You are on page 1of 682

····.····.····F--AAN········.·······T···U····-L-· I-O·.··· ••• ··'A','·····. I,A··'····C·,Q··-·.

··,···

. . I '_ _ _. .... 1 '. -. ' . ' . .., '- . I. . '__ <:,' - _. '- :-

~

~

RO"'/' .' M"IA-:'" N····:: 1 ;-. 'L

. : , I .'. ...._ .. :

. ' .... __ ...:' 'i. - ". . . . '. .'.' _

._- .'. .. _. . -

alia aa_W G'--:-- ._wA. ",',~allliCU . ··-:av .• O'&

loa." "GOb - Hozevlhl

1- 9"- '. 1'980

,.~ .. ',!··,u'·',·,~···

- 'V A

Trec:re8 depe .. aDhInt Ia Cer

invl\lturi exprimate prin poezii foarte umilicioase fi .. -z·-'l····· p' ··lin"'· .X d"e I,,---! ... K CU' ,- continut dogm --. Igif.iC·· .1~ moral

pro,.'~I::_ .. ',1 ,_ ,G. '_, , ,WWl_"j ,HI :~, . " ' ... ,.',', ',...,&' '.,~_-.' -'_!aU,_:: Y'; . _":'-'~~_{II

_ . _. _. _ _ . __ . _ .. _ _ . _ _M. .._ _ M_. _. ... _ .. _

-~.-'- SFA.NTU:L lOAN IAiC'O'B :R·OMANUL .. DIN tERIHOiN CA.TRE SI'ON :"'_"j'

. .. . . - - . . :

SF·" AA N':! T'" "_'U' 'L~ ·1:0·,···· .". 'A""" N'>'·' :liA··/··· iC·······-O·,:B··:'·· 'R··· .... ,,0,', M·, ,,:' A'''N·,''U'L

': - - ~,_:_ '_I I ' r '._1.. ,'............--- _' _ _ I I, ,','" "" ".' '. '/_,' :: .: , ,.'"",, I . ':,' .. '~. ,

S'I~bastro" .. ' '. 'I, ·C:'O··:.-.'U·· tem ··po-·',r:BD'.·.·. ·di' fn -'. ·T·",Bra'.··, •. ':.-- ·s· ... '-·fin···'·'·· .. "".:X1

, . f?~.. '. __ • . .' "". '; ..,' .' ." .' . •. ._ _ _ . _ ..... ,141.

Pilde, 'cugetiri, hnnurl tnversuri

p ,

scrieri duhevnleestl,

Sai tiso 'I~ 'C"'U-'-,Iaptari din s·····I.t:m;:·~·ti;'P.:··,'X~'..,p.·' tmducesi a1'~"C' '"'Xtu"'·:'·m~"··p:roi,tnm"··~'·' ,

< -.:1.,.1, '·'·"O~·.:· '. ..... '., .. 1,L ,.... .' , lU,Jj,l,.; u"a, ~~,.I,; ' .• ···4· . ,,,',' 'r"" ,

,// ... ~... . III ;j . -' ....._.. , i!' d" - o!!I'

uespre' vutiu: ~1 pstum, toet» cu coniimu mottu ,1 aogmsuc. ,

s······ f·· .. t-·· I il '.,' 'I ,.'. ,.'. b , .. an·u~' ,oa,n ':8',CO.

I eroschimonahul

"',., "

~ ..

. \ .

• ~ r~ , "

. ,

.. , .',

=1Ji.", u rr. , ..... " , •

,"I, r",

~,w .. ~

Jet

: .:.~;

.

.

I "

Do amn . ae si s·-~;t"-xip·ftnul vietei m '. ele duhul

...... ' .•.•....... '. .. . ....1 ,' ". '" ' .•.• ;~~,: •. ' .'. ...., '.:-~' . "'~ .. '

.. A .... AX'Vl·· er al gnje "1 d e'" m mlte al :I"'U: birei d e

Ll WlUi1 :;. ,. :. c:,:.. ~ .' :-: ' .. ' .. '.: .: :.:,. : .. ' , ' .. I.LI.~':· '-.'

.,)c;'. A· • al - X:....,.··· A d II '1 d if;

stapamre ~1<. grairei m desert, nu mt i da IDle.

. .'.

f1 una metarue

I dub' ul )C', •• at A"'d"u1 • '"

at '. ,-. : •.. :.' curtLtemel,! gWl 'W sment,

al )C'b' d-lre· · al .'. dr' II d')(' ... · .. .: '1·

. rei) 1 ~1 ..••. ': agostei, danneste-I mie,

luzei tal .

s 'ugel·.e ..

... . t ,f

fl una metsiue ;

,

I

I

A

A,a Doamne Imparate, daruieste-mi mie

ca sa-mi vitd gresalele mele ,i sA nu osandesc

pe fratele m neu c'A~-' b dne estl cuvantat Am···,: vecii

'. . . ." .. _. . '. ."., . ".::. .. -' .. :.. .' .. -. _. '-.' .. '. "' .. "... , .. "- .•........... "

0" " __ ' "" _" " "0"" 0 ~ """ 0"" 0" __ 0 " "_ _" 0 " 0 _ ~_'"" o_ "" 0 0' " '_ "_

_ " , -

il A·

'V'ec or,. '.' _mIn,. .

si un 'a' metanie .-

y'~' . i::.~. i' .' :-h0~p,'·: I

3

_ - _ - __

i I

---------.....

_ ,--- ,- " , , " _ .... _ ... _, -- - " ., - _."

,SFANTUL lOAN IACOB ROMANUL • DIN IERIHON CATRE SION· "

.- _.'. , . . ., . . ---,--- -, - ' . ,,- . .. -- - - _ ---

\

. i

:: Hit. .rnnralliWB·'_P '. ;'.'1'" .·u,.· .....

..

~

..

'0':",' .,

~.:. (~ .. :::-> ~ .

........ .yo ,

S~::~ ,; ~~ ~.:-:

' ... 1 .",

. OS,l·Q LI~ .

. 'f(-~ .. ,. ." -1,. .

. "vi ~ .

.... ,ett

- R'M' ..

. ' • jfRUSALL.' , '.

" '.:... ,' .. .:_ •. '" .'! :.' ,l.tJ .

'. <' ."'" ..

'0 .~ ...

C'U'i 'L1;;S~ " .

C·aY·tr·· •.. e Ieoa .. r ana N··"aV::a:"'aW'toare:· •.. "- :--I:~ d :e'~' ,D· .' .'1:]' m· ::"D"" '.

_ ' '. &~.~_, _~~ __ .n. ".' ' M __ .

Gra ····b· ru :;·ca·······~' Aj-·"'·"D·~;··~~e···"

.' .... /: ..... ", ,']' .... ,:·,LII~I ....

'T' "'R' "0' .. ". p' "A- R'--:-'" U-

I ! . . . ..... ,

.. ,' • ,_.' ,:' . • I'

, ".',' .. '.' . .:' . I --"" . I

, .. '. _ . ,. . .... "

'_ '__ _' •. _. _. '_ - . I. ."

(gJas4) :

, ,

Cl···-:,· 'be" ,'" Ico - --.n ",'. N·····lsc,··'·· scatoarei de .. ··· Dumn '- .. : ,I.·_-," .. ',' .'" m

, ", , .. :,:.~ i., .. an, i·.a.·,:·· .. ' ,:.', , , ,·.,1 '.' , .' .• ·.i, .. e···,··.ze··.-_,.······U·,' ac···. '.·lJ~:

. . . ." . ~ '.' - .". .. .". "_ -" . - . .'" .

sl alergam noi cei ce suntem in primejdii ,i la ea acum sl tngenuDcbem strigand Cll

dure ", ··re·'····- din adincul ,,: sutl ..• ··, ,: ... " etul .·.···.W'·.·I·. degra .', ,b-::·. asculta

" ••• ".' " _ " n ., vz-. .... ....- ... ' ---- ..... ". _.' --',.. ',,' ':.' _' .,' '. ,,' ..I,.CI.

rug .• :lciunile no as tre Fecioara ca To esti

. . .,

ap,(·,·lC..lt;t"",o'·,'·area·'·-'>·· n oastra .'1 Am'~':'" D' ievoi gra ',···1....~.:Cx' _."'1I' •. it. ..... . ' __ ...•.... ' .r ' •. <-' -··,UA .,. '.. -' ...........•.... ' .••. ··.uw ·.iI

aJU tatoare,

-

4'.

~

CUVANT iNAINTE

Binecuvantat este Dumnezeul nostru eel in Prea SBnta Treime Talal Fiul ~j Sf"antul Duh, care oeinteleas' ~.i nespusl dragoste are fat! de zidirea Sa - omul ~ ftcindu~i du-

Pac~bi···"p.'··uJ si asemanarea .LI' ui iar d·';,u"·"p,·.'.~. cadere · ar,--·~t4an'" ndu ""'"'l~, ia-

. . " - -- v ~ ~ . w.. -- - . ' :., - ": i1 i1 _ .. ,', . a .' , _ - " '. '

ca- ~ em '. -·'t ,'~ n -I s ,.,"" , (i"!:(" ,,4' " ... de' , ", 1-, d -, ,,-' , , -, ,.,.

. ..~J:a!;OS e ~l~ u o,.'t:l.Vrrec.u~l u~. es..etag~stec:~te ~1

miiostivire ~ ""dragostea D'U cadc n_lc'lod,at~"-), prm M,an'tw-

torul lumii Iisus Hristos Mmnd, pe Prea Sfanta N;lscatoare

.,Ie, 'D'" ""-1" ",~~---, ,.':'- M""~_'I;io,· ,- L' " ,~Iii'_"I"""" ~ '1m"" ''''''~''If-'X,_;: ".,',,: ...... ":.;(i,,,.

ue "" .. umnezeu ~):';Ialc,a .' U,nllnll In· i' caniUU,Jt ,JDuu scnen

," '1-' de' ..... ', •. d ,- 1"-' lA' - r- __ " .. _, de- -,-, ,-, - . , ,. , ., bi ,"~ !i!

',' "1 -"" . : I ' ' . r : ;, :'_ , ,,-:' l ] ", I '. ~ ,'. " ", .' "." '. " ",' . '. , 'I . I'. ",,:

~"I, ,.au· cmstme 0, sa 0 S, ,: __ vim, ~ .".~. aceea p,re,a 1U -Ipi mel

4< ii' "Ii ,oI'Ii" D> uI '] J!';. Pre' ", S·"ra T_·::-.... -,', ,,':

.~, .IUIO··""'n- m tru '--,',_" " " ',' -_"" '.:' ", #,';'" "--.", ,,' " ,.',

~.( So. __ < __ .. , " _' ·OmD:' ". ce., m',,-.a--.,anta .. re~:une W-

rit CD adanc3 srnerenie, -- _H-a.int~ si umilinta

t .•. ..... •.••• •..••.... ... ...'_ ".'i, ••. B,OC;~.~y . : i . ~ ... ' ..... , ~ ..• ; .~", .....•

V em~1' sane lnchinAm ,Imp,aratw,ul nostm Dumnezeu.

:r . A

Ven.i1i sA ne tnchinim la Hristos Imparatul nostru

Dumnezea.

V enip s~ ne mchinlm fji si. eadem Ia insu~ Hristos im ~

PX7"h~1 si Du nnn . ..;i!IIi;1~"-.iIio' nostru ," ~I~ c. "U~' totii s ~,-I, marim -8"'-,1-

W,I_W, 'Y -' .-' .~ -_.' Y·_·· ··.·)IL, I_a, ,._,C;U,..l, -4 ,I.

m,~...;~,.~ .. ~~~· '8"'iX: 00'" ...... t.~~ '~i nean'!" .. ",~'t:~'~, S··.,,~_,]101 .C .• hem : x,~, ·S····.··:~an·',t .... ~

_ w,.aLU.U,;I.,',.(.I AW8"""'.,"'· .. - ~ /Q., ' __ .. ' Wll .... J,a.: W,

N' bu .... >:" . - .' mil·'" Ii. ul II,' Ii! .

'. UDlC:1 nespnsa buaatate si m uosnvire m ;:tu.mllldu'~1 ci

n_·ri-'_CI <lat .. ' ',' 'I~R s:~:man···" ····t": mt· -- ·;'ijl·~·O-I oelor .... ...,.~ 0-" Iim 1110" '. b,~· 'un. i,-' cin " ~,iII]._ 0:"

,~ '. -. uu .".' .. ' , .. :~ •. Il '_ ." us::; .. ' . .' .. 'il'l I. -" v' .

,..~,..r:'.... 'x' ·S·····,n .. ,tul-· . ~ . .,_. " "'W' I J' '- .. ' -, ,- , hill . .. ah I' ,',-- -' ,', r -. - b CJ:~m 'cs" ··'I.iUl1:·.· '. II smen' .1 .. ' crose - mon·.··.····.·,-' , om.aco '-',

R· . .. ;A, '-ul- d" '11, l..Y. "-,-

omanl_, _: :' e . ca nOzeVa.,

Dup!l:' m 'VI',MAit i I"~ -, a'-" ,t_II .. _H iii '. ~,' ..• _.' Aind:' "·'m..oli; . . . ,.~ "", - ..__11

ill c'~<"~ta"!' .~., scns nu Wl1_-, iemanare, stangaci

si prost . ' .-, ml sirnt, de aeeea 'rna. rog .' Siantuloi sa~mi ierte m-

y- " ',:'

.rL.~~'e···a1,' a fl·· pro' ..... 8 .. ...:0 p .... celor cu ' V';iJ-tia'~' .. ' cura ····tl·,-· care " teol oghi

\.II ii2.i£dJ:.:~ - ," : .. ~' ··.·UrA " , ~ ~", '_ -,"':" _' ." J'4, . : ~l.. .: .,' ~', ' - .••.. _ •. _. _' ~. ,,: ••.• - _~ _"'~

. . . - , .

'~_C:-~ en fapta si cu ·,v,··~-,i .... ,;'"_1!. c",~,ci avan ... nd un s,,'·ufl,>et-:·'· C···II' .... rat usor

~ . . j i__ .' 'If - WH..w, '.' tiL . - '.-' - ._- '. . _ u..I.,Q.I", '. ~:JJ.

Iti dai seama de plamada aluatului, dar' cuvintele mele ,ant.

P" ea neputinciease de aceea as indemna celor ce vor a ~ ..

. r·. .'0·' .. ,. . •..• •....• .• ease, -. - __ ·V .•...... ' ~.o .••....... ·······0 .. ~._ ..•..•...•.....•. -~!

m6ngaia sufletul sl guste dm .,,ftramIturite. lUI sutlelefb·

~J s.a-~i .,indulcea.sci" sufletul cu mierea scrierilor sale din aceasta carte, iar care se vor folosi si .. 1 mage ~i tlnpreunA

, 1< " '. . . .._. .' -.1: . ''II: ';1- 'i- .riI A'"" x 'Do, ~""'" ,.,""" '1'· ,-~' ." de ". .. ~"''''!PIIi.''S., . II

Sc, sC: roage Sid mJJ1oce~ " . rrmu,"w ,g,(I.-ml , ..... a 1~..1 uuliJ ~l

in- II

m . ,

_ nure.

,.

Ii i

~-- ....... ''I' --''--'',#Il10 "",~, "'!!"..'~_.J""",. ,; ... _ ,oIiI ~'_ _ , .... J~' ••• ~111"11!!11 , ..... '._

r - ;

i'

,I

.'

A

Sfin .. ···'te·· .. · 1- .... 'M' ..... - . I' ·,-t······ In-'- ,,",,_.' ale Sran ... · itul '." ., 'I~'~ '. " ..

... ",.,e:· o8fe'~I u e~ ,; e_L_i Uloan .

d e lao .'. Iordan .- ~- . Ieresehimenah '1",: ,~,. ul i I R··· '0'· '-m' "IA~, nasc ·u·· t

'_ ,' .. '._ .).L...: - . I' ~ __ ""'Jl; v~..." d&~'" .. ":. _. ., ,- ;~"'~ __ H:_~[a1I :C'lt_·· .. :

tn 1: '9.'-"','11'-;3-: '-11": treeut la D' -':",O"mnull; Am:'_!' 1'['9"6'"'·0·:. Poarte .

I '~'. .• .' . y' .., -,~ ~ .' ~- ... - '. -, ~ I. ... -.. . I__ • ' '.. . ... " .... II 'Iiiii .... . __: . .'.

nevoitor ill V,lata pustniceasca ,1 rAvmtor

al ere edintei 'S·.,-'tr:-,~'I""O-·:'"e·:"I'" (a ·Ort···· - ··-'~'1,10,>X1":·.~~e·'-:·1~· ":",1- a

• ••.•• - : _ 1 :_.'_ ., aJ.ll. .',. 1 1L,l < ". - _UU-:· .. ' .. -:'. ..

C- le ,A.,ft ,';1~ 1 , s . Orto .. , .' od ~ L, - _ .. : ·····-1:·· '.' .- ·'hi·'·;'),···· A·····,' ·~'··~'tnt::'[· it ~.- ' .

. eouu-wUl··: .. J. J.' .J; . 'o'.x····:·. o·.·.e,.,. v· ec' -, .. '" VIe ,IDH'

_ ,. . . .__ _ . _ '. __ .' _., , .. ' _,' .' '_' '_.l. J ...... '. _._ ,_. 1,_" ••• ' [

Po iul lord ului . .& M' In' 19'" 'H-'

sn ":11 .~ .-".-:,- an~::-"-"I--'~- '01:-'1 '·····1 .. tn " ... ;,., ... ,. stire ._., ':'Ia- .. !O'····ze·--·,··~·v·',·:a···]

' ,,: .. 1 _ '. : ." ·".1 _ .:,_:_: __ , .: .. _ . . 1 _ _ . ".':. , _'. '[ ,_: '.

Troparul Stllntolui

(g1as 8)

- ------

:6

_- -

P-E" 'ATA

la · •. >era SfAntuluioan Jacob, Ieroschimor iahul din ', .. ···,'·lstiul Iordanului, Roman, nascut In 1913

~ Rom~nj~ comunaH~ro.di'tea, judet!I1, "cc'

g~~Ol,] ~::C~~a~dM~=U~h~~~

Ho~evitulsituatl ~tntteIerihon,i' IemsaIirlt~' " .. '

Sf' 'A ) . - . d '" .. ~ ill' ...,

~ .antui o an, die la Iordan a. scns poezn ~i proza.

Ucenicul S.t;a'~n· tului .. ·. sch nmonahu .. J I' o .• ··· .•• anich iie, a p .. ublicat D.':" P •. arte

" ,"". ,. . J!. 'I Il. . '. ". , . . , , ..' .'.'...' _ ... . ,.I "_' .'1 "" .' . -' , , . . I _ .. __._

din opera lui in, doua tom,uri:-

Torn ul '1' sub 'It· itlul: H" .'···),an:-a··w du '~h- O·····'V .. :D· ice a·'·:s··,c·····a'"""' c eite ·c-::u-"- ce le m si

_,.: .... :,:...._ .~.~ ... , _. -.~.~. ,.:_" ,.,',.",.'-~, t! . 'lA·, ',':-', .·~_ .. ·_ ... ·.~I·.·.· '~'.'.r,· ......•. L·;.,· r= '.···, t. «.1,' ... 1.-., :.~ .. : ... ~-: .. ~I._ .:._, __ ·o

minunste .~i umiliciosse cueetsri. C'Me suie pe om cu suiletul ls '

T 'I;",i;r ,

I cet; carte ti,p,arita in 19681 ill Ierusalimul vechi.

Tornul ,al 2-"I[ea sub titlul: Hrsrd duhovnicesscii, cette C,U vedenii tniricosiuosre ~j' scrieri pte a, minunete, care aj:uta. suiletu .. lui s·H sceoe d ·.c:i!1 le mosrte ti'ipar'ita~; ~nll Ierusalim la '119··~',·7··IO,·· -

" .. ..:_ -. __ I .... -.It·~r. '. ~ . I I'j ~ ~'I '~_ './ .' _.:.,- __ t& , ..... t ••• , .1.: .. ~i ',. ". _., . "1"

Am bele v .. olum ne IC··UI' a ceste aprobari: Se tip a~'r' este 'C"-:UI apro .. iba-

__ ....:' ','. . ' . .":_' .. _.:., ,', .' , .. ' .1. :VI -. . I-'C" '.' _ :. , j!> " .I, "; '. y' ~ ' .. :.. • - .. " '.'""".'," I

rea ~i binecuvantarea Plea Fericitului Parintelui Nostru ,1 Patriarh a], : erusalimului. 'D~ D. Benedict . ,','

Ambele tomuri au, binecuvantarea Arhiepiscopului de Kiriacopoleos Aristovul dupa cum urmeaza:

Dorul spre curtile Domnului si vietii pustnicesti, dupa pilda

v , •. 'iI! ,",,, I ,!!> to B:"o; '", '.'. - d- . di

panntuor pusuncr ceior marl at , nsencu noastre drept creom-

.,. d t A r;,.,il A v' W . ~.' .- ,", io I

, crease, a atras din tanara varsta dupa ce ,3, terrnmat clasele Iicea-

'1-"- 1'---110 . fi"'- 11'~' 'M"- - Ii. . Ii E' " '!iI .. ,'I'! I" - .. ·b· A._ M'" 1"0: . "'"'" ··to; .. 'N'- . . ,t

e, pe i ie .' IU un rviaxrm ~I .catennu. acoo, m rv anasnrea rveamt

di 'M Id d .&'}:t, ''''-iiI W A II '9' 33' A A . ,)( d 23' dO'

I In, t·. [0 nova, u:nl, lie s'-a tacut caiugar In I~,I_~:."~", In varsta I,~' e (-': [.,' e

... ';0 ,t I A V] """.' ]' A d 'Ii '}

am ~i l-,a pus nume e tn lea; ugane roan, trecand prm mu re as-

I ,e u I t.arm .

Dar cetind cu multi atentie ~i seriozitate viata Sfintilor care a'u intemeiat asezamantul vietii monahicesti 'in Palestina a Sfan-

I '. '.. _'._ -" . Jr. ••• .~... ~ •• • _ I _ . ' 1_ ._ • _. I .• . ~ ~ . '., •. ' I_I [ ., . .. .. _ . [[ . . .. . ~ ~,

1 "'TI d ",.' A - ~ -, l vie Ii''' d - b S" ."£A .. - 'I 'I! 1& 'II' ..

I t,UJlU',eO:.IOSle mcepatoru 'Vile,', I.e obste, a '->Ja'n,',_'uLUI tttrmte

1 c"-",e'~ MI" _:' are si a> ,S·-.C;aAn~ .. t·u'IIU;1 Sava c' ~'] Sfintit :s····-·a .. · a~··p···· .. rins .. · ·c-:u~·", dor fier-

- .,J. .:.:..' _ . .G.." . ,1 i· ... ..' I. .l·_:..-, " .. v_ , .... _".,,' ',':,,::..' .. ~, ", .. " , ,!,' '. ,-; ':_ ,--,-_,.; ..

binte ca sa ..... vie la'-' Ie rusa .. ilim c .. a sa'_' s·c-··o·· .. ata rnai de aproape din

" .11_1 ~._., (~,': '.,"!: '. ::1, r . _l_ . ..t. ':,., .!l.r. I 0.:'1 I 1'.(- '. I.. _ ".,<:,. I", I,.. I. .1::-;' ,- l_..-; '.1: I -. _ L I

7

izvorul eel Dumnezeiesc .. :. al vietii pustnicesti ~."'i din anul 1'936

_ _ _ __ . -_. _ '_ , I II . .• ,.. .. • _ I '! _ _ _ ..' _'. I' 'II.. . _ ,. . ._ . _.' _. . I , _

~, .... a AI' nchis Am·'~·I.' 'L'. avra Sfantul Sava eel S','fin'lit~' '~:,c:·a~:ndu_.s,~·,e, 'pilda, in,

". • _' j I J. _.' ••. _.. • • ", _ I.~.. . _. _. _ . _. . '. J • _. ,. _. _ •• l,i:Il.-. .," _. . - .. _ . _ -

'" (

ascultarea vietii monahicesti . [

A t. T

In anul ):9.'46", a fost c. ihemat [s::'a~1 serveasca Schitul Rornane .. s·c

I' • '._ • !l .' - J' "_ '_". II.. .. .' I l ' •• ' I, ,. _. l . J. .' _. _. _ _'. '.' l_ " t. J._ [ ! ._ _

(lin valea Iordanului '~i e hirotonisit preot ca Egumen ,~i slujitor

,.' - "'~: hi '-". '1' :'1 .. ",:""":,.-'~ :, . : .. [.~,: I'.' :6'-'" .,.': ~ 1 "'"-dC-[_''' '.: "~I-' ." .AI "I' 'd""," . "-: 'i-- .: ".. S····· 'f':·: '. M< .-'",~" ,

[a Sc nu unde ·a stat. peste t am " e Zl e ravnm :.: viata '.' ... viana

'1-' .'

, · gipteanca ..

<:1" pe .... U" 'W'" .- c')( d o"'re'-"a-" 0 'V·l·Qt~ · ... ,0,-. sinsuratec '-' .1,.,..... a' vem it R.I'" s a a~e'

v~" '. ~ -:'..' ',_ I,: '.'.;1_ :.::' j'',' "At" !&.I...w...' il :e ....... ·~ .~:.: ... . '.'. ':. .:_ y~_~ .RI" ':. :y' . - I

- t A tr:· - - ·tel· i' din' ~ '-, .. ·U'·w· - S""f~' 'M'" ~ Is" tirl ." 'H':' " -'. ... - . . .-.'- - i . du .

'z,a·1D··,··i-~ ,-0······: 'pe.:.-_.c'·;'~·.,~·'.i·:. Pi :U' 8·',:· [1.1" ' •• ' i •. : .80': .• :11."" " ••.•. , .• - .IO··· .• zeva···, D·:e·~vo'm·: U-·,ge

=.. ,'. _ .' . '. ' .. 1 .',' . I.. . . _' _.,..... '_..'"., .,._ __

. iII'-' . kit '. .. b' Iji d Dumn Ie

"j ·'.·\·,-·'l'~· ' .. ~.' jj·'-"~'.~;·'_'··I .. 1,; '. -::<1····'- :".1 .- [.~·I:. !.:.:;~I"·'''''':~·' .. !~''-,.'·,>·[ .. :._..'.! :. :,1' ! '''. • •. ~I·-:'Ij·.,·:···· · .. ···, .. _.·I~

In POSt~'I1. m;,. ~"IIUD1" VOI:~._ cn..,eze~',,~l~. ,~.n,o~p_.~ a pes I

te 8··· 'fInt de 'Z-il·~·A unde a' 'SC':'ns"'I'~ aceste versun _'Iiri'" ce Hran ,': '1" Dub' iov

...... ", I;U.U .. '. ,: ... i._.;W, IWol..-·:· ':" " .• :~,: ,""._:'-:'-.~::.: ',':" .• c.: .. "., ,I ,':' .·.i .. , .... ' _.'" .~.' ' .. '.-

niceasca '~m"II]~1:~' :~"··d·:;u' -se s·-ut1':e··~"'A~i··.te'·'·' c··.··· ....... ··, .... ce-··-l·le.'· de 's~.u.· IS'" p·····an~~1 ·c-··'an~'·:d·.·· I··~a··.··

." .'.' A, . .[i:UI~":c' ~_" . _ .. '.~. . .·'W.·,D.U~ ... '_..' .,[ I . .a,..' .. ' ..

" . .

chemat Domnnl in anul 19,'·.:.0 fiind tn:mormin.tat in aceeasi ,

'-' este x '~"'are' •... ~ oit din .',' ··· .. ,··,··t' '10' C --" :C',~ .. x:.ft·ti"o·--······ d.'l" Monah DI"-'"

pe~,rA m C:_·. '. , S-3 nevo~. -' :., acec; _: ,d '" pr,,:p~~. "s·".e,. ,.1 '..,>.

Ioanichie fiin"'!!!! d tn ,A . ....n .... X num' _ .. de 4:'1'7"-·" de' - 8111"

... ruu,'·: '." !.,':. :/_. ~L'" 'V,iU.~l.i\!'I: .. i .. Ial.'i '=-c- ','" '. '< ,"" •

..,. A

In I' .... :I~ al'IID':-" ~~. us. .. :. I; ~ ~,

25 N!II bri 19' 6"3 (V C"')

;;.' . '.' .'Olem[I~'. ie ':' i_': ·.··H':-· .•.

A n,'IJTCDTS"CO" .' "P"UL- - __ . DB' 'V'TD'I'A ,",0' '. P'O' L'CO' S.. ARI-' . S" mo'VUL" ~ ..

~.I.'~:~·.-···· ... ··.'_··i .. _!_ ~~ .. ,r .• , .•.... · .. _,Ji._'·.·;" .... '···'·~I'.':·I.II·.·~ 1 .. :".

A

I···· "T"'o' "m" ···., •• '1 1-' I,a···· p>'- . ," .. ' a"" 9'~' . ··)C,_·:····te· "'l-'e'" " .. him ionah .', are····· _-.". a·' oeste

.·n .. 1. W ., ..... "ag,m . :.", p[Qi,m.>:· .S'C.·."_.·, ,.n.:, .... " .... -_L."

,Ii ~ .e1.

cuvmte toarte tolosttoare:

Marim ea A vlr::t,)(,t··u· .. it II! c re stine via ta net t'hx'n' ·1·lta","", a M·I.· "laAn· tuito

. ,41, .,,>"_, In·-'·a.,a .·.·rl.} ['>,,'. 'Y: : .r "'" < 1'" 'I:. ,~,p,rl' a ,-. ~ ~ .. " ',:._·'."I .... , I" -

rului, zelul tlr'a pereche a ,Sfin.\ilol,'. Apostoli in. propovaduirea

' .. ~. ,..···1\·· .),. • E" "'.- .. " .' . zheliei ," rtf ',. " "".".- ti .... "· 'II., ,iIJ!I' .- ,.~_.t:'.Ji! '. iIi'l'"' : ... .--

cuvantu U.l .' vang ie rei, jermrea vietn !.o'r ,I, a, mu [~1 minoane

de martiri, trebuiau sa. aib!a, neaparat c'a urmare, j'n, . andurj]e:

. _. d~ .... !II - .. '''''1'' . - .. '.,. ... -' 'I···· '~ 1 ·t t): . ·1""·1. . x: iI .- ..... a!x

crecnnciosr or, 0 exemp lara vla'rd, re .igtoasa ~l mon ,,~,

Originea ~i puterea dumnezelasca a crestinismului trebu ia sa se dovedeasca §,i pe acest teren al vietii practice de toate zilele,

P·' ent . - x d . 1 x fel ·1 d.-' e . ",t;. t~' ~. .. ·c·· .~ .. ,', ..... duce !', ... ': s,-· "I' d ~

.. en ru ca iupa re .U.lI .. - vlara pe c are 0 . u ,.'. cmeva se JU eca

red" 1·' ...

!e, " nnta, re 19lu'nea ·s·a .•

Du pX' r-··o"·· a' d ele '10" "'r ,Al'·1· v eti cun "0": aste zice 'M' ,'an"" tuitorul C·~·'C···liI, Or' U'I

." .. ".Q ..•... '. .~."'. ,'. . ~ _ .. ' ..... t,. ..... , . .,~. ~v,(.;· - . '.'" -", ... ' .... .'"'" ..... ' ..,(,1: ... . [. I

se- cule·g··· S~ 'Itru---' g-- ur' .' d--·' m!l![ S-'p···mil',· 1" n···l·Cl·~1 ·s····m .. ······O·· c'··hm>l!j· 'e; d·,I·:m•·· . C'·llu·:lmJli:·· Iii',.,

";;"';' c_ -:" ...... :. "._,' __:' ,... .. " ; .• ': ... ' .. , :" ,'" '_." .'_· ... ·.11 [. "._ :"_ "I .. ' ... : . ·.1··.· ill!

I'· d .>t.... t, " 1"1 d ~ "'J .i<" e 1

n'tr~a['-: e'vW. Vl.ata cre·~tlnr or.:ln prlm.e e v'e,acurl a ~l .1'OS'1 .a

-- - - ----

- - - -- - '

- · SFANTUltOAN IACOB ROMANUL ~. DIN IERl,HON CATRE SION Ii

inaitimea mVa\aturii Domnului, Crestinii numeau .- _.-. ati pe tOli I o amenii, de once neam, de oriee stare sociala caci tOl,I', SU-,~It fii ai lu 1" Durnn ,- -·e- zeu Tatal ceresc Asa d ,e~' depart -II-I'e-_-: mil e :r--- gea iu birea

'_ .----. , --- --- ----" n- - ---, - ----- -- "I - --:- '-- - ,- -- -~- --_ -,' - it· , , V : -' - -'"-_. - '--,_- _ :- -_-- _ __:_ - -_ _, -- -----' _- _- --- ---- ' . - ,- ,1,'-- -' ,

- • !!ioI - ii> !iii !Ii 'I !iii V -;.;, 'I b[· .... - d ~'ld')('

frlteasca dln!I"e pn~1I cresnm, ca. tncun~le liseriCI,. ~a .... te pi '.~Q.

