-.. Roo"eve!t 1n $2(&. c9iar şi 1n %rezent. Pornind de !a acea"tă con"tatare şi dorind. din orice retro"%ectivă a cercetări!or de 'arketing. organiza ii!e "ocia!e a%e!ează 1ntr*o 'ă"ură de"tu! de 'ică !a cercetări %ro%rii de 'arketing "ocia!. %ractic. făcute %u4!ice. "ervind !a rezo!varea unor %ro4!e'e %unctua!e care a%ar 1n %roce"u! e!a4orării şi i'%!e'entării "trategiei e!ectora!e. Co'andate şi finan ate de a!te organiza ii "ocia!e "au %o!itice "au de către 'a"" 'edia. 1n %rinci%a!. ade"ea. e!e nu re%rezintă cercetări de 'arketing "ocia!. 1ntre48ndu*i "%re care dintre cei doi candida i. o cercetare tota!ă a inten ii!or de vot a!e %ro%rietari!or ace"tor %rodu"e. de regu!ă. din !i"te!e %o"e"ori!or de te!efoane "au de autoturi"'e. C9iar dacă a uti!izat un eşantion de doar c8teva 'ii de %er"oane. 1n ace!aşi ti'%.& 'i!ioane de ră"%un"uri. editată 1ntre $023 şi $2(0. 1n cea 'ai 'are 'ă"ură. S*au %ri'it %e"te &. 1n genera!. %ro4a4i!. Pe 4aza ră"%un"uri!or %ri'ite. A"tfe!. redactorii a'intitei revi"te au organizat. ci cercetări "ocio!ogice. cercetarea !ui 5a!!u% şi*a datorat "ucce"u! uti!izării eşantionării %rin 'etoda cote!or. 7e a!tfe!. una dintre ce!e 'ai %o%u!are revi"te a!e ti'%u!ui. 1n cea 'ai 'are %arte. re%u4!icanu! Karren Harding "au de'ocratu! Ia'e" Co. cea 'ai 'are şi 'ai co"ti"itoare gafă din i"toria "onda?e!or de o%inie. cu at8t %redic ia e"te 'ai 4ună. redactorii ace"tei revi"te au e. %entru GiterarN 7ige"t. din anuare!e te!efonice şi din regi"tru! %ro%rietari!or de autoturi"'e. 7ar. Se %ărea că. %entru organiza ia re"%ectivăF ♦ cercetări proprii.$ I%toricul cercet*rilor de marketing %ocial &olitic I"toricu! cercetări!or de 'arketing "ocia!*%o!itic "e confundă. acord8ndu*i votu! 1n %ro%or ie de -$\. şi. ceea ce. GiterarN 7ige"t a rea!izat noi "onda?e %ree!ectora!e cu ocazia ur'ătoare!or a!egeri %reziden ia!e. D$. venitu! şi 'ediu! de do'ici!iu a! a!egători!or. &0 .erci iu.♦ cercetări neutre. Co'andate şi finan ate de organiza ia 1n cauză. de in"titute "%ecia!izate. cu c8t di'en"iuni!e eşantionu!ui cre"c.i"tat. 'u!te dintre cercetări!e cu caracter e!ectora! au re%rezentat 'o'ente de referin ă 1n i"toria cercetări!or de 'arketing. cu a%ari ia şi dezvo!tarea cercetări!or de 'arketing e!ectora!. Era. Roo"eve!t. care 1! de"e'nau dre%t c8ştigător %e re%u4!icanu! A!f Gandon# +. caracteri"tici!e re inute ca %ertinente fiind "e. fa ă de nu'ai 0 a!e !ui Gandon.

a"u%ra %reşedinte!ui 1n e. 5a!!u% şi In"titutu! A'erican de 6%inie Pu4!ică %e care 1! conducea au %revizionat corect c8ştigătoru! a!egeri!or %reziden ia!e din $2)3 şi $2)). Eşecu! u"turător a! ce!or de !a GiterarN 7ige"t a avut două cauze %rinci%a!e#  1n "%ecia!. că aceştia nu "unt re%rezentativi.%!ozie= a nu'ăru!ui de in"titute 1n ări!e dezvo!tate @nu'ai 1n Bran a au fo"t 1nfiin ate in"titute care aveau "ă "e 4ucure de un 4ine'eritat %re"tigiu.$ 'i!ioane de voturi. uti!izarea unor cote inadecvate.F  uti!izarea %e "cară !argă a ca!cu!atoare!or e!ectronice a 1'4unătă it %o"i4i!ită i!e de ana!iză ra%idă şi a%rofundată a infor'a ii!or o4 inuteF  "*a trecut !a efectuarea unor cercetări "e!ective 4azate %e i%oteze identificate 1n %rea!a4i! %rin inter'ediu! cercetări!or ca!itative etc. e"te c9iar "ur%rinzător de 'are %rocenta?u! o4 inut de candidatu! de'ocrat cu ocazia cercetării. %ro4!e'a nu e"te aceea că "unt %u ini cei care ră"%und. 1n ciuda 'arii de%re"iuni cu care erau confruntate State!e Cnite. at8t 5a!!u%. 1n cazu! "onda?u!ui din $2(-. :n rea!itate. ci. care 1n S. conducea !a un rezu!tat foarte "tr8n" 1n ziua a!egeri!or.3. "unt re%u4!icanii. "onda?e!or efectuate %rin %oştă @1n genera!. 1n %er"oana !ui B.C. dar care data din $2)3.erci iu.7. ră"%un"uri!e au %rovenit 1n cea 'ai 'are %arte de !a cei 'ai 9otăr8 i dintre aceştia. :n $2)0 1n"ă. e. 1n anu! $2(0 au a%ărut. atitudini şi co'%orta'ente "%ecifice. IBRES "au Goui" Harri" Brance.au dovedit că %rinci%a!a ca!itate a unui eşantion nu rezidă 1n 'ări'ea ace"tuia. de'ocratu! HarrN Hru'an. ceea ce generează o%inii. lipsa de reprezentativitate a eşantionului folosit @!a vre'ea re"%ectivă. 7acă rădăcini!e cercetări!or de 'arketing e!ectora! "e regă"e"c 1n %erioada inter4e!ică. fără a ine cont de fa%tu! că %er"oane!e cu venituri 'ai "căzute erau 'u!t 'ai favora4i!e Qe> 7ea!*u!ui %ro'ovat de %reşedinte!e Roo"eve!t.. care au fo"t 'ai rece%tivi !a "o!icitarea re"%ectivei revi"te. %recu' BJA. Hru'an a ră'a" %reşedinte. Practic. %ri'e!e in"titute de cercetare a o%iniei %u4!ice. Roo"eve!t.Cercetări!e efectuate cu ocazia a!egeri!or din $2(.F  rata extrem de ridicate a non!răspunsurilor @. Hot din %erioada inter4e!ică datează şi %ri'e!e %reocu%ări euro%ene 1n %rivin a "tudii!or de o%inie. iar %ături!e 1n"tărite a!e %o%u!a iei au 1ntotdeauna tendin a "ă voteze cu re%rezentan ii o% iuni!or de drea%ta a!e eşic9eru!ui %o!itic. Printre cauze!e ace"tui in"ucce" "e nu'ără#  efectuarea u!ti'e!or "onda?e %ree!ectora!e cu circa o !ună 1nainte de a!egeri @"to%area ace"tora 1n ace! 'o'ent nefiind ?u"tificată. te!efonu! "au autoturi"'u! nu erau c9iar !a 1nde'8na oricui. au antici%at o victorie a guvernatoru!ui Qe> Rork*u!ui. du%ă ce că au fo"t c9e"tiona i cu %re%onderen ă "i'%atizan ii re%u4!icani!or. GiterarN 7ige"t a efectuat un "onda? 1n r8nduri!e "i'%atizan i!or re%u4!icani. 1n condi ii!e 1n care ce! de*a! doi!ea răz4oi 'ondia! %rodu"e"e 'uta ii "u4"tan ia!e 1n "tructura "ocio* de'ografică a %o%u!a iei a'ericane. o4 in8nd %e"te &). de a!tfe!. &2 . 1n condi ii!e 1n care "e con"tata un trend a"cendent a! !ui Hru'an.tra%o!at. Cti!iz8nd 1n continuare eşantioane re!ativ 'ici. IPS6S. :n ace"te condi ii.F  nu'ăru! 'are de re"%onden i indecişi re!iefat de "onda?e @%e care ca'%ania e!ectora!ă a %reşedinte!ui 1n e. Argu'ente!e %entru o a"tfe! de afir'a ie rezidă 1n ur'ătoare!e e!e'ente#  1n acea"tă %erioadă a avut !oc o adevărată <e.F  "*a %erfec ionat 'etodo!ogia de organizare şi conducere a cercetări!or cantitative @%rintre a!te!e. %ut8ndu*"e %re"u%une că %er"oane!e care au 1na%oiat c9e"tionaru! au ră"%un" toc'ai datorită fa%tu!ui că "unt 'ai intere"a i de %ro4!e'a re"%ectivă. A!tfe! "%u".. re%u4!icanu! H9o'a" 7e>eN.erci iu "e %are că i*a deci" 1n favoarea "a. de )*+333 de %er"oane. c8t şi a!te in"titute "%ecia!izate. ca dovadă a intere"u!ui de care 1nce%u"eră "ă "e 4ucure "onda?e!e de o%inie. 4azate %e date!e u!ti'u!ui recen"ă'8nt efectuat !a vre'ea re"%ectivă 1n S. ci 1n re%rezentativitatea "a. "%ecifică. 'ai a!e". 1n a"tfe! de "onda?e. au 1nce%ut "ă fie uti!izate criterii de "eg'entare a e!ectoratu!ui !egate de %"i9o!ogia şi "ti!u! de via ă a! ace"tuia. 1n Bran a şi 1n Marea Britanie. care. :n %articu!ar.A. A"tfe!. 'ai intere"a i de %o!itică şi cu un grad de educa ie civică 'ai ridicat "*au dovedit a fi tot "i'%atizan ii Partidu!ui Re%u4!ican. a!cătuite 1n"ă %rin 'etoda cote!or. fa ă de ce!e 'ai %u in de && de 'i!ioane o4 inute de contracandidatu! "ău re%u4!ican.A. <anii de aur= ai ace"tor cercetări %ot fi con"idera i anii A.C..0\.F  %oate ce! 'ai i'%ortant.

A!vin C. Qe> Ier"eN. 'ai a!e" c8nd acea"ta %rovine dintr*un "tudiu anterior. %. :n une!e cazuri. Inc. 0. C%%er Sadd!e River. %rin viteza e. $3( 7intre toate "ur"e!e de date %rezentate.F 7aN. Io9n Ki!eN [ Son". Qe> Rork. "ocia!e "au %o!itice. fo!o"ind in"tru'ente!e ana!izei "tati"tice şi faci!ită i!e oferite de te9nica de ca!cu! 'odernă. "tudiu! docu'entar vizează cu!egerea tuturor date!or de?a di"%oni4i!e @nu'ite şi Pdate "ecundare=.$.$. 1ncerc8nd "ă "e gă"ea"că ră"%un" !a une!e 1ntre4ări. Prin i'en"a cantitate de date ce %ot fi acce"ate @1n fe4ruarie &33&. Internetu! "e i'%une ca %rinci%a!ă "ur"ă de infor'a ii "ecundare.. J. 7e regu!ă.F Bu"9.terne 7ate %rovenind din "ur"e "tandardizate Audituri de 'agazin Pane!e de cu'%ărători Pane!e de 'agazine Ra%oarte de 'ă"urare a audien ei HJ Servicii 'u!ti'edia Internet Sur"a# Ada%tare du%ă Aaker. 1n"ă. %. Internetu! a devenit de?a. acea"tă eta%ă e"te re!ativ ieftină. $-0*$.. %re"u%un8nd.F Lu'ar. * PMarketing Re"earc9=.. Sur"e!e de date "ecundare %ot fi gru%ate 1n 'ai 'u!te categorii. 1n 'ai %u in de $3 ani de e. :nainte de a %re!ua o infor'a ie. du%ă cu' "e %oate o4"erva din figura nr. "tudiu! docu'entar "e !i'itează !a o "i'%!ă cu!egere şi "tocare a infor'a iei. Bigura nr.$.n marketingul %ocial &olitic G$'$ #atele %ecundare E o1iect al %tudiului documentar Aşa cu' "*a %recizat. %entru a*şi for'a o o%inie genera!ă de"%re 'ediu! 1n care ac ionează. Sevent9 Edition. 1n a!te!e e"te nece"ară o %re!ucrare a ace"teia. Prentice Ha!!. %rin caracteru! gratuit a! 'u!tora dintre ace"tea. / PMarketing Re"earc9=. 7avid A. de genu!#(2 (2 Burn". nu toate infor'a ii!e o4 inute %e acea"tă ca!e "unt de 1ncredere. tre4uie efectuată o ana!iză critică şi o eva!uare a condi ii!or care au du" !a generarea ei.Ca&itolul nr$ G$ Studiul documentar . (3 . H9ird Edition. un efort con"tant din %artea organiza iei %entru a "e 'en ine !a curent cu "c9i'4ări!e intervenite 1n 'ediu! 1n care ac ionează. 0. 'otoru! de căutare 5oog!e eviden ia %e"te trei 'i!iarde de fişiere. de de%arte. Rona!d B.. &333. C9ic9e"ter etc. Cu toate ace"tea. Sur"e de date "ecundare :nregi"trăr i interne Ra%oarte de v8nzări Rezu!tate a!e activită ii de 'arketing Infor'a ii %rivind co"turi!e Ra%oarte a!e di"tri4uitori!or Beed4ack din %artea gru%uri!or* intă E!ectronice Sur"e de date 7ate %u4!icate Hi%ărite 5uvern Ca'ere de Co'er A"ocia ii %atrona!e Revi"te Ziare Căr i Anuare Studii %rivate Sur"e e. 5eorge S.traordinară cu care 1 i %une !a di"%ozi ie infor'a ii!e "o!icitate. cea 'ai i'%ortantă. ca şi %entru a funda'enta cercetări!e u!terioare. &33$.i"ten ă. nece"are organiza iei !ucrative.

* PMarketing Re"earc9=. %. %recu' şi e!e'ente de"%re 'odu! 1n care organiza ia a ac ionat a"u%ra %er"oanei 1n cauză %8nă 1n ace! 'o'ent şi rezu!tate!e ace"tor ac iuniF)$ ∗ fişierul concurenţilor @a! organiza ii!or cu un %rofi! "i'i!ar de activitate. Co"turi redu"e &.. J. 5eorge S. ca 'etodă de o4 inere a infor'a ii!or "ecundare de 'arketing. )& S>erd!o>. %recu' şi. re%orta?e!or şi e'i"iuni!or a%ărute 1n %re"a audio*vizua!ă..-*.n cercet*rile de marketing %ocial &olitic 6rganiza ia "ocia!ă "au %o!itică tre4uie "ă a!cătuia"că şi "ă 1'%ro"%ăteze %er'anent ce! %u in ur'ătoare!e 4aze de date#)3 ∗ fişierul membrilor grupului!ţintă vizat. Pot "ă nu core"%undă cerin e!or . H9e Annen4erg Ka"9ington Progra'. care con ine nu'e!e.. Ge" Edition" dA6rgani"ation". ($ . Qe> Rork. * PMedia Hec9no!ogN and t9e Jote * a Source Book=. -2.F 7aN. &33$. a!cătuit %e 4aza artico!e!or.C. fonduri!e de care 4eneficiază şi "ur"e!e de %rovenien ă.. Cneori au o acurate e 'ai 'are dec8t date!e %ri'are +. 7avid A. %recu' şi o 'u!titudine de caracteri"tici "ocio*de'ografice şi co'%orta'enta!e a!e %er"oanei re"%ective. Pari". %. Răzvan * <Strategii şi tactici de 'arketing e!ectora!=. Qu e. )3 )$ Za9aria. de !i"te de nu'e şi diferite caracteri"tici a!e 'i!itan i!or şi %re"cri%tori!or.. care ur'ează "ă "e de"făşoare 1n %erioada ur'ătoare.i"tă contro! a"u%ra cu!egerii date!or (. Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae.. Bucureşti. Ka"9ington 7. Pot fi de%ăşite @ca ti'%.. dacă e"te %o"i4i!. de o docu'enta ie e... %recu' şi "u'e!e donate şi data efectuării dona iei. note!or. organiza ia tre4uie "ă di"%ună de infor'a ii genera!e %rivind caracteri"tici!e "ocio*de'ografice a!e %o%u!a iei din aria "a de activitate. de rezu!tate!e unor cercetări de?a efectuate. care con ine infor'a ii de"%re aria !or de activitate. re!igioa"e etc.Care a fo"t "co%u! "tudiu!uiO Cine a cu!e" infor'a ii!eO Ce fe! de infor'a ii au fo"t cu!e"eO Cu' au fo"t o4 inute infor'a ii!eO :n ce 'ă"ură infor'a ii!e "e core!ează cu infor'a ii din a!te "ur"eO :n ta4e!u! ur'ător "unt %rezentate %rinci%a!e!e avanta?e şi dezavanta?e a!e "tudiu!ui docu'entar.9au"tivă %rivind !egi"!a ia şi reg!e'entări!e referitoare !a o4iectu! "ău de activitate. Pot "ă nu fie %rezentate 1n for'a dorită +. Pot "ă nu ai4ă o acurate e foarte 'are ). Ra%iditate ). 0. Io9n Ki!eN [ Son". date de"%re core"%onden a %urtată cu ace"tea. Qoir. Sevent9 Edition. %o!itice. Inc.. $2.F ∗ fişierul media. 7e a"e'enea. Qece"ită for'u!area unui nu'ăr de %re"u%uneri Sur"a# Aaker. %. %. $3+. Efort "căzut (. Sunt cu!e"e %entru un a!t "co% &.      Ha4e!u! nr. Avanta?e!e şi dezavanta?e!e date!or "ecundare A)antaFe $. C9ic9e"ter etc. G$-$ Studiul documentar . $22-. care "e referă !a organiza ie "au !a "u4iecte care vizează %rofi!u! ace"teiaF)& ∗ fişierul subscriptorilor actua!i şi %oten ia!i. ac iuni!e şi !uări!e de %ozi ie a!e ace"tora. . adre"a.F Lu'ar. Cne!e infor'a ii %ot fi o4 inute doar din date "ecundare #e(a)antaFe $. -. "trategii!e uti!izate 1n 'aterie de co'unica ie. A. care cu%rinde nu'e!e şi adre"a %er"oane!or fizice şi ?uridice care au finan at "au ar %utea "ă finan eze activitatea organiza iei.e'%!e a'Sricain O=.. de ca!endaru! %rinci%a!e!or 'anife"tări cu!tura!e. Ioe! G. "%ortive.S. -&.E. @Editor. de !i"te a!e organi"'e!or %u4!ice şi a!e fir'e!or %re"tatoare de "ervicii cu care ar %utea intra 1n contact. %er"oane!e din conducerea ace"tora etc.$. teză de doctorat. $200.

7e e. co!ec ii!e ziare!or şi revi"te!or "au "ite*uri!e ace"tora. Cti!izarea in"tru'entaru!ui "tati"tic e"te !a !oc de cin"te 1n acea"tă %rivin ă. identificarea 'otiva ii!or %o%u!a iei "tudiate Qu'ăr 'ic de "u4iec i Cercetarea cantitati)* Cuantificarea date!or şi genera!izarea rezu!tate!or !a nive!u! %o%u!a iei "tudiate Qu'ăr 'are de "u4iec i (& .e'%!u.$. &. e"te nevoie de o regru%are şi o %re!ucrare a ace"tora.$. "e %oate %re"u%une că re%rezentantu! unui %artid are 'ari şan"e "ă c8ştige 1ntr*o circu'"cri% ie 1n care a!egeri!e de"făşurate 1n trecut "*au "o!dat cu victoria zdro4itoare a re%rezentan i!or re"%ectivu!ui %artid. u!terior..i"tente !a %ri'ării. 1n 'arketingu! e!ectora!. %entru un o' %o!itic af!at 1n cur"a e!ectora!ă. nere%rezentativită ii ace"tora. e! are nevoie de "inteze a!e ace"tor 'ateria!e. care. "e face a%e! !a diferite in"tru'ente "tati"tice. c9iar i'%o"i4i!. du%ă cu' "e con"tată din ta4e!u! ur'ător.i"tă "itua ii c8nd date!e "ecundare. 1n "%ecia!. 1n u!ti'ii &3*&+ de ani "*au dezvo!tat %uternic cercet*rile calitati)e. Ca&itolul nr$ H$ Cercet*rile calitati)e . fiind foarte rare cazuri!e 1n care o "trategie "au o %redic ie %ot fi e!a4orate nu'ai %e 4aza "tudiu!ui docu'entar @de e. %entru a %utea fi uti!izate. 6 ana!iză co'%arativă 1ntre cercetări!e ca!itative şi ce!e cantitative de 'arketing %oate avea !a 4ază 'ai 'u!te criterii. a gru%uri!or* intă vizate.%!orarea feno'enu!ui. intere"e!or. C9iar dacă va!oarea o%era iona!ă a tuturor ace"tor infor'a ii nu e"te foarte ridicată. de inerea !or e"te indi"%en"a4i!ă %entru deru!area u!terioară a unor cercetări directe. "i'%!a %arcurgere a docu'ente!or de?a e.n marketingul %ocial &olitic H$'$ Cercet*rile calitati)e de marketing E con. :n 'u!te cazuri. e. 7e a"e'enea.tern de 'arketing şi. 7ar.ie 64iectivu! cercetării 7i'en"iunea eşantionu!ui Cercetarea calitati)* E. Ha4e!u! nr. "ite*uri!e concuren i!or "au a!e a!tor organiza ii care "e %reocu%ă de %ro4!e'a re"%ectivă. 7e aceea. 1n condi ii!e 1n care %rinci%a!a !ui %reocu%are e"te !egată de de"făşurarea %ro%riei ca'%anii e!ectora!e.inut: rol: ti&uri: a)antaFe :n vederea a%rofundării cunoaşterii 'ediu!ui e. fără 1ndoia!ă. ra%oarte!e unor cercetări anterioare. %e c8t %o"i4i! ana!izate şi inter%retate 1n 'od core"%unzător de către con"i!ierii "ăi.tra"e din 'ateria!u! re"%ectiv.i"tente nu e"te "uficientă. fiind nece"ară inve"tigarea directă a "i"te'u!ui de va!ori. aşte%tări!or. %entru te'e!e %e care !e a4ordează şi %entru "o!u ii!e %e care !e %ro%une. :n acea"tă direc ie. deşi nu %er'it o e. Yi 1n acea"tă "itua ie.. anuare!e te!efonice. @vezi figura 0. !iteratura de "%ecia!itate. vor fi va!idate %rintr*o cercetare cantitativă. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. !i"te!e de a!egători e. nu eviden iază toate a"%ecte!e ce "*ar dori "ă fie e. %arcurgerea tran"crierii unui di"cur" "au a unui 'ateria! %o!itic a! unui contracandidat e"te. 1n 'u!te cazuri. re!evantă %entru o%inii!e ace"tuia. e"te de"tu! de greu. oferă %o"i4i!itatea for'u!ării unor i%oteze care. Criterii de com&ara. cu!egeri!e de acte nor'ative. "ă "tudieze direct toate 'ateria!e!e tuturor contracandida i!or. Ana!iză co'%arativă a cercetări!or ca!itative şi cantitative de 'arketing Nr$ crt$ $. infor'a ii!e %ri'ite de !a 'i!itan i etc.tra%o!are a rezu!tate!or o4 inute @datorită di'en"iuni!or redu"e a!e gru%uri!or de !ucru şi. dat fiind fa%tu! că date!e re"%ective au fo"t cu!e"e %entru a!te "co%uri dec8t ce!e vizate de cercetarea curentă.Princi%a!e!e "ur"e a!e unor a"tfe! de infor'a ii !e re%rezintă anuare!e "tati"tice... 2. %rezentate 1n for'ă 4rută.e'%!u. 'otiva ii!or şi co'%orta'entu!ui ace"tora.

"ocio!ogie. %re!ucrare e!ectronică Stati"tică. Car'en * PCercetări de 'arketing=. )( A "e vedea Ang9e!.%!oratoriu a! cercetării. Sur"a# Ada%tare du%ă Bă!an. . unor te9nici "%ecifice de co!ectare a infor'a iei. Pregătirea cercetătoru!ui Rezu!tatu! cercetării Hi%u! de cercetare $3. Editura ASE. %. ade"ea. A'4e!e 'etode au !a 4ază ace!aşi %rinci%iu# identificarea a"%ecte!or funda'enta!e a!e unei %ro4!e'e. două 'etode# interviu! 1n %rofunzi'e şi reuniunea de gru%. $$. 1n"ă. +. co'%orta'entu! con"u'atoru!ui. inter%retativă P"i9o!ogie.%ri'are nenu'erică. co'%!etată %rin fo!o"irea. %ut8nd conduce !a obţinerea unor idei noi şi interesanteF ⇒ fiind vizate a"%ecte!e %rofunde a!e %er"ona!ită ii re"%ondentu!ui. Re%rezentativitatea eşantionu!ui Cu!egerea date!or In"tru'ente de cu!egere a date!or Jo!u'u! de infor'a ii furnizate de re"%ondent Qatura infor'a ii!or o4 inute Ana!iza date!or Qere%rezentativ %entru %o%u!a ia "tudiată Qe"tructurată Re%ortofon. cercetări de 'arketing :n e!egerea ini ia!ă a feno'enu!ui de 'arketing Cercetare e.(. 0. -. "i"te'e de "%ri?inire a deciziei. rezultatele sunt valabile o perioadă mai îndelungatăF ⇒ durata şi costurile cercetării sunt mai reduse. Bucureşti.%ri'are nu'erică Stati"tică. videorecorder. Ace"te te9nici %ot fi gru%ate 1n 'ai 'u!te categorii. ca'eră video. Editura Cranu". c9e"tionar Jariază de !a o cercetare !a a!ta E. 0)*$3).i4i!itatea 'u!t 'ai 'are a in"tru'ente!or de cu!egere a infor'a ii!or "%oreşte caracteru! e. %. 'arketing. 1n cadru! interviuri!or 1n %rofunzi'e "au a reuniuni!or de gru%. Cti!izarea 'etode!or de cercetare ca!itativă e"te. g9id de conver"a ie Mare E. Eva*Cri"tina * PBu"ine"" to 4u"ine"" 'arketing=.. %rintr*o di"cu ie !i4eră cu %er"oane a%ar in8nd co!ectivită ii "tudiate. 'ode!e deciziona!e. &333.%!oratorie Re%rezentativ %entru %o%u!a ia "tudiată Structurată Ca!cu!ator. ver4a!ă Qe"tati"tică @ana!iza de con inut. %"i9o!ogie "ocia!ă. te!efon.+. ). (( .)( Ga 4aza 'arii 'a?orită i a ace"tora "tau. &33$. Hoate ace"te avanta?e ?u"tifică intere"u! "%ecia!işti!or 1n cercetări de 'arketing din 1ntreaga !u'e %entru ace"t ti% de cercetări. . :n ra%ort cu cercetări!e cantitative. te9nici şi in"tru'ente de natură ca!itativă. Bucureşti.. "u4iectivă. 'arketing. Gauren iu*7anF Petre"cu. Practica cercetări!or de 'arketing a dezvo!tat un 'are nu'ăr de 'etode. %rezentate 1n figura ur'ătoare. cercetări de 'arketing Reco'andarea unui 'od de ac iune Cercetare de"cri%tivă "au cauza!ă 2. cercetări!e ca!itative 4eneficiază de une!e avanta?e# ⇒ a4ordarea re"%ondentu!ui are !oc 1ntr*un cadru şi %entru o durată care %er'it o4 inerea unor răspunsuri mai profundeF ⇒ f!e.

fiind nece"ar "ă ai4ă şi cunoştin e "o!ide de 'arketing. H$-$ Inter)iul . Editura ASE. e. av8nd o durată.i"tă ri"cu! ca aceştia "ă "e %regătea"că 1n 'od "%ecia! %entru di"cu ie. de circa o oră * o oră şi ?u'ătate.. a căror "tructură "ocio*de'ografică tre4uie "ă fie re%rezentativă %entru %o%u!a ia "tudiată. %rin uti!izarea unui re%ortofon.n &ro+un(ime :n cazu! interviu!ui 1n %rofunzi'e. He9nici ca!itative de cercetare He9nici de a"ociere A"ocierea !i4eră de cuvinte A"ocierea diri?ată de cuvinte He"tu! de a%erce% ie te'atică @HAH. :n caz contrar. Bucureşti. Se !ucrează cu gru%uri re"tr8n"e @(3*+3 de %er"oane. de regu!ă. )&*-).$. E. () .i"tă c8teva reguli de de%+*şurare a unui interviu 1n %rofunzi'e care tre4uie re"%ectate# ∗ nu este indicat să li se precizeze în prealabil respondenţilor tema care va fi abordată 1n cur"u! interviu!ui. 2. Anc9etatorii "unt "%ecia!işti 1n %"i9o!ogie. P"i9odra'a Iocu! de ro!uri He9nici intuitive He9nici de creativitate He9nici de e. 1nregi"trată %e 4andă 'agnetică. He9nici de con"truc ie He9nica 4enzi!or de"enate He9nica %er"oanei a treia He9nici %roiective Portretu! c9ineze"c Co'%!etarea frazei He9nici de co'%!etare Continuarea %ove"tirii @te9nica "cenarii!or. %.Bigura nr. e"te vor4a de"%re o di"cu ie individua!ă. Ioana Ceci!ia * PMetode ca!itative uti!izate 1n cercetări!e de 'arketing=. $222.%ri'are Brain"tor'ingu! Sinectica Ana!iza %ro4!e'e!or He9nici ra iona!e Inventarierea caracteri"tici!or Ana!iza 'orfo!ogică Matricea de"co%eriri!or Sur"a# Ada%tare du%ă Po%e"cu.

%ro4!e'e genera!e %rivind co'%orta'entu! re"%ondentu!ui. $222. viz8nd a"%ecte co'en"ura4i!e a!e !i'4a?u!ui fo!o"it de re"%ondent @cuvinte c9eie. %rin confruntarea unor o%inii o%u"e. !ucru nu foarte i'%ortantF ∗ non!directivitate asupra fondului problemei.. 1ncetu! cu 1ncetu!.%ri'ate anu'ite o%inii. Yi 1n cazu! reuniunii de gru%. 7i"cu ia %oate "ă dureze &*+ ore. fiind 1nregi"trată at8t audio. o di"cu ie !i4eră. Cincinnati. %rin co'entarii. Ana!iza rezu!tate!or o4 inute %rin uti!izarea 'etodei interviu!ui 1n %rofunzi'e "e face cu a?utoru! unei grile de analiză 1n %!an orizonta! @%rin re%erarea te'e!or 'a?ore invocate de către re"%ondent şi a ordinii ace"tora.i"t8nd şan"a de"co%eririi de idei noi. "e a?unge !a o viziune 'ai !argă a"u%ra %ro4!e'e!or a4ordate.$ Reuniunea de gru& Reuniunea de gru% re%rezintă. şi vertica! @%rin re%erarea ite'i!or evoca i %entru fiecare te'ă. c8t şi video. %entru a "e identifica %er"oana care ia cuv8ntu! şi %entru a "e ur'ări reac ii!e diferite!or %er"oane atunci c8nd "unt e. Ace"ta %re"u%une o foca!izare %rogre"ivă a aten iei de !a genera! !a %articu!ar. co'%arativ cu interviu! 1n %rofunzi'e. de fa%t. $-$*$-&. / PMarketing Re"earc9 / An Aid to 7eci"ion Making=. de a"e'enea. %auze!e şi %uncte!e de "u"%en"ie etc. e! tre4uie "ă ado%te o atitudine %rofe"iona!ă. iar %e de a!tă %arte. un a!t dezavanta? fiind ace!a că 'etoda conduce !a o "u%erficia!itate 'ai 'are 1n tratarea %ro4!e'e!or. cu 1ntre4ări a căror for'u!are şi ordine nu %oate fi 'odificată. (+ . 'i'ică şi ge"tică. A!4anN etc.iuni!e vocii. In"tru'ente!e care "e uti!izează "unt g9idu! de conver"a ie "au c9e"tionaru! "e'idirectiv. 7atorită %o"i4i!ită ii oferite %artici%an i!or de a di"cuta 1ntre ei. Anc9etatoru! tre4uie "ă "e co'%orte ca o og!indă.. )) A "e vedea S9ao. anc9etatoru! tre4uie "ă ai4ă a4i!itatea de a*! %une %e re"%ondent 1n "itua ia de a*şi argu'enta o% iuni!e %rin fa%te de via ă rea!e.ceea ce conduce !a "coaterea %ro4!e'ei din conte. %e %ozi ii neutre vi"*a*vi" de o%inii!e e.tu! de via ă rea! şi !a o4 inerea nu'ai a unor ?udecă i de va!oare cu %rivire !a re"%ectiva %ro4!e'ă. eventua!.ce"iv de !a "u4iect "au "ă "e "itueze %e %ozi ii "ocia!'ente acce%ta4i!e. Bără a*i inf!uen a o%inii!e. de acea"tă dată. Pe de o %arte. "itu8ndu*"e. cu un gru% de %er"oane "%ecia! invitate 1n ace"t "co%.. venindu*i ace"tuia 1n 1nt8'%inare şi gener8nd o at'o"feră de"c9i"ă. 'ai 1nt8i. "e uti!izează şi analiza de conţinut. di"cu ia "ă fie orientată către %ro4!e'a care 1! intere"ează. 1n cazu! reuniunii de gru% %ot "ă a%ară %ro4!e'e inerente func ionării gru%uri!or. %urtată. Sunt a4ordate. care ref!ectă "enti'ente!e şi atitudini!e ce!ui intervievat. %recu' şi. ∗ utilizarea tehnicii oglinzii.%ri'ate.. un interviu 1n %rofunzi'e tre4uie "ă 1nde%!inea"că ur'ătoare!e cerin e#))  "ă "e a!oce 1ntre o ?u'ătate de oră şi două ore %entru fiecare interviuF  re"%onden ii tre4uie a!eşi cu gri?ă. 'oderatoru! di"cu iei tre4uie "ă ai4ă cunoştin e te'einice de %"i9o!ogie şi de 'arketing. 7e a"e'enea. %entru ca. anc9etatoru! nu tre4uie "ă inf!uen eze 1n nici un fe! o%inii!e re"%ondentu!ui. de dia!og. fără a "e uti!iza un c9e"tionar "tructurat. A!an H. reac ii!e fiind 'ai "%ontane şi e. diver"e te9nici %roiective de cercetareF ∗ recentrajul permanent asupra elementului trăit. cunoştin e!e şi e. de a nu*i %er'ite ace"tuia "ă "e 1nde%ărteze 1n 'od e. %entru a fi eficient. %. a"igur8ndu*"e re%rezentativitatea gru%u!ui de !ucruF  anc9etatoru! tre4uie "ă di"%ună de a%titudini!e. 1n 'ă"ură "ă 1! "ti'u!eze %e re"%ondent 1n a4ordarea diferite!or a"%ecte a!e %ro4!e'eiF ∗ formularea întrebărilor utiliz$nd principiul p$lniei. :n ace!aşi ti'%. Sout9*Ke"tern Co!!ege Pu4!i"9ing. E"te vor4a de"%re o di"cu ie !i4eră. a'a4i!ă şi de"c9i"ă. Se a%reciază că. %e anc9etator. %ro%ice %ătrunderii 1n a"%ecte!e %rofunde a!e %ro4!e'ei. dar neadevărateF ∗ neutralitatea binevoitoare a anchetatorului.%erien a nece"areF  "e vor fo!o"i 1nregi"trări audio "au videoF  "%a iu! dedicat interviu!ui tre4uie "ă fie unu! conforta4i!F  tre4uie %revăzute reco'%en"e %entru re"%onden i. inf!e. H$.

nu "unt greu de 1n e!e" de către 4eneficiariF  Structura / interviu! e"te foca!izat. de regu!ă. 'e'4rii gru%u!ui tre4uie "ă ai4ă !egătură cu "u4iectu! ce con"tituie te'a di"cu iei şi "ă 1! %rivea"că din %uncte de vedere c8t 'ai diferite. Hot ca 1n cazu! interviu!ui 1n %rofunzi'e. cu ace!aşi in"tru'ent. Prezen a unor %rieteni.Moda!itatea de a!cătuire a gru%u!ui de !ucru di"tinge 1ntre reuniunea de gru% c!a"ică şi diver"e variante a!e ace"teia. 2.%erien eF  Su4iectivitate / "e e. "unt "intetizate şi oferite u!terior 'e'4ri!or gru%u!ui. Hre4uie "u4!iniat fa%tu! că 'etoda focu" grou%*uri!or "*a dezvo!tat foarte 'u!t 1n u!ti'ii ani. Bu!ai.F Sett!e. Hotuşi.)Ca şi 1n cazu! interviu!ui 1n %rofunzi'e. * PH9e SurveN Re"earc9 Hand4ook. (2). dar diver"ificate din %unct de vedere "ocio*de'ografic şiX"au co'%orta'enta!. i*ar %utea in9i4a %e cei!a! i %artici%an i !a di"cu ie. Metoda 'ini*gru%uri!or con"tă 1n convocarea 'ai 'u!tor gru%uri a c8te (*+ %er"oane. Editura Paideia. Rezu!tate!e @ră"%un"uri!e %er"oane!or intervievate.%erien e. Second Edition. gru%u! de !ucru e"te a!cătuit din 0*$& %er"oane. nici %rin inter'ediu! 'a"" 'edia. care. Ir>in. a"e'ănătoare dintr*un anu'it %unct de vedere.  S%ontaneitate / "e fac co'entarii. %entru eviden ierea tuturor !aturi!or %ro4!e'ei "tudiate. %. %. Ro4ert B. 5uid!ine" and Strategie" for Conducting a SurveN=. o %er"ona!itate a do'eniu!ui "ău de activitate.F B!ore"cu. fără a %utea co'unica "au interac iona direct 1ntre ei. cu' "unt 'etoda focu" grou%*uri!or. ci !a 'ai 'u!te. care con ine indivizi ce nu "e cuno"c 1ntre ei şi care / "%re deo"e4ire de ce!e!a!te 'etode de cercetare ca!itativă de gru% / "unt c9e"tiona i %e r8nd. Editura E. Pa'e!a G. $222. A!fred * PBocu"*gru%=.%ri'area unor o%inii !i4ere. 1n %rinci%a!. 2$. focu" grou%*u! / e"te ade"ea %referată interviu!ui 1n %rofunzi'e. %artici%an ii nu tre4uie "ă cunoa"că te'a e. ra'ificare a %ro4!e'e!or a4ordateF  Se!ectivitate / "e o4 ine re!ativ uşor %artici%area unor %er"oaneF  Confiden ia!itate / datorită nu'ăru!ui 'ic de %artici%an i. :n cazu! reuniunii de gru% c!a"ice. Avanta?e!e care au făcut din focu" grou% cea 'ai i'%ortantă 'etodă de cercetări de 'arketing "unt ur'ătoare!e#). %. va!orificarea infor'a ii!or %re"u%une efectuarea unei ana!ize 1n %rofi! orizonta!. (- .. fără a avea %reten ia de re%rezentativitate.)+ Metoda gru%u!ui no'ina! con"tă 1n a!cătuirea gru%u!ui %rin no'ina!izarea 'e'4ri!or unui gru% a4"tract. nu'ăru! ace"tora e"te de (*-. Bucureşti. 1n ti'% ce o %er"oană cuno"cută %rin inter'ediu! 'a"" 'edia e"te. Bucureşti. "e 1'%ărtăşe"c e. cuno"cu i !a o aceeaşi reuniune de gru% ar %utea genera reticen e 1n e. fiecare fiind a!cătuit din 0*$& %er"oane. 1n "%ecia!. Focu% grou&*u! "e deo"e4eşte de reuniunea de gru%. 7e regu!ă.%ert. 1n %ro%rii!e cuvinteF  Sti'u!are / %artici%an ii "unt 1ncura?a i "ă intre 1n dia!ogF  Jiteza / durata tota!ă e"te 'ai 'ică at8t dec8t 1n cazu! interviu!ui 1n %rofunzi'e. %ro4a4i!. c8nd ti'%u! şi fonduri!e a!ocate cercetării o %er'it. fiind a"tăzi cea 'ai uti!izată 'etodă de cercetare de 'arketing. "o!icit8ndu*!i*"e o reac ie !a re"%ective!e infor'a ii.actă a reuniunii şi. $22+. &333. A!reck. care tre4uie "ă fie o'ogene 1n ra%ort cu "u4iectu! cercetat. nu tre4uie "ă "e cunoa"că nici 1ntre ei @nici 1n 'od direct. %rin caracteru! 'u!t 'ai o'ogen din %unct de vedere co'%orta'enta! şi c9iar "ocio*de'ografic a! %artici%an i!or !a di"cu ie. datorită fa%tu!ui că e"te 'ai ieftină şi 'ai ra%idă. G. care %rin autoritatea "a 'ora!ă. 7eci.F Za9aria. vertica! şi de con inut a di"cu ii!or de"făşurate. 'etoda 'ini*gru%uri!or "au 'etoda gru%u!ui no'ina!. rude. * <A%!ica ii 1n 'arketing=. conver"a ia e"te centrată %e a"%ecte!e intere"anteF  S%ecia!izare / %rofunzi'e. 1n %!u". Metoda reuniunii de gru% / şi. R. Burr Ridge. %entru a ine cont de eterogenitatea co!ectivită ii genera!e. Qe> Rork. %artici%ă !a deru!area anu'itor te"te de 'arketing "au !a a%!icarea unor te9nici de creativitate "%ecifice. "e %ă"trează "ecretu! fa ă de concuren iF )+ )- Ang9e!. con"truit de cercetător. ). e"te nece"ar "ă "e a%e!eze nu !a un "ingur gru%. e"te dezira4i!ă uti!izarea a'4e!or 'etode de cercetare ca!itativă.%ri'ă %ro%rii!e e. C. c8t şi dec8t 1n cazu! cercetări!or cantitativeF  Si'%!itate / rezu!tate!e "unt ver4a!e şi ca!itative. 7atorită ace"tui a"%ect. nuan are.

$222. Ki!!ia' R.C.S. Cu ocazia a!egeri!or %reziden ia!e a'ericane din $200. Goui" şi 7enver. ?urna!işti. (. +3 A!reck..ită ii. / PMarketing Re"earc9 / An Aid to 7eci"ion Making=. dar "unt cu at8t 'ai uti!e 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic. H9o'a" I. %rin 'o4i!izarea gru%u!ui %entru a a?uta.  Să*i facă %e %artici%an i "ă "e "i'tă re!a. A!an H. 7e a!tfe!. Burr Ridge. Ioe! G.  Să*i te'%ereze %e re"%onden ii care tind "ă 'ono%o!izeze di"cu ia. * PMedia Hec9no!ogN and t9e Jote * a Source Book=.. $+(*$+-. +$ S>erd!o>. :n ace!aşi ti'%.. ai co'itete!or de %ărin i ai e!evi!or.. o organiza ie neguverna'enta!ă.F Madden. de regu!ă. Printre ace"te faci!ită i tre4uie "ă "e nu'ere#+3  "%a iu de %ri'ire şi o 'ică "a!ă de aşte%tareF  "a!ă @"ă!i. St.a i.E.. %entru de"făşurarea 1n condi ii core"%unzătoare a unui focu" grou%. 1ncă de !a 1nce%utu! di"cu iei. av8nd 0*$3 !ocuri 1n "e'i1ntunericF  4irouri ad'ini"trativeF  toa!eteF  "ă!i %entru ec9i%a'entu! de 1nregi"trare. A. Ir>in. Pa'e!a G. %. )0 7i!!on. $22+. $22(. %rofe"ori. Ro4ert B.+$ Acea"ta a organizat o "erie de şa"e focu" grou%*uri 1n Bo"ton.$0 @Augu"t &2.$(2. ade"ea. două +333*-333. 1n r8nduri!e !ideri!or de o%inie @!ideri ai a"ocia ii!or civice. de regu!ă. %. Ka"9ington 7. Co'%orta'entu! "ău tre4uie "ă vizeze ur'ătoare!e a"%ecte#)2  Să "ta4i!ea"că un contact %er"ona! cu fiecare %artici%ant. e"te nece"ară fo!o"irea unor faci!ită i "%ecifice.$+-. @Editor. oa'eni de afaceri etc. dar fără "ă*i inti'ideze %e cei!a! i. %entru a fi eficiente. ade"ea. nr. care inc!ud a%aratura de 1nregi"trare audio*video. 5uid!ine" and Strategie" for Conducting a SurveN=. . Qei! H. Ro4ert * PSeven 9a4it" of 9ig9!N effective 'oderator"= 1n revi"ta PMarketing Qe>"= vo!. 7acă. cercetări!e ca!itative au fo"t "uficiente %entru a e!a4ora o "trategie de 'arketing c8ştigătoare.n marketingul %ocial &olitic Cercetări!e ca!itative "unt uti!izate cu "ucce" 1n 'arketingu! c!a"ic. %rofunzi'ii şi.C. Ir>in. Cincinnati. a co'andat fir'ei de cercetări de 'arketing PBernard Enge!9ard [ A""ociate"= din Qe> Rork o cercetare care "ă eviden ieze %rinci%a!e!e %reocu%ări a!e e!ectoratu!ui a'erican. ade"ea conforta4i!e şi neconven iona!eF  "ă!i de o4"ervare / ade"ea "e%arate de "a!a de conferin e %rintr*o Pone*>aN >indo>=. A!4anN etc.  Să nu %re"u%ună ca ştie ce vrea "ă "%ună un %artici%ant care dă un ră"%un" a'4iguuF "ă ceară !ă'uriri. H9e Annen4erg Ka"9ington Progra'.F Sett!e. caracteru!ui ta4u a! %ro4!e'aticii "tudiate. %. Qe> Rork.M. 1n e. ace"ta fiind. datorită co'%!e. Bo"ton. e"te nece"ar ca e!e "ă fie du4!ate de cercetări cantitative.F Birt!e. Second Edition. ce!e 'ai 'u!te dintre te9nici!e fo!o"ite "*au nă"cut 1n cercetări!e cu caracter %"i9o!ogic şi "ocio!ogic. Ho'e>ood. * PE""entia!" of Marketing Re"earc9=. de !a 4un 1nce%ut. !ideri !oca!i ai Partidu!ui Re%u4!ican şi ai Partidu!ui 7e'ocrat.  Să*i c8ştige %e %artici%an i de %artea "a. $200. citat 1n S9ao. )2 Sc9nee. Co"t redu" / un gru% co"tă (333*)333 _. de conferin e / cu %8nă !a $& !ocuri. H$=$ "tili(area cercet*rilor calitati)e . iar %atru gru%uri co"tă $3333*$&333 _)0 Buna de"făşurare a unui focu" grou% %re"u%une a4i!ită i deo"e4ite din %artea 'oderatoru!ui. %er"ona?u!*c9eie 1n deru!area unei cercetări de ace"t ti%. 1'4unătă ite şi uti!izate 1n "tudierea feno'ene!or de %ia ă. doar fir'e!e de cercetări de 'arketing i'%ortante.  Să rezo!ve %ro4!e'a ră"%un"uri!or !i%"ite de con"i"ten ă "au nec!are. / PH9e SurveN Re"earc9 Hand4ook.. &0. fiind 1'%ru'utate u!terior de cercetătorii din do'eniu! 'arketingu!ui.  Să creeze un 'ediu 1n care orice "%une un re"%ondent e"te acce%ta4i!. $22). de care di"%un. Sout9* Ke"tern Co!!ege Pu4!i"9ing. ada%tate.e'%!u! %rezentat 'ai ?o".B.

Aco%erirea !acune!or de infor'are re%rezintă "co%u! genera! a! cercetării. de"făşurată cu c8teva !uni 1nainte de a!egeri. ca şi 1n %rivin a "%ri?inirii %er"oane!or v8r"tnice şi a categorii!or defavorizate. "e de"făşoară %e eşantioane re%rezentative ca "tructură şi "uficient de nu'eroa"e. Hotuşi. 1n %rotec ia 'ediu!ui 1ncon?urător.S. cercetarea ca!itativă efectuată !a cererea A. de regu!ă e"te nece"ar ca e!e "ă fie du4!ate de cercetări cantitative %entru a fi eficiente. 0+. c!ar şi de o 'anieră o%era iona!ă.C. o4iective!e %rinci%a!e %ot fi ur'ătoare!e# +& C9urc9i!! Ir.E. C9iar dacă ace"te %ro4!e'e.E. a"tfe! 1nc8t rezu!tate!e o4 inute "ă %oată fi genera!izate !a nive!u! 1ntregii co!ectivită i. Ca&itolul nr$ 'I$ Cercet*rile cantitati)e . Ace"ta tre4uie concretizat 1n o4iective a!e cercetării. %. * PMarketing Re"earc9=.C. "ă fie c!ar ce anu'e "e va "tudia. Pentru acea"ta.. 1ntruc8t e.M.+( 7e e.e'%!u! %rezentat con"tituie o dovadă a fa%tu!ui că infor'a ii!e o4 inute %rin cercetări ca!itative "unt 'ai %rofunde şi au o va!a4i!itate 'ai 1nde!ungată dec8t in"tantaneu! rea!izat o%iniei %u4!ice %rin efectuarea unor "onda?e de o%inie.M.. a eviden iat o 1ngri?orare "%orită fa ă de reducerea ro!u!ui guvernu!ui 1n econo'ie. A face o de"criere a 'odu!ui 1n care "e de"făşoară o cercetare cantitativă nu con"tituie o4iectu! ace"tei %rezentări. PE"te nece"ar "ă "e de"făşoare o cercetare cantitativăO=. din %unct de vedere 'etodo!ogic şi organizatoric. %. 1n e. %e care A. 'I$'$ Eta&ele de%+*şur*rii unei cercet*ri cantitati)e 7u%ă cu' "*a %recizat anterior.Infor'a ii!e o4 inute au "tat !a 4aza unei ca'%anii %u4!icitare care a co"tat un 'i!ion de do!ari. e ti'%u! unor noi %riorită i`=. Met9odo!ogica! Boundation"=. * PMarketing Re"earc9. Cercetări!e cantitative tre4uie "ă %arcurgă. (0 . C%%er Sadd!e River. 5i!4ert A. Conc!uzia ar %utea fi aceea că e. o "u'ară trecere 1n revi"tă a %rinci%a!e!or a"%ecte 'etodo!ogice %rivind de"făşurarea cercetări!or cantitative de 'arketing e"te nece"ară. PCe infor'a ii cunoaşte' de?aO=. Qe> Ier"eN. Bort Kort9.t9 Edition. 1ntr*o cercetare cu caracter %ree!ectora!.i"tă 'anua!e "%ecia!izate 1n cercetări de 'arketing.B.F Bu"9. deta!iat. $$). de !a 4un 1nce%ut. 1n 1nvă ă'8ntu! %u4!ic. 'enită "ă "en"i4i!izeze oa'enii %o!itici şi %u4!icu! !arg a"u%ra %rinci%a!e!or do!ean e a!e o%iniei %u4!ice a'ericane. tre4uie gă"ite ră"%un"uri corecte !a 1ntre4ări %recu'# P7e ce ti% de infor'a ii e"te nevoieO=. iar 'etodo!ogia uti!izată nu e"te diferită 1n do'eniu! "ocia!*%o!itic fa ă de 'arketingu! c!a"ic. H9ird Edition. &333. cercetări!e ca!itative au fo"t "uficiente %entru a e!a4ora o "trategie de 'arketing c8ştigătoare. %atru ani 'ai t8rziu Bi!! C!inton a?ungea !a Ca"a A!4ă 4az8ndu*"e %e un %rogra' e!ectora! care cu%rindea te'e foarte a"e'ănătoare. %recu' şi fe!u! 1n care cercetarea %oate contri4ui !a rezo!varea ace"teia. 7acă. P9i!ade!%9ia etc. PCu' vor fi fo!o"ite ace"te infor'a iiO=. H9e 7rNden Pre"".+& 1$ Sta1ilirea o1iecti)elor cercet*rii.%ri'ate "c9e'atic. Si. 1n $203..n marketingul %ocial &olitic 7acă. +( Burn". nu o %arte a "o!u iei=. Hre4uie c!ar identificată %ro4!e'a de 'arketing cu care "e confruntă organiza ia.B. Prentice Ha!!. e.e'%!u.e'%!u! %rezentat 1n fina!u! ca%ito!u!ui anterior. $22+. nu au ?ucat un ro! i'%ortant 1n a!egeri!e %reziden ia!e din $200 @c8nd ca'%ania negativă 4azată %e 1nfă işarea !ui Ki!!ie Horton a avut un efect 'u!t 'ai %enetrant. A!vin C. %reci". Rona!d Reagan devenea %reşedinte "u" in8nd că Pguvernu! e"te o %arte a %ro4!e'ei. cercetări!e cantitative @nu'ite şi cercetări "e!ective "au "onda?e de o%inie. Rona!d B. ce! %u in ur'ătoare!e eta%e# a$ Identi+icarea &ro1lemei de re(ol)at$ E"te foarte i'%ortant ca.S. !e*a gru%at şi !e*a %rezentat "u4 tit!u! PA'erica.

 identificarea %rinci%a!e!or %ro4!e'e a căror rezo!vare e"te aşte%tată de e!ectora!F  deter'inarea notorietă ii %o"i4i!i!or candida iF  deter'inarea con inutu!ui i'aginii %o"i4i!i!or candida iF  e"ti'area %artici%ării !a votF  e"ti'area inten ii!or de votF  identificarea 'otive!or votu!ui acordat fiecărui candidat. Ace"tor o4iective %rinci%a!e !i "e %ot adăuga une!e o4iective derivate, %rovenind din core!a ii!e dintre o4iective!e %rinci%a!e şi caracteri"tici!e "ocio*de'ografice a!e a!egători!or. c$ #e+inirea )aria1ilelor ce )or +i utili(ate$ :n c9e"tionar vor fi uti!izate anu'ite conce%te, a! căror con inut %oate "ă nu fie foarte 4ine 1n e!e" de către to i %artici%an ii !a cercetare @4eneficiar, cercetător, o%erator de interviu etc.;, fiind nece"ară definirea conce%tua!ă şi, 'ai a!e", definirea o%era iona!ă a ace"tora. Ace"te conce%te "e referă at8t !a a"%ecte!e de con inut, !egate de o4iective!e cercetării, c8t şi !a a"%ecte!e de identificare, !egate de caracteri"tici!e "ocio*de'ografice "au co'%orta'enta!e a!e co!ectivită ii "tudiate. d$ Formularea i&ote(elor cercet*rii. I%oteza e"te un %o"i4i! ră"%un" !a o %ro4!e'ă vizată de cercetare. E"te nece"ar un efort de redactare a unor i%oteze c8t 'ai c!are şi 'ai %reci"e, care "ă fie te"tate, "%re a fi va!idate, %e %arcur"u! cercetării cantitative. Princi%a!e!e "ur"e uti!izate 1n for'u!area i%oteze!or "unt#  teoria unor di"ci%!ine %recu' %"i9o!ogia, "ocio!ogia, 'arketingu! "au econo'ia %o!iticăF  e,%erien a 'anageria!ă a cercetătoru!ui "au a 4eneficiaru!ui cercetăriiF  cercetări ca!itative, cu caracter e,%!oratoriu, de"făşurate anterior.+) e$ !reci(area colecti)it*,ii cercetate, re"%ectiv a ce!or trei co'%onente a!e ace"teia# colecti)itatea general* V tota!itatea co'%onente!or care vor con"titui 4aza de eşantionare şi a"u%ra cărora "e vor genera!iza rezu!tate!e cercetăriiF unitatea de o1%er)are V o co'%onentă a co!ectivită ii genera!e, de"%re care "e cu!eg infor'a ii!eF unitatea de %ondaF V %er"oana de !a care "e cu!eg infor'a ii!e. :n 'arketingu! "ocia!*%o!itic, "e con"tată o %re%onderen ă a cercetări!or care au ca unitate de o4"ervare şi unitate de "onda? individu!, 1ntruc8t, 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri "e "tudiază co'%orta'ente, %referin e, atitudini, inten ii de vot, i'aginea cu %rivire !a o %er"oană, "erviciu "au organiza ie etc., 1n toate ace"te cazuri fiind vor4a de"%re a"%ecte referitoare !a individ. +$ !reci(area metodei de recoltare a in+orma,iilor. Princi%a!u! in"tru'ent uti!izat 1n cercetări!e cantitative de 'arketing e"te c9e"tionaru!. Ace"ta %oate fi#

 administrat prin operatori de interviu. E"te cea 'ai co"ti"itoare, dar şi cea 'ai 4ună 'oda!itate de
reco!tare a infor'a ii!or, datorită acurate ei co'%!etării c9e"tionare!or şi a nu'ăru!ui redu" de non* ră"%un"uri. :n Ro'8nia, unde co"turi!e !egate de %!ata o%eratori!or de interviu "unt 'odice, e"te 'etoda cea 'ai reco'andată.

 autoadministrat. Con"tă 1n co'%!etarea c9e"tionaru!ui de către re"%ondent, 1n %rezen a "au 1n
a4"en a o%eratoru!ui de interviu. Ri"curi!e de a avea ră"%un"uri neco'%!etate "au co'%!etate greşit e"te 'ai 'are. 7e aceea, 'etoda "e ?u"tifică 1n cazu! unei eşantionări de gru%, c8nd o%eratoru! de interviu %oate "ă a"i"te, "i'u!tan, 'ai 'u! i re"%onden i, "au atunci c8nd co'%!etarea c9e"tionaru!ui e"te condi ionată de 1ncercarea %e o %erioadă 'ai !ungă de ti'% a unui %rodu" oferit de către cercetător.

 trimis

prin poştă. E"te cea 'ai ieftină, dar şi cea 'ai ne"igură 'oda!itate de cu!egere a infor'a ii!or, datorită ratei 'ari a non*ră"%un"uri!or şi, 'ai a!e", a %rezu' iei că e,i"tă diferen e "e'nificative 1ntre cei care ră"%und şi cei care nu ră"%und !a c9e"tionaru! %ri'it. 7i'inuarea %rocentu!ui de non*ră"%un"uri nece"ită un nu'ăr de reveniri, ceea ce creşte co"turi!e şi, 'ai a!e", durata cu!egerii infor'a ii!or.

+)

Aaker, 7avid A.F Lu'ar, J.F 7aN, 5eorge S. * PMarketing Re"earc9=, Sevent9 Edition, Io9n Ki!eN [ Son", Inc., Qe> Rork, C9ic9e"ter etc., &33$, %. +3.

(2

 completat prin telefon. E"te o 'etodă 'odernă, ra%idă şi re!ativ ieftină de cu!egere a infor'a ii!or,
re!ativ !arg uti!izată 1n ări!e dezvo!tate, 'ai a!e" 1n varianta co'%uterizată @'etoda CAHI / Co'%uter*A""i"ted He!e%9one Intervie>;++, 1n care date!e "unt introdu"e direct 1n ca!cu!ator de către o%eratoru! de interviu. 7in %ăcate, 1n Ro'8nia, dotarea e,tre' de %recară cu te!efoane fi,e a %o%u!a iei face inuti!iza4i!ă acea"tă 'etodă %e "cară !argă.

 completat

prin %nternet. Hri'iterea şi %ri'irea %rin e*'ai! a c9e"tionare!or e"te 'etoda care c8ştigă foarte 'u!t teren, anun 8ndu*"e ca %rinci%a!a 'oda!itate de cu!egere a date!or 1n viitor. Hotuşi, 1n 'o'entu! de fa ă ea nu e"te uti!iza4i!ă 1n condi ii rezona4i!e dec8t 1n State!e Cnite, unde dotarea cu ca!cu!atoare şi acce"u! !a Internet "unt core"%unzătoare. :n afara ace"tor 'oda!ită i de cu!egere a infor'a ii!or, "e uti!izează / foarte rar, de a!tfe! / şi a!te 'etode cu' ar fi publicarea chestionarului într!un ziar sau o revistă @'etodă va!a4i!ă doar dacă cercetarea vizează i'aginea %u4!ica iei re"%ective 1n r8ndu! cititori!or "ăi; "au tri'iterea şi %ri'irea c9e"tionaru!ui prin fax @'etodă a%!ica4i!ă doar 1n cazu! 1n care unitatea de o4"ervare e"te re%rezentată de o organiza ie;. g$ Sta1ilirea locului şi &erioadei .n care )a +i admini%trat c2e%tionarul. :n cazu! 1n care "e o%tează %entru ad'ini"trarea c9e"tionaru!ui %rin o%eratori de interviu, 1n %rivin a locului unde va fi ad'ini"trat c9e"tionaru!, e,i"tă 'ai 'u!te %o"i4i!ită i#  pe stradă. E"te !oca ia ce! 'ai de" uti!izată, datorită uşurin ei de a4ordare a re"%onden i!or, dar %rezintă dezavanta?u! unei durate !i'itate, ceea ce conduce !a nece"itatea e!a4orării unor c9e"tionare "curte, 1n cazu! 1n care "e "ta4i!eşte că ace"tea vor fi ad'ini"trate %e "tradă "au 1n a!te !ocuri %u4!ice.  în magazine. Se ?u"tifică 'ai a!e" atunci c8nd re"%ondentu!ui i "e "o!icită "ă efectueze co'%ara ii 1ntre diferite 'ărci "au %rodu"e, care 1i %ot fi %rezentate. E"te ino%erantă 1n cazu! 1n care unu! dintre o4iective!e cercetării 1! re%rezintă e"ti'area inten ii!or de cu'%ărare a unui anu'it %rodu" @rezu!tate!e o4 inute vor fi defor'ate, 1ntruc8t 'u! i re"%onden i "e af!ă aco!o toc'ai %entru că inten ionează "ă cu'%ere %rodu"u! 1n cauză;.  la domiciliul respondentului. E"te varianta o%ti'ă, 'ai a!e" 1n cazu! 1n care "u4iectu! cercetării e"te re%rezentat de %rodu"e de fo!o"in ă go"%odărea"că. Per'ite a4ordarea re"%ondentu!ui 1ntr*o at'o"feră re!a,ată, %e o %erioadă 'ai !ungă de ti'%. E"te dezira4i!ă "ta4i!irea anterioară a 1nt8!nirii, %rin te!efon, 1n caz contrar cre"c8nd nu'ăru! %er"oane!or care nu "unt gă"ite aca"ă, a! ce!or care refuză "ă ră"%undă şi c9iar ri"curi!e !egate de "ecuritatea o%eratoru!ui de interviu.  la biroul respondentului. E"te varianta cea 'ai uti!izată 1n cazu! cercetări!or 1n care unitatea de o4"ervare e"te o organiza ie. Yi 1n acea"tă "itua ie e"te nece"ară "ta4i!irea anterioară a coordonate!or 1nt8!nirii. :n %rivin a &erioadei 1n care c9e"tionaru! va fi ad'ini"trat, "e %une %ro4!e'a "ta4i!irii perioadei din zi 1n care va avea !oc reco!tarea infor'a ii!or @de e,e'%!u, efectuarea cercetării di'inea a, !a do'ici!iu! re"%onden i!or, va conduce !a o "u4re%rezentare a %er"oane!or active;, a perioadei din săptăm$nă @1n >eekend, de e,e'%!u, %er"oane!e de o condi ie "ocia!ă 'ai 1na!tă %ot "ă nu fie gă"ite 1n !oca!itatea de do'ici!iu;, %recu' şi a perioadei din an c8nd tre4uie cu!e"e infor'a ii!e @e"te, de"igur, incorect "ă "e e,tra%o!eze !a 1ntregu! an rezu!tate!e unei cercetări %rivind inten ii!e de cu'%ărare a ?ucării!or, de"făşurată 1n %erioada %re'ergătoare Crăciunu!ui;. 2$ Ela1orarea c2e%tionarului. E"te una dintre ce!e 'ai i'%ortante %ro4!e'e, ne%ut8nd e,i"ta o cercetare 'ai 4ună dec8t c9e"tionaru! care a "tat !a 4aza "a. :ntre4ări!e tre4uie "ă fie c!are, conci"e, %refera4i! cu variante de ră"%un" oferite @1ntre4ări 1nc9i"e;, redactate 1ntr*un !i'4a? "i'%!u şi acce"i4i! @cu e,ce% ia "itua ii!or 1n care ne adre"ă' unor "%ecia!iştii 1ntr*un anu'it do'eniu, c8nd tre4uie uti!izat !i'4a?u! "%ecific, %racticienii a'ericani reco'andă ca 1ntre4ări!e dintr*un c9e"tionar "ă %oată fi 1n e!e"e de un co%i! de şa"e ani; şi ordonate 1n 'od !ogic, 1n func ie de o4iective!e cercetării. :ntre4ări!e %ot fi c!a"ificate du%ă 'ai 'u!te criterii, unu! dintre ce!e 'ai uti!izate fiind ce! a! "co%u!ui vizat. :n func ie de "co%u! 1ntre4ări!or, ace"tea %ot fi#+♦ 1ntre4ări de ca!ificare @care ur'ăre"c e!i'inarea %er"oane!or ce nu a%ar in co!ectivită ii "tudiate;F
++

Aaker, 7avid A.F Lu'ar, J.F 7aN, 5eorge S. * PMarketing Re"earc9=, Sevent9 Edition, Io9n Ki!eN [ Son", Inc., Qe> Rork, C9ic9e"ter etc., &33$, %. &+&*&+).

)3

♦ 1ntre4ări de con inut @care vizează o4iective!e cercetării;F ♦ 1ntre4ări de identificare @care "e referă !a caracteri"tici!e unită ii de o4"ervare;. Ce!e trei ti%uri de 1ntre4ări 'en ionate, 1'%art c9e"tionaru! 1n trei "ec iuni "%ecifice# %artea introductivă, %artea de con inut şi %artea de identificare. :ntre4ări!e de ca!ificare "e %un !a 1nce%utu! c9e"tionaru!ui, 1n ti'% de 1ntre4ări!e de identificare "e adre"ează !a "f8rşitu! ace"tuia, %entru a nu da naştere !a "u"%iciuni 1n r8ndu! re"%onden i!or. Princi%a!e!e regu!i ce tre4uie re"%ectate 1n for'u!area 1ntre4ări!or 1ntr*un c9e"tionar "unt ur'ătoare!e#+.  1ntre4ări!e tre4uie "ă fie "curte, "i'%!e şi c!areF  %e c8t %o"i4i!, tre4uie evitată identificarea 4eneficiaru!ui cercetării de către re"%ondentF  ordinea 1ntre4ări!or tre4uie "ă fie !ogicăF  1ntre4ări!e tre4uie for'u!ate c8t 'ai neutru %o"i4i!F  nu tre4uie adre"ate dec8t 1ntre4ări!e nece"areF  tre4uie evitate 1ntre4ări!e !a care re"%ondentu! nu %oate "au nu vrea "ă ră"%undăF  tre4uie evitate 1ntre4ări!e tenden ioa"e @care "ugerează ră"%un"u!; "au ce!e care a4ordează %ro4!e'e cu un caracter %rea %er"ona!. Se a%reciază că %rinci%a!e!e ca!ită i %e care tre4uie "ă !e ai4ă 1ntre4ări!e dintr*un c9e"tionar "unt ur'ătoare!e#+0 "ă fie foca!izate %e %ro4!e'a cercetată, "ă fie "curte, "ă fie c!are, "ă fie concrete, "ă fie a%!ica4i!e re"%ondentu!ui, "ă nu con ină un e,e'%!u ce %oate trunc9ia "en"u! 1ntre4ării, "ă nu "o!icite 1n 'od e,agerat 'e'oria re"%ondentu!ui, "ă nu "o!icite o genera!izare e,agerată, "ă nu fo!o"ea"că Pcuvinte 'ari=, "ă nu fie e,agerat de "%ecifice, "ă evite for'u!ări!e a'4igue, "ă nu cu%rindă două 1ntre4ări 1ntr*una "ingură, "ă nu "ugereze ră"%un"u!, "ă nu ai4ă o 1ncărcătură e'o iona!ă "e'nificativă.+2 i$ #eterminarea m*rimii eşantionului$ :n deter'inarea 'ări'ii eşantionu!ui tre4uie "ă "e ină "ea'a de re"tric ii de ordin "tati"tic @!egate de %ro4a4i!itatea de garantare a rezu!tate!or şi de 'ar?a de eroare acce%tată; şi de re"tric ii de ordin organizatoric @!egate de 4ugetu!, durata şi %er"ona!u! avute !a di"%ozi ie;. Re"tric ii!e de ordin "tati"tic "e regă"e"c 1n for'u!a uti!izată %entru ca!cu!u! 'ări'ii eşantionu!ui#

t & p@$ − p; n= ∆&ω
unde# t V coeficientu! core"%unzător %ro4a4i!ită ii cu care "e garantează rezu!tate!e @"e gă"eşte 1n ta4e!e!e "tati"tice a!e re%arti iei Student;. 7e regu!ă, "e a!ege o %ro4a4i!itate de 2+a22\F % V %ro%or ia co'%onente!or din eşantion care %o"edă caracteri"tica cercetată @deoarece, de o4icei, va!oarea !ui ,,%= nu "e cunoaşte, ea "e con"ideră ega!ă cu 3,+, %entru !ua 1n con"iderare cazu! ce! 'ai nefavora4i! re"%ectiv, a 'a,i'iza va!oarea di"%er"iei;F ∆ω V eroarea !i'ită ad'i"ă @'ar?a de eroare;. 7e regu!ă, "e a!ege 1ntre 3,3$ şi 3,3+, ce! 'ai ade"ea fiind 3,3( @b (\;. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri, 'ări'ea unui eşantion e"te de circa $333*$&33 de %er"oane. :n "itua ia 1n care 'ări'ea eşantionu!ui re%rezintă 'ai 'u!t de $3\ din co!ectivitatea genera!ă, "e %rocedează !a o reducere a di'en"iuni!or eşantionu!ui, fo!o"ind for'u!a#
+-

Steven", Ro4ert E.F Krenn, BruceF Ruddick, Morri" E.F S9er>ood, P9i!i% L.* PH9e Marketing Re"earc9 5uide=, H9e Ha>ort9 Pre"", Qe> Rork, Gondon, $22., %.$.&*$.(.
+. +0

I4ide' A!reck, Pa'e!a G.F Sett!e, Ro4ert B. * PH9e SurveN Re"earc9 Hand4ook. 5uide!ine" and Strategie" for Conducting a SurveN=, Second Edition, Ir>in, Burr Ridge, Qe> Rork, $22+, %. 00*22. +2 Cn e,erci iu care trece 1n revi"tă 'a?oritatea greşe!i!or ce %ot "ă a%ară 1n for'u!area 1ntre4ări!or 1ntr*un c9e"tionar %entru o cercetare %ree!ectora!ă e"te %rezentat 1n Ang9e!, G.F B!ore"cu, C.F Za9aria, R. * <A%!ica ii 1n 'arketing=, Editura E,%ert, Bucureşti, $222, %. 0$*0&.

)$

* <A%!ica ii 1n 'arketing=. co!ectivitatea genera!ă e"te 1'%ăr ită 1n 'ai 'u!te "traturi @gru%uri. 6%eratoru! de interviu ?oacă un ro! e"en ia! 1n %rezervarea acurate ei cercetării. E"te o variantă a eşantionării "tratificate. Punctu! de %ornire 1n eşantionare 1! con"tituie o unitate de o4"ervare e.ii. Cu%rinde două faze. dar "e %oate uti!iza nu'ai c8nd e. 1n"ă. care %er'ite identificarea core!a ii!or %o"i4i!e şi i'%ortante dintre două 1ntre4ări din c9e"tionar.tra"ă 1n 'od a!eator din co!ectivitatea genera!ă. fără a "e e. 'u!te dintre erori!e care a%ar 1n faza cu!egerii date!or %ut8ndu*i fi i'%utate. nu'ăru! de faze fiind.trage un nu'ăr %re"ta4i!it de co'%onente. -$ A "e vedea. Biecare co'%onentă a eşantionu!ui e"te e. core!a ii ce vor fi %re!ucrate u!terior. ceea ce nu "e 1nt8'%!ă dec8t rareori.F Za9aria. E.i"tă o !i"tă a co!ectivită ii genera!e. 1n faza a doua. %. "e e. &şantionarea stratificată. 1nce%8nd cu "e!ectarea unor %er"oane ne%otrivite @un e. -&*-).trag@e. &şantionarea prin metoda cotelor. Iaşi.-& Se rea!izează %rin crearea nea!eatoare a unor eşantioane care re"%ectă 1ntoc'ai "tructura co!ectivită ii genera!e.%eri'ent de"făşurat 1n S. care "%oreşte nu'ăru! %er"oane!or care refuză "ă ră"%undă şi a?ung8nd %8nă !a fa!"ificarea integra!ă a unui c9e"tionar.$*$.O=. a'%!a"at 1n ce!u!a ce re%rezintă inter"ec ia ce!or două 1ntre4ări. C. B!ore"cu. &şantionarea de grup. Heoretic.F Q V 'ări'ea co!ectivită ii genera!e. Editura E. -. * <Marketing=.C. core!a ii!e i'%ortante "unt ce!e dintre o 1ntre4are de con inut şi una de identificare. :n %ri'ă fază. )& . core"%unzător nu'ăru!ui de criterii %re"ta4i!ite. &şantionarea multistadială.c!ude %o"i4i!itatea e. ce!e 'ai de" uti!izate fiind#-$ $. Se rea!izează %rin "ta4i!irea unui aşa*nu'it %a" 'ecanic. k$ Ela1orarea grilei de corela. 'ai %e !arg. C9iar dacă nu are "u%ort ştiin ific. 1n 'od a!eator unu! "au 'ai 'u!te gru%uri. &şantionarea simplă aleatoare. e"te cea 'ai 4ună 'etodă de eşantionare. -& A "e vedea Ang9e!.i"tă 'ai 'u!te %o"i4i!ită i-3 . l$ Selectarea şi in%truirea o&eratorilor de inter)iu. "e e. Editura Po!iro'. nu'ăr care %oate fi "au nu %ro%or iona! cu 'ări'ea gru%u!ui. din care.i"ten ei unor core!a ii i'%ortante şi 1ntre două 1ntre4ări de con inut. 1n ti'% ce o%eratorii de interviu care nu %ăreau a fi de origine evreia"că au %ri'it +3\ ră"%un"uri P7a= !a aceeaşi 1ntre4are. Se 4azează %e divizarea co!ectivită ii genera!e 1n 'ai 'u!te gru%uri neo'ogene. fiind şi ea de"tu! de frecvent uti!izată. @coordonator.. 7e regu!ă.C. a!e căror co'%onente "unt cu%rin"e 1n eşantion 1n tota!itate. $. F$ Sta1ilirea %c2emei de eşantionare$ E"te deci"ivă %entru a"igurarea re%rezentativită ii eşantionu!ui şi are 1n vedere 'oda!itatea concretă de %recizare a %er"oane!or ce vor fi intervievate. -3 6 foarte deta!iată "c9e'ă de eşantionare a%!ica4i!ă 1n Ro'8nia !a nive! na iona! "e gă"eşte 1n Sandu. &. %. continu8nd cu ado%tarea unei inute necore"%unzătoare. &şantionarea sistematică aleatoare. 7u'itru * <S%a iu! "ocia! a! tranzi iei=. de'on"tra că o%eratorii de interviu care %ăreau a fi de origine evreia"că au %ri'it &3\ ră"%un"uri P7a= !a 1ntre4area PE.A. C.2. ). o'ogene. Bucureşti.ercită evreii %rea 'u!tă inf!uen ă 1n S.F B!ore"cu. (. Editura Marketer. $222. Core!a ii!e 1n cauză "unt eviden iate %rintr*un Z.%ert. Ca 'od de a%!icare. 'ai 'are. $&&* $&). Bucureşti.A. "e a%ro%ie de eşantionarea %rin cote. R.tra"ă 1n 'od a!eator. +. A%oi. 5ri!a de core!a ii e"te un %ătrat cu at8tea !inii şi at8tea co!oane c8te 1ntre4ări "unt 1n c9e"tionar. G. $222.nc = n# # + n −$ unde# nc V 'ări'ea corectată a eşantionu!uiF n V 'ări'ea ini ia!ă a eşantionu!ui @rezu!tată din a%!icarea for'u!ei anterioare. %. rezu!tat din ra%ortarea 'ări'ii co!ectivită ii genera!e !a 'ări'ea eşantionu!ui. 1n %rivin a c8torva criterii %re"ta4i!ite. $22&. e"te o 'etodă uti!izată cu "ucce" de 'u!te in"titute de "%ecia!itate.

nici identice.tre' de ra%idă.. 7e a"e'enea. 7eşi !arg ră"%8ndită. o%eratoru!ui de interviu i "e vor %rezenta e!e'ente!e e"en ia!e a!e unei atitudini %rofe"iona!e de neutra!itate 4inevoitoare#  di"%oni4i!itatea de "%iritF  va!orificarea %ri'e!or 'o'ente a!e 1nt8!niriiF  re"%ectarea con"e'ne!orF  ne"ugerarea ră"%un"uri!orF  evitarea controver"e!or. cu' ar fi definirea e. dar şi ceea ce g8ndeşte fiecare că va g8ndi ce!ă!a!t de"%re e!. cu o uzură %rofe"iona!ă e. nici 1nde%ărtate. %ractica de a anga?a "tuden i nu conduce !a ce!e 'ai 4une rezu!tate.F  "cri"ori de reco'andare şi "o!icitare de "%ri?in adre"ate autorită i!or !oca!eF  'o"tre. Argu'ente!e %rinci%a!e 1n favoarea ace"tora "unt !egate de a%artenen a "ocia!ă neutră. c8t durează co'%!etarea unui c9e"tionar etc. 1nvă ătorii "au %rofe"orii 1n căutarea unui venit "u%!i'entarF  ca"nice!e din r8ndu! c!a"e!or "ocia!e 'edii.actă a varia4i!e!or.. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. %recu' şi acordarea unei a"i"ten e core"%unzătoare o%eratori!or. Ga 'odu! idea!. care caracterizează re!a ii!e %rofe"iona!e. Cn a"%ect i'%ortant 1n acea"tă eta%ă 1! con"tituie verificarea co'%!etării efective a c9e"tionaru!ui de către o%eratorii de interviu. n$ Multi&licarea c2e%tionarelor şi a materialelor ane/e @!i"te de go"%odării. )( . Se ur'ăreşte dacă 1ntre4ări!e "unt 1n e!e"e de către re"%onden i. dacă variante!e de ră"%un" oferite "unt e. acea"tă activitate e"te %erce%ută ca una cu caracter te'%orar şi "u%!i'entar.tu! c9e"tionaru!ui. dacă ace"ta "i'te că "e af!ă Pde aceeaşi %arte a 4aricadei= @nive! "ocia!.i"te o di"tan ă "ocia!ă 'ini'ă @v8r"te şi 'edii "ocia!e vecine.9au"tive.. datorită ri"cu!ui ridicat a! unui co'%orta'ent ne"erio". de"ene a!e %rodu"u!ui cercetat @dacă e"te cazu!. nive!u! inte!ectua! core"%unzător şi o4işnuin ei de a uti!iza for'u!are şi de a avea contacte u'ane.. 1n condi ii!e "ta4i!ite.erci ii %ractice cu' e"te ?ocu! de ro!uri o%erator de interviu / re"%ondent. o$ Admini%trarea c2e%tionarului. "cri"ori de reco'andare. Categorii!e "ocia!e care "e %retează ce! 'ai 4ine %entru acea"tă activitate "unt#  %en"ionarii foşti func ionariF  "ecretare!e. Intervine nu doar i'aginea %e care fiecare o are de"%re ce!ă!a!t. intervenindu*"e atunci c8nd "unt nece"are corec ii. va fi %u"ă !a di"%ozi ia o%eratoru!ui %e toată %erioada reco!tării infor'a ii!or. %arcurgerea c9e"tionaru!ui şi e. rea!izată %e un nu'ăr re"tr8n" de "u4iec i @&3*+3.F  contracte!e de co!a4orare ce "e vor 1nc9eia cu o%eratorii de interviuF  in"truc iuni de co'%!etare a c9e"tionaru!ui de"tinate o%eratoru!ui de interviuF  !egiti'a ii %entru o%eratorii de interviuF  !i"te a!e go"%odării!or inc!u"e 1n eşantion @1n cazu! anc9ete!or de"făşurate !a do'ici!iu. 1n"ă. "e reco'andă ca 1ntre o%eratorii de interviu şi re"%onden i "ă e.. 7e !a "ediu! centra! a! in"titutu!ui care de"făşoară cercetarea vor %!eca "%re re%rezentan ii din teritoriu ur'ătoare!e 'ateria!e#  c9e"tionare!e @%!u" o rezervă de $3\.. %entru a "e evita at8t dificu!tă i!e de co'unicare.n teritoriu.%!icarea dificu!tă i!or ce %ot "ă a%ară !a fiecare 1ntre4are @o !i"tă cu in"truc iuni. o atitudine de detaşare şi de o4iectivitate. "c9i e. şi e/&edierea lor . In"truirea o%eratori!or de interviu va cu%rinde ce! %u in o ini iere 1n %rinci%ii!e genera!e a!e "onda?u!ui de o%inie. %ă"tr8nd. v8r"tă. !egiti'a ii etc. Cea 'ai 4ună co'unica ie 1ntre cei doi "e "ta4i!eşte atunci c8nd o%eratoru! de interviu a?unge "ă creeze un curent de "i'%atie "inceră şi de 1n e!egere tota!ă.. iar con"e'ne!e ce!e 'ai i'%ortante vor fi redactate c9iar 1n te. 1nainte de 'u!ti%!icarea şi difuzarea c9e"tionaru!ui 1n teritoriu. dacă ad'ini"trarea c9e"tionaru!ui e"te uşor de rea!izat de către o%eratorii de interviu. %reocu%ări "au o% iuni %o!itice identice. %recu' şi de"făşurarea unor e. Anc9eta %i!ot e"te o cercetare in"tru'enta!ă. :n "e!ectarea o%eratori!or de interviu tre4uie inut cont de fa%tu! că. c8t şi oferirea de către re"%ondent a unor ră"%un"uri care "ă fie %e %!acu! o%eratoru!ui.Co'%!etarea c9e"tionare!or dec!anşează o "erie de interac iuni 1ntre o%eratoru! de interviu şi re"%ondent. in"truc iuni "cri"e. m$ #e%+*şurarea anc2etei &ilot. doritoare de a avea un "erviciu te'%orar. care 1şi %ro%une "ă va!ideze c9e"tionaru! uti!izat 1n cercetare.

:n une!e cazuri. %rin interviuri fa ă 1n fa ă. a"u%ra date!or fiind a%!icate o "erie de 'etode "tati"tice de ana!iză. "e !i"tează toate ră"%un"uri!e %ri'ite !a o 1ntre4are de"c9i"ă. "e reco'andă ca date!e. %e 4aza core!a ii!or dintre 1ntre4ări. iar %rezen a şi activitatea o%eratori!or 1n !ocuri!e "ta4i!ite "ă fie verificată. Acea"ta e"te %rinci%a!a dificu!tate 1nt8!nită.c!u"iv 1n "co%u! verificării o%eratoru!ui de interviu. :n cazu! unor "onda?e efectuate %e "tradă. c9iar 1n ti'%u! ad'ini"trării c9e"tionare!or. şi a?ung8nd c9iar !a rea!izarea unor ana!ize avan"ate de ti% 'u!tivariat @ana!iza factoria!ă. ore!e şi !ocuri!e %reci"e unde vor fi cu!e"e infor'a ii!e "ă fie "ta4i!ite de co'un acord de o%eratoru! de interviu şi re%rezentantu! in"titutu!ui de cercetări. Acea"ta e"te o o%era iune de"tu! de !a4orioa"ă. "e verifică co'%!etarea şi introducerea corectă a date!orF • uti!izarea unor %rogra'e "%ecia!izate %entru %re!ucrarea date!or şi o4 inerea rezu!tate!or 1n for'a dorită. Pre!ucrarea date!or %re"u%une uti!izarea inten"ivă a ca!cu!atoru!ui. ana!iza core"%onden e!or. etic9etarea varia4i!e!or. %rin fa. :ntr*o %ri'ă fază. e"te nece"ară codificarea ră"%un"uri!or !a 1ntre4ări!e de"c9i"e. "e atri4uie fiecărei gru%e de ră"%un"uri un anu'it cod @de regu!ă. corectarea ace"tora. %e de a!tă %arte. nece"ar 1n %re!ucrarea e!ectronică a infor'a iei. ana!iza c!u"ter. "ca!area 'u!tidi'en"iona!ă. care nece"ită 'u!t efort şi ti'%.e'%!u. "au. Acea"tă contra*anc9etă "e %oate rea!iza %rin te!efon. %entru a faci!ita ana!iza ace"tora.iei. iar o%eratorii de interviu "ă ştie că vor fi contro!a i. :n fine. odată rea!izată gru%area. Pre!ucrarea date!or are 1n vedere rea!izarea ur'ătoare!or o%era iuni# • configurarea 4azei de date @definirea c8'%uri!or de date. Jerificarea atentă a c9e"tionare!or co'%!etate are ca "co%. ace"ta ar %utea 1ncerca "ă !e P"i'%!ifice=. nu'eric. a re!a ii!or dintre e!e. 1n cazu! a%!icării 'etodei cote!or. şi e"te un argu'ent @a!ături de con"tatarea că !a 'u!te dintre 1ntre4ări!e de"c9i"e nu "e ră"%unde "au "e dau ră"%un"uri for'a!e..F  eviden ierea o'i"iuni!or accidenta!e @fiind %o"i4i!ă.F  eviden ierea unor gru%ări i'%ro4a4i!e @ceea ce ridică "e'ne de 1ntre4are a"u%ra corectitudinii o%eratori!or de interviu. 1nce%8nd cu ce!e 'ai "i'%!e @"tati"tici de"cri%tive. deci. o%era iune %rin care. 1ntruc8t tre4uie gă"it un co'%ro'i" 1ntre dorin a de a nu %ierde nuan e!e "%ecifice unor ră"%un"uri şi nevoia de a avea un nu'ăr 'ai 'ic de gru%uri de ră"%un"uri. cu' ar fi# o %ro%or ie neo4işnuită de non*ră"%un"uriF o ră"%un"uri i!ogiceF o 'ai 'u!te ră"%un"uri identiceF o c9e"tionare %rea 'eticu!o" co'%!etate. du%ă care "e gru%ează for'u!ări!e cu un con inut a%ro%iat. %entru !i'itarea ace"tui ti% de 1ntre4ări.ntre1*rilor de%c2i%e..Sarcini!e o%eratoru!ui de interviu nefiind de!oc "i'%!e. "ă 'en ioneze un nu'ăr de te!efon !a care %oate fi contactat. 1n 'agazine "au 1n a!te !ocuri %u4!ice. E"te i'%ortant. "e %oate "o!icita re"%ondentu!ui. ana!iza con?oint etc.. "e reco'andă efectuarea u!terioară a unei contra*anc9ete 1n r8ndu! a $3*&3\ dintre %er"oane!e c9e"tionate. %e de o %arte va!idarea 'uncii o%eratori!or de interviu. :n fine. 7u%ă corectarea "au e!i'inarea c9e"tionare!or greşit co'%!etate. trec8nd %rin eva!uarea !egături!or dintre varia4i!e @core!a ie şi regre"ie. 1n "%ecia! co'%!et8nd c9e"tionare!e fără a efectua 1n 'od rea! interviuri!e. 1n 'o'entu! co'%!etării c9e"tionaru!ui.. r$ Con+igurarea 1a(ei de date: introducerea datelor şi &relucrarea electronic* a in+orma. e.. !uarea 1n con"iderare nu'ai a ace!or infor'a ii care re"%ectă 'etodo!ogia cercetării. şi. 6 verificare te'einică a c9e"tionare!or %er'ite#  eviden ierea erori!or "i"te'atice a!e o%eratori!or de interviu @de e. c8nd !i4ertatea de a!egere şi de ac iune a o%eratoru!ui de interviu e"te foarte 'are. :n cazu! c9e"tionare!or co'%!etate !a do'ici!iu! re"%onden i!or "au !a 4irou! ace"tora. &$ Jeri+icarea corectitudinii com&let*rii c2e%tionarelor şi codi+icarea .F • introducerea 1nregi"trări!or 1n 4aza de dateF • cură area 4azei de date. ce! 'ai 4ine. %rin "onda?. "ă fie a%!icate diver"e %roceduri de contro!. 1n e!egerea greşită a unui enun "au tran"crierea inco'%!etă a ră"%un"uri!or !a 1ntre4ări!e de"c9i"e. rezu!tate!e o4 inute "unt fo!o"ite %entru a )) . a!e"e a!eator. "au e*'ai!. 1n une!e cazuri.

favori ii di"%un8nd de 'ai 'u!te 'i?!oace %entru a inf!uen a o% iunea a!egători!or. acea"ta "e concretizează 1n 'ai 'u! i vectori co'%orta'enta!i. "au 1n variantă 'u!ti'edia @audio*vizua!. Gauren iu*7anF 7ăne iu. e"te nece"ară ana!iza şi inter%retarea ace"tora de către cercetător.i"tă o anu'ită inf!uen ă indirectă.-( %$ Inter&retarea re(ultatelor şi redactarea ra&ortului de cercetare. "ă inter%reteze şi "ă ordoneze 1n 'od !ogic rezu!tate!e o4 inute. Pentru a atenua ace"te efecte. con"ideră că ace"ta va c8ştiga şi fără a?utoru! !or şi are tendin a de a a4"enta de !a vot. Bucureşti. va "ări 1n a?utoru! ce!ui 'ai "!a4.. ceea ce 1i "ituează 1ntr*o %ozi ie %rivi!egiată. Hi4eriuF Yer4ănică. dar "unt gata "ă co'ande "onda?e de o%inie care !e garantează rezu!tate!e dorite. "onda?e!e de o%inie %o!itică au fo"t "u%u"e. 'ai 'u!t "au 'ai %u in ?u"tificate. ⇒ 1n fine.a de a Kmi(a &e cAştig*tor7. :n ace"te condi ii. %ractic. Cea 'ai 'are %arte a e!ectoratu!ui ignoră "au conte"tă rezu!tate!e "onda?e!or. %recu' şi reg!e'entări referitoare !a finan area %artide!or %o!itice şi a candida i!orF -( Ang9e!. 7eşi ră"%8ndită. nu %ot "ă e. ceea ce creează inega!ită i financiare. Manua! %entru c!a"a a ZI*a=. Editura A!! Educationa!. care 1n 'od nor'a! ar fi a4"entat de !a vot.con"trui "au %une 1n a%!icare diferite 'ode!e de 'arketing @cu "co% e. Ra%ortu! de cercetare %oate "ă fie %rezentat 1n for'ă ora!ă @ceea ce "e 1nt8'%!ă foarte rar. 1n "%ecia! 1n %rivin a %o"turi!or %u4!ice de te!eviziune. 7intre ce!e 'ai "erioa"e. a căror "u'ă tinde "ă fie nu!ă# ⇒ o %arte a e!ectoratu!ui are. o%inia că %u4!icarea rezu!tate!or "onda?e!or deter'ină a!egătorii "ă "e orienteze către candidatu! con"iderat favorit nu e"te "u" inută de nici un argu'ent ştiin ific. 7acă nu "e %oate vor4i de"%re o inf!uen ă directă a %u4!icării rezu!tate!or "onda?e!or %ree!ectora!e a"u%ra rezu!tatu!ui "crutinu!ui. 1n cadru! unui ra%ort de cercetare. care ar vota cu candidatu! favorit. av8nd ocazii 'ai 'u!te de a*şi "%ori notorietatea şi de a*şi 1'4unătă i i'aginea. deci de a vota cu candidatu! care e"te con"iderat favorit 1n ur'a "onda?e!or de o%inie. favori ii * de"e'na i %e 4aza "onda?e!or * 4eneficiază de %o"i4i!ită i de co'unica ie "u%erioare.i"ten ă. unui 'are nu'ăr de critici. Acea"tă %ărere e"te !arg ră"%8ndită 1n r8ndu! oa'eni!or %o!itici. A"tfe!. 'a"" 'edia are tendin a de a "e ocu%a cu %rioritate de favori i. o a!tă %arte a e!ectoratu!ui. "itua ie 1n care va!oarea cercetării e"te 'u!t 1'4unătă ită. "tudii efectuate 1n ări cu tradi ie de'ocratică dovede"c că "onda?e!e %ree!ectora!e nu au. 7i'%otrivă. 'I$-$ Critici adu%e %ondaFelor de o&inie &reelectorale :n continuare. 7anie!F Za9aria. du%ă cu' nu %ot "ă reunea"că date!e 1ntr*un an"a'4!u coerent. 1n for'ă "cri"ă @ce! 'ai frecvent. Ace"t feno'en "e con"tată şi !a a!egeri!e !egi"!ative de"făşurate 1n "i"te' e!ectora! %ro%or iona!.%!icativ. Răzvan * PMarketing. 1ntr*adevăr. %ot fi 'en ionate ur'ătoare!e# A$ SondaFele &reelectorale de+ormea(* re(ultatele reale ale %crutinului: datorit* +a&tului c* aleg*torii au tendin. Cn a! doi!ea ti% de inf!uen ă indirectă rezidă 1n fa%tu! că "u4"cri%torii 1şi vor orienta fonduri!e "%re candida ii cu şan"e de victorie. con"ider8nd 1nfr8ngerea inevita4i!ăF ⇒ a!tă %arte a e!ectoratu!ui. C8t %riveşte inf!uen a a"u%ra o% iunii a!egători!or care cuno"c şi acce%tă rezu!tate!e "onda?e!or.%!ice evo!u ia anu'itor feno'ene. Ca 1n oricare co'%eti ie. 1n cazu! 1n care "onda?e!e %ree!ectora!e %revăd victoria zdro4itoare a uneia din %ăr i. nici o inf!uen ă directă a"u%ra rezu!tate!or "crutinu!ui. e"te "arcina cercetătoru!ui "ă ana!izeze. Progra'e!e de ca!cu!ator. "ă identifice cauze neinc!u"e 1n "tudiu a!e feno'ene!or. vor fi a4ordate c8teva a"%ecte controver"ate. :n genera!. !egi"!a ii!e e!ectora!e din 'u!te ări con in %revederi cu %rivire !a di"tri4u ia ti'%i!or de antenă %e %erioada ca'%aniei e!ectora!e. 7u%ă %re!ucrarea e!ectronică a infor'a ii!or. oric8t de "ofi"ticate ar fi e!e.. neg!i?8nd out"iderii. de*a !ungu! ce!or %e"te şa%te decenii de e. feno'en cuno"cut "u4 denu'irea de <underdog effect=. feno'en cuno"cut "u4 denu'irea de <4and*>agon effect=F ⇒ o %arte a e!ectoratu!ui care ar fi votat cu candidatu! 'ai "!a4 cotat de "onda?e renun ă "ă "e %rezinte !a vot. tendin a de a vota cu candidatu! %e care "onda?e!e 1! con"ideră dre%t favorit. dar 'ai a!e" %redictiv. &33$ )+ . nu e"te 'ai %u in adevărat că e. referitoare !a uti!izarea cercetări!or cantitative 1n do'eniu! e!ectora!. %8nă 1ntr*aco!o 1nc8t aceştia conte"tă ve9e'ent 'etoda "onda?e!or atunci c8nd rezu!tate!e !e "unt defavora4i!e..

"ă nu de%ăşea"că !i'ite!e for'u!ării 1ntre4ări!or cu%rin"e 1n c9e"tionar. 'u!t 'ai i'%ortant. a căror "o!u ionare nu %oate fi dec8t nuan ată. cercetări ca!itative. Ră"%un"u! favora4i! a! %u4!icu!ui !a activitatea de 'arketing de"făşurată de o organiza ie tre4uie "ă "e concretizeze 1ntr*o re!a ie co'en"ura4i!ă %rin inter'ediu! unor indicatori "%ecifici. iar 1n %rivin a inter%retării rezu!tate!or.. care "unt. fide!izarea c!iente!ei "au * %oate ce! 'ai <de 'arketing= dintre toate ace"te o4iective * 1'4unătă irea i'aginii fir'ei şi a 'ărci!or %e care !e %roduce. %recu' şi.C. Hot ceea ce %oate face un %rofe"ioni"t a! 'arketingu!ui %o!itic a"te "ă ada%teze de"ignu! c9e"tionaru!ui !a condi ii!e concrete 1n care ace"ta e"te ad'ini"trat şi. Acea"ta e"te..iunea )alori(ant* dat* termenului de re&re(entati)itate. deşi au trecut %e"te trei decenii de c8nd au fo"t for'u!ate.n acce&. :n o%inia 'ea. e!evii şi %u4!icu! !arg vor do48ndi o 'ai 4ună 1n e!egere a "onda?e!or.e. re%rezintă "%eran a %rogre"u!ui "ocia!. Second Edition. g8nduri!e !ui 5eorge 5a!!u% 1şi %ă"trează actua!itatea# <C8nd "tuden ii. !a %ro4!e'atica a4ordată. C9iar dacă critici!e adu"e "onda?e!or de o%inie %o!itică "unt nu'eroa"e şi. %u in infor'a i şi %redi"%uşi "%re con"ervatori"'.iilor %ociale şi &olitice 64iective!e ur'ărite de organiza ie "unt un e!e'ent definitoriu a! 'arketingu!ui. Yi acea"tă critică e"te. 1n %erfec ionarea 'ecani"'e!or de'ocratice. A!tfe! "%u". C$ :n fine. ci de a !e uti!iza 1n %ara!e! cu a!te 'etode. de regu!ă.i'izarea %rofitu!ui. 1ndre%tă ită. 1n 'od nor'a!. c9iar dacă.i"tente 1n "ocietate. o !i'ită a "onda?e!or de o%inie. o a treia categorie de critici adu"e "onda?e!or de o%inie "e referă !a fa%tu! că ace"tea. %ot 1'4unătă i ca!itatea candida i!or !a func ii %u4!ice. Ka"9ington 7. $22&. ?u"tificate. "onda?e!e ref!ectă o%inii!e 'a?orită ii a!egători!or. "tudii %redictive etc. 1n 4ună 'ă"ură.n %en% %tati%tic: nu şi . nu de %u ine ori. ci.iilor %ociale şi &olitice Ca&itolul nr$ ''$ Strategii de marketing %ocial &olitic ''$'$ O1iecti)ele de marketing ale organi(a. 1n cadru! cărora ro!u! "%ecia!işti!or "ă fie %rivi!egiat @"tudiu! artico!e!or a%ărute 1n %re"ă. care.. creşterea cotei de %ia ă. 1ntr*adevăr. "%orirea cantită ii de %rodu"e v8ndute. %ot conduce !a o de'ocra ie verita4i!ă.l iau &e re%&ondent &rin %ur&rindere: cerAndu i %* r*%&und* ra&id şi tranşant la . creşterea nu'ăru!ui de cu'%ărători. nu doar 1n cadru! de"tu! de re"tr8n" a! 'arketingu!ui e!ectora!. <4unu! "i' %o%u!ar= "*a dovedit "u%erior unor %retin"e "u4ti!ită i e!iti"te.ntre1*ri +ormulate cAt mai %im&lu. %e de a!tă %arte. &3. 6%inii!e e!ite!or. )- .. So!u ia con"tă 1n a nu a4"o!utiza i'%ortan a "onda?e!or de o%inie ca 'etodă de o4 inere a infor'a ii!or. nu tre4uie uitate nici avanta?e!e %e care ace"tea !e aduc. 'ai a!e". o 1ntre%rindere va ur'ări 'a. Congre""iona! duarter!N Inc. .=-) !artea a IJ a$ !olitica de marketing a organi(a. a!e for e!or novatoare e. DcE Sonda?e!e %ot a?uta guvernu! "ă devină 'ai eficient şi 'ai re"%on"a4i!. efectuate ade"ea %e "tradă. -) Citat 1n A"9er. 1ntr*o oarecare 'ă"ură. arăt8nd că %u4!icu! "%ri?ină refor'e!e %e care !e doreşte şi 1nze"tr8nd*o cu un 'odu" o%erandi %entru a te"ta idei noi. c8t 'ai a!e" 1n ce!e %rivind atitudinea care ar tre4ui ado%tată 1n !egătură cu anu'ite %ro4!e'e %o!itice. :n ace"t conte. Ace"t a"%ect e"te i'%ortant nu at8t 1n "onda?e!e %rivind inten ii!e de vot. nu %ot avea * 1n 'od o4iectiv * dec8t o %ondere redu"ă 1n an"a'4!u! rezu!tate!or o4 inute %e acea"tă ca!e. 1n dezvo!tarea teoriei genera!e a "onda?e!or de o%inie. ei vor da o a%reciere 'ai 1na!tă "ervicii!or %e care ace"tea !e %ot aduce de'ocra iei. A"tfe!.tre' de co'%!e.t. Her4ert * <Po!!ing and t9e %u4!ic=. %. c9iar dacă e!e vizează %ro4!e'e e. "onda?e!e 'oderne "unt %rinci%a!a "%eran ă de a ridica guvernarea !a un nive! "u%erior.B$ 6 a doua categorie de critici adu"e "onda?e!or de o%inie e"te aceea că eşantioanele utili(ate %unt re&re(entati)e doar .

e'%!u. din zona %u4!icită ii şi a re!a ii!or %u4!ice. un foto!iu de "enator P. -.C.e'%!e a'Sricain O=. ()*(+. Bucureşti. că %artici%ă !a a!egeri 1n "%ecia! %entru a i'%u!"iona v8nzări!e de evi fa4ricate 1n 1ntre%rinderi!e a! căror %ro%rietar era. $20-. 6 organiza ie care %ractică 'arketingu! %o!itic interna iona! va ur'ări. :n a"tfe! de cazuri. "ă*şi negocieze "%ri?inu! 1n a! doi!ea tur. %8nă !a ce!e c!a"ice 1n do'eniu! "ocia!# 'odificarea o%inii!or. fără a neg!i?a te9nici "%ecifice.R. 1'4unătă irea i'aginii unei ări 1n "trăinătate. un candidat !a %reşedin ia Bran ei a fo"t acuzat. %ri'irea unui <%re'iu de con"o!are= c8t 'ai con"i"tent. re"%ectiv. Qu e"te reco'anda4i! %entru un candidat !i%"it de şan"ă "ă "ta4i!ea"că un a"tfe! de o4iectiv @1ntruc8t.Q. 1ncearcă "ă*şi a"igure o anu'ită inf!uen ă %o!itică du%ă a!egeri. fără a %rinde turu! a! doi!ea. 7e aceea. Pari".erci iu teoreticF ace"ta ?oacă un ro! 'a?or 1n for'u!area "trategiei de 'arketing a organiza iei "ocia!e "au %o!itice. Se 1nt8'%!ă de"tu! de de" ca un %artid "ă a?ungă 1n "itua ia de a ?uca un ro! de ar4itru 1n con"tituirea 'a?orită ii %ar!a'entare.A. 7inco!o de ace"te trei o4iective Pnor'a!e=. 1nce%8nd cu cercetări de 'arketing de"făşurate 1n r8ndu! "eg'entu!ui a cărui %erce% ie "e doreşte a fi 1'4unătă ită şi ter'in8nd cu i'%!e'entarea unor 'i?!oace de co'unica ie %ertinente. cur"a e!ectora!ă a %ierdut un candidat. 1n 'arketingu! e!ectora!. cartea nu a a%ărut dec8t %atru ani 'ai t8rziu.-+ '$ştigarea alegerilor. cazuri de "ta4i!ire a unor o4iective ceva 'ai e. 1n "c9i'4u! unor avanta?e %o!itice "au c9iar %er"ona!e. 7a!!oz. %arcurg8nd un de'er" co'%!et de 'arketing. 1n "%ecia!. o4 inerea unui P"cor 4un= duce !a c8ştigarea unor P%re'ii de con"o!are= 'ai 'u!t "au 'ai %u in con"i"tente. Societatea PAdevăru!= S. a atitudini!or "au a co'%orta'entu!ui anu'itor gru%uri* intă. %. 1n func ie de "%ecificu! activită ii "a!e. "e 1nt8'%!ă ca un candidat care o4 ine un %rocenta? "e'nificativ de voturi 1n %ri'u! tur de "crutin a! a!egeri!or. e. o4iective!e ur'ărite diferă 1n func ie de "%ecia!izări!e ace"tuia. Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. )ropagarea unor idei re%rezintă un o4iectiv de 'arketing e!ectora! acce"i4i! candida i!or out"ideri.333 de "e'nături "o!icitate de !ege. $2. care nu au nici o şan"ă de a c8ştiga a!egeri!e.:n Ro'8nia.. ac ion8nd şi Pfor 8nd nota= 1n acea"tă direc ie ri"că "ă 1şi co'%ro'ită şan"e!e !a a!egeri!e ur'ătoare. %. Aceştia vor ur'ări "ă*şi "%orea"că notorietatea. iar o4 inerea %rocentu!ui re"%ectiv de voturi "ă fie con"iderată un P"cor 4un=.centrice.6 organiza ie "ocia!ă 1şi %oate %ro%une. "ă %ro'oveze o anu'ită cauză "au ideo!ogie şi "ă atragă un anu'it nu'ăr de "i'%atizan i. 1nce%8nd cu ce!e cva"i*co'ercia!e @un teatru "au un c!u4 "%ortiv care 1ncearcă "ă atragă 'ai 'u! i "%ectatori. o a"tfe! de %ozi ie %oate fi ur'ărită de une!e for'a iuni %o!itice. 6rganiza ii!e "ocia!e %ot "ă ur'ărea"că şi o4iective de 1'4unătă ire a i'aginii. -+ -- Gindon. neav8nd %ri'a şan"ă. :n do'eniu! 'arketingu!ui %o!itic. care !e*ar %utea deveni 'i!itan i cu ocazia unor a!egeri u!terioare. 1n 'arketingu! e!ectora!.. de regu!ă !ideru! şi $*& c9a!!engeri. 'ai 'u!t "au 'ai %u in 1nte'eiat.-. şi nici 'ăcar "ă 1! facă %u4!ic. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=. (bţinerea unui „scor bun cu ocazia a!egeri!or re%rezintă un o4iectiv corect %entru acei candida i care. de e. Qoir.. care "ă 1i %er'ită.-. Jiore! Să!ăgean şi*a %ro%u" ca o4iectiv a! %artici%ării "a!e !a a!egeri!e %reziden ia!e din $22& "crierea unei căr i 1n care "ă re!ateze acea"tă aventură. ca P%re'iu de con"o!are=. 7e a"e'enea. A"tfe!. u!terior. 03*0$. şi "unt nevoite "ă "e %reocu%e de o4 inerea fonduri!or nece"are %entru de"făşurarea activită ii. o ga'ă !a fe! de variată de o4iective. deoarece ri"cu! de a "e face de r8" e"te 'u!t 'ai 'are dec8t eventua!a 'o4i!izare a "i'%atizan i!or care c9iar ar crede 1n acea"tă %o"i4i!itate. Qeiz4utind "ă adune 1n ti'% uti! ce!e $33. %recu' !o44N*u! "au advocacN. re%rezintă un o4iectiv rezona4i! %entru un nu'ăr 'ic de candida i. "ă*şi 1'4unătă ea"că i'aginea. ). $22-.. . %rin defini ie. fie o4 inerea unui <"cor 4un=. un candidat "au o for'a iune %o!itică 1şi %ot %ro%une cu ocazia unor a!egeri fie c8ştigarea ace"tora. Jiore! * PA' fo"t candidat !a %reşedin ie=. 1n iu!ie $22. fie doar fo!o"irea c!i'atu!ui de intere" şi a 'i?!oace!or %u4!icitare generate de de"făşurarea a!egeri!or %entru %ro%agarea unor idei. :n fine. Puteri!e %u4!ice şi ad'ini"trative vor avea ca o4iectiv genera! identificarea %ro4!e'e!or care 1i %reocu%ă %e cetă eni şi 'ai 4una infor'are a ace"tora 1n !egătură cu ceea ce "e 1ntre%rinde %entru a rezo!va ace"te %ro4!e'e. Sta4i!irea c!ară şi corectă a o4iectivu!ui ur'ărit nu e"te un "i'%!u e.. dar viitoru! autor a o4 inut. Pari". Să!ăgean. Ge" Edition" dA6rgani"ation". deşi nu di"%une dec8t de +*$3\ din voturi!e e!ectoratu!ui.i"tă. o4 inerea 'a?orită ii voturi!or.