in cea de la Ierusalim, ,pe vremea Sf nilor ,A,P'O's;t!OI),I", se (_ mcea '

~~~i:'t~~~~~!~e!:!i:~::~:~d:e!:i !:!~ ~~:t~~b!~I~~as:i~ I

iii " iii ,x - 'I ii' !Ii 'I - II' A f---' iI 'I !II D' " A t

mi osparan, COP!],l crescuti in mea nn ; iumnezeu ,~), In respec

&: - I d )(!II t- II! d ,~ " 't. "b-I I .,111, rii ,~I!iooi' 'I "'_,

,1,8,1-'-' :e, pa-]n~,l. ,:1 c e cei mai rr I.I.~ I_-_.O,I n'~: vu ,I cei ISaI,8CI erau u '-,

grijipt CU uncuvint viata ct;.e·§tina era un modeJ, 0 viatl cum nu !

S_., m '~-a:':-II'" v~-a~z-<u: 's:--c'e------' 'p--an~-'· ~ atunci In -'t'~r--'e- crestini nu S:[dI. gaseau [0--:[, -l' .. minali

[v _,_ -,[_' __ :, '- -_ - --_---__I-~_-- "-----",'.' _')L.-_~-_-_,' _-- ,'- ".' _ --- _ " ,-.,,_,:1, -.I ,,-_. _-'" ,! _-_Q:'----- --, --- --_~'-,_-c "_'_,_-'-' -I,

calcatori de juramant destrabalati, hoti, camatari ~i altele de a .. ,e1e-sl. fe .

Figlduiala solemn! pe carle 0 dadea fiecare la primirea botezului ci ""se leaj ad,a Ide sata -~ a si de to,ti ingerii lui ~j Ide toata servirea lui", conduse la 1,- eea c',a viata este 0 lupta cu lumea '1:1 IC---:'-'U-- dia V-:-"-~'IO-- -\!f'u[ '1- ~;-I-~ c a~ crestin u ,- este S- --O······-::··L- ,'D.'-'A,~--T---- - A:--···L-' - 'L---U~ -'1-' 'H·' - .-: -S'--..------,T',Q---'-:.·S-··· _

.... '. ',' - . .1. .~. . . .',",.. r "", ." '," ... ,' - " . .:_ .. ,'. ~ ~,__: -:-." . ,.! '_:_ I.). , " • :- "," , .' .' [ . I 1"1 . I, " __ [' ~. I [' '. ~ .' , '1': __ ) ". ..' • "[II

, -

I . Datoria de soldat ~al lui .Hristos impunea crestinilorca ,sa se

fer -'e~a--- s,~--c~'a'v. d e a n"'--u,' mite -- lucru r--~II practicate de p-:\a~:g-~-: a·~nli!!! ~~-'l'r m--- ta 1" ale -s~~- do: e

[11[1:.- '" !~_. _.: .. -_.": . "" to •• 1,[ [ __ '_": __ .[. ! .:_,._. "1 • ~·Il _.~I11!_ .. _j"_:_:. I~ ._-~ Q_v .-~. "-'_':,r._ "._ .... .,'., 'I' ',.:!:._:. .'~_ J' " __ ••.••. ".

-- - -

, acelea care stau in legaurl C-, inc-linal,ea de idol I· .• Tot pentrua-

- - 'Ii [il d - 1- ') iil ~, I b ,,- v ..c 1

cest monv ei nu se cuceau _8 teatre, ia eire ~l.t er tret mau sa, ru-

gil de ospete, de, dansuri !~,~, de jocurile de noroc.

Regula dupe. care crestinul trebuia sa se conduca in alegerea ~i practicarea ocqpatiunii i_, petrecen erau cuvintele Sf. Anostol Pavel: "TOATE 1M', SUNTSOBODE DAR NU T'OATE IMI

S-U-' -:-:N- ---- - T; D-E'- F'-Q----- ---LO--:----s:- I"

_ 1 ! I', - ,I :.1 _ i' __ :._1-__ _:~I "

Crestinii din, acest timp se deosebeau mult de pagani ~, cum zice ~~ S~!, ti~ scriitor de .at II DCI - .... pri!' aceea ca, "ei ... eraut '~p dar I

, 'DU traiau dupa true IO'CUI8,U pe pamant, da:r'lrala,u m cer uri",

. Aceeasi sfintenie care se observa in viata publici a crestini- 10,r, 0 .gasim _~i in viata lor cinstha. Casatoria era lainl sfinta ,i viata fan ili a 0 are,na pie, :n'_.ins'ul careia se :-.'U-, eau i~, practica

{'O-' a-- te l~ deile C'- e- stine T~ - I~- -- ia barb - tului fa 't'a~ d e- so- !Ii - ~[iii' de c [I II

I_}.>I,_'=' 1_- "-,J1-~'- -~~_-_,y.,,;I: 1-.. ~ iran :::. UIA_ ~,ali_~ _'_ !lUI , _-':_ ",. I: _~,>;le ;;i~ oe copu

era necunoscuta nerespectulcopiilor fata de parinti nu se po-

I Dl~n~, luxulin 'i~briCam'llte,ipo-,oab~ de-ot fellll'lipsea.~:

I locul acestora, dragostea cea mai desair~ita ,i mtrece,ea no- I bila, 'in practicarea virnnilor -:- __ om01e18 in'l--e -t1o'{i mernbrii familiei. Orice lucru se ineepea si se sflr,~e,a IC'U facerea semnului Sfintel ,

C- . ,!, 'M- -- - ]-1 II' .' -.' - 111 - d ) !Ii' i fel

, _- ruci. _-<_-'[U, 11 cresnm '_U, se multumeau ICU ducerea aceluiasi 'Iie_,

de -v"I~'a:_':aW: c'---a--:- toti ceilalti c--!l' C-~u-(ta----'- s-a!!!iiil' ·s--'-e- dis .. -t'-l"'---g-X prin postire mai

. - -, _" ",,;~. -.~.:.. -:., I> -_', ).,t, I ."J" 1 '-:_ . ..: -'8 .. , ,,'; , . I ',_.,-'! 1'>,1 _i,_I'~, ,I .. ,i~_" .",,: -::10;1-: ,- I_ ,J.'~.:- . ,I ,-,'.

~ndelungali ,:i mai aspra, pdo rugaciuni, prill. cugetar" duhov-

'9" '

,.

.

iicesti, prin citirea cm,ilor sfinte, prinabtinerea de la casatorie •. ~ i prin i·:m:p,ar~ire'a. avutului lor la saraci, .Prin aeeste mijloace

lred ~ w Ii' 1 '~;Ii;,,_ 1: d d ,c. t,

.rec eau e:l CEt .: pot ajunge Ia un maimalt grao .... ' e· pertectiune mo-

"ala ~i ca, prin urrnare vor dobandi mai usor mantuirea sufletului

{Jr.

Felul aeesta de, 'v:i~ta, s-a numit sscbisis adica exercitare 'in

virtute, iar - care traia u '~l:-"n,:, acea s:·",:,·t.a~ neve "'I~'n:ta~' se nurn ..... eau pustnici

- I, :- ..... -, .. ., ,1.-'-" V __ e,.. r-ee ... , '-., '"" '.--' '" _ .. '- . -a - ,., -" ,_'" ,-ct·.-:, _.' _. _. '_.' _'_'. __ ._._ ,,:., _ -._> _ .. :_,.,.J"

ah~ X1~' .

1110n I sau caiugan ..

Co timpul, unii din acesti nevoitori urrnand exemplul Sffin-

I ului Prooroc Ilie, al Sfantului loan Botezatorul ~i aI Mantuitorului, se retrageau prin Iocuri pustii unde traiau toad( viata in · post si in rugaciune $iin cugetarea celor sfinte,

Unul dintre eel din urma nevoitoriai cinuluimonahicesc si rfivnitor al traditiilor s~Iam·0~e~ti ale Sfintei noatre Credinte '. )··r-·'·to·-····d-- ox .e d 't)o! R;a~·s···:ar...,·l+:ll- a fost ':C· ""U-'-i"-V:'l~'O: sul parintel e nostru Ierosch 'l~~'

"- :. . _,._.' -' _ .' '' __ v, ~'~,-_ _:', '. '.'. 1 ~ , '" ".,-~', '-:_::.: ,~.,W- e :::,_ ·to', ~_: .:' :_,'.;,:: _ ~_ 'C,' -, e,:,

monahul Ioan care ~i-a, pus toata sarguinta spre a 0 pazi eu toata

..... R' ~ p-'~ 1 <t -I A i; A -

scumpatatea. ',',avn,a Parintelui roan pentru manturre 0 va inte-

lege fiecare cititor din .scrierile ~i cugetarile lui 'pe care Ie vom insemna pe fiecare la randullor ,C'U ajutorul Iui Dumnezeu ..

. _,,, .. I" _.

,"~ 'alnnab- ,.-. -'01 J"A~ln ic I,L,!,A u~ l"~:v~·£.:>· ,I .. ' ••.. :._ ••..• .Jv&UfLi,·· ~~.l-;tJ:.;."

-_&~~

in Tomul al doilea,pmntele Ioanicbie are aceasta ~'.~ft"

PR- .- -- . ,". ·~.EFAT

~

L· c· .... ~ ,,- '6'· . d' 11- . *1 T" . '1' al '''I' ... a "u;r-aca ae ·Bra, ' .. emu .• .•. z-iea

Cu darul Domnului nostru Iisus Hristos si ajutorul Prea

. . . .'.. . , " ~ ---- ' . "-: :-' ,_ - _, " ,J," -I _ __II. .' _,. ~' " .._' ""~ , " ' ..

. fintei S" 'ta::p:-,·.a'~"n·i rei n oastre de D- ·':'u:m·~':ne,·_-·z'··e··~:u··· Naseatoare ~'l'~ Grabni .. ce

~ ,_, _ ", . _. . '. '. . ..... . ..,1, ,....._ ,Q . _.' . _. '. _. . _ ir '",. .... . "".-.' ~ _ .. _: . .. '. . , . .... . '''_- ',',' _ . ,

. ~ --~' ~ ]- · 9' 6'8 .' '"'

Ajutatoare, m vara anu __ ,Ul 1':,-',,-, cu multe gr-eut8.'\i, am reusit a

- ipari 0 parte din scrierile Cuviosului Parintelui loan Ieroschi-

monah 1 ~;' '.: ~;t,' ',: ;': nntut C:,.~- ~,:. ,'~"t-·""t . ceste cart ')-1. fr

, rona u I ",I, p'e ca.' s:-a, pun " am lmparJ aceste earn pe ra ra-

- I~. -.: _ ". - t .~' : " ".,--. "' .. ,~ d <!i' ,. ..' ·t-: - ow ~: - . 'ioI·t- .' ·t· ';:-'. ..:.- d .. -. .- .. ' t··, ,.c art'· - '. --- f.-I', '" .- - , -'., . - .. ': ,"~

, 11 nos m romam .: nn s .. rama a. e um 'e, sun ros rte puum care, mal

- ~ A C-'" I .. '" di t }- i buni

I-~ -u 'j-"',:- ,- .:,.-' "', .' ...•• ".' '-,-' 'i-":-i"~:' .'. ';'~i '.~, ,,"-.--.' " .: .•.. ,: ~: ~ ' '-:,' "-;-1

,_!tl_- romaneste, · .. .Il ajutorul trnms ' . ..to par ea ce or mal ... unl

'. .restini, care au raspuns fiecare C'U, ce i-a lasat inima. m-am

lib'" ..... d '} 'J III· T· '1"~ t, d w" "'"' ~ 'ioo'

rr '-'1' t, s a" i da 'U'" . a : U' mma , rparu .': 'U: '1'" P runne "': upa cu m a a·-'J:u'l,·a: P ute ....

, •. ' .. _' _,' _ I .:...._'. __ "_:'_l . 1 •••. ,. 'J ..• ',',' '0 '. . ,'. ~. -. _' .. _:~\r' .::.... ".:_' .~.:___: _~.: . .:. ... _.J ..•.••. _. . ..... ,._ "." '_,_ :_~".' '~':'" _:::

'i I ,. - .' --.' }-' '!I' '.#"I.' """,,'. . , .-- ~ d A t

11,I,e materiale, Cele sense In. aeeasta carte sunt cele mar aoancr

Ii d .. d :-I~ l' D . 1 '. I S- - fi ,t to t. -. dt< h- ~

li_'ll'D,e ,-,:es.copertte'-_,e' nger'u:' :"omn'u Ul ~a, :_' ,IntI] eel·. In 've,c"" 1,-

: . Le. ~i altele din practica vietii lor. Care, fiind lumina\i de

--

10

-- --. - -- - - ~ - -- - .

',- . SFANTUllOAN IACOS ROMANUL • DIN IERIHON CATRE SION : -,;'

- - - - - __ - ___, I

Duhul Sfant, le-au scris pentru mantuirea noastra. Parintele

1,-' "::-- ,',- -~--CA~' -d-"- 'b-~~-'-- ~ ']--~,,-' 'b-·"'-' - ~"-" ",~, ~ '~~-"--~"t"~' - d~-"~~""I': ''''' S'~-fi"" "'t'11-1-- .', p'~x' - roan cunoseanc orne umoa greaca ~] C,IID'-_, cartue snnmor " ,,-

,rin,i pentru mantuirea sufletului, s-au sarguit sa traduca ~i in rornaneste cateva, care sunt principale, pentru a le sti toti crestinii Mireni si Monahi - cl-:a,-,'lr',e: doresc sa-si rnantuiasca sufletul '

• __ ' , •• , ." •• J ' __ I I~ y.' , I _ I· _ _ '.. ", 1'1 .... .'i: _ • ••.• ._. . _. '._.. V I ,... It I' •.... _ •... . ... I .. - '_ .. ' _.. .. .1

Doresc ~i rog bunatatea lui Dumnezeu cea mare, ca nici un

,-~:-,~-,,',---" I" ,~~~' I"~- ,-_':.",'., ~ --':~-'-""~ -,-,~ .; ,-,:~ -' ,~,-~'::: ~~, __ x • ~ ,- '!b-'~

crestm IC,D,re sne sa citeasca romaneste sa nu ram.,an.,alli.1,~a sa ai '-,Ii1

C- unostinta de aceste scrieri foarte folositoare de suflet care:

_. ,. . ~ _' l' ~'_ .. _ .. 1. . .. h. '.'. ... I. ' __ ... ,._ .... , '._". _ , •. ,. . I . .... _.. . .... ~" ... =

s-au liparit piina. acum in Tomul eel dintai ,i in eel de acum a]

d '"'I

__ 01. e\a,~

~i ce se va folosi sa pomeneasca la sfintele rugaciuni ~i pe I c'ei c"e s-au ostenit la scrisul si tiparitul acestei c,ir\,i.

y, .' .1

De ~.I~;ah····· -, ,ul····.-' I'oani~bi~ I

Jll'J,IJL __ , .. __ . .. . ~t_ ._._ ._. _~ .~_. __ ~

8 'F bru '.. 19' '70'- ('S V' ')

. ',e .• " . ane, '~_ '_-' ".'_' ",1 __ ', 4j': .,"

S- chi '~tuI· - S~-:'~ ntei An ',"-', -Mt'-'A""):A+-':'''--'-: 'H" ",:", :',:.C,- ,I I, .,!. I, _,,'I,an,~:_ l ,~,. I. la" " 'IIlIU,lU ea . ,oze,v,a

A

I:n prezenta editie ;8, operelor Sfantului 110,a:n Idle la Iordan s-,a

cautat sa se treaca lntreaga lui opera, care se afiain, doua Manuscrise originale, care se pastreaza la Sfant:u~ Munte Athos.

.~ 'Ctl toat~C a~estea .s-ar putea ell si--selTl~i glse~scA poezii si

-...... -. '---" . v ';; '-,I' --'.. ,. ~ .~ -- -_ . - . -'_lAo "'"'. ',...;;,'. _'!!i.__j,,_ . ",-, . .. ~

prozape la pannn :~:i. ma~IC'1 din Tara S'fanta" Ic,a!CI ,Sfa'Qtu.llio;a·n',I·

fost 0-'" legatur ·'-a~, 'str'-'a'~n"- s-a~, intre a" c-e' stia si duhovnicul S,''',- ava, d in , 'M' ······~a~-

1!,:_-. ,-:,~~,_, .-, -_ : _',<,. ,',' -C-Y'~' - Y "-' ,,' ,<,:, ",---",,_' ,Q.-, '~,-: '- '",-

nastirea Sfantului Sava 'c'are, er'a Aroman din Macedonia §i pia .. , I rintele duhovnicesc al tuturor romanilor din Tara Sfinta. ..'

Sfantul Ioan die la Iordan fiind 'i'n:zestrat cu multa sensibilita-

t i ;/"';, d .A ] ta"""' • \-._.. I' ';""" ~ ~ d - - - h - t ...... t J:':( A

1 e ~I avanc 0 rna ':':.~" VIa, .a moraia sr ounovmceasca, a, rupt rara ....

: mituri din sufletul lui ~i le-a pus pe hartie pentru mantuirea fra- ' tilor romani din Tara Sfanta. ~i din toate colturile pamantului, in scrierile lui, el se ocupa ~i de diaspora romaneasca,

lata ce zice el in scrisoarea adresata fratilor ~i surorilor intru Domnul din 10 iunie 1954:'

"Mi-ar fi ,C'U neputinta SIB alcatuiesc stihuri ,pin,a nu simt 8-' dane in inima mea ceea Ice scriu. Cuvintele stihurilor izbucnesc din, inima cia, niste scamei dintr ... o cremene: dar asta se inta,m,p],a nu rma .-: i atu nci can rd ere menea ini ... I'm-'-----"'I';;'I'~ este lovita de amn nnaru --I"') b 'u

_ .'_,; ,: ... _ .,.'., ··~·_ .. _I •. l .. 1 ... _1, .. I, .... 01, ~ ' .. _~.< ..... ][I I ... , ..•... _ ...• I' ... r ... ~( II ... : ..•.. :.:-:~._. I.. ',:.-"; _ I .... ~_ .... "_::_ .. : 1_... . , .... >1 ": .. : .. ~.' •... ... .'._ .. 1[ .. i ... :._ ' ... _ _.~" .. ~ __ ..

curiei sau aI durerii, ,al mustrarii pentrn pacate Sia'u al recunostintei fata de milostivul Dumnezeu, Ceea ce nu sirnt, eu nu 'pot I: canta in, versuri adica nu PIOIt. irnpleti cuvinte In, stihuri care 88

miste inima altora,

CirJd sciiu ,ceva mai'mi,clltor ,simt lo·durere in mimI, es ,i

"m" uril fI"": ·t, firfJ"'" A II . i!I' d 'I' din t: - if-· ",;!ii --

- ~ . ... . ... ' . . . ~. ,_ . . . ,. . - .. '., . ~. ,," .' I ", - ,-' '1'" " I . _ ..

IC····, u",m', ,.', stu. tmte .,or .:'·,iI n·· .1y.,·te- ,_,'.: '."'., '," '.-- um ntnri r ,~'S'· :'p" nee ·t·_:d. I"" tn ms :.- .:'-,j. tn tums

. d I .. I ,..., A.JJ , .II I I' '. I ... _ .. I 'UJ. 1.1 . ......1 ," . l.. .' '-' .. I. __ _ _ . . . _ _ _ u." IJ - -

. " . . .

'-iii' ,- II" '.A -,., de l !!!I' ""

I mes zelJ'io'blta, de sceee ~1 cuvintele c,urg insotue oe sacrum

uneori. Pentru ests adeviratele stiburi mi~'ca pc cititori aproape

es« cum .' S'" to st 1l11'-~: "'~cc'-:·g"Jt,' ~1~·· in im« ·c·-JA1··u· 1"" ce a··:- scris"

, yQSfa~tullioan" s~~M;~p~tf~~rt;n1ult cl~a' inv·aia pe fratii ro-

A .• d .. d ... d d - EO ;,. .I";,·b""',iII!;,~·

mam de premune emv oe a. se despaurnr :~l a se tm .. raca In vir-

( ·t'· -. scopul d .... -.,.~. a' '."':"'" ··-·'e···· "1'-' 'R'····· '.,""":',o_.···'·"e-··a~ c rata ",·;or" la contemplaL1'll cu· ::r ',c U ,:_,.e ,H-Jung:: .~, a _.ugaclu.n.::" -' ur ~'-. " v. "" <,I..', .. " .: i.~,-" ,: -

.,.

1'1 e.,

Sa. reamintesc aici pe seurt cele doua Taine principale:

- 'f' P,' .'. am' .. ,ill' 1iI!' .. T.-'- ~ iii' E- ,-: uh" II' • ,.

em .rocsm '.- n si ts: ,: :,: rus ','1','1,:,'

-- '8 DC - ",m ~l sma .. __ snstia. .

Despre Taina Po ... ·:,·,c',av~n.:f.~l; sau a Marturisir ~.l'" Sfantul loan vo

.. L. "" ... , __ ._ .. 1. ;.!Ll .. __ , __,, __ .,.1. 1. l.~ ,- ,- - , [

beste in mai multe capitole din opera sa, ceea ce arata, in) "",'," ,

tant . a rnare c.··· .. ·e·:~~ .01 ar,'!,'e·_.··.· aceasta Taina, c····.ao·, a·"I': d oilea Botez. .

, • . " • ~. . . __ t ! •••• • • . ••• l .. . .JJ...Jl. .

- I _ •

Urmeaza aici un succint rezumat despre cele dona Taine. '. Taina Pocaintei, Pocainta este Taina in care Dumne .....•.....

~ arta p irin p re ot 'U' )1' duh 10:"v'·,· 'nic pac a ·,'t:'e' Ie ere stin l~ lo .- r car 'eo' II e~' m e.

IH ... "' .. 1 .. --, ; . ._"- "',','. <_" _':: ,--." '_:.,'."'~ .... J 'iI!i" .. ' "'"

risesc si secaiesc sincer, cu inirna infranta si smerita (cum zic···

,,_ •. ,. -- .. , -" ','" .. -'- . -,' -' _., ,'- '--', --'- __ '.--. -'-' ,,, -- -- "<- - ,.- -'. - --

r" r '0·" ,o~ ··.·r· ·0· .. ·, c rr "]1"1·; 'DI'8' 'v:.- '~,d:; -)'" si c ····-u·: h 0". :t· :a'"": rare n e:' cl l~ n rt it 'a~ d·.:' e a n m ~ ·e,:· :'.' m···· a 1; f a ". ·C·· . ·e-:

I Pocaintaeste caal doilea Botez. "', ,.,,' ,"" ,', L _I ,"

Taina Pocaintei a fost instituita de Mantuirorul Hristos, du-

111 invierea din morti, cand a suflat asupra Sfintilor Apostoli si

. I( . . .. . , . , . " _.:" _ '!!, _". _", _ _. _, .. " .. '" " ., " _ _ _ , ,'_ , ,__ ... ~

"-I' . .... .' .4; ': . Ii Ii 'ill L' .. ' '. ,"t· ~j D"--" ". ' I' r S-' f ....... t ... , ..... : .. , . "":" t": .' ~ .. ' rta .' ... ''''":. - ." t" .. __ . 1'-· ., 11. ",' fi~: r ,

re-a .ZlS~. I:U3>f ·U.1 oram, carora veu terra pacateie, te vor :.1

iertate, carora Ie veti tine, vor fi tinure". Ioen 201'22--,23't Prin I iertarea pacatelor, crestinul redobandeste starea de nevinovatie, pe care a primit-e la Botez caci zice Dornnul "carora

~ A

veti ierta pacatele, vor ti. iertate", In rnomentul primirii iertarii,

'Ii; , .di I!< , , ".]~ - ...... d --. b-' ~.. - acatul . "I ,. ~ ". - , ....... ' A. . ... ... - ,'" "', .. '. '. .

t::re·.·.··lDC·]OSU,'. scapa .. ne roma pacatu Ul ~l Intra. In comumune eu

D- imn e'-'"z·'·e:-· Ui'! ·C··-':r- 'e' at orul s··:a· ..... ,·: c c 'o··'·n' S··· .. t • .. ';.n:·.-·\·--a····' s··'·e····' Iir ... steste caci pacatul

=-ll .. :, .. ,-1' , .. ·· ..... ~".(',l._,.U.,. : .... _- .,11 .... _', !:' .,,1D.l':'I:l" _,.:. ,1,!.·.

If] ,,!~, Ir' I I

din om .. aduce neliniste si tulburare. In scopul vindecarii de pa-

cate, duhovnicul poate impune ·0 epitimie sau cum se zice un canon; de exemplu, unui zgarcit, ii impune sa faca milostenle, unui f·'u· rm ·a'~.t~.Q>r· cI'iot·,.t.·' irn n p' '.··.u' m :·e~· p'.': '0" istul U'I n u .~' d lesfranat ii im pun e .. ~·· m e ..• eta .... ·

t,l ,. _ " _ .,__' ,,_._1 _ .. _f , _ ,-,_ . . __

, .

I'lii~ p;-·ost ~Ij 'la. to\'i obliga.toiritt privef!'here m'ulta eu ru.gaciune ·ne ...

'" .!Ii..... -r;;..., ...... '

, -

"'" t t' ' .....

Ince ·a.a ..

D··.- .. "io..o' o··,',····c'. ,~·:t· ... t·-, ,,:~ .. , t·-- 1·· ~ d'-:·· h - ... , .. c] .- l t·, .. ...., ..... ' ...... ' .

. .... up .. a. ,~ra.vl.a.ea p .•.. ·.·.alc,a·. UJ:Ul, ,llll.,,: ,ovn.leu.· ,pOd. ,e' sa a.nlane,

, 11;".-0- .

dezleO',ar-e,a. d'e p'-,·ncale p"entru u.n timp.···.·. in c·are· inlp-u,'ne ,ep"lli.nliile .

. . e····· .. . ". ... ." ""',' .. ,.. . , ' ", "'.1. . - •. , - "'.!.

care constituie 0 doctorie de vindecare. Podiinta sau Mfuturisirea treb'uie sa s:e· fa.c.,a eel 'p"u\in i'n c,ele patru posturi ,ale a·n.u:lui, cl.a.r ea treb·uie la,c'-uta :mult. 'm.,a.i des" pe'n.tru. ca. ()m'ul este supu.s

'1;0' - 1 ~,,,; b- ..... -, I " I .~ 4

:- "'1 ':'; _ .... ',', ,',',"1"' 1.-: - ... .- .. ' ~'I ~-.'.: ,: ... :.10 •• 1: .... : .... ~.·-i·- ,', ," "'" '''"",, !i·:····· : ..... ,.:::.." ... "":,1 ~'."". :_I.~· :;",:,., ,:,":, ,:-.: ... :, .... '~:' ">.: ~,-"It: ,.-:. ",', . ", ~ ~'~'-.··~·I' "" iiIiI

pa.c.atll .. U.1 ~l su· . pac.al nu ,poa.t.e pro,gres.a. pe scara va ,Ofl or S.Plr1.

I 'tu.alet M'arturisire~a este c·u.ratire.a su.fl,etuJui~ C'ill". s'pune S'fantul.

loan Evanghelistul in epistola 1 Ioan 1 ~9: ~. Daca ne marturis .. im.: pacatelc noastre, EI este credincios si drept ca sa n~ ierte pacetele si sa, ne curateasca pe poi de toata nedreptatea. lU"

Sflinta Eubsristie S,lU Irnpilrtasania este Taina in care, sub chipul p~in:i si al vinului. s~ Impart5~e~te cr~dinciosulu.i insu~i'; Trupul ~l Singele Domnului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor si spre' viata de veci, infatisandu-se totodata .. real :~i nesinaeros, Jertfa de pe Cruce a Mantuitorului. Aceasta Ta.in~ (

~ = . .

se aduce de asemenea ca jertfa pentru toti vii Si. mortii in. 'n,a'~ I'

dejdea invierii si a vietii de veci, Instituirea acestci Taine s-a ' facut la Cina cea de Taina din J oia Mare: .Luati, mancati ... L Acesta este trupul Meu, Care se frange pentru voi spre iertarea (' pac atelor t Beti dintru acesta toti. acesta este Sangele Meu, al ':i legii celei noi, care pentru voi si pentru multi se varsa pentru '1 iertarea pacatelor" La fel se spun,e ~i in Ioan 6-'14- Cel ce rna- ~

.'.~. ' .. ~. ". • ~,',; ". . '.. ,. L,,~.~: 1 .•• .' ~~:." J:

nanca trupul Men ~l be a sangele Meu, £1.1 e \ rata \. esrnc a I.~·I eu ~] Lt

voi invia in ziua cea de apoi". Ce cale usoara ne-a dar Dumne- ~ zeu pentru iertarea pacateior si noi ramancm in pacate Si murim .-~~

S1 merzern in iad. pierzand viata vesnica' Dar c'e este viata ves- ~

...._ , . III,· • ~ "i( I

nidi? Spune Sfantul Apostol loan in: loan 17~3: .. Si accasta es- >

te viata vesnica: sa Te cunoasca pe Tine singurul Dumnezeu JI adevarat si pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis ~~,. Deci scopul vietii pe parnant este cunoasterea lui Dumnezeu, C8 . re are ca in ... ceput iertarea pacatelor ~-i apoi cornuniunea ell Dumnezeu. .. care se obtine prin m arturi sire ~i impartasire. Foarte important: impart :'lS ire a se .. · po. ate fa c e nu .m :'11·, dupa m ·.a-·I.l,U.:f.·l·.S· .. ·1·.1"'e,·,. si d e·· zlezarea de .~

.. ' ." ~1f (,. , . ", . 1. ; . - .'_' Lt_. ". (,. .' ,{. , ',Ii ~ . ,fE... "., .' '.

pacate data de parintele duhovnic. Viata crestinului trebuie sa se I·.'~ continue zi de zi prin intarirea credintei, prin citirea de carti sfin- c te, prin meditatie 1.,1 viata Mantuitorul uj~. la patirnile Sale, dar mai ales prin rugaciunea neincetata. Crestinisrnul este traire 's..i trairea este rusaciune. care cste hrana sufletului .. Sa nu ne spe-

~

riern, ca noi nu suntem sinzuri: Hristos lucreaza ell noi in. mod i'

"--

teandric .. Estc rnodul teandric al lui Nichifor Crainic, descris in. t:

'"" i-.'

cartea Nostnleia Petsdisului. Ruzaciunea neincetata duce la lib- .<

- .;..",.

ertate .. Daca oamen.ii ar fi in ruaaciune. Durnnezeu i-ar ajuta si

",-,. . • I

n-ar rnai fi dictatori .. ucideri, jafuri. asupreli, t.eroare etc ". Durn-

t:

nezeu nc ,dft in mana celui mai rau. Ruzacinnea neincetata nu c,ere' t

''"-' .. fA.....~

. ..[ ~

timp in plus fa'\:i de ocupatiile ce le-arn avut .pana acum. In tirnpul ~,

calatoriilor cu trenul, autobuzul. la plimbare. 0 pauza in timpul lucrului in ateliere. in. recreatie la scoli, evitarea de convorbiri inutile si contradictorii si chiar in, timpul lucrului cand mintea nu \

1

{ ;.:

13

._--- - - - ._. - - - ---.-

SF NTUL lOAN IACOB ROMAN,UL 11 DIN IERIHON CATRE SION

- _. - - - - . - - . - .-

cst_(' ocupata c'u calcule. SIS. 'zica fiecare in continuu un buchet de Ill.t!.aciuni sau versete din Psalmi sau din Non) Testament. pe care

....

i_· .. l le invete pie~-~ d·:;e' rost si SX le repete.mereu c··'a~IC·I·· C'U timpul Ie va

~~ I. " . ~~ .:'. '.', ..... _ ~.a .' .-,:' .. !,I .. _., .. ., .. ' . ,. . • ':' .'

<pune incontinuu, ajutat de darul lui Dumnezeu,

, .

RUGACIUNILE PE CA,RE TR'EBUIE

SA LE ~TIE 'PE DINAFARA ORleE CRE~TIN

..

I .... .. .....,.. ... "" f '0' dream ...... ~ ,!!o d ,., d .. .. ntu sa iei searna sa, ' ac: crucea c reapta sirntmc cane atmgi

l'clt' trei degete la frunte, la pantece sub piept, Ia umarul drept

l ... I t' "" 1..... d ,....... "P' 1 .... ' ,,,... t

',~I a UO'larll_ s,ang .. , .. a,p.ec'an ... ··u ... te ell ma·n·a pa'na __ a ,pa.m.an ..

i ~ Pentru rugaciunile Sfintilor ~arinlilor nostri, Doamne Iisuse ] Iristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiesre-ne pe noi, Amin ..

Slavs tie Dumnezeul nostru, slava tie ..

, .....

2. lmparate ce'£'eS'CA Manzaietorule. Duhul adevarului, care

. 1'...... •

~ uctutindenea esti si pe toate le irnplinesti, Vistierul bunatatilor

~i datatorule de vlata, vino si te saHl~lule~te lntru noi. si ne cuI'[l\('~te de toata spurcaciunea. si mantuieste Bunule sufletele 11,( iastre.

3~ Sfinte Dumnezeule .. Sfinte tare, Sfinte fara d·e moarte,

•• u oil

uunneste-ne p,e nor,

Slava Tatalui. ~i Fiu1.ui si Sfantului Duh. $.i. acum si pururea ~.I in vecii vecilor, Arnin.

. 4. Prea SIanla Treime, miluieste-ne pe DOi. Doarnne curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre, Sfinte . 'erceteaza. si vindeca neputintele noastre pentru numele tau.

Doamne miluieste .. (de trei ori)

Slava Tatalui, Si Fiului ~i Sfantului Duh,

Si acum si pururea Si 'in. vecii vecilor, Arnin.

5. Tatal nostru care. esti in ceruri. sfinteasca-se numele Ta·l!~. ' v Ie· im,paratia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer ~i pe paman], p£linea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi. $i ne iarta I'lt)ua greselile noastre, precum ~i noi iertam gresitilor nostri, si nu ne" duce pe no' '1"' A1n ispita c ' .. ne izb aveste de' ce'}: viclean

. , .'. . ..:. .,- : '. ' ,. ..'.1 a . .' 1 ." _ . ,. ..' v',: . '.. ... 1 ' . '< (. , II

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul1ui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Arum.

Doamne rniluieste. (de douasprezece ori)

6~ Veniti sa ne inchinam Irnparatului nostru Dumnezeu,

_- . _ - - . __ -_- . ._-- _. ,-- - _ ..

I Sf'A'NT:UL IOIANi ~ACO:B ROMANU·L • D'lN IE:R~iHON CA'TRE ,S~O!N

.....

Veniti s.a ne Inchinam ,Si S.U eadem, la Hristos lmparatul nos ... ·

tru '-D! ·· •• ·,·u.· "-m'- - n···· e:z.·· ~:e·· '-"u- . -

l,_ ,_. .!!"!! •.•.• _lll!!!. _I:__ _ .. '... ~

....

Veniti s,a ne inchina . "'~ s,1 eadem, I:', insusi Hristos, Im-

paratul si Dumnezeul nu '.~

I ..

PS"A'" -LM' 'U' 50"

I: . , ". . - -,

" ,,:.. : I ' , I

- : " '.,' :: ~.' 1','- .. ' [-- !~ .'.'::

Mil uieste-ma ,~,) umnezeule dupf mare 111 i'l a ITa,.

Si dupa multirnea indurarilor Tale. stcrge faradelegea mea, Mai vartos '~l:l[~t spala de faradelegea mea. si de pacatul meu

~ ~ "

'm' .- a:-r ,C< -u' 'r-::'iit· e·~tle~· ,iii

[ , ., ._ ~I. '. . ~~ _ .

ea filJad,e},e'gea, I1:1e,1 eu o cunosc, si pacatul meu inainteu JJl1Je!;8 I [ este ptlrurea.,

'Tie unuia an' gresit. ~'~ r'fi.u inairnea Ta ;]11'1 facut. ca sa 'Ie indreptezi intru cuvinrele Tale. si s[a, biruiesti cind veiiudeca Tu.

. .~.

ell ,iata inrru faradelegi rn-am zamislit, ~i in pacate rn-a

nascut maica mea.

en iata adevarul ,ai iubit: cele nearatate ,$1. cele ascunse ale intelepciunii tale rni-ai aratat mie. Stropi-rna-vei ell. Isop si rna voi curati: spala-rna-vei. $1. rnai vartos decit zapada m,il voi albi.

Auzului melt vet da bucurie si veselie. bucura ... se-ver oasele I cele srnerite.

.....

Intoarce fata ITa de catre pacatele mcle. $i tcatc faradeleaile

~ ~

mele sterge- le'i

1[.lli~'lla ICll:rat.f1 zideste intru mine Dumnezeule. si duh drept

I' mnotcste intru celt: dinlaunrru alemele, Numa lepada de la fata I . \'1.. : ~llil 11~1 hul T i\ til c e I s f~l~l t, 11 u ""L 1 ua de la 11'1! in e ~ D a ~ mi m ie' bu-

- - _ .1 - - - - - - - - - ~ .. - - -

. unu '1'_1 _'_ :I'~I [ll, I~; I ii ~ f la i e ::[ ~ :i [(~ l ~ duh s tt\,p rU1.i t or m fi in, tare ~ te. 1 n v a,t a-v 10 i

.' II - I' I Ii '~ . - I-~. ~I" 'i - 'I , .' ii, ~. :" I~ . '1; " Ii' -I ~ s '~, . ~ . ." I ,. - ~ :., S ,. '1 .t - ~. . . . ". . "" ,- -

II I_ I I, _J -r '_ I r_. - \_ a : I~ t :1.1 ( ( ,1, j C ~, ~_,: I c~- 1 11 e C rie (11 n C ,1,0",,1. J a 1.1. n,!e s .. e v or

[I ~I _i i ~_ ll:~11 C .. m L de s illl [£ri II iri Du rnne zeul e ~ Dumnezeul

. !!...

I' - - I '-III - I,' . [II' iii I 1[11" 'Ii, I' [~~I .1 .. '~ '\'!' 'II I ..•.... '~1" .. -: .... ~ ~c d ,-'_'" d "-:~ .', :" '---" .. -. '-.' :', ,- '.' :T-';-

'~_ ,I I _ _ I I I I, I . ~ .. - I I L.I- t ~ .J, I. ISi~; B .~ "I ,I 1,1 11~ ".1 m e ,1 . _, e . . rep t a [ e ,a .: a ~

1 I,ll' II . I-I' -flj'.,---~ 11. __ 111'1 '~I~l ~ \"1 \t; ~I II :I-;"'s,~'~ 1-111 ~1,~l~["'i .s ill ,0 l-I [11:",'1'11 ~1',~I,e, -a ·\,m'I·U-:1 vesti lau d ,[~I,

. 1.1 I I .•. . ~ _ I II "'[ . II !I!;" _ ""_ I "-_ \... I _[",. .......11 !!tIll, III I,,~ _ _ . . \,.0 ,i:') It, . , _. . . U

!'!III I~

[I t' II [11-: IIJ III \I( rtLI jert f~i,~ t II '~(,l~ ,fi dar. arderile de tot nu le vei I

l' :I.~ :- -I I ,

J ,- - ~ tr II III II ii ~[- 'L I :11,111, e ,l,e U, ~I ,D uhu ,J 'U t11 il it ~, ,i, n i m ,1 in fr it 11, t a, $ i. s mer i ~

- ~ - I. ~'11111111111-1._~·1.'~I~'~llt ~1- IIi "l va ureisi ,F':~I bin e···j• D, ",:'I""(:')-,jl:~n;l'_:'n:' e intru [. bunavoi-

I.· [II '0 11:111111, 1_1_,_ [if."" __ III" '\ !l _, ~'''_ ,iii t _ it' ,11_ _ II!; . '1._ _ ~ .' .. _ . _ . -' __ ._ y .. 1

11,1--:11-1 I. -'i'll ~-".~ I~[I~ )'[1~ l- I I u ;. S'~ S,'~ SI;-' 'Z~·····]i,d·.· .. leasca zid .. • 'U' r ile Ierusalirn 'U"~'U'~·. A/\~ ·t~'UI' n-

'. _ ilLJI • ,,_ Iii I ~ "',' ~ (.~ _ t: ,_ _ . _ (J., l _, __ __ , ,il.".. . _ ,__ ~-'_ ' _ ,.. . ,[ _- ,iL ,~ , . _ _'

iI['iIi 11 [I~I';II--- 'Wi v !.iii ]"1 v (,)1 'I' I~'! "l,~·t' ,,~:~~. c J t~~~ pt '~I~' i ; .- P-/"·'. 1-1- ~~'S,UI,ll ~: i arder ~--.~:)! e·,·--··' d •• - e:-: Ir O":['~', a ,t,' un-

_ ., I. l ~ _. ~ ,~. _ ,I C ~ J, i!.4, ~.,~ \0. . ~,U\~ _1 '" i il.,Ij _,"'"J~_-,~, i~. ,~,_ .. ,_],' . . ,. . . t'!Ii . _.,

~. .,' .

I ,C~ u vor ~~IU ne ,PIC' ultaru l T alI, v :ile-i ~[

. -

15

1 _

----- --- ----_._. ---- - - --- -- .. - -- - _. - _.- -.- -- - .. --

! .S.FNTUL lOAN IACOB R:OMANUL .' DIN IERIHON C,ATRE SION

-_. --- - -- - --_ ... - - . - -- - --- - _. - . - - - --

Cred intr-unul Dumnezeu. Tatal Atottiitorul j. facatorul ceru- I lui si al pamantul 11 'V8ZU elor tuturor si nevazutelor Si intru U'_

, ,. - , , ' " - _. - '. ," «I, '_ . _ _ _. _ '-' - -' .', .' ij , , , -' . (. - -' ,y , . . -

nul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul nascut 'care dm Tatal s-a nascut, mai inainte de toti vecii, Lumina din, Lu- 1~·11·1'·n~',a·~.. Du m n eze u a ... .devara 't··· din Du m me .ze .. u adevarat nascut I1U

~I . '.. . ~ , . '_ _' ., .'.' .' .. . __ .!Io _ , .... " . . ' , ,. , ' " (., ." ... (, lA _' .. _ ,,,'

rf~.(~ut, cre'l de 0' Fiinta cu Tatal, prin care toate s ... .au facut.

Care pentru '001 oamenii si pentru a noastra rnantuire s-a P(),~

t'!r ", ...... ;/1<, t', dir :'.': - ' .. ,',_"' -,~ ','" _'._" '~.'. 't-·· -' , ,';;. t d ,"'. I"" "D':"','" h,'r- .. '~ S:·· "f-'!:' '; . ~ .' ." d '"I" M····:,·/,~·

uorat cun cerun si 8· a, mtrupat ue ia ",U.:Ul orant. ~.1.1n ., .. ana

)-~~e. cioara, ~i ,s-a facut om~ ~i s-,a rastignit pentru noi, ill! vrernea lui Pilat. din Pont, si-a p •. iitiInit si s-a ingropat ~~i a inviat a. treia

'(. "l! 'L..,'

, d ... '1'.' "~' '.~ Co 'II ~~, . '. ''1'' vI" .' .". 1(' ,...., ." .' .,." , .... d d .,". dn .. :. ill

I I ~ oupa scnptun, VI s-a Ina tat a, cerun. ~,I saoe ce-a :: reapta

.' r ..... 1·· '. S"";' v.' ..... ~ 1" "'" ·W··' d ,I • .;, . ;. .. ......

I. at a 'U 1. ',:.1 iaras 1 vas a vie 'C'U S a v a,,~, sa JU~ i ec e v I. i I IS 1 rnortn a, c la,-

.,. -,.".. · c« · c·;o;. D}' I' S' f'·... D' '''1

rut rmparane nu va avea starsit .. ~'l mtru ~':U"_lU,,-.:,"·a.n'l,, : .. omnur,

d' \'iata Facatorul, Care dinTatal purcede. Cela ce impreuna · cu Tatal S1 ell Fiul este inchinat si slavit, Care a zrait prin Pi ro-

... 'j It':···t·'· ',,',',,'.' S:-C;ii\;·t·,'N;# .. ',., bor .. ·:·,· .·,···-.·r .. .: Anostoleasca biserica

t lJ oc., c n r-una oranta, so oormceasca. ~l : .pos 0 easca ,; I. .en ~l.

"'.:1 anurisesc un Botez In t·'I,'·'U· i ie r ta rea pacat elor..» ste p. ·,t' .... m .. ivierea

. t., .. ~",,' .. !Iooi' '.'_ .... '''. '.' . ('" .( ~, .• _ ,~}-\ ....... , .I. '. __

. .

mortilor. Si viata ve .. acului ce 'va sa, fie: Amin,

8~ Cuvine-se cu adevarat sa te fericim Nascatoare de Dumnczeu. cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Durn-

'r _""":', 1'" .. " ,',"',~' .stru C,' ': .. ,"",""", ... ,,". :. ··'t· ~ .. " ,~ .':"~:':'." ·t""lt~ d':"I" ···'~'t 'H'c' .,' ',I .: •. :"1 ':" , •

. 1 zeu Ul nos ru~, ". ee·a c·e es I I rna,1 C lnSI J. a, .. ec]., , ,eru.'· I.ml ~ , I

~'1··11~'1·'; s:·:,'l·.a~·vl~.t.a~' '~i~a~ de ·a:se',···m;· :a~n·.~;r.·,e' decit Serafirnii, ·c':a':r··e.~··· f"·a7'r.ra~: ... . .... " .....

il !I;." . ." . J W·. .. . 'Ii",; . . .., u... .,. ., J: ... , •.. to . . ' .- ' .. l .

clune pe Dumnezeu Cuvintul ai nascut. pe tine cea ell .. ,. rat v~1r

. 17 sca .... t··o·ar·'-· de Durn " nez"e'" 'teo ma' ..... rim I <b ,.

,'. d~:,·, _.,.,,: e" .',: .1.:.", ': ,<:'. ,u. I ... ~'.~ r n I,.. . . "r

'9.···· •. ·• S'LAVO··."S.· ••• ·····L,QV A

- ." - - . -' -". - '-

' r. f' .

'0 . ·'Vi/.

Slava intru cei de sus lui Dumnezeu, si pe parnant p:ii . ~ ru oamen i buna voire, Laudamu- Te, bine te Ic'u.'tfln.laJ'l.~~',_~iI~"C;;··,i =:,,~=,,", ~

namu-ne Tie sl~v'·i.m·u,""T'e~ Multumirn Tie; pentru slava Ta cea mare Doamne Imparate ceresc Dumnezeule Parinte Atottii- ,

I t~~uJ,~. Doamne Fiule {jnule nascut." Iisuse Hrist~as~ Si Duhule I':·finte. Doarnne Durnnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui ee] ce ridici pacatul lumii, rniluieste-ne pe noi. eel ce . ridici pacatele Iumii. Primeste rugaciunea noastra. eel ce sezi de-a dreapta Tatalui ~,i ne miluieste pie noi I' Ca Tu esti unul Sfant, Tu esti unul Domnul Iisus Hristos, intru slava lui Dum ... nezeu Tatal. Amin.

'.

16

A

In toate zilele bune te voi canta ~i voi lauda numele Tau in

veac, ~i in veacul veacului.

Doarnne scapare te-ai facut noua. in neam si 'in, neam, eu am zis: Doamne 111il uieste-ma. vindeca sufletul meu, ca am gresit Tie. Doamne catre 'Tine am scapat. invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Durnnezeul meu. ell la Tine este izvorul vietii. intru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce te '

clln~o~c pe 'Tine ~ ,

Invredniceste-ne Doamne in ziua aceasta Tara de pacat sa ne pazirn noi .. Bine e~tJ cuvantat Doamne .. Dumnezeul Parintilor nostri, si laudat si prea ~la\'it este numele Tau in veci, Amin.

'Fie Doamne mila Ta spre noi. precum nadajduit intru Tine. Bine esti cuvantat Doamne. invata-ma indreptarile Tale. Bine esti cuvantat Doamne, intelepteste-rna Ctl indreptarile Tale.

Bine esti cuvantat Sfinte. lurnineazn-rna ell indreptarile Tale, Doarnne. mila Ta este 1]1 veac. lucrurile mainilor Tale nu le tre .. ce cu vederea.

Tie se cuvine lauda, Tie se cuvine cantare, Tie slava se cuvine. Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acurn ~i pururea ~i in

vecii vecilor. Amin, .

Insemnare ,

Aceste rugaciuni s,a Ie zicem rar ?i ell multa atentie (luare aminte), Trebuie s~ le zica fiecare crestin dimineata la sculare si seara la_ culcare si in timpul zilei si al noptii, cat 'mai des posibiI.

La'fel sa zica si Ruzaciunea aceasta:

'D' . 1'1" ,I_., Bri' ~ , J:::o!IuJ l '" D

. . ... oamne .. :lsuse . ttnstosse, ~ .rI· .. · w "'umnezeu,

mlluieste-mepe mine, pifcltosul.

. .

CUVANT DE MARE FOLOS

Care ne mvati cum trebuie sa tntelegem RUGA.CIUNEA LUI usus.

,.

A intrebat Sfantul Macarie ,pe Ingerul Domnului, care i s-a

ararat spre a-I inv8la ta.inele cele nestiute ~i a zis:

Te rog, spune-mi rnie c'e rugaciune se potriveste monahului? Si i-a zis lui: Daca ornul este cu stiinta de carte, sa zien, Psalrnii lui David (Psaltirea) sau: Doemne Iisuse Hristoese

--- -- - - _- - -- - - -- - - - -- - - ----- - - - - - -- -- -- -

SFAN.TUL lOAN IACOS ROMA'NUL .. DIN IERIHO'N CATRE SIO:N '-_. I

ill1i1.u';e,te-ma pe mine p.aclto:s·,uJ. Aceasta J.· .. ugaciune estc cea mai pu tern ric 'a~' iC"'; c .. .e 'a mai usor de zis Caci mu lti din ·c·c:·e···:']" c u stiin-

II ~ a~. ,'.'~_,t.,-""II, I.: I : -c' '.1, 911 1..1. .: . I'_,.~_ .~, J. '., ',: _::_: _ ~ ,..', .:_C,,' . I. ' ~: . ,',.- " " .I. _", ,"- ,~, I", J~,!!!!!'

Iltl de carte a.'u parasit pe toate si num .. a.:i zicand aceasta rugaciune 1~-I~lU··· man tu l!'(',- IC~---a:~,lc···· .. ··I.t. aceasta rugaciune pot 8: ....... 10".'. 'zj,c"'a'~ si tinerii si ba-

iL .. _._ .. .... 111_. __ ' •. ~_., ... __ ... __ ":,,:" ..... , _ .. ,I. ~ ,_. I .'(; .. '\ ,iI. - ," ~. ---

Ira'n.ii si barbatii si femeile si Monahii si Monahiile si cei in,va,~, ,ali si cei flidf de- ~tiin,a de carte ~i cei .isteti ~j cei simpli, Care

..... :A, , . t....... ,'!;;"." . ~ ...... '~I "'. ; .j>;.

vrea sa se mannnasca aceasta sa zrca ~l zrua ~l noaptea ~1 In ca~

~ d .. A d ,t .... d" 0'" ,i d 'WI 'I.' j d I

'~I ~l pe drum ~i ~sta~,~ ~l m,er~an~'. ',ri ,i e;, ca ~at'~r~~~e on I-'~ Iu-

rreaza aceasta sa:' zrca C"'U'" d onnta Sl c··-:··u·- ra vna Caci e d e ajuns

'l ~"."ji~~<_::" ._:.~:. ::::':.,_, ,~~-.!II_> .. -_:_I .. ,'~ ••. ~ ••.. ";: ~'" · •. ·0, ,i,:.·~; .~', •....... '_,,_ 1--:-,'-- . .'. __ ~~::'

.~ ~ 0;".' A I, '~

pentru ton eel ce vor sa se mantuiasca.

- in cartea cea dintai, catre Tesaloniceni, Sfantul Apostol Pavel scrie: ",Nemcc,tat sa'va filga,p:':'~,

Sfin] ii Parin t'i, tfilcuin d •. ' ace .. ste cuvin te sp .. un c ..... ·a¥~:'a·. ne ruaa

... ,1:'_''-',." __ '' " . " ".,,1, .. ' ' . .I.." _. ','.' .. -." ..... _ .. '_." ..... , . !u...,_;__ ". . .... !Ii ,,, .. "". . .... e"-~

ncincetat" inseamna a, pomeni m-mele celui sfant a.1 Dornnului

. ' .....

11111 to ala. vremea,

Mai ararat se vede aceasta in. canea cea catre Filipeni. unde

Sl f'~' A" .1" postol P-I-'8': ,v1'EI.) scr .... ie:

, . it' . .:...:. . t-' " . "" -,. ,} .",' _, -e ¥. I'. ,I_ '. •• ." •• ,~

,,Iiltru nurnele lui Iisus tot genunchiul sa se piece, ale celor ceresti ~i ale celor pamantesti si ale

'.C'. e' lor de dedes .. subt si ·t_o-.'a'::'[:_X limba 'S··'ia~. marturiseasca

.. ' _",-, _' . ...._ _-." v' Ilc __ .c a. 1,.. . " ".", , ., --_, ,,!ii,;~..ii;.; . -

ca~', Do "mnr '1-1 este I' ,'I·' s .... us H, risto .. s:::,- intru S·~:·1Ia'~":'a'7, ]:IU·.]"I Dumnezeu T .. aial" .

.. . __:_. . ~ - .. , .. -, ,···_,t, _' :__ , . - .. _." .. '-_, _ .. __ . ·-.IIII!II .:.,., .... ~ - J-. lfo .', ,-.1 I •• -,., ,", . _, I . '-, . J !iF.

Sfantul Ioan Carpatiul zice ca atunci cand rostim Ruzaciu-

':'~ '},- ... ) '1:"',- - 'I . (. ,., d '!-~, 'D-':'·'O"-""A'" M·,··...-·-N .. · "-E" J'IS··:UI I S····'··E· ". H",R" IS··'·T' \O'I'A" S,c':"'E' -: """'F" "'I'U" "'L'

n.I~'la ,i'Ul-1SU.S." >: i_ Ilea. "", ._',~~.,. '", ~"" '-" ",,_-::,1 ,:_,',-:~ .. ,.'.'.~' ,- . '.. ,'-".'

'_~'UI D'U·MN'EZ·E'U~ miluieste-ma pe mine pla!c"a.t:o·su]'~~ ~ 1"1 atunci zice c'a la fiecare chemare ,8, sfantului Sau Nume. D101mn,u] 'ne'

raspunde in chip tainic: ,

Fiule ie ·r· '[- a ·t·e~_' sa-ri fi' Ie pac 'a~t· e···'l,te·· ·t: 'a··--,·1Ie-:· ~,,,;

'" ._ '._' . .!I... .~. '~" . ..' _' : ~. .~:'. ,'" , Ja .. _. " , .. ' I. .' '., >'.',' ,i- "'!Ii .. '

Iar S'fan.tul loan Gura de Aur zice ca oricar de pacatosi ·am fi ,.

noi, rugaciunea aceasta ne curateste, cand 0 facem din inima,

N· t' It .... · '-" t .. '\;0;' A ~ '''""', ,1'"0 t d ., t'.t hi'.

_ U este a ra arma putermca In cer ~l pe paman t uecat cne-

c« IV'O 1 iii -N' I~ H' ,- ~

I marea cea stanta a, ,lo·m.nU~,UI .• '<:OS'lrU_ISUs .L mstos.

-- - ----

18

_'

P-·:",· ,--' ,', ..... _. -' - .--'- '.:-: ... " R····- "at .•.. ' ..... ' 1-·-.' Iis -s .- - - -'f':" ---,~-_- .. ;. , .. ,; R' -'. ,I' .c ......

_~ entru aceasta ~.l U~"lC III nea U l __ .l.~ UL~ se n1,\1. zice ~,1 "'" uga-

. '-' \-' - . .".,...

ciunea mintii". Iar cand mai rostim si celelalte cuvinte din Ru-

, _., ,~ '-,.. d '...... .. ·'1 ~ ' .... ' . ..... _..... - - .]- ~ ill -

o '. _. . . - . . . .. - .... - II .. - . - , . I . _- iii ' ." . '.f I, _. . . .' . .. _. " '", • ~.' • . I ,"

zacrunea lui Iisus acnca: .minneste ... rna p'".'e nune P .. acatosut " a-'

, (unci noi marturisim nevrednicia si josnicia noastra, cerand de la Domnul mila, caci daca avern mila Lui. atunci toate cele bune Ie' avem,

Deci Rugaciunea aceasta cuprinde in, marturisirea Credintei I si cerere·a no astra l't~nt:ru, mantuire ~

Doamne Ilsuse Hrlstoase Flullui

Dum '''I 'II, te v ..

_ nez,eu. 'nu . me" ;'~_-·m,a 'pe mme

pavcaVto,·,··. sul :- ( .... p •. vo··.·.···.ca.''W''t''o,·ss.··:_·.''--·a·,· ,_)., .

. _ ._. _ ._ . _ _. . ", , __ . ... .c. .' _.. .'. _ .•Prp ea ,S·····.·'~:, :- .• x, 'N···c·····'a!sci,to, ar e '-_-. de .. · Dumn 'C1 ne zeu

c 'c' ,_&BDLa ···c "_-_ c"· c'· . -' .. - _ .

'''to-· te Y •

'.' .",' .. ,,; ·'I-,--,···M ,,-,-. ,~.: DU":' ·0-;

man __ ~e§,.' ~ pe' . e

r- v ··"to· "-_-"" 0I'.!. (····,p:-·-·a""cc_·'a"to· -'asa- .. ~-, a) ....

pa-- -ca,_·· ,. S····· I I . '·.1 .. -- - ..... - ..•

. "","_" .. " -_' " ~ .. '_" . '". _., .....

I

~I

,-,

Ope •.. · .• ira S.-f·aA,n-"t-'·U;' ilu ~I· I. oa ·.n'] :1- ac ··.··0.···· .·:b" .....

. . . . ."... . - . ..'. .. '_.... . - -_. - -

A 'W rilt A t W ri·

s-a rrnparnt In panu pal ~I

i

~,

" I'

Panes 1~ in zeneral versuri umilicioase ,cu invataturi pentru

...... ' . , ~

dezbracarea de patimi ~i imbracarea in virtuti spre a inlesni dru-

mul spre Rusaciunea lui Iisus,

.... ' _,

lnraritoare sunt cuvintele Sfintei Perpetua. care: zice:

~,~O'I Doamne. ce bucurie este s,a moara cineva pentru Tine!"

f .. I ,

o problema .-g.in2a~a, ~i imp, iortanta. 0" scoate in e'v identa prin

, ""'"' ~,. - < ,

poeziile ~ 1'. scrisorile referitoare Ja duhovnicul Sava traitor' 'in

.. Zl '\ll. .._ ,,) .,,' .. , - - - - .... . - . - - - ~- - . , ,.

L Sf-"'" ] '.' S- 1 Sri- .

. __ avra, - Iantu UI ,_ a,v',a cel Stintit.

Duhovnicul se pune chezas in- fata 1 ui Dumnezeu pentru fiii

1- .' d - h ,. - .... -- .. ~' 'D' ..... ..... v ~ i' . ~- fii 1-' - .. d - t-· - . v - .. - - '., . ,. . . .- .. - bu . !wi'

ui cunovmcesu. ,_ia,ca vrata ruror ounovntcesu nu este buna,

aceasta apasa pe umerii duhovnicului, care este supus ladife- ,

,''''' .... ' '.. 'F:_-'M- ~" d h · - ~ d - ~ .... . .

.. - - - _. -- - .',. . V' .. . s· - ~·U - - t -- a a. - - r . -.. . ....

"':.""~ '.'_ ~:.;- .. .: "." ··'~.I~ 1- '.' '1:": ," i'f:' ",". ;., :.:'.~ _'~:. '.. ,'," ",.:1,:'-.'_ ,I I', I ,·:-.~· : .. : :-"":";' ,". :,:._ ::~ .. ".'.: ''':'-.,: i" ,

rite In,cercarl,, '. IJ1_U 0 nlce\l,1 a _, ". a_oro, _ c,_, sa se ,oage pentru

duhovnicul lor at{il cat. este in viata, cat si dupa rnoarte. Ruga-

.. ~,

I ciunea pentru duhovnic este o darorie.

Penes a ll-e cuprinde in, zeneral 'p::rO,Z8 C'U scrisori. culezeri

. 1 .,(.. ,_," ".'. _ _. ,_, _ _ _ _" , .. _ . ~ . ~ . _ _, ~ _ _,_. .

. .....',- .......

. d in Sf m tii P ...• 'a~'r"l' -n-" ·t- ~ a ] c a"'t:-'u',' iri p .... ro .. PI' . ri! ·t·· ra . d 'UI: iceri e-· tc

. J. _' ,IJ __ _ ~ l' . _ , : .t 'I . 1. .. .' . , ._ l' .", !I . _. . .. l,· .. ' . !Ii

. . "

S- f'A I I' ..... A d l' · d bl 'I 1