. 1n %ri'u! r8nd.. 7in %er"%ectivă e!ectora!ă. Lot!er * <H9e Ma?or Ha"k" of Marketing Manage'ent= 1n revi"ta <Iourna! of Marketing=. identificarea unor noi "eg'ente de cu'%ărători. 1n 'od fer'. Mic9e! * <Reu""ir une ca'%agne e!ectora!e# "uivre !Ae.. dar "unt %uternic i'%!ica i din %unct de vedere afectiv 1'%otriva !ui. %.e'%!e a'ericain O=. (. ). "e 1nt8!ne"c 'ai 'u!te a4ordări teoretice a!e %ro4!e'ei definirii "trategiei de 'arketing e!ectora!. 1ntre%rinderea %roducătoare tre4uie ori "ă decidă e!i'inarea %rogre"ivă a ace"tuia de %e %ia ă. -. ur'8nd ca e!e'ente a!e "trategiei organiza ii!or "ocia!e "ă fie trecute 1n revi"tă 1n %artea fina!ă a ace"tui ca%ito!. 'enite a*! face 'ăcar "u%orta4i!. (. nu cererea. ceea ce face foarte difici!ă identificarea unor variante "trategice care "ă fie va!a4i!e 1n cazu! tuturor organiza ii!or 1n cauză. cerere . "itua ie favora4i!ă %ătrunderii %e eşic9eru! %o!itic a unor noi candida i. Pari". "ă*şi "%orea"că notorietatea.. &. care "ă core"%undă aşte%tări!or a!egători!or indecişi "au ne"ati"făcu i de nici unu! dintre candida ii e. %ro4!e'a "trategiei %e care o %oate ado%ta o organiza ie "ocia!ă e"te 'ai %u in a4ordată. &. $2.ia cererii cerere negativă a4"en a cererii cerere !atentă cerere 1n dec!in cerere f!uctuantă cerere co'%!etă cerere e. a1%en. care nu are ni'ic nou de "%u" 1n %!anu! vie ii %o!itice. @:n fa%t.i"ten i. %u4!icat 1n $2.n declin# atunci c8nd cererea %entru un %rodu" "cade.$. fie că e"te %rivit ca un e%igon. datorită 'arii diver"ită i a o4iecte!or de activitate a!e ace"tor organiza ii. :n %!an e!ectora!. "co 8nd 1n eviden ă a!te fa ete a!e %er"ona!ită ii candidatu!ui. Candidatu! af!at 1ntr*o a"tfe! de "itua ie tre4uie. 6 %ri'ă a4ordare teoretică a %ro4!e'ei definirii "trategiei de 'arketing e!ectora!.t. ). . %e care o vo' %rezenta. +. fiind. nu nu'ai că votează 1'%otriva candidatu!ui 1n cauză. Pornind de !a un foarte cuno"cut artico! a! !ui P9i!i% Lot!er.ce"ivă cerere indezira4i!ă Rolul marketingului <de'i"tificarea= cererii crearea cererii dezvo!tarea cererii <revita!izarea= cererii <regu!arizarea= cererii 'en inerea cererii reducerea cererii <di"trugerea= cererii #enumirea %trategiei conver"iune "ti'u!are dezvo!tare re'arketing "incro'arketing 1ntre inere de'arketing anti'arketing Sur"a# P9. 1n anu'ite 'o'ente. dacă nu acce%ta4i!. 1n cazu! 'arketingu!ui e!ectora!. !i%"it de uti!itate. "e va acorda o 'ai 'are aten ie "trategiei de 'arketing e!ectora!. citat 1n Qoir. 0. e"te cea care tre4uie <de'i"tificată=. cerere negati)*# e"te cazu! a!egători!or care. e"te ur'ătoarea# $. :n ace"t conte.. $2. Jariante!e "trategiei de %ia ă 1n func ie de "tări!e cererii Nr$ crt$ $.(. 6ct.''$-$ Strategii de marketing electoral Strategia de 'arketing "ocia!*%o!itic defineşte coordonate!e genera!e a!e atitudinii şi co'%orta'entu!ui organiza iei "ocia!e "au %o!itice. dar cazuri!e de )0 . 1n vederea atingerii o4iective!or %re"ta4i!ite. cerere latent*# e"te cererea ne"ati"făcută de %rodu"e!e actua!e şi care aştea%tă a%ari ia unui nou %rodu". !a "%ecificu! activită ii e!ectora!e. reac ion8nd negativ !a "i'%!a %ronun are a nu'e!ui ace"tuia. necuno"cute de a!egători. )&*)2. <oferta=. a%ar ine !ui Mic2el Noir. du%ă care "ă 1ncerce o %ozi ionare origina!ă 1n ra%ort cu concuren ii. 6 revita!izare a cererii e"te teoretic %o"i4i!ă. e"te cazu! candida i!or "au a! te'e!or %o!itice care a%ar in trecutu!ui şi care nu 'ai gă"e"c ace!aşi ecou 1n r8ndu! e!ectoratu!ui. :n "c9i'4. Ro!u! 'arketingu!ui e"te de a ana!iza factorii care conduc !a acea"tă reac ie negativă şi de a*i 'ini'iza. Situa. $$.a cererii# re%rezintă indiferen a a!egători!or fa ă de un anu'it candidat. Ha4e!u! nr. Ace"ta fie că nu e"te cuno"cut.(. ori "ă 1ncerce o re%ozi ionare a ace"tuia @crearea unei noi i'agini a %rodu"u!ui. Ge" Edition" dA6rgani"ation". :n !iteratura de "%ecia!itate interna iona!ă. Qoir rea!izează o ada%tare a "trategii!or de 'arketing care %ot fi for'u!ate 1n func ie de "tări!e cererii @%rezentate 1n ta4e!u! ur'ător. deci. %onderea non*a!egători!or re!ativi %oate fi deo"e4it de ridicată. re"%ectiv candidatu!. Se'nifica ia variante!or "trategice %rezentate 1n ta4e!u! de 'ai "u".

un candidat %oate fi %u" 1n "itua ia de a re"%inge "%ri?inu! oferit de o anu'ită categorie de a!egători. 1n ti'% ce a!egătoru! doreşte "ă 1ncredin eze %uterea %o!itică unui candidat care 1i va "ati"face anu'ite aşte%tări.tre' de rare. 4ine condu"e. E. cerere inde(ira1il*# du%ă cu' o fir'ă e"te 1ndre%tă ită "ă nu dea cur" unei cereri care i*ar 1nrăută i i'aginea. oa'enii %o!itici tre4uie "ă ai4ă 1n vedere o %er'anentă 1'%ro"%ătare a te'e!or a4ordate. "ti'u!8nd cererea 1n e. . e"te foarte %ro4a4i! că vor e. cerere +luctuant*# 1n 'arketingu! c!a"ic. cu o a"e'enea %ro4!e'ă. 1i a"igură "%ri?inu! unui nu'ăr core"%unzător de a!egători. un nu'ăr de a!egători. iar. co'%ara ia cu !u'ea teatru!ui "au a fi!'u!ui nu %oate fi du"ă %8nă !a ca%ăt. "to%area unei cereri care "e 1ndrea%tă către concuren ă. -. 1ntruc8t "%ectatoru! ştie că e"te 'artoru! unei fic iuni. 'ai 1nt8i. cerere e/ce%i)*# e"te o "itua ie 'ai %u in o4işnuită 1n via a %o!itică. e! 1şi va a!ege ca o4iectiv acea i'agine de care e"te ce! 'ai a%roa%e şi care. c9iar dacă i*ar aduce un %rofit te'%orar. aşa cu' 'ai a%are %rin une!e !ucrări. e"te %ractic ine.i"ta 'ai 'u!te i'agini a!e candidatu!ui idea!. Bogdan @coordonator.i"tă. tran"%unerea e"te intere"antă din %unct de vedere teoretic. şi nu. Seg'entu! vizat "e dovedeşte 'u!t 'ai reticent !a re%ozi ionarea unui o' %o!itic dec8t !a cea a unui %rodu" oarecare. 7acă o 1ntre%rindere %oate avea intere"u! de a !i'ita o cerere care de%ăşeşte ca%acită i!e "a!e de a o "ati"face. :n orice caz. E"te o e. Mic9e! * <GAStat 'arketing=. dar difici!ă din %unct de vedere %ractic.reuşită ră'8n e. iar. 'u!t 'ai rare dec8t 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic. 1n cazu! 1n care ri"că "ă fie etic9etat doar ca re%rezentant a! ace"tor "eg'ente şi "ă %iardă "%ri?inu! a!tor a!egători. cerere com&let*# e"te vor4a de"%re o c!iente!ă @re"%ectiv. con"ider8ndu*!e un fe! de ro!uri %e care candida ii tre4uie "ă şi !e a"u'e#-2 -0 -2 Ge SeacA9. Sigur. nu nu'ai cu ocazia ca'%anii!or e!ectora!e. candidatu! nu "e confruntă. * PMarketing %o!itic şi e!ectora!=. 1n "en"u! 'icşorării ecartu!ui care 1! de"%arte de una din i'agini!e candidatu!ui idea!. candidatu! tre4uie "ă 1ntre ină re!a ii!e cu a!egătorii %e care i*a atra" de %artea "a. :ntr*o a"tfe! de "itua ie fericită. o retragere onora4i!ă e"te %refera4i!ă unei %o"i4i!e căderi 1n ridico!. 1n ace!aşi ti'%. cu "co%u! de a*i di"credita 1n r8nduri!e %ro%rii!or "i'%atizan i. fără a "e cu!ca %e !aurii victoriei.. e"te cazu! v8nzări!or "ezoniere "au a! %rodu"e!or "u%u"e rigori!or 'odei. 1ntre in8ndu*"e cu aceştia re!a ii "tr8n"e şi %er'anente. 7e"igur. 1n 'o'entu! 1n care con"tată că %artida e"te ire'edia4i! %ierdută. Pentru a 'iza %e o i'agine credi4i!ă şi va!orizantă.ten"ie 'ai 'u!t dec8t di"cuta4i!ă "ă "e con"idere că "e 1ncadrează 1n "trategia de anti'arketing e!ectora! ac iuni!e 1ndre%tate 1'%otriva contracandida i!or.-0 6 a!tă ti%o!ogie a "trategii!or de 'arketing e!ectora! are !a 4ază conce%tu! de %rodu". Marketingu! tre4uie "ă 1ncerce o a%!atizare a cur4e!or de "ezona!itate. Pornind de !a acea"tă %o"i4i!ă %ara!e!ă cu !u'ea teatru!ui. %recu' şi i'aginea %e care o au aceştia de"%re un i%otetic candidat idea! @fiind vor4a de"%re 'ai 'u!te "eg'ente de a!egători. re"%ectivu! ro! va fi 4ine %ri'it de către fanii "ăi. fiind di"%u" "ă acce%te une!e conven ii. 0. din ra iuni de eficien ă. E"te o "trategie care "o!icită re"ur"e foarte i'%ortante şi. Editura SQSPA * Bacu!tatea de Co'unicare )2 . $20$. %rin "trategie de anti'arketing "e 1n e!ege <di"trugerea= unei cereri indezira4i!e adre"ată organiza iei 1n cauză. de aceea. regu!ată şi "uficient de nu'eroa"ă %entru a "ati"face o4iective!e ur'ărite. "ă deter'ine care e"te i'aginea "a 1n r8nduri!e diferite!or "eg'ente de a!egători. %e de a!tă %arte.3. $). fiind 'u!t 'ai %u in di"%u" "ă treacă cu vederea greşe!i!e ace"tuia. +. Ace"t %roce" "ea'ănă de"tu! de 'u!t cu de'er"u! unui actor. candidatu! va tre4ui "ă 1ncerce "ă*şi 1'4unătă ea"că %ro%ria i'agine. 6 intere"antă ada%tare a ace"tui 'od de creare a i'aginii !a "%a iu! %o!itic ro'8ne"c e"te rea!izată 1n Heodore"cu. Pari". aşa cu' a%reciază unii autori.. care va acce%ta un ro! nu'ai dacă e! con"ideră că ace"ta i "e %otriveşte. %o"i4i!itatea ca un candidat care doreşte "ă c8ştige a!egeri!e "ă ai4ă intere"u! de a reduce inten"itatea unor 'anife"tări de "i'%atie %rea %ronun ate din %artea anu'itor "eg'ente de a!egători. %. Categorii!e de a!egători f!uctuan i vor tre4ui a4orda i 1n 'od "i"te'atic. Pentru a evita o a"tfe! de "itua ie. :n 'aterie de "trategie e!ectora!ă. oricu'. Candidatu! a?un" !a %utere va 4eneficia de re"ur"e!e nece"are de"făşurării unor activită i ce "e 1ncadrează 1n 'arketingu! %uteri!or %u4!ice şi ad'ini"trative. candidatu! tre4uie.tra*"ezon. adică i'aginea %e care candidatu! doreşte "ă o i'%ună e!ectoratu!ui. %ot avea şi un efect i'%ortant 1n %!an e!ectora!. totuşi. Roger Gerard Sc25art(en1erg identifică patru tipuri principale de imagini %e care %oate "ă !e dorea"că un candidat.*$.i"tentă 1n via a %o!itică. 1n 'od nor'a!. care. 7u%ă aceea. %entru a evita ca i'aginea necore"%unzătoare %e care o au aceştia "ă "e ră"fr8ngă a"u%ra "a. A!ain Moreau.

Acea"tă ti%o!ogie a%ar ine In%titutului Krie1le din Ka"9ington 7. Roger*5erard Sc9>artzen4erg identifică două ti%uri de %ărin i ai na iunii# unu! care "e 4azează %e autoritatea eroico*%aternă. din "i'%!u! 'otiv că dictatorii nu organizează a!egeri !i4ere. Bide! Ca"tro.iunii# figură tute!ară a autorită ii. e. Ro!uri!e atri4uite "unt# Ion I!ie"cu V %ărinte!e.3 Z Z Z * <Po!itica! Hraining Manua! * $22)=. E"te do'eniu! %redi!ect de a%!icare a 'arketingu!ui e!ectora!. tre4uie "u4!iniat fa%tu! că. cu deo"e4irea că accentu! cade %e diferen e!e de natură ideo!ogică. "u%erior. %rin tradi ie. %ro4a4i!. &33$. "ever. %. dar.ii ideologice. "ă "e c9e!tuie 4ani şi efort %entru a o4 ine nişte voturi. şi una dintre "trategii!e ce! 'ai difici! de i'%!e'entat. E! e"te un anti* erou. c. o enu'erare a nouă variante "trategice. e. 1n 'od tradi iona!. Hito. de 'area 'a?oritate a oa'eni!or %o!itici. Ka"9ington. c9iar dacă e! e"te vi"at. a%oi. ci dorin a de a "!u?i co'unitatea. atac8ndu*!e cu 'u!tă 9otăr8re. 4. ade"ea. %o%u!ar. "ur8zător.%erien e!e ace!or oa'eni %o!itici din ări!e de'ocratice care şi*au a"u'at ace"t ro!. A!tfe! "%u". candidatu! tre4uie "ă*şi definea"că şi. Qu e"te nece"ar. nici !ideru! ace"tuiaF e! e"te un frate. aceea a conducătoru!ui revo!u ionar "au a făuritoru!ui inde%enden ei na iona!e. 'ereu "o!e'n. Li' Ir Sen. tinere"c. cărora %rinci%iu! <unicei %ro%uneri de v8nzare= !e e"te de 'u!t ti'% cuno"cut. 1n ace!aşi ti'%. Acea"ta con"tă 1n a crea o di"tinc ie c!ară 1ntre candidat şi o%onentu! "ău. nu e"te un ro! %e care "ă şi*! %oată a"u'a oricine. Ceauşe"cu. care 1'%arte cu a!egătoru! 4une!e şi re!e!e. eficien a. e"te. acea"tă "trategie con"tă 1n a gă"i o te'ă de !arg intere" şi a*şi orienta 1ntregu! di"cur" a"u%ra ace"tei te'e. 4. H9eodor Sto!o?an V te9nocratu!. "ă ai4ă cu ce "ă ?u"tifice o a"e'enea i'agine. foarte a%ro%iat de i'aginea de erou. c9iar dacă Sta!in. din %er"%ectivă de 'arketing e!ectora!. f. Hraian Bă"e"cu V 9aiducu!. care cu!tivă un "ti! decontractat. de?a o4 inute. 7. .eze "trategia %e crearea unei i'agini de erou tre4uie. d. dar dre%t. :n a!tă ordine de idei. Cea de*a treia ti%o!ogie a "trategii!or de 'arketing e!ectora! %e care o %rezentă'. 1n 'ai 'are 'ă"ură dec8t "ă convingă. Omul o1işnuit# "i'%!u. un %rieten a%ro%iat. Strategia a&artenen. E! nu e"te nici %ărinte!e a!egătoru!ui. 1ncearcă "ă "e identifice cu 'a?oritatea a!egători!or "ăi şi "ă*i facă %e aceştia "ă "e identifice cu e!. candidatu! re"%ectivu!ui %artid 1i e"te "uficient "ă !e rea'intea"că a!egători!or că e! * şi nu a!tcineva * e"te re%rezentantu! %artidu!ui 1n cauză şi "ă*i deter'ine "ă "e %rezinte !a vot. &&$*&&-.ce% ie. Liderul %educ*tor# 1ncearcă "ă "educă. o circu'"cri% ie re%rezintă fiefu! e!ectora! a! unui anu'it %artid. %entru a*i deter'ina %e a!egători "ă*i acorde votu!. In"%irată din %ractica agen ii!or de %u4!icitate. Acea"ta e"te foarte a"e'ănătoare cu "trategia %recedentă. H9e Lrie4!e In"titute of t9e Bree Congre"" Boundation. +3 . %. ce! %u in 1n %rinci%iu. )*. c9iar o diferen ă fizică. un ido!. 1ntruc8t e. "ă*şi con"truia"că o i'agine care "ă conducă !a o4 inerea unui nu'ăr "uficient de voturi. !*rintele na. şi a!tu! 4azat %e autoritatea 1n e!e%tu!ui. d. ca%u! 1n e!e%t a! unei fa'i!ii care nu'ără 'i!ioane de 'e'4ri.C. Strategia cre*rii unei di%tinc. Mo4utu "au Boka""a şi*au revendicat un a"tfe! de "tatut. şi Re!a ii Pu4!ice. care şi*au dovedit via4i!itatea cu ocazia a!egeri!or de"făşurate 1n u!ti'a vre'e 1n State!e Cnite.C. :n cazu! 1n care. 1! 1'%inge "ă candideze. Strategia cre*rii unei imagini &o(iti)e.i"tă ri"cu! ca uti!izatoru! ei "ă fir %erce%ut ca o %er"oană agre"ivă.3 a. Ce! %u in 1n acea"tă a doua "itua ie e"te nece"ar ca ro!u! a"u'at "ă "e 4azeze %e o v8r"tă şi.a. Confor' ace"tei "trategii. Strategia &ro&unerii unice. o'u! de e. Petre Ro'an V fiu! răzvrătit. şefu! %roviden ia! şi. eventua!. Candidatu! care 1şi %ro%une "ă ado%te acea"tă "trategie 1şi va concentra aten ia a"u%ra %uncte!or "!a4e a!e adver"aru!ui. %!in de 1nvă ă'inte şi de ra iune. ace"t !ucru nu e"te "e'nificativ din %er"%ectivă e!ectora!ă. Evident. Strategia cre*rii unui contra%t clar. ceea ce 1i %oate dăuna %ro%riei i'agini. %e o %rofe"ie care "ă 1i confere credi4i!itate. de fa%t. Bucureşti. Eroul# di"tant. Ce!e nouă "trategii ce %ot fi avute 1n vedere "unt ur'ătoare!e#.. 6 a"tfe! de "trategie tre4uie i'%!e'entată cu aten ie..%erien a. cu un %ronun at caracter a%!icativ. Corne!iu Co%o"u V "f8ntu! %o!iticii. Ce! care inten ionează "ă*şi a. Contra"tu! "e rea!izează accentu8nd o anu'ită caracteri"tică# o tră"ătură de caracter.ei &artinice. Strategia cre*rii unei imagini negati)e. 'ai a%ro%iat ca i'agine de ro!u! o'u!ui o4işnuit. $22). Candidatu! care 1şi doreşte o a"tfe! de i'agine va !ă"a i'%re"ia unui o' ca oricare a!tu!. c. 1ntr*un a"e'enea caz fericit. rece. !i%"it de %reten ii. nu %rezintă i'%ortan ă dec8t e. %e care nu a'4i ia %er"ona!ă.

S. a"ocia ii %rofe"iona!e. %.ii. Cti!izată de out"ideri. activită i!e de re!a ii %u4!ice orientate către diferite!e organiza ii a!e "ocietă ii civi!e. 1n func ie de "itua ia concretă 1n care de af!ă. Strategia co&leşirii o&onen. fără a avea o atitudine agre"ivă fa ă de o%onen i. care %ot fi !uate 1n con"iderare 1n func ie de fiecare din ace"te criterii. Editura Marketer. gru%ări re!igioa"e. Strategia %ro'ovării idei!or 4. care ştiu că nu au şan"e de a c8ştiga a!egeri!e.$ Cerin. Răzvan * <Strategii şi tactici de 'arketing e!ectora!=. Strategie a. Acea"ta %re"u%une coagu!area a!egători!or a%ar in8nd unor gru%uri cu intere"e diver"e @gru%uri etnice. de regu!ă. !*ar %utea %refera %e re"%ectivu! candidat. :n conce% ia autori!or... Strategia con%tituirii unei organi(a. * <Marketing=. din %er"%ectivă de 'arketing. '1$ Strategia ma/imi(*rii %corului.i electoratului electoratului a. atitudinea fa ă de concuren ăF +. Bucureşti. Acea"tă "trategie %rivi!egiază. ca şi 1ntre4uin area unor re"ur"e financiare 'ode"te. B!ore"cu. Strategie nediferen iată de"c9i"ă %ozitivă 4. contacte!e şi a!ian e!e cu a!te for'a iuni %o!itice. %. re"ur"e!e di"%oni4i!e.&. funda ii etc. teză de doctorat. %a"ionată de activitatea %e care o de"făşoară. Candidatu! care ado%tă acea"tă "trategie va ac iona nu nu'ai 1n direc ia identificării şi convingerii diferite!or "eg'ente de a!egători di"%uşi "ă*! voteze. o atitudine %ozitivă. Strategie %a"ivă B$ Re%ur%ele di%&oni1ile a. $$. "unt %rezentate 1n ta4e!u! ur'ător.g.E. Con inutu! ace"tor variante "trategice e"te ur'ătoru!# 'a$ Strategia &romo)*rii ideilor. "indicate. Strategie concentrată 4. $3+. "e %oate a%recia că e!e'ente!e de care tre4uie "ă "e ină cont 1n definirea "trategiei "unt ur'ătoare!e# $. i. atitudinea fa ă de cerin e!e e!ectoratu!uiF ). 1n %!an %o!itic. ce a fo"t a!cătuit %ornind de !a o ti%o!ogie 4inecuno"cută 1n 'arketingu! c!a"ic. $22-. C. Strategia c8ştigării a!egeri!or Atitudinea candidatu!ui fa ă de# -$ Structura . Strategia co%!eşirii adver"aru!ui Sur"a# Za9aria. %entru a*şi de'ora!iza adver"aru!. &.$ B!ore"cu. c8t. acea"tă "trategie %re"u%une. Strategie negativă c. o4iective!e "ta4i!iteF &. +$ . ca o4iectiv 1n "ine. uti!iz8nd 'i?!oace "%ecifice 'arketingu!ui e!ectora!.ele =$Concuren. Candidatu! care ado%tă acea"tă "trategie 'izează %e intere"u! creat 1n ?uru! a!egeri!or %entru a tran"'ite idei "au %entru a a%ăra o cauză. a*i cărui "u" inători ar %utea "ă renun e "ă*! 'ai "%ri?ine 1n 'o'entu! 1n care 1nce% "ă creadă că un o' care c9e!tuieşte at8 ia 4ani nu %oate %ierde a!egeri!e. Pornind de !a ace"te a4ordări şi 1ncerc8nd o "inteză a criterii!or care intervin 1n "ta4i!irea "trategiei de 'arketing e!ectora!. candidatu! %oate o%ta %entru una "au 'ai 'u!te dintre variante!e "trategice enu'erate. nu at8t %entru a*şi 1nde%!ini anu'ite %uncte din %!anu! ca'%aniei "a!e e!ectora!e. a%ar in8nd %rofe"oru!ui C. A. Bucureşti. Strategie diferen iată c. un candidat %oate "ă*şi %ro%ună "ă c9e!tuia"că 'ari "u'e de 4ani.. Strategie 1nc9i"ă 4. Strategia au"terită ii 4.0*&0.i'izării "coru!ui c. Hi%o!ogia "trategii!or de 'arketing e!ectora! '$O1iecti)ele %ta1ilite a. %recu' şi. 4ine organizată şi 4ine in"truită.ilor &rin re%ur%e +inanciare. Strategia ec9i!i4ru!ui c. 6 ec9i%ă de vo!untari "uficient de nu'eroa"ă. %oate 1nc!ina 4a!an a a!egeri!or 1n favoarea candidatu!ui %e care 1! "%ri?ină. dintr*un 'otiv "au a!tu!. care.ii. Strategia con%tituirii de di)er%e coali. $22&. Jariante!e "trategice. %entru negocierea unor a!ian e "au a unor . "tructura e!ectoratu!uiF (. ci şi * cu ar'e!e "%ecifice %o!iticii * 1n direc ia contactării diver"e!or for'a iuni %o!itice concurente. @coordonator.$# Ha4e!u! nr. :n anu'ite circu'"tan e.. Strategie a. 9. Strategia 'a.

ca două e.. @coordonator. fără a !ovi 1n cei!a! i candida i. teoretic. care fie că nu au o notorietate "uficientă.& B!ore"cu. fie !ideri!or care "e 4ucură de o i'agine de <erou=. Boarte a"e'ănătoare cu varianta o'oni'ă din cadru! "trategiei de %ia ă a unei 1ntre%rinderi.i"tă. 1n cazu! ace"tor candida i. %rin a4ordarea unor te'e cu caracter genera! şi %ro%unerea unor "o!u ii !arg acce%tate. 7e"igur. . uti!izată 1n 'od re%etat. o a"e'enea "trategie nu e"te reco'andată. fie de către favorit "au c9a!!enger@i. şi %o"i4i!itatea uti!izării "ucce"ive a tuturor ce!or trei variante. Ado%tată de către favorit şi de către c9a!!enger@i. un efort financiar.a$ Strategia de%c2i%*.nc2i%*. dar nu tre4uie neg!i?at fa%tu! că. %re"u%un8nd o atitudine e. Strategia e"te !a 1nde'8na candida i!or av8nd o foarte 4ună notorietate şi i'agine.1$ Strategia .&. -c$ Strategia concentrat*. 1n ra%ort cu gradu! de ada%ta4i!itate !a cerin e!e e!ectoratu!ui. %ut8nd genera şi %ro4!e'e de coeren ă şi credi4i!itate.iat*. şi o "ingură variantă din u!ti'e!e trei %rezentate 'ai "u". E"te o "trategie de atac. "trategie ce %re"u%une eforturi şi co"turi ridicate. ea %oate avea şi con"ecin e %ozitive %entru candidat. &0&*&0. C. 'c$ Strategia cAştig*rii alegerilor. ceea ce conferă ca'%aniei e!ectora!e un caracter concuren ia! 'u!t 'ai %ronun at. C9iar dacă. care ri"că "ă !e "u4'ineze credi4i!itatea "au c9iar "ă 1nde%ărteze a!egătorii care "*ar "i' i neg!i?a i "au afecta i de ace"te %ro%uneri. Se referă !a te'e!e a4ordate de candidat şi !a "o!u ii!e %ro%u"e de ace"ta. E"te o%u"u! "trategiei de"c9i"e. 1n direc ia "eg'ente!or de a!egători indecişi. ca şi !a a"%ecte!e ce in de %er"oana candidatu!ui. =a$ Strategia &o(iti)*. e. acea"tă "trategie %re"u%une 1ncercarea de atragere a 'a?orită ii a!egători!or. Ace"t !ucru %oate avea o inf!uen ă negativă a"u%ra ce!or!a! i a!egători şi. +& . Strategia %oate fi totuşi uti!izată. c8t şi * eventua! * a"%ectu! fizic şi co'%orta'entu! !a e. candidatu! ada%t8ndu*şi at8t %rogra'u!. $22&. 1n 'ă"ura 1n care atitudinea "a e"te %erce%ută ca o dovadă de vertica!itate %o!itică. E"te o "trategie "%ecifică fie candida i!or care %artici%ă !a a!egeri doar %entru a %ro'ova anu'ite idei. ci. Aceştia au tot intere"u! de a 'en ine "tatu Uuo*u!. Pre"u%une crearea unei i'agini favora4i!e a candidatu!ui care o ado%tă. nu doar co"ti"itoare şi ineficientă. candidatu! a4ord8nd 1n di"cur"u! "ău e!ectora! te'e!e %e care e! !e con"ideră i'%ortante şi oferind "o!u ii a%reciate de e! ca dezira4i!e. E"te o "trategie "%ecifică ace!or candida i @out"ideri "au c9iar c9a!!engeri. rece%tivitatea fa ă de dorin e!e a!egători!or re%rezintă o atitudine definitorie %entru un candidat care inten ionează "ă ado%te de'er"u! de 'arketing e!ectora!. . 1n %rinci%iu. acea"tă "trategie %re"u%une uti!izarea tuturor 'i?!oace!or din ar"ena!u! 'arketingu!ui e!ectora!. cei %e care "onda?e!e 1i "ituează 1n %o"tura de favori i. Pre"u%une 'o4i!izarea 1ntregu!ui efort a"u%ra unui "ingur "eg'ent "au a unui nu'ăr re"tr8n" de "eg'ente de a!egători. fie de către out"iderii intere"a i doar 1n convingerea unui gru% "%ecific de %er"oane.igen e!e a!egători!or..avanta?e !a care 1i dă dre%tu! nu'ăru! de voturi o4 inut. conduc8nd !a o i'agine de ca'e!eoni"' %o!itic. cu'. %e care o ado%tă c9a!!engeru! "au favoritu! ne"igur de %ozi ia "a. 1n ace"t caz. uti!izarea unui !i'4a? şi gă"irea unor "o!u ii "%ecifice fiecărui "eg'ent.tre' de rece%tivă !a dorin e!e e!ectoratu!ui. ca şi cunoaşterea şi ada%tarea %erfectă !a %articu!arită i!e "i"te'u!ui e!ectora!.iat*. -a$ Strategia nedi+eren. Con"tă 1n 1ncercarea de coagu!are a intere"e!or diver"e!or "eg'ente de a!egători. o a"tfe! de "trategie %oate avea con"ecin e %rofund nefavora4i!e. 'ateria! şi u'an con"idera4i!. Candidatu! 1şi va conce%e de'er"u! e!ectora! in8nd cont de %o"i4i!ită i!e de ri%o"tă a!e o%onen i!or. 'ai degra4ă. 1n "%ecia! 1n direc ia 'odificări!or %rogra'u!ui %o!itic. -1$ Strategia di+eren. de regu!ă. un "ingur "eg'ent de a!egători nu e"te "uficient de nu'ero" %entru a a"igura victoria. fie că i'aginea de care "e 4ucură nu e"te . * <Marketing=. candida ii %referă "ă evite "ă fie etic9eta i dre%t re%rezentan ii intere"e!or unei "ingure categorii e!ectora!e.tre'ită i a!e unei "ca!e %e care candidatu! va tre4ui "ă "e "itueze. dar c9iar ri"cantă şi contra%roductivă.. Bucureşti. C9iar dacă. 6rice 1ncercare de "eg'entare a intei e!ectora!e e"te. %rin a4ordarea unor te'e. Strategia de"c9i"ă şi cea 1nc9i"ă nu tre4uie %rivite nea%ărat ca două variante unice. Editura Marketer. 7i"cur"u! %o!itic tre4uie orientat 1n func ie de %er"%ective!e de"c9i"e de ace"te contacte. şi nu "e vor 9azarda 1n a face %ro'i"iuni concrete. %. 1n cadru! unei "ingure ca'%anii e!ectora!e tre4uie "e!ectată o "ingură variantă "trategică 1n func ie de fiecare criteriu @deci.

de către organiza ia "ocia!ă. ca şi ace!or out"ideri care ur'ăre"c "%orirea cu orice %re a gradu!ui de notorietate. dona ii din %artea fir'e!or "au a %er"oane!or fizice. ar %utea recurge !a o "trategie de ti%u! $a * &c * (4 * )a *+a. %rin "u"citarea co'%a"iunii a!egători!or. con inutu! ace"tor "trategii fiind ce! cuno"cut. Acea"tă "trategie %oate fi ado%tată de către favoritu! foarte "igur %e %ozi ia "a. de !a caz !a caz. Se are 1n vedere identificarea grupurilor!ţintă e. 1'%ru'uturi. Poate fi ado%tată de către candida ii care di"%un de re"ur"e financiare con"idera4i!e şi "unt di"%uşi "ă !e c9e!tuia"că 1n "co%u! de'ora!izării adver"aru!ui 'ai %u in 1nze"trat cu a"e'enea re"ur"e. Ei tre4uie "ă de%ună eforturi inten"e %entru a*şi crea o i'agine favora4i!ă. care tre4uie "ă fie agre"ivi. Con"tă 1n a evita orice confruntări. . Bor'e!e de ac iune %ro%u"e de Meffert "unt strategia nediferenţiată. 1n %rivin a organiza ii!or "ocia!e e"te foarte difici! de identificat care "unt "trategii!e de 'arketing %e care ace"tea !e %ot uti!iza. 6rganiza ia 1şi %oate %ro%une "ă 1nde%!inea"că "arcini!e %e care şi !e*a a"u'at făc$nd abstracţie de e.i"ten a organiza ii!or "i'i!are. %e care "onda?e!e de o%inie %ree!ectora!e şi tradi ia e!ectora!ă a circu'"cri% iei re"%ective 1! de"e'nează dre%t favorit. iar uti!izarea te9nici!or de 'arketing e!ectora! e"te indi"%en"a4i!ă. B1$ Strategia ec2ili1rului. Ba$ Strategia au%terit*. 1n ordinea 'en ionată de Meffert. un candidat. strategia diferenţiată "au strategia concentrată.iune a%u&ra gru&urilor . care "e "ituează %e %ozi ii ideo!ogice de drea%ta. %refer8nd tăcerea 1n !ocu! !uări!or de %ozi ie tranşante.* de concuren. de ce!e 'ai 'u!te ori. evit8nd at8t ri"i%a. re%rezent8nd o for'a iune %o!itică eco!ogi"tă.ii. %entru a recu%era deca!a?u! care 1i "e%ară de favorit. ca şi de către out"iderii care dore"c "ă*şi 'ena?eze i'aginea.$ Strategia de marketing a organi(a. 1n "%ecia! datorită eterogenită ii do'enii!or 1n care ace"te organiza ii "unt %rezente. :n condi ii!e 1n care nu %ot fi eviden iate "trategii care "ă fie va!a4i!e 1n toate cazuri!e. ar %utea o%ta %entru o "trategie de ti%u! $c * &a * (a * )c * +4. %ro%une o "erie de criterii care ar %utea fi avute 1n vedere.$ Sta1ilirea atitudinii +a. Sur"e!e de finan are a unui candidat %ot fi foarte diver"e# averea %er"ona!ă. E"te o "trategie %e care o %ot ado%ta out"iderii cu o% iuni %o!itice de "t8nga. 1n %er"%ectiva unor a!egeri viitoare. E"te ado%tată de acei candida i care nu au re"ur"e!e financiare nece"are de"făşurării unei ca'%anii e!ectora!e nor'a!e şi care 1ncearcă "ă tran"for'e ace"t 9andica% 1ntr*un avanta?. "u4ven ii din %artea "tatu!ui "au a %artidu!ui.convena4i!ă. unu! dintre cei 'ai re%uta i %rofe"ori de 'arketing din acea"tă ară. %entru a "ta4i!i orientarea "trategică de 'arketing "ocia! a organiza iei. Ace"te criterii "unt ur'ătoare!e# '$ Sta1ilirea &ie. agre"ivitatea "%erie e!ectoratu!. c8t şi un grad ridicat de a4"entei"'. "au intr8nd 1n relaţii de concurenţă "au de colaborare cu ace"tea. Bc$ Strategia co&leşirii ad)er%arului. =1$ Strategia negati)*. a%ar in8nd unui %artid de centru*"t8nga.i. organizarea unor 'anife"tări cu!tura!e "au "%ortive etc. 7e e. %rofe"oru! ger'an 0eri1ert Me++ert. 1n "%ecia! a ce!or din categorii!e defavorizate.iilor %ociale 7u%ă cu' a' %recizat 1ncă de !a 1nce%utu! ace"tui ca%ito!. Strategia e"te credi4i!ă atunci c8nd e"te uti!izată de candida i 4oga i. "trategia de 'arketing e!ectora! a unui candidat "e "ta4i!eşte a!eg8nd varianta "trategică o%ti'ă. 1n func ie de fiecare din ce!e cinci criterii !uate 1n con"idera ie. -$ Sta1ilirea +ormei de ac. ''$.int* . c8t şi <%ete!e a!4e= de %e 9arta ac iuni!or 1ntre%rin"e de candidat.elor )i(ate. deter'in8nd at8t re inerea de a*! vota %e candidatu! care o ado%tă. ace"te criterii %ot fi con"iderate <%ro4!e'e de rezo!vat=. Practic. 1n ti'% ce un out"ider. =c$ Strategia &a%i)*. Pre"u%une 'o4i!izarea unor re"ur"e financiare "uficiente şi a!ocarea ace"tora 1n 'od ec9i!i4rat. Acea"tă variantă "trategică tre4uie uti!izată cu %ruden ă. E"te o "trategie "%ecifică c9a!!engeri!or. Confor' conce% iei %rezentate 'ai "u". +( .e'%!u. %recu' şi a problemelor cu care ace"tea "e confruntă şi a posibilităţilor de a le rezolva. care are intere"u! de a evita confruntări!e directe care i*ar şu4rezi %ozi ia.i"tente 1n zona de intere" a organiza iei. v8nzări de gadget*uri e!ectora!e. deoarece. E"te acea "trategie 1n care accentu! cade %e di"creditarea adver"aru!ui.

6. Ace"t conce%t. care. e"te vor4a nu de activită i izo!ate.. "au c9iar dia'etra! o%u"e. intere"e!e şi nevoi!e unor gru%uri care. Ki!!ia' M. +) . de fa%t. Strategia tre4uie "ă eviden ieze "au "ă dezvo!te un ti%ar %entru !uarea decizii!or %rivind ce!e %atru co'%onente a!e 'i. Sevent9 Edition.u!ui de 'arketing. %recu' şi crearea şi 'en inerea unui 'i. ce ocu%ă o %ozi ie centra!ă 1n teoria şi %ractica 'arketingu!ui / fiind.e'%!u. 7e e. de !a Cniver"itatea . "unt. aşa cu' a' văzut. care ?oacă un ro! "i'i!ar di"tri4uitori!or din 'arketingu! c!a"ic. %re"tarea "ervicii!or "au di"tri4uirea 4unuri!or organiza iei "ocia!e. %u" 1n 'işcare %e 4aza unor %rogra'e. cu concretizări foarte diferite.( Pride. c9e"tiune ce va face o4iectu! cur"u!ui ur'ător. o "trategie de 'arketing a unei organiza ii "ocia!e tre4uie "ă ai4ă 1n vedere definirea şi ana!izarea unei %ie e* intă. $22$. dar un a!t gru% "ocia!. şi ei "unt intere"a i de %rotec ia 'ediu!ui. cu %recizarea greută ii "%ecifice a fiecăreia dintre ce!e %atru %o!itici co'%onente. Acea"ta tre4uie "ă decidă dacă va ado%ta o atitudine de colaborare fa ă de ace"te organiza ii @a%e!8nd !a "ervicii!e !or. un gru% eco!ogi"t %oate %re"u%une că e"te corect "ă ac ioneze %entru %rotec ia unor ani'a!e "ă!4atice. ''$=$ Mi/ul de marketing E in%trument de inter)en. ea tre4uind "ă fie "uccedată de conce%erea şi i'%!e'entarea unui 'i. %.* de di%tri1uitori.iei &e &ia.( 6 organiza ie "ocia!ă %oate "ă*şi g8ndea"că "trategia de 'arketing %ornind de !a nevoi!e. Bo"ton. :n fa%t. care "ă o%ti'izeze eforturi!e de 'arketing şi rezu!tate!e ace"tora. "au va ado%ta o atitudine de independenţă fa ă de ace"tea @ocu%8ndu*"e "ingură de di"tri4u ia %rodu"e!or "a!e.e'%!u. Meffert are 1n vedere alcătuirea mixului de marketing a! organiza iei "ocia!e. %entru o organiza ie "ocia!ă "ă %re"u%ună că ştie ce vrea "au de ce are nevoie gru%u!* intă vizat. %rin cercetare de 'arketing. 1n %rinci%iu. 7a!!a" etc. o a"ocia ie a cre"cători!or de ani'a!e.ie a organi(a.terioru!. a condu" !a naşterea conce%tu!ui de 'arketing 'i. 1n a%aren ă. Ideea antrenării re"ur"e!or.. . a"tfe! 1nc8t "ă %er'ită organiza iei rea!izarea unui contact eficient cu %ia a. ar tre4ui "ă fie convergente. %rin care "e 1ncearcă rea!izarea unui ec9i!i4ru 1ntre %o"i4i!ită i!e organiza iei şi %re"iunea for e!or %ie ei. E"te foarte uşor @şi. 7u%ă ce a fo"t for'u!ată. ade"ea.&+. Evident. 7e aici derivă şi re!ativ 'area varietate a 'oda!ită i!or de rea!izare a contacte!or organiza iei cu e. ci de un an"a'4!u coerent.C. greşit. a?ut8nd !a %ro%agarea idei!or.u!ui de 'arketing. c9iar definitoriu %entru conce%tu! de 'arketing / a fo"t creat de %rofe"oru! Neil 0$ Borden.* Materia!izarea "trategiei de %ia ă a unei organiza ii %re"u%une de"făşurarea unui şir de activită i %ractice de către acea"ta. foarte diferite. 1n !i'ite!e do'eniu!ui "ău de activitate. %e coordonate!e "trategiei de %ia ă ado%tate. :n viziunea %rofe"ori!or a'ericani 3illiam M$ !ride şi O$C$ Ferrell. organiza ia %oate rea!iza o %a!etă !argă de co'4ina ii. 1n co'4ina ii diferite. cu %ia a. Houg9ton Miff!in Co'%anN. de 'arketing co'%!et şi eficient. 7in re"ur"e!e %e care !e are !a di"%ozi ie.. "ă con"idere ace"te ani'a!e o a'enin are %entru şe%te! şi "ă ac ioneze %entru co'4aterea !or. "trategia de 'arketing tre4uie tran"%u"ă 1n %ractică. :n une!e cazuri. 6 organiza ie "ocia!ă tre4uie "ă ai4ă 1n vedere fa%tu! că "trategia de 'arketing !i'itează a!ternative!e şi direc ionează activită i!e de 'arketing "%re 1nde%!inirea o4iective!or organiza iona!e. %erce% ii!e "au %referin e!e gru%u!ui* intă vizat. de 'arketing adre"at ace"teia. 6 "trategie de "ucce" nece"ită o de!i'itare atentă a gru%uri!or* intă şi a nevoi!or ace"tora. %recu' !u%ii. B$ Sta1ilirea centrului de greutate .n utili(area in%trumentelor de marketing. Heoria şi %ractica 'arketingu!ui au i'%u" ca in"tru'ent %rinci%a! de i'%!e'entare a "trategiei uti!izarea 'i.. organiza ia "ocia!ă %oate "ă intre 1n re!a ii cu a!te organiza ii.=$ Sta1ilirea atitudinii +a. de e. identificarea nevoi!or şi dorin e!or ace"tora tre4uie "ă "e facă %rin cercetări directe. Pentru o funda ie care "e ocu%ă cu "tr8ngerea şi redi"tri4uirea de fonduri %entru %rotec ia 'ediu!ui ar fi de"tu! de greu "ă "e i'%!ice 1ntr*o a"tfe! de "itua ie. :n rea!itate. * <Marketing=. :n de"făşurarea activită ii "a!e.F Berre!!.

ie %ocial* 6rganiza ii de "ănătate 6rganiza ii din do'eniu! educa iei 6rganiza ii %o!itice 6rganiza ii cu!tura!e Servicii %u4!ice 6rganiza ii %rofe"iona!e 6rganiza ii re!igioa"e 6rganiza ii de caritate . 5arNF Saunder". ce!e!a!te două %o!itici.ional* "căzut*'ediu 1na!t 1na!t "căzut*'ediu "căzut*'ediu "căzut*'ediu "căzut 'ediu*1na!t B!ore"cu. a! e!e'ente!or a%ar in8nd ce!or %atru %o!itici @de %rodu". P9i!i%F Ar'"trong. . $$. %.) . av8nd un ro! 'ai %u in i'%ortant. ro!u! %rinci%a! 1n cadru! 'i.. Boarte %e "curt.Harvard. 6 eva!uare a i'%ortan ei fiecărei co'%onente a 'i.u!ui de 'arketing "ocia!*%o!itic.+ E! cu%rinde toate e!e'ente!e de care "e %oate fo!o"i o organiza ie ca "ă inf!uen eze cererea %entru %rodu"u! "ău. 'ediu*1na!t 'ediu 'ediu "căzut*'ediu 1na!t "căzut 'ediu "căzut*'ediu !olitica de di%tri1u..(. Acea"tă acce% iune e"te va!a4i!ă şi 1n cazu! 'i. Jeronica * <Princi%ii!e 'arketingu!ui=. * PMarketing * H9e E.+ !olitica de &rodu% 1na!t 1na!t 1na!t 'ediu 'ediu*1na!t 1na!t 1na!t 1na!t !olitica de &re. contro!a4i!e. . E$ 8erome McCart24. Editura Heora. Prentice Ha!! Inc. C.%an"ion of MarketingA" Boundarie"=.ie "căzut*'ediu "căzut*'ediu "căzut*'ediu 1na!t "căzut 'ediu "căzut*'ediu "căzut !olitica de comunica. @coordonator.u! e"te 1n e!e" ca un a'e"tec. de di"tri4u ie şi. con inutu! ace"tor varia4i!e e"te ur'ătoru!# Jaria4i!a P%rodu"= cu%rinde tota!itatea 4unuri!or şi "ervicii!or %e care fir'a !e oferă %e %ia ă. $22&. !a dezvo!tarea şi cri"ta!izarea "a 1n for'a actua!ă un ro! i'%ortant ?uc8ndu*! un a!t %rofe"or a'erican. de %re .BarrN.. :n fine. $22$.u!ui de 'arketing 1n diferite organiza ii "ocia!e şi %o!itice Ti&ul de organi(a.) :n 'arketingu! c!a"ic. %. varia4i!a P%ro'ovare= cu%rinde activită i!e de co'unicare a avanta?e!or %rodu"u!ui şi de convingere a con"u'atori!or viza i 1n vederea cu'%ărării !ui.-. 6cazii!e de uti!izare a co'%onente!or 'i. %recu' şi !a re"ur"e!e de care di"%une re"%ectiva 1ntre%rindere.. $220. Jaria4i!a Pdi"tri4u ie= cu%rinde ace!e activită i a!e fir'ei %rin care %rodu"u! e"te %u" !a di"%ozi ia con"u'atori!or viza i.u! de 'arketing e"te definit ca un an"a'4!u de in"tru'ente tactice de 'arketing.u!ui. di"tri4u ia @%!a"a'entu!..u!ui 1! ?oacă %o!itica de %rodu" şi cea de co'unica ie %ro'o iona!ă. ++ .u!ui de 'arketing 1n cadru! diferite!or ti%uri de organiza ii "ocia!e şi %o!itice. de %re . cu %recizarea că. $()*$(-. Io9nF Kong. a'e"tec ce ine cont de infor'a ii!e referitoare !a co'%onente!e 'ediu!ui e. şi %ro'ovarea. * <Marketing=. Editura Marketer. 'i. Lot!er. cuno"cute şi "u4 nu'e!e de Pcei ) P=# %rodu"u!. de regu!ă. care con"tituie %i!onii efortu!ui de 'arketing a! 1ntre%rinderii. fiind %rezentată 1n ta4e!u! de 'ai ?o". H9o'a" E.ie &romo.$. Eng!e>ood C!iff". Bucureşti. Ace"te e!e'ente %ot fi 1'%ăr ite 1n %atru categorii de varia4i!e. e"te rea!izată de către T2oma% E$ Barr4. %. Jaria4i!a P%re = "e referă !a "u'a de 4ani %e care con"u'atorii o %!ăte"c %entru a o4 ine %rodu"u!. Bucureşti. &0. %e care organiza ia !a co'4ină cu "co%u! de a %roduce %e %ia a* intă reac ia dorită. 4azată %e ocazii!e de a 1ntre4uin a ce!e %atru co'%onente a!e 'i. 1n %ro%or ii diferite. %re u!. 'ai a!e". Mi. Ha4e!u! nr.tern. de di"tri4u ie şi de co'unica ie %ro'o iona!ă.

%rin tradi ie o%era de artă fiind 'ai 'u!t o e. tru%e de 4a!et etc. :n %rivin a %o!iticii de co'unica ie %ro'o iona!ă. de %artide!e %o!itice şi de in"titu ii!e de 1nvă ă'8nt @1n ace"t din ur'ă caz. :n "c9i'4.ce% ia organiza ii!or cu!tura!e. %oate. ocu%ă un !oc centra!. A"tfe!. e. cu aceeaşi uşurin ă cu care "e %ot 'odifica di"tri4u ia %rodu"u!ui "au %o!itica de co'unica ie.u!ui 1n ace!e cazuri 1n care e. %rin care P%rodu"u!= arti"tic "ă fie adu" 'ai a%roa%e de 4eneficiari.  decizii!e !uate cu %rivire !a %rodu"e!e ce vor fi rea!izate şi !a caracteri"tici!e ace"tora i'%!ică. 1n 'ai 'are 'ă"ură. Pari". "unt. nici ca %ozi ionare.%ozi ii itinerante etc. %o!itica de %rodu" e"te văzută ca fiind foarte i'%ortantă 1n toate do'enii!e aco%erite de 'arketingu! "ocia!.. ocazii!e de uti!izare "unt !egate 'ai 'u!t de %o"i4i!ită i!e financiare a!e organiza ii!or re"%ective şi de %erce% ia 'ai 'u!t "au 'ai %u in Pco'ercia!ă= a %rodu"e!or oferite.u!ui de 'arketing.. a"tfe! 1nc8t "ă "e a?ungă !a o congruen ă 1ntre oferta i'aginată de 1ntre%rindere şi cererea e. 0&. intră 'ai degra4ă 1n "fera de cu%rindere a "ervicii!or dec8t 1n cea a do'eniu!ui ne!ucrativ. de fa%t.. Ace"te condi ii "unt 1ntrunite. Se con"tată că %o!itica de %re ?oacă un ro! i'%ortant doar 1n cazu! "ervicii!or %u4!ice @care. cu e. cana!e!e de di"tri4u ie uti!izate. fiind funda'entu! i'aginii %e care acea"ta doreşte "ă o %ro'oveze. "%ectaco!e e. . ce! %u in 1n "%a iu! nord*a'erican. at8t ac iuni 1n direc ia di"tri4u iei 4i!ete!or 1n cadru! anu'itor categorii de "%ectatori. dec8t de nece"itatea rea!ă a uti!izării te9nici!or de co'unica ie.area %re u!ui. 'uzee. şi 'ai %u in o ada%tare !a cerin e!e %u4!icu!ui.traordinare. :n %!u".%ri'ată de con"u'atori. Ca&itolul nr$ '-$ !olitica de &rodu% '-$'$ Con...%ri'are arti"tică a rea!izatoru!ui "ău. %rodu"u!. Gindon. :n 'arketingu! c!a"ic. Conc!uzia e"te că erori!e făcute 1n decizii!e %rivind %rodu"u! "unt forte greu de corectat şi au con"ecin e dureroa"e %entru 1ntre%rindere. cu va!en e "trategice. A!tfe! "%u". %o!itica de %rodu" con"i"tă.. 1n an"a'4!u! activită ii de 'arketing de"făşurate de către organiza ie. care tre4uie "ă ai4ă 1n vedere.u!ui de 'arketing a! ace"tor organiza ii. Gocu! %ri'ordia! ocu%at de %o!itica de %rodu" 1n cadru! 'i. iar acea"tă uti!izare nu are efecte negative a"u%ra %erce% iei organiza iei de către %u4!icu! intă. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. "u4ordonate caracteri"tici!or %rodu"u!ui co'ercia!izat. rareori "e %oate face un 'arketing 4un cu un %rodu" %ro"t.  decizii!e %rivind ce!e!a!te trei co'%onente a!e 'i.. c8t şi %rogra'area unor turnee. fără de care nu %oate fi vor4a de"%re 'arketing. +- .i"tă nece"itatea şi %o"i4i!itatea uti!izării ei.u!ui de 'arketing "e 4azează %e ce! %u in trei argu'ente#. ade"ea. eva!uarea %rezentată 1n ta4e! confir'ă %re%onderen a %o!itici!or de %rodu" şi de co'unica ie %ro'o iona!ă 1n cadru! 'i. %entru o 1ntre%rindere. nici ca entitate fizică.u!ui doar 1n cazu! organiza ii!or cu!tura!e @teatre. Qat9an. 7eni" * <Ge 'arketing =.:n !inii genera!e. inve"ti ii i'%ortante şi "unt re!ativ rigide# %rodu"u! nu %oate fi 'odificat.inutul &oliticii de &rodu% Produ"u! oferit de o organiza ie re%rezintă una din co'%onente!e e"en ia!e a!e %roce"u!ui de "c9i'4. 1n cadru! %o!iticii de di"tri4u ie. acea"tă %o!itică ocu%ă un ro! i'%ortant 1n cadru! 'i.u!ui @fi. 1n "en"u! %e care 'arketingu! 1! atri4uie ace"tui conce%t. $200. ca'%anii!e %ro'o iona!e de"făşurate etc. 1n %rinci%a! 1n a defini ga'a de %rodu"e oferite %ie ei şi caracteri"tici!e %reci"e a!e fiecărui %rodu" din ga'ă. orc9e"tre "i'fonice. 1n ti'% ce %o!itica de di"tri4u ie e"te con"iderată o co'%onentă i'%ortantă a 'i. %.%erien a de'on"trează că rareori %oate fi co'%en"ată inada%tarea %rodu"u!ui !a cerin e!e %ie ei %rin inter'ediu! ce!or!a!te trei co'%onente a!e 'i.. 1n 'od evident.  e.