__ antu .oan trateaza m cetauu c espre <, .estemut cei necurat,

des .','-- che ;······--··e·'a-·· ·c·-···l i rau de ·-·p-···re- .... ntristare si dezna ..... ide .. de

,esp~.re.. e mare .' e UI r,a,l_,.es 10,_-_1,: '" y":,' ii,' ,e-j'--,

de .... ' " , .,. ,~" d ,,'~ ? In 'I' ,,': ~" .,' .. ',-, ... ,~ .' l' .. , ... ':}- .', ':. ,~ des: .,', . "'·1' "." .. '.,'": .. ,_

aespre a, nu JU reca pe (4,J.iU $1 In specia pe c enciv cespre CI eve

tire, la care da Pecetea Sfantului 'Vasile eel 'Mare: ",Qricine se va afla clevetind pe altul sau ascultand pe eel ce cleveteste (rara

'-" ') ) ..... ,:' f I ...,; i\ ill IjI'., fri ' ..... ' '1

sa-, mustre sa se arunseasca ..: nrncosator este acest canon a:

M' 1· V' 'II] ~ Al l~~""" F· .... .are 'UI ,.,., .. , asue, pe care not 1', negujam. r-oarte 'mare importanta

d I;;.oi S c..... '} 1 -"'r': ill! ;p I.I~ .......... -! ,~ .. If. trateaza ne I A

, a Sranrm roan iam,el1t'~iJJIW.l.81IU pe care 0 trateaza p'e rarz 1'0

, ' ""'"-,

1 ~ ]'.

mu tie capiro ,e,.

Foarte frumos vorbeste desprc Sfantul Daniil Sihastrul. con-

te··.· .. m':.·'p'_· .. ioran cu M·,.·, r la rele Voievod Stefan eel Mare care a ascultat

. . ... ,., ._, ,'.. .' . _. . , . "'T ... . . ,... , . -, . - ....

pe sfa'nt ~i a reusit sa apere tara de turci.

P III ind A .. -15r'''' '} ~I 1'-' b

_, .srtes a' .... a cuprmde Ac austul S .antutur . ,oan ac'o :-~,

P h d 'I'M·"~ '~~'D ] ~,

rohodul Maicu ·.:(lm,n,U, UI. etc.

Penes a IV'-"a coniine traduceri foarte folositoare din Sfintii P ...... ~ .' ~ d '....." 1 hi h I '. hi '1- b -, I ,arln,tl.,t'acute oe panntele sc ur-tonan toamc ~ ie, C'Q,,'a" oratoru

.. , .. ] .. ', '. '~'" ' .'" .. -.~ .' ·:t -] S'··' "f'/"" nn ih .: '}" . ,.,-, ' .... I'·' ',.,.,. 'b· .

ce mal a,pr-o'pla, a, .c· a,n u UJ. :',oan ,ac'o .. 't

Viata Sfantului Ioan s-a asezat la inceputul partii I ~:i este in-

·t'· ..... ', ,," :t· ~ de p' •. arint .. '··· '1:-' .~ .. chi: ' .. _', ... , ·h····, I"·· .".,-. ",. h"· ~I'-

IDeml« ' >,r .rn ee SC~ Imon,a, ,:' ,:,oanlC ·.J,e.

R' .... ..... . . "".' . . .z , ~ - y S···· : f~'1"- .. t, "J' '1'· " ... .,. , . . 1" . ....' ':-. t d -. ' 'M' ,~

emarcarn aici ca crantui oan este rnu t apreciat ce "a-

nas tir ea S" sin 't" Michel L' a iva ·r' d·· a'c: din S···'U" du '-"I' Fr ante 'I'· c .a re d e ·j":a'-'" 1" a

'.,.' , .,,,,,,-,"::., . :.,., ... : .. , , ... .-',.'.':,.,.' ",~', :' .. :,.".' ... ' .. .:.. .. ',., .... '.' .. ' .... ' .. --,.,,'~ ', ... ,.:',','" .... '.:: ,~.-.:'_:", ' , ,," .. ,. " .. , .. ,.' :'. -.:', ,

d ~ A l' b f' , -....' bl- ,! , M A ~ S·~·

tra us vrata In umba rranceza ~1 a pu icat-o. Manasnrea »eint

lA'O ·h·· .,}. ~I': S'· fann ,.], 1'··:-·· c ·:,· .-." .. '.' . iatr , .. ,' .. ] ' ,?_I,'rt "1' ,,'. ' .' I·, . d:·:,"·t' .' c . , .....

tvucnei l' are pe : an. ut roan ca pa ron a cat tuor ce 'e: eciteaza.

F'· - S"·f""'·'···l' '1'· ., .. I'·'· . ob Sihas .-,~ dir T' .. , S:f~"""" .......

ie ca Stantui oan raco .s, Srnastru •. un ara Co:'. .anta, sa se

faca cunoscut in, toata lumea si opera lui sa 'fie publicata 'in multe limbr,

M ·ah· T······ A··th·· ,.,

, ,on ,:' .loan, .': _:,_05

Sfantul Ioan Iacob este foarte apreciat de francezi, care a'u 0; mare manastirea ortodoxa in sud ... vestul Frantei, cu numele Saint Michel Lavardac, care are sub ordine inc'a doua manastiri si un, schit In.Pirinei si patru mari parohii, toate in sud-vestul Frantei.

I Toate clirtiJe ce le editeaza rnanastirea Saint Michel sunt puse sub patronajul Saint Jean Ie Roumain. de asernenea S'I revista lor sub

I d" • r:" T. .' ' _i enurrurea r'OJ '~j' rensmise.

Seinte Ttedition ".Oarde le depot et vis scion ls (oi trsnsmisc " Revista care apare bitrimestrial.

Pentru Saint Jean Ie Rournain, manastirea Saint Michel a cditat urmatoarele carti:

1. Saint Jean le Roumain, viata Sfantului loan dUP'H originalul ce se afla in manuscrisul Sfantului, 80 de pagini.

2~, Acetbiste a, Suint Ieen le Roumein, 48 de pagini.

:3. Saint Jean le Routnein, Nourtitures Spirituelles. ,378, de

pagini. care cuprinde poeziile Sfantului traduse corect de Dui liu Sfintescu in colaborare cu Mihaela Nacou. Aceasta carte .'

.. - .. " .. - f:'~- ,~ 'f":" ·t·,· ,", ... ,( .. , ~ .. t,·- ". 'p- y' ..... ,' "I""~' M" . "-, .. -. . '1",,-, S····:,t,t, , '" 't,··· '.

0' prerata "oar e mreresanta a .. armtel ui Mrtropo It. ouvestru, cs

l;o"e- '~e'~ r· ed a~ mai jos .; .-

_ Ii! _' '_' ~ •. _._ ", .... 1 . _ '.'

PREFATA

,;..

ln plin secol X.X. spiritualitatea calugareasca din. Romania

dovedeste prin 'v l(l{.a, ,~i cuvantul Sfantului loan Rornanul permanenta si util itatea J" ertfei dusa 'pana la sacrificare f:a'f.a, de

. v ~ I ~

Sfantul Duh, urmare a, pastrarii eu intransigenta a Calendarului

Sfintilor Parinti, Acest fapt este firesc pentru un popor care S-:ai

nc: ascu ,t, crest Ii: 11 ortod ,O::'·'X.

_ ." 'A- c CC C . '\; _. ,,' C··c··.'. c' '., ...• : , ...

Insingurarea in chilia din, valea Hozeva. sfantul calugar $i-;& ordonat-o, urrnand calea slujitorilor din, antichitate a, .revelatiej divine. confirmand prin oficierea slujbelor in respectarea 'ca,noanelor Bisericii Ortodoxe .. a scrierilor sale sau traducerilor, & suportarii unor mari privatiuni. prin credinta staruitoare in Dumnezeu si viata sufleteasca de ,0 marie integritate, a rolului ~i,

ne' . vo '.' "·1': 'I'· d ·e·· je rt fa a C'·' a~ 1: U', {T';t>ru! 'lui p' . .'e·-· n " tru ': s ···e' .m I" e n 'I·l~ ·s··,-,'a~ 1;"-

. "', ,,_'._,.' ' .. ,,", (""",,1."''''""'''' '"j. .:,', ',,-,_, c' ::', .'. '",,' , <_'.

Pentru toti crestinii onodocsi dupa calendarul iulian din toata lumea, descoperirea Sfintelor Moaste ale Sfantului Ioan

I b ., ~ ...... '1'1 '1 A

acor a consutuit n'u numai mcununarea osteneu ior sare in pes-

tera manastirii Hozeva, mfmastirea Sf. Sava si chilia din valea Iordanului, dar $i bucuria confirrnarii faptului ca, neschirnband calendarul bisericesc 'in, anul ] 9,24~ suntern pie calea cea buna,

i mostenita de la Sfintii Parinti. pe .care trebuie 'eu orice pre] sa, 0 i ducem p,an,a la c apat,

Scrierile marelui calugar carturar se prezinta c'a intr-unul din ': titlurile compozitiilor sale, Imnul ctedintei. ca, imagine a, revelatiei spirituale CU, viata noastra zilnica, hrana duhovniceasca ce suie pe om C"'U sufl etu ".'] 1 a ce "'r':' Es .. 'tl~ expre sia num iero .aselor stari

,;'" ,'", ".": ,,_ ,,'." c,' '." ,". ",,, I::,' :, '. '. .-~ ,~¥ '.',,' ":,,, "'_' "_":'.' "'-' '. " ,,':, 'c." '.' ','_ : "'~: '.,'" ': ,~'

sufletesti pe care oricare dinrre noi ]e traim. Totodata limbaju

i .Jiranei" pe care ne-o of era este rupt din folclorul rornanesc, a , tiiranului care ... ,~i face sernnul Sf. Cruci inainte de a-si lucra ,o~

I aorul, dar evoluat p ••. ti,na la forma pretioasa a marelui poet Mihal

'"- __ l _

E ~

crmnescu.

Cu atilt m,ai mult, publicarea in lirnba franceza de catre parintele arhimandrit Antonie. prin editura Manastirii Sfantului Mihail Lavardac, reprezinta un remarcabil act de educatie reli-

21

-- - -_

"1 -.:;: cat ... ,'" de .. , .. It·:,· :- ,,-,:'-": .,-, ,-, ..... -.': -, ... - -:- "-:-~' f···' t, ~ d , .. -. . .. " .,' -,~.,. c·, ,. ,~ ol .. C .. -c_ ,- .. ,' I ~--I d ., ..

III asa cat ~l ce cuuura europeana , rata ae care ma ,p. ec pun 1- e

I rrnlio-ls:,tli']~'nl'l~ fiind penrru ,I n O:"I'~' U' n sprijin ..... in plus in prom ovarea

_ !!l..~, .Ii I U" ,,1.'__ ",." it. , '" _" , ,',' , , _"_',' , . ,;u ", .. , " ~ _ . ,_' '_

u 'I' ul til religios dUP'3 vechiul calendar - piatra de ternelie a

._, . , - -, .;" .. ' ... - .. " , -' -.--,----.'.'- .-,'._,' .-'--. - .. , .. '!i ,- .. '-' ,.' '-.. .-" - '.' , ' .. ,

. .' , ,

III 11~'l~ricii Ortodoxe, fiind eel mai bun raspuns la acuzatiile si

I', ~ "" :'1·· .. .- ;,-- ,. d . . .. - - - .. ,'" , ,~ -- d r '.' -. -,- .. ... . - -. ..... .. '...... " . . - ....

1IIIl,I··.'l.f' ce DJ se aouc, atunci cane m se reproseaza Ica, nu vrern

I l'im in, cornuniune cu toate biserieile indiferent ,d,e credinta

'iw! j,

I ,~ care 0 martunsesc ..

Atal prin pilda vietii Sf. Ioan Iacob, clat. ~i prin cele scrise de I I II n prezen ta carte putem sa ne formam 0 i rna. aine a v iet ii

II, {"~""'~"r'~-'-'d-'I- "'~',---' ,--, ',~~::'-', .. ,".,. ~:~~ .. ~- 'A·'·_'·, d··','·" "'~~-'d'" ~. ~" -""~'~:']I'd' .: de

uugaresu anevarate ,pe care a tra.lt-,o,~: ~ nucanc ~1 alte puoe oe

II III ire calugareasca, _ne convinge sa, ne ostenim $1 noi urmand

-' ~" "

I rilor asceti ai monahismului dandu-ne totodata si nadejdea

I~ , , ,'-" -,' -',. ".')'-.' '._,' ,-".,. "._," ,.".,_", .,' " __ ' .. _ " .. ' .. r ,. ..,_'.' , .... " .. , y " _ , .. _ _, ' .. 1,1.,. , ..

~llrl rill m iomen tele cand eres im p :·,I·e··:.-n'· tru ',C-~,fi 'D' ·····,u',.! mn nne zeu ]~·UI beste p"·,.'I'e··

, ,~- ." , .. -,-, '- '- -'_'- .- '.-. - .-' ... -,- .', ,., ,0 '~' , , '" ,;,'_:. '. .., !!l .. -' '- u - ".-. "-'--- , .. - -- ., .-,,' :__.- .. , ~.'.- -' .,1·- -.

'I ~ II pacatosi, care se intorc la pocainta ,e,a. in pilda Fiului risipi- I

, .. , brai 'I' d h t. ~ ...... ,. 'I' 'I I 1-

I~:., pnmit C'U orate e deschrse $1 pentru care s-a tarat vite U,' ce

~', ·c'·'· ' -. -, '.,- .. ,-: ste I-"~; , .. ' -H-'- .".~,. to 'S' ce 'S"-a··· crificat S·'&.~'- ·t·-~· C,... -t ".- .. , .

III,.IL",~, v.are eS'.leISUS ",r.I.SI>,_'" o-a S_'C,rl'.1.Ca,I~, pie oranta ,·,' .. ruce

I I~' pe Muntele Golgota ..

,~

A D'UTI7n,~CI'O·· ,-0·'· .. ~,'D MlTR·,',,'·-·',·.· ,: .. -.,,-. ,,: .. '.Q f~O.· •.. ·~I',.rrt

,~~.~j __ T ... ,,' .. :"~·.·····.,T~,.·r.Ld.J

S' 'ilv. es-·· itru .,. On'-"'·'-·.·:···'·O·,·1Te"-··'-··' 'tJ,'~

.' .... " ,'.. . \ - ',' I ":, '.

- .. . .. ,~~~-" : ., ~~,

eom ... R·· ... ~',~,c"'·a'::- s··: ····U·:' ,ceava

.......,' . '.' '. ·.ay", ..... '- _:_.__:.---' r - -:Ji

R am-' iii

msn .

__ ,_ Ct :. ~,:',' _,'8.

S-"tJ. S····!',:"'IJ'a,&:"''''"''1I 1_ 10; I-·.~:··JJ' 'rr';~U"U

M'ftn,astirea Saint Michel face pelerinaje in fiecare an la LocuIt· Sfinte ~i totdeauna rnerg Cll mare evlavie la Moastele Sfan-

I · r ; I" b d I M·-'''_ 1I,;,;i!li Gh h H ~ 11' '1 .,

utu soan acot ne : a ,:,,;,anastlr;e,a Gneorgne Hozevitul ,~I mutu

1- ,Ii I, ;1'0··· ·IC:··.··. io ,~,l!i; beneficiaza de vinde •. · .c·.--,a~'r· ri m iir a c ·'''UI,'I,O.,· ase de la racl a

III . ,. ,1:. Y. ~ ...., '" , .. ' " .' . .... _ ',.. _ _ I, ". . _, ... ._ Ii. .. _ _ . ,. . I. '" .. ._

I intelorMoaste. _

,.

p,- - ~",,:, ... ,.<, . I' .. ..... A th· c'.- - '

, WlJJ,'eJC ,J.,oan, ~ .. ,"".·~·_:_os

, "

a.r .. ·,.,.1( A:-"·· .' .. '~.,., st '., .. : ,·-,"t· - ... , , .. .'~ "\.'. S-f-,A - ···t:· ·-'1- -;"1 1·,,-: ., .. --', .-., .. --:',., - d -:., .'.V' .. ', .-t'.......-··-·· , .. : .... ,~

JY'OUl~; iceas I,a este viara e: an _,U,U,I ,'- oan cea aoev arata, sensa

-'

~ '~111 W ·h' 'h- ].- 1-' ichi 1" A

II tl ucemcui S8,U, scrnmonanu Ioanichie, C'U care a JOCU]t rmpre ...

II - f" .... ~".V 1'··,-· sfarsit Sfann '11--·'-'-"·-·' .,. stat ~c··:' -·.-t· ... , .. " ,~" Pester , S···:·,&Ito,,, ,

~ULt pana ia s' arsu i':· antui ioan a s ta' sapte ani m restera oran-

il Ii Ana si 'nn a iesit niciodara Ide acolo 'in acest timp, nici la rna-

" -,,-," ¥G"-'-'h"-·' '- .. "-." .. ,"'hY'--H'='-"- itul - ..• ~.-~ .... )."., '·I'r .. '''d'-~-;c, .I.! __ ,-- .. " .. " ...

I nsurea meorgne Hozevitul, mer Ja or ,an ...

EI man,c'8 'numai 'p·'Qz'mag- sau paine ell apa ce' le' ad'ucea fra~

,_ ,. ,~ _ __!,_, .. ,' .... ",1. ," ... :"_ .. '.'. , ..... , •. , .• _,- .•. " .. " .. ', ,', ..... :!", _'" ... ,,' .. ~ "_" .. ',,::_', __ '."':.'

I C·'-· i; b- 1- p.. ~ 'h' Ii; d'" I "''"

I~II~-o:n,st,a,n.tln. Icare era ,-,ru.ta'f'U .i. at.ri.,ar:!)le,j, ::tn, , e.rUS,B,,>lmt

Se :noteaz~a de a,se~menea, c:,a Sfantul loan a v:rut S,H. 'vina 'mai IUII[ri 'j'n A't,hos,,- 'un,de, e'f,a ,ca.)e,nda'ru] neschmmb,at si n'u ,3 P(iutut

- , _.- •. -'".-,.-, .. ~ .' -' ',,'. ".-" .. ".,-', '-' " ......... ,.".-'-,.,.-" ";'- -' -'- 1:'- _.,.

'I-·"'~·:t:'-","- .- .. ,'iooi' .': ',j ',·",·····'·'a······· A,-:-.·c····~ .(:x····',t·~ ~-"- .. ·t',· '>'·'·I·'~' ',--,',~,- "-'~t·· -:C-:~' .. --" .. ,,- ~ 1'···':

I ... Il:ru ca. nu, ,ave, In _"a, j .. acu,~a armaa., apol a reu~!J,_ sa. m,earga,a,

.. - _. _.. . . _ . -.- - - -- - _ ...

,._ .. SFANTUL. IO:AN: IAC;OB R;OI:M.ANUL • D:~N IE:RIHON. :CA'TRE SI:ON .-: .. --

"J "1" d d '1 d I h '" b

. ,< ',;.}"il :'," '. ··"~'I.·.-" . .'~. se, ': .. ,':,' .~"'.'.' ,- ,( .j"... . .•. ~.' ~. : I'· <, .' ,.,'>,' '.' ;' "1

.erusaum, un re re asemenea carencai u era, nesc _ .im at cum

c. '. . '. ....' i!'" -'"!;, 'l ¥ . "',

este ~ I as, _ a,Z,I".

A - -- .. . 't,..... , .', .:- '~' r;;.. . S- 'f'~ ... t ' )-, "' "1' - - -. . 'fl'"'' '..... 1-'" 'p' :"1.' tr ~ .-. h- . .. d 'I .'. I'·· .. -- .. -

, c"e,as.a Vlall,a a·_~a'n,U,I,UI roan Sf' a,:laa, ,a',r.lar·Ja~.ln .1 eru I

salim in limba sreaca si s-au tiparit in brosura 'in, limba greaca

.. . . - ,0" - ... - ""i! i,.. ' .. '" .". -- _ .. \ . . . - . " . . .' .. . .. .. '.

'i d" ,. f. '"I A

trer ec 'I tn la Arena.

,

.... , .'i- I

!

Viala Sfa.nt:ului loan laccb Bomanul de 118 HO,Z8'Va

Sihastru din Tiara Sfants

P r 'ea C "'ll' viosul leroschin nonah ]. oa .. ·n·: Ia C":"',O' ··b-···· :8'··-a···· n '""a~ ·S··C:' u f in 'R·~··.· ,0"'-

. ,,".', . ' .. " J1.~'" -:. ., .,,'J[ ,\, .. : tJt,_'_ c.:,_'.,:". _' . .:.),.:1,_,1, '>' . ._ .... -': .. ".". ' .. ' . '" ,:" ." .....

...... ·' .... nia '~·,·t d en 'I 'D'-:"'O-:' ·jI,·o ·h .. ,'··,"·.. .: . .... - ... ". ,". .,'. ;r' =H-- 0· .. ··· .. ··· .. diste ,-. "" ... , "'; .. l' 19····13·····' dii

man.t,,~ JU,'.· .... '~,u., ... ·,l, Ol, c'om,un,,(I, .,I,;,·'I,O .. 'l.,~.,ea" .ttl anUi, , v . , _.'~, '.·.I'ln

parintii Maxim si Ecaterina, buni cresrini ortodocsi ~,i C'U posihli:l'l"'t'a;t'~ de trai reduse

"" ... " "_": 1.··_.·_ _':'_, " . ,1 ': "'.- . '". .:" j,. ":- ,i'

L'" .. - B' ...•. : tez ~'~.,.~ . ', .. ," .... '.' ..... l' .~:. ·d··"· ", "I~':-I ,! ",iII' ". ~ .... - ... ':'.,' ,'.! , '. ''',.' '," -:. :t .. · '. ·t·:: b .. "'"". - .- ~ .

. a .1 otez I SiI!I'8. pus nume .e oe rue: mmem nu a purut oamn

a tun. -. c ~ il ca mi CUI '11,1, 11 j-' I- e v a" v ie tu 'i .A1·1,'n·.··. tr ~ ,_,o·; ".' ,?" I"· in '1-: 0.· ". cu r 1'"'.1' e u - n d e a ·f r ',a~.I'~,t'

• • •. L!. l.l! .. " . _ _ _. • I. . _ A . . _ _. . ~ I ,.. • _I I , .• J • _ •• U II, .. .

. - .

S f.-.. I' P- 1'1"

'.;.'a,n.t'u j··ro,orOlc' .. llil.ie;'1

Cand micul Ilie a implinit varsta de 6'-- luni, a". m iur ;'. 'm·.·::a·:,m.-" .. ia .. ···

• •• ~ _ • ". • • _ •• ~ I ~. _ I I ~, •. . . . _ ~ I _ .. • II ., .. , I ,. !, t , . ' .' , , , .. ' _' _

lui, iar C'U trei ani mai tarziu moare pe frontul din Unsaria si

, ~.

, tatal l 'U i~

R ¥ . f d - b , .. ~ ..... ~.. f - . 'I ..... ..' Ii ..... d 'b Ii '",""

xamas orran oe am 1:1, p- .. iannn .. a . ost ruat In, gnj a de o numca

'. ,....,. " .

C""IU" num iele M' ,:,·'a-;:-'r:·1a·:, - bun ica M········· ar ia Ea a dorit fo arte mult is·~a"W:', .... ·s· '~1' pe ...

'" c,· ... ' .. ,,'. ' .. ',·,,1' .. ,.,,( .. ': ,,I •. :. ·.c.· .. I,iL ,'/'" .. ', ,.', ". ',.': -~,'" :.

treaca :s··,'·'f··"a~"""r,·i ~:I' tul vi et 'I" ')"', intr .... 0-.-· man iastir 'e·' d ar 'a':" r,·:·e·_,__,_··n· un tat avan d a; cu-

u·.· .'.-'.' :_",' .. c', y. '.: ',.' ~ ... ' ",':' .. ' ..... :: :. I .'."'" ".,·.",t ' .._ >Ii, ': .. "..... .',," '_".'. ,,:·.C • : ...•. ;._,_ .'.:.' ..... : .. ,'.' " :.' ."' .

. ' .. ' .. ' a';' ,II"~)"" d.· ''Ii'},.' .ma ,6r1Ja, ':'. e me,

P'rl'IU; 'ni'C-- orfa m fiin id a fost hranit C:":'U:'I ce a iuri si numai din 'c"--::a~'n" ·,·d·':

, . '.,,', . '. ': .. ', "...., ,. .. ", .. '1Ii; .'. i,' ," ,I , J '-.,.' ,iii... ' .. " .. ' .. ' '. I..... ,.... ~., '.". ". ',: '. "_-".[1 '._ .. '.-' _ ,'. ' .... ' ..... '

in, cand era alaptat. de 0 vecina. asa ca eel ce era sa devina Sfantul loan a, fast obisnuit ,CU, postul din pruncie. Bunica Ma-

- .. . . - - . ., I!... ._ \: _,,, .. ". _ . • _ .. _ _ . .. _,. . .,.., I . ' , '" ,

. . . .

ria, ,at.al din cauza ca n'u a putut merze la manastire c,at ,~'~, d,e

- '!i _..." - , . , .. , ... . . . ,', . _. . . . . ''-, ,.. . , ._.. .1 ~ - _.' ~ I ._

mila copilului plangea mereu, Cand baiatul s-a facut mai mari ~

I . ;0;.','", .. - - . '. it; : - ~. .~' . - - . ... .:. - ,-',10., -...Ii -. . I '., ~ l. ., "., r,~

~,or~, 11 clt,ea. ,dln, carl.l des-pre :p,ltlmlle M,a,ntulto:rulul, Visul M,a.l-·

C ",'" D' ':"'0' :","m"-:-'· "n" 1, -, .,~ 'c:" a····I) teo ···Ie··· .. ,~ ;[·"·0· ... '1·· t,······· ; .... , ,1' ":cc:···a::-·' b'- ,"-" "'--:'1'1: '1; c· ::-,· .. ··t··-, -,~ ;:'I·.t:- " .... "

II ;... ',,, ~I, . U),U.I ~l .. ,'l·'.: ~I,I ',',I ItlmpUJ 'c,:«,'alal,UI, !.m ea, ea, pl,ange,a~

'I ..... A d 'I') 0; ,I, .- d' 'b-' II! .. ~ '-,I!r. d' 'I';"

,.n't.f.-Q s,eara~j pe c,an,:, . :.I,e C,J.t:ea c'a Ie ,o':J:c,el. ~'I v',aza·n~;' ... o, p:_',a'n,_·

..... d' d +1 'I iii..". 'I, JIo.. 'b

Q,a,n'i, a~,a.'.)e tar,e, .. 'C'Opl. U,~ sw'a, tntrtstat st, ,a Intre-at~,o,:

t"". 'i " "!'

'M'" ' ..... d' .. ;i!O; d ~'- . ]".,. d" ~

..... ... . . . -' .. '.-.-' .. .- . - -,' . , . .. ",.- i' ,. a - s· ..... ,. .' .

_',. ama~, ·.·.e ce: atun.'C'.l can, eu, cltesc tu p,(ln,bJ a~a, . >e tare ~l

. ~ '~, . . . . . .... ,... d ~ .. . . . d-:" p-,. ~ .. ~ I . DI-' - .. ., I ,.! . .. -',.. . 1:- '~', . Hr;' - ~ .. . -? -

, ,mal al,es 'c,a'n.", clt:esc' .'_l.l.'n; atl.mI f:o,mnU.,-Ul 'Dostru, . ISU,'s-, . ':~,stos '"

O c····"o·,'··p··· .. "I,u1-· ·m·'··e,'·u· Z'~l:'s"e" 'e~""l!'1i d"'ur"'e-"r;"e"~a'" d'~'n-" c···,as-··'a·c ·n· .. ·o··U···,s't.'·r-ift 't'u" II 'u·· 0'"

.... . ill! ·1 ,_"I".·'41'~' 'c ·.··.--:-(Aiil; '" .. :-:_':-:::,'_14:".,1.' '~~., .Ia '.-1 n . .- .

~'t .. ll~ M····· a~, 'm" '8" 'l'a' ·n····'u·'~ SOU' '-··n·"t e··- "u··' 'M" 'c.·· :'a" ·'n·'·l-'·"a"···'·· :t- ·a·, I:S····-'8·· '·p··'··r.··a-p'<a~d':;:t

~ ."". I. II ) ".... ,,' ,~'. ': .. ". .... a,.: , - . " .:,:.... ' .. ' .•. _ '~" .1:.. " .. _" . :,", :'. ;~. : .',"'._, i!i'

S 11 ~'-a'_- -p··o· v'e""st'j't t' o······,a····'te·· .. , cu,·· d'" e·,'- .. a···m····,a)"··n·· u""n';:' t'u]-; ~'1" 'd-: - ·S·,,'(·" )(I);!< n-'llllin···· ·d···:- r- ..... I' .:-::] - '~I r.1 .I. ... ,."L, 11" ,:t, '. . .. .._. "" "C_" ' .. " I, ii' ',_, ~.It.~." '1.."" ,,,,U, 1 Jac_,e,a

,e··.·)~i ic·:,va···'·~ ·n-·.· -u··'· '8" pc'utu: . t· m·i···e,;__·r.·o.e,·, '1-'3- m····,'·.a':n. ··a'''''~·,·tl~'r':e··:··· ,'a···~··~a-: .cu'm;-:~ f··-lJ~')(·C-:~'-UI.'-I';'~s"!;le···· ~'l" "'1'"'1 Z~-I\c<ec.:.

.. ' " .. ' .. " . ' ." .. _. . .,., e·· .. ,.',.- L'Ji . , .. , . '"i.. .- - '" C;L~,iU _' '.'- ,III, ~' ,., , _ ' .

. . .

23

I

- --

~-l se roaga la Durnn ezeu macar prin el 's,:a-,~.'.i dobandeasc a

[. b·'. . ....:... ::..... . ' .' L. _~' ... == ...,., _ I . '. I : ~' I,. . l _ ••. [. . ' .• ' .• _ h •.•. r .,' .' . • k. I _'.! ,'. '. .'. .., " • • _. _ ' • 1 '_ I [

.... ,I - ·D···· ¥ X d-'·...... ~ d A, .. ,0; baia 1

mantuirea. .I __ iupa aceasta spovaca, on ce cate on citea xuatu

u in cartile sfinte, plangea si baiatul, stiind eli este singur pe I nne. Cand Ilie a implinit varsta [de 10 ani, s-a stins din' v'ia\a '~i

r ,,'!! . ..::J; '.', '," ,-."~,-.,, ":C'" fo strr ;-' .. ~, ,~, b ,- ~<~...... "'~,c-,~ -,r' '. d ,'.': .::-" .. _ .. I.clm·",,· a' '-"-n':' ~,

. leea care l~a !, ;~,~m,ama ~l I,Un.lCa" ram,a,na,D.,_: p,e se,a,~,!":, U.!·"UI

unchi, care era, casatorit a doua oara C'U 0 ferneie cu multi copii.

P· \;;. Il t .c /.Iii, 'J 1 'J'I;oii' d b '" d d

,Ien.tru ca .ne era toarte jn,~,e",ept ra scoa a, aeosebmdu-se oe

... ". hiului +, " d ..... '" -L '-'

I ~(lPlll u,n'C,:lU:1'UJ., era rnereu pismuit ~1 nedreptatnLa masa, ,cu

r I jl'o,f ",' .. , :' .,.,0:/ '''''·1 S'-"'" . ';,,: t:· .. ,·" ·"t '!!'~'~ ". ~ .. - .. -, '-""" ',', ,- " - -,··tr- _', ,c'l ",:. ;::.,",,'C, ,-;-11,," d _c, 1" C,'

ruaua CQ',Pll" e se simtea strain .. manca puun ~,1 se scuia oe a

'11.aSa aproape flamand; asa I'neat .. el de mic ,a, plans foarte mult

" i a postit ~i a dobandit virtu\ile pe care trebuie sa le aiba un .

I .' .. . h d ' , ""':" , . A_, ,'~ t' i; -, - -- . - - oj. - . -. . . . .......' I' , . ,- . ' ...... - ~ . .! . ,+. l,t - - ·

rnonanoesavarsu: smereme, post" rugactune, saracie ~"1. uiten-

.lr~ pribegie,

Scoala primara a urmat 0'" A1:n,·· ratul 's"a"""'u natal L' a terminarea

, ,,~,,' ',.:',. '.' :,' "_" L':'" ',,'_, '_" ,~, ',' ,.",i,' '. _,-,__,'" , ,11, ' ..... ::'"''',,'.,, ... , ':' ,_, "",~",,' "" 'I .1,,':., ,1--.:'[" . . '~'. ,_' ."'.:

scolii primare, profesorul a.' inderrmat 'pee rnos Alecu (unchiul , ,,'Il'll)' 's···a'~ dea pe Ilie rnai departe Z'· ]'~;c"~aA'n:-:d"'-''''-

• , .. :...... ',. ',_,,: '_ '_ _' ,_ .. :, ,_. '. ,_. ._'" _,1. '.-. _,_ : .. 1. ' " _," ::- ~.; .' ", 'I' _,:_. _~. ~

. ,

, "

'M A'] ... t d bai d A 'J v I

_, . ,,: O~,_,l, ,ecu" este pacat de acestbaiat asa ce 'inle ept s.a, nu-:

:1 f .' 11- . .- .' . .- I· ""'" : - ,:-. ,~.. d . -.' - ': :t, .. --;.

uru "a scoara mar '~ epar e.

L",;. "'f: '1·'··1; nrofesorului ,'-",:, "'.,' A:']" .... ',. ,AI 't'" imit .. o ,.::.:,.",.';; ~ .• :it.J' ',." "~:'---:'e" '

_,_ a s atu proresoru ui, mos A ecu utm l~, 'e apoi sa, urmez

d" "}' I' Li: 1 di C' ... If'!. B' II' d . I

,'~'U, rue ia .acem '<In ,.O\manl,. -In :,utovi,na" unce a, urmat tret

.. · '''}' L' [ii' ]' -D-"" ~, Ii' C":' , !i di C·· 'iI,J''' d

uu ~l, patru am ,_8, Liceu 1."),mltrJme ',. .antemir em ··, .. 'emautt, unce

I'I-'~ ,,'. ,', '. t!' - .. ,: ,--,',-,'-1 deb ...... I· .', .',' eat "':- ' .. -" '.' I'· 9-'3,:"2" fiind . Iasifi. '. t'·

II ce ~l. examenu __ ceoaca aureat m anu ", '/'" nn ciasmca

p'" i rnul,

. L }' ..... ' I' .~] 'i • . ] d i";, d - · f , ]-

. "a, scoata, "II:e_:__: a a: vut mun ue rn urat: ca or tan. n .·U· P iatea

. ¥ _... .. ! " . " ~ ~'~ , • .. • . .. _ I J' _ '_,' _ _,' _.. _ _,' • ,". I .~' _ •• _ . _.. .

I "'1'- ..... 1"'- '. d " .. '. . ... '''1-'' - ~,., 1'1:···· - mtr h ... ~, . d , . ,. - d'~'

'I txe e sco are car, pentru P rata cartnor, pen ,ru . ame ce parae a

[ ~ ulte cheltuieli mos A,:· .. lecu n:; U,:· .... 'I~' trimitea n!1 ici 'u'n'" ban Ii- d·~··,o' 'r, .. m-··· .. · 'e' ·a'····

~,("_l .. ·,, '. :__''::C'' ,':'".," ,,'" ' ::_ y , ,1· "',._ "~,' ,,,,I. ".' ,"', , ,.'. ''',_ ,-',' ' .. " ,_" ",','" ",'

1 i 11,1~tnC'a la mternatulliceului.

P,· '," t ' ... !wi' ·yt,:,i, -1-] .. ··'··· . '.' .', .'. d -. ] -. , .. - .-. &. ',', . , .. ".,.-.. "'. .' ·'t·-· .

en ru carp, ,',' re cerea cartea :- e "a, proresor, 0 cuea noaptea

~ . d . A.,. ""~' , d:o' ,,--,~'::-.- .-:, .t:.ii.,iI',._-,-" ,',',' t· ': "·t .' .. '. ,~. -f· '1- · ~t-:,",,·,,··,·, d"'··

,I ,a, [ a, In,apo!. a, I "oua Zl" a~~a .lacu,se: clIoa_e c,ar,1 e· 'lmp.e

I' -l-·'p."te a-:,n' 1~ C'~1a:~·t':- a'u", d' U'··f['a,'t ·C:··"U:· r"-s,~,,u·· n,-~')l e-· l'l~l,c-~le' '.,a·.,'le-, .. 'I'·'n.·'· e·~.x/ IC:,'U" r:s'i; ~-;;: -la~, p' -,·,a',,·r"a··.·.d··--,e·:~.·

. . _' _.'.' .,',. .' .. ~ ',' - ", I, _ ~ ... '_ .~ '_ ,,~ . ,- ..... _ ,1, '--II '_'_. -1 ," - _ . J_

'1- ~ ."'-', d": - ".' ,-. .' ."'"',' ,f -',' ,,' - ... -,,:,. ··he. --. '~'''''''' d:"-" -,'., "'-"d"-"'! ' ,--;'",.,,, - ,,'.,--, .. ,:;' -,.

I I,e nu, se -"u,cea, c,aCl nu, avea, :,alne' ,e para,!a, avea Duma] u,n

-,1'n"d-:' de" h'i··a:·"II"'n"'e c'ie'-" er·':a···-u p···e' e') =-U,"n'" 'b:··a"·'n,·_,,-d···e"'·' 'b'uz-'u'n'a"'r' c'-"a- 's-'''"'' m'_""-a:']~

lL '.", ""', i',. '.' ,," ,.".' "c, '.". ,,'.:' ,'-: '" " , .. <,1:., "" .. - .' ".,'c.,. ,:'" , .... , ,:··a ,: ".

- - ,,_. .' . '_ - ' . - ,. . . .', . . , ,.. ~' " .... . - - . -". - . .' _. , .'

i!!' ·'1- A "'d' 1- ji;, u;O~' h d' ~ .. ,). 1 .'

llmpe,re ~1 e:: ,cate ceva '~',e a,: e 'ma,ncarll ,can,'.~ le~ea, eu cet,a,' tl

1- .~ .. ieti, e] nu avea. Se intrista tanarul Ilie dind colC;~gii lui plecau ill excursie. ,~.i ,e.I trebuia sa. ram,ana singu,r 'in, inlern,a.t: d,ar n'u,

d ,A A d" v'', ~.,.. -.,i'.. " _t, ~."

"', ea In tran a,Vle, Clln,Va,'\a, ,cu,g,eta ~1 se ruga Incontlnuu.

V jiI;, 'Ii d' 'J- d '11 h~ 'I .....

,a[',a, ln, perloa"'"a vaca,nl'e,:,or, se ["uce,a, .l.-a, unC,clU,', sa.'u" m.'o;~

.... " 1·" '."",-' '1: a'·' ~,. ['a" I-a' '. "". '-" ... ".~ .. ,,A. .", :')' 'I' l' ", ":- ,,"~ ,: "t' '1- '- .. ' (' :''WI "'~' I'

,_ecu,·, ,~I-J .JU, ..... munc,a campu'_ul, "a PLa,~l, 1 i,a coasa ~I. "a, '

,11Ite·~·· ',t'·r·e .. ··,bur·l~· O'O-"S-'P"~ '0''::'' d·' ar¥I"e~'t'l! N',' i;m' e~- 'n'l~ n"'u t'liln""e' 'm':'-'-l'n" t' 'e:~ s:--, aV --I Lf""]" v:'a~'z'u't, ,

,t'~§nd ~i~it: la' p~eot~{ s~tul ~i sa~ la p~~feso~lsau,sa~ stand t~ 'V ,orb a, rara 'fOSt 'C'U o,a,me,n.ii.,

,24

, ,

I

Cand a dat bacalaureatul a, dormit la Mitropolie in Cernauti si s-a marturisit la lin preot arhimandrit, care, il sfatuieste sa rama.na acolo ~i sa fadi teologia. Dupa scurr limp insa, . arhi, mandritul, din cauza neintelegerii cu ceilalti parinti, care' erau basarabeni. este nevoit sa plece. si la plecare il sfatuieste .sa nu ra,m,ana acolo, c'i sa mearsa la Manastirea Neamt si ~i'i d,n chi ar 0'

. -- . .. . . ~. _ ... - (: - e' _. .... - .., .. - - ..... .. . ~ ~ " .. . I ._

recomandare catre staretul de acolo, arhiereul Nicodim Munteanu, mai tarzi U mitropolit al Moldovei la Iasi ~'i Patriarh al

RI·,i. om a;': n iei T.fl,'n·-,··,a~ rul 1'1 ie se ",::,~ oa7:n-,' rd .. teste c .e s··.~·',a'r" f ac ',ra:-"" Col eaii ], U-,C,;j

. , ". _. t - - _.. .. j. .. ~ ,,I e - , . - t.,.. ... . " . .. . t -' _ ,. 5," , .. ,

s-au inscris fiecare la facultatea '1,(1, ca,re a,'u voit, dar el ce sa 'fa, ... ,

...

ca? Dupa multa ruzaciune, treaz fiind si in plina .zi~ aude 0 VQ,_

~ ~ .

ce:

_, ,Mtilliis.til~e!

Simtind in sufletul sli,u o chemare deosebita de la Dumnezeu pentru o viala curata in monahism. pleaca imediat la 'M'anas .. i tirea Neamt si este prirnit de staretul arhiereu Nicodim si sta ! aici cam un an. adica anul 1933. Aid a fost pus la multe ascultari printre care si ajutor de' farmacist pe lanaa vestitul farrnacist

," .1 '~ ,'-r-

! Iov schimonahul, apoi bibliotecar al manastirii unde s-a im-

bolnav it C'U aranjatul cartilor pline de praf si de mucegai ~j d,e la, curentir de la ferestre. si de la crapaturile de la dusurnea, capatand reumatismul, de care a trebuit sa sufere toata viata lui, panjila mormant.

In manastire 8-a, imprietenit cu cei m,ai batrani si mai tnvatati parinti, eu care disc uta dcspre mantuirea sufletului ~i problerna schimbarii calendarului. care era .in,c,a rnult discutata atun-

,. ~. b'I x, 'h' S-: '..... j, ,i f···· d"!

Cl ~l consutuia 0 pro , ierna cneie.o-a impnetemt leu un rrate em

Bucovin ·'a·', si 'Pl····.e', aces t frate star .. etu .. ,,}:: a", ·h·:o-·t~,a¥r·a~:t' s::',a~ .. l fa .• · .. c-a'rl c ,a~lu.··g:··:a~~'r:

' __ " . . ._" y. . ... ," ." .. _ ' '1·.- ••.• _-. , •.•. ~. 'I' •. 1,'", •• ". 1'_ : .. : ",_' " "' __ ' .... ", __ . ,_ .. l.: .... "

)'0<]. m 'po re .una .... c 'U,: a '1\' ~I frati d lar el n-a ·v·····O· .. .it S· P nm '·at-n· d c a: m a I'", in ta'~11i ·s:-a'""

" ,"-' ._:' '" _.. .'. C:-..: .... ~-":"'_' ". '~'_":_:'" ',. '.:"" ", .. : ,:_:,' .'.... ,,", j"", ""~~,' 1 •• ,1 i1 •• '11' • _ I ," ',' _ ('j'_-._-_ ,:..' .. ':~ ,'. ,'.:,,:

, faca Botezul adevarat prin afundare dupa cum s'-a randuit prin Sfintii Apostoli, iar nu prin stropire cum Sf' facea atunci in Bucovina, Dupa ce l-a botezat. a fost facut si calugar si cu acesta fratele llie s,-,a···· """0" ··('a .... rat ca '5 'a:"'" 'In;" earsa ,I 'a" Mu mtele A~" thos un d le se

•• :',.' "-:-,,1.. I i..' : ,1·_, .. ' . '.'.: I •• ', .:.", ~ -r _; ,:' ,', •• "." !_ ._,", ,_. _', .' '. _ .~ . __ .. _:._ - .,:_ :. ._ ,_,". :_'. _,' .':'}'" _ .

._,..""" .

I pastreazf Caleridarul adevarat ortodox ~ Incercand sa scoata

pasaportul pentru Athos. n-an reusit, spunandu-le ell trebuie sa, faca mal in.tai serviciul militar. 'Dar Ilie, crezand ea va reusi sa

- 1'" "'1 'b""" bi ~ 'i, • .. ,-

scoata pasaportu ca CI\'I.J ~ $'" a, barbient $1 tot n-a reusu Sl de,

rusine nu s-a, mai intors Ia Manastirea Neamt, Apoi a vizitat si pe Petrache Lupu '1,1 Mazlavit si ca marturie se pastreaza hartia

I ell iscalitura preotului din Maalavit, La intoarcerca din Maglavit a rrecut pe la Manastirea Tu,mu de pe Valea O .. ·····ltU.JUl" .. A···. ·C·· .0···· •. ·10··.·.

i ". ',' .,',. ~," ,. ,. . =» ,I ,:. . .. _ _ Ii... - ~ . .. "!I'

...

25

t' U cateva .zilemailnainte~arseseBiserica.Cfi.nd I-au vazut panntii din manastire, care erau in numar de sase, I-au rugat mult

..... ...... ,." .... 1 ~ '-" · 4...... .... .... ..

ru sa ramana a el~. ca nu mal aveau mci un tanar, care sa-l a-

nue. tocmai plecase un frate t.anar si nu mai stiau nimic de el. [be a ramas cu bucurie acolo un an intrez. Manastirea avea 0

......

,'rttdina cu multi porni fructiferi, din care Ilie, mancand, s ... a

mui indreptat eu sanatatea. Parintii din manastire voiau sa ,e,ideasca, biserica arsa si sfatuiau pe Ilie ,s.a rnearga dupa rni-

I I, »tenic prin sate ~i sa adune bani impreuna C'U 0 calugarita de 1;1 () alta manastire, dar Ilie n-a primit sa fae'a aceasta ascultare.

Acum se apropie tirnpul ca sa facti armata si parintii 11 'Ii ('{ituiau ca sa se faca diacon si sa scape de armata .. Ilie insa n-a \'()1 t .. caci nu yoia sa ramana acolo, si a preferat sa, faca ser\' ir i ul militar. In timpul serviciului rnilitar, nu s-a barbierit, ci a '~l1rtat barba. Dupa terminarea serviciului militar se calugareste

I Ilri mind nurnele de loan, aceasta a fost in preajrna Sfintelor

I )a~ti ale anului 1936, de cand l~i inchina toata viata sa mona-

h l S In ul ui ~ stare t al Manast irii N earnt era acu rna Val erie Moglan, la care a fast intendent de staretie ~i profesor de limba

r l l[llana pentru pregatirea fratilor din manastire. De rernarcat p,~le faptul ea fratele Ilie ~i parintele loan a avut numele celor

l tC) i mari prooroci: Sfantul Ilie ravnitorul Si Sfantul loan Bou-zatorul postitorul, si s-a invrednicit sa traiasca chiar pe 10- . L' urile unde s-au nevoit acesti doi mari prooroci, pe care i-a nv ut intotdeauna ca 0 oglinda si sprijinitori in toate ispitele si nccazurile lui. Dar un foe puternic ardea in inima lui ~,i 0 dorin-

la nestramutata ca sa mearga la locurile Sfinte ca sa se inchine ~1 sa calce pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, Dorinta lui ~L~ realizeaza ~i prirneste blagoslovenie de la arhiereul Nicot,ti 111. acum mitropolit al Moldovei, care i-a dat ~,i prima blaroslovenie cand a intrat in Manastirea Neamt, si in toamna lui

I {)36 porneste spre Locurile Sfinte unde se pastreaza CalenIt arul Ortodox neschimbat rnostenit de ] a Sfintii Parinti ai 1'~ i sericii de Rasari r.

La Ierusalim, parintele loan a venit ell inca doi monahi din Manastirea Neamt: monahul Claudio si monahu1 Damaschin. cure dupa vizitarea Sfintelor Locuri se reintorc in Romania, iar parintele loan CU, greutate se inchinoveaza in Lavra Sfantului Suva, situata intre Bethleem ~i Marea Moarta, unde primeste t underea .monahala in treapta schirnniciei. Greutatca de a intra ill Manastirea Sfantul Sava a provenit din partea egumenului

Nicolae, care avea doua motive: 1. CUZQ, ... Voda, la 'J 862, a facut secularizarea averilor m, ii' ,

stiresti, dupa care lege a avut de ~ pierdut manastirile din T" ,Sfints si

,.,~

2. In manastire mai exista duhovnicul Sava, cutovlah, C:~:,]1;"-

vorbea bine limba rornana si in,ca, un monah roman ~.i impre .'1 "C< U··· P' ·····.·a)r·~'I~ n·· ,to e· : I'" e 'II .oan ar fi 'P'.· ·U'· t' U' t~ fa .. ce par ti d. c .eea ce n u 'S·.: olJIIII,a:~ in ,t~-'''''''l·~ .

. ~ '- " .~-. ',.-, ... '~ - '~"- '~ .".' ~ -'~ .... ,', ~.' .. ~ ". -"~ ... "- '. r"'" . ,. ,,' . ....,,' ". ''',' ..

plat. Totusi Manastirea Sfantul Sava avea mare lipsa die perso ",.~.' )Jr,. taniirul ~i egumenul Nicolae a mers la Patriarhul din Ierusali ~i )~ a 'c""e""fu't' sa ....... l'~ d e' a .. · pe "'r' "s~~o'~"n" a I si ac esta I'·' a 's:-:'''P'~''u; s:

".I. " _- ',~ .'~:, .~~~-, .... , ',:-:- ,,:: .~' ." . : h. ~,,_: - ."::~ ••••.• .....'~._, .•••.. ."f.

- U·.' '; ite. t· ,a.~n:a·~.r,· si nu vr 'e>~ ,s"a¥ -I:, prirnesti.

. . . , . . .., y . ~~ - . .!.!..... , . _. ~~ ~ _. ,

Numai 'In. urma acestui eveniment l-a prirnit p::-e P ariiltel'

,(If;. ,. ,

10. ian, In M ,a~-n,i-:-"a~"s.····.~'i:r· 'ea Sfan tul Sa .va ' ...... inva ta~~ b .. ··l~ ne '}' imba grea .c-:a'~""

. ...... ,£1, ,~ ' .. , , , . ~ L,ll ,...... . , . '." ." '.. .... , ". . 't. . .iIl,I, . ,1:, '~ u_, , ..... ' ... , "

vorbea perfect c:a '$:i grecii. Se ocupa mult eu cititul, cerceteaz , vestita biblioteca a, manastirii si face traduceri multe din lim,:,,~ ~I zre aca in li m iba ro im .a?'n····,.·.a~, ca re s:.,a" f 'ie .. · •. ··. folositoa re tuturo "'r-' "r rr

. ~ . . _1 ~ ,. . _, _ .. . .. _ __ ~ _ _ ~ __ . _. . _ .... . __ ~ ~ . . . J, ,

.,_,: .

lor, care le vor citi .. , Ajunge paracliser ajutor de e,CQ,no,m ~:i ;

ingrijirea bolnavilor, care Ii rapea foarte mule timp. Ca paraclis er trebuia sa, aprinda candelele la doua Biserici si la patru Par elise. Veneala chilie seara Ia ora ] 0 ca sa se odihneasca ,§i c,.an·. sa, adoarma 'j] trezea vecinul de alaturi, un batran bolnav ~i '~', ... minte, care pii'n,a atunci se saturase de somn ~:i se scula si in, ... '

" A' ~ dacev iar na ,. l~ '-"r- b ,/ ~

pea sa carne tropare ~i concace. iar pannte e roan trebuia sa' '.'

I scoale la ora ] 1 ~i sa aprinda candelele si sa traga clopotele ....... ~c_, cle.· •• ·§'t.···.e~'·p~,t~e. -'. De- ~cesle .,.n'e·~ .••. ,a=d'o·~m',i~'e - c· ••••• ·~ dele ,; p. ·.ariin~ie·.· .• ·.l'e'~I-o·· •.•.• a;~ a~v"

.. ~ ~ _ ~ . ~. ~ ~ _ ~.. .. ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.. _ ~-. .......... ~ ~ .. _i.~, I .

'. . • . I

grija,

Odara parintele Ioan venea de la Ierusalim cu un magar ~i .•.. un arab pe valea ce trece pe lEln,ga m .. anastire, caci acesta drumul obisnu it, circa patru ore d,-,e~' m ters C' .·,a'm:!· I a mijlocu 'Ii

. ,_ '''''.'', .'. I .. J.y' ' .. ' _', ~" ~'"'. '~'. ,.-' .", ... '.'. '. _.. ,~" "" ,I< .' · .. __:'~_'Co ' ... ' ",._ ''''~'' ' .' ..... ,1

mului vede pe un delusor 01 multime die arabi, care pazeau tre

cer ea e·· .con O~·.· rn nu 'I. U,. ,l~ man .. a~ 8·"(,' 'l'~'r, ,i ~ , 'I' erom < ona hu '11, P. ': .'. a vel ~ c .a r'I~. er a r._~ ........

. . .. '." ,.., _ .. ~ ,_ .. ~., ,11, ,\".\', _ _ .... .. . . ~ ., ~. . .

] I ]. ~ ..]- A .... '1: _. ']: fi . ~

cut ~ a, ierusa rm ~~ . ,a mtoarcere Ii, asteptau ca sa-l omoare, tum

suparati ,ea i-au oprit sa aduca proviziile la manastire ,~i in locu lor a'u pus p,e altii.

Cand l-au vazut pe parintele Ioan. crezand ca este e'co:n mul, un t~lnar ridica un par de lemn sa-i dea in cap ;~j cand ridicat parul, tatal lui a strigat: • Stai, nu da, c,il, nu-i el. este altull ,~i a stat ell parul asa ~j parintele JOlIn a scapat d'e; moa

~ ,,",,'

sigura,

Parintele loan se ingrijea ~..i de 'boln,lv'ii l,~l'=~n~,stirii. ,Au,zi "iII;,,' __

- - ..

21

I uabii de el ,ca este priceput, au inceput sa vina ~i ei ca sa-i ajuIiti ~~i sa-i vindecc ,~.i eu timpu1 este numit de toti .Doctorul Mil ... ,

., ,. ~ ..

n tL~t trn ',~

Aj

In acea vreme incepusera mari tulburari, se rasculasera ara-

hii impotriva englezilor ~i arabii aduceau ranitii in manastire ~i m rnanastire nu mai era liniste ..

Parintele loan, era foarte obosit si slabit din pricina ca nu It vca nici 0 clipa de odihna fiind bolnav si CU, rinichii ~i clima :d hrana nefiind prielnice, se hotaraste sa plece in pustie pcntru II n iste ~ Se marturiseste la parintele duhovnic Sava, care Ii dfl

• ,1- ~ - o I .,. - .. 'IJwo!' " -1 """'" - t '~. . , . - - .. A... . - . ]- l' 9" -', 3' - '9'" p-- '. , ~' ~. - "1

I ,_ t1bOS, oveme sa p,. ece In pus le~ aceasta In anu ,'_.',; .Panntere

" 1 "-" f ". d:1' 'R' A" .A '''-'' d ~...,

~ - -, n . ie _.' .. ... . ,-' . - - .. ' . _.. - . .- ". . .. - - .. " . - .- ~ - ,. ~ .,

- ~ »m p'. ,aca CU, un ,,:,'rate 'DOU, sosit cm .. omama, care, msa oupa '.,_ ,

luni s-a reintors in Romania din cauza asprirnii pustiei. La ple-

r are au luat si un arab pana la un loc ~i pe urrna s-a inters 'ina- I

Hli Au - - ' ,_t der art - ',' .', ,'" "".' I'"~, F' , .-'~ ,"'_'" ,. , '"

J ... ,.-- u mers mai . epar e pnn pustie a . esca. aZI II spune

Qnmran. unde s-au facut sapaturi si s-au gasit fragrnente din, I

Vcchiul Testament si uncle au trait esenienii, .

p~ x I ~ ]- d- .. .,c);{ ..... d- t ,j!>

rina aco .01 nu mat era mu t c e, mers ~1 rara orum, numai pnn

.. '''-"' - I !, 'I. d'" I I ..

pustietatt, §1 noaptea se apropia ~l a,pa r in vasu . 'Or se termma ..

~-L~ ~i ei erau foarte obositi, caldura era, de 40 de grade si nu sti-

I I' - ce sa~ f-a' c- a""" d e a' p- x Stand jo S c t od ihn ind se vad a-' p roar .. - de

~'~ U-' ':~': ".' ,_, " 'vI. .'. '.' .. I ',,"U--,", '-'-c-f-> pe .

l.'1~:i'1.~,ii multi barzauni, care se coborau si se ridicau dintr-o vale uliiinc,a printre stanci,

S ")(' ". ~d 1·' 4' d- d .....

,e uita CU, atenne ~l van ceva .icarin ' ca apa- dar cum sa se

I coboare! A veau 0 funie si se leaza unul de mijloc si unul tinea

'V Ii...... ~ ~

hine funia si asa au ajuns in fundul vaii, acolo era purina apa .

r~lna~a din P ,1-0·' ile de iarna, din care beau . si barzaunii , Au bau n

.~ .. - - . _. ..... - ., . ,. ... .. . 'Y' ... . u . 1 ~. _. -,

x-au Intarit ~i au luat apa ~i in vasullor. A doua zi au mers pana Iu pestera dorita, unde au stat numai doua saptamani, caci apa

ale: 'I' A f iw' d- - """"1' b d '.' I I' ~ 1 I

era sa, ere ~l In a 'ara ce asta au nava._"lt ..... ec umn eu vitere tor.

S-au mutat la Pestera de la Calomona, ,c:,are este la un kilo ...

I metru departure de manastirea Sfantul Gherasim spire Marea Moarta ~i Iordan. Au plecat noaptea, c,a sa nu-i vada d,e la Ma- I

rea M·· iarta strab ..... -A rd " ria nr. VW •. ,~ d· '·'1---'-'· D' eods -,~ - ~d·

.':.", :.,Q···.·: .. a, sra, .. ·.ata,n '. pus.l.a p,rln ······,al ~l , .. Ie,a,url~, .. ·'eo.ata v,a.

1'(' un deal in apropiere de ei 0 fiara cit un rnagar, care mereu se oprea si se uita la ei,

Dumnezeu i-a ocrotit si 'tiara nu i-a atacat caci era 0 hiena, Ioarte periculoasa. dar si fricoasa, care ataca la miezul noptii.

I Pestera de 1a C' alomo ta era ,. eda (::1' apa _ ad'· ... a- de la '''!'<

"v'-< '., :' .' :-,,':':'n· ,..,f um,-_Cl yl,_, a_ 9 : ,u,ce--.· rna-

nastirea Sfantul Gherasim, lntre timp, fratele din Romania a plecat. dar a 'venit monahul Ioanichie, un alt calugar de origine ro-

, 28

man fL. care a rarnas C'U parin teie I can p[lna i a sf£lrs i tul v iet ii 1 ui

A ici ~lU slat lin an si jumatate in conditii de trai foarte gre ' A lei parintcle loan a tradus din 1 imba greaca Acatistul Ad :" ' miri i Maic i i Dornn ul ui '~i I-a term ina t in zi ua de' 5 A ugust ~ ziti, 111 c are t rebuia Srt fie ~ i adorrn irea parin telu i I oan.

~ Conditiile de hranii fiind nepotrivite. parintele Joan s-a irill

l bolnavit de dizenterie. de care ;j suferit un an :~i jumatate. '

t

, III acest tirnp. ,-"d doilea razboi mondial er<l in pl ina intensj

rate," GeJJ11;'1l1 i i ~~ ,')f'l)P i au de A lexandri ,I d in Eg i pt. ~ i fiindc Romania era ah.u.. cu Gerrnania. englez ii au adunat pe to' roman i i III t r-un 1 a~~-lI J ~\ un 1 ()C C ll, german j i ~ i ita lien ii, Parinteli 'I (),lJ1~, de ~ :i, b. 11 na \. 4 dar fi i ndc fl C unost e'a I i 11111 i ma i mul te (get .. : mana, frunceza. a raba ~ greac a) ] -u, t in ut 9 luni mai 'In lilt. dec ~'.' pe rot i, Dupa eliberarea dill Ja,gar s-a inters iarasi },1 Manastire S fdfl t III Sav ,1.

La prazn icu 1. Manast iri i S faIlt ului T eodosie s-a d u s ~i p.ari"n~ ! tele Ioan si ~-a rugal eu fierbinteala In Sfiniele Moaste •.. Caput " S tuntul ui Teodosie ~6 incepatoru! de o bst ie si a simtit rnulta , usurare de suferinta care o avea si s-a v indecat ell darul Sfantu!

lui T codosie.

, .~ d~)~a oara ~n. M{inasti~e_a ~fantul Sava, parintele ~oa!l ~i-1 ~uat Iara~~. as~u h.ar_J,le ~e ?la! mal.~te. dar ac~ ma~ra l~lat sl~bIl ~~ anerniat ~1 clima II facea mult rau, tot mereu sta Sl se ganded,

cum sa scape iar In liniste ~ caci manastireu nu avea alt calu2:a'~

_. ~ ~

tanar. care sa ia ascultarile lui. ,~,

A

111 vrernea aceea era ca superior la Biserica Romaneasca din

i Ierusal im. arhimandritul Victorin. c are cunostea pe parinteld I loan de la Manfistirea Nearnt si fura sa-l intrebe a scris la Patri- 1 arhul Nicodim ca sa faca 0 interventie In patriarhul Ierusali-

rnului 5i sa hirotoniscasca preot pe parintele loan pentru Schitu) rornanesc de la Iordan cu hramul Sfantului loan Botezatoruls Parintcle loan de doua ori a fast indernnat de a se hirotonisi cdi diacon, odata la Turnu si a doua oara ],1 Manas: irea Neamt, dan

. .

I n -,] prirni l~ Ac U Il1,1~ C ,1 S[l poata iesi la I in i ste t. a pri mi t. Patriar-,

hu] lerusalimui ui a aprobat hirotonisirea ~,i la 13 mai (Sfantai mucenita Glicheria) a fost hirotonit ierodiacon in anul 1947~ de , catrc arhierul Irinarh si la .14, septernbrie. acelasi an, a fast hi-i ~ . roton it ieromonah Si eg1.1111,en pentru Biserica rornaneasca de la, Iordan, hirotonia s-a facut in Biserica Sfantului Morrnant.

Dupa hirotonire .. superiorul Bisericii romanesti tot amana ca , sa-l tri 111it a I u I ordan IL dar pari nte 1 e I oan i -,1 SI)llS ca e I in Ierusa~

11

~

Vazand situatia, arhimandritul Victorin 11 chearna mapoi si-l

1,11·,i',i 's":a'7' plece la I' ordan dar f-ar~v:':a'7', n(·]'~IC·'-]' un ajutor d\e: hrana sau '

III .~ !_ .. ".' 1 .1 .. : .. .'.'. ,II~-..: _I" :1 __ \ .. a" .1.:. . :"'_ .• ' . _ ':_:' . 1 ."',.' " ~_ < > .. -_.:.. .. ".__:, ~.,,' , I' ',1 '

I' 11.' ueriale.

Parintele loan ,a mers la Iordan impreuna cu ucenicul lui,

rhimcnahul .Icanichie. _\ '

Suntern ~n, luna decembrie 19,48" ,cand razboiul dintre evrei

I urabi era in toi, La schitul de la Iordan se revarsase at.alt Ior- I~

I ~ uiul cat si p,Ariu] ce trece pe la,ng,Q Manastirea Gheorghe Ho- I

I -vitul ;~i toata gradina era ~n,n"llm,olita cu 'p,llmant. .§i nisip. Casa

.' I Iocuit e:ra compusa din d,Qufi camere, mici, pline denamol,

Biserica era acoperita cu \igle sparte ~i ploua printre pierre-

II"· par d:--o···: selii ere _.'S·<C-·:-UI·'s,:~:e~ iar .,-, ··;b':·, a.~ - Sva nn ipro viza ,t·": 0-: soba din - trei b~'I-U:'-

• .: _ _ '.- . ~ I _,. _ . ,. ,., __ .1 .' , ".:..._.' • - .. i. _. '" • -.,' -. I ~ r-·. ..' ..... , ' . ...:, .. " .' ~ 1 .• _ '_". '.·I~ "l_' • _ • • 1 _ ' _l

I~ »iie C·"-'·.'U" pamant' d e .• .asup ·'r· 8,' ~,'I~' c··'··-a·~' re servea de pat, Un frate roman

I . ~ " .'. , '-' - .~, -' - '. _ - '- oIli. . '."~ , ,_. • ~, . ' ... ~- . . '. _.. - ., .' .. . - . ."..' _ "

, m erihon (fratele Constantint aducea paine din portia lui si a

~ v ...... di '1 I W ., I'i;, 'lio;oI!'d~' S~ I I'~ 'l'~ 'Ii,

II tcut 0 casuta din iemne ,e c'e s-au aaSlt In zradma Scmtu 'UI",

~, - ~. ~

,Iii 'casta in mod gratuit, Dupa catva 'limp a, rnurit Patriarhul 1

'. 'i '0: dim" a: 'I Rom .',a'"'nrl;e .. ei :~,I~ du p~a'~ ob ... icei toa te patriarhiile ii fac pa-

. .. " __ ' - ' .. J, ,. _ ...:1 . . v. ._ .'... _', '. :.. ,... '., '.. ".. . . . "...., __ _ ,ii, .I ,i .. . .

r, tstase la 40 de zile, Canda facut parastas ~i Patriarhul din leusalim, arhimandritul V' ctorin tJ cheama s'a ia parte ~i pe pa-

~ rntele Ioan, dar nu sa dus pentru ca Patriarhul Nicodim cat a

11'1 it a persecutat Biserica C'U Calendarul adevarat Ortodox. Din

, . .

. -auza aceasta, arhimandritul Victorin s~a, suparat foarte tare si

,Ii '~.:I. v···· rut s:'a~ tr .. ·~ .. ·e···:a· c .. :~ 'p""e'"'- la '0: r' .. d an·' "'":" a·" poi din c··- a':-' uz····a··:· razb "-0-' iului a::." 'p' ile ',_,

II U .r .• '.~'" - .'. ',I" I" .: ..... I .• 1"'; •. _. .. _ ' .. '·'1" ". '. ' .• ~"'l _,~ • -:. '1 .1 •. ' ' .. _ ..••... ~ .. - ·,1· .. ~"1 '.; , .. ' ."

l /'it; 'L"~ b ~ ~ . 1- ,;0\ t -~' , .c 'I' ex t i ~,I\

I • ~'. ~n an m '. .ioan, l~.i a remtoarcerea .sa~ ... a~~ .. e· a racut meat ·a

I I lIn 'I s lao ord 'a" n pe pann te e c e fu se .. ···s- e~ m a' i m amte

_ _ [I I .. I. ". '.... '.!. . .:: ~. ,':' ,I, :, .. ~,:~ , " .. ~ .-, ._ .. ' ,: .>.~.. i~.:'': ,;. :, ,:".. . ~,' ' •

... Parintele 1:;[0, a n tine 'a" foa rte m nu It la r··e·-- spec tare a c··..:a·~·"n·- oa n elor

.. '.-, ',''' ,--. I ,.~ :._. .. I,.~ ' 1'1 ,:' ':..'_, '~, I~, .. , ,:" ".", :~ ' ,,_ 1 I. "._.._

Hisericii Ortodoxe d,e, R,·asarit~ din care pricina a avut mull de .

uferit, · ~

A . .t: 'I Iii'. d . '''''''''1 I d hi d '. II V' ',,'~. ,Ii

, srte a vemt ocata a tore a,'n armmanc ntu victonn cu un I

on bogat din America, c:are voia s,a vada Schitul si sa-l ajute C'U ceva bani Cand s ... au asezat Ia masa arhim andritul Victorin a

..... ' ... ,:c_.,,~, .' __ . '.', ... ,~' .::-.. ,.:_'y,.,_ .. : .. _'_ .... 1 ... ,,, .,.'-"' . .':, ., ' ... ' .... - .. _., - 11., ." .. ,: " '_-,

invitat la masa ~i pe sofer, care era mahomedan, Parintele loan,

I t iindca era soferul de a t~ credinta, n-a voit sa stea la masa cu 'i ~i s-au suparat mult ~i n-a mai dat nimic pentru Biserica, pa~ rintele Ioan asa gandea: ",mai bine sarac, dar curat",

II Dupa ce a venit vechiul egumen la Iordan, parintele loan ~i

I [-I",enicu] Sa,D, a,u p- ec'a.t 1,a, SC'h'itu1, Sfant.a, A,n,a", c,a, sa :s,e, li-·i~- '

x A '·'1 d~ I s· A I~ 'I 'M'A ',,",,"' '~II"I'

t',aSC'a, In p,e§terl,e Ie aco [.0. "~,a, In'\e,es cu ,eg.'u,'men.'u,l: ,an,astlr'}l

,I . ··h~,·e'·I·o····r·ah· .. e .. -· H~-'o":Z'" e:···v-·'··~I·'·I-u··T'I' c· .. ·"a-··;re·· ,lil_,a:- d:' 'a-·t' ~,~ a·p··r~~·-·o~'a···r,·e~.:.a-· ,-d~le-··· "hr' -a'~'na'~ ~'i c-:-a·"re'

. ' .. ,_' co'· -,- ' , . '~ .. -: " '. .. .~.:.... yl,': I',. ~JU',· ,:',..-. "":.,.,.,, VI. "~-".'- _'.-

_- - -

,30,

SFANTULIOAN I'ACOB ROMANUL ~ ,DI:'N IERIHON CATRE SION~~'

.. f .. ~ .

nu-i va race rnci 0 sreutate ..

. - - ,. '!j"".;

Sosirea in manastire s-a facut in noiernbrie 1952.

A .. .. ..... ...... h d C"~ .

stat atci un an, plana a, vernt un monan dm Cipru, mona-

hul Pavel, ell care s-a Inteles sa mearga in pesterile de In Schi-

I S· f~' ' A

tu . ". tanta Ana.

Monahul Pavel l-a ajutat Ide ,a pus 'u~a, ~i ferestre la chiliut:

I ,.!I .. ," '¥""., d'" t" .-- ·t' -.' '. te . .. N ..... ' ,..... . '.' ,........ l' , -- . ,i/.'io._ . .~ - ,t !I . '.,' '"

Ul mica uru ie a S at sap e am ,1 ara sa mearga .' a manas Ire sar

Ie rihon ". rab .·d'·-'-·,an~'-'d~, zaduh ul z.·,11: e·l~,. vara, ajungea cald .. ur ra 'p<,a~n,··a·~ l: .. ,.~

. ., . '.I - _. ,. .' .... - , .I. ,. ' ". , 'e··" 1 .. ,. ,. ,'.' .', (... ~V~

, I c. d ~ .," hi

de zrade. Foarte rnult surerea le reumatism, zi ,~l noapte se C:"'l~

~ " "

~ '" b - -- . .. ine d ..' '",""," fl'" d .c

nuia cu schimbatul flanelelor pline de sudori, caci "'IIn': toarte

sla b nu le P u tc •• ·a- suferi sa s'~e··, 'U;,SU';c~'e' pe coro.

Ii,. . ., . I ... " . ", , .. ,"'_ .. , .. .t"

Hrana lui era posmag si paine mai rar. cand ii aducea fratele

~. ' 'it ,,'~., I' II '. ; .. 10 , _ . _ '-.... ~ t _ V if. A

roman .. Constantin din Ierihon, Toata vrata lUI a 'tra:lt in man

)'"'-...., '.". ca sa-l im bozates .. ,~: Dr-.- '.;,., ''''-''_'z'':'e':u''' d"up',a'~ ti ..;c'···'·"'···-·· dit · .. iata

sa.raCl.e, ca sa 1, "':,e,a~easca , unlo.e,· _. "'" :·-.re e·rea,_ . .ln vla,:,

aceasta.

Ch~]- ;0 ..... ~ ] ~ I fl"" - V" I H . 'Ii d

rnna pannteiui roan se a': f a pe' a, e:a -. ozeva rna] JOS"':6

Manastirea Gheorahe Hozevitul si catarata sus cam la 50 d

io... ~ ~

metri de firul vaii .. pe coasta stancoasa Si pare un cuib de ra'n-

dunea, Chilia rnonahului Pavel, prietenul parintelui loan, se afla in apropiere ~.i are un mic Paraclis, unde .adesea se facea si Sfa.nt&

Liturghie. .

Parin uele I' oan a avut mult de suferit si de la arab •.. l"l~ beduini

... , .. J. , .. '. . _ .. _ ' . ~. J I., ''; __ ,_. .. _ . . ., . ,

" ,... . ,',,' ', .. - .. ': ~ et ' ':-.'.,." "'-'1 ',' .' ~ ~ al ,." .- ,., de ., ',". 1····· d ,,' .;

care aruncau ,CU, pierre eu scopu ca sa'-l a .unge oe aco '0" iar e

toate le-a suferit en bucurie si smerenie. In pe~tera parintelu~ Ioan accesul era destul de zreu de Ia un anurrnt loc versantul

-., .

era ap roap .. e vertical si acoJo a P"'IUS 0 scara de S' metri, pe care e

: : " ~ L. I' ~~

" ;,... . .. . .'. " ' .. -:, .-....,. . ... ,~ . - 0 "',,' ,. -, ,-, .... ' , iii' ," ' .. ' '. :'", . , .... ,~, .,. 'C" f"'" , . .~ ~ . ~,~

trazea sus" a,~ .... a ca pnmea numai pe CIne vora. ,at a trau In

~ I ~ 1

- .

pe stera n·'·u a p""'1"'I~n'~"'11"t part ,e" ferneiasca

'. "A'" .':' ". ".' ,'" I ••• " ~'~'.~ 11 .. : .1.,' . .1, "'L' ~ ','

In chilie, dupa ce facea pravila si canonul, parintele loan se

I' I I' d di 1 '. ' ..... A 111' b

ocupa eu SC.fISU: ~l C~'U. trauucerea em : imba greaca In. .im ',: <

. . . ...... . .....

1"0' mana

: •• J : ,': .... ,., ,'.:' ..

A. extras din cele mai folositoare cru1i~ care sa fie. folositoare

,. ~l ] .. "' A .' '.... .. · ~ v

tuturor crestmuor, care e vor cm..» SC'T1S In versun sr In proza,

Teate scrierile lui sunt scrise cu. atata duh de smerenie ~i umilin\a ca toti care le citesc nu pot sa nu lacrimeze, oricat de im pietrita ar fi inima, 0 parte din opera lui a aparut in doua volu-

'b~Ilu- -D'h ,.' ;;,...

me SUI utun nrsnu isunovmccssce ..

Din scrierile lui se poate intelege viata lui' plina de nevointe

.. d ~ ..... IC'1"-";o", G'1

~l totdeauna en mmtea ,~i cu iruma a Cel rastrgnit pe . "0 got-'.,

»; . ~ I t·.. A' "'" d'· d '" ';0 . .-., ...... •

pentru mantuirea " umu.Asa gancmc ziua ~I noaptea pana 1 S ....

, 31

I

_. . - . - - . --_.. . . -- .- .

.. SFANTUL lOAN JACOB ROMANUL • DIN IERJHON CATRE SION '

. - _ ... _ ..... - .. . . . .. - .

.apropiat sfarsitul.

Cu doua saptamani inainte de a-si da sufletul in mainile Dornnului, ziua pe la amiaza, avazut pe cerul senin in partea

dreanta " .... ; d' f d fini ~ iii 'F I '. ·t, • Ii! • '}

reapta 0 cununa nm rrunze ae . mrc ~l SCflS: ,,'erlc'ltl., .... ~l ate

. 'inte iar in . tans Blestemati ,>Ii _ .. alte cuvin te ~1'1 fulzere I

eu,'}., .t, rar t S anga,': " '~' ,.-,',' '., ,',' t ;,. .~, ~l, ,- !," :''.' ,"". '. Y r u u l5 : I,

si s,ageti c'a de traznet. Vedenia a spus-o ucenicului sa,u schimonahul Ioanichie care l-a ingrijit tot timpul ~i i-a spus ca daca ii va scadea temperatura ~i 0 sa poata vorbi, 0 sa-i spuna mai ,.' lte din tot ce a v ...... ut d'"' ,', veden '1 ie pe" zer Scrisul Fericiti ,',

'mu ,'.1: .. :" 'I::" ,,~:" ,'. a,zu ····.In v,," " ','. :"-, cr I ':, '",':, ;, .'1 .'. ' '\1 .. ' ,

fiind pentru dansul n-a voit sa spuna ca sa nu se laude singur,

C- ,A d ........ Ii f"'" .. I' A......_.' ,~,! ..

unoscan ca 1 se apropie s ... tarsitut, s-a impartastt smgur ID.1er'-'

curi dimineata avand Sfintele Taine.

Temperatura ii crestea m,ere'u ~i slabea vazand cu ochii si nu

· 1 1 1 ,I d ~ d 'F' ,";' i' d 1-

a mal Sp'U-S cere a, -te: cuvmte dm vederue. ,,' nne runa august,

afara temperatura era die 40 de grade ..

P ' ...... ,;. , j I' idi """ d' -w.' 'OttIl

este noapte, parmtele roan s-a ridicat, vranc sa spuna ceva

dar n-a putut spune nimic ~i s-a euleat inapoi in pat. Dupa un

.. d" Ad' . ',... iii . 1 1..... ...... .]

ceas a fl, teat mana dreapta In sus ~1 b. agos ovea In toate parnle

11e Sfintii Parinti pe care i-a laudat -in scrierile lui,

Dupa aceca, in zorii zilei de joi, 5 august. 196'0·" a, fost chemat la cele vesnice, singurul parinte roman care se mai afla la Locurile Sfinte, din V alea Iordanului, Ieroschimonahul Ioan lacob.

R'" ...... b d"'" d ] v ' ..... '. b lot'l di i- l vi ,~,. ..

: ,a:,'.,;an.I~. eu mutta tane ",0:1 e nn timpul vietu, eu regrm

sever de mancare ?i bautura, cu mintea atintiti mereu la -Patimile Celui Rastignit pe Golgota Parintele loan a reusit sa

•. ..• • . • .. - .. 1 1 I·. .,,-._ ._,.' .' '.. ..' • '., _ ., ..... ,- , .. :.:., .' 1 _.. . .••.... I,.' .. " . : r- ,' .. ....._ .• ,

J ,I' I· . 1 ,I, X ...... D'" A

uesmateria uzeze trupul ~l Sa se uneasca cu i rumnezeu in

R - ~ <usaciune

.. ~' " ".~

Stia ca se duce la Domnul 1a 0 v·arstil foarte tanara, dar nu a Iost deloc intristat ~i singur s-a pregatit in seara zilei de 4 aul! ust.. "

' ..... '

U cenicul lui, schimonahul Ioanichie, spune ca ii punea 'un

t "' ti ..... v 11<. tt 1 d A dt t d

serve muiat In apa , caci to rupu aroea avanc tempera ura ae

4'0' d d 'i.. '" '" ~ d ..... 0" f , ;'!It. .. A· , ..... e gra:c'e §l totusr mciodata nu a seos u,n ,;' __ ~' Cl n'umal 1.1

multumea frumos,

P a~ r 1-1 Il 't· e' " ,I' e· I~'- , :, ('-, t, .' .. ~. t o",J ,:" 'at a,' ]. ~. .~, ,t' ,', t rv». .. ': .' ,,-, ' ,cc C '. t· '. '". .,' .

_ . "._ .. , ,'c: .oan. Ino,a a VI". Ul a cau:a ca sa respe,e 'ca-

noanele Bisericii Ortodoxe, de la cele mai mici lucruri pana la cele mai mari. Astfel cand a slujit Sfanta Liturghie in Mana,sti rea Gheorghe Hozevitul in ziua Sfantului loan Botezatorul, a :r fuzat sa dea Sfanta Impartasanie la 0 preoteasa din satuI Taibe, pe motiv c'il inainte cu 0 zi, la Botezul Domnului, mancase

.. - .. - . ·d:· ,~. ~ , . ...., 't·, '.' -:- .". t······ II' .-_--.; ,"' ')1.-. ~'c: I ~, .. t '

carne. acica nu ,POIS,'Is,e rrer zne maime.

Atunci eaumenul care era duhovnicul lei si 'ii cunostea

.. ..,'; .... " e ., I ",' ... ,!Iii . "'- " .. ,~. , ....... ,' '. "'" '- -' 'V- .'," " .. '.', ·v"·····

:t· u a,··t'110 a 'a" P····I·U·· s ep . itrah 1-1'u'1 ~I" a' irn 'p·'-:-·ar'Y' '='ta~ C!.]'! ,t, o' .....

:' I. , ,.' .. '~. '. ' . ' .. !,.~~.' ,'" ":' .;. . , " : .... 1. '-- ,)1. '" ~' I. [' . .lit, , '.' '.: ... .:, . ~ .' '~'i " - !I!!!!!! • " tii

'D' '! :' •. -" • ,-. • .. ··1··· -' .. '.: ·t··)·· '-I' ":.- ',' . d ".:' &_ ,: .. ':. ··, .. t h ,"'-. to .. it .... -:. ',_, . It· ~. 'BI ~ '. ," s··::_ . ica .s·' '&'1::.,- ..

, "In, rnomennn can, .' ,a lOS, rnroronn ,preo, i,n,.erIC..I,a,D

lui Mormant I~,i 'p,a,'no I:,: sfarsitul vietii, Parintele 101a'n n-a 81 I impreuna eu altpreot De asemenea cand slujea Sfanta Lit

,I . ",'C' .1 ..' ':'__'. '.. ,.. ~". . :.... . ~ . .-", .. '., '. _ iii '. ' .. ' ' __ ,' iIio.- '. ' .. :" .', '. ' '." ':__.:.'. I •. :. I." ,I .• : ,~_. .- '.', ""::._' '-" " . c. : ,-' .'"

. ~. hie , .... , ~ ..... '.' . . ]' . p" . . I"" .. ,-:: .. ' - . - ... :. • ". d ~" ,- . " .' ... ) :-: ".," .. " :"':" d c .- • . .... , '. ,. .':, • , - I' " ~ . ' .. : .- "

g ,: e. nu punea ra - roscomeore pe ciencu ce care auzise a:

[!II

rn as 0"" "n- '1

... : .:: """ . llil

,- .. ~ pa moarte. Pari: re [e loan [a, fost Ingropat intr-un v1e._ .. ' .. , __

A . '~"" I I!'!j d A f v

mormant, care exista u pesters 'U,,) $1 un e~ In trecut rusesera '

gropati multi pustnici, Deasupra s-au pus scanduri si capac ._,tr~ ____

Pa,m,ii:nlul tare ca betonul i

. A

In anul 1,916,8, l .. cenicul lui, schimonahul Ioanic ie re , ....... '~ ~'-I'I

s"a, publice 0 parte din scrierile p,a'ri'n:telui Ioan, in doua volu subdenumirea de' Hran,a Dubovnicesscs. carte [C'U, cele mai ... _[ "_~ nunate ~::!' umilicioase cugetari care suie ,pe om C'U sufletul I cer scrise 'in versuri, care poezii oglindesc si viata Parinte I loan, fiind de 0 profunda simtire spirituala,

Dupa un tirnp indelunaat, Parintele IOQ'n arata tn vis UC: nicului sau, schimonahul Ioanichie. di trebuie dezgropar, ,d·

IIiooo!< ,

[e'· i!-'Ui' m e=-nl 'UI "1 I~'I~ pari ntii d. lin m 'a"7"n:: 'a:~s--:-t·· ire a U'I h [0'" ···,t· "a~ra~'t' ·s···:ja~ -I Ia s··~le,~·· ace

I . 6- .,,',' ....:'- ...... '~.:,[y,' ~"" ... , .', ' .. ' . "- ... I, ·I· .. ",·'-~·' , .. ~ ," .'. :-[ .. :., .... , .~.":: ~':"'-'-"':A ... ': ~ ,1 ... ~ . .-'.. " .. '

pen tru totd eau na, A~" trecu (' un a·····n·:: d e la aratarea m 'Vl.S~.~ ~~:.I~: e:..., . : : r .

. . , . , . iIl...... ._.. .. ' .. '. , , . . " ..' _ .. ' . '.' '.- I '.' . . '. ."." .'.'" " ,..' . ,l '.' . ,

, ' '

II nul in, cele din l),rm,a a, accep .. (lat. ea sa-l dezgroap :'e dai sa rar :

- ~ I

1 in acelasi loc: aceasta ,s-a i:ntamplat i'n :19801, adica d'u,p,1 201 [

I ani de la ingropure.

""'" . I

I Cand s~''''''a':' dezgrop .. 'a":'~, corpul Parintelui .. '10,O.··,Q'n··~ . S2· .. ,a·~ V,!'lZ·.U'tt··, 0'·"1 m" tin

~. _. • - ..•. ' ~ -e--: I ... ' lib I ~I.. •••• L [[. _ , __ • • , U Ir. .•.. UI._ I .,' _. ( _

""'" . . ,~

II ne mare,

C 'orpul Parintelui Joan era In tree cu m iro .. ·::s,··,:, P lacut, eu ' .. ,,,,--,,,,.-:

.': '," c· .. ' ,,I .... ,.11, .,,' .. ". , ,.,", " .. ,~" _ " , ,II,!_.. ..1. .. '.' . 'iii , .. '

nele neputrede epitrahil ,i schima j,' tregi si pielea uscata . oase ~'i arata ca ~i cum ar dormi, c·u fata curata, CU, barba near .. " 'intr'ea,g;,8, fata p" ,a,cuta ca. ,~i cum ar dormi.

'V'a''7z .... .-:I''::-,'nld:.''· egume .. en .. ul a ce :8-= JS:-,'t,)C, min une. 'S·:-:-, ..... a h lo·C'··.·t',"';·r(aA:I' ·8,);;:-1", ,a,' duca

. ,~ c" , .. ' ',,' .:' ",_ y, _.' .. ' ,_, _ . ,," , . "lL"" ,1,""'" ".', ". ..'. . ' .. ' ". itJ,. ,.. __ a ,_, I ...

M- ,a~n"-' astire a H: 'O···':-IZ·: eva In tr-un sicriu pro .. ···,V~· ~'I~ Z··:·:'Q'. ··'l'~I,U'· C-' a'; r 'Ie" nefiin d

\ .... ', .1' I' .. 1···· ... '.. ,." "._., .• ' _:- .: .. ~'. " ._ .,._ . I",. -I' "_. .:._.,._ ..... _ _"',",' .. _., '. I," ,. -.' _._.~ • :__: •. _1_- .. ·•

buna c,alitate ~i frumos 11U pUlea, s,l fie explus ~i aratat la in chiQAto,'i.· dar ban-i~ue;aup::entru a s~ cump,7ra-at sicr'u. ' . .

jIIii;. ="

1;"0'.1 t~:I~m···. 'P···· c:"le:--'-· lera e,x'·,.p:·:··,us~· AI"'n-1 m- .. ··: a~.n'~· a;,s~·t'ir-e ~n:: a··lc"e·~,'1 S·::'lic,·.;'r-~l~·u Pi .1")iO~,VI'II!Z··'-'.o·:.·,r~I~'u,· .'

. 1 I I ! "_ •••• . , • _ _ _ 'J •• ,. • I . l -. . '-. ~ [il _. III I 1 . I . .' _ _." [ I _o' 1 I .. - l _ .: .' [......, ... II

fe,meie toe,mai din, A'us.tra)ia~ mam·a, preot-~'J.'ui 'Har'atam'bie, av'ut, [0 'ved,e,nie in 'vis in, care s~a ari,la.l 0 persoan"a, n,ec'uDo'SC,'u:ti e,: ca, ,~,i ,c,llu2,lr c,~ i-a, S'PI::U,S sa ,adu,ne ban,i' pen,teu a : ,'lftC'e 0 ract

l' ~ Y,

pe-'ntru 11'0 sfant c'u 'lrupul in[reg Dar cum 11 che'm,a ,Si cine era .. ' in~e' ]oe era,nuis~a~atat.'·"- . _. ,. "'.. _ ... ," .... , , .

-

33

. ' ,

Pvestind visul la unul ~i la .altul, toti se mirau, nestiind ce

nseamna a sta

II ~ .'" "'"'" " .'. . _ _ _!.. _ ' ' .'~: " .. '!II

Nu mult duna aceasta Al:'n't·a~-m··-· plare a venit ]-·'a: inchinaciune 0."·,

. '. _'_ .. -,"- .. ' -', , ... ~-~y"_: _." .... - .. : ... - _._ :-.···.1 _ 1 .. .'..: .. I" __ :'_::'·':_"·'_~_' -:, ' ... ..,:, . '_',-", ,~. "' . .".1 '.·_···.(r·_· '·l._·' .... · 1.:....,· :." ,"

IP'liirs,o,ana de acolo care a vazut pe Sfantul loan si a SPll,S ca a,,,,,

~Ul1 a gasit pentru cine trebuia sa, fie racla, Era pentru Noul ~. ,: flint loan de Ia Man,Qstir'ea Hozeva, Cu banii adunati in Aus~ ru] ia i s-a facut ,0 racla frumoasa care s,-"a asezat In,J Biserica cea III n lU:ii, a Sfantului Stefan lang,a mormantul Sfantului Gheorghe II, ozevitul.

Aici vin inchinatorii ~i se inchina C'U, multa evlavie ~'i credinta, .. trutand racla r~i fiind foane impresionati de aceasta rninune.

In, tirnpul dupa ce, a, fost dus la Biserica, egumenul a" plecat In Grecia dupa ceva ajutoare necesare repararii drumului ce , luce spre rnanast ire , fiind foarte prapastioi. Dupa plecarea eurmenului, niste preoti din Patriarhienu credeau de cuviinta sa :_It' asezate in acest Htca~ niste moaste noi ~i mai ales de .alt ncarn. Svau sfatuit !C'U Patriarhnl ~i a'u hotarat sa vina 0 comisie '

II If" - l' '1 I • """" 1- d .,,; A, 1 """" -

II t :_ ata-,Q'CU,'UI ,~~,l sa-i c uca In a t"a, parte. ,

Arhierul n-a voit sa-l scoata llJ lipsa egumenului, §i a .astep- . ~ ,ri, ca sa g,e intoarc,a din Grecia, In acest timp msa, Patriarhul a murit, arhierul a fost operat de rinichi, altul -,s-a irnbolnavit rau '

1 --" inima, adica cei randuiti in com nisi e·'-'··-

-- -- - "., ' , .. '. '..", .. ..~ '~ , _,.", _ , ,J, , . t'

D'Ui 'pO: ,ar c .e -'l~e-·· A1,'D'ta,m' "" : . 'p-' '1 a·"- te - 'l~ ,-'a'" 'l-u' ia '(' 'f r J'. c : a de -': 'p' ,- •• e d -; ea ". psa Sf alAn: tu J 'U' I'" ~"'I~'

"-' '_.- ' .. '.' ". '. . ". -. ,,' ", ,:-.~. "I . .- ,_-, ",'" :'" ,':V", '" ,":, .. -.. , _, _'" _- __ ,<., ',_"'_ " .', ;,',,_- _ ! ,-' .. : .. ," ',_'.> _.' " .. _.J, _.' --- ,.,._- --' _.. V"-

I ~·'IU mai venit, iar Sfintele Moaste se odihnesc in pace, flir.a sa,

I lb !!'

1-' tuibure n imenea

, ~,.', .. ' '._ ,c,:_·, ,·.·,'__c,,···:,t, •

A '.

In ti m" rpul vietii S':;&a:~'n-_":' tul 'U" l'~ a ven 1" t" la peste ra in ca 'r' e' 10-" ··C·' "U'-,1[-,: un .

. '. ~'~-'----':':'-' '"lrJ. ,.,li ,-.'"",,':... ,_,,~,-.';'_"' __ "--"" J" ':-""_'Y'~'" ' .. ,,- ' __ '" ,-.1'.,,' ,

,111 eot numit Mitrofan, care locuia atunci in Sfantul Munte

:,L~loIS ~i. care era pictor de meserie. Mitrofan, vazand singu-

:I'latea acestor Iocuri de la Schitul Sfanta Ana ~i placandu-i

I~ I h 'lui' A V]- S- f A '1 M "v II W ' ..... ' I

I~ iarte rnu t, s .. a "ot:ar'at sa ._ ase ,_:-_, :8ntu, ,__ unte .. ~1 sa vma sa "Q,C.U,-

iil,'II '...... C - '1 - pun a~n" d ,; P- '","," Ii; tel '~'1' - v iI! A t-,A, iIo se d - ce-

__ rsca a 0;0, :S,o'i,:,"·,_:'U .... .], ,~,arJ,n:'e,_~,'u.l . ,'oa,n, 'ca, marmtar se ',-,U-'-~:

- . 'las a" ca sa aranjeze casa ~i apoi se va intoarce. Parintele Ioan

~

'1-.1, spus:, ':

iii Daca vii, vino asa cum esti acuma, dar daca vrei sa pui ca-

I 1 ~ " If', randuiala. nu ai ·s,a mai vii deloc.

Intr-adevar, plecand la Sfantul Munte, s-a apucat de lucru 'U picturitrecand·· doiani. Un ~cenic de-at lui, Cll naravul rau

• lc a fura, i-a luat niste pensule de- valoare.

Preotul Mitrofan certandu-l, ucenicul s-a maniat ~i intr-o

v '" '. ] ~ I . - '1''''' I'

'_ ara I-'a t,.ln,ut carea §,J, ~:~a omorat. Asa s-au reanzat cere spuse

-,I. parintele Ioan, ca daca nu ramai acuma, n,u vei mai veni. - ~

3,,4'

o credincioasa venita din Grecia Ia Manastirea Hozeva, zand Sfintele Moaste ale parintelui Ioan, a fost im.pr·esion«·['J"

A • ~ 1'- I!' ....... , - .... 1 ..... - .. »; d

s a mtnstat mu t ~.l s,~·a call ca ie .... a vazut, zicanc:

- Mai b nne nu, 'lie; vedea un

. -I _ ...... _ .1.-. __ ._ - i

Ea era venita cu un grup de viziratori .. Mergand acasa la ,g' da din Ierusalim unde se oprise, a atipit ~j i s.r.,a ararat Sf:···-

loan intruchipat foarte frumos, spunandu-i: ... Ileano, de ce te-ai speriat [de mine? Eu sunt loan .. Ce ti ... a.m facut?

Ileana, dupa acest vis, a vrut sa vina "din nou la Manasti Hozeva ca sa-si ceara iertare Ide la Sfant, dar trebuia sa. plece grupuI din tara. Dupa un an a venit In mod special nurnai sa-si ceara iertare ~ .. ' sa. obtina 0 fotosrafie a Sfantului Ioa .. n,~

y ~ ~ ~ It

sa-l pluna la loc de cinste.

Locurile .acestea, pe unde a pustnicit Sfantul Ioan Iacob . I . . manul, din pustiul rnuntelui si a vaii Hozeva, au jucat un important din cele mai vechi timpuri.

Isus a] lui Navi, urmasul lui Moisi, dupa caderea cetatii :, rihon, a trecut pe drumul ce serpuieste de-a lungul parau Wadi 'K-:'::- elt s·~ 'a: u c .um Ii. S: -e--'- zice a s":t· az I" ~v:::- a lea HI:' ozevei ~.~ I"~ 'a:' a jun '8-' I'

_'''.:_,1,_ ,:",_, -",'_;_ ~. _" " .. _ . . . .' :_" . _'" .'_ '.,'::' _ ~ . '_._, "_ .. _ . _ '- .. ~ __ . .'. "; -', -,,'1. ", ..... l ' ... ,-.J

, ...

locul unde sle afla astazi Ierusalirnul.

Sfintii Parmti Ioachirn ,~.i Ana au avut in Valea Hozevei stana de oi, Fiind foarte suparati ca nu aveau copii, au plecat ..

1 acasa. Sfantul Ioachim a venit in' Valea Hozeva ~i s-a urcat . , Pestera unde a stat candva si Sfantul Ilie si s-a rugat aici ti ' de ·40 de zile, cia sa s'e milostiveasca Dornnul si sa-i deaco . :

Sfanta Ana a ram a s in Ie r 'U·IS··· al im I in loc .. cuinta 110- "r- din a; propi ,.

_ . _ '_.. . . . .... _' _ _ ' .' ( . . '. '_ " .. ', -. '. _.' ",.!.l._ :_: .....: . . :" . ,I, . _ . I._, .• ,'. -. . .. ,,~, . . _'.. . :_ .. : . __ . .

-- '"

Portii Leilor (sau a Sfantului Stefan) unde la fel era 0 pestera "

s-,a rugat mull Domnului, Dupa cele 4,0 de zile de post rugaciune, amandoi au fost vestiti de ingerul Gavril ca vorav prunca, care urma sa fie Maria, Maica Dornnului nostru Iis Hristos.

Dupa c·-:·-:e __ Sfan __ ita Ana a .. ·- d-:IUiS·:"""O:- p-'e--"- P-:fll'ln-'c·,.a: Maria A1::.n·;-: v-·:a·~.r-s<ti-a; ...

". . . "_ ... ' ' .. " . , '_'_' .. -.- .. . . . ~, . ',_. - . ' , . :- ._-

- .

, trei ani la Templu, in Sfanta Sfintelor, pe Iocul unde se afla ", .

tazi moscheea lui Ornar, s-a retras tot pe Valea Hozeva, intr . pestera situata la circa un kilometru mai sp:re Ierihon de la P tera Sfantului Ilie. Aici s-a retras Sfanta Ana en un grup de mei pioase ~i care de atunci se chearna Der Benat dupa demn . ea a' rab 'a'-'" s au m 'a"""n-- a ..... st rea fe - ieilor s a"'u' Sc h ~'t-UI] Sfants A···· n a

r --' . ' "~- _'e .. " .'. __ "'1,._.1_ 1 i m· 1" , .. I.~ ", 1. . ".. - ,: .' n a-_ ,---. ~ : i

Traditia spune ca piciorul drept al Sfintei Ana ,a. fost pastn la schit pana prin secolul ,al XV· .. lea, cand calugarii de aiei-

---- -

35

. ugit la Sfantul Munte Athos de teama prigonitorilor ;~i au luat

I niciorul d 'eot :-1 Sfintei A,'··-··;····,:::--'"':=·- inte I·--:··-'-'·"_':·'~' S':··· chit ·1·'1 S-·"f~~- ·t:,

_I p cionn urepr ar e mtei Ana ~l au m emeiar - cr I ui oran a

,. d'~ M-···' ] A· th '} di

". [,-. ~': -":." - .. :::" ·I'I··-·I·l[ "~. ':". ,,'<','1' :: .. : ::.~ ·· .. ·.·(i·:·· -I.:~·'J ~·~·,··:·~J'···'·\"·:'··~···-··I··' 1 1·.·.::-1 :, r '1 .:' . .-

nd,_II1, .' - unte _ _,e ,'_ t, ,os,, s,pre versantu sU\'~ lC~,

Sfantul Prooroc Ilie, urrnarit die Isabela. aici s-a adapostit

I' , ..

I II lllp··.·. de tr ··-ie-~ a 'no "l~ (;_ ,; jum ··.,a~:'t·· a te hr n ,a~ n .i 'to, d e ·UI n c ··:0: :.,-'-r- 'b .C'_-· '··,a'·: re - d im I in e··-- ·.a;t··~·a7'::'·. ii

- - ,I .. ., . I. .. " 't ,I __' , "'" "_,,, '_ - ' "'-" - ,-_ I. - " , ',., ,I

. . -.'-, .. a"i ·c···a· "m---'-··e' ~:~, so. e· .. ::-,~,:-,- ""i'~" ,- - A'-·· ~ ..... , .. - "'a¥ p ... -.-- .. .st ,'~: - .... ". .- ,-, '!i, .. ···t· .--- .. ,-, ':t~ de

u, ucea c __ c:,'_:_'~~ si seara pame. Aceasra res era a ramas m acta ,_,e,

t, Sfantul Ioachim si p:,anl, astazi, chiar dupa c'e manastirea ,Ei

~!· .. t dist 'r-··u'" '·8····~ d le'-:' 'H"· .os ·-0····:-' ~ ;~ .. '-,'"""------: n ];. ' .. ,,-, 'silc .. , '1,-:-,-:· ~'~ -j '1 '6:' 1-,4···-

~f,lS,,_l., .. -j.a, .. -.'.:'., """.sr,:e, lm,p,ara".u~, ,per~lor, _a"anu, 'cc",,·-.-,~

Grija mare: a avut Parintele I08'D pentru folosul sufletesc al ~l u si a'] altora dupa cu'm se vede in scrisoarea aceasta ,8, lui cu dv:numirea Citiree si Cugetsrea Dumnezeiestilor Scxiptuti.

El spune: "De multe ori am scris cuvinte pentru folosul meu I .ufletesc si am crezut -·c,a, aceste cuvinte pot folosi ~i alte per-

I ' • ,~ .. .. • .---, - - , ..• "I" .. - ~ <- 1 ' " .. -,' . .• ..' ~ d " : .. , . . -. h id : '¥ ,- t~ II - , ' !I, ,- ,'t·· -; - ~ '~I

it .ane, care D,U, prea all, vreme sa oescr ,I,' a canne ~l poa e mer

nl~ au '1 a·· ~- ·d--'- --·~·-'a~:-~'-~t'~l·,_'" ,-.- ... nri -'''''t:· Stiu -.,'_" ~-- .. '~:-,-- d .... ' -.~' to ·-·,t,y

-' .. " "._ ,J,-'~, In:·,_em,an,'-, Ic,ar ,l __ e po.·. ,.lVl_e~ ~ -lU ~c,a In Zlu.a,_,-,'e aZl_'oa,",ii,

I II umea est e gr ,a~,'b-,i,t-Jl, ~,~ cartil e- c .. ···· ele groa s··:·····e·-.:. a le Sf 'inti .. ·'lo,,-,·:· r Patin ti stau

, - - - ~- -. '" ,.}I -.. ,I, "'I" Vi .. 14.I.·,.,lI" I! . . ·-A·· .~ ... - -- _1, d·'· -' h- ' "1' -' -' -' 4_, ~~1· -"- /' . - ...

-' . 1 ~" "'~.' ... ·,'·1 '-'-_,,"1--' "'_-:'. I; . ':'" : .... ···~·:.··1·.~·'·1 :'-." .... -. l.~~'· ""J •• :._ •••• _ •• '. ,".-" "'1 "'_.'" '. '11.1 :.' . ; '., .·:_._.~,· .. · r : I.·l··i '1····[ , .. :':.' ".

urtate ~I, rar C1.0'e, ,~e mar citestev Asa este _.U,I U_, veacu ui, asa

_tUlt. ocupatiile oamenilor, asa este razboiul eel, nevazut, in,ca:t,

I ] d h i' t,· iii' 1-' i' ~ • 1 .&:

1- U, .nu uu novmcesc, ~l mat a ,e8 cinrea cartilor srmte, nu prea

1U IIOiC' 'i-n viata crestinilor Ide azi. Si asta nu se intampla nurnai in huneaJ1lir~r:ilor ~i ln~i~imon~iiau inceput sa aJ'ust~z~ via;~

. - ~.. - - _ ~ - _. ;1 . = l .. _. ¥ Y 1 J 1 J _. •••• 1 l l. .. .._ , '" _'~, .' .. . i.... . . _. . ~. .

I lupa moda noua. Grij a celor parnantesti l'i 'tine incatusati si nu

" -- -_-- -_.-- --- - , -. " .. "-T .- , ---y_ ~I., ..

11('( .sa mai afle; vreme pentru Cit.l.~·'[ea, si cusetarea Id:.u.mne,ze.·· .. iesti-

- - - - - .... - - . - . " . ::- ." .. - .. , ,.. -... "(" . . ,e. -... ., J" , . . l. '(. l

or Scripturi. Abia a'u vreme sa asculte pravila din Biserica, I~lsa ~i atunci mintea Ie este ·'i~:mp,o'va'r,a,ta. -c,u grija trupeasca ~i [' cazurile vietii. '

- ~

Pentru 'rn,dulcillela sufletului, greu se gaseste vreme 'in veacul

nostru, ~i aceasta ne pagubeste mai m'ult decat toate. Caci nea ... '

- 'i"'- , .~ .. d '-:--":::::--::' ,". ,-Ii!!~,., -~-- -, ,'~ d ~,~, atre ,- - .. -, -,--.'11-- -, '-, ,;,,"', 'I ," 't';''ii;;I'· ,... ,;,. ..- -'., 'I , .. ,- 'F, •... " .. ~'

.... In.· ragaz, a ,pr'lV,I, m"al. ·1 ',e,g c,a,,-_,:, ce,J:e c"ere~ll. UI :am ros -U_ Vle;,ll,

Jfib,im. dullovnic'e'~te ~qi ·aJrung,~-' d,·e multe .o'ri la d,e"z,na,daJ'~d'uir-e-

- - - -" . - --.. . r - v .-- -, . ,- , . . , , . . - , ,.. - - . . .' ,

. uld ~tim, ce, 'fel d,e 'fig-·-aid'uinl:·,a ,am, la"c.ut 'maintea, lu'~' 'D'urnne,ze.'u

y _ _ __ _ _ _ _ ... _- _ _ _ .. _ , _ , . _ _ _ _ _ . _ _ __ " ,. __1,._ , , _ .. __

-_rl c,an,d, ·v'ed,em. ,ca, se, c,he:ituie§t,e 'viala in c,hip za,damic"".

, ata 'c'um, D,e 'sflltuie~te C"u,viosul ,Nic:odim ,Aghio'ritul. in p,ri-

v· ~. '.

\l111--:'t-·a',";, a:c-e·-'·:,a,,,'-·-s't:-'a .. ···~ ·Ti -0· .. ·'t-l~ ,c- ·r.··-e:_-~,t:~n"'l':'~ c-~a·"'··r·;,.e···· ~'tl~U-"· ·c··· ·'·a·····r--te---· d--:,a.-·t'· o· ·,"r·'l~ ·s·'l1l-n~' a·-'· ,c·· ~t~l'"

- =.1; ',. ... - - ... ... " . .. l' - ... ~ .. ~ "i., ..' Y'- ....., ." <'" 11..- ._ ,iL, .. '

1II'I'm·'···'n: ··'e-'7QI~le-~~'l'I·I:e"- S'·lc·'-·-'r·· "-'p-,·'t--:u·--r' ,'i p. ,e··--·n,·,'tr>--- "! ,c·-a~ - d:-'up-r IC' ·_-'U' 'm''--·· -z, ·~'C'-· -"'- S-:'f~"a·';"n-·t- ,J io'-_- '8-·--·" --.

~~_,-,',.'£'v-'yl, I,: _-,_.1,'- ,.I., _'.- u -, ,>_.,~a,,>.1 ",i:e ,,_', I,UI ~. ,-,n

.. fUra de A.uI', tara, de citirea, Sfinte]o:r Scrj,pt.u:ri nu po;a,te cine'va, I~, se: m,antu,i'" ~

""

'1 ~ 'L v S· -'fA I '-I G'· - '0;.,0 d-' A

,n, c'u'v,an'tarea s,a cea ,plentru-'-~:,aza'r, _ I',antu ,',o,an'-'ura-,'e- .'u:r

~ji i ce ~ C· .: a~ 'n·-·· "u" e· ·"s~····t-;'e·· ·c,···, 'U" I P' _- (u'[-' ~ 'n-'t x -.- " ·e's-·· :t'e-' 'a·: s' -. - " _- --. a~" --, "t- -~ c-·· ~ ·e- ~ ,=: .- .. ,:1'0. , .

''':' --,_~, " - ,.'_.', .. -, ~,' ,',_,1, I,'a., n,u ,-': .. ', ~···.,e m"n,U,1 .·-In,,_,v,a, neln'-'

-Iu,~cin,du- --.I!!!!;!is'-"e-, ald·.·I,e~,s··:~.·:e·~'o"r,-:·I@oi d' ,e~: c:-.~,'l·',t-lf· ·:'e·-·-·"a',. d:'u" ,h,o··· .• v'n.·I·~c;'e,,'--:,a.:···.s· ..... ·.cx,",- /J'

__ _. _ __ _ ... l. ... l. .- .... - _' j, •• . ._ •• a !Ii

A . - ... _.!Ii' 'S···:·' f'-'''''' - 1·· '1-: 'I - - S·,,·-,-·!·- i!IJ .- - ')1 . If';..... - d:;o, - -.- -. '- - """', - 'I< ~ .

, P,_'O:l-_,"'a'n,'u, __ ~oa,n ca,raru i, n,e lDcre,:_ln,te:az,8 c'a, cl't1.re,a

, r

I lu .. mineaza ~i. aduna p,e minte ~i naravutile le pune Ja indoiala, lar Sfantul Efrem Sirul zice: .Jn ce chip trarnbita strigand '.' vreme de razboi des tea .. pta. osardia vitejilor luptatori impotriv inamicului asa ~i Sfintele Scripturi desteapta osardia ta spre r

, bun ~:l~ te AI' m ibarbateaz aY. P e~' tin ie.-''-, im rpotr iva patimilor

I ..... - '.' .. .' : . . _ I '.' '. " . ' ... ·1 ~'. ...: .. :,,~ '~~. . ,,' .:, . -, ..... ..' .1. I" ..... I ','.' "" _. I .. I_. _. .II ".' . ,.,

. .

Pentru care frate al rneu, trezeste-te cu intemeiere ~i te s· '

guieste de ... .a pururea. ,H te lipi ·d.'e Sfintele Scripturi ca sa. tie inve 'p:e tine cum se cade a fugi de cursele vrajmasului ~i a, doban viata vesnica, Sunt InSa unii care citesc, dar nu-si dau silinta

sa inteleaga cele sense, "

Sfantul Apostol Pavel scrie catre ucen icul sau Timorei: '~' aminte la citire' ~

Iar despre Sfantul Vasile eel 'Mare' ~i Sfantul Grizore Teo gut· sp~ne istoricul Rufin, 'di .~ 3' ani a' sez~t in pu~ti~ cugett

Scripturile .. Acurn sa. ne oprirn putin lao cei care traim in veaci ac .. esta d e·-· 'p ... e 'u:'r' rna Q]~ s.··~:a:7 n e in treb am I'

, ,_ .' _ _. ._' • • .' • • • - ~':"":".') ~ -," .. ,... • _ : _' .'. • ' J il

Daca in vremea cea veche era neaparat nevoie de citi Scripturilor dar 'oare astazi cand s-au inmultit viclesugurile .. lume si s-au imputinat pastorii cei bunt: acum cando nu mai ...... ,--sesti pilda de viata ~i nici povatuitori sufletesti, cu alat mai rm trebuie sa. n,e sarguim la citirea Sfintelor Scripturi, caciin ele. vo gasi man.g-fi . iere ~i luminare.

Din Sfantul Isac Sirul, Cuvsntul ~j6, Parintele loan. a ex' .'. cele ce urmeaza, ,c,are sunt de' folos pentru loti:

"Aceasta cste voia Duhu .ui Sfant, ca Sift 'fie iubiti lui in :ne cetate osteneli, Nu locuieste Duhul lui Dumnezeu in aceia 'C,.

,

. ..,... .. , ,., di h v • d h ] di '1]·' duna .. 1-' di

traiesc In ooinna. cr cunur cnavoiu ui: nupa cum ;~1 unu ern -"--

ice iubea pe Durnnezeu a, zis: ,,~M,--,a.ln. jurat :sa mor in" fiecare zi!"

D~ ta - b '..... bii 'J' .. D'"'' ~ t" ....

ID aceasta se onserva ronu .. Ul ,·unl~neZleu eel cura .. I.,

ceilalti, caci acestia traiesc in scarbe ~i stramtorari, dar 'lu ne in desfatare ~i. odihna: pentru c.a nu a voit Prea BU'Bul D"u , . ''.,,_,zeu, ca. iubitii ]u .. i robi s,a aiba odihna in. aceasta v'iata,; dar ",,_:,._ .. ""'._, mult a voit ca insusi ei 'in scarbe, in greutati. in. griji, in s cie, in goliciune, in singuratate ~ ... datorii, In boale ~i. defaimari

- in-batai ~i zdrobirea inimii cu trup bolnavicios ;~.i chip scarbit '.' neamuri intr-o stare care nu se asearnana eu ceilalti oameni, Iocuinta singuratica ~i Iinistita si cu totu1 nevazut die oameni

I b d d ,I I d A "a. .......A '",""

S 0, oo ue once rucru care aauce mangaierc parnanteasca ...

Pentru asta acestia plang ~i lumea rade. acestia suspina '~i lumea se bucura, acestia postesc si lumea se desfateaza .. ziua osten esc si n roap tea" s":e~" P rezatesc de nevointa sunt unii c·:·'ar····~e~· .'

.r :., ~ '!- t- ~-' •• !: ,.- ::, .:, .. , ~· .. ce·!···,-·:· ." :,.~': .. : .. I"l':·~;' :, •.. I .. "" .. _ ' .

._._-_. - - --- .. - ----- - . - . .

I SFANTUL lOAN IACOS' ROMA.NUL. • DIN IERIHON CATRE SION : .

.lau la osteneli de buna voie ~i la scarbe impotriva patimilor, al ...

-" iti d .. .

I' iii oon It] ' .. e oa' m' .. ec n' I

·.I·! e" l""'" ~'.' . " .... ' .: .1, ..

Si unii din acestia s-an gonit, altii s-au ucis ~i altii se ascunI dl~au printre crapaturi. Si se irnplinea la ei cuvantul care zice ca

, U1 lurne scarbe veti avea, dar in Mine; va veti bucura .. Caci cuuoaste Domnul, ci,i traiesc in odihna, nu pot sa ramana. in dra-

,_1;( .stea lui ~i pent:ru aceasta. i-a irnpiedicat pe ei de Ia odihna si ,I,e la pofte, Hristos Mantuitorul nostru a carui dragoste este ! mni puternica decat moartea ce,a trupeasca ~i sa arate ~i in noi puterea dragostei Lui. Amin.

Printre scrierile Sfantului . .Ioan s-a gasit aceasta, foarte imiHl.rtanta pentru mantuirea sufletelor: s,a. n.u ne facern judecatori I vlu iitorilor lui Dumnezeu, conform cuvintelor Evanzheliei care

J , ~

I ic~: "Nu judecati ca sa nu fiti judecati" .. Mt. VII, .51,

In Istoria Bisericeasca a. preainteleptului ierarh Meletie "~II-ltlne ca dupa ce s ... a terrninat eel dintai Sober a toata lumea din

. ,. A

Nrceea, se bucura mult Sfantu] Irnparat Constantin ce·] Mare

pcntru biruinta Bisericii impotriva celor hulitori. Fiind ~i im-

1- )~ratu.1 de fata la SObO'f, i-a cinstit pe Sfintii Parinti cu daruri II,ogate dupa vrednicie, iar Cuviosului Pafnutie ii saruta impa~I: JI,uI ell multa evlavie ochii cei scosi ~i miinile lui ciuntite de

· D' 'f i ceil 1 Ii ....... .. til. .. ......... ...... .

L !"'t.Ull,:e asemenea ~,l pe tou ceua '-I martunsitori II saruta C'u

-inste pentru a lua sfintenie d.e la ranele lor pe care le-au primit

. ~.

n vrernea pr.lgoanel ..

Unul dintre parintii Soborului a dat inscris imparatului niste I [nlbe impotrivaunor episcopi ell purtari rele. Insa marele irnpa-r. t[ 'Constantin 'n-a voit nici macar S,8 citeasca hartiile lor ~i nici nu s-a interesat cine sunt clericii vinovati, ci in fata tuturor a urs hartiile, zicand urmatoarele cuvinte: ".Daca eu insurni a~ ve-

I h'" Ii 'WI, ""will • d I ill· ;t; I:' ·

'I'·U cu OC~, 1."1 pacatum pe vreun cienc, atunci -as acopen cu

I rlamida mea adica cu :mantia impar·ateasca". Sfantul Irnparat a . ~. utat prin aceasta sa dea pilda lao toti spre a nu vadi pacatele . Uti neputintele cele ascunse ale clericilor.

Cei care scot la iveala pacatele sau neputintele clericilor prcotilor) s~. fac. p~in ac.~ast.adeIaimatori de lege. did toti cle- 1~IC It sunt slujitori at Legii lUI Dumnezeu,

Sunt unii crestini care judeca ~i nici nu vadesc neputintele .Icricilor, dar in schimb se fe:resc sa ia in blagoslovenie de la

• • '. . + v .. Il

. "Cl cunoscuti eu neputmte omenesu sau paumasi.

Iar daca se intimpla de platesc Liturghii, ori se impartasesc

III I '1' • .. 'lip/. fl· ",",' ...... f x·'..... b '\J'

,t 1\ asemenea c enci ~l pe urma ar a ca rumeaza on se imt ata sau

aluneca in alte patimi, atunci crestinii acestia se' caiesc pe a·JIi._, c,a au cerut Sfintenia die la cei patimasi, Unii ca acestia, rna ca nu judeca la aratare C'U vorba iDSa, C"U lucrul (adica eu p

'1, c iud -- .'. 'F ~I d - . 1 hi 'I

rea ior se rac judecatorn -raujor, aaca preotu sau arrneru ,;;'~~ ':;:;

dre "p" ,". ere .d '1":0' IC·';,O·>s.... atun C'." I" s·~a~ fi:'): m -, incre .. d-;n··',I·'a:'t"1'" c .. ·a·~ d a::.' r ul Sfan ttul

," __ ,' ',_' ., .. ,~. _ " -,_:._ I·" _,!.' - l_ .. ,:_ .. ri ":.. _-_' I!! ..__._::_,' • '_-.~ ',-," ,~. ,",''':-',,': ,_ "' • ...: J ,.' ••• : • __ ••• •• li ... _:..

. ,

Duh lucreaza prin el la orice Taina bisericeasca oricat d,e Pi

los ar fi el. Nurnai atunci cand teste oprit sau caterisit de c

b ~ d'" - 'h" Ii! '~]- '", A d d""' V

so lor on ,e catre arruereut ~,OCU,',U:l; sau cane preaica pe

d'~ - .. '._, iii d -' II 11 ''¥'

vreo lere mta gresita atune 1 IC'U ac evarat 'DU, mat mcreaza '_" ',~ ..... .llif

Sfantului Duh p:rin el, Atunci trebuie sa te feresti de as clerici.

.;i"!;;

In P ateric e··-·'·s·< te u n exern 'p1Il-:UI' d espr le~·· ·a·= In'' 'U., judec .. .a pe slu J'~' .. ~,~ .. " "",,,,\&."

. ,~, " _, .,,' , _,,' ,._, ,_.', .. " _ . "., .. ,- ',.'_.' .... ,', - ".~ '_'.' .. ' .. ,' _. - .1." , I., . ,,_,,_.,

lui Dumnezeu. A va Marcu Egipteanul a petrecut 610 de neiesind din chilia sa. ~i avea obiceiul, preotul Schitului, venea s.a faca Sfanta Liturzhie in chilia lui in anurnite zf

. '-

'D'~' 11 ') - A d .... b d b v A I ~ "b-!I;.!I' - ,,- .....

,,-".]a'VOfU, vazanc raonarea batranu U.I cea m,"nl,',una'tft',118, ,a",IIII".I,'1"'U

tesugit lea sa-l ispiteasca C"U osandirea,

Deci, a indemnat vicleanul 'pe un frate oarecare ce era in, . cit ca sa, me arz ,a, la batranul ca pentru blagoslovenie, ~i ai gand la pusmic, mai inainte de a rosti alt cuvant, striga In

C- atre b a~~r"a·~n·lu· ]-1 zican d: -

'. .' _,' .. 'I;,,_, , .. ", "~ '!! ,'" _' .' _, - ' ..

- Preotul tau are mires de. pacat, deci sa nu-l mai lasi sa int la tine!

Iar batranul ce! insuflat d,e catre Dumnezeu a zis catre el: ~ Fiule, toti oarnenii i~j leapada afara murdaria, iar tu ai dus-o la mine" dar scris este: Nu judecati Ic,a sa nu fiti judec I

ft .. ~ ,

Insa desi preotul este p'aca'tols, Domnul il va mintui pe el, c

scris este: ~I~' v')t.· ruzati unul pen .. .tru altul ca 's'<aV' ·v-X tarnadui

· .. ·~I ..... , ....... :I_:.,- .. y' '_'Q c, "'e,'''~'' .',,_, ',,': _,,"" ='_-"'.~., "'" .:,', ' ... ; ." ' A ..... ·.,i,~'···,.',·,'_·i:l LUIIi'.

(Iaco .b V-5:~)·.·, .

'. ".._, .. , .. , , .' .....

Dupa ce ,a rostit aceste C'U,V i, te, filcan,d rugaciune, batran a gonit 'pie: demon din om §i l~a, slobozit sanatols ..

lar bunul Dumnezeu, v,a,z,and nerautatea batranului. i-a .... ',~ w.w coperit lui un semn minunat. Si iata cum marturiseste sing , prin insa$i cuvintele lui zicand: ._ Clod voia preotul sa inceapa Sfanta Liturghie, am vaz

I """ 1 I .., D .;0;,; d d·t '.' ~ d ~

~e Inger)uul .• 1uJ!1n"Iezeul{;pogoran ..• u-sef··· .~·.m. c~r ~l Plunan~,. man

pe capu preotuiui. m c ipa a'c'eie,a s-e racut preotu ca un S'" ,

de foe 'I Iar leu, mirandu-ma pentru acea vedere, am auzit un gl

ZI'"C·.' an"!", d catre min e:

. • ,. • l. • _ _. J I ..

~ Omule, eie te-ai mirat pentru lucrul acesta? caci daca 'imp' atulcel pamantesc nu lasa, pe boierii sai ca sa stea intinati in

:39

,

111"'1

I •• ,'( ...

V iata parintelui loan este unexernplu viu de urcuscontinuu