F  'omunicaţiile cu privire la produs "unt re%rezentate de infor'a ii!e %e care %roducătoru! şi di"tri4uitorii !e tran"'it către cu'%ărătorii %oten ia!i @%u4!icitate. %recu' şi a co'%onente!or i'aginii. %.%ri'ată %e o "ca!ă de !a <foarte 4ună= !a <foarte %roa"tă=. !a caracteri"tici!e intrin"eci. "ervicii.. <1'4unătă irea i'aginii Ro'8niei 1n !u'e= a devenit un !eit*'otiv a! tuturor guverne!or care "*au %erindat %e !a Pa!atu! Jictoria. in8nd cont at8t de %ozi ia concuren ia!ă a ace"teia %e %ia ă. Editura Marketer. Acea"tă ana!iză tre4uie "ă conducă. a căror re%rezentare 'enta!ă e"te e"en ia!ă. . @coordonator.0 I'agine tran"'i"ă B!ore"cu. evit8ndu* "e at8t neaco%erirea unor zone %rofita4i!e a!e %ie ei. !a %erfor'an e!e te9nice a!e %rodu"u!ui. &20. e"te nece"ară o ana!iză te'einică a %ortofo!iu!ui de activită i a! 1ntre%rinderii. Ace"t !ucru e"te cu at8t 'ai ?u"tificat.$. c8t şi %ozi ionări!e %rea a%ro%iate. decizii!e ce "e vor !ua 1n %rivin a ce!or!a!te co'%onente a!e 'i. Categorii de i'agine 64iective!e ur'ărite I'agine dorită I'agine efectivă I'agine rece% io* nată . :n acce% iunea 'arketingu!ui. tre4uie "u4!iniat fa%tu! că. definitoriu %entru 1ntregu! conce%t de 'arketing. I'%!e'entarea unei %o!itici de %rodu" eficiente %re"u%une.F  %maginea produsului.0  'omponentele corporale "e referă !a 1n"uşiri!e fizico*c9i'ice. afectivă. care %ot "ă conducă !a efectu! de cani4a!izare. con inut. a%recie' că e"te nece"ară o trecere 1n revi"tă a %rinci%a!e!or categorii de i'agine cu care "e o%erează. c8t şi de eta%a din cic!u! de via ă 1n care "e af!ă %rodu"e!e %e care ea !e rea!izează.7e aceea. o i'%ortan ă deo"e4ită tre4uind "ă "e acorde co'%onentei Pi'agine=. greutate. C. "e %oate vor4i de"%re 'ai 'u!te categorii de imagine @figura nr. şi care e"te o rezu!tantă a unui %roce" co'%!e. 'erc9andi"ing etc. cu c8t 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic "e o%erează %re%onderent cu %rodu"e intangi4i!e @idei. tre4uie rezo!vate %ro4!e'e!e !egate de "tructura ga'ei de %rodu"e. ac iuni de %ro'ovare a v8nzări!or. "tructură etc. 'arca. Bucureşti. 1n ti'% ce <1nrăută irea i'aginii Ro'8niei 1n !u'e= a fo"t una dintre acuza ii!e favorite a!e %re"ei toc'ai !a adre"a ce!or care 1şi a"u'a"eră re"%on"a4i!ită i 1n ace"t "en". 6 a"tfe! de viziune e"te. $22&. 1n toate cazuri!e. co'%onente!e ce define"c un %rodu" %ot fi gru%ate 1n ur'ătoare!e categorii#. definirea co'%onente!or fiecărui %rodu" rea!izat de 1ntre%rindere. di'en"iuni. :n a! doi!ea r8nd. 1n 'od nor'a!. definirea %o!iticii de %rodu" %recede. de"igur.# Bigura nr. 'ai 1nt8i.u!ui de 'arketing. ce! %u in inco'%!etă. :n 1ncercarea de a a4orda ştiin ific ace"t "u4iect..F  'omponentele acorporale "unt ce!e care nu au un cor% 'ateria! ne'i?!ocit @nu'e!e. in"truc iuni!e de fo!o"ire. 1n care ce!e!a!te trei co'%onente a!e %rodu"u!ui ocu%ă un !oc i'%ortant. 1n a! trei!ea r8nd. $&. $&. 'erceo!ogice a!e ace"tuia @for'ă. a'4a!a?. %re u!. :ntruc8t conce%tu! de i'agine ?oacă un ro! funda'enta!. e"te foarte %o"i4i! ca o%inia %u4!ică "ă fi ră'a" de"%re conce%tu! de i'agine cu o i'%re"ie de !iniaritate# i'aginea %oate fi e. cea a"u%ra căreia e"te de datoria 'arketingu!ui "ă intervină.. 7u%ă dece'4rie $202. !a rezu!tate cu i'%!ica ii "trategice a"u%ra activită ii de 'arketing. :n fine. * <Marketing=. care "e'nifică "inteza re%rezentări!or 'enta!e de natură cognitivă.$. 1n rea!itate. 7in acea"tă di"%ută. "ervicii!e acordate 1n !egătură cu %rodu"u!. "ocia!ă şi %er"ona!ă a %rodu"u!ui 1n r8ndu! con"u'atori!or. +.

a"tfe! de ne"incronizări %ot "ă a%ară. nu'e!e re"%ective!or univer"ită i.S. cu un %ronun at caracter "u4iectiv. de e. A"tfe!.E. notorietatea *top of mind . * e"te o regru%are. ⇒ imaginea tran%mi%* @di+u(at*.ionat* * e"te i'aginea %e care fiecare %er"oană care a%ar ine gru%u!ui* intă şi*o for'ează de"%re re"%ectivu! candidat.E.S. Se a?unge. indiferent de fa%tu! dacă ea core"%unde "au nu caracteri"tici!or intrin"eci a!e ace"tuia. iar %entru deter'inarea "a "e uti!izează <%ozi ionarea= candidatu!ui 1n ra%ort cu concuren ii. C9iar dacă i'aginea rece% ionată nu ar tre4ui "ă fie diferită de cea tran"'i"ă. ce in 1n "%ecia! de ca%acitatea de 1n e!egere a %er"oanei 1n cauză şi de "i"te'u! de va!ori a! ace"teia. Re"%onden i!or !i "e adre"ează o 1ntre4are 1nc9i"ă. %re!ucrate !a nive! "ocia!.S. cu' e"te <Care e"te %ri'a in"titu ie de 1nvă ă'8nt "u%erior din Bucureşti care vă vine 1n 'inteO=. 7acă. din diver"e 'otive. 1n"ea'nă că notorietatea <to% of 'ind= a A.e'%!u! de 'ai "u". u!terior. de e. !a un 'o'ent dat.i"tentă "au. din $333 de %er"oane intervievate. i'aginea rece% ionată %oate fi di"tor"ionată 1n ra%ort cu cea tran"'i"ă. e. ea con"tituind 4aza conturării i'aginii dorite şi. organiza ii "au %er"oane.*u!ui e"te de )+\. Ea diferă 1n func ie de o4iective!e ur'ărite şi nu "e %oate 1nde%ărta %rea 'u!t de i'aginea e.E. ⇒ imaginea rece&.S.⇒ imaginea dorit* * e"te i'aginea %e care candidatu! ar dori "ă o ai4ă 1n r8nduri!e e!ectoratu!ui. ce!e trei tipuri de notorietate "unt# a. Re"%onden i!or !i "e adre"ează o 1ntre4are de"c9i"ă. deter'inarea gradu!ui de notorietate %re"u%une efectuarea unei cercetări cantitative.. Princi%a!e!e elemente com&onente a!e i'aginii "unt ur'ătoare!e# ∗ notorietatea * e"te co'%onenta cantitativă a i'aginii @unii autori con"ider8nd*o c9iar o caracteri"tică di"tinctă a unei 'ărci. !i"tă care cu%rinde şi una*două denu'iri fictive.i"te diferen e 1ntre i'aginea dorită şi i'aginea tran"'i"ă.i"tă trei ti%uri de notorietate.* u!ui e"te de . 7acă. :n %rinci%iu. Re"%onden i!or !i "e adre"ează o 1ntre4are de"c9i"ă.e'%!u <Enu'era i toate in"titu ii!e de 1nvă ă'8nt "u%erior din Bucureşti de care a i auzit`=. I'aginea unui candidat "au a unei organiza ii e"te un indicator de natură ca!itativă.*u!. :n ceea ce ne %riveşte.acte a tuturor fa ete!or i'aginii dorite "au a uti!izării unor "i'4o!uri "au 'i?!oace inadecvate. a%recie' că e"te 'ai corect ca acea"tă variantă a notorietă ii "ă fie deter'inată 1n confor'itate cu 'etodo!ogia 'en ionată 'ai "u". ur'ată de o !i"tă a re"%ective!or univer"ită i.+3 'en ionează şi A. . 233 'en ionează şi A.S. !a a%ari ia 'ai 'u!tor i'agini. 1ntre care diferen e!e 1n %rivin a nive!u!ui co'en"urat a! notorietă ii %ot fi de"tu! de "e'nificative. 1n"ea'nă că notorietatea "%ontană a A. ca %rocent a! %er"oane!or care au auzit de organiza ia 1n cauză. notorietatea asistată. Acea"ta e"te "ingura categorie de i'agine care %oate şi tre4uie "ă fie "tudiată cu 'i?!oace "%ecifice cercetării de 'arketing. 7acă. %entru a continua e. a"tfe!. 1n 'arketingu! e!ectora! ea e. 1n 'od "%ontan. iar 1n 'arketingu! "ocia!.*u!. Cnii autori con"ideră că notorietatea <to% of 'ind= %oate fi deter'inată !u8nd 1n ca!cu! %ri'u! nu'e 'en ionat 1n cazu! notorietă ii "%ontane. 1n a4"en a ace"teia. de caracteri"tici!e rea!e a!e candidatu!ui.%ri'8ndu*"e ca %rocent a! a!egători!or care au auzit de re"%ectivu! candidat.+\F 4.* u!ui e"te de 23\F c. :n toate cazuri!e. a!e cărui co'%onente "unt difici! de identificat şi de co'en"urat. din $333 de %er"oane intervievate.E. :n %ractică. din $333 de %er"oane intervievate.S.E.*u!. ⇒ imaginea e+ecti)* @nu'ită şi <imagine real*=. I'aginea dorită e"te un conce%t a"e'ănător <conce%tu!ui de %rodu"= %rezentat de Lot!er. nu ar tre4ui "ă e. introdu"e %entru a te"ta one"titatea şiX"au aten ia re"%onden i!or. :n rea!itate.e'%!u <7e care din ur'ătoare!e in"titu ii de 1nvă ă'8nt "u%erior din Bucureşti a i auzitO=. datorită ne1n e!egerii e. ce! 'ai ade"ea %rin inter'ediu! unei agen ii de %u4!icitate. )+3 'en ionează A. a 1ntregii ca'%anii e!ectora!e. 1n"ea'nă că notorietatea a"i"tată a A. notorietatea spontană. +0 . aceştia ur'8nd "ă 'en ioneze. ceea ce diferă fiind 'oda!itatea de for'u!are a 1ntre4ării adre"ate re"%onden i!or. o "inteză a i'agini!or rece% ionate !a nive! individua!. deoarece "e defineşte %rin fe!u! 1n care e"te %erce%ut candidatu!.E. * e"te i'aginea %e care candidatu! o tran"'ite.

∗ con. e"te 4ună "au %roa"tă. de regu!ă 'ai 'ic dec8t 1n cazu! unei 1ntre%rinderi. @coordonator. :n %rivin a deter'inării ga'ei o%ti'e de %rodu"e şi a di'en"iuni!or ace"teia. care %oate fi "ituat %e o "ca!ă de ti%u! diferen ia!ei "e'antice. atri4ute!e fo!o"ite "unt 'u!t 'ai nu'eroa"e @cin"tit. care re!evă c8t de %uternică e"te o anu'ită i'agine. 7acă. * PGe. re%rezintă o "inteză a i'agini!or rece% ionate. $22). Editura Marketer. :n rea!itate. C. re"%ectiv.$(0. Editura Iuni'ea. a"e'ănătoare=.act a! i'aginii re"%ective. e"te i'%ortant %entru "%ecia!i"tu! 1n 'arketing "ă cunoa"că nu doar i'aginea actua!ă a %er"oanei "au organiza iei de care "e ocu%ă. nu'ăru! de %rodu"e di"tincte din cadru! fiecărei !inii de %rodu"e. cu o in"titu ie %u4!ică etc.(3(. re"%ectiv. "tudierea evo!u iei unei i'agini 1n ti'% %re"u%une uti!izarea unor cercetări 1n %rofi! !ongitudina! 1n acea"tă direc ie. inten"itatea i'aginii ace"tuia va fi 'u!t 'ai 'ică.e'%!u. 7i'en"iuni!e ga'ei de %rodu"e "unt ur'ătoare!e#  lungimea gamei. nu'ăru! de %rodu"e di"tincte din cadru! 1ntregii ga'e de %rodu"eF  lărgimea gamei. <re"%on"a4i!ă= de acea"tă "itua ie e"te 'ediatizarea %uternică a %ro4!e'ei i'aginii Ro'8niei 1n !u'e. 7e"igur. care "e rezo!vă.. un "et de conota ii. a!cătuind o ga'ă de %rodu"e. %entru a%recierea unui a!t candidat. care e"te con inutu! e. ∗ inten%itatea imaginii * e"te o co'%onentă %re%onderent cantitativă a i'aginii. 1n i'en"a 'a?oritate a cazuri!or. 6 !inie de %rodu"e are 1n co'%onen ă %rodu"e o'ogene din %unct de vedere a! 'ateriei %ri'e "au a! te9no!ogiei de fa4rica ie03. nu'ăru! de !inii de %rodu"e din cadru! ga'eiF  profunzimea gamei. ci şi trecutu! ace"teia. ea %recizează c8t de <centrată= e"te o anu'ită i'agine.tre'i"t.i"tente 1n 'intea %er"oane!or intervievate 1n !egătură cu o organiza ie "ocia!ă "au %o!itică. nu e"te a!tceva dec8t o 'odificare 1ntr*un "en" favora4i! a con inutu!ui i'aginii. care conturează o i'agine 'u!t 'ai co'%!e. %. iar din evo!u ia ace"teia "e %ot de"%rinde conc!uzii %rivind tendin e!e viitoare. de care a'intea' anterior. I'aginea @rea!ă "au efectivă. %er"oane etc. cu un candidat. Bucureşti. 7eter'inarea con inutu!ui i'aginii e"te o %ro4!e'ă de"tu! de de!icată. evo!u ia "a 1n ti'%. 1n "%ecia!. Ana!iza %ortofo!iu!ui de activită i a! 1ntre%rinderii e"te nece"ară %entru a %utea con"tata unde "e "ituează %rodu"e!e %ro%rii 1n ra%ort cu ce!e concurente. ci şi de ce e"te ea 4ună "au %roa"tă. :n cadru! unei ga'e de %rodu"e e.e'%!u. care "unt %er"%ective!e %e care !e au %rodu"e!e din ga'a actua!ă şi ce "trategii tre4uie "ă fie ado%tate 1n !egătură cu e!e. oa'enii con"ideră i'aginea ca un indicator !iniar. %. 1ntruc8t nu'ăru! de %rodu"e cu care ace"tea o%erează e"te.2. ei a"ociază fiecărei organiza ii.. fizice şi c9i'ice. de regu!ă 1nrudite 1ntre e!e. Inten"itatea i'aginii e"te un fe! de indicator de di"%er"ie a con inutu!ui i'agini!or rece% ionate. de e. tre4uie %!ecat de !a con"tatarea că.e'%!u.icon de 'arketing=. %rin uti!izarea unor te9nici %roiective de cercetare 1n cadru! unor cercetări ca!itative. $22&. 1n ti'% ce. Petre @coordonator. "ocia4i!. de fa%t. inf!uen a4i!. 1n 'od conştient "au inconştient. . şter" etc. adică Po gru%ă de %rodu"e 1nrudite %rin "ati"facerea unei nevoi "ocia!e. 1ntre <foarte 4ună= şi <foarte %roa"tă=. de e. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri @%ro4a4i!. de e.. inten"itatea i'aginii ace"tuia %oate fi con"iderată de"tu! de 'are. 1n cazu! 1n care. cu 'ai 'u!te nive!uri. 1ntre%rinderi!e nu rea!izează un "ingur %rodu". 'ai 'u!te linii de produse. %atriot.2 03 M8!co'ete.ă a ace"teia. * <Marketing=. Iaşi. re"%ectiv. "auXşi %rin caracteri"tici. inte!igent. ci 'ai 'u!te. Qu'ai aşa va avea %o"i4i!itatea de a ac iona 1n direc ia 1'4unătă irii i'aginii.i"tă. de regu!ă. ∗ i%toricul imaginii * 1n 'u!te cazuri. B!ore"cu. care vizează conota ii!e e. Pro4!e'atica ga'ei de %rodu"e e"te 'ai %u in i'%ortantă %entru organiza ii!e "ocia!e şi %entru %artide!e %o!itice. 1'4unătă ire care. Hrecutu! unei i'agini e"te o co'%onentă a i'aginii actua!e. Pentru "%ecia!i"tu! 1n 'arketing e"te i'%ortant nu doar "ă af!e dacă i'aginea unui candidat. ∗ claritatea imaginii * e"te acea co'%onentă a i'aginii care arată c8t de di"tinctă e"te i'aginea unei organiza ii "au a unui candidat 1n ra%ort cu concuren ii "ăi. toate %er"oane!e intervievate a%reciază un anu'it candidat %rin doar două atri4ute @de'agog şi e. 1n ce 'ă"ură "unt va!orificate re"ur"e!e 1ntre%rinderii şi o%ortunită i!e %ie ei. +2 .inutul imaginii * e"te o co'%onentă %re%onderent ca!itativă a i'aginii.

o organiza ie care vizează a%ărarea dre%turi!or o'u!ui @Giga %entru A%ărarea 7re%turi!or 6'u!ui * G. %. :n ace"t caz. "%ectatoru! av8nd acce" !a fanioane.7. $-&*$.e'%!u. Core"%unzător 'arii diver"ită i de organiza ii "ocia!e e.e'%!e de %rodu"e 1n diferite "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. %rodu"u! %rinci%a! e"te re%rezentat de an"a'4!u! "ervicii!or de"tinate 1'4unătă irii %regătirii %rofe"iona!e a e!evi!or "au "tuden i!or şi a"igurării unei educa ii core"%unzătoare a ace"tora. G. o %er"oană care dă zi!nic +333 de !ei unor co%ii ai "trăzii ar %utea fi convin"ă "ă 1şi "c9i'4e ace"t o4icei şi "ă doneze !unar $+3. oferă gru%uri!or* intă bunuri materiale. '-$-$ !olitica de &rodu% a organi(a.e'%!u. %ro%un8nd direc ii de ac iune %entru fiecare caz 1n %arte.ua!e cu %arteneri ocaziona!i şi a uti!izării %rezervativu!ui ca 'i?!oc de %rotec ie. %e !8ngă co'%onente!e acor%ora!e 'en ionate 1n %rivin a teatre!or. 0$ A "e vedea Ang9e!. :n continuare. "e recurge !a uti!izarea unor %rodu"e a?utătoare. 6rganiza ii!e non*guverna'enta!e "unt. va oferi ca %rodu" %rinci%a! "ervicii de 1ngri?ire a co%ii!or fără adă%o"t. nu'ai 1n %u ine cazuri. con"u!ta ii.e'%!u. vor fi %rezentate c8teva e. %recu' ec9i%a'entu! de diagno"ticare şi trata'ent "au 'edica'ente!e nece"are. * <A%!ica ii 1n 'arketing=. Ca!itatea ace"tui %rodu" e"te "tr8n" !egată de %regătirea %er"ona!u!ui 'edica!. de e. ce! 'ai ade"ea. in"igne. Produ"u! %rinci%a! a! unui teatru e"te re%rezentat de de"făşurarea de "%ectaco!e. e. Bucureşti. :n cazu! unei in"titu ii de 1nvă ă'8nt. denun area a4uzuri!or ?u"ti iei şi a organe!or de re%re"iune etc. %onderea co'%onente!or acor%ora!e fiind. ar tre4ui "ă ur'ărea"că %ro%agarea unor %rinci%ii cu' "unt ce!e %rivitoare !a e. Gitt!e. 1ntruc8t %rinci%a!e!e e!e'ente care concură !a ca!itatea %rodu"u!ui "unt intangi4i!e# ?ocu! actori!or şi a'4ian a creată 1n "a!a de "%ectaco!. Hotuşi. 1n concordan ă cu o4iective!e organiza iei.iilor %ociale Po!itica de %rodu". care 1'%art %rodu"e!e 1ntre%rinderii 1n 'ai 'u!te categorii.6. "au avanta?e!e !egate de 'en inerea unui a"%ect 'ai "a!u4ru a! oraşu!ui..C. 1n func ie de factori !ega i de atractivitatea %ie ei şi for a concuren ia!ă a 1ntre%rinderii. @S.E. 1n ace"t caz.A. C. dar "ă şi de"făşoare o activitate de educa ie 1n acea"tă %rivin ă. "e'inare. Boarte a"e'ănătoare e"te şi "itua ia unui c!u4 "%ortiv. 'ai %ot interveni şi une!e co'%onente cor%ora!e.A. 1ncearcă "ă i'%ună idei "au "ă 'odifice comportamente şi. McLin"eN * 5enera! E!ectric.F Za9aria.(.F B!ore"cu. 6 organiza ie fi!antro%ică care ur'ăreşte ocrotirea 'inori!or @<Sa!va i co%iii`=.0$. %rin tran"'iterea unor infor'a ii %rivind căi!e de ră"%8ndire a 4o!ii şi %o"i4i!ită i!e de evitare a infe"tării cu H. şi natura %rodu"e!or oferite e"te foarte diferită. aduc8ndu*"e ca argu'ente garan ia că 4anii vor fi fo!o"i i %entru nevoi!e rea!e a!e co%ii!or şi nu %entru Auro!ac. R.J. de e. de e.a'ene.%ert. Art9ur 7.I. orientate "%re ră"%8ndirea unor idei şi 'odificarea unor co'%orta'ente. 1n 'arketingu! "ocia!.ercitarea dre%tu!ui !a vot. a%ărarea dre%turi!or 'inorită i!or de orice fe!. Editura E. vizează conce%erea şi oferirea unui %rodu" ada%tat !a aşte%tări!e gru%uri!or* intă deter'inate şi a!e "ocietă ii 1n an"a'4!u! "ău. care %ot "au nu "ă 1'4race caracter 'ateria!# %re!egeri. a! cărui %rinci%a! %rodu" e"te "%ectaco!u! oferit de ?ocu! ec9i%ei. A"tfe!. :n cazu! unui "%ita!. dar va ac iona şi %entru dezvo!tarea unei atitudini favora4i!e acordării unui "%ri?in financiar 'ai "u4"tan ia! 1n acea"tă direc ie 1n r8ndu! %o%u!a iei. %rodu"u! %rinci%a! e"te re%rezentat de %re"tarea de "ervicii 'edica!e de"tinate 4o!navi!or.ua! a! gru%uri!or* intă vizate.333 de !ei unei organiza ii "%ecia!izate. %o"tere "au a!te "i'4o!uri a!e c!u4u!ui re"%ectiv. -3 . fu!are.I.i"tente. foarte 'are. 'anua!e. Pentru 1nde%!inirea ace"tui o4iectiv.7.. o caracteri"tică regă"ită 1n cazu! 'arii 'a?orită i a ace"tor %rodu"e e"te caracterul !or imaterial# organiza ii!e "ocia!e oferă servicii.. $222. ca e!e'ent definitoriu a! de'ocra iei. 1n direc ia evitării contacte!or "e. dar şi de uti!izarea unor 4unuri 'ateria!e.Princi%a!e!e 'etode de ana!iză a %ortofo!iu!ui de activită i a! 1ntre%rinderii "unt Bo"ton Con"u!ting 5rou%. 6 organiza ie de !u%tă 1'%otriva S. "u%orturi de cur" etc. ar tre4ui "ă 'i!iteze %entru 'odificarea co'%orta'entu!ui "e. ca şi %entru 'odificarea unor co'%orta'ente @de e.e'%!u.S.

e'%!u. %e de a!tă %arte. Bigura nr. acord8nd va!oare şi fina!itate o%iniei "a!e. atitudini şi %rinci%ii. şi introducerea unui nou model de comportament. intere"antă e"te o%inia %e care Milton Rokeac2 o e. . Cea de*a treia categorie de %rodu"e oferite de organiza ii!e "ocia!e e"te re%rezentată de une!e o1iecte tangi1ile. 1n ce! de*a! doi!ea caz. con"ider8nd că <"co%u! 'arketingu!ui "ocia! e"te ace!a de a deter'ina renun area !a idei "au co'%orta'ente indezira4i!e şiX"au acce%tarea unor noi idei "au co'%orta'ente. !ucruri. deci. ci co'%orta'entu! care "e doreşte a fi i'%!e'entat de ace"te %rodu"e. 1n 'od conştient "au inconştient. 7e e.%ri'a 1n fe!u! ur'ător# <Cn o' are o 'u!titudine de o%inii. dacă e"te de%i"tat "uficient de devre'e. 'ai 4un a!te 'i?!oace dec8t de-$ 1nde%!inire Sur"a# Lot!er. <%rodu"e= ce tre4uie de!i'itate=.(. Lot!er "u4!iniază caracteru! 4iva!ent a! %rodu"u!ui 1n 'arketingu! "ocia!# %e de o %arte. Ace"tea "unt rezu!tatu! unor a%recieri %ozitive "au negative cu %rivire !a oa'eni. Ace"te afir'a ii "e referă !a un fa%t 4ine de!i'itat şi nu con in vreo eva!uare a ace"tuia. nici %rezervativu!.!2ili& Kotler 1'%arte %rodu"e!e oferite de către organiza ii!e "ocia!e 1n trei categorii# idei. com&ortamentele. %rezervative!e "au "%u'e!e contrace%tive. $22$. nici "%u'a contrace%tivă şi nici. Eduardo * <Socia! Marketing=. 7u""e!dorf. ideile "unt 1'%ăr ite 1n trei categorii# o%inii. c9iar 1n acea"tă "itua ie. o "o!u ie de rezo!vare a unei %ro4!e'e a gru%u!ui* intă re"%ectiv. evo!u ia canceru!ui %oate fi "to%ată= re%rezintă o o%inie 1'%ărtăşită de un 'are nu'ăr de %er"oane. EC6Q. cu' ar fi renun area !a fu'at "au uti!izarea %rezervative!or %entru evitarea "arcini!or nedorite. 1n cazu! ca'%anii!or de %!anificare fa'i!ia!ă. Qe> Rork. $22$. dar care %riveşte 1ntreaga "ocietate. "au cu %rivire !a dezira4i!itatea "au indezira4i!itatea unei anu'ite "itua ii. Eduardo * <Socia! Marketing=. #rincipiile re%rezintă ace!e o%inii cu caracter genera! cu %rivire !a fe!u! 1n care tre4uie "ă ac ioneze "au "ă nu ac ioneze %er"oana re"%ectivă. "titudinile re%rezintă o ierar9izare re!ativ dura4i!ă a o%inii!or. 1n cazu! ca'%anii!or de creştere a "ecurită ii rutiere. şi care "unt introdu"e %rin "intag'a <Cred că c=. (2. 7e e. Ro!u! %rodu"u!ui 1n 'arketingu! "ocia! 'ai 4un dec8t a!te 'i?!oace de rezo!vare %ro4!e'e creat ca Produ"u! organiza ii!or "ocia!e 'i?!oc de rezo!vare a unei a gru%u!ui* intă dorin e X 'i?!oc de a unei creat ca aşte%tări X a 1nde%!inire 0& Citat 1n Lot!er. o afir'a ie de genu! <Cred că fu'atu! dăunează "ănătă ii= "au <Cred că. Lot!er di"tinge 1ntre acţiuni nerepetitive.e'%!u. g8nduri "au eveni'ente. une!e atitudini şi doar c8teva.e'%!u. cineva care con"ideră că <fu'atu! dăunează "ănătă ii şi to i fu'ătorii tre4uie "ă renun e !a ace"t o4icei= ridică atitudinea "a !a rang de %rinci%iu. cu totu! diferit de ce! e. 7e e. centura de "iguran ă. Idei!e şi co'%orta'ente!e "unt. Kien.i"tent. cu' "unt. o%inii care ocu%ă un !oc centra! 1n "i"te'u! g!o4a! de o%inii a! unui o'. 7u""e!dorf. %rinci%ii=. de e.(. Pentru a 1n e!ege 'ai 4ine re!a ia dintre ace"te trei categorii de idei. co'%orta'ente şi o4iecte tangi4i!e. o %er"oană care g8ndeşte că <fu'atu! dăunează "ănătă ii şi vreau "ă 'ă !a" de fu'at= a făcut %a"u! de !a o%inie !a atitudine. nevoi EC6Q. "au cu' e"te. %i!u!e!e anticonce% iona!e. Ideea e"te re%rezentată 1n figura $&. Kien. %rodu"u! de 4ază %e care 1! oferă organiza ia "ocia!ă nu e"te nici %i!u!a anticonce% iona!ă. %u ine. iar. %. 7ar. P9i!i%F Ro4erto. Qe> Rork. e! re%rezintă un 'i?!oc de "ati"facere a unor nece"ită i "au aşte%tări a!e gru%u!ui* intă. centura de "iguran ă. $&. P9i!i%F Ro4erto. care conduce !a 1nc!ina ia de a reac iona 1ntr*un 'od %re"ta4i!it !a eveni'ente!e viitoare. Ga r8ndu! !or. %ot conduce !a 'anife"tări "au ac iuni concrete. !piniile re%rezintă afir'a ii!e unei %er"oane care. cu' ar fi "e'narea unei %eti ii %rivind %rote?area 'ediu!ui 1ncon?urător "au %artici%area !a un 'arş de %rote"t organizat de "indicat.0& :n %rivin a ce!ei de*a doua categorii de %rodu"e.e'%!u.

"e recurge !a cercetări de 'arketing.. Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. )0. Produ"u! e!ectora! e"te a!cătuit. -$*. 0+ A "e vedea. 1n ra%ort cu anu'ite atri4ute "%ecifice.i"ten a a'4a!a?u!ui %rodu"u!ui e!ectora!. care con"tă 1n 1ncercarea de reducere a di"tan ei e. 1n %ri'u! r8nd. Iean*Pau! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. Mic2el Bongrand a?unge c9iar "ă nege e. dar 9otăr8tor. e. 1n vederea atingerii o4iective!or %re"ta4i!ite.i"tă două teorii.i"tă %entru un %rodu"F e! nu e. iar o organiza ie "ocia!ă %ro'ovează idei şi co'%orta'ente. de !a aşte%tări!e e!ectoratu!ui şi 1n ra%ort cu %ozi ionarea ce!or!a! i candida i. care "tau !a 4aza 'etode!or de %ozi ionare a%!icate 1n %ractică#0(  teoria maximizării voturilor. $22(. :n ace"t "en". c8t şi !a idei!e ace"tuia# nu'e!e candidatu!ui şi originea "a. %. "e deter'ină conce%tu! de %rodu". 1n 'ă"ură "ă eviden ieze %ozi ionarea actua!ă a candidatu!ui şi a o%onen i!or "ăi. de e. Gegătura dintre ace"te două e!e'ente * %er"oana candidatu!ui şi idei!e ace"tuia * e"te indi"o!u4i!ă. "au nu vor "ă*! recunoa"că.i"te inco'%ati4i!ită i. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. Mic9e! * <Ge 'arketing %o!itiUue=.$ !olitica de &rodu% . şi 1n ce!e!a!te două "%ecia!izări a!e 'arketingu!ui %o!itic. co'%orta'entu! %u4!ic a! 0( A "e vedea Qoir. a!t'interi "anc iunea e!ectoratu!ui va fi i'ediată=0). 0) Bongrand. $2. %rogra'u! %o!itic.i"tă %entru un o' %o!itic. 'arketingu! %o!itic interna iona! şi c9iar 'arketingu! %uteri!or %u4!ice şi ad'ini"trative a%e!ează. 1n ti'%u! ca'%aniei e!ectora!e. Iean*Bran^oi" / P7u 4on %ackaging de" 9o''e" %o!itiUue" e PGA9eure de vSritS= dAAntenne &= 1n revi"ta PRevue Bran^ai"e de Marketing= nr. a%artenen a %artinică. 1n cazu! căruia co'%onente!e cor%ora!e a!e %rodu"u!ui au un ro! deci"iv. :n rea!itate.u!. a cărui conturare va fi ur'ărită cu con"ecven ă 1n toate activită i!e de"făşurate u!terior.i"tente 1ntre %ozi ia candidatu!ui şi aşte%tări!e e!ectoratu!ui. 'ai degra4ă. 1n 'arketingu! e!ectora!. Bec9to!d. c9iar dacă 'u! i a!egători nu "unt conştien i de ace"t !ucru. Cn %ri'. $3(X$20+. a"%ectu! fizic. adică a i'aginii %e care candidatu! doreşte "ă o tran"'ită a!egători!or. Po!itica de %rodu" vizează ada%tarea %rodu"u!ui !a aşte%tări!e "eg'ente!or de a!egători vizate. A%oi. din ace!eaşi %atru categorii de co'%onente ca şi %rodu"u! c!a"ic# a. :n !egătură cu %ozi ionarea %rodu"u!ui e!ectora!.'-$. 1n !uarea deciziei de cu'%ărare. %. %. fără a ine cont de cei!a! i candida iF  teoria maximizării pluralităţii. 7e aceea. &e Sdition. (+. MartineF Ge Men. care nu 1ntotdeauna %ot fi tran"%u"e 1n i'agini. %a" 1! con"tituie definirea corectă a conce%tu!ui de %rodu".. care define"c şi identifică %rodu"u!. ti'4ru! vocii. ro!u! unui Pa'4a!a?=. b+ componente acorporale. 1n "c9i'4. Mi!an Midia. 1'4răcă'intea etc. 1n o%tica de 'arketing. -& . componente corporale. co'%onente!e cor%ora!e ?oacă. $200. I'%ortant e"te ca 1ntre Pa'4a!a?= şi caracteri"tici!e intrin"eci a!e %rodu"u!ui / %re%onderent cu caracter acor%ora! / "ă nu e.n marketingul &olitic :n 'arketingu! e!ectora!. S%re deo"e4ire de 'arketingu! c!a"ic. %recu' şi %rofi!u! candidatu!ui idea!. Pentru a "ta4i!i un conce%t de %rodu" adecvat @va!orizant.).. credi4i! şi acce"i4i!. %rinci%a!a co'%onentă a %rodu"u!ui cu care "e !ucrează e"te i'aginea. Hou!ou"e. 'arketingu! e!ectora!. ca. Pari". 1n cazu! 'arketingu!ui e!ectora!. de a!tfe!. care "e referă at8t !a %er"oana candidatu!ui. afir'8nd că Pa'4a!a?u! e. !a i'agine %entru a*şi atinge o4iective!e. %rodu"u! e"te re%rezentat de candidat şi de idei!e "a!e.e'%!u. %ornind de !a ca!ită i!e candidatu!ui. $3&*$3( şi Bo4in.e'%!e a'Sricain O=. care "e referă !a %er"oana candidatu!ui# v8r"ta. de regu!ă. care con"tă 1n %ozi ionarea candidatu!ui in8nd cont de %ozi ii!e contracandida i!or şi de di"tan e!e 1ntre ace"tea şi aşte%tări!e a!egători!or. Ge" Edition" dA6rgani"ation". nu'eroa"e "tudii0+ dovede"c i'%ortan a unei a%aren e %!ăcute a o'u!ui %o!itic. 7acă o 1ntre%rindere vinde %rodu"e tangi4i!e. cu caracteri"tici intrin"eci re!ativ uşor de co'en"urat. %. "e. Pari".

Pcrearea diferen ei e"te o4iectu! 'arketingu!ui*'i. concretizarea idei!or candidatu!ui. %o!itica de co'unica ie vizează "tă%8nirea 1n cea 'ai 'are 'ă"ură %o"i4i!ă a 'e"a?e!or referitoare !a re"%ectivu! candidat. 7anie! * <He9nici %ro'o iona!e=.i"tă %o"i4i!itatea de a rea!iza re%ozi ionarea candidatu!ui !a ca%ătu! fiecărei eta%e a %arcur"u!ui e!ectora!. cu a!egerea %reşedinte!ui. Bucureşti. e. a a!egeri!or. Pri'a categorie de co'unica ii %er'ite tran"'iterea 'e"a?u!ui dorit de către candidat. 02 7e"%re uti!izarea zvonuri!or 1n %o!itică. %. :n %rivin a ace"tora din ur'ă.candidatu!ui. 'i?!oc de diferen iere a ace"tuia. E!a4orarea şi i'%!e'entarea i'aginii dorite e"te un %roce" continuu. 1nce%8nd 1n fe4ruarie. "%oturi te!evizate. 7u%ă cu' o4"erva Mic2el Bongrand. cu de"e'narea candida i!or ce!or două %artide %rinci%a!e !a nive!u! fiecărui "tat. Progra'u! %o!itic re%rezintă o Pe. d+ imaginea produsului. un du4!u feno'en de concuren ă# 1ntre oa'eni şi 1ntre idei. e"te %o"i4i! ca Mic9e! Rocard "ă fie %erce%ut ca un 4e4e!uş 4ătr8n. 1n genera!. 1n"e'n8nd a crea un P%!u"= 1n ra%ort cu concuren a. %rin "ti!u! de co'unicare. Sergiu * P7ic ionar %o!itic * in"titu ii!e de'ocra iei şi cu!tura civică=. i'aginea candidatu!ui nu are nici o !egătură cu fotografia ace"tuia. C9iar şi atunci c8nd 1ncearcă "ă o facă. Iean*Qof! * <Zvonuri!e=.i"tă.. iar Hu4ert Hu'%9erN "ă ai4ă o i'agine de 'a'ă. %rin organizarea şi "eriozitatea ca'%aniei "a!e. zvonuri 02. -( . dina'i"'u! !ui 1n 'arketingu! e!ectora! de%inz8nd şi de durata şi %articu!arită i!e %roce"u!ui e!ectora!.. :n o% iunea e!ectoratu!ui. Hă'aş. Editura Metro%o!. &((*&). Aşa cu' "*a văzut anterior. 'odificări!e nu %ot fi 'a?ore. 1n 'a?oritatea ări!or !u'ii de'ocratice. :n 'arketingu! %o!itic. ani %entru a dezvo!ta o notorietate şi o i'agine core"%unzătoare. care con"tituie "inteza re%rezentări!or 'enta!e a!e candidatu!ui 1n r8ndu! a!egători!or. $22(. %rin inter'ediu! 'i?!oace!or "%ecifice %o!iticii de co'unica ie @'itinguri. care re%rezintă an"a'4!u! activită i!or de"făşurate de candidat.23 0- Ba!aure. artico!e 1n %re"a "cri"ă. $22).. c+ comunicaţiile cu privire la produs. !a care "e adaugă infor'a ii!e for'a!e "au infor'a!e ve9icu!ate %e "ea'a candidatu!ui @re%orta?e şi co'entarii !a te!eviziune şi radio. de !ungă durată @%entru o 'arcă. ca'%anii de afişa?.E"te vor4a. de"igur. Pari". %rin ca%acită i!e "a!e %er"ona!e de contact=00. a "e vedea La%ferer.. $3(*$3). 1n "%ecia!. efectiv. "e e"ti'ează că e"te nevoie de circa . Ce! 'ai ade"ea. A%artenen a %artinică a candidatu!ui 1nde%!ineşte 'u!te dintre func ii!e 'ărcii din 'arketingu! c!a"ic# 'i?!oc de faci!itare a identificării %rodu"u!ui. "u4 for'ă de inten ii de viitor "auXşi revendicări i'ediate. Ioana Ceci!iaF Yer4ănică.. şi.. $)* $+. 'ora!itatea etc. E! ar tre4ui "ă fie cea 'ai i'%ortantă co'%onentă a %rodu"u!ui e!ectora!. e. 1n ti'% ce infor'a ii!e tran"'i"e %rin cea de*a doua categorie de co'unica ii "ca%ă contro!u!ui ace"tuia. "e con"tată o tendin ă de Pde%o!itizare= a %o!iticii şi. %. Hotuşi. ca şi de 'enta!itatea a!egători!or. 1n %erioada de du%ă ce! de*a! doi!ea răz4oi 'ondia!. econo'ice şi "ocia!e. &$0. e"te vor4a de"%re ca%acită i!e unui o' de a face diferen a. "i'4o! a! caracteri"tici!or de 4ază şi a! cu!turii organiza iei. tre4uie "ă 1ncerce "ă inf!uen eze inc!u"iv artico!e!e şi re%orta?e!e din %re"a "cri"ă şi audio*vizua!ă inde%endentă. 00 Bongrand. 0. un candidat nu are %o"i4i!itatea de a*şi 'odifica i'aginea %e %arcur"u! unei ca'%anii e!ectora!e. datorită unor 'otive diver"e. şi nici 'ăcar 1n !uni!e ce %reced a!egeri!e. e. de"%re o P'arcă de organiza ie=. 1n ace"t conte. 'oda!itate de certificare a ca!ită ii şi de autentificare a "ur"ei %rodu"u!ui.. $22(. antura?u!. Bucureşti. %. %rin inter'ediu! unor activită i de re!a ii %u4!ice. "u%re'a ia unora a"u%ra a!tora e"te difici! de de'on"trat. 0. ro! de u'4re!ă.t. 1n caz contrar e. &e Sdition. de către un %artid "au %er"ona!itate %o!itică= 0. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. 1n ti'% ce nu'e!e candidatu!ui ?oacă ro!u! unei P'ărci de %rodu"=. %er"oana candidatu!ui ?oacă un ro! ade"ea 'ai i'%ortant dec8t idei!e "a!e. core"%onden ă cu a!egătorii etc.%erien a. %. Evident. :n State!e Cnite. anun uri 1n %re"ă. Mic9e! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. :n rea!itate.%unere %u4!ică de "co%uri %o!itice. infor'a ii tran"'i"e Pdin gură 1n gură= etc. Bucureşti. Jirgi!F Po%e"cu. unde a!egeri!e %reziden ia!e "e 1ntind %e o %erioadă 'u!t 'ai !ungă de ti'%. Editura Acade'iei Ro'8ne. Editura Hu'anita". 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. :n Euro%a. $22(.i"t8nd ri"cu! de a*i deruta "au contraria %e a!egători. interviuri şi dez4ateri !a te!eviziune şi radio. şi 1nc9eindu*"e 1n noie'4rie..

$22). 1n co'%ara ie cu oricare a!t %rodu". 2& Pornind de !a acea"tă "tare de fa%t. :n 'arketingu! e!ectora!. Marie*Brance * PGa %rS"idence a'Sricaine=. 1ntreaga co!ectivitate @şi cei ce "*au o%u" a!egerii !ui. %e !arg. Editura Marketer. %. de e. de regu!ă. co'%ara ii!e fiind %o"i4i!e doar cu %rodu"e!e de 'are va!oare şi av8nd o durată de uti!izare 1nde!ungată. 2& B!ore"cu. are anu'ite o4!iga ii. aşa cu' "unt e!e %erce%ute de către con"u'ator.i"tă o re!a ie de %ro%or iona!itate directă# cu cAt &re. Edition" Montc9re"tien. fără de care nu are.ie mai &uternic* . 1ntre %re şi ce!e!a!te trei co'%onente a!e 'i. :n acea"tă ca!itate. 1n 'arketingu! c!a"ic.%!ica ii %o"i4i!e "unt !egate de a%arenta gratuitate a %rodu"u!ui e!ectora!.u!ui=. 7in acea"tă %er"%ectivă.i4i!itatea 'ai redu"ă a %re u!ui * şi deci %o"i4i!ită i!e 'ai !i'itate a!e fir'ei de a*! 'anevra * 1n co'%ara ie cu ce!e!a!te varia4i!e a!e 'i. :n 'u!te cazuri.$'$ Locul &oliticii de &re. "ă ai "tră'oşi veni i din Euro%a de Qord*Je"t @1n "%ecia! din in"u!e!e 4ritanice. cu di%!o'ă univer"itară. :n cazu! 1n care cu'%ărătoru! are o i'agine 4ună de"%re o anu'ită 'arcă. %re u! "e con"tituie 1ntr*un 'otiv de cu'%ărare "au de necu'%ărare a %rodu"u!ui. "ă fi de inut i'%ortante func ii %o!itice şi "ă ai o conforta4i!ă avere %er"ona!ă=. şi non*a!egătorii a4"o!u i. g8ndeşte 1ntr*un anu'it fe!. %rodu"u!. %recu' şi de re!ativa "a de%ărtare de %ro4!e'e!e concrete.ntre imaginea de marc* a &rodu%ului şi calitatea ace%tuia: decAt . * <Marketing=. e"te i'%u" tuturor cetă eni!or. ((&. C. "e a%reciază că ro!u! %re u!ui e"te 'ode"t 1n co'4ina ia 'i. Candidatu!. eventua!. dacă nu "unt 'u! u'i i de re"%ectivu! %rodu". 1! %ot re"titui. '. a! cărui ro! e"te.e'%!u.C9iar dacă are ace!eaşi co'%onente ca şi un %rodu" o4işnuit.$ !olitica de &re.i"tente.E. "ă 1ncerce "ă rea!izeze un co'%ro'i" 1ntre ce!e două %ăr i. nu'eroa"e "tudii efectuate de'on"trează că . <1n genera!. $(*$). e"te i'%ortant "ă fie re!iefate re!a ii!e ca!itate * %re şi i'agine de 'arcă * %re .u!ui# %rodu"u!. Marketingu! e!ectora! nu %oate dec8t "ă 1ncerce o ada%tare a candidatu!ui !a aşte%tări!e e!ectoratu!ui. -) . de ace"ta.n mintea cum&*r*torului e/i%t* o corela. "e %oate afir'a că 1ntre ca!itatea %erce%ută a unui %rodu" şi %re u! ace"tuia e. Bruce I. are un trecut.n mi/ul de marketing al . %rote"tant. Qe>'an. %. deo"e4it de i'%ortant. :n rea!itate. %rin 1n"ăşi natura !ui. e! e. arunca. .tre' de i'%!icant %entru a!egător. 7in acea"tă cauză. de"tu! de !ungă. @coordonator. H9ou"and 6ak". 2$ Hoinet. ac9izi ionarea %rodu"u!ui e!ectora! ar tre4ui "ă ai4ă un caracter e. :n State!e Cnite. Pari". 'odifica "au. dată fiind f!e. 1n ca!itatea "a de %rodu" e!ectora!. * <H9e 'arketing of t9e %re"ident=. 7e a"e'enea. dec8t a!egerii candidatu!ui o%ti'.n. di"tri4u ia şi co'unica ia %ro'o iona!ă. Pre u! "e gă"eşte 1ntr*o re!a ie "tr8n"ă cu &rodu%ul. un %rodu" e"te uti!izat "au con"u'at de un anu'it gru% de oa'eni. 'ai 'are "au 'ai 'ic. dată fiind 'a!ea4i!itatea 'ai redu"ă a %rodu"u!ui e!ectora!. nu %oate fi creat %ornind de !a zero. de 'arketing coerent şi eficient. 23 A "e vedea. %. 'ai degra4ă.u!ui. şi calitate.. 2&*$3$. E. de ordinu! ani!or. tre4uie "ă fi 4ăr4at. dintr*un "tat i'%ortant. nici o şan"ă de a fi a!e". Bucureşti. vo' 1ncerca o ana!iză a !egături!or e. "au.i"tă. P%entru a fi candidat a! unuia din ce!e două %artide D!a func ia de %reşedinte / n. Sage Pu4!ication" Inc. $22&. fiind una dintre co'%onente!e acor%ora!e a!e ace"tuia. 'area 'a?oritate a oa'eni!or acordă o aten ie 'u!t 'ai 'are cu'%ărării unui te!evizor co!or. $22$. odată a!e" %rin voin a unei 'a?orită i. "u4!iniind fe!u! 1n care %re u! %oate "ă intervină 1n for'u!area unui 'i.. Cei!a! i "unt !i4eri "ă cu'%ere un a!t %rodu" "au o a!tă 'arcă.2$ :n %!u". :n %rivin a re!a iei ca!itate * %re .ntre&rinderii :n !iteratura de "%ecia!itate. %rodu"u! e!ectora! e"te diferit. %ractic. Ca&itolul nr$ '. fiind o4!igată "ă 1! Pcon"u'e= %entru o anu'ită %erioadă. din %er"%ectivă de 'arketing. a!4.ntre &re. C9iar şi cei care !*au cu'%ărat.ul unui &rodu% e%te mai ridicat: cu atAt cum&*r*torul )a con%idera c* &rodu%ul e%te de o calitate %u&erioar*. %rodu"u! e!ectora! tre4uie "ă %o"ede anu'ite caracteri"tici.

concuren ă. Conc!uzia care "e i'%une e"te aceea că 1ntre%rinderi!e %roducătoare "unt intere"ate "ă 1şi con"truia"că 'ărci %uternice.0. Ang9e!.i"tă o re!a ie 'ai %uternică 1ntre 'arcă şi ca!itatea %erce%ută dec8t 1ntre %re şi ca!itate. diversitatea preţurilor %racticate %entru %rodu"e!e din ga'ă @nive!uri diferite a!e %re u!ui unui %rodu".%ert. %. uti!iz8nd 'etoda %re u!ui %"i9o!ogic. un %re 'ai 'ic "au 'ai 'are dec8t ce!e e. $&.ia ace"tuia vizează 1n "%ecia! fe!u! 1n care a'4e!e co'%onente a!e 'i. iar.-* $.. Ra%ortu! dintre %re şi %o!itica de comunica.şi $. -+ . "au %rodu"u! %oate fi tran"for'at 1ntr*unu! nevanda4i! @c8nd 'ar?a de %rofit e"te %rea 'are. şi anu'e că e. :n conc!uzie. 1n func ie de "eg'ente!e de c!ien i / 4i!ete !a tarif nor'a! %entru 'a?oritatea că!ători!or R.ional* tre4uie %rivit.  orientarea după cerere. dar !a interva!e rare de ti'%.H. acea"ta e"te 'etoda cea 'ai de" uti!izată de fir'e!e a'ericane şi ve"t*euro%ene. 1n 'aniera %racticată de 'agazine!e de ti%u! Ptotu! !a $_=. at8t 1n Ro'8nia. dacă o 'arcă 4eneficiază de o i'agine 4ună.A. %re u! unui %rodu" tre4uie "ă fie 'ai 'are dec8t co"turi!e care !*au generat. :ntre%rinderea ana!izează %re uri!e %racticate de concuren ă %entru %rodu"e "i'i!are şi "ta4i!eşte. c8t şi 1n "trăinătate.i"tente %e %ia ă. din %unct de vedere econo'ic şi a! i'aginii. Pe de o %arte. Acea"tă "u'ă %oate fi deter'inată fie %rin e. Gegături!e dintre %re u! unui %rodu" şi di%tri1u. 7eşi e"te 'etoda cea 'ai fo!o"ită 1n 1ntre%rinderi!e ro'8neşti. 1n %ri'u! r8nd.area %re u!ui de v8nzare %e"te %re uri!e concuren ei. :n %ractică. '.. "au c9iar 1ntre %rodu"e diferite. 7eşi 'ai rar fo!o"ită 1n Ro'8nia. e"te 'ai %u in fo!o"ită.. Bucureşti. nu e"te şi cea 'ai 4ună.  orientarea după concurenţă. cu o 4ună notorietate şi i'agine. cerere / 1n "ta4i!irea nive!u!ui %re u!ui unui %rodu".%eri'ente care "ă %ună 1n eviden ă e!a"ticitatea cererii 1n func ie de %re .ie &romo. Editura E. ea %oate şi tre4uie "ă fie v8ndută !a un %re "u%erior %rodu"e!or concurente. 1n !egătură cu deter'inarea e!a"ticită ii cererii 1n func ie de %re şi cu e"ti'area %re u!ui %"i9o!ogic. e"te nece"ar "ă "e ină cont de toate ce!e trei e!e'ente / co"turi. 7e"igur. G. a4ona'ente cu reducere +3\ %entru e!evi şi "tuden i. 1n func ie de i'aginea dorită a %rodu"u!ui / de !u. :ntre%rinderea "ta4i!eşte %re u! %rodu"u!ui 1n func ie de "u'a de 4ani %e care cu'%ărătoru! e"te di"%u" "ă o %!ătea"că %entru ac9izi ionarea ace"tuia. unei 'ărci av8nd o i'agine necore"%unzătoare nu i "e %oate 1'4unătă i ca!itatea %erce%ută de con"u'atori %rin fi. "e %ot %ierde o%ortunită i @c8nd 'ar?a de %rofit / de a!tfe!. %entru %rodu"e!e %ro%rii.F B!ore"cu. "au gratuitate %entru %en"ionarii cu venituri 'ici / "au %re uri identice %entru 'ai 'u!te %rodu"e.'odificări!e eventua!e a!e %re u!ui ace"teia nu vor avea dec8t un efect 'inor a"u%ra %erce%erii ca!ită ii. * <A%!ica ii 1n 'arketing=. 7in %er"%ectivă "trategică. %u" 1n "itua ia de a a!ege 1ntre 'ai 'u!te 'ărci a!e ace!uiaşi %rodu". %rin %ri"'a afir'a iei făcute 'ai devre'e.tu! univer"u!ui "ău concuren ia!. "au 'a?orări de"e. 1ntre%rinderea reac ion8nd ra%id !a eventua!e!e 'odificări de %re a!e concuren ei.iilor %ociale 2( A "e vedea. 1ntre%rinderea tre4uie "ă ia decizii 1n !egătură cu nivelul preţurilor @%re uri 1na!te "au ?oa"e.u!ui contri4uie !a crearea i'aginii %rodu"u!ui. deşi.2( Biind o 'oda!itate 'ai !a4orioa"ă şi 'ai co"ti"itoare de "ta4i!ire a nive!u!ui %re u!ui. e"te 'etoda cea 'ai a%ro%iată de "%iritu! 'arketingu!ui. :ntre%rinderea "ta4i!eşte nive!u! %re u!ui ca!cu!8nd co"turi!e nece"are şi adăug8nd o anu'ită 'ar?ă de %rofit.. fie %rintr*o cercetare directă efectuată 1n r8ndu! cu'%ărători!or %oten ia!i. C. nu "e ia 1n nici un fe! 1n con"idera ie i'%actu! %re u!ui a"u%ra %erce% iei con"u'atoru!ui. $222. %e de a!tă %arte. 1ntruc8t ine cont de "ituarea %rodu"u!ui 1n conte. 7i'%otrivă.B. Ace"ta e"te un %roce" %er'anent. c9iar dacă acea"ta %re"u%une c9e!tuie!i %ro'o iona!e "u%!i'entare. :n vederea "ta4i!irii nive!u!ui %re u!ui / criteriu! "trategic ce! 'ai i'%ortant / "e %oate a%e!a !a una "au 'ai 'u!te din variante!e ur'ătoare#  orientarea după costuri. din %er"%ectiva 'arketingu!ui. a!ea"ă 1n 'od "u4iectiv / e"te %rea 'ică.$-$ !olitica de &re. 1n %rinci%iu.F Za9aria. şi mobilitatea preţurilor @"unt dezira4i!e 'a?orări "u4"tan ia!e. R. dar de 'ică a'%!oareF ce efecte au reduceri!e te'%orare de %re . "au 4ana!. 1n func ie de %ozi ionarea dorită. a organi(a. dar a"ta nu 1n"ea'nă că tre4uie "ta4i!it 1n 'od ar4itrar cu c8t "ă fie 'ai 'are.