I ~ ~~I I' lie. s'>',a"v~ 'a'~:r-~l'~r"":,e' ~,'l'": unirea m ,1IS-t· ica a s u - fll:- et u-·-1u: : ';1 c u Durn mezeu -

~'* '!i,. .... '._ (.y .. Y _ .. -'-" ,J._,J_ --'-~'- ,,"_-.,iJL .. "." --,"_._ .. "'_"'~'

l'rin asceza severa.si-a eliberat sufletul de patimi ~i si-a forI I uut firea c'u virtutile cele mai alese. care l-au du.s la trairea I mai in alta, posibila puterilor omenesti de cunoastere ~i

I

~ lire' ~

-, unca titanic! a depus ca sa LX trag a, din cartile Sfintilor Pa-

I II cele mai esentiale invataturi folositoare tuturor celor ce Ie III .iti $i ca sa fie mai atraaatoare le-a P',-US in versuri. unele

~ ~

I I, ou 'bi······I-, ica ":e' AI-,n···· c,-:"a7 rt ea H··~ Irsn e v D-·. ·· .. ···u. ·!'J...O····· .• · .. ·v'"""'l~'c·}tl!a,·s·····~···~'c·····~,a'7 ~

II ,t·_· '. . .·,l, . ' .. \. ' ".' .. .I: '" '_'_ 1,j.. .1.1 ' _ v ..... - -

'Ioate Invatliturile din scrierile parintelui .oan sunt destinate Iln"Or celor ce lie vor citi §i le vor aplica in viata, dar mai ales .. linciosilor romani de pretutindeni,

ln poezia Pszs Suiletului se pune in, evidenta rolul pocaintii I~,U al spovedaniei) ~i a] gfmdului la moarte.

In poezia Glssul Psstorului Celui Bun se descrie problema, '\

II i truparii si a Patimilor Dornnului nostru Iisus Hristos", care .heama pe· toti la ,EI,! -c,a la urma sa ne dea odihna.

ln poezia Dorul Bunicii se vede viata Sfantului loan, cand mic ~i crescut de rnatusa Maria, careia ii citea din Patimile mnului. Parintele Ioan de m:ic a stat :1 a, Picioarele Crucii si c'u '11'a atin.tita la eel. Rastignit, Care l-a ajutat tot timpul pann a ~IUS la eel mai inalt pisc al transformarii dumnezeiesti a, fiinte! I I urificate ~i iluminate de Duhul Sfant.

, -, II' '. d I!I X ~ d - A v ~ ~ . - 'Ii ~ ~il I d I I!I

nne oe V'la,\a, ~l acanca simtire sunt ,~l poeznie oe mat .lOS:

Mustrsree Teinics die S'us' _, Pentru Nesimtirea Me«.

Rugiiciuni ~i Cugetari Umilicioese (ca a tiului risipitor). Glssul Constiituei.

Cele ssote Pscete de Moene. '.

or r: A,

R,5S····· ti enitorii de -. A···>,', z "'1~ 1'~ S····J.s:w..a·~n", ,··l·a- . I' 'D" .. ~ V- -iete

C";".··' C' ,,' .. :J:' ·:_I.····.·, , ',(" ~-lc . ,._. ,,_._., . .:.-.I,'~;.

!S ubi a Durerii. '

_ A,

Lumina Siintei Invieri.

P D-· l C .. ~

.. _ Ie Drumut Crucu.

A

,~ Csnonisiree Impiedicetii de cei Adormiti.

.... _-- ..

40

,

s:

/

- Flosres Biserici! din Ceihidon. _. Spre Asfintitul Vie.ti.i Mele.

,._ Sineute Miineiiie.1r.e Romiinesscii.

.jj"".o' i!--

_. Himers Om ul ui M odcm.

.... Mizeriu din Lume ~i Chetui celor cu Redic etc. Scrierile Parintelui loan ~i viata lui reprezinta un bun mo:

de urrnat de credinciosii crestini dupa poruncile Mantuitorul nostru lisus Hristos si pentru urcus pe scara valorilor spiritu p a~n-Yl':, 11 a nepatimire SIr. iub .. .ire.

, .. (. . . . I:. .. iI.. - - - ~ - - - --- - -

Viata Sfantului loan Iacob este sensa de ucenicul lui; set monahul Ioanichie din Manastirea Gheorghe Hozevitul ,~i pust

.' A M···.... ....... to. S·--··-f·_-""'_ t A

nrc In. rvianasurea oran ra .. na.

Tre buie sa mentionam aic i ~i even imentul intarnpl at

pa~s··.--.-a~r. :e·--· .. lele c ..• .erului hr-:: :a't'.n-, ire .• ·: si cantate d ... le parin te~'1e- Ioa n A1:n, I 'u"n:.,e'l

. ~ , . ...,.. j - j[ ~ .. ,j ~ - - - -- - - - .. ..' - - - -- _. _._ .. - "- - - . .

P, ·"0· ezi 1'. a ~ .e' sal .e··.··· S,; ca f"'e:: au ven rit 's: a'':"' d e .a ulti m U. ~ salu ,·t: - a p .• r ohodi , ".

: ,l. . .. .. .(]I, .... .... _...... '._". _ , ... , . 1 ~.' .... ..... " .......,.

parintelui loan. Faptele sunt istorisite de parintele arhiman I, .

Amfilohie, staretul Manastirii Gheorghe Hozevitul, care ,a, cut ingroparea parintelui loan. Arhirnandritul Arnfilohie fiind " .

I Atena in anul 1981, In fata unui grup de credinciosi, admirat a.i parintelui Ioan, printre altele a istorisit si evcnimcntul i , tamplat ell pasarelele, Parintele Ioan ~.i-,a cunoscut singur sfarsitul ,~i I ... a scris peretele pesterii. Fiind instiinta: de moartea parintelui Ioai

, arhimandritul Amfilohie a coborat la pesters si cu alti pustni din pustia Ruva' s ... au urcat SL1S C'U, ajutorul unei scari ~,i l-au g'.':.' pe parintele Ioan mort p'e rogojina, i~i pregatise singur rno mantul.

E 1 1'10" 'fo. h dl~ · di

ra earn .a ore e.·. zrua ~i a, mceput prot ocnrea ~.I· . rntr

I data s~a umplut ca:mera de pasari salbatice din pustiu, care: inceput s,a zboare in toate partile, asezandu-se p,e carti, sti., gand luminile batand din aripi deasupra trupului cuviosul

I '. A d I '}- ,. Pari ~.. ...... I

oan ,~I asezancu .... se pe trupul i 'U.l.:' anntu au crezut cae es

foame si au adus mancare: paine si posrnag ce erau sus p,e st .'~'=', ..,..,_'. ,ca puse de, parintele Ioan, dar nu le-au trebuit, Dupa terrninare

, slujbei. parintelc loan a fost pus in mormant ~i deasup acoperit cu scanduri ~i parnant ~i cando operatia de acoperire fost gata. toate pasarelele au, zburat afara ~,i s ... au. imprastlar ' .. toate partile, ele au dat ultimul salut celui ce le-a iubit.

Dupa plecarea pasarelelor s-a mai adus pamfint ~i s-a fac I. 'mortar ell apa ~i s-a'u acoperit bine scandurile, a~a inc,at m, ' .. ' .. mantul a fost errnetic inchis.

,i

1 ,I

i

,

41

Continuare la vata

Sf' AI : '1' I' I b H ' il ,antU:UI • oanacoo ,ozeVI

[ 'I d I din" 'I' 9"4' ... ,·,.nsemnare e pe un earnete mr ',.II

1111 aceasta zi am citit cuvantul Marelui Vasile, despre paza

1 ,~ _.e cuvine a 0 avea calugarii tineri fala. de; cei de. 0 'varsta~

1111[1'-,'1'11.1'11 si pericolul sufletesc ce pandeste pe c:el care nu pazeste

,II ' ,;IS'[a,

J\1 'I. d A. A I iI 'iI! "d A ~

',l -am srmtrt acanc intepat ra inima '.: e acest cuvant ,~1 rn-am

I Ilariit sa mai curm, tntalnirile dese ~i ell multa vorbarie, pre- : [ ',UII ~i neoranduiala Ia mancare, mai ales sarbatorilc cu doua

I )e' dimin .. eata, neoranduiala fa mancare: rugaciune c·u. inima

I .. - 'bX A d v 'Xl·" x d · A d- iI

[I r I'~(r}la, vort a m· razneata hpsita ne srnereme, gan un spur-

II " lenevire la canon ~i la pravila; verba rnulta seara dupa ve-

-ur,rt~ lao Biserica eu multa nesimtire si trandavie,

,l, Astazi la ceasul unu, n-am pornenit la proscornedie uwlnicile si anafora n-am luat din mana preotului de la MariII (;rc'aca din Egipt, care a slujit Sfanta Liturghie, en era caInrul n,QU ~i toa'ta ziua am petrecut-o leu discutii despre ca-

... 4, in anul 1986 deSfanta Inviere, au venit la Sfintele Locuri

I IH i inchinatori greci, 0 femeie din Creta a dat parintelui sta.' mfilohie 0 lingUr.illi de aur si a s,PUS,:

) fcrneie. carea vizitat Sfintele Locuri ~i manastirea HozeII ramas cu multa evlavie la sfintii de aici. Femeia s:,~a. Im-

lirLvit greu ~i doctorii n-3U putut face nimica ~i era gata sa II 1--'_III',~.l,. sta nemiscata, nu mai vorbea, c·u ochii inchisi ~'i toti a~.II ,tnll sa-~i dea sufletul, Deodata se desteapta, deschide ochii , ru cpe sa. vorbeasca ~i spune: am vazut un, preot cu Sfantul

II /I. (IIt.,...... t Iio;,j f C" •. . I' 141 ·

I' ,~rl:r :111 'mana ~l mr-a spus sa lac .. ' ruce ,~l s-a atms eu mgunta

Jib .... ~ I b H 'Ii " !IJ

[ nmna mea ~J. rm-a spus: eu sunt loan . acor .: ozevitul ~l $-'a

tu nevazut, Femeia era s8natoasa. De. bucurie a comandat 0 linI In :11·" de auf' ~i. a trirnis-o ea multumire Sfantului.

':. Un preot grec, care a ajutat la transportul Moastelor Sfan ... F I, lui loan de la Pestera Sfanta Ana in manastire, a spus urma-

, II' ile: 0 persoana 'a taiat 3 fire de par de la Sfantul loan ca sa

C',, -

Conttnuare la vlata

,

Sfant lui loan Iacob

H·· [0··"1 ze 'v .... ,,' ltu I, I:

I' ' ...• - ~ __ ~~_ ".' .. I .. -_ "" ...• I

1: .. Insemnare de pe un carnetel

Ii'

dln 1 94.2,.

A

In manastire yin, si persoane care vorbesc lucruri necuvii

cioase. de care fapt parinrele Ioaruchie este foarte suparat, Odata Sfantul i-a aparut si j,-,a zis de doua ori: "nu vorbi ~i I cu ei", Scrie parintele loanichie: Sfantul parca este viu print

• .. ~ .... ~ ,..,., ..... • •• , .A~ _.

, nOI" pe unn 1'1. manzare ~ P e unn 11, cearta.

• jIt", ;r,_,..,

12. In Miercurea Parimilor din anul 19'8,9 au venit la ,Moa~

tele Sfantului loan multi credinciosi din toata lumea, ,A venit si o farnilie din Grecia, dar ferneia avea duh necur

, Femeia s-a .apropiar de sicriul eu Sfintele Moaste, dar dracul . tramit-o jos la pamant ,$i a strigat puternic: .Joane, rna ar_".l.j_ Ioane rna arzi" ~i a iesir din femeie .. , care S""(l ridicat, s~,a iDC:'· nat la Moastele Sfantului loan ~i a plecat linistita.

13'1 Cand ezumenul manastirii Gheorahe Hozevitul, i-a, sp .. ··~. u'

"'-' .......

Patriarhu lu"J~ Diodor ace a··:s~t,}.\ m inun e,~ era c I e:.:'.' fa t'a·~ si un arhie (:.',01

_ .l, ., . , , _' , " ,..._. (.:t, ., l (;' , , ,,I), __ . '" . "II, .... '.. ... , ~; . , , ~

b~itran care fusese prieten cu Sfantul loan. ..

Patriarhul a zis: .~eu iJ cunosc dernult. el era Sfant de can

.'

'..... .. ifO iii. T' " h I ., ..... 1 b ~ I

traia - ". ' , 0'( asa ,1 spus ~,I arr iereu : ",$1 'eu IJ cunosc eme. 'e est

Sfant de cfind traia", Si ell alte ocazii, cand a fost verba d Sfantul loan. Patriarhul a, spus ,ea el 11 cunoaste ca este Sfant ' ... cand era in 'via'ttl.

Din, cartea "Sa,in! Jean ]e Romain ~~ tiparita de Manastires Ortodoxa Saint Michel Lavardac 198,8.

A . . - -

14, 'In: tr-o zi 5 persoane a~""u,', venit in plimbare p',a,....n:"a·~ 1 a 'M, ,'I,a,,~n""a·~s'-

'Ii ,._ ~ _ _: _ . __ ~l' .'. I; '. ". . ',_ . . l .. n _.' _: •• _ •••••••••••••• , •• '. " ._ .,. ," _'.

tirea Saint Michel Lavardac, s-au in s tal at intr-un baleen si dis cutau ce cunosteau sau ce au auzit despre Sfantul loan Roma n'ul de Ia Hozeva. Una din ele era profesoara. celelalte erau do

ua familii. '

Una din fernei zice: ",eu, V'Q,i. spune de ceea ce cunosc, cee .. ce am vazut 'cu, proprii mei ochi. Marna mea suferea de man dureri de cap, foarte atroce de mai multi a,ni ~.i nu avea nici e ~ansa de vindecare. Am horarat sa venim cu. marna Ia manastire intr-o trasura, dar fiind in varsta, nu ne-arn incurnentat si am renuntat, Ea ne-a spus apoi sa ne inchinarn inaintea Sfantului loan si S3,-] rusam ca s ... .o vindece si daca durerile VO'l~ inceta, ea

y...... 'i

va posti timpul celor 40' de zile din Postul Mare. Minunea s-a

intamplat si mama 'mea s-a resimtit lara nici 0 durere si a posti .

I intregul PostM~re dinanu] 1985. ' . . ... . .... . ....

Fiecare spune ceea ce stie, eu am spus ceea ce ~m vazut.

15,. In, septernbrie 19,8,5 mi s-'a oferit Viata Sfantului loan, Romanul ~i am cunoscut existenta s,a si minunile sale, eel mai mare din, fii mei a cazut greu bolnav si eu am rugat adesea

---. - - -

I·: SF N'TU'L lOAN tACOB' ROMANUL • DIN IERIHONCATRE SION

- -- - - . - -- - - -- - - - - -- -- .

..... ,

:;i~ fti. nul loan pentru ca e,j sa, vina ~n ajutorul COIP:·.1 alui meu. In a,-

dt~v'ar" el .8",3 ~-v'indec'at si a revenit ca mai inainte, plin de' sana-

S f', ",,", 'I '", . I ~ ~ d t ~'. ";"

I ale. "~P[U,~ n,e-,a ajutat totdeauna .. ' ncepand ',' m acea zi, 1'0

Ih 'a,le dificultatile noastre, mici ,S8,'U mari, de fiecare data, noi I;.ecm apel la el ~i ne ajutl ~i vesheaza vizibil asul' a noastra. I':u multumesc DomnuJui IisusHristos, Prea Sfintei Maicii lui

I hlmrteZeu, .tuturo~ Sfinlilor. ~i SfaI1tului Ioa~ ~omanul. ~ .

,DIn Revista Foi Transrnise, Sainte Tradition nr~42 Ianuarie "(,)891 a Ministirii Saint, Michel Lavardac.

16. Eu recunosc ca dorintele J>rezentate Siantului loan Romanul a~ fos.~t tmplinite in saptaminile care au urmat. .Jean ~ ackues Gerard * 19:*':** Foix",

), '7 ~ Eu am cerut in rugaciunile me1e Sfantului loan Romanul de a rna vindeca de bo~i1~ cd:are m-a~ Iadl,C!lt. sit, SluLilar.mults"imp $j

I (~~, am avut usurare ~i, vmdecar= imediata. ,,:' _ uciene Saroste ·17·~'*'** A, se '" ..

'·'1 '. ' ! ,'" ~,~ @'

18. Din Revista Foi Transmise, Sainte Tradition nr, 47 NoIi umbrie 19891.,

Sfantul loan Romanul se roagalui Dumnezeu pentru noil

.. Sfantu~I_o~n ROtnftDUJ face rninuni si eu lin, ~ Ie senmala .. ~u · S mt fericita de aceasta cane (este vorbade VI at a, ,S'fd~~tuIu'l m

limb" franceza) c,ar~mainso\e~t .. ',e p.' .retpti~de.ni. Cand .eu s~nt !n suferinte este EI~ la care eu fac apel ~l rna resimt imediat In bunastare, la 'tel [,I copiii mei".

. Mme H.S~ 1123 ,Chalabre

,1'51/7189

. . "

. "

SfAntullaan lacab

Ieroschimonahul

S·h din'T ... --. S··ilA v

.I_8Stru. _ ' .. ara .' • J.antil

Partes / .. a

~

PILDE, CUGET ARI

~ .. I oj! .-

... " ~'·IMN:URI

I "

I:

.

tN,,·,VER~S.····'·.··U' ··"R.·.·· .. ·I

. .".1 ~ . . . . , _" . ~

--, .,.:'f. r- I

.. -

, 47

. "

P AZA SUFlETULUI

Singur lucrul meu din Iu.me Este mant urea ,m,e,a .

D . v", . -. - , xd d dA.

_ a'ca eu nu, VA',I I. e:~: ,an,sa

Cine altul va vedea?

- - -.

Trup ~i suflet dimpreuna

De la Dornnul mi s-'a dar Deci eu singur voi da seama Pentru cele ce-am ',-,u' crat

_. .",'.' ,.", .. _'...:. _ ", .. ' I" ,", "i'

Lucrul mantuirii me' e Este pentru vesnicie

~i nu este dat a":} face Decat numai singur mie,

HotBrarea'le'S'[:e aata;,

T' 'L.. iTo

«: .. rebuieste c,a sa mor!»

N" - "". ~ ,.~ -A '. - ii, AI

.. U ~t U canw, poste chiar mame

,S au in cesul 'i~.I'j:,tro··lr·' I •

__ .. ~_ I V 1 I'. ",: ..

Dupa asta nu stiu locu1:

Poate unde dorm It' a .. ····:,'c·:·u-'-m· "'-

. _., ... , ,

Poate unde stau, afara ",

S - ,"""'. 'W jj. ..'

au In casa, Or] p ... ie dru I m

- ., . "'-' , .. ' ". .... . _: .. ' , ,. ,'.

!'1u cunosc apoi niei chip .• iul

I ~ ,

. ntru car~ vor muri: .

Pocait ori ,"'-nca slugA

La p:'. aeal rna voi g .. '. ::<S">l~ '?

.: . . _ _ . "._ . .',,' (1" .:" ..

D ''-01' 1 . • - •

aca nu rnor fa,r,a. veste

Boala rna v'a anun ua ~

- ~-" . ' ",.,

Dar .. " c· 'U g . " .. t" .. t~· .. ' b - 1 ,<ii' '. '. '..",::reua,~ea, boater .

V '.

or putea a ma-ndrepta?

,

Mintea mea die mai lucreaza Dar cutremurul de m" tun c:ii'

...... _ _ . " _ . ••. , . ..' .. I. .:-- 1,

Ii rnai dii ragaz sA cerce .

'V~ .

. iata .mea, de pan-atunci?

Peate inima at.uncia

Sa se moaie de c'ain;a Dar la C'U set rna tncurca

. . __ _.... . I Ie ~ . I . ..

elite am pe con~tiin\a ..

]~ - _. iurul tu iI!

imprejunn mleu a.,1 ncia

Fratii mei vor sta plilngand, Altii V0r sa iscodeasca

. Despre banii de cornandl

De voi fi cumva C:U stare Ei vor folosi 'momentu1,

Sa m "a~-n'" tre ::b·1 e m ai C'· u seam ~

a. ',." .. '.' '.' . . .. '. ,'". -, ,.','..... '"' .... ' , . a,

D '!oJ. ......I'T"' 1- .....

aca-i g' ata «1 zstarnentut» I

." , .. . . ~ , .,. .

Peate ei cu grija asta Vor uita sa dee de stire

~ L • _. • •• I " • .' ", • • I .• ' II.(.' -

L- """ Ii! . I D'" 'h" Ii'

, ·a, panntele .U.,;tOIYRIC'

Pentru Sfant' a .. " rS.p·,:,o've"d·lrel

.... II

V, _. ~ iI . ''10;1'

a, veni ·~l:. e~' la urma

._ __ t, ,I" ..

'S':,: X r·· x_· treb '.- d I·· "·.~·,,X.. ·t .. -··

~:a m,ta D._e:,e .'. e, pacae

Dar se lea g·~·.··a~ p-o·'.8t:e limba

• _ •• '... ._.. ". J ..' _. - '.I r ••

~-!Ii !Io ,., ,t ,.:, .. c" ~,

'I "1'1' ,' .... ' ... "1'. -. _'.' ... -,:'" ..... : ...•. - .' ."-'1"'-'

,I mci mmtea nu mal poaie

Caci mai mult pe alta lume

C·· _ ... .:_.. ", ...... , . .'.'. f"-··-~" . ".'

ugetarea m,ea'v'a _,I

.~ ... _ V iii' ,. J , - II

V I cainta mea atuncia

Nu stiu curn se va primi!

.

Arltlri. ingrozitoare'·

O .' t: ~ .•. _.,,, • ,,.. ,

chii m .. nei atu n Cl vazand

- I_I.=! .' _ .• _." ...!" . 1_

Nici nu stiu cand iau in gw-a

Sfi' .- ..... , le .... ". '.":. fi d A" .. _ d I snntese 'Cle ml~or ,.1 cane

Ca sa-mi tie moartea buna Eu sa pregatese acum

A virtutilor m'-!erinde

[_ . _ ,,_ :_' , .", _'" I . [ _. •

Sa le am atunci pe druml

:48

I

Sa-mi aduacum din vreme Cele ce vqsocoti

Ca la .ziua[,e pe urma

Nu le pot ~onisi.

Spovedirecea curata

I Si eu duh umilit

Cum ~j. ,p~ despre toate Carii dau . poticnit. .

Daca Sfanla spovedire Nu-i intre~'a .&.i curata

'V: d"" -rt- ,. t

. rernea <:~p.a.a ~lrll noastre

N'e va fi i~ftico,~at.a!: . I '.

Caci atunsamar ne vine Cand 'vedtrJ1 a noastra stare' Si d,e viimJ]e cumplite

N .~..... I'

U avem ·.~Cl 0 scapare:

Frica manse cuprinde

Ca nu ,~tint in vesnicie, Munca vqo.ica. ne-asteapta? Ori nespiu veselie?'

.

Deci sa. a~mereu in, minte

Ca la urmsm sa ,mOT

Si de tr~p~e v a desparte Sufletul ~nlurit9'r!

Daca clipeea de-acuma .A,r fi clipuea din. urrna

A -d' ~ d '!oooI'

I m nac eJje' Ie scap are:

Daca viat.~rni se curma?

r

Ma g .. :iind,esc ca dup ..• ·a moarte

_ Ii I I

Tru .. pul .m~u va fi slutit

Nemiscat, tara simtire Cu miros esuferit!

La biseriq ducandu-l

Preotii cu rugaciune Pogora-se-va in groapa

Sv devi ~.' , a c evie putrejune:

Pomenirea lui eu sunet Va s.a piara de pe lume Si ell vremea pamantenii

V··: t d 1

v or uita :,-· .. e ,a_ meu nume,

.

lata cum se trece slava

- . -' ". ...... ~ .

Trupului de pe pa,mant De a caruia placere Toata via\a rna frarnant.

De ,C'llil me 'T' eu I S'X '1" 'a" U' am nin .te

.. ". -:. .. I . _ ... , ' '. I . i:1 .' ". _ .. ",' . .... "."

La lot pasul meu din v ia\A

C ..... ,'" .... X A ..

ale 1 atarna man tuirea

Chiar din clipa cea de fatft!

0- , ','.' '.' ilc ··t,·,· ':". 0-' .·c '.', ...... ". _ prea ffil os· -Ive ..... o·a.mne

Sa nu, lasi pana-n sfarsit Sa aman eu pocainta

eel prea rnult ticalositl

Pornenirea despre moarte (Glasul trambitii de-apoi) Netncetat sa .mil. trezeasca Ca alarma la razboil

E :!'to l' 'I d''''''' ..., ,u, In .. ume as o iara

P . v~ i. v

e 0 carte tamuita,

Care-mi face dupa moarte

T·· t·· ........ t- ... ' adit W

oa a via .a m e·-··a', va ,:.1.1 'a':'!II"

. '. _. ~ '_ • • _.. __ • . .1.

P' .. 'W' ~ .. ....... '1 'lui'

__ rlca·-ml este ca .. ';a u . .rma

Scrise nu se vor afla

F' . ')'1 ,.,." ......

__ apte .e care In. vla~.a

A le fa c···. e·.: s-·.·· e······ IC·' ade . 'a;" r

. . ~ . ',. _ ,,_ ,- . . t

I ~ I 1- d

. ar'a re·.:e ,e _e 'car'e

Se cadea '8, rnli, Jeri

-' - ~

.49

SF NTUL lOAN IACOS 'R:OMANUL .: DIN IERIHON CATRE S·ION

'I: I( iate to· a ta vai d···e e m 1· r.e·~·,·,

_, .. '- . .. . .. , 1.1. ,

. 'nrtea ceia VO'f manji:

~ i fiind noi i'n pacate Pocainta nu. rnai este!

.. ··.·I.i cand cuget vremea mortii lnainte mi s-arata

.... 'urn atunci se va deschide

l 'cntru mine judecatal

Rau de 'foe va arde totul Oamenii ~i irnpdratii ' Dobitoace, pestisi ·pas.iiii Cu tot felul de stihiil

, ~ n arap ranjin d 'I· a:" s .. ·t··:aA·n: o a:'

_ .. _.,.... . ,. ._ c' .

, .. J .' '"'"

nu crteste 0 carte groasa

II [II. ru care este toata .

I~ j." t~' . '. "':, .... '._. t'" >'l-· .~ ~: I' I~d,':l ,1. mea cea.lc,aloa.sa .. ,

Glasul ingerestii trambiti Va suna din patru -cctorti» ~i pe trupul meu acesta

11 va ridica din mortil

Va chema din nou pesuflet 'Din porunca lui Hristos

Ca sa se impreuneze

Tar' cu trupul eel de Jut;

Su.t1etul atunci cu rrupul Nemurire va Ina '

D ..

ar nu stiu; -pentru perzare,

S' C:"'!I! ' r .

au sore, lelrJ.crrea'mea .

I i[ ur '1,1 dreapta, stand de fata'

I lnncrul cu chip scarbit

~' untr-o mica carte spune

, ) . -~ "II.} e ..... 'Wl """,,.. t '

sme " ce-am .sav ar~'l .,.

, I

I )ac,a este hotar.6:re

. ~~ ... ·s~·a~ 'm', .' 'er··g·· la fericire

,I, , ..., ,'....' [ 1 ~ '. '. '. ..'

I lnuerii cu bucurie .

'!.- -

~ • .I'i. . ..

'. or vern spre msotire.

lur de n.u se faflii sense .

I I' -apte vrednice 'de mila '

I I) .monii la intuneric [

M· ..... A·' ·1''-'"

.. ' rt vor stapam cu. SIc a:

"

..

.

Dumnezeu c'u Sfanta Cruce

Va veni atunci penori '

AI'" . . 'Wi' S'I' .. S" f'" ,.,. 'V

mtru toeta stava :_"an·ta.

Ca un. drept judecator .... ~ .

Vai de ticalosnl suflet

('" .. d se osand

'are-n In: :. se osan teste

l····· ' ..• ' .: ' ·t' .. ,,,. d ].

, 111n mat nlare· este gannui

('~ ...... !II' NU' S"E

,n «m vee.) _ .. "[ ::_:~.

I SFAR~E~TE»!

GLASUL (pASTORULUI

CELUI BUN)

·_a,n·d va fl. aproape vremea J udecatii viitoare

V or fi semne rnari In. luna ,~,i in stele §:i in soare.

Om, . ule . ·fXa"··p·· ·l;·u-' r'l a" m" e·a··

. ::, 1 i::I •. ..,' . '. .'

P- . w ..... 4!.

r entru ceo m-ar parasit

c:- ,i ]. 'v, • /'0,. d

·..,,1 pe a te cai mergan r,

D· '1" ,.. l' .' . -"?

rumu vretn .;'-al gresit ,~.

, .

J. d '!!wI. ., .....

~ U.· ecata vasa. v ina

I .... 'a un furt rara. die veste

Iubitor de oameni sunt

·«~i almilei Dumnezeu»>,

_

50

p' .. .... _. '.' .c,'.... . entru ce te-at tacut

Rob -oepotrivnicului Meu»»

S ,~ ...... '. "I-uw

,.'~' arc l'n,a, 'pacat~ '- ,ll i

'B irn i c m,IO 11.i. i ~tU er a i

P .' Adld'~t

, __ ~ ~",e vecie osaal:J -;

Dar luand eu lina ta «Sirul morti> am platit.

P .. · ,. Ed:"

, ::-.--' ",' ,', " .. - .. ,,-~.-

, entru nne, , ,-u, .... '_.In vle,'8!c ....

I M--:A iii 1

J I ,' .. ' •..• " _~ .: :':- . • -", ~. 'J' ,-' :' I . '1' .·-·I·- "'.:.' ' I'

... ~ .. .antu Ire, a,m 'ucrat,

P '---" ,.~. td -,-, , ~ de :" 'I', ,', _ ogo'ran __ ,u",'ma . _e sus"

C·- er u r ril e a m pl ec a:' ,t, ,

~ . --,_', ~ ','". •• ,'; t.", ]1 ," ,~~", ',' .:." . _"l.~

Fiere beau ~j CU otet

~i pe lemn marastignesc,

Ca din '<'<le;:m.~u,1 cle,), a mar»,

... y, ro; _

Rod prea d:"!'u-)cd sa-",I g,~ arese,

, ," ,'.. I . . '~": ': . _ ... I • • It. --=.: - - ._. . ,.!II

C-·v t I ;1Iio. d E' h ~ d b

, aCl, uana tsu cmp ne £'0:""

Di'D Fee io ar a, m-am nascut ~i srnerit, ~i, prea sarac,

p :--·~~~,-~,·,,'t ,-' '.-' retre -,;, t

.' e pa,man,: am ,pe recu_.,

S &' ,~ II" _, ! uteru-am pngonm

I -_' - .) .. ' " :' -;e:. . '''_._' "'!II'

Vorbere1e ~i ocari, .

Tru ' pul M,' eu spre rane am d at

1 '-.": '''',' .. ,,' ," • ' •. '.' •• ,' • .t._ .. , '-' '-,' -,',

, S'~"~ o. ··b":·,- r a" ,z:/ 'U-',,' la S,·J,C~ uipari , .

. _ ,I-._ .. _'._ .. , '" _ '_',' ""I.~

Pentru aceesta dra,g'os.'te" Uraciune Imi plite~tj

, I

.. -.... ,,'"":.', . ..' _<. '['.!Ij,W ,,:,~ '1 _,I ' .• _' I' 'J " '1' .

~l «pogOIamall,tu » Meu

Pururea dispret1l1e~ tl !

Pogorandu-Ma din 'cer ~ , Ca sa re ridic la el.,

, , ,

! Chioi J:":I!" .... '10,' .. ]'""'" ,t,

.1_>, ,',IP'U,I sravei am iasat,

P· " .. - ... --- '~- .-. .- .. -] .'- , ,- ro, .- ,- '1:' .' ~ e, " tru !.IDe ce' <'<mJ.~e, ,>,> i'

~

Caci, in loc sa "H acum, Cu iubire s8:-mi. slujesti Tu iubesti pac8le1e

~i de patirni te rObe~ti.

Care lipsa. spune·Mi dar, Intru Mine [ai 3't]llt.,

Ole; intaF'zii ralaC ~nd

'D::" e 1;-: a 'M·· /-- : I'" n e' d e·,t1ar· t a, -: t .,./J

~ t' •. J~.'._, , .• ··_.r~ ~"'~.: _."~_; "_" "_-' " _t'" ",~ ",:, ~ ~

Ne cinstire a m rab ,··d,·-"a·· t,

.' ~ I, , .. .1,.... ,..... " _ "." ' ",. 'ill

,

Ca din no u s,a re sl avesc:

,Ji."" ,).. . . ,_ ,_ '- '_ -- ?

Intru tot sarac am fost, : Ca s,il te imbogatesc,

R' I -

.' .

i,' - I" 1- -, i r::_' 1,:'" c' ,- t, ,''-, '.; :

I ' ane gre e am pnmu,

: S· .. ··,a·-;··n-;' gerandu-Ma de tot

I I· .,'. --".~,.' ,,'~_'_, _,:_ :_,'_,' " .:"i:I I.: .. _- '_' "["!III

I C'-,' .a sa-ri vindec ra 'l:l'i a:' 'to a

J • ,. ~ ., '- - \ -_ '" \ .T ., • '_' - _) ,

Si din <',<'sinniuri» sa te scot

v'·· .... :_ . "'I!oJ .•. : ',e' .~.' ,:.'':_' ,~'.' .. '" '-oiL .. ,,- .. <iIi

Daca vrei tot. bin,ele"

'II! ill

Eu sunt «b~'nelullzv[or»"

~i aicea ,p,e pI,a:m,ant•

Si in veacul viit-dl

-

Strop de sange n-am crutat

, Si de, chip Eu m-arn lipsit, ;: Ca sa-ri curat sufletul '

I [A- .., -- .. , t '.. '-' ,',

I Intru paimi ponosit,

Tu zresind de la-nceput,

A c ~ "

Impotriva Tatalui,

, Ti ~,am luat as -- ipra Mea

-rUll1u,se,tea tu dorind I-_~s'flitare ea 8-0' M~,'

. <podoaba»> lumiii suat , ,I . __ <dulceata cea din-raj».

I~ I ~ -""a'~' vn e :C::l-I'I :]'8: nea m s\li·aVv"I·~'ll'!"'t·

I ' t: " :' ,', " ':, ' .'-,' " ,_~ ~' . <, c I, , - - "" '" " " " ' '':;':_ , ,I. Co, :", - ,

I'tll, sunt <'<U--n:"-'ul',]:' eel n :'~IS-'C'U,':t>,>

~-~" ~- .. , .. , . , .. til ,ia_ ...

:1' )111,11 Fecioara negrait

I ~ ~ din eel flra-nceput.

I ",I.uti slav! §i puteri

~ J sa ai neincetat,

'I ! Its unt -ccdoma Puterilor>

jI'r;,

tl' I ".,<a] Slavei Imparat»>.

II - -"' c» X - f t!\. '!Ii .(

1_ ~III, aven tara s,-a'r~l~'t

) Ir - ~ l' (. .. " '.', ·t' .. ) '.' II .,;i!!!oi;.", ,~t,

nca tpoate, at ravmt.

II J~l-~ sunt <,<'V'e,~nic·~- V 1:' stier

I _ ~ ~ . _, r , _ • y. _ ~.. _ , _. _.,

:unaditilor din cer».

111 -,- ~. -. 'to' -", ,'t : .'. d , - ¥ f - -t'

1111',_lep, vomo sa _.11,

III M'''' 'ii;"I_

I' '."" -. . 'I', .,', -. ~ - 'I '<,

1_ - ... te ,'.1 I.e, urmator

1: 11'1] sun .t·, «'R- 8.:-' Z-_JQi, T:. ,~~a·-'-' -·.,t'-a~]- u -- ';»

I "'" .., ... , .. '_ __ __ .,1._

I .' ~ « 'J- 't}(, I" ..... ~~' -. :,)(·t',·- .--' .

'I, '·,-"a .tau rurmnator»>,

-" 'I'. te -. - di: . it

. 'U prle' en, cre:ln,C10,S",

I'· "w : ..'~ -. . a"" fii

, . , ill' - "--' , .. -:' ," ...'"

.... tea vrer mereu IS'· ,,],1,

II~ll sunt <,<:Mire sufletesc

x ~M"" 1iwI'; iii ...

11. < <camara»> 11'_!ea, sa VI:I..

Iur dreptate -c---:a!;,ol::u-,---:t- t;.n-'-'d· ','

I_I: ~I!!'~' I, - . ':_,_1 ..:::"",:,« "t

I~e la oameni n-ai sa scoti. t. ~

I'~'I'I sunt ,<,:'-<:""D'-""'r""e,' PI---,t-· judec ator> "-">'-".

I ~ - ""'" -'-".' '. ,-, '_-,' -:_,,~: ~ -I c:' -_.~ -;.' --' . '.,' - '''' ' , " I -',' , '

IN'" I ;0-... - -.. . -··'t- ---~ t-'" t-·'~

I 1_" ~ mitarmc pentru tou.

~ A be si ,"'

~111ru scarce si nevoi,

- 'B,nd rna chemi 'in, ajutor,

Pretutindenea degrab,

] ~',U 'iti sunt ajutator,

I a durere nu slabi,

A" ,_"}(~A, 'd" :1, iIiiii!~ ..... ······:::..:·1 '1 x .'

~,mtll"atl:,ul 1tC; prea rau,

E'y s.ant, «Docto~r trupul,u:i ~,~' ~'I-I S fl~ . - t- , 'II ". ·t··~,· t>

tr.fl ar ,0·1" e U~~Ul:-aU:."1!

Ob ',0" s 'l~ ,t- de greutati

P"-' ··e···. ia; "l· : v', :1~e·~"t'.;·~I.-···t'-:"a.···.····]'I·e· •. "'d,'r-'~u'" ',m--~ .-

." . •. . ... _:___:,. ' ".ill" > .!-' -I '. '.' .. '_!__'''~ :.,,;,

Eu in veci odihna sunt, Totdeauna ~j acum ..

P··- - . - '.' 'fl"-'" ':(-"" "I' ;1;' ·t'''WI'!, .

acea SU, .etunn : au

Daca rau s-a' tulburat,

Catre 'M·········';,e- ... ' vino iar

-,a, ,f.. "- .I " ... ".k"~· 1.'- ,',

Bu sunt P'acii Imparat.

:p, : ic '. i,e'M'·'~ d -' x , + _ nca moi ,1.1, aca ar

C' -,.'-, d~- " L, - ~, ,t'" :t"" ]Tb -. .',

rec ~'e nu te .. u .oura

Eu sunt -ccviaja tuturorec-

~~' . .. - - . - - . ~ , ,- -- , . - - -

'Y I acum ;§l pururea.

Negura pacarelor Cuprinzandu-ti viata ta,

Eu -S·'· u n ·t'- ·<··.····-,<··:_·,-S'o-,ar·:-e·.··. n e .. a:'p-~ 'U'· "S·,·,»-

, , ",' , ' .. ","', . ",' ",-, ',:'.. -',",' " . - " .. ' " ,

Vino la 'lumina, meal

-- ~ . - . - -, - - , " " " , "

A- d ev "a'W'r- 'at n-"-e~"'p- rihan it

_~, ...._'~ , .. ,- L_' ',I, I" _,,_,1

P v A, " _

, e pamant nu cauta,~

Eusunt <'<S'f€i:ntu] Adevar»> Pe n tru mantuir ea ta

".' . I, 1 !, '. " 1-- .. \ I, • _ ' ~_'~ _ _ -,I'

:I<llticind'u,-te'mereu Intr-al vietii greunoian,

Eu sunt -c-ccalea 'lara gres»>

Care duce la liman. ,

'I _. . .. " - . - '. d - -'~ . -- .. iar acuma n aca n-ai

P- x to I

: ',QV,a\uI10r .a, c,er,

: II!I .-

E p l t IE'-"

____ ,u, ,<:,<:'. astorul tau ee, . -ill,n'»

Nu te.,.··" voi lasa stinsher

' ,'-' '., . '" ,,', ',' 5, , ...

M .... am ,", cu fundat in paca te

_ -, '-,<,',' ,-.,~,-" "-,,', .. -- ,-,,-. ,', ," ".,-<",~.",

Ajuta-ma ca lui Petru

.' '_.,' ._ . _ _I _ I I .. -. • • . I .. _ , 'II' •• _.

C'I"' din adancu ri m a'!v 'S>C::_··O' ia ... uel

~ :"",1_,,[ .-'.:' •. __ ~ _ .-. __ ," " ,J [", ._.' r ", .... ·_· •. · •. t .. iI.

Da < ca nu c utezi sa 'V I'" '1·'-

__ _" . __ ' __ ._. . _ .. _. ~ll . . j1 ._ I "

(D"" ....., inat)

, ,'", -. ',.. .. !. :::. ," . . -'-I -I ,",; '. ".-:", I .' .'

,~I '.' e pacate rusmat)

E ''Y' ,~~ '.... la t _'"

__ u, sa stn ca sunt ia ton,

P ~ I!' """ d- ,

« rmutor prea mcuracc-.

St .... ,A .. '. . -' . 'P:"-""-"':" ,C' .' " ,t~' _' ~a,pa,n,a m,ea .rea- " ur,a~a

N'" I'S-f'" ,!,~ d X'~

__ oi].a:n,u,. Snnteimduran,

T·· .' A, ;"'0'-,- ind .' (I:~ ~.,[", .. ,,: ,',:', --,:: ·"C'.

u sar zum: ... rna m ioarce

~:

Din tara cea rara 'mana

'~ ~ '. • •• _' __ ' 1._ " • '_' __ 'l.!!!~1 __ ,._ _,,_ ._"

C .... ' . 'h 1- Ii d Ii

a···::·:c·· •. ]: C . ·e'. '~U'I' I·n' ·.·· .. ··Iu-m-:'I]· a··~.I,v'e.··-·'"r,--'?::a·_-·

• • , I L I • ,. _ _II __ •• • '~ , ~ •• • •• v

A-'" ]- ' .... ' i I ....."

juns-am s. uga v icieana.

Cac ]j am Z""-l~S,~' s~:a~ vie tori

. ',.: ,' .. , . ',' .'. , . , . . :.' ',__ ..... ' ' ..., ,'''' . .' ,,Il,

- ,C .• '-·.:a'~t-r"ie~. Min e-cei c ·e·c::, au

'_ .• '. • J"" • ~ I. ' ,_. •••. - _ -._. "._. _.. ••

Osteneala si poveri

_.' - \ l [','J ". __ .. ,.1'

Ca odihn a'~ s--:a:"-! le dau r _,

- ,":, . :' :_._ --' -'--;..-", '. - _ " .,' ;Q -, '"

S -, 'r,;"o' ' ...... - . ,- .. , ,}" '1A,··· d ., t .

tapane mu t .' n ; urate

",' , ,', . ,- ,- -'. . --_ ,-- , , ' ,

S"T . , - . -- v ]. i! A - d ,- - ,- .. ,- 'i""i' - ,ii'ii,,_ •

. .a nu rna ,aS,I, In c rum zacan ~

C "'a~c'~ h t·a'!':':'l':h·:~··'a-,·· ~'~',~" i sun ·'t- P ""-'~.'a· '·'·d~-i~~.

.. ' ' J ,8 11:0,'._ ,_,J_rl 'e,u ,8 '_ " ~ r ,--.a

Si n-are cine rna scoatel Decat iubirea-ti de oarneni

c'" . ""_", :', >. -'-'.' .. "'~ ... ~".,- .-, te - " ",-.,", tc ate T

··.e covar,e~,I,e"pe .. oa, .. · .. ·~

Ob se ··r'-; v at '~I-' e'·':' A·',·',· cea st ·a~ c'h'" e~ ~

.. ' '.:" . _ •. . ~.' . .. it ,.'.' _ _'. ..".... _'. ,'~ '. _,'

mare Ia P .. ocainta" ,a·m alcatu-

f • ~. II

.. d '..._., del 'I ] ~

It-O oupa moe elul cetera ce

,j, ';Ii;;, l irnl ..... d'-

s-a scris In J irnba rusa ce

S f-:/... . ·t' 1'1 T- 'j ~' h i, ' .-.- Z··.. . d '.'" ',.' ,.... . h ~,

_. an u, man ',a',onsc: I."

··E' '", I V' ,- ... '( " di

.·P1S'COP:u,_,:, oronejutuiv din a

carui Sfinte Moaste se afla :0-

·'~,a-"'·r'-t·'··,e·' -J' -a······-· "~H_c-i--e·:b r- "r'a'-'n- "~~I- M- ·1'a.~~·n':~'-a~ls··,"t'l i __

,P .. -. .',' '-' -:- ..... ~., ,;, In" .•... ' '- ,-- ~-I,

:-", . R":' 'S·'·"··"~ rea, xuseasca.

Ioen Ieroscbimonehul

Botezatorule Sfinte

. ._

- Celrnai mare Prooroc

Fi'~I'~ .. d si , .... ""(J,-t - '-, '~,,- .' ~, .

--- lln~1 ~.1 m,erb-ao,r Inalnte ,_

A,~' indrazr .'~'. '-1: ~ ] .. -,-" D· ... ·' , .... , .- .--]

,1 In'ira,zn,e,a. a ra . .·,Q,mn,U,I"

Dec! pentru noi mijloceste Cu rugaciunea fierbintel

RUGAe UNI ~ll CUGETAR," UMI:·L,ICIOASiE

tee a f1ul-'~ ',U' i risioit ,~o··.·.·yr\' \,L;.'I, '_ , __ , __ ._ - - A1'" ..';1,-'

C-- T d ....

a-· m.-·-"a<,r,'·'na···· . ra c· .. ·':e·",a::' de n-~u: :n"" ta·· .. ··

_ _ '_ ~~ _' . ',f, ',', .' I' .1 1"".' '.': _ ' ._. :. _,': '. ,'. '. ,

,""

1- m podobin do: u -se ac u m

_:__: "_ ,. " _ _":"~',." . _ I ., _'._"_', ' _ ["'[

0- I Sufletescule M""""-'I~:,r' '·e·,,:-'

t. ,_ ·.·.,· .. :t.1 ".-. ~'.'.-, ... , _ '.' , ". .. , , ' ..

Faclia me a mi se stinge!

c···· :-_., ' ·d-i! 1':-' .. ~.~.'. , .. ~, ~i', •. h .:Ii ·d"- -:

...... an usa se va In.C, nne

A- tu i n C.. 1"· a za d '," Q"m· -: .. ic ", V,''-' 0-··: I~' p' .. ,,'J a,r>n"-::' ge

• _ ' ..•. _, I: ' .. -.".:' .' .• __ - .. _."_ • .I!. .. , ._.' . 1 . / _ I", '~ .. _ .',

'I [ ._.

Po d loa ba .C'··, ea su fl ete asca

-- _.', , .... ,.,-.:.'.', , ,'--' .... c·" . ' "',C ,,( __

E- b ' . Ii! d

,U ne ... runeste am pierdut,

'c;:,'l·· .... 'rn··· "b:'r'--a'~,c"a~'m'" 'l:··n·'te·_,- 'a-· 11~l'p:"s·': '"'1-n' d,·'u-'m"'-']"';

~_ "',"" .,',., ,:,<.,11_. ".' , ,'" I".

N - '" '-I ,I' ' .....

u P,ot sa. i,:ntru . (1, Cln.a-:'

·0' :.". -lou"~ 'n--:-li'n:' eo'a-:·'·z':'a ....... m'·';' . 'a~ D·:·'o':'·,a'· m'-~'n':'e-

<:_ .... , , -._. t : 1[;.1.1,,1 ..... }·· ... I '~-I -: .11 i.'" ~ .. ' _. ~ t ..... I I ;' I' '~'I~

,- - d ,- ., l,,'

lz;v·orule_,.e I u,mina!

"p:' ... 'I' . ~ ' .... '1' I I -re mIne m'u~t. tlca, !.QSU",

C- - ,j'" -;!i;" '-I

' urn :m,a 'm .. al 'lrn,e ,p',amantu

~", 1 . ~ I soare,~,e ,cu.m re'vars,a,

,

L--m·· ·l"'n"a·· -~I~ p;:;:iI.s·'t-'e· 'm-' oi:n-·el' U ,,:, ':' .. -! ..;,:, .. _,~>,,_,-_, .. 1,,1' i

0', 'D03'mn.,··· "e: n-j-1u·. 'm-:-'-.a·:;,'; S:=',U-- :n,··"t' 'vr--'e'dn{-, · .

, '_ . ., ,_ ,. , , ,_ ., .. ,,II. . _.. __ " "

A ."~ -,-,~,t-··· ·'·a'''"''"t''··, 'T:',""!"'- .-.

, m,a Ut, ,a c'. re "toe.

! La····.·· C·:. "r'u,c.··,e,·:,'a> 'T: "a':, p-··:·:r:·e.··-c,a Icin.sti.tl.a'"

__ ,., "I ~_ '" ~ ,_ ..

E 1 b " ""

'U c'e· 'D,e'lre: i,n,Ie a.m .scap···,at':'

A~- - , 1 ~~ , _ - - __ -,;' ._.1']

-Ii 'nviCo····· ····.r-a~n' d·,;'u--'·m:'·'-···a~ g,~:'r' ~o""I'a:, z·····~nl l"'C·.--

, '" ,',' ~l'I"""I'1 .: '1" ~ '" ,.', ',' "'l [.:.' ;_" ""_: .. _' '_'i!!!!!, ..... ,

D'e n,~a~, a:v'ea, s,'p;-,riJ~in d,arul

' ., .. .y. '----, •. --' .•. ' . - ,

De mull in. iad a~ fi pierit

S3

,

I ! j trupul meu P .. rea ·C.··.·_. urv ar ·~U. ,J'.

I _ _ _ .... ., .:' _. .... . ..... '.' ,

. .

I ,. -cle dracesti rna taraste.

I _ _ _ _. y' _ ',' . . ... ~, .

,- I' roamne s·:.a'" nu m ~ raouie

,} ,"' ,- ," ·3··: r,"p' ,UI:-

I . '.:.' _. . .._': .. '.....: , " I .'. " , ... , .' .. _. " .. '

I tjmasu .. il c .e m'::;'a~' uraste r

_ _ _ .. . . . , ,. _ . "_ . , __ -., ,. _ _ Ii

..

1,;0;" " ib A '. .

~l au C·U,f .. ar In rnmtea mea

~i nici un grai din Scriptura N u-l pot tine, minte bine

- .

Slabanogita faptura

O . ~' ....... 1 .. _. '1" d . - -'~ . - t, , trcaiosu ce mme:

· ·'IU 11 moartea irni stit inaintel

I IH cu petrec netlas.ator

· I· d ~

, ,r! n ... am a uc,ere .ammte

" II' '1:1 fricosata venire: ..

I - ~.. -- V"

~ .

11!~\t~ lepteste ... m~a:,; Deamne

I I nm a Ta pomenirel

,..

In toata ziua si ceasul

'F· a~, O'ard' ' .. U,·· ll~: e' .··,~s·,·-c/·: 'a'·~· 'm,','" ," a~ -Il d ,r--.e ... · .. ·p:· ,r. a,.:.·:_

,·e·· '_ .'. ', ... ',' ". '~, ..

~i n'u 'rna las de naravuri

C- .'. A .. Vt .- . ~,'. dir bal ·t' ..... ., a ramai orn um oa: .a;

D':" i, ...... , d

' " -", ',' ': ::',' . '~,'.'. '.' .. :-, - ,- ,',', .. :. ", .,', '." I" I" .,,- .. '," , .. C",

i.rar oare ce V'Ol raspunoe

M· lersan d "l:"n" lum ea c'''Je''a:' lalta?

___ ,I,-~._l_ :~:~'~' __ ""_'.' :. :.,_:. ;' __ .,' • l.·~': 1.:.: ... ..: c '_, ,;.< ," .. ,,;.:.~

'~

IIII nltii streini e,'u 'ii judec ~, 'f~ 'Ill ine in,sa nu ga'n desc

~~ I'~ .

1,'III·i~1.t.ru aceasta aiunee

I: ~'r c,uile· povarnite

. .

,l sufl e" .te ia aminte

~, .!.,.c_, . .' ... _ ~ , ,~ .' "

~. s " "1 a' . te d', . 't e.; ,iii". - ite "

, IJ_ ;-,ll_~ur,e",uclln, lSp'~:l:e~,

~'.

CU' .. ", gu ra mea.cea spu trcata

........ .. ., ' . -, - .,. - . .. , ..

A']' .,' 1 '. '", "

·m unelnt ne egrum

Deci cum, rosti-voi acuma Dumnezeescul 'Tau, numel

A

In':': v r ed n .·;~:C. .este -rn : '"a~ Doam n e':':'"

, ", ... 1 .. ~ ". , ... , ., ,

S'·'::··a~ m'," I ·o· .. ·"'r· .. desp r"-e" ,O":,',"e'" I,·e· .. · d 'in lum "e"'"

,"_", ._. _ _ ":"': -.··~rl : .,' .. - ' : , .•... 1'.," IIi!

,II '-I ....... fi';" b · f '"

:' nnu rna, scar .. '·:e§te vreun trate

In mine raul n p:,lsff·ez' ·

I rc cei ce-mi 'fic ins"a' bine

, ~

I d

' :Ii IJ rcc mereu C'u ve erea

I . . , ,-, , "

I· , 'l- d ~'" ~

1111111 necatut c e 'mine

· iJ II 1-: 'm', ,...... v ~'o,_·~ "_. "a'~:' , .. ..." .' : t

· l__~', _.,a . ane,a~." p·.arerea;

'. .

I

'P .. 'riv inea rn ea patimas a~

,',':; . ']1, ~ . '_; ,1,1>'.' ,>:~ ':: . ~.y ,!..; ,': i : ,,.'.' < '-

Spre ~e!e curVy~ti am intins-o Deci st~n,d acum Ia jertfelnic

A. .

,C .• ' 'u m S:'a te.··· vad Imp' ,fira,t, .. e!

. -,. ,. - - -, .. - ,. . . - - -

O SC""8':""'p':'" a~: m c 'a~' d e· orbire

., "~.:'.' _.::.'_':'._': .. 'I :: ... ~'.i: .. ,,_,-:<_ .. _ :_:_:1 ~ .... , ," .. Il ,I n._

Si lao, lumin a~, rna scoa tel

'V - --- 1 .._.. . . --- ~... ..

. ~

".), cat de Iungaimi pare ·

, ...... ," .'1< -A d ~ l~'"

. ~'" :rllgaCl\lOll ,ran~~-Ule, l~~

lUI' cand lucrez ale lumii,

iN,···.' ici trud .. . a'~: nu .am ·n,iJc-:i,~b·.<:,?"Q':I~/!i.

. ~~ ',. ... ... ,._ .... ~' l}r.-!!I1.·~ ._" ~~-~l~

I 'urn rna orbeste 't:8I'a'na

y~ ~ ,

I " i 1 umea cum rna in§eaHL

#\

In' v l"j a: tl"a:' ·m·:· ea .. d .. , ·,e····-·· sa rt . ,a~'

, . , ...• "', 'l:, u :...,' ~ • '.~' •• _. • _.' , •• ' • _...: • • '

, ,.

E .. I

' .

," ." ,'1'" ~~ -::: ~' :;,,"', 'r ','.,': j' .::" =\:.' .I ".:' 'V'·"' .. -~.-: .. ::. .. ~: .".

U m am purtat ell . iciesug

_c::~ v A d ~ .

\.(1 rna cutremur can,'. mtru

La preacuratele Taine;

0, prirneste-ma, Doamne,

C "} d ...... hai

u ce e ae nunta name.

- ill i@1 ~ \iJ'

,11" imm ra m ea eea sar raca

, II _ ~ __ '_' j",.. I. '., lV.:' '.' _.' . -. . _~- '. _", . _.

filh iI+

,[ -',",II r aru noaptea s-au ascuns

--~ i planuiesc S~O prefaca

] 11 pesters de ru~ine,

liar tu, gra'bind in,n,oie,~te I--re darul T'a,u In,tru 'min.e!,

MA d t, di 1 ...... iv anona cea aiavo easca

M" ..... ,.,

..... ' . '.,"_ - ::: .. -.' , .. ', '.' · ~ .. ' ..... , rrma

a stapaneste nec,ur .. ~ .. ~t,

"I T'- '. "T-::::' . . ~ ..

.. .

,; ar u . e S'm,ere:~tl pentru mme,

~,i te 'po'gori pan ... la moarte!,

A A d" ~ ...... d

cum cu·n,o···.·scan,u~'ml ,c··.·a,· .• ,erea,~···· ..

' - • -'" -" • -" .- •• "_ • - .- - - - '1 - "--" •• "_ -" ':J"

Ia:··'t·'a~ ·s'm·· .. '· .. e:- r,;'l·t'u, ' .... m'··~':· -a'~' 'm',-' "~" '&'o'·-·,,·ar>·te· ···t

, :'''< ,~, ..' :."", , --, -. , . ' .,' .1 'I _ " ' .. ""

P,e, calea rar,adelegii I

.

,_ :'e~,ertaciu'nile lum.ii

Piciorul meu sORa,u, poticnit

I Dar tu de pe Cruce m i ... arata Cararea ce duce la Tin[e ,!

, Mironositelor Sfinte Luati-rna VOl ~i pe.min .. e.

Fiind eu rob trandav iei

Cu somnul mortii dorrnitez Fagaduinte1e Sf1nte Neimplinindu-rni la vreme T,re:ze$te: ... rna, 0', Parinte

C...., 'I ne !, _........... 1-

ammem nu vrea sa rna, C' .. iemc.

Pre calea cea stramta a Crucii Ai urrnatori r= S'fin\i:i toti Cari grabesc sa te-ajunga

" , ""-

C',. '"IU: '1, a,: crim ;1·'1"" sud ori si cu sanae!

. _ , . '". ", ... ' ll!I '" .' ,,' '- ' v'~ ,,' :_:,. 'e " ·

Pre mine grija I umeasca '. leu tiranie rna strange! '

ODINIOARA

_- ,

Q,I: A::···"··· C,~:"U'M"'; V'''" ,'_

, Aruncandu-ne tn urma I Ochii nostri sufletesti Carre anii din vechime ,A vietii crestinesti,

, Mintea no astra, se uimeste De sfintenia ,de atunci, Limba tara sri ramane,

.,_"

Ne simtim c,a niste prunci,

Caci vedern pagan:itat.ea, Dand razboi necontenit Adunarilor crestine

. Din Apus ~i Ritsa' it.

~,,, flV di fA ...... 'Mofl, a,I,1 am crer mta sranta

Ca 'u:o foe atunci arzand

I B."'" '" A I

.ar I. nsenca In C'UI mea

B';ru"".' IE.n. ·t·!·[e .. -··'I-',Q,·.··r .. ~':':"le,:z: __ aAn!- d

JI:. , _ "__ .. ,. ."", 1 1 •. 41

, '

Adancindu-ne mai tare

I"t;,

In trecutul departat

A] Bise,rici:i crestine

0- ..... - d " l' ,. . , . ',., 'Y' -, • , '. nne u. nostru sta rmrat:

I .

Uriasi vedem in fati

Pe strabunii credinciosi, Noi suntem pe lan,g[il d:an~~i~:

Toti, pitici neputinciosi. ·

11 ,i- _- - -

~ . , .

P, '1 A d' ~

~ runtea tor avan .-_: cununa

Razelor durnnezeiesti,

N1' 'I """, d i!

I se plea,ca ·.··~e rU~lne .

Ochii nostri ce •. ·l'~ tr" 'U', p .. esti

- - _ _, , '.. _'" ,;Ii

o } _ .~ l •

M"· ~ ') fl- it '1·' "

,'",l'C,I, 'a suriet. man ia p,a '

NO-'1! a pros '"'e"" nu -n 'd''': ,··,""'a·'1 ~,." ,'"'".<

" ""ap".,. _'". ", r,C ZDlm

S)( '1!Ii ',.' a ·,t,v, .. , .,-. I,e:: S· ·1, ", .' .

d, m,a . .1 icu~el~,.am . ,a,~'::,av,a

......

N' ... ·· " ! I' .: -1,',,' i ~', .,:' '}7 '.,' ,. . ou ·U.l ,.e,rusa" ,Im~

. .

A ,,,,,"" '~. '. ] ,'.~ Ii

stazi traiste .e sumter

Svau umplut C'U nascocr-' Iar din ·tain,ele credintei

LU1m': ea nu mai ar·.',:'e'· stir If" I

, ,,",' '. _', ,'_ ,.,_. "',' v .','_, ,. 4i

Toata straduinta lumii Este s,pre ,a dovedi

Ca; "Materia, e totul. Du hul n'·.-,ar-· e··' unde f ",.,

_ ,'_'. _ • _ '_. , " ,. !Ii,

Cal d ie m ult se',', mai in s.e ... ' ala

, ._, , . -, -, " _ ~ ,

Cel numit "",Cuvantltor"'[ Care cearca nurnai "fire,a"

N " · .., d p''''' ''looof. ""'T est,lln,'", p_,'le '" -·a,calor· !t

.' ._'

HIMERA OMULUI MODERN

() Icticite tara Dtuimezeu-

1'[ "t :I"l'f~ om din vremea noua,

I I, I )1,.1 vcacul eel cu innoiri>

I 1:1._ rfi' ~'.fll{.lp alergi pe urma

111'1:1"' I t.tl~ sane naluciri.

I .. Ilitur-rn vietii se arata

:tt I' '1'1 n' uca, ca un vis,

I :;~"'ttru llisa ~i stral ucitoare, I.~. ~ 1.1 1,1111, «.(.1 or de paradis) 'I>

I II r ucirc pamanteasca "I"~r't.l ,l6'~i fauri mereu,

, A ( , ... '

, I,' ttl uruncat In goana vietii),

)-": [uutc de la Dumnezeu.

" .. ," ,I! 11nsl~()cit atatea lucruri ,I M,i ut {ilea inlesniri,

i erez] ell vei ajunge

, ihuea desavarsitei fericirib

'-'.

I. 1_1"\ i~:'trl, -- tocrnai ~ dirnpotriva ._,