%re u! e"te con"iderat nei'%ortant %entru că. %ierderii unei %ăr i din ti'%u! "ău !i4er "au %oate "u%ortării unui trata'ent de o ca!itate 1ndoie!nică. dar ace"t !ucru nu e"te nea%ărat nece"ar. E. 4i4!ioteci!or. ce! 'ai ade"ea. c!u4uri!e "%ortive "au teatre!e tre4uie "ă decidă a"u%ra %re u!ui 4i!etu!ui de intrareF univer"ită i!e %articu!are tre4uie "ă "ta4i!ea"că c8t de 'are "ă fie ta. toc'ai ca o con"ecin ă a ine. de 'u!te ori. %rodu"e!e "au "ervicii!e furnizate către c!ien i "unt rareori gratuite. %arcuri!or te'atice etc. 'otiv8nd %rin ine. "ervicii!or şi 4unuri!or oferite şi %oate 1'4răca for'ă 'onetară "au ne'onetară. a ace"tor contra%re"ta ii şi de caracteru! !or 'onetar "au ne'onetar# ⇒ contraprestaţii directe pentru acoperirea unor costuri# de e.. Cne!e organiza ii care !u%tă 1'%otriva a!coo!i"'u!ui "au droguri!or dore"c o %artici%are activă din %artea c!ien i!or !or şi !e "o!icită ace"tora o %uternică voin ă de a "e vindeca.e'%!u. for'ă 4ănea"că. %re u! %racticat de către organiza ii!e "ocia!e re%rezintă contra%re"ta ia efectuată de către 4eneficiaru! ace"tor activită i. 0a%it%c2ka şi 0ru%c2ka.e!e %e care !e vor %erce%e %entru ana!ize şi trata'ente.e!e şi i'%ozite!e %!ătite !a 4ugetu! "tatu!ui de"tinată aco%eririi unor c9e!tuie!i !egate de "ănătate. 'u!te organiza ii nici nu inc!ud %re u! 1n "trategii!e !or de 'arketing. %artea din ta. 1n 'arketingu! c!a"ic. 1n "%ecia!. 'u! u'iri!e @recunoştin a. :nainte de fi. %entru o organiza ie eco!ogi"tă. organiza ia "ocia!ă tre4uie "ă decidă a"u%ra a ce ur'ăreşte "ă o4 ină %rin %re . "iguran ă %u4!ică etc. acea"tă contra%re"ta ie 1'4racă. "au a a!tor %re"ta ii ce con"tituie o4iectu! !or de activitate.i"tă şi organiza ii "ocia!e care oferă %rodu"e şi "ervicii co'ercia!e. 1n 'od !ogic. o formă nemonetară+ 7e"eori c!ientu! %!ăteşte * "u4 for'a %re"tării unei 'unci. Muzee!e. iar %re u! e"te e.e'%!u. %re u! devine 'ai %u in i'%ortant atunci c8nd "co%u! organiza iei nu e"te o4 inerea %rofitu!ui.7eşi %re u! e"te văzut. cotizaţii etc.F ⇒ contraprestaţii indirecte imateriale# de e.i"ten ei unei contra%re"ta ii 4ăneşti. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. co%ii "ăraci cărora organiza ii!e !e donează 9aine P"econd 9and= %!ăte"c un %re %"i9o!ogic 1n "itua ia 1n care co!egii !e ridicu!izează ace"te 9aine. %o!ic!inici!e %rivate tre4uie "ă deter'ine ta.a şco!ară. :n %rivin a 'arketingu!ui "ocia!. in8nd cont de natura @directă "au indirectă. c9iar dacă %re u! %!ătit de aceştia 1'4racă. Ea %oate "ă a!eagă dintre ur'ătoare!e obiective de preţ#  o4 inerea de "ur%!u" @eficientizarea activită ii organiza iei.e'%!u.e'%!u. Acea"tă contra%re"ta ie con"tituie ec9iva!entu! idei!or. %ro4!e'e!e ce tre4uie rezo!vate "unt "i'i!are ce!or din "fera !ucrativă.i'ă de către c!ien i a "erviciu!ui oferit @1n cazu! 'uzee!or. "o!u ia o%ti'ă fiind deter'inată de o4iective!e de 'arketing a!e organiza ii!or.# tota!u! venituri!or "a de%ăşea"că tota!u! co"turi!orF  recu%erarea tota!ă "au %ar ia!ă a co"turi!orF  "u%ravie uirea organiza iei. Ace"te o4iective "u4!iniază i'%ortan a uti!izării eficiente a -- .. :n rea!itate 1n"ă. :n ace"te cazuri. 7e e. genera!iz8nd "en"u! ace"tei no iuni "e %oate "%une că %re u! nu e"te a!tceva dec8t contra%re"ta ia 4eneficiaru!ui %entru ac9izi ionarea unei %ro'i"iuni.%ri'at 1ntr*o 'anieră cva"i* co'ercia!ă "au %oate 1'4răca for'a unor taxe. cu!tură.area %re u!ui %entru %rodu"e!e "au "ervicii!e "a!e. iar %rodu"e!e "au "ervicii!e "e oferă gratuit "au au un %re 'odic. 7oi "%ecia!işti ger'ani.e!e %racticate 1n 1nvă ă'8ntu! "u%erior %rivatF ⇒ contraprestaţii directe imateriale# de e. ta. 7e aceea. ce! 'ai ade"ea. :ntr*adevăr. de ce!e 'ai 'u!te ori din nece"itatea aco%eririi co"turi!or de furnizare a ace"tora. :n cazu! 'a?orită ii organiza ii!or "ocia!e. "ati"fac ia generată de for'area unei conştiin e eco!ogice 1n r8nduri!e %o%u!a iei. identifică ur'ătoare!e patru categorii de contraprestaţii %e care !e %ot "o!icita organiza ii!e "ocia!e. 1nvă ă'8nt. %rin atragerea de fonduri de !a "u4"cri%toriF  uti!izarea 'a.e'%!u. :n %ri'u! r8nd. dre%t o "u'ă de 4ani care tre4uie %!ătită %entru a ac9izi iona un %rodu". :n a! doi!ea r8nd.i"ten a unei contra%re"ta ii din %artea c!ientu!ui şi con"ider8nd că func ia de 4ază a organiza ii!or "ocia!e e"te toc'ai de a*i a?uta %e cei care nu 1şi %ot %er'ite "ă %!ătea"că.. no iunea de %re diferă de %re u! %rodu"e!or co'ercia!izate de către 1ntre%rinderi. adre"ate de către o %er"oană cu 9andica% !oco'otor unei organiza ii carita4i!e care i*a faci!itat o4 inerea unui căruciorF ⇒ contraprestaţii indirecte pentru acoperirea unor costuri# de e. organiza ii!e "ocia!e "e adre"ează cu %rodu"e!e şi "ervicii!e !or unor gru%uri* intă defavorizate.

deoarece cu'%ărătoru! "e g8ndeşte că %ro'i"iunea oferită e"te %rea !i'itată 1n ra%ort cu "u'a de 4ani "o!icitată. Aici. o %ro4!e'ă 'a?oră cu care "e confruntă nu'eroa"e organiza ii "ocia!e con"tă 1n dificu!tatea cunoaşterii co"turi!or efective a!e %rodu"e!or "au "ervicii!or oferite gru%uri!or* intă. "itu8ndu*"e. Hran"%u"ă 1n do'eniu! 'arketingu!ui e!ectora!. du%ă cu' "*a arătat anterior. c9iar dacă ace"te faci!ită i vor fi date 1n fo!o"in ă du%ă ce "tuden ii 1n cauză vor fi a4"o!vit facu!tatea. tre4uie "u4!iniat fa%tu! că. organiza ia %oate "ă o%teze %entru o "trategie de diver"ificare a %re uri!or. trezind 1ndoie!i 1n 'intea a!egătoru!ui. varia4i!e. agre"iv şi !i%"it de aco%erire. nu a%e!ează a%roa%e niciodată !a orientarea du%ă concuren ă.%erien a acu'u!ată 1n do'eniu! %re u!ui 1n 'arketingu! c!a"ic %er'ite for'u!area unor reco'andări. 1n zona de %re uri acce%tată de către a!egători.e!e "tuden i!or.e!or de şco!arizare. :n ace!aşi fe!. "u4 care %rodu"u! nu e"te cu'%ărat. adică dovedindu*"e credi4i!. %re u! unui candidat e"te re%rezentat de gradu! de acce%tare a re"%ectivu!ui candidat. 1n !ocu! unui %rogra' e!ectora! şi a unui co'%orta'ent grandi!ocvent. creşterea nu'ăru!ui de "tuden i 1ntr*o univer"itate nu conduce 1n 'od o4!igatoriu !a reducerea ta. ci din ta. 6 co'%ara ie cu ceea ce "e 1nt8'%!ă 1n 'arketingu! c!a"ic "e i'%une. av8nd 1n vedere două "o!u ii# %racticarea unui anu'it %re %entru gru%uri!e* intă vizate şi a unui a!t %re %entru ce!e!a!te %er"oane intere"ate de ac9izi ionarea %rodu"e!or "au "ervicii!or re"%ective. du%ă cu' con"truirea unor noi "%a ii de 1nvă ă'8nt "au de cazare %entru "tuden i nu e"te finan ată din fonduri atra"e de !a "u4"cri%tori. şi un nive! 'ini'. Conc!uzia e"te că un candidat va tre4ui "ă 1şi e!a4oreze %rogra'u! %o!itic şi "ă 1şi a?u"teze co'%orta'entu!. cu at8t %rodu"u! e"te con"iderat 'ai 4un.act "u'a nece"ară ac9izi ionării unui "ingur %rodu". "e fo!o"e"c 'u!t 'ai de" de orientarea 1n func ie de cerere. 1n cazu! unui %rodu" de"%re care cu'%ărătoru! nu di"%une de a!te infor'a ii 1n afara %re u!ui. dinco!o de "en"u! %ro%riu a! cuv8ntu!ui <%ro'i"iune=. Ma?oritatea organiza ii!or cuno"c şi acce%tă fa%tu! că %re uri!e %!ătite de către gru%uri!e* intă nu %ot aco%eri c9e!tuie!i!e efectuate. care de%inde de credi4i!itatea ace"tuia 1n r8nduri!e e!ectoratu!ui. un a!egător nu va vota un candidat care nu oferă nici o %ro'i"iune @1n ace"t caz. a!egătoru! ine cont de toate a"%ecte!e care concură !a for'area i'aginii candidatu!ui. a"tfe! 1nc8t "ă fie %erce%ut ca un %rodu" oferind "uficiente %ro'i"iuni credi4i!e. A"tfe!. deci. E! va ana!iza %ro'i"iuni!e oferite de fiecare %rodu" 1n %arte şi 1! va a!ege %e ce! care core"%unde ce! 'ai 4ine aşte%tări!or "a!e. şi care "e "trăduie"c "ă !e !i'iteze "au "ă rea!izeze o core!a ie 1ntre ace"tea şi %re u! %!ătit de către gru%u!* intă vizat. 7e a"e'enea.a!. deoarece cu'%ărătoru! "e g8ndeşte că %ro'i"iuni!e %rodu"u!ui nu "unt aco%erite de ca!itatea ace"tuia @nu are 1ncredere 1n fa%tu! că un %rodu" ieftin %oate fi un %rodu" 4un. "e %oate "%une că a!egătoru! "e af!ă 1n "itua ia unui cu'%ărător care intră 1ntr*un 'agazin 1n care toate %rodu"e!e "unt v8ndute !a ace!aşi %re .i'. :n %!u". S%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi. E"te oarecu' %arado.. ace"ta fiind cata!ogat dre%t un de'agog !i%"it de credi4i!itate @1n ace"t caz. e"te %refera4i!ă o atitudine 'ai rezervată. c9iar 1n cazu! unui candidat !i%"it de notorietate. Privind !ucruri!e dintr*o a!tă %er"%ectivă. a căror a%!icare 1n 'arketingu! e!ectora! %oate fi deo"e4it de intere"antă. datorită neg!i?ării a"%ecte!or econo'ice de către 'anage'entu! ace"tora. 1n "c9i'4. av8nd 1n 4uzunar e. E. . Pu ine "unt organiza ii!e care identifică diver"e!e categorii de co"turi!e @tota!e. ada%t8nd %re u! !a %o"i4i!ită i!e gru%u!ui intă vizat. fi..e "au 'argina!e. Pentru a co'%!eta acea"tă %ara!e!ă. %e"te care %rodu"u! nu e"te cu'%ărat. %re u! e"te %rea 'are %entru un %rodu" at8t de "!a4. 7e e.at 1ntre două nive!uri# un nive! 'a.$. '.re"ur"e!or di"%oni4i!e.. .n marketingul electoral :n cazu! 'arketingu!ui e!ectora!. acea"tă con"tatare ar 1n"e'na că un candidat 'ai %u in cuno"cut 1şi va for'a o i'agine 'ai 4ună %ractic8nd un %re 'ai ridicat. ace"ta va fi tentat "ă "ta4i!ea"că o re!a ie de %ro%or iona!itate directă 1ntre %re şi ca!itatea %rodu"u!ui# cu c8t %re u! e"te 'ai 'are. dar nici un candidat care face foarte 'u!te %ro'i"iuni. diferen a dintre venituri!e antici%ate şi c9e!tuie!i fiind co'%!etată %rin fonduri o4 inute de !a "u4"cri%tori.$ !olitica de &re. organiza ii!e "ocia!e uti!izează 'u!t 'ai rar co"turi!e de %roduc ie dre%t criteriu de "ta4i!ire a nive!u!ui %re u!ui. dar. %re u! e"te %rea 'ic.e'%!u. 1n "%ecia! %rin evitarea for'u!ării unor %ro'i"iuni nerea!i"te. -. %re u! unui %rodu" o4işnuit %oate fi fi.

eze un %re ridicat @"ă facă %u ine %ro'i"iuni. @coordonator.u!ui de 'arketing.i"tă o core!a ie 'ai %uternică 1ntre i'aginea %rodu"u!ui şi ca!itatea ace"tuia. %e ter'en !ung. $22. C. dacă o 'arcă 4eneficiază de o i'agine 4ună.inutul &oliticii de di%tri1u.(+). care %artici%ă !a rea!izarea ace"tor %roce"e şi o%era iuni.. Ide'. an"a'4!u! o%era iuni!or @v8nzare. %er"ona!. vizează direc ionarea %rodu"e!or.&)2*&+3. a%ar in8nd 'ai 'u!tor "fere econo'ice. 1n 'o'entu! şi !ocu! dorite de către cu'%ărători.uri "unt ur'ătoare!e#20 Flu/ul &rodu%elor @Pdi"tri4u ia fizică=.$0-.i"ten a a cinci f!u. %. 6 ana!iză a con inutu!ui di"tri4u iei eviden iază e. ea %oate şi tre4uie "ă fie v8ndută !a un %re 'ai 'are dec8t ce! a! 'ărci!or concurente.ie '=$'$ Con. c. dar unei 'ărci av8nd o i'agine necore"%unzătoare nu i "e %oate 1'4unătă i ca!itatea %erce%ută de con"u'atori %rin fi.ia e"te "fera econo'ică av8nd cea 'ai !argă arie de cu%rindere @con inutu! no iunii de di"tri4u ie e"te 'ai !arg dec8t. di"tri4u ia fizică a ace"tora. %rin ur'are. !a "i"te'u! de re!a ii care intervin 1ntre agen ii de %ia ă. ri"c8nd.2+ Con.e'%!u. a%aratu! te9nic @re ea de unită i. 1n cazu! 1n care 'izează o vre'e 1nde!ungată %e un %re "căzut @'u!te %ro'i"iuni concrete. Editura ASE.. %rezentată şi ea 'ai "u".iei inc!ude ur'ătoare!e a"%ecte#2a. 2) 2+ B!ore"cu. a!cătuind ceea ce "e nu'eşte un cana! de di"tri4u ie. #i%tri1u. &333. 20 B!ore"cu. Producătoru!. cu'%ărare. $22&... Bucureşti. J8nzarea unei a"tfe! de 'ărci !a un %re 'ic conduce. !a circuitu! fizic şi econo'ic a! 'ărfuri!or. cu%rinde o "erie de o%era iuni. care aco%eră "%a iu! şi ti'%u! dintre %roduc ie şi con"u'. !a deteriorarea i'aginii re"%ectivei 'ărci. Ang9e!. :n "c9i'4. %. %. conce"iune. Bucureşti. %rin ce!e 'ai adecvate şi eficiente 'i?!oace. că distribuţia se referă la totalitatea activităţilor economice care au loc pe traseul parcurs de marfă între producător şi consumatorul final. Ptra"eu!= %e care 1! %arcurg 'ărfuri!e %8nă a?ung !a con"u'ator. Pcircu!a iei 'ărfuri!or= "au Pco'ercia!izării 'ărfuri!or=. ce! a! P'işcării 'ărfuri!or=.6 a doua rezu!tantă a "tudii!or efectuate 1n !egătură cu %re u! %rodu"e!or. "ă 1şi deterioreze i'aginea. Editura Marketer. deoarece acea"tă tactică nu are cu' "ă contri4uie !a 1'4unătă irea i'aginii "a!e. %8nă !a intrarea 1n "fera con"u'u!ui. acea"ta "e traduce %rin ur'ătoare!e reco'andări# un candidat cu o i'agine 4ună tre4uie "ă*şi fi. :n 'arketingu! c!a"ic. conduce !a conc!uzia că 1n 'intea cu'%ărătoru!ui e.i"ten a %rodu"e!or "a!e 1ntr*un nu'ăr core"%unzător de %uncte de v8nzare. Ace"t f!u. %. 2B!ore"cu. d. deci. 4.2) Pute' "%une. re"%ectiv. "e referă !a 'işcarea efectivă a ace"tora de !a %roducător !a con"u'ator. @coordonator. %.(++. cu' "unt ce!e de e. 7i"tri4u ia "e referă. -0 . de !a %roducător !a con"u'ator.inutul di%tri1u. &olitica de di%tri1u. * PMarketing=.(+)*(++. C. Gauren iu*7an * PMarketing=.%ediere.cit. !a activită i a!e unei 'a"e !argi şi eterogene de unită i. a căror i'agine 1n r8ndu! cu'%ărători!or %oten ia!i "ă fie co'%ati4i!ă cu i'aginea dorită %entru re"%ective!e %rodu"e.area unui %re 1na!t :n %!an e!ectora!. dec8t 1ntre %re şi ca!itate. 2. unui candidat care are o i'agine necore"%unzătoare nu 1i va fo!o"i !a ni'ic "ă %ractice un %re ridicat @%ro'i"iuni %u ine. care 'arc9ează trecerea "ucce"ivă a 'ărfuri!or de !a un agent econo'ic !a a!tu!. diferite!e ti%uri de inter'ediari şi con"u'atoru! %artici%ă !a de%!a"area 'ărfuri!or de*a !ungu! ace"tui tra"eu. dotări. de e. Con"ecin a e"te că. Ca&itolul nr$ '=$ !olitica de di%tri1u. con"igna ie etc. *PMarketing=.ie. Ace"te f!u. Editura Inde%enden a Econo'ică.2.. datorită i'%o"i4i!ită ii de a re"%ecta toate ace"te %ro'i"iuni. C.uri %ara!e!e 1ntre 'o'entu! %roduc iei şi ce! a! con"u'u!ui unui anu'it %rodu". !an u! %roce"e!or o%erative !a care "unt "u%u"e 'ărfuri!e 1n dru'u! !or către con"u'ator. * 6%. 1ntre%rinderea %roducătoare ur'ăreşte e.ie Cea de*a treia co'%onentă a 'i. Brăi!a..

e'%!u. %recu' şi un f!u. cu' "unt cererea de ofertă. cu'%ărători!or %oten ia!i.  finanţarea producţiei. de"igur. eta!are etc. un ro! de regu!ator. care e"te. 'agazinu!. de e. %rin uti!izarea cercetări!or de 'arketing. $220.u!ui %rodu"e!or. fără ca aceştia "ă 'ai fie o4!iga i "ă aşte%te %8nă c8nd %rodu"e!e vor fi cu'%ărate de con"u'atorii fina!i. cu' ar fi !ivrarea !a do'ici!iu. de%ozitat. 59eorg9eF Qi"tore"cu. 7i"tri4uitorii şi. di"tri4uitorii. 'işcarea "tocuri!or. Cn caz %articu!ar e"te re%rezentat de distribuţia inversă. Inter'ediarii ?oacă. cu e!e'ente de ordin i'ateria! @'e"a?e şi infor'a ii. 1n !egătură cu %rodu"e!e care for'ează o4iectu! di"tri4u iei.  informarea consumatorilor şi producătorilor. "au 1n "itua ia 1n care %rodu"u! e"te tran"%ortat 1ntr*un a!t !oc. Con"u'u! "e de"făşoară 1n a!te "%a ii dec8t %roduc ia.  stocarea produselor.ional o%erează. 7i"tri4uitorii cu'%ără de !a %roducători. i'aginea con"u'atori!or 1n %rivin a %rodu"e!or etc. iar 'ărfuri!e tre4uie de%!a"ate %8nă !a !ocu! de con"u'. %ri'e"c %artizi 'ari de 'ărfuri de !a diferi i %roducători.i"tă. %entru o%era iuni!e de"făşurate.&$+* &$-. ce! 'ai ade"ea. fără a*şi "c9i'4a %ro%rietaru! @%rodu"e!e de%u"e "%re v8nzare 1n con"igna ie. Ei a"igură %!ata ra%idă a %roducători!or. Flu/ul &romo. Editura Econo'ică. c8t şi a cu'%ărători!or. a! a"igurării ri"cu!ui. şi con"u'ator. oferta. fie ei angro"işti "au detai!işti. infor'a ii!e şi "faturi!e furnizate de către v8nzători. e"en ia! %entru 4una func ionare a econo'iei. Ace"t f!u. cu fiecare o%era iune de v8nzare*cu'%ărare.ional cu%rinde an"a'4!u! 'e"a?e!or şi infor'a ii!or adre"ate %ie ei.u! %rodu"e!or. activită i!e de 22 Meg9işan. ref!ect8nd tran"feru! dre%tu!ui de %ro%rietate a"u%ra ace"tuia. Hudor * PBaze!e 'arketingu!ui=.. %recede şi %regăteşte f!u. 1n "%ecia!. datorită unor defecte "au inco'%ati4i!ită i. Stocarea. a! cărui intere" e"te de a %utea a!ege dintre %rodu"e!e "i'i!are rea!izate de 'ai 'u! i %roducători. 1n continuare. 1n"o eşte. de a"e'enea. 7e"făşurarea negocieri!or co'ercia!e "e concretizează 1n e!a4orarea unor docu'ente. %e %arcur". Bucureşti. adică "c9i'4area "en"u!ui f!u. rece% ie cantitativă şi ca!itativă.tran"%ort. 7i"tri4u ia ?oacă un ro! de Pta'%on= 1ntre %roduc ie. 1ntre inerea şi re%ararea ace"tuia. u!ti'a verigă a cana!u!ui de di"tri4u ie. -2 . :n 'u!te cazuri. e"te 4i!atera!. ca şi 1n "itua ia 1n care %rodu"u! e"te re"tituit %roducătoru!ui. E. de%ozitare.. e"te unu! de"cendent. şi %o"i4i!itatea ca 1ntre f!u. ca%tează infor'a ii din ava!u! %roce"u!ui de di"tri4u ie @infor'a ii cu %rivire !a evo!u ia v8nzări!or. av8nd ca %unct de %!ecare 1ntre%rinderea %roducătoare şi 1'4ogă indu*"e. 1n %erioada de garan ie şi c9iar du%ă 1nc9eierea ace"teia. cu 'e"a?e!e %ro'o iona!e difuzate de către di"tri4uitori. fără a 1nregi"tra şi o 'işcare fizică @e! ră'8n8nd. Flu/ul titlului de &ro&rietate.  prestarea de servicii comerciale. ce! 'ai ade"ea. a! finan ării. a"tfe! 1nc8t "en"u! ace"tui f!u. in"ta!area %rodu"u!ui. Flu/ul negocierilor @a! tranzac ii!or de %ia ă. 1n ti'% şi "%a iu..u! %rodu"u!ui şi ce! a! tit!u!ui de %ro%rietate "ă a%ară diferen e. Produ"e!e tre4uie "ă "e af!e !a !ocu! %otrivit. Concret. co'anda. I'aginea 'agazinu!ui. infor'a ii ce vor fi fo!o"ite 1n !uarea decizii!or %rivind %erfec ionarea %roce"u!ui de di"tri4u ie. %rodu"u!.. 1n eta%e!e "ucce"ive a!e %roce"u!ui de di"tri4u ie. E! i'%!ică %artici%area activă at8t a v8nzători!or. a"u'8ndu*şi ri"cu! de co'ercia!izare a re"%ective!or %rodu"e. "ortare. %rea'4a!are. 1n 'u!te cazuri. 1n %rinci%a!. !a 'o'entu! %otrivit şi 1n cantită i core"%unzătoare nevoi!or de con"u'. ?oacă un ro! e"en ia! 1n %ro'ovarea i'aginii %rodu"e!or şi 1n infor'area cu'%ărători!or. 7i"tri4u ia inver"ă e"te %rezentă 1n cazu! a'4a!a?e!or "au a! a!tor 'ateria!e returna4i!e. di"tri4uitorii oferă "ervicii "%ecia!izate. a! %!ă i!or @decontări!or. de !a cu'%ărător către %roducător. de e. contractu! etc. %rinci%a!e!e a"%ecte 1n %rivin a cărora di"tri4u ia 1şi aduce o contri4u ie e"en ia!ă "unt ur'ătoare!e#22  transportul mărfurilor de la producător la consumator. dar "en"u! de circu!a ie a ace"tora e"te unu! a"cendent# 1ntre%rinderea %roducătoare şi. efectuată !a diferite nive!uri a!e di"tri4u iei. deci. 1n "itua ia 1n care %rodu"u! 1şi "c9i'4ă %ro%rietaru!. !e "ortează şi oferă con"u'atoru!ui fina! %o"i4i!itatea de a avea un acce" faci! !a 'ărfuri!e re"%ective. Flu/ul in+orma. %entru %rodu"e!e care 1şi "c9i'4ă %ro%rietaru!. Hran"feru! tit!u!ui de %ro%rietate antrenează şi un f!u. %er'ite %unerea de acord a %roduc iei cu cererea. %. %ă"trare. afişarea %re uri!or.e'%!u.  alcătuirea sortimentului comercial. a! cărei intere" e"te de a vinde cantită i c8t 'ai 'ari de %rodu"e de ace!aşi fe!. Co'ercian ii.

teatru radiofonic. caracteri"tici!e %o!iticii de di"tri4u ie 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic "unt foarte a"e'ănătoare cu ce!e 1nt8!nite 1n 'arketingu! "ervicii!or. 1nregi"trarea şi co'ercia!izarea unor ca"ete video etc. e"te foarte !argă şi eterogenă. * 6%. neconven iona!e. intră 1n contact direct cu ce!e doua %ie e. e"te vor4a de"%re %unerea !a di"%ozi ia ace"tor gru%uri* intă a unor idei. %. "%ectaco! %!aN*4ack.. :n e"en ă. Sco%u! fo!o"irii inter'ediari!or e"te de a rea!iza o di"tri4u ie 'ai eficientă şi de a 'a. di"tri4u ia şi %ro'ovarea unei idei av8nd. activitatea de v8nzare nece"ită un contact direct 1ntre %er"ona!u! de v8nzare şi c!ient. %rin inter'ediu! unor agen i de v8nzări. a! e!e'ente!or de decor etc.. un %artid %o!itic "au o univer"itate %ot anga?a o fir'ă "%ecia!izată 1n fundrai"ing. $33 Ba!aure.cit. %entru a 'ări nu'ăru! de 4i!ete v8ndute şi %entru a !e face di"%oni4i!e tuturor c!ien i!or %oten ia!i. v8nzarea de 4i!ete @de !a ca"a de 4i!ete a teatru!ui. an"a'4!u! %roce"e!or o%erative %rin care 'ărfuri!e trec "ucce"iv. 1n a!te %uncte de v8nzare. contacte!e şi "%ecia!izarea ace"tora 1n do'eniu! re"%ectiv. ca şi 1n 'arketingu! c!a"ic. :n ace!aşi ti'%. Pro4!e'atica di"tri4u iei. ace"te organiza ii oferă un "erviciu şi. 7atorită caracteru!ui %re%onderent intangi4i! a! %rodu"e!or oferite de către organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice.$33 '=$-$ !olitica de di%tri1u. :n e"en ă. 7i"tri4u ia directă e"te ti%ică %entru ace"te organiza ii.3 .u!ui de 'arketing. un teatru %oate a%e!a !a agen i de 4i!ete inde%enden i. v8nzarea dre%turi!or de tran"'i"ie !a te!eviziune. 1n cazu! 1n care "%ectaco!u! "e de"făşoară 1ntr*o a!tă !oca!itateF invitarea unei tru%e de actori şi a"igurarea de%!a"ării ace"tora etc. %ro4a4i!. "i'%!e şi "curte. ce decurg din "erviciu! %rinci%a! %e care*! oferă. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri. A doua "arcină. 1n 'od nor'a!. ca varia4i!ă a 'i. 1n"ă.F ◊ di"tri4u ia acce"u!ui !a "%ectaco!# oferirea de invita ii gratuite. şi "%re c!ien i @1n ava!.ie a organi(a. e"te "ta4i!irea unui "i"te' de di"tri4u ie fizică %entru a a?unge !a ce!e două %ie e. 7e e. Hotuşi. :n ace!aşi ti'%. Cne!e organiza ii "ocia!e au un %rogra' de 'arketing "e%arat %entru v8nzarea 4unuri!or cone. 4unuri şiX"au "ervicii core"%unzătoare din %unct de vedere ca!itativ şi cantitativ. Cana!e!e de di"tri4u ie fo!o"ite de organiza ii!e "ocia!e "unt. de aceea.e. un teatru tre4uie "ă rezo!ve ur'ătoare!e %ro4!e'e !egate de %o!itica de di"tri4u ie a unui "%ectaco!. re"%ectiv. Cna e"te "ta4i!irea unor cana!e de di"tri4u ie "%re "u4"cri%tori @1n a'onte. distribuţia fizică a mărfurilor.i'iza venituri!e. 1n u!ti'ă in"tan ă. foarte 'u!te %uncte 1n co'un. cotidiene etc. %entru a creşte 'ări'ea contri4u ii!or. di"tri4uitorii %ot re%rezenta o "ur"ă de infor'a ii foarte uti!e %entru %roducători.'erc9andi"ing şi de %u4!icitate !a !ocu! v8nzării "unt tot at8tea 'oda!ită i %rin care di"tri4uitoru! intervine 1n 'odu! de %erce% ie a %rodu"u!ui de către cu'%ărător. uneori e"te nevoie de un inter'ediar. a"tfe! 1nc8t 'e"a?u! "%ectaco!u!ui "ă fie rece% ionat 1n ce!e 'ai 4une condi ii de către "%ectatori# ◊ a!egerea 'oda!ită ii de de"făşurare a re%rezenta iei# "%ectaco! !ive.e'%!u.e'%!u. şi.. %refer8nd "ă nu a%e!eze !a inter'ediari. Jirgi! @coordonator.iilor %ociale şi &olitice Po!itica de di"tri4u ie a organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice "e referă !a an"a'4!u! decizii!or şi activită i!or %rivind %roce"u! "c9i'4uri!or de"făşurate 1ntre organiza ie şi gru%uri!e* intă vizate de acea"ta.F 6rganizarea unui "i"te' de di"tri4u ie de către o organiza ie "ocia!ă i'%!ică două "arcini.e'%!u.. 'u!te 'uzee "au %arcuri te'atice au 'agazine de de"facere cu a'ănuntu! %entru a"e'enea %rodu"e. cea 'ai i'%ortantă. Sau. adică. 7e e. 7e e...%erien a. %rin e. . une!e dintre activită i!e de di"tri4u ie au şi un %ronun at caracter %ro'o iona!.(0-*(0. %entru a a?unge !a cu'%ărători. ea vizează două a"%ecte# stabilirea de către 1ntre%rinderea %roducătoare a canalelor de distribuţie şi a formelor de distribuţie %e care !e va uti!iza %entru co'ercia!izarea %rodu"e!or "a!e şi a"igurarea func ionării o%ti'e a ace"tora şi. 7eoarece un "erviciu e"te intangi4i!. 1n func ie de "%ecificu! re%rezenta ieiF ◊ di"tri4u ia fizică a "%ectaco!u!ui# tran"%ortu! actori!or. ada%tare %entru te!eviziuneF ◊ a!egerea !ocu!ui de de"făşurare a "%ectaco!u!ui şi a"igurarea unui cadru a'4ienta! core"%unzător# crearea 1n "a!a de "%ectaco! a unei at'o"fere inti'e. 1n !ocu! şi !a 'o'entu! dorite de către ace"tea.

7SC. $3( Huet. :n 'arketingu! e!ectora!. uti!izarea 'a"" 'edia %entru di"tri4u ia %rodu"u!ui e!ectora! @candidatu! şi idei!e "a!e. $2. $20&. fiind %referate activită i!e care "unt %re!uate de către 'a"" 'edia. de e.. 1n an"a'4!u! !or. eveni'ente..=$3( 7inco!o de a%ari ii!e 'ediatizate..$)(. dacă un "%on"or oferă o "%on"orizare 1n natură. %. acea"ta fiind tot o 'etodă 'odernă de di"tri4u ie. de regu!ă. %rin core"%onden ă. rea!izate. !ocuri %u4!ice foarte frecventate etc. Pari". aceştia tre4uie. odată cu dezvo!tarea 'a"" 'edia. o organiza ie "ocia!ă %oate de"c9ide fi!ia!e 1n a!te zone. Qi'ic nu e"te !ă"at !a 1nt8'%!are.e'%!e a'SricainO=. 6rganiza ia tre4uie "a fie c8t 'ai acce"i4i!a %oten ia!i!or "u4"cri%tori. Mai a!e" 1n u!ti'u! ti'%. deoarece. %. Produ"u! fiind re%rezentat de candidat şi de idei!e ace"tuia. 4i4!ioteci!e %u4!ice au 'ai 'u!te fi!ia!e 1n ace!aşi oraş "au un "erviciu de P4i4!io'o4i!=. datorate %artici%ării !a anu'ite eveni'ente. %. a fi. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. $22).=$3& Pentru un candidat. %ractic. 7e e. 1n care "e fac ana!ize.$3$ A'%!a"a'entu! organiza iei e"te i'%ortant 1n %rinci%a! %entru c!ien i. 7e e. "unt coordonate 1n func ie de o "trategie g!o4a!ă. He9nici!e uti!izate 1n a"tfe! de "itua ii au fo"t 'u!t "tudiate şi %erfec ionate 1n S. Kea!t9 and P9i!ant9ro%N in Britain=. Ge" Edition" dA6rgani"ation". un candidat care doreşte "ă*şi "%orea"că gradu! de %o%u!aritate tre4uie "ă ai4ă 1n vedere şi contacte %er"ona!e cu a!egătorii o4işnui i.. iar toate interven ii!e candidatu!ui tre4uie "ă*şi arate roade!e. e"en ia!u! %o!iticii de di"tri4u ie e"te re%rezentat de %rezen a fizică a candidatu!ui 1n toate !ocuri!e unde "e %etrece ceva i'%ortant @%ro4!e'e. Haro!d * <H9e Mi!!ionaire 5iver".e'%!u. . 1n 'u!te cazuri. Citat 1n Qoir.e'%!u.C.A.a coordonate!e %o!iticii de di"tri4u ie 1n"ea'nă. c8t şi %e "u4"cri%tori. Cneori. 7e e. din con"iderente de eficien ă. 7e a"e'enea. co!ectarea şi tran"%ortu! %rodu"e!or oferite tre4uie "ă "e rea!izeze cu 'ini'u' de co"turi şi 1ntr*un interva! de ti'% c8t 'ai "curt. in?ec ii. %entru a fi 'ai acce"i4i!ă %oten ia!i!or c!ien i de aco!o. a?ung8ndu*"e !a conc!uzia că un candidat tre4uie "ă rea!izeze 1ntr*o ca'%anie circa &+. 1n !ocuri %u4!ice.. %entru a 4eneficia de "ervicii!e "au de %rodu"e!e oferite.*Ji!!ard.i'ativ un 'inut şi ?u'ătate.$ . Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. $+2. iar de%!a"ări!e. Atunci c8nd a'%!a"area !ocu!ui unde "e %re"tează "erviciu! nu %oate fi o%ti'ă. Pcu şa"e !uni 1nainte de a!egeri!e %reziden ia!e.e'%!u.at. tre4uie gă"ite ce!e 'ai %otrivite 'oda!ită i %entru ca 'e"a?e!e. Cn ro! i'%ortant 1! ?oacă ec9i%a de $3$ $3& SeN'our. şi 4eneficiarii ace"tuia @a!egători. I'%ortant e"te "ă fie "e!ectate "au ini iate activită i care "e 4ucură de intere" şi au o !argă audien ă 1n r8ndu! "eg'ente!or de a!egători vizate. 2$*2&. un 'uzeu.e'%!u. Yi une!e "%ita!e au unită i 'o4i!e %entru 1ngri?irea "ănătă ii. cea 'ai convingătoare for'ă de di"tri4u ie e"te contactu! direct 1ntre %rodu" @candidat. Harta e!ectora!ă face o4iectu! unui decu%a? 'inu io"# !ocu! %ri'u!ui di"cur" a! unui candidat nu e"te niciodată 1nt8'%!ător. P9i!i%%e * <Ga co''unication %o!itiUue=.333 de contacte %er"ona!e. e"te o "o!u ie care "*a i'%u" cu autoritate 1n u!ti'e!e decenii. cu o durată 'edie de a%ro. "*ar %ărea că ro!u! contacte!or %er"ona!e şi*a %ierdut din i'%ortan ă# <Qi'ic nu %oate ac iona 'ai 4ine a"u%ra unei %er"oane dec8t o a!tă %er"oană. Pari". o4"erva ie care 1şi %ă"trează actua!itatea. 1n func ie de %o"i4i!ită i!e şi intere"e!e "a!e. a "ta4i!i un %rogra' concret a! activită i!or %re"tate de e! şi de ec9i%a "a de vo!untari. c9iar dacă. "ervicii!e "au %rodu"e!e de"tinate gru%uri!or* intă "ă a?ungă 1n 4une condi ii !a aceştia. "ă "e de%!a"eze !a "ediu! organiza iei. univer"ită i!e oferă cur"uri !a di"tan ă. 6 a!tă "o!u ie de" 1nt8!nită 1n ări!e cu tradi ie de'ocratică e"te uti!izarea vo!untari!or %entru difuzarea idei!or candidatu!ui 1n r8nduri!e a!egători!or. Gondon. "e 'ă"oară ten"iunea etc. %entru ca ace"tora "ă !e fie c8t 'ai uşor şi convena4i! "ă*şi ofere "%ri?inu!. 1nt8!niri. %ractic oră cu oră. Ro!u! vo!untari!or e"te re!iefat de o4"erva ia făcută 1n ur'ă cu %e"te o ?u'ătate de "eco! de către cuno"cutu! "ocio!og !aul La(ar%+eld. 1naintea şi 1n ti'%u! ca'%aniei e!ectora!e.. 1n "%ecia! de te!eviziune. :n State!e Cnite. o e. de"tinat cu %rioritate %er"oane!or 1n v8r"tă şi co%ii!or.%ozi ie "au un %arc te'atic a'%!a"ate 'ai %u in convena4i! ar %utea oferi "ervicii de tran"%ort %entru c!ien ii %oten ia!i.7i"tri4u ia fizică are ca %rinci%a!ă for'ă de 'anife"tare 1n cazu! a nu'eroa"e organiza ii "ocia!e a'%!a"area "ediu! 1ntr*un !oc unde %oate contacta eficient at8t %e c!ien i. So%9ieF Gangenieu. ca!endaru! e!ectora! e"te definitiv fi.

%recu' şi cu fa%tu! că a %arcur" ($.& . P9i!i%%e I. de către vo!untari. 7u%ă cu' "*a %recizat şi 'ai 1nainte.$3Cn 'i?!oc de"tu! de de" fo!o"it %entru tran"'iterea 'e"a?e!or candidatu!ui 1! re%rezintă core"%onden a. a!egătoru! "e aştea%tă !a un a"e'enea efort $3) $3+ Maarek. care "ă %artici%e !a ceea ce "e nu'eşte <canva""ing=. are efecte e.ce!ente at8t 1n %!an %ro'o iona!. C9iar dacă ine.C.erci iu nu anun a"e că nu va 'ai candida %entru un nou 'andat / unui t8năr care fu"e"e uci" şi ai cărui %ărin i erau foarte ne'u! u'i i de eforturi!e %o!i iei / a!e autorită i!or. :nt8!nirea e"te fo!o"ită de către candidat %entru a avea o a%ari ie de circa o ?u'ătate de oră.e'%!e a'SricainO=. 1n ti'% ce de%!a"area de !a un a%arta'ent !a a!tu! "au de !a un eta? !a a!tu! nu 1i oferă acea"tă o%ortunitate. :n a'4e!e cazuri. care "ă !ucreze (3 de ore %e "ă%tă'8nă. * <Co''unication et 'arketing de !A9o''e %o!itiUue=. I'%ortant e"te ca ace"te contacte "ă fie du4!ate de o %rezentare core"%unzătoare 1n 'a"" 'edia. Ide'.%ediate %e acea"tă ca!e. %. şi nu 1n ce!e cu 4!ocuri. A fo"t de"tu! de a'%!u 'ediatizată gafa ec9i%ei %reşedinte!ui E'i! Con"tantine"cu. a"tfe!.333 de 'i!e şi a "tr8n" +33. 6 "tr8ngere de '8nă 1n"ea'nă. ?u'ătate din cei vizita i fiind. rude. contacte %e oră @dintre care 2 uti!e. Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. Pari"..de di"cur"uri %e care !e*a %ronun at. "e "u4!iniază fa%tu! că "cri"ori!e tri'i"e tre4uie "ă fie !ungi şi deta!iate. fie e. 1n condi ii!e 1n care rea!izează $. a"cu!tători "au te!e"%ectatori ideea că re"%ectivu! candidat "*a 1nt8!nit cu oa'eni ca ei. 1n %rivin a uti!ită ii unui a"e'enea de'er". de entuzia"'. Pari". fiind deo"e4it de eficientă. %entru a "e <vinde= 1n condi ii o%ti'e.. %entru a a4orda un nu'ăr de +3. candidatu! are nevoie de un gru% nu'ero" şi 4ine organizat de vo!untari. %reşedinte!e 1n e. un nu'ăr de %rieteni. care "ă inducă unui nu'ăr c8t 'ai 'are de cititori. dar. co!egi etc. Cn vo!untar din ec9i%a candidatu!ui invită 1n !ocuin a "a.<advance*'en=. cu %ri!e?u! ce!or (+. contactu! direct cu a!egătorii nu 1ncetează "ă re%rezinte un %unct o4!igatoriu %e !i"ta activită i!or de"făşurate de către candidat. 'ai a!e" 1n cazu! a!egeri!or !oca!e.. .tre' de difici!ă. că e"te a%roa%e de %reocu%ări!e !or. %. 1ntr*un interva! de %atru "ă%tă'8ni. 6 4ună %!anificare a %artici%ării !a a"tfe! de reuniuni %oate conduce !a rea!izarea c8torva zeci de contacte %er"ona!izate 1ntr*o "ingură "eară.333 de a!egători. un ro! ec9iva!ent ce!ui a! for e!or de v8nzare din 'arketingu! c!a"ic şi. Qevoia de Pvizi4i!itate= a candidatu!ui a condu" c9iar !a o4"erva ii "i'%!e. %entru a!egeri!e din $2)0. Ge" Edition" dA6rgani"ation". ti'% 1n care %oate ro"ti o a!ocu iune de circa cinci 'inute. candidatu! %oate fi văzut şi de a! i a!egători. GIHEC. activitatea <din %oartă 1n %oartă= "e %oate dovedi e. ca!endare de 4uzunar şi a!te 'ateria!e ti%ărite. de o4icei. foarte a%ro%iată de cea uti!izată de fir'a Hu%%er>are %entru a*şi %ro'ova %rodu"e!e. &(2. $3Qoir. dar uti!e. care "e '8ndrea cu fa%tu! că. $2. !a o cafea. c9iar dacă nu !e citeşte 1n 1ntregi'e "au c9iar nu !e citeşte de!oc. "unt nece"ari &+ de vo!untari. vecini. Jo!untarii ?oacă. %entru inventaru! %e care !*a făcut. iar.333 de go"%odării. care a tri'i" fe!icitări cu ocazia 1'%!inirii v8r"tei de $0 ani / ac iune de 'arketing a! %uteri!or %u4!ice şi ad'ini"trative. fie introdu"ă direct 1n cutii!e %oşta!e a!e de"tinatari!or. $3. %!iante.A. cu' ar fi aceea că vizite!e Pdin %oartă 1n %oartă= a!e unui candidat "unt 'ai eficiente 1n cartiere!e cu ca"e. :n S. $3). a fo"t 1n contact direct cu $+*&3 de 'i!ioane de oa'eni. du%ă care "ă "e 1ntre ină cu cei!a! i invita i. ade"ea. %e %erioada de%!a"ării de !a o ca"ă !a a!ta. 'e"a?e!e %ot "ă fie %er"ona!izate @ceea ce i'%!ică e. c8t şi 1n %rivin a activită ii de co!ectare a fonduri!or. un vot c8ştigat. de 'odu! tradi iona! de a de"făşura ca'%ania e!ectora!ă @a ră'a" ce!e4ru. iar candida ii tre4uie "ă %rofite de dorin a a!egători!or de a fi trata i 1n 'od %er"ona!izat.$3+ Cna din for'u!e!e uti!izate %entru a 1n'u! i contacte!e %er"ona!e a!e candidatu!ui cu a!egătorii o con"tituie <cafeaua candidatu!ui=. E"te vor4a de"%re "cri"ori. !a vre'ea re"%ectivă. %. %entru 1ntre inerea dia!ogu!ui cu aceştia. $). a4"en i de !a do'ici!iu. a unui fişier 4ine %u" !a %unct$3. Metoda. :n !iteratura de "%ecia!itate.333 de '8ini 1n trei !uni de zi!e. "au ne%er"ona!izate.i"ten a unei 4aze de date "au. adică $33.. "*a ca!cu!at că. 'ai degra4ă. dec8t de uti!izarea te9nici!or 'oderne de 'arketing. 1ntruc8t. $-). ce! %u in. cre8nd un c!i'at de intere" şi. care tre4uie "ă %regătea"că terenu! cu c8teva 'inute 1nainte de "o"irea candidatu!ui. !a fe! ca 1n cazu! ace"tora. 4roşuri. care %ot fi e.%ediată %rin %oştă @P'ai!ing=. 1n genera! / de a*! de"co%eri %e ucigaş. "e %recizează că. %reşedinte!e a'erican HarrN Hru'an. %e c8t %o"i4i!.. $22&. oa'eni o4işnui i. adică "ă efectueze "curte vizite !a do'ici!iu! a!egători!or.

1n 'ai $20$. de e. e"te ec9iva!entu! unei push strateg. 'e"a?u! e"te 'ai 4ine rece% ionat. %entru că e! a uti!izat a%roa%e 1n e. uti!izarea unor te9nici "i'i!are 1n 'arketingu! e!ectora!. !i'it8ndu*"e !a doar c8teva a%ari ii %er"ona!e. Bran^oi" Mitterrand a !an"at o%era iunea intitu!ată <$33 de te!efoane %entru victorie=..ie al organi(a. H9ou"and 6ak". %. %reşedinte etc. $$3 Maarek. Pari". te!eviziunea a devenit vedeta inconte"ta4i!ă a ca'%anii!or e!ectora!e. %.A. şi.ional* 'B$'$ Com&onentele %i%temului de comunica. către "f8rşitu! ca'%aniei.tern. 1n %rivin a uti!izării te9nici!or de 'arketing direct @P'ai!ing=.. te!eviziunea ?uca un ro! e"en ia! 1n a!egerea !ui Io9n B.R.c!u"ivitate 'e"a?e!e te!evizate. Pari". * <H9e 'arketing of t9e %re"ident=.e'%!u.$32 6 o%era iune a"e'ănătoare a fo"t 1ncercată. con"ider8ndu*"e că accentu! %u" %e o re ea de vo!untari 4ine organizată. 1n ti'% ce di"tri4u ia idei!or candidatu!ui %rin inter'ediu! 'a"" 'edia e"te * ca şi 1n cazu! 'arketingu!ui c!a"ic * o e.$$$ Acea"ta. Bruce I. cinci 'i!ioane de francezi. $22&.C. 1n $2-3.$$3 A%e!u! !a 'a"" 'edia %entru difuzarea idei!or ce a!cătuie"c %rogra'u! candidatu!ui re%rezintă o for'u!ă care conduce !a o 'are econo'ie de ti'%. de către P. organizarea unui concur" %entru anga?area unui conta4i!. 7in %ăcate.)*$. 1n $22-. !a că'ine!e !or. o4iectivu! ur'ărit fiind ace!a de a a4orda. candidatu!ui şi %rin inter'ediu! te!efonu!ui @dacă !egi"!a ia nu interzice ace"t !ucru. Ca&itolul nr$ 'B$ !olitica de comunica. Sage Pu4!ication" Inc.i"tă şi o co'%onentă interactivă# a!egătoru!ui "ă i "e "o!icite o reac ie. de e.iei Prin tot ceea ce re%rezintă şi %rin ac iuni!e 1ntre%rin"e. $+(.S. :n genera!. $3. GIHEC. "e %oate face o %ara!e!ă cu "trategia de di"tri4u ie uti!izată 1n 'arketingu! c!a"ic. 7>ig9t Ei"en9o>er devenea %ri'u! candidat !a %reşedin ie care uti!iza"e 1n ca'%ania e!ectora!ă "%oturi te!evizate. %. C8teva zeci de 'ii de "i'%atizan i ai Partidu!ui Socia!i"t au fo"t 'o4i!iza i "ă %oarte circa &3 de convor4iri te!efonice %e oră. ră"%8ndirea radiou!ui a făcut "ă "cadă i'%ortan a 'ari!or 'itinguri e!ectora!e şi a i'%u" un adevărat 'ae"tru a! co'unica iei %e unde radio.*Ji!!ard. Acea"tă a'%!ă ac iune de "educ ie.ie &romo. 1n "co%uri e!ectora!e. C!terior. Roo"eve!t. * <Co''unication et 'arketing de !A9o''e %o!itiUue=.din %artea candidatu!ui. dorea "ă re!iefeze gri?a candidatu!ui "ocia!i"t de a "e adre"a fiecărui a!egător 1n %arte. %regătită 1n ce! 'ai 'are "ecret. 'ai a!e". P%9oning=. Huet. care "ă <1'%ingă= %rodu"u! e!ectora! către a!egători.%re"ie a unei pull strateg. 7u%ă ce. iar efectu! a"u%ra de"tinataru!ui e"te 'ai %uternic. %ro4a4i! %entru 'u!tă vre'e. %. LennedN 1n func ia de %reşedinte a! S. datorită unor caren e grave 1n conce% ie şi i'%!e'entare.-. &0. 1n Ro'8nia.tre'işti=. %reşedinte!e a'erican Brank!in 7.. şi %8nă !a $30 $32 Maarek. :n %erioada inter4e!ică.( .e'%!u. P9i!i%%e * <Ga co''unication %o!itiUue=. %entru ca 1n $22& "ă "e a?ungă 1n "itua ia ca Ro"" Perot "ă fie con"iderat %ri'u! candidat <te!ev8ndut= din i"toria a!egeri!or %reziden ia!e a'ericane. A"tfe!. 1n ti'% record. oferindu*i ace"tuia %o"i4i!itatea de a a%ărea e! 1n"uşi 1n fa a unui foarte 'are nu'ăr de a!egători.$. $22). GIHEC.$30 :n %!u". Jo!untarii %ot "ă di"tri4uie idei!e @%rogra'u!.=. un "fat %entru Pviitoru! %ri'ar @de%utat. $$$ Qe>'an. So%9ieF Gangenieu. 1n $2+&. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. aşa cu' "e 1nt8'%!ă 1n une!e ări.. $22&. 1ntre ce!e două tururi de "crutin a!e a!egeri!or %reziden ia!e din Bran a. P9i!i%%e I.. . 7e !a "i'%!a 'en ionare a nu'e!ui organiza iei 1ntr*un anun fără va!en e %ro'o iona!e %u4!icat 1ntr* un ziar @%rivind. :n condi ii!e 1n care %rinci%a!e!e 'i?!oace de di"tri4u ie 1n 'arketingu! e!ectora! @1n afară de %rezen a fizică a candidatu!ui. organiza ia co'unică cu 'ediu! e. anu'ite "tudii efectuate 1n State!e Cnite de'on"trează că ace"te te9nici "unt ce!e 'ai adecvate atunci c8nd te adre"ezi unor a!egători Pagre"ivi= şi Pe. "inguru! a!e" de %atru ori 1n acea"tă func ie. P9i!i%%e I. Pari". dar ea a co'%ro'i". $20&. "enator. * <Co''unication et 'arketing de !A9o''e %o!itiUue=. dacă e. "unt re%rezentate de vo!untari şi de către 'a"" 'edia. nu nu'ai că acea"tă ac iune a fo"t un fia"co...7.

'enite "ă o%ti'izeze eficien a co'unica iei. :n cadru! %o!iticii de co'unica ie "unt uti!izate o "erie de for'e şi 'i?!oace "%ecifice de %ro'ovare a intere"e!or organiza iei. costurile substanţiale i'%!icate..+-.E de prezentare şi de promovare a unor idei. uti!izat a!ături de ce!e!a!te co'%onente a!e 'i. care 1şi %er'ite "ă inve"tea"că 1n i'agine. e!e au 1n co'un c8teva caracteri"tici.n. a4ordarea %er"ona!izată a con"u'atoru!ui @'ai!ing. !romo)area )An(*rilor e"te definită ca Pacordarea de "ti'u!ente %e ter'en "curt. Bucureşti. 4roşuri. "o!idă. $220.%ozi iona!e "unt %oten ate %rin %re!uarea şi %rezentarea %rin inter'ediu! %u4!icită ii. 'arcă etc. Bucureşti. eficienţa 1n cazu! unei audien e di"%er"ate din %unct de vedere geografic. agende.) .tu! "cri".. %u4!icitatea %rin ti%ărituri @cata!oage. a' o%tat %entru o c!a"ificare 'ai deta!iată.. A "e vedea Lot!er. "unetu!. co'unică cu ace"tea. Editura Heora. ur'8nd a fi inc!u"e 1n a!te for'e de co'unica ie %ro'o iona!ă. Editura Heora. %. :n ace"t "en". 7in %er"%ectiva 'arketingu!ui / at8t a ce!ui c!a"ic. . :n 1ncercarea de a trece 1n revi"tă ace"te co'%onente.. din nefericire.n. uti!izarea for e!or de v8nzare. %u4!icitatea gratuită. $22. iau for'a "u4'i. %u4!icitatea e.. $$) Lot!er.$$& Princi%a!e!e avanta?e a!e %u4!icită ii$$( "unt !egate de caracterul public a! ace"teia @e"te văzută de 'u! i oa'eni. expresivitatea mesajelor tran"'i"e @dată de %o"i4i!itatea de a co'4ina te. "u4 for'a %o!iticii de co'unica ie %ro'o iona!ă. Bucureşti. %ro"%ecte. re%rezent8nd un in"tru'ent e"en ia! 1n 'en inerea dia!ogu!ui cu 'ediu!. va!en e!e %ro'o iona!e a!e %rodu"u!ui @de"ign.+-. de o4icei. ca!endare etc. %e ter'en !ung. plătită de către un anunţător D1n traducerea !ucrării !ui !2ili& Kotler "*a fo!o"it ter'enu! P"%on"or=. 1ncor%orează un anu'it avanta?. capacitatea de asociere cu a!te for'e de co'unica ie %ro'o iona!ă @ac iuni de %ro'ovare a v8nzări!or. Printre dezavanta?e!e uti!izării %u4!icită ii tre4uie 'en ionate# caracteru! i'%er"ona! conduce !a o capacitate de convingere mai redusă dec8t 1n cazu! uti!izării for e!or de v8nzare. a'4a!a?. cu "co%u! de a 1ncura?a c!ien ii "ă 1ncerce "au "ă ac9izi ioneze un anu'it %rodu" "au "erviciu=. %u4!icitatea gratuită şi a'4a!a?e!e %rodu"e!or. co'unica ia 1'4racă for'a co'unica iei %ro'o iona!e. %9oning.%ozi iona!e. bunuri sau servicii. de a 'en ine contro!u! a"u%ra 'e"a?e!or ve9icu!ate 1n r8ndu! diferite!or co'%onente a!e 'ediu!ui. %anouri. comunicaţia este unidirecţionată. %u4!icitatea directă. de"tinataru! 'e"a?u!ui neav8nd %o"i4i!itatea de a ră"%unde !a 'e"a?u! %ri'it. aşa cu' "e 1nt8'%!ă.. 1n"e'ne !u'inoa"e etc. %. %. 5arNF Saunder". !u1licitatea re%rezintă Porice formă impersonală D1n "en"u! de Pa!tfe! dec8t de !a o' !a o'=. cu!oarea... Pentru definirea con inutu!ui %u4!icită ii.. %e c8t %o"i4i! ştiin ific. Internetu!. cine'atografu!. %recu' şi fa%tu! că ace"ta e"te core"%unzător din %unct de vedere ca!itativ şi nu contravine !egi!or 1n vigoare. 'işcarea. . %e !8ngă efectu! i'ediat. P9i!i% * <Manage'entu! 'arketingu!ui=. care inc!ude ur'ătoare!e e!e'ente# %u4!icitatea. %re"a "cri"ă.. co'4inate 1n diver"e %ro%or ii. %artici%area !a 'anife"tări e. . ceea ce "ugerează o anu'ită dezira4i!itate "ocia!ă a o4iectu!ui %u4!icită ii. %u4!icitatea 4eneficiază şi de un efect remanent. "%on"orizări!e acordate "au %artici%area !a 'anife"tări e. c8t şi a ce!ui "ocia!*%o!itic / i'%ortant e"te de'er"u! "i"te'atic. 0(&.0$. Qu'ăru! şi "tructura co'%onente!or co'unica iei %ro'o iona!e diferă de !a o a4ordare !a a!ta. care "e con"tituie 1n tot at8tea avanta?e a!e ace"tei co'%onente a "i"te'u!ui co'unica iona! a! organiza iei#$$+ ca%tează aten ia %u4!icu!ui vizat şi."ofi"ticate a!ăturări de 'edia şi de "u%orturi %u4!icitare. %!iante.$$) C9iar dacă for'e!e de %ro'ovare a v8nzări!or "unt foarte diver"ificate. Qu vor fi con"iderate 'i?!oace %u4!icitare. %. radiou!. P9i!i% * <Manage'entu! 'arketingu!ui=. dificultatea de a stabili eficienţa activităţii de"făşurate. . şi cu 'u!te a!te conce%te a!e 'arketingu!ui. P9i!i%F Ar'"trong.. fa%tu! că.u!ui de co'unica ie %ro'o iona!ă. re!a ii!e %u4!ice. %ro'ovarea v8nzări!or.E precis identificat=. Editura Heora. $22. repetabilitatea mesajului ori de c8te ori anun ătoru! con"ideră nece"ar.2*. 1n "co%u! de a !e uti!iza %entru 1nde%!inirea o4iective!or %ro%rii. "%on"orizarea şi 'ecenatu!. valorizarea organizaţiei @o ca'%anie %u4!icitară inten"ă "ugerează o organiza ie %uternică. vo' face %recizarea că principalele mijloace utilizate 1n cadru! %u4!icită ii "unt# te!eviziunea.. P%rin inter'ediu! 'a"" 'edia= / n. Jeronica * <Princi%ii!e 'arketingu!ui=. e*'ai!ing... cu' "unt concur"uri!e "au reduceri!e de %re .terioară @afişe. atrac ie "au conce"ie care $$& $$( Lot!er. $$+ Ide'. %e care 1! con"ideră' inadecvat / n. care. 1i oferă infor'a ii care !*ar %utea orienta către %rodu"u! re"%ectiv. Io9nF Kong..u!ui de 'arketing. organiza ia tran"'ite 'e"a?e către diferite!e co'%onente a!e 'ediu!ui.

. o4 in8nd 4eneficii !a nive! de i'agine datorită i'%actu!ui %e care ge"tu! "ău 1! are 1n r8ndu! anu'itor categorii de %u4!ic.ionale ale &rodu%ului nu tre4uie neg!i?ate 1n activitatea de co'unica ie a unei organiza ii. ac ionari etc. organizarea unor 'uzee %ro%rii. a unei cauze "au a unei organiza ii "ocia!e. !iderii de o%inie. 1n "%ecia!. )33. organizarea de "e'inare. ceea ce face ca a'4e!e afir'a ii din fraza anterioară "ă fie de"tu! de re!ative. con"ecvente şi "i"te'atice.=. iar difuzarea !or nu a fo"t %!ătită de către organiza ie. 1n cazu! 'arketingu!ui indu"tria!. %utere de evocare. eficien a ac iuni!or e"te i'ediată şi %oate fi 'ă"urată re!ativ uşor. 1n re!a ia cu 'a"" 'edia. %.ele &romo. o'ogenitate. 7anie! * <He9nici %ro'o iona!e=.$$6 a!tă %reocu%are "%ecifică re!a ii!or %u4!ice e"te re%rezentată de a4ordarea %u4!icu!ui intern @anga?a i. ce! 'ai ade"ea. %recu'# %erce%ti4i!itate ridicată. $$0 B!ore"cu. Ace"te infor'a ii "unt. %ozitive "au negative. "co%u! fiind crearea unei at'o"fere core"%unzătoare 1n interioru! organiza iei. cauzei "au organiza iei re"%ective. @coordonator. %. cea 'ai 'are aten ie "e acordă. "i'%ozioane "au conferin e. %. cu!tură interven ie Bina!itate Pre%onderent co'ercia!ă Pre%onderent neco'ercia!ă 64iective ur'ărite Qotorietate şi i'agine Ja!orizarea fir'ei He9nici!e uti!izate Mai a%ro%iate de Mai a%ro%iate de re!a ii %u4!icitate %u4!ice Modu! de e. marca "u4 care ace"ta e"te co'ercia!izat. 7intre e!e'ente!e 'en ionate. i'%!e'entarea unor !inii te!efonice gratuite. ambalajul "au etic9eta %rodu"u!ui. inc!ud o invita ie c!ară de a 1nc9eia ra%id tranzac ia. organizarea de conferin e de %re"ă.%ozi ii şi "a!oane @!oca!e.+ . na iona!e "au interna iona!e. 1n "co%u! de a atrage "i'%atia şi "%ri?inu! ace"tora fa ă de re"%ectiva organiza ie.$$. organiza ii!e 1ncearcă.iile &u1lice re%rezintă cu!tivarea unor contacte directe.. di"cur"uri!e. Editura Marketer. 4azate contractu!ui %e finan are $$- A "e vedea Ba!aure. :ntre%rinderea oferă un "%ri?in financiar "au 'ateria! eveni'entu!ui.. -esignul %rodu"u!ui. notorietate. 6 'arcă de ca!itate tre4uie "ă 4eneficieze de o "erie de caracteri"tici. $$0 Av8ndu*şi rădăcini!e 1n vec9i %ractici co'ercia!e. Editura Metro%o!. !artici&area la mani+e%t*ri e/&o(i. 22*$33. Bucureşti. Ha4e!u! nr. turnee!e. $$. dar şi 'are!e dezavanta? că nu %oate fi contro!ată de către ace"ta. $+.%!oatare a Si"te'atică 7i"cretă eveni'entu!ui Contro!u! eveni'entu!ui Hota! "au %ar ia! Qu! Caracteri"tici!e 64!iga ii reci%roce Re!a ii cu "en" unic. fa%t ce "e va ref!ecta 1n in"taurarea unui c!i'at de 1ncredere 1n r8nduri!e %u4!icu!ui !arg. de?unuri!e oficia!e. 1n !iteratura de 'arketing.iere S&on%ori(are Mecenat 7o'enii %rinci%a!e de S%ort Artă. rezu!tatu! unor eveni'ente. Jirgi!F Po%e"cu. C. %u4!icitatea gratuită @1n eng!eză. oa'enii %o!itici. 1n 'a"" 'edia. Criterii de diferen iere 1ntre "%on"orizare şi 'ecenat Criteriul de di+eren. !an"area de ştiri. re%rezentan ii 'ediu!ui de afaceri etc. "e nu'ără# acordarea de interviuri. a"ociativitate.%rezintă o va!oare %entru %u4!icu! re"%ectiv. %rezintă 'are!e avanta? că nu 1! co"tă ni'ic %e 4eneficiar. * <Marketing=. e. Jalen. uti!izării 'ărci!or. $22&. 7iferen e!e %rinci%a!e 1ntre ce!e două %ractici "unt %rezentate 1n ta4e!u! ur'ător.ionale P"e rea!izează %rin organizarea de %avi!ioane "au "tanduri %ro%rii !a t8rguri. $3)*$3+. redactarea de artico!e. acea"tă co'%onentă a "i"te'u!ui co'unica iona! "e dovedeşte eficientă. re%rezintă tot at8tea 'oda!ită i af!ate !a 1nde'8na unei organiza ii de a "e %ozi iona 1n ra%ort cu concuren ii. Ide'.$.. cu diver"e categorii %rivi!egiate de %u4!ic. Ioana Ceci!iaF Yer4ănică. regiona!e. a unor infor'a ii. ca%acitate de 'e'orizare. cu %rivire !a organiza ie. S&on%ori(area şi mecenatul vizează a"ocierea i'aginii unei 1ntre%rinderi cu i'aginea unui eveni'ent. 1n "%ecia!. . 1n "%ecia!. Bucureşti. !u1licitatea gratuit* con"tă 1n ve9icu!area 1n diferite for'e. %u4!icitN. S%re deo"e4ire de %u4!icitate @1n eng!eză. $22). %rin activită i de re!a ii %u4!ice. "ă inf!uen eze 1ntr*un "en" favora4i! %u4!icitatea gratuită. Rela. di"tinc ie. %er"ona!itate. Printre ce!e 'ai fo!o"ite te9nici de re!a ii %u4!ice. adverti"ing. :n rea!itate. cu' "unt re%rezentan ii 'a"" 'edia.

A1ordarea &er%onali(at* a con%umatorului @nu'ită. ca 'oda!itate de %rezentare a %rodu"u!ui.ionale . o idee. .i4i!e dec8t ce!e!a!te 'i?!oace %ro'o iona!e. 1n %onderea %e care o ocu%ă diferite!e co'%onente a!e "i"te'u!ui co'unica iona! a! organiza iei 1n "u4'i. &33$.%ert. :n "c9i'4uri!e indirecte. %entru a dia!oga cu 'e'4rii anu'itor gru%uri* intă. Cur"=. Produ"u! organiza ii!or "ocia!e e"te. for e!e de v8nzare %ot ur'ări %roce"u! de co'unica ie %8nă !a fina!izarea v8nzării. ca şi de'er"u! ur'at. Sco%u! 'ai !arg a! %ro'ovării e"te "ă 'en ină o re!a ie %ozitivă 1ntre organiza ie şi diver"e gru%uri din 'ediu! e. 1n %rinci%a!.u! de co'unica ie.iile %ociale şi &olitice Po!itica de co'unica ie %ro'o iona!ă e"te cea de*a %atra co'%onentă a 'i. Editura ASE. Pentru a rea!iza "c9i'4uri!e directe. for e!e de v8nzare 1nde%!ine"c şi a!te atri4u ii. acordarea de con"u!tan ă te9nică şi co'ercia!ă uti!izatori!or indu"tria!i şi inter'ediari!or. %9oning. un co'%orta'ent "au un "erviciu. co'%onenta 'i. Ea nu diferă 1n 'od e"en ia! de ceea ce "e 1nt8'%!ă 1n 'arketingu! c!a"ic. 2.. %u4!icitate directă.ele de )An(are a!e 1ntre%rinderii "unt con"tituite din gru%u! de %er"oane care re%rezintă 1ntre%rinderea şi care au ca "arcină e. Cne!e %articu!arită i intervin datorită caracteru! intangi4i! a! 'a?orită ii %rodu"e!or ce tre4uie %ro'ovate de către organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice. %rin contactu! direct cu cu'%ărătorii %oten ia!i @%ro"%ec ii.Sur"a# Ada%tare du%ă Curta. E"te o 'oda!itate de co'unica ie frecvent uti!izată 1n 'arketingu! 4u"ine"" to 4u"ine"" şi din ce 1n ce 'ai fo!o"ită şi 1n 'arketingu! 4u"ine"" to con"u'er.t. are 1n vedere de"făşurarea unor activită i de 'ai!ing. %. 1n "co%u! de a*i deter'ina "ă a%e!eze !a "ervicii!e.tern "au intern de 'arketing.u! %ro'o iona!. 6rganiza ia tre4uie "ă %!anifice. Ro!u! co'unica iei %ro'o iona!e e"te ace!a de a faci!ita "c9i'4uri directe "au indirecte. Bucureşti.u!ui de co'unica ie %ro'o iona!ă a! unei organiza ii "ocia!e e"te inf!uen at de 'ai 'u! i factori#  #atura produsului oferit. 'B$-$ !articularit*. Ace"t fa%t %re"u%une a!cătuirea unui 'e"a? "%ecific. Avanta?e!e for e!or de v8nzare 1n ra%ort cu ce!e!a!te co'%onente a!e "u4'i. activitatea %ro'o iona!ă a organiza ii!or "ocia!e i'%!ică 'ai 'u!te eforturi i'aginative dec8t "unt nece"are organiza ii!or econo'ice. %entru a 'a.iei &romo. "ă i'%!e'enteze şi "ă coordoneze cu aten ie "u4'i.- . "ă ac9izi ioneze %rodu"e!e organiza ii!or "ocia!e "au "ă "%ri?ine activitatea ace"tora. identificarea %ie e!or %oten ia!e.i'iza rezu!tate!e "contate.u!ui de 'arketing cu care organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice "unt ce! 'ai fa'i!iarizate. organiza ia furnizează infor'a ii de"%re 4unuri!e. Editura E. oarecu' i'%ro%riu. negocierea şi 1nc9eierea de contracte. "ervicii!e "au idei!e "a!e unui anu'it "eg'ent de %ia ă.u!ui de 'arketing. Co'4inarea eficientă a ace"tor 'i?!oace de ac iune 1n cadru! "u4'i. %e care nici una din ce!e!a!te for'e de co'unica ie %ro'o iona!ă nu !e %ot 1nde%!ini. ocu%8nd un !oc centra! 1n cazu! 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic. c!ien i.u!ui de co'unica ie %ro'o iona!ă conduce !a atingerea o4iective!or de 'arketing a!e organiza iei. definirea %rofi!u!ui c!ien i!or şi !oca!izarea !or geografică.u!ui co'unica iona! "unt !egate de ur'ătoare!e a"%ecte# for e!e de v8nzare "unt 'ai "u%!e şi 'ai f!e.$&3 $$2 Za9aria. Ioana Ceci!ia * <S%on"orizarea * teorie şi %ractică=. For. cu!egerea de infor'a ii de"%re c!ien i şi de"%re concuren ă. fiind %ractic identice.$$2 64iective!e %e care !e are de 1nde%!init for a de v8nzare "unt 'u!ti%!e# v8nzarea %ro%riu*zi"ă. 1n "%ecia!. gru%uri!or "au organiza ii!or şi %rin inf!uen area ace"tora.%!icită şi %rinci%a!ă "ă v8ndă "au "ă facă "ă "e v8ndă %rodu"e!e "au "ervicii!e ace"teia. di"tri4u ie de ti%ărituri. $22(. organiza ia "e adre"ează organi"'e!or guverna'enta!e. %recu' şi datorită o4iective!or %e care ace"tea !e ur'ăre"c. co'unica ia %ro'o iona!ă fiind. e*'ai!ing. de ce!e 'ai 'u!te ori. A!cătuirea "u4'i. %. :n ace"t conte. %re"tarea unor "ervicii de 'arketing !egate de uti!izarea %rodu"e!or.i ale comunica. uti!izarea for e!or de v8nzare e"te una dintre ce!e 'ai "e!ective for'u!e %ro'o iona!e. cu di"tri4uitorii "au cu %re"cri%torii. Bucureşti. )3. Ace"te %articu!arită i "e ref!ectă. %ro4a4i!. inve"titori!or şi %u4!icu!ui !arg intere"at de organiza ie şi de "ervicii!e "a!e.n organi(a. Răzvan * P5e"tiunea for e!or de v8nzare. de"făşurarea de ac iuni de 'erc9andi"ing şi de %u4!icitate !a !ocu! v8nzării. %rin infor'area indivizi!or. 'i?!oace!e şi te9nici!e uti!izate.

. re!a ii!e %u4!ice. cu!tiv8ndu*"e o atitudine favora4i!ă 1n r8ndu! ace!or categorii a!e %o%u!a iei care %ot "ă "%ri?ine "au "ă inf!uen eze favora4i! activitatea organiza iei# "u4"cri%tori. accentu8nd. :n "tadiu! de dec!in. ce! 'ai %otrivit 'i?!oc de co'unica ie e"te %u4!icitateaF 1n caz contrar. 1n "%ecia!. Cn !oc i'%ortant 1! ocu%ă şi %u4!icitatea gratuită de care 4eneficiază ace"te organiza ii. dec8t %e co'unica ia de 'a"ăF ◊ organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice uti!izează. c8t şi "u4"cri%tori!or %oten ia!i. 'otiva ia fiind !egată nu nu'ai de caracteru! %re%onderent intangi4i! a! activită ii $&3 Stanciu.. 'ai degra4ă dec8t de a infor'a. 'a"" 'edia. gru%uri!e intă tre4uie infor'ate. 6rganiza ii!e "ocia!e au tendin a de a ac iona ca o 1ntre%rindere. accentu! tre4uie %u" %e uti!izarea for e!or de v8nzareF  . $222. 7e a"e'enea. for'u!e de co'unica ie 'ai %u in co"ti"itoareF ◊ co'%onente!e co'unica iona!e uti!izate 1n 'arketingu! "ocia! "unt 'ai a%ro%iate de 'arketingu! c!a"ic dec8t "unt ce!e uti!izate 1n 'arketingu! %o!itic. :n direc ia gru%uri!or intă. %re . Sica * <Introducere 1n 'arketingu! organiza ii!or non*%rofit=. a'4a!a?. c8t şi ac iuni!or de re!a ii %u4!ice direc ionate "%re re%rezentan ii 'a"" 'edia. 1n ace!aşi ti'%. a!e %rodu"u!ui. Editura Cniver"ită ii din Bucureşti. Pre!u8nd din e. :n eta%a de creştere. :n faza de 'aturitate. "e "ti'u!ează cererea "e!ectivă * cererea %entru o 'arcă anu'e şi creşte accentu! %u" %e %u4!icitate. :n "c9i'4. care !e %er'it "ă va!orifice re"ur"e!e u'ane nu'eroa"e şi ieftine de care di"%un @'i!itan ii. %. Su4'i. !ideri de o%inie. $). Bucureşti.i"tă trei varia4i!e %rinci%a!e care inf!uen ează a!egerea uneia "au a!teia dintre 'etode!e de %ro'ovare#  localizarea geografica * 'a?oritatea organiza ii!or "ocia!e "e adre"ează unei %ie e !oca!eF  diversitatea grupurilor ţintă * dacă diver"itatea e"te redu"ă.  /ugetul promoţional. Re!a ii!e %u4!ice şi contacte!e %er"ona!e "au %er"ona!izate "unt ce!e 'ai uti!izate 'etode de %ro'ovare 1n direc ia "u4"cri%tori!or. Gi%"a de 4ani / 'ai de" 1nt8!nită 1n do'eniu! "ocia! dec8t 1n ce! econo'ic / %oate deter'ina organiza ia "ă fo!o"ea"că 'etode de %ro'ovare 'ai %u in eficiente. 6rganiza ii!e "ocia!e tre4uie "ă "e adre"eze. cu un accent %e %u4!icitate şi %e re!a ii!e %u4!ice. %rin %u4!icitate şi %u4!icitate gratuită. "e %ot for'u!a c8teva a"%ecte %articu!are a!e uti!izării co'unica iei %ro'o iona!e 1n 'arketingu! "ocia!*%o!itic# ◊ organiza ii!e "ocia!e şi %o!itice %un un accent 'ai 'are. "e fo!o"eşte un "u4'i. E. organiza ii!e "ocia!e şi. 'i!itan i. . "e fo!o"e"c cu "ucce" toate 'etode!e de co'unica ie.. co'%arativ cu 1ntre%rinderi!e. une!e gru%uri intă etc. at8t 'e'4ri!or gru%uri!or intă vizate. %e re!a ii!e %er"ona!izate. 1n ti'% ce %artide!e ră'8n 1n 'ai 'are 'ă"ură con"ecvente %ri'atu!ui %er"ona!ită i!orF :n cazu! organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice "e uti!izează. co'%arativ cu 1ntre%rinderi!e. organiza ii!e "ocia!e tre4uie "ă 1şi ada%teze %o!itica de co'unica ie %ro'o iona!ă !a gradu! de noutate a! %rodu"u!ui oferit. Printr*o co'%ara ie 1ntre ceea ce "e 1nt8'%!ă 1n cazu! 1ntre%rinderi!or şi ceea ce "e 1nt8'%!ă 1n cazu! organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice. efortu! %ro'o iona! "e reduce "i' itor. cu' "unt uti!izarea 'ărci!or şiX"au %ro'ovarea v8nzări!or %rin reduceri te'%orare de %re * "unt de"tu! de rar %rezente 1n activitatea ace"tor organiza ii.tadiul din ciclul de viaţă al produsului. %ro'o iona! 'ai re"tr8n"F  numărul membrilor grupurilor ţintă * dacă aceştia "unt nu'eroşi. 'ai a!e". %artide!e %o!itice uti!izează cu "ucce" te9nici de 'arketing direct. C8nd e"te introdu" %e %ia ă un nou %rodu"X"erviciu. datorită at8t intere"u!ui 'a"" 'edia %entru activită i!e cu caracter %o!itic şi "ocia!.%erien a 1ntre%rinderi!or.i"tă şi că oferă anu'ite 4eneficii. )articularităţile pieţei. 1n 'are 'ă"ură. caracteru! %er"ona!izat a! %reocu%ării !or %entru %ro4!e'e!e diferite!or gru%uri intă. că %rodu"u! e.u! %ro'o iona! de%inde 1n 'od funda'enta! de 'ări'ea 4ugetu!ui a!ocat ace"tor activită i. şi acor%ora!e @'arcă. 1n ace!aşi ti'%. ce!e care uti!izează co'%onente!e cor%ora!e @for'ă. %re"cri%tori. re!a ii!e %u4!ice şi %u4!icitatea "unt fo!o"ite cu "co%u! de a convinge.  'aracteristicile grupurilor ţintă vizate.. for'u!e!e c!a"ice de %ro'ovare * 1n "%ecia!. "ati"făc8ndu*!e anu'ite nevoi şi dorin e.

e"te a4"o!ut nece"ară. de ti%u! te!enove!e!or "au "oa%*uri!or. :n afara te9nici!or <c!a"ice= de co'unica ie %ro'o iona!ă. 7e aici. dar accentu! cade %e uti!izarea eficientă a 'etode!or şi te9nici!or de co'unica ie %ro'o iona!ă.e co'unica iona!e. Bucureşti.iei &romo. ca'%ania e!ectora!ă tre4uie "ă %oată fi redu"ă !a o a. 1n caz contrar e. cri"ta!izarea şi "i'%!ificarea co'unica iei cu %rivire !a un %rodu" e!ectora!. a "tr8nge "e'nături "au a "ta de vor4ă cu a!egătorii şi a difuza 'ateria!e cu caracter e!ectora!. 5arNF Saunder". Jeronica / PPrinci%ii!e 'arketingu!ui=. care 1i contactează %e donatori şi adună 4anii nece"ari. i'agini!e şi "i'4o!uri!e %e care e! a reuşit "ă !e tran"'ită o%iniei %u4!ice. "au %rin <!icen ierea= i'aginii @acordarea %er'i"iunii unor fir'e de a fo!o"i nu'e!e organiza iei 1n co'unica ia !or %ro'o iona!ă "au c9iar %e %rodu"e!e rea!izate. $220..23$&& Citat 1n Huet.i"t8nd ri"cu! ca rece%torii 'e"a?u!ui "ă nu re ină nici una din caracteri"tici!e 'ărcii re"%ective "au.de"făşurate. PBi"erici!e au co'itete "%ecia!e care "e ocu%ă de atragerea noi!or 'e'4ri.0 . Co'unica ia e!ectora!ă nu %oate şi nu tre4uie "ă 1ncerce "ă aco%ere toate 'otiva ii!e a!egătoru!ui. %. ci %entru ge"turi!e. 1ncă 1n ur'ă cu două decenii# PBără e. :n Ro'8nia. So%9ieF Gangenieu.%ri'a. organiza ii!e "ocia!e şi ad'ini"tra ii!e %u4!ice uti!izează 'ai a!e" %u4!icitatea %rin ti%ărituri şi %u4!icitatea %rin %re"a "cri"ă. Ro!u! ideo!ogiei. P9i!i%%e * <Ga co''unication %o!itiUue=. $&( Ide'. 'ai rău.n cam&ania electoral* A avea o i'agine favora4i!ă 1n r8nduri!e e!ectoratu!ui e"te un !ucru e"en ia! %entru un o' %o!itic. 1n toate ări!e !u'ii. .ionale . atunci c8nd e"te vor4a de"%re a!egeri. Porice %o!itician a4i! "e "ituează %u in 'ai !a "t8nga dre%tei. $$(. Editura Heora. un candidat nu e"te a!e" %entru ceea ce face "au %entru ceea ce %ro'ite. "o!icită o anu'ită %o!itică de %re şi de di"tri4u ie. c8t şi a unor re"tric ii !ega!e e. ea 1n"ăşi tradu"ă $&$ Lot!er. organiza ii!e "ocia!e şi / 1n 'ai 'ică 'ă"ură / ce!e %o!itice %ot a%e!a !a o "erie de 'i?!oace 'ai %u in uti!izate de către 1ntre%rinderi.i"tă for e de v8nzare şi 1n organiza ii cu caracter "ocia! "au %o!itic.agerată. iar oa'enii %o!itici 1nce% din ce 1n ce 'ai 'u!t "ă !e fo!o"ea"că 1n "co%uri e!ectora!e.ce% ie. e"en a ideii nu e"te de%arte de adevăr. Ace"tea "unt foarte nu'eroa"e. %u4!icitatea c!a"ică nu e"te foarte de" uti!izată. %rin for'u!area unei a. Ga fe!. S%ita!e!e şi 'uzee!e a%e!ează !a co!ectori de fonduri. 7in ace!eaşi 'otive. nota.$ "tili(area comunica. "%une că nu tre4uie re!iefată dec8t o "ingură tră"ătură a unei 'ărci. at8t datorită co"turi!or ridicate. %oate. 7u%ă cu' "e e. de va!orizantă. P1n 'od nor'a!. unu! dintre cei 'ai cuno"cu i con"u!tan i %o!itici din Bran a. Pari". eficien a !or 1n do'eniu! !ucrativ e"te dovedită. $20&. care ar %utea avea con"ecin e negative a"u%ra i'aginii. "ă devină ne1ncrezători 1n %rivin a ca!ită i!or ace"teia. Io9nF Kong. . de di"tinctivă şi de credi4i!ă. e. care "ă devină a. 'B$. %.ă. care "tau !a 4aza o% iunii "a!e. C9iar dacă ter'enu! de Pfor e de v8nzare= "*a 1ncetă enit 1n "fera !ucrativă. 6 regu!ă ne"cri"ă a co'unica iei co'ercia!e @Punica %ro%unere de v8nzare=. PBor e!e de v8nzare= a!e organiza ii!or "ocia!e şi %o!itice "unt re%rezentate de vo!untarii ace"tora. e. cu' "unt tran"'iterea unor 'e"a?e %rin inter'ediu! unor o%ere arti"tice @%!edoaria %entru anu'ite co'%orta'ente 1n cadru! unor "eria!e de te!eviziune de "ucce".=$&& C9iar dacă genera!izarea e"te. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance.. un %ic 'ai !a drea%ta "t8ngii şi dre%t 1n fa a ca'ere!or de !uat vederi.i"tente 1n 'u!te ări 1n %rivin a acce"u!ui !a anu'ite for'e de %u4!icitate.*Ji!!ard. 1n ti'% ce %artide!e %o!itice "e orientează către afişe şi %anouri %u4!icitare.=$&( Bor'area unei i'agini core"%unzătoare a unui candidat 1nce%e cu definirea conce%tu!ui de %rodu". e"te 1n "cădere. Mai i'%ortante dec8t c!arificări!e doctrinare "e dovede"c a fi c9ari"'a candidatu!ui şi %ro%uneri!e concrete făcute de către ace"ta.=$&$ Ga fe!. T2ierr4 Sau%%e(. cu u'or. un avocat 4e!gian. nece"itatea de a identifica acea tră"ătură "uficient de i'%ortantă. ci şi de dorin a de a "e detaşa de 'anife"tări cu un caracter co'ercia! %rea %ronun at. %artide!e %o!itice şi candida ii ace"tora a%e!ează !a 'i!itan i şi vo!untari %entru a co!ecta fonduri. Edi ia euro%eană. %.u! co'unica iona! a! 'ărcii 1n cauză. P9i!i%F Ar'"trong. 7u%ă cu' re'arca Mic2el Bongrand..

i"tă 1n"ă candida i %entru care acea"tă a. care %oate %une accentu! fie %e unire. $22(. "*au a.2 . "e %oate afir'a că a cunoaşte şi a uti!iza conce%tu! de 'i.ei "t8nga / drea%ta. de e. care "%oreşte eficien a ac iuni!or de"făşurate de către organiza ii!e "ocia!e şi %artide!e %o!itice. care vizează a4ordarea de către candidat a te'e!or i'%ortante %entru e!ectorat. a.ă e"te ino%erantă. convergen ă. fie %entru că %ozi ia %e care şi*o revendică %e acea"tă a.  a. :n ace!aşi ti'%.ă e"te reco'andată 1n cazu! candida i!or care dore"c "ă "e de!i'iteze 1ntr*o oarecare 'ă"ură de %artidu! %e care 1! re%rezintă. cu ocazia a!egeri!or %reziden ia!e din $22& şi $22-. Ca o conc!uzie a ace"tei %ăr i a !ucrării. fie %e continuitate. identificarea unei te'e i'%ortante şi origina!e %oate con"titui o ra'%ă de !an"are foarte 4ună %entru un candidat 'ai %u in cuno"cut. e"te cuno"cută# "ituarea candida i!or 1n diferite %uncte a!e a. datorită fa%tu!ui că "e 4ucură de o notorietate 'ai 'are şiX"au de o i'agine 'ai 4ună dec8t a ace"tuia. Acea"tă a. !artea a J a$ Managementul marketingului organi(a. care vor accentua nece"itatea "c9i'4ării.e e"te re%rezentat de victoria P. cuno"cute de către to i candida ii. 1n condi ii!e 1n care 1ntreaga "a activitate de'on"trează că %rinci%a!u! "ău ina'ic %o!itic e"te re%rezentat de %artide!e de "t8nga. %er"ona!izarea co'unica iei e!ectora!e nu %oate dec8t "ă ur'eze acea"tă tendin ă. re%rezent8nd. for'u!area unui "!ogan de "ucce" nece"ită un efort con"idera4i!. e.  a. de"%re care Mic2el Bongrand "%une că e"te Ptraducerea cea 'ai "i'%!ă şi cea 'ai %ercutantă a a. !a un anu'it 'o'ent.a %o!itică / %oate fi uti!izată at8t de către %uterea %o!itică 1n e. a re1nnoirii. :n 'ă"ura 1n care %er"ona!izarea %uterii e"te o rea!itate.erci iu.u!ui co'unica iona! tre4uie "ă o con"tituie "!oganu! e!ectora!. %ractic.a tradi iona!ă "t8nga / drea%ta e"te difici!ă @cazu! candida i!or eco!ogişti. ci doar reafir'ă o diferen ă e.a cea 'ai uti!izată 1n co'unica ia e!ectora!ă actua!ă. Hot e! %rezintă %rinci%a!e!e ti%uri de a.iilor %ociale şi &olitice Ca&itolul nr$ 'C$ $&) A "e vedea Bongrand.%rintr*un "!ogan=$&). reconci!iere.ă 'ini'a!ă.a ideo!ogică / e"te con"iderată o a.*i"tu!ui Hraian Bă"e"cu 1n cur"a %entru %ri'ăria Ca%ita!ei.e'%!u. de e. 1n %rinci%iu. 1n anu! &333.a te'atică / e"te o a..ă nu e"te recuno"cută de e!ectorat @PQg*C7. c8t şi de candida ii o%ozi iei.u!ui.e ce %ot fi uti!izate 1ntr*o ca'%anie e!ectora!ă#$&+  a. 7i"%ute!e 1nregi"trate 1ntre Ion I!ie"cu şi E'i! Con"tantine"cu. &e Sdition.u!ui de co'unica ie a!e"=. :ntruc8t te'e!e i'%ortante. re%rezent8nd una din contri4u ii!e i'%ortante %e care 'arketingu! "ocia!*%o!itic !e aduce !a creşterea nive!u!ui de rigoare ştiin ifică şi a %rofe"iona!i"'u!ui 1n ace"te do'enii. Sinteza a.7.a %er"ona!ă / e"te. care. a reafir'at 1n re%etate r8nduri că e"te un %artid de centru*"t8nga. 1n "en"u! că nu creează o diferen ă 1ntre candida i.i"tă %erico!u! unei anu'ite redundan e 1n %rivin a %ro4!e'aticii a4ordate. de 'arketing. !a 'o'entu! re"%ectiv.i"tentă. dec8t !a a"%ecte!e ideo!ogice "au %o!itice.e'%!u. A!egătorii "e dovede"c 'u!t 'ai "en"i4i!i !a ca!ită i!e %er"ona!e a!e candidatu!ui.ă Pcircu'"tan ia!ă=.at. E. fie datorită fa%tu!ui că "ituarea !or %e a.  a. re%rezintă un factor favora4i!.. Mic9e! * <Ge 'arketing %o!itiUue=. %recu' şi 'u!ti%!e!e 'etode şi te9nici a%ar in8nd ce!or %atru %o!itici co'%onente a!e 'i. 'ateria!izarea "intetizată a unui de'er" co'%!et de 'arketing. 1n %rinci%a!. Pari". 1n genera!. ceea ce %oate conduce !a o in"uficientă di"tinc ie 1ntre candida i. Cn e. $&+ Ide' . %e acea"tă te'ă. "unt re!ativ %u ine şi.e'%!u de uti!izare cu "ucce" a ace"tei a. %ro4a4i!. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance. dar e"te %u in credi4i! 1ntr*o a"e'enea %ozi ionare ideo!ogică. datorită cercetări!or efectuate. :n 'od nor'a!.

iile %ociale şi &olitice 'C$'$ Ge%tiunea re%ur%elor umane . cu un "a!ariu "ta4i!it %rin negociere. iar. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. 0(X$22+ şi de 6rdonan a 5uvernu!ui nr. Iean * PGe Marketi"'e. :n ace"t "en". activită i de $&- di Sciu!!o. "%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi. %e %re"tarea 4enevo!ă a unor "ervicii de către 'e'4rii fondatori.iile %ociale 6rientarea de 'arketing nu %oate fi i'%!e'entată eficient fără coo%erarea ce!or care !ucrează %entru organiza ie. ti'%u! !or !i4er %entru a a?uta organiza ia 1n 1nde%!inirea 'i"iunii "a!e. de a"e'enea. activitatea unei organiza ii "ocia!e "e 4azează. %e 4aza contractu!ui de 'uncă. 1n 'ă"ură "ă 1nde%!inea"că "arcini!e "%ecifice %entru care au fo"t anga?a i.terni. acce%t8nd "ă de"făşoare o activitate fără a fi %!ătite. e"te nece"ar ca ei "ă ai4ă o ca!ificare de 4ază. 1n ti'% ce %er"oana ?uridică "e o4!igă "ă a"igure %er"oanei 1ncadrate condi ii core"%unzătoare %entru 4una de"făşurare a activită ii. :n 'ă"ura 1n care aceşti vo!untari "unt atent "e!ecta i şi 4ine in"trui i. 7e aceea. %e de o %arte.$&:n %ractică.Ge%tiunea re%ur%elor umane . "ă fie 1ncadra i şi "ă !e fie "o!icitată o activitate core"%unzătoare in"truirii şi e. fie ace"te activită i au caracter %er'anent. %e de a!tă %arte. re!a ii!e de 'uncă "unt reg!e'entate. 8ean di Sciullo afir'a# P7acă vre' ca indivizii "ă ia decizii "ati"făcătoare %entru organiza ie şi "ă nu "e "ervea"că de ea doar 1n "co%uri %er"ona!e.3 de ore. HraitS de 'arketing "ocia!7. I'%ortant e"te ca %er"oane!e re"%ective "ă fie 4uni "%ecia!işti. de 4ună voie.X$22+.n organi(a. Anga?area unor "a!aria i %er'anen i %oate fi avută 1n vedere doar 1n 'o'entu! 1n care. c8t şi !a co!a4oratori. 1n %rinci%a!. 1n ra%ort cu %rogra'u! !unar de $. %rin crearea unor !ocuri de 'uncă @P%rodu"e interne=. 1n "%ecia!. Hre4uie. Ca şi 1n cazu! 1ntre%rinderi!or. Jo!untarii "unt %er"oane!e care 1şi oferă.n organi(a. %e 4aza unui contract individua! de 'uncă @ace"ta re%rezent8nd 1n e!egerea "cri"ă 1ntre o %er"oană fizică şi o %er"oană ?uridică. şi "ă verifice dacă fiecare %o"t %revăzut 1n organigra'ă e"te ocu%at. activitatea ca%ătă a'%!oare. care "ă %rezinte func ii!e fiecăruia. $22(. 6rganiza ii!e "ocia!e a%e!ează at8t !a anga?a i %er'anen i. Pentru o organiza ie "ocia!ă. anga?a i %e 4ază de conven ie civi!ă. %recu' şi !egături!e ierar9ice. de%!ina %rotec ie şi "ecuritate a 'uncii şi "ă o "a!arizeze 1n ra%ort cu 'unca %re"tată. care "ă "ati"facă dorin e!e şi nevoi!e ace"tora. :n cadru! organiza ii!or neguverna'enta!e din ara noa"tră.%erien ei !or. atunci c8nd "ur"e!e de finan are "unt 1n 'ă"ură "ă garanteze un venit re!ativ "ta4i! şi regu!at. ce! %u in !a 1nce%ut. de Codu! Muncii nr.. $. %rin care %er"oana fizică "e o4!igă "ă %re"teze activitatea %revăzută 1n contract 1n cadru! organiza iei re"%ective. Acea"ta %er'ite "ă "e con"tate dacă re"%on"a4i!ită i!e "unt re%artizate ec9ita4i! şi "ă "e evite "u%ra%uneri!e 1n re%artizarea "arcini!or. Pari".. %. (-). de%ăşind %o"i4i!ită i!e de aco%erire %rin %re"ta ii vo!untare a!e unor %er"oane. organiza ia "ocia!ă tre4uie "ă uti!izeze marketingul intern %entru a atrage. "au %e 4aza unei conven ii civi!e de %re"tări de "ervicii @"itua ie 1n care fie activită i!e de"făşurate nu de%ăşe"c -3 de zi!e. acea"ta 1şi aco%eră. 1n 'od %er'anent. ei %ot "ă 1nde%!inea"că cu "ucce" o %a!etă !argă de "arcini. av8nd o contri4u ie e"en ia!a !a rea!izarea o4iective!or ace"teia. organiza ii!e "ocia!e tre4uie "ă e!a4oreze o organigra'ă internă. vo!untarii con"tituie re"ur"e foarte va!oroa"e. %e !8ngă activită i!e de 'arketing orientate către c!ien ii e. o %arte a nece"aru!ui de for ă de 'uncă %rin %re"ta ii!e vo!untari!or. 'otiva şi %ă"tra re"ur"e!e u'ane @Pc!ien ii interni=. Ceea ce con"tituie o %articu!aritate a organiza iei "ocia!e "au %o!itice e"te fa%tu! că. 1ntre inerea re!a ii!or cu 'a"" 'edia. anga?a i şi vo!untari. 6rganiza ii!e "ocia!e %ot "ă anga?eze "a!aria i. Marketingu! intern "e referă !a ac iuni!e 1ntre%rin"e de 'anager %entru a*i deter'ina %e to i 'e'4rii organiza iei "ă 1n e!eagă şi "ă acce%te ro!u! !or 1n i'%!e'entarea "trategiei de 'arketing. Ge" Edition" Iuri"*Service. ca gru%u! do'inant a! organiza iei "ă fie ca%a4i! "ă ofere ce!or!a! i %artici%an i "ti'u!ente "uficiente %entru a re ine contri4u ia !or=. cu' "unt activită i!e de re!a ii %u4!ice şi.. 03 . dar nu de%ăşe"c. 1n 'edie trei ore %e zi.

Cur"=. drago"tea fa ă de oa'eni şi dorin a de a*şi a?uta "e'enii.%erien a şi a%titudini!e "a!e. Pentru a af!a cea 'ai 4ună 'oda!itate de a !e reco'%en"a efortu!. ne!ă"8nd "ă "ca%e nici o ocazie %entru a !e 'u! u'i %entru ceea ce fac şi %entru a "u4!inia i'%ortan a activită i!or %e care !e %re"tează. care "ă %ornea"că de !a o4iective şi %riorită i "ta4i!ite %e 4aza ana!izei nevoi!or de %regătire a %er"ona!u!ui anga?at şi a vo!untari!or. Recrutarea vo!untari!or nu "e face dec8t rareori %rin inter'ediu! unor anun uri %u4!icate 1n %re"ă "au %rin a!te 'i?!oace o4işnuite 1n cazu! 1ntre%rinderi!or care anga?ează %er"ona!. Prin %roce"u! de "e!ec ie "e deter'ină dacă %er"oana care doreşte "ă %re"teze o activitate cu caracter vo!untar e"te "au nu %otrivită "ă*şi a"u'e re"%ective!e re"%on"a4i!ită i. E! tre4uie "ă ştie foarte c!ar.fundrai"ing. ocazie cu care %oten ia!u! vo!untar %oartă o di"cu ie cu un re%rezentant a! organiza iei "ocia!e.. $&. %. Răzvan * P5e"tiunea for e!or de v8nzare. "%eran a că e. activită i ad'ini"trative 1n cadru! organiza iei etc. "au a 'e'4ri!or co'%arti'entu!ui de 'arketing dintr*o 1ntre%rindere. 'ai devre'e "au 'ai t8rziu.0.%erien a nece"are %o"tu!ui. Ace"ta va %re"ta o activitatea foarte a"e'ănătoare cu activitatea %re"tată de o %er"oană "a!ariată. 0$ . ceea ce %re"u%une cunoaşterea şi acce%tarea re"%on"a4i!ită i!or cu%rin"e 1n Pfişa %o"tu!ui=. !a ac iuni de re!a ii %u4!ice "au c9iar !a %u4!icitate. Motive!e %ot "ă fie dintre ce!e 'ai diferite. Za9aria. de e. !egate de o4 inerea unor "ati"fac ii 'ora!e. du%ă cu' crearea unor %re?udicii de către ace"ta %oate avea con"ecin e 1n %!an civi! "au c9iar %ena!. 6dată efectuată recrutarea vo!untari!or şi anga?area %er"ona!u!ui "a!ariat. :n 'ă"ura 1n care activitatea de"făşurată nu e"te core"%unzătoare.i"ten i. continu8nd cu 'otive cu o doză 'ai 'are "au 'ai 'ică de egoi"'. 7u%ă cu' "e %oate con"tata. de tră"ături!e "a!e de %er"ona!itate. ace"te 'otiva ii "unt. organiza ia "ocia!ă. care "unt "arcini!e %e care !e are de 1nde%!init. e"te nece"ar ca 'anageru! organiza iei "ocia!e "ă cunoa"că 'otive!e care i*au deter'inat %e vo!untari "ă "e 1nro!eze 1n acea"tă activitate.+*. o%ortunitatea de a*şi 1'4ogă i cunoştin e!e şi de a do48ndi noi de%rinderi şi a%titudini. nevoia de "c9i'4are a %reocu%ări!or "au de va!orificare "u%erioară a unor ta!ente şi a4i!ită i in"uficient eviden iate. 'anageru! vo!untari!or dintr*o organiza ie va tre4ui "ă ai4ă 1n %er'anen ă 1n vedere "ati"facerea ace"tei categorii de nevoi. %e 4aza unor re!a ii %er"ona!e. dacă are %regătirea. Editura ASE. Ba%tu! că. Metode!e şi in"tru'ente!e de %regătire uti!izate 1n cadru! organiza iei "ocia!e %entru in"truirea ce!or ce ur'ează "ă de"făşoare activită i o%erative nu diferă foarte 'u!t de 'etode!e şi in"tru'ente!e de %regătire uti!izate 1n cazu! agen i!or co'ercia!i $&. reco'%en"a nu e"te de natură financiară. %entru a 1nc9eia cu 'otive dintre ce!e 'ai idea!i"te. dorin a de a fi %erce%ut ca 'e'4ru a! unei organiza ii de %re"tigiu. !a fe! ca 1ntre%rinderea. cu cine va !ucra şi cine e"te ce! care 1i va "%ri?ini şi contro!a 'unca. Princi%a!a 'etodă de "e!ec ie e"te interviu!. c!ară şi coerentă. "ă renun e !a "ervicii!e vo!untaru!ui. vo!untarii nu "unt retri4ui i %entru activitatea %e care o %re"tează nu 1n"ea'nă că ei nu %ri'e"c ni'ic 1n "c9i'4u! ace"tei activită i şi nici că organiza ia nu are nici un fe! de o4!iga ie fa ă de aceştia. %rin defini ie. de !a 4un 1nce%ut. din r8nduri!e %rieteni!or şi cunoştin e!or 'e'4ri!or organiza iei re"%ective "au ai vo!untari!or e. 1ntre inerea dia!ogu!ui cu %er"oane a%ar in8nd gru%uri!or intă vizate de organiza ie. ce anu'e "e aştea%tă de !a e!. tre4uie "ă 1şi definea"că o %o!itică de %regătire a %er"ona!u!ui. Atunci c8nd activitatea %re"u%une un nu'ăr ridicat de vo!untari. %entru recrutarea ace"tora "e a%e!ează !a organizarea de eveni'ente "%ecia!e. 1nce%8nd cu une!e cva"i*4ana!e. &33$. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri. "ati"fac ia 'uncii. de ceea ce şi*ar dori "ă facă 1n cadru! organiza iei.%erien a şiX"au re!a ii!e a"tfe! do48ndite 1! vor a?uta "ă ocu%e o anu'ită func ie. !a organizarea de 1nt8!niri !a "ediu! organiza iei "au 1n diver"e !ocuri %u4!ice. cu' ar fi dorin a de a re%rezenta un e. cu' "unt %a"iunea %entru un anu'it do'eniu de activitate. nu tre4uie 1n e!e" că !i%"a unei reco'%en"e financiare conduce !a !i%"a oricărei re"%on"a4i!ită i din %artea vo!untaru!ui. vo!untarii "e recrutează. 7e aceea. co'%a"iunea %entru oa'enii af!a i 1n nevoie. :n ace!aşi ti'%. %recu' şi din r8nduri!e foşti!or "au actua!i!or 4eneficiari ai "ervicii!or organiza iei. oferind ră"%un"uri !a 1ntre4ări !egate de 'otiva ia "a. de ti'%u! %e care e"te di"%u" "ă 1! %etreacă 1n cadru! organiza iei. organiza ia "ocia!ă %oate. dar ea tre4uie ada%tată 'otiva iei vo!untari!or. recrutarea şi in"truirea a!tor vo!untari.e'%!u %entru a! ii. a%titudini!e şi e. %recu' nevoia de a u'%!e ti'%u! !i4er di"%oni4i! "au i'%o"i4i!itatea de a refuza un %rieten "au o organiza ie care a%e!ează !a "ervicii!e !or. Bucureşti. 1ncadrarea 1ntr*o "tructură ierar9ică c!ară şi a"u'area ro!u!ui de"e'nat 1n cadru! unei ec9i%e. 1n 'area !or 'a?oritate. nevoia de co'unicare şi de a*şi crea noi re!a ii. Ce! 'ai ade"ea.

terioru! %artidu!ui. va ră"%unde !a toate 1ntre4ări!e ace"tora.A"tfe!. :n ace!aşi ti'%.tra*ca'%anie e"te %rezentată 1n figura $-.$. Structura func iona!ă ar4ore"centă a co'%arti'entu!ui e"te %rezentată 1n figura ur'ătoare. "tudiu! individua!. 6rganizarea internăConducere a co'%arti'entu!ui de 'arketing a! unui %artid %o!itic Yef co'%arti'ent Cercetări Monitorizare presă 'oordonare sondaje Strategie. 6rganizarea co'%arti'entu!ui are !a 4ază %rinci%iu! func ii!or. %e de a!tă %arte. vizite!e de %regătire.at %e ce!e %atru direc ii %rinci%a!e# cercetare. "ă co'unice 1n e. 'anageru! vo!untari!or va efectua o 4ună %arte din in"truirea ini ia!ă şi %e %arcur" a vo!untari!or. ca"ete!e video. şi evit8nd "ă o4!ige %e cineva "ă efectueze o activitate %e care nu o doreşte.i"ten a unei organizări riguroa"e.ii &artidelor &olitice Activitatea unui %artid %o!itic nu "e %oate de"făşura 1n condi ii nor'a!e fără e. 1ntre diferite nive!uri ierar9ice şi 1ntre diferite organiza ii teritoria!e. dez4ateri!e. %rezent8ndu*!e organiza ia şi activitatea %e care o vor %re"ta. dintre 'etode!e de in"truire nu vor !i%"i cur"uri!e. iar. 6 %o"i4i!ă organizare internă a co'%arti'entu!ui de 'arketing @co'unicare /i'agine. co'unica ie e!ectora!ă. %entru a %ri'i 1n r8nduri!e "a!e un nu'ăr 'u!t 'ai 'are de oa'eni. "unt avute 1n vedere a"%ecte organizatorice. func ii de 'arketing. către anu'ite gru%uri intă @e!ectorat. "trategie. E! "e va 1ngri?i de a"igurarea unui c!i'at core"%unzător 1n cadru! ec9i%ei de vo!untari şi va a"igura aco%erirea tuturor "arcini!or 1n condi ii!e unui orar f!e. di"cur"uri 0producţie informaţie politică1 Co'unica ie Pu4!icitate Re!a ii %u4!ice Marketing direct Gook 'anager Co'unicare internă &valuare! soluţionare probleme interne E. 1n"ă.. activitate de "ecretariat. 1n ti'% ce in"tru'ente!e uti!izate vor inc!ude "u%orturi!e de cur". ?ocu! de ro!uri. :n genera!.i4i! a! vo!untari!or. "e va %reocu%a ca to i vo!untarii "ă ai4ă "arcini concrete de 1nde%!init. di"cu ii!e de gru%. dar func ii!e %e care !e 1nde%!ineşte un a"e'enea co'%arti'ent "unt. 1n 'ă"ură "ă "%ri?ine de"făşurarea activită i!or de 4ază# coordonarea vo!untari!or. co'unicare internă. %ornind de !a e. %e de o %arte. fiind a. "tudii!e de caz. c8t şi 1n "trăinătate. "e'inare!e. av8nd. "e evită denu'irea de 'arketing e!ectora! a co'%arti'entu!ui. 'a"" 'edia. "i'u!ări!e. Manageru! vo!untari!or !e va co'unica ace"tora eventua!e!e "c9i'4ări intervenite 1n atri4u ii!e !or. care. Con"tituită !a un nive! 'ini' %e %erioada dintre două a!egeri.$. a! unui %artid %o!itic 1n %erioada e. at8t 1n Ro'8nia. %o!itică Bigura nr. "ă %er'ită !egături ra%ide şi eficiente 1n interioru! %artidu!ui. de'on"tra ii!e. coordonarea activită i!or din teritoriu. $-.. 1n 'od evident. %rogra'e.%!oatare re ea 2esponsabil voluntari 2esponsabil cu activitatea din teritoriu Secretariat )roducţie materiale promoţionale 0& . A!ături de ace"tea. 'e"a?e!e dorite. datorită conota ii!or %rea 'ercanti!e a!e ace"teia. !e va corecta greşe!i!e şi va 1ncerca "ă !e 1'4unătă ea"că %erfor'an e!e. a!te for'a iuni %o!itice etc. veni i "ă aco%ere une!e func ii "%ecifice ace"tei %erioade "au "ă con"o!ideze func ii!e o4işnuite. acea"tă "tructură organizatorică tre4uie "ă ai4ă %o"i4i!itatea de a "e Pdi!ata= %e %erioada ca'%aniei e!ectora!e.ită ii. gri?ă ca ace"te "arcini "ă nu 1i de%ăşea"că din %unct de vedere a! cantită ii "au a! co'%!e.e'%!u! unui %artid %ar!a'entar din Ro'8nia. 'C$-$ Organi(area de marketing a acti)it*.