,i-_-)~ni rnai rnult 0 urmaresti;

I _ ~I:' 't()1 111Ui mull se departeaza , .. 1 III mai neferice esti,

l·lft~,[· ~t i peste adancul marii

1"lt prin «vazduh te porti zburand» I lall' marginile departarii

I ... , ...... ,.. <1 ....... d>

'_ ""i'lln)pll astazi <' ..... a un gan •... e-,

l\1 I, terminat cu mestesuguri

~. .lspravile» de, pe pamant

$i vrei sa mergi <<in alta lume» sn pui acum «a~ezamant».

A

In goana ta fulgeratoare

Spre «ostrovul. eel fericit» Ai trupul hamesit de-e pururi Si su.tletul nemultumit.

Prin cele ce-a rodit stiinta, Nesocotindu-I pe Hristos, Cu p ... atru mii de, ani in urma

.. A

P 4it- -- •• '1'

e oamem iarasi I-a inters.

Din nou suntem la «Tumul Babel», Caci iarasi ne-am amestecat

Si iarasi nu ne intelegem,

In drumul care' ... am apucat,

Acum faptura cea aleasa, Ca fiara este la narav Caci, niciodata pftn..1t astazi Nu s-a distrus asa grozavl

Priveste, o m,e'n ire '; roada Pe care ti-ai azonisit

~ -....

Sa vezi la ce masura - oare -

De, fericire ai sporit!

Priveste cate cimitire,

,t-. y

In scurta vreme le-ai umplut

S 4, .A ""'141 • x: ·

1 care muioane, astazi,

Carnin si tara si-au pierdut.

v ~ . .c.,"". .}". '. ;,

. eZl nesrarsuele ~lreagurl

De invalizi ~i de sarmani, De cei sacatuiti in, lagar

'De vaduve ~i de orfani,

Priveste valul eel de lacrimi, Ca astazi a sporit mai mult Auzi cartire de noroade

Ce gemete ~i C'U tumult!

~i spune-mi unde-i fericirea, Pe care' o vanezi mereu,

La :c'e· · ..... a 1", ajun s (.'):-·a~ C' re .d ,41'1·t·ar

, . '" ',' . "., .. I.., ' 1. (1l c '. .l,_ ' ... : . ,

;.. '.' "

I-n p' ron ia ]. ui D'" . ~ ~ e: e' ul ,', .. '~.I,J,""l cc'umn';z<.,t

Dar natiunile rn ',a·'" i tare

" ". " ",' -".' , ". '-'_ -! '." •

Prin <xnascocirecc- se distreg, Iar tu Ie pregatesti I a ' m·· 0" d ~ -

:_-' ':'·',e- .. ·,~!J·" ,,'.,', '~" -

P .. bilul "

rea mizera ~,] U COS.J:CJu:g •

" ,'-

Ai cercetat adancul firii

S _., ".'. fl" :- ,'~' ,t, I t'· 1 ,,' :'~ ". '.' ,~ !f.", "

.I. SU, etu i r-a uitat,

s ~

[ Ai scos din -ocun d(e'~», pe lumin 1

_ _. ~. _ ~ • __ -e • _ ~.., . • _ '_'" ~ J, ,~

Iar duhul ti-i intunecat. ,~,

P ., '! .) • I';;;

"'-'1 .,.0' ..... , ,"_..:' .···1· ,', .... , ..... _. ~.--" '-,

fin, ezoismu aruma ic .•

........

Voind progresul sa ... ] zidesti ..

C:'" r la "C".,,, ,:."-' ' .. t'~~ ,""" __ It,~

."U l'a.CTl.ml -- J.ai.a ,~. ~J eu c'., 'I,

Pe biata lume 0 hranesti,

Salbaticia din natura,

A

, In multe pa·rti ai irnblanzit

: Iar patimile cele re Ie

, Mai tar ','e·,·~' l,e:' -ai salbaticit

. '_ ..:_' I • • • ' • '. • _ •. ":" !i...1!! _. ~._. _. ~ . '. . ._ . [!![Ii

Acuma Insetezi de pace ~i vad .. , c'_',a'~: teo sile sti m' I ereu

~ ... -' - _' I '_' V. J ',," .

S' ..... .t")('~, .. ti i ~, .. .. ~ &. - .,', ~~

a rauresu pnn «c'onierenfe>L

O <·.<-P' .ace ~a-':l'''a~ Dumn ezeeo'

.. .,[:., .~ _' .. ,. - l·(.I" _ _ ,",' 1'1 :_, 1,,1 • . . /U'" .".~.

'T f Ii' I Ii

~,'U ~;,aCI erase P utnoare,

1'1 x ~ d al ........... ']

nlPartln:~: a, rnaru val.

~i fortarete zburatoare Cu aripile de metal!

'Dar pacea este de la DO'nm.'1l·

A"1 'IW' ~ 'I' 'E---:- 'I ..

« . p:',acll .1'" este lZ"'V'O:'~'-

, ,,_., " - 1,'",

D'·-" ,~, .'- .. " .. ,~ 1," ""0'., 1 '. D,r-,· , I __ e l1U vel a~el ~a ,a ' . anSUI_,

......

Ale r,01" t. a dam I'" ·C· .... .t!"i(ar"~·a~ ..... s~ to f:

, 1, C" .. ,', ,'., ' .. '- -: j,(3, I' ~'r ~i fI!

A

I 'In'I,'' 'S':;C"'11~'1~n" lib,'.', 1'l'OC', ia nul eel d e tain r1

:', ,_,',_', .,,', "" ,,' , ."",'.',(,1.',(

I Al s:fe:relor duhovnicesti

I Nestrabatut mereu ramane ~ - Spre culmile cele ceresti:

......

Impaca-te intai cu Domml,

Croindu-ti viata -ocdupa duh>~

D·'" 1· ~ .

.. e n'u. Vlel lffi'P',:lll1J, a,Ce:ste3.~

A .

Im aprastii rnunca l ..... n 'V',' az';'~ d ·tlb~·'

. ", l'.~_._y.l_,_. : J ". ,.[_._. - ._ . .:___ ·u.'·'fi

, . -

, 'L,' ,'a,,· 'S'·· tralu rc 'lf~ re a o rbit 0·' a r e

. -,_ ',_.. . _. " . . ".-' - . ," --' . ,', . - . -.' .

I A nascocirilor lumesti,

, D," A ~ be ......

, . '.". -. .' ,'. -, ~, , " , . . -.~. ' ~

;..omnie,~te mtunenc .... ')z'na,~

I ',. fl"'~ , ,- '] ,- . " , . ~ ,

I_n su,!_· ete e omenesn ~

CA ~ ...... "' d . 'Iii'

'_ asnga-tr dragostea curaa,

S traina de rat' arnic ii

-- ,. ' .. '-' _ .. _,

D ... d ~b"'" di

_. e nu ver ..•. obanc • .l aceasa,

Nimic nu faci cu bogatii

• , 1

Masinariile lucreaza ~i scriu Cu fumul in vazduh

Mizeria nesuferita

A U"n' J:l.1" viet I'": <"<"~a"" ra ..... d·:: e duh >"">

I . ,\..r I .... : ....• I .. " " .. : ]', . " j reJ·.1 ··· .. ,1 .• ~'.'~' ."1,. ','. ;.': ' ..

Pufnind. motoarele ofteaza

, ,

.' Cu lucratorul ,ce.J sarman

: Cu maini ,~i 'fa'{a, obosita, Murdare vesnic de 'c,atran ...

Iubeste via ta cum patata

, '.' ~~(, .I, ~ r ..' , . i1 ' "

Si lasa portul dezmatat, Iar daca nu pricepi aceasa, Dezeaba te-ai civilizat,

.......

"""

Intoarce-ti iar privirea nlintii

Sp "r'~';e-' v ·"e" a·. c U' 'I' ri )'~ e" d '; in tre cu

,., ••. ': ,_:-' _." •. _l _'J]. __ •. ' __ '_" l:. _ ,._ ..

Cu. duhul rodn.ic al credln"ei ~'I~ ve ;'1'· afl a tot c 'e~··, ... a:-· 1'", P" "I·e~·r·~'d"u,·t

'-i ' ,'.'. I • L ',,~.' " • _"~,, r ~ .' '_:, .. r .' '. _ ",

.

_ -, .

'57

I I

I I

I

I I I I I I

. I

Precum ..... 'n' ····u llnti sa-·~' 'nrin71: C-"U~ 'm,Qn'a" I ' "-'-', I ~.: ._ .. :, .. r~r-' .~:"".J..~, ' :,: " ,lUI"I.·

11'):': ~. a"p";: lu ·n-···a .. ·· 'n:~c'" Ide 'c'-'um"-

~ .·1n "-'" ... ~"i::_::~ ,·:t.~l':,'~':~. :_, u,

II A~a nidpe «h.i11!erl» vietii

I Din calea veaculai de-acum,

. '.'.' 'iv ilizatia moderna

'[ J 11. «duh strein>o- 'Ii -a faurit

'S-·'Ii~ d'e" )' imin "a' man""'['u·'m~;"-IiIi'l· I

,~I-, . U : '.,_ .. ' .. :... . .. ' '. . . :_1 ,I '. . .

'~ _ "_ "_"_' ,~_._ ,"_ .. __ l .• _

('~lt dezgusta .. re te-al fentl

.. - .. ' . . " .. ,._._ ~ .. _." . . _ .. ,t,!., _ ..

I . x '-D-- "- -,.... . ... . . - . d '-- "1 ·'nS,a ., .. :.u,mn,e:zeu, cu :· .. ·'·arn,l,

T" "" 'Ii 1- ""

• e- a'lDlC' ,.,~Ia acopent.

- ,

-~~ la' E-; "'r'-~:h' on 'p" e' urm "- .' a. ..... '

'f 1 ,:. ' ~-- ~ I.', .. -:; '~,,: "- ,I'" -:

Amandoi ne-am intiln'it .

S '-'--d"- d'--x - ·· .. d'- v -b-)C' 181,1:· 0_ ,a't" n,o:l. .. ~'.e .,~. O'[.-a

,

la·····it'X c: '-e-" l'~m- , '. l~ p.-·····o.- veste a",'

" , ~ .. I._ .•... 4 -, ._,.'~ ',- ~. ' ), 1 ... :....: .. .....:_ .... ~. '" _"1 :~.', .•. " :" '._

Despre <,<Raiul Sovietic»>

~.' d .c~' ,

. 1- ,e,:~, i S.', u uferi nt· -'.3;'. 'S:·· a :"

_ . . _. = -- &111", I" . - -

.

Precum alearga satelitii I - iurul glo bului m ereu - 1"11 J-:' '_1_ -','-.- '.1 : . _, ,1_,_ ~~,- -',

Asa d,u.pa «hime:re» astazi,

A- le rsi u ·It't'··a_,~r..d", de 'DI-;-'- um m eze ·'''''_~·U-,I -

, Ji.... ,e' .....,..... . ~II -.~ '- . ..' '. .' "': . '_.' .... '. ' "

Eu am. fost fecior de preot

T· ,'-, X:'t·_.···"' - d:' 'D:"'i'" .- .. ' .. -.-- ' -, . __ -: .'

'_ .ema,I_,or_'e . __ ·.·.·u,m,n,ezeu

~iO ·]"8"'-' 'r-"'a'~;n'-"d, uiala slu ibei vI.: ,I,'> ,Ula,I_-, '--.,'- 'j.'-J

Sunt deprins din' satul meu,

A- lerei cu Yn;I~ de 'm', ':~f,~ct-Ui'.-gtm

. I., ,5.1·" ,II,U.· .' __ ". ,_, .,_~,\)_.,.. ' .. _ :_ '.,

(' ''II;'UI ' 0···· vite 'zx de .... -'-'-' .... - ".:.

, ...' .' "ct 11' .. ) _<-;(1 \!j'i ,n e:splus,

I }a::~'r coana ,~s-··-t')~· sp 'r~~·"p-- uerzare

- .... , e.· -,---, .' ~ ¥" . Co· .... I'. 'W'. '. __ .)l,c;;IU;'v

!·'-a·~C:·l'" 'n:"u'· '1" pe <""";A~~'I~'Q, 1w'-·' I-'IS'~",·,,\us>~r-,··.·,·:·>->1

._. '_;"'."_ I"._.:'!!!!III,_ ...•. > .. I _ .. ;~~I~ ",.~.'._ .: .. ~_.~.:~. __ .~., 1.,

I 'J !II

C- A d '1 A hi

_ ',an,:. ffi:-a P'U,S _ '.a tnc ,'ls·oare

E' ': C" ~a~·n-· ta -:, neinc etat ·

.U '." .~ ,).m ,._._._..:;_~, _ ..... '

M'Ii) A-' d"

81 ares «,~,::n.e,xanl-. arec->

Care mult m-au man'2iiiat~

~,-- --

- --- . .

De nnzena aceea

Ce induri la in.'chiso'ri Suferi moarte nu odata Ci de zeci de mii de ori!

. ~

S- ~. -' .-, .',ti!" diJj'.' . zil~" ~-'. .

.... 'I'ii' - ,'" ';0 _ ,' ... nQ:e~

.,,~. '.-',,~ ••. : ..• ,!' v: - ~!,~' ~IVUQ:u:P

, • '.' " I '.

nl'! C-''P'JD; 1,,~~~·~,.O···lrIF!n,t,·

r"" . ~ ._,' g, UI.JoI""lr__...,A"

Dwime."~u·.· " '.'~ftw·,· '~j.~nf:f"'-.

: .'. .' .... . .. ~"_~. u.&.I.. ." r ri..~ .... -. ~_. '~" .. &U£

'. . .' '-I,lt " ,.." -. dIIJ'i~ - . R': ., . ,.I!!I,. -.

pn:-~t~·;I;a···· .1'1)I1i"C'· " .. ':,' .' . -,US·'··. J"'S:,-_ .. ~~ .. F,~ .. . . ~;.

,

N- iii d 'I .- d"· iii _ u'mal: aaru eel, ·.··~·:m ceru,rl

M-a,.'p··· . ,hit p: il,·rl-I--e· .... C.· '· .. ·'u--'-~ :m,-.·· '. ~ m· ,:.;X vezi

_, ... __ .. , __ .il . ..,.,

C'-' lIl'd·'·- .. dOc, ~.

1_ aci de juaeci omeneste

. ~

Greu ili vine ca sa crezi.

-

I: n ce - -t·· 3:' ·t·,'.-e·-- "8· Trape "z·: ,···-:CU" D," Id': ei

I:_ . ... .. ' '.' '. _. . . .... '. .I:, i ... , .~.,. _ _" . I, .' .,

,-~e afla 'odinioata, ' I

o Biserica greeeasca

R .. ...' -~x""<-d';· •..... !_'X .,

. ··· .. .enumna ,m 6 _' 'oara,.

~ A slujit aici 0 vreme

,.... . .

1: nainte de f'a'zboi

Un Arhimandrit cucemic Cunoscut aici Ia noi.

I

l-

e ~'A, 'b"'" oi' .. ~

, ei Inc'.~:l~l atunci C'O m:lne

Zi C~, ,zi -erau luati ~

~i trimisi ca robi la ocne

0··- - .. A . ,., . ",x '~'-" ,,-, .. I

:_-r,lln ,P18"i,u" impuscan:

A A d ] -- '1

, pucan,_u-,:, razmerita

II F···· "'_---. <t' - > ~ ~'i . , ,.' 1 -:: ~, nch iii ', .' '_"'- ..... , '--:. :-:.

,os., ,a.u, pu,s 1.'l me.'. lsoare

1 ~i credea ,c,il bol,evicii

Ne""O"r :c_lit' a-'--- S')(' ]. o-m·- .. ·o····ar··-·'-···-.-.&evl_, , __ U,,(1-,':", ,_:e.

Cum erau odata altii

D.-:-·. <iii - - --

~ ... , u.~'1 ,ca pentru cere'e·'tal,

Am'- .r-·a"-J·ffial:':IS·:_·, ,Am··I .. I"'C'~:I-S~' 'C,.'D'· U't···n·-'-u- I.--

I, , J' .• _. , ..•. IU "_', 'I.-"J

Dintr-,un lArg in'vec.inat~

58

,

I

--- .' . -_ -_.- - - _ -- _ -_ - - . ----

·SFA,NTULIOAN IACOB :ROMA:NUL .. DIN lERll:HON :CATR,E SiON :

- . -.-- - - - -._. -- ------ . ------- . -

B .. . ... ] . . .. ~ .,. . . ~ d ide

, retut 0111" aCu,n.l :11.a· .. ej-,e'

~ De v··:';a:··,·t·:a~ ··n·~··e·""a· ·v.!aA,·n- d

, .': '.' ~l'.''''_' _:'_"_.' ' 1'1 ."

I :,

S-a. marturisit la 'mine

:. ~,i mi-a zis apoi plan2,alld.:

~~. ~

,

Z~ I· ib _ .. ~ I

1·U·8 r .. erarn me .e

AI .

In zadar am .. asteptat:

V·Yd· : : .'.:. b ".. ·e···' c·F': ".ra·~··~ itul , . a.·-. prea ·'.·In.· · .. a sl!~:_r~,l ...

Astazi s ... a apropiat!

...... \. 1 'pc::- ""'" I

Intre a, te e." .. ' annte ~

~ ,

Despre carle am vorbit,

Vreau ,sa-Ii spun un lucrutainic

. .

N d ·1 d ...

, U c e mutt descopent.

#;.

Inainte de-a rna-nchide

C·· 'a?n;" d era n 1 I a/ C··:· ·a·:· UJ c .. a> Z··

i ~ :.' • ," I ~'. ,__! " ,: _", '. ' ". '. ",

Am plec a· .. t·. la vinilto. iare

" l ~ . J '. • ... _ •

.... ..... II- .;..td .

'.:. '''-.:: .'-l":~: ~ _."... . -; ·.-'-.·::~I·· .. :; ".:'_' l:.·'· . '-,.' I .::' .. : .... !_.~: ...

Ca. sa rm treaca e necaz.

De primejdia rascoalei

: S·.·o·· ,·C·' .otind .... l~n·. aand·ul ·lTIe··u .

. . ... .. -. . . . -... ,_ . .. '.. . "

'i!...-

P d d t- .... ~ e oeparte ce iovarasi

AI 1

I:··· ~ lace '.- v, m·,·"O re.:."u

mJ p .s. ' ',-Iea sa .. er~, m,eJE'~ .. ~

. """"" .

1 Colindand asa odata

~~ . ~ d'

; Si Ia moarte cugetane

No depaite d·e acolo

CI ' .. p: ··0··' ··t· e a u d sun :a'~ ~ d

." ~ .,0 . .: ..... I .•... _..·.~[l .•.. ~ ... ' .. :.:. .. 1. :n .... -!fi.

i

I

A .~. V.I· '0.

.: m crezut ca-i D .. a, .ucire

I Caci atuncia eu demult

I ·N··· . . ,~ . '+. .:.-:- , ' ot

· :, U. mal auzasem C,l.Op·o .. ~

~j uimit stateam s-ascult!

i M'· . ... .. ~ ;;,.; b 0;, . . .• ,. .-. . . . ]'. .-. 'I

. : .... -·a:· m: g<: ra··,·· .. I ,t ap .. :,01 ,s.p· .. ·r-e; 0·.··· c u

. . .. .." .. _ l .... Ii.,;..... ....,

I ~" . I·

· D·.· ind e .• ~· a .u··z-~'e·-·a····m·; stm a·~:n. d

· . .:.... . . - .•. !Ii"..._ . . ,.

. ~:-i intrsnd intr-o poiana

" A··W .... ' .. A. d

I, ,:· .. m ramas parca visanc .. :

.....

Ina int c .a ·m.; iea deodata

• , ..: '. '.: _ " '. ' l" , " • ,1 .' .' . - ., ~

Ca prin vis s-a. ararat o frumoasa S inastrie

C ' I;~:··· 'C: p. ·,r·· ·e· a·: in .. ·U· . n· . a·', t

. II .ac.av ~_ .. _." m., ... :.,' .,.,

indreptiindu~ma spre poarta Un monah rn-a observat

Si iesmdu-mi inainte jn'treb,alu~m-au rnirat:

Spune-mi ornule crestine

A. . y-

In ce chip ai nimerit?

C- .. :f ' .. ". d·e···' p.'._- a~: t· 'r'UI a····· ·~I: 'in ·c··:-····o··· ·a·· c····e' .

,a,e.! .I: ... :._._< · .. n: ~ ... _.~'.~'.

Pamantean nu s ... a ivit:

Povesrindu-i intamplarea M' .. .a legal ,C'U jur'amant

C· ., .......... vades . la ... ~ .' .... '"

a sa nu va esc ,t. rnmem

De .... s p·.:·;r=,e:=· locul lor eel s::f::a'~:n:t~ ..

• _'~". ,,_, ' . '_ I_I I ._. , '_' I..,

Daca Domnul astazi ·\ie Schitul nostru l-·a vadit

N· ~. . ': ... ~ ·t· 'v.'"' :..... ,I' de t ~. ~.

U. V(JI-alDUl,_':e ,.IDe

FeJuJ cum ne-a ocrotit,

lata noi traim a ice a,

·M"·, ind lui D

I .- ..... I,', I '. - '. :- -, 'J ' ; : "I' " '1-- . . .. ..:_ . -; ::. '. "

.... U,' tumID Ul .··umnezeu,

·U . b A .'

.,·n so. iormtreg, cu pre'Q\l,

Diacon ~i Arhereu,

Cand 3. incep ···u':t p ... rizoana

..... '. .... . ... .. -, 'W. .

Intr-un dull ne-arn adunat

~j. de-atunci, ziua .~,i noaptea Slujbele n-au incetat,

Si zicand Sihastru asta

Mi-a. deschis Lacasul lor

U d· {OJ to;, ...

nc e· lO~ I. cantau atuncia

S· 1· a V· 0·-' slov I-I a;' Am' ..... 'C·· o ·r· .

.' :- .... ':'. U. l.l._'·. [ I.·.} [' 1,_., ..• 1 _.: _ "I

~ 1 III ~Ii l'l,f-l··'.'n~,d·'··,u···.· -ma ;lJ iC·····~u··, 'f:lr~-'I~c,I<la~1

I - - - I' ~ ~ '. . ' .'" .... , .._ _ ,' ..

I" plecat .apoi grabit It l\lttral$i in padure nu dau de banuit,

. ..... d ,", ~

11111 'I .. dn,~1 u .... ~1 povesnrea

IIV iosul batranel

I I II I or~ apoi spre. mine I fI ~ - '"::1 ZJ S,,'I In' I,!IC· •• · 'en (1- e I '~'

. ~ ." ti _ ~ _ . ~ . .,' '_" ,'II!,

I ~ II~ IS~".U·.··'D·.-.· ac <U'I rna a st '8>

III ~ - ., ,. -I . ".' .. '- .. .'

. .

~ i d h "

. ,-' II, tll .\ U. I ovnI.1C1esc

!I - stni pe la pustie

I . 1 f!~~l-)JII (I,).IS~,U,:I]-' S>U,-Itl·,_: etes .. ~cl.··,l

1\, II '. '_', ..:: I ." I, .' ~.··I .'. "I'

I t r .cut din ziua ceea

- . .-

]~t .. vreme la mijloc

. -u dus pie t101ti in lagar

I Iii 'I"" l' I

uunu a un roc,

Ca~ re . d e ... ~~p~:I~;"'A,a·';-: z .. ·ar r "a':"'u")

:' '·'n~' ". e-'/ ···d.~. ;~~ ,]AJ,a":' I I. 't)~··,·"· .; S'I-~' '0"1'" '. ,II _ ,',_' I a ,r 'O',Il!e"pll .. 1JI. '.

' .. ·.···~ci s,a facem Icum se cade

C- ,. ]

, restmescu nostru s····.',e·c:·m~·'n·· ... ' .. ···

- ~ l' ~ ..' -, , - .".- . ~

Clef vrajmasii f~ atuncia

Ca die ea - I' rtu I 11 aim" n

a 'I._I. ~- pr"·/·'j, iC',I,n,S:J~ I. '1" '" Ir~,:~:J., "J.J,~

Iar acei ce bat 'ill cobza ~'il P'-,. e ~ cruce 0'.· if.i.1:· :n" g .. "-."a,i"; n .-. a-"" 'L./AIlc_~: ~"·I~ I t •. ·.If'. ~i ·d-:' .• , 1-' '~ "I~:

U samanta necreamtn

c I"I pee e' 'teo rea ') a" m - &0"' a~ ,

v,. '.'" .. ~,: -"' :, ~.-:.-, ',~'., ,~,. a., :c: ~

Nsau evlavie in suflet

N'" ,iii .. 1~ b

(,,-. , .' (I ,- ---". . , .... . . . '-----:-1

~ _m,e,. rU~,lnle ,a, ooraz

Pie cac l~ 'U: D' .. e nu 'p .. : ',0., t· f : a ce

r'l __ ' ._ iCI .. _- . .. t •. ttl.' • " '.' •

Ca~ ~l'~ b , .. o·"~ 'e··- rul p.:. .. ,e" gc.'r·u' m' . a= z!

: _. .. .' . . I. .. ,-,,,,. . .. . "". '. - . '.. I . ..:. _~, _ _: •

. . ,

Domnul cerurile pleaca Pentru neamul omenesc Iar la :IBl sa~~i plece capul Mu1ii crestmi nu se silesc.

011 "1"',·- ui nd ie=·· 8··:U·· 'S··: pe en I c: .~.~,

,JJ::rI, .' I ~ _ ." . ......,,:1 -_._ .. ~. ." ... '"'"

Mainile dumnezeiesti Tu m--r' a~,c· .• ar a face se .m -···n"·-·,UI.I]

'1_ ,'. __ ' . _. . • __ •• .' ,. [ •• ~ •.. ~l

Omule nute silesti,

~

'E~·'I' ne 'm;', ·a~'n, tuie crestine

Sa~ Ar~i~du-se pe l~mn

I, - - ·t·' ,- I .' '. - .. ' .. }";; . " - .;;, .'-".

ara tu SOCO,l rusme

[,I ~

IC,-a···'· .. · 's···~' faci a":11 c· .. ·-rl'u. c .. '··'l'~:I'I·' s<e-::nm'-I'I'-l ~'

. ',I .~. I", l~ I,~.·. 1""", r "," ' .. , • .... " I .• _, _,_=------- "

FA"RA E~

.",,~ •. ,~!, «II _ .•.. - c:>

~ --

C ,.- 't" "eJt; _'W d D",·, .. _ .. - .. - 'II?" e 8,UD:' e. rara ee .. )lomnUI~'

S f' .. d 'iii

,~ I '. ":" _I I " I' _. . .- '1-" ( " i' - . '". . . : -'" ,1- [~. ....- : .: - • -" " " I

'. unt un prat ce oase recr,

Hrana I viermilor d ]"0-:-:' groapa

I, ", ~. _ .,'! '. _'.' I' •• )' 1_ '_ ,", I ." .,,:____ I. _. • ._ I _:', .}

. " ;

~- I~' ,8:,:'· '-I'IID'n' , rC,-:'I·II; o·-'r·' d .. e··.·, vee ,; '~

:.... _. I I (, ' " ,',' - 1_ . _," 1_ '. I .1!l1

-

Mintea mea 'fara de raza Lummarilor de s .. us

E b ¥ &:,;iiI;, .. y ste oezna 'nle1sll',ar~ll.ta

D' u .. P -Ia'~, -ccvesnicul Ap .• :us».

_. _. _. • I _.. . _ _ . I _'_

. . i. I •

,

... I' .' I I ...

1

Ochii mei fara privirea Spre Parintele Ceresc, Sunt ca ochelarii nesrii

" ',,'" " .', - ".,. e'

,A celor care orbescl

Ridica-mi, Doamne gfmdul Din veacul trecator

S i-rni potoleste vantul,

S' cotandu -ma d in nor.

. '.", ," -\".' . ":_ . .... " ._. -,,", " . _ ... -' ""

Gura :m,e,a" tara rniscarea Darului lui Dumnezeu, Este clopot fara Iirnba 'Fara, alas fiind mereu.

"'-

,i"i"

I, ,,':,: t,V m a)'" s ~ caut

. Ilva a- " "a "<"'"

Spre vesnicul senin,

'L t d

,.' "a care nu-t durere,

Nici scarba, nici suspin!

~I ,I bi h

'. ,nSU~1 biata mea urec ""~,

Para Duhul Lui eel Sfant, Este zdreanta agti.~:a'tii,

C .... 1·- A" t

are tremura ra vam.

Cu draaoste cereasca

II!..-

Aprinde ... ,m,i\ mereu,

Stapane, Milostive

~i Dumnezeu.l meu.

La tronul Sfintei Slave Cu trupul astazi sezand Arata, Doamne, mila Spre cei de pe pamant!

Iar la maini si la picioare. Daca Domnul nu da spor

,'_., (. " ..' , "', ". . --,' ,.... ,

Lucrul m,eu '_, atunci - ~i mersul

E-·, - .. 'j ;; ..... Vt ' .~, ,ste vesmc pierza OI-~

,Fara darul Sfintei Troite.

... ' ~ . ~ ~.

Eu 'S',U.· nt vierrne stncator.

. ." Iii ., , . II . . " __ . _ _ _ _ . ~ ~

Caci, traind tara lumina,

Fa~r'a~ d e n ade jd le m '0" r'

" '.,' ',' .... = ' ,,' I ':,:,., .' :- . .,: " . ," ~

LUMINA MEA

FIARA ,

APOCALIPTICA

cu 7,', csoete ~Cl·~ 1:0"', .'" " ,"

. ···'r1 ...... li· y':' ... ' '., .

(Apocslips cap. 1 'I

O! Soare a.l dreptati i Arata __ mi raza Ta

Si dintru nesimtire Rididi viata mea!

Tu eel nascut cu trupul Ca om, la Bethleem Calauzeste-rni pasii Spre vesnicul Eden!

Acum sporeste rautatea Deschis-a scoala Anticrist ~i dascaleste multa lume Cu "alfa,'bef,ul ateist"!

..

Caci astazi .fiara cea gandita"

:;a.. ~ ~ '!wi u ,~ '} "

lsi misca capetele er

Masonieria, comunismul ~ i otravitii de evreil

A

Inv i oreaza, DOl amn e ,

Pe eel slabanogit Uitand faradelegea, Celu i ce Ti-a zresit!

.... ,' . ~ v

P ]+ 'I ...... .. ': apalitatea eretica

~i eu paganii din, Agar

.' , · ..... d.l"o "'~

Arunca mai CU, muarjrre

Sagetile lui Veliar!

I' )in sapte capete de fiara,

A ... ,. v·

ceste cmci s ... au. ararat,

lar cand se vor ivi si restul, S rar~itul s-a apropiatl

I·, I " . i' r

. V a mai iesi 0 alta fiara

I Cu doua coarne ca de miel I ar glasul ei. ca de balaur, Avand putere de la el~

M ai are- fiara zece coarne

'" 1 1 t L" .. c ""

( .u semne e Ul ,.,:UCl.ler· ;.

~s unt patimile pierzatoare ( 'e striga astazi catre cer.

Aceasta este "uraciu.nea"

( c va sedea :p'e locul Sfant ~ t cu putere diavoleasca Va fi stdp aAn" ';a~ P e'· pam "'a~,'n't r

. (. . . .' .• r . ..... ". . ,. : . .... •.• .: .' ...

'. .

MUSTRAREA DUHULUI MEU DE CATRE DOMNUL

Faptura, chipul slavei mele, ({abdat-am moarte pentru tine,

I tlr tu slujesti la fapte rele .

I ~ac,andu.-~i chipu.l de· rusinel

if\. tale fapte prea viclene

lrni fae mai multa patimire,

Decat acele patru pe'ne _

Ce m-au strapuns la rastignire.

M · I E' abd

. ,at esne, :·····U,' raodam cununa

. . III. .• • . ~ •

·.· .. u spmn cer usturaton,

D A v """d d

ecat sa va cum _. tot ~eaun,a -

~T- .' ieni celor ramatori"

e-.asem<· . ,,-:. co: .;,- '.:' :_'.'., ~

Scuipari ~i palmu iri, tu Mie Mai rele lmi pricinuiesti,

Prin cea desarta vorbarie ~j glumele cele lumesti,

A-

In coasta rna lovesti tu zilnic

Cu sulita pacatelor '.'

~i Ma supui cu. "d'uh. nasalnic' La ",biciuirea spatelor".

,.

[mi dai "hlamida purpurie'

Imbracaminte de ocara,

Prin ura ~i necuratie

- 'Ca jidovii odinioara ,_

Mai mull ina amareste ruga Ce-o faci in, cugetari deserte, Decat otetul care sluga

Cu fiere Mi I-au dat la moarte!

. .. a b +1 f ",..

Cu trestle Mil "all a-ata

M .. ....... d A"1 R'- ' ~ ..

'. "'al rau ... ecat 'a .... astigmre,

Prin limba ta pizmatareata Si prin cuvinte de barfire.

De mantuirea ta En - doara .Mai mult a'm lnsetat atunci, Decat la arsita . amara, .

La ale Rastignirii muncil

Evreii uratori de bine,

Odata ._ doar - M-au rastignit, Iar tu prin fapte de rusine, M1i rastignesti necontenit!

A

In temnita de la Pretoriu

N -aveam atata strarntorare, Ca intru inirna ta, rece"

V,. 1 ,.... ~ .... ,

. v ic eana ~l nesimntoare:

S-·a lepadat de Mine Petru"

D ..... 0; """."

'ar toata viata s-a cau,

Iar tu .Botezul Pocaintii' De mii de ori l-ai necinstit,

, . ·SFANTULIOAff IACOB ROMANUL· DIN lE·RIHONCATRE SloN. :

, ' .

---- - - -- - ._- --'_-'_ - - ... - - - ----- -

T ...... lh I di ~ C" ,

: ; I ,'- "'_ I I .:-' '. .' "'1'-: ,"I '-. ,,' ,'.. ,- ',', . - _' I" 1 '_:_ •

a,i. .aru crenmcios, ,pe ., .. ,ruce

Cu fierbinteala MA cherna Iar tu fiind in ispite

Cartesti. 'in Ioe a, nla cherna .. ,

~ I

M~·' " ~ .. ,<.,'f ')1' ~ J .. ' -p-.c "t ~I -,.'" "

ironosueie, a,' a, mu,

CII b' ,'Y' "b-:~'t ~ e M'·:'" -a'-' U' u"", . .'- ,--" ,t

uar,.a'li .. ,C_, - ~:rm.a"

Iar tu cand prigonesc credinta I Te-ascunzi, fiind imputinatl

z" h '0' d '. d . ..... '..... d .... o

,. __ a ,el,·~,orln.··· ca sa rna vac a,

U Ad'''' d d 'M',x

" .'rc:an,,·., :tn. ,,~.,U'-', ~, .. ' .d. astepta

I· '"' dIS" &,1' C' T x "

__ ar tu, vemnd ia ,,"'Ja,nt8, I .ma

T~ e trand ave, ·~':"·'l'·,· a, prive ghia ..

.' _. _. ." '.' '. - .. . iii ~

, , .

EI irnpietrit apoi intoarce Celor ce i-a nedreptatit, Iar tu macar canonul .zilnic

A 1'".. 1" ",~ - 'j., ) '. ,

_, impnm nu te-ai srutl

Z... Ad): .. d ..... 'M' ,~

icanc SCI, vie oupa 1,····· me,

Fecio..rilor lui Ze'vedei~

Ell M,·· ... · l· ..... au urma ~ l~a'Ws"'a~n:~I'du-)~ '1 un tre .. ·' a

! ",' : _' [..:",... ~ •• ',_, • ~ .•.••. IJ. . . "'.- ." ~ .. _ -,. ..' \. .. ~ '_ . _I. .,' .

~ t, "··.e'.· P" '~.',.~ ,·t,~, ~:,~. , '.' .,'.

, '1'1 p", anntu smgurer,

I f Iii d h d M:"'"

a'r tu, '. lIn.', cnemat . e . v .me

Prin cinul eel monahicesc, Iti faci de lucru c'u rudeni:i

'U Ad' 1·1 '

~ rrnanc naravului lumescl

Gandeste-te cum a,l,ta d,a,t,a Mironositele fernei,

Prin Iepadarea cea de sine

U· . rma U: cu ravn a~:-p' 8'C,S, ii 'M-·.- ei T

- _... ' ..' -e- -". "'-,. ' , ,."

Cand Veronica, cu naframa.

1M.... . 1: c. v d" dori

',:,'-8 sters ra rata oe su ton,

I

I

, I

A

Intiparitu-m-am pe panza

Cu chipul Men patimitor.

La fel ~i tu, stergandu-si tina Cu lacrirna din ochii tal" Atuncea, Eu voi scrie iara

A ~

In tine chipul eel dintai.

M-· .' 'W' .... '. . ~ p', , ' 'C"', . - . "-, ", '-M"'! ,:- ~ ... ""'

.', a ro,a,ga c, .rea I ... .urata _', ,alCl\ .. "

Sa 'fie spre tine rabdator

Iar tu de luerul mantuirii

M ~ A! X ~ ~ ,

, ereu ramai nepasator ~

Iar daca Sfanta umilinta La tine n-are ~i'nca spori

Sa versi rnacar prin nevoin\a Duhovnicestile sudori 1

Iar daca zaci 'in suferinta Sau trupul ai neputincios Macar ofteaza, cu credinta Ca vamesul eel, pacato's!

P '0' ,. d ~

_. recum am ridicat r: e 'VOle

~ - ----

P'O"V8"'r"a' Cruc "l~:" 0 are c 'a~'n"d

' ..,,'. . . - c_ 1 ,_: a, . ,. - ."

Si astazi Eu ridic povara

'-/- ... - - ~"'.--,

1"l~ I" d v' A

raceteror c e pe 'pamant.

A ""

In, unna mea pe drumul Crucii,

Alearga vamesi si curvari _ Si multi ca Simon Chirmean .. ul, Ridica Crucea spre Calvar,

Marturisindu-Ma p'e Mine ~vlultimea cea de Mucenici,

I·· I·d··""" 1 #"!>.

m scare a urme e eu sange

Pe drum .. ul Crucii .. p,ana aic! ~,

----

,63,

c· 1.1 ~{\rutarea cea vicleana t\ ludei rna batjocoresti,

I I· drul Trupul Meu it iei spre hrana 1~11 urn nu o parasesti!

: III III III a Mea, pe drumul Crucii , .\ I,~arga mii de caJatori

I,..,.

'~I multi ca Simon Chirineanul

t~ letlerl Crucea rfrvnitori ..

I ~ll t' uviosii din pustie

:i,. i t •. l\ i crestinii ravnitori ..

filII <calda urmele ell lacrimi 'J,I \'11 multime de sudori ..

Itp "alea stramta ~i spinoasa

I t II L-I carat i de sfantul dor, AkHrga multi taIhari si vamesi I U I III ramai nepasator ~

~~ I,~arga cei aprinsi la suflet I "'I dorul sfintei rnantuiri

~~ t vu suspinuri bat la usa

'I i,·.Il:,·~tilor milostiviri.

'linl'1tlra, vino cu credinta

I C ~n !I:tt Te-astept la Cruce iar I 1,,1\ 1,1 dau a Mea ragaduinta

C IU rclui credincios talhar.

, Ir,,,emnare:

I

Aceasta este una din primele

rnele poem morale scrisa la Smntul Sava prin anul 1943 ...

I(m Jacob, 10 Mai 1956 Hozeva

SCANTEI DIN INIMA

1 Vcrsul eel cu patru strune 11111 aduce rnanzaiere

"--

Totdeauna cand rna aflu 'La necaz ~i la durere.

Ca din cremene scanteia 'v ~rsulla necaz s-aprinde,

- Intr-un chip c'u totul tainic - De la inima fierbinte,

Cand necazuri sunt mai multe ~i zagazuri mai inalte Versurile - prin minune - Izvorasc atunci mai calde!

Fierbinteala din, launtru,

De la inima plecand,

Mil trezesc intotdeauna Versuri prea duios cantand.

Cand durerea rna rapune ~i puterile se frang,

I· · f.......

n siragun nesrarsite

.......' -

Versurile mele plang.

1ar cand am vreo bucurie Si ell duhul rna aprind, Inima atunci salteaza, Slavoslovii versuind!

Daca vrei sa stii vreodata Ce s irntea inima mea, Cetitorule iubite,

De la versuri vei atla!

STIHURI CATRE CETITORI

Eu fratilor sunt sluga ceia

La care· «Ve~n.icul Stapan> Mi-a dat talent spre inmultire ~i eu mereu ascuns 11 tin!

v ..... A d 'J -I" •

azanc pe ane S, ugt ca mme

I Cum l~i sporesc talantii lor

M'iV 'v 'il ,,... d'-

"em sa nu nnrnesc os "",.',' ':

I a 1. - ." s,,,, Il] prlmesc osan _ a

, Ca 0'111UI eel nalucitor.

D- "-- nezura vremii cl ar""e"

In ,i :,:~' ,c' .; ,~I, ""." " ~' , .u . ,'~, ':"I_,~C;

'M' ", ~ 1:."- 1" a""f" d ii'

,',\ ernrea cea sran , em eel

S,a fie «:azil de scapareccI;.a 'to\i cei eu -ocsuflet , ' ,'." ...... , h , .... ~~~

i Si pentru ca in multe randuri Prin boala m-am instiintat

Ca ceasul <'<ihtrebaI.ii mele»>

M ~ [' .. t

at tare s,-,a apropiat.

Pentru ,a,sta, ,~, zic ~ mi-e teama Sa, nu m .. a, osandesc si ell

In rand cu sluga cea vicleana Cand va v'e'ni Stapanul meu!

Evreii ,CU, chivotul legii

C"'" d' S" .cA )" '-I d

and tee pestc Stantu ,0:["8.

Pe-aici all razboaie cu rezii

" '" _."" _. " _" . ,. .". - b .

Din ve chiul paman ,t H: 'an' "" aR'D

,',' " '" .""C ' ,'.' ",", ,I ".':,' i,', '", "I-u,~ Ii

La dreapta rnai sus Gavaonul

, I

D":,¥ . . '. '): , t 1""" de , ''','

" a sOiarei1UJ toe ~e: po'pas,

I a "rc L: U"D'·"a:. "v'"''a~'z'','a~~'n''''"d''''' Ealonul

:~. \ . _'". ", .. , . '", "_. I, ,," ", " : .. I ".. . '_ .'~" ! ,,~ .' ',' _. , .' ".

N· -, .&:.... ,[.: I .,.",,~, . .'~ . iI!, .. " , , '

U I ,ace' atuncr mer un pas.

Dar. neavand indemanare

~

S'-aduc talentului meu spor '1,'1: d au acurna s"·p .. rre •• ]:U~. scrare •.

11 ..... _ .. . ,. ... .., ,. - .. , .

. . .

L '" fletra ,ii

a eel C'U SU'_' let ravrutor ~

Ca schimba hotarul eel ves 1 :

Vestitul Iisus Ben-Navi pe Soare oprindu-l ca sfesr ,,,,,a,~,., In marsinea vremii de zi.

_. . " .... ,~, . _ .,' ,... . >ill

Nadajduiesc ca daca altii Vor 's~··t"'r'a~·n···ne'c rod duh ovnice 'S"C'_

-e : _", '11.' :-," I. '<~'." . ,i~' .," , ..••• ': ," .• ".: 1< .. ·· .' I [I. ,-.:" ,_'_ "'.

, ,,, "'w- - _- , _, ._ - , ,_ '" " . _

Voi fi ~i eu partas cu dan~ii Prin darul c'el dumnezeiesc.

~i la zidirea bunati'tii

Pe care ei vor implini

eM·'''''''' ~ ¥ ''W' OW ~'d~

,I,i,,_acar putma cararmc a

Din -ccversubc- meu V·O."IT:.· folosil

" ,,_ .~. . _ . , _ . . . . ], 'I.. . C ~ J. ~

Aici Proorocul Ilie

!';

In' ',,', pe stera ve che de S,U" S,::.'",

. .. ~ . ,. . .. , ,. . ,.... ... ,

(Fugind de cumplita rnanie)

S - 'fl' ...... - . _. " - " .

.e a. , .. a 0 vreme ascuns,

Pe urrna traditia spune, .

C- S" 'fA IS'" '..... I' ] !!'

_ a Stantu Strarnos ~O,aCllnl~

C-A'd' ""b lA'I' ""'"

ano scar ··,3 pe ei 1., rapune

Pozoara aici din «S,aIim>,>.

' .......

CETA" , 'T'EA' ,", DE G' 'RA :" N'I"T' ,

_. ;' .... - , '" ,"i' . ",": .. ,," -',1 ':' : .... -'", :

, '" , I ' ' , ,

-,," - ~.., : _.' - .... '" .. .".. . u :_" • "

DE LA HOZEVA

E' I vine .. sa-s] ve ,',f',s,e:.,· a marul

__ " " ..' 1 . _.." ,

;0. II(

In lacrimi fierbinti si postiri

'D'" 'e, ','" «l .. :::-. ,'" intos -:"'''~ "',,, d ... ,., l'

.~ .'e unc e se mtoarce eu nann

C" lei .. I ,,'. .' .

'. ", .' , .,' - ': _. .' I "1' ; - ~ .... '; ,"_ -:. .:~",:.:". ...,'.:.",: .. '. ", '. .' .:.' !: . " :.: ;' .. ; ... :.:.".. .. ",

e,. er mal aiese <xvesnn»>.

A

In murmurul v'eslel ,d,e apa,

<:<C··,: .etate a C, 'U-, s·,.",t'·an~' ici de granie- .. ·.·.'>

'. ' " ..... ,. I '. . ..,",..

Prirneste pe cei care «scapl»' Zicandu-le <xbine-ati venit»>.

CU,', , 'V: ea C"·U' ri d e vre rm '.' "'U', ri in sp a ... ' te

.... .' ",_:'" ~ "_. : .. ',c 1 '",,'" ,,' .. ,': I: .. C" . .", ' ",: '!i._"':,' _" ,',

Asteapta batranul Lacas

Pe cei care vin la <,<'C:,e'tate,»

I Si-i cer cu, dorire salas,

v ~

Apoi la a <:,<v'remii plinire>

F,· ·""1 d Iis ~,C", •... .,~., ...""" ···t·'

_ lin: .. ,,'. lSUS p,e, parn,an .'"

Aici c ea din urma lu eire

- .". . '.- - ", __ ." _". '_' '.-' - . -- - ' _.-.. ..- - . ",.. .. . " ...

S ara:""".,ta_.v din <' xSfe 'SID' dcul Sfanoo-

!!!!!!!l"., I', - ' - .. _1_.-' - -'. ' '. • " -'"'. ..-. "._

',,',' :,:,.' ,." '.'c '" ",.,' ,.~.";:'''C'''': ':",' , ' ". , .. ~'., ''it

loan Proorocul eel mare

L " , , 'la""': " d " ,,~ ..... ~'.",,"

'. uce,a, .. ar_e Zlu,a cmsnt

_ - - _,. . . _.. .. , . - . ~ - . . . - . - . - . . .

'- ,SIF I'NTUL IO:AN IAC-OB -RO-MANU'L, • DIN JERIHON CATRE SION-·

, II ... 1· X

1'1 Soare Ul care rasare

I n lurnea din veacuri vest.it.

"" I i':i el boteaza no .. iro idul

I .' -, oIi·' oj , , ., -- .. '. ' - --,

:1: J U npele reel din -ocEnorcc-,

,. ' I' . ~ /'tI, -:>:: 'hod }'

I 1- umuu-i m lain" -ocvo .. ,:" 'U_~»

iii .- 'elui ce rasare-n Sionec-.

- ~. IU 1 (I. Domnul se-nalta in slava uunci al apelor vad '

I 'f I' 'W

I . ',.. '. ,,- .--'" . ,. . ,.., ... .. , . , '. .' - . . -- - '. . . ,,,,

I, un V"l· ea aceasta grozava

I I - 1.- s x in jo _. s· p' anA .. tJa ia d

, :1 -1Il,_, .,t. tl !. .:,: ' ' < '_ ','.

I'ur s'lfinca de multa sfiala ~ ~I'~ (I,a la 0 parte atunci

11'1' .strand pan.a azi dogoreala 11m focul cu vesnice munci I

- ~ l()i dupa vremuri se-asaza . _ »nahilor sfant adapost .

III" care mereu. se-narmeaza

I, -"I rugi, priveghere ~i post,

".' ~ l·i Ill:' il. e' vin d le .. -:·' dep · ··a~: r:··. t.·'·e~-=_'-

" , ,1. .. ,," _',-

l' toate din lu,me las.and

I ~::llnlpul smeresc pan1a moarte

I, i p ierd pe vrasmasii de gand,

It J 1"1 veac infloreste pustia

~ .. ~ I, faptele bune rodesc

.. ,,:~, Sfintii prefac sihastria

_1'1 rai minunat sufletesc.

[ l'ur curgerea vremii cea oarba NtJ cruta nimic pe pamant

) I;U schimba a Lavrei podoaba .•... ~ 'u jalnicul mortii vesmant.

.. ' 'til valuri de natii pagane ,

'<''1 vanturi de multe sminteli I strica ceti11' ii batrane

'I' l' , • A '. '1+

, -rum'oase; e i Ul randuie i,

o parte. din ·«Fiji Pustiei> Iau drumul prin chin uri la eer Iar altii de. frica robiei

A l

Isi lasa lacasul stingher.

Nemernici pe urma. sfinl.itli .A unui trecut stralucit

N oi azi cei cu firea slabita

S· ... ,X d )- x".

tngam '- 'oar- ell gas, ragusit.

O! vremuri cu unghii tirane §i tu prea salbatic popor!

De ce v-aJi facut voi organe A duhului rau stricator?

o ziduri c'u pesteri profunde Ce lucruri stravechi tainuiti? 0, ape eu murmurde unde Ce taine adanci povestiti?

Dar cine mai poate patrunde

Al ... ~'l" , d A ? . graiu ui vostru ac anc ,

Ca iata acum huhurezii

~ ., . . , .,. ~, . "".

In locul sihastrilor plang!

Dar' ,-. az' ·:.·1···· p e' \"'aJV"'aA'n' a" c ea sfa·:a·· .. n ta~'

I .••. I' '. ,- • . • ", . I I "'." . . - .' -: _. .' . _. ..

: - '.. ,'.' :'.. .' :.. " :'. . . ". ~" ,:'. '. '. ....

·S,-arata dinvechi radacini o l!lica v~rdeajapU\p~n~a Iesind la iveala din spini!

0' Doamne sa nu se strecoare

.""'... . ., ., ... , .. - ., . ,

In. «sadul» acesta uitat

V vd' v~x

...•.. reo capra oe rauracatoare

Ca~' iar rasi •. r 'lmine U·SC-'·. a·· .t"

.. -y" - -- - - - •

I h ~i A d- ~d· ~d

ar hotii gandm dm paoure

Aft··",,· d -, ., ... ' ..... ~ .. x .' .ard . ,an,U-JI. cumva lara gar:,

Ei ~.ara~i alearga Sa. fure

<: t·.. )(.. ] d'

vl iarasr pe toate . :.e ar .' .

Noiembrie 1.952

DIN TAINE ....

PUSTIEID· LA SCHITUL HOZ:VEI

._ ,pe glas 5' -

A.

In tacerea cea de noapte

~ d dih

-, 'I " A'~ _ _ I." . '. "

; Toate cano se oornnesc,

, Apa murmurs 'i'n soapte

. . b ..... · A

Ca un cantec :"·a'i. ranesc,

Cursul ei fiind navalnic

d'"' Nimeni n-a putut [ In veac

, Sa-i priceapa graiul jalnic

I I I lb

Decat v ant u ce. pnoeag,

i 'EI '" d b d 1 . . .: ]. . .1. cand bate '._ e [a, vale

- f +

• • --. -. ". • _ .' ,r ':-; •• ,-" _

N·-are cum a se ren,

Caci ii sta atunci in cale

, ~. ~" '" .. tain u~ Vi. mcep atai ,II"

Spun atuncea (cine stie"):

Despre sfintii Mucenici, Despre viata din p~stie .A si hastrilor de aicil?

Lucruri mari ~i minunate Din, trecut [or fi spunand,

Caci aud strigf .. nd mirate Cu,cu,v',aiele oftand,

IS . ORISIRE I liN BATRANIDESPRE PU,STIA HOZEVEI

'!Io d'ili "-"

Un pustnic dintre cei um urma

. - '. Ii iii 1 S'" hi

Care-a tra,lt aici . a scnu

Z.. d "-'" )C. . t, '-.icea ccara catre mme

(Fiind atuncea nou venit):

h.-··h::'-Ie··. par in ·t: 'e· n u-ti in chip i

tr- ";' ."- .. ,. .'. . ..1 . ..., ".

'G-;~a fost - ~i~ea la inceput

e;.fl:d nu .era nici minastirea '~.: ci Schitu i ·n,u. era facut! l,ill~'

.A!",ncea cand crestinatatea -1- in anii de pruncie ~fost 0 sfinta asezare PiP-a se face Sihastrie,

s~~p!lne ca in v~lf~ asta

~I ': an _t~A.n~ar fi slat __: ~!;Ad prunca et coo Prea Curara

LD -S·: fanta S·::.: fin .• tel 0.' ". r s·~a •. d at,

D _ I: t - . L . . -' '- ~ - _ _ - _ . _. . ..

~ v 'rem uri vechi necuD, .... , : 'D~d',! 'S····:··fi" l~·:-nt'l·':I'· . 's···:·'u·"Pe· ~ ··r·· ~a~-- u- [p-'·r':·i;gl 1'--"'" .,' , ... -

C'~'-' , 'r-' I '. Ij ,., . \,.;'1_ :_.', :.' '--' .l'~ -a : I.

I. ~ ~.e.··a. se pastra c,u cinste

A 1.1' . . . .. . - ~ .. .' - =

P···;'I'.··i~or·ul drep t al Sfintei Ane; ]~ .f-

if. ....... dui .c •

r, '11 se ran .. :' 'Ulau recioare

~Prea Fericitii S apani ])! (Ie spre catehisirea

Fsa.P' eilor dintre p'~ ag·~.,11ni.

.. ".

~. -.. -

F'.~d cu viala minunata ... ~.,cusite intru <Crez»

11 ]. '.~ J """,,iii.,. ~,

~ s U Jeau_ .' .. ~ sa~~~lrea

ezeescului B· otez

D'·' :'.,. .. , _ , . '. '_'.' ',,: ; .

.' - - - -

,

':- _. la numar 0 duzina ~~ d. ar U'··~ Duhulu I·, alese

Pd. ~ Jl .' .. ,.. , _'.' ~- ...

~ .. ~matate din!re ele E~ ell trap a Diaconese,

C·itinul .nost~ in, cetate -" atuncia pngonn EOl0cul peittni adunare

E1_aJ mereu primejduit.

·:n .

~ ., tehi .. DeJc~a _,I ca.~lStrea

En"O Iucru delicat

I rtn (~'etali era, CU, totul '. c:i( iri impiedicat,

C'''' d '-" ~1~' "'" A )(

ano navanrea paganeasca

S-abate in, pamantul Sfant

A'· ~ fl"""" .. · ii d II!''''

, " , "",' '1 e nu ,', ' ,

lel a"am ernel ml __ ",.~< ' pustmci

CA, v.' At

, U mgeresc a~ez,am,an,.

,i'U't"" 'I se pogorau la 'vale i mulul Sfantului Iordan

I~':, In «Eno'n> in, valea asta

uudc a fost Ioan,

P ~ 'b~ ~ e urma sa, na perseasca

~i arabescul iatagan

Silesc pe cei care mai scapa Sa-~i caute un alt liman,

o buna parte dintre d,a'n~ii

L..,... .II'\. d 41' '1 1" E

.asan U-~l vaiea nn « ,. non>

~i ridicand Sfintele Moaste

Se due la muntele Aton,

I 1'·'!1'11' aY cand a- biruit cred 'inta

i, It ~ ,: ,' __ ,' ',,', '. ,,' ••. "" ..', ..'; ''t'

l 'I rn nea s-a increstinat '

.' 4 h. 'I-

',il,'IU1Cla, ~l cate isirea

t }' , , tat

1-:' [_. JI' '. ..,'., . -",' - . . .

un Vel ea asta s ... a mutat,

Iar cei care T'aman aicea

,.,_

Intampina multe nevoi

'D L...1:~ Domnul L ar 'raUJ4, to, ale pentru t .••. :,. ; '. :,-', ,

p§ni1. la marele Razboi.

Atunci abia de grea furtuna Calugarii s-an risipit

Iar Schitul ~i C'U Manastirea Svau pustiit de:savar~it~,

Acum cand n-a ramas devale

D A ... IiooI' ~ . oil-

~ ecat ruma ~l pustiu

.lmi vine ca sa plang de jale Caci to ate, D'U rnai sunt cum stiu'

Erau atuncia caprioare

Iar cerbii ne eru vecini

~.'" ..... atr d'" ~l greu era ca 'sa pa_ un a

In, I 'I........~ ..

· n va ,e oamenn strami.

,!~11 cei maivechi (dupa scriptora) '-, ,t'lrim la «Sffuttul Ioachim» .

I _ I _,' . . ,., - - - ., ,

,--':~I'I - ,'- - tnici mart' ,t avan'l'\ d salasul

i U1CI PUS"l".,':, ",', '~i , .. a.L-y ..

Deasupra la'nga ~intirim.

I 'I .

, n,r 'nume,·e erau acestea:

I [lie, Prom. Enon, Gheneu, Si mai la urma Sfantul Zinon •• ,. ~·,~'I Purtator de Dumnezeu.

,

lzvoratori de mir cu totii t~i, sunt de natiune Siri

$'1 socotiti incepatori

A ,II' S-' fi' I'tI. }( ...-111

.cestei S mte manastm,

Acuma s-a mutat ~i apa

P·· d ' """ 1 uno uscata pe canai

~i nu mai vezi decat bursucii Iar uneori cate-un sacal.

Acuma toate sunt schimbate Hulumbii doar ~i huhurezii

I a Sfanta Ana, mai la vale , 'alugarii mereu spore'sc

,S t repede prefac pustia

, "1'1 rai curat duhovnicesc.

~

l-auzi tipand prin ~e~terl seara

Iar , dim ;'.!·n·· eata c .. ,h'·-el~.be,nez.ii~

., . l 1 ,~" " .~." ,'l'

c...... ~ .... d .... · 1

acr ne .. putand sa carce

G'·' ' .. : .' .. ,-' .. -' .: -- .. 'I' h . ~ ~ .',A . ...."

... ·.ru -, maz,u v1ec, ._:11. Slan.el!

IS'!e~ p{.]·e···· .. ·.a:!lc..,.'a:~ pe su b d aA·n· .. ·· s· a·'·:

. '. '. . ......,. . -.. ". _ . _. ~ . ..:. '.. _. : ". .' . .... _ J..'. .' . . .....

I', I ,

Taran,du-·se····. pe bran ci

- - • - o. ~ .... ._. • '. - • - _. ._. ..

Ei parca plang vars~du-~i j~)ea

· Stiind ce-a fost ru'[ la Schit Cand drept cetate Ira valea

. ' ·-C···_·~'- - . id .. ;, I' - dr ·,:,-a···· nit> 1

«_ U zmurue t ,e v.r·· .,-,.

STANGl iN CALEA ~[ET

'~1~ n c al e~~'a"" vie 'of'~II'I~' n 0" a .. ·· s tre

'V c.c......... . .", .... : :, ·":'tl.-- '." ... '.' I~.:i :.1· ....

Sl ob .. ioa d e-" Dumn tezeu

- ! .. ' - ._ .. ': . <.-.... • .... .:.. . I. ..', -.' .. ,.

N oj; i~ .~

.... " .. -, '., 1 1"":"" :'.' ", .': ..... ',' .:"

... ecazu,r], ~,1. ispite

Sv ~ I a n.e smenm mereui

""

Insemnare:

Am scris aceasta . '. ",_c·.", ..

'!II' ill il"- iIo ~ d a ci

am 1 n't ire a, ,Z·e et cane ... a _ .. ··.:1Lo '_.';111

coasts de sta'ne,a di.n sechiliei mele, in ajunul . '.' .. '

lirii Sfintei Ana (8 dec ~a.'F;9]I,

1- 9'5'5- .) :A .... d· A iii iii

, .:'1', C"",I._ s-a starmt ,.I~

JUlia faraonilor rosii. a

... T!l'~uie sa .menlio~ez . c.a. p·araul. cand era IDle ltU

cea zgomot, dar' e.and, a .' . nit 'm' nare al deschi ". '-"'-:;, " ,

, .' .... iQAi! .... " •.. '. .' .eSJc,.1 ~iS mue'

ceav ft. eu stanca din cale,

a cazut de sus ..

. .. a.£, .... " .. ', .'.: '_ .... _: '.'

,

i Din .. muntele din faa

Se rupt bucati de sanci

· ~I'~ ,c· .ad, sarind - A1·:n···· '~Indu],

v' '. . ' ' . ,. ": )1;. '._'- ..1 it

Pr a~p· a st iei a . d :",aA,n·.··.c:il

• I ••.•. .~ .. , . _.. J • _

Adeseori acestea,

C-,.... d ''''"'''1 v ~ d

· 'and sunt ca ... atorl~··"

Pe alte st ·an·~'·c··:··l~· I a . v',ll,e,

. '.' .. ' : .' 1 '., .. ~'. . . J , .

In drumullor de.spdnd.

Asernenea si omul .

r .1;01

, Pierzandu-si ro stu] s,a.u.

, D-- e m ul te '0" ri atraae

.:" .: I] ,.,I .. _ .. " .. , __: . 1.,'.1_., ", __ . I.C"_~

Pe altii catre rau.

. De. zgomotul eel. .mare : Al apelor la Schit

. S-a tulburat pustia

C .. ~ d ~~

'I ':-.:." ..... : .. - .'-, .~: - 'I''''''

u muntn ' e grann

A SPRET RMU

VE~N-: 'le"IEI

..... •.•.. ..v: .· ••. ·i --~

.. . - ~

,0, stanca. mai b,atral8

: Lasandu-se de sus,

I .A. .

; In calea repejunii

C +1- .

a sr a::.V·I· .a~ s····.··~.a~:· p··us:

.. . ...... - . .' ." .. ' ~

P··· .~ A I

'-_.rlv·esc' m 'va,' e apa

C·· ' .. g -t'-

. urn. C·Uf:::. e zg·om.o' .. ,.ois,

Grabindu-se s-ajunga

L ........ ]- ...... iI~ ~

• • ~. . . ~. -,: . .' . -I - .' '.:!' -": . ~ .. / ."C. I .' .

- a tarrnu marll, .108 ..

De-atunci ca prin ntinune Pua'ul s-a, smerit

~i nu mai face zgo[1lot : Cand trece .p-e la Scrnt •.

, '

A· _. dA

~ _.s.em,en'ea. C'Ui .a.n.sa

Se scurge traiul meu, Die t8.rmul vesniciei

S .. · e-a pro ipie m ne ··.·r:-·e· .'u

.. '.: . . '. ' .. ··.iII

. ., . .

A

'1-" al

'n C: !e apa geme,

Lovindu-se d e s···:·ta~'n····c···.· ~i

. '. _.'- .. . - ,. '" .. ' . - ..' . ..' _ .. .iIl

-

·69 I

.1" ... :r-,- SU'~, si cade

I· .'.' ' ... " ,_,0 y ,_,

l- II~-~ adanci,

- ""'IS" ~I zdru -- mcinare

1_ 1._ U ~ II. - "". " ..

- !!II

II 'f'~SC ~1 eu,

I I: II I, l :111 lI.1 . m,a apasa " r nru 1 este greu,

~ ,- - ~

'I-Iii 1~' '111'1" ur m a- a p ·-"e" :1

II 11,11 ,_ I" -. ' , " , '" ...

,I II .11"11'.' drum batut,

I. !-'I'11'1 "~I m -,-e-:- a, :" uitarea

I II ,II t-, ' __ " , " _

1, astern ut

I ." I. (: - ,= . .I ...

" • J I I . . _. _ __

c,AI RASLETE

: I~ i, l I'll te 1. e din fa-tli ,up hucati de stand i&i sarin,d in fundul

l 'I.' .~;,( iei adanci.

, I

-"'()ri acestea

!I,-J sunt calatorind

II] I.'~ stanci, la vale, I'h urnul lor desprind,

-- --- -- - ea' si om' 'u'l

.II_ mene a ~'" .-:. ui

I ~'I ni'-n' d U' - si r'-',o:' istul sau

II "("_ ,'," -.,.:! _,.1, _ ',' _, ,",' _ ,_',

I multe ori atrage -- l]l\ii catre rau.

. :',-., MAREA VIET-I

1'- - -, it d"', f---' , ta buna

• II'S l:'e _ ap _ ,'_c' cil,

-- 1- "I.1ioC· 'e' viata m--" e""a"

I " - '{v-," ",'-,'. ,-,',.,', . ,,','.,',,',

' ,.

I JI noaptea tara luna

I.l fiira nici ·0 stea.

~':I"!· a¥ mi Doamn ne ce ata

Ie lC:_,-_, - .. :,:, . .....~ - <" ",' l .

,!. , . ... " -

111Jnsa pe "DOla'D

.' l-'lftuzin,d'u-m,i viata .

~.·p-re've~~nilculliman'"

.1, , " . . Y' -" , '_. ,"- , -, _ -, ..

De vantul eel, potrivnic Sa, nu rna lasi batut,

c·' "',~ d '"" - I' ,- ·'~l ",' sti' mic

_ ,) _aru ml os lV,-

Sa-:I tinzi celui cazutl

POZA MANAsTI RII DE LA HOZEVA

(CJtre eel care se ,mirl cs pJecim din M§n4stUe) i

C·· ,,'V, .. , , , .. ': - .. ~ Parin -"t;,-e,"

a sa DU, m.al al, ,.', ' _~,'

Pentru noi nedumeriri Dau in cateva cuvinte

- fi t A \",of ...

Poz a' S.· •. 'Intel manastm:

", ·c·····, .. . ,. '" , ..

Prea cinstit Lacasul nostru Cu trecutul luminos

A, ajuns Ia cei de astazi Ca un lucru de prisos.

Are astazi doi Egumeni;

~ Doua moase la un prune - Care nu se v',a,d cu anii,

Iar in taina se impung.

U- '}' - art ,X' . ".; 1~ t 1.1 t· "1' U' ,'J' ,; nu poe _':(1, numai """,_,,:1.,

".., - -,

Insa este nevazut;

Altul, care poarta greul, Este nerecunoscut .

"U'- 'I t, - t .ul ,,.

': .. 'nut are aZI ",m.e:ocu,.

'" d-'X Ii ~ d I

~l nu .. <1 pe-aici r eioc,

'1 t to '} ]

A'lt, U'I C' .ar :'e" :'-]. tine' oC'U'

... , .' .. , .. : "., .. ,. . ... ,

Nvare lemnisor de. foe. I·

Cu ideia c,li trimite Staretul eel de la vale, Cei de, SU,g ne cerceteaza

- '" ~ - -}'. ".

Cu provizta "aga e ~

Ajutoarele de .. ,afar:a Care vin pentru sabor

, Astazi nimeni nu mai ~tie Unde se opresc din zbor.

Nu degeaba striga mi'eluI (Dupa cum a zis proverbul)

. Cace scapi de la capra .

L ~ b-

Le canomseste c,e:r.~uljO

Astazi grija m,antuirii Person a] ul ui sarrnan

A- oIi' (.- oI,

, ,aJ-'uns, ·- •.. ·.c'um, Zlc'e vo.rb~,)·,.

, ~I. ~

G I, --~; ~ tn '.' '. -.,::-:.,; :8"n,""1 -

,',. ,a,Uf,a In,: lJ. nO!l1 _ ,_ ~

,

I Toate mergasa de-a hOlla: paca judeci omene~le, . Insa darul eel din, ceruri Totusi nune parAse,le.

Caci de-apururi ~finlii no~tri

.- Poarta g:rija. de eel, vi.i-

,~i ne ocrotesc in taj'nl:'

C'· '.' 'II! ii!!!,

I 'a'-, , ,~-- . .-. ·m~···I··a-·~··'IC···'~·::a<· 'p.·'·,e:·- Ic-····"'O-:-,p-·l'l

I ..:.. "'. '",' l , I ,~ : I ~ '. i ',", ~... ~ ..., .' ..' .' l_ I _ !Ii!

, . .

M- .. "-80 S-·····-'G a-,LL -.... .L. " -;:I,-","_",-: ',1. ~--,lJeorg.l.Je ---'

de 1a Hozev« 19:53 lao.

CM:--:' .. ~

I .. -'-., .,_-e~-~,,:::-,a--"n·:·-e·- I·

'- ..... - ", .,1'.1 I ,.:,.

- 1'-· _ _ ._ .•...

Un crestin odinioara

T'- --~IO,-:,tl se C·-- :~:C:I~'n':' a m iereu ~

_ •.... - ~,- ' .. ·.·iI, ,- . _. ,I, . I v __ it

'G-- " ,or' e ·a,' m -'I 8: ~I'! este Crucea a s t--· a

___:_. _ .. ', .' . I [ I[ _- _ •. " •• _. _._ _" ... '.' •.. _.1 I

Ce mi-a dat-e Dumnezeu, Cum 0 dau nu-mi merge .

t

De n ec azuri nu 'mal scap

'-.' __ '! ...... I ::. . ~, I I -_' I ,.. '1

q'i muncesc din greu ca. b

~ I 'p'':'" ,"'"!i"-';:"d'-'-Il~~-"",';"'a'~' protap:

ana. 'c a·_, J8,ng _ I.., ,"'. ':' '_.,: ...

Iaca al tii sunt mai Ienesi ~,i . traiesc mai in belsug

!II.. '- , .... _---'ij.,J'-_--., , .! '. - -, . - ,_.. 'Y - '.': _.' .

N-u-m----··9-'-I:. m- .' ie (verba ceea) ,_.~. I, ...

, , '. ".) ., " '. -, ,_'" -- _ '. "

~' .;;' - I' - Ii, - - . 't,,;

nu-rm mai trag " a Jug '.

Si efta crestinul nostru ~i

me ·,rl ·e.···· u e ··'rl '~ .. cartind

1 11-.' • ~ lU

Nimeni nu putea odata :88,--1

"_'" 1 __ ••• _ •• [ "I, "'. ,

d 'I t, d

au _ ,a. multuminc it . , I ".

,jIIi;, .-.] d p'I!..i' .~ t .... "1

lnsa Cel de sus i-ann e, car-

'. ~ 'I

,~IJt'-U' -.(,X, pe miser

" . .' U _ _ _ __ _ y

C____::-ar-u,,···t·-:'a~"!'n-: d d:: .It"n,···· cele Sfinte,

'. ~ .. _ II .. ~ '1 _ :" .' . I I'.. _ . ' ..'. '_ _ '.' ,~_ I ' _ _ __ ._~

cercetatu-l-au pie el:

A- trim ""~I-- s la el un in,2'er'

" . _- " 1,. _ _, . _. , _. . _ _ _ """"

Noaptea cand dormea trudit

,. d' A x

$i luand pie om de mana I

L-a . urcat pe deal !a~cbit.

Se facea en este zrua

~ierau numaiei doi

Intre niste Cruci frumoase Felurite dupa soiu

U nele erau de aur

Alt ele d-"e' -'. fier '~1" lemn

i , _ :}/~ 1_ I: I 'I, ,I.; I 'y c; ,.' . '" I"

De argint si de ararna

· -." '.' I·.:.'.:__,.: ..... ' ,.-~. '._ ._ ...... II _.

Fiecare cu un semn.

Zice ingerul atuncea: _ .Ja ... ·t'''l~ oCruce care vrei

" ". '_. ..-

Numai potriveste-o bine

· ._1 •• I " •• _. V

· " .. - -')"-~'- '_"-' , .. '.,:'-~ --\.-:~- .. _--'. I>' 'b"''-'~ 'r- dei'

~,I te-ntoarce ,3" ,0 ' ... i.',~ , ~_

L- acom e···-l a~"p-'" uca-n graba, cea

.~- ,.- .,"_ ... '-,., .. _. -- .--, - '--"'-"._., , -- _': '.'- '-' _- ----.~ .

d,e aur mai intii

"1" "-'-n-" c er ---C-·,A): "0': ",d'~ s -,0' tabarceasca P .. ·e,

-' : ... __ :, ... ·:_,· . ."_,.·._,-.-I",._- __ ,.- ._ ')"_.'-.' .. _' ... ._ - .

_ , .. -'. ~I' - ,~ ... ~ -I' ,-' ~' •. '.:.', -,__::~ ~ ',: ~'a~ ;~l

VOI,nl'Cl u,merll. 8 .... it) I

Dar nu-i chip ca Sw·O urneasca

·71 !

- - ---

'II privind Ia ea ;CU jind : ;" ,'\fl pogoarii rnai la vale.. -: .. J" (l Cruce de argint.

Deci .lui Dumnezeu da slav! ~i de-acum sa 'n'u cartesti . Celedemetaluri scumpe sunt aoarnenilor sfinti

Care sufar pan'la sange,

intru .grele nevointi :". L. ."

lara tu cu !satac-ia lesne : l .: :' ",

Il • I • •• I • • II 0I.-_

.. ,A ...

te vel mantui, . ';: . ,~: .-

Dacaveipazi credinta ~ ~. ,::'",' ';

~i rabdand vei multumi!

t .e;. prea rnultastraluci. Nu te poti.uita.la ea, < .. "

i I t.u voind el s-o tid ice ~ ':- ';

..

\; cdc ca-i grozav de grea

," " • 4,"'; .. "", , ......

'Ht mat uita, ':laI,;locearca! "-.

I' t '11) (l ce l~i.j ia .de .seama. ~ 7 , ~il ,~i aleag'~,alta, Qrlice;,· I', ~t f rumoasa, de. Mama:

,

,I'

I ')ar in ciuda JuJ siaceea I'c·tltru dansul este, grea ..

~' ;ea de marmora.rnai tare.:

'C':I de fieream tot.asa.,«

I .ung.a ele mai ]a vale, vcde sub uncopaeel ;! 1; ('!ruce destejar.usoara,

, numai buna pentru.el !

C' ) ridica deer siipleaca;

pu"a ingerul pe drum

II i ntreaba pentru-Cruee,' (Iu(.t li'~i' multumitacum,

..

:' S·~au~Qt1~~~. 4iJl. departare ~_. ~ ; La ·Dt~j)~r~"·lJ.Ilt :gy~m.;a~Lg,~4!J; _l o t' ~af, mai suferi ~aii ,A.'e, tare,

to. ' ,....,.. ,..,.", L) ... _..! , ~: ~ ,,' ~. ~, J. ., . ~"

In. to~-3~;ta.,.-~ poporul rneul ;' ~£ ~,

J z

. ,

, - ,

• •• r. _. • • • _ I.' 01,' _! :

A poy'i ; ursii" ~,·-r;'t3u] n .din . came lana

.t"\..CJ ",~y .. ' ~1:Id; _ ~.. . •. , _

Ian 18 .. angele din ~"O;i':',: ·il ~ s'ug .. ~ /

Si rnulte oi, Uisafldu-~i slana, · Prin locuri departate ft '~~ _

;,. ,

.... I

: 1:- ~.I J ~ ~

Sillva Dornnunn; raspunde, 'lure-s multurnit cu ea,

(' '~'~ci diu; to ate· ~turhai Ig,s"tal '-

t ~:Sle: dup il'"vIil~a·rnear"

. . - , ~ ,e, 10 - - , - ~.

I ugerul atunci il zice:-

• : "!II - r ," II ~,.- I', .. .; '. ~.' ,

( )1 nule -netrililttiinit, ,! •.

I'l' n tru .Crucea, vj(fti.i~ .~~~ . 'I', 1 t deauna ai cat~i'r . '; .. , .. ,~ :

Astazi te-am -~,ilUS~anuin,:'el'

, .• L. ... • ~.. II , ~

( 'u sa~ti. fi.,~ Lti~,:s'en:u). ' .. ~ J' ",~, 'L~~. ;

e. .l . ,.;' .. , rr 'i,. , .. ~ ,.,,~ .. 1 ~ ..... ~ t ,

( 'a nici una nu poti duce·

l ,)cc~~ Crucea ~(J. de lemn, ~ L :.

,p !

..~.9+~ •••••••••••••••••• 6~.e~6 ••••••• ~.. .,

.

A ' - ,.

In pI ~j·ur s ~mp~e~sc;. :_ dep arte , :

- d~aza; -rrh\ii 'ell 'amar, .. : :;;. ! :

Fiind siliti acum sa poarte- :

Povara :~rucii: 'spre ,;~calv·af~.:. :

.' , t • - . .....' -r ~ .. "" . . ~

. ~ 'I' I, r ~ I' 1 _. .' • ,~ ~ ,..-

; ~ h ,........ .; j , " • '. 'l. ; '_ -. ,

Oisuflete n emang·ai ate , '. Din Iagarul'de 'suferihtif " ' •

Voi insetati de libertate '"

Pazindu:~i ·$fiinta:Credinl~H

.. ,=, .' p , ',g," ' • 1 _ ",

~ .., I, 1 "', 1 • 'II. -) , , • 'I' ~. ..

, ' '. ~ J _' ,It 1 ; J~ .. ,' '

Voi socotiti pe cei de afara . C.a su.'n··~· ...... m raiul desfatarii

~ w· _ • III J," I ......:... ~ ~ L ,.. . ". ';,._ ~

C .... , ~ ,....... .....

aci nu e viata mal amara

Ca astazi pe p .. aoltllltul tar.i.i!

,. .

Voi asteptati 0 rnangaiere, o rueaciune d,e la noi.

....... ~

Dar nu aveti la cine cere

Caci toti suntern inrru nevoi.

Pr· .. ··, '" be' '.' ..: .,.,.. ..', .... ¥.. '" ,t, ': d r' ....

.' J.,. "e]~ InS£I .ajl1,1·'t I .. " 'e' c a.sa

S ,t '. ,'- .... / x , . '. · oj • '. r..' r:, .. ]... ' .. ~ .. ,~

, D.OI.em, saraci ~l rasrenu

· Caci duhul vrajbei nu ne lasa : Sa fim macar acum uniti,

, c)···· I .. -),., .••.•. : .. ' - .'. ·t' -- 'I~' ...... , ... ':~",.' •. ' •. "._. ; .. ".;'

~ . _ a .p"eav,a as .azi ne~'.nlpreS()ar.a

, VfineJ!:ul: zreu a.l vrajmasiei

. ~ ~ ~

: $:i viata noastra mai amara .

.

:: Ne~,ol facem noi 'in. pribegi e,.

DUHOVN ICE-TILDR SURO'-J

O b · ...... ~ ......

, • ':. !_l,', '0' J '_."

. . .' u,curJe n earai ta

~

I Smeritul sufler mi-a cuprins

, V3zind. cum dragostea crestina ; Pe toate astazi le .. a, lnvins!

. A

: In curtea casei voastre a .. stazi

:,1 Se vede bine rnai vartos

I C"_ J .. di ....

, " ; .. ", "':'-"1:' I·';"·'.~~~I· '.

I; ·a iocureste . 1 mpreu.n, a

, Pre S·· &1', t" '. I' d : r a' I 1; ." H:' ..... ·t· .- 'I

···.ea,~·lan·u ... ·.a.- ..... ' Ul,.rlS.OS~

In"-,Jo"..... boaatasii

, ..... ,., .' ..•. V :"1-' .. ...:. ,0'.,' ,1': ... I.'.

. cata, reme .Oeata~ll

, Sum sinzuri hine gazduiti

. .". _. iii ". ~ Ii- ' .. ' • ,I

I A· tunes H' . nstc CU" nevou

I .1.' .• ":., . I. SOS ..... : Ic.·._'lL.a~11

D· .. bi lid .... .

: 10 c·u.rte sunt o .•. ·,'1J\Urt,l ..

~ I~

I

~ Din lacrimile pocaintii

, A'~' zile 1····:··· Sf A.;.". tul ui Post

. 'c·I_or: I an· ~.' '. '. S.

- _..

Comoara S'ffint.a a Credim ~,ml''1' Vadeste p,e al vietii rost.

Caci Dumnezeul Indurarii.

P .. ..,_ .

, e: rn.lm .. a 0 a, rmscat

S·a fiti in grija cautarii

De eel bolnav ~.i scapatat,

Va, fericesc, rar·.a. inconjur Si sunt adanc incredintat

Ca astazi 11U slujiti la oames Ci Domnului - cu adevarat,

Mirosul zreu si murdaria

....... "i'

Carl rabdati, sunt marturii

A rasplatirilor din ceruri,

AI' e 'mire":' srn '. ei b mcurii ,

e- .. . ~ , ,.1.: ,": . c.·.· : . 1 ,

Eu n-am cev,a mai bun a1c·u .. I· .

Decat spre a 'va da un sfat:

S-a.\re~i rabdare totdeauna Ca c ; m .. a re···· dar a .fl· c .. a'; pat a= l'

.. ,I. . ... .' ,. . " .. ' ~ I . ,.. '. I •• l, . . . -:.." u •. : '"

Acel bolnav in suferinta amd, zice: .. ·m: mmezeu

. . ,;JJU, . - .....

E pentru sutler ca 0,' 01 are

P:· - tr - . ... v'

. ·en.·ru cununa cea c,erle.a.sca·~

I b D' >.,;i •. --

ar vor oa: .J -···wnnez·eu sa ierte?

'.,A. d .. · ..

Can::: zice pentru adorrniti

Intrece toata ruzaciunea

. iI"...-

Celor care sunt ghiftuiti!

'\or..,

Durerea care ai in suflet Pentru rudenii ce s-au dus

A

Intoarce-o catre nevoiasi

Ce sunt prieteni cu. I is us!

Spre ei sa-ti versi companmirea Pe ei sa-i cauti azi ell dor 'Ca,CI au nespusa indrazneala La Dulcele Mantuitor ..

I! lUI nd U), pesterii smerite II ~ II 1111 frate v'a doresc

II III ill to ate, feric ite

I ·t"-II~rl,'11 eel Id.u' '." mn nezees sc!

- - - ., . - . . ,.". I

I ,JI1(1~ sunteti la rugaciune 1111,1 uitati a va ruga lruumezeu sa, miluiasca

, !II '11CliV' 'rednicia .. m····e···.'·,a' t

.. I ~IJ" j •••• -.:' " I·.·· :.._. _'_' ._~~ ... ~. _ ...

. ' ,'\ i ca cei din pribegie

1 , Iii 11 i i nostri de un neam

~ tic Sfanta lor' credinta

I (I 'I' p'", ~ h A" - - ..

" , ,I t:n tut r'atnar " ,,:v,raam.,

.a, '"' di 'R' ,;,;, I_

Ii [- -;11' .. . ". __ . ," -, I" i : . ... ...... ,",' . .". : ", . : . I, . ",

t -nn Ll cei r . m rcomama.

I II: igoniti de bolsevici ,~ I areasca in cred ~'ntX

,I I n)u __ e> .', "" . '".' '",'" ,l,>,a

-I' - -, .. ~ 'Ij;" " d" .'. '. -',' .' . '.' .~" ,~' 1

I tunsmc ca mucemcn

unul pentru altul pururi

I " lndu-ne sarguincios

I I ,"Jr'lg"O,S.-:.t,'e-, du!h.',·,-,'o· .• '·,v'nic·,·.··e.~a-s·,',··;c.·:x:,

,._ _, __ .' _. ,IL. " _ .. iI

,II '.' - vom lege a ,I ui Hristosl

I rll'li din partea mea smeritul

II v - 'j. ..- - 'j 1- .. - ,x ... •

I_ I 'U l" mcestne urar I.

J-. d' I

11-1'- ~ ~"U' m -,' r r e P" en tru naru

I .1 U ",:,"', -' " "'--' -'-

, '1- i "") d A d ....... r

II l,i'IIITIl or c e me uran:

, vrednic ei fiin .. ,d·.···' d····.·"e t.-·.0.·.'8"'- te

. . _ e _ __ _ _ _ . .1._.. . .

I f __ ndul m,e'u rna sarguiesc

S,ll fac §i e;u dU'P'3, putere Pentru acei care-mi slujesc.

'!'

Primind aceste stihurele

,S,a ~ti\i sa eu am pus in ele 'B uca,ti din inima zdrobita C'U dragoste neprihanital

Hristos a 'inv'iat. din, groapa

~.iI .. w A" E- -'1

''-(1 :nOII sa, tn,v,] em, C,O I. --"

Slujindu-i numai Lui ca roaba Prin m ila c X't:"'re'" ce' 1 mise '1

',_,',_1 u-~a.,:: __ :!J _ ,___,I, ,y --:,j, ..

S- x f .~' ., v, a ne pentru toate astazi

....

Dumnezeiasca Inviere:

Izvo ····r-' d .. e pace '~'-""l~' l~'U" b "'1["1'", .e

:", '."... :: :.~: .. :,': ", .. ,.:~'." . '<" ,I. :," . ","

, ."_ _,., • ", - - _,' _~. '_. "'. _' ," ._ '.. - _. - •. __ I' .'

, . . .

Cu sufleteasca mangaierel

AI .. nevredni frate··

: ,,:.' -.' .-.,. .. ~'.' -.~. ,.~ ... ' ... ' ". -. ..... .'~ ~. -.' .. --~:' ~ .. -",

vostru maJ. r, ...._. . :c: ' '..>

Rl· catr 'e Domnul mg~·X'.,nr Ioan ~

y . I 'a._',~ "'.~~ __ , __ .: .... :, i _--'-_"W- ._,',

. !lltuI· Iero eh ul' AI'" '" .

:.><' - .. ,;'" .' _ .. -:.- ill .' .". .. ; .. -. '.':' I'· ": ';.1 :' :.... . . ':" :.-'.(j -

,sm~'·-m.on" ' . ',., .', vostru ...

'_ ~I.& . - - .,., .. .... 1 ....

~W1" ' .... ·~.n,A;X"~ loan' .... " 'T aeob "'1

.I.'''-N __ :U~J. __ i_ ··_~L ~ ..

s.'iMslriaili ' - .. - iii> Sfin" ,., Ane' ce' 1a~ B-' ~

." -."- -. - ~... -. ' .. -, . 'rnt7~_m

~'" I> <.: :.~.":/ I'·~ (. "'.'.' - ... : .. ~ :.' .' ~.' i~' I .... ~' : .... ' .. :.~ < .';. '" . '''': ... ' .,- .. ' ·,v4W··"··aa'

OAZA PARAslTA

Aici In mijlocul pustiei Pe m nal ul Sfantului I. ordan

" ._. ~ 1 ... 1(;1_ . _ _ _ 1 ~ _

Acest Lacas al Romaniei

N .. ' '~' ' .. - ._ ,to 1" toti ... , ,-" ... III -- ... :.,--e-a I_O'S; ,,8, 1,01 ca un uman.

F"I"" d ,)Ct' I!I A d 'bl!l'

.. ·1.ln.-· strami, m .···,e:Z.!.·ln,are,

Ca oile fa_ra cioban

N'·O,''", d , .... ·b· la~,' .. d "e" .' ... ,.; ". ,O~';, ·a-: 'J '. "n;-- .- · , ·.·,1· .0:0 ,am, ,~-_"I ,are

'-L-' s·,·,··, hi -, ,.]- S·'··~'f··:A .. t, ilui 1--: , -

, a: C,_ltu<,_,a,n,_U_,U,t :oan,~

IA ] .. b ~ A li n nmoa noastra romaneasct

P - 't. •

" :. ' :( ..... -" 1 .-!. '. ":' .. - . '.:.: " " .' .,". 'j ..... : j' i' ~ '.>. I~.: ...

. uteam a,lel a ne ruga

~~ .. , 'Ia'· .. ·'·- iit .,'""", "IIiJ'--A"" ··,,·,',·'·····8··

...... ".1 . ;.: Ii :'," .....•....... j '.- ;.' : -'1

I, 0 rarmr ura saraceasca

Fr :.-ar,··~e·~··.·~' te 0-1 pute eam rn .a''=\n·.·.c~-:a:- .

._. .. '" . . ".'" ._ .. ,., _' ',_, . _ ,. . .. ~

'. . .

74,

~- ~ - ,

Acei bolnavi, faramijloace, Aiurea neavand ragaz

Se pogorau ell drag incoace Uitand sar 'acii de n' ecaz,

" ,,' , ..

lar cati aveau din intamplare Vreo dusmanie intre ei,

I'\. y

In gura sobei, ori la soare,

Se impaeau tara sa vrei.

Si pot sa zic ca toti de-a randul Cu suflet de, roman c'ural

Ne mangaiam aici cu gandul Ca ne aflam la noi in sat!

Caci lunca verde ell Iordanul , Pe toti ne-mbratisa cu. drag,

; Indepartandu-ne "amaru]"

: Din sufletul ceIui pribeag!

Pe prispa cea de lut, in soare, . La baie, ori Ia pescuit,

A veam nadejdea 'inca. tare Ca Romania n-a muritl

, D.ar ,_ azi cand biata Sihastrie

S a pustiit a i.M, diarn "

, . -, p ,'~ 11. C" ,,'. a 1' .....

Ojalni~a m.:l~colie

M,I-·a, stms nade jdea ce-o aveam!

Scrisl dupi plecarea de la Iordan de nevredni.cul Ieromonab. loan Iacob

Noiem,brie 1952, Hozevs

IMNUL ROMANESC

.(Din pragul snului 1956)

, Acum, ori niciodata : 'Treziti-va, Romani!

A vand credinla-n su_ ~ i arma sfanta-n malD~

v '

I ....... · d l na · .,Ii' . n ro 'u, naSCOClrl1

Sa nu nadajduiti,

Ci "arma mantuirii' Mereu s-o rnanuiti!

..

I"!.

In pavaza credintei

Fiind adapostiti,

L II! d azb I

a vremun ' te raz··.'oale!

Yeti fi nebiruiti,

Tot nearnul de pe lume .~. l d b x, A Ii vI, "ce.,e, SU, pamam

De s-ar scula-mpotrivl

V fi d .. A frA

.. a ·1 ..• e VOlln ,···ant.

Plecati-va la Domnul Grumazul umilit,

Sa va inalte fruntea

I 1·'1 1 d ... ,,~ .n ",p aiu: cer . ont "

De somnul nesirntirii Sa nu mai donnita!i Ca .zorii mantuirii' S-arata la Carpati,

Cu dragoste curata Ca frati! petrecand, Sa nustirbim onoarea ~i graiul nostru sfant!

T · dill' rezrn u .. ne simurea

Din suflet crestinesc

S y - C ..

a punern Semnul '. 'fUell

Pe steas ul· r om' aA esc'

.. · g ' .. ····"n,..

N' ']' desfa w

asui meu se ,c' esrateaza

en mires 'p,I';x,c-:.u,-·'t",

.. __ I ~, . _ ,u ... ,

D'··· ," .) d I-

I' " ,--~, I' ':. ;: .' . ~ ',- '. '.,' ,-.~-

. _·,ar mrrosu '- e, , a moarte

C " ,- - .- ." " , , ~' - , ,- , ..... n 1-'" '

_ u"m Via, :ma.l p'.ule,a sa-· poarte.

, , .

Iar in I, u 111;·"'·e:a··'·' vesn iciei

," •. :_l" .•... ,_' ..•.... ' '_y'" .. :'..:_ __ .... __

Nu sunt vred dn ric vese .lie '1'4'

_ _'-. '.: . ~ .. '. ," . _',' ','.", ._> II ti •. · .. il .. I. '·,r..:.· ... ,", •. ," . Ii

'Pc tronul eel din suflet S -avem necontenit Icoana prea cin '·s,,·t':,l·'~·~

• ," ,. .;,-. .•.. . ... l ....••. _,tu.

AR- I~' V';I

,,', , '0'-:-- - _. ,'.~., .. ,' ... ',-. -

, , I,e,e,e, Ul mant!

T 1· I .. ,;, ]-

rupui meu ia patnm re e,

d ~ 1- -.

I ,e,seorl ',-,am, dat,

Da ·'r.· la ziua jud ecatii

Ce di~puns voi· daDreptatii!

r V ~ t

I e 'v, 'om .' P "aIZ,I: u mrea

. ~ .. " . :," 1,:",' ,", ._ I I .I . . . '

~'~ C· '.' ,] d"~ , s"'· ""'" .-- - ,~",

~,,{l ,,' ., rezui :: mStramosr '"

'V' fi si · in I "

- om t 1 §:l JOS, m '~me

S~ ~, 1 ~, '""r

; -, - 0 -.... ..

'i.'l-n cerun gionosu

'HI", a in ·a·: i m ,I ea AI': P ··.·0:- nosita

• I I", ... ' I" . - - -"I, [' -' " .... _ ,- .. -,.,_"_"','

. 'J' A. '~ .

, (-,-- , .-' I' : · '.; , , T' . ~' ,

trupu mtmat,

Iar csnd viata se va sting e'-:

, ,'_ ,,_, . ,r', . .' , ' . ':". '. . 'C, ' '. ,'., '. " .' I .,' " : ', •. -, '. '_',

Suflete cum vei m a,')'"' p-'l'a·~n··ig·:,'e'.·· t:

, _ ". -, "_ ,'," ,-' _ " . '. _ .. .., t

, ,

, '

...

ln s c .umpa 'n-o:,'a: stra tar ~,'a~

~lUnci~or'cre~te i~- .

V~ '"'I Yb

rrtuule strabune,

: .'U nume secular.

Pe acei rara prihana

. , .• -. _."""_ -. I I _"_'

I:: ,0; ~,,,

roarte l' ... am smmut,

1- ar la inima curata

_ "0. _.' __ •• ,', I. J-. •• . . - .. - •.• ' '_' .•

Am' , ': la'~ s~ ·'a··'_- ,·t( to":' ·n···· e 'a g- . r '3- pa ,t" a ....

, , .' . '-"'_'., -'.' .' :' ,~_ .. _." .. ]>~ .. ' " .. ,!: :,- ~ '.1 _,l'~' _,.

I:)in, groapa stricaciunii S x - at ."-1' d.-·'· '., t 'j,-,- , ,

,~~ apa a de uran

Se va 's:c"'u-]' ' a ·C-:-'U' slava

.. " ' .', :. ,'. :':. - ... ,"" '. - ' -" ,,_:, ,~,', ,,',

R ;".J d 1·] t T:---- ,~-.- ',.,

,~ !asa',U~-,Ul -' ra:la',n '.

0,'·' ':" - h ,iI; Ii ~, 'I'd' ...;

, _.,'C. __ 'll m,el CU, lSC'O,lre ,r,au,

S a u ~m'_-' tinat

__ ,'C. !,_' . l~',

Si de nu voi 'fi, cu paza Va"",d~;i I.'. a, urm 1,-- '. aY, m tare .: sro a za .

-- -, "," ',' " , ,. e·-·, ,,..

Deci, azi, ca niciodata,

• '. ~!:-" . - e' vad im C·,- 'f'e' '. stini"

~ '(1 n, il. -,' . . ",:- 1': ,,,,.

Pasrr "'a~~n" d n iep irih ·.:~·n.- it',a;~

_ ,.Il.. .. _ _ _. , 'I _ __ I a ~ = ..

Credinta, prin straini!

Gu" r' ,".'- '--~:--I ,- ,""'.' ',-,- .-- ,--:: · .. 't·:I!!>--··, ~~"'l~ ¥

_ .... , am,ea neas,amp'ara 1 a"

rnult rn-a ·vatli'ma.t

Dar ._. ... A., -' d _'" . ,, __ ,,~. -_ , 'J. . . ....,c,~; ,; .. '. ..-

,'> cane ceasu va sa sune

Ticalo .a s a c e va sp - u n "I'e~'

,- .. __ '.", . ,,'. ",' '''' . .'.'~,'-, ',' '. ,,: '~. , . : ,""-,,,. ,', ',.

MU'·S·-·T--.'R:I-··A·:'·'·· "R--····E j-' --'A:""

. :1' .'. -, ..... .... ' i ' .... ".

'_' .. , ,'".-'" , ." I -, .', ,

I L-' U' M,········ il:N". A·"·· :R-···· 'E-A"'-, "', ~--··I'

, """,',' r ' 1 " , " ',", I, :, "" ',', "", "., _'

.'

C- 'H-' 'E ,- M' -A-' R- '-EA' UN""U' I"

, ". " '. - . . I [

~- - - -,' ,,-~' ::: '-:: _ _:__ - '_ _: I

C' R' E~- TI"N' LA"

I;- , '- , , : .

CA- .. '" L: ----U~···'~,'G- . "A· I'R' 'I E···· .•..

, .- ::: . '~~' ' . ~ .. '.' , : - :

~. ~. . . '. . . .. ~ ~ . - ~: . - ", I _. '._ ~ , I __ _

,i!I;;,

In UT'I e "C" hi ac __ .um imi suna

_ ., • _,-'J . .~ .. , __ ._~_: ._,' I. ',.'J',' . _ ~ __ , _". I, '", __ 9: n , -

'C':'" a~ ntec ,",' e '.' 'I' u m.- ,', esti

D·' ',~ " ... -,'. "·:,'v':'

: __ ~ar pe 've~nlc,a sunare Cum voi auzi-o care?

A,-· M,,": 'US, "",·'trarea",,~-,,;: l'·o::··nIRtiin'-_·"-t",;

II!' .. ,', _H '-'--_ •• ,,_ ",-t~

Milosrive Iisuse n "U' m':···~··a~ osandi ,t'

~ ,IL. ,,: .... y, ... ' D":' _" -'_~_:, :., ... ,. IV3(U,I·' ,

··.-'1 C'U darul Sfintei mile I: .. :~ru'" '.]~ e-:s:,te"',-':-,m~"i '~I·'··nc-,a·!!;;oI' .. z-"l~'l:e·~·: t

~ ".., ' _',. " ,.II, . ". ." . •

Mana 'mease sar,g'uie~le

la'-'" d'~ 'e-d'~:·e~·'rt-'·-·a'~c····· i'U'-'O' ,1 -

... "._ .. ':'(.' .. ", ' .. _ ..... .11. .. _'1 1,- '.~

,I

Dar ·=::,e, nu. voi fa,ce bine

V ~ ..... I jd '. I

.. a:J 's:ar~"',a::···c-:=u- 'U~i:-'lJ .-I'e·".-, m""'-' ')'n'-e"'~

.... ~ _. . - . _. _. . J. . ",' I , " _. II!I'

Ie. p';:amant in 'ne'pl-"ssare

, . " " ',' ,,', ,. , " '. " . ".-'" . ,

. .

- I X . . ... ' ,- ." ·t-·, ','. . ,'. - t

'I ,Ill am pere!cu "

_._ I

1',76, ;

. - - ,

. ,

-------_.

B· "', 'L'" .--. -- - . - 'T-'· _Ii .V· d'l -- - . -

-: < [ii, " I i-' ;'. :' '.. ..,. - -I ~. j-'~: '. . , . I ' . , . :.~ "'-

. '" : :-,UmID,are& .' mDlca.': .,e IUS

Fii C·U, dra .. goste curata

..... '-D::-'

c atre ,. .nimnezeu,

L" - -' ,-~ dre - te .' 1 - '--' . ..' '!;.oI'

,as-a, I, •. :,1, ,a,gos,ea .. ,umeasca·

Pentru eea duhovniceasca

- - - - - -

L WI d>i' _;o<~

as a, umea necredintn,

pl ina de smin teala

,~,~' te d :Ui' I! a,: m, .. ··' -,a·~ n .. ·· a~:s~/l'-~ lir-· ,e-

'"'f.l '-< " ..... ' JI ". ., , ... ~ ___:~ ~ .- - ~,-. -

C·r;,.;r r- t ~ - d t ~ . A --, + T

_ ,a'u la,n.<U-:~1 m,a,ntulre;o

Plangi ad e ··:s· .. ·:-·,e:-·a:.~: ·C:·.-,U· susp inu ri ~

''''''::: . -. '-_ _0 '-_' -' ._-- .-.-_---.,,_ ,_".' --,_.,_,

inima zdrobind

Caci din apa umilintii Au baut in viata Sfintii.

'M···,· .. ·-·-,']'·:n;-:·':t-"e.-··,a,-I ·t-··a este '&X.a·_'_:··.C-,1. ie. ,_ , , "_'_ _ __ - .,..J C ... _. "

ca- -...... . - td .'-. "1' ~ .. -- -, -.

- • _'. i I '," I . I .'. , - I ( '.

ara·· u·,n·· ,'. e· .. · ,e- mn.·,-,. -."

- - _- _" .. , -' . .., ., - - '.

De la Domnul cere' mila,

P'"., v ~ d t 'i' f . '~liii':

.:.~;,"-.~"~~,,, 'j:. :~:.: '_- ...... [ ·I"'~·':-·,··<·.'i" >:~ .. - ·I:-:··.">~ .. :·' . ,: .~,.;'

_ an,a. can., mal, al resti ~,

C C:-h'-'- . -. - '-- 'D'-' . - .. ·uI····i

_ ,~:i ,: !emareaomn_- :'W

F ~,

-

1- ' .. ', "." ". '. '. : .... '.' .. '. . . '.' , ... : .... ' ." ... ' '11 I' '.'.," '. - - .-", ....

rumusetea ~1 puterea,

curse pregatesc

_ .J

Iar naravul CU, momeala

T.... di IV

e- rape .. .ste •. 'C.·--"', ,a' •• · , ·.··.···In: Q:.·.·.a-.' a-· ... -

"-' _.... . . .. - . __ . -' _.' -' . - ..

" . ~.

Vino astazi catre Mine,

~ 1- M" A" b

- '" .- -, I .... ' , ~., I .' 'I' ,- ,:,;. -'. - -'

jugur r ,eu, 1.1 ". un

1- ;;.". S:--'-~f"':A' - M" v

.~: .: .. :-:<-:. ~""·'-'-::=1'~:!1 "-" -:~~ .. \ v ! .. -:- .. ;: ~ . _: ::. }···· .. ~.'.··~·:i .~.~.:~ .. ,

ara ",anta .. ea povara

:T'- -'iU'" 0'-'-':' v· .. 'e 1"'1 sim - fl" U:~O··-· i'a< 'r-:aW'

____ - '-" ,"_'_ ,:,1,,-- '_ ._.~_. . 'y", _"" .' . _ .",

L '1wO d ,~. i3

asa rune ~l pnetem,

slava ,~i, placeri

~- .i venind urm neaza Mie

_ _ """_. __ " ... d l _ I .

,

S·· '- v - - '", - - - 11! ,.,. -. -- - - _. - '!" - t

sa viezt In vesrucie: ~

: Trupul tau, ],a. san adoarme

,A, v' -,"

I san~ge paumas

~"] V

'C') ~] )- v ];---

I v.eror morti Ie : as a, somnui

: ~i traieste pentru Domnul!

Ru g, .·,a~.C"l~lu'·.:n·~··e-'a- cea fierbin te,

. ". '. _._1'.' .,,:._. __ ' . '_ '_' .. ' ~ " ',,' " ". __ .' '.' 'I

, - '!oJ ..

I cauta s .... O ,al"

C·v - t d fr·'· ...... Ii! ~ Ii!

i aci ce rnca ruzaciunn

P"~ d h '1 A '''''"''~; ,~~,

. : .le:r,e "U,'I- ,u., u:ra,Cl'u,nl1~

Calea Crucii tu 'UI"J11-e·~.·_'a-,z·.-···'·-a~" pana l a mon

.. - - -... ., ' __ .. ' __ '_ _ m . "",,,,,,,,.',Atli

Ca sa porti apoi cununa Slavei Mele totdeaunal

D ~De-" Ia- I rd la S" ·'_:fa

I. :"', :' __ : "O:~,1saD ":.:. ,_:UW/.·.,

/S'~,I3' tnteleee .'

'i - IV' '_ ' _,tw1i~.'~ __ .', _"'_"~'I!I!

A,

, Inaltarea mintii tale"

b t •

'r" , , .. ',

gra rue ,5-0 arunci

! C- -...... ~]- ...... d' I A '''-''li -..... ,0; '.

'·.'a,el ra g" ''lln:,_'u" 'In,aJltarll

1.1_. ~

Bate vann )- desfrsnarii '. _':.' "'''' -u,·~,r~ ,n,arll~

La Iordan aveai mormantul imbracat ell flori

-1'- .j ~, iii'

I . -'. --~- .' ,- . - I .'- - -', :, '- -,- '. ":- ' :-'. -. : .' :',' ,,,.. -., ".

" : • ~ '.~' '! . ., .' 1 ..:1. ' '. • . Ii,. . I' . . -:- .' ' ,I .

, ar alee cine moare, nu mal.

'. ,0; fl'

are met 0 tloare,

Cu',: n fimvu"---'-l; ·triind··~·-"a~v-,·';ri; nu ·c-x~,a~to-.n,'~

.. _ .. _ - ,' .. ' , .. -. . .Ll,,~ . "._.' ._ (g.". - ,

Caci pie urma trandavirii

V~'·: 00······ 'Ial, " nes ~····t·t'--~." .' IDe .1,_: .• ·· .... a n,e,~~lmtIn.l.

Ii';

I .. 0- rad II; x···· -. ~ - w - - - - "

n gracma pnmavara toate

se·--·_'· schim · .. ···-'b, ... ·,a·····.u:-,

. .' . _ ' • ,I' .' .

Iar smerita mea chilie,

h .. ill b""" .'

1 .. '·1··.· ~··.···I:::· .. , ~ .. :.: : 1:-',-,,, ":::. :'·'~"l t :.~: ~ -"':1.'-'" <.:

nu se sc __ umoa pe vecie.

77

, '. pa cea blagoslovita -;08 t r }j'varsa.

_. --

,I _ - r aici pie stanca arsa, ' .. ' '.- a'--"'aV:' n·'u-I' 's"'e varsa

I II ( I () I ',P I , .'_ 1- -.:-- .' -_ -: 1(1~,

II .~f'llg',a e,a, S-·3, PiUS hotarul '-" 1 ; I - ;,

vcchiu __ Ul ". ·oan--

:_'1: 1(,1. lui .Egumenie'

_ . I

~!,t, ingroapa pe vecie:

l-ratii mei imi poarta greul

Iii.... _

.Ii'.i I Ill· n' ·U-'···J· s-··arrrlan,

( ,1.__ .... _ _ '.. _

, )'Iai!" iii' c'~-'e" du ~'l'"' c'- e·-:_·· ... '-8:' re sill-

.. _ '-' ': -:)' ..... -.' • . -.-' -' - -' '_ . - :..,. - )'1'

Ii II j se cuvine mila.

Viata mea de-acum se trece

._" ~ ~ I ~ .. e- 1"1 I .• • ," •

erabnic C:8 un vis

• J.' '-, J l' ...

Pocaieste-te Ioane, la

- .... ·1 S"'fi: ..... ii~ A' -"I

.Lacasul '~'-.I I . tei / .. ' nle ' ..

BueuR A r -rAlell DOMNUI_UI' DE SFiX··N······ .. ·TA INV,IE'····E

'. ,1\, ~. I. _ _ . . _" , ~

B ucura-te Preaeurata

Care ieri te-ai tanguit

lata, F:iul t8'U, cu slava

Din, mormsnr a riskit!

Toata firea praznuieste

~I'-''''~-' -_-. 1'-' '!,. 'H-' ,.,'" ,c',. , .. : .. - '.

mvierea , UJ . ~ rtstos,

T- oate se tm abrac :a~ astaz '·1'

,/ '.' , -. ';'.:-'," - I. 1 . :.': .... :.'. , :.- .. ,"._ .....

J •• 1 . ' ._" ", _ _ _ ' ".... ,_ .• _ '. (I

,r-IU - - A . ·t·-,· pr ' a lurn tin 0 - , '¥- 1 ve§man,-., e:~ ,_ u. 1- S .j.

A

I ,.~ 'JjJ X A. . <Ii'.

mgeru §,I pamantenn

Ca~n··'t-'a·~; az'·· .. ·-·:·'III!I a ·c·· .. ··e· las J.' zrai

"'~ ,:. .:_, -,.~ 1.- ." -I Vi , C ,u'

I Ad .. """lh' ]' , ar _:1' am §l cu ta naru

A')I- S-:-·· e" - vesele s c "'I' n 'R.::'8:1'1i_

[~r' _: [ .' I ." .•. " . _. _.\. _'., _ . ," .~ • ." I, ,_ ~.

Nu rnai este astaz] p-~.azi

""'1' Ed' 1 I :_

n Edenul ce ceresc,

UI- '. ·l::;:, ----. -. d' ..... ,,-:, .. '-h-!"~ sa ISW. mereu oesc. usa y

Pentru neamul cresnnesc.

N' t C·

'U se mai socoate :. rue ea.

IC"-"" . :-'-. '1 .. , '.-." 'i .< ··'h-'·· .,'i,. .,:"' ·t·· ..... - _ ...

.aorgan C, muuor;

E·' - ,- V:-. 6 '. - Steas I ~ S· .. ·-')·: , .-~;"

_:_-a, .ram,a,ne '''-': I, .e,agu,,], .... , ,a.ve,)

- Semnu.l eel biruitor .. !

B,y _'1. .. -- . .. x

,··,·a.utura. cea amara

·D· - H- . Ii A d- ')-1 ..

'e ' .. IrISl'OS, 5-a. In: ,U,JCJt

~i «1l11paratia mortii»

P:'I ~" 'V' ',: I'CC·I.'·- . 1· e Is .. ·-a:-:-· zd ro b "'11i 'II

.. e .... _I.~. : ,.:. I - ,I ,_,.1. "!Ii

Tu fiind mai mainte: «.Maic·,a Sfintelor dureri» A stizi ~~cti~ -cca Slavei Maicb>

,Ai -'. ' 1 '. I~ .. 'i, . ~ . . .A"".' '._: _. rl " .: _ _.I. • _. " " '_

~- II -oc a Sfintei In ·v·::'I!'e··r·'!->:>·1

' •. [ ".'.' • ::._' ". _ I ~ I. " __ '. 'l _:: ) I I, ..... I .' .' J • '-.~ '., [ '., .' I!

,

A

RUG ClUNE

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel bogat i'n Indurari,

L · ...," d

umJn,eaza ... ml totoeauna

«Pamante~tile carari»!

Mila Ta cea parinteasca Indulceste viata mea

Dar cutremur mil. cuprinde Cit, nevrednic sunt de ea .. ,

, Prisoseste, Doamne Sfinte, Darul Tau dumnezeesc

, Ca sa Tc cunosc mai bine Si mai mult sa Te slavesc!

.

SEMNELE BUCURIEI

Ridicandu-te, cu slava,

D" 1- ]- 1- '."

In "i.aca~.u, ceior mO·I1.l,

Semnul sulitei, Hristoase, ~i al cuielor 11 pOI1i~

Fruntea Ta pastreaza vesnic (Si in veacul urmator) -

Urma spmilor - adandi - Ca un semn izbavitor.

IaJ la Tronul eel din. Slava

, Crucea este ",Ste.agu), Sfant" Inchinat la eer de Ingeri

~ i de oameni, pe pamant,

Tai,n.a. negraita, 'Doa,mne!' Ca fiind un 1 ucru rar,

:~~~l~aJ: l~et~~~~n.

,.."

, Imparatii fae izbanda.

Cu ostirea la razboi,

Tu zdrobesti puterea m

V",t·· dandu T·--"· .- -" .. - ~ '.

, rata canou- .1 pen.tru n.Ol.

;i"o;

I + A d' c~ A

ntmzand, :pe,:- ·.r'uee, mana}

Tainic ne ara\i m.ere'u

C, ..... - -'- ~ M' .-""" -'1- - R ...... b- d''''''' ~ .... "

a estr ,.,.",.1ree xaocarn

~-i al "Milei Dumnezeu",

Iar in rai ul desfatarii Mai intai pe eel talhar L ~ .'p M'!lI ..

'~. ~·al SUlt,,- rea .',-- 1 tosnve.

Arart-' a~n- .du-T - "l~ S 'f-a~"'n" tul d <I"

, . _ . , __ " .' ',~- ..... '. ,.', ... -ar,.,

VANTUL PUSTUR,·· (URGIA CEREAScA

. J,

Iaras: lupte, iaras! sange, Iaras i zgomot de razboi, Iarasi lacrirni nesfarsite Iarasi valuri de nevoi!

C~d" . y. 1

-·.an.: a sters sarrnana rume

Lacrirna de pe obraz,

Au. venit napraznic iara~i Alte valuri de necaz,

Vaduvele iar vor plange C"U batranii cei sarmani ,~i copiii vor ramane

Iar cu miile orfani.

P t4-O'

ustnse-vor erase

~i pe multi ii vor robi Unde santo cant8ri desarte, Gloantele vor dantui.

Iar in. locul .rasftt8rii

~ i a luxului nebun,

Va dornni de-acuma groaza ~i cutrernurul de tun.

SF. NTUL lOAN IACOB ROMANUL • DIN IERIHON CATRE SION,' .

~-- - ... _- ..... _.. -- . . _. . . ----

. 'uri azi de, zburdaciune

~ 1'l'lll~,a goi nerusinati,

1 [H" ajunge ca. sa. urnble

~c· nevoie dezbracati.

I md sporeste rautatea

. >~, scarbeste Durnnezeu,

111~~nlru, asta vin in lume

11~ i r~z·.,· b oa iele m er e·~~·~·.U' : I

. _- (,'I . . . ..l ~ ,. ~ "_.' _ . II;

MARTURISIREA _cIUL:UI PIERDUT

_ 'heltuit-am pe ·p,ama.nt"

1M' :- ., ... te ot~'" ., .... ".- I'· .~'~,.

1- ostemrea mea '8 rau

1_', :11 acum nevrednic sunt

'u sa. mi. numesc .al Ta'u"11'

_. - - - ~ _., , - -' , " . ~ . - ~

ii, _ l cel

. 'Ill naravu '. ce,~, pio'r'ce,sc

·,1 'ruiul mi l-am irosit

.' ! i vesm e, - t" 'J .. , .. ' I f1: et '~". -I'"''

I ':\,~,:,. antui sune esc

II, d esfrau .. · l-a 'm"~ I pon '0; ·S'I··t·

1_ ~i _ "_"': ~ ".~, ~ ~ ' .. '.:. ,.' .. ~'.~ ~,. , , .:' .... :_~ 1 ~d •• _',: _,~., • ~~,

:r )ll',p,a ce m-a v:ati,:m.at. A r'~ :i~a pacatului,

,~,fa .. ntul dar mi s-a luat

M ie, desfranatului.

;- I: t,lam§.nzin,d. de darul Tau, Sufleteste eu muream,

~. ~ 'I~' ib )J '" x

~.llms uJ a cenu rau

eu cu totul m .. a aflam,

J 'orcilor am fost pastor La .boierul eel gandit"

~!I d' ".. .- ~ 'J' '}

• . ',' ~ • '. ",_ . -. I .• 1 '". '. ", . - . I' .. ' ...

, ~ nn roscove e ior

Poftele mi-am im-··.·,.· plinit

• _ _ _ .. _. ..L ..

I

MormAntul DO'mnului IZVORU'L SFANT

Lumina cea nelnserata Fiind ascu n ·s~···): '~n'" 'p.xm·;:·~"··aAn~··t~'

'I -,_ ... ~_.~ .... ~, ·:·~" ... ··.·1._.0l... .~"I:; Cl .I .. ~,:__ . _· .. ·CI· J ".:" I _:.1

Ne-a rilsMit la toti v',ial·a ~,.i pace noua pe pamant.

Iar pe «I ac~'ul, mortii Sale»

P D--··· ul 1M" '/Iii, '!!.

rea, ,.'" ~.I c'e e Mantuitor

L-a daruit Cre~tinalA,ii

Sa-l a ,··t+r::: ca un :',", < ...• ··<··.:~:·S···~~an~.·· ' .. It"· ·1"P'II!III.'I·o·~. ~>""

. (I ,. \ ,VA ..... _' _"_: __ ' "'I _.11(1_ .. ' 11£Y ," 'A~ •

. . .jo 'fCej .. , ~"~' ·Ii, l\1ari:>.'~' .~ - -~ . bes:: de- - - -

,Q"711 ~I' :. . ~;,." '1"~' . , .~ •. ,:pe

._ '~~'c .• """ .• ...: •• r ', ,'.,;;.""y': .. , _. , r ....•.. _.: _ ..

Zadarnic este glasul lor'

De nu se vor pleca sub steagul

M,a'''I~ 'M' ·;-:ar·· " 'e·-·]u,'· :11 Apar ator

_ .. ' . . ~ ~ .. _~ _'. , '. '. ~, ',' ~...'.~." a. _ .... ~ ill

Sx ¥ 'bA fl'" "Ii . (1 amuteasca bar .rtoru

~- i cei cu duhul razvratit

. .

,

V'az~: ····d·:~ ']- ',- .ii'. ......>. d ·e··· ,t - t,x

. .. ~ ... _ .~·an,l. _ . umlD"a ce·a '_ ~.,~. ·.aID,A

A V· ,. )- .' R' .' ,)( X_'"'

, _' «: .....•.. ·e~nlc'u UJ .,.,(JlShi.:lt>,>.

~ .

S·a se apropie cu ra,'vn.a

AC .. aim tot o.·~~.·· .. mul m U' ritor

. _ ._ _ .. •. I, I _ . I _ I _. ,., ,

~~ ~ ~ ..' ~

~l sa primeasca luminare

'Din al credo inti ~ S· f-A . t 1- f

,- ~.'.,I ,:: .'. . ... :~ -~<_l,' ".11 ,,";:ao', . "zv',o,r~,

Am '.'J' ...• ,..,,, ,." .. .:.~ stea .. '· ~ A:. ~I" " ~.

sen,s· aces_ ~. m ~Itm·a

A· priI.,. l' ~ 9- S-9~' 'L iii·

-'. ~ ,' Ie " . ' ~ pen'" . tru ,'. ~ ·umm··"· '_" ~ ··am·· . ~'.

1 ..... ,' . ~ . ,:. -: ' .•.. ~ .. ':_._-' .....• : • :.:'.:. >."_~-. ,~_ ..... : ," ,1,",_' ~~_. . -: .• "~" ", ....

I : '

180 :

. ---- .

I 1

I

,

I

,

, I

, , ,

.. s~"'. .., e . '. :A.In,· ....'.~,~ ... ' ·,S,-

~l . ·.lan~ ,Zl a -_~' vieru a cil1-

, Sf An d 1 H'-

tirea St. ,- -,.a c e .. a:',' ,- ozeva-

- -_. - -- -- ".. - . _.. lU"_.:

. ~- be'

.T •• ~,:---,,":f 11'" .'-,

r -usdt .. J 'f"';b~CUJtdtW! J,et~--:JDl()lL;l loaD ,~u

I&.ost··· -, ,'.-' - - :r;mJrn.-n l' a--: ,', Schi, ,: ,"6..,,. "~Al"a 'r'~lH1)

(,J (_ .LfS W.iJW,.I_ ' .' - .. LLU uc; _ ,g; .lO' l;JMI,~

SEMNELE APOCALI PTIC~

Vanturi rele, pierzatoae, Ameninta azi mereu

Pe noroadele smerite

Care cred in Dumnezea,

Bate «Crivatul» napras~ic, De la Nordul Comunist, Raspandind in toata lunea <'<'Dogmele» lui Anticris-

Din Apus «Austrul» supa Aducand cu el «Pro'gres>?'" Care naste necredinta

~i imprastie eres.

De la Miazazi mai tare, «Balt3ret-u'»> s-a, pomit

~~ ~~iV!~~~ii~a~~r~~~riV av~

I I· R-· .......... ' ~ d

ar 'a I,asarlt oe scare

,- ._.- - --- - -- ...,

«Valul galben a luj Gog>? , Spumega ~i se 'framanta .

: Cu -ccvlastarii lui Magog»

I • ••

Ucenicii stricaciunii

F -& A, t

ortotesc mgrozitor

C......,;;. d sa c -. 'ip" - - - - 'iii!!

autano sa. otraveasca

Pe sarmanul muritor,

Grabnic unel tese perzarea

: Cei c,u duhul «r'iizvr.atit»~

, ~i precum se vede lumea ~u-i departc de sfarsit -

l1raciune,a pustiirii

~~ '" _,''''''' !,

~'l"'a. gasit :mvatacel

Care.dascalesc pe oameni

C --.. a"" dO' ""'" ~,

_ a sa mearg a uupa er.

Sunt ultlmele versu' 'Ie Sfintulul loan

CH·- E .. ,M.···.·.·· A···· ···.·.R· -E:: :-A\

,I .. _ .. _ l~_ . I

FIULUI PIERDU1

Vino! fiul :meu iubit, bin amagitoare cai,

~a din n.OU sA te imbrac .

I . d b"- "... di t ' ...... · !iII' , n «po,:-.o,a,-a cea '.' untaec-:

~'u, zdrobirea inimii,

lu baland la usa mea,

"oi iesi atunci ell dor

Spre intfunpinarea tao

Pe grumazul tau cazand, Sarutarea iti voi da

~i ~u glas induiosat;

«'Piul me'u.» te voi chema

A

Iu voi da sandale noi,

f:lain'e bune§iineI

-

. SFANTUL lOAN IACOB ROMANUL • DIN tERIHON CATRE SION

o •

. - - - . . - . - -

j~~: i voi face pranz bogat

r iintru eel mai gras vitel.

I r't",lta casa mea atunci I )nf1tuind, va praznui

I 'cntru «Fiu} eel pierdut»>, ( 'are iar,a~i va veni,

POPOR MARTIR

:1 )111 viata ta .. cum vad - 'insearnn,a lit iporule mult zbuciumat

( ~., esti ca graul eel de toamna;

II;'I J110i ~i vanturi semanat,

'-1'10 'F dr I I! X I _ u e~tl 0, 'as, a cea file,ZIDa

1\ trunchiului daco-roman,

N- "X' bia i ~ Ii.O' ,,'·',(,I.scnt ell sa- ia In' mana

"'" A, A l duna

A Ie I.~ In, campui nunarean,

(''-',Ii }' eagan sc .. ' . cump '," ',' tu, ~i doar muntii

t, " ,.' . ~ , "~

§ I sca.!datoare Dunarea, I'l\dunle cununa fruntii,

I IUJ holdele sunt haina ta.

in sangele muceniciei

Ai fost prin veacuri botezat ~ i-n varsta cruda a prunciei

. N -ai fo\t ca altH alintat.

"', 'ltci tu fiind abia in fa~a

I 'arintii te-au lasat orfan

~ i, spre fiinta ta gingasa S~arunca barbarul tiran.

Luandu-ti drumul pribegiei

") ~'rai~ti prin rnunti ,~i prin paduri

s: "veacur,i ~~ m~ceni,~iet7

De la salbatici tu induri.

Cand negura paginatatii Se napustea catre Apus

Ai fost atunci Crestinatatil Ca scut de paza nerapus.

Cand natiile apusene , Urzesc "progresu)" "iirii lor In sesurile dunarene

Tu rabzi potop cotropitor.

La "cuibu]'; proaspat din c8mpie Abia atunci infiripat

S .. arunca valuri din, pustie De goti §i huni neincetar.

Tu stand cu ghioaga nestrujita La trecatoare intre munti,

Ca santinela neclintita

.A lor navala 0 infrunti.

D '.. de mi ·

eel tu " ; e rmc, 0, mucemce,

Ai fost zagazul nemiscat

A valurilor inamice

~i tu pe toti i-ai aparat.

,.."

In. vremea c'e,a de, suferinta

Biserica te-a indulcit

Cu Iaptele bunei credinte ~i pasii ti-a calilu,zit.

Din gura ei inveti tu. graiul Frumos ca imnul ingeresc

~~ ~ia~! l¥:~f~i~~e!~~~1

Cuvantul ei ti-a dat tarie Cand sufletul era mahnit Si-avand nadejdea-nvesnicie Necazul nu te-a biruit.

De cite ori te-ngenucheaza

V X" ...... ...

. rC1Jma~11 eel cotroprton,

"B,litrana" te, imbarbateaza ~i nu te lass ca sa mori ..

Deci nu slabi ~i crede numa 'C·'a:~ .. ·M···.···· aica' n u 'tl'e-a: 'p.aras-it

. . " '. _ _ _ . , .. ' I. ,. . . . - --- "

Ci darul ei, intai ~i-acuma,

T ~ oi!'~ ""'" it

. Ie sprlJlna necontenl. ·6,

I D' ~ -..;!ii. d ,~. ,'!III

e vet pazi, "ere: inta tare ~

Precum din veac s-a mostenit Vei fi slavit din, nou sub soare Mai mulr de cum ai 'lost slavit,

lar daca tu d.isp,~ret,':u.i-v,ei

· Predaniile parint~~ti, Atuncia grau vei fi colivei

~' .' · d' 'U I ..

't't. vesmc nu rna), o: rasresu,

Vei fi ca pleava cea u~oara Purtata pururea de van! Pierindu-ti urmele din tara Si nurnele de pe pamant!

t ,:",!unci veirnosteni blestemul ,I Ca fiul rau de fa parint]

"p' ,.. d ] Ed I

I,' . 1 erz ano ogoru ,~ ca t; cen U I ... ,

! Rascumparat de-atatia Sfinti!

I'

I

lNDEMN FRAT,ESC

.' I

Fii pribegi ai tarii rnele N"edijiti .intre straini. . ~ Nu urtan 'me'nlreavoastr~

De Roman' ~i de Crestini,

, Legea noastra cre~tineaslca S· ~. " I ~

S~ fua~aa:~~t ~~r:~)~~jertfe

Care n u se· pornenesc jO

A

In prigoanele p.ilg;,a.'n.,e

~>i-n vartejul eel barbar

: ,." , . . I .'. . - . - c· . -: .... ... ,.

-_ angele curgea ~ur,oa,le

I Pe al Patriei Altar.

CiiV nu mor pentru credinta Aparand a ces ··t·· paman ·t·'

- >". ',. :':'. :._: -. . ..:,... .. .' '.: . . . . .. '.., . - .~. . ... ",

Ori prin aspra nevointa,

~t'I~'e:' n'" C • -.- a·' '., 'D' ' .. ~" ... ,' ·1 S':'-"f"~' t

IIo.(L.:_· . .' urn < 1 .. _.·.··omnu I .. an _,,_

lea furtuna cea de veacuri A cumplitului necaz

Nu-i lasa pe vii sa stearga Lacrima de pe obraz,

Carturari n-au fost pe-atuncea

C- .... ,~. <II, I ,'c. .

a sa sene v rata tor

An, 'in schim b in -' .C- .art " e a V'·: "I~ e~t.i;~

__ . .... ."_ .. ",., .. ,1_. '. _.~

Numele nemuritor. .

Pasarele calatoare

De la Dunare veniti?

Despre scumpa noas ra lara Spuneti noua, ce ~ai ~titi?'

Mai traiesc Roman i pe-acole Se aude glasul lor? .

S e mai vede la hotare Steazul nostru tric 0·:,110' ." '7

. -.0 - -' . - ' . ' '0 r .'

Sarbatoarea mai rasuna Olas de clopote ~ duios ~ In demn - 'ani\,: d la R···'·· ug': . aci .. u· , n" .

, . ":' '_." .. , . _'_:., .. , .: I . .:.'.,.:., .. ~"" i,. ,t

pie poporul credincios?{'.

Din vazduh, in zborttl vostrui N-ati privit catre Ca~aV? Sunt ei 'lot asa de falnici,

Nu S'e::_' '. a~d-' m-"'- it " ·1· . - t"? . . :._ V ..... . at a.p' , .. ecall ~

. """'...... 1

,D:a···r. f rumoase P .. asare e.

.. . ., , ... ,' , ...

Voi nu-mi dati nici un raspuns?

v:' .. b . --. '-. ~.' . ..., a'e' a:- to, a~ : or ,a mea" ca 0 sageat "-,

Pare-mi-se v -,a, patruns!

~i urnplandu-se de jale, Spune Marii, C'U amar!

A,ugu,st, ,1952.

Un Sihastru din VaJealordanului

Amintindu-va de ~ara" Voi aflati acum d~n greu~ Pardi toate sunt pierdutel

. 'J l'

'~I tara, ,~i Poporu meui

LANOI ACASA ( ... ···Iug~~orul ..... romAnulul pnbeag)

GLASUL pAsARELELOR

'iloilo -- A. l

Durerea m0J111 sta,pa'ne~" e

in plaiul nostru stramosesc

Cad fiara de la Miaza Noapte ;

~ A

Sugrma tot ce-i rornanesc.

, .-

, .... ' ~ 'I< . !Io _

() .. Romani, din tar1 streme

V oi pribegi fiind ca noi,

-- - '- t

1\ t i scapat de grea ru~lne

:,-, I de groaznice never I

Tdnjeste vatra p~ras~ta .

A bietilor roman! prt~:gl

~i lumea fuge ingroz~ta

De multele faradelegi.

Podoaba t8rii azi se pierde Feciorii casei sunt streini, Azi codrul nu mai este verde,

. v " ...

Iar florile sunt rnaracini.

Azi painea s~a facut amara ~i ap,a'-hi nleag~a de venin; Vazdu u a ajuns povara:

lar traiul omului .. ~ u'n chin.

De multa vreme nu s-aude Sub cerul Tarii inrosit, Decat al sputnicilor vuiet Si geamatul celui robit!

- -.' d ......

Cu lacrirni astazi se aaapa

.. R' A .....

Feciorii dulcei ['~omanll

Zicand; .,,I~~itj! ~ la rei din groapa -

. ..' -y ~." d'- - ,_. ~ ,,' "

Ca sa intram azt noi .' e VII i,

'[uru voas .. tra cea frumoasa, -,~'~ i ... a schimbat acuma sortii, . \",ci potrivnicii din casa

I au croit vesmantul mortiil

Nistrul azi ~i Tisa plange

--~'I'I ..... .a rpatii plang duios:

I , ". -:' - .. - - 't ' "", .. _, ,

I'varsand para.u de sange

1 . [~,t re-Dunare in josl

I r 't ':ILe apele navalnic

-- • A .

1-"'~I'I1.esc' apoi In cor,

I, sunand un cantec jalnic I 1 '1_ g durerea Tarii lor!

, .-,1, Dunarea, devale, III unge dorul de, hotar

: La Puma Stefan n u mai poate : S,il odihneasca in mormant.

: Vazand atata ncdreptatc

" Pe stramosescul lui parnant,

; I

i

! El striga jalnic spre Suceava

La Sfantul Mucenic loan,

Sa ne ridice iarasi slava

Cea dilra·:mata de tiran,

. , .', '" I>.. M'" A ...... '"

La Cozia, tn: anasnre

Cu groaza Mircea s-a trezit

'.' ~A ~

De prea arnara tanguire

A Oltului nemultumit,

Spre Arzes, ochii i~i indreapta

, """,",,' ~ , ',,'.. '

: La trupul eel mucemcesc

; Si suspinand mereu asteapta Un sernn de ajutor ceresc ~

Mihai, din cripta cea batr an, a:

In al ta, c apul fi oro s,

Ar 'V rea, s-apuce spada-n 'mma"

, Dar ~ ~'~ trupul ii lipseste-n jos.

;

, E~:I,l' P"', I,' ange astazi, eu Neaaoe

' __ '.' :_ .. c, _ ' " ,,_ "_. . __ '", ", ,", __ ,. " . ",.. ~

. Ruaand pe Nifon eel Sfintit

; s··' ~ '-_ .. ' T' a. " d ,-C,' ,' .... - ",.:".-

, ca scapa t ara ce neyole,

Cu darul lui nemarginit,

. .

Vasile Lupu vrea sa vada . Din nou sober crestin la Iasi, Dar arhiereii stau sub paza ~i nu se pot urni doi pasi.

El vrea din nou sa intareasca

.Blagocestivul Adevar'' ...

, Caci .iarasi lumea crestineasca

i Apnea .Legea' in raspar.

!

, .

; Nu poate astazi sa mai vada

Alaturi de lacasul sau,

T~~" ., .~. '.' strabunii d in m':, ..

I Iesar~, '.c.·· _--_. . .... ". ,., .. "_,-e-"'"

Cand vad atata pustiire Pe locurile cele sfinte, Lasate noua mostenire,

Pamantul plamadit c'u, sa .. I. ... ~ "!II.~ Si c"'U su doa re de martin

y ~ .' .. -,_ ',' -~ , .. -.'~,' ..... ",<":, -_" '.>: .,.,: I, . .'. ,",,', i.

Azi se cutremuraJ .... i pI~;g~~ ... 'Fiin,d, impresurat c e , .zbiri ." 4

C·- ' .. - , .: . <: tii a" S t'"a~ zi '8',---: e'---·,-'n· -. fi:'li O· --. 'ar- .,.-', ;;~(

$t~~~l~ s~zbatin ~acl,u

V .... a~,z···a~n".-d'-' p·······e· .. ', ,s,·:·,'c··'·_"u:m:'·:'p:·,·,a.·· noastra 'C'," "u::~n':_ ""1":" s'e' -a~:p:"r·:o··'····'P~::l'~'.e-de:- '-l~'adt;'

..... _ . ':. '_ __ - i"_ " '. _. , _ ,1_ l":_", I. ,", ;:,' " :...._.'_. _. _ . ', :.1 .. ", _ . _ . ti.

, ,

Azi Sfintii .iubitori .de T,a,Vq:

Se r "0", a : g ar jalnic ] ui Hristos

',' ," ' .. ". _,' .•.. '.,,' ll' "__ " '_ I "_ _.. .. •

Sa~ izbaveasca de ocara '

, " ' '--" ~ .', " ',' , . '- , " y" - '- _. ,.-, - - ~

P-_':'-', neamul nostru credinci '.

, e,.-:_.,. "." .. ' ,. ..

Iar vol, martirilor de aU'''110 :"~,,.iIp ~_I.!Io~:, Luceferi prea luminatori, 'C'U sfan ta voastra indr .. ' ~~"¥.~ 'Dati pilda celor muritori.

Sa stie Iurnea ras,ft,lata Ca viitorul fericit,

Cu suferinta si ell jertfa Va fi m'ereu pecetluit.

In cale catre mantuire Po var a, Crucii vom purta

, ,- . - A'

~i pin-la slava .Jnvierii" Golaota vorn intarnpinal

'Iio.;r

Nicodime Prea Fericite De ce te-ai dus dintre r •..... "

Lasand Biserica robita

- - - -

~i Tara ,,;faril de batrani"?

8S

- - - ---

I ., p' S'fi'"

I ! i .. c. " ,'. .... .'.' .:., I . " , ... : ,

I ,1d~'llllne .. rea.:.' mute

V ;' ... Ii· . , .~ D····· '.. f t· . · arraam '~l'OSO ... er

I, ,'1,\ i .Facliile cinstite'

I', [ le stings c· 'elt atei!

I .. 'Ill.. .... " "','.:..' "'. ' 4-

Orf l' 'lA "'-'" C· · ;,...

.. anu [anga,- .. ruc·e sllspln,a

dureros!

F"''' d l i d 1

nnr e. m curere ell totu

dA ...

ac .ancrt,

Din sunetul de clopot un glas a

Ii

auzit.

I~ Ul.\ i lor eu suflet mare

I r.~ orilor duhovnicesti,

III, uratati-va odata

~ ,~:St~a.un.ele vladicesti'']

Nu plange azi copile ~i nu fi

..... '

suparat,

Ca iat.a sunt cu tine" Hristos a mviat!

Era vorbirea [dulce a maicii din. morrnant,

Gonindu-i intristarea din pieptul lui infrant.

S-·a ridicat indata, cu sufletul uimit

~i. ,c,auta, sa vada pe care

• '\wi" •

.I-a .. grait.

Atuncia din Altaru1 cu zidul afumat

'V'X A bi d 'D" I

...•. aZU zamomr pe tzomnu ,

A .

cu Trupul Inviat ..

S--a luminat lao suflet de chipul Lui eel bland

C:" I ~d'" d d ..

'~l repacan .•. .urerea a ZIS

asa in gand:

A ~. d vD 1'1!I · , tuncia daca .. omnu': ale]

A iI

a mvrat

,.,

Inseamna ca ~i mama

cu Dansul s-a sculat!

MiculOrfan

......

I . :',11 a Inv ierii, azi clopotele

.. of!! • I'l

[1;'·-"111 stau p'e' pnsp e

• 1 'ii d I, '..:., , :; . . '.' . :'. . - ~

. . ;.;.,

,! . U, ~J stau In, prag,

~' ... t·,.·, d ....... +

, I, t men ~l copu, iesmc gat1tl

[ : .. hum

I: Iuc ca sa ciocneasca

. ..

I n-asma cea de Taina , . Iintei siirbatori

. simte din tamale,

I '1', iarba si din flori, .~,ezile se-rnbraca intr-un

111'11''11'(')8' .... v· 'e~'m' 'anA·t ...

I 1_ t ~. ",-,.~._.,._ .... :. ~ ""'"

! roate par acuma mal noun '. Iltlmant.

I'f. ,(lape de altarul Bisericii I It! 111.n

1 ,. 1, copilas aduce, faclii

untdelemn,

I rlila Sfanta Cruce.

proaspatul mormant

t·'(lJ. ingenunchiaza §.i plange "·'1· inand.

'll(~1 clopotele suna langatul voios,

Zicand asa eu gandul,

A hi ·

s--a mcnmat sment

~... ¥' A d At)

~ 1 sarutand morman U .,

spr'e' ...... - a g' ""'b' ~ t ... ,':' c·asa S-, ·ra.I. '1'

La vatra parinteasca

~ t I

sta smgur, smgure

-- - -

86,

,;I\,

Ac" "U" m de Invi ere v 'e ,'-~ ,!i"--~"d""-'

" ,~'., ", I ._ '.... . ,,'-- ... 1.1 ,; '. _'" . '.·1 " ,o,[n' _-'

Nu plange azi copile si n'u f

- ., - .- e- ~_ . - ,~_ ." _, __ . _. . ,'. = ,_ ,,_. 'y e =' 1,._ __

S":~'IU- I 'IP'-" a'v r' '-'0· .. ·· t·, ,

, _"', ,-" c~,'~,_c,

'Eo S-~,'- nt s-aici C'U tine Hristos

',~' .,' . v----'- . -' ----- ,', -a ···,~L.·

a Inviat,

De' ·' .... a tunci orfa '0- ,,' [111'--' nostru a;

",'" _- I" .. , _ _I" .• _" ,__ ':'.' __ "._:' ,.JI,. I , . ,'" ... ,- .. ' _., ', __ , ! ',_.',

1 incetat c'u, plfinsul

~i orice 'C'IO'-P'o't suna il miln2tlie

-'~ d ~~- , .]' ' . -". ~- """',~""

pe"_!"an,su,, ~,

O S'·····,··C··,"-·:R-----'I-S·'· ,····O//---·A'··

. :.' .: -'.' ,', '. : -, I' --": ,......- .. ' .. .... ..•. .-"", "~',

'. . "'. ,. - - I . . .' _'__

(Catre' ,DD' ita'te' ,din ,

Groznica intre 'b- __ ""8'- r:-e~

'. . ... -.' '.', .I, _ ' '._-' _" .. :-_:" ,

Se va face-atunci

-' '. _.' '-". ,', - _-- .'. ' .- ~ -- ,.' - ".,'."

'1'~~1ra de-ndurare

, C-. ". '. '" ' ,,' _, ,_.:', '. -", '_-",

Tie vor Ida", I 'i n munci!

. _' '. ' r __ , ",," __ ,_. , .... 1 ~ .~." ,~

Daca nll vei face?

RO"""d' d 'e'" ,.-' ..... - .... ,-.ill ·t"''''''' _ ,~' ".'" ".' '.... pOC,8.ln" ~,a,

C ..-

I _ ,at mai ai 'SO!foace

S- 'Ii .... ,Ii _! iii .. """

'I . I', • I, •• ····1 ... :' -.' . "

_ l m,aJ. a,l putmta.

Ca 'u,n fur pe moarte Cand 'O'C,:", vei ved e··-"'a:·

_ • ~.l I I '.~ •.... • -._.·1 ' '. ,.:_'., .. 1 ",

De 'nap .. "r,,_-a<lz··.··n.··.·,a'~ foarte

_ ~ "_' .!' ,) li..···· . -J, •

.- .

T- "e : vei s-p-,:::a~ iman 1-' a: I'

. _... I. J ' .' ',_ ' 1!1 I_: , __ Ie ,..,: I', ,~. _ I !iiI

, "

Ajutor vei cere

l_:',

De la cei din jur

Dar ei n-,Q'U putere

C ..... ~ 1- -!i'" f'"

"'1:"·.··,· l' ,- __ ", .'. -_ 1'- ", ,------

aci a, morn 1. I ur ,

Are lal'n,aa dansul

,J ._. I ."~. OJ.'_ '._ _,,_! I ._.' , , .: ,

Sluai Infricosate 'R"- 1Ii,)I . xuaa ta si plansul

C- ,~~ 'I'~'d- ,- ,c, , ~" - ,~' '~~- .. '-", - •. . - ..

e .. e-apoi n u P',():R: te,

. , .' . ,- • "., I" _.' I I '.- .. ,._. - L. ,'I'

Cauta vezi bine Nu da amanare

N'~C.'~:'l~ la ru Ina~c···: iu n - ",e"'~"

1&' " ,I, .. ' "J •.• ' _~, '--.-, -,.lil _. _~ .. _

N- .... ' Ii; , "!ioo!'!_

lei la ascultare.

,87,

1. ,~1 grija lumii

'II b-' ~

Iii l' voroana

~ I f robul Iumii I II bucataria.

I .. ~. d t

I ' ~il· I ~] V ezr ne nne

# I a il1a nu cata

II ell totii bine

· .. d

I II u U .... ·1 juaeca,

I )~i'~, ai CU unul

,1~dt. prietesug

I u ravni la bunul

II " · ... U· vicles ,.

Jru L ' '·f·'vUg.

III iii prietenia

I I ~ • III s.-O un.e testi

N· ·

umai eu aceta

,I • , ~

- 'l 'n' U S" .. trupest

,~ , ' :. "" ._. , '. ,:c., ~.I ,

I" • , • , ,,,. -

"~ C uvme tIe

I ccrsi lao <cmire> ntru curatie

'·:'lr de mantuire

, ~",' -, ' .

hiarna al Sau nume , · u zdrobire multa

I r~ mai esti in. lume

, 'aci acum fe .. asculta,

I , .... d ..

, " " , , .-' '" " " '.' , '.- .' ,.-

~ 'I 1"I\.a can, I s-o' stlnge:

"i. i la va-nceta

III zadar vei plange

I r iI i

~~;'I vel suspma.

I doll f 'J

; .arnas re rmc ortan pe : ume,

I I] un, copil al nimanui

Mi-am pus nadejdea mea spre Domnul

Cerand de-a pururi mila Lui.

Bunica, Dumnezeu s-o ierte, Mi-,a semanat de timpuriu

In suflet tainele credintii

~i rodul lor m,il tine viu,

10, scumpa mea 'biitra'na sfant3. Eu tot ce am, i'~i datoresc

Caci m-ai adus la cunostinta Parintelui celui ceresc,

«Can,d tatal meu (cum zice psalmul)c->

«Si maica mea rn-au parasit>

At . .. 'D l' I di ~ stuncra .. , "omnu!. ce:,'-.ln C'erUfl

La sanul milei rn-a prirnit,

Deci suflete al meu smerite Inaripeaza r te mereu,

Prin rugaciune prea fierbinte ~.i dragoste spre Durnnezeu.

Privind 'in inima cu mintea Sa. cauti tainicul izvor

D" ~ . d ~ . In care vrata s'e a. apa

fCU darul eel mantuitor ..

Urmeaza calea mantuirii Traind 'in pace singurel

'~~' ...... 1 ' ......

-.,..') toata viata cea I umeasca

S ... O lepezi astazi pentru El.

ICOANA NEVINOvATIEI

;114.

In zilele de iarna,

Cu cer posomorat

.,

Doar murmu.rul de ape

I· ~. d A

.rrn tine ~. e urat.

-

88

----.-------- - -_.- - ._. -- - -- --- - -- ------ - - -- --. _._-- .... -

.... SFANTUL lOAN IACOB ROMANUL .. DIN IERIHON CATRE SIO~l

- _ -. - - - _ - _. - - . --- _ - _ _--_.- - - - .

I· ~.:., . . .. :". .'. .:., ~]- d .. "a~'

ar vara pe· .c·a ... ~ ·U.r· ... ,. ..

Cand nirneni nu rnai vine,

01 biata turturica

Se nita jos la mine.

.,... fO' .....

I I.n preajma mea se joaca

Frumosii porumbei.

.," ... : ...... V ~.~.)"

. Voind ._, pa.rc.a. - sa.-:ml Zlca

i Sa rnerg •• a joe cu ei.

Privind Ia ei acurna, Imi .p,ar1e c,il. invie Cea 'mull, nevi ovata A. mea copilarie,

Dar cand privesc in vale :. Paraul tara. apa, ~.

Atun C .... l ... ·m~~la'¥ v'a~d: 'cu. jale

- ~ ... ~. .. - ~. - .(. -e '.. .'

. . w

Alaturea de .«:oroapa».

""""': "

Cad viata mea pustie Acum mi s-a scurtat,

.. ~ ~

1 calea pentru mme

e mul t s ... a, stram't.orat~

A_ .. ~-.- "1 . I ~ liN' iT"IR:'EA

INTRU AM [! i i: .~<

_ I FRAIILQRM-

DE LA IORDAN

Iubitilor tovarasi

Si frati intru Hristos.

~ l~ IJ

Eu nu va uit de-a pururl

Desi sunt paca os!

M-ati insotit eu ra:vna Pe-al vietii rnele drum

D'- ec .. .i eu,ml',J p .utea-voi oare

[ .. -- .. ... .... -.! . '

Ca sa .... v .'a'~ 'jj'ii:';~ acu im ?

_: .' . ':- "'. [U,l.II" .. ., .... ~

C'" d ~ 1'" d~"""" and mmtea mea co, In, .3

Devale lao Iordan,

Voi stati mereu in cale,

AI-~ x n ~, ' 'd" 'I"~·:··· r ratun ue oaru

'~II" c-an' d rna duce dorul

V. l - - - '_. 1 . • •••• -. - - •• '

~L~' C. S·:· .0-', h: ... ~, t: I l' d '" ... . x .. -)' _.:3 oc i mu cnn zavoi,

,M"a vad acolo iarasi

N d .!j,,;t I' d 'I'

. e·: espartit de VOl~

P ':V':-' l~ S·· fi: · A

,e'" ,a_,'ea.··· I mtei Ane

- _ - -

F" i' d ..... ']W

•. '1- • _- •. ." r :=- .. ' 'I .. -.~ .-- . .- .,- ... ,-

.lln .. eu calator,

.....

Imi nereziti cararea

Si\ ... mi fie mai U~O'1""

I duhul Ad"""" ..

a:r::.'u -, ~ Ill c,an·· ; incearca

S...... ..... -- ...... C"· '1"

a. ·par,aseasca .. ,;,',ortu".' ,

Atunci 'frat:·ia, voastra

..... .

Imi strangeti pasaportull

ASTAZI

(Cugetsre)

!I".,. .

Botezatorule Ioane,

S :.., .... t: • ~ t L' X. I' I' t'"

-·a pus ur '-,a.:c,a~u, tau

C""" 'i d · '}- v. act moda cea vie eana

Si-a PIU.S aici cuibarul saul

Acum n-auzi ca altadata

Ch'~ ..... .~. d .. ~ """ ~ " w

_ ~ !emare,a. ce;a ·'.e pocal.nta.;

Ci ~,.. 1 di

_ 1 numai cantece a ra.I.10

Din lu mea cea ~ar"','I"a""" de cr ed jm·'·'lt"~,,,

- , <':: ~ 1(:1 · , [,.

_. .

,89'

- .

I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1

.1 I I 1 1 I

I 1

I

I

I

I

I I I

1 1

1

I

1

1

I

I

I

._ -- _.- - - -- - -_ . _ .. - _ - _.. -- --

·S,F·· N'TUL lOAN IACOB ·R·OM.ANUL • D:IN I ERIHi'O!N C.ATRE SIO~N , .

II I fin. gil apa ueenicii

-.1111- se .'. m a····]'"' vad urm I I an'~- du- .. ti tie

, • u ... a .'. _ .' a . . .' .','. ,...., _. ,., :c_,

i IX ~ , Ii illl· ~ II!

I I~ I astazi stau necrec InCi.O~1.1

f 4 j. I@' it

I III uc atci negustone:

Az:i s'e d.l respect in, lume La, acei cu capuri goale ·~i cu burta rotunjita, Iscusi ,i in carnavale!

'L' urn ea c'e"'a cu moda n"o~uat",i!'

.~: __ ,,~'.. ..... > , ..•.. ', ..•.. ··,a. '.:.:_ .', "

Pune vat! la urechi Cand aude la Biserici Numai cantecele vechil

· ~ di ~~ d .-ow!ll'

1~'IJnl rnn oamenn oe astaz]

I'! ... ' .~.,. "w..~_ b .~.' .. ~

. _I I'~ 'V'In acum sa se _·0 eze,

I('I<~ IC·. ci mai m nil ti -I: a apa S' ·~an-~···)(

I. 'II _ .. ',. t£U., ,._ .~:_ rl '.. ! 1(.1 . LA

I .. Il'()ar,a azi sa se dist -e rezel

'N'- iveti radi ?-j! .. d·A .. --

,'.' -ave'~l 'ra .1U .• Zlce '·-.a,n,s,a

C- ...... ' 'II! )-&

'a,tre p'usn'lces,c'u . lie,s,

CU'm traiti. asa degeaba F'ara. urma de progres?

..

I

i III{',·e de S··· t- finte S·······,1,a·· y····o: .. slo V:"-l"'I'"

I _ . ._.. - '.. _ . r _ ._.' • _, • _ • ,J

I· .' a' u·

( i. . . ..... ." '" .. - ... " .: ". . -. . . '. '.~, -

I .: opote rasunatoare

rum auzi in ·toat.a, valea

I - I 'f '. '1 .~ . .".' . ':. ' ... '1" : .'t··· d - .' ; . ..' ·t' .-.: '. r I L U .. I zgom,Q ._ te m'o ,o,are.

Lumea azi inainteaza

C- 'U'~ m ·.····I~.J··o •.. a cele de tr 'a 'ljOi'

_ . . I I I I I. _.. . '_. _. . I t!

At I'll!, ramas A1:"'n- urm 'a~' taic 'a v

't, > _ ,.; :,'.'.!JI

IC·. 'u"" ge .. ta~n·· d n . um . I a I"': la R··· ai

.:._' • ·.'1 .,. _. -._' , ..• ' ,-'.' - •. .e .•... . • -.: .• ~

r 1 fi,'n,ga pestera cea veche 1 lusul tau din Vitavara

. desfateaza Beduinii I

I turma lor', in to at a, vara!

G · II

raiun

• II • W -

La A':·" sfi· ~I n .. '- IIII:t"ul'l V" : "·e·· ~:~

.. ~' __ , .1 1"_ ,:' "" 1";'111

1M"" O··'···,··O·····A'··· ILU-M-" ':-"1'1

.'~., . -.: " .' __ , I . i

O oestera 'b' 'I' ... isl : .... : ,1:tIW;

_ ';.. p .·~.era .. ·,~,a.gos OVI ,a.,

M· III . -. t -... d .-. _. ~. -.. . I' .. .. t' ~

ar stai ce-acum nerocuna

S· V;ll ih - d 'III

a vie u.n smastru vrecmc,

:C: '. x' '. ~'-l-' fl' -: .~ ... ·d·' "-. -' :-'. CF1·t .. · .. " .. - .,,". .',

,..:. ··ClCI. e. ·,110· .. nepu':.lnclOS,

I .... & . . W'] "~'1 . I ~ . , rm rac saiasu ,.coO.,JOSI

uud zicjnd pie unii:

.. 1 I~n~~~::~~ ~if~~~rres

. f· nar a' v .. u]' lor n· .. · U· .'1 e ·s~ ",.

II 1_ •.•• r! •.. I .. ' • ..:.: I". \ _ ~ ... ' ... I , .. !. r. (.: .. 03-·". ..

T- X· d "'"

. ". U s,oare· arzator .·.~.·I.'e 'va'r'a,

De" c: ar-··· .. - "e': e" 'U" 0'" d Ill' o· '1" 0: 'ar- .. ·_X

..... ,. r·. I ; ' .. : ... I ._. I :.1, .' . __ , ..... : ' ..... Gl

M'a~ ·as·· ····c .... un··,· deam . mere u la U,·IID······brl: ""a~

, ]1, •.•.• : ••••. _ .•• _~I. _ ..... - __ ,_,,:_. ;.: .'., ••••• :: .•• 111., .••. : •• _ 1._ ::: t

De-acuma tara stinghereala

P- ·a"'·tr.' ·-IU· nz! AU'n lo .. ·· c uinta . g ... ~ 0·'-' a' .. 1. a'"'.

, . . ."" . .~., .. .1.,. ". . .. .' I . I· ... ~,

1 II I s···~,e .'m:·la· .. ,.l·" sm I'""n-(I teo .~··· .. te 'l.u: rn . " e.~·a·:·

._. I. • I, ,J. • • _ .' _. _ ._' •. _ '_.

I".~' esti cumva pletos

I 'Ii ... '. '.-. Iiiooi.-- X ., ,.. .. b .

I ~i scarmana cu vo,r·.a.

I··· .. · fa \~ ~I'" p .. ···e·'· dos I

.' ,'. .1" ,L,a, ''1' .: ... . r .... "

.1 I'u dac-ar fi 'C'U zgarda

I ·A ~ A h

11,1_- starm atata aaz

'I! .A d esti !('

. atunci can ' e\~tl C'u raSa

PIle. ne pe g' rum .. ia ·z···~1

I '. I. _ .. ' . " . ... ". _ ~ .. _ .. '. _ ....

. , .

Csn d vine iarn \a····· fr 'ig ·'U· roas a~,

_ ., .• ,. • I ,. ]", '.' . ,'_, _I, .... : '.,_ I.· ...

. ~ I, 'II' '"' '1 ,A Ioai d W'

·,,1 'Dor'.11 piang C:U pioaie c ,eas.a,

Sa-mi plangi phSule. de jal e,

. ...

90

Cit eu pe malul tau de-acum. Nu cred ca voi mai face drum!

""

In zilele de primavara

Venind la cuibul vostru iara, Voi, d:ragala~e pasarele,

i Cand laudati pe Dumnezeu,

CA .. t . t,~ .' ...... .1..0 '.~ d .". t

antau sa va au ~.I eu:

Iar voi care-ali plecat de-acasa

1 D'· 'e" ".'" . .:.... ... t· ';t' ," - . ¥ .", r:

, .... -·acu.ma." la·a~ nu va pa.sa~

Fapturilor nev inov a te Veniti aproape de chilie

Ca somn ul meu ii pe vecie!

De: ... acum paraule zburdalnic Cand mergi la vale mai navalnic, S.a treci pe langa Iuven .: ale Ducandu-i niste pietricele

D" ... 'I ~ .. '1

.10 preajma ocumtei me 'eo;

Sa mergi pe aice mai agale Ca iata te asteapta in. cale

; ·0 st.a.'n.ca veche eu "Scri soare'

D·· 1'[ R···· .~. 'I' T" .' c.

e Ia rcomanu ,I. eoran,

S· ... o duci CU, vremea Ia Iordan:

'A]')' A --

..... ·co .. ·0, s. Q·va. rom.aneasca

. 'Mai este cine s-·o citeasca Si poate va aduce-aminte ell s-au aflat la "Sihastrie'

, ~i frati din. scurnpa Romanie!

... -.

Ins .... .... ..... ti ..

. semnan.

1 Prin tI~1 "~ turil

_ . ["" .•. vUJ.ua.e,r;ap _. .. ,'or

.. '. . i ate' ·x· . intpl' '.' .X b ,

nevmov~ ' .. " SA se ...... ~ eaga l'iUr-

*,. .' de 1'.14. .X'

SUCll, care s-an mutat .' ..... anga

... .,..,.J( ;I' d · 1 hi" .

~LCla cars .eu am venu ta semt,

2. Iuvenalie despre care

. f~T:::'di~~~rsto~:~~~~~~~-

lie Vasiliu, care a sihastrit ..

a'''''''11 dan s virstt Ia or '·:_~;~I .•

3. Iar "Scrisoarea lui T fan ," este stanca de piatra ·diD. '.

pestera de sus al lui Teofan re avea scris romaneste cuv

tul "Dumn "

,! .. r .. · ·.,.ezeu .

C~I.X ,,.... A .. d A ... )( . ·1 ,A ,,",' t.; ': ... ~an" . m unn.'i:1 SUlilca •

.., "I ul A Au] 'Ii rruj ,0 c .' :, paraunn, apa 0 .'

\J ·w

na m,ere'u ~1 c·u vre,m.ea·o . I, .',

la 'vale spre Jordan, la cei ..... '

. .., ""

stm romaneste ..

Rasti.g' nitorii de BJI La Sfanta inviere

Cu trei zile inainte

Jidovii Te-au rastignit, Azi Te rastignesc crestinii

C .. duhul i ...

" " ,... .,. ." , I .. " 1

er ell '._ U.1U ipocnu

Multi din ei - cu defaimare .... '1 Trupul Tau acum luand

Te inchid pe la Pretoriu,

Ca ostasii oarecand 1:

C· hI id .... T' imb ._ U ;,_ arnica : e irnr raca

Prin Ia\arnjcia lor ~

~i se-nchina de parada 'La vederea tuturor.

Carturarii Tie condamna . Cu viclenii Farisei, Dupa leaea cornunista

. ' .......

·S.i. a celorlalti atei!

Cu stiinta lor desarta Alta Cruce Ti-au gatit, Rastignindu-te prin hule Cei cu duhul razvratit,

!Iii'

In rnormantul necredintei

Numele-Ti pecetluie .. sc

- ... _ - ,.I I .. _ -' '- _.

1 ' . ,

1 '-'!'i IJe moda cea vicleana

· it" di ,-. rusto: Ie,:, 0.· .. • 'n-··:,·u~· ,mi·-e:-"_.:s··:·I,C,"-

_ Ii . '. !.. ~. "_! 'I",. ," •

A

-, A d I. Ii> ii

,-. . ".' I . '~"'. .;-. .' . ." .' -. - -

I ,J ca,n .... raz,a _ "Dvmerll

', r » V1d c :a~ n U' s ... a ·t·:a~ ;1 D" UI,I it

' " . ~ '-: .' ._. ,: '. ' .' . .1, ,. '. ..,

fl"ac atunci s-ajunga clerul

.' •. '. ~ ··,t·.. ... "1'] ,-.. '1- . X," ,-~ it

. ,t p,as11oru. ee, .. nalml .. ,

Ai " '1 oil •. ;.. ii" .. iii! . @I •

Cl cieneu ns '-DUll sunt

~ 'I~ In . ~e" "'la' t'1111: c'- u "mn:" , ~ 'O~ irile c··' 'are"': .

1_. ". 'Y:'~-!J c '~;.I_, ! , i, .... _ . I! I • ".: 1 ':_~._..: __ •

unt in slujba masoneriei ~i a

.111· l'rn"" un, ' ris 1m"'· 'ul"' "0, ,- I'''!

, ". .. __ ....:.:. _-_:_' .:. '._',-

IMI ... ,IO:···ld,:a'·-·[ -·a"'·s,·~.::~la'Yil--'a- tl'aw: ~"I:···:'·I·I

I .. . ... " . ,. . ~ 'I ", J .. , I . ': ..... , _' . '. _. '.

;. ..

P- .. t·w

acea spenata

I' - ..... ;.. v-- - ~ I!!I 'J oIi't

. ;;' '1 . , .'" ,.- " ..... .... . .....

I _ ~lrI] In,vat,a,t·~ a ,I, .u,mm:

· ',a niste placinte moi

d'" - ,i< I - 1< ij - iii'

.' cot _ In, traistete stunte:

I . -"ai""IC;;::'" c .ale '.- d a r":'e'~' n 0'" ·Iii.

n .' v1. .' . '. 0,-,.1 .. :,'.c.

: I' i socot eli pacea lurnii

~')' 'b"'-"" .'

, .are s-a sa::,il:at)Clt

" ... . '.'. " ,t '. '. fl" ,-.' " x ' ,:~ l'- 'W-'

I .] pu ea . 1. ama,g.I'::,a

· 'a vitelul pripasit!

'~ ., y ,

Ii ...... ....,..,. io] d

I: otaran 'e ':-. e .p,a,ce

1'1. norod l-au asurzit ~. " 'u"n clopot care 8""U':0"-'a:'

I : ',". I'," -:. .' " .; .• ','. ,', •• ' ••. )

- ,t m'" . 'e' 'r' ·e'~'-'u'.' h od 0":' 'r'o," 'g"--I'I: t,

: .' , .• .': -, I. ' " _. I] " ••.. ',.:. • ',_: ' • ~ I"~ -. I" , .... 111'

, iJll I" - d : .. A. - ,)(: . . ." .' b 'Ii, .. -

I. uno s'-ar 1 m.p,aC 8, mat i." ne

· ale pacii t.ar,g·u.in.d

IN' lob-I. i razboiul 11_,' Irl"l":l ',ln~ .. ~I raz'-~OIU,_

'. a fi lara~11zbuc:nlnd!,

umea vesnic nascoceste

.'. I' '. '. t, t .- - ~t .. ', , " " - t, ".

l me pierzatoare nor,

0- N"! U-:- ,. I~ .~-.~. ~ c». . " 't· .. " iii ~.,.--~ ..' .. -·U' 1l1Sa raureste: y.

. zbavirea de razboil

.' d di ]' iwii

A- unarea c .rp: ornata.

Ochii lumii i-a legat

C- .. '.......... . ,,.,... d ,-. ,t,V

a. sa nu pnceapa-n rata

Dr' 'UI m au . 'Ii ce l-a apucat

_ .. .-.' '. -..') - ,,' II .'. . .. . . .. " .. _. - _ j •

Unde n 'e"- va····· duce carul

''',': .... .... 1.1_ .:_ c .... ' .... _ '. _' . " ':" ,_. ' .",.', " . :" '

Cu asemenea carmaci Clare ne sporesc amarul

~i ne lasa rnai saraci? I,

!LAI , C·. ··:E,--'I' 10·",1' 'N·': U· ."R-··:··M········.i~

-.- .. .___ _, _ , _I'_- _ '.1 .. 1,1'\.

Ie' .'!'t. d i (J""" . -. . '~'. . . ." b '. '10 t : . fr ;-. t· .'

. ·.an'·'-6ura, .mea,- J.U ·]"e I,ra, e,

SA hid '.'

_,e va mcrnoe pe vecie

~i mana mea cea slabanoaga

Va i d ,! ~

a mceta ae a mai sene,

Atunci sa. cauti la rabojuri Pe care eu le .. am insemnat

1_,- " d d ..,...

n vre •. mea cano e··: .. ra m oca I:' a:·

, . _ ." .. ' '_ _"_ '_ _ ,. _ . I _-. I "_ _ _"_

CA.' iI d

u gandul pasnic, adunat.

Sa cugeti 'cu, luare-aminte Acestea ce s-au zamislit Din harul luminarii sflnte In g··,·anAI~ d u 'Ii me ... U .. -. eel urn: "I!I!II'l~t"I,

, _, '. ~ '. , ... ,. ,_. " _. _ . '_ '_' . _' ' .• , ., !I!

~,i. daca-ti vine intristarea Aproape de mormantul meu Atunci -sa mergi 'Ia Schitul nostru

C:a - nevazut - rna due ~i eu.

·Sa mergi acolo primavara Cand toate jo·s se veselesc

~ s i cand se v,ad trecand cocoara

:, .. :.', p" :~e'·-·· 'p' I"~ aiu ~ . n 0" s ··t'-r- u .. · r' 0' ····'m- -a~n·'· 'e" ···s'· C'

,._1 . .1' ... :~. /:., ,: ..• 1 :',1·':"" F " I: __ '·_:.I ,<:'.'. _ -_',j;

Acolo sa citesti cantarea Blagoslovitului Iordan

. '. SFANTULIOAtffACOB ROMANUL • DIN 'ERIHON CATRESION I.

~i apa va 'line, isonul La versuirea lui Ioan.

Deci fii a curn ell trezire

, ,_, - _I "_ , _ _ _

,S,a nu patimesti sovairel

E·' 'I .. ,I, ea va cunoaste grain tamrc

~i, murmurand incetisor,

V f 'I ' .......... -]

a tace semn ra pasare e

Si toate vor cfinta ln cor!

P- e:c: m a 1 u '1-' r a"'p:-"ji o,a,ndite,

, - - -" - , ,,---- j;. - -

" ~

Te afl i astazi calator

~i curgerea vietii grabite

0- vezi acum n ep a~:s,a~--t'o",r'--

_ ". -. .": . • -' ." •. _ l ,[ . , . - .• I .:. -" ... ,. ti ,

D i d ., data

". - -, , ,- -- "- ' '-- - -,' " - - "'" -- , :, ,

ar cum, vei con tu 0_ ala

S,li" vie vremea plecatal

UN'-",' S.'".·,"~,-,F,,- '---A,,~",T---

- . - . • 1- .' .

NEPO-' C XI'TU- -L- U- 'I' IIO"A' N-"

\ . . .• : .'. ..... .• ........1'\ ' I. .......!: : !".' ..... '

LA'CRIMI UITATe

- - - . - - - . - - .:

'De la usa casei tale

'P' ,I'. '","" -I I ,.",

" ' , .• ,,- -- """ I: ,', :1 - ,-,-- 1','-,: '-, '

" ana CO_ 0 _8 mormant.

"N' ',.' ", '1-'''''' '1

,"" - - ',' --- ta cate:

"'" u mal este 'mu __ '_ C'_»"

T · ;.;'" ret sa'u patru pasi m,a.1 sunt:

Parintii mei saracii, De timpuriu s-au stins ~i eu fiind prea fraged

A' - · ' - '" '1-' "..

" ' -- ' " _. -: - '" - '. , .... ',,' ~ - --," _'~_ 1- -' - , , :

tuncia nu i-am p ans.

S'US erai odinioara lata jos te vad acum

Ca si soarele sp're sear-a, Pregatindu-te de drum!

Dar a venit ~i vremea

S v·"" 1 A, ",,- " 'I '" ,~, t ,,~- ,. , , a'-I. piang eu mai tarziu

I!;.,.,

Cand rna aflarn alaturi 'D I " '.' ~ ,;,

I ' ",",' :, : ' -- " , __',,' 'I-' _.- ,,",'_ -I-! ,,-- "-' -, -- - ,- c

, " eat cmstit SIcrIU,.

Cand mergeai spre Marea Moana

S...... """ i' ..... b ;.

". - "": ,,' '-,'I V", - :>:' ,,~." "." "" "-" ""

e ,parea ca rei sa zoon,

Iar acuma, j08 la poarta

I U neori cu g:r,e'u pogori '!

Caci Domnul randuise

B ~ ......... x umca sa ma creasca

St\ ... mi fie ea Si tata

Si rnaica pamanteasca,

, ,

ex, ;. d ~ 'Ii'

er'c,e,teaZa -ll ,," ,," ec'J, va, lza,

Cauta la pasaport,

P A.}" "

-, '--, ,,0 :'", I ,- ~:': v" ':-:

, oate se imp meste x iza

Si te vor muta din cort!

Iar cand s-a dus batrana Cu sufletul la cer

A i in l

, tuner In ,'um,ea asta

Eu am ramas stinzher.

- - -- - - -. -- t:; - . . - -

I, - t .

.ata viata ta se trece

~i la bine n-ai sporit,

M";' ...... ~ '.

',·,l§ca mima cea rece

P - C 'I idi

_ entru Ce ce, l.e-a zidit,

A lA, ~

"l'~ '_:.,:,,-.' .'.~. ~ .. :': ',', " -" :::.-."."._ ... <. '····-:·1 ,,- .... , ..

rn p. ans cum zice atunce

'C'U lacrimi prea fierbinti .

P '.' '1"" , .... d .. ,. ~ rln, ea 'pa,nga,n_ ~1 - tamic -

Pe bie .•• [ii m nei parin t'--,It •

. . ,I. . _". .. _ .. ~ I I _

, ,

C bi 4 ~ .. f'

_ orabia vietu tugare

S· :'f:~""" --~- .. at ~ -- t --, -1'-"- ,,', -,,-.-, .. , ",--

-a sraramat intr-un noran

,~i Domnul te-a, seos din valtoare Pe stanca asta la liman

La, inima durerea ~ fost asa de, grea Inc at mereu '0 rana

'D- 'I' x t, w

ue-atunci rna tiranea.

- - _." - - -" - - --

SFANTUL lOAN IACOB ROMANUL .. DIN IERIHON CATRE SION '

--- - - --- - .-_. - --_.-

.) i rana asta veche 1\ 1)I,a, s-a vindecat

( 'and Domnul rnai aproape De Dansul m ... a chemat.

Cugetare (2)

La dumnezeiasca lconomie

CUGETARI

Doarnne, mult preamilostive N,-ai lasat pana-n sfarsit

Sa ramaie sub osan,da

Omul eel dezmostenitl

eel viclean, in chip de ~arpe Pe Adam l-a fast surpat,

Tu voind a-i da sculare

Nou Adam Te-ai ararat!

(~tlt de mult iubeste Domnul

I '. " ~ . n L" .. d:" ;0,

i. l' lap.ura;~,UI ';e JOS

~ i cum nu socoate omul [ )arul, eel intru Hristos!

I Toate mintile din lume .~, i talentele de soi

Nli ajung ca sa masoare j\·1 i la Lui cea catre no if

N u pu tea intra la ceruri Chipul nostru eel stricat Pentru asta insusi Cerul Catre noi s-a aplecat.

Prin caderea stramoseasca Sta inchisa cu blestem

U sa cea de al tadata

A cerescului Eden.

l'cntru om zideste lumea ( 'u Edenul desfatat,

: A~ez~ndu-l sa ramaie

I V esmc ca un hnparat.

I 'rin pacatul neascultarii I 'ierde locul fericit

S i la stricaciunea mortii ~)lnuI este osandit!

Vesnic ramanea inchisa Pentru bietul muritor Neaflandu-se in lume Pretul rascumparator.

Chiar de se jertfea tot nearnul ~i soborul ingeresc

N u putea ca sa ne spele De pacatul strarnosesc.

Nc.lii.sa,nd pe totdeauna

S,a ramanern sub blestern,

, Vine jos Manruitorul ~i n,e chearna la Eden.

I~:I pogoara tainic cerul P!in _yenirea pe pamant

I (. a s,a ne sfinteasca firea

Cu al darului vesmant.

V i ala cea nernuritoare Dobandim noi cei de jos ~i ne facem fiii slavei Prin Lumina Lui Hristos!

,...

Irnpacarea omenirii

Cu Parintele ceresc

Numai Tu 0 faci, Hristoase Mielule Dumnezeiesc!

'~------------------~-----~~~-.--------------

- -- _.. - - - - - - -- - .

: S·FANTUL lOAN IACO:B ROMANUL • DIN :IE'RIHON CATRE SIO'

---- .. - _. --- _.- - - - .-

SPRE AL E!ARMURI

De cate ori priveam in zare S imtearn de mic asa un dor

S...... I 'if d 0,.,,;....... ..

a co moez parnant ~.l, mare,

[ Sa fiu departe calator.

,

, ,

, Vedeam in. zarea departata I Un cer de-a pururea sen.in

o lume noua, mai curata. ,; O. '.' viat a·~ '''ara de suspin.

, .,. 1.(1 _... ,

I' .

S-a dus degrab copilaria . Ca visul eel inselator

S .. d "¥' d A b ....

I i cupa uansa oucuna

S d ..... ...... b

I ·-,a r .. us ca pasarea, in Z cor ..

}" 'J b ~ ·w

: n .urnea asta zbucrumata

, Am cautat lirnanul sfant

, Pe ,c·are l-a:m visat odata,

D fl""'" -:i\

ar nu se a ape: pamant,

Aceleasi valuri sunt pe mare, I Aceeasi ·viata. C'U. dureri, Aceleasi bauturi amarc

Ne dau si astazi, ca si ieri.

. Un sin .. gur {ar.m. acum ramane Strain de- valul cel lumesc:

Ierusalimul eel din ceruri Putea-voi ca sa-l nimeresc?

I La el nu este nici durere

': Nici intristare, nici suspin,

I Acolo nu-i apus de soare

! ~ • I .. ,A,'" ~ ~l ceru vesrnc 11 semn,

PE DRUMUL CRUen MEL;-

Aju ta~ m a¥o' S' .~~ ." t: a ...... P a ..... ·ne~·· D' .... 0" a ~··ft··

: . .' .-' .: [.,. ' ":."~. .' '. .1.lcll.'I<,

S·a merg si e·u pe-al Crucii ' ru

C ..... · · I ~! ,.'.c: . al il1 "

,iC:1 . arza ml-,a lost C·', .ea. vt .. ~ln

....... .

P h ~

e care mers-am pan-acum

Cand sub a Cruc:i:i greutate

..... .

Imi va slabi grumazul meu

Trirnite-mi ajutor atuncea I Ca oarecand .pe Chirineu.

I

A . .._... d sfarsit S···· .. ·t· ",.... '.' :J";,>~ . '. proape · e' s arsr stapane,

C~ id chi I-I -·t··· ." 'a' ... 'a":' ' ... '-'.'

ana c. mu .. este mai : unar,

S d ~ la' · ..... .d Ii .

I!I!!I!:·~-': _-I,·': . ····~1 ~ _:;].. .j : ~ ~~ .::: I .:'j. "."., ' : l

au _ ~J eu a,ga.ulnta

Rostita catre eel talhar]

S W:', -.' ···t .:. ''''1 0 . ~··-·a,",,···-·A iere a. am. atunci c manzaiere

IIIi;;;r

S.a fiu partas 13 Cina Ta

Precurn erai la Rastignire Cu Tatal intru Slava Sa ...

Precurn vedea atunci pe M· . Aproape, Ianga Cruce stan ·Sa vad ~i eu pe lan.ga. mine Pe pazitorul meu eel sfant!

La despartirea pa'manteasc'":i,- " Primeste-mi pe sarmanul d:tt Ca nu curnva sa aiba ,sila La varnesii c,ei din vazduh!

Apoi mergand la judecata Tu fii preamilostiv atunci

S",... ¥ A d t4' S' tV .''''''''".' ..

a nu ffi;a osan·.es·:l .. ' ap,ane.,~

;A. Y'.

In focul vesnicelor munci ..

---

'95·

Cugetare (3)

I ,8 Dumnezeiasca Smerenie a MAntuitorului

(S« cantl pe gJasul 3 ca ,i Apostoliidc Ja msrgini. .. J

I-"Iii!t-]i'!l.'r·e. .nia Ta Milostive

l,. !" '\,.. , '_."',.' ., _

• A·

I ,\ .. ~ v rea. intru 'v'erSUf), s-o cant

t , A ¥

I' )ar cautand eu ell ravna

Nil pot ca sa aflu cuvant,

V ell it-ai in. lume, Iisuse,

~ u£irld chipul nostru sarac ln. Care esti intru Slava N.lscut inainte de veac!

I )" taina neanteleasa I' 'n tu din cer pogora~d IN'u .s' ... a aflat pentru Tine

_ III loc primitor pe, pamant,

I I )(mr pestera stramta",cu ieslea I 'J'i-a dat 0w:ee~d ad~~ost

: i,ll dupa 0 viata smenta

I ,-').tFI·hn,a·.·', pe Cruce 'T, i-a fast!

I I. \, -" -. . . "

II" storii cei de la turme

- .' · ......... t~"

~I!' c. t . tito m ai mrai

,.' I-au l.,?s,ves l?fl, ,"" "" '.,

:1 'escarii din Galilea

ALI fost doara sfetnicii Tail

~-

Ai stat la rnasa cu vamesi, I 'c cei pacatosi i-ai primit lnr boalele cele grele

I .a toti le-ai tamaduit!

V estit-ai saracilor Slava I li:n veacul eel viitor

A oil,

~ I, cel.or din mtunenc

:[ .. umina Ie-ai fast tuturorl

FIULOMULUI MIRELE DU'RERII

0, Doamne eel Atotputernic J udecatorul tuturor

Primit-ai pentru noi osanda Nedreptului judecator.

Imbracaminte, de ocara

Acei necredinciosi Ti-au dat ~i Capul Tau spre defaimare Cu spini a fost incununat.

in ma~a Ta cea preacurata o trestie Ti-au dat sa porti Stapanitorule eel ve~nic.

' 1 '",." - rt

Asupra ceror Vll ~l mo",!.

Ai fost batjocorit Hristoase ~i palmuitde slujitori , Apoi lovit Ia cap de altii Cu trestia de multe ori,

in ternnita de la Pretoriu Dumnezeescul Tau picior A, suferit amar stransoarea Organului chinuitor.

Ai fost para.t cu nedr~ptate De farisei ~i carturari

§i, rastignit apo~ pe Cr~ce

In mijlocul a d.o.l t.alharl~

Cand insetai, in chinuri grele Otet ~i fiere Ti-a~ adus

~i ca un .fiicat~~ de rele ",I Pedepsei mortn Te-au supusi

CUGETARE UMLIA

LA U' R' E'R" EA"

. ' I ,I , _." . : I

. ,-' .',,, '!_Ii:-~"

MAICII DOMNUlU I

Cutremurandu-se pamantul Pe cei d' n morti i -8. deste . la:r e'u c .. u sornnul trandav . .....,~_"", 'Raman, mereu incatusat.

Catapeteasrna de la Temple S'-a, rupr in, doua p:ana J·"0;·'-'8",

- , -- ...,' - -- ,. ,,' '. "

Iar eu nu caut a rna fd.nge. La inima pentru Hristos.

Cu min uea ,.' rrea, Plea' ",-',,':.' S··-:,c'-ta·'W' Mal' ,- .'~ .. ,.~

.'. - . ",-_,'., .:.", ,! ".- ., ,', ' .•.. ' .... 1.a.t1I"1 . ,',', .,ca',··

, . . , .. ,. '. -."

Tevad spre drumul spre - ,C' alvar'

" _ ,,' '. ",-w,_ ...

~i constiinta mea saraca Mil. chinuieste ell amar.

I r·' d (.;iII" '~ ...... ) A I'

I ",1--aU,,:_,:ln taina tanguirea

; Si se-nfioa ra du hi 'U'l, 'ml':e:u

~, . ..' ",.' __ ,. , . _,' ... 1 .. " __ :,,,

Stiind ea pentru mine rabda Pre a, milostivul Dumnezeu.

Ajuta-mi, Prea Curata . , ..... _ ... 'IIiiir.. Sa, 'm,a trezesc din, somnul "

S'''"''' A"!i """" -.

a am In mima "pecetea"

Cu "",s,emnul cuielor" merei c.A'ClioO,

Privindu-L in.iiltat pe Cruce De adun •• iarea .C. 'elor rai"

_ _, _ .'.' ,,_.. ," " 'I

C" 'uno' sc Y. .. ]"t"'"" 'J; ......

" .. ,., '., ... ':_" ca am m,a.l mu, a, 'Vln,a

Decat rastignitorii ,Slli!

Prea ~fanta Maica ~i Feci

Nade dea s "'fl" et 'J' . "'., '.,

.. ','. J ~ e-~,,' ""U,' e "U',iUl m,eu

Tu esti a mea mijlocitoare L,a milostivul Dumneze'u·.

De n'u vedea mai inainte Stapanul impietrirea mea Ar fi avut 10 mangaiere

~i 'n-ar fi insetat asal

Lumina soarelui ascunsa N -ar fi iesit asa tarziu,

De nu vedea cum rabda Domnul ~i pentru 'mine, care scriul

De n-ar avea la ceruri lu ··~.~cat.J Rudenie de pe. pamant Atunei ar fi pustie viata . Asemenea unui mormantl

De nu erai tu primavara A veacului intelenit A_r fi dimas de-a pururi i ~ .... , ... ,

~'l soarele n-ar fi zambit.

~i poate stancile de piatra Atuncea nu s-ar fi zdrobit,

De nu stiau ICa, Domnul moare ~i pentru mine eel gresit,

Iar sabia proo r 'O;'.:,C·· ~t,~.

_. ,. , '._ .I. .a

I ~-ar fi patruns asa cumplit,

1 I fl '} - p -

in SU, Ietu tau" Prea Curata,

Vazand pe Fiul rastignit!

De n ... ai fi revarsat tu zorii Pste pamantul adormit Atuncea u:mbra cea de moan Ar fi ramas lara, sfar~it.

lar astazi, Prea Curata Mai Cand 'loti ne-am abatut la r

97

!

I-~ nu te vei ruga fierbinte -_ , I:llirase~t.e, Fiul Tau!

r~ unite-i semn de pocainta

'-lr( xlului nedumerit _

IIII ,luJa iara~i la credinta

I~ II ii ~ 'Ii ~ '~l' - e" tul c' .el ra'\o#-t-a'loJc' .it 1

~ i, t', I .. ,~,[-_,: ,',<: -.I -~

'~ARA HAINA DE NUNTA Eu eel c8zut Tn tAlhari

u masa c'e,a, de taina, , :,I-~'i!il~~,e"~o"-"r-;I'!!o v· :.'Ie" __ ,n'· rind

'- 'il'~· "." ,,:.._. "_ ... ' "," .. ',' .,1 .. _

I '-,' 1l sufletului haina

I U nu m .. am ingrijitl

~,I Ill) :m···'. -a··-·_' '1'"'. S:C··-·O'S·'-·'" a-'f··:a-::'.f',av:

1 , , , ,', _" _ "._ _

I I . ,".Ili, '.'In-'· 'D. 'IU-' mn-:-~e···:---z~-e··---:u

,_ (~, L -:,: , _. ," _, ,_,." _' _- .. ".

,,' , ", - -' - - . 'to . ~.. ..- d -. - ._...,

,.II asteptat ca ooara

I. " voi schimba ,i eul

I ~ . '

'I,_'U' v lata, 'mea se trece

I I -I'_-'U nepregatit

'. ~ w

- III mtrna pr!e,a, rec'e

I _ I ruflet ponosit,

- - - . '-. 8': - -- ~ - ... t, C' -. t te

, " "I ." ", - i' i· -. '_ - . • ' , ',',:: ,-' -'--'

1- 11,U, rna prerzr. Luvmte,

: 1 - mine eel c'urvar,

, mi ida mai mainte ',:1 pocaintei dar!

~ Tu esti ",.Sama'rin,eanul'"

C -, ,iii,,,, 'J" Ierih - -.,., e vu ia ';1 enr on

~t, idi , .. ] h )"

'~I ne :rl __ lCl_"a "I<an"u:

Cerescului Sion!

D Ii, d x iii' ...

e'C'l - '.~ .. ar'a - ~,I, pe mlne

:--R' idica '!wi'

..... uc rca-rna acum

Cit J~'a······t-a~ n-a '-m"" P ie cin ·eo·

. __ ",' _" '", -_ I .

S'~ .- ,- d ',~'-~ d -' ,,- . --:-' l'

.a mat opresc om orum:

D·" I' N-' R"" E~P'" E:J U!- N" I L: .--

. . I' . I I .

.,' ", ,. ._.. ':",' E,

VEACULUI

Valuri negre se ridica Aruncand acurn venin

,~

Impotr iva c ,e-- -"J' 0,'-' 'f: .~, fin. ,'I te,~ ·

___ .... _ ._. _. , _ ' s_ _ .

_~. I " t

'vI. a neamui U.I crestm.

B 't-·- - C,-·· ~-- -,y'·t-'·' '-'1" II;,oiI . - .. • .

, . I' - . ~, ". , ,. I' " , - - -. ,,-'. - ' .. ,

a ,e ,,' .rrvatu naprazmc

De la Nordul comunist,

Rx jIIii;, d'" d ~ ,~ 1

, aSp an, , In,_p:r.1D toa.ta lIu'me,a

Do .• igmele ]., ui An ... rticrist.

_.. _ _. . _I., ". ,_ , , _. Ii

, • j - -

Din Apus .Austrul sufla'

- - - - - - - - ,. - - " . - - ."._. - _ -' _.

Ad' A d I

..•. ·u,ca'n, CD e .. progres

Care creste necredinta

~ .. ,A ''io.o!'''~

1- - I -' -- ,- - ':- .:- - ,'- ~,

,m imprastre eres.

- - - -." _..

- ), .

D 1 Mi x· 'I!

e ra ._', 'l,a:Za,ZI mai tare

SA, , .iii. -I~

e starneste vantur iar

A ori . Z:A. - d - x . A.. 1Ii;o!i'. - .....

pnnzanc paganatatea

L· ,&',. -.' .. 1'1' din A····· ... -"

, a le,ClOfll:-iln ",·_-,:_gar 4'

lar la 'Ras!rit de, soare Valul galben a lui "Gog" AmeJlinta toata lumea Cu ,p,ag,a'oii lui Magog.

Toti vrajrnasii cei de rnoarte

S- idica A ,II ~,

'e, nc lea rnaniosi

Vrand sa piarda Sfanta Lege ~i pe binecredinciosi.

Fac in zraba alianta

~. '

Cei cu duhul razvriitit

Cunoscand ca, lumea astazi Nu .... i, departe de sfarsit.

Al ineaza suferin \"a

Care astazi a sporit

$i ne d.a la loti cainta Pentru cele ce-am gresit!

LUCEFERII ~TIINTE-

PENTRU ca DIN

TA,/'R' IG.···:, RAD:

. , . . . - ..

A

Invatatii lumii astazi

Tot se straduiesc mereu

C d 1" ..... ' d d '",",,' a ,< epnn sa dovedeasca

C'....... D" "~r a ,,~nu este xirnnezeu "t'

Doamne cauta din ceruri Spre norodul Tau srnerit Care pentru Sfanta Lege Astazi este prigonitl

I .•

CU." progresele stiintei

. . C ' " '"- . 1 , ,. ~ .

Ca si mandrul .Lucifer"

D" ". ......;0.. I

ansn vreau sa se ina te

Astazi mai presus de cer,

, ""'"

, In Bisericile Tale

, Au intrat ca niste furi

Ad ........ 1 '.,

, ·'.'un"arl ne. egnnte

Cu ciocane ~,i securi.

Doua usi le stau in fala Si raman aici mirati, 'D'''''' I ' ..... ,lI'P"\. cum a, poarta noua

S .. Ii ". A ~

tau prlV ind niste manzau.

A·,.., d d ..... pnnzan u-se ce ura

Cei din neamul Iui Azar

"'-'

Au stricat a:CUID podoaba

De la Sfantul Tau Altar.

'Una este ,.,u~a vietii'

Care lor li s ... a inchis,

Alta este cea a mortii Care aroaznic s-a deschis.

!-

. De avere ~i de cinste

I'

J'e'fuit--au pe crestin

, In cetatea mosten ita

De la Sfantul Constantin.

Cute le ajunge capul Cauta sa nascoceasca Ca sa, fabrice vial,a

~. vt ~1 pe moarte s-o opreascai

Orice uneltesti atee,

V'ia\a insanu poti da,

Iar de rafuiala mortii

Nici de cum, nu vei scapa.

Daca nu cunosti in via\B. Pe Prea Bunul Dumnezeu, Vei cunoaste dupa moarte Tirania ,~celui rau"!

Osemintcle de veacuri A cinstitilor strarnosi

'A-t bati ·

, .. .stazr sunt batjoconte

Die paganii fiorosil

Doamne mult prea rnilostive, Dornoleste p,e eel rall

I Dandu-i semn ca sa cunoasca , Ca suntemnorodul Taul

II