Acea"ta %re"u%une 'ărirea di'en"iuni!or co'%arti'entu!ui. $20- 0( . Ii''N` Bără tine. Pentru ace"ta. 'ai 1n g!u'ă. "%ecifice. un te!efon de fe!icitare de !a ca'%aign 'anageru! "ău. care "ă 1! degreveze de une!e o4!iga ii. care. %. Ge" Edition" dA6rgani"ation". iar de"e'narea unei %er"oane co'%etente 1n acea"tă func ie "e %oate dovedi deci"ivă %entru c8ştigarea a!egeri!or. "%irit organizatoric. "ă rea'intea"că a!egători!or "%u"e!e ace"tuia. Ro!u! "ău 1n 'ode!area i'aginii candidatu!ui e"te 9otăr8tor. uneori. Pari". Po ca'%anie "enatoria!ă nece"ită o ec9i%ă de %e"te treizeci de %er"oane anga?ate cu nor'ă 1ntreagă. iar re"%on"a4i!itatea "a e"te uriaşă.%erien ă.tre' de diferite.agerare 1n a afir'a că definirea şi 1'4unătă irea i'aginii unui o' %o!itic tre4uie "ă con"tituie o %reocu%are %er'anentă a ace"tuia. 6rganizarea "taff*u!ui ca'%aniei e!ectora!e are !oc cu 'u!t ti'% 1nainte de dec!anşarea ca'%aniei oficia!e. :n 'u!te cazuri. ci tre4uie "ă tindă către un caracter %er'anent. Pentru a!egeri!e i'%ortante. %recu' şi crearea unor %ozi ii noi. 'ai 1n "erio".n marketingul electoral Cn candidat nu are %o"i4i!itatea de a 1nde%!ini "ingur toate "arcini!e !egate de conce%erea şi i'%!e'entarea unei ca'%anii e!ectora!e.e'%!e a'Sricain O=. 'C$. :n ace"t conte. candidatu! e"te crea ia directoru!ui ca'%aniei. făcută P!a "u%ărare= 1n ziua anun ării 1nfr8ngerii. %rofe"iona!i"' şi inventivitate de%inde "ucce"u! "au in"ucce"u! ca'%aniei e!ectora!e. de e. nici 'ăcar !a %erioada %ree!ectora!ă 'en ionată @de circa un an. unii candida i recuno"c i'%ortan a ro!u!ui ?ucat de directoru! ca'%aniei e!ectora!e "au.=$&0 Cnu! din %er"ona?e!e c9eie a!e ca'%aniei e!ectora!e e"te directoru! ca'%aniei e!ectora!e. 7i'en"iuni!e şi "tructura Pcartieru!ui genera!= care "e ocu%ă de conducerea şi de"făşurarea ca'%aniei e!ectora!e a unui candidat %ot fi e. nu e"te nici o e. ceea ce 1i conferă o anu'ită cur"ivitate.t. Ace"ta e"te %er"oana de a cărei e. %reocu%are ce "e accentuează odată cu a%ro%ierea datei a!egeri!or. Activitatea ace"tuia 1nce%e i'ediat du%ă organizarea "a. Se "%une. i*a "%u"# PBravo.-. irezi"ti4i!ă. du%ă ratarea ca'%aniei %reziden ia!e din $2.e'%!u. re"i' ea !i%"a unui director cu '8nă forte# P7acă ar tre4ui "ă o iau de !a $&0 Qoir.. 1n "eara anun ării victoriei "a!e 1n cur"a %entru Ca"a A!4ă. $3+. 'ai 'u!t "au 'ai %u in nu'eroa"ă. :n State!e Cnite. eventua!.. 7e aceea.. regretă a4"en a ace"tuia. Pari". 1n $2. :n ări!e dezvo!tate. $2.$ Ge%tiunea re%ur%elor umane . Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. tenta ia de a ?uca ro!u! %er"ona?u!ui de'iurgic e"te. 1n func ie de i'%ortan a a!egeri!or şi de %o"i4i!ită i!e candidatu!ui.Pe %erioada ca'%aniei e!ectora!e. %oate c8ntări greu %e"te %atru ani. E! tre4uie "ă fie "%ri?init de o ec9i%ă. două "au c9iar trei 'ii de %er"oane. că Ii''N Carter a %ri'it. 7a!!oz. ace"t interva! e"te de $3*$& !uni "au c9iar 'ai 'u!t. $&2 Gindon. av8nd 1n "u4ordine o organiza ie de vo!untari a!cătuită din una. c8nd o%onen ii candidatu!ui vor avea gri?ă @şi dovezi 1nregi"trate. cred că n*aş fi reuşit niciodată "ă c8ştig ace"te a!egeri`=$&2 C9iar 1n cazu! unui eşec. 1n cadru! ace"tuia. "tructura organizatorică tre4uie ada%tată o4iectivu!ui i'ediat# o4 inerea unor rezu!tate core"%unzătoare. tre4uie %recizat că 'arketingu! e!ectora! nu "e !i'itează doar !a ca'%ania e!ectora!ă oficia!ă. anun area directoru!ui ca'%aniei e!ectora!e re%rezintă 'o'entu! i'ediat ur'ător anun ării candidaturii.&. Ed'und Mu"kie. ca%acitate de 'uncă. 6 cu!%a4i!izare a e!ectoratu!ui. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=.

iar ace"ta din ur'ă "ă ai4ă e. Evan" and Co'%anN Inc.=$(& Ga r8ndu! "ău. de i'aginea tată!ui "ău.ie C9irac= 1n revi"ta PGAE. au renun at !a %ro%ria carieră. 1n $2-3.. 7u%ă cu' reco'anda #eni% Lindon.=$(3 Cnii candida i %referă "ă 1ncredin eze conducerea ca'%aniei e!ectora!e unei rude a%ro%iate. "au din r8nduri!e ?urna!işti!or "%ecia!iza i 1n ana!iza %o!itică. de i'%roviza ie şi de criză %er'anentă. 1n func ie de ca!ită i!e "a!e %er"ona!e# e! tre4uie "ă ai4ă "i' u! organizării. $22). 1n ti'% ce unu! %etrece tot 'ai 'u!t ti'% 1n ca'%anie. $20$. din r8ndu! oa'eni!or %o!itici @co!a4oratori a%ro%ia i ai candidatu!ui "au %er"ona!ită i %o!itice care. Jo!untarii re%rezintă un e!e'ent indi"%en"a4i! a! ca'%aniei e!ectora!e. dar. &). c8nd tre4uie "ă a%ară a'4ii "o i. re!a ii!e. univer"itari etc. directorii ca'%anii!or e!ectora!e %rovin din r8ndu! "%ecia!işti!or 1n 'arketing e!ectora! @con"u!tan i %o!itici. M. %. nu'ăru! vo!untari!or %oate a?unge !a c8teva 'ii. :n toate cazuri!e. 7irectoru! ca'%aniei are 1n "u4ordinea "a un 'are nu'ăr de oa'eni. Ga nive! !oca! a"tfe! de "itua ii %ot fi 1nt8!nite ade"ea. dar e!e "unt %rezente şi atunci c8nd 1n ?oc e"te 'agi"tratura "u%re'ă 1n "tat. e. %.n. #eni% Lindon e"te de %ărere că Pun director de ca'%anie tre4uie a!e". dar reduce şan"e!e unui diagno"tic o4iectiv.1nce%ut.citare. c9iar !a c8teva zeci de 'ii. $)0. 1n 'ă"ură "ă "u%orte un c!i'at de ten"iune. reuni i te'%orar. $(& 5reN. %rinci%a!u! 'otiv %entru care "unte' 1'%otriva a!egerii "o u!uiX"o iei dre%t ca'%aign 'anager e"te fa%tu! că %re"u%une' că vă iu4i iF şi. 6 ca'%anie e!ectora!ă 1i "u%une %e a'4ii "o i !a o 'are %re"iune. Pari". e. un %!anificator care "ă ai4ă dre%t de veto a"u%ra tuturor decizii!or candidatu!ui. 7in %unct de vedere a! 'odu!ui de reco'%en"are a activită ii !or. 'ai 'u!t "au 'ai %u in e. "ă %o"ede o 'are rezi"ten ă fizică şi nervi "o!izi. 1n cazu! unor a!egeri %reziden ia!e. "*a ocu%at cu "ucce". 1n "%ecia!. Mic9e! * <GAStat 'arketing=. 0&. Cn candidat care nu reuşeşte "ă 'o4i!izeze o 'inoritate de oa'eni care "ă*! a?ute 1n 'od 4enevo!.. %er"oane!e i'%!icate 1n ca'%ania e!ectora!ă %ot fi 1'%ăr ite 1n două 'ari categorii# vo!untari şi %rofe"ionişti. de "ure. La5rence Gre4 argu'entează foarte c!ar nece"itatea o4iectivită ii directoru!ui ca'%aniei. 1n func ie de i'%ortan a ca'%aniei şi. Ro4ert. a! conducerii şi a! negocierii... e"te nece"ar ca 1ntre candidat şi directoru! ca'%aniei "a!e "ă nu e. (+ de ani 'ai t8rziu. 1ntr*o circu'"cri% ie de 'ici di'en"iuni. de %e o %ozi ie infor'a!ă. +3$X$+ 'ai $22+. %. Qu'ăru! vo!untari!or i'%!ica i 1ntr*o ca'%anie e!ectora!ă diferă. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=. :n cazu! unor a!egeri !oca!e.%er ii 1n co'unica ie ai ace"tuia. vo!untari!or Pe"te 4ine "ă !i "e ofere "arcini intere"ante şi 4ine ada%tate !a co'%eten e!e !or# 'ai degra4ă dec8t "ă i "e ceară unui avocat "ă !i%ea"că afişe "au unui %"i9o!og "ă introducă %!iante 1n cutii!e de "cri"ori. "o!icit8ndu*!e co!a4orarea 1n de"făşurarea unor ac iuni concrete. LennedN.. re"%on"a4i!ită i!e fa'i!ia!e revin ce!ui!a!t. 'ai a4i!ă dec8t e.i"te inco'%ati4i!ită i. 7irectoru! ca'%aniei tre4uie "ă fie o4iectiv. notorietatea şi cunoştin e!e de 'arketing e!ectora! nece"are.%er i 1n %u4!icitate. nu a fo"t a!tu! dec8t frate!e "ău.%an"ion= nr.E. $(( Gindon. 7ar. Candidatu! şi gru%u! care 1! "%ri?ină tre4uie "ă 1ncerce "ă atragă un nu'ăr c8t 'ai 'are de "i'%atizan i. ce! 'ai ade"ea. 0) . Pari". 1n ări!e dezvo!tate. nu are nici o şan"ă "ă convingă o 'a?oritate a a!egători!or "ă*i 1ncredin eze o func ie %u4!ică. Qe> Rork. iar. %entru că. ar fi de dorit ca %ri'u! "ă "e ocu%e de $(3 $($ Ge SeacA9. adevăru! e"te că oa'enii 1ndrăgo"ti i nu "unt o4iectivi. %entru a*! "%ri?ini %e candidat. de"igur. $20-. fiica !ui IacUue" C9irac. Recrutarea vo!untari!or are !oc cu c8teva !uni 1nainte de data a!egeri!or. A"tfe!.%erien a. Patrick ConUuidS / PGa ga!a. de %o%u!aritatea candidatu!ui. Ga>rence * <Ho> to >in a !oca! e!ection=. dar. directoru! ca'%aniei e!ectora!e a !ui Io9n B. dintr*un 'otiv "au a!tu!. 1n 'u!te cazuri.%eri'entate.i"tă 'o'ente 1n ti'%u! ca'%aniei. aş căuta un ca'%aign 'anager genia!.$($ Acea"tă for'u!ă %rezintă avanta?u! unei 1ncrederi 'ai 'ari şi a! unei co!a4orări 'ai "tr8n"e 1ntre candidat şi directoru! ca'%aniei "a!e e!ectora!e. şi din %unct de vedere a! cunoştin e!or de "%ecia!itate. af!at 'ai degra4ă !a 1nde'8na unui co!a4orator nei'%!icat 1n %rea 'are 'ă"ură din %unct de vedere e'o iona!. A!ain Moreau. "fătuindu*i %e candida i# PQu vă a!ege i "o u!X"o ia D1n func ia de director a! ca'%aniei e!ectora!e / n. 7a!!oz. c8 iva vo!untari "unt "uficien i %entru a*! "%ri?ini %e candidat. aşa cu' e"te ce! a! unei ca'%anii e!ectora!e. C!aude C9irac. dovedindu*"e.=$(( 7e regu!ă. A%oi.

şi %ă"trarea unei 'ini'e co'%ati4i!ită i 1ntre i'aginea "a %u4!ică şi i'aginea o'u!ui %o!itic %entru care !ucrează.%erien ă de teren.E. %entru a nu "e 1nde%ărta de cerin e!e o4iectivită ii %rofe"iona!e. "ă ai4ă ca%acitate de ana!iză şi "inteză. ro!u! "%ecia!i"tu!ui 1n 'arketing e!ectora! nu %oate fi a4"o!utizat. Cu' "e v8nd idei şi oa'eni=. e! 1n"uşi unu! dintre cei 'ai a%recia i con"u!tan i %o!itici din Bran a. cu a!egătorii / n. at8t 1n teorie. din %er"%ectiva teoriei 'arketingu!ui e!ectora! ce!e 'ai intere"ante fiind re"%ectarea deonto!ogiei %rofe"iona!e @1nce%8nd cu regu!a "i'%!ă că un con"u!tant %oate "ă !ucreze "ucce"iv %entru două %artide diferite. Andrei * PCo'unicarea %o!itică. 7a!!oz. 1n cazu! 1n care candidatu! de ine 'ono%o!u! %ractici!or de 'arketing e!ectora! şi ştie "ă va!orifice ace"t avanta?. c8t şi 1n %ractică. dar nu tre4uie "ă fie un 'i!itant convin" a! ace"tuia. ec9i%a %oate "ă %iardă co'%eti ia fie datorită !i%"ei "a!e de va!oare "au de for'ă "%ortivă. %. econo'ice şi "ocia!e a!e regiunii "a!e.$(0 Bără 1ndoia!ă. iar $() $(+ Gindon. care acu' văd !ucru! con"u!tan i!or ca %e o activitate %rofe"iona!ă !egiti'ă. 1n Ro'8nia. &+)*&-3. "u'a %!ătită con"u!tantu!ui re%rezintă $+*&3\ din 4ugetu! ca'%aniei. Pari". dar niciodată conco'itent. Pari".canva""ing Dcontactu! %er"ona!. Ge" Edition" dA6rgani"ation". "ă fie o %er"oană "ocia4i!ă. %rocent care %oate urca %8nă !a $3\. &333.e'%!e a'Sricain O=. co!ectarea fonduri!or şi %u4!icitatea=. Bucureşti. "ă fie un foarte 4un coordonator şi organizator. %o!itic=. &e Sdition. ca i'%ortan ă. cu &* (\ din e!ectorat. S%ecia!i"tu! 1n 'arketing e!ectora! e"te ec9iva!entu! antrenoru!ui unei ec9i%e de fot4a!. $2. dar şi a!te !i'4i. %.$(Mic2el Bongrand. Bruce I. $(Qe>'an. 6 !i"tă deta!iată a fir'e!or !a care "e %oate a%e!a cu ocazia ca'%aniei e!ectora!e e"te %rezentată 1n Stoiciu.$(.. MontrSa!. nici un i!uzioni"t ca%a4i! "ă "coată din ?o4en 'andatu! 'u!t dorit de către candidat. e! dovedindu*"e %rea 'ic 1n cazu! unei ca'%anii e!ectora!e !a nive! !oca! şi %rea 'are 1n cazu! unor a!egeri %reziden ia!e.$(+ PHe9no!ogia ca'%anii!or 'oderne / a%reciază Bruce Ne5man / a co'%!icat via a candida i!or. fie datorită ca!ită i!or adver"aru!ui şi a!e antrenoru!ui ace"tuia. e! %oate "ă atragă de %artea c!ientu!ui "ău un nu'ăr de a!egători. Hu'anita" * Gi4ra. "ă fie un 4un redactor. $(. %. $22(. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=. 7e regu!ă. "*a 1ncetă enit denu'irea de Pcon"u!tant @"au con"i!ier. Ca şi 1n fot4a!. 0+ . Pe !8ngă %o"i4i!e!e greşe!i a!e antrenoru!ui. care %ot a?unge !a nive!u! 'i!ioane!or de do!ari. o anc9etă de"făşurată 1n r8ndu! con"u!tan i!or %o!itici din State!e Cnite eviden ia fa%tu! că P4anii= nu re%rezentau dec8t a %atra 'otiva ie. con"u!tan ii %o!itici "o!icită şi o4 in "u'e i'%ortante. 6rice candidat !a func ia de %reşedinte tre4uie "ă uti!izeze con"u!tan i %entru "ervicii!e e"en ia!e. $22). 'enit "ă a"igure un "c9i'4 eficient de idei. Pari". Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae. E 'u!tO E %u inO 7e%inde de ung9iu! din care "unt %rivite !ucruri!e şi de criterii!e uti!izate %entru a 'ă"ura eficien a activită ii "a!e. Pe %ri'e!e trei !ocuri "e "ituau P4ucuria de a 1nvinge=. fără a uita că norocu! şi g9inionu! fac şi e!e %arte din via ă. din %oartă 1n %oartă. d8nd dovadă de 'u!tă i'agina ie. $(0 Qoir.n.. "ă dea dovadă de 'aturitate %o!itică. E"te vor4a fie de %er"oane fizice @caz 1n care. Bongrand. * <H9e 'arketing of t9e %re"ident=. E! nu e"te un %anaceu. $)2. :n %rivin a onorarii!or. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance.. Sage Pu4!ication" Inc. Con"u!tantu! %o!itic e"te de dorit "ă ai4ă o oarecare "i'%atie %entru ideo!ogia c!ientu!ui "ău. ec9iva!8nd. Ga toate ace"te ca!ită i 'ai %ot fi adăugate şi a!te!e. Ace"t %rocent e"te orientativ. cu' "unt "onda?e!e de o%inie.. +0. %e !arg. ++. P%!ăcerea de a re"%ectat ca %rofe"ioni"t= şi Pgu"tu! inde%enden ei=. Cu toate ace"tea. 1n condi ii!e unei concuren e "tr8n"e. fie de fir'e "%ecia!izate 1n activită i de 'arketing e!ectora! @cu' "unt. 7e a"e'enea. enu'eră ur'ătoare!e ca!ită i a!e "%ecia!i"tu!ui 1n 'arketingu! e!ectora!# "ă ai4ă foarte 4une cunoştin e %rofe"iona!e. de anc9ete. %. c8nd ec9i%a 'erge 4ine. e"te i'%ortant ca e! "ă 'en ină un contact regu!at cu candidatu!. "ă cunoa"că rea!ită i!e %o!itice. A "e vedea. Idee Co''unication "au I'o!a Co''unication. H9ou"and 6ak".. Prin a%!icarea unor 'etode ştiin ifice. "ă cunoa"că foarte 4ine !i'4a "a 'aternă. ca%a4i!ă "ă "e integreze c8t 'ai 4ine 1n ec9i%a candidatu!ui. @7in 1nt8'%!area %rezentată 'ai "u" "e %oate re ine şi fa%tu! că IacUue" SSgue!a şi Bran^oi" Mitterand "e 1nt8!neau "ă%tă'8na!. Mic9e! * <Ge 'arketing %o!itiUue=.=$() :n %rivin a %rofe"ionişti!or. "ă ai4ă 'u!tă e. $20-. iar ce! de*a! doi!ea. de regu!ă. 'a?oritatea ce!or !a care "e a%e!ează "unt "%ecia!iza i 1n diferite do'enii a!e 'arketingu!ui e!ectora!. "ă fie un 4un %"i9o!og..

$)3 Lot!er. şi conjunctura şi perspectiva pieţei. 1n"ă. )). Contro!u! %!anu!ui şi 'ă"uri corective Pari". pe de altă parte. unitare şi coerente re%rezintă un atri4ut definitoriu a! 'arketingu!ui.n organi(a. $22. şan"e!e de "ucce" ră'8n 'ini'e=. dacă 4o!navu! e"te incura4i!. şan"e!e candidatu!ui care "e 4azează doar %e for e!e %ro%rii şi %e 'i?!oace!e %o!itice tradi iona!e "cad vertigino". 7acă. iar de'iterea ace"tuia e"te i'inentă. e!a4orează o "trategie de a%ărare. %.$. %. ni'eni nu 1şi 'ai a'inteşte de antrenor. o ca'%anie e!ectora!ă %oate fi c8ştigată şi fără a a%e!a !a con"u!tan i %o!itici.. 7ar. Yi. $20&. cei!a! i candida i 4eneficiază de "%ri?inu! unor "%ecia!işti co'%eten i. :ntregu! %roce" de 'arketing tre4uie "ă fie coordonat şi contro!at. "ur8z8nd 1n fa a ca'ere!or de !uat vederiF c8nd ec9i%a %ierde. ca şi u!ti'u!. Bigura nr.inutul şi rolul &rogramului de marketing 7e"făşurarea unei activită i "i"te'atice. 1nainte de a conduce o%era iuni!e 1n teren. un avocat "au un ar9itect. candidatu! fiind ce! care cu!ege !aurii victoriei.*Ji!!ard.$(2 :n 'od cert.$)3 Con inutu! ace"tui %roce" e"te %rezentat 1n figura ur'ătoare.. in"%ira ia şi şan"a %ot duce !a "ucce".candidatu! e"te a!e". $. Pcu "iguran ă. pregătirea angajaţilor şi resursele unei organizaţii. P9i!i% / PManage'entu! 'arketingu!ui=. So%9ieF Gangenieu. Bucureşti. cauza nu e"te %!eda4i!ă "au terenu! e"te %ro"t. Ca şi ce! de*a! doi!ea. 7u%ă cu' "e e. %regăteşte un %!an. C9iar dacă. con"u!tantu! %o!itic nu face 'ai 'u!te 'iraco!e dec8t un 'edic. e! "ta4i!eşte un diagno"tic. Eta%e!e %roce"u!ui de %!anificare "trategică Mi"iunea organiza iei Ana!iza 'ediu!ui e. pe de o parte. Pre""e" Cniver"itaire" de Brance.$3(. rezu!tat a! %!anificării "trategice de 'arketing. iar unu! din %rinci%a!e!e in"tru'ente %rin care "e rea!izează coordonarea şi contro!u! e"te %!anu! de 'arketing. vina e"te a antrenoru!ui. ni'ic nu %oate 1n!ocui %rofe"iona!i"'u! unor "%ecia!işti. uneori.tern Ana!iza 'ediu!ui intern Bor'u!area o4iective!or de 'arketing Bor'u!area "trategiei de 'arketing E!a4orarea %!anu!ui de 'arketing I'%!e'entarea %!anu!ui de 'arketing $(2 Huet. Editura Heora.%ri'ă So&2ie 0uet şi !2ili&&e Langenieu/ Jillard. Ca şi %ri'u!. Ca&itolul nr$ 'D$ Ge%tiunea re%ur%elor de tim& .iile %ociale şi &olitice 'D$'$ Con. de regu!ă. 0- . P9i!i%%e * <Ga co''unication %o!itiUue=. !lani+icarea %trategic* de marketing reprezintă procesul managerial de stabilire şi menţinere a unei relaţii viabile între obiectivele.

1'4unătă irea i'aginii etc. Qe> Rork. Ho i cei i'%!ica i 1n tran"%unerea 1n %ractică a e!e'ente!or %!anu!ui tre4uie "ă re"%ecte "arcini!e şi re"%on"a4i!ită i!e ce !e*au fo"t re%artizate. "naliza mediului de marketing 1n care organiza ia 1şi de"făşoară activitatea %re"u%une at8t eviden ierea %uncte!or tari şi a %uncte!or "!a4e a!e 1ntre%rinderii.. %!anuri!e de 'arketing ?oacă un ro! deo"e4it de $)$ PaNne. Pvoca ia= ei. şi "ugerează "trategii!e ce tre4uie ado%tate 1n fiecare caz 1n %arte. %uncte!e tari şi avanta?e!e co'%eti iona!e a!e 1ntre%rinderii. de durată care g9idează ac iuni!e ace"teia.$)$ Mi"iunea unei organiza ii are un caracter genera!. 7e regu!ă. Prentice Ha!! Internationa!. E!e "unt. o%%ortunitie". fie 1n "en"u! re"%ectării cu 'ai 'are "tricte e a ace"tora @dacă "e con"tată neregu!i 1n a%!icarea 'ă"uri!or %revăzute 1n %!an. atitudinea fa ă de %er"ona!u! 1ntre%rinderii.. din %er"%ectivă de 'arketing. şi vizează 'odu! 1n care "e va de"făşura 1ntreaga activitate de 'arketing a fir'ei re"%ective @%!an g!o4a! de 'arketing. concretizate 1n 'i. 7e aceea. 'etode de ana!iză a %ortofo!iu!ui de activită i a! 1ntre%rinderii. for e!e de v8nzare. "co%uri!e econo'ice @"u%ravie uire..%re"ie cantitativă.. unde doreşte "ă a?ungă.i'izarea %rofitu!ui. t9reat". de a"e'enea. ce!e 'ai de" 1nt8!nite o4iective "e referă !a 'a. %revederi!e %!anu!ui tre4uie a4ordate cu "uficientă f!e. nu'eroa"e şi. c8t şi re!iefarea o%ortunită i!or şi a'enin ări!or %ie ei @%roce" ce %oartă nu'e!e de ana!iză SK6H.F Pau!. 'ai a!e". %ia a. fie 1n "en"u! 'odificării %revederi!or ini ia!e a!e %!anu!ui @dacă.tern "*au "c9i'4at 1n 'od e"en ia! şi 'ă"uri!e "%ecificate 1n %!an au devenit de"uete. Editura Cranu".. :n %ractică. citat 1n 6!teanu. ref!ect8nd crezu!. de e. <viziunea= ace"teia %e ter'en !ung a"u%ra a ceea ce doreşte "ă fie şi. vor fi !uate măsuri corective. 0.. creştere. * PMarketing Manage'ent=. de aceea. Sunt uti!izate. c8t 'ai c!ar şi conci" @1n e. creşterea cotei de %ia ă. 5ordon K. Io"e%9 P. / @%!anuri "ectoria!e de 'arketing. 1n ter'ino!ogia de "%ecia!itate Punită i "trategice de activitate=. tre4uie ierar9izate din %unct de vedere a! i'%ortan ei. tactici!or de 'arketing. 'ontrolul 'odu!ui 1n care %!anu! de 'arketing e"te 1nde%!init tre4uie "ă fie %er'anent. $200.\ %8nă !a "f8rşitu! anu!ui viitor=. %!anuri!e de 'arketing "unt e!a4orate %e durata unui an şi %ot fi 'odificate ori de c8te ori "itua ia o i'%une.i4i!itate. %.$+)*$++.%ri'8nd <fi!o"ofia= organiza iei.)&*)(. "au doar o co'%onentă a ace"teia / cercetarea. Ja!erică * PMarketingu! "ervicii!or. 6ri de c8te ori e"te cazu!. ea e.$)& %mplementarea planului de marketing e"te un a"%ect deci"iv a! reuşitei ace"tuia. $222. te9no!ogia. St. fi!o"ofia 1ntre%rinderii.Misiunea organizaţiei re%rezintă o de"criere deta!iată şi c!ară a "co%u!ui @ e!u!ui. $22(. :n ace!aşi ti'%. %. di"tri4u ia. i'aginea %u4!ică a ace"teia. aria geografică. ceea ce vrea "ă rea!izeze organiza ia re"%ectivă.(02*(2&. "trategia "e i'%!e'entează %rin fundamentarea unor planuri şi programe de marketing... %rodu"e!e. :n 'arketingu! c!a"ic. a"%ira ii!e. . H9ird Edition. Mc5ra>*Hi!! Book Co'%anN. cu "%irit de ini iativă şi cu o aten ie 'ereu trează. de !a ini ia!e!e cuvinte!or "trengt9". $)& 5ui!tinan. ce! 'ai ade"ea. creşterea v8nzări!or. Bucureşti. 1n %!an teoretic. (biectivele de marketing ur'ărite de către organiza ii define"c. >eakne""e". %rofita4i!itate. %e c8t %o"i4i!# Patingerea unei cote de %ia ă de $. . re!a ii!e %u4!ice etc. %. "au !ung @+ ani "au c9iar 'ai 'u!t. condi ii!e 'ediu!ui e. 7ec!ara ia a"u%ra 'i"iunii unei 1ntre%rinderi ar tre4ui "ă con ină %recizări cu %rivire !a c8t 'ai 'u!te dintre ur'ătoare!e zece co'%onente# con"u'atorii. !lanurile de marketing %ot fi e!a4orate %e ter'en "curt @ce! 'u!t un an. 'ediu @&*( ani.trategia de marketing arată organiza iei ca!ea %e care tre4uie "ă o ur'eze %entru 1nde%!inirea o4iective!or a"u'ate. Pro%un8ndu*şi "incronizarea şi deru!area an"a'4!u!ui de ac iuni ce define"c. o4iectu! activită ii 1ntre%rinderii.e'%!u. Goui" etc. Punerea 1n %ractică a "trategiei face o4iectu!. contactu! cu via a econo'ică şi "ocia!ă rea!ă %oate conduce !a nece"itatea unor 'odificări a!e %!anu!ui ini ia!. Adrian * PH9e E""ence of Service" Marketing=.u! de 'arketing. de durată. Ea de"e'nează a"%ecte!e funda'enta!e a!e atitudinii şi co'%orta'entu!ui ace"teia %e o %erioadă 'edie "au !ungă de ti'%. 1nde%!inindu*!e 1n ter'ene!e %revăzute. va!ori!e şi "trategii!e "a!e funda'enta!e. care identifică %ozi ia concuren ia!ă a %rodu"e!or şi "ervicii!or 1ntre%rinderii @nu'ite. Heorie şi %ractică=.

a"tfe! 1nc8t rezu!tatu! o4 inut "ă fie 'a. circu'"cri"e. %. te9nici. din acea"tă cauză.)-&.e'%!e de activită i de 'arketing ce %ot face o4iectu! unui %rogra' de 'arketing. Bucureşti. nici un %rogra' nu %oate fi %re!uat dintr*un anu'it !oc "au un anu'it 'o'ent şi nu %oate fi tran"ferat %e a!te coordonate "%a ia!o*te'%ora!e. * PMarketing 'odern.organizarea co'%arti'entu!ui de 'arketing. 1n ca!itatea "a de in"tru'ent de coordonare şi conducere a activită ii de 'arketing !a nive!u! 1ntre%rinderii. @re. cu o "ingură e. data a!egeri!or re%rezintă P"caden a= %8nă !a care tre4uie fina!izate toate activită i!e. %rogra'u! de 'arketing devine un i'%ortant in"tru'ent de co'unicare.ecutării !orF  fiind %rezentat 1n for'ă "cri"ă. "trategii=. $)) B!ore"cu. C. &333. o ag!o'erare a activită i!or 1n %erioada i'ediat %re'ergătoare a!egeri!or. materiale şi financiare implicate în efectuarea lor. !rogramul de marketing este o prezentare detaliată a unei activităţi complexe de marketing.u!ui. tre4uie eviden iată o caracteri"tică nota4i!ă a ace"tuia# unicitatea "a. %rin "ta4i!irea "%ecificu!ui %ie ei %e care ur'ează "ă "e ac ioneze şi a 'odu!ui de va!orificare a diferite!or avanta?e %e care acea"ta !e oferăF  contri4uie !a deter'inarea concretă a o4iective!or de 'arketing %e care şi !e %oate %ro%une o 1ntre%rindereF  contri4uie !a e!a4orarea şi i'%!e'entarea unor "trategii de 'arketing ca%a4i!e "ă a"igure 'o4i!izarea şi fo!o"irea di"%oni4i!ită i!or 1ntre%rinderii 1n vederea "ati"facerii nevoi!or con"u'atori!orF  contri4uie !a "ta4i!irea direc ii!or %rioritare 1n cadru! %reocu%ări!or %entru %erfec ionarea activită i!or viitoare. E"te. Iaşi. %recu' şi %rocurarea !or din ti'%F  oferă avanta?u! intercore!ării decizii!orF  %rogra'area decizii!or oferă conducerii 1ntre%rinderii %o"i4i!itatea "ă %regătea"că toate condi ii!e nece"are e.i"ten a 1ntre%rinderii. e! devine un in"tru'ent de contro! a! activită ii de 'arketing. Biecare %rogra' de 'arketing e"te un unicat. c8t şi 1n organizarea for e!or nece"are rea!izării o4iective!or "trategice "ta4i!ite. Conce%te. :n fina!u! ace"tei treceri 1n revi"tă a %roce"u!ui de %!anificare de 'arketing. ceea ce con"tituie un e!e'ent "%ecific 'arketingu!ui e!ectora!. :n i'%!e'entarea %!anuri!or de 'arketing "e fo!o"e"c %rogra'e de 'arketing.ce% ie# 'arketingu! e!ectora!. eşalonate şi corelate în timp. Ro!u! deo"e4it de i'%ortant %e care 1! ?oacă %rogra'u! de 'arketing. Se con"tată. 00 . :n ace"t caz. de"făşurarea unei ca'%anii %u4!icitare. !an"area %e %ia ă a unui nou %rodu". activitate descompusă într!un ansamblu de acţiuni practice. %!anu! de 'arketing are un ro! i'%ortant 1n ur'ătoare!e direc ii#$)(  contri4uie !a "%orirea eficien ei econo'ice a activită ii de %ia ă. 'D$-$ "tili(area &rogramului de marketing de c*tre organi(a.i'. şi. categorii!e de activită i ce "e vor regă"i 1ntr*un %rogra' de 'arketing e!ectora! "unt ur'ătoare!e# $)( Qicu!e"cu. cu indicarea resurselor umane. E!ena @coordonator. %ractic. %artici%area !a un t8rg interna iona! "unt doar c8teva e. Ace"tea vizează rezo!varea unor %ro4!e'e "%ecifice. i'%o"i4i! "ă "e re%ete a4"o!ut identic toate condi ii!e interne şi e.i"tă diferen e i'%ortante fa ă de 'arketingu! c!a"ic.((3* (($. Pornind de !a ace"te %re'i"e. Editura Marketer. $22&. de regu!ă. at8t 1n identificarea şi "tructurarea %ro4!e'e!or cu care "e confruntă 1ntre%rinderi!e. Po!iro'. cu "u4!inierea con inutu!ui şi ro!u!ui %rogra'u!ui de 'arketing. care urmează să se desfăşoare. :n %rinci%iu. %.iile %ociale şi &olitice :n cazu! 'arketingu!ui "ocia!*%o!itic nu e. 1n interioru! 1ntre%rinderiiF  %rin "ta4i!irea unor ter'ene şi re"%on"a4i!ită i %reci"e. e"te re!iefat de 'u!titudinea de avanta?e %e care !e oferă#$))  a"igură definirea cu %recizie a o4iective!or de %ia ă a!e 1ntre%rinderiiF  %er'ite a!ocarea eficientă a re"ur"e!or de care va fi nevoie 1n rea!izarea diferite!or ac iuni. @coordonator. Efectuarea unei cercetări de 'arketing.terne ce define"c un anu'it 'o'ent din e. * PMarketing=.i'%ortant. uneia dintre ce!e %atru co'%onente a!e 'i. de aceea.

c8nd intere"u! a!egători!or 1nce%e "ă "e trezea"că. atitudine.%!ică i'%ortan a %e care "%ecia!iştii 1n 'arketing e!ectora! o atri4uie fina!u!ui ca'%aniei e!ectora!e şi c9iar zi!ei de"făşurării a!egeri!or.i' ur'8nd "ă fie atin" 1n u!ti'a "ă%tă'8nă dinaintea "crutinu!ui. curen ii şi furtuni!e %oartă va%oru! 1n a!te direc ii. "%ecia!i"tu! 1n 'arketing tre4uie "ă contro!eze 'odu! de i'%!e'entare a %rogra'u!ui şi "ă !e a?u"teze 1n 'od o%erativ 1n cazu! a%ari iei unor e!e'ente ne%revăzute. 6 %ro4!e'ă i'%ortantă. &333. %e care tre4uie "ă o rezo!ve %rogra'area de 'arketing e!ectora!. Progra'area ca'%aniei e!ectora!e con"tituie una din "arcini!e 'a?ore a!e "%ecia!i"tu!ui 1n 'arketing e!ectora!. "ta4i!ind "ucce"iv 'ai 'u!te o4iective @notorietate. %. Hu'anita" * Gi4ra. ci cu două Pv8rfuri=. I4ide' $)0 Stoiciu. Ga>rence * <Ho> to >in a !oca! e!ection=. toate ace"te activită i "e de"făşoară 1n 4aza unui %!an %re"ta4i!it. ca!itative "au      $)+ $)- Gindon. $+&. 7irectoru! de ca'%anie face ace!aşi !ucru. $)2 5reN.Cercetări de 'arketing e!ectora!F 6rganizarea de 'arketing a ca'%aniei e!ectora!eF Co!ectarea fonduri!or financiare şi a re"ur"e!or 'ateria!e nece"areF 5e"tionarea re"ur"e!or u'aneF Activită i "%ecifice fiecărei co'%onente a 'i. Bucureşti. %. Cu' "e v8nd idei şi oa'eni=. "e %are că a!egătorii iau 'ai devre'e decizia %rivind candidatu! căruia 1i vor acorda votu!. Qe> Rork. Pari". Cn 4un că%itan nu %ierde din vedere ruta %!anificată %8nă !a de"tina ia fina!ă. 7e"igur. &0*&2. $)+ Acea"ta e. dar face 1n %er'anen ă a?u"tări a!e cur"u!ui. Evan" and Co'%anN Inc. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=. Că%itanu! navei 1ncearcă "ă ur'eze acea rută. care o4işnuie"c "ă ia decizia de vot 1n u!ti'e!e zi!e a!e ca'%aniei. "au "ă 1i conducă cu autoturi"'u! !a centre!e de votare %e cei care au dificu!tă i 1n a "e de%!a"a. :n State!e Cnite. %recizarea evo!u iei 1n ti'% a inten"ită ii ace"teia. "%ecifică ace!or candida i care au intrat 'ai t8rziu 1n ca'%ania e!ectora!ăF  'ampania pe etape# care durează 'ai 'u!t şi nece"ită eforturi financiare 'ai 'ari. Andrei * PCo'unicarea %o!itică..=$). P!anu! e"te ca o rută 'ariti'ă tra"ată %e 9artă. inten ii de vot. 7a!!oz. i'agine. ceea ce "e 1nt8'%!ă de"tu! de de" %e %arcur"u! unei ca'%anii. 'ai a!e" a ce!or a'ericani. direc ionat către a!egătorii 1ncă indecişi.. "ă a"igura "ervicii de 4a4N*"itter %entru a !e %er'ite %ărin i!or "ă voteze. tre4uie "ă ur'eze un trend %er'anent cre"cător. 6 cercetare efectuată cu ocazia a!egeri!or %reziden ia!e din $203 a de'on"trat că &(\ din e!ectoratu! a'erican au 9otăr8t dacă vor vota cu Carter "au cu Reagan a4ia 1n u!ti'a "ă%tă'8nă. nu e"te un !ucru neo4işnuit ca vo!untarii unui candidat "ă !e te!efoneze "i'%atizan i!or 1n %reziua a!egeri!or %entru a !e rea'inti că tre4uie "ă "e %rezinte !a vot. dar v8nturi!e. ace"ta are de a!e" 1ntre %atru ti%uri de ca'%anie#$)0  'ampanie de tip progresiv# "%orire continuă a eforturi!or. trecerea !a un a!t o4iectiv făc8ndu*"e 1n 'o'entu! atingerii ce!ui anteriorF  'ampania „stop and go # uti!izată de candida ii cu re"ur"e financiare 'ai !i'itate. e"te aceea a "ta4i!irii Pv8rfu!ui= ca'%aniei e!ectora!e. ci şi eva!uarea eficien ei !or. I4ide' $). Pe !8ngă %rogra'area activită i!or. %8nă 1n 'o'entu! a!egeri!orF  'ampanie de tip blitz# de 'ai "curtă durată. dar cu o inten"itate 'ai 'are. $22) 02 . care 1ncearcă "ă va!orifica orice o%ortunitate %entru a "e face cuno"cu i. unu! !a 1nce%utu! ca'%aniei. e"te aceea că inten"itatea ca'%aniei @şi a c9e!tuie!i!or aferente. Cn "tudiu efectuat 1n Bran a. Pentru acea"ta "e recurge fie !a cercetări directe. arată că nu'ai $)\ dintre a!egători dec!ară că "*au deci" P1n u!ti'e!e zi!e a!e ca'%aniei=$). 6%inia cea 'ai ră"%8ndită 1n r8ndu! "%ecia!işti!or. iar a!tu! !a "f8rşitu! ace"teia. 7e o 'anieră genera!ă.u!ui de 'arketing e!ectora!.=$)2 Contro!u! activită i!or de 'arketing e!ectora! tre4uie "ă vizeze nu doar verificarea de"făşurării ace"tora. $20-. cu ocazia a!egeri!or euro%ene din $20). %unctu! de 'a. :n Euro%a. MontrSa!.Pornind de !a ace"te con"tatări. M. Acea"tă o%inie "e 4azează %e co'%orta'entu! a!egători!or a'ericani. #eni% Lindon reco'andă P'odu!area inten"ită ii ca'%aniei nu de o 'anieră "trict a"cendentă. PRe"%ectarea riguroa"ă a %!anu!ui c8nd !ucruri!e nu 'erg cu' tre4uie e"te o %ro"tie.

*$3\ de !a funda ii şi doar (*+\ de !a 1ntre%rinderi. ace!eaşi. orientează o 'are %arte a activită i!or "ocia!e @unită i 'edica!e. cu %recizarea că.iile %ociale şi &olitice S%re deo"e4ire de 1ntre%rinderi. "eg'entarea ace"tora. de e. 1n "co%u! co!ectării fonduri!or. ce! 'ai ade"ea..$+3 Per"oane!e ?uridice %ot %artici%a !a rezo!varea unor %ro4!e'e "ocia!e %rin activită i de sponsorizare "au de mecenat a!e căror 4eneficiari "unt organiza ii!e "ocia!e @1n cazu! fir'e!or. "au %ot %!ăti fie cotizaţii @dacă "unt 'e'4ri ai re"%ectivei organiza ii.i"tă o !egi"!a ie foarte %reci"ă 1n ace"t "en". ce!e 'ai i'%ortante dona ii fiind anun ate 1n direct 1n cadru! e'i"iunii.ore * cu %artici%area unor %er"ona!ită i a!e vie ii %u4!ice. 1n !inii 'ari. care "e referă !a tran"'itere unor e'i"iuni te!evizate de !ungă durată * +*. "ur"e!e de finan are a activită ii ace"tora "unt..e'%!u. Per"oane!e fizice %ot face donaţii organiza ii!or "ocia!e "au %o!itice. atragerii de vo!untari "au a! deter'inării a!egători!or "ă*! voteze %e re"%ectivu! candidat. Gegea %artide!or %o!itice din ara noa"tră %revăz8nd. !e %ot !ă"a moştenire.. Circa 0+*23\ din fonduri!e de care 4eneficiază organiza ii!e "ocia!e %rovin de !a %er"oane fizice. de cu!tură etc. 7e aceea. %er"oane!e ?uridice şi organe!e centra!e şi !oca!e a!e ad'ini"tra iei %u4!ice. Ca&itolul nr$ 'G$ Ge%tiunea re%ur%elor +inanciare . ur'ărindu*"e evo!u ia inten ii!or de vot a!e e!ectoratu!ui. organiza ii!e "ocia!e şi ce!e %o!itice nu di"%un de "ur"e %ro%rii de finan are. Se e"ti'ează că 1n State!e Cnite a!e A'ericii şi 1n Bran a. "cri"ori de 'u! u'ire către cei care au contri4uit cu diferite "u'e de 4ani etc. etc. !a te9nici "%ecifice 'arketingu!ui direct @a!cătuirea unor fişiere a!e "u4"cri%tori!or. te!et9on*uri @ter'en ce are !a 4ază cuvinte!e <te!eviziune= şi <'arat9on=. :n cazu! %artide!or %o!itice... din %er"%ectivă de 'arketing. %er"oane!e fizice "unt 1ncura?ate "ă contri4uie cu "u'e de 4ani !a activită i!e diferite!or organiza ii "ocia!e. şi 1n ace"t caz. "%ecia!iştii 1n 'arketing "ocia!*%o!itic a%e!ează. :n "f8rşit. anu'ite 4unuri "au "u'e de 4ani. a organiza ii!or "ocia!e. dar şi !a a!te 'etode şi te9nici "%ecifice# concur"uri. Pari".n organi(a. 23 . ca şi 1n a!te ări dezvo!tate. ). fir'e şi diferite organiza ii a!e "ocietă ii civi!e. Pentru a o4 ine dona ii. adre"area unor 'e"a?e %er"ona!izate.e'%!u. %. fie direct contravaloarea unor %rodu"e "au "ervicii de care 4eneficiază @dacă fac %arte din unu! din gru%uri!e* intă vizate de organiza ie. "au.cantitative cu ocazia fiecărei activită i.. 1n 'a?oritatea ări!or de'ocratice.3) \ din 4ugetu! "tatu!ui %artide!or %o!itice care o4 in rezu!tate convingătoare !a a!egeri. e.. ci şi !a "anc iuni %ena!e 1'%otriva ce!or vinova i. aşa cu' "*a arătat anterior. Pe !8ngă cetă eni. inc!u"iv 1n Ro'8nia. a!ocarea a %8nă !a 3. co!ectarea de fonduri e"te o activitate de cea 'ai 'are i'%ortan ă %entru o organiza ie "ocia!ă "au %o!itică. fie "e %rocedează de o 'anieră indirectă. %e %arcur"u! cărora te!e"%ectatorii %ot face dona ii %entru o anu'ită cauză "au organiza ie. 1n do'eniu! e!ectora!. un ro! de "u4"cri%tor 1! %oate ?uca şi "tatu!. de 1nvă ă'8nt.andre * <Et "i !e 'arketing Stait dAuti!itS %u4!iUue cO=. Princi%a!e!e "ur"e de %rovenien ă a fonduri!or "unt. de e. ace"te "u'e 4eneficiind de avanta?e fi"ca!e "i'i!are ce!or acordate fir'e!or care fac "%on"orizări. %recu' şi ad'ini"tra ia %u4!ică !oca!ă @1n cazu! "ervicii!or %u4!ice. $22). A!e. un i'%ortant ro! de "u4"cri%tor 1! ?oacă "tatu!. $+3 Ba"dareff.. Edition" Iuri"*Service. canva""ing @de%!a"area candidatu!ui "au a unor 'i!itan i ai ace"tuia <din %oartă 1n %oartă= %entru a rea!iza un contact direct cu a!egătorii. %er"oane!e fizice. . 'G$'$ Colectarea +ondurilor de la &er%oanele +i(ice Princi%a!a for'ă de o4 inere a fonduri!or din %artea %er"oane!or fizice o re%rezintă donaţiile.. :n ări!e dezvo!tate.. %recu' şi %rin finanţarea unor a"e'enea activită i @1n cazu! funda ii!or care au ca o4iect de activitate "%ri?inirea organiza ii!or non*guverna'enta!e. care. a cărei nere"%ectare %oate conduce nu doar !a anu!area rezu!tate!or unui "crutin. %rin alocaţiile de la buget. care "ă aco%ere 1ntregu! nece"ar %entru de"făşurarea activită ii. %rin te"ta'ent.. %er"oane!e fizice re%rezintă %rinci%a!a "ur"ă de finan are %rivată @făc8nd a4"trac ie de "ur"e!e 4ugetare.

Hotuşi.Hot 1n do'eniu! e!ectora!. de o 'ora!itate de"ăv8rşită şi cu o i'agine co'%ati4i!ă cu cea a cauzei.andre * <Et "i !e 'arketing Stait dAuti!itS %u4!iUue cO=. $22). c9iar dacă fina!itatea ur'ărită e"te o4 inerea de fonduri. v8nzarea unor o4iecte etc. acordarea unor "faturi etc. de e. c8t şi %entru 4eneficiaru! a%e!u!ui. Yan"e!e de a %ri'i un ră"%un" favora4i! "unt 'ai 'ari dacă de"tinataru! 'e"a?u!ui ştie că 4anii "ăi vor fi fo!o"i i %entru efectuarea unui trata'ent de către un anu'it %acient. So!icitarea contri4u iei financiare tre4uie "ă "e 4ucure de credi4i!itate şi !egiti'itate 1n oc9ii "u4"cri%toru!ui %oten ia!. %re"tarea unor "ervicii. vor fi 'en ionate 1n core"%onden ă ca "%ri?inind ac iunea re"%ectivă. %entru organiza ia "ocia!ă o a"tfe! de infor'a ie. a mulţumi+ :nainte de toate. :n orice caz. 1n 'od evident. şi nici o4iceiuri!e nu favorizează o4 inerea unor "u'e de 4ani de !a %o%u!a ie. care au con"tatat că. Mai 'u!t dec8t at8t. iar candidatu! va avea %o"i4i!itatea "u" inerii unei "curte a!ocu iuni. 7e a"e'enea.i"tă 'u!te %er"oane care "e "i't in"uficient i'%!icate şi care ar fi di"%u"e "ă contri4uie. )0. a informa. dar şi din o4"erva ia "%ecia!işti!or 1n 'arketing direct. nu in nea%ărat "ă ofere infor'a ii de"%re identitatea !or. neutru. a organiza iei "au eveni'entu!ui %entru care "e co!ectează fonduri!e. verifica4i!e şi. 6rganizarea de eveni'ente %entru atragerea de dona ii %oate 1'4răca for'e dintre ce!e 'ai diferite.. 1n ace!aşi ti'%. 1n cazu! 1n care o contri4u ie 4ănea"că de%ăşeşte %o"i4i!ită i!e "a!e. :n genera!. are o "caden ă c!ar de!i'itată "au i'%!ică.e'%!u.. de un "%ectaco!. !a rezo!varea unor %ro4!e'e "ocia!e. 6 %articu!aritate i'%ortantă a 'e"a?u!ui tre4uie "ă fie eviden ierea urgen ei contri4u iei. :n !iteratura de "%ecia!itate$+$.i"ten a cecuri!or. A!e. "o!icitarea contri4u iei financiare tre4uie "ă "e 4azeze %e a"%ecte concrete. donează o "u'ă oarecare unui că!ugăr care co!ectează fonduri 1n !ocuri %u4!ice %entru re"taurarea 'ănă"tirii "a!e. cu at8t şan"e!e ca e! "ă 'ai "o"ea"că vreodată "cad. Edition" Iuri"*Service. fie ea c8t de 'ică. unde nici "itua ia econo'ică. ade"ea. "e %ot organiza şi a!te 'anife"tări aducătoare de 4ani# to'4o!e. a consulta. 7e"tinataru!ui 'e"a?u!ui i "e %ot "o!icita "faturi şi idei %entru "o!u ionarea %ro4!e'ei. orice contact cu un %oten ia! "u4"cri%tor %oate con"titui o ocazie de a solicita un "%ri?in %entru o cauză "au o organiza ie. vor a%ărea 1n "%oturi te!evizate "au 1n anun uri 1n %re"ă. e. nu tre4uie neg!i?ată nici %o"i4i!itatea ca %er"oana contactată "ă contri4uie "u4 o a!tă for'ă @donarea unor %rodu"e. diferen a intr8nd 1n contu! de finan are a ca'%aniei e!ectora!e. %.. Ace"t a"%ect decurge at8t din rea!itatea %ro4!e'ei de rezo!vat @care. Mu!te %er"oane vor ezita "ă tri'ită 4ani unei organiza ii %e care nu o cuno"c. eventua!. "o!icitarea unei contri4u ii 4ăneşti nu tre4uie făcută %e un ton rece. %e c8t %o"i4i!. !a activitatea organiza iei. 7e aceea. ur'ate. fără a cădea nici 1n 'e!odra'ă. "au. o "o!u ie %oate fi re%rezentată de atragerea unor %er"ona!ită i %u4!ice cuno"cute. originea fonduri!or atra"e "ă nu ră'8nă necuno"cută. :n genera!. care "ă %er'ită con"tituirea $+$ Ba"dareff. cuno"cute. Partici%an ii %!ăte"c %e 4i!etu! de intrare o "u'ă de $3*&3 de ori 'ai 'are dec8t co"tu! con"u'a iei. Pentru acea"ta "e a%e!ează !a te9nici dezvo!tate 1n cadru! 'arketingu!ui direct. cu at8t 'ai 'u!t 1n Ro'8nia. dar ca!d şi e'o ionant. Cu ace"te ocazii. ce! %u in. e"te e"en ia! "ă "e creeze o notorietate şi o i'agine core"%unzătoare organiza iei "ocia!e. :n cazu! 1n care nu "e %oate vor4i de"%re aşa ceva. E"te i'%ortant ca. cu c8t ră"%un"u! !a o anu'ită "o!icitare 1nt8rzie. Ace"tea vor "e'na "cri"ori!e tri'i"e "u4"cri%tori!or. o %ractică !arg ră"%8ndită. ci redact8nd un 'e"a? "incer şi rea!i"t. e"te nece"ară "o!icitarea i'%!icării %oten ia!u!ui "u4"cri%tor 1n rezo!varea %ro4!e'ei. 1n genera!. cu' "unt nevoia de a trăi o e'o ie "au de a "e "i' i i'%ortant "au c9iar inte!igent. e"te cea a Pdineuri!or cu %artici%are financiară ridicată=. tratarea unui %acient. %e c8t %o"i4i!. Pro4a4i! că 'u! i dintre cei care.. dec8t dacă i "e "%une că vor fi uti!iza i %entru co'4aterea unei 'a!adii. care %un 1n va!oare 'otiva ii ade"ea inconştiente a!e %er"oane!or contactate. Pari". nici 'i?!oace!e de %!ată uti!izate @cva"i*ine. inc!u"iv %rin "u'e de 4ani. o rezo!vare ra%idă# organizarea unui eveni'ent. nici 1n de"crierea unor a'ănunte ?enante at8t %entru "u4"cri%tor. "e a%reciază că atragerea de fonduri de !a %er"oane fizice %re"u%une re"%ectarea a %atru %rinci%ii# a solicita. dar "e vor "coate 1n eviden ă generozitatea şi re"%on"a4i!itatea de care ar da dovadă 1n cazu! oferirii unei "u'e de 4ani. 2$ . 1n "%ecia! 1n State!e Cnite a!e A'ericii. 1n!ăturarea efecte!or unei ca!a'ită i etc.

dacă e"te %o"i4i!. o %er"oană care oferă $33. e. du%ă cu' %ot "ă co'ercia!izeze diferite %rodu"e "%ecifice @in"tru'ente 'edica!e de uz %er"ona!. ce va fi u!terior va!orificată cu a!te ocazii "i'i!are. %e !8ngă activitatea !or de 4ază. :n fine.. 2& . Cu'%ărătorii nu "unt nea%ărat 'e'4rii unui gru%* intă vizat de către organiza ie. %e de o %arte. de"tu! de %u in uti!izată 1n Ro'8nia. unei organiza ii "ocia!e @i'o4i!. c9iar căr i de 4ucate cu re ete de '8ncăruri "%ecifice anu'itor 'a!adii. 7eşi "unt 'ai %u in frecvente 1n Ro'8nia dec8t 1n ări!e occidenta!e. %u4!icarea anua!ă a 4i!an u!ui conta4i! a! organiza iei "ocia!e e"te 1n 'ă"ură "ă 1ntărea"că 1ncrederea donatori!or 1n "eriozitatea ace"teia. %e de a!tă %arte. Hre4uie rea!izat un dia!og cu aceştia. 1nregi"trări a!e ecografii!or %renata!e etc. ca%a4i!ă "ă %ri'ea"că şi "ă va!orifice 4unuri 'ateria!e şi re"ur"e financiare i'%ortante.actă a ace"tuia. 7e a"e'enea.. "eringi de unică fo!o"in ă etc. fe!icitări cu ocazia zi!ei de naştere. 4i4!iotecă. 1n ace!aşi ti'%. e. * căr i de "%ecia!itate şi agende 'edica!e. a "ăr4ători!or re!igioa"e "au a anu!ui nou. dar.%ozi ie de fotografii cu rea!izări!e organiza iei etc. %e "tradă. invita ii !a anu'ite eveni'ente organizate de 4eneficiaru! dona iei @"%ectaco!e. e"te 1n intere"u! organiza iei care 4eneficiază de a"e'enea acte "ă 'ediatizeze 1n c8t 'ai 'are 'ă"ură. adre"a e.i"tă "itua ii 1n care %er"oane care au activat 1n cadru! unor organiza ii "ocia!e "au care au 4eneficiat de "ervicii!e ace"tora. 6 a!tă "ur"ă de finan are a activită ii organiza ii!or "ocia!e %rin atragerea de 4ani de !a %er"oane!e fizice. care "ă !e faci!iteze de"făşurarea activită i!or viitoare. %rin e*'ai!. te'ere ce va fi "%u!4erată dacă %ri'eşte o "cri"oare de 'u! u'ire din %artea conducerii 'ănă"tirii. e"te deo"e4it de i'%ortantă. 1n ega!ă 'ă"ură. Bor'e!e de 'u! u'ire %ot fi de"tu! de nu'eroa"e. infor'a ia tre4uie "ă fie c8t 'ai co'%!etă# nu'e!e şi %renu'e!e donatoru!ui. e. din care "ă "e identifice 'otive!e ce "tau !a 4aza decizie de a efectua "au de a nu efectua o dona ie. te"te.unei 4aze de date. ceea ce !e %oate da idei şi a!tor %er"oane di"%u"e "ă 1şi 1'%artă averea du%ă dece". ro!u! de a de'on"tra %o!ite ea firea"că ce tre4uie "ă guverneze re!a ii!e inter*u'ane. A"tfe!. ci %ot a%ar ine %u4!icu!ui !arg. Hoate ace"te a"%ecte conduc !a conc!uzia că nu orice organiza ie "ocia!ă are şan"a de a %ri'i o 'oştenire "e'nificativăF e"te vor4a doar de organiza ii cu o activitate 4inecuno"cută şi cu rezu!tate re'arca4i!e. ca"ete video con in8nd de'on"tra ii a!e unor %roceduri de recu%erare %rin gi'na"tică 'edica!ă.e'%!u! a'intit 'ai "u".. o 'aternitate "au o %o!ic!inică %ot "ă ofere "ervicii cu %!ată @ana!ize 'edica!e. A cere "faturi de !a %o%u!a ie şi a o infor'a de"%re con"ecin e!e şi rezu!tate!e a%!icării ace"tor "faturi re%rezintă o 'oda!itate idea!ă de a ini ia şi 'en ine un contact cu co!ectivitatea re"%ectivă. care "ă %rezinte u!ti'e!e evo!u ii din via a organiza iei re"%ective. ade"ea. 6 a doua for'ă de i'%!icare financiară a %er"oane!or fizice 1n activitatea organiza ii!or "ocia!e e"te re%rezentată de moşteniri. %i. dar. ?oacă şi un ro! de ani9i!are a di"onan ei cognitive care ar %utea "ă*! afecteze %e donator @revenind !a e. o4iecte de artă etc. Infor'area %oate fi făcută cu a?utoru! unei Pne>" !etter=.%ediată %rin %oştă "au. !a efecte!e favora4i!e %e care ace"tea !e*au avut %entru rezo!varea unei anu'ite %ro4!e'e. 7e"igur. gratuită. e. "u'a donată. ten"io'etre. un a! %atru!ea %rinci%iu e"te ce! a! mulţumirilor adre"ate donatori!or. iar. %rin caracteru! i'%!icant a! deciziei şi.. "ă 1i facă %e inter!ocutori "ă "e "i'tă i'%!ica i 1n activitatea organiza iei. 'ai t8rziu %oate conduce şi !a o %artici%are 'ai activă. cu un grad de te9no!ogie !i'itat * ter'o'etre. 1n 'ai %u ine cazuri. ceea ce.333 de !ei unui că!ugăr. au 9otăr8t "ă !e !a"e 'oştenire une!e 4unuri. A! doi!ea %rinci%iu care tre4uie re"%ectat e"te consultarea %er'anentă a %oten ia!i!or donatori. un "%ita!.. o %unere 1n va!oare a %ro%riei i'agini. de"igur. Ace"tea "e caracterizează %rintr*o va!oare "u4"tan ia! 'ai 'are dec8t 1n cazu! dona ii!or.. in"igne.%edierea unor 'ici cadouri cu 1n"e'ne!e organiza iei @ca!endare.. "u'e de 4ani. un o'agiu adu" ce!ui care a deci" "ă 1i !a"e re"%ectiva 'oştenire. de organiza ie "erioa"ă. Ace"tea au. %rin te"ta'ent. Printre ce!e 'ai uti!izate "e nu'ără# "cri"ori!e de 'u! u'ire. "e %oate g8ndi u!terior că a dat 4anii unui e"croc. data !a care "*a făcut dona ia etc. acea"ta fiind.uri etc.. Pentru a fi uti!ă. Cn a! trei!ea %rinci%iu e"te de a!i informa %e donatori cu %rivire !a fe!u! 1n care contri4u ii!e !or au fo"t uti!izate. 1n func ie de i'%ortan a dona iei şi de natura activită ii organiza iei "ocia!e. %rin caracteru! 'ateria! a! 4unu!ui !ă"at. inc!u"iv %rin contri4u ii 4ăneşti.. e"te v$nzarea unor produse sau prestarea unor servicii rea!izate de către 'e'4rii organiza iei 1n cauză. şi.

1n contra%re"ta ie. ea nefiind de!oc neg!i?ată. %ot fi 1nc9iriate. ace!aşi !ucru 1nt8'%!8ndu*"e şi 1n cazu! a"ocia ii!or %rofe"iona!e "au a! ca'ere!or de co'er şi indu"trie. "ă %re"teze "ervicii contra co"t. ine!e etc. 1nce%8nd cu rec9izite şi artico!e de %a%etărie. cu nu'e!e !or. acea"ta 1n"ea'nă oferirea unei "u'e de 4ani "au a unor 4unuri şiX"au "ervicii unei organiza ii "ocia!e. ?andar'erie. 1şi finan ează activitatea. "ă ate"te a4"o!virea unui anu'it cic!u univer"itar @facu!tate. $&&*$&-.. 'G$-$ Colectarea +ondurilor de la &er%oanele Furidice Bor'a %rinci%a!ă %rin care 1ntre%rinderi!e %artici%ă !a finan area activită ii unei organiza ii "ocia!e e"te "%on"orizarea. %rin %roducerea şi co'ercia!izarea unor bunuri conexe. ta.$+& 7e a"e'enea. de go!f. ur'8nd ca acea"ta. 1nc9iriind "%a ii!e de 1nvă ă'8nt. c!u4uri!e "%ortive %ot c8ştiga 4ani 4uni din cedarea dre%tu!ui de a in"cri% iona artico!e de ec9i%a'ent "%ortiv @treninguri. tricouri. "%ortiv etc. a!4u'e foto. E"te cazu! unei organiza ii non*%rofit din Bran a. continu8nd cu tricouri. fanioane!or. Cn 'uzeu "au un teatru %ot "ă rea!izeze şi "ă co'ercia!izeze afişe. de a!tfe!. video "au C. ce!e cu caracter "ocia! @c!u4uri. 4re!ocuri!or. %.%onate "au. 'ai 'u!t "au 'ai %u in e!iti"te. 1n "%ecia! către %ro%rii "tuden i. Ga fe!. 1nc9iriind.7. din cotiza ii!e anua!e a!e 'e'4ri!or. cravate..*uri cu te'atică re!igioa"ă. interviuri cu ?ucătorii "au c9iar "%ectaco!e !a care aceştia %artici%ă. şi care faci!ita o4 inerea vize!or de intrare 1n Bran a. Ioana Ceci!ia * PCo'unicarea 1n 'arketing=. "%ectaco!e. "ă efectueze anu'ite activită i care "ă contri4uie !a 1'4unătă irea i'aginii fir'ei ce a oferit "%on"orizarea. fu!are etc. Editura Cranu".e!e de şco!arizare re%rezintă %rinci%a!a "ur"ă de finan are a activită ii. "ă!i de "%ort. "%re a fi fo!o"ite %entru de"tindere. !i4rării. 4roşe.. 6 variantă a "%on"orizării e"te 'ecenatu!. care are ca "co% %ro'ovarea !egături!or 1n %!an %er"ona!. 1n 4ună 'ă"ură. fe!icitări. 7e a"e'enea. Cne!e dintre ace"te activită ii "e "ituează !a !i'ita unei activită i !ucrative. ca"ete video "au C. terenuri de teni". ce"ion8nd dre%tu! de a de"făşura anu'ite activită i @a!i'enta ie %u4!ică. Bucureşti. 1n %erioade!e 1n care nu "unt uti!izate de către "%ortivi unor fir'e "au c9iar %u4!icu!ui !arg. 1n incinta c!ădiri!or "au a ca'%u"u!ui etc.. $+& A "e vedea. "itua ie 1n care de'er"u! co'ercia! şi fina!itatea %ro'o iona!ă a ofertei 1ntre%rinderii "unt 'ai %u in evidente. 1n va!oare de $33 de franci francezi. nici de către univer"ită i!e de "tat. dar nu 1n u!ti'u! r8nd ca i'%ortan ă. "au "%ortiv %entru de"făşurarea anu'itor eveni'ente. ace de cravată.e!e %erce%ute 'e'4ri!or organiza iei re"%ective. "%a ii!e de cazare turişti!or.Reg!e'entări recente %er'it c9iar for e!or de ordine @%o!i ie. :n fine. şe%ci. A"tfe!. ca"ete audio. care. &33$. 'u!ti%!icări de docu'ente. Mu!te univer"ită i 1şi co'%!etează fonduri!e de"făşur8nd activită i de cercetare ştiin ifică "au %re"t8nd diver"e "ervicii cu caracter didactic "au ştiin ific. o "ur"ă de fonduri %entru organiza ii!e "ocia!e e"te re%rezentată de cotiza ii!e şiX"au ta. a!ături de di%!o'ă. 6 variantă a ace"tei 'oda!ită i de finan are e"te va!orificarea dre%turi!or de %ro%rietate inte!ectua!ă a"u%ra unei anu'ite 'ărci.e'%!u. anu'ite c!u4uri. u'4re!e "au "erviete. şi in"titu ii!e de 1nvă ă'8nt "u%erior %ot c8ştiga 4ani %rin co'ercia!izarea unor 4unuri "%ecifice. cu!tura!. re"%ectiv. 1n "c9i'4u! unei cotiza ii de aderent !a re"%ectiva organiza ie. 1n condi ii!e "ta4i!ite %rin !ege. dintre cetă enii ro'8ni şi cei francezi. Po%e"cu. 1ncă! ă'inte. dar şi din co'ercia!izarea in"igne!or. %entru a a?unge !a 4i?uterii din aur @in"igne. ce!e 'ai 'u!te dintre faci!ită i!e c!u4u!ui @%i"cine. icoane "au a!te o4iecte de cu!t. :n 'od tradi iona!. Pot intra 1n di"cu ie 'u!te %rodu"e. cantine etc. cu 1n"e'ne!e in"titu iei. Sindicate!e o4 in fonduri i'%ortante din cotiza ii!e 'e'4ri!or. %entru deta!ii. terenuri de antrena'ent. cu' "unt %aza şi %rotec ia anu'itor o4iective. E"te vor4a de"%re activită i "%ecifice. cotiza ii ce ating "ute "au 'ii de do!ari. doctorat. cravate!or cu 1n"e'ne!e c!u4u!ui. dar şi 4ăuturi "au %rodu"e a!i'entare. :n 'od a"e'ănător. 1n cadru! re"%ectivei univer"ită i.*uri cu e. a!4u'e. %e %erioada vacan e!or. de e. 'a"terat. de 9i%i"' "au de teni". dar şi de dre"area c8ini!or "au de figura ie 1n fi!'e %o!i i"te. %ot fi 1nregi"trate şi co'ercia!izate ca"ete video cu 'eciuri!e de referin ă a!e ec9i%ei. Pentru univer"ită i!e %rivate.7. 2( . 6 4i"erică "au o 'ănă"tire %ot "ă %roducă şi "ă co'ercia!izeze ca!endare re!igioa"e. :n fine.

A"igurarea %erenită ii unei organiza ii "ocia!e %re"u%une identificarea a!tor "ur"e de finan are.. 4annere.1n u!ti'a vre'e.e'%!u. eventua!.te / in"cri% ionare %e tricouri. "trategia de an"a'4!u "au de 'arketing a 1ntre%rinderii @inten ia de a %ătrunde %e noi %ie e. 7e"igur. %er"ona!ită i care "%ri?ină organiza ia. re"%ectiv. %. co'unicate de %re"ă. A!e. %reocu%ări %rivind co'unica ia internă etc. %u4!ica ii. +0. e"te de %re"u%u" că un de'er" %entru "%on"orizarea unor activită i !egate de teni".F "o!icitarea de "%on"orizare tre4uie "ă fie 1n acord cu %o!itica de 'arketing şi de co'unica ie a 1ntre%rinderii. "itua ia econo'ică a 1ntre%rinderii @re"tric ii 4ugetare.c!u"ivitate "au 1n foarte 'are 'ă"ură %e "%on"orizări. Ace"t do"ar e"te e. %roiecte de i'%!antare 1n noi zone geografice...$+( C8nd identificarea "%on"ori!or "e face P1n or4=. :n ce!e 'ai 'u!te cazuri. 1n 'od evident. !an"area unui nou !ogo "au a unei noi te'e co'unica iona!e.F  %er"oana şi 'oda!ită i!e de contact. cu at8t şan"e!e de a o4 ine o "%on"orizare "unt 'ai 'ari. Ace"t !ucru "e 1nt8'%!ă %e"te tot 1n !u'e şi nu tre4uie con"iderat o e. $+( A "e vedea Ba"dareff.  )reocupările trecute sau prezente ale unor persoane care ocupă poziţii de decizie în anumite firme. e. %ot fi avute 1n vedere ur'ătoare!e e!e'ente#  2elaţiile personale. de 'are fo!o" e"te cunoaşterea unor a"%ecte %rivind di'en"iunea 1ntre%rinderii @e. Pentru ace"ta.F  "u'a de 4ani "o!icitată ca "%on"orizare şi 'oda!ită i!e de %!ată a ace"teia @nu'ăr de cont 1n 4ancă etc.F  activitatea "au eveni'entu! %entru care "e "o!icită "%on"orizarea. tre4uie făcută o 'en iune i'%ortantă# nu e"te rezona4i! ca 1ntreaga finan are a unei organiza ii "ă "e 4azeze 1n e. fiind de notorietate trecutu! "%ortiv a! unor oa'eni de afaceri %recu' Ion giriac "au Ja"i!e St8ngă. faza din cic!u! de via ă 1n care "e af!ă 1ntre%rindereaF !egea oferă faci!ită i %rivind "%on"orizări!e doar 1ntre%rinderi!or %rofita4i!e. "*au dezvo!tat 'u!t %ractici!e de ti% P%arteneriat= 1ntre o 1ntre%rindere şi o organiza ie "ocia!ă. 7e e. cu un grad de atractivitate ridicat. 1ntr*o a"e'enea "itua ie. 2) . ro!u! do"aru!ui de "%on"orizare e"te 'ai 'ic. activită i de referin ă etc. e"ti'area ref!ectării 1n 'a"" 'ediaF  activită i "au eveni'ente anterioare. 7acă %er"oane!e din conducerea organiza iei "ocia!e au acce" * datorită unor re!a ii co!egia!e @din !iceu. 'en ionarea nu'e!ui "%on"oru!ui 1n diver"e conte.%re"ie a 4a!cani"'u!ui auto9ton.%ediat "au. nu ar ră'8ne fără ecou. Pe !8ngă a!cătuirea do"aru!ui de "%on"orizare.  'aracteristicile generale ale întreprinderii potenţial sponsor. o %ro4!e'ă ce! %u in !a fe! de i'%ortantă %entru organiza ia "ocia!ă e"te identificarea fir'e!or unde şan"e!e de a o4 ine "%on"orizări "unt 'ai 'ari. inc!u"iv %u4!icu! %artici%ant şi. Ace"t do"ar de "%on"orizare tre4uie "ă con ină infor'a ii c8t 'ai co'%!ete de"%re ce! %u in ur'ătoare!e e!e'ente#  organiza ia "ocia!ă care "o!icită "%on"orizarea @tradi ie. cu un grad de "ta4i!itate 'ai ridicat. Pari". Pentru a o4 ine o "%on"orizare. "ite etc. o organiza ie "ocia!ă tre4uie "ă "e adre"eze unor %oten ia!e fir'e "%on"or. dacă !e*ar fi adre"at ace"tora. cu at8t şan"e!e de a*şi fi creat un o4icei 1n ace"t "en" "unt 'ai 'ari.%ri'ată %rin cifră de afaceri "au nu'ăr de "a!aria iF cu c8t 1ntre%rinderea e"te 'ai i'%ortantă.. "au de afaceri @inc!u"iv "%on"orizări anterioare. afişe. "%on"orizări!e fiind foarte uti!e 1n cazu! organizării unor eveni'ente deo"e4ite.. $22). concedieri. ace"tea au un caracter %unctua! şi 'ai 'u!t "au 'ai %u in a!eator. :nainte de a ana!iza de'er"u! %e care tre4uie "ă*! 1ntre%rindă o organiza ie af!ată 1n căutare de "%on"ori.. 1n'8nat %er"ona! 1n cadru! unei 1nt8!niri cu re%rezentantu! %oten ia!u!ui "%on"or. facu!tate etc. Edition" Iuri"*Service.tra"e din artico!e!e şi re%orta?e!e a%ărute 1n %re"ă.. şan"e!e de a o4 ine o "%on"orizare "unt foarte 'ari.. * !a %er"oane af!ate 1n %ozi ii de decizie din diferite fir'e.andre * <Et "i !e 'arketing Stait dAuti!itS %u4!iUue cO=. 9and4a!. 'ai 4ine. %rezent8ndu*!e un do"ar de "%on"orizare. cu %recizarea 'ediatizării ace"tora @inc!u"iv e.%erien a 1ntre%rinderii 1n acordarea de "%on"orizări @cu c8t o fir'ă a acordat 'ai 'u!te "%on"orizări 1n trecut.F  %o"i4i!ită i de contra%re"ta ie din %artea organiza iei "ocia!e @ce! 'ai ade"ea. con"tituind 4aza de negociere a contractu!ui de "%on"orizare.

iilor din +onduri &u1lice :n 'od fire"c. de "%ort %o%u!ar. era %o"i4i! ca 1n edi ia din $222 a turneu!ui fe'inin de teni" de !a B!a"9ing Meado> "ă nu "e "ervea"că nici un a".$ Atragerea %u1)en. 1ntărirea de'ocra iei şi re"%ectarea dre%turi!or o'u!ui şi a !i4ertă i!or cetă eneşti etc.. o fir'ă de 'edica'ente va "%on"oriza 'ai degra4ă un "%ita!. de e. 'ongruenţa dintre segmentele ţintă vizate de întreprindere 0clienţi. 6 a!tă "ur"ă de fonduri o %oate re%rezenta 1nc9irierea unor "%a ii a%ar in8nd organiza iei "ocia!e %entru de"făşurarea unor activită i de către anu'ite fir'e. to i cei trei o%eratori de te!efonie 'o4i!ă din Ro'8nia 1şi %ro'ovau 'ărci!e @Conne. 1n ti'% ce Banca C9a"e Man9attan "e 4ucura de 'ediatizarea ini iativei "a!e origina!e..e'%!u. şi 1n cazu! 1nc9irierii "%a ii!or. 1n func ie de i'aginea %e care şi*o dore"c %entru %rodu"e!e !or. Pentru o organiza ie "ocia!ă e"te i'%ortant "ă rea!izeze şi "ă 1ntre ină !egături de durată cu 'ediu! de afaceri. 1nvă ă'8nt. Strategia de co'unica ie a ce!or trei fir'e viza o 4ana!izare a %rodu"u!ui @un 'e"a? de ti%u! Pte!efonu! 'o4i! nu e"te un %rodu" e!iti"tF şi tu i*! %o i %er'ite`=. a%ărare.. dec8t un concert de 'uzică c!a"ică "au o activitate "%ortivă. 1n contractu! de di"tri4uire de 'o"tre a'intit 'ai "u". dar %oate conduce !a rezu!tate foarte 4une. 6rice 1ntre%rindere doreşte ca ac iunea de "%on"orizare %e care o rea!izează "ă fie cuno"cută nu doar de c8t 'ai 'u! i oa'eni. Qu tre4uie 1n e!e" că o% iunea fir'e!or %entru "%on"orizarea unei anu'ite activită i diferă doar 1n func ie de %rodu"e!e %e care e!e !e co'ercia!izează. 1nainte de a "e'na un a"tfe! de contract. 1n condi ii!e 1n care c!auze!e %revăzute 1n contract "unt c!are şi "unt re"%ectate integra!. av8ndu*i ca %rotagonişti %e unii ca%i ai !u'ii inter!o%e. !a un 'o'ent dat. Pro4a4i!. A"tfe! de acorduri de %arteneriat %ot fi 4enefice %entru toate %ăr i!e i'%!icate. dar şi ca acei oa'eni "ă fie %oten ia!i c!ien i ai "ăi. ordine %u4!ică... 1n 1nde%!inirea atri4u ii!or "a!e. %8nă nu de'u!t 7ivizia A / Cr"u". "tatu! "e i'%!ică 1n rezo!varea %ro4!e'e!or "ocia!e. Ace"te !egături %ot 1'4răca for'a unor %arteneriate. Cazuri!e de organizare.i"tă inco'%ati4i!ită i de i'agine. organiza ia "ocia!ă tre4uie "ă fie atentă !a eventua!e!e con"ecin e negative a!e a"ocierii cu fir'e "au eveni'ente care nu core"%und o4iectu!ui de activitate a! organiza iei.e'%!u.. :nainte de a "o!icita o "%on"orizare. 7ouă fir'e care rea!izează ace!eaşi %rodu"e %ot "%on"oriza activită i cu i'agini diferite.%!icit a! unor gru%uri de con"u'atoriXcetă eni. "ă "e in"i"te %entru %recizarea unei "u'e 'ini'e ce va fi %ri'ită de către organiza ie @!a !i'ită.e'%!u. "e interzice di"tri4uirea 1n ASE a igări!or şi 4ăuturi!or a!coo!ice. organiza ia "ocia!ă tre4uie "ă*şi %ună 1ntre4ări %recu' PCe fe! de i'agine oferă activitatea %e care o de"făşorO= şi PCe fe! de fir'e ar fi intere"ate 1n %ro'ovarea unei a"e'enea i'aginiO=. Cea 'ai 'are %arte a "u'e!or a!ocate de !a 4ugetu! "tatu!ui vizează 1'4unătă irea unor a"%ecte a!e vie ii "ocia!e# "ănătate. "ă "e a"igure că anu'ite a"ocieri de i'agine nu contravin activită ii %e care ea o de"făşoară @de e. a"ocierea dintre fir'ă şi organiza ia "ocia!ă 'iz8nd %e "%ri?inu! i'%!icit "au c9iar e. "e reco'andă ca. Ace"ta e"te 'otivu! %entru care. 1n incinta "ediu!ui Ca'erei 7e%uta i!or. 7ia!og şi Co"'oro'. re"%ectiv. din ace!aşi 'otiv.  'ongruenţa dintre imaginea vizată de întreprindere şi imaginea activităţii sponsorizate . %recu' şi. prescriptori etc+1 şi publicul activităţii sponsorizate. "au cu e'i"iuni "%ortive te!evizate @Proce"u! eta%ei / 5o!den Brhu. %e c8t %o"i4i!. 'u!te 'ărci de 4ere "*au a"ociat cu co'%eti ii fot4a!i"tice @Cu%a Ro'8niei / Hu4org. e"te e!ocvent 1n acea"tă %rivin ă. 1n care "c9i'4uri!e reci%roce "e referă !a 4unuri şi "ervicii dintre ce!e 'ai diver"e.. 7ina'o. %ri'ării!e a!ocă fonduri din 4ugete!e %ro%rii 2+ . Bergen4ier / "%on"or %rinci%a! a! ec9i%ei na iona!e de fot4a! a Ro'8niei. nu 1nt8'%!ător. A%!icarea ace"tui criteriu e"te 'ai %u in evidentă. a unor nun i şi 4otezuri. "itua ie 1n care federa ia a'ericană de teni" nu c8ştiga ni'ic. Steaua şi. iar 1ntre %arteneri nu e. @congruen a dintre con"u'atoru! de 4ere şi Pcon"u'atoru!= de fot4a!. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. ceea ce e"te 1n de%!ină concordan ă cu i'aginea fot4a!u!ui. 'G$. Ca şi 1n a!te "itua ii de co!a4orare cu fir'e "au %er"oane fizice. 7in %er"%ectiva organiza iei "ocia!e. "%on"oriz8nd %rinci%a!e!e ec9i%e de fot4a! din ca'%ionatu! intern @Ra%id. de%arte de a fi e!iti"t. 7e e. Ga fe!.

:n ace"t conte.. Bucureşti. ce! %u in 1n Ro'8nia. a'4e!e %ractici %ot fi uti!izate nu doar %entru atragerea de fonduri %u4!ice către o anu'ită cauză "au organiza ie "ocia!ă. tran"%ortu! 1n co'un. co'%!e'entaritate %o!itică "au %utere=. 'ai 'u!t "au 'ai %u in. IeffreN M. Princi%a!a 'oda!itate %rin care "e rea!izează acea"tă inf!uen are e"te contactu! direct dintre !o44N*i"t şi %ar!a'entar @ace"t !ucru "e 1nt8'%!ă. 7in %er"%ectiva "u'e!or de 4ani a!ocate. Bo"ton. Second Edition. cu %recizarea că 'area 'a?oritate a fonduri!or a!ocate "e 1ndrea%tă către organiza ii "ocia!e %u4!ice# "%ita!e. 7iferen e!e dintre ce!e două activită i "unt !egate de ur'ătoare!e a"%ecte# !o44N*u! vizează 1n 'ai 'are 'ă"ură rezo!varea unor %ro4!e'e econo'ice de către %uterea !egi"!ativă şi cea e.t. unor 'ă"uri !egi"!ative=$+). 7a!!a" etc.. :n %rivin a 'i?!oace!or 'ai %u in !ega!e. Printre te9nici!e uti!izate 1n advocacN "e nu'ără core"%onden a "au vizitarea 'e'4ri!or unei co!ectivită i de către %er"oane care "%ri?ină re"%ectiva cauză. 1n a'4e!e cazuri avanta?e!e oferite deciden i!or "unt %re%onderent de ordin e!ectora! @%re"u%un8ndu*"e că rezo!varea favora4i!ă a %ro4!e'ei va atrage "i'%atia a!egători!or. c8t şi de către organiza ii "ocia!e %rivate "au c9iar %u4!ice. "unt nu'eroa"e cazuri!e "e'na!ate 1n %re"ă.. de a!ocarea %referen ia!ă a unor fonduri către regiuni!e unde %artidu! c8ştigător a! a!egeri!or a o4 inut ce!e 'ai 'u!te voturi. $202. c8t şi 1n a!te ări. "e %oate a%recia că "tatu! şi autorită i!e !oca!e "unt %rinci%a!ii "u4"cri%tori ai organiza ii!or "ocia!e. a'4e!e uti!izează in"tru'ente !ega!e de inf!uen are a o%inii!or şi co'%orta'entu!ui deciden i!or.. Sergiu * P7ic ionar %o!itic * in"titu ii!e de'ocra iei şi cu!tura civică=. Ianda. a'4e!e au a%ărut şi "*au dezvo!tat 1n S. Bucureşti. e. %. şco!i. %. %entru care ca'%ania e"te o "o!u ie şi "e adre"ează. 1ngri?irea ştranduri!or.i"tă 'u!te "i'i!itudini 1ntre !o44N şi advocacN# a'4e!e activită i vizează inf!uen area unor decizii %o!itice.ercitarea de %re"iuni a"u%ra organe!or ?udecătoreşti %entru !uarea unor decizii favora4i!e. "e %oate %une %ro4!e'a dacă şi 1n ce fe! organiza ii "ocia!e %u4!ice "au %rivate %ot "ă inf!uen eze decizii!e de a!ocare a unor "u'e de !a 4ugetu! de "tat "au de !a ce!e !oca!e. $+Pă!tănea. %. uti!izarea 'a"" 'edia %entru e. 7e"igur.i"ten a unei %ro4!e'e "%ecifice @nu genera!e. i!u'inat %u4!ic. 'i?!oace!e !ega!e de inf!uen are "unt de"tu! de !i'itate. %arcuri!or. de 'ituire a unor re%rezentan i ai %uterii de către fir'e intere"ate 1n c8ştigarea unor !icita ii %entru diver"e "ervicii "au ac9izi ii %u4!ice. %rin uti!izarea unor te9nici "%ecifice. ad'ini"trative "au ?udecătoreşti. 7intr*o %er"%ectivă 'odernă. ci şi %entru rezo!varea efectivă a unor %ro4!e'e "ocia!e ce nece"ită o reg!e'entare !egi"!ativă.ecutivă. at8t de către entită i econo'ice intere"ate. $++. PAd)ocac4 "e'nifică %!edoarie. 'ărturii de%u"e 1n fa a co'i"ii!or %ar!a'entare. 1n favoarea organiza iei re"%ective. ade"ea %rin !an"area unui %roiect. 'u!te dintre ace"te in"tru'ente fiind %re!uate şi ada%tate din ar"ena!u! re!a ii!or %u4!ice.. 1n 20\ din cazuri. "ec ii de %o!i ie etc. confor' unui "onda? efectuat !a Ka"9ington 7. 6 ca'%anie de advocacN re%rezintă o for'ă de ac iune %rin care "e ur'ăreşte inf!uen area %o!iticii %u4!ice. %rintre care ce!e 'ai cuno"cute şi fo!o"ite "unt !o44N*u! şi advocacN.. %e !arg.A. decizii!e %o!itice şi ad'ini"trative %ot fi inf!uen ate. Corne!iuF Andronac9e Cri"tina * P6rganiza ii!e neguverna'enta!e. $++ A "e vedea. 1n 'od !ega!.%entru rezo!varea unor %ro4!e'e a!e co'unită ii# cură enie.ercitarea de %re"iuni "au c9iar organizarea de %rote"te %u4!ice "unt a!te in"tru'ente din ar"ena!u! "%ecia!işti!or 1n !o44N. $22(. Su'e!e de 4ani a!ocate organiza ii!or "ocia!e %rivate "unt. unită i 'i!itare. Prin lo114 "e 1n e!ege Pactivitatea unei %er"oane. D. 5overn'ent in A'erica=. %recu' şi / 1n "%ecia! 1n State!e Cnite şi 1n ări!e unde "i"te'u! ?uridic de co''on !o> faci!itează acea"tă a4ordare / e.C. %etrecute at8t 1n Ro'8nia. Gan"area unei ca'%anii de advocacN %re"u%une e. 1n a!te ări. $222. Lennet9F BerrN. ci'itire!or etc. 1n $+) Hă'aş.. ră"%8ndindu* "e u!terior.$++ Hri'iterea de "cri"ori. 'u!t 'ai redu"e. Editura Bunda ia PCo!oana infinitu!ui=. iar %e de a!tă %arte %er"oane!or fizice "au ?uridice / in"titu ii %u4!ice care %ot rezo!va %ro4!e'a=$+-. de gru%uri!e de %er"oane care caută "ă inf!uen eze %ar!a'entarii 1n favoarea @"au contra. :ntr*o a4ordare tradi iona!ă. Houg9ton Miff!in Co'%anN.E activitate de"făşurată %e cu!oare!e Par!a'entu!ui "au 1n afara !ui. %e de o %arte %o%u!a iei.F 5o!d'an IerrN * PH9e C9a!!enge of 7e'ocracN. $-) 2- . (&2. dru'uri %u4!ice. 7u%ă cu' "e %oate con"tata. gru% "au organiza ie de a inf!uen a %uterea !egi"!ativă "au ac iuni!e ad'ini"trative.. "au de inf!uen are a unor decizii %rivind acordarea unor faci!ită i %entru anu'ite gru%uri econo'ice.C. Editura Acade'iei Ro'8ne.

nici cea de advocacN. 7acă va tri'ite un 'e'oriu ?u"tificativ fiecărui %ar!a'entar din co'i"ia %entru %er"oane Mărimea publicului ţintă vizat educa ie. 'arketingu! induce un nou co'%orta'ent 1n cadru! organiza ii!or "ocia!e şi a! %artide!or %o!itice. 6 i'agine "uge"tivă a ace"tor con"idera ii e"te oferită de figura ur'ătoare# Bigura nr. "u'e de 4ani %entru Infor'a ii %entru %revederea 1n 4ugetu! "tatu!ui a unei anu'ite &u1lice genera!e i de "tat 1ntr*o anu'ită !oca!itate. !o44N. $0. "ă "e o4 ină ce!e 'ai 4une rezu!tate. %au ad)ocac4 Stoiciu. MontrSa!. ade"ea de către %uterea ?udecătorea"că. fir'a "e face vinovată de coru% ie. %rezintă diferen e!e dintre coru% ie. "e %une %ro4!e'a uti!izării ace"tora. Cu c8t avanta?e!e oferite de fir'a de !o44N %u4!icu!ui intă "unt 'ai concrete.ie lo114 Bigura nr. nu e"te reg!e'entată nici activitatea de !o44N. . cu at8t ri"cu! de coru% ie e"te 'ai 'are. %e de o %arte. cit. !a %re"iunea o%iniei %u4!ice. Hu'anita" * Gi4ra. rela. anga?ată de un gru% de intere"e "ă %!edeze o anu'ită cauză. 1n Ro'8nia. 7i"tinc ia coru% ie / !o44N "au advocacN / re!a ii %u4!ice Natura a)antaFelor o+erite de c*tre +irma de comunicare Bani Infor'a ii care aduc %rofit Servicii diver"e coru&. %. %entru a !e "o!icita "%ri?inu! 1n acea"tă ini +3 iativă.$. %e de a!tă %arte. Jenind din zona econo'icu!ui.. :n condi ii!e 1n care. "ă nu "e 1nca!ce %revederi!e !ega!e. Cu' "e v8nd idei şi oa'eni=.. cu at8t ri"cu! de coru% ie e"te 'ai 'ic.i"tă. din %er"%ectiva unei fir'e de co'unica ii. fir'a va a%e!a !a te9nici de !o44N. aco!o unde ace"tea e. cer8ndu*!e "ă !e "crie %ar!a'entari!or din circu'"cri% ia 1n cauză. "uger8ndu*i că %reocu%area %entru rezo!varea ace"tei %ro4!e'e 1i %oate aduce voturi !a ur'ătoare!e a!egeri.$. :n fine. $0. %entru a di"cuta i'%ortan a 1nfiin ării unei univer"ită i. fir'a 1n cauză va di"tri4ui 4roşuri 1nfiin area unei univer"ită %ărin i!or e!evi!or de !iceu din !oca!itatea re"%ectivă. e"te nece"ară o di"tinc ie 1ntre ace"t ti% de activită i şi fa%te i!ega!e. Andrei * PCo'unicarea %o!itică. advocacN şi re!a ii %u4!ice.ti'% de advocacN vizează 'ai degra4ă rezo!varea unor %ro4!e'e "ocia!e. cu %artici%area %ar!a'entari!or i'%!ica i 1n !uarea deciziei. Bucureşti.ii 7acă. $&. iar. %. dacă va oferi "u'e de 4ani 'e'4ri!or co'i"iei 1n cauză %entru finan area ca'%aniei e!ectora!e. ea va de"făşura o activitate de $ $3 nu'ăr re!a ii %u4!ice. %recu' traficu! de inf!uen ă "au darea de 'ită. %er"oane!e i'%!icate 1n activită i "ocia!e $+. Mu!tă vre'e.e'%!u. Re!evantă 1n ace"t "en" ni "e %are o%inia !ui Andrei Stoiciu# PCnde "e ter'ină !o44N*u! şi unde 1nce%e coru% iaO Cu c8t nu'ăru! de %er"oane cărora !i "e adre"ează o ca'%anie de infor'are e"te 'ai 'are. core"%unzător. 'G$=$ "tili(area legal* şi e+icient* a re%ur%elor +inanciare 6dată co!ectate fonduri!e nece"are de"făşurării activită ii organiza iei "ocia!e "au %o!itice. 2. Andrei / 6%. a"tfe! 1nc8t. de e. &333. "au dacă va organiza o "erie de "e'inare "au conferin e 'ediatizate Sur"a# Ada%tare du%ă Stoiciu.=$+. $&0.

20 .$+2 Qici 1n Ro'8nia "u'e!e nu "unt c9iar 'odice.. C8nd 4anii au venit. Hu'anita" * Gi4ra.. ne referi' aici !a ări!e occidenta!e / au %rivit cu detaşare "au c9iar cu "u%erioritate a"%ecte!e financiare. %. e"ti'ată !a $-. inc!u"iv eficien a c9e!tuirii fonduri!or di"%oni4i!e. de e. 1n ega!ă 'ă"ură. "e acordă di"count*uri "e'nificative de !a ace"te tarife. trec8ndu*"e %rintr*o %erioadă de a%arentă %enurie. (2 X &0 "e%te'4rie &333. adică. cu &*( "ă%tă'8ni 1nainte de a!egeri.+ 'i!ioane de do!ari.e'%!u. A!ain Moreau. "u'e!e de 4ani ve9icu!ate cu ocazia a!egeri!or "unt din ce 1n ce 'ai i'%re"ionante. $20$. re%u4!icanu! 5eorge K.+ do!ari %entru a fi reinve"tit 1n func ia de %reşedinte a! State!or Cnite$+0. $&+. 1n $0-). 1n revi"ta PCa%ita!= nr. care ar %utea 'ări 4ugetu! %u4!icitar a! %artide!or %o!itice cu circa &+*(3\. (). %. de e.. %ro4!e'a eficien ei nu "e %une 1n aceiaşi ter'eni 1n cazu! unei organiza ii "ocia!e ca şi 1n cazu! unei organiza ii !ucrative. ca aceşti 4ani "ă fie di"%oni4i!i !a 'o'entu! %otrivit. Andrei * PCo'unicarea %o!itică. fără a "e ine "ea'a de o4iceiu! a!egători!or de a contri4ui cu dona ii !a fonduri!e ca'%aniei. e"te i'%ortant nu doar "ă di"%ună de o "u'ă 'are de 4ani.C. Zeno * PBugete!e tota!e a!ocate %u4!icită ii 1n Ro'8nia &333*&33$= 1n revi"ta PAdMaker= nr. dar. $+0 $+2 Gindon. de e.. $20-. Su'a re%rezintă 4ugete!e ca!cu!ate %e 4aza tarife!or*!i"tă @rate card. 7acă.. 7a!!oz. fără a 'ai vor4i de"%re uti!izarea a!tor 'i?!oace de co'unica ie %ro'o iona!ă. 4ăuturi răcoritoare "au oricare a!te %rodu"e a!i'entare "au nea!i'entare @fir'a Coca Co!a.. con"iderată de P4on ton= 1n anu'ite cercuri 'ai %oate fi 1nt8!nită şi a"tăzi.(. c9iar dacă nu %u ini "unt şi cei care fac din organiza ii "ocia!e "au din activitatea %o!itică o adevărată afacere.. "u4"cri%tori. 7ar. c8teva 'ii de do!ari @Aure!iu Geca..CS7$-$. c8teva "ute de 'ii de do!ari @Sorin 6%re"cu. c9iar 'urdar. candidatu! P.=. 3. Cu' "e v8nd idei şi oa'eni=. 'ai %u in dec8t "*a c9e!tuit %entru %ro'ovarea 'ărci!or de te!efonie 'o4i!ă "au de detergen i. dar 'ai 'u!t dec8t "u'a c9e!tuită %entru 4ere. de"făşurate 1n anu! &333. vo!untari etc. 1n ega!ă 'ă"ură. Acea"tă atitudine.i'u' de rezu!tate 1n 1nde%!inirea o4iective!or "a!e. c8teva 'i!ioane de do!ari @Că!in Cătă!in C9iri ă. a c9e!tuit %entru ace"te for'e de %u4!icitate -. radio şi 1n %re"a "cri"ă. $-$ Că%rariu. c9iar 1n condi ii!e 1n care indicatorii de eficien ă "ocia!ă "unt 'ai greu de identificat şi de ca!cu!at. %. ca'%ania e!ectora!ă a co"tat P1ntre c8teva "ute de do!ari @%entru candidatu! Qa9orniac. c8teva zeci de 'ii de do!ari @Ioan Radu. 7eni" * <Ge 'arketing %o!itiUue=.e'%!u. candidat C7R. Bu"9 şi de'ocratu! A! 5ore au di"%u" de 4ugete de 2(. Eficien a "ocia!ă %ri'ează 1n fa a eficien ei econo'ice.R. 0. Pari".0&0. o4 in8nd 'a. re"%ectiv. Pari". !a u!ti'e!e a!egeri %reziden ia!e a!e "eco!u!ui a! ZZ*!ea. Pentru o organiza ie "ocia!ă.M. Banii erau con"idera i un a"%ect "ecundar. 7e"igur. 1n ce!e 'ai 'u!te cazuri. &333.(&)... MontrSa!. iar !egătura cauza!ă dintre fonduri!e a!ocate unei activită i "ocia!e şi rezu!tate!e o4 inute %oate fi 'ai %u in evidentă dec8t 1n cazu! unei activită i econo'ice. S%re deo"e4ire de a!te a4ordări 'anageria!e a!e activită ii organiza ii!or "ocia!e.3&. recu'%ărarea "%a iu!ui %u4!icitar "*a dovedit i'%o"i4i!ă. $+3. fe4ruarie &33&. cu o !ună 1nainte de a!egeri.$-3 :n anu! e!ectora! &333. candidat PS7R.e'%!u. $-& Ge SeacA9. $0+*$0. gru% intă.$-& ginerea unei riguroa"e eviden e conta4i!e a c9e!tuie!i!or e!ectora!e e"te. :n !iteratura de "%ecia!itate "unt %rezentate cazuri 1n care i'%!e'entarea ca'%aniei e!ectora!e a avut de "uferit datorită fa%tu!ui că. Pentru un candidat "au un %artid %o!itic af!at 1n ca'%anie e!ectora!ă. A%o"to!. o o4!iga ie %revăzută de !ege şi o 'oda!itate de a contro!a 1nde%!inirea activită i!or %rogra'ate."au %o!itice / şi.. 7an * PCa'%ania e!ectora!ă 1'4ogă eşte te!eviziuni!e=. 1n co'%ara ie cu 1na!te!e idea!uri şi cauze %e care organiza ia re"%ectivă era c9e'ată "ă !e %ro%ăvăduia"că. $-3 Stoiciu. Pe de a!tă %arte. candidat P. :n 'arketingu! e!ectora!. 'arketingu! "ocia! %re"u%une eviden ierea co"turi!or şi 4eneficii!or "ocia!e şi econo'ice !a nive!u! diferi i!or actori i'%!ica i# organiza ie "ocia!ă. uti!izarea unei conce% ii de 'arketing %re"u%une gri?a con"tantă de a uti!iza fonduri!e di"%oni4i!e 1n 'od o%ti'. %. e"te nece"ar "ă "e a"igure un ec9i!i4ru 1ntre "u'e!e c9e!tuite şi rezu!tate!e o4 inute.. au fo"t anu!ate diferite activită i %ro'o iona!e %rogra'ate "ă "e de"făşoare 1n %rea?'a a!egeri!or. ceea ce face ca "u'a %!ătită 1n 'od rea! "ă fie 'ai 'ică dec8t cea 'en ionată. Mic9e! * <GAStat 'arketing=. %artide!e %o!itice ro'8neşti au 4eneficiat de %u4!icitate !a te!eviziune. Bucureşti. A4ra9a' Ginco!n n*a avut nevoie dec8t de . :n rea!itate..2)( CS7. +&.R. "u'a nu inc!ude a!te for'e de %u4!icitate @%anota?u! şi afişa?u! "trada!. Se a%reciază că !a a!egeri!e %entru %o"tu! de %ri'ar genera! a! Ca%ita!ei.

şi. $-( Qoir.. Ge" Edition" dA6rgani"ation". Qu "unt %u ine cazuri!e. 1n care candida i !a func ia de "enator "au c9iar de %reşedinte au tre4uit "ă a4andoneze datorită unei %!anificări inadecvate a c9e!tuie!i!or. care a%reciază că Pfără un 4uget %re"ta4i!it nu va %utea e. Mic9e! * <RSu""ir une ca'%agne S!ectora!e# "uivre !Ae.e'%!e a'Sricain O=. $2. ca in"tru'ent "u%!i'entar de contro! a! activită i!or e!ectora!e. nu va fi %o"i4i!ă re"%ectarea reg!e'entări!or financiare a!e ca'%aniei.i"tă ri"cu! de a face c9e!tuie!i inadecvate. %. Pari". nu tre4uie neg!i?ată.i"ta contro!.Ace"t du4!u ro! a! ge"tionării atente a fonduri!or e"te "u4!iniat şi de Mic2el Noir. 22 .. 'ai a!e". $$3. care a condu" !a o !i%"ă de fonduri cu 'u!t 1nainte de 1nc9eierea cur"ei e!ectora!e. 1n "%ecia! 1n State!e Cnite. iar fără contro! e.=$-( I'%ortan a %!anificării financiare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